VOK-RAPORTTI. Verivalmisteiden käyttö Suomessa vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOK-RAPORTTI. Verivalmisteiden käyttö Suomessa vuosina 2002-2008"

Transkriptio

1 VOK-RAPORTTI Verivalmisteiden käyttö Suomessa vuosina

2 Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu hoitaa keskitetysti koko maan veripalvelutoimintaa. Tehtäviimme kuuluu niin verenluovuttajien rekrytointi, verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys kuin myös luovutetun veren testaus ja verivalmisteiden tuotanto sekä valmisteiden varastointi ja jakelu sairaaloihin. Veripalvelu toimittaa suomalaisiin sairaaloihin punasolu-, verihiutale- ja plasmavalmisteita potilaiden hoitoa varten. Tarjoamme sairaaloille laboratoriopalveluita, muun muassa veriryhmätutkimuksia ja veren hyytymiseen liittyviä laboratoriotutkimuksia. Veripalvelussa tehdään myös elinten ja kantasolujen siirtoihin liittyviä kudossopeutuvuustutkimuksia Suomen sairaaloille. Lisäksi esimerkiksi kaikkien raskaana olevien suomalaisäitien veriryhmävastaainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. Veripalvelussa toimii myös Luuytimenluovuttajarekisteri ja Istukkaveripalvelu. Veripalvelu on taloudellisesti riippumaton ja toiminnallisesti erillinen osa Suomen Punaista Ristiä. Emme tavoittele toiminnallamme voittoa vaan potilaan parasta. Kirjoittajat ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu 1. painos (2010)

3 Mikä on VOK-hanke? Verivalmisteiden optimaalinen käyttö (VOK) on suomalaisten sairaaloiden ja Veripalvelun yhteinen hanke. Sen tavoitteena on toteuttaa maanlaajuinen verivalmisteiden käytön tietojärjestelmä, josta lääkäreillä ja hoitajilla on mahdollisuus saada tietoa oman sairaalansa verivalmisteiden käytöstä. Asiantuntijoiden tapaamisissa pyritään vertailemaan ja kehittämään sairaaloiden verensiirtokäytäntöjä. Tietojen avulla pyritään viime kädessä parantamaan potilaiden hoidon laatua. Sairaaloiden sähköisistä tietojärjestelmistä kerätään tietoja verensiirroista ja verta saaneista potilaista. VOK-tietokanta sisältää lisäksi potilaskohtaisia tietoja diagnooseista, toimenpiteistä ja laboratoriotutkimustuloksista. Potilastiedot eivät sisällä henkilötunnisteita (sosiaaliturvatunnusta tai nimeä). Osallistuvien sairaaloiden tiedot päivitetään säännöllisesti. Tällä hetkellä vertailutoimintaan osallistuu 10 sairaanhoitopiiriä: 1. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri (ESSHP) 2. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri (EKSHP) 3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 4. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) 5. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri (KymSHP) 6. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) 7. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) 8. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) 9. Satakunnan sairaanhoitopiiri (SatSHP) 10. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) Mainittujen ja yllä olevassa kuvassa punaisella korostettujen sairaanhoitopiirien alueella asuu noin 75% Suomen väestöstä. Raportin tarkoitus Tässä raportissa luodaan katsaus VOKhankkeen tuloksiin, erityisesti verenkäytön kehitykseen vuosina Raportti pohjautuu suurelta osin VOK-hankkeen kotisivuilla osoitteessa julkaistuihin säännöllisin väliajoin päivitettäviin vakioraportteihin. Mukana on kuitenkin uutta, aiemmin julkaisematontakin tietoa. Tämä raportti ei korvaakaan itse vakioraportteja, vaan pyrkii lähinnä täydentämään niitä. Toivomme, että tämä raportti antaa verivalmisteiden käytöstä kiinnostuneille lukijoille helposti lähestyttävän yhteenvedon verenkäytön kehityksestä Suomessa. Helsingissä Lääketieteellinen johtaja Tom Krusius Biostatistikko Jarno Tuimala

4 VOK-tietojen kerääminen VOK-hanke on SPR Veripalvelun ja sairaanhoitopiirien yhteishanke. Kukin sairaanhoitopiiri on valinnut ne sairaalat, joista verenkäyttöön liittyvät tiedot kerätään eli poimitaan. Pääosin tiedot kerätään kunkin sairaanhoitopiirin kaikista sairaaloista, mutta muutama aluesairaala on poiminnan ulkopuolella: Helsingin ja sairaanhoitopiiri Uudenmaan Lohjan sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Mäntän sairaala Valkeakosken sairaala Vammalan sairaala Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta hankkeeseen osallistuu vain Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS), ja tämä aiheuttaa hieman harhaa muun muassa sappileikkaustietoihin: TAYS:ssä leikataan vain akuutit ja vaikeimmat tapaukset ja elektiiviset leikkaukset hoidetaan aluesairaaloissa. Koska Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta poimitaan mukaan vain TAYS:n tiedot, jäävät elektiiviset sappileikkaukset kokonaan pois aineistosta. Niinpä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sappileikkausaineisto ei ole suoraan verrattavissa muiden sairaanhoitopiirien sappileikkaustietoihin, joihin myös elektiiviset leikkaukset valikoituvat mukaan. Tietojen tekninen kerääminen VOK-tietoja kerätään tällä hetkellä vuosittain kunkin osallistuvan sairaalan elektronisista potilas-, poliklinikka-, leikkausalija verikeskusjärjestelmistä. Tiedon keräävät joko sairaanhoitopiirit itse, niiden tietojärjestelmien toimittajat tai SPR Veripalvelun alihankkijat, kuten Mediware Oy. Poiminnasta vastaavat tahot toimittavat tiedot Logica Oy:n ylläpitämälle tietokantapalvelimelle, jossa sairaanhoitopiirien tiedot yhdistetään SPR Veripalvelun verivalmistetietojen kanssa. Palvelimelle on pääsy vain rajatulla, erikseen nimetyllä henkilöjoukolla. Tietojen siirtäminen Internetissä tapahtuu salattuna. Aineiston mukana toimitetaan salakirjoitettu henkilötunnus, jonka ainoastaan tiedot omistava sairaanhoitopiiri voi jälleen muuttaa selkokieliseksi. Tunnistettavuutta voidaan käyttää esimerkiksi verensiirtoja kuolinsyytietojen yhdistämiseen, joskaan tätä ei ole vielä kertaakaan tehty. Jos potilas asuu saman sairaanhoitopiirin alueella, voidaan hänen verensiirtojaan seurata vuodesta toiseen, sillä salattu henkilötunnus säilyy samana vuodesta toiseen. Jos potilas muuttaa toisen sairaanhoitopiirin alueelle, tämä jäljitettävyys katoaa. Eri sairaanhoitopiirien tietoja ei siis voida VOK-hankkeen puitteissa yhdistellä potilaskohtaisesti keskenään. Tietojen yhdistäminen ja tarkistus Kerätyistä tiedoista koostetaan tietokanta, johon poimitut tiedot sisältyvät. Tietokannan koostaminen tapahtuu useassa vaiheessa. Aluksi eri lähteistä saadut tiedot yhdistetään toisiinsa muun muassa potilas-, sairaala- ja ajankohtatietoja käyttäen. Yhdistämisen jälkeen tiedoille tehdään erilaisia tarkistuksia aineiston laadun ja laajuuden tarkistamiseksi. Näissä tarkistuksissa tutkitaan muun muassa, onko kaikki tarvittavat tiedot saatu poimittua ja ovatko potilaiden ja verensiirtojen määrät linjassa aiempien vuosien tietojen kanssa. Jos aineiston laatu on hyväksyttävä, koostetaan tietojen perusteella lopullinen tietokanta. Jos tiedoissa on puutteita, voidaan sairaanhoitopiirin tiedot joutua poimimaan kokonaan uudelleen tai tekemään erilaisia puutteita paikkaavia poimintoja. Jos tietokannan laatu havaitaan hyväksyttäväksi, tuotetaan sen tietojen perusteella verensiirtokäytäntöjä kuvaavat vakioraportit. Vakioraporteissa verensiirtokäytäntöä tarkastellaan sekä yleisellä tasolla että potilasryhmäkohtaisesti. Vakioraportit ovat Internetissä kaikkien nähtävillä, ja sairaanhoitopiirit voivat käyttää niitä oman verensiirtotoimintansa seuraamiseen.

5 VOK-aineiston epävarmuudet Kaikkeen rekisteritutkimukseen sisältyy epävarmuutta. VOK:ssa epävarmuutta on etupäässä kahdenlaista, aineistoon liittyvää puutetta ja tietojen epätarkkuutta tai virhettä. VOK-tiedot poimitaan suoraan sairaaloiden järjestelmistä, eikä niitä pyritä erikseen varmistamaan muista tietolähteistä. Niinpä potilaskohtaisten tietojen oikeellisuudesta ei yksittäisissä tapauksissa voi olla täyttä varmuutta. Kokonaisuutena eri diagnoosien ja tautitilojen suhteelliset lukumäärät ovat jokseenkin linjassa THL:n hoitoilmoitusrekisteri Netti-HILMO:n kanssa. 1. Puutteet Aineistojen keräämiseen liittyvistä teknisistä ongelmista johtuen joidenkin vuosien aineistoissa voi olla puutteita. Tällä hetkellä aineistossa olevat suuremmat puutteet on merkitty seuraavan kuvaan vaaleilla palkeilla. toisinaan väärin potilastietoihin, ja nämä kulkeutuvat VOK-aineistoon. VOK-aineiston mukaan Suomessa olikin vuonna 2008 muutama sata miessynnyttäjää. Näin lukuisan virheen kohdalla kyse voi olla myös tietojärjestelmävirheestä sairaanhoitopiirin järjestelmissä. Aineiston epätarkkuudet on toisinaan helppo havaita, kuten synnytysesimerkissä, mutta aineistossa on varmasti paljon sellaisia pieniä poikkeamia, joita ei ole mahdollista löytää kuin sattumalta, jos silloinkaan. VOK:sta löytyy esimerkiksi muutamia kymmeniä miehiä, joilta on leikattu rintasyöpä. Rintasyöpä on miehillä jokseenkin harvinainen, mutta sitä kuitenkin esiintyy vuosittain. On mahdotonta varmistua, ovatko kaikki aineistossa esitetyt miesten rintasyöpätapaukset todella esiintyneet miehissä, vai onko potilaan sukupuoli merkitty vahingossa väärin. Sukupuolen tosin voisi helposti tarkistaa potilaiden salaamattomista henkilötunnuksista tietojen keräämisvaiheessa, mutta sitä ei nykyisellään tehdä. Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiirin toimenpidetiedot puuttuvat vuodelta 2004 ja Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien tiedot puuttuvat kokonaan vuodelta 2007 yhden kuukauden osalta. 2. Virheet ja epätarkkuudet Aineistossa on myös jonkin verran suoranaisia virheitä, joskin vakavia virheitä on toistaiseksi havaittu vain muutama. Eräs esimerkki vakavasta virheestä, joka voi vaikuttaa erityisesti aineiston käyttöön tutkimustoiminnassa, on potilaan väärin merkitty kuolinpäivä. Aineistosta löytyy tällä hetkellä tällaisia potilaita varmuudella vain kaksi kappaletta. Tietojen epätarkkuus on toinen, yleisempi virhetyyppi. Esimerkiksi sukupuoli merkitään

6 VOK-aineiston kattavuus Verivalmistekattavuus VOK-hankkeeseen osallistuvien kymmenen sairaanhoitopiirin alueella asuu noin kolme neljäsosaa Suomen väestöstä. Koska aivan kaikista osallistuvien sairaanhoitopiirien sairaaloista ei poimita tietoja, ei VOK:n väestökattavuus kuitenkaan ole aivan yhtä korkea. Keskimäärin VOK-tietokannasta löytyy tieto noin kahdesta kolmasosasta Veripalvelusta vuosittain toimitetuista verivalmisteista. Oheinen viivakaavio esittää myyntilukuihin perustuvan kattavuuden valmisteittain. Kattavuusarvio on luultavasti liian pieni, sillä myydyistä punasoluvalmisteista noin 3% ja trombosyyttivalmisteista noin 10% poistetaan sairaaloiden varastoista vanhentuneina, eikä niitä siirretä potilaille. VOK-rekisterissä on vuosilta kaiken kaikkiaan yhteensä valmisteen tiedot, jotka on annettu yhteensä eri potilaalle hoitojaksolla. Hoitojaksolla tarkoitetaan sellaista ajallisesti yhtenäistä hoitotapahtumaa, jonka aikana potilas on saman hoitoyksikön hoidettavana. Vuosittaiset tiedot on esitetty oheissa viivakaaviossa. Sairaalahoidossa menehtyneet potilaat Virallisten tilastojen mukaan Suomessa kuolee vuosittain noin henkilöä. VOK-rekisteriin kerätään sairaaloiden järjestelmistä hoidossa kuolleeksi merkittyjen potilaiden kuolinpäivämäärä. VOK-rekisteristä löytyy tieto vuosina verivalmisteista saaneesta potilaasta, jotka ovat menehtyneet sairaalahoidossa. VOK:n kattavuus kuolleisuuden osalta on siis noin 9%. Kattavuus on alhainen etupäässä siksi, että mukana ovat vain sairaalahoidossa kuolleet potilaat, eikä avohoidossa menehtyneiden potilaiden tietoja ole kerätty. Kaikista verta saaneista potilaista 12,2% menehtyi. Menehtyneistä potilaista 54% oli saanut ainakin yhden verivalmisteen. Nämä luvut kuvastanevat sitä, että verensiirtoja saavat varsin sairaat potilaat, jotka myös menehtyvät muita useammin. Menehtyneistä 51.2% oli miehiä.

7 Suurin osa verensiirroista naisille, valmisteista miehille VOK-rekisterissä olevista verensiirron saaneista potilaista suurin osa oli naisia (54,5 %). Vaikka enin osa potilaista on naisia, suurin osa valmisteista siirretään miehille. Miehet saivat 59 % plasmavalmisteista, 57 % verihiutalevalmisteista ja 52 % punasoluvalmisteista. Joka kolmas verensiirron saanut potilas oli yli 65-vuotias. Miehet ja naiset saavat verensiirtoja hieman eri ikäisinä, mikä on esitetty oheisessa viivakaaviossa. Varhaislapsuudessa ja teini-iässä molemmat sukupuolet saavat suunnilleen yhtä paljon verensiirtoja, mutta vuotiaat naiset saavat miehiä useammin verta. Useimmiten nämä verensiirrot liittyvät synnytyksiin vuotiaat miehet saavat selvästi naisia enemmän verensiirtoja. Tämä johtuu osittain siitä, että sydän- ja verisuonitaudit sekä tapaturmat ovat tämän ikäisillä miehillä naisia yleisempiä. Lisäksi miehet saavat leikkauksissa keskimäärin hieman naisia enemmän verta suuremman ruumiinkokonsa vuoksi. Suurin osa verestä käytetään kirurgiassa Valtaosa (54,5 %) verta saaneista potilaista oli ollut leikkauksessa. Hoitojaksoista kirurgian erikoisalaan kuului kuitenkin vain 42%. Oheinen pylväskaavio havainnollistaa asiaa. Potilas- ja hoitojaksomäärien ero selittynee sillä, että leikkaus tyypillisesti muodostaa vain yhden hoitojakson, mutta konservatiivisessa hoidossa sama potilas voi käydä hoidossa hyvinkin monta kertaa. Keskimääräinen hoitojaksojen määrä potilasta kohden kirurgiassa onkin vain 1,1, mutta konservatiivisessa hoidossa 1,8. Verivalmisteista hieman yli puolet (50,4 %) käytetään kirurgiassa. Oheisesta pylväskaaviosta ilmenee, että kirurgiassa käytetään erityisesti punasoluja (54 % valmisteista) ja plasmaa (62% valmisteista). Verihiutaleita (32 % valmisteista) ja muita verivalmisteista (43 %) käytetään kirurgiassa huomattavasti vähemmän. Verihiutaleiden käyttö painottuu konservatiivisen hoidon puolelle, sillä suurin käyttäjäryhmä, hematologiset potilaat, ovat tyypillisesti konservatiivisen hoidon potilaita.

8 Yleisimmät diagnoosit verta saaneilla potilailla Verivalmisteita saaneista potilaista valtaosa sairastaa verenkiertoelinten sairauksia, on joutunut sairaalaan jonkin vamman, myrkytyksen tai ulkoisen syyn vuoksi, kärsii ruuansulatuselinten sairauksista tai erilaisista pahanlaatuisista kasvaimista. Eniten verivalmisteita käyttivät potilaat, jotka sairastavat verenkiertoelinten sairauksia, ovat joutunut sairaalaan jonkin vamman, myrkytyksen tai ulkoisen syyn vuoksi, kärsivät ruuansulatuselinten sairauksista tai erilaisista pahanlaatuisista kasvaimista. Yhdessä nämä neljä potilasryhmää saivat 60% kaikista valmisteista. Ylivoimaisesti pienimmät potilasryhmät olivat silmän ja korvan sekä niiden apuelinten sairaudet, joissa koko VOK-seuranta-aikana verensiirron sai vain 196 potilasta. Veren pahanlaatuisista kasvaimista kärsivät potilaat ovat lukumääräisesti pieni, mutta verenkäytöltään viidenneksi suurin ryhmä. Kutakin potilasta kohden siirretäänkin keskimäärän yli 22 valmistetta. Tämä on liki kolme kertaa enemmän kuin seuraavaksi eniten valmisteita potilasta kohden saavassa ryhmässä, hermoston sairauksissa. Potilaskohtainen siirrettyjen valmisteiden lukumäärä on laskettu koko seuranta-ajalta

9 Yleisimmät toimenpiteet verta saaneilla potilailla Toimenpidetieto on saatavilla 55,9 %:lle potilaista. Toimenpidetieto on pääsääntöisesti saatavilla vain potilaille, joille on tehty jokin kirurginen operaatio. Tällaisia potilaita on 54,5%, joten toimenpidetieto löytyy siis osalle muistakin potilaista. Potilaista, joille toimenpidetieto löytyy, 76,3 %:lle on tehty tuki- ja liikuntaelinten, ruuansulatuskanavan ja sen oheiselinten, sydämen ja rintaontelon suonten, verisuonien ja imusuonijärjestelmän tai raskauteen ja synnytykseen liittyvä toimenpide. Näihin toimenpiteisiin käytettiin 78,1 % kaikista verivalmisteista (pusseina). Potilasmäärien puolesta pienimpiä toimenpideryhmiä ovat umpierityselinten ja silmän alueen toimenpiteet sekä elinten ja kudosten irrotus siirtoa varten. Elin- ja kudossiirteiden irrotus oli myös verenkäytöltään kaikkein pienin toimenpideryhmä.

10 Pieni osa potilaista käyttää suuren osan valmisteista Neljäsosa kaikista verivalmisteista siirretään suurkuluttajille, jotka edustavat vain noin kahta prosenttia koko potilasmäärästä. Yli 50% verivalmisteista siirretään noin 12 prosenttia edustavalle potilasjoukolle. Tämä ilmenee oheisesta potilaiden ja verivalmisteiden kumulatiivista jakaumaa edustavasta kuviosta. Paljon vertakäyttäviin potilasluokkiin kuuluvat esimerkiksi erilaisia veren sairauksia ja pahanlaatuisia kasvaimia sairastavat potilaat. Lisäksi esimerkiksi maksakirroosia ja tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavat potilaat voivat kuluttaa suuria määriä verivalmisteita. Sairaanhoitopiirien potilasaineistojen erot pieniä Sairaanhoitopiirit ovat potilasmateriaaliltaan varsin samanlaisia. Jos verrataan ICD-10 luokituksen mukaan eri diagnoosiryhmiin kuuluvien potilaiden suhteellisia osuuksia eri sairaanhoitopiireissä, ovat erot varsin pieniä. Eniten vaihtelua on verenkiertoelinten sairauksien ja muiden kasvainten suhteellisissa osuuksissa. Oheiset kuvat esittävät VOK-hankkeessa mukana olevien sairaanhoitopiirien potilaiden jakautumista eri diagnoosiryhmiin. Pylväskaavio kuvaa kunkin sairaanhoitopiirin potilaiden lukumäärää koko VOK-seuranta-aikana. Alemmassa assosiaatiokuvassa kutakin sairaanhoitopiiriä vastaa kuvassa yksi sarake. Diagnoosiryhmät ovat vaakariveillä. Jos sairaalan diagnoosiryhmässä on enemmän potilaita kuin aineiston perusteella voitaisiin olettaa siinä olevan, on potilasryhmää vastaava palkki väritetty siniseksi, muutoin punaiseksi. Palkin korkeus kuvaa suhteellista eroa keskiarvosta: mitä pidempi palkki on, sitä enemmän sairaanhoitopiiri eroaa muista. Palkin leveys kuvastaa sairaalan ja diagnoosiryhmän koon perusteella laskettua oletettua potilaiden lukumäärää. Esimerkiksi I-ryhmään (verenkiertoelinten sairaudet) on diagnosoituja potilaita keskimääräistä enemmän PPSHP:n, PSSHP:n ja PSHP:n alueilla, ja muissa sairaanhoitopiireissä keskimääräistä vähemmän.

11 Sairaanhoitopiirien väliset erot verenkäytössä Kullekin potilaalle siirrettyjen valmisteiden keskimääräinen lukumäärä vaihtelee sairaanhoitopiirien välillä. Oheisessa kuviossa on esitetty kunkin sairaanhoitopiirin ero kaikkien sairaanhoitopiirien yhteisestä keskiarvosta. Esimerkiksi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä keskimääräinen potilaskohtainen kulutus on noin yhden valmisteen verran koko hankkeen keskiarvoa pienempää. Vastaavasti Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ero on noin 0.8 valmistetta keskimääräistä siirrettyjen valmisteiden lukumäärää suurempi. Erot selittyvät osittain potilasaineiston eroilla, mutta taustalla voi olla myös verensiirtotoimintaan liittyviä eroja eri sairaanhoitopiirien käytännöissä. Esimerkiksi PPSHP:n, PSSHP:n ja PSHP:n alueilla potilaskohtainen siirrettyjen verivalmisteiden lukumäärä on kaikkien sairaanhoitopiirien keskiarvoa suurempi. Mainituissa sairaanhoitopiireissä kuitenkin esiintyy muita enemmän sydän- ja verisuonitauteja, joissa verenkulutus on suurta. Siten ero selittyy ainakin osittain potilasaineiston rakenteella. Jos tarkastellaan sairaanhoitopiiri- ja diagnoosikohtaisia eroja verenkäytössä, hahmottuu muutamia eroja. Oheisessa kuvassa on esitetty keskimääräinen siirrettyjen valmisteiden lukumäärä potilasta kohden sairaanhoitopiiri- ja diagnoosikohtaisesti. Jos sairaalan diagnoosiryhmässä on siirretty enemmän verivalmisteita kuin aineiston perusteella voitaisiin olettaa siinä siirretyn, on potilasryhmää vastaava palkki väritetty siniseksi, muutoin punaiseksi. Palkin korkeus kuvaa suhteellista eroa keskiarvosta: mitä pidempi palkki on, sitä enemmän sairaanhoitopiiri eroaa muista. Palkin leveys kuvastaa sairaalan ja diagnoosiryhmän koon perusteella laskettua oletettua siirrettyjen verivalmisteiden lukumäärää. Kaikissa sairaanhoitopiireissä selkeimmin verenkäytöltään muista erottuva diagnoosiryhmä ovat veren pahanlaatuiset kasvaimet (C81-C9). Myös sairaaloiden välillä erot tässä ryhmässä ovat suuria. Esimerkiksi Satakunnan sairaanhoitopiirissä kyseiseen diagnoosiryhmään kuluu muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna suhteessa eniten verta. Vastaavasti Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä veren pahanlaatuiset kasvaimet kuluttaa suhteessa kaikkein vähiten verta verrattuna muihin sairaanhoitopiireihin.

12 Sairaanhoitopiirien väliset erot siirtokäytännöissä Oheisessa histogrammissa on esitetty kaikkien sellaisten hoitojaksojen tiedot, joilla potilaasta on mitattu hemoglobiini. Vaakaakselilla on kuvattu hemoglobiiniarvoja, ja pystyakselilla potilaiden lukumäärää. Potilaista, joiden hemoglobiini on yli 100 g / l, on verensiirron saanut 11,8 %. Vastaavasti potilaista, joiden hemoglobiini on alle 60 g / l, on verensiirto annettu 90,7 %:lle. Oheisessa histogrammissa on myös esitetty kaikki hoitojaksot, joilla potilaista on määritetty trombosyyttien pitoisuus. Potilaista, joilla trombosyyttilukumäärä on ollut yli 50*10 9 /l, vain 0,7 % on saanut trombosyyttisiirron. Potilaista, joiden trombosyyttimäärä on alle 5*10 9 /l on trombosyyttisiirron saanut 71,4 %. Trombosyyttien siirtokäytännössä on enemmän vaihtelua kuin punasolujen siirroissa, mikä on esitetty oheisessa pylväskaaviossa. Kuhunkin palkkiin on merkitty keskihajonta virhepalkein. Esimerkiksi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä trombosyyttien siirto annetaan, kun potilaan trombosyyttipitoisuus on keskimäärin liki puolta alhaisempi kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

13 Verivalmisteiden kulutuksen muutokset Verivalmisteiden kulutuksessa on tapahtunut selkeitä muutoksia VOK-seuranta-aikana. Punasoluvalmisteiden kulutus on VOKaineiston perusteella vähentynyt vuodesta 2002 vuoteen 2008 reilut yhdeksän prosenttia. Punasoluvalmisteiden kulutuksen vähenemisestä noin kaksi kolmasosaa selittyy ortopedian erikoisalan vähentyneellä punasolujen kulutuksella. Trombosyyttien kulutus on pysynyt jokseenkin ennallaan, korkeintaan hitaasti kasvanut, mutta jääplasmavalmisteiden kulutus on kasvanut noin 18 %. Nämä muutokset on esitetty oheisessa kuvassa. Kuvasta on jätetty pois Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien aineisto, sillä niissä oli suurempia puutoksia seuranta-ajanjaksolla. Punasolukulutuksen kehitys sopii hyvin yhteen Veripalvelun myyntilukujen kanssa. Myös jääplasma- ja trombosyyttivalmisteiden kulutuksen suunta on molemmissa aineistoissa samanlainen, joskin VOKaineistossa miltei puolta pienempi myyntilukuihin verrattuna. Myyntilukujen mukaan jääplasmavalmisteiden myynti on kasvanut yli 36 % (VOK yli 18 %) ja trombosyyttivalmisteiden yli 16 % (VOK hieman alle 8 %). Verivalmisteiden kulutuksen muutoksista ainakin osan näyttäisi selittävän potilasmäärissä tapahtuneet muutokset, jotka on esitetty oheissa viivakaaviossa. Kuvasta on jätetty pois Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien aineisto, sillä niissä oli suurempia puutoksia seurantaajanjaksolla. Punasolujen siirron saaneiden potilaiden määrä on VOK-aineiston perusteella vähentynyt. Trombosyyttien siirron saaneiden potilaiden määrä on puolestaan aavistuksen kasvanut, ja Jääplasmaa saaneiden potilaiden määrä on pysynyt ennallaan. Potilaskohtainen keskimääräinen verivalmisteiden kulutus on myös VOKaineiston perusteella vähentynyt, mikä on kuvattu verivalmisteittain oheisessa viivakaaviossa. Trombosyytti- ja punasoluvalmisteiden potilaskohtaisen kulutuksen kehityssuuntaus on VOK-aineiston perusteella laskeva. Jääplasmavalmisteiden kulutus on sen sijaan viime vuosina ollut hieman kasvussa.

14 Tuki- ja liikuntaelinten toimenpiteet Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän hoitoilmoitustietokannan (Netti- HILMO) mukaan tuki- ja liikuntaelinten toimenpiteiden (TULES) määrä on kasvanut koko Suomessa vuodesta 2002 vuoteen 2008 ( toimenpidettä) noin 14 %. Toimenpiteiden lukumäärän kasvamisesta huolimatta TULES-toimenpiteiden verenkäyttö on seuranta-aikana vähentynyt liki kolmanneksen (31,3 %). VOK-aineiston potilasmäärien ja siirrettyjen verivalmisteiden lukumäärin kehitys seuranta-aikana on esitetty oheisessa kuvassa. Verivalmisteiden kulutuksessa tapahtunut muutos selittyy yksinomaan punasolujen käytön vähenemisellä. Trombosyyttien ja plasmavalmisteiden käyttö on säilynyt jokseenkin ennallaan, tai kasvanut hyvin heikosti. TULES-toimenpiteet on valittu tähän esimerkiksi, koska niissä tapahtunut muutos on kaikkein selkein. Myös koko kirurgian erikoisalan verenkäyttö on vähentynyt, mutta vaikutus on heikompi, sillä kirurgiassa potilasmäärä on samanaikaisesti vähentynyt. Verensiirtojen määrän alueellinen vaihtelu Suomi on maantieteellisesti pitkien etäisyyksien maa. Onkin mielenkiintoista nähdä, onko verensiirtojen määrissä hoitojaksoa kohden alueellista vaihtelua. Jos lasketaan potilaan kotikuntakohtainen keskimääräinen siirrettyjen verivalmisteiden määrä hoitojaksolla, muodostuu oheinen kartta. Mustalla merkityistä alueista ei ole tietoja, ja punaisen värin tummemmat sävyt merkitsevät suurempaa siirrettyjen verivalmisteiden määrää. Karttaa tarkastellessa ei hahmotu mitään selkeää alueellista eroa, vaan eri värit ovat jakautuneet kartalle jokseenkin satunnaisesti. Kartasta käy myös ilmi, että monista sellaisista kunnista, jotka eivät ole mukana VOK-hankkeessa, tulee potilaista hoitoon VOK-hankkeen piirissä oleviin sairaaloihin. Näin on esimerkiksi Lapissa.

15 Vertailu- ja koulutustoiminta VOK-hanke on järjestänyt vuosittain tiettyjen paljon verta käyttävien erikoisalojen vertaisvertailupäiviä, joilla potilaiden hoitoon osallistuvat kirurgit, anestesialääkärit ja sairaanhoitajat ovat voineet keskustella ja vertailla sairaalansa verensiirtokäytäntöjä. Vertailupäivillä on usein sovittu toimenpiteistä, joilla sairaaloissa pyritään vaikuttamaan verensiirtokäytäntöihin. VOK-päivät on suunnattu VOK-hankkeen toimijoille, erityisesti hankkeeseen osallistuvalle sairaalahenkilöstölle, kuten johtoja ATK-ryhmän jäsenille, sekä verenkäytön analyytikoille. Vuosina on järjestetty seuraavat tilaisuudet: VOK-päivä Ortopedian vertailupäivä Naistentautien ja synnytysten vertailupäivä VOK-päivä Hematologian vertailupäivä Sydänkirurgian vertailupäivä Ortopedian vertailupäivä Naistentautien ja synnytysten vertailupäivä VOK-päivä Gastroenterologian vertailupäivä VOK-päivä Hematologian vertailupäivä Sydänkirurgian vertailupäivä Lisäksi kunkin sairaanhoitopiirin verenkäytön analyytikoita on koulutettu käyttämään raportointityökaluja. Tutkimus- ja julkaisutoiminta VOK-aineistoa käytetään tai on käytetty kolmessa väitöskirjaprojektissa. Tämän lisäksi muita laajempia tutkimushankkeita on tai on ollut käynnissä toista kymmentä. VOK-hankkeesta on julkaistu viisi artikkelia vuosina , joista kolme kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa: Palo, R. ja Mäki, T.: Verivalmisteiden optimaalinen käyttö -hanke. Finnanest 2004; 37(3): Palo, R., Ali-Melkkilä, T., Hanhela, R., Krusius, T., Leppänen, E., Mahlamäki, E., Perhoniemi, E., Rajamäki, A., Rautonen, J., Räsänen, A., Salmenperä, M., Savolainen, ER., Sjövall, S., Syrjälä, M., Tienhaara, A., Tolppanen, E-M., Vähämurto, M., Mäki, T.: Verenkäyttö vertailussa - VOK-hanke. Lääkärilehti 2005; 60: Palo, R., Ali-Melkkilä, T., Hanhela, R., Jäntti, V., Krusius, T., Leppänen, E., Mahlamäki, E. K., Perhoniemi, V., Rajamäki, A., Rautonen, J., Salmenperä, M., Salo, H., Salonen, I., Savolainen, E-R., Sjövall, S., Suistomaa, M., Syrjälä. M., Tienhaara, A., Vähämurto, M., Mäki, T.: Development of permanent national register of blood component use utilizing electronic hospital information systems. Vox Sanguis 2006; 91: Palo, R., Capraro, L., Hovilehto, S., Koivuranta, M., Krusius, T., Loponen, E., Mäntykoski, R., Pentti, J., Pitkänen, O., Raitakari, M., Rimpiläinen, J., Salmenperä, M., Salo, H., Mäki, T. Population-based audit of fresh-frozen plasma transfusion practices. Transfusion 2006; 11: Palo, R., Ahonen, J., Salo, H., Salmenperä, M., Krusius, T., Mäki, T.: Transfusion of red blood cells: no impact on length of hospital stay in moderately anaemic parturients. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2007; 51(5): 565 Lisäksi VOK-hankkeen tuloksia on esitelty kymmenissä koulutustilaisuuksissa ja tieteellisissä kokouksissa.

16 Yhteenveto VOK-hankkeessa on kerätty tietoja kymmenen sairaanhoitopiirin verenkäytöstä vuodesta Tässä raportissa on esitelty hankkeen tuloksia vuosilta Suurin osa verivalmisteista käytetään kirurgiassa. Tuki- ja liikuntaelinten sekä ruuansulatuskanavan toimenpiteissä siirretään yli kolme neljäsosaa kaikista kirurgiassa käytetyistä verivalmisteista. Yleisimmät diagnoosit verivalmisteista saaneilla potilailla ovat erilaiset kasvaimet sekä vammat, myrkytykset ja muut ulkoiset syyt. Potilasta kohden laskettu korkein keskimääräinen verivalmisteiden kulutus oli veren pahanlaatuisia kasvaimia sairastavilla potilailla. Suurimman osa verivalmisteista käyttää pieni joukko potilaista. Yli 50 % valmisteista siirretään potilasjoukolle, joka edustaa vain 12 %:a kaikista potilaista. Sairaanhoitopiirien välillä on eroa verensiirtokäytännöissä. Ero vähiten ja eniten verta käyttävien sairaanhoitopiirien välillä on keskimäärin liki kaksi valmistetta potilasta kohden. Vaihtelu on erityisen suurta veren pahanlaatuisia kasvaimia sairastavien potilaiden kohdalla. Punasolujen siirroissa erot sairaanhoitopiirien verensiirtokäytännöissä näyttävät VOK-aineiston perusteella pieniltä, mutta trombosyyttisiirroissa erot ovat suurempia. Tämä kuvastanee eri sairaanhoitopiirien hoitokäytäntöjen eroja erityisesti veren pahanlaatuisten kasvainten hoidossa. Koko seuranta-aikana punasoluvalmisteiden käyttö on vähentynyt, trombosyytti- ja plasmavalmisteiden puolestaan kasvanut. Erityisen voimakkaasti on kasvanut plasmavalmisteiden kulutus. Potilaskohtainen trombosyytti- ja punasoluvalmisteiden kulutus on vähentynyt, mutta jääplasmavalmisteiden kulutus on viime vuosina ollut lievässä kasvussa. Tuki- ja liikuntaelinten toimenpiteissä verenkäytön yleinen kehitys näkyy hyvin: vaikka potilas- ja tehtyjen toimenpiteiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta, on punasoluvalmisteiden käyttö vähentynyt voimakkaasti. Samanaikaisesti trombosyyttija plasmavalmisteiden kulutus on ollut lievästi kasvussa. Lisätietoja VOK-hankkeesta saa lisätietoja sen verkkosivuilta osoitteessa: Sivuilta löytyy tarkempia tietoja hankkeen toiminnasta sekä vuosittain päivitettävät vakioraportit sairaanhoitopiirien ja tiettyjen erityispotilasryhmien verenkäytöstä.

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta VATT Valmisteluraportit 22 Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta Timo Seppälä Miika Linna Outi Elonheimo VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

VERENSIIRROSSA TAPAHTU- VAT POIKKEAMAT JA NIIDEN EHKÄISY

VERENSIIRROSSA TAPAHTU- VAT POIKKEAMAT JA NIIDEN EHKÄISY Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2010 Ninni Luusua & Maria Lyly VERENSIIRROSSA TAPAHTU- VAT POIKKEAMAT JA NIIDEN EHKÄISY OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2010 Hanna Rautiainen +358 40 143 9344 hanna.rautiainen@thl.fi Simo Pelanteri +358 20 610

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa

Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 101:2010 ARVIOINTI TAVOITE 1 -OHJELMAN TOTEUTTAMISESTA ETELÄ-SAVOSSA ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU

Lisätiedot

05/2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria. Eläketurvakeskus. Rekisteripohjainen tarkastelu

05/2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria. Eläketurvakeskus. Rekisteripohjainen tarkastelu 05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria Rekisteripohjainen tarkastelu Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould

Lisätiedot

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen Terveys Kuolemansyyt Itsemurhien määrä pienin yli 4 vuoteen Vuonna tehtiin itsemurhia 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä on ollut pienempi viimeksi vuonna 967. Vuonna itsemurhan

Lisätiedot

Sisältöä sote-uudistukseen

Sisältöä sote-uudistukseen tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältöä sote-uudistukseen Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Finnwell-ohjelma TAPPO-projekti 2009 17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Antti Alho Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Sara Viitala Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon alueellisten

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

Sairaalasta kotiin asti

Sairaalasta kotiin asti S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 3 / 2 0 0 7 matti mäkelä, unto häkkinen, bengt juslin, päivi koivuranta-vaara, antti liski, matti lyytikäinen, juha laine Sairaalasta kotiin asti Erikoissairaanhoidosta

Lisätiedot

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo Nuoret luukulla Tutkimuksen perusteella syrjässä oleminen, sairastavuus ja korkeat terveyspalvelujen käytöstä johtuvat kustannukset kytkeytyvät toisiinsa. Haastattelut valottavat kustannusten taustalla

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen. Tiehallinnon selvityksiä 50/2006

Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen. Tiehallinnon selvityksiä 50/2006 Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen Tiehallinnon selvityksiä 50/2006 Laura Hiltunen Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen Tiehallinnon selvityksiä 50/2006

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot