Annamari Vänskä. Tribadien yöt ja päivät lesbisen kulttuurin 10-vuotisjuhlanäyttely. Galleria G18, Yrjönkatu 18, 3. krs. Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annamari Vänskä. Tribadien yöt ja päivät lesbisen kulttuurin 10-vuotisjuhlanäyttely. Galleria G18, Yrjönkatu 18, 3. krs. Helsinki"

Transkriptio

1 Annamari Vänskä Tribadien yöt ja päivät lesbisen kulttuurin 10-vuotisjuhlanäyttely Galleria G18, Yrjönkatu 18, 3. krs. Helsinki

2

3 Annamari Vänskä SATEENKAAREN TUOLLA PUOLEN Tribadien yöt ja päivät lesbisen kulttuurin 10-vuotisjuhlanäyttely Kansikuva: Heidi Lunabba, Beard Models, 2008 Katalogin taitto: Laura Matikainen

4

5 Sisällysluettelo Sateenkaaren tuolla puolen 7 Taiteilijat Viva Granlund 14 Corinna Helenelund 16 Anna-Liisa Kankaanmäki 18 Katariina Katla 20 Anne Koskinen 22 Laura Lilja 24 Heidi Lunabba 26 Kaija Papu 28

6

7 Sateenkaaren tuolla puolen Sateenkaari vie maahan satujen kerran kuulin mä laulun ihmeistä sadun sen: siellä taivas on aina sininen Unet kauneimmat siellä aina käy totehen Nyt toivon, että kanssasi mä sinne onnenmaahan päästä voisin Pois jäisi kaikki surut, huolet kaiken kauniin sulle antaa siellä voisin Sateenkaari vie luokse satujen Kerran siitä mä laulun kuulin ja uskoin sen - Sateenkaaren tuolla puolen (1939). E. Y. Harburg, suom. Usko Kemppi tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun lesbot, homot ja transsukupuoliset ihmiset alkoivat perätä kansalais- ja ihmisoikeuksiaan niin sanotuissa Stonewallin mellakoissa New Yorkissa. Legendan mukaan homojen vapautusliikkeeksi (Gay and Lesbian Liberation Movement) muodostuneita mellakoita siivitti amerikkalaisen elokuvatähden ja homoikoni Judy Garlandin Victor Flemingin Ihmemaa Oz -elokuvassa esittämä kappale Sateenkaaren tuolla puolen. Elokuvan ilmestymisen jälkeen kappaleesta oli muodostunut homojen ja lesbojen kansallishymni kertoihan laulu onnellisesta ja suruttomasta paikasta sateenkaaren takana. Laulu lievitti ahdistusta, jota homoseksuaalisuuden yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kieltäminen oli synnyttänyt ja ajoi mellakoimaan tuon onnen maan realisoimiseksi. Vuoden 1969 jälkeen onkin tapahtunut paljon: homous ja lesbous on poistettu mielisairauksien tautiluokituksesta, lesbo- ja homoidentiteetit ovat vakiintuneet ja homoista on tullut yhteiskunnallisesti näkyvä ja suhteellisen hyväksytty ryhmä tai ainakin populaarikulttuurin lempilapsi. Nyky-Suomessa lesbot ja homot saavat virallistaa parisuhteensa ja adoptoida toistensa lapset. Kaikki nämä muutokset ovat tehneet homoudesta ja lesboudesta yhteiskunnallisesti suhteellisen normaalia.

8 Jos kaikki on nyt paremmin kuin hyvin, mihin tarvitaan näyttelyä, jonka teemana on lesbinen elämä vuonna 2009, 40 vuotta vapautusliikkeen jälkeen? Yksi vastaus löytyy suomalaisesta taidehistoriasta: yllättävää kyllä, Sateenkaaren tuolla puolen on ensimmäinen avaus suomalaisen lesbisen taiteen historiaan. Vaikka sukupuolen ja ruumiillisuuden käsittely on ollut nykytaiteen kentällä yksi vahvimmista trendeistä aina 1990-luvun alusta saakka, on seksuaalisuus, ja erityisesti lesbisyys, jäänyt syystä tai toisesta lähes tyystin käsittelemättä. Toisena syynä näyttelylle on sen konteksti: Sateenkaaren tuolla puolen on kotimaisen lesbokulttuurin edistämiseksi perustetun Rivinväli ry:n tilausnäyttely. Sellaisena se juhlistaa yhdistyksen vuotuisten Tribadien yöt ja päivät -kulttuuriviikon kymmenvuotista taivalta. Näyttelyn keskeisenä lähtökohtana on nostaa esille ei-heteroseksuaalisuus: millaista on elää maailmassa, joka olettaa kaikkien olevan heteroseksuaaleja, jollei toisin mainita? Millaisia ovat ne kysymykset, jotka nousevat esille 40 vuotta homojen vapautusliikkeen perustamisen jälkeen? Näyttely avaa mahdollisuuden arvioida tilannetta: mistä on tultu, missä ollaan nyt ja kuinka tästä eteenpäin. Se pyytää pohtimaan, onko homojen ja lesbojen näkyvyys lisännyt yhteiskunnan toleranssia erilaisuutta kohtaan; onko enää edes merkitystä, mihin seksuaaliseen ryhmään kuuluu? Ovatko homot, lesbot, transsukupuoliset tai biseksuaalit aivan samanlaisia kuin heterotkin? Entä mitä tekevät ne, jotka eivät halua rekisteröidä parisuhdettaan, perustaa perhettä tai tehdä lapsia? Millaiset seksuaalisuuden muodot ja käytännöt jäävät nykykulttuurissa piiloon? Onko parisuhteesta tullut ainakin joitakin homoja, lesboja, biseksuaaleja ja transsukupuolisia ihmisiä ahdistava pakko? Millaista on nykypäivän seksuaalianarkismi? Näyttely avaa myös areenan keskustella seksuaalisuuden vaikutuksesta ja näkymisestä taiteessa. Siinä missä feministinen taidehistoria on tuonut unohdettuja naistaiteilijoita taidehistorian kaanoniin ja purkanut taiteeseen sisäänrakennettua sukupuolten välistä hierarkiaa, voi tämän näyttelyn yhteydessä avata keskustelua siitä, että taiteentutkimuksessa lesbouden tematisointi on jäänyt huomiotta, vaikka homoseksuaalisuutta on tutkittu väitöskirjatasollakin niin taidehistoriassa kuin kirjallisuustieteen puolella. Voi toki kysyä, onko lesbisestä taiteesta ylipäätään mielekästä puhua aikana, jolloin identiteetin kategoria on kokonaan kyseenalaistettu? Pitääkö puhua taiteilija identiteetistä vai onko lesbisyys jotakin teoksessa tai sen esittämiskontekstissa näkyvää?

9 Vai onko kysymys lesbisestä taiteesta auttamatta vanhanaikainen? Arkisesti ajatellenhan tilanne on selvä: maailmassa on aina ollut taiteilijoita, jotka ovat lesboja. Jos lesbisyyden kiinnittää taiteilijan identiteettiin, kuuluisi lesbisen taiteen määritelmä niin, että lesbon tekemä taide on lesbistä. Vaikka nykynäkökulmasta katsottuna lesbotaiteilija kuulostaa vähintäänkin yhtä ahtaalta kategorialta kuin naistaiteilija, oli tällaisella määritelmällä paikkansa vielä 1970-luvun Amerikassa. Silloin jopa synnytettiin lesbotaiteilijan kategoria: sitä käytettiin strategisesti, tehtäessä lesboutta yhteiskunnallisesti näkyväksi ja etabloitaessa lesbouden yhteiskunnallista asemaa. Lesbotaiteilijaksi itsensä nimenneet tekivät siis taiteensa kautta lesboutta yhteiskunnallisesti näkyväksi ja pyrkivät raivaamaan väheksytylle ja pelätylle vähemmistölle tilaa heitä karsastavassa heteronormatiivisessa maailmassa. Vaikka 1970-luku olikin tehnyt aloitteita lesbouden yhteiskunnallisen näkyvyyden lisäämiseksi, oli se samalla tuottanut yhtenäisen kuvan siitä, millainen lesbo on luvulla edellisen vuosikymmenen luoma essentialistinen käsitys lesboudesta saikin vähitellen väistyä. Lesboutta ei enää nähty universaalina eli kaikkialla samanlaisena ilmenevänä seksuaalisuutena. Sen sijaan ryhdyttiin korostamaan lesbouden historiallista rakentuneisuutta. Ajattelutavan muutoksen myötä myös lesboudessa alkoi näkyä sävyjä: ilmaantui joukko erilaisia identiteettimahdollisuuksia aina maskuliinisesta butchista feminiiniseen femmeen ja androgyyniin genderblendaajaan. Myös taiteessa lesboutta ryhdyttiin esittämään moninaisemmin. Abstraktit viittaukset naisten väliseen rakkauteen saivat rinnalleen eksplisiittisiä kuvauksia naisten sukupuolielimistä ja naisten välisestä seksistä. Teemat eivät kuitenkaan rajoittuneet seksiin. Huomattiin, ettei ole yhtä yhtenäistä teemaa, jota lesbisen taiteen tulisi käsitellä, eikä yhdenmukaista estetiikkaakaan, jonka alle lesbinen taide ongelmattomasti asettuisi. Lesbisen taiteen määritelmää ei kannatakaan hakea identiteetin suunnalta. Nykykontekstissa lesbisyys on kenties parhaiten selitettävissä kontekstilla: se rakentuu siinä yhteydessä, jossa taideteoksia esitetään, katsotaan ja tulkitaan. Tässä näyttelyssä lesbisyys kytkeytyy olennaisesti puheeseen normaaliudesta. Kenellä on valtaa ja oikeus määritellä sitä, mikä on normaalia seksuaalisuutta? Minne lesbisyys sijoittuu seksuaalisuuksien hierarkiassa? Entä millaiset normit määrittelevät lesboutta? Mikä on sallittua, mikä kiellettyä?

10 Näyttelyä on viisainta lähestyä eräänlaisena kollaasina. Se tuo keskustelun piiriin erilaisia välähdyksiä niistä teemoista, jotka ovat olleet tärkeitä siitä saakka kun lesbojen ja homojen vapautusliike perustettiin ja heteroseksuaalisuuden hegemonista valtaa ryhdyttiin voimalla horjuttamaan. Näyttelyn taiteilijoista Anna-Liisa Kankaanmäen maalaus Yksilön vapaus (2009) haastaa katsojan pohtimaan yhteiskunnassa vallitsevaa seksuaalisuuksien hierarkiaa. Maalauksessa alastomat ihmiset roikkuvat pää alaspäin lihakoukuissa, voimatta itse päättää elämästään. Maalaus on kriittinen puheenvuoro institutionalisoituneesta heteroseksuaalisuudesta. Miksi heteroseksuaalisuus näyttäytyy kulttuurissamme sellaisena seksuaalisuuden mallina, johon kaikkia muita seksuaalisuuden muotoja suhteutetaan? Millaista on yksilön vapaus institutionalisoituneen heteroseksuaalisuuden maailmassa? Myös Katariina Katla tarttuu Haarniskassaan (2009) vapaan valinnan mahdollisuuteen. Haarniska on ruumista peittävä panssari, jonka suojissa on mahdollista elää joko vapaasti tai kahlittuna. Katla härnää katsojaa pohtimaan, onko vapautta se, että tulee haarniskastaan ulos vai se, että elää valitsemansa suojan sisällä. Haarniskassa tematisoituu kysymys julkisen ja yksityisen rajasta eli kaapista. Onko lesbous jotakin, josta tulee vaieta ja jota tulee toteuttaa vain yksityisesti, suljettujen ovien takana? Vai onko se asia, josta tulee puhua julkisesti? Katlan Haarniska esittää, että puhe normaaliudesta rakentuu aina suhteessa niihin ilmiöihin, jotka asetetaan normaaliuden ulkopuolelle. Kun normaalin heteroseksuaalisen naiseuden haarniska alkaa murtua, tulee sen alta paljastuvasta lesbosta kulttuurisesti vahva kuva.

11 Heidi Lunabban teos Studio Vilgefortis (2008) on saanut nimensä Pyhän Wilgefortiksen mukaan. Legendan mukaan Wilgefortis oli kristitty neitsyt, joka ei halunnut mennä naimisiin kuten hänen isänsä toivoi. Kun isä kuitenkin halusi naittaa tyttärensä, rukoili Wilgefortis lujasti, minkä seurauksena hänelle kasvoi parta ja viikset. Kuten arvata saattaa, ei Wilgefortiksen tarvinnut tämän jälkeen mennä naimisiin. Lunabba siirtää legendan nykyaikaan rakentamalla partastudion, jossa kuka tahansa saa tulla kokeilemaan ja koettelemaan sukupuolen kategorisia rajoja. Partastudio linkittyy myös lesbokulttuurissa suosittuun drag king -ilmiöön, jossa miehistä esitystä rakennetaan miehiin liittyvillä ruumiillisilla eleillä ja merkeillä, muun muassa parralla. Lunabban partasalongissa vieras saa itse päättää, millaisena miehenä hän haluaa esiintyä, ja millainen parta tällä miehellä on. Lunabban tavoin Anne Koskinen tarttuu kysymykseen sukupuolen ja seksuaalisuuden merkkien kulttuurisesta rakentuneisuudesta. Koskiselta näyttelyssä nähdään aivan uusia maalauksia, jotka on tehty tribadismiinkin viittaavalla frottage-tekniikalla: hankaamalla pigmenttiä valmiisiin maalauspohjiin. Samalla kun hankaaminen paljastaa maalauksen pinnan alla piilevän struktuurin, avaa se keskustelua sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitysten kulttuurisesta rakentuneisuudesta. Viva Granlundin ja Kaija Papun teokset linkittyvät ennen muuta ajankohtaisiin keskusteluihin seksuaalisuuden, perheen ja kirkon suhteesta. Papun sarjakuvamainen piirrosinstallaatio I Got Something To Put In You (2009) haastaa miettimään luomiskertomuksen heteronormatiivisuutta ja kirkon nuivaa suhtautumista homoihin, lesboihin ja transsukupuolisiin ihmisiin. Papu vikuroi Raamatun heteronormatiivisuutta vastaan ja queerittaa Nooan arkin. Sinne mahtuvat eläinten lisäksi myös homot ja lesbot. Koko arkista muodostuu maailman suurin kelluva homobaari. Granlundilta nähdään näyttelyssä koko seinän kokoinen sarjakuvamainen teos, joka valottaa humoristispoliittisesti maailman tilaa ja lesboutta. Granlund myös maalaa galleriassa näyttelyn aikana. Graffitista ja sarjakuvasta ammentavassa teoksessa kyytiä saa niin avioliittoinstituutio, parisuhteen rekisteröiminen, lasten tekeminen kuin lesbokulttuurin ikoniksi noussut muumikin. Granlundin ironia kohdistuu toisaalta heteronormatiiviseen kulttuuriin, joka ei tahdo tunnustaa lesbojen ja homojen oikeutta mennä naimisiin ja perustaa perhe. Toisaalta kritiikkiä saa myös homokulttuuri, joka on viime vuosina satsannut huomattavasti keskiluokkaisten perhearvojen ja samojen oikeuksien ajamiseen.

12 Granlund tuntuu kysyvän, miksi homot ja lesbot ovat yhteiskunnassa vallitsevan seksuaalihierarkian murtamisen sijasta tyytyneet ajamaan homoille ja lesboille samoja ihmisoikeuksia kuin heteroseksuaaleillakin. Laura Lilja ja Corinna Helenelund jatkavat Granlundin avaamista kysymyksistä. Mitä on nykyajan seksuaalianarkismi? Lilja on tuonut galleriaan veistosinstallaation Sankarit (2009), joukon klassisia kipsiveistoksia joiden päälle on puettu anarkismiin viittaavat mustat maskit. Yhtäältä nämä antisankarit edustavat vaatimusta, että lesboille ja homoille on taattava samat oikeudet kuin heteroseksuaaleillekin. Toisaalta kasvonsa peittävät anarkistit eivät halua tulla haluakaan esittää ylpeänä omaa seksuaalisuuttaan. Nämä antisankarit tuntuvat haluavan pysytellä nimettöminä ja kasvottomina. Heidän seksuaalisuutensa ei kuulu muille eikä varsinkaan voittoa tavoitteleville yhtiöille, joiden käsissä lesboudesta ja homoudesta on tehty kulutettavaa viihdettä. Corinna Helenelundin Anette Messagerin pehmoveistoksista muistuttavassa installaatiossa toisiinsa kietoutuu useita hahmoja. Katsoja jää pohtimaan, onko kyse kenties polymorfisesta suhdeverkostosta vai julkisessa tilassa harrastetusta ryhmäseksistä? Helenelund ja Lilja ottavat teoksillaan esille kysymyksen siitä, mihin näkyvyyden politiikka eri muodoissaan johtaa. Voiko se onnistua taistelussa homofobiaa vastaan? Vai onko se vain johtanut assimilaatiopolitiikkaan ja tehnyt homoista ja lesboista uusheteroita, jotka toistavat kyselemättä heteroseksuaalisen romanssin, halun ja parisuhteen normia?

13 Kirjallisuutta Hammond, Harmony 1994: Lesbian Art in America. A Contemporary History. New York: Rizzoli. Jennings, Rebecca 2007: A Lesbian History of Britain. Love and Sex Between Women Since Oxford / Westport, Connecticut: Greenwood World Publishing. Kalha, Harri 2005: Tapaus Magnus Enckell. Helsinki: SKS. Kekki, Lasse ja Ilmonen, Kaisa (Toim.) 2004: Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki: Like. Rossi, Leena-Maija 2006: Heteronormatiivisuus. Käsitteen elämää ja kummastelua, Kulttuurintutkimus 3/2006, Sedgwick, Eve-Kosofsky 1990: Epistemology of the Closet. Berkeley and California: California University Press. Tihinen, Juha-Heikki 2008: Halun häilyvät rajat: Magnus Enckellin teosten maskuliinisuuksien ja feminiinisyyksien representaatioista ja itsen luomisesta. Taidehistoriallisia tutkimuksia vol. 37 Helsinki: Taidehistorian seura. Vänskä, Annamari (tulossa): Stonewallista vaaleanpunaisen euron talouteen. Murtumia homojen ja lesbojen näkyvyyden politiikassa. Artikkelikäsikirjoitus Pia Livia Hekanahon toimittamassa queer-tutkimuksen antologiassa.

14 Viva Granlund +358 (0) Opinnot The Art Student League of New York Vapaa taidekoulu Yksityisnäyttelyt 2009 Kakelhallen (12.1), Maarianhamina, Ahvenanmaa 2006 Artspace, Helsinki 2006 TM*Galleria, Helsinki 2004 Het Kunstlokaal, Gouda, Hollanti 2003 Kanneltalon galleria, Helsinki 2000 Into-galleria, Helsinki 1992 Muu ry., Helsinki 1992 Kriittinen tila, Helsinki 1990 Kaapelitehdas, Helsinki Ryhmänäyttelyt 2009 Gallery G18, Helsinki 2007 La Sala Naranja, Valencia, Espanja 2005 Kiasma / Takaikkuna, Helsinki 2001 Naisasialiitto Unioni, Helsinki 1995 The ASL Gallery, New York Paikkasidonnaiset teokset 2009 Hakaniemenranta(silta), maalaus, Helsinki 2009 Café Aaltopelti, maalaus, Helsinki 2008 Rautatieasema, maalaus, Helsinki 2006 Metroasema, moderneja kalliomaalauksia, Helsinki 2006 Yksityiskoti, seinämaalaus, Helsinki Yhteisötaide 2009 Kalliolan settlementti, muraaleja, Helsinki 2007 Pirkkolan urheilukeskus, muraaleja, Helsinki 2004 Etappi ry., seinämaalaus, Helsinki 2003 Etappi ry., seinämaalaus, Helsinki Opetus Apurahat Pohjois-Helsingin taidekoulu 1994 The Art Student League, New York, tarkastaja (H. Terry d Lassio) 2009 Helsingin kulttuurikeskus 2008 Helsingin kulttuurikeskus 2006 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto 2006 Helsingin kulttuurikeskus

15 Jäsenyydet Suomen taidemaalariliitto (kokelasjäsen) Muu toiminta 2005 Cityspace-työpaja, Helsinki. 23 Worth Seeing Booklet 2000 Kassandra, Helsingin Taidehalli 2000 Performanssi, W. L. Zuluaga Joymic, 2005 (detalji). Akryyli ja eri piirtimet paperirullalle, 1,5 x 9,6 m

16 Corinna Helenelund s Opinnot Näyttelyt Kuvataideakatemia, Helsinki 2007 Genderstudies, Södertörns högskola, Tukholma, Ruotsi Feminist- and globalizationstudies, Färnebo folkhögskola Pohjoismainen taidekoulu, Kokkola 2009 Tuntematon kaupunki, Helsinki Piirroksia ja installaatioita eri puolilla maailmaa. Jatkuva.

17 Nimetön / Namnlös, Sukkahousut, vanu, rautalanka, vaatteita

18 Anna-Liisa Kankaanmäki s Koulutus Pallas Taideteollinen korkeakoulu, visuaalisen kulttuurin osasto, kuvataiteiden maisteriohjelma, Helsinki Lahden ammattikorkeakoulu, Taideinstituutti 2008 Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Espanja 2008 Universidad Politecnica de Valencia, Espanja Kanneljärven Opiston kuvataidelinja Lammin lukio Yksityisnäyttelyt 2009 Todellisuuden pako Aulagalleria, Lahti Ryhmänäyttelyt 2009 Lahden Taideinstituutin opinnäytetyönäyttely, Kaapelitehdas, Helsinki 2008 Ryhmänäyttely Taide läsnä, Fellmanni, Lahti 2008 Ryhmänäyttely Masivamente, Espai Cultural Biblioteca Azorin, Valencia 2008 Ryhmänäyttely Bibliotheka, Junta Municipal Ciutat Vella C/ El Micalet, Valencia 2007 Ryhmänäyttely Valintoja, Sibeliustalo, Lahti 2005 Kanneljärven Opiston kuvataidelinjan kevätnäyttely, Virkkala, Lohja 2004 Ryhmänäyttely, Hakkalan koulu, Lammi Stipendit 2005 Kanneljärven Opiston kuvataidelinjan stipendi Opintomatkat 2008 Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Espanja 2008 Universidad Politecnica de Valencia, Espanja 2007 Tartto, Viro

19 Yksilön vapaus, Akryyli ja öljy kankaalle, 220 x 300 cm

20 Katariina Katla s Koulutus Pallas Taideteollinen korkeakoulu, visuaalisen kulttuurin osasto, kuvataiteiden maisteriohjelma, Helsinki Lahden Ammattikorkeakoulun Taideinstituutti Lahden Kansanopiston kuvataidelinja Lahden käsi- ja taideteollinen oppilaitos. Metallikalustelinja Lahden käsi- ja taideteollinen oppilaitos. Vaatetusartesaani Helsingin Taiteilijaseuran lasten ja nuorten kuvataidekoulun kesäkurssi Hollolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Yksityisnäyttelyt 2008 Lihan haarniska tutkielmia seksuaalisuudesta, Galleria Bukra, Tampere Ryhmänäyttelyt 2009 Lahden Taideinstituutin päättötyönäyttely, Kaapelitehdas, Helsinki 2009 Tiiliveistoksia, Kaikugalleria, Helsinki 2008 Katutaide, Lahden keskustan kaduilla 2008 Taide läsnä, Fellmanni-instituutti, Lahti 2008 Kankaanpään Taidekoulun galleria 2003 Lahden Taidepanimo, yhdessä Lajos Pinken kanssa Omakustanteet 2007 Metsänpeikot, sarjakuva-albumi Teokset julkisissa tiloissa 2007 kaksi kattofreskoa, Lahden Diakonialaitoksen aulatila Opintomatkat 2007 Tartto, Viro Työkokemus 2009 Kutsuttu puhuja, Tampere Kuplii ssarjakuvafestivaalit 2008 Kutsuttu puhuja, Lahden Tyttöjen tila Helmen viisivuotisjuhlaseminaari 2008 Kutsuttu puhuja, Tampere Fetish Factory -tapahtuman seminaari Tatuointitaiteilija Taidemalli Old Raven ay, korsetteihin ja underground-asuihin erikoistunut vaatetusalan yritys. Perustaja (yhdessä Johanna Pohjanmiehen kanssa) Luottamustehtävät Lahden Taideinstituutin oppilaskunnan puheenjohtaja

21 Haarniska, Solumuovi, akryyli, lateksi, metalli, puu, kangas, 230 cm

22 Anne Koskinen s Opinnot Meisterschüler, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe TaM, Taideteollinen korkeakoulu HuK, Helsingin yliopisto Valikoidut yksityisnäyttelyt 2009 Solo Show, Galerie Anhava / MARKET 2009, Tukholma, Ruotsi 2008 Anne Koskinen Familie Koskinen, retrospektiivi, Helsingin kaupungin taidemuseo, Tennispalatsi, Helsinki 2006 I, Galerie Anhava, Helsinki 2005 Ei muita muutoksia julkisivuihin, Galerie Werner Klein, Köln, Saksa 2004 Anesteettinen suhde, Galleria K, Huittinen 2003 DEUS PROTECTOR NOSTER, Galerie Werner Klein, Köln, Saksa Valikoidut ryhmänäyttelyt 2009 murban (Bo Haglund, Kaisu Koivisto, Anne Koskinen, Thomas Nyqvist, Vesa-Pekka Rannikko), Artborg 35, Nikkilä, Sipoo (katalogi) 2009 Finsk samtidskonst ur samlingarna, Göteborgin taidemuseo, Göteborg, Ruotsi 2008 Tuhlaajapojan paluu. Suomalaista ja pohjoismaista nykytaidetta Swan ljungin kokoelmasta, Kuntsin modernin taiteen museon kokoelmanäyttely, Vaasa (katalogi) 2007 Käsittämätöntä mutta totta uusia teoksia kokoelmista, Helsingin kaupungin taidemuseo, Meilahti, Helsinki Teoksia kokoelmissa (valikoima) Helsingin kaupungin taidemuseo, Helsinki Kiasma, Nykytaiteen museo, Helsinki Valokuvataiteen museo, Helsinki Göteborgin taidemuseo, Göteborg, Ruotsi Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Ruotsi Suomen Eduskunta / EU-parlamentti, Bryssel, Belgia Ruotsin valtion taidekokoelma / Ruotsi suurlähetystö, Washington, DC, USA Swanljungin kokoelma, Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa Christoph Merian Foundation, Basel, Sveitsi Valtion taidekokoelmat, Baden-Württemberg, Saksa Brnon yliopisto, Tsekin tasavalta Dreieichin kaupunki, Saksa Porin kaupunki, Pori Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki

23 Valikoitu työkokemus Varadekaani, Visuaalisen kulttuurin osasto, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki Kuvataiteen professori, Kuvataiteiden maisteriohjelman koulutusohjelma johtaja, Visuaalisen kulttuurin osasto, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki Vieraileva professori, Akademie der Bildenden Künste München, Saksa 2006 Dekaani, Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto Professori, visuaalinen kulttuuri (erityisesti taiteellis-tuotannolliset opinnot) Jäsenyydet Taidemaalariliitto Suomen kuvanveistäjäliitto Frottage in Red #1, Pigmentti kankaalle, 100 x 150 cm

24 Laura Lilja s Opinnot Taiteen maisteri, Pallas kuvataiteiden koulutusohjelma, Taideteollinen korkeakoulu Naistutkimuksen sivuaineopintoja, Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto Kuvataiteen opintoja, Porin taidekoulu Matematiikan ja fysiikan opintoja, Joensuun ja Helsingin yliopisto Yksityisnäyttelyt 2009 Nuori satakuntalainen kuvataiteilija stipendinäyttely, Lönnströmin taidemuseo, Rauma / Muu Galleria, Helsinki 2008 Galerii Raja, Tallinna, Viro / Kaapelin Galleria, Helsinki / Galleria Mältinranta, Tampere / Galleria Huuto (Viiskulma), Helsinki 2006 Rauman taidemuseo 2005 Porin Saskiat ry:n stipendiaattinäyttely, Poriginal galleria, Pori / Galleria Jangva, Helsinki / Porvoon taidehalli Valikoidut ryhmänäyttelyt 2009 Julkinen kätkö, satakuntalaisen nykytaiteen näyttely, Virka Galleria, Helsinki 2008 Todella siistiä, Rauman taidemuseo 2007 ARS Kärsämäki / Generaattorigalleria, Porin Puuvilla 2005 Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vuosinäyttely, Porvoon taidetehdas 2004 Masters of Arts, Kaapelitehtaan Valssaamo, Helsinki 2003 TaiK:n Pallas kuvataiteiden MA-opiskelijoiden ryhmänäyttely, Kaapelitehtaan Puristamo, Helsinki / SKjL:n kesänäyttely, Naantalin taidehalli Teokset kokoelmissa Kuntsin modernin taiteen museo, kokoelma Swanljung, Vaasa Opetus- ja muut tehtävät Vt. taidekoulun johtaja, Porin taidekoulu Sivutoiminen tuntiopettaja, Eesti Kunstiakadeemia, Viro ja Taik, Helsinki ja Pori 2006 Amanuenssi, TaiK:n Porin taiteen ja median osasto Kuvataidekriitikko, Satakunnan Kansan kulttuuritoimitus 2005 Visuaalisen kulttuurin vs. lehtori, TaiK:n Porin visuaalisen kulttuurin yksikkö 2005 Kuvataideopettajan viransijaisuus, Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu Jäsenyydet Suomen kuvanveistäjäliitto Kuvataidejärjestö MUU ry Taiteilijaseura NYTE ry, Pori

25 Apurahat ja stipendit 2009 Valtion kuvataidetoimikunta / Satakunnan taidetoimikunnan ja Lönnströmin taide museon nuori satakuntalainen kuvataiteilija -stipendi 2008 Suomen taideyhdistys / Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta / Satakunnan taidetoimikunta 2007 Satakunnan taidetoimikunta 2005 Satakunnan taidetoimikunta / Porin Saskiat ry:n näyttelystipendi 2003 Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton näyttelystipendi Sankareita, Kipsi, kangas, jalustat

26 Heidi Lunabba s Opinnot 2008 Kuvataideakatemia, tila- aikataiteen osasto, kuvataiteen maisteri 2002 Svenska Yrkeshögskolan, valokuvaosasto, valokuva medianomi Yksityisnäyttelyt 2009 Galleri Elverket, Tammisaari Tyttöjen Linna, Tammisaari 2008 Even, Le Stanze, Bologna, Italia 2007 Kaikki Heti! (Megafån),Galleri Sinne, Helsinki 2005 Sano Se!, Kuvataideakatemian Galleria Kasarminkadulla, Helsinki 2004 Rum - och andra rum, Tupakkamakasiini, Pietarsaaren Museo 2002 Painoton tila, Kaupunginkirjasto, Pietarsaari Kirjoittamaton lehti, Galleri Ibis, Vaasa Ryhmänäyttelyt 2009 Lost and Found Queering the Archieves, Kunsthalle Nikolai, Kööpenhamina, Tanska Kulttuurin Kiertotie Haihatus, Joutsa Näkyvä-Näkymätön, Kuntsi, Vaasa ja Turku 2008 Fennofolk new nordic oddity, Design Museo, Helsinki Ars Kärsämäki 2008, Kärsämäki Synligt Osynligt, Galleri Elverket, Tammisaari ja Kajaanan Taidemuseo 2007 Feminism Now!, Trondheim, Norja Kuvataideakatemian lopputyönäyttely, Tennispalatsi, Helsinki Sparkling Design, Taidehalli, Helsinki Braderie de l Art, Roubaix, Ranska 2006 Rauma Biennale Balticum 2006 Wake up!, Rauma Déjà vu, Elverket, Tammisaari Normalnull Learn to Swim Berliini, Saksa Blind Date ja Art Express,projekti Ars 06 näyttelyssä, Kiasma, Helsinki Apurahat 2009 Suomen Kulttuurirahasto 2008 Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen Keskustoimikunta matka-apuraha 2007 Kuvataideakatemia, Svenska Kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö 2006 Stina Krooks Stiftelse, Svenska Kulturfonden (Villa Snäcksund ateljee ja kolmevuotinen työapuraha) 2005 Svenska Kulturfonden 2004 Svenska Kulturfonden (yksivuotinen työapuraha) 2003 Konstsamfundet 2002 Svenska Yrkeshögskolan 2001 Svenska Kulturfonden, Studiestödskommittén, Svenska Folkskolans Vänner, Kulturnämnden i Pedersöre

27 Työpajat ja residenssit 2008 Nosadella Due, residenssi, Bologna, Italia 2006 FKSE, residenssi, Budapest, Unkari 2005 Neon, Artist in recidence, YLE FST (TV2) Studio Vilgefortis, 2008 (still-kuva). Dokumentaatio, DVD, 17,05 min

28 Kaija Papu s Koulutus Kuvataiteilija (AMK), Tampereen ammattikorkeakoulu, Taide ja Viestintä Ylioppilas, Kauhajoen lukio Valikoidut yksityisnäyttelyt 2009 Drawing Attention, Galleria Rajatila, Tampere 2008 Kaikki oli täydellistä!, Galleria Kohina, Joensuu 2008 Kaikki oli täydellistä!, Galleri Sinne, Helsinki 2007 Rakastan sinua ikuisesti, Galleria Huoltamo, Tampere Valikoidut ryhmä- ja yhteisnäyttelyt 2009 Sateenkaaren tuolla puolen, galleria G18, Helsinki 2008 Create Another Genderation, osa LaD.I.Y.fest Berlin ohjelmaa, Café Dumpling, Berlin, Saksa 2007 Vajaa totuus ja täydelliset valheet, Emil-sali Vanha kirjastotalo, Tampere Videofestivaalit ja -esitykset 2009 Finland in Full Colour, VerdensKulturCentret, Kööpenhamina, Tanska 2008 FRESH!-klubi, Tampereen Elokuvajuhlat, Tampere 2007 Spark Video Canada: FeatherWeight, London, Kanada 2007 Trunk/The Nordic Art Video Festival, Östersund, Ruotsi 2003 ja videonauhaa, uutta suomalaista videotaidetta, Vapriikki, Tampere Valikoidut julkaisut 2009 Totally Sweet Love Awesomeness, Sarjakuvayhdistys Kaino Ry, omakustannesarjakuva 2009 Rodeokingi, Sarjakuvayhdistys Kaino Ry, omakustannesarjakuva 2009 Fox Trouble, Sarjakuvayhdistys Kaino Ry, omakustannesarjakuva 2008 PosterPlay, Sarjakuvayhdistys Kaino Ry, omakustannesarjakuva Residenssit 2008 Pirkanmaan taidetoimikunnan taiteilijaresidenssi, yksi viikko, Praha, Tsekin tasavalta 2008 Taf taf, kaksi kuukautta, Dakar, Senegal Teoksia kokoelmissa Muu Ry:n myyntikokoelma, Helsinki Tampereen Työväen keskusmuseo, Tampere Apurahat, palkinnot ja stipendit 2009 Ammattitaiteilijoiden stipendi, Tampereeen kaupunki vuotinen työskentelyapuraha, Svenska kulturfonden 2009 Vuoden ympäristötaideteos 2008, teoksella Maailman onnellisin puu, toteutettu yhdessä Aino Louhen kanssa, Ympäristötaiteen säätiö 2008 Apuraha taideprojektin toteuttamiseen, Majaoja-säätiö

29 Jäsenyydet Rajataide Ry Tampereen taiteilijaseura Sarjakuvayhdistys Kaino Ry (perustajajäsen) MUU ry I Got Something To Put In You, Huopakynä ja maalitussi paperille, 490 x 150 cm

30

31

32

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM).

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). KOULUTUS 2006 Videotaiteen erikoistumisopinnot, Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Taide ja Viestintä, Tampere 1994-1999 Kuva- ja mediataiteilija,

Lisätiedot

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET Taidemaalariliitto, Varsinainen jäsen Botnia Taiteilijaseura 2005 Suomen Taidegraafikot, Varsinainen jäsen 2005 Kuvasto 2005 Pohjalainen Taiteilijaliitto 2004 Vaasan Taiteilijaseura

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 08.01.2016

CURRICULUM VITAE 08.01.2016 CURRICULUM VITAE 08.01.2016 Jalo Porkkala Syntynyt 12.09.1950 Ilmajoella KOULUTUS Ylioppilas 1969 Lahden Taideteollinen Oppilaitos: Valokuvaaja 1979 TÄYDENNYSKOULUTUS Taideteollinen Korkeakoulu, Koulutuskeskus:

Lisätiedot

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Yhteystiedot: 050 5346251,ansari24@hotmail.com; anu.riestola@gmail.com Opinnot 2010 Aalto yliopisto, Taideteollinen Korkeakoulu, TaM kuvataideopettaja

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

JÄSENYYDET YKSITYISNÄYTTELYT

JÄSENYYDET YKSITYISNÄYTTELYT CATA AHLBÄCK Kuvataiteilija CV (1/16) s.1962 Mustasaari Asuu ja työskentelee Mustasaaressa, Pohjanmaalla 050 570 2871 cata.ahlback@gmail.com www.cata-ahlback.blogspot.fi JÄSENYYDET 2009 - Taidemaalariliitto,

Lisätiedot

Taideakatemia/täydennyskoulutus,

Taideakatemia/täydennyskoulutus, CURRICULUM VITAE Anastasia HELMI Maria LEPPÄKOSKI GSM 0400 444499 helmi2.leppakoski@gmail.com www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2555 Syntymäpaikka: Impilahti OPINNOT Taideakatemia/täydennyskoulutus,

Lisätiedot

Opetustoiminta: Porin taidekoulu 1986 1997 Kankaanpään taidekoulu 1990 1999 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataiteen yksikkö 1999

Opetustoiminta: Porin taidekoulu 1986 1997 Kankaanpään taidekoulu 1990 1999 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataiteen yksikkö 1999 Nimi: Esko Railo Ansioluettelo 1/4 Syntynyt: 1.5.1961 Osoite: Maaherrankatu 26 as. 2 28100 PORI Puhelin: 02-6337 828, 050-5284 967 Sähköposti esko.railo@dnainternet.net Koulutus: Oriveden opisto, kuvataidelinja

Lisätiedot

KAUKO RÄSÄNEN kuvanveistäjä 1926 2015

KAUKO RÄSÄNEN kuvanveistäjä 1926 2015 KAUKO RÄSÄNEN kuvanveistäjä 1926 2015 Taideopinnot: Suomen Taideakatemian koulu 1946-50 Kotimaiset yhteis- ja ryhmänäyttelyt: Osallistunut näyttelyihin vuodesta 1948 Suomen Taiteilijaseuran vuosinäyttelyt

Lisätiedot

Heta Laitakari Tapionkatu 13 E 42 33500 TAMPERE 044-5622444 laitakari.heta@gmail.com www.hetalaitakari.com

Heta Laitakari Tapionkatu 13 E 42 33500 TAMPERE 044-5622444 laitakari.heta@gmail.com www.hetalaitakari.com Heta Laitakari Tapionkatu 13 E 42 33500 TAMPERE 044-5622444 laitakari.heta@gmail.com www.hetalaitakari.com Teen valosta ja veistettävistä materiaaleista toteutettuja teoksia. Valo on väline, jolla johdatan

Lisätiedot

BIOGRAFIA. CV (valikoitu) portfolion lopussa.

BIOGRAFIA. CV (valikoitu) portfolion lopussa. BIOGRAFIA Sirpa Häkli on Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija. Vuonna 2015 hänellä on ollut yksityisnäyttelyt Galleria G:ssä, Helsingissä ( Hämärä ja kirkas Maalauksia ) ja Poriginal Galleriassa, Porissa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

1993 lähtien toiminut ammattikuvataiteilijana, erikoistumisalana taidegrafiikka

1993 lähtien toiminut ammattikuvataiteilijana, erikoistumisalana taidegrafiikka 1 Taidegraafikko Juha Laakso Lautatarhankatu 2 92180 LAPALUOTO +358 40 551 8605 juha.laakso@kotinet.com www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3231 www.facebook.com/printmakingissuperpower ANSIOLUETTELO

Lisätiedot

OPINNOT Suomen Taideakatemian koulu 1969-73 Taideteollinen korkeakoulu taiteilijan pedagogiset opinnot 1996-2000

OPINNOT Suomen Taideakatemian koulu 1969-73 Taideteollinen korkeakoulu taiteilijan pedagogiset opinnot 1996-2000 MARJUKKA PAUNILA s. 1949, Helsinki OPINNOT Suomen Taideakatemian koulu 1969-73 Taideteollinen korkeakoulu taiteilijan pedagogiset opinnot 1996-2000 YHTEISNÄYTTELYT jyrytetyt Kuva-Häme 70 Suomen kuvataidejärjestöjen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Riikka Irina Mäkikoskela (o.s. Hämäläinen)

Riikka Irina Mäkikoskela (o.s. Hämäläinen) Ansioluettelo 20.12.2016 Riikka Irina Mäkikoskela (o.s. Hämäläinen) Syntynyt Oulussa 2.8.1975 * Henrik Sohlbergin tie 25 A 2, 00640 Helsinki, +358 45 1313562, makikoskela@gmail.com, www.riikkamakikoskela.fi

Lisätiedot

CV 1 (5) Lehto-Toivanen Riitta. Synt. Eurajoki 1959

CV 1 (5) Lehto-Toivanen Riitta. Synt. Eurajoki 1959 CV 1 (5) Nimi Lehto-Toivanen Riitta Synt. Eurajoki 1959 Yhteystiedot Saaristontie 104 27150 EURAJOKI Email: riitta.lehtotoivanen@gmail.com http://www.oranssitajatukset.fi Opinnot 1979 Ylioppilas 1995 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Toni R. Toivonen. Portfolio - Näyttelyhaku, Varsinaissuomalaisen taiteen näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa

Toni R. Toivonen. Portfolio - Näyttelyhaku, Varsinaissuomalaisen taiteen näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa Toni R. Toivonen Portfolio - Näyttelyhaku, Varsinaissuomalaisen taiteen näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa Optimaalista katselua varten valitse; Näytä - Sivunäyttö - Kakasi sivua Näytä Kansilehti

Lisätiedot

Vauvojen värikylpy - ohjaaja, Satakunnan lasten kulttuurikeskus, Pori Taidehistorian ja kasvatustieteen opinnot, Turun Yliopisto

Vauvojen värikylpy - ohjaaja, Satakunnan lasten kulttuurikeskus, Pori Taidehistorian ja kasvatustieteen opinnot, Turun Yliopisto Syntynyt 1965, Laitila Ihoden Kylätie 70 27320 IHODE Suomi, Finland +358445331718 artmerkut@gmail.com www.artmerkut.fi Ammatti Kuvataiteilija, taidegraafikko, kuvataideopettaja Taidekoulutus 2006-2007

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

HLBT Queer Heteronormatiivisuus

HLBT Queer Heteronormatiivisuus Puolison kuolema queernäkökulmasta tarkasteltuna Varpu Alasuutari YTM, Tohtorikoulutettava Sukupuolentutkimus Turun yliopisto varpu.alasuutari@utu.fi Esityksen rakenne 1. Määritelmät 2. Väitöstutkimus:

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

2014- Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Näyttämölavastuksen kandidaatti, arvioitu valmistumisvuosi 2017

2014- Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Näyttämölavastuksen kandidaatti, arvioitu valmistumisvuosi 2017 CV Virpi Nieminen HENKILÖTIEDOT virpi.nieminen@aalto.fi 0405879775 Syntymäaika 16.12.1988 KOULUTUS 2014- Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Näyttämölavastuksen kandidaatti, arvioitu

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

Feminismit. Syksy 2012.

Feminismit. Syksy 2012. Feminismit Syksy 2012. Eron politiikat Tasa-arvon maailma on laillistetun ja yksiulotteisen sorron maailma; eron maailma on maailma, jossa sorto heittää aseensa ja antautuu elämän moneudelle ja monimuotoisuudelle.

Lisätiedot

Mindgames. Ilppo Alho & Marja Mali. galleria G12 Kuopio

Mindgames. Ilppo Alho & Marja Mali. galleria G12 Kuopio & galleria G12 Kuopio Mindgames maalauksia ILPPO ALHO & MARJA MALI 2 10.05. - 28.05. 2014 galleria G12 Minna Canthin katu 15, Kuopio Kuvataiteilijat ja ovat työskennelleet yli 20 vuotta yhteisissä työtiloissa.

Lisätiedot

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta SUOMALAINEN ON SELLAINEN Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta JORMA ETTO: SUOMALAINEN ON SELLAINEN (1974) Suomalainen on sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata,

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI Pekka Stenholm TSE Entre, Turun kauppakoulu Turun yliopisto 5/9 Helsinki TAUSTAA Esityksen pohjana kansainväliseen yrittäjyysmonitoriin

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa. Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa

HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa. Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa HIUKKAVAARA PIKNIK 2012 Työpaja 2, Taide kaupunkitilassa Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa Minna Kangasmaa Lace Square - pylväitä ja silmukoita betoni 450 x 450 x 450 cm 2009 Kaakkurin tori, Oulu Julkinen

Lisätiedot

2016 Hyvinkään taidekoulu, 50-vuotisjuhlan kutsunäyttely, Hyvinkään taidemuseo

2016 Hyvinkään taidekoulu, 50-vuotisjuhlan kutsunäyttely, Hyvinkään taidemuseo ANSIOLUETTELO Pertti Toikkanen Tammelankatu 10-12 D 20, 04430 Järvenpää Puh. 050 5730 832 Sähköposti: pertti.toikkanen@pp1.inet.fi Kotisivut: www.perttitoikkanen.net Taideopinnot ja muut opinnot Lahden

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

CV EIJA KESKINEN. s. 1968 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä

CV EIJA KESKINEN. s. 1968 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä CV EIJA KESKINEN s. 1968 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä HYPERLINK "mailto:eija.keskinen@wippies.com" eija.keskinen@wippies.com 050 32.93.223 HYPERLINK http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2392

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Kepeästi nuotin vierestä

Kepeästi nuotin vierestä Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Kepeästi nuotin

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN

SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN SOSIAALIPEDAGOGISIA KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTAJUUDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN TARKASTELUUN Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 2016 11.11.2016 Elina Nivala YTT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Sukupuoli-identiteetti visuaalisessa kulttuurissa ja pedagogiikassa

Sukupuoli-identiteetti visuaalisessa kulttuurissa ja pedagogiikassa Sukupuoli-identiteetti visuaalisessa kulttuurissa ja pedagogiikassa Calvin Klein, Steven Maisel, 1995 Calvin Klein, Steven Maisel, 1995 Calvin Klein, Steven Maisel, 1995 Calvin Klein, Steven Maisel, 1995

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Tärkeimmät oppiaineet/osaamisalueet. Kasvatustiede. Kasvatustiede. Visual communication, Design education. Valmistunut arvosanalla Kiitettävä

Tärkeimmät oppiaineet/osaamisalueet. Kasvatustiede. Kasvatustiede. Visual communication, Design education. Valmistunut arvosanalla Kiitettävä Ansioluettelo sivu 1/5 Martha Balerina www.marthabalerina.com martha.balerina@gmail.com Koulutus Tutkinnon suoritusaika Tutkinnon nimi Tärkeimmät oppiaineet/osaamisalueet Oppilaitos ensi vuonna Tohtori

Lisätiedot

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja

PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja PORTFOLIO PORTFOLIO Por+olion laa0misessa on hyvä huomioida seuraavia seikkoja Por+olion sisältöä ja muotoa kanna>aa mie?ä ennen aloi>amista. Tavoi>eena on saada katsoja/ vastaano>ajan mielenkiinto pysähtymään

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjoismainen kulttuuripiste Luomme tilaa pohjoismaiselle kulttuurille Webinaari 16.6.2016 Erityisasiantuntija Laura Norppa, Pohjoismainen kulttuuripiste POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE Virallinen pohjoismainen

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Modernin taiteen tyylisuuntia

Modernin taiteen tyylisuuntia Modernin taiteen tyylisuuntia Pääsin tutustumaan kesällä 2016 modernin taiteen eri tyylisuuntiin modernin taiteen museossa Berlinische gallerie, joka sijaitsee Kreuzbergin kaupunginosassa Berliinissä Saksassa.

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

KEURUU Kuntataiteilijat

KEURUU Kuntataiteilijat KEURUU Kuntataiteilijat Johanna Juvonen & Biagio Rosa 2015 projekti KUVATAIDE 1. Tuulensylin päiväkoti 1-5 -vuotiaat 2 "Tuulensyli 2015 sekatekniikka vanerille 80 x 120 cm & 160 x 120 cm julkinen teos

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

ANTERO KAHILA OPINNOT. 1979-1983 Lahden Taidekoulu, Lahti JATKO-OPINNOT/ TUTKIMUSPROJEKTIT

ANTERO KAHILA OPINNOT. 1979-1983 Lahden Taidekoulu, Lahti JATKO-OPINNOT/ TUTKIMUSPROJEKTIT ANTERO KAHILA asuu ja työskentelee Helsingissä OPINNOT 1979-1983 Lahden Taidekoulu, Lahti JATKO-OPINNOT/ TUTKIMUSPROJEKTIT 1997 Chiostro dello Scalzo, Firenze 1996, 2008 Galleria Nazionale d`arte Antica

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

Pohjola numeroina 2004

Pohjola numeroina 2004 Pohjola numeroina 2004 Pohjola numeroina 2004 Pohjoismaiden ministerineuvosto Kansi: Kjeld Brandt Grafisk Tegnestue ApS, Kööpenhamina Paino: Scanprint, Århus Painos: 4 000 Pääasialliset tietolähteet: Kansalliset

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kehitetään n toiminnallisia prosesseja, asiantuntemusta ja roolia tavalla, joka mahdollistaa ja tehostaa kuvataiteen, taidemuseotoiminnan ja kolmannen

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

11.00 Avajaissanat: Paula Toppila, Taidesäätiö Pro Arte; Hanna Nurminen, Koneen Säätiö/Saaren kartano; Suvi Solkio, Taiteen edistämiskeskus

11.00 Avajaissanat: Paula Toppila, Taidesäätiö Pro Arte; Hanna Nurminen, Koneen Säätiö/Saaren kartano; Suvi Solkio, Taiteen edistämiskeskus IHME-teos 2016: Kateřina Šedán Ratikkasoittajien kiertue Helsingin raitiolinjoilla 16. 19.3. IHME-PÄIVÄT OHJELMA 1. 3.4. Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki IHME-päivät juontaa kulttuurikriitikko,

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvitystyöryhmän tehtävät Selvitystyöryhmän tulee: tehdä esitys siitä, millä edellytyksillä maahamme voidaan synnyttää kansallisesti ja

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen!

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 -luettelo sisältää: Taidemuseoiden näyttelyt Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot