TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta"

Transkriptio

1 Mervi Naakka Sanna Rasa (toim.) TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mikkelin ammattikorkeakoulu B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita - Articles, Bachelor s or Master s Thesis, Bulletins 133

2 Mervi Naakka Sanna Rasa (toim.) TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mikkelin ammattikorkeakoulu B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita - Articles, Bachelor s or Master s Thesis, Bulletins 133 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2007

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita - Articles, Bachelor s or Master s Thesis, Bulletins PL 181, Mikkeli Puhelin (015) Tekijä ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Kannen kuva: Veli-Matti Mäkelä ISBN (PDF) ISSN Ulkoasu: Taktum Oy Kannen ja sisällön painatus: Interkopio Oy

4 KUVAILULEHTI Päivämäärä Julkaisusarja ja nro B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita 133 Tekijät Mervi Naakka, Sanna Rasa (toim.) Nimeke TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Tiivistelmä Tämä artikkelisarja on tehty osana Mikkelin ammattikorkeakoulun Yrityspalveluiden hallinnoimaa, Etelä- Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE-keskus) Maaseutuosaston, Mikkelin kaupungin maaseututoimen ja Mikkelin seudun rahoittamaa Hoivakantri - maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää maaseudun elinvoimaisuutta tukemalla palveluyritysten syntymistä ja lisätä niiden toimintaedellytyksiä seudulla. Hankkeessa etsittiin maaseudulta potentiaalisia yrittäjiä hoivaja tukipalvelujen tuottajiksi sekä valmennettiin yrittäjiä yrityksen perustamiseen ja vahvistettiin heidän osaamistasoaan. Hankkeessa yrittäjät myös verkostoituivat ja jakoivat kokemuksiaan yrittäjyydestä. Hoivakantri -hanke oli kestoltaan neljävuotinen ( ), ja sen aikana perustettiin seudulle viisi tukipalveluja tuottavaa yritystä. Tämä julkaisu koostuu kymmenestä artikkelista. Pääteema on tukipalvelujen tuottaminen maaseudulla, jota tarkastellaan eri toimijoiden ja kirjoittajien näkökulmista. Julkaisun tavoitteena on valottaa tukipalvelujen tuottamisen näkökulmia ja antaa tietoa maaseudun toimintaympäristöstä tukipalveluyrittämisestä kiinnostuneille henkilöille ja alan kehittäjille. Artikkelisarjan alussa tutkijat Raija Volk ja Tuula Laukkanen Pellervon taloudellisesta tutkimuskeskuksesta käsittelevät palvelusetelin käyttöönoton etenemistä ja vaikutuksia kunnissa. Tämän jälkeen Mikkelin ammattikorkeakoulun Yrityspalveluiden palvelupäällikkö Kirsi Korhonen kertoo kunnallisen palveluketjun hallinnasta useiden toimijoiden muodostamassa verkostossa. Yrittäjän näkökulmaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yritystoiminnasta tuo artikkelisarjaan Seija Julkunen. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.:n näkökulman maaseudun hyvinvointipalveluyrittäjyydestä esittelee Aino Launto-Tiuttu. Maaseutuasiamies Arto Pulkkinen puolestaan käsittelee hyvinvointiyrittäjyyttä maaseutuasiamiehen näkökulmasta. Tämän jälkeen Eija-Liisa Kuva Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista esittelee osuuskuntayrittäjyyttä vaihtoehtona maaseudun palvelujen tuottamisessa. Lisäksi kyläasiamies Henrik Hausen kirjoittaa Etelä-Savon maaseudun palveluista ja yhteistyöstä. Tulevaisuudennäkymiä toimivista tukipalveluista pohtii Savonlinnan kaupungin sosiaalijohtaja Saara Pesonen. Lisäksi kuullaan tukipalveluyrityksen käynnistäneiden yrittäjien Eeva Hämäläisen ja Päivi Sihvosen ajatuksia yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta maaseudulla. Artikkelisarjan lopuksi Hoivakantri -hankkeen projektipäällikkö Mervi Naakka kertoo hankkeesta saatuja kokemuksia ja oppeja toimintaympäristöstä tulevaisuuden yrittäjiä ja kehittäjiä varten. Avainsanat (asiasanat) peruspalvelut, tukipalvelut, sosiaalipalvelut, maaseutu, kehittäminen, yrittäjyys, hoivayritykset, palveluyritykset, osuuskunnat, palvelusetelit, kylätoimikunnat, Etelä-Savo Sivumäärä 44 s. Muita tietoja Kieli Suomi ISBN (PDF) ISSN Luokitukset YKL 69.1; 59.2 UDK ; ; 613.9

5 DESCRIPTION Date Publication series and NO B: Articles,Bachelor s or Master s Thesis, Bulletins Authors Mervi Naakka, Sanna Rasa (toim.) Name of the work PROVIDING THE SUPPORT SERVICES IN THE COUNTRYSIDE collection of articles From the perspective of doers in the Hoivakantri-project Abstract This collection of articles was made as a part of Hoivakantri-developing of the welfare services in the countryside -project. The Business Development Centre of Mikkeli University of Applied Sciences was the administrative and the sponsors were South Savo Employment and Economic Development Centre, The City of Mikkeli and Mikkeli region. The aim of this project was to build up the vitality of countryside by supporting the foundation of service-providing companies and to add their operational precondition in the region. Potential entrepreneurs were explored from the countryside to provide care and support services. Entrepreneurs were also trained for the founding of a company and to strengthen their know-how level. During this project the entrepreneurs also networked with each other and shared experiences of entrepreneurship. The project duration was 4 years ( ) and during the project there were 5 new support services providing companies established. This publication is composed of 10 articles. The main theme is providing the support services in the countryside which is viewed by the perspective of the writers and doers. The main idea of this publication is to shed a light on the perspectives of providing the support services and giving knowledge about the operational environment of the countryside to the people and business developers who are interested in support service entrepreneurship. At the beginning of this collection of articles researchers Raija Volk and Tuula Laukkanen from Pellervo economic research center discuss the progression of implementation of the service-bill and the effects to municipals. After this the service manager Kirsi Korhonen from the Business Development Centre of Mikkeli University of Applied Sciences describes the control of the municipal service-chain in a network formed by several doers. The entrepreneur s perspective of providing social and healthcare services to this collection of articles is brought by Seija Julkunen. Aino Launto-Tiuttu brings the The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners perspective of countryside s welfare service entrepreneurship. The countryside regulator Arto Pulkkinen discusses the welfare entrepreneurship of a regulators point of view. After this Eija-Liisa Kuva from the Ruralia-institute of the University of Helsinki presents co-op entrepreneurship as an alternative for providing services to the countryside. Additionally village regulator Henrik Hausen discusses the services and co-operation of South-Savo. Saara Pesonen, the social-director of the city of Savonlinna, contemplates the future prospects of serviceable support services. Additionally Eeva Hämäläinen and Päivi Sihvonen, both founders of a support service companies, brings forward their thoughts on founding a company and acting as an entrepreneur on the countryside. In the end of this collection of articles Mervi Naakka, the project manager of Hoivakantriproject, discusses the experiences and lessons learnt of the operational environment for the future entrepreneurs and developers. Keywords basic services, support services, Welfare services, countryside, development, entrepreneurship, nursing enterprises, service enterprises, co-op, service-bills, village committees, South-Savo Pages 44 p. Remarks Language Finnish ISBN (PDF) ISSN Classifications YKL 69.1; 59.2 UDK ; ; 613.9

6 ALKUSANAT Suurin osa ihmisistä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Se, kuinka hyvin tämä toteutuu maalla asuvan vanhuksen kohdalla, ei ole itsestäänselvyys. Kuntien niukkenevat resurssit ja tukipalveluista karsiminen lisäävät niiden vanhusten määrää, jotka joutuvat muuttamaan kuntakeskuksiin palveluja saadakseen. Tässä raportissa käsitellään tukipalvelujen tuottamista maaseudulla useasta eri näkökulmasta, ja se on tarkoitettu tukipalveluyrittäjyyttä suunnitteleville sekä alan kehittäjille. Kiitämme kaikkia hankkeen toiminnassa mukana olleita tahoja, erityisesti hankkeen aktiivista ja asiantuntevaa ohjausryhmää sekä lukuisia yhteistyökumppaneitamme (järjestöt, kyläyhdistykset ja muut hanketoimijat), jotka mahdollistivat hankkeen toimimisen kunnissa ja kylillä. Mikkelissä Mervi Naakka ja Sanna Rasa

7 SISÄLTÖ ALKUSANAT 1 PALVELUSETELILLÄ VALINNANVAPAUTTA...1 Raija Volk ja Tuula Laukkanen 2 KUNNALLISEN PALVELUKETJUN HALLINTA USEIDEN TOIMIJOIDEN MUODOSTAMASSA VERKOSTOSSA...5 Kirsi Korhonen 3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN YRITYSTOIMINTA...8 Seija Julkunen 4 HYVINVOINTIPALVELUYRITTÄJYYTTÄ MAASEUDULLA...13 Aino Launto-Tiuttu 5 HYVINVOINTIYRITTÄJYYS MAASEUTUASIAMIEHEN NÄKÖKULMASTA...17 Arto Pulkkinen 6 OSUUSKUNTA, MAASEUDUN UUDET PALVELUT...21 Eija-Liisa Kuva 7 PALVELUT JA YHTEISTYÖ MAASEUDULLA...28 Henrik Hausen 8 TOIMIVAT TUKIPALVELUT TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ...36 Saara Pesonen 9 TUKIPALVELUYRITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN MAASEUDULLA...39 Koonneet Mervi Naakka ja Sanna Rasa Päivi Sihvosen ja Eeva Hämäläisen haastattelujen pohjalta

8 10 HOIVAKANTRI MAASEUDUN HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE: KOKEMUKSET JA OPIT...42 Mervi Naakka

9 1 1 PALVELUSETELILLÄ VALINNANVAPAUTTA Raija Volk ja Tuula Laukkanen selvittivät palvelusetelin käyttöönottoa STM:n ja KTM:n rahoituksella. Raportti Palvelusetelin käyttö kunnissa on kokonaisuudessaan tulostettavissa STM:n sivulta. Alla oleva artikkeli on julkaistu Savon Sanomissa Kuopio, Iisalmi, Joroinen, Karttula, Kiuruvesi, Leppävirta ja Nilsiä ovat ottaneet käyttöön palvelusetelin. Keväällä 2007 päättyneen selvityksemme mukaan kaikista Suomen kunnista jo neljännes järjestää jotakin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua antamalla asiakkaalle palvelusetelin, jolla tämä hankkii palvelun yksityiseltä sektorilta. Yleensä seteli kattaa osan palvelun hinnasta, ja asiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden. Vuoden 2004 alussa voimaan tullut palvelusetelilainsäädäntö kohdistuu erityisesti kotipalveluun ja sen tukipalveluihin, mutta kunta voi järjestää setelillä mitä tahansa palvelua, kunhan asiakasmaksu- ja muita lakeja noudatetaan. Esimerkiksi Helsinki aikoo aloittaa syksyllä kaupungin hammashoidon asiakasjonojen purkamisen palvelusetelin avulla. Palvelusetelin yleistavoitteena on, että kansalaiset selviytyisivät kodeissaan avopalveluiden avulla. Sen ennaltaehkäisevä merkitys korostuu etenkin tuettaessa omaishoitajien ja lapsiperheiden arkea. Sen avulla voidaan esimerkiksi nopeuttaa laitoshoidosta kotiuttamista silloin, kun kunnan omaa kotipalvelua ei riitä uusille asiakkaille ehkä lyhytaikaisiin avuntarpeisiin. Palveluseteleillä tuotetaan myös tasa-arvoa, jos niitä tarjotaan pienituloisille asiakkaille sellaisten palvelujen ostamiseen, joista itse maksavat hyvätuloiset voivat tehdä kotitalousvähennyksen verotuksessa. Palvelusetelin ideana on antaa asiakkaille valinnanvapautta ja samalla edistää sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä. Järjestämässämme kyselyssä palvelusetelin käyttöön ottaneista kunnista 71 prosenttia piti tärkeimpänä syynä käyttöönotolle kasvavaa palvelutarvetta. Palvelusetelin odotetaankin vähentävän painetta kunnan henkilöstön kasvattamiseen.

10 2 Valinnanvapautta asiakkaalle Kunnat järjestävät edelleen valtaosan kotipalveluistaan tuottamalla ne itse. Kunta voi myös kilpailuttaa yksityisiä tuottajia ja tehdä voittajien kanssa sopimuksen palvelujen ostosta. Tällöin asiakkaalle jää verraten vähän valinnanvapautta. Palveluseteliä käytettäessä asiakas sitä vastoin saa ensinnäkin valita, ottaako tarjotun setelin vastaan vai pyytääkö kunnalta muuta palvelua. Seuraavaksi asiakas saa valita kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta mieleisensä. Tutkimuksemme mukaan jotkut kilpailuttivat palveluntuottajat hinnan perusteella tavoitellen mahdollisimman pientä omavastuumaksua. Lapsiperheet valitsivat useimmin tunnetun ja luotettavan palveluntuottajan. Joku asiakas arvostaa yksin yrittävää, jolloin välttää toistuvat selvittelyt vaihtuvien työntekijöiden kanssa, ja toinen taas valitsee ison yrityksen ehkä jatkuvuutta varmistaakseen. Selvitystyössämme haastatellut asiakkaat ja lapsiperheet olivat tyytyväisiä valintoihinsa ja pitivät palveluseteliä onnistuneena. Omaishoitajat arvostivat erityisesti sitä, että saattoivat valita hoidettavalle hoitajan kotiin lakisääteisten vapaapäivien ajaksi. Erityisen tyytyväisiä olivat Espoon lapsiperheet, jotka olivat saaneet apua kotiinsa monikkosynnytyksen jälkeen tai muussa erityisessä tilanteessa. Asiakkaan valinnanvapaus ei luonnollisesti ole rajaton, kun on kyse verovaroin tuetun palvelun hankkimisesta. Asiakkaiden tyytyväisyyttä lisää kuitenkin jo se, että pääsee sopimaan kotikäyntien ajan ja siten hallitsemaan omaa ajankäyttöään. Asiakkaan valinnanvapauteen kuuluu myös vapaus vaihtaa palveluntuottajaa, mikäli tyytymättömyyden aiheita ilmaantuu. Pelkästään tietoisuus tästä voi vaikuttaa palvelun laatuun, sillä asiakassuhteen säilyttämiseksi on asiakkaan tyytyväisyys varmistettava jokaisella käyntikerralla.

11 3 Valinnanvapautta kunnalle Kunta päättää, ryhtyykö se käyttämään palveluseteleitä ja mille asiakasryhmälle ja mihin palveluihin ne annetaan. Se voi ottaa setelin käyttöönsä myös yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuntien yhteistyö helpottaa myös yritysten toimintaa. Esimerkiksi Satakunnassa Karhu-kuntien alueella yhteinen yritysten hyväksyminen ja esite kattaa kymmenen kunnan alueella toimivat yrittäjät. Kunta siis hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluja palvelusetelillä voi hankkia. Palveluntuottajan on oltava ennakkoperintärekisterissä, mutta muutoin kunta voi asettaa hyväksymisehtoja asiakaskuntaa ja palvelun sisältöä silmällä pitäen. Siivouspalvelun tuottajaksi voidaan hyväksyä vähäisemmin vaatimuksin kuin esimerkiksi dementoituvien ikäihmisten kotipalvelun tuottajaksi. Kunnan valinnanvapautta lisää se, että palveluseteliä käytettäessä palveluja ei tarvitse kilpailuttaa. Kilpailuttaminen voi jäykistää paitsi kilpailutetun tuotteen myös kunnan ja palveluntuottajan suhdetta. Kumppanuus kilpailun voittaneen ja kunnan välillä ei ole ristiriidatonta, kun taas palveluseteliä käytettäessä kunta voi rakentaa kumppanuutta tasavertaisesti kaikkien palveluntuottajien kanssa ja hoitaa samalla lakisääteistä yksityisen palvelun valvontatehtäväänsä. Kunta valitsee asiakkaat, joille se palveluseteliä tarjoaa. Kunta toteaa asiakkaan palvelutarpeen ja määrittelee setelin arvon sekä sen, mitä sillä saa hankkia. Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen muutosten seuranta säilyy kunnalla.

12 4 Valinnanvapautta yrityksille Palvelusetelin palveluntuottajille tuottama vapaus palautuu vapauteen kehittää palvelujen sisältöä ja hinnoitella palvelut yrityksen jatkuvuuden ja palvelujen kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kilpailutettaessa kunta tuotteistaa palvelun ja normaalisti edellyttää, ettei se muutu sopimuskaudella. Palveluseteleitä käyttäville asiakkaille taas kannattaa kehittää yksilöllistä palvelua, josta asiakas on valmis maksamaan ja jota saattaa ostaa omalla rahallaan lisää. Käytettäessä kilpailuttamista yrityksen erikoistuminen ei ole riskitöntä, sillä yritys voi esimerkiksi hävitä seuraavan kilpailuttamiskierroksen. Sitä vastoin palveluseteliä käyttävissä asiakkaissa voi olla erityisryhmiä, joiden toiveita kannattaa kuunnella. Kunta voi myös tukea erikoistumista ja vaikkapa kouluttaa halukkaita yrittäjiä esimerkiksi dementoituvien asiakkaiden hoitamiseen. Jo nyt monilla yrityksillä on tietotaitoa esimerkiksi kotisairaanhoidon tuottamiseen. Hallitus esitteli eduskunnalle lakipaketin, joka suotuisasti edetessään mahdollistaa sen, että vuoden 2008 alusta alkaen myös kotisairaanhoitoa voidaan järjestää palvelusetelin avulla.

13 5 2 KUNNALLISEN PALVELUKETJUN HALLINTA USEIDEN TOIMIJOIDEN MUODOSTAMASSA VERKOSTOSSA Palvelupäällikkö Kirsi Korhonen Mikkelin ammattikorkeakoulu, Yrityspalvelut. Korhonen valmistelee organisaatioyksiköiden välisen koordinoinnin kehittämiseen liittyvää väitöskirjaa. Tietyillä palvelusektoreilla, kuten vanhuspalveluissa, kunnallinen palveluketju on jo vuosia koostunut useiden palvelutarjoajien verkostosta. Tyypillisiä toimijoita ovat kunnan omat kotihoito- ja laitosyksiköt, sairaanhoitopiiri, sekä yhdistysten, säätiöiden ja yksityisten yritysten palvelutalot. Lisäksi palvelutuotantoa tukevat lukuisat kolmannen sektorin tuottamat palvelut. Kunnallinen palvelurakenneuudistus vahvistanee entisestään palveluiden verkostoluonnetta. Hoivakantri-hankkeessa on tuettu sellaisten yksityisten yritysten perustamista, joiden on mahdollista tukea kunnallista palvelutuotantoa. Vaikka palvelun tuottajia on useita, tulisi palvelun näyttäytyä asiakkaalle yhtenä hallittuna kokonaisuutena. Tyypillisiä ongelmia monen toimijan palveluverkostossa ovat jonot eri palvelutarjoajien välillä, tiedonkulun puutteet, päällekkäinen työ, tekemättä jäänyt työ ja asiakkaan kokonaisvaltaisen palveluvastuun hämärtyminen. Nämä kaikki aiheuttavat sekä palvelun laadun heikkenemistä että lisäkustannuksia. Palveluketjun johtamisessa on kyse eri toimijoiden toiminnan koordinoinnista, johon voidaan käyttää erilaisia koordinointikeinoja. Tyypillisiä koordinointikeinoja ovat hierarkkinen valta-asema, säännöt ja ohjeet sekä toiminnan mittaaminen ja arviointi. Nämä keinot ovat usein riittäviä, kun johdetaan yhdessä yksikössä tuotettavaa palvelua. Verkostossa toteutettavalle palvelulle ei kuitenkaan ole yhtä selkeää johtajaa. Myöskään koko palveluketjua mittaavia mittaus- ja arviointikäytäntöjä ei juuri ole käytössä. Pelkät ohjeet ovat harvoin riittävä koordinointikeino. Verkostomuotoisessa palvelussa kyse ei ole organisaation pystysuuntaisesta johtamisesta, vaan toiminnan koordinointi tapahtuu organisaatioissa vaakasuuntaan. Samasta asiasta on kyse myös silloin, kun puhutaan prosessien johtamisesta. Toiminnan vaakasuun-

14 6 tainen koordinointi on sitä haasteellisempaa, mitä enemmän ketjussa on toimijoita ja mitä enemmän ne ovat erilaistuneet. Kunnallisessa vanhuspalveluverkostossa koordinoinnin haasteita lisäävät toimijoiden fyysinen etäisyys, eri ammattiryhmät sekä toimijoiden erilainen organisaatiotausta (yritysmuotoiset, kunnalliset ja kolmannen sektorin toimijat). Lisäksi jokaisen palvelutapahtuman objektiivinen seuranta ja arviointi on mahdotonta. Palveluketjun johtamisessa onnistuminen edellyttää sekä erilaisten koordinointikeinojen käyttöä että toimijoiden yhteistyökykyä ja -halua. Koska vanhuspalveluketjussa toimijoiden määrä on suuri ja erilaistuminen toimijoiden kesken merkittävää, tarvitaan useita yhtäaikaisia koordinointikeinoja. Tehokkain koordinointikeino verkostossa on johtamisvastuun ja vallan keskittäminen yksiin käsiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ketjun ohjauksesta päättää esimerkiksi kunnan vanhuspalveluista vastaava henkilö riippumatta siitä, minkä yksikön tuottamaa palvelua ohjaus koskee. Tällöin toimijoiden oma johtamisvastuu keskittyy omien resurssien ylläpitoon ja kehittämiseen. Tässä on kyse toimijoiden päätäntävallan kaventamisesta, mikä edellyttää sekä ajatuksellista muutosta että muutoksia palvelutuottajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Johtamisvastuun muutoksen tueksi tarvitaan myös muita koordinointikeinoja, kuten seurantaa ja mittaamista. Ketjun toimivuutta tulisi pystyä seuraamaan sellaisten mittareiden avulla, jotka kuvaavat koko ketjun toimivuutta ja paljastavat mahdolliset ongelmat yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Tällaisten mittareiden kehittämien on haastavaa, koska tietoa ei tyypillisesti löydy olemassa olevista tietojärjestelmistä. Yllä mainittujen koordinointikeinojen tukena voidaan käyttää erilaisia kevyempiä koordinointikeinoja, kuten toimijoista koostuvia yhteistyöryhmiä, ohjeistusta ja palveluiden yhteistä tuotteistamista.

15 7 Palveluketjun saumaton toiminta edellyttää lisäksi toimijoiden välistä yhteistyökykyä ja -halua. Organisaatioiden yhteistyön edellytykset ovat riippuvaisia sen jäsenten yhteistyökyvystä ja -halusta. Toimivan yhteistyön edellytyksenä on tehokas vuorovaikutus. Vuorovaikutus taas edellyttää yhteistä kieltä ja sitä, että kaikki osapuolet ymmärtävät toisiaan. Tämä tuntuu selviöltä, mutta on usein suuri haaste, kun toimijat edustavat eri ammattiryhmiä ja erilaisia organisaatiokulttuureja. Yhteistyön edellytyksiä lisää se, jos toimijoilla on mahdollisuus keskustella toistensa kanssa riittävän usein. Myös toisten toimijoiden tuntemus, yhteisen kokonaisuuden hahmottaminen ja yhteisten tavoitteiden muokkaus tukevat ketjun koordinointia. Kun kunnallisen palvelun osia ulkoistetaan, tulisi huolellisesti suunnitella eri koordinointikeinojen käyttö, jotta palveluiden yhtenäisyys asiakkaan suuntaan säilyy. Tämä edellyttää myös uuden verkoston jäsenen aktiivista osallistumista palveluketjun kehittämiseen. Jokaisen palveluntuottajan on miellettävä kokonaispalvelun tavoitteet ja eri toimijoiden rooli palveluverkostossa.

16 8 3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN YRITYSTOIMINTA Sosiaalialan yrittäjä, Seija Julkunen, Ristiina. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on lakisääteisesti ja perinteisesti kuulunut julkiselle sektorille. Vuoden 1993 valtionosuusuudistus antoi kunnille vapaammat kädet tuottaa palvelunsa, ja tämä antoi lähtökohdan myös yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannon kehittymiselle. Lainsäädäntömuutosten jälkeen kunnat voivat toteuttaa palvelujen järjestämisvastuunsa joko tuottamalla palvelut itse yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostamalla ne ulkopuolisilta tuottajilta. Uudistettu valtionosuuslaki mahdollisti sosiaalipalvelualan rakennemuutoksen. 15 vuotta kestänyt muutosvaihe on yhä meneillään ja etenee maassamme epätasaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan rakennemuutos voimistui 1990-luvun lopulla ja näkyy kolmannen sektorin eli yhdistysten, säätiöiden ja yksityisten yritysten palvelutuotannon jatkuvana kasvuna. Sosiaalipalveluyritysten tunnuspiirteitä Sosiaalipalvelut on toimialana nuori, ja yritykset ovat pääosin pieniä. Toimiala on työvoimavaltainen ja markkinat ovat hyvin paikallisia. Valtaosa alan työntekijöistä on keski-ikäisiä naisia. Yritysten toimipaikoista 93 % työllisti alle 10 työntekijää (v. 2001). Yli 50 työntekijää työllistäviä toimipaikkoja oli alle kymmenen. Vuonna 2004 sosiaalipalveluyrityksiä oli n kpl, jotka työllistivät n henkilöä. Sosiaalipalvelujen alalla toimivien yritysten liikevaihto työntekijää kohden on 2000 luvulta alkaen kasvanut n. 3,6 %:n vuosivauhdilla. Alalla toimivan yrityksen on lisättävä henkilöstöään samassa suhteessa kuin sen on kasvatettava myyntiään ja palvelutuotantoaan. Tilastokeskuksen mukaan yrityssektorin liikevaihto oli v yhteensä 587 miljoonaa euroa.

17 9 Alalla, jossa palvelujen toimitusvarmuudella (myös laadulla ja turvallisuudella) on erityinen merkitys, tulisi olla riskinkantokyvyltään nykyistä huomattavasti vahvempi yrityskanta. Neuvotteluvoiman, toimitusvarmuuden ja uskottavuuden parantamiseksi jo alalla toimivien yritysten kasvu on lähiajan haaste. Kasvua voi tapahtua joko uusia palveluja tuottamalla, yritysostojen avulla, verkostoitumalla tai kansainvälistymällä. Yhteistyön kehittäminen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeimpiä kehittämiskohteita. Tämä merkitsee konkreettisia sopimuksia, yhteisiä linjauksia ja yksityisen sektorin palveluntuottajien todellista mukana oloa julkisen sektorin palveluorganisaatioissa yhtenä toimijana ja palvelujen tuottajana. Julkisella ja yksityisellä sektorilla tulee olla yhteiset tavoitteet ja ymmärrys sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja palvelujen tarpeesta ja sisällöistä. Verkostojen merkitys kasvaa, koska pienet toimijat eivät välttämättä menesty kilpailussa, jossa ostajana on aiempaa suuremmat yksiköt, esimerkiksi seudulliset hankkijat. Yksityisen palvelutuotannon menestystekijöitä tulevat jatkossakin olemaan joustavuus, asiakaslähtöisyys, palvelualttius, kustannustietoisuus sekä laatutietoisuus. Yrityksen on jatkuvasti säädettävä toimintaansa kysynnän mukaisesti ja tehtävä tarvittavia korjausliikkeitä nopeasti. Kasvavat markkinat Väestön ikääntyminen sekä tulo- ja koulutustason nousu lisäävät sosiaalipalvelujen kysyntää tulevina vuosina. Kasvaviin sosiaalipalvelujen tarpeisiin tarvitaan myös yritysten tuotantopanosta nykyistä enemmän. Merkittävin muutos yritysten kannalta tapahtuu palvelumarkkinoiden avautuessa. Kuntien palvelurakennemuutos, talousvaikeudet ja tuottavuuden nostamispaineet lisäävät alan markkinoilta ostettavia palveluja. Keskeinen ongelma yksityisen sosiaalipalvelualan kehittymiselle ovat palvelumarkkinoiden kehittymättömyys ja palvelujen tuottajien riittämättömyys etenkin pienillä paikkakunnilla. Kunnilla on usein palvelutuotannossa neljä roolia: rahoittaja, tuottaja, ostaja ja valvoja toimivat samassa organisaatiossa.

18 10 Julkinen sektori on perinteisesti kasvattanut tuotantoa, vaikka se ei aina ole ollut tehokasta ja kustannustietoista. Tuottajatahot ovat markkinoilla eriarvoisessa asemassa. Yksityiset yritykset eivät ole saaneet avustuksia investointiensa rahoittamiseen, kuten esim. järjestöt, yhdistykset tai kunnat. Investointipääomien tai vakuuksien puute on ollut usein esteenä sosiaalipalveluyritysten syntymiselle ja toiminnan kehittymiselle. Alalla oleva ja tarvittava ammattitaito pitäisi pystyä kohdentamaan substanssiin, ei niinkään puitteisiin. Sosiaalipalveluyritysten odotukset Yritykset odottavat kunnilta selkeitä päätöksiä ja linjauksia sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kuntien tulisi erottaa toisistaan oma palvelutuotanto (ydinpalvelut) ja ostopalvelu. Kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen myötä on käyty keskustelua myös ns. tilaaja-tuottaja mallin eduista ja haitoista. Mallin käyttöönotto takaisi parhaimmillaan kaikille toimijoille tasavertaisen aseman ja saisi aikaan tervettä kilpailua. Sosiaalipalveluala tulee nähdä yhtenä elinkeinona, ja sen kehittämistyön tärkein tehtävä on edesauttaa kaikin keinoin toimivien palvelumarkkinoiden syntymistä. Se on kaikkien, ei vähiten palveluja tarvitsevien asiakkaiden etu. Viranomaistehtävät ja palveluiden järjestämis- ja valvontavastuu säilyisivät edelleen kunnilla ja alan viranomaisilla. Toimialalle hyvä tapa olisi verkostomainen toimintatapa, joka mahdollistaa markkinoiden hyödyntämisen palvelutuotannon järjestämisessä. Paikallisena esimerkkinä on keväällä 2007 perustettu Hoivakymppi Oy, jossa on osakkaana kymmenkunta eteläsavolaista hoiva-alan yritystä. Kunnilla on ratkaiseva rooli palveluiden järjestäjänä uudistuvan toimintaympäristön kehittämistyössä. Yksityisten sosiaalipalveluyritysten tulevaisuuden toimintaa helpottaisivat suuresti kuntien pidemmän aikavälin selkeät strategiat siitä, mitä tuotetaan itse ja mitä ostetaan muilta tahoilta. Kunnan myönteinen suhtautuminen yksityiseen sosiaalipalvelujen tuottajasektoriin sekä edellytysten luominen toimijoille takaa sen, että yritystoimin-

19 11 taa ja uusia työpaikkoja toimialalle syntyy. Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työ nähdään elinkeinotoimintana, joka voi tarjota monia uusia mahdollisuuksia. Pienissä kunnissa sosiaalipalveluyritykset voivat olla merkittäviä työnantajia ja sitä kautta tuottaa verotuloja. Yritystoiminnassa yrittäjät ottavat taloudellisen vastuun toiminnastaan. Kuntien tulee kohdella yrityksiä tasavertaisina toimijoina, koska yritykset ovat kunnille tulolähde ja mahdollisuus järjestää palvelutuotantonsa laadukkaasti ja tehokkaasti. Asiakaslähtöisyyttä voidaan toteuttaa myös siirtämällä päätösvaltaa palvelujen käyttäjille. Kuntalaisten ostovoimaa voidaan lisätä palveluostoihin kohdennetuilla tukimuodoilla, kuten yksityisen hoidon tuella tai palveluseteleillä. Palvelusetelikokeiluja on ollut jo käytössä eri puolilla maatamme. Palvelusetelien yleistyminen sosiaalipalvelualoilla olisi merkittävä kehitysaskel kohti sosiaalihuoltolainkin määrittelemää valinnanvapautta ja joustavuutta palvelujen käytössä. Palvelusetelijärjestelmä toimii myös mainiosti laadun mittarina ja sosiaalipalvelujen sisällön kehittymisen vauhdittajana. Sosiaalipalveluyritysten huolen aiheet Monet pienet sosiaalipalveluyritykset ovat monella tasolla erittäin haavoittuvia. Toiminta saattaa olla yhden tai muutaman asiakkaan kunnan - varassa. Kuntien taloustilanteet ovat tiukat ja tilanteet voivat vaihtua nopeasti. Sopimukset yrittäjien kanssa tehdään yleensä vain vuodeksi tai pariksi kerrallaan, mikä vaikeuttaa kestävää kehitystyötä yrityksessä. Tulevaisuus voi sosiaalipalveluyrityksissä tuntua epävarmalta. Hankintalainsäädäntö tuo omat velvoitteensa kunnille palvelujen ostosta, mikä voi haitata pienten yritysten toimintaa. Kaiken kaikkiaan uudistuvan hankintalainsäädännön ( ) toivotaan kuitenkin tuovan selkeyttä ostopalvelujen tuottamiseen ja lisäävän osaltaan tervettä kilpailua alalla. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritykset ovat pieniä ja työvoimavaltaisia. Yrittäjän työpanos on monesti liiankin suuri ja siihen sisältyy riskejä. Myös

20 12 koulutetun, ammattitaitoisen ja sitoutuvan henkilöstön rekrytointi voi olla tulevaisuudessa vaikeaa. Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kasvava toimiala Maassamme toimii sosiaali- ja terveydenhuoltotyössä ammattitaitoisia ja hyvin koulutettuja työntekijöitä. Myös yksityisen sektorin yrittäjät ovat alan koulutuksen saaneita ja usein vahvan työkokemuksen hankkineita henkilöitä jo ennen yrittäjiksi ryhtymistään. Työmoraali on korkea ja toimialaa ohjaavat yleiset sosiaali- ja terveydenhoitoalan eettiset ohjeet ja arvopohja. Kasvavalle toimialalle on tullut pikkuhiljaa myös yrittäjiä, joilla on alan korkeakoulututkinto. Heidän osuutensa on näihin päiviin saakka ollut vain noin 5 % sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrittäjistä. Vaikuttimet sosiaalipalvelualan yrittäjäksi ryhtymiseen ovat moninaiset. Yrittäjäksi ryhtymisen motiiveja voidaan naisvaltaisella alalla selittää hyvinkin monesta näkökulmasta. Yksi tavallisimmista syistä yrittäjäksi ryhtymiseen on halu tehdä asioita omalla tavallaan, oman ammattitaitonsa ja mahdollisuutensa tiedostaen sekä halu auttaa, tehdä palkitsevaa työtä ja työllistää itsensä sekä hyvässä lykyssä myös muutamia muita.

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Hanna Moilanen & Jari Karjalainen Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa Hanna Moilanen & Jari Karjalainen

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Yhteisötalouden esimerkit ovat seuraavien kirjoittajien käsialaa: Barbro Grannabba, Såka byagård Helena Lammensivu, Tennilän kansakoululla harrastetaan ja hoidetaan

Lisätiedot

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Mia Piironen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä Virpi Lemponen (toim.) MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän

Lisätiedot

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA Hanna Niskanen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.8:2009 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141 Maa- ja elintarviketalous 141 Green Care terveyttä ja hyvinvointia maatilalta Anja Yli-Viikari, Taina Lilja, Katariina Heikkilä, Anna Kirveennummi, Tapani Kivinen, Ulla Partanen, Leena Rantamäki-Lahtinen

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot