ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA"

Transkriptio

1 KIIKOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA Marras-/joulukuu 2006 Kunnanvaltuusto , voimassa lukien

2 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Suunnittelun lähtötilanne Elinkeino- ja asuntopolitiikan tarve Kunnan toiminta-ajatus sekä elinkeino- ja asuntopoliittiset tavoitteet Maakunnalliset ja seudulliset tavoitteet 4 2. Perusselvitykset Väestö-, elinkeino- ja asuntorakenne Yrittäjien odotukset Elinkeino- ja asuntopoliittisten tukimuotojen kartoitus 8 3. Kiikoisten visio vuoteen Kiikoisten elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia Toimenpideohjelma vuosille Strategian päivitys 14 Liite 1 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SATAKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIASTA Liite 2 ASIANTUNTIJA-APUA JA TALOUDELLISTA TUKEA TARJOAVIA ORGANISAATIOITA Liite 3 ASUMISEEN JA RAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ TUKIA

3 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 3 1. Suunnittelun lähtötilanne 1.1. Elinkeino- ja asuntopolitiikan tarve Kunnan elinvoimaisena säilyminen edellyttää riittävää asukasmäärää, jotta peruspalvelut voidaan turvata. Kuntalaisten toimeentulo puolestaan edellyttää riittävää työpaikkojen määrää. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelmallisen toiminnan harjoittamiseksi tarvitaan erityistä laaja-alaista elinkeino- ja asuntopoliittisesta strategiaa. Kiikoisten kunnan ensimmäinen elinkeinopoliittinen strategia on laadittu Kiikoisten ja Lavian elinkeino- ja ympäristöpoliittisen strategian luominen ja toteutus kehittämishankkeessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt strategian Kunnanhallitus on päättänyt Suomen Keskustan Kiikoisten paikallisyhdistyksen aloitteesta, että kunnan elinkeinopoliittinen strategia päivitetään joko laajentamalla strategia elinkeino- ja asuntopoliittiseksi strategiaksi tai täydentämällä strategiaa asuntopoliittisilla osioilla. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategia. Samassa yhteydessä valtuusto on päättänyt, että elinkeinopoliittinen neuvottelukunta toimii elinkeinoja asuntopoliittisen strategian seurantaryhmänä. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallitus toimii elinkeinopoliittisena neuvottelukuntana toimikaudella Tämä elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia täydentää Pohjois- Satakunnan seudullista elinkeinostrategiaa (tiivistelmä liitteenä 1) ja keskittyy erityisesti elinkeino- ja asuntopoliittisiin toimenpiteisiin Kiikoisten kunnan näkökulmasta. Ks. Liite Kunnan toiminta-ajatus sekä elinkeino- ja asuntopoliittiset tavoitteet Kiikoisten kunnan toiminta-ajatus: Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

4 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 4 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisiksi katsottavina yleistavoitteita ovat viimeisimmän taloussuunnitelman mukaan: onnellinen, tyytyväinen kuntalainen viihtyisä, terveellinen asuinympäristö palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta riittävä väestöpohja monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne paikkakunnan työpaikkojen ja työssäkäyntimahdollisuuksien lisääminen hyvä kuntaimago. Elinkeinorakenteen monipuolistamisen ja uusien työpaikkojen luomisen painopisteiksi vuosille on asetettu: myönteisen kuntakuvan ja yrittäjäystävällisen ilmapiirin luominen pienyritystoiminnan toimintaedellytysten luominen palveluyrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen maaseutuelinkeinojen kehittäminen alkutuotannon korvaavien työpaikkojen kehittäminen yrittäjyyteen kannustaminen kehittämisprojekteihin osallistumisen kriteerit: työllisyysnäkökohdat, pienyritystoiminnan kannustaminen ja kouluttaminen, matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen seudullisen elinkeinostrategian / kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kunnan kehittämisen muiksi painopisteiksi elinkeino- ja asuntopoliittisesta näkökulmasta on vuosille asetettu: rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen asuntotuotannon ohjaaminen kysynnän mukaan aktiivisuuden lisääminen rakennustoiminnan käynnistymistä kannustavin toimenpitein kunnan sijainnin hyödyntäminen markkinoinnissa Vuolteen teollisuusalueen markkinoiminen Maakunnalliset ja seudulliset tavoitteet Maakunnan suunnittelu on maakunnan liiton eli Satakuntaliiton tehtäviä. Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjelma. Liitto johtaa ja koordinoi niiden laadintaa. Satakunnan maakuntasuunnitelma Karhun kämmen lyö luotaa tulevaisuutta. Maakuntasuunnitelmassa on määritelty seuraavat kehittämisen painopisteet: Satakunta hyvinvoinnin kärkialueena Ympäristö ja aluerakenne kehittämisen perustana Elinvoimainen maaseutu hyvän aluekehityksen takaajana

5 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 5 Vireä yritystoiminta kilpailukyvyn ehtona Innovaatio- ja osaamisjärjestelmä elinkeinoelämän kehittämisen tukena. Maakuntasuunnitelman toteuttamisen keskeiset keinot määritellään maakuntaohjelmassa ja sen toteuttamissuunnitelmassa. Satakunnan maaseudun kehittämisohjelmassa (TEkeskus) on lisäksi asetettu maaseutuelinkeinojen monipuolistamiseen tähtääviä tavoitteita. Pohjois-Satakunnan seutukunnan tavoitteiden osalta viitataan tässä yhteydessä Pohjois-Satakunnan seudulliseen elinkeinostrategiaan. 2. Perusselvitykset 2.1. Väestö-, elinkeino- ja asuntorakenne Kiikoisten asukasluku vuodenvaihteessa 2005/2006 oli Viimeisen 10 vuoden aikana asukasluku on vähentynyt noin 80 hengellä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2030 Kiikoisten asukasluku olisi Vuoden 2005 lopussa silloisesta 1291 asukkaan väestöstä alle 15- vuotiaita oli 16,7 %, vuotiaita 57,7 % ja yli 64-vuotiaita 25,6 %. Ikärakenne on huomattavan vanhuspainotteinen, vaikka yli 64- vuotiaiden osuus on hieman laskenut. Toisaalta myös lasten osuus on keskimääräistä suurempi, joten työikäisten osuus on selvästi Satakunnan alhaisin. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan työikäisen väestön osuus Kiikoisissa ei olennaisesti muutu lähivuosina. Vuonna 2006 kunnan asukasluku on kääntynyt selvään nousuun. Lokakuun lopussa asukasluku oli Vuoden 2005 lopussa työvoimaan kuuluviksi luettiin 541 kiikoislaista, heistä työssä oli 462 ja työttömänä 79 (14,0 %). Viimeisen kahden vuoden aikana työttömyys on vaihdellut välillä % ja ollut alle seutukunnan keskitason. Työikäisten pienestä osuudesta johtuen huoltosuhde, joka ilmaisee työllisten suhteen muuhun väestöön, oli kuitenkin 1,81 eli Satakunnan korkeimpia. Kiikoisten työllisten elinkeinorakenne : Maa- ja metsätalous 80 (17,3 %) Jalostus 108 (23,3 %) Palvelut 260 (56,2 %) Tuntematon 14 ( 3,2 %). Maa- ja metsätalouden osuus on viime vuosina vähentynyt selvästi ja jalostuksen ja palveluiden osuudet vastaavasti nousseet.

6 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 6 Kiikoisten työpaikkaomavaraisuus oli vastaavaan aikaan 68,8 %. Kun otetaan huomioon, että myös muista kunnista käydään Kiikoisissa töissä, voidaan karkeasti arvioida 2/3 Kiikoisten työllisestä työvoimasta käyvän töissä kotikunnassa. Työpaikkojen jakauma oli seuraava: Maa- ja metsätalous 23,0 % Jalostus 21,7 % Palvelut 50,6 % Tuntematon 4,7 %. Väestön koulutustaso on alhainen, mutta verrattuna Satakunnan maaseutumaisiin kuntiin vain vähän keskimääräistä alhaisempi. Kiikoisten 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (1075) vuonna 2005 oli ammattitutkinnon suorittaneita 542 (50,4 %) jakaantuen eri tasoille seuraavasti: Keskiasteen tutkinto 380 (34,9 %) Alin korkea-asteen tutkinto 93 ( 7,7 %) Alempi korkea-asteen tutkinto 41 ( 2,2 %) Ylempi korkea-asteen tutkinto 26 ( 1,6 %) Tutkijakoulutus 2 ( 0,0 %). Kunnan kiinteistökartoitustyössä selvitettiin kunnan rakennuskanta. Kartoituksessa mitattiin kohteita yhteensä 932 kpl (sisältää saman omistajan eri kohteet), joissa rakennuksia mitattiin yhteensä kpl. Kohteet jakaantuivat seuraavasti: maatiloja asuinrakennuksia muut (liikerakennukset, laitekopit yms.) kesäasuntoja kesäpaikkoja asumattomia (asumiskelvottomat) muut (saunat yms.) 68 kpl 377 kpl 56 kpl 194 kpl 196 kpl 21 kpl 14 kpl Maatilat ja asuinrakennukset ovat vakituisessa asuinkäytössä. Toisaalta EU-tukia hakeneita maatiloja oli 103 kappaletta vuonna Määrä ei juurikaan ole muuttunut vuosina Kesäasunnot ja paikat ovat vapaa-ajanasuntoja. Kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot marraskuussa 2006: osakehuoneistoja 8 eri rivitalossa 17 as vuokratalo Kiikoisrinne 4 as vanha terveystalo 2 as Kirkonkylän koulu 1 as Eläinlääkäritalo 1 as Lisäksi kunnan kokonaan omistamassa As Oy Hämeenrannassa on aravavuokra-asuntoja käytössä 14 kpl (neljä huoneistoa yhdistetty kahdeksi suuremmaksi huoneistoksi).

7 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 7 Kunnan omistamat liikehuoneistot marraskuussa 2006: Eläinlääkäritalo 1 kpl vanha terveystalo (apteekki) 1 kpl Kunnalla on myynnissä asuntotontteja eri asuntoalueilla marraskuussa 2006 seuraavasti: Halmesmäen alue 25 omakotitonttia, 2 erillispientalotonttia ja 2 rivitalotonttia Hämeenlahden alue 8 omakotitonttia Pappilanmaan alue 1 omakotitontti Yli-Jaaran alue 5 omakotitonttia Vuolteen alue 4 omakotitonttia ja 1 rivitalotontti Tervahaudan alue 2 omakotitonttia Lisäksi tontteja on haja-asutusalueilla, mm. Kuorsumaan entisen koulun lähettyvillä. Kunnalla on myynnissä yritystontteja eri alueilla marraskuussa 2006 seuraavasti: Halmesmäen alue Vuolteen teollisuusalue 1 liiketontti 6 liiketonttia ja 15 teollisuustonttia (joista 4:lle voi rakentaa asuinrakennuksen) Väestö- ja asuntotietojen perusteella voidaan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian pohjaksi vetää mm. seuraavia johtopäätöksiä: Riittävän asukasmäärän ylläpitäminen on sinänsä tavoite, jonka saavuttamiseksi on ponnisteltava. Vaikka kunnan ikärakenne on voimakkaasti vanhusvoittoinen, lapsiperheiden ja työikäisten lisäksi myös eläkeläisten muuttaminen kuntaan on toivottu kehityssuunta. Pieni työikäisen väestön määrä vaikuttaa siihen, että suurteollisuutta paikkakunnalle on vaikea saada. Väestörakenteen (mm. ikärakenne ja koulutustaso) johdosta käsityövaltainen tuotanto (mukaan lukien rakennusala) ja perinteiset palveluammatit (kauppa, liikenne, hoitoala, toimistotyö) sopivat kehityskohteiksi. Maa- ja metsätalouteen liittyvät elinkeinot tulevat olemaan jatkossakin merkittäviä. Kunta luonnonläheisenä asuinpaikkana ja työssäkäynti kunnan ulkopuolella on otettava huomioon nykyisenä tosiasiana ja tulevaisuuden mahdollisuutena.

8 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia Yrittäjien odotukset Yrittäjiltä eri yhteyksissä tulleiden odotusten perusteella voidaan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian pohjaksi vetää mm. seuraavia johtopäätöksiä: elinkeinorakenteen maltillinen monipuolistaminen nykyisen rakenteen pohjalta on tarkoituksenmukainen ja haluttu suunta yrityksiä ja yrittäjiksi aikovia on kannustettava innovaatioihin, koska tässä ympäristössä on luotettava pääasiassa oman väestön aktiivisuuteen kunnan myönteinen suhtautuminen yrittäjyyteen ja omien palvelujen pitäminen kunnossa sekä edulliseen sijaintiin luottaminen ovat voimavaroja asuminen pohjautuu hyvin pitkälti omakotiasumiseen kunnan sijainnista johtuen työssäkäynti kunnan ulkopuolella näyttelee merkittävää roolia myös jatkossa Elinkeino ja asuntopoliittisten tukimuotojen kartoitus Elinkeinopoliittiset tuet Elinkeinotoiminnan kehittämiseen on saatavilla monenlaista apua siihen erikoistuneilta organisaatioilta. Tuki on yleensä asiantuntijaohjausta lähellä käytännön tasoa ja taloudellisen tuen kanavoimista yritystoimintaan. Lisäksi elinkeinotoiminnan kehittämiseksi toteutetaan määräaikaisia kehittämishankkeita projektien muodossa. Liitteessä 2 on kuvauksia organisaatioista, joiden tehtäviin kuuluu elinkeinotoiminnan edistäminen. Organisaatiot ja projektit tiedottavat palveluistaan monella tavalla. Koska muutoksia tapahtuu usein, tähän suunnitelmaan yhteystiedoiksi on kirjattu lähinnä www-sivut. Tämä menettely on senkin takia perusteltua, koska www-sivuille on usein koottu linkkejä muihin organisaatioihin, joista saattaa löytyä sellaista tietoja, joita tätä kirjoitettaessa ei ole vielä olemassa. Perusteluna menettelylle on syytä todeta vielä sekin, että tietotekniikan hyväksikäyttö varmasti tulee edelleen lisääntymään, ja tällä esitystavalla suunnitelman käyttäjiä pyritään ohjaamaan siihen suuntaan. Kunnan internetsivuilla (www.kiikoinen.fi) ylläpidetään myös linkkejä tärkeimpiin viranomaisiin. Ks. Liite 2 Asuntopoliittiset tuet Asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä tuista on laadittu erillinen liite 3. Ks. Liite 3

9 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 9 3. Kiikoisten visio vuoteen 2015 Näkemys siitä, millaiseksi Kiikoista elinkeino- ja asuntopoliittisesti halutaan kehittää, perustuu nykyiseen väestörakenteeseen, asuntokantaan, olemassa oleviin alueellisiin ja paikallisiin linjauksiin sekä eri tahojen odotuksiin. Näistä aineksista syntynyttä näkemystä on pyritty muuttamaan positiivisemmaksi odottamalla, että toimijoiden halukkuus ottaa vastaan uusia näkemyksiä mm. teknisten uudistusten ja verkostoitumisen välttämättömyydestä lisääntyy. Kiikoisten asukasluku on lisääntynyt vuodenvaihteen 2006/2007 tasoon verrattuna ja ikärakenne on muuttumassa elinkeinotoiminnan kannalta edullisemmaksi (työikäisten osuus nousee). Maatalouden työllistävyys ja aktiivisten tilojen määrä on nykyistä vähäisempi, mutta tilojen yhteyteen syntynyt yrittäjyys sekä muualla työssäkäynti varmistaa tilojen elinvoimaa. Kiikoisista käydään nykyistäkin enemmän töissä lähialueen kunnissa edullisen liikenteellisen sijainnin, rauhallisen ja turvallisen asuinympäristön sekä hyvien peruspalvelujen ja harrastusmahdollisuuksien ansiosta. Asuminen pohjautuu luonnonläheiseen omakotiasumiseen, jonka tasoa nostavat tilavat tontit ja edulliset kunnallistekniset palvelut. Kunnalla on myös erilaisia tarpeita vastaavasti tasokkaita vuokra-asuntoja. Kunnassa toimii avainyrityksiä, joiden tuotanto perustuu erityisosaamiseen ja liiketoiminnasta suurin osa kohdistuu kunnan ulkopuolelle. Avainyritysten mukana verkottuneet ja teknisesti kehittyvät yritykset saavat mahdollisuuksia uusiin markkinoihin. Yritystoimintaa on hajallaan eri puolilla kuntaa, mutta uusien yritysten sijoittumista on tapahtunut erityisesti Vuolteen teollisuusalueelle, valtatien 11 ja kantatien 44 risteyksen läheisyyteen. Asutus on alkanut tiivistyä Jaaran, Kirkonkylän ja Tervahaudan väliselle alueelle muodostaen entistä enemmän keskustaajaman tyyppisen asuinkeskittymän.

10 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia Kiikoisten elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia Pyritään vaikuttamaan niin, että maa- ja metsätalousyrittäjät pystyvät ylläpitämään toiminnan maatiloilla ja muissa haja-asutusalueiden yksiköissä vähintään nykyisellä tasolla esim. suurempien tuotantoyksiköiden, erikoistumisen, sivuelinkeinojen, verkostoitumisen ja hallittujen sukupolvenvaihdosten avulla. Tehtävää toteutetaan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ensisijaisesti neuvonnan ja ohjauksen keinoin ja tarvittaessa käynnistetään erityisiä projekteja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen tarkoitettujen kehittämisohjelmien avulla. Tuetaan yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia niin, että kannattava yritystoiminta laajenee ja hyvät liikeideat jalostuvat tuottavaksi liiketoiminnaksi. Tehtävää toteutetaan erityisesti seudullisen elinkeinoyhtiön, kunnan ja yhteydenpitoon halukkaiden yrittäjien välisellä vuorovaikutuksella ja avustamalla yrittäjiä erityisesti yritystoiminnan kriittisissä kehitysvaiheissa (perustaminen, tilojen hankinta, tekniset ja tietotekniset kehitystarpeet, työvoiman lisäämisvaihe, verkostoituminen jne.). Pyritään edistämään sellaisten yrittäjävetoisten kehittämishankkeiden käynnistymistä, jotka johtavat suoraan uuden yritystoiminnan syntymiseen tai entisen kehittymiseen synnyttäen myös uusia työpaikkoja. Yrittäjien ja muiden kuntalaisten lisäksi aktiivisuutta edellytetään kyläseuroilta ja muilta yhdistyksiltä. Sijoituspaikkaa harkitsevat yritykset pyritään ohjaamaan kaavoitetuille tai kaavoitettaville teollisuusalueille, joiden kunnallistekniikka toteutetaan tarpeen mukaisessa laajuudessa. Muutenkin kunnan toiminta uusien yritysten sijoittumiseksi kuntaan keskittyy nimenomaan elinkeinoelämän yleisten toimintaedellytysten mahdollisimman hyvään luomiseen ja ylläpitoon. Kunta varautuu myös erityisestä syystä järjestämään yrityksille toimitiloja. Yritysten takaukset voivat tulla kyseeseen vain poikkeuksellisissa tapauksissa ja niille tulee olla erityiset perustelut (esim. uudenlainen toiminta kunnassa ja merkittävä työllistävä vaikutus). Kunnalliset peruspalvelut pidetään sellaisella tasolla, että paikkakunta on kiinnostava yrittäjien ja yritysten henkilöstön kannalta. Huomiota kiinnitetään myös asukkaiden aktiivisuutta tukevien palvelujen laatuun ja harrastustoiminnan edellytyksiin sekä ympäristön toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Kunnalliset lähipalvelut ovat osa elinkeino- ja asuntopolitiikkaa. Kunnan päätöksenteossa lähipalvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kiikoista kehitetään myös muualla työssä käyvien asuinpaikkana, jolloin huolehditaan siitä, että paikkakunnalla on mahdollisuuksia eritasoiseen asuinrakentamiseen sekä erikokoisia vuokra-asuntoja itsenäistyvien nuorten ja paikkakunnalle muuttohalukkaiden perheiden ensiasunnoiksi.

11 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 11 Uusia alueita kaavoitetaan tarpeen mukaan sekä asunto- että yritysrakentamista varten. Painopiste on kuitenkin nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä ja eheyttämisessä. Kunnallinen päätöksenteko mukautuu yritysten ja rakentamisen tarpeisiin siten, että se ei hidasta yritysten liiketoiminnan asianmukaista kehittymistä ja asuntorakentamista. Kunnanhallitus johtaa kunnan elinkeino- ja asuntopolitiikkaa. Kunnanjohtaja toimii elinkeinoasioista vastaavana viranhaltijana ja maaseutuasiamies maaseutuelinkeinoihin keskittyvänä kehittäjänä. Kunnansihteeri huolehtii pääasiassa asukasvalintojen tekemisestä kunnan vuokra-asuntoihin. Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja toimii rakentamisasioissa vastaavana viranhaltijana. Seudullisella elinkeinoyhtiöllä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:llä on keskeinen rooli yritysten, yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien liiketoiminnan kehittämisessä ja toimintaedellytysten parantamisessa. Toiminnan tavoitteena on erityisesti avustaa yrityksiä kannattavaan liiketoimintaan ja siten edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Uusien yritysten perustamisneuvonta ja avustaminen perustamisessa ovat yhtiön perustehtäviä. Pyritään hyödyntämään lähellä olevia alueellisia tai seudullisia koulutusorganisaatioita yrittäjiksi aikovien koulutustason nostamiseksi.

12 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia Toimenpideohjelma vuosille ) Kunnan vahvuustekijöiden markkinointi kiinteillä esittelypisteillä (mm. Purpuripuiston inforakennus ja Vuolteen teollisuusalue) ja ajoittaisilla kampanjoilla. Ystävänpäivämessut järjestetään joka toinen vuosi, parillisina vuosina. Markkinointia suunnataan potentiaalisille kuntaan muuttaville kohderyhmille ja markkinoinnissa käytetään soveltuvien osin eri markkinointivälineitä. 2) Mukanaolo seudullisessa elinkeinoyhtiössä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, joka huolehtii erityisesti uusien yritysten perustamisneuvonnasta ja avustaa uusien yritysten perustamisessa sekä avustaa yrityksiä kannattavaan toimintaan ja siten edistää uusien työpaikkojen syntymistä. 3) Maatalouden sivuelinkeinojen luominen ja kehittäminen (maaseutuasiamies, koulutusorganisaatiot, rahoittajatahot). 4) Maaseuturakennusten ja maaseudun kulttuuriympäristön siisteys- ja säilyttämiskampanja tai kylien omat kehittämishankkeet, joiden tavoitteena on pitää kylät houkuttelevina asumisympäristöinä (kyläyhdistykset, kesäasukkaat, maaseutuasiamies, liikunta- ja nuorisosihteeri). 5) Kunnan ja yrittäjien välisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen; pyritään siihen, että vastuu vuorovaikutuksen jatkumisesta on molemmilla tahoilla (kunnanhallitus, kunnanjohtaja, yrittäjäyhdistys, maataloustuottajat, maaseutuasiamies). 6) Vuosittain on käynnissä vähintään kaksi yrittäjä- tai yhdistysvetoista hanketta, joiden onnistuminen voi johtaa uuden yrityksen perustamiseen tai uusien työpaikkojen syntymiseen; käydään läpi erityisesti niitä aloja, joilla tuotannon ja palvelujen mahdollisuuksia on arvioitu olevan (yrittäjät, kuntalaiset, kunta). 7) Ammattiin johtavien kädentaitojen edistäminen ainakin seuraavilla toimialoilla: puu-, metalli- ja hoiva-ala (koulut, koulutusorganisaatiot). 8) Keskitä Kiikoisiin kampanja; tavoitteena ostosvirtojen ohjaaminen entistä enemmän omaan kuntaan ja kunnan halki matkaavien pysäyttäminen käyttämään kunnan yritysten palveluja; asennekasvatus alkaa jo alaluokilta (koulut, 4H-yhdistys, yrittäjäyhdistys, yrittäjät, kunta). 9) Kunta osallistuu kulloinkin erikseen päätettävällä tavalla niihin kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät siltä varsinaisia taloudellisia panoksia hankkeen läpiviemiseksi. Erityisesti pyritään Leader rahoitteisten hankkeiden käynnistymiseen kunnan alueella. Kehittämisprojekteihin osallistumisen ensisijaiset kriteerit ovat seuraavat: työllisyysnäkökohdat, pienyritystoimintaan kannustaminen ja kouluttaminen sekä matkailupalvelujen kehittäminen.

13 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 13 10) Yrittäjyydestä kiinnostuneiden ohjaus johonkin lähiseudulla järjestettävään koulutusohjelmaan (yrittäjäyhdistys, maataloustuottajat, kyläyhdistykset, kunta jne. yhdessä asiantuntijatahojen kanssa). 11) Tieliikenteen Kiikoisten palvelualueen hyödyntäminen valtatien 11 ja kantatien 44 risteysalueella myös kunnan markkinoimisessa. 12) Vuolteen teollisuusalueen liike- ja teollisuustonttien markkinointi (kunta). 13) Vuolteen teollisuusalueen torialueen hyödyntäminen pienehköjen esittelyrakennusten (mökit, saunat, grillikodat yms.) esittelyalueena (kunnanrakennusmestari). 14) Uuden yritysalueen suunnittelu ja maanhankinta sekä kaavoittaminen tarvittaessa (kunta). 15) Uuden asuntoalueen maanhankinta ja kaavoittaminen tarvittaessa ensisijaisesti taajaman osayleiskaavassa osoitettujen aluevarausten pohjalta (kunta). 16) Kunnan kotisivuilla olevien vuokra-asunto-, tontti- sekä kiinteistö- ja huoneistopörssien ylläpitäminen ja kehittäminen helpottamaan kuntaan muuttamista, sijoittumista ja rakentamista (kunnanjohtaja, kunnansihteeri, kunnanrakennusmestari). 17) Omaan kotiin valmiiseen toimintamallin markkinoiminen yhteistyössä talopakettitoimittajien kanssa. 18) Kunnan vesihuoltolaitokseen (vesi- ja viemärilaitos) liittyvien yritysten liittymismaksujen alentaminen eurolla jokaista yrityksen pysyväisluonteista työpaikkaa kohti (työpaikka olemassa vähintään vuosi liittymisen jälkeen). 19) Uusien liikerakennushankkeiden edistäminen uusien yritystilojen luomiseksi siten, että hankkeissa on mukana yksityisiä yrittäjiä tai rahoittajia. 20) Uusien yrittäjien tai yritysten löytäminen vapautuviin vanhoihin käyttökelpoisiin yritystiloihin (yrittäjäyhdistys, kunta). 21) Kunnan vuokra-asuntojen myyminen ostohalukkaille (kunnanhallitus). 22) Loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi (kesäasukkaat, kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja). 23) Yhdistysten, seurojen ja järjestöjen toteuttaminen kehittämishankkeiden tilapäislainojen myöntäminen kunnanvaltuuston hyväksymien ehtojen mukaisesti (yhdistykset, seurat, järjestöt, kunnanhallitus).

14 Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 14 24) Ottoautomaatin ylläpitokustannuksiin osallistuminen, mikäli kävijämäärä jää alle ns. kannattavuusrajan (kunta, paikalliset pankit, Satakunnan Osuuskauppa). 25) Yritysten kesätyöllistämistuen myöntäminen nuorten työllistämisen edistämiseksi talousarvion määrärahojen puitteissa ja kunnanhallituksen erikseen päättämien ehtojen mukaisesti (kunnanhallitus, yritykset). 6. Strategian päivitys Strategia päivitetään vähintään valtuustokausittain. Toimenpideohjelma päivitetään tarvittaessa vuosittain.

15 15 Liite 1 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SATAKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIASTA Toimialakohtaiset verkostot Seuraavassa kuvassa esitetään tiivistelmänä Pohjois-Satakunnan elinkeinostrategian laadinnan yhteydessä määritettyjen toimialakohtaisten verkostojen keskittymät. ViherCenter Älykylä Metallikylä B 2 B-puisto Puupuisto Meijeri Jämin Matkailumaailma B 2 B-puisto kuvaa Palvelut yrityksille -toimialan verkoston keskittymää. Jämin Matkailumaailma kuvaa matkailullisen alueen verkoston keskittymää. Meijeri kuvaa Hyvinvointi ja liikunta -toimialan verkoston keskittymää. Metallikylä kuvaa Kone- ja laitevalmistus -toimialan verkoston keskittymää. Puupuisto kuvaa Puutuotetoimialan verkoston keskittymää. ViherCenter kuvaa Elintarviketoimialan verkoston keskittymää. Älykylä kuvaa strategiatyön aikana syntyneitä ideoita, hyödyntää ja yhdistää poikkitieteellisesti jo kehitettyjä teknologioita ja osaamista sekä kehittää myös uutta erityisryhmien tarpeisiin.

16 16 Yhteenveto eri toimialojen kasvunäkymistä Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenvetona Pohjois-Satakunnan elinkeinostrategian yhteydessä määritetyt toimialakohtaiset visiot ja kasvutavoitteet. Toimiala Visio Kasvutavoite 2010/2015 Kone- ja laitevalmistus Puutuoteteollisuus Matkailu Elintarviketuotanto Hyvinvointi ja liikunta Palvelut yrityksille Älykylä Seudun vahvat veturiyritykset ovat kasvaneet voimakkaasti sekä kehittyneet edelleen ratkaisuja toimittavina järjestelmätoimittajina. Vahvasti verkostoitunut pohjoissatakuntalainen puutuoteteollisuus on kotimaassa johtava asiakaslähtöisten ratkaisujen toimittaja valitsemillaan aloilla. Jämi ympäristöineen (Jämin Matkailumaailma) on tapahtuma- ja elämysmatkailun ympärivuotinen ykkösvaihtoehto yritys- ja aikuismatkailijoille. Voimakkaasti kasvava pohjoissatakuntalainen elintarviketuotanto on edelläkävijä elintarvikeklusterin synergiaetujen teollisuusekologisessa hyödyntämisessä. Pohjois-Satakunta on ikääntyvien ihmisten kokonaisvaltaista toimintakykyä ja asumista palveleva valtakunnallinen keskus sekä merkittävä hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen tuottaja koko väestölle. Pohjoissatakuntalaiset ovat valitsemillaan erikoisaloilla markkinajohtajia yritysten tarvitsemissa asiantuntijapalveluissa. Seudun yritykset hyödyntävät aktiivisesti B 2 B-talon verkostoituneita palveluja. Älykylä hyödyntää ja yhdistää poikkitieteellisesti jo kehitettyjä teknologioita ja osaamista sekä kehittää myös uutta erityisryhmien tarpeisiin. 60 % / 160 % 75 % / 150 % 200 % / 400 % 50 % / 100 % 30 % / 80 % 30 % / 100 % Toimenpideohjelma Seuraavassa on esitetty strategiatyön tuloksena syntynyt toimenpideohjelma. On huomioitava, että toimenpideohjelma elää koko ajan tarpeiden ja mahdollisuuksien muuttumisen mukana.

17 17 1. Kehityshankkeet Metallikylän suunnitteleminen toiminnat alueella vuonna 2010 verkoston vaatimukset Puupuiston suunnitteleminen toiminnat alueella vuonna 2010 verkoston vaatimukset Puutuotealan koordinoijan palkkaaminen Prizztech palkkaa koordinoijan ja Satakuntaliitto rahoittaa palkkausta Matkailualalle matkailualan kokemusta omaavan koordinaattorin palkkaaminen liiketoimintaosaaminen tason nostaminen matkailualan pienissä yrityksissä liiketoimintasuunnitelma koko alueen matkailun kehittämiselle koko matkailualan koordinointi hankkeiden koordinointi infrastruktuurin kehittäminen Kone- ja laitevalmistuksen seudullinen koordinointi helmikuun jälkeen päätetään hankkeen sisällöstä ja siitä, palkataanko erillinen koordinaattori yritysten käyttöön Älykylän toteutettavuussuunnitelman tekeminen Alihankkijayritysten suunnitelmallinen kasvattaminen (kasvuputki) kone- ja laitevalmistus puutuoteteollisuus muu teollisuus palveluyritykset Erityisteknologian kehittäminen kitkahitsaus kylmämuovaus muut Elintarviketeollisuus etanolilaitos uudet pakkaukset uudet alueet erilaisten elintarvikkeiden yhdistäminen Liha-alan yhteistyön käynnistäminen elintarvikealan yhteistyön lisääminen Kansainvälistyminen lähialuevienti elintarvikkeissa muun viennin kasvattaminen vientitoiminnan aktivointi Vanhuspalvelustrategian tekeminen koko Pohjois-Satakunnassa SAMK SAMK Yrittäjät/ koordinoijat Yrityskohtaiset hankkeet Kunta, Yrittäjät, Satafood/ yrittäjät Yritykset SAMK KAAK SAMK Prizztech Yrittäjät Prizztech Yrittäjät Yrittäjät Prizztech palkkaa Matkailualan toimijat Yrittäjät Prizztech ja Posek Seudun yrittäjät Prizztech palkkaa Tampereen yliopisto/ Kankaanpää ym. Yrittäjät Yrittäjät Prizztech:n kasvuohjelma SAMK Yrittäjät/ koordinoijat Satafood SAMK Finpro Prizztech TE-keskus Yrittäjät ja kunnat Toimenpide Vetovastuu Yhteistyökumppanit Kustannukset Aikataulu /05 valmis 1/ /05 valmis 1/ /v 60 % liitto 20 % yritykset 20 % /v 70 % liitto tai TE-keskus 20 % 10 % yritykset? Prizztech tai Vetovoimaohjelmasta rahoitusta % liitto 20 % yritykset 20 % 1/06 hakemus 12/05 ja toiminta voisi alkaa 2/06 hakemus 1/06 ja toiminta voisi alkaa 6/ /06 Sovitaan erikseen yritysten kanssa Sovitaan erikseen yritysten kanssa Sovitaan erikseen Sovitaan erikseen Jatkuvaa toimintaa Jatkuvaa toimintaa

18 18 2. Investointihankkeet Toimenpide Vetovastuu Yhteistyökumppanit Metallikylän rakentaminen Yrityspalvelu Veturiyritykset laajennettava halli Yrityspuistoon Puupuiston rakentaminen Yrityspalvelu Veturiyritykset laajennettava halli Puupuistoon Älykylän rakentaminen Yrityspalvelu Yritykset Tampereen yliopisto Prizztech B 2 B- talon rakentaminen Yrityspalvelu Yrityspalveluun keskittyneet yritykset ViherCenter Honkajoen Yrittäjät etanolilaitos Kirkkokallion Kunta muut mahdolliset investoinnit yhteenliittymä Prizztech Meijerin rakentaminen Yrityspalvelu yhtenäinen alue Matkailun infrastruktuurin kehittäminen liikenneyhteydet, tiestöt majoituskapasiteetti (laatu) Yksittäiset kunnat ja toimijat SAMK KAAK Kustannukset Aikataulu 3. Osaamisen tason nostaminen/koulutus/työvoima Erikoispalvelutarjonnan kehittäminen uudet palvelut erikoispalvelut Matkailu kielitaidon nostaminen palvelujen laatukoulutus SAMK SAMK Yrittäjät SAMK Kunnat Yrittäjäjärjestöt Yrittäjät ja toimijat Kustannukset Aikataulu Toimenpide Vetovastuu Yhteistyökumppanit Puutuotealan koulutuksen kehittäminen Neuvottelukunta Yrittäjät neuvottelukunta ohjaa toimintaa Prizztech Hyvinvointialan koulutuksen tehostaminen KAAK Yrittäjät Neuvottelukunta 1/06

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013 2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot