KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013"

Transkriptio

1 KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli monella tapaa muutoksen vuosi Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnassa. Toimitila-asioiden painotus kunnallisessa päätöksenteossa otti suuren harppauksen eteenpäin, kun Espoon kaupunginhallituksen alainen Tila- ja asuntojaosto aloitti toimintansa alkuvuodesta. Jaoston perustaminen kuvastaa selvästi sitä, kuinka tärkeinä toimitiloihin liittyvät asiat arvioidaan päättäjien keskuudessa. Tilakeskuksessa on toimintavuonna myös laadittu Espoo-tarinasta Tilakeskusta koskeva strategia. Tilakeskuksen tarinan myötä toimintamme keskeisiä painopistealueita on muokattu ja toiminnan järjestämistä on mietitty uudestaan sekä toimintaa alettu mittaroida konkreettisten hyötyjen todentamiseksi. Vuonna 2013 jatkoimme kaupungin toimitilojen omistaja ja tilaajatehtävistä vastaavana yksikkönä. Saavutimme meille asetetut taloudelliset ja palvelutavoitteet. Tila ja asuntojaoston meille asettamat sitovat tulostavoitteet saavutettiin sekä osin ylitettiin. Toimintavuonna toiminnan strategisena painopistealueena on ollut vastuullinen kiinteistönpito. Kiinteistönpitotoiminnan kehittämistä on tehty vuonna 2013 muun muassa uuden huoltokirjajärjestelmän hankinnalla, joka helpottaa ylläpidon ohjausta merkittävästi. Jatkossa toimitilojen johtamistoimintaan vaikuttaa useita muutostrendejä. Kiristyvä kuntatalous edellyttää myös Tilakeskukselta toiminnan tuottavuuden parantamista. Niin olemassa olevista tiloista, kuin myös suunnittelussa olevista kohteista tulee saada enemmän irti kustannus ja laatunäkökulmat huomioiden. Energiatehokkuustavoitteiden huomioimisella tulee olemaan jatkossakin korostunut rooli toiminnassamme. Tilojen vastuullinen ja kestävä käyttö, tilojen ympäristöjalanjäljen mittaaminen, kuten myös kestävää kehitystä edistävä suunnittelu ovat tärkeitä elementtejä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tilakeskuksen tehtävistä, eli merkittävän kiinteistöomaisuuden hallinnasta sekä siihen liittyvistä asiantuntijatehtävistä tullaan jatkossakin vastaamaan suhteellisen pienellä organisaatioilla. Muuttuva markkinaympäristö sekä muuttuvat odotukset toimitiloja kohtaan tulevat haastamaan myös meidän organisaatiomme muuttumaan. Tilakeskus on oppiva ja kehittyvä organisaatio, jolla on hyvä ammattitaito ja valmius ottaa vastaan vahvistuva roolinsa kaupunkikonsernin sisällä. Hyvä kunnallisen palvelutuotannon taso edellyttää kehittyviä, toimivia, terveellisiä, turvallisia ja tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Tilakeskuksella on valmius vastata tähän haasteeseen. Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja

3 VUOSI 2013 KOHOKOHDAT Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta. Tilakeskus-liikelaitos hallinnoi yhteensä 1,1 miljoonan huoneistoneliömetrin kiinteistöomaisuutta. Vuonna 2013 Tilakeskus toteutti 7 valmistunutta talonrakennushanketta. Vuoden talonrakentamisen investointivolyymi oli 85,4 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosikorjaus ja kunnossapitotöitä toteutettiin n. 25 miljoonan euron arvosta. Vuonna 2013 Tilakeskuksen toteuttamia investointihankkeita valmistui 7 kappaletta. Merkittävimmät valmistuneet kohteet olivat Espoonlahden koulun ja lukion peruskorjaus, Kepelin päiväkoti, Hiirisuon asukaspuisto sekä Vindängens skola och daghemin peruskorjaus. Valmistuneiden hankkeiden laajuus oli yhteensä brm 2. Näiden lisäksi vuonna 2013 aloitettuja seuraavalle vuodelle jatkuvia uudisrakennus ja peruskorjauskohteita on 13. Matinkylän palvelutorista tehtiin vuokrasopimus loppuvuodesta 2013 kiinteistönomistaja Cityconin kanssa. Palvelutorille sijoittuu aluekirjasto, terveydenhuollon, hammashuollon ja sosiaalihuollon tiloja sekä yhteispalvelupiste. Palvelutorin ajatuksena on tuoda monipuoliset julkiset palvelut samaan, yhtenäiseen tilaan. Palvelutorin vuokrasopimus on 20 vuoden pituinen ja tilojen laajuus htm 2. Tilakeskuksen toimintaa ja toiminnan järjestämistä kehitettiin olennaisin tavoin vuonna Loppuvuodesta otettiin käyttöön sähköinen huoltokirjajärjestelmä, jonka kautta jatkossa tilojen käyttäjät tekevät kiinteistöpalvelupyynnöt. Suuri työ tehtiin myös sisäisen vuokran laskennan päivityksessä, joka hyväksyttiin kesällä. Päivityksen myötä vuokralaisten maksamat tilavuokrat vastaavat paremmin tilojen kuntoa ja todellisia tilakustannuksia Rakennuksia kpl Vuokrattavaa pinta-alaa ht-m 2 Henkilöstöä Tilakeskuksen lähivuosien merkittävimmät investoinnit aloitettiin loppuvuodesta Kaupungin historian suurimman talonrakennushankkeen, Jorvin sairaalan viereen tulevan Espoon Sairaalan maanrakennustyöt aloitettiin syksyllä Suurpellon keskukseksi tulevan Opinmäen kampuksen peruskiven muuraus järjestettiin myös syksyllä. Yhteensä näiden yhtiöhankkeina toteutettavien investointien arvo on lähes 200 miljoonaa euroa. 77 Liikevaihto 182,5 Miljoonaa euroa Investoinnit 85,4 Miljoonaa euroa

4 TILA JA ASUNTOJAOSTO Tila- ja asuntojaoston tehtävinä ovat strateginen tilanhallinta sekä asuntopoliittisista asioista päättäminen. Pienempien talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksyminen kuuluu myös tila- ja asuntojaostolle. Jaosto toimii myös Tilakeskus-liikelaitoksen johtokuntana. Jaosto aloitti tehtävänsä vuoden 2013 alussa. Jäsen Varajäsen Merkittävimpiä Tila ja asuntojaoston toimitiloja koskevia päätöksiä vuonna 2013: Tiina Elo, puheenjohtaja Tony Hagerlund Sisäisen toimitilavuokran laskennan päivitys Kirsi Åkerlund, varapuheenjohtaja Saija Äikäs Tilakeskuksen käyttösuunnitelmien ja investointiesitysten hyväksyminen Jouni J. Särkijärvi Mikko Peltokorpi Ville Lehtola Jan Holst Espoon hallinnollisen keskuksen kehittämisen periaatteiden hyväksyminen Laura Kiijärvi Saara Hyrkkö Mia Laiho Mari Nevalainen Hyväksyttyjä hankesuunnitelmia: Matinkylän palvelutori Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus Jukka Vilske Hannele Kerola Puolarmetsän sairaalan korjaus Jukka Kilpi Arja Juvonen Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola Kaija Kalliola Mikko Hintsala (Kesk.) Keskuspaloaseman peruskorjaus Nuumäen päiväkoti Tila-asiat johtokunnalle esittelee Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja. Johtokunnalla on ollut vuoden 2013 aikana 11 kokousta. Pihatalo ja Virastotalo 3 muutostyöt Pohjois-Tapiolan päiväkoti Paapuurin päiväkoti

5 SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN Espoon kaupungin talonrakennustuotannon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Tilakeskuksella toimiva talotuotannon palvelualue. Palvelualue jakaantuu talonsuunnittelun ja talonrakennuksen palveluyksiköihin. TALONSUUNNITTELU Talonsuunnitteluyksikkö vastaa kaupungin uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden hanke- ja rakennussuunnittelusta sekä kunnossapito- ja vuokrakohteiden suunnittelusta sekä toimitilasuunnittelun kehittämisestä. Vuonna 2013 hyväksyttiin 9 uudis- ja peruskorjaushankkeen hankesuunnitelmat. Näiden lisäksi talonsuunnitteluyksikössä toteutettiin suunnitelmat lukuisiin kunnossapito- sekä vuokra-, energiaparannus ja esteettömyysparannuskohteisiin. TALONRAKENNUS Talonrakennusyksikkö toteuttaa kaupungin tarvitsemien toimitilojen uudisrakennus- ja perusparannushankkeet. Vuonna 2013 toteutettuja talonrakennushankkeita olivat: Kepelin päiväkoti Uudisrakennus brm 2 Hiirisuon asukaspuisto Uudisrakennus 499 brm 2 Lähderannan siirtokelpoinen koulu Uudisrakennus 468 brm 2 Viherlaakson muistipalvelukeskus Peruskorjaus brm 2 Vindängens skola och daghem Peruskorjaus brm 2 Pikku-Auroran lasten kulttuurikeskus Peruskorjaus 825 brm 2 KESTÄVÄ KEHITYS Toimintavuonna toteutettiin Tilakeskuksen energiatehokkuustoimintasuunnitelmaa vuosille , jonka mukaan kaikissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa pyritään energiatehokkuuteen ja huomioidaan ympäristökriteerit. Kestävää kehitystä edustavan rakentamisen edistämiseksi Tilakeskuksella osallistutaan aktiivisesti rakentamisen pilottihankkeisiin ja muihin kehittämishankkeisiin. Espoonlahden koulu ja lukio Peruskorjaus brm 2 INVESTOINTIVOLYYMI 85,4 miljoonaa euroa VALMISTUNEITA HANKESUUNNITELMIA 9 KPL VALMISTUNEITA HANKKEITA 7 kpl

6 KIINTEISTÖVARALLISUUDEN HALLINTA Espoon kaupungin käytössä olevien tilojen, eli suoraan omistettujen, osake ja vuokratilojen hallinnasta vastaa Tilakeskuksen tilahallinnan palvelualue. Tilahallinta jakaantuu hallinnollisen isännöinnin sekä ylläpidon toimintayksiköihin. Tilahallinta hankkii ja ylläpitää kaupungin palvelutuotannolle tarpeelliset tilat sekä toimii niin, että jatkuvalla kunnossapidolla, kiinteistönhoidolla ja siivouksella päästään toimitilojen riittävälle käyttökelpoisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden sekä kokonaistaloudellisuuden tasolle. Tuottajatehtävät ja edellä mainitut ylläpidon tehtävät hoitaa Espoon kiinteistöpalvelut -liikelaitos. Osaketilat 15 % Vuokratilat 14 % Omat tilat 71 % YHTEENSÄ HTM 2 YLLÄPITO Ylläpidon yksikkö vastaa ylläpitopalveluiden tilauksista ja kustannusten seurannasta kaupungin omilta tuottajaorganisaatioilta, vuosikunnossapidon ja perusparannusten ohjelmoinnista, kiinteistöjen energian ja veden hankinnasta, talotekniikan järjestelmistä, pihojen vuosikorjaus ja perusparannushankkeista sekä kiinteistöjen ja purkukohteiden tarkastamisista. HALLINNOLLINEN ISÄNNÖINTI Hallinnollisen isännöinnin palveluyksikkö huolehtii kaupungin vuokrasopimuksista sekä niiden edellyttämistä muista käytännön tehtävistä, kuten vuokrien perinnästä ja vuokrien ja vastikkeiden maksusta, sekä kaupungin sisäisten toimitilavuokrien laskennasta ja laskutuksesta. KIINTEISTÖNHOITO JA YLLÄPITO 10,6 milj euroa VUOSIKORJAUKSET 15,2 milj euroa VUOKRATTUJA TOIMITILOJA 266 kpl HALLINNASSA OLEVIA RAKENNUKSIA kpl SÄHKÖNKULUTUS VÄHENI PERUSPARANNUKSET VUODESTA 2012 VUOKRASOPIMUKSIA VUOKRATUOTOT 9,8 milj euroa 5 % 880 KPL 177 milj euroa

7 MERKITTÄVIMMÄT TULEVAT HANKKEET ESPOON SAIRAALA Uusi Jorvin sairaalan viereen rakennettava Espoon sairaala on Espoon kautta aikojen suurin toimitilainvestointi. Rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2013 maanrakennus- ja louhintatöillä. Sairaalan arvioitu valmistuminen sijoittuu vuoden 2016 kevääseen. Sairaalassa toimivat päivä- ja kotisairaala, geriatrinen poliklinikka, saattohoitoyksikkö, suun terveydenhuollon yksikkö sekä Espoon apuvälinekeskus. Sairaala toteutetaan suunnittele, rakenna, ylläpidä (SRY) - urakkamuodolla, jossa urakoitsija ottaa vastuun rakennuskohteen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä valmistuneen kohteen ylläpidosta 10 vuodeksi. HANKKEEN ARVO 150 miljoonaa euroa Hankkeen laajuus brm 2 Potlaspaikkoja 270 ELINKAARIKOULUT Hankkeen arvo 50 miljoonaa euroa Hankkeen laajuus brm 2 Oppilasmäärä OPINMÄEN KAMPUS Opinmäen koulu on Espoon historian suurin kouluhanke, joka valmistuu kesällä 2015 Suurpeltoon. Opinmäen Kampus tulee olemaan yhteistyöhön perustuva kohtauspaikka Suurpellon alueen asukkaille. Opinmäen peruskivi muurattiin Suurpellossa Tavoitteena on rakentaa elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus. Tähän pyritään arkkitehtonisin ratkaisuin, muuntojoustavuudella, hyvällä lämmöneristävyydellä ja tiiveydellä, ilmanvaihdon energiatehokkuudella sekä suunnittelemalla kiinteistö helposti huolettavaksi ja ylläpidettäväksi. Hankkeesta vastaa kaupungin omistama osakeyhtiö, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus. Opinmäessä oppimisympäristön tavoitteena on perustua avoimeen digitaaliseen aikaan. Tilaratkaisut ohjaavat omatoimisuuteen ja vuorovaikutukseen. Espoo jatkaa lähivuosina elinkaarimallin soveltamista koulujen ja päiväkotien peruskorjaus ja laajennushankkeissa. Espoon on toiminut jo useamman vuoden Suomessa edelläkävijänä elinkaarimallin käyttämisessä. Suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon sisältäviä elinkaarihankkeita on solmittu Espoossa yhteensä noin 130 miljoonan euron arvosta, sisältäen seitsemän koulun ja yhden päiväkodin peruskorjauksen. Vuonna 2013 Espoonlahden koulu valmistui, ja Lintuvaaran koulun ja päiväkodin töistä tehtiin sopimus. Tulevaisuudessa elinkaarimallin käyttö koulujen korjauksissa tulee jatkumaan, vuoden lopussa jatkuvia elinkaarihankkeita oli kolme ja suunnitteilla on viisi uutta elinkaarihanketta. Tulevia hankkeita 5 kpl Hankkeiden arvo 100 miljoonaa euroa

8 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN TILAHANKKEISSA Tilahankkeisiin liittyvään ympäristörakentamiseen on kiinnitetty Espoossa erityistä huomiota. Julkisten rakennusten ympäristöt ovat tärkeitä alueen asukkaiden kohtaamispaikkoja. PIHOJEN SUUNNITTELUSSA TAVOITTEENA LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN Espoolle myönnettiin syksyllä 2013 Liikkuva koulu -palkinto esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Tilakeskus on osallistunut Liikkuva koulu -hankkeeseen tekemällä koulujen pihoihin liittyviä liikunnallisuutta tukevia muutoksia. Koulujen pihojen liikuntamahdollisuuksien parantamiseen kiinnitetään Tilakeskuksessa aktiivisesti huomiota pihojen peruskorjausten yhteydessä. Esimerkkeinä tästä ovat Postipuun koulun uudistettu piha ja koululaisia liikuttavat miniareenat, joita toteutettiin vuonna 2013 yhteensä neljään koulukohteeseen. SAUNALAHDEN KOULUN PIHALLE VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNEPALKINTO Saunalahden koulun piha palkittiin vuoden ympäristörakennepalkinnolla. Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 12. helmikuuta 2014 Tampereella järjestetyillä Viherpäivillä. Tuomariston mukaan rinnetontin isot korkeuserot on ratkaistu kauniisti maastoa porrastaen ja terassoiden. Piha-alue kalusteineen on suunniteltu ja rakennettu kestämään kovaa kulutusta ja materiaali- ja kasvivalinnat ovat paikkaan sopivia. Valinnoissa on tuomariston mukaan otettu huomioon myös kunnossapidon tarpeet. Saunalahden koulun rehtori Hanna Sarakorven mukaan lähialueen asukkaat ovat ottaneet koulurakennuksen pihan omakseen ja piha on asukkaiden aktiivisessa käytössä iltaisin ja viikonloppuisin.

9 TILAKESKUKSEN TARINA - MISSÄ OLEMME 2016 Osana Espoon uutta strategiaa Espoo tarinaa Tilakeskus-liikelaitoksella päivitettiin vuoden 2013 aikana liikelaitoksen strategiaa eli Tilakeskuksen tarinaa. Visio: Tilakeskuksen asiakaslähtöinen toimintatapa tuottaa mitattavissa olevaa lisäarvoa omistajalle ja asiakkaille. Tilakeskus tarjoaa asiakkailleen ajanmukaisia, terveellisiä ja toimivia tilaratkaisuja. Tilaajatoiminnassa hyödynnetään aktiivisesti monituottajamallia Toiminta-ajatus: Tilakeskuksen toiminta-ajatus on tarjota tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt kunnan palveluille ja kaiken ikäisille kuntalaisille Tavoitetila 2016 Tarjoamamme tilat ja kiinteistöpalvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä Olemme alan vastuullinen edelläkävijä Suomessa. Toimintamme kestää vertailun muihin isoihin julkisiin hankkijoihin ja yksityisiin kiinteistöomistajiin Meillä on myös tunnustettu, selkeä ja lisäarvoa tuottava rooli kaupunkikonsernissa asiakkuuksien hoidossa, omistajatehtävissä ja tilaajatoiminnassa Viihdymme erinomaisesti työssämme ja tehtävämme houkuttelevat alan parhaita osaajia Kuva: Tilakeskus-liikelaitoksen henkilöstöä

10 KIINTEISTÖJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Tilakeskus liikelaitos on vastuussa kaupungin strategisesta kiinteistöjohtamisesta sekä kiinteistövarallisuuden käytöstä sekä arvon ja käytettävyyden säilymisestä elinkaari ja yhteiskuntavastuullisesti. Tilakeskus huolehtii omistaja ja tilaajatehtävien edellyttämän tieto ja taitovarannon ylläpidosta ja kehittämisestä kuten myös Espoon kaupungin sekä työ ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen toteutuksen seurannasta. SISÄISEN VUOKRAN PÄIVITYS Tilakeskus-liikelaitos perii toimitilojen käytöstä aiheutuneiden pääoma ja ylläpitokustannusten kattamiseen sisäistä vuokraa toimitilojen käyttäjiltä. Sisäisen vuokran käyttö perustuu toimitilojen käytön taloudelliseen ja toiminnalliseen ohjaamiseen. Sisäisen vuokra käytön tavoitteena on taata, että käyttäjät saavat käyttöönsä asianmukaiset ja toimivat toimitilat. Vuonna 2013 toteutettiin sisäisen vuokran laskentatavan päivitys. Laskentatavan muutoksella toimitilavuokran kohdennus parani seuraavin tavoin: Pääoma-arvot päivittyvät Maanvuokra määräytyy sijainnin mukaan Energia ja vesikulut veloitetaan toteutuneiden tietojen mukaan SÄHKÖINEN HUOLTOKIRJA Tilakeskus-liikelaitoksella ja kiinteistöpalveluita tuottavalla Espoon Kiinteistöpalvelut liikelaitoksella on pitkään havaittu tarvetta hankkia ajanmukainen, joustava ja helposti muihin sovelluksiin integroituva sähköinen kiinteistöjen huoltokirjajärjestelmä. Vuonna 2012 alkanut hankintaprojekti tuli onnistuneesti päätökseen, kun uusi sähköinen huoltokirjajärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa Jatkossa kaikki kiinteistöpalvelupyynnöt tullaan tekemään järjestelmän kautta. Järjestelmän käyttöön otto on sujunut erittäin hyvin. Järjestelmällä on ollut lähes käyttäjää. Järjestelmä saatiin käyttöön alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja käyttäjäpalaute on ollut todella positiivista. Kiinteistöhoidon ja rahoituskulujen osalta kohdistaminen paranee Päivityksen jälkeen vuokralainen maksaa toimitilavuokrassaan vain oman kohteen kulut ja näin pystyy omalla tilojen käytöllään paremmin vaikuttamaan toimitilavuokraan.

11 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN VIESTINTÄLINJAUKSET VÄISTÖTILANTEISSA Kouluja ja päiväkoteja koskevien kaupunkitasoisten väistötilaperiaatteiden osana linjattiin myös väistötilanteisiin liittyvän viestinnän lähtökohdat. Viestinnän tehtävänä on välittää oikea-aikaista tietoa väistettävän kohteen tilanteesta, aikataulusta ja tulevista toimenpiteistä. Viestintävastuiden osalta väistötilaperiaatteisiin kirjattiin, että Tilakeskus vastaa tiloja koskeviin kysymyksiin ja käyttäjänä olevat tulosyksiköt opetusta ja päivähoitoa koskeviin kysymyksiin tulosyksiköiden keskinäisen ja sisäisen työnjaon mukaisesti. KOULUKORJAUKSISTA JA SISÄILMA-ASIOISTA VIESTITÄÄN AVOIMESTI Eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi mietinnössään 1/2013, että kosteus- ja homeongelmiin liittyvää tiedottamista tulisi kehittää. Avoimesti tulisi viestiä niistäkin kosteus- ja homeongelmiin liittyvistä asioista, joista ei vielä ole olemassa tarkkaa tutkimustietoa. Vuoden 2013 aikana Espoo.fi sivustolle perustettiin omat sivut koulujen korjaushankkeille sekä sisäilmaongelmista kärsiville kohteille. Sivustolla annetaan tietoa korjauksien ja tutkimusten aikataulusta sekä korjausten ajan käytettävistä väistötiloista. UUTISKIRJEET VIESTINNÄN VÄLINEENÄ Tilakeskuksen toiminta kiinnostaa kuntalaisia, yhteistyökumppaneita ja tiedotusvälineitä. Ulkoisen viestinnän parantamiseksi perustettiin syksyllä 2013 ulkoisen uutiskirjeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaava toimituskunta. Neljännesvuosittain julkaistava uutiskirje ilmestyy ensimmäisen kerran keväällä Sisäilma-asioita koskevalla sivustolla kerrotaan sisäilmaongelmien tutkimisesta sekä sisäilmaongelmiin liittyvien korjausten suorittamisesta. Ajankohtaisen tiedon kulkua Tilakeskuksen sisällä on parannettu sisäisellä uutiskirjeellä. Kuukausittain ilmestyvässä uutiskirjeessä kerrotaan henkilöstölle ajankohtaisista toimintaan liittyvistä asioista.

12 YHTEYSTIEDOT Tilakeskus-liikelaitos Virastopiha 2 C PL ESPOON KAUPUNKI Teknisen keskuksen asiakaspalvelu: CARL SLÄTIS Toimitusjohtaja ANNA-MARIA VUORINEN Sihteeri

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

Kertomus Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnasta

Kertomus Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnasta Kertomus Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnasta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 - KOHOKOHDAT Vuoden 2014 aikana Tilakeskus-liikelaitos toteutti aktiivisesti Espoo-tarinan pohjalta laadittua Tilakeskus-tarinaa.

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA PVM:

INVESTOINTIOHJELMA PVM: INVESTOINTIOHJELMA 2016 Määrärahat 1000 PVM: 19.8.2015 Tilakeskus -liikelaitos Laajuus, Toteutuma Ennuste Jälkeen INVESTOINTIHANKKEET RYHMITTÄIN brm2 K-arvio yhteensä 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2020 2020

Lisätiedot

Tilakeskus - liikelaitos 1 (6)

Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTTI Ennuste Käyttötalous 1000 EUR TP 2013 Muutettu TA Ennuste Poikkeama Toteuma 10/2013 Toteuma 10/ Toteuma-% Kasvu-% 2013- Liikevaihto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

Valtuuston seminaari

Valtuuston seminaari Valtuuston seminaari Koulu- ja päiväkotihankkeiden priorisointi vuosien 2016-2020 investointiohjelmassa sekä alustava investointiohjelma v. 2016-2024 Pekka Eurasto Korjausvelasta 350 000 300 000 250 000

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2018 KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Toiminta Tilakeskus-liikelaitos toimii kuntalain mukaisena tilaaja-

Lisätiedot

Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2015

Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2015 Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2015 TOIMINTA Tilakeskus-liikelaitoksen toiminta on jatkunut aiempaa vastaavana. Liikelaitoksen toimitilojen vuokrauksessa ja kaupungin

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1693/02.02.00/2015 44 terveystoimen investointiesitys vuosille 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh 06.02.2017 Sivu 1 / 1 340/2017 10.03.02 14 Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh. 046 877 3583 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 11.12.2012 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 11.12.2012 tiistai klo 17:00-17:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Tilapalvelut. Tilapalvelujen kiinteistöt SVEBI-seminaari Maija Lehtinen Valmistelijat: Antti Mäntynen, Juha Iivanainen

Tilapalvelut. Tilapalvelujen kiinteistöt SVEBI-seminaari Maija Lehtinen Valmistelijat: Antti Mäntynen, Juha Iivanainen Tilapalvelut 25.1.2017 SVEBI-seminaari Maija Lehtinen Valmistelijat: Antti Mäntynen, Juha Iivanainen Tilapalvelujen kiinteistöt Kiinteistöjä noin 4,0 milj.m 3 joissa 0,8 milj.hum 2 Kouluja n. 100 Päiväkoteja

Lisätiedot

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 26.2.2014 Svenska rum -lautakunta 27.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.3.2014 Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Palvelulupaus maakunnille

Palvelulupaus maakunnille Palvelulupaus maakunnille 23.3.2017 KESKEISET EDUT TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA Tilakeskus tarjoaa parhaan tiloihin liittyvän osaamisen ja sitä kautta parhaat toimintaympäristöt maakuntien toiminnoille Tilakeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146 23.09.2015 Sivu 1 / 1 2647/10.03.02/2015 146 Lausunnon antaminen Viherlaakson koulun ja lukion perusparannus ja laajennus 4.9.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE

TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje 4.2.9 1 (5) TILAPALVELUT-LIIKELAITOKSEN TOIMINTAOHJE Teknisen toimen johtaja 29.12.2015 Voimaan 4.1.2016 1 Toiminta-ajatus Tilapalvelut-liikelaitos edustaa kaupunkia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 23.03.2016 Sivu 1 / 1 1125/2016 02.02.00 36 terveystoimen investointiesitys vuosille 2017-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TILAKESKUS-LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TILAKESKUS-LIIKELAITOS Toiminta Tilakeskus-liikelaitos toimii kuntalain mukaisena tilaaja- ja omistajatehtäviä hoitavana kunnallisena liikelaitoksena.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4061/02.02.02/2013 192 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston (Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunnan) investointien toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit 1000 2 Vuoden talousn ja taloussuunnitelman investointiosa 7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 484 336 68 696 49 762 71 547 44 948 55 946 55 308 138 129 0 0 0 Nettoinvestoinnit 484 336 68 696

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

TILAKESKUS-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 TILAKESKUS-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 Investointisuunnitelma vuosille 2014-2018 Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja Pöytäkirja 05.12.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 05.12.2016 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Valtuusto Sivu 1 / Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Valtuusto Sivu 1 / Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Valtuusto.0.03 Sivu / 845/0.03.0/03 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 59 6.9.03 Kaupunginhallitus 77 30.9.03 3 Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto toimitilojen investointiohjelmasta vuosille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto toimitilojen investointiohjelmasta vuosille 26.09.2013 Sivu 1 / 1 4061/02.02.02/2013 47 nuorisolautakunnan lausunto toimitilojen investointiohjelmasta vuosille 2014-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. (09) 816 85031 Jarmo Ikävalko,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

TILAPALVELUT -LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNITELMAKSI VUOSILLE KÄYTTÖSUUNNITELMAN OSALTA

TILAPALVELUT -LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNITELMAKSI VUOSILLE KÄYTTÖSUUNNITELMAN OSALTA TILAPALVELUT -LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2019 KÄYTTÖSUUNNITELMAN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Toiminta Tilapalvelut -liikelaitos aloitti toimintansa kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 09.04.2014 Sivu 1 / 1 1673/02.08.00/2014 32 Palveluliiketoimen liikelaitosten toimitilahankkeet kaudelle 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Remes, puh. 043 824 9071 Katariina Kaukonen, puh. 040

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja Pöytäkirja 25.03.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 25.03.2013 maanantai klo 9:00-10:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien sisäilmastotilanne. Tila- ja asuntojaosto Carl Slätis

Koulujen ja päiväkotien sisäilmastotilanne. Tila- ja asuntojaosto Carl Slätis Koulujen ja päiväkotien sisäilmastotilanne Tila- ja asuntojaosto 22.4.2013 Carl Slätis Asialista 22.4.2013 Tapiolan koulu / Miestentie Sisäilmaongelman laajuus Sisäilmaongelman hoitaminen Espoon kaupungilla

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

31.10.2013. Ennuste 2013. Poikkeama 2013. Liikevaihto 181 313 181 599 286 131 097 140 175 149 706 83 6,8

31.10.2013. Ennuste 2013. Poikkeama 2013. Liikevaihto 181 313 181 599 286 131 097 140 175 149 706 83 6,8 Tilakeskus - liikelaitos 1 (5) Tilakeskus-liikelaitos lokakuun 2013 kuukausiraportti Käyttötalous Ennuste TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 Muutettu TA 2013 Ennuste 2013 Poikkeama 2013 Toteuma

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 369. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 369. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28..206 Sivu / 3757/206 0.03.02 369 Jousenkaaren koulu Valmistelijat / lisätiedot: Maija Lehtinen, puh. 046 877 3683 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TILAKESKUS-LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 Toiminta Tilakeskus-liikelaitos toimii kuntalain mukaisena tilaaja- ja omistajatehtäviä hoitavana kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitos huolehtii

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja Pöytäkirja 19.01.2015 Sivu 1 / 24 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 maanantai klo 9:05-10:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

Espoon Elä ja Asu Oy

Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Elä ja Asu Oy Rekisteröity 25.6.2013 Yhtiöjärjestykseltään keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Espoon Kaupunki omistaa 100% yhtiön osakekannasta Hallitus: Olli Isotalo pj. Juha

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa AALTO YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 1 (8) TALOUDEN JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

16 Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2016

16 Talouden raportointi tammi-syyskuulta 2016 Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (11) Aika 26.10.2016, klo 16:00-20:32 Paikka Jokipohjantie 24, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Oulun yliopisto Kampuskehitys 24.4.2013 Aki Havia Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on perustettu yliopistouudistuksen yhteydessä pääomittamaan

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

Sisäilmaolosuhteiden hallinnan iso kuva

Sisäilmaolosuhteiden hallinnan iso kuva Sisäilmaolosuhteiden hallinnan iso kuva Sisäilman laatuun liittyviä epäkohtia voi esiintyä eri syistä johtuen ja kaiken ikäisissä rakennuksissa. lähestyessä elinkaarensa loppuaan sisäilman epäkohtiin liittyvät

Lisätiedot

Kuntien rakennusten kosteus- ja homevaurioiden merkittävimmät ongelmat

Kuntien rakennusten kosteus- ja homevaurioiden merkittävimmät ongelmat Kuntien rakennusten kosteus- ja homevaurioiden merkittävimmät ongelmat Tarkastusvaliokunta ja ympäristövaliokunta / 20.6.2017 Suomen Kuntaliitto ry Rakennusten kosteus- ja homeongelmat / kuuleminen / 20.6.2017

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Trellum Ek-sote vuokrasopimusluonnos /malli 11.8.2009

Trellum Ek-sote vuokrasopimusluonnos /malli 11.8.2009 Trellum Ek-sote vuokrasopimusluonnos /malli 11.8.2009 1. VUKRANANTAJA Lappeenrannan Kaupunki Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 2. VUKRALAINEN Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jatkossa

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

Porvoon elinkaaritehokkaat päiväkodit. 14.2.2011 Juha-Matti Junnonen

Porvoon elinkaaritehokkaat päiväkodit. 14.2.2011 Juha-Matti Junnonen Porvoon elinkaaritehokkaat päiväkodit 14.2.2011 Juha-Matti Junnonen Elinkaarimallit yleistä Elinkaarimallit tarkoittavat hankkeiden ja niihin liittyvien palveluiden hankintatapoja, joissa hankkeen toteuttajalla

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA

AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA AJANKOHTAISTA TOIMITILOISTA: - SISÄILMAONGELMIA JA KORJAUSVELKAA ESKO KORHONEN 21.3.2013 Erityisasiantuntija/Toimitilat esko.korhonen@kuntaliitto.fi SISÄILMAONGELMIEN NYKYTILANNE 2 Vesa Pekkola, STM TIETOA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 80 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

3.4.2014 Kiinteistöjen energia-, elinkaari- ja ympäristöohjaus

3.4.2014 Kiinteistöjen energia-, elinkaari- ja ympäristöohjaus Green Building Partners Oy Kutomotie 16 00380 Helsinki GBP- H- REF GBP valitut referenssit Kiinteistöjen energia-, elinkaari- ja ympäristöohjaus Kastellin monitoimitalo Lemminkäinen PPP Oy Liikelaitos

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 3771/10.03.02/2013 Kaupunginhallitus 9 13.1.2014 Valtuusto 11 27.1.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 24.3.2014 Kaupunginhallitus 101 31.3.2014 Valtuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje 1 (5) Tilapalvelut-liikelaitoksen toimintaohje Teknisen toimen johtaja 19.6.2017 Voimaan 22.6.2017 1 Toiminta-ajatus Tilapalvelut-liikelaitos edustaa kaupunkia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 53 10.02.2014. 53 Asianro 9145/01.04.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 53 10.02.2014. 53 Asianro 9145/01.04.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 53 Asianro 9145/01.04.01/2013 Tilaelementtirakenteisen päiväkodin vuokraaminen Melalahden päiväkodin käyttöön Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Konserniohjaus

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot