KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai klo Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto Hannele Annala Tarmo Yli-Kujala Minna Annala Juhani Aho Pirjo Talasoja Timo puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Sillanpää Matti Mäkipää Lea Liukku Petri Jalonen Pertti :t , 114, 119 kvalt. pj kvalt. II varapj esittelijä, pöytäkirjanpitäjä kunnaninsinööri klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajat Juhani Annala ja Pirjo Aho Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Juhani Annala Pirjo Aho Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto klo Kanslisti Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 108 Johtojen sijoitussopimusten tekeminen maanomistajien kanssa Kihniö Parkano siirtoviemärityömaalla 109 Lausunto- ja nähtävilläpitämispyyntö 110 Teollisuuskiinteistöjen myyntiin asettaminen ja myynnin keskeiset periaatteet 111 Ilmoitusasiat 112 Talousarvion toteutumisen osavuosikatsaus Katsaus yrityspalvelukeskus Kehitys-Parkin toimintaan vuodelta tilanteen mukaan 114 Lausuntopyyntö Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan (turpeenottoalueet) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 115 Talousarvion toteutuminen Arviointihenkilöiden valinta mahdollisten satovahinkojen varalta 117 Määräaikaisten vastaavien sairaanhoitajien palkkaus 118 Avustusanomuksia vuodelle Laitosmies Paavo Kohtalan palkan vahvistaminen 120 Paavo Kohtalan eroanomus teknisen lautakunnan jäsenyydestä

3 Kunnanhallitus JOHTOJEN SIJOITUSSOPIMUSTEN TEKEMINEN MAANOMISTAJIEN KANSSA KIHNIÖ - PARKANO SIIRTOVIEMÄRITYÖMAALLA Tekla TLK Kuntien välisessä jätevesiyhteistyötä koskevassa sopimuksessa on sovittu että kumpikin kunta vastaa alueellaan mahdollisista rakentamisesta aiheutuvista vahingon - ja haitan korvauksista. Kuntien kesken käydyissä keskusteluissa on lähdetty siitä, että kumpikin kunta osaltaan tekee johtojen sijoittamissopimukset omalla alueellaan. Sijoittamissopimusten yhteydessä sovitaan myös mahdollisista korvauksista. Korvauskäytännön tulisi olla yhdenmukainen molempien kuntien alueella koska kyseessä on sama työkohde. Kunnat ovat neuvotelleet Kihniö - Parkano metsänhoitoyhdistyksen kanssa tilakohtaisten puustoarvioiden tekemisestä. Metsänhoitoyhdistys on lupautunut tekemään arviot ja arvioitu työaika on 2-4 työviikkoa. Tämän jälkeen on tarkoitus, että kumpikin kunta hoitaa itse sopimusten tekemisen. Sopimukset tulee tehdä tilakohtaisina. Puuston kaadon osalta on tarkoitus, että kunnat kilpailuttavat puun korjuun metsänhoitoyhdistyksen kautta ja myyntitulot vähennettynä korjuukustannuksella tuloutetaan maanomistajalle. Muun raivattavan puuston osalta raivauskustannuksista vastaavat kunnat. Tehtäviä sopimuksia on Kihniön puolella 94 kpl ja Parkanon puolella 60 kpl. Sopimuksiin on tarkoitus määritellä työalueen leveydeksi 15 m kun linja kulkee metsässä teiden tai muiden valmiiden aukkojen ulkopuolella ja 10 m tien ulkoluiskan tai aukon reunasta kun linja kulkee teiden tai muiden aukkojen reunassa. Maapohjan osalta ei ole tarkoitus maksaa erikseen korvausta johdon sijoittamisesta eikä muodostaa virallista rasitetta. Ajatuksena on, että johtolinjan rakentaminen maanomistajan maalle toisaalta lisää maan arvoa rakentamistilanteessa kun liittymismahdollisuus viemäriin tulee mahdolliseksi. Sopimuksiin on tarkoitus määritellä 5 metriä leveä johtoalue, johon ei saa rakentaa rakennusta eikä sijoittaa muita kiinteitä rakenteita mukaan lukien puuston kasvatus. Sopimuslomakemalli on esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää esittää Kihniön kunnanhallitukselle, että - Kihniön kunta tekee johtojen sijoitussopimukset Kihniön kunnan alueen osalta - sijoitussopimukset tehdään tilakohtaisina

4 Kunnanhallitus Kihniö - Parkano metsänhoitoyhdistykseltä ostetaan tilakohtaiset puustoarviot - Kihniön kunta kilpailuttaa puuston myynnin metsänhoitoyhdistyksen kautta - myyntitulot vähennettynä korjuukustannuksilla tuloutetaan maanomistajille - muun puuston raivauskustannuksista vastaa Kihniön alueella Kihniön kunta, puusto jää maanomistajalle - muut kuin puustokorvaukset käsitellään tilakohtaisesti - työalueen leveydeksi määritellään 15 m kun linja kulkee metsässä teiden tai muiden valmiiden aukkojen ulkopuolella ja 10 m tien ulkoluiskan tai aukon reunasta kun linja kulkee tien tai aukon reunalla - maapohjan osalta ei makseta erillistä korvausta johdon sijoittamisesta eikä muodosteta virallista rasitetta - sopimuksiin määritellään 5 m leveä johtoalue, johon ei saa rakentaa rakennuksia, muita kiinteitä rakenteita eikä kasvattaa puustoa. - Tekninen lautakunta päättää esittää Kihniön kunnanhallitukselle, että sopimukset allekirjoittaa Kihniön kunnan puolesta kunnaninsinööri. - Tekninen lautakunta nimeää yhden edustajansa, joka tarvittaessa osallistuu sopimusten tekemisessä tarvittaviin maastokatselmuksiin ja neuvotteluihin. Tekninen lautakunta nimesi edustajakseen Irja Keskisen ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä, että asiasta pyritään järjestämään tiedotustilaisuus maanomistajille helpottamaan sopimusten tekoa. 108 Sopimuslomakemalli on esityslistan liitteenä n:o 1. Asiantuntijana kokoukseen on kutsuttu kunnaninsinööri Pertti Jalonen Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen johtojen sijoitussopimusten tekemisestä maanomistajien kanssa Kihniö Parkano siirtoviemärityömaalla. Lisäksi kunnanhallitus pitää hyvänä asiana maanomistajille aiheesta järjestettävää tiedotustilaisuutta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

5 Kunnanhallitus LAUSUNTO- JA NÄHTÄVILLÄPITÄMISPYYNTÖ Tekla Pirkanmaan ympäristökeskus pyytää Kihniön kunnan teknisen lautakunnan lausuntoa hakemuksesta, joka koskee Kihniön kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista. Hakemusasiakirja nähtävillä Kihniön kunnanvirastossa, osoitteessa Kihniöntie 46. Tekninen lautakunta esittää Kihniön kunnanhallitukselle ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista esitetysti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 109 Pirkanmaan ympäristökeskus pyytää Kihniön kunnanhallituksen lausuntoa hakemuksesta, joka koskee Kihniön kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista. Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan päätökseen asian johdosta liitteen n:o 2 mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

6 Kunnanhallitus TEOLLISUUSKIINTEISTÖJEN MYYNTIIN ASETTAMINEN JA MYYNNIN KESKEISET PERIAATTEET 110 Kunta on pyytänyt Virtojen Op- Kiinteistökeskuksen arviolausuntoa ns. Vipatekin-, Lämpörakenne- ja sen vieressä sijaitsevan pikkuhallin käyvästä arvosta. Lämpörakennehalli vapautuu vuokranantajan käyttöön puolen vuoden irtisanomisaika huomioiden loppuvuodesta Pikkuhallin myynnistä käytiin neuvotteluja nykyisen vuokralaisen kanssa jo vuonna 2007, mutta ei johtanut tuloksiin vuokranantajan toimesta, koska katsottiin, että Lämpörakenteenhallin ja pikkuhallin myyntiä on tarkasteltava kunnan kannalta toiminnallisesta kokonaislähtökohdasta käsin. Vipatekin hallin ostamisesta ja myyntiin asettamisesta on keskusteltu vuokralaisen ja kunnan välisissä neuvonpidoissa. Kunnanhallitus päättää asettaa myyntiin ns. Vipatekin-, Lämpörakenteen- ja sen vieressä olevan pikkuhallin. Lisäksi kunnanhallitus päättää myynnissä noudatettavista keskeisimmistä periaatteista. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Myynnissä noudatettaviksi keskeisimmiksi periaatteiksi hyväksyttiin seuraavat: - Neuvottelut aloitetaan halleissa toimivien yrittäjien kanssa. - mikäli tulokseen ei päästä kohtuuajassa halleissa nykyisin toimivien yrittäjien kanssa, julkaistaan alueen sanomalehdissä: mm. Aamulehti ja Ylä-Satakunta sekä Kunnan- ja Kehitysparkin internet sivuilla tarjouspyyntö ko. halleista, missä yhtenä ehtona kunta pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä saamansa tarjoukset. - Tarjouspyynnön laatimisesta ja sisällöstä vastaa kunnanjohtaja. - Lämpörakenteen pikkuhalli myydään ainoastaan siinä tapauksessa, että myös Lämpörakennehalli menee kaupaksi, kyseessä voi olla myös eri ostajat.

7 Kunnanhallitus Mikäli Lämpörakenteen halli ja myös sen kiinteistön pikkuhalli sekä Vipatekin halli menee kaupaksi muulle kuin pikkuhallia ja Vipatekin hallia nykyisin vuokraavalle taholle, tällöin nykyisien yrittäjien vuokrasopimuksen oikeudet ja velvollisuudet ja vuokrasopimuksen kesto siirtyvät kauppakirjan ehdolla uudelle omistajalle ellei kunta ole päättänyt vuokrasopimusta vuokrasopimuksissa olevin ehdoin.

8 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Pirkanmaan työllisyyskatsaus heinäkuulta Kihniön työttömyysaste oli 7,5 % (kesäkuu 6,5 %). Korkein oli Tampereella 11,4 % ja alhaisin Mouhijärvellä 4,1 %. - Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja 43 : Lausuntopyyntö Parkanon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 44 : Esitys laitosmiehen toimen täyttämiseksi 45 : Ilmoitusasiat - Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen pöytäkirja 65 : Talousarvion toteutumaraportti per : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuma : : Kahden lääkärin viran perustaminen 69 : Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 70 : Päivähoitomaksujen määräytymisperusteet : Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen ja kehitysvammaisten erityishuoltopalvelujen järjestäminen Pirkanmaalla 72 : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen alkaen 73 : Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset 74 : Ilmoitusasiat 75 : Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen pöytäkirja 76 : Sosiaaliasiamiehen palvelut 77 : : Kahden lääkärin viran täyttäminen 79 : Tietosuojavastaavan nimeäminen 80 : Talousarvion toteutumaraportti per : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuma : Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset 83 : Ilmoitusasiat - Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirja 19 : Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9. luokan oppimistasosta 20 : Kevään 2008 yhteisvalinta 21 : Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut ja toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle : Vapaa-aikaohjaajan tehtävien järjestely 23 : Ilmoitusasiat 24 : Talousarvion osavuosikatsaus : Avustuspyyntö Pirkanmaan kirjoituskilpailuun Tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirja - Kiinteistönluovutusilmoituksia: Alarotu Marja ja Törmä Ilpo / Törmä Juhani, Törmä Pentti, Alavataja Virpi, Törmä Heikki, Törmä Pauli, Törmä Olli, määräosa 2/8 Ranta-Alatörmä 1:47 ja Rantatörmä 1:75 Kankari Hanhikoski Markku / Kekola Mauri ja Ritva, Yllätys 9:39 Kihniönkylä Mäntykoski Eino / Mäntykoski Matti, Viitala 11:27 Kihniönkylä

9 Kunnanhallitus Vehmasto Tarmo ja Mirja / Vehmasto Kari ja Susanna, Vehmasto III 16:18 Kihniönkylä Kulmala Annikki ja Erkki / Svartvik-Siira Raija, Hupila 59:3 Nerkoo. Inkinen Lasse / Torkko Riitta, määräala Niemiranta 8:134 Nerkoo Inkinen Paula / Jahnukainen Sinikka, määräosa 1/3 Rekola 18:7 Niskosperä - Kunnan saamiset, liite n:o 3. - Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset Esittelijä Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei ottooikeutta käytetä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

10 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMISEN OSAVUOSIKATSAUS Liitteenä n:o 4 ovat talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset tilanteen mukaan osastoittain laadittuna. Esittelijä Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne myös kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

11 Kunnanhallitus KATSAUS YRITYSPALVELUKESKUS KEHITYS PARKIN TOIMINTAAN VUODELTA TILANTEEN MUKAAN 113 Kehitys - Parkki Oy on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan omistama elinkeinoyhtiö, joka muodostuu elinkeino- ja matkailupalveluista. Toiminta-ajatuksena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta sekä edistää erilaisia kehittämissuunnitelmia ja toimenpiteitä. Yhtiön päätehtävänä on luoda hyvät edellytykset uusien yrityksien sijoittumiselle Parkanon ja Kihniön alueelle, sekä edistää ja kehittää toimivien yrityksien toimintaedellytyksiä ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhtiö vastaa myös yritystoiminnan perustamiseen liittyvästä neuvonnasta sekä hoitaa TE- keskuksen palvelupistettä. Toiminnan perusarvoina on tuottaa elinkeinoelämälle asiakaslähtöistä palvelua luottamuksellisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palvelut lyhyesti Yrityspalvelukeskuksessa (Kehitys - Parkki Oy) palvellaan sekä toimivia, että alkavia yrittäjiä. Asiakkaita on palveltu yrityksen perustamiseen, rahoituksiin, toimitila-asioihin, yrityskauppoihin, sukupolvenvaihdos- ja muihin omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa sekä starttiraha-, investointi- kehittämis-, maatalousyritys- ym. tukiasioissa. Kokoukseen saapuu alustajiksi Kehitysparkista Jari Pihlajamäki ja Jaakko Blomqvist. Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi katsauksen tiedokseen.

12 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN ( TURPEENOTTOALUEET) OSALLISTUMIS- JAA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 114 Pirkanmaan Liiton maakuntahallitus on päättänyt asettaa Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ( OAS) nähtäville. Samalla maakuntahaalitus on päättänyt pyytää OAS: sta mahdolliset lausunnot jäsenkunnilta ja yhteistyöosapuolilta. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä Pirkanmaan Liittoon. Asiakirja on nähtävissä tarvittaessa ennen kokousta kunnanvirastossa sekä kunnanhallituksen kokouksessa. Kihniön kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että myös Pirkanmaan maakunnan tulee varautua maakuntakaavalla mahdollisimman avarakatseisesti tulevaan kotimaisen energiatuotannon lisäämiseen ja sitä kautta kotimaisen energiaomavaraisuuden kasvattamiseen mm turpeen avulla. Kaavoituksen ohella maakuntaliitolta odotetaan myös edunvalvontatoimia, jotka edesauttavat uusien suoalueiden hyötykäytön mahdollistamista. Pohjois Pirkanmaan alueella kuten myös Kihniössä turvetuotanto on yksi merkittävimmistä voimavaroistamme niin energian-, työllistymisen- kuin taloudenkin osa-alueilla. Kihniön alueella Vapon turvetuotantoalueet on otettu pääasiallisesti käyttöön luvuilla. Tämä merkitsee sitä, että turvetuotantoalueita poistuu hyötykäytöstä tihenevään tahtiin. Tällöin täydentävien uusien varauksien saaminen maakuntakaavaan olisi Kihniölle ja sen turvetuotannolle ensiarvoisen tärkeää. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

13 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

14 Kunnanhallitus ARVIOINTIHENKILÖIDEN VALINTA MAHDOLLISTEN SATOVAHINKOJEN VARALTA 116 Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/ ) määrää, että laissa tarkoitetut korvaushakemukset käsittelee ja korvausten myöntämisestä päättää sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen, jonka alueella viljelmän talouskeskus sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia satovahinkojen arvioinnista. Kunnanvaltuuston tekemällä päätöksellä lakkautettiin maaseutulautakunta vuoden 2005 alusta. Valtuusto on päättänyt, että Kihniön kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen hoitaa myös erilaiset katselmukset ja arviointitoimitukset. Mikäli vahinkojen laajuus edellyttää useamman henkilön työpanosta, määrää kunnanhallitus tarvittaessa lisää arviomiehiä. Kuluvan syksyn runsaiden ja jatkuvien sateiden vuoksi on syytä varautua mahdollisiin satovahinkoihin ja niistä johtuviin arviointeihin. Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee viljelmäkohtaista arviointityötä varten muodostettavaksi kaksijäsenisiä arviointiryhmiä, koska ryhmän arviointitulosta voidaan pitää tarkempana kuin yksittäisen arvioijan tulosta. Virka-avun saaminen naapurikunnista ei ole todennäköistä oletettujen satovahinkojen laajuuden vuoksi. Kunnanhallitus nimeää 3 henkilöä maaseutusihteerin avuksi, arvioimaan ja suorittamaan katselmuksia mahdollisten satovahinkojen varalta vuoden 2008 osalta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen ja nimesi seuraavat: Tapio Aho, Tapani Törmä ja Kalervo Mäki-Nevala.

15 Kunnanhallitus MÄÄRÄAIKAISTEN VASTAAVIEN SAIRAANHOITAJIEN PALKKAUS 117 Laitoshoitoon ja kotihoitoon on nimetty määräaikaisesti vastaavat sairaan-hoitajat. Laitoshoidon määräaikaisena vastaavana sairaanhoitajan aloittaa sairaanhoitaja Helinä luoma Kotihoidon määräaikaisena vastaavana sairaanhoitajana on toiminut alkaen sairaanhoitaja Leila Pusa. Kotihoidon johtavan hoitajan virkaa ei toistaiseksi täytetä. Molempien tehtäviä hoidetaan määräaikaisena voimassa olevan päätöksen mukaan saakka. Esittelijä Kunnanhallitus vahvistaa sairaanhoitaja Leila Pusan tehtäväkohtaiseksi palkaksi alkaen 1985,99 / kk. Kunnanhallitus myöntää edellisen lisäksi sairaanhoitaja Leila Pusalle alkaen 100 määräaikaisen lisän tehtäväkohtaiseen palkkaan kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan tehtävien hoidosta siihen saakka kun Leila Pusa tätä tehtävää suorittaa, mutta kuitenkin enintään saakka. Kunnanhallitus myöntää sairaanhoitaja Helinä Luomalle alkaen 100 määräaikaisen lisän tehtäväkohtaiseen palkkaan (1985,99 ) laitoshoidon vastaavan sairaanhoitajan tehtävien hoidosta siihen saakka kun Helinä Luoma näitä tehtäviä suorittaa, mutta kuitenkin enintään saakka. Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin tehtäväkohtaisen palkan osalta. Keskustelun kuluessa Juhani Annala esitti Tarmo Annalan kannattamana, että sairaanhoitaja Leila Pusalle myönnetään alkaen 160 euron määräaikainen lisä tehtäväkohtaiseen palkkaan kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan tehtävien hoidosta siihen saakka kun Leila Pusa tätä tehtävää suorittaa, mutta kuitenkin enintään saakka. Edelleen Juhani Annala esitti Tarmo Annalan kannattamana, että sairaanhoitaja Helinä Luomalle myönnetään alkaen 160 määräaikainen lisä tehtäväkohtaiseen palkkaan(1985,99 ) laitoshoidon vastaavan sairaanhoitajan tehtävien hoidosta siihen saakka kun Helinä Luoma näitä tehtäviä suorittaa, mutta kuitenkin enintään saakka. Todettiin, että koska on tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta suoritettava äänestys.

16 Kunnanhallitus Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin suoritettavaksi kädennostoäänestys. Juhani Annalan esitystä kannatti 8 kunnanhallituksen jäsentä (Tapani Törmä, Minna Yli-Kujala, Pirjo Aho, Timo Talasoja, Irja Keskinen, Tarmo Annala Juhani Annala, ja Hannele Koivisto) ja esittelijän päätösehdotus jäi vaille kannatusta. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut Juhani Annalan esitys äänin 8 0.

17 Kunnanhallitus AVUSTUSANOMUKSIA VUODELLE Erilaiset yhdistykset ovat hakeneet kunnalta avustuksia seuraavasti: - Ikaalisten Parkanon kehitysvammaisten tuki ry hakee taloudellista tukea toimintaansa - Pirkanmaan Epilepsiayhdistys ry hakee avustusta mm. 40 vuotisjuhliensa tukemiseen - Pirkanmaan ADHD yhdistys ry hakee avustusta toimintansa tukemiseen. Esittelijä Kunnanhallitus päättää myöntää 200 euron toiminta-avustuksen Ikaalisten Parkanon kehitysvammaisten tuki ry:lle yleishallinnon avustusmäärärahoista. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

18 Kunnanhallitus LAITOSMIES PAAVO KOHTALAN PALKAN VAHVISTAMINEN 119 Laitosmieheksi on kunnaninsinöörin päätöksellä valittu Paavo Kohtala, joka on ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan Hänen palkkatoivomuksensa on euroa kuukaudessa. Laitosmiehet ovat teknisten työehtosopimuksen alaisia, jossa on palkkaryhmä I ammattimiehiä varten, jotka toimivat tavallisissa, vaativissa ja erittäin vaativissa ammattimiestehtävissä. Se on jaettu meillä edelleen viiteen luokkaan, josta käytössä on kaksi: II luokka, joka vaatii erityisosaamista, sekä III luokka tavanomaisia laitosmiestehtäviä varten. II luokassa on vesilaitoksen hoitaja ja tähän luokkaan sijoittuisi myös Kohtala, koska hänen tehtäväalueeseensa kuuluu terveyskeskuksen laitteiden hoitamista, joita tehtäviä hän on nytkin hoitanut erilliskorvauksella. Myös edellisessä vuonna 2004 päättyneessä työsuhteessaan hänet oli sijoitettu II luokkaan. Esittelijä Kunnanhallitus vahvistaa laitosmies Paavo Kohtalan palkkauksen alkaen seuraavasti: - tehtäväkohtainen palkka 1.603,15 - ammattialalisät 9 % 144,28 - henkilökohtainen lisä 252,57 Loppupalkka yhteensä 2.000,00 euroa / kk Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

19 Kunnanhallitus PAAVO KOHTALAN EROANOMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 120 Kunnaninsinöörin päätöksellä laitosmieheksi valittu Paavo Kohtala on jättänyt 10.9 päivätyn eroanomuksen teknisen lautakunnan jäsenyydestä Kuntalain 36 :n mukaisesti. Haen eroa teknisenlautakunnan jäsenyydestä alkaen. Syynä on siirtyminen ko. lautakunnan alaiseen palvelukseen Kuntalain 36. ssä kohdassa 1. todetaan, että vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. Toteaa Paavo Kohtalan luottamustoimen teknisenlautakunnan jäsenenä lakkautuvan alkaen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. 2. Valitsee uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan alkaen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. : Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.08.2011 kello 17.00 19.27 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot