Kisällistä mestariksi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kisällistä mestariksi 1"

Transkriptio

1

2 Kisällistä mestariksi 1

3 2 Kisällistä mestariksi

4 Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3

5 l ll

6 Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Tämän oppaan tiedot on koottu RAY:n rahoittamassa ja Pohjois-Kymen Setlementti ry:n hallinnoimassa Uusi ura ammattipajasta projektissa, joka toteutettiin pilottihankkeena Iitin ja Kouvolan seudulla vuonna Hankkeen tavoitteena oli kehittää työllistämisen tueksi ammattipajamalli, jossa mikro- tai pk-yrityksen sisälle rakennetaan ammattipaja vanhaa mestari-kisälli ajatusta noudattaen. Näin yrittäjän kokemus ja tietotaito hiljainen tieto saadaan siirrettyä eteenpäin. Oppaassa esitellään ammattipajamalli, joka yhdistää työn sekä tekijän ja joka toimii yhdistävänä siltana yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä, laajaa yhteistyöverkostoa hyödyntäen. Mallia on mahdollista toteuttaa niin julkisella, kunnallisella kuin kolmannellakin sektorilla siellä missä tarvitaan uudenlaisia työkaluja työllistämisen tueksi. Oppaaseen on koottu myös työsuhteisiin ja työllistämiseen liittyviä lakisääteisiä asioita ja annetaan vinkkejä niin mestarille kuin kisällillekin erilaisiin tilanteisiin. Koska neuvot ovat varsin yleisiä, kannattaa tietojen ajantasaisuus tarkistaa ja ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä esimerkiksi työvoimatoimistoon, työsuojelupiiriin, omaan ammattiliittoon, yrittäjäjärjestöön jne. Oppaaseen on koottu nettilinkkivinkkejä tärkeimmistä www-osoitteista. Kouvolassa Iina Uttermark, projektipäällikkö Uusi ura ammattipajasta hanke Kisällistä mestariksi 5

7 Sisällyslyettelo 1. Mistä lähdettiin? Ammattipajamalli työllistämisen tukena Taustaa Kenelle tarkoitettu Mitä tarjotaan Kuinka se tehdään Ydinpalvelu Täydentävät ja tukipalvelut Kokemuksia Työnhakukanavat Mistä kisälli mestarille, kisällille mestari? TE-toimiston palvelut työnantajalle TE-toimiston palvelut työnhakijalle Oma-aloitteinen työnhaku Työskentely freelancerina Muut rekrytointipalvelut Rahoitusta palkkaamiseen Työharjoittelu sekä työelämävalmennus Tukea palkkakustannuksiin Sopivaa työvoimaa oppisopimuskoulutuksella Yrityksen käynnistystuki Työolosuhteiden järjestelytuki Aloittavan yrittäjän starttiraha Työllisyyspoliittinen avustus Rahoitusta yrityksen kehittämiseen Investointiavustus Lainat, takaukset ja viennin rahoitus Palveluja ja neuvontaa yrittäjille Seudullinen yrityspalvelu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Alueelliset työsuojelupiirit Työministeriö Kisällistä mestariksi

8 5.5 Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Suomen Yrittäjät Työnantajaliitot ja EK Verohallinto Tyvi-palvelu Palkka.fi OpusLex Työkyvyn ylläpito Muita neuvojia Lakisääteiset asiat Työehtosopimus eli TES Työsopimus Työsuhteen osapuolet Työn alkamispäivä Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus? Koeaika Työtehtävät ja työntekopaikka Työaika Palkanmaksu Lomat ja loma-ajan palkka Sairasloma ja sairasajan palkanmaksu Irtisanominen Muut mahdolliset ehdot Työntekijän perehdyttäminen Työturvallisuus, työhyvinvointi ja työterveyshuolto Nuoret työntekijät Rikostaustaote Lomauttaminen tai konkurssi Ammattiliiton jäsenyys Työtodistus Lähdeluettelo Kisällistä mestariksi 7

9 1 Mistä lähdettiin? Ammattipajamalli työllistämisen tukena Ammattipajamalli on kehitetty RAY:n rahoittamassa ja Pohjois-Kymen Setlementti ry:n hallinnoimassa, kolmevuotisessa Uusi ura ammattipajasta hankkeessa. Visiona on ollut rakentaa yrityksen sisälle ammattipaja vanhaa mestari-kisälli ajatusta noudattaen; tavoitteena löytää mahdollisimman sopiva kisälli yrityksen tarpeista lähtien ja samalla työllistää työtä ja/tai koulutusta vailla oleva henkilö. Ammattipajamallin avulla rakennetaan tasavertaista yhteistyötä alueen eri toimijoiden yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välille. Yhteisenä tavoitteena on yhdistää työ ja työnantaja sekä osaaminen ja työtä vailla oleva henkilö. Yksilöity, henkilökohtainen palvelu, asioiden joustava sujuminen, ajan ja resurssien säästö sekä verkosto- ja viranomaistyön helpottuminen auttavat työnantajaa työllistämään ja työnhakijaa työllistymään. 1.1 Taustaa Työelämä on jo pitkään ollut murroksessa: tänä päivänä ns. vakituinen työpaikka alkaa olla enemmän poikkeus kuin sääntö. Pätkätyöläisyys lisääntyy ja leivänmuruset on usein käytännössäkin haalittava usealta taholta. Puhutaan elinikäisestä oppimisesta; yksi ammatti ei enää koko loppuelämäksi riitä. Tarvitaan päivitystä. Toisaalta maassamme on paljon pienyrittäjiä, käsillä tekijöitä, jotka ikääntyvät eikä heillä ole valmiina ketään elämäntyönsä jatkajaa. Koulusta valmistunut ei vielä ole mestari alallaan, vaan tarvitaan työssä oppimista, kokemuksen kautta karttuvaa ammattitaitoa. Vanhassa mestari-kisälli-menetelmässä kokenut ammattilainen siirsi osaamisensa pikku hiljaa, esimerkin kautta, nuoremmalleen. Siinä tulivat tutuiksi niin työmenetelmät, välineet kuin asiakaskuntakin. Samalla se takasi opin siirtymisen uudelle sukupolvelle. Tätä mestari-kisälli menetelmää voimme hyödyntää myös tänä päivänä. Tukemalla pienyrittäjää työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä, kulkemalla rinnalla kappaleen matkaa, voimme osaltamme madaltaa kynnystä palkata kokeneelle mestarille kisälli koulutettavaksi ja perehdytettäväksi ties vaikka oman yritystoiminnan jatkajaksi. Viereisellä sivulla on tarkasteltu niitä ympäristömuuttujia ja trendejä, joita tunnistamalla ja tulkitsemalla voidaan ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja vaikutuksia yhteiskuntaan. Mestari: Tarpeet ja tarjonta kohdallaan 8 Kisällistä mestariksi

10 1.2 Kenelle tarkoitettu Tämän päivän työmarkkinoilla on ostajan markkinat. Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa, on yrittäjällä useita vaihtoehtoja lähteä etsimään sopivaa ehdokasta. Ilmoitus lehdessä tuonee paljonkin potentiaaleja työnhakijoita, mutta jollei yrittäjä halua käyttää omaa aikaansa ja resurssejaan mahdollisiin puhelintiedusteluihin, hakemusten käsittelyyn ja ehdokkaiden haastatteluun, on avuksi tarjolla niin maksutonta kuin maksullistakin palvelua. Ammattipaja-mallin avulla voidaan tarjota niin yrittäjälle kuin työnhakijallekin apua toistensa löytämiseen. Ammattipajamallissa tarjottu palvelu, alkuvaiheen neuvonta, on maksutonta. Ensimmäisen puolen vuoden ajan (sitoutuminen ammattipajamalliin) mestari-kisälli -parille tarjottava tuki auttaa yrittäjää uudessa roolissaan työnantajana ja työhön opastajana, mestarina. Säännöllinen yhteydenpito ja kuulumisten kysely antaa turvallisuuden tunnetta myös uudelle kisällille - tutun henkilön puoleen on helppo kääntyä. Kisällistä mestariksi 9

11 Ammattipajamallin tarjoaman palvelun tärkeimmät käyttäjät ovat työntekijää vailla olevat mikro- ja pk-yrittäjät, joilla on tarve rekrytoida mutta ei välttämättä tietotaitoa, aikaa ja resursseja lähteä etsimään eri vaihtoehtoja. Palvelun käyttäjiä ovat myös työttömät työnhakijat, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai joiden koulutus on vanha tai puutteellinen. Palvelun avulla työnhakija saa yhteyden yritykseen, jonka kanssa hänen omat toiveensa ja tavoitteensa työelämässä ovat samansuuntaiset. Mestarin opissa työntekijä pystyy kehittämään omaa osaamistaan ja ammattipajamallin antama tuki ja vähintään puolen vuoden mukana kulkeminen osaltaan rohkaisevat ottamaan kisällin askelia uusissa tehtävissä. Yrittäjäasiakkaat voidaan luokitella pieniin, käsityöläistyyppisiin yrityksiin, joissa yrittäjän lisäksi ei työsken- Mestari: Turvallisuus, tuki ja oman tele mahdollisesti ketään muita oman perheen lisäksi; ajan säästö ollut parasta. toimiminen työnantajan roolissa on uutta ja haastavaa. Suomalaiset pienyrittäjät ikääntyvät: Monen yrittäjän mielessä voi olla sukupolvenvaihdos eikä mahdollista jatkajaa löydy omasta perhe- tai lähipiiristä. Yrittäjälle jää tällöin vaihtoehdoksi löytää yritystoiminnalleen jatkaja avoimilta markkinoilta tai lopettaa yritystoimintansa kokonaan. Työ voi olla pitkälle käsillä tehtävää, eikä ammattitaitoa välttämättä opita koulussa vaan käytännön työtä tekemällä. Oppi ja hiljainen tieto siirtyvät mestarilta kisällille. Konkreettisen, käytännön tuen saaminen työllistämisessä, sen alkuvaiheessa, auttaa yrittäjää siirtämään omaa tietotaitoaan ja mahdollisesti myöhemmin koko yritystoimintaansa seuraavalle sukupolvelle. Vaikka pilottihankkeessa mukana olleet yrittäjät ovat kaikki olleet hyvinkin erilaisia toimialoiltaan, on yksi yrittäjiä ja yrityksiä yhdistävä tekijä ollut tuen tarve työllistämisessä: ilman ulkopuolista, konkreettista tukea piilossa olleet työpaikat olisivat saattaneet jäädä täyttymättä jo pelkästään kankeaksi ja aikaa vieväksi mielletyn byrokratian takia. Vaikka yhteiskunnalla on tarjolla maksutonta työnvälityspalvelua, eivät TE-toimistojen resurssit yksinään riitä: tarvitaan useampi osapuoli tuottamaan ammattipajamallin mukaista palvelua. Resursseja ja eri alojen osaamista yhdistämällä päästään tuloksiin, joihin yksin ei ylletä. Palvelusta hyötyvät siten myös yhteistyökumppanit. Työllistymisellä on yhteiskunnallisen merkityksen (verotulojen kasvu, säästöjen syntyminen sosiaalimenoissa) lisäksi myös suuri henkilökohtainen merkitys. Työllistyminen ehkäisee syrjäytymistä, työttömän taloudellinen tilanne kohenee, elämänhallinta ja elämän mielekkyyden kokeminen paranevat ja ihminen pystyy itse, omalla toiminnallaan vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa. 1.3 Mitä tarjotaan Jotta mikro- tai pk-yrittäjä yrittäjä joka ei kenties koskaan ole aiemmin toiminut työnantajan roolissa - lähtee etsimään/hakemaan yritykseensä sopivaa työntekijää, hänen on oltava perillä monenlaisista työllistämiseen liittyvistä seikoista, työlainsäädännöstä lähtien. Voidakseen hakea ja saada yhteiskunnan tarjoamia työllistämistukia, hänen olisi perehdyttävä myös työhallinnon byrokratiaan. Hyvin usein käy niin, että yrittäjän rajallisten resurssien (kiire, byrokratian kankeus tai vaikeus, kokemattomuus työnantajana toimimisesta jne.) vuoksi potentiaali työpaikka jää täyttämättä. 10 Kisällistä mestariksi

12 Ammattipajamallissa hanketyöntekijä paneutuu henkilökohtaisesti kunkin yrittäjän tilanteeseen; kartoittaa yrittäjän tarpeet ja toiveet, etsii ja esittelee eri vaihtoehtoja, auttaa lomakkeiden ja viranomaispapereiden täyttämisessä ja toimii linkkinä viranomaisiin päin. Näin yrittäjän aika säästyy varsinaiseen yritystoimintaan. Ammattipajamallin palvelun lähtökohta on henkilökohtaisuus: yhdessä yrittäjän kanssa tehdään tarvekartoitus sekä pohditaan tarjolla olevia vaihtoehtoja. Mikäli keskusteluissa päädytään työllistämiseen, suunnitellaan haun toimenpiteet (tehtävänkuvauksen laatiminen, haun kohderyhmän määrittely, potentiaalien ehdokkaiden selvittäminen ja heidän kontaktointinsa jne.) kunkin yrittäjän tarpeista ja toiveista lähtien. Toimivan yhteistyöverkoston kautta lähdetään etsimään yrittäjän toiveet ja vaatimukset täyttäviä työntekijäehdokkaita. Tavoitteena on löytää työnhakija, jonka työ/koulutushistoria, kokemus, toiveet ja tavoitteet työllistymisessään ovat työnantajan kanssa samansuuntaiset. Mallissa työnantajaa autetaan löytämään yritykselle mahdollisimman sopiva työntekijä ja samalla autetaan työtöntä henkilöä löytämään itselleen niin ikään sopivin mahdollinen työnantaja. Malli tarjoaa kummallekin osapuolelle, niin työnantajalle kuin työntekijällekin, konkreettisen opastamisen ja tuen, ennen sopimuksen syntymistä mutta myös sen jälkeen. Se toimii myös linkkinä yrittäjän, työntekijän ja viranomaisten välillä. Palvelun tavoitteena on saada mahdolliset piilotyöpaikat esiin tarjoamalla yrittäjälle niin konkreettista tukea, jotta hän uskaltaa lähteä työllistämään. Yrittäjän kokemuksesta, taustasta ja tarpeista riippuen tuki voi olla esim. työlainsäädäntöasioiden selvittelyä, yhteydenottoja eri viranomaisiin, työllistämisvaihtoehtojen selvittämistä ja pohdintaa yhdessä yrittäjän ja työvoimaviranomaisen, oppisopimustarkastajan jne. kanssa, työnhakijaehdokkaiden etsintää ja mahdollisesti työhaastatteluissa tukena olemista. Palvelu voi olla myös yhteistä pohdintaa yrittäjän kanssa esim. sukupolvenvaihdos- tai muissa erityiskysymyksissä sekä yrittäjän ohjaamista eteenpäin oikealle luukulle tilanteessa, jossa yrittäjä tarvitsee tuekseen muunlaista neuvontaa. Tässä ovat apuna toimivat kumppanuusverkostot Yrittäjäjärjestöt, kaupungin tarjoamat yrityspalvelut sekä muut yhteistyökumppanit. Yrittäjän tilanteesta riippuen tulos voi olla myös jotakin muuta kuin uuden työpaikan syntyminen välittömästi: joskus polku työllistämiseen voi löytyä pitkällisemmänkin pohdinnan kautta. 1.4 Kuinka se tehdään Ammattipajamalli työkaluna Ammattipajamallissa asiakkaan (työntekijää vailla oleva yrittäjä sekä työtä vailla oleva työnhakija) saama palvelu tuotetaan vahvassa yhteistyössä eri ydinsidosryhmien kanssa, jolloin näillä ryhmillä on keskeinen merkitys palvelun tuotantoprosessissa. Sidosryhmät toimivat lisäresurssien tarjoajina ja samalla ammattipajamalli auttaa niitä omien tavoitteidensa saavuttamisessa intressit yhdistyvät. Kisällistä mestariksi 11

13 Ammattipajahankkeen ohjausryhmä Pohjois-Kymen Setlementti ry Kouvolan kaupunki/perusturva Kouvolan kaupunki/ oppisopimustoimisto Kouvola Innovation/KINNO Työ- ja elinkeinotoimisto Työvoiman palvelukeskus Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry Työväen Sivistysliitto TSL/ Moks2-hanke Muita yhteistyökumppaneita Setlementtiliitto RAY Alueen yrittäjät Työttömät työnhakijat Alueen järjestö- ja hanketoimijat ELY-keskus Kymenlaakson ammattikorkeakoulu jne Kuva: Ammattipajahankkeen ohjausryhmä ydinsidosryhmänä Suhdeverkoston merkittävänä osana on yhteys alueen TE-toimistoon, oppisopimustoimistoon ja työvoiman palvelukeskukseen sekä niiden asiantuntijoihin. Tiedon ja kokemusten jakaminen sitouttaa yhteistyökumppanit ammattipajamallin toteuttamiseen, varsinkin kun tavoitteet ovat yhteiset. Ydinsidosryhmien lisäksi palvelun tuottamisessa on mukana koko joukko muitakin toimijoita. Samalla näillä toimijoilla on mahdollisuus hyödyntää ammattipajamallista saatuja kokemuksia omassa toiminnassaan. Viereisellä sivulla on ammattipajamallin asiakaspalveluprosessin kuvaus, jossa näkyvät kunkin toiminnon yhteydet palveluprosessiin sekä vaihtoehtoiset etenemistavat prosessissa. 12 Kisällistä mestariksi

14 Kisälli: Riittävästi tukea, sai soittaa tarvittaessa 1.5 Ydinpalvelu Ydinpalvelu perustuu organisaation ulkopuolisten toimijoiden yhteen saattamiseen, mikä tekee palvelusta erityisluonteisen. Palvelun tuottaminen vaatii useamman osapuolen, joten palvelu tuotetaan vahvassa yhteistuotannossa, jossa ammattipajahanke on yhdistävä tekijä. Yrittäjällä on halutessaan mahdollisuus saada ehdokkaiden seulontaan, haastatteluun ja valintaan tukea koko rekrytointiprosessin ajan. Lopullisen päätöksen työntekijävalinnasta tekee aina yrittäjä. Palvelun tuloksena on lähtökohtaisesti harjoittelu-, työelämävalmennus-, palkkatuki- tai oppisopimuspaikka. Kisällistä mestariksi 13

15 Kuva: Ydinpalvelun komponentit eli yrittäjän valittavissa olevat palvelut 1.6 Täydentävät ja tukipalvelut Ammattipajamallissa hanketyöntekijän tarjoama apu ja tuki eivät pääty työsuhteen solmimiseen vaan ammattipajasopimuksen solmimalla yrittäjä sekä työntekijä ovat molemmat sitoutuneet kulkemaan mukana hankkeessa vaadittavat 6 kuukautta, halutessaan jopa pitempään. Hanketyöntekijän tiivis yhteydenpito niin työnantajaan kuin työntekijäänkin tukee mestari-kisälli paria työsuhteen alkuvaiheessa ja auttaa kumpaakin osapuolta löytämään roolinsa. Kuuden kuukauden tai mahdollisesti jopa pitemmän yhteistyöjakson aikana hanketyöntekijä käy niin yrittäjän kuin työntekijänkin kanssa säännöllisesti keskusteluja kunkin ammattipajan tilanteesta, kerää palautetta ja auttaa mahdollisesti esiin tulevien ongelmien ratkaisuissa. Tässä korostuvat ydinsidosryhmät yhteistyökumppaneina, jotka edistävät hankkeen toimintoja tarjoamalla tarvittavia lisäresursseja, kuten neuvontapalveluita jne. Ydinsidosryhmistä tärkeimmässä roolissa aivan ehdokkaiden hausta ja mahdollisista taloudellisista tukipäätöksistä lähtien ovat TE-toimisto sekä kaupungin oppisopimustoimisto; ilman tätä toimivaa yhteistyötä ei palvelua olisi mahdollista toteuttaa. Seuraavalla sivulla on kuvattuna ammattipajamallin tarjoama seuranta ja tuki työnantajalle sekä työntekijälle harjoittelu/valmennus/oppisopimus- tai palkkatukityöpaikan synnyttyä. 14 Kisällistä mestariksi

16 AMMATTIPAJAN TARJOAMA SEURANTA JA TUKI työnantajalle sekä työntekijälle 1 vko aloittamisesta TYÖNTEKIJÄ TES TYÖNANTAJA Selvittely SEURANTA 6 kk aloittamisesta VÄLIAIKA/PÄÄTÖSKESKUSTELU, TULOS VAPAAEHTOINEN JÄLKITYÖSKENTELY seurannasta sopiminen Kisällistä mestariksi 15

17 1.7 Kokemuksia Työnantajille/mestareille, työntekijöille/kisälleille sekä sidosryhmille tehtiin kirjalliset kyselyt välisenä aikana, jonka pohjalta on saatu paljon arvokasta tietoa. Tuloksesta nousee selkeästi esille se, että yrittäjät ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Jokainen ammattipaja on ilmoittanut saaneensa hyvän, heille sopivan työntekijän. Työntekijät ovat myös olleet tyytyväisiä saadessaan lähtökohtaisesti pysyvän työpaikan. Hankkeessa mukana oleville ammattipajoille ja ydinsidosryhmälle on tehty sosionomiopiskelijan harjoitustyönä vielä kirjallisiin kyselyihin pohjautuvat, syventävät henkilökohtaiset haastattelut. Näiden haastattelujen perusteella voidaan todeta mm. että enemmistö sidosryhmien edustajista näki ammattipajamallin roolin positiivisena vaihtoehtona ja tärkeänä yksilöllisenä palveluntuottajana hankkeen parhaimpana antina sidosryhmät näkivät henkilökohtaisen, yksilöidyn palvelun työntekijät/kisällit pitivät hankkeen tärkeimpänä antina saatua työpaikkaa ja hankkeelta saatu tuki koettiin yleisesti positiivisena työnantajat/mestarit arvostivat mm. apua työntekijän haussa, niin paperitöissä kuin haastatteluissakin. Sekä työllistämiseen saatu rahallinen tuki että hankkeen tarjoama apu työllistämisessä koettiin niin tärkeäksi, että suurin osa työllistäisi jatkossa vain, mikäli ko. tukea olisi saatavana edelleen työnantajat, joilla oli aikaisempaa kokemusta työntekijän etsimisestä, kokivat hankkeen edistäneen, yksilöllisen palvelun keinoin, sopivan työntekijän löytymistä. 16 Kisällistä mestariksi

18 Ensimmäisen ammattipajan käynnistyminen Tuomon Luomu Ky:ssä 1. Yrittäjän yhteydenotto Ammattipajahankkeeseen, tapaaminen, yrittäjän hankkeeseen soveltuvuus, yrittäjän tarpeiden ja tilanteen kartoitus, yhteistyöstä, menettelytavoista ja edellytyksistä sopiminen. 2. Yhteys oppisopimustoimistoon ja TE-toimistoon yleisten ohjeitten saamiseksi/toimintapojen selvittämiseksi sekä pyyntö TE-toimistoon työnhakijaehdokkaiden etsimiseksi yrittäjän määrittelemien ehtojen perusteella. 3. TE-toimisto esittelee ehdokkaita pajalle ja yrittäjälle. Yritys Oppisopimustoimisto Ammattipaja TE-toimisto Ammattipaja 4. Yhteydenotto työnantajaan, työnantajan tapaaminen, haastateltavien valinta. 5. Yhteydenotot ehdokkaisiin, kutsut haastatteluun, ehdokkaiden haastattelu yhdessä työnantajan kanssa, työnantajan keskustelu ehdokkaista yhdessä muiden työntekijöiden kanssa, uuden työntekijän valinta. Päätös työllistämistavasta (oppisopimus). Työntekijä Ammattipaja Yritys TE-toimisto 6. Työllistämistuen yksilöinti (kesto ja määrä) TE-toimistolla yhdessä valitun ehdokkaan kanssa, yrittäjältä vaadittavien asiakirjojen toimittaminen TE-toimistolle. TE-toimiston ilmoitus ammattipajalle, ettei sopimuksen solmimiseen ole estettä, viranomaispäätös palkkatuesta. 7. Oppisopimuskelpoisuuden tutkinta, tapaaminen oppisopimustoimistolla yhdessä yrittäjän ja valitun työntekijän kanssa, koulutusvaihtoehtojen läpikäynti, muiden ehtojen ja tukien määräytyminen, oppisopimuksen solmiminen. Työntekijä Ammattipaja Yritys Oppisopimustoimisto Kisällistä mestariksi 17

19 8. Ammattipajan käynnistyminen työntekijän aloittaessa työn Ensimmäinen tukikäynti yrityksessä , oman Ammattipaja-sopimuksen solmiminen. 10. Oppisopimustoimiston tukikäynnit työmaalla. Yrittäjä+työntekijä = ammattipaja ilman seiniä Ammattipaja 7. Yrittäjä, valittu työntekijä sekä hankkeen projektipäällikkö tapasivat oppisopimustoimistolla jolloin käytiin läpi eri koulutusvaihtoehtoja, oppisopimuskelpoisuus, muiden ehtojen sekä tukien määräytyminen. Oppisopimuksen solmiminen. Oppisopimustoimisto Yritys Yritys 1. Tuomon Luomu Ky:n yrittäjä Tuija Horppu saa kimmokkeen ottaa yhteyttä Pohjois-Kymen Setlementti ry:n Ammattipaja-hankkeeseen saatuaan sitä koskevaa sähköpostia Kymen Yrittäjiltä. Hän oli jo aiemmin ehtinyt laittaa työpaikan avoimeksi työvoimatoimistoon, mutta oli kiinnostunut siitä, mitä Ammattipaja-hanke voisi hänelle tarjota. Seurasi tapaaminen yhdistyksen toimistolla 14.5., jossa kartoitettiin työnantajan soveltuvuus hankkeeseen (sitoutuminen, tuen saamisen kriteerit), mitkä ovat yrittäjän tarpeet, mitä ominaisuuksia ja taitoja mahdollisella uudella työntekijällä tulisi olla jne. Nämä kirjattiin ylös omalle lomakkeelleen, joka toimi työvälineenä myös TEtoimistoon päin. Samalla sovittiin yrittäjän ja Ammattipaja-hankkeen yhteistyöstä, mahdollisista työllistämistavoista (palkkatuki/oppisopimus) sekä menettelytavoista. Tämä on juuri minua varten, totesi yrittäjä Ammattipajahankkeen vetäjä otti seuraavaksi yhteyttä oppisopimustoimistoon sekä TE-toimistoon yleisten menettelytapaohjeiden saamiseksi ja pyysi TE-toimistoa etsimään yrittäjälle sopivia ehdokkaita yrittäjän määrittelemien ehtojen puitteissa. Ehdokkaita löytyi Tapaamisessa yhdistyksen toimistolla hankkeen vetäjä sekä yrittäjä valitsivat yhdessä 20:sta ehdokkaasta haastatteluun kutsuttavat 8 henkilöä. 5. Työhaaastattelut pidettiin yhdistyksen toimistolla yhdessä yrittäjän sekä hankkeen vetäjän kanssa. Yrittäjä keskusteli työntekijävalinnasta myös muiden yrityksen työntekijöiden kanssa ennen uuden työntekijän lopullista valintaa. 6. Hankkeen vetäjä sekä valittu työntekijä kävivät yhdessä TE-toimistossa toimittaen samalla sinne yrittäjältä vaadittavat asiakirjat (verovelkatodistus, ote kaupparekisteristä sekä palkkatukihakemus). TE-toimisto ilmoitti, ettei tuen saamiselle ollut esteitä (palkkatukipäätös). 18 Kisällistä mestariksi

20 8. Ammattipaja ilman seiniä käynnistyy uuden työntekijän aloittaessa työt. 9. Ensimmäinen tukikäynti yrityksessä ja Ammattipaja -sopimuksen solmiminen. 10. Oppisopimustoimiston tukikäynnit työmaalla jatkuvat koko oppisopimuskauden ajan. 11. Tukikäynnit ja kuulumisten kyselyt jatkuvat vähintään puolen vuoden ajan ammattipajasopimuksen solmimisesta - käytännössä kuitenkin ammattipajahankkeen loppuun saakka. Yrittäjä: Tämä on juuri minua varten Kisällistä mestariksi 19

21 Alla on kuvattuna tiivistetysti ammattipajamallin tarjoama palvelu sen sisältö, edut ja hyödyt niin työnantajalle, työntekijälle kuin laajemminkin, yhteiskunnallisesti tarkastellen. Ominaisuudet Edut - järkisyyt Hyödyt Mestari: Ei ole tarvinnut paneutua niin käytännön asioihin, kuten hakumenettelyyn. Pääsi helpommalla työhönotossa. 20 Kisällistä mestariksi

22 Työnhakukanavat Mistä kisälli mestarille, kisällille mestari? TE-toimiston palvelut työnantajalle TE-toimistot tarjoavat maksutta monipuolisia palveluja yritysten ja työnantajien tarpeisiin. Työnantaja voi sopia TE-toimiston kanssa, millaista työvoimaa yritys tarvitsee, millä tavoin sopivia hakijoita etsitään, miten työpaikasta tiedotetaan ja millaisella aikataululla. Työnantajan niin halutessa paikka voidaan ilmoittaa avoimeksi TE-toimiston Avoimet paikat palveluun, jolloin ilmoitus tavoittaa suuren joukon aktiivisia työnhakijoita. TE-toimisto myös etsii työnantajan tarpeiden perusteella sopivia työnhakijoita ja välittää heille tiedon työtehtävästä. TE-toimisto voi myös esitellä sopivia ehdokkaita työnantajalle. Lopullisen valinnan ja päätöksen rekrytoinnista tekee työnantaja. TE-toimistot järjestävät myös erilaisia rekrytointitilaisuuksia ja kampanjoita, joissa työnantajilla on mahdollisuus esitellä työtä hakeville omaa yritystoimintaansa ja avoimia työpaikkoja. 2.2 TE-toimiston palvelut työnhakijalle Varsinkin ensimmäisen työpaikan oli se sitten kesätyötä tai opintojen rinnalla tehtävää osa-aikatyötä löytäminen voi tuntua haastavalta. Työnhaussa valttia ovat oma-aloitteisuus ja aktiivisuus. TE-toimisto tarjoaa työnhakijalle työnhakuun liittyvän neuvonnan ja työnhakuvalmennuksen lisäksi henkilökohtaista työnvälityspalvelua. Ajantasaista tietoa avoimista paikoista saa työhallinnon verkkosivuilta. Ilmoittautumalla työnhakijaksi ovat hakutiedot heti käytettävissä, kun TE-toimisto hakee ehdokkaita työnantajan ilmoittamaan avoimeen työpaikkaan. Muita TE-toimiston työnhakijalle tarjoamia palveluita ovat mm. Paikkavahti-palvelu, CV-netti sekä työnhakuvalmennus. Koulutus- ja ammattitietopalvelu tarjoaa tietoja eri koulutusvaihtoehdoista ja ammattialoista sekä opintojen rahoituksesta. Ammatinvalintapsykologeilta saa tarvittaessa tukea ja neuvoja ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun. Vinkkejä verkossa: Kisällistä mestariksi 21

23 2.3 Oma-aloitteinen työnhaku Työnhaussa omatoimisuus kannattaa, koska on paljon työpaikkoja, joista ei ilmoitella julkisen haun kautta. Ne ovat ns. piilotyöpaikkoja, jotka täytetään, jos kysyntä ja tarjonta kohtaavat eli löytyy oikea ihminen tarjoamaan työpanostaan oikeaan aikaan. Henkilökohtaisten suhteiden ja tuttujen kautta löytyy myös usein työtilaisuuksia, esim. tuttu työnantaja voi palkata mielellään tutun työntekijän uudestaan. Myös puskaradion kautta tieto hyvästä työntekijästä leviää. Entisiltä työnantajilta tai työtovereilta voi pyytää myös kirjallista suositusta: hyvä suositus paperilla palvelee pitkään. Kannattaa seurata tiedotusvälineitä ja kysellä töitä monesta eri paikasta. Suora työnhaku tuottaa usein parempia tuloksia, koska samasta paikasta kilpailevia muita hakijoita ei välttämättä ole. Suora yhteydenotto yrityksen esimieheen tai johtajaan puhelimitse tai sähköpostilla voi tuottaa kutsun henkilökohtaiseen tapaamiseen. Ennen yhteydenottoa kannattaa selvittää itselleen omat vahvuudet ja keskeiset osaamisalueet ja pyrkiä luomaan yritykselle tarve palkata juuri sinut. Työnhakutaitoja kannattaa kehittää. Työnhakuoppaista saa tietoa siitä, miten työtä haetaan, kuinka työpaikkailmoitukseen vastataan, miten kirjoitetaan työhakemus ja CV eli oma ansioluettelo. Niistä saa vinkkejä myös työhaastatteluun valmistautumiseen. On hyvä muistaa, että vaikkei haastattelu poikisikaan oitis työpaikkaa, on jokainen työhaastattelukokemus plussaa; harjoitus tekee mestarin. Työnhaussa voi käyttää mielikuvitusta. Vapaaehtoistoiminnassa, kesätöissä, harrastuksissa, kursseilla tai vaihto-oppilasvuoden aikana voi oppia monia työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja saada työkokemusta. Joskus kannattaa ottaa vastaan myös sellaista työtä, joka ei heti täyttäisikään kaikkia unelmia ja odotuksia; ensimmäiset työtehtävät eivät ehkä ole juuri niitä mitä haluaisi lopun elämäänsä tehdä, mutta jokaisen työn hoitaminen kunnialla on osoitus ahkeruudesta ja luotettavuudesta ominaisuuksista joita arvostetaan alalla kuin alalla. Mitään työtä ei kannata väheksyä, vaan kaikki työkokemus on arvokasta ja auttaa työuralla eteenpäin. Vinkkejä verkossa: Työskentely freelancerina Itsensä voi työllistää muutenkin kuin toimimalla palkkatyössä tai yrittäjänä; ammattitaitoaan voi myydä myös freelancerina. Freelancer-työ eroaa työsuhteisesta työstä monella tavalla. Freelancer on vapaa ammattilainen, joka tekee työtään toimeksiantosuhteessa. Toimeksiantajia voi olla useita samanaikaisesti ja toimeksiannot voivat vaihdella vuorotellen työsopimussuhteiden kanssa. Freelancer ei tarkoita samaa kuin toiminimellä työskentely, vaikka monella freelancerilla oma toiminimi onkin. Freelancer-työtä voidaan tehdä usealla tavalla: työsuhteessa työskennellessä on tehty työnantajan kanssa työsopimus, jolloin työnantajalla on työnjohto-oikeus. Silloin työ- 22 Kisällistä mestariksi

24 suhteessa sovelletaan työsopimus-, vuosiloma ja työaikalakia. Työtä voidaan tehdä joko määräaikaisessa tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Freelancer-työtä voi tehdä myös ns. työkorvausta vastaan, jolloin kyseessä on toimeksiantosopimus. Silloin toimeksiantajalla ei ole freelanceriin työnjohdollista asemaa. Myöskään työsopimus-, vuosiloma- ja työaikalaki eivät koske työntekijää. Freelancer päättää itse omista työajoistaan ja tavoistaan. Vastuu mahdollisista vahingoista on freelancerilla itsellään ja hän myös hankkii itse työvälineensä, kantaa yrittäjäriskin ja hoitaa työstä aiheutuvat kustannukset. Tällainen toimeksiantosopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Freelancer saa tekemästään työstä kertakorvauksen. Hän myös vastaa itse eläke- ja sosiaaliturvastaan. Työhön ei tällöin kuulu myöskään mitään lomaetuja. Ennakonpidätyksen voi suorittaa joko freelancerverokortin tai ennakkoperintärekisterin mukaisesti. Koska freelancer ei ole palkansaaja, työ ei myöskään kasvata työttömyysturvan saamisen edellyttämää työssäoloehtoa. Lisäksi freelancerin on itse hoidettava mahdolliset vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset työnteon ajalle. Lisätietoa verkossa mm: Muut rekrytointipalvelut TE-toimistojen lisäksi maksullisia rekrytointipalveluja yrityksille on tarjolla runsaasti. Tilapäiseen työvoimapulaan tarjoavat apua myös henkilöstövuokrausyritykset. Myös työtä hakevat voivat ilmoittautua ehdolle rekrytointipalveluihin. Monilla oppilaitoksilla on opiskelijoille tarkoitettuja palveluja haettaessa esim. harjoittelu- tai kesätyöpaikkaa. Erilaiset hankkeet ja projektit voivat myös tarjota työtilaisuuksia ja harjoittelupaikkoja. Vinkkejä verkossa: Kisällistä mestariksi 23

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Kiinni työelämään: TE-toimisto työnhakijan palveluksessa. www.mol.fi

Kiinni työelämään: TE-toimisto työnhakijan palveluksessa. www.mol.fi Työnhakijalle Kiinni työelämään: TE-toimisto työnhakijan palveluksessa www.mol.fi Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa nykyisen työpaikkasi mieluisampaan? Mietitkö, mitä lisäkoulutusta tarvitset, jotta

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen!

Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen! Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen! Sisällys 1. Johdanto... 4 2. TE-toimiston työkokeilu... 6 3. Kelan työkokeilu... 8 4. Palkkatuki... 10 5. Oppisopimuskoulutus... 12 6. Työolosuhteiden järjestelytuki...

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla Julkisen sektorin palvelut yrittäjilletapahtuma Kluuvissa 10.11.2010 KLUUVIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Toiminta-ajatus: Tehokkaan työnvälityksen ja osaavan

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksena on edistää yritysten ja työpaikkojen syntymistä Suomessa turvaamalla yrittäjäksi ryhtyvän henkilön (työttömän työnhakijan tai henkilöasiakkaan) toimeentulo yritystoiminnan

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja Sosiaaliviraston vammaistyössä tuettua työtä järjestetään Tuetun työllistymisen

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Vammaisen rekrytoinnin tuet ja työnantajan kustannukset. VATES-säätiö

Vammaisen rekrytoinnin tuet ja työnantajan kustannukset. VATES-säätiö Vammaisen rekrytoinnin tuet ja työnantajan kustannukset VATES-säätiö Vammaisten potentiaali työhön Työikäisiä vammaisia 220 000 1) Töissä (vapaaehtoistyö mukana) 15-20 % noin 40 000 Lisäksi haluaisi töihin

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa Pohjolainen Heli

Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa Pohjolainen Heli Sohvi - Suunnitelmaehdotuksen laatiminen Oma asiointi -palvelussa 1 24.3.2017 Pohjolainen Heli Taustaa Asiakkaille tulee järjestää määräaikaishaastattelu kun yhdenjaksoinen työttömyys on jatkunut kolme

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Uudenmaan TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto Anne Hirvonen Tilastotietoa koko maa 2 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto

Lisätiedot

Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa. Maarit Laine, Terveyskunto Oy Työterveyspäivät 27.10.2010

Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa. Maarit Laine, Terveyskunto Oy Työterveyspäivät 27.10.2010 Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa Työterveyspäivät Yrittäjyys mitä se merkitsee? Askel kammokujaan, josta ei ole takaisin paluuta normaalin turvaverkon piiriin. Kiire, vastuut, taloudelliset

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta

YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta Starttirahalla edistetään yrittäjyyttä ja työllistymistä Se turvaa yrittäjän toimentulon sinä aikana kun yritystoimintaa käynnistetään ja

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

TE-palvelut muutoksessa. 6.3.2014 Maaret Rantolahti

TE-palvelut muutoksessa. 6.3.2014 Maaret Rantolahti TE-palvelut muutoksessa 1 Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkaille. Tämän vuoden alusta lähtien TE-toimiston

Lisätiedot

BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus. Tervetuloa

BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus. Tervetuloa BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus Tervetuloa BACK to BUSINESS tiedotustilaisuus Welcome Coaching service is also available in English. After the info you have the opportunity to discuss about coaching

Lisätiedot

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Rekrytointipalvelut Novagolla 1.8.2012-30.4.2015 Omistajakuntien aloitteesta Novagolla käynnistettiin

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Suomen Fysioterapeutit Katri Partanen Suomen Fysioterapeutit Fysioterapia-alalla on vankka perinne yrittäjänä toimimisesta Liitossa lähes 2000 yrittäjäjäsentä:

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

TAUSTAA TYÖSSÄVALMENNUS

TAUSTAA TYÖSSÄVALMENNUS TAUSTAA - Palvelusetelimenettelyllä yritysvalmennusyksikkötoiminta - Työmarkkinatukikustannukset olivat vuonna 2015 keskimäärin 4145 /v (yli 300 pv) - 6020 /v (yli 1000 pv) - Jos henkilö työllistyy puoleksi

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2014 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole Yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Palkkatuki 29.10.2015

Palkkatuki 29.10.2015 Palkkatuki 29.10.2015 Palkkatuki Työnantaja voi hakea palkkatukea työhön palkattavan työttömyyden keston perusteella. Mahdollista hakea myös työhön palkattavan vamman tai sairauden perusteella. Myöntäminen

Lisätiedot