Informaatiotukkuri Seuraavan sukupolven tukkukaupan päätöksentekijän ammattilehti N:o II 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Informaatiotukkuri Seuraavan sukupolven tukkukaupan päätöksentekijän ammattilehti N:o II 2003"

Transkriptio

1 Informaatiotukkuri Seuraavan sukupolven tukkukaupan päätöksentekijän ammattilehti N:o II Irtonumero 5,40 Adeona Case Studys.10 Toimialastandardit mahdollistavat älykkään julkaisemisen S.4 Etola Yhtiöiden julkaisupalvelin - haasteet ja onnistumiset S.8 Uudentyyppinen hakemistopalvelu ratkaisee näkyvyyden ongelmat S.18

2 Sisältö PÄÄKIRJOITUS 2 Markkinointipalvelimet tulevat 4 Toimialastandardit 8 Etola ARTIKKELIT mahdollistavat älykkään julkaisemisen Vaikka eri yritysten markkinointimateriaali rakenteeltaan on hyvin samanlaista, kulutetaan suuria summia rahaa näennäispersonoidun markkinointimateriaalin tuottamiseen. Yhtiöiden julkaisupalvelin - haasteet ja onnistumiset Etola on ensimmäisenä maailmassa liittänyt julkaisuprosessit painojärjestelmiin sähköisen liiketoimintaprotokollan avulla, mutta millainen projekti tämä on ollut? Adeona Case Study Sähköinen liiketoiminta on Nokian toimitusketjussa RosettaNet-pohjaisestikin uutta, mutta millaista se on ollut varsin perinteisellä kirjapainoalalla? Järjestelmäintegraatio tukkukaupassa - pakettiohjelmisto vai räätälöity ratkaisu? Tietojärjestelmien hankinta tukkukaupassa on vaativa tehtävä. Mitä on syytä huomioida järjestelmäintegraatioratkaisuja suunnitellessa. E-paperi tulee perinteistä näyttötekniikkaa hyväksikäyttäen Mikä on sähköinen paperi ja nouseeko se läpimurtoon ohi perinteisten kilpailijoidensa. SLO:n uusi julkaisupalvelin mahdollistaa todellisen personoinnin Postin täysin automaattinen julkaisuprosessi Uudentyyppinen hakemistopalvelu ratkaisee näkyvyyden ongelmat Erilaiset hakemistopalvelut ovat ajautuneet puhelinmyyjien soittolistoiksi, mutta millainen hakemiston tulisi olla, jotta se palvelisi ilmoittajaa eli tavoittaisi vain ilmoittajan kohdeasiakkaat. Uutiset & Tuoteuutuudet Kustantaja: Suomen Teknologiajulkaisut Oy Julkaisija: Canter Oy Toimitus: Suomen Teknologiajulkaisut Oy, High Tech Center, Tammasaarenkatu 5, Helsinki Päätoimittaja: Timo Vehmas Art Director: Marko Eriksson Toimituspäällikkö: Timo Hatakka Toimitusneuvosto: Seppo Vehmas, Aki Karjalainen, Peter Ruokonen, Sami Tähtinen, Antti Toivanen Ilmoitusmyynti: Marko Kekki Paino: Julkaistu Adeona verkostossa Jakelu: Suomen Posti Oy Painos: 4000 kpl Ilmoitushinnat: 1/1 400, 1/2 240, 1/4 160 Palaute: Lisätietoja:

3 Pääkirjoitus Markkinointipalvelimet tulevat Ostamisen ja myymisen prosessit olivat aikojen alussa manuaalisia. Kun tuotteet virtasivat läpi yrityksen, liittyi tähän lukemattomia ihmistyövaiheita, paljon paperityötä ja paljon aikaa. Jo pelkkä prosessin rullaamisen ylläpito oli haastavaa, jolloin kaiken tyyppinen liiketoiminnan kokonaisoptimointi oli mahdotonta ja osatoimintojen kehittäminen perustui kapea-alaiseen kokemukseen ja tuntumaan. Toiminnanohjaus formalisoi ja automatisoi nämä prosessit, jolloin koko liiketoiminta koki murroksen. Pelkkä prosessien vasteaikojen putoaminen murto-osiin oli dramaattista, mutta vasta nyt oli mahdollista monitoroida liiketoimintaa laajamittaisesti ja eri näkökulmista. Ilman tätä informaatiota liiketoiminnan optimointi ei ollut aiemmin mahdollista. Ilman kummempia business intelligence -ratkaisuja suurikin konserni kykeni muuttamaan liiketoiminnan suuntaa markkinoiden näin vaatiessa nopeasti ja tarkasti. Toiminnanohjaus on merkittävintä, mitä liiketoiminnassa on sitten teollistumisen jälkeen tapahtunut. Asiakkuudenhallinta aina alueellisesta prospektikartoituksesta jälkimarkkinointiin oli ennen Siebeliä myyjien ja avainasiakaspäälliköiden erikoistiedettä, johon ei ollut edes yritystasolla olemassa systemaattisia toimintamalleja. Samoin kuin toiminnanohjauksen prosesseissa ei myynnissäkään optimointi tai toiminnan tehostaminen ollut mahdollista ennen formaaleja ja automatisoituja prosesseja. Asiakkuudenhallintajärjestelmät mullistivat myynnin - tosin eivät aivan samassa mittakaavassa kuin toiminnanohjaus operatiivisen liiketoiminnan. Näiden virstanpylväiden rinnalla on ollut lukuisia pienempiä innovaatioita, mutta eräs strateginen liiketoiminnan osa-alue on vielä täysin formalisoimatta ja automatisoimatta. Markkinoinnin prosessit päämiesrajapinnan tuotemateriaalin vastaanottamisesta, tuotemarkkinointihallintaan, tekstin, kieliversioiden ja kuvien tuottoprosessien hallinnasta eri imagomainonnan ja julkaisukanavien markkinointipäälliköiden hallintaan ja aina paino- yms. prosessien hallintaan on yrityksissä, jotka soveltavat kolmannen sukupolven toiminnanohjausjärjestelmiä ja toisen sukupolven CRM-järjestelmiä, täysin levällään. Markkinointiprosessien eri osa-alueille on lukemattomia ratkaisuja, mutta toiminnanohjauksen tasoinen järjestelmä, joka hallinnoi koko markkinointimateriaalin tuotantoketjun päämiehiltä asiakkaille kaikissa formaateissa ja täysin dynaamisella sisällöllä, odottaa läpilyöntiään. Markkinointipalvelimet ovat teknisesti monin verroin pelkkiä standardeja ja laskentalogiikkaa sisältäviä CRM- ja ERP-järjestelmiä monimutkaisempia, sillä niihin sisältyy haastavia graafisen suunnittelun säännöstöjen ja tekniikoiden mekanisointeja. Tästä huolimatta markkinointipalvelimien läpimurto on enää kuukausien päässä, eivätkä markkinointipalvelimet kasva toiminnanohjauksen tai asiakkuuden hallinnan liiketoimintamoduuleista vaan johtavat strategiset markkinointipalvelimet tulevat uusilta toimittajilta.

4 Teksti: Seppo Vehmas Toimialastandardit mahdollistavat älykkään julkaisemisen Monet valmistavan teollisuuden ja tukkukaupan toimijat kuluttavat huomattavia summia rahaa ja aikaa näennäispersonoidun markkinointimateriaalin tuottamiseen. Näennäispersonoidun siksi, että käytännössä suurin osa kaikesta markkinointimateriaalista eroaa loppujen lopulta hyvin vähän toisistaan. Tyypillinen keskisuuri tukkukauppakonserni on aikoinaan teettänyt yleisen graafisen ilmeen mainostoimistossa ja tästä irrallisena, seuraavana vaiheena tuottanut yksitellen erilaisia tuotejulkaisuja markkinoinnin ja jälleenmyyjien tarpeisiin. Näin on raskasta polkua pitkin päästy tuotekortteihin, luetteloihin, esitteisiin yms., jotka peruspiirteiltään ovat lähellä kilpailijoita ja perusrakenteeltaan lähes samanlaisia keskenään. Perintönä historiasta on aineiston tallennusformaattina huonosti hallittava taittodokumentti, joka ei salli automatisointia. Näin markkinointijulkaisujen tuottoprosessi saattaa pahimmillaan olla pidempi kuin tuotteen elinkaari. Oikea tuotehierarkia avainasemassa Canter Oy on vuosia analysoinut eri toimialojen markkinointijulkaisuprosesseja ja kehittänyt kolmivaiheisen markkinointijulkaisujen sisällöntuottomekanismin, jolla on mahdollista pienellä parametrointityöllä ottaa käyttöön täysimittainen julkaisujärjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa kuvataan asiakkaan markkinointituotehierarkia, joka tyypillisesti on oleellisesti erilainen kuin asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmän pohjalla oleva operatiivinen tuotehierarkia. Se on luonnollista, koska eihän toiminnanohjausjärjestelmiä ole suunniteltu markkinoinnin tarpeisiin. Kun markkinointituotehierarkia on tunnistettu ja julkaisupalvelimelle graafisesti kuvattu, valitsee asiakas kirjastosta kaikki käyttämänsä markkinointijulkaisujen esitysrakenteet. Nämä sivupohjat määrittelevät, miltä näyttää tuotekortti, tuoteluettelo, hinnastovihko tai tarjous liitteineen. Sivupohjat eivät ole tyhmiä layout-kuvia, vaan sisältävät mittavat määrät logiikkaa, jolla sivupohja sovitettuna tuotesisältöön automaattisesti taittuu aina visualisesti parhaimpaan lopputulokseen. Markkinointijulkaisuissa ulkoasun korkea laatu on välttämättömyys vaikkei olisikaan kysymys varsinaisista imagoesitteistä. Viimeisenä vaiheena prosessiin liitetään asiakkaan yritysilme graafisine sääntöineen. Tämä on yleensä aina jo olemassa ja sellaisenaan hyödynnettävissä. Standardointia personoinnin kärsimättä Kolmivaiheinen sisällöntuottomekanismi mahdollistaa kaikentyyppisten markkinointituotteiden valmistamisen aidosti personoituina, mutta 4 Informaatiotukkuri

5 sivupohjakirjastot kasvoivat nopeasti erittäin suuriksi ja vaikeasti hallittaviksi. Kehittäessään seuraavan sukupolven kirjastoa, Canter tutki eri toimialojen sisäisiä yhteneväisyyksiä ja havaitsi, että toimialan sisällä markkinointijulkaisujen perusrakenne on aina yhtenevä. Standardoimalla perusrakenteen toimialakohtaisesti ja kehittämällä kolmatta julkaisukerrosta, Canter pudotti kirjastojen koon murto-osaan asiakaskohtaisen personoinnin kärsimättä. Toimialakohtainen kolmivaiheinen julkaisuprosessien määrittely yksinkertaistui samalla oleellisesti eikä imagotasoisen markkinointijulkaisun tuottoprosessin käyttöönottoon tarvita enää lainkaan graafista suunnittelua. Uusien julkaisutuotteiden sisällönmäärittely onnistuu tuotepäälliköltä WWW-käyttöliittymällä. Vaikka toimialastandardit teoriassa rajoittavat ilmaisuvoimaa mielivaltaisten julkaisujen poistuessa, helpottaa nämä oleellisesti korkealaatuisten julkaisuprosessien automatisointia. Kolmivaiheinen julkaisuprosessi toimialastandardien kera tuo tuotepäälliköille uusia mahdollisuuksia. Tukkukaupan tuotepäällikkö, joka on aiemmin jakanut jälleenmyyjilleen tuoteluetteloita ja -hinnastoja, voi helposti laajentaa markkinointituotevalikoimaansa. Pienellä työllä voidaan ottaa käyttöön standardeja CD-formaatteja, tuotekortteja tai sähköisiä tuoteluetteloita. Valitsemalla sisällön esitystyyppi toimialan standardikirjastosta ja liittämällä jo olemassa oleva yritysgrafiikka, voidaan automaattisesti muodostuvat markkinointijulkaisut järjestelmän avulla ohjata painoon ja sieltä suoraan messuille tai kampanjana jälleenmyyjille jälleenmyyjäkohtaisesti personoituna. Synergiasta etua kaikille Standardit markkinointijulkaisuprosessit tuovat mukanaan myös muita etuja. Käyttämällä sähkötarviketukkukaupan julkaisustandardeja voidaan markkinointijulkaisupalvelimella suoraan julkaista sisältöä esim. SSTL:n tietokantaan. Vastaavasti tietokantaa voidaan hyödyntää julkaisuprosessien tietovarastona integraation avulla aivan kuin omaa toiminnanohjausta tai asiakkuudenhallintajärjestelmää. Canter on sopinut mm. Suomen Sähkötukkukauppojen Liiton ja Suomen Putkikauppayhdistyksen kanssa julkaisustandardien yhteensopivuudesta kyseisten liittojen kanssa. Sähköja LVI-toimialojen lisäksi toimialastandardien piiriin kuuluu autotarvikkeet, venetarvikkeet, lääketukkukauppa, rakentaminen, teollisuuden komponentit ja lukuisat muut toimialat. Toimialastandardit mahdollistavat kokonaan uudentyyppisiä markkinointitoimenpiteitä. Kaksi kilpailijaa, jotka käyttävät markkinointijulkaisupalvelinta ja toimialastandardeja voivat julkaista yhteen pisteeseen ja muodostaa yhteisen julkaisukokonaisuuden. Tuoteluettelointegraatiot tuskin ovat mielekkäitä, mutta julkaisemalla sähköinen tuoteluettelo yhteen IP-osoitteeseen, muodostuu yhteinen portaali. Esimerkki tällaisesta toimialajulkaisusta on Autoon.net-portaali, jossa Arwidson Oy:n ja HL Group Oy:n toisistaan täysin riippumattomat markkinointijulkaisupalvelimet julkaisevat yhteiseen Internet-osoitteeseen ja näin muodostuu Autoon.net-palvelu, joka sisältää molempien yhtiöiden autotarviketarjonnan. o Informaatiotukkuri 5

6

7 KOKOUKSET HUVILASSA Espoon Rullaniemessä, vain 10 minuutin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta sijaitseva kulttuurihistoriallisesti suojeltu Villa Rulludd -huvilakiinteistö on ihanteellinen paikka järjestää kokouksia, pienimuotoisia seminaareja ja asiakastilaisuuksia. Luonnonkaunis niemi meren ympäröimänä ja persoonallinen huvila tarjoavat ihanteelliset puitteet ikimuistoisille yritystilaisuuksille. Tilaisuuksien järjestelystä vastaa perinteikäs Vallmogård Oy, jolla 20 vuoden kokemus korkealaatuisten yritys-, diplomaatti- ja yksityistilaisuuksien kokonaisjärjestelystä. Erittäin korkean laadun ei tarvitse olla kuitenkaan ylihintaista, josta esimerkkinä Vallmogårdin kokous- ja seminaaripakettien hinnat: Huvilavuokra, arkisin 9-16 Kokoustarjoilu Palvelu (henkilökunta) 85 / 4h, 115 / päivä / henkilö alk. 110 Paketit sisältävät kaikki tilaisuudessa tarvittavat seminaarilaitteet ja järjestelyn. Lisätietoja Vallmogård Oy:n tuotteista: / Vallmogård Oy, Ohrakaskenmäki 5, Espoo, / (fax),

8 Etola Yhtiöiden julkaisupalvelin - haasteet ja onnistumiset Teksti: Seppo Vehmas

9 Etola Yhtiöt -konsernin Canter Oy:ltä hankkima useita yhtiöitä kattava markkinointijulkaisupalvelinprojekti on malliesimerkki siitä, kuinka kaksi oman alansa hyvin hallitsevaa ja toisiaan tarkasti kuuntelevaa yritystä päätyvät erittäin onnistuneeseen lopputulokseen. Vielä ennen vuotta 2002 koko Etola Yhtiöt -konserni ja kaikki 15 yhtiötä keskittivät markkinointimateriaalin tuottamisen yhdelle mainososastolle. Vaikka Etola tyypillisenä tukkurina julkaisi aiemmin vain vähän markkinointimateriaalia tyypillisesti luettelon per yhtiö ja tätäkin päivitettiin harvoin, korkeintaan kerran vuodessa, oli markkinointijulkaisujen hallinta todellinen ongelma rajallisen kokoiselle mainososastolle. Lukemattomat tuotepäälliköt eri yhtiöistä välittävät päämiehiltään vastaanottamaa muuttunutta tuoteinformaatio kuka missäkin muodossa. Mainososaston harteilla oli yksin markkinointijulkaisujen tuottaminen, tuotetiedon hallinta ja virheettömyydestä vastaaminen. Oli selvää, ettei markkinointijulkaisuja ja informaatiopalveluita ollut mahdollista kehittää perinteisillä prosesseilla. Kohdennettu ja personoitu (fully customized) markkinointimateriaali ja on-demand-tyyppinen markkinointimateriaalin tuottaminen ei tuntunut realistiselta. Materiaalihallinta mainososastolta tuotepäällikölle Tammikuussa 2002 Etola Yhtiöt -konserni päätti hankkia Canter Oy:ltä markkinointijulkaisupalvelimen, joka automatisoisi tuoteluetteloiden tuottoprosessin, integroituisi konsernin operatiivisiin järjestelmiin ja siirtäisi markkinointituotehallinnan mainososaston taittajilta tuotepäälliköille. Perinteisestihän tuotepäälliköt uusien tuote-edustuksien myötä osaavat syöttää tuotetiedon operatiiviseen toiminnanohjaukseen sen tarjoamin välinein, mutta tuotteeseen liittyvä markkinointi-informaatio on välitetty mainososastolle milloin milläkin tavalla. Jatkossa tämä toiminnanohjauksen ulkopuolinen tieto, johon sisältyy erilaiset tuoteselitteet, mallikuvat, CAD-dokumentit, käännökset, päämieslogot yms., syötettäisiin myös tuotepäälliköiden toimesta markkinointijulkaisupalvelimeen. Näin prosessit tehostuisivat ja toimet markkinointijulkaisuprosessissa ohjautuisivat oikeille henkilöille. Jo alkuvaiheessa oli selvää, ettei päällekkäisiä työvaiheita saa muodostua. Kun tuotepäällikkö kerran syöttää operatiivisen perustuotetiedon toiminnanohjausjärjestelmään, tulee markkinointijulkaisupalvelimen osata noutaa se automaattisesti. Integraatiovälineeksi Etola valitsi Canterin yhteistyökumppanin FRENDS Technology:n, jonka integraatioarkkitehtuuri Etolalla oli jo entuudestaan käytössä. Julkaisupalvelimen tietovarastoksi valittiin myös jo entuudestaan yhtiöön valittu Solid-tietokantapalvelin. Toimitusprojekti alkoi maaliskuussa 2003 määrittelyllä ja ensivaiheessa toimituksen piiriin valittiin 5 konsernin yhtiötä: Teollisuus- Etola, Etra, Etradielectric, Tiivistekeskus ja Nestepaine. Etolan mainososastolle asennettiin WebCatalogic PM 3.0, johon avattiin viidelle yhtiölle yhteensä 50 tuotepäällikön hallintaliittymää. Kolmivaiheinitialisoinnilla vähemmän työtä, parempi laatu Julkaisujärjestelmän rinnalla toteutettiin integraatio, jossa FRENDS-välinein liitettiin jokaisen yhtiön oma Visman Hansa-toiminnanohjaus osaksi julkaisuarkkitehtuuria. Julkaisujärjestelmäasennuksen jälkeen viiden yhtiön olemassa oleva luettelomateriaali ajettiin taittomuotoisista dokumenteista julkaisujärjestelmän tietokantaan. Julkaisukanaviksi päätettiin alkuvaiheessa ottaa perinteinen paperituoteluettelo ja sähköinen luettelo yhtiön WWWsivuille. Julkaisujärjestelmätoimitus oli toimitettu kalenteriajassa kolmessa kuukaudessa määrittelyn päättymisestä, josta tosin tehokasta toimitusprojektia oli vain osa. Toimitusprojektin selkeät ongelmakohdat olivat vanhan WebCatalogic 2.0 API-rajapinnan soveltaminen ja Canter Oy:n julkaisusivupohjien pakottaminen yksi yhteen vastaamaan Etolan aiempien julkaisujen tarkkaa taittologiikkaa ja layout:a. Integraatioarkkitehtuurin ja julkaisujärjestelmän välisen rajapinnan päivittäminen Web- Catalogic API 3.2:lla ratkaisi kaikki synkronointiongelmat. Jatkossa ei julkaisujen rakenteen määrittelykään ole enää ongelmakohta, sillä Canterin myöhemmin julkaisema kolmivaiheinitialisointi pudottaa eri julkaisujen sisällönmäärittelyn kolmaskymmenesosaan aiemmasta laadun samalla parantuessa. Järjestelmän tuotantoon oton jälkeen ensimmäinen palaute tuli luonnollisesti tuotepäälliköiden hallintavälineistä. Tuotepäälliköthän ovat tunnetusti erittäin kriittisiä ohjelmistojen käyttäjiä, eikä turhia jippoja ole aikaa opiskella. Heti alussa kävi ilmi, että myös administrointikäyttöön soveltuva WebCatalogic Publishing Manager 3.2 Advanced Client oli liian järeä väline tuotehallintaan, jonka jälkeen tuotehallintaan jatkossa käytettiin lähes yksinomaan kevyempiä WebCatalogic Product Manager - WWW-työvälineitä. Etola Yhtiöiltä Canter on saanut toista sataa yksittäistä kehitysideaa, joista yli 95 % on toteutettu viimeisimpään WebCatalogic Publishing Server -arkkitehtuuriin. Järjestelmän hallittava synonyymit ja slangitermit WWW-julkaisussa, jossa Etola Yhtiöt ensialkuun sovelsivat WebCatalogic-arkkitehtuurin perussähköistä julkaisukanavaa ilman extranet-toimintoja, tuli ilmi joukko vaatimuksia, joita ei perustuotteesta löytynyt. Hakujen tulee tunnistaa mm. synonyymit ja slangitermit eri tuotteille ja näitä tulee tuotepäällikön voida hallinnoida osana markkinointituotetiedon hallintaa. Etola Yhtiöiden korkeat vaatimukset on systemaattisesti toteutettu ensin asiakasratkaisuna ja myöhemmin siirretty osaksi perustuotearkkitehtuuria ja ovat näin muidenkin WebCatalogic-palvelinasiakkaiden käytettävissä. Etola Yhtiöiden markkinointijulkaisujärjestelmä on ollut Canter Oy:lle erittäin haastava toimitus, sillä Etola Yhtiöillä ei ole tietohallintoa, joka pukisi ratkaisuiksi markkinointiihmisten mielikuvat siitä, miten julkaisuprosessien tulisi toimia. Näin ollen Canter Oy on vahvasti teknisenä talona Etola-asiakkuuden myötä joutunut opettelemaan vahvasti asiakaslähtöistä palvelua, joutunut opettelemaan tarkasti tukkukaupan liiketoiminnan ja puhumaan heidän kieltään. "WebCatalogic-järjestelmä on markkinoinnin rutiinejä vähentämällä mahdollistanut keskittymisen markkinointiprosessien hallintaan, kehittämiseen ja suunnitteluun", kertoo mainospäällikkö Tuula Hakkola Etolasta. Etola on SLO:n kanssa ensimmäisinä syyskuun 2003 aikana ottanut käyttöön seuraavan sukupolven WebCatalogic Advanced Publishing Server 4.0 -järjestelmän ja välittää jatkossa markkinointijulkaisuaineiston Adeona-pohjaisesti jälleenmyyjilleen. o Informaatiotukkuri 9

10 Adeona ry tiedottaa: Adeona ry hakee kirjapainoliiketoimintaa ja tukkukaupan markkinointitarpeita ymmärtävää julkaisualan ammattilaista puheenjohtajaksi. Canter on yhdessä yhteistyökumppaninsa Xeroxin kanssa saanut valmiiksi käyttäjäkokemusyhteenvedon Adeona -pilottiverkosta ja sen soveltuvuudesta tuotantokäyttöön. Adeona-pilottiverkko on suuresta kysynnästä huolimatta pidetty alkuvaiheessa pienenä ja helposti hallittavana: Verkossa on yhden ebxml-rekisteripalvelimen ympärillä viisi asiakasosapuolta: Hedengren Yhtiöt, SLO, Teräskonttori, Canter ja Arwidson. Yhtiöt sekä palveluiden tarjoajina SanomaWSOY Dark ja Karhukopio digitaalipainopalveluiden tarjoajina sekä SanomaWSOY Måndag ja CD-Linja CD-tuotantopalveluiden tarjoajina. Adeona-verkostossa on pilotointiajanjakson aikana ajettu testimateriaalia kaikkien osapuolten välillä, mutta tuotannollista materiaalia vain Etola Yhtiöiden (Etran Teippiluettelot), SLO:n (Hinnastot) ja Canterin (Informaatiotukkuri II - lehti) toimesta. Verkostossa on kuukauden pilotointiajanjaksolla ajettu yhteensä testitransaktiota ja 16 tuotannollista transaktiota. Adeona-verkostossa, joka mahdollistaa on-demand -julkaisemisen, yksi tuotannollinen julkaisuoperaatio (esim. Teippiluettelon tuottaminen) saattaa pilkkoutua useaksi sähköisen liiketoiminnan transaktioksi: tuotepäällikkö haluaa ensin itselleen vedostyyppisen parin luettelon painoksen, jonka vastaanottamisen jälkeen tuotepäällikkö vasta ohjaa jälleenmyyjälle 50 luetteloa omana transaktiona, jota saatetaan täydentää seuraavalla viikolla vielä toisella 50 luettelolla. Adeona-prosessi ohjaa uudentyyppiseen ajatteluun Adeona-pilottiverkostosta on analyysissä arvioitu seuraavia argumentteja: Yleinen käyttökokemus Materiaalin tuottamisen kokonaisaika Materiaalin virheettömyys Prosessin virheettömyys Konseptin vaikutus painovolyymeihin Yleinen käyttäjäkokemus jakautuu kahteen hyvin erilaiseen rooliin verkostossa: kokemukset verkoston julkaisija-asiakkailla ovat hyvin erilaisia verrattuna verkoston palveluiden tarjoajiin. Verkoston asiakkaille oli aluksi vaikeinta tottua aivan uuden tyyppiseen prosessiin. Aiemmin markkinointimateriaali on saatettu taittaa automaattisesti, mutta valmistunutta aineistoa on muokkailtu käsin tämän jälkeen, vaikkei siihen välttämättä tarvetta olisi ollutkaan. Adeona-prosessi ohjaa uudentyyppiseen ajatteluun, jossa aineisto välittyy painoon suoraan tuotepäälliköltä kevyen sisältömonitoroinnin jälkeen, jolloin aineistoon liittyvät komponentit, kuten välilehdet, kannet, mainokset yms. täytyy liittää markkinointituotteeseen. Alkumuutosvastaisuuden jälkeen prosessi, jossa tuotepäällikkö on voinut ohjata koko tuotantoprosessia, on saanut lähes yksinomaan kiitosta. Adeona Case Study Teksti: Seppo Vehmas 10 Informaatiotukkuri

11 Prosessin omaksuminen odotettua helpompaa Epäluuloja herätti myös toimintatapojen muutos, jossa markkinointimateriaali ei ole 100% yhtenevää aiemmin totutun kanssa, vaan se kootaan julkaisutuoteformaatista (esim. tyhjä tuotekatalogi valmiskirjastosta) ja sisältöformaatista. Tämä taas muodostuu markkinointituotehierarkiasta, operatiivisesta tuotetiedosta ja älykkäistä sivupohjista, jotka vain valitaan valmisvaihtoehdoista eikä räätälöidä. Prosessin omaksuminen oli kuitenkin vanhempienkin tuotepäälliköiden keskuudessa paljon oletettua kivuttomampaa, etenkin kun tuotepäällikkö havaitsi, ettei lopulta tuotettu aineisto poikennut alkuperäisestä. Toimialastandardeja jopa kiiteltiin siitä, että niissä on huomioitu asioita, joihin heillä ei ole ollut aikaa kiinnittää huomioita. Materiaalin tuottamisen vasteaikojen suhteen analyysin tulos oli selvä: julkaisupalvelin tuottaa aineiston täysin automaattisesti ja Adeona Publisher välittää sen parhaiten soveltuvalle kirjapainolle tai CD-tuotantopalveluiden tarjoajalle täysin automaattisesti. Näin yhden julkaisun tuottamisen resurssivasteaikavaatimus Adeonan myötä putosi 12-osasta 145-osaan asiakkaasta ja julkaisusta riippuen. Vastaavasti arvot kalenterivasteaikavaatimuksille oli 34-osasta 400-osaan aiemmasta aikavaatimuksesta. Vasteajat kuukausista päiviin Kokonaisjulkaisuprosessin vasteaikamuutokset eivät kuitenkaan olleet näin dramaattisia, vaan jäivät 6-80 / osaan aiemmista, mitkä tosin ovat huomattavia. Syynä tähän olivat palveluiden tarjoajat, jotka eivät pilottiverkossa vielä halunneet tai pystyneet vastaanottamaan ja ohjaamaan aineistoa työnkulkuun täysin automaattisesti. Käytännössä analyysi kiistatta osoittaa, että Adeona-pohjainen julkaiseminen pudottaa julkaisuprosessien vasteajat kuukausista päiviin. Materiaalin virheettömyyttä arvioitiin kolmepistemenetelmällä: ensimmäinen tarkistuspiste on tuotepäällikön monitori, jolla arvioidaan automaattitaiton laatua. Seuraava piste on palveluiden tarjoajan Adeona Digital Press -monitori, jossa voidaan arvioida tiketin sisältöä, aineiston painoasetuksia, leikkuumerkkejä yms. painoteknisiä asetuksia, jotka Adeona generoi. Viimeinen tarkistuspiste on logistiikka, jossa lopulliseen painotuotteeseen on liitetty toimitusosoitteet. Kaikesta testiaineistosta alkuvaiheessa ensimmäiseen tarkastuspisteeseen pysähtyi 22%, toiseen 20% ja viimeiseen 16%. Yhteensä materiaalin virheprosentti pilotin alkuvaiheessa oli 41%. Pilotin keskivaiheessa kaikki ohjelmistoversiot sekä julkaisija- että painajapäässä (Adeona Digital Press 1.0 ja Adeona Publisher 1.0 päivitettiin Adeona Digital Press 1.02 ja Adeona Publisher 1.02), jolloin kokonaisvirheprosentti kaikelle välitetylle aineistolle putosi 9%. Viimeisen ohjelmistoversiopäivityksen (Adeona Digital Press 1.1 ja Adeona Publisher 1.1) jälkeen kokonaisvirheprosentti oli enää keskimäärin 2% kaikesta virtaavasta aineistosta. Adeona huomattavasti keskimääräistä luotettavampi Sähköisen liiketoiminnan prosessien virheanalyysi erotettiin kokonaan aineistonvälityksestä vaikka nämä yhteen kuuluvatkin. Liiketoimintaprosessien laatua monitorointiin analyysissä yhdestä pisteestä rekisterin monitorikäyttöliittymillä, ja prosessiin liittyy neljä loogista tarkastuspistettä: 1. aineiston validointi ja sähköisen liiketoimintaprosessin aktivoituminen julkaisijalla, 2. tarjousten yhteenveto julkaisijalla, 3. tilausvahvistuksen vastaanotto painajalla ja 4. viimeinen statustieto ja prosessin onnistunut päättyminen julkaisijalla ja painajalla. Liiketoimintaprosessissa havaittiin seuraavat eri virhemahdollisuudet: A. Aineiston validoinnin epäonnistuminen (tarkastelupiste 1) B. Yhteyden muodostumisen epäonnistuminen rekisteripalveluun (tarkastelupiste 1) C. Yhteyden muodostumisen epäonnistuminen yksittäiseen palvelutarjoajaan (tarkastelupiste 1) D. Tarjouksen odotusajan täyttyminen ilman tarjousta (timeout) (tarkastelupiste 1) E. Tarjouksen vastineen puuttuminen (timeout) (tarkastelupiste 2) F. Tilausvahvistuksen puuttuminen (timeout) (tarkastelupiste 1) G. Aineiston puuttuminen tai tiedonsiirron katkeaminen (tarkastelupiste 2) H. Prosessin päättyminen (timeout) ennen viimeistä status-viestiä (tarkastelupiste 1) Adeona-pilottiverkon käyttäjäkokemukset korostivat käyttäjäystävällisyyttä ja luotettavuutta. Syntaktisia virheitä, kuten epäjohdonmukaisia tarjouksia, virheellisesti koottuja aineistoja, väärin laskettuja hintoja yms. ei pilotissa havaittu yhtäkään. Pilotointiajanjakson kuluessa eri virheiden suhteellinen osuus laski oleellisesti. Alkuvaiheessa 100% transaktioita A-tyypin virheitä oli 5%, B 2%, C 19%, D 3%, E 1%, F 1%, G 7% ja H 3% kun vastaavat luvut olivat pilotointiajanjakson loppuvaiheessa (mitattuna 20% viimeisistä transaktioista) A-tyypin virheitä oli 0%, B 1%, C 4%, D 0,3%, E 0%, F 0%, G 2% ja H 0%. Mittaustuloksien pohjalta Adeonaverkosto on keskimääräistä huomattavasti luotettavampi sähköisen liiketoiminnan sovellus. Adeona-konseptin käyttöönotto muutti oleellisesti pilottiverkostoon osallistuneiden asiakkaiden painamisen luonnetta. Aiemmat suuret painoserät putosivat keskimäärin 15 osaan alkuperäisestä painoksen keskiarvopainoerästä. Kokonaisvolyymi ei kuitenkaan laskenut sillä kynnys painamiseen laski merkittävästi. Tuotepäälliköt omaksuivat nopeasti vedos-käsitteen poistumisen, ja sen, että markkinointimateriaalin tuottamisen luonne muuttuu suurista ja harvoin tuotettavista eristä jatkuvaan materiaalivirtaan. Alkuperäinen Adeona Case Study tarkkoine mittaustuloksineen on tilattavissa Canter Oy:stä puh tai o Informaatiotukkuri 11

12 Järjestelmäintegraatio tukkukaupassa - pakettiohjelmisto vai räätälöity ratkaisu? Tukkukaupan tietojärjestelmien hankinta on tänä päivänä vaativa tehtävä, jossa on otettava huomioon lukuisia eri tekijöitä. Tyypillisesti edulliselta vaikuttavat räätälöidyt hankinnat ovat osoittautuneet yhteensopimattomaksi, epäluotettavaksi ja kalliiksi, kun taas standardoidut, toisien järjestelmien kanssa suoraan keskustelevat ratkaisut ovat jo käytössä testattuja, toimialansa hallitsevia ja helposti laajennettavissa olevia kustannustehokkaita tuotteita. Teksti: Sami Tähtinen, Teknologiajohtaja, FRENDS Technology Oy Tukkukauppa on periaatteessa - mutta kuten lähes kaikki liiketoiminta, vain periaatteessa - yksinkertaista. Ostetaan, tuotetaan lisäarvoa ja myydään. Tämän näennäisen yksinkertaisen toiminnan mahdollistamiseksi ja tehostamiseksi yritykset ovat rakentaneet tietojärjestelmiä, joiden avulla liiketoiminnan eri osa-alueet voidaan käsitellä tietoteknisin menetelmin. Tukkukaupan alalla mm. tilaus-, myynti- sekä laskutusprosesseihin samoin kuin asiakassuhteiden ja julkaisujen hallintaan löytyy tehokkaita tietoteknisiä apuvälineitä. Käytännössä kaikissa ympäristöissä on käytössä useampien kuin yhden toimittajan toimittamia tietojärjestelmiä. Tietotekniset ratkaisut ovat harvoin luonteeltaan stabiileja ja niiden päätehtävä on tukea ja tehostaa yrityksen liiketoimintaa, jolloin muutokset liiketoiminnassa vaikuttavat suoraan yrityksen tietoteknisten järjestelmien käyttötapoihin. Ohjelmistoihin kehitetään jatkuvasti uusia piirteitä, joiden avulla yritykset voivat entisestään tehostaa liiketoimintaansa. Tietotekniikalla kaksi rinnakkaista kehityssuuntaa Tukkukauppiaan IT-johto joutuukin tänä päivänä painimaan mm. seuraavanlaisten hankintapäätösten kanssa: toimittajayhteyksien sähköistäminen, tilausten automatisointi, varastonhallinnan optimointi yhteistyössä toimittajien kanssa, asiakkaiden tilausprosessien automatisointi, erityyppiset asiakasportaalit sekä järjestelmäintegraatio. Lisäksi erilaiset yritysjärjestelyt vaikuttavat suoraan myös tietojärjestelmiin - esimerkiksi fuusion tai yritysostojen yhteydessä yrityksessä voi olla useita päällekkäisiä tehtäviä hoitavia järjestelmiä, joiden yhteistoiminta tulee pystyä takaamaan. Tietotekniikan kehityksessä voidaan tänä päivänä nähdä kaksi rinnakkaista kehityssuuntaa. Toisaalta Mooren lain mukainen laskentakapasiteetin kehittyminen yhdistettynä yhä nopeutuviin tietoliikenneyhteyksiin, toisaalta yleinen pyrkimys entistä avoimempiin rajapintoihin ja tätä kautta järjestelmien väliseen yhteistoimintaan. Eräitä selkeimpiä esimerkkejä avoimista rajapinnoista ovat Web Services -standardien käytön yleistyminen sekä avoimeen lähdekoodiin perustuvat ratkaisut, Linux etunenässä. Järjestelmien yhteistoiminnankehittäminen on mielenkiintoinen kehityssuunta. Sen sijaan, että ohjelmistoyritykset pyrkisivät kehittämään kaiken kattavia ohjelmistopaketteja - jokasään toiminnanohjausjärjestelmiä - on ymmärretty, että kunkin ohjelmistotoimittajan tulee keskittyä ydinosaamiseensa. Asiakas valitsee kuhunkin tarpeeseensa, hänelle parhaiten sopivat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut, jolloin eri toimittajien ohjelmistojen tulee kyetä toimimaan osana suurempaa kokonaisuutta. Tämän yhteistoiminnan mahdollistamisessa avoimet, standardeja tukevat ohjelmistorajapinnat ovat tärkeä osa. Järjestelmäintegraatio usein laiminlyöty Informaation jakaminen eri ohjelmistojen välillä - järjestelmäintegraatio - on usein laiminlyöty osaalue yritysten tietojärjestelmiä kehitettäessä. Yritysten liiketoimintaprosessit - eräänä esimerkkinä tilaus-toimitusprosessi - on moniosainen toimintoketju, jonka toteuttamisessa on tyypillisesti mukana useita eri henkilöitä ja tietojärjestelmiä mahdollisesti useassa eri yrityksessä. Liiketoimintaprosessi vaatii informaation tehokasta siirtämistä toiminnossa mukana olevien osapuolten välillä - olivat osapuolet sitten henkilöitä tai ohjelmistoja. 12 Informaatiotukkuri

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Nova7 - moderni uutuus

Nova7 - moderni uutuus NRO 1/07 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Nova7 - moderni uutuus Visma Proceedo Toimialauutisia PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus Nova7... 4 Omalta osaltani yhdyn väitteeseen, ettei

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot