Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Perusturva- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15: Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4 krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Olli-Pekka Ryynänen, puheenjohtaja Tiina Kaartinen, varapuheenjohtaja Risto Asikainen Arja Hiltunen Juha Hujanen Sanna Husso Sylvi Kananen Antti Kivelä Sirpa Miettinen Marjatta Parviainen Veikko Tiihonen Poissa: Sami Räsänen Muut saapuvilla olleet Tapio Tolppanen Markku Tervahauta Terttu Ruotsalainen Jarmo Rautjärvi Mari Annika Antikainen Viinamäki Heimo Jari Saarinen Tarja Hyvärinen Arja Matsi Merja Ylönen Aino Hietakorpi Pekka Savolainen Arja Kekoni kaupunginhallituksen edustaja palvelualuejohtaja, esittelijä henkilöstö- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä sosiaalijohtaja hoivajohtaja mielenterveysjohtaja terveysjohtaja hallintosihteeri talouspäällikkö kotihoidon päällikkö, poistui :n 10 käsittelyn jälkeen palveluohjauspäällikkö, poistui :n 10 käsittelyn jälkeen hankinta-controller, poistui :n 10 käsittelyn jälkeen controller Asiat 6-15

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Allekirjoitukset Olli-Pekka Ryynänen puheenjohtaja Terttu Ruotsalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Arja Hiltunen Juha Hujanen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Terttu Ruotsalainen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 6 15 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :ään, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :än 10 osalta

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Lausunto Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen Lapsiperhepalvelujen toimitilat Mäntykampuksen allianssi- ja palvelusopimus Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta vuonna Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle Valtuustoaloite / kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttaminen diabetesosaajiksi 9 14 Perusturva- ja terveyslautakunnan osallistuminen Terve-Sos - messuille Lappeenrannassa ja/tai osallistuminen Kuntamarkkinoille Tiedonantoja 21 Muutoksenhaku Sivu

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 6 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 7 7 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa jäsenet Arja Hiltunen ja Juha Hujanen. Päätös Valittiin Arja Hiltunen ja Juha Hujanen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 8 8 Asianro 813/10.00/2014 Lausunto Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 Konsernipalvelujen strateginen maankäytön suunnittelu / Juha Romppanen ja Katri Hiltunen ovat kirjeellään pyytäneet lausuntoa Kuopion palveluverkosto 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 selvityksestä mennessä. Selvitys on laadittu yhteistyössä kaupungin eri palvelualueiden kanssa. Rinnan tämän selvityksen laatimisen kanssa oli meneillään Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksen laatiminen vuoteen Työ oli jaettu osiin siten, että ensimmäinen vaihe käsitti ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalvelut sekä sairaalapalvelut. Selvitystyö toteutettiin palvelualueiden ja konserniyhtiöiden rajat ylittävänä poikkihallinnollisena työnä. Molemmat selvitykset on laadittu kaupungin järjestämien palvelujen pitkän tähtäimen tueksi. Työt pohjautuvat toimintaympäristössä tulevina vuosina tapahtuviin muutoksiin molempien selvitysten tavoitteet ovat samansuuntaiset. Selvityksessä tulisi huomioida lisäksi seuraavat meneillään olevat hankkeet: Yleistä Suomessa on vireillä kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka tulee vaikuttamaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteisiin. Palvelurakenneuudistuksen johdosta on kehittävä ja lisättävä sähköisiä palveluita. Lisäksi lähitulevaisuudessa huomioitavia asioita ja kehittämishankkeita ovat esim. lasten ja nuorten sekä aikuisten tuen projekti, jonka tavoitteena on palvelujen uudelleen järjestäminen niin, että palvelujen ulkopuolelle ei jäisi näitä asiakasryhmiä. Harjulan sairaalan kehittäminen on vireillä ja painopistealueena on kuntouttavan hoidon kehittäminen sekä sairaalassa että koko kaupungin hoitoyksiköissä. Myös vastaanottopalveluita ollaan kehittämässä, ja se osaltaan vaikuttaa kaupungin palveluverkostoon. Aikuissosiaalityö ja lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityön tilatarpeen osalta on valmistunut tarveselvitys huhtikuussa Tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi lisääntyneen asiakasmäärän ja sen kautta toimintatapojen muutostarpeiden sekä Konttisen liiketalon tiloissa esiintyvien sisäilmaoireilujen hälyttävän lisääntymisen takia. Perusturvan palvelualueen aikuissosiaalityö ja lapsiperhepalvelut toimivat molemmat Konttisen liiketalossa ns. pääpaikkanaan. Molemmat toiminnat on kuitenkin tällä hetkellä jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi hajasijoittamaan 3-4 erilliseen kiinteistöön, joka vaikuttaa palvelutoiminnan asianmukaiseen järjestämiseen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 8 Valkeisen sairaala on tyhjentynyt tammikuun 2014 puolessa välissä. Yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa on tutkittu Valkeisen sairaalan käyttöönottoa korvaamaan väliaikaisesti Konttisen liiketalon aikuissosiaalityön tilat. Aikuissosiaalityön palvelut siirtyvät väliaikaisesti Valkeisen sairaalan tiloihin maaliskuun 2014 puolella. Pysyvien tilojen ratkaisemiseksi on käynnistetty hankesuunnittelu, joka valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Lapsiperhepalveluiden väliaikaisiksi tiloiksi on tutkittu Kasarmin alueella olevat rakennukset Kasarmi B ja E, jonne toiminnat siirtyvät huhtikuun alkupuolella. Pysyvien tilojen osalta hankesuunnittelu etenee rinnan aikuissosiaalityön hanketyön kanssa. Lisäksi juuri on tehty esitys lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikön väliaikaisesta sijoittumisesta Alava A1 -tiloihin, sekä pysyvien tilojen osalta hankesuunnittelun käynnistämistä Alavanmäelle Alarinne nimiseen kiinteistöön. Muut terveydenhuollon palvelut / Savotalon ja Pääterveysaseman työympäristön kehittäminen Keväällä 2013 valmistui Savotalon ja Pääterveysaseman työympäristön kehittäminen -loppuraportti, jossa tavoitteena mm. on linjauksena, että Pääterveysasema keskitetään hoitopalvelujen käyttöön. Koko kaupungin terveydenhuollon mittakaavassa tilatehokkuutta parantaa neuvolan, perhesuunnittelun, joukkotarkastuksen, tartuntatauti- ja rokotusvastaanoton, ravitsemussuunnittelun ja opiskelijaterveydenhuollon sijoittuminen Savotalon ja Pääterveysaseman yhteyteen, jolloin voidaan luopua ulkopuolisista vuokratiloista. Pääterveysaseman vaiheittainen korjaustyö on käynnistynyt ja sen yhteydessä em. toiminnoille toteutetaan tarvittavat toiminnalliset muutostyöt. Liitteet 1 813/2014 Kaupunkirakenne ja palveluverkosto 2025_ _pien.pdf 2 813/2014 Kuopion Palveluverkosto vuoteen 2025_TIIVISTELMA.pdf Valmistelija Mervi Happonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta antaa Kuopion palveluverkosto 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 selvitykseen yllä olevan lausunnon. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 9 9 Asianro 1262/05.00/2014 Lapsiperhepalvelujen toimitilat Aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalvelujen tilatarpeen osalta on valmistunut tarveselvitys huhtikuussa Tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi lisääntyneen asiakasmäärän ja sen kautta toimintatapojen muutostarpeiden sekä Konttisen liiketalon tiloissa esiintyvien sisäilmaoireilujen hälyttävän lisääntymisen takia. Perusturvan palvelualueen Aikuissosiaalityö ja Lapsiperhepalvelut toimivat molemmat Konttisen liiketalossa ns. pääpaikkanaan. Molemmat toiminnat on kuitenkin tällä hetkellä jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi hajasijoittamaan 3-4 erilliseen kiinteistöön, joka vaikuttaa palvelutoiminnan asianmukaiseen järjestämiseen. Aikuissosiaalityön väliaikaiset tilajärjestelyt Valkeisen sairaalan kiinteistössä on käsitelty perusturvan ja terveyden lautakunnassa Koko toiminta siirtyy em. tiloihin maaliskuun 2014 alkupuolella. Konttisesta siirtyvän Lapsiperhepalvelujen toiminnan osalta on yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa tutkittu Kasarmin alueella E- ja B-rakennuksia. Lapsiperhepalvelujen toimintaa jatkuu edelleen Pyörön sosiaaliasemalla ja lisäksi Alavanmäellä. Konttisella vuokrattavaa tilaa on ollut 790m2 ja ylläpitokustannukset kuukaudessa. Kasarmi E:ssä tilaa on 440m2 ja Kasarmi B:ssä 240m2. Ylläpitokustannukset ovat yhteensä kuukaudessa. Tilojen käyttöönotto edellyttää muutostöitä Kasarmi E-rakennuksessa ja näiden kustannusarvio on Kasarmi B:n muutostyöt ovat hyvin vähäiset. Kaupunginjohtaja on syyskuussa 2013 käynnistänyt päätöksellään varsinaisen hankesuunnittelun aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalvelujen pysyvien tilojen ratkaisemiseksi. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Lapsiperhepalvelujen käyttöön otettavat tilat Kasarmin alueella esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija Helena Aronen puh Marketta Kolari puh Mervi Happonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 9 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta päättää merkitä tiedoksi Lapsiperhepalvelujen väliaikaiset tilajärjestelyt. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1227/ /2014 Mäntykampuksen allianssi- ja palvelusopimus Mäntykampuksen hoivapalvelukokonaisuuden kilpailutusta on käsitelty perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa Tuolloin hyväksyttiin kilpailutuksen käynnistäminen. Kilpailutus aloitettiin joulukuussa Ensimmäinen tarjouskilpailu päättyi hankintaprosessin keskeytykseen Uusi kilpailutus käynnistettiin huhtikuussa ja uusi ensimmäisen vaiheen osallistumispyyntö julkaistiin Kilpailutus päättyi Mäntykampuksen alueen palvelutuottajan valintaan Palveluntuottajaksi lukien valittiin Caritas-Säätiö. Palveluntuottajan valinnan jälkeen aloitettiin Caritas-Säätiön kanssa kehitysvaihe allianssiorganisaation rakentamiseksi ja palvelutuotannon järjestämiseksi. Lisäksi kehitysvaiheen aikana aloitettiin palvelutuotannon sisällön sopimuksen ja sekä allianssisopimuksen laatiminen. Allianssi sopimuksessa sovitaan toiminnan yleiset ehdot ja kaupungin sekä palvelutuottajan yhteiset ja omat velvoitteet sopimuskaudelle. Palvelutuotannon sopimus sisältää palvelutuotannon tavoitteet ja sisällöt. Palvelutuotannon sopimus ja allianssisopimus on esityslistan liitteenä. Mäntykampuksen allianssisopimusta kokouksessa esittelee hankintacontroller Pekka Savolainen. Liitteet /2014 Mäntykampuksen allianssisopimus.pdf /2014 Allianssisopimus Kaupallinen malli Liite _ pdf /2014 Kopio Kaupallinen malli Korvattavien kustannusten määritys Liite _.pdf /2014 Palvelusuunnitelma pdf Valmistelija Mari Annika Antikainen puh Pekka Savolainen puh Lari Tiikasalo puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy Mäntykampuksen allianssi- ja palvelusopimuksen.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 10 Päätös Palvelualuejohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: hyväksyy sopimuksen teknisen sisällön ja valtuuttaa allekirjoittamaan sopimuksen edellyttäen, että toiminnoissa jo havaitut puutteet ja laatupoikkeamat korjataan mennessä. Jäsen Risto Asikainen esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksien hankkimista varten ja sopimus hyväksytään vasta sitten kun havaitut puutteet on korjattu. Puheenjohtaja totesi, että Risto Asikaisen esitystä ei kannatettu, jolloin se raukesi. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan muutetun ehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1240/ /2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta vuonna 2013 Valmistelijat: palvelualuejohtaja Markku Tervahauta, hoivajohtaja Mari Antikainen, sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärvi, terveysjohtaja Jari Saarinen, mielenterveysjohtaja Pirjo Saarinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Terttu Ruotsalainen, controller Pekka Savolainen ja talouspäällikkö Arja Matsi Perusturva- ja terveydenhuoltopalveluiden vuoden 2013 toimintakertomus sisältää palvelualuejohtajan katsauksen ja kertomuksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Perusturvan palvelut Perusturvan palvelualueen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen Alkuperäinen Muutettu talousarvio talousarvio Toteutuma Erotus % Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Talousarvion toimintatuottoja vähennettiin talousarviomuutoksilla vuoden 2013 aikana n. 0,9 milj.euroa, jotka olivat lähinnä aikuissosiaalipalvelujen Kuopiopilotin avustuksia. Toimintatuotot ylittyivät muutetusta talousarviosta 2,5 milj.euroa. Suurin osa ylityksestä koostuu vanhuspalveluiden ateriapalveluiden myynnistä 0,5 milj.euroa, valtion korvaus perustoimeentulotuen kustannuksien palautuksiin saatiin ennakoitua enemmän 0,5 milj.euroa sekä pakolaisten toimeentulotien korvauksia saatiin 0,5 milj.euroa arvioitua enemmän. Hankkeitten tuloutuksia saatiin n 0,3 milj.euroa ennakoitua enemmän. Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla n. 8,7 milj.euroa. Suurimmat muutokset olivat vammais- ja kehitysvammapalvelujen asumispalvelut 3,9 milj.euroa, lastensuojelun ostopalvelut 2,2 milj.euroa. Toimeentulotuen avustuksia lisättiin 1,8 milj.euroa ja Kelan työmarkkinatuen kuntaosuutta 1,9 milj.euroa.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 11 Toimintakulut perusturvan palvelualueella ylittyivät lisätalousarviosta 2,3 milj.euroa. Suurimmat talousarvioylitykset olivat vammais- ja kehitysvammaisten asiakaspalveluiden ostoissa 1,5 milj.euroa, vammaisten kuljetuksista 0,5 milj.euroa, lastensuojelun ostopalveluista 0,5 milj.euroa. Lomapalkkavelan jaksotusta kirjautui 0,4 milj.euroa enemmän mitä oli ennakoitu. Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon palvelualueen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen Alkuperäinen Muutettu talousarvio talousarvio Toteutuma Erotus % Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,1 Talousarvion toimintatuottoja vähennettiin talousarviomuutoksilla vuoden 2013 aikana 1,1 milj.euroa, jotka olivat lähinnä asiakasmaksutuottoja. Maksutuottojen vähennyksiä oli mm. suun terveydenhuollon ja sairaalan (osastohoidon paikkojen vähentämisen takia) asiakasmaksuissa sekä avohoidon ja sairaalan myyntituottoja vähennettiin, sillä Siilisetin aikaisia yhteistoimintakorvauksia muilta kunnilta ei enää syntynyt. Loppuvuodesta asiakasmaksujen osuus väheni huomattavasti, sillä kolmen käyntikerran jälkeen on ilmaiset lääkärikäynnit avohoidossa. Muutetun talousarvion toimintatuotot ylittyivät 0,06 milj.euroa. Loppuvuoden aikana muiden kuntalaisten terveydenhuollon palvelujen käyttö lisääntyi sekä laskutus vakuutusyhtiöiltä lisääntyi. Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla 9,7 milj.euroa, josta erikoissairaanhoidon ostopalvelujen osuus oli 7,2 milj.euroa. Avohoidon toimintakuluja lisättiin 2,2 milj.euroa, hoitotarvikkeita 0,5 milj.euroa, päivystys- ja laboratoriopalvelut sekä Servican ostopalveluja 2,5 milj. Sairaalapalveluihin lisättiin 0,8 milj.euroa, joka oli lähinnä Servican palvelujen ostoja. Mielenterveyspalvelujen henkilöstökuluja ja ostopalveluja vähennettiin 0,5 milj. euroa. Toimintakulut terveydenhuollon palvelualueella ylittyivät lisätalousarviosta 0,3 milj.euroa. Suurin talousarvioylitys oli erikoissairaanhoito 1,5 milj.euroa. Muu terveydenhuolto alittui 1,2 milj.euroa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talousarvion mukainen Kuopion kaupungin maksuosuus vuodelle 2013 oli 130,5 milj.euroa, joka sisälsi myös Kuopion psykiatrisen keskuksen maksuosuuden 3,4 milj.euroa. Vuoden 2013 lopullinen Kuopion kaupungin maksuosuus oli 138,2 M. Siirtoviivemaksujen määrä kasvoi 41,8 % edellisvuoteen verrattuna. Hoitopäivät vähenivät 1,9 % ja poliklinikkakäynnit lisääntyivät 5,6 % edellisvuodesta. Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto sekä Maaningan perusturva ja perusterveydenhuolto Talousarvio Toteutuma Erotus % Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate Tuusniemen kunnalle palautettiin n. 0,300 milj.euroa perusterveydenhuollon palveluja.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 11 Henkilöstökustannukset oli budjetoitu isommaksi kuin mitä todellinen toteutuma oli. Hoitopalvelujen myynti kuopiolaisille asiakkaille toteutui ennakoitua enemmän. Maaningan kunnalle palautettiin n. 0,950 milj. euroa alkuperäisestä talousarvion maksuosuudesta. Palvelujen ostot ja tarvikkeet oli budjetoitu toteutumaa isommaksi. Kuopio osti Maaningan hoitoyksiköistä hoitopäiviä, joita ei oltu budjetoitu toimintatuloihin. Perusturvan ja terveydenhuollon toimintakertomus ja sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2013 jaetaan esityslistan liitteenä. Liitteet / 2014 toimintakertomus.pdf Valmistelija Pirjo Saarinen puh Jari Saarinen puh Jarmo Rautjärvi puh Mari Annika Antikainen puh Arja Matsi puh Terttu Ruotsalainen Markku Tervahauta puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta Toimintakertomus annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2013 tilinpäätösohjeiden mukaisena selvityksenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä niistä poikkeamisten syistä. Toimintakertomus sisältää myös kummankin palvelualueen arviointiselonteon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta vuonna Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

15 2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1157/ /2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2014 Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 6 :n mukaan kaupungin toiminnot on järjestettävä ja toimintaa on johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Toimielimet ja johtavat viranhaltijat vastaavat toiminnan sisäisestä valvonnasta kaupunginhallisuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen: Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Uusi ohje on tullut voimaan Kuopion kaupungin konsernipalvelu on vuoden 2013 tilinpäätösohjeissaan antanut sisäisen valvonnan selonteosta 2013 ja suunnitelmasta vuodelle 2014 ohjeistuksen. Valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi on kullakin toimialalla laadittava vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelma, jonka perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunta. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvonnan painopistealueet ko. vuodelle. Suunnitelman toteuttamisesta ja valvontahavainnoista toimialat raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion/käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Kaupunginhallitus arvioi vuosittain toimintakertomuksen osana riskienhallinnan, konsernivalvonnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta ja kehitystarpeita kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallituksen selonteon valmistelemiseksi toimialan tulee laatia vastaava oman toimialan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita koskeva arviointiselonteko. Esityslistan liitteenä on ehdotus perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelmaksi 2014 ja sisäisen valvonnan seuranta ja arviointilomake. Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointitiedot raportoidaan lomakkeella, jolloin valvonta yhtenäistyy ja valvonta dokumentoidaan. Liitteet /2014Suunnitelma sisäisen valvonnan selonteosta vuodelle 2014.pdf /2014 Sisäisen valvonnan seuranta ja arviointi 2014_doc.pdf Valmistelija Arja Kekoni puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

16 2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 12 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2014 ja sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeen esityksen mukaisesti. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 8097/ /2013 Valtuustoaloite / kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttaminen diabetesosaajiksi Pirjo Eskelinen jätti itsensä kymmenen muun valtuutetun päivätyn seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen: Kuopion kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttamisesta diabetesosaajiksi Perustelut diabetesosaajien tarpeellisuudesta lääkärien vastaanotolla: Avopuolen sairaanhoitaja, joka on tehnyt oman työnsä ohella diabetestyötä, jää eläkkeelle ensi vuonna. Hän vie tietonsa, taitonsa ja osaamisensa diabeteksesta mukanaan, jos hiljaista tietoa ei hyödynnetä esim. talon sisäisellä koulutuksella osaksi toisien sairaanhoitajien osaamista. Lääkärien vastaanoton sairaanhoitajien tieto-taito ja osaaminen diabeteksesta vahvistuu. Mm. he osaavat koordinoida diabeteksen hoitoa, koulutusta ja laatuseurantaa terveyskeskuksessa. He tunnistavat ja ymmärtävät diabetekseen sairastumiseen vaikuttavia ja sairauden aiheuttamia fysiologisia muutoksia ihmisessä, sekä mistä ennaltaehkäisevä toiminta koostuu. Hallitsevat ja toteuttavat diabetespotilaan lääkehoidon turvallisesti osana diabetespotilaan kokonaishoitoa. Ammatillisella täydennyskoulutuksella varmistetaan, että kaikki terveydenhuollon toimijat hallitsevat diabeteksen nykyaikaisen hoidon ja huomioivat lisäsairauksien vaaran. 1. Diabetes on pitkäaikaissairaus, joka vaatii päivittäistä oma hoitoa. 2. Suomessa on noin tyypin 1 diabeetikkoa - Insuliinihoitoisten määrä lisääntyy koko ajan. 3. Tyypin 2 diabeetikoita tiedetään olevan noin , lisäksi arvellaan olevan ainakin tietämättään diabetesta sairastavaa. Tyypin II diabetes on ehkäistävissä. 4. Tyypin 2 diabetesta edeltää usein ns. metabolinen oireyhtymä, jonka taustalla on sekä perimä että elämäntavat mm. ylipaino ja liikunnan puute. Metaboliseen oireyhtymään kuuluu sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden lisäksi keskivartalolihavuus, poikkeavat veren rasva-arvot ja kohonnut verenpaine sekä häiriöt veren hyytymisessä - eli lisääntynyt vaara sairastua valtimotauteihin; sepelvaltimotauti, aivohalvaus, jalkojen verenkiertohäiriöt. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet ovat osa perusterveydenhuollon pysyvää tehtävää. 5. Yhteiskunnan varojen säästäminen (kustannustehokas hoito) kun perusterveydenhuolto hoitaa tehokkaasti osan diabetesta sairastavia potilaitaan. Diabetes vaikuttaa siihen sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaatuun ja aiheuttaa suuria kustannuksia terveydenhuollolle. Vuonna 2010 diabeteksen hoitokulut olivat arviolta 287 miljardia euroa eli noin 12 % kaikista maailman terveydenhuollon menoista. Kulujen on arvioitu nousevan 372 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. 6. On ymmärrettävä kansansairauksien hyvä ennaltaehkäisy ja pitkäaikaissairauden aiheuttamat monet ongelmat kuten mm. lisäsairaudet ja että ne nosta-

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 13 vat hoidon kustannuksia sekä saada tietoa ja ohjausta diabeteksesta ja sen ehkäisystä, korkeassa sairastumisriskissä olevien henkilöiden tunnistamisen hyödyistä; siitä, miten diabetesta voidaan hoitaa tehokkaasti sekä siitä, mistä ja miten ohjausta ja hoitoa on mahdollista saada ja vaikuttaa yksilönä ja yhteisöllisesti terveydenhuollon palvelujen tarjoajiin ja päättäjiin diabeteksen hoidon ja palveluiden parantamiseksi. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet ovat osa perusterveydenhuollon pysyvää tehtävää. 7. Diabetesta sairastavan vastuulla on toteuttaa sovittua hoitoa ja hoitosuunnitelmaa, omaksua, toteuttaa ja seurata terveellisiä elintapoja osana omahoitoa. Omahoidon mahdollistamiseksi jokaiselle diabeetikolle taataan yksilöllinen ja jatkuva hoidonohjaus. 8. Diabetes on kasvava kansanterveysongelma. 9. Diabeteksen lisääntyminen on maailmanlaajuinen haaste. YK:n päätöslauselman kannanotossa 61/225 todetaan: "Diabetes on pitkäaikainen, elämänlaatua heikentävä ja kallis sairaus, ja siihen liittyy /johon voi liittyä vakavia komplikaatioita. Diabeteksen lisääntyminen aiheuttaa vakavia riskejä perheille, jäsenmaille ja koko maailmalle, ja se luo suuria haasteita kansainvälisesti sovituille kehitystavoitteille, mukaan lukien YK:n vuosituhannen huippukokouksessaan virallisesti asettamat kahdeksan kehitystavoitetta." Lähteet: Diabetesliitto, Diabetes tietoiskupäivä , valtuustoaloite perustuu vuoropuheluun sairaanhoitajien kanssa. Terveysjohtaja Jari Saarinen ja ylihoitaja Päivi Tikkanen ovat laatineet seuraavan selvityksen valtuustoaloitteeseen: Vastaanottopalveluissa omahoitaja on avainasemassa tunnettujen riskitekijöiden varhaisessa havaitsemisessa ja itsehoitoon motivoinnissa sekä hoitajan tuella omahoidon aloittamisessa. Kaikki omahoitajat hallitsevat keskeisimmät kansanterveyssairaudet ja sen ohella meillä on kliinisesti erikoistuneita vastuuhoitajia kuten mm. valtimotauti-/diabetes/-sydänhoitajia. Muita hoitajien vastuualueita ovat ensiapu, mielenterveys, haavahoito, hygienia ja opiskelijaohjaus. Kliinisesti erikoistuneet hoitajat ovat kouluttautuneet ja ylläpitävät jatkuvasti vastuualueen osaamistaan. Kliinisesti erikoistunut hoitaja kouluttaa muuta henkilökuntaa ja muut omahoitajat voivat konsultoida häntä tarvitessaan enemmän tietoa. Kliinisesti erikoistuneita diabeteshoitajia Kuopion kaupungilla on yksi Harjulan diabetespoliklinikalla ja kaksi vastaanottopalveluissa. Vastaanotolla diabeteshoitaja tekee diabetestyötä omahoitajantyön ohella pääsääntöisesti tiistai iltapäivisin klo Diabetespotilaiden insuliinihoito tulisi aloittaa hoitokäytännön mukaan omalääkärin vastaanotolla, jonka vuoksi kaikki sairaanhoitajat ohjaavat insuliinihoitojen aloituksia, eikä potilaita ohjata edelleen Harjulan diabetespoliklinikalle. Vastaanoton diabeteshoitaja joko toteuttaa insuliinihoidon aloituksen jos potilaan omahoitaja on lähi-/perushoitaja tai tukee sairaanhoitajaa jos hoitaja on kokematon tai ei ole vielä saanut asianmukaista koulutusta. Lisäksi diabeteshoitaja järjestää kolme kertaa vuodessa olevan diabetestietopäivän, joita on toteutettu vuodesta 2007, jatkuvasti nuoremmalle kuulijakunnalle. Uudessa tiimityön mallissa, tavoitteenamme on lisätä omahoitajien omien potilasvastaanottojen toteutumista, joka mahdollistaa enemmän hoitoa ja ohjausta vaativien potilaiden, esim. diabetespotilaiden, keskittämisen yhdelle tiimille. Keskittäminen edistää tiimin oppimista ja jatkuvuutta potilaiden ohja-

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 13 uksessa. Hoitajavastaanotoilla potilaita tuetaan itse- ja omahoitoon hyödyntämällä olemassa olevia mittareita ja sähköisiä välineitä kuten painonhallinnan VerkkoPuntaria. Yhteenvetona voidaan sanoa, että diabetes-osaamista on kaikilla omahoitajilla ja varsinaisia kliinisesti erikoistuneita diabeteshoitajia on kaksi. Lisäksi vuoden 2014 alussa vastaanoton omahoitajaksi on siirtynyt sydänhoitajan koulutuksen suorittanut sairaanhoitaja, joka edistää myös diabeteksen ja siihen liittyvien liitännäissairauksien hoitoa. Koska kyseessä on voimakkaasti lisääntyvä potilasryhmä, lähitulevaisuudessa tarvitaan käyttöön lisää potilaan omahoitoa tukevia sähköisiä järjestelmiä. Valmistelija Jari Saarinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa valtuuston tietoon yllä olevan selvityksen avopalvelujen hoitajien diabetesosaamisesta. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1254/ /2014 Perusturva- ja terveyslautakunnan osallistuminen Terve-Sos -messuille Lappeenrannassa ja/tai osallistuminen Kuntamarkkinoille THL yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa järjestää Terve-Sos - koulutustapahtuman Lappeenrannassa Koulutustapahtuman aiheena on "Liikkeellä kohti hyviä palveluja". Koulutustapahtumaan ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään mennessä. Yksittäisen henkilön osallistumismaksu on 265 /hlö ja ryhmän (yli 10) osallistumismaksu on 220 /hlö. Kuntamarkkinat on kuntien, valtion ja muun julkisen hallinnon päättäjien vuoden päätapahtuma, joka järjestetään Helsingin Kalliossa sijaitsevassa Kuntatalossa. Tapahtuma järjestetään Valmistelija Terttu Ruotsalainen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta päättää osallistumisestaan Terve-Sos koulutustapahtumaan ja / tai Kuntamarkkinat tapahtumaan. Päätös päätti, että lautakunnan jäsenet voivat halutessaan osallistua Terve-Sos koulutustapahtumaan ja Kuntamarkkinoille.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 48 19.05.2014. 48 Asianro 8097/01.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 48 19.05.2014. 48 Asianro 8097/01.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 48 Asianro 8097/01.03.00/2013 Valtuustoaloite / kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttaminen diabetesosaajiksi Kaupunginhallitus 28.4.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2013 /7.11.2013 / Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 56 17.06.2014. 56 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 56 17.06.2014. 56 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 56 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 10.6.2014 ISA- VI/2111/04.02.02/2014 / Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Terveysjohtaja Jari Saarisen 16.1.2015 antama yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 94 20.10.2015. 94 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 94 20.10.2015. 94 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 94 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 7.10.2015 antama tarkastuskertomus sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/2780/05.06.04/2014. Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 6.3.2015 antama sijaintikunnan lausunto yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 80 24.09.2013. 80 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 80 24.09.2013. 80 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 80 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös 12.9.2013 POSELY/1244/05.13.05/2013, Pakolaisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 15.1.2015 Dnro 117/06.01.00.02/2015, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 38 16.04.2013. 38 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 38 16.04.2013. 38 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 38 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 74 23.09.2014. 74 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 74 23.09.2014. 74 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 74 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 8.8.2014 ISA- VI/2424/04.01.04/2014, Ilmoitus yksityisen ilmoituksenvaraisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:25 Paikka Saunakabinetti, kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 90 22.10.2013. 90 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 90 22.10.2013. 90 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 90 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 10.10.2013, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan osoitteen muutos / Nutrinet Oy. Uusi osoite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 71 27.08.2013. 71 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 71 27.08.2013. 71 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 71 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 16.8.2013, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen lopettaminen/ KK-Kunto Oy,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje 27.4.2015 ISAVI/1350/04.02.02/2015, Ilmoitus palvelujen tuottajan osoitteen muutoksesta/kuopion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 113 17.12.2013. 113 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 113 17.12.2013. 113 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 113 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje 2.12.2013 ISAVI/3949/04.02.00/2013, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (14) Perusturva- ja terveyslautakunta 28.01.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (14) Perusturva- ja terveyslautakunta 28.01.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (14) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:52 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4. kerros, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta. 23 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta. 23 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 (1) 23 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 67 16.06.2015. 67 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 67 16.06.2015. 67 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 67 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja TE-palvelujen päätös 5.6.2015 POS/ELY/870/2015, Pohjois-Savon TEtoimiston päätös työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (20) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (20) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (20) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00 19.25 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (24) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15.00 17.12 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 5 28.01.2014. 5 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 5 28.01.2014. 5 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 5 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 21.1.2014 ISAVI/195/04.02.02/2014 / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 84 22.09.2015. 84 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 84 22.09.2015. 84 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 84 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 4.9.2015 ISAVI/1904 / 04.01.02/2015, Yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja POSELY/1134/2014, 7.8.2014 / Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 107 18.11.2014. 107 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 107 18.11.2014. 107 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 107 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 4/2014. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015. Itä-Suomen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 10 16.02.2016. 10 Asianro 1186/00.02.03/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 10 16.02.2016. 10 Asianro 1186/00.02.03/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 10 Asianro 1186/00.02.03/2016 Tiedonantoja Pohjois-Savon liiton kirje 25.11.2015, PoSoTe Suositus yhteistyölle siirtymävaiheen aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (8) Aika 30.06.2015, klo 16:00 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 58 16.06.2015. 58 Asianro 8413/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 58 16.06.2015. 58 Asianro 8413/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 58 Asianro 8413/02.02.00/2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2015 käyttötalouden tasapainottaminen Kuopion kaupungin vuoden 2015 talousarvio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1186/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1186/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 107 Asianro 1186/00.02.03/2016 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 19.10.2016 ISAVI/2890/ 07.00.01/2016, Korvaus hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 82 22.09.2015. 82 Asianro 4322/05.17.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 82 22.09.2015. 82 Asianro 4322/05.17.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 82 Asianro 4322/05.17.00/2014 Vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja erityisryhmien asumispalvelujen hankinnan valmistelu 1.1.2017 alkaen Erityisryhmien asumispalvelu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Tarkastuslautakunta 2 10 12.03.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Tarkastuslautakunta 2 10 12.03.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 10 Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-15:45 Paikka Niiralan Kulma Oy, kokoushuone, Vuorikatu 11 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Asiat

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (18) Perusturva- ja terveyslautakunta 15.04.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (18) Perusturva- ja terveyslautakunta 15.04.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (18) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 15:26 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4. krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätökset: -Itä-Suomen osaamiskeskus ry:n vuosikokousedustaja(17.4.2013

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 19.08.2014 Aika Tiistai 19.08.2014 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Veteraanimaja Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:50-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 19.05.2009 klo 17.30 20.45

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 19.05.2009 klo 17.30 20.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 19.05.2009 klo 17.30 20.45 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 532/05.15/2014, 559/05.05.04/2014, 357/06.00.02/2012, 493/05.20/2012, 6/05.03.03/2015, 485/05.20.03/2012,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (19) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (19) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (19) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15.00 17.10 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot