AIKARELEET ANALOGISET DIN-MODUULIT. DIGITAALISET DIN-MODUULIT Monitoimi = 18 toimintoa PISTOKANTA-ASENNUS KOJERASIA-ASENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKARELEET ANALOGISET DIN-MODUULIT. DIGITAALISET DIN-MODUULIT Monitoimi = 18 toimintoa PISTOKANTA-ASENNUS KOJERASIA-ASENNUS"

Transkriptio

1 AIKAEEET ANAOGIET DIN-MODIT Monioii = oiino NI ojausjännie = AC/DC -40V DIGITAAIET DIN-MODIT Monioii = 8 oiinoa 3 painikea elppoon ojeloiniin askurin aika näkyvissä näyöllä KOJEAIA-AENN PITOKANTA-AENN painikkeen alle kojerasiaan ai jakorasiaan 3- ai 4-joinkykenä (kuora 6 A) pisokanayyppise uoee elppo vaiaa - ja 8-pinnise alusa 3

2 AIKAEEET Yksioii CM-8TO pääsöiasus ilan ojausjännieä, varajärjeselille J- -porainen veoiasus, suuren kuorien poraiainen kykenä CM-T äi/koli-käynnisysviive oooreille CM-H yö-aukojakso, erillise aseelu PÄÄE/POI CM-HE kuen CM-H ua aika-aseelu ulkoisella poenioerillä (aseelu usein) Monioii Analoginen CM-9H oiinoa, aika-aluea, 6A vaiokoskein, syöö -40VC ai VAC CM-93H oiinoa, aika-aluea, 36A vaiokoskein, syöö -40VC ai VAC CM-9 oiinoa, aika-aluea, ilan koskeina (riac 0.7A), syöö -40VAC CM-6 CM-9HE 6 oiinoa, 6 aika-aluea, 8A vaiokoskein, syöö 4-40VAC, 4VDC kuen CM-9H ua aika-aseelu ulkoisella poenioerillä (aseelu usein) PM-H Alusa DIN-kiskolle Digiaalinen PD-A 4 igi näyö, 6 oiinoa, erillisä aikaa 0.0s - 0, 6A vaiokoskeina, TAT/TOP-ulo PD-B kuen PDF-A ua oiinoa per läöä ja aikaa - arkoiaa kaa releä yessä laieessa PITOKANTA PM-9H/ kuen CM-9H ua -pin kana, onijänniesyöö, vaiokoskein 6A KOJEAIA PM-9H kuen PM-9H/ ua 8A vaiokoskein -pin kannalla kuen CM-H ua -pin kannalla NE W M-K onioiiaikarele kojerasiaasennukseen, 3-joinkykenä (ilan nollaa) 4 PM-9H/8 kuen PM-9H/ ua 8-pin kannalla M-T onioiiaikarele kojerasia-asennukseen, 3-joinkykenä (ilan nollaa), ojausulo voiaan kykeä rinnan ED- ja pienloiselappujen kanssa. M-H kuen M-T ua 4-joinkykenä, läö riac 0-00VA, 9 oiinoa sisäläen uisireleoiinnon M-B kuen M-H ua 6A koskeiella (loisepukilappujen kykenä aollinen) E- ( pin) E-8 (8 pin). CM-POT erillispoenioeri aikareleille CM-9HE ja CM-HE, paneeliasennus, aks. kaapelipiuus

3 Yleiskasaus aikarelee Taulukko. uoee DIN-kiskoasennukseen Toiinno M-B A - pääsöiasus nouseva reuna B - pääsöiasus laskeva reuna C - käynnisys ja pääsöiasus laskeva reuna D - vilkkurele E - pulssinpiennys F - veoiasus G - pulssirele H - ipulssirele viiveellä I - veoiasus poiskykennän jälkeen j - vilkkurele aloius auolla 0. - s - s 0. - in - in päivää yööjännie - päivää AC V Koskeiien äärä Työ-aukorele aloius yöjaksolla Veoiasus äi / kolio eaaliaikainen kykenä Ipulssirele veoviiveellä 0. - s - s 0. - in - in 0. - unia - unia 0. - päivä - päivää 3 - päivää - 0 päivää s - in in 59 s Vuorokausi Viikko Kuukausi Vuosi V AC - 40 V AC/DC - 40 V AC vaiokoskein 8 A vaiokoskein 6 A vaiokoskein8 A vaiokoskein 6 A 3 vaiokoskeint 8 A aainen läö (riac) sulkeuuva koskein6 A M-K, M-T, M-H CM-8J/Z CM-8J/ZN CM-8J/B CM-83J/Z CM-83J/ZN CM-83J/B CM-8TO CM-9H CM-93H CM-9HE CM-HE CM-9 CM-H CM-T/ CM-4 CM-4 CM-6 J- PD-/A PD-/B HT- (HT-/) HT-3 (HT-3/) HT-4 O- PM-9H PM-9H PM-H -MODI -MODI 3-MODI PITOKANTA Kojerasiaan ääöpyörä Painike iukukykin lkoinen poenioeri Pääsöiasus syööjännieen kakeua Veoiasus Pääsöiasus Vilkkurele aloius auolla Pääsöiasus sauuspulssin jälkeen Vilkkurele aloius pulssilla Porrasvaloajasin Pulssinpiennys Muisirele (pulssi) Ipulssirele Veoiasus ojausulon kykennällä Työ-aukorele aloius auolla Tyyppi riac sulk AgnO ( ) ( ) ÄHTÖ YÖTTÖJÄNNITE AIKA TOIMINNOT AETTE AKENNE Tyyppi Taulukko. uoee kojerasia-asennukseen 5

4 Aikarelee pääsöiasus ilan ojausjännieä Pääsöiaseu aikarele ilan apujännieä Käyöesierkki: varenneun syöön pääsöiasus jänniekakosilaneessa (urvavalaisus, engiy konee ai säköisesi ojaujen ovien oiinnan varisus ulipaloilaneessa) ajasusoiinoa valiavissa valinapyörällä: a - pääsöiasus syöön kakeaisen jälkeen e - iaseu käynnisys Aika-alue (sääeävissä valinapyörällä ja ienosääö poenioerillä): 0. s - in niversaali syööjännie AC/DC - 40 V äökoskeie: vaio 8 A äön ilan inikoini EDillä (vain kun syööjännie kykeynä) Tunneliliiie ouuli, DIN-kiskoasennus nro CM-8TO /NI: Teknise ieo CM-8TO yboli iiänä Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie: Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Muu ieo Käyöläpöila: Varasoiniläpöila: äköinen keso: Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: a - veoiasus (syöö päälle)/e - pääsöiasus ( pois) A - AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W -5 %; + % vireä ED 0. s - in poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaio (AgNi/opeaseos) 8 A / AC 000 VA / AC, 9 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W punainen ED C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP liiie lanka aks..5 ai 4 ( AWG ) olkilla..5 ai.5 ( AWG ) ( ) 93 g (3.3 oz.) EN 68-, EN 6- A yöön näyö A 6 6 CM-8TO 5 5 e 8 8 FNC a n A yööliiie äökoskein äön ilanilaisu Aika-alueen valina Ajan ienosääö Toiinnon valina äökoskein äökoskein Toiinno a - pääsöiasus syööjännieen kakeaisen jälkeen (in. aika 0.5 s) e - veoiasus syöön palauuua kakoksen jälkeen 6

5 Aikarelee kaksiporainen viive nro J- /V: J- /NI: Teknise ieo J- ybolii iiänä Toiinno veoiasus A - n AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W AC V / Hz A A AC aks. VA /.3 W -5 %; + % 5-8 vireä ED s - päivää valinapyörä ja poenioeri % - ekaaninen aseelu % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W upply volage inicaion onioii ED punainen Karkea aika-aseelu 3 7 Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: NI aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie lanka aks..5 ai.5/ olkilla aks..5 (AWG ) ( ) ( ) NI - 88 g (3. oz.), - 83 g (.9 oz.) EN 68-, EN 6- uuren kuorien aseiaiseen kykenään (esi. säköläiys), esää suure virapiikki säköverkossa Toiino: veoiasusa ( aikareleä yessä) Viiveen sääö 0.s - päivää jaeuna :een aika-alueseen: 0. - s / - s / 0. - in / - in / 0. - / - / 0. - vrk / - vrk / PÄÄE / POI Aja ja ova erikseen sääeävissä ja käynnisyvä syööjännieen kykeisen jälkeen Aika-aseelualueen valina valinapyörällä Jänniealue: AC V ai AC/DC - 40 V äökoskeie: vaiokoskein 6 A äön ilanilaisu: punainen onioii-ed, vilkkuu ieyissä iloissa -ouuli, DIN-kiskoasennus Ajan ienosääö Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö A ED yööjännieliiie äön ilanilaisu äökoskein äökoskein Aika-aluee 0. - s - s 0. - in - in vrk - päivää vain PÄÄÄ vain POI 7

6 Aikarelee veoiasus äi/kolio nro CM-T /V: CM-T /NI: suunnielu oooreien käynnisyksen äi/koli-iasukseen aika (äi) - viive 0. s - 0 päivää jaeuna aika-alueeseen -karkea aika-aseelu valinapyörällä karkea aika-aseelu valinapyörällä / viive - aika-alue 0. s - s - ajan ienosääö poenioerillä jänniealue: AC V, AC/DC - 40 V läökoskein: vaio 6A läön ilainikoini: onioii ED punainen -Mouuli, DIN-kiskoasennus Teknise ieo Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieoleranssi: yöön näyö: Aika-alue: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. poikkipina (): Mia: anari: NI CM-T A - AC/DC - 40 V/AC Hz AC VA / DC W AC V / Hz AC aks. VA /.9 W -5 %; + % vireä ED : 0. s - 0 päivää, : 0. s- s poenioeri 5% - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W onioii ED punainen aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie aks..5,.5 (AWG ) olkilla aks..5 (AWG ) ( ) 84 g (3 oz.) EN 68-, EN 6- yboli iiänä CM-T 3 (ooori) 3 A Mooorin käynnisys ( - ) yööjännieen näyö Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö Ajan ienosääö ( ) ( ) A ooorin käynnisys apujännie A CM-T ( ) ( ) (ooori) ED V ED 4-480V yööliiie äön ilanilaisu äökoskein äökoskein Toiinno Veoiasus äi/kolio Aika-aluee : s - s 0. - in - in vrk - päivää 3 - päivää - 0 päivää 0 8

7 Aikarelee yö-auko nro CM-H /V: CM-H /NI: 7 07 Teknise ieo Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: Jänniealue: Teonkuluus yööjännieoleranssi: yöön näyö: Aika-alue: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kakaisukyky DC: äön ilan ilaisu: äköinen ikä (AC): Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Asennusapa: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. poikkipina (): Mia: anari: NI CM-H (oinen oiino valiaan yisäällä -A) A - AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W AC V / Hz AC aks. VA /.3 W -5 %; + % vireä ED 0. s - 0 päivää valinapyörä ja poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W onioii ED punainen aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie lanka aks..5 ai.5/ olkilla aks..5 (AWG ) ( ) NI - 65 g (.3 oz.), - 6 g (. oz.) EN 68-, EN 6- Vilkkurele erikseen sääeävillä viiveillä yö- ja aukojaksolle eleä käyeään esierkiksi ilasoinnin, jaksoeun kaselun, valaisuksen, kierovesipuppujen, erkinanokojeien ojaukseen ajasusoiinoa: ) oiina alkaa yöjaksolla ) oiina alkaa auolla Toiinnon valina yisäällä nava -A Viive 0. s - 0 päivää jaeuna aika-alueeseen: (0. - s / - s / 0. - in / - in / 0. - / - / 0. - päivää / - päivää / 3 - päivää / - 0 päivää) Karkea aika-aseelu valinapyörällä Jänniealue: AC V ai AC/DC - 40 V äökoskein: vaiokoskein 6 A äön ilanilaisu: punainen onioii-ed ouuli, DIN-kiskoasennus yboli 5-8 A Toiinno Aloius yöjaksolla yööjännieen näyö Karkea aika-aseelu - yöjakso Ajan ienosääö- yöjakso Karkea aika-aseelu -auko Ajan ienosääö -auko A iiänä Aloius yöjaksolla + n A Aloius auolla 5-8 ED Aloius auolla (yisys -A) + n A yööliiie iiin oiinnan valinaan äön ilanilaisu ulifuncion ED Aika-aluee s - s 0. - in - in unia 0. - vrk - päivää 3 - päivää - 0 päivää äökoskein 9

8 Aikarelee onioii oiinoa nro CM-9 /V: CM-9 /NI: 7 07 CM-93H /V: CM-93H /NI: 7 07 CM-9 /NI: CCA Teknise ieo Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: Jännieenalenea kykiellä: Kuora liiiellä B: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Ojaus Ojausulon eo: Kuora välillä -: Ojausliiie: oiselappujen liiänä: Hoolappujen aks. äärä kykeynä ojausuloon: Ipulssin piuus: Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: NI CM-9H A - AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W AC V / Hz AC aks. VA /.3W AC aks. VA /.9W -5 %; + % vireä ED 0. s - päivää valinapyörä ja poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6A / AC 4000VA / AC, 384W / DC A / <3s Monioiiaikareleellä voiaan ojaa säkölaieia, valaisusa, läiysä, oooreia, puppuja, uuleiia jne. Täyää aikareleille aseeu vaaiukse ajasusoiinoa: - 5 ajasusoiinoa ojauna syööjännieellä - 4 ajasusoiinoa ojauna ojausulolla - sysäysreleoiino Toiinojen ja viiveien valina elposi valinapyörillä Viive valiavissa välilä 0. s - päivää jaeuna aika-alueeseen: (0. - s / - s / 0. - in / - in / 0. - / - / 0. - päivää / - päivää / vain PÄÄE / vain POI) CM-9H, CM-93H: onijänniulo syöölle - 40V AC/DC ai V AC äökoskein: CM-9H: vaiokoskein 6A; CM-93H: 3 vaiokoskein 8A CM-9: onijännieulo syöölle - 40V AC, ääneön kykenä saainen läö ilan koskeina (riac).7a (60A/<s), kykee navan A jännieä äön ilanilaisu: punainen onioii-ed ouuli, DIN-kiskoasennus CM-93H CM-9 ybolii iiänä 3 vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 8A / AC 000VA / AC, 9W / DC A / <3s 50V AC / 4V DC 500A onioii ED punainen AC VA / DC W (NI), AC 0.53 VA (AC V), AC VA (AC - 40 V) Kyllä A- Kyllä Ei NI - oolappuja ei voia kykeä/ei V - aks.0 kpl (iau oolapulla 0.68A/V AC) in. 5 s / aks. rajoiaaon aks. 50 s AC -40V (50-60Hz) AC aks. 0.35VA saainen koskeion läö (riac) 0.7A 60A / <s aks. 0.9 V kun I aks. Kyllä / I aks. 0.7 A > 8 > 8 oolappuja ei voia liiään/ei aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4kV(syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie lanka aks..5 ai.5/ olkilla aks..5 (AWG ) ( ) (NI) - 64 g (.6 oz.); () - 6 g (. oz.) (NI) - 89 g (3. oz.); () - 87 g (3 oz.) 5 g (.8 oz.) EN 68-, EN 6- CM-9H A CM-93H n A CM-9 + A /B loa A n - A n A Maollisuus kykeä kuora ojausuloon iiiien - väliin voiaan kykeä kuora (esi. konakori) ilan, eä se äirisee releen oikeaa oiinoa. n A B

9 Aikarelee onioii oiinoa Toiinno Veoiasus (syöö päällä) Kun ulojännie kykeään, viive käynnisyy. Koskein vaiaa ilaa kun viive on pääyny. elekoskein palauuu lepoilaan kun syööjännie kakeaa. Tään oiinoon ei käyeä erillisä liipaisua. Veoipaisu (syöö päällä) Kun syööjännie kykeään, koskein vaiaa ilaa väliöäsi ja viivejakso alkaa. Kun viive on pääyny, koskein palaa lepoilaan. Kun ulojännie kakeaa, koskein palauuu yös lepoilaan. Tään oiinoon ei käyeä erillisä liipaisua. Vilkkurele (aloius auolla) Kun syööjännie kykeään, viive käynnisyy. Kun viive on loppunu, koskein vaiaa ilaa viiveen ajaksi. Tää oiinokeju jakuu niin kauan kuin syööjännie kakeaa. Tään oiinoon ei käyeä erillisä liipaisua. Vilkkurele (aloius pulssilla) Kun syööjännie kykeään, koseksin vaiaa väliöäsi ilaa ja viive käynnisyy. Kun viive on loppunu, koskein palauuu lepoilaan viiveen ajaksi. Tää oiinokeju jakuu niin kauan kuin syööjännie kakeaa. Tään oiinoon ei käyeä erillisä liipaisua. a b c Pulssin piennys/lyennys yööjännieen kykeyyyä rele on valis vasaanoaaan ojauksia napaan. Kun napaan syöeään jännie relekoskein vaiaa ilaa ja viive alkaa. Viiveen aikana ojaussignaaleja napaan ei uoioia. ele voiaan akivoia uuelleen ulosa vasa kun releen eellinen viive on pääyny. Pulssinpiennys laskevala reunala (ei uuelleenkäynniseävä) yööjännieen kykeyyyä rele on valis vasaanoaaan ojauksia napaan. Kun napaan syöeään jännie sovelluksen ukaisesi, relekoskein vaiaa ilaa ja viive alkaa. Viveen pääyessä, koskein palauuu lepoilaan ellei ojausjännieä ulossa ole kakaisu ja kykey uuelleen ennen viiveen loppuisa. Jakuvasi oisuva viiveä nopeapi ojausjännieen syyys-/ kakaisujakso ulolle piää koskeien veäneenä. Jos syööjännie kakeaa, koskein palauuu lepoilaan. Veo/pääsöiasus yööjännie piää olla kykeynä jakuvasi. Kun uloon syöeään jännie, viive alkaa. Kun viive on oi, koskein vaiaa ilaa ja pysyy ässä ilssa kunnes ulon ojausjännie kakeaa. Jos syööjännie kakeaa, rele palauuu lepoilaan. ysäysrele yööjännie piää olla kykeynä jakuvasi. Koskein vaiaa ilaa jokaisella navalle syöeyllä pulssilla. Jos syööjännie kakeaa, koskein palaa lepoilaan. f g i Pääsöiasus (ojeen kakeessa) yööjännie piää olla päällä jakuvasi. Kun ojausnavalle syöeään jännie, koskein vaiaa ilaa. Kun jännie navalle kakeaa, viive alkaa. Kun viive on oi, koskein palaa lepoilaan. Jos ojausjännie palaa navalla ennen viiveen loppuisa, viive nollaanuu. Kun oje navalle kakeaa, viive alkaa uuelleen ja koskein pysyy veoilassa. Jos syööjännie kakeaa, palaa koskein lepoilaan. e Pulssigeneraaori yööjännieen kykeyyessä, koskein ekee 0.5 sekunnin pulssin viiveen pääyyä. yööjännie piää kakaisa ja käynnisää uuelleen pulssin oisaiseksi. Tään oiinoon ei käyeä erillisä näppylää. j P P P = 0.5 s Aika-aluee 0. - s - s 0. - in - in rs 0. - vrk - päivää vain PÄÄÄ vain POI yööliiie yöön näyö Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö Toiinnon aseelu A Ojausulo äön ilanilaisu Esierkkejä ilanilaisusa Funcion: 5-8 ED Toiino:e 5-8 ED äökoskein Huoio ) CM-93H ei saa kykeä eri vaieia ai 3-vaiejännieiä ) Asenneaessa eräsrakeneiseen kojeisoon, liiiien ja ulee olla väinään 3 eäisyyellä kojeison kansilevyisä.

10 Aikarelee onioii 6 oiinoa nro CM-6 /NI: Teknise ieo CM-6 yboli iiänä Toiinojen äärä: yööliiie: yööjännie: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Ojaus Ojausjännie: Ojausulon eo: Kuora välillä -: Hoolapu: Ojausliiie: Maks. capaciy of cable conrol: Ipulssin piuus: Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila: Varasoiniläpöila: äköinen keso: Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: 6 A - AC 4-40 V (AC Hz) a DC 4 V AC VA / DC W 5 %; + % vireä ED 0. s - valinapyörä ja poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 8 A/ AC 500 VA / AC, 40 W / DC onioii ED punainen 8 A / AC 7 5 NI AC VA / DC W Kyllä Ei A- 0.µF in. 5 s / aks. rajoiaaon aks. 0 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP liiie aks..5, aks. 4 (AWG ) olkilla aks..5,.5 (AWG ) ( ) 69 g (.4 oz. ) EN 68-, EN 6- Monioiirele (6 oiinoa ja 6 aika-aluea), perusversio releesä CM-9H Monioiiaikareleellä voiaan ojaa säkölaieia, valaisusa, läiysä, oooreia, puppuja, uuleiia jne. 6 ajasusoiinoa: - 3 ajasusoiinoa ojauna syööjännieellä - 3 ajasusoiinoa ojauna ojausulolla Toiinojen ja viiveien valina elposi valinapyörillä Viive valiavissa välilä 0. s - päivää jaeuna 6 aika-alueeseen: (0. - s / - s / 0. - in / - in / 0. - / - ) Monijänniulo syöölle 4-40V AC ai 4V DC äökoskein: vaiokoskein 8A äön ilanilaisu: punainen onioii-ed ouuli, DIN-kiskoasennus a b e k i Toiinno yöön näyö A < A CM-6 6 n A 5 8 Veoiasus käynnisyksesä Pääsöiasus käynnisyksesä Vilkkurele aloius yöjaksolla Pääsöiasus, viiveen käynnisys laskevala reunala Ipulssirele Veoasus ja päällä kunnes uusi oje yööliiie Ojausulo äön ilanilaisu Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö Toiinnon aseelu 6 äökoskein 5 8

11 Aikarelee erillispoenioerillä nro CM-9HE /NI + poenioer: CM-HE /NI + poeioer: Poenioer for CM-9HE, CM-HE : Teknise ieo CM-9HE Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Ojaus Ojausjännie: Ojausulon eo: Kuora välillä -: Hoolapu: Ojausliiie: Ipulssin piuus: Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: A - AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W -5 %; + % vireä ED 0. s - päivää 0. s - 0 päivää valinapyörä ja ulkoinen poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W onioii ED punainen NI AC VA / DC W Kyllä Ei A- in. 5 s / aks. rajoiaaon aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie lanka aks..5 ai.5/ olkilla aks..5 (AWG ) ( ) 77 g (.7 oz.) 78 g (.8 oz.) EN 68-, EN 6- Viiveien sääö ulkoisella poenioerillä joka voi sijaia esierkiksi pulpein ai kojeison eupinnassa CM-9HE: onioiiaikarele ajasusoiinoa: - 5 ajasusoiinoa ojauna syööjännieellä - 4 ajasusoiinoa ojauna ojausulolla - sysäysreleoiino Viive valiavissa välilä 0. s - päivää jaeuna aika-alueeseen: (0. - s / - s / 0. - in / - in / 0. - / - / 0. - päivää / - päivää / vain PÄÄE / vain POI) CM-HE: yö-aukorele ajasusoiinoa - oiina alkaa yöjaksolla - oiina alkaa auolla Toiino valiaan yisäällä ojausulo -A CM-9HE, CM-HE: Monijännieulo syöölle - 40V AC/DC äökoskein: vaiokoskein 6A -ouuli, DIN-kiskoasennus Erillispoenioerin aksii liiänäeäisyys (3.8 f.) releesä CM-HE yboli CM-9HE, CM-HE B B B3 B4* CM-9HE CM-HE A 6 8 *vain releelle CM-HE iiänä Ajan ienosääö - yöjakso Ajan ienosääö - auko Poenioeri A B B3 B A B B3 B B B4 B Ojausulo upply volage inicaion Karkea aika-aseelu Toiinnon aseelu Ojausulo yööjännieen näyö Karkea aika-aseelu yöjakso Karkea aika-aseelu auko Poenioeri CM-9HE, CM-HE A A B B3 B B B4 B CM-HE B B B B4 B B3 (B4)* ulkoinen ojausyksikkö yööliiie Tulo ulkoiselle sääielle äön ilanilaisu Esierkki ilanilaisusa 5-8 ED 5-8 ED Tulo ulkoiselle sääielle - auko Ei käyössä äökoskein yööliiie Tulo ulkoiselle sääielle - yöjakso äön ilanilaisu äökoskein Toiinno CM-9HE oiinno ova saa kuin CM-9H.ssä, CM-HE ova saa kuin CM-H:ssä. Poenioeri: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: 47 kω, lineaarinen IP 65 eupuoli/ IP 0 akapuoli.5 olkilla / ilan olkkia aks...5 (AWG ) 5 g (0.5 oz.) kaso sivu isäarvikkee 3

12 Ojeloiava igiaalise aikarelee nro PD-A /V: PD-A /NI: PD-B /V: PD-B /NI: Teknise ieo Toiinojen äärä: yööliiie: yööjännie: Teonkuluus: yööjännie: Consupion (apparen/loss): yööjännieen oleranssi: Aika-aluee: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: Elecrical sreng (AC): Ojaus Ojausulon eo: Hoolapu: Ipulssin piuus: Nollausaika: Näyö - väri: Merkkien äärä ja korkeus: uinanssi: Valon aallonpiuus: Kirkkausaseus: Muisi - uisipaika: Daan allennus: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Maks. liiänäpoikkipina ( ): Mia: anari: NI PD-/A PD-/B 6 A - AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W AC V / Hz AC aks. 6 VA /.5 W -5 %; + % 0.0 s % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W punainen ED AC VA (NI), AC 0.5 VA (AC V) Ei in. s / aks. rajoiaaon aks. 00 s punainen 4 nueroa välein, korkeus (0.39 ) uc 635 n alue 0-0 % % porain sääeävissä (PD-/A) / 0 (PD-/B) aika-alueille + uolooiino in. vuoa -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F) 4 kv (syöö-läö) DIN-kisko EN 6075 IP 40 eupina / IP 0 liiie lanka aks..5 ai.5/ olkilla aks..5 (AWG ) (3.5.6 ) (NI) - 43 g( 5 oz. ), () - 34 g( 4.7 oz. ) EN 68-, EN 6- Ojeloiava igiaalinen onioiiaikarele 4 nueron punaisella ED-näyöllä Ojaus ja aseelu eään 3:lla painikkeella käyäjäysävällisessä valikossa, jonka ansiosa viiveaseelu on eriäin arkka, viiveen näyö näyöllä, galvaanisesi eroeu käynnisys ja pysäyys-ojausulo onijänniesyööllä Monipuolisuuensa ansiosa aollisa ojeloia yös vaaivapia oiinoja yöynäen kaa erillisä viiveä erillisä viiveaikaa, yiseynä uloa ja läöä PD-/A: 6 oiinoa, oisen releen oiinojen valina, uisipaikaa useiin käyeyille ajoille PD-/B: oiinoa, oiino :sä voiaan valia vapaasi kuallekin koskeielle = releä yessä laieessa erillisä aika-aluea: 0.0 s - 0 unia yööjännie - 40 V AC/DC ai V AC 3 ouulia, DIN-kiskoasennus yboli yööliiie PD- Käyöaikojen näyö (, ) Ojauspainikkee äö Tie aa IN IN IN IN Aika-alue: Minii aika-askel: Ajan vakaus: Aseeluvire: Aseelu, nollausarkkuus: Digial places: A s in 59 sec 99 ss 0.0 s 0.0 % aseeluarvosa 0 % 0 % Ojauspainikkee Ojausulo Ajan näyö (,, s) äön ilan näyö äö 4

13 Ojeloiava igiaalise aikarelee iiänä PD-/A n Pysäyysulo PD-/B n Käynnisysulo läö () Käynnisysulo Käynnisysulo läö () A IN IN IN IN A IN IN IN IN PD- PD- s ou s ou oe sop sar ou oe sop sar ou Toiinno äö 6A AC/50V äö 6A AC/50V äö 6A AC/50V äö 6A AC/50V Toiinno PD-/A ja PD-/B Toiinno PD-/A. Veoiasus käynnisyksesä A Työ-auko-oiino alkaa yöjaksolla A Pääsöiasus käynnisyksesä A Työ-auko-oiino alkaa auolla A Viive käynnisyksesä laskeva reuna A- ojausjännieen kakeessa TAT Pulssigeneraaori A- TAT Viive käynnisyksesä nouseva reuna A- ojausjännieen kykeyyessä TAT Veoiasus äi/kolio A Pääsöiasus käynnisys ojausjännieen kakeessa A- TAT 5-8 5A. Pulssin siiro keraa A- TAT Pääsöiasus ojausjännieen käynnisyisesä A- TAT 5-8 5B. Ipulssin siiro keraa A- TAT Pääsöiasus laskevala reunala veo väliöäsi ja pääsö ojausjännieen ukaan A- TAT 5-8 6A. Pulssin piennys keraa A- TAT Pääsöiasus nousevala reunala veo ojeen kakeessa ja pääsö viiveen ukaan A- TAT 5-8 6B. Pulssin piennys keraa A- TAT Vilkkuoiino aloius yöjaksolla A Vilkkuoiino aloius auolla A- 5-8 uosius: PD-/B korvaa perusaikareleä = in 5

14 Pisokana-aikarelee - sekä 8-pinnisille vakiopisokana-alusoille asenneava onioiiaikarelee on elppo vaiaa ai korvaa Monioiiaikarele PM-9H - ja 8-pinnisenä ajasusoiinoa, aika-alue 0. s - päivää jaeuna jaksoon läökoskein 6 A / 4000VA, 50V AC Monioiiaikarele PM-9H -pinnisenä ajasusoiinoa, aika-alue 0. s - päivää jaeuna jaksoon läökoskein 8 A / 000VA, 50V AC nro PM-9H-8 /NI: PM-9H- /NI: PM-9H /NI: PM-H /NI: E8: E: Työ-aukorele PM-H -pinnisenä ajasusoiinoa, aika-alue 0. s - 0 päivää jaeuna jaksoon läökoskein 8 A / 000VA, 50V AC Monijänniesyöö - 40 V AC/DC äön ilanilaisu: punainen onioii-ed Pisokanarele, asennus pisokana-alusalle Teknise ieo Toiinojen äärä: yööliiie: Jänniealue: Teonkuluus: yööjännieen oleranssi: yöön näyö: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: Niellisvira: Kakaisukyky: ysäysvira: Kykenäjännie Min. kykenäkyky DC: äön ilanilaisu: äköinen ikä (AC): Ojaus Ojausjännie: Ojausulon eo: oa beween 5-: Hoolapu: Ojausliiie: Maks. kap. oj. jo - ilan oolappuja: Ipulssin piuus: Nollausaika: Muu ieo Käyöläpöila Varasoiniläpöila: äköinen keso Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: Mia: anari: PM-9H/ 8 PM-9H/ PM-9H PM-H pinni ja 7 pinni ja pinni ja pinni ja AC/DC - 40 V (AC Hz) AC VA / DC W -5 %; + % vireä ED 0. s - päivää 0. s - 0 päivää valinapyörä ja poenioeri 5 % - ekaaninen aseelu 0. % - aseeluarvon vakaus 0.0 % / C, T = 0 C ( 0.0 % / F, T = 68 F) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) vaiokoskein (AgNi/opeaseos) 6 A / AC 8A / AC 4000 VA / AC, 384 W / DC 000 VA / AC, 9 W / DC A / <3 s A / <3 s 50 V AC / 4 V DC 500 W onioii ED punainen ks. syööjänniealue AC VA / DC W (NI) Kyllä Ei µF in. 5 s / aks. rajoiaaon aks. 50 s -0 C C (-4 F... 3 F) - C C (- F F).5 kv DIN-kisko EN 6075 IP 40 euosa (.5. ) 57 g (.0 oz.) 57 g (.0 oz.) 58 g (.05 oz.) 58 g (.05 oz.) EN 68-, EN 6- yboli TOTEKVA napa-/liiinerkinnä oulissa/kannassa PM-9H pin A//+ 5 //- PM-9H, PM-H PM-9H/ E A//+ 5 //- iiänä PM-9H/, PM-9H/ A n - uosiellu asennuskanna A//+ 5 /7/ PM-9H/8 E-8 8 pin A n - pin 8 pin

15 Pisokana-aikarelee Toiinno PM-9H, PM-9H Veoiasus käynnisyksesä a Pulssin lyennys/piennys, vakiopulssi ojauspulssin piuuesa riippuaa f Pääsöiasus käynnisyksesä b Pääsöiasus käynnisys väliöäsi ojeen kakeessa g Vilkkuoiino aloius auolla c Pääsöiasus viive kykennälle ja poiskykennälle Vilkkurele aloius yöjaksolla Muisirele (sysäysreleoiino) i Pääsöiasus laskevala reunala, läön väliön päällekykenä Toiina PM-H e Pulssigeneraaori (pulssi=0.5s) j P P = 0.5 s P Toiinnon valina releellä PM-H eään yisäällä liiie ja 5. Työ-aukooiino alkaen yöjaksolla 5 Työ-aukooiino alkaen auolla 5 / iiänä yööjännieen näyö yööjännieen näyö äön ilanilaisu äön ilanilaisu Karkea aika-aseelu Karkea aika-aseelu yöjakso Ajan ienosääö Ajan ienosääö - yöjakso Toiinnon valina Karkea aika-aseelu auko Ajan ienosääö - auko Aika-aluee PM-9H, PM-9H 0. - s - s 0. - in - in 0. - rs - unia 0. - vrk - päivää vain PÄÄÄ vain POI Aika-aluee PM-H s - s 0. - in - in 0. - unia unia 0. - vrk - päivää 3 - päivää - 0 päivää 0 0 7

16 FE 50 FE 50 Monioiiaikarelee kojerasia-asennus M-B M-K M-T M-H nro M-K /V: M-T /V: M-H /V: M-B /V: Teknise ieo Toiinojen äärä: iiänä: Jänniealue: Teonkuluus (ei oiinoa/veo): yööjännieen oleranssi: Aika-aluee: Aika-aseelu: Ajasusarkkuus: Toisoarkkuus: äpöilakerroin: äö Koskeiien äärä: esisiivinen kuora: Inukiivinen kuora: Ojaus Ojausjännie: Ojausulon vira: Ipulssin piuus: Hoolappujen liiänä: Maks. äärä oolappuja liieynä ojausuloon: Muu ieo Käyöläpöila Käyöaseno: Ylijännieluokka: ikaisuusase: ulake: iiänä: Hoolappuja ojauspainikkeessa: Mia: anari: M-K M-T M-H M-B 9 3-join ilan nollaa 4-join nollan kanssa AC V / 50-60Hz 0.8 / 3VA a / VA -5%; +% 0. s - päivää valinapyörällä % - ekaaninen aseelu % - aseeluarvon vakaus 0. % / C, T = 0 C riac NO(AgnO ) - 60 VA 0-00 VA 6A 5/50 V AC - 0 VA 0-0 VA 8A 50 V AC (cos φ > 0.4) AC V 5µA 3 A in. 50s / aks. rajoiaaon Kyllä V - aks. äärä 50 kpl (iau oolapuilla 0.68A/V AC) C kojerasia/jakorasia IP vakio-olosueissa F A / 50V M-H Nolla (vain M-H) Kykin (painike) ACV, NI-5-50VAC/DC 3 CY, Ø 0.75 (AWG 8) 4 lanka, Ø 0.75 (AWG 8) CY, Ø 0.75 (AWG 8) piuus 90 (3.5 ) piuus 90 (3.5 ) CY, Ø.5 (AWG ) aks. aks ( ) ( ) 6 g (0.9 oz. ) 6 g (0.9 oz. ) 7 g (0.95 oz. ) 53 g (.9 oz.) EN 68-, EN 6- Monioiiaikarele, asennus kojerasiaan kaluseen alle ai jakorasiaan, solveluu eriyisesi saneerausprojekeiin Eisyksellinen ja nopea rakaisu uuaa kykinoiino ajaseuksi ai painikkeella ojaavaksi sysäysreleoiinnoksi isää ieoa kuorayypeisa ja niien suuruuesa ks. s. XXX M-K - 3-joinkykenä, oiii ilan nollajoina - läö: -60 VA - eriäin alainen ojausulon syööeo aollisaa ED-lappujen ja energiaa sääsävien pienloiselappujen kykennän M-T - 3-joinkykenä, oiii ilan nollajoina - läö: -60 VA äön ilanilaisu Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö Toiinnon valina M-B Galvaanisesi eroeu ojausulo 5-50 V AC/DC äö Pase Karkea aika-aseelu Ajan ienosääö äön ilannäyö M-H - 4-joinkykenä - läö: 0-00 VA M-B 4-joinkykenä - oiinoa - läökoskein 6A / 4000 VA, 50V AC - aollisaa loisepukien ja energiansääsöläppujen kykennän (kaso aulukko s. XXX) - soveluu suurepien kuorien kykenään esierkiksi pulssireleeksi, porrasvaloajasieksi, pyyekuivainen kykenään - erillinen galvaanisesi eroeuulo 5-50 V AC/DC, esierkiksi urvajärjeselilä uleviin ojauksiin Vaieava sulake äö Vaie Toiinnon aseelu Neural wic (buon) Aika-aluee 0. - s - s 0. - in - in 0. - rs - unia 0. - vrk - päivää vain PÄÄÄ vain POI 8

17 Monioiiaikarelee kojerasia-asennus Toiinno Toiino a - pääsöiasus nousevala reunala viive alkaa kykeäessä. Jokainen siä seuraava painallus (aks. 5) lisää aikaa. Pikä painallus sauaa Toiino b - pääsöiasus laskevala reunala viive käynnisyy ojeen kakeessa, läön käynnisys ei V > s V Toiino f - veoiasus viive ojeen käynnisyessä, läö päällä kunnes oje kakeaa Toiino g - ipulssirele Kykee päälle. painalluksella ja pois. painalluksella, painalluksen piuuella ei ole erkiysä, viive voiaan aseaa poenioerillä painikkeen uuelleenpainalluksen esäiseksi V V Toiino c - pääsöiasus laskevala reunala läö ja viive kykeyyvä ojeen kakeessa V Toiino - ipulssirlee viiveellä. painallus kykee päälle, oinen kykee pois ikäli se eään ennen viiveen pääyisä V Toiino - vilkkuoiino alkaen yöjaksolla läö kykee päälle ja pois asavälein, aloius yöjaksolla V Toiino i - vilkkuoiino alkaen auolla läö kykee päälle ja pois asavälein, aloius auolla V Toiino e - pulssin siiro viive kykennälle ojeen käynnisyyä ja sauua iiänä M-B, M-H, M-T V Toiino j* - vilkkurele aloius auolla veoiasus, poiskykenä kakaisealla syöö ai painikea paineaan uuelleen. * Huoio: oiino j käyössä vain M-B releessä V N AC V V V V N V N N V M-T M-T M-H M-H M- Tyypillinen joous M-K, M-T - ajasin valaisukselle Esierkkikykenä M-T Alkuperäinen kykenä Pualien ojaus releellä valaisukseen liiyen M-K, M-T Tyypillinen joous M-H - ajasin valaisukselle aieen ojaus Puallinoajus valaisukseen liiyen Tulo ulkoiselle ojausjännielele 5-50V AC/DC N nollajoin N nollajoin AC V syöävä vaie äö o an appliance AC V syöävä vaiejoin Painike (kykin) painike Kun valo on kykey pois, puallin käynnisyy ja sauu viiveen jälkeen pois päälä. AC V N nollajoin syöävä vaiejoin Kykin 9

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet Zelio Time -aikarelee ZELIO Time Sarja RE7 Elekronise aikarelee Valinaopas 00 Valinaopas 00 Zelio Time RE 7 -aikarelee Valinaopas Sovellukse Elekronise aikarelee mahdollisava yksinkeraisen auomaisoiujen

Lisätiedot

Aika -alueet. Relelähtö: 5A, 250 VAC, resistiivinen kuorma (cos "=1) 2--vaihtokosketinta

Aika -alueet. Relelähtö: 5A, 250 VAC, resistiivinen kuorma (cos =1) 2--vaihtokosketinta AIKARELE H3CR Monioimiaikarele, pisokemalli DIN x-mm Laaja vaihojänniealue (100...240 VAC) Valiavissa kuusi eri oiminaa Aika--alue: 0,05 s...300 h Piuus vain 80 mm kanoineen paneeliasenneuna Erillinen

Lisätiedot

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 LOVATO Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 MITTAUSLAITTEET, MODUULIMALLIT...8 ENERGIAMITTARIT...9 www.klinkmann.fi 16

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Aika- ja valvontareleet Valintaopas

Aika- ja valvontareleet Valintaopas Aika- ja valvontareleet Valintaopas KOMPOETIT JA EIKOISKAAPELIT 2 7 Kumppanuudella parempiin tuloksiin. SKS Automaatio Oy antaa koneen- ja kojeistorakentajille teknisen etulyöntiaseman automaatioon liittyvissä

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit

Tietoliikennesignaalit ieoliikennesignaali 1 ieoliikenne inormaaion siiroa sähköisiä signaaleja käyäen. Signaali vaiheleva jännie ms., jonka vaiheluun on sisällyey inormaaioa. Signaalin ominaisuuksia voi ukia a aikaasossa ime

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit... 3-4 Virta- ja jännitemittarit...

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

LHSf5-1* Osoita, että van der Waalsin kaasun tilavuuden lämpötilakerroin on 2 γ = ( ) RV V b T 2 RTV 2 a V b. m m ( ) m m. = 1.

LHSf5-1* Osoita, että van der Waalsin kaasun tilavuuden lämpötilakerroin on 2 γ = ( ) RV V b T 2 RTV 2 a V b. m m ( ) m m. = 1. S-445 FSIIKK III (ES) Syksy 004, LH 5 Ratkaisut LHSf5-* Osoita, että van der Waalsin kaasun tilavuuden läötilakerroin on R ( b ) R a b Huoaa, että läötilakerroin on annettu oolisen tilavuuden = / ν avulla

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op)

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op) LTY / Säkötekniikan osasto Säätö- ja digitaaitekniikan aboratorio BL40A0600 Säätötekniikan ja signaainkäsitteyn työkurssi S05 Lineaarinen aasinaservokäyttö (09 op) Työoje OHDANTO Työssä käsiteään etusivun

Lisätiedot

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa:

a. Varsinainen prosessi on tuttua tilaesitysmuotoa: ELEC-C Sääöeniia 7. lauharjoiu Vaaue. r - K u K C y a. Varinainen proei on uua ilaeiymuooa: A Bu y C Kuvaa nähdään, eä ilamallin iäänmenona on u r K. Salaaria ei voi vähenää mariiia, joen un on n -veori,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

a) Miksi signaalin jaksollisuus on tärkeä ominaisuus? Miten jaksollisuus vaikuttaa signaalin taajuussisältöön?

a) Miksi signaalin jaksollisuus on tärkeä ominaisuus? Miten jaksollisuus vaikuttaa signaalin taajuussisältöön? L53, Sinaalioria J. Laiinn..5 E3SN, E3SN5Z Väliko, rakaisu Vasaa lyhysi suraaviin kysymyksiin. 6p a Miksi sinaalin aksollisuus on ärkä ominaisuus? Min aksollisuus vaikuaa sinaalin aauussisälöön? b Miä

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI T80 Tele Radio Leopard Rx2 Asennusohjeet Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI Kiitämme Tele Radio-tuotteen hankkimisesta Tele Radio T80 Leopard RX2 LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN ASENNUSTA

Lisätiedot

Danfoss SUOSITUT MAGNEETTIVENTTIILIT. Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110. Eniten myyty

Danfoss SUOSITUT MAGNEETTIVENTTIILIT. Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110. Eniten myyty Eniten myyty Danfoss 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110 1 1099 Danfoss EVSI 10 max+90 C 1/2 230V 10W 2 1102 Danfoss EVI 1,5 1/8 230V 10W 3 1103

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

C1717 ja C1818K lukkojen käyttöohje

C1717 ja C1818K lukkojen käyttöohje 2016 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com C1717 ja C1818K lukkojen käyttöohje LUKON OSAT Vihreä valo Punainen valo Näppäimistö Väännin U U Ulkoinen liitin Resetointipainike

Lisätiedot

ANALOGISEN VÄRITELEVISION RAKENNE JA TOIMINTA

ANALOGISEN VÄRITELEVISION RAKENNE JA TOIMINTA ANALOGISEN VÄRITELEVISION RAKENNE JA TOIMINTA Tieoliikenneekniikka I 521359A Kari Kärkkäinen Osa 8 1 23 Videosignaalin VSB-odulaaio analogisessa TV-järj. Värielevision videosignaalin siirrossa käyeään

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 46 JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ Järjestelmäesimerkki 1 (STR11) PI-säätö jäähdytyspalkkien, radiaattoreiden yms. ohjaukseen syöttörasian kanssa.

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla Virta- jännite- ja kwh-mittarit Väylämuuntimet Ampeerimittarit 1-vaiheiset...

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla Virta- jännite- ja kwh-mittarit Väylämuuntimet Ampeerimittarit 1-vaiheiset... Tuotteet 2012 Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla... 1 Virta- jännite- ja kwh-mittarit... 2 Väylämuuntimet... 3 Ampeerimittarit 1-vaiheiset... 4 Volttimittarit 1-vaiheiset... 4

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille Rahoiusriski ja johannaise Mai Esola lueno 3 Black-choles malli opioien hinnoille . Ion lemma Japanilainen maemaaikko Kiyoshi Iō oisi seuraavana esieävän lemman vuonna 95 arikkelissaan: On sochasic ifferenial

Lisätiedot

kyhygieeniseen käyttöön tarkoitettu johtokykyanturi

kyhygieeniseen käyttöön tarkoitettu johtokykyanturi . kyhygieeniseen käyttöön tarkoitettu johtokykyanturi lfa Laval Johtokyvyn mittausanturi Käyttökohde lfa Lavalin johtokykyanturi on suunniteltu täyttämään hygieenisen tuotannon vaatimukset. Tärkeimmät

Lisätiedot

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p)

b) Esitä kilpaileva myötöviivamekanismi a-kohdassa esittämällesi mekanismille ja vertaile näillä mekanismeilla määritettyjä kuormitettavuuksia (2p) LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II:.5.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen

Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen Artic on arjessa mukana. Strömfors Artic on luotettava ja kattava sähkökalustesarja, joka sisältää kaikki kodin sähköistämisessä tarvittavat tuotteet.

Lisätiedot

MINOTAUR MSR TURVARELEET

MINOTAUR MSR TURVARELEET MINOTAUR MSR TURVARELEET TURVARELEET SISÄLLYSLUETTELO Yksikanavaiset turvareleet MSR5T 1 MSR117T 3 Kaksikanavaiset turvareleet MSR127RP/TP 5 MSR144RTP 7 MSR230P 10 MSR238 13 Aikahidastetut turvareleet

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

GE:N G60 JOHDONSUOJAKATKAISIJAT 6kA (IEC 898) B,C ja D-LAUKAISUKÄYRÄT

GE:N G60 JOHDONSUOJAKATKAISIJAT 6kA (IEC 898) B,C ja D-LAUKAISUKÄYRÄT Tilauspalvelukeskuksemme puh. (09) 2252 940 fax. (09) 2252 9411 pakk LV0% GE:N G60 JOHDONSUOJKTKISIJT 6k (IEC 898) B,C ja D-LUKISUKÄYRÄT 1-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ 2-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ 3-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu 168. h = 16,5 cm = 1,65 dm 1 = = :100. 2,5dm 1, dm. Vastaus 30 cm. = 2,

Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu 168. h = 16,5 cm = 1,65 dm 1 = = :100. 2,5dm 1, dm. Vastaus 30 cm. = 2, Pyramidi Geomeria eävien rakaisu sivu 68 00,5 l,5 dm 6,5 cm,65 dm Apoja π r π r r π,5dm,08... dm r ( ± ) π π, 65 dm 00 l dm 000 cm Ap 000 0 000 00 :00 000 0 ( cm) 00 asaus 0 cm d r,057... dm cm asaus cm

Lisätiedot

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta Miausekniikan perusee, piirianalyysin kerausa. Ohmin laki: =, ai = Z ( = ännie, = resisanssi, Z = impedanssi, = vira). Kompleksiluvu Kompleksilukua arviaan elekroniikassa analysoiaessa piireä, oka sisälävä

Lisätiedot

LOOP 1 OUT RET Silmukka 1 Lähtö CI NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO. Palo

LOOP 1 OUT RET Silmukka 1 Lähtö CI NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO. Palo 0V 0V REM EV Vin Vin SNDR & V - hälytinulostulo 00mA 0kohm päätevastus LOOP LOOP SNDR SNDR Okärkitiedot VIKAkärkitiedot AUX AUX FAULT RS AUX SUPPLY LOOP LOOP SNDR SNDR MINI- MPX REP AUX AUX FAULT 0V 0V

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Hinnasto 2013 ARCTICA WHOLESALE LTD.

Hinnasto 2013 ARCTICA WHOLESALE LTD. Hinnasto 2013 2 2 3 3 4 4 5 6 Valvontayksiköt Kwh mittaus Koneikkosäätimet Höyrystinsäätimet Lämpötilasäätimet Koteloidut huonesäätimet Rele-, anturi- ja hälytysyksiköt Tarvikkeet Oy Arctica Wholesale

Lisätiedot

TA-Slider 1250. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N

TA-Slider 1250. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N TA-Slider 1250 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N II TA / Säätöventtiilit ja Toimilaitteet / TA-Slider 1250 TA-Slider 1250 Digitaalisesti

Lisätiedot

Erotuskytkimet. - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen. - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset)

Erotuskytkimet. - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen. - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset) Erotuskytkimet - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset) - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen kaksoisliitin - In kuormitusluokka AC22B Tekniset tiedot

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö +

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Vaivaton asennus: Somfyn langattomien moottorien avulla moottoroidut verhot voidaan asentaa sisätiloja muuttamatta.

Vaivaton asennus: Somfyn langattomien moottorien avulla moottoroidut verhot voidaan asentaa sisätiloja muuttamatta. Uutuus! Wireree T -sarja Täysin langaton moottorointi sisäaurinkosuojiin Wireree Helppo ja nopea asennus. Somfy Wireree -moottorointi tarjoaa mukavuutta, turvallisuutta ja ylellisyyttä. Käyttökohteet Vaivaton

Lisätiedot

Elektroniset sysäysreleet

Elektroniset sysäysreleet Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Asennussarja, lisävalot MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot

3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99

3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 1 RAKENNE MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen. Moottorina

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

38. KELASUOJAKYTKIMET

38. KELASUOJAKYTKIMET 38. KELASUOJAKYTKIMET GE:N VAIHTOVIRTAOHJATUT 3-VAIHEKONTAKTORIT KELAN OHJAUSJÄNNITE 230 VAC 50Hz AC-1 JA AC-3 ARVOT OVAT 400VAC JÄNNITTEELLÄ AEG:N MINIKONTAKTORI S3815618 251 092 LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2 Tässä kappaleessa esittelen erilaisia tapoja, joilla voiat vaikuttavat kappaleen liikkeeseen. Varsinainen kappaleen pääteea on assan liikeyhtälön laatiinen, kun assaan vaikuttavat voiat tunnetaan. Sitä

Lisätiedot

mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta

mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta .3 =.7.3 =.7.3 =.7 4-sarja - Matalat piirilevyreleet 8 - - 6 A Ominaisuudet - ja -napaiset - matalat, korkeus 5,7 mm 4.3 - napa A, rasteri 3,5 mm 4.5 - napaa 8 A, rasteri 5 mm 4.6 - napa 6 A, rasteri 5

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeeorologia Sami Haapaala syksy 03 Fysiika laios, Ilmakehäieeide osaso Mialaieide dyaamise omiaisuude Dyaamise uusluvu määriävä mie mialaie käyäyyy syöeide muuuessa Apua käyeää differeiaaliyhälöiä,

Lisätiedot

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö Phyica 9. paino (8) 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö : 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö 3. a) Newtonin I laki on nieltään jatkavuuden laki. Kappale jatkaa liikettään uoraviivaieti uuttuattoalla nopeudella tai pyyy

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot