Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle"

Transkriptio

1 Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

2 Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta sosiaalialan kehitykselle ja arvostukselle 7 Aloita urasi sitoutumalla ammattieettisiin periaatteisiin 9 Työllisyystilanne sosiaalialalla 10 Palkkaus sosiaalialalla 12 Jalka oven väliin jo harjoittelussa! 15 Sijoita tulevaisuuteesi valitse oman alan työ aina kun mahdollista 18 Vinkkejä työn hakemiseen 18 Mistä töitä? 19 Yrittäjäksi sosiaalialalle? 23 Hyvä työhakemus huomataan 24 Työhakemuksen laatiminen 24 CV tai ansioluettelo 28 Portfolio 31 Työhaastattelu 32 Valmistautuminen työhaastatteluun 32 Useimmin kysyttyä 32 Työelämän pelisäännöt 28 Työelämän lait ja sopimukset 35 Sosiaalialan työ- ja virkasopimusehdot 35 Sopimusten syntyminen 35 Työsopimuksen tekeminen 37 Palvelussuhteen lajit 40 Palvelussuhteen kesto 40 Koeaika 40 Palvelussuhteen irtisanominen 40 Palvelussuhteen purkaminen 41 Erityinen suoja palvelussuhteissa 41 Työtodistus 41 Palvelussuhteen edunvalvonta 42 Ammattiliitto tukena työelämässä 42 Talentia on sosiaalialan vahva vaikuttaja 42 Mitä ammattiliitot ovat saaneet aikaan 43 Miten valita oma ammattiliitto? 44 Talentian jäsenyys: vaikuttamista, verkostoitumista ja viihtymistä 44 Miksi järjestäytyä jo opiskeluaikana? 46 Mitä jäsenmaksun vastineeksi saa? 47 Kuvitus ja layout: Kinestasis Oy / Veikko Anttila

3 Hyvä sosiaalialan opiskelija, Onnittelumme! Olet tehnyt hienon uravalinnan. Sosiaalialan ammattilaiset tekevät arvokasta työtä. Työ sosiaalialalla antaa mahdollisuuden tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa, puolustaa heikommassa asemassa olevia, edistää ihmisten perusoikeuksien toteutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaalialan korkeasti koulutetuilla ammattilaisilla on edessään monipuoliset uramahdollisuudet ja työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Tulevalla urallasi tehtävänäsi on tehdä parhaasi, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus hyvään elämään. Meidän tehtävänämme on tehdä parhaamme, jotta sinulla olisi mahdollisuus hyvään työelämään. Olemme koonneet tähän oppaaseen tietoa työelämästä sosiaalialalla, tietoa työn hakemisesta sekä lyhyen oppimäärän ammattiliittoon järjestäytyneen työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työelämän kiemuroissa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia toivottaa sinulle menestystä työelämään! Tero Ristimäki Puheenjohtaja Talentia Jyrki Komulainen 3

4 4 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön

5 Sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset ovat erityisiä: heillä on koulutuksen kautta saavutettu osaaminen siitä, miten yhteiskunta- ja sosiaalipoliittisilla keinoilla voidaan vaikuttaa ihmisten elämään ja miten sosiaalinen yhteisöllisyys ja osallisuus ylläpitävät hyvinvointia ja arvokasta elämää. Sosiaalialan ammattilaisten työn arkeen kuuluu toimia monien ristiriitaisten odotusten keskellä sekä sietää keskeneräisyyttä. Sosiaalialan laaja-alaisuus antaa eväät ymmärtää monimuotoista arkea. Se tuo keinoja löytää luovasti eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja ja toimintatapoja. Sosiaalialan ammattilaisten työssä näkyy koko elämän kirjo yllättävine käänteineen, ilonaiheineen ja pettymyksineen. Yhteiskunta, yhteisöt ja ihmiset näissä käänteissä ovat muuttuvia ja jatkuvassa kehityskulussa. Juuri tämä tekee sosiaalialasta kiinnostavan ja elävän ammatin, jonka parista voi jokainen löytää mielekkään ammattiuran itselleen ja mahdollisuuden kehittyä jatkuvasti työssään. Osataanko sosiaalialaa arvostaa riittävästi? Jokainen kaipaa vakuutusta sille, että tekee arvokasta työtä. Yleinen käsitys tuntuu pitävän selvänä, että arvostus näkyy myös palkassa. Raaputetaanpa vähän syvemmältä syyn ja seurauksen yhteen kietoutunutta liaania: mitä työtä sinä arvostat? Yleensä ihmiset, jotka arvostavat rahaa ja taloudellisia etuja, arvostavat ammatteja joissa on korkea palkka ja asema sekä muita statusta ilmentäviä elementtejä. Jokainen, joka on sairastanut ja tarvinnut hoitoa, arvostaa hyviä sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Jokainen, joka on kokenut surua ja menetyksiä arvostaa kiireetöntä ja ymmärtävää kuuntelijaa. Jokainen, joka kamppailee taloudellisten ongelmien, riippuvuuksien tai toimimattomien ihmissuhteiden parissa, arvostaa asiantuntevaa sosiaalialan koulutettua ammattilaista. Arvostamme siis monia asioita eri tilanteissa. Ammatin arvostuksen kokeminen ei voi perustua ulkoisesti sattumanvaraiseen ja vaihtelevaan maastoon, vaan arvostus edellyttää sisäistä näkemystä siitä, että on tehnyt työnsä hyvin. On arvostettava omaa työtään ja ammattiaan niin paljon, että tekee työnsä mahdollisimman hyvin. Muiden arvostus seuraa perässä. Arvostus ja luottamus ansaitaan tavassa, jolla omaa ammattia harjoittaa ja itseä ja muita kohtelee. Palkkauskehitys ei ole arvostuskysymys sinänsä, vaan yhteiskunnallisen tuottavuuden, työmarkkinoiden lainalaisuuksien ja voimasuhteiden jatkuvaa kädenvääntöä. Ammatin yleinen arvostus tuo kieltämättä neuvottelupöytiin taustatukea, vaikka se perustuukin mielikuviin ja trendeihin. Terveen itsetunnon omaava ammattilainen tuntee oman työnsä rajat ja mahdollisuudet. Hän on tietoinen hyvin tehdyn työn vaatimuksista ilman ulkoisia kehumisia tai haukkumisia. Ennen kaikkea hän osaa arvostaa muita ja heidän työpanostaan ilman, että kokee sen olevan itseltään pois. Ammattiylpeys syntyy, kun näkee, mitä omalla ja kollegojen työllä on saatu aikaan ja miten asiat ovat asiakkaan elämässä kehittyneet. Ammattiylpeys kasvaa siitä, kun koetaan, miten hienoa on vaikuttaa yhteisiin asioihin ja ollaan osallisena hyvän elämän rakentamisessa. Ammattiylpeyttä on parhaimmillaan, kun voidaan kertoa oman alan sisällöistä, käytännöistä ja vaikuttavuudesta muille, ja otetaan rinta rottingilla ammatilli- 5

6 sesti kantaa yhteiskunnan ilmiöihin ja tuodaan vankasti esiin omaa ammatillista näkemystä. Ammattiylpeys lepää rauhallisessa ja jämäkässä ammattitaidossa. Ammatillinen yhteisöllisyys tukee ammattiylpeyttä: näin hieno joukko meitä on, ja yhdessä voimme kehittää työtämme! Yhteisöllinen ammattiylpeys pitää yllä suhteellisuudentajua ja auttaa ottamaan vastaan ja antamaan työstä palautetta. Tervetuloa sosiaalialalle, ammattikunnan jäseneksi ja työhön, josta saa olla ylpeä! Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan Sosiaalialan ammattilainen saa opinnoissaan hyvän käsityksen siitä miten yhteiskunta ja sosiaalipalvelut toimivat. Työssään sosiaalialan ammattilaiset ovat tekemisissä ihmisten ja heidän arkensa kanssa. He tietävät, mitä ihmisille yhteiskunnassamme kuuluu. Siksi sosiaalialan ammattilaisilla on erinomaiset edellytykset ja oikeus sekä velvollisuus vaikuttaa. 6

7 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu sosiaalialan ammattilaisen perustehtävään. Sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden mukaan työntekijän tulee edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta asiakkaidensa elämässä ja koko yhteiskunnassa. Hän huolehtii erityisesti heikoimmassa asemassa olevien oikeuksien toteutumisesta ja toimii asiakkaan puolestapuhujana. Ammattilaisen velvollisuus on tuoda työnantajansa, päätöksentekijöiden ja suuren yleisön tietoon tilanteet, joissa ihmiset elävät köyhyydessä, resurssit ovat riittämättömät, politiikka tai toimintatavat ovat syrjiviä tai haitallisia ihmisten hyvinvoinnille. Ammattilaisen havaitsemien epäkohtien esille tuominen on välttämätöntä, kun halutaan saada aikaan muutoksia ihmisten elämässä. Tällöin omasta työstä saatu tieto ja näkemys ovat yhtä merkityksellisiä kuin tutkijoilta vastaanotettu informaatio. Nämä tiedot tulee välittää ymmärrettävällä tavalla päätöksentekijöille. Työelämässä sosiaalialan ammattilaiset tulevat olemaan asiantuntijan roolissa monissa tilanteissa. Työyhteisön kokouksissa, verkostokokouksissa ja tapaamisissa organisaation johdon kanssa kannattaa olla oma-aloitteinen ja aktiivinen. Tilaisuuksissa tulee kertoa työn tuloksista ymmärrettävästi, jotta työhön saadaan resursseja oikeissa mittasuhteissa. Asiantuntijalle tulee mahdollisuuksia päästä puhumaan yleisölle tai kommentoimaan asioita mediaan sekä paikkoja luottamusja edustustehtäviin. Puheenvuoroja kannattaa käyttää aina tilaisuuden tullen ja tehdä sosiaalialaa näkyväksi. Tiedon tuottaminen ja välittäminen eteenpäin on tärkein keino vaikuttaa asioihin. Alalla kerätään paljon tilastollista informaatiota ja asiakaspalautetta. Tätä tietoa tulee rohkeasti viedä poliittisille päättäjille, virkamiehille ja yhteistyötahoille. On tärkeää, että päätöksenteossa on mukana sosiaalialan ääni. Mikäli valmiita vaikuttamisen mahdollisuuksia ei anneta, ammattilaiset voivat viedä oma-aloitteisesti tietoa työstään, sen vaikutuksista, epäkohdista ja haasteista päätöksentekoon esimerkiksi aloitteiden, lausuntojen, kannanottojen ja vetoomusten avulla. Tärkeää on pitää huolta omista oikeuksista ja vaikuttaa alan asioihin. Käytä vahvaa vaikuttamisosaamistasi omaan edunvalvontaasi! Vaikuttamisen areenoja on monia: oppilaitos, työpaikka, asuinkunta, ammattijärjestö, etujärjestöt, media, kunnallis- ja valtakunnan politiikka. Valitse omasi. Näy. Kuulu. Vaikuta. Kelpoisuuslaki on vankka perusta sosiaalialan kehitykselle ja arvostukselle Yhteiskunnallisesti merkittävillä aloilla, kuten terveyden huollossa, opetustoimessa ja oikeuslaitoksessa, kelpoisuudet ammatteihin on säädetty lailla. Näin on myös sosiaalialalla. Talentian kauan ajama laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (L272/2005) tuli voimaan Lain tarkoitus on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tehtävään tarvittava koulutus ja perehtyneisyys. Laissa on määritelty keskeisten sosiaalialan ammattien ja alan johtotehtävien kelpoisuusehdot, ja sitä sovelletaan niin kuntiin, valtioon, kuin yksityisiin yrityksiin ja järjestöihinkin. 7

8 Laki luo vakaan pohjan sosiaalialan tehtävä- ja ammattirakenneuudistukselle nimeämällä kaksi itsenäistä tehtäväryhmää: sosiaalityö ja sosiaaliohjaus. Laki antaa aikaisempaa selkeämmät raamit sosiaalityöntekijöiden (YTM, VTM) ja sosiaaliohjaajien (sosionomi AMK) työnjaolle ja tehtävärakenteelle sekä vahvistaa sosiaalialan osaamista esimies-, johto- ja hallintotehtävissä. Ylempi korkeakoulututkinto (YTM,VTM ja ylempi AMK), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä antaa kelpoisuuden sosiaalityöntekijän tehtävään. Sosiaalialan AMK-tutkinto tuottaa kelpoisuuden itsenäisiin sosiaaliohjauksen tehtäviin, joiden yleisnimikkeeksi on laissa määritelty sosiaaliohjaaja. Sosiaalialan AMK-tutkinto varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvana antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin. Kelpoisuuslain mukaan kuntien ja kuntayhtymien pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalijohtajan, perusturvajohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan sekä osasto- tai toimistopäällikön tehtäviin ovat kelpoisia YTM:n, VTM:n ja ylemmän AMK:n suorittaneet. Sosiaalityön ammatillisiin johtotehtäviin (johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityön johtaja) edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin (päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon tai päivähoidon ohjaaja ja päivähoidon johtaja) on oltava lastentarhanopettajan kelpoisuus. Muihin asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin (esim. vanhustyön, vammaishuollon, 8

9 päihdehuollon tai lastensuojelun palveluyksiköiden johtajat) kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto eli YTM-, VTM- ja ylempi AMK-tutkinto tai sosiaalialan AMK-tutkinto. Kelpoisuuslaki säätelee myös sosiaalihuollon erityistehtävien kelpoisuutta. Sosiaalityön ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittaneita työllistyy erityissosiaalityöntekijän tehtäviin sekä kehittämistehtäviin. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua sosiaaliohjauksen erityispalveluihin. Lisäksi kasvatus- ja perheneuvolatyöhön (sosiaalityöntekijä, perheneuvoja, perheterapeutti) sekä erityislastentarhanopettajan tehtäviin vaaditaan erillinen erikoistumiskoulutus. Laki löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: Aloita urasi sitoutumalla ammattieettisiin periaatteisiin Ammattijärjestö Talentialla on ammattieettinen lautakunta, joka on jäsenten tukena ammatillisissa pulmatilanteissa. Lautakunnan toiminnan tavoitteena on varmistaa, että sosiaalialan ammatillinen työ on eettisesti kestävää. Ammattieettisen lautakunnan tehtävänä on: ottaa kantaa sosiaalityön sekä sosiaalisen ohjaus- ja kasvatustyön ammattien harjoittamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin ja tiedottaa kannanotoistaan, huolehtia, että järjestön eettinen ohjeisto täyttää yleisen eettisyyden tason ja kohdistuu ammatissa tavattaviin ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin, antaa lausuntoja yksittäisen ammattihenkilön toiminnan eettisyydestä ja, milloin eettisiä periaatteita on rikottu, ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, tehdä havaintojensa perusteella järjestön ammattialojen eettisiä kysymyksiä koskevia toimenpide-ehdotuksia järjestön hallitukselle ja liittovaltuustolle. Ammattieettinen lautakunta on laatinut kansainvälisen sosiaalityön järjestön IFSW:n (International Federation of Social Workers), alan oppilaitosten ja järjestöjen yhteisten kannanottojen pohjalta sosiaalialalle ammattieettiset ohjeet. Tutustu ammattieettisiin ohjeisiin osoitteessa: Sosiaalialaa opiskelevilla on mahdollisuus vannoa ammattieettinen vala valmistujaistensa yhteydessä. Valanannossa sitoudutaan noudattamaan eettisiä periaatteita sosiaalialan työssä. Valananto on mahdollista myös työssä oleville alan ammattilaisille. Kysy lisätietoja Talentiasta ja kerro mahdollisuudesta opettajillesi. Merkityksellinen sosiaalialan työ vaatii arvokkaat lähtökohdat. Lisätietoja saat Talentian erityisasiantuntija Päivi Mäkiseltä, puh , 9

10 Työllisyystilanne sosiaalialalla Sosiaaliala muuttuu jatkuvasti. Palveluita tuotetaan eri tavoin. Vaikka väestön ikärakenteen muutokset suuntaavat palvelutarvetta ja vaikuttavat osaltaan eri sektoreiden tulevaisuuteen, on ammattitaitoisesta henkilöstöstä kysyntää kaikilla sosiaalialan sektoreilla. Tehtävärakenteet ja eri osaajien työnjaot ovat muotoutumassa uudelleen. Palvelujen yksityistäminen on toistaiseksi vaikuttanut lähinnä palvelujen tuottamistapaan. Palvelut rahoitetaan edelleen pääosin julkisin verovaroin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen asiantuntijaosaamista tarvitaan tulevaisuudessa erilaisissa organisaatioissa. Yrittäjäksi ryhtyminen on nykytilanteessa harkitsemisen arvoinen vaihtoehto palkkatyön rinnalla. Työntekijöiden ammattitaitoon ja -etiikkaan kohdistuu uusia haasteita. Toimintojen kehittäminen, uusien innovaatioiden tuottaminen ja työn kriisi- ja projektiluonteisuus ovat korostuneet. Tehtävien pysyvyys ja ennakoitavuus on vähentynyt ja kiire lisääntynyt. Ammattijärjestön tuki ja turva yksittäisille jäsenille sekä laajempi yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ovat samalla tulleet entistä tärkeämmiksi. Sosiaalialan työllisyystilanne on vuosi vuodelta parantunut. Talentialaisten työttömyysaste oli keväällä 2009 keskimäärin 2,1 %. Talentian vuonna 2009 tekemän Urapolkuselvityksen* mukaan vuosina 2007 ja 2008 valmistuneiden maisterien ja sosionomien (AMK) sijoittuminen työelämään oli varsin hyvä. Yliopistosta valmistuneista noin 92 % sijoittui työmarkkinoille suoraan. Työttömyyskokemukset olivat harvinaisia. AMKtutkinnon suorittaneista sosionomeista, geronomeista ja kuntoutuksen ohjaajista oli 84 % saanut työpaikan kuukauden sisällä valmistumisesta. Vaikka työllisyystilanne on ollut hyvä, kolmannes vastavalmistuneista on kuitenkin kohdannut työttömyyttä. Maistereista yksi kymmenestä on ollut jossain vaiheessa työttömänä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista lähes 40 %:lla oli työttömyyskokemuksia. Ne olivat pääosin työsuhteiden väliin jääneitä lyhyitä työttömyysjaksoja. Yhteiskunnassa tapahtuvat taloudelliset muutokset näkyvät sosiaalialan työllisyydessä viiveellä. * Talentia tekee Urapolkuselvityksen joka toinen vuosi. Selvityksessä tutkitaan Talentiaan kuuluvien vastavalmistuneiden sosiaalialan korkeakoulutettujen sijoittumista työelämään. 10

11 Kunnat ja kuntayhtymät työllistävät tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa eniten sosiaalialan korkeakoulutettuja. Yliopistotutkinnon suorittaneista lähes 85 % ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 59 % sijoittui kuntiin. Yhä yleisempiä työllistäjiä ovat yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat, joihin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista sijoittui runsas 17 %. Alan järjestöt eli kolmas sektori hyödyntää varsinkin ammattikorkeakoulujen tuottamaa sosiaalialan korkeakoulutusta. Lähes 16 % ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi järjestöihin. Valtio, Kela, seurakunnat ja uskonnolliset yhdistykset sekä oppilaitokset työllistivät kukin alle 2 %. Määräaikaiset tehtävät ovat yleisiä, kun tullaan työmarkkinoille. Ylempi AMK-tutkinto antaa sosionomeille, geronomeille ja kuntoutuksen ohjaajille mahdollisuuden syventää sosiaaliohjauksen osaamistaan ja kehittää omaa työtään. Lisäksi se luo valmiudet erilaisiin sosiaalialan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Monet ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet ovat siirtyneet kunnan ohjaustehtävistä vaativiin sosiaalialan järjestö- tai johtotehtäviin. Yliopistossa maisterin tutkinnon suorittaneista 76 % aloitti työuransa sosiaalityöntekijänä, johtavana sosiaalityöntekijänä 4 %. Koulukuraattorin tehtävissä aloitti myös yli 4 %. Muista tehtävistä voidaan mainita erilaiset asiantuntija- ja projektitehtävät ja yrittäjyys. Kevääseen 2009 tultaessa osa sosiaalityöntekijän tehtävissä aloittaneista maistereista oli siirtynyt erilaisiin johtotehtäviin kuten sosiaalijohtajaksi, osastopäälliköksi ja johtavaksi sosiaalityöntekijäksi. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 18 % sijoittui lastensuojelulaitosten ohjaajiksi ja 15 % lastentarhanopettajan tehtäviin. Sosiaaliohjaajan tehtävissä työuransa aloitti runsas 7 %. Muissa ohjaajan tehtävissä oli noin 15 %. Asumispalvelun ohjaajia oli vastavalmistuneista sosionomeista (AMK) lähes 7 %. Epätarkoituksenmukaisesti sijoittuneita oli runsas 15 %. Nämä tehtävät olivat koulutusta vastaamattomia kuten hoitajan, avustajan ja sosiaalityöntekijän työ. Kevääseen 2009 mennessä sosionomien (AMK) tilanne oli parantunut, sillä epätarkoituksenmukaisesti sijoittuneita oli noin 11 %. Nykyisin erilaisia tehtävänimikkeitä on paljon. Osa uusista nimikkeistä syntyy uusien tehtävien myötä, osa esimerkiksi vammaispalveluissa lääketieteen diagnosoinnin kautta. Yli kolme neljäsosaa vastavalmistuneista on tyytyväisiä sosiaalialaan. Vain 10 % ajatteli lähtevänsä toiselle alalle. On luonnollista, että työhöntuloammatti ei ole lopullinen tehtävä. 11

12 12 Palkkaus sosiaalialalla

13 Kunnallisen ja yksityisen sektorin palkkaohjelmat vuosina ovat kohdentuneet hyvin sosiaalialan korkeasti koulutettujen ryhmiin. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden palkat ovat nousseet 2000-luvun alusta lähtien yleistä palkkakehitystä nopeammin. Vuosina kunnallisten sosiaalityöntekijöiden palkat nousivat lähes 14 %, kun alan palkat keskimäärin nousivat 8 % (Tilastokeskus 2009). Palkkaus on silti edelleen työn vaativuuteen, vastuullisuuteen ja siihen vaadittavaan koulutukseen nähden liian alhainen. Talentian ydintehtävä on jäsentensä palkkaedunvalvonta. Parhaita tuloksia on saavutettu silloin, kun korkeasti koulutettujen palkkaukseen on päästy vaikuttamaan palkkaohjelmilla. Talentia neuvottelee virka- ja työehtosopimuksistaan itse, mutta julkisella sektorilla sopimukset viime kädessä hyväksyy ja allekirjoittaa Julkisen alan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Talentia pyrkii luomaan mahdollisimman kattavan ja osaavan luottamusmies- ja alueasiamiesjärjestelmän, joka on talentialaisen tuki ja apu paikallistason palkkaedunvalvonnassa. Talentia kouluttaa jäseniään olemaan aktiivisia omien etujensa valvojia, jotka osaavat ja haluavat vaatia sitä mikä heille kuuluu. Palkkauksen parantaminen on yhteinen ponnistus. Paras tapa kantaa kortensa kekoon on arvostaa omaa osaamistaan ja antaa sen näkyä palkkavaatimuksissa. Kannattaa myös ottaa selvää kuka on oma luottamusmies ja pitää itsestään ääntä. Yhdenkään paikallisesti jaettavan palkankorotuserän ei soisi menevän talentialaiselta sivu suun siksi, ettei sitä ole osattu pyytää. Luottamusmiesten terveiset Talentiaan ovat olleet, että jäsenemme ovat liian vaatimattomia silloinkin, kun paikallisia järjestelyvaroja ollaan jakamassa. Luottamusmiehet muodostavat omat esityksensä paljolti sen pohjalta, mitä jäsenet vaativat ja miten perustelevat vaatimuksensa (esim. tehtävät muuttuneet vaativammiksi, on hankittu lisä- tai erikoistumiskoulutusta jne.). Yksittäisellä alan ammattilaisella on merkittävä rooli oman palkkansa määrittämisessä. Sektorikohtaisissa virka- ja työehtosopimuksissa sovitaan vain vähimmäispalkoista. Lopullinen palkka, jolla menet töihin, määritellään tehtäväkohtaisesti ja henkilökohtaisesti kanssasi. Ei siis ole pakko tyytyä esim. KVTES-minimiin, vaikka työpaikkailmoituksessa palkkaukseksi ilmoitettaisiin KVTES:n mukainen palkkaus, vaan voi ja pitää osata vaatia enemmän. Tehtäväkohtaista palkkaa määritettäessä on tarpeen tehdä työn vaativuuden arviointi (TVA), jossa tarkastellaan tehtävän vaatimuksia ja suhteutetaan palkka sen mukaisesti. Palkasta sovittaessa otetaan huomioon työntekijän koulutus, aikaisempi työkokemus ja työtehtävien luonne. Eräillä aloilla, kuten kunta-alalla voidaan palkasta vähentää enintään 10 %, jos työntekijältä tai viranhaltijalta puuttuu tehtävään edellytetty koulutus. Näin voidaan menetellä esimerkiksi alan tutkintoa vielä suorittavien kohdalla. Kelpoisuuslain voimaan astumisen myötä henkilö, joka ei täytä kelpoisuusehtoja voidaan palkata epäpätevänä tehtävään vain vuodeksi. Osaamisen hinnoittelussa ammattiylpeyden pitäisi näkyä nykyistä enemmän. Pätevistä sosiaalialan osaajista on paikka paikoin jopa huutava pula ja kelpoisuuslain myötä paineet palkata kelpoisuusehdot täyttävää 13

14 henkilöstöä alan tehtäviin kasvavat. Tässä työmarkkinatilanteessa vähin, mitä talentialainen voi tehdä paremman palkkauksen saamiseksi, on esittää oma palkkatoiveensa. Opiskelijoille vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan sosiaalialan opiskelijoiden käsitykset sosiaalialan ammattien palkkatasosta ovat alakanttiin todellisuuden kanssa. Toiveet siitä, mitä palkan pitäisi olla, ovat sillä tasolla, jolla palkat jo ovat. Alalle tullaan palkkauksen suhteen liian nöyrinä. Vastavalmistuvan kannattaa aina esittää palkkavaatimus ja perustaa se vähintään Talentian ajantasaisiin palkkasuosituksiin, jotka löytyvät myös osoitteesta Nyt monelta jää hyödyntämättä se neuvotteluetu, että sosiaalialan osaajista on pulaa ja palkkauksen ylärajaa ei ole missään määritelty. Talentia on laatinut palkkasuositukset, joita se toivoo jäsentensä rohkeasti käyttävän. Se on taso, johon pitäisi vähintään pyrkiä, kun esitetään palkkatoiveita. Talentian päivitetyt, tehtäväkohtaiset palkkasuositukset löytyvät kotisivuilta jäsensivujen puolelta, jonne pääset kirjautumaan jäsennumerollasi. Eräiden sosiaalialan tehtävänimikkeiden säännöllisen työajan keskiansiot kuntasektorilla lokakuussa 2008, euroa/kk sosiaalityöntekijä 2787 lastenvalvoja 2886 koulukuraattori 2592 sosiaaliohjaaja 2294 perhetyöntekijä 2108 sosiaalikasvattaja 2518 kotipalvelunohjaaja 2554 kehitysvammaohjaaja 2205 (Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat ammateittain 2008). Säännöllisen työajan keskiarvo on se palkkasuure, jota yleisimmin käytetään palkkatilastoissa. Se sisältää peruspalkat ja kaikki lisät, muttei ylityökorvauksia. 14

15 Jalka oven väliin jo harjoittelussa! Harjoittelun tavoitteena on syventää osaamista, jota opiskelu on antanut. Jotta harjoittelukokemus olisi opiskelijalle mahdollisimman onnistunut, on asioita joista on syytä olla perillä jo harjoittelujakson alkuvaiheessa. Pitämällä valppaasti huolta oikeuksistasi osoitat arvostavasi itseäsi sekä hankkimaasi koulutusta ja osaamista. 15

16 Sovi tehtävänkuvastasi heti harjoittelun alussa Työharjoittelijan työnkuva on ennen kaikkea työhön tutustumista. Harjoitteluun kuuluu kevyitä tehtäviä, eikä työn tulisi sisältää vaativia itsenäisiä päätöksiä. Sijaisella taas on selkeästi vastuuta ja päätösvaltaa. Jos opiskelija otetaan viranhaltijan tai toimihenkilön sijaiseksi, tulee tehtävästä maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kannattaa olla tarkkana siitä, milloin kyseessä on työharjoitteluun kuuluvaa työhön tutustumista ja milloin työnkuva muuttuu sijaisuudeksi. Työharjoittelu julkisella sektorilla Työ- ja virkaehtosopimukset eivät velvoita työnantajaa maksamaan palkkaa ohjatusta harjoittelusta, mutta sitä kannattaa aina kysyä. Palkasta voi sopia työnantajan kanssa. Osa työnantajista on valmiita maksamaan harjoittelijan palkkaa. Moni suorittaakin yli kahden kuukauden pituiset harjoittelujaksot palkallisena. Työharjoittelu yksityisellä sektorilla Yksityisellä sektorilla, jolla noudatetaan sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, voidaan sosiaalialan opiskelijan kanssa sopia harjoitteluajasta, jonka kuluessa palkka on vähintään 90 prosenttia kyseisen tehtävän ohjepalkkaluokasta. Sijaisena toimiessa opiskelijalla on laajempi vastuu työstä ja työnkuva on itsenäisempi kuin harjoittelijalla. Työharjoittelu on käyntikortti työelämään! Työharjoittelu on opiskelijan käyntikortti työelämään. Se on usein ensimmäinen ja merkittävin alan työkokemus ennen varsinaista työelämää. Harjoittelusta kannattaa ottaa kaikki irti, sillä se on ainutlaatuinen tilaisuus olla ohjatusti osa työyhteisöä. Harjoittelu on hyvä tilaisuus tutustua työyhteisöön sekä yhteistyökumppaneihin ja luoda kontaktiverkostoa. Hyvin tehdyn harjoittelun jälkeen ohjaajaa kannattaa kysyä suosittelijaksi. Hän tuntee sinut ja tietää vahvuutesi. Harjoittelun jälkeen on hyvä säilyttää suhteet harjoittelupaikkaan ja ilmoittaa halukkuudesta tehdä sijaisuuksia tai osa-aika-, projekti- ja kesätöitä opiskeluaikana. Jo työharjoittelupaikkaa etsiessä kannattaa siis pyrkiä paikkaan, joka todella kiinnostaa. Hyvälle tyypille saattaa ura urjeta harjoittelupaikasta tai sen kautta. Usein alan ihmiset tietävät avoimista työpaikoista, joten hyvin tehty harjoittelu voi käynnistää puskaradion ja entiset harjoittelupaikan työkaverit voivat puhua puolestasi kollegoilleen muissa organisaatioissa. 16

17 Ohjaus on olennainen osa onnistunutta harjoittelua Säännöllinen harjoittelunohjaus on tärkeimpiä asioita harjoittelun onnistumisen kannalta. Opiskeluun kuuluvaan työharjoitteluun kuuluu asianmukainen perehdytys ja ohjaus. Jokaisella opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja, joka on opiskelijan tavoitettavissa. Harjoittelujaksoon liittyvistä kysymyksistä on hyvä keskustella harjoittelusta vastaavan henkilön kanssa jo jakson alkuvaiheessa. Ohjaajan kanssa on syytä käydä läpi harjoittelijan keskeiset tehtävät. Harjoittelupaikkaa miettiessä kannattaa kartoittaa myös monipuoliset mahdollisuudet suorittaa työharjoittelu ulkomailla. Käytännön harjoittelujakso on opiskelijalle käyntikortti työelämään. Harjoittelu on loistava tilaisuus solmia uusia kontakteja ja luoda verkostoja. Onnistuneen harjoittelun jälkeen ohjaajaa kannattaa pyytää suosittelijaksi. Työharjoittelussa luot yhteyksiä, joista sinulle on varmasti hyötyä tulevaisuudessa! 17

18 Sijoita tulevaisuuteesi valitse oman alan työ aina kun mahdollista Kaikki opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeää, jotta työelämän pelisäännöt tulevat tutuiksi. Oman alan työkokemus auttaa saamaan koulutusta vastaavaa työtä ja työn vaativuutta vastaavaa palkkaa heti valmistumisen jälkeen sekä nopeuttaa uralla etenemistä, kun pohjalla on jo alan kokemusta. Kun ensimmäisen varsinaisen työpaikan hakeminen valmistumisen jälkeen on edessä, kannattaa hakeutua koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tehtävään ylikoulutettu on vaarassa jäädä alipalkatuksi ja myöhemmin sijoittuminen koulutusta vastaaviin tehtäviin hankaloituu. Jos taas saat määräaikaisen pestin tehtävään, johon koulutuksesi ei riitä, teet työtä mitä todennäköisimmin pienemmällä palkalla kuin tehtävä edellyttäisi, sillä sinuun pätee palkkauksessa epäpätevyysalennus. Koulutusta vastaamattomiin tehtäviin hakeutuminen painaa pitkällä aikajänteellä koko alan palkkausta alaspäin ja vääristää henkilöstöpolitiikkaa, sillä työnantajalle epäpätevän palkkaaminen on aina se halvin ratkaisu. Oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä turvaavat sosiaalihuollon asiakkaan oikeuden laadultaan hyvään palveluun. Kelpoisuuslaki luo työnantajalle paineita palkata sosiaalihuollon tehtäviin vain pätevää henkilöstöä, mutta sosiaalialan tulevana ammattilaisena myös sinulla on vastuu noudattaa kelpoisuuslain henkeä. Sijoita siis omaan ja muiden alan ammattilaisten tulevaisuuteen ja vältä sijoittumista koulutusta vastaamattomiin tehtäviin. Vinkkejä työn hakemiseen Ennen työn hakemista kannattaa kartoittaa millaiset asiat ovat itselle tärkeitä. Millaisessa organisaatiossa uskoisit viihtyväsi? Minkälaisista työtehtävistä motivoidut? Mitä odotat työyhteisöltäsi? Minkälaiset tavoitteet sinulla on urasi suhteen? Mitkä arvot ovat sellaisia, jotka ohjaavat toimintaasi ja joista et ole valmis tinkimään? Kun tarkastelet itseäsi ja itsellesi ammatillisesti tärkeitä asioita, valmistaudut samalla kysymyksiin, joihin sinun tulee pystyä vastaamaan työhaastattelussa. Kyky arvioida omia taitoja ja osaamistaan on tärkeä. Siihen on hyvä panostaa jo opiskeluaikana, sillä sitä taitoa tulet tarvitsemaan työelämässä. 18

19 Mistä töitä? Julkisesti avoinna olevia työpaikkoja voi etsiä esimerkiksi seuraavista: Työvoimatoimisto ja työhallinnon verkkosivut (www.mol.fi) Työvoimatoimistosta saat tietoa avoinna olevista työpaikoista sekä muita työllistymiseen liittyviä palveluita, kuten tietoa työnhakukanavista ja ohjeita työnhakuun. Lehdet Alueellisissa ja valtakunnallisissa sanomalehdissä ja sosiaalialan ammatillisissa lehdissä (esim. Talentia-lehti, Sosiaaliturva) on ilmoituksia julkisesti haussa olevista työpaikoista. Myös kaupunki- ja ilmaisjakelulehdissä ilmoitetaan avoimista toimista. Lehtiä voit lukea myös kirjastoissa. Osalla lehdistä on verkkoversiot. Oppilaitosten rekrytointipalvelut Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat rekrytointipalvelunsa, joita kannattaa hyödyntää. Voit käydä kysymässä neuvoja työnhakuun tai saada suoraan vinkin avoimesta työpaikasta. Voit liittyä sähköpostilistalle, jolle tulee avoinna olevista työpaikoista tiedot tuoreeltaan. Työnhaku- ja välityspalvelut internetissä Verkosta löydät lukuisia työnhaku- ja välityspalveluita, joissa voit selailla työpaikkailmoituksia ja jättää avoimen hakemuksen ja ansioluettelosi. Kuntien, yritysten ja järjestöjen omat verkkosivut Kun tiedät millaisessa organisaatiossa haluaisit työskennellä, seuraa organisaatioiden omia verkkosivuja säännöllisesti. Usein avoimesta työpaikasta ilmoitetaan siellä. Samalla voit tutustua tarkemmin organisaation toimintaan. 19

20 Henkilöstövuokrausyritykset Henkilöstövuokrausyritykset välittävät sosiaalialalle työntekijöitä eripituisiin ja tilapäisiin työsuhteisiin. Tämä on hyvä tapa tutustua erilaisiin työtehtäviin ja työyhteisöihin sekä kerätä monipuolista kokemusta. Rekrytointimessut ja -tilaisuudet Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille järjestetään rekrytointimessuja ja tilaisuuksia, joissa eri organisaatiot esittelevät toimintaansa. Tietoa tapahtumista saat esimerkiksi Talentian kotisivuilta osoitteesta sekä THL:n Sosiaaliportista osoitteesta Ammattijärjestön alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet Talentia ja sen jäsenyhdistykset järjestävät alueellisesti ja valtakunnallisesti erilaisia ammatillisia tapahtumia, joissa voit paitsi verkostoitua alan ammattilaisten kanssa myös päästä kiinni avoimeen työpaikkaan. Ole ajoissa, ole aktiivinen ja verkostoidu! Pitkä työttömyys heti valmistumisen jälkeen saattaa vaikeuttaa pääsyä työelämään. Työllistymismahdollisuudet heikkenevät usein jo puolen vuoden työttömyyden jälkeen. Aloita siis työnhaku viimeistään puoli vuotta ennen valmistumista. Näin saat aikaa: Yhä suurempi osa työpaikoista täytetään erilaisten kontaktiverkostojen kautta. Alalla toimiviin henkilöihin tutustuminen ja oman kontaktiverkoston luominen on tärkeää paitsi ammatillisen kehittymisen ja kollegiaalisen tuen myös piilotyöpaikkojen metsästyksessä. tehdä itsetutkiskelua Kontaktiverkostostaan kannattaa pitää huolta ja ehdit kartuttaa kokemusta työnhausta pitää se ajan tasalla. työnantajat voivat tutustua osaamiseesi hyvissä ajoin Harjoittelu- ja käytännönjaksojen aikana kannattaa tutustua aktiivisesti työyhteisöön Puhelintiedustelut, henkilökohtainen käynti ja aktiivinen hakeutuminen työhaastatteluihin ovat työnantajien mieleen, sillä tehtävään sopivan ja motivoituneen henkilön löytäminen on työlästä ja aikaa vievää puuhaa. Mitä helpommaksi ja houkuttelevammaksi teet itsesi palkkaamisen, sitä suuremmat mahdollisuudet sinulla on työllistyä haluamaasi työhön. ja sen sidosryhmiin. Verkostosi voi koostua myös harrastus- ja järjestötoiminnan kautta luoduista kontakteista, edellisistä työnantajista, opettajista, sukulaisista ja opiskelukavereista. Ammattijärjestöön kuuluminen ja siinä toimiminen on tehokas tapa verkostoitua alan osaajien kanssa. Talentia kokoaa jo yli sosiaalialan asiantuntijaa. 20

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00. Sirja Kulmala, KTM SEFE

SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00. Sirja Kulmala, KTM SEFE SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00 Sirja Kulmala, KTM SEFE Workshop 4-5 henkilön ryhmissä Ryhmä jakaa keskenään hyviä käytäntöjä ja onnistuneita ratkaisuja - omat vahvuudet - osaamisesta

Lisätiedot

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä Työnhaun aloittaminen Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 NUORI Tähtää Työelämään! Nuorten kesätyötuki 2015 Vetelin kunta on varannut kesälle 2015 nuorten työllistämiseen yhteensä 5 600. Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria

Lisätiedot

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö ammattina Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö tarkoittaa monia asioita: Sosiaalityö -käsitteellä viitataan ammattiin, oppialaan ja tutkimukseen. Eri maissa sosiaalityön koulutusratkaisut

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Johdanto Työssäoppimispaikkaa haetaan ulkomailta samoin kuin muutakin työtä. Hakupapereista: - CV kertoo, kuka olet - Hakukirje kertoo,

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Historiaa. Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon ammatinharjoittamiseen

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO 7.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut HARJOITTELUINFO 26.1.2018 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 29/01/2018 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät Niin paljon enemmän kuin sähköinen CV 1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät 3. Tiedonhakukanava: muut käyttäjät, artikkelit, ajatusjohtajat,

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/haku2012) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus_JenniVirtanenlpdf; Oikaisuvaatimus_JenniVirtanen2.pdf; Oikaisuvaatimus Jenni Virtanen.docx;

Oikaisuvaatimus_JenniVirtanenlpdf; Oikaisuvaatimus_JenniVirtanen2.pdf; Oikaisuvaatimus Jenni Virtanen.docx; Oikaisuvaatimus - Hyvinvointitoimiala Kirjaamo Sivu 111 Oikaisuvaatimus Joanna Nurminen su 7.2.2016 13:04 Vastaanottaja:Hyvinvointitoimiala Kirjaamo < hyvinvointitoimiala@turku.fi>;

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet 5Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden 8Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan 3Lukijalle Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Apua työnhakuun - Aalto CareerWeb Työpaikkaportaali CareerWeb Job Channel Työnhaun opas Linkkejä työpaikkasivustoille

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Työnhakijan tietojen tagit (=hakulomakkeen kentät) = Vastaanottajan (työnhakija tai työntekijä) -kentät Henkilötiedot; Sukunimi Henkilötiedot; Etunimi

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat 1 (5) Opiskelijabrunssi Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat Opiskelijabrunssin kuvaus Opiskelijabrunssi on vapaamuotoinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Malmi-Pukinmäki -alueen Ansa nuorten ryhmän tekemän kesätyöoppaan päivitetty versio 2014.

SISÄLLYS. Malmi-Pukinmäki -alueen Ansa nuorten ryhmän tekemän kesätyöoppaan päivitetty versio 2014. Kesätyöopas 2014 SISÄLLYS Top 10 -vinkit... 4 Työhakemuksen malli... 6 Ansioluettelo eli CV... 8 Ansioluettelon malli... 9 Nuorten oikeudet ja velvollisuudet... 10 Helsingin kaupungin kesätyöt ja Ansio-kurssi...

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 57 Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä HEL 2017-007095 T 01 01 01 01 Päätös päätti hylätä Stadin ammattiopiston ja

Lisätiedot