From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä"

Transkriptio

1 SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, HELSINKI Puh toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh Järjestötoimikunta Minna Launiainen Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto Puh Koulutustoimikunta Petteri Lausmäki Turun aikuiskoulutuskeskus Puh Tekninen toimikunta Miimu Airaksinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Puh sihteeri Jorma Railio Puh Junior Board Eveliina Junkkari Puh Edunvalvontatoimikunta Kalevi Hyvärinen Puh From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä ja pahassa. Kansainvälisyys on nykyään arkipäivää monilla eri aloilla, kuten kaupankäynnissä, ITalalla, teollisuudessa ja kulttuurissa. Kansainvälisyys kaikissa merkityksissään tekee tuloaan yhä vahvemmin myös konservatiiviseksi mielletylle LVI-alalle. Oppilaitokset tarjoavat LVI-alan opiskelijoille vaihto-opiskelumahdollisuuksia ympäri maailmaa ja alalla toimii paljon yrityksiä, jotka menestyvät useissa maissa ympäri maapalloa. Myös suomalaisia LVI-alan yrityksiä on ponnistanut täältä pohjolasta menestystarinoiksi maailmalle. Pohditaanpa seuraavaksi hieman kansainvälisyyden merkitystä LVI-alan tulevaisuuden kannalta. Tällä hetkellä elämme suuren muutoksen aikaa niin LVI-alalla kuin maailmassa yleensäkin. Maailma on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana yhdentynyt huomattavasti kehittyneiden logististen ratkaisujen ja tietoliikenneyhteyksien ansiosta. Nykyään ei ole mikään ongelma olla reaaliaikaisesti videoneuvottelussa kollegoiden kanssa toiselle puolen maailmaa tai toimittaa tarvittavaa komponenttia muutamassa päivässä maailman toiselta laidalta. Suomikin on osa yhä tiukemmin yhdentyvää Eurooppaa ja parhaillaan harmonisoimme kansallisia rakennusmääräyksiämme eurooppalaisten standardien mukaisiksi. Osallistumalla avoimesti ja riittävän laajalla tasolla kansainväliseen vuoropuheluun pystymme jakamaan omaa tietotaitoamme maailmalle, vaikuttamaan päätöksentekoon ja tulevaisuuden määräyksiin. Tämä määräyksiin vaikuttaminen on ehkä kaikkein oleellisin asia, sillä se määrittelee pitkälti suunnan, johon haluamme suomalaista rakennus- ja etenkin LVI-alaa viedä. Kansainväliseen vuoropuheluun osallistuminen auttaa meitä myös saamaan uusia näkökulmia ja uutta osaamista olla LVI-alan kehityksen keihäänkärkenä jatkossakin. Kansainvälisyyden merkitys LVI-yhdistystoiminnassa tulee myös varmasti kasvamaan. Osaltaan tähän vaikuttaa edellä mainitut asiat ja oman lisänsä tuo varmasti ikärakenteen muutos koko alalla. Oman näkemykseni mukaan paikallisyhdistyksissä ei ole vielä herätty täysillä mukaan kansainväliseen toimintaan, mutta SuLVIn osalta prosessi on hienosti käynnissä. SuLVI on jo nykyään jäsenilleen ikkuna kansainvälisyyteen ja sitä kautta LVI-alan tulevaisuuteen. Yksi tapa laajentaa tätä ikkunaa olisi tiedon vieminen SuLVIlta paikallisyhdistyksiin esimerkiksi nimeämällä jokaiseen yhdistykseen kansainvälisistä asioista vastaava yhdyshenkilö. Uskoisin vahvasti että kiinnostusta tämänkaltaiseen toimintaan löytyisi varmasti sekä nuoremmista että kokeneemmistakin yhdistyksien jäsenistä. Ei kuitenkaan unohdeta tärkeintä: pohjimmiltaanhan LVI-yhdistystoiminta on verkottautumista kansallisella tasolla. Tulevaisuudessa tämä ei kuitenkaan enää riitä vaan verkosto tulee laajentaa kansainväliselle tasolle, niin huimaa vauhtia asiat kehittyvät. Perttu Peltola Keski-Suomen LVI-yhdistys SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2015 Juttuvinkit jäsenliitteeseen Anne Ruostetsaari Puh w K KVJ w. Epicur Group Oy VILPE / SK FASTENING.fi

2 Kutsu kuvernööri kylään! Jokainen SuLVIn hallituksen jäsen toimii muiden luottamustehtäviensä lisäksi kuvernöörinä. Kuvernöörin tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä hallituksen ja yhdistysten välillä. Työtehtävä on tärkeä ennen kaikkea tiedonvälityksen kannalta. Kuvernööri välittää tietoa SuLVIn toiminnasta omille yhdistyksilleen ja yhdistyksistä hallitukselle. Tämä on kuvernöörin ainoa tehtävä, mitään määräysvaltaa ei hänellä ole. Kuvernöörit ovat oiva tapa saada tietoa erilaisista asioista ja myös saattaa tietoa toiveista ja ideoista eteenpäin. Toive onkin, että yhdistykset käyttäisivät hyväkseen tätä mahdollisuutta olemalla yhteydessä omaan kuvernööriinsä säännöllisin väliajoin. Kuvernööriin voi pitää yhteyttä eri tavoin: hänelle voi soittaa tai lähettää sähköpostia ja toivottavaa olisi kutsua kuvernööri käymään paikan päällä yhdistyksen kokouksessa tai muussa tapahtumassa. Aina parempi olisi, jos kuvernöörin kasvot tulisivat niin tutuiksi, ettei jäsenillä olisi liian isoa kynnystä ottaa yhteyttä. Onnistunut kuvernöörityö vaatii aktiivisuutta Antti Veijalainen on SuLVIn hallituksen jäsen kuudetta vuotta eli viimeistä kauttaan. Hän on koko tämän ajan toiminut Lahden, Kouvolan, Kymen ja Mikkelin LVI-yhdistysten kuvernöörinä. Alkuvuodet hänen kuvernöörialueeseensa kuului myös Saimaan LVI-yhdistys. Yhteyttä yhdistyksiin on tullut pidettyä lähinnä puhelimitse. Kuvernöörit raportoivat jäsenyhdistysten kuulumisista sekä omista toimistaan hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Yhteydenpito liittyy usein näihin ajankohtiin ja on yleensä yksisuuntaista eli Antin aloitteesta. -Usein yhdistysaktiivit ovat aktiivisia myös työelämässä. Siksi ei vaan ole aikaa panostaa SuLVIn ja jäsenyhdistyksien väliseen toimintaan, vaikka pitäisi kyllä olla, Antti kertoo. -Kuvernöörin tehtävänä on välittää tietoa puoleen ja toiseen: yhdistyksistä SuLVIn hallitukselle ja hallitustyöskentelystä yhdistyksille. Vaikka SuLVIn ja yhdistysten toiminnan koetaan olevan kaukana toisistaan, olisi silti hyvä olla kiinnostusta siihen, mihin omat jäsenmaksut käytetään, Antti jatkaa. Viime kuussa Antti vieraili Kouvolassa KoLVIn kutsusta ja hän toivoo, että yhdistykset kutsuisivat kuvernöörejä enemmän kyläilemään paikan päälle. Toki tämä vaatii aikaa myös kuvernööreiltä, joten sikäli vierailut ovat aina haasteellisia. -Paikan päällä näkee, miten kukin yhdistys hoitaa asiansa ja saa vertailukohtia. Tällöin voi jakaa kokemuksia myös muille yhdistyksille ja oppii itsekin samalla, Antti toteaa. Kaiken kaikkiaan yhteydenpito on luontevampaa, kun se tapahtuu yhdistysten aloitteesta. Puhelinsoitto toimii parhaiten. Jäsenyhdistysten kuvernöörit Jukka Itkonen SaLVI Jari Viiliäinen KuLVI, PiLVI, PoKaLVI, YSaLVI ja SaSeLVI Tapio Kanerva LäLVI, FoLVI, HäLVI ja KeLVI Jussi Kummu KeToLVI ja LapiLVI Pentti Kuurola KaLVI, KoiLVI, OuLVI, RaLVI ja KePoLVI Minna Launiainen pääkuvernööri, HeLVI, ELVI ja VantaLVI Petteri Lausmäki TuLVI, SataLVI, SaloLVI ja VakkaLVI Leo Tolvanen EpoLVI, KeSuLVI ja TaLVI Antti Veijalainen LaLVI, KoLVI, KyLVI ja MiLVI Kuvernöörien yhteystiedot löytyvät mm. SuLVIn nettisivuilta hallituksen sivulta. Kimmo Heikkilä Carrier Oy:ltä vastaili CO2 -laitoksen kaasujäähdytintä koskeviin kysymyksiin. HäLVI vierailulla kauppakeskus Goodmanissa Hämeenlinnan LVI-yhdistys HäLVIn jäsenistölle tarjoutui huhtikuussa mahdollisuus tutustua syksyllä 2014 joulumarkkinoille avattuun kauppakeskukseen, joka on saanut nimensä Hämeenlinnan yhden tunnetuimman ja 1970-luvun huippuartistin Irwinin mukaan. Goodman on rakennettu keskeiselle ja näkyvälle paikalle Hämeenlinnan lävistävän Helsinki Tampere-moottoritien päälle. Rakennuspaikan valinnan ajatuksena on ollut yhdistää kaupungin itä- ja länsipuoli kauppakeskuskiinteistöllä ja, että kaupunkilaisen tai ohikulkijan on helppo pistäytyä paikalle. Kirsi Virta kertoi HäLVIn jäsenistölle KOJA Oy:n ilmavaihtotuotteista. LVI-yhdistyksen väki oli runsaslukuisesti lähtenyt matkaan, sillä noin kolmasosa yhdistyksen jäsenistä oli saapunut paikalle. Yhdistyksen Markku Juvonen toivotti vieraat tervetulleiksi. Kahvin lomassa kohteessa NCC Rakennus Oy:n talotekniikka-asiantuntijana toiminut Hannu Sydänmäki kertoi kauppakeskuksen rakennusvaiheista. Goodman eli Hämeenlinnakeskus muodostuu kahdesta pysäköintikerroksesta, joissa on yhteensä yli 700 lämmintä pysäköintipaikkaa. Näistä noin 600 on varattu kauppakeskukselle. Pysäköintitasoilla sijaitsevat myös teknisistä tiloista lämmönjako- ja sprinklerkeskukset. Kahteen seuraavaan kerrokseen sijoittuvat pääosin kauppakeskuksen noin 70 liiketilaa. Kiinteistön itäreunalle on samanaikaisesti rakennettu kolme kerrostaloa ja yhden vielä rakentamattoman talon aloitusajankohta on toistaiseksi avoinna. Kauppakeskuksen vesikatolle sijoittuvat ilmastoinnin ja jäähdytyksen vaatimat tekniset tilat. Kahvin jälkeen siirryttiin esittelykierrokselle kauppakeskuksen teknisiin tiloihin vesikatolle, jonne on sijoitettu muun muassa viisi ilmanvaihtokonehuonetta sekä muita teknisiä tiloja, kuten kaksi muuntamoa ja varavoimakoneisto. HäLVIläiset ihailivat väljästi rakennettuja konehuoneita, joissa oli otettu hyvin huomioon ilmanvaihtokoneiden huoltojen vaatima tila. Huomiota saivat myös vedenjäähdytysjärjestelmän, sekä kaupan kylmän CO2-laitteet. Kierroksen jälkeen mukana olleiden laitetoimittajien Koja Oy:n, Carrier Oy:n ja Chiller Oy:n edustajat kertoivat maittavan iltapalan yhteydessä yrityksistään ja tuotteistaan. Hannu Sydänmäki

3 Opiskelijat kisasivat LVI-osaamisesta Perinteinen LVI-alan AMK-opiskelijoille suunnattu kilpailu järjestettiin Tällä kertaa isäntänä toimi Schneider Electric. Kilpailun järjestäjänä toimivat eri LVI-alan tahot: SuLVI, LVI-TU, Talotekniikkateollisuus ja alan oppilaitokset. SuLVIn edustajina paikalla olivat toiminnanjohtaja Tiina Strand ja teknisen toimikunnan sihteeri Jorma Railio. Tänä vuonna kisan voitti Metropolian joukkue. Voit lukea kilpailusta lisää muualta lehdestä. Arvovaltainen tuomaristo koostui eri järjestöjen edustajista. Kuvassa Eero Kulmala, Paula Porkola, Jarkko Heinonen, Juha-Ville Mäkinen, tuomariston Mika Kuusela, Hanna Sulamäki, tuomariston sihteeri Jorma Railio sekä Jussi-Pekka Juvela. Kuvasta puuttuu Schneider Electric Oy:n edustajat. TuLVI messuili Tallinnassa Turun LVI-yhdistys TuLVIn kevään ajankohtaisseminaari suuntautui Tallinnan Eesti ehitab Estbuild messuille Jo perinteeksi muodostunut TuLVIn messumatka Tallinnaan alkoi aurinkoisissa merkeissä, kun 28 aktiivia lähti kohti Tallinnan rakennusmessuja. Menomatka sujui rattoisasti hyvässä seurassa, ajankohtaisista asioista keskustellen. Koko messumatkan aikana keskusteltiin LVI-alan sekä Suomen LVI-liiton ajankohtaisista asioista. Keskustelu kävi vilkkaana LVI-urakoinnin tilasta koulutuksesta sekä tulevista LVI-alan pätevyysvaatimuksista. Perinteisestä matkaohjelmasta poiketen saimme mahdollisuuden vierailla ETS NORDin tehtaalla. Perjantaiaamulla bussi tuli noutamaan meidät tehtaalle, jossa Suomen edustaja Janne Lehtonen ja yrityksen pääomistaja Urmas Hiie ottivat meidät vastaan. ETS NORD valmistaa laadukkaita ilmanvaihtotuotteita Virossa sekä Suomessa. Virossa yritys on alansa markkinajohtaja ja Suomessakin merkittävä tavarantoimittaja. Tehtaalta matkamme jatkui messukeskukseen, jossa isäntäyritys tarjosi pientä purtavaa yhden maailman parhaimman kokin niitä meille loihtiessa. Messujen monipuolisuus ja laajuus yllättivät messumatkailijat jälleen kerran. Matka huipentui yhteiseen illalliseen perjantai-illalla Tallinnan vanhankaupungin keskustassa. Tiiviin, järjestetyn ohjelman lisäksi ehdimme vielä mukavasti kylpemään hotellimme allasosastolla ja vaihtamaan kuulumisia ja ajatuksia vapaammissakin merkeissä. Lauantaina oli kotiinlähdön aika ja jäämme innolla odottamaan seuraavaa yhteistä tapahtumaa. Lopuksi vielä kiitos yhteistyökumppaneille, jotka mahdollistavat yhdistyksemme vireän toiminnan. Outi Suominen Joensuun isolla Areenalla jyrähti jälleen Pohjois-Karjalan LVI-yhdistys PoKaLVIn tärkein tulonlähde on jo parinkymmenen vuoden ajan ollut RALVIS Karjalan Rakennusmessut. Messut tuotetaan kolmen paikallisen järjestön yhteistyönä ja tapahtuman ympärille on perustettu oma yhtiönsä Joensuun Ralvis Oy, jonka hallituksen na toimii pokalvilainen puuhamies Jouni Tikkanen. Ralviksen omistajat ovat PoKaLVIn lisäksi Pohjois-Karjalan Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry ja Joensuun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry. Messut ovat ehtineet muodostua toimivaksi perinteeksi ja ne järjestetään kaikin puolin näyttävissä puitteissa Joensuun Areenalla. Näytteilleasettajia messuilla oli tänä vuonna toistasataa ja kävijöitä yli Kävijämäärä on hyvä ja näytteilleasettajat ovat palautteen mukaan olleet erittäin tyytyväisiä karjalaisten tapaan tehdä kauppaa. Myyntiä on tehty runsaasti ja myös uusia yhteystietoja saatiin mukavasti. Tikkasen mukaan messut ovat loistava tapa kerätä varoja yhdistykselle. Kun iso tapahtuma järjestetään parin vuoden välein, voidaan muu aika käyttää rennommin. Tällöin myös yhdistyksen jäsenet ovat aktiivisesti mukana käytännön järjestelyissä ja henki on hyvä.

4 HVAC 2015 Golf Tournament Sand Valleyssä Järjestyksessä kolmas golfturnaus Puolan Sand Valleyssä pidettiin tänä vuonna huhtikuussa, Sää oli koko turnauksen ajan enemmän kuin haastava. Kylmä ja voimakas tuuli täydennettynä raekuuroilla lisäsi kentän vaikeusastetta. Mukana oli reilut 30 golfin ystävää. Osallistujat edustivat montaa sukupolvea. Nuorin oli 30-vuotias, nestori puolestaan yli 80. Sääolosuhteista johtuen itse kilpailusta muodostui hyvin tasainen. Tulostaso oli kyllä verraten vaatimaton. Mutta siitä huolimatta positiivinen tunnelma ja tyytyväisyys vallitsivat pelaajien keskuudessa. Kuten aiemmin, lauantai-iltana tapahtui palkintojen jako. Palkintopöytään oli kertynyt niin paljon jaettavaa, että siitä riitti lähes kaikille. Kiitokset kaikille lahjoittajille. Clubin toimitusjohtaja Antti Pohjonen oli tehnyt taas mittavan työn tapahtuman onnistumiseksi. Siitä hänelle kiitos ja kumarrus. Kalevi Hyvärinen Tulokset: Pistebogey 1. Matti Kulmala Toni Juslin Tomi Lähdemäki 26 Strokeplay 1. Toni Juslin Mikko Nousiainen Mika Säynäjoki 94 Lähimmäs lippua Matti Manninen Naisten sarja Gunilla Laiho Pisin draivi Mika Säynäjoki Palkintojen jako käynnissä. Vielä mahtuu teatteritapahtumaan! Gunilla Laiho, Pålle Björklund ja Neuvos Reijo Anttila valmistautuvat lähtöön. Vielä on vapaana paikkoja SuLVIn ja HäLVIn yhteistapahtumassa. Koko jäsenistö on kutsuttu mukaan Valkeakosken kesäteatteriin, jossa Pätkä pääroolissa -musikaali viihdyttää yleisöä 1950-luvun tunnelmissa. Tapahtuma on Valkeakosken kesäteatterissa, jossa on mahdollisuus tavata vanhoja ja uusia tuttuja ennen teatteriesitystä järjestettävässä seurustelu- ja verkostointitilaisuudessa. Tapahtuma alkaa klo ja mukaan pääsee vain 15 eurolla! Lue tapahtumasta lisää osoitteesta ja ilmoittaudu mukaan ennen kuin paikat viedään käsistä! Ajankohtaista n SuLVI ja RIL järjestävät IV- ja KVVsuunnittelija- ja työnjohtajapätevyyksien ympärille road show n, jolla kerrotaan, miten asetukset ja ohjeet vaikuttavat vaativuusluokitukseen, kelpoisuuden määrittelemiseen ja pätevyyksien hakuprosessiin. Lisätietoja koulutuskalenteristamme! n Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä otettiin käyttöön ARAn ylläpitämään energiatodistusrekisteriin kootaan jatkossa kaikki energiatodistukset omakoti- ja paritaloja lukuun ottamatta. Kaikki uudet energiatodistukset pitää laatia ko. rekisterin kautta ja myös allekirjoittaa sähköisesti rekisterissä. n SuLVIlle tehdyt lausuntopyynnöt päivitetään nettisivuillemme osoitteeseen n Rakennusten energiaseminaari 2015 Finlandia-talolla Hoida jäsenmaksusi kuntoon, jos se vielä on rästissä! Päivitä yhteystietosi, linkki SuLVIn sivuilla! Kiinnostaako yritystäsi yhteistoimintajäsenyys? Katso lisätietoa SuLVIn sivuilta ja ota yhteyttä! Ota SuLVIn Supersiskojen haaste vastaan! SuLVIn henkilökunta eli SuLVIn Supersiskot lähtee viime vuoden tapaan tienaamaan rahaa hyväntekeväisyyteen. RunFest Helsinki juostaan Kaivo- ja Meripuistossa Tapahtumassa yhdistyvät liikunta, yhdessäolo ja hauskanpito. Ensin juostaan tai kävellään 5 x 4,2 kilometrin RunFest-viesti ja tämän jälkeen vietetään piknikjuhlaa kesäillassa. RunFest lahjoittaa jokaista tapahtumassa liikuttua kilometriä kohti vähintään euron hyväntekeväisyyteen. Tapahtuma on ensisijaisesti suunnattu yrityksille ja yhteisöille, mutta myös yksityishenkilöistä koostuvat joukkueet ovat tervetulleita osallistumaan RunFestiin. Ota haaste vastaan ja ilmoittaudu mukaan oman joukkueen kanssa, niin treffataan vaikka piknikpöydän äärellä! Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa SuLVIn Supersiskot edustivat viime vuonna kaatosateessa. Silloin sijoitus oli 152. Ehkä tänä vuonna päästään jo sadan ensimmäisen joukkoon?

5 SuLVIn koulutuskalenteri Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero. Suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet uudet asetukset ja ohjeet Aamu- tai iltapäiväseminaari Yhteistyössä RIL:n kanssa Jyväskylä Helsinki Tampere Turku 2.6. Oulu Hinta: 150 Suunnittelukokonaisuus hallintaan tehtäväluetteloiden avulla Yhteistyössä NSS:n kanssa Helsinki Hinta: Jäsenille 330, ei-jäsenille 450 Kun kosteus rasittaa: rakennusten riskit ja korjaaminen Yhteistyössä Inspectan kanssa Vantaa Hinta: 615 Ilmoittautuminen: kyseisen koulutuksen kohdalta LVV-kuntotutkimus, tilaajakoulutus Yhteistyössä Kiinkon kanssa 1 pv syyskuu Helsinki Kaukolämpökiinteistön LVI-suunnittelu Yhteistyössä Energiateollisuuden kanssa Helsinki Energiatehokkuus hybridilämmitysratkaisuissa Yhteistyössä LEY:n kanssa 1 pv syyskuu Tampere Sisäilmakoulutus suunnittelijoille Yhteistyössä RIL:n kanssa 1 pv syyskuu Helsinki Toimitilarakentamisen haasteet Yhteistyössä RIL:n ja SAFAn kanssa Helsinki Hinta: Jäsenille 390, ei-jäsenille 450 Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso Lappeenranta Helsinki Tampere Ilmoittautuminen ja lisätiedot Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin www. sulvi.fi/koulutus kurssikohtaisten ilmoittautumislinkkien kautta tai koulutussihteeri Jonna Hoikalle Katso viimeiset ilmoittautumispäivät ja peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja ja Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan sisälämpötilan hallinta ja simulointi (Riuska) Tampere Energiatodistuksen laatijan koulutus, ylempi taso (2 pv) Energiatodistuksen laatijan perustason koulutus (18.9., tai ) + Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan sisälämpötilan hallinta ja simulointi -koulutus (13.11.) Hinta: Jäsenille 717, ei-jäsenille 971 Energiatodistuksen laatijan FISEpätevyystentti Helsinki, Lappeenranta Hinta: Perustaso tai ylempi taso (sisältää perustason) 80. ET-tenttiin haetaan pätevyydenhakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu 170 veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. FISE-pätevyystentit Ilmanvaihtosuunnittelija (IVSU) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (KVVSU) Ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IVTY) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (KVVTY) Kylmäsuunnittelija (KYL) Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS) Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija Energiatodistuksen laatija (ET) Helsinki, Tampere Hinta: 80 per tentti. Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä. Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyydenhakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. FISE-pätevyyden hakeminen Hinta: Vuonna 2015 pätevyyshakemuksen käsittely 170 ja pätevyyden rekisteröinti 180 muilta paitsi energiatodistuksen laatijoilta 90. Lisätietoa: Tulevia koulutuksia IV- kuntotutkimuskoulutus + tilaajakoulutus Pienpuhdistamohuoltajien pätevöitymiskoulutus Haitta-ainekoulutus Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulutus Lämpöpumppuratkaisut suurissa kohteissa Energiatodistuksen laatijoiden ajankohtaispäivä ja laskentatyöpaja Tarkemmat ohjelmat: Yhteistyössä Amiedun kanssa (hinnat sis. alv 24 %) LVI-automaatiokoulutus Helsinki Hinta: Jäsenille 340, ei-jäsenille 370 IV-mittauksen pätevyys - Ilmastointijärjestelmien mittaus, säätö ja kanaviston tarkastaminen , Helsinki Voit osallistua yksittäiseen koulutuspäivään tai suorittaa koko neljän päivän kokonaisuuden ja hakea IV-mittauksen pätevyyttä. Hinta: Neljä päivää jäsenille 1020, ei-jäsenille Yksittäinen päivä jäsenille 275, ei-jäsenille 295. Pätevyyskäsittelymaksu neljän päivän kokonaisuuden suorittaneille pätevyydenhakijoille on 186. CE-merkintä -koulutus LVI-alan suunnittelijoille, rakentajille ja valvojille Helsinki, puolen päivän koulutus Hinta: Jäsenille 210, ei-jäsenille 240 Vesi- ja viemärilaitteistot (D1) Putkistomateriaalit ja syöpyminen, putkistojen pinnoitus ja ääneneristys Ilmanvaihtolaitokset (D2) Turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus YSE 1998 Sopimusehtoja sekä KVV- ja IV-työnjohtajan/- suunnittelijan pätevyydet KVV-työnjohtajakoulutus (KVVTY) 2 pv syksy Helsinki IV-työnjohtajakoulutus (IVTY) 2 pv syksy Helsinki Hinta yo. koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien (KKL) ylläpitokoulutus, vaativuusluokat a ja b ½ pv Helsinki Hinta: Koulutus 150. Pätevyyden uusinnan käsittelymaksu 190. Koulutus ja pätevyyden uusinnan maksu yhteensä 335. Ilmoittautuminen: koulutushaun kautta Lisätietoa: tai p /Malla Hacklin Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutus ja tentti, vaativuusluokat a ja b 1 pv Helsinki Hinnat: a: Koulutus pätevyyden haku ja tentti 190. b: Koulutus pätevyyden haku ja tentti 125. Hintaan sisältyy koulutus, pätevyystentti, koulutusmateriaali, ohjelman mukaiset tarjoilut sekä pätevyyden toteaminen ja rekisteröinti. Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta koulutushaun kautta tai Hakemus ja todistusjäljennökset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa osoitteella: Amiedu, Kaukolämpötyönjohtaja, PL 151, Helsinki tai sähköpostitse

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset.

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi Puh. (09)

Lisätiedot

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660

Lisätiedot

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle Vesi on voimaa Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle pallonpuoliskolle. Säätietieteilijöiden monimutkaiset tietokoneohjelmat eivät tänä kesänä ole paljastaneet

Lisätiedot

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

Palvelua asiakkaalle

Palvelua asiakkaalle SuLVIn sivut Palvelua asiakkaalle SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Olik tää täsä nyt? SuLVIn sivut

Olik tää täsä nyt? SuLVIn sivut SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

ELVI VantaLVI 5/2013. Pääkaupunkiseudun LVI-yhdistysten tiedote

ELVI VantaLVI 5/2013. Pääkaupunkiseudun LVI-yhdistysten tiedote HeLVI ELVI VantaLVI 5/2013 Pääkaupunkiseudun LVI-yhdistysten tiedote Pääkirjoitus Tervehdys arvoisat HeLVI-lehden lukijat! Taas yksi vuosi lähestyy loppuaan ja toivon, että jokainen on ylpeä tästäkin vuodesta

Lisätiedot

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2014 Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto 1930-2005

Suomen LVI-liitto 1930-2005 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVIssa on uudistumisen aika

SuLVIssa on uudistumisen aika SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Rakennus-, kiinteistö- ja LVI-ala hakee lisää arvostusta ja luotettavuutta pätevöitymisjärjestelmällä. Tämä järjestelmä oikein käytettynä on todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

KUTSU KUTSU GOLF 2013

KUTSU KUTSU GOLF 2013 HeLVI ELVI VantaLVI Pääkirjoitus 2/2013 Pääkaupunkiseudun yhdistykset, harrastakaa yhdessä! Kun taas tänään sunnuntai-illalla katselee ikkunasta ulos lumisateeseen, ei heti tule mieleen, että jo viikon

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 3

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 3 EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 3 Sisällys Tunnelmia Pirkanmaan Ekonomien edellisistä 70-vuotisvuosijuhlista vuodelta 2008 PME:n 75-vuotisjuhlavuosi s. 6 Lue lisää juhlavuodesta

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

VUODENVAIHTEESSA. MITÄ KUULUU YLIKIIMINGIN YRITTÄJILLE?

VUODENVAIHTEESSA. MITÄ KUULUU YLIKIIMINGIN YRITTÄJILLE? ELOKUU MIKÄ ON PAIKALLISEN YRITTÄJÄJÄRJESTÖN MERKITYS? JÄSENET, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TOIMIJAT KERTOVAT tähän YLIKIIMINKI jotain inserttiä JA OULU liittyen YHDISTYVÄT kansikuvaan ja / tai päätekstiin VUODENVAIHTEESSA.

Lisätiedot

Työturvallisuutta taidolla > sivu 6

Työturvallisuutta taidolla > sivu 6 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille syksy 2006 Yhteistyötä jättien kanssa > sivu 4 Työturvallisuutta taidolla > sivu 6 Nro 1 syyskuu 2006 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille Kymppi-Eristys Oy:n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Osavuosikatsaus Q4 Q1 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Pääkirjoitus Kohti uutta ja tuntematonta Vuoden vaihtuessa vaihtui jälleen valta myös Optimissa. Marraskuussa

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa. Kulttuurillakin voi yrittää. Imatra, Rautjärven ja j. Ruokolahden yrittäjät

MUURAHAINEN. Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa. Kulttuurillakin voi yrittää. Imatra, Rautjärven ja j. Ruokolahden yrittäjät MUURAHAINEN N:o 3 j Sunnuntai ai 27. marraskuuta 2011 Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillakin voi yrittää 2 Sunnuntai 27. marraskuuta 2011 Pääkirjoitus Meiltä löytyy, meillä palvellaan! Näin

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011 Liittokokous Jyväskylässä Jäsenkysely ja jäsenhankintakilpailu Autoaiheisia postimerkkejä Toimihenkilöt 2011 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen

Lisätiedot