OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE"

Transkriptio

1 Helsingin seurakuntayhtymä Kolmas linja 22 B Helsinki p OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE ABC loppuraportti Kärkihankekoordinaattorit: Hanna Lipasti-Raulus & Kai Sadinmaa Projektin omistaja: Timo Pekka Kaskinen Projektin sihteeri: Hanna Korpijärvi

2 ABC Loppuraportti 2 (21) Sisällysluettelo 1. Projektin yhteenveto Yleiskuvaus Laajuus ja tuotokset Tavoitteet ja päämäärä Projektin toteutus Projektin aikataulu Resurssit Budjetti ja todelliset kustannukset Projektin dokumentointi Projektin opit ja palautteet Projektin jälkihoito Luovutus toimintayksiköille Avoimet kysymykset ja muu jälkihoito Ideoita jatkokehitykselle Pitkän tähtäimen hyödyt Liitteet...16 LIITE 1. Koordinaatioryhmän ja muiden työryhmien kokoonpanot... xvi LIITE 2. Berliini iii LIITE 3. Maailmassa on virhe! -keskusteluillat vi

3 ABC Loppuraportti 3 (21) 1. Projektin yhteenveto 1.1. Yleiskuvaus Kirkolle Helsingissä hyväksyttiin jäsenstrategia yhteisessä kirkkovaltuustossa Samassa yhteydessä nimettiin ensimmäiset jäsenstrategian mukaiset kärkihankkeet. Nämä kärkihankkeet nimettiin seurakuntien ja yhteisten yksiköiden äänestyksen perusteella. Yhdeksi ensimmäisistä kärkihankkeista nimettiin Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kärkihankkeelle koordinaatioryhmän, jonka puheenjohtaja oli Roihuvuoren kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen ja sihteerinä Hanna Korpijärvi. Koordinaatioryhmän ja hankkeen työryhmien kokoonpanot löytyvät liitteestä 1. Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa toteutettiin Jäsenyyden tukihankkeen kaksivuotisena kärkihankkeena Hanke jakautui kahteen linjaan: Osallisuus kirkossa, jossa keskityttiin vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, ja Osallisuus yhteiskunnassa, jossa paneuduttiin verkostoitumisen vahvistamiseen. Molemmille linjoille nimettiin kärkihankekoordinaattorit, vapaaehtoisuuslinjalle Hanna Lipasti-Raulus vuosiksi ja yhteiskuntalinjalle, joka suunniteltiin yksivuotiseksi, Kai Sadinmaa vuodeksi Hanna Lipasti-Raulus teki tehtävää osana omaa tointaan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina, Kai Sadinmaa palkattiin kärkihankekoordinaattorin tehtävään. Projekti aloitettiin kahdella workshop-päivällä projektin tavoitteiden ja tuotosten hahmottamiseksi. Työskentelyn tuloksena syntyivät molempien linjojen projektikuvaukset, joiden pohjalta ja opastamina kärkihankekoordinaattorit alkoivat työstää asetettuja tavoitteita. Projektin etenemistä seuranneen koordinaatioryhmän rinnalla työskenteli Osaryhmäksi nimetty pienempi ryhmä (kärkihankekoordinaattorit, sihteeri, jäsentukihankkeen projektipäällikkö ja vuoden 2013 aikana projektin omistaja), joka on tukenut ja ohjannut kärkihankekoordinaattoreita työssään. Projektikuvaukset hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa kesäkuussa Vapaaehtoisuuslinja Vapaaehtoisuuslinja liittyi luontevasti yhteisen seurakuntatyön vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin perustyöhön ja pysyi siksi koko ajan käytännönläheisenä ruohonjuuritasolla. Vaikka aikataulullisesti oli haastavaa sovittaa yhteen perustyö ja hankkeesta nousseet tehtävät, niin nämä myös tukivat toisiaan. Hankkeen valmiit tuotokset saadaan jatkossa osaksi perustyötä ja toisaalta keskeneräiset tuotokset voidaan saattaa loppuun perustyön puitteissa. Hankkeen ajankohta oli otollinen, sillä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin toimi oli perustettu vain vuotta aiemmin. Hankkeen kautta saatiin arvokasta materiaalia perustyön pohjaksi. Hankkeessa myös pystyttiin toteuttamaan asioita laajapohjaisemmin ja suuremmalla valtuutuksella kuin perustyössä olisi ehkä ollut mahdollista. Varsinaisia työryhmiä ei osaryhmän lisäksi perustettu, sillä yhteisen ajan löytäminen on vaikeaa ja toisaalta seurakuntien työntekijöiden on haasteellista irrottautua kiireisestä perustyöstä yh-

4 ABC Loppuraportti 4 (21) teisten kehittämisten äärelle. Juuri kehittämistä varten toivotaan apua ja panostusta yhteisestä seurakuntatyöstä, jossa on myös mahdollista paneutua aihealueeseen laajasti. Työryhmien puuttumisesta huolimatta hankkeen edistymistä, tavoitteita ja tuotoksia arvioitiin ja peilattiin (koordinaatioryhmän lisäksi) vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin perustyön kautta useissa esim. ohjausryhmissä ja muissa tapaamisissa. Näin työntekijöiden palautteet, toiveet, ideat ja arkikokemukset pystyttiin huomioimaan ja saatiin arvokasta tietoa hankkeen onnistumisesta ja tarpeellisuudesta pitkin matkaa. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Osallisuus yhteiskunnassa -linjassa keskityttiin työntekijöiden tukemiseen verkostoitumisessa. Samalla haluttiin herätellä siihen, että tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää pitää huolta yhteistyökumppaneista ja toimia verkostoissa. Tämä linkittyy laajempaan tausta-ajatukseen ja strategiaan olla mukana siellä, missä ihmiset jo ovat. Projekti tavoitteli pitkän tähtäimen hyötyjä ja vaikutuksia seurakuntien toimintaan muun muassa siten, että seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten valmiudet ja motivaatio toimia verkostoyhteistyökumppanien kanssa kehittyisivät sekä ihmisten ymmärrys evankeliumin yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta kasvaisi. Myös verkostoitumista yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa haluttiin vahvistaa ja lisätä seurakuntien yhteiskunnallista aktiivisuutta sekä vahvistaa paikallisten verkostoyhteistyösuhteiden laatua ja merkitystä. Projektin merkittävimmät riskit olivat, ettei vuoden 2012 aikana ehditä tehdä oleellista tuotoksen kannalta eikä laaja tutkimuskenttä ehdi avautua siitä ei ehdi saada kokonaiskuvaa. Riskeiksi kirjattiin myös, että työntekijät eivät osallistu koulutukseen ja seurakunnat eivät aktivoidu verkostoitumaan yhteiskunnallisesti uusien liikkeiden kanssa. Kärkihankekoordinaattori näki, että projektin riskit toteutuivat melko pitkälle, koska vuoden mittainen projekti oli hankkeelle auttamatta liian lyhyt. Tavoitteet olivat siihen nähden liian korkeat. Niiden toteuttaminen olisi vaatinut huomattavasti pitemmän ajan. Projektin toteuttaminen olisi luontevasti sopinut jäädytetyn aikuis- ja yhteiskunnallisen papin viran puitteisiin. Osallisuus yhteiskunnassa -projekti oli lähtökohtaisesti ongelmallinen, kun samaan aikaan jätettiin täyttämättä virka, jossa nimenomaan paneudutaan yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiin. Kärkihanke olisi voinut tarjota mahdollisuuden seurakunnissa tehtävän yhteiskunnallisen työn kartoittamiseen laajemminkin, mutta tätä ei kuitenkaan tapahtunut.projektin ohjauksen kannalta tilanne oli haasteellinen, sillä projektiorganisaation ja linjaorganisaation suhteita ei ollut sovittu tarpeeksi selvästi. Tästä on otettu opiksi suhteessa seuraaviin vastaavanlaisiin tilanteisiin. Konkreettisina tuloksina saatiin aikaanverkostoitumisvideot työntekijöille, yhteistyölomake seurakuntien ja yksikköjen verkostojen kartoittamiseksi ja arvioimiseksi, suunnitelma verkostoitumisen kehittämisvalmennuksesta. Vuonna 2012 toteutettiin opintomatka Berliiniin. Lisäksi vuoden 2013 aikana järjestettiin ajankohtaisiin sosiaalieettisiin teemoihin pureutunut neliosainen Maailmassa on virhe! -keskustelusarja osana Tuomiokirkkoseurakunnan Kohtaamispaikkana Krypta -

5 ABC Loppuraportti 5 (21) iltoja. Suunniteltiin myös työntekijöiden koulutuksia, jotka jäivät toteutumatta vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi Laajuus ja tuotokset Vapaaehtoisuuslinja Hankkeen tavoitteena oli Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen seuraavien tuotosten avulla: vapaaehtoistoiminnan mallien kartoittaminen, käytänteistä sopiminen ja niiden käyttöönotto hyvien käytänteiden ideapankki vapaaehtoistoiminnan esteiden kuvaaminen ja kartoittaminen vapaaehtoistehtävien sekä vapaaehtoistoiminnan valmiuksien ja koulutustarpeiden kartoitus seurakuntien ja yhteisten työmuotojen yhteistyön rakenne vapaaehtoistoiminnassa Suurella sydämellä -sivustoa käytetään kaikissa Helsingin seurakunnissa ja yhteisessä seurakuntatyössä vapaaehtoistoiminnan portaalina Lisäksi tehtiin erillinen markkinointisuunnitelma Suurella sydämellä -sivuston ja samalla Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnan tunnettavuuden lisäämiseksi. Markkinointia ja Suurella sydämellä -konseptin tunnetuksi tekemistä on toteutettu soveltuvin osin yhteistyössä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa. Kokonaisuutta ajatellen vapaaehtoisuuslinjan tavoitteet saavutettiin hyvin, vaikka aikataulu osoittautuikin paikoin liian optimistiseksi. Syksyllä 2012 koordinaattori perusti Sinfoon vapaaehtoistoiminnan osion. Sivuille on koottu tietoa mm. vapaaehtoistoiminnan koulutuksista ja lainsäädännöstä. Siellä on myös materiaalipankki, jota koordinaattori jatkossa kehittää enemmän hyvien käytänteiden ideapankin suuntaan sekä kehottaa aktiivisesti työntekijöitä saattamaan muidenkin tietoisuuteen hyviksi kokemiaan käytänteitä. Vapaaehtoistoiminnan esteiden kuvaaminen ja kartoittaminen sekä vapaaehtoistehtävien ja - toiminnan valmiuksien ja koulutustarpeiden kartoitus päätettiin yhdistää tekemällä kysely työalavastaaville ja vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöille. Koordinaattori ja projektisihteeri toteuttivat kyselyn keväällä Projektisihteeri teki saaduista vastauksista yhteenvedon ja koordinaattori tarkemman analyysin, joiden pohjalta voitiin tehdä jatkosuunnitelmat. Kyselyn tulokset tulevat pitkälti toimimaan koordinaattorin perustyötä ohjaavina elementteinä tulevina vuosina. Osaksi seurakuntien ja yhteisten työmuotojen rakennetta vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja diakonian päällikkö perustavat vuoden 2014 aikana vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmän, johon kutsutaan muutamia edustajia seurakunnista sekä viestinnän edustaja. Ohjausryhmä tulee kokoontumaan 2-4 kertaa vuodessa ja sen tarkoituksena on Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen, tukeminen ja seuranta. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori on

6 ABC Loppuraportti 6 (21) tehnyt alustavia suunnitelmia rovastikunnallisten vapaaehtoistoiminnan tukiryhmien perustamisesta, joiden tehtävänä on tiedonkulun edistäminen ja seurakuntien työn tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori jatkaa osana perustyötään yhteisen seurakuntatyön osuuden selvittämistä vapaaehtoisten koulutuksessa ja yhtenäisten käytäntöjen osalta ainakin vapaaehtoisten palkitsemisessa ja virkistyksessä. Nämä liittyvät isompaan kokonaisuuteen yhtenäisistä malleista ja rakenteista sekä vapaaehtoistoiminnan budjetoinnista. Vapaaehtoistoiminnan esteet ja toiveet -kyselystä saatiin hyvää materiaalia tämänkin pohdinnan pohjaksi. Suurella sydämellä -konsepti on kärkihankkeen tuella saatu ainakin osittaiseen käyttöön Herttoniemen, Kallion, Kannelmäen, Lauttasaaren, Malmin, Meilahden, Mikaelin, Munkkiniemen, Paavalin, Pakilan, Pitäjänmäen, Roihuvuoren, Tuomiokirkon, Vartiokylän ja Vuosaaren (15) seurakunnissa sekä yhteisessä seurakuntatyössä. Ruotsinkielisten seurakuntien osalta eletään selvitysvaihetta, sillä sivuston käyttö ruotsiksi on vasta testausvaiheessa. Koordinaattori on toteuttanut koulutus- ja perehdytystilaisuudet yhdessä Tampereen seurakuntien verkkotuottaja Ilkka Kalmanlehdon kanssa, joka vastaa myös konseptin valtakunnallisesta kehittämisestä. Koordinaattori jatkaa yhdessä Kalmanlehdon kanssa työtä, jotta konseptin käyttö laajenee ja vahvistuu. Vapaaehtoisuuteen liittyvä yhteistyö Vantaan seurakuntien kanssa on ollut hedelmällistä ja sitä kannattaa jatkaa. Yhteistyössä on toteutettu seurakuntien käyttöön Suurella sydämellä -käyntikorttimainen mainos, roll-up ja nimikortit. Lisäksi Helsinkiin tehtiin vapaaehtoisen lahjojen kartoittamista varten nk. lahjakortti. Vantaan seurakuntien kanssa toteutettiin yhteinen osasto vapaaehtoistoiminnan Menu-messuilla Messukeskuksessa sekä yhteinen piparkakkutempaus osana diakonista joulukampanjaa. Facebook-yhteistyö hakee vielä muotoaan. Suurella sydämellä -konseptin viestintään liittyen on erityisesti työntekijöiden perehdytysten yhteydessä kannustettu työntekijöitä tuottamaan itse tai vapaaehtoisten avulla kuvia ja videoita vapaaehtoistoiminnasta ja muutamat ovat asiasta innostuneetkin. Vapaaehtoistoiminnalla on vakiopaikka Kirkko ja kaupungin seurakunnallisissa ilmoituksissa Yhteisen seurakuntatyön osiossa. Mediatoimittaja Katri Saarela on tehnyt Lähetysjuhlilta vapaaehtoistoiminnan videon. Koordinaattori ja jäsenyyden tukihankkeen projektipäällikkö neuvottelevat viestinnän kanssa yleisen vapaaehtoistoimintaa esittelevän videon tekemisestä sekä Kirkko ja kaupungin vapaaehtoistoimintanäkyvyydestä 2014 ja vapaaehtoistoiminnan viestinnästä yleisestikin. Projektikuvaukseen kirjattujen tavoitteiden lisäksi keväällä todettiin tarve vapaaehtoistoiminnan manuaalista työntekijöille. Koordinaattori ja projektisihteeri aloittivat sen työstämisen, mutta tuotos valmistuu vasta vuoden 2014 alussa. Vaikka koordinaattorilla on suuri määrä tietoa ja valmista vapaaehtoistoiminnan perusteet -koulutukseen tuottamaansa materiaalia, osoittautui tämän kaiken saattaminen innostavaksi ja helposti käytettäväksi, mutta riittävän kattavaksi manuaaliksi kärkihankkeen aikana mahdottomaksi.

7 ABC Loppuraportti 7 (21) Osallisuus yhteiskunnassa -linja Projektin omistaja näki, että toisin kuin vapaaehtoisuuslinjan kohdalla, Osallisuus yhteiskunnassa -linjan yhteys jäsenyyden vahvistamispyrkimyksiin vaikutti aluksi epäselvältä. Työryhmä joutui pohtimaan, kenen tai minkä osallisuutta yhteiskunnassa otsikolla tarkoitetaan. Tehtäväksiantoa lähdettiin aluksi tarkastelemaan ihmisen marginalisoitumisen sekä toisaalta yhteiskunnallisen osallistamisen kannalta. Tästä tarkastelusta ei kuitenkaan avautunut kirkon jäsenyyden vahvistamisen kannalta relevantteja teemoja ja siksi kärkihanketta ei viety tällä linjalla pohdiskeluja pidemmälle. Sen sijaan aihetta päätettiin lähteä tarkastelemaan Kirkko Helsingissä - yhteisön haasteena. Keskiöön nousi kysymys, kuinka Kirkko Helsingissä voisi verkostoitua uusien yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa. Tähän painotukseen projektia ohjasivat muun ohessa yhteiskunnallisen työn linjaukset Helsingissä sekä erityisesti kärkihankekoordinaattorin henkilökohtainen mielenkiinto aihetta kohtaan. Esiin nousi myös kysymys evankeliumin yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Pohdiskeltiin, onko tämän teeman kohdalla tarvetta lisätä ymmärtämistä seurakunnissa. Näiltä osin kärkihankkeen tuotokset jäivät kuitenkin muun muassa edellisessä luvussa kerrottujen syiden vuoksi vaatimattomiksi. Projektin omistajan ohjauksessa tuotoksia kehitettiin edelleen ja painopiste siirtyi uusista yhteiskunnallisista liikkeistä seurakuntien jo olemassa olevien verkostoyhteyksien tarkasteluun. Kuinka verkostoissa osataan työskennellä, kuinka niitä ylläpidetään, kuinka osataan rakentaa uusia yhteyksiä ja kuinka verkostoyhteydet, joista muodostuu usein henkilökohtaisia suhteita, onnistutaan työntekijän vaihtuessa siirtämään uudelle työntekijälle. Projektin omistaja näkee, että seurakuntien verkosto-osaamisella on epäsuora yhteys jäsenyyden vahvistamispyrkimysten kanssa. Mikäli Kirkko Helsingissä onnistuu säilyttämään asemansa merkittävänä yhteistyökumppanina erilaisissa ihmisten hyvän puolesta toimivissa verkostoissa, asialla on oletettavasti positiivinen vaikutus myös jäsenyyden vahvistamiseen. On mielekästä kuulua yhteisöön, jolla on merkitystä, ja jonka työ näkyy ja vaikuttaa. Verkostoitumiskoulutuksen suunnitteluryhmässä myös arvioitiin, että verkostoitumistaitojen ja jäsenyyden vahvistamispyrkimysten välille voi muodostua hyvin merkittävä vuorovaikutussuhde uusilla asuinalueilla, jos paikallinen seurakunta lähtee esimerkiksi aktiivisesti tukemaan syntyviä asukasyhdistyksiä ja etsimään yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa. Suunnitelluilla verkostovalmennuksilla tähdätään erityisesti tällaisessa toiminnassa tarvittavan osaamisen lisäämiseen. Projektin tavoitteellisina tuotoksina oli osallisuuden teologian näkökulmien kokoaminen ja kirjaaminen, 2013 alkava monimuotoinen verkostoitumiskoulutus, joka sisältää uusien yhteiskunnallisten liikkeiden esittelyä, vuorovaikutustaitokoulutusta, osallisuuden ja kohtaamisen teologiaa sekä manuaali ja ideapankki verkostoitumisesta sisältäen vanhat verkostoyhteistyökumppanit sekä mahdolliset uudet kumppanit pohjautuen kartoitukseen ja arviointiin. Vuoden 2012 aikana yhteiskuntalinjalla suunniteltu manuaali ja ideapankki verkostoitumisesta supistuivat intran verkostoitumissivuun, jossa on jaossa verkostoitumiseen innostavat videot sekä verkostojen kartoittamiseksi laadittu lomake seurakunnille/yksiköille. Lomakkeen pohjana

8 ABC Loppuraportti 8 (21) oli Lauttasaaren seurakunnassa käytössä ollut verkostoitumislomake, jota täydennettiin vuoden 2013 aikana laajempaa seurakunnallista käyttöä ajatellen. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että verkostoja arvioidaan pysyvänä osana toiminta- ja taloussuunnitelmia. Toteutuneiden tuotosten käyttöön innostetaan uudemman kerran vuoden 2014 aikana. Osallisuuden teologian kokoaminen ja kirjaaminen jäi tekemättä. Vuoden 2012 aikana koordinaattori piti YLEn Ykkösellä laajan sarjan aamuhartauksia, joissa avattiin osallisuuden teologiaa ja tuotiin esille evankeliumin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Toukokuussa 2012 Osallisuus yhteiskunnassa ideatyöryhmä (jäsenet lueteltu liitteessä 1) vahvistettuna yhteiskunnallisen työn pastori Raija Korhosella teki opintomatkan Berliiniin, jossa kirkko on kohdannut voimakkaan muutoksen massiivisen kirkosta eroamisen ja maahanmuuton takia. Tämä on pakottanut palaamaan juurille, evankeliumin ytimeen. Köyhistä ja heikoimmista pidetään huolta, kirkkotila otetaan ihmisten käyttöön ja kevyt hierarkia mahdollistaa nopean reagoinnin yhteiskunnan aiheuttamiin sosiaalisiin haasteisiin. Tutustumiskohteina olivat mm. sosiaalieettistä työtä tekevä Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) sekä Potsdamin diakoniatyö. Tarkempi matkaraportti liitteenä 2. Matkan innoittamana syksyllä 2012 kärkihankekoordinaattori suunnitteli yhteistyössä yhteisen seurakuntatyön yhteiskunnallisen työn ja koulu- ja nuorisotyön kanssa koulutuksia sekä Maailmassa on virhe! -keskustelusarjan. Sosiaalieettisiin kysymyksiin pureutuneen keskustelusarjan suunnittelussa hyödynnettiin yhteiskunnallisen työn vuosina 2010 ja 2011 järjestämää työntekijöiden koulutussarjaa Uudet yhteiskunnalliset liikkeet kansalaisyhteiskuntaa rakentamassa. Neljä keskusteluiltaa Tuomiokirkon kryptassa toteutettiin keväällä (2) ja syksyllä (2) Alustajat olivat oman aiheensa asiantuntijoita, puheenjohtajan toimi Kai Sadinmaa. Osallistujia oli henkilöä per ilta. Tarkemmat tiedot iltojen aiheista ja alustajista on kerrottu liitteessä 3. Vuoden 2013 koulutuskalenterissa tarjottiin Helsingin seurakuntien työntekijöille projektikuvaukseen kirjatuista koulutuksista osallisuuden ja kohtaamisen teologian (Minä-sinä. Me-te) sekä kontekstuaalisuuden koulutuksia (Osallisuus-pysäkit). Lisäksi projektin koulutusten listalla oli saarnatyöpaja. Kaikkia näitä koulutuksia tarjottiin sekä keväällä että syksyllä. Valitettavasti koulutuksiin ei tullut tarpeeksi ilmoittautumisia. Näin ollen linjan koulutukset jäivät toteutumatta. Yhteiskuntalinjan suunnittelua ja toteuttamista jatkettiin vuosi 2013, jolloin alettiin suunnitella työyhteisöjen verkostoitumisvalmennusta. Suunnitteluryhmän ajatuksena on ollut, että valmennusta tarjotaan pilotointivaiheessa etenkin niille Helsingin seurakunnille, joiden alueille on tulossa täysin uusia asuinalueita. Saatujen kokemusten perusteella valmennusta on tarkoitus tarjota myöhemmässä vaiheessa seurakunnille, joissa on kiinnostusta arvioida ja kehittää verkostoitumistaan.

9 ABC Loppuraportti 9 (21) Kysely luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksista Osana kärkihanketta toteutettiin myös kysely luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksista, mikä sai alkunsa yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta. Kysely liittyy sekä hankkeen vapaaehtoisuus- että yhteiskuntalinjoihin. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ajalla Se lähetettiin kaikille seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston varsinaisille jäsenille eli 305 luottamushenkilölle. Vastausprosentti oli 40. Vapaaehtoisten tavoin luottamushenkilöt haluavat osallistua ja antaa asiantuntemustaan seurakuntien ja koko seurakuntayhtymän käyttöön enemmän kuin mihin tähän asti on annettu mahdollisuuksia. Yhteistyötä ja avointa keskustelua työntekijöiden kanssa halutaan lisätä ja tiedonkulkua parantaa. Vastauksissa toivottiin myös parempaa perehdyttämistä luottamustoimeen. Jatkossa tuloksia on tarkoitus tutkia tarkemmin ja pohtia yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, mihin toimenpiteisiin ryhdytään Tavoitteet ja päämäärä Vapaaehtoisuuslinja Projektin pitkän tähtäimen hyödyt ja vaikutukset toimintaan Vapaaehtoisuus vahvistaa osallisuutta kirkosta ja liittymistä kirkon mission toteuttamiseen Helsingin seurakuntayhtymässä on käytössä yhtenevät vapaaehtoistoiminnan käytänteet Suurella sydämellä -sivusto on vapaaehtoistoiminnan tärkeä tiedotuskanava sekä työväline Mielikuva Kirkon Helsingissä vapaaehtoistoiminnasta paranee Projektille kirjattujen pitkän tähtäimen hyötyjen ja toimintavaikutusten mittaaminen on projektin päättyessä haastavaa, sillä sen vaikutukset ovat nähtävissä vasta pidemmän ajan kuluessa. Vapaaehtoisuuden osallisuutta vahvistavaa vaikutusta voidaan tutkia myöhemmässä vaiheessa esim. vapaaehtoisille suunnatulla kyselyllä. Vapaaehtoistoiminnan yhteisiä käytänteitä ja linjauksia vasta suunnitellaan, joten niiden käyttöönottoaste voidaan arvioida n. kahden vuoden kuluttua projektin päättymisestä. Suurella sydämellä -konseptin luonne tiedotuskanavana ja työvälineenä on jo osittain toteutunut, sillä sitä käyttää tällä hetkellä jonkinasteisesti 15 seurakuntaa 18:sta (ruotsinkielisten seurakuntien mukanaolo ei ole vielä mahdollista). Mielikuvan parantamista voidaan sitäkin mitata vasta myöhemmin esim. kyselyn avulla. Tulevien tutkimusten/kyselyjen tuloksia voidaan verrata aiemmin tehtyihin vapaaehtoistoiminnan kyselytutkimuksiin (esim. valtakunnalliset tutkimukset), Kirkon nelivuotiskertomukseen, Toiveiden kirkko -aivoriihen 1 tuloksiin ja kärkihankkeessa toteutettujen kyselyjen tuloksiin (vapaaeh- 1 Kirkko Helsingissä toteutti syksyllä 2012 yhteistyössä Fountain Parkin kanssa kaikille avoimen verkkoaivoriihen aiheenaan toiveiden kirkko ja toiveiden seurakunta. Aivoriiheen osallistui yli henkilöä ja sen tulokset analysoi tarkemmin YTM, TM Marjukka Laiho. Avalyysi on luettavissa

10 ABC Loppuraportti 10 (21) toistoiminnan esteiden kartoitus, luottamushenkilökysely). Näin voidaan myöhemmässä vaiheessa mitata, miten kärkihankkeen pitkäaikaiset hyödyt ovat toteutuneet. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Projektin pitkän tähtäimen hyödyt ja vaikutukset toimintaan Seurakuntien työntekijöiden ja seurakuntalaisten valmiudet ja motivaatio toimia verkostoyhteistyökumppanien kanssa kehittyvät. Ihmisten ymmärrys evankeliumin yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta kasvaa. Verkostoituminen myös yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa säilyy ja vahvistuu. Seurakuntien yhteiskunnallinen aktiivisuus lisääntyy. Paikallisten verkostoyhteistyösuhteiden laatu ja merkitys vahvistuvat. Projektin pitkän tähtäyksen hyötyjen arvioiminen tässä kärkihankkeen vaiheessa ei ole vielä mahdollista. Tulevaisuudessa on mahdollista niin haluttaessa tutkia tilannetta ennen ja jälkeen esim. kyselyillä tai vastaavilla tavoilla. Voidaan tehdä myös vertailua aiempiin tutkimustuloksiin, esim. Kirkon nelivuotiskertomukseen, joka ei kuitenkaan yhteiskunnallisen työn kannalta kata kaikkia toimintamuotoja. Verkostoitumisvalmennukseen voidaan liittää tutkimuksellinen ote tekemällä esim. työntekijöiden osaamiseen ja valmiuksiin liittyvä kysely ennen ja jälkeen koulutuksen. 2. Projektin toteutus 2.1. Projektin aikataulu Suunniteltu pvm Toteutunut pvm Hyväksy projektiehdotus syksy Hyväksy projektikuvaus kevät Hyväksy projektin päättäminen Projektin tulosten jälkiarviointi Resurssit Vapaaehtoisuuslinja Projektikuvaukseen kirjattiin, että vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työpanos hankkeeseen on 50 %. On vaikea arvioida, mikä lopulta oli hankkeen osuutta ja mikä koordinaattorin perustyötä. Hanke ja perustyö tukivat toisiaan kuitenkin erittäin hyvin. Aikataulut olivat liian optimistisia. Etenkin markkinointimateriaalien työstäminen oli aikaa vievää ja manuaalin sisällön tuottamiseen oli vaikeaa löytää riittävän pitkiä työstämisjaksoja.

11 ABC Loppuraportti 11 (21) Ilkka Kalmanlehto Tampereen seurakuntayhtymästä oli koordinaattorin työparina Suurella sydämellä -info- ja koulutustilaisuuksissa. Lisäksi hän antoi suoraa käyttäjäopastusta ja -tukea. Hänen panoksensa oli merkittävä. Projektin yhtenä riskinä mainittiin avainhenkilöiden sairastuminen tai vaihtuminen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin sairauspoissaolot toivatkin haastetta erityisesti aikatauluissa pysymiseen. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Yhteiskuntalinjan kärkihankekoordinaattorin oli tarkoitus hoitaa tehtäviä 80-prosenttisesti vuoden 2012 aikana. Tämä ei aivan toteutunut. Keskustelusarjan vetämisen hän hoiti palkkiotoimisesti vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 aikana yhteiskuntalinjan hallinnollisia tehtäviä on hoitanut erityisesti kärkihankkeen sihteeri. Resurssiarvioissa pysyttiin suunnilleen suunnitellussa Budjetti ja todelliset kustannukset Kärkihankkeelle myönnettiin riittävät taloudelliset resurssit ja budjetissa pysyttiin hyvin. Kustannukset maksettiin jäsenyyden vahvistamisen kustannuspaikalta Määrärahoista oli kärkihankkeelle budjetoitu vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Lisäksi varauduttiin kehittämistoiminnan kuluihin ( euroa) jäsenyyden tukihankkeen koko budjetissa, tästä maksettiin Osallisuus yhteiskunnassa -kärkihankekoordinaattorin palkkaus- ja muut kulut sisältäen mm. puhelin- ja matkakulut. Näistä kuluista 80 % on osoitettu tämän kärkihankkeen kuluiksi sovitun resurssivarauksen mukaisesti. Osallisuus -hankkeen loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana on varattu euroa. Toteutuneet kustannukset Projektin kustannukset, sisältäen mm. Berliinin opintomatkan (v. 2012), keskustelusarjan palkkiot (v. 2013) ja tarjoilukulut 3.761, ,25* Markkinointikulut ,20* Kärkihankekoordinaattorin palkkaus- ja muut kulut (80 %) ,50 0 Yhteensä , ,45* * huom. arvio, sillä 2013 tilinpäätös valmistuu loppuraportin valmistumisen jälkeen. 3. Projektin dokumentointi Projektin dokumentit säilytetään Helsingin seurakuntayhtymän projektikansiossa jaetulla levyllä.

12 ABC Loppuraportti 12 (21) 4. Projektin opit ja palautteet Kuten edellä on jo todettu, Osallisuus kirkossa -teema avautui luontevasti jäsenyyden vahvistamisen kannalta selkeäksi projektiksi, mutta Osallisuus yhteiskunnassa -teeman tarkastelussa koordinaatioryhmän piti etsiä sopivaa tulokulmaa pitempään. Tämän osaprojektin kannalta olisi ollut hyvä, mikäli tehtäväksianto olisi ollut alun perin selvempi. Tehtäväksiantojen jalostaminen on asia, johon kannattaa uusien projektien kohdalla paneutua huolellisesti. Tässä tilanteessa liikkeelle lähdettiin otsikosta Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa, jolle ei oltu määritelty mitään sisältöä. Sisällöt määriteltiin workshopeissa ja hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa. Kirkko Helsingissä -yhteisön kannalta osallisuus yhteiskunnassa on merkittävä teema. Erityisesti paikallisseurakuntien olemassa olevia verkostoja kannattaa hoitaa hyvin ja uusia verkostoavauksia on syytä tehdä. Projektin parhaimmaksi mahdolliseksi läpiviemiseksi on jatkossa syytä sopia projektityöntekijöiden valvonta ja raportointi sekä esimiessuhteet selkeämmin. Omat hankaluutensa tuli työyksikön omasta tilanteesta, jossa samaan aikaan oli jätetty täyttämättä virka, jota vs. projektityöntekijäksi nimetty henkilö oli aiemmin hoitanut (1v 4 kk). Eri kärkihankkeiden koordinaattoreiden on hyvä pitää säännöllistä yhteyttä toisiinsa. Näin pysytään paremmin selvillä, mitä toisissa hankkeissa on meneillään ja vältetään päällekkäistä työtä. Myös hankkeen eri toimijoiden (koordinaattorit, omistaja, koordinaatioryhmä) rooleja on syytä selvittää heti alussa ja muistuttaa pitkin matkaa. Tämä helpottaa tavoitteiden laadintaa ja niissä pysymistä. Erittäin tärkeää koko hankkeen onnistumisen kannalta on ollut se, että hankkeella oli oma projektisihteeri, joka hoiti työnsä täsmällisesti ja huolellisesti. Hän toi myös hyviä näkökulmia keskusteluihin ja jäsenyyden tukihankkeen projektipäällikön ohella huolehti ammattitaitoisesti mm. organisaation rakenteellisista sekä viestinnällisistä seikoista. Ilman projektisihteerin panosta hallinnolliset asiat olisivat hidastaneet kärkihankkeen toteutumista huomattavasti. On huomattava, että projekti oli varsin byrokraattinen. 5. Projektin jälkihoito 5.1. Luovutus toimintayksiköille Molempiin linjoihin liittynyt luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia kartoittaneen kyselyn tulokset on saatettu tiedoksi yhtymän ja seurakuntien johdolle sekä luottamuselimille. Tulokset viedään jatkokäsittelyyn kevään 2014 aikana kirkkoherrainkokoukseen, jossa päätetään jatkotoimista vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Vapaaehtoisuuslinja Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori jatkaa työskentelyä hankkeen teemojen parissa osana perustyötään. Myös uusi perustettava vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmä tulee varmasti käsit-

13 ABC Loppuraportti 13 (21) telemään hankkeen keskeneräisiä tehtäviä, joista yhtenä tärkeimpänä on yhteisistä käytänteistä sopiminen ja niiden käyttöönotto. Koordinaattori saattaa alkuvuodesta päätökseen vapaaehtoistoiminnan manuaalin työntekijöille sekä huolehtii Suurella sydämellä -materiaalien jakelusta seurakuntiin. Koordinaattori ja jäsenyyden tukihankkeen projektipäällikkö jatkavat neuvotteluja viestinnän kanssa yleisen vapaaehtoistoimintaa esittelevän videon tekemisestä ja Kirkko ja kaupunki - lehden vapaaehtoisuusjutuista 2014 sekä vapaaehtoistoiminnan viestinnästä yleisestikin. Vapaaehtoisuuslinjan päätöksenä toteutetaan kirkkoherrojen ja johtajien seminaari, jossa paneudutaan erityisesti vapaaehtoistoiminnan missioon Helsingissä sekä tehdään päätöksiä koskien vapaaehtoistoiminnan esteiden poistamista Kirkossa Helsingissä. Seminaarissa pohditaan mm. kuinka vapaaehtoisuus voidaan nähdä aitona osana seurakuntalaisuutta ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Osallisuus yhteiskunnassa -linja Yhteiskuntalinjan tuotoksista keskustelusarja on toteutunut. Suunniteltuja koulutuksia voidaan pyrkiä toteuttamaan myöhempinäkin vuosina. Edellytyksenä toteutukselle on, että koulutukset ovat edelleen ajankohtaisia ja ne saadaan toteutettua sekä kohdennettua oikeille kohderyhmille niin, että koulutuksiin saadaan osallistujia.tuomiokirkkoseurakunta ja yhteisen seurakuntatyön yhteiskunnallinen työ jatkavat osana Kohtaamispaikkana Krypta -iltoja yhteiskunnallisiin kysymyksiin pureutuvien teemojen käsittelyä vuonna 2014 kerran kuussa järjestettävissä Maan suola -keskusteluilloissa. Ne on suunniteltu yhteistyössä nuorten aikuisten kanssa, jotka antavat vapaaehtoispanoksen iltojen suunnitteluun, organisointiin ja vetämiseen. Verkostoitumisvideot ja yhteistyölomake ovat jaossa sisäisessä intrassa. Verkostoitumisen kehittämisvalmennusten on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2014 aikana. Koska laaja-alainen verkostoituminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista ja yhteistyötä, tässä kärkihankkeessa päädyttiin selvitys- ja kartoitustyön tekemiseen. Hankkeessa syntyneiden ideoiden ja tuotosten suhteen on pohdittava, kuka työtä jatkaa projektin päätyttyä. Osallisuus yhteiskunnassa -linja saa päätöksen erikseen sovittavasti syksyn 2014 aikana Avoimet kysymykset ja muu jälkihoito Vapaaehtoisuuslinja Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ruotsinkielisissä seurakunnissa on oma kysymyksensä. Kieli ei saisi olla esteenä koko yhtymän yhteisissä hankkeissa, mutta käytännössä se valitettavasti ainakin tämän hankkeen kohdalla oli, kun vaikkapa kysely pystyttiin toteuttamaan vain suomeksi. Svenska enheten on liitetty osaksi Helsingin seurakuntien yhteistä seurakuntatyötä lähtien, mikä saattaa helpottaa ruotsinkielisen työn integrointia jatkossa.

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE Helsingin seurakuntayhtymä Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki p. 09 23400 OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE ABC loppuraportti Kärkihankekoordinaattorit: Hanna Lipasti-Raulus & Kai Sadinmaa

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä

Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä 70/2016 90 Seurakuntapastorin valinta Päätetään pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Visa Viljamaalle Kallion seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.10.2016 alkaen vaativuusryhmään

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes.

Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes. Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes.fi 1 Esitys pohjautuu artikkeliin: Seppänen, Marjaana & Toikkanen, Tuulikki

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 13.2.2012 kello 19.00-21.15 Paikka: Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 Läsnä: Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Eerola Liisa Kainulainen

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle

79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2017-2018 575/2016 Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) valita kirkkoherra Teemu Laajasalon virkasuhteiseen, oman viran ohella virkaa

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto

Pakilan seurakuntaneuvosto Palosuontie 1 00660 Helsinki (09) 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 6 / 2012 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle

340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 575/2016 340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2017-2018 Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

349 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen

349 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 332/2016 349 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.10.2016 16:30 7/2016 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, kirkon peruskorjauksen tarveselvitys... 2 2 Tapiolan seurakunta, lausunto

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

95 Toimintakulttuurin muutosehdotusten lähettäminen palautteen antoa varten Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin

95 Toimintakulttuurin muutosehdotusten lähettäminen palautteen antoa varten Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin 635/2015 95 Toimintakulttuurin muutosehdotusten lähettäminen palautteen antoa varten Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä VUOSITILASTO 2013 Helsingin seurakuntayhtymä Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2013 väestömuutosten yhteenveto... 3 3. Läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2013... 4 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Henrietta Grönlund Helsingin yliopisto / HelsinkiMissio ry Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Anja Mäkinen kirpputorin vapaaehtoinen Marja-Riitta Vaitti kirpputorin vapaaehtoinen

lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Anja Mäkinen kirpputorin vapaaehtoinen Marja-Riitta Vaitti kirpputorin vapaaehtoinen YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA 2/ 2017 Aika 22.03.2017 klo 18 Paikka Paikalla: Seurakuntakeskus, Kahvion laajennus Kahvitus alkoi klo 17.45 Antila Veli-Matti Puheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 15.6.2009 Aikataulu Ensimmäinen työpaja 9.6 klo 8.30 12.00 MTC, Porin Puuvilla, Pohjoisranta 11F, Puuvillasali Toinen työpaja 25.8, sama aika ja

Lisätiedot

DIAKONIAN KESÄN JA SYKSYN SUUNNITELMIA. MUUT ASIAT - Diakonia-lehti pajan jäsenille - Seuraava kokous

DIAKONIAN KESÄN JA SYKSYN SUUNNITELMIA. MUUT ASIAT - Diakonia-lehti pajan jäsenille - Seuraava kokous Kokousaika Keskiviikko 29.5.2013 kello 17.00 Kokouspaikka Vanha pappila, Rovastintie 3 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS PAJAN JÄSENIEN TOTEAMINEN DIAKONIAN KESÄN JA SYKSYN SUUNNITELMIA SUURELLA SYDÄMELLÄ

Lisätiedot

Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen

Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen Aika : Tiistai 15.12. klo 17-19:30 Paikka: Seurakuntien talon Suurella Sydämellä klubilla, Näsilinnankatu 26. Kokoontumisen tarkoituksena oli

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 4/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke

Ohjausryhmän kokous 4/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke Ohjausryhmän kokous 4/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke Ke 7.6.2017 klo 12.00 15.20 Ravintola Aada, Kauppakatu 32, Joensuu Läsnä Lääninrovasti Jukka Reinikainen (Joensuun rovastikunta),

Lisätiedot

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Aika 18.3.2014 klo 18.30-20.18 Paikka Tapulin seurakuntakoti Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo KOSKELAINEN Laura

Lisätiedot

Helsingin osallisuusmalli. Osallisuustyöryhmä

Helsingin osallisuusmalli. Osallisuustyöryhmä Helsingin osallisuusmalli Osallisuustyöryhmä 5 havaintoa valmistelusta 1. Kaikki haluavat, että Helsinki on entistä parempi kaupunki. 2. Ihmiset ovat valmiita antamaan asiantuntemustaan ja osaamistaan

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto 318 24.10.2013 414/2013 59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa 1.7.2014

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 55/2016 175 Etiopian luterilaisen Mekane Yesus kirkon Dessien uuden kirkon ja toimintakeskuksen valmistumis- ja kirkonvihkimisjuhlaan osallistuminen sekä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kohteisiin

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 11/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 11/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 11/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2014 jäsentietojen yhteenveto... 2 3. Kartta kirkkoon kuuluminen seurakunnittain... 3 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain...

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 17.12.2014 klo 18:00 PAIKKA Savutuvan Apaja 40820 Haapaniemi Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/62 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/63 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot