TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA Sisältö 1. Taustatiedot 1.1 Perustiedot 1.2 Tarjottavat palvelut 1.3 Osuuskunnan toimintaidea 1.4 Osuuskunnan arvot 1.5 Osuuskunnan tulevaisuudennäkymät 1.6 Toimialan kuvaus ja näkymät 2. Lähtökohtatilanne 3. Markkinatilanne ja sen kehitysnäkymät 3.1 Toimialan kehitys 3.2 Asiakkaat ja sidosryhmät 3.3 Kilpailutilanne 4. Tavoitteet Toiminnan tavoitteet 4.2 Näkyvyyden tavoitteet 5. Toimintastrategia Taiteellinen toiminta 5.2 Tiedotus ja markkinointi 5.3 Myynti ja myyntiä edistävät toimet 6. Osuuskunnan taiteilijat 7. Ystäväyhdistys Nina Toppila -2012

2 2 1. Taustatiedot 1.1 Perustiedot osuuskunnasta Osuuskunta Forum Boxin tila on avattu kesäkuussa Osuuskunta harjoittaa näyttelytoimintaa, poikkitaiteellista toimintaa, tilanvuokrausta, teosvälitystä ym. Näyttelyitä järjestetään vuosittain 12 ja poikkitaiteellisia tapahtumia noin 50 kappaletta. Tilaa vuokrataan ulkopuolisille muutamia kertoja vuodessa. 1.2 Tarjottavat palvelut Näyttelytoiminta, taiteen välitys ja myynti, tilavuokraus, poikkitaiteellisten tapahtumien järjestäminen, taidekasvatus ja jäsentoiminta. 1.3 Osuuskunnan toimintaidea Tavoitteena on tarjota vaihtoehto kaupallisille gallerioille pienemmän myyntiprovision, demokraattisen näyttelyvalinnan ja kokeilevamman ohjelmiston turvin järjestäen kuitenkin korkeatasoisia näyttelyitä ja tapahtumia useille erilaisille yleisöille. 1.4 Osuuskunnan arvot 1.5 Osuuskunnan tulevaisuudennäkymät Forum Box tarjoaa ei-kaupallisen vastavoiman kaupallisille gallerioille. Näyttelytoiminnan ratkaisut tehdään demokraattisesti taiteilijoista koostuvan hallituksen sisällä, eikä galleristin ylivaltaa pääse harjoittamaan kukaan. Toiminnasta saatavalla provisiolla ja mahdollisella voitolla ei pyritä rikastuttamaan henkilöitä vaan toimintaa. Näyttelytilan vuokraavia taiteilijoita kohdellaan samanarvoisesti. Taitavasti ja ammattimaisesti hoidettuna kaikki menestymisen mahdollisuudet: toimintoja on kuitenkin uusittava ja kehitettävä jatkuvasti. On seurattava kentän tapahtumia ja muutoksia. On osattava pysyä aktiivisena toimijana ja uusiutua säännöllisin väliajoin. 1.6 Toimialan kuvaus ja näkymät Toimiala on suhdanneherkkä ja perustuu pitkälti henkilökohtaisiin suhteisiin ostajan, taiteilijan ja galleristin välillä. Markkinoilla taideteosta käsitellään kahdesta ääripäästä käsin, taiteellisen ja kaupallisen arvomaailman kautta. Tulevaisuudennäkymät ovat vaikeasti ennustettavissa. Forum Box on pitkään kärsinyt tappiollisista vuosista ja myynti on ollut haastavaa: edellisen toimintasuunnitelman mukaan (2007) ostot olivat jo tuolloin vähentyneet huimasti. Silloin povattiin parempia myyntivuosia tuleville vuosille mutta niin ei ole tapahtunut. Nykyinen taloudellinen taantuma ja museoiden vähentynyt rahoitus vaikuttaa myös Boxin toimintaan. Forum Box saa hyvin näkyvyyttä suurimmissa medioissa. Jokaisesta näyttelystä on kirjoitettu kritiikki joko painetussa tai sähköisessä mediassa. Useimmiten molemmissa. Riittävän näkyvyyden takaaminen näyttelyille ja taiteilijalle on kuitenkin haastavaa sillä Forum Box kilpailee huomiosta muiden gallerioiden ja suurten museoiden kanssa. Yksi näyttelykritiikki ei riitä jos muita markkinointiresursseja ei ole. Sillä vain näkyvyyden kautta pystytään tuomaan yleisöä ja ostajia galleriaan. Etenkin museoiden lukuisat tapahtumat ja vaihtuvat näyttelyt vievät suuren osan median huomiosta. Helsingin Sanomissa huomioidaan Boxin näyttelyitä kiitettävästi. Sen sijaan Taide-lehdessä on ollut

3 3 heikosti näkyvyyttä. Forum Boxin tulisi näkyä erilaisissa aikakausilehdissä enemmän. Kauppalehti, Me naiset, Anna, Uutispäivä Demari jne pitäisi saada huomioimaan Boxia enemmän. 2. Lähtökohtatilanne Gallerian taloudellinen tilanne on haasteellinen. Apurahoista ollaan erittäin riippuvaisia, ja omarahoitusosuus on epävarma ja pieni. Vuoden 2011 myynti oli heikkoa. Suurten henkilövaihdosten takia gallerian toiminta oli monilta osin passiivista koko vuoden Tämä heijastuu varmaan yleisön kokemukseen galleriasta vielä jonkun aikaa kevään 2012 aikana. Boxilla on edelleen vain muutamia yksityisostajia, joihin voidaan olla säännöllisesti yhteydessä ja markkinoida näyttelyitä. Ostajia julkisista tahoista ovat lähinnä Wihurin rahasto, Helsingin kaupungin taidemuseo ja Amos Andersonin taidemuseo. Sekä yksityisostajien että ammattiostajien määrä on hälytyttävän pieni. Gallerialta puuttuu täysin jonkinlainen tukiverkosto sekä yksityisistä tahoista että yritysmaailmasta. Boxilla ei ole yhteistyökumppaneita, ei taiteilijaosuuskunnan ulkopuolisia aktiiveja tai tukijoita, ei sponsoreita tms. Galleria ei ole aktiivinen vaikuttaja kentällä eikä ole kovin hyvin verkostoitunut muiden kentän toimijoiden kanssa. Gallerian näkyvyys kentällä on myös suhteellisen pieni: näkyvyys on riippuvainen kritiikeistä medioissa sillä markkinointibudjettia ei ole. Näkyvyys rajoittuu tällä hetkellä näyttelykritiikkeihin taidealan palstoilla. Näkyvyys muualla: 0. Gallerian imago on taidekentällä vahva ja etabloitu: korkeatasoiset näyttelyt määrittelevät galleriaa. Tilaa, näyttelyitä ja toimintatapaa arvostetaan muiden toimijoiden keskuudessa. Imago on kuitenkin myös hieman staattinen. Imagoa tulisi aktivoida ja ihmisten käsitystä uusia ja kiinnostusta tulisi herättää yhä uudestaan uusiin yleisöihin. Etenkin nuoriin ja uusiin mahdollisiin ostajiin. 3. Markkinatilanne ja sen kehitysnäkymät 3.1 Toimialan kehitys 3.2 Asiakkaat ja sidosryhmät Toimiala on erittäin suhdanneherkkä. Vuoden 2011 haasteellinen taloustilanne vaikuttaa myös gallerian toimintaan. Helsingissä on aktiivinen galleriakenttä joka hyödyntää myös Boxia. Yleisö Jäsenet Museot ja säätiöt Yksityisostajat Yritysostajat Tilanvuokraajat Tapahtumanjärjestäjät Tukijat (apuraha) Lehdistö 3.3 Kilpailutilanne Taidemyynnin osalta kilpailijoita ovat kaupalliset ja ei-kaupalliset galleriat. Pääkaupunkiseudulla toimii vain muutama merkittävä galleria, jotka hallitsevat niin taiteilijoita kuin kauppaakin. Merkittävillä gallerioilla on omat taiteilijansa ja suhteet

4 4 voivat olla hyvinkin uskollisia. Kaupallisilla gallerioilla on omat tallinsa ja säännöstelevät taiteilijoidensa toimintaa muissa gallerioissa. Koska Box ei sido taiteilijoita gallerian toimintaan pitäisi toiminnan olla muulla tavoin niin merkityksellistä että taiteilija kokee sen hyödyntävän häntä. Tässä Boxin vahvuudet ovat taiteellinen vapaus, kokeilevuus ja epäkaupallisuus. Tila vastaa suuruudeltaan taidemuseon useampaa huonetta, joten myös taidemuseoiden yksityisnäyttelyt voidaan katsoa kilpailijoiksi. Museot eivät usein myy teoksia mutta näyttelyn kautta saatu näkyvyys hyödyntää varmasti myyntiä. Kaupalliset galleriat, liittojen galleriat, museot ja muut kokeilevat galleriat tulisi nähdä yhteistyökumppaneina. Boxin tulisi pyrkiä yhteistyöhön näiden tahojen kanssa, sillä yhteistyön kautta Boxin on mahdollista vahvistaa omaa asemaansa kentällä. Museoiden ja kaupallisten gallerioiden kanssa voi järjestää yhteisiä näyttelyitä ja projekteja. Muiden epäkaupallisimpien gallerioiden kanssa tulisi tehdä tiedotuksellista ja markkinoinnillista yhteistyötä. 4. Tavoitteet Toiminnan tavoitteet Forum Boxin tavoitteena on vakaa talous ja toiminnan jatkuvuus. Tavoitteena on eikaupallisen vastavoiman tarjoaminen taide- ja kulttuurikentässä. Tavoitteena vuosille on: - omarahoitusosuuden kasvattaminen - aktiivinen teosmyynti (näyttelyt ja osuuskunnan taiteilijajäsenet) - aktiiviset oheistoiminnot (tilavuokraus, sponsorointitapahtumat) - laaja tukiverkosto (yksityiset ja yritykset) - hyvät yhteistyökumppanit (yritykset ja taiteen kenttä) - aktiivinen rooli kentällä - monipuoliset jäsenpalvelut 4.2 Näkyvyyden tavoitteet Tavoitteena on: - selkeyttää tiedotusta ja markkinointia - tehostaa tiedotusta ja hyödyntää uusia kanavia näkyvyydelle - lisätä tuntemusta Forum Boxin toiminnasta - löytää uusia yleisöjä - tavoittaa ostajia kohdemarkkinoinnin kautta - hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia markkinoinnissa 5 Toimintastrategia Taiteellinen toiminta tiedotuksellisesti lanseerataan tapahtumarikas kevät: näyttelyt, uusi mediaboxi tapahtumineen ja muut tapahtumat - yritetään erinäisten poikkitaiteellisten tapahtumien sekä oheistapahtumien kautta saada lisää yleisöä galleriaan ja tavoittaa tuntu tapahtumarikkaasta taidetilasta Näyttelyt - taiteilijatapaamiset jatkuvat - kaikki muu toiminta ja muu ohjelma on tuettava niitä näyttelyitä joita Forum Boxissa järjestetään: kun päätavoitteena on järjestää tasokkaita taidenäyttelyitä tulee muu toiminta tukea tätä ja olla hyödyksi tälle ydintoiminnolle

5 5.2 Tiedotus ja markkinointistrategia 5 Mediaboxi (ent. videohuone) - yhteistyö AV-arkin kanssa jatkuu kuratoituna ohjelmana joka lyödään lukkoon koko kevääksi - avajaiset ilmoitetaan myös kutsukorteissa ja mediaboxin teokset ovat mukana kaikessa tiedotuksessa - mahdollisuuksien mukaan järjestetään keskustelutilaisuus liittyen mediateokseen Poikkitaiteellinen ohjelmisto - erinäisten esitysryhmien kanssa järjestetään tapahtumia galleriassa. Suurin osa aloitteista tulevat itse esiintyjiltä: Forum Box toimii yhteistyökumppanina ja tarjoaa tilat, infran ja tiedotuksen. Esiintyjät vastaavat itse esityksen järjestämisestä, materiaalista, omasta tiedotuksesta sekä maksavat gallerian valvojan palkan. Muita tapahtumia gallerian aktivoimiseksi - tapahtumaa voisi kesällä olla myös katutilassa, kahvilaa?, joogaa?, viinikerhoja? - Pyritään myös järjestämään ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. - mahdolliset ohjelmalliset yhteistyökumppanit: taiteilijaliitot, FRAME, HIAP, kulttuurikeskukset, CIMO, AKAVAn erityisalat, yliopistot ja järjestöt - pyritään tiedottamaan tapahtumista kootusti, vuoden alussa lähetetään Forum Boxin kevät -tiedote, jossa tiedot tammi-toukokuun näyttelyistä ja tapahtumista. Tehdään myös kuukausittaiset kutsut näyttelynavajaisiin, jossa samalla tiedot sekä mediaboxista että muista tapahtumista. - pyritään tehostamaan yhteistyötä muiden kentällä toimivien kanssa markkinoinnissa ja tiedotuksessa Painotuotteet - galleria-opas - taidelehden näyttelykalenteri - mahdollisuuksien mukaan myös mainos taidelehdessä - markkinointia olisi hyvä tehostaa eri yhteistyökumppanuuksien ja verkostojen kautta: näkyvyyden vaihtaminen jne - mahdollisuuksien mukaan tehdään oma kevätesite tms: käyntikortti tai flyeri, jossa tiedot näyttelyistä ja oheistapahtumista koko kevääksi -> jakelu: galleriat, museot, kulttuurikeskukset, kirjastot, kahvilat - tehdään omat pdf-taitetut esitteet: tilavuokraus, kouluopastukset, tapahtumat, ystäväyhdistys ja liittymiskaavake Omien painotuotteiden jakelu: galleriat, taidekoulut, kirjastot + lähetetään yhteistyökumppaneille näyttelykutsun yhteydessä Sähköiset mediat - mainos näyttelyt.fi sivustolla - näkyvyyttä pyritään tehostamaan eri yhteistyökumppanuuksien ja verkostojen kautta: näkyvyyden vaihtaminen jne Nettisivut ja sosiaalinen media - nettisivuille pyritään saamaan lyhyet esittelyt kevään taiteilijoista - myös facebookiin päivitetään koko kevään ohjelma ja kuukausittaiset päivitykset - nettisivujen ilmettä on hieman uudistettu: pyritään pitämään nettisivut selkeinä ja aktiivisina: etusivua päivitetään jatkuvasti Sähköposti/Newsletter

6 5.3 Myynti ja myyntiä edistävät toimet 6 - avajaiskutsut pdf:nä tai newsletterinä lähtevät boxin jäsenille eli postituslistalle (1800 asiakasta) - gallerialla on nyt uusi sähköpostilista: tiskillä on lista johon gallerian asiakkaat voi liittyä (n. 200 nimeä) - pyritään pitämään sähköpostilista ajantasalla: kartoitetaan mahdolliset kiinnostuneet tahot ja uudet yhteyshenkilöt säännöllisin väliajoin Media - pyritään pitämään aktiivisesti yhteyttä median edustajiin ja tekemään juttuehdotuksia eri medioihin eri teemoista liittyen näyttelyihin Mediaseuranta - pyritään kartoittamaan kaikki kritiikit jne mitä galleriasta kirjoitetaan Kävijämääräseuranta - pyritään vuoden alusta kartoittamaan kävijöitä (mahd. rahoittajia varten tämä tieto on tarpeen) - tavoite: pyritään luomaan yhteyksiä mahdollisiin ostajiin, keräilijöihin ja tukijoihin. Tämä on pitkän tähtäimen tavoite. Pyritään luomaan yhteistyökumppanuuksia ja hyviä suhteita erinäisiin vaikuttajiin jotka voisivat turvata Forum Boxin tulevaisuuden. Ystäväyhdistys tai vastaava voisi olla hyvä tapa sitouttaa tärkeitä yhteistyökumppaneita (yksityisiä ja yrityksiä) gallerian toimintaan. - jos on tietoa taiteilijoista ajoissa on myös markkinointi helpompaa: jos tiedämme jotain siitä mitä teoksia on tulossa voimme olla yhteydessä mahdollisiin ostajiin jo aikaisemmin - huomio: Gallerian teosmyynti tulee jatkossakin olemaan haastavaa jos taiteellisista arvoista ei tingitä: eikä niistä tule luopua. Boxia määrittelee vapaa taide ja se on Boxin vahvuus. Apurahoilla ei kuitenkaan voida ylläpitää edes nykyistä toimintaa eli tulonlähteitä on oltava monia ja erilaisia: kaikenlainen yritysyhteistyö on suositeltavaa. Tilavuokraukset ja erinäiset yritystapahtumat ja oheistapahtumat yleisölle voisi olla yksi hyvä tulonlähde. Toinen on oman taidekaupan perustaminen. Uusien tulolähteiden etsimisessä tulee olla luova ja mahdollisuuksia kartoitettava yhä uudestaan. Koska galleriassa ei ole paljoakaan tällaista toimintaa harjoitettu on aloitettava lähes alusta. - galleria tarvitsee tietopankin ostajista (pidettävä kirjaa mahdollisista ostajista ja tukijoista). - galleriassa on kerättävä tietoa mahdollisista tulevista yritystiloista tms eli on pysyttävä ajantasalla yhteiskunnassa tapahtuvista asioista jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin myyntimahdollisuuksiin Markkinointityöryhmä - perustettava uusi markkinointia ja myyntiä pohtiva työryhmä joka aktiivisesti työskentelee myynnin edistämiseksi (tähän ehdotetaan käytettävän ystäväyhdistystä) Yritykset - aktiivisia yhteydenottoja: ehdotetaan yrityksille mahdollisuutta käyttää tilaamme tai ehdotamme yhteistyötä: taiteilijatapaamista tms. Lähetämme yrityksille sekä postitse että sähköpostitse tietoa Forum Boxin tiloista ja näyttelyistä. - kartoitamme mahdollisia kiinnostuneita tahoja ja etsimme aktiivisesti uusia tahoja jolle tiedottaa teosmyynnistä - teosvälityksestä koottava edustava infopaketti yrityksille - erityistilaisuuksia voi järjestää yritysedustajille?

7 - galleriassa tulisi olla mahdollista järjestää laajempiakin yritystilaisuuksia (nämä ovat yhä tärkeämpi tulonlähde Forum Boxille) 7 Sponsorit - Forum Boxista kootaan kattava, edustava infopaketti ostajia ja yrityksiä varten - kartoitetaan mahdollisia sponsoreita ja yhteistyökumppaneita Tilavuokraus - tilavuokrausta on tehostettava! - tilavuokrauksen kautta hankitaan mahdollisia ostajia samalla: tarjoamme tilavuokraajille taiteilijatapaamisia tai teosesittelyjä tilavuokran yhteydessä - solmitaan joitakin yhteistyösopimuksia tapahtumanjärjestäjien ja cateringyritysten kanssa: tehdään valmiita paketteja joita voimme myydä yrityksille - tehdään yhteistyötä viereisen hotellin kanssa - tilassa tulee olla valmius tilavuokraukseen: tilojen ja varusteiden tulee olla kunnossa Verkostoituminen - AV-arkin kanssa on luotu uusi toimiva yhteistyö - Toiminnanjohtaja pyrkii galleristit-yhdistykseen - Pyritään selvittämän yhteistyömahdollisuudet muiden toimijoiden kanssa: esim. kaupungin taidemuseon kokoelmat ja deponoinnit Yhteistyötahot - strategia: ehdotamme seuraaville tahoille yhteistyötä, tilanvuokrausta, tapahtumien järjestämistä tms. Näiden kautta tietoisuus gallerian teoksista leviää - yhteydenotot esim: Ekonomiliitto, Naisverkko, Marttaliitot, Samppanjakerho, Pörssiklubi, Supersinkut(?) - seuraavia tahoja voisi hyödyntää: Kuvataideakatemian ystävät, Suomen taideyhdistys, Taidelainaamo, Eduskunnan kokoelmat, Zabludowicz, TAKU - Seuraavat tahot ostavat: amos andersson, saastamoinen, heino, wihuri, helsingin kaupunki. Näihin pidettävä lämpimät välit ottamatta turhaan yhteyttä - Boxin jäsenistöllä on hyvät yhteydet: näitä hyödynnettävä paremmin - muut taiteen kentän toimijat: hyvä yhteistyö ja synergia muiden gallerioiden ja taiteen kentän toimijoiden kanssa. Messut - näkyvyys messuilla saattaa olla ostajan näkökulmasta tärkeä - Supermarket 2013, art copenhagen, art berlin tms? Forum Box esiteltävä mahdollisuuksien mukaan joillakin messuilla - messuesiintyminen voidaan järjestää yhteistyössä muiden gallerioiden kanssa. Näin minimoidaan kulut ja maksimoidaan hyöty Nettimyynti - myytävät teokset eivät ole tällä hetkellä millään tavalla esillä galleriassa - grafiikan salkkua promottava - nettimyynti pitäisi saada kuntoon tai lopetettava. Kuvat ainakin uusittava. Taidekauppa - ehdotetaan taidekaupan perustamista jossa hieman ostettavampia teoksia - kaupan on oltava sisällöltään mielenkiintoinen ja vaihteleva - kaupan ylläpitäminen vaatii osuuskunnan jäsenilta aktiivisuutta (=tarvitaan jatkuvasti uusia teoksia myyntiin) - kaupan voi perustaa infotiskan takana olevaan huoneeseen. Joulumyyjäiset - joulumyyjäisistä jatkuva perinne Taidehuutokauppa - voiko jonkun huutokaupan kanssa tehdä yhteistyötä?

8 8 6. Box ja osuuskunnan taiteilijat - rekrytoitava nuoria mukaan toimintaan - myös jäsenistön aktiivinen esille tuominen oltava osa perustoimintaa (ks. messut) on järjestettävä julkisia esiintymisiä tms jotta tietoisuus galleriasta ja sen jäsenistöstä tulee esille. Haaste - tilavuokra on kallis taiteilijoille - työmme näkyvyyden ja myynnin parantamiseksi pitää näkyä myös taiteilijoille - KYSYMYS: mitä boxilla on taiteilijajäsenilleen tarjottavana? - ryhmänäyttelyjä (musiikkitalo) - yhteisiä projekteja (gaypride) - apurahaneuvontaa (?) - näkyvyyttä ja teosmyyntiä (tehostettava) 7. Ystäväyhdistys Forum Boxin ystävä-yhdistys lanseerataan ystävänpäiväjuhlissa. - ystäviin voi liittyä kuka tahansa yksityishenkilö joka haluaa olla mukana gallerian toiminnassa - ystäväyhdistys voi olla hyödyksi gallerialle jos yhdistyksen hallitukseen saadaan mukaan aktiivisia ja/tai vaikutusvaltaisia henkilöitä jotka pystyvät vaikuttamaan gallerian toimintaan - myös yritykset voivat liittyä jäseniksi - toimiva ystäväyhdistys luo itse omat tapahtumansa eikä kuormita henkilökuntaa: ystävänä oleminen on kuitenkin oltava jäsenen mielestä jollain tavalla hyödyllistä ja merkittävää. Esimerkki ystäväyhdistyksen tapahtumista - työhuonevierailut, taideretket ja taiteilijatapaamiset - ystävä pääsee mukaan gallerian toimintaan - ystävä voi ostaa taidetta tai taidemyyjäisistä, -kaupasta jotain teoksia halvemmalla tms. - jäsenmaksuilla voi ostaa näyttelyistä teoksen/teoksia jotka lahjoitetaan jollekin ystävälle arpajaisten tms kautta - aktiivista ystävää (yksityistä tai yritystä) voi palkita vuoden ystäväksi. Palkintona voi olla teos tms. - ennakkoavajaiset, ennako-opastus näyttelyyn, omat tapahtumat tms. - ystävämyyjäiset - ystävät voivat kerätä varoja gallerialle tai toimia mesenaatteina kentällä Huomio tulevasta: Vuoden 2014 juhlavuotta hyödynnettävä kaikin puolin rahoituksen etsinnässä! Rahoituksen etsintä aloitettava juhlavuosi, juhlajulkaisu, tapahtumia ja ryhmänäyttelyt (nuoret ja jäsenet!) Liite 1 Taloussuunnitelma 1 ja 2 Liite 2 Forum Boxin heikkoudet ja vahvuudet (analyysi vuodelta 2007 taustatiedoksi)

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus?

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus? TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS - Miten tehdään hyvä hakemus? MITEN TEHDÄÄN HYVÄ HAKEMUS? HAKISINKO APURAHAA? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Miksi taiteilijan kannattaa tehdä viestintää? Miisa Pulkkinen, Suomen Taiteilijaseura

Miksi taiteilijan kannattaa tehdä viestintää? Miisa Pulkkinen, Suomen Taiteilijaseura Miksi taiteilijan kannattaa tehdä viestintää? Miisa Pulkkinen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan työn näkyvyys ennen Taiteilija Näyttelytiedote Mediahuomio Kritiikki Haastattelu Nosto Yleisö Taiteilijan

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kehitetään n toiminnallisia prosesseja, asiantuntemusta ja roolia tavalla, joka mahdollistaa ja tehostaa kuvataiteen, taidemuseotoiminnan ja kolmannen

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Luovaa voimaa luonnosta hanke. Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen

Luovaa voimaa luonnosta hanke. Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen Luovaa voimaa luonnosta hanke Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen Luovaa voimaa luonnosta hanke Hanke pähkinänkuoressa: Toteutusaika 1.12.2014-31.12.2015

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna Kotka 21.2.2013 KUULTO projekti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toimii Jyväskylän yliopistossa, rahoittajana OKM lähtenyt liikkeelle vuonna 2011, jatkorahoitus

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Yhteistyökumppanuuspaketit 2016

Yhteistyökumppanuuspaketit 2016 KUVAUS Sivu 1 / 6 Yhteistyökumppanuuspaketit 2016 tarjoaa yhteistyökumppaneille useita kanavia levittää tietoa triathloniin ja kestävyysurheiluun liittyvistä tuotteista ja palveluista sekä muista heitä

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen

Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen Sponsorointi on Suomessa lapsenkengissä Timo Heinonen, Valtion liikuntaneuvoston jäsen Suomalaisyritysten sponsorointitoiminnassa on vielä paljon kehitettävää, sekä investoinnin

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti molempien

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sibeliusbrändi. Antti Vihinen 12/2016

Hämeenlinnan Sibeliusbrändi. Antti Vihinen 12/2016 Liite 8/KH 9.1.2017 32 Hämeenlinnan Sibeliusbrändi Antti Vihinen 12/2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Hämeenlinna Sibeliuksen syntymäkaupunkina Kaupunki-brändin sovittaminen Sibelius-brändiin World Capital

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Sisältö Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Urheilufoorumi

Urheilufoorumi Urheilufoorumi 22.11.2014 TOTEUTUS Johdonmukainen ja laadukas tasojärjestelmä etenee ratsukon urapolun mukaisesti Kvaalisäännöt ohjaavat kaikissa lajeissa kehitystä Luokkasuositukset 5-tasoa, jotka ovat

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

Nykytaiteen museo Kiasma

Nykytaiteen museo Kiasma Nykytaiteen museo Kiasma Markkinointi ja yritysyhteistyö Case Kiasma Sanna-Mari Jäntti, Korundi 19.8.2009 Osaksi Valtion taidemuseota vuonna 1990! Ateneum, Sinebrychoff, Kuvataiteen keskusarkisto Arkkitehtuurikilpailu

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä

Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä Sisällysluettelo Kyselyn lähtökohdat ja tavoitteet... 3 1. Vastaajien taustatiedot... 3 2. Museonäyttelyiden palkkiokäytännöt...

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Vuosi 2014 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi, jonka aikana valmistaudutaan 10v. juhlavuoteen 2015.

Vuosi 2014 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi, jonka aikana valmistaudutaan 10v. juhlavuoteen 2015. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Vuosi 2014 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi, jonka aikana valmistaudutaan 10v. juhlavuoteen 2015. Vuoden tärkeimpiä teemoja ovat kansainvälisyys ja erilaisissa

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa?

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa? Kasvattajapäivät 201 Rodun tilanne tulevaisuudessa? SPJ-FSK 17.5.201 Thommy Svevar 17.05.201 Thommy Svevar Suomen Pystykorvajärjestö Finska Spetsklubben r.y. Nykytilanne - analyysi Tilastot osoittavat,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1 Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom SOSTE 20.9.2016 cå 1 Agenda Mitä yhteistyöllä tavoitellaan? Minkälaisia yritysyhteistyön muotoja on olemassa? Mitä pitää

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

Vetovoimaa maaseudulle yhteistoimilla ja verkostoitumalla

Vetovoimaa maaseudulle yhteistoimilla ja verkostoitumalla Vetovoimaa maaseudulle yhteistoimilla ja verkostoitumalla 2017-20 Visio: Etelä-Savossa parhaat kalastusmahdollisuudet ja vetovoimaiset kalakannat kestävällä kalastuksella Eräsuunnittelija Eero Hartikainen,

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen. 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila

12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen. 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila FURTHER EAST FROM THE EAST 12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila 13:10 FEFEn tarjoamat kehittämispalvelut + Esteettömyys- tietoisku K.Stenberg,

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä?

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Ryhmä 1. HeVi-tuotteiden vihannekset, marjat, hedelmät, peruna tuotannon lisääminen sopimustuotanto; kaupat mukaan ja julkiset ruokahankinnat viljelijöiden yhteistyö

Lisätiedot

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita. TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Kotkan Pelastakaa Lapset ry Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä Yhdistyksen tarkoituksena ja päämääränä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Taideyliopiston strategia

Taideyliopiston strategia 2017 Taideyliopiston strategia 2020 Taideyliopiston strategia 20172020 TAIDEYLIOPISTON TEHTÄVÄ Taideyliopiston strategia 20172020 / Taideyliopiston tehtävä Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot