TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ 10 PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINTA 11 VIESTINTÄ JA JULKISUUS 12 YHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA 13 POHJOISMAINEN JA LÄHIALUEYHTEISTYÖ 14 HENKILÖSTÖ JA HALLINTO VUONNA TALOUS 15 LIITTEET SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT 18 SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA 18 SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDISTYKSET 19 MUUT SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENET 21 LIITON EDUSTUKSET 21 3

4 4

5 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 Kulunut toimintavuosi oli työntäyteinen. Erityisesti vuosi muistetaan eurokäteisen käyttöönotosta, eurohinnoista ja hintaseurannasta, jota tehtiin sekä paikallisena tarkkailuna että eurohintojen kansainvälisinä vertailuina. Myös euroalueen ulkopuolelle jääneet maat seurasivat uuden rahan käyttöönottoa herpaantumattomasti. Suomen Kuluttajaliitto sai välittää ulkomaille suomalaisten kuluttajien näkemyksiä ja tuntemuksia uuden rahan suhteen. Maaliskuusta 2002 alkaen kaksoishintamerkinnät euroissa ja markoissa eivät enää olleet pakollisia. Kuluttajien hintatuntemus joutui uuteen testiin, kun hintalapussa ei enää välttämättä voinut turvautua markkahintaan. Käytännössä kaksoishinnoittelu jatkui vielä pitkälle syksyyn. Toimintavuoden aikana Suomen Kuluttajaliitto sai runsaasti euroon ja eurohintoihin liittyvää kuluttajapalautetta ja otti sen mukaan asioihin kantaa. Kuluttajaneuvonnan kysyntä kasvoi kertomusvuonna tuntuvasti. Lakimuutosten lisäksi siihen oli syynä kunnallisen kuluttajaneuvonnan pula voimavaroista. Kuluttajien ohella Suomen Kuluttajaliiton neuvoja kysyivät yhä enemmän myös pienyrittäjät halutessaan markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Liiton neuvonnan asiakkaina oli kuluttajia, elinkeinonharjoittajia ja viranomaisia. Toimintavuonna Suomen Kuluttajaliiton maksuton neuvonta muutettiin puhtaasti jäseneduksi. Muille neuvontapalvelut tulivat maksullisiksi. Lisäksi liitto ryhtyi myymään kuluttajaneuvontapalveluja korvaamaan tai täydentämään kunnallista neuvontaa esimerkiksi loma-aikoina. Vaalikauden lähestyessä loppuaan kuluttajaministeri avasi keskustelua suomalaisesta kuluttajapolitiikasta ja tulevan hallituksen uudesta kuluttajapoliittisesta ohjelmasta. Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan tehtäväksi tuli määritellä suomalaisen kuluttajapolitiikan roolia ja sisältöä. Tätä kautta Suomen Kuluttajaliitolla oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kuluttajapolitiikkaamme. Kansallisten tavoitteiden ohessa tuli pohdittavaksi myös suhde Euroopan unionin kuluttajapolitiikkaan. Suomen Kuluttajaliiton mielestä mahdollinen Euroopan-tasoinen kuluttajansuojan yhtenäistäminen tulee tapahtua niiden jäsenmaiden lähtökohdista, joissa kuluttajansuoja on kehittynein. 5

6 KULUTTAJAN OIKEUDET Toimintavuoden tavoitteena oli kuluttajansuojan korkea taso ja toimiva oikeussuojajärjestelmä. Erityisenä haasteena oli liiton uusien jäsenyhdistysten ja luottamushenkilöiden kouluttaminen kuluttajansuojaasioissa. Tavoitteena oli järjestää vuoden aikana koulutustilaisuus kaikissa halukkaissa paikallis yhdistyksissä ja uudistaa kuluttajansuojaa käsittelevä liiton koulutusaineisto. Kuluttajaneuvonta tuli muuttaa vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeita. Toimintavuoden aikana oli tarkoitus aloittaa maksullisten kuluttajaneuvontapalvelujen tarjoaminen yhteisöille. Eurokäteiseen siirtyminen aiheutti paljon myös kuluttajan oikeuksiin liittyviä yhteydenottoja. Hintamerkintöjen puutteellisuudet, hintojen korotukset ja ristiriitaisuudet markka- ja eurohintojen välillä olivat kansalaispalautteen mukaan yleisimmät ongelmat. Kuluttajansuojalain tavaran virhettä ja takuuta koskevat säännökset muuttuivat tammikuun alussa. Käytännössä muutoksilla ei liene suurta merkitystä, mutta uusina, lakiin kirjattuina säännöksinä ne lisäsivät merkittävästi niin elinkeinonharjoittajien kuin kuluttajienkin yhteydenottoja liiton kuluttajaneuvontaan. Liiton puhelinneuvonta laajeni alkuvuonna merkittävästi. Huoneenvuokrasuhteisiin liittyvät tiedustelut lisääntyivät samalla kun perinteisten kuluttaja-asioiden osuus pieneni. Voimavarojen sitoutuminen yhä vahvemmin puhelinneuvontaan ja liiton taloudellisen tilanteen heikkeneminen johtivat siihen, että elokuun alusta liiton puhelinneuvonta muutettiin maksulliseksi muille kuin omille jäsenille. Maksullista kuluttajaneuvontaa annettiin tiistaista perjantaihin kello Sen hinta oli 1,75 euroa minuutti ja lisäksi tuli paikallisverkkomaksu. Maksuton puhelinneuvonta, sähköpostin kautta annettava neuvonta ja mahdollinen henkilökohtainen opastus tulivat yhä selkeämmin jäseneduiksi. Henkilökohtaista neuvontaa annettiin myös paikallisyhdistysten tilaisuuksissa. Neuvonnan muuttaminen maksulliseksi mahdollisti kuluttajaneuvontapalveluiden tarjoamisen kunnille täydentämään tai korvaamaan niiden omia palveluita esimerkiksi loma-aikoina. Ensimmäinen kuntasopimus solmittiin Vantaan kaupungin kanssa. Sopimuksen mukaan Vantaan kaupunki osti Suomen Kuluttajaliitolta kuluttajien tarvitseman puhelinneuvonnan heinä-elokuussa kolmen viikon ajan. Neuvontaa annettiin vantaalaisille maanantaista perjantaihin kello Samanlainen sopimus solmittiin myös Loviisan ja sen ympäristökuntien Liljendahlin, Ruotsinpyhtään, Pyhtään ja Pernajan kanssa ajalle Liiton kuluttajaneuvontaa antavien toimihenkilöiden yhteistyöelin, kuluttajan oikeudet tiimi, kokoontui toimin tavuoden aikana loma-aikoja lukuun ottamatta viikoittain. Tiimin kokouksissa käsiteltiin yleensä ku luttajaneuvonnassa esiin tulleita kysymyksiä, kuluttajien edunvalvontaa sekä jäsenten ja luottamushenkilöiden kuluttajansuojakoulutusta. Tiimi myös ideoi ja tuotti useita projektihakemuksia kuluttajan oikeudet -toiminta-alueelle. Tärkeimpinä näistä voidaan mainita asumiseen liittyviin ongelmiin vastaava neuvontapuhelin sekä kuluttajat ja tietoyhteiskunta -hanke. Kuluttajan oikeudet -tiimin jäsenet osallistuivat aktiivisesti kuluttajien oikeuksia koskevien lakien valmisteluun niin kotimaassa kuin Euroopan unionin tasolla. Kuluttajien tietoverkko toimitti ajankohtaista tietoa kuluttajien oikeuksista, lainsäädännön muutoksista sekä viranomaisten ja liiton kannanotoista tietoverkon jäsenille. Kokeiluluontoisesti tietopaketti lähetettiin kerran myös kaikille kuluttajayhdistyksille ja liiton suorille henkilöjäsenille. Kotimaassa kuluttajien edunvalvontaa harjoitettiin edel lisvuosien tapaan muun muassa ku luttaja vali tuslautakunnan eri jaostoissa ja täys istunnoissa, vuoden alkupuolella toimintansa lopetta neessa markkina tuo mioistuimessa, vakuutuslautakunnassa, tietosuoja lau takunnassa sekä lukuisissa eri ministeriöiden työryhmissä ja toimikunnissa. Kuluttajien oikeuksia koskevaa koulutusta annettiin liiton paikallisyhdistysten lisäksi myös alueyhdyshenkilöille järjestetyssä seminaarissa. Lokakuussa Helsingissä järjestetty seminaari aloitti koulutustilaisuuksien sarjan, jonka tarkoituksena oli kouluttaa alueyhdyshenkilöitä antamaan kuluttajaneuvontaa ja luennoimaan kuluttajien oikeuksista omilla toiminta-alueillaan. 6

7 KULUTTAJAN TALOUS Projektit: Kuluttajan talouden alalla Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli valvoa kuluttajien etuja niin, että markkinat ja julkiset palvelut toimivat kuluttajan parhaaksi. Julkisten palvelujen verkostot tuli säilyttää ja niitä tuli kehittää kuluttajien ehdoilla. Tärkeäksi tavoitteeksi oli asetettu myös kuluttajan talouden neuvonta. Erityisesti euron käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä tuli arvioida ja toimia kuluttajan etujen puolesta uuden rahan käyttöä ja hintoja koskevissa kysymyksissä. Kertomusvuonna toiminta-alueella jatkuvan seurannan kohteina olivat kulutus ja sen muutokset, kaupan ja palvelujen myynti, tavaroiden ja palvelujen hinnat ja niihin sisältyvät verot, kuluttajien tulot, menot, varallisuus, lainat ja niistä muodostuva ostovoima. Seurannan muita kohteita olivat julkiset palvelut sekä erityisesti käteisten eurojen käyttöönotto ja eurohintojen kehitys. Setelien ja metallirahojen vaihtuminen tapahtui muutamassa viikossa. Pankit vaihtoivat markkaseteleitä kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen toivomusten mukaisesti vielä myös rahanvaihtojakson jälkeen. Kaksoishinnoittelun jatkamista suositeltiin erityisesti ikääntyneen väestön hintatietoisuuden ylläpitämiseksi. Monien tavaroiden kaksoishinnoittelu jatkui vuoden loppuun. Liiton vetoomukset kymmenen euron setelien saamisesta automaattien jakeluun eivät toimintavuoden aikana toteutuneet. Eurohintojen nousu jäi vähäisemmäksi kuin pelättiin. Kuluttajat yleisesti ja useat hintakehityksestä vastaavat viranomaiset olivat esittäneet huolensa inflaation kiihtymisestä rahanvaihtojakson aikana, jolloin hinnoittelussa saatettaisiin käyttää hyväksi kuluttajien heikentynyttä hintatietoisuutta. Joissakin tapauksissa näin myös tapahtui. Kuitenkin hintataso kokonaisuudessaan nousi jokseenkin saman kuin aikaisempina vuosina ilman selkeätä ylimääräistä inflaatiovaikutusta. Suomalaisten kuluttajien euroon liittyvät kokemukset kiinnostivat myös euroalueen ulkopuolelle jättäytyneitä maita. Maaliskuussa Britannian valtiovarainministeriön edustajia vieraili liitossa jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä. Lokakuussa Suomen Kuluttajaliitto järjesti ruotsalaisen sisarjärjestön Sveriges Konsumentrådin edustajille pienimuotoisen seminaarin, jossa selviteltiin Euroopan talous- ja rahaliiton vaikutuksia. Eurohintaseuranta Toimintavuonna Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajavirasto veivät päätökseen yhteistyöhankkeen, jossa kuluttajat raportoivat säännöllisesti valitsemiensa liikkeiden tuotteiden tai palvelujen hintoja. Hintaseurantaa tekivät liiton paikallisyhdistysten jäsenet yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi hankkeeseen liittyi mukaan yksittäisiä kuluttajia eri puolilta Suomea. Hankkeen tarkoituksena oli - varmistaa, että kuluttajat säilyttävät hintatietoisuuten sa ja tarkkailevat hintojen muutoksia otettaessa käteinen euro käyttöön - rohkaista kuluttajia vertailemaan tavaroiden ja palvelujen hintoja - ehkäistä elinkeinoelämän yritykset hyödyntää kulut tajien epävarmuutta uusista hinnoista - selvittää, tapahtuiko tässä yhteydessä pakkauskokojen muutoksia, ja selvittää, mikä oli muutosten vaikutus hintoihin. Hankkeen viesti elinkeinoelämälle oli, että kuluttajat ovat aktiivisia, seuraavat hintoja ja säilyttävät hintatietoisuutensa ottaessaan käteisen euron käyttöön. Kuluttajat saattoivat myös tuoda epäkohtia julkisuuteen. Kansalaiset kykenivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan eurorahaan siirtymisen sujuvuuteen. Hintaseurannan päätöstilaisuus pidettiin helmikuussa Kuluttajavirastossa. Kuluttajat ovat halutessaan voineet jatkaa seurantaa, mutta tietojen tallentaminen virastossa lopetettiin. Helmikuussa Kuluttajavirasto julkaisi hankkeesta raportin Arkielämän kansalaistoimintaa euro hintaseuranta Kuluttajaviraston ja Suomen Kuluttajaliiton yhteishankkeena. 7

8 Fyrkka oma talous ojennukseen Hanke oli Suomen Kuluttajaliiton vuonna 2000 aloittama kampanja, jonka tavoitteena oli selvittää nuorten ylivelkaantumisen syitä, löytää keinoja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja luoda välineitä nuorten oman talouden hallintaan. Koko hanketta tukivat taloudellisesti Alli Paasikiven Säätiö, Helsingin kaupunki, Helsingin suomenkielinen työväenopisto, opetusministeriö, Palkansaajasäätiö, Raha-automaattiyhdistys ja Suomen Pankkiyhdistys. Kertomusvuonna nuorten ylivelkaantumista ehkäisevän jatkohankkeen tuloksena syntyi seuraavaa: - Fyrkka tehtäviä ja tiedon lähteitä nuoren rahatalouden hallintaan, opettajan opas - Talouskasvatuksen vastuun -teemaviikon järjes tä mi nen - Tuloja ja äkkilähtöjä; Ahaa Teatterilta tilatun nuorten ylivelkaantumisesta kertovan näytelmän valmistuminen - kirjallisen aineiston kerääminen nuorten rahankäytöstä ja - talousneuvonnan mallien kehittäminen. Talouskasvatuksen vastuun teemaviikon tavoitteena oli käydä keskustelua siitä, miten koti- ja koulukasvatuksella parannetaan lasten ja nuorten henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä hallita aikuisena omaa talouttaan ja siirtää näitä taitoja omille lapsilleen. Konkreettisena tavoitteena oli, että talouskasvatus otettaisiin koulujen opetussuunnitelmiin. Teemaviikon tavoitteiden toteutumiseksi vierailtiin toimintavuoden keväällä Opetushallituksessa. Syyskuussa järjestettiin kaksi Talouskasvatuksen vastuu -tapahtumaa. Ensimmäinen tilaisuus oli lähinnä opetussuunnitelmista vastaaville henkilöille, opettajille ja oppikirjan kustantajille tarkoitettu seminaari. Tilaisuudessa oli alun toista sataa osallistujaa. Iltatilaisuuden keskustelutapahtumaan taas kutsuttiin pääkaupunkiseudun vanhempia, kuntien ja seurakuntien nuorisotyöntekijöitä sekä nuorisojärjestöjen edustajia. Osallistujaluetteloon kirjattiin 65 osallistujaa. Ahaa Teatteri esitti molemmissa tilaisuuksissa näytelmän Tuloja ja äkkilähtöjä. Tapahtumien käytännön järjestelyistä vastasi harjoittelutyönä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sihteerilinjan 13 opiskelijaa opettajansa johdolla. Projektivaroilla tuotetun näytelmän Tuloja ja äkkilähtöjä ensi-ilta oli elokuussa Tampereella. Ahaa Teatterin esittämän näytelmän käsikirjoituksen teki Jarmo Lampela ja sen ohjasi Pekka Heikkinen. Syyskauden aikana näytelmää esitettiin yli 50 kertaa eri puolilla Suomea. Erityisesti koulut tilasivat näytelmää omille oppilailleen esitettäväksi. Näytelmän tavoitteena oli herättää nuoret arvioimaan omia unelmiaan arjen tilanteissa. Se havainnollisti nuorelle tapahtumia, joissa helposti menettää oman rahatalouden hallinnan. Tavoitteena oli myös motivoida nuoria opiskelemaan raha-asioiden hoitamista ja siten oppia oman talouden hallintaa. Kertomusvuonna julkaistiin Fyrkka-projektiin liittyvä opettajan opas. Aineistossa oli tehtäviä ja tiedon lähteitä rahatalouden opettamiseksi peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Talousneuvonnan mallintamisessa haluttiin vantaalaisen asiakaskohderyhmän avulla saada tietoa laman jälkeisen uusylivelkaantumisen ja maksuhäiriötilanteiden syistä. Asiakkaat tulivat sosiaalityöntekijän, diakoniatyöntekijän, sosiaaliasiamiehen tai velkaneuvojan lähettäminä. Hankkeessa koottiin tietoa ja kehitettiin malleja talous- ja kuluttajaneuvonnan, kuluttajainformaation sekä koulujen opetussuunnitelmien käyttöön. 8

9 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli kuluttajien luottamuksen säilyttäminen elintarvikkeisiin. Elintarvikkeiden turvallisuutta ja ravitsemuksellista laatua pidettiin tärkeinä luottamukseen vaikuttavina seikkoina. Tarkoituksena oli keskittyä elintarvikkeiden laatutekijöiden, pakkausmerkintöjen ja uusien ravitsemussuositusten tunnetuksi tekemiseen. Kertomusvuoden alkupuolella jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua EU:n terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston rahoittamaa Ruoan turvallisuuskampanjaa. Kampanjan teemoina olivat aikaisempaan tapaan elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja elintarvikehygienia. Kohderyhmänä olivat erityisesti nuoret perheet. Kampanjan aikana järjestettiin tiedotustilaisuuksia, kuluttajatapaamisia ja seminaareja. Tapahtumia oli yhteensä 35. Toimintavuoden aikana uudistettiin kampanjaa varten Hyvä tietää elintarvikkeiden alkuperästä esite. Elintarvikeviraston kanssa yhteistyössä julkaistiin esite Käsienpesu Pieni vaiva, suuri ilo. Kampanja-aiheista tehtiin aloitteita kaupalle, teollisuudelle ja kotitalousoppikirjojen kustantajille. Toiminta-alueen keskeisenä tehtävänä oli edistää kuluttajien luottamusta elintarvikeketjuun. Tämän varmistamiseksi liitto osallistui elintarvikelainsäädännön valmisteluun ja elintarvikeketjun keskeisiin työryhmiin ja neuvottelukuntiin. Näistä tärkeimmät olivat elintarviketalouden kansallinen laatustrategia hanke, elintarvikeneuvottelukunta, ravitsemusneuvottelukunta, biotekniikan neuvottelukunta sekä maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysjaosto. Lisäksi tehtävänä oli neuvoa ja kouluttaa kuluttajia. Painopisteenä oli omien ja erityisesti liiton uusien paikallisyhdistysten jäsenten kouluttaminen. 9

10 TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöaiheissa Suomen Kuluttajaliiton tuli vaikuttaa erityisesti peruspalveluiden saatavuuden ja laadun säilyttämiseksi kansalaisten tarvetta vastaavalla tasolla. Liitto piti tärkeänä ennaltaehkäisevää terveys- ja sosiaalityötä hyvinvoinnin perustekijänä. Ympäristökysymyksissä liiton tarkoituksena oli edistää kuluttajien mahdollisuuksia tehdä vastuullisia ostopäätöksiä. Lisäksi tehtävänä oli osallistua koko yhteiskuntaa koskevaan eettisten arvojen luomiseen. Kertomusvuosi oli jo liiton viides vuosi ilman tämän sektorin vakituista henkilöstöä. Liittokokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi toiminta kanavoitiin pääosin liiton muille sektoreille ja erilaisiin yhteistyöhankkeisiin. Suomen Kuluttajaliitolta pyydettiin alustuksia muutamiin terveydenhuollon koulutustilaisuuksiin ja niissä oli mahdollisuus esittää liiton terveyspoliittisia näkemyksiä. Eettiseen työskentelyyn osallistuttiin Eettisen foorumin kokouksissa ja niitä valmistelevissa työryhmissä. Liitto oli edustettuna suomalaisen yrityselämän eettisessä ohjausryhmässä ja maksullisten puhelinpalvelujen eettisessä lautakunnassa. Loppuvuonna liiton edustaja pyydettiin jäseneksi myös sähkökaupan eettisiä sääntöjä valmistelevaan työryhmään. 10

11 PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINTA Paikallisen järjestötyön tavoitteena oli kertomusvuonna, että Suomen Kuluttajaliiton neuvonta vastaa entistä monipuolisemmin jäsenistön tarpeita ja liiton jäsenyydestä on todellista hyötyä. Luottamustehtävissä toimivien jäsenten palvelua tuli parantaa koulutuksen, koulutusaineiston ja lehtietujen avulla. Erityisenä tavoitteena oli alueyhdyshenkilöiden perehdyttäminen kuluttajansuojalakiin, kuluttajaviranomaisten toimintaan ja muihin keskeisiin kuluttaja-asioihin. Kertomusvuoden pyrkimyksenä oli myös, että suurimmissa asutuskeskuksissa toimii aktiivinen kuluttajayhdistys. Järjestötoiminnan tuloksia oli tarkoitus arvioida puolivuosittain laadittavissa raporteissa. Suomen Kuluttajaliiton kuluttajaneuvontaa annettiin toimintavuonna jäsenistölle maksutta puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Jäseneduksi muuttunut maksuton neuvonta piristi uusien jäsenten hankintaa niin paikallisyhdistysten kuin liiton suorajäsenyydenkin osalta. Jäsenetuihin kuuluvan Kuluttajauutiset lehden maaliskuun numero keskittyi erityisesti järjestötoiminnan asioihin. Lehdessä käsiteltiin muun muassa paikallisten kuluttajayhdistysten toimintaa ja kansalaistoimintana suoritettua eurohintojen seurantaa. Lehdessä esiteltiin myös liiton yhteistyökumppaneita. Toimintavuonna neuvoteltiin Kuluttajaviraston kanssa Kuluttaja lehden hankkimisesta jäsenhintaan paikallisyhdistysten jäsenille ja liiton suorajäsenille. Asiassa ei kuitenkaan vielä onnistuttu. Kuluttaja lehti ja Kuluttajansuoja lehti tilattiin liiton kustannuksella keskeisille luottamushenkilöille. Suomen Kuluttajaliitossa järjestettiin uusien kuluttajayhdistysten perehdyttämiskoulutus helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Koulutukseen osallistui kuluttaja-aktiiveja noin kymmenestä edellisinä vuosina mukaan tulleesta yhdistyksestä. Yhdistysten luottamushenkilöille järjestettiin toimintaseminaari Espoon Siikarannassa Osallistujia oli noin viisikymmentä. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa ja liiton projekteja. Ryhmissä ideoitiin yhdistysten oman toiminnan suuntaviivoja ja tapahtumakalentereita. Kuluttajansuojan keskeiset kysymykset käytiin läpi ja jäsenillä oli tilaisuus kysyä liiton toimihenkilöiltä mieltä askarruttavia asioita. Suuren suosion sai yhdessä tehty luontoretki talviseen metsään. Yhdistyskirjeitä lähetettiin toimintavuoden aikana kolme kappaletta. Yhdistystoiminnan arkirutiineja helpottamaan toimitettiin käytännöllistä tietoa sisältävä kansio. Kertomusvuonna paikallisyhdistykset järjestivät toimintaalueillaan myös omia tilaisuuksia ja tapahtumia. Aiheet liittyivät käteiseen eurorahaan, elintarvikkeisiin, ympäristöaiheisiin ja asumiseen. Paikallistoiminnan tapahtumista koottiin liitossa tapahtumaluettelo. Liiton yhteisöjäseniä palveltiin Kuluttajauutiset lehden lisäksi kuluttajien tietoverkkoaineistolla. Tietoverkko välitti jäsenille uutisia kuluttajalainsäädännön muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista. Kertomusvuonna liitto tuki alueyhdyshenkilöidensä toimintaa taloudellisesti ja muilla keinoin. Lokakuun puolivälissä pidettiin Helsingissä alueyhdyshenkilöiden koulutustilaisuus, jossa keskusteltiin toiminnan pelisäännöistä ja perehdyttiin kuluttajansuojan peruskysymyksiin. Alueyhdyshenkilöt virittelivät uusien kuluttajayhdistysten perustamista ja alueellisten koulutustilaisuuksien järjestämistä. He toimittivat myös alue- ja paikallislehtiin kuluttaja-aiheisia artikkeleita. 11

12 KULUTTAJAUUTISET VIESTINTÄ JA JULKISUUS Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Kuluttajauutiset-lehti ilmestyi kertomusvuonna neljä kertaa. Lehden teemoja olivat liiton omien kampanjoiden kuten Ruoan turvallisuuskampanjan, Eurohintojen seurantakampanjan ja Fyrkka-hankkeen tunnetuksi tekeminen ja tuloksista kertominen. Muita aiheita olivat esimerkiksi kuluttajan talouteen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä ympäristöön ja ympäristön turvallisuuteen liittyvät teemat. Lehdellä oli myös tärkeä tehtävä toimia jäsenistön yhdyssiteenä, kertoa jäsenyhdistysten toiminnasta ja raportoida jäsenille yhteisistä tilaisuuksista. Kertomusvuonna jaettiin Vuoden 2001 Kuluttajateko tunnustuspalkinnot. Paikallistoimintasarjan palkinnon sai Kuluttajayhdistys Korson Linkki Vantaalta. Perusteina oli vuonna 1992 perustetun yhdistyksen jatkuva aktiivinen toiminta kuluttajien asialla. Yhdistyksen ansiolistalla oli muun muassa hinta- ja laatuvertailut, ympäristön hyväksi toimiminen, te lat ja kuluttajatapahtumat. Korson Linkki oli alusta alkaen aktiivinen myös Suomen Kuluttajaliiton omissa elimissä ja sen jäsen toimi Kuluttajavalituslautakunnassa. Erityisesti Korson Linkki oli vaikuttanut sen hyväksi, että Vantaalle saatiin toinen kuluttajaneuvoja. Yleisen sarjan tunnustuspalkinto annettiin maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikkö Jaana Husu-Kalliolle. Hän sai tunnustuksen esimerkillisestä tiedottamisesta ja siitä, että kuluttajien ja kansalaisten mielipide oli otettu huomioon muodostettaessa Suomen näkemyksiä elintarvike- ja eläin lääkintäkysymyksissä. Perusteluissaan Suomen Kuluttajaliiton hallitus totesi, että Jaana Husu-Kallion tiedotustoiminta oli avointa, rohkeaa ja hankaliinkin asioihin suoraan tarttuvaa. Erityisesti tämä oli tullut esille BSEtautiin liittyvässä tiedottamisessa. Ahaa Teatterin nuortennäytelmä Tuloja ja äkkilähtöjä toi hyvin julkisuuteen myös Suomen Kuluttajaliiton ja sen tavoitteet käsitellä monimuotoisesti vaikeaa ylivelkaantumisen aihetta. Tuloja ja äkkilähtöjä sisälsi teatteriesityksen lisäksi oppilaille ja opettajille tarkoitetun laajan oppimateriaalipaketin nuorten kulutustottumuksista, ylivelkaantumisesta ja maksuhäiriöistä. Hanke toteutti omalta osaltaan Suomen Kuluttajaliiton pyrkimykset löytää yhä uusia yhteistyökumppaneita ja yhteistyön muotoja. Hanke sai kokonaisuudessaan erittäin myönteisen julkisuuden eri viestimissä. Sitä käsiteltiin laajasti muun muassa radiossa ja television Kuningaskuluttaja- ja Valopilkku-ohjelmissa. Julkisuusseurannan mukaan Suomen Kuluttajaliiton kannanotoista, kampanjoista ja tapahtumista kerrottiin suomalaisessa mediassa yli 1200 kertaa kertomusvuoden aikana. Parhaimmassa kuussa, tammikuussa viestimien yhteislevikki oli yli kymmenen miljoonaa kappaletta. 12

13 YHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli vaikuttaa Euroopan unionin kuluttajapolitiikkaan siten, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyisi Euroopan unionissa. Liiton edustaja oli kuluttajien eurooppalaisen kattojärjestön, Euroopan kuluttajaliiton BEUC:n (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) yleiskokouksen jäsen. Suomen Kuluttajaliitto edusti suomalaisia kuluttaja- ja neuvontajärjestöjä Euroopan komission yhteydessä toimivassa Kuluttajakomiteassa (Consumer Committee). Kokousten asialistoilla olivat kertomusvuonna muuan muassa Vihreä kirja kuluttajansuojasta, kilpailulainsäädännön muutokset, palvelujen turvallisuus ja standardisointiaisat. Neljä kertaa kokoontuneen Kuluttajakomitean esityslistalla olevat asiat käsiteltiin ennen komitean kokousta suomalaisessa taustaryhmässä. Taustaryhmään kuuluivat seuraavat tahot: Kuluttajat-Konsumenterna ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marthaförbundet ja Marttaliitto ry. Lokakuussa Euroopan komissio järjesti jokavuotisen kuluttajatahojen tapaamisen ja työkokouksen (Annual Assembly) Brysselissä. Järjestyksessä viidennen kuluttajakokouksen aiheena olivat sisämarkkinakysymykset. Erityistä huomiota saivat Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden kuluttajatahot, sillä juuri samaan aikaan päätettiin unionin laajentumisesta. Liiton yhteistyö Euroopan komission Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston kanssa jatkui edellisvuosien tapaan erityisesti ruoan turvallisuutta käsittelevän kampanjan yhteydessä. Liiton asiantuntijat olivat jäseninä eurooppalaisessa kuluttajien lakimiestyöryhmässä (ECLG), yhteistä valuuttaa koskevassa työryhmässä (Euro Working Group), elintarvikeryhmässä ja lentomatkustajien etujärjestö FATURE:n työssä. 13

14 POHJOISMAINEN JA LÄHIALUEYHTEISTYÖ Suomen Kuluttajaliiton edustaja osallistui edellisten vuosien tapaan pohjoismaiseen kuluttajayhteistyöhön Pohjoismaiden kuluttajaneuvottelukunnassa (Nordisk Konsument Utskott, NKU). Yhteistoiminta Viron Kuluttajaliiton (Eesti Tarbijakaitse Liit) kanssa jatkui. Joulukuussa järjestettiin Tallinnassa seminaari, jonka aiheina olivat EU-jäsenyyden taloudelliset vaikutukset, uusi kulutusluottodirektiivi ja kuluttajakyselyt toiminnan apuvälineenä. Yhteistyötä Liettuan kuluttajajärjestöjen kanssa viriteltiin. Käytännön toimiin ei kuitenkaan päästy, koska haetut apurahat jäivät saamatta. Uutta oli Suomen ulkoministeriön kutsu osallistua marraskuussa Berliinissä pidettyyn Itämeren valtioiden kuluttajansuojaa koskevaan seminaariin. Tilaisuuden järjesti Itämeren valtioiden neuvoston demokraattisten instituutioiden työryhmä (Working Group on Democratic Institutions of the Council of the Baltic Sea States). Seminaarin tarkoituksena oli vertailla Itämeren maiden kuluttajansuojajärjestelmiä ja parantaa maiden välistä yhteistyötä tällä alueella. 14

15 HENKILÖSTÖ JA HALLINTO VUONNA 2002 Toimintavuoden tavoitteena oli tehdä määrätietoista työtä Suomen Kuluttajaliiton henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. Liitto tavoitteli valtionapujen nostamista toimintaa vastaavalle tasolle ( euroa) sekä projektirahoituksen kasvua. Suomen Kuluttajaliiton valtionavustusta ei saatu nostettua toimintaa vastaavalle tasolle vuonna Sen sijaan erillistä projektirahoitusta toimintaan saatiin hyvin. Liiton toimintatuotoista ( euroa) oli projektirahoitusta kaksikymmentäkuusi prosenttia ( euroa). Liiton hallitus seurasi toimintatavoitteiden toteutumista hallituksen kokouksissa 19.1., 3.3., 25.5., 28.9., ja Pääsihteeri kävi toimihenkilöiden kanssa tavoite- ja kehityskeskusteluja, joissa arvioitiin tavoitteiden toteutumista toimihenkilöiden osalta. Kertomusvuonna aloitettiin selvittää kysymystä toiminnan ammattitaitovaatimuksista suhteessa henkilöstön osaamiseen ja palkkaukseen. TALOUS Suomen Kuluttajaliiton kolmivuotiskauden tavoitteeksi oli asetettu oman pääoman kaksinkertaistaminen. Sitä tuli toteuttaa toimintavuonna hankkimalla yhteisöjäseniä kiinnostavan toiminnan avulla ja myymällä liiton neuvontapalveluja ulkopuolisille tahoille. Suomen Kuluttajaliiton tilinpäätös kertomusvuodelta osoitti ylijäämää euroa. Oma pääoma oli ,93, joten oman pääoman korotus oli 14 %. Tulosta voitiin pitää hyvänä, kun otettiin huomioon, että maksulliseen neuvontatoimintaan siirtyminen vaati sellaisia taloudellisia päätöksiä, joiden tulevasta tuottavuudesta ei päätöshetkellä ollut riittävää tietoa. Maksullista kuluttajaneuvontaa myytiin yhteisötahoille ja yksityisille kansalaisille. Yhteisöjäsenten määrä ei toimintavuoden aikana kasvanut. 15

16 LIITTEET 16

17 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS 2002 Puheenjohtaja: Susanna Rahkonen Espoo Varapuheenjohtajat: Kauko Vaari Joensuu Mirja Kolsi Hamina Hallituksen muut jäsenet: Pertti T. Hyvönen Keijo Jokinen Hannele Karlin Mirja Kolsi Heikki Kujanpää Tommi Kytölä Outi Lohi Terttu Malin Matti Mykkänen Eeva-Kaarina Nissilä Kauko Vaari Aino Vainionpää Siltasaaren Kuluttajat ry Pirkkalan Kuluttajat ry Korson Linkki ry Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Turun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Susirajan Tarkat ry Merenkurkun Kuluttajat ry Yleisvarajäsenet: Eeva Ajomo Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Heljä Balmer Suomen Potilasasiamiehet ry Raija Holopainen Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Ritva Holopainen Kuopion Kuluttajat ry Heidi Hännikäinen Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Titta Miettinen Imatran Kuluttajakamari ry Risto Pieviläinen Siltasaaren Kuluttajat ry Pirjo Rauanheimo Suomen Elintarviketyöläisten liitto ry Berta Sipi Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Heli Tynkynniemi Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Liisa Uurtimo Merenkurkun Kuluttajat ry Olof Wahlberg Helsingin Kuluttajat ry 17

18 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT Työvaliokunta Järjestötoimintaryhmä Kuluttajan oikeudet Kuluttajan talous Elintarvikkeet ja ravitsemus SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA Aarnio Reija hallintopäällikkö Ahlholm Anitta kuluttajaneuvoja Leino Tero lakimies Lustig Helena tiedottaja, toimittaja (Kuluttajauutiset) Luukko Martti ekonomisti Nykänen Maija projektipäällikkö/euroseuranta, Fyrkka-hanke Rainio Eirik opiskelijaharjoittelija ja Saarikivi Jarmo projektipäällikkö/ruoan turvallisuuskampanja asti Sario Tuula johtava lakimies Tainio Riitta elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija Turunen Sinikka pääsihteeri Villa Sirpa taloussihteeri SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT 2002 KHT Osmo Immonen ja Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja KHT Tom Turja 18

19 SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDISTYKSET ESPOON VALPPAAT KULUTTAJAT RY ETELÄ-SAVON AY-KULUTTAJAT RY FINLANDSSVENSKA KONSUMENTER RF FORSSAN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY HANGON KULUTTAJAYHDISTYS RY / KONSUMENTFÖRENINGEN I HANGO RF HELSINGIN KULUTTAJAT RY HELSINGIN YLIOPISTON KULUTTAJAYHDISTYS HYLKY RY HYVINKÄÄN KULUTTAJA PUNTARI RY HÄMEENLINNAN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY IISALMEN KULUTTAJAT RY IMATRAN SEUDUN KULUTTAJAKAMARI RY ITÄ-SAVON KULUTTAJAT RY ITÄ-UUDENMAAN KULUTTAJAYHDISTYS RY, ÖSTRA-NYLANDS KONSUMENTFÖRENING RF JOKILAAKSON EKOPIHIT RY JYVÄSSSEUDUN KULUTTAJAKOMPASSI RY KAAKONKULMAN KULUTTAJAYHDISTYS RY KARJAAN SEUDUN KULUTTAJAT RY /KARISNEJDENS KONSUMENTER RF KESKI-UUDENMAAN KULUTTAJAT RY K-M-V-ALUEEN KULUTTAJAT RY KOIVUKYLÄ-REKOLAN KULUTTAJAYHDISTYS RY KOLIKONVARTIJAT RY KORSON LINKKI RY KOTKAN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY KULUTTAJALUOTAIN RY KULUTTAJAYHDISTYS HYVÄ ARKI RY KULUTTAJAYHDISTYS KAASUMITTARI RY KULUTTAJAYHDISTYS KAKTUS RY KUNINKAANTIEN KULUTTAJAT RY KUOPION KULUTTAJAT RY LAAJASALON HYVÄ ARKIPÄIVÄ RY LAHDEN SEUDUN KULUTTAJAT RY LAPPEENRANNAN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY LOHJAN SEUDUN KULUTTAJAT RY LOPEN KULUTTAJAYHDISTYS RY ESPOO MIKKELI HELSINKI FORSSA HANKO HELSINKI HELSINKI HYVINKÄÄ HÄMEENLINNA IISALMI IMATRA SAVONLINNA LOVIISA JÄMSÄ JYVÄSKYLÄ HAMINA KARJAA JÄRVENPÄÄ MÄNTTÄ VANTAA KARKKILA VANTAA KOTKA JÄRVENPÄÄ ESPOO HELSINKI KLAUKKALA HELSINKI KUOPIO HELSINKI LAHTI LAPPEENRANTA LOHJA LOPPI 19

20 LÄNSI-LAPIN KULUTTAJAT RY MERENKURKUN KULUTTAJAT RY / KVARKENS KONSUMENTER RF MIKKELIN SEUDUN KULUTTAJAT RY NAANTALI-RAISION KULUTTAJAYHDISTYS RY NAPAPIIRIN KULUTTAJAYHDISTYS RY NOKIAN KULUTTAJYHDISTYS RY NUORTEN KULUTTAJAYHDISTYS NULKKI RY OULUN KULUTTAJAT RY PIRKKALAN KULUTTAJAT RY POHJOIS-KYMEN KULUTTAJAYHDISTYS RY PORIN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KULUTTAJAT RY RAAHEN KULUTTAJAYHDISTYS MAJAKKA RY RAUMAN SEUDUN KULUTTAJAYHDISTYS RY RIIHIMÄEN SEUDUN KULUTTAJAT RY SALON SEUDUN KULUTTAJAT RY SILTASAAREN KULUTTAJAT RY SIUNTION KULUTTAJAYHDISTYS RY-SUNDEÅ KONSUMENTFÖRENING RF SODANKYLÄN KULUTTAJAYHDISTYS RY SUOMEN POTILASASIAMIEHET RY SUSIRAJAN TARKAT RY TAMPEREEN KULUTTAJAYHDISTYS RY TASAVALLAN TARKAT RY TIKKURILAN KULUTTAJAYHDISTYS RY TURUN KULUTTAJAYHDISTYS RY / ÅBO KONSUMENTFÖRENINGEN RF TUUSULAN KULUTTAJAT RY UUDENMAAN KULUTTAJAYHDISTYS RY VAHTOOJAT VARKAUS RY VAKKA-SUOMEN KULUTTAJAT RY VAMMALAN KULUTTAJATUTKA RY VIHDIN TARKKAMARKKA RY VIISAAT KULUTTAJAT RY ÄÄNESEUDUN KULUTTAJAT RY SIMO VAASA RISTIINA NAANTALI ROVANIEMI NOKIA HELSINKI OULU PIRKKALA KOUVOLA PORI HELSINKI RAAHE RAUMA RIIHIMÄKI SALO HELSINKI SIUNTIO SODANKYLÄ HELSINKI JOENSUU TAMPERE HELSINKI VANTAA TURKU TUUSULA VANTAA VARKAUS UUSIKAUPUNKI VAMMALA VIHTI KOKKOLA ÄÄNEKOSKI 20

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2004 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2004 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti, Arjen pilarit projekti KULUTTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2003 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2003 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti KULUTTAJAN TALOUS Projektit:

Lisätiedot

SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005

SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005 2005 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005 Kertomusvuosi oli Suomen Kuluttajaliiton juhlavuosi. Kesällä 2005 oli kulunut 15 vuotta siitä, kun liitto organisoitiin uudeksi kuluttajien etujärjestöksi.

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2006 Kertomusvuonna Suomi hoiti Euroopan unionin puheenjohtajuutta heinäkuusta alkaen. Suomen Kuluttajaliitto esitteli yhdessä Euroopan kuluttajaliiton

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007

Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007 Vuosikertomus 2007 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007 säksi liiton asiantuntijat osallistuivat yhä useamman valtionhallinnon elimen työskentelyyn. Kertomusvuosi oli jälleen liittokokousvuosi. Marraskuun

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi 4 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen 6 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 11 Elintarvikkeet ja ravitsemus 14 Terveyspalvelut 14 Ympäristö

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2009 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 tilaisuus, Turku, 13.9.2017 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2 Juko ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (5) JUKO 29. 30.1. Tampere Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 26. 27.3. Seinäjoki Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT TAMMIKUU 2009 VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 2 OP 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suonenjoki ralli - HRT Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K 12 13 14 15 16

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011 Rajapintojen, kysely v. 2011 Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WMS) Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WFS) Kouvola Käyttöönotto käynnissä 05/2011 Rauma käyttöön 1.1.2011 Järvenpää Huittinen Loppi

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3/2015

Hallituksen kokous 3/2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/2015 1 Hallituksen kokous 3/2015 AIKA Keskiviikkona 30.9.2015 klo 16.30 PAIKKA Ravintola Lapintiira, neuvotteluhuone Kattohaikara Fredrikinkatu 42, 7.

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Kirjoittanut Leena Simonen Toimittanut Katri Jakosuo

Kirjoittanut Leena Simonen Toimittanut Katri Jakosuo KULUTTAJALIITON HISTORIA 1990-2015 KOHOKOHTIA Kirjoittanut Leena Simonen Toimittanut Katri Jakosuo SISÄLTÖ: Markkinavoimien puristuksessa yksittäinen kuluttaja jää helposti alakynteen. Kuluttajien oma

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot