AIKARELEET ANALOGISET DIN-MODUULIT. DIGITAALISET DIN-MODUULIT Monitoimi = 18 toimintoa PISTOKANTA-ASENNUS KOJERASIA-ASENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKARELEET ANALOGISET DIN-MODUULIT. DIGITAALISET DIN-MODUULIT Monitoimi = 18 toimintoa PISTOKANTA-ASENNUS KOJERASIA-ASENNUS"

Transkriptio

1 AIKAEEET ANAOGIET DIN-MODIT Monioii = oiino NI ojausjännie = AC/DC -40V DIGITAAIET DIN-MODIT Monioii = 8 oiinoa 3 painikea elppoon ojeloiniin askurin aika näkyvissä näyöllä KOJEAIA-AENN PITOKANTA-AENN painikkeen alle kojerasiaan ai jakorasiaan 3- ai 4-joinkykenä (kuora 6 A) pisokanayyppise uoee elppo vaiaa - ja 8-pinnise alusa 3

2 AIKAEEET Yksioii CM-8TO pääsöiasus ilan ojausjännieä, varajärjeselille J- -porainen veoiasus, suuren kuorien poraiainen kykenä CM-T äi/koli-käynnisysviive oooreille CM-H yö-aukojakso, erillise aseelu PÄÄE/POI CM-HE kuen CM-H ua aika-aseelu ulkoisella poenioerillä (aseelu usein) Monioii Analoginen CM-9H oiinoa, aika-aluea, 6A vaiokoskein, syöö -40VC ai VAC CM-93H oiinoa, aika-aluea, 36A vaiokoskein, syöö -40VC ai VAC CM-9 oiinoa, aika-aluea, ilan koskeina (riac 0.7A), syöö -40VAC CM-6 CM-9HE 6 oiinoa, 6 aika-aluea, 8A vaiokoskein, syöö 4-40VAC, 4VDC kuen CM-9H ua aika-aseelu ulkoisella poenioerillä (aseelu usein) PM-H Alusa DIN-kiskolle Digiaalinen PD-A 4 igi näyö, 6 oiinoa, erillisä aikaa 0.0s - 0, 6A vaiokoskeina, TAT/TOP-ulo PD-B kuen PDF-A ua oiinoa per läöä ja aikaa - arkoiaa kaa releä yessä laieessa PITOKANTA PM-9H/ kuen CM-9H ua -pin kana, onijänniesyöö, vaiokoskein 6A KOJEAIA PM-9H kuen PM-9H/ ua 8A vaiokoskein -pin kannalla kuen CM-H ua -pin kannalla NE W M-K onioiiaikarele kojerasiaasennukseen, 3-joinkykenä (ilan nollaa) 4 PM-9H/8 kuen PM-9H/ ua 8-pin kannalla M-T onioiiaikarele kojerasia-asennukseen, 3-joinkykenä (ilan nollaa), ojausulo voiaan kykeä rinnan ED- ja pienloiselappujen kanssa. M-H kuen M-T ua 4-joinkykenä, läö riac 0-00VA, 9 oiinoa sisäläen uisireleoiinnon M-B kuen M-H ua 6A koskeiella (loisepukilappujen kykenä aollinen) E- ( pin) E-8 (8 pin). CM-POT erillispoenioeri aikareleille CM-9HE ja CM-HE, paneeliasennus, aks. kaapelipiuus

3 Yleiskasaus aikarelee Taulukko. uoee DIN-kiskoasennukseen Toiinno M-B A - pääsöiasus nouseva reuna B - pääsöiasus laskeva reuna C - käynnisys ja pääsöiasus laskeva reuna D - vilkkurele E - pulssinpiennys F - veoiasus G - pulssirele H - ipulssirele viiveellä I - veoiasus poiskykennän jälkeen j - vilkkurele aloius auolla 0. - s - s 0. - in - in päivää yööjännie - päivää AC V Koskeiien äärä Työ-aukorele aloius yöjaksolla Veoiasus äi / kolio eaaliaikainen kykenä Ipulssirele veoviiveellä 0. - s - s 0. - in - in 0. - unia - unia 0. - päivä - päivää 3 - päivää - 0 päivää s - in in 59 s Vuorokausi Viikko Kuukausi Vuosi V AC - 40 V AC/DC - 40 V AC vaiokoskein 8 A vaiokoskein 6 A vaiokoskein8 A vaiokoskein 6 A 3 vaiokoskeint 8 A aainen läö (riac) sulkeuuva koskein6 A M-K, M-T, M-H CM-8J/Z CM-8J/ZN CM-8J/B CM-83J/Z CM-83J/ZN CM-83J/B CM-8TO CM-9H CM-93H CM-9HE CM-HE CM-9 CM-H CM-T/ CM-4 CM-4 CM-6 J- PD-/A PD-/B HT- (HT-/) HT-3 (HT-3/) HT-4 O- PM-9H PM-9H PM-H -MODI -MODI 3-MODI PITOKANTA Kojerasiaan ääöpyörä Painike iukukykin lkoinen poenioeri Pääsöiasus syööjännieen kakeua Veoiasus Pääsöiasus Vilkkurele aloius auolla Pääsöiasus sauuspulssin jälkeen Vilkkurele aloius pulssilla Porrasvaloajasin Pulssinpiennys Muisirele (pulssi) Ipulssirele Veoiasus ojausulon kykennällä Työ-aukorele aloius auolla Tyyppi riac sulk AgnO ( ) ( ) ÄHTÖ YÖTTÖJÄNNITE AIKA TOIMINNOT AETTE AKENNE Tyyppi Taulukko. uoee kojerasia-asennukseen 5

4 Aikarelee pääsöiasus ilan ojausjännieä Pääsöiaseu aikarele ilan apujännieä Käyöesierkki: varenneun syöön pääsöiasus jänniekakosilaneessa (urvavalaisus, engiy konee ai säköisesi ojaujen ovien oiinnan varisus ulipaloilaneessa) ajasusoiinoa valiavissa valinapyörällä: a - pääsöiasus syöön kakeaisen jälkeen e - iaseu käynnisys Aika-alue (sääeävissä valinapyörällä ja ienosääö poenioerillä): 0. s - in niversaali syööjännie AC/DC - 40 V äökoskeie: vaio 8 A äön ilan inikoini EDillä (vain kun syööjännie kykeynä) Tunneliliiie ouuli, DIN-kiskoasennus nro CM-8TO /NI: Teknise ieo CM-8TO yboli iiänä Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie: Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Muu ieo Käyöläpöila: Varasoiniläpöila: äköinen keso: Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: a - veoiasus (syöö päälle)/e - pääsöiasus ( pois) A - AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W -5 %; + % vireä ED 0. s - in poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaio (AgNi/opeaseos) 8 A / AC 000 VA / AC, 9 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W punainen ED C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP liiie lanka aks..5 ai 4 ( AWG ) olkilla..5 ai.5 ( AWG ) ( ) 93 g (3.3 oz.) EN 68-, EN 6- A yöön näyö A 6 6 CM-8TO 5 5 e 8 8 FNC a n A yööliiie äökoskein äön ilanilaisu Aika-alueen valina Ajan ienosääö Toiinnon valina äökoskein äökoskein Toiinno a - pääsöiasus syööjännieen kakeaisen jälkeen (in. aika 0.5 s) e - veoiasus syöön palauuua kakoksen jälkeen 6

5 Aikarelee kaksiporainen viive nro J- /V: J- /NI: Teknise ieo J- ybolii iiänä Toiinno veoiasus A - n AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W AC V / Hz A A AC aks. VA /.3 W -5 %; + % 5-8 vireä ED s - päivää valinapyörä ja poenioeri % - ekaaninen aseelu % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W upply volage inicaion onioii ED punainen Karkea aika-aseelu 3 7 Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: NI aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie lanka aks..5 ai.5/ olkilla aks..5 (AWG ) ( ) ( ) NI - 88 g (3. oz.), - 83 g (.9 oz.) EN 68-, EN 6- uuren kuorien aseiaiseen kykenään (esi. säköläiys), esää suure virapiikki säköverkossa Toiino: veoiasusa ( aikareleä yessä) Viiveen sääö 0.s - päivää jaeuna :een aika-alueseen: 0. - s / - s / 0. - in / - in / 0. - / - / 0. - vrk / - vrk / PÄÄE / POI Aja ja ova erikseen sääeävissä ja käynnisyvä syööjännieen kykeisen jälkeen Aika-aseelualueen valina valinapyörällä Jänniealue: AC V ai AC/DC - 40 V äökoskeie: vaiokoskein 6 A äön ilanilaisu: punainen onioii-ed, vilkkuu ieyissä iloissa -ouuli, DIN-kiskoasennus Ajan ienosääö Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö A ED yööjännieliiie äön ilanilaisu äökoskein äökoskein Aika-aluee 0. - s - s 0. - in - in vrk - päivää vain PÄÄÄ vain POI 7

6 Aikarelee veoiasus äi/kolio nro CM-T /V: CM-T /NI: suunnielu oooreien käynnisyksen äi/koli-iasukseen aika (äi) - viive 0. s - 0 päivää jaeuna aika-alueeseen -karkea aika-aseelu valinapyörällä karkea aika-aseelu valinapyörällä / viive - aika-alue 0. s - s - ajan ienosääö poenioerillä jänniealue: AC V, AC/DC - 40 V läökoskein: vaio 6A läön ilainikoini: onioii ED punainen -Mouuli, DIN-kiskoasennus Teknise ieo Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieoleranssi: yöön näyö: Aika-alue: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. poikkipina (): Mia: anari: NI CM-T A - AC/DC - 40 V/AC Hz AC VA / DC W AC V / Hz AC aks. VA /.9 W -5 %; + % vireä ED : 0. s - 0 päivää, : 0. s- s poenioeri 5% - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W onioii ED punainen aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie aks..5,.5 (AWG ) olkilla aks..5 (AWG ) ( ) 84 g (3 oz.) EN 68-, EN 6- yboli iiänä CM-T 3 (ooori) 3 A Mooorin käynnisys ( - ) yööjännieen näyö Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö Ajan ienosääö ( ) ( ) A ooorin käynnisys apujännie A CM-T ( ) ( ) (ooori) ED V ED 4-480V yööliiie äön ilanilaisu äökoskein äökoskein Toiinno Veoiasus äi/kolio Aika-aluee : s - s 0. - in - in vrk - päivää 3 - päivää - 0 päivää 0 8

7 Aikarelee yö-auko nro CM-H /V: CM-H /NI: 7 07 Teknise ieo Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: Jänniealue: Teonkuluus yööjännieoleranssi: yöön näyö: Aika-alue: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kakaisukyky DC: äön ilan ilaisu: äköinen ikä (AC): Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Asennusapa: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. poikkipina (): Mia: anari: NI CM-H (oinen oiino valiaan yisäällä -A) A - AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W AC V / Hz AC aks. VA /.3 W -5 %; + % vireä ED 0. s - 0 päivää valinapyörä ja poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W onioii ED punainen aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie lanka aks..5 ai.5/ olkilla aks..5 (AWG ) ( ) NI - 65 g (.3 oz.), - 6 g (. oz.) EN 68-, EN 6- Vilkkurele erikseen sääeävillä viiveillä yö- ja aukojaksolle eleä käyeään esierkiksi ilasoinnin, jaksoeun kaselun, valaisuksen, kierovesipuppujen, erkinanokojeien ojaukseen ajasusoiinoa: ) oiina alkaa yöjaksolla ) oiina alkaa auolla Toiinnon valina yisäällä nava -A Viive 0. s - 0 päivää jaeuna aika-alueeseen: (0. - s / - s / 0. - in / - in / 0. - / - / 0. - päivää / - päivää / 3 - päivää / - 0 päivää) Karkea aika-aseelu valinapyörällä Jänniealue: AC V ai AC/DC - 40 V äökoskein: vaiokoskein 6 A äön ilanilaisu: punainen onioii-ed ouuli, DIN-kiskoasennus yboli 5-8 A Toiinno Aloius yöjaksolla yööjännieen näyö Karkea aika-aseelu - yöjakso Ajan ienosääö- yöjakso Karkea aika-aseelu -auko Ajan ienosääö -auko A iiänä Aloius yöjaksolla + n A Aloius auolla 5-8 ED Aloius auolla (yisys -A) + n A yööliiie iiin oiinnan valinaan äön ilanilaisu ulifuncion ED Aika-aluee s - s 0. - in - in unia 0. - vrk - päivää 3 - päivää - 0 päivää äökoskein 9

8 Aikarelee onioii oiinoa nro CM-9 /V: CM-9 /NI: 7 07 CM-93H /V: CM-93H /NI: 7 07 CM-9 /NI: CCA Teknise ieo Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: Jännieenalenea kykiellä: Kuora liiiellä B: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Ojaus Ojausulon eo: Kuora välillä -: Ojausliiie: oiselappujen liiänä: Hoolappujen aks. äärä kykeynä ojausuloon: Ipulssin piuus: Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: NI CM-9H A - AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W AC V / Hz AC aks. VA /.3W AC aks. VA /.9W -5 %; + % vireä ED 0. s - päivää valinapyörä ja poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6A / AC 4000VA / AC, 384W / DC A / <3s Monioiiaikareleellä voiaan ojaa säkölaieia, valaisusa, läiysä, oooreia, puppuja, uuleiia jne. Täyää aikareleille aseeu vaaiukse ajasusoiinoa: - 5 ajasusoiinoa ojauna syööjännieellä - 4 ajasusoiinoa ojauna ojausulolla - sysäysreleoiino Toiinojen ja viiveien valina elposi valinapyörillä Viive valiavissa välilä 0. s - päivää jaeuna aika-alueeseen: (0. - s / - s / 0. - in / - in / 0. - / - / 0. - päivää / - päivää / vain PÄÄE / vain POI) CM-9H, CM-93H: onijänniulo syöölle - 40V AC/DC ai V AC äökoskein: CM-9H: vaiokoskein 6A; CM-93H: 3 vaiokoskein 8A CM-9: onijännieulo syöölle - 40V AC, ääneön kykenä saainen läö ilan koskeina (riac).7a (60A/<s), kykee navan A jännieä äön ilanilaisu: punainen onioii-ed ouuli, DIN-kiskoasennus CM-93H CM-9 ybolii iiänä 3 vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 8A / AC 000VA / AC, 9W / DC A / <3s 50V AC / 4V DC 500A onioii ED punainen AC VA / DC W (NI), AC 0.53 VA (AC V), AC VA (AC - 40 V) Kyllä A- Kyllä Ei NI - oolappuja ei voia kykeä/ei V - aks.0 kpl (iau oolapulla 0.68A/V AC) in. 5 s / aks. rajoiaaon aks. 50 s AC -40V (50-60Hz) AC aks. 0.35VA saainen koskeion läö (riac) 0.7A 60A / <s aks. 0.9 V kun I aks. Kyllä / I aks. 0.7 A > 8 > 8 oolappuja ei voia liiään/ei aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4kV(syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie lanka aks..5 ai.5/ olkilla aks..5 (AWG ) ( ) (NI) - 64 g (.6 oz.); () - 6 g (. oz.) (NI) - 89 g (3. oz.); () - 87 g (3 oz.) 5 g (.8 oz.) EN 68-, EN 6- CM-9H A CM-93H n A CM-9 + A /B loa A n - A n A Maollisuus kykeä kuora ojausuloon iiiien - väliin voiaan kykeä kuora (esi. konakori) ilan, eä se äirisee releen oikeaa oiinoa. n A B

9 Aikarelee onioii oiinoa Toiinno Veoiasus (syöö päällä) Kun ulojännie kykeään, viive käynnisyy. Koskein vaiaa ilaa kun viive on pääyny. elekoskein palauuu lepoilaan kun syööjännie kakeaa. Tään oiinoon ei käyeä erillisä liipaisua. Veoipaisu (syöö päällä) Kun syööjännie kykeään, koskein vaiaa ilaa väliöäsi ja viivejakso alkaa. Kun viive on pääyny, koskein palaa lepoilaan. Kun ulojännie kakeaa, koskein palauuu yös lepoilaan. Tään oiinoon ei käyeä erillisä liipaisua. Vilkkurele (aloius auolla) Kun syööjännie kykeään, viive käynnisyy. Kun viive on loppunu, koskein vaiaa ilaa viiveen ajaksi. Tää oiinokeju jakuu niin kauan kuin syööjännie kakeaa. Tään oiinoon ei käyeä erillisä liipaisua. Vilkkurele (aloius pulssilla) Kun syööjännie kykeään, koseksin vaiaa väliöäsi ilaa ja viive käynnisyy. Kun viive on loppunu, koskein palauuu lepoilaan viiveen ajaksi. Tää oiinokeju jakuu niin kauan kuin syööjännie kakeaa. Tään oiinoon ei käyeä erillisä liipaisua. a b c Pulssin piennys/lyennys yööjännieen kykeyyyä rele on valis vasaanoaaan ojauksia napaan. Kun napaan syöeään jännie relekoskein vaiaa ilaa ja viive alkaa. Viiveen aikana ojaussignaaleja napaan ei uoioia. ele voiaan akivoia uuelleen ulosa vasa kun releen eellinen viive on pääyny. Pulssinpiennys laskevala reunala (ei uuelleenkäynniseävä) yööjännieen kykeyyyä rele on valis vasaanoaaan ojauksia napaan. Kun napaan syöeään jännie sovelluksen ukaisesi, relekoskein vaiaa ilaa ja viive alkaa. Viveen pääyessä, koskein palauuu lepoilaan ellei ojausjännieä ulossa ole kakaisu ja kykey uuelleen ennen viiveen loppuisa. Jakuvasi oisuva viiveä nopeapi ojausjännieen syyys-/ kakaisujakso ulolle piää koskeien veäneenä. Jos syööjännie kakeaa, koskein palauuu lepoilaan. Veo/pääsöiasus yööjännie piää olla kykeynä jakuvasi. Kun uloon syöeään jännie, viive alkaa. Kun viive on oi, koskein vaiaa ilaa ja pysyy ässä ilssa kunnes ulon ojausjännie kakeaa. Jos syööjännie kakeaa, rele palauuu lepoilaan. ysäysrele yööjännie piää olla kykeynä jakuvasi. Koskein vaiaa ilaa jokaisella navalle syöeyllä pulssilla. Jos syööjännie kakeaa, koskein palaa lepoilaan. f g i Pääsöiasus (ojeen kakeessa) yööjännie piää olla päällä jakuvasi. Kun ojausnavalle syöeään jännie, koskein vaiaa ilaa. Kun jännie navalle kakeaa, viive alkaa. Kun viive on oi, koskein palaa lepoilaan. Jos ojausjännie palaa navalla ennen viiveen loppuisa, viive nollaanuu. Kun oje navalle kakeaa, viive alkaa uuelleen ja koskein pysyy veoilassa. Jos syööjännie kakeaa, palaa koskein lepoilaan. e Pulssigeneraaori yööjännieen kykeyyessä, koskein ekee 0.5 sekunnin pulssin viiveen pääyyä. yööjännie piää kakaisa ja käynnisää uuelleen pulssin oisaiseksi. Tään oiinoon ei käyeä erillisä näppylää. j P P P = 0.5 s Aika-aluee 0. - s - s 0. - in - in rs 0. - vrk - päivää vain PÄÄÄ vain POI yööliiie yöön näyö Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö Toiinnon aseelu A Ojausulo äön ilanilaisu Esierkkejä ilanilaisusa Funcion: 5-8 ED Toiino:e 5-8 ED äökoskein Huoio ) CM-93H ei saa kykeä eri vaieia ai 3-vaiejännieiä ) Asenneaessa eräsrakeneiseen kojeisoon, liiiien ja ulee olla väinään 3 eäisyyellä kojeison kansilevyisä.

10 Aikarelee onioii 6 oiinoa nro CM-6 /NI: Teknise ieo CM-6 yboli iiänä Toiinojen äärä: yööliiie: yööjännie: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Ojaus Ojausjännie: Ojausulon eo: Kuora välillä -: Hoolapu: Ojausliiie: Maks. capaciy of cable conrol: Ipulssin piuus: Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila: Varasoiniläpöila: äköinen keso: Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: 6 A - AC 4-40 V (AC Hz) a DC 4 V AC VA / DC W 5 %; + % vireä ED 0. s - valinapyörä ja poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 8 A/ AC 500 VA / AC, 40 W / DC onioii ED punainen 8 A / AC 7 5 NI AC VA / DC W Kyllä Ei A- 0.µF in. 5 s / aks. rajoiaaon aks. 0 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP liiie aks..5, aks. 4 (AWG ) olkilla aks..5,.5 (AWG ) ( ) 69 g (.4 oz. ) EN 68-, EN 6- Monioiirele (6 oiinoa ja 6 aika-aluea), perusversio releesä CM-9H Monioiiaikareleellä voiaan ojaa säkölaieia, valaisusa, läiysä, oooreia, puppuja, uuleiia jne. 6 ajasusoiinoa: - 3 ajasusoiinoa ojauna syööjännieellä - 3 ajasusoiinoa ojauna ojausulolla Toiinojen ja viiveien valina elposi valinapyörillä Viive valiavissa välilä 0. s - päivää jaeuna 6 aika-alueeseen: (0. - s / - s / 0. - in / - in / 0. - / - ) Monijänniulo syöölle 4-40V AC ai 4V DC äökoskein: vaiokoskein 8A äön ilanilaisu: punainen onioii-ed ouuli, DIN-kiskoasennus a b e k i Toiinno yöön näyö A < A CM-6 6 n A 5 8 Veoiasus käynnisyksesä Pääsöiasus käynnisyksesä Vilkkurele aloius yöjaksolla Pääsöiasus, viiveen käynnisys laskevala reunala Ipulssirele Veoasus ja päällä kunnes uusi oje yööliiie Ojausulo äön ilanilaisu Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö Toiinnon aseelu 6 äökoskein 5 8

11 Aikarelee erillispoenioerillä nro CM-9HE /NI + poenioer: CM-HE /NI + poeioer: Poenioer for CM-9HE, CM-HE : Teknise ieo CM-9HE Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Ojaus Ojausjännie: Ojausulon eo: Kuora välillä -: Hoolapu: Ojausliiie: Ipulssin piuus: Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: A - AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W -5 %; + % vireä ED 0. s - päivää 0. s - 0 päivää valinapyörä ja ulkoinen poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W onioii ED punainen NI AC VA / DC W Kyllä Ei A- in. 5 s / aks. rajoiaaon aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie lanka aks..5 ai.5/ olkilla aks..5 (AWG ) ( ) 77 g (.7 oz.) 78 g (.8 oz.) EN 68-, EN 6- Viiveien sääö ulkoisella poenioerillä joka voi sijaia esierkiksi pulpein ai kojeison eupinnassa CM-9HE: onioiiaikarele ajasusoiinoa: - 5 ajasusoiinoa ojauna syööjännieellä - 4 ajasusoiinoa ojauna ojausulolla - sysäysreleoiino Viive valiavissa välilä 0. s - päivää jaeuna aika-alueeseen: (0. - s / - s / 0. - in / - in / 0. - / - / 0. - päivää / - päivää / vain PÄÄE / vain POI) CM-HE: yö-aukorele ajasusoiinoa - oiina alkaa yöjaksolla - oiina alkaa auolla Toiino valiaan yisäällä ojausulo -A CM-9HE, CM-HE: Monijännieulo syöölle - 40V AC/DC äökoskein: vaiokoskein 6A -ouuli, DIN-kiskoasennus Erillispoenioerin aksii liiänäeäisyys (3.8 f.) releesä CM-HE yboli CM-9HE, CM-HE B B B3 B4* CM-9HE CM-HE A 6 8 *vain releelle CM-HE iiänä Ajan ienosääö - yöjakso Ajan ienosääö - auko Poenioeri A B B3 B A B B3 B B B4 B Ojausulo upply volage inicaion Karkea aika-aseelu Toiinnon aseelu Ojausulo yööjännieen näyö Karkea aika-aseelu yöjakso Karkea aika-aseelu auko Poenioeri CM-9HE, CM-HE A A B B3 B B B4 B CM-HE B B B B4 B B3 (B4)* ulkoinen ojausyksikkö yööliiie Tulo ulkoiselle sääielle äön ilanilaisu Esierkki ilanilaisusa 5-8 ED 5-8 ED Tulo ulkoiselle sääielle - auko Ei käyössä äökoskein yööliiie Tulo ulkoiselle sääielle - yöjakso äön ilanilaisu äökoskein Toiinno CM-9HE oiinno ova saa kuin CM-9H.ssä, CM-HE ova saa kuin CM-H:ssä. Poenioeri: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: 47 kω, lineaarinen IP 65 eupuoli/ IP 0 akapuoli.5 olkilla / ilan olkkia aks...5 (AWG ) 5 g (0.5 oz.) kaso sivu isäarvikkee 3

12 Ojeloiava igiaalise aikarelee nro PD-A /V: PD-A /NI: PD-B /V: PD-B /NI: Teknise ieo Toiinojen äärä: yööliiie: yööjännie: Teonkuluus: yööjännie: Consupion (apparen/loss): yööjännieen oleranssi: Aika-aluee: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: Elecrical sreng (AC): Ojaus Ojausulon eo: Hoolapu: Ipulssin piuus: Nollausaika: Näyö - väri: Merkkien äärä ja korkeus: uinanssi: Valon aallonpiuus: Kirkkausaseus: Muisi - uisipaika: Daan allennus: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: NI PD-/A PD-/B 6 A - AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W AC V / Hz AC aks. 6 VA /.5 W -5 %; + % 0.0 s % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W punainen ED AC VA (NI), AC 0.5 VA (AC V) Ei in. s / aks. rajoiaaon aks. 00 s punainen 4 nueroa välein, korkeus (0.39 ) uc 635 n alue 0-0 % % porain sääeävissä (PD-/A) / 0 (PD-/B) aika-alueille + uolooiino in. vuoa -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie lanka aks..5 ai.5/ olkilla aks..5 (AWG ) (3.5.6 ) (NI) - 43 g( 5 oz. ), () - 34 g( 4.7 oz. ) EN 68-, EN 6- Ojeloiava igiaalinen onioiiaikarele 4 nueron punaisella ED-näyöllä Ojaus ja aseelu eään 3:lla painikkeella käyäjäysävällisessä valikossa, jonka ansiosa viiveaseelu on eriäin arkka, viiveen näyö näyöllä, galvaanisesi eroeu käynnisys ja pysäyys-ojausulo onijänniesyööllä Monipuolisuuensa ansiosa aollisa ojeloia yös vaaivapia oiinoja yöynäen kaa erillisä viiveä erillisä viiveaikaa, yiseynä uloa ja läöä PD-/A: 6 oiinoa, oisen releen oiinojen valina, uisipaikaa useiin käyeyille ajoille PD-/B: oiinoa, oiino :sä voiaan valia vapaasi kuallekin koskeielle = releä yessä laieessa erillisä aika-aluea: 0.0 s - 0 unia yööjännie - 40 V AC/DC ai V AC 3 ouulia, DIN-kiskoasennus yboli yööliiie PD- Käyöaikojen näyö (, ) Ojauspainikkee äö Tie aa IN IN IN IN Aika-alue: Minii aika-askel: Ajan vakaus: Aseeluvire: Aseelu, nollausarkkuus: Digial places: A s in 59 sec 99 ss 0.0 s 0.0 % aseeluarvosa 0 % 0 % Ojauspainikkee Ojausulo Ajan näyö (,, s) äön ilan näyö äö 4

13 Ojeloiava igiaalise aikarelee iiänä PD-/A n Pysäyysulo PD-/B n Käynnisysulo läö () Käynnisysulo Käynnisysulo läö () A IN IN IN IN A IN IN IN IN PD- PD- s ou s ou oe sop sar ou oe sop sar ou Toiinno äö 6A AC/50V äö 6A AC/50V äö 6A AC/50V äö 6A AC/50V Toiinno PD-/A ja PD-/B Toiinno PD-/A. Veoiasus käynnisyksesä A Työ-auko-oiino alkaa yöjaksolla A Pääsöiasus käynnisyksesä A Työ-auko-oiino alkaa auolla A Viive käynnisyksesä laskeva reuna A- ojausjännieen kakeessa TAT Pulssigeneraaori A- TAT Viive käynnisyksesä nouseva reuna A- ojausjännieen kykeyyessä TAT Veoiasus äi/kolio A Pääsöiasus käynnisys ojausjännieen kakeessa A- TAT 5-8 5A. Pulssin siiro keraa A- TAT Pääsöiasus ojausjännieen käynnisyisesä A- TAT 5-8 5B. Ipulssin siiro keraa A- TAT Pääsöiasus laskevala reunala veo väliöäsi ja pääsö ojausjännieen ukaan A- TAT 5-8 6A. Pulssin piennys keraa A- TAT Pääsöiasus nousevala reunala veo ojeen kakeessa ja pääsö viiveen ukaan A- TAT 5-8 6B. Pulssin piennys keraa A- TAT Vilkkuoiino aloius yöjaksolla A Vilkkuoiino aloius auolla A- 5-8 uosius: PD-/B korvaa perusaikareleä = in 5

14 Pisokana-aikarelee - sekä 8-pinnisille vakiopisokana-alusoille asenneava onioiiaikarelee on elppo vaiaa ai korvaa Monioiiaikarele PM-9H - ja 8-pinnisenä ajasusoiinoa, aika-alue 0. s - päivää jaeuna jaksoon läökoskein 6 A / 4000VA, 50V AC Monioiiaikarele PM-9H -pinnisenä ajasusoiinoa, aika-alue 0. s - päivää jaeuna jaksoon läökoskein 8 A / 000VA, 50V AC nro PM-9H-8 /NI: PM-9H- /NI: PM-9H /NI: PM-H /NI: E8: E: Työ-aukorele PM-H -pinnisenä ajasusoiinoa, aika-alue 0. s - 0 päivää jaeuna jaksoon läökoskein 8 A / 000VA, 50V AC Monijänniesyöö - 40 V AC/DC äön ilanilaisu: punainen onioii-ed Pisokanarele, asennus pisokana-alusalle Teknise ieo Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Ojaus Ojausjännie: Ojausulon eo: oa beween 5-: Hoolapu: Ojausliiie: Maks. kap. oj. jo - ilan oolappuja: Ipulssin piuus: Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Mia: anari: PM-9H/ 8 PM-9H/ PM-9H PM-H pinni ja 7 pinni ja pinni ja pinni ja AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W -5 %; + % vireä ED 0. s - päivää 0. s - 0 päivää valinapyörä ja poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 8A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC 000 VA / AC, 9 W / DC A / <3 s A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W onioii ED punainen ks. syööjänniealue AC VA / DC W (NI) Kyllä Ei µF in. 5 s / aks. rajoiaaon aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F).5 kv DIN-kisko EN 6075 IP 40 euosa (.5. ) 57 g (.0 oz.) 57 g (.0 oz.) 58 g (.05 oz.) 58 g (.05 oz.) EN 68-, EN 6- yboli TOTEKVA napa-/liiinerkinnä oulissa/kannassa PM-9H pin A//+ 5 //- PM-9H, PM-H PM-9H/ E A//+ 5 //- iiänä PM-9H/, PM-9H/ A n - uosiellu asennuskanna A//+ 5 /7/ PM-9H/8 E-8 8 pin A n - pin 8 pin

15 Pisokana-aikarelee Toiinno PM-9H, PM-9H Veoiasus käynnisyksesä a Pulssin lyennys/piennys, vakiopulssi ojauspulssin piuuesa riippuaa f Pääsöiasus käynnisyksesä b Pääsöiasus käynnisys väliöäsi ojeen kakeessa g Vilkkuoiino aloius auolla c Pääsöiasus viive kykennälle ja poiskykennälle Vilkkurele aloius yöjaksolla Muisirele (sysäysreleoiino) i Pääsöiasus laskevala reunala, läön väliön päällekykenä Toiina PM-H e Pulssigeneraaori (pulssi=0.5s) j P P = 0.5 s P Toiinnon valina releellä PM-H eään yisäällä liiie ja 5. Työ-aukooiino alkaen yöjaksolla 5 Työ-aukooiino alkaen auolla 5 / iiänä yööjännieen näyö yööjännieen näyö äön ilanilaisu äön ilanilaisu Karkea aika-aseelu Karkea aika-aseelu yöjakso Ajan ienosääö Ajan ienosääö - yöjakso Toiinnon valina Karkea aika-aseelu auko Ajan ienosääö - auko Aika-aluee PM-9H, PM-9H 0. - s - s 0. - in - in 0. - rs - unia 0. - vrk - päivää vain PÄÄÄ vain POI Aika-aluee PM-H s - s 0. - in - in 0. - unia unia 0. - vrk - päivää 3 - päivää - 0 päivää 0 0 7

16 FE 50 FE 50 Monioiiaikarelee kojerasia-asennus M-B M-K M-T M-H nro M-K /V: M-T /V: M-H /V: M-B /V: Teknise ieo Toiinojen äärä: iiänä: Jänniealue: Teonkuluus (ei oiinoa/veo): yööjännieen oleranssi: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: esisiivinen kuora: Inukiivinen kuora: Ojaus Ojausjännie: Ojausulon vira: Ipulssin piuus: Hoolappujen liiänä: Maks. äärä oolappuja liieynä ojausuloon: Muu ieo Käyöläpöila Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: ulake: iiänä: Hoolappuja ojauspainikkeessa: Mia: anari: M-K M-T M-H M-B 9 3-join ilan nollaa 4-join nollan kanssa AC V / 50-60Hz 0.8 / 3VA a / VA -5%; +% 0. s - päivää valinapyörällä % - ekaaninen aseelu % - aseeluarvon vakaus 0. % / C, T = 0 C riac NO(AgnO ) - 60 VA 0-00 VA 6A 5/50 V AC - 0 VA 0-0 VA 8A 50 V AC (cos φ > 0.4) AC V 5µA 3 A in. 50s / aks. rajoiaaon Kyllä V - aks. äärä 50 kpl (iau oolapuilla 0.68A/V AC) C kojerasia/jakorasia IP vakio-olosueissa F A / 50V M-H Nolla (vain M-H) Kykin (painike) ACV, NI-5-50VAC/DC 3 CY, Ø 0.75 (AWG 8) 4 lanka, Ø 0.75 (AWG 8) CY, Ø 0.75 (AWG 8) piuus 90 (3.5 ) piuus 90 (3.5 ) CY, Ø.5 (AWG ) aks. aks ( ) ( ) 6 g (0.9 oz. ) 6 g (0.9 oz. ) 7 g (0.95 oz. ) 53 g (.9 oz.) EN 68-, EN 6- Monioiiaikarele, asennus kojerasiaan kaluseen alle ai jakorasiaan, solveluu eriyisesi saneerausprojekeiin Eisyksellinen ja nopea rakaisu uuaa kykinoiino ajaseuksi ai painikkeella ojaavaksi sysäysreleoiinnoksi isää ieoa kuorayypeisa ja niien suuruuesa ks. s. XXX M-K - 3-joinkykenä, oiii ilan nollajoina - läö: -60 VA - eriäin alainen ojausulon syööeo aollisaa ED-lappujen ja energiaa sääsävien pienloiselappujen kykennän M-T - 3-joinkykenä, oiii ilan nollajoina - läö: -60 VA äön ilanilaisu Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö Toiinnon valina M-B Galvaanisesi eroeu ojausulo 5-50 V AC/DC äö Pase Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö äön ilannäyö M-H - 4-joinkykenä - läö: 0-00 VA M-B 4-joinkykenä - oiinoa - läökoskein 6A / 4000 VA, 50V AC - aollisaa loisepukien ja energiansääsöläppujen kykennän (kaso aulukko s. XXX) - soveluu suurepien kuorien kykenään esierkiksi pulssireleeksi, porrasvaloajasieksi, pyyekuivainen kykenään - erillinen galvaanisesi eroeuulo 5-50 V AC/DC, esierkiksi urvajärjeselilä uleviin ojauksiin Vaieava sulake äö Vaie Toiinnon aseelu Neural wic (buon) Aika-aluee 0. - s - s 0. - in - in 0. - rs - unia 0. - vrk - päivää vain PÄÄÄ vain POI 8

17 Monioiiaikarelee kojerasia-asennus Toiinno Toiino a - pääsöiasus nousevala reunala viive alkaa kykeäessä. Jokainen siä seuraava painallus (aks. 5) lisää aikaa. Pikä painallus sauaa Toiino b - pääsöiasus laskevala reunala viive käynnisyy ojeen kakeessa, läön käynnisys ei V > s V Toiino f - veoiasus viive ojeen käynnisyessä, läö päällä kunnes oje kakeaa Toiino g - ipulssirele Kykee päälle. painalluksella ja pois. painalluksella, painalluksen piuuella ei ole erkiysä, viive voiaan aseaa poenioerillä painikkeen uuelleenpainalluksen esäiseksi V V Toiino c - pääsöiasus laskevala reunala läö ja viive kykeyyvä ojeen kakeessa V Toiino - ipulssirlee viiveellä. painallus kykee päälle, oinen kykee pois ikäli se eään ennen viiveen pääyisä V Toiino - vilkkuoiino alkaen yöjaksolla läö kykee päälle ja pois asavälein, aloius yöjaksolla V Toiino i - vilkkuoiino alkaen auolla läö kykee päälle ja pois asavälein, aloius auolla V Toiino e - pulssin siiro viive kykennälle ojeen käynnisyyä ja sauua iiänä M-B, M-H, M-T V Toiino j* - vilkkurele aloius auolla veoiasus, poiskykenä kakaisealla syöö ai painikea paineaan uuelleen. * Huoio: oiino j käyössä vain M-B releessä V N AC V V V V N V N N V M-T M-T M-H M-H M- Tyypillinen joous M-K, M-T - ajasin valaisukselle Esierkkikykenä M-T Alkuperäinen kykenä Pualien ojaus releellä valaisukseen liiyen M-K, M-T Tyypillinen joous M-H - ajasin valaisukselle aieen ojaus Puallinoajus valaisukseen liiyen Tulo ulkoiselle ojausjännielele 5-50V AC/DC N nollajoin N nollajoin AC V syöävä vaie äö o an appliance AC V syöävä vaiejoin Painike (kykin) painike Kun valo on kykey pois, puallin käynnisyy ja sauu viiveen jälkeen pois päälä. AC V N nollajoin syöävä vaiejoin Kykin 9

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

VÄLI- JA PISTOKANTARELEET

VÄLI- JA PISTOKANTARELEET VÄLI- JA PISTOKANTARELEET Moduulireleet Ohjattavien piirien erotukseen tai kuormituksen parantamiseksi Koskettimien suojaus tariffiohjauksilta, boilerien kytkennältä, elektronisilta lampuilta Tilanilmaisu

Lisätiedot

Käsikirja Käyttövedensäädin

Käsikirja Käyttövedensäädin EH-201/V Käsikirja Käyttövedensäädin Ouman EH-201/V on lämpimän käyttöveden säädin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kaukolämmönvaihtimissa että kattilalaitoksissa. EH-201/V:ssä on patentoitu säätöstrategia,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) 1 Sisältö 1: Käyttöohje Järjestelmän kuvaus 3 Yleistä 5 Painikkeet 5 Näyttö 5 Valikko 6 Mahdolliset

Lisätiedot

S 200, S 280UC, S 290, S

S 200, S 280UC, S 290, S Pienjännitekojeet Johdonsuojakatkaisijat S 200, S 280UC, S 290, S 220 Vikavirtasuojakytkimet F 200, F 660, F 670 Henkilösuojat FS 200, DS 951, DS 971 Vikavirtayksiköt DDA 200 Esite S200_1FI 05_01 1SCC400004C1801

Lisätiedot

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TPE Sarja 2, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TM1 TM2 674 1138 1897 61 Vastaavuusvakuutus Me GRUNDFOS vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet TPE Sarja 2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat

Lisätiedot

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE kiertovesipumput Nesteiden kierrätykseen lämmitysjärjestelmissä, kuuman käyttöveden järjestelmissä sekä jäähdytyksessä. baria. 5 C - + C.

Lisätiedot

04-FIN-5110-1243UK-MN1P-AK30-COST.p65 33

04-FIN-5110-1243UK-MN1P-AK30-COST.p65 33 AROITUS SÄHKÖISKUN AARA Kolmion sisässä oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää laitteessa olevasta hengenvaarallisesta eristämättömästä sähköjännitteestä, josta voi saada sähköiskun. Kolmion sisässä oleva

Lisätiedot

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg matka-kitkamittarit Valmistaja 10.2011 Hevossuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 87100 Kajaani 90620 Oulu www.trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7

ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7 ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7 Maahantuoja Suomen Allaslaite Oy Tourukatu 24 40100 JYVÄSKYLÄ Tel 020 720 9292, Fax 020 720 9293 sal@suomenallaslaite.fi www.suomenallaslaite.fi 2 LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2. Turvaohjeita 3 3. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 4 4. Painikkeet 5 5. Näyttö 5 6. Tehdasasetukset 6 7. Asetusten muuttaminen 7 7.1 Kellonaika ja viikonpäivä

Lisätiedot

MMS KUVAVIESTIEN LÄHETTÄMINEN JA NIIDEN HINNOITTELU

MMS KUVAVIESTIEN LÄHETTÄMINEN JA NIIDEN HINNOITTELU Scout Guard SG588D GSM 8.0MP E-MAIL ja MMS kuvaviestiä lähettävä Datakamera, Infrapunasalama Käyttöohje Perustiedot: Ominaisuudet: * GSM lähettävä riistakamera sisältäen GSM robotin (4 taajuus) * Datakamera

Lisätiedot

Pienjännitekojeet, OT_OETL1FI 12-10. Kytkimet Kuormankytkimet OT, OETL, OTDC ja OTM

Pienjännitekojeet, OT_OETL1FI 12-10. Kytkimet Kuormankytkimet OT, OETL, OTDC ja OTM Pienjännitekojeet, OT_OETL1FI 12-10 Kytkimet Kuormankytkimet OT, OETL, OTDC ja OTM Kuormankytkimet OT 16...2500, OETL 3150, OTDC16...250 ja OTM160...2500 Sisältö 4 Tuotevalikoima, ominaisuudet 8 Tekniset

Lisätiedot

DATA LOG AJASTIN Datalog O 1104

DATA LOG AJASTIN Datalog O 1104 1/5 KUVAUS: DATA LOG on digitaalinen ajastin, jossa on yksi potentiaali (jännite) vapaa vaihtokosketin, ja joka on suunniteltu minkä tahansa sähkölaitteen ohjaukseen. Sen mahdollisuuksiin kuuluvat myös

Lisätiedot

Tuoteluettelo 21.14. Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen.

Tuoteluettelo 21.14. Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen. Löydät meidät myös netistä osoitteesta: www.devi.fi Tuoteluettelo 21.14 Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen. Intelligent

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND . SISÄLTÖ. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 4. Yleiskuva tuotteista... 3 4..

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte 4/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 4: Yhden vaausaseen vaieneva akkvärähely, harninen kuriusheräe LIIKEYHTÄLÖN JOHTO JA RATKAISU Kuvassa n esiey visksisi vaienneun yhden vaausaseen harnisen akkvärähelijän erusalli.

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Lämpötila: 0 50 ºC. EN61000-6-3: 2001 (Häiriöpäästö) EN61000-6-2: 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle

Lämpötila: 0 50 ºC. EN61000-6-3: 2001 (Häiriöpäästö) EN61000-6-2: 2001 (Immuniteetti) Pinta-asennus seinälle tai kojerasian päälle V1.1.3 (16.01.2014) 1 (22) Tämä ohje on tarkoitettu säätimille, joiden ohjelmistoversio on 1.1.3 tai uudempi. Huonesäädin on monipuolinen huonekohtaiseen lämpötila- ja ilmamääräsäätöön tarkoitettu säädin,

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. OS1FI 11-04. Varoketuotteet Kytkinvarokkeet OS ja OSM

Pienjännitekojeet. OS1FI 11-04. Varoketuotteet Kytkinvarokkeet OS ja OSM Pienjännitekojeet. OSFI -04 Varoketuotteet Kytkinvarokkeet OS ja OSM Kytkinvarokkeet OS 20...250, OSM 32...250 Sisältö 4 Tuotekatsaus 6 Ominaisuudet 8 Tekniset tiedot 6 Tilaustiedot, käsiohjaus 6 Edestä

Lisätiedot

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LaitteeN TOIMINTA JA TEKNISET TIEDOT...3 1.1 Laitteen toiminta...3 1.1.1

Lisätiedot

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120 MPEG-4 Triplex DVR V.0921 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta TURVALLISUUS OHJEITA MERKKIEN SELITYKSET Tämä symboli on

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä

Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä 5 15 ; 5 7-6 6 - - I E A H E H A I A 2 EA H A I A L EI K A HE L EI K A HE K EI E = 8 = H= K L = " $ & 0 O O I H A I A 0 O O I A 0 O O I A E = L = L = = 0 O O I

Lisätiedot