Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle"

Transkriptio

1 Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

2 Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta sosiaalialan kehitykselle ja arvostukselle 7 Aloita urasi sitoutumalla ammattieettisiin periaatteisiin 9 Työllisyystilanne sosiaalialalla 10 Palkkaus sosiaalialalla 12 Jalka oven väliin jo harjoittelussa! 15 Sijoita tulevaisuuteesi valitse oman alan työ aina kun mahdollista 18 Vinkkejä työn hakemiseen 18 Mistä töitä? 19 Yrittäjäksi sosiaalialalle? 23 Hyvä työhakemus huomataan 24 Työhakemuksen laatiminen 24 CV tai ansioluettelo 28 Portfolio 31 Työhaastattelu 32 Valmistautuminen työhaastatteluun 32 Useimmin kysyttyä 32 Työelämän pelisäännöt 28 Työelämän lait ja sopimukset 35 Sosiaalialan työ- ja virkasopimusehdot 35 Sopimusten syntyminen 35 Työsopimuksen tekeminen 37 Palvelussuhteen lajit 40 Palvelussuhteen kesto 40 Koeaika 40 Palvelussuhteen irtisanominen 40 Palvelussuhteen purkaminen 41 Erityinen suoja palvelussuhteissa 41 Työtodistus 41 Palvelussuhteen edunvalvonta 42 Ammattiliitto tukena työelämässä 42 Talentia on sosiaalialan vahva vaikuttaja 42 Mitä ammattiliitot ovat saaneet aikaan 43 Miten valita oma ammattiliitto? 44 Talentian jäsenyys: vaikuttamista, verkostoitumista ja viihtymistä 44 Miksi järjestäytyä jo opiskeluaikana? 46 Mitä jäsenmaksun vastineeksi saa? 47 Kuvitus ja layout: Kinestasis Oy / Veikko Anttila

3 Hyvä sosiaalialan opiskelija, Onnittelumme! Olet tehnyt hienon uravalinnan. Sosiaalialan ammattilaiset tekevät arvokasta työtä. Työ sosiaalialalla antaa mahdollisuuden tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa, puolustaa heikommassa asemassa olevia, edistää ihmisten perusoikeuksien toteutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaalialan korkeasti koulutetuilla ammattilaisilla on edessään monipuoliset uramahdollisuudet ja työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Tulevalla urallasi tehtävänäsi on tehdä parhaasi, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus hyvään elämään. Meidän tehtävänämme on tehdä parhaamme, jotta sinulla olisi mahdollisuus hyvään työelämään. Olemme koonneet tähän oppaaseen tietoa työelämästä sosiaalialalla, tietoa työn hakemisesta sekä lyhyen oppimäärän ammattiliittoon järjestäytyneen työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työelämän kiemuroissa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia toivottaa sinulle menestystä työelämään! Tero Ristimäki Puheenjohtaja Talentia Jyrki Komulainen 3

4 4 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön

5 Sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset ovat erityisiä: heillä on koulutuksen kautta saavutettu osaaminen siitä, miten yhteiskunta- ja sosiaalipoliittisilla keinoilla voidaan vaikuttaa ihmisten elämään ja miten sosiaalinen yhteisöllisyys ja osallisuus ylläpitävät hyvinvointia ja arvokasta elämää. Sosiaalialan ammattilaisten työn arkeen kuuluu toimia monien ristiriitaisten odotusten keskellä sekä sietää keskeneräisyyttä. Sosiaalialan laaja-alaisuus antaa eväät ymmärtää monimuotoista arkea. Se tuo keinoja löytää luovasti eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja ja toimintatapoja. Sosiaalialan ammattilaisten työssä näkyy koko elämän kirjo yllättävine käänteineen, ilonaiheineen ja pettymyksineen. Yhteiskunta, yhteisöt ja ihmiset näissä käänteissä ovat muuttuvia ja jatkuvassa kehityskulussa. Juuri tämä tekee sosiaalialasta kiinnostavan ja elävän ammatin, jonka parista voi jokainen löytää mielekkään ammattiuran itselleen ja mahdollisuuden kehittyä jatkuvasti työssään. Osataanko sosiaalialaa arvostaa riittävästi? Jokainen kaipaa vakuutusta sille, että tekee arvokasta työtä. Yleinen käsitys tuntuu pitävän selvänä, että arvostus näkyy myös palkassa. Raaputetaanpa vähän syvemmältä syyn ja seurauksen yhteen kietoutunutta liaania: mitä työtä sinä arvostat? Yleensä ihmiset, jotka arvostavat rahaa ja taloudellisia etuja, arvostavat ammatteja joissa on korkea palkka ja asema sekä muita statusta ilmentäviä elementtejä. Jokainen, joka on sairastanut ja tarvinnut hoitoa, arvostaa hyviä sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Jokainen, joka on kokenut surua ja menetyksiä arvostaa kiireetöntä ja ymmärtävää kuuntelijaa. Jokainen, joka kamppailee taloudellisten ongelmien, riippuvuuksien tai toimimattomien ihmissuhteiden parissa, arvostaa asiantuntevaa sosiaalialan koulutettua ammattilaista. Arvostamme siis monia asioita eri tilanteissa. Ammatin arvostuksen kokeminen ei voi perustua ulkoisesti sattumanvaraiseen ja vaihtelevaan maastoon, vaan arvostus edellyttää sisäistä näkemystä siitä, että on tehnyt työnsä hyvin. On arvostettava omaa työtään ja ammattiaan niin paljon, että tekee työnsä mahdollisimman hyvin. Muiden arvostus seuraa perässä. Arvostus ja luottamus ansaitaan tavassa, jolla omaa ammattia harjoittaa ja itseä ja muita kohtelee. Palkkauskehitys ei ole arvostuskysymys sinänsä, vaan yhteiskunnallisen tuottavuuden, työmarkkinoiden lainalaisuuksien ja voimasuhteiden jatkuvaa kädenvääntöä. Ammatin yleinen arvostus tuo kieltämättä neuvottelupöytiin taustatukea, vaikka se perustuukin mielikuviin ja trendeihin. Terveen itsetunnon omaava ammattilainen tuntee oman työnsä rajat ja mahdollisuudet. Hän on tietoinen hyvin tehdyn työn vaatimuksista ilman ulkoisia kehumisia tai haukkumisia. Ennen kaikkea hän osaa arvostaa muita ja heidän työpanostaan ilman, että kokee sen olevan itseltään pois. Ammattiylpeys syntyy, kun näkee, mitä omalla ja kollegojen työllä on saatu aikaan ja miten asiat ovat asiakkaan elämässä kehittyneet. Ammattiylpeys kasvaa siitä, kun koetaan, miten hienoa on vaikuttaa yhteisiin asioihin ja ollaan osallisena hyvän elämän rakentamisessa. Ammattiylpeyttä on parhaimmillaan, kun voidaan kertoa oman alan sisällöistä, käytännöistä ja vaikuttavuudesta muille, ja otetaan rinta rottingilla ammatilli- 5

6 sesti kantaa yhteiskunnan ilmiöihin ja tuodaan vankasti esiin omaa ammatillista näkemystä. Ammattiylpeys lepää rauhallisessa ja jämäkässä ammattitaidossa. Ammatillinen yhteisöllisyys tukee ammattiylpeyttä: näin hieno joukko meitä on, ja yhdessä voimme kehittää työtämme! Yhteisöllinen ammattiylpeys pitää yllä suhteellisuudentajua ja auttaa ottamaan vastaan ja antamaan työstä palautetta. Tervetuloa sosiaalialalle, ammattikunnan jäseneksi ja työhön, josta saa olla ylpeä! Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan Sosiaalialan ammattilainen saa opinnoissaan hyvän käsityksen siitä miten yhteiskunta ja sosiaalipalvelut toimivat. Työssään sosiaalialan ammattilaiset ovat tekemisissä ihmisten ja heidän arkensa kanssa. He tietävät, mitä ihmisille yhteiskunnassamme kuuluu. Siksi sosiaalialan ammattilaisilla on erinomaiset edellytykset ja oikeus sekä velvollisuus vaikuttaa. 6

7 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu sosiaalialan ammattilaisen perustehtävään. Sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden mukaan työntekijän tulee edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta asiakkaidensa elämässä ja koko yhteiskunnassa. Hän huolehtii erityisesti heikoimmassa asemassa olevien oikeuksien toteutumisesta ja toimii asiakkaan puolestapuhujana. Ammattilaisen velvollisuus on tuoda työnantajansa, päätöksentekijöiden ja suuren yleisön tietoon tilanteet, joissa ihmiset elävät köyhyydessä, resurssit ovat riittämättömät, politiikka tai toimintatavat ovat syrjiviä tai haitallisia ihmisten hyvinvoinnille. Ammattilaisen havaitsemien epäkohtien esille tuominen on välttämätöntä, kun halutaan saada aikaan muutoksia ihmisten elämässä. Tällöin omasta työstä saatu tieto ja näkemys ovat yhtä merkityksellisiä kuin tutkijoilta vastaanotettu informaatio. Nämä tiedot tulee välittää ymmärrettävällä tavalla päätöksentekijöille. Työelämässä sosiaalialan ammattilaiset tulevat olemaan asiantuntijan roolissa monissa tilanteissa. Työyhteisön kokouksissa, verkostokokouksissa ja tapaamisissa organisaation johdon kanssa kannattaa olla oma-aloitteinen ja aktiivinen. Tilaisuuksissa tulee kertoa työn tuloksista ymmärrettävästi, jotta työhön saadaan resursseja oikeissa mittasuhteissa. Asiantuntijalle tulee mahdollisuuksia päästä puhumaan yleisölle tai kommentoimaan asioita mediaan sekä paikkoja luottamusja edustustehtäviin. Puheenvuoroja kannattaa käyttää aina tilaisuuden tullen ja tehdä sosiaalialaa näkyväksi. Tiedon tuottaminen ja välittäminen eteenpäin on tärkein keino vaikuttaa asioihin. Alalla kerätään paljon tilastollista informaatiota ja asiakaspalautetta. Tätä tietoa tulee rohkeasti viedä poliittisille päättäjille, virkamiehille ja yhteistyötahoille. On tärkeää, että päätöksenteossa on mukana sosiaalialan ääni. Mikäli valmiita vaikuttamisen mahdollisuuksia ei anneta, ammattilaiset voivat viedä oma-aloitteisesti tietoa työstään, sen vaikutuksista, epäkohdista ja haasteista päätöksentekoon esimerkiksi aloitteiden, lausuntojen, kannanottojen ja vetoomusten avulla. Tärkeää on pitää huolta omista oikeuksista ja vaikuttaa alan asioihin. Käytä vahvaa vaikuttamisosaamistasi omaan edunvalvontaasi! Vaikuttamisen areenoja on monia: oppilaitos, työpaikka, asuinkunta, ammattijärjestö, etujärjestöt, media, kunnallis- ja valtakunnan politiikka. Valitse omasi. Näy. Kuulu. Vaikuta. Kelpoisuuslaki on vankka perusta sosiaalialan kehitykselle ja arvostukselle Yhteiskunnallisesti merkittävillä aloilla, kuten terveyden huollossa, opetustoimessa ja oikeuslaitoksessa, kelpoisuudet ammatteihin on säädetty lailla. Näin on myös sosiaalialalla. Talentian kauan ajama laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (L272/2005) tuli voimaan Lain tarkoitus on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tehtävään tarvittava koulutus ja perehtyneisyys. Laissa on määritelty keskeisten sosiaalialan ammattien ja alan johtotehtävien kelpoisuusehdot, ja sitä sovelletaan niin kuntiin, valtioon, kuin yksityisiin yrityksiin ja järjestöihinkin. 7

8 Laki luo vakaan pohjan sosiaalialan tehtävä- ja ammattirakenneuudistukselle nimeämällä kaksi itsenäistä tehtäväryhmää: sosiaalityö ja sosiaaliohjaus. Laki antaa aikaisempaa selkeämmät raamit sosiaalityöntekijöiden (YTM, VTM) ja sosiaaliohjaajien (sosionomi AMK) työnjaolle ja tehtävärakenteelle sekä vahvistaa sosiaalialan osaamista esimies-, johto- ja hallintotehtävissä. Ylempi korkeakoulututkinto (YTM,VTM ja ylempi AMK), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä antaa kelpoisuuden sosiaalityöntekijän tehtävään. Sosiaalialan AMK-tutkinto tuottaa kelpoisuuden itsenäisiin sosiaaliohjauksen tehtäviin, joiden yleisnimikkeeksi on laissa määritelty sosiaaliohjaaja. Sosiaalialan AMK-tutkinto varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvana antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin. Kelpoisuuslain mukaan kuntien ja kuntayhtymien pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalijohtajan, perusturvajohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan sekä osasto- tai toimistopäällikön tehtäviin ovat kelpoisia YTM:n, VTM:n ja ylemmän AMK:n suorittaneet. Sosiaalityön ammatillisiin johtotehtäviin (johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityön johtaja) edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin (päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon tai päivähoidon ohjaaja ja päivähoidon johtaja) on oltava lastentarhanopettajan kelpoisuus. Muihin asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin (esim. vanhustyön, vammaishuollon, 8

9 päihdehuollon tai lastensuojelun palveluyksiköiden johtajat) kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto eli YTM-, VTM- ja ylempi AMK-tutkinto tai sosiaalialan AMK-tutkinto. Kelpoisuuslaki säätelee myös sosiaalihuollon erityistehtävien kelpoisuutta. Sosiaalityön ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittaneita työllistyy erityissosiaalityöntekijän tehtäviin sekä kehittämistehtäviin. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua sosiaaliohjauksen erityispalveluihin. Lisäksi kasvatus- ja perheneuvolatyöhön (sosiaalityöntekijä, perheneuvoja, perheterapeutti) sekä erityislastentarhanopettajan tehtäviin vaaditaan erillinen erikoistumiskoulutus. Laki löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: Aloita urasi sitoutumalla ammattieettisiin periaatteisiin Ammattijärjestö Talentialla on ammattieettinen lautakunta, joka on jäsenten tukena ammatillisissa pulmatilanteissa. Lautakunnan toiminnan tavoitteena on varmistaa, että sosiaalialan ammatillinen työ on eettisesti kestävää. Ammattieettisen lautakunnan tehtävänä on: ottaa kantaa sosiaalityön sekä sosiaalisen ohjaus- ja kasvatustyön ammattien harjoittamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin ja tiedottaa kannanotoistaan, huolehtia, että järjestön eettinen ohjeisto täyttää yleisen eettisyyden tason ja kohdistuu ammatissa tavattaviin ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin, antaa lausuntoja yksittäisen ammattihenkilön toiminnan eettisyydestä ja, milloin eettisiä periaatteita on rikottu, ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, tehdä havaintojensa perusteella järjestön ammattialojen eettisiä kysymyksiä koskevia toimenpide-ehdotuksia järjestön hallitukselle ja liittovaltuustolle. Ammattieettinen lautakunta on laatinut kansainvälisen sosiaalityön järjestön IFSW:n (International Federation of Social Workers), alan oppilaitosten ja järjestöjen yhteisten kannanottojen pohjalta sosiaalialalle ammattieettiset ohjeet. Tutustu ammattieettisiin ohjeisiin osoitteessa: Sosiaalialaa opiskelevilla on mahdollisuus vannoa ammattieettinen vala valmistujaistensa yhteydessä. Valanannossa sitoudutaan noudattamaan eettisiä periaatteita sosiaalialan työssä. Valananto on mahdollista myös työssä oleville alan ammattilaisille. Kysy lisätietoja Talentiasta ja kerro mahdollisuudesta opettajillesi. Merkityksellinen sosiaalialan työ vaatii arvokkaat lähtökohdat. Lisätietoja saat Talentian erityisasiantuntija Päivi Mäkiseltä, puh , 9

10 Työllisyystilanne sosiaalialalla Sosiaaliala muuttuu jatkuvasti. Palveluita tuotetaan eri tavoin. Vaikka väestön ikärakenteen muutokset suuntaavat palvelutarvetta ja vaikuttavat osaltaan eri sektoreiden tulevaisuuteen, on ammattitaitoisesta henkilöstöstä kysyntää kaikilla sosiaalialan sektoreilla. Tehtävärakenteet ja eri osaajien työnjaot ovat muotoutumassa uudelleen. Palvelujen yksityistäminen on toistaiseksi vaikuttanut lähinnä palvelujen tuottamistapaan. Palvelut rahoitetaan edelleen pääosin julkisin verovaroin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen asiantuntijaosaamista tarvitaan tulevaisuudessa erilaisissa organisaatioissa. Yrittäjäksi ryhtyminen on nykytilanteessa harkitsemisen arvoinen vaihtoehto palkkatyön rinnalla. Työntekijöiden ammattitaitoon ja -etiikkaan kohdistuu uusia haasteita. Toimintojen kehittäminen, uusien innovaatioiden tuottaminen ja työn kriisi- ja projektiluonteisuus ovat korostuneet. Tehtävien pysyvyys ja ennakoitavuus on vähentynyt ja kiire lisääntynyt. Ammattijärjestön tuki ja turva yksittäisille jäsenille sekä laajempi yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ovat samalla tulleet entistä tärkeämmiksi. Sosiaalialan työllisyystilanne on vuosi vuodelta parantunut. Talentialaisten työttömyysaste oli keväällä 2009 keskimäärin 2,1 %. Talentian vuonna 2009 tekemän Urapolkuselvityksen* mukaan vuosina 2007 ja 2008 valmistuneiden maisterien ja sosionomien (AMK) sijoittuminen työelämään oli varsin hyvä. Yliopistosta valmistuneista noin 92 % sijoittui työmarkkinoille suoraan. Työttömyyskokemukset olivat harvinaisia. AMKtutkinnon suorittaneista sosionomeista, geronomeista ja kuntoutuksen ohjaajista oli 84 % saanut työpaikan kuukauden sisällä valmistumisesta. Vaikka työllisyystilanne on ollut hyvä, kolmannes vastavalmistuneista on kuitenkin kohdannut työttömyyttä. Maistereista yksi kymmenestä on ollut jossain vaiheessa työttömänä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista lähes 40 %:lla oli työttömyyskokemuksia. Ne olivat pääosin työsuhteiden väliin jääneitä lyhyitä työttömyysjaksoja. Yhteiskunnassa tapahtuvat taloudelliset muutokset näkyvät sosiaalialan työllisyydessä viiveellä. * Talentia tekee Urapolkuselvityksen joka toinen vuosi. Selvityksessä tutkitaan Talentiaan kuuluvien vastavalmistuneiden sosiaalialan korkeakoulutettujen sijoittumista työelämään. 10

11 Kunnat ja kuntayhtymät työllistävät tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa eniten sosiaalialan korkeakoulutettuja. Yliopistotutkinnon suorittaneista lähes 85 % ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 59 % sijoittui kuntiin. Yhä yleisempiä työllistäjiä ovat yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat, joihin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista sijoittui runsas 17 %. Alan järjestöt eli kolmas sektori hyödyntää varsinkin ammattikorkeakoulujen tuottamaa sosiaalialan korkeakoulutusta. Lähes 16 % ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi järjestöihin. Valtio, Kela, seurakunnat ja uskonnolliset yhdistykset sekä oppilaitokset työllistivät kukin alle 2 %. Määräaikaiset tehtävät ovat yleisiä, kun tullaan työmarkkinoille. Ylempi AMK-tutkinto antaa sosionomeille, geronomeille ja kuntoutuksen ohjaajille mahdollisuuden syventää sosiaaliohjauksen osaamistaan ja kehittää omaa työtään. Lisäksi se luo valmiudet erilaisiin sosiaalialan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Monet ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet ovat siirtyneet kunnan ohjaustehtävistä vaativiin sosiaalialan järjestö- tai johtotehtäviin. Yliopistossa maisterin tutkinnon suorittaneista 76 % aloitti työuransa sosiaalityöntekijänä, johtavana sosiaalityöntekijänä 4 %. Koulukuraattorin tehtävissä aloitti myös yli 4 %. Muista tehtävistä voidaan mainita erilaiset asiantuntija- ja projektitehtävät ja yrittäjyys. Kevääseen 2009 tultaessa osa sosiaalityöntekijän tehtävissä aloittaneista maistereista oli siirtynyt erilaisiin johtotehtäviin kuten sosiaalijohtajaksi, osastopäälliköksi ja johtavaksi sosiaalityöntekijäksi. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 18 % sijoittui lastensuojelulaitosten ohjaajiksi ja 15 % lastentarhanopettajan tehtäviin. Sosiaaliohjaajan tehtävissä työuransa aloitti runsas 7 %. Muissa ohjaajan tehtävissä oli noin 15 %. Asumispalvelun ohjaajia oli vastavalmistuneista sosionomeista (AMK) lähes 7 %. Epätarkoituksenmukaisesti sijoittuneita oli runsas 15 %. Nämä tehtävät olivat koulutusta vastaamattomia kuten hoitajan, avustajan ja sosiaalityöntekijän työ. Kevääseen 2009 mennessä sosionomien (AMK) tilanne oli parantunut, sillä epätarkoituksenmukaisesti sijoittuneita oli noin 11 %. Nykyisin erilaisia tehtävänimikkeitä on paljon. Osa uusista nimikkeistä syntyy uusien tehtävien myötä, osa esimerkiksi vammaispalveluissa lääketieteen diagnosoinnin kautta. Yli kolme neljäsosaa vastavalmistuneista on tyytyväisiä sosiaalialaan. Vain 10 % ajatteli lähtevänsä toiselle alalle. On luonnollista, että työhöntuloammatti ei ole lopullinen tehtävä. 11

12 12 Palkkaus sosiaalialalla

13 Kunnallisen ja yksityisen sektorin palkkaohjelmat vuosina ovat kohdentuneet hyvin sosiaalialan korkeasti koulutettujen ryhmiin. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden palkat ovat nousseet 2000-luvun alusta lähtien yleistä palkkakehitystä nopeammin. Vuosina kunnallisten sosiaalityöntekijöiden palkat nousivat lähes 14 %, kun alan palkat keskimäärin nousivat 8 % (Tilastokeskus 2009). Palkkaus on silti edelleen työn vaativuuteen, vastuullisuuteen ja siihen vaadittavaan koulutukseen nähden liian alhainen. Talentian ydintehtävä on jäsentensä palkkaedunvalvonta. Parhaita tuloksia on saavutettu silloin, kun korkeasti koulutettujen palkkaukseen on päästy vaikuttamaan palkkaohjelmilla. Talentia neuvottelee virka- ja työehtosopimuksistaan itse, mutta julkisella sektorilla sopimukset viime kädessä hyväksyy ja allekirjoittaa Julkisen alan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Talentia pyrkii luomaan mahdollisimman kattavan ja osaavan luottamusmies- ja alueasiamiesjärjestelmän, joka on talentialaisen tuki ja apu paikallistason palkkaedunvalvonnassa. Talentia kouluttaa jäseniään olemaan aktiivisia omien etujensa valvojia, jotka osaavat ja haluavat vaatia sitä mikä heille kuuluu. Palkkauksen parantaminen on yhteinen ponnistus. Paras tapa kantaa kortensa kekoon on arvostaa omaa osaamistaan ja antaa sen näkyä palkkavaatimuksissa. Kannattaa myös ottaa selvää kuka on oma luottamusmies ja pitää itsestään ääntä. Yhdenkään paikallisesti jaettavan palkankorotuserän ei soisi menevän talentialaiselta sivu suun siksi, ettei sitä ole osattu pyytää. Luottamusmiesten terveiset Talentiaan ovat olleet, että jäsenemme ovat liian vaatimattomia silloinkin, kun paikallisia järjestelyvaroja ollaan jakamassa. Luottamusmiehet muodostavat omat esityksensä paljolti sen pohjalta, mitä jäsenet vaativat ja miten perustelevat vaatimuksensa (esim. tehtävät muuttuneet vaativammiksi, on hankittu lisä- tai erikoistumiskoulutusta jne.). Yksittäisellä alan ammattilaisella on merkittävä rooli oman palkkansa määrittämisessä. Sektorikohtaisissa virka- ja työehtosopimuksissa sovitaan vain vähimmäispalkoista. Lopullinen palkka, jolla menet töihin, määritellään tehtäväkohtaisesti ja henkilökohtaisesti kanssasi. Ei siis ole pakko tyytyä esim. KVTES-minimiin, vaikka työpaikkailmoituksessa palkkaukseksi ilmoitettaisiin KVTES:n mukainen palkkaus, vaan voi ja pitää osata vaatia enemmän. Tehtäväkohtaista palkkaa määritettäessä on tarpeen tehdä työn vaativuuden arviointi (TVA), jossa tarkastellaan tehtävän vaatimuksia ja suhteutetaan palkka sen mukaisesti. Palkasta sovittaessa otetaan huomioon työntekijän koulutus, aikaisempi työkokemus ja työtehtävien luonne. Eräillä aloilla, kuten kunta-alalla voidaan palkasta vähentää enintään 10 %, jos työntekijältä tai viranhaltijalta puuttuu tehtävään edellytetty koulutus. Näin voidaan menetellä esimerkiksi alan tutkintoa vielä suorittavien kohdalla. Kelpoisuuslain voimaan astumisen myötä henkilö, joka ei täytä kelpoisuusehtoja voidaan palkata epäpätevänä tehtävään vain vuodeksi. Osaamisen hinnoittelussa ammattiylpeyden pitäisi näkyä nykyistä enemmän. Pätevistä sosiaalialan osaajista on paikka paikoin jopa huutava pula ja kelpoisuuslain myötä paineet palkata kelpoisuusehdot täyttävää 13

14 henkilöstöä alan tehtäviin kasvavat. Tässä työmarkkinatilanteessa vähin, mitä talentialainen voi tehdä paremman palkkauksen saamiseksi, on esittää oma palkkatoiveensa. Opiskelijoille vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan sosiaalialan opiskelijoiden käsitykset sosiaalialan ammattien palkkatasosta ovat alakanttiin todellisuuden kanssa. Toiveet siitä, mitä palkan pitäisi olla, ovat sillä tasolla, jolla palkat jo ovat. Alalle tullaan palkkauksen suhteen liian nöyrinä. Vastavalmistuvan kannattaa aina esittää palkkavaatimus ja perustaa se vähintään Talentian ajantasaisiin palkkasuosituksiin, jotka löytyvät myös osoitteesta Nyt monelta jää hyödyntämättä se neuvotteluetu, että sosiaalialan osaajista on pulaa ja palkkauksen ylärajaa ei ole missään määritelty. Talentia on laatinut palkkasuositukset, joita se toivoo jäsentensä rohkeasti käyttävän. Se on taso, johon pitäisi vähintään pyrkiä, kun esitetään palkkatoiveita. Talentian päivitetyt, tehtäväkohtaiset palkkasuositukset löytyvät kotisivuilta jäsensivujen puolelta, jonne pääset kirjautumaan jäsennumerollasi. Eräiden sosiaalialan tehtävänimikkeiden säännöllisen työajan keskiansiot kuntasektorilla lokakuussa 2008, euroa/kk sosiaalityöntekijä 2787 lastenvalvoja 2886 koulukuraattori 2592 sosiaaliohjaaja 2294 perhetyöntekijä 2108 sosiaalikasvattaja 2518 kotipalvelunohjaaja 2554 kehitysvammaohjaaja 2205 (Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat ammateittain 2008). Säännöllisen työajan keskiarvo on se palkkasuure, jota yleisimmin käytetään palkkatilastoissa. Se sisältää peruspalkat ja kaikki lisät, muttei ylityökorvauksia. 14

15 Jalka oven väliin jo harjoittelussa! Harjoittelun tavoitteena on syventää osaamista, jota opiskelu on antanut. Jotta harjoittelukokemus olisi opiskelijalle mahdollisimman onnistunut, on asioita joista on syytä olla perillä jo harjoittelujakson alkuvaiheessa. Pitämällä valppaasti huolta oikeuksistasi osoitat arvostavasi itseäsi sekä hankkimaasi koulutusta ja osaamista. 15

16 Sovi tehtävänkuvastasi heti harjoittelun alussa Työharjoittelijan työnkuva on ennen kaikkea työhön tutustumista. Harjoitteluun kuuluu kevyitä tehtäviä, eikä työn tulisi sisältää vaativia itsenäisiä päätöksiä. Sijaisella taas on selkeästi vastuuta ja päätösvaltaa. Jos opiskelija otetaan viranhaltijan tai toimihenkilön sijaiseksi, tulee tehtävästä maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kannattaa olla tarkkana siitä, milloin kyseessä on työharjoitteluun kuuluvaa työhön tutustumista ja milloin työnkuva muuttuu sijaisuudeksi. Työharjoittelu julkisella sektorilla Työ- ja virkaehtosopimukset eivät velvoita työnantajaa maksamaan palkkaa ohjatusta harjoittelusta, mutta sitä kannattaa aina kysyä. Palkasta voi sopia työnantajan kanssa. Osa työnantajista on valmiita maksamaan harjoittelijan palkkaa. Moni suorittaakin yli kahden kuukauden pituiset harjoittelujaksot palkallisena. Työharjoittelu yksityisellä sektorilla Yksityisellä sektorilla, jolla noudatetaan sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, voidaan sosiaalialan opiskelijan kanssa sopia harjoitteluajasta, jonka kuluessa palkka on vähintään 90 prosenttia kyseisen tehtävän ohjepalkkaluokasta. Sijaisena toimiessa opiskelijalla on laajempi vastuu työstä ja työnkuva on itsenäisempi kuin harjoittelijalla. Työharjoittelu on käyntikortti työelämään! Työharjoittelu on opiskelijan käyntikortti työelämään. Se on usein ensimmäinen ja merkittävin alan työkokemus ennen varsinaista työelämää. Harjoittelusta kannattaa ottaa kaikki irti, sillä se on ainutlaatuinen tilaisuus olla ohjatusti osa työyhteisöä. Harjoittelu on hyvä tilaisuus tutustua työyhteisöön sekä yhteistyökumppaneihin ja luoda kontaktiverkostoa. Hyvin tehdyn harjoittelun jälkeen ohjaajaa kannattaa kysyä suosittelijaksi. Hän tuntee sinut ja tietää vahvuutesi. Harjoittelun jälkeen on hyvä säilyttää suhteet harjoittelupaikkaan ja ilmoittaa halukkuudesta tehdä sijaisuuksia tai osa-aika-, projekti- ja kesätöitä opiskeluaikana. Jo työharjoittelupaikkaa etsiessä kannattaa siis pyrkiä paikkaan, joka todella kiinnostaa. Hyvälle tyypille saattaa ura urjeta harjoittelupaikasta tai sen kautta. Usein alan ihmiset tietävät avoimista työpaikoista, joten hyvin tehty harjoittelu voi käynnistää puskaradion ja entiset harjoittelupaikan työkaverit voivat puhua puolestasi kollegoilleen muissa organisaatioissa. 16

17 Ohjaus on olennainen osa onnistunutta harjoittelua Säännöllinen harjoittelunohjaus on tärkeimpiä asioita harjoittelun onnistumisen kannalta. Opiskeluun kuuluvaan työharjoitteluun kuuluu asianmukainen perehdytys ja ohjaus. Jokaisella opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja, joka on opiskelijan tavoitettavissa. Harjoittelujaksoon liittyvistä kysymyksistä on hyvä keskustella harjoittelusta vastaavan henkilön kanssa jo jakson alkuvaiheessa. Ohjaajan kanssa on syytä käydä läpi harjoittelijan keskeiset tehtävät. Harjoittelupaikkaa miettiessä kannattaa kartoittaa myös monipuoliset mahdollisuudet suorittaa työharjoittelu ulkomailla. Käytännön harjoittelujakso on opiskelijalle käyntikortti työelämään. Harjoittelu on loistava tilaisuus solmia uusia kontakteja ja luoda verkostoja. Onnistuneen harjoittelun jälkeen ohjaajaa kannattaa pyytää suosittelijaksi. Työharjoittelussa luot yhteyksiä, joista sinulle on varmasti hyötyä tulevaisuudessa! 17

18 Sijoita tulevaisuuteesi valitse oman alan työ aina kun mahdollista Kaikki opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeää, jotta työelämän pelisäännöt tulevat tutuiksi. Oman alan työkokemus auttaa saamaan koulutusta vastaavaa työtä ja työn vaativuutta vastaavaa palkkaa heti valmistumisen jälkeen sekä nopeuttaa uralla etenemistä, kun pohjalla on jo alan kokemusta. Kun ensimmäisen varsinaisen työpaikan hakeminen valmistumisen jälkeen on edessä, kannattaa hakeutua koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tehtävään ylikoulutettu on vaarassa jäädä alipalkatuksi ja myöhemmin sijoittuminen koulutusta vastaaviin tehtäviin hankaloituu. Jos taas saat määräaikaisen pestin tehtävään, johon koulutuksesi ei riitä, teet työtä mitä todennäköisimmin pienemmällä palkalla kuin tehtävä edellyttäisi, sillä sinuun pätee palkkauksessa epäpätevyysalennus. Koulutusta vastaamattomiin tehtäviin hakeutuminen painaa pitkällä aikajänteellä koko alan palkkausta alaspäin ja vääristää henkilöstöpolitiikkaa, sillä työnantajalle epäpätevän palkkaaminen on aina se halvin ratkaisu. Oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä turvaavat sosiaalihuollon asiakkaan oikeuden laadultaan hyvään palveluun. Kelpoisuuslaki luo työnantajalle paineita palkata sosiaalihuollon tehtäviin vain pätevää henkilöstöä, mutta sosiaalialan tulevana ammattilaisena myös sinulla on vastuu noudattaa kelpoisuuslain henkeä. Sijoita siis omaan ja muiden alan ammattilaisten tulevaisuuteen ja vältä sijoittumista koulutusta vastaamattomiin tehtäviin. Vinkkejä työn hakemiseen Ennen työn hakemista kannattaa kartoittaa millaiset asiat ovat itselle tärkeitä. Millaisessa organisaatiossa uskoisit viihtyväsi? Minkälaisista työtehtävistä motivoidut? Mitä odotat työyhteisöltäsi? Minkälaiset tavoitteet sinulla on urasi suhteen? Mitkä arvot ovat sellaisia, jotka ohjaavat toimintaasi ja joista et ole valmis tinkimään? Kun tarkastelet itseäsi ja itsellesi ammatillisesti tärkeitä asioita, valmistaudut samalla kysymyksiin, joihin sinun tulee pystyä vastaamaan työhaastattelussa. Kyky arvioida omia taitoja ja osaamistaan on tärkeä. Siihen on hyvä panostaa jo opiskeluaikana, sillä sitä taitoa tulet tarvitsemaan työelämässä. 18

19 Mistä töitä? Julkisesti avoinna olevia työpaikkoja voi etsiä esimerkiksi seuraavista: Työvoimatoimisto ja työhallinnon verkkosivut (www.mol.fi) Työvoimatoimistosta saat tietoa avoinna olevista työpaikoista sekä muita työllistymiseen liittyviä palveluita, kuten tietoa työnhakukanavista ja ohjeita työnhakuun. Lehdet Alueellisissa ja valtakunnallisissa sanomalehdissä ja sosiaalialan ammatillisissa lehdissä (esim. Talentia-lehti, Sosiaaliturva) on ilmoituksia julkisesti haussa olevista työpaikoista. Myös kaupunki- ja ilmaisjakelulehdissä ilmoitetaan avoimista toimista. Lehtiä voit lukea myös kirjastoissa. Osalla lehdistä on verkkoversiot. Oppilaitosten rekrytointipalvelut Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat rekrytointipalvelunsa, joita kannattaa hyödyntää. Voit käydä kysymässä neuvoja työnhakuun tai saada suoraan vinkin avoimesta työpaikasta. Voit liittyä sähköpostilistalle, jolle tulee avoinna olevista työpaikoista tiedot tuoreeltaan. Työnhaku- ja välityspalvelut internetissä Verkosta löydät lukuisia työnhaku- ja välityspalveluita, joissa voit selailla työpaikkailmoituksia ja jättää avoimen hakemuksen ja ansioluettelosi. Kuntien, yritysten ja järjestöjen omat verkkosivut Kun tiedät millaisessa organisaatiossa haluaisit työskennellä, seuraa organisaatioiden omia verkkosivuja säännöllisesti. Usein avoimesta työpaikasta ilmoitetaan siellä. Samalla voit tutustua tarkemmin organisaation toimintaan. 19

20 Henkilöstövuokrausyritykset Henkilöstövuokrausyritykset välittävät sosiaalialalle työntekijöitä eripituisiin ja tilapäisiin työsuhteisiin. Tämä on hyvä tapa tutustua erilaisiin työtehtäviin ja työyhteisöihin sekä kerätä monipuolista kokemusta. Rekrytointimessut ja -tilaisuudet Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille järjestetään rekrytointimessuja ja tilaisuuksia, joissa eri organisaatiot esittelevät toimintaansa. Tietoa tapahtumista saat esimerkiksi Talentian kotisivuilta osoitteesta sekä THL:n Sosiaaliportista osoitteesta Ammattijärjestön alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet Talentia ja sen jäsenyhdistykset järjestävät alueellisesti ja valtakunnallisesti erilaisia ammatillisia tapahtumia, joissa voit paitsi verkostoitua alan ammattilaisten kanssa myös päästä kiinni avoimeen työpaikkaan. Ole ajoissa, ole aktiivinen ja verkostoidu! Pitkä työttömyys heti valmistumisen jälkeen saattaa vaikeuttaa pääsyä työelämään. Työllistymismahdollisuudet heikkenevät usein jo puolen vuoden työttömyyden jälkeen. Aloita siis työnhaku viimeistään puoli vuotta ennen valmistumista. Näin saat aikaa: Yhä suurempi osa työpaikoista täytetään erilaisten kontaktiverkostojen kautta. Alalla toimiviin henkilöihin tutustuminen ja oman kontaktiverkoston luominen on tärkeää paitsi ammatillisen kehittymisen ja kollegiaalisen tuen myös piilotyöpaikkojen metsästyksessä. tehdä itsetutkiskelua Kontaktiverkostostaan kannattaa pitää huolta ja ehdit kartuttaa kokemusta työnhausta pitää se ajan tasalla. työnantajat voivat tutustua osaamiseesi hyvissä ajoin Harjoittelu- ja käytännönjaksojen aikana kannattaa tutustua aktiivisesti työyhteisöön Puhelintiedustelut, henkilökohtainen käynti ja aktiivinen hakeutuminen työhaastatteluihin ovat työnantajien mieleen, sillä tehtävään sopivan ja motivoituneen henkilön löytäminen on työlästä ja aikaa vievää puuhaa. Mitä helpommaksi ja houkuttelevammaksi teet itsesi palkkaamisen, sitä suuremmat mahdollisuudet sinulla on työllistyä haluamaasi työhön. ja sen sidosryhmiin. Verkostosi voi koostua myös harrastus- ja järjestötoiminnan kautta luoduista kontakteista, edellisistä työnantajista, opettajista, sukulaisista ja opiskelukavereista. Ammattijärjestöön kuuluminen ja siinä toimiminen on tehokas tapa verkostoitua alan osaajien kanssa. Talentia kokoaa jo yli sosiaalialan asiantuntijaa. 20

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä Työnhaun aloittaminen Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Historiaa. Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon ammatinharjoittamiseen

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO 7.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus_JenniVirtanenlpdf; Oikaisuvaatimus_JenniVirtanen2.pdf; Oikaisuvaatimus Jenni Virtanen.docx;

Oikaisuvaatimus_JenniVirtanenlpdf; Oikaisuvaatimus_JenniVirtanen2.pdf; Oikaisuvaatimus Jenni Virtanen.docx; Oikaisuvaatimus - Hyvinvointitoimiala Kirjaamo Sivu 111 Oikaisuvaatimus Joanna Nurminen su 7.2.2016 13:04 Vastaanottaja:Hyvinvointitoimiala Kirjaamo < hyvinvointitoimiala@turku.fi>;

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Työnhakijan tietojen tagit (=hakulomakkeen kentät) = Vastaanottajan (työnhakija tai työntekijä) -kentät Henkilötiedot; Sukunimi Henkilötiedot; Etunimi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin Uudelleensijoittuminen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa valtion palveluksessa Alueellistamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Heebo on koulutettujen nuorten ammattilaisten Talent Pool, jossa voit yhdellä hyvin tehdyllä,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 REKISTERÖINTI JA VALVONTA Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki Lakia sovelletaan julkista tehtävää hoitavan yhteisön yksityisen

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille

Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille Vinkkejä työnhakuun ympäristöasiantuntijoille Henri Immonen Opiskelijatoiminnan koordinaattori Ympärisöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry Opiskelijat@ykl.fi Aineiston käytöstä Näitä ansioluetteloita

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Mistä löydän vinkkejä työnhakuun? Kandiopiskelijan CV ja hakukirje Urapalvelut Apua työnhakuun - Aalto

Lisätiedot

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Valokuva Henkilötunnus Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero (t) Sähköposti 1 Siviilisääty

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain Päätös

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain 45-1505-14 HEL 2015-002037 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti kumota päätöksen 8

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot