Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille"

Transkriptio

1 2010 Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille Urapalvelut/Annamaija Keturi Helsingin yliopisto

2 Urapalveluiden palautekysely RekryForumin työnantaja-asiakkaille Tällä kyselyllä pyrittiin selvittämään Helsingin yliopiston urapalveluiden työpaikkatietokanta RekryForumiin rekisteröityneiden työnantaja-asiakkaiden mielipidettä RekryForumin käytettävyydestä ja tehokkuudesta. Lisäksi halusimme kysyä työnantajille suunnatun uutiskirjeen toimivuutta sekä kartoittaa yritysten yleisiä rekrytointinäkymiä ja odotuksia vastavalmistuneiden osaamisesta. Urapalveluiden palautekysely RekryForumin työnantaja-asiakkaille suoritettiin ajalla Kysely toteutettiin ZEF Solutions Oy:n Arviointikoneella, joka on internet -perusteinen palvelu palautteen keräämiseen. Palautekyselyn ensimmäinen kutsuviesti lähetettiin 454 vastaanottajan sähköpostiin. Näistä vääriksi tai käytöstä poistetuiksi osoittautui 30 sähköpostiosoitetta. Vastaajajoukon suuruudeksi jäi 424 voimassaolevaa sähköpostiosoitetta. Lähetimme vastaajille yhden muistutusviestin. Kyselyyn vastaamisen aloitti 106 henkilöä (25 %), mutta osa jätti vastaamisen kesken. Kyselyn suoritti kokonaisuudessaan yhteensä 86 (n) vastaajaa, jolloin lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 20,3%. On kuitenkin syytä huomioida, että yksittäisen kysymysten kohdalla vastausprosentti vaihtelee kyselyn sisällä jonkin verran. Sisältö 1. Yritysten perustiedot 2. Rekrytointi 3. RekryForum tietokanta ja uutiskirje 4. RekryForumin kehitysehdotukset (vapaapalaute) 5. Yhteistyö urapalveluiden kanssa (vapaapalaute) 6. Johtopäätökset 2

3 1. Yritysten perustiedot (n=106, EOS 2) (n=108, EOS 8) (N=103, EOS 3) 3

4 2. Rekrytointi (n=103, EOS 9) (n=93, EOS 1) 4

5 Kuinka paljon arvioitte henkilökunnastanne olevan akateemisen loppututkinnon suorittaneita? (n=99, EOS 4) Miten hyvin RekryForum toimii rekrytointikanavana? (n= 93, EOS 4) 5

6 Mitä muita kanavia kuin RekryForumia käytätte rekrytoinneissa? - muut sähköiset rekrykanavat, työantajan omat sivusto, tarvittaessa www-sivut - Aarresaari, TKK:n Ura- ja rekrytointipalvelut - Aarresaari, mol.fi, ammattikorkeakoulujen urapalvelut - Ehdokkaat ottavat itse yhteyttä. - Espoon omaa rekrytointipalvelua - Harjoittelijoiden rekrytoinnissa Columbia Universityn School of International and Public Administration vastaavaa nettijärjestelmää - Helsingin kaupungin erekry ja työhallinnonsivut (Mol) - Helsingin kaupungin oma erekry - Hesari-tutut-työkkäri asteikko - Hesari - oikotie - Ilmoittelua ammattikorkeakoululla ja teknillisissä yliopistoissa, lehti-ilmoittelua, Nettiilmoittelua, harjoittelijoiden palkkaamisia - Itä-Suomen yliopiston rekrypalvelua, lääketukkujen Oriola ja Tamro tiedotteita, joissa ilmoitusosa vapaista työpaikoista sekä MOL:in palveluja. - Järjestöjen sähköpostilistat, Helsingin Sanomat - Kaupungin nettisivut, lehti-ilmoitukset - Kaupungin omia intranet/internet-sivuja, mol:n sivuja, monsteria, lehtiä. - Kieltenopettajain liiton rekry - Lehti-ilmoitukset - Lehti-ilmoitukset, sekä sanomalehtien Internetissä julkaistavat työpaikkailmoitukset. - MOL - MOL, muiden koulujen rekrytointikanavat sekä ns. head hunterit. - MOL.fi, firman omat kotisivut - Mol-sivusto, Oikotietä ja Monsteria pääsääntöisesti. - Mol.fi, Aarresaari.net, JobStep - Mol Aarresaari Lehti-ilmoittelu "Puskaradio" - Monster, JobStep, Metropolia - Monster, Oikotie, Jobstep, Aarresaari, yrityksen omat www-sivut, MOL - Monster, ilmaiset webbisivut, koulujen/opistojen sivut, MOL, alan lehdet - Muiden korkeakoulujen sekä etujärjestöjen rekrypalveluita, Helsingin Sanomat - Muiden yliopistojen rekrytointiåalveluja sekä työvoimahallintoa - Muiden yliopistojen vastaavia palveluita. - Oikotie, Jobsafari, MOL, joskus HS - Oma media, ostettu media, hiljainen rekrytointi, muut järjestöt, oma henkilöstö. - Omat kotisivut, lehdet, internet - Omat nettisivut - Omat nettisivut, valtiolle.fi, mol.fi, tarpeen mukaan myös esim. aarresaari. net, jobstep.net, oikotie.fi, monster.fi, ammattiliittojen rekrykanavat, printtimedia (esim. Helsingin Sanomat) - Omia verkostoja - Other school-specific career centers, professional networks, social networks, word-ofmouth. - Pääasiassa ilmoitukset (MOL, lehdet, netti), sähköposti - Resina, työvoimatoimisto, lehdet, omat suhteet. - Sanomalehdet, www-portaalit, mol.fi, omat www-sivut - Soittelen ihmisille suoraan. - Suoraan yhteys AMK:hin. - Suorarekrytointeja, Hesaria, konsulttia, mol.fi:tä 6

7 - Suoria yhteyksiä yliopiston laitoksiin - Sähköpostilistoja, ilmoitustauluja, Allianssi -expressiä ja muita vastaavia foorumeita, facebookia. - TE-toimiston sivut, kotisivut, maksulliset kanavat, muiden oppilaistosen sivut. - Tuttavapiiriä, henkilöstöalan ihmisiä - Työvoimahallinnon rekrytointisivut mol.fi, akateemisten alojen Aarresaari, lehti-ilmoitukset sanomalehdessä ja ammattilehdissä, internetin kotisivut - Työvoimatoimisto, rekrytointiyritykset - Vanhoja sijaisluetteloja - Yliopistojen rekrytoinisivuja, omia työpaikkasivuja, Monsteria - Yrityksen nettisivuja - erekryhelsinki, nettisivut, Digium, lehti-ilmoittelu - eri lehtiä, rekrytointiyrityksiä - jobstep.net - kaupungin omia työnantajasivuja - mol, aarresaari, arctic startup - mol.fi - mol.fi - mol.fi, alan erityislehdet - oikotie työvoimatoimisto - omat verkostot - omia verkostoja - omia www-sivuja omia verkostoja uutiskirjettä - postituslistoja - työvoimatoimistoja - ÅA (n= 67) 7

8 Millaisia valmiuksia ja osaamista odotatte vastavalmistuneella maisterilla olevan? - sosiaalinen - oppimiskykyinen - "akateemisesti" ajatteleva - oman alan asiantuntemus - tietotekniikan ja itsenäisen tiedonhankinnan valmiudet - itsenäinen työote - nopea asioiden omaksuminen ja uuden oppiminen - laaja-alaisuus - kiinnostus toimialaan - tiimityötaidot - nopea omaksumiskyky, kyky itsenäiseen työskentelyyn - innostunut ote työhön - hieman työkokemusta esim. harjoitteluissa tai kiinnostus alaan opinnoissa - 75% - Ammattipätevyys omassa oppiaineessaan. - Analyyttinen kyky ja hyvät kirjalliset taidot. - Asenne ratkaisee: itse rekrytoijana etsin pätevyyden (atk-taidot, kielitaito yms.) lisäksi ennen kaikkea oikeaa asennetta työhön: halua tehdä monenlaisia hommia ja uskallusta tarttua myös ei-niinhohdokkaisiin hommiin. Yrityksessämme monet työntekijät ovat aloittaneet ensin ns. ruohonjuuritasolta ja edenneet siitä vähitellen vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin. Kokemus toteuttavan tason tehtävistä antaa korvaamatonta ymmärrystä aikautauluja&budjetteja yms. laadittaessa. Suoraan koulunpenkiltä asiantuntijatehtäviin napatut tuntuvat välillä olevan täysin vieraantuneita arjesta. - Asiantuntijat tarvitsevat tietysti substanssiosaamista, mutta ihan hyvä sitä exceliäkin olisi osata käyttää. Viestintätaitojen merkitys kasvaa myös koko ajan. - Detailed analytical abilities, strong communication skills, ethics, time management capability, team work. - Hyvä opetettavan aineen hallinta, hyvät vuorovaikutustaidot. - Hyvä suullinen ja kirjallinen viestintätaito, hyvä peruskielitaito (englanti, ruotsi), nopea omaksumiskyky, hyvät sosiaaliset taidot, ymmärrys työelämässä toimimisesta - Hyvät teoreettiset tiedot ja taidot, jonkin verran työkokemusta omalta alalta. - Hyvät tiedot omasta erikoisalasta ja kyky käyttää tieteellistä tietoa yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä. - Hyvät ympäristöalan tiedot, mielellään julkisen alan tuntemus - Itsenäisyyttä ja vastuunkantokykyä - Joustavuutta, monipuolisuutta, realismia, relevanttia työkokemusta jo opiskeluajoilta, analyyttisyyttä; työ ja työyhteisö opettaa loput - Kielitaito, hyvä suull. ja kirj. ilmaisutaito, yhteistyökykyisyys, - Kielitaito, oma-aloitteisuus, valmius opetella uusia asioita nopeasti - Kielitaito, yhteistyökyky, analyyttinen ajattelu - Kielitaitoa, tiimityöskentelykykyjä, oppimisvalmiuksia, tuoretta tietoa omalta alaltaan. - Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, kyky ja tahto kehittymiseen, viestintätaidot,. - Kykyä omaksua nopeasti uusia asioita omalta alaltaan. - Motivaatiota työntekoon. - Aloitekykyä. - Hyviä sosiaalisia taitoja. - Hyvää englannin kielen taitoa. - Kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöskentelyyn - Käytännön kokemusta. - Käytännön asiakas/hoitotyön valmiuksia, projekti/kehittämistyön valmiuksia, tutkimustyön valmiuksia - Käytännönläheinen ajattelutapa, johon yhdistyy kuitenkin vahva teoreettinen osaaminen; alatuntemus ja ajankohtaisten ilmiöiden ymmärrys - Meillä on tarjolla vain asiantuntijatehtäviä, joten käytännön kokemus on välttämätöntä. - Oikea asenne työntekoon, hyvin suoritetut opinnot, yritystoiminnan perusteiden ymmärtäminen - Oikeaa asennetta työelämään, valmiuksia ja kiinnostusta itsensä kehittämiseen muuttuvassa ympäristössä 8

9 - Oma-aloitteisuutta, tiedonhakutaitoja, valmiutta tarttua monipuolisiin tehtäviin, avoimuutta, nöyryyttä, ennakkoluulottomuutta. Työpaikkaa hakiessa olisi tärkeää selvittää etukäteen mahdollisimman paljon haettavasta paikasta/yrityksestä ts. sellainen hakija ei vakuuta, joka on selkeästi lähettänyt perushakemuksen 50 eri paikkaan, eikä mitenkään perustele, miksi on kiinnostunut juuri ko. tehtävästä tai työnantajasta. - Oman alansa hallinta - Oman alansa hallinta, itsenäinen työskentelyote, kuitenkin yhteistyöhön muiden kanssa innostuva, vastuullisuus, kehittämisote omaan työhönsä, näkemystä muuhunkin kuin vain omaan alaansa, kielitaitoinen, tietoyhteiskunnan edellyttämä tietotekninen osaaminen - Opintojen lisäksi relevantti työkokemusta. - Oppimiskykyinen ja -haluinen - Perusvalmiudet työntekoon, työ itsessään tukee opintoja ja alkaa opitun soveltaminen. - Riittävää alan sisällöllistä perustietoa ja taitoa ja valmiuksia perehtyä saamiinsa tehtäviin. - Ymmärrystä oman osaamisensa tasosta. Kykyä etsiä ja kysyä. - Sosiaaliset taidot, verkostoituminen, itsenäinen ote, kykyä tiivistää isoja tietomassoja relevantiksi informaatioksi, valmius kasvaa "kisällityön kautta mestariksi". Tarjolla ei ole suoraan johtajan paikkoja. - Sosiaalisia taitoja, tiimityötaitoja, kielitaitoa, kokemusta sekä ulkomailta että kotimaasta monipuolisesti eri toimialoilta. - Syvällinen tietämys oman alansa asioista. - Työkokemus, jossa on jo sovellettu opintojen mukana tullutta tietoa. - Valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöskentelyyn ja yhteistyökykyä ja kehittymishalukkuutta. - Yksikössämme tarvitaan taloustieteiden tuntemusta, kansantaloustiedettä, tilastotiedettä, kirjallisia valmiuksia, vuorovaikutusta - Yleissivistystä, joustavuutta, käytännön taitoja (osaa korjata omat jälkensä), kielien - myös äidinkielen - hallintaa. Oman alan verkostoja ja osaamista. - halu tehdä monenlaisia töitä ja oppia työelämän pelisääntöjä nöyrällä asenteella - hyvä kielitaito; ruotsi, suomi ja englanti erinomaiset kommunikaatiotaidot hyvät IT-taidot - innostusta työn kehittämiseen ja uuden oppimiseen - ko. virkaan tai toimeen vaadittava koulutus - oma-aloitteisuutta, ennakkoluulottomuutta ja kielitaitoa - riippuu kokonaan työtehtävästä, mutta yleensä jonkinlainen työkokemus alalta, hyvä kielitaito sekä ns. "hyvä tyyppi" - teorian soveltamista käytäntöön - tieteellinen osaaminen, kirjoitustaito, tutkimustaito, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, analysointitaito, oman alan tuntemus - tietotekniikkaosaamista, työelämän yleisiä pelisääntöjä - tuoretta osaamista ja uusia ideoita. Ovat oman alan ammattilaisia. Tuovat koulutuksensa kautta lisäarvoa yritykselle. - vahva teoreettinen osaaminen ja vähintään alustava työkokemus alalta (web-teknologia), kyky omaksua uusia asioita nopeasti - yleissivistystä, tarmoa, aktiivisuutta. atk-taitoja (n= 55) 9

10 3. RekryForum tietokanta ja uutiskirje (n=93, EOS 5) (n=90, EOS 22) (n=90, EOS 5) 10

11 Työnantajien sähköinen uutiskirje (n=88, EOS 5) Miten hyödyllinen/kiinnostava uutiskirje mielestäsi on? (n=88,eos 33) Arvio RekryForum järjestelmästä kokonaisuutena 1. RekryForum: Kuinka arvioit järjestelmän käytettävyyttä? (n=90, EOS 7) 2. RekryForum: Kuinka arvioit järjestelmän ulkoasua? (n=87, EOS 8) 3. RekryForum: Kuinka arvioit järjestelmän hyödyllisyyttä itsellesi? (n=88, EOS 3) 11

12 4. Kuinka RekryForumia tulisi mielestäsi kehittää? - CV -haku olisi tarpeen. - En osaa sanoa - For international recruitment, other international languages offered for employers to easily post. - Forumin selailu ja lopullisen ilmoituksen esikatselu lopullisessa ympäristössä puuttuu kokonaan. Forum toimisi paremmin, jos siitä tehtäisiin julkinen ja helposti saavutettava paikka... - Itse olen ollut tyytyväinen nykyiseen palveluun, ei kehittämistarpeita. - Kaipaisin näkyville testimoniaaleja. Kun yritin keväällä saada työntekijöitä, en saanut yhtään hakemusta. Mieleeni heräsi ajatus, että toimiiko järjestelmä ollenkaan - Linkitys muihin rekryjärjestelmiin - Saisin paremmin aineenopettajiksi sopivien henkilöiden yhteystietoja. - Työnhakijoiden tietoja nähtäväksi, aina ei halua jättää julkista ilmoitusta - en osaa sanoa - vaikea sanoa (n=11) 5. Minkälaisia toiveita sinulla on yhteistyöstä Urapalveluiden kanssa? Mitä mieltä olet palveluistamme tällä hetkellä? - hyvin toimivat ja avattu selkeästi palvelutarjonta - löydettävyyteen nettisivuilta panostettava lisää - Ette hyväksyneet meitä, paska systeemi. - Kaikki ihan ok, tarpeemme ovat aika pienet ja rekryforum vastaa niihin. hiukan enemmän hakijoita jotenkin arvelisin olevan, mutta määrä on kuitenkin riittävä. - Kaikki ok - Minulla on pelkästään hyviä kokemuksia. - Nyt ok - Olen ollut tyytyväinen yhteistyöhön. - Palvelut ovat mielestäni ihan hyvät. Toisten henkilöiden kanssa yhteistyö on erittäin sujuvaa, mutta joidenkin kanssa hieman takkuista. - Palvelut toimivat hyvin - Sivut ovat hieman hankalat käyttää. - Tarpeisiimme nähden riittävät. - Tarvitsemme kausiluontoisia työntekijöitä taas kesäkaudelle Toivottavasti tämä kanava voisi olla apuna rekrytoinnissa. - Tekniikka on toiminut hyvin eli sivuille on päässyt heti lisäämään työpaikkailmoituksen. Myös virheen poisto helppoa ja hyvä myös lista aktiivisista ja ei-aktiivisista omista ilmoituksista. Hakuaikaan tarvitsisimme mahdollisuuden lisätä kellonajan, mihin mennessä hakemus oltava perillä. - Urapalvelut on yksi (maksuton) vaihtoehto löytää uusia työntekijöitä. Yliopistoopiskelijat eivät vaan tunnu olevan kiinnostuneita työskentelemään pienessä yrityksessä, joten hakemuksia ei juurikaan tule. - Uutena käyttäjänä ei osaa sanoa - We continue to hope to recruit your graduates. - en osaa sanoa - kohdistakaa toimintaanne myös ruotsinkielisiin opiskelijoihin - tarjota työnantajille mahdollisuutta tulla kertomaan työpaikasta ja tavata opiskelijoita - toivon yhteistyön jatkuvan, koska hyviä työntekijöitä on löytynyt (n=20) 12

13 6. Johtopäätökset Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli puolet (52,9%) edusti pieniä alle 50 henkilön yrityksiä. Työnantajasektoreittain tarkasteltuna yksityisen sektorin yritykset ovat suurin ryhmä (49%), seuraavina kunnat (22,4%) ja järjestöt (14,3%). Yrityksistä 90% käyttää suomea virallisena työkielenä, englantia käyttää 8,7% ja ruotsia 1,9%. Ulkomaalaisia työntekijöitä/harjoittelijoita työskentelee tällä hetkellä 40% kyselyyn vastanneista yrityksistä. Rekrytointien määrää kysyttäessä yli puolet yrityksistä (57,4%) uskoo niiden pysyvän ennallaan lähitulevaisuudessa. Kasvuun uskoo yli kolmannes (36,2%) ja rekrytointien vähenemiseen vain 6,4,% yrityksistä. Tämä voidaan nähdä melko positiivisena signaalina lähitulevaisuuden työmarkkinatilanteesta. Pyysimme yrityksiä arvioimaan kuinka paljon heidän henkilökunnastaan on akateemisen loppututkinnon suorittaneita. Arviot vaihtelivat lähes nollasta sataan, mutta keskiarvoksi tuli, että noin 60% henkilökunnasta on akateemisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Kysyimme lisäksi millaisia valmiuksia ja osaamista työnantajat vastavalmistuneella maisterilla olevan. Vastauksista nousi esiin oman alan hallitsemisen lisäksi kielitaito, asioiden nopea omaksumiskyky, omaaloitteisuus ja vuorovaikutustaidot. RekryForumia käytetään pääsääntöisesti (95,5%) harvemmin kuin kerran kuukaudessa. RekryForumissa olevaa Työnantajaluetteloa on käyttänyt noin kolmannes (35,5%) vastaajista. Sähköisen uutiskirjeen tilaajia on kyselyyn vastanneista työnantajista on alle kolmannes (28, 9%). Kirjeen tilaajat ovat kohtalaisen tyytyväisiä kirjeeseen. RekryForum toimii vastaajien mielestä melko hyvin rekrytointikanavana. Selvitimme myös mitä muita kanavia työnantajat käyttävät rekrytoinneissaan ja suosituimpia kanavia olivat tunnetut sähköiset työnvälityspalvelut: MOL.fi, Aarresaari.net, Monster.fi ja Oikotie.fi sivustot. Myös lehti-ilmoittelu ja yritysten omat nettisivut mainittiin kanavina. Työnantajien kokonaisarvio RekryForum järjestelmästä käytettävyyden, ulkoasun ja hyödyllisyyden osalta oli kaikkien näiden ominaisuuksien kohdalla noin 3,5 asteikolla 1-5. Tämän kyselyn perusteella voidaan todeta, että RekryForumiin ollaan työnantaja-asiakkaiden taholta melko tyytyväisiä ja se täyttää paikkansa yhtenä rekrytointikanavana. RekryForumin ominaisuuksia ei kuitenkaan voida kehittää nykyisestä ja tuoreemman järjestelmän hankkiminen on ajankohtaista lähitulevaisuudessa. Urapalveluiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja palveluista työnantajilla on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia. 13

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille

Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille Henri Immonen Opiskelijatoiminnan koordinaattori Ympärisöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry Opiskelijat@ykl.fi Aineiston käytöstä Näitä ansioluetteloita

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Mistä löydän vinkkejä työnhakuun? Kandiopiskelijan CV ja hakukirje Urapalvelut Apua työnhakuun - Aalto

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Työnhakuvalmennus 10.2.2011 Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Tunnetko itsesi, hahmotatko osaamisesi? Urasuunnittelun ja työnhaun onnistuminen perustuu hyvään itsetuntemukseen Työnhaku on osaamisesi

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Osaamisen viestintä työnhaussa

Osaamisen viestintä työnhaussa Osaamisen viestintä työnhaussa - kun harjoittelu, osa-aikatyön haku tai valmistuminen häämöttää 26.11.2013 klo 16.15-18 Pinni B1100 Tampereen yliopisto, opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Reeta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 5.2.213 1 (9) Perustieteiden tohtoriohjelma Jatko-opiskelijoiden seurantakysely Toteutettiin 14. 28.11.212 Kysely lähetettiin kaikille lukuvuoden 29 21 ja 21 211 aikana jatko-opintonsa aloittaneille. Vastausprosentti:

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Työnhakijan tietojen tagit (=hakulomakkeen kentät) = Vastaanottajan (työnhakija tai työntekijä) -kentät Henkilötiedot; Sukunimi Henkilötiedot; Etunimi

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Miten saitte harjoittelijan?

Miten saitte harjoittelijan? Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta vuonna 1 Urapalvelut / Mari Rantamäki Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Nuoret tutkija -hanke. Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut

Nuoret tutkija -hanke. Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut Nuoret tutkija -hanke Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut Nuoret tutkijat -hankkeen taustaa Yleinen huoli tohtoreiden työllistymisestä Suuri osa tohtoreista työllistyy yliopiston ulkopuolisiin

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Universumin visio ja missio on auttaa työnantajia, yliopistoja ja korkeakouluja sekä opiskelijoita paremman työelämän

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

5 tehokasta keinoa parantaa työllistymistä

5 tehokasta keinoa parantaa työllistymistä 5 tehokasta keinoa parantaa työllistymistä Taktiset keinot tehdä asiat oikein 1(70) Työnhaun psykologiset ansat työttömänä 1) olen liian vanha 2) olen ollut pitkään työtön 3) olenko kiinnostunut vain suuresta

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot