Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Perusturva- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15: Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4 krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Olli-Pekka Ryynänen, puheenjohtaja Tiina Kaartinen, varapuheenjohtaja Risto Asikainen Arja Hiltunen Juha Hujanen Sanna Husso Sylvi Kananen Antti Kivelä Sirpa Miettinen Marjatta Parviainen Veikko Tiihonen Poissa: Sami Räsänen Muut saapuvilla olleet Tapio Tolppanen Markku Tervahauta Terttu Ruotsalainen Jarmo Rautjärvi Mari Annika Antikainen Viinamäki Heimo Jari Saarinen Tarja Hyvärinen Arja Matsi Merja Ylönen Aino Hietakorpi Pekka Savolainen Arja Kekoni kaupunginhallituksen edustaja palvelualuejohtaja, esittelijä henkilöstö- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä sosiaalijohtaja hoivajohtaja mielenterveysjohtaja terveysjohtaja hallintosihteeri talouspäällikkö kotihoidon päällikkö, poistui :n 10 käsittelyn jälkeen palveluohjauspäällikkö, poistui :n 10 käsittelyn jälkeen hankinta-controller, poistui :n 10 käsittelyn jälkeen controller Asiat 6-15

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Allekirjoitukset Olli-Pekka Ryynänen puheenjohtaja Terttu Ruotsalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Arja Hiltunen Juha Hujanen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Terttu Ruotsalainen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 6 15 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :ään, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :än 10 osalta

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Lausunto Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen Lapsiperhepalvelujen toimitilat Mäntykampuksen allianssi- ja palvelusopimus Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta vuonna Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle Valtuustoaloite / kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttaminen diabetesosaajiksi 9 14 Perusturva- ja terveyslautakunnan osallistuminen Terve-Sos - messuille Lappeenrannassa ja/tai osallistuminen Kuntamarkkinoille Tiedonantoja 21 Muutoksenhaku Sivu

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 6 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 7 7 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa jäsenet Arja Hiltunen ja Juha Hujanen. Päätös Valittiin Arja Hiltunen ja Juha Hujanen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 8 8 Asianro 813/10.00/2014 Lausunto Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 Konsernipalvelujen strateginen maankäytön suunnittelu / Juha Romppanen ja Katri Hiltunen ovat kirjeellään pyytäneet lausuntoa Kuopion palveluverkosto 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 selvityksestä mennessä. Selvitys on laadittu yhteistyössä kaupungin eri palvelualueiden kanssa. Rinnan tämän selvityksen laatimisen kanssa oli meneillään Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksen laatiminen vuoteen Työ oli jaettu osiin siten, että ensimmäinen vaihe käsitti ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalvelut sekä sairaalapalvelut. Selvitystyö toteutettiin palvelualueiden ja konserniyhtiöiden rajat ylittävänä poikkihallinnollisena työnä. Molemmat selvitykset on laadittu kaupungin järjestämien palvelujen pitkän tähtäimen tueksi. Työt pohjautuvat toimintaympäristössä tulevina vuosina tapahtuviin muutoksiin molempien selvitysten tavoitteet ovat samansuuntaiset. Selvityksessä tulisi huomioida lisäksi seuraavat meneillään olevat hankkeet: Yleistä Suomessa on vireillä kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka tulee vaikuttamaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteisiin. Palvelurakenneuudistuksen johdosta on kehittävä ja lisättävä sähköisiä palveluita. Lisäksi lähitulevaisuudessa huomioitavia asioita ja kehittämishankkeita ovat esim. lasten ja nuorten sekä aikuisten tuen projekti, jonka tavoitteena on palvelujen uudelleen järjestäminen niin, että palvelujen ulkopuolelle ei jäisi näitä asiakasryhmiä. Harjulan sairaalan kehittäminen on vireillä ja painopistealueena on kuntouttavan hoidon kehittäminen sekä sairaalassa että koko kaupungin hoitoyksiköissä. Myös vastaanottopalveluita ollaan kehittämässä, ja se osaltaan vaikuttaa kaupungin palveluverkostoon. Aikuissosiaalityö ja lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityön tilatarpeen osalta on valmistunut tarveselvitys huhtikuussa Tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi lisääntyneen asiakasmäärän ja sen kautta toimintatapojen muutostarpeiden sekä Konttisen liiketalon tiloissa esiintyvien sisäilmaoireilujen hälyttävän lisääntymisen takia. Perusturvan palvelualueen aikuissosiaalityö ja lapsiperhepalvelut toimivat molemmat Konttisen liiketalossa ns. pääpaikkanaan. Molemmat toiminnat on kuitenkin tällä hetkellä jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi hajasijoittamaan 3-4 erilliseen kiinteistöön, joka vaikuttaa palvelutoiminnan asianmukaiseen järjestämiseen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 8 Valkeisen sairaala on tyhjentynyt tammikuun 2014 puolessa välissä. Yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa on tutkittu Valkeisen sairaalan käyttöönottoa korvaamaan väliaikaisesti Konttisen liiketalon aikuissosiaalityön tilat. Aikuissosiaalityön palvelut siirtyvät väliaikaisesti Valkeisen sairaalan tiloihin maaliskuun 2014 puolella. Pysyvien tilojen ratkaisemiseksi on käynnistetty hankesuunnittelu, joka valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Lapsiperhepalveluiden väliaikaisiksi tiloiksi on tutkittu Kasarmin alueella olevat rakennukset Kasarmi B ja E, jonne toiminnat siirtyvät huhtikuun alkupuolella. Pysyvien tilojen osalta hankesuunnittelu etenee rinnan aikuissosiaalityön hanketyön kanssa. Lisäksi juuri on tehty esitys lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikön väliaikaisesta sijoittumisesta Alava A1 -tiloihin, sekä pysyvien tilojen osalta hankesuunnittelun käynnistämistä Alavanmäelle Alarinne nimiseen kiinteistöön. Muut terveydenhuollon palvelut / Savotalon ja Pääterveysaseman työympäristön kehittäminen Keväällä 2013 valmistui Savotalon ja Pääterveysaseman työympäristön kehittäminen -loppuraportti, jossa tavoitteena mm. on linjauksena, että Pääterveysasema keskitetään hoitopalvelujen käyttöön. Koko kaupungin terveydenhuollon mittakaavassa tilatehokkuutta parantaa neuvolan, perhesuunnittelun, joukkotarkastuksen, tartuntatauti- ja rokotusvastaanoton, ravitsemussuunnittelun ja opiskelijaterveydenhuollon sijoittuminen Savotalon ja Pääterveysaseman yhteyteen, jolloin voidaan luopua ulkopuolisista vuokratiloista. Pääterveysaseman vaiheittainen korjaustyö on käynnistynyt ja sen yhteydessä em. toiminnoille toteutetaan tarvittavat toiminnalliset muutostyöt. Liitteet 1 813/2014 Kaupunkirakenne ja palveluverkosto 2025_ _pien.pdf 2 813/2014 Kuopion Palveluverkosto vuoteen 2025_TIIVISTELMA.pdf Valmistelija Mervi Happonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta antaa Kuopion palveluverkosto 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 selvitykseen yllä olevan lausunnon. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 9 9 Asianro 1262/05.00/2014 Lapsiperhepalvelujen toimitilat Aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalvelujen tilatarpeen osalta on valmistunut tarveselvitys huhtikuussa Tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi lisääntyneen asiakasmäärän ja sen kautta toimintatapojen muutostarpeiden sekä Konttisen liiketalon tiloissa esiintyvien sisäilmaoireilujen hälyttävän lisääntymisen takia. Perusturvan palvelualueen Aikuissosiaalityö ja Lapsiperhepalvelut toimivat molemmat Konttisen liiketalossa ns. pääpaikkanaan. Molemmat toiminnat on kuitenkin tällä hetkellä jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi hajasijoittamaan 3-4 erilliseen kiinteistöön, joka vaikuttaa palvelutoiminnan asianmukaiseen järjestämiseen. Aikuissosiaalityön väliaikaiset tilajärjestelyt Valkeisen sairaalan kiinteistössä on käsitelty perusturvan ja terveyden lautakunnassa Koko toiminta siirtyy em. tiloihin maaliskuun 2014 alkupuolella. Konttisesta siirtyvän Lapsiperhepalvelujen toiminnan osalta on yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa tutkittu Kasarmin alueella E- ja B-rakennuksia. Lapsiperhepalvelujen toimintaa jatkuu edelleen Pyörön sosiaaliasemalla ja lisäksi Alavanmäellä. Konttisella vuokrattavaa tilaa on ollut 790m2 ja ylläpitokustannukset kuukaudessa. Kasarmi E:ssä tilaa on 440m2 ja Kasarmi B:ssä 240m2. Ylläpitokustannukset ovat yhteensä kuukaudessa. Tilojen käyttöönotto edellyttää muutostöitä Kasarmi E-rakennuksessa ja näiden kustannusarvio on Kasarmi B:n muutostyöt ovat hyvin vähäiset. Kaupunginjohtaja on syyskuussa 2013 käynnistänyt päätöksellään varsinaisen hankesuunnittelun aikuissosiaalityön ja lapsiperhepalvelujen pysyvien tilojen ratkaisemiseksi. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Lapsiperhepalvelujen käyttöön otettavat tilat Kasarmin alueella esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija Helena Aronen puh Marketta Kolari puh Mervi Happonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 9 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta päättää merkitä tiedoksi Lapsiperhepalvelujen väliaikaiset tilajärjestelyt. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1227/ /2014 Mäntykampuksen allianssi- ja palvelusopimus Mäntykampuksen hoivapalvelukokonaisuuden kilpailutusta on käsitelty perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa Tuolloin hyväksyttiin kilpailutuksen käynnistäminen. Kilpailutus aloitettiin joulukuussa Ensimmäinen tarjouskilpailu päättyi hankintaprosessin keskeytykseen Uusi kilpailutus käynnistettiin huhtikuussa ja uusi ensimmäisen vaiheen osallistumispyyntö julkaistiin Kilpailutus päättyi Mäntykampuksen alueen palvelutuottajan valintaan Palveluntuottajaksi lukien valittiin Caritas-Säätiö. Palveluntuottajan valinnan jälkeen aloitettiin Caritas-Säätiön kanssa kehitysvaihe allianssiorganisaation rakentamiseksi ja palvelutuotannon järjestämiseksi. Lisäksi kehitysvaiheen aikana aloitettiin palvelutuotannon sisällön sopimuksen ja sekä allianssisopimuksen laatiminen. Allianssi sopimuksessa sovitaan toiminnan yleiset ehdot ja kaupungin sekä palvelutuottajan yhteiset ja omat velvoitteet sopimuskaudelle. Palvelutuotannon sopimus sisältää palvelutuotannon tavoitteet ja sisällöt. Palvelutuotannon sopimus ja allianssisopimus on esityslistan liitteenä. Mäntykampuksen allianssisopimusta kokouksessa esittelee hankintacontroller Pekka Savolainen. Liitteet /2014 Mäntykampuksen allianssisopimus.pdf /2014 Allianssisopimus Kaupallinen malli Liite _ pdf /2014 Kopio Kaupallinen malli Korvattavien kustannusten määritys Liite _.pdf /2014 Palvelusuunnitelma pdf Valmistelija Mari Annika Antikainen puh Pekka Savolainen puh Lari Tiikasalo puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy Mäntykampuksen allianssi- ja palvelusopimuksen.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 10 Päätös Palvelualuejohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: hyväksyy sopimuksen teknisen sisällön ja valtuuttaa allekirjoittamaan sopimuksen edellyttäen, että toiminnoissa jo havaitut puutteet ja laatupoikkeamat korjataan mennessä. Jäsen Risto Asikainen esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksien hankkimista varten ja sopimus hyväksytään vasta sitten kun havaitut puutteet on korjattu. Puheenjohtaja totesi, että Risto Asikaisen esitystä ei kannatettu, jolloin se raukesi. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan muutetun ehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1240/ /2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta vuonna 2013 Valmistelijat: palvelualuejohtaja Markku Tervahauta, hoivajohtaja Mari Antikainen, sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärvi, terveysjohtaja Jari Saarinen, mielenterveysjohtaja Pirjo Saarinen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Terttu Ruotsalainen, controller Pekka Savolainen ja talouspäällikkö Arja Matsi Perusturva- ja terveydenhuoltopalveluiden vuoden 2013 toimintakertomus sisältää palvelualuejohtajan katsauksen ja kertomuksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Perusturvan palvelut Perusturvan palvelualueen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen Alkuperäinen Muutettu talousarvio talousarvio Toteutuma Erotus % Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Talousarvion toimintatuottoja vähennettiin talousarviomuutoksilla vuoden 2013 aikana n. 0,9 milj.euroa, jotka olivat lähinnä aikuissosiaalipalvelujen Kuopiopilotin avustuksia. Toimintatuotot ylittyivät muutetusta talousarviosta 2,5 milj.euroa. Suurin osa ylityksestä koostuu vanhuspalveluiden ateriapalveluiden myynnistä 0,5 milj.euroa, valtion korvaus perustoimeentulotuen kustannuksien palautuksiin saatiin ennakoitua enemmän 0,5 milj.euroa sekä pakolaisten toimeentulotien korvauksia saatiin 0,5 milj.euroa arvioitua enemmän. Hankkeitten tuloutuksia saatiin n 0,3 milj.euroa ennakoitua enemmän. Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla n. 8,7 milj.euroa. Suurimmat muutokset olivat vammais- ja kehitysvammapalvelujen asumispalvelut 3,9 milj.euroa, lastensuojelun ostopalvelut 2,2 milj.euroa. Toimeentulotuen avustuksia lisättiin 1,8 milj.euroa ja Kelan työmarkkinatuen kuntaosuutta 1,9 milj.euroa.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 11 Toimintakulut perusturvan palvelualueella ylittyivät lisätalousarviosta 2,3 milj.euroa. Suurimmat talousarvioylitykset olivat vammais- ja kehitysvammaisten asiakaspalveluiden ostoissa 1,5 milj.euroa, vammaisten kuljetuksista 0,5 milj.euroa, lastensuojelun ostopalveluista 0,5 milj.euroa. Lomapalkkavelan jaksotusta kirjautui 0,4 milj.euroa enemmän mitä oli ennakoitu. Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon palvelualueen vuoden 2013 talousarvion toteutuminen Alkuperäinen Muutettu talousarvio talousarvio Toteutuma Erotus % Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,1 Talousarvion toimintatuottoja vähennettiin talousarviomuutoksilla vuoden 2013 aikana 1,1 milj.euroa, jotka olivat lähinnä asiakasmaksutuottoja. Maksutuottojen vähennyksiä oli mm. suun terveydenhuollon ja sairaalan (osastohoidon paikkojen vähentämisen takia) asiakasmaksuissa sekä avohoidon ja sairaalan myyntituottoja vähennettiin, sillä Siilisetin aikaisia yhteistoimintakorvauksia muilta kunnilta ei enää syntynyt. Loppuvuodesta asiakasmaksujen osuus väheni huomattavasti, sillä kolmen käyntikerran jälkeen on ilmaiset lääkärikäynnit avohoidossa. Muutetun talousarvion toimintatuotot ylittyivät 0,06 milj.euroa. Loppuvuoden aikana muiden kuntalaisten terveydenhuollon palvelujen käyttö lisääntyi sekä laskutus vakuutusyhtiöiltä lisääntyi. Toimintakuluja lisättiin talousarviomuutoksilla 9,7 milj.euroa, josta erikoissairaanhoidon ostopalvelujen osuus oli 7,2 milj.euroa. Avohoidon toimintakuluja lisättiin 2,2 milj.euroa, hoitotarvikkeita 0,5 milj.euroa, päivystys- ja laboratoriopalvelut sekä Servican ostopalveluja 2,5 milj. Sairaalapalveluihin lisättiin 0,8 milj.euroa, joka oli lähinnä Servican palvelujen ostoja. Mielenterveyspalvelujen henkilöstökuluja ja ostopalveluja vähennettiin 0,5 milj. euroa. Toimintakulut terveydenhuollon palvelualueella ylittyivät lisätalousarviosta 0,3 milj.euroa. Suurin talousarvioylitys oli erikoissairaanhoito 1,5 milj.euroa. Muu terveydenhuolto alittui 1,2 milj.euroa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talousarvion mukainen Kuopion kaupungin maksuosuus vuodelle 2013 oli 130,5 milj.euroa, joka sisälsi myös Kuopion psykiatrisen keskuksen maksuosuuden 3,4 milj.euroa. Vuoden 2013 lopullinen Kuopion kaupungin maksuosuus oli 138,2 M. Siirtoviivemaksujen määrä kasvoi 41,8 % edellisvuoteen verrattuna. Hoitopäivät vähenivät 1,9 % ja poliklinikkakäynnit lisääntyivät 5,6 % edellisvuodesta. Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto sekä Maaningan perusturva ja perusterveydenhuolto Talousarvio Toteutuma Erotus % Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate Tuusniemen kunnalle palautettiin n. 0,300 milj.euroa perusterveydenhuollon palveluja.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 11 Henkilöstökustannukset oli budjetoitu isommaksi kuin mitä todellinen toteutuma oli. Hoitopalvelujen myynti kuopiolaisille asiakkaille toteutui ennakoitua enemmän. Maaningan kunnalle palautettiin n. 0,950 milj. euroa alkuperäisestä talousarvion maksuosuudesta. Palvelujen ostot ja tarvikkeet oli budjetoitu toteutumaa isommaksi. Kuopio osti Maaningan hoitoyksiköistä hoitopäiviä, joita ei oltu budjetoitu toimintatuloihin. Perusturvan ja terveydenhuollon toimintakertomus ja sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2013 jaetaan esityslistan liitteenä. Liitteet / 2014 toimintakertomus.pdf Valmistelija Pirjo Saarinen puh Jari Saarinen puh Jarmo Rautjärvi puh Mari Annika Antikainen puh Arja Matsi puh Terttu Ruotsalainen Markku Tervahauta puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta Toimintakertomus annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2013 tilinpäätösohjeiden mukaisena selvityksenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä niistä poikkeamisten syistä. Toimintakertomus sisältää myös kummankin palvelualueen arviointiselonteon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta vuonna Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

15 2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1157/ /2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2014 Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 6 :n mukaan kaupungin toiminnot on järjestettävä ja toimintaa on johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Toimielimet ja johtavat viranhaltijat vastaavat toiminnan sisäisestä valvonnasta kaupunginhallisuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen: Sisäinen valvonta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Uusi ohje on tullut voimaan Kuopion kaupungin konsernipalvelu on vuoden 2013 tilinpäätösohjeissaan antanut sisäisen valvonnan selonteosta 2013 ja suunnitelmasta vuodelle 2014 ohjeistuksen. Valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi on kullakin toimialalla laadittava vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelma, jonka perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunta. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvonnan painopistealueet ko. vuodelle. Suunnitelman toteuttamisesta ja valvontahavainnoista toimialat raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion/käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Kaupunginhallitus arvioi vuosittain toimintakertomuksen osana riskienhallinnan, konsernivalvonnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta ja kehitystarpeita kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallituksen selonteon valmistelemiseksi toimialan tulee laatia vastaava oman toimialan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita koskeva arviointiselonteko. Esityslistan liitteenä on ehdotus perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelmaksi 2014 ja sisäisen valvonnan seuranta ja arviointilomake. Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointitiedot raportoidaan lomakkeella, jolloin valvonta yhtenäistyy ja valvonta dokumentoidaan. Liitteet /2014Suunnitelma sisäisen valvonnan selonteosta vuodelle 2014.pdf /2014 Sisäisen valvonnan seuranta ja arviointi 2014_doc.pdf Valmistelija Arja Kekoni puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

16 2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 12 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2014 ja sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeen esityksen mukaisesti. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 8097/ /2013 Valtuustoaloite / kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttaminen diabetesosaajiksi Pirjo Eskelinen jätti itsensä kymmenen muun valtuutetun päivätyn seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen: Kuopion kaupungin terveyskeskuksen avopuolen sairaanhoitajien kouluttamisesta diabetesosaajiksi Perustelut diabetesosaajien tarpeellisuudesta lääkärien vastaanotolla: Avopuolen sairaanhoitaja, joka on tehnyt oman työnsä ohella diabetestyötä, jää eläkkeelle ensi vuonna. Hän vie tietonsa, taitonsa ja osaamisensa diabeteksesta mukanaan, jos hiljaista tietoa ei hyödynnetä esim. talon sisäisellä koulutuksella osaksi toisien sairaanhoitajien osaamista. Lääkärien vastaanoton sairaanhoitajien tieto-taito ja osaaminen diabeteksesta vahvistuu. Mm. he osaavat koordinoida diabeteksen hoitoa, koulutusta ja laatuseurantaa terveyskeskuksessa. He tunnistavat ja ymmärtävät diabetekseen sairastumiseen vaikuttavia ja sairauden aiheuttamia fysiologisia muutoksia ihmisessä, sekä mistä ennaltaehkäisevä toiminta koostuu. Hallitsevat ja toteuttavat diabetespotilaan lääkehoidon turvallisesti osana diabetespotilaan kokonaishoitoa. Ammatillisella täydennyskoulutuksella varmistetaan, että kaikki terveydenhuollon toimijat hallitsevat diabeteksen nykyaikaisen hoidon ja huomioivat lisäsairauksien vaaran. 1. Diabetes on pitkäaikaissairaus, joka vaatii päivittäistä oma hoitoa. 2. Suomessa on noin tyypin 1 diabeetikkoa - Insuliinihoitoisten määrä lisääntyy koko ajan. 3. Tyypin 2 diabeetikoita tiedetään olevan noin , lisäksi arvellaan olevan ainakin tietämättään diabetesta sairastavaa. Tyypin II diabetes on ehkäistävissä. 4. Tyypin 2 diabetesta edeltää usein ns. metabolinen oireyhtymä, jonka taustalla on sekä perimä että elämäntavat mm. ylipaino ja liikunnan puute. Metaboliseen oireyhtymään kuuluu sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden lisäksi keskivartalolihavuus, poikkeavat veren rasva-arvot ja kohonnut verenpaine sekä häiriöt veren hyytymisessä - eli lisääntynyt vaara sairastua valtimotauteihin; sepelvaltimotauti, aivohalvaus, jalkojen verenkiertohäiriöt. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet ovat osa perusterveydenhuollon pysyvää tehtävää. 5. Yhteiskunnan varojen säästäminen (kustannustehokas hoito) kun perusterveydenhuolto hoitaa tehokkaasti osan diabetesta sairastavia potilaitaan. Diabetes vaikuttaa siihen sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaatuun ja aiheuttaa suuria kustannuksia terveydenhuollolle. Vuonna 2010 diabeteksen hoitokulut olivat arviolta 287 miljardia euroa eli noin 12 % kaikista maailman terveydenhuollon menoista. Kulujen on arvioitu nousevan 372 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. 6. On ymmärrettävä kansansairauksien hyvä ennaltaehkäisy ja pitkäaikaissairauden aiheuttamat monet ongelmat kuten mm. lisäsairaudet ja että ne nosta-

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 13 vat hoidon kustannuksia sekä saada tietoa ja ohjausta diabeteksesta ja sen ehkäisystä, korkeassa sairastumisriskissä olevien henkilöiden tunnistamisen hyödyistä; siitä, miten diabetesta voidaan hoitaa tehokkaasti sekä siitä, mistä ja miten ohjausta ja hoitoa on mahdollista saada ja vaikuttaa yksilönä ja yhteisöllisesti terveydenhuollon palvelujen tarjoajiin ja päättäjiin diabeteksen hoidon ja palveluiden parantamiseksi. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet ovat osa perusterveydenhuollon pysyvää tehtävää. 7. Diabetesta sairastavan vastuulla on toteuttaa sovittua hoitoa ja hoitosuunnitelmaa, omaksua, toteuttaa ja seurata terveellisiä elintapoja osana omahoitoa. Omahoidon mahdollistamiseksi jokaiselle diabeetikolle taataan yksilöllinen ja jatkuva hoidonohjaus. 8. Diabetes on kasvava kansanterveysongelma. 9. Diabeteksen lisääntyminen on maailmanlaajuinen haaste. YK:n päätöslauselman kannanotossa 61/225 todetaan: "Diabetes on pitkäaikainen, elämänlaatua heikentävä ja kallis sairaus, ja siihen liittyy /johon voi liittyä vakavia komplikaatioita. Diabeteksen lisääntyminen aiheuttaa vakavia riskejä perheille, jäsenmaille ja koko maailmalle, ja se luo suuria haasteita kansainvälisesti sovituille kehitystavoitteille, mukaan lukien YK:n vuosituhannen huippukokouksessaan virallisesti asettamat kahdeksan kehitystavoitetta." Lähteet: Diabetesliitto, Diabetes tietoiskupäivä , valtuustoaloite perustuu vuoropuheluun sairaanhoitajien kanssa. Terveysjohtaja Jari Saarinen ja ylihoitaja Päivi Tikkanen ovat laatineet seuraavan selvityksen valtuustoaloitteeseen: Vastaanottopalveluissa omahoitaja on avainasemassa tunnettujen riskitekijöiden varhaisessa havaitsemisessa ja itsehoitoon motivoinnissa sekä hoitajan tuella omahoidon aloittamisessa. Kaikki omahoitajat hallitsevat keskeisimmät kansanterveyssairaudet ja sen ohella meillä on kliinisesti erikoistuneita vastuuhoitajia kuten mm. valtimotauti-/diabetes/-sydänhoitajia. Muita hoitajien vastuualueita ovat ensiapu, mielenterveys, haavahoito, hygienia ja opiskelijaohjaus. Kliinisesti erikoistuneet hoitajat ovat kouluttautuneet ja ylläpitävät jatkuvasti vastuualueen osaamistaan. Kliinisesti erikoistunut hoitaja kouluttaa muuta henkilökuntaa ja muut omahoitajat voivat konsultoida häntä tarvitessaan enemmän tietoa. Kliinisesti erikoistuneita diabeteshoitajia Kuopion kaupungilla on yksi Harjulan diabetespoliklinikalla ja kaksi vastaanottopalveluissa. Vastaanotolla diabeteshoitaja tekee diabetestyötä omahoitajantyön ohella pääsääntöisesti tiistai iltapäivisin klo Diabetespotilaiden insuliinihoito tulisi aloittaa hoitokäytännön mukaan omalääkärin vastaanotolla, jonka vuoksi kaikki sairaanhoitajat ohjaavat insuliinihoitojen aloituksia, eikä potilaita ohjata edelleen Harjulan diabetespoliklinikalle. Vastaanoton diabeteshoitaja joko toteuttaa insuliinihoidon aloituksen jos potilaan omahoitaja on lähi-/perushoitaja tai tukee sairaanhoitajaa jos hoitaja on kokematon tai ei ole vielä saanut asianmukaista koulutusta. Lisäksi diabeteshoitaja järjestää kolme kertaa vuodessa olevan diabetestietopäivän, joita on toteutettu vuodesta 2007, jatkuvasti nuoremmalle kuulijakunnalle. Uudessa tiimityön mallissa, tavoitteenamme on lisätä omahoitajien omien potilasvastaanottojen toteutumista, joka mahdollistaa enemmän hoitoa ja ohjausta vaativien potilaiden, esim. diabetespotilaiden, keskittämisen yhdelle tiimille. Keskittäminen edistää tiimin oppimista ja jatkuvuutta potilaiden ohja-

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) 13 uksessa. Hoitajavastaanotoilla potilaita tuetaan itse- ja omahoitoon hyödyntämällä olemassa olevia mittareita ja sähköisiä välineitä kuten painonhallinnan VerkkoPuntaria. Yhteenvetona voidaan sanoa, että diabetes-osaamista on kaikilla omahoitajilla ja varsinaisia kliinisesti erikoistuneita diabeteshoitajia on kaksi. Lisäksi vuoden 2014 alussa vastaanoton omahoitajaksi on siirtynyt sydänhoitajan koulutuksen suorittanut sairaanhoitaja, joka edistää myös diabeteksen ja siihen liittyvien liitännäissairauksien hoitoa. Koska kyseessä on voimakkaasti lisääntyvä potilasryhmä, lähitulevaisuudessa tarvitaan käyttöön lisää potilaan omahoitoa tukevia sähköisiä järjestelmiä. Valmistelija Jari Saarinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa valtuuston tietoon yllä olevan selvityksen avopalvelujen hoitajien diabetesosaamisesta. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (24) Asianro 1254/ /2014 Perusturva- ja terveyslautakunnan osallistuminen Terve-Sos -messuille Lappeenrannassa ja/tai osallistuminen Kuntamarkkinoille THL yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa järjestää Terve-Sos - koulutustapahtuman Lappeenrannassa Koulutustapahtuman aiheena on "Liikkeellä kohti hyviä palveluja". Koulutustapahtumaan ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään mennessä. Yksittäisen henkilön osallistumismaksu on 265 /hlö ja ryhmän (yli 10) osallistumismaksu on 220 /hlö. Kuntamarkkinat on kuntien, valtion ja muun julkisen hallinnon päättäjien vuoden päätapahtuma, joka järjestetään Helsingin Kalliossa sijaitsevassa Kuntatalossa. Tapahtuma järjestetään Valmistelija Terttu Ruotsalainen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta päättää osallistumisestaan Terve-Sos koulutustapahtumaan ja / tai Kuntamarkkinat tapahtumaan. Päätös päätti, että lautakunnan jäsenet voivat halutessaan osallistua Terve-Sos koulutustapahtumaan ja Kuntamarkkinoille.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014 KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025 Luonnos 3.2.2014 Sisällys 1. Johdanto ja työn tavoitteet... 3 2. Kuopion palveluverkoston haasteet ja

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot