KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013"

Transkriptio

1 KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli monella tapaa muutoksen vuosi Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnassa. Toimitila-asioiden painotus kunnallisessa päätöksenteossa otti suuren harppauksen eteenpäin, kun Espoon kaupunginhallituksen alainen Tila- ja asuntojaosto aloitti toimintansa alkuvuodesta. Jaoston perustaminen kuvastaa selvästi sitä, kuinka tärkeinä toimitiloihin liittyvät asiat arvioidaan päättäjien keskuudessa. Tilakeskuksessa on toimintavuonna myös laadittu Espoo-tarinasta Tilakeskusta koskeva strategia. Tilakeskuksen tarinan myötä toimintamme keskeisiä painopistealueita on muokattu ja toiminnan järjestämistä on mietitty uudestaan sekä toimintaa alettu mittaroida konkreettisten hyötyjen todentamiseksi. Vuonna 2013 jatkoimme kaupungin toimitilojen omistaja ja tilaajatehtävistä vastaavana yksikkönä. Saavutimme meille asetetut taloudelliset ja palvelutavoitteet. Tila ja asuntojaoston meille asettamat sitovat tulostavoitteet saavutettiin sekä osin ylitettiin. Toimintavuonna toiminnan strategisena painopistealueena on ollut vastuullinen kiinteistönpito. Kiinteistönpitotoiminnan kehittämistä on tehty vuonna 2013 muun muassa uuden huoltokirjajärjestelmän hankinnalla, joka helpottaa ylläpidon ohjausta merkittävästi. Jatkossa toimitilojen johtamistoimintaan vaikuttaa useita muutostrendejä. Kiristyvä kuntatalous edellyttää myös Tilakeskukselta toiminnan tuottavuuden parantamista. Niin olemassa olevista tiloista, kuin myös suunnittelussa olevista kohteista tulee saada enemmän irti kustannus ja laatunäkökulmat huomioiden. Energiatehokkuustavoitteiden huomioimisella tulee olemaan jatkossakin korostunut rooli toiminnassamme. Tilojen vastuullinen ja kestävä käyttö, tilojen ympäristöjalanjäljen mittaaminen, kuten myös kestävää kehitystä edistävä suunnittelu ovat tärkeitä elementtejä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tilakeskuksen tehtävistä, eli merkittävän kiinteistöomaisuuden hallinnasta sekä siihen liittyvistä asiantuntijatehtävistä tullaan jatkossakin vastaamaan suhteellisen pienellä organisaatioilla. Muuttuva markkinaympäristö sekä muuttuvat odotukset toimitiloja kohtaan tulevat haastamaan myös meidän organisaatiomme muuttumaan. Tilakeskus on oppiva ja kehittyvä organisaatio, jolla on hyvä ammattitaito ja valmius ottaa vastaan vahvistuva roolinsa kaupunkikonsernin sisällä. Hyvä kunnallisen palvelutuotannon taso edellyttää kehittyviä, toimivia, terveellisiä, turvallisia ja tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Tilakeskuksella on valmius vastata tähän haasteeseen. Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja

3 VUOSI 2013 KOHOKOHDAT Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta. Tilakeskus-liikelaitos hallinnoi yhteensä 1,1 miljoonan huoneistoneliömetrin kiinteistöomaisuutta. Vuonna 2013 Tilakeskus toteutti 7 valmistunutta talonrakennushanketta. Vuoden talonrakentamisen investointivolyymi oli 85,4 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosikorjaus ja kunnossapitotöitä toteutettiin n. 25 miljoonan euron arvosta. Vuonna 2013 Tilakeskuksen toteuttamia investointihankkeita valmistui 7 kappaletta. Merkittävimmät valmistuneet kohteet olivat Espoonlahden koulun ja lukion peruskorjaus, Kepelin päiväkoti, Hiirisuon asukaspuisto sekä Vindängens skola och daghemin peruskorjaus. Valmistuneiden hankkeiden laajuus oli yhteensä brm 2. Näiden lisäksi vuonna 2013 aloitettuja seuraavalle vuodelle jatkuvia uudisrakennus ja peruskorjauskohteita on 13. Matinkylän palvelutorista tehtiin vuokrasopimus loppuvuodesta 2013 kiinteistönomistaja Cityconin kanssa. Palvelutorille sijoittuu aluekirjasto, terveydenhuollon, hammashuollon ja sosiaalihuollon tiloja sekä yhteispalvelupiste. Palvelutorin ajatuksena on tuoda monipuoliset julkiset palvelut samaan, yhtenäiseen tilaan. Palvelutorin vuokrasopimus on 20 vuoden pituinen ja tilojen laajuus htm 2. Tilakeskuksen toimintaa ja toiminnan järjestämistä kehitettiin olennaisin tavoin vuonna Loppuvuodesta otettiin käyttöön sähköinen huoltokirjajärjestelmä, jonka kautta jatkossa tilojen käyttäjät tekevät kiinteistöpalvelupyynnöt. Suuri työ tehtiin myös sisäisen vuokran laskennan päivityksessä, joka hyväksyttiin kesällä. Päivityksen myötä vuokralaisten maksamat tilavuokrat vastaavat paremmin tilojen kuntoa ja todellisia tilakustannuksia Rakennuksia kpl Vuokrattavaa pinta-alaa ht-m 2 Henkilöstöä Tilakeskuksen lähivuosien merkittävimmät investoinnit aloitettiin loppuvuodesta Kaupungin historian suurimman talonrakennushankkeen, Jorvin sairaalan viereen tulevan Espoon Sairaalan maanrakennustyöt aloitettiin syksyllä Suurpellon keskukseksi tulevan Opinmäen kampuksen peruskiven muuraus järjestettiin myös syksyllä. Yhteensä näiden yhtiöhankkeina toteutettavien investointien arvo on lähes 200 miljoonaa euroa. 77 Liikevaihto 182,5 Miljoonaa euroa Investoinnit 85,4 Miljoonaa euroa

4 TILA JA ASUNTOJAOSTO Tila- ja asuntojaoston tehtävinä ovat strateginen tilanhallinta sekä asuntopoliittisista asioista päättäminen. Pienempien talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksyminen kuuluu myös tila- ja asuntojaostolle. Jaosto toimii myös Tilakeskus-liikelaitoksen johtokuntana. Jaosto aloitti tehtävänsä vuoden 2013 alussa. Jäsen Varajäsen Merkittävimpiä Tila ja asuntojaoston toimitiloja koskevia päätöksiä vuonna 2013: Tiina Elo, puheenjohtaja Tony Hagerlund Sisäisen toimitilavuokran laskennan päivitys Kirsi Åkerlund, varapuheenjohtaja Saija Äikäs Tilakeskuksen käyttösuunnitelmien ja investointiesitysten hyväksyminen Jouni J. Särkijärvi Mikko Peltokorpi Ville Lehtola Jan Holst Espoon hallinnollisen keskuksen kehittämisen periaatteiden hyväksyminen Laura Kiijärvi Saara Hyrkkö Mia Laiho Mari Nevalainen Hyväksyttyjä hankesuunnitelmia: Matinkylän palvelutori Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus Jukka Vilske Hannele Kerola Puolarmetsän sairaalan korjaus Jukka Kilpi Arja Juvonen Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola Kaija Kalliola Mikko Hintsala (Kesk.) Keskuspaloaseman peruskorjaus Nuumäen päiväkoti Tila-asiat johtokunnalle esittelee Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja. Johtokunnalla on ollut vuoden 2013 aikana 11 kokousta. Pihatalo ja Virastotalo 3 muutostyöt Pohjois-Tapiolan päiväkoti Paapuurin päiväkoti

5 SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN Espoon kaupungin talonrakennustuotannon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Tilakeskuksella toimiva talotuotannon palvelualue. Palvelualue jakaantuu talonsuunnittelun ja talonrakennuksen palveluyksiköihin. TALONSUUNNITTELU Talonsuunnitteluyksikkö vastaa kaupungin uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden hanke- ja rakennussuunnittelusta sekä kunnossapito- ja vuokrakohteiden suunnittelusta sekä toimitilasuunnittelun kehittämisestä. Vuonna 2013 hyväksyttiin 9 uudis- ja peruskorjaushankkeen hankesuunnitelmat. Näiden lisäksi talonsuunnitteluyksikössä toteutettiin suunnitelmat lukuisiin kunnossapito- sekä vuokra-, energiaparannus ja esteettömyysparannuskohteisiin. TALONRAKENNUS Talonrakennusyksikkö toteuttaa kaupungin tarvitsemien toimitilojen uudisrakennus- ja perusparannushankkeet. Vuonna 2013 toteutettuja talonrakennushankkeita olivat: Kepelin päiväkoti Uudisrakennus brm 2 Hiirisuon asukaspuisto Uudisrakennus 499 brm 2 Lähderannan siirtokelpoinen koulu Uudisrakennus 468 brm 2 Viherlaakson muistipalvelukeskus Peruskorjaus brm 2 Vindängens skola och daghem Peruskorjaus brm 2 Pikku-Auroran lasten kulttuurikeskus Peruskorjaus 825 brm 2 KESTÄVÄ KEHITYS Toimintavuonna toteutettiin Tilakeskuksen energiatehokkuustoimintasuunnitelmaa vuosille , jonka mukaan kaikissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa pyritään energiatehokkuuteen ja huomioidaan ympäristökriteerit. Kestävää kehitystä edustavan rakentamisen edistämiseksi Tilakeskuksella osallistutaan aktiivisesti rakentamisen pilottihankkeisiin ja muihin kehittämishankkeisiin. Espoonlahden koulu ja lukio Peruskorjaus brm 2 INVESTOINTIVOLYYMI 85,4 miljoonaa euroa VALMISTUNEITA HANKESUUNNITELMIA 9 KPL VALMISTUNEITA HANKKEITA 7 kpl

6 KIINTEISTÖVARALLISUUDEN HALLINTA Espoon kaupungin käytössä olevien tilojen, eli suoraan omistettujen, osake ja vuokratilojen hallinnasta vastaa Tilakeskuksen tilahallinnan palvelualue. Tilahallinta jakaantuu hallinnollisen isännöinnin sekä ylläpidon toimintayksiköihin. Tilahallinta hankkii ja ylläpitää kaupungin palvelutuotannolle tarpeelliset tilat sekä toimii niin, että jatkuvalla kunnossapidolla, kiinteistönhoidolla ja siivouksella päästään toimitilojen riittävälle käyttökelpoisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden sekä kokonaistaloudellisuuden tasolle. Tuottajatehtävät ja edellä mainitut ylläpidon tehtävät hoitaa Espoon kiinteistöpalvelut -liikelaitos. Osaketilat 15 % Vuokratilat 14 % Omat tilat 71 % YHTEENSÄ HTM 2 YLLÄPITO Ylläpidon yksikkö vastaa ylläpitopalveluiden tilauksista ja kustannusten seurannasta kaupungin omilta tuottajaorganisaatioilta, vuosikunnossapidon ja perusparannusten ohjelmoinnista, kiinteistöjen energian ja veden hankinnasta, talotekniikan järjestelmistä, pihojen vuosikorjaus ja perusparannushankkeista sekä kiinteistöjen ja purkukohteiden tarkastamisista. HALLINNOLLINEN ISÄNNÖINTI Hallinnollisen isännöinnin palveluyksikkö huolehtii kaupungin vuokrasopimuksista sekä niiden edellyttämistä muista käytännön tehtävistä, kuten vuokrien perinnästä ja vuokrien ja vastikkeiden maksusta, sekä kaupungin sisäisten toimitilavuokrien laskennasta ja laskutuksesta. KIINTEISTÖNHOITO JA YLLÄPITO 10,6 milj euroa VUOSIKORJAUKSET 15,2 milj euroa VUOKRATTUJA TOIMITILOJA 266 kpl HALLINNASSA OLEVIA RAKENNUKSIA kpl SÄHKÖNKULUTUS VÄHENI PERUSPARANNUKSET VUODESTA 2012 VUOKRASOPIMUKSIA VUOKRATUOTOT 9,8 milj euroa 5 % 880 KPL 177 milj euroa

7 MERKITTÄVIMMÄT TULEVAT HANKKEET ESPOON SAIRAALA Uusi Jorvin sairaalan viereen rakennettava Espoon sairaala on Espoon kautta aikojen suurin toimitilainvestointi. Rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2013 maanrakennus- ja louhintatöillä. Sairaalan arvioitu valmistuminen sijoittuu vuoden 2016 kevääseen. Sairaalassa toimivat päivä- ja kotisairaala, geriatrinen poliklinikka, saattohoitoyksikkö, suun terveydenhuollon yksikkö sekä Espoon apuvälinekeskus. Sairaala toteutetaan suunnittele, rakenna, ylläpidä (SRY) - urakkamuodolla, jossa urakoitsija ottaa vastuun rakennuskohteen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä valmistuneen kohteen ylläpidosta 10 vuodeksi. HANKKEEN ARVO 150 miljoonaa euroa Hankkeen laajuus brm 2 Potlaspaikkoja 270 ELINKAARIKOULUT Hankkeen arvo 50 miljoonaa euroa Hankkeen laajuus brm 2 Oppilasmäärä OPINMÄEN KAMPUS Opinmäen koulu on Espoon historian suurin kouluhanke, joka valmistuu kesällä 2015 Suurpeltoon. Opinmäen Kampus tulee olemaan yhteistyöhön perustuva kohtauspaikka Suurpellon alueen asukkaille. Opinmäen peruskivi muurattiin Suurpellossa Tavoitteena on rakentaa elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus. Tähän pyritään arkkitehtonisin ratkaisuin, muuntojoustavuudella, hyvällä lämmöneristävyydellä ja tiiveydellä, ilmanvaihdon energiatehokkuudella sekä suunnittelemalla kiinteistö helposti huolettavaksi ja ylläpidettäväksi. Hankkeesta vastaa kaupungin omistama osakeyhtiö, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus. Opinmäessä oppimisympäristön tavoitteena on perustua avoimeen digitaaliseen aikaan. Tilaratkaisut ohjaavat omatoimisuuteen ja vuorovaikutukseen. Espoo jatkaa lähivuosina elinkaarimallin soveltamista koulujen ja päiväkotien peruskorjaus ja laajennushankkeissa. Espoon on toiminut jo useamman vuoden Suomessa edelläkävijänä elinkaarimallin käyttämisessä. Suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon sisältäviä elinkaarihankkeita on solmittu Espoossa yhteensä noin 130 miljoonan euron arvosta, sisältäen seitsemän koulun ja yhden päiväkodin peruskorjauksen. Vuonna 2013 Espoonlahden koulu valmistui, ja Lintuvaaran koulun ja päiväkodin töistä tehtiin sopimus. Tulevaisuudessa elinkaarimallin käyttö koulujen korjauksissa tulee jatkumaan, vuoden lopussa jatkuvia elinkaarihankkeita oli kolme ja suunnitteilla on viisi uutta elinkaarihanketta. Tulevia hankkeita 5 kpl Hankkeiden arvo 100 miljoonaa euroa

8 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN TILAHANKKEISSA Tilahankkeisiin liittyvään ympäristörakentamiseen on kiinnitetty Espoossa erityistä huomiota. Julkisten rakennusten ympäristöt ovat tärkeitä alueen asukkaiden kohtaamispaikkoja. PIHOJEN SUUNNITTELUSSA TAVOITTEENA LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN Espoolle myönnettiin syksyllä 2013 Liikkuva koulu -palkinto esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Tilakeskus on osallistunut Liikkuva koulu -hankkeeseen tekemällä koulujen pihoihin liittyviä liikunnallisuutta tukevia muutoksia. Koulujen pihojen liikuntamahdollisuuksien parantamiseen kiinnitetään Tilakeskuksessa aktiivisesti huomiota pihojen peruskorjausten yhteydessä. Esimerkkeinä tästä ovat Postipuun koulun uudistettu piha ja koululaisia liikuttavat miniareenat, joita toteutettiin vuonna 2013 yhteensä neljään koulukohteeseen. SAUNALAHDEN KOULUN PIHALLE VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNEPALKINTO Saunalahden koulun piha palkittiin vuoden ympäristörakennepalkinnolla. Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 12. helmikuuta 2014 Tampereella järjestetyillä Viherpäivillä. Tuomariston mukaan rinnetontin isot korkeuserot on ratkaistu kauniisti maastoa porrastaen ja terassoiden. Piha-alue kalusteineen on suunniteltu ja rakennettu kestämään kovaa kulutusta ja materiaali- ja kasvivalinnat ovat paikkaan sopivia. Valinnoissa on tuomariston mukaan otettu huomioon myös kunnossapidon tarpeet. Saunalahden koulun rehtori Hanna Sarakorven mukaan lähialueen asukkaat ovat ottaneet koulurakennuksen pihan omakseen ja piha on asukkaiden aktiivisessa käytössä iltaisin ja viikonloppuisin.

9 TILAKESKUKSEN TARINA - MISSÄ OLEMME 2016 Osana Espoon uutta strategiaa Espoo tarinaa Tilakeskus-liikelaitoksella päivitettiin vuoden 2013 aikana liikelaitoksen strategiaa eli Tilakeskuksen tarinaa. Visio: Tilakeskuksen asiakaslähtöinen toimintatapa tuottaa mitattavissa olevaa lisäarvoa omistajalle ja asiakkaille. Tilakeskus tarjoaa asiakkailleen ajanmukaisia, terveellisiä ja toimivia tilaratkaisuja. Tilaajatoiminnassa hyödynnetään aktiivisesti monituottajamallia Toiminta-ajatus: Tilakeskuksen toiminta-ajatus on tarjota tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt kunnan palveluille ja kaiken ikäisille kuntalaisille Tavoitetila 2016 Tarjoamamme tilat ja kiinteistöpalvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä Olemme alan vastuullinen edelläkävijä Suomessa. Toimintamme kestää vertailun muihin isoihin julkisiin hankkijoihin ja yksityisiin kiinteistöomistajiin Meillä on myös tunnustettu, selkeä ja lisäarvoa tuottava rooli kaupunkikonsernissa asiakkuuksien hoidossa, omistajatehtävissä ja tilaajatoiminnassa Viihdymme erinomaisesti työssämme ja tehtävämme houkuttelevat alan parhaita osaajia Kuva: Tilakeskus-liikelaitoksen henkilöstöä

10 KIINTEISTÖJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Tilakeskus liikelaitos on vastuussa kaupungin strategisesta kiinteistöjohtamisesta sekä kiinteistövarallisuuden käytöstä sekä arvon ja käytettävyyden säilymisestä elinkaari ja yhteiskuntavastuullisesti. Tilakeskus huolehtii omistaja ja tilaajatehtävien edellyttämän tieto ja taitovarannon ylläpidosta ja kehittämisestä kuten myös Espoon kaupungin sekä työ ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen toteutuksen seurannasta. SISÄISEN VUOKRAN PÄIVITYS Tilakeskus-liikelaitos perii toimitilojen käytöstä aiheutuneiden pääoma ja ylläpitokustannusten kattamiseen sisäistä vuokraa toimitilojen käyttäjiltä. Sisäisen vuokran käyttö perustuu toimitilojen käytön taloudelliseen ja toiminnalliseen ohjaamiseen. Sisäisen vuokra käytön tavoitteena on taata, että käyttäjät saavat käyttöönsä asianmukaiset ja toimivat toimitilat. Vuonna 2013 toteutettiin sisäisen vuokran laskentatavan päivitys. Laskentatavan muutoksella toimitilavuokran kohdennus parani seuraavin tavoin: Pääoma-arvot päivittyvät Maanvuokra määräytyy sijainnin mukaan Energia ja vesikulut veloitetaan toteutuneiden tietojen mukaan SÄHKÖINEN HUOLTOKIRJA Tilakeskus-liikelaitoksella ja kiinteistöpalveluita tuottavalla Espoon Kiinteistöpalvelut liikelaitoksella on pitkään havaittu tarvetta hankkia ajanmukainen, joustava ja helposti muihin sovelluksiin integroituva sähköinen kiinteistöjen huoltokirjajärjestelmä. Vuonna 2012 alkanut hankintaprojekti tuli onnistuneesti päätökseen, kun uusi sähköinen huoltokirjajärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa Jatkossa kaikki kiinteistöpalvelupyynnöt tullaan tekemään järjestelmän kautta. Järjestelmän käyttöön otto on sujunut erittäin hyvin. Järjestelmällä on ollut lähes käyttäjää. Järjestelmä saatiin käyttöön alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja käyttäjäpalaute on ollut todella positiivista. Kiinteistöhoidon ja rahoituskulujen osalta kohdistaminen paranee Päivityksen jälkeen vuokralainen maksaa toimitilavuokrassaan vain oman kohteen kulut ja näin pystyy omalla tilojen käytöllään paremmin vaikuttamaan toimitilavuokraan.

11 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN VIESTINTÄLINJAUKSET VÄISTÖTILANTEISSA Kouluja ja päiväkoteja koskevien kaupunkitasoisten väistötilaperiaatteiden osana linjattiin myös väistötilanteisiin liittyvän viestinnän lähtökohdat. Viestinnän tehtävänä on välittää oikea-aikaista tietoa väistettävän kohteen tilanteesta, aikataulusta ja tulevista toimenpiteistä. Viestintävastuiden osalta väistötilaperiaatteisiin kirjattiin, että Tilakeskus vastaa tiloja koskeviin kysymyksiin ja käyttäjänä olevat tulosyksiköt opetusta ja päivähoitoa koskeviin kysymyksiin tulosyksiköiden keskinäisen ja sisäisen työnjaon mukaisesti. KOULUKORJAUKSISTA JA SISÄILMA-ASIOISTA VIESTITÄÄN AVOIMESTI Eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi mietinnössään 1/2013, että kosteus- ja homeongelmiin liittyvää tiedottamista tulisi kehittää. Avoimesti tulisi viestiä niistäkin kosteus- ja homeongelmiin liittyvistä asioista, joista ei vielä ole olemassa tarkkaa tutkimustietoa. Vuoden 2013 aikana Espoo.fi sivustolle perustettiin omat sivut koulujen korjaushankkeille sekä sisäilmaongelmista kärsiville kohteille. Sivustolla annetaan tietoa korjauksien ja tutkimusten aikataulusta sekä korjausten ajan käytettävistä väistötiloista. UUTISKIRJEET VIESTINNÄN VÄLINEENÄ Tilakeskuksen toiminta kiinnostaa kuntalaisia, yhteistyökumppaneita ja tiedotusvälineitä. Ulkoisen viestinnän parantamiseksi perustettiin syksyllä 2013 ulkoisen uutiskirjeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaava toimituskunta. Neljännesvuosittain julkaistava uutiskirje ilmestyy ensimmäisen kerran keväällä Sisäilma-asioita koskevalla sivustolla kerrotaan sisäilmaongelmien tutkimisesta sekä sisäilmaongelmiin liittyvien korjausten suorittamisesta. Ajankohtaisen tiedon kulkua Tilakeskuksen sisällä on parannettu sisäisellä uutiskirjeellä. Kuukausittain ilmestyvässä uutiskirjeessä kerrotaan henkilöstölle ajankohtaisista toimintaan liittyvistä asioista.

12 YHTEYSTIEDOT Tilakeskus-liikelaitos Virastopiha 2 C PL ESPOON KAUPUNKI Teknisen keskuksen asiakaspalvelu: CARL SLÄTIS Toimitusjohtaja ANNA-MARIA VUORINEN Sihteeri

Kertomus Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnasta

Kertomus Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnasta Kertomus Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnasta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 - KOHOKOHDAT Vuoden 2014 aikana Tilakeskus-liikelaitos toteutti aktiivisesti Espoo-tarinan pohjalta laadittua Tilakeskus-tarinaa.

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja

Lisätiedot

Valtuuston seminaari

Valtuuston seminaari Valtuuston seminaari Koulu- ja päiväkotihankkeiden priorisointi vuosien 2016-2020 investointiohjelmassa sekä alustava investointiohjelma v. 2016-2024 Pekka Eurasto Korjausvelasta 350 000 300 000 250 000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2018 KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Toiminta Tilakeskus-liikelaitos toimii kuntalain mukaisena tilaaja-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2015

Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2015 Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2015 TOIMINTA Tilakeskus-liikelaitoksen toiminta on jatkunut aiempaa vastaavana. Liikelaitoksen toimitilojen vuokrauksessa ja kaupungin

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje 4.2.9 1 (5) TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Teknisen toimen johtaja 29.12.2015 Voimaan 4.1.2016 1 Toiminta-ajatus Tilapalvelut-liikelaitos edustaa kaupunkia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TILAKESKUS-LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TILAKESKUS-LIIKELAITOS Toiminta Tilakeskus-liikelaitos toimii kuntalain mukaisena tilaaja- ja omistajatehtäviä hoitavana kunnallisena liikelaitoksena.

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit 1000 2 Vuoden talousn ja taloussuunnitelman investointiosa 7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 484 336 68 696 49 762 71 547 44 948 55 946 55 308 138 129 0 0 0 Nettoinvestoinnit 484 336 68 696

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

TILAKESKUS-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 TILAKESKUS-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 Investointisuunnitelma vuosille 2014-2018 Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet.

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja Pöytäkirja 25.03.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 25.03.2013 maanantai klo 9:00-10:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

31.10.2013. Ennuste 2013. Poikkeama 2013. Liikevaihto 181 313 181 599 286 131 097 140 175 149 706 83 6,8

31.10.2013. Ennuste 2013. Poikkeama 2013. Liikevaihto 181 313 181 599 286 131 097 140 175 149 706 83 6,8 Tilakeskus - liikelaitos 1 (5) Tilakeskus-liikelaitos lokakuun 2013 kuukausiraportti Käyttötalous Ennuste TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 Muutettu TA 2013 Ennuste 2013 Poikkeama 2013 Toteuma

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja Pöytäkirja 19.01.2015 Sivu 1 / 24 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 maanantai klo 9:05-10:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta. Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta Rakennusten energiaseminaari 2014 Jarno Hacklin suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

160 Joensuun Tilakeskus Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

160 Joensuun Tilakeskus Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja 160 Joensuun ilakeskus Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja KÄYÖALOUS Joensuun ilakeskus vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen 09.01.2017 Sivu 1 / 1 4885/2016 10.03.02 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäntynen, puh. 043 826 8978 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ HIRSIRAKENTAMISTA PUDASJÄRVELLÄ 1700-LUVULLA PUDASJÄRVEN KIRKKO MAAILMAN PISIN KATETTU HIRSIAITA 1370 m 1884 LAKARIN KOULU TOIMII KOULUKÄYTÖSSÄ EDELLEEN 1980-LUVUN HIRSITALOKORTTELI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 3771/10.03.02/2013 Kaupunginhallitus 9 13.1.2014 Valtuusto 11 27.1.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 24.3.2014 Kaupunginhallitus 101 31.3.2014 Valtuusto

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu Tilakeskus ja suunnittelu Kalustehankinta, suunnittelu Hankenro 8037228 Tilakeskus Kaupunginmuseo Taidemuseo Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero ja suunnittelu 8037228 Osoite Rakennustunnus

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) 6 Helsingin kaupungin määräysvallassa olevien asuntoosakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014 HEL 2014-000259 T 00 01 05 Päätösehdotus Hallituksen ja tilintarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (11) 48 Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013 HEL 2013-002428 T 00 01 05 Päätös Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Konsernijaosto

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014 TALOYHTIÖLLE STRATEGIA Tero Heikkilä 30.1.2014 Isännöintiliiton tavoitteena on isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen. TALOYHTIÖLLE STRATEGIA MIKSI? FAKTA: ASUKKAILLA HUOMATTAVAN KRIITTINEN

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Suomen Kuntaliitto ry / 24.9.2015 Yleistä Kuntaliitto toteaa, että Eduskunnan kirjelmä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 14.06.2016 Sivu 1 / 1 2646/2016 10.03.02 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Nieminen, puh. 050 328 6764 Heidi

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Liikkuva Muurame - strategia ja käytännön toteutus

Liikkuva Muurame - strategia ja käytännön toteutus Liikkuva Muurame - strategia ja käytännön toteutus Hallintojohtaja Sami Niemi, Vapaa-aikajohtaja Hannele Alanärä Liikunnan ajankohtaisseminaari Turku 22.9.2016 1 Liikkuva koulu -> Liikkuva Muurame 2014-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI 4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI -!2++)./).4)%3)4% 4ËSSË MARKKINOINTIESITTEESSË ESITETYT TIEDOT PERUSTUVAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN JOHON SIJOITUSTA HARKITSEVIA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN ENNEN SIJOITUSPËËTÚKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 2813/02.02.00/2015 41 Kulttuurilautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen,

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

1. Kaupungilta / kiinteistövirastolta vuokratut koulurakennukset

1. Kaupungilta / kiinteistövirastolta vuokratut koulurakennukset SOPIMUSKOULUJEN TILAVUOKRIEN LASKENTAPERIAATTEET 1(5) Korvauksella, tarkoitetaan koulujen ja kaupungin välisen sopimuksen mukaista sopimuskorvauslaskentaa. Hyväksyttävän vuokran kokonaismäärällä tarkoitetaan

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimi 2012. Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 27.10.2011

Tekninen ja ympäristötoimi 2012. Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 27.10.2011 Tekninen ja ympäristötoimi 2012 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 27.10.2011 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet vuonna 2012 Länsimetron rakentaminen Tapiolan liikekeskuksen parantaminen Suurpellon

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot