ROTARIAN LEADERSHIP ACADEMY -LUENTO JOHTAJUUS KÄYTÄNNÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARIAN LEADERSHIP ACADEMY -LUENTO JOHTAJUUS KÄYTÄNNÖSSÄ"

Transkriptio

1 ROTARIAN LEADERSHIP ACADEMY -LUENTO JOHTAJUUS KÄYTÄNNÖSSÄ Jari Kortesoja

2 SISÄINEN YRITTÄJYYS JA YRITTÄJÄMÄINEN TOIMINTA Case: Jari Kortesoja Menestyksen mitta Oy

3 Koulutukseni: insinööri ylempi AMK / Master of Engineering (jatkotutkinto Osaamisen johtaminen - jatkokoulutusohjelmassa) LMI -lisenssinhaltijakoulutus hallinnon ja kaupan alan erikoistumisopinnot: Talous ja Johtaminen (liiketoiminnan ymmärrys ja leadership) ammattisotilasjohtajakoulutus, yliluutnantti evp: toimiupseerin virkauratutkinnot tuotekehitysinsinööri AMK koneteknikko pv:n liikenneopettajatutkinto, siviililiikenneopettajalupa, rekkakortti, linja-autokortti joukkueurheilun valmentajakursseja erilaisia laadunhallinnan ja -auditoinnin, prosessityön, EFQM-itsearviointien ja laatupalkintokilpailun arvioijan kursseja sekä lisäksi runsaasti muita pätevöittäviä kursseja

4 Työkokemukseni: yrittäjänä, yritys- ja organisaatiovalmentajana sekä johtajien, esimiesten ja päälliköiden henkilökohtaisena valmentajana (coach) monipuolinen käytännön kokemus esimies- ja johtotehtävissä sekä opetus- ja kouluttajatehtävissä puolustusvoimissa yli 26 vuoden ajalta vuorovaikutteisessa toimintaympäristössä erilaisten ihmisten parissa lyhytaikaisia työsuhteita yrityselämässä laatuvastaavana laatu-, itsearviointi- ja prosessityökokemusta sekä laatupalkintokilpailun arvioijana joukkueurheilun valmentajana ja muissa tehtävissä urheiluseuralehden päätoimittajana HAMK:n alumni (perustamisvuodesta 2000 alkaen)

5 Erityisosaamiseni: tavoitteelliseen, sitoutuneeseen ja suunnitelmalliseen toimintaan (johtamiseen ja organisaation kehittämiseen) valmentaminen (coaching) EFFECTIVE PERSONAL LEADERSHIP OMAN MINÄN JOHTAMINEN osaamisen johtaminen arvot, arvokeskustelu ja arvojohtaminen EFQM-laatutyökalujen käyttö - itsearvioinnit ISO 9001/ auditoinnit tehtäväkuvaukset - kehityskeskustelut - työilmapiirikyselyt syväjohtamisen oppien ja johtamiskäyttäytymisen arviointien hallinta - transaktionaalinen ja transformationaalinen sotilasjohtaminen

6 OMAN YRITTÄJYYDEN TAUSTAA vanhuuseläkkeelle 49-vuotiaana, mitä sen jälkeen? entinen ammattisotilas vaimo, kaksi aikuista lasta + koira elämä jatkuu eläkkeelläkin ja on täynnä mahdollisuuksia selkeä visio - päämäärä - uudesta elämästä! uudelle uralle ajatus yrittäjyydestä heräsi jo vuosia sitten koko aiempi työura esimiestehtävissä, johtajana, kouluttajana ja opetustehtävissä (= ammattitaitoa, jota voi hyödyntää myös itsenäisenä yrittäjänä)

7 valmistautuminen ja systemaattinen kouluttautuminen työssä ja työn ohella koko työuran ajan (vrt. elinikäinen oppiminen) viimeiset vuodet jo aiemmin hankitun koulutuksen ja pitkän kokemuksen täydentämistä uudella, tulevaan yritystoimintaan liittyvällä ajankohtaisella koulutuksella Uudelle uralle.. puolustusvoimista eläkkeelle jäätyäni perustin oman yrityksen (Menestyksen mitta Oy) ja ryhdyin valmentajaksi hyödynsin näin työelämäkokemuksen ja HAMK:sta saadun koulutuksen myös LMI-Finland on antanut perusteellista koulutusta, joka on kuukausittain säännöllisesti jatkuvaa ja kansainvälistä

8 MIKSI YRITTÄJÄKSI? - sisäinen yrittäjätyyppi - itseni peliin laittaja - aloitekyky ja itseluottamus - rohkea ja utelias kokeilemaan uusia asioita - kyky ottaa hallittuja riskejä - paineensieto- ja stressinsietokyky (taustat) - muutos voi olla mahdollisuus - suoriutumisen tarve, jatkuvat haasteet - luovuus sekä kehittymis- ja kehittämishalu - yrittämisen vapaus ja itsenäisyys - saa tehdä sitä, mitä haluaa - oman minän johtajana kehittyminen

9 - valmis liikeidea: kansainvälinen, yli 40 vuotta toiminut LMI (Leadership Management International) - yamk -opiskelutovereiden ja opettajien ehdotus ryhtyä yritysvalmentajaksi tai konsultiksi (ominaisuudet) - visiona on vielä suorittaa jossain vaiheessa lisensiaatti- tai tohtoriopinnot johtajuudesta

10 LIIKEIDEA pohjalla oma aiempi koulutus, kokemus ja osaaminen ihmisten, yritysten ja organisaatioiden kehittämishalu franchising liikeideana: - kansainvälinen ja tunnettu LMI - valmiiksi kehitetyt menestyneet konseptit ja ohjelmat - koulutus lisenssin saamiseksi + hyväksytty aiempi koulutus ja kokemus - LMI:n jatkuva koulutus ja kansainvälisesti tapahtuva ohjelmien kehittäminen (tuotekehitys) - lisäksi hankittu oma erityisosaaminen kasvava tarve henkilöstön, yritysten ja organisaatioiden kehittämiselle (think global / act local) johtamisen haasteet muuttuvassa maailmassa

11 OMAKOHTAISIA KOKEMUKSIA yrityksen perustaminen oli helppoa henkilökohtaista, ystävällistä ja ilmaista neuvontaa Yrityspalvelukeskuksesta (Hämeen Uusyrityskeskus, TE-keskus, Kehittämiskeskus yms.): -rahoituslaskelmat, perustamisasiakirjat, ilmaiset oppaat, perustamisilmoitus kaupparekisteriin ja verohallinnolle, yms sekä vakuutus-, pankki-, kirjanpito-, yms. kontaktit tarvittaviin tahoihin, myöhemminkin helppo lähestyä ilmaiset seminaarit ja muut tilaisuudet alkaville yrittäjille (jopa kaupunginjohtajan prunssit) starttirahaa voi saada (itse en saanut)

12 YRITYSMUODON VALINTA osakeyhtiö (Menestyksen mitta Oy) sopivin yritysmuoto tarvittava vähimmäisosakepääoma 8000 (on uudessa osakeyhtiölaissa vain 2500 ) osakkaiden vaihtuminen ei vaikuta yrityksen olemassaoloon (sukupolvenvaihdos) selkeä verotus yrityksen nimi meni ensimmäisellä kerralla läpi - nimi kannattaa miettiä huolellisesti etukäteen (muotoseikat yms.) (ytj ja prh) - jos nimi ei mene heti läpi, viivästyy yrityksen perustaminen oleellisesti

13 NÄMÄ ASIAT HUOMIOIN ITSE riittävä osaaminen sekä fyysinen ja henkinen vire asiakassektorit (mikro- ja pk-yritykset, suurten yritysten osat sekä julkishallinnon organisaatiot) halu yrittäjäksi ja riskinottokyky riittävä rahoitus (tuloja ei tule heti, sen sijaan menoja on alusta alkaen) tulevaisuuden skenaariot jatkuva itsensä ja yritystoiminnan kehittäminen ( ei saa jäädä tuleen makaamaan ) liittyminen Hämeenlinnan Yrittäjiin, Hämeen Kauppakamariin ja yrittäjäverkostoihin sekä valmentajaverkostoihin

14 YRITYSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN (eläkkeelle ja yrityksen perustaminen maaliskuussa 2006) osaaminen varmistettu ja päätös tehty LMI:n koulutus ja lisenssisopimus (franchising) suhteellisen nopea ja helppo yrityksen perustaminen erilaisiin yrittäjäseminaareihin osallistuminen puhelinkontaktit ja henkilökohtaiset kontaktit potentiaalisiin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin asiakastapaamiset ja sopimukset yrittäjien, johtajien, päälliköiden ja avainhenkilöstön pitkäkestoinen ja henkilökohtainen valmennus jatkuva LMI:n koulutus (kansallinen ja kansainvälinen) jatkuvat kontaktit uusiin ja vanhoihin asiakkaisiin vauhti päällä tarvetta on...valmennusohjelma OMJ

15 MIKÄ ON LMI-FINLAND JA MENESTYKSEN MITTA OY? Hämeenlinnassa toimiva Menestyksen mitta Oy kuuluu kansainväliseen Leadership Management International (LMI ) valmentajaketjuun Suomessa. Yrittäjänä ja johtavana valmentajana olen yksi kuudestatoista Suomessa toimivista LMI-valmentajista. Asiakkaina ovat pääasiassa mikro- ja pk-yritykset tai isojen yritysten osat sekä julkishallinnon organisaatiot. Menestyksen mitta Oy:n toiminta-alueena on koko Suomi painottuen Kanta-Hämeen alueeseen.

16 MIKSI JOTKUT MENESTYVÄT? LMI:n henkilökohtaisen johtamisvalmennusohjelman on luonut amerikkalainen Paul J. Meyer, joka tutki miksi jotkut ihmiset ja organisaatiot menestyvät ja jotkut eivät. Vaikuttaisiko tähän osaltaan sisäinen yrittäjyys? LMI:n valmentajat ovat valmentaneet eri tasoisia johtajia, esimiehiä, päälliköitä ja muuta avainhenkilöstöä vuodesta 1966 alkaen ja toimintaa yritysten ja organisaatioiden kehittämiseksi on jo yli 70 maassa.

17 LMI:N VALMENNUS NUMEROINA: maailmassa on yli 3000 LMI-valmentajaa Suomessa on tällä hetkellä 16 LMI-valmentajaa maailmassa on valmennettu jo reilusti yli 2 miljoonaa eri johtotason henkilöä

18 Tutkimusten mukaan suoritukseen vaikuttavat: TAIDOT 5 % AKTIVITEETTI 15 % ASENNE 35 % PÄÄMÄÄRIIN SITOUTUMINEN 45 % 100 %

19 Johtamis- ja kehittämisohjelma OMJ OMJ on työkalu johtamisen, bisneksen ja organisaation kehittämiseen sekä elämän kokonaishallintaan (työelämä + privaattielämä). Tavoitteena on positiivinen ja pysyvä muutos/kehitys tekemisen kautta. OMJ on henkilökohtainen, pitkäkestoinen (6-8 kk) ja tulosorientoitunut valmennusohjelma. Valmennusohjelmaan on Suomessa osallistunut kaikenikäisiä 25-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Koskaan ei ole liian myöhäistä.

20 jokainen on oman itsensä johtaja (enemmän tai vähemmän sisäinen yrittäjä ) kaikki johtaminen (management ja leadership) lähtee oman minän johtamisesta nykyään liian monet johtajat käyttävät aikansa talouden, prosessien, materiaalin jne. hallintaan tarvitaan tehokkaampia johtajia, jotka osaavat johtaa itseään ja sitä kautta muita johtajien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu henkilöstön kehittäminen vrt. B to B / P to P

21 ihminen ei tunnista omia kehittymistarpeitaan tai kykyjään Oman Minän Johtaminen -valmennusohjelma antaa osallistujalle valmiudet hyödyntää tehokkaasti potentiaaliaan, piileviä kykyjään ja mahdollisuuksiaan samalla viedään lävitse tehokas yksilöllinen kehitysprosessi, joka terävöittää myös yrityksen tai organisaation toimintaa valmennuksen kesto on riittävän pitkä toimintatapojen pysyvien muutosten vakiinnuttamiseksi

22 Henkilökohtainen valmentaja seuraa ja tukee yksilöllisesti valmennettavansa etenemistä ja kehittymistä. Tulokset ovat konkretisoitavissa ja todettavissa/mitattavissa ja aivan eri tasolla kuin päivän tai parin kursseilla saavutettavat tulokset. Tutkimusten mukaan jopa 95% seminaarien tarjoamista ideoista unohtuu nopeasti. Kolmen päivän kuluttua muistamme noin 3% kuulemistamme asioista. OMJ -ohjelmassa osallistujat käyttävät välittömästi oppimiaan asioita, ja uudet toiminnan mallit sovelletaan suoraan päivittäisiin asioihin.

23 Kun henkilöitä on opastettu asettamaan täsmälliset ja mitattavat päämäärät, OMJ -ohjelma auttaa heitä nimeämään päämäärien saavuttamiseksi vaadittavat käyttäytymisen ja tottumusten muutokset. Osallistujat aloittavat välittömästi toimintasuunnitelman kanssa työskentelyn hankkiakseen muutoksiin pääsemiseksi tarvittavat resurssit. Kun OMJ -ohjelman läpivientiin varataan useiden kuukausien ajanjakso, se takaa haluttujen toimintamallien pysyvyyden. Lähestymistapa huomioi ajan tarpeen ja periaatteen, jonka mukaan ihmiset oppivat tekemällä ( yrittämällä ).

24 Miten opittu jää muistiin 10 % lukemalla 20 % kuuntelemalla 50 % kuulemalla ja näkemällä 70 % keskustelemalla 80 % itse tekemällä 90 % toisia opettamalla

25 STEP BY STEP STEP BY STEP

26 STEP BY STEP STEP BY STEP

27

28

29 Viisi johtajuuden tunnuspiirrettä OMJ 1. selvät ja tarkat päämäärät 2. kirjoitetut suunnitelmat ja määräajat 3. palava halu 4. vahva itseluottamus 5. luja päättäväisyys ovatko myös Sinun (yrittäjyyden) tunnuspiirteitä?

30 MENESTYS ON KAIKKIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VOIMIEN KÄYTTÄMISTÄ SEN PÄÄMÄÄRÄN SAAVUTTAMISEKSI, JOTA PALAVASTI HALUAA Menestys tarkoittaa Sinulle tärkeiden, ennalta asetettujen päämäärien asteittaista toteutumista.

31 Kaikki se, mitä voimakkaasti kuvittelet mielessäsi, mitä palavasti haluat, mihin lujasti uskot ja mihin innokkaasti pyrit, tulee väistämättömästi tapahtumaan. USKO JA TAHTO SAMASSA IHMISESSÄ!

32 Oman Minän Johtaminen Ellet menesty niin kuin haluaisit ja pystyt, johtuu se yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt päämääriäsi kyllin selvästi. Joko me hallitsemme asenteemme tai ne hallitsevat meitä. Valinta on sinun - asenteesi ovat joko siunaus tai kirous. -Paul J. Meyer

33 "Oman minän johtamiseen valmistaudutaan Löytämällä ja uskomalla omaan käyttämättömään potentiaaliin. Ymmärtämällä omaa itseään ja kehittämällä voimakkaan itsetunnon. Asettamalla tavoitteita. Opettelemalla tavan tuottaa jatkuvasti lisää itsemotivaatiota.

34 SISÄISET ASENTEEMME ( SISÄINEN YRITTÄJYYS ) MIKÄ ON SINUN ASENNE? ( SISÄINEN YRITTÄJYYS )

35 ASENTEEN MERKITYS (SO + HO) x A =? (9 + 9) x 4 = 72 (6 + 6) x 9 = 108

36 SISÄINEN YRITTÄJÄ KESKITTYY ITSE SUORITUKSEEN TEKEMISEEN ei lopputulokseen!

37 MENESTYKSEN MENESTYKSEN MITTA MITTA OY OY JOHTAJAN / YRITTÄJÄN OSAAMISPROFIILI SUBSTANSSI- OSAAMINEN TOIMIALALLA TARVITTAVAT TAIDOT (ESIM. HITSAAMINEN, JNE.) 2 2 LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN BISNESJOHTAMINEN, TALOUS, MYYNTI, MARKKINOINTI (JET, YRITT.AMM.TUTK. JNE.) 1 SITOO OMAN MINÄN JOHTAMINEN PERSOONA, OMINAISUUDET, ASENNE, JOHTAJATAIDOT, PÄÄMÄÄRÄTIETOINEN TOIMINTA, SITOUTUMINEN, JNE. SITOO

38 Mottoni: Kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Et voi kuitenkaan johtaa alaisiasi kuten haluaisit itseäsi johdettavan, koska alaisesi eivät välttämättä ole samanlaisia kuin sinä.

39 HENKILÖSTÖ TAKAA YRITYKSEN JA ORGANISAATION MENESTYKSEN JA KILPAILUKYVYN!

40 YKSITOISTA HYVÄÄ KYSYMYSTÄ (Meyer& Slechta: The 5 Pillars of Leadership) 1. Olenko kirkastanut ajatukseni, tietääkseni, missä olen ja mihin haluan mennä? 2. Ovatko visioni, tehtäväni (mission) ja päämääräni selviä minulle ja tiimini /organisaationi jäsenille? 3. Onko minulla yksityiskohtainen, kirjoitettu suunnitelma saavuttaakseni tärkeät henkilökohtaiset ja organisaationi päämäärät ja olenko asettanut niiden saavuttamiselle aikarajan? 4. Ovatko henkilökohtaiset tavoitteeni tasapainossa sen tarpeen kanssa, joka minulla on auttaa organisaatiotani saavuttamaan päämääränsä? 5. Ovatko henkilökohtaiset päämääräni tasapainossa kaikilla elämän alueilla? - henkinen - fyysinen - moraalinen - perhe-elämään liittyvä - sosiaalinen - taloudellinen - työelämä (ammatillinen)

41 6. Onko minulla palava halu saavuttaa itselle asettamani päämäärät? 7. Olenko kehittänyt tiimilleni / organisaatiolleni ja itselleni intohimon saavuttaa menestys, jonka olemme nähneet mielessämme (visioineet)? 8. Onko minulla ehdoton luottamus kykyymme saavuttaa päämäärämme? 9. Luotanko tiimini / organisaationi jäsenten kykyyn ponnistella menestystä kohti ja heidän kykyynsä jatkaa synnynnäisen potentiaalin edelleen kehittämistä saavutuksiin pääsemiseksi? 10. Olenko hyväksynyt henkilökohtaisen vastuun tiimini / organisaationi menestyksestä ja omien henkilökohtaisten päämäärien saavuttamiseksi? 11. Onko minulla raudanluja päättäväisyys edetä välittämättä olosuhteista tai mitä muut ajattelevat, sanovat tai tekevät?

42 KONTAKTIFOORUMI YRITYKSILLE JA HAMK:N OPISKELIJOILLE HAMK:n alumnit ry järjestää alueen yrityksille ja organisaatioille sekä HAMK:n eri koulutusohjelmien oppilaille tarkoitetun kontaktifoorumin Kontaktifoorumissa alueen yritykset ja organisaatiot esittelevät yrityksiään ja organisaatioitaan sekä tarpeitaan oppilaille ja oppilaat taas pääsevät tutustumaan alueen yrityksiin. Siis yritykset ja HAMK:n oppilaat kohtaavat tarpeineen. Yritykset voivat tarjota oppilaille mm. työharjoittelupaikkoja, työpaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Useat eri alojen yritykset pitävät foorumissa oman esityksen (15 min) ja osa yrityksistä ja organisaatioista esittelee yritystään mm. standeillä, esitteillä yms. Kontaktifoorumi järjestetään Hämeenlinnassa HAMK:n Lahdensivuntien yksikön auditoriossa ja tiloissa klo välisenä aikana. Tapahtumasta kiinnostuneet yritykset, organisaatiot ja oppilaat voivat tiedustella tarkemmin asiasta ja ilmoittautua tapahtumaan puh (Jari Kortesoja) tai tai (Satu Nylander) tai Kaikki ovat tervetulleita! TERVETULOA!

43 "Developing Leaders & Organizations To Their Full Potential Jari Kortesoja Menestyksen mitta Oy

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 YRITYSIDEA... 4 2.1 Yritysidean syntyminen...

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 SMYL ry:n jäsenlehti nro 1 12.3.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 YRITTÄJYYS Yrittäjyys nähdään usein talouden moottorina uuden luojana Sinustako Yrittäjä? TYKY-PÄIVÄ 12.5. TYKY-päivä

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu Aloittavien yritysten käynnistymisongelmat Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Marraskuu 2010 Laatija: Veikko Hannus Ohjaajat: Professori Hannu Niittykangas

Lisätiedot

LMI-FINLAND www.lmi-finland.fi. Pysyvät muutokset ja mitattavat tulokset!

LMI-FINLAND www.lmi-finland.fi. Pysyvät muutokset ja mitattavat tulokset! Pysyvät muutokset ja mitattavat tulokset! Vastoin yleistä luuloa kursseilla ja seminaareilla sekä yleensä perinteisellä koulutuksella ei ole todistettua yhteyttä suoritusparannuksiin. (Kvist, Miekkavaara,

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot