TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA Sisältö 1. Taustatiedot 1.1 Perustiedot 1.2 Tarjottavat palvelut 1.3 Osuuskunnan toimintaidea 1.4 Osuuskunnan arvot 1.5 Osuuskunnan tulevaisuudennäkymät 1.6 Toimialan kuvaus ja näkymät 2. Lähtökohtatilanne 3. Markkinatilanne ja sen kehitysnäkymät 3.1 Toimialan kehitys 3.2 Asiakkaat ja sidosryhmät 3.3 Kilpailutilanne 4. Tavoitteet Toiminnan tavoitteet 4.2 Näkyvyyden tavoitteet 5. Toimintastrategia Taiteellinen toiminta 5.2 Tiedotus ja markkinointi 5.3 Myynti ja myyntiä edistävät toimet 6. Osuuskunnan taiteilijat 7. Ystäväyhdistys Nina Toppila -2012

2 2 1. Taustatiedot 1.1 Perustiedot osuuskunnasta Osuuskunta Forum Boxin tila on avattu kesäkuussa Osuuskunta harjoittaa näyttelytoimintaa, poikkitaiteellista toimintaa, tilanvuokrausta, teosvälitystä ym. Näyttelyitä järjestetään vuosittain 12 ja poikkitaiteellisia tapahtumia noin 50 kappaletta. Tilaa vuokrataan ulkopuolisille muutamia kertoja vuodessa. 1.2 Tarjottavat palvelut Näyttelytoiminta, taiteen välitys ja myynti, tilavuokraus, poikkitaiteellisten tapahtumien järjestäminen, taidekasvatus ja jäsentoiminta. 1.3 Osuuskunnan toimintaidea Tavoitteena on tarjota vaihtoehto kaupallisille gallerioille pienemmän myyntiprovision, demokraattisen näyttelyvalinnan ja kokeilevamman ohjelmiston turvin järjestäen kuitenkin korkeatasoisia näyttelyitä ja tapahtumia useille erilaisille yleisöille. 1.4 Osuuskunnan arvot 1.5 Osuuskunnan tulevaisuudennäkymät Forum Box tarjoaa ei-kaupallisen vastavoiman kaupallisille gallerioille. Näyttelytoiminnan ratkaisut tehdään demokraattisesti taiteilijoista koostuvan hallituksen sisällä, eikä galleristin ylivaltaa pääse harjoittamaan kukaan. Toiminnasta saatavalla provisiolla ja mahdollisella voitolla ei pyritä rikastuttamaan henkilöitä vaan toimintaa. Näyttelytilan vuokraavia taiteilijoita kohdellaan samanarvoisesti. Taitavasti ja ammattimaisesti hoidettuna kaikki menestymisen mahdollisuudet: toimintoja on kuitenkin uusittava ja kehitettävä jatkuvasti. On seurattava kentän tapahtumia ja muutoksia. On osattava pysyä aktiivisena toimijana ja uusiutua säännöllisin väliajoin. 1.6 Toimialan kuvaus ja näkymät Toimiala on suhdanneherkkä ja perustuu pitkälti henkilökohtaisiin suhteisiin ostajan, taiteilijan ja galleristin välillä. Markkinoilla taideteosta käsitellään kahdesta ääripäästä käsin, taiteellisen ja kaupallisen arvomaailman kautta. Tulevaisuudennäkymät ovat vaikeasti ennustettavissa. Forum Box on pitkään kärsinyt tappiollisista vuosista ja myynti on ollut haastavaa: edellisen toimintasuunnitelman mukaan (2007) ostot olivat jo tuolloin vähentyneet huimasti. Silloin povattiin parempia myyntivuosia tuleville vuosille mutta niin ei ole tapahtunut. Nykyinen taloudellinen taantuma ja museoiden vähentynyt rahoitus vaikuttaa myös Boxin toimintaan. Forum Box saa hyvin näkyvyyttä suurimmissa medioissa. Jokaisesta näyttelystä on kirjoitettu kritiikki joko painetussa tai sähköisessä mediassa. Useimmiten molemmissa. Riittävän näkyvyyden takaaminen näyttelyille ja taiteilijalle on kuitenkin haastavaa sillä Forum Box kilpailee huomiosta muiden gallerioiden ja suurten museoiden kanssa. Yksi näyttelykritiikki ei riitä jos muita markkinointiresursseja ei ole. Sillä vain näkyvyyden kautta pystytään tuomaan yleisöä ja ostajia galleriaan. Etenkin museoiden lukuisat tapahtumat ja vaihtuvat näyttelyt vievät suuren osan median huomiosta. Helsingin Sanomissa huomioidaan Boxin näyttelyitä kiitettävästi. Sen sijaan Taide-lehdessä on ollut

3 3 heikosti näkyvyyttä. Forum Boxin tulisi näkyä erilaisissa aikakausilehdissä enemmän. Kauppalehti, Me naiset, Anna, Uutispäivä Demari jne pitäisi saada huomioimaan Boxia enemmän. 2. Lähtökohtatilanne Gallerian taloudellinen tilanne on haasteellinen. Apurahoista ollaan erittäin riippuvaisia, ja omarahoitusosuus on epävarma ja pieni. Vuoden 2011 myynti oli heikkoa. Suurten henkilövaihdosten takia gallerian toiminta oli monilta osin passiivista koko vuoden Tämä heijastuu varmaan yleisön kokemukseen galleriasta vielä jonkun aikaa kevään 2012 aikana. Boxilla on edelleen vain muutamia yksityisostajia, joihin voidaan olla säännöllisesti yhteydessä ja markkinoida näyttelyitä. Ostajia julkisista tahoista ovat lähinnä Wihurin rahasto, Helsingin kaupungin taidemuseo ja Amos Andersonin taidemuseo. Sekä yksityisostajien että ammattiostajien määrä on hälytyttävän pieni. Gallerialta puuttuu täysin jonkinlainen tukiverkosto sekä yksityisistä tahoista että yritysmaailmasta. Boxilla ei ole yhteistyökumppaneita, ei taiteilijaosuuskunnan ulkopuolisia aktiiveja tai tukijoita, ei sponsoreita tms. Galleria ei ole aktiivinen vaikuttaja kentällä eikä ole kovin hyvin verkostoitunut muiden kentän toimijoiden kanssa. Gallerian näkyvyys kentällä on myös suhteellisen pieni: näkyvyys on riippuvainen kritiikeistä medioissa sillä markkinointibudjettia ei ole. Näkyvyys rajoittuu tällä hetkellä näyttelykritiikkeihin taidealan palstoilla. Näkyvyys muualla: 0. Gallerian imago on taidekentällä vahva ja etabloitu: korkeatasoiset näyttelyt määrittelevät galleriaa. Tilaa, näyttelyitä ja toimintatapaa arvostetaan muiden toimijoiden keskuudessa. Imago on kuitenkin myös hieman staattinen. Imagoa tulisi aktivoida ja ihmisten käsitystä uusia ja kiinnostusta tulisi herättää yhä uudestaan uusiin yleisöihin. Etenkin nuoriin ja uusiin mahdollisiin ostajiin. 3. Markkinatilanne ja sen kehitysnäkymät 3.1 Toimialan kehitys 3.2 Asiakkaat ja sidosryhmät Toimiala on erittäin suhdanneherkkä. Vuoden 2011 haasteellinen taloustilanne vaikuttaa myös gallerian toimintaan. Helsingissä on aktiivinen galleriakenttä joka hyödyntää myös Boxia. Yleisö Jäsenet Museot ja säätiöt Yksityisostajat Yritysostajat Tilanvuokraajat Tapahtumanjärjestäjät Tukijat (apuraha) Lehdistö 3.3 Kilpailutilanne Taidemyynnin osalta kilpailijoita ovat kaupalliset ja ei-kaupalliset galleriat. Pääkaupunkiseudulla toimii vain muutama merkittävä galleria, jotka hallitsevat niin taiteilijoita kuin kauppaakin. Merkittävillä gallerioilla on omat taiteilijansa ja suhteet

4 4 voivat olla hyvinkin uskollisia. Kaupallisilla gallerioilla on omat tallinsa ja säännöstelevät taiteilijoidensa toimintaa muissa gallerioissa. Koska Box ei sido taiteilijoita gallerian toimintaan pitäisi toiminnan olla muulla tavoin niin merkityksellistä että taiteilija kokee sen hyödyntävän häntä. Tässä Boxin vahvuudet ovat taiteellinen vapaus, kokeilevuus ja epäkaupallisuus. Tila vastaa suuruudeltaan taidemuseon useampaa huonetta, joten myös taidemuseoiden yksityisnäyttelyt voidaan katsoa kilpailijoiksi. Museot eivät usein myy teoksia mutta näyttelyn kautta saatu näkyvyys hyödyntää varmasti myyntiä. Kaupalliset galleriat, liittojen galleriat, museot ja muut kokeilevat galleriat tulisi nähdä yhteistyökumppaneina. Boxin tulisi pyrkiä yhteistyöhön näiden tahojen kanssa, sillä yhteistyön kautta Boxin on mahdollista vahvistaa omaa asemaansa kentällä. Museoiden ja kaupallisten gallerioiden kanssa voi järjestää yhteisiä näyttelyitä ja projekteja. Muiden epäkaupallisimpien gallerioiden kanssa tulisi tehdä tiedotuksellista ja markkinoinnillista yhteistyötä. 4. Tavoitteet Toiminnan tavoitteet Forum Boxin tavoitteena on vakaa talous ja toiminnan jatkuvuus. Tavoitteena on eikaupallisen vastavoiman tarjoaminen taide- ja kulttuurikentässä. Tavoitteena vuosille on: - omarahoitusosuuden kasvattaminen - aktiivinen teosmyynti (näyttelyt ja osuuskunnan taiteilijajäsenet) - aktiiviset oheistoiminnot (tilavuokraus, sponsorointitapahtumat) - laaja tukiverkosto (yksityiset ja yritykset) - hyvät yhteistyökumppanit (yritykset ja taiteen kenttä) - aktiivinen rooli kentällä - monipuoliset jäsenpalvelut 4.2 Näkyvyyden tavoitteet Tavoitteena on: - selkeyttää tiedotusta ja markkinointia - tehostaa tiedotusta ja hyödyntää uusia kanavia näkyvyydelle - lisätä tuntemusta Forum Boxin toiminnasta - löytää uusia yleisöjä - tavoittaa ostajia kohdemarkkinoinnin kautta - hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia markkinoinnissa 5 Toimintastrategia Taiteellinen toiminta tiedotuksellisesti lanseerataan tapahtumarikas kevät: näyttelyt, uusi mediaboxi tapahtumineen ja muut tapahtumat - yritetään erinäisten poikkitaiteellisten tapahtumien sekä oheistapahtumien kautta saada lisää yleisöä galleriaan ja tavoittaa tuntu tapahtumarikkaasta taidetilasta Näyttelyt - taiteilijatapaamiset jatkuvat - kaikki muu toiminta ja muu ohjelma on tuettava niitä näyttelyitä joita Forum Boxissa järjestetään: kun päätavoitteena on järjestää tasokkaita taidenäyttelyitä tulee muu toiminta tukea tätä ja olla hyödyksi tälle ydintoiminnolle

5 5.2 Tiedotus ja markkinointistrategia 5 Mediaboxi (ent. videohuone) - yhteistyö AV-arkin kanssa jatkuu kuratoituna ohjelmana joka lyödään lukkoon koko kevääksi - avajaiset ilmoitetaan myös kutsukorteissa ja mediaboxin teokset ovat mukana kaikessa tiedotuksessa - mahdollisuuksien mukaan järjestetään keskustelutilaisuus liittyen mediateokseen Poikkitaiteellinen ohjelmisto - erinäisten esitysryhmien kanssa järjestetään tapahtumia galleriassa. Suurin osa aloitteista tulevat itse esiintyjiltä: Forum Box toimii yhteistyökumppanina ja tarjoaa tilat, infran ja tiedotuksen. Esiintyjät vastaavat itse esityksen järjestämisestä, materiaalista, omasta tiedotuksesta sekä maksavat gallerian valvojan palkan. Muita tapahtumia gallerian aktivoimiseksi - tapahtumaa voisi kesällä olla myös katutilassa, kahvilaa?, joogaa?, viinikerhoja? - Pyritään myös järjestämään ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. - mahdolliset ohjelmalliset yhteistyökumppanit: taiteilijaliitot, FRAME, HIAP, kulttuurikeskukset, CIMO, AKAVAn erityisalat, yliopistot ja järjestöt - pyritään tiedottamaan tapahtumista kootusti, vuoden alussa lähetetään Forum Boxin kevät -tiedote, jossa tiedot tammi-toukokuun näyttelyistä ja tapahtumista. Tehdään myös kuukausittaiset kutsut näyttelynavajaisiin, jossa samalla tiedot sekä mediaboxista että muista tapahtumista. - pyritään tehostamaan yhteistyötä muiden kentällä toimivien kanssa markkinoinnissa ja tiedotuksessa Painotuotteet - galleria-opas - taidelehden näyttelykalenteri - mahdollisuuksien mukaan myös mainos taidelehdessä - markkinointia olisi hyvä tehostaa eri yhteistyökumppanuuksien ja verkostojen kautta: näkyvyyden vaihtaminen jne - mahdollisuuksien mukaan tehdään oma kevätesite tms: käyntikortti tai flyeri, jossa tiedot näyttelyistä ja oheistapahtumista koko kevääksi -> jakelu: galleriat, museot, kulttuurikeskukset, kirjastot, kahvilat - tehdään omat pdf-taitetut esitteet: tilavuokraus, kouluopastukset, tapahtumat, ystäväyhdistys ja liittymiskaavake Omien painotuotteiden jakelu: galleriat, taidekoulut, kirjastot + lähetetään yhteistyökumppaneille näyttelykutsun yhteydessä Sähköiset mediat - mainos näyttelyt.fi sivustolla - näkyvyyttä pyritään tehostamaan eri yhteistyökumppanuuksien ja verkostojen kautta: näkyvyyden vaihtaminen jne Nettisivut ja sosiaalinen media - nettisivuille pyritään saamaan lyhyet esittelyt kevään taiteilijoista - myös facebookiin päivitetään koko kevään ohjelma ja kuukausittaiset päivitykset - nettisivujen ilmettä on hieman uudistettu: pyritään pitämään nettisivut selkeinä ja aktiivisina: etusivua päivitetään jatkuvasti Sähköposti/Newsletter

6 5.3 Myynti ja myyntiä edistävät toimet 6 - avajaiskutsut pdf:nä tai newsletterinä lähtevät boxin jäsenille eli postituslistalle (1800 asiakasta) - gallerialla on nyt uusi sähköpostilista: tiskillä on lista johon gallerian asiakkaat voi liittyä (n. 200 nimeä) - pyritään pitämään sähköpostilista ajantasalla: kartoitetaan mahdolliset kiinnostuneet tahot ja uudet yhteyshenkilöt säännöllisin väliajoin Media - pyritään pitämään aktiivisesti yhteyttä median edustajiin ja tekemään juttuehdotuksia eri medioihin eri teemoista liittyen näyttelyihin Mediaseuranta - pyritään kartoittamaan kaikki kritiikit jne mitä galleriasta kirjoitetaan Kävijämääräseuranta - pyritään vuoden alusta kartoittamaan kävijöitä (mahd. rahoittajia varten tämä tieto on tarpeen) - tavoite: pyritään luomaan yhteyksiä mahdollisiin ostajiin, keräilijöihin ja tukijoihin. Tämä on pitkän tähtäimen tavoite. Pyritään luomaan yhteistyökumppanuuksia ja hyviä suhteita erinäisiin vaikuttajiin jotka voisivat turvata Forum Boxin tulevaisuuden. Ystäväyhdistys tai vastaava voisi olla hyvä tapa sitouttaa tärkeitä yhteistyökumppaneita (yksityisiä ja yrityksiä) gallerian toimintaan. - jos on tietoa taiteilijoista ajoissa on myös markkinointi helpompaa: jos tiedämme jotain siitä mitä teoksia on tulossa voimme olla yhteydessä mahdollisiin ostajiin jo aikaisemmin - huomio: Gallerian teosmyynti tulee jatkossakin olemaan haastavaa jos taiteellisista arvoista ei tingitä: eikä niistä tule luopua. Boxia määrittelee vapaa taide ja se on Boxin vahvuus. Apurahoilla ei kuitenkaan voida ylläpitää edes nykyistä toimintaa eli tulonlähteitä on oltava monia ja erilaisia: kaikenlainen yritysyhteistyö on suositeltavaa. Tilavuokraukset ja erinäiset yritystapahtumat ja oheistapahtumat yleisölle voisi olla yksi hyvä tulonlähde. Toinen on oman taidekaupan perustaminen. Uusien tulolähteiden etsimisessä tulee olla luova ja mahdollisuuksia kartoitettava yhä uudestaan. Koska galleriassa ei ole paljoakaan tällaista toimintaa harjoitettu on aloitettava lähes alusta. - galleria tarvitsee tietopankin ostajista (pidettävä kirjaa mahdollisista ostajista ja tukijoista). - galleriassa on kerättävä tietoa mahdollisista tulevista yritystiloista tms eli on pysyttävä ajantasalla yhteiskunnassa tapahtuvista asioista jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin myyntimahdollisuuksiin Markkinointityöryhmä - perustettava uusi markkinointia ja myyntiä pohtiva työryhmä joka aktiivisesti työskentelee myynnin edistämiseksi (tähän ehdotetaan käytettävän ystäväyhdistystä) Yritykset - aktiivisia yhteydenottoja: ehdotetaan yrityksille mahdollisuutta käyttää tilaamme tai ehdotamme yhteistyötä: taiteilijatapaamista tms. Lähetämme yrityksille sekä postitse että sähköpostitse tietoa Forum Boxin tiloista ja näyttelyistä. - kartoitamme mahdollisia kiinnostuneita tahoja ja etsimme aktiivisesti uusia tahoja jolle tiedottaa teosmyynnistä - teosvälityksestä koottava edustava infopaketti yrityksille - erityistilaisuuksia voi järjestää yritysedustajille?

7 - galleriassa tulisi olla mahdollista järjestää laajempiakin yritystilaisuuksia (nämä ovat yhä tärkeämpi tulonlähde Forum Boxille) 7 Sponsorit - Forum Boxista kootaan kattava, edustava infopaketti ostajia ja yrityksiä varten - kartoitetaan mahdollisia sponsoreita ja yhteistyökumppaneita Tilavuokraus - tilavuokrausta on tehostettava! - tilavuokrauksen kautta hankitaan mahdollisia ostajia samalla: tarjoamme tilavuokraajille taiteilijatapaamisia tai teosesittelyjä tilavuokran yhteydessä - solmitaan joitakin yhteistyösopimuksia tapahtumanjärjestäjien ja cateringyritysten kanssa: tehdään valmiita paketteja joita voimme myydä yrityksille - tehdään yhteistyötä viereisen hotellin kanssa - tilassa tulee olla valmius tilavuokraukseen: tilojen ja varusteiden tulee olla kunnossa Verkostoituminen - AV-arkin kanssa on luotu uusi toimiva yhteistyö - Toiminnanjohtaja pyrkii galleristit-yhdistykseen - Pyritään selvittämän yhteistyömahdollisuudet muiden toimijoiden kanssa: esim. kaupungin taidemuseon kokoelmat ja deponoinnit Yhteistyötahot - strategia: ehdotamme seuraaville tahoille yhteistyötä, tilanvuokrausta, tapahtumien järjestämistä tms. Näiden kautta tietoisuus gallerian teoksista leviää - yhteydenotot esim: Ekonomiliitto, Naisverkko, Marttaliitot, Samppanjakerho, Pörssiklubi, Supersinkut(?) - seuraavia tahoja voisi hyödyntää: Kuvataideakatemian ystävät, Suomen taideyhdistys, Taidelainaamo, Eduskunnan kokoelmat, Zabludowicz, TAKU - Seuraavat tahot ostavat: amos andersson, saastamoinen, heino, wihuri, helsingin kaupunki. Näihin pidettävä lämpimät välit ottamatta turhaan yhteyttä - Boxin jäsenistöllä on hyvät yhteydet: näitä hyödynnettävä paremmin - muut taiteen kentän toimijat: hyvä yhteistyö ja synergia muiden gallerioiden ja taiteen kentän toimijoiden kanssa. Messut - näkyvyys messuilla saattaa olla ostajan näkökulmasta tärkeä - Supermarket 2013, art copenhagen, art berlin tms? Forum Box esiteltävä mahdollisuuksien mukaan joillakin messuilla - messuesiintyminen voidaan järjestää yhteistyössä muiden gallerioiden kanssa. Näin minimoidaan kulut ja maksimoidaan hyöty Nettimyynti - myytävät teokset eivät ole tällä hetkellä millään tavalla esillä galleriassa - grafiikan salkkua promottava - nettimyynti pitäisi saada kuntoon tai lopetettava. Kuvat ainakin uusittava. Taidekauppa - ehdotetaan taidekaupan perustamista jossa hieman ostettavampia teoksia - kaupan on oltava sisällöltään mielenkiintoinen ja vaihteleva - kaupan ylläpitäminen vaatii osuuskunnan jäsenilta aktiivisuutta (=tarvitaan jatkuvasti uusia teoksia myyntiin) - kaupan voi perustaa infotiskan takana olevaan huoneeseen. Joulumyyjäiset - joulumyyjäisistä jatkuva perinne Taidehuutokauppa - voiko jonkun huutokaupan kanssa tehdä yhteistyötä?

8 8 6. Box ja osuuskunnan taiteilijat - rekrytoitava nuoria mukaan toimintaan - myös jäsenistön aktiivinen esille tuominen oltava osa perustoimintaa (ks. messut) on järjestettävä julkisia esiintymisiä tms jotta tietoisuus galleriasta ja sen jäsenistöstä tulee esille. Haaste - tilavuokra on kallis taiteilijoille - työmme näkyvyyden ja myynnin parantamiseksi pitää näkyä myös taiteilijoille - KYSYMYS: mitä boxilla on taiteilijajäsenilleen tarjottavana? - ryhmänäyttelyjä (musiikkitalo) - yhteisiä projekteja (gaypride) - apurahaneuvontaa (?) - näkyvyyttä ja teosmyyntiä (tehostettava) 7. Ystäväyhdistys Forum Boxin ystävä-yhdistys lanseerataan ystävänpäiväjuhlissa. - ystäviin voi liittyä kuka tahansa yksityishenkilö joka haluaa olla mukana gallerian toiminnassa - ystäväyhdistys voi olla hyödyksi gallerialle jos yhdistyksen hallitukseen saadaan mukaan aktiivisia ja/tai vaikutusvaltaisia henkilöitä jotka pystyvät vaikuttamaan gallerian toimintaan - myös yritykset voivat liittyä jäseniksi - toimiva ystäväyhdistys luo itse omat tapahtumansa eikä kuormita henkilökuntaa: ystävänä oleminen on kuitenkin oltava jäsenen mielestä jollain tavalla hyödyllistä ja merkittävää. Esimerkki ystäväyhdistyksen tapahtumista - työhuonevierailut, taideretket ja taiteilijatapaamiset - ystävä pääsee mukaan gallerian toimintaan - ystävä voi ostaa taidetta tai taidemyyjäisistä, -kaupasta jotain teoksia halvemmalla tms. - jäsenmaksuilla voi ostaa näyttelyistä teoksen/teoksia jotka lahjoitetaan jollekin ystävälle arpajaisten tms kautta - aktiivista ystävää (yksityistä tai yritystä) voi palkita vuoden ystäväksi. Palkintona voi olla teos tms. - ennakkoavajaiset, ennako-opastus näyttelyyn, omat tapahtumat tms. - ystävämyyjäiset - ystävät voivat kerätä varoja gallerialle tai toimia mesenaatteina kentällä Huomio tulevasta: Vuoden 2014 juhlavuotta hyödynnettävä kaikin puolin rahoituksen etsinnässä! Rahoituksen etsintä aloitettava juhlavuosi, juhlajulkaisu, tapahtumia ja ryhmänäyttelyt (nuoret ja jäsenet!) Liite 1 Taloussuunnitelma 1 ja 2 Liite 2 Forum Boxin heikkoudet ja vahvuudet (analyysi vuodelta 2007 taustatiedoksi)

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Näyttelyn tuotantoprosessi

Näyttelyn tuotantoprosessi Näyttelyn tuotantoprosessi Case Kulttuurigalleria Kraft 1 Taustat näyttelytoiminnalle Missio Taidelaitoksen toiminta-ajatus. Miksi olemme olemassa? Mitä teemme? Miten toimimme? Arvot Toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko Volter Kilpi Kustavissa kirjallisuusviikko ja sen kehi5äminen Tapahtumatuotannon johtaminen Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Voi5oa tavoi5elematon yleishyödyllinen yhteisö Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

Miksi taiteilijan kannattaa tehdä viestintää? Miisa Pulkkinen, Suomen Taiteilijaseura

Miksi taiteilijan kannattaa tehdä viestintää? Miisa Pulkkinen, Suomen Taiteilijaseura Miksi taiteilijan kannattaa tehdä viestintää? Miisa Pulkkinen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan työn näkyvyys ennen Taiteilija Näyttelytiedote Mediahuomio Kritiikki Haastattelu Nosto Yleisö Taiteilijan

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

FORUM BOX Tila taiteelle

FORUM BOX Tila taiteelle FORUM BOX Tila taiteelle TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisältö 1. Toiminnanjohtajan pohdintoja vuodesta 2012 s.2 2. Toiminta 2012 2.1. näyttely s. 4 2.2. mediabox s. 5 2.3. kouluprojekti s. 5 2.4. poikkitaiteellinen

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon näyttelyn suunnittelussa ja rakentamisessa

Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon näyttelyn suunnittelussa ja rakentamisessa Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon näyttelyn suunnittelussa ja rakentamisessa Näyttelysopimus Tehdään galleristin tekemän sopimusluonnoksen mukaan. Siitä voidaan keskustella ja saada erikoisvapauksia.

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus?

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus? TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS - Miten tehdään hyvä hakemus? MITEN TEHDÄÄN HYVÄ HAKEMUS? HAKISINKO APURAHAA? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristövaatimukset Lausuntokooste

Pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristövaatimukset Lausuntokooste Pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristövaatimukset Lausuntokooste Konserniesikunnan lausunto pääkaupunkiseudun tapahtumien Espoossa järjestetään vuosittain satoja tapahtumia, jotka tarjoavat kaupunkilaisille

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

AV-arkki ry Strategia

AV-arkki ry Strategia AV-arkki ry Strategia 2013 2020 AV-arkki ry:n (0976060-4) kevätkokous hyväksyi vuonna 2013 strategian kaudelle 2013 2020, joka on ladattavissa AV-arkin verkkopalvelusta: http://www.av-arkki.fi/wp-content/uploads/2013/06/av-arkki_strategia_2020_liite.pdf

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kehitetään n toiminnallisia prosesseja, asiantuntemusta ja roolia tavalla, joka mahdollistaa ja tehostaa kuvataiteen, taidemuseotoiminnan ja kolmannen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

Kuva: Tuula Palaste-Eerola

Kuva: Tuula Palaste-Eerola Kuva: Tuula Palaste-Eerola Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa

Lisätiedot

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 1 MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET Eheyttämisen edellytykset (EHED) Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola sari.hirvonen-kantola@oulu.fi

Lisätiedot

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a ANU TUOMI ANU VAISTO 1950 Kaarina Sillankorvantie 23a taidemaalari 21380 Aura www.anutuomi.fi 0449064950 Taidemaalariliiton jäsen Arte ry:n kunniajäsen Arten gallerioiden Joe s ja Titanik perustajajäsen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Kuva: Tuula Palaste-Eerola

Kuva: Tuula Palaste-Eerola Kuva: Tuula Palaste-Eerola Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

NENÄPÄIVÄ OSANA OPINTOJAKSOA

NENÄPÄIVÄ OSANA OPINTOJAKSOA NENÄPÄIVÄ OSANA OPINTOJAKSOA Tapahtuman toteuttaminen 1-3 OP/kurssi. Vaihtoehtoja toteutukseen: - ota osaa paikalliseen Ylen ja Nenäpäivä-säätiön järjestöjen tekemään Nenäpäivä-tapahtumaan - luo kokonaan

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille

EKOTALO YHTEISTYÖ. Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille EKOTALO YHTEISTYÖ Näkyvyy2ä yhteistyökumppaneille Ekotalo projekc näkyvyys Ekotalo projek, hakee menetelmiä ja ratkaisuja, joilla tulevaisuudessa rakennetaan ja eletään ekologisemmin ProjekClle haetaan

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna Matkalla kasvuun yhteistyöhanke 1.9.2016 31.12.2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke 22.3.2017 Hämeenlinna Hankerahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Luovaa voimaa luonnosta hanke. Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen

Luovaa voimaa luonnosta hanke. Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen Luovaa voimaa luonnosta hanke Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen Luovaa voimaa luonnosta hanke Hanke pähkinänkuoressa: Toteutusaika 1.12.2014-31.12.2015

Lisätiedot

PORIN TAITEILIJASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PORIN TAITEILIJASEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 Porin Taiteilijaseura ry P-galleria Yrjönkatu 3, 28100 Pori Portait-työhuone Antinkatu 33 A, 28130 Pori www.porintaiteilijaseura.fi porin.taiteilijaseura@gmail.com Puhelin +358 44 770 3733 PORIN TAITEILIJASEURA

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä

Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä Sisällysluettelo Kyselyn lähtökohdat ja tavoitteet... 3 1. Vastaajien taustatiedot... 3 2. Museonäyttelyiden palkkiokäytännöt...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yhteistyökumppanuuspaketit 2015

Yhteistyökumppanuuspaketit 2015 KUVAUS Sivu 1 / 6 Yhteistyökumppanuuspaketit 2015 tarjoaa yhteistyökumppaneille useita kanavia levittää tietoa triathloniin ja kestävyysurheiluun liittyvistä tuotteista ja palveluista sekä muista heitä

Lisätiedot

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Sisältö Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17

TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17 1 TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17 TIEDOTE c/o Veijo Kare Särkilahdentie 29 19700 SYSMÄ Puh 0500 734910 veijo.kare@sysma.fi 7.7. 2010 LEHDISTÖ JA MUUT NÄYTTELYVIERAAT

Lisätiedot

Luovuutta varainhankintaan, viestintään ja markkinointiin. Heidi Lehmuskumpu 15.9.2014. Heidi Lehmuskumpu 2014. Kaikki. oikeudet pidätetään.

Luovuutta varainhankintaan, viestintään ja markkinointiin. Heidi Lehmuskumpu 15.9.2014. Heidi Lehmuskumpu 2014. Kaikki. oikeudet pidätetään. Luovuutta varainhankintaan, viestintään ja markkinointiin Heidi Lehmuskumpu 1 Esittely Varainhankinnan ja viestinnän asiantuntija Konsultti, luennoitsija, kirjoittaja (taide) HY, lääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010. Y-tunnus: 2199820-1. Puh: +358 9 1733 6653 tai +358 40 527 5535. www.kiasmafoundation.fi

TOIMINTAKERTOMUS 2010. Y-tunnus: 2199820-1. Puh: +358 9 1733 6653 tai +358 40 527 5535. www.kiasmafoundation.fi TOIMINTAKERTOMUS 2010 NYKYTAITEEN MUSEO KIASMAN TUKISÄÄTIÖ UNDERSTÖDSSTIFTELSEN FÖR MUSEET FÖR NUTIDSKONST KIASMA KIASMA MUSEUM OF CONTEMPORARY ART FOUNDATION TOIMINTAKERTOMUS 2010 Y-tunnus: 2199820-1

Lisätiedot