GEOSENTRIC OYJ Q OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOSENTRIC OYJ Q3 2010 OSAVUOSIKATSAUS 18.11.2010 KLO 8:30"

Transkriptio

1 GEOSENTRIC OYJ Q OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella 4. Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen 5. Katsaus taloudelliseen asemaan ja tulokseen 6. Riittävä maksuvalmius 7. Tulevaisuuden näkymät 8. Arvio liiketoiminnan merkittävistä riskeistä 9. Selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnasta 10. Investoinnit 11. Henkilöstö ja organisaatio 12. Ympäristöasiat 13. Rahoitus ja rakennejärjestelyt 14. Hallituksen valtuutus 15. Yhtiön osakkeet ja osakkeenomistajat 16. Yhtiöstä 17. Osavuosikatsaus, Q3 2010(tilintarkastamaton) 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta Yhteenveto konsernin taloudellista asemaa ja tulosta esittävistä avainluvuista (teuroa, ellei toisin ilmaistu): Kaudella 7-9/ / / / Liikevaihto Liikevoitto Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) Kauden lopussa Varat yhteensä Oma pääoma Velat yhteensä Liiketoimintakatsaus GeoSentric on paikannukseen perustuvien palveluiden sekä paikkaperusteisten sosiaalisten verkostojen ratkaisujen, tuotteiden ja teknologioiden kehittäjä ja tarjoaja. Se kehittää johtavaa geointegraatioalustaa mobiililaitteille, henkilökohtaisille navigointilaitteille, Internet-selaimille ja muille Internetpäätelaitteille, joka tarjoaa paikkaperusteisten palvelujen, yhteisöllisen verkostoitumisen sekä haku-, mobiili- ja Web teknologioiden konvergenssia hyödyntäen rakennettuja sovelluksia ja paketoituja ODM/OEM -ratkaisuja kuluttaja- ja yritysmarkkinoille. Sen aineettomia oikeuksia toimitetaan ohjelmistona ja palveluina tuotteissa, joihin kuuluvat GyPSii-tuotealusta ( GyPSii ) sekä käyttövalmiit integroidut GPS/GSM-laitteet navigointiin ja kohteen seurantaan ja teollisuudenalakohtaisesti räätälöitävissä olevat ohjelmistoratkaisut ( TWIG ). Lisäksi GeoSentric tarjoaa Internetpohjaisia paikannuspalveluja, joiden avulla käyttäjä voi paikantaa

2 muita GeoSentricin laitteita. GyPSii-alusta ja TWIG-tuotesarja täydentävät toisiaan ja mahdollistavat GeoSentricille sen kaikkien ohjelmistoihin ja palveluihin kohdistuvien aineettomien oikeuksien hyödyntämisen tehokkaalla tavalla sekä tuotteiden ja palveluiden toimittamisen kahdelle eri markkinalle, GyPSii-tarjonnan geososiaalisen verkostoitumisen/lbs-sektorille ja TWIG-tarjonnan LBS/B2B-sektorille. Vuonna 2010 GyPSii-alustan palveluiden ja sovellusten liiketoimintamalli on ollut ohjelmistoteknologian ja tuotteistettuja tavaramerkkejä koskevien aineettomien oikeuksien yhdistetty lisensiointi sekä mainostulojen kerääminen sovellusalustalla yhteistyössä mobiili- ja verkko-operaattorien kanssa. Tämän mukaisesti katsauskaudella 1-9/2010 konserni keskittyi turvaamaan sopimukset suurien jakelukumppanien kanssa saadakseen tuotteen integroiduksi näiden uusiin laitteisiin ja palveluihin ja laajentaakseen GyPSiitä tukevien laitteiden valikoimaa. Jakelukumppanien laajamittaiset markkinointi- ja lanseeraussuunnitelmat vuonna 2010 ovat tuottaneet merkittäviä käyttäjävolyymejä GyPSiille, minkä odotetaan vaikuttavan positiivisesti GyPSiistä saatavaan liikevaihtoon vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, vuoden 2011 aikana ja sen jälkeen. Konsernin liikevaihto kaudella 1-9/2010 oli 1438 teuroa, ja on alempi (-28,7%) verrattuna 2016 teuron liikevaihtoon kaudella 1-9/2009. Myynnin kokonaiskustannukset olivat kaudella 1-9/ teuroa, mikä vastaa 7,4% vähennystä verrattuna edellisen vuoden vertailukauden 1-9/2009 kustannuksiin 1722 teuroa. Katsauskauden liikevaihto muodostui lähes kokonaisuudessaan TWIG-tuotteiden ja - aineettomien oikeuksien myynnistä. Liikevaihdon lasku johtui vanhemman Discovery Pro tuotteen myynnin jatkuvasta vähenemisestä, mitä uudemman Protector tuotteen myynti ei riittänyt kattamaan. Katsauskauden 1-9/2010 bruttokate oli -156 teuroa (-10,8%) verrattuna edellisen vuoden vertailukauden 1-9/ teuron (14,6%) bruttokatteeseen. Tämä bruttokatteen lasku ja myytyjen tuotteiden kustannusten suhteellinen nousu heijastavat 455 teuron varaston alaskirjauksia toisella vuosineljänneksellä ja TWIG-tuotelinjan jatkunutta hintaeroosiota, jotka molemmat aiheutuvat siitä, että TWIG Discovery -tuotteet ovat saavuttamassa elinkaarensa pään. Liiketoiminnan kulut laskivat katsauskaudella 1-9/ teuroon edellisen vuoden vertailukauden 1-9/ teurosta, mikä vastaa 22,5 % laskua. Tämä johtui pääosin vähennyksistä henkilöstömäärässä sekä insinöörityön yhdistämisestä matalamman kustannustason maiden kanssa, esimerkiksi Kiinan, suhteessa vertailukauteen sekä vertailukauden asianajokustannuksista, jotka liittyivät tuolloin käynnissä olleeseen, mutta sittemmin sovintoon päättyneeseen oikeudenkäyntiin. Lisäksi GeoSolutions BV:n vuonna 2007 toteutetusta hankinnasta kirjatut aineettomat hyödykkeet/oikeudet, joista tehtiin poistot kolmen vuoden ajanjaksolla, tulivat täysin poistetuksi Q1/2010 loppuun mennessä. Tämä johti alhaisempiin 500 teuron poistoihin kaudella 1-9/2010 verrattuna 1500 teuron kuluun kaudella 1-9/2009. Q3/2010 liiketoiminnan kulut sisältävät kertaluonteisen kulun 509 teuroa, joka liittyy 24 työntekijän irtisanomiseen Suomessa seurauksena Suomen TWIG-toimintojen supistamisesta. Tulos ennen veroja katsauskaudella 1-9/2010 oli teuroa, verrattuna kauden 1-9/ teuroon. Katsauskauden 1-9/2010 tulos per osake oli -0,01 euroa osakkeelta.

3 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Olennaiset tapahtumat kaudella 7-9/2010 olivat seuraavat: Yhtiö ilmoitti aloittavansa YT-menettelyn suomalaisen työvoimansa kanssa sopeuttaakseen työvoiman määrän vastaamaan vähentyvää TWIG-tuotemyyntiä. Yhtiö ilmoitti neuvottelujen lopputuloksena irtisanovansa 24 ja lomauttavansa 11 työntekijää. Yhtiö on myös jatkanut liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamista ja vaadittuja kustannusvähennyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyn lisärahoituksen ehtojen täyttämiseksi. Kustannusvähennykset toteutettiin kaikilla liiketoiminnan osaalueilla henkilöstövähennyksinä sekä korkeamman kulutason alueiden insinöörityöresurssien yhdistämisellä kiinalaisten resurssien kanssa. Aiemmin tiedotetun mukaisesti Yhtiö turvasi lisärahoituksen johtavalta sijoittajaltaan 6000 teuron vakuudellisella vaihtovelkakirjalainalla, jonka laski liikkeeseen Yhtiön täysin omistama hollantilainen tytäryhtiö GeoSolutions Holdings N.V ( GHNV ). Lainan ensimmäinen erä 2500 teuroa nostettiin kesäkuussa 2010 ja toinen erä 2500 teuroa nostettiin Jäljellä oleva 1000 teuron määräinen erä oletetaan nostettavan viimeisen vuosineljänneksen aikana. Katsauskauden aikana hallitus on jatkanut vaihtoehtojen selvitystä konsernin mahdollisuuksista luopua mobiililaiteliiketoiminnastaan. Yhtiö tiedotti , että Dan Harple on eronnut tehtävästään CEO:na ja että hänen paikkansa ottaa Winston Guillory välittömin vaikutuksin, sekä lisäksi että Dan Harple jatkaa Yhtiön ja sen uuden CEO:n strategisena neuvonantajana. 4. Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen 23,750,000 uutta, syyskuussa annettua osaketta rekisteröitiinkaupparekisteriin lokakuussa, mikä kasvatti Yhtiön osakemäärän 921,676,354 osakkeeseen. Yhtiö tiedotti , että Dan Harple on eronnut tehtävästään hallituksen jäsenenä keskittyäkseen täysipäiväisesti ammatillisiin aktiviteetteihinsa Shamrock Ventures B.V.:ssä, ja että samaan aikaan GeoSentric-konsernin ja Shamrock Ventures B.V.:n välillä solmittu liikkeenjohtopalveluita koskeva sopimus on päättynyt. Kuten aiemmin on tiedotettu, Dan Harple osallistuu jatkossa Yhtiön toimintaan yhtenä sen merkittävistä osakkeenomistajista. 5. Katsaus taloudelliseen asemaan ja tulokseen Yhtiö on säilyttänyt katsauskaudella vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden. Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat avainluvut olivat seuraavat (teuroa, ellei toisin mainita): Kaudella 7-9/ / / / Liikevaihto

4 Liikevoitto Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) Katsauskauden päättyessä Varat yhteensä Oma pääoma Velat yhteensä Rahavarat Riittävä maksuvalmius Yhtiö on säilyttänyt riittävän maksuvalmiuden katsauskauden ajan. Pörssitiedotteessa julkistetusti yhtiö on allekirjoittanut ja solminut lopullisen rahoitussopimuksen johtavan sijoittajansa kanssa, mikä mahdollistaa Yhtiölle yhteensä enintään 6000 teuron lisärahoituksen saamisen, josta 5000 teuroa on jo vastaanotettu. Jäljellä olevat 1000 teuroa tullaan nostamaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Tästä huolimatta Yhtiön käyttöpääoma ei ole riittävä seuraavan kahdentoista (12) kuukauden ajaksi ilman ulkopuolisen lisärahoituksen nostamista. Yhtiö käy parhaillaan keskusteluja keskeisten sijoittajiensa, osakkeenomistajiensa ja mahdollisten uusien sijoittajien kanssa eri rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseksi. Yhtiö tarvitsee tätä jatkuvaa ulkopuolista tukea turvatakseen rahoituksensa, ja Yhtiö luottaa siihen, että riittävä lisärahoitus saadaan tyydyttävästi turvatuksi. Lisäksi Yhtiö tutkii uusia liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia, jotka voisivat tuoda lisäkassavirtaa seuraavan kahdentoista (12) kuukauden aikana. 7. Tulevaisuuden näkymät Markkinanäkymät Markkinoilla on yli 4 miljardia matkapuhelinyksikköä, ja joka vuosi toimitetaan yli miljardi uutta puhelinta lisää. Internet-yhteys, kamera, paikannusominaisuudet ja ulkopuolisten sovellusten tuki on tullut standardiksi useimmissa laitteissa. GyPSiin sovelluksia tuetaan seitsemällä merkittävimmällä mobiilialustalla, mikä mahdollistaa konsernin pääsyn paitsi nopeasti kasvaville älypuhelinmarkkinoille (joita johtavat iphone ja Android), myös peruspuhelinten markkinoille, jotka vuonna 2009 alan tutkimusten mukaan edustavat tänä päivänä merkittävää osuutta maailman matkapuhelimista. Mobiili-internetin laajamittaisella omaksumisella ja mahdollisuudella tuottaa reaaliaikaista paikannus/gps -informaatiota markkinat ovat luoneet uusia ansaintamahdollisuuksia liittyen paikkaperusteisen mobiilimainonnan, myyntiä edistävien tarjousten sekä kuponkien toimittamiseen kuluttajille. GyPSiin erityisosaaminen, teknologiat sekä kumppanuudet ovat luoneet sille edellytykset hyödyntää tätä markkinamahdollisuutta hyvin laajalla skaalalla. Liiketoiminnan kehityksen näkymät

5 Viimeksi kuluneen vuoden aikana konserni on edistynyt huomattavasti strategiassaan ja suuntautumisessaan kehittyville markkinoille. Hyödyntämällä edellisenä vuonna laitevalmistajien kanssa tehtyä pohjatyötä GyPSii on edennyt solmimaan kumppanuudet Kiinan kaikkien kolmen operaattorin (China Mobile, China Telecom ja China Unicom) kanssa osoittaen sitä kypsyvää arvoa, jota paikkaperusteiset mobiilisovellukset edustavat operaattoreille. Vuoden 2010 aikana konserni jatkoi läheistä yhteistyötä jokaisen operaattorin kanssa viimeistelläkseen julkistusaikatauluja, ajoittaakseen julkaisut operaattoreiden 3G-palveluiden, strategisten OEM-laitteiden sekä seuraavan sukupolven GyPSii-sovellusten julkistusten kanssa kohdemarkkinoilla. Vuoden 2010 aikana konserni on laajentanut OEM-suhteitaan LG:n ja Samsungin lisäksi uusiin laitevalmistuspartnereihin kuten Lenovo ja Huawei. Nämä uudet yhteistyösuhteet mahdollistavat GyPSiin tavoittaa yhä laajemmalti matkapuhelinkäyttäjäkuntaa maailmanlaajuisesti. Kiinan avainasiakkuuksien pohjalta GyPSii on laajentanut vuoden 2010 aikana liiketoiminnan kehitysponnisteluitaan Latinalaisessa Amerikassa saavuttaakseen muidenkin paikallisten operaattorien kanssa yhteisymmärryksen samanlaisen tarjonnan tuottamiseksi. Erittäin laajan mobiililaitekäyttäjämäärän takia Latinalainen Amerikka on ihanteellinen kehittyvä markkina GyPSiin laajentumiselle ja konserni kehittää stategiaa mahdolliselle laajentumiselle tälle alueelle vuonna Avoimen ohjelmointirajapinnan kehittämisellä konserni on edistänyt liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksiaan strategisten palveluntarjoajien kanssa tuodakseen GyPSiin muille kehittyneille markkinoille. Tällä lähestymistavalla GyPSiin on mahdollista vähentää riskiä ja kustannuksia, jotka liittyvät muihin kuin kohdemarkkinoihin kohdistuvaan liiketoiminnan kehittämiseen samalla, kun se tutkii uusia maantieteellisiä alueita, jotka voisivat osoittautua strategisiksi yhtiölle. Q3/2010 aikana GyPSii laajensi yhteistyötään Garminin kanssa sekä loi uuden yhteistyösuhteen SMG:n osaston Channel Young:n kanssa Kiinassa. Vuonna 2011 GyPSii laajentaa paikkaperusteisten palveluidensa ja - alustojensa valikoimaa keskittyäkseen tarjontaan pienille ja keskisuurille (PK) yrityksille. "GyPSii CRM Platform" -alusta tarjoaa PK-yrityksille työkalut myynninedistämiskannusteiden luomiseen, hallinnointiin ja toimittamiseen sen asiakaskunnalle paljon alhaisemmilla jakelukustannuksilla. Itsepalvelualusta antaa yrittäjille mahdollisuuden luoda räätälöityjä kuponkikampanjoita ja alennusohjelmia, jotka toimitetaan suoraan kuluttajien mobiililaitteisiin. Paikkaperusteista teknologiaansa hyödyntäen GyPSii CRM Platform voi auttaa yrityksiä saamaan kuluttajat uskollisiksi asiakkaiksi palkitsemalla näitä myyntipisteessä annetuilla alennuksilla ja palkkioilla. Lisäksi GyPSii CRM Platform kerää, analysoi ja tuottaa yksityiskohtaisia raportteja asiakkaiden vuorovaikutuksesta myyntipisteessä, mikä tarjoaa yrityksille uuden tasoisen ymmärryksen markkinointi- ja myynninedistämisen seurauksena tapahtuvasta kulutuskäyttäytymisestä, mitä heillä ei koskaan aikaisemmin ole ollut.

6 GyPSii CRM Platform tulee olemaan saatavilla PK-yritysten käyttöön kuukausittaisella maksulla, ja se on suunniteltu julkaistavaksi Q1/2011 alkupuolella. Yhteenvetona voidaan todeta, että konserni on havainnut mobiilioperaattoreiden ja OEM-kumppaneiden lisääntyvän kiinnostuksen tarjota paikkaperusteisia sovelluksia verkoissaan. GyPSii ja sen sovellus/alusta nähdään välineinä, joilla kehittyvillä markkinoilla toimivat yhtiöt voivat edistää datapakettien myyntiä ja parantaa merkittävien verkkoihin tehtyihin uudistuksiin liittyvien investointien tuottoa samalla, kun rakennetaan erilaisia mobiilin mainostamisen strategioita. Konserni odottaa tämän kehityksen jatkuvan vuonna 2011 ja GyPSiin kysynnän lisääntyvän. Uudet GyPSii tuotteet, jotka esitellään vuonna 2011, tuovat lisää asiakkaita ja luovat lisää liikevaihtoa konsernille. Kuten aiemmin on julkistettu, yhtiö odotti näkevänsä positiivista kehitystä GyPSiin tuottamassa liikevaihdossa vuoden 2009 viimeiseltä neljännekseltä alkaen. Jatketut rahoitusneuvottelut, sekä erityisesti vuoden 2009 osalta maailmanlaajuinen talouskriisi, ovat siirtäneet GyPSiin tuotto-odotuksia, mutta liikevaihtoa on kuitenkin alkanut syntyä kasvavalla tahdilla, ja yhtiö odottaa näkevänsä positiivisen kehityksen GyPSiin tuottamassa liikevaihdossa Q4/2010 ja vuoden 2011 aikana. Yhtiö tutkii myös uusia liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia, jotka voisivat tuottaa lisäkassavirtaa lyhyellä aikavälillä. TWIG-tuotteiden kysyntä on laskenut, sillä TWIG Discovery on saavuttamassa elinkaarensa pään, ja uudemman TWIG Protectorin saavuttama myynti on ollut matalampaa kuin odotettiin. TWIG Discovery Pro GSM/GPRS/GPS laite ja TWIG Protector laite on suunnattu turvallisuus- ja valvontamarkkinoille sekä TWIG Locator seurantalaite varallisuuden ja ajoneuvojen seurantamarkkinoille. Yllä mainittujen syiden vuoksi yhtiö tutkii nyt vaihtoehtoja luopua mobiililaiteliiketoiminnastaan. 8. Arvio liiketoiminnan merkittävistä riskeistä Maailmanlaajuisella talouskriisillä ja tämänhetkisellä maailmanlaajuisella taantumalla on ollut ja saattaa jatkossakin olla negatiivinen vaikutus myös konsernin liiketoimintaan. Konsernin jakelijamalli on ensisijaisesti yhteistyökumppanivetoinen ja mahdollisilla viivästyksillä yhteistyökumppaneiden uusien tuotteiden lanseerauksissa markkinoille saattaa olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoiminnan kehittymiseen hidastaen konsernin palvelujen jakelua ja käyttäjämäärän kasvua. Liiketoimintasuunnitelman toimeenpanemisen ja toteuttamisen onnistumisesta ei ole varmuutta. Konserni on liiketoimintastrategian mukaisesti pyrkimässä myös uusille liiketoiminta-alueille, joiden kilpailutilanne on sille uusi, tai jotka voivat olla vasta kehityksen alkuvaiheissa. Mikäli konserni ei kykene menestyksellisesti vastaamaan tähän kehitykseen, se voi merkittävästi heikentää konsernin liiketoiminnan tulosta. Liiketoimintamallin toimivuuden keskeinen seikka on palvelujen käyttäjien määrän riittävä ja riittävän nopea kasvu sekä mobiilin, käyttäjien luoman sisällön ja paikkaperusteisen mainonnan nopea omaksuminen, mistä konsernilla ei ole varmuutta. Monet suuret brändit ja mainostajat leikkaavat markkinointibudjettejaan, ja tämän

7 negatiivinen vaikutus mobiilin ja paikkaperusteisen mainonnan omaksumiseen voi jatkua vuonna 2010 ja tämän jälkeen. Yhtiöllä on lisäksi rajoitettu riski TWIG-tuotteiden tuotevaraston vuoksi. Jos yhtiö ei pysty riittävästi suojaamaan teollisoikeuksiaan ja muuta aineetonta omaisuuttaan, yhtiön kilpailuasema saattaa kärsiä. On myös mahdollista, että muut tahot nostavat yhtiötä vastaan kanteita väitettyjen teollis- ja aineettomien oikeuksien loukkausten perusteella, ja jos kanteet menestyvät, yhtiö saattaa joutua maksamaan merkittäviä korvauksia. Vuoden 1997 jälkeen yhtiö ei ole jakanut osinkoja. Tulevaisuudessa mahdollista voitonjakoa tulevat rajoittamaan pääomalainojen lyhennykset. Lainojen kokonaismäärä oli yhteensä nimellisarvoltaan noin teuroa. Tulevaan voitonjakoon liittyy myös epävarmuus siitä, pystyykö yhtiö kerryttämään jakokelpoista pääomaa. Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan yhtiön taseessa ei ollut jakokelpoista pääomaa. Konsernin liiketoimintasuunnitelma on laadittu olettaen, että konsernin tulos ja kassavirta tulevat paranemaan olennaisesti. Konsernin rahoitussuunnitelmassa oletetaan, että ulkopuolinen lisärahoitus, josta ei ole vielä sovittu, saadaan. Mikäli tulos ja kassavirta poikkeavat olennaisesti asetetuista tavoitteista, uusi rahoitus myöhästyy tai rahoituksen määrä osoittautuu riittämättömäksi konsernin pääomatarpeiden täyttämiseen, tämä saattaa pakottaa yhtiön ryhtymään huomattaviin kustannusleikkauksiin, mikä voisi myös vaikuttaa merkittävästi yhtiön nykyisen liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen lyhyellä aikavälillä sekä aiheuttaa riskin maksukyvyttömyydestä. Yhtiön liiketoimintaan, kilpailuun ja toimialaan liittyy huomattavia taloudellisia riskejä, ja yhtiön sijoittajat saattavat menettää kaiken tai osan yhtiöön sijoittamastaan pääomasta. GeoHolding B.V., Horizon Groupin johtama sijoittajaryhmä sekä Schroders & Co Limited omaavat kukin erikseen vaikutusvaltaa GeoSentricissä. Yhtiö luottaa siihen, että julkisia osakeyhtiöitä sitova sääntely ja tiedotusvelvollisuudet sekä Corporate Governance - ohjeiden noudattaminen yhdessä osaavan ja hyvämaineisen tilintarkastusyhteisön suorittaman jatkuvan ulkopuolisen tilintarkastuksen kanssa ovat riittäviä estämään vaikutusvallan väärinkäytökset. 9. Selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnasta Konsernin tuotekehitystoiminnan volyymi jatkui merkittävänä johtuen meneillään olevista T&K-ohjelmista, joiden avulla konsernin on tarkoitus laajentaa liiketoimintaansa merkittävästi lähivuosien aikana. Aktivointeja ei tehty. Yhtiö vei tuotantoon seuraavan sukupolven palvelinarkkitehtuurin ja infrastruktuurin, joka otettiin heti käyttöön yhtiön Kiinan ja Yhdysvaltojen tietokeskuksissa. Tämä seuraavan sukupolven järjestelmä lisää merkittäviä ominaisuuksia toiminnallisuuden ja haluttavien ominaisuuksien näkökulmasta, ja antaa yhtiölle erinomaista kilpailukykyä.

8 Yhtiöllä on T&K-yksiköt Salossa (Suomi), Amsterdamissa (Alankomaat), Windsorissa (Iso-Britannia), Windsorissa (Iso-Britannia), Warwickissa Rhode Islandilla (Yhdysvallat) sekä Shanghaissa (Kiina). Lisäksi GyPSiin palvelinjärjestelmiä ylläpidetään tällä hetkellä Yhdysvalloissa ja Kiinassa, uusien päivitysten ja palvelinten sijaintien ollessa suunnitteilla tulevaisuudessa. 10. Investoinnit Bruttoinvestoinnit katsauskaudella 1-9/2010 olivat 30 teuroa. Koko vuonna 2009 bruttoinvestoinnit olivat 208 teuroa. 11. Henkilöstö ja organisaatio Konsernin palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli katsauskaudella 1-9/2010 keskimäärin 125 henkilöä, joista enimmillään 32 henkilöä koskivat vuorolomautukset. Syksyllä 2007 päätetty, toistaiseksi voimassa oleva vuorolomautusohjelma jatkuu myös vuonna Ympäristöasiat Yhtiö maksaa tuotteistaan lakisääteisen kierrätysmaksun ja on järjestänyt poistettavan ja hävitettävän materiaalin kierrätyksen Jalopinta Ky:n kanssa tehdyllä sopimuksella. Kaiken kaikkiaan konsernin toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. 13. Rahoitus ja rakennejärjestelyt Rahoituskierros 2009: Alun perin päättyväksi tarkoitettua merkintäaikaa yhtiön hollantilaisen tytäryhtiön GeoSolutions Holdings N.V:n ( GHNV ) kautta nostettavalle, enintään teuron määräiselle lisärahoitukselle jatkettiin maaliskuussa 2010 vuoden 2010 loppuun saakka. Konserni vastaanotti ja nosti 7500 teuron sijoitussitoumuksen vuoden 2009 aikana. Vuoden 2009 lainan ehtoja muutettiin myöhemmin pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa alla kuvatusti. Lainasta annetut velkakirjat ovat täysin siirrettävissä ja oikeuttavat merkitsemään GHNV:n osakkeita. Sijoittajat voivat myös harkintansa mukaan päättää vaihtaa velkakirjansa GeoSentricin osakkeiksi. Laina-aika on viisi vuotta. Ehtona sijoitukselle yhtiö on päättänyt maksaa normaalikäytäntöjen mukaisen 6 % järjestelypalkkion Raymond Kalleylle, joka avusti rahoituksen saamisessa. Palkkio maksetaan puoliksi rahana ja puoliksi osakkeina. Lainan vuotuinen korko on 5%, ja sen maksua lykätään sovitusti velkakirjojen lunastukseen tai vaihtamiseen saakka. Rahoituksen yksityiskohtaiset ehdot on julkistettu ja löytyvät julkistetusta kutsusta varsinaiseen yhtiökokoukseen. Rahoituskierros 2010: Uuden lainan 2010 ehdot ovat samat kuin lainalla 2009 lukuun ottamatta lainan korkoa, joka on 12% vuodessa. Lainan enimmäismäärä on 6000 teuroa, josta 2500 teuroa nostettiin , ja seuraavat 2500 teuroa nostettiin Loppuosa 1000 teuroa tullaan nostamaan Q4/2010 aikana. Ehtona sijoitukselle yhtiö on päättänyt maksaa normaalikäytäntöjen mukaisen 5 % järjestelypalkkion Raymond

9 Kalleylle, joka avusti rahoituksen saamisessa. Palkkio suoritettiin syyskuussa 2010, kun hallitus antoi maksutta yhteensä yhtiön uutta osaketta Raymond Kalleylle. Hallitus ja varsinainen yhtiökokous hyväksyivät 6000 teuron lisärahoituksen ehdot, joka toteutetaan laskemalla liikkeeseen yhtiön täysin omistaman hollantilaisen tytäryhtiön GeoSolutions Holdings N.V.:n etuoikeutettuja vaihtovelkakirjoja. Samalla yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen erityistä merkintäoikeutta lainojen myöntäjille, jotka oikeuttavat nämä vaihtoehtoisesti merkitsemään yhtiön osakkeita, ja hyväksyi tiettyjä muutoksia yhtiön vaihtovelkakirjalainan 2008-B ehtoihin. 14. Hallituksen valtuutus Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään eurolla ja laskemaan liikkeeseen enintään uutta osaketta, optio-oikeutta tai erityistä oikeutta. Valtuutus on voimassa kahden (2) vuoden ajan varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä. Samalla kaikki muut valtuutukset peruttiin. Katsauskauden lopussa hallituksen valtuutuksen jäljelle jäävä summa oli ,00 euroa ja osaketta, joka vastaa % tällä hetkellä rekisteröityjen osakkeiden määrästä ja enintään 27,75 % osakkeista kaikkien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien jälkeen, ja aiheuttaa siten vastaavan suoran laimennusvaikutuksen olemassa oleviin osakeomistuksiin. 15. Yhtiön osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX: GEO1V) ja rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, osoite PL 1100, FIN-0010, Helsinki, Suomi. Osakkeiden ISIN-koodi on FI Yhtiön osakkeet ovat olleet tarkkailulistalla 11. helmikuuta 2003 lähtien. Yhtiö ja sen tytäryhtiöt eivät omista tai pidä hallussaan yhtiön omia osakkeita. Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden päättyessä ,85 euroa, joka muodostuu rekisteröidystä osakkeesta. 16. Yhtiöstä GeoSentric on paikannukseen perustuvien teknologioiden kehittäjä, joka toimittaa tuotteita ja palveluita markkinoiden johtavalla mobiilin digitaalisen elämäntavan sovelluksella ja geomobiilin sosiaalisen verkostoitumisen sovellusalustalla yhdistäen ihmisiä, paikkoja ja yhteisöjä halki verkostojen ja laitteiden. GyPSii tarjoaa geo-paikannusominaisuudella varustettua sosiaalisen verkostoitumisen sovellusalustaa ja palveluita mobiili- ja Internet-päätelaitteille, sekä haku-, mobiili- ja Web 2.0- teknologioiden konvergenssia hyödyntäen rakennettuja sovelluksia ja paketoituja ODM/OEMratkaisuja. Lisätietoa osoitteessa tai GeoSentric. Kaikki oikeudet pidätetään.

10 Salossa, Suomessa ja Amsterdamissa, Alankomaissa sijaitseva GeoSentric toimii myös Pohjois-Amerikan sekä APAC-alueen toimistojensa kautta. GeoSentric on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki: GEO1V). Yhtiö on ollut tarkkailulistalla helmikuusta 2003 lähtien. GEOSENTRIC OYJ Lisätietoja: Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

11 GEOSENTRIC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3Q/2010 (tilintarkastamaton) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1000 EUR Liitetieto 3Q/ Q/2010 3Q/ Q/ Liikevaihto Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Liiketoiminnan muut tuotot Hallinnon kulut Tuotekehityksen kulut Myynnin ja markkinoinnin kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Muuntoerot Tilikauden laaja tulos Tulos/osake, euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos ,00-0,01-0,00-0,01-0,02 Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta ei ole laskettu, koska laimennusvaikutus parantaisi tunnuslukua.

12 KONSERNITASE 1000 EUR Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Ennakkomaksut Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 EUR 1-3Q/ Q/ Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Maksetut korot Saadut korot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Osakeanneista saadut maksut Osakeantien transaktiomenot Lainojen transaktiomenot Lainojen nostot, oman pääoman osuus Lainojen nostot, vieraan pääoman osuus Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Osakepääoma (1000 eur) Muuntoerot (1000 eur) Ylikurssirahasto (1000 eur) Sijoitetun vapaan po:n rahasto (1000 eur) Kertyneet voittovarat (1000 eur) Yhteensä (1000 eur) Oma pääoma Suoran omaan pääomaan kirjatut erät Tilikauden tulos Laaja tulos Osakeantien kulut Osakeoptiot avainhenkilöille ja yhteistyökumppaneille Veloista erotetut oman pääoman komponentit Oma pääoma Oma pääoma

14 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät Tilikauden tulos Laaja tulos Osakeantien kulut Osakeoptiot avainhenkilöille ja yhteistyökumppaneille Veloista erotetut oman pääoman komponentit Oma pääoma TUNNUSLUVUT 3Q/ Q/2010 3Q/ Q/ Liikevaihto, 1000 EUR Liiketulos, 1000 EUR Tulos ennen veroja, EUR Bruttoinvestoinnit, EUR Henkilöstö keskimäärin Tulos/osake, EUR -0,00-0,01-0,00-0,01-0,02 Oma pääoma/osake, -0,01-0,01-0,00-0,00-0,00 EUR Osakkeiden painotettu keskiarvo kauden aikana 1000 kpl Osakkeiden lukumäärä kauden lopulla 1000 kpl YRITYKSEN PERUSTIEDOT GeoSentric on paikannukseen perustuvien palveluiden (LBS) ja sosiaalisten verkostojen ratkaisujen, tuotteiden ja teknologioiden kehittäjä ja valmistaja. Yhtiö kehittää johtavaa geointegraatioalustaa mobiililaitteille, henkilökohtaisille navigointilaitteille, Internet-selaimille ja muille Internet-päätelaitteille tarjoten paikkaperusteisten palvelujen, sosiaalisen verkostoitumisen sekä haku-, mobiili- ja Web 2.0-teknologioiden konvergenssia hyödyntäen rakennettuja sovelluksia ja paketoituja ODM/OEM-ratkaisuja kuluttaja- ja yritysmarkkinoille. Yhtiön aineettomia oikeuksia toimitetaan ohjelmistona ja palveluina tuotteissa, joihin kuuluu GyPSii-tuotealusta ("GyPSii") sekä käyttövalmiit integroidut GPS/GSM-laitteet navigointiin ja kohteen seurantaan ja teollisuudenalakohtaisesti räätälöitävissä olevat ohjelmistoratkaisut ("TWIG"). Yhtiöllä on syvällistä osaamista ja teknologiaan liittyviä aineettomia oikeuksia koskien käyttäjien luoman sisällön hallintaa, paikkaperusteisia palveluita, avointa sosiaalista verkostoitumista, mainonnan kohdistamista ja integrointia sekä sosiaalisia mediamarkkinoita että matkapuhelinten, Internetin, henkilökohtaisten navigointi- ja Internet-päätelaitteiden käyttäjiä varten. GeoSentricin päätoimipaikat ovat Salossa (Suomi) ja Amsterdamissa (Alankomaat), ja sillä on lisäksi toimistot Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Itä-Aasiassa. GeoSentric on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX: GEO1V). Konsernin emoyhtiö on GeoSentric Oyj (ent. Benefon Oyj). Yhtiön rekisteröity kotipaikka on Salo, Suomi, ja toimipaikan käyntiosoite on Meriniitynkatu 11, Salo ja postiosoite PL 84, Salo. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta tai emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta Meriniitynkatu 11, Salo.

GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30

GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30 1 GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q2 2013 OSAVUOSIKATSAUS 30.8.2013 klo 15:00

GEOSENTRIC OYJ Q2 2013 OSAVUOSIKATSAUS 30.8.2013 klo 15:00 1 GEOSENTRIC OYJ Q2 2013 OSAVUOSIKATSAUS 30.8.2013 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2013 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT - Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset - GeoSolutions-akvisiitio - Daniel Harple hallituksen puheenjohtajaksi - Sijoittajaneuvottelut

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2007 klo 9:00

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2007 klo 9:00 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2007 klo 9:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2007 PÄÄKOHDAT - Listalleottoesite julkaistiin heinäkuussa - Yhtiölle 9,575 Meuron suuruinen rahoituspaketti - Syyskuun ylimääräisen

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT - Peter Bamford, entinen Vodafonen toimitusjohtaja, valittu hallituksen puheenjohtajaksi - Simon Wilkinson ja Dan Harple

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 YHTEENVETO - :n ( Valoe ) rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta puhtaaseen energiaan, erityisesti aurinkosähköön keskittyneeksi

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa.

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa. Vuosikertomus 2011 Tietoja osakkeenomistajille TALOUDELLISET JULKAISUT Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2012 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 26.4.2012

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma Tilinpäätös 2010 Sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 3 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM SISÄLTÖ THERE IS OPPORTUNITY IN THE AIR. F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo 25 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipalveluitamme

Lisätiedot

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Vuosi 2013 Year 2 UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Biotien velkavastuu Tekesille pienentyi 2,8 miljoonaa euroa. 2013 lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2008

Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2008 Nokia vuonna 2008 Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2008 Tunnuslukuja... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2008 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 8 Konsernitase, IFRS...

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot