Informaatiotukkuri Seuraavan sukupolven tukkukaupan päätöksentekijän ammattilehti N:o II 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Informaatiotukkuri Seuraavan sukupolven tukkukaupan päätöksentekijän ammattilehti N:o II 2003"

Transkriptio

1 Informaatiotukkuri Seuraavan sukupolven tukkukaupan päätöksentekijän ammattilehti N:o II Irtonumero 5,40 Adeona Case Studys.10 Toimialastandardit mahdollistavat älykkään julkaisemisen S.4 Etola Yhtiöiden julkaisupalvelin - haasteet ja onnistumiset S.8 Uudentyyppinen hakemistopalvelu ratkaisee näkyvyyden ongelmat S.18

2 Sisältö PÄÄKIRJOITUS 2 Markkinointipalvelimet tulevat 4 Toimialastandardit 8 Etola ARTIKKELIT mahdollistavat älykkään julkaisemisen Vaikka eri yritysten markkinointimateriaali rakenteeltaan on hyvin samanlaista, kulutetaan suuria summia rahaa näennäispersonoidun markkinointimateriaalin tuottamiseen. Yhtiöiden julkaisupalvelin - haasteet ja onnistumiset Etola on ensimmäisenä maailmassa liittänyt julkaisuprosessit painojärjestelmiin sähköisen liiketoimintaprotokollan avulla, mutta millainen projekti tämä on ollut? Adeona Case Study Sähköinen liiketoiminta on Nokian toimitusketjussa RosettaNet-pohjaisestikin uutta, mutta millaista se on ollut varsin perinteisellä kirjapainoalalla? Järjestelmäintegraatio tukkukaupassa - pakettiohjelmisto vai räätälöity ratkaisu? Tietojärjestelmien hankinta tukkukaupassa on vaativa tehtävä. Mitä on syytä huomioida järjestelmäintegraatioratkaisuja suunnitellessa. E-paperi tulee perinteistä näyttötekniikkaa hyväksikäyttäen Mikä on sähköinen paperi ja nouseeko se läpimurtoon ohi perinteisten kilpailijoidensa. SLO:n uusi julkaisupalvelin mahdollistaa todellisen personoinnin Postin täysin automaattinen julkaisuprosessi Uudentyyppinen hakemistopalvelu ratkaisee näkyvyyden ongelmat Erilaiset hakemistopalvelut ovat ajautuneet puhelinmyyjien soittolistoiksi, mutta millainen hakemiston tulisi olla, jotta se palvelisi ilmoittajaa eli tavoittaisi vain ilmoittajan kohdeasiakkaat. Uutiset & Tuoteuutuudet Kustantaja: Suomen Teknologiajulkaisut Oy Julkaisija: Canter Oy Toimitus: Suomen Teknologiajulkaisut Oy, High Tech Center, Tammasaarenkatu 5, Helsinki Päätoimittaja: Timo Vehmas Art Director: Marko Eriksson Toimituspäällikkö: Timo Hatakka Toimitusneuvosto: Seppo Vehmas, Aki Karjalainen, Peter Ruokonen, Sami Tähtinen, Antti Toivanen Ilmoitusmyynti: Marko Kekki Paino: Julkaistu Adeona verkostossa Jakelu: Suomen Posti Oy Painos: 4000 kpl Ilmoitushinnat: 1/1 400, 1/2 240, 1/4 160 Palaute: Lisätietoja:

3 Pääkirjoitus Markkinointipalvelimet tulevat Ostamisen ja myymisen prosessit olivat aikojen alussa manuaalisia. Kun tuotteet virtasivat läpi yrityksen, liittyi tähän lukemattomia ihmistyövaiheita, paljon paperityötä ja paljon aikaa. Jo pelkkä prosessin rullaamisen ylläpito oli haastavaa, jolloin kaiken tyyppinen liiketoiminnan kokonaisoptimointi oli mahdotonta ja osatoimintojen kehittäminen perustui kapea-alaiseen kokemukseen ja tuntumaan. Toiminnanohjaus formalisoi ja automatisoi nämä prosessit, jolloin koko liiketoiminta koki murroksen. Pelkkä prosessien vasteaikojen putoaminen murto-osiin oli dramaattista, mutta vasta nyt oli mahdollista monitoroida liiketoimintaa laajamittaisesti ja eri näkökulmista. Ilman tätä informaatiota liiketoiminnan optimointi ei ollut aiemmin mahdollista. Ilman kummempia business intelligence -ratkaisuja suurikin konserni kykeni muuttamaan liiketoiminnan suuntaa markkinoiden näin vaatiessa nopeasti ja tarkasti. Toiminnanohjaus on merkittävintä, mitä liiketoiminnassa on sitten teollistumisen jälkeen tapahtunut. Asiakkuudenhallinta aina alueellisesta prospektikartoituksesta jälkimarkkinointiin oli ennen Siebeliä myyjien ja avainasiakaspäälliköiden erikoistiedettä, johon ei ollut edes yritystasolla olemassa systemaattisia toimintamalleja. Samoin kuin toiminnanohjauksen prosesseissa ei myynnissäkään optimointi tai toiminnan tehostaminen ollut mahdollista ennen formaaleja ja automatisoituja prosesseja. Asiakkuudenhallintajärjestelmät mullistivat myynnin - tosin eivät aivan samassa mittakaavassa kuin toiminnanohjaus operatiivisen liiketoiminnan. Näiden virstanpylväiden rinnalla on ollut lukuisia pienempiä innovaatioita, mutta eräs strateginen liiketoiminnan osa-alue on vielä täysin formalisoimatta ja automatisoimatta. Markkinoinnin prosessit päämiesrajapinnan tuotemateriaalin vastaanottamisesta, tuotemarkkinointihallintaan, tekstin, kieliversioiden ja kuvien tuottoprosessien hallinnasta eri imagomainonnan ja julkaisukanavien markkinointipäälliköiden hallintaan ja aina paino- yms. prosessien hallintaan on yrityksissä, jotka soveltavat kolmannen sukupolven toiminnanohjausjärjestelmiä ja toisen sukupolven CRM-järjestelmiä, täysin levällään. Markkinointiprosessien eri osa-alueille on lukemattomia ratkaisuja, mutta toiminnanohjauksen tasoinen järjestelmä, joka hallinnoi koko markkinointimateriaalin tuotantoketjun päämiehiltä asiakkaille kaikissa formaateissa ja täysin dynaamisella sisällöllä, odottaa läpilyöntiään. Markkinointipalvelimet ovat teknisesti monin verroin pelkkiä standardeja ja laskentalogiikkaa sisältäviä CRM- ja ERP-järjestelmiä monimutkaisempia, sillä niihin sisältyy haastavia graafisen suunnittelun säännöstöjen ja tekniikoiden mekanisointeja. Tästä huolimatta markkinointipalvelimien läpimurto on enää kuukausien päässä, eivätkä markkinointipalvelimet kasva toiminnanohjauksen tai asiakkuuden hallinnan liiketoimintamoduuleista vaan johtavat strategiset markkinointipalvelimet tulevat uusilta toimittajilta.

4 Teksti: Seppo Vehmas Toimialastandardit mahdollistavat älykkään julkaisemisen Monet valmistavan teollisuuden ja tukkukaupan toimijat kuluttavat huomattavia summia rahaa ja aikaa näennäispersonoidun markkinointimateriaalin tuottamiseen. Näennäispersonoidun siksi, että käytännössä suurin osa kaikesta markkinointimateriaalista eroaa loppujen lopulta hyvin vähän toisistaan. Tyypillinen keskisuuri tukkukauppakonserni on aikoinaan teettänyt yleisen graafisen ilmeen mainostoimistossa ja tästä irrallisena, seuraavana vaiheena tuottanut yksitellen erilaisia tuotejulkaisuja markkinoinnin ja jälleenmyyjien tarpeisiin. Näin on raskasta polkua pitkin päästy tuotekortteihin, luetteloihin, esitteisiin yms., jotka peruspiirteiltään ovat lähellä kilpailijoita ja perusrakenteeltaan lähes samanlaisia keskenään. Perintönä historiasta on aineiston tallennusformaattina huonosti hallittava taittodokumentti, joka ei salli automatisointia. Näin markkinointijulkaisujen tuottoprosessi saattaa pahimmillaan olla pidempi kuin tuotteen elinkaari. Oikea tuotehierarkia avainasemassa Canter Oy on vuosia analysoinut eri toimialojen markkinointijulkaisuprosesseja ja kehittänyt kolmivaiheisen markkinointijulkaisujen sisällöntuottomekanismin, jolla on mahdollista pienellä parametrointityöllä ottaa käyttöön täysimittainen julkaisujärjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa kuvataan asiakkaan markkinointituotehierarkia, joka tyypillisesti on oleellisesti erilainen kuin asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmän pohjalla oleva operatiivinen tuotehierarkia. Se on luonnollista, koska eihän toiminnanohjausjärjestelmiä ole suunniteltu markkinoinnin tarpeisiin. Kun markkinointituotehierarkia on tunnistettu ja julkaisupalvelimelle graafisesti kuvattu, valitsee asiakas kirjastosta kaikki käyttämänsä markkinointijulkaisujen esitysrakenteet. Nämä sivupohjat määrittelevät, miltä näyttää tuotekortti, tuoteluettelo, hinnastovihko tai tarjous liitteineen. Sivupohjat eivät ole tyhmiä layout-kuvia, vaan sisältävät mittavat määrät logiikkaa, jolla sivupohja sovitettuna tuotesisältöön automaattisesti taittuu aina visualisesti parhaimpaan lopputulokseen. Markkinointijulkaisuissa ulkoasun korkea laatu on välttämättömyys vaikkei olisikaan kysymys varsinaisista imagoesitteistä. Viimeisenä vaiheena prosessiin liitetään asiakkaan yritysilme graafisine sääntöineen. Tämä on yleensä aina jo olemassa ja sellaisenaan hyödynnettävissä. Standardointia personoinnin kärsimättä Kolmivaiheinen sisällöntuottomekanismi mahdollistaa kaikentyyppisten markkinointituotteiden valmistamisen aidosti personoituina, mutta 4 Informaatiotukkuri

5 sivupohjakirjastot kasvoivat nopeasti erittäin suuriksi ja vaikeasti hallittaviksi. Kehittäessään seuraavan sukupolven kirjastoa, Canter tutki eri toimialojen sisäisiä yhteneväisyyksiä ja havaitsi, että toimialan sisällä markkinointijulkaisujen perusrakenne on aina yhtenevä. Standardoimalla perusrakenteen toimialakohtaisesti ja kehittämällä kolmatta julkaisukerrosta, Canter pudotti kirjastojen koon murto-osaan asiakaskohtaisen personoinnin kärsimättä. Toimialakohtainen kolmivaiheinen julkaisuprosessien määrittely yksinkertaistui samalla oleellisesti eikä imagotasoisen markkinointijulkaisun tuottoprosessin käyttöönottoon tarvita enää lainkaan graafista suunnittelua. Uusien julkaisutuotteiden sisällönmäärittely onnistuu tuotepäälliköltä WWW-käyttöliittymällä. Vaikka toimialastandardit teoriassa rajoittavat ilmaisuvoimaa mielivaltaisten julkaisujen poistuessa, helpottaa nämä oleellisesti korkealaatuisten julkaisuprosessien automatisointia. Kolmivaiheinen julkaisuprosessi toimialastandardien kera tuo tuotepäälliköille uusia mahdollisuuksia. Tukkukaupan tuotepäällikkö, joka on aiemmin jakanut jälleenmyyjilleen tuoteluetteloita ja -hinnastoja, voi helposti laajentaa markkinointituotevalikoimaansa. Pienellä työllä voidaan ottaa käyttöön standardeja CD-formaatteja, tuotekortteja tai sähköisiä tuoteluetteloita. Valitsemalla sisällön esitystyyppi toimialan standardikirjastosta ja liittämällä jo olemassa oleva yritysgrafiikka, voidaan automaattisesti muodostuvat markkinointijulkaisut järjestelmän avulla ohjata painoon ja sieltä suoraan messuille tai kampanjana jälleenmyyjille jälleenmyyjäkohtaisesti personoituna. Synergiasta etua kaikille Standardit markkinointijulkaisuprosessit tuovat mukanaan myös muita etuja. Käyttämällä sähkötarviketukkukaupan julkaisustandardeja voidaan markkinointijulkaisupalvelimella suoraan julkaista sisältöä esim. SSTL:n tietokantaan. Vastaavasti tietokantaa voidaan hyödyntää julkaisuprosessien tietovarastona integraation avulla aivan kuin omaa toiminnanohjausta tai asiakkuudenhallintajärjestelmää. Canter on sopinut mm. Suomen Sähkötukkukauppojen Liiton ja Suomen Putkikauppayhdistyksen kanssa julkaisustandardien yhteensopivuudesta kyseisten liittojen kanssa. Sähköja LVI-toimialojen lisäksi toimialastandardien piiriin kuuluu autotarvikkeet, venetarvikkeet, lääketukkukauppa, rakentaminen, teollisuuden komponentit ja lukuisat muut toimialat. Toimialastandardit mahdollistavat kokonaan uudentyyppisiä markkinointitoimenpiteitä. Kaksi kilpailijaa, jotka käyttävät markkinointijulkaisupalvelinta ja toimialastandardeja voivat julkaista yhteen pisteeseen ja muodostaa yhteisen julkaisukokonaisuuden. Tuoteluettelointegraatiot tuskin ovat mielekkäitä, mutta julkaisemalla sähköinen tuoteluettelo yhteen IP-osoitteeseen, muodostuu yhteinen portaali. Esimerkki tällaisesta toimialajulkaisusta on Autoon.net-portaali, jossa Arwidson Oy:n ja HL Group Oy:n toisistaan täysin riippumattomat markkinointijulkaisupalvelimet julkaisevat yhteiseen Internet-osoitteeseen ja näin muodostuu Autoon.net-palvelu, joka sisältää molempien yhtiöiden autotarviketarjonnan. o Informaatiotukkuri 5

6

7 KOKOUKSET HUVILASSA Espoon Rullaniemessä, vain 10 minuutin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta sijaitseva kulttuurihistoriallisesti suojeltu Villa Rulludd -huvilakiinteistö on ihanteellinen paikka järjestää kokouksia, pienimuotoisia seminaareja ja asiakastilaisuuksia. Luonnonkaunis niemi meren ympäröimänä ja persoonallinen huvila tarjoavat ihanteelliset puitteet ikimuistoisille yritystilaisuuksille. Tilaisuuksien järjestelystä vastaa perinteikäs Vallmogård Oy, jolla 20 vuoden kokemus korkealaatuisten yritys-, diplomaatti- ja yksityistilaisuuksien kokonaisjärjestelystä. Erittäin korkean laadun ei tarvitse olla kuitenkaan ylihintaista, josta esimerkkinä Vallmogårdin kokous- ja seminaaripakettien hinnat: Huvilavuokra, arkisin 9-16 Kokoustarjoilu Palvelu (henkilökunta) 85 / 4h, 115 / päivä / henkilö alk. 110 Paketit sisältävät kaikki tilaisuudessa tarvittavat seminaarilaitteet ja järjestelyn. Lisätietoja Vallmogård Oy:n tuotteista: / Vallmogård Oy, Ohrakaskenmäki 5, Espoo, / (fax),

8 Etola Yhtiöiden julkaisupalvelin - haasteet ja onnistumiset Teksti: Seppo Vehmas

9 Etola Yhtiöt -konsernin Canter Oy:ltä hankkima useita yhtiöitä kattava markkinointijulkaisupalvelinprojekti on malliesimerkki siitä, kuinka kaksi oman alansa hyvin hallitsevaa ja toisiaan tarkasti kuuntelevaa yritystä päätyvät erittäin onnistuneeseen lopputulokseen. Vielä ennen vuotta 2002 koko Etola Yhtiöt -konserni ja kaikki 15 yhtiötä keskittivät markkinointimateriaalin tuottamisen yhdelle mainososastolle. Vaikka Etola tyypillisenä tukkurina julkaisi aiemmin vain vähän markkinointimateriaalia tyypillisesti luettelon per yhtiö ja tätäkin päivitettiin harvoin, korkeintaan kerran vuodessa, oli markkinointijulkaisujen hallinta todellinen ongelma rajallisen kokoiselle mainososastolle. Lukemattomat tuotepäälliköt eri yhtiöistä välittävät päämiehiltään vastaanottamaa muuttunutta tuoteinformaatio kuka missäkin muodossa. Mainososaston harteilla oli yksin markkinointijulkaisujen tuottaminen, tuotetiedon hallinta ja virheettömyydestä vastaaminen. Oli selvää, ettei markkinointijulkaisuja ja informaatiopalveluita ollut mahdollista kehittää perinteisillä prosesseilla. Kohdennettu ja personoitu (fully customized) markkinointimateriaali ja on-demand-tyyppinen markkinointimateriaalin tuottaminen ei tuntunut realistiselta. Materiaalihallinta mainososastolta tuotepäällikölle Tammikuussa 2002 Etola Yhtiöt -konserni päätti hankkia Canter Oy:ltä markkinointijulkaisupalvelimen, joka automatisoisi tuoteluetteloiden tuottoprosessin, integroituisi konsernin operatiivisiin järjestelmiin ja siirtäisi markkinointituotehallinnan mainososaston taittajilta tuotepäälliköille. Perinteisestihän tuotepäälliköt uusien tuote-edustuksien myötä osaavat syöttää tuotetiedon operatiiviseen toiminnanohjaukseen sen tarjoamin välinein, mutta tuotteeseen liittyvä markkinointi-informaatio on välitetty mainososastolle milloin milläkin tavalla. Jatkossa tämä toiminnanohjauksen ulkopuolinen tieto, johon sisältyy erilaiset tuoteselitteet, mallikuvat, CAD-dokumentit, käännökset, päämieslogot yms., syötettäisiin myös tuotepäälliköiden toimesta markkinointijulkaisupalvelimeen. Näin prosessit tehostuisivat ja toimet markkinointijulkaisuprosessissa ohjautuisivat oikeille henkilöille. Jo alkuvaiheessa oli selvää, ettei päällekkäisiä työvaiheita saa muodostua. Kun tuotepäällikkö kerran syöttää operatiivisen perustuotetiedon toiminnanohjausjärjestelmään, tulee markkinointijulkaisupalvelimen osata noutaa se automaattisesti. Integraatiovälineeksi Etola valitsi Canterin yhteistyökumppanin FRENDS Technology:n, jonka integraatioarkkitehtuuri Etolalla oli jo entuudestaan käytössä. Julkaisupalvelimen tietovarastoksi valittiin myös jo entuudestaan yhtiöön valittu Solid-tietokantapalvelin. Toimitusprojekti alkoi maaliskuussa 2003 määrittelyllä ja ensivaiheessa toimituksen piiriin valittiin 5 konsernin yhtiötä: Teollisuus- Etola, Etra, Etradielectric, Tiivistekeskus ja Nestepaine. Etolan mainososastolle asennettiin WebCatalogic PM 3.0, johon avattiin viidelle yhtiölle yhteensä 50 tuotepäällikön hallintaliittymää. Kolmivaiheinitialisoinnilla vähemmän työtä, parempi laatu Julkaisujärjestelmän rinnalla toteutettiin integraatio, jossa FRENDS-välinein liitettiin jokaisen yhtiön oma Visman Hansa-toiminnanohjaus osaksi julkaisuarkkitehtuuria. Julkaisujärjestelmäasennuksen jälkeen viiden yhtiön olemassa oleva luettelomateriaali ajettiin taittomuotoisista dokumenteista julkaisujärjestelmän tietokantaan. Julkaisukanaviksi päätettiin alkuvaiheessa ottaa perinteinen paperituoteluettelo ja sähköinen luettelo yhtiön WWWsivuille. Julkaisujärjestelmätoimitus oli toimitettu kalenteriajassa kolmessa kuukaudessa määrittelyn päättymisestä, josta tosin tehokasta toimitusprojektia oli vain osa. Toimitusprojektin selkeät ongelmakohdat olivat vanhan WebCatalogic 2.0 API-rajapinnan soveltaminen ja Canter Oy:n julkaisusivupohjien pakottaminen yksi yhteen vastaamaan Etolan aiempien julkaisujen tarkkaa taittologiikkaa ja layout:a. Integraatioarkkitehtuurin ja julkaisujärjestelmän välisen rajapinnan päivittäminen Web- Catalogic API 3.2:lla ratkaisi kaikki synkronointiongelmat. Jatkossa ei julkaisujen rakenteen määrittelykään ole enää ongelmakohta, sillä Canterin myöhemmin julkaisema kolmivaiheinitialisointi pudottaa eri julkaisujen sisällönmäärittelyn kolmaskymmenesosaan aiemmasta laadun samalla parantuessa. Järjestelmän tuotantoon oton jälkeen ensimmäinen palaute tuli luonnollisesti tuotepäälliköiden hallintavälineistä. Tuotepäälliköthän ovat tunnetusti erittäin kriittisiä ohjelmistojen käyttäjiä, eikä turhia jippoja ole aikaa opiskella. Heti alussa kävi ilmi, että myös administrointikäyttöön soveltuva WebCatalogic Publishing Manager 3.2 Advanced Client oli liian järeä väline tuotehallintaan, jonka jälkeen tuotehallintaan jatkossa käytettiin lähes yksinomaan kevyempiä WebCatalogic Product Manager - WWW-työvälineitä. Etola Yhtiöiltä Canter on saanut toista sataa yksittäistä kehitysideaa, joista yli 95 % on toteutettu viimeisimpään WebCatalogic Publishing Server -arkkitehtuuriin. Järjestelmän hallittava synonyymit ja slangitermit WWW-julkaisussa, jossa Etola Yhtiöt ensialkuun sovelsivat WebCatalogic-arkkitehtuurin perussähköistä julkaisukanavaa ilman extranet-toimintoja, tuli ilmi joukko vaatimuksia, joita ei perustuotteesta löytynyt. Hakujen tulee tunnistaa mm. synonyymit ja slangitermit eri tuotteille ja näitä tulee tuotepäällikön voida hallinnoida osana markkinointituotetiedon hallintaa. Etola Yhtiöiden korkeat vaatimukset on systemaattisesti toteutettu ensin asiakasratkaisuna ja myöhemmin siirretty osaksi perustuotearkkitehtuuria ja ovat näin muidenkin WebCatalogic-palvelinasiakkaiden käytettävissä. Etola Yhtiöiden markkinointijulkaisujärjestelmä on ollut Canter Oy:lle erittäin haastava toimitus, sillä Etola Yhtiöillä ei ole tietohallintoa, joka pukisi ratkaisuiksi markkinointiihmisten mielikuvat siitä, miten julkaisuprosessien tulisi toimia. Näin ollen Canter Oy on vahvasti teknisenä talona Etola-asiakkuuden myötä joutunut opettelemaan vahvasti asiakaslähtöistä palvelua, joutunut opettelemaan tarkasti tukkukaupan liiketoiminnan ja puhumaan heidän kieltään. "WebCatalogic-järjestelmä on markkinoinnin rutiinejä vähentämällä mahdollistanut keskittymisen markkinointiprosessien hallintaan, kehittämiseen ja suunnitteluun", kertoo mainospäällikkö Tuula Hakkola Etolasta. Etola on SLO:n kanssa ensimmäisinä syyskuun 2003 aikana ottanut käyttöön seuraavan sukupolven WebCatalogic Advanced Publishing Server 4.0 -järjestelmän ja välittää jatkossa markkinointijulkaisuaineiston Adeona-pohjaisesti jälleenmyyjilleen. o Informaatiotukkuri 9

10 Adeona ry tiedottaa: Adeona ry hakee kirjapainoliiketoimintaa ja tukkukaupan markkinointitarpeita ymmärtävää julkaisualan ammattilaista puheenjohtajaksi. Canter on yhdessä yhteistyökumppaninsa Xeroxin kanssa saanut valmiiksi käyttäjäkokemusyhteenvedon Adeona -pilottiverkosta ja sen soveltuvuudesta tuotantokäyttöön. Adeona-pilottiverkko on suuresta kysynnästä huolimatta pidetty alkuvaiheessa pienenä ja helposti hallittavana: Verkossa on yhden ebxml-rekisteripalvelimen ympärillä viisi asiakasosapuolta: Hedengren Yhtiöt, SLO, Teräskonttori, Canter ja Arwidson. Yhtiöt sekä palveluiden tarjoajina SanomaWSOY Dark ja Karhukopio digitaalipainopalveluiden tarjoajina sekä SanomaWSOY Måndag ja CD-Linja CD-tuotantopalveluiden tarjoajina. Adeona-verkostossa on pilotointiajanjakson aikana ajettu testimateriaalia kaikkien osapuolten välillä, mutta tuotannollista materiaalia vain Etola Yhtiöiden (Etran Teippiluettelot), SLO:n (Hinnastot) ja Canterin (Informaatiotukkuri II - lehti) toimesta. Verkostossa on kuukauden pilotointiajanjaksolla ajettu yhteensä testitransaktiota ja 16 tuotannollista transaktiota. Adeona-verkostossa, joka mahdollistaa on-demand -julkaisemisen, yksi tuotannollinen julkaisuoperaatio (esim. Teippiluettelon tuottaminen) saattaa pilkkoutua useaksi sähköisen liiketoiminnan transaktioksi: tuotepäällikkö haluaa ensin itselleen vedostyyppisen parin luettelon painoksen, jonka vastaanottamisen jälkeen tuotepäällikkö vasta ohjaa jälleenmyyjälle 50 luetteloa omana transaktiona, jota saatetaan täydentää seuraavalla viikolla vielä toisella 50 luettelolla. Adeona-prosessi ohjaa uudentyyppiseen ajatteluun Adeona-pilottiverkostosta on analyysissä arvioitu seuraavia argumentteja: Yleinen käyttökokemus Materiaalin tuottamisen kokonaisaika Materiaalin virheettömyys Prosessin virheettömyys Konseptin vaikutus painovolyymeihin Yleinen käyttäjäkokemus jakautuu kahteen hyvin erilaiseen rooliin verkostossa: kokemukset verkoston julkaisija-asiakkailla ovat hyvin erilaisia verrattuna verkoston palveluiden tarjoajiin. Verkoston asiakkaille oli aluksi vaikeinta tottua aivan uuden tyyppiseen prosessiin. Aiemmin markkinointimateriaali on saatettu taittaa automaattisesti, mutta valmistunutta aineistoa on muokkailtu käsin tämän jälkeen, vaikkei siihen välttämättä tarvetta olisi ollutkaan. Adeona-prosessi ohjaa uudentyyppiseen ajatteluun, jossa aineisto välittyy painoon suoraan tuotepäälliköltä kevyen sisältömonitoroinnin jälkeen, jolloin aineistoon liittyvät komponentit, kuten välilehdet, kannet, mainokset yms. täytyy liittää markkinointituotteeseen. Alkumuutosvastaisuuden jälkeen prosessi, jossa tuotepäällikkö on voinut ohjata koko tuotantoprosessia, on saanut lähes yksinomaan kiitosta. Adeona Case Study Teksti: Seppo Vehmas 10 Informaatiotukkuri

11 Prosessin omaksuminen odotettua helpompaa Epäluuloja herätti myös toimintatapojen muutos, jossa markkinointimateriaali ei ole 100% yhtenevää aiemmin totutun kanssa, vaan se kootaan julkaisutuoteformaatista (esim. tyhjä tuotekatalogi valmiskirjastosta) ja sisältöformaatista. Tämä taas muodostuu markkinointituotehierarkiasta, operatiivisesta tuotetiedosta ja älykkäistä sivupohjista, jotka vain valitaan valmisvaihtoehdoista eikä räätälöidä. Prosessin omaksuminen oli kuitenkin vanhempienkin tuotepäälliköiden keskuudessa paljon oletettua kivuttomampaa, etenkin kun tuotepäällikkö havaitsi, ettei lopulta tuotettu aineisto poikennut alkuperäisestä. Toimialastandardeja jopa kiiteltiin siitä, että niissä on huomioitu asioita, joihin heillä ei ole ollut aikaa kiinnittää huomioita. Materiaalin tuottamisen vasteaikojen suhteen analyysin tulos oli selvä: julkaisupalvelin tuottaa aineiston täysin automaattisesti ja Adeona Publisher välittää sen parhaiten soveltuvalle kirjapainolle tai CD-tuotantopalveluiden tarjoajalle täysin automaattisesti. Näin yhden julkaisun tuottamisen resurssivasteaikavaatimus Adeonan myötä putosi 12-osasta 145-osaan asiakkaasta ja julkaisusta riippuen. Vastaavasti arvot kalenterivasteaikavaatimuksille oli 34-osasta 400-osaan aiemmasta aikavaatimuksesta. Vasteajat kuukausista päiviin Kokonaisjulkaisuprosessin vasteaikamuutokset eivät kuitenkaan olleet näin dramaattisia, vaan jäivät 6-80 / osaan aiemmista, mitkä tosin ovat huomattavia. Syynä tähän olivat palveluiden tarjoajat, jotka eivät pilottiverkossa vielä halunneet tai pystyneet vastaanottamaan ja ohjaamaan aineistoa työnkulkuun täysin automaattisesti. Käytännössä analyysi kiistatta osoittaa, että Adeona-pohjainen julkaiseminen pudottaa julkaisuprosessien vasteajat kuukausista päiviin. Materiaalin virheettömyyttä arvioitiin kolmepistemenetelmällä: ensimmäinen tarkistuspiste on tuotepäällikön monitori, jolla arvioidaan automaattitaiton laatua. Seuraava piste on palveluiden tarjoajan Adeona Digital Press -monitori, jossa voidaan arvioida tiketin sisältöä, aineiston painoasetuksia, leikkuumerkkejä yms. painoteknisiä asetuksia, jotka Adeona generoi. Viimeinen tarkistuspiste on logistiikka, jossa lopulliseen painotuotteeseen on liitetty toimitusosoitteet. Kaikesta testiaineistosta alkuvaiheessa ensimmäiseen tarkastuspisteeseen pysähtyi 22%, toiseen 20% ja viimeiseen 16%. Yhteensä materiaalin virheprosentti pilotin alkuvaiheessa oli 41%. Pilotin keskivaiheessa kaikki ohjelmistoversiot sekä julkaisija- että painajapäässä (Adeona Digital Press 1.0 ja Adeona Publisher 1.0 päivitettiin Adeona Digital Press 1.02 ja Adeona Publisher 1.02), jolloin kokonaisvirheprosentti kaikelle välitetylle aineistolle putosi 9%. Viimeisen ohjelmistoversiopäivityksen (Adeona Digital Press 1.1 ja Adeona Publisher 1.1) jälkeen kokonaisvirheprosentti oli enää keskimäärin 2% kaikesta virtaavasta aineistosta. Adeona huomattavasti keskimääräistä luotettavampi Sähköisen liiketoiminnan prosessien virheanalyysi erotettiin kokonaan aineistonvälityksestä vaikka nämä yhteen kuuluvatkin. Liiketoimintaprosessien laatua monitorointiin analyysissä yhdestä pisteestä rekisterin monitorikäyttöliittymillä, ja prosessiin liittyy neljä loogista tarkastuspistettä: 1. aineiston validointi ja sähköisen liiketoimintaprosessin aktivoituminen julkaisijalla, 2. tarjousten yhteenveto julkaisijalla, 3. tilausvahvistuksen vastaanotto painajalla ja 4. viimeinen statustieto ja prosessin onnistunut päättyminen julkaisijalla ja painajalla. Liiketoimintaprosessissa havaittiin seuraavat eri virhemahdollisuudet: A. Aineiston validoinnin epäonnistuminen (tarkastelupiste 1) B. Yhteyden muodostumisen epäonnistuminen rekisteripalveluun (tarkastelupiste 1) C. Yhteyden muodostumisen epäonnistuminen yksittäiseen palvelutarjoajaan (tarkastelupiste 1) D. Tarjouksen odotusajan täyttyminen ilman tarjousta (timeout) (tarkastelupiste 1) E. Tarjouksen vastineen puuttuminen (timeout) (tarkastelupiste 2) F. Tilausvahvistuksen puuttuminen (timeout) (tarkastelupiste 1) G. Aineiston puuttuminen tai tiedonsiirron katkeaminen (tarkastelupiste 2) H. Prosessin päättyminen (timeout) ennen viimeistä status-viestiä (tarkastelupiste 1) Adeona-pilottiverkon käyttäjäkokemukset korostivat käyttäjäystävällisyyttä ja luotettavuutta. Syntaktisia virheitä, kuten epäjohdonmukaisia tarjouksia, virheellisesti koottuja aineistoja, väärin laskettuja hintoja yms. ei pilotissa havaittu yhtäkään. Pilotointiajanjakson kuluessa eri virheiden suhteellinen osuus laski oleellisesti. Alkuvaiheessa 100% transaktioita A-tyypin virheitä oli 5%, B 2%, C 19%, D 3%, E 1%, F 1%, G 7% ja H 3% kun vastaavat luvut olivat pilotointiajanjakson loppuvaiheessa (mitattuna 20% viimeisistä transaktioista) A-tyypin virheitä oli 0%, B 1%, C 4%, D 0,3%, E 0%, F 0%, G 2% ja H 0%. Mittaustuloksien pohjalta Adeonaverkosto on keskimääräistä huomattavasti luotettavampi sähköisen liiketoiminnan sovellus. Adeona-konseptin käyttöönotto muutti oleellisesti pilottiverkostoon osallistuneiden asiakkaiden painamisen luonnetta. Aiemmat suuret painoserät putosivat keskimäärin 15 osaan alkuperäisestä painoksen keskiarvopainoerästä. Kokonaisvolyymi ei kuitenkaan laskenut sillä kynnys painamiseen laski merkittävästi. Tuotepäälliköt omaksuivat nopeasti vedos-käsitteen poistumisen, ja sen, että markkinointimateriaalin tuottamisen luonne muuttuu suurista ja harvoin tuotettavista eristä jatkuvaan materiaalivirtaan. Alkuperäinen Adeona Case Study tarkkoine mittaustuloksineen on tilattavissa Canter Oy:stä puh tai o Informaatiotukkuri 11

12 Järjestelmäintegraatio tukkukaupassa - pakettiohjelmisto vai räätälöity ratkaisu? Tukkukaupan tietojärjestelmien hankinta on tänä päivänä vaativa tehtävä, jossa on otettava huomioon lukuisia eri tekijöitä. Tyypillisesti edulliselta vaikuttavat räätälöidyt hankinnat ovat osoittautuneet yhteensopimattomaksi, epäluotettavaksi ja kalliiksi, kun taas standardoidut, toisien järjestelmien kanssa suoraan keskustelevat ratkaisut ovat jo käytössä testattuja, toimialansa hallitsevia ja helposti laajennettavissa olevia kustannustehokkaita tuotteita. Teksti: Sami Tähtinen, Teknologiajohtaja, FRENDS Technology Oy Tukkukauppa on periaatteessa - mutta kuten lähes kaikki liiketoiminta, vain periaatteessa - yksinkertaista. Ostetaan, tuotetaan lisäarvoa ja myydään. Tämän näennäisen yksinkertaisen toiminnan mahdollistamiseksi ja tehostamiseksi yritykset ovat rakentaneet tietojärjestelmiä, joiden avulla liiketoiminnan eri osa-alueet voidaan käsitellä tietoteknisin menetelmin. Tukkukaupan alalla mm. tilaus-, myynti- sekä laskutusprosesseihin samoin kuin asiakassuhteiden ja julkaisujen hallintaan löytyy tehokkaita tietoteknisiä apuvälineitä. Käytännössä kaikissa ympäristöissä on käytössä useampien kuin yhden toimittajan toimittamia tietojärjestelmiä. Tietotekniset ratkaisut ovat harvoin luonteeltaan stabiileja ja niiden päätehtävä on tukea ja tehostaa yrityksen liiketoimintaa, jolloin muutokset liiketoiminnassa vaikuttavat suoraan yrityksen tietoteknisten järjestelmien käyttötapoihin. Ohjelmistoihin kehitetään jatkuvasti uusia piirteitä, joiden avulla yritykset voivat entisestään tehostaa liiketoimintaansa. Tietotekniikalla kaksi rinnakkaista kehityssuuntaa Tukkukauppiaan IT-johto joutuukin tänä päivänä painimaan mm. seuraavanlaisten hankintapäätösten kanssa: toimittajayhteyksien sähköistäminen, tilausten automatisointi, varastonhallinnan optimointi yhteistyössä toimittajien kanssa, asiakkaiden tilausprosessien automatisointi, erityyppiset asiakasportaalit sekä järjestelmäintegraatio. Lisäksi erilaiset yritysjärjestelyt vaikuttavat suoraan myös tietojärjestelmiin - esimerkiksi fuusion tai yritysostojen yhteydessä yrityksessä voi olla useita päällekkäisiä tehtäviä hoitavia järjestelmiä, joiden yhteistoiminta tulee pystyä takaamaan. Tietotekniikan kehityksessä voidaan tänä päivänä nähdä kaksi rinnakkaista kehityssuuntaa. Toisaalta Mooren lain mukainen laskentakapasiteetin kehittyminen yhdistettynä yhä nopeutuviin tietoliikenneyhteyksiin, toisaalta yleinen pyrkimys entistä avoimempiin rajapintoihin ja tätä kautta järjestelmien väliseen yhteistoimintaan. Eräitä selkeimpiä esimerkkejä avoimista rajapinnoista ovat Web Services -standardien käytön yleistyminen sekä avoimeen lähdekoodiin perustuvat ratkaisut, Linux etunenässä. Järjestelmien yhteistoiminnankehittäminen on mielenkiintoinen kehityssuunta. Sen sijaan, että ohjelmistoyritykset pyrkisivät kehittämään kaiken kattavia ohjelmistopaketteja - jokasään toiminnanohjausjärjestelmiä - on ymmärretty, että kunkin ohjelmistotoimittajan tulee keskittyä ydinosaamiseensa. Asiakas valitsee kuhunkin tarpeeseensa, hänelle parhaiten sopivat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut, jolloin eri toimittajien ohjelmistojen tulee kyetä toimimaan osana suurempaa kokonaisuutta. Tämän yhteistoiminnan mahdollistamisessa avoimet, standardeja tukevat ohjelmistorajapinnat ovat tärkeä osa. Järjestelmäintegraatio usein laiminlyöty Informaation jakaminen eri ohjelmistojen välillä - järjestelmäintegraatio - on usein laiminlyöty osaalue yritysten tietojärjestelmiä kehitettäessä. Yritysten liiketoimintaprosessit - eräänä esimerkkinä tilaus-toimitusprosessi - on moniosainen toimintoketju, jonka toteuttamisessa on tyypillisesti mukana useita eri henkilöitä ja tietojärjestelmiä mahdollisesti useassa eri yrityksessä. Liiketoimintaprosessi vaatii informaation tehokasta siirtämistä toiminnossa mukana olevien osapuolten välillä - olivat osapuolet sitten henkilöitä tai ohjelmistoja. 12 Informaatiotukkuri

13 Informaation siirrossa prosessissa osana olevien henkilöiden välillä käytetään usein elektronisia apuvälineitä - puhelinta, sähköpostia, faksia - toisaalta informaation siirrossa ohjelmistojen välillä käytetään usein henkilötyövoimaa välittämään tietoa. Näin ei tarvitsisi olla - ohjelmistojen välinen tiedonsiirto on suurimmassa osassa tapauksista automatisoitavissa järjestelmäintegraation välinein. Automatisointi vähentää virheiden mahdollisuutta ja vapauttaa työntekijät tuottavampaan työhön. Kuinka sitten lähteä liikkeelle järjestelmäintegraatiossa? Useimmissa yrityksissä tehdään järjestelmäintegraatiota jollain tasolla. Osa yrityksistä on nähnyt vaivaa ja määritellyt integraatiostrategian, osassa integraatio tehdään enemmän tai vähemmän tiedostamattomasti. Osassa käytetään paketoituja integraatioratkaisuja, osassa järjestelmäintegraatiota hoidetaan räätälöityjen ratkaisujen avulla - usein dokumentoimattomien, kiireessä rakennettujen skriptien tai ohjelmanpätkien avulla. Ratkaisujen toteutustapa ja laatu on usein suhteessa yritysten it-strategian laajuuteen ja syvyyteen. Lisenssikustannukset takaisin moninkertaisina Järjestelmäintegraatiota suunniteltaessa tulee ottaa huomioon paitsi ratkaisun suunnittelun ja käyttöönoton aiheuttamat lisenssi-, konsultointi- ja ylläpitokustannukset samoin kuin yrityksen oman henkilöstön koulutukseen ja käyttöön liittyvät kustannukset, mutta myös ratkaisun laajennettavuuden ja skaalautuvuuden vaatimukset. Tyypillinen valintatilanne tulee esiin tehtäessä valinta räätälöidyn järjestelmän ja paketoidun integraatiotuotteen välillä. Tällöin itse asiassa tehdään valinta paketoidun tuotteen etupainotteisten lisenssikustannusten ja toisaalta räätälöidyn tuotteen usein takapainotteisten, ylläpidon ja laajennettavuuden vaikeudesta johtuvien ylläpitokustannusten välillä. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että paketoitujen tuotteiden lisenssikustannuksiin käytetty raha voidaan ansaita takaisin moninkertaisesti tilanteessa, jolloin ratkaisua lähdetään laajentamaan tai muuttamaan - nämä vaatimukset ovat asioita, joita paketoitujen integraatiotuotteiden toimittajat ovat joutuneet sisäänrakentamaan tuotteisiinsa. Toisaalta, mikäli paketoidun tuotteen hankinnan etupainotteisuus on yritykselle ongelma, paketoitujen integraatiotuotteiden toimittajat tai heidän kanssaan yhteistyössä toimivat palveluntarjoajat tarjoavat yleensä myös kuukausipohjaiseen laskutukseen perustuvia palvelumalleja. Järjestelmäintegraation ei tarvitse olla hankalaa, mutta se on aina haasteellista. Integraatioratkaisun rooli tulisi määritellä yrityksen tietohallintostrategiassa, koska integraation voidaan katsoa toimivan ohjelmistoratkaisujen infrastruktuurina samalla tavoin kuin lähiverkot tiedonsiirron infrana. Liiketoiminta puolestaan on aina haasteellista. Yritysten tietojärjestelmien tulee kyetä skaalautumaan ja muuntumaan liiketoiminnan muuttuessa - avainsana on joustavuus. Muutoksen tiellä on joustamaton it-infrastruktuuri, joka hankaloittaa ohjelmistojen hankkimista tai päivittämistä. Toisaalta olemassa olevien sovellusten välinen tiedonsiirto hoidetaan usein tietojen uudelleensyötöllä - tai sitä ei hoideta ollenkaan. Huolellisesti suunnitellun integraatioarkkitehtuurin avulla voidaan toisaalta sisäänrakentaa yrityksen it-infrastruktuuriin lisää joustavuutta, toisaalta tehostaa tiedonsiirtoa järjestelmien välillä ja tätä kautta vapauttaa työntekijöiden voimavaroja hyödylliseen käyttöön. o Informaatiotukkuri 13

14 Teksti: Timo Vehmas E-paperi tulee perinteistä näyttötekniikkaa hyväksikäyttäen Sähköinen paperi eli e-paperi, joka on toiminnallisesti näyttö ja fyysisesti kuin paperi, on nousemassa kilpailemaan painetun median kanssa. Teknologiaa kehitetään perinteisissä näyttöratkaisuissa soveltaen, mutta sen lopullisen läpimurron aikataulu ja muoto on vielä arvailujen varassa.

15 Yläpuolen läpinäkyvä elektrodi Kirkas neste Positiivisesti varautuneet valkoiset väripigmentit Pigmenttien osittainen siirtyminen parantaa resoluutiota Negatiivisesti varautuneet mustat väripigmentit Alapuolen elektrodi E-Ink -mikrokapseleiden poikkileikkauskuva. Painettu paperijulkaisu on jo vuosikymmeniä ollut esikuvana elektronisten näyttöjen suunnittelijoilla. Nyt näyttää siltä, että sähköisen paperin tai e-paperin nimellä kulkevan näytön on oltava kuin sanomalehti: helposti mukana kannettavissa ja laukkuun taitettavissa, missä tahansa luettavissa, monisivuisena tutun selailun mahdollistavana ja välittömästi kaiken tietonsa näyttävänä - vain sellainen näyttö voi vakavasti haastaa painetun median, kun vielä lehden sisältö päivittyy vaivatta langattoman verkon kautta. Tällöin myös e-paperikirjat muuttunevat kirjojen kirjoiksi, jolloin niissä olevat muistipiirit sisältävät kirjastollisen kirjoja ja langattomien yhteyksien kautta poimitaan kirjojen tiedot käyttäjän e- kirjaan. Uusien teknikoiden myötä tällaiset paperinohuet näytöt ovat saaneet väriä ja kehitteellä on jo riittävän nopeita ratkaisuja jopa elävän videokuvan esittämiseen. Ammattijulkaisuissa on esitetty arvioita, että jo tämän vuosikymmenen aikana ilmaantuvat lehdistä ja kirjoista jonkin tasoiset e-paperilla toteutetut versiot jokamiehen saataville. Mutta teknologian on kehityttävä vielä pitkään ennen kuin e-paperi alkaa todella syrjäyttää painettuja medioita. Veturina ja maksajina tässä kehityksessä on e-paperille tarkoitettujen teknologioiden soveltaminen perinteisten elektroniikkalaitteiden näyttöinä. Xerox tien avaaja Näyttömäisesti sähkökentällä ohjattavan e-paperin ideaa on pyöritelty jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan, mutta vasta viime vuosina tällä teknologialla toteutetut ensimmäiset kaupalliset tuotteet ovat ilmestyneet markkinoille. Xerox on ollut e-paperiteknologian, kuten monen muunkin innovatiivisen itteknologian, pioneereja julkistaessaan jo neljännesvuosisataa sitten e-paperiteknologian, jossa näyttöpikseleinä olivat koko paperialueen kattavat mikroskooppiset, toiselta puoleltaan mustat ja toiselta valkoiset muovipallot. Pallot pystyttiin yksilöllisesti kääntämään paperissa oleviin elektrodeihin kytkettävien sähkökenttien ohjaamana ja siten piirtämään pallojen mustien puoliskojen avulla kalvoon tarvittavat kuviot. Teknologian kehittelyyn perustettu, Xeroxin pääosin omistama Gyricon Media -yhtiö alkoi valmistaa SmartPaper-tuotenimellä jäykkään alumiinikehikkoon asennettuja, lähinnä kauppoihin tarkoitettuja langattomasti ohjattavia näyttötauluja. Toinen samoista sovelluksista kilpaileva teknologia sai alkunsa viime vuosikymmenen puolivälissä ja se tunnetaan tuotenimellä E-Ink. Tässä teknologiassa käytetään kaksiväristen muovipallojen sijalla sinisellä tai mustalla nesteellä täytettyjä kapseleita. Nesteen lisäksi kapseleihin on sijoitettu valkoisia titaanioksidihiukkasia, jotka voidaan sähkökentän ohjaamana pakottaa kapselin ylä- tai alareunaan ja näin kuvioida kapselimatto toiselta puolelta katsottuna vaalein kirjaimin tummalla pohjalla ja toiselta puolen tummin kirjaimin vaalealla pohjalla. Toisessa E-Ink -variaatiossa kapseleissa on kirkkaaseen nesteeseen sijoitettu negatiivisesti varautuneita mustia väripigmenttihiukkasia ja positiivisesti varautuneita valkoisia pigmenttihiukkasia, joiden sijoittumista ohjataan oheisen kuvan mukaisesti sähkökenttien avulla. Myös tämän teknologian ensimmäiset kaupalliset tuotteet olivat jäykät näyttötaulut. Seuraavan sukupolven kohteena PDA Molemmilla menetelmillä on perinteisiin nestekidenäyttöihin nähden kaksi merkittävää etua: laajempi katselukulma ja huomattavasti pienempi, jopa vain sadasosan tehonkulutus. Lisäksi toisen sukupolven e-paperit mahdollistavat myös värisovellukset. Ne ovatkin valtteja, joiden myötä e-paperin seuraavan sukupolven uskotaan kilpailevan kannettavien elektronisten laitteiden näyttöteknologiana nestekidenäyttöjen rinnalla lähinnä kädessä pidettävissä tietokoneissa, PDA-laitteissa (Personal Digital Assistant). Ajan myötä mukaan ovat tulleet lähes kaikki merkittävät valmistajat kuten IBM, HP, Philips. Yhtiöt ovat julkisuudessa valotelleet omia ja yhteistyöprojektejaan, jotka pääosin ovat kuitenkin jäykkiin näyttöratkaisuihin tähtääviä ratkaisuja. Joustavaa värillistä e-paperia jo 2005 Japanilainen Toppan Printing Company on valmistanut E-Ink -teknologian pohjalta prototyypin 8 värin mahdollistavasta E-Ink -näytöstä. Niissä käytetään yhtiön omia värisuodinmatriiseja, joita on hyödynnetty paljon myös perinteisissä nestekidenäytöissä. Tätä teknologiaa käyttäen E-ink arvioi tuottavansa värin mahdollistavia näyttöjä käsitietokone- ja pelisovelluksiin. E Inkillä tätä tekniikkaa kutsutaan nimellä radio paper. Yhtiöstä kerrotaan, että tämä värillisen, suuren resoluution ja joustavan näytön mahdollistava materiaali on kaupallisesti saatavissa vuoteen 2005 mennessä useammaltakin toimittajalta. Lucent Technologies esitteli jo noin vuosi sitten ensimmäiset joustavat E-Ink -näytöt. Mekaani silta mitoiltaan ja joustavuudeltaan ne muistuttivat hiirimattoa. Tällaiseen rakenteeseen oli päästy 4 Informaatiotukkuri 15

16 tämää muovitransistoriteknologiaa. Kodak, IBM ja erää muut yritykset ovat kehitelleet vastaavia teknologioita käyttäen joustavia näyttöratkaisuja, jossa muovimaisten hiilipohjaisten yhdisteiden avulla pystytään toteuttamaan valoa tuottavia puolijohteita taipuisaan materiaaliin Philipsin tutkijoiden kehittelemä heijastava e-paperinäyttötekniikka eroaa muista sikäli, että sen nopeus mahdollistaa elävän värivideokuvan esittämisen. Kytkentä pikselin valkoisen ja värillisen tilan välillä tapahtuu alle millisekunnissa, mikä on riittävän nopea videokuvan näyttämiseen. Kirjojen kirja vielä tällä vuosikymmenellä Monisivuisten painettujen julkaisujen korvaavalle e-paperituotteelle on löytynyt monenlaisia ratkaisumalleja. Jo viime vuosikymmenen lopulla IBM julkisti enewspaper-konseptin, jonka salkkumainen rakenne koostui useammasta kaksisivuisesta e-paperiarkista. Eräät tutkijat ovat esittäneet papyruskäärön tapaista ratkaisua, jossa e-paperia vedetään alumiinisylinterissä olevasta raosta. Raon reunassa olevat elektrodit kirjaavat sivulle uusimmat uutiset. Yhtenä ja varsin suosittuna vaihtoehtona tällä hetkellä pidetään todellista kirjojen kirjaa (The Last Book). Se on monen sadan e-paperisivun kirja, jonka selkämyksessä oleviin puolijohdesiruihin on tallennettu tuhansien kirjojen sisällöt. Vaikka sen jokainen sivu pystyy toistamaan tekstiä, kuvia ja jopa videota, antaa tällainen rakenne lukijalleen mahdollisuuden entiseen tuttuun tapaan selailla aineistoa eteen ja taaksepäin ilman, että joka kerta sivun sisältö tarvitsisi ladata uudelleen. Se milloin e-paperi todella valtaa markkinoita on kuitenkin vielä hyvin epävarmaa. Ennusteilla on tapana olla ylioptimistisia, esimerkiksi litteillä näytöillä varustetuille taulutelevisioiden markkinoiden avautumista lähivuosina on povailtu jo 1970-luvulta lähtien, eivätkä ne vieläkään ole aivan jokamiehen tuotteita. Vaikka e-paperiteknologia digitalisoitumisen myötä mahdollistaa nopean kehityksen, niin viimekädessä kuitenkin kuluttaja on se, joka ratkaisee, minkälaiseen sähköiseen vaihtoehtoon hän on valmis vaihtamaan tutun sanomalehtensä tai kirjansa ja tällöin ratkaisijana voi olla jo uudet tottumukset omaava sukupolvi. o SLO:n uusi julkaisupalvelin mahdollistaa todellisen personoinnin Suomen johtava sähkötarviketukkukauppa SLO on ottanut käyttöön WebCatalogic Publishing Server -pohjaisen markkinointijulkaisujärjestelmän. Toimitus on aluksi ASP-pohjainen ja laajenee asteittain osaksi SLO:n J2EE-arkkitehtuuria. Toimitus perustuu Canter Oy:n viimeisimpään WebCatalogic-julkaisupalvelinarkkitehtuuriin, joka mahdollistaa täysin personoidun (fully customized) markkinointimateriaalin tuottamisen. Näin voidaan jokaiselle jälleenmyyjälle tarvittaessa tuottaa jälleenmyyjäkohtainen markkinointimateriaali vain jälleenmyyjän tuotteilla ja hinnoilla. Joillekin personointi tarkoittaa vain asiakkaan yhteystietojen liittämistä postitukseen. Ratkaisu on luonnollisesti Adeona-pohjainen, jolloin tuotepäällikön päättäessä tuottaa uusi versio markkinointimateriaalista, on julkaisut hetken kuluttua jälleenmyyjällä. SLO:n päätökseen hankkia WebCatalogicjärjestelmä vaikutti ensisijassa tarve siirtää markkinointijulkaisu kokonaan uudelle tasolle. Näemme, että personointi on perusedellytys kaikessa markkinoinnissa. Perinteisestä luettelokeskeisestä ajattelusta luovutaan asteittain, ja tuotteiden elinkaarien lyhentyessä julkaisuja pitää pystyä tuottamaan kevyesti ja nopeasti. Canter oli ainoa, joka pystyi tarjoamaan ratkaisun tähän, ja päätöstä nopeutti vielä Canterin arkkitehtuurin kyky hyödyntää olemassa olevaan julkaisuratkaisuamme, kertoo Marjaana Heinonen SLO Oy:stä. o Postin täysin automaattinen julkaisuprosessi Suomen Posti Oyj on julkistanut uuden painotuotelogistiikkakonseptin, jossa asiakkaan erilaisten painotuotteiden logistiikka on kokonaisuudessa ulkoistettavissa Postin palvelukeskukseen. Keskus ohjailee painotuotteiden tuotantoprosessia ja valvoo, että painotuotteita on aina riittävästi, mutta ei kuitenkaan liikaa. Painotuotelogistiikkakonsepti käsittää operatiivisen ohjauslogistiikan toiminnanohjauspalveluna, välivarastot ja koko toimituslogistiikan kuljetuksineen. Kriittisenä osana konseptia on painoaineiston automaattinen valmistus, painojen kilpailuttaminen ja aineiston välittäminen sopimuspaino-osapuolelle. Ainutlaatuinen maailmassa Painoaineiston automaattiseen muodostamiseen Posti käyttää Canter Oy:n raskasta WebCatalogic-palvelininstallaatiota, jota Postin toiminnanohjausjärjestelmä sähköisesti ohjaa, ja josta tuotettu aineisto siirtyy painoon täysin Adeonapohjaisesti. Ratkaisu on ainutlaatuinen, sillä se on ensimmäinen sähköisen liiketoiminnan julkaisuprosessi maailmassa, joka on täysin automaattinen: toiminnanohjaus ohjaa julkaisupalvelinta, joka ohjaa Adeona-verkostoa, josta materiaali välittyy painon työnkulunjärjestelmiin samalla kun logistiikkaa ohjaava Postin toiminnanohjaus saa sähköisen impulssin Adeonalta ilman ihmistyövaiheita. o 16 Informaatiotukkuri

17

18 Teksti: Seppo Vehmas Uudentyyppinen ratkaisee näkyvyyden ongelmat Jo 1960-luvulla kehitetty b-to-b-tuotehakemistotoiminta on pysynyt lähes muuttumattomana ja erilaisina kirjoina painetut luettelot on sellaisenaan siirretty nettiin sen kummemmin käyttäjien tarpeita miettimättä. Kuitenkin tämän päivän tietoverkot ja teknologia antavat mahdollisuuden nostaa tällaiset hakemistot aivan uudelle tasolle, jossa palautteet käyttäjien kiinnostuksen kohteista ovat ensiarvoisia. 18 Informaatiotukkuri Tuotetta tai palvelua toimittaville yrityksille on aina ollut haaste näkyä potentiaalisille asiakkailleen. Tähän markkinoinnin ongelmaan on syntynyt suuri joukko erilaisia hakemistopalveluita, joista jotkut kuten TDC:n BlueBook, Eniron tuotteet ja Inoan luettelot jo ovat saavuttaneet brandiaseman, jolloin suuri joukko asiakkaita ilmoittelee näissä medioissa sen kummemmin arvioimatta näiden tuomaa lisäarvoa omalle myynnille. Mutta jos näihin eri hakemistopalveluihin investoiduille summille ryhdytään arvioimaan takaisinmaksuaikaa, kyseenalaistuu investointi välittömästi. Esimerkkiyrityksemme on ilmoittanut säännöllisesti eräässä edellä mainituista hakemistopalveluista 3 vuoden ajan ja analysoinut tämän markkinointi-investoinnin tuloksia. Tulokset ovat hämmästyttäviä: 139 uudesta asiakaskontaktista yksikään ei ole saanut yhteystietoja hakemistopalvelusta. Ilmoittamisen hyötyä ei voi kuitenkaan laskea täysin nollaksi, koska on mahdotonta arvioida millainen mainosarvo näissä hakemistoissa mukana oleminen on yrityksen yleiselle tunnettavuuden kehitykselle ja ylläpidolle. Usein vain passiivisesti massan mukana Kaikille markkinointitoimenpiteille ja -investoinneille imagokohotusta lukuun ottamatta tulisi voida laskea takaisinmaksuaika, joka ei näissä perinteisissä hakemistopalveluissa ole kovin lyhyt. Pitkät takaisinmaksuajat tai nollatulos voidaan vielä toistaiseksi perustella yritysjohdolle sillä, että kun kaikki muutkin ovat hakemistossa mukana, mutta viimeaikainen muoti-ilmiö, jossa hakemistopalvelut myyvät asiakasrekisteriään vapaasti kaikille puhelinmyyntiyhtiöille, on aivan käsittämätön. Ilmoittajayritykset maksavat nollapullista ja siitä, että keskus tukkiutuu kaikenlaiseen täysin kohdentamattomaan puhelinmyyntiin. Sen sijaan että hakemistopalvelut kehittäisivät hakemistorakenteitaan vastaamaan nykypäivän tuotehierarkioita ja saattaisivat tuotteen ja palvelun tarjoajan ja tarvitsijan kohtaamaan, ne lyhytnäköisesti keskittyvät rahastamaan asiakasrekisterillään. On selvää, että suuri joukko hakemistoja tulee kuolemaan lähivuosina. Hakemistopalveluiden suunnittelun perusprobleema on oikeanlaisen taustainformaation liittäminen kyseisin tuotteen toimittajaan ja toimialaosaajaan. Tämä asettaa erittäin suuria vaatimuksia hakemistopalvelun tiedon hierarkialle. Oletetaan, että teknisiä komponentteja valmistava yritys haluasi hankkia asiakkuudenhallintajärjestelmän. Yrityksen hankinnasta vastaavalla henkilöllä on tavoitteena löytää paras vaihtoehto tehostamaan omia asiakkuudenhallinnan prosesseja. Henkilö tuntee hyvin omat prosessinsa, muttei asiakkuudenhallintajärjestelmiä paljon CRM-termiä syvemmältä. Perinteisistä hakemistoista henkilö voi etsiä teennäisten hakusanojen joukosta jo tuotteen yleisnimeä tai omaa toimialaansa, mutta näin löytyneet pari kontaktia ovat epävarmoja, ja ostaja joutuu kuvaamaan tarpeensa yleensä täysin väärälle toimittajalle. Näin ollen ostaja turvautuu

19 hakemistopalvelu käytännössä omiin kontakteihinsa ja toimittaja lähes aina löytyy tätä kautta, hakemiston jäädessä turhaksi. Älykäs hakuprosessi Suomen Teknologiajulkaisut on tutkinut tätä ostamisen problematiikkaa ja haastatellut lukemattomia ostajia eri toimialoilta ideaalin hakemistopalvelun kehittämiseksi. Jo alusta lähtien oli selvää ettei perinteinen paperiluettelo tuo lisäarvoa vielä tuntematonta toimittajaa kartoitettaessa, vaan palvelee lähinnä puhelinluettelona tutun toimittajan yhteystietoja haettaessa. Uutta toimittajaa kartoittaessa ja etenkin, kun etsitty tuote ei ole täydellisen tuttu, on hakuprosessin alkuvaiheessa hyvä saada yleistietoa tuotteesta. Hakupalvelussa on nopeasti pystyttävä rajaamaan toimittaja- ja tuotetarjonta suuresta massasta hallittavissa olevaksi kokonaisuudeksi. Asiak kuudenhallintaesimerkissä tämä tarkoittaisi hakupalvelun rajaamista liiketoimintaohjelmistoiksi, joihin kaikki asiakkuudenhallinnan prosessit jo perustietämyksellä sisältyvät. Tämän jälkeen esimerkkiostaja tarvitsee yleiskuvauksen asiakkuudenhallinnasta ja tähän läheisesti liittyvistä termeistä. Tarkentamalla ja säätämällä hakua ostajan yleistieto aiheesta kasvaa, hankittavan järjestelmän sisältö kirkastuu. Haun tarkentuessa toimittajien lukumäärä jatkuvasti pienenee. Vaikka ostaja on voinut lähestyä tavoitetuotettaan useita eri polkuja pitkin, lopulta tarkka tarve on tarkentunut ja ostaja näkee juuri hänelle soveltuvat toimittajat. Vain tällaisella mekanismilla varustettu hakemisto mahdollistaa täsmämarkkinoinnin. Koska palvelu sisältää sisäänrakennetun ammattisanaston, selittää palvelu jatkuvasti hankintaan liittyvää erikoissanastoa, eikä ostajan tarvitsen tuntea itseään hölmöksi hankintaan liittyvän uuden terminologia kanssa. Hakemistopalvelun käyttäjälle hakemiston kattavuus on avaintekijä. Ostajan tulee voida luottaa siihen, että kun hän on säätänyt haun tarkaksi ja terminologian avulla varmistunut tuotteen sisällöstä, on tarkennetussa toimittajajoukossa varmasti kaikki merkittävät toimijat kilpailijoineen. Tyypillistä perinteisille hakemistoille on se, että suuri joukko toimittajista syystä tai toisesta puuttuu hakemistosta. Ostajalle tällainen hakemisto on arvoton. Suomen Teknologiajulkaisujen mukaan moniulotteisesti määritellystä toimittajajoukosta 92 % edustus tekee palvelusta täysin kattavan. Tarkka analysoitava palaute Uuden sukupolven hakemistopalveluiden ilmoittaja-asiakkaille ehdottoman tärkeää on saada tietää, miten heidän maksamaa markkinointitietoa hyödynnetään. Vaikka hakemistopalvelun suora palaute eli yhteydenotot jäisikin tavoitteesta, on ilmoittajan voitava analysoida todellista näkyvyyttä tarkkaan rajatun asiakaskohderyhmän joukossa. Sen lisäksi, että tiedämme markkinointijulkaisupalvelintoimittajaa hakevan asiakasprospektin löytävän myyntiimme useiden eri termien kautta kuten julkaisupalvelin, monikanavajulkaisu, markkinointiprosessit yms. on meille erittäin tärkeää nähdä miten ja millainen kohderyhmä ilmoitustamme hakemistossa lukee. Näin voimme arvioida yhden kontaktin hintaa ja profiilia, joita emme perinteisissä hakemistoissa pystyneet tekemään. Raportit, joissa näkyy erilaisten ostajaehdokkaiden polut hakemistopalvelussa, mahdollistavat oikeiden termien käyttämisen täsmämarkkinoinnissa. Olemme erittäin tyytyväisiä -hakemistopalvelun tuloksiin, emmekä jatkossa enää käytä perinteisiä hakemistoformaatteja, toteaa sales manager Reijo Karlsson Elteosähkö Oy:stä. Täsmätietoa ammattilaisille ja B-to-B - markkinointiin Tekniikan sana- ja tietosanakirja Uutiset, taustat ja syventävät artikkelit o Informaatiotukkuri 19

20 Uutiset Asiakkaan liiketoiminta-roadmap Ollakseen tärkeä ja strateginen toimittaja asiakkailleen, toimittajan näkemys asiakkaan liiketoiminnan strategisesta kehittymisestä täytyy olla täysin yhtenevä asiakkaan omien suunnitelmien kanssa. Varmistuakseen tästä Canter Oy:n asiakaspalvelu on ottanyt käyttöön formaalin avainasiakas-liiketoiminta-roadmap-ohjelman, jossa 1-2 kertaa vuodessa asiakkaan johtoryhmän edustajan kanssa käydään läpi asiakkaan oman liiketoiminnan yleisiä kehitysnäkymiä, päämiesten ja asiakkaiden (esim. jälleenmyyjien) tulevia tarpeita, koko kaupankäyntiketjun dynamiikkaa, uusien tekniikoiden soveltamista liiketoiminnassa ja näiden takaisinmaksuaikoja, sähköisen liiketoiminnan asemaa, kilpailijoiden liikkeitä, palvelu- ja tuotantoprosessien automatisointia ja näiden kaikkien vaikutuksia markkinointijulkaisuun. Kerätyn materiaalin pohjalta Canter Oy:n sertifikoitunut toimiala-asiantuntija laatii yhteenvedon ja roadmaptyyppisen dokumentin, kuinka asiakkaan markkinointijulkaisuprosesseja tulisi kehittää osana kokonaisliiketoimintaa ja mahdollisimman pitkälle kestävällä tavalla. Vaikkei asiakas suoraan seuraisikaan roadmap:n ohjeita, on ulkopuolisen asiantuntijan analyysi liiketoiminnasta korvaamattoman arvokasta tietoa ja luonnollisesti täysin luottamuksellista. Liiketoiminta-roadmapohjelma on veloitukseton Canter Oy:n avainasiakkaille. o AUTOMATISOI YRITYSTEN MARKKINOINTI- JULKAISUPROSESSIT Heidelberg ulkoistaa tukipalvelut Canterille Arvostettu ja perinteikäs saksalainen painojärjestelmien valmistaja Heidelberg ja Canter ovat sopineet Heidelberg:n Prinance-ohjelmistojen tukipalveluiden ulkoistuksesta Canterin palvelukeskukselle. Canterilla on useiden vuosien kokemus liiketoimintakriittisten ohjelmistotoimitusten kokonaisvaltaisesta tukemisesta ja yhteistyön myötä tämä osaaminen on Heidelbergin nykyisten ja tulevien asiakkaiden käytettävissä. Yhteystyöhön liittyy myös tuotekehitystä, jossa yhtiöt liittävät Adeonaja JDF-arkkitehtuurit tiiviisti toisiinsa, jolloin Adeona-pohjainen julkaisuprosessi on täysin automaattinen aina asiakasyhtiön tuotepäällikön tuotenäkymästä Heidelbergin JDF-pohjaisiin painojärjestelmiin. Lisätietoja yhteistyöstä Canter Oy tai varatoimitusjoht. Esa Saarinen, Heidelberg Finland Oy. Karhukopio Turkulainen Karhukopio ja Canter ovat sopineet Karhukopion liittymisesta Adeona-verkostoon. Karhukopion korkeatasoiset ja tehokkaat toimintaprosessit soveltuvat hyvin Adeona-verkoston sähköisen liiketoiminnan vaatimuksiin, ja kirjapaino tuo oman asinatuntemuksensa verkoston asiakkaiden käyttöön. Lisätietoja yhteistyöstä Canter Oy tai tj. Jaakko Hirvonen, Karhukopio Oy. Posti liittää Adeonan logistiikka-konseptiinsa Suomen Posti ja Canter Oy ovat sopineet Adeona-/AutoPublishprosessin liittämisestä Postin palvelukonseptiin. Ratkaisu on ainutlaatuinen ja täysin automaattinen markkinointijulkaisuprosessi, jossa toiminnanohjausjärjestelmä ohjaa markkinointijulkaisuprosesseja alusta loppuun ilman ihmistyövaiheita. Lisätietoja Canter Oy tai Marko Hyvönen, Suomen Posti Oyj. Visma ja Canter yhteistyöhön Visma Software ja Canter ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Visman toiminnanohjauksen- ja asiakkuudenhallinnan toimialaosaaminen yhdistettynä Canterin markkinointijulkaisuprosessien toimialaosaamiseen mahdollistaa tekniselle tukkukaupalle kokonaisvaltaisen ja pitkälle kestävän ratkaisun. Uusia Adeona-osapuolia: SanomaWSOY Måndag, CD-Linja ja Yliopistopaino Adeona-verkostoon ovat uusina palveluiden tarjoajina liittyneet merkittävimmät CD-ROM -palveluiden tarjoajat CD-Linja ja SanomaWSOY Måndag sekä Yliopistopaino. Lisätietoja yhteistyöstä Canter Oy, tj Hannu Merivirta / SanomaWSOY Måndag, myyntijoht. Kai Jäntti / CD- Linja ja kehitysjoht. Hannele Kauranne. 20 Informaatiotukkuri

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot Erkki Ruuska BuildForum Oy Sähköinen kaupan tilanne rakennusalalla Lähtökohdat suotuisat Visio2010 Lukuisat kehityshankkeet (Vera,..) Yritysten omat toteutukset

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry EduCloud ncloud Rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien rakentaminen JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Median ympäristövaikutukset ja viestintä television näkökulmasta

Median ympäristövaikutukset ja viestintä television näkökulmasta Median ympäristövaikutukset ja viestintä television näkökulmasta SHAPE Media tapaustutkimus osana SHAPE hanketta Minna Nors, Hanna Pihkola, Maija Federley ja Katri Behm SHAPE koordinaattori Heidi Korhonen,

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Projekti toteuttaa muutostarpeen

Projekti toteuttaa muutostarpeen Projekti toteuttaa muutostarpeen 13.2.2013 Ville Helminen /Nokia 1 Nokia 2013 2013-02-13 Ville Helminen Ville Helminen Senior process development manager EVTEK 2001-2006 Elisa Oyj 2002-2007 Nokia 2007-2013

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Testataanko huomenna?

Testataanko huomenna? Testataanko huomenna? Qentinel Group 2014 Esko Hannula 03.06.2014 Ohjelmistokriisistä testauskriisiin 1985: Ohjelmistot ovat huonolaatuisia ja aina myöhässä Jonkun pitäisi testata, ehkäpä noiden huonoimpien

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Jukka Sundquist, Klikkicom Oy Christopher Fernandez, Real Helsinki

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yhteinen opintohallinnon järjestelmä

Yhteinen opintohallinnon järjestelmä Yhteinen opintohallinnon järjestelmä Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto, Helsinki 1.2.2008 Sami Hautakangas tietojärjestelmäpäällikkö Valmistelevia vaiheita OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategia

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Urakoinnin- ja Verkonrakennuksen työpaja. Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 8. 9. 5. 2014

Urakoinnin- ja Verkonrakennuksen työpaja. Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 8. 9. 5. 2014 Urakoinnin- ja Verkonrakennuksen työpaja Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 8. 9. 5. 2014 Työpajan ohjelma Aika Aihe 11:15-11:45 Työmaarekisteri 11:45 12:00 Urakoinnin dashboardit 12:00 12:15 LVISNet

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

NSS- aluekoulutus Kevät 2015

NSS- aluekoulutus Kevät 2015 NSS- aluekoulutus Kevät 2015 Huippuluokan tuotetieto laadukkaan - Nopeasti muuttuva tuotetieto - Tuotteiden vertailtavuus - ETIM mitä se on ja miten se vaikuttaa suunnittelijalle? - Kevään uutuustuotteita

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja E-aineistojen muuttuva käyttö seminaari 5.10.2016 Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto/FinELib Mistä aion puhua tänään Lehtitilaukset ennen ja nyt Kohti

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot