CA Clarity PPM. PMO Accelerator -tuoteopas. Julkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CA Clarity PPM. PMO Accelerator -tuoteopas. Julkaisu 14.2.00"

Transkriptio

1 CA Clarity PPM PMO Accelerator -tuoteopas Julkaisu

2 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin, ja CA voi muuttaa sitä tai poistaa sen milloin tahansa. Dokumentaatio on CA:n omistamaa tietoa, jonka kopiointi, siirtäminen, jäljentäminen, julkistaminen, muuttaminen tai monistaminen kokonaan tai osittain on kiellettyä ilman CA:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Jos olet Dokumentaatiossa mainitun ohjelmistotuotteen tai ohjelmistotuotteiden käyttöoikeuden haltija, voit tulostaa tai muulla tavalla tuottaa Dokumentaatiosta kohtuullisen määrän kopioita itsesi ja yrityksesi työntekijöiden sisäiseen käyttöön kyseiseen ohjelmistoon liittyen edellyttäen, että kaikki CA:n tekijänoikeusilmoitukset ja merkinnät lisätään jokaiseen kopioon. Oikeus tulostaa tai muulla tavalla tuottaa kopioita Dokumentaatiosta rajoittuu tällaisen ohjelmiston käyttöoikeuden voimassaoloaikaan. Käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä, käyttäjän tulee vahvistaa CA:lle kirjallisesti, että kaikki Dokumentaation kopiot ja osittaiset kopiot on palautettu CA:lle tai hävitetty. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA CA TARJOAA TÄMÄN DOKUMENTAATION SELLAISENA KUIN SE ON EHDOIN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA SELLAISEEN TARKOITUKSEEN, JOHON VASTAAVAA DOKUMENTAATIOTA YLEENSÄ KÄYTETÄÄN, SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. CA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ TAI VÄLILLISESTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT DOKUMENTAATION KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKEVOITON MENETTÄMINEN, INVESTOINTIEN TAI PÄÄOMIEN MENETTÄMINEN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, LIIKEARVON ALENEMINEN TAI TIETOJEN KATOAMINEN, VAIKKA CA:LLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN TAI VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. Kaikkien Dokumentaatiossa mainittujen ohjelmistotuotteiden käyttöön sovelletaan niiden käyttöoikeussopimuksia. Tämän ilmoituksen ehdot eivät millään tavalla muuta kyseisiä käyttöoikeussopimuksia. Tämän dokumentaation valmistaja on CA. Toimitettu "Rajoitetuin Oikeuksin". Yhdysvaltain valtionhallinnon käyttöä, kopiointia tai julkistamista koskevat soveltuvin osin FAR-säädösten kohtien , ja (c)(1) - (2) sekä DFARS-säädöksen kohdan (b)(3) tai niiden myöhempien muutosten rajoitukset. Copyright 2014 CA. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tässä mainitut tavaramerkit, toiminimet, palvelumerkit ja logot kuuluvat niiden omistajille.

3 Ota yhteyttä tekniseen tukeen Jos haluat pyytää teknistä tukea verkossa tai tarvitset toimipisteiden, ensisijaisten aukioloaikojen ja puhelinnumeroiden täydellisen luettelon, ota yhteyttä tekniseen tukeen osoitteessa

4

5 Sisällys Luku 1: Yleiskuvaus 11 Tietoja PMO Accelerator -lisäosasta Luku 2: Projektin elinkaari ja prosessit 13 Tietoja projektin elinkaaresta Projektin elinkaaren prosessit Projektin mallipohjat Idean tarkastusprosessin käyttäminen Idean luominen Luo suuri projekti -prosessin käyttäminen Toiminta asiakirjan tarkistusprosessissa Asiakirjojen lataaminen ja lähettäminen hyväksyttäviksi Projektin luominen projektimallipohjasta Huomioitavan asian tarkastus ja eskalointi -prosessin käyttäminen Yksityiskohtaisen huomioitavan asian luominen Luku 3: Liiketoiminnan kohdistus, portfolioiden kategoriat ja tilaraportit 27 Tietoja liiketoiminnan kohdistuksesta, portfolioiden kategorioista ja tilaraporteista Kohdistustekijöiden määrittäminen Portfoliokategorioiden määrittäminen Tilaraportin luominen Luku 4: Yleiset sivut ja portletit 35 Sponsori Projektin KPI:t OBS:n mukaan -portletti Projektiaikataulu-portletti Suunnitellut kustannukset projektityypeittäin -portlet hankemittarit Hankepäällikön kustannusmittarit -portletti Hankepäällikön aikataulumittarit -portletti PM-hälytykset Aikataulun suorituskyky -portlet Tarkastuspisteet-portletti Nykyiset huomioitavat asiat -portletti Miehitys-portletti Sisällys 5

6 Projektin mittarit Aikataulumittaristo-portletti Kustannus- ja työmittaristo -portletti Riskit, huomioitavat asiat ja muutokset Riskienhallinta-portletti Huomioitavien asioiden hallinta -portletti Muutospyynnön hallinta -portlet Luku 5: Portfoliosivut ja portletit 91 portfolion mittarit Kustannukset ja hyödyt Roolit Kustannukset ja kunto Tavoiteanalyysi Investointianalyysi Pääoma ja käyttö PMO:n portfolion investointien mittarit Tuloskortti Analyysi Kapasiteetti Talous Luku 6: Hanke- ja projektisivut ja -portletit 143 Tietoja mittarinäkymistä PMO-hankkeen tila -sivuasettelu Kustannusten ja aikataulun yleiskatsaus Aikataulu ja edistyminen -portletti Resurssien käyttö -portletti PMO-projektin tila -sivuasettelu Projektin ilmaisimet -portletti Tulevat tarkastuspisteet -portletti Projektin tavoitesuunnitelmat -portletti Tilaraportin ilmaisimet -portletti Toteutuneet tapahtumatyypeittäin -portletti Työryhmän käyttö -portlet PMO-projektin hahmotelma -sivuasettelu Työryhmän kapasiteetti -portletti Tulevat tarkastuspisteet -portletti Huomioitavat asiat prioriteetin mukaan -portletti Huomioitavien asioiden alasporautuminen -sivu Ansaittu arvo -analyysi vaiheittain -portletti PMO Accelerator -tuoteopas

7 Luku 7: Tilaraportin tarkastus 169 Tietoja tilaraportin tarkastuksesta Tilaraporttiluettelo Tilaraporttien luettelo -portlet Myöhässä olevat ja puuttuvat tilaraportit Myöhässä olevat tilaraportit -portlet Puuttuvat tilaraportit -portlet Luku 8: Resurssien hallinnan portletit 177 Työajankirjauksen yleiskuvaus Investoinnin työajankirjauksen yhteenveto -portletti Investoinnin työajankirjauksen tarkastus -portletti Työajankirjauksen huomautukset -portletti Odottavan arvion tarkastus -portletti Työajankirjauksen tarkistus -portletti Luku 9: Taloushallinnan portletit 185 Tietoja taloushallinnan portleteista Ilmoitettu tapahtumatarkastelu -portletti Ilmoitettu tapahtumatarkastelu -portletti [Investointitaso] Luku 10: Lisäportletit 191 Tietoja lisäportleteista Myöhässä olevat tehtävät ja tarkastuspisteet -portletti Omat työajankirjaukset -portlet Prosessin pullonkaulat -portletti Projektin analyysi -portletti Projektikierron aika-analyysi -portletti Projektiasiakirjan tarkastus -portlet Projektin elinkaaren tarkastus -portletti Resurssien käyttöprosentti kuukausittain -portletti Työryhmän jäsenen tehtäväyhteenveto -portletti Luku 11: Hakumääritysobjekti 209 Tietoja hakumääritysobjektista Hakumääritysluettelon luominen Hakumääritysluettelon poistaminen Sisällys 7

8 Luku 12: Käyttöoikeusryhmät 211 Tietoja käyttöoikeusryhmistä PMO-pääkäyttäjätason tarkastelija PMO-pääkäyttäjätason laajennettu tarkastelija PMO-talousvastuuhenkilö PMO:n idean luoja PMO:n idean tarkastaja PMO:n investoinnin luoja PMO:n investoinnin laajennettu tarkastelija PMO-portfoliovastuuhenkilö PMO-hankevastuuhenkilö PMO-projektin luonti PMO-projektipäällikkö PMO laajennettu projektinhallinta PMO-projektin tarkastelija PMO-resurssienhallinta PMO-resurssivastaava PMO laajennettu resurssienhallinta PMO-järjestelmänvalvoja PMO-työryhmän jäsen PMO-työajankirjauksen vastuuhenkilö PMO-toimittajanhallinta Luku 13: Mallitiedot 247 Tietoja mallitiedoista Organisaatioerittelyn rakenteet (OBS) Yrityksen osaston OBS Yrityksen sijainnin OBS Organisaation OBS Resurssivarannon OBS Tietoturvan OBS Sivujen OBS Käyttöoikeusryhmät PMO-osio IT PMO-prosessivastuuhenkilö resurssit Palvelut Assetit sovellukset ideat Muu työ Projektin mallipohjat PMO Accelerator -tuoteopas

9 projektit Hankkeet Portfolios Liite A: PMO Accelerator -objektinäkymät 263 Tietoja PMO Accelerator -objektinäkymistä kiinnitys Kiinnityksen ominaisuudet Kiinnitysluettelonäkymät tavoitesuunnitelma Tavoitesuunnitelman ominaisuudet Tavoitesuunnitelman luettelonäkymät Tavoitesuunnitelman suodatinnäkymät Muutospyyntö Muutospyyntöominaisuudet Muutospyyntöluettelonäkymät Muutospyyntösuodatinnäkymät Kustannus- ja hyötysuunnitelma Kustannus- ja hyötysuunnitelman ominaisuudet Kustannus- ja hyötysuunnitelman luettelonäkymät Kustannus- ja hyötysuunnitelman suodatinnäkymät GL-varaus ja Resurssihyvitys GL-varauksen ominaisuudet ja Resurssihyvityksen ominaisuudet GL-varaus- ja Resurssihyvitysluettelo-näkymät GL-varaus- ja Resurssihyvityssuodatin-näkymät Investoinnit Investoinnin tiedot Investointiluettelonäkymät Investointisuodatinnäkymät Issue Huomioitavan asian tiedot Huomioitavien asioiden luettelo -näkymät Huomioitavien asioiden suodatin -näkymät Projekti Projektin tiedot Projektiluettelonäkymät Projektisuodatinnäkymät Resurssi Resurssin ominaisuudet Resurssiluettelonäkymät Resurssisuodatinnäkymät Sisällys 9

10 Riski Riskien ominaisuudet Riskiluettelo-näkymät Riskisuodatin-näkymät Tehtävä Tehtävän ominaisuudet Tehtäväluettelonäkymät Tehtäväsuodatinnäkymät Työryhmä Työryhmän ominaisuudet Työryhmäluettelonäkymät Työryhmäsuodatinnäkymät PMO Accelerator -tuoteopas

11 Luku 1: Yleiskuvaus Tämä luku käsittelee seuraavia aiheita: Tietoja PMO Accelerator -lisäosasta (sivulla 11) Tietoja PMO Accelerator -lisäosasta PMO Accelerator -lisäosa on kokoelma projektien portfolioiden hallintaan suunniteltuja sisältökohteita ja näkymämäärityksiä, jotka soveltuvat eri toimialojen käyttöön. PMO Accelerator -lisäosa on kokoelma CA Clarity PPM -sisältökohteita, joita organisaation ei tarvitse itse luoda. Lisäosan avulla voi tukea olemassa olevia hanketoimistotoimintoja. Lisäosa auttaa portfolioiden, hankkeiden ja projektien hallinnassa ja seurannassa. Ohjeaiheet kuvaavat sisältökokoelmaa ja antavat yksityiskohtaisia tietoja seuraavista lisäosan osista: Mittarisivut Portletit Prosessit Näkymämääritykset Käyttöoikeusryhmät PMO Accelerator sisältää myös mallitietoja valinnaisesti asennettavaksi eituotantokäytössä oleviin ympäristöihin. Mallitietoja ei tule koskaan asentaa tuotantoympäristöön. Mallitiedoissa on portfolioita, hankkeita, projekteja, ideoita, sovelluksia, omaisuuseriä, palveluita, muuta työtä, resursseja, resurssin rooleja, mallipohjia, taloussuunnitelmia ja organisaatioerittelyn rakenteita (OBS). Sisältää myös tämän sisällön vaatiman vähimmäishallinta-asennuksen. PMO Accelerator -oppaassa viitataan seuraaviin CA Clarity PPM -oppaisiin, joista löytyy lisätietoja: Asennusopas Järjestelmänvalvojan opas Studio-sovelluskehittäjän opas Peruskäyttöopas Huomautus: CA Clarityn mukauttaminen -käyttöoppaan sisältö löytyy nyt Peruskäyttöoppaasta. Projektinhallinnan käyttöopas Luku 1: Yleiskuvaus 11

12

13 Luku 2: Projektin elinkaari ja prosessit Tämä luku käsittelee seuraavia aiheita: Tietoja projektin elinkaaresta (sivulla 13) Projektin elinkaaren prosessit (sivulla 13) Projektin mallipohjat (sivulla 14) Idean tarkastusprosessin käyttäminen (sivulla 16) Luo suuri projekti -prosessin käyttäminen (sivulla 19) Toiminta asiakirjan tarkistusprosessissa (sivulla 20) Projektin luominen projektimallipohjasta (sivulla 23) Huomioitavan asian tarkastus ja eskalointi -prosessin käyttäminen (sivulla 25) Tietoja projektin elinkaaresta Idea voi edetä hyväksyntäprosessin mukaisesti tai nopean seurannan kautta suoraan projektin luontiin. Kun idea on valmis muunnettavaksi, idean tarkistusprosessi käynnistää projektin luontiprosessin. Prosessi perustuu seuraaviin ideatyypin ja idealuokan yhdistelmiin. Projektin luontiprosessi muuntaa idean projektiksi sopivan mallipohjan avulla. Prosessi kopioi myös idean kenttien arvot projektiin. Idean tyyppi Idean kategoria Projektin luontiprosessi Projektin mallipohja Suuri projekti Ei käytettävissä Luo suuri projekti Suuren projektin mallipohja Infrastruktuurin käyttöönotto Ei käytettävissä Luo infrastruktuuriprojekti Sovellusmuutos Parannus Luo sovelluksen muutosprojekti Sovellusmuutos COTSohjelmistoarvio Luo sovelluksen COTSohjelmistoprojekti Infrastruktuurin käyttöönoton mallipohja Sovelluksen muutoksen mallipohja Sovelluksen COTSmallipohja Projektin elinkaaren prosessit Seuraavat automaattiset prosessit auttavat projektin elinkaaren hallinnassa alkaen idean tarkistuksesta ja hyväksynnästä ja päättyen projektin luomiseen: Luku 2: Projektin elinkaari ja prosessit 13

14 Projektin mallipohjat Asiakirjan tarkistus Asiakirjan tarkistus -prosessissa hallitaan tarkistuksen työnkulkua Ehdotus- tai Toiminnot-tyyppisten asiakirjojen kohdalla. Idean tarkistus Ideoiden avulla voidaan tehdä tarkoituksenmukaisempia analyyseja aiemmassa vaiheessa. Analyysin aikana yritetään kitkeä huonoja tai taloudellisesti sopimattomia ideoita, ennen kuin niistä tulee investointeja. Voit seurata ja muuntaa ideat investointimahdollisuuksiksi. Huomioitavan asian tarkastus ja eskalointi Huomioitavan asian tarkastus ja eskalointi -prosessissa hallitaan asioita, joilla on korkea prioriteetti projektissa. Luo sovelluksen muutosprojekti Luo sovelluksen muutosprojekti -prosessi luo projektin sovelluksen muutoksen mallipohjan avulla. Luo sovelluksen COTS-ohjelmistoprojekti Luo sovelluksen COTS-ohjelmistoprojekti -prosessi luo projektin sovelluksen COTSmallipohjan avulla. Luo infrastruktuuriprojekti Luo infrastruktuuriprojekti -prosessi luo projektin infrastruktuurin käyttöönoton mallipohjan avulla. Luo suuri projekti Luo suuri projekti -prosessi luo projektin Suuren projektin mallipohjan avulla. Projektin mallipohjat Projektin mallipohjan avulla voidaan luoda projekteja, jotka perustuvat kyseisen projektityypin vakiotehtäviin ja roolimäärityksiin. Mallipohjat varmistavat, että projektit voidaan luoda yhtenäisesti ja tehokkaasti. Idean tarkastusprosessi luo projekteja käyttäjän puolesta mallipohjien avulla. Käyttäjä voi itsekin luoda projekteja mallipohjien avulla. 14 PMO Accelerator -tuoteopas

15 Projektin mallipohjat Mallipohjia voi muuttaa organisaation tarpeiden mukaan. Mallipohjia kahdentamalla voi luoda uusia mallipohjia organisaation projektityypeille. Tärkeää: Jos haluat käyttää suuren projektin hyväksyntäprosessia ja portin tarkistusprosessia, vaihda kunkin vaiheen viimeisten tehtävien nimet ja ominaisuudet. Älä kuitenkaan vaihda tunnuksia. Portin tarkistusprosessi alkaa, kun määritetyillä tunnuksilla varustetut tehtävät on suoritettu. Lisätietoja on Projektinhallinnan käyttöoppaassa. Mukana ovat seuraavat projektimallit: Sovellusmuutos Sovelluksen muutoksen mallipohjasta on apua hallittaessa ohjelmistosovellusten muutosprojekteja. Luo sovelluksen muutosprojekti -prosessi käyttää projektin mallipohjaa. Prosessi käyttää automaattista työnkulkua projektien luonnissa. Mallipohjalla voi luoda myös uusia sovelluksen muutosprojekteja. Sovelluksen COTS-mallipohja Sovelluksen COTS-mallipohja on tarkoitettu valmisohjelmien (COTS, commercial offthe-shelf) valintaan. Käytä tätä mallipohjaa aktiviteettien hallinnassa, kun valitset uuden tuotteen toimittajaa. Luo sovelluksen COTS-ohjelmistoprojekti -prosessi käyttää projektin mallipohjaa. Prosessi käyttää automaattista työnkulkua projektien luonnissa. Mallipohjalla voi luoda myös sovelluksen COTS-ohjelmistoprojekteja. Infrastruktuurin käyttöönotto Infrastruktuurin käyttöönoton mallipohja auttaa infrastruktuurilaajennuksen käyttöönotossa. Luo infrastruktuuriprojekti -prosessi käyttää projektin mallipohjaa. Prosessi käyttää automaattista työnkulkua projektien luonnissa. Mallipohjaa voi myös käyttää luotaessa IT-infrastruktuurin käyttöönottoprojekteja. Suuri projekti Suuren projektin mallipohja tarjoaa kehyksen sovelluksen parannus- ja kehitysprosesseille. Tämä mallipohja auttaa projektipäällikköä projektin porttitarkistuksissa. Luo suuri projekti -prosessi käyttää projektin mallipohjaa. Prosessi käyttää automaattista työnkulkua projektien luonnissa sekä hyväksynnän ja porttitarkistusten työnkulkujen hallinnassa. Mallipohjalla voi luoda myös projekteja. Tämä mallipohja sisältää työerittelyn mallirakenteen (WBS, work breakdown structure). Työerittelyssä on kuusi päävaihetta, joista kuhunkin liittyy alitehtäviä. Luku 2: Projektin elinkaari ja prosessit 15

16 Idean tarkastusprosessin käyttäminen Idean tarkastusprosessin käyttäminen Idean tarkastusprosessi sisältää seuraavat tehtävät: 1. Alkuperäinen pyytäjä huolehtii seuraavista asioista: a. Idean luominen. (sivulla 17) b. Idean lähettäminen sen valmistuttua. (sivulla 17) 2. Idean tarkastusprosessi käynnistyy ja kattaa seuraavat asiat: Projektin luonnin nopea seuranta. Jos Nopea seuranta -valintaruutu on valittu, projektin luontiprosessi käynnistyy valitun ideatyypin ja idealuokan yhdistelmän pohjalta. Järjestelmä luo WBS:n ja tavoitesuunnitelman. Projektin luontiprosessi päättyy, mikäli kyseessä ei ole Luo suuri projekti -prosessi. Idean tarkastusprosessin käynnistys. Jos Nopea seuranta -valintaruutua ei valita, liiketoiminnan omistajalle lähetetään toimenpidepyyntö tarkistaa idea. 3. Liiketoiminnan omistaja arvioi idean toiminnalliset ja tekniset edut ja kustannushyödyt. Liiketoiminnan omistaja valitsee toimenpiteelle jonkin seuraavista vaihtoehdoista: Hylkää. Idean tilaksi tulee Hylätty ja prosessi päättyy. Keskeneräinen. Idean tilaksi tulee Keskeneräinen. Alkuperäiselle pyytäjälle lähetetään toimenpidepyyntö päivittää idea lisätiedoilla. Häntä pyydetään myös asettamaan toimenpide Valmis-tilaan. Liiketoiminnan omistajalle lähetetään uusi toimenpidepyyntö tarkistaa idea. Hyväksy. Idean tilaksi tulee Hyväksytty. Alkuperäiselle pyytäjälle lähetetään toimenpidepyyntö muuttaa toimenpiteen tilaksi Valmis. 4. Projektin luontiprosessi käynnistyy. Käynnistettävä prosessityyppi perustuu ideatyypin ja idealuokan yhdistelmään. Järjestelmä luo WBS:n ja tavoitesuunnitelman. Projektin luontiprosessi päättyy lukuun ottamatta suuria projekteja. 5. Jos kyseessä on suuri projekti, portin tarkistusprosessi käynnistyy. (sivulla 19) 16 PMO Accelerator -tuoteopas

17 Idean tarkastusprosessin käyttäminen Idean luominen Luo idea Ideat-sivun avulla. Voit tallentaa idean ja lähettää sen, kun idea on valmis hyväksyttäväksi. Vaihtoehtoisesti voit siirtää idean nopeaan seurantaan, jossa idean hyväksyntäprosessi ohitetaan ja idea muunnetaan suoraan projektiksi. Ennen idean luontia projektin tunnukselle on määritettävä automaattinen numerointi. Ota yhteyttä CA Clarity PPM -järjestelmänvalvojaan tai katso lisätietoja Hallintaoppaasta. Suorita seuraavat vaiheet: 1. Avaa Koti ja valitse sitten Kysynnänhallinta-kohdasta Ideat. Ideat-sivu aukeaa. 2. Valitse Uusi. Luomissivu aukeaa. 3. Täydennä seuraavat kentät: Aihe Määrittää idean yhteenvedon/nimen. Aihe linkittää investoinnin ideaan, kun idea muunnetaan investoinniksi. Idean aiheesta tulee investoinnin kuvaus. Idean tunnus Määrittää idean yksilöivän tunnuksen. Idean tyyppi Määrittää idean tyypin. Arvot: Suuri projekti, Infrastruktuurin käyttöönotto tai Sovellusmuutos Pakollinen: Ei Idean kategoria Määrittää idean kategorian. Käytettävissä olevat arvot riippuvat valitusta idean tyypistä. CA Clarity PPM -järjestelmänvalvoja määrittää kenttäliitokset. Arvot: Uusi kehitystyö, Yhteensopivuus/lakimääräinen, Uusi tuote tai palvelu, Muu, Parannus, COTS-ohjelmistoarvio, Jaettu, Verkko/televiestintä tai Työpöytä Pakollinen: Ei Idean prioriteetti Määrittää idean prioriteetin. Arvot: Matala, Keskisuuri ja Korkea. Luku 2: Projektin elinkaari ja prosessit 17

18 Idean tarkastusprosessin käyttäminen Nopea seuranta Tavoite Pyytäjä Määrittää, että idea muunnetaan projektiksi ohittamalla idean tarkistusprosessin tarkistus- ja hyväksyntävaihe. Oletusarvo: Tyhjä Pakollinen: Ei Määrittää idean tavoitteen. Rajoitukset: 200 merkkiä Määrittää sen resurssin nimen, jolta idea on peräisin. Oletusarvo: Kirjautuneena olevan resurssin nimi Liiketoiminnan omistaja Määrittää sen liiketoiminnan omistajan nimen, joka omistaa idean ja hyväksyy sen muuntamisen projektiksi. Idean liiketoiminnan omistajasta tulee projektin liiketoiminnan omistaja, kun idea muunnetaan. Huomautus: Jos Nopea seuranta -valintaruutua ei valita, idean tarkistusprosessi edellyttää, että kenttään määritetään arvo. Vastuuhenkilö Määrittää idean hallitsevan ja omistavan resurssin nimen. Idean vastuuhenkilö voi käyttää idean budjetti- ja ajoitusominaisuuksia. Alkamispäivä Määrittää idean alkamispäivän. Päättymispäivä Tavoite Määrittää idean päättymispäivän. Määrittää idean tavoitteen. Rajoitukset: 200 merkkiä Organisaatioon liittyvä Osasto Määrittää organisaatiotason OBS-rakenteen ideaa varten. Määrittää osastotason OBS-rakenteen ideaa varten. 18 PMO Accelerator -tuoteopas

19 Luo suuri projekti -prosessin käyttäminen 4. Tee jokin seuraavista toimista: Tallenna idea. Käynnistä idean tarkistusprosessi napsauttamalla Lähetä hyväksyttäväksi. Idea luodaan. Luo suuri projekti -prosessin käyttäminen Suurien projektien hallinnassa käytetään seuraavia prosesseja: Suuren projektin luontiprosessi. Käynnistyy, kun projekti luodaan suuren projektin mallipohjalla. Projektin portin tarkistus -aliprosessi. Tällä hallitaan kaikkien suurien projektien portin tarkistuksen työnkulkua. Prosessi käynnistyy kolme kertaa Luo suuri projekti - prosessista, kun portin hyväksyntää hallitaan projektin suunnitteluvaiheessa, rakennusvaiheessa ja sulkemisvaiheessa. Seuraavat tehtävät liittyvät suuren projektin hallintaan automaattisessa prosessissa: 1. Kun Luo suuri projekti -prosessi käynnistyy ja projekti luodaan, projektipäällikkö voi määrittää projektitoimisto-osakkaan. Kun projekti on avattuna, siirry ominaisuussivulle ja valitse Osakkaat-osasta projektitoimisto-osakas. Valitse sitten Lähetä. Projektitoimisto-osakkaalle lähetetään toimenpidepyyntö tarkistaa ja hyväksyä projekti. 2. Projektitoimisto-osakas valitsee toimenpiteelle jonkin seuraavista vaihtoehdoista: Hyväksytty Projektipäällikölle lähetetään toimenpideilmoitus, että projekti on hyväksytty. Projektin tilaksi tulee Hyväksytty. Luo suuri projekti -prosessi käynnistää suunnitteluvaiheen. Hylätty Projektipäällikölle lähetetään toimenpideilmoitus, että projekti on hylätty. Projektin tilaksi tulee Hylätty. 3. Kun suunnitteluvaiheen viimeinen tehtävä on valmis, projektipäällikkö päivittää tehtävän. Lisäksi hän asettaa %:a valmiina -kenttään arvon 100 % ja Tila-kenttään arvon Valmis. Projektitoimisto-osakkaalle lähetetään toimenpidepyyntö hyväksyä siirtyminen seuraavaan porttiin. Luku 2: Projektin elinkaari ja prosessit 19

20 Toiminta asiakirjan tarkistusprosessissa 4. Projektitoimisto-osakas valitsee toimenpiteelle jonkin seuraavista vaihtoehdoista: Hyväksytty Projektin portin tarkistus -aliprosessi käynnistää seuraavan vaiheen. Toimenpidepyyntö lähetetään seuraaville: Alkuperäinen pyytäjä, jolle ilmoitetaan, että projektitoimisto-osakas on hyväksynyt projektin. Projektipäällikkö. Kun nykyisen vaiheen viimeinen tehtävä on valmis, projektipäällikkö muuttaa %:a valmiina -kenttään arvon 100 %. Nykyisen vaiheen viimeisen tehtävän tilaksi tulee Valmis. Hylätty Lähetä uudelleen. Projektipäällikölle lähetetään toimenpidepyyntö päivittää projektin tiedot. Kun tämä on tehty, projektipäällikkö muuttaa toimenpiteen tilaksi Valmis. Projektitoimisto-osakkaalle lähetetään toimenpidepyyntö hyväksyä projekti ja jatkaa seuraavaan vaiheeseen. 5. Projektin portin tarkistus -aliprosessi toistuu kunkin jäljellä olevaan vaiheen kohdalla. 6. Kun sulkemisvaihe on valmis, projektipäällikkö sulkee projektin. Toiminta asiakirjan tarkistusprosessissa Asiakirjan tarkistusprosessi alistaa lähetetyn tarjousasiakirjan tai toimintoasiakirjan seuraavaan tarkistusmenettelyyn: 1. Työryhmän jäsen lataa tarjousasiakirjan tai toimintoasiakirjan ja lähettää asiakirjan tarkistettavaksi, kun se on valmis. Projektipäällikölle lähetetään toimenpidepyyntö. 2. Projektipäällikkö tarkistaa asiakirjan ja päivittää toimenpiteen tilan: Hyväksy. Asiakirjan tilaksi muutetaan Hyväksytty. Hylkää. Asiakirjan tilaksi muutetaan Hylätty. Asiakirjan omistajalle lähetetään toimenpidepyyntö ja ilmoitetaan projektipäällikön päätöksestä. Asiakirjojen lataaminen ja lähettäminen hyväksyttäviksi Asiakirjan tarkistus -prosessilla voi siirtää projektiin liittyviä asiakirjoja tarkistettaviksi ja hyväksyttäviksi. Tämä prosessi käynnistyy, kun kategoriana on Ehdotus tai Toiminnot ja asiakirjan tilana on Lähetetty. 20 PMO Accelerator -tuoteopas

21 Toiminta asiakirjan tarkistusprosessissa Suorita seuraavat vaiheet: 1. Avaa projekti. Ominaisuussivu aukeaa. 2. Valitse Yhteistyö. Yhteistyösivu avautuu. 3. Avaa Ominaisuudet-valikko ja valitse Lisää asiakirjat. Esiin tulee Lisää useita asiakirjoja -sivu. 4. Täytä seuraava sivulla olevat kentät: Nykyinen sijainti Näyttää asiakirjan nykyisen sijainnin. Valitse tiedostot Tila Määrittää kansioon lisättävät tiedostot. Rajoitukset: Viisi tiedostoa kerralla Määrittää asiakirjan tilan. Arvot: Lähetetty, Hyväksytty tai Hylätty Käynnistää tarkistusprosessin: Lähetetty Kategoria Määrittää asiakirjan kategorian. Arvot: Ehdotus, Suunnittelu, Kehitys, Käyttöönotto ja Toiminnot Käynnistää tarkistusprosessin: Ehdotus tai Toiminnot Luontipäivämäärä Määrittää asiakirjan latauspäivämäärän. Omistaja Määrittää asiakirjan omistajan. Resurssi vastaa siitä, että asiakirjaa käsitellään ja seurataan koko sen elinkaaren ajan tarkoituksenmukaisella tavalla. Luku 2: Projektin elinkaari ja prosessit 21

22 Toiminta asiakirjan tarkistusprosessissa Käyttö Ilmaisee, ketkä asiakirjaa käyttävät. Arvot: Kaikki osallistujat. Ilmaisee, että kaikille ryhmän osallistujille annetaan kansioon luku/kirjoitus-oikeus. Valitse osallistujat. Osoittaa, että yksittäiset resurssit ovat nykyisestä osallistujaryhmästä. Oletusarvo: Kaikki osallistujat Salli muiden kuin osallistujien käyttää asiakirjaa Ilmaisee, että muut kuin osallistujat voivat käyttää asiakirjaa. Oletusarvo: Tyhjä Ota varaaminen käyttöön Ilmaisee, voivatko valtuutetut käyttäjät varata asiakirjan muokattavaksi. Oletusarvo: Valittu Ota versiointi käyttöön Ilmaisee, voivatko valtuutetut käyttäjät luoda asiakirjasta toisen version. Oletusarvo: Valittu Ilmoita resursseille/ryhmille Kuvaus Ilmaisee, saavatko valtuutetut käyttäjät ilmoituksen, kun asiakirjoja lisätään. Oletusarvo: Tyhjä Määrittää asiakirjan kuvauksen. Kommentit 5. Valitse Lisää. Määrittää asiakirjaa koskevat kommentit. Asiakirja lähetetään tarkistettavaksi. 22 PMO Accelerator -tuoteopas

23 Projektin luominen projektimallipohjasta Projektin luominen projektimallipohjasta Suorita seuraavat vaiheet: 1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdassa Projektit. Luettelosivu aukeaa. 2. Valitse Uusi mallista. Näyttöön tulee valintasivu. 3. Valitse jokin seuraavista mallipohjista ja valitse sitten Seuraava: Sovelluksen muutoksen mallipohja Sovelluksen COTS-mallipohja Infrastruktuurin käyttöönoton mallipohja Suuren projektin mallipohja Luo projekti -sivu aukeaa. 4. Täydennä seuraavat kentät: Projektin nimi Määrittää projektin nimen. Rajoitukset: 80 merkkiä. Pakollinen: Kyllä Project ID Määrittää projektin yksilöivän tunnuksen, joka on tavallisesti automaattisesti numeroitu. Rajoitukset: 20 merkkiä Pakollinen: Kyllä Alkamispäivä Näyttää projektin alkamispäivän. Päättymispäivä Tavoite Tila Näyttää projektin päättymispäivän. Määrittää projektin tavoitteet. Rajoitukset: 200 merkkiä Ilmaisee tehtävän tilan. Arvot: Aloitettu, Ei käynnistetty ja Valmis Luku 2: Projektin elinkaari ja prosessit 23

24 Projektin luominen projektimallipohjasta Eteneminen Ilmaisee tehtävien suoritetun työn määrän. Arvot: Valmis (100 %) Aloitettu (1 99 %) Ei käynnistetty (0 %) Oletus: Ei käynnistetty Pakollinen: Kyllä Kiinnitysvaranto Määrittää käytettävissä olevan resurssivarannon kiinnitettäessä resursseja projekteihin. Arvot: Mittarinäkymä Vain työryhmä. Sallii vain työryhmän jäsenet. Resurssivaranto. Sallii työryhmän jäsenet ja resurssit, joiden varausoikeus sinulla on. Jos tämä asetus on valittu ja kiinnität resurssin projektiin, resurssi lisätään myös työryhmän henkilöstöjäseneksi. Määrittää projektille valitun mittarinäkymän. Voit valita haluamasi näkymävaihtoehdon napsauttamalla alasvetovalikkoa. Esimerkki: Projektin oletusnäkymä -arvolla voit tarkastella oletusarvoisia työn ja työryhmän käytön kaavioita Projektin mittarit -sivulla. Arvot: PMO-projektin tila, PMO-hankkeen tila, PMO-projektin hahmotelma, Hankkeen asettelu tai Projektin oletusnäkymä Oletus: Projektin oletuslayout % valmiina -laskenta Määrittää tavan, jolla lasketaan tehtävien valmiusaste tässä projektissa. Arvot: Manuaalinen, Työ, Kesto Organisaatioon liittyvä Osasto Määrittää projektiin liitetyn organisaatiotason OBS-rakenteen. Määrittää projektiin liitetyn osastotason OBS-rakenteen. Mallipohjan nimi Näyttää mallipohjan nimen. 24 PMO Accelerator -tuoteopas

25 Huomioitavan asian tarkastus ja eskalointi -prosessin käyttäminen Skaalaa työ arvolla Määrittää uuden projektin tehtävien työmääräarviot suhteessa mallipohjaan. Oletusarvo: Nolla prosenttia tarkoittaa, että mitään ei ole muuttunut. Skaalaa budjetti arvolla Määrittää prosenttiosuuden (positiivisen tai negatiivisen) projektin kustannusja hyötysuunnitelmassa määritettyjen dollarimääräisten summien skaalauskertoimena. Oletusarvo: Nolla prosenttia tarkoittaa, että mitään ei ole muuttunut. Konvertoi resurssit rooleiksi Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit muuntaa kaikki projektin mallipohjan resurssit uuden projektin rooleiksi. Oletusarvo: Tyhjä 5. Tallenna muutokset. Projekti luodaan. Huomioitavan asian tarkastus ja eskalointi -prosessin käyttäminen Huomioitavan asian tarkastus ja eskalointi -prosessi vie korkean prioriteetin asiat tarkastus- ja eskalointityönkulun läpi. Olemassa olevan asian käsittelyn voi aloittaa avaamalla sen ja käynnistämällä prosessin Prosessit-valikosta. Lisätietoja on Projektinhallinnan käyttöoppaassa. Seuraavat tehtävät liittyvät asian eskalointiin: 1. Projektipäällikkö varmistaa, että projektitoimisto ja liiketoiminnan omistaja -osakas on määritetty. Kun projekti on avattuna, tarkista nämä kentät Yleiset tiedot -sivun Osakas-osasta. 2. Kun projekti on avattuna, ryhmän jäsen luo huomioitavan asian (sivulla 26) ja asettaa Prioriteetti-kentän arvoksi Korkea. Huomioitavan asian tarkastus ja eskalointi -prosessi käynnistyy. Projektipäällikölle lähetetään toimenpidepyyntö tarkastaa asia. 3. Projektipäällikkö tarkastaa asian ja valitsee toimenpiteelle jonkin seuraavista vaihtoehdoista: Hylätty Toimenpide lähetetään huomioitavan asian omistajalle, jotta tämä lähettää asian uudelleen tarkastettavaksi. Ratkaistu. Toimenpide lähetetään liiketoiminnan omistajalle, jotta tämä päättää asian ratkaisusta. Luku 2: Projektin elinkaari ja prosessit 25

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

CA Clarity PPM. PMO Accelerator -tuoteopas. Julkaisu

CA Clarity PPM. PMO Accelerator -tuoteopas. Julkaisu CA Clarity PPM PMO Accelerator -tuoteopas Julkaisu 03.3.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

CA Clarity PPM. IT-palvelunhallinnan käyttöopas. Julkaisu 14.1.00

CA Clarity PPM. IT-palvelunhallinnan käyttöopas. Julkaisu 14.1.00 CA Clarity PPM IT-palvelunhallinnan käyttöopas Julkaisu 14.1.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

HP Workspace. Käyttöopas

HP Workspace. Käyttöopas HP Workspace Käyttöopas Copyright 2016 HP Development Company, L.P. @ 2016 Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google Drive on Google Inc:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti Outlook kalenteri Sisällys Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti... 2 Skype for Business -verkkokokous... 3 Oman kalenterin jakaminen ja oikeudet... 4 Oikeuksien muuttaminen... 5 Käyttöoikeustasot... 6 Kalenterin

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Taloushallinnon käyttöopas. Julkaisu 13.3.00

CA Clarity PPM. Taloushallinnon käyttöopas. Julkaisu 13.3.00 CA Clarity PPM Taloushallinnon käyttöopas Julkaisu 13.3.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Elisa Kassa - Varaston inventointi

Elisa Kassa - Varaston inventointi Elisa Kassa - Varaston inventointi Elisa Kassan inventointiprosessissa on seuraavat vaiheet: 1. Luodaan aktiivinen inventointiraporttipohja. 2. Lasketaan/tarkastetaan varastosaldot ja tallennetaan ne raportille

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Office 365 selainversion yhteystiedot ja ryhmät

Office 365 selainversion yhteystiedot ja ryhmät Office 365 selainversion yhteystiedot ja ryhmät Sisällysluettelo 1. Henkilöt-sivun toiminnot.2 2. Tietoa yhteistietokansioista..3 3. Yhteystietojen luominen. 3 4. Yhteystietoluettelot.6 5. Yhteystietojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Alayksikkökoodistossa näkyvät kaikki korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten alayksiköt ja näihin liitetyt OKM:n ohjauksen

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen 21.4.2016 2(7) Näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen Näyttelyanomusten perustiedot... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-03-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita sivu / Dashboard... 5 Tekstin muotoilu uutisissa... 5 Muuta... 5 Dokumentit...

Lisätiedot

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26 Webforum Version 15.2 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-06-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu / Dashboard... 5 Dokumentit... 6 Salli dokumenttien muokkaaminen tarkistusprosessin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

CA Clarity PPM. CA Clarity PPM:n mukauttaminen -käyttöopas. Julkaisu

CA Clarity PPM. CA Clarity PPM:n mukauttaminen -käyttöopas. Julkaisu CA Clarity PPM CA Clarity PPM:n mukauttaminen -käyttöopas Julkaisu 13.2.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ),

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen 5.9.2016 2(10) Näyttelyn anominen Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta... 3 Uuden anomuksen kirjaaminen...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot