Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille"

Transkriptio

1 2010 Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille Urapalvelut/Annamaija Keturi Helsingin yliopisto

2 Urapalveluiden palautekysely RekryForumin työnantaja-asiakkaille Tällä kyselyllä pyrittiin selvittämään Helsingin yliopiston urapalveluiden työpaikkatietokanta RekryForumiin rekisteröityneiden työnantaja-asiakkaiden mielipidettä RekryForumin käytettävyydestä ja tehokkuudesta. Lisäksi halusimme kysyä työnantajille suunnatun uutiskirjeen toimivuutta sekä kartoittaa yritysten yleisiä rekrytointinäkymiä ja odotuksia vastavalmistuneiden osaamisesta. Urapalveluiden palautekysely RekryForumin työnantaja-asiakkaille suoritettiin ajalla Kysely toteutettiin ZEF Solutions Oy:n Arviointikoneella, joka on internet -perusteinen palvelu palautteen keräämiseen. Palautekyselyn ensimmäinen kutsuviesti lähetettiin 454 vastaanottajan sähköpostiin. Näistä vääriksi tai käytöstä poistetuiksi osoittautui 30 sähköpostiosoitetta. Vastaajajoukon suuruudeksi jäi 424 voimassaolevaa sähköpostiosoitetta. Lähetimme vastaajille yhden muistutusviestin. Kyselyyn vastaamisen aloitti 106 henkilöä (25 %), mutta osa jätti vastaamisen kesken. Kyselyn suoritti kokonaisuudessaan yhteensä 86 (n) vastaajaa, jolloin lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 20,3%. On kuitenkin syytä huomioida, että yksittäisen kysymysten kohdalla vastausprosentti vaihtelee kyselyn sisällä jonkin verran. Sisältö 1. Yritysten perustiedot 2. Rekrytointi 3. RekryForum tietokanta ja uutiskirje 4. RekryForumin kehitysehdotukset (vapaapalaute) 5. Yhteistyö urapalveluiden kanssa (vapaapalaute) 6. Johtopäätökset 2

3 1. Yritysten perustiedot (n=106, EOS 2) (n=108, EOS 8) (N=103, EOS 3) 3

4 2. Rekrytointi (n=103, EOS 9) (n=93, EOS 1) 4

5 Kuinka paljon arvioitte henkilökunnastanne olevan akateemisen loppututkinnon suorittaneita? (n=99, EOS 4) Miten hyvin RekryForum toimii rekrytointikanavana? (n= 93, EOS 4) 5

6 Mitä muita kanavia kuin RekryForumia käytätte rekrytoinneissa? - muut sähköiset rekrykanavat, työantajan omat sivusto, tarvittaessa www-sivut - Aarresaari, TKK:n Ura- ja rekrytointipalvelut - Aarresaari, mol.fi, ammattikorkeakoulujen urapalvelut - Ehdokkaat ottavat itse yhteyttä. - Espoon omaa rekrytointipalvelua - Harjoittelijoiden rekrytoinnissa Columbia Universityn School of International and Public Administration vastaavaa nettijärjestelmää - Helsingin kaupungin erekry ja työhallinnonsivut (Mol) - Helsingin kaupungin oma erekry - Hesari-tutut-työkkäri asteikko - Hesari - oikotie - Ilmoittelua ammattikorkeakoululla ja teknillisissä yliopistoissa, lehti-ilmoittelua, Nettiilmoittelua, harjoittelijoiden palkkaamisia - Itä-Suomen yliopiston rekrypalvelua, lääketukkujen Oriola ja Tamro tiedotteita, joissa ilmoitusosa vapaista työpaikoista sekä MOL:in palveluja. - Järjestöjen sähköpostilistat, Helsingin Sanomat - Kaupungin nettisivut, lehti-ilmoitukset - Kaupungin omia intranet/internet-sivuja, mol:n sivuja, monsteria, lehtiä. - Kieltenopettajain liiton rekry - Lehti-ilmoitukset - Lehti-ilmoitukset, sekä sanomalehtien Internetissä julkaistavat työpaikkailmoitukset. - MOL - MOL, muiden koulujen rekrytointikanavat sekä ns. head hunterit. - MOL.fi, firman omat kotisivut - Mol-sivusto, Oikotietä ja Monsteria pääsääntöisesti. - Mol.fi, Aarresaari.net, JobStep - Mol Aarresaari Lehti-ilmoittelu "Puskaradio" - Monster, JobStep, Metropolia - Monster, Oikotie, Jobstep, Aarresaari, yrityksen omat www-sivut, MOL - Monster, ilmaiset webbisivut, koulujen/opistojen sivut, MOL, alan lehdet - Muiden korkeakoulujen sekä etujärjestöjen rekrypalveluita, Helsingin Sanomat - Muiden yliopistojen rekrytointiåalveluja sekä työvoimahallintoa - Muiden yliopistojen vastaavia palveluita. - Oikotie, Jobsafari, MOL, joskus HS - Oma media, ostettu media, hiljainen rekrytointi, muut järjestöt, oma henkilöstö. - Omat kotisivut, lehdet, internet - Omat nettisivut - Omat nettisivut, valtiolle.fi, mol.fi, tarpeen mukaan myös esim. aarresaari. net, jobstep.net, oikotie.fi, monster.fi, ammattiliittojen rekrykanavat, printtimedia (esim. Helsingin Sanomat) - Omia verkostoja - Other school-specific career centers, professional networks, social networks, word-ofmouth. - Pääasiassa ilmoitukset (MOL, lehdet, netti), sähköposti - Resina, työvoimatoimisto, lehdet, omat suhteet. - Sanomalehdet, www-portaalit, mol.fi, omat www-sivut - Soittelen ihmisille suoraan. - Suoraan yhteys AMK:hin. - Suorarekrytointeja, Hesaria, konsulttia, mol.fi:tä 6

7 - Suoria yhteyksiä yliopiston laitoksiin - Sähköpostilistoja, ilmoitustauluja, Allianssi -expressiä ja muita vastaavia foorumeita, facebookia. - TE-toimiston sivut, kotisivut, maksulliset kanavat, muiden oppilaistosen sivut. - Tuttavapiiriä, henkilöstöalan ihmisiä - Työvoimahallinnon rekrytointisivut mol.fi, akateemisten alojen Aarresaari, lehti-ilmoitukset sanomalehdessä ja ammattilehdissä, internetin kotisivut - Työvoimatoimisto, rekrytointiyritykset - Vanhoja sijaisluetteloja - Yliopistojen rekrytoinisivuja, omia työpaikkasivuja, Monsteria - Yrityksen nettisivuja - erekryhelsinki, nettisivut, Digium, lehti-ilmoittelu - eri lehtiä, rekrytointiyrityksiä - jobstep.net - kaupungin omia työnantajasivuja - mol, aarresaari, arctic startup - mol.fi - mol.fi - mol.fi, alan erityislehdet - oikotie työvoimatoimisto - omat verkostot - omia verkostoja - omia www-sivuja omia verkostoja uutiskirjettä - postituslistoja - työvoimatoimistoja - ÅA (n= 67) 7

8 Millaisia valmiuksia ja osaamista odotatte vastavalmistuneella maisterilla olevan? - sosiaalinen - oppimiskykyinen - "akateemisesti" ajatteleva - oman alan asiantuntemus - tietotekniikan ja itsenäisen tiedonhankinnan valmiudet - itsenäinen työote - nopea asioiden omaksuminen ja uuden oppiminen - laaja-alaisuus - kiinnostus toimialaan - tiimityötaidot - nopea omaksumiskyky, kyky itsenäiseen työskentelyyn - innostunut ote työhön - hieman työkokemusta esim. harjoitteluissa tai kiinnostus alaan opinnoissa - 75% - Ammattipätevyys omassa oppiaineessaan. - Analyyttinen kyky ja hyvät kirjalliset taidot. - Asenne ratkaisee: itse rekrytoijana etsin pätevyyden (atk-taidot, kielitaito yms.) lisäksi ennen kaikkea oikeaa asennetta työhön: halua tehdä monenlaisia hommia ja uskallusta tarttua myös ei-niinhohdokkaisiin hommiin. Yrityksessämme monet työntekijät ovat aloittaneet ensin ns. ruohonjuuritasolta ja edenneet siitä vähitellen vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin. Kokemus toteuttavan tason tehtävistä antaa korvaamatonta ymmärrystä aikautauluja&budjetteja yms. laadittaessa. Suoraan koulunpenkiltä asiantuntijatehtäviin napatut tuntuvat välillä olevan täysin vieraantuneita arjesta. - Asiantuntijat tarvitsevat tietysti substanssiosaamista, mutta ihan hyvä sitä exceliäkin olisi osata käyttää. Viestintätaitojen merkitys kasvaa myös koko ajan. - Detailed analytical abilities, strong communication skills, ethics, time management capability, team work. - Hyvä opetettavan aineen hallinta, hyvät vuorovaikutustaidot. - Hyvä suullinen ja kirjallinen viestintätaito, hyvä peruskielitaito (englanti, ruotsi), nopea omaksumiskyky, hyvät sosiaaliset taidot, ymmärrys työelämässä toimimisesta - Hyvät teoreettiset tiedot ja taidot, jonkin verran työkokemusta omalta alalta. - Hyvät tiedot omasta erikoisalasta ja kyky käyttää tieteellistä tietoa yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä. - Hyvät ympäristöalan tiedot, mielellään julkisen alan tuntemus - Itsenäisyyttä ja vastuunkantokykyä - Joustavuutta, monipuolisuutta, realismia, relevanttia työkokemusta jo opiskeluajoilta, analyyttisyyttä; työ ja työyhteisö opettaa loput - Kielitaito, hyvä suull. ja kirj. ilmaisutaito, yhteistyökykyisyys, - Kielitaito, oma-aloitteisuus, valmius opetella uusia asioita nopeasti - Kielitaito, yhteistyökyky, analyyttinen ajattelu - Kielitaitoa, tiimityöskentelykykyjä, oppimisvalmiuksia, tuoretta tietoa omalta alaltaan. - Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, kyky ja tahto kehittymiseen, viestintätaidot,. - Kykyä omaksua nopeasti uusia asioita omalta alaltaan. - Motivaatiota työntekoon. - Aloitekykyä. - Hyviä sosiaalisia taitoja. - Hyvää englannin kielen taitoa. - Kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöskentelyyn - Käytännön kokemusta. - Käytännön asiakas/hoitotyön valmiuksia, projekti/kehittämistyön valmiuksia, tutkimustyön valmiuksia - Käytännönläheinen ajattelutapa, johon yhdistyy kuitenkin vahva teoreettinen osaaminen; alatuntemus ja ajankohtaisten ilmiöiden ymmärrys - Meillä on tarjolla vain asiantuntijatehtäviä, joten käytännön kokemus on välttämätöntä. - Oikea asenne työntekoon, hyvin suoritetut opinnot, yritystoiminnan perusteiden ymmärtäminen - Oikeaa asennetta työelämään, valmiuksia ja kiinnostusta itsensä kehittämiseen muuttuvassa ympäristössä 8

9 - Oma-aloitteisuutta, tiedonhakutaitoja, valmiutta tarttua monipuolisiin tehtäviin, avoimuutta, nöyryyttä, ennakkoluulottomuutta. Työpaikkaa hakiessa olisi tärkeää selvittää etukäteen mahdollisimman paljon haettavasta paikasta/yrityksestä ts. sellainen hakija ei vakuuta, joka on selkeästi lähettänyt perushakemuksen 50 eri paikkaan, eikä mitenkään perustele, miksi on kiinnostunut juuri ko. tehtävästä tai työnantajasta. - Oman alansa hallinta - Oman alansa hallinta, itsenäinen työskentelyote, kuitenkin yhteistyöhön muiden kanssa innostuva, vastuullisuus, kehittämisote omaan työhönsä, näkemystä muuhunkin kuin vain omaan alaansa, kielitaitoinen, tietoyhteiskunnan edellyttämä tietotekninen osaaminen - Opintojen lisäksi relevantti työkokemusta. - Oppimiskykyinen ja -haluinen - Perusvalmiudet työntekoon, työ itsessään tukee opintoja ja alkaa opitun soveltaminen. - Riittävää alan sisällöllistä perustietoa ja taitoa ja valmiuksia perehtyä saamiinsa tehtäviin. - Ymmärrystä oman osaamisensa tasosta. Kykyä etsiä ja kysyä. - Sosiaaliset taidot, verkostoituminen, itsenäinen ote, kykyä tiivistää isoja tietomassoja relevantiksi informaatioksi, valmius kasvaa "kisällityön kautta mestariksi". Tarjolla ei ole suoraan johtajan paikkoja. - Sosiaalisia taitoja, tiimityötaitoja, kielitaitoa, kokemusta sekä ulkomailta että kotimaasta monipuolisesti eri toimialoilta. - Syvällinen tietämys oman alansa asioista. - Työkokemus, jossa on jo sovellettu opintojen mukana tullutta tietoa. - Valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöskentelyyn ja yhteistyökykyä ja kehittymishalukkuutta. - Yksikössämme tarvitaan taloustieteiden tuntemusta, kansantaloustiedettä, tilastotiedettä, kirjallisia valmiuksia, vuorovaikutusta - Yleissivistystä, joustavuutta, käytännön taitoja (osaa korjata omat jälkensä), kielien - myös äidinkielen - hallintaa. Oman alan verkostoja ja osaamista. - halu tehdä monenlaisia töitä ja oppia työelämän pelisääntöjä nöyrällä asenteella - hyvä kielitaito; ruotsi, suomi ja englanti erinomaiset kommunikaatiotaidot hyvät IT-taidot - innostusta työn kehittämiseen ja uuden oppimiseen - ko. virkaan tai toimeen vaadittava koulutus - oma-aloitteisuutta, ennakkoluulottomuutta ja kielitaitoa - riippuu kokonaan työtehtävästä, mutta yleensä jonkinlainen työkokemus alalta, hyvä kielitaito sekä ns. "hyvä tyyppi" - teorian soveltamista käytäntöön - tieteellinen osaaminen, kirjoitustaito, tutkimustaito, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, analysointitaito, oman alan tuntemus - tietotekniikkaosaamista, työelämän yleisiä pelisääntöjä - tuoretta osaamista ja uusia ideoita. Ovat oman alan ammattilaisia. Tuovat koulutuksensa kautta lisäarvoa yritykselle. - vahva teoreettinen osaaminen ja vähintään alustava työkokemus alalta (web-teknologia), kyky omaksua uusia asioita nopeasti - yleissivistystä, tarmoa, aktiivisuutta. atk-taitoja (n= 55) 9

10 3. RekryForum tietokanta ja uutiskirje (n=93, EOS 5) (n=90, EOS 22) (n=90, EOS 5) 10

11 Työnantajien sähköinen uutiskirje (n=88, EOS 5) Miten hyödyllinen/kiinnostava uutiskirje mielestäsi on? (n=88,eos 33) Arvio RekryForum järjestelmästä kokonaisuutena 1. RekryForum: Kuinka arvioit järjestelmän käytettävyyttä? (n=90, EOS 7) 2. RekryForum: Kuinka arvioit järjestelmän ulkoasua? (n=87, EOS 8) 3. RekryForum: Kuinka arvioit järjestelmän hyödyllisyyttä itsellesi? (n=88, EOS 3) 11

12 4. Kuinka RekryForumia tulisi mielestäsi kehittää? - CV -haku olisi tarpeen. - En osaa sanoa - For international recruitment, other international languages offered for employers to easily post. - Forumin selailu ja lopullisen ilmoituksen esikatselu lopullisessa ympäristössä puuttuu kokonaan. Forum toimisi paremmin, jos siitä tehtäisiin julkinen ja helposti saavutettava paikka... - Itse olen ollut tyytyväinen nykyiseen palveluun, ei kehittämistarpeita. - Kaipaisin näkyville testimoniaaleja. Kun yritin keväällä saada työntekijöitä, en saanut yhtään hakemusta. Mieleeni heräsi ajatus, että toimiiko järjestelmä ollenkaan - Linkitys muihin rekryjärjestelmiin - Saisin paremmin aineenopettajiksi sopivien henkilöiden yhteystietoja. - Työnhakijoiden tietoja nähtäväksi, aina ei halua jättää julkista ilmoitusta - en osaa sanoa - vaikea sanoa (n=11) 5. Minkälaisia toiveita sinulla on yhteistyöstä Urapalveluiden kanssa? Mitä mieltä olet palveluistamme tällä hetkellä? - hyvin toimivat ja avattu selkeästi palvelutarjonta - löydettävyyteen nettisivuilta panostettava lisää - Ette hyväksyneet meitä, paska systeemi. - Kaikki ihan ok, tarpeemme ovat aika pienet ja rekryforum vastaa niihin. hiukan enemmän hakijoita jotenkin arvelisin olevan, mutta määrä on kuitenkin riittävä. - Kaikki ok - Minulla on pelkästään hyviä kokemuksia. - Nyt ok - Olen ollut tyytyväinen yhteistyöhön. - Palvelut ovat mielestäni ihan hyvät. Toisten henkilöiden kanssa yhteistyö on erittäin sujuvaa, mutta joidenkin kanssa hieman takkuista. - Palvelut toimivat hyvin - Sivut ovat hieman hankalat käyttää. - Tarpeisiimme nähden riittävät. - Tarvitsemme kausiluontoisia työntekijöitä taas kesäkaudelle Toivottavasti tämä kanava voisi olla apuna rekrytoinnissa. - Tekniikka on toiminut hyvin eli sivuille on päässyt heti lisäämään työpaikkailmoituksen. Myös virheen poisto helppoa ja hyvä myös lista aktiivisista ja ei-aktiivisista omista ilmoituksista. Hakuaikaan tarvitsisimme mahdollisuuden lisätä kellonajan, mihin mennessä hakemus oltava perillä. - Urapalvelut on yksi (maksuton) vaihtoehto löytää uusia työntekijöitä. Yliopistoopiskelijat eivät vaan tunnu olevan kiinnostuneita työskentelemään pienessä yrityksessä, joten hakemuksia ei juurikaan tule. - Uutena käyttäjänä ei osaa sanoa - We continue to hope to recruit your graduates. - en osaa sanoa - kohdistakaa toimintaanne myös ruotsinkielisiin opiskelijoihin - tarjota työnantajille mahdollisuutta tulla kertomaan työpaikasta ja tavata opiskelijoita - toivon yhteistyön jatkuvan, koska hyviä työntekijöitä on löytynyt (n=20) 12

13 6. Johtopäätökset Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli puolet (52,9%) edusti pieniä alle 50 henkilön yrityksiä. Työnantajasektoreittain tarkasteltuna yksityisen sektorin yritykset ovat suurin ryhmä (49%), seuraavina kunnat (22,4%) ja järjestöt (14,3%). Yrityksistä 90% käyttää suomea virallisena työkielenä, englantia käyttää 8,7% ja ruotsia 1,9%. Ulkomaalaisia työntekijöitä/harjoittelijoita työskentelee tällä hetkellä 40% kyselyyn vastanneista yrityksistä. Rekrytointien määrää kysyttäessä yli puolet yrityksistä (57,4%) uskoo niiden pysyvän ennallaan lähitulevaisuudessa. Kasvuun uskoo yli kolmannes (36,2%) ja rekrytointien vähenemiseen vain 6,4,% yrityksistä. Tämä voidaan nähdä melko positiivisena signaalina lähitulevaisuuden työmarkkinatilanteesta. Pyysimme yrityksiä arvioimaan kuinka paljon heidän henkilökunnastaan on akateemisen loppututkinnon suorittaneita. Arviot vaihtelivat lähes nollasta sataan, mutta keskiarvoksi tuli, että noin 60% henkilökunnasta on akateemisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Kysyimme lisäksi millaisia valmiuksia ja osaamista työnantajat vastavalmistuneella maisterilla olevan. Vastauksista nousi esiin oman alan hallitsemisen lisäksi kielitaito, asioiden nopea omaksumiskyky, omaaloitteisuus ja vuorovaikutustaidot. RekryForumia käytetään pääsääntöisesti (95,5%) harvemmin kuin kerran kuukaudessa. RekryForumissa olevaa Työnantajaluetteloa on käyttänyt noin kolmannes (35,5%) vastaajista. Sähköisen uutiskirjeen tilaajia on kyselyyn vastanneista työnantajista on alle kolmannes (28, 9%). Kirjeen tilaajat ovat kohtalaisen tyytyväisiä kirjeeseen. RekryForum toimii vastaajien mielestä melko hyvin rekrytointikanavana. Selvitimme myös mitä muita kanavia työnantajat käyttävät rekrytoinneissaan ja suosituimpia kanavia olivat tunnetut sähköiset työnvälityspalvelut: MOL.fi, Aarresaari.net, Monster.fi ja Oikotie.fi sivustot. Myös lehti-ilmoittelu ja yritysten omat nettisivut mainittiin kanavina. Työnantajien kokonaisarvio RekryForum järjestelmästä käytettävyyden, ulkoasun ja hyödyllisyyden osalta oli kaikkien näiden ominaisuuksien kohdalla noin 3,5 asteikolla 1-5. Tämän kyselyn perusteella voidaan todeta, että RekryForumiin ollaan työnantaja-asiakkaiden taholta melko tyytyväisiä ja se täyttää paikkansa yhtenä rekrytointikanavana. RekryForumin ominaisuuksia ei kuitenkaan voida kehittää nykyisestä ja tuoreemman järjestelmän hankkiminen on ajankohtaista lähitulevaisuudessa. Urapalveluiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja palveluista työnantajilla on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia. 13

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Apua työnhakuun - Aalto CareerWeb Työpaikkaportaali CareerWeb Job Channel Työnhaun opas Linkkejä työpaikkasivustoille

Lisätiedot

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä 15.6.2011 Helsinki Marjo Pääkkö KM, VTK HRD Manager Siemens IT Solutions and Services Oy

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut Ohjausta ja neuvontaa O Opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa O Jumiutuneiden opintojen eteenpäin saattamisessa O Työnhaku- ja urasuunnittelussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille

Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille Henri Immonen Opiskelijatoiminnan koordinaattori Ympärisöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry Opiskelijat@ykl.fi Aineiston käytöstä Näitä ansioluetteloita

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Mistä löydän vinkkejä työnhakuun? Kandiopiskelijan CV ja hakukirje Urapalvelut Apua työnhakuun - Aalto

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta 8.2.2011 Urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 8.2.2011 1 Tänään 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot työnhaun perustana 3.Erilaiset

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014 TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 7..4 Sisällys Toimialojen vertailu keskiarvoittain Asiantuntijapalvelut Kauppa ja matkailu Kiinteistö- ja jätehuolto Prosessiteollisuus ja automaatio Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Pk-yritysten rekrytoinnit kevät 2007 1

Pk-yritysten rekrytoinnit kevät 2007 1 Pk-yritysten rekrytoinnit kevät 2007 1 Tiivistelmä Suomen Yrittäjien jäsenille tehdyn kyselyn perusteella pk-yrityksistä 10 prosentilla on kirjallinen henkilöstöstrategia. Keskisuurista yrityksistä 60

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Miten tulkita työpaikkailmoituksia Työhakemuksen tekeminen

Miten tulkita työpaikkailmoituksia Työhakemuksen tekeminen Miten tulkita työpaikkailmoituksia Työhakemuksen tekeminen kevätlukukausi 2013 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut annamari.rovamo@jyu.fi, p. 050 376 1198 Mitä työnantaja

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani This tool was created by Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille Osa II 8 askelta urapolullani Yhteystiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email: Tuutorini / Ohjaajani: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email:

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Tehtävät ovat päätoimisia ellei tekstissä toisin mainita. Nuorisokoulutukseen valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Työnhakuvalmennus 10.2.2011 Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Tunnetko itsesi, hahmotatko osaamisesi? Urasuunnittelun ja työnhaun onnistuminen perustuu hyvään itsetuntemukseen Työnhaku on osaamisesi

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY VASTUULLINEN KESÄDUUNI 20 -KYSELY TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.5.20 kesäduuni 20 - kysely / T-Media Oy 2 TAUSTAMUUTTUJAT Mukana vastuullinen kesäduuni 20 -kampanjassa Työnantajan tyyppi Työnantajan koko

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tanja Makkonen Aalto BIZ valmistuneiden sijoittuminen Seuraamme tiiviisti Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2013

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2013 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2013 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely Perustiedot: - Kyselyaika 7. 15.3.2013 - Kysely lähetettiin yli 5 henkilöä työllistäville jäsenorganisaatioille (916) - Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu Tiina Laisi-Puheloinen Muutama sana Oikotiestä Oikotie.fi:n tavoitteena on olla suomalaisten tärkein asunto-, auto- ja työelämän palvelu. Tavoitamme

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY. Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY. Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011 VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Vastuullinen kesäduuni 2011 kysely toteutettiin työnantajille keväällä 2011. Kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Kirjastoalan koulutuksen vastaavuus uusiin tavoitteisiin ARI HAASIO YLIOPETTAJA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Kirjastoalan koulutuksen vastaavuus uusiin tavoitteisiin ARI HAASIO YLIOPETTAJA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kirjastoalan koulutuksen vastaavuus uusiin tavoitteisiin ARI HAASIO YLIOPETTAJA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Mitä meiltä vaaditaan? Kirjastoalan teoreettisen perustan hallinta informaatiotutkimuksen lainalaisuuksien

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015. Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi

Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015. Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015 Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi Mitä on urasuunnittelu? O Urasuunnittelu on koko opiskeluajan kestävä prosessi O Tietoisten valintojen

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot