TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA Sisältö 1. Taustatiedot 1.1 Perustiedot 1.2 Tarjottavat palvelut 1.3 Osuuskunnan toimintaidea 1.4 Osuuskunnan arvot 1.5 Osuuskunnan tulevaisuudennäkymät 1.6 Toimialan kuvaus ja näkymät 2. Lähtökohtatilanne 3. Markkinatilanne ja sen kehitysnäkymät 3.1 Toimialan kehitys 3.2 Asiakkaat ja sidosryhmät 3.3 Kilpailutilanne 4. Tavoitteet Toiminnan tavoitteet 4.2 Näkyvyyden tavoitteet 5. Toimintastrategia Taiteellinen toiminta 5.2 Tiedotus ja markkinointi 5.3 Myynti ja myyntiä edistävät toimet 6. Osuuskunnan taiteilijat 7. Ystäväyhdistys Nina Toppila -2012

2 2 1. Taustatiedot 1.1 Perustiedot osuuskunnasta Osuuskunta Forum Boxin tila on avattu kesäkuussa Osuuskunta harjoittaa näyttelytoimintaa, poikkitaiteellista toimintaa, tilanvuokrausta, teosvälitystä ym. Näyttelyitä järjestetään vuosittain 12 ja poikkitaiteellisia tapahtumia noin 50 kappaletta. Tilaa vuokrataan ulkopuolisille muutamia kertoja vuodessa. 1.2 Tarjottavat palvelut Näyttelytoiminta, taiteen välitys ja myynti, tilavuokraus, poikkitaiteellisten tapahtumien järjestäminen, taidekasvatus ja jäsentoiminta. 1.3 Osuuskunnan toimintaidea Tavoitteena on tarjota vaihtoehto kaupallisille gallerioille pienemmän myyntiprovision, demokraattisen näyttelyvalinnan ja kokeilevamman ohjelmiston turvin järjestäen kuitenkin korkeatasoisia näyttelyitä ja tapahtumia useille erilaisille yleisöille. 1.4 Osuuskunnan arvot 1.5 Osuuskunnan tulevaisuudennäkymät Forum Box tarjoaa ei-kaupallisen vastavoiman kaupallisille gallerioille. Näyttelytoiminnan ratkaisut tehdään demokraattisesti taiteilijoista koostuvan hallituksen sisällä, eikä galleristin ylivaltaa pääse harjoittamaan kukaan. Toiminnasta saatavalla provisiolla ja mahdollisella voitolla ei pyritä rikastuttamaan henkilöitä vaan toimintaa. Näyttelytilan vuokraavia taiteilijoita kohdellaan samanarvoisesti. Taitavasti ja ammattimaisesti hoidettuna kaikki menestymisen mahdollisuudet: toimintoja on kuitenkin uusittava ja kehitettävä jatkuvasti. On seurattava kentän tapahtumia ja muutoksia. On osattava pysyä aktiivisena toimijana ja uusiutua säännöllisin väliajoin. 1.6 Toimialan kuvaus ja näkymät Toimiala on suhdanneherkkä ja perustuu pitkälti henkilökohtaisiin suhteisiin ostajan, taiteilijan ja galleristin välillä. Markkinoilla taideteosta käsitellään kahdesta ääripäästä käsin, taiteellisen ja kaupallisen arvomaailman kautta. Tulevaisuudennäkymät ovat vaikeasti ennustettavissa. Forum Box on pitkään kärsinyt tappiollisista vuosista ja myynti on ollut haastavaa: edellisen toimintasuunnitelman mukaan (2007) ostot olivat jo tuolloin vähentyneet huimasti. Silloin povattiin parempia myyntivuosia tuleville vuosille mutta niin ei ole tapahtunut. Nykyinen taloudellinen taantuma ja museoiden vähentynyt rahoitus vaikuttaa myös Boxin toimintaan. Forum Box saa hyvin näkyvyyttä suurimmissa medioissa. Jokaisesta näyttelystä on kirjoitettu kritiikki joko painetussa tai sähköisessä mediassa. Useimmiten molemmissa. Riittävän näkyvyyden takaaminen näyttelyille ja taiteilijalle on kuitenkin haastavaa sillä Forum Box kilpailee huomiosta muiden gallerioiden ja suurten museoiden kanssa. Yksi näyttelykritiikki ei riitä jos muita markkinointiresursseja ei ole. Sillä vain näkyvyyden kautta pystytään tuomaan yleisöä ja ostajia galleriaan. Etenkin museoiden lukuisat tapahtumat ja vaihtuvat näyttelyt vievät suuren osan median huomiosta. Helsingin Sanomissa huomioidaan Boxin näyttelyitä kiitettävästi. Sen sijaan Taide-lehdessä on ollut

3 3 heikosti näkyvyyttä. Forum Boxin tulisi näkyä erilaisissa aikakausilehdissä enemmän. Kauppalehti, Me naiset, Anna, Uutispäivä Demari jne pitäisi saada huomioimaan Boxia enemmän. 2. Lähtökohtatilanne Gallerian taloudellinen tilanne on haasteellinen. Apurahoista ollaan erittäin riippuvaisia, ja omarahoitusosuus on epävarma ja pieni. Vuoden 2011 myynti oli heikkoa. Suurten henkilövaihdosten takia gallerian toiminta oli monilta osin passiivista koko vuoden Tämä heijastuu varmaan yleisön kokemukseen galleriasta vielä jonkun aikaa kevään 2012 aikana. Boxilla on edelleen vain muutamia yksityisostajia, joihin voidaan olla säännöllisesti yhteydessä ja markkinoida näyttelyitä. Ostajia julkisista tahoista ovat lähinnä Wihurin rahasto, Helsingin kaupungin taidemuseo ja Amos Andersonin taidemuseo. Sekä yksityisostajien että ammattiostajien määrä on hälytyttävän pieni. Gallerialta puuttuu täysin jonkinlainen tukiverkosto sekä yksityisistä tahoista että yritysmaailmasta. Boxilla ei ole yhteistyökumppaneita, ei taiteilijaosuuskunnan ulkopuolisia aktiiveja tai tukijoita, ei sponsoreita tms. Galleria ei ole aktiivinen vaikuttaja kentällä eikä ole kovin hyvin verkostoitunut muiden kentän toimijoiden kanssa. Gallerian näkyvyys kentällä on myös suhteellisen pieni: näkyvyys on riippuvainen kritiikeistä medioissa sillä markkinointibudjettia ei ole. Näkyvyys rajoittuu tällä hetkellä näyttelykritiikkeihin taidealan palstoilla. Näkyvyys muualla: 0. Gallerian imago on taidekentällä vahva ja etabloitu: korkeatasoiset näyttelyt määrittelevät galleriaa. Tilaa, näyttelyitä ja toimintatapaa arvostetaan muiden toimijoiden keskuudessa. Imago on kuitenkin myös hieman staattinen. Imagoa tulisi aktivoida ja ihmisten käsitystä uusia ja kiinnostusta tulisi herättää yhä uudestaan uusiin yleisöihin. Etenkin nuoriin ja uusiin mahdollisiin ostajiin. 3. Markkinatilanne ja sen kehitysnäkymät 3.1 Toimialan kehitys 3.2 Asiakkaat ja sidosryhmät Toimiala on erittäin suhdanneherkkä. Vuoden 2011 haasteellinen taloustilanne vaikuttaa myös gallerian toimintaan. Helsingissä on aktiivinen galleriakenttä joka hyödyntää myös Boxia. Yleisö Jäsenet Museot ja säätiöt Yksityisostajat Yritysostajat Tilanvuokraajat Tapahtumanjärjestäjät Tukijat (apuraha) Lehdistö 3.3 Kilpailutilanne Taidemyynnin osalta kilpailijoita ovat kaupalliset ja ei-kaupalliset galleriat. Pääkaupunkiseudulla toimii vain muutama merkittävä galleria, jotka hallitsevat niin taiteilijoita kuin kauppaakin. Merkittävillä gallerioilla on omat taiteilijansa ja suhteet

4 4 voivat olla hyvinkin uskollisia. Kaupallisilla gallerioilla on omat tallinsa ja säännöstelevät taiteilijoidensa toimintaa muissa gallerioissa. Koska Box ei sido taiteilijoita gallerian toimintaan pitäisi toiminnan olla muulla tavoin niin merkityksellistä että taiteilija kokee sen hyödyntävän häntä. Tässä Boxin vahvuudet ovat taiteellinen vapaus, kokeilevuus ja epäkaupallisuus. Tila vastaa suuruudeltaan taidemuseon useampaa huonetta, joten myös taidemuseoiden yksityisnäyttelyt voidaan katsoa kilpailijoiksi. Museot eivät usein myy teoksia mutta näyttelyn kautta saatu näkyvyys hyödyntää varmasti myyntiä. Kaupalliset galleriat, liittojen galleriat, museot ja muut kokeilevat galleriat tulisi nähdä yhteistyökumppaneina. Boxin tulisi pyrkiä yhteistyöhön näiden tahojen kanssa, sillä yhteistyön kautta Boxin on mahdollista vahvistaa omaa asemaansa kentällä. Museoiden ja kaupallisten gallerioiden kanssa voi järjestää yhteisiä näyttelyitä ja projekteja. Muiden epäkaupallisimpien gallerioiden kanssa tulisi tehdä tiedotuksellista ja markkinoinnillista yhteistyötä. 4. Tavoitteet Toiminnan tavoitteet Forum Boxin tavoitteena on vakaa talous ja toiminnan jatkuvuus. Tavoitteena on eikaupallisen vastavoiman tarjoaminen taide- ja kulttuurikentässä. Tavoitteena vuosille on: - omarahoitusosuuden kasvattaminen - aktiivinen teosmyynti (näyttelyt ja osuuskunnan taiteilijajäsenet) - aktiiviset oheistoiminnot (tilavuokraus, sponsorointitapahtumat) - laaja tukiverkosto (yksityiset ja yritykset) - hyvät yhteistyökumppanit (yritykset ja taiteen kenttä) - aktiivinen rooli kentällä - monipuoliset jäsenpalvelut 4.2 Näkyvyyden tavoitteet Tavoitteena on: - selkeyttää tiedotusta ja markkinointia - tehostaa tiedotusta ja hyödyntää uusia kanavia näkyvyydelle - lisätä tuntemusta Forum Boxin toiminnasta - löytää uusia yleisöjä - tavoittaa ostajia kohdemarkkinoinnin kautta - hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia markkinoinnissa 5 Toimintastrategia Taiteellinen toiminta tiedotuksellisesti lanseerataan tapahtumarikas kevät: näyttelyt, uusi mediaboxi tapahtumineen ja muut tapahtumat - yritetään erinäisten poikkitaiteellisten tapahtumien sekä oheistapahtumien kautta saada lisää yleisöä galleriaan ja tavoittaa tuntu tapahtumarikkaasta taidetilasta Näyttelyt - taiteilijatapaamiset jatkuvat - kaikki muu toiminta ja muu ohjelma on tuettava niitä näyttelyitä joita Forum Boxissa järjestetään: kun päätavoitteena on järjestää tasokkaita taidenäyttelyitä tulee muu toiminta tukea tätä ja olla hyödyksi tälle ydintoiminnolle

5 5.2 Tiedotus ja markkinointistrategia 5 Mediaboxi (ent. videohuone) - yhteistyö AV-arkin kanssa jatkuu kuratoituna ohjelmana joka lyödään lukkoon koko kevääksi - avajaiset ilmoitetaan myös kutsukorteissa ja mediaboxin teokset ovat mukana kaikessa tiedotuksessa - mahdollisuuksien mukaan järjestetään keskustelutilaisuus liittyen mediateokseen Poikkitaiteellinen ohjelmisto - erinäisten esitysryhmien kanssa järjestetään tapahtumia galleriassa. Suurin osa aloitteista tulevat itse esiintyjiltä: Forum Box toimii yhteistyökumppanina ja tarjoaa tilat, infran ja tiedotuksen. Esiintyjät vastaavat itse esityksen järjestämisestä, materiaalista, omasta tiedotuksesta sekä maksavat gallerian valvojan palkan. Muita tapahtumia gallerian aktivoimiseksi - tapahtumaa voisi kesällä olla myös katutilassa, kahvilaa?, joogaa?, viinikerhoja? - Pyritään myös järjestämään ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. - mahdolliset ohjelmalliset yhteistyökumppanit: taiteilijaliitot, FRAME, HIAP, kulttuurikeskukset, CIMO, AKAVAn erityisalat, yliopistot ja järjestöt - pyritään tiedottamaan tapahtumista kootusti, vuoden alussa lähetetään Forum Boxin kevät -tiedote, jossa tiedot tammi-toukokuun näyttelyistä ja tapahtumista. Tehdään myös kuukausittaiset kutsut näyttelynavajaisiin, jossa samalla tiedot sekä mediaboxista että muista tapahtumista. - pyritään tehostamaan yhteistyötä muiden kentällä toimivien kanssa markkinoinnissa ja tiedotuksessa Painotuotteet - galleria-opas - taidelehden näyttelykalenteri - mahdollisuuksien mukaan myös mainos taidelehdessä - markkinointia olisi hyvä tehostaa eri yhteistyökumppanuuksien ja verkostojen kautta: näkyvyyden vaihtaminen jne - mahdollisuuksien mukaan tehdään oma kevätesite tms: käyntikortti tai flyeri, jossa tiedot näyttelyistä ja oheistapahtumista koko kevääksi -> jakelu: galleriat, museot, kulttuurikeskukset, kirjastot, kahvilat - tehdään omat pdf-taitetut esitteet: tilavuokraus, kouluopastukset, tapahtumat, ystäväyhdistys ja liittymiskaavake Omien painotuotteiden jakelu: galleriat, taidekoulut, kirjastot + lähetetään yhteistyökumppaneille näyttelykutsun yhteydessä Sähköiset mediat - mainos näyttelyt.fi sivustolla - näkyvyyttä pyritään tehostamaan eri yhteistyökumppanuuksien ja verkostojen kautta: näkyvyyden vaihtaminen jne Nettisivut ja sosiaalinen media - nettisivuille pyritään saamaan lyhyet esittelyt kevään taiteilijoista - myös facebookiin päivitetään koko kevään ohjelma ja kuukausittaiset päivitykset - nettisivujen ilmettä on hieman uudistettu: pyritään pitämään nettisivut selkeinä ja aktiivisina: etusivua päivitetään jatkuvasti Sähköposti/Newsletter

6 5.3 Myynti ja myyntiä edistävät toimet 6 - avajaiskutsut pdf:nä tai newsletterinä lähtevät boxin jäsenille eli postituslistalle (1800 asiakasta) - gallerialla on nyt uusi sähköpostilista: tiskillä on lista johon gallerian asiakkaat voi liittyä (n. 200 nimeä) - pyritään pitämään sähköpostilista ajantasalla: kartoitetaan mahdolliset kiinnostuneet tahot ja uudet yhteyshenkilöt säännöllisin väliajoin Media - pyritään pitämään aktiivisesti yhteyttä median edustajiin ja tekemään juttuehdotuksia eri medioihin eri teemoista liittyen näyttelyihin Mediaseuranta - pyritään kartoittamaan kaikki kritiikit jne mitä galleriasta kirjoitetaan Kävijämääräseuranta - pyritään vuoden alusta kartoittamaan kävijöitä (mahd. rahoittajia varten tämä tieto on tarpeen) - tavoite: pyritään luomaan yhteyksiä mahdollisiin ostajiin, keräilijöihin ja tukijoihin. Tämä on pitkän tähtäimen tavoite. Pyritään luomaan yhteistyökumppanuuksia ja hyviä suhteita erinäisiin vaikuttajiin jotka voisivat turvata Forum Boxin tulevaisuuden. Ystäväyhdistys tai vastaava voisi olla hyvä tapa sitouttaa tärkeitä yhteistyökumppaneita (yksityisiä ja yrityksiä) gallerian toimintaan. - jos on tietoa taiteilijoista ajoissa on myös markkinointi helpompaa: jos tiedämme jotain siitä mitä teoksia on tulossa voimme olla yhteydessä mahdollisiin ostajiin jo aikaisemmin - huomio: Gallerian teosmyynti tulee jatkossakin olemaan haastavaa jos taiteellisista arvoista ei tingitä: eikä niistä tule luopua. Boxia määrittelee vapaa taide ja se on Boxin vahvuus. Apurahoilla ei kuitenkaan voida ylläpitää edes nykyistä toimintaa eli tulonlähteitä on oltava monia ja erilaisia: kaikenlainen yritysyhteistyö on suositeltavaa. Tilavuokraukset ja erinäiset yritystapahtumat ja oheistapahtumat yleisölle voisi olla yksi hyvä tulonlähde. Toinen on oman taidekaupan perustaminen. Uusien tulolähteiden etsimisessä tulee olla luova ja mahdollisuuksia kartoitettava yhä uudestaan. Koska galleriassa ei ole paljoakaan tällaista toimintaa harjoitettu on aloitettava lähes alusta. - galleria tarvitsee tietopankin ostajista (pidettävä kirjaa mahdollisista ostajista ja tukijoista). - galleriassa on kerättävä tietoa mahdollisista tulevista yritystiloista tms eli on pysyttävä ajantasalla yhteiskunnassa tapahtuvista asioista jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin myyntimahdollisuuksiin Markkinointityöryhmä - perustettava uusi markkinointia ja myyntiä pohtiva työryhmä joka aktiivisesti työskentelee myynnin edistämiseksi (tähän ehdotetaan käytettävän ystäväyhdistystä) Yritykset - aktiivisia yhteydenottoja: ehdotetaan yrityksille mahdollisuutta käyttää tilaamme tai ehdotamme yhteistyötä: taiteilijatapaamista tms. Lähetämme yrityksille sekä postitse että sähköpostitse tietoa Forum Boxin tiloista ja näyttelyistä. - kartoitamme mahdollisia kiinnostuneita tahoja ja etsimme aktiivisesti uusia tahoja jolle tiedottaa teosmyynnistä - teosvälityksestä koottava edustava infopaketti yrityksille - erityistilaisuuksia voi järjestää yritysedustajille?

7 - galleriassa tulisi olla mahdollista järjestää laajempiakin yritystilaisuuksia (nämä ovat yhä tärkeämpi tulonlähde Forum Boxille) 7 Sponsorit - Forum Boxista kootaan kattava, edustava infopaketti ostajia ja yrityksiä varten - kartoitetaan mahdollisia sponsoreita ja yhteistyökumppaneita Tilavuokraus - tilavuokrausta on tehostettava! - tilavuokrauksen kautta hankitaan mahdollisia ostajia samalla: tarjoamme tilavuokraajille taiteilijatapaamisia tai teosesittelyjä tilavuokran yhteydessä - solmitaan joitakin yhteistyösopimuksia tapahtumanjärjestäjien ja cateringyritysten kanssa: tehdään valmiita paketteja joita voimme myydä yrityksille - tehdään yhteistyötä viereisen hotellin kanssa - tilassa tulee olla valmius tilavuokraukseen: tilojen ja varusteiden tulee olla kunnossa Verkostoituminen - AV-arkin kanssa on luotu uusi toimiva yhteistyö - Toiminnanjohtaja pyrkii galleristit-yhdistykseen - Pyritään selvittämän yhteistyömahdollisuudet muiden toimijoiden kanssa: esim. kaupungin taidemuseon kokoelmat ja deponoinnit Yhteistyötahot - strategia: ehdotamme seuraaville tahoille yhteistyötä, tilanvuokrausta, tapahtumien järjestämistä tms. Näiden kautta tietoisuus gallerian teoksista leviää - yhteydenotot esim: Ekonomiliitto, Naisverkko, Marttaliitot, Samppanjakerho, Pörssiklubi, Supersinkut(?) - seuraavia tahoja voisi hyödyntää: Kuvataideakatemian ystävät, Suomen taideyhdistys, Taidelainaamo, Eduskunnan kokoelmat, Zabludowicz, TAKU - Seuraavat tahot ostavat: amos andersson, saastamoinen, heino, wihuri, helsingin kaupunki. Näihin pidettävä lämpimät välit ottamatta turhaan yhteyttä - Boxin jäsenistöllä on hyvät yhteydet: näitä hyödynnettävä paremmin - muut taiteen kentän toimijat: hyvä yhteistyö ja synergia muiden gallerioiden ja taiteen kentän toimijoiden kanssa. Messut - näkyvyys messuilla saattaa olla ostajan näkökulmasta tärkeä - Supermarket 2013, art copenhagen, art berlin tms? Forum Box esiteltävä mahdollisuuksien mukaan joillakin messuilla - messuesiintyminen voidaan järjestää yhteistyössä muiden gallerioiden kanssa. Näin minimoidaan kulut ja maksimoidaan hyöty Nettimyynti - myytävät teokset eivät ole tällä hetkellä millään tavalla esillä galleriassa - grafiikan salkkua promottava - nettimyynti pitäisi saada kuntoon tai lopetettava. Kuvat ainakin uusittava. Taidekauppa - ehdotetaan taidekaupan perustamista jossa hieman ostettavampia teoksia - kaupan on oltava sisällöltään mielenkiintoinen ja vaihteleva - kaupan ylläpitäminen vaatii osuuskunnan jäsenilta aktiivisuutta (=tarvitaan jatkuvasti uusia teoksia myyntiin) - kaupan voi perustaa infotiskan takana olevaan huoneeseen. Joulumyyjäiset - joulumyyjäisistä jatkuva perinne Taidehuutokauppa - voiko jonkun huutokaupan kanssa tehdä yhteistyötä?

8 8 6. Box ja osuuskunnan taiteilijat - rekrytoitava nuoria mukaan toimintaan - myös jäsenistön aktiivinen esille tuominen oltava osa perustoimintaa (ks. messut) on järjestettävä julkisia esiintymisiä tms jotta tietoisuus galleriasta ja sen jäsenistöstä tulee esille. Haaste - tilavuokra on kallis taiteilijoille - työmme näkyvyyden ja myynnin parantamiseksi pitää näkyä myös taiteilijoille - KYSYMYS: mitä boxilla on taiteilijajäsenilleen tarjottavana? - ryhmänäyttelyjä (musiikkitalo) - yhteisiä projekteja (gaypride) - apurahaneuvontaa (?) - näkyvyyttä ja teosmyyntiä (tehostettava) 7. Ystäväyhdistys Forum Boxin ystävä-yhdistys lanseerataan ystävänpäiväjuhlissa. - ystäviin voi liittyä kuka tahansa yksityishenkilö joka haluaa olla mukana gallerian toiminnassa - ystäväyhdistys voi olla hyödyksi gallerialle jos yhdistyksen hallitukseen saadaan mukaan aktiivisia ja/tai vaikutusvaltaisia henkilöitä jotka pystyvät vaikuttamaan gallerian toimintaan - myös yritykset voivat liittyä jäseniksi - toimiva ystäväyhdistys luo itse omat tapahtumansa eikä kuormita henkilökuntaa: ystävänä oleminen on kuitenkin oltava jäsenen mielestä jollain tavalla hyödyllistä ja merkittävää. Esimerkki ystäväyhdistyksen tapahtumista - työhuonevierailut, taideretket ja taiteilijatapaamiset - ystävä pääsee mukaan gallerian toimintaan - ystävä voi ostaa taidetta tai taidemyyjäisistä, -kaupasta jotain teoksia halvemmalla tms. - jäsenmaksuilla voi ostaa näyttelyistä teoksen/teoksia jotka lahjoitetaan jollekin ystävälle arpajaisten tms kautta - aktiivista ystävää (yksityistä tai yritystä) voi palkita vuoden ystäväksi. Palkintona voi olla teos tms. - ennakkoavajaiset, ennako-opastus näyttelyyn, omat tapahtumat tms. - ystävämyyjäiset - ystävät voivat kerätä varoja gallerialle tai toimia mesenaatteina kentällä Huomio tulevasta: Vuoden 2014 juhlavuotta hyödynnettävä kaikin puolin rahoituksen etsinnässä! Rahoituksen etsintä aloitettava juhlavuosi, juhlajulkaisu, tapahtumia ja ryhmänäyttelyt (nuoret ja jäsenet!) Liite 1 Taloussuunnitelma 1 ja 2 Liite 2 Forum Boxin heikkoudet ja vahvuudet (analyysi vuodelta 2007 taustatiedoksi)

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8.

Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8. 1 Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen Loppuraportti Milja Hirvonen Kuopio 8.8.2011 2 Projektin taustaa Projektin tavoitteena oli taiteen ja kulttuurin

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA?

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? TARVEANALYYSI SELLINGKVARKEN.COM SISÄLLYSLUETTELO SELLINGKVARKEN.COM SELLING POHJANMAA LINDA BLOMQVIST, PROJEKTINJOHTAJA, MERENKURKUN NEUVOSTO

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot