Käyttöohje EUROLIGHT LD6230. Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje EUROLIGHT LD6230. Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control"

Transkriptio

1 Käyttöohje EUROLIGHT LD6230 Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control

2 2 EUROLIGHT LD6230 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus Johdanto Ennen kuin aloitatte Käsikirja Käyttöelementit Konfiguraatiomoodi DMX-moodi ANALOG-moodi MANUAL-moodi Sovellukset Liitännät ja Käyttöönotto Digitaalinen DMX-liitäntä Analogiset liitännät EEP (Eprom Check) Vaiheiden käyttö Tekniset Tied... 8

3 3 EUROLIGHT LD6230 Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran voimakkuus on niin korkea, että ne sisältävät sähköiskun vaaran. Käytä ainoastaan korkealaatuisia, kaupallisesti saatavana olevia kaiutinjohtoja, joissa on ¼" TS-liittimet valmiiksi asennettuina. Kaikenlainen muu asennus tai muutosten teko tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön toimesta. Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan mukana seuraavissa liitteissä olevista tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista. Lue käyttöohjeet. Varoitus Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia. Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö. Varoitus Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita. Varoitus Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa ei sinun tulisi suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa kuvattuja huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain alan ammattihenkilö. 1. Lue nä mä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä. 6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla. 7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. 8. Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle. 9. Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä. Leveä kieli tai kol-mas terä on tarkoitettu oman turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu pistoke ei sovi lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen. 10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen aiheuttamien vaurioiden varalta. Huolehdi erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä kohdasta, jossa verkkojohto tulee ulos laitteesta. 11. Laitteen tule olla liitettynä sähköverkkoon aina vioittumattomalla suojajohtimella. 12. Jos laitteen sähkövirta kytketään pois päältä pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on näiden oltava sellaisessa paikassa, että niitä pääsee käyttämään milloin tahansa. 13. Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia kiinnityksiä/lisälaitteita. 14. Käytä ainoastaan valmistajan mainitseman tai laitteen mukana myydyn cartin, seisontatuen, kolmijalan, kan-nattimen tai pöydän kanssa. Cartia käytettäessä tulee cart/ laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-stumasta itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahin-goittumisilta vältyttäisiin. 15. Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidempään käyttämättä. 16. Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon ammatti-laisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on jotenkin vaurio-itunut, esim. kun virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tavano-maisesti tai on päässyt putoamaan. 17. Tuotteen oikea hävitys: Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei WEEE-direktiivin (2002/96/EY) ja paikallisen lain mukaan saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tuote tulee toimittaa valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tällaisen jätteen epäasianmukainen hävitys saattaa vahingoittaa ympäristöä ja henkilön terveyttä sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin mahdollisesti sisältyvien vaarallisten aineiden takia. Kun hävität tuotteen asianmukaisesti, autat myös tehostamaan luonnonvarojen käyttöä. Saat lisätietoja hävitettävälle laitteelle tarkoitetuista kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi viranomaisilta, jätteenkäsittelyviranomaiselta tai jätehuoltoyritykseltä. JURIDINEN PERUUTUS TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP:IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

4 4 EUROLIGHT LD6230 Käyttöohje 1. Johdanto BEHRINGER EUROLIGHT LD6230:n ostamalla olette hankkineet korkealuokkaisen Dimmerpackin. Laite on kehitetty täyttämään valaistustekniikan asettamat korkeimmatkin vaatimukset, ja se on laajojen toimintojensa ansiosta universaalisti käytettävissä niin televisiostudioissa, teatterikäytössä kuin live-tapahtumissakin. EUROLIGHT LD6230:ssa on kaikki valolaitteistonne ohjaamiseen välttämättömät toiminnot ja se on kaikesta huolimatta selväpiirteisesti rakennettu ja sitä on helppo käyttää. Se tarjoaa valinnaisesti mahdollisuuden digitaaliseen DMX- tai analogiseen ohjaukseen. Useiden signaalivirheiden tunnistamiseen tarkoitettujen LED-näyttöjen ansiosta on laitteen kitkaton käyttö taattu. Seuraavan ohjeiston tarkoituksena on tutustuttaa teidät ensin käytettyihin erikoiskäsitteisiin, jotta oppisitte tuntemaan laitteen kaikki toiminnot. Luettuanne käyttöohjeen huolellisesti, säilyttäkää se voidaksenne tarvittaessa lukea sitä yhä uudelleen. Käsikirjan lisäksi kuuluu toimitukseen Asennusohje. Asennus sekä ensimmäinen käyttöönotto tulee suorittaa sähköalan ammattilaisen toimesta, lisätietoja tästä saatte Asennusohjeesta. 1.1 Ennen kuin aloitatte Toimitus EUROLIGHT Dimmer Pack on tehtaalla pakattu huolellisesti turvallisen kuljetuksen takaamiseksi. Mikäli pakkauslaatikossa tästä huolimatta näkyy vaurioita, tarkastakaa laite heti ulkoisten vaurioiden osalta. ÄLKÄÄ lähettäkö laitetta mahdollisessa vauriotapauks-essa takaisin meille, vaan ilmoittakaa asiasta ehdotto-masti ensin laitteen myyjälle ja kuljetusyritykselle, sillä muutoin kaikki vahingonkorvausvaateet saattavat raueta Käyttöönotto Huolehtikaa riittävästä ilmansaannista, älkääkä sijoittako EUROLIGHT Dimmerpackia muiden lämmönlähteiden läheisyyteen, jotta laitteen ylikuumenemiselta vältyttäisiin. 2. Käyttöelementit Tässä kappaleessa kuvaamme EUROLIGHT LD6230:nne erilaisia käyttöelementtejä. Kaikki säätimet ja liitännät kuvataan yksityiskohtaisesti ja niiden käytöstä annetaan hyödyllisiä ohjeita. Huomioikaa, että kaikkien laitteiden tulee olla ehdottomasti maadotettuja. Oman turvallisuutenne vuoksi ei laitteiden tai verkkokaapelin maadoitusta saa missään tapauksessa poistaa tai tehdä tehotto-maksi. Ennen kuin liitätte laitteeseen valonheittimiä tai muita laitteita tai irrotatte näitä laitteesta, tulee Dimmer-pack ehdottomasti irrottaa sähköverkosta, jotta laitteistovaurioilta vältyttäisiin. Huolehtikaa ehdottomasti siitä, että laitteen asennus ja käyttö tapahtuu ainoastaan asiantun-tevien henkilöiden toimesta. Asennuksen aikana ja sen jälkeen tulee aina huolehtia käsittelevän/-vien henkilön/-iden riittävästä maadoituksesta, sillä muutoin elektrostaattiset lataukset tms. saattavat vaikuttaa käyttöominaisuuksiin haitallisesti Asennus räkkiin LD6230 vaatii kaksi korkeusyksikköä (2 KY) sen asentamiseksi 19"-räkkiin. Huomatkaa, että jätätte lisäksi vapaaksi n. 10 cm syvyyttä laitteen taustapuolisille liitännöille. Käyttäkää laitteen asentamiseksi räkkiin M6 koneruuveja ja muttereita Takuu Varatkaa aikaa ja lähettäkää meille kokonaan täytetty takuukortti 14 päivän kuluessa ostopäivästä lukien. Vaihtoehtoisesti on myös Online-rekisteröityminen Internet-sivuillamme (behringer.com) mahdollista. EUROLIGHT LD6230 ( (15)):n sarjanumeron löydätte laitteen taustapuolelta. 1.2 Käsikirja Tämä käsikirja on koottu niin, että saatte yleiskatsauksen käyttöelementteihin ja samalla teitä informoidaan yksityiskohtai-sesti niiden käytöstä. Jotta oivaltaisitte asiayhteydet nopeasti, olemme ryhmittäneet käyttöelementit niiden toimintojen mukaisiin ryhmiin. Mikäli tarvitsette yksityiskohtaisempaa selvitystä jostakin tietystä aiheesta, vierailkaa kotisivullamme osoitteessa behringer.com. (6) (7) (8) Kuva 2.1: EUROLIGHT LD6230:n etupuoli (1) (2) (3) (4) (5)

5 5 EUROLIGHT LD6230 Käyttöohje (1) Tuuletusaukot sijaitsevat laitteen etupuolella, jottei kuumentunut jäähdytysilma joudu räkkinne sisään ja aiheuta siellä laitteistovikoja tai vaurioita. Voidaksemme taata Dimmerpackin moiteettoman toiminnan myös täyskuormituksessa, tulee huolehtia laitteen riittävästä etäisyydestä muihin, lämpöä säteiteviin laitteisiin. (2) Jokaiselle kuudesta Dimmerpiiristä on oma varoke-automaattinsa, jonka ylikuormitus tai oikosulku laukaisee. (3) CHANNEL-näppäimen avulla voitte vaihtaa asetusmoodia kuuden Dimmerkanavan välillä. Yhdessä CONFIG-näppäimen (ks. (5)) kanssa voitte valita sillä eri käyttömoodien (DMX, ANALOG ja MANUAL) välillä. (11) (15) (4) UP- ja DOWN-näppäinten avulla voitte editoida yksittäisiä valikkoja. (5) CONFIG-näppäimellä kutsutaan esiin konfiguraatiomoodi (ks. kappale 2.1) ja valitaan yksittäiset valikot. Yhdessä CHANNEL-näppäimen (katso (3)) kanssa voidaan valita eri käyttömoodeja. (6) LED it näytön vasemmalla puolella ovat syöttövaiheiden (L1, L2 ja L3) statuksen tunnistusta ja valitun käyttömoodin (DMX, ANALOG ja MANUAL) esittämistä varten. (7) 3-paikkainen DISPLAY esittää kaikki editoitavat arvot. (8) LED it näytön oikealla puolella viittaavat konfiguraatiomoodin yksittäisiin valikkoihin. Aina valitun toiminnon mukaan palaa vastaava LED. (13) Kuva 2.2: EUROLIGHT LD6230:n taustapuoli (9) (10) (12) (14) (9) 5-napainen DMX512 IN-XLR-holkki on tarkoitettu DMX512-ohjaussignaalin liitännäksi, kun laite työskentelee DMX-moodissa (ks. kappale 2.2 DMX-moodi ja kappale 4.1 Digitaalinen DMX-liitäntä ). (10) 5-napaisen DMX512 OUT-XLR-liitännän kautta voidaan DMX-ohjaussignaali välittää eteenpäin seuraaville Dimmerpackeille. Mikäli Dimmer on DMX-ketjun päässä, tulisi Dimmerpackin DMX-lähtöön liittää lopetuspistoke, jotta signaaliheijastuksilta vältyttäisiin (päätevastus 120 Ω nastojen 2 ja 3 välillä). (11) 8-napaiseen ANALOG IN-DIN-holkkiin voidaan liittää analoginen 0-10 V ohjaussignaali (ks. kappale 2.3 ANALOG-moodi ja kappale 4.2 Analogiliitäntä ). (12) Tämä on valaistuslaitteittenne liitäntäkaapelien läpimeno (katso Asennusohjeet). (13) Tämä on verkkoliitännän kaapelien läpimeno (katso Asennusohjeet). (14) Tässä sijaitsee laitteen tuuletin. (15) EUROLIGHT LD6230:n SARJANUMERO. Varatkaa aikaa ja lähettäkää meille kokonaan täytetty takuukortti 14 päivän kuluessa ostopäivästä lukien. Tai käyttäkää yksinkertaisesti Online-rekisteröitymistämme osoitteessa behringer.com. 2.1 Konfiguraatiomoodi Konfiguraatiomoodissa suoritetaan Dimmerpackin käytölle välttämättömät esiasetukset. Kun pidätte CONFIG-näppäintä painettuna n. kahden sekunnin ajan, pääsette valikkoon. Painamalla tätä näppäintä uudelleen, voitte selata yksittäisiä toimintoja, jotka näytetään näytön oikealla puolella sijaitsevien LEDien avulla. Poistutte konfiguraatiomoodista pitämällä CONFIG-näppäintä jälleen painettuna n. kahden sekunnin ajan. Kaikki konfiguraatiomoodissa suorittamanne säädöt tallennetaan moodista poistuessanne automaattisesti ja ne jäävät voimaan myös laitteen uuden käynnistämisen ja sammuttamisen jälkeen Address Heti konfiguraatiomoodiin saavuttuanne syttyy ADDRESS-LED. Tässä valikossa kohdennetaan kuudelle Dimmerkanavalle vastaavat DMX-peruskanavat Tämä osoite määrää, mistä DMX-kanavasta lähtien ohjauskäskyt otetaan käyttöön. Koska on kyse kuusikanavaisesta Dimmeristä, tulkitaan ASSIGNvalikossa suoritetuista kohdistuksista riippuen (ks. kappale 2.1.2) maksimissaan kuusi peräkkäistä DMX-kanavaa ohjaus-signaaleiksi. Mikäli alkuosoite on 001, reagoi Dimmer DMX-tietovirran kuuteen ensimmäiseen kanavaan. Mikäli alkuosoite asetetaan esimerkiksi arvoon 024, reagoi Dimmer vastaavasti kanaviin Mikäli useammilla laitteilla on sama DMX-osoitteisto, saavat nämä myös samat ohjauskäskyt. Valitaksenne halutun DMX-kanavan, tulee käyttää UP- ja DOWN-näppäimiä. Kun pidätte yhtä näppäimistä alas painettuna ja käytätte toista, selaatte kanavia kymmenen kanavan välein Assign Painamalla CONFIG-näppäintä uudelleen pääsette ASSIGN-valikkoon (ASSIGN-LED palaa), jossa voidaan valita neljä eri tulokanava/dimmerkanavakohdennusta. Mahdolliset kon-figuraatiot: 1-6: Kaikki kuusi lähtöä ovat riippuvaisia kanavan 1 asetuksista. 2-3: Lähdöt 1-3 ovat riippuvaisia kanavan 1 asetuksista, lähdöt 4-6 kanavan 2 asetuksista. 3-2: Lähdöt 1 ja 2 ovat riippuvaisia kanavan 1 asetuksista, lähdöt 3 ja 4 kanavan 2, ja lähdöt 5 ja 6 kanavan 3 asetuksista. 6-1: Kaikki kuusi lähtöä ovat riippuvaisia kulloisestakin kanavien 1-6 asetuksista. Kun valitaan yksi kolmesta ensimmäisestä konfiguraatio-mahdollisuudesta, voidaan esimerkiksi muodostaa valon-heitinryhmiä, jotka toistavat samaa ohjelmaa, koska niitä ohjataan ainoastaan yhden kanavan kautta.

6 6 EUROLIGHT LD6230 Käyttöohje Kun olette suorittaneet DMX-osoitteenmuodostuksen sekä tulokanava/ Dimmerkanava-kohdennuksen, tulisi teidän tarkastaa, että jokainen Dimmerpiiri myös reagoi haluttuun DMX-ohjaussignaaliin. Tämä tehdään liikuttamalla laitteeseen liitetyssä valopöydässä vastaavaa Faderia Preheat Painakaa CONFIG-näppäintä jälleen kerran, niin pääsette PREHEAT-valikkoon (PREHEAT-LED palaa). Tässä voidaan UP- ja DOWN-näppäimien avulla asettaa esikuumennusjännite välille Tämä suuntautuu jatkuvasti valonheittimiin, jolloin niihin vaikuttaa vähäinen kytkentävirta ja valonheittimien käyttöikä pitenee. Esikuumennusjännitteen arvo koskee yleisesti kaikkia kuutta kanavaa. Switch-käytössä (ks. kappale 2.1.5) ei PREHEAT-toimintoa voida aktivoida Limiter Seuraavaksi siirrytte LIMITER-valikkoon (LIMITER-LED palaa). Käyttämällä CONFIG-näppäintä siirrytte kaikki kuusi kanavaa läpi. Tässä voitte rajoittaa jokaisen yksittäisen kanavan ohjaussignaalia ylöspäin. Raja-arvo (16-99) voidaan määrätä UP- ja DOWN-näppäimillä. Myös LIMITER-toiminto huolehtii valaisinlaitteittenne pidemmästä käyttöiästä. Ohjausjännitteen yläalueen rajoittaminen suojaa niitä jännitteen vaihtelulta ja ylikuormitukselta Curve Painamalla CONFIG-näppäintä uudelleen pääsette CURVE-valikkoon (CURVE-LED). Tämä tarjoaa neljä mahdollisuutta Dimmerpackin siirto-ominaisuuksien säätämiseksi. Määrätään kuinka ohjausjännitteen muutokset (Fader-liikkeet valopöydässä) välitetään valaisinlaitteille. Painamalla CONFIG-näppäintä voitte selata läpi kuusi kanavaa, jotka näytetään näytössä vasemmalla sijaitsevalla luvulla. Käyttämällä UP-näppäintä voitte määritellä siirto-ominaisuudet jokaiselle kanavalle erikseen. LINEAARINEN (L): Nousevat tai laskevat ohjausjännitteet välitetään tässä siirto-ominaisuudessa Faderin siirtotien joka alueella samanarvoisesti. Jos Faderia liikutetaan valopöydässä tasaisesti ylös tai alas, muuttuu myös valonheittimen valo samassa suhteessa vahvemmaksi tai heikommaksi. EKSPONENTIAALINEN (o1): Tässä on kyse epätasaisesta siirtokäyrästä. Jos tässä valopöydän Faderia liikutetaan tasaisesti ylöspäin, säädetään jännitettä siirtotien alakolmanneksella tasaisesti (lineaarisesti), ylöspäin vahvistuu jännite kuitenkin yhä voimakkammin Fader-liikkeen pysyessä entisellään. LOGARITMINEN (o2): Tämä ominaisuus merkitsee myös epätasaista ohjausjännitteen välittämistä. Siirtotien yläkolmanneksessa säätää valopöydän Fader jännitettä lineaarisesti, alaspäin vähenee jännite kuitenkin yhä voimakkaammin Fader-liikkeen pysyessä entisellään. Logaritminen on näin ollen eksponentiaalisen käyrän vastakäyrä. SWITCH-KÄYTTÖ (US = Unlimited Switch): SWITCH-käytössä voidaan Dimmerpiiriä käyttää kytkimenä. Näin voidaan ohjata myös savukoneen tai moottorien kaltaisia laitteita tai muita tehosteita LD6230:n avulla. Kun ohjausjännite ylittää määrätyn arvon 50%, kytketään kanava päälle. Arvon alituttua kytketään se jälleen pois päältä. LIMITER- ja PREHEAT-toimintoja ei tässä käyttötavassa voida aktivoida. 2.2 DMX-moodi Kun Dimmerpack kytketään päälle, on laite automaattisesti DMX-moodissa (DMX-LED palaa). Painamalla CHANNEL-näppäintä samalla kun CONFIG-näppäintä pidetään painettuna, voidaan moodeja vaihtaa. DMX512 IN-liitännän kautta tuodaan DMX-signaali Dimmerpack:iin ja DMX512 OUT-liitännän kautta se voidaan johtaa seuraaville Dimmerpackeille lisäkanavien työstämistä varten. DMX512 IN ja DMX512 OUT ovat 5-napaisia XLR-liitäntöjä ja ne sijaitsevat laitteen taustapuolella DMX512 Tietojen välittäminen valaistustekniikassa tarkoittaa välitettäviä ohjaustietoja, jotka saapuvat valopöydältä Dimmerin kautta lopulta valonheittimeen, skanneriin tms. Tämä tapahtuu digitaalisen DMX512-ohjaussignaalin, USITT:ssä (United States Institute for Theatre Technology) kehitellyn standardin, avulla. Tietoja ei enää esitetä analogisilla jännitearvoilla, vaan digitaalisten tietosanojen muodossa. Toisin kuin analogisessa tiedonsiirrossa voidaan digitaalisia signaaleja yksinkertaisesti yhdistää : jokaiselle tiedolle on olemassa sille kuuluva osoite. Lisäksi signaalien saapuessa perille, on niillä myös oikeat arvot. Luonnollisesti myös tässä voi esiintyä ongelmia. Syy tähän on usein muiden kuin normissa määrättyjen pistokkeiden tai liitinnastan siirtojen käyttäminen. Myös epäsoveliaiden kaapeleiden käyttö saattaa aiheuttaa siirtovirheitä. Me suosittelemme yksinomaan kaapeleita, joita käytetään myös digitaalisessa äänitekniikassa. DMX-standardi sisältää 512 digitaalista valokanavaa, joita ohjataan yhteisen tietolinjan kautta. Yhteen linjaan voidaan kuitenkin liittää enintään ainoastaan 32 eri laitetta, sillä tämä ylikuormittuu tietystä pisteestä alkaen kaikkien vastaanottajien yhteisen ohjauksen vuoksi. Jokainen liitetyistä laitteista voi kuitenkin käyttää hyväkseen halutun määrän tietoja. Voidaksenne liittää useampia laitteita, tarvitaan niin kutsuttu Splitteri tai Boosteri, joka vahvistaa tai uudistaa DMX-signaalia. DMX512 on yhteensopiva normi ja mahdollistaa ainoastaan yhden tietolinjan kautta tapahtuvan kaikkien vastaanottajien vapaan osoitettavuuden ansiosta erittäin yksinkertaisen kaapeloinnin. Kun kaikki laitteet on liitetty asianmukaisella tavalla ja osoitteen-muodostukset on suoritettu oikein, toimii DMX-järjestelmä yleensä moitteettomasti. 2.3 ANALOG-moodi EUROLIGHT LD6230 Dimmerpack tarjoaa teille digitaalisen DMX-moodin lisäksi ANALOG-moodin. Tämä valitaan samoin MODE-näppäimen avulla CONFIG-näppäimen ollessa alas painettuna (ANALOG-LED palaa). 8-napaisen DIN-holkin kautta laitteen taustapuolella ohjataan Dimmeriin analoginen ohjaussignaali (0-10 V). Laitetta voidaan näin käyttää myös analogisilla ohjauslaitteilla. ANALOG-moodissa on jokaisella Dimmerkanavalla oma ohjauslinjansa (tai oma johdinpari), jonka kautta siihen syötetään ohjaussignaali. Dimmerin lähtöjännite käyttäytyy suhteessa ohjauslinjan signaaliin. Yleisesti tulisi 0%:a edustaa 0 V jännite, 50%:a 5 V:n jännite ja 100%:a 10 V:n jännite. Kun Dimmerpack vastaanottaa tulopuolelta nolla-tasoa, tulisi sen lähtösignaali olla minimissään. Jos se vastaanottaa tulopuolelta täystasoa, tulisi lähtösignaalin olla maksimissaan. SWITCH-KÄYTTÖ (LS = Limited Switch): SWITCH-käytössä (LS) LIMITER-toimintoa voida aktivoida. Siirtokäyrät voidaan valita joka EUROLIGHT LD6230:n kanavalle erikseen.

7 7 EUROLIGHT LD6230 Käyttöohje 2.4 MANUAL-moodi Valaisinlaitteistonne valaisemiseksi voidaan EUROLIGHT Dimmerpackia käyttää MANUAL-moodissa (MANUAL-LED palaa) myös ilman ulkoista valopöytää. Tällöin kaikki säädöt tallennetaan kaksi sekuntia viimeisen syötön jälkeen, ja ne voidaan kutsua esiin myös laitteen uudelleenkäynnistämisen ja sulkemisen jälkeen. Myös tämä moodi saavutetaan CHANNEL-näppäintä painamalla CONFIG-näppäimen ollessa alas painettuna. Näytön vasen luku osoittaa tässä kulloistakin kanavaa, jonka voitte määrätä CHANNEL-näppäimen avulla. Kaksi seuraavaa lukua esittävät ohjaussignaalin korkeutta välillä Tätä voidaan muuttaa UP- ja DOWN-näppäinten avulla. 3. Sovellukset Valaistustekniikka on tärkeä osa kaikenlaisia esityksiä tai tapahtumia. Olipa kyse konsertista, teatteri- tai musi-kaaliesityksestä, discotapahtumasta tai esittelyistä ja messutapahtumista; kaikki ovat riippuvaisia hyvästä visuaalisesta tarjonnasta voidakseen jättää jälkeensä pysyvän vaikutelman. Yleisesti tulisi valaistustekniikan luoda tiettyä tunnelmaa, tai korostaa olemassaolevia, esityksessä musiikin tai dramaturgian kautta syntyviä vaikutelmia järkevällä tavalla. Näin valaistus-tekniikan parissa työskenteleminen muuttuu vaativaksi, luovaksi työksi, jossa on kyse enemmänkin liikkeen ja visuaalisten toimintojen luomisesta kuin pelkästä muutamien valojen sytyttämisestä ja sammuttamisesta. Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan luonnollisesti luotettavaa, monitoi-minnallista tekniikkaa, jotta tehokkaan valaistuskonseptin käsitys voitaisiin toteuttaa. EUROLIGHT Dimmer Pack LD6230 tarjoaa tässä maksimaalista toiminnallisuutta ja se on täydellinen lisä valopöytään, etenkin BEHRINGER EUROLIGHT LC2412:een. Kiitos digitaalisen DMX-ohjauksen voidaan useampia Dimmerpackeja käyttämällä toteuttaa myös monimutkaisempia valaistuksia, sillä DMX-linjalla voidaan ohjata jopa 32 laitetta. Lisäksi nämä komponentit eivät rajoitu ainoastaan valaistuslaitteisiin, sillä Switch-käytössä voidaan ohjata myös muita laitteita, kuten savukoneita, pyrolaitteita tai moottoreita. Näin LD6230 on enemmän kuin pelkkä valaistuslaite. Seuraavassa kuvassa esitetään liitäntäesimerkki, jossa käytetään kahta EUROLIGHT LD6230:a, BEHRINGER EUROLIGHT LC2412:ta sekä BEHRINGER ULTRAPAR UP1000 -valonheitintä, jonka kautta voidaan käyttää kahtatoista valokanavaa. Yhtä Dimmerpackia ohjataan digitaalisella DMX-ohjaussignaalilla, toista analogisella signaalilla. Jos molempia Dimmerpackeja halutaan ohjata DMX-signaalilla, tulee toisen Dimmerpackin saada ohjaussignaali ensimmäisen DMX512 OUTin kautta: DMX512 In DMX512 Out Analog In EUROLIGHT LC2412 Rear ULTRAPAR UP1000 Analog Out EUROLIGHT LD6230 Rear Kuva 3.1: Liitäntäesimerkki EUROLIGHT LC2412:lla ja ULTRAPAR UP1000-valonheittimillä Mikäli tarvitaan vielä useampia valokanavia, tulee silloin liittää vastaava määrä lisää Dimmerpackeja kaikkien ohjaussignaalien työstämistä varten. Valonheittimiä tai laitteita ei saa koskaan liittää laitteeseen tai irrottaa laitteesta jännitteen (kuorman) alaisena, näin vältetään laitteistovaurioita ja käyttäjän altistamista vaaroille. 4. Liitännät ja Käyttöönotto 4.1 Digitaalinen DMX-liitäntä Digitaaliset liitännät DMX512 IN ja DMX512 OUT vastaavat kansainvälistä DMX512-normia. Pistoliittimenä käytetään 5-napaisia XLR-liitäntöjä, jolloin Controller ja DMX-lähetin käyttävät naarasliittimiä ja vastaanottavat laitteet, kuten Dimmerpackit, urosliittimiä. 5-pin XLR connectors for DMX512 signals 1 = Signal common/shield 2 = Data 1 (-) 3 = Data 2 (+) Pins 4 (data 2 -) and 5 (data 2 +) are not connected (optional use) Kuva 4.1: Nastaliitännät 5-napaisessa XLR-pistokkeessa

8 8 EUROLIGHT LD6230 Käyttöohje Tässä kuvassa esitettyä nastaliitäntää tulisi noudattaa, myös silloin kun kahta varanastaa 4 ja 5 käytetään toiseen liitäntään erilliselle lähetysja vastaanotinyksikölle. Usein myös 3-napaista XLR-liitäntää käytetään digitaalisen ohjaussignaalin välittämiseen, sillä tämä yksinkertaistaa olemassaolevien linjojen käyttöä ja on lisäksi halvempi kuin 5-napaiset pistoliitännät. Nämä eivät kuitenkaan vastaa normia eikä niitä saa varustaa nimikkeellä DMX Analogiset liitännät 8-napainen DIN-holkki toimii analogisen ohjaussignaalin (0-10 V) tuloliitäntänä. NASTA KANAVA NC 8 GROUND Taul. 4.1: Nastaliitännät 8-napaisessa DIN-pistokkeessa 4.3 EEP (Eprom Check) EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) on elektroninen elementti, joka sisältää laitteen ohjelmat tai tiedot. Kerran tallennetut tiedot eivät voi kadota, vaikka laitteen virransyöttökin katkaistaisiin. Dimmerpackia käyttöönotettaessa tapahtuu Eprom Check, eli EUROLIGHT LD6230:n muisti tarkastetaan väärien arvojen varalta (uskottavuustarkastus). Mikäli muistia alustettaessa esiintyy virhe, otetaan käyttöön laitteen tehdasasetukset. Eprom-muistin pyyhkimiseksi ja tehdasasetuksien palauttamiseksi tulee laitetta käynnistettäessä pitää molempia keskimmäisiä näppäimiä (UP ja DOWN) alas painettuna. 4.4 Vaiheiden käyttö Kolmen LEDin, L1, L2 ja L3 ((6)), kautta voidaan lukea vaiheiden tila. L1 viittaa kanaviin 1 ja 2, L2 kanaviin 3 ja 4, ja vastaavasti L3 kanaviin 5 ja 6. Niissä näytetään, onko EUROLIGHT LD6230:iin liitetty verkkojännite oikea. Mikäli esiintyy häiriöitä esim. yli- tai alijännitettä, osoitetaan tämä vastaavan LEDin vilkkumisella. Koska Dimmerin elektroniikkaa syötetään kaikilta kolmelta vaiheelta, säilyy Dimmer jopa kahden vaiheen poisjäädessä käyttökelpoisena. Kitkattoman käytön takaamiseksi tulee vaihevirheet kuitenkin pyrkiä korjaamaan mahdollisimman nopeasti. 5. Tekniset Tied Kanavat Tulot Lukumäärä 6 Virta (kuorma) per kanava Maksimikuorma per kanava Taajuus Verkkohuolto Analoginen Digitaalinen Lähdöt Digitaalinen Kuorma Järjestelmäsuojaus 0,2 A min./10 A maks. 10 A 3-vaiheisella liitännällä 50/60 Hz 3-vaiheinen liitäntä (tähti), sisäinen kiinnitinlista/pgkaapeliruuvikiinnitys, CEE-pistoke (valinnainen, sähköalan ammattilaisen jälkiasennettavissa) V 8-nastaisen DIN:n kautta DMX512 5-nastaisen XLR:n kautta DMX512 5-nastaisen XLR:n kautta sisäinen kiinnitinlista/ PG-kaapeliruuvikiinnitys, HARTING (valinnainen, sähköalan ammattilaisen jälkiasennettavissa) Kuormasuojastus per kanava 10 A linjasuojastuskytkin (tyyppi C) Varmistus ohjausosa Virransyöttö Verkkojännite USA/Kanada Eurooppa/U.K./Australia Enimmäisvirranotto Mitat/Paino 2 x T 100 ma H/250 V (EU) 1 x T 160 ma H/250 V (EU) 2 x T 160 ma H/250 V (UL) 1 x T 315 ma H/250 V (UL) 120 V~, 60 Hz 230 V~, 50 Hz 3 x 20 A Mitat (K x L x S) Paino n. 84,3 x 482,6 x 403,8 mm (n. 3 1/3 x 19 x 15 9/10") n. 9,80 kg BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason. Vaadittavat muutokset suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Tekniset Tied ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista tiedoista ja kuvauksista.

9 We Hear You

Käyttöohje CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Käyttöohje CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Käyttöohje CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 Sisällysluettelo Tärkeitä tuallisuusohjeita...3 Juridinen Peruutus...5 1. Johdanto...6 2. Kaapelitesti-Modus...6 2.1 Kosketushäiriöiden

Lisätiedot

Käyttöohje C-1U. USB Studio Condenser Microphone

Käyttöohje C-1U. USB Studio Condenser Microphone Käyttöohje C-1U USB Studio Condenser Microphone 2 C-1U Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran voimakkuus on niin korkea, että ne sisältävät sähköiskun

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4)

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Käyttöohje ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Käyttöohje ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Käyttöohje Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Käyttöönotto... 4 2.1 Rakenne rackissa... 4 2.2 Verkkojännite...

Lisätiedot

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Käyttöohje FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Käyttöohje FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control CV NORM OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL 0 10 Käyttöohje FOOT CONTROLLER FCV100 Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control 2 FOOT CONTROLLER FCV100 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää

Lisätiedot

Asennusohje EUROLIGHT LD6230. Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control

Asennusohje EUROLIGHT LD6230. Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control Asennusohje EUROLIGHT LD6230 Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control 2 EUROLIGHT LD6230 Asennusohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran

Lisätiedot

DC IN 18V 3A. Käyttöohje EUROPORT EPA Watt Handheld PA System with Microphone and Rechargeable Battery

DC IN 18V 3A. Käyttöohje EUROPORT EPA Watt Handheld PA System with Microphone and Rechargeable Battery DC IN 18V 3A Käyttöohje EUROPORT EPA40 40-Watt Handheld PA System with Microphone and Rechargeable Battery 2 EUROPORT EPA40 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te...2 Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Juridinen

Lisätiedot

Käyttöohje DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Käyttöohje DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Käyttöohje DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS /MS20 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 1. Johdatus... 4 1.1

Lisätiedot

Käyttöohje MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Käyttöohje MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Käyttöohje MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te...2 Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Juridinen Peruutus...3

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

EUROPORT MPA400. Käyttöohje A50-A2030-22001

EUROPORT MPA400. Käyttöohje A50-A2030-22001 Käyttöohje A50-A2030-22001 Tärkeitä turvallisuusohjeita * telon Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kosisältämien vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta jännitteiden, jotka saattavat

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI800. Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box

Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI800. Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI800 Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box Sisällysluettelo Kiittää te... 2 1.1 Ennen kuin aloitatte... 4 1.1.1 Käyttöönotto... 4 1.1.2 Takuu... 4 1.1.3 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Käyttöohje TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.5 helmikuu 2003 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion

Lisätiedot

Käyttöohje MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects

Käyttöohje MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects Käyttöohje MINIMIX MIX800 Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects 2 MINIMIX MIX800 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te...2 Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Juridinen

Lisätiedot

EUROPORT EPA40. Käyttöohje. Versio 1.0 huhtikuu 2007

EUROPORT EPA40. Käyttöohje. Versio 1.0 huhtikuu 2007 Käyttöohje Versio 1.0 huhtikuu 2007 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.2 kesäkuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box

Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box Käyttöohje ULTRA-DI PRO DI4000 Professional 4-Channel Active DI-Box 2 ULTRA-DI PRO DI4000 Käyttöohje Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1 Ennen aloittamista... 4 1.2 Online-rekisteröinti... 4 1.3 Toiminnot...

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRACOUSTIC AT108. Ultra-Compact 15-Watt Acoustic Instrument Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Käyttöohje ULTRACOUSTIC AT108. Ultra-Compact 15-Watt Acoustic Instrument Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Käyttöohje ULTRACOUSTIC AT108 Ultra-Compact 15-Watt Acoustic Instrument Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRACOUSTIC AT108 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä

Lisätiedot

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40 Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 elokuu 2005 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta)

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRA-G GI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation

Käyttöohje ULTRA-G GI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation Käyttöohje ULTRA-G GI100 Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation 2 ULTRA-G GI100 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen

Lisätiedot

VIRTUBE VT30FX/VT15FX/VT15CD. Käyttöohje A50-45620-00004

VIRTUBE VT30FX/VT15FX/VT15CD. Käyttöohje A50-45620-00004 Käyttöohje A50-45620-00004 Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus + Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia

Lisätiedot

TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter

TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter INPUT OUTPUT TUBE ULTRAGAIN MIC100 Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter 2 TUBE ULTRAGAIN MIC100 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus...

Lisätiedot

Käyttöohje DUAL DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-2 PRO. Gold-Sputtered Large Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Käyttöohje DUAL DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-2 PRO. Gold-Sputtered Large Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone Käyttöohje DUAL DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-2 PRO Gold-Sputtered Large Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 DUAL DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-2 PRO Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Käyttöohje U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Käyttöohje U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Käyttöohje U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Käyttöohje 3 U-CONTROL UCA202 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä Turvallisuusohjeita...3

Lisätiedot

TRUTH / Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 elokuu 2003 SUOMI TRUTH / TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki

Lisätiedot

Käyttöohje PRO MIXER DX626. Professional 3-Channel DJ Mixer with BPM Counter and VCA Control

Käyttöohje PRO MIXER DX626. Professional 3-Channel DJ Mixer with BPM Counter and VCA Control Käyttöohje PRO MIXER DX626 Professional 3-Channel DJ Mixer with BPM Counter and VCA Control 2 PRO MIXER DX626 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kiittää te

Sisällysluettelo. Kiittää te Käyttöohje EUROLIVE PROFESSIONAL B2520 PRO High-Performance 2,200-Watt PA Loudspeaker System with Dual 15" Woofers B1800X PRO Professional 1,800-Watt 18" PA Subwoofer B1520 PRO/B1220 PRO Professional 1,200-Watt

Lisätiedot

Käyttöohje MULTIGATE PRO XR4400. Reference-Class 4-Channel Expander/Gate

Käyttöohje MULTIGATE PRO XR4400. Reference-Class 4-Channel Expander/Gate Käyttöohje MULTIGATE PRO XR4400 Reference-Class 4-Channel Expander/Gate 2 MULTIGATE PRO XR4400 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus... 3 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BEHRINGER EP4000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300955

Käyttöoppaasi. BEHRINGER EP4000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2300955 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRAGAIN PRO MIC2200. Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier

Käyttöohje ULTRAGAIN PRO MIC2200. Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier Käyttöohje ULTRAGAIN PRO MIC2200 Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier 2 ULTRAGAIN PRO MIC2200 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus... 3 1. Johdanto...

Lisätiedot

ULTRABASS BT108 Käyttöohje Versio 1 0 tammikuu 2005 ULTRABASS BT108 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoitukset

Lisätiedot

BUGERA 412F-BK. Käyttöohje. Klassinen 4 x 12SDSq, 200-wattinen suora kitarakaappi alkuperäisillä BUGERA-kaiuttimilla

BUGERA 412F-BK. Käyttöohje. Klassinen 4 x 12SDSq, 200-wattinen suora kitarakaappi alkuperäisillä BUGERA-kaiuttimilla Käyttöohje BUGERA 412F-BK Klassinen 4 x 12SDSq, 200-wattinen suora kitarakaappi alkuperäisillä BUGERA-kaiuttimilla Nämä käyttöohjeet ovat saatavilla englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, italiaksi,

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRATONE KT108. Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Käyttöohje ULTRATONE KT108. Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Käyttöohje ULTRATONE KT108 Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRATONE KT108 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöohje SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Käyttöohje SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones Käyttöohje SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

Käyttöohje STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Käyttöohje STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone Käyttöohje STUDIO CONDENSER MICROPHONE Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONE C-3 Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje BUGERA 1990. Classic 120-Watt Hi-Gain Dual Reverb Valve Amplifier Head. bugera-amps.com

Käyttöohje BUGERA 1990. Classic 120-Watt Hi-Gain Dual Reverb Valve Amplifier Head. bugera-amps.com Käyttöohje BUGERA 1990 Classic 120-Watt Hi-Gain Dual Reverb Valve Amplifier Head 2 BUGERA 1990 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Juridinen Peruutus... 3 Hallintalaitteet... 5 Etusivu... 5 Takasivu...

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRABASS BT108. Ultra-Compact 15-Watt Bass Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Käyttöohje ULTRABASS BT108. Ultra-Compact 15-Watt Bass Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Käyttöohje ULTRABASS BT108 Ultra-Compact 15-Watt Bass Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRABASS BT10 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 1. Johdatus... 4 1.1 Ennen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Käyttöohje THUNDERBIRD BX108. Vintage-Style 15-Watt Bass Amplifier with Original 8" BUGERA Speaker

Käyttöohje THUNDERBIRD BX108. Vintage-Style 15-Watt Bass Amplifier with Original 8 BUGERA Speaker Käyttöohje THUNDERBIRD BX108 Vintage-Style 15-Watt Bass Amplifier with Original 8" BUGERA Speaker 2 THUNDERBIRD BX108 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Juridinen Peruutus...3

Lisätiedot

Lyhyt käyttöopas Version 1 0 Maaliskuu 2005 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet 2) Säilytä nämä ohjeet 3) Huomioi kaikki varoitukset 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

Käyttöohje STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Käyttöohje STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2. 2 Matched Studio Condenser Microphones Käyttöohje STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 Käyttöohje Viktiga säkerhetsanvisningar Varoitus Symbolilla merkityissä päätteissä

Lisätiedot

Käyttöopas Versio 1.1 heinäkuu 2003 SUOMI Tervetuloa BEHRINGER-perheeseen! Kiitos FOOT CONTROLLER FCV100-jalkapainikkeen ostamalla meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. FCV100 on arvokas ja monipuolinen

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen käyttöönottoa ja säästä ne tulevaa tarvetta varten, jotta laitetta voitaisiin aina käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Pikaohje Versio 1.1 Huhtikuu 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRACOUSTIC AT108. Ultra-Compact 15-Watt Acoustic Instrument Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Käyttöohje ULTRACOUSTIC AT108. Ultra-Compact 15-Watt Acoustic Instrument Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Käyttöohje ULTRACOUSTIC AT108 Ultra-Compact 15-Watt Acoustic Instrument Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRACOUSTIC AT108 Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Käyttöohje TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor

Käyttöohje TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor Käyttöohje TRUTH / High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus... 3 Rajoitettu takuu... 3 1. Johdanto...

Lisätiedot

TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter

TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter TUBE ULTRAGAIN MIC100 Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter 2 TUBE ULTRAGAIN MIC100 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä tuallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohje TUBE ULTRAGAIN MIC200. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Preamp Modeling Technology

Käyttöohje TUBE ULTRAGAIN MIC200. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Preamp Modeling Technology INPUT OUTPUT Käyttöohje TUBE ULTRAGAIN MIC200 Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Preamp Modeling Technology 2 TUBE ULTRAGAIN MIC200 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä tuallisuusohjeita...

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Käyttöohje TRUTH B2031A/B2030A. High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor

Käyttöohje TRUTH B2031A/B2030A. High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor Käyttöohje TRUTH / High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen Peruutus... 3 1. Johdatus...

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

U-CONTROL UMX49/UMX61

U-CONTROL UMX49/UMX61 Lyhyt käyttöopas Versio 1.1 elokuu 2006 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lue nämä ohjeet. 2) Säilytä nämä ohjeet. 3) Huomioi kaikki varoitukset. 4) Noudata kaikkia

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

LANGATON RADIOAVAIN EWK1

LANGATON RADIOAVAIN EWK1 LANGATON RADIOAVAIN EWK1 EWK1-radioavain on langaton laite, jota voidaan käyttää valvontajärjestelmän päälle/poiskytkentään, porttien sulkemiseen ja avaamiseen ja minkä tahansa muiden järjestelmään liitettyjen

Lisätiedot

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15 Woofers and 1.75 Titanium-Diaphragm Compression Driver Käyttöohje EUROLIVE VP2520 Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver VP1800S Professional 1600-Watt 18" PA Subwoofer VP1520 Professional 1000-Watt

Lisätiedot

VIRTUBE. Käyttöohje VT250. 2 x 50-Watt Guitar Amplifier with 2 Independent Channels, VTC Tube Modeling, Dual FX and 2 Original BUGERA 12" Speakers

VIRTUBE. Käyttöohje VT250. 2 x 50-Watt Guitar Amplifier with 2 Independent Channels, VTC Tube Modeling, Dual FX and 2 Original BUGERA 12 Speakers Käyttöohje VIRTUBE VT250 2 x 50-Watt Guitar Amplifier with 2 Independent Channels, VTC Tube Modeling, Dual FX and 2 Original BUGERA 12" Speakers VT100 /VT50 100/60-Watt Guitar Amplifier with 2 Independent

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot