Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Perusturva- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15: Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4 krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Olli-Pekka Ryynänen, puheenjohtaja Tiina Kaartinen, varapuheenjohtaja Risto Asikainen Arja Hiltunen Juha Hujanen Sanna Husso Sylvi Kananen Antti Kivelä Sirpa Miettinen Marjatta Parviainen Veikko Tiihonen Poissa: Sami Räsänen Muut saapuvilla olleet Tapio Tolppanen Markku Tervahauta Terttu Ruotsalainen Jarmo Rautjärvi Mari Annika Antikainen Viinamäki Heimo Jari Saarinen Tarja Hyvärinen Arja Matsi Merja Ylönen Aino Hietakorpi Pekka Savolainen Arja Kekoni kaupunginhallituksen edustaja palvelualuejohtaja, esittelijä henkilöstö- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä sosiaalijohtaja hoivajohtaja mielenterveysjohtaja terveysjohtaja hallintosihteeri talouspäällikkö kotihoidon päällikkö, poistui :n 10 käsittelyn jälkeen palveluohjauspäällikkö, poistui :n 10 käsittelyn jälkeen hankinta-controller, poistui :n 10 käsittelyn jälkeen controller Asiat 6-15

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Allekirjoitukset Olli-Pekka Ryynänen puheenjohtaja Terttu Ruotsalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Arja Hiltunen Juha Hujanen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Terttu Ruotsalainen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 6 15 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :ään, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :än 10 osalta

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Lausunto Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen Lapsiperhepalvelujen toimitilat Mäntykampuksen allianssi- ja palvelusopimus Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta vuonna Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle Valtuustoaloite / kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttaminen diabetesosaajiksi 9 14 Perusturva- ja terveyslautakunnan osallistuminen Terve-Sos - messuille Lappeenrannassa ja/tai osallistuminen Kuntamarkkinoille Tiedonantoja 21 Muutoksenhaku Sivu

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 6 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 7 7 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa jäsenet Arja Hiltunen ja Juha Hujanen. Päätös Valittiin Arja Hiltunen ja Juha Hujanen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 8 8 Asianro 813/10.00/2014 Lausunto Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 Konsernipalvelujen strateginen maankäytön suunnittelu / Juha Romppanen ja Katri Hiltunen ovat kirjeellään pyytäneet lausuntoa Kuopion palveluverkosto 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 selvityksestä mennessä. Selvitys on laadittu yhteistyössä kaupungin eri palvelualueiden kanssa. Rinnan tämän selvityksen laatimisen kanssa oli meneillään Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksen laatiminen vuoteen Työ oli jaettu osiin siten, että ensimmäinen vaihe käsitti ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalvelut sekä sairaalapalvelut. Selvitystyö toteutettiin palvelualueiden ja konserniyhtiöiden rajat ylittävänä poikkihallinnollisena työnä. Molemmat selvitykset on laadittu kaupungin järjestämien palvelujen pitkän tähtäimen tueksi. Työt pohjautuvat toimintaympäristössä tulevina vuosina tapahtuviin muutoksiin molempien selvitysten tavoitteet ovat samansuuntaiset. Selvityksessä tulisi huomioida lisäksi seuraavat meneillään olevat hankkeet: Yleistä Suomessa on vireillä kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka tulee vaikuttamaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteisiin. Palvelurakenneuudistuksen johdosta on kehittävä ja lisättävä sähköisiä palveluita. Lisäksi lähitulevaisuudessa huomioitavia asioita ja kehittämishankkeita ovat esim. lasten ja nuorten sekä aikuisten tuen projekti, jonka tavoitteena on palvelujen uudelleen järjestäminen niin, että palvelujen ulkopuolelle ei jäisi näitä asiakasryhmiä. Harjulan sairaalan kehittäminen on vireillä ja painopistealueena on kuntouttavan hoidon kehittäminen sekä sairaalassa että koko kaupungin hoitoyksiköissä. Myös vastaanottopalveluita ollaan kehittämässä, ja se osaltaan vaikuttaa kaupungin palveluverkostoon. Aikuissosiaalityö ja lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityön tilatarpeen osalta on valmistunut tarveselvitys huhtikuussa Tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi lisääntyneen asiakasmäärän ja sen kautta toimintatapojen muutostarpeiden sekä Konttisen liiketalon tiloissa esiintyvien sisäilmaoireilujen hälyttävän lisääntymisen takia. Perusturvan palvelualueen aikuissosiaalityö ja lapsiperhepalvelut toimivat molemmat Konttisen liiketalossa ns. pääpaikkanaan. Molemmat toiminnat on kuitenkin tällä hetkellä jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi hajasijoittamaan 3-4 erilliseen kiinteistöön, joka vaikuttaa palvelutoiminnan asianmukaiseen järjestämiseen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 8 Valkeisen sairaala on tyhjentynyt tammikuun 2014 puolessa välissä. Yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa on tutkittu Valkeisen sairaalan käyttöönottoa korvaamaan väliaikaisesti Konttisen liiketalon aikuissosiaalityön tilat. Aikuissosiaalityön palvelut siirtyvät väliaikaisesti Valkeisen sairaalan tiloihin maaliskuun 2014 puolella. Pysyvien tilojen ratkaisemiseksi on käynnistetty hankesuunnittelu, joka valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Lapsiperhepalveluiden väliaikaisiksi tiloiksi on tutkittu Kasarmin alueella olevat rakennukset Kasarmi B ja E, jonne toiminnat siirtyvät huhtikuun alkupuolella. Pysyvien tilojen osalta hankesuunnittelu etenee rinnan aikuissosiaalityön hanketyön kanssa. Lisäksi juuri on tehty esitys lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikön väliaikaisesta sijoittumisesta Alava A1 -tiloihin, sekä pysyvien tilojen osalta hankesuunnittelun käynnistämistä Alavanmäelle Alarinne nimiseen kiinteistöön. Muut terveydenhuollon palvelut / Savotalon ja Pääterveysaseman työympäristön kehittäminen Keväällä 2013 valmistui Savotalon ja Pääterveysaseman työympäristön kehittäminen -loppuraportti, jossa tavoitteena mm. on linjauksena, että Pääterveysasema keskitetään hoitopalvelujen käyttöön. Koko kaupungin terveydenhuollon mittakaavassa tilatehokkuutta parantaa neuvolan, perhesuunnittelun, joukkotarkastuksen, tartuntatauti- ja rokotusvastaanoton, ravitsemussuunnittelun ja opiskelijaterveydenhuollon sijoittuminen Savotalon ja Pääterveysaseman yhteyteen, jolloin voidaan luopua ulkopuolisista vuokratiloista. Pääterveysaseman vaiheittainen korjaustyö on käynnistynyt ja sen yhteydessä em. toiminnoille toteutetaan tarvittavat toiminnalliset muutostyöt. Liitteet 1 813/2014 Kaupunkirakenne ja palveluverkosto 2025_ _pien.pdf 2 813/2014 Kuopion Palveluverkosto vuoteen 2025_TIIVISTELMA.pdf Valmistelija Mervi Happonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta antaa Kuopion palveluverkosto 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 selvitykseen yllä olevan lausunnon. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 9 9 Asianro 1262/05.00/2014 Lapsiperhepalvelujen toimitilat Aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalvelujen tilatarpeen osalta on valmistunut tarveselvitys huhtikuussa Tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi lisääntyneen asiakasmäärän ja sen kautta toimintatapojen muutostarpeiden sekä Konttisen liiketalon tiloissa esiintyvien sisäilmaoireilujen hälyttävän lisääntymisen takia. Perusturvan palvelualueen Aikuissosiaalityö ja Lapsiperhepalvelut toimivat molemmat Konttisen liiketalossa ns. pääpaikkanaan. Molemmat toiminnat on kuitenkin tällä hetkellä jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi hajasijoittamaan 3-4 erilliseen kiinteistöön, joka vaikuttaa palvelutoiminnan asianmukaiseen järjestämiseen. Aikuissosiaalityön väliaikaiset tilajärjestelyt Valkeisen sairaalan kiinteistössä on käsitelty perusturvan ja terveyden lautakunnassa Koko toiminta siirtyy em. tiloihin maaliskuun 2014 alkupuolella. Konttisesta siirtyvän Lapsiperhepalvelujen toiminnan osalta on yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa tutkittu Kasarmin alueella E- ja B-rakennuksia. Lapsiperhepalvelujen toimintaa jatkuu edelleen Pyörön sosiaaliasemalla ja lisäksi Alavanmäellä. Konttisella vuokrattavaa tilaa on ollut 790m2 ja ylläpitokustannukset kuukaudessa. Kasarmi E:ssä tilaa on 440m2 ja Kasarmi B:ssä 240m2. Ylläpitokustannukset ovat yhteensä kuukaudessa. Tilojen käyttöönotto edellyttää muutostöitä Kasarmi E-rakennuksessa ja näiden kustannusarvio on Kasarmi B:n muutostyöt ovat hyvin vähäiset. Kaupunginjohtaja on syyskuussa 2013 käynnistänyt päätöksellään varsinaisen hankesuunnittelun aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalvelujen pysyvien tilojen ratkaisemiseksi. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Lapsiperhepalvelujen käyttöön otettavat tilat Kasarmin alueella esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija Helena Aronen puh Marketta Kolari puh Mervi Happonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 9 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta päättää merkitä tiedoksi Lapsiperhepalvelujen väliaikaiset tilajärjestelyt. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1227/ /2014 Mäntykampuksen allianssi- ja palvelusopimus Mäntykampuksen hoivapalvelukokonaisuuden kilpailutusta on käsitelty perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa Tuolloin hyväksyttiin kilpailutuksen käynnistäminen. Kilpailutus aloitettiin joulukuussa Ensimmäinen tarjouskilpailu päättyi hankintaprosessin keskeytykseen Uusi kilpailutus käynnistettiin huhtikuussa ja uusi ensimmäisen vaiheen osallistumispyyntö julkaistiin Kilpailutus päättyi Mäntykampuksen alueen palvelutuottajan valintaan Palveluntuottajaksi lukien valittiin Caritas-Säätiö. Palveluntuottajan valinnan jälkeen aloitettiin Caritas-Säätiön kanssa kehitysvaihe allianssiorganisaation rakentamiseksi ja palvelutuotannon järjestämiseksi. Lisäksi kehitysvaiheen aikana aloitettiin palvelutuotannon sisällön sopimuksen ja sekä allianssisopimuksen laatiminen. Allianssi sopimuksessa sovitaan toiminnan yleiset ehdot ja kaupungin sekä palvelutuottajan yhteiset ja omat velvoitteet sopimuskaudelle. Palvelutuotannon sopimus sisältää palvelutuotannon tavoitteet ja sisällöt. Palvelutuotannon sopimus ja allianssisopimus on esityslistan liitteenä. Mäntykampuksen allianssisopimusta kokouksessa esittelee hankintacontroller Pekka Savolainen. Liitteet /2014 Mäntykampuksen allianssisopimus.pdf /2014 Allianssisopimus Kaupallinen malli Liite _ pdf /2014 Kopio Kaupallinen malli Korvattavien kustannusten määritys Liite _.pdf /2014 Palvelusuunnitelma pdf Valmistelija Mari Annika Antikainen puh Pekka Savolainen puh Lari Tiikasalo puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy Mäntykampuksen allianssi- ja palvelusopimuksen.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 10 Päätös Palvelualuejohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: hyväksyy sopimuksen teknisen sisällön ja valtuuttaa allekirjoittamaan sopimuksen edellyttäen, että toiminnoissa jo havaitut puutteet ja laatupoikkeamat korjataan mennessä. Jäsen Risto Asikainen esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksien hankkimista varten ja sopimus hyväksytään vasta sitten kun havaitut puutteet on korjattu. Puheenjohtaja totesi, että Risto Asikaisen esitystä ei kannatettu, jolloin se raukesi. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan muutetun ehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1240/ /2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta vuonna 2013 Valmistelijat: palvelualuejohtaja Markku Tervahauta, hoivajohtaja Mari Antikainen, sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärvi, terveysjohtaja Jari Saarinen, mielenterveysjohtaja Pirjo Saarinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Terttu Ruotsalainen, controller Pekka Savolainen ja talouspäällikkö Arja Matsi Perusturva- ja terveydenhuoltopalveluiden vuoden 2013 toimintakertomus sisältää palvelualuejohtajan katsauksen ja kertomuksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Perusturvan palvelut Perusturvan palvelualueen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen Alkuperäinen Muutettu talousarvio talousarvio Toteutuma Erotus % Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Talousarvion toimintatuottoja vähennettiin talousarviomuutoksilla vuoden 2013 aikana n. 0,9 milj.euroa, jotka olivat lähinnä aikuissosiaalipalvelujen Kuopiopilotin avustuksia. Toimintatuotot ylittyivät muutetusta talousarviosta 2,5 milj.euroa. Suurin osa ylityksestä koostuu vanhuspalveluiden ateriapalveluiden myynnistä 0,5 milj.euroa, valtion korvaus perustoimeentulotuen kustannuksien palautuksiin saatiin ennakoitua enemmän 0,5 milj.euroa sekä pakolaisten toimeentulotien korvauksia saatiin 0,5 milj.euroa arvioitua enemmän. Hankkeitten tuloutuksia saatiin n 0,3 milj.euroa ennakoitua enemmän. Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla n. 8,7 milj.euroa. Suurimmat muutokset olivat vammais- ja kehitysvammapalvelujen asumispalvelut 3,9 milj.euroa, lastensuojelun ostopalvelut 2,2 milj.euroa. Toimeentulotuen avustuksia lisättiin 1,8 milj.euroa ja Kelan työmarkkinatuen kuntaosuutta 1,9 milj.euroa.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 11 Toimintakulut perusturvan palvelualueella ylittyivät lisätalousarviosta 2,3 milj.euroa. Suurimmat talousarvioylitykset olivat vammais- ja kehitysvammaisten asiakaspalveluiden ostoissa 1,5 milj.euroa, vammaisten kuljetuksista 0,5 milj.euroa, lastensuojelun ostopalveluista 0,5 milj.euroa. Lomapalkkavelan jaksotusta kirjautui 0,4 milj.euroa enemmän mitä oli ennakoitu. Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon palvelualueen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen Alkuperäinen Muutettu talousarvio talousarvio Toteutuma Erotus % Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,1 Talousarvion toimintatuottoja vähennettiin talousarviomuutoksilla vuoden 2013 aikana 1,1 milj.euroa, jotka olivat lähinnä asiakasmaksutuottoja. Maksutuottojen vähennyksiä oli mm. suun terveydenhuollon ja sairaalan (osastohoidon paikkojen vähentämisen takia) asiakasmaksuissa sekä avohoidon ja sairaalan myyntituottoja vähennettiin, sillä Siilisetin aikaisia yhteistoimintakorvauksia muilta kunnilta ei enää syntynyt. Loppuvuodesta asiakasmaksujen osuus väheni huomattavasti, sillä kolmen käyntikerran jälkeen on ilmaiset lääkärikäynnit avohoidossa. Muutetun talousarvion toimintatuotot ylittyivät 0,06 milj.euroa. Loppuvuoden aikana muiden kuntalaisten terveydenhuollon palvelujen käyttö lisääntyi sekä laskutus vakuutusyhtiöiltä lisääntyi. Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla 9,7 milj.euroa, josta erikoissairaanhoidon ostopalvelujen osuus oli 7,2 milj.euroa. Avohoidon toimintakuluja lisättiin 2,2 milj.euroa, hoitotarvikkeita 0,5 milj.euroa, päivystys- ja laboratoriopalvelut sekä Servican ostopalveluja 2,5 milj. Sairaalapalveluihin lisättiin 0,8 milj.euroa, joka oli lähinnä Servican palvelujen ostoja. Mielenterveyspalvelujen henkilöstökuluja ja ostopalveluja vähennettiin 0,5 milj. euroa. Toimintakulut terveydenhuollon palvelualueella ylittyivät lisätalousarviosta 0,3 milj.euroa. Suurin talousarvioylitys oli erikoissairaanhoito 1,5 milj.euroa. Muu terveydenhuolto alittui 1,2 milj.euroa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talousarvion mukainen Kuopion kaupungin maksuosuus vuodelle 2013 oli 130,5 milj.euroa, joka sisälsi myös Kuopion psykiatrisen keskuksen maksuosuuden 3,4 milj.euroa. Vuoden 2013 lopullinen Kuopion kaupungin maksuosuus oli 138,2 M. Siirtoviivemaksujen määrä kasvoi 41,8 % edellisvuoteen verrattuna. Hoitopäivät vähenivät 1,9 % ja poliklinikkakäynnit lisääntyivät 5,6 % edellisvuodesta. Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto sekä Maaningan perusturva ja perusterveydenhuolto Talousarvio Toteutuma Erotus % Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate Tuusniemen kunnalle palautettiin n. 0,300 milj.euroa perusterveydenhuollon palveluja.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 11 Henkilöstökustannukset oli budjetoitu isommaksi kuin mitä todellinen toteutuma oli. Hoitopalvelujen myynti kuopiolaisille asiakkaille toteutui ennakoitua enemmän. Maaningan kunnalle palautettiin n. 0,950 milj. euroa alkuperäisestä talousarvion maksuosuudesta. Palvelujen ostot ja tarvikkeet oli budjetoitu toteutumaa isommaksi. Kuopio osti Maaningan hoitoyksiköistä hoitopäiviä, joita ei oltu budjetoitu toimintatuloihin. Perusturvan ja terveydenhuollon toimintakertomus ja sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2013 jaetaan esityslistan liitteenä. Liitteet / 2014 toimintakertomus.pdf Valmistelija Pirjo Saarinen puh Jari Saarinen puh Jarmo Rautjärvi puh Mari Annika Antikainen puh Arja Matsi puh Terttu Ruotsalainen Markku Tervahauta puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta Toimintakertomus annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2013 tilinpäätösohjeiden mukaisena selvityksenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä niistä poikkeamisten syistä. Toimintakertomus sisältää myös kummankin palvelualueen arviointiselonteon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta vuonna Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

15 2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1157/ /2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2014 Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 6 :n mukaan kaupungin toiminnot on järjestettävä ja toimintaa on johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Toimielimet ja johtavat viranhaltijat vastaavat toiminnan sisäisestä valvonnasta kaupunginhallisuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen: Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Uusi ohje on tullut voimaan Kuopion kaupungin konsernipalvelu on vuoden 2013 tilinpäätösohjeissaan antanut sisäisen valvonnan selonteosta 2013 ja suunnitelmasta vuodelle 2014 ohjeistuksen. Valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi on kullakin toimialalla laadittava vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelma, jonka perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunta. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvonnan painopistealueet ko. vuodelle. Suunnitelman toteuttamisesta ja valvontahavainnoista toimialat raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion/käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Kaupunginhallitus arvioi vuosittain toimintakertomuksen osana riskienhallinnan, konsernivalvonnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta ja kehitystarpeita kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallituksen selonteon valmistelemiseksi toimialan tulee laatia vastaava oman toimialan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita koskeva arviointiselonteko. Esityslistan liitteenä on ehdotus perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelmaksi 2014 ja sisäisen valvonnan seuranta ja arviointilomake. Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointitiedot raportoidaan lomakkeella, jolloin valvonta yhtenäistyy ja valvonta dokumentoidaan. Liitteet /2014Suunnitelma sisäisen valvonnan selonteosta vuodelle 2014.pdf /2014 Sisäisen valvonnan seuranta ja arviointi 2014_doc.pdf Valmistelija Arja Kekoni puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

16 2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 12 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2014 ja sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeen esityksen mukaisesti. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 8097/ /2013 Valtuustoaloite / kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttaminen diabetesosaajiksi Pirjo Eskelinen jätti itsensä kymmenen muun valtuutetun päivätyn seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen: Kuopion kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttamisesta diabetesosaajiksi Perustelut diabetesosaajien tarpeellisuudesta lääkärien vastaanotolla: Avopuolen sairaanhoitaja, joka on tehnyt oman työnsä ohella diabetestyötä, jää eläkkeelle ensi vuonna. Hän vie tietonsa, taitonsa ja osaamisensa diabeteksesta mukanaan, jos hiljaista tietoa ei hyödynnetä esim. talon sisäisellä koulutuksella osaksi toisien sairaanhoitajien osaamista. Lääkärien vastaanoton sairaanhoitajien tieto-taito ja osaaminen diabeteksesta vahvistuu. Mm. he osaavat koordinoida diabeteksen hoitoa, koulutusta ja laatuseurantaa terveyskeskuksessa. He tunnistavat ja ymmärtävät diabetekseen sairastumiseen vaikuttavia ja sairauden aiheuttamia fysiologisia muutoksia ihmisessä, sekä mistä ennaltaehkäisevä toiminta koostuu. Hallitsevat ja toteuttavat diabetespotilaan lääkehoidon turvallisesti osana diabetespotilaan kokonaishoitoa. Ammatillisella täydennyskoulutuksella varmistetaan, että kaikki terveydenhuollon toimijat hallitsevat diabeteksen nykyaikaisen hoidon ja huomioivat lisäsairauksien vaaran. 1. Diabetes on pitkäaikaissairaus, joka vaatii päivittäistä oma hoitoa. 2. Suomessa on noin tyypin 1 diabeetikkoa - Insuliinihoitoisten määrä lisääntyy koko ajan. 3. Tyypin 2 diabeetikoita tiedetään olevan noin , lisäksi arvellaan olevan ainakin tietämättään diabetesta sairastavaa. Tyypin II diabetes on ehkäistävissä. 4. Tyypin 2 diabetesta edeltää usein ns. metabolinen oireyhtymä, jonka taustalla on sekä perimä että elämäntavat mm. ylipaino ja liikunnan puute. Metaboliseen oireyhtymään kuuluu sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden lisäksi keskivartalolihavuus, poikkeavat veren rasva-arvot ja kohonnut verenpaine sekä häiriöt veren hyytymisessä - eli lisääntynyt vaara sairastua valtimotauteihin; sepelvaltimotauti, aivohalvaus, jalkojen verenkiertohäiriöt. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet ovat osa perusterveydenhuollon pysyvää tehtävää. 5. Yhteiskunnan varojen säästäminen (kustannustehokas hoito) kun perusterveydenhuolto hoitaa tehokkaasti osan diabetesta sairastavia potilaitaan. Diabetes vaikuttaa siihen sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaatuun ja aiheuttaa suuria kustannuksia terveydenhuollolle. Vuonna 2010 diabeteksen hoitokulut olivat arviolta 287 miljardia euroa eli noin 12 % kaikista maailman terveydenhuollon menoista. Kulujen on arvioitu nousevan 372 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. 6. On ymmärrettävä kansansairauksien hyvä ennaltaehkäisy ja pitkäaikaissairauden aiheuttamat monet ongelmat kuten mm. lisäsairaudet ja että ne nosta-

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 13 vat hoidon kustannuksia sekä saada tietoa ja ohjausta diabeteksesta ja sen ehkäisystä, korkeassa sairastumisriskissä olevien henkilöiden tunnistamisen hyödyistä; siitä, miten diabetesta voidaan hoitaa tehokkaasti sekä siitä, mistä ja miten ohjausta ja hoitoa on mahdollista saada ja vaikuttaa yksilönä ja yhteisöllisesti terveydenhuollon palvelujen tarjoajiin ja päättäjiin diabeteksen hoidon ja palveluiden parantamiseksi. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet ovat osa perusterveydenhuollon pysyvää tehtävää. 7. Diabetesta sairastavan vastuulla on toteuttaa sovittua hoitoa ja hoitosuunnitelmaa, omaksua, toteuttaa ja seurata terveellisiä elintapoja osana omahoitoa. Omahoidon mahdollistamiseksi jokaiselle diabeetikolle taataan yksilöllinen ja jatkuva hoidonohjaus. 8. Diabetes on kasvava kansanterveysongelma. 9. Diabeteksen lisääntyminen on maailmanlaajuinen haaste. YK:n päätöslauselman kannanotossa 61/225 todetaan: "Diabetes on pitkäaikainen, elämänlaatua heikentävä ja kallis sairaus, ja siihen liittyy /johon voi liittyä vakavia komplikaatioita. Diabeteksen lisääntyminen aiheuttaa vakavia riskejä perheille, jäsenmaille ja koko maailmalle, ja se luo suuria haasteita kansainvälisesti sovituille kehitystavoitteille, mukaan lukien YK:n vuosituhannen huippukokouksessaan virallisesti asettamat kahdeksan kehitystavoitetta." Lähteet: Diabetesliitto, Diabetes tietoiskupäivä , valtuustoaloite perustuu vuoropuheluun sairaanhoitajien kanssa. Terveysjohtaja Jari Saarinen ja ylihoitaja Päivi Tikkanen ovat laatineet seuraavan selvityksen valtuustoaloitteeseen: Vastaanottopalveluissa omahoitaja on avainasemassa tunnettujen riskitekijöiden varhaisessa havaitsemisessa ja itsehoitoon motivoinnissa sekä hoitajan tuella omahoidon aloittamisessa. Kaikki omahoitajat hallitsevat keskeisimmät kansanterveyssairaudet ja sen ohella meillä on kliinisesti erikoistuneita vastuuhoitajia kuten mm. valtimotauti-/diabetes/-sydänhoitajia. Muita hoitajien vastuualueita ovat ensiapu, mielenterveys, haavahoito, hygienia ja opiskelijaohjaus. Kliinisesti erikoistuneet hoitajat ovat kouluttautuneet ja ylläpitävät jatkuvasti vastuualueen osaamistaan. Kliinisesti erikoistunut hoitaja kouluttaa muuta henkilökuntaa ja muut omahoitajat voivat konsultoida häntä tarvitessaan enemmän tietoa. Kliinisesti erikoistuneita diabeteshoitajia Kuopion kaupungilla on yksi Harjulan diabetespoliklinikalla ja kaksi vastaanottopalveluissa. Vastaanotolla diabeteshoitaja tekee diabetestyötä omahoitajantyön ohella pääsääntöisesti tiistai iltapäivisin klo Diabetespotilaiden insuliinihoito tulisi aloittaa hoitokäytännön mukaan omalääkärin vastaanotolla, jonka vuoksi kaikki sairaanhoitajat ohjaavat insuliinihoitojen aloituksia, eikä potilaita ohjata edelleen Harjulan diabetespoliklinikalle. Vastaanoton diabeteshoitaja joko toteuttaa insuliinihoidon aloituksen jos potilaan omahoitaja on lähi-/perushoitaja tai tukee sairaanhoitajaa jos hoitaja on kokematon tai ei ole vielä saanut asianmukaista koulutusta. Lisäksi diabeteshoitaja järjestää kolme kertaa vuodessa olevan diabetestietopäivän, joita on toteutettu vuodesta 2007, jatkuvasti nuoremmalle kuulijakunnalle. Uudessa tiimityön mallissa, tavoitteenamme on lisätä omahoitajien omien potilasvastaanottojen toteutumista, joka mahdollistaa enemmän hoitoa ja ohjausta vaativien potilaiden, esim. diabetespotilaiden, keskittämisen yhdelle tiimille. Keskittäminen edistää tiimin oppimista ja jatkuvuutta potilaiden ohja-

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 13 uksessa. Hoitajavastaanotoilla potilaita tuetaan itse- ja omahoitoon hyödyntämällä olemassa olevia mittareita ja sähköisiä välineitä kuten painonhallinnan VerkkoPuntaria. Yhteenvetona voidaan sanoa, että diabetes-osaamista on kaikilla omahoitajilla ja varsinaisia kliinisesti erikoistuneita diabeteshoitajia on kaksi. Lisäksi vuoden 2014 alussa vastaanoton omahoitajaksi on siirtynyt sydänhoitajan koulutuksen suorittanut sairaanhoitaja, joka edistää myös diabeteksen ja siihen liittyvien liitännäissairauksien hoitoa. Koska kyseessä on voimakkaasti lisääntyvä potilasryhmä, lähitulevaisuudessa tarvitaan käyttöön lisää potilaan omahoitoa tukevia sähköisiä järjestelmiä. Valmistelija Jari Saarinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa valtuuston tietoon yllä olevan selvityksen avopalvelujen hoitajien diabetesosaamisesta. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1254/ /2014 Perusturva- ja terveyslautakunnan osallistuminen Terve-Sos -messuille Lappeenrannassa ja/tai osallistuminen Kuntamarkkinoille THL yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa järjestää Terve-Sos - koulutustapahtuman Lappeenrannassa Koulutustapahtuman aiheena on "Liikkeellä kohti hyviä palveluja". Koulutustapahtumaan ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään mennessä. Yksittäisen henkilön osallistumismaksu on 265 /hlö ja ryhmän (yli 10) osallistumismaksu on 220 /hlö. Kuntamarkkinat on kuntien, valtion ja muun julkisen hallinnon päättäjien vuoden päätapahtuma, joka järjestetään Helsingin Kalliossa sijaitsevassa Kuntatalossa. Tapahtuma järjestetään Valmistelija Terttu Ruotsalainen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta päättää osallistumisestaan Terve-Sos koulutustapahtumaan ja / tai Kuntamarkkinat tapahtumaan. Päätös päätti, että lautakunnan jäsenet voivat halutessaan osallistua Terve-Sos koulutustapahtumaan ja Kuntamarkkinoille.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Tarkastuslautakunta 2 10 12.03.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Tarkastuslautakunta 2 10 12.03.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 10 Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-15:45 Paikka Niiralan Kulma Oy, kokoushuone, Vuorikatu 11 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Asiat

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 19.08.2014 Aika Tiistai 19.08.2014 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Veteraanimaja Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (20) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (20) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (20) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00 19.25 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 10 16.02.2016. 10 Asianro 1186/00.02.03/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 10 16.02.2016. 10 Asianro 1186/00.02.03/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 10 Asianro 1186/00.02.03/2016 Tiedonantoja Pohjois-Savon liiton kirje 25.11.2015, PoSoTe Suositus yhteistyölle siirtymävaiheen aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1186/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1186/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 107 Asianro 1186/00.02.03/2016 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 19.10.2016 ISAVI/2890/ 07.00.01/2016, Korvaus hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksesta

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:50-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätökset: -Itä-Suomen osaamiskeskus ry:n vuosikokousedustaja(17.4.2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2013 Sivu 3. 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2013 Sivu 3. 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2013 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 2 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 3 terveyslautakunnan sihteeristä päättäminen 4 / 4 Liite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta 05.05.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta 05.05.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:55 Paikka Saunakabinetti, kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 Perusturvalautakunta 25.03.2015 AIKA 16:00 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 26.10.2016, klo 08:00-09:37 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

16 Tarkastuslautakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma Kuntatarkastajan tarkastushavainnot tarkastuksesta

16 Tarkastuslautakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma Kuntatarkastajan tarkastushavainnot tarkastuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Aika 01.09.2015, klo 13:00-15:18 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus 15 Talouden

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (14) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-18:20 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat Yhtymähallitus 23.05.2012 41 Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, ruokasali Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 6/2016 78 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.09.2016 klo 16:00-18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Kokousaika 12.3.2013 klo 17.00 18.50. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 12.3.2013 klo 17.00 18.50. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 12.3.2013 25 Kokousaika 12.3.2013 klo 17.00 18.50 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:45 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot