KANTIN KYLÄ, Karvia. Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke arkkit.yo. Elina Alatalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTIN KYLÄ, Karvia. Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo"

Transkriptio

1 KANTIN KYLÄ, Karvia Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke arkkit.yo. Elina Alatalo

2 Esipuhe Kantin kylä ei näytä kasvojaan ohikulkijalle. Sen luonne paljastuu vasta kyläteillä ja retkeilypoluilla, kun malttaa kääntyä hetkeksi sivuun ja hengähtää. Kantin maisemaa leimaa jyrkkä vastakohtaisuus, kuiva Lapin erämaita muistuttava jäkäläinen harju vaihtuu hetkessä jokilaakson reheväksi lehdoksi. Asutus keskittyy harjun ja jokiuoman välille, piiloon kyläteiden verkostoon. Persoonallinen kylä vaatii persoonalliset suunnittelukeinot. Kesän tavoitteena on ollut saada kyläläiset mukaan suunnittelemaan omaa kyläänsä. Asukkaat ovat ympäristönsä parhaita asiantuntijoita ja kun siihen lisätään suunnittelija, joka ei kylässä aiemmin ole käynyt, saadaan erilaisten näkökulmien avulla monipuolisia lopputuloksia. Kanttilaiset ovat olleet alusta lähtien hyvin aktiivisia ja minut on otettu lämpimästi vastaan kuin kotikylään. Yhteistyöllä on kylässä perinteitä, tämänkin kesän aikana kylän eri tahojen järjestämissä talkoissa kunnostettiin urheilukenttää, tehtiin koululle jääkiekkokaukaloa ja raivattiin pusikoita. Vuonna 1993 arkkitehtiyo. Juha Prittisen tekemä Kantin kyläsuunnitelma keskittyi kyläkeskukseen ja sen kehittämiseen. Kylän rakenne on niistä ajoista täysin muuttunut, vanha kyläraitti on katkaistu ohikulkutiellä, leikkauksena kallion läpi. Leikkauksen alle jääneen kallion etelärinteelle oli suunniteltu keskusta tukevaa uudisrakentamista. Vanha kyläkeskus on hiljentynyt ja uuden muodostaa Kantin koulun ja Jokipirtin ympäristön toiminnallinen keskus. Suomijoki Särkikoski Uusissa suunnitelmissa on valittu laajempi näkökulma ja keskitytty kylään kokonaisuutena. Sen lisäksi on poimittu muutamia erityiskohteita tarkempaan suunnitteluun. Paitsi että mittakaava vaihtelee suuresta pieneen, myös suunnitelmien aiheet ovat eläneet ja tarkentuneet kesän kuluessa. Lopputuloksena on erilaisia kevyitä maisema-analyysejä, tarkempia huomioita maisemasta ja maisemanhoidollisia toimenpide-ehdotuksia, ehdotuksia Kantin tuleviksi rakennuspaikoiksi, tarkempia suunnitelmia kyläkeskuksesta ja sen korostamisesta sekä kartoitus Kantin retkeilyreitistöistä ja merkittävistä paikoista. Suunnitelmat ovat epävirallisia ja niiden on tarkoitus olla ensisijaisesti tietolähteitä, joihin on kartoitettu ideoita ja kehittämisnäkymiä. Niillä ei ole samaa juridista merkitystä kuin esim. kaavalla, mutta ne on tehty pohjaselvityksinä toimenpiteille säilyttäen vapaampi, luovempi ja rohkeampi ote. Suunnitelmat ovat kaavaa monipuolisempia, niillä on mahdollisuus vaikuttaa ja hyvin yhteistyössä tehtyinä ne kehittyvät toteutukseen saakka. Särkikoski Kiitokset kaikille osallistuneille ja etenkin Kantin kylätoimikunnalle aktiivisuudesta sekä Kantin maatalousnaisille kesän tilaisuuksien kahvittamisesta! Ilman teitä osallistuva suunnittelu olisi ollut mahdotonta. Kantti kestää! Tampereella arkkit.yo. Elina Alatalo Kantinkangas 1

3 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 SISÄLLYSLUETTELO Kylä-kyllä! -hanke Kantissa Tulevaisuudessa Kantin esittely ja suunnittelualue Kevyt maisema-analyysi, viljelyaukeat, selänteet, eroosiolaakso Puolustusvoimat ja Niinisalon varuskunnan suunnitelmat Maa-aineksen otto ja pohjavesialueet Kantissa Kevyt maisema-analyysi, Niinisalon varuskunnan suunnitelmat Kevyt maisema-analyysi, maa-aineksenotto ja pohjavesi Kevyt maisema-analyysi, luonnonsuojelualueet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet Kantin suojelualueet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet Rakennuspaikkasuunnitelma Kevyt maisema-analyysi, asutustihentymät, selänteet ja suot Kevyt maisema-analyysi, asutustihentymät,rakennukset ja tiestö Rantayleiskaava Karvianjoelle Asutustihentymien erityiset rakenteet Perinteisiä ohjeita rakennuspaikan valintaan Kantin mahdollisia tulevia rakennuspaikkoja Ehdotuksia Kantin tuleviksi rakennuspaikoiksi Havaintoja Kantin maisemasta Havaintoja kyläkeskuksesta Kyläkeskuksen maisemanhoitosuunnitelma Ilmoitustaulu-infopiste Retkeilyreitistöt ja kohdekartoitus Lähdeluettelo Kansikuvat vasemmalta oikealle: Hautalankylä, Lylykoski ja Partalankylä Karttapohjat Maanmittauslaitos lupanro PISA/138/2004, Kuvat Elina Alatalo 2

4 1. Kylä!-kyllä hanke Kantissa Kantin suunnitelmat on tehty kesän 2004 aikana Kylä-Kyllä! hankkeen puitteissa, jonka tarkoituksena on etsiä uusia kylien suunnittelujen käytäntöjä. Tätä tavoiteltiin eri keinoja soveltavilla osallistumis- ja suunnittelumenetelmillä. Jokainen kylä on erilainen, mikä tarkoittaa, että suunnittelullekin on löydyttävä yksilölliset kylälle sopivat keinot. Toissijaisena tavoitteena hankkeessa on dokumentoida saadut kokemukset tulevia kyläsuunnitteluprojekteja varten. Hankkeessa on mukana 15 kylää Pirkanmaalta, Satakunnasta, Kanta- ja Päijät-Hämeestä. Se on viralliselta nimeltään Kyläsuunnittelun ja MRL:n osallistumiskäytäntöjen yhdentäminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Pirkanmaan Maaseudun Kehittämisverkoston kanssa, rahoitus saadaan ylimaakunnallisesta ALMA:sta. Hankkeeseen lähteneillä kylillä on jokaisella käytössään kolmen kuukauden ajan arkkitehtiopiskelija tai puolen vuoden ajan diplomityöntekijä. Hanke on kaksivuotinen ja kesällä 2005 mukana ovat uudet työntekijät. Kantin kylän suunnittelun teemoja etsittiin useamman tapahtuman avulla aloitettiin kaikille avoimella tiedotus- ja keskustelutilaisuudella, jossa rajattiin suunnittelualue ja pyrittiin löytämään aiheet, joihin suunnittelussa keskityttäisiin. Aiheiden hahmottamista jatkettiin ideariihellä ja suunnittelutilaisuudella. Kantin kylän keskuksesta rakennettiin pienoismalli lasten ja lastenmielisten kanssa Pienoismallin avulla saatiin kuulla lasten ajatuksia kylästä ja malli helpotti maaston hahmottamista. Pienoismallilla oli hyvä tarkastella myös ohiajamisen ongelmaa. Suunnittelukeinojen vahtaminen tuo uusia näkökulmia. Suunnitteluaiheiden tarkennuttua järjestettiin Kantin maatalousnaisten kanssa yhteistyössä perinteinen pyöräilytapahtuma, jonka päätepisteessä Jokipirtillä keskusteltiin hankkeesta, kartoitettiin Kantin tulevia rakennuspaikkoja ja perustettiin kolme suunnitteluryhmää ajatusten jatkotyöstöä varten. Pyöräilytapahtuman jälkeiset kaksi päivää oli varattu rakennuspaikkojen arvioimiseen maastossa yhdessä rakentamista mahdollisesti aikovien kanssa. Suunnitteluryhmät kokoontuivat ensimmäisen kerran ja toisen kerran Suunnitteluryhmien viimeisessä kokouksessa tarkastettiin valmistuneita suunnitelmia. Kesän päätteeksi järjestetään Karvian kirjastolla esittelytilaisuus ja näyttely. Näiden lisäksi on tehty lukuisia yhteisiä maastokäyntejä ja kyläkierroksia sekä keskusteltu hankalistakin aiheista. Pienoismalli Kantista Suunnittelutilaisuus Tulevaisuudessa Kantin kehittäminen ei katkea Kylä-kyllä! hankkeen loppumiseen. Heinäkuussa 2004 Kantti haki mukaan Karvian Kiri ry:n Karvia kirien huomiseen! hankkeeseen. Liitteeksi hakemukseen teimme yhteistyössä kylätoimikunnan kanssa ehdotuksen hankkeiden välisestä yhteistyöstä, sillä hankkeet keskittyvät osittain samojen aiheiden ympärille. Myös Kiri:n hankkeessa on kyse kylien kehittämisestä. Yhteistyö on tärkeää, sillä se varmistaa kehityksen jatkumisen, minkä lisäksi tulevan hankkeen on helpompi aloittaa, kun samoja perusselvityksiä ei tarvitse toistaa. Suunnitteluryhmien on tarkoitus olla Pienoismallipaja Jokipirtti

5 tiedonvälittäjiä kahden eri hankkeen välillä ja jatkaa työtään seuraavan hankkeen aikana. Mikäli hanke ei käynnistykään, jatko jää suunnitteluryhmien ja kylätoimikunnan vastuulle. Syyskuussa 2004 selviää aloittaako Karvia kirien huomiseen!, jonka jälkeen yhteistyöstä saadaan kirjallinen sitoumus. Suullisesti ehdotus on hankkeen käynnistäjien puolella hyväksytty ja he suorastaan toivoivat, että hankkeeseen osallistuvilla kylillä olisi omia erityisiä toiveitaan kylien kehittämisestä. Koska osa Karvia kirien huomiseen!- hankkeen tavoitteista tulee täyttymään jo Kylä-kyllä!:n aikana, voidaan jäljelle jääneiden resurssien avulla keskittyä Kantin osalta jatkamaan ryhmien työskentelyä, kokoamaan tärkeiksi koettuja www-sivuja ja esitteitä kylästä sekä jatkamaan toteutusvaiheeseen edenneitä suunnitelmia. Kiri:n tarkoituksena on julkaista kylistä Asukkaaksi Karviaan kansio, jossa esitellään mahdollisia rakennuspaikkoja ja pyritään helpottamaan kyliin muuttamista. Kanttilainen hevonen Kylä-kyllä! on kolmen kuukauden mittaisena hankkeena liian lyhyt suuntautumaan toteutukseen, mutta toisaalta se toimii ihanteellisesti ajatusten herättäjänä ja lähtölaukauksena. Kesän aikana hahmotettuihin teemoihin keskittymällä ja nyt aloitettua työtä jatkamalla päästään Kantin kannalta parhaaseen tulokseen. Kerätty materiaali sekä suunnitelmat pienoismalleineen ja näyttelyplansseineen luovutetaan kylätoimikunnan ja siten myös mahdollisesti tulevan hankkeen käyttöön. Suunnitteluryhmiä on perustettu kolme. Ryhmä infopisteilmoitustaulu- kylänkalusteet keskittyy Kantin tunnistettavuuden ja Kantista tiedottamisen kehittämiseen. Kantin kylälle on suunniteltu oma ilmoitustaulu-infopiste, joka palvelee sekä asukkaita että matkustajia. Lisäksi kylän identiteettiä halutaan tukea persoonallisilla kylteillä ja muilla kadunkalusteilla. Tavoitteena on, että Kylä-kyllä! hankkeessa suunnitellaan infopiste ja kalusteet, mutta toteutus jäisi ainakin osittain Karvia kirien huomiseen! -hankkeen ajalle. Joen virkistyskäyttö -ryhmä pohtii kalastuksen, melomisen, uimisen yms. suunnittelutarpeita. Ryhmä Kohdekartoitus-retkeilyreitistötinfomateriaali kerää nimensä mukaisesti tietoa Kantin lukuisista retkeily- ja virkis-tysmahdollisuuksista, yöpymisvaihtoehdoista, nähtävyyksistä ja historiallisista paikoista. Tuloksia on tarkoitus julkaista sekä infopisteessä että tulevilla nettisivuilla. Tarkempaa tietoa suunnitteluryhmistä saa kylätoimikunnalta. Ehdotukset Kantin tuleviksi rakennuspaikoiksi, kyläläisten rakentamissuunnitelmien kartoittaminen ja maisemasuunnitelmat ovat pohjatyötä Karvianjoen tulevaa rantayleiskaavaa varten. Lisäksi ilmoitustaulu-infopiste tullaan rakentamaan kierrätyspisteen seuraksi koulun ympäristöön ensi kesän aikana. Kantti 2. Kantin esittely ja suunnittelualue Karvian kunta sijaitsee Pohjois-Satakunnassa rajanaapureinaan Kauhajoki, Jalasjärvi, Parkano, Kankaanpää ja Honkajoki. Asukkaita Karviassa on hieman yli 3000 ja kunnan pinta-ala on 520km2. Karvia on tunnettu maitotalouspitäjä ja maatiloja on Karviassa vielä n.440 kappaletta. Karvian työpaikkaomavaraisuus on 93%. Kantin karjaa 4

6 km Karvia m Suunnittelualue 1: Peltoaukeat Rakennukset Joki Talouksia suunnittelualueella on arviolta 200 ja asukkaita

7 Kantin kylä, Karvia Kevyt maisema-analyysi Kylä-kyllä! -hanke Elina Alatalo viljelyaukeat selänteet eroosiolaakso

8 2.3. Puolustusvoimat ja Niinisalon varuskunnan suunnitelmat Niinisalon varuskunnan alueisiin kuuluu suurin osa Kantinkangasta sekä Kauraharjunkankaan alue. Se on yksi kehitettävistä ja toiminnaltaan laajenevista varuskunnista. Pohjankankaan ampuma-alueelle on laadittu maankäyttösuunnitelma, joka on osa kokonaisuutta, jolla pyritään kehittämään varuskuntaa sekä ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat. Puolustusvoimat vuokraavat maata metsähallitukselta ja suunnitelmien etenemistä on hidastanut alueille kaavailtujen suunnitelmien päällekkäisyydet. Kantin kylän kannalta maankäyttösuunnitelmassa merkittäviä ovat lähinnä aluevaraukset ja niiden laajuus. Vanhan lentokentän alueelle on suunnitteilla helikoptereiden laskeutumispaikka sekä tankkauspiste. Helikopterit eivät tule kuulumaan varuskunnan vakiokalustoon, vaan laskeutumispaikka toimisi lähinnä miehistöä siirrettäessä. Kantinkangas ja Kauraharjun alue haluttaisiin yhdistää varuskunnan liikenteelle varatulla väylällä. Sähkölinjaa on jo alettu siirtämään pois ampumaalueelta kulkemaan sen pohjoispuolelta. Myös tielinjausta ampuma-alueen pohjoislaidalla Kantista länteen aiotaan muuttaa. Suunnitelmat ovat yhä voimassa, tosin aluevaraukset ovat hiukan vähäisempiä kuin vuoden 2001 luonnoksessa. Suunnitelmia on mahdollisuus pyytää nähtäväksi varuskunnassa. Soranottoa Kyrönkankaan vanhan maantien kyljessä 2.4. Maa-aineksen otto ja pohjavesialueet Kantissa Sora ja hiekka ovat yksi Kantin rikkauksista, mutta samoin on harjusta virtaava pohjavesi. Maaaineksen otto keskittyy tällä hetkellä pohjavesialueille. Näiden kahden voimavaran hyödyntäminen tulisi saada tasapainoon. Toinen ei saa vaarantaa toista ja varovaisuutta tulisi olla etenkin pohjaveden suhteen, sillä kerran saastuessaan se on menetetty. Myös pohjavesi on erityisominaisuus. Kankaassa on Kantin alueella yhteensä 16 yksityistä ja vesiosuuskuntien vedenottamoa. Kuinka paljon maksaisi, jos vesi ei olisi vientituote Pohjanmaalle vaan tuotaisiin päinvastoin Karvialle? Sorakuoppia ei Kantin alueella juuri ole maisemoitu ja vaikka nämä arvet eivät tiellä kulkijalle heti paljastu, tulevat ne säilymään maisemassa pitkään. Soranotto vaatisi Kantissa suunnitelmallisuutta ja suunnitelmissa pysymistä. Maisemointiin sitoutuminen tulisi vaatia osana maanottolupaa. Soran ja hiekanotto on Kantin elinkeino, jonka tulee jatkua tulevaisuudessakin, mutta yhteisten koko kylää kunnioittavien sääntöjen puitteissa. Karvian kunnan maa-aineksenottosuunnitelma valmistuu alkusyksystä. Suunnittelussa on pyritty kokoamaan jo alkuvaiheessa kaikki asiaan vaikuttavat tahot yhteen Satakuntaliittoa ja ympäristökeskusta myöten. Keskeisenä tavoitteena on pidetty reunaehtojen asettamista sekä vaikutusten arvottamista. Uusi uimapaikka Kauniskankaalle Maa-aineksenottosuunnitelmassa yhtenä tavoitteena on maisemoida Kauniskankaan mahdollista tulevaa pohjavedenpinnan alaista maanottoa siten, että Karviaan saataisiin pohjavedestä kerääntyvä tekojärvi. Maisemoitava järvi tarjoaisi kaivatun uimapaikan, kun Karvian muita uimapaikkoja vaivaa kesäisin sinilevä. Syytä varovaisuuteen kuitenkin on, harjun toisella kyljellä sijaitsevat Kantin runsaat lähteet. Selvityksiä pohjaveden alaisesta maanotosta Kauniskankaalla tekee tällä hetkellä kunsultointina SCC Viatec. 7

9 Helikopterikenttä ja tankkauspiste Sähkölinjan uusi linjaus Kantin kylä, Karvia Kevyt maisema-analyysi Kylä-kyllä! -hanke Elina Alatalo Niinisalon varuskunta Varuskunnan laajennustarvealue Seutukaava: arvokas harjualue Karvian kunnan maat

10 Kantin kylä, Karvia Kevyt maisema-analyysi Kylä-kyllä! -hanke Elina Alatalo pohjavesialue vedenottamot nykyinen ja aiempi maaaineksenotto maa-aineksenoton suunnittelualue

11 Kantin kylä, Karvia Kevyt maisema-analyysi Kylä-kyllä! -hanke Elina Alatalo Seutukaava: arvokas harjualue luonnonsuojelualueet kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet

12 2.8. Kantin suojelualueet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet Suomaisemaa Satakunnan Seutukaava 5:ssa arvokas harjualue tarkoittaa maaaineksen otolta suojeltavaa harjualuetta tai muuta geologista muodostumaa, josta ei tulisi ottaa maa-aineslaissa tarkoitettua ainesta lainkaan. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ovat Museoviraston ja Ympäristöministeriön valtakunnallisesti merkittäviksi arvioimia maisemallisin, historiallisin sekä rakennushistoriallisin ja rakennustaiteellisin perustein. Kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen tulee kiinnittä erityistä huomiota. Toimenpiteistä on pyydettävä lausunto Satakunnan museolta ja kunnan kaavoitusviranomaiselta. Kantin kultturihistoriallisesti arvokkaita alueita ovat (kts. edellinen maisema-analyysi) 1. Pohjankankaantie, mahdollisesti jo keskiajalla syntynyt kangastie, joka johtaa Mouhijärven Häijäältä Kyröskoskelle ja sieltä helppokulkuisia Hämeenkankaan ja Pohjankankaan hiekkaharjuja pitkin Niinisalon ja Karvian kautta Pohjanmaalle. Raivattuna tienä se mainitaan jo Kohde jatkuu Jämijärven ja Kankaanpään puolella. 2. Hautalan pohjalaisvaikutteinen tila 1850-luvulta. 3. Kantin saha- ja myllyalue, jäljellä enää perustuksia sekä Vartinkosken silta ja pato. 4. Kyrön Skanssi eli nuijasotien aikana kangastien varrelle perustettiin varustus. Sen lähellä sijaitsee kaksi 1700-luvun aittaa, joihin liittyy perimätietoa Suomen sodan ajoilta. Kantin talon päärakennus on 1870-luvulta. Luonnonsuojelualue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltava alue, jota koskevista toimenpiteistä on pyydettävä lausunto asianomaiselta suojeluviranomaiselta. Alueilla on kiinnitettävä erityistä huomiota maisemanhoitoon. Lähteestä virtaava puro Kantin alueella maakunnallisia luonnonsuojelualueita ovat 5. Kantin lähteet ja lähdesuot, lukuisten suurten lähteiden alue harjussa. 6. Karvianjoen kosken eli Vartin kosken, vanhan myllyn, vanhan padon ja sillan muodostama kokonaisuus. Kantin valtakunnallinen luonnonsuojelualue 7. Kaurakeidas-Kavettakeidas-Pitkänniemenkeidas, soiden alueella on paljon keitaita, se on kaunis maisemakokonaisuus ja riistan lisääntymisalue. Osa alueesta on muodostettu soidensuojelualueeksi mm. monipuolisuuden ja edustavuuden, virkistys- ja opetuskäytön perusteella. Vartinkoski 11

13 Kavettakeitaan virkistys- ja opetuskäyttö on tällä hetkellä hyvin vähäistä. Kyläläiset tahtoisivat keitaan maisemat aktiivisemmin osaksi Kanttia. Kavetan suunnitelmassa kahden vanhan tervahaudan väli yhdistettäisiin polulla ja pitkospuilla. Alkupäähän on mahdollista saada pieni parkkialue. Paitsi että tämä auttaisi Metsähallitusta lunastamaan osaa suojeluperusteista, paikallinen metsästysseura hyötyisi nopeammasta kulkuyhteydestä suoalueen poikki. Näiden kolmen osapuolen kannattaisi yhdistää voimansa. Lisätietoja keitaan vieressä asuvalta Kari Kontiaiselta. P tervahauta tervahauta Suunnitelma, joka mahdollistaisi Kavettakeitaan virkistys- ja opetuskäytön 3. Rakennuspaikkasuunnitelma Kylän elinvoimaisuus muodostuu kyläläisistä ja heidän aktiivisuudestaan. Yksi kylien suurimmista ongelmista tällä hetkellä on väestön väheneminen ja ikääntyminen. Kylän tulisi houkutella lapsiperheitä, jotta se pysyisi elossa. Vaikka onkin niin, että kysyntä luo tarjontaa, voidaan houkuttelevan tarjonnan ja mainonnan avulla luoda kysyntää. Ehdotuksilla Kantin tuleviksi rakennuspaikoiksi pyritään helpottamaan kylään muuttamista ja tonttipaikan etsintää. Kantin kylä muodostuu erillisistä pienistä asutustihentymistä, kylistä kylän sisällä. Näillä tihentymillä on usein oma rakenteensa ja omat erityispiirteensä. Asuintihentymät on määritelty maastossa rakennusten välisen etäisyyden, näköyhteyden ja kulkuyhteyksien avulla. Kantin mahdollisia tulevia rakennuspaikkoja on etsitty etenkin tätä kylän kokonaisrakennetta ja maisemaa ajatellen. Sillä pyritään tukemaan Kantin olemassa olevaa luonnetta, eikä keinotekoisesti luomaan uutta. Uuden rakentamisen tulisi sijoittua näihin asutuskeskittymiin täydentämään niitä, millä estetään kylän hajoaminen yksittäisiksi talouskeskuksiksi. Yksittäisiä hyviä paikkoja saattaa löytyä muualtakin, mutta ne eivät samalla tavoin palvele kokonaisuutta. Kantin rakennuspaineet eivät myöskään ole niin suuret, että kannattaisi pyrkiä perustamaan uutta asutustihentymää. Rakennuskanta on perinteisesti keskittynyt jokilaaksoon, eikä juurikaan nouse harjulle. Tämän vuoksi kyläkeskuksen ympäristössä Karvianjoen itäpuoli on lähes rakentamatta. Joen harjun puolelle kannattaisi edelleen rakentaa lähinnä vain mökkejä, jolloin ranta ja harju säilyvät virkistyskäytössä. Kantin asutuskeskittymät sijaitsevat enimmäkseen päätiestä poikkeavien kyläteiden varrella, mikä aiheuttaa sen, että päätietä kulkevat ajavat helposti kylän ohitse. Ohiajamisen ilmiöön vaikuttaa myös vanhan kyläkeskuksen jääminen sivuun päätien oikaisun jälkeen. Tiheimmin asuttu alue jää mäntymetsän taakse piiloon. Tämän takia etenkin uutta koulun ympärille muodostunutta toiminnallista kyläkeskusta tulisi tukea uudisrakentamisella. Koulu on tällä hetkelle vielä elinvoimainen ja lapsiperheiden saaminen sen läheisyyteen varmistaisi koulun säilymisen. Keskusalueen lisäksi rakentamista kannattaa ohjata etenkin koulun ympäristössä sijaitseviin asutuskeskittymiin. Skanssin aitat Kantin talon pihapiiriä 12

14 Kantin kylä, Karvia Kevyt maisema-analyysi Kylä-kyllä! -hanke Elina Alatalo asutustihentymä tiivein asutustihentymä selänteet suot

15 Hautalankylä Korpikylä Lylymäki Jouhimaa Luomanlenkki Luomanvarsi Kantin kylä, Karvia Kevyt maisema-analyysi Kylä-kyllä! -hanke Elina Alatalo asutustihentymä tiivein asutustihentymä rakennukset autolla kuljettavissa oleva tiestö

16 Rakennuspaikkoja on etsitty joka puolelta kylää, vaikka ensisijaisesti toivotaan rakentamisen keskittyvän koulun ympäristöön. Ehdotuksia on useita, mutta oletuksena ei ole, että jokainen osoitettu paikka tulisi rakentaa, vaan suunnitelmalla halutaan näyttää eri mahdollisuuksia eri puolella kylää. Jos joku tahtoo rakentaa tietyn asutuskeskittymän tuntumaan, suunnitelman avulla voi löytää sille kylän osalle sopivan ratkaisun. Osa rakennuspaikoista on pohdittu maanomistajien kanssa ja joitakin on käyty yhdessä maastossa arvioimassa. Mukana on myös ehdotuksia, joista ei ole vielä keskusteltu Rantayleiskaava Karvianjoelle Tällä hetkellä rantarakentamista ei sallita kaavoittamattomille alueille. Joissain tapauksissa rakentamiselle voidaan myöntää poikkeuslupa, mutta yleisimmin, kuten Kantissa, pyritään odottamaan kunnes kaavoitustyö saadaan valmiiksi. Tavoitteena on rakentamisen ohjaaminen vesistön kannalta järkevästi sekä varmistaa mahdollisuus rantojen virkistyskäyttöön. Kantissa Karvianjoen rantayleiskaavaa aletaan juuri laatimaan ja rakennuspaikkasuunnitelma sekä muut kesän aikana kootut suunnitelmat on tehty pohjatyöksi kaavalle. Kyläläisten kanssa tehdyissä suunnitelmissa on kuitenkin keskitytty koko kylän alueeseen eikä ainoastaan kaavoituksen pohjatyöhön, suunnitelmien perustarkoitus on palvella suoraan kylää. Kaavoituksen on arvioitu kestävän noin kolme vuotta. Lisätietoja aluearkkitehti Ilmari Mattilalta. Lylykoski Rantayleiskaava rajoittaa kyläkeskuksen suunnittelua, sillä rakennusoikeutta ei joenrannassa ja kaavoitusalueella juuri ole jäljellä. Tässä tilanteessa kannattaisi harkita rakennusoikeuden siirtämistä tai ostamista kyläkeskukseen joen ylä- tai alajuoksulta. Koulun ympäristön hyvien rakennuspaikkojen tultua käytetyksi ei kyläkeskuksen tuntumaan kannata enää rakentaa vain keskusta korostaakseen. Uuden rakennuksen on aina pystyttävä tuomaan lisäarvoa ympäristöönsä Asutustihentymien erityiset rakenteet Jouhimaa Asutustihentymään tai sen läheisyyteen rakennettaessa tulisi noudattaa sille tyypillistä rakennetta ja perinnettä. Jouhimaassa rakennukset sijoittuvat avoimeen ja tasaiseen peltomaisemaan talouksittain ripoteltuina ja kylätie kulkee useimmiten tilojen pää- ja talousrakennusten lävitse. Tie on mutkitteleva soratie ja joki läheinen elementti maisemassa. Näkymät ovat Kantin pisimpiä. Luomanvarressa, päätien suoralla ja mäettömällä osuudella, talot sijaitsevat useimmiten omien liittymiensä päässä päätielle avautuvien peltojen kauimmaisissa reunoissa. Tällä saadaan etäisyyttä päätien 80km:n tuntinopeudella kulkevaan liikenteeseen. Suoraa tietä jaksottavat peltoaukeat ja pienet metsiköt sekä maisemapuut. Luomanlenkki muodostaa alueella oman yksikkönsä kumpuilevassa pienten puronuomien muokkaamassa maastossa. Kantin koulu Näkymä koululle 15

17 Korpikylässä rakennukset sijoittuvat kylätien varteen ja talouskeskukset sijaitsevat kokonaan jommallakummalla puolen tietä. Tie on mutkainen ja peltoaukeat sen verran pieniä, että näkymät säilyvät lyhyinä. Purojen aiheuttama eroosio näkyy maisemassa selkeästi. Maisema avartuu yllättäin hyvin pitkiksi näkymiksi itään neljän tien risteyksen kohdalla. Vanha kyläkeskus erottuu muista lähinnä aavistuksen tiheämmän rakentamisen perusteella. Rakennukset keskittyvät raitin ja joen väliin. Aluetta hallitsevat tyhjilleen jäänyt kioski ja lopettaneen kyläkaupan tilat. Lisärakentamista rajoittaa rantarakentamisen määrittämien rakennusoikeuksien puuttuminen, toisella puolen raittia sijaitsee kuljetusyrityksen paikoitusalue. Hautalankylä toistaa Luomanvarren rakennetta päätien varressa, mutta kylätiellä mittakaava on pienempi ja maasto kumpuilevampaa. Myös täällä purot ovat kuluttaneet maastoa. Näkymät aukeavat paikoitellen joelle saakka. Lylymäellä taloryhmän läpi kulkee pieni tie ja ohikulkuun on varattu toinen reitti. Tässä mittakaavassa ratkaisu takaa rauhalliset sisäpihat tarjoten kuitenkin ohikulkijalle mielenkiintoisia näkymiä Perinteisiä ohjeita rakennuspaikan valintaan lähteenä Tarmo Peltonen, kulttuuriympäristöohjelmat CD Tukeudu kylän perinteiseen rakenteeseen. Yleisesti tarkasteltuna, jos kylän alue leikataan vesistöstä vedenjakajaa kohti, saadaan seuraava ketju: vesi-ranta-pelto-kumpare-pelto-metsänreuna-syvä metsä. Tässä ketjussa kylän talot sijoittuvat joko ranta-asutuksena rantatöyräälle, kumpareasutuksena peltojen keskellä oleville saarekkeille tai reuna-asutuksena peltoaukean ja isomman metsäalueen reunaan. Myös metsistä voi löytyä vähäistä asutusta. Rakenne pätee hyvin Kanttiin. Rakennusta tulee tarkastella aina osana kokonaisuutta, kylää ja maisemaa. Sijoita rakennus selvästi kylän tuntumaan tai selvästi sen ulkopuolelle. Yksi maiseman hahmottumisen tärkeimmistä tekijöistä on rajautuminen. On voitaa määritellä, mistä kylä alkaa ja mihin se loppuu. Pyri löytämään luonnosta, maisemasta ja historiasta paikkoja, kohtia ja elementtejä, joihin uusi rakennus voi sitoutua. Jouhimaa Talo kannattaa rakentaa lähiympäristöä korkeammalle paikalle, jolloin pihapiiri säilyy kuivempana ja suhde maisemaan on kaunis. Käytä hyväksesi maaston luonnollisia muotoja, vältä pengerryksiä tai leikkauksia. Sijoita rakennus aurinkoiseen paikkaan ja suojaa pihapiiri kylmiltä ilmansuunnilta, ellei luonto sitä ole jo tehnyt. Älä tuhoa paikan parhaita ominaisuuksia rakentamalla niiden päälle. Älä käytä rakentamiseen hyvää viljelysmaata. Hyvän rakennusmaan ominaisuudet ovat toiset kuin hyvän viljelysmaan. Varo myös sijoittamasta rakennusta liian lähelle vesirajaa. Kauempana rannasta veteen avautuva maisema on lähes poikkeuksetta parempi ja tasapainoisempi myös järveltä rantaan päin. Suosi perinteisiä rakennustapoja ja rakennusmateriaaleja, sillä ne sopivat suomalaiseen ilmastoon ja maisemaan. Niiden soveltu- Hautalankylä 16

18 vuus on koeteltu vuosisatojen aikana. Puu on erinomainen vaihtoehto. Rakenna mieluummin yksinkertaisesti, kuin monimutkaisesti. Suomalaisen maaseutumaiseman estetiikka perustuu hirsirakentamiseen. Rakennukset ovat yleensä suorakaiteisia ja niissä on kevyitä ulkonevia kuisteja. Talotehtaiden ratkaisut ovat lähes poikkeuksetta liian raskaita ja huonosti maisemaan istuvia. Korjaamisen on yleisesti arveltu tulevan kalliimmaksi kun uuden rakentaminen. Näin onkin, jos korjauksen tarkoitus on poistaa kaikki vanhan rakennuksen ominaisuudet ja korvata ne uusilla. Useimmiten tällä tavoin hävitetään suurin osa vanhan rakennuksen hyvistä ominaisuuksista. Korpikylä 3.6. Kantin mahdollisia tulevia rakennuspaikkoja, kartoitus Jokipirtillä Nro kartalla, nimi ja yhteystiedot 1. Ala-Kantti Jari ja Seppälä Riitta Yliluoma Esa ja Marjo Suoneva Jani Ylilammi Seppo Sillanpää Asko Myllyviita Simo Suunnitelmien ja rakennuspaikan kuvaus sekä rantayleiskaava-alueella kantatilatarkastelun mukainen tilanne rakennusoikeuden suhteen Maastokäynti tehty. Valmius myydä tonttipaikaksi. Kantatilatarkastelun mukaan ei rakennusoikeutta. Rakentaminen olisi luontevaa metsikön reunaan olemassa olevan kylärakenteen jatkoksi. Metsän reunaa kulkee jo melkein autolla ajettava tie. Tasaiselta mäen laelta ei näy joelle. Metsäkaistale antaa näköja melusuojan maantieltä. Rannassa metsikkö, maastokäynti tehty. Halutaan myydä tonttipaikaksi. Rakentaminen soveltuisi parhaiten metsikön reunaan lähelle jokea, mutta vaatisi ympäristön maisemointia ja pihan rajaamista pellon suuntaan. Joelle voisi avata kapeita näkymiä, muuten liian tukkoinen maisema. Rakennusoikeutta yhteen paikkaan, mahdollisesti tulossa lisää. Suunnitteilla omaan käyttöön mahd. mukaan yksi isompi talviasuttava mökki ja toinen rantasauna. Sijaitsee mahdollisesti rantayleiskaavan alueen ulkopuolella. Maastokäynti tehty. Käytössä vielä yksi rakennusoikeus. Todella kaunis paikka talviasuttavalle kesämökille, omaan käyttöön. Jos mahdollista, viereiseen saareen rakennetaan pieni sauna. Maastokäynti tehty, tavoitteena saada omaan käyttöön talviasuttava saunamökki. Rinnepaikka mahdollistaa mökin rakentamisen kahteen eri tasoon. Rakennusoikeutta kantatilatarkastelun mukaan 5 paikkaa. Mökki omaan käyttöön niemenkärkeen. Kantatilatarkastelun mukaan yksi käyttämätön rakennuspaikka. 7. Karvian kunta Kantatilatarkastelun mukaan oikeus yhteen rakennuspaikkaan. 17

19 8. Vuorenmaa Alpo Runsas Pertti Suomijoen rantaan asunto itselle sekä mahdollisesti lisäksi vuokrataloja esim. Karviassa muutamia kuukausia viipyville työntekijöille tai matkustajille. Moottorikelkkareitti kulkee aivan tontin kyljestä. Lisäksi Karvianjoen rantaan suunnitteilla vuokrattava mökki kalastajille ja melojille. Kantatilatarkastelun mukaan ei rakennusoikeutta. Maastokäynti tehty. Oma mökki suunnitteilla jokirantaan. Lisäksi kiinnostusta myydä tonttipaikkoja tai ehkä rakentaa mökkejä vuokrattavaksi, sillä varsinainen maatila sijaitsee Parkanossa, eikä maiden lohkominen Kantissa tuottaisi ongelmia. Maastokäynti tehty. Kolme käyttämätöntä rakennuspaikkaa. 10. Ylilammi Erkki Huhtaluoma Markku Saunamökkipaikka itselle tai jälkikasvulle omaan pihapiiriin. Toiveena uintimahdollisuus joessa. Maastokäynti tehty. Sijaitsee mahdollisesti rantayleiskaava-alueen ulkopuolella. Pihasauna omaan käyttöön, kauemmas jokirantaan tulevaisuudessa mökki lapsille tai jopa tonttipaikka myytäväksi. Maastokäynti tehty. Sijaitsee mahdollisesti rantayleiskaavaalueen ulkopuolella. Karvianjoen rantayleiskaava-alueen rajaus

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Varpu Mikola 2009 Sisältö Maisemanhoidon tavoitteet 3 Maisemanhoidon painopisteet 5 Maisemanhoitotoimenpiteet 6 Viljelymaisema 6 Avoimena

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUISEVAN AISEASELVITYS KUISEVANTIE YLIPÄÄ AISEARAKENNE 1:20 000 LAAKSO VAIHETTUISVYÖHYKE SELÄNNE AISEALLISESTI ARVOKAS ALUE: - KALLIOT: PUUSTOINEN KALLIOALUE - KYLÄILJÖÖ: PUUSTOSAAREKKEISSA

Lisätiedot

TERVEISIÄ TARVAALASTA

TERVEISIÄ TARVAALASTA TERVEISIÄ TARVAALASTA TIESITKÖ, ETTÄ TARVAALA ON MAAKUNNALLISESTI ARVOKASTA MAISEMA- ALUETTA. TARVAALASSA ON MYÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA RAKENNUSPERINNETTÄ. NO NIIN, ASIAAN! eli hieman taustaa Sotilasvirkata-losta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 19.3.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN 230-405-1-6 15.11.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS 18.11.011 YLEISTÄ Kuva 1. Kaava-alue ilmakuvassa. Ilmakuvaan on yhdistetty maastomalli maaston korostamiseksi. Jokikylän yleiskaavan kaava-alue on

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä 747-402-6-98 ja Elisabet 747-402-7-60 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12017 19.8.2017 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

N Ä K Y M Ä L I N J A T. Puutarha- ja puistoinventointi - Harvialan kartano - Näkymälinjat - Kesä 2007 - Sanni Aalto, 53755E

N Ä K Y M Ä L I N J A T. Puutarha- ja puistoinventointi - Harvialan kartano - Näkymälinjat - Kesä 2007 - Sanni Aalto, 53755E N Ä K Y M Ä L I N J A T Puutarha- ja puistoinventointi - Harvialan kartano - Näkymälinjat - Kesä 2007 - Sanni Aalto, 53755E Nykyiset näkymälinjat Nykyinen näkymälinja Näkymälinja tietä pitkin 21 3 16 2

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Metsähallitus Laatumaa

Metsähallitus Laatumaa Iso-Rommakko, Eksyneenniemi Kuhmo Hietaperä, Metsähallitus Laatumaa Asemakaavan muutos ja laajennus Selostuksen tiivistelmä 13.1.2009 Metsähallitus Laatumaa Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 010 2414 600

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 OHJEITA RAKENTAMISEEN JA MAISEMANHOITOON KYLÄALUEELLA Röölän taajamaosayleiskaavan alueella tulee noudattaa Rymättylän kunnan rakennusjärjestystä ellei osayleiskaavassa

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43 YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET 31.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEET... 2 3 TEOLLISUUSALUE... 6 4 LOPUKSI... 7 1 1 JOHDANTO Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat lomarakennuspaikat sijaitsevat pienempien järvien rannoilla, joita ovat mm. Luomajärvi ja Kankijärvi Helvetinjärven kansallispuiston

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

JOKIVARSIEN SELVITYKSET

JOKIVARSIEN SELVITYKSET PROJEKTIN NIMI Pyhännän kunta Jokivarsien selvitykset rakennusjärjestyksen uusimista ja jokivarsien vapautuksia varten LAATIJA Elina Marjakangas Arkkitehti YKS 519 PÄIVÄYS 26.3.2015 1. Yleistä selvityksistä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA Rakennustapaohjeet Statukset, jotka vaikuttavat rakentamiseen: Valtakunnallisesti arvokas maisema alue. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Seudullisesti

Lisätiedot

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Asemakaavan Lavanko 340400 Katriinantien länsipuolinen alue Suunnittelualueen sijainti maisemassa Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAJA ASUTUSALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJE

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAJA ASUTUSALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJE Haapajärven kaupunki HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAJA ASUTUSALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJE 1. JOHDANTO Tämän rakennustapaohjeen tarkoituksena on toimia Haapajärven kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Maisema ja virkistysarvokauppa. Tapio Nummi Suomen metsäkeskus

Maisema ja virkistysarvokauppa. Tapio Nummi Suomen metsäkeskus Maisema ja virkistysarvokauppa Tapio Nummi Suomen metsäkeskus Maisema- ja virkistysarvokauppa Käsitteet eivät ole vakiintuneet Tapio: Metsämaiseman vuokraus MTK: Virkistysarvokauppa Metla: Maisema- ja

Lisätiedot

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA LIITE 1 1/1 K alajoen k aupunki K alajoen keskustan osayleisk aava PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 17.10.01 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNK ATU 11-1 F 6 FIN-0010 HELSINKI FINLAND

Lisätiedot

ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys

ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys Kunta: Utsjoki Pinta-ala: 780,1 ha Maisemaseutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava 82127096 Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaehdotus 20.11.2012 Tuulivoimalamuodostelmien esteettiset ominaisuudet Tuulivoimaloiden keskittäminen usean

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 10 ) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO- VIHTARIN JA SUURI-PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Karstula Korkeakangas Kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi 2014

Karstula Korkeakangas Kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi 2014 Metsähallitus, Metsätalous Ville Laurila Karstula Korkeakangas Kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi 2014 Metsähallitus Yleistä Karstulan Korkeakankaalla tehtiin kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ORIPÄÄ 27.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ORIPÄÄ 27.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ORIPÄÄ 27.7.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot