SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT"

Transkriptio

1 SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014

2 SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 Kotimaisissa kesälukioissa myös henkilökohtaista opinto-ohjausta. Tartu tilaisuuteen! Lukiolaisille, lukioon siirtyville ja muille toisen asteen opiskelijoille! Ilmoittautumiset/anmälningar YLEISKESÄLUKIOT OPPIAINEKURSSIT 7 Tuusulanjärven kesälukio Järvenpää ÄIabi, RUBabi/ RUB1/RUB2/RUB4/RUB5, ENAabi/ENA1 3 kert.,enakert., MAA5/MAA6/MAA7, MABabi/MAB3/MAB5 10 Kiljavan kesälukio Kiljava ÄI4/ÄI5, RUB3/RUB4, ENA4/ENA5, MAA6/MAA7, MAB4/MAB5, HI4, YH2/YH3 13 Itä-Lapin kesälukio * Salla RUBvalm., BI05, MABvalm., MAA12, VEB1, KE7, HI1/HI5, MU5, KU1, S2alkeet, S27, ENAvalm., YH1, AT 16 Lahden kesälukio * Lahti ÄIabi, RUBvalm./RUBabi, ENAvalm./ENAabi, MAAabi, MA/FYvalm. 18 Raudaskylän kesälukio * Ylivieska ÄIabi, RUBvalm./RUBabi, ENAvalm./ENAabi, MAvalm./MAAabi, TEEMAKESÄLUKIOT MABabi, BIabi, PSabi 20 Matem.-lt. -kesälukio Punkaharju MAAkert., BI5, KE5, FY1 5kert. 22 Itämeri-kesälukio * Seili BI3, LI3 24 Östersjösommarskolan * Själö BI3, LI3 25 Maahanmuuttajakesälukio * Anjala HOPS, S2, oma äidinkieli ja kulttuuri 27 Kirjoittajakesälukio * Turku ÄI3, luova kirjoittaminen 28 English Communication Camp * Lohja EN, KU 29 Kielisolahdus-kesälukio * Savonlinna ÄI8, S2, RUB1 2kert./RUBabi, ENAkert., VEalkeet, espanja, hindi, ranska, saksa, venäjä 31 Lahden 10+ * Lahti HOPS, opinto-ohjaus, opiskelutaidot, kotitalous 33 Teatteri-ilmaisun kesälukio * Lahti improvisaatio, näyttelijäntyö, dramaturgia, elokuva-analyysi 34 International Art Summer * Anjala KU5 36 Intensivkurs i samhällslära Houtskär SLabi ULKOMAAN KESÄLUKIOT 37 Saksan kesälukio Berliini SA/ENA suull. kielitaito 39 Espanjan kesälukio Valladolid ES suull. kielitaito, LI3 40 Ranskan kesälukio Pariisi RAB7, suull. kielitaito 42 Summer School in England Durham ENA suull. kielitaito 44 Språkbad på Gotland Hemse RUA7, RUB6, RU suull. kielitaito * Myös lukioon tai ammattikouluun siirtyville! Också för dig som börjar på gymnasiet eller på yrkesskolan! Muutokset mahdollisia. Ajankohtaiset tiedot osoitteessa Med reservation för förändringar. För uppdaterad information, se på Esitteen kuvat Kesälukioseuran aiemmilta kursseilta. Painopaikka: Suomen Uusiokuori Oy, Somero Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina Luonua Valkolakki tavoitteena ja kirjoitukset edessä vaan kursseja uupuu tai kertausta kaivataan? Vai oletko vasta suuntaamassa lukioon ja haluaisit vahvistaa oppimaasi? Kenties oman lukiosi kurssitarjottimelta jotain jää uupumaan, vaikka olisit innokas opiskelemaan mielenkiintoisia, juuri sinua kiinnostavia kursseja jatko-opiskelupaikka mielessäsi siintäen. Kesälukiot tarjoavat mahdollisuuden opiskella kesällä tulevaa varten. Ei oppi ojaan kaada eikä kesälukio ole pelkkää puurtamista! Kesälukiosta saatat jopa saada kipinän jatko-opintoihin ja unelma-ammattiisi! Jos olet lukiolainen, peruskoulun päättävä nuori tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelija, kesälukio on sinua varten! Kesän tarjonnasta löydät itsellesi varmasti sopivat ainevalinnat. KESÄLUKIOSSA VOIT kerrata peruskoulun tietoja ja valmistautua tuleviin lukio-opintoihin suorittaa lukiokursseja kerrata lukiossa opittua ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin saada vinkkejä opiskeluun ja oppimiseen osallistua opinto-ohjaukseen ja löytää kiinnostavan opinalan saada kokemuksia kansainvälisestä opiskeluilmapiiristä niin Suomessa kuin ulkomaillakin saada tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla. KESÄLUKIO ON TOISENLAINEN KOULU Kesälukiot järjestetään kurssikeskuksissa ja kansanopistoissa ympäri Suomea tai ulkomailla. Kesälukiot kestävät viikosta kahteen, ja tarjolla on useita eri aineiden kursseja. Osa kesälukioista on yleiskesälukioita, joissa opiskellaan pääsääntöisesti lukioaineita. Teemakesälukioiden kurssit painottuvat muun muassa taideaineisiin, vieraisiin kieliin, ympäristöön sekä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin. 3

3 Opiskelu kesälukiossa on kokopäiväistä. Ainevalinnat saat tehdä itse. Kesälukiossa voit keskittyä kunnolla joko yhteen aineeseen tai valita useampia kiinnostavia aineita, joihin et talven aikana ehdi syventyä. Opetuksen lisäksi kesälukiot tarjoavat opiskelijoille majoituksen, ruokailut, retket ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssikeskuksissa on monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. LUKION PAKOLLISIA, SYVENTÄVIÄ TAI SOVELTAVIA KURSSEJA Kesälukioiden tarjoamat lukion oppimäärään kuuluvat kurssit vastaavat sisällöltään, tuntimäärältään (38 tuntia) ja arviointimenetelmiltään lukion opetussuunnitelmille asetettuja vaatimuksia. Kurssien opetuksesta vastaavat pätevät aineenopettajat. Tarjolla on lukion pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. HUOM! Kesän 2014 aikana kotimaan kesälukioissa järjestetään opinto-ohjausta integroituna aineenopetukseen sekä kiertävien opinto-ohjaajien toimesta. Kaikille yhteisen ohjauksen lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen. Katso ilmoittautumislomake netissä! KESÄLUKIOSSA SUORITETTUJEN KURSSIEN HYVÄKSILUKEMINEN Lukiolaki ( 23) oikeuttaa opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukiokurssit, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. On tärkeää, että sovit kurssin hyväksi lukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa. Opiskelijalle annetaan todistus kesälukiossa suoritetuista kursseista. Pyydettäessä todistuksesta lähetetään kopio myös opiskelijan omaan lukioon. T Kotimaassa järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu vaihtelee kesälukion pituuden ja ohjelman mukaan. Mahdolliset oppikirjat opiskelijat hankkivat itse. Katso tarkemmat kurssimaksut kunkin kesälukion kohdalta. Ulkomailla järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu sisältää edestakaisen ryhmämatkan kustannukset Helsingistä kohteeseen. AVUSTUKSET Erillisanomuksella voit hakea tukea tai apurahaa kesälukio-opiskeluun kotikuntasi sosiaalilautakunnalta tai Kesälukioseuralta. Kesälukioseuran avustukset haetaan mennessä. Merkitse anomukseesi henkilö- ja yhteystietojen lisäksi valitsemasi kesälukio ja valitut kurssit. Perustele kesälukio-opintojen tarpeellisuus vapaamuotoisella kirjeellä. Liitä mukaan selvitys taloudellisesta tilanteestasi. Kaikille hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti mahdollisesta avustuksesta toukokuun puoleenväliin mennessä. HAE AJOISSA! Täytä hakulomake netissä osoitteessa Lue tarkasti myös hakuohjeet kunkin kesälukion esittelyn kohdalta. Peruutuspaikkoja kannattaa kysyä vielä kesälläkin hakuajan päätyttyä. KESÄLUKIOSEURA RY kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien sitoutumaton, aatteellinen koulutusjärjestö jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä järjestää suomen kielen ja kulttuurin kursseja ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille sekä oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Raha-automaattiyhdistykseltä. YHTEYSTIEDOT Kesälukioseura Mariankatu 7 C 1, Helsinki Toimisto, tiedustelut: puh facebook.com/kesalukioseura STUDIER VID SOMMARGYMNASIUM Sommargymnasiekurserna är avsedda för gymnasister, grundskolans högstadieelever, studerande vid yrkesskolor och för vuxenstuderande. I SOMMARGYMNASIUM KAN DU: repetera grundskolans ämnen och förbereda dig för gymnasiestudier läsa en eller flera gymnasiekurser repetera gymnasiekurser och förbereda dig för studentskrivningarna få råd i frågor om studier och lärandet samt få idéer för studier efter gymnasiet eller för yrkesval få internationella erfarenheter och kontakter såväl i Finland som utomlands Sommargymnasier arrangeras på kurscentraler och folkhögskolor runtom i Finland. En del kurser arrangeras utomlands. Sommargymnasierna är intensiva studieperioder på en eller ett par veckor. Vid ett sommargymnasium kan du studera obligatoriska och fördjupade gymnasiekurser. En del är fokuserade på gymnasiestudier, andra har något speciellt tema, t ex teater eller natur. Studierna vid sommargymnasiet genomförs som heldagsstudier. Du kan delta i en eller flera gymnasiekurser enligt dina egna önskemål. Kursavgiften omfattar inkvartering med helpension, fritidsprogram och resebiljetter (gruppresa) till sommargymnasier utomlands. TILLGODORÄKNANDE AV STUDIER Gymnasielagen ( 23) säger att en studerande får i gymnasiets lärokurs räkna sig till godo i andra sammanhang slutförda studieprestationer om dessa till sina mål och centrala innehåll motsvarar gymnasiets kurser. Timantalet, målen, innehållet och bedömningen av sommargymnasiernas kurser sker enligt kraven för gymnasiets läroplan. För undervisningen i sommargymnasierna svarar kompetenta gymnasielärare. I fråga om tillgodoräknande av sommargymnasiestudierna ska studeranden på förhand komma överens om detta med rektorn eller ämneslärare vid sitt eget gymnasium. STIPENDIER FÖR STUDIER Sommargymnasiesamfundet kan bevilja ekonomiskt stöd för studerande vid sommargymnasierna på sociala grunder. Ansökan om stipendium bör göras skriftligen till Sommargymnasiesamfundet före den 2 maj Ansökan bör innehålla personuppgifter och uppgifter om vilket sommargymnasium du kommer att delta i. Du kan också bifoga en utredning över din ekonomiska situation. Alla som ansökt om stipendium informeras skriftligen om beslutet inom maj. ANSÖK I TID! Fyll i blanketten på internet på sidan Läs ansökningsinformationen noga på varje sommargymnasiums presentation. Du kan fråga efter sista minutens kursplatser även efter ansökningstidens utgång. SOMMARGYMNASIESAMFUNDET R.F. grundades år 1965 är politiskt obunden, ideell förening som får statsbidrag har 15 olika utbildnings-, skolungdoms- och lärarföreningar som medlemsorganisationer arrangerar utlandsfinska barns och ungdomars kurser i finska och finsk kultur och kurser i det egna modersmålet och kulturen för flyktingbarn och -ungdomar bosatta i Finland finansieras genom medel från Finlands undervisnings- och kulturministerium och från Penningautomatföreningen. KONTAKTINFORMATION Sommargymnasiesamfundet Mariegatan 7 C 1, Helsingfors (information, kansli) facebook.com/kesalukioseura 4 YLEISKESÄLUKIOT

4 WHAT ARE SUMMER HIGH SCHOOLS ALL ABOUT? Summer high schools are intensive and informal alternatives for regular school education. These alternative schools are arranged in all parts of Finland, most of them located in beautiful unspoiled surroundings of folk high schools. Summer high schools are full-time courses for 15 to 18 year old high school students. In addition to full room and board, a wide range of extracurricular activities together with excursions are included in the course package. Using learner-oriented methods, summer high schools offer a non-traditional approach to the learning process. Students are encouraged to take active part in the process and thus make the most of their study period. Intensive study periods ranging from one to two weeks enable the student to revise and supplement basic high school courses compensate high school courses included in the curriculum explore new arts and crafts try out new hobbies gain personal experience of intercultural learning. To learn foreign languages, we use role-plays, dramatisations, and conversations with students from different countries who are also there to participate in our courses. Professionals in different fields teach arts and crafts. We shall continue our interaction and exchange of ideas during free time: we will have excursions, discuss current topics such as moral philosophy or the uniting Europe, all of this being led by specialists in each field. And, of course, we will sit around the campfire, swim and enjoy the sauna and the Finnish summer! The application deadline for summer high schools held in Finland close in May-June. For more information, do not hesitate to contact the Summer High School Association (Kesälukioseura). If you have any special subjects, hobbies or themes of interest in mind, please, write us about them, so we can make you a personal recommendation for a summer high school. THE SUMMER HIGH SCHOOL ASSOCIATION The Summer High School Association was established in 1965 to provide an alternative for traditional high school education. The association is a private, non-profit, state-subsidised organisation. The functions are financed through funds received from the Finnish Ministry of Education and Culture and Finland s Slot Machine Association RAY. CONTACT DETAILS Kesälukioseura/ The Summer High School Association Mariankatu 7 C 1 FI Helsinki Finland +358-(0) (office) facebook.com/kesalukioseura Kuva Amelia Román Mikkilä TUUSULANJÄRVEN KESÄLUKIO JÄRVENPÄÄ Tuusulanjärven kesälukiossa voit hioa osaamistasi ylioppilaskirjoituksiin tai kerrata lukion keskeisiä asioita. Voit myös suorittaa yksittäisiä lukiokursseja kauttamme. Kesälukio pidetään Tuusulanjärven rannalla, Järvenpäässä, Seurakuntaopiston idyllisellä kampuksella. Lukiolaiset Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1 3 mielekästä kurssia. Kaikkien kurssien toteutumista koskee 10 oppilaan minimiosallistujamääräehto. Kurssien laajuus on 38 tuntia. ÄIDINKIELI Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan ylioppilaskirjoitusten kannalta keskeisiä asioita: tekstilajit, tekstianalyysi, kielenhuolto ja tekstien kirjoittaminen. Kurssin aikana harjoitellaan monipuolisesti essee- ja tekstitaidon koetta varten sekä käydään läpi erilaisia aineistoja ja tehtävänantoja. HuK Ruusa Einiö RUOTSI (B1-KIELI) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. FM Katja Kurki Perhe ja lähiympäristö (RUB1). Lukion pakollisen kurssin aihepiirejä ovat muun muassa vapaa-aika ja perhe, koulu sekä harrastukset. Kurssilla käsitellään monipuolisesti kielioppia, esimerkiksi sanaluokkia ja sanajärjestystä. Oppikirja Magnet 1. FM Katja Kurki Sosiaaliset verkostot (RUB2). Lukion pakollisen kurssin aihepiireinä ovat Pohjoismaat, ruoka ja asuminen, työ ja rahankäyttö, terveys sekä kännykän käyttö. Kurssin aikana käsitellään kielioppia monipuolisesti. Oppikirja Magnet 2. FM Katja Kurki Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4). Lukion pakollisella kurssilla on tehtäviä jokaiselta kielitaidon osa-alueelta. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti niin luetun- ja kuullunymmärtämistä kuin kirjoittamista ja puhumista. Kurssilla on lisäksi erillisiä sanaston ja kielioppirakenteiden harjoituksia. Oppikirja Magnet 4. FM Ulla Voutilainen Elinympäristömme (RUB5). Lukion pakollisen kurssin aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Tavoitteena on kehittää lukemisen strategioita ja hioa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Myös kurssiin kuuluvia kielioppiasioita harjoitellaan monipuolisesti. Oppikirja Magnet 5. FM Ulla Voutilainen ENGLANTI (A-KIELI) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. FM Katariina Vihervalli 6 YLEISKESÄLUKIOT

5 Kurssien 1 3 kertaus. Soveltavalla kurssilla vahvistetaan kielen rakenteiden ja sanaston hallintaa kertaamalla lukion kurssien 1 3 sisältöjä. FM Anna Pekonen Lukioenglannin perusteet. Kurssi ei vastaa mitään yksittäistä lukion kurssia, vaan kurssilla keskitytään lukiolaisen englannin kielen perustaitojen parempaan hallintaan. FM Anna Pekonen MATEMATIIKKA (PITKÄ) Vektorit (MAA5). Lukion pakollisella kurssilla tutustutaan vektoreihin ja vektorilaskennan perusteisiin. Kurssin aikana tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia, koordinaatistojen pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. FM Eija Lyly Todennäköisyys ja tilastot (MAA6). Lukion pakollisella kurssilla opitaan havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä näiden tunnuslukuja. Kurssilla perehdytään kombinatoriikan käsitteeseen, todennäköisyyden laskusääntöihin ja normaalijakauman soveltamiseen. FM Eija Lyly Derivaatta (MAA7). Lukion pakollisella kurssilla käsitellään käsitteet raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta sekä opitaan derivoimaan polynomi- ja rationaalifunktioita ja tutkimaan niiden kulkua. FM Eija Lyly MATEMATIIKKA (LYHYT) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla käydään läpi lyhyen matematiikan pakollisen kurssien sisällöt. Tarkoituksena on tutustua vanhoihin yo-koekysymyksiin ja sitä kautta valmentaa opiskelijat omiin ylioppilaskirjoituksiinsa. Oppimateriaali: Summa. FM Suvi Muotka Matemaattisia malleja I (MAB3). Pakollisella kurssilla tutkitaan matemaattisia riippuvaisuuksia kuvaajien ja funktioiden välillä. Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. Oppimateriaali: Summa. FM Suvi Muotka Tilastot ja todennäköisyys (MAB5). Pakollisella kurssilla tavoitteena on tulkita tilastoja ja hallita todennäköisyyslaskennan perusasiat. Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite ja todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttö. Oppimateriaali: Summa. FM Suvi Muotka Kesälukion täysihoitohintaan kuuluvat: 1. Tuusulanjärven kulttuuriperintö ja miljöö tutuksi kasveista kasvoihin 2. Retki Suomenlinnaan 3. Pelejä ja toimintaa yhdessä Sauna lämpiää useana iltana täysihoitolaisten iloksi, ja saunarannassa on myös nuotiopaikka. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen (uinti, melonta, soutu ja kuntosali) sekä saunomiseen. Lisäksi kävelymatkan päässä ovat monet Tuusulanjärven kulttuurikohteet, kuten Sibeliuksen Ainola sekä Halosenniemi ja Järvenpään keskusta. JÄRJESTÄJÄ Seurakuntaopisto Koulutuspäällikkö Veka Ohtamaa TIEDUSTELUT Koulutussihteeri Nina Penttinen puh , KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä sähköinen lomake mennessä. Lomakkeen löydät seurakuntaopisto.fi/koulutus-sivun kautta. Kurssipaikat täytetään hakujärjestyksessä ilmoittautumisen alettua maaliskuun alussa. Viimeinen peruutuspäivä ilman 60 peruutusmaksua on HUOM! Ilmoittautuminen Tuusulanjärven kesälukioon vain Seurakuntaopiston oman sähköisen lomakkeen kautta. 495 täysihoidolla (sis. 1 3 kurssin opetus, majoitus, ateriat, iltaohjelma) 280 ilman täysihoitoa (sis. kolmen kurssin opetus) 220 ilman täysihoitoa (sis. kahden kurssin opetus) 130 ilman täysihoitoa (sis. yhden kurssin opetus) Huom! Opiskelijat hankkivat oppikirjat itse. Monisteet ym. oheismateriaali ovat ilmaisia. 8 YLEISKESÄLUKIOT

6 KILJAVAN KESÄLUKIO KILJAVA Tervetuloa kesälukioon Kiljavalle, kauniin Sääksjärven rannalle. Helsingistä matkaa Kiljavalle on noin 50 km, Hyvinkäältä noin 20 km ja Nurmijärveltä noin 10 km. Ympäristö tarjoaa erinomaiset opiskelupuitteet sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Hotelli Kiljavanrannassa on täysihoidon valinneille opiskelijoille hyvät virkistysmahdollisuudet, kuten tenniskentät, atk-luokat, kirjasto, aamu- ja iltasauna sekä uima-allas ja uimaranta. Lukiolaiset Kurssimaksu sisältää kaksi kurssia. Lisämaksusta voit valita lisäkurssin. Kaikkien kurssien pituus on 38 tuntia. LUKUJÄRJESTYS MAA6 / MAB4 / HI4 / RUB MAA7 / MAB5 / YH2 / RUB4 / ÄI4 / ENA ÄI5 / YH3 / ENA5 Opiskelija ei voi valita samanaikaisia kursseja, esim. MAA6 ja RUB3 järjestetään samaan aikaan. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4). Lukion pakollisella kurssilla perehdytään kielellä vaikuttamisen keinoihin ja kirjallisuuteen vaikuttajana, harjoitellaan argumentointitaitoja, opetellaan suhtautumaan kriittisesti mediateksteihin sekä tuotetaan vaikuttamaan pyrkiviä suullisia ja kirjallisia tekstejä. Lisäksi kurssilla syvennetään medialukutaitoja ja perehdytään viestijän vastuuseen median käyttäjänä. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5). Lukion pakollisella kurssilla perehdytään länsimaisen kirjallisuuden historian eri aikakausiin ja kirjallisuuden tyyleihin sekä tarkastellaan tekstejä oman aikansa aatteiden ilmentäjinä. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin kirjallisiin tyyleihin sekä hiotaan ja huolletaan omaa kirjallista ilmaisutapaa tyyliseikkoja pohtimalla. RUOTSI (B1-KIELI) Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3). Lukion pakollisen kurssin aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4). Lukion pakollisen kurssin aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu hyvinvointi ja turvallisuus. ENGLANTI (A-KIELI) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4). Lukion pakollisella kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kulttuuri (ENA5). Lukion pakollisella kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. MATEMATIIKKA (PITKÄ) Todennäköisyys ja tilastot (MAA6). Lukion pakollisella kurssilla perehdytään todennäköisyyden käsitteisiin ja laskusääntöihin. Kurssilla harjoitellaan havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja Kuva Amelia Román Mikkilä tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja. Lisäksi perehdytään kombinatorisiin menetelmiin, todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja opitaan soveltamaan normaalijakaumaa. Derivaatta (MAA7). Lukion pakollisen kurssin keskeisinä teemoina ovat rationaaliyhtälöt ja -epäyhtälöt, funktion raja-arvot, jatkuvuus ja derivaatta. Kurssilla perehdytään käsitykseen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta sekä harjoitellaan rationaalifunktion sovellusongelmia. MATEMATIIKKA (LYHYT) Matemaattinen analyysi (MAB4). Lukion pakollisella kurssilla syvennytään polynomifunktioon, harjoitellaan määrittämään sen derivaatta, tutkimaan sen merkki ja kulku sekä määrittämään funktion suurin ja pienin arvo. Lisäksi opetellaan käyttämään graafisia ja numeerisia menetelmiä. 10 YLEISKESÄLUKIOT

7 Tilastot ja todennäköisyys (MAB5). Lukion pakollisella kurssilla tutustumme todennäköisyyden käsitteeseen ja laskulakien mallien käyttöön. Lisäksi harjoitellaan määrittämään jatkuvia ja diskreettejä tilastollisia jakaumia. Lisäksi opitaan ymmärtämään, mitä ovat normaalijakauma ja sen normittaminen sekä kombinatoriikka. HISTORIA Suomen historian käännekohtia (HI4). Lukion pakollisella kurssilla tarkastellaan Suomen historiaa Ruotsin vallan ajan päättymisestä autonomian ajan ja itsenäistymisen kautta nykypäivään. Kurssilla tutustutaan Suomen historian keskeisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja opitaan suhteuttamaan Suomen valtiollinen kehitys yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan. Lisäksi kurssilla tarkastellaan talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäistä riippuvuutta. YHTEISKUNTAOPPI Taloustieto (YH2). Lukion pakollisella kurssilla tutustutaan kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin sekä Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Kurssilla opitaan taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja tarkastellaan taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta. Lisäksi opitaan ymmärtämään työnteon ja yrittäjyyden merkitys kansantalouden kannalta. Kansalaisen lakitieto (YH3). Lukion syventävällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelija saa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä. Lisäksi pyrkimyksenä on, että opiskelija oppii valvomaan omia oikeuksiaan ja hoitamaan itse yksinkertaisia oikeustoimia sekä löytämään kanavat, joita pitkin asioita hoidetaan. Kurssi ei ole preppausta pyrittäessä oikeustieteelliseen tiedekuntaan, mutta siitä saattaa olla jotain apua. Täysihoidon valinneille kurssilaisille järjestetään yksi illanvietto kurssin puolessa välissä. Illanvietto sisältyy kurssimaksuun. Täysihoidon valinneilla on myös mahdollisuus pelata tennistä tai ulkopelejä, käydä uimassa uimahallissa tai rannalla, käyttää atk-luokkaa sekä saunoa aamuisin ja iltaisin. JÄRJESTÄJÄ Kiljavan opisto Apulaisrehtori Marjaana Liehu-Törrö KESÄLUKIOON HAKEMINEN JA TIEDUSTELUT Ilmoittaudu mennessä osoitteessa tai sähköpostilla Lisätietoja kurssisihteeri Valeria Nikkiseltä, puh , 425 täysihoidolla (Sis. opetus, majoitus, ateriat, opetusmateriaalit, hotellin tarjoamien aktiviteettien, kuten tenniskentän ja atk-luokan, käytön. Hinta sisältää lisäksi majoituksen ja ruokailut kesälukion puoliväliin sijoittuvan viikonlopun aikana.) 305 ilman täysihoitoa (sis. opetus, lounas ja kahvi) HUOM! Opiskelijat hankkivat itse kurssikirjansa. Kesälukion hintaan kuuluu kaksi kurssia. Lisäkurssi on hinnaltaan 82. ITÄ-LAPIN KESÄLUKIO SALLA Tule kesälukioon Sallaan, Venäjän rajan tuntumaan! Ohjelmassamme on monia eri kursseja, ja opiskelijoita on perinteisesti ollut myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Tänä kesänä pyrimme järjestämään myös uutta mielenkiintoista vapaa-ajan ohjelmaa. Kesälukion päätteeksi kipuamme jo vakiintuneen tavan mukaan Sallatunturin huipulle maisemia ihailemaan. Lukiolaiset, lukioon siirtyvät nuoret, muut toisen asteen opiskelijat ja kaikki perusopetuksen suorittaneet Voit valita 1 3 kurssia siten, että kaikki kurssisi ovat ERI aineryhmästä. Kunkin aineryhmän opetustunnit järjestetään samanaikaisesti. Lukion oppimäärään kuuluvien kurssien pituus on 38 tuntia. AINERYHMÄ 1 SUOMI TOISENA TAI VIERAANA KIELENÄ Suomen kielen alkeet. Soveltavalla kurssilla opiskellaan suomen kielen perusteet alkeista lähtien. Kurssilla käsitellään suomen kielen perusrakenteita sekä tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia. RUOTSI Peruskoulusta lukioon (RUB00). Ruotsin soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulun oppimääriä alusta alkaen. Kurssilla käydään läpi kaikki keskeiset rakenneasiat. Puheharjoitusten lisäksi kurssilla harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä lyhyiden viestinnällisten tehtävien kirjoittamista. FM Marjatta Krogerus Myös lukioon siirtyville ja ammattikoulujen opiskelijoille! BIOLOGIA Bioteknologia (BI05). Syventävällä kurssilla käsitellään soluja proteiinin valmistajina, geenien toimintaa ja säätelyä, geeniteknologiaa, sen mahdollisuuksia ja etiikkaa, mikrobeja ja niiden merkitystä, biotekniikkaa teollisuudessa sekä kasvien ja eläinten jalostusta. KUVATAIDE Minä, kuva ja kulttuuri (KU1). Lukion pakollisella kurssilla opetellaan ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja käyttämään taiteen käsitteistöä. FM Hannu Korhonen YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntatieto (YH1). Pakollinen kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. FM Helge Niva AINERYHMÄ 2 SUOMI TOISENA KIELENÄ Puhekieli tarkasteluun (S27). Syventävän kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin, oppii tunnistamaan puhekielisyyksiä ja vertailemaan puhe- ja yleiskieltä toisiinsa. Kurssilla käsitellään puhekielen kielioppia, erityispiirteitä, yleispuhekieltä, slangia ja murteita. FM Taina Luttinen 12 YLEISKESÄLUKIOT

8 ENGLANTI Peruskoulusta lukioon (ENA00). Soveltavalla kurssilla kerrataan englannin peruskielioppia, tehdään puheharjoituksia sekä harjoitellaan kielen käyttöä käytännön arkipäivän tilanteissa. MUSIIKKI Musiikkiprojekti (MU5). Syventävän kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kurssilla suunnitellaan, valmistellaan ja järjestetään pienimuotoinen konsertti kesälukion päätöstilaisuuteen. Muusikko Petra Virtanen HISTORIA Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5). Syventävällä kurssilla tarkastellaan Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. FM Helge Niva KEMIA Kemian työkurssi (KE7). Soveltavalla kurssilla opiskelija syventää kokeellisen työskentelyn taitojaan, oppii käsittelemään kemiallista tietoa kvantitatiivisesti, tulkitsemaan tuloksia, tekemään johtopäätöksiä ja arvioimaan saamansa tiedon luotettavuutta. Kurssin aikana tehdään sellaisia vaativampia kemiallisia kokeita, joita ei ole tehty aiemmilla lukion kemian kursseilla, ja varmistetaan, että opiskelija on harjoitellut mahdollisimman monia kemian työmenetelmiä. FM Tiina Kallio AINERYHMÄ 3 VENÄJÄ Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB301). Syventävällä kurssilla aihepiirit liittyvät aihekokonaisuuksiin kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus, viestintä- ja mediaosaaminen sekä hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla opiskellaan venäjän kielen aakkoset ja vastaavat äänteet, kirjoittaminen käsialalla, substantiivien suku ja adjektiivien muodot nominatiivissa. Harjoitellaan lukusanoja, kellonaikoja ja viikonpäiviä. Verbiopista opetellaan I ja II konjugaatio preesenstaivutuksineen sekä preteriti. MATEMATIIKKA (LYHYT) Lyhyen matematiikan johdantokurssi (MAB00). Soveltavalla kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja tietoja ja taitoja. Kurssin sisällöt suunnitellaan kurssin alussa opetusryhmän tarpeiden mukaisesti. MATEMATIIKKA (PITKÄ) Numeraalisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12). Syventävällä kurssilla käsitellään absoluuttista ja suhteellista virhettä, Newtonin menetelmää ja iterointia, polynomien jakoalgoritmia ja jakoyhtälöitä sekä muutosnopeutta ja pinta-alaa. FM Jyrki Harju TIETOTEKNIIKKA Peliohjelmoinnin alkeet. Soveltavalla kurssilla perehdytään peliohjelmoinnin alkeisiin ja harjoitellaan ohjelmointia. Tradenomiopiskelija Lasse Takkunen HISTORIA Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1). Pakollisella kurssilla tarkastellaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. FM Helge Niva Vapaa-ajalla on mahdollisuus harrastaa retkeilyä, uintia ja muuta liikuntaa, esimerkiksi pallopelien parissa. Kesälukiossa järjestetään patikkaretki Sallatunturille. JÄRJESTÄJÄT Sallan lukio ja Sallan kansalaisopisto Sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas Kuva Amelia Román Mikkilä TIEDUSTELUT JA KESÄLUKIOON HAKEMINEN Lisätietoja antaa Sirkka Takkunen, puh , Täytä hakulomake mennessä osoitteessa tai lähetä tiedot sähköpostitse Sirkka Takkuselle, Osallistuminen kesälukioon on vahvistettava viimeistään mennessä. 315/375/430 (sis. opetus 1/2/3 kurssilla, täysihoito aterioineen ja majoituksineen, Sallatunturin retki ja vapaa-ajanohjelma) 65/125/180 (sis. pelkkä opetus 1/2/3 kurssilla ja Sallatunturin retki) 14 YLEISKESÄLUKIOT

9 Myös lukioon siirtyville! LAHDEN KESÄLUKIO LAHTI Varmista onnistumisesi ylioppilaskirjoituksissa ja löydä uusia ystäviä! Perinteikkäässä Lahden kesälukiossa voit myös kerrata lukion kursseja tai vahvistaa peruskoulussa opittuja taitoja. Lahden kansanopisto sijaitsee keskustassa lähellä rautatieasemaa. Iltaisin järjestetään vapaa-ajan ohjelmaa. opiskelua varten. Kurssilaisten tarpeiden mukaan käydään läpi myös joitakin fysiikan sisältöjä. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa peruskoulussa opittuja asioita. Päämääränä on erityisesti laskurutiinin kehittyminen. Juhana Marjomäki YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN VALMENTAVAT KURSSIT ENGLANTI (A-KIELI) Ilpo Partanen Lukion aloittavat tai lukiossa jo opiskelevat, peruskoulun keskeisiä asioita kertaavat, ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat sekä aikuisopiskelijat ja muut opiskelusta kiinnostuneet. Kaikkien kurssien pituus on 38 tuntia. Kertauskurssien korvaavuutta voit kysyä oman koulusi rehtorilta. TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN VALMENTAVAT KURSSIT ENGLANTI (A-KIELI) RUOTSI (B1-KIELI) Saila Saarinen Tiina Roos Kummassakin kieliryhmässä tavoitteena on parantaa kielen ydinkohtien osaamista lukiota ja ammatillista opiskelua varten. Kerrataan keskeisiä kielioppiasioita, tehdään tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä suullisia harjoituksia. MATEMATIIKKA JA FYSIIKKA Yhdistelmäkurssilla pääpaino on peruskoulun matematiikan asioiden kertaamisessa toisen asteen RUOTSI (B1-KIELI) Ilpo Partanen Kursseilla vahvistetaan soveltavalla tavalla osaamista ylioppilaskirjoituksia varten, kerrataan kielioppia ja sanastoa monipuolisin harjoituksin ja tehdään vanhoja tekstin- ja kuullunymmärtämistehtäviä. MATEMATIIKKA (PITKÄ) Soveltavalla kurssilla kerrataan pitkän matematiikan keskeisiä asioita ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin laskemalla paljon vanhoja tutkintotehtäviä. Kurssilla käytetään oppikirjaa Kangasaho - Mäkinen - Oikkonen - Paasonen - Salmela: Pitkä matematiikka 14 Kertaus. (WSOY). Kurssilaiset hankkivat oppikirjan itse. Juhana Marjomäki ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Soveltavan kurssin tavoitteena on vahvistaa äidinkielen osaamista ja tuntemista ylioppilaskirjoituksia varten lukemalla ja analysoimalla ylioppilasaineita ja muita tekstejä. Kirjoittaminen on kurssilla pääosassa. Lisäksi huolletaan kieltä sekä harjoitellaan asiatyylisiä ja persoonallisia ilmaisuja. Maarit Wahlström Sunnuntaina opintoretki lähiympäristöön. Lisäksi vietetään tutustumisillanvietto sekä elokuva- ja peli-iltoja yhdessä samaan aikaan pidettävän Teatteri-ilmaisun kesälukion kanssa. Kansanopiston lähietäisyydellä on myös useita uimarantoja. Tiina Roos JÄRJESTÄJÄ Lahden kansanopisto TIEDUSTELUT JA KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä hakulomake mennessä osoitteessa tai Kuva Amelia Román Mikkilä Lisätietoja ja hakuohjeet kurssisihteeri Pirkko Wahlfors, p , Vapaita paikkoja voi kysyä kesälukion alkamiseen saakka. 390/450/510 (sis. 1/2/3 kurssia, majoituksen yhden hengen huoneessa ja aamiaisen, lounaan, välipalan, päivällisen sekä opintoretken ja vapaa-ajan ohjelman). 120/180/240 (sis. 1/2/3 kurssia, vain opetuksen, opintoretken sekä vapaa-ajan ohjelman). Ruokailumahdollisuus muualla majoittuville 80 (sis. lounaan ja välipalan). Huom! Sunnuntaina tarjotaan vain aamiainen ja lounas. 16 YLEISKESÄLUKIOT

10 Myös lukioon siirtyville! RAUDASKYLÄN KESÄLUKIO YLIVIESKA Tule oppimaan Raudaskylän kauniisiin maisemiin Ylivieskaan! Tarjoamme abikursseja englannista, ruotsista, lyhyestä ja pitkästä matematiikasta, äidinkielestä, psykologiasta ja biologiasta. Lukioon tai toisen asteen opintoihin valmentavia kursseja voit suorittaa matematiikassa, ruotsissa ja englannissa. Tarjoamme erinomaiset puitteet opiskelullesi: rauhallisen ja viihtyisän ympäristön, hyvän ruoan ja mukavan majoittumisen sekä tietenkin upean mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Opintojen lomassa on tarjolla monipuolista vapaa-ajanohjelmaa: voit liikkua ja retkeillä, pelata frisbeegolfia tai keskittyä soittoharrastukseesi. Lukiolaiset, lukioon siirtyvät nuoret ja muut toisen asteen opiskelijat Abikurssit on jaettu kolmeksi eri ryhmäksi, ja kustakin ryhmästä voit valita korkeintaan yhden kurssin. A-ryhmä: MAA, MAB, PS; B-ryhmä: BI, RUB; C-ryhmä: ENA, ÄI. Startti kursseista voit valita vaikka kaikki. Kaikkien kurssien laajuus on 38 tuntia. Kurssi toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään kahdeksan. LUKIOON JA TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN VALMENTAVAT KURSSIT MATEMATIIKKA Starttikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärän pääkohdat ja valmentaudutaan lukion/toisen asteen opintojen aloittamiseen. FM Juuso Mattila ENGLANTI (A1-KIELI) Starttikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärän pääkohdat ja valmentaudutaan lukion/toisen asteen opintojen aloittamiseen. RUOTSI (B-KIELI) Starttikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärän pääkohdat ja valmentaudutaan lukion/toisen asteen opintojen aloittamiseen. ABIKURSSIT A-RYHMÄ MATEMATIIKKA Pitkän matematiikan abikurssi (MAA). Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion pitkän matematiikan pakollisten kurssien pääkohdat sekä harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. FM Jaana Junttila Lyhyen matematiikan abikurssi (MAB). Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion lyhyen matematiikan pakollisten kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. FM Juuso Mattila PSYKOLOGIA Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion psykologian kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. KM Päivi Peltoniemi ABIKURSSIT B-RYHMÄ RUOTSI (B1-KIELI) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion ruotsin kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. BIOLOGIA Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion biologian kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. FM Leena Kangas-Järviluoma ABIKURSSIT C-RYHMÄ ENGLANTI (A1-KIELI) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion englannin kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. FM Jussi Kangasluoma ÄIDINKIELI Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion äidinkielen kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. FM Annukka Kuhajärvi Opintojen lomassa on tarjolla monipuolista vapaaajan ohjelmaa, ja paikalla on iltaisin vapaa-ajan ohjaaja. Vapaapäivänä järjestetään retki Kalajoelle. Retken matkat, päiväkahvit ja päivällinen kuuluvat kesälukion hintaan. Muu toiminta retkellä omakustanteista. JÄRJESTÄJÄ Raudaskylän kristillinen opisto Apulaisrehtori Sari Ahola-Korpi TIEDUSTELUT Sari Ahola-Korpi, p , KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä sähköinen lomake mennessä osoitteessa tai lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen Osallistuminen vahvistettava mennessä. Tämän jälkeen peruutukset kirjeitse tai sähköpostitse. Peruutetuista kesälukioista veloitetaan 50 %, ellei opiskelijalla ole näyttää lääkärintodistusta. 320/390/450 täysihoitohinta (sis. 1/2/3 kurssin opetus, oppimateriaali, majoitus 1 2 hengen huoneessa, ateriat, vapaa-ajan ohjelma, retki Kalajoelle) 150/230/310 ilman täysihoitoa (sis. 1/2/3 kurssin opetus, oppimateriaali, vapaa-ajan ohjelma) Huom! Materiaalimaksu YLEISKESÄLUKIOT

11 MATEMAATTIS- LUONNON- TIETEELLINEN KESÄLUKIO PUNKAHARJU Lääketieteellinen ura suunnitteilla tai matemaattis-luonnontieteelliset aineet kiinnostavat? Tule opiskelemaan perinteikkääseen kesälukioon Punkaharjun luonnonkauniiseen kansallismaisemaan Pihlajaveden rannalle. Kesälukiossa voit hioa biologian, fysiikan, kemian ja matematiikan taitojasi sekä saada opinto-ohjausta jatko-opintoja varten. Lukiolaiset, lääketieteellisen/matemaattis-luonnontieteellisen alan jatko-opinnoista kiinnostuneet. Kesälukio tarjoaa mahdollisuuden suorittaa lukion kemian ja biologian kolmannelle opintovuodelle sijoittuvia kursseja BI5 (Bioteknologia) sekä KE5 (Reaktiot ja tasapaino) sekä fysiikan kokoavan kertauksen kursseista FY1 FY5. Lääketieteellisten alojen valintakoe on reaalikoepohjainen. Tarkoituksena on tutustua valintakokeen tehtäviin, auttaa valmistautumaan tuleviin pääsykokeisiin sekä helpottaa abivuoden opintoja. MATEMATIIKKA Kertauskurssi (MAA). Kurssilla kerrataan ylioppilaskirjoitusten keskeisimpiä kokonaisuuksia. Pääpaino on vektoreissa, funktio-opissa ja differentiaalilaskennassa. BIOLOGIA Bioteknologia (BI5). Syventävällä kurssilla käsitellään solun hienorakennetta, geenien toimintaa, geeniteknologiaa, mikrobeja sekä bio- ja geenitekniikkaa. Kurssiin sisältyy kokeellisia tutkimuksia. FYSIIKKA Kertauskurssi (FY1 FY5). Kurssilla kootaan yhteen fysiikan viiden ensimmäisen kurssin tiedot sekä vahvistetaan luonnonilmiöiden esittämistä matemaattisten ja graafisten menetelmien avulla. Kurssin tavoitteena on saada valmiuksia opiskeluun luonnontieteellisillä ja niitä soveltavilla aloilla. KEMIA Reaktiot ja tasapaino (KE5). Syventävällä kurssilla käsitellään reaktiotasapainoa, happo-emästasapainoa, liukoisuustasapainoa sekä tasapainoon liittyviä graafisia esityksiä. Kurssin tavoitteena on ymmärtää tasapainon merkitys sekä tutustua siihen teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä. Kurssiin sisältyy kokeellisia tutkimuksia. Kesälukiossa tutustutaan metsäntutkimuslaitoksen Punkaharjun toimipaikan toimintaan, metsänjalostukseen ja biotekniikkaan. Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta ja kertoo yhteisesti kesälukiolaisille lääketieteellisten alojen uusitusta opiskelijavalinnasta, hakemisesta, opiskelualoista ja -paikkakunnista. Lisäksi kesälukion aikana järjestetään tutustumiskäynti Suomen metsämuseo Lustoon ja tehdään retki Savonlinnaan. Punkaharjulla on hyvät mahdollisuudet ulkona liikkumiseen, patikointiin, ratsastukseen, lento-, sulka- ja jalkapallon sekä pöytätenniksen pelaamiseen ja uimiseen. Asuntolassa ja opiston rannassa sijaitsevat saunat ovat opiskelijoiden käytössä. Kuntosali ja uimahalli sijaitsevat opiston välittömässä läheisyydessä. FM Esa Ruotsalainen JÄRJESTÄJÄ Itä-Karjalan Kansanopisto, Punkaharju Kuva Joona Kamu HAKEMINEN JA TIEDUSTELUT Täytä hakulomake mennessä osoitteessa tai ilmoittaudu hakulomakkeella suoraan Itä-Karjalan Kansanopistoon osoitteessa Tiedusteluihin vastaavat kesälukion rehtori puh , helsinki.fi ja Itä-Karjalan Kansanopisto puh , 500 (sis. kolme kurssia, majoitus, aamiainen, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala, opintoretki ja vapaa-ajan ohjelma) 300 (sis. kolme kurssia, opintoretki ja vapaa-ajan ohjelma) Ruokailumahdollisuus muualla majoittuville 120 (sis. lounas ja välipala). Huom! Opiskelijat hankkivat oppikirjat itse. Monisteet ym. oheismateriaali ovat ilmaisia. 20 TEEMAKESÄLUKIOT

12 ITÄMERI-KESÄLUKIO SEILI Oletko kiinnostunut ympäristökysymyksistä ja Itämeren tilasta? Tahdotko päästä tutkimaan Itämerta pintaa syvemmältä asiantuntijoiden opastuksella? Lähde mukaan tutkimusretkelle Seiliin Turun saaristoon, jossa voit lähestyä Itämerta tieteellisestä näkökulmasta yhdessä muiden innokkaiden tieteentekijöiden kanssa. Lisäksi saat tilaisuuden harjoitella snorklausta ammattisukeltajien ohjauksessa. Itämeri-kesälukio järjestetään Saaristomeren tutkimuslaitoksessa Seilissä, Turun saaristossa (www. seili.utu.fi). Tutkimuslaitos tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kesälukiolle ja mieleen painuville luontoelämyksille. Opetuksesta vastaavat suomalaiset alan asiantuntijat. Lukiolaiset ja muut Itämeren tilasta kiinnostuneet nuoret Kesälukiossa voit suorittaa lukion syventävän kurssin Ympäristöekologia (BI3) ja liikunnan syventävän kurssin Virkisty liikunnasta (LI3). Osallistujat saavat kaksi viikkoa ennen kesälukion alkua ympäristöekologian kurssiin liittyviä ennakkotehtäviä. Kurssin loppukokeeseen osallistujat kutsutaan kesälukion jälkeen erilliseen koetilaisuuteen. Kurssin hyväksilukemisesta on hyvä sopia etukäteen oman koulun aineenopettajan/ rehtorin kanssa. YMPÄRISTÖEKOLOGIA (BI3) Kurssilla paneudutaan Itämeren ekologian nykytilaan, vesiekosysteemiin ja otetaan näytteitä Itämeren eliöstöstä. Omiin havaintoihin ja tutkimuksiin perustuvia raportteja työstetään pienoistutkimuksiksi asiantuntijoiden opastamana. Hydrobiologia Itämeren ekologian nykytila, eliöstö ja erityispiirteet Näytteet Itämeren eliöstöstä Vesiplankton planktonin rooli vesiekosysteemissä, planktonnäytteiden otto tutustuminen planktonin monimuotoisuuteen mikroskoopilla Vesinäytteiden otto biologiset ja kemialliset vesinäytteet vesinäytteiden analysointi Tutkimusraportti raportit tehdyistä pienoistutkimuksista FM Anna Soirinsuo & FM Helena Suomela SNORKLAUS & UINTI (LI3) Ammattisukeltajien johdolla pääset harjoittelemaan snorklausta ja uintia Seilin ympäristössä. Ammattisukeltaja, urheiluvalmentaja Antero Palacin ASIATUNTIJALUENNOT Biologisen tutkimuksen ja luonnonsuojelun haasteet Luontovalokuvauksesta kiinnostuneille järjestetään kesälukion aikana valokuvaustyöpaja valokuvaaja Pekka Tuurin johdolla. Snorklausta ja uintia harjoitellaan päivittäin ammattiohjaajien kanssa. Lisäksi mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen. REHTORI Anna Soirinsuo, FM (hydrobiologia) TIEDUSTELUT Kesälukioseura ry, puh , KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä hakulomake 2.5. mennessä osoitteessa Vapaita paikkoja voi tiedustella vielä ilmoittautumisajankohdan jälkeenkin. 420 (sis. majoitus ja ylläpito, opetus ja tarvittavat välineet). Huom! Oppilaat maksavat itse matkakustannuksensa. 22 TEEMAKESÄLUKIOT

13 ÖSTERSJÖ- SOMMARSKOLAN SJÄLÖ Är du intresserad av miljöfrågor och Österjöns ekologiska tillstånd? Vill du undersöka Österjön djupare än ytan under handledning av experter? Följ med på en undersökningsresa till Själö i Åbo skärgård där du kan bekanta dig med Östersjön ur en vetenskaplig synvinkel tillsammans med andra entusiastiska unga forskare. På sommargymnasiet får du också tillfälle att öva dig i snorkling under ledning av professionella dykare. Östersjösommarskolan ordnas på Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö i Nagu. Forskningsinstitutet på Själö (www.seili.utu.fi/sv/) erbjuder förstklassiga faciliteter för sommargymnasiet, samt en unik miljö för naturupplevelser. MÅLGRUPP Gymnasieelever samt andra som är intresserade av tillståndet i Östersjön. UNDERVISNING Sommarskolan fokuserar på miljöekologi (gymnasiekurs BI3). Deltagarna får förhandsuppgifter innan sommarskolan börjar. För de som vill tentera av kurs BI3 ordnas ett speciellt slutprov efter sommarskolans slut. I fråga om tillgodoräknande av sommargymnasiestudierna skall den studerande på förhand komma överens om detta med rektor eller ämneslärare vid sitt eget gymnasium. MILJÖEKOLOGI (BI3) Hydrobiologi Östersjöns ekologiska tillstånd och organiska särdrag organiska prov på Östersjön Vattenplankton planktons roll inom vattnets ekosystem, planktonprov undersökning med mikroskop av variationer inom plankton Vattenprov biologiska och kemiska vattenprov analys av vattenprov Rapport egna rapporter och dokumentation av undersökningarna FM Anna Soirinsuo & FM Helena Suomela SNORKLING (LI3) Snorkling i Själös omgivningar under ledning av professionella dykare. Yrkesdykare, idrottstränare Antero Palacin FÖRELÄSNINGAR Utmaningar i biologisk forskning och naturskyddsverksamhet. ANNAT PROGRAM Möjlighet till bastu och simning. För de som är intresserade av miljöfotografering ordnas en fotograferingsverkstad under ledning av fotograf Pekka Tuuri. Snorkling och simning övas dagligen tillsammans med professionella dykare. SOMMARGYMNASIETS REKTOR Anna Soirinsuo, FM (hydrobiologi) FÖRFRÅGNINGAR Sommargymnasiesamfundet, tel , ANSÖKAN TILL SOMMARGYMNASIUM Fyll i ansökningsblankett före 2.5. på nätet DELTAGARAVGIFT 420 helpension (ink. undervisning, inkvartering, måltider och material). Obs! Resekostnader ingår inte till avgiften. MAAHANMUUTTAJA- KESÄLUKIO ANJALA Tervetuloa maahanmuuttajakesälukioon! Kesälukiossa pyritään löytämään juuri sinulle sopiva ammatti ja otetaan selvää ammattiin valmentautumisesta ja opiskelumahdollisuuksista peruskoulun jälkeen. Opetus on jaettu kaikille yhteiseen ja ryhmäkohtaiseen opetukseen. Yhteinen opetus kesälukiossa on suomeksi, yksilö- ja ryhmäohjaus omalla äidinkielellä. Osallistujat jaetaan kahteen rinnakkaiseen ryhmään aiemmin Suomessa suoritettujen opintojen perusteella. Kesälukion aikana tutustumme suomalaiseen työelämään ja koulutusjärjestelmään käytännönläheisesti työpaikkavierailujen ja eri alojen ammattilaisten avulla. Opinto-ohjaajan, suomen kielen opettajan sekä omakielisten ryhmäohjaajien kanssa suunnittelet itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Tutustumme myös toistemme tapaan elää ja vaalia omaa kulttuuria Suomessa. Maahanmuuttajakesälukio järjestetään luonnonkauniissa nuorisokeskus Anjalassa, Kouvolan läheisyydessä. 15 vuotta täyttäneet kongolaiset, sudanilaiset, afganistanilaiset ja kurdinuoret. SUOMALAINEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ JA TYÖELÄMÄ Millaisia koulutusväyliä sinulla on käytössäsi? Miten eri ammatteihin valmistutaan? Miten työnhaku käytännössä tapahtuu ja minne haluaisit päästä töihin opintojen jälkeen? Opinto-ohjaaja yhdessä omakielisten ohjaajien kanssa HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Ansioluettelo ja henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opinto-ohjaaja yhdessä suomen kielen opettajan kanssa OMA ÄIDINKIELI JA KULTTUURI Opetus pienryhmissä omalla kielellä, oman kulttuurin esittelyiltoja Omakieliset ohjaajat SUOMI TOISENA KIELENÄ Opiskellaan suomen kielen perusteita ja harjoitellaan kieltä erilaisissa vuorovaikutus- ja asiointitilanteissa. Suomen kielen opettaja 24 TEEMAKESÄLUKIOT

14 Ohjattua vapaa-ajanohjelmaa: pelejä, urheilua, liikuntaa ja retki lähiympäristöön. YHTEISTÄ KESKUSTELUA Eri ammattien arvostus Suomessa ja muualla Koulutuksen arvostus Suomessa ja muualla Sukupuoleen liittyvät odotukset meillä ja muualla Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet Suomessa Perheen rooli suomalaisessa ja muissa yhteiskunnissa Yksilön vastuut ja velvollisuudet meillä ja muualla Nuorena Suomessa: haasteet ja mahdollisuudet Hamed Shafae JÄRJESTÄJÄ Kesälukioseura ry KURSSIPAIKKA Nuorisokeskus Anjala, Anjala TIEDUSTELUT Kesälukioseura, puh , KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä hakulomake 2.5. mennessä osoitteessa tai lähetä osoitteella Kesälukioseura, Mariankatu 7 C 1, Helsinki. Hakulomakkeita voit myös tilata osoitteesta HUOM! Liitä hakulomakkeen mukaan henkilökohtainen kirje, jossa kerrot milloin olet muuttanut Suomeen ja mitä kouluja olet käynyt. Voit lähettää kirjeen sähköpostitse kesalukioseura.fi) tai postin välityksellä. 200 (sis. opetus, majoitus, ylläpito, materiaali, retket) KIRJOITTAJA- KESÄLUKIO TURKU Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta, tekstien tulkinnasta ja tarinoista? Haluatko harjoitella kirjoittamista ja tutustua kirjallisuuden eri lajeihin? Kirjoittajakesälukio tarjoaa sinulle mahdollisuuden kaikkeen tähän yhdessä muiden oppimishaluisten kirjoittajien kanssa. Kirjoittajakesälukio järjestetään Turun keskustassa sijaitsevassa Kirjan talossa, jossa kirjallisuuden ja kirjoittamisen maailmaan sinut johdattelevat ammattitaitoiset opettajat. Kesälukiossa tutustut kirjoittamiseen prosessina, syvennyt kaunokirjallisuuden lajeihin, työskentelet kirjoittamistyöpajoissa ja luot omaa tyyliäsi. Yli 15-vuotiaat, lukiolaiset ja muut kirjoittamisesta kiinnostuneet Opiskelija suorittaa kesälukiossa äidinkielen pakollisen kurssin (ÄI3) sekä luovan kirjoittamisen soveltavan kurssin. Kurssit ovat laajuudeltaan 38 tuntia. ÄIDINKIELI Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3). Kurssilla opiskelija syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen kuvallisuutta, monitulkintaisuutta sekä syventää tietojaan kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä. Opiskelija oppii myös perustelemaan teksteistä tekemiään tulkintoja. HuK Hanna Tähtinen Luova kirjoittaminen. Soveltavalla kurssilla kehitetään omaa kaunokirjallista ilmaisua. Kurssilla saat etsiä omaa tyyliäsi, koittaa eri lajien kirjoittamista ja monipuolistaa kielenkäyttöäsi. Runoilija, luovan kirjoittamisen opettaja Tommi Parkko ja kirjoittamiskurssien ohjaaja, HuK Eevastiina Kinnunen Kirjan talo sijaitsee Turun keskustassa. Kurssin aikana iltaisin on varattu aikaa kirjoittamiselle, mutta luvassa on myös paljon kulttuuritoimintaa. Pääset mm. käymään teatterissa, nauttimaan runoillasta ja halutessasi esittämään omia tekstejäsi kurssin päätösgaalassa. Runoilija, luovan kirjoittamisen opettaja Tommi Parkko JÄRJESTÄJÄ Kesälukioseura ja Kirjan talo TIEDUSTELUT JA KESÄLUKIOON HAKEMINEN Kesälukioseura, puh , Täytä hakulomake 2.5. mennessä osoitteessa 350 majoituksella (sis. opetus, opetusmateriaalit, majoitus, aamiainen, lounas, päiväkahvi, iltaohjelma) Huom! 1 hh:n lisä ilman majoitusta (sis. opetus, opetusmateriaalit, lounas ja päiväkahvi, iltaohjelma) Huom! Majoitus tapahtuu hostellimajoituksessa yhden tai kahden hengen huoneissa Turun keskustassa. Päivällinen ja iltapala eivät kuulu hintaan vaan ovat omakustanteisia. Opiskelijat hankkivat oppikirjat itse. 26 TEEMAKESÄLUKIOT

15 ENGLISH COMMUNICATION CAMP LOHJA Summers are made of memories and memories are made in Lohja! When the slanting rays of the midnight sun still brighten the beautiful Kanneljärvi Folk High School campus in Lohja, you can make summer memories at the English Communication Camp. Make new friends, learn about other cultures, and talk about all kinds of things in English at an English camp with an International flavor. The world is a global community and you can step right into it with other young people from around the world. At the English Communication Camp, you ll have great opportunities to use and improve your language skills. From sun up to sun down you will be involved in the fun and learning with music and the arts, sports, world politics and the economy, literature, and more. You ll be speaking in English, thinking in English, singing in English, maybe even dreaming in English! You will find time to laugh and sing, listen and talk, and perhaps just get away for a quiet nature walk, too. Join native English-speaking teachers from the U.S., also an experienced international staff, and a host of students for a camp full of summer memories you ll always remember! PARTICIPANTS Finnish and foreign students, over age of 15 PROGRAM ENGLISH Immerse yourself in our workshops to improve conversation and communication skills, discuss contemporary issues, enhance your reading, writing and listening comprehension, and even give a short speech or two. Remember: Silence is not golden, talking is! THE ARTS You will have opportunities galore to express or discover your inner artist and creative self! Painting, drawing, sculpture, drama and acting will culminate in an art exhibition and a drama production. Show your inner artist! MUSIC Playing together or if you want to go solo the stage is yours! OTHER EVENTS Wide-ranging discussions on a host of topics, public speaking, languages, Finnish and international evenings, sports and recreation, and more. HEAD TEACHER Tomm Stewart ORGANISER The Summer High School Association COURSE SITE Kanneljärvi Folk High School, Lohja ENQUIRIES The Summer High School Association tel , HOW TO APPLY Fill in the application form by 2nd May online COURSE FEE 420 (incl. teaching, board and lodging) Myös lukioon siirtyville! KIELISOLAHDUS- KESÄLUKIO SAVONLINNA Sen seitsemän kieltä, eiku kaheksa. Heinäkuussa Savonlinnassa on kaikki, tule sinäkin. Kielikylpy yötä päivää opettajat maailman kaikilta laidoilta. Lukioon siirtyvät nuoret, lukiolaiset, muut toisen asteen opiskelijat sekä kaikki kielistä kiinnostuneet Aamu alkaa ruotsilla, jatkuu kirjoittamisella ja englannilla. Loppupäivän ja hyppytunneilla niin paljon EXTRA-kieliä kuin itse haluaa, vaikka joka päivä/ilta/yö eri kieli. Välillä ratsastusta ja/tai oopperaa sekä mökkisaunaelämää Saimaan rannalla. Huom! Sovi kurssien hyväksilukemisesta oman koulusi kanssa. ÄIDINKIELI Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8). Syventävällä kurssilla harjoitellaan esseiden ja tekstitaitovastausten kirjoittamista. Kurssi sopii lukiolaisille, ja sillä voidaan korvata lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kahdeksas kurssi. Myös peruskoulun käyneet voivat osallistua kurssille ja kohentaa taitojaan jatko-opintoja varten. Opiskelijat voivat vaikuttaa kurssin sisältöön. FM Jaana Viljakainen SUOMI TOISENA KIELENÄ, S2 Soveltavalla kurssilla syvennetään suomen kielen taitoa, lisätään sanavarastoa ja harjoitellaan arkipäivän puhetilanteita. FM, S2-opettaja Jaana Viljakainen RUOTSI (B1-KIELI) 1. ja 2. kurssin kertaus. Soveltavalla kurssilla kerrataan kieliopin keskeisiä asioita, käydään läpi tekstejä, tehdään kuullunymmärtämis- ja puheharjoituksia sekä kirjoitelma. Opetuksessa hyödynnetään verkkomateriaalia. FM Marketta Rentola Abikurssi. Soveltava kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä (lyhyt ja pidempi kirjoitelma, kuullun- ja luetunymmärtäminen, monivalintatehtävät) sekä kerrataan kielioppia. Opetuksessa hyödynnetään verkkomateriaalia. FM Marketta Rentola ENGLANTI Kertauskurssi. Soveltavalla kurssilla tavoitteena on kielen perusasioiden ja suullisen kielitaidon kohentaminen. FM Riikka Toivanen VENÄJÄ Alkeiskurssi. Soveltavalla kurssilla tavoitteena on kielen perusasioiden ja suullisen kielitaidon kohentaminen. Vadim Zautorov 28 TEEMAKESÄLUKIOT

16 LAHDEN 10+ LAHTI EXTRA-KIELET EXTRA-kielten oppituntien sisältöön opiskelijat voivat itse vaikuttaa. Opetus eroaa perinteisestä luokkaopetuksesta, ja tarkoituksena on opiskella kieltä leikkimielellä. Opettajat ovat natiiveja. Espanja: Ana Maria Ruiz Ballesteros Saksa: Charlotte Kauer Venäjä: Vadim Zautorov Hindi: Kalyan Reddy Mudda Ranska: Kabuya Kayembe Kurssin aikana opiskelijat voivat osallistua opiston oopperakurssin luennoille. Kurssin hintaan kuuluvat yhteiset illanvietot Saimaan rannalla mökkisaunalla, beach volley -, jalkapallo- ja sulkapallokenttien käyttö sekä retki Olavinlinnaan. Lisämaksusta opiskelijat voivat lähteä ratsastamaan tai oopperaan. Vararehtori Soili Isotalo JÄRJESTÄJÄ Savonlinnan kristillinen opisto TIEDUSTELUT KURSSIEN SISÄLLÖSTÄ Soili Isotalo, puh , KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä hakulomake mennessä osoitteessa tai lähetä sähköpostia Soili Isotalolle 390 täysihoidolla (sis. majoitus, ateriat, kaikki EXTRA-kielet, saunaillat ja retken) 220 ilman täysihoitoa (sis. 2 3 opetusainetta, lounas ja kahvi sekä valitsemasi kaksi EXTRA-kieltä) Muut maksut: materiaalimaksu 20. Jos haluat opiskella yhtä EXTRA-kieltä, ota yhteyttä opistoon. Oletko vielä vailla opiskelupaikkaa? Ovatko tulevaisuuden opiskelu- ja ammattisuunnitelmasi vielä vaiheessa? Tökkivätkö tämänhetkiset opintosi ja opiskelumotivaatiosi on hukassa? Tule Lahden kymppiplus -kesälukioon, jossa saat ohjausta opiskelutaitojesi kehittämiseen sekä eväitä jatko-opintosuunnitelman tekemiseen. Tarjoamme sinulle paljon hyödyllistä tietoa eri opiskeluvaihdoista. Kotitalouskurssilla pääset opettelemaan jokaiselle tärkeitä opiskelijan arjen taitoja, kuten perusruoanlaittoa, rahankäyttöä ja kodin hoitoa. Lisäksi voit suorittaa hygieniapassin, josta voi olla hyötyä vaikka kesätöitä hakiessa! Opiskelun lisäksi tarjolla on ohjattua vapaa-ajan ohjelmaa, jonka sisältöön voit myös itse vaikuttaa. Lukioon tai ammattikouluun siirtyvät, lukiolaiset, muut toisen asteen opiskelijat Nuoret, joilla ei ole vielä toisen asteen opiskelupaikkaa tai joiden lukio- tai ammatilliset opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai keskeytyneet Opiskelijat suorittavat kesälukion aikana lukion opinto-ohjauksen soveltavan kurssin Tietoa ja taitoa jatko-opintoihin sekä kotitalouden soveltavan kurssin Opiskelijan kotitalous. Molemmat kurssit ovat laajuudeltaan 38 tuntia. Lisäksi opiskelijat osallistuvat aktiviteettityöpajaan, jossa liikunnallisten pelien ja leikkien avulla harjoitellaan vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. OPINTO-OHJAUS Tietoa ja taitoa jatko-opintoihin (OP). Opintoohjauksen soveltavalla kurssilla tutustutaan erilaisiin jatko-opiskeluvaihtoehtoihin, pohditaan omia vahvuuksia ja kiinnostuksia ammatinvalinnan näkökulmasta sekä tutustutaan itseen oppijana. Luokkatuntien lisäksi jokaiselle kurssilaiselle tarjotaan mahdollisuus opinto-ohjaajan ja erityisopettajan ohjaukseen. Opinto-ohjaaja Laura Makkonen ja erityisopettaja Hanna Vihtonen-Vettenniemi KOTITALOUS Opiskelijan kotitalous. Kotitalouden soveltavalla kurssilla opetellaan opiskelijan arjen taitoja perusruoanlaitosta rahankäyttöön ja oman kodin hoitamiseen. Lisäksi kurssilla harjoitellaan hygieniaosaamista hygieniapassitestiä varten. GET LOSS -AKTIVITEETTITYÖPAJA Tämä aktiviteettityöpaja saa sinut liikkeelle ja tuomaan esiin omat vahvuutesi. Osallistut liikunnallisiin peleihin ja leikkeihin, tutustut muihin kurssilaisiin ja harjoittelet vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Anna Nikunen 30 TEEMAKESÄLUKIOT

17 MUSIIKKI JA TANSSILLINEN LIIKUNTA Musiikki ja liike roolihahmoa ja henkilösuhteita kuvaavina ääninä ja liikkeinä. TEATTERI-ILMAISUN KESÄLUKIO LAHTI Tule näyttelemään, kehittämään ilmaisutaitoasi ja esiintymiskykyjäsi sekä itsevarmuuttasi Teatteri-ilmaisun kesälukioon! Opettajina ovat eturivin suomalaiset näyttelijät sekä alan ensiluokkaiset opettajat. Opetus ja asuminen ovat upean linnamaisessa Lahden kansanopistossa, kaupungin keskustassa. Kurssi on aina ollut jokaiselle ikimuistoinen: Opin valtavasti kaikkea esiintymisestä! Loistavat, superhyvät opettajat! En ole enää ujo, vaan löysin vahvuuteni ja sain uusia ystäviä. Paras näyttisjengi ikinä! ESITYKSEN VALMISTAMINEN JA HAPPENING Improvisaatioiden ja näytelmäkohtausten pohjalta koottu esitys yleisölle. Kurssilaisten hauskoja ja yllättäviä, osin improvisoituja esityspyrähdyksiä kaupungilla. DRAMATURGIA JA ELOKUVA-ANALYYSI Näytelmätekstin kirjoittamisen niksit ja neuvot. Analysoidaan elokuvien näyttelijäsuorituksia, dramaturgiaa ja ohjausta. Vietämme villin grilli-illan ja teemme retken Joutjärvelle. Ohjattua vapaa-ajanohjelmaa ja retki lähialueen kohteeseen. Opinto-ohjaaja Laura Makkonen JÄRJESTÄJÄ Kesälukioseura ry ja Lahden kansanopisto KURSSIPAIKKA Lahden kansanopisto, TIEDUSTELUT JA KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä hakulomake mennessä osoitteessa tai Kuva Joona Kamu Lisätietoja ja hakuohjeet kurssisihteeri Pirkko Wahlfors, p. (03) , Vapaita paikkoja voi kysyä kesälukion alkamiseen saakka. HUOM! Kesälukioon hyväksytyille lähetetään osallistujan tilannetta kartoittava kysely ennen kesälukion alkua. 365 ilman majoitusta (sis. opetus, oppimateriaali, lounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen sekä vapaaajanohjelma ja retki) 510 majoittuvilta (sis. opetus, oppimateriaali, majoitus 2 hengen huoneessa, aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen ja iltapala sekä vapaa-ajan ohjelma ja retki) Lukioon siirtyvät, lukiolaiset ja muut teatteriilmaisusta kiinnostuneet Opetusta noin 80 tuntia. Sovi koulusi rehtorin tai aineenopettajan kanssa mahdollisista korvaavista teatteri-ilmaisun tai äidinkielen kursseista. IMPROVISAATIO I JA II Tunne, tahto ja mielikuvat eri kohtaustilanteissa. Roolihahmojen, käänteiden, tilanteiden ja impulssien hallintaa improvisaatiossa. NÄYTTELIJÄN TYÖ Roolin uskottavuus: tunteiden, toiminnan ja tilanteen haltuunotto ja ylläpitäminen. NÄYTTELEMINEN LAVALLA JA ELOKUVISSA Miten lavaesiintyminen ja kameralle näytteleminen eroavat toisistaan ja miten ne toimivat? VTT, FM Liisa Lampi JÄRJESTÄJÄ Lahden kansanopisto KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä hakulomake mennessä osoitteessa tai Lisätietoja ja hakuohjeet kurssisihteeri Pirkko Wahlfors, p. (03) , lahdenkansanopisto.fi. Tietoja kurssisisällöstä Liisa Lampi, p , Kysy vapaita paikkoja kesälukion alkamiseen saakka. 490 (sis. opetus, majoitus yhden hengen huoneessa, aamiainen, lounas, välipala ja päivällinen sekä retki ja vapaa-ajan ohjelma) 345 (sis. opetus, lounas, välipala ja päivällinen sekä retki ja vapaa-ajan ohjelma). Huom. su vain aamiainen, lounas ja välipala. 32 TEEMAKESÄLUKIOT

18 INTERNATIONAL ART SUMMER ANJALA AUGUST 2ND 10TH Come and join the experience of a lifetime! The International Art Summer camp offers a high level of instruction in a varied range of artistic practices, set in an inspiring natural location in the Finnish Kymenlaakso region. Artistic practice is the core element of this camp, and all the traditional camp experiences such as sauna, cultural trips, campfires, performance and music, fun and games, will most definitely be there to be enjoyed as well! Kuva Amelia Román Mikkilä The course centre is situated in the village of Anjala in Kouvola on the coast of the river Kymijoki, just a two-hour drive from Helsinki. STUDY PROGRAMME As well as the more traditional art techniques of drawing, photography and landscape painting, participants will experience more contemporary practices such as site-specific installations, videoart, new media, and environmental art. The course is ideal for those willing to experiment and develop their artistic skills or maybe even dreaming of further studies in the field of arts. Get inspiration and encouragement in a motivated group of young art enthusiasts! Our teachers, experienced at university level, are always happy to offer advice and guidance on each participant s personal work. The official language of the camp is English. Welcome to the creative study environment! PARTICIPANTS 15 and over, Finnish and foreign students CONTEMPORARY ART WORKSHOP (KU5) The camp will be structured as a series of one-day workshops that all participants will experience, with some additional choice of shorter workshops, plus the chance to repeat activities that have been particularly enjoyed. EXAMPLES OF WORKSHOPS OFFERED ARE: Videoart Landscape Painting with Old and New Media Playful Installations HEAD TEACHER Asta Nykänen BA, art education ORGANISER The Summer High School Association COURSE SITE Youth Centre Anjala, Anjala ENQUIRIES The Summer High School Association, tel (0) , APPLICATIONS Fill out the application form by 2nd May online at Please also include a short presentation telling (in English) about yourself including: 1: Your special interests in arts or other areas of creativity 2: Your personal motivations for joining IAS in Anjala. 3: Choose your favourite creative personality or visual artist and explain why you enjoy and admire their work. Send your presentation online together with your application form or by to COURSE FEE 420 (incl. teaching, board and lodging) 34 TEEMAKESÄLUKIOT

19 INTENSIVKURS I SAMHÄLLSLÄRA HOUTSKÄR Greppa ditt samhälle! Studentskrivningarna kommer ofta på snabbare än vad man tänkt sig. Du som skriver realprovet i samhällslära under hösten eller på följande vår har nu möjligheten att förbereda dig på bästa tänkbara sätt i en härlig och inspirerande skärgårdsmiljö! MÅLGRUPP Gymnasielever som ämnar skriva samhällslära i studentexamen. Arbetsspråket är i huvudsak svenska, men finskspråkiga elever kan också mycket väl delta i kursen. UNDERVISNINGEN Provet i samhällslära ställer en hel del höga krav på er studenter och denna kurs ämnar ge dig de verktyg som är nödvändiga för att du skall nå de målsättningar du har med dina skrivningar. Stoffet är uppbyggt på ett brett sätt och berör alla de delområden som kommer att finnas med i studentexamensprovet. Tyngdpunkten i kursen ligger på förståelse och analys av olika typer av material och frågeställningar inom samhällslära. Vi analyserar aktuella samhälleliga fenomen och förankrar dem till den relevanta teorin. I fråga om tillgodoräknande av sommargymnasiestudierna skall studerande på förhand komma överens om detta med rektorn eller ämnesläraren vid sitt eget gymnasium. SAMHÄLLSLÄRA Intensivkurs. Under denna tillämpade kurs kommer vi att repetera de obligatoriska och fördjupade gymnasiekurserna i samhällslära. Teman på kursen är samhällskunskap, ekonomisk kunskap, medborgarens lagkunskap och europeiskhet och Europeiska unionen. Vi kommer att använda oss av varierande undervisningsmetoder bestående av en blandning av föreläsningar, självständigt arbete, diskussioner och audiovisuellt material. Ett relevant och nödvändigt verktyg är även användningen av IKT i undervisningen. Med hjälp av datorer öppnar sig nya möjligheter till en kritisk informationssökning och analyserandet av statistiska figurer och aktuella samhälleliga uttalanden. Utöver fördjupningen av stoffinnehållet kommer vi också att öva på skriv- och svarsteknik samt studieteknik inför studentskrivningarna. FM, lärare i samhällslära Markus Ahlfors INLEDNING I STATISTIK Kortkurs. Kunskap i statistik behövs allt mera i dagens samhälle för att kritiskt kunna analysera den information som myndigheter och nyhetshus vill förmedla. Innehållet i kursen passar utmärkt för dig som vill fortsätta studera ekonomi vid universitet. Gästföreläsare ANNAT PROGRAM Bastu, möjlighet till utflykter till havs och andra skärgårdsaktiviteter. KURSPLATS Lärkkulla Skärgård, Näsbyvägen 259, Houtskär, SOMMARGYMNASIETS REKTOR FM, enhetschef Jan Karlsson ANSÖKAN OCH FÖRFRÅGNINGAR Fyll i ansökningsblanketten före på nätet Tel , DELTAGARAVGIFT 300 (innefattar undervisning, undervisningsmaterial, helpension, utflykt) SAKSAN KESÄLUKIO BERLIINI Grüss aus Berlin! Terveisiä Berliinistä! Oletko kiinnostunut saksan kielestä ja saksalaisesta kulttuurista? Haluatko tutustua Keski-Euroopan värikkääseen metropoliin? Mikäli vastauksesi on kyllä, Saksan kesälukio on tarkoitettu juuri sinulle! Kesälukio koostuu kansainvälisestä nuorisotapahtumasta sekä nelipäiväisestä saksan kielen intensiivijaksosta. Kesälukion alussa osallistut kansainväliseen nuorisotapahtumaan nimeltä United Games of Nations, joka kokoaa vuosittain nuoria ympäri maailmaa ajankohtaisten teemojen äärelle. Tapahtuma järjestetään Berliinin Köpenickin kaupunginosan suuressa vapaa-ajankeskuksessa. Pääset mukaan kiinnostaviin työpajoihin ja keskustelupiireihin ja saat nauttia vapaa-ajankeskuksen tarjoamista liikunta- ja urheilumahdollisuuksista eri maista kotoisin olevien nuorten kanssa. Majoitut turvallisesti alueelle erityisesti tätä tapahtumaa varten pystytetyissä tilavissa teltoissa (telttasängyt). Otathan siis mukaan myös annoksen retkeilymieltä! Nuorisotapahtuman päätyttyä osallistut saksan kielen intensiivijaksoon. Nelipäiväisen intensiivijakson aikana opiskellaan kielioppia, sanastoa, suullista kielitaitoa ja kulttuuria sekä tutustutaan eri jatko-opiskelumahdollisuuksiin saksalaisella kielialueella. Intensiivikurssin aikana majoitutaan Berliinin keskustassa toimivan Suomi-keskuksen kotoisissa tiloissa. Lukioikäiset nuoret, etusija saksan kielen lukijoilla INTENSIIVIJAKSON OHJELMA Intensiivijakson aikana opiskellaan kielioppia, sanastoa, suullista kielitaitoa ja kulttuuria sekä tutustutaan eri jatko-opiskelumahdollisuuksiin saksalaisella kielialueella. NUORISOTAPAHTUMAN OHJELMA Tämän vuoden United Games of Nations -tapahtuman teemana on Save the Environment, Save Our Home. Viikon aikana tarjolla on viisi erilaista työpajaa, joissa käsitellään seuraavia aiheita: Energy Consumer products Food Protection of species. Viikko huipentuu suureen Kietzer Sommer -tapahtumaan, jossa jokainen työpaja esittää suunnittelemansa näytöksen koko juhlayleisölle. Tapahtuman aikana esittelemme suomalaista kulttuuria muiden maiden nuorille ja osallistumme kansainvälisen illallisen valmistamiseen tarjoamalla suomalaisia maistiaisia. Työskentelykielet ovat englanti ja saksa aber natürlich solltest du Deutsch mit den Deutschen sprechen! 36 TEEMAKESÄLUKIOT

20 ESPANJAN KESÄLUKIO VALLADOLID Hola! Qué tal? Quieres aprender más español? Haluaisitko opiskella espanjan kieltä espanjalaisessa kouluympäristössä yhdessä samanikäisten nuorten kanssa? Nyt siihen on tilaisuus Espanjan kesälukiossa, joka järjestetään viehättävässä yliopistokaupungissa Valladolidissa. Kaupunki sijaitsee Castilla y Leónin maakunnassa, noin 200 km Madridista luoteeseen. Espanjan kielen opetuksesta vastaa isäntäkoulumme kieltenopettaja. Tule mukaan reipashenkiseen kesälukioon Espanjassa! Nos vemos en verano! Vapaa-aikana tutustumme toisiimme ja espanjalaiseen elämänmenoon yhdessä paikallisten kavereidemme kanssa, teemme retkiä lähiseutujen luonto- ja retkeilykohteisiin, käymme urheilutapahtumissa ja paikallisten nuorten illanvietoissa. Lisäksi kesälukion aikana tutustutaan Valladolidin kaupungin historiallisiin vaiheisiin ja Madridiin. Kieltenopettaja Paz Sanz Lukioikäiset, liikuntaa harrastavat nuoret. Etusija espanjaa opiskelleilla. Sovi suullisen kielitaidon kurssin ja liikunnan kurssin hyväksiluvusta lukiosi rehtorin tai aineenopettajasi kanssa. JÄRJESTÄJÄT Kesälukioseura ja I.E.S. Condesa Eylo Alfonso -lukio. Suomalainen matkanjohtaja-opettaja matkustaa ryhmän mukana. KURSSIPAIKKA I.E.S. Condesa Eylo Alfonso -lukio, Valladolid Tutustuminen Berliinin kiinnostaviin ja historiallisiin kohteisiin, uintia ja pelejä. JÄRJESTÄJÄT Kesälukioseura yhdessä FEZ Berlin Köpenick -keskuksen kanssa. Suomalainen matkanjohtaja matkustaa ryhmän kanssa. KURSSIPAIKKA FEZ-Berlin, Kinder-, Jugend- und Familienzentrum (www.fez-berlin.de) TIEDUSTELUT & KESÄLUKIOON HAKEMINEN Kesälukioseura, puh , kesalukioseura.fi Täytä hakulomake mennessä osoitteessa Liitä hakulomakkeeseen englannin- tai saksankielinen esittely itsestäsi, harrastuksistasi ja mielenkiinnostasi Saksan kesälukiota kohtaan. Voit lähettää esittelyn myös sähköpostiosoitteeseen 650 (sis. edestakaiset lentomatkat Helsinki Berliini, majoitus ja ylläpito, ohjelma, retket sekä ryhmämatkavakuutus) ESPANJAA ESPANJALAISITTAIN Suullista kielitaitoa pääsemme harjoittamaan mainiosti espanjalaisten ikätovereiden kanssa paikallisissa isäntäperheissä. Tutustumme espanjalaisten kavereidemme Condesa Eylo Alfonso -lukioon ja opimme kuin huomaamatta selviytymään arkipäivän tilanteista espanjaksi. Kieltenopettaja Paz Sanz LIIKUNTA JA URHEILU (LI3) Päivittäin tilaisuus monipuoliseen, ohjattuun liikuntaan: uintia, joukkuepelejä, seinäkiipeilyä. Halutessasi voit myös kohentaa kuntoasi koulun kuntosalilla. Liikunnanopettaja Eduardo Montes TIEDUSTELUT Kesälukioseura, puh , KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä hakulomake mennessä osoitteessa Liitä mukaan kirje, jossa kerrot itsestäsi, harrastuksistasi ja kiinnostuksestasi espanjan kieltä kohtaan. Voit myös lähettää kirjeen sähköpostiosoitteeseen 800 (sis. matkat, ryhmälento Helsinki Valladolid, majoitus ja ylläpito, retket ja ryhmämatkavakuutus) 38 ULKOMAAN KESÄLUKIOT

KESÄLUKIOT 2013 TEEMAKESÄLUKIOT. 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k., ENAabi/ENA1 3 k.

KESÄLUKIOT 2013 TEEMAKESÄLUKIOT. 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k., ENAabi/ENA1 3 k. www.kesalukio.fi KESÄLUKIOT 2013 Sommargymnasier KESÄLUKIOT 2013 Sommargymnasier YLEISKESÄLUKIOT OPPIAINEKURSSIT 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k.,

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER 2009 2011 KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER korkeakouluopinnot högskolestudier 2009 2011 Tietoja korkeakouluopintoja suunnitteleville Uppgifter för dem som är intresserade av högskolestudier Julkaisija

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Varaa paikkasi kesälukioon

Varaa paikkasi kesälukioon Sallan tiedotuslehti 1 / 2015 www.salla.fi/kotosallalehti Kesätyöt haussa nyt! sivut 4 Keilahallissa kaikki tyylit sallittu sivut 5 Varaa paikkasi kesälukioon sivut 7 Torvipojat töräytelleet 60 vuotta

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s.

Kompassi. valintakokeisiin. nyt kursseja myös lahdessa. Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta tuhdit eväät työelämään s. Kompassi ABIKURSSIT VALMENNUSKURSSIT ITSEOPISKELUMATERIAALIT KENRAALIKOKEET VALINTAKOKEET OPISKELU TYÖELÄMÄ valintakokeisiin nyt kursseja myös lahdessa Tradenomi-opiskelija kertoo liiketalouden AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS

RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 1 RAISION KAUPPAOPISTO OPINTO-OPAS 2014 2015 2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA RAISION KAUPPAOPISTOON... 3 2 HALLINTO... 3 2.1 Omistaja... 3 2.2 Yhteystiedot... 3 3 KOULUTUSJÄRJESTELMÄ... 3 3.1 Rakenne... 3 3.2

Lisätiedot