historia ja toimintatapa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "historia ja toimintatapa 1990-2003"

Transkriptio

1 historia ja toimintatapa Melba-Group Oy Heikkiläntie 2 A, Helsinki puh. (09) , faksi (09)

2 1. Alkusanat s Melba-Group Oy:n osaaminen s ClientCare - kaupallisten yritysten ohjelmistot s Asiakkuusohjelmat s Laadunhallintaohjelmat s Web-ohjelmat s PersonCare - terveydenhoitoalan ohjelmistot s Kliiniset ohjelmat s Tekniset täydentävät toiminnot s Tietojärjestelmien integrointi s Toimitusprojektien menettelyt s Projektisuunnitelman vaiheistus s Piirros Melba-Group Oy:n toimitusprojektien läpivienti s 14 Melba-Group Oy Sivu 1/13

3 1 Alkusanat Esittelemme tässä toimintaamme tietojärjestelmätoimittajana käsittelemällä toimintaperiaatteitamme ja asiakkaillemme toimittamiamme ohjelmistokokonaisuuksia. Uskomme näyttävämme, että omaamme merkittävää osaamista ja kokemusta ohjelmistotoimittajana oli sitten kyse asiakastyöskentely-, web-, kliinisistä ohjelmista tai tietojärjestelmien integraatioprojekteista. Melba-Group Oy on toiminut vuodesta Toimintamme aikana olemme toteuttaneet suuren määrän ohjelmistoprojekteja asiakaskohtaisen tarpeeseen. Tämä ei suinkaan ole sattuma, koska eräs yrityksen perustamishetkellä havaittu kasvava tarve oli juuri erikoistarpeisiin soveltuvat ohjelmistot. Tästä syystä kaikki yrityksen kehittämiseksi tehdyt panostukset tähtäävät ohjelmistojen toteuttamiseen mitä erilaisimpiin toimintaympäristöihin. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla sitä, että henkilöstön, työvälineiden ja sisäisten rutiinien valinnassa on merkittävästi painotettu joustavuutta, monipuolisuutta ja tehokkuutta. Näin voidaan hallita ja taata projektien hallittu läpimenoaika ja tuotannon laatu. Pitkä kokemus eri projektien toteuttamisessa on luonnollisesti kumuloinut merkittävän kokemuksen ja tietotaidon, jolla voimme toteuttaa yhä vaativampia ohjelmistokokonaisuuksia. Teknologisesti Melba-Group Oy on aina toimittanut tietokantojen ympärillä toimivia kokonaisuuksia. Graafiset käyttöliittymät sekä monikäyttö eri verkoissa ovat myös olleet ominaisuuksia jo ensimmäisessä toimitetuissa ohjelmistossa. Näin ollen kulloinkin käytössä olevat menetelmät ja työvälineet on tarkasti määritelty ja ne ovat jatkuvan sisäisen kriittisen tarkastelun kohteena. Teknisten työvälineiden tulee olla moderneja ja edistyksellisiä kuitenkin siten että ne ensisijaisesti tukevat aiemmin esitettyjä yrityksen pääperiaatteita tuotannon läpiviennin ja laadun suhteen. Melba-Group Oy Sivu 2/13

4 2. Melba-Group Oy:n ja projekteihin osallistuvan henkilöstön osaaminen Melba-Group Oy on vuodesta 1990 toimittanut yli 150 asiakkaalle moneen erilaiseen tarpeeseen tietokantaohjelmia. Käyttäjäorganisaatioiden tarpeen sekä toimialan mukaan voidaan ohjelmat jakaa kahteen pääryhmään: ClientCare sekä PersonCare. ClientCare -ohjelmistoja käytetään pääasiallisesti kaupallisissa yrityksissä. Ohjelmistoja käytetään asiakkuuden hallintaan, toiminnanohjaukseen sekä laadunvarmistamiseen. PersonCare -ohjelmistot ovat käytössä lääkärivastaanotoilla sekä sairaaloiden erikoisosastoilla potilaiden tietojen sekä hoitoon liittyvien tietojen taltioimiseksi sekä raportoimiseksi. Melba-Group Oy:n henkilökunta on varsin kokenut asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa samalla kun he ovat merkittävästi olleet mukana kehittämässä Melba-Group Oy:n sisäisiä toimintoja. 2.1 ClientCare - kaupallisten yritysten ohjelmistot Asiakkuustyöskentely (CRM) ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus Vuoden 2002 aikana on toteutettu uusi versio ClientCare Net asiakkuustyöskentelyohjelmistosta joka näin täydentää jo pitempään toimituksessa ollutta nyttemmin ClientCare Classic nimeä kantavaa ohjelmistoversiota. Uusi ClientCare-Net on monipuolinen rakenteeltaan modulaarinen ja käyttäjien tarpeisiin räätälöitävissä. Ohjelmisto voidaan toimittaa käyttäjäyrityksen osoittamaan palvelimeen tai ylläpitää Melba-Group Oy:n palvelimissa. Alla esitetyissä vanhemmissa ohjelmistototeutuksissa on käytetty FileMaker Pro ja uudemmissa PHP/MySQL. Käyttöympäristö on Client/Server sekä Intra- Extra- ja Internet. ClientCare tuoteperheen osia ovat mm: - yritys- ja henkilötietojen hallinta - viestintätyökalu sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön (tulostus, , sms ja wap) - kampanjatuotanto ja -hallinta - asiakasprosessi (asiakkuus) sekä projektihallinta ja muista tehdä -toiminnot - tarjouslaskenta - tuotehallinta ja tilausten käsittely Melba-Group Oy Sivu 3/13

5 Asiakkaita, joille on toteutettu CRM -sovelluksia: Dun&Bradstreet NRJ Finland Man Roland Brandex Oy Fuga Oy Savo Oy Hanasaaren kulttuurikeskus Teva Oy (nykyään IF teollisuusvakuutus) People Management Oy Sitra Melba-Group Oy Sivu 4/13

6 2.1.2 Laatujärjestelmäohjelmat: QualiPro. Lasten ja nuorten sairaalan teho-osaston sydänpotilaiden laadunvarmistamisohjelmisto. Ohjelmisto mahdollistaa teho-osaston tietojärjestelmän sekä Melba-Group Oy:n toteuttaman ProCardion tietojen hallinnoinnin sekä tarkastamisen web-käyttöliittymällä. Orion Fermion. Tuotantoreseptien dokumentointijärjestelmä. Tuotantoreseptien tuottamiseksi laadittiin järjestelmä jolla n. 30 henkilöä voi Orionin eri toimipisteissä (4 kpl) kirjata tai muuttaa tuotannossa olevien eri tuotteiden tuotantoreseptejä. Näiden laatimisen helpottamiseksi on kehitetty erilaisia työkaluja. Tuloksena saadaan jopa useiden kymmenien sivujen laajuinen tuloste. Mercuri International. Yhtiö voitti 1998 Suomen valtion laatupalkinnon. Tämän jälkeen toteutettiin jo ennestäänkin melko laajan Intra- ja Internetsovelluksen yhteyteen sähköinen laatukäsikirja. Näin voitiin luopua Laatumapeista sekä mm. näiden jakeluun liittyvistä pulmallisista toiminnoista. Vopak Oy (maailman suurimman logistiikkayrityksen Suomen tytäryhtiö). ISO laatukäsikirja, auditointi, laatumittarit ja päiväkirjat. Vopak Oy kuljettaa ja lastaa satamissa kemikaaleja laivoihin edelleen kuljettamista (transitoa) varten. ProLaatu -tietojärjestelmä on ollut aktiivisessa käytössä vuodesta 1995 lähtien 3 satamassa ja pääkonttorissa. Melba-Group Oy Sivu 5/13

7 2.1.3 Web-ohjelmistojen toteutuksia Vanhimmat sovellukset on toteutettu FileMaker Pro:lla mutta vuoden 2000 jälkeen on käytetty PHP/MySQL. Kaikkien alla esiteltävien ohjelmistojen tietosisältöä ylläpitää käyttäjäorganisaatio itse. Ohjelmistot sijaitsevat palvelimissa seuraavasti: Vantaan kaupungin AV-keskuksella on oma palvelin, Mercuri Internationalilla on Patja -sopimus Fujitsun kanssa ja muita ylläpidetään Melba-Group Oy:n palvelimissa Lauttasaaressa. Melba-Group Oy on jo vuodesta 1998 toimittanut tietokantapohjaisia ohjelmaratkaisuja web-käyttöliittymällä: on Pohjoismaiden laajin klassisen musiikin web -myymälä. Ohjelmisto toteutettiin vuonna 1998 kahdessa vaiheessa siten että ensin toteutettiin levynimikkeiden ja esittäjien tietojen syöttäminen mm. viivakoodilukijalla. Seuraavaksi toteutettiin varsinainen myymäläratkaisu joka mahdollistaa postitilaukset sekä myös tilaukset myymälään myöhempää noutoa varten. ylläpidetään Melba-Group Oy:n ASP -palvelimissa. Vantaan kaupungin AV-keskukselle toteutettiin vuonna 1999 AV-keskuksen materiaalin sekä laitteiston varaamisen sekä lainaamisen järjestelmä Vantaan kaupungin sisäiseen verkkoon. AV-keskus hoitaa kaikki lainatoimintansa samalla ohjelmistolla. Mercuri International Oy:lle on toteutettu laaja sisäisen opetusohjelmistojen hallinnoinnin ja tiedonjakelun mahdollistava Intra- sekä Internet ohjelmisto. Tämän lisäksi on toteutettu ISO laatujärjestelmän laatumappikäytäntöä sekä jakelua korvaava tietokantapohjainen Intranet - ohjelmisto. ClientCare Intra on laaja CRM -ohjelmisto joka mahdollistaa myös käyttäjäorganisaatioiden erityistarpeita varten lisättäviä ominaisuuksia. Päätoiminnot ovat yritys-, henkilö-, prosessi- ja projektitietojen hallinnointi. Näihin liittyy kiinteästi kirjeiden, muistiinpanojen, erilaisten lomakkeiden tai viestien kirjaaminen. Edellä kuvattu kirjattu tieto voidaan halutessa tulostaa tai lähettää esim. sähköposti- tai sms-viesteinä. Melba-Group Oy Sivu 6/13

8 esittelee sisustamiseen liittyviä tuotteita tekstein sekä kuvin. SAVO Design & Technic Oy on kalusteteollisuuden heloihin ja varusteisiin erikoistunut maahantuontija tukkuliike. Melba-Group Oy on toteuttanut dynaamiset www-sivut ja Net Site Story staattiset sivut ja graafisen ulkonäön. Sivuilla esitellään SAVO Design & Technic Oy:n toimintaa, organisaatiota, tuotteita ja uutisia. SAVO Design & Technic Oy:n henkilökunta päivittää itse dynaamisten sivujen teksti- ja kuvasisällön Internetin läpi. Palvelun teknologia-alustana käytetään PHP-scriptikieltä ja MySql -tietokantoja. Tietokannat sijaitsevat Melba-Group Oy:n palvelimella. -sivuilla esitellään Hanasaaren Kulttuurikeskuksen toimintaa, organisaatiota, tapahtumia ja palveluita. Hanasaaren Kulttuurikeskuksen henkilökunta päivittää itse dynaamisten sivujen sisällön Internetin läpi. Php:llä toteutetut tietokannat sijaitsevat Melba-Group Oy:n palvelimella. Sivut on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Melba-Group Oy Sivu 7/13

9 2.2 PersonCare - terveydenhoitoalan ohjelmistot Kliinisten ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus Alla esitetyt ohjelmistot on toteutettu vuosina Ohjelmistojen ylläpidosta on voimassaolevat ylläpitosopimukset. ProHammas Kuvaus: Hammaslääkärivastaanoton potilastietojen, sairauskertomuksen, vakuutus- ja laskutustietojen hallinnointiohjelmisto. Koko: Syötetystä tietomäärästä riippuen Mb Funktio: Hammaslääkärivastaanoton kokonaistiedonhallinta Käyttöpaikka: Yksityishammaslääkärivastaanotot Suomessa (vastaanottoja 60 kpl, lääkäreitä >200 kpl) Käyttötapa: Vastaanoton sisäisestä rutiinista riippuen joko potilastyöskentelyn yhteydessä tai vastaanotossa ProEndo Yhteyshenkilö: Leo Dunkel Kuvaus: Endokrinologiapotilaiden tausta- ja hoitotietojen perusteella lasketaan mm. potilaiden ennustekasvupituus eri taulukoiden avulla. Koko: Syötetystä tietomäärästä riippuen Mb Funktio: Tarjota tarvittavat tiedot potilaasta lääkärille havainnollisella tavalla hoitotoimenpiteiden valinnan tueksi Käyttöpaikka: Lasten ja nuorten sairaala Käyttötapa: Potilaiden tietojen hallinta, heidän tilanteensa seuranta ja mahdollisten toimenpiteiden dokumentointi ProHemofilia Yhteyshenkilö: Jaana Vettenranta Kuvaus: Suomen hemofilialapsipotilaiden tietojen tallennus- ja raportointiohjelmisto Koko: Syötetystä tietomäärästä riippuen Mb Funktio: Tarjota lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle potilaasta tarvittavat tiedot havainnollisella tavalla hoitotoimenpiteiden valinnan tueksi Käyttöpaikka: Lasten ja nuorten sairaala Käyttötapa: Suomalaisten hemofilialapsipotilaiden tietojen tallennus, muokkaus ja raportointi hoitotoimenpiteitä ja johtopäätöksiä varten. Melba-Group Oy Sivu 8/13

10 ProLaps Yhteyshenkilö: Jaana Vettenranta Kuvaus: Osasto 10:n leukemia- ja kasvainpotilaiden tietojen ylläpito- ja raportointiohjelmisto Koko: Syötetystä tietomäärästä riippuen Mb Funktio: Tarjota lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle potilaasta tarvittavat tiedot havainnollisella tavalla hoitotoimenpiteiden valinnan tueksi Käyttöpaikka: Lasten ja nuorten sairaala Käyttötapa: Lapsipotilaiden tietojen tallennus, muokkaus ja raportointi hoitotoimenpiteitä ja johtopäätöksiä varten ProCardio Yhteyshenkilö: Heikki Sairanen Kuvaus: Suomessa vuodesta 1952 asti tehtyjen lasten sydänleikkausten tietojen tallennus- ja raportointiohjelmisto. Koko: Syötetystä tietomäärästä riippuen Mb Funktio: Tarjota potilaasta tarvittavat tiedot lääkärille havainnollisella tavalla seurantaa ja raportointia varteni Käyttöpaikka: Lasten ja nuorten sairaala Käyttötapa: Tallentaa kaikkien lasten sydänleikkausten tiedot datan muokkaamista, raportointia ja johtopäätösten tekoa varten. Melba-Group Oy Sivu 9/13

11 2.3 Tekniset täydentävät toiminnot Tietojärjestelmien integrointi Lähes kaikissa ohjelmistoprojekteissa tehdään toisiin järjestelmiin integrointia. Kulloinkin käytettävät menetelmät määräytyvät ohjelmistolle asetetuista vaatimuksista kuten esim reaaliaikaisuudesta, paikallisuudesta, nopeudesta, toimialasta, toimintaympäristöistä, käyttäjistä, tarpeista jne. Terveydenhuollon alalla HL 7 -standardeja sovelletaan aina kun se suinkin on mahdollista ja kaikille tahoille mielekästä. Dun&Bradtstreet:in kanssa on toteutettu DataCare joka mahdollistaa markkinointikäyttöön tarvittavan asiakastiedon prospektoinnin sekä hakemisen seuraavasti: Markkinointihenkilöllä on omassa työasemassaan DataCare -client, joka replikoi CRM -ohjelmiston kanssa (esim. Melba-Group Oy:n ClientCare). Kun halutaan esim. hakea kohderyhmä tietyltä postinumeroalueelta, tietyltä toimialalta, ja yrityksiä joilla on hyvä maksuvalmius syötetään nämä hakukriteerit sovellukseen. Haun käynnistyessä lähtee Intenetin läpi XML-kysely Dun&Bradtstreetin palvelimelle Tanskaan, jossa sijaitsevat kaikkien pohjoismaisten yritysten tiedot. Palvelin palauttaa hetkessä (tyypillisesti alle 1 sekuntia) XML -vastaussivun, joka sisältää tiedot yrityksistä. Haluttujen yritysten tiedot voidaan tämän jälkeen siirtää omaan CRM -ohjelmistoon. Lasten ja nuorten sairaalan teho-osastolle toteutetaan juuri tällä hetkellä Clinisoftin ja Melba-Group Oy:n toimittaman QualiPro -ohjelmiston välistä tiedonsiirtoa. Noudatamme tässäkin projektissa luonnollisesti HL 7 Finland ry:n standardeja ja ohjeistuksia mahdollisimman tiukasti. Pitney & Bowes on maailman tunnetuin postin- ja paperinkäsittelylaitteiden toimittaja. Suomen tytäryhtiö on vuonna 2001 ottanut käyttöön SAP toiminnanohjausjärjestelmän. Melba-Group Oy:n toimittaman ClientCare Net -asiakkuustyöskentelyohjelmaan siirretään toimitettujen laitteiden ja asiakkaiden tietoja päivittäin SAP-tietokannoista. Tämä tehostaa merkittävästi prospektointia ja avainasiakastyöskentelyä. Melba-Group Oy Sivu 10/13

12 3. Kuvaus Melba-Group Oy:n toimitusprojektien toteuttamisesta: Tarjousmenettely vaatii useamman henkilön paneutumisen asiakkaan nykytilanteeseen ja tuleviin tarpeisiin, jotta tarjous varmasti huomioi asiakkaan todelliset tarpeet toiminnallisista, teknillisistä ja taloudellisista näkökulmista kaikilta osin. Sopimusmenettely luo perustan projektin läpiviennille. Se määrittää asiakkaan ja toimittajan vastuut ja tehtävät. Melba-Group Oy on yhdessä asiantuntijoiden kanssa laatinut mittavan ja laajan sopimusmenettelyn, jota sovelletaan eri projekteissa. Määrittely/suunnittelu sisältää mittavan tarpeiden ja käsiteltävän tiedon kartoittamisen. Tämän perusteella syntyy ohjelmistosta kokonaiskuva joka dokumentoidaan. Dokumentaation hallitsemiseksi projektihenkilöt syöttävät tietoa ja syntyneitä kaavioita Melba-Group Oy:n kehittämään ProDocumentation -ohjelmistoon. Tämä mahdollistaa suunnitteluprosessin aikana kokonaissuunnitelman tulostamisen ja jakelun projektihenkilöille kommentointia ja palautetta varten. Saatu palaute syötetään järjestelmään, jolloin suunnitteludokumentaatiosta syntyy uusi versio. Tärkeänä osana projektia on eri henkilöiden välinen kommunikaatio. Tämä tapahtuu puhelimitse, illa sekä tietenkin erilaisten tapaamisien ja workshoppien yhteydessä. Tehokkaan kommunikaation tukena käytetään Melba-Group Oy:n ClientCare -asiakkuustyöskentelyohjelmistoa. Toteutus aloitetaan varmistamalla ohjelmoinnin jako sopiviin osiin ja että itse ohjelmoinnin suorittavat henkilöt ovat täysin perehtyneet asiaan. Ohjelman rakenne ja syntaksi noudattavat Melba-Group Oy:n Melba Php Programming Guidelines White Paperia. Syntyvä ohjelmointikoodi kommentoidaan tarkasti jolloin CodeDoc -ohjelmistolla syntyy koodista tarkka dokumentaatio. Versiohallintaan käytetään CVS -versionhallintaohjelmistoa, jolloin ohjelmointityö on vaivatta jaettavissa usealle eri henkilölle. Syntyvän ohjelmiston ominaisuuksia testaavat kaikki projektihenkilöt. Mahdolliset puutteet tai virheet kirjataan Melba-Group Oy:n kehittämään web-pohjaiseen ProDebug -ohjelmistoon. Näin syntyy tehokas tapa hallita toteutusmenettelyn aikana syntyvän ohjelmistokoodin oikeellisuus ja projektiin asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Melba-Group Oy Sivu 11/13

13 Toimitusmenettely jakaantuu kolmeen vaiheeseen (tarjouksen vaiheet 3-5). Määrittelyn tai ohjelmiston 1. versio toimitetaan projektin avainhenkilöiden käyttöön. Tarvittaessa samalla annetaan käyttökoulutus. Määräajan puitteissa annetaan Melba-Group Oy:lle kirjallinen palaute. Palautteen perusteella Melba-Group Oy tekee mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet. Samassa yhteydessä laaditaan myös ohjelmallinen ja paperille tulostettava manuaali sovelluksen Help -funktion sisältämän datan perusteella. Melba-Group Oy toimittaa valmiin ohjelmiston, joka hyväksytetään asiakkaalla. Ylläpito on jatkuvan ja vaivattoman käytön edellyttämä palvelukokonaisuus. Se mitoitetaan ohjelmistolle asetettavan toimintavarmuuden ja käyttäjien tarpeiden mukaan. Melba-Group Oy Sivu 12/13

14 4. Projektisuunnitelman vaiheistus Vaihe 1. Määritellään projektiin liittyvät oleelliset asiat Vaihe 2. Toteutetaan projektiin liittyvä suunnittelu tai ohjelmistotyö Vaihe 3. Toimitetaan 1. versio johon asiakas antaa palautteen kirjallisesti määrätyn ajan sisällä Vaihe 4. Saadun palautteen perusteella tehdään projektin laajuuden puitteessa lisäyksiä tai muutoksia Vaihe 5. Hyväksytetään tehty suunnittelu- tai ohjelmistotyö Melba-Group Oy Sivu 13/13

15 Melba-Group Oy:n projektien läpivienti: menettelyt, projektivaiheet ja työkalut MENETTELYT VAIHEET / TYÖKALUT Tarjous ClientCare - tarjouslaskenta Sopimus Melba-Groupin toimitussopimus liitteineen ja Melba-Group YSE Määrittely/Suunnittelu Vaihe1 Tiedonkeruu ja suunnittelu a) ProDocumentation b) ClientCare Toteutus Vaihe2 Toteutus c) Melba Php Programming Guidelines 3.2 d) CodeDoc- ohjelmointikoodidokumentaatio e) CSV - versionhallinta Vaihe3 1. version toimitus Toimitus Vaihe4 Tarvittavien toimenpiteiden suorittaminen Vaihe5 Valmiin version toimittaminen ja hyväksyttäminen f) ProDebug b) ClientCare Ylläpito Melba-Groupin ylläpitosopimus liitteineen ja Melba-Group YSE

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET Asiakas Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintatoimisto Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 1 1.1 Selitteet... 1 2 Käyttötapaus: Päiväkirurgia

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

MySAP Business Suite Lisenssisopimus.

MySAP Business Suite Lisenssisopimus. MySAP Business Suite Lisenssisopimus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34596411.aspx Ulkoinen hankinta ID 194829-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Voluntary ex ante

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Yksi Sairaala Toimintaa useassa paikassa Kaiken kattava hoito KAROLINSKA YLIOPISTOSAIRAALA -numeroin Karolinska

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Bookrresurssienhallintajärjestelmä

Bookrresurssienhallintajärjestelmä Bookrresurssienhallintajärjestelmä 21.10.2013 Hartikaari 2013 Aloittanut toimintansa 1992 Hartikaari Oy Uusinut yritysilmeen, toimintamallin ja nimensä 2010 Tuotteet ja palvelut Tarjoamme kokonaisvaltaisia

Lisätiedot

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet

EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet EuropASI-ohjelman edut ja ominaisuudet Edut paperiversioon nähden: Paperin poistuminen, koska tiedot kerätään sähköisesti. Kaikki instrumentit on sisällytetty ohjelmaan kokonaisuudessaan. Myös paperille

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5 Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön

Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön Peter Bergström, tietohallintojohtaja, Sitra Toimittaja Capgemini Finland Oy Sitra on sekä yritysrahoittaja että yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Soveltaen sujuvaan käyttökokemukseen, miten CGI:n mentorointipalvelu käytännössä toimii?

Soveltaen sujuvaan käyttökokemukseen, miten CGI:n mentorointipalvelu käytännössä toimii? Soveltaen sujuvaan käyttökokemukseen, miten CGI:n mentorointipalvelu käytännössä toimii? Heikki Aatola ja Virpi Pelto 9.10.2014, WICT Forum 2014 CGI Group Inc. 2014 Miksi mentorointi? Potilastietojärjestelmän

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot Erkki Ruuska BuildForum Oy Sähköinen kaupan tilanne rakennusalalla Lähtökohdat suotuisat Visio2010 Lukuisat kehityshankkeet (Vera,..) Yritysten omat toteutukset

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 39 06.05.2014 SPECT-TT-LAITTEEN HANKINTA HYKS SYÖPÄKESKUKSEEN

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 39 06.05.2014 SPECT-TT-LAITTEEN HANKINTA HYKS SYÖPÄKESKUKSEEN HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 39 06.05.2014 SPECT-TT-LAITTEEN HANKINTA HYKS SYÖPÄKESKUKSEEN HYKS 39 1 Hankinnan kohde HYKS Syöpäkeskus on saanut luvan uuden SPECT-TT-laitteen (gammakamera ja tietokonetomografi)

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

Informatica-konsultointi.

Informatica-konsultointi. Informatica-konsultointi. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/29419846.aspx Ulkoinen hankinta ID 46310-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft APPLICATION MANAGEMENT SERVICES ecraft Referre @ecraftreferre referre@ecraft.com ecraft Referre Hallittu tiedolla johtaminen Me ecraft Referrellä koemme että BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa Opintohallinnon tietojärjestelmän käyttö- ja kehityspalveluita tuottavan inhouse yrityksen perustaminen Kati Kettunen, palvelujohtaja Opetus- ja opintopalvelut

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

KAUPAN TURVALLISUUSPÄIVÄ Turvatekniikka ja sen luomat mahdollisuudet Jan Hietanen

KAUPAN TURVALLISUUSPÄIVÄ Turvatekniikka ja sen luomat mahdollisuudet Jan Hietanen KAUPAN TURVALLISUUSPÄIVÄ 8.10.2013 Turvatekniikka ja sen luomat mahdollisuudet Jan Hietanen Päivän aiheet Turvallisuuspiste Suomi Oy Turvajärjestelmät nyt ja tulevaisuudessa Analogisen ja ip-kameran erovaisuudet

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai

Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai Miten PKI-projekti onnistuu? AtBusiness Tietoturvatorstai 6.3.2003 Jari.Pirhonen@atbusiness.com Senior Consultant, CISSP, CISA AtBusiness Communications Oyj www.atbusiness.com Copyright 2003 AtBusiness

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot