historia ja toimintatapa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "historia ja toimintatapa 1990-2003"

Transkriptio

1 historia ja toimintatapa Melba-Group Oy Heikkiläntie 2 A, Helsinki puh. (09) , faksi (09)

2 1. Alkusanat s Melba-Group Oy:n osaaminen s ClientCare - kaupallisten yritysten ohjelmistot s Asiakkuusohjelmat s Laadunhallintaohjelmat s Web-ohjelmat s PersonCare - terveydenhoitoalan ohjelmistot s Kliiniset ohjelmat s Tekniset täydentävät toiminnot s Tietojärjestelmien integrointi s Toimitusprojektien menettelyt s Projektisuunnitelman vaiheistus s Piirros Melba-Group Oy:n toimitusprojektien läpivienti s 14 Melba-Group Oy Sivu 1/13

3 1 Alkusanat Esittelemme tässä toimintaamme tietojärjestelmätoimittajana käsittelemällä toimintaperiaatteitamme ja asiakkaillemme toimittamiamme ohjelmistokokonaisuuksia. Uskomme näyttävämme, että omaamme merkittävää osaamista ja kokemusta ohjelmistotoimittajana oli sitten kyse asiakastyöskentely-, web-, kliinisistä ohjelmista tai tietojärjestelmien integraatioprojekteista. Melba-Group Oy on toiminut vuodesta Toimintamme aikana olemme toteuttaneet suuren määrän ohjelmistoprojekteja asiakaskohtaisen tarpeeseen. Tämä ei suinkaan ole sattuma, koska eräs yrityksen perustamishetkellä havaittu kasvava tarve oli juuri erikoistarpeisiin soveltuvat ohjelmistot. Tästä syystä kaikki yrityksen kehittämiseksi tehdyt panostukset tähtäävät ohjelmistojen toteuttamiseen mitä erilaisimpiin toimintaympäristöihin. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla sitä, että henkilöstön, työvälineiden ja sisäisten rutiinien valinnassa on merkittävästi painotettu joustavuutta, monipuolisuutta ja tehokkuutta. Näin voidaan hallita ja taata projektien hallittu läpimenoaika ja tuotannon laatu. Pitkä kokemus eri projektien toteuttamisessa on luonnollisesti kumuloinut merkittävän kokemuksen ja tietotaidon, jolla voimme toteuttaa yhä vaativampia ohjelmistokokonaisuuksia. Teknologisesti Melba-Group Oy on aina toimittanut tietokantojen ympärillä toimivia kokonaisuuksia. Graafiset käyttöliittymät sekä monikäyttö eri verkoissa ovat myös olleet ominaisuuksia jo ensimmäisessä toimitetuissa ohjelmistossa. Näin ollen kulloinkin käytössä olevat menetelmät ja työvälineet on tarkasti määritelty ja ne ovat jatkuvan sisäisen kriittisen tarkastelun kohteena. Teknisten työvälineiden tulee olla moderneja ja edistyksellisiä kuitenkin siten että ne ensisijaisesti tukevat aiemmin esitettyjä yrityksen pääperiaatteita tuotannon läpiviennin ja laadun suhteen. Melba-Group Oy Sivu 2/13

4 2. Melba-Group Oy:n ja projekteihin osallistuvan henkilöstön osaaminen Melba-Group Oy on vuodesta 1990 toimittanut yli 150 asiakkaalle moneen erilaiseen tarpeeseen tietokantaohjelmia. Käyttäjäorganisaatioiden tarpeen sekä toimialan mukaan voidaan ohjelmat jakaa kahteen pääryhmään: ClientCare sekä PersonCare. ClientCare -ohjelmistoja käytetään pääasiallisesti kaupallisissa yrityksissä. Ohjelmistoja käytetään asiakkuuden hallintaan, toiminnanohjaukseen sekä laadunvarmistamiseen. PersonCare -ohjelmistot ovat käytössä lääkärivastaanotoilla sekä sairaaloiden erikoisosastoilla potilaiden tietojen sekä hoitoon liittyvien tietojen taltioimiseksi sekä raportoimiseksi. Melba-Group Oy:n henkilökunta on varsin kokenut asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa samalla kun he ovat merkittävästi olleet mukana kehittämässä Melba-Group Oy:n sisäisiä toimintoja. 2.1 ClientCare - kaupallisten yritysten ohjelmistot Asiakkuustyöskentely (CRM) ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus Vuoden 2002 aikana on toteutettu uusi versio ClientCare Net asiakkuustyöskentelyohjelmistosta joka näin täydentää jo pitempään toimituksessa ollutta nyttemmin ClientCare Classic nimeä kantavaa ohjelmistoversiota. Uusi ClientCare-Net on monipuolinen rakenteeltaan modulaarinen ja käyttäjien tarpeisiin räätälöitävissä. Ohjelmisto voidaan toimittaa käyttäjäyrityksen osoittamaan palvelimeen tai ylläpitää Melba-Group Oy:n palvelimissa. Alla esitetyissä vanhemmissa ohjelmistototeutuksissa on käytetty FileMaker Pro ja uudemmissa PHP/MySQL. Käyttöympäristö on Client/Server sekä Intra- Extra- ja Internet. ClientCare tuoteperheen osia ovat mm: - yritys- ja henkilötietojen hallinta - viestintätyökalu sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön (tulostus, , sms ja wap) - kampanjatuotanto ja -hallinta - asiakasprosessi (asiakkuus) sekä projektihallinta ja muista tehdä -toiminnot - tarjouslaskenta - tuotehallinta ja tilausten käsittely Melba-Group Oy Sivu 3/13

5 Asiakkaita, joille on toteutettu CRM -sovelluksia: Dun&Bradstreet NRJ Finland Man Roland Brandex Oy Fuga Oy Savo Oy Hanasaaren kulttuurikeskus Teva Oy (nykyään IF teollisuusvakuutus) People Management Oy Sitra Melba-Group Oy Sivu 4/13

6 2.1.2 Laatujärjestelmäohjelmat: QualiPro. Lasten ja nuorten sairaalan teho-osaston sydänpotilaiden laadunvarmistamisohjelmisto. Ohjelmisto mahdollistaa teho-osaston tietojärjestelmän sekä Melba-Group Oy:n toteuttaman ProCardion tietojen hallinnoinnin sekä tarkastamisen web-käyttöliittymällä. Orion Fermion. Tuotantoreseptien dokumentointijärjestelmä. Tuotantoreseptien tuottamiseksi laadittiin järjestelmä jolla n. 30 henkilöä voi Orionin eri toimipisteissä (4 kpl) kirjata tai muuttaa tuotannossa olevien eri tuotteiden tuotantoreseptejä. Näiden laatimisen helpottamiseksi on kehitetty erilaisia työkaluja. Tuloksena saadaan jopa useiden kymmenien sivujen laajuinen tuloste. Mercuri International. Yhtiö voitti 1998 Suomen valtion laatupalkinnon. Tämän jälkeen toteutettiin jo ennestäänkin melko laajan Intra- ja Internetsovelluksen yhteyteen sähköinen laatukäsikirja. Näin voitiin luopua Laatumapeista sekä mm. näiden jakeluun liittyvistä pulmallisista toiminnoista. Vopak Oy (maailman suurimman logistiikkayrityksen Suomen tytäryhtiö). ISO laatukäsikirja, auditointi, laatumittarit ja päiväkirjat. Vopak Oy kuljettaa ja lastaa satamissa kemikaaleja laivoihin edelleen kuljettamista (transitoa) varten. ProLaatu -tietojärjestelmä on ollut aktiivisessa käytössä vuodesta 1995 lähtien 3 satamassa ja pääkonttorissa. Melba-Group Oy Sivu 5/13

7 2.1.3 Web-ohjelmistojen toteutuksia Vanhimmat sovellukset on toteutettu FileMaker Pro:lla mutta vuoden 2000 jälkeen on käytetty PHP/MySQL. Kaikkien alla esiteltävien ohjelmistojen tietosisältöä ylläpitää käyttäjäorganisaatio itse. Ohjelmistot sijaitsevat palvelimissa seuraavasti: Vantaan kaupungin AV-keskuksella on oma palvelin, Mercuri Internationalilla on Patja -sopimus Fujitsun kanssa ja muita ylläpidetään Melba-Group Oy:n palvelimissa Lauttasaaressa. Melba-Group Oy on jo vuodesta 1998 toimittanut tietokantapohjaisia ohjelmaratkaisuja web-käyttöliittymällä: on Pohjoismaiden laajin klassisen musiikin web -myymälä. Ohjelmisto toteutettiin vuonna 1998 kahdessa vaiheessa siten että ensin toteutettiin levynimikkeiden ja esittäjien tietojen syöttäminen mm. viivakoodilukijalla. Seuraavaksi toteutettiin varsinainen myymäläratkaisu joka mahdollistaa postitilaukset sekä myös tilaukset myymälään myöhempää noutoa varten. ylläpidetään Melba-Group Oy:n ASP -palvelimissa. Vantaan kaupungin AV-keskukselle toteutettiin vuonna 1999 AV-keskuksen materiaalin sekä laitteiston varaamisen sekä lainaamisen järjestelmä Vantaan kaupungin sisäiseen verkkoon. AV-keskus hoitaa kaikki lainatoimintansa samalla ohjelmistolla. Mercuri International Oy:lle on toteutettu laaja sisäisen opetusohjelmistojen hallinnoinnin ja tiedonjakelun mahdollistava Intra- sekä Internet ohjelmisto. Tämän lisäksi on toteutettu ISO laatujärjestelmän laatumappikäytäntöä sekä jakelua korvaava tietokantapohjainen Intranet - ohjelmisto. ClientCare Intra on laaja CRM -ohjelmisto joka mahdollistaa myös käyttäjäorganisaatioiden erityistarpeita varten lisättäviä ominaisuuksia. Päätoiminnot ovat yritys-, henkilö-, prosessi- ja projektitietojen hallinnointi. Näihin liittyy kiinteästi kirjeiden, muistiinpanojen, erilaisten lomakkeiden tai viestien kirjaaminen. Edellä kuvattu kirjattu tieto voidaan halutessa tulostaa tai lähettää esim. sähköposti- tai sms-viesteinä. Melba-Group Oy Sivu 6/13

8 esittelee sisustamiseen liittyviä tuotteita tekstein sekä kuvin. SAVO Design & Technic Oy on kalusteteollisuuden heloihin ja varusteisiin erikoistunut maahantuontija tukkuliike. Melba-Group Oy on toteuttanut dynaamiset www-sivut ja Net Site Story staattiset sivut ja graafisen ulkonäön. Sivuilla esitellään SAVO Design & Technic Oy:n toimintaa, organisaatiota, tuotteita ja uutisia. SAVO Design & Technic Oy:n henkilökunta päivittää itse dynaamisten sivujen teksti- ja kuvasisällön Internetin läpi. Palvelun teknologia-alustana käytetään PHP-scriptikieltä ja MySql -tietokantoja. Tietokannat sijaitsevat Melba-Group Oy:n palvelimella. -sivuilla esitellään Hanasaaren Kulttuurikeskuksen toimintaa, organisaatiota, tapahtumia ja palveluita. Hanasaaren Kulttuurikeskuksen henkilökunta päivittää itse dynaamisten sivujen sisällön Internetin läpi. Php:llä toteutetut tietokannat sijaitsevat Melba-Group Oy:n palvelimella. Sivut on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Melba-Group Oy Sivu 7/13

9 2.2 PersonCare - terveydenhoitoalan ohjelmistot Kliinisten ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus Alla esitetyt ohjelmistot on toteutettu vuosina Ohjelmistojen ylläpidosta on voimassaolevat ylläpitosopimukset. ProHammas Kuvaus: Hammaslääkärivastaanoton potilastietojen, sairauskertomuksen, vakuutus- ja laskutustietojen hallinnointiohjelmisto. Koko: Syötetystä tietomäärästä riippuen Mb Funktio: Hammaslääkärivastaanoton kokonaistiedonhallinta Käyttöpaikka: Yksityishammaslääkärivastaanotot Suomessa (vastaanottoja 60 kpl, lääkäreitä >200 kpl) Käyttötapa: Vastaanoton sisäisestä rutiinista riippuen joko potilastyöskentelyn yhteydessä tai vastaanotossa ProEndo Yhteyshenkilö: Leo Dunkel Kuvaus: Endokrinologiapotilaiden tausta- ja hoitotietojen perusteella lasketaan mm. potilaiden ennustekasvupituus eri taulukoiden avulla. Koko: Syötetystä tietomäärästä riippuen Mb Funktio: Tarjota tarvittavat tiedot potilaasta lääkärille havainnollisella tavalla hoitotoimenpiteiden valinnan tueksi Käyttöpaikka: Lasten ja nuorten sairaala Käyttötapa: Potilaiden tietojen hallinta, heidän tilanteensa seuranta ja mahdollisten toimenpiteiden dokumentointi ProHemofilia Yhteyshenkilö: Jaana Vettenranta Kuvaus: Suomen hemofilialapsipotilaiden tietojen tallennus- ja raportointiohjelmisto Koko: Syötetystä tietomäärästä riippuen Mb Funktio: Tarjota lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle potilaasta tarvittavat tiedot havainnollisella tavalla hoitotoimenpiteiden valinnan tueksi Käyttöpaikka: Lasten ja nuorten sairaala Käyttötapa: Suomalaisten hemofilialapsipotilaiden tietojen tallennus, muokkaus ja raportointi hoitotoimenpiteitä ja johtopäätöksiä varten. Melba-Group Oy Sivu 8/13

10 ProLaps Yhteyshenkilö: Jaana Vettenranta Kuvaus: Osasto 10:n leukemia- ja kasvainpotilaiden tietojen ylläpito- ja raportointiohjelmisto Koko: Syötetystä tietomäärästä riippuen Mb Funktio: Tarjota lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle potilaasta tarvittavat tiedot havainnollisella tavalla hoitotoimenpiteiden valinnan tueksi Käyttöpaikka: Lasten ja nuorten sairaala Käyttötapa: Lapsipotilaiden tietojen tallennus, muokkaus ja raportointi hoitotoimenpiteitä ja johtopäätöksiä varten ProCardio Yhteyshenkilö: Heikki Sairanen Kuvaus: Suomessa vuodesta 1952 asti tehtyjen lasten sydänleikkausten tietojen tallennus- ja raportointiohjelmisto. Koko: Syötetystä tietomäärästä riippuen Mb Funktio: Tarjota potilaasta tarvittavat tiedot lääkärille havainnollisella tavalla seurantaa ja raportointia varteni Käyttöpaikka: Lasten ja nuorten sairaala Käyttötapa: Tallentaa kaikkien lasten sydänleikkausten tiedot datan muokkaamista, raportointia ja johtopäätösten tekoa varten. Melba-Group Oy Sivu 9/13

11 2.3 Tekniset täydentävät toiminnot Tietojärjestelmien integrointi Lähes kaikissa ohjelmistoprojekteissa tehdään toisiin järjestelmiin integrointia. Kulloinkin käytettävät menetelmät määräytyvät ohjelmistolle asetetuista vaatimuksista kuten esim reaaliaikaisuudesta, paikallisuudesta, nopeudesta, toimialasta, toimintaympäristöistä, käyttäjistä, tarpeista jne. Terveydenhuollon alalla HL 7 -standardeja sovelletaan aina kun se suinkin on mahdollista ja kaikille tahoille mielekästä. Dun&Bradtstreet:in kanssa on toteutettu DataCare joka mahdollistaa markkinointikäyttöön tarvittavan asiakastiedon prospektoinnin sekä hakemisen seuraavasti: Markkinointihenkilöllä on omassa työasemassaan DataCare -client, joka replikoi CRM -ohjelmiston kanssa (esim. Melba-Group Oy:n ClientCare). Kun halutaan esim. hakea kohderyhmä tietyltä postinumeroalueelta, tietyltä toimialalta, ja yrityksiä joilla on hyvä maksuvalmius syötetään nämä hakukriteerit sovellukseen. Haun käynnistyessä lähtee Intenetin läpi XML-kysely Dun&Bradtstreetin palvelimelle Tanskaan, jossa sijaitsevat kaikkien pohjoismaisten yritysten tiedot. Palvelin palauttaa hetkessä (tyypillisesti alle 1 sekuntia) XML -vastaussivun, joka sisältää tiedot yrityksistä. Haluttujen yritysten tiedot voidaan tämän jälkeen siirtää omaan CRM -ohjelmistoon. Lasten ja nuorten sairaalan teho-osastolle toteutetaan juuri tällä hetkellä Clinisoftin ja Melba-Group Oy:n toimittaman QualiPro -ohjelmiston välistä tiedonsiirtoa. Noudatamme tässäkin projektissa luonnollisesti HL 7 Finland ry:n standardeja ja ohjeistuksia mahdollisimman tiukasti. Pitney & Bowes on maailman tunnetuin postin- ja paperinkäsittelylaitteiden toimittaja. Suomen tytäryhtiö on vuonna 2001 ottanut käyttöön SAP toiminnanohjausjärjestelmän. Melba-Group Oy:n toimittaman ClientCare Net -asiakkuustyöskentelyohjelmaan siirretään toimitettujen laitteiden ja asiakkaiden tietoja päivittäin SAP-tietokannoista. Tämä tehostaa merkittävästi prospektointia ja avainasiakastyöskentelyä. Melba-Group Oy Sivu 10/13

12 3. Kuvaus Melba-Group Oy:n toimitusprojektien toteuttamisesta: Tarjousmenettely vaatii useamman henkilön paneutumisen asiakkaan nykytilanteeseen ja tuleviin tarpeisiin, jotta tarjous varmasti huomioi asiakkaan todelliset tarpeet toiminnallisista, teknillisistä ja taloudellisista näkökulmista kaikilta osin. Sopimusmenettely luo perustan projektin läpiviennille. Se määrittää asiakkaan ja toimittajan vastuut ja tehtävät. Melba-Group Oy on yhdessä asiantuntijoiden kanssa laatinut mittavan ja laajan sopimusmenettelyn, jota sovelletaan eri projekteissa. Määrittely/suunnittelu sisältää mittavan tarpeiden ja käsiteltävän tiedon kartoittamisen. Tämän perusteella syntyy ohjelmistosta kokonaiskuva joka dokumentoidaan. Dokumentaation hallitsemiseksi projektihenkilöt syöttävät tietoa ja syntyneitä kaavioita Melba-Group Oy:n kehittämään ProDocumentation -ohjelmistoon. Tämä mahdollistaa suunnitteluprosessin aikana kokonaissuunnitelman tulostamisen ja jakelun projektihenkilöille kommentointia ja palautetta varten. Saatu palaute syötetään järjestelmään, jolloin suunnitteludokumentaatiosta syntyy uusi versio. Tärkeänä osana projektia on eri henkilöiden välinen kommunikaatio. Tämä tapahtuu puhelimitse, illa sekä tietenkin erilaisten tapaamisien ja workshoppien yhteydessä. Tehokkaan kommunikaation tukena käytetään Melba-Group Oy:n ClientCare -asiakkuustyöskentelyohjelmistoa. Toteutus aloitetaan varmistamalla ohjelmoinnin jako sopiviin osiin ja että itse ohjelmoinnin suorittavat henkilöt ovat täysin perehtyneet asiaan. Ohjelman rakenne ja syntaksi noudattavat Melba-Group Oy:n Melba Php Programming Guidelines White Paperia. Syntyvä ohjelmointikoodi kommentoidaan tarkasti jolloin CodeDoc -ohjelmistolla syntyy koodista tarkka dokumentaatio. Versiohallintaan käytetään CVS -versionhallintaohjelmistoa, jolloin ohjelmointityö on vaivatta jaettavissa usealle eri henkilölle. Syntyvän ohjelmiston ominaisuuksia testaavat kaikki projektihenkilöt. Mahdolliset puutteet tai virheet kirjataan Melba-Group Oy:n kehittämään web-pohjaiseen ProDebug -ohjelmistoon. Näin syntyy tehokas tapa hallita toteutusmenettelyn aikana syntyvän ohjelmistokoodin oikeellisuus ja projektiin asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Melba-Group Oy Sivu 11/13

13 Toimitusmenettely jakaantuu kolmeen vaiheeseen (tarjouksen vaiheet 3-5). Määrittelyn tai ohjelmiston 1. versio toimitetaan projektin avainhenkilöiden käyttöön. Tarvittaessa samalla annetaan käyttökoulutus. Määräajan puitteissa annetaan Melba-Group Oy:lle kirjallinen palaute. Palautteen perusteella Melba-Group Oy tekee mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet. Samassa yhteydessä laaditaan myös ohjelmallinen ja paperille tulostettava manuaali sovelluksen Help -funktion sisältämän datan perusteella. Melba-Group Oy toimittaa valmiin ohjelmiston, joka hyväksytetään asiakkaalla. Ylläpito on jatkuvan ja vaivattoman käytön edellyttämä palvelukokonaisuus. Se mitoitetaan ohjelmistolle asetettavan toimintavarmuuden ja käyttäjien tarpeiden mukaan. Melba-Group Oy Sivu 12/13

14 4. Projektisuunnitelman vaiheistus Vaihe 1. Määritellään projektiin liittyvät oleelliset asiat Vaihe 2. Toteutetaan projektiin liittyvä suunnittelu tai ohjelmistotyö Vaihe 3. Toimitetaan 1. versio johon asiakas antaa palautteen kirjallisesti määrätyn ajan sisällä Vaihe 4. Saadun palautteen perusteella tehdään projektin laajuuden puitteessa lisäyksiä tai muutoksia Vaihe 5. Hyväksytetään tehty suunnittelu- tai ohjelmistotyö Melba-Group Oy Sivu 13/13

15 Melba-Group Oy:n projektien läpivienti: menettelyt, projektivaiheet ja työkalut MENETTELYT VAIHEET / TYÖKALUT Tarjous ClientCare - tarjouslaskenta Sopimus Melba-Groupin toimitussopimus liitteineen ja Melba-Group YSE Määrittely/Suunnittelu Vaihe1 Tiedonkeruu ja suunnittelu a) ProDocumentation b) ClientCare Toteutus Vaihe2 Toteutus c) Melba Php Programming Guidelines 3.2 d) CodeDoc- ohjelmointikoodidokumentaatio e) CSV - versionhallinta Vaihe3 1. version toimitus Toimitus Vaihe4 Tarvittavien toimenpiteiden suorittaminen Vaihe5 Valmiin version toimittaminen ja hyväksyttäminen f) ProDebug b) ClientCare Ylläpito Melba-Groupin ylläpitosopimus liitteineen ja Melba-Group YSE

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Nova7 - moderni uutuus

Nova7 - moderni uutuus NRO 1/07 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Nova7 - moderni uutuus Visma Proceedo Toimialauutisia PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus Nova7... 4 Omalta osaltani yhdyn väitteeseen, ettei

Lisätiedot

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus ISMAgazine NRO 1 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus Visman pilvipalvelut, joustavia ratkaisuja jokaiselle Muiden johtaminen edellyttää itsensä tuntemista Julian

Lisätiedot

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot