KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013"

Transkriptio

1 KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli monella tapaa muutoksen vuosi Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnassa. Toimitila-asioiden painotus kunnallisessa päätöksenteossa otti suuren harppauksen eteenpäin, kun Espoon kaupunginhallituksen alainen Tila- ja asuntojaosto aloitti toimintansa alkuvuodesta. Jaoston perustaminen kuvastaa selvästi sitä, kuinka tärkeinä toimitiloihin liittyvät asiat arvioidaan päättäjien keskuudessa. Tilakeskuksessa on toimintavuonna myös laadittu Espoo-tarinasta Tilakeskusta koskeva strategia. Tilakeskuksen tarinan myötä toimintamme keskeisiä painopistealueita on muokattu ja toiminnan järjestämistä on mietitty uudestaan sekä toimintaa alettu mittaroida konkreettisten hyötyjen todentamiseksi. Vuonna 2013 jatkoimme kaupungin toimitilojen omistaja ja tilaajatehtävistä vastaavana yksikkönä. Saavutimme meille asetetut taloudelliset ja palvelutavoitteet. Tila ja asuntojaoston meille asettamat sitovat tulostavoitteet saavutettiin sekä osin ylitettiin. Toimintavuonna toiminnan strategisena painopistealueena on ollut vastuullinen kiinteistönpito. Kiinteistönpitotoiminnan kehittämistä on tehty vuonna 2013 muun muassa uuden huoltokirjajärjestelmän hankinnalla, joka helpottaa ylläpidon ohjausta merkittävästi. Jatkossa toimitilojen johtamistoimintaan vaikuttaa useita muutostrendejä. Kiristyvä kuntatalous edellyttää myös Tilakeskukselta toiminnan tuottavuuden parantamista. Niin olemassa olevista tiloista, kuin myös suunnittelussa olevista kohteista tulee saada enemmän irti kustannus ja laatunäkökulmat huomioiden. Energiatehokkuustavoitteiden huomioimisella tulee olemaan jatkossakin korostunut rooli toiminnassamme. Tilojen vastuullinen ja kestävä käyttö, tilojen ympäristöjalanjäljen mittaaminen, kuten myös kestävää kehitystä edistävä suunnittelu ovat tärkeitä elementtejä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tilakeskuksen tehtävistä, eli merkittävän kiinteistöomaisuuden hallinnasta sekä siihen liittyvistä asiantuntijatehtävistä tullaan jatkossakin vastaamaan suhteellisen pienellä organisaatioilla. Muuttuva markkinaympäristö sekä muuttuvat odotukset toimitiloja kohtaan tulevat haastamaan myös meidän organisaatiomme muuttumaan. Tilakeskus on oppiva ja kehittyvä organisaatio, jolla on hyvä ammattitaito ja valmius ottaa vastaan vahvistuva roolinsa kaupunkikonsernin sisällä. Hyvä kunnallisen palvelutuotannon taso edellyttää kehittyviä, toimivia, terveellisiä, turvallisia ja tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Tilakeskuksella on valmius vastata tähän haasteeseen. Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja

3 VUOSI 2013 KOHOKOHDAT Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta. Tilakeskus-liikelaitos hallinnoi yhteensä 1,1 miljoonan huoneistoneliömetrin kiinteistöomaisuutta. Vuonna 2013 Tilakeskus toteutti 7 valmistunutta talonrakennushanketta. Vuoden talonrakentamisen investointivolyymi oli 85,4 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosikorjaus ja kunnossapitotöitä toteutettiin n. 25 miljoonan euron arvosta. Vuonna 2013 Tilakeskuksen toteuttamia investointihankkeita valmistui 7 kappaletta. Merkittävimmät valmistuneet kohteet olivat Espoonlahden koulun ja lukion peruskorjaus, Kepelin päiväkoti, Hiirisuon asukaspuisto sekä Vindängens skola och daghemin peruskorjaus. Valmistuneiden hankkeiden laajuus oli yhteensä brm 2. Näiden lisäksi vuonna 2013 aloitettuja seuraavalle vuodelle jatkuvia uudisrakennus ja peruskorjauskohteita on 13. Matinkylän palvelutorista tehtiin vuokrasopimus loppuvuodesta 2013 kiinteistönomistaja Cityconin kanssa. Palvelutorille sijoittuu aluekirjasto, terveydenhuollon, hammashuollon ja sosiaalihuollon tiloja sekä yhteispalvelupiste. Palvelutorin ajatuksena on tuoda monipuoliset julkiset palvelut samaan, yhtenäiseen tilaan. Palvelutorin vuokrasopimus on 20 vuoden pituinen ja tilojen laajuus htm 2. Tilakeskuksen toimintaa ja toiminnan järjestämistä kehitettiin olennaisin tavoin vuonna Loppuvuodesta otettiin käyttöön sähköinen huoltokirjajärjestelmä, jonka kautta jatkossa tilojen käyttäjät tekevät kiinteistöpalvelupyynnöt. Suuri työ tehtiin myös sisäisen vuokran laskennan päivityksessä, joka hyväksyttiin kesällä. Päivityksen myötä vuokralaisten maksamat tilavuokrat vastaavat paremmin tilojen kuntoa ja todellisia tilakustannuksia Rakennuksia kpl Vuokrattavaa pinta-alaa ht-m 2 Henkilöstöä Tilakeskuksen lähivuosien merkittävimmät investoinnit aloitettiin loppuvuodesta Kaupungin historian suurimman talonrakennushankkeen, Jorvin sairaalan viereen tulevan Espoon Sairaalan maanrakennustyöt aloitettiin syksyllä Suurpellon keskukseksi tulevan Opinmäen kampuksen peruskiven muuraus järjestettiin myös syksyllä. Yhteensä näiden yhtiöhankkeina toteutettavien investointien arvo on lähes 200 miljoonaa euroa. 77 Liikevaihto 182,5 Miljoonaa euroa Investoinnit 85,4 Miljoonaa euroa

4 TILA JA ASUNTOJAOSTO Tila- ja asuntojaoston tehtävinä ovat strateginen tilanhallinta sekä asuntopoliittisista asioista päättäminen. Pienempien talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksyminen kuuluu myös tila- ja asuntojaostolle. Jaosto toimii myös Tilakeskus-liikelaitoksen johtokuntana. Jaosto aloitti tehtävänsä vuoden 2013 alussa. Jäsen Varajäsen Merkittävimpiä Tila ja asuntojaoston toimitiloja koskevia päätöksiä vuonna 2013: Tiina Elo, puheenjohtaja Tony Hagerlund Sisäisen toimitilavuokran laskennan päivitys Kirsi Åkerlund, varapuheenjohtaja Saija Äikäs Tilakeskuksen käyttösuunnitelmien ja investointiesitysten hyväksyminen Jouni J. Särkijärvi Mikko Peltokorpi Ville Lehtola Jan Holst Espoon hallinnollisen keskuksen kehittämisen periaatteiden hyväksyminen Laura Kiijärvi Saara Hyrkkö Mia Laiho Mari Nevalainen Hyväksyttyjä hankesuunnitelmia: Matinkylän palvelutori Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus Jukka Vilske Hannele Kerola Puolarmetsän sairaalan korjaus Jukka Kilpi Arja Juvonen Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola Kaija Kalliola Mikko Hintsala (Kesk.) Keskuspaloaseman peruskorjaus Nuumäen päiväkoti Tila-asiat johtokunnalle esittelee Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja. Johtokunnalla on ollut vuoden 2013 aikana 11 kokousta. Pihatalo ja Virastotalo 3 muutostyöt Pohjois-Tapiolan päiväkoti Paapuurin päiväkoti

5 SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN Espoon kaupungin talonrakennustuotannon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Tilakeskuksella toimiva talotuotannon palvelualue. Palvelualue jakaantuu talonsuunnittelun ja talonrakennuksen palveluyksiköihin. TALONSUUNNITTELU Talonsuunnitteluyksikkö vastaa kaupungin uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden hanke- ja rakennussuunnittelusta sekä kunnossapito- ja vuokrakohteiden suunnittelusta sekä toimitilasuunnittelun kehittämisestä. Vuonna 2013 hyväksyttiin 9 uudis- ja peruskorjaushankkeen hankesuunnitelmat. Näiden lisäksi talonsuunnitteluyksikössä toteutettiin suunnitelmat lukuisiin kunnossapito- sekä vuokra-, energiaparannus ja esteettömyysparannuskohteisiin. TALONRAKENNUS Talonrakennusyksikkö toteuttaa kaupungin tarvitsemien toimitilojen uudisrakennus- ja perusparannushankkeet. Vuonna 2013 toteutettuja talonrakennushankkeita olivat: Kepelin päiväkoti Uudisrakennus brm 2 Hiirisuon asukaspuisto Uudisrakennus 499 brm 2 Lähderannan siirtokelpoinen koulu Uudisrakennus 468 brm 2 Viherlaakson muistipalvelukeskus Peruskorjaus brm 2 Vindängens skola och daghem Peruskorjaus brm 2 Pikku-Auroran lasten kulttuurikeskus Peruskorjaus 825 brm 2 KESTÄVÄ KEHITYS Toimintavuonna toteutettiin Tilakeskuksen energiatehokkuustoimintasuunnitelmaa vuosille , jonka mukaan kaikissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa pyritään energiatehokkuuteen ja huomioidaan ympäristökriteerit. Kestävää kehitystä edustavan rakentamisen edistämiseksi Tilakeskuksella osallistutaan aktiivisesti rakentamisen pilottihankkeisiin ja muihin kehittämishankkeisiin. Espoonlahden koulu ja lukio Peruskorjaus brm 2 INVESTOINTIVOLYYMI 85,4 miljoonaa euroa VALMISTUNEITA HANKESUUNNITELMIA 9 KPL VALMISTUNEITA HANKKEITA 7 kpl

6 KIINTEISTÖVARALLISUUDEN HALLINTA Espoon kaupungin käytössä olevien tilojen, eli suoraan omistettujen, osake ja vuokratilojen hallinnasta vastaa Tilakeskuksen tilahallinnan palvelualue. Tilahallinta jakaantuu hallinnollisen isännöinnin sekä ylläpidon toimintayksiköihin. Tilahallinta hankkii ja ylläpitää kaupungin palvelutuotannolle tarpeelliset tilat sekä toimii niin, että jatkuvalla kunnossapidolla, kiinteistönhoidolla ja siivouksella päästään toimitilojen riittävälle käyttökelpoisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden sekä kokonaistaloudellisuuden tasolle. Tuottajatehtävät ja edellä mainitut ylläpidon tehtävät hoitaa Espoon kiinteistöpalvelut -liikelaitos. Osaketilat 15 % Vuokratilat 14 % Omat tilat 71 % YHTEENSÄ HTM 2 YLLÄPITO Ylläpidon yksikkö vastaa ylläpitopalveluiden tilauksista ja kustannusten seurannasta kaupungin omilta tuottajaorganisaatioilta, vuosikunnossapidon ja perusparannusten ohjelmoinnista, kiinteistöjen energian ja veden hankinnasta, talotekniikan järjestelmistä, pihojen vuosikorjaus ja perusparannushankkeista sekä kiinteistöjen ja purkukohteiden tarkastamisista. HALLINNOLLINEN ISÄNNÖINTI Hallinnollisen isännöinnin palveluyksikkö huolehtii kaupungin vuokrasopimuksista sekä niiden edellyttämistä muista käytännön tehtävistä, kuten vuokrien perinnästä ja vuokrien ja vastikkeiden maksusta, sekä kaupungin sisäisten toimitilavuokrien laskennasta ja laskutuksesta. KIINTEISTÖNHOITO JA YLLÄPITO 10,6 milj euroa VUOSIKORJAUKSET 15,2 milj euroa VUOKRATTUJA TOIMITILOJA 266 kpl HALLINNASSA OLEVIA RAKENNUKSIA kpl SÄHKÖNKULUTUS VÄHENI PERUSPARANNUKSET VUODESTA 2012 VUOKRASOPIMUKSIA VUOKRATUOTOT 9,8 milj euroa 5 % 880 KPL 177 milj euroa

7 MERKITTÄVIMMÄT TULEVAT HANKKEET ESPOON SAIRAALA Uusi Jorvin sairaalan viereen rakennettava Espoon sairaala on Espoon kautta aikojen suurin toimitilainvestointi. Rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2013 maanrakennus- ja louhintatöillä. Sairaalan arvioitu valmistuminen sijoittuu vuoden 2016 kevääseen. Sairaalassa toimivat päivä- ja kotisairaala, geriatrinen poliklinikka, saattohoitoyksikkö, suun terveydenhuollon yksikkö sekä Espoon apuvälinekeskus. Sairaala toteutetaan suunnittele, rakenna, ylläpidä (SRY) - urakkamuodolla, jossa urakoitsija ottaa vastuun rakennuskohteen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä valmistuneen kohteen ylläpidosta 10 vuodeksi. HANKKEEN ARVO 150 miljoonaa euroa Hankkeen laajuus brm 2 Potlaspaikkoja 270 ELINKAARIKOULUT Hankkeen arvo 50 miljoonaa euroa Hankkeen laajuus brm 2 Oppilasmäärä OPINMÄEN KAMPUS Opinmäen koulu on Espoon historian suurin kouluhanke, joka valmistuu kesällä 2015 Suurpeltoon. Opinmäen Kampus tulee olemaan yhteistyöhön perustuva kohtauspaikka Suurpellon alueen asukkaille. Opinmäen peruskivi muurattiin Suurpellossa Tavoitteena on rakentaa elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus. Tähän pyritään arkkitehtonisin ratkaisuin, muuntojoustavuudella, hyvällä lämmöneristävyydellä ja tiiveydellä, ilmanvaihdon energiatehokkuudella sekä suunnittelemalla kiinteistö helposti huolettavaksi ja ylläpidettäväksi. Hankkeesta vastaa kaupungin omistama osakeyhtiö, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus. Opinmäessä oppimisympäristön tavoitteena on perustua avoimeen digitaaliseen aikaan. Tilaratkaisut ohjaavat omatoimisuuteen ja vuorovaikutukseen. Espoo jatkaa lähivuosina elinkaarimallin soveltamista koulujen ja päiväkotien peruskorjaus ja laajennushankkeissa. Espoon on toiminut jo useamman vuoden Suomessa edelläkävijänä elinkaarimallin käyttämisessä. Suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon sisältäviä elinkaarihankkeita on solmittu Espoossa yhteensä noin 130 miljoonan euron arvosta, sisältäen seitsemän koulun ja yhden päiväkodin peruskorjauksen. Vuonna 2013 Espoonlahden koulu valmistui, ja Lintuvaaran koulun ja päiväkodin töistä tehtiin sopimus. Tulevaisuudessa elinkaarimallin käyttö koulujen korjauksissa tulee jatkumaan, vuoden lopussa jatkuvia elinkaarihankkeita oli kolme ja suunnitteilla on viisi uutta elinkaarihanketta. Tulevia hankkeita 5 kpl Hankkeiden arvo 100 miljoonaa euroa

8 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN TILAHANKKEISSA Tilahankkeisiin liittyvään ympäristörakentamiseen on kiinnitetty Espoossa erityistä huomiota. Julkisten rakennusten ympäristöt ovat tärkeitä alueen asukkaiden kohtaamispaikkoja. PIHOJEN SUUNNITTELUSSA TAVOITTEENA LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN Espoolle myönnettiin syksyllä 2013 Liikkuva koulu -palkinto esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Tilakeskus on osallistunut Liikkuva koulu -hankkeeseen tekemällä koulujen pihoihin liittyviä liikunnallisuutta tukevia muutoksia. Koulujen pihojen liikuntamahdollisuuksien parantamiseen kiinnitetään Tilakeskuksessa aktiivisesti huomiota pihojen peruskorjausten yhteydessä. Esimerkkeinä tästä ovat Postipuun koulun uudistettu piha ja koululaisia liikuttavat miniareenat, joita toteutettiin vuonna 2013 yhteensä neljään koulukohteeseen. SAUNALAHDEN KOULUN PIHALLE VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNEPALKINTO Saunalahden koulun piha palkittiin vuoden ympäristörakennepalkinnolla. Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 12. helmikuuta 2014 Tampereella järjestetyillä Viherpäivillä. Tuomariston mukaan rinnetontin isot korkeuserot on ratkaistu kauniisti maastoa porrastaen ja terassoiden. Piha-alue kalusteineen on suunniteltu ja rakennettu kestämään kovaa kulutusta ja materiaali- ja kasvivalinnat ovat paikkaan sopivia. Valinnoissa on tuomariston mukaan otettu huomioon myös kunnossapidon tarpeet. Saunalahden koulun rehtori Hanna Sarakorven mukaan lähialueen asukkaat ovat ottaneet koulurakennuksen pihan omakseen ja piha on asukkaiden aktiivisessa käytössä iltaisin ja viikonloppuisin.

9 TILAKESKUKSEN TARINA - MISSÄ OLEMME 2016 Osana Espoon uutta strategiaa Espoo tarinaa Tilakeskus-liikelaitoksella päivitettiin vuoden 2013 aikana liikelaitoksen strategiaa eli Tilakeskuksen tarinaa. Visio: Tilakeskuksen asiakaslähtöinen toimintatapa tuottaa mitattavissa olevaa lisäarvoa omistajalle ja asiakkaille. Tilakeskus tarjoaa asiakkailleen ajanmukaisia, terveellisiä ja toimivia tilaratkaisuja. Tilaajatoiminnassa hyödynnetään aktiivisesti monituottajamallia Toiminta-ajatus: Tilakeskuksen toiminta-ajatus on tarjota tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt kunnan palveluille ja kaiken ikäisille kuntalaisille Tavoitetila 2016 Tarjoamamme tilat ja kiinteistöpalvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä Olemme alan vastuullinen edelläkävijä Suomessa. Toimintamme kestää vertailun muihin isoihin julkisiin hankkijoihin ja yksityisiin kiinteistöomistajiin Meillä on myös tunnustettu, selkeä ja lisäarvoa tuottava rooli kaupunkikonsernissa asiakkuuksien hoidossa, omistajatehtävissä ja tilaajatoiminnassa Viihdymme erinomaisesti työssämme ja tehtävämme houkuttelevat alan parhaita osaajia Kuva: Tilakeskus-liikelaitoksen henkilöstöä

10 KIINTEISTÖJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Tilakeskus liikelaitos on vastuussa kaupungin strategisesta kiinteistöjohtamisesta sekä kiinteistövarallisuuden käytöstä sekä arvon ja käytettävyyden säilymisestä elinkaari ja yhteiskuntavastuullisesti. Tilakeskus huolehtii omistaja ja tilaajatehtävien edellyttämän tieto ja taitovarannon ylläpidosta ja kehittämisestä kuten myös Espoon kaupungin sekä työ ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen toteutuksen seurannasta. SISÄISEN VUOKRAN PÄIVITYS Tilakeskus-liikelaitos perii toimitilojen käytöstä aiheutuneiden pääoma ja ylläpitokustannusten kattamiseen sisäistä vuokraa toimitilojen käyttäjiltä. Sisäisen vuokran käyttö perustuu toimitilojen käytön taloudelliseen ja toiminnalliseen ohjaamiseen. Sisäisen vuokra käytön tavoitteena on taata, että käyttäjät saavat käyttöönsä asianmukaiset ja toimivat toimitilat. Vuonna 2013 toteutettiin sisäisen vuokran laskentatavan päivitys. Laskentatavan muutoksella toimitilavuokran kohdennus parani seuraavin tavoin: Pääoma-arvot päivittyvät Maanvuokra määräytyy sijainnin mukaan Energia ja vesikulut veloitetaan toteutuneiden tietojen mukaan SÄHKÖINEN HUOLTOKIRJA Tilakeskus-liikelaitoksella ja kiinteistöpalveluita tuottavalla Espoon Kiinteistöpalvelut liikelaitoksella on pitkään havaittu tarvetta hankkia ajanmukainen, joustava ja helposti muihin sovelluksiin integroituva sähköinen kiinteistöjen huoltokirjajärjestelmä. Vuonna 2012 alkanut hankintaprojekti tuli onnistuneesti päätökseen, kun uusi sähköinen huoltokirjajärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa Jatkossa kaikki kiinteistöpalvelupyynnöt tullaan tekemään järjestelmän kautta. Järjestelmän käyttöön otto on sujunut erittäin hyvin. Järjestelmällä on ollut lähes käyttäjää. Järjestelmä saatiin käyttöön alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja käyttäjäpalaute on ollut todella positiivista. Kiinteistöhoidon ja rahoituskulujen osalta kohdistaminen paranee Päivityksen jälkeen vuokralainen maksaa toimitilavuokrassaan vain oman kohteen kulut ja näin pystyy omalla tilojen käytöllään paremmin vaikuttamaan toimitilavuokraan.

11 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN VIESTINTÄLINJAUKSET VÄISTÖTILANTEISSA Kouluja ja päiväkoteja koskevien kaupunkitasoisten väistötilaperiaatteiden osana linjattiin myös väistötilanteisiin liittyvän viestinnän lähtökohdat. Viestinnän tehtävänä on välittää oikea-aikaista tietoa väistettävän kohteen tilanteesta, aikataulusta ja tulevista toimenpiteistä. Viestintävastuiden osalta väistötilaperiaatteisiin kirjattiin, että Tilakeskus vastaa tiloja koskeviin kysymyksiin ja käyttäjänä olevat tulosyksiköt opetusta ja päivähoitoa koskeviin kysymyksiin tulosyksiköiden keskinäisen ja sisäisen työnjaon mukaisesti. KOULUKORJAUKSISTA JA SISÄILMA-ASIOISTA VIESTITÄÄN AVOIMESTI Eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi mietinnössään 1/2013, että kosteus- ja homeongelmiin liittyvää tiedottamista tulisi kehittää. Avoimesti tulisi viestiä niistäkin kosteus- ja homeongelmiin liittyvistä asioista, joista ei vielä ole olemassa tarkkaa tutkimustietoa. Vuoden 2013 aikana Espoo.fi sivustolle perustettiin omat sivut koulujen korjaushankkeille sekä sisäilmaongelmista kärsiville kohteille. Sivustolla annetaan tietoa korjauksien ja tutkimusten aikataulusta sekä korjausten ajan käytettävistä väistötiloista. UUTISKIRJEET VIESTINNÄN VÄLINEENÄ Tilakeskuksen toiminta kiinnostaa kuntalaisia, yhteistyökumppaneita ja tiedotusvälineitä. Ulkoisen viestinnän parantamiseksi perustettiin syksyllä 2013 ulkoisen uutiskirjeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaava toimituskunta. Neljännesvuosittain julkaistava uutiskirje ilmestyy ensimmäisen kerran keväällä Sisäilma-asioita koskevalla sivustolla kerrotaan sisäilmaongelmien tutkimisesta sekä sisäilmaongelmiin liittyvien korjausten suorittamisesta. Ajankohtaisen tiedon kulkua Tilakeskuksen sisällä on parannettu sisäisellä uutiskirjeellä. Kuukausittain ilmestyvässä uutiskirjeessä kerrotaan henkilöstölle ajankohtaisista toimintaan liittyvistä asioista.

12 YHTEYSTIEDOT Tilakeskus-liikelaitos Virastopiha 2 C PL ESPOON KAUPUNKI Teknisen keskuksen asiakaspalvelu: CARL SLÄTIS Toimitusjohtaja ANNA-MARIA VUORINEN Sihteeri

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 26.2.2014 Svenska rum -lautakunta 27.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.3.2014 Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009

Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Senaatti-kiinteistöt YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2009 Toimitusjohtajan katsaus Haluamme olla aina askeleen edellä Miten luonnehtisit Senaattikiinteistöjen toimintavuotta 2009?

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2003 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ KAPITEELI OY VUOKRAA, KEHITTÄÄ JA MYY KIINTEISTÖJÄ JA TOIMITILAA. YHTIÖN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEARVO VUODEN 2003 LOPUSSA OLI 1,2 MILJARDIA EUROA. YHTIÖN OMISTAA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA 2013 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YLEISTÄ Uudistusten vuosi.... 2 Yksiöitä ja yhteisöllisyyttä.... 4 TALOUSOSASTO Tarkkaa taloudenpitoa.... 6 Katse yhä kauemmas....

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

PARMACO. Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3. Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6

PARMACO. Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3. Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6 PARMACO Tilat PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3 Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6 Vuokraaminen kuntatalouden kannalta usein

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo.

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. ALANSA YKKÖNEN 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. sivu 16 sivulla 36 Savo-Pielisen jätelautakunta vetää yhtä köyttä sivu 18 HS-Vesi siirtää pian vettä yli

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2011

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2011 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2011 Verohallintoa keskitettiin Kuopiossa s. 18 Synergiatalon suunnittelu opetti paljon s. 6 > Senaatti-kiinteistöt vahvistaa asiantuntijarooliaan s.

Lisätiedot

valmistuu leasingkohteena

valmistuu leasingkohteena KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Saarijärven Omatoimi-yhteisö: pitkä tie omaan puutaloon Kuntarahoituksen tilinpäätös Sivu 18 EKP:n osto-ohjelmalta odotetaan piristystä euroalueen talouteen Pudasjärven

Lisätiedot

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet Suomen ympäristö 768 RAKENTAMINEN Katja Virtanen - Riikka Rahtola Risto Vahanen - Pekka Korhonen - Heimo Levamo Juha Salmi - Jouko Taskinen Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet IKE-esitutkimus...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus 2268637-3

TASEKIRJA 31.12.2014. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus 2268637-3 2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Y-tunnus 2268637-3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan terveiset... 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - toimintakertomus... 2 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot