hri tasoislen tehtävien ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden olemassaolo on

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hri tasoislen tehtävien ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden olemassaolo on"

Transkriptio

1 Karjalan Apu ry Avustushakemus y-tunnus Mutalantie 19 Joensuu Joensuu Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus PL Joensuu Asia: Toiminta-avustuksen hakerninen 2014 Karjalan Apu ry hakee Joensuun kaupungilta (kahdentoistatuhannen) euron toimintaavustusta vuodelle Perusteet avustuksen hakemiselle: Yleistä: Karjalan Apu ry. on sitoutumaton kansalaisjärjestö. jonka toiminnan tarkoituksena on humanitaarisen avun toimittaminen Venäjän Karjalan sosiaali ja terveysalan laitoksiin ja kuntien sosiaalikeskuksiin. Lisäksi yhdislys työllistää syrjäytyrnisvaa-rassa olevia pitkäaikaistyöttöni iä. Työllistetyistä nion puolet on ollut maahanmuuttaj ia. Myös paikallista avustustoimmtaa Joensuussa on tehty. Yhdistys kieltättää käytöstä poi stettua tavaraa uusiokäyttöön. Yhteistyökumppaneita keräyksil le on ympäri maata. Karj alan Apua pidetään luotettavana ja sitoutumattomana toimij ana. Myös yhteydet Karjalan Tasavallan toimi joihin ovat hyvät. Tästä johtuen vientilupia on helppo saada Moskovan hurnanitaarisen avun komitealta nimetyn tavaraerän toim ittamiseen. Luvat haetaan yhteistyössä avun vastaanottajan kanssa. Myös tälle vuodelle on nyt loppukeväällä saatu vientiluvat ja Pitkärannan sekä Lahdenpohjan sairaaloiden toimitukset ovat ensimmäisinä odottamassa toteutustaan. Tavarat toimitetaan yhdistyksen isolla kuorma autolla, joka kuljettaa myös tavarat keräyksistä jatkokäsittelyyn Joensuuhun. Kierrätystoirninta on tarjonnut vastuullisia tehtäviä tänäkin vuonna palkkatuella työllistetyille ja mielekkään työpaikan kuntouttavassa työtoiminnassa oleville. Yhdistyksessä on ui lekirjoituspäivänä töissä kuusi palkkatuella palkattua sekä kahdeksan kuntouttavassa työtoirninnassa olevaa. Lisäksi työkokeilussa ja työharjoittelussa eri oppilaitoksista on ollut useita henkilöitä. Kolme henkilöä on palkattu täysin yhdistyksen uni i n varoin; toiminnanjohtaja, lyönohjaaja ja kirpputorin vastaava hoitaja. hri tasoislen tehtävien ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden olemassaolo on mahdollistanut lisää vastuullisempia tehtäviä myös nuoremmille palkkatuella ivöllistettäville. Kuntouttavan tvötoiminnan kautta Karjalan Avusta on tullut merkittävä yhteistyökurnppani myös Joensuun kaupungin Lyöliistämisvksikölle. Varsinaisena toimipisteenä on.loensuun kaupungilta uokrattu Teppolan kartano Muialantie 1 9. Kirpputori toimii leol lisuuskadulla. 1 isäksi on v uokraiiu varastoti iai 1 iperislii Siikusalmi yhd i sty k se 1 tii.

2 Yhdistyksen talous Palkkojen ja Karjalan Avun käytössä olevien toimitilojen lisäksi rahti (tavaroiden kuljetus Suomessa ja Joensuusta Venäjälle) on merkittävä kustannuserä. Omaa rahoitusta Karjalan Apu saa kirpputoritoiminnan tuotoista. Myös talkoita myyjäisten muodossa tehdiän. Vuosi 2013 oli, kuten tilinpäätöksestämrne ilmenee, vaikea. Toimiirnan jatkuvuuden turvaamiseksi on kustannuksia kuluvana vuonna leikattu huomattavasti. Kirpputoritoiminnassa vahvasti lisääntynyt kaupallinen kilpailuja samanaikaisesti Venäjän rupian arvon heikentyminen ovat vaikeuttaneet ornarahoituksemme hankintaa kun merkittävä osa kirpputorin asiakkaistakin on venäläistaustaista. Ensimmäisen vuosineljänneksemme välitilinpäätös osoitti 3662,09 euron alijäämää. Karjalan Apu ry:n hallitus toivoo, ettei toiminnan rahoituksen puuttumisen vuoksi joudu lopettamaan vakiintunutta, laajasti tunnettua ja rajat ylittävää luottamusta nauttivaa toimintaa. Myös yhteistyökumppanimme tavaroiden kerääj mä luottavat toiminnan j atkuvuuteen mm. Lions-li iton Tampeeeri osasto on saanut 1-lelsingin tapaan hankittua sijoituspaikari keräyskontille, jonka toiminta alkaa syksyllä. Tämä on osaltaan lisäärnässä työtehtäviä myös kuntouttavaan tvötoirnintaan. Monissa kunnissa kuntouttavassa tvötoiminnassa maksetaan työnantajalle kustakin työntek ijästä päiväkohtainen tuki. esimerkiksi Varkaudessa 12 euroa/päivä/työntekija Joensuussa tätä tukimuotoa ei ole. Vakiintuneet lahjoittajat eri puolella Suomea ja Venäjän Karjala sosiaali- ja terveysalojen laitokset odottavat, että Karjalan Avulla olisi jatkossakin edellytykset toiminnan jatkamiseen. Myönteinen päätös auttaa asiassa ratkaisevasti. Joensuussa Karjalan Apu ry 4i/Ø7 Matti Puhakka puheenjohtaja Paiikki yhieys: IHAN FI X6 460() Liitteet: tilinpäätös 2013, toimintakertornus älitilinpäätös

3 Karjalan Apu ry Toimintakertomus vuodelta 2013 y-tunnus: Rekisterinro: Yleistä Vuosi 2013 oli KarjalanApu ry:n viidestoistatoimintavuosi. Yhdistys on perustettu ja se merkittiin yhdistysrekisteriin Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Toiminnan tarkoituksena on humanitaarisen avun toimittaminen Venajan Karjalaan sekä pitkäaikaistyöttömien työllistäminen yhdistyksen palveluksessa. Työllistettävistä yli puolet on ollut maahanmuuttajia. Keräysten myötä kierrätyksen ja uusiokäytön kehittäminen on ollut tavoitteena. Karjalan Apu ry järjestää monipuolista ja mielekästä toimintaa sekä työntekijöille että talkooväelle kirpputoritoiminnan kautta. Samalla siinä luodaan myös vanhasta uutta mm. ompelu-ja kudontamenetelmin pienentäen näin kaatopaikalle menevän hyvän tavaran määrää. Hallinto Vuosikokous pidettiin Teppolan kartanossa, Mutalantie 19, Kokouskutsut lähetettiin jäsenille kirjeenä jossa kokousmateriaali oli mukana. Kokoukseen osallistui 11 yhdistyksen jäsentä ja kolme muuta henkilöä. Yhdistyksessä oli 20 jäsenmaksun maksanutta henkilöjäsentä ja kolme yhteisöjäsentä. Hallitukseen kuuluivat: Matti Puhakka puheenjohtaja, Juha Keronen varapuheenjohtaja, Raimo Laurila, Simo Mustonen, Jukka Kortelainen, Seija Boehm, varajäseninä Pentti Jormanainen, Leena Käyhkö ja Pirjo Rämänen. Sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Lea Ylitalo, vuoden viimeisessä kokouksessa Veijo Saarelainen. Kokouksiin osallistui myös ohjaaja Elena Panov. Taloudenhoitajana/palkanlaskijana toimi Veijo Saarelainen osallistuen kokouksiin antaen tilannekatsauksia taloudesta. Hallitus kokoontui kahdeksan (8) kertaa. Toimitilat Yhdistyksellä on ollut käytössään vuokratut toimitilat. Varsinainen toiminta on tapahtunut Joensuun kaupungin omistamassa ns. Teppolan kartanossa osoitteessa Mutalantie 19. Siellä on on tavaroiden vastaanotto, lajittelu ja välivarasto. Kirpputori toimii Teollisuuskatu 4:ssä (auki päivittäin: arkisin klo 10-18, la klo 10-15, su 12-16). Lisäksi kylmää varastotilaa on ollut vuokrattuna Siikasalmi-yhdistykseltä Liperistä. Henkilökunta Yhdistyksellä on ollut palkattuna toiminnanjohtaja täysipäiväisenä. Tehtävää hoitanut Lea Ylitalo jäi pois yhdistyksen toiminnasta käyttäen kertyneet lomaoikeutensa loppuvuoden vapaapäiviin. Lea Ylitalon työsuhde Karjalan Apuun alkoi kestäen näin 14 vuotta 3 kuukautta. Joulukuun ajan toiminnanjohtajan tehtäviä on hoitanut taloudenhoitaja Veijo Saarelainen osa-aikaisesti. Toiminnanjohtajan lisäksi täysiaikaisina ovat toimineet työnohjaaja Elena Panov ja kirpputorin vastaava myyjä Lidia Bulavtseva-Sarkkinen. Työnohjaajan tehtäviin on kuulunut myös yhteydenpito humanitaarisen avun vientikohteisiin ja venäjänkielisten asiapapereiden laadinta. Työssä on lisäksi ollut ohjattavia työelämävalmennuksessa/työharjoittelussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa 17 henkilöä sekä palkkatuella viisi henkilö, joista yksi 32h/vko muut puolipäivätoimisesti. Henkilökuntaa on auttanut talkooväki tapahtumissa. Hyvin merkittävän panoksen on tehnyt autonkuljettajana toiminut Raimo Laurila, jolle on maksettu matka-ajoilta päivärahaa kustannuskorvauksena. Työterveyshuollon suunnitelma henkilökunnalle uusittiin vuoden päättyessä useaksi vuodeksi eteenpäin Joensuun Työterveyden kanssa.. Avustustoiminta Yhdistyksen omistuksessa on ollut kuorma-auto Scania sekä peräkärry, jota on käytetty lähinnä vientiin soveltumattomien tavaroiden kuljettamiseen kaatopaikalle. Humanitaarista apua on viety rekka-autolla seuraaviin paikkoihin: Suojärvi-Sosiaali palvelukeskus (30.1. kalusteita ja vaatteita 5160kg), Petroskoin Sosiaali- ja kuntoutuskeskus Nadezda (21.2. vaatteita, liinavaatteita 4500kg, 8.10 vaatteita ja jalkineita 3510kg ja kg), Karhumäen psykiatrinen laitos (19.3. kalusteita ja vaatteita 4550kg), Vitelin Vanhusten palvelutalo (21.3. kalusteita ja vaatteita 3870 kg), Matrosan mielisairaala (vaatteita, jalkineita, liinavaatteita 65.

4 3420 kg, vaatteita ja jalkineita 3500kg ja vaatteita, jalkineita ja liinavaatteita 3725kg), Kontupohjan Psykoneurologinen laitos Cheremushki (7.8. kalusteita, liinavaatteita, jalkineita 3700 kg). Yhteensä apua vietiin vuoden aika kg. Kaikkeen vientiin on haettu ja saatu Moskovasta kirjallinen vientilupa. Paikallisten lahjoittajien ohella tavaraa on haettu Tampereelta, Helsingistä ja ICC:ltä, Vaajakoskelta, Varkaudesta, Vermosta. Yhteistyötahoja ovat Helsingissä ja Tampereella Lions-klubit, Vaajakoskella Venäjäseura. Lions Club, Ladytja -Leot ovat järjestäneet tavara- ja vaatekeräyksiä monilla paikkakunnilla, erityisesti Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä on ollut erillinen kontti, johon Karjalan Avulle on voinut toimittaa avustustavaraa. Vastaavaa konttia on vuoden päättyessä suunniteltu sijoitettavaksi myös Tampereelle. Joensuun lähiympäristöstä on tuotu kierrätystavaraa lajiteltavaksi suoraan Teppolan kartanoon. Jätteenkäsittelymaksut ovat edelleen olleet suuria, kun merkittäviä määriä luovutetuista tavaroista on todettu avustustoimintaan sopimattomiksi.. Tavaroiden noudot eri puolelta Suomea ja kuljetukset Venäjälle on hoitanut ns. vakituinen vapaaehtoinen (Raimo Laurila). Lisäksi tavaroita Venäjälle on vienyt Kizin kuljetusyhtiö sekä pieninä erinä yksittäiset vierailijat laitoksista. Talous ja hanketoiminta Yhdistyksen talouteen ja toimintaan on vaikuttanut edelleen suuresti, ettei yhdistys ole saanut avustusta täysiin palkkakustannuksiin ELY-keskukselta, joka on ohjannut tuen työllistämishankkeisiin. Palkkatuen turvin on palkattu vuoden aikana viisi henkilöä. Tuki on ollut noin puolet palkkakustannuksista. Joensuun kaupunki hallituksen päätöksellä myönsi loppuvuonna yhdistykselle kymmenentuhannen euron avustuksen, minkä turvin saatiin toiminta turvattiin loppuvuodeksi. Tilinpäätöksen alijäämä on kuitenkin niin suuri, että ennen vuotta 2011 kertynyt ylijäämä on vuoden päättyessä huvennut pieneksi. Puhas oy:ltä saatiin jätemaksuihin helpotusta kohdeavustuksen myötä. Kirpputorille on ollut käytössä edellisenä vuonna hankittu maksupäätesopimus. Pankkikorttiostosten osuus maksusuorituksista on ollut edellisvuoden luokkaa. Myyntiä on vähentänyt uuden kirpputorin, Mammuttikirppiksen, tuoma lisäkilpailu. Venäläisen ostajakunnan merkitys kirpputorilla on ollut suuri, myös tuotteiden laatu ja kaupan siisteys on saanut kiitosta. Tilauspiirakoiden paisto Teppolan kartanossa oli hyvä lisätuotto. Kysyntää oli jopa enemmän kuin vapaaehtoisvoimin jaksettiin ja pystyttiin tekemään. Piirakanvalmistus jatkui myös joulukuussa. Tapahtumat Perinteinen Jarmanka järjestettiin Teppolan kartanon pihapiirissä. Esiintymässä olivat Sortavalan Helylästä lapsi- ja nuorisoryhmä Peppi, lasten tyanssiryhmä Serdovol Sortavalasta, lasten lauluryhmä Vereja ja kansanlauluryhmä Sortavalasta ja Pertti Ruotsalainen Mikkelistä. Tervehdyksen esittivät Sortavalan varakaupunginjohtaja Elisaveta Tkacheva ja Värtsilän kunnanjohtaja Inga Nevolina, Joensuun kaupunginsihteeri Jari Horttanainen, ortodoksisen seurakunnan rovasti livo Suvanto ja Karjalan Apu ry:n pj. Matti Puhakka. Ohjelmassa oli myös ongintaa lapsille ja kirpputoritoimintaa myyntipaikoin pihalla. Jarmanka sai jälkeenpäin runsaasti kiitoksia mukavana ja hyvätasoisena tapahtumana, Joensuun kaupunki ja PKO tukivat tapahtumaa. Kävijöitä päivän aikana oli yli 250. Lisäksi Karjalan Apu oli useaa tapahtumaa tukemassa joko tiedottajana tai harjoitustilaa käyttöön luovuttamalla. Mm maahanmuuttajaryhmien toteuttama Jääkuningatar joulunäytelmä Rantakylän auditoriossa oli tällainen tapahtuma. Jääkuningattaressa nähty videokohtaus kuvattiin myös Teppolan kartanolla. Vierailut ja kutsut Edellisvuodelta siirretty joulumatka Venajän Karjalaan toteutettiin Vierailukohteita oli seitsemän:helylän vanhainkoti, Sortavalan sosiaalipalvelukeskus, Karhumäen kehitysvammalaitos, Kontupohjan kehitysvammaisten miesten palvelutalo, Sosiaali- ja terveysministeriö, Petroskoin vanhainkoti, Vitelen vanhainkoti 2

5 3 Pitkin vuotta on yhteistoimintakumppaneita rajan takaa paiväseltaan vieraillut Karjalan Avussa. Lea Ylitalon läksiäistilaisuus järjestettiin Teppolan kartanolla Erillistä henkilökunnan ja työntekijöiden yhteistä pikkujoulua ei järjestetty, yhteinen joulupuuro syötiin joulun alla.

6 10000,00 OO,.3//;, / //7 / YO ] Karjalan Apu ry Tuloslaskelma Y-tunnus VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Muut varsinaisen toiminnan tuotot 981, ,00 981, Kulut Palkat , ,09 Palkkatuet 22098, ,52 Muutkulut , Poistot -2489, , VARAINHANKINTA luotot , Kulut , , , TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , RAHOITUS Tuotot 5, Kulut -45,96-384,28-40, KULUJÄÄMÄ , YLEISAVUSTUKSET Joensuun kaupunki , TILIKAUDEN TULOS ,38-715,23 Tilikauden alijäämä , %,&.s o h -44-.,i / t/s / z 441 7,i

7 8974, ,26 Y-tunnus Koneet ja kalusto 7 467, Aineelliset Ennakkomaksut ,26 Pysyvät vastaavat Aneettomat VASTAAVAA Karjalan Apu ry TASE Taseen loppusumma , , , ,28 Muut yhytaikaiset velat 67,00 Lainat rahoituslaitoksilta (Optia) 0, ,54 Siirtovelat 6 286, Ostovelat 42, Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA 12406, Tilikauden ali-/ylijaamä , Edellisten tilikausien ylijaamä , Edellisten tilikausien alijaama , OMA PÄÄOMA VASTATTAVAA Taseen loppusumma , ,31 Rahat ja pankkisaamiset 6291, , , Siirtosaamiset 2 726, Myyntisaamiset 811,00 0,00 Vaihtuvat vastaavat

8 talousvert Karjalan Apu Talousvertailu ( ) Varsinainen toiminta Tuotot 200,00 0,00 Kulut Palkat 22380, , , myynnin tuet -4142, , ,76 palkat VH:ssa Yhteensä 18237, , ,69 Muut 11064, , ,04 Kulujäämä , , ,73 Varainhankinta Tuotot 30822, , ,19 Kulut 5380, , ,39 yhteensä 25441, , ,80 Kulujäämä -3661, , ,93 Ei poistoja missään 2014 lomappalkkavastuun laskelmaa ei ole tarkistettu, mutta likimain vuodenvaihteen tilanteessa sarakkeessa Pcr,tdr Sivu 1

EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015

EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015 EMMAUS HELSINKI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2014 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2015 Emmaus Helsinki ry on perustettu vuonna 1966. Se on työyhteisö, joka kutsuu kaikenlaisia ihmisiä osattomia ja

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN Kutsu Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN keskiviikkona 24.4.2013 klo 17.00 Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon, Lönnrotinkatu 5 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KURSSI-ILTA nro 5 Torstaina 18.4.2013 klo 17.00 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry Esbo Mentalhälsoförening EMF rf Pappilantie 7 277 Espoo p. (9) 859 257 espoonmielenterveys@emy.fi www.emy.fi TOIMINTAKERTOMUS 214 Et tarvitse lähetettä tai diagnoosia

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus 1593266-0

Vuosikertomus 2009. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus 1593266-0 Vuosikertomus 2009 Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus 1593266-0 Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Suomen 4H-järjestö... 3 1.2 Lahden 4H-yhdistys ry... 3 2 Ostopalvelusopimukset...

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Asukaspalvelu, -demokratia ja -toiminta 4 Vuosikorjaukset, siivous ja kiinteistönhoito 5 Rakennuttaminen 5 Hallinto-osaston

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot