Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle"

Transkriptio

1 Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

2 Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta sosiaalialan kehitykselle ja arvostukselle 7 Aloita urasi sitoutumalla ammattieettisiin periaatteisiin 9 Työllisyystilanne sosiaalialalla 10 Palkkaus sosiaalialalla 12 Jalka oven väliin jo harjoittelussa! 15 Sijoita tulevaisuuteesi valitse oman alan työ aina kun mahdollista 18 Vinkkejä työn hakemiseen 18 Mistä töitä? 19 Yrittäjäksi sosiaalialalle? 23 Hyvä työhakemus huomataan 24 Työhakemuksen laatiminen 24 CV tai ansioluettelo 28 Portfolio 31 Työhaastattelu 32 Valmistautuminen työhaastatteluun 32 Useimmin kysyttyä 32 Työelämän pelisäännöt 28 Työelämän lait ja sopimukset 35 Sosiaalialan työ- ja virkasopimusehdot 35 Sopimusten syntyminen 35 Työsopimuksen tekeminen 37 Palvelussuhteen lajit 40 Palvelussuhteen kesto 40 Koeaika 40 Palvelussuhteen irtisanominen 40 Palvelussuhteen purkaminen 41 Erityinen suoja palvelussuhteissa 41 Työtodistus 41 Palvelussuhteen edunvalvonta 42 Ammattiliitto tukena työelämässä 42 Talentia on sosiaalialan vahva vaikuttaja 42 Mitä ammattiliitot ovat saaneet aikaan 43 Miten valita oma ammattiliitto? 44 Talentian jäsenyys: vaikuttamista, verkostoitumista ja viihtymistä 44 Miksi järjestäytyä jo opiskeluaikana? 46 Mitä jäsenmaksun vastineeksi saa? 47 Kuvitus ja layout: Kinestasis Oy / Veikko Anttila

3 Hyvä sosiaalialan opiskelija, Onnittelumme! Olet tehnyt hienon uravalinnan. Sosiaalialan ammattilaiset tekevät arvokasta työtä. Työ sosiaalialalla antaa mahdollisuuden tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa, puolustaa heikommassa asemassa olevia, edistää ihmisten perusoikeuksien toteutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaalialan korkeasti koulutetuilla ammattilaisilla on edessään monipuoliset uramahdollisuudet ja työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Tulevalla urallasi tehtävänäsi on tehdä parhaasi, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus hyvään elämään. Meidän tehtävänämme on tehdä parhaamme, jotta sinulla olisi mahdollisuus hyvään työelämään. Olemme koonneet tähän oppaaseen tietoa työelämästä sosiaalialalla, tietoa työn hakemisesta sekä lyhyen oppimäärän ammattiliittoon järjestäytyneen työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työelämän kiemuroissa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia toivottaa sinulle menestystä työelämään! Tero Ristimäki Puheenjohtaja Talentia Jyrki Komulainen 3

4 4 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön

5 Sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset ovat erityisiä: heillä on koulutuksen kautta saavutettu osaaminen siitä, miten yhteiskunta- ja sosiaalipoliittisilla keinoilla voidaan vaikuttaa ihmisten elämään ja miten sosiaalinen yhteisöllisyys ja osallisuus ylläpitävät hyvinvointia ja arvokasta elämää. Sosiaalialan ammattilaisten työn arkeen kuuluu toimia monien ristiriitaisten odotusten keskellä sekä sietää keskeneräisyyttä. Sosiaalialan laaja-alaisuus antaa eväät ymmärtää monimuotoista arkea. Se tuo keinoja löytää luovasti eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja ja toimintatapoja. Sosiaalialan ammattilaisten työssä näkyy koko elämän kirjo yllättävine käänteineen, ilonaiheineen ja pettymyksineen. Yhteiskunta, yhteisöt ja ihmiset näissä käänteissä ovat muuttuvia ja jatkuvassa kehityskulussa. Juuri tämä tekee sosiaalialasta kiinnostavan ja elävän ammatin, jonka parista voi jokainen löytää mielekkään ammattiuran itselleen ja mahdollisuuden kehittyä jatkuvasti työssään. Osataanko sosiaalialaa arvostaa riittävästi? Jokainen kaipaa vakuutusta sille, että tekee arvokasta työtä. Yleinen käsitys tuntuu pitävän selvänä, että arvostus näkyy myös palkassa. Raaputetaanpa vähän syvemmältä syyn ja seurauksen yhteen kietoutunutta liaania: mitä työtä sinä arvostat? Yleensä ihmiset, jotka arvostavat rahaa ja taloudellisia etuja, arvostavat ammatteja joissa on korkea palkka ja asema sekä muita statusta ilmentäviä elementtejä. Jokainen, joka on sairastanut ja tarvinnut hoitoa, arvostaa hyviä sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Jokainen, joka on kokenut surua ja menetyksiä arvostaa kiireetöntä ja ymmärtävää kuuntelijaa. Jokainen, joka kamppailee taloudellisten ongelmien, riippuvuuksien tai toimimattomien ihmissuhteiden parissa, arvostaa asiantuntevaa sosiaalialan koulutettua ammattilaista. Arvostamme siis monia asioita eri tilanteissa. Ammatin arvostuksen kokeminen ei voi perustua ulkoisesti sattumanvaraiseen ja vaihtelevaan maastoon, vaan arvostus edellyttää sisäistä näkemystä siitä, että on tehnyt työnsä hyvin. On arvostettava omaa työtään ja ammattiaan niin paljon, että tekee työnsä mahdollisimman hyvin. Muiden arvostus seuraa perässä. Arvostus ja luottamus ansaitaan tavassa, jolla omaa ammattia harjoittaa ja itseä ja muita kohtelee. Palkkauskehitys ei ole arvostuskysymys sinänsä, vaan yhteiskunnallisen tuottavuuden, työmarkkinoiden lainalaisuuksien ja voimasuhteiden jatkuvaa kädenvääntöä. Ammatin yleinen arvostus tuo kieltämättä neuvottelupöytiin taustatukea, vaikka se perustuukin mielikuviin ja trendeihin. Terveen itsetunnon omaava ammattilainen tuntee oman työnsä rajat ja mahdollisuudet. Hän on tietoinen hyvin tehdyn työn vaatimuksista ilman ulkoisia kehumisia tai haukkumisia. Ennen kaikkea hän osaa arvostaa muita ja heidän työpanostaan ilman, että kokee sen olevan itseltään pois. Ammattiylpeys syntyy, kun näkee, mitä omalla ja kollegojen työllä on saatu aikaan ja miten asiat ovat asiakkaan elämässä kehittyneet. Ammattiylpeys kasvaa siitä, kun koetaan, miten hienoa on vaikuttaa yhteisiin asioihin ja ollaan osallisena hyvän elämän rakentamisessa. Ammattiylpeyttä on parhaimmillaan, kun voidaan kertoa oman alan sisällöistä, käytännöistä ja vaikuttavuudesta muille, ja otetaan rinta rottingilla ammatilli- 5

6 sesti kantaa yhteiskunnan ilmiöihin ja tuodaan vankasti esiin omaa ammatillista näkemystä. Ammattiylpeys lepää rauhallisessa ja jämäkässä ammattitaidossa. Ammatillinen yhteisöllisyys tukee ammattiylpeyttä: näin hieno joukko meitä on, ja yhdessä voimme kehittää työtämme! Yhteisöllinen ammattiylpeys pitää yllä suhteellisuudentajua ja auttaa ottamaan vastaan ja antamaan työstä palautetta. Tervetuloa sosiaalialalle, ammattikunnan jäseneksi ja työhön, josta saa olla ylpeä! Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan Sosiaalialan ammattilainen saa opinnoissaan hyvän käsityksen siitä miten yhteiskunta ja sosiaalipalvelut toimivat. Työssään sosiaalialan ammattilaiset ovat tekemisissä ihmisten ja heidän arkensa kanssa. He tietävät, mitä ihmisille yhteiskunnassamme kuuluu. Siksi sosiaalialan ammattilaisilla on erinomaiset edellytykset ja oikeus sekä velvollisuus vaikuttaa. 6

7 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu sosiaalialan ammattilaisen perustehtävään. Sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden mukaan työntekijän tulee edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta asiakkaidensa elämässä ja koko yhteiskunnassa. Hän huolehtii erityisesti heikoimmassa asemassa olevien oikeuksien toteutumisesta ja toimii asiakkaan puolestapuhujana. Ammattilaisen velvollisuus on tuoda työnantajansa, päätöksentekijöiden ja suuren yleisön tietoon tilanteet, joissa ihmiset elävät köyhyydessä, resurssit ovat riittämättömät, politiikka tai toimintatavat ovat syrjiviä tai haitallisia ihmisten hyvinvoinnille. Ammattilaisen havaitsemien epäkohtien esille tuominen on välttämätöntä, kun halutaan saada aikaan muutoksia ihmisten elämässä. Tällöin omasta työstä saatu tieto ja näkemys ovat yhtä merkityksellisiä kuin tutkijoilta vastaanotettu informaatio. Nämä tiedot tulee välittää ymmärrettävällä tavalla päätöksentekijöille. Työelämässä sosiaalialan ammattilaiset tulevat olemaan asiantuntijan roolissa monissa tilanteissa. Työyhteisön kokouksissa, verkostokokouksissa ja tapaamisissa organisaation johdon kanssa kannattaa olla oma-aloitteinen ja aktiivinen. Tilaisuuksissa tulee kertoa työn tuloksista ymmärrettävästi, jotta työhön saadaan resursseja oikeissa mittasuhteissa. Asiantuntijalle tulee mahdollisuuksia päästä puhumaan yleisölle tai kommentoimaan asioita mediaan sekä paikkoja luottamusja edustustehtäviin. Puheenvuoroja kannattaa käyttää aina tilaisuuden tullen ja tehdä sosiaalialaa näkyväksi. Tiedon tuottaminen ja välittäminen eteenpäin on tärkein keino vaikuttaa asioihin. Alalla kerätään paljon tilastollista informaatiota ja asiakaspalautetta. Tätä tietoa tulee rohkeasti viedä poliittisille päättäjille, virkamiehille ja yhteistyötahoille. On tärkeää, että päätöksenteossa on mukana sosiaalialan ääni. Mikäli valmiita vaikuttamisen mahdollisuuksia ei anneta, ammattilaiset voivat viedä oma-aloitteisesti tietoa työstään, sen vaikutuksista, epäkohdista ja haasteista päätöksentekoon esimerkiksi aloitteiden, lausuntojen, kannanottojen ja vetoomusten avulla. Tärkeää on pitää huolta omista oikeuksista ja vaikuttaa alan asioihin. Käytä vahvaa vaikuttamisosaamistasi omaan edunvalvontaasi! Vaikuttamisen areenoja on monia: oppilaitos, työpaikka, asuinkunta, ammattijärjestö, etujärjestöt, media, kunnallis- ja valtakunnan politiikka. Valitse omasi. Näy. Kuulu. Vaikuta. Kelpoisuuslaki on vankka perusta sosiaalialan kehitykselle ja arvostukselle Yhteiskunnallisesti merkittävillä aloilla, kuten terveyden huollossa, opetustoimessa ja oikeuslaitoksessa, kelpoisuudet ammatteihin on säädetty lailla. Näin on myös sosiaalialalla. Talentian kauan ajama laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (L272/2005) tuli voimaan Lain tarkoitus on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tehtävään tarvittava koulutus ja perehtyneisyys. Laissa on määritelty keskeisten sosiaalialan ammattien ja alan johtotehtävien kelpoisuusehdot, ja sitä sovelletaan niin kuntiin, valtioon, kuin yksityisiin yrityksiin ja järjestöihinkin. 7

8 Laki luo vakaan pohjan sosiaalialan tehtävä- ja ammattirakenneuudistukselle nimeämällä kaksi itsenäistä tehtäväryhmää: sosiaalityö ja sosiaaliohjaus. Laki antaa aikaisempaa selkeämmät raamit sosiaalityöntekijöiden (YTM, VTM) ja sosiaaliohjaajien (sosionomi AMK) työnjaolle ja tehtävärakenteelle sekä vahvistaa sosiaalialan osaamista esimies-, johto- ja hallintotehtävissä. Ylempi korkeakoulututkinto (YTM,VTM ja ylempi AMK), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä antaa kelpoisuuden sosiaalityöntekijän tehtävään. Sosiaalialan AMK-tutkinto tuottaa kelpoisuuden itsenäisiin sosiaaliohjauksen tehtäviin, joiden yleisnimikkeeksi on laissa määritelty sosiaaliohjaaja. Sosiaalialan AMK-tutkinto varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvana antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin. Kelpoisuuslain mukaan kuntien ja kuntayhtymien pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalijohtajan, perusturvajohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan sekä osasto- tai toimistopäällikön tehtäviin ovat kelpoisia YTM:n, VTM:n ja ylemmän AMK:n suorittaneet. Sosiaalityön ammatillisiin johtotehtäviin (johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityön johtaja) edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin (päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon tai päivähoidon ohjaaja ja päivähoidon johtaja) on oltava lastentarhanopettajan kelpoisuus. Muihin asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin (esim. vanhustyön, vammaishuollon, 8

9 päihdehuollon tai lastensuojelun palveluyksiköiden johtajat) kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto eli YTM-, VTM- ja ylempi AMK-tutkinto tai sosiaalialan AMK-tutkinto. Kelpoisuuslaki säätelee myös sosiaalihuollon erityistehtävien kelpoisuutta. Sosiaalityön ammatillisen lisensiaattitutkinnon suorittaneita työllistyy erityissosiaalityöntekijän tehtäviin sekä kehittämistehtäviin. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua sosiaaliohjauksen erityispalveluihin. Lisäksi kasvatus- ja perheneuvolatyöhön (sosiaalityöntekijä, perheneuvoja, perheterapeutti) sekä erityislastentarhanopettajan tehtäviin vaaditaan erillinen erikoistumiskoulutus. Laki löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: Aloita urasi sitoutumalla ammattieettisiin periaatteisiin Ammattijärjestö Talentialla on ammattieettinen lautakunta, joka on jäsenten tukena ammatillisissa pulmatilanteissa. Lautakunnan toiminnan tavoitteena on varmistaa, että sosiaalialan ammatillinen työ on eettisesti kestävää. Ammattieettisen lautakunnan tehtävänä on: ottaa kantaa sosiaalityön sekä sosiaalisen ohjaus- ja kasvatustyön ammattien harjoittamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin ja tiedottaa kannanotoistaan, huolehtia, että järjestön eettinen ohjeisto täyttää yleisen eettisyyden tason ja kohdistuu ammatissa tavattaviin ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin, antaa lausuntoja yksittäisen ammattihenkilön toiminnan eettisyydestä ja, milloin eettisiä periaatteita on rikottu, ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, tehdä havaintojensa perusteella järjestön ammattialojen eettisiä kysymyksiä koskevia toimenpide-ehdotuksia järjestön hallitukselle ja liittovaltuustolle. Ammattieettinen lautakunta on laatinut kansainvälisen sosiaalityön järjestön IFSW:n (International Federation of Social Workers), alan oppilaitosten ja järjestöjen yhteisten kannanottojen pohjalta sosiaalialalle ammattieettiset ohjeet. Tutustu ammattieettisiin ohjeisiin osoitteessa: Sosiaalialaa opiskelevilla on mahdollisuus vannoa ammattieettinen vala valmistujaistensa yhteydessä. Valanannossa sitoudutaan noudattamaan eettisiä periaatteita sosiaalialan työssä. Valananto on mahdollista myös työssä oleville alan ammattilaisille. Kysy lisätietoja Talentiasta ja kerro mahdollisuudesta opettajillesi. Merkityksellinen sosiaalialan työ vaatii arvokkaat lähtökohdat. Lisätietoja saat Talentian erityisasiantuntija Päivi Mäkiseltä, puh , 9

10 Työllisyystilanne sosiaalialalla Sosiaaliala muuttuu jatkuvasti. Palveluita tuotetaan eri tavoin. Vaikka väestön ikärakenteen muutokset suuntaavat palvelutarvetta ja vaikuttavat osaltaan eri sektoreiden tulevaisuuteen, on ammattitaitoisesta henkilöstöstä kysyntää kaikilla sosiaalialan sektoreilla. Tehtävärakenteet ja eri osaajien työnjaot ovat muotoutumassa uudelleen. Palvelujen yksityistäminen on toistaiseksi vaikuttanut lähinnä palvelujen tuottamistapaan. Palvelut rahoitetaan edelleen pääosin julkisin verovaroin. Sosiaalialan korkeakoulutettujen asiantuntijaosaamista tarvitaan tulevaisuudessa erilaisissa organisaatioissa. Yrittäjäksi ryhtyminen on nykytilanteessa harkitsemisen arvoinen vaihtoehto palkkatyön rinnalla. Työntekijöiden ammattitaitoon ja -etiikkaan kohdistuu uusia haasteita. Toimintojen kehittäminen, uusien innovaatioiden tuottaminen ja työn kriisi- ja projektiluonteisuus ovat korostuneet. Tehtävien pysyvyys ja ennakoitavuus on vähentynyt ja kiire lisääntynyt. Ammattijärjestön tuki ja turva yksittäisille jäsenille sekä laajempi yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ovat samalla tulleet entistä tärkeämmiksi. Sosiaalialan työllisyystilanne on vuosi vuodelta parantunut. Talentialaisten työttömyysaste oli keväällä 2009 keskimäärin 2,1 %. Talentian vuonna 2009 tekemän Urapolkuselvityksen* mukaan vuosina 2007 ja 2008 valmistuneiden maisterien ja sosionomien (AMK) sijoittuminen työelämään oli varsin hyvä. Yliopistosta valmistuneista noin 92 % sijoittui työmarkkinoille suoraan. Työttömyyskokemukset olivat harvinaisia. AMKtutkinnon suorittaneista sosionomeista, geronomeista ja kuntoutuksen ohjaajista oli 84 % saanut työpaikan kuukauden sisällä valmistumisesta. Vaikka työllisyystilanne on ollut hyvä, kolmannes vastavalmistuneista on kuitenkin kohdannut työttömyyttä. Maistereista yksi kymmenestä on ollut jossain vaiheessa työttömänä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista lähes 40 %:lla oli työttömyyskokemuksia. Ne olivat pääosin työsuhteiden väliin jääneitä lyhyitä työttömyysjaksoja. Yhteiskunnassa tapahtuvat taloudelliset muutokset näkyvät sosiaalialan työllisyydessä viiveellä. * Talentia tekee Urapolkuselvityksen joka toinen vuosi. Selvityksessä tutkitaan Talentiaan kuuluvien vastavalmistuneiden sosiaalialan korkeakoulutettujen sijoittumista työelämään. 10

11 Kunnat ja kuntayhtymät työllistävät tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa eniten sosiaalialan korkeakoulutettuja. Yliopistotutkinnon suorittaneista lähes 85 % ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 59 % sijoittui kuntiin. Yhä yleisempiä työllistäjiä ovat yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat, joihin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista sijoittui runsas 17 %. Alan järjestöt eli kolmas sektori hyödyntää varsinkin ammattikorkeakoulujen tuottamaa sosiaalialan korkeakoulutusta. Lähes 16 % ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi järjestöihin. Valtio, Kela, seurakunnat ja uskonnolliset yhdistykset sekä oppilaitokset työllistivät kukin alle 2 %. Määräaikaiset tehtävät ovat yleisiä, kun tullaan työmarkkinoille. Ylempi AMK-tutkinto antaa sosionomeille, geronomeille ja kuntoutuksen ohjaajille mahdollisuuden syventää sosiaaliohjauksen osaamistaan ja kehittää omaa työtään. Lisäksi se luo valmiudet erilaisiin sosiaalialan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Monet ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet ovat siirtyneet kunnan ohjaustehtävistä vaativiin sosiaalialan järjestö- tai johtotehtäviin. Yliopistossa maisterin tutkinnon suorittaneista 76 % aloitti työuransa sosiaalityöntekijänä, johtavana sosiaalityöntekijänä 4 %. Koulukuraattorin tehtävissä aloitti myös yli 4 %. Muista tehtävistä voidaan mainita erilaiset asiantuntija- ja projektitehtävät ja yrittäjyys. Kevääseen 2009 tultaessa osa sosiaalityöntekijän tehtävissä aloittaneista maistereista oli siirtynyt erilaisiin johtotehtäviin kuten sosiaalijohtajaksi, osastopäälliköksi ja johtavaksi sosiaalityöntekijäksi. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 18 % sijoittui lastensuojelulaitosten ohjaajiksi ja 15 % lastentarhanopettajan tehtäviin. Sosiaaliohjaajan tehtävissä työuransa aloitti runsas 7 %. Muissa ohjaajan tehtävissä oli noin 15 %. Asumispalvelun ohjaajia oli vastavalmistuneista sosionomeista (AMK) lähes 7 %. Epätarkoituksenmukaisesti sijoittuneita oli runsas 15 %. Nämä tehtävät olivat koulutusta vastaamattomia kuten hoitajan, avustajan ja sosiaalityöntekijän työ. Kevääseen 2009 mennessä sosionomien (AMK) tilanne oli parantunut, sillä epätarkoituksenmukaisesti sijoittuneita oli noin 11 %. Nykyisin erilaisia tehtävänimikkeitä on paljon. Osa uusista nimikkeistä syntyy uusien tehtävien myötä, osa esimerkiksi vammaispalveluissa lääketieteen diagnosoinnin kautta. Yli kolme neljäsosaa vastavalmistuneista on tyytyväisiä sosiaalialaan. Vain 10 % ajatteli lähtevänsä toiselle alalle. On luonnollista, että työhöntuloammatti ei ole lopullinen tehtävä. 11

12 12 Palkkaus sosiaalialalla

13 Kunnallisen ja yksityisen sektorin palkkaohjelmat vuosina ovat kohdentuneet hyvin sosiaalialan korkeasti koulutettujen ryhmiin. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden palkat ovat nousseet 2000-luvun alusta lähtien yleistä palkkakehitystä nopeammin. Vuosina kunnallisten sosiaalityöntekijöiden palkat nousivat lähes 14 %, kun alan palkat keskimäärin nousivat 8 % (Tilastokeskus 2009). Palkkaus on silti edelleen työn vaativuuteen, vastuullisuuteen ja siihen vaadittavaan koulutukseen nähden liian alhainen. Talentian ydintehtävä on jäsentensä palkkaedunvalvonta. Parhaita tuloksia on saavutettu silloin, kun korkeasti koulutettujen palkkaukseen on päästy vaikuttamaan palkkaohjelmilla. Talentia neuvottelee virka- ja työehtosopimuksistaan itse, mutta julkisella sektorilla sopimukset viime kädessä hyväksyy ja allekirjoittaa Julkisen alan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Talentia pyrkii luomaan mahdollisimman kattavan ja osaavan luottamusmies- ja alueasiamiesjärjestelmän, joka on talentialaisen tuki ja apu paikallistason palkkaedunvalvonnassa. Talentia kouluttaa jäseniään olemaan aktiivisia omien etujensa valvojia, jotka osaavat ja haluavat vaatia sitä mikä heille kuuluu. Palkkauksen parantaminen on yhteinen ponnistus. Paras tapa kantaa kortensa kekoon on arvostaa omaa osaamistaan ja antaa sen näkyä palkkavaatimuksissa. Kannattaa myös ottaa selvää kuka on oma luottamusmies ja pitää itsestään ääntä. Yhdenkään paikallisesti jaettavan palkankorotuserän ei soisi menevän talentialaiselta sivu suun siksi, ettei sitä ole osattu pyytää. Luottamusmiesten terveiset Talentiaan ovat olleet, että jäsenemme ovat liian vaatimattomia silloinkin, kun paikallisia järjestelyvaroja ollaan jakamassa. Luottamusmiehet muodostavat omat esityksensä paljolti sen pohjalta, mitä jäsenet vaativat ja miten perustelevat vaatimuksensa (esim. tehtävät muuttuneet vaativammiksi, on hankittu lisä- tai erikoistumiskoulutusta jne.). Yksittäisellä alan ammattilaisella on merkittävä rooli oman palkkansa määrittämisessä. Sektorikohtaisissa virka- ja työehtosopimuksissa sovitaan vain vähimmäispalkoista. Lopullinen palkka, jolla menet töihin, määritellään tehtäväkohtaisesti ja henkilökohtaisesti kanssasi. Ei siis ole pakko tyytyä esim. KVTES-minimiin, vaikka työpaikkailmoituksessa palkkaukseksi ilmoitettaisiin KVTES:n mukainen palkkaus, vaan voi ja pitää osata vaatia enemmän. Tehtäväkohtaista palkkaa määritettäessä on tarpeen tehdä työn vaativuuden arviointi (TVA), jossa tarkastellaan tehtävän vaatimuksia ja suhteutetaan palkka sen mukaisesti. Palkasta sovittaessa otetaan huomioon työntekijän koulutus, aikaisempi työkokemus ja työtehtävien luonne. Eräillä aloilla, kuten kunta-alalla voidaan palkasta vähentää enintään 10 %, jos työntekijältä tai viranhaltijalta puuttuu tehtävään edellytetty koulutus. Näin voidaan menetellä esimerkiksi alan tutkintoa vielä suorittavien kohdalla. Kelpoisuuslain voimaan astumisen myötä henkilö, joka ei täytä kelpoisuusehtoja voidaan palkata epäpätevänä tehtävään vain vuodeksi. Osaamisen hinnoittelussa ammattiylpeyden pitäisi näkyä nykyistä enemmän. Pätevistä sosiaalialan osaajista on paikka paikoin jopa huutava pula ja kelpoisuuslain myötä paineet palkata kelpoisuusehdot täyttävää 13

14 henkilöstöä alan tehtäviin kasvavat. Tässä työmarkkinatilanteessa vähin, mitä talentialainen voi tehdä paremman palkkauksen saamiseksi, on esittää oma palkkatoiveensa. Opiskelijoille vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan sosiaalialan opiskelijoiden käsitykset sosiaalialan ammattien palkkatasosta ovat alakanttiin todellisuuden kanssa. Toiveet siitä, mitä palkan pitäisi olla, ovat sillä tasolla, jolla palkat jo ovat. Alalle tullaan palkkauksen suhteen liian nöyrinä. Vastavalmistuvan kannattaa aina esittää palkkavaatimus ja perustaa se vähintään Talentian ajantasaisiin palkkasuosituksiin, jotka löytyvät myös osoitteesta Nyt monelta jää hyödyntämättä se neuvotteluetu, että sosiaalialan osaajista on pulaa ja palkkauksen ylärajaa ei ole missään määritelty. Talentia on laatinut palkkasuositukset, joita se toivoo jäsentensä rohkeasti käyttävän. Se on taso, johon pitäisi vähintään pyrkiä, kun esitetään palkkatoiveita. Talentian päivitetyt, tehtäväkohtaiset palkkasuositukset löytyvät kotisivuilta jäsensivujen puolelta, jonne pääset kirjautumaan jäsennumerollasi. Eräiden sosiaalialan tehtävänimikkeiden säännöllisen työajan keskiansiot kuntasektorilla lokakuussa 2008, euroa/kk sosiaalityöntekijä 2787 lastenvalvoja 2886 koulukuraattori 2592 sosiaaliohjaaja 2294 perhetyöntekijä 2108 sosiaalikasvattaja 2518 kotipalvelunohjaaja 2554 kehitysvammaohjaaja 2205 (Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat ammateittain 2008). Säännöllisen työajan keskiarvo on se palkkasuure, jota yleisimmin käytetään palkkatilastoissa. Se sisältää peruspalkat ja kaikki lisät, muttei ylityökorvauksia. 14

15 Jalka oven väliin jo harjoittelussa! Harjoittelun tavoitteena on syventää osaamista, jota opiskelu on antanut. Jotta harjoittelukokemus olisi opiskelijalle mahdollisimman onnistunut, on asioita joista on syytä olla perillä jo harjoittelujakson alkuvaiheessa. Pitämällä valppaasti huolta oikeuksistasi osoitat arvostavasi itseäsi sekä hankkimaasi koulutusta ja osaamista. 15

16 Sovi tehtävänkuvastasi heti harjoittelun alussa Työharjoittelijan työnkuva on ennen kaikkea työhön tutustumista. Harjoitteluun kuuluu kevyitä tehtäviä, eikä työn tulisi sisältää vaativia itsenäisiä päätöksiä. Sijaisella taas on selkeästi vastuuta ja päätösvaltaa. Jos opiskelija otetaan viranhaltijan tai toimihenkilön sijaiseksi, tulee tehtävästä maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kannattaa olla tarkkana siitä, milloin kyseessä on työharjoitteluun kuuluvaa työhön tutustumista ja milloin työnkuva muuttuu sijaisuudeksi. Työharjoittelu julkisella sektorilla Työ- ja virkaehtosopimukset eivät velvoita työnantajaa maksamaan palkkaa ohjatusta harjoittelusta, mutta sitä kannattaa aina kysyä. Palkasta voi sopia työnantajan kanssa. Osa työnantajista on valmiita maksamaan harjoittelijan palkkaa. Moni suorittaakin yli kahden kuukauden pituiset harjoittelujaksot palkallisena. Työharjoittelu yksityisellä sektorilla Yksityisellä sektorilla, jolla noudatetaan sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, voidaan sosiaalialan opiskelijan kanssa sopia harjoitteluajasta, jonka kuluessa palkka on vähintään 90 prosenttia kyseisen tehtävän ohjepalkkaluokasta. Sijaisena toimiessa opiskelijalla on laajempi vastuu työstä ja työnkuva on itsenäisempi kuin harjoittelijalla. Työharjoittelu on käyntikortti työelämään! Työharjoittelu on opiskelijan käyntikortti työelämään. Se on usein ensimmäinen ja merkittävin alan työkokemus ennen varsinaista työelämää. Harjoittelusta kannattaa ottaa kaikki irti, sillä se on ainutlaatuinen tilaisuus olla ohjatusti osa työyhteisöä. Harjoittelu on hyvä tilaisuus tutustua työyhteisöön sekä yhteistyökumppaneihin ja luoda kontaktiverkostoa. Hyvin tehdyn harjoittelun jälkeen ohjaajaa kannattaa kysyä suosittelijaksi. Hän tuntee sinut ja tietää vahvuutesi. Harjoittelun jälkeen on hyvä säilyttää suhteet harjoittelupaikkaan ja ilmoittaa halukkuudesta tehdä sijaisuuksia tai osa-aika-, projekti- ja kesätöitä opiskeluaikana. Jo työharjoittelupaikkaa etsiessä kannattaa siis pyrkiä paikkaan, joka todella kiinnostaa. Hyvälle tyypille saattaa ura urjeta harjoittelupaikasta tai sen kautta. Usein alan ihmiset tietävät avoimista työpaikoista, joten hyvin tehty harjoittelu voi käynnistää puskaradion ja entiset harjoittelupaikan työkaverit voivat puhua puolestasi kollegoilleen muissa organisaatioissa. 16

17 Ohjaus on olennainen osa onnistunutta harjoittelua Säännöllinen harjoittelunohjaus on tärkeimpiä asioita harjoittelun onnistumisen kannalta. Opiskeluun kuuluvaan työharjoitteluun kuuluu asianmukainen perehdytys ja ohjaus. Jokaisella opiskelijalla tulee olla nimetty ohjaaja, joka on opiskelijan tavoitettavissa. Harjoittelujaksoon liittyvistä kysymyksistä on hyvä keskustella harjoittelusta vastaavan henkilön kanssa jo jakson alkuvaiheessa. Ohjaajan kanssa on syytä käydä läpi harjoittelijan keskeiset tehtävät. Harjoittelupaikkaa miettiessä kannattaa kartoittaa myös monipuoliset mahdollisuudet suorittaa työharjoittelu ulkomailla. Käytännön harjoittelujakso on opiskelijalle käyntikortti työelämään. Harjoittelu on loistava tilaisuus solmia uusia kontakteja ja luoda verkostoja. Onnistuneen harjoittelun jälkeen ohjaajaa kannattaa pyytää suosittelijaksi. Työharjoittelussa luot yhteyksiä, joista sinulle on varmasti hyötyä tulevaisuudessa! 17

18 Sijoita tulevaisuuteesi valitse oman alan työ aina kun mahdollista Kaikki opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeää, jotta työelämän pelisäännöt tulevat tutuiksi. Oman alan työkokemus auttaa saamaan koulutusta vastaavaa työtä ja työn vaativuutta vastaavaa palkkaa heti valmistumisen jälkeen sekä nopeuttaa uralla etenemistä, kun pohjalla on jo alan kokemusta. Kun ensimmäisen varsinaisen työpaikan hakeminen valmistumisen jälkeen on edessä, kannattaa hakeutua koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tehtävään ylikoulutettu on vaarassa jäädä alipalkatuksi ja myöhemmin sijoittuminen koulutusta vastaaviin tehtäviin hankaloituu. Jos taas saat määräaikaisen pestin tehtävään, johon koulutuksesi ei riitä, teet työtä mitä todennäköisimmin pienemmällä palkalla kuin tehtävä edellyttäisi, sillä sinuun pätee palkkauksessa epäpätevyysalennus. Koulutusta vastaamattomiin tehtäviin hakeutuminen painaa pitkällä aikajänteellä koko alan palkkausta alaspäin ja vääristää henkilöstöpolitiikkaa, sillä työnantajalle epäpätevän palkkaaminen on aina se halvin ratkaisu. Oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä turvaavat sosiaalihuollon asiakkaan oikeuden laadultaan hyvään palveluun. Kelpoisuuslaki luo työnantajalle paineita palkata sosiaalihuollon tehtäviin vain pätevää henkilöstöä, mutta sosiaalialan tulevana ammattilaisena myös sinulla on vastuu noudattaa kelpoisuuslain henkeä. Sijoita siis omaan ja muiden alan ammattilaisten tulevaisuuteen ja vältä sijoittumista koulutusta vastaamattomiin tehtäviin. Vinkkejä työn hakemiseen Ennen työn hakemista kannattaa kartoittaa millaiset asiat ovat itselle tärkeitä. Millaisessa organisaatiossa uskoisit viihtyväsi? Minkälaisista työtehtävistä motivoidut? Mitä odotat työyhteisöltäsi? Minkälaiset tavoitteet sinulla on urasi suhteen? Mitkä arvot ovat sellaisia, jotka ohjaavat toimintaasi ja joista et ole valmis tinkimään? Kun tarkastelet itseäsi ja itsellesi ammatillisesti tärkeitä asioita, valmistaudut samalla kysymyksiin, joihin sinun tulee pystyä vastaamaan työhaastattelussa. Kyky arvioida omia taitoja ja osaamistaan on tärkeä. Siihen on hyvä panostaa jo opiskeluaikana, sillä sitä taitoa tulet tarvitsemaan työelämässä. 18

19 Mistä töitä? Julkisesti avoinna olevia työpaikkoja voi etsiä esimerkiksi seuraavista: Työvoimatoimisto ja työhallinnon verkkosivut (www.mol.fi) Työvoimatoimistosta saat tietoa avoinna olevista työpaikoista sekä muita työllistymiseen liittyviä palveluita, kuten tietoa työnhakukanavista ja ohjeita työnhakuun. Lehdet Alueellisissa ja valtakunnallisissa sanomalehdissä ja sosiaalialan ammatillisissa lehdissä (esim. Talentia-lehti, Sosiaaliturva) on ilmoituksia julkisesti haussa olevista työpaikoista. Myös kaupunki- ja ilmaisjakelulehdissä ilmoitetaan avoimista toimista. Lehtiä voit lukea myös kirjastoissa. Osalla lehdistä on verkkoversiot. Oppilaitosten rekrytointipalvelut Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat rekrytointipalvelunsa, joita kannattaa hyödyntää. Voit käydä kysymässä neuvoja työnhakuun tai saada suoraan vinkin avoimesta työpaikasta. Voit liittyä sähköpostilistalle, jolle tulee avoinna olevista työpaikoista tiedot tuoreeltaan. Työnhaku- ja välityspalvelut internetissä Verkosta löydät lukuisia työnhaku- ja välityspalveluita, joissa voit selailla työpaikkailmoituksia ja jättää avoimen hakemuksen ja ansioluettelosi. Kuntien, yritysten ja järjestöjen omat verkkosivut Kun tiedät millaisessa organisaatiossa haluaisit työskennellä, seuraa organisaatioiden omia verkkosivuja säännöllisesti. Usein avoimesta työpaikasta ilmoitetaan siellä. Samalla voit tutustua tarkemmin organisaation toimintaan. 19

20 Henkilöstövuokrausyritykset Henkilöstövuokrausyritykset välittävät sosiaalialalle työntekijöitä eripituisiin ja tilapäisiin työsuhteisiin. Tämä on hyvä tapa tutustua erilaisiin työtehtäviin ja työyhteisöihin sekä kerätä monipuolista kokemusta. Rekrytointimessut ja -tilaisuudet Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille järjestetään rekrytointimessuja ja tilaisuuksia, joissa eri organisaatiot esittelevät toimintaansa. Tietoa tapahtumista saat esimerkiksi Talentian kotisivuilta osoitteesta sekä THL:n Sosiaaliportista osoitteesta Ammattijärjestön alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet Talentia ja sen jäsenyhdistykset järjestävät alueellisesti ja valtakunnallisesti erilaisia ammatillisia tapahtumia, joissa voit paitsi verkostoitua alan ammattilaisten kanssa myös päästä kiinni avoimeen työpaikkaan. Ole ajoissa, ole aktiivinen ja verkostoidu! Pitkä työttömyys heti valmistumisen jälkeen saattaa vaikeuttaa pääsyä työelämään. Työllistymismahdollisuudet heikkenevät usein jo puolen vuoden työttömyyden jälkeen. Aloita siis työnhaku viimeistään puoli vuotta ennen valmistumista. Näin saat aikaa: Yhä suurempi osa työpaikoista täytetään erilaisten kontaktiverkostojen kautta. Alalla toimiviin henkilöihin tutustuminen ja oman kontaktiverkoston luominen on tärkeää paitsi ammatillisen kehittymisen ja kollegiaalisen tuen myös piilotyöpaikkojen metsästyksessä. tehdä itsetutkiskelua Kontaktiverkostostaan kannattaa pitää huolta ja ehdit kartuttaa kokemusta työnhausta pitää se ajan tasalla. työnantajat voivat tutustua osaamiseesi hyvissä ajoin Harjoittelu- ja käytännönjaksojen aikana kannattaa tutustua aktiivisesti työyhteisöön Puhelintiedustelut, henkilökohtainen käynti ja aktiivinen hakeutuminen työhaastatteluihin ovat työnantajien mieleen, sillä tehtävään sopivan ja motivoituneen henkilön löytäminen on työlästä ja aikaa vievää puuhaa. Mitä helpommaksi ja houkuttelevammaksi teet itsesi palkkaamisen, sitä suuremmat mahdollisuudet sinulla on työllistyä haluamaasi työhön. ja sen sidosryhmiin. Verkostosi voi koostua myös harrastus- ja järjestötoiminnan kautta luoduista kontakteista, edellisistä työnantajista, opettajista, sukulaisista ja opiskelukavereista. Ammattijärjestöön kuuluminen ja siinä toimiminen on tehokas tapa verkostoitua alan osaajien kanssa. Talentia kokoaa jo yli sosiaalialan asiantuntijaa. 20

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Opiskelijana työelämässä Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Johanna Hristov Kevät 2014 Sisällys Esipuhe... 3 Metsänhoitajaliiton henkilökunta... 3 Opas työnhakuun...

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet 5Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden 8Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan 3Lukijalle Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com 1 Teemu Malinen Oletko tuotteistanut itsesi ja osaamisesi? Miten annat itsestäsi positiivisen kuvan rekrytoijalle? Tiedätkö mitä sinulta saa kysyä työhaastattelussa? Mitä on A/B testaus? Miten se hyödyttää

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite Etunimi ja sukunimi CV Lähiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Nimenselvennys Töihin! pieni opas työnhakuun Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä HENKILÖTIEDOT Kerro ikäsi ja kuvaile itseäsi ihmisenä

Lisätiedot