Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013"

Transkriptio

1 Meijän luvalla Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013

2

3 MEIJÄN LUVALLA kurssijulkaisu PÄÄTOIMITTAJIEN TERVEHDYS Päätoimittajat Lari Poutiainen Marja Viitala Miia Kanninen Markkinointi Antti Partanen Katri Ahponen Lauri Hämäläinen Ulkoasu & kansi Aura Mikkonen Heini Friman Kristiina Henell Oikoluku Jenni Naukkarinen Minna Lyyra Minna Tiitinen Ulla Bovellan Painopaikka & taitto Lehtisepät Oy Mediasepät Oy Verkkolehti Jere Juntunen Juhani Sirviö Vesa Salonsaari Meijän Luvalla -lehti on toteutettu osana Savonia-ammattikor - keakoulun 3. vuosikurssin agrologiopiskelijoiden opintoja. Lehti julkaistaan vuosittain ja sen toteutumisesta ja sisällöstä vastaavat opiskelijat itse. Tänä vuonna lehden teemoiksi valikoituivat nuoret yrittäjät ja lähiruoka. Maatalousyrityksen elinkaari on pitkä. Luonnonvara-alalla ryhdytään yrittäjäksi yleensä nuorempana kuin muilla aloilla. Yritykset ovat henkilökohtaisia ja ne siirtyvät sukupolvelta toiselle yleensä sukupolvenvaihdoksen kautta. Maatalousyrittäjäksi ei ryhdytä hetken mielijohteesta vaan se voi olla elämäntapa. Mitä lähiruoka on? Mikä on sen alkuperä? Onko kotimainen ruoka suomalaiselle lähiruokaa? Teoriassa ja virallisen määrityksen mukaan lähiruoka käyttää ruoantuotannossa ja -kulutuksessa oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia tukien oman alueen työllisyyttä ja taloutta. Mutta miten voidaan määritellä oma alue? Käytännössä 500 metrin päässä kasvatettu nauta voidaan joutua teurastamaan 500 kilometrin päässä, jolloin lähiruoka matkustaa kotitilalta lautaselle Päätoimittajat Miia Kanninen, Lari Poutiainen ja Marja Viitala jopa 1000 kilometriä. Mielestämme niin kauan kun lähiruoalle ei ole virallista merkintää, kuluttaja määrittelee oman lähialueensa itse. Näin ollen voimme ainakin vielä sanoa Suomessa tuotetun ruuan olevan lähiruokaa. Tahdomme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä jotka ovat tukeneet meitä ostamalla mainospaikan lehdestämme. Toivotamme Teille, arvoisat lukijat, antoisia lukuhetkiä lehtemme parissa! Levikki kpl Jakelualue Pohjois-Savo, Muhos, Juva, Rantasalmi, Haapavesi, Savonlinna, Sievi, Siikajoki, Sotkamo, Kestilä, Suomussalmi. Meijän Luvalla -lehden koko toimitus: LMA1S1 & LMB1SH

4 METSÄTALOUDEN SARALLE UUTTA YRITTÄJYYTTÄ Teksti: Antti Partanen Kuva: Annika Pulkkanen Metsän merkitys maataloudelle on erittäin suuri. Monen maatalousyrityksen tai maatilan suurin pääoman lähde tulee metsästä. Näin saadaan rahoitettua yrityksen monet suuret investoinnit. Metsä toimii usein myös yrityksen velkojen takuuna. Metsän arvon hahmottaminen saattaa kuitenkin jäädä vain paperilla esitettyihin lukuihin, jotka joku metsätoimija on aikanaan laatinut. Maatilayritykset ulkoistavat usein metsänhoidosta huolehtimisen, koska aikaa tilan töiltä ei yleensä jää metsätöille. Metsätalousmarkkinoilla tällä hetkellä mylläävä muutos on kuitenkin tuomassa uusia mahdollisuuksia metsänomistajille, etenkin metsäpalveluiden osalta. Metsätalouden palvelumarkkinat elävät tällä hetkellä murroksen aikaa. Markkinoiden muutoksen syyt pohjautuvat metsäpalveluiden tarjoajien pohjakassojen poistumisesta ja niiden käytön rajoittamisesta. Metsätoimijoiden pohjakassoja ovat olleet esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksillä metsänomistajien maksama lakisääteinen metsänhoitomaksu ja metsäkeskuksilla valtion maksama korvaus kilpailunalaisten metsäpalveluiden tuottamiseen. Nämä korvaukset ovat helpottaneet metsätoimijoiden metsätalousmarkkinoita ja palveluiden tarjoamista. Tulevaisuudessa metsätoimijat joutuvat rahoittamaan toimintansa ainoastaan omalla liiketoiminnallaan. Tämä tasoittaa kilpailutilannetta merkittävästi ja mahdollistaa uusien alan yritysten tu- lon markkinoille. Tällöin voisi olettaa metsäpalveluiden määrän lisääntyvän ja laadun paranevan kilpailun kasvaessa. Eräs uusi metsätalouden markkinoille tuleva toimija on OTSO, joka tulee metsäkeskuksen metsäpalveluyksiköstä. OTSO tarjoaa metsänomistajille neuvontaa ja toteutusta puukaupasta, metsänhoidollisista palveluista, metsäteiden teosta sekä ojituksesta. Lisäksi se tarjoaa maataloudelle palveluita etenkin maatilan sukupolvenvaihdokseen liittyen esimerkiksi entistä tarkemmilla maatilan metsien arvon ja kasvun arvioinnilla. Palveluiden määrän tarjonta lisääntyy metsän tuottoja kannattavuuslaskelmissa, joissa on mahdollisuus saada laskelmat metsienkasvusta euroissa vuodeksi eteenpäin. Tämä helpottaa

5 etenkin nuoria maatalousyrittäjiä hahmottamaan metsiensä arvon ja tuoton tilan siirryttyä heidän omistukseensa. Metsäpalvelumarkkinoiden vapauduttua tasaiselle kilpailulle ilman pohjakassojen tuomaa etua palveluiden tarjonta lisääntyy myös maatilojen sukupolvenvaihdostilanteissa eri toimijoiden kesken. Metsäalan nykyisillä ja tulevilla toimijoilla olisikin tässä hyvä sauma kehittää ja luoda uusia palveluita maatilan sukupolvenvaihdokseen liittyen. Maatalousyrittäjän arki on tunnetusti kiireistä ja aikaa metsänhoidolle jää yleensä vähän tai ei ollenkaan. Tästä syystä monet yrittäjät ulkoistavatkin metsänhoidon ulkopuoliselle toimijalle, joka huolehtii tilan metsistä. Tähän mennessä se on luultavasti ollut jokin iso metsätalousorgani- saatio, jonka palveluja on käytetty tilalla vuosikymmeniä. Tulevaisuudessa metsäpalvelumarkkinoiden vapauduttua maatilayrittäjälle on tarjolla käytettäväksi enemmän metsäpalveluiden tarjoajia. Hänen ei tarvitse enää välttämättä valita suuria toimijoita, vaan hän voi ja hänen kannattaa kilpailuttaa palveluiden tarjoajia keskenään. Tulevaisuuden näkymät ovat valoisat metsäpalveluiden tarjonnan kannalta. Kilpailun kasvaessa myös metsäpalveluiden laatu paranee ja niiden hinnoittelu pysyy kurissa. Voidaankin olettaa maatilojen metsienhoidon paranevan tulevaisuudessa merkittävästi. Toki metsänhoitotöitä voi ja kannattaa tehdä myös itse, jos siihen vain jää aikaa tilan töiltä. Mikäpä onkaan sen virkistävämpää kuin työskennellä puhtaassa ja raikkaassa Suomen luonnon helmassa.

6 NUORET VILJELIJÄT KATOAVA LUONNONVARA? Teksti: Minna Lyyra Kuva: Mira Savolainen Viime vuonna vajaa prosentti Suomen asukkaista, eli hieman vajaat henkilöä, oli viljelijöitä. Maatiloja puolestaan oli hieman reilut Viimeisten 12 vuoden aikana sekä maatilojen että viljelijöiden määrät ovat laskeneet hitaasti mutta varmasti. Vaikka maatilojen määrä vähentyy, niin suurien maatilojen määrä kasvaa. Kasvu on ollut suurinta yli 100 hehtaarin peltokokoluokassa. Suomalaiset viljelijät alkavat olla hyvinkin keski-ikäisiä. Keski-ikä oli viime vuonna nimittäin 50,7 vuotta. Keski-iältään vanhimmat viljelijät, eli 54,7-vuotiaat, löytyvät Tilastokeskuksen listoilta kategoriasta muu tuotanto. Siipikarjatuotannon parissa työskentelivät puolestaan keski-iältään nuorimmat, eli 47,5-vuotiaat viljelijät. Nuoria, alle 25-vuotiaita viljelijöitä oli viime vuonna Suomessa harmittavan vähän, ja harmittavan vähän heitä on varmasti tänäkin vuonna. Alle 25-vuotiaita viljelijöitä oli viime vuonna vain 349 kappaletta koko Suomessa, mikä on 0,7 % kaikista Suomen viljelijöistä. Jopa eläkeiän ohittaneita, yli 70-vuotiaita viljelijöitä, oli reilusti nelinkertainen määrä. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä oli vajaat 9000 kappaletta koko Suomessa. Nuorten viljelijöiden lukumäärä saattaa kasvaa suhteessa vanhempiin viljelijöihin siinä vaiheessa, kun sukupolvenvaihdostilojen vanhat viljelijät jäävät pois maanviljelyksestä.

7 Alle 25-vuotiaiden viljelijöiden lukumäärä on vähentynyt Suomessa lähes puoleen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tilanne on sama myös muualla Euroopassa. Nuorten viljelijöiden väheneminen on uhka maaseutualueiden pitkän tähtäimen kestävälle kehitykselle, sillä nuoret viljelijät ovat avainasemassa tulevaisuuden ruuantuotannossa. Jos nuoria viljelijöitä ei ole riittävästi, vähenee maatalous jatkuvasti ja yhä pienemmällä viljelijämäärällä pitäisi saada yhä enemmän tulosta aikaiseksi. tä kertaa. Tällaisissa tapauksissa nuoreksi viljelijäksi luetaan alle 40-vuotiaat henkilöt. Tuen tarkoituksena on helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle sekä mahdollistaa puhtaan, suomalaisen ruuan tuottaminen jatkossakin. Tuki varmasti myös rohkaisee ja saattaa jopa kannustaakin nuoria aloittamaan oman tilan pitämisen. Suomi tarvitsisi lisää nuoria viljelijöitä, samoin koko Eurooppa. Nuorilla viljelijöillä on kuitenkin mahdollisuus saada rahallista avustusta, nuoren viljelijän aloitustukea, aloittaessaan tilanpidon ensimmäis- Lähteet: Matilda maataloustilastot, Mavi - Nuoren viljelijän aloitustuki, Euroopan komissio - Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen ohjelma

8 Sukupolvenvaihdoksen hankaluudet Teksti: Juho Syrjä Sukupolvenvaihdos on yleinen järjestely, jonka kautta maatilalla vaihtuu omistaja ja toiminta kuitenkin jatkuu. Moni saattaa mieltää spv:n helpoksi tavaksi vaihtaa omistajaa ja turvata tilan jatko tulevaisuudessakin. Sitä se varmasti osittain onkin, mutta ei kaikki kuitenkaan mene aina suunnitelmien mukaan. Luopujalla ja jatkajalla on usein erilainen näkemys siitä, miten tilaa tulee hoitaa ja miten tilaa tulee jatkaa. Luopujille saattaa tulla tarve neuvoa jatkajaa asioissa, joista jatkaja tietää jo ehkä enemmän kuin itse luopuja. Eläinten hoidosta, koneiden huollosta tai esimerkiksi lomien ajankohdista saattaa tulla ihan yllättäen tarpeetonta harmia. Saattaa olla, että vanhemmilla ihmisillä on erilainen näkemys siitä, miten tilalla tietyt asiat pitäisi tehdä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi oikea tapa. Jatkajalla saattaa olla paljon laajempi tietämys, tai ainakin näkemys siitä, miten asiat tulisi tehdä. Tällaiset seikat saattavat jäytää jatkajan ja luopujan välisiä suhteita. Tällaisia tilanteita tulisi kuitenkin välttää ja saada asiat sujumaan siten, että riitatilanteilta vältytään. Näissä tilanteissa auttaa yleensä vain puhuminen asioista ja asioiden järjestelyistä. Toki asiat voivat mennä hyvinkin. Suhteet luopujan ja jatkajan välillä pysyvät hyvänä jos näkemykset kohtaavat ja ovat suunnilleen samassa linjassa. Saman katon alla asuminenkaan ei välttämättä ole ongelma, jos pelisäännöistä sovitaan ajoissa ja asioista puhutaan aina tarvittaessa. Lomat sovitaan kaikille sopiviin ajankohtiin, koneja muut hankinnat tehdään yhteisellä päätöksellä, eikä muutenkaan hypitä toisten varpaille. Ongelmia saattaa ilmetä esimerkiksi luopujaperheen ja jatkajaperheen välisissä asumisjärjestelyissä. Vaikka ihmiset tulisivatkin toimeen toistensa kanssa, niin asuminen saman katon alla saattaa osoittautua mahdottomaksi tai ainakin haasteelliseksi. Voi käydä niinkin, että tilalle ei yksinkertaisesti mahdu kahta isäntää tai kahta emäntää, ainakaan kovin pitkäksi aikaa. Pahimmillaan tilalla joudutaan tekemään työt siten, että päivän aikana kohdataan vain ruokapöydässä. Hankaluuksia ja haasteita aiheuttavat varmasti juurikin perheiden väliset suhteet ja toimintatavat. Toki harmituksen kohteita voi olla myös mahdollinen laajentaminen, kun toinen osapuoli kannattaa laajentamista ja toinen vanhan korjaamista. Täytyy kuitenkin muistaa, että luopujien lähtölaskenta tilalta on jo alkanut ja että tilaa tulee rakentaa jatkossa pääasiassa jatkajan näköiseksi ja mieleiseksi. Voihan olla, että luopujilta saa kullan arvoisia vinkkejä joissain asioissa, mutta jatkaja on kuitenkin aina jatkaja.

9 Sukupolvenvaihdoksen rahoitus Teksti: Vesa Salonsaari ja Juhani Sirviö Sukupolvenvaihdoksessa eli spv:ssa kannattaa aina ensimmäisenä ajatella tilan taloutta, jotta voidaan tarkasti suunnitella lainoitukset, saada tarvittavat talouden numerot lainoituksia varten ja todeta myös, että onko spv edes mahdollinen. Spv:n rahoitusta mietittäessä kannattaakin tukeutua neuvojien apuun. Heillä on tarvittava osaaminen arvioiden tekemiseksi ja kokemusta muilla tiloilla toteutetuista sukupolvenvaihdoksista. Sukupolvenvaihdoksen rahoitus koostuu korkotukilainasta, nuorenviljelijän tuesta, pankkilainasta ja mahdollisista omista varoista. Jokaiseen rahoitusmuotoon liittyy myös omat vaatimuksensa, jotka tulee myös ottaa huomioon raha-asioita miettiessä. Ennen pankkirahoituksen ja korkotukilainan hakemista on tilalla tehtävä elinkeinosuunnitelma ja likwi. Elinkeinosuunnitelmassa käsitellään tilan omaisuus ja varallisuus. Siinä käsitellään mainitut asiat sanallisesti. Likwissä käsitellään numeroina tilan kannattavuuslaskenta, investointi ja rahoituslaskelmat. kilaina on Loppu rahoitus on hankittava yleensä käyttämällä pankkilainaa tai velkakirjan siirtoa. Pankkirahoituksessa pankki määrää lainaehdot eli koron, takaisinmaksuajan ja mahdolliset takaukset. Sukupolvenvaihdoksen rahoituksen suunnittelussa tuleekin olla tarkkana ja muistaa huomioida kaikki seikat, jotka vaikuttavat rahan saamiseen ja lainojen myöntämisiin. Nuoren viljelijän tulee myös tarkkaan miettiä mitä haluaa tulevaisuudessa sopimuksien sitovuuden takia. Spv:n rahoitukselle asetetut vaatimukset Sukupolvenvaihdokselle on asetettu sekä tilaa että jatkajaa koskevia vaatimuksia. Nuoren viljelijän tuen täysimääräiselle saamiselle on ehtona tilalla vähintään vuotuinen yrittäjätulo. Tuen saanti on mahdollista myös alemmalla yrittäjätulolla, mutta saatavan tuen määrä putoaa. Jatkajan on oltava alle 40-vuotias ja omattava vähintään 30 opintopistettä vastaava koulutus, josta vähintään puolet on talousopintoja. Spv:n rahoitus on moninainen ja monivaiheinen tapahtuma, joka kestää vuodesta kahteenkin vuotta. Nyrkkisääntönä voisi olla, että hiljaa hyvää tulee ja käyttäkää neuvojien apua. Ammattitaitovaatimusta ei tarvitse täyttää vielä tukea haettaessa, mutta se on täytettävä 36kk kuluessa spv:sta. Tukea voidaan hakea 10 kuukauden ajan lopullisen kauppakirjan laatimisesta, mutta ensin kannattaa hakea ennakkoratkaisu luonnoskauppakirjan avulla. Valtion takaama korkotukilaina ja nuorenviljelijän starttiraha sitovat tilallisen vähintään 5 vuodeksi lopullisen kauppakirjan voimaantulon jälkeen hoitamaan tilaa ja jatkamaan sovitulla tavalla. Nuoren viljelijän tuki koostuu avustuksesta ja korkotukilainasta. Suurin mahdollinen korkotu-

10 Myötä- ja vastoinkäymisissä, kunnes ero meidät erottaa... Teksti ja kuva: Lari Poutiainen Maatalousyrittäminen eroaa monesta muusta yrittämisen muodosta esimerkiksi sitovuutensa ja pääomavaltaisuutensa vuoksi. Myös yrittäjätaipaleen alku on erilainen. Yrittäjäksi ryhdytään kohtuullisen nuorena, hankittuun yritykseen liittyy usein sukulaissuhde ja yrittäjäksi ryhdytään yleensä yrittäjäpariskuntana. Sukupolvenvaihdos on perinteisesti ollut verojen ja kauppahinnan määrittämistä, siis melko mekaanista. Viime vuosina myös sukupolven vaihdoksen henkiset puolet on alettu ottaa enemmän huomioon. Suurin osa Suomen maatiloista on edelleen perheyrityksiä. Yhteinen taival tilan pidossa alkaa joko yhteisestä tilakaupasta, tai yksin tehtyjen tilakauppojen jälkeen puolison tultua mukaan kuvioihin. Puolison löytyminen rinnalle elämän haasteisiin on onnen aikaa, eikä ero ole ensimmäinen asia, joka naimisiin mentäessä on mielessä. Pitäisi kuitenkin olla. Noin puolet Suomessa solmituista avioliitoista päättyy eroon. Maatalousyrittäjien avioliitto on vain avioliitto. Ei sen pyhempi tai hauraampi kuin kenenkään muunkaan liitto. Maatiloilla erotaan hieman keskivertoa vähemmän, mutta ero on usein sitäkin raskaampi. Rikki ei mene vain yhteinen elämä ja perhe, vaan myös yrityksen tulevaisuus on usein vaakalaudalla. Eroa helpottaa, jos asiat yrityksen osalta on mietitty valmiiksi jo silloin, kun välit ovat kunnossa.

11 Sikäli kun avioerossa on mitään positiivista, osa eroista toteutetaan erinomaisesti. Ilman avioehtoa ja niin että tila on alun perin ostettu yhdessä. Tällöin ero on usein sopuisa ja on selvää kuinka tilanteessa toimitaan. Kuka jää tilalle ja paljonko osituksessa maksetaan lähtijälle. Väittäisin kuitenkin, että useimmat erot eivät mene näin. Erojen syyt ovat maatilalla varmasti samoja kuin missä tahansa muuallakin. Erilleen kasvamista, uskottomuutta, luottamuspulaa, alkoholismia, perheväkivaltaa... Jotain, josta yhdessä ei enää selvitä. Maatiloilla valitettavan usein rasitteena on myös edellinen sukupolvi, jonka suhtautuminen rasittaa liittoa. Tunteet erohetkellä kumppania kohtaan ovat myös erilaiset kuin onnen hetkillä. Yhteinen tahtotila ei enää pidä. Vaikeuksien ennakointi ei ole luottamuksen puutetta. Se on riskien ja todennäköisyyksien huomiointia yritystoiminnassa ja elämässä. Yksi tärkeä ajankohta ongelmien ennakointiin on sukupolvenvaihdos. Silloin päätetään, ostetaanko tila yhdessä, vai ostaako tilan vain sukulaissuhteessa entisiin tilallisiin oleva. Yhteisessä tilakaupassa on hyvä huolehtia siitä, että sopimus mahdollisesta tilan osittamisesta tehdään kirjallisena. Varmasti molempien tahtotila on, että tilan toiminta ei lopu mahdollisen eron sattuessa. Mikäli vain perillinen ostaa tilan, voidaan avioehdolla rajata suvun rakentama pääoma erilleen. Tällöin mahdollisessa avioerossa jaettavaksi jää se omaisuus, mikä on yhdessä rakennettu. Mikäli kumppani tulee kuvioihin vasta, kun tila jo omistetaan, on usein järkevää toimia samoin. Näin avioehto tekee eron hetkellä vain yhdessä hankitusta yhteistä Ilman ennalta sovittuja käytänteitä avioerot tiloilla voivat revetä vuosia kestäviksi oikeustaiste- luiksi, jotka ovat raskaita kaikille osapuolille. Kuka lähtee ja kuka jää, ja mikä on summa, jonka lähtijä vie mukanaan yhteisestä työstä? Jo yksin tilan arvon määrittäminen kaikkine irtaimistoineen voi saada koomisia mittasuhteita. Toiselle vanhalla rauniolla seisovalla puimurilla ei ole mitään arvoa, ja toisen mielestä sekin tulisi hinnoitella kuin vastaavan ikäinen toimiva kone. Avioero on raskas molemmille osapuolille, mutta erityisen raskas se on sille, joka jää tilaa pitämään. Rikkonainen perhe, kahden ihmisen työt, oikeustaistelu ja sen kulut, suru rikkoutuneesta liitosta sekä tilanne, jossa tilan ja oman työn tulevaisuus on epävarma ja kädet sidotut. Näyttää siltä, että riitautuneissa maatilaosituksissa häviäjä on aina tilalle jäävä. Hän ostaa jo käytössään olevaa omaisuutta uudestaan toiselta pois. Toki myös lähtijä häviää tilanteen pitkittyessä, mutta hänen rahallinen häviönsä on tilan ostavan osapuolen hänelle maksaman ositusmaksun kulumista oikeudenkäyntikuluihin. Ennen kuin tilaosuudestaan luopuva alkaa suoranaisesti menettää rahaa omasta yksityistaloudestaan, täytyy oikeudenkäyntikulujen ylittää maksettava ositussumma. Tuleva osituksen hinta rasittaa tilan taloutta ja estää käytännössä kaikki suuremmat investoinnit niin pitkäksi aikaa, että tilanne on selvä ja summat tiedossa. Mitä jos eroa ei tulekaan? Mitä jos avioehto on tehty, sopimukset tilan jaosta on tehty, mutta maatalousyrittäjäperheen elämä vain iloisesti porskuttaa kohti luopumistukieläkettä? Onnittele itseäsi. Olet se onnellisessa asemassa oleva suomalainen avioituja, jota avioero ei kohdannut. Tuskin valmistautuminen silti turhaa oli. Yhteisen taipaleen päättymisestä keskustelemaan pystyminen jo itsessään kertoo vahvasta parisuhteesta. Välillähän on hyvä puhua syvällisiä, ja tämä on syvällistä.

12

13

14 Nuorten yrittäjien monet haasteet Teksti ja kuva: Kaisa Hyvönen ja Lauri Hämäläinen Taloussanomien mukaan uusien yritysten määrä Suomessa on kuluneen vuoden aikana laskenut 7,4 % verrattuna vuoteen Samaan aikaan vanhojen yritysten lopettamisprosentti on kasvanut vuodessa 17,5 %. Kymmenen vuoden aikana maatilojen määrä on vähentynyt viidenneksellä. Monia aloittelevia yrittäjiä jännittää yrityksen perustaminen erilaisten haasteiden vuoksi. Hankintoja tehtäessä joillakin maatiloilla tahdottaisiin kuunnella ennemmin vanhan kuin tulevan isännän sanaa. Näkemyseroja syntyy sukupolvien välillä etenkin työtavoissa ja yrityksen johtamisessa. Haastattelujen mukaan auktoriteetin kanssa ei kuitenkaan ilmene ongelmia silloin, kun esittää asiansa ja tekee tehtävänsä ammattimaisesti. Erilaiset harrastukset, kuten liikunta ja metsästys, tuovat vaihtelua arkeen ja auttavat irtaantumaan töistä. Uusia tuotantotiloja rakennettaessa kilpailutetaan nykypäivänä kotimaisten rakennusyritysten lisäksi myös ulkomaalaiset firmat. Kuluneen kesän aikana uuden pihattonavetan rakentanut varpaisjärveläinen Tuomas Hyvönen hyödynsi ulkomaalaisten rakennusyritysten palveluja. Useiden kielten hallitseminen helpottaa asiointia, mutta tärkeintä on uskaltaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Hyvönen kokee asioinnin ulkomaalaisten yritysten kanssa helpoksi. Ulkomailta tilattu tavara voi olla huomattavasti halvempaa kuin vastaava kotimainen tuote eikä kaikkia tarvikkeita ole edes mahdollista saada Suomesta. Varpaisjärveläinen Tuomas Hyvönen ylläpitää jaksamista liikunnan avulla. Maatalousalan yrittäjän täytyy olla moniosaaja. Heidän pitää tietää kuinka peltoja viljellään, kuinka eläimet pysyvät terveinä ja tuottavina sekä kuinka talousasiat saadaan toimimaan. Samaan aikaan yrittäjien täytyy pysyä ajan tasalla muun muassa lain muutoksista ja määräyksistä. Moni yrittäjä hyödyntääkin alan neuvojien palveluita, koulutuksia sekä ammattilehtiä.

15 Maatalousalalla yrittäjyys aloitetaan usein jo todella nuorina. Investointien ollessa suuria myös velkataakat ovat raskaita. Jotta haasteista selviydytään, on tärkeää, että yrittäjän tukiverkosto toimii. Jo pelkkä arjesta keskusteleminen ystävien kanssa vaikuttaa yrittäjän jaksamiseen positiivisesti. Myös erilaiset harrastukset, kuten liikunta ja metsästys, tuovat vaihtelua arkeen ja näin ollen auttavat irtaantumaan töistä. Harrastepalveluita tarjoavalla yrityksellä on toisenlaisia haasteita. Esimerkiksi ratsastustallien toiminta ei saa jähmettyä paikoilleen, vaan asiakkaille täytyy pystyä tuottamaan palveluita joille on kysyntää. Kilpailu asiakkaista hevostallien kesken on kova, joten massasta erottuminen on tallille tärkeää. Vaikka yrittäjille syntyy yritystoiminnan aikana monia haasteita, eivät ne kuitenkaan ole aivan mahdottomia. Nykypäivänä tukea ja tietoa voi etsiä helposti Internetistä sekä kysyä alan yrityksiltä. Nuoren yrittäjän ei tarvitse jäädä miettimään ongelmia ja haasteita yksin.

16 JALOSTUSMAAILMAN KIEMUROISSA Teksti: Laura Föhr ja Minna Tiitinen Kuva: Lari Poutiainen Jalostuksen yhtenä tarkoituksena voidaan pitää karjan muokkaamista mahdollisimman hyväksi siten, että eläimet kestävät kauan ja tuottavat paljon hyvälaatuista maitoa. Etenkin nuoren aloittelevan yrittäjän kiinnostuksen kohteena lienee se, että karja voi hyvin ja tuottaa paljon. Näin saadaan mahdollisesti tehdyt investoinnitkin maksettua ajallaan. Monella nuorella aloittelevalla yrittäjällä on kiinnostusta oman karjan jalostukseen. Suomessa lypsykarjan jalostuksessa maatalousyrittäjien apuna toimivat pääasiassa kolme yritystä: Faba, Semex Finland Oy sekä HH Embryo Oy. Nuoren yrittäjän jalostusinto saattaa kuitenkin lopahtaa lyhyeen, jos ensimmäiseksi joutuu pohtimaan, mikä näistä kolmesta toimijasta on paras. Erilaisia mielipiteitä kuuluu suunnasta jos toisesta. Hyvä keino lienee asettaa selvät tavoitteet oman karjan jalostamiselle ja tutustua itse palvelutarjontaan. Yrittäjä haluaa usein valita parhaan ja kohtuuhintaisimman tuotteen tai palvelun. Parastahan olisi, että voisi vapaasti valita koko tarjonnasta parhaat päältä. Näinhän on periaatteessa mahdollista toimiakin, mutta käytännössä tuntuu kuitenkin joutuvan jonkinlaisten paremmuusvalintojen eteen. Yleistä lienee se, että toimitaan pääasiassa yhden yrityksen kanssa ilman että unohtaa muita. Kukin alan toimija pyrkii tuomaan esille oman yrityksen parhaat puolet. Näinhän sen kuuluu mennäkin kilpailun ylläpitämiseksi. Harmiksemme olemme kuitenkin jo opiskelijoina saaneet huomata, että alalla vaikuttaa vallitsevan tietynlainen riitautuneisuuden ilmapiiri. Eri suunnista kuuluu, kuinka jonkun yrityksen edustaja on kommentoinut negatiivisessa sävyssä toisten tekemisiä joko epäsuorasti tai suoraan. Yritykset eivät tunnu käyvän kunnollista keskustelua keskenään. Tällainen toiminta saattaakin aiheuttaa ennemmin hallaa omalle yritykselle, sillä puheesta voi olla havaittavissa jopa katkeruus toisen

17 edustamaa yritystä kohtaan. Onko toisella on siis jokin asia paremmin? Muiden mustamaalaaminen ei ainakaan paranna omaa imagoa. Parempi olisikin keskittyä oman toiminnan kehittämiseen, jolloin alaa saataisiin vietyä eteenpäin. yritysten väliseen kahinointiin. Moni saattaa ystävystyäkin jonkin tietyn firman edustajan kanssa, mutta yrittäjänä ei saisi silti tulla sokeaksi sille, mikä on todella parhaaksi hänen omalle yritykselleen. Uskomme, että monen ihmisen, niin viljelijän kuin muidenkin toimijoiden, elämä keventyisi, jos yritykset kävisivät enemmän kehittävää keskustelua keskenään ja kilpailu olisi hengeltään positiivista. Yritysten voisi olla parempi käyttää voimavarojaan esimerkiksi innovatiiviseen omien uusien tuotteiden kehittämiseen sen sijaan, että jokainen tuo samasta laitteesta oman sovelluksensa markkinoille. Toivottavaa olisi, että alan toimijat kykenisivät toimimaan muut kilpailijat ja asiakkaiden mieltymykset huomioiden. Tervehenkinen kilpailu ja jossain määrin yhteistyö voisivat innostaa uusia ihmisiä jalostuksen pariin. Lisäksi tämä varmasti parantaisi jalostuksen ja myös alan yritysten mainetta yleisesti. Jostain syystä jalostus tuntuu jakavan voimakkaasti ryhmiin paitsi alan asiantuntijat, myös viljelijät. Eikö alun perin jalostuksen tarkoitus ja päämäärä ole ollut kaikilla sama, eli kehittää kestäviä ja tuottavia eläimiä? Parhaimmillaan tuottaja voisi hyötyä kaikista alan yrityksistä poimimalla jokaisen parhaat puolet itselleen. Yrittäjän ei kannata lähteä mukaan

18 Alkutuottajaa viedään kuin pässiä narussa? Teksti: Jussi Huusko Kuva: Shutterstock Kilpailuvirasto julkaisi vuoden 2013 keväällä alkutuotantoselvityksen, jonka avulla pyrittiin luomaan kuva maanviljelijöiden ja kaupan suhteesta. Haastateltujen viljelijöiden kertomuksista käy hyvin ilmi kuinka heikko asema maatalousyrittäjällä on elintarvikeketjussa. Kauppa voi vaatia alkutuottajilta erilaisina kustannuksina markkinointirahaa, hyllymaksuja, korvauksia erityisesillepanosta sekä riskiensiirtoja. Näistä kustannuksista kauppa ei laskuta erikseen tuottajaa kiinnijäämisen pelossa vaan vähentää kyseiset korvaukset suoraan tuottajalle maksettavasta hinnasta. Alkutuottaja joutuu maksamaan enemmän hyllypaikasta, joka on silmien korkeudella kuin alahyllyllä olevasta paikasta. Erityisesillepanosta eli käytävillä lojuvista puolillaan tavaraa olevista trukkilavoista maksetaan hyllypaikkaa vielä suurempi korvaus, koska asiakkaat ottavat näistä helpoiten tuotteita mukaansa. Joissakin tapauksissa kauppa on siir- tänyt riskin yrittäjälle muun muassa vaatimalla viljelijää korvaamaan hävikin. Viljelijä on joutunut toimittamaan ilmaiseksi uusia tuotteita pilalle menneiden tilalle. Suomalaisista viljelijöistä avomaan- ja kasvihuoneviljelijöillä on kaupan suhteen huonoin tilanne. Suurimpana ongelmana on kirjallisten sopimusten puuttuminen, mikä mahdollistaa suullisten sopimusten yksipuolisen muuttamisen. Kauppa voi kieltää alkutuottajaa myymästä yksittäisille kauppiaille ohi keskusliikkeiden. Myös kilpailuttaminen voi olla kiellettyä. Jos sopimusta rikotaan, viljelijä haastetaan oikeuteen. Yleensä kauppa voittaa hyvien lakimiestensä ansiosta. Korvausmaksut ovat suuret ja tuottaja joutuu konkurssiin. Jos tuottaja sattuukin voittamaan, kauppa vetää tuotteet markkinoilta, tuotteiden kaupankäynti loppuu ja maanviljelijä ajautuu konkurssiin myös tässä tapauksessa. Naudanliha- ja sianlihatuotanto ovat pääosin sopimustuotantoa ja suurin osa lihoista kulkeutuu kauppaan lihatalojen kautta. Lihatalot suosivat suuria tiloja ja painostavat pieniä laajentamaan

19 toimintaa. Suurimpana ongelmana koetaan kuitenkin lihasta saatava hinta. Lihatalon määräämään hintaan on vaikea vaikuttaa, sillä suuret toimijat ilmoittavat hinnat suoraan taulukkohintoina. Lihan hinta koostuu erilaisista lisistä, jotka määräytyvät lihan rasvaisuuden ja laatuluokituksen perusteella. Näin ollen sopimusten kilpailutus ja vertailu on vaikeaa. Ainoa ratkaisu alkutuottajan aseman parantamiseksi on yhteistyö tuottajien kesken, esimerkiksi osuuskuntien perustaminen. Yhteistyön avulla voidaan paremmin vaikuttaa sopimusten tekoon. Tuotteiden hinnoista on mahdollisuus päästä keskustelemaan, kun takana on suuri joukko ihmisiä. Sianlihantuottajat saavat Suomessa alhaisempaa tuottajahintaa kuin muualla Euroopassa. Kaupassa hinta on kuitenkin ulkomailta tuotua lihaa kalliimpaa. Sianlihantuotannossa sopimuskaudet ovat 1-4 vuotta tai toistaiseksi voimassa olevia. Hinnat, laatuvaatimukset ja tuotantoehdot määrää elintarviketeollisuus. Sopimukset voidaan joutua solmimaan etukäteen tietämättä tuotteesta saatavaa hintaa. Tällaista tapahtuu esimerkiksi joulukinkkujen myynnissä. Hinnoista sovitaan yleensä useammaksi kuukaudeksi kerrallaan ja sopimukset ovat suullisia sekä toistaiseksi voimassa olevia. Teollisuuden epäreiluista sopimuksista ja kauppiaiden yksipuolisista sopimusten muuttamisista on suuri riski mennä valittamaan kilpailuvirastoon omalla nimellään. Jos kilpailuvirasto alkaa tutkia epäilyttävää toimintaa, ajautuu tämä myös kaupan tietoon, jota kauppa ei katso hyvällä. Ilmoituksen voi toki tehdä anonyymisti, mutta kilpailuvirasto ei yleensä ala tutkimaan tällaisia tapauksia vähäisten resurssien takia.

20 MAITO TULEE LEHMÄN PYLLYSTÄ Mitä lapset tietävät ruuan alkuperästä Teksti ja kuvat: Katri Ahponen Agraariyhteiskunnassa elämä seurasi vuoden kiertoa ja kasvukausia. Kasvien viljely ja eläinten kasvattaminen ruuaksi olivat luonnollinen osa elämää. Aikaisemmin koululaiset osallistuivat kouluruuan hankintaan konkreettisesti esimerkiksi keräämällä puolukoita koulun ruokalaan. Vielä 60-luvulla koulusta sai syksyisin perunannostolomaa. Nykyisin monille lapsille ja aikuisillekin ranskanperuna on tutumpi kuin perunannosto. Kasvien kasvukaudet ja olosuhteet ovat usein nykylapsille ja aikuisillekin vieraita, kuten myös kotieläintalouden perusperiaatteet. Yksi syy lasten vieraantumiseen ruuan alkuperästä on, että nykyisin ruoka ostetaan kaupasta eikä sitä kasvateta itse. Kouluruoka ja usein myös kotona tarjottava ruoka on pitkälle jalostettua. Ruuan raaka-aineet ovat pakasteita tai muita jalosteita. Lapsen on vaikea tunnistaa ruuan raaka-ainetta, jos ruuan ulkonäöstä ei voi päätellä mistä se on valmistettu. Ruokaa tuodaan ympäri maailmaa ja tuoreita elintarvikkeita on aina saatavilla. Jatkuva tuoreiden vihannesten ja hedelmien saata-

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä.

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä. M Itella Posti Oy Itella Green MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012 Uutisjyvät Satovahinkoja? Satovahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset ehtii jättää vielä lokakuun ajan. SIVU 5 Laaturehua Siikajokisella

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta Pääkirjoitus Uskalla yrittää Tämä lehti tuo esiin mahdollisuuksia, unelmia ja arjen kokemuksia monenlaisesta

Lisätiedot

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin VAIHTOASKEL-hanke onnistumisia omistajanvaihdoksiin 1.1.2013 31.12.2015 Tässä julkaisussa esitellään valtakunnallisen

Lisätiedot

Navetta kannatti rakentaa yhdessä

Navetta kannatti rakentaa yhdessä UutisJyvät 2/2011 1 MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2/2011 Anne Seppänen Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset katso sivu 11. Selkeyttä tietotulvaan MTK:n uusi hanke tukee jaksamista, osaamista ja

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Teemana lähiruoka. Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää. Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa

Teemana lähiruoka. Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää. Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI 2 2014 (nro 19) Teemana lähiruoka Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi: Lähiruoka on osa hyvää elämää Irrotettava liite: hyvästä lihasta syntyy hyvää ruokaa Lähiliha

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Teemana suoramyynti. Pihviliha on nousussa Lähiruoka ja luomu tapetilla Hyviksi havaittuja lihareseptejä Esittelyssä Ranchising

Teemana suoramyynti. Pihviliha on nousussa Lähiruoka ja luomu tapetilla Hyviksi havaittuja lihareseptejä Esittelyssä Ranchising PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI 2 2012 (nro 13) Teemana suoramyynti Pihviliha on nousussa Lähiruoka ja luomu tapetilla Hyviksi havaittuja lihareseptejä Esittelyssä Ranchising Hyvää laidunkautta kaikille!

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Fanny ja William Ruthin Säätiö. Pohjois-Savo

Fanny ja William Ruthin Säätiö. Pohjois-Savo Tehhää porukalla Pohjois-Savo Fanny ja William Ruthin Säätiö 1 Tehhää porukalla Sisällysluettelo Esipuhe...4 Pohjois-Pielaveden Maatalouspalvelu Oy...5 Emola Ay, Kaavi Emolehmätuotantoa ja koneyhteistyötä...8

Lisätiedot

Sinikka Tuomikoski ja Taina Vuorimies Kasvusuunta

Sinikka Tuomikoski ja Taina Vuorimies Kasvusuunta Sinikka Tuomikoski ja Taina Vuorimies Kasvusuunta Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 112 Sinikka Tuomikoski ja Taina Vuorimies

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Kesäkuu 2008 YRITTÄJÄKSI YRITYKSEN OSTOLLA YRITTÄJÄKSI Mikroyritysten omistajanvaihdokset ovat hyvä vaihtoehto uusyritykselle.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Koko perheen joulutapahtuma 29.11. Yritysneuvonta oikeaan suuntaan. Ekologisesti Riihikoskelle. Pikainen piirakanrypyttäjä

Auran joulunavaus. Koko perheen joulutapahtuma 29.11. Yritysneuvonta oikeaan suuntaan. Ekologisesti Riihikoskelle. Pikainen piirakanrypyttäjä 2013 Yritysneuvonta oikeaan suuntaan Kuudelle kunnalle paremmat palvelut. Sivu 5 Ekologisesti Riihikoskelle Bio-Expert Oy kasvaa hyvällä syyllä. Sivu 8 Pikainen piirakanrypyttäjä Automaatio apuna leipomon

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Maitoa ja naudanlihaa

Maitoa ja naudanlihaa Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta Huhtikuu 2013 Pienelläkin tilalla pärjää! Robottinavetassa pääosissa yksinkertaisuus ja toimintavarmuus 6 10 sisällys 8 Haukkamäen esikoululaiset tietävät mistä maito

Lisätiedot

Lukijalle 2. Yritys Hyvä 2008 -kirjoituskilpailun voittajat..3. Voittaja-aineiden luonnehdinnat...6

Lukijalle 2. Yritys Hyvä 2008 -kirjoituskilpailun voittajat..3. Voittaja-aineiden luonnehdinnat...6 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 2 Yritys Hyvä 2008 -kirjoituskilpailun voittajat..3 Voittaja-aineiden luonnehdinnat...6 Sarja 1 Lappi Dani: Yrittäisit nyt edes!...9 Lindholm Matti: Gameworn Europe 18 Mertaniemi

Lisätiedot

Ryhmäliikunnan koulutukset

Ryhmäliikunnan koulutukset 5/2011 H 10. vuosikerta H 9e H ISSN 1458-9648 Hwww.kf-lehti.com Kunnon ammattilehti Ketjuttaako? Medical fitness Kuntosali myynnissä Ryhmäliikunnan koulutukset Kf Professional 4/2011 1 Easier than ever.

Lisätiedot

Yrittäjätiedote. ER j A

Yrittäjätiedote. ER j A Yrittäjätiedote ER j A jarkko VUODEN YRITTÄJÄ: PUUSEPÄNLIIKE AIMO JÄRVINEN URPO RANNALLE UUDENMAAN YRITTÄJIEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO JÄRVENPÄÄ PILOTTIKUNNAKSI KUNTALIITON HANKKEESEEN FINNVERA MUKANA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot