Apuvälineiden, kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalvelujen hallintajärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apuvälineiden, kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalvelujen hallintajärjestelmä"

Transkriptio

1 Apuvälineiden, kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalvelujen hallintajärjestelmä Polycon Oy Tekniikantie Espoo puh (010) GSM

2 Mitä KuntoApu on? Kootut apuväline- ja maksusitoumustiedot kätevästi kaikkien käyttöön KuntoApu keskittää apuväline- ja maksusitoumustiedot yhteen paikkaan kaikkien niitä tarvitsevien ulottuville. Käytettävyys on ollut suunnitellun lähtökohta. Potilaskeskeinen käyttöliittymä auttaa helposti löytämään, ylläpitämään ja raportoimaan tietoja. Käyttöoikeuksien rajoitukset yksiköittäin ja ohjelman toimintokokonaisuuksien mukaan varmistavat tiedon oikeellisuuden ja tarkoituksenmukaisen saatavuuden. KuntoApu on Windows-ympäristössä toimiva monikäyttäjäjärjestelmä, joka on ollut käytössä vuodesta Järjestelmää kehitetään jatkuvasti käyttäjien palautteen perusteella. Nykyiseen käyttäjäpiiriin kuuluu neljä yliopistollista sairaalaa, kolmetoista muuta keskussairaalaa sekä reilut sata terveyskeskusta. Näiden joukossa on kymmenen alueellista apuvälinekeskusta. Yhdessä yksikössä käyttäjiä on sairaalan tai terveyskeskuksen koon ja työkäytäntöjen mukaan muutamasta noin viiteen sataan. Kuva: Järjestelmän potilasvalintanäyttö. Valittuna Testipotilaan potilashistoria. Perusjärjestelmä Apuväline- ja lainausrekisteri Maksusitoumukset Tietojen hyödyntäminen Raportointi Budjetointi ja toteutumat Lomakkeet Laajennusmoduuleja Potilaskirjeet Suositukset Tarratulostus ja viivakoodituki Apuvälineiden työmääräykset ja huollot Tarjouspyyntöjen käsittely Alueellinen tuki Sairaanhoidon ostopalvelut Ylläpitotoiminnot Taustarekisterit Käyttäjäoikeudet ja tietosuoja Integrointi Väestötiedot Palveluntuottajarekisteri Kertakirjautuminen Sairauskertomus Tekniikan järjestelmät Hankintatoimen järjestelmät Laskutusliittymät Polycon Oy

3 Perusjärjestelmä KuntoAvun perusjärjestelmään kuuluvat apuväline- ja lainausrekisteri ja siihen liittyvät toiminnot sekä maksusitoumus- ja raportointitoiminnot. Järjestelmään on lisäksi saatavissa runsaasti laajennusosioita, joista keskeisimmät esitellään jäljempänä. Apuväline- ja lainausrekisteri Uudet apuvälineet lisätään järjestelmään tallentamalla saapumiseriä, joihin kuuluu yksi tai useampi apuväline. Saapumiserät liittyvät pääsääntöisesti olemassa olevaan tilaukseen tai maksusitoumukseen. Järjestelmään on mahdollista tallentaa voimassa olevat kausisopimukset sopimushintoineen ja muine tietoineen, jolloin nämä ovat hyödynnettävissä tilausta tai maksusitoumusta kirjatessa. Järjestelmästä saadaan helposti listauksia kuten apuvälineen haltijahistoria (kenellä väline on ollut milloinkin) ja potilaan käytössä olevat apuvälineet (mitkä välineet ovat tietyn potilaan käytössä tällä hetkellä). Järjestelmästä tulostetaan lainaussopimus lainauksen rekisteröinnin yhteydessä. Apuvälineiden varastotilannetta voidaan seurata esimerkiksi sijaintivaraston tai apuvälineluokituksen mukaan. Sekä talon sisällä tehtävät että ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat huollot ja korjaukset rekisteröidään KuntoApuun. Järjestelmästä saadaan tulostettua tarvittavat lomakkeet kuten työmääräys, työseloste ja huoltolähete. Yhteys tekniikan järjestelmään on mahdollista toteuttaa. Maksusitoumukset Tärkeimmät maksusitoumuslajit ovat maksusitoumus apuvälineelle, maksusitoumus henkilökohtaiselle apuvälineelle (kuten peruukit, jalkineet yms), maksusitoumus kuntoutukselle, maksusitoumus veteraanikuntoutukselle (terveyskeskukset) sekä apuvälinehuollon ja korjauksen maksusitoumukset. Silmiin liittyviin maksusitoumuksiin voidaan liittää silmälasiresepti. Koska maksusitoumusten hallinta ja apuvälinerekisteri ovat samassa järjestelmässä, ovat maksusitoumusvaiheessa syötetyt apuvälinetiedot hyödynnettävissä apuvälineen vastaanottovaiheessa. Tässä vaiheessa annetaan ainoastaan apuvälineen tarkennetut tiedot. Kuntoutusmaksusitoumuksissa käytettävissä olevat kuntoutustyypit ovat kunkin käyttäjäsairaalan päätettävissä. Kuntoutustyyppejä ovat esimerkiksi fysioterapia, toimintaterapia, laitoskuntoutus, kuntoutustutkimus ja työkokeilu. Maksusitoumukset tulostetaan sairaalakohtaisille lomakkeille. Raporteilla voidaan seurata toteutuneita kustannuksia ja käynti-/vuorokausimääriä. Toteutuneita käyntimääriä voidaan verrata annettuihin käyntimääriin. Järjestelmään tallennetaan kaikki apuväline-, kuntoutus- ja ostopalvelutoimintaan liittyvät laskut. Tärkeimmät laskutiedot ovat palveluntuottaja, laskun päivämäärä ja numero sekä summa. Laskuriveille viedään muun muassa maksusitoumus- ja apuvälinetieto sekä rivin hinta ja kuntoutusten tapauksessa myös laskuriviin liittyvä käynti/vuorokausimäärä. Näin mahdollistetaan selkeät raportit, joissa verrataan annettuja hintoja ja käyntejä toteutuneisiin. Tietojen hyödyntäminen KuntoApu tarjoaa hyvät tietojen selausmahdollisuudet kokemattomallekin käyttäjälle. Syöttämällä järjestelmän hakunäyttöihin jonkin perustiedon (esim. henkilötunnuksen, maksusitoumuksen numeron tai apuvälineen yksilöintinumeron) saa näkyviin hakua vastaavat tapahtumat listattuna. Jo listauksesta selviävät tapahtumien keskeisimmät tiedot. Selausikkunasta voidaan siirtyä katsomaan tapahtuman täydellisiä tietoja ja tarvittaessa täydentää näitä (esim. apuvälineen palautus). Tässä joitakin esimerkkilistauksia: Potilashistoria Potilaan käytössä olevat apuvälineet Maksusitoumukset Kuntoutuspäätökset Polycon Oy

4 Raportointi KuntoAvun raportointimoottori on integroitu järjestelmään. Raportointi on varsin monipuolinen ja sallii käyttäjän itse määritellä raportin ulkonäön ja sisällön. Raportteja luodaan mistä tahansa järjestelmään syötetyistä tiedoista; esimerkiksi apuvälineistä, kuntoutuksista, maksusitoumuksista tai lainauksista. Raporttien avulla on mahdollista verrata annettuja hintoja toteutuneisiin sekä seurata määriä ja nykyarvoja. Tiedot voidaan lajitella esimerkiksi kunnan, vastuuyksikön, palveluntuottajan, diagnoosin, luokituksen ja/tai kuntoutustyypin mukaan. Lisäksi on myös mahdollista hakea raportteja potilaan iän tai ikäryhmän mukaan sekä verrata eri vuosien tai kuukausien tietoja toisiinsa. Hyvä raporttimalli on tallennettavissa uudelleenkäyttöä varten. Raportteja voi tulostaa paperille, viedä Exceliin edelleenkäsittelyyn, viedä HTML- tai PDF-muotoon Intranet-julkaisua varten. Kuva: Esimerkki raporteista: Lainaukset v luokitusryhmittäin ja ikäryhmittäin. Budjetointi ja toteutumat Järjestelmään voidaan syöttää toiminnan budjetti tilikartan ja/tai organisaatiotason mukaan. Järjestelmä laskee jatkuvasti totetuneet ja arvioidut (varatut) kustannukset määrärahaseurantanäytölle. Määrärahojen tilannetta voidaan näin seurata vuoden kuluessa reaaliaikaisesti. Budjetoituja määrärahoja ja toteutuneita kustannuksia voidaan myös verrata edellisten vuosien vastaaviin. Lomakkeet Kaikki järjestelmän tuottamat lomakkeet ovat sairaalakohtaisia, joten KuntoAvun käyttöönotto ei estä tuttujen lomakkeiden käyttöä. Järjestelmän tuottamia lomakkeita ovat (hankituista laajennusmoduuleista riippuen) esimerkiksi: Lainaussopimus ja palautustosite Maksusitoumus (apuväline, kuntoutus, sairaanhoidon ostopalvelu, huolto ja korjaus) Tilaus (uudet apuvälineet sekä huollot ja korjaukset) Apuvälinekortti (perustiedot, lainaukset, huollot ja korjaukset) Työmääräys, työseloste, huoltolähete Suositus Lomakkeiden käyttötapaa on kuitenkin syytä harkita uudelleen KuntoAvun käyttöönoton yhteydessä. KuntoAvun tarjoamat tietojenvälitysmahdollisuudet sairaalan eri yksiköiden välillä muuttavat ja vähentävät lomakkeiden käyttötarvetta. Polycon Oy

5 Laajennusmoduuleja KuntoApuun on saatavissa varsin kattavasti laajennusosiota. Tässä esitellään joitakin keskeisiä laajennusosiota lyhyesti. Potilaskirjeet Tällä moduulilla laaditaan potilaskirjeitä lainaustietojen perusteella. Esimerkiksi on mahdollista hakea kaikki myöhässä olevat määräaikaiset lainaukset, poismuuttaneiden apuvälineet tai edesmenneiden apuvälineet. Ohjelma tuottaa listauksen potilaista, joilla on hakuehtoja vastaavia apuvälineitä ja yhdellä napinpainalluksella voidaan tulostaa potilaskohtaiset kirjeet. Potilaskirje koostuu seuraavista osista: 1. Nimi ja osoitetiedot (ikkunakirjekuorta varten) 2. Yleinen teksti 3. Lainassa olevien apuvälineiden listaus 4. Yleinen teksti 5. Allekirjoitus Vastaavalla tavalla voidaan myös hakea tietyntyyppisiä apuvälineitä ja tehdä kyselyjä niiden toimivuudesta tai tämän hetkisestä käyttötarpeesta. Suositukset Suositusmoduulilla kirjoitetaan suosituksia esimerkiksi valtionkonttorille, vakuutusyhtiöille ja KELAlle. Potilaalle voidaan suositella apuvälineitä ja/tai kuntoutusta. Suositukset tulostetaan lomakkeelle, joka lähetetään asianomaiselle laitokselle. Tarratulostus ja viivakoodituki Tarratulostus- ja viivakoodimoduulin avulla tulostetaan, joko saapumismerkinnän yhteydessä tai keskitetysti varastoittain, uusien apuvälineiden tarrat. Tarvittaessa tarra on tulostettavissa uudestaan, jos se on esimerkiksi vahingoittunut tai irronnut. Tulostamisessa käytetään yhteistyökumppanimme toimittamia lämpösiirtotulostimia. Tarramateriaalina kannattaa käyttää pesua ja hankausta kestävää polyesteritarraa. Tarralle tulostuu apuvälineen omistava sairaanhoitopiiri ja/tai sairaala sekä yksilöintinumero ja viivakoodi. Lisäksi tarralle voidaan tulostaa muita tietoja, kuten palautusvarasto ja puhelinnumero sekä apuvälineen luokitus ja tuotemerkki. Lukijapuolella on mahdollista valita eri lukijalaitteiden välillä, joiden ominaisuudet kuten lukuetäisyys, langallisuus / langattomuus, kesto ja hinta vaihtelevat. Apuvälineen viivakoodia luettaessa järjestelmä näyttää apuvälineen tilan ja ehdottaa sen perusteella joko lainausta tai palautusta. Tämän jälkeen syötetään lainaustapahtuman muut tiedot tai hyväksytään palautus. Viivakoodilukijan avulla voidaan myös suorittaa varaston inventaario, jolloin luetaan kaikki varastossa olevat apuvälineet peräkkäin. Lopuksi korjataan ylimääräisten tai puutuvien apuvälineiden tiedot. Polycon Oy

6 Apuvälineiden työmääräykset ja huollot Apuvälineiden huoltomoduuli avaa apuvälineiden huoltoja ja korjauksia suorittavalle henkilökunnalle oman näkymän järjestelmään. Näin he saavat näkyviin vain heille tarkoitettuja apuvälineiden perus- ja teknisiä tietoja sekä apuvälineen haltijoiden yhteystiedot. He eivät kuitenkaan näe arkaluontoisia tietoja kuten diagnooseja tai henkilötunnuksia. Tämä moduuli mahdollistaa myös huoltotyömääräysten kirjaamisen ja seuraamisen. Työmääräykset tulevat näkyviin huoltoja suorittavan henkilöstön työlistalle. Tarjouspyyntöjen käsittely KuntoApu-järjestelmästä löytyy työkalu apuvälineiden ja kuntoutuksen kausisopimusten tarjouspyyntöjen laatimiselle ja käsittelylle. Tarjouspyynnön laatija määrittelee mitkä tiedot halutaan kerätä hankittavista apuvälineistä tai kuntoutuspalveluista sekä miten tuotteet tai palvelut tullaan (kerättävien tietojen perusteella) pisteyttämään. KuntoApu tuottaa näiden tietojen perusteella tarjouspyynnön Excel-muotoisen liitelomakkeen. Tarjoajat täyttävät tarjoamiensa apuvälineiden tai palveluiden tiedot ja hinnat Excel-lomakkeeseen ja liittävät lomakkeen tarjoukseensa. Excel-lomake tuodaan takaisin KuntoApuun, jossa tarjoukset pisteytetään edellä mainittujen pisteytyssääntöjen perusteella, suurelta osin automaattisena toimintona. Pisteytyksen jälkeen järjestelmästä tulostetaan vertailutaulukko hankintapäätöksen liitteeksi. Kausisopimuskumppaneiksi valittujen toimittajien tuotteiden/palveluiden tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmän kausisopimusrekisteriin. Kausisopimusrekisterin tiedot ovat hyödynnettävissä maksusitoumuksia ja tilauksia tehdessä. Alueellinen tuki Noin puolet Suomen sairaanhoitopiireistä ovat perustaneet alueellisia apuvälinekeskuksia. Lisäksi suunnittelutyö on pitkällä useassa sairaanhoitopiirissä. KuntoApu-järjestelmään on saatavissa alueellisen apuvälinekeskuksen tarvitsemat laajennukset ja toiminnot. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm. Alueellisesti toimivat tietojen näkyvyysrajoitukset: Terveyskeskuksen työntekijät näkevät mitä apuvälineitä muut yksiköt ovat luovuttaneet terveyskeskuksen potilaille. Osittain yhteiset taustarekisterit: Apuvälinetoimittajarekisteri on yhteinen, mutta terveyskeskukset saattavat käyttää paikallisten terapeuttien palveluita. Porrastettu apuvälineiden tilauskäytäntö: Tilaukset eivät lähde suoraan terveyskeskuksilta, vaan hyväksytään ja lähetetään keskitetysti eteenpäin keskussairaalasta. Sairaanhoidon ostopalvelut Sairaanhoidon ostopalvelut laajennusosio sisältää toiminnot sairaanhoidon maksusitoumusten (esim. vaativan leikkauksen osto toiselta sairaanhoitopiiriltä tai yksityiseltä palveluntuottajalta) kirjaamiseen ja tulostamiseen. Osio mahdollistaa joko hyvin täsmällisen maksusitoumuksen antamisen tai vaativissa tapauksissa varsin avoimen valtakirjan. Ostopalvelulaskujen käsittelyssä käsitellään lasku kerrallaan. Laskurivit kohdistetaan joko maksusitoumukselle, tai jos maksusitoumusta ei ole (esim. toisessa SHP:ssa tehty päivystysluonteinen toimenpide), luodaan perustiedot laskurivin käsittelyn yhteydessä. Myönnetyistä sitoumuksista sekä toteutuneista kustannuksista on saatavissa tarvittavat raportit järjestelmän raporttimoottorin kautta. Jos tämä osio hankitaan, ovat kaikki sairaalan maksusitoumukset samassa järjestelmässä. Polycon Oy

7 Liittymät muihin järjestelmiin Väestörekisteri Toimittajarekisteri Kertakirjautuminen Sairauskertomus Tekniikan järjestelmät Hankintatoimen järjestelmät Kirjanpito Reskontra Myyntilaskutus Kuntalaskutus Potilaslaskutus Excel Järjestelmän käyttöönottoprojektin yhteydessä rakennetaan liitymiä eri järjestelmiin. Yleensä hyödynnetään esimerkiksi sairaalan yleistä väestörekisteriä ja toimittajarekisteriä sen sijaan että niitä ylläpidettäisiin erikseen KuntoAvussa. KuntoApuun on saatavissa tuki PKI-/toimikorttikirjautumiseen siten, että jos käyttäjä on kerran kirjautunut Windowsiin tai johonkin toiseen järjestelmään kortilla, hän pääsee KuntoApuun ilman erillistä kirjautumista. Liittymä on myös rakennettavissa niin, että KuntoApua avatessa pääjärjestelmässä tehty potilasvalinta siirtyy KuntoApuun. KuntoApu voi tuottaa CDA R2 -dokumentteja esim. hyväksyttyjen maksusitoumusten perusteella. Dokumentti on siirrettävissä sairauskertomukseen joko automaattisesti tai erikseen käyttäjän aktiivisena toimenpiteenä. Tekniikan järjestelmän ja KuntoAvun välille on tehtävissä liittymä siten että työmääräykset siirretään KuntoAvusta tekniikan järjestelmään ja tehtyjen huoltotoimenpiteiden tiedot toiseen suuntaan. Liittymä talon hankintajärjestelmään on rakennettavissa siten, että a) apuvälinetilaus tallennetaan KuntoApuun b) tilaus siirtyy sähköisesti hankintajärjestelmään c) saapuneet apuvälineet tallennetaan jompaan kumpaan järjestelmään, josta tiedot siirtyvät sähköisesti toiseen d) laskut tallennetaan/siirretään hankintajärjestelmään, josta tiedot siirtyvät sähköisesti KuntoApuun. Kirjanpitoon, reskontraan ja/tai sähköiseen laskuohjelmaan on mahdollista rakentaa liittymä. Näin laskujen käsittelijöiden ei tarvitse viedä kaikki laskujen tietoja kahteen järjestelmään. Järjestelmään voidaan määritellä myyntilaskutus- (kuntalaskutus-) ja potilaslaskutusajoja (potilaalta laskutetaan kuntoutusten asiakasmaksut) järjestelmään tallennettujen maksusitoumus-, lainaus- ja huoltotapahtumien perusteella. KuntoApu muodostaa myyntilaskutusjärjestelmään tuotavan siirtotiedoston sekä liiteraportin laskutettavista kustannuksista. KuntoAvussa on valmiina liittymä Exceliin. Kaikki raportit voidaan viedä Exceliin jatkokäsittelyä varten. Myös taustarekisterit voidaan avata Exceliin, muokata siellä ja tuoda takaisin KuntoApuun. Polycon Oy

8 Ylläpitotoiminnot Taustarekisterit Päätiedot luokitellaan tilastointia ja raportointia varten mm. seuraavien aputietojen mukaan: Apuvälineluokitus Palveluntuottajat Kunnat Yksiköt / Vastuuyksiköt / Kustannuspaikat ja ylemmät organisaatiotasot (jopa 5 tasoa) Diagnoosit (ICD-10) Kuntoutustyypit Tilikartta Kaikki taustatiedot ovat pääkäyttäjien ylläpidettävissä KuntoAvun resurssienhallintaohjelman kautta. Organisaatio- ja muut taustarekisterit sekä niiden päivitykset ovat tarvittaessa tuotavissa talon yleisestä rekisteristä automaattisina päivitysajoina. Käyttäjäoikeudet ja tietosuoja KuntoApu-käyttäjille määritellään peruskäyttäjätietojen lisäksi joukko joko käyttäjäkohtaisia tai käyttäjäryhmäkohtaisia käyttäjäoikeuksia. Käyttäjä voi tarvittaessa kuulua useampaan käyttäjäryhmään, jolloin hän saa näiden käyttäjäryhmien yhteenlasketut oikeudet. Oikeuksia voidaan antaa sekä toimintojen että organisaation (kuten vastuuyksikön tai kustannuspaikan tai erikoisalan) perusteella. Kullekin toiminnolle voidaan antaa vain luku, lisäys- ja muutosoikeudet tai ylläpitäjätason oikeudet. Samalla yksinkertaistetaan käyttäjien työtä piilottamalla heiltä turhat ominaisuudet. Varsinaisten käyttäjäoikeuksien lisäksi käyttäjälle voidaan määritellä erinäisiä oletusarvoja. Näiden avulla ohjelma täyttää käyttäjän puolesta itsestään selviä asioita, kuten uusien apuvälineiden sijaintivaraston tai toimitusosoitteen. Kaikesta järjestelmän käytöstä jää merkintä tietosuojalokiin. Näin voidaan tarvittaessa jälkeenpäin jäljittää kuka on tallentanut tai katsonut mitäkin tietoa ja epäillyissä väärinkäyttötilanteissa tutkia käyttäjän toimintaa. "KuntoAvun käyttöönotto on vähentänyt paperikiertoa sairaalan sisällä ja parantanut tulosyksiköiden seurantamahdollisuuksia. Lainaustoiminto apuvälinepuolella säästää aikaa huomattavasti. Omassa työssäni nopea tietojen selaus, kattava raportointimahdollisuus ja raporttitietojen edelleenkäsittely ovat eniten käytetyt ominaisuudet." Tarja Tiitinen, kuntoutussuunnittelija Päijät-Hämeen Keskussairaala Polycon Oy

9 Miksi KuntoApu? Tietojen oikeellisuus ja selkeys Luotettavuus Päätöksenteko Määrärahat Luotettavuus Oma vihko eläkkeelle Luokitus Ajan säästö Nopeus Selailu Kustannussäästö Kierrätys Talousarvio Ylläpidettävyys Asennus ja versiopäivitykset KuntoAvun käyttäjien mielestä tiedot ovat KuntoAvun käyttöönoton myötä selkeytyneet ja luotettavuus on parantunut. Kaikki päätiedot on luokiteltu johdonmukaisesti (tuottajat, varastot, kuntoutuslajit jne.); Käyttäjät ovat päässeet eroon turhista vapaamuotoisista tekstikentistä, joiden sisältö on yleensä mitä sattuu. KuntoAvusta saa nopeasti ja selkeästi listattua esim. potilashistorian ja potilaan käytössä olevat apuvälineet, mikä edesauttaa hoitopäätöksen tekoa. KuntoAvussa on toiminto, jolla voit kätevästi seurata määrärahojen kulumista vuoden aikana. Määrärahoja on myös mahdollista verrata budjettiin ja edellisten vuosien toteutumiin. Voit myös seurata varastossa olevien välineiden määrää ja arvoa vaikkapa apuvälinetyypeittäin. KuntoAvun käyttöönoton myötä tietojen luotettavuus on noussut tuntuvasti. Lainausten rinnakkaiskirjanpito omassa vihkossa on hävinnyt ja maksusitoumuksiakaan ei tarvitse säilyttää paperisilla, koska tieto on nähtävissä koneelta. Tietojen luokittelun antaa selkeitä, luotettavia ja tarkkoja raportteja euroista ja määristä, esimerkiksi kunnittain, vastuuyksikköittäin, kuntoutuslajeittain ja/tai apuväinetyypeittäin, joko tapahtumatasolla tai yhteenlaskettuna. KuntoAvussa yleisimmät toiminnot on suunniteltu niin, että niiden suorittaminen on nopeaa. Esimerkiksi lainaussopimuksen teko ei vaadi juuri muuta kuin tiedon henkilöstä (hetu tai haku nimen perusteella) ja apuvälineen yksilöintinumeron. Suurin osa muista tiedoista tulee käyttäjän oletusarvojen ja automaattiohjauksen perusteella. Tietojen selaaminen KuntoAvussa on kätevää. Keskeisimmät potilastiedot saa suoraan potilashakuikkunaan. Tietoja voi selata muiden kriteerien mukaan, esimerkiksi palveluntuottajan nimellä. Selausikkunoissa näkee keskeisimmät tiedot, mutta tarvittaessa voi siirtyä suoraan päivittämään tietoja. Käyttämällä KuntoApua voit keskittyä oleelliseen ja vapauttaa aikaa varsinaiseen työhön ja muihin tehtäviin! KuntoAvulla voit seurata helposti varastotilannetta ja potilaskirje-toiminnon avulla voit tehdä kyselyjä potilaiden nykyisten apuvälineiden käyttötarpeesta ja palautuspyyntöjä omaisille edesmenneiden apuvälineistä. Näin parannat apuvälineiden kierrätettävyyttä ja pidät välinevarastot kurissa, jolloin syntyy selkeitä kustannussäästöjä. Toteutumaraporttien avulla voit seurata, paljonko määrärahoista on käytetty tai sidottu ja paljonko on vielä käyttämättä. Käyttäjällä säilyy hyvä kuva siitä, missä liikutaan talousarvion suhteen. KuntoAvun ohjelmatiedostot ja tietokanta asennetaan palvelimelle. Työasemille ei tehdä asennuksia, vaan niihin luodaan ainoastaan järjestelmän pikakuvake. Päivityksetkin ovat käteviä: päivitys asennetaan palvelimelle, jolloin se tulee automaattisesti kaikkien käyttäjien käyttöön. KuntoApu suorittaa automaattisesti kaikki päivitykseen liittyvät päivitysajot. Räätälöinti KuntoApuun tehdään käyttöönottoprojektin aikana paikkakohtaista räätälöintiä. Käytännössä kaikki järjestelmän näytöt ja lomakkeet ovat paikallisesti muokattavissa. Polycon Oy

10 Referenssit Alueelliset apuvälinekeskukset Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri, Heidi Solja Etelä-Karjalan keskussairaala Alueen terveysasemat Etelä-Pohjanmaan SHP:n alueellinen avk, Riitta Korkiatupa Seinäjoen keskussairaala 16 alueen terveyskeskusta Etelä-Savon SHP:n alueellinen avk, Leena Kämppi Mikkelin keskussairaala Alueen terveyskeskuksia Itä-Savon SHP:n alueellinen avk, Mirja-Riitta Turunen Savonlinnan keskussairaala Alueen terveysasemat Kainuun maakunta kuntayhtymä, Jaana Leinonen Kainuun keskussairaala Alueen 9 terveysasemaa Kanta-Hämeen SHP:n alueellinen avk, Sirkka Vierto Kanta-Hämeen keskussairaala Alueen 5 terveyskeskusta Länsi-Pohjan SHP:n alueellinen avk, Marja-Leena Viinamäki Länsi-Pohjan Keskussairaala Alueen 6 terveyskeskusta Pohjois-Karjalan SSK:n alueellinen avk, Merja Kosonen Pohjois-Karjalan keskussairaala Alueen 14 terveyskeskusta Päijät-Hämeen Sosiaali- ja Terveysyhtymä, Tarja Tiitinen, Päijät-Hämeen keskussairaala Alueen terveyskeskuksia Satakunnan SHP:n alueellinen avk, Esko Tuominen Satakunnan keskussairaala, Satalinnan sairaala ja Rauman aluesairaala Alueen terveyskeskuksia Varsinais-Suomen SHP:n alueellinen avk, Marianne Hakkarainen Turun yliopistollinen keskussairaala ja VSSHP-alueen aluesairaalat Alueen terveyskeskuksia Polycon Oy

11 Referenssit Keskussairaalat ja muut asiakkaat Keskussairaalat Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, Ulla Kolomainen Lapin Sairaanhoitopiiri, Sirpa Perunka Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Liisa Hartikainen Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri, Raili Mäntyniemi Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri, Anna-Kaisa Koistinen Vaasan Sairaanhoitopiiri, Olle Pursiainen Muut asiakkaat Malmin terveydenhuoltoalue, Christine Lindqvist Pohjois-Savon alueen terveyskeskuksia Rovaniemen terveyskeskus, Merja Kunnari Inarin, Sallan, Ranuan, Kolarin, Muonion-Enontekiön ja Pelkosenniemen-Savukosken terveyskeskukset Kolpeneen palvelukeskus Ikaalisten terveyskeskus, Sinikka Reito Yhteystiedot Leif Esselström, toimitusjohtaja Sähköposti: GSM: Päivitetty Polycon Oy

Apuvälinepalvelut hallintaan

Apuvälinepalvelut hallintaan Apuvälinepalvelut hallintaan Effector Apuvälinepalvelut järjestelmä on tarkoitettu sairaanhoitopiirien alueellisille apuvälinekeskuksille ja muille terveydenhuollon apuvälinepalveluja tuottaville yksiköille.

Lisätiedot

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT.

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT. AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Alueelliset apuvälinepalvelut Satakunnassa Toimintakäsikirja

Alueelliset apuvälinepalvelut Satakunnassa Toimintakäsikirja Toimintakäsikirja Versio 3.1 Huhtikuu 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Yhdenvertaisuuden periaate kuntien apuvälinepalveluissa... 4 1.2. Potilaan oikeudet... 4 1.3. Apuvälinepalvelujen resursointi...

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

Opus Dental 7.1. -käyttöohje

Opus Dental 7.1. -käyttöohje Opus Dental 7.1 -käyttöohje Plandent Oy 2015 Sisällysluettelo 1 Tietoja Opus Dental -ohjelmistosta ja Opus Systemer AS:stä... 6 2 Opus Dental -järjestelmän käytön aloittaminen... 7 2.1 Tietoturva... 7

Lisätiedot