Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille"

Transkriptio

1 2010 Kysely RekryForum- työnantaja-asiakkaille Urapalvelut/Annamaija Keturi Helsingin yliopisto

2 Urapalveluiden palautekysely RekryForumin työnantaja-asiakkaille Tällä kyselyllä pyrittiin selvittämään Helsingin yliopiston urapalveluiden työpaikkatietokanta RekryForumiin rekisteröityneiden työnantaja-asiakkaiden mielipidettä RekryForumin käytettävyydestä ja tehokkuudesta. Lisäksi halusimme kysyä työnantajille suunnatun uutiskirjeen toimivuutta sekä kartoittaa yritysten yleisiä rekrytointinäkymiä ja odotuksia vastavalmistuneiden osaamisesta. Urapalveluiden palautekysely RekryForumin työnantaja-asiakkaille suoritettiin ajalla Kysely toteutettiin ZEF Solutions Oy:n Arviointikoneella, joka on internet -perusteinen palvelu palautteen keräämiseen. Palautekyselyn ensimmäinen kutsuviesti lähetettiin 454 vastaanottajan sähköpostiin. Näistä vääriksi tai käytöstä poistetuiksi osoittautui 30 sähköpostiosoitetta. Vastaajajoukon suuruudeksi jäi 424 voimassaolevaa sähköpostiosoitetta. Lähetimme vastaajille yhden muistutusviestin. Kyselyyn vastaamisen aloitti 106 henkilöä (25 %), mutta osa jätti vastaamisen kesken. Kyselyn suoritti kokonaisuudessaan yhteensä 86 (n) vastaajaa, jolloin lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 20,3%. On kuitenkin syytä huomioida, että yksittäisen kysymysten kohdalla vastausprosentti vaihtelee kyselyn sisällä jonkin verran. Sisältö 1. Yritysten perustiedot 2. Rekrytointi 3. RekryForum tietokanta ja uutiskirje 4. RekryForumin kehitysehdotukset (vapaapalaute) 5. Yhteistyö urapalveluiden kanssa (vapaapalaute) 6. Johtopäätökset 2

3 1. Yritysten perustiedot (n=106, EOS 2) (n=108, EOS 8) (N=103, EOS 3) 3

4 2. Rekrytointi (n=103, EOS 9) (n=93, EOS 1) 4

5 Kuinka paljon arvioitte henkilökunnastanne olevan akateemisen loppututkinnon suorittaneita? (n=99, EOS 4) Miten hyvin RekryForum toimii rekrytointikanavana? (n= 93, EOS 4) 5

6 Mitä muita kanavia kuin RekryForumia käytätte rekrytoinneissa? - muut sähköiset rekrykanavat, työantajan omat sivusto, tarvittaessa www-sivut - Aarresaari, TKK:n Ura- ja rekrytointipalvelut - Aarresaari, mol.fi, ammattikorkeakoulujen urapalvelut - Ehdokkaat ottavat itse yhteyttä. - Espoon omaa rekrytointipalvelua - Harjoittelijoiden rekrytoinnissa Columbia Universityn School of International and Public Administration vastaavaa nettijärjestelmää - Helsingin kaupungin erekry ja työhallinnonsivut (Mol) - Helsingin kaupungin oma erekry - Hesari-tutut-työkkäri asteikko - Hesari - oikotie - Ilmoittelua ammattikorkeakoululla ja teknillisissä yliopistoissa, lehti-ilmoittelua, Nettiilmoittelua, harjoittelijoiden palkkaamisia - Itä-Suomen yliopiston rekrypalvelua, lääketukkujen Oriola ja Tamro tiedotteita, joissa ilmoitusosa vapaista työpaikoista sekä MOL:in palveluja. - Järjestöjen sähköpostilistat, Helsingin Sanomat - Kaupungin nettisivut, lehti-ilmoitukset - Kaupungin omia intranet/internet-sivuja, mol:n sivuja, monsteria, lehtiä. - Kieltenopettajain liiton rekry - Lehti-ilmoitukset - Lehti-ilmoitukset, sekä sanomalehtien Internetissä julkaistavat työpaikkailmoitukset. - MOL - MOL, muiden koulujen rekrytointikanavat sekä ns. head hunterit. - MOL.fi, firman omat kotisivut - Mol-sivusto, Oikotietä ja Monsteria pääsääntöisesti. - Mol.fi, Aarresaari.net, JobStep - Mol Aarresaari Lehti-ilmoittelu "Puskaradio" - Monster, JobStep, Metropolia - Monster, Oikotie, Jobstep, Aarresaari, yrityksen omat www-sivut, MOL - Monster, ilmaiset webbisivut, koulujen/opistojen sivut, MOL, alan lehdet - Muiden korkeakoulujen sekä etujärjestöjen rekrypalveluita, Helsingin Sanomat - Muiden yliopistojen rekrytointiåalveluja sekä työvoimahallintoa - Muiden yliopistojen vastaavia palveluita. - Oikotie, Jobsafari, MOL, joskus HS - Oma media, ostettu media, hiljainen rekrytointi, muut järjestöt, oma henkilöstö. - Omat kotisivut, lehdet, internet - Omat nettisivut - Omat nettisivut, valtiolle.fi, mol.fi, tarpeen mukaan myös esim. aarresaari. net, jobstep.net, oikotie.fi, monster.fi, ammattiliittojen rekrykanavat, printtimedia (esim. Helsingin Sanomat) - Omia verkostoja - Other school-specific career centers, professional networks, social networks, word-ofmouth. - Pääasiassa ilmoitukset (MOL, lehdet, netti), sähköposti - Resina, työvoimatoimisto, lehdet, omat suhteet. - Sanomalehdet, www-portaalit, mol.fi, omat www-sivut - Soittelen ihmisille suoraan. - Suoraan yhteys AMK:hin. - Suorarekrytointeja, Hesaria, konsulttia, mol.fi:tä 6

7 - Suoria yhteyksiä yliopiston laitoksiin - Sähköpostilistoja, ilmoitustauluja, Allianssi -expressiä ja muita vastaavia foorumeita, facebookia. - TE-toimiston sivut, kotisivut, maksulliset kanavat, muiden oppilaistosen sivut. - Tuttavapiiriä, henkilöstöalan ihmisiä - Työvoimahallinnon rekrytointisivut mol.fi, akateemisten alojen Aarresaari, lehti-ilmoitukset sanomalehdessä ja ammattilehdissä, internetin kotisivut - Työvoimatoimisto, rekrytointiyritykset - Vanhoja sijaisluetteloja - Yliopistojen rekrytoinisivuja, omia työpaikkasivuja, Monsteria - Yrityksen nettisivuja - erekryhelsinki, nettisivut, Digium, lehti-ilmoittelu - eri lehtiä, rekrytointiyrityksiä - jobstep.net - kaupungin omia työnantajasivuja - mol, aarresaari, arctic startup - mol.fi - mol.fi - mol.fi, alan erityislehdet - oikotie työvoimatoimisto - omat verkostot - omia verkostoja - omia www-sivuja omia verkostoja uutiskirjettä - postituslistoja - työvoimatoimistoja - ÅA (n= 67) 7

8 Millaisia valmiuksia ja osaamista odotatte vastavalmistuneella maisterilla olevan? - sosiaalinen - oppimiskykyinen - "akateemisesti" ajatteleva - oman alan asiantuntemus - tietotekniikan ja itsenäisen tiedonhankinnan valmiudet - itsenäinen työote - nopea asioiden omaksuminen ja uuden oppiminen - laaja-alaisuus - kiinnostus toimialaan - tiimityötaidot - nopea omaksumiskyky, kyky itsenäiseen työskentelyyn - innostunut ote työhön - hieman työkokemusta esim. harjoitteluissa tai kiinnostus alaan opinnoissa - 75% - Ammattipätevyys omassa oppiaineessaan. - Analyyttinen kyky ja hyvät kirjalliset taidot. - Asenne ratkaisee: itse rekrytoijana etsin pätevyyden (atk-taidot, kielitaito yms.) lisäksi ennen kaikkea oikeaa asennetta työhön: halua tehdä monenlaisia hommia ja uskallusta tarttua myös ei-niinhohdokkaisiin hommiin. Yrityksessämme monet työntekijät ovat aloittaneet ensin ns. ruohonjuuritasolta ja edenneet siitä vähitellen vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin. Kokemus toteuttavan tason tehtävistä antaa korvaamatonta ymmärrystä aikautauluja&budjetteja yms. laadittaessa. Suoraan koulunpenkiltä asiantuntijatehtäviin napatut tuntuvat välillä olevan täysin vieraantuneita arjesta. - Asiantuntijat tarvitsevat tietysti substanssiosaamista, mutta ihan hyvä sitä exceliäkin olisi osata käyttää. Viestintätaitojen merkitys kasvaa myös koko ajan. - Detailed analytical abilities, strong communication skills, ethics, time management capability, team work. - Hyvä opetettavan aineen hallinta, hyvät vuorovaikutustaidot. - Hyvä suullinen ja kirjallinen viestintätaito, hyvä peruskielitaito (englanti, ruotsi), nopea omaksumiskyky, hyvät sosiaaliset taidot, ymmärrys työelämässä toimimisesta - Hyvät teoreettiset tiedot ja taidot, jonkin verran työkokemusta omalta alalta. - Hyvät tiedot omasta erikoisalasta ja kyky käyttää tieteellistä tietoa yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä. - Hyvät ympäristöalan tiedot, mielellään julkisen alan tuntemus - Itsenäisyyttä ja vastuunkantokykyä - Joustavuutta, monipuolisuutta, realismia, relevanttia työkokemusta jo opiskeluajoilta, analyyttisyyttä; työ ja työyhteisö opettaa loput - Kielitaito, hyvä suull. ja kirj. ilmaisutaito, yhteistyökykyisyys, - Kielitaito, oma-aloitteisuus, valmius opetella uusia asioita nopeasti - Kielitaito, yhteistyökyky, analyyttinen ajattelu - Kielitaitoa, tiimityöskentelykykyjä, oppimisvalmiuksia, tuoretta tietoa omalta alaltaan. - Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, kyky ja tahto kehittymiseen, viestintätaidot,. - Kykyä omaksua nopeasti uusia asioita omalta alaltaan. - Motivaatiota työntekoon. - Aloitekykyä. - Hyviä sosiaalisia taitoja. - Hyvää englannin kielen taitoa. - Kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöskentelyyn - Käytännön kokemusta. - Käytännön asiakas/hoitotyön valmiuksia, projekti/kehittämistyön valmiuksia, tutkimustyön valmiuksia - Käytännönläheinen ajattelutapa, johon yhdistyy kuitenkin vahva teoreettinen osaaminen; alatuntemus ja ajankohtaisten ilmiöiden ymmärrys - Meillä on tarjolla vain asiantuntijatehtäviä, joten käytännön kokemus on välttämätöntä. - Oikea asenne työntekoon, hyvin suoritetut opinnot, yritystoiminnan perusteiden ymmärtäminen - Oikeaa asennetta työelämään, valmiuksia ja kiinnostusta itsensä kehittämiseen muuttuvassa ympäristössä 8

9 - Oma-aloitteisuutta, tiedonhakutaitoja, valmiutta tarttua monipuolisiin tehtäviin, avoimuutta, nöyryyttä, ennakkoluulottomuutta. Työpaikkaa hakiessa olisi tärkeää selvittää etukäteen mahdollisimman paljon haettavasta paikasta/yrityksestä ts. sellainen hakija ei vakuuta, joka on selkeästi lähettänyt perushakemuksen 50 eri paikkaan, eikä mitenkään perustele, miksi on kiinnostunut juuri ko. tehtävästä tai työnantajasta. - Oman alansa hallinta - Oman alansa hallinta, itsenäinen työskentelyote, kuitenkin yhteistyöhön muiden kanssa innostuva, vastuullisuus, kehittämisote omaan työhönsä, näkemystä muuhunkin kuin vain omaan alaansa, kielitaitoinen, tietoyhteiskunnan edellyttämä tietotekninen osaaminen - Opintojen lisäksi relevantti työkokemusta. - Oppimiskykyinen ja -haluinen - Perusvalmiudet työntekoon, työ itsessään tukee opintoja ja alkaa opitun soveltaminen. - Riittävää alan sisällöllistä perustietoa ja taitoa ja valmiuksia perehtyä saamiinsa tehtäviin. - Ymmärrystä oman osaamisensa tasosta. Kykyä etsiä ja kysyä. - Sosiaaliset taidot, verkostoituminen, itsenäinen ote, kykyä tiivistää isoja tietomassoja relevantiksi informaatioksi, valmius kasvaa "kisällityön kautta mestariksi". Tarjolla ei ole suoraan johtajan paikkoja. - Sosiaalisia taitoja, tiimityötaitoja, kielitaitoa, kokemusta sekä ulkomailta että kotimaasta monipuolisesti eri toimialoilta. - Syvällinen tietämys oman alansa asioista. - Työkokemus, jossa on jo sovellettu opintojen mukana tullutta tietoa. - Valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöskentelyyn ja yhteistyökykyä ja kehittymishalukkuutta. - Yksikössämme tarvitaan taloustieteiden tuntemusta, kansantaloustiedettä, tilastotiedettä, kirjallisia valmiuksia, vuorovaikutusta - Yleissivistystä, joustavuutta, käytännön taitoja (osaa korjata omat jälkensä), kielien - myös äidinkielen - hallintaa. Oman alan verkostoja ja osaamista. - halu tehdä monenlaisia töitä ja oppia työelämän pelisääntöjä nöyrällä asenteella - hyvä kielitaito; ruotsi, suomi ja englanti erinomaiset kommunikaatiotaidot hyvät IT-taidot - innostusta työn kehittämiseen ja uuden oppimiseen - ko. virkaan tai toimeen vaadittava koulutus - oma-aloitteisuutta, ennakkoluulottomuutta ja kielitaitoa - riippuu kokonaan työtehtävästä, mutta yleensä jonkinlainen työkokemus alalta, hyvä kielitaito sekä ns. "hyvä tyyppi" - teorian soveltamista käytäntöön - tieteellinen osaaminen, kirjoitustaito, tutkimustaito, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, analysointitaito, oman alan tuntemus - tietotekniikkaosaamista, työelämän yleisiä pelisääntöjä - tuoretta osaamista ja uusia ideoita. Ovat oman alan ammattilaisia. Tuovat koulutuksensa kautta lisäarvoa yritykselle. - vahva teoreettinen osaaminen ja vähintään alustava työkokemus alalta (web-teknologia), kyky omaksua uusia asioita nopeasti - yleissivistystä, tarmoa, aktiivisuutta. atk-taitoja (n= 55) 9

10 3. RekryForum tietokanta ja uutiskirje (n=93, EOS 5) (n=90, EOS 22) (n=90, EOS 5) 10

11 Työnantajien sähköinen uutiskirje (n=88, EOS 5) Miten hyödyllinen/kiinnostava uutiskirje mielestäsi on? (n=88,eos 33) Arvio RekryForum järjestelmästä kokonaisuutena 1. RekryForum: Kuinka arvioit järjestelmän käytettävyyttä? (n=90, EOS 7) 2. RekryForum: Kuinka arvioit järjestelmän ulkoasua? (n=87, EOS 8) 3. RekryForum: Kuinka arvioit järjestelmän hyödyllisyyttä itsellesi? (n=88, EOS 3) 11

12 4. Kuinka RekryForumia tulisi mielestäsi kehittää? - CV -haku olisi tarpeen. - En osaa sanoa - For international recruitment, other international languages offered for employers to easily post. - Forumin selailu ja lopullisen ilmoituksen esikatselu lopullisessa ympäristössä puuttuu kokonaan. Forum toimisi paremmin, jos siitä tehtäisiin julkinen ja helposti saavutettava paikka... - Itse olen ollut tyytyväinen nykyiseen palveluun, ei kehittämistarpeita. - Kaipaisin näkyville testimoniaaleja. Kun yritin keväällä saada työntekijöitä, en saanut yhtään hakemusta. Mieleeni heräsi ajatus, että toimiiko järjestelmä ollenkaan - Linkitys muihin rekryjärjestelmiin - Saisin paremmin aineenopettajiksi sopivien henkilöiden yhteystietoja. - Työnhakijoiden tietoja nähtäväksi, aina ei halua jättää julkista ilmoitusta - en osaa sanoa - vaikea sanoa (n=11) 5. Minkälaisia toiveita sinulla on yhteistyöstä Urapalveluiden kanssa? Mitä mieltä olet palveluistamme tällä hetkellä? - hyvin toimivat ja avattu selkeästi palvelutarjonta - löydettävyyteen nettisivuilta panostettava lisää - Ette hyväksyneet meitä, paska systeemi. - Kaikki ihan ok, tarpeemme ovat aika pienet ja rekryforum vastaa niihin. hiukan enemmän hakijoita jotenkin arvelisin olevan, mutta määrä on kuitenkin riittävä. - Kaikki ok - Minulla on pelkästään hyviä kokemuksia. - Nyt ok - Olen ollut tyytyväinen yhteistyöhön. - Palvelut ovat mielestäni ihan hyvät. Toisten henkilöiden kanssa yhteistyö on erittäin sujuvaa, mutta joidenkin kanssa hieman takkuista. - Palvelut toimivat hyvin - Sivut ovat hieman hankalat käyttää. - Tarpeisiimme nähden riittävät. - Tarvitsemme kausiluontoisia työntekijöitä taas kesäkaudelle Toivottavasti tämä kanava voisi olla apuna rekrytoinnissa. - Tekniikka on toiminut hyvin eli sivuille on päässyt heti lisäämään työpaikkailmoituksen. Myös virheen poisto helppoa ja hyvä myös lista aktiivisista ja ei-aktiivisista omista ilmoituksista. Hakuaikaan tarvitsisimme mahdollisuuden lisätä kellonajan, mihin mennessä hakemus oltava perillä. - Urapalvelut on yksi (maksuton) vaihtoehto löytää uusia työntekijöitä. Yliopistoopiskelijat eivät vaan tunnu olevan kiinnostuneita työskentelemään pienessä yrityksessä, joten hakemuksia ei juurikaan tule. - Uutena käyttäjänä ei osaa sanoa - We continue to hope to recruit your graduates. - en osaa sanoa - kohdistakaa toimintaanne myös ruotsinkielisiin opiskelijoihin - tarjota työnantajille mahdollisuutta tulla kertomaan työpaikasta ja tavata opiskelijoita - toivon yhteistyön jatkuvan, koska hyviä työntekijöitä on löytynyt (n=20) 12

13 6. Johtopäätökset Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli puolet (52,9%) edusti pieniä alle 50 henkilön yrityksiä. Työnantajasektoreittain tarkasteltuna yksityisen sektorin yritykset ovat suurin ryhmä (49%), seuraavina kunnat (22,4%) ja järjestöt (14,3%). Yrityksistä 90% käyttää suomea virallisena työkielenä, englantia käyttää 8,7% ja ruotsia 1,9%. Ulkomaalaisia työntekijöitä/harjoittelijoita työskentelee tällä hetkellä 40% kyselyyn vastanneista yrityksistä. Rekrytointien määrää kysyttäessä yli puolet yrityksistä (57,4%) uskoo niiden pysyvän ennallaan lähitulevaisuudessa. Kasvuun uskoo yli kolmannes (36,2%) ja rekrytointien vähenemiseen vain 6,4,% yrityksistä. Tämä voidaan nähdä melko positiivisena signaalina lähitulevaisuuden työmarkkinatilanteesta. Pyysimme yrityksiä arvioimaan kuinka paljon heidän henkilökunnastaan on akateemisen loppututkinnon suorittaneita. Arviot vaihtelivat lähes nollasta sataan, mutta keskiarvoksi tuli, että noin 60% henkilökunnasta on akateemisen tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Kysyimme lisäksi millaisia valmiuksia ja osaamista työnantajat vastavalmistuneella maisterilla olevan. Vastauksista nousi esiin oman alan hallitsemisen lisäksi kielitaito, asioiden nopea omaksumiskyky, omaaloitteisuus ja vuorovaikutustaidot. RekryForumia käytetään pääsääntöisesti (95,5%) harvemmin kuin kerran kuukaudessa. RekryForumissa olevaa Työnantajaluetteloa on käyttänyt noin kolmannes (35,5%) vastaajista. Sähköisen uutiskirjeen tilaajia on kyselyyn vastanneista työnantajista on alle kolmannes (28, 9%). Kirjeen tilaajat ovat kohtalaisen tyytyväisiä kirjeeseen. RekryForum toimii vastaajien mielestä melko hyvin rekrytointikanavana. Selvitimme myös mitä muita kanavia työnantajat käyttävät rekrytoinneissaan ja suosituimpia kanavia olivat tunnetut sähköiset työnvälityspalvelut: MOL.fi, Aarresaari.net, Monster.fi ja Oikotie.fi sivustot. Myös lehti-ilmoittelu ja yritysten omat nettisivut mainittiin kanavina. Työnantajien kokonaisarvio RekryForum järjestelmästä käytettävyyden, ulkoasun ja hyödyllisyyden osalta oli kaikkien näiden ominaisuuksien kohdalla noin 3,5 asteikolla 1-5. Tämän kyselyn perusteella voidaan todeta, että RekryForumiin ollaan työnantaja-asiakkaiden taholta melko tyytyväisiä ja se täyttää paikkansa yhtenä rekrytointikanavana. RekryForumin ominaisuuksia ei kuitenkaan voida kehittää nykyisestä ja tuoreemman järjestelmän hankkiminen on ajankohtaista lähitulevaisuudessa. Urapalveluiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja palveluista työnantajilla on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia. 13

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com 1 Teemu Malinen Oletko tuotteistanut itsesi ja osaamisesi? Miten annat itsestäsi positiivisen kuvan rekrytoijalle? Tiedätkö mitä sinulta saa kysyä työhaastattelussa? Mitä on A/B testaus? Miten se hyödyttää

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN SELOSTEITA UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 1 Ritva Kantelinen & Riitta Mertanen (toim.) OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Opiskelijana työelämässä Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Johanna Hristov Kevät 2014 Sisällys Esipuhe... 3 Metsänhoitajaliiton henkilökunta... 3 Opas työnhakuun...

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot