Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012"

Transkriptio

1 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen Johtoryhmä Yhtymähallitus YT-ryhmä Tarkastuslautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE Opiskelijatilanne Yksikköhintaopiskelijat Muut opiskelijat Henkilöstö Henkilöstön määrä Henkilöstön kehittäminen 7 2 TALOUSARVION 2010 TOTEUTUMINEN AJALTA Tuloslaskelman toteutuminen Tuloslaskelmaosan vertailu edellisvuoteen Tuloslaskelmaosan vertailu talousarvioon Rahoituslaskelma Tase Investointiohjelman toteutuminen YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Johtaminen ja tukipalvelut prosessi Nuorten koulutuspalvelut Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut 16 4 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN Yhtymän hallinto ja yhteiset palvelut Yhtymäpalvelut Oppisopimuspalvelut RegiOnline IT -palvelut Kokkolan ammattiopistot Kokkolan ammattiopisto Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 41 2

3 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE Tilannearvio Kevään yhteishaussa ammatillinen koulutus säilytti vetovoimaisuutensa. Koulutusyhtymään oli ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja oli 856. Kutakin aloituspaikkaa kohden oli 1,63 ensisijaista hakijaa. Kaikkiaan hakijoita oli Kesän täydennyshakuun meni 9 koulutusta. Hakijamäärät ovat olleet hyvät myös erillishaussa oleviin koulutuksiin. Aikuiskoulutusten osalta työvoimakoulutusten määrä on pudonnut edelleen. Alueen työllisyystilanne on pysynyt edelleen hyvällä tasolla. Kesäkuun lopun työttömyysaste on kuitenkin noussut vuoden takaiseen lukemaan verrattuna 0,6 %-yksikköä. Alueen työttömyysaste oli maaliskuun lopussa kuitenkin edelleen selvästi parempi kuin maassa keskimäärin, sillä Keski-Pohjanmaan maakunnan työttömyysaste oli 8,6 %, Kokkolan seutukunnan 8,7 %, Kaustisen seutukunnan 8,1 %, Pietarsaaren seutukunnan 8,6% ja koko maan 9,3 %. Keski-Pohjanmaan työllisyystilanne oli manner-suomen kaikista maakunnista neljänneksi paras. Ero on kaventunut hiukan alkuvuoden aikana koko maan tilanteeseen, eli työttömien määrä on kasvanut alueellamme hiukan koko maata nopeammin. Alueen sisällä oli myös eroja, sillä Kokkolan ja Kaustisen seutukunnassa työttömyys hiukan kasvoi, kun taas Pietarsaaren seutukunnassa työttömyysaste putosi hiukan vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Nuorisotyöttömyyden tila on myös heikentynyt n. 8 % edellisvuoteen verrattuna. Alle 25 -vuotiaita oli työttömänä Keski-Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 434, kun vuoden takainen lukema oli 402. Kokkolan seutukunnassa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 351 (16,8 % kaikista työttömistä), Kaustisen seutukunnassa 83 (14,3 % kaikista) ja Pietarsaaren seutukunnassa 185 (13,8 % kaikista). Koko maassa nuorten osuus työttömistä oli 12,0 %, joten toiminta-alueellamme nuorten työttömyys on edelleen hiukan koholla. Tilikauden 1-6/2012 jaksotettu tulos on euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen 6 kk jaksotettu ylijäämä on noin euroa. Toimintatuotot ovat noin 24,3 milj. euroa ja toimintakulut noin 22,9 milj. euroa. Vuosikatteeksi jää noin 1,4 m. Yhtymän osalta taloudellinen tilanne on tiukkeneva ottaen huomioon vielä suunniteltu mittava investointiohjelma. Taloussuunnitelmakauden keskeiset uudesta strategiaohjelmasta johdetut onnistumista vaativat asiat ovat toteutuneet seuraavasti: 1. Koulutuksen ja kehittämistoiminnan työelämävastaavuuden ja alueellisen vaikuttavuuden parantaminen: Opiskelijaraportti valmistui alkuvuodesta Koulutusohjelmien tarkastelua varten on koottu aineistoa, joita on käyty läpi johtoryhmässä. Koulutusväylien kehittämiseksi on jätetty yhdessä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kanssa Koulutusväylä-hankehakemus, jonka rahoituspäätöstä odotetaan. Yhteistyössä työhallinnon kanssa on käyty läpi valmistuneiden työllistymistä. Laadittiin selvitys eri alojen työelämäyhteistyön toimintamalleista. 2. Opetuksen laadun parantaminen ja opiskelijalähtöisyyden lisääminen: Läpäisyanalyysi käynnistettiin ja siinä opistot selvittivät läpäisymittareiden taustalla olevia tekijöitä tutkinnoittain. Selvityksessä nostettiin esiin myös kehittämisajatuksia läpäisyn tehostamiseen. Valtionavustuksia ja hankerahoitusta haettiin läpäisyn tehostamiseen ja yksilöllisiin opinpolkuihin. 3

4 3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja työmotivaation ylläpitäminen: Elbit Skills-henkilöstöohjelman käyttöönottoa on toteutettu alkuvuodesta. Esimiesten vertaisryhmien toiminta käynnistyi uudelleen. Yhtymän yhteinen esimieskoulutuspäivä järjestettiin. Työterveyspalveluiden joustavaa käyttöä edistettiin. Savuttomuus-työryhmä perustettiin valmistelemaan savuton Kpedu tavoitteen saavuttamista. Savuton KPEDU toimintaohjelma valmistui ja hyväksyttiin hallituksessa. 4. Yhtymän taloudellisen liikkumavaran turvaaminen toimintaympäristön muutokset huomioiden: Käynnistettiin sopeuttamisohjelman yksikkökierrokset. Investointien kokonaistilannetta ja tilasuunnitelmaa on tarkasteltu tiukkenevan talouden näkökulmasta. 5. Johtamis-, laatu- ja toimintajärjestelmän edelleen kehittäminen Yhdessä paremmin strategiatavoitteiden mukaisesti: Toimintakäsikirjan työstämistä on jatkettu. Yhtymä on mukana Lamppu-hankkeessa, jossa kehitetään toimintajärjestelmiä koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Opetuksen tietoja viestintästrategiaa on valmisteltu. 6. Alueellisen koulutus- ja kehittämisyhteistyön tiivistäminen ja aktiivinen mukanaolo kansallisissa ja kansainvälisissä kumppanuusverkostoissa: Koulutusväylä-hanketta on pyritty edistämään yhteisissä neuvotteluissa toimijoiden ja rahoittajan kanssa. Toisen asteen koulutusyhteistyötä jatkettiin tavoitteiden mukaisesti. Yhteistä Green Care-hanketta suunnitellaan ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa. Puurakentamisyhteistyötä on suunniteltu ruotsalaisten kanssa. Botnia-yhteistyön kumppanuussopimus allekirjoitettiin. Toisen asteen koulutusyhteistyön paikalliset sopimukset olivat päivitettävinä. 4

5 1.2. Opiskelijatilanne Yksikköhintaopiskelijat Yksikköhintaopiskelijoiden määrä perustuu laskentapäivän opiskelijamäärään. Yhtymän oppilaitoksissa opiskeli tammikuussa yksikköhinnalla rahoitettavaa opiskelijaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Eniten opiskelijoita oli Kokkolan ammattiopistossa ja pienin opiskelijamäärän mukaan oli Kaustisen yksikkö. Kesäkuun 20. päivän opiskelijamäärä on huomattavan pieni, koska merkittävä osa valmistumisista tapahtuu toukokuun lopussa eikä uusia opiskelijoita ole tällöin vielä valittu. Perustutkinto-opiskelijat yksiköittäin vuosina ( painotettu ka./vuosi): Oppilaitos TP TP TP TA Laskentapv Arvio Kokkolan ammattiopistot yht Kokkolan ammattiopisto Kokkolan kauppaopisto Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto yht. Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka Keski-Pohjanmaan aikuisopisto YHTEENSÄ Perustutkinto-opiskelijoista kaksoistutkintoa suorittavia opiskelijoita on ollut seuraavasti: Oppilaitos TP TP TP Arvio Kokkolan ammattiopistot yht Kokkolan ammattiopisto Kokkolan kauppaopisto Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto yht Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka Keski-Pohjanmaan aikuisopisto YHTEENSÄ

6 Opintonsa keskeyttäneitä perustutkinto-opiskelijoita vuoden vaihteesta lukien oli seuraavasti: Oppilaitos TP TP TP Arvio Kokkolan ammattiopistot yht Kokkolan ammattiopisto Kokkolan kauppaopisto Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto yht Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka Keski-Pohjanmaan aikuisopisto YHTEENSÄ Muut opiskelijat Muihin opiskelijoihin lasketaan aikuiskoulutuksen opiskelijat lukuun ottamatta yksikköhintaopiskelijoita. Opiskelijoiden kokonaismäärä vuositasolla on noin opiskelijaa. Näitä opiskelijamääriä ei voi mitata samalla tavalla kuin muiden, koska kurssien kesto ja sopimusten määrä vaihtelee. Opiskelijoiden määrä vaihtelee kausittain ja toteutuneet määrät selviävät tarkasti vasta vuoden lopussa. 1.3 Henkilöstö Henkilöstön määrä Koulutusyhtymän palveluksessa oli yhteensä 620 työntekijää, joista 175 määräaikaisessa työsuhteessa. Henkilöstömäärän kehitystä eri vuosina kuvaa parhaiten henkilötyövuosien kertymä. Henkilötyövuodet TP 2011 TA Yhteiset palvelut 106,7 104,9 106,5 80,0 52,4 Yhtymäpalvelut (sis. projektit) 30,8 31,86 32,98 15,9 Kiinteistöpalvelut 51,4 52,29 51,79 26,1 RegiOnline 20,7 16,82 17,36 8,0 Oppisopimustoimisto 3,9 3,97 4,34 2,5 Kokkolan ammattiopistot 265,0 288,1 299, ,7 Kokkolan ammattiopisto 143,1 149,85 155,76 79,3 Kokkolan kauppaopisto 36,8 39,04 40,45 21,3 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan 54,6 64,04 31,9 61,68 opisto Keski-Pohjanmaan Opisto 30,5 37,49 39,61 22,3 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 128,1 124,36 130, ,5 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 74,1 83,06 81, ,8 YHTEENSÄ 573,9 600,42 618,3 555,0 309,4 *Lukuihin sisältyvät sivutoimiset 6

7 1.3.2 Henkilöstön kehittäminen Esimiesten vertaisryhmät ovat kokoontuneet kevään aikana kaksi kertaa ja toimintaa päätettiin jatkaa myös lukuvuonna. Ryhmiä on kaksi, joista toinen koostuu opetushenkilöstöstä ja toinen muusta henkilökunnasta. Molemmissa ryhmissä on viisi osallistujaa. Savuttoman työyhteisön edistämiseksi tehty toimenpideohjelma lukuvuodelle valmistui. Henkilöstöprosessien kehittämisen tueksi päätettiin ottaa käyttöön Kuntarekry ja ElbitSkills HR -järjestelmät käyttöön koko koulutusyhtymässä. 7

8 2 TALOUSARVION 2012 TOTEUTUMINEN AJALTA Tuloslaskelman toteutuminen Tuloslaskelma (ulkoinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä Jaksotettu vuosikate on noin 1,4 m, joka on selkeästi jäljessä talousarviosta. Vuosikatteen suhde poistoihin on 106,40 %. Poistojen suhde toimintatuottoihin on säilynyt reilun 5 % tasolla kuten aiempina vuosina. Tuloslaskelman tunnusluvut Tot. 06/12 TA 2012 TP 2011 TP 2010 TP 2009 TP 2008 Toimintatuotot/kulut, % 106,13 % 107,84 % 106,27 % 110,30 % 108,69 % 110,10 % Vuosikate/poistot % 106,04 % 132,86 % 118,68 % 185,23 % 153,17 % 165,20 % Poisto, % (poistot/toim.tuotot) 5,26 % 5,44 % 4,97 % 5,05 % 5,26 % 5,70 % 8

9 2.1.1 Tuloslaskelmaosan vertailu edellisvuoteen Tuloslaskelmaosan vertailu talousarvioon 9

10 2.2 Rahoituslaskelma Koulutusyhtymä Koulutusyhtymä Rahoituslaskelma TP 2011 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,69 Satunnaiset erät 0, ,64 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 Toiminnan rahavirta , ,05 Investointien rahavirta Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,44 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 Investointien rahavirta , ,04 Toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,99 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 2 088,60 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -462, ,91 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,72 Lainakannan muutokset , ,81 Oman pääoman muutokset , ,99 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -330,60 581,91 Vaihto-omaisuuden muutos , ,40 Saamisten muutos , ,68 Korottomien velkojen muutos , ,41 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,22 Rahoituksen nettorahavirta , ,18 Rahavarojen muutos , ,19 Rahavarat , ,46 Rahavarat , ,27 Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 12 m ja lyhytaikaisia lainoja 0,5 m. Lainasaamisia koulutusyhtymällä ei ole. Kassavarat olivat 6,1 m ja ne riittivät keskimäärin 40 päivän maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot. 6/12 TP 2011 TP 2010 TP 2009 TP 2008 Investointien tulorahoitus, % 47,06 % 58,41 % 88,56 % 53,69 % 118,36 % (vuosikate/omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus, % 39,61 % 45,56 % 76,89 % 48,03 % 102,66 % (vuosik./om.meno+antol.lis.+lainanlyh.) Lainakanta 30.6., m 12,0m 6,5m 4,4m 5,2m 3,2m Kassavarat 30.6., m 6,1m 1,9m 1,7m 2,2 m 5,4m Kassan riittävyys (ka. vuosi/pv) 40,16 pv 15,24 pv 14,60 pv 19,7 pv 53,9 pv 10

11 2.3 Tase Koulutusyhtymä Koulutusyhtymä Koulutusyhtymä Koulutusyhtymä VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAA- VAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,83 Aineettomat oikeudet , ,54 Muut omat rahastot , ,54 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,71 Aineettomat hyödykkeet , ,54 Tilikauden yli-/alijäämä , ,15 Aineelliset hyödykkeet OMA PÄÄOMA , ,23 Maa- ja vesialueet , ,19 Rakennukset , ,92 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,63 Koneet ja kalusto , ,58 POISTOERO JA VAPAA- Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 EHTOISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja Poistoero , ,95 keskeneräiset hankinnat , ,42 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 Aineelliset hyödykkeet , ,74 POISTOERO JA VAPAA- EHT.VAR , ,95 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,38 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset , ,65 Sijoitukset , ,03 PYSYVÄT VASTAA VAT ,43 929,31 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen varat , ,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,00 PAKOLLISET VARAUK- SET 0,00 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiantojen pääomat , ,47 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,47 VAIHTUVAT VASTAA- VAT Vaihto-omaisuus VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet , ,10 Muu vaihto-omaisuus , ,37 Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus , ,47 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta , ,90 Saamiset Pitkäaikainen , ,90 Myyntisaamiset , ,67 Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikainen Siirtosaamiset 0, ,25 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta , ,06 Saamiset , ,92 Shekkiluotto 0,00 0,00 Rahoitusarvopaperit Saadut ennakot 5 833, ,92 Sijoitukset rahoitusmarkkina- Ostovelat , ,66 instrumentteihin 0,00 0,00 Muut lyhytaikaiset velat , ,14 Rahoitusarvopaperit 0,00 0,00 Siirtovelat , ,83 Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikainen , ,61 Käteisvarat 5 663, ,35 Pankkitilit , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,46 11

12 VAIHTUVAT VASTAA , ,85 VIERAS PÄÄOMA , ,51 VAT VASTAAVAA YH- TEENSÄ , ,16 VASTATTAVAA YH- TEENSÄ , ,16 Koulutusyhtymän taseasema on suhteellisen hyvä. Omavaraisuusaste on pysynyt samalla tasolla muutaman vuoden ja suhteellinen velkaantuneisuus on noussut, mutta tunnusluvut ovat edelleen kohtuullisella tasolla. Taseen tunnusluvut Tot. 3/12 TP 2011 TP 2010 TP 2009 TP 2008 Omavaraisuus-% (oma pom+p.ero+ vap.eht.var.) / (koko pääoma saadut ennakot) 67,79 % 67,00 % 67,00 % 69,95 % 73,80 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% (vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot 24,99 % 26,36 % 26,57 % 23,37 % 19,33 % Lainakanta , Lainasaamiset kunnilta ,

13 2.4 Investointiohjelman toteutuminen INVESTOINTIKOHDE TALOUSARVIO TOTEUTUMA TALONRAKENNUS KAO ammattikampus 1.vaihe ,88 KAO ammattikampus 2.vaihe ,90 Perho riistateurastamon rakentaminen ,93 Kannus Teknotalo ,37 Kannus piha-alueiden ja tielinjausten uud ,00 KPAO Mediakeskus Lime ,09 Menot yhteensä ,17 Tulot yhteensä 0 0,00 NETTOMENOT ,17 KIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUKSET KAO ,76 KSTO ,59 K-P OPISTO ,37 Maaseutuopisto ,27 Yhteiset jaettavat ,00 Menot yhteensä ,99 Tulot yhteensä 0,00 NETTOMENOT ,99 IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINNAT Yhteiset ,00 Verkko ja Media ,50 Kuituverkko ,17 Kokkolan ammattiopistot ,00 Maaseutuopisto ,00 Aikuisopisto ,00 Regionline ,60 Menot yhteensä ,27 Tulot yht NETTOMENOT ,27 MUUT INVESTOINNIT Maa-alueet ,00 Osakkeet ja osuudet ,00 Menot yhteensä 322,00 Tulot yhteensä 0,00 NETTOMENOT ,00 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ ,43 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 0 0,00 NETTOMENOT ,43 13

14 3 YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yhtymän yhteisten tavoitteiden toteutumisesta vastaa johtoryhmä sekä sen alaisuudessa toimivat prosessitiimit. Prosessitiimit vastaavat yhteisestä kehittämisestä, prosesseihin liittyvien asioiden valmistelusta sekä strategisten hankkeiden jalkauttamisesta yksiköihin. Prosessitiimien kautta syntyy myös laajempaa vuorovaikutusta yhtymän johdon, johtoryhmän sekä yksiköiden johtotiimien välille. Prosesseille on valittu kehittämisen painopistealueet suunnitelmakaudelle sekä määritelty tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuodelle Tavoitteet on johdettu yhtymän strategiasta, kriittisistä menestystekijöistä, itsearviointien kehittämiskohteista ja laatupalkintokilpailun palautteesta sekä toimintaympäristön muutoksista. 3.1 Johtaminen ja tukipalvelut prosessi Prosessin tehtävänä on vastata koulutusyhtymän hallinnoinnista, toimintajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta. Prosessin keskeiset asiakkaat ovat yhtymän opistot ja yksiköt, henkilökunta, luottamusmiehet, opetusviranomaiset ja tiedotusvälineet. Johtamisen ja tukipalvelujen prosessitiiminä toimii yhtymän johtoryhmä. Johtamisprosessin alaisuudessa asioiden valmistelusta ja koordinoinnista sekä yhteistyöstä vastaavat seuraavat työryhmät: Henkilöstön kehittäminen (Heke-tiimi) ja Laatutiimi. Hallinnon tukipalveluiden koordinointia varten toimivat viestintätiimi, TVT-tiimi, projektitiimi sekä toimistotiimi. Opetuksen tukipalveluprosesseja koordinoidaan Priimus-ryhmässä, opiskelijahuoltotiimissä, OPO-ryhmässä, KV-tiimissä sekä MAMU-tiimissä. Johtoryhmä on kokoontunut tarkastelujaksolla 11 kertaa. Tavoitteet Toteutuminen 1-6 / 2012 Järjestämisluvan opiskelijamäärän kasvattaminen tarvetta vastaavaksi Strategian päivittäminen, rakenteelliset tarkastelut ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Laatu- ja toimintajärjestelmän käyttöönotto Sisäisen valvonnan kehittäminen ja toiminnan ohjaus 1-3: Käynnistettiin koulutustarjonnan ja tarpeen analyysi opistojen itsearvioinnilla. 4-6: Haettiin lisäpaikkoja järjestämislupaan OKM:n ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärien uudelleen suuntaamisen sekä rakenteellisen kehittämisen toimeenpanoon liittyen. Saatiin 20 ns. yhteiskuntatakuupaikkaa. 1-3: Otettiin käytäntöön tihennetty kokouskäytäntö lukuisten vireillä olevien muutosten vuoksi. Käynnistettiin toimitilojen kokonaisvaltaisen tilasuunnitelman laadinta vuosille : Kampusalueen kokonaisuuteen liittyviä tilaneuvotteluja jatkettiin ammattiopiston, aikuisopiston ja ammattikorkeakoulun kesken. Käynnistettiin yhtymäsuunnitelman laadinta. 1-3: Lato-tiimissä on jatkettu toimintakäsikirjan työstämistä. Vastuumatriiseja on laadittu. Verkkoalustan valmistumisen viivästyminen on viivyttänyt järjestelmän kokeilun aloittamista. Mittarityö on kytketty osaksi Lamppu-hanketta, jossa koulutusyhtymä on mukana. 4-6: Mittarityötä on jatkettu. 1-3: Sisäistä valvontaa toteutettiin vuonna 2011 kehitettyjen käytänteiden mukaisesti. 4-6: Riskienhallintalomakkeet toimitettu opistoille täyttämis- 14

15 Tukipalvelujen kehittäminen Ympäristöystävällisempi toimintatapa Ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallista ja toimintatavat ovat yhdenmukaisia kaikissa yksiköissä tä varten. 1-3: Koulutusyhtymän edustajia on mukana Kokkolan kaupungin ja Kiurun kanssa tehtävässä tukipalvelujen kehittämisselvityksessä. Sen ohella käynnistettiin koulutusyhtymän oma keittiötoimintojen selvitys Rapu-tiimin toimesta. 4-6: Kokkolan kaupungin tukipalveluprojekti eteni toiseen vaiheeseen lähes jokaisen kokonaisuuden osalta. Projekti jatkuu vuoden loppuun asti. Keittiötoiminnan selvitys valmistunut ja se esitetään myöhemmin syksyllä johtoryhmässä. 1-3: Kestävän kehityksen toimintaohjelma on käynnistetty KPEDUn sisäisenä hankkeena, johon on varattu tuloksellisuusrahaa. Johtoryhmä ja hallitus ovat siirtyneet sähköiseen kokoushallintaan. 4-6: Kestävän kehityksen toimintaohjelmaa on edistetty opistoissa. 1-3:Uudet www-sivut julkaistiin helmikuun alussa. 4-6: Käynnistettiin esittelydiojen päivittäminen. Koulutusyhtymän esitteestä muokattiin kv-toimintaa varten tiiviimpi esite. 1-3: Esimieskoulutuspäivässä helmikuussa käytiin läpi tavoitteet 2012, ajankohtaiset lakimuutokset ja yhteisiin sähköisiin järjestelmiin liittyviä asioita. Esimiesten vertaisryhmätoimintaa jatkettiin. Johtoryhmässä käsiteltiin esimiesten 360-arvioinnin tulokset ja palautteet. Elbit-järjestelmän osaamiskartoituksen pilotointia jatkettiin. 4-6:Laadittiin toimintasuunnitelma Kuntarekry- ja Elbit-järjestelmien käytön laajentamisesta henkilöstöprosessin kehittämisessä. 3.2 Nuorten koulutuspalvelut Prosessin päämääränä on tukea ja kehittää opetusta ja oppimista nuorten koulutuksessa asiakkaiden tarpeiden, tavoitteiden ja edellytysten mukaisesti yhdessä heidän kanssaan. Tiimin jäsenet: Sirkku Purontaus (pj), Jukka Penttinen (esittelijä), Tarja Halkosaari, Erkki Juola, Hanna-Mari Laitala, Anne Eteläaho, Terhi Seppälä, Tove Strömbäck, Tuija Koukkari ja Essi Hukka (siht.). Tiimi on pitänyt 4 kokousta. Nuorten koulutuspalvelujen kehittämisryhmistä opiskelijahuoltotiimi on pitänyt 3 kokousta, Primus-ryhmä kaksi kokousta sekä Primus-koulutuspäiviä, MAMU-ryhmä kaksi kokousta ja KV-tiimi kaksi kokousta. Opinto-ohjauksen tiimi on käynyt opintokäynnillä Kajaanin ammattiopistossa sekä pitänyt yhden kokouksen. Ammattiosaamisen toimikunta on pitänyt kaksi kokousta. Alkuvuoden toimintoihin kuuluivat mm. uuteen Sora-lainsäädäntöön perustuvien käytänteiden valmistelu ja toimeen saattaminen. Maaliskuussa valmisteltiin useita valtionavustushakemuksia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Ennen kesää on käyty läpi koulutustarjontaa sekä laatuun ja käytänteihin liittyviä asioita kuten tuloskortteja sekä lomakkeistoja. 8. vuosikurssin äideille järjestettiin Äidin roolin nuoren ammatinvalinnassa tapahtuma yhdessä Kosekin kanssa. 15

16 Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Koulutuksen laadun parantaminen Valinnaisten opintojen tarjonnan laajentaminen Yhtenäistetään HOPS-käytänteitä Kestävän kehityksen ja yrittäjyyden edistäminen Pedagogisten menetelmien kehittäminen 1-3:Tammikuun kokouksessa käsiteltiin aloittavien opiskelijoiden ja kouluterveyskyselyn tulokset. Myös opiskelijakunta on käynyt em. kyselyt läpi. Jatkavien opiskelijoiden kyselyt toteutettiin maaliskuussa. Tiimi tutustui työelämäyhteyksien kartoitukseen, jossa oli selvitetty eri perustutkintojen tavat tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. 4-6: Perustutkintojen tuloskortteja on käyty läpi. Työssäoppimisen sopimuskäytäntöjen yhtenäistämistä on valmisteltu. 1-3:Yhdessä toisen asteen rehtoriryhmän ja koordinaattorin kanssa on suunniteltu yhteistä opintotarjotinta MultiKurre lukujärjestysohjelmaan. Ensi lukuvuoden yhteistoiminta-ajat on sovittu, joiden tavoitteena on edistää valinnaisuutta sekä etä- ja verkko-opetuksen laajentumista. Opettajille on järjestetty koulutusta Adobe Connect-virtuaalitilan käyttöön. Virtuaalitilan avulla voidaan välittää samanaikaisopetusta esim kahden yksikön välillä. 4-6: Yhteisen MultiKurren avulla toisen asteen tarjottimet saatiin näkyville opiskelijoilla Wilmassa. Toisen asteen yhteiset web-sivut avattiin. (2aste.kpedu.fi) Opiskelijoille ja opettajille toteutettiin kysely osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisesta sekä HOPS käytänteistä. 1-3:Sähköisiä HOPS-lomake on suunniteltu. Seuraavan neljänneksen aikana tiedotetaan ko. lomakkeen käytöstä. 4-6: HOPS-lomakkeet saatiin valmiiksi ja niistä tiedotettiin. 1-3: Kestävän kehityksen työryhmä on tarkentanut kestävän kehityksen ohjelmaa ja toteuttamissuunnitelmaa. Kestävän kehityksen viikkoa on suunniteltu. 4-6: Viikolla 20 järjestettiin jäteviikko. Opiskelijoiden kuvaama Kestävän kehityksen valokuvanäyttely oli esillä Kulttuuriopistolla. 1-3:Laajennetun työssäoppimisen hankkeiden käytäntöjen levittämiseksi suunniteltiin RoadShow, joka siirtyi yhteensattumien vuoksi elokuulle. Oppimisalustan muutosta Moodlesta Optimaan on arvioitu ja tutustuttu Optiman sekä Kyvyt.fi-ohjelman mahdollisuuksiin. 4-6: Oppimisalustan suhteen päätettiin jatkaa vielä Moodlella, joka päivitettiin kesäkuussa. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto kokeilee pilottiluonteisesti ensi lukuvuoden aikana Optimaa muutamissa koulutuksissa. 3.3 Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Prosessin päämääränä on aikuiskoulutuksen sekä yritysten ja toimialojen liiketoiminnan kehittäminen koulutuksen ja hanketoiminnan avulla. Tavoitteena on tarjota kysyntälähtöisiä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja julkisyhteisöille sekä kehittää koulutusyhtymän muuta palveluliiketoimintaa. Työssäoppimisen menetelmiä kehitetään edelleen. AiKuTyKe-tiimin jäsenet: Jukka Penttinen (pj), Niina Patrikainen (siht.), Kaisa-Leena Ahlroth, Mervi Huttula, Hannele Häli, Ulla Kauppila, Salla Lillhonga, Pekka Luoma, Pentti Paananen ja Tapani Salomaa. Tiimi on pitänyt 4 kokousta. Erityisesti näyttötutkintojen ja aikuispedagogiikan kehittämiseksi on nimetty lisäksi AikuPeda-ryhmä. Se on pitänyt 4 kokousta. 16

17 Tavoitteet 2012 ja niiden toteutuminen Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Aikuiskoulutuksen koordinointimallin rakentaminen yhtymän sisälle Aikuiskoulutuksen laadun kehittäminen Työelämän kehittämispalvelut Aikuiskoulutuksen ja työelämän tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen 1-3: Ei toimenpiteitä tiimissä. Johtoryhmän käynnistämänä tehty koko koulutustarjonnan kattavaa kartoitusta, jossa on huomioitu myös Tyke-palvelut. 4-6: Koulutustarjonnan kartoittamistyö jatkui kevään aikana ja tuloksia on käyty läpi johtoryhmässä. Käynnistettiin näyttötutkintojen järjestämissopimuksiin liittyvien käytäntöjen uudistaminen vastaamaan oph:n ohjeistusta. 1-3: Tiimissä on käsitelty vuoden 2011 AIPAL-palautteet. Aikuiskoulutuksen mittaristo on määritelty tuloskortin muotoon. Yhtymässä laadittiin yhteinen hankehakemus ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämiseen. Henkilöstölle järjestettiin yhteinen aikuiskoulutuksen kehittämispäivä. Arviointiohjeistuksia on yhtenäistetty. 4-6: Aikuiskoulutuksen mittareiden uudistamista on valmisteltu. Toimintakäsikirjan aikuiskoulutusosion suunnittelu- ja kirjoitustyö aloitettiin. Saatiin valtionavustus yhteiseen ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämishankkeeseen. AikuPeda-tiimissä on yhtenäistetty yritysten kanssa tehtäviä koulutussopimuksia. 1-3: Ei toimenpiteitä tiimissä. 4-6: Johtoryhmän käynnistämänä on tehty kartoitusta nykyisistä työelämäyhteyksistä. Tyke-hankeavustusten haku käynnistyi normaalia myöhemmin vasta kesäkuun lopussa. 1-3: Opastin.fi-sivusto on käytössä. Opastin-palvelun jatkoa ja vakiinnuttamista on arvioitu. OpinOvi SME:n kautta on valmisteltu aikuiskoulutusaiheista tapahtumaa Keski-Pohjanmaan yrittäjille. 4-6: Keski-Pohjanmaan OpinOvi-hankkeista tehtiin väliarviointi. 17

18 4 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄ- ALUEITTAIN 4.1 Yhtymän hallinto ja yhteiset palvelut Yhtymäpalvelut ja kiinteistöpalvelut Yhtymäpalvelut-työyksikkö tuottaa keskitetysti yksiköille hallintopalveluja, opetuksen kehittämis- ja tukipalveluja sekä hanke- ja aluevaikutuspalveluja. Tärkeänä osana toimintaa ovat sisäisten toimintojen kehittäminen sekä tähän liittyvä henkilöstön kouluttaminen, neuvonta sekä tietojärjestelmien käyttäjätuki. Yhtymäpalveluissa toimii johtotiimi, joka vastaa yhtymän yhteisten prosessien koordinoinnista ja valmistelusta johtoryhmälle. Opistojen yhteishankkeiden hallinnointi tapahtuu yhtymäpalveluissa. Yhtymäpalvelujen edustajat ovat mukana myös useissa aluekehittämisen työryhmissä. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Valtuuston, hallituksen ja muiden luottamuselinten osallistuvuutta ja vaikuttavuutta lisätään Johtamis- ja kehittämisvastuiden uudistaminen Yhtymän sisäisen sijaistamisjärjestelmän kehittäminen Tukipalveluja hoidetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Raportoinnin ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Tietohallinnon kehittäminen 1-3: Hallitus on osallistunut alkuvuodesta erittäin aktiivisesti yhtymän rekrytointiprosesseihin. 4-6: Toukokuussa pidettiin hallituksen ja johtoryhmän kesken tavoiteja tulosseminaari. Johtoryhmän kesäkuun kokouksen yhteydessä Pietarsaaressa käytiin keskusteluja kaupungin edustajien kanssa yhtymävaltuuston jäsen Jarmo Ittosen koordinoimana. 1-3: Yhtymän johtajan valinnan jälkeen johtamis- ja kehittämisvastuisiin keskitytään tarkemmin. 4-6: Hallitus on käynyt keskustelua johtamisjärjestelmästä kesäkuun kokouksessaan. 1-3: Työyksiköiden vastuumatriiseja on koottu ja sijaistamisketjuja vahvistettu perehdyttämällä useampi kuin yksi työntekijä sijaiseksi. 4-6: Sijaistamisketjun ja työnkierron toteuttamisen soveltamisesta päätettiin palkkahallinnon syksyn toimintojen osalta sekä toimistopalvelujen yhteistyöstä ammattiopiston ja yhtymäpalvelujen kesken. 1-6: Tukipalvelut ja niiden kustannustehokkuus on integroitu pitkälti Ammattikampuksen suunnittelun yhteyteen. 1-3: Raportointi ja toiminnan ohjauksen kehittäminen etenevät toimintakäsikirjan rinnalla. 4-6: Koulutusyhtymä on ilmoittautunut mukaan AMKE:n käynnistämään DW-tietovarastohankkeeseen, joka käynnistyy syksyllä. Hankkeessa tullaan määrittelemään mittariportaalia. 1-6: Tulostuksen seurantajärjestelmän (UniFlow) valmistelua ja käyttöönottoa. Kesällä tuleva perusjärjestelmien uudistus on työllistänyt alkuvuodesta. 18

19 Kiinteistöpalvelut -työyksikkö vastaa yhtymän kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä työsuojelusta. Kiinteistöpalvelujen toiminnasta vastaa kiinteistöpäällikkö. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Toimitilojen ylläpito sekä investointihankkeiden rakennuttamistehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti Työsuojelu- ja turvallisuusasioiden kehittäminen 1-3:Toimitilojen investointikohteet on toteutettu ja käynnistetty pääosin ohjelmien mukaisessa aikataulussa. Sähköinen projektipankki on käytössä Ammattikampus 1.vaiheen Aikuisopiston Mediakeskus LIMEN rakennushankkeissa. Opiston Opaalirakennukseen on tehty korjattavuusselvitys. Terveystarkastajan toimesta on jatkettu Ammattiopiston Rooman ja Monacon sekä Kauppaopiston E-siiven sisäilmatutkimuksia ja seurantaa. Kiinteistöpalvelujen strategiatyö on käynnistetty. 4-6: Investointihakkeiden toteutus etenee päätösten ja suunnitelmien mukaisesti. 1-3: Sähköinen turvallisuuspäällikkö PRO24 käyttöönottoa käynnistellään Aikuisopistolla. Perhon yksikössä tehtiin työsuojelutarkastus työsuojelujaoston kokouksen yhteydessä. 4-6: Ammattiopiston työsuojelutarkastus tehtiin työsuojelujaoston yhteydessä. Informaatio- ja turvatekniikka ITT14 yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin. Keskushallinnon jaksotettu tulos Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 0 0 Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

20 20

21 4.1.2 Oppisopimuspalvelut Tilannearvio Yhtenä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotona oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on ammatillinen tutkinto, tutkinnon osa tai työnantajan ja työntekijän ammatillista osaamista lisäävä ammatillinen lisäkoulutus. Oppisopimuskoulutus tapahtuu työsuhteessa, mutta myös yrittäjät ja virkamiehet voivat opiskella oppisopimuksella. Toimisto tekee kiinteää yhteistyötä elinkeino- ja työvoimaviranomaisten kanssa ja kehittää jatkuvasti palveluja vastaamaan alueen väestön ja yritysten tarpeita. Koulutuksen järjestäjä voi päättää, kuinka oppisopimustoiminta hoidetaan sen alueella huomioiden myös, että alueen ulkopuoliset yksityiset koulutuksen järjestäjät voivat operoida samalla alueella. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Oppisopimuksen suosio säilyy ennallaan. Uusia oppisopimuksia tehdään 260 kpl. Opso- ja vos -rahoituksen kysyntälähtöisen käytön tehostaminen. Vahvistetaan osaltamme pienyritysten kilpailukykyä, osaamista ja henkilöstön ammattitaitoa. Mentoritoiminnan käynnistäminen. Johtaminen ja tukipalvelut Oppisopimus osana koulutusyhtymän toimintaa. Ulkoisen ja sisäisen markkinoinnin, tiedotuksen ja yhteistyön lisääminen. 1-3: Uusia sopimuksia tehty 105 kpl, joista 34 perustutkintoa. Lukuun sisältyy kaksi ryhmää lähihoitajia, yhteensä 20 opiskelijaa. 4-6: Uusia sopimuksia tehty 54 kpl. 1-6: Ei muutoksia 1-3: Neuvotellaan verkostossa Suomen Yrittäjien kanssa yhteisen kampanjan käynnistämisestä. Mentoritoimintaan suunniteltu rahoitus on siirretty muuhun käyttöön. 4-6: Neuvottelu Yrittäjien kanssa odottaa päätöstä kiintiöistä. 1-6: Keskustelut ovat käymättä; odotetaan yhtymäjohdon valintaa. 1-6: Toimitaan valtakunnallisessa Hyvä Diili- verkostossa. Sisäinen tiedotus hakee muotoaan. 21

22 Oppisopimuspalvelujen jaksotettu tulos Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä

23 4.1.3 RegiOnline IT palvelut Tilannearvio RegiOnline on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän IT -palveluyksikkö, jonka tärkein tehtävä on IT -tuki- ja sovelluspalvelujen sekä konesali- ja verkkopalvelujen kehittäminen ja ylläpito koulutusyhtymälle ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululle. RegiOnline tekee myös seudullista IT -yhteistyön koordinointia Kokkolan seutukunnan julkisille organisaatioille yhteistyösopimuksen mukaisesti sekä tarjoaa myös IT-konesalipalveluja yrityksille yhteistyössä paikallisten IT -yritysten kanssa. Alkuvuosi 2012 on mennyt RegiOnlinen osalta toiminnallisesti pääsääntöisesti aikaisemman vuoden mukaisesti, mutta taloudellisesti parempaan suuntaan tappiollisen viime vuoden jälkeen eli on niukasti plussan puolella. Tämä on lähinnä vuodenvaihteessa tarkistettujen sopimusten ansioita, mutta myös jonkin verran kiinteitä kustannuksia on saatu pienennettyä mm. Innogaten vuokran osalta, kun luovuttiin osasta tyhjistä tiloista ja sähkön varageneraattorin investointi saatiin maksettua sekä jonkin verran palkkakuluja on pienentänyt projekteille tehdyt työtunnit. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Koulutusyhtymän ja ammattikorkeakoulun tietojärjestelmät ja opetuksen IT -ympäristö toimivat luotettavasti. 1-3: Viides fyysinen virtuaalipalvelin, ohjelmistolisenssi ja sen päivitys uuteen versioon on hankittu ja käyttöönotto aloitettu, varmistusjärjestelmä-ohjelmiston ylläpidon päivityshankinta ja käyttöönotto tehty. Tallennusjärjestelmän laajennushankinta on tehty, uuden tallennusjärjestelmän hankinnan selvitystyö on aloitettu. Uuden sähköisen tulostusjärjestelmän toimittajan vaihdon osalta myyntilaskutuksen käyttöönotto on vielä osittain kesken. Laskujen sähköinen hyväksymis-järjestelmän Rondon päivitys versioon 8 on osittain tehty, vanhojen laskujen migraatio meneillään. Perusjärjestelmien uudistuksen suunnittelua ja valmistelua on tehty kertakirjautumisen, AD:n ja sähköpostijärjestelmien asennuksilla. Intran päivitys uuteen SharePoint versioon on tehty asentamalla palvelin ja ominaisuuksien testattu, vanhan siirtämistä suunniteltu, käyttöönotto syksyllä. 4-6: Perustietojärjestelmä (AD/kertakirjautuminen/Exchange-sähköposti) uudistuksen käyttöönotto oli 4.6 (Centria, Kpakk, Ketek) ja 11.6 (Kpedun kaikki muut yksiköt), asennuksia on tehty koko kesäkuun ajan ja työ jatkuu. Kaikki työasemat (n kpl / kpedu + Centria) on asennettava uudelleen kirjautumaan uuteen AD-toimialueeseen. Portti.kpedu.fi kertakirjautumissivusto on otettu käyttöön. Tallennusjärjestelmän levyn laajennus on tehty ja uuden tallennusjärjestelmän selvitystä on jatkettu. Vaihtoehtoisia virtuaalipalvelinjärjestelmiä on testattu. Monitoimilaitteiden tulostuksen hallinta ohjelmiston Uniflown asennusta on tehty yhdessä toimittajan kanssa, laajempi käyttöönotto ajoitettu syksyyn Rondon versiopäivitystä on jatkettu lähinnä vanhojen laskujen migraatioiden tekemisellä yhdessä toimittajan ja pääkäyttäjien kanssa. Uuden Intran tekeminen on aloitettu mm. toimintakäsikirjan, projek- 23

24 Seudullista yhteistyötä kehitetään kustannustehokkaasti ja osaamisen lisäystä tapahtuu tasapuolisesti kaikissa organisaatioissa. ti/dokumenttiarkiston ja kalenterin osalta. 1-3: Konesalipalveluja on laajennettu Kokkolan kaupungin kanssa. IT-yhteisön laajentamista koko Keski-Pohjanmaan maakunnan kattavaksi on pohdittu keskustelemalla Kaustisen seutukunnan kuntien kanssa. TIERAN järjestämiin tilaisuuksiin on osallistuttu. Rondon päivitys versioon 8 on tehty yhdessä. 4-6: Rondon migraatiota on tehty myös seudullisesti. Taloustietojärjestelmän uudistamissuunnittelu on aloitettu seudullisesti Kokkolan kaupungin vetämänä. Primus -oppilashallinto- ja yhteinen seudullinen Kurre -lukujärjestysjärjestelmä on päivitetty keskitetysti RegiOnlinen toimesta ja koordinoimana. Laadukas yhteistyö yhteistyökumppanien kanssa. Organisoidaan yrityksille tuotettavat palvelut järkevästi. 1-3: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä toimii maakunnallisen runkoverkon jatkohankkeen hakijana ja projektin vetäjänä. Mukana ovat myös muut seudulliset julkiset organisaatiot sekä tekevänä yhteistyö-organisaatioina osuuskunta Keskikaista. Jatkohankkeen kaapeli-, maarakennus- ja hitsaustöiden kilpailutusta on tehty, rakentaminen aloitetaan toukokuun aikana. Nykyisen runkoverkon siirtäminen vanhasta uuteen Keskikaistan runkokuituverkkoon on aloitettu pitämällä ensimmäinen suunnittelupalaveri eri toimijoiden kanssa. 4-6:Runkoverkon jatkohankkeen rakentaminen on aloitettu yhdessä Keskikaistan ja valittujen toimittajien kanssa toukokuussa ja verkkoa on rakennettu ripeästi kesäkuussa Kokkolan kaupungintalolle asti. Nykyisen seutuverkon siirtämistä Keskikaistan verkkoon on suunniteltu ja pilotti siirto on tarkoitus tehdä kesän aikana Kannuksessa. 1-3: Palvelin, tallennus ja varmistus-palvelujen laajentamista yrityksille on tehty yhdessä jälleenmyyjän Canoraman kanssa, jonka takia mm. tallennusjärjestelmän levytilaa joudutaan laajentamaan. Kehittämispalavereita yhteistyökumppaneiden kanssa on järjestetty säännöllisesti. Seutu- ja yhtymätavoitteiden mukainen laadukas toiminta. 4-6: Canoraman kanssa on uudistettu konesalin jälleenmyyntisopimus kesäkuussa. Jälleenmyynti on kasvanut huomattavasti touko-kesäkuun aikana. 1-3: Henkilöstön kehityskeskustelut käytiin maaliskuun aikana. Henkilöstön yhteinen ensiapukoulutus suoritetaan kevään aikana neljänä eri perjantai-iltapäivänä. Laadun (ISO9001:2008) ulkoinen arviointi suoritettiin vuoden alusta ja saatiin sertifiointi uusittua. 4-6: Henkilöstön ensiapukoulutus on suoritettu toukokuun aikana loppuun. Työterveys riskien kartoitus ja ergonomia tarkastus on tehty yhdessä työterveyden kanssa. RegiOnlinen oma riskien kartoitustyöryhmä on kokoontunut pari kertaa ja riskien hallintasuunnitelman teko on aloitettu kesäkuun palaverissa. IT-palvelujen vuosikatselmukset on käyty kaikkien kpedu yksiköiden ja Ketekin kanssa. 24

25 RegiOnlinen jaksotettu tulos Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot 0 0 Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

26 26

27 4.2 Kokkolan ammattiopistot Tilannearvio Tehtäväalueeseen kuuluvat Kokkolan ammattiopisto, Kokkolan Kauppaopisto, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto ja Keski-Pohjanmaan Opisto. Kokkolan ammattiopistojen tilikauden jaksotettu tulos oli euroa positiivinen ja ylijäämäinen euroa. Kokkolan ammattiopistojen jaksotettu tulos Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

28 4.2.1 Kokkolan ammattiopisto Tilannearvio Ammattiopiston talous on niukasti positiivinen. Tilikauden jaksotettu tulos oli (v ) euroa positiivinen ja ylijäämäinen (v ) euroa. Kevään aikana ammattiopistosta valmistui yhteensä 297 opiskelijaa 17 eri perustutkintoon. Heidän lisäkseen maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen suoritti 17, Ammattistartin/Teknostartin 29 ja Aikalisän eli Ammatilliseen koulutukseen valmistavan ja kuntouttavan 16 henkilöä. Kaksi opettajistamme pätevöityi ammatilliseksi opettajaksi ja ammattiopistoon valittiin 4 uutta opettajaa ja 3 ohjaavaa ammattihenkilöä. Kuopion Taitajakisoihin selviytyi viisi opiston opiskelijaa. Timo Möttönen voitti kultaa kuljetuslogistiikassa ja Topias Rantala putkiasennuksessa. Mekatroniikan parilajissa Timo Rahkola ja Toni Pohjonen sijoittui kuudenneksi ja Miika Kalliokoski oli seitsemäs automaatioasennuksessa. Sakun kulttuurikisoista saimme pronssimitalin yksinlaulussa ja kunniamaininnat kevyen musiikin sarjassa sekä lauluduo-sarjassa. Sakun urheilukisoissa opiskelijat toivat kuulantyönnöstä hopeaa (tytöt), viestistä hopeaa (pojat), salibandyturnauksessa poikien joukkueelle hopeaa. Henkilöstön kisoissa maratonissa kultaa, keilailussa kultaa, sekasählyssä hopeaa, keilailussa ja uinnissa useita mitaleita sekä sulkapallomestaruuskisoissa yksitoista mitalia yhteensä. Vuoden työssäoppimispaikaksi valittiin toukokuussa Snellman Oy:n Pietarsaaresta. Vuoden työssäoppijana palkittiin laboranttiopiskelija Harald Pohjonen. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Nuorten koulutuspalvelut Tavoite 1: Opetussuunnitelmien arviointi ja parantaminen, turvallisuusalan koulutuksen käynnistäminen Tavoite 2: Opiskelijan yksilöllisten opinpolkujen suunnitelmien konkretisoiminen Tavoite 3: Opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen 1-3: Turvallisuusalan opettaja aloitti uuden perustutkinnon opetuksen suunnittelun ja markkinoinnin. Matkailu-, ravintola- ja cateringala sekä elintarvikeala ovat toteuttaneet työelämätapaamisen. Lohkon A:n yhteistyötapaaminen Bolidenin kanssa oli tammikuussa. Kone- ja metallialan pt:n osat hyväksyttiin toimielimessä. Maarakennusalan koulutuksen toteuttamisen uusia vaihtoehtoja suunniteltiin yhdessä Vaasan ja Seinäjoen kanssa. 4-6: Turvallisuusalan opiskelijoiden valintakokeet järjestettiin huhtikuussa. Opetussuunnitelmia täydennettiin 3 perustutkinossa. Turvallisuusalan opetussuunnitelman ensimmäisen vuoden opetussuunnitelma valmistui. Opetussuunnitelmien siirtoa web-sivuille valmisteltiin. 1-3: 1. ja 2. vsk opiskelijoille järjestettiin infot valinnaisuudesta opintoaloittain. 3. vsk opiskelijat ovat osallistuneet ammattikorkeakoulujen infoihin. Palava-hanke käynnistyi. Atto-opettajien yhteistyöiltapäivässä suunniteltiin yhteistä tarjotinta. 4-6: Toisen asteen yhteistarjottimelle tarjottiin useita verkko-opintojaksoja ja hotracan tutkinnon osia. 1-3: Kouluterveyskyselyiden tuloksia käytiin läpi johtoryhmässä, hyvinvointityöryhmässä ja opiskelijakunnan kanssa. Oppilaitoksen turvallisuus koulutus käynnistyi. Kävimme tutustumassa Sedun valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin. 4-6: Johdon ja opiskelijaryhmien tapaamiset järjestettiin toukokuussa, jossa kirjattiin kehittämisehdotukset ja vahvuudet. Olokyselyyn vastasi 42 % ja päättävien kyselyyn 73 %. Tulokset käytiin läpi kesäkuussa 28

29 Tavoite 4: Uusien KV- ja MAMUtoimintamuotojen kehittäminen ja laadun parantaminen vaihtojaksoilla Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Maksullisen palvelutoiminnan kehittäminen Tavoite 2: Näyttötutkintojen järjestämissopimusten solmiminen ja niiden toteuttaminen Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Johtamisjärjestelmän muutokseen valmistautuminen, yksikköhintojen ja rahoituksien muutoksiin valmistautuminen koulutuksen suunnittelussa Tavoite 2: Tilasuunnitelmien ja oppimisympäristöjen kehittäminen Tavoite 3: Sähköisen opiskelijahallintojärjestelmän käytön tehostaminen ja käytäntöjen yhtenäistäminen johtoryhmässä. 1-3: Viisi Foodpro-hankkeen opiskelijaa oli eurooppalaisella vaihtojaksolla 4 viikon ajan suorittaen kukin näytön työpaikallaan. Pitkiä, koko jakson mittaisia kv-työssäoppimisjaksoja toteutui yht. seitsemän. Opiston omalla rahoituksella kävi kv-jaksolla neljä opiskelijaa 4 viikon ajan. 10 Comenius MiF opiskelijaa ja 3 opettajaa kävi projektimatkalla. Aloitettiin kahden uuden Leonardo-kehittämishankkeen TIKCI ja TIle hanketoimet, niiden myötä matkusti yht. kuusi opettajaa. Laadittiin hakemus kahteen uuteen Leonardo-hankkeeseen. Maahanmuuttajien tukitoimia läksypajoissa ja suomi toisena kielenä ryhmissä jatkettiin tehostetusti sekä laadittiin uusi OPH-hakemus Työtulkki. 4-6: Vaatetusala järjesti Comenius-viikon aiheena museot ja pukuhistoria 13 opettajalle ja 16 opiskelijalle, jotka saapuivat Italiasta, Turkista ja Romaniasta. Seitsemän opistomme tekniikan ja liikenteen opiskelijaa suoritti kuukauden mittaisen kv-top-jakson ja kolme opettajaa oli 3 viikon Talent-jaksolla. Pidettiin vieraskielinen erikoiskurssi kokeille. Raportoitiin päättyvät hankkeet ja oltiin menestyksekkäitä tulevan kauden Leonardo-hakuprosessissa; suunniteltiin elo-syyskuun saapuvien ja lähtevien vaihtojaksot. Valmistavan koulutuksen mamu-opiskelijoista 9 suoritti hyväksytyn keskitason YKI-kokeen. Haettiin OPH:n avustusta maahanmuuttajien koulutuksen kehittämisen ensi lukuvuodelle. 1-3: Lyhytkoulutuksia toteutettiin suunnitellusti: ADR-, CAP- ja työturvallisuuskoulutuksia, alkoholi-lainsäädännön ja hygieniaosaamisen testejä, yleisiä kielitutkintoja sekä muutamia yrityksille räätälöytyjä marata-alan koulutuksia. 4-6: Lyhytkursseja toteutettiin kuten edellä. 1-3: Maarakennusalan järjestämissopimus solmittiin toimikunnan kanssa. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan järjestämissopimus jätettiin toimikunnalle. Työelämän arvioijakoulutus järjestettiin hotraca-alan arvioijille. Aikuispedagogiikan ajankohtaispäivään osallistui kuusi opettajaa. 4-6: Toimikunta hyväksyi Hotraca:n pt:n näyttöjen järjestämissopimuksen. Sähköalan ja automaatioasennuksen järjestämissopimukset jätettiin toimikunnille. 1-3: Käytiin yhtymänjohdon kanssa talousneuvottelu. Tarkennettiin käyttötaloussuunnitelmaa. Esimiesten vertaisryhmiin osallistuu kolme koulutuspäällikköä. 4-6: Kesäkuun johtoryhmässä suunniteltiin tulevan talousarviovuoden tavoitteita. 1-3: Ammattikampus 1. ja 2. vaihe sekä kampushalli suunnitelmat etenevät. Kokkolinna-ravintolan remontti suunniteltiin. Työterveyden kanssa käytiin palautekeskustelu keittiön ja opetuskeittiöiden työpaikkaselvitysten osalta. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut kahdesti yhdessä terveystarkastajan kanssa. 4-6: Ammattikampus 1. rakennusvaihe eteni ja 2. vaiheen suunnitelmat valmistuivat. Kiinteistöpalvelujen ja IT-palvelujen kanssa toteutui vuosikatselmus. 1-3:Atto-valinnat tehdään Wilmassa, Otettiin käyttöön uudet varoituslomakkeet Sora-lain tuomien muutosten johdosta. Tarkennettiin käytäntöä nuorten vaarallisten töiden ilmoituksesta AVI:lle. 4-6: Atto-valinnat tehtiin WIlman kautta. Wilman hops-lomaketta testattiin. 1-3: Toteutettiin Adobe Connect pro - koulutus Atto-opettajille. Arvioi- 29

30 Tavoite 4: Henkilöstön kehittämissuunnitelman laatiminen, onnistunut rekrytointi ja sijaisjärjestelmän luominen Ammattiopiston jaksotettu tulos tiin oppimisalustan muuttamista Moodlesta Optimaksi. Sähköalan henkilöstö osallistui hätäensiapu-koulutukseen. Rondon käyttäjä-koulutuksen jälkeen otettiin käyttöön uusi Rondo-liittymä. Henkilöstö infot toteutuivat kahdesti. Johdon ja palkka-asiamiehen kanssa on selvitetty määräaikaisten opettajien työsopimusten jatkomahdollisuudet ja tarpeet. 4-6: Osallistuttiin tyhy-iltapäivään Kirkonmäellä. Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

31 31

32 4.2.2 Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Tilannearvio Kokkolan kauppaopistossa koulutetaan liiketalouden, tieto- ja viestintätekniikan ja hiusalan ammatiosaajia alueemme yrityselämään. Uudet opetussuunnitelmat mahdollistavat erilaisten oppimispolkujen rakentamisen uusiin ammatteihin yritysten ja opiskelijoiden tarpeeseen. Kasvatamme laadukasta aikuiskoulutustamme maltillisesti ja taloudellisesti ja rakennamme toimintamme kannalta merkittävää yrityslähtöistä kouluttajaverkostoa. De nya läroplanerna möjliggör uppbyggande av studie/-vägar och förverkligande av internationella studiehelheter. Samarbetet med ortens gymnasier fungerar bra. Yhä useampi opiskelija suorittaa osan opintoihin liittyvästä työssäoppimisesta ulkomailla. Yrityselämän globalisoituessa tarvitaan yhä enemmän kansainvälisiä osaajia palvelusektorille. Onnistuneiden kv-hankkeiden myötä kansainvälisyyden toteuttaminen jatkuu ja olemme vahva toimija myös kansallisella tasolla. Yrittäjyyteen kasvattaminen ja kouluttaminen korostuvat koulumaailmassa. Monialaisten yrittäjyysopintojen kehittäminen ja toteuttaminen KPEDU:ssa jatkuu edelleen innostuneesti. Kokkolan kauppaopistossa keskitytään myös henkilöstön yrittäjämäisen toimintatavan ja työhyvinvoinnin säilyttämiseen tässä jatkuvassa muutosprosessissa. Kokkolan kauppaopiston tilikauden jaksotettu tulos oli euroa positiivinen ja ylijäämä on euroa positiivinen. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Nuorten koulutuspalvelut Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Tavoite 1: Uudet, toimivat opetussuunnitelmat ovat valmiit Tavoite 2: Läpäisyasteen ja työllistymisen tehostaminen Tavoite 3: Monialaisten yrittäjyysopintojen kehittäminen KPEDU:ssa Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1. Vastaaminen yritysten /yhteisöjen, liiketalouden alalla työskentelevien sekä työvoimapoliittiseen lisä- ja täydennyskoulutuksen tarpeeseen 1-3:Opetussuunnitelmatyö perustutkintojen osalta on valmis. Tutkintojen sisälle on rakennettu erilaisia opintopolkua syksyn 2012 valintoihin helpottamaan opiskelun henkilökohtaistamista. 4-6:Erilaiset opintopolut ovat valmiit. 1-3:Kaikkiin perustutkintoihin on suunniteltu valintatesti (toteutetaan 5/12) läpäisyasteen ja työllistymisen tehostamiseksi. 4-6:Kaikissa kauppaopiston kolmessa koulutusohjelmassa toteutettiin 5/12 valintatesti. 1-3:Yrittäjyysopintojen metodiikkaa on kehitetty ja uudistettu kokeiltavaksi uusissa oppimisympäristöissä syksyllä :Kokeilut eivät ole vielä alkaneet. 1-3:Tammikuun alussa toteutettiin kaupungin toimistohenkilökunnalle suunnattu kysely sihteerin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tarpeesta. Kyselyn perusteella on käynnistetty koulutuksen suunnittelu yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja Keski-Pohjanmaan oppisopimuksen kanssa. Työvoimapoliittinen taloushallinnon täydennyskoulutus päättyi helmikuussa-12. Opiskelijoista työllistyi 10/12 koulutuksen päättyessä. Maaliskuussa käynnistyi sarjassaan neljäs työvoimapoliittinen myynnin at-koulutus. Yrityslähtöisen koulut- 32

33 Tavoite 2. Näyttötutkintojen lisääminen Tavoite 3. Aikuiskoulutuksen kansainvälistäminen Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Avoimen johtamismallin säilyttäminen Tavoite 2: Henkilöstöjohtaminen on hyvää tajaverkoston rakentaminen on aloitettu. 4-6:Julkishallintopainotteinen sihteerin ammattitutkintoon valmistava koulutus päätettiin käynnistää yhteisellä suunnittelulla kaupungin henkilöstön kanssa. 1-3: Kiinteistövälittäjän at:n tarvetta ei ole kartoitettu. Myynnin, sihteerin ja taloushallinnon at:n päivittäminen on aloitettu. 4-6:Kiinteistövälittäjän at:n tarvekartoitusta ei ole aloitettu. Myynnin ja sihteerin at:n järjestämissuunnitelmia päivitetään. 1-3: Kauppaopiston oman talouden tiukentumisen myötä on aikuisten kansainvälistämiseen selvitettävä ulkoisen rahoituksen saatavuus. Tätä selvitystä ei ole aloitettu. 4-6:Selvitys ei ole kesän aikana edistynyt. 1-3:Johtaminen tapahtuu avoimesti ja läpinäkyvästi 4-6:Johtaminen tapahtuu edelleen avoimesti ja läpinäkyvästi. 1-3:Kehityskeskustelut ja niiden pohjalta tehtävien henkilökohtaisten työsuunnitelmien teko (lv. 12/13) on käynnistetty. 4-6:Lukuvuoden 12/13 työsuunnitelmat on tehty. Tavoite 3: Ammattikampuksen suunnitteleminen kaupan ja tieto- ja viestintätekniikan näkökulma huomioiden Kauppaopiston jaksotettu tulos : Ammattikampuksen tilasuunnitelmaa on tehty avoimesti yhdessä koko henkilöstön kanssa 4-6:Tilasuunnitelmaa ei ole kesän aikana käsitelty. Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot.6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 0 0 Rahastojen muutos 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä

34 34

35 4.2.3 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Tilannearvio Sosiaali- ja terveysalan kasvava työvoimatarve vaikuttaa opiston toimintaan monella tapaa. Painetta tuovat työelämän esittämät toiveet koulutettavien määrän edelleen kasvattamisesta ja toisaalta haasteena on jo työelämässä olevien tiedollisen osaamisen päivittäminen. Opiskelijamäärän kasvu, koulutustarjonnan monipuolistuminen ja sitä kautta myös henkilöstön määrän kasvu ovat tuoneet johtamiselle ja lähiesimiestyölle lisää vaatimuksia. Työn kuvauksien ajantasaistaminen, tarvittavaan osaamiseen kouluttautuminen ja uusien tehtäväkuvausten laadinta on koskettanut jokaista työntekijää moniammatillisessa työyhteisössä. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Nuorten koulutuspalvelut Tavoite 1: Oppimisen ohjauksen menetelmällinen ja sisällöllinen kehittäminen. Tavoite 2: Opiskelijoiden opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistäminen opintojen aikana. Tavoite 3: Oppimisen yksilö- ja ryhmämuotoisten tukitoimien kehittäminen. Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Tyke-toiminnalle asetettujen tulostavoitteiden ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen. 1-3: Menetelmien monipuolistamiseen on panostettu järjestämällä mm. opiston sisäisiä koulutuksia. Käyttöön on otettu ja otetaan uusia sähköisiä työkaluja menetelmällisistä syistä. Käytettäviä menetelmiä oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa on kirjattu myös opetussuunnitelmiin entistä monipuolisemmin. 4-6: Alkuvuoden oppimisen ohjauksen menetelmällistä ja sisällöllistä kehittämistä on jatkettu kevään ja alkukesän aikana. 1-3:Kouluterveyskyselyn pohjalta opiskeluhyvinvointiryhmä on koonnut eri tahoilta kehittämis-/parantamisehdotuksia. Muun muassa kiusaamiskysymykseen on tartuttu opiskelijoiden toteuttaman kyselyn avulla. Lisäksi on järjestetty erilaista taukotoimintaa opiskelijoille ja hankittu lisää välineistöä ko. toimintoja varten. Tavoitteena on neuvotella mahdollisuudesta käyttää myös jatkossa systemaattisesti nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoita toiminnan ylläpitämiseen. 4-6: Opiskelijoiden taukotoimintaa kehitetty edelleen. Opiskelijakahvio Motti on avattu. Aikuisten erityisopetusta on vahvistettu. Opiskelijakyselyissä on tullut esille tarve lisätä opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia. Syyslukukaudella järjestetään yhteisöllisyyspäivä, jossa opiskelijaryhmien edustajat voivat tuoda kehittämisehdotuksiaan esille. Opiskeluhyvivointityöryhmässä ja tupakanvieroitusryhmissä on omat opiskelijajäsenet. 1-3:Tarkastelussa on ollut muun muassa helppipajatoiminta sekä erityisopettajan tarjoamat palvelut. 4-6: Helppipaja-toimintaa on kehitetty. Matikkaterapiaa on mallinnettu. Syyslukukaudella lukitestit ostetaan tarvittaessa erityisopettajalta opiston ulkopuolelta. 1-3: Erityisesti räätälöityjen työyksikkökohtaisten koulutusten määrä on toteutunut alkuvuonna tavoitetasolla. Erityisesti tavoiteltiin koko vuotta koskevia optiosopimuksia, joiden määrä on alkuperäistä arviota suurempia. 4-6: Lisä- ja täydennyskoulutuksia toteutettiin suunnitelmien mukaan. Lääkehoidon koulutuksia toteutettiin puitesopimusten pohjalta sekä suomen- että ruotsinkielellä. Suuren suosion saanut Avekki-koulutus toteutettiin myös kevään aikana. Näyttötutkinnon arvioijakoulutuksia toteutettiin sekä Kokkolassa että Kannuksessa. Ensiapukoulutuksia toteutettiin yrityksissä että opiston tiloissa. Simulaa- 35

36 Tavoite 2: Opiston eri näyttötutkintojen järjestämisvaatimuksien mukainen toiminta ja kehittämistyö. Tavoite 3: Aikuisopiskelijoiden opiskeluhyvinvointiin liittyvien käytänteiden mallintaminen. Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Maksulliselle palvelutoiminnalle asetettujen tulostavoitteiden saavuttaminen. Tavoite 2: Työyhteisötaitojen ja mielekkäiden työtehtävien tavoitteellinen edistäminen. tio-oppimista sekä työyhteisöluentoja toteutettiin touko-kesäkuussa. 1-3: Lähihoitajakoulutuksessa tutkinto-osavastaavien työtehtäviä on täsmennetty. Ammattitutkinnoissa valmistellaan tutkintovastaavien tehtävien tarvittavaa koordinointia eri tehtävänkuviin. 4-6: Järjestämissopimus on päivitetty 1-3:Opiskeluhyvinvointityöryhmään on saatu aktiivinen aikuisopiskelijajäsen. Lisäksi työryhmässä painotetaan tasavertaisesta niin eri koulutusmuotojen yhteisiä parantamistoimia ja tarpeen mukaan kunkin koulutusmuodon erityispiirteitä. Erityistukipalveluissa haetaan aktiivisia ratkaisuja myös aikuisopiskelijoiden osallistamiselle. 4-6:Suunnitelmallisuus on kehittynyt. Opiskeluhyvinvointiin on panostettu ja on hyödynnetty opiskeluhyvinvointityöryhmän asiantuntijuutta. 1-3: Uudistettujen, ulosmyytävien tilojen ja niihin integroituvien muiden palveluiden kysyntä on kasvanut. Näin on myös saavutettu uusia asiakkuuksia. Uudistetut palvelumuodot ovat saaneet lisää näkyvyyttä ja asiakaspalautteet muun muassa uudistetuista ovat näiltä osin olleet myönteisiä. 4-6: Tilojen kysyntä on kasvanut, uusia asiakkaita on saatu. Tilojen ja oppimisympäristön kehittäminen jatkuu. Asiakastavoitteet hierontapalveluille saavutettiin. Jalkojenhoidon ja hierontapalveluiden palvelutoiminnan kehittämistä jatketaan. 1-3:Työnjaoissa tavoitellaan edelleen selkiyttämistä. 4-6: Työnjakoja on tarkistettu kaikkien toimijoiden osalta ja ne on kirjattu. Tavoite 3: Lähimaihin suuntautuvan kansainvälisyyden edistäminen. 1-3:Erityisesti Ruotsissa toteutuvien työssä oppimisten määrä on ollut kasvava. Kontakteja Baltiaan on tarkoitus vahvistaa vielä vuoden aikana. 4-6: Kv-työryhmän opinto/kehittämismatka Viroon päätettiin k Matkan tarkoituksena on mm. kv-työryhmän tutustuminen Viron top-paikkoihin, uusien kontaktien luominen, vanhojen kontaktien ylläpitäminen ja uusien maavastaavien perehdyttäminen. Viron vastaaviksi valittiin syksystä 2012 alkaen pohjoismaiden vastaavat Carin Sundqvist ja Sinikka Heikkiniemi. NordplusJunior hankkeesta ei saatu keväällä rahaa vaihtoihin. Hymy-LdV-hankkeista saatu apurahoja opiskelijoiden ja opettajien ja työelämäkumppaneiden pohjoismaisiin vaihtoihin ajalle s.2012-k Ky:n Cube hanke jatkuu ja siinä mahdollisuus hakea Haaparantaan top-jaksolle. Uusia hakemuksia pohjoismaihin ei tullut oh. ajanjaksona. 5/ opiskelijaa ja 3 opettajaa vierailivat Haaparannassa Kometen-päiväkodissa. 36

37 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston jaksotettu tulos Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä

38 38

39 4.2.4 Keski-Pohjanmaan Opisto Tilannearvio Opistossa panostetaan edelleen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään. Sekä nuorten perustutkintokoulutuksen että aikuisten ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen osalta kiinnitetään huomiota yhä enemmän mm. työelämän osallistamiseen koulutusprosessin kaikissa vaiheissa. Yhteistyötä opiston sisällä eri koulutusmuotojen kesken tiivistetään, niin ikään yhtymän opistojen välistä yhteistoimintaa kehitetään koulutustarjonnan markkinoinnin, suunnittelun ja visioinnin myötä. Myönnetty uusi kansanopistolupa virittää yhteistyöhaasteita vapaan sivistystyön kehittämiselle Keski-Pohjanmaalla. Erityisen tärkeä tehtävä on opiston uusvanhan nimen Keski-Pohjanmaan Opisto brändäys alueellisesti ja valtakunnallisesti mediatilaisuuksien, lehtiartikkeleiden, uudistetun esitemateriaalin, tehokkaan verkkomarkkinoinnin sekä opiskelijoiden tuotosten näkyvyyden lisäämisen kautta. Uudisrakentamisen tarvesuunnittelussa on tarkoitus edetä aiemmasta aikataulusta poiketen vasta v , jolloin saadaan lisätietoa koulutuksenjärjestäjätasolla mahdollisista opiskelijamäärämuutoksista ja talouden kehityksestä pidemmällä aikavälillä. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Nuorten koulutuspalvelut Tavoite 1: Yhteistyö koulutusyhtymän muiden oppilaitosten kesken tehostuu. Tavoite 2: Yksilölliset oppimispolut rakentuvat entistä paremmin. Tavoite 3: Opiskelijoiden osallisuus lisääntyy. 1-3:Palava-hankkeen käynnistymisen avulla on käynnistetty muun muassa osaamistarveselvitystä humanistisella, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloilla. Tavoitteena on myös valinnaisuuksien mahdollistaminen opiskelijoille jatkossa entistä monipuolisemmin eri opistojen yhteistyönä. 4-6: Muiden yksiköiden opettajia käytettiin tuntiopettajina Atto- aineissa. Palava-hankkeen tiimoilta on pidetty kaksi palaveria Kokkolan Sosiaali- ja terveysalan opiston kanssa. 1-3:Työvaltaisen opiskelumallin rinnalla on esiin nousemassa oppisopimusmahdollisuus nuorille. 4-6: Muutama opiskelija jatkoi laajennettua työssäoppimista. 1-3:Osallisuus näkyy parhaiten tällä hetkellä opiskelijakunta- ja asuntolatiimin toiminnoissa. 4-6: Internaattipedagogiikka-hankkeen yhteydessä on tehty suunnittelutyötä osallisuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi käytännön toimin. Toimenpide-ehdotukset liittyvät sekä opintoasioihin että vapaa-aikaan. On valmistettu asuntolakurssi uusille opiskelijoille Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Asiakaslähtöinen koulutussuunnittelu tehostuu. 1-3:Työelämäedustajia osallistetaan koulutuksen suunnitteluun systemaattisesti eri koulutusmuodoissa. Lisäksi osaamistarveselvittelyillä saadaan koulutuksen osuvuudesta edelleen laadunhallinnan kannalta merkityksellistä tietoa. 4-6: Kasvualan työryhmän kokoontuminen yhdessä työelämän edustajien kanssa (4 tapaamista). Tavoite 2: Internaattipedagogiikka kehittyy. 1-3:Internaattipedagogiikan kehittämiseksi on käynnissä vapaan sivistystyön hanke. Työryhmä on laatinut parantamistoimia moniammatillisessa ryhmässä. Muun muassa bechnmarking-toiminnalla on saatu tietoon hyviä käytänteitä omaan toimintaan soveltamiseksi. 4-6: Hyväksi havaitut asiat hankkeen tiimoilta on käynnistetty. 39

40 Tavoite 3: Ympärivuotinen koulutustoiminta kehittyy. Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Taloudellinen kestävyys toteutuu koko toiminnan osalta. Tavoite 2: Tukipalveluiden ja opetustoiminnan yhteiset toimintamallit syventyvät. Tavoite 3: Henkilöstön työhyvinvointi pysyy hyvänä. Tavoite 4: Kiinteistöpalveluiden hoitojärjestelmä vakiintuu. Tavoite 5: Hanketoiminta laajenee ja monipuolistuu. 1-3:Huomiota on kiinnitetty erityisesti kesän ajan toimintaan. Suunnitteilla on erityisesti leiritoimintaa eri asiakasryhmille. 4-6: Kesällä 2012 on toteutunut kesäleirejä. 1-3: Taloudellista kulu- ja tulorakennetta on analysoitu ja tehty arviota tarvittavista tervehdyttämistoimista. Kuluvan talousarviovuoden aikana merkittäviin korjausliikkeisiin ei ole tarvetta, vaan keskitytään seuraamaan mahdollisia lähivuosina tapahtuvia muutoksia jotka voivat heijastua opiston toimintaan. 4-6: Talouden seurannan kautta on tehty arvioita tulevasta tarkistustarpeesta esim. henkilöstöjärjestelyissä. Kiinteistöjen kuntoa on tarkistettu mahdollisien remonttikustannuksien varalta. 1-3: Palvelujen tuotteistamisen edistämiseksi on perustettu monialainen työryhmä. 4-6: Kevään aikana pidettiin muutama kokous ja yksi jäsen tekee esityksen Opiston palvelujen tuotteistamisesta, joka esitellään syksyn 2012 aikana. 1-3: Työn kuormittavuutta on arvioitu edelleen epätasaiseksi. Lisäksi erityisesti lyhytaikaisien sijaisuuksien järjestelyt tuovat haasteita opetuksessa. 4-6: Henkilöstölle annettiin mahdollisuus osallistua työnohjaukseen, joka aloitetaan syksyn 2012 aikana niille henkilöstöryhmille, jotka sitä halusivat. 1-3: Kiinteistöpalveluiden tulevaisuuden toimintamallia arvioidaan kesään mennessä. 4-6: Kipan kanssa tehtiin päätös, että kiinteistöpalvelut kilpailutetaan syksyn 2012 aikana. 1-3: Hanketoiminnassa on alku vuonna keskitytty lähinnä eri koulutusmuotojen valtionavustushakuihin. Lisäksi ollaan aktiivisesti mukana yhtymän yhteisissä kehittämishankkeissa. 4-6: OPH:n rahoitus saatiin yhtymän ja yhteistyökumppaneiden VER- NA - hankkeelle, jota opisto hallinnoi. Opiston hakema Opintorahaseteli-hanke sai myönteisen päätöksen. 40

41 Keski-Pohjanmaan Opiston jaksotettu tulos Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

42 42

43 4.3 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Tilannearvio Perustutkintoa opiskelevia opiskelijoita on 584. Aikuisten osuus perustutkinnoissa on n. 30 %. Aikuiskoulutuksen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla lisätään alueen yrittäjien osaamista pidempikestoisessa koulutuksessa, hanketoiminta vastaa lyhyempiin kurssitus- ja kehittämistarpeisiin. Maaseudun ammattien koulutustarjonta vastaa hyvin maakuntaa selvästi laajemman alueen kysyntään, joskin uusien ja kehittyvien alojen tarpeisiin vastaaminen on haasteellista. Käsi- ja taideteollisella alalla on innovatiivisia koulutusmalleja. Kannuksen yksikkö Kannuksen yksikössä koulutetaan monipuolisesti maaseudun osaajia. Opiskelijatilanne on erittäin hyvä, kaikki koulutusohjelmat ovat vetovoimaisia. Yhteistyö Tampereen ammattiopiston kanssa mahdollistaa metsäkonealan koulutuksen alueella. Yhteisvalinnan tilanne oli erittäin hyvä. Kaustisen yksikkö Kaustisen raviopisto kouluttaa hevosurheilun ammattilaisia. Opiskelijamäärä on tällä hetkellä hyvä, aikuisopiskelijoita noin puolet. Jonkin verran on ollut keskeyttämisiä, mutta yhteisvalinnan tilanne on hyvä. Perhon yksikkö Perhossa järjestetään maatalous-, hevos- ja luontoalan sekä kone- ja metallialan opetusta. Opiskelijamäärä on hieman laskenut syksystä keskeyttämisten vuoksi. Käynnissä on neljä koulutusohjelmaa ja lisäksi aikuiskoulutusta. Maahanmuuttajaryhmä alkoi syksyllä. Yhteisvalinnan ensimmäisen vaiheen tulos voisi olla parempi. Toholammin yksikkö Toholammin artesaaniopisto järjestää käsi- ja taideteollisuusalan koulutusta. Opiskelijamäärä keväällä 2012 on hyvä samoin kuin yhteisvalinnan tilanne. Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Nuorten koulutuspalvelut Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Tavoite 1: Opettajien ja ohjaajien oman opetuksen laaduntarkkailun kehittäminen. 1-3: Palautejärjestelmät ovat käytössä ja kehityskeskusteluissa asia on ollut esillä. 4-6: Sama työ on jatkunut Tavoite 2: Maahanmuuttajakoulutuksen valmiuksien parantaminen. 1-3: Working in Keski-Pohjanmaa -hanke on käynnissä ja ryhmiä sekä Kannuksessa että Perhossa. 4-6: Selkokielistä materiaalia on tuotettu maatalousalalle ja ryhmät ovat jatkaneet opiskelujaan. Tavoite 3: Nuorten koulutuspalveluja ja työllistymistä parannetaan urapalvelujen ja opinto-ohjauksen kehittämisellä. 1-3: Työ on osin kesken. Eläintenhoito on saatu taitaja-kisojen näytöslajiksi. 4-6: Tämä tavoite ei edennyt. Tavoite 4: Kansainvälistymis- ja verkostoitumistaitoja parannetaan. Tavoite 5. Opettajien työelämäjaksojen määrän 1-3: Ohjausta kansainvälisille työssäoppimisjaksoille on kehitetty. Henkilöstöä on koulutuksissa. 4-6: Kaksi henkilöä osallistuu Meripohjolan koulutusryhmiin. 43

44 lisääminen ja työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen. Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Tavoite 1: Toimialojen kehittämishankkeet ovat käynnissä. Tavoite 2. Aikuisten näyttötutkintoihin valmistavien koulutusten kehittäminen ja uusien koulutusten käynnistäminen sekä suunnittelu. Tavoite 3. KOKO ohjelmilla saadaan aikaan uutta maaseudun kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Tavoite 4. Yhteistyön lisääminen omistajakuntien kanssa. Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Johtamisjärjestelmän kehittäminen, lähiesimies toiminnan aloittaminen. Tavoite 2: Verkostoituminen uusien kumppanien kanssa. 1-3: Opettajia on ollut työelämäjaksoilla ja työpaikkaohjaajien koulutusta kehitetään. 4-6: Sama työ on jatkunut. 1-3: Hankkeita on runsaasti käynnissä suunnitelmien mukaan. 4-6: Hankkeet toimivat täysillä. Luova 2020 hanke sai rahoituksen. 1-3: Työ on käynnissä. Henkilöstöä on ollut koulutuksissa, joiden kautta kehitetään näyttötutkintotoimintaa. Hankkeissa suunnitellaan koulutuksia. 4-6: Maatalous ja hevosalojen koulutuksia on kehitetty mm. järjestämissuunnitelmia tekemällä. 1-3: Koko-ohjelmaa päättyy. Luovaverkosto valmistelee uutta hakemusta ja maaseutustrategian päivittäminen tulee osaksi hanketta. Tutkimustila Luova Oy:llä on mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa MTT:n ajaessa alas tutkimusyksiköitään. 4-6: KOKO-ohjelma on päättynyt. Luova 2020 hanke jatkaa työtä. 1-3: Toisen asteen koulutussopimuksia on aloitettu päivittämään. 4-6: Toisen asteen koulutusyhteistyösopimukset saatiin valmiiksi ja kuntien käsittelyyn. 1-3: Lähiesimiehet on määritelty; osassa yksikköjä uusi toimintamalli aiheuttaa kitkaa. 4-6: Lähiesimiestoiminta on käynnissä pääosin. 1-3: Uusia kansainvälisiä kontakteja luotu vanhojen verkostojen kautta. Toimintaa voidaan rahoittaa mm. Leader-toiminnan kautta. 4-6: Verkostoituminen on johtamassa pariin uuteen KV-hankkeeseen. Kotimaan kumppanien kanssa suunnitellaan yhteistyötä. Tavoite 3: Työhyvinvointi ja tyky-toiminnan kehittäminen. Tavoite 4: Koulutusten ja oppimisympäristöjen kehittäminen 1-3: Henkilöstöä on ollut koulutuksissa ja yhtymän esimiesten vertaisryhmät toimivat. 4-6: Työtä arjen tilanteissa. 1-3: Työ on käynnissä. 4-6: Hevosopetuksen ja maatalousopetuksen strategiat etenivät hyvin. 44

45 Maaseutuopiston jaksotettu tulos Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

46 Maaseutuopiston yksiköiden jaksotetut tulokset: Kannuksen yksikkö Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä Kaustisen yksikkö Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 0 0 Rahastojen muutos 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä

47 47

48 Perhon yksikkö Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 0 0 Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä Toholammin yksikkö Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 0 0 Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

49 49

50 4.4 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Tilannearvio Aikuisopiston taloutta on sopeutettu tiukkeneviin resursseihin vähentämällä henkilöstökuluja ja hankintoja. Alueellinen työvoimakoulutus on vähentynyt merkittävästi alkuvuoden aikana. Ongelmasta on neuvoteltu Ely:n ja työministeriön kanssa. Kesäkuun aikana tilanne on jonkin verran parantunut uusien hankintojen kautta. Kainuussa aloitettiin kolme yhteishankintakoulutusta kaivosalan yritysten kanssa. Omaehtoisen peruskoulutuksen volyymi on viimevuotisella tasolla ja hakijatilanne on hyvä. Käynnissä oleviin projekteihin on saatu lisärahoitusta ja niihin sisältyvillä koulutuksilla voidaan paikata työvoimakoulutuksen vajetta. Uusia hankepäätöksiä ei ole saatu Ely:n rahoituksen ollessa auki. Lime- oppimiskeskuksen rakentamistyöt ovat edenneet aikataulussa. Tavoitteena on, että tilat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Kustannusarvio on noin 2.2 m. Ammattiopisto vuokraa tiloja aikuisopiston koneistushallista. Aikuisopiston jaksotettu tulos oli Tulosta on parantanut mm. lomarahojen muuttaminen vapaaksi. Opiskelijatyöpäiviä oli yhteensä 1-6/ (47000 v.2011). Talousarviovuoden 2012 tavoitteet, toimenpiteet Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2012 Oppiminen Tavoite 1: Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen ja tutkinnon järjestämissopimusten solmiminen uusille aloille. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Tavoite 1: Pk-yritysten kanssa toteutettavien palvelujen tuotteistaminen ja asiakashallintajärjestelmän käyttöönottaminen. Palaute- ja arviointijärjestelmän kehittäminen. Tavoite 2: Yhteistyötä aikuiskoulutuksen eri toimijoiden kesken lisätään. Hyödynnetään yhteisiä hankkeita. 1-3: Tutkintojen henkilökohtaistamista kehitetty epakki hankkeen kautta. Näyttötutkintojen järjestämissopimuksien käytäntöä ollaan muuttamassa (yksi toimija/järjestäjä) 4-6: epakki hanke on päättynyt, hankkeessa tehty henkilökohtaistamisen työkalu on käytössä. 1-3:Crm on käytössä, yritysten palautejärjestelmää (webropol) kokeiltu. 4-6: Palautejärjestelmän kokeilu on käynnissä. 1-3: Yritys-Suomi palvelu aloitettu Kaustisen seutukunnassa, Kokkolassa työryhmä valmistelee palvelua. Suurhankkeisiin valmistaudutaan eri toimijoiden yhteistyöverkostossa. 4-6:Suurhankkeissa on toimittu Kosekin ja K-P yrittäjien työryhmässä, tutustuttu myös Ely:n kanssa Olkiluodon voimalaan. Tavoite 3: Rahoituspohjaa laajennetaan. 1-3:Oppisopimuksista jätetty tarjoukset (johtaminen ja yrittäjyys). Ylivieskassa alkaa uusia koulutuksia. 4-6: Oppisopimustoimiston kanssa on tehty puitesopimus. Projekteihin on saatu lisärajoitusta. Aluevaikutus Tavoite 1: Laajennetaan yhteistyöverkostoa Pohjois-Pohjanmaalla. 1-3:Ydinvoimahanketta on valmisteltu yhteistyössä mm. Raahen seutukunnan kanssa, aikuisopistossa järjestettiin yhteinen seminaari alueen yrityksille ja toimijoille. 4-6:Yhteistyötapaaminen Raahen akk:n kanssa Tavoite 2: Yhteistyötä Pohjanmaan maakunnan kanssa tiivistetään. 1-6:Yhteistyötä on tehty pääasiassa yhteisten hankkeiden kautta. 50

51 Tavoite 3: Oppimis- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen osallistuminen. Aikuisopisto kehittää alueen palveluympäristöä ja siihen liittyvää verkostoyhteistyötä. Tavoite 4: Aikuisopistolla on alueellinen koordinointi- ja kehittämisvastuu työperusteisesta maahanmuutosta. Johtaminen ja tukipalvelut Tavoite 1: Tiimien toimintaa ja henkilöstön osaamista kehitetään. 1-6:Innovaatiohanke (PLU 2) ei saanut kuntarahoitusta. Amke:n ja eri hankkeiden kautta toimintaa kuitenkin jatketaan. 1-6:Työperusteista maahanmuutosta on käyty yhteistyöneuvottelu eri terveysalan toimijoiden kanssa. 1-3:Johtoryhmässä käyty on keskustelua, koulutushankinnat ja niiden mahdolliset leikkaukset avoinna. Henkilöstön osaamista on lisätty mm. näyttömestarikoulutuksen kautta. 4-6:Strategian uudistaminen on aloitettu. Aikuisopiston jaksotettu tulos Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Tot. 6/2012 TA 12 käyttö % Tot. 6/2011 TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Jaksotetut tulot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Jaksotetut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitus, netto Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

52 52

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 16 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 3 17 Muut asiat 4 18 Seuraavat kokoukset 5

Otsikko Sivu. 16 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 3 17 Muut asiat 4 18 Seuraavat kokoukset 5 PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Ammattiosaamisen toimikunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 3 17 Muut asiat 4 18 Seuraavat kokoukset 5 PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 Ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot