Annamari Vänskä. Tribadien yöt ja päivät lesbisen kulttuurin 10-vuotisjuhlanäyttely. Galleria G18, Yrjönkatu 18, 3. krs. Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annamari Vänskä. Tribadien yöt ja päivät lesbisen kulttuurin 10-vuotisjuhlanäyttely. Galleria G18, Yrjönkatu 18, 3. krs. Helsinki"

Transkriptio

1 Annamari Vänskä Tribadien yöt ja päivät lesbisen kulttuurin 10-vuotisjuhlanäyttely Galleria G18, Yrjönkatu 18, 3. krs. Helsinki

2

3 Annamari Vänskä SATEENKAAREN TUOLLA PUOLEN Tribadien yöt ja päivät lesbisen kulttuurin 10-vuotisjuhlanäyttely Kansikuva: Heidi Lunabba, Beard Models, 2008 Katalogin taitto: Laura Matikainen

4

5 Sisällysluettelo Sateenkaaren tuolla puolen 7 Taiteilijat Viva Granlund 14 Corinna Helenelund 16 Anna-Liisa Kankaanmäki 18 Katariina Katla 20 Anne Koskinen 22 Laura Lilja 24 Heidi Lunabba 26 Kaija Papu 28

6

7 Sateenkaaren tuolla puolen Sateenkaari vie maahan satujen kerran kuulin mä laulun ihmeistä sadun sen: siellä taivas on aina sininen Unet kauneimmat siellä aina käy totehen Nyt toivon, että kanssasi mä sinne onnenmaahan päästä voisin Pois jäisi kaikki surut, huolet kaiken kauniin sulle antaa siellä voisin Sateenkaari vie luokse satujen Kerran siitä mä laulun kuulin ja uskoin sen - Sateenkaaren tuolla puolen (1939). E. Y. Harburg, suom. Usko Kemppi tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun lesbot, homot ja transsukupuoliset ihmiset alkoivat perätä kansalais- ja ihmisoikeuksiaan niin sanotuissa Stonewallin mellakoissa New Yorkissa. Legendan mukaan homojen vapautusliikkeeksi (Gay and Lesbian Liberation Movement) muodostuneita mellakoita siivitti amerikkalaisen elokuvatähden ja homoikoni Judy Garlandin Victor Flemingin Ihmemaa Oz -elokuvassa esittämä kappale Sateenkaaren tuolla puolen. Elokuvan ilmestymisen jälkeen kappaleesta oli muodostunut homojen ja lesbojen kansallishymni kertoihan laulu onnellisesta ja suruttomasta paikasta sateenkaaren takana. Laulu lievitti ahdistusta, jota homoseksuaalisuuden yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kieltäminen oli synnyttänyt ja ajoi mellakoimaan tuon onnen maan realisoimiseksi. Vuoden 1969 jälkeen onkin tapahtunut paljon: homous ja lesbous on poistettu mielisairauksien tautiluokituksesta, lesbo- ja homoidentiteetit ovat vakiintuneet ja homoista on tullut yhteiskunnallisesti näkyvä ja suhteellisen hyväksytty ryhmä tai ainakin populaarikulttuurin lempilapsi. Nyky-Suomessa lesbot ja homot saavat virallistaa parisuhteensa ja adoptoida toistensa lapset. Kaikki nämä muutokset ovat tehneet homoudesta ja lesboudesta yhteiskunnallisesti suhteellisen normaalia.

8 Jos kaikki on nyt paremmin kuin hyvin, mihin tarvitaan näyttelyä, jonka teemana on lesbinen elämä vuonna 2009, 40 vuotta vapautusliikkeen jälkeen? Yksi vastaus löytyy suomalaisesta taidehistoriasta: yllättävää kyllä, Sateenkaaren tuolla puolen on ensimmäinen avaus suomalaisen lesbisen taiteen historiaan. Vaikka sukupuolen ja ruumiillisuuden käsittely on ollut nykytaiteen kentällä yksi vahvimmista trendeistä aina 1990-luvun alusta saakka, on seksuaalisuus, ja erityisesti lesbisyys, jäänyt syystä tai toisesta lähes tyystin käsittelemättä. Toisena syynä näyttelylle on sen konteksti: Sateenkaaren tuolla puolen on kotimaisen lesbokulttuurin edistämiseksi perustetun Rivinväli ry:n tilausnäyttely. Sellaisena se juhlistaa yhdistyksen vuotuisten Tribadien yöt ja päivät -kulttuuriviikon kymmenvuotista taivalta. Näyttelyn keskeisenä lähtökohtana on nostaa esille ei-heteroseksuaalisuus: millaista on elää maailmassa, joka olettaa kaikkien olevan heteroseksuaaleja, jollei toisin mainita? Millaisia ovat ne kysymykset, jotka nousevat esille 40 vuotta homojen vapautusliikkeen perustamisen jälkeen? Näyttely avaa mahdollisuuden arvioida tilannetta: mistä on tultu, missä ollaan nyt ja kuinka tästä eteenpäin. Se pyytää pohtimaan, onko homojen ja lesbojen näkyvyys lisännyt yhteiskunnan toleranssia erilaisuutta kohtaan; onko enää edes merkitystä, mihin seksuaaliseen ryhmään kuuluu? Ovatko homot, lesbot, transsukupuoliset tai biseksuaalit aivan samanlaisia kuin heterotkin? Entä mitä tekevät ne, jotka eivät halua rekisteröidä parisuhdettaan, perustaa perhettä tai tehdä lapsia? Millaiset seksuaalisuuden muodot ja käytännöt jäävät nykykulttuurissa piiloon? Onko parisuhteesta tullut ainakin joitakin homoja, lesboja, biseksuaaleja ja transsukupuolisia ihmisiä ahdistava pakko? Millaista on nykypäivän seksuaalianarkismi? Näyttely avaa myös areenan keskustella seksuaalisuuden vaikutuksesta ja näkymisestä taiteessa. Siinä missä feministinen taidehistoria on tuonut unohdettuja naistaiteilijoita taidehistorian kaanoniin ja purkanut taiteeseen sisäänrakennettua sukupuolten välistä hierarkiaa, voi tämän näyttelyn yhteydessä avata keskustelua siitä, että taiteentutkimuksessa lesbouden tematisointi on jäänyt huomiotta, vaikka homoseksuaalisuutta on tutkittu väitöskirjatasollakin niin taidehistoriassa kuin kirjallisuustieteen puolella. Voi toki kysyä, onko lesbisestä taiteesta ylipäätään mielekästä puhua aikana, jolloin identiteetin kategoria on kokonaan kyseenalaistettu? Pitääkö puhua taiteilija identiteetistä vai onko lesbisyys jotakin teoksessa tai sen esittämiskontekstissa näkyvää?

9 Vai onko kysymys lesbisestä taiteesta auttamatta vanhanaikainen? Arkisesti ajatellenhan tilanne on selvä: maailmassa on aina ollut taiteilijoita, jotka ovat lesboja. Jos lesbisyyden kiinnittää taiteilijan identiteettiin, kuuluisi lesbisen taiteen määritelmä niin, että lesbon tekemä taide on lesbistä. Vaikka nykynäkökulmasta katsottuna lesbotaiteilija kuulostaa vähintäänkin yhtä ahtaalta kategorialta kuin naistaiteilija, oli tällaisella määritelmällä paikkansa vielä 1970-luvun Amerikassa. Silloin jopa synnytettiin lesbotaiteilijan kategoria: sitä käytettiin strategisesti, tehtäessä lesboutta yhteiskunnallisesti näkyväksi ja etabloitaessa lesbouden yhteiskunnallista asemaa. Lesbotaiteilijaksi itsensä nimenneet tekivät siis taiteensa kautta lesboutta yhteiskunnallisesti näkyväksi ja pyrkivät raivaamaan väheksytylle ja pelätylle vähemmistölle tilaa heitä karsastavassa heteronormatiivisessa maailmassa. Vaikka 1970-luku olikin tehnyt aloitteita lesbouden yhteiskunnallisen näkyvyyden lisäämiseksi, oli se samalla tuottanut yhtenäisen kuvan siitä, millainen lesbo on luvulla edellisen vuosikymmenen luoma essentialistinen käsitys lesboudesta saikin vähitellen väistyä. Lesboutta ei enää nähty universaalina eli kaikkialla samanlaisena ilmenevänä seksuaalisuutena. Sen sijaan ryhdyttiin korostamaan lesbouden historiallista rakentuneisuutta. Ajattelutavan muutoksen myötä myös lesboudessa alkoi näkyä sävyjä: ilmaantui joukko erilaisia identiteettimahdollisuuksia aina maskuliinisesta butchista feminiiniseen femmeen ja androgyyniin genderblendaajaan. Myös taiteessa lesboutta ryhdyttiin esittämään moninaisemmin. Abstraktit viittaukset naisten väliseen rakkauteen saivat rinnalleen eksplisiittisiä kuvauksia naisten sukupuolielimistä ja naisten välisestä seksistä. Teemat eivät kuitenkaan rajoittuneet seksiin. Huomattiin, ettei ole yhtä yhtenäistä teemaa, jota lesbisen taiteen tulisi käsitellä, eikä yhdenmukaista estetiikkaakaan, jonka alle lesbinen taide ongelmattomasti asettuisi. Lesbisen taiteen määritelmää ei kannatakaan hakea identiteetin suunnalta. Nykykontekstissa lesbisyys on kenties parhaiten selitettävissä kontekstilla: se rakentuu siinä yhteydessä, jossa taideteoksia esitetään, katsotaan ja tulkitaan. Tässä näyttelyssä lesbisyys kytkeytyy olennaisesti puheeseen normaaliudesta. Kenellä on valtaa ja oikeus määritellä sitä, mikä on normaalia seksuaalisuutta? Minne lesbisyys sijoittuu seksuaalisuuksien hierarkiassa? Entä millaiset normit määrittelevät lesboutta? Mikä on sallittua, mikä kiellettyä?

10 Näyttelyä on viisainta lähestyä eräänlaisena kollaasina. Se tuo keskustelun piiriin erilaisia välähdyksiä niistä teemoista, jotka ovat olleet tärkeitä siitä saakka kun lesbojen ja homojen vapautusliike perustettiin ja heteroseksuaalisuuden hegemonista valtaa ryhdyttiin voimalla horjuttamaan. Näyttelyn taiteilijoista Anna-Liisa Kankaanmäen maalaus Yksilön vapaus (2009) haastaa katsojan pohtimaan yhteiskunnassa vallitsevaa seksuaalisuuksien hierarkiaa. Maalauksessa alastomat ihmiset roikkuvat pää alaspäin lihakoukuissa, voimatta itse päättää elämästään. Maalaus on kriittinen puheenvuoro institutionalisoituneesta heteroseksuaalisuudesta. Miksi heteroseksuaalisuus näyttäytyy kulttuurissamme sellaisena seksuaalisuuden mallina, johon kaikkia muita seksuaalisuuden muotoja suhteutetaan? Millaista on yksilön vapaus institutionalisoituneen heteroseksuaalisuuden maailmassa? Myös Katariina Katla tarttuu Haarniskassaan (2009) vapaan valinnan mahdollisuuteen. Haarniska on ruumista peittävä panssari, jonka suojissa on mahdollista elää joko vapaasti tai kahlittuna. Katla härnää katsojaa pohtimaan, onko vapautta se, että tulee haarniskastaan ulos vai se, että elää valitsemansa suojan sisällä. Haarniskassa tematisoituu kysymys julkisen ja yksityisen rajasta eli kaapista. Onko lesbous jotakin, josta tulee vaieta ja jota tulee toteuttaa vain yksityisesti, suljettujen ovien takana? Vai onko se asia, josta tulee puhua julkisesti? Katlan Haarniska esittää, että puhe normaaliudesta rakentuu aina suhteessa niihin ilmiöihin, jotka asetetaan normaaliuden ulkopuolelle. Kun normaalin heteroseksuaalisen naiseuden haarniska alkaa murtua, tulee sen alta paljastuvasta lesbosta kulttuurisesti vahva kuva.

11 Heidi Lunabban teos Studio Vilgefortis (2008) on saanut nimensä Pyhän Wilgefortiksen mukaan. Legendan mukaan Wilgefortis oli kristitty neitsyt, joka ei halunnut mennä naimisiin kuten hänen isänsä toivoi. Kun isä kuitenkin halusi naittaa tyttärensä, rukoili Wilgefortis lujasti, minkä seurauksena hänelle kasvoi parta ja viikset. Kuten arvata saattaa, ei Wilgefortiksen tarvinnut tämän jälkeen mennä naimisiin. Lunabba siirtää legendan nykyaikaan rakentamalla partastudion, jossa kuka tahansa saa tulla kokeilemaan ja koettelemaan sukupuolen kategorisia rajoja. Partastudio linkittyy myös lesbokulttuurissa suosittuun drag king -ilmiöön, jossa miehistä esitystä rakennetaan miehiin liittyvillä ruumiillisilla eleillä ja merkeillä, muun muassa parralla. Lunabban partasalongissa vieras saa itse päättää, millaisena miehenä hän haluaa esiintyä, ja millainen parta tällä miehellä on. Lunabban tavoin Anne Koskinen tarttuu kysymykseen sukupuolen ja seksuaalisuuden merkkien kulttuurisesta rakentuneisuudesta. Koskiselta näyttelyssä nähdään aivan uusia maalauksia, jotka on tehty tribadismiinkin viittaavalla frottage-tekniikalla: hankaamalla pigmenttiä valmiisiin maalauspohjiin. Samalla kun hankaaminen paljastaa maalauksen pinnan alla piilevän struktuurin, avaa se keskustelua sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitysten kulttuurisesta rakentuneisuudesta. Viva Granlundin ja Kaija Papun teokset linkittyvät ennen muuta ajankohtaisiin keskusteluihin seksuaalisuuden, perheen ja kirkon suhteesta. Papun sarjakuvamainen piirrosinstallaatio I Got Something To Put In You (2009) haastaa miettimään luomiskertomuksen heteronormatiivisuutta ja kirkon nuivaa suhtautumista homoihin, lesboihin ja transsukupuolisiin ihmisiin. Papu vikuroi Raamatun heteronormatiivisuutta vastaan ja queerittaa Nooan arkin. Sinne mahtuvat eläinten lisäksi myös homot ja lesbot. Koko arkista muodostuu maailman suurin kelluva homobaari. Granlundilta nähdään näyttelyssä koko seinän kokoinen sarjakuvamainen teos, joka valottaa humoristispoliittisesti maailman tilaa ja lesboutta. Granlund myös maalaa galleriassa näyttelyn aikana. Graffitista ja sarjakuvasta ammentavassa teoksessa kyytiä saa niin avioliittoinstituutio, parisuhteen rekisteröiminen, lasten tekeminen kuin lesbokulttuurin ikoniksi noussut muumikin. Granlundin ironia kohdistuu toisaalta heteronormatiiviseen kulttuuriin, joka ei tahdo tunnustaa lesbojen ja homojen oikeutta mennä naimisiin ja perustaa perhe. Toisaalta kritiikkiä saa myös homokulttuuri, joka on viime vuosina satsannut huomattavasti keskiluokkaisten perhearvojen ja samojen oikeuksien ajamiseen.

12 Granlund tuntuu kysyvän, miksi homot ja lesbot ovat yhteiskunnassa vallitsevan seksuaalihierarkian murtamisen sijasta tyytyneet ajamaan homoille ja lesboille samoja ihmisoikeuksia kuin heteroseksuaaleillakin. Laura Lilja ja Corinna Helenelund jatkavat Granlundin avaamista kysymyksistä. Mitä on nykyajan seksuaalianarkismi? Lilja on tuonut galleriaan veistosinstallaation Sankarit (2009), joukon klassisia kipsiveistoksia joiden päälle on puettu anarkismiin viittaavat mustat maskit. Yhtäältä nämä antisankarit edustavat vaatimusta, että lesboille ja homoille on taattava samat oikeudet kuin heteroseksuaaleillekin. Toisaalta kasvonsa peittävät anarkistit eivät halua tulla haluakaan esittää ylpeänä omaa seksuaalisuuttaan. Nämä antisankarit tuntuvat haluavan pysytellä nimettöminä ja kasvottomina. Heidän seksuaalisuutensa ei kuulu muille eikä varsinkaan voittoa tavoitteleville yhtiöille, joiden käsissä lesboudesta ja homoudesta on tehty kulutettavaa viihdettä. Corinna Helenelundin Anette Messagerin pehmoveistoksista muistuttavassa installaatiossa toisiinsa kietoutuu useita hahmoja. Katsoja jää pohtimaan, onko kyse kenties polymorfisesta suhdeverkostosta vai julkisessa tilassa harrastetusta ryhmäseksistä? Helenelund ja Lilja ottavat teoksillaan esille kysymyksen siitä, mihin näkyvyyden politiikka eri muodoissaan johtaa. Voiko se onnistua taistelussa homofobiaa vastaan? Vai onko se vain johtanut assimilaatiopolitiikkaan ja tehnyt homoista ja lesboista uusheteroita, jotka toistavat kyselemättä heteroseksuaalisen romanssin, halun ja parisuhteen normia?

13 Kirjallisuutta Hammond, Harmony 1994: Lesbian Art in America. A Contemporary History. New York: Rizzoli. Jennings, Rebecca 2007: A Lesbian History of Britain. Love and Sex Between Women Since Oxford / Westport, Connecticut: Greenwood World Publishing. Kalha, Harri 2005: Tapaus Magnus Enckell. Helsinki: SKS. Kekki, Lasse ja Ilmonen, Kaisa (Toim.) 2004: Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki: Like. Rossi, Leena-Maija 2006: Heteronormatiivisuus. Käsitteen elämää ja kummastelua, Kulttuurintutkimus 3/2006, Sedgwick, Eve-Kosofsky 1990: Epistemology of the Closet. Berkeley and California: California University Press. Tihinen, Juha-Heikki 2008: Halun häilyvät rajat: Magnus Enckellin teosten maskuliinisuuksien ja feminiinisyyksien representaatioista ja itsen luomisesta. Taidehistoriallisia tutkimuksia vol. 37 Helsinki: Taidehistorian seura. Vänskä, Annamari (tulossa): Stonewallista vaaleanpunaisen euron talouteen. Murtumia homojen ja lesbojen näkyvyyden politiikassa. Artikkelikäsikirjoitus Pia Livia Hekanahon toimittamassa queer-tutkimuksen antologiassa.

14 Viva Granlund +358 (0) Opinnot The Art Student League of New York Vapaa taidekoulu Yksityisnäyttelyt 2009 Kakelhallen (12.1), Maarianhamina, Ahvenanmaa 2006 Artspace, Helsinki 2006 TM*Galleria, Helsinki 2004 Het Kunstlokaal, Gouda, Hollanti 2003 Kanneltalon galleria, Helsinki 2000 Into-galleria, Helsinki 1992 Muu ry., Helsinki 1992 Kriittinen tila, Helsinki 1990 Kaapelitehdas, Helsinki Ryhmänäyttelyt 2009 Gallery G18, Helsinki 2007 La Sala Naranja, Valencia, Espanja 2005 Kiasma / Takaikkuna, Helsinki 2001 Naisasialiitto Unioni, Helsinki 1995 The ASL Gallery, New York Paikkasidonnaiset teokset 2009 Hakaniemenranta(silta), maalaus, Helsinki 2009 Café Aaltopelti, maalaus, Helsinki 2008 Rautatieasema, maalaus, Helsinki 2006 Metroasema, moderneja kalliomaalauksia, Helsinki 2006 Yksityiskoti, seinämaalaus, Helsinki Yhteisötaide 2009 Kalliolan settlementti, muraaleja, Helsinki 2007 Pirkkolan urheilukeskus, muraaleja, Helsinki 2004 Etappi ry., seinämaalaus, Helsinki 2003 Etappi ry., seinämaalaus, Helsinki Opetus Apurahat Pohjois-Helsingin taidekoulu 1994 The Art Student League, New York, tarkastaja (H. Terry d Lassio) 2009 Helsingin kulttuurikeskus 2008 Helsingin kulttuurikeskus 2006 Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto 2006 Helsingin kulttuurikeskus

15 Jäsenyydet Suomen taidemaalariliitto (kokelasjäsen) Muu toiminta 2005 Cityspace-työpaja, Helsinki. 23 Worth Seeing Booklet 2000 Kassandra, Helsingin Taidehalli 2000 Performanssi, W. L. Zuluaga Joymic, 2005 (detalji). Akryyli ja eri piirtimet paperirullalle, 1,5 x 9,6 m

16 Corinna Helenelund s Opinnot Näyttelyt Kuvataideakatemia, Helsinki 2007 Genderstudies, Södertörns högskola, Tukholma, Ruotsi Feminist- and globalizationstudies, Färnebo folkhögskola Pohjoismainen taidekoulu, Kokkola 2009 Tuntematon kaupunki, Helsinki Piirroksia ja installaatioita eri puolilla maailmaa. Jatkuva.

17 Nimetön / Namnlös, Sukkahousut, vanu, rautalanka, vaatteita

18 Anna-Liisa Kankaanmäki s Koulutus Pallas Taideteollinen korkeakoulu, visuaalisen kulttuurin osasto, kuvataiteiden maisteriohjelma, Helsinki Lahden ammattikorkeakoulu, Taideinstituutti 2008 Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Espanja 2008 Universidad Politecnica de Valencia, Espanja Kanneljärven Opiston kuvataidelinja Lammin lukio Yksityisnäyttelyt 2009 Todellisuuden pako Aulagalleria, Lahti Ryhmänäyttelyt 2009 Lahden Taideinstituutin opinnäytetyönäyttely, Kaapelitehdas, Helsinki 2008 Ryhmänäyttely Taide läsnä, Fellmanni, Lahti 2008 Ryhmänäyttely Masivamente, Espai Cultural Biblioteca Azorin, Valencia 2008 Ryhmänäyttely Bibliotheka, Junta Municipal Ciutat Vella C/ El Micalet, Valencia 2007 Ryhmänäyttely Valintoja, Sibeliustalo, Lahti 2005 Kanneljärven Opiston kuvataidelinjan kevätnäyttely, Virkkala, Lohja 2004 Ryhmänäyttely, Hakkalan koulu, Lammi Stipendit 2005 Kanneljärven Opiston kuvataidelinjan stipendi Opintomatkat 2008 Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Espanja 2008 Universidad Politecnica de Valencia, Espanja 2007 Tartto, Viro

19 Yksilön vapaus, Akryyli ja öljy kankaalle, 220 x 300 cm

20 Katariina Katla s Koulutus Pallas Taideteollinen korkeakoulu, visuaalisen kulttuurin osasto, kuvataiteiden maisteriohjelma, Helsinki Lahden Ammattikorkeakoulun Taideinstituutti Lahden Kansanopiston kuvataidelinja Lahden käsi- ja taideteollinen oppilaitos. Metallikalustelinja Lahden käsi- ja taideteollinen oppilaitos. Vaatetusartesaani Helsingin Taiteilijaseuran lasten ja nuorten kuvataidekoulun kesäkurssi Hollolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Yksityisnäyttelyt 2008 Lihan haarniska tutkielmia seksuaalisuudesta, Galleria Bukra, Tampere Ryhmänäyttelyt 2009 Lahden Taideinstituutin päättötyönäyttely, Kaapelitehdas, Helsinki 2009 Tiiliveistoksia, Kaikugalleria, Helsinki 2008 Katutaide, Lahden keskustan kaduilla 2008 Taide läsnä, Fellmanni-instituutti, Lahti 2008 Kankaanpään Taidekoulun galleria 2003 Lahden Taidepanimo, yhdessä Lajos Pinken kanssa Omakustanteet 2007 Metsänpeikot, sarjakuva-albumi Teokset julkisissa tiloissa 2007 kaksi kattofreskoa, Lahden Diakonialaitoksen aulatila Opintomatkat 2007 Tartto, Viro Työkokemus 2009 Kutsuttu puhuja, Tampere Kuplii ssarjakuvafestivaalit 2008 Kutsuttu puhuja, Lahden Tyttöjen tila Helmen viisivuotisjuhlaseminaari 2008 Kutsuttu puhuja, Tampere Fetish Factory -tapahtuman seminaari Tatuointitaiteilija Taidemalli Old Raven ay, korsetteihin ja underground-asuihin erikoistunut vaatetusalan yritys. Perustaja (yhdessä Johanna Pohjanmiehen kanssa) Luottamustehtävät Lahden Taideinstituutin oppilaskunnan puheenjohtaja

21 Haarniska, Solumuovi, akryyli, lateksi, metalli, puu, kangas, 230 cm

22 Anne Koskinen s Opinnot Meisterschüler, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe TaM, Taideteollinen korkeakoulu HuK, Helsingin yliopisto Valikoidut yksityisnäyttelyt 2009 Solo Show, Galerie Anhava / MARKET 2009, Tukholma, Ruotsi 2008 Anne Koskinen Familie Koskinen, retrospektiivi, Helsingin kaupungin taidemuseo, Tennispalatsi, Helsinki 2006 I, Galerie Anhava, Helsinki 2005 Ei muita muutoksia julkisivuihin, Galerie Werner Klein, Köln, Saksa 2004 Anesteettinen suhde, Galleria K, Huittinen 2003 DEUS PROTECTOR NOSTER, Galerie Werner Klein, Köln, Saksa Valikoidut ryhmänäyttelyt 2009 murban (Bo Haglund, Kaisu Koivisto, Anne Koskinen, Thomas Nyqvist, Vesa-Pekka Rannikko), Artborg 35, Nikkilä, Sipoo (katalogi) 2009 Finsk samtidskonst ur samlingarna, Göteborgin taidemuseo, Göteborg, Ruotsi 2008 Tuhlaajapojan paluu. Suomalaista ja pohjoismaista nykytaidetta Swan ljungin kokoelmasta, Kuntsin modernin taiteen museon kokoelmanäyttely, Vaasa (katalogi) 2007 Käsittämätöntä mutta totta uusia teoksia kokoelmista, Helsingin kaupungin taidemuseo, Meilahti, Helsinki Teoksia kokoelmissa (valikoima) Helsingin kaupungin taidemuseo, Helsinki Kiasma, Nykytaiteen museo, Helsinki Valokuvataiteen museo, Helsinki Göteborgin taidemuseo, Göteborg, Ruotsi Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Ruotsi Suomen Eduskunta / EU-parlamentti, Bryssel, Belgia Ruotsin valtion taidekokoelma / Ruotsi suurlähetystö, Washington, DC, USA Swanljungin kokoelma, Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa Christoph Merian Foundation, Basel, Sveitsi Valtion taidekokoelmat, Baden-Württemberg, Saksa Brnon yliopisto, Tsekin tasavalta Dreieichin kaupunki, Saksa Porin kaupunki, Pori Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki

23 Valikoitu työkokemus Varadekaani, Visuaalisen kulttuurin osasto, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki Kuvataiteen professori, Kuvataiteiden maisteriohjelman koulutusohjelma johtaja, Visuaalisen kulttuurin osasto, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki Vieraileva professori, Akademie der Bildenden Künste München, Saksa 2006 Dekaani, Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto Professori, visuaalinen kulttuuri (erityisesti taiteellis-tuotannolliset opinnot) Jäsenyydet Taidemaalariliitto Suomen kuvanveistäjäliitto Frottage in Red #1, Pigmentti kankaalle, 100 x 150 cm

24 Laura Lilja s Opinnot Taiteen maisteri, Pallas kuvataiteiden koulutusohjelma, Taideteollinen korkeakoulu Naistutkimuksen sivuaineopintoja, Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto Kuvataiteen opintoja, Porin taidekoulu Matematiikan ja fysiikan opintoja, Joensuun ja Helsingin yliopisto Yksityisnäyttelyt 2009 Nuori satakuntalainen kuvataiteilija stipendinäyttely, Lönnströmin taidemuseo, Rauma / Muu Galleria, Helsinki 2008 Galerii Raja, Tallinna, Viro / Kaapelin Galleria, Helsinki / Galleria Mältinranta, Tampere / Galleria Huuto (Viiskulma), Helsinki 2006 Rauman taidemuseo 2005 Porin Saskiat ry:n stipendiaattinäyttely, Poriginal galleria, Pori / Galleria Jangva, Helsinki / Porvoon taidehalli Valikoidut ryhmänäyttelyt 2009 Julkinen kätkö, satakuntalaisen nykytaiteen näyttely, Virka Galleria, Helsinki 2008 Todella siistiä, Rauman taidemuseo 2007 ARS Kärsämäki / Generaattorigalleria, Porin Puuvilla 2005 Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vuosinäyttely, Porvoon taidetehdas 2004 Masters of Arts, Kaapelitehtaan Valssaamo, Helsinki 2003 TaiK:n Pallas kuvataiteiden MA-opiskelijoiden ryhmänäyttely, Kaapelitehtaan Puristamo, Helsinki / SKjL:n kesänäyttely, Naantalin taidehalli Teokset kokoelmissa Kuntsin modernin taiteen museo, kokoelma Swanljung, Vaasa Opetus- ja muut tehtävät Vt. taidekoulun johtaja, Porin taidekoulu Sivutoiminen tuntiopettaja, Eesti Kunstiakadeemia, Viro ja Taik, Helsinki ja Pori 2006 Amanuenssi, TaiK:n Porin taiteen ja median osasto Kuvataidekriitikko, Satakunnan Kansan kulttuuritoimitus 2005 Visuaalisen kulttuurin vs. lehtori, TaiK:n Porin visuaalisen kulttuurin yksikkö 2005 Kuvataideopettajan viransijaisuus, Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu Jäsenyydet Suomen kuvanveistäjäliitto Kuvataidejärjestö MUU ry Taiteilijaseura NYTE ry, Pori

25 Apurahat ja stipendit 2009 Valtion kuvataidetoimikunta / Satakunnan taidetoimikunnan ja Lönnströmin taide museon nuori satakuntalainen kuvataiteilija -stipendi 2008 Suomen taideyhdistys / Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta / Satakunnan taidetoimikunta 2007 Satakunnan taidetoimikunta 2005 Satakunnan taidetoimikunta / Porin Saskiat ry:n näyttelystipendi 2003 Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton näyttelystipendi Sankareita, Kipsi, kangas, jalustat

26 Heidi Lunabba s Opinnot 2008 Kuvataideakatemia, tila- aikataiteen osasto, kuvataiteen maisteri 2002 Svenska Yrkeshögskolan, valokuvaosasto, valokuva medianomi Yksityisnäyttelyt 2009 Galleri Elverket, Tammisaari Tyttöjen Linna, Tammisaari 2008 Even, Le Stanze, Bologna, Italia 2007 Kaikki Heti! (Megafån),Galleri Sinne, Helsinki 2005 Sano Se!, Kuvataideakatemian Galleria Kasarminkadulla, Helsinki 2004 Rum - och andra rum, Tupakkamakasiini, Pietarsaaren Museo 2002 Painoton tila, Kaupunginkirjasto, Pietarsaari Kirjoittamaton lehti, Galleri Ibis, Vaasa Ryhmänäyttelyt 2009 Lost and Found Queering the Archieves, Kunsthalle Nikolai, Kööpenhamina, Tanska Kulttuurin Kiertotie Haihatus, Joutsa Näkyvä-Näkymätön, Kuntsi, Vaasa ja Turku 2008 Fennofolk new nordic oddity, Design Museo, Helsinki Ars Kärsämäki 2008, Kärsämäki Synligt Osynligt, Galleri Elverket, Tammisaari ja Kajaanan Taidemuseo 2007 Feminism Now!, Trondheim, Norja Kuvataideakatemian lopputyönäyttely, Tennispalatsi, Helsinki Sparkling Design, Taidehalli, Helsinki Braderie de l Art, Roubaix, Ranska 2006 Rauma Biennale Balticum 2006 Wake up!, Rauma Déjà vu, Elverket, Tammisaari Normalnull Learn to Swim Berliini, Saksa Blind Date ja Art Express,projekti Ars 06 näyttelyssä, Kiasma, Helsinki Apurahat 2009 Suomen Kulttuurirahasto 2008 Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen Keskustoimikunta matka-apuraha 2007 Kuvataideakatemia, Svenska Kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö 2006 Stina Krooks Stiftelse, Svenska Kulturfonden (Villa Snäcksund ateljee ja kolmevuotinen työapuraha) 2005 Svenska Kulturfonden 2004 Svenska Kulturfonden (yksivuotinen työapuraha) 2003 Konstsamfundet 2002 Svenska Yrkeshögskolan 2001 Svenska Kulturfonden, Studiestödskommittén, Svenska Folkskolans Vänner, Kulturnämnden i Pedersöre

27 Työpajat ja residenssit 2008 Nosadella Due, residenssi, Bologna, Italia 2006 FKSE, residenssi, Budapest, Unkari 2005 Neon, Artist in recidence, YLE FST (TV2) Studio Vilgefortis, 2008 (still-kuva). Dokumentaatio, DVD, 17,05 min

28 Kaija Papu s Koulutus Kuvataiteilija (AMK), Tampereen ammattikorkeakoulu, Taide ja Viestintä Ylioppilas, Kauhajoen lukio Valikoidut yksityisnäyttelyt 2009 Drawing Attention, Galleria Rajatila, Tampere 2008 Kaikki oli täydellistä!, Galleria Kohina, Joensuu 2008 Kaikki oli täydellistä!, Galleri Sinne, Helsinki 2007 Rakastan sinua ikuisesti, Galleria Huoltamo, Tampere Valikoidut ryhmä- ja yhteisnäyttelyt 2009 Sateenkaaren tuolla puolen, galleria G18, Helsinki 2008 Create Another Genderation, osa LaD.I.Y.fest Berlin ohjelmaa, Café Dumpling, Berlin, Saksa 2007 Vajaa totuus ja täydelliset valheet, Emil-sali Vanha kirjastotalo, Tampere Videofestivaalit ja -esitykset 2009 Finland in Full Colour, VerdensKulturCentret, Kööpenhamina, Tanska 2008 FRESH!-klubi, Tampereen Elokuvajuhlat, Tampere 2007 Spark Video Canada: FeatherWeight, London, Kanada 2007 Trunk/The Nordic Art Video Festival, Östersund, Ruotsi 2003 ja videonauhaa, uutta suomalaista videotaidetta, Vapriikki, Tampere Valikoidut julkaisut 2009 Totally Sweet Love Awesomeness, Sarjakuvayhdistys Kaino Ry, omakustannesarjakuva 2009 Rodeokingi, Sarjakuvayhdistys Kaino Ry, omakustannesarjakuva 2009 Fox Trouble, Sarjakuvayhdistys Kaino Ry, omakustannesarjakuva 2008 PosterPlay, Sarjakuvayhdistys Kaino Ry, omakustannesarjakuva Residenssit 2008 Pirkanmaan taidetoimikunnan taiteilijaresidenssi, yksi viikko, Praha, Tsekin tasavalta 2008 Taf taf, kaksi kuukautta, Dakar, Senegal Teoksia kokoelmissa Muu Ry:n myyntikokoelma, Helsinki Tampereen Työväen keskusmuseo, Tampere Apurahat, palkinnot ja stipendit 2009 Ammattitaiteilijoiden stipendi, Tampereeen kaupunki vuotinen työskentelyapuraha, Svenska kulturfonden 2009 Vuoden ympäristötaideteos 2008, teoksella Maailman onnellisin puu, toteutettu yhdessä Aino Louhen kanssa, Ympäristötaiteen säätiö 2008 Apuraha taideprojektin toteuttamiseen, Majaoja-säätiö

29 Jäsenyydet Rajataide Ry Tampereen taiteilijaseura Sarjakuvayhdistys Kaino Ry (perustajajäsen) MUU ry I Got Something To Put In You, Huopakynä ja maalitussi paperille, 490 x 150 cm

30

31

32

CV Hanna Vahvaselkä (1973)

CV Hanna Vahvaselkä (1973) CV Hanna Vahvaselkä (1973) Päämajankatu 22A as 2 50100 Mikkeli 050 5670803 hanna@vahvaselka.fi www.vahvaselka.fi Taideopinnot: 1994-99 Kuvataideakatemia, kuvanveisto 1999 Kuvataiteen maisterin tutkinto

Lisätiedot

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM).

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). KOULUTUS 2006 Videotaiteen erikoistumisopinnot, Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Taide ja Viestintä, Tampere 1994-1999 Kuva- ja mediataiteilija,

Lisätiedot

Taidekoulutus. Yksityisnäyttelyitä: CURRICULUM VITAE. Nimi: Anja Levoranta. s.1938, Noormarkku

Taidekoulutus. Yksityisnäyttelyitä: CURRICULUM VITAE. Nimi: Anja Levoranta. s.1938, Noormarkku CURRICULUM VITAE Nimi: Anja Levoranta s.1938, Noormarkku Taidekoulutus Kurssimuotoisia opintoja mm. Vapaassa taidekoulussa, Oriveden opistossa, Kuusamon kansanopistossa ja Helsingin Taiteilijaseuran kursseilla.

Lisätiedot

2015 Saimaan Ammattikorkeakoulu, kuvataide, -Master of Culture and Arts, YAMK

2015 Saimaan Ammattikorkeakoulu, kuvataide, -Master of Culture and Arts, YAMK Leena Illukka Helsinki s.1962 Porvoo leenaillukka@hotmail.com http://www.finnishdesigners.fi http://leenaillukka.com http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi http://helsingintaiteilijaseura.fi KOULUTUS 2015

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Kuvataiteilija, KuM, TaM MOLLU HEINO. s.1967 Tampereella Asuu ja työskentelee Luvialla. www.molluheino.fi

Curriculum Vitae. Kuvataiteilija, KuM, TaM MOLLU HEINO. s.1967 Tampereella Asuu ja työskentelee Luvialla. www.molluheino.fi Curriculum Vitae Kuvataiteilija, KuM, TaM MOLLU HEINO s.1967 Tampereella Asuu ja työskentelee Luvialla www.molluheino.fi OPINNOT 2005 Jatko opinnot, Aalto yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu

Lisätiedot

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a ANU TUOMI ANU VAISTO 1950 Kaarina Sillankorvantie 23a taidemaalari 21380 Aura www.anutuomi.fi 0449064950 Taidemaalariliiton jäsen Arte ry:n kunniajäsen Arten gallerioiden Joe s ja Titanik perustajajäsen

Lisätiedot

MOLLU HEINO (Marjo Heino-Fihlman)

MOLLU HEINO (Marjo Heino-Fihlman) MOLLU HEINO (Marjo Heino-Fihlman) s.1967 Tampereella Kuvataiteilija, KuM, TaM Branderinkuja 7 29100 Luvia 044 5581240 marjohf@gmail.com kotisivut www.mursu.net/mollu OPINNOT 2005- Jatko-opinnot, Aalto

Lisätiedot

MAURI OLAVI KEINÄNEN, CURRICULUM VITAE. Kuvataiteilija ja maisteri (TM). Mauri Olavi Keinänen / Wikipedia. e-mail. mauri.keinanen@hotmail.

MAURI OLAVI KEINÄNEN, CURRICULUM VITAE. Kuvataiteilija ja maisteri (TM). Mauri Olavi Keinänen / Wikipedia. e-mail. mauri.keinanen@hotmail. MAURI OLAVI KEINÄNEN, CURRICULUM VITAE Kuvataiteilija ja maisteri (TM). Mauri Olavi Keinänen / Wikipedia e-mail. mauri.keinanen@hotmail.com Puh. 044-3299678 OPINNOT - Lahden Taideinstituutti, ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET Taidemaalariliitto, Varsinainen jäsen Botnia Taiteilijaseura 2005 Suomen Taidegraafikot, Varsinainen jäsen 2005 Kuvasto 2005 Pohjalainen Taiteilijaliitto 2004 Vaasan Taiteilijaseura

Lisätiedot

Osoite: Kallentie Järvelä TAIDEOPINNOT:

Osoite: Kallentie Järvelä TAIDEOPINNOT: 1 SATU LOUKKOLA s. 1957 Joensuussa Osoite: Kallentie 2 16600 Järvelä TAIDEOPINNOT: Kuvataiteen erikoistumisopinnot 2010-2011 Kuvanveiston erikoistumisopinnot 2006-2007 Lahden taideinstituutti 1979-83,

Lisätiedot

MOLLU HEINO OPINNOT YKSITYISNÄYTTELYT. s.1967 Tampereella Kuvataiteilija, KuM, TaM Asuu ja työskentelee Luvialla www.molluheino.fi

MOLLU HEINO OPINNOT YKSITYISNÄYTTELYT. s.1967 Tampereella Kuvataiteilija, KuM, TaM Asuu ja työskentelee Luvialla www.molluheino.fi MOLLU HEINO s.1967 Tampereella Kuvataiteilija, KuM, TaM Asuu ja työskentelee Luvialla www.molluheino.fi OPINNOT 2004 Taiteen maisteri, Taideteollinen korkeakoulu 1999 Kuvataiteen maisteri, Kuvataideakatemia

Lisätiedot

Opinnot. Jäsenyydet. Yksityisnäyttelyt. TARJA UNKARI - Curriculum Vitae

Opinnot. Jäsenyydet. Yksityisnäyttelyt. TARJA UNKARI - Curriculum Vitae TARJA UNKARI - Curriculum Vitae Opinnot Kuvataiteilija, Suomen Taideakatemian koulu 1964-1968, kuvataiteen loppututkinto 1963-64 Helsingin yliopiston piirustuslaitos 1964-68 Suomen Taideakatemian koulu

Lisätiedot

PEKKA PURHONEN. KOULUTUS Lahden taideinstituutti Limingan kansanopiston taidekoulu Savonlinnan taidelukio , yo

PEKKA PURHONEN. KOULUTUS Lahden taideinstituutti Limingan kansanopiston taidekoulu Savonlinnan taidelukio , yo 1 CV PEKKA PURHONEN Kuvataiteilija s. Juvalla 1967 Kariniemenkatu 4 A 15140 Lahti p. 040 540 6067 pekkapurhonen@hotmail.com KOULUTUS Lahden taideinstituutti 1990-94 Limingan kansanopiston taidekoulu 1988-90

Lisätiedot

JOHANNA SUONPÄÄ, CV s. 24.3.1969 Helsinki

JOHANNA SUONPÄÄ, CV s. 24.3.1969 Helsinki JOHANNA SUONPÄÄ, CV s. 24.3.1969 Taideopinnot 1997-2001 Taiteen maisteri, Tekstiilitaiteen laitos, Taideteollinen Korkeakoulu 1998-1999 Erasmus stipendiaattina, Kuvataideakatemia Krakova, Puola 1994-1997

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO 7.1.2013

ANSIOLUETTELO 7.1.2013 1 ANSIOLUETTELO 7.1.2013 IRMELI MÄKILÄ TAIDEMAALARI / KUVATAITEILIJA S. 1957, Janakkala Asuu ja työskentelee Pornaisissa www.irmelimakila.fi TAIDEOPINNOT 2011 Saimaan ammattikorkeakoulu Kuvataide / kuvataiteilija

Lisätiedot

Pekka Hepoluhta taidemaalari Yksityisnäyttelyt:

Pekka Hepoluhta taidemaalari Yksityisnäyttelyt: Pekka Hepoluhta taidemaalari Yksityisnäyttelyt: 2008 Galleria Uusitalo, Helsinki 2007 Galleria Aarni, Espoo (yhd.h I Raution kanssa) 2006 Observations, Galleria Aquatinte, Strasbourg, Ranska 2005 Galleria

Lisätiedot

VAUVOJEN VÄRIKYLPY ohjaaja Satakunnan lasten kulttuurikeskus.

VAUVOJEN VÄRIKYLPY ohjaaja Satakunnan lasten kulttuurikeskus. CURRICULUM VITAE MERJA ALA-OLLA Syntynyt 1965, Laitila Ihoden Kylätie 70 27320 IHODE Suomi, Finland +358445331718 artmerkut@gmail.com www.artmerkut.fi Ammatti ja jäsenyydet Kuvataiteilija, taidegraafikko,

Lisätiedot

Heta Laitakari Tapionkatu 13 E 42 33500 TAMPERE 044-5622444 laitakari.heta@gmail.com www.hetalaitakari.com

Heta Laitakari Tapionkatu 13 E 42 33500 TAMPERE 044-5622444 laitakari.heta@gmail.com www.hetalaitakari.com Heta Laitakari Tapionkatu 13 E 42 33500 TAMPERE 044-5622444 laitakari.heta@gmail.com www.hetalaitakari.com Teen valosta ja veistettävistä materiaaleista toteutettuja teoksia. Valo ja hämärän asteet on

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 08.01.2016

CURRICULUM VITAE 08.01.2016 CURRICULUM VITAE 08.01.2016 Jalo Porkkala Syntynyt 12.09.1950 Ilmajoella KOULUTUS Ylioppilas 1969 Lahden Taideteollinen Oppilaitos: Valokuvaaja 1979 TÄYDENNYSKOULUTUS Taideteollinen Korkeakoulu, Koulutuskeskus:

Lisätiedot

2008 La Regina Di Quadri, Modica, Italia

2008 La Regina Di Quadri, Modica, Italia Pekka Hepoluhta s. 1957, asuu ja työskentelee Espoossa Opinnot Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskus 1979-1981 Vapaa Taidekoulu 1978-1982 Näyttelyt 2012 Galleria Ama, Helsinki 2011-12 Tuttuus, Vantaan

Lisätiedot

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Yhteystiedot: 050 5346251,ansari24@hotmail.com; anu.riestola@gmail.com Opinnot 2010 Aalto yliopisto, Taideteollinen Korkeakoulu, TaM kuvataideopettaja

Lisätiedot

Taideteollinen Oppilaitos kuvat.op. auskultointi Oulun yliopisto, kasvatustieteen appropbatur

Taideteollinen Oppilaitos kuvat.op. auskultointi Oulun yliopisto, kasvatustieteen appropbatur ULLA-MAIJA VAITTINEN 1/5 ullamaija.vaittinen@gmail.com Puh 050 33 827 86 Hilda Flodinin kuja 2 A 7 00300 HELSINKI OPINNOT 1969 74 Taideteollinen Oppilaitos JATKO-OPINNOT 1985 kuvat.op. auskultointi 1985

Lisätiedot

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari YKSITYISNÄYTTELYT 2011 Forssan museon Aulagalleria, Forssa Heinolan taidemuseo 2009 Galleria Katariina,

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO. Markku Arantila s. Espoo 1960. Opinnot. Yksityisnäyttelyt

ANSIOLUETTELO. Markku Arantila s. Espoo 1960. Opinnot. Yksityisnäyttelyt ANSIOLUETTELO Markku Arantila s. Espoo 1960 Sairaalantie 13 B 10 35100 Orivesi Opinnot Taideteollinen Korkeakoulu, taiteilijan pedagogiset opinnot 1997-2000 Vapaa Taidekoulu 1978-1982 Yksityisnäyttelyt

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO CV. Osoite: Apollonk.13 E 59, 00100 Helsinki Puh: 050 4989531 eero.markuksela@lallukkasaatio.net TULEVAT YKSITYISNÄYTTELYT NÄYTTELYT

ANSIOLUETTELO CV. Osoite: Apollonk.13 E 59, 00100 Helsinki Puh: 050 4989531 eero.markuksela@lallukkasaatio.net TULEVAT YKSITYISNÄYTTELYT NÄYTTELYT ANSIOLUETTELO CV KUVATAITEILIJA EERO MARKUKSELA Osoite: Apollonk.13 E 59, 00100 Helsinki Puh: 050 4989531 eero.markuksela@lallukkasaatio.net TAIDEOPINNOT Suomen Kuvataideakatemia, Yleisen opetuksen laitos,

Lisätiedot

VAUVOJEN VÄRIKYLPY ohjaaja Satakunnan lasten kulttuurikeskus.

VAUVOJEN VÄRIKYLPY ohjaaja Satakunnan lasten kulttuurikeskus. CURRICULUM VITAE MERJA ALA-OLLA Syntynyt 1965, Laitila Ihoden Kylätie 70 27320 IHODE Suomi, Finland +358445331718 artmerkut@gmail.com www.artmerkut.fi AMMATTI JA JÄSENYYDET Kuvataiteilija, taidegraafikko,

Lisätiedot

Pekka Hepoluhta taidemaalari. Näyttelyt

Pekka Hepoluhta taidemaalari. Näyttelyt Pekka Hepoluhta taidemaalari Näyttelyt 2012 Galleria AMA, Helsinki tulossa elokuussa 2011-12 Tuttuus, Vantaan Taidemuseo 2011 Still und doch leben dig, Galerie Classico, Berlin 2011 Roma - Varese, Galleria

Lisätiedot

TOPI RUOTSALAINEN - Ansioluettelo

TOPI RUOTSALAINEN - Ansioluettelo TOPI RUOTSALAINEN - Ansioluettelo syntynyt Kuopiossa 20.11. 1979 Studio Topi Ruotsalainen, Krenatöörintie 30, 02680 Espoo puhelin: +358 (0)44 3569552 sähköposti: topiru@gmail.com web: www.topiruotsalainen.fi

Lisätiedot

Ansioluettelo. Kuvanveistäjä ja valjasseppä. s. 30.5. 1957 Nakkilassa eevaliisa.sorainen@gmail.com

Ansioluettelo. Kuvanveistäjä ja valjasseppä. s. 30.5. 1957 Nakkilassa eevaliisa.sorainen@gmail.com Ansioluettelo Kuvanveistäjä ja valjasseppä Eeva-Liisa Sorainen (1987-2007 Mölsä) Liimattalantie 364, 44150 Äänekoski s. 30.5. 1957 Nakkilassa eevaliisa.sorainen@gmail.com Puhelin 050 467 1674 www.laajavaljas.net

Lisätiedot

DOMINIK WLODAREK PORTFOLIO

DOMINIK WLODAREK PORTFOLIO DOMINIK WLODAREK PORTFOLIO DOMINIK WLODAREK Orioninkatu 13-15 C 30, 00550 Helsinki +358 44 55 66 478 www.dominikwlodarek.com dominik.wlodarek@gmail.com Syntynyt; 1976, Lodz, Puola AMMATTI JA JÄSENYYDET

Lisätiedot

MIRKA JOHANSSON YKSITYISNÄYTTELYT. Galleria In-On, Helsinki 2009. Hämeenlinnan kirjasto, 2009. Taidekeskus Harri, Alavus 2008

MIRKA JOHANSSON YKSITYISNÄYTTELYT. Galleria In-On, Helsinki 2009. Hämeenlinnan kirjasto, 2009. Taidekeskus Harri, Alavus 2008 MIRKA JOHANSSON YKSITYISNÄYTTELYT Galleria In-On, Helsinki 2009 Hämeenlinnan kirjasto, 2009 Taidekeskus Harri, Alavus 2008 Seinäjoen Taidehalli, 2007 Galleria Stenman, Kokkola 2006 Galleria Harmonia, Jyväskylä

Lisätiedot

TAIDEOPINNOT Taideteollinen ammattikoulu, iltalinja, yleisellä ja graafisella linjalla 1969 1971 Suomen Taideakatemian koulu, taidemaalaus 1974 1978

TAIDEOPINNOT Taideteollinen ammattikoulu, iltalinja, yleisellä ja graafisella linjalla 1969 1971 Suomen Taideakatemian koulu, taidemaalaus 1974 1978 1 (5) OLLI KOKKONEN s. 1952 Jämijärvi OSOITE: Likolahdenkatu 67 as 3 44150 ÄÄNEKOSKI Puh. 040 324 7171 ANSIOLUETTELO Teoksia ensi kerran esillä v. 1969 TAIDEOPINNOT Taideteollinen ammattikoulu, iltalinja,

Lisätiedot

VAUVOJEN VÄRIKYLPY ohjaaja Satakunnan lasten kulttuurikeskus.

VAUVOJEN VÄRIKYLPY ohjaaja Satakunnan lasten kulttuurikeskus. CURRICULUM VITAE MERJA ALA-OLLA Syntynyt 1965, Laitila Ihoden Kylätie 70 27320 IHODE Suomi, Finland +358445331718 artmerkut@gmail.com www.artmerkut.fi AMMATTI JA JÄSENYYDET Kuvataiteilija, taidegraafikko,

Lisätiedot

JÄSENYYDET YKSITYISNÄYTTELYT

JÄSENYYDET YKSITYISNÄYTTELYT CATA AHLBÄCK Kuvataiteilija CV (1/16) s.1962 Mustasaari Asuu ja työskentelee Mustasaaressa, Pohjanmaalla 050 570 2871 cata.ahlback@gmail.com www.cata-ahlback.blogspot.fi JÄSENYYDET 2009 - Taidemaalariliitto,

Lisätiedot

Taideakatemia/täydennyskoulutus,

Taideakatemia/täydennyskoulutus, CURRICULUM VITAE Anastasia HELMI Maria LEPPÄKOSKI GSM 0400 444499 helmi2.leppakoski@gmail.com www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2555 Syntymäpaikka: Impilahti OPINNOT Taideakatemia/täydennyskoulutus,

Lisätiedot

PÄIVI SAARELMA. Aikaisempi koulutus Ylioppilas 1984 Luovan toiminnan peruskurssi 1984-85 Viittomakielen tulkki 1986

PÄIVI SAARELMA. Aikaisempi koulutus Ylioppilas 1984 Luovan toiminnan peruskurssi 1984-85 Viittomakielen tulkki 1986 PÄIVI SAARELMA Kuvataiteilija kuvataiteen opettaja Saaristotie 26a Pesolansaari 83160 Tutjunniemi 050-5767 257 amleraas@hotmail.com s. 1965 Aikaisempi koulutus Ylioppilas 1984 Luovan toiminnan peruskurssi

Lisätiedot

1969 1974 Taideteollinen Oppilaitos (nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu)

1969 1974 Taideteollinen Oppilaitos (nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) 1 / 4 Ulla-Maija Vaittinen ullamaija.vaittinen@gmail.com Puh 050 33 827 86 Hilda Flodininkuja 2 A 7, 00300 HELSINKI OPINNOT 1969 1974 Taideteollinen Oppilaitos (nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

Koulutus. Kutsunäyttelyt. Yhteis- ja ryhmänäyttelyt. Maija Helasvuo

Koulutus. Kutsunäyttelyt. Yhteis- ja ryhmänäyttelyt. Maija Helasvuo Maija Helasvuo Kuvanveistäjä s.1968 Helsinki Asuu ja työskentelee Hyvinkäällä www.maijahelasvuo.com www.artists.fi/sculptors Koulutus Lahden Taideinstituutti 1990-1994 Hyvinkään Taidekoulu 1989-1990 YO

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO. JYRKI POUSSU Kuvataiteilija Pajakatu 3 B 3, 90100 Oulu GSM 0400-933873 jyrki.poussu@dnainternet.net. SYNTYNYT 1.6.

ANSIOLUETTELO. JYRKI POUSSU Kuvataiteilija Pajakatu 3 B 3, 90100 Oulu GSM 0400-933873 jyrki.poussu@dnainternet.net. SYNTYNYT 1.6. ANSIOLUETTELO JYRKI POUSSU Kuvataiteilija Pajakatu 3 B 3, 90100 Oulu GSM 0400-933873 jyrki.poussu@dnainternet.net SYNTYNYT 1.6.1960 Kuusamossa TAIDEOPINNOT Lahden Taideinstituutti 1984-1988 Limingan taidekoulu

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO. Kuvanveistäjä Erkki Kannosto 4. 9.1945 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä ja Tervakoskella 040-5892825

ANSIOLUETTELO. Kuvanveistäjä Erkki Kannosto 4. 9.1945 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä ja Tervakoskella 040-5892825 ANSIOLUETTELO Kuvanveistäjä Erkki Kannosto 4. 9.1945 Tampere Asuu ja työskentelee Helsingissä ja Tervakoskella 040-5892825 TAIDEOPINNOT Suomen taideakatemiankoulu 1966 1970 VALTION TAITEILIJA APURAHAT

Lisätiedot

Opetustoiminta: Porin taidekoulu 1986 1997 Kankaanpään taidekoulu 1990 1999 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataiteen yksikkö 1999

Opetustoiminta: Porin taidekoulu 1986 1997 Kankaanpään taidekoulu 1990 1999 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataiteen yksikkö 1999 Nimi: Esko Railo Ansioluettelo 1/4 Syntynyt: 1.5.1961 Osoite: Maaherrankatu 26 as. 2 28100 PORI Puhelin: 02-6337 828, 050-5284 967 Sähköposti esko.railo@dnainternet.net Koulutus: Oriveden opisto, kuvataidelinja

Lisätiedot

KARIN WIDNÄS CV. Syntynyt Helsingissä 1946. Opinnot. 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu. Studio. 1978 1994 Helsinki

KARIN WIDNÄS CV. Syntynyt Helsingissä 1946. Opinnot. 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu. Studio. 1978 1994 Helsinki KARIN WIDNÄS CV Syntynyt Helsingissä 1946 Opinnot 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu Studio 1978 1994 Helsinki 1994 - Fiskars Opetus 1976- Suomi, Ruotsi, USA, Venezuela, Etelä-Korea

Lisätiedot

Ansioluettelo. Carl Sebastian Lindberg Syntynyt: 23.10.1978. Koulutus:

Ansioluettelo. Carl Sebastian Lindberg Syntynyt: 23.10.1978. Koulutus: Ansioluettelo Carl Sebastian Lindberg Syntynyt: 23.10.1978 Koulutus: Kuvataideakatemia, Tila-aikataiteen osasto, 2001-2007 École nationale supérieur des Beux-Arts, Paris 2003-2004 Lahden Taideinstituutti,

Lisätiedot

taidegraafikko, KuM piirtäjä-yo-artesaani asuu ja työskentelee Nousiaisissa ja Porissa

taidegraafikko, KuM piirtäjä-yo-artesaani asuu ja työskentelee Nousiaisissa ja Porissa HANNA TAMMI s.1965 Turku taidegraafikko, KuM piirtäjä-yo-artesaani asuu ja työskentelee Nousiaisissa ja Porissa www.hannatammi.net www.arsnet.net/hannatammi www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi TAIDEOPINNOT

Lisätiedot

CV - TIEDOT HANNU RIIKONEN. syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari YKSITYISNÄYTTELYT

CV - TIEDOT HANNU RIIKONEN. syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari YKSITYISNÄYTTELYT CV - TIEDOT HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari YKSITYISNÄYTTELYT 2015 Galleria G12, Helsinki Seinäjoen taidehalli 2014 Keski-Suomen museo,

Lisätiedot

KAUKO RÄSÄNEN kuvanveistäjä 1926 2015

KAUKO RÄSÄNEN kuvanveistäjä 1926 2015 KAUKO RÄSÄNEN kuvanveistäjä 1926 2015 Taideopinnot: Suomen Taideakatemian koulu 1946-50 Kotimaiset yhteis- ja ryhmänäyttelyt: Osallistunut näyttelyihin vuodesta 1948 Suomen Taiteilijaseuran vuosinäyttelyt

Lisätiedot

SANNA KOIVISTO ANSIOLUETTELO

SANNA KOIVISTO ANSIOLUETTELO SANNA KOIVISTO ANSIOLUETTELO Kuvataiteilija, kuvanveistäjä 9.2.2011 Kauppilantie 15 B FIN-91100 Ii GSM +358-(0)40-553 0088 sanna.koivisto@kulttuurikauppila.fi www.sannakoivisto.fi www.pronssitaidetta.net

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO ELISA HEINONEN NÄYTTELYTOIMINTA

ANSIOLUETTELO ELISA HEINONEN NÄYTTELYTOIMINTA ANSIOLUETTELO ELISA HEINONEN s. 2.6.1944, asuu ja työskentelee Kotkassa. NÄYTTELYTOIMINTA YKSITYISNÄYTTELYT 2012 Neliö - Galleria Oulu 2012 Kaakkois-Suomen Taidetoimikunta, läänin kirjastonäyttely 2011

Lisätiedot

kuvanveistäjä Syntynyt 20.11.1932, Hollola Taideopinnot Taideteollinen oppilaitos 1951-54 Suomen Taideakatemian koulu 1954-58

kuvanveistäjä Syntynyt 20.11.1932, Hollola Taideopinnot Taideteollinen oppilaitos 1951-54 Suomen Taideakatemian koulu 1954-58 SEIJA RUSTHOLKARHU kuvanveistäjä Ansioluettelo Syntynyt 20.11.1932, Hollola Taideopinnot Taideteollinen oppilaitos 1951-54 Suomen Taideakatemian koulu 1954-58 Kotimaiset yhteis- ja ryhmänäyttelyt Teoksia

Lisätiedot

MEMBERSHIPS: The Union of Finnish Art Associations. Finnish Painters Union. The Artists Association of Turku.

MEMBERSHIPS: The Union of Finnish Art Associations. Finnish Painters Union. The Artists Association of Turku. CURRICULUM VITAE ERIKA ADAMSSON born in Turku 1973 erika.adamsson@gmail.com www.erika-adamsson.com Tel. +358 (0)44 906 4996 STUDIES: School of Fine Arts in Turku, Finland 1992-1996. Pedagogical Studies

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Tainio, Matti Ilmari Helsinki 1967. e. matti.tainio@iki.fi www.mattitainio.net

CURRICULUM VITAE. Tainio, Matti Ilmari Helsinki 1967. e. matti.tainio@iki.fi www.mattitainio.net CURRICULUM VITAE Tainio, Matti Ilmari Helsinki 1967 e. matti.tainio@iki.fi www.mattitainio.net Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot Taiteen tohtori (TaT), Aalto-yliopisto, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lisätiedot

JUKKA LEHTINEN Säkkijärventie 10 C ESPOO

JUKKA LEHTINEN Säkkijärventie 10 C ESPOO JUKKA LEHTINEN Säkkijärventie 10 C 02140 ESPOO 0400-468980 studio.jukka@saunalahti.fi www.jukkalehtinen.com www.flickr.com/photos/idlevalley CV studio: STUDIO JUKKA LEHTINEN Tallberginkatu 1 C 100 00180

Lisätiedot

ILKKA VÄÄTTI. Syntynyt 1955 Hyrynsalmella Asuu ja työskentelee Tampereella TAIDEOPINNOT

ILKKA VÄÄTTI. Syntynyt 1955 Hyrynsalmella Asuu ja työskentelee Tampereella TAIDEOPINNOT ILKKA VÄÄTTI Syntynyt 1955 Hyrynsalmella Asuu ja työskentelee Tampereella TAIDEOPINNOT 2012 Lapin yliopisto, taiteen tohtori 2003 Kuvataideakatemia, kuvataiteen maisteri 1996 Lahden taideinstituutti, kuvataiteilija

Lisätiedot

1(7) Juha Kullervo Saitajoki (s. 19.03.1962) Paanutie 10 I 66 00630 Helsinki GSM 050-3378526 Sähköposti: jsaitajo@welho.com www.juhasaitajoki.

1(7) Juha Kullervo Saitajoki (s. 19.03.1962) Paanutie 10 I 66 00630 Helsinki GSM 050-3378526 Sähköposti: jsaitajo@welho.com www.juhasaitajoki. 1(7) Juha Kullervo Saitajoki (s. 19.03.1962) Paanutie 10 I 66 00630 Helsinki GSM 050-3378526 Sähköposti: jsaitajo@welho.com www.juhasaitajoki.com Ansioluettelo Opinnot 2009 Opettajankoulutuksen pedagogiset

Lisätiedot

Mirja Kurri Portfolio 2015

Mirja Kurri Portfolio 2015 Mirja Kurri Portfolio 2015 mirja.kurri@gmail.com +358 50 533 8686 mirjakurri.wordpress.com Artist statement Olen Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Työskentelen pääasiassa kehittämälläni

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

BIOGRAFIA. CV (valikoitu) portfolion lopussa.

BIOGRAFIA. CV (valikoitu) portfolion lopussa. BIOGRAFIA Sirpa Häkli on Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija. Vuonna 2015 hänellä on ollut yksityisnäyttelyt Galleria G:ssä, Helsingissä ( Hämärä ja kirkas Maalauksia ) ja Poriginal Galleriassa, Porissa

Lisätiedot

1993 lähtien toiminut ammattikuvataiteilijana, erikoistumisalana taidegrafiikka

1993 lähtien toiminut ammattikuvataiteilijana, erikoistumisalana taidegrafiikka 1 Taidegraafikko Juha Laakso Lautatarhankatu 2 92180 LAPALUOTO +358 40 551 8605 juha.laakso@kotinet.com juha@grafiikanpaja-aava.fi www.grafiikanpaja-aava.fi www.facebook.com/grafiikanpajaaava ANSIOLUETTELO

Lisätiedot

Jokelantie 743 90840 Haukipudas. Jäsenyydet: Taidemaalariliitto Lapin taiteilijaseura Oulun taiteilijaseura

Jokelantie 743 90840 Haukipudas. Jäsenyydet: Taidemaalariliitto Lapin taiteilijaseura Oulun taiteilijaseura Anssi Hanhela mailto:hanhela@anssi.org http://www.anssi.org/hanhela-art/ http://www.gallerianapa.fi/taiteilija/20 http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/1819 Jokelantie 743 90840 Haukipudas

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Honkajoen yhteiskoulu 1974

Ylioppilastutkinto, Honkajoen yhteiskoulu 1974 Paula Mikkilä kuvataiteilija Pokalankatu 11 A 2 33560 Tampere 040 542 36 55 http://www.kotiposti.net/xmikkila/ http://www.paulamikkila.fi paulak.mikkila@gmail.com Syntynyt Karviassa 1954 Naimisissa, kaksi

Lisätiedot

ASPOLA, MARI Helsinki 6.4. 1947 Itäkatu 1, 26100 RAUMA +358400262362 aspola.mari()gmail.com

ASPOLA, MARI Helsinki 6.4. 1947 Itäkatu 1, 26100 RAUMA +358400262362 aspola.mari()gmail.com ASPOLA, MARI Helsinki 6.4. 1947 Itäkatu 1, 26100 RAUMA +358400262362 aspola.mari()gmail.com OPINNOT 1967 ylioppilas, Kouvolan Tyttölyseo 1967-68 Taideteollinen ammattikoulu, Helsinki 1968-72 Taideteollinen

Lisätiedot

Matkalla. Anna-Maija Rissasen pysäyttävät ja mielenrauhaa tuovat maalaukset kutsuvat katsojan matkalle vuorille ja kaupunkeihin

Matkalla. Anna-Maija Rissasen pysäyttävät ja mielenrauhaa tuovat maalaukset kutsuvat katsojan matkalle vuorille ja kaupunkeihin Matkalla Anna-Maija Rissasen pysäyttävät ja mielenrauhaa tuovat maalaukset kutsuvat katsojan matkalle vuorille ja kaupunkeihin Näyttely on avoinna 05.08.2010 31.08.2010 Ma-pe klo 9-19 ; la-su klo 9-15

Lisätiedot

Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo

Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo Educa-messut 29.1.2011, Helsinki Jukka Lehtonen Tutkimuskoordinaattori, VTT, Kasvatussosiologian dosentti TASUKO Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa

Lisätiedot

JUHA SÄÄSKI / CV Kuvataiteilija

JUHA SÄÄSKI / CV Kuvataiteilija JUHA SÄÄSKI / CV Kuvataiteilija KOTISIVUT: www.juha-saaski.fi -www.pop-surrealism-urban-art- forum s. 25.2. 1952 Helsinki os. Lillforsinmäki 7, 10410 Åminnefors puh. 0400-980 288 juha.saaski.7@gmail.com

Lisätiedot

ANNA ALAPURO. Syntynyt 1953 Valkealassa Asuu ja työskentelee Tampereella www.annaalapuro.com annaalapuro@hotmail.com TAIDEOPINNOT

ANNA ALAPURO. Syntynyt 1953 Valkealassa Asuu ja työskentelee Tampereella www.annaalapuro.com annaalapuro@hotmail.com TAIDEOPINNOT ANNA ALAPURO Syntynyt 1953 Valkealassa Asuu ja työskentelee Tampereella www.annaalapuro.com annaalapuro@hotmail.com TAIDEOPINNOT 1997 Lahden Taideinstituutti, kuvataiteilija AMK 1980 1981 Unkarin Kuvataidekorkeakoulu

Lisätiedot

2002 Taideteollinen korkeakoulu, jatko-opiskelija 1998 2000 Taideteollinen korkeakoulu, PALLAS taiteen maisterin ko. 1994 2009

2002 Taideteollinen korkeakoulu, jatko-opiskelija 1998 2000 Taideteollinen korkeakoulu, PALLAS taiteen maisterin ko. 1994 2009 Mika Karhu Taiteen maisteri, kuvataiteilija, tutkija s. 1969, Joensuu Asemankatu 13 05900 Hyvinkää mail: mkarhu@taik.fi www.mikakarhu.com www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi www.galleriaheino.fi Haastattelu

Lisätiedot

Katri Lassila. Opinnot: Työtehtävät: Ohjaus- ja tarkastustehtävät: Valokuvataiteilija, tohtorikoulutettava

Katri Lassila. Opinnot: Työtehtävät: Ohjaus- ja tarkastustehtävät: Valokuvataiteilija, tohtorikoulutettava Katri Lassila Valokuvataiteilija, tohtorikoulutettava s. 15.1. 1979 Sopulirinne 2 A 20 00800 Helsinki +358 41 456 3336 katri.lassila@aalto.fi www.katrilassila.com Opinnot: Kuva: Antti Kanner 2013 2008

Lisätiedot

Heta Laitakari Tapionkatu 13 E 42 33500 TAMPERE 044-5622444 laitakari.heta@gmail.com www.hetalaitakari.com

Heta Laitakari Tapionkatu 13 E 42 33500 TAMPERE 044-5622444 laitakari.heta@gmail.com www.hetalaitakari.com Heta Laitakari Tapionkatu 13 E 42 33500 TAMPERE 044-5622444 laitakari.heta@gmail.com www.hetalaitakari.com Teen valosta ja veistettävistä materiaaleista toteutettuja teoksia. Valo on väline, jolla johdatan

Lisätiedot

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Hanna Vilkka Mistä on pienet tytöt tehty? Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista,

Lisätiedot

OPINNOT Suomen Taideakatemian koulu 1969-73 Taideteollinen korkeakoulu taiteilijan pedagogiset opinnot 1996-2000

OPINNOT Suomen Taideakatemian koulu 1969-73 Taideteollinen korkeakoulu taiteilijan pedagogiset opinnot 1996-2000 MARJUKKA PAUNILA s. 1949, Helsinki OPINNOT Suomen Taideakatemian koulu 1969-73 Taideteollinen korkeakoulu taiteilijan pedagogiset opinnot 1996-2000 YHTEISNÄYTTELYT jyrytetyt Kuva-Häme 70 Suomen kuvataidejärjestöjen

Lisätiedot

Asuu ja työskentelee: Myllykoski, Kouvola

Asuu ja työskentelee: Myllykoski, Kouvola CURRICULUM VITAE Jouni Salonen s. 1966 Imatra Asuu ja työskentelee: Myllykoski, Kouvola OPINNOT Imatran kuvataidekoulu 1985 1988 Lahden Taideinstituutti 1989 1993 Kuvataidealan erikoistumisopinnot Lahden

Lisätiedot

NIILO HYTTINEN. s. 1940, Puolanka Asuu ja työskentelee Oulussa ja Puolangalla OPINNOT. 1961-1965 Suomen taideakatemian koulu YKSITYISNÄYTTELYT

NIILO HYTTINEN. s. 1940, Puolanka Asuu ja työskentelee Oulussa ja Puolangalla OPINNOT. 1961-1965 Suomen taideakatemian koulu YKSITYISNÄYTTELYT NIILO HYTTINEN s. 1940, Puolanka Asuu ja työskentelee Oulussa ja Puolangalla OPINNOT 1961-1965 Suomen taideakatemian koulu YKSITYISNÄYTTELYT 1966 Kehysliike Taike, Kajaani 1967 Maalatalousnäyttely, Puolanka

Lisätiedot

Valikoitu CV. Niina Kiiveri (s.1986 Keuruulla) niina.kiiveri(a)gmail.com Asuu ja työskentelee Tampereella

Valikoitu CV. Niina Kiiveri (s.1986 Keuruulla) niina.kiiveri(a)gmail.com  Asuu ja työskentelee Tampereella Valikoitu CV Niina Kiiveri (s.1986 Keuruulla) niina.kiiveri(a)gmail.com www.niinakiiveri.net Asuu ja työskentelee Tampereella Koulutus 2015 Kuvataiteilija (AMK), Tampereen Ammattikorkeakoulu 2011 Taiteen

Lisätiedot

Riikka Irina Mäkikoskela (o.s. Hämäläinen)

Riikka Irina Mäkikoskela (o.s. Hämäläinen) Ansioluettelo 20.12.2016 Riikka Irina Mäkikoskela (o.s. Hämäläinen) Syntynyt Oulussa 2.8.1975 * Henrik Sohlbergin tie 25 A 2, 00640 Helsinki, +358 45 1313562, makikoskela@gmail.com, www.riikkamakikoskela.fi

Lisätiedot

1993 lähtien toiminut ammattikuvataiteilijana, erikoistumisalana taidegrafiikka

1993 lähtien toiminut ammattikuvataiteilijana, erikoistumisalana taidegrafiikka 1 Taidegraafikko Juha Laakso Lautatarhankatu 2 92180 LAPALUOTO +358 40 551 8605 juha.laakso@kotinet.com www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3231 www.facebook.com/printmakingissuperpower ANSIOLUETTELO

Lisätiedot

Juha Metso artist photographer 27.9.1965. vuorelankulma 2 48100 Kotka +358 500 708883 juha.metso@gmail.com www.juhametso.com

Juha Metso artist photographer 27.9.1965. vuorelankulma 2 48100 Kotka +358 500 708883 juha.metso@gmail.com www.juhametso.com Juha Metso artist photographer 27.9.1965 vuorelankulma 2 48100 Kotka +358 500 708883 juha.metso@gmail.com www.juhametso.com Yksityisnäyttelyt kotimaassa Solo Exhibitions in Finland 2013 Helsinki Galleria

Lisätiedot

Paula Mikkilä. Koulutukset ja kuvataiteelliset kurssit. kuvataiteilija. Pokalankatu 11 A 2 33560 Tampere 040 542 36 55. www.paulamikkila.

Paula Mikkilä. Koulutukset ja kuvataiteelliset kurssit. kuvataiteilija. Pokalankatu 11 A 2 33560 Tampere 040 542 36 55. www.paulamikkila. Paula Mikkilä kuvataiteilija Pokalankatu 11 A 2 33560 Tampere 040 542 36 55 www.paulamikkila.fi paulak.mikkila@gmail.com syntynyt Karviassa 1954 Koulutukset ja kuvataiteelliset kurssit 2015 Taidevalun

Lisätiedot

Ammatti ja jäsenyydet. Taidekoulutus. Luottamustoimet. Harrastukset. ISOMÄKI AHTI Taidemaalari Vihtavuorentie 72 13430 Hämeenlinna puh.

Ammatti ja jäsenyydet. Taidekoulutus. Luottamustoimet. Harrastukset. ISOMÄKI AHTI Taidemaalari Vihtavuorentie 72 13430 Hämeenlinna puh. ISOMÄKI AHTI Taidemaalari Vihtavuorentie 72 13430 Hämeenlinna puh. 044 289 3343 HENKILÖTIEDOT Syntynyt 12.5.1948, Hämeenlinna. Ammatti ja jäsenyydet Taidemaalari, kuvataiteilija Taidemaalariliitto, varsinainen

Lisätiedot

INTERNET-NÄYTTELYT: 2011 Mitä ihmettä?, Galleria Palsa

INTERNET-NÄYTTELYT: 2011 Mitä ihmettä?, Galleria Palsa CV HENRI HAGMAN Karhunkaatajantie 5 a 1 96100 Rovaniemi gsm: +358 41 523 5159 e-mail: henrihagman@gmail.com nettisivu: www.henrihagman.blogspot.com s. Oulu 1974 TAIDEOPINNOT: 1998-2002 Vapaa Taidekoulu,

Lisätiedot

HEIKKI KUKKONEN. s.1954 Ilomantsissa asuu Hangossa

HEIKKI KUKKONEN. s.1954 Ilomantsissa asuu Hangossa HEIKKI KUKKONEN s.1954 ssa asuu Hangossa 1981 VALMISTUNUT TAIDEGRAAFIKOKSI SUOMEN TAIDEAKATEMIAN KOULUSTA 1984 SUOMEN TAIDEGRAAFIKKOJEN LIITON JÄSEN. 1983 HELSINGIN TAITEILIJASEURAN JÄSEN. 1977 JOENSUUN

Lisätiedot

Leena Karjalainen Kolsilantie 340 49400 Hamina

Leena Karjalainen Kolsilantie 340 49400 Hamina Leena Karjalainen Kolsilantie 340 49400 Hamina Koulutus : Savonlinnan Taidelukio 1967-68 Vapaa Taidekoulu 1969 Suomen Taideakatemian koulu ( nyk. Kuvataideakatemia ) 1970-74 Auskultointi kansalais - ja

Lisätiedot

Kirsi Kivivirta keraamikko

Kirsi Kivivirta keraamikko Kirsi Kivivirta keraamikko synt.17.7.1959 Turussa Välikatu 2 B 21 a 00170 phone: + 358 (0)9 1355508 (koti) mobile: + 358 (0)50 5433735 info@kivivirta.com http://www.kivivirta.com Opinnot 1980 85, Taideteollinen

Lisätiedot

Kokoelmanäyttely Kiasma Hits 27.9.2013 2014

Kokoelmanäyttely Kiasma Hits 27.9.2013 2014 Kokoelmanäyttely Kiasma Hits 27.9.2013 2014 Perehtymismateriaali ennen näyttelykäyntiä. Soveltuu perusopetukseen 5 9-luokille ja 2. asteelle. Minimalismi Tarkastele kuvaa: Muistuttaako teos jotakin? Millaisia

Lisätiedot

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E Juhani Järvinen Kuvataiteilija Simpeleentie 74 56800 Simpele juhanihenrikjarvinen@gmail.com www.juhanijarvinen.net KOULUTUS Kuvataideakatemia JÄSENYYDET Suomen taiteilijaseura/taidemaalariliitto

Lisätiedot

Aino-Kaarina Pajari CV Taidegraafikko. s. 9.3.1957 Tervolassa. Hovilantie 4 A 3, 40500 Jyväskylä p. 050-3041062 aino-k.pajari@pp.inet.

Aino-Kaarina Pajari CV Taidegraafikko. s. 9.3.1957 Tervolassa. Hovilantie 4 A 3, 40500 Jyväskylä p. 050-3041062 aino-k.pajari@pp.inet. Aino-Kaarina Pajari CV Taidegraafikko s. 9.3.1957 Tervolassa Hovilantie 4 A 3, 40500 Jyväskylä p. 050-3041062 aino-k.pajari@pp.inet.fi www.akpajari.com OPINNOT 1978-80 Lahden taideinstituutti, taidegrafiikka

Lisätiedot

CV 1 (5) Lehto-Toivanen Riitta. Synt. Eurajoki 1959

CV 1 (5) Lehto-Toivanen Riitta. Synt. Eurajoki 1959 CV 1 (5) Nimi Lehto-Toivanen Riitta Synt. Eurajoki 1959 Yhteystiedot Saaristontie 104 27150 EURAJOKI Email: riitta.lehtotoivanen@gmail.com http://www.oranssitajatukset.fi Opinnot 1979 Ylioppilas 1995 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Olen Tarja Sinikka Kyllijoki. Asunut Eurassa vuodesta 1978 lähtien.

Olen Tarja Sinikka Kyllijoki. Asunut Eurassa vuodesta 1978 lähtien. Tarja Kyllijoki (Helander) Välitie 10 27500 Kauttua 0505896605 tarjakyllijoki@gmail.com Olen Tarja Sinikka Kyllijoki. Asunut Eurassa vuodesta 1978 lähtien. Taidegrafiikka on haastava, moniulotteinen sekä

Lisätiedot

Taidegraafikko, kuvittaja Graphic artist, illustrator

Taidegraafikko, kuvittaja Graphic artist, illustrator Hanna Holma Taidegraafikko, kuvittaja Graphic artist, illustrator www.hannaholma.net hannaholma@gmail.com +358 40 718 6644 Merikäärme harkitsee hetken verran. 2010, monotypia ja kohopaino Kuuntele! Uskalluksen

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. RETROSPEKTIIVINEN NÄYTTELY Seinäjoen Taidehallissa 2003. YKSITYISNÄYTTELY ULKOMAILLA Riika, Latvia 1994

CURRICULUM VITAE. RETROSPEKTIIVINEN NÄYTTELY Seinäjoen Taidehallissa 2003. YKSITYISNÄYTTELY ULKOMAILLA Riika, Latvia 1994 TARJA POLARI Taidemaalari 14.7.2015 30.11.1943 Seinäjoki tarja.polari@kolumbus.fi www.elisanet.fi/tarja.polari http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/1119 CURRICULUM VITAE YKSITYISNÄYTTELYT

Lisätiedot

KOULUTUS TOIMET TEOLLLINEN TUOTANTO JÄSENYYDET. s. 1961 Helsingissä. 1992 Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki, taiteen maisteri

KOULUTUS TOIMET TEOLLLINEN TUOTANTO JÄSENYYDET. s. 1961 Helsingissä. 1992 Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki, taiteen maisteri s. 1961 Helsingissä KOULUTUS 1992 Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki, taiteen maisteri 1982 83 Konstfack, Tukholma, Ruotsi 1981 82 Vapaa taidekoulu, Helsinki TOIMET 1994- Taideteollinen korkeakoulu,

Lisätiedot

MINNA HERRALA,kuvataiteilija

MINNA HERRALA,kuvataiteilija MINNA HERRALA,kuvataiteilija CV Heleenkatu 3 a 1, 60120 Seinäjoki Puhelin: 044-9562027 e-mail: minna.herrala@gmail.com http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2450 YKSITYISNÄYTTELYT, valikoidut

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

VINHA-JONNA (ent. Jonna Pohjalainen) Henrik Sohlbergin tie 25 C 14, 00640 Helsinki. Curriculum vitae

VINHA-JONNA (ent. Jonna Pohjalainen) Henrik Sohlbergin tie 25 C 14, 00640 Helsinki. Curriculum vitae VINHA-JONNA (ent. Jonna Pohjalainen) Henrik Sohlbergin tie 25 C 14, 00640 Helsinki Curriculum vitae Koulutus 2007 TaM, Master`s Degree Program in Environmental Art University of Art and Design, Helsinki

Lisätiedot

ULLA RANTANEN. s. 1938, Keitele OPINNOT. 1955-1959 Suomen taideakatemian koulu KOTIMAISET YKSITYISNÄYTTELYT

ULLA RANTANEN. s. 1938, Keitele OPINNOT. 1955-1959 Suomen taideakatemian koulu KOTIMAISET YKSITYISNÄYTTELYT ULLA RANTANEN s. 1938, Keitele OPINNOT 1955-1959 Suomen taideakatemian koulu KOTIMAISET YKSITYISNÄYTTELYT 1959 Lappeenranta 1961, 1963, 1965 Helsinki 1962 Lahti 1964 Kuusankoski 1969 Galerie Artek 1971

Lisätiedot

Vauvojen värikylpy - ohjaaja, Satakunnan lasten kulttuurikeskus, Pori Taidehistorian ja kasvatustieteen opinnot, Turun Yliopisto

Vauvojen värikylpy - ohjaaja, Satakunnan lasten kulttuurikeskus, Pori Taidehistorian ja kasvatustieteen opinnot, Turun Yliopisto Syntynyt 1965, Laitila Ihoden Kylätie 70 27320 IHODE Suomi, Finland +358445331718 artmerkut@gmail.com www.artmerkut.fi Ammatti Kuvataiteilija, taidegraafikko, kuvataideopettaja Taidekoulutus 2006-2007

Lisätiedot

Taideopinnot : Taideteollinen korkeakoulu 1982-1984 Kuvataideakatemia 1984-88 sekä jatko-opintoja 1989-2001

Taideopinnot : Taideteollinen korkeakoulu 1982-1984 Kuvataideakatemia 1984-88 sekä jatko-opintoja 1989-2001 Petri Hytönen s.1963 Taidemaalari Linnankatu 6 06100 Porvoo puhelin : 019-581541 040-5835507 sähköposti: petri.hytonen@dnainternet.net naimisissa, 3 lasta Taideopinnot : Taideteollinen korkeakoulu 1982-1984

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Toni R. Toivonen. Portfolio - Näyttelyhaku, Varsinaissuomalaisen taiteen näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa

Toni R. Toivonen. Portfolio - Näyttelyhaku, Varsinaissuomalaisen taiteen näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa Toni R. Toivonen Portfolio - Näyttelyhaku, Varsinaissuomalaisen taiteen näyttely Salon taidemuseo Veturitallissa Optimaalista katselua varten valitse; Näytä - Sivunäyttö - Kakasi sivua Näytä Kansilehti

Lisätiedot