Kisällistä mestariksi 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kisällistä mestariksi 1"

Transkriptio

1

2 Kisällistä mestariksi 1

3 2 Kisällistä mestariksi

4 Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3

5 l ll

6 Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Tämän oppaan tiedot on koottu RAY:n rahoittamassa ja Pohjois-Kymen Setlementti ry:n hallinnoimassa Uusi ura ammattipajasta projektissa, joka toteutettiin pilottihankkeena Iitin ja Kouvolan seudulla vuonna Hankkeen tavoitteena oli kehittää työllistämisen tueksi ammattipajamalli, jossa mikro- tai pk-yrityksen sisälle rakennetaan ammattipaja vanhaa mestari-kisälli ajatusta noudattaen. Näin yrittäjän kokemus ja tietotaito hiljainen tieto saadaan siirrettyä eteenpäin. Oppaassa esitellään ammattipajamalli, joka yhdistää työn sekä tekijän ja joka toimii yhdistävänä siltana yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä, laajaa yhteistyöverkostoa hyödyntäen. Mallia on mahdollista toteuttaa niin julkisella, kunnallisella kuin kolmannellakin sektorilla siellä missä tarvitaan uudenlaisia työkaluja työllistämisen tueksi. Oppaaseen on koottu myös työsuhteisiin ja työllistämiseen liittyviä lakisääteisiä asioita ja annetaan vinkkejä niin mestarille kuin kisällillekin erilaisiin tilanteisiin. Koska neuvot ovat varsin yleisiä, kannattaa tietojen ajantasaisuus tarkistaa ja ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä esimerkiksi työvoimatoimistoon, työsuojelupiiriin, omaan ammattiliittoon, yrittäjäjärjestöön jne. Oppaaseen on koottu nettilinkkivinkkejä tärkeimmistä www-osoitteista. Kouvolassa Iina Uttermark, projektipäällikkö Uusi ura ammattipajasta hanke Kisällistä mestariksi 5

7 Sisällyslyettelo 1. Mistä lähdettiin? Ammattipajamalli työllistämisen tukena Taustaa Kenelle tarkoitettu Mitä tarjotaan Kuinka se tehdään Ydinpalvelu Täydentävät ja tukipalvelut Kokemuksia Työnhakukanavat Mistä kisälli mestarille, kisällille mestari? TE-toimiston palvelut työnantajalle TE-toimiston palvelut työnhakijalle Oma-aloitteinen työnhaku Työskentely freelancerina Muut rekrytointipalvelut Rahoitusta palkkaamiseen Työharjoittelu sekä työelämävalmennus Tukea palkkakustannuksiin Sopivaa työvoimaa oppisopimuskoulutuksella Yrityksen käynnistystuki Työolosuhteiden järjestelytuki Aloittavan yrittäjän starttiraha Työllisyyspoliittinen avustus Rahoitusta yrityksen kehittämiseen Investointiavustus Lainat, takaukset ja viennin rahoitus Palveluja ja neuvontaa yrittäjille Seudullinen yrityspalvelu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Alueelliset työsuojelupiirit Työministeriö Kisällistä mestariksi

8 5.5 Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Suomen Yrittäjät Työnantajaliitot ja EK Verohallinto Tyvi-palvelu Palkka.fi OpusLex Työkyvyn ylläpito Muita neuvojia Lakisääteiset asiat Työehtosopimus eli TES Työsopimus Työsuhteen osapuolet Työn alkamispäivä Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus? Koeaika Työtehtävät ja työntekopaikka Työaika Palkanmaksu Lomat ja loma-ajan palkka Sairasloma ja sairasajan palkanmaksu Irtisanominen Muut mahdolliset ehdot Työntekijän perehdyttäminen Työturvallisuus, työhyvinvointi ja työterveyshuolto Nuoret työntekijät Rikostaustaote Lomauttaminen tai konkurssi Ammattiliiton jäsenyys Työtodistus Lähdeluettelo Kisällistä mestariksi 7

9 1 Mistä lähdettiin? Ammattipajamalli työllistämisen tukena Ammattipajamalli on kehitetty RAY:n rahoittamassa ja Pohjois-Kymen Setlementti ry:n hallinnoimassa, kolmevuotisessa Uusi ura ammattipajasta hankkeessa. Visiona on ollut rakentaa yrityksen sisälle ammattipaja vanhaa mestari-kisälli ajatusta noudattaen; tavoitteena löytää mahdollisimman sopiva kisälli yrityksen tarpeista lähtien ja samalla työllistää työtä ja/tai koulutusta vailla oleva henkilö. Ammattipajamallin avulla rakennetaan tasavertaista yhteistyötä alueen eri toimijoiden yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välille. Yhteisenä tavoitteena on yhdistää työ ja työnantaja sekä osaaminen ja työtä vailla oleva henkilö. Yksilöity, henkilökohtainen palvelu, asioiden joustava sujuminen, ajan ja resurssien säästö sekä verkosto- ja viranomaistyön helpottuminen auttavat työnantajaa työllistämään ja työnhakijaa työllistymään. 1.1 Taustaa Työelämä on jo pitkään ollut murroksessa: tänä päivänä ns. vakituinen työpaikka alkaa olla enemmän poikkeus kuin sääntö. Pätkätyöläisyys lisääntyy ja leivänmuruset on usein käytännössäkin haalittava usealta taholta. Puhutaan elinikäisestä oppimisesta; yksi ammatti ei enää koko loppuelämäksi riitä. Tarvitaan päivitystä. Toisaalta maassamme on paljon pienyrittäjiä, käsillä tekijöitä, jotka ikääntyvät eikä heillä ole valmiina ketään elämäntyönsä jatkajaa. Koulusta valmistunut ei vielä ole mestari alallaan, vaan tarvitaan työssä oppimista, kokemuksen kautta karttuvaa ammattitaitoa. Vanhassa mestari-kisälli-menetelmässä kokenut ammattilainen siirsi osaamisensa pikku hiljaa, esimerkin kautta, nuoremmalleen. Siinä tulivat tutuiksi niin työmenetelmät, välineet kuin asiakaskuntakin. Samalla se takasi opin siirtymisen uudelle sukupolvelle. Tätä mestari-kisälli menetelmää voimme hyödyntää myös tänä päivänä. Tukemalla pienyrittäjää työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä, kulkemalla rinnalla kappaleen matkaa, voimme osaltamme madaltaa kynnystä palkata kokeneelle mestarille kisälli koulutettavaksi ja perehdytettäväksi ties vaikka oman yritystoiminnan jatkajaksi. Viereisellä sivulla on tarkasteltu niitä ympäristömuuttujia ja trendejä, joita tunnistamalla ja tulkitsemalla voidaan ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja vaikutuksia yhteiskuntaan. Mestari: Tarpeet ja tarjonta kohdallaan 8 Kisällistä mestariksi

10 1.2 Kenelle tarkoitettu Tämän päivän työmarkkinoilla on ostajan markkinat. Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa, on yrittäjällä useita vaihtoehtoja lähteä etsimään sopivaa ehdokasta. Ilmoitus lehdessä tuonee paljonkin potentiaaleja työnhakijoita, mutta jollei yrittäjä halua käyttää omaa aikaansa ja resurssejaan mahdollisiin puhelintiedusteluihin, hakemusten käsittelyyn ja ehdokkaiden haastatteluun, on avuksi tarjolla niin maksutonta kuin maksullistakin palvelua. Ammattipaja-mallin avulla voidaan tarjota niin yrittäjälle kuin työnhakijallekin apua toistensa löytämiseen. Ammattipajamallissa tarjottu palvelu, alkuvaiheen neuvonta, on maksutonta. Ensimmäisen puolen vuoden ajan (sitoutuminen ammattipajamalliin) mestari-kisälli -parille tarjottava tuki auttaa yrittäjää uudessa roolissaan työnantajana ja työhön opastajana, mestarina. Säännöllinen yhteydenpito ja kuulumisten kysely antaa turvallisuuden tunnetta myös uudelle kisällille - tutun henkilön puoleen on helppo kääntyä. Kisällistä mestariksi 9

11 Ammattipajamallin tarjoaman palvelun tärkeimmät käyttäjät ovat työntekijää vailla olevat mikro- ja pk-yrittäjät, joilla on tarve rekrytoida mutta ei välttämättä tietotaitoa, aikaa ja resursseja lähteä etsimään eri vaihtoehtoja. Palvelun käyttäjiä ovat myös työttömät työnhakijat, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai joiden koulutus on vanha tai puutteellinen. Palvelun avulla työnhakija saa yhteyden yritykseen, jonka kanssa hänen omat toiveensa ja tavoitteensa työelämässä ovat samansuuntaiset. Mestarin opissa työntekijä pystyy kehittämään omaa osaamistaan ja ammattipajamallin antama tuki ja vähintään puolen vuoden mukana kulkeminen osaltaan rohkaisevat ottamaan kisällin askelia uusissa tehtävissä. Yrittäjäasiakkaat voidaan luokitella pieniin, käsityöläistyyppisiin yrityksiin, joissa yrittäjän lisäksi ei työsken- Mestari: Turvallisuus, tuki ja oman tele mahdollisesti ketään muita oman perheen lisäksi; ajan säästö ollut parasta. toimiminen työnantajan roolissa on uutta ja haastavaa. Suomalaiset pienyrittäjät ikääntyvät: Monen yrittäjän mielessä voi olla sukupolvenvaihdos eikä mahdollista jatkajaa löydy omasta perhe- tai lähipiiristä. Yrittäjälle jää tällöin vaihtoehdoksi löytää yritystoiminnalleen jatkaja avoimilta markkinoilta tai lopettaa yritystoimintansa kokonaan. Työ voi olla pitkälle käsillä tehtävää, eikä ammattitaitoa välttämättä opita koulussa vaan käytännön työtä tekemällä. Oppi ja hiljainen tieto siirtyvät mestarilta kisällille. Konkreettisen, käytännön tuen saaminen työllistämisessä, sen alkuvaiheessa, auttaa yrittäjää siirtämään omaa tietotaitoaan ja mahdollisesti myöhemmin koko yritystoimintaansa seuraavalle sukupolvelle. Vaikka pilottihankkeessa mukana olleet yrittäjät ovat kaikki olleet hyvinkin erilaisia toimialoiltaan, on yksi yrittäjiä ja yrityksiä yhdistävä tekijä ollut tuen tarve työllistämisessä: ilman ulkopuolista, konkreettista tukea piilossa olleet työpaikat olisivat saattaneet jäädä täyttymättä jo pelkästään kankeaksi ja aikaa vieväksi mielletyn byrokratian takia. Vaikka yhteiskunnalla on tarjolla maksutonta työnvälityspalvelua, eivät TE-toimistojen resurssit yksinään riitä: tarvitaan useampi osapuoli tuottamaan ammattipajamallin mukaista palvelua. Resursseja ja eri alojen osaamista yhdistämällä päästään tuloksiin, joihin yksin ei ylletä. Palvelusta hyötyvät siten myös yhteistyökumppanit. Työllistymisellä on yhteiskunnallisen merkityksen (verotulojen kasvu, säästöjen syntyminen sosiaalimenoissa) lisäksi myös suuri henkilökohtainen merkitys. Työllistyminen ehkäisee syrjäytymistä, työttömän taloudellinen tilanne kohenee, elämänhallinta ja elämän mielekkyyden kokeminen paranevat ja ihminen pystyy itse, omalla toiminnallaan vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa. 1.3 Mitä tarjotaan Jotta mikro- tai pk-yrittäjä yrittäjä joka ei kenties koskaan ole aiemmin toiminut työnantajan roolissa - lähtee etsimään/hakemaan yritykseensä sopivaa työntekijää, hänen on oltava perillä monenlaisista työllistämiseen liittyvistä seikoista, työlainsäädännöstä lähtien. Voidakseen hakea ja saada yhteiskunnan tarjoamia työllistämistukia, hänen olisi perehdyttävä myös työhallinnon byrokratiaan. Hyvin usein käy niin, että yrittäjän rajallisten resurssien (kiire, byrokratian kankeus tai vaikeus, kokemattomuus työnantajana toimimisesta jne.) vuoksi potentiaali työpaikka jää täyttämättä. 10 Kisällistä mestariksi

12 Ammattipajamallissa hanketyöntekijä paneutuu henkilökohtaisesti kunkin yrittäjän tilanteeseen; kartoittaa yrittäjän tarpeet ja toiveet, etsii ja esittelee eri vaihtoehtoja, auttaa lomakkeiden ja viranomaispapereiden täyttämisessä ja toimii linkkinä viranomaisiin päin. Näin yrittäjän aika säästyy varsinaiseen yritystoimintaan. Ammattipajamallin palvelun lähtökohta on henkilökohtaisuus: yhdessä yrittäjän kanssa tehdään tarvekartoitus sekä pohditaan tarjolla olevia vaihtoehtoja. Mikäli keskusteluissa päädytään työllistämiseen, suunnitellaan haun toimenpiteet (tehtävänkuvauksen laatiminen, haun kohderyhmän määrittely, potentiaalien ehdokkaiden selvittäminen ja heidän kontaktointinsa jne.) kunkin yrittäjän tarpeista ja toiveista lähtien. Toimivan yhteistyöverkoston kautta lähdetään etsimään yrittäjän toiveet ja vaatimukset täyttäviä työntekijäehdokkaita. Tavoitteena on löytää työnhakija, jonka työ/koulutushistoria, kokemus, toiveet ja tavoitteet työllistymisessään ovat työnantajan kanssa samansuuntaiset. Mallissa työnantajaa autetaan löytämään yritykselle mahdollisimman sopiva työntekijä ja samalla autetaan työtöntä henkilöä löytämään itselleen niin ikään sopivin mahdollinen työnantaja. Malli tarjoaa kummallekin osapuolelle, niin työnantajalle kuin työntekijällekin, konkreettisen opastamisen ja tuen, ennen sopimuksen syntymistä mutta myös sen jälkeen. Se toimii myös linkkinä yrittäjän, työntekijän ja viranomaisten välillä. Palvelun tavoitteena on saada mahdolliset piilotyöpaikat esiin tarjoamalla yrittäjälle niin konkreettista tukea, jotta hän uskaltaa lähteä työllistämään. Yrittäjän kokemuksesta, taustasta ja tarpeista riippuen tuki voi olla esim. työlainsäädäntöasioiden selvittelyä, yhteydenottoja eri viranomaisiin, työllistämisvaihtoehtojen selvittämistä ja pohdintaa yhdessä yrittäjän ja työvoimaviranomaisen, oppisopimustarkastajan jne. kanssa, työnhakijaehdokkaiden etsintää ja mahdollisesti työhaastatteluissa tukena olemista. Palvelu voi olla myös yhteistä pohdintaa yrittäjän kanssa esim. sukupolvenvaihdos- tai muissa erityiskysymyksissä sekä yrittäjän ohjaamista eteenpäin oikealle luukulle tilanteessa, jossa yrittäjä tarvitsee tuekseen muunlaista neuvontaa. Tässä ovat apuna toimivat kumppanuusverkostot Yrittäjäjärjestöt, kaupungin tarjoamat yrityspalvelut sekä muut yhteistyökumppanit. Yrittäjän tilanteesta riippuen tulos voi olla myös jotakin muuta kuin uuden työpaikan syntyminen välittömästi: joskus polku työllistämiseen voi löytyä pitkällisemmänkin pohdinnan kautta. 1.4 Kuinka se tehdään Ammattipajamalli työkaluna Ammattipajamallissa asiakkaan (työntekijää vailla oleva yrittäjä sekä työtä vailla oleva työnhakija) saama palvelu tuotetaan vahvassa yhteistyössä eri ydinsidosryhmien kanssa, jolloin näillä ryhmillä on keskeinen merkitys palvelun tuotantoprosessissa. Sidosryhmät toimivat lisäresurssien tarjoajina ja samalla ammattipajamalli auttaa niitä omien tavoitteidensa saavuttamisessa intressit yhdistyvät. Kisällistä mestariksi 11

13 Ammattipajahankkeen ohjausryhmä Pohjois-Kymen Setlementti ry Kouvolan kaupunki/perusturva Kouvolan kaupunki/ oppisopimustoimisto Kouvola Innovation/KINNO Työ- ja elinkeinotoimisto Työvoiman palvelukeskus Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry Työväen Sivistysliitto TSL/ Moks2-hanke Muita yhteistyökumppaneita Setlementtiliitto RAY Alueen yrittäjät Työttömät työnhakijat Alueen järjestö- ja hanketoimijat ELY-keskus Kymenlaakson ammattikorkeakoulu jne Kuva: Ammattipajahankkeen ohjausryhmä ydinsidosryhmänä Suhdeverkoston merkittävänä osana on yhteys alueen TE-toimistoon, oppisopimustoimistoon ja työvoiman palvelukeskukseen sekä niiden asiantuntijoihin. Tiedon ja kokemusten jakaminen sitouttaa yhteistyökumppanit ammattipajamallin toteuttamiseen, varsinkin kun tavoitteet ovat yhteiset. Ydinsidosryhmien lisäksi palvelun tuottamisessa on mukana koko joukko muitakin toimijoita. Samalla näillä toimijoilla on mahdollisuus hyödyntää ammattipajamallista saatuja kokemuksia omassa toiminnassaan. Viereisellä sivulla on ammattipajamallin asiakaspalveluprosessin kuvaus, jossa näkyvät kunkin toiminnon yhteydet palveluprosessiin sekä vaihtoehtoiset etenemistavat prosessissa. 12 Kisällistä mestariksi

14 Kisälli: Riittävästi tukea, sai soittaa tarvittaessa 1.5 Ydinpalvelu Ydinpalvelu perustuu organisaation ulkopuolisten toimijoiden yhteen saattamiseen, mikä tekee palvelusta erityisluonteisen. Palvelun tuottaminen vaatii useamman osapuolen, joten palvelu tuotetaan vahvassa yhteistuotannossa, jossa ammattipajahanke on yhdistävä tekijä. Yrittäjällä on halutessaan mahdollisuus saada ehdokkaiden seulontaan, haastatteluun ja valintaan tukea koko rekrytointiprosessin ajan. Lopullisen päätöksen työntekijävalinnasta tekee aina yrittäjä. Palvelun tuloksena on lähtökohtaisesti harjoittelu-, työelämävalmennus-, palkkatuki- tai oppisopimuspaikka. Kisällistä mestariksi 13

15 Kuva: Ydinpalvelun komponentit eli yrittäjän valittavissa olevat palvelut 1.6 Täydentävät ja tukipalvelut Ammattipajamallissa hanketyöntekijän tarjoama apu ja tuki eivät pääty työsuhteen solmimiseen vaan ammattipajasopimuksen solmimalla yrittäjä sekä työntekijä ovat molemmat sitoutuneet kulkemaan mukana hankkeessa vaadittavat 6 kuukautta, halutessaan jopa pitempään. Hanketyöntekijän tiivis yhteydenpito niin työnantajaan kuin työntekijäänkin tukee mestari-kisälli paria työsuhteen alkuvaiheessa ja auttaa kumpaakin osapuolta löytämään roolinsa. Kuuden kuukauden tai mahdollisesti jopa pitemmän yhteistyöjakson aikana hanketyöntekijä käy niin yrittäjän kuin työntekijänkin kanssa säännöllisesti keskusteluja kunkin ammattipajan tilanteesta, kerää palautetta ja auttaa mahdollisesti esiin tulevien ongelmien ratkaisuissa. Tässä korostuvat ydinsidosryhmät yhteistyökumppaneina, jotka edistävät hankkeen toimintoja tarjoamalla tarvittavia lisäresursseja, kuten neuvontapalveluita jne. Ydinsidosryhmistä tärkeimmässä roolissa aivan ehdokkaiden hausta ja mahdollisista taloudellisista tukipäätöksistä lähtien ovat TE-toimisto sekä kaupungin oppisopimustoimisto; ilman tätä toimivaa yhteistyötä ei palvelua olisi mahdollista toteuttaa. Seuraavalla sivulla on kuvattuna ammattipajamallin tarjoama seuranta ja tuki työnantajalle sekä työntekijälle harjoittelu/valmennus/oppisopimus- tai palkkatukityöpaikan synnyttyä. 14 Kisällistä mestariksi

16 AMMATTIPAJAN TARJOAMA SEURANTA JA TUKI työnantajalle sekä työntekijälle 1 vko aloittamisesta TYÖNTEKIJÄ TES TYÖNANTAJA Selvittely SEURANTA 6 kk aloittamisesta VÄLIAIKA/PÄÄTÖSKESKUSTELU, TULOS VAPAAEHTOINEN JÄLKITYÖSKENTELY seurannasta sopiminen Kisällistä mestariksi 15

17 1.7 Kokemuksia Työnantajille/mestareille, työntekijöille/kisälleille sekä sidosryhmille tehtiin kirjalliset kyselyt välisenä aikana, jonka pohjalta on saatu paljon arvokasta tietoa. Tuloksesta nousee selkeästi esille se, että yrittäjät ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Jokainen ammattipaja on ilmoittanut saaneensa hyvän, heille sopivan työntekijän. Työntekijät ovat myös olleet tyytyväisiä saadessaan lähtökohtaisesti pysyvän työpaikan. Hankkeessa mukana oleville ammattipajoille ja ydinsidosryhmälle on tehty sosionomiopiskelijan harjoitustyönä vielä kirjallisiin kyselyihin pohjautuvat, syventävät henkilökohtaiset haastattelut. Näiden haastattelujen perusteella voidaan todeta mm. että enemmistö sidosryhmien edustajista näki ammattipajamallin roolin positiivisena vaihtoehtona ja tärkeänä yksilöllisenä palveluntuottajana hankkeen parhaimpana antina sidosryhmät näkivät henkilökohtaisen, yksilöidyn palvelun työntekijät/kisällit pitivät hankkeen tärkeimpänä antina saatua työpaikkaa ja hankkeelta saatu tuki koettiin yleisesti positiivisena työnantajat/mestarit arvostivat mm. apua työntekijän haussa, niin paperitöissä kuin haastatteluissakin. Sekä työllistämiseen saatu rahallinen tuki että hankkeen tarjoama apu työllistämisessä koettiin niin tärkeäksi, että suurin osa työllistäisi jatkossa vain, mikäli ko. tukea olisi saatavana edelleen työnantajat, joilla oli aikaisempaa kokemusta työntekijän etsimisestä, kokivat hankkeen edistäneen, yksilöllisen palvelun keinoin, sopivan työntekijän löytymistä. 16 Kisällistä mestariksi

18 Ensimmäisen ammattipajan käynnistyminen Tuomon Luomu Ky:ssä 1. Yrittäjän yhteydenotto Ammattipajahankkeeseen, tapaaminen, yrittäjän hankkeeseen soveltuvuus, yrittäjän tarpeiden ja tilanteen kartoitus, yhteistyöstä, menettelytavoista ja edellytyksistä sopiminen. 2. Yhteys oppisopimustoimistoon ja TE-toimistoon yleisten ohjeitten saamiseksi/toimintapojen selvittämiseksi sekä pyyntö TE-toimistoon työnhakijaehdokkaiden etsimiseksi yrittäjän määrittelemien ehtojen perusteella. 3. TE-toimisto esittelee ehdokkaita pajalle ja yrittäjälle. Yritys Oppisopimustoimisto Ammattipaja TE-toimisto Ammattipaja 4. Yhteydenotto työnantajaan, työnantajan tapaaminen, haastateltavien valinta. 5. Yhteydenotot ehdokkaisiin, kutsut haastatteluun, ehdokkaiden haastattelu yhdessä työnantajan kanssa, työnantajan keskustelu ehdokkaista yhdessä muiden työntekijöiden kanssa, uuden työntekijän valinta. Päätös työllistämistavasta (oppisopimus). Työntekijä Ammattipaja Yritys TE-toimisto 6. Työllistämistuen yksilöinti (kesto ja määrä) TE-toimistolla yhdessä valitun ehdokkaan kanssa, yrittäjältä vaadittavien asiakirjojen toimittaminen TE-toimistolle. TE-toimiston ilmoitus ammattipajalle, ettei sopimuksen solmimiseen ole estettä, viranomaispäätös palkkatuesta. 7. Oppisopimuskelpoisuuden tutkinta, tapaaminen oppisopimustoimistolla yhdessä yrittäjän ja valitun työntekijän kanssa, koulutusvaihtoehtojen läpikäynti, muiden ehtojen ja tukien määräytyminen, oppisopimuksen solmiminen. Työntekijä Ammattipaja Yritys Oppisopimustoimisto Kisällistä mestariksi 17

19 8. Ammattipajan käynnistyminen työntekijän aloittaessa työn Ensimmäinen tukikäynti yrityksessä , oman Ammattipaja-sopimuksen solmiminen. 10. Oppisopimustoimiston tukikäynnit työmaalla. Yrittäjä+työntekijä = ammattipaja ilman seiniä Ammattipaja 7. Yrittäjä, valittu työntekijä sekä hankkeen projektipäällikkö tapasivat oppisopimustoimistolla jolloin käytiin läpi eri koulutusvaihtoehtoja, oppisopimuskelpoisuus, muiden ehtojen sekä tukien määräytyminen. Oppisopimuksen solmiminen. Oppisopimustoimisto Yritys Yritys 1. Tuomon Luomu Ky:n yrittäjä Tuija Horppu saa kimmokkeen ottaa yhteyttä Pohjois-Kymen Setlementti ry:n Ammattipaja-hankkeeseen saatuaan sitä koskevaa sähköpostia Kymen Yrittäjiltä. Hän oli jo aiemmin ehtinyt laittaa työpaikan avoimeksi työvoimatoimistoon, mutta oli kiinnostunut siitä, mitä Ammattipaja-hanke voisi hänelle tarjota. Seurasi tapaaminen yhdistyksen toimistolla 14.5., jossa kartoitettiin työnantajan soveltuvuus hankkeeseen (sitoutuminen, tuen saamisen kriteerit), mitkä ovat yrittäjän tarpeet, mitä ominaisuuksia ja taitoja mahdollisella uudella työntekijällä tulisi olla jne. Nämä kirjattiin ylös omalle lomakkeelleen, joka toimi työvälineenä myös TEtoimistoon päin. Samalla sovittiin yrittäjän ja Ammattipaja-hankkeen yhteistyöstä, mahdollisista työllistämistavoista (palkkatuki/oppisopimus) sekä menettelytavoista. Tämä on juuri minua varten, totesi yrittäjä Ammattipajahankkeen vetäjä otti seuraavaksi yhteyttä oppisopimustoimistoon sekä TE-toimistoon yleisten menettelytapaohjeiden saamiseksi ja pyysi TE-toimistoa etsimään yrittäjälle sopivia ehdokkaita yrittäjän määrittelemien ehtojen puitteissa. Ehdokkaita löytyi Tapaamisessa yhdistyksen toimistolla hankkeen vetäjä sekä yrittäjä valitsivat yhdessä 20:sta ehdokkaasta haastatteluun kutsuttavat 8 henkilöä. 5. Työhaaastattelut pidettiin yhdistyksen toimistolla yhdessä yrittäjän sekä hankkeen vetäjän kanssa. Yrittäjä keskusteli työntekijävalinnasta myös muiden yrityksen työntekijöiden kanssa ennen uuden työntekijän lopullista valintaa. 6. Hankkeen vetäjä sekä valittu työntekijä kävivät yhdessä TE-toimistossa toimittaen samalla sinne yrittäjältä vaadittavat asiakirjat (verovelkatodistus, ote kaupparekisteristä sekä palkkatukihakemus). TE-toimisto ilmoitti, ettei tuen saamiselle ollut esteitä (palkkatukipäätös). 18 Kisällistä mestariksi

20 8. Ammattipaja ilman seiniä käynnistyy uuden työntekijän aloittaessa työt. 9. Ensimmäinen tukikäynti yrityksessä ja Ammattipaja -sopimuksen solmiminen. 10. Oppisopimustoimiston tukikäynnit työmaalla jatkuvat koko oppisopimuskauden ajan. 11. Tukikäynnit ja kuulumisten kyselyt jatkuvat vähintään puolen vuoden ajan ammattipajasopimuksen solmimisesta - käytännössä kuitenkin ammattipajahankkeen loppuun saakka. Yrittäjä: Tämä on juuri minua varten Kisällistä mestariksi 19

21 Alla on kuvattuna tiivistetysti ammattipajamallin tarjoama palvelu sen sisältö, edut ja hyödyt niin työnantajalle, työntekijälle kuin laajemminkin, yhteiskunnallisesti tarkastellen. Ominaisuudet Edut - järkisyyt Hyödyt Mestari: Ei ole tarvinnut paneutua niin käytännön asioihin, kuten hakumenettelyyn. Pääsi helpommalla työhönotossa. 20 Kisällistä mestariksi

22 Työnhakukanavat Mistä kisälli mestarille, kisällille mestari? TE-toimiston palvelut työnantajalle TE-toimistot tarjoavat maksutta monipuolisia palveluja yritysten ja työnantajien tarpeisiin. Työnantaja voi sopia TE-toimiston kanssa, millaista työvoimaa yritys tarvitsee, millä tavoin sopivia hakijoita etsitään, miten työpaikasta tiedotetaan ja millaisella aikataululla. Työnantajan niin halutessa paikka voidaan ilmoittaa avoimeksi TE-toimiston Avoimet paikat palveluun, jolloin ilmoitus tavoittaa suuren joukon aktiivisia työnhakijoita. TE-toimisto myös etsii työnantajan tarpeiden perusteella sopivia työnhakijoita ja välittää heille tiedon työtehtävästä. TE-toimisto voi myös esitellä sopivia ehdokkaita työnantajalle. Lopullisen valinnan ja päätöksen rekrytoinnista tekee työnantaja. TE-toimistot järjestävät myös erilaisia rekrytointitilaisuuksia ja kampanjoita, joissa työnantajilla on mahdollisuus esitellä työtä hakeville omaa yritystoimintaansa ja avoimia työpaikkoja. 2.2 TE-toimiston palvelut työnhakijalle Varsinkin ensimmäisen työpaikan oli se sitten kesätyötä tai opintojen rinnalla tehtävää osa-aikatyötä löytäminen voi tuntua haastavalta. Työnhaussa valttia ovat oma-aloitteisuus ja aktiivisuus. TE-toimisto tarjoaa työnhakijalle työnhakuun liittyvän neuvonnan ja työnhakuvalmennuksen lisäksi henkilökohtaista työnvälityspalvelua. Ajantasaista tietoa avoimista paikoista saa työhallinnon verkkosivuilta. Ilmoittautumalla työnhakijaksi ovat hakutiedot heti käytettävissä, kun TE-toimisto hakee ehdokkaita työnantajan ilmoittamaan avoimeen työpaikkaan. Muita TE-toimiston työnhakijalle tarjoamia palveluita ovat mm. Paikkavahti-palvelu, CV-netti sekä työnhakuvalmennus. Koulutus- ja ammattitietopalvelu tarjoaa tietoja eri koulutusvaihtoehdoista ja ammattialoista sekä opintojen rahoituksesta. Ammatinvalintapsykologeilta saa tarvittaessa tukea ja neuvoja ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun. Vinkkejä verkossa: Kisällistä mestariksi 21

23 2.3 Oma-aloitteinen työnhaku Työnhaussa omatoimisuus kannattaa, koska on paljon työpaikkoja, joista ei ilmoitella julkisen haun kautta. Ne ovat ns. piilotyöpaikkoja, jotka täytetään, jos kysyntä ja tarjonta kohtaavat eli löytyy oikea ihminen tarjoamaan työpanostaan oikeaan aikaan. Henkilökohtaisten suhteiden ja tuttujen kautta löytyy myös usein työtilaisuuksia, esim. tuttu työnantaja voi palkata mielellään tutun työntekijän uudestaan. Myös puskaradion kautta tieto hyvästä työntekijästä leviää. Entisiltä työnantajilta tai työtovereilta voi pyytää myös kirjallista suositusta: hyvä suositus paperilla palvelee pitkään. Kannattaa seurata tiedotusvälineitä ja kysellä töitä monesta eri paikasta. Suora työnhaku tuottaa usein parempia tuloksia, koska samasta paikasta kilpailevia muita hakijoita ei välttämättä ole. Suora yhteydenotto yrityksen esimieheen tai johtajaan puhelimitse tai sähköpostilla voi tuottaa kutsun henkilökohtaiseen tapaamiseen. Ennen yhteydenottoa kannattaa selvittää itselleen omat vahvuudet ja keskeiset osaamisalueet ja pyrkiä luomaan yritykselle tarve palkata juuri sinut. Työnhakutaitoja kannattaa kehittää. Työnhakuoppaista saa tietoa siitä, miten työtä haetaan, kuinka työpaikkailmoitukseen vastataan, miten kirjoitetaan työhakemus ja CV eli oma ansioluettelo. Niistä saa vinkkejä myös työhaastatteluun valmistautumiseen. On hyvä muistaa, että vaikkei haastattelu poikisikaan oitis työpaikkaa, on jokainen työhaastattelukokemus plussaa; harjoitus tekee mestarin. Työnhaussa voi käyttää mielikuvitusta. Vapaaehtoistoiminnassa, kesätöissä, harrastuksissa, kursseilla tai vaihto-oppilasvuoden aikana voi oppia monia työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja saada työkokemusta. Joskus kannattaa ottaa vastaan myös sellaista työtä, joka ei heti täyttäisikään kaikkia unelmia ja odotuksia; ensimmäiset työtehtävät eivät ehkä ole juuri niitä mitä haluaisi lopun elämäänsä tehdä, mutta jokaisen työn hoitaminen kunnialla on osoitus ahkeruudesta ja luotettavuudesta ominaisuuksista joita arvostetaan alalla kuin alalla. Mitään työtä ei kannata väheksyä, vaan kaikki työkokemus on arvokasta ja auttaa työuralla eteenpäin. Vinkkejä verkossa: Työskentely freelancerina Itsensä voi työllistää muutenkin kuin toimimalla palkkatyössä tai yrittäjänä; ammattitaitoaan voi myydä myös freelancerina. Freelancer-työ eroaa työsuhteisesta työstä monella tavalla. Freelancer on vapaa ammattilainen, joka tekee työtään toimeksiantosuhteessa. Toimeksiantajia voi olla useita samanaikaisesti ja toimeksiannot voivat vaihdella vuorotellen työsopimussuhteiden kanssa. Freelancer ei tarkoita samaa kuin toiminimellä työskentely, vaikka monella freelancerilla oma toiminimi onkin. Freelancer-työtä voidaan tehdä usealla tavalla: työsuhteessa työskennellessä on tehty työnantajan kanssa työsopimus, jolloin työnantajalla on työnjohto-oikeus. Silloin työ- 22 Kisällistä mestariksi

24 suhteessa sovelletaan työsopimus-, vuosiloma ja työaikalakia. Työtä voidaan tehdä joko määräaikaisessa tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Freelancer-työtä voi tehdä myös ns. työkorvausta vastaan, jolloin kyseessä on toimeksiantosopimus. Silloin toimeksiantajalla ei ole freelanceriin työnjohdollista asemaa. Myöskään työsopimus-, vuosiloma- ja työaikalaki eivät koske työntekijää. Freelancer päättää itse omista työajoistaan ja tavoistaan. Vastuu mahdollisista vahingoista on freelancerilla itsellään ja hän myös hankkii itse työvälineensä, kantaa yrittäjäriskin ja hoitaa työstä aiheutuvat kustannukset. Tällainen toimeksiantosopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Freelancer saa tekemästään työstä kertakorvauksen. Hän myös vastaa itse eläke- ja sosiaaliturvastaan. Työhön ei tällöin kuulu myöskään mitään lomaetuja. Ennakonpidätyksen voi suorittaa joko freelancerverokortin tai ennakkoperintärekisterin mukaisesti. Koska freelancer ei ole palkansaaja, työ ei myöskään kasvata työttömyysturvan saamisen edellyttämää työssäoloehtoa. Lisäksi freelancerin on itse hoidettava mahdolliset vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset työnteon ajalle. Lisätietoa verkossa mm: 2.5 Muut rekrytointipalvelut TE-toimistojen lisäksi maksullisia rekrytointipalveluja yrityksille on tarjolla runsaasti. Tilapäiseen työvoimapulaan tarjoavat apua myös henkilöstövuokrausyritykset. Myös työtä hakevat voivat ilmoittautua ehdolle rekrytointipalveluihin. Monilla oppilaitoksilla on opiskelijoille tarkoitettuja palveluja haettaessa esim. harjoittelu- tai kesätyöpaikkaa. Erilaiset hankkeet ja projektit voivat myös tarjota työtilaisuuksia ja harjoittelupaikkoja. Vinkkejä verkossa: Kisällistä mestariksi 23

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne

Säädösvalmistelun tilanne Säädösvalmistelun tilanne Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 1.3.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Sovellettavat säädökset ja ohjeet Laki julkisesta työvoima-

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 8.2.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille kasvupalveluille Maakunnallisina kasvupalveluina

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi Muutosturva Hannele Liesegang hannele.liesegang@tem.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 ) Viipymättä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk)

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) 2014 OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) Työllistymiseen liittyvänä tukimuotona Oulun kaupunki myöntää yritysten palkkatuettuihin oppisopimustyösuhteisiin

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES Mestari Kisälli -malli Marina Steffansson Marjo Pulliainen Sosiaali- ja terveystalouden tutkimus- ja kehittämiskeskus/ Diak MESTARI-KISÄLLI MALLI 11.6.2013 MESTARI-KISÄLLI

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Työkokeilu Kuuden euron

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut 24.5.2016 Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista(jtypl) Monipuoliset

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot