RAUTATIET OSANA KONFERENSSI- MATKAILUN KEHITTÄMISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTATIET OSANA KONFERENSSI- MATKAILUN KEHITTÄMISTÄ"

Transkriptio

1 RAUTATIET OSANA KONFERENSSI- MATKAILUN KEHITTÄMISTÄ 1

2 KOUVOLA, FINLAND ST. PETERSBURG, RUSSIA

3 Johdanto Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikkö järjesti kansainvälisen liikenteen ja liikkumisen historian tutkijoiden konferenssin Transport and borders kaksoiskaupunkikonferenssina Kouvolassa ja Pietarissa. Konferenssi oli kansainvälisen liikennetutkimusjärjestön International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility T²M vuosikonferenssi. T²M -konferenssin pitopaikka vaihtelee eri puolella maailmaa joka vuosi. Konferenssi järjestettiin ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa tai Venäjällä. Palmenian yhteistyökumppanina toimi Pietarin rautatieyliopisto. Konferenssi oli osa EAKR-rahoitteista Inter-Reilia hanketta, jonka tavoitteena on luoda perustaa omaleimaiselle palvelukonseptin kehittymiselle, joka tarjoaisi mahdollisuuden alueelliselle erikoistumiselle ja erottautumiselle matkailussa. Keskeisenä tehtävänä oli selvittää Kouvolan ja Pietarin yhteistä potentiaalia kansainvälisten konferenssien järjestäjien keskuudessa. Tavoitteena oli myös kehittää Kymenlaakson Venäjä-yhteistyötä tiede- ja korkeakouluyhteistyön ja matkailunkonseptien näkökulmasta. Tämän julkaisun tavoitteena on tarkastella konferenssimatkailun mahdollisuuksia Kouvolassa ja antaa käytännön työkaluja konferenssien järjestämiseen. Julkaisussa käydään läpi tieteellisen konferenssin järjestämisen eri vaiheet, esimerkkinä käytetään kokemuksia Transport and Borders-konferenssista. Mukana on osallistujien mielipiteitä siitä, miten Kouvola ja sen ympäristö soveltuvat konferenssimatkailukohteeksi. Kouvolan sijainti Pietarin ja sen lähialueiden vieressä on ainutlaatuinen. Uudelle toimialalle on siis selkeä kasvualusta olemassa. Työryhmä: projektipäällikkö Heli Mäki, suunnittelija Jenni Korjus, erikoissuunnittelija Anu Kilpinen graafinen suunnittelija Juan Cubilla Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola 3

4 SUOMEN VAHVUUDET Suomi on suosittu konferenssien isäntämaa, tosin suurin osa konferensseista järjestetään pääkaupunkiseudulla. Helsinki ylsi vuoden 2012 suosituimpien konferenssikaupunkien kansainvälisellä listalla salle 14. Harppaus vuoteen 2011 nähden oli huomattava, sillä tuolloin Helsinki oli sijalla 25. Suomessa järjestettävien konferenssien määrä on kasvanut viidessätoista vuodessa kolminkertaiseksi. 1 Union of International Associations -järjestön vuosittain kokoamassa vertailussa on mukana yli kaupunkia ja 167 maata. Suomi nousi maakohtaisessa vertailussa sijalle 16. Helsingissä pidettiin viime vuonna lähes 300 kansainvälistä kokousta, joihin osallistui henkilöä. Suomi ja Helsinki ovat siis kilpailukykyisiä ja houkuttelevia konferenssin pitopaikkoja. Kansainvälisten tutkimusten mukaan konferenssivieras viipyy paikkakunnalla keskimäärin neljä vuorokautta ja käyttää päivässä noin 350 euroa. 2 Suomen saavutettavuus ja turvallisuus mainitaan tärkeimmiksi syiksi Suomen valinnassa konferenssimaaksi. 90 % osallistujasta mainitsee suomalaisten isäntäkaupunkien turvallisuuden joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Suomalainen vieraanvaraisuus sai myös korkeat arvosanat. Saavutettavuuden tekee helpoksi 180 kansainvälistä päivittäistä lentoa, jotka saapuvat 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja konferenssitoimisto, lehdistötiedote Helsingin kaupungin matkailu- ja konferenssitoimisto, lehdistötiedote

5 Helsinki-Vantaalle. Myös useisiin sisämaan kaupunkeihin on kansainvälisiä lentoyhteyksiä, lähimpänä Lappeenrantaan. Yli 80 % Suomessa järjestettävistä konferensseista pidetään touko-syyskuun aikana, vilkkainta on kesäkuussa. Eniten konferensseja järjestetään lääketieteen sekä tietotekniikan ja teknologian alalla. Valtaosa konferenssivieraista on eurooppalaisia, iältään vuotiaita. Noin joka viidennellä vieraalla on mukana seuralainen. Kansainvälisten konferenssien osallistujamäärä on keskimäärin 200 henkilöä. Matkailun edistämiskeskus (MEK) on laskenut, että yhden kansainvälisen konferenssivieraan tulovaikutukset ovat noin 1000 euroa/henkilö, joten keskikokoisenkin kokouksen vaikutukset isäntäkaupungille ovat noin euroa. 5

6 6 KOUVOLAN VAHVUUDET

7 Kouvolassa on edullisempaa järjestää konferenssi kuin Helsingissä, sillä palveluiden hintataso on yleisesti matalampi. Kaupungin koko on eduksi, sillä täällä ei ole suuren kaupungin houkutuksia, jolloin osallistujat pysyvät kuuliaisemmin konferenssissa. Kaupungissa on silti lukuisia mahdollisuuksia erilaisten mielenkiintoisten ekskursioiden järjestämiseen, erityisesti luontoelämyksiä. Liikkuminen kaupungissa on helppoa. Kaikki tarvittavat paikat ovat kävelyetäisyydellä. Kokouspaikan ja hotellien välillä ei tarvita bussi- eikä autokuljetuksia. Kouvola pystyy profiloitumaan eri tavalla muihin konferenssikaupunkeihin nähden, sillä Kouvola ei ole vielä monille tuttu matkailukaupunkina. Kaupunki tarjoaa hyvän kokouspaikkakeskittymän Kouvola-talolla ja Kuusankoski-talolla, vaikka Kouvolassa ei vielä varsinaista konferenssikeskusta olekaan. Kouvolalla on hyvät edellytykset yhdistää konferenssi-, luonto- ja ostosmatkailua vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Konferenssimarkkinointi on pitkäjänteistä toimintaa, mutta onnistuessaan se tuo rahaa kaupunkiin. Järjestöjen lisäksi myös suuret yritykset järjestävät asiakaskonferensseja ja incentive/ kannustematkoja työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen. Työn merkeissä matkustavien maksukyky on aivan toista luokkaa kuin lomamatkailijoiden. 3 Perinteisen kokousmatkailun ja vapaa-ajanmatkailun välinen raja on kaventumassa. Nykyään työperäiseen matkailuun sisältyy myös vapaa-ajan matkailun elementtejä. Työmatkailuun ei niinkään voida vaikuttaa matkailun perinteisillä markkinointikeinoilla vaan kysyntään vaikuttaa lähinnä talouden nousu- ja laskusuhdanteet ja siksi uusien yhteistyö toimintamallien ja tuotteiden rakentaminen on tärkeää. Nopeaa junayhteyttä Pietariin hyödyntämällä voidaan luoda mielenkiintoisia konferenssipaketteja. Pietarin läheisyyden hyödyntäminen vaatii hyvien kumppaneiden löytämistä ja yleisesti toimintaedellytyksien parantumista Pietarin alueella. Pietarin alueelle ja muualle Venäjälle suunnatun markkinoinnin lisääminen. Pietarin alueelle ja muualle Venäjälle suunnatun myyntityön lisääminen Korkeakoulujen kontaktien hyödyntäminen 3 Matkailun ennakoinnin tietopankki; 7

8 Konferenssin hakeminen Hakuprosessi Konferensseja kannattaa hakea. Suunniteltaessa kansainvälisen järjestön konferenssin kutsumista on syytä analysoida ensin mahdollisuudet saada kokous Suomeen. Ensin on selvitettävä kutsumenettelyä koskevat säännöt ja tavat, missä ja milloin päätös tehdään. Kansainvälisissä järjestöissä päätös konferenssin paikasta tehdään useimmiten 1 4 vuotta ennen kokousta, riippuen järjestön koosta. Konferenssimatkailun markkinoinnin kohderyhmä poikkeaa perinteisestä matkailumarkkinoinnista. Markkinointi on enemmän business-to-business markkinointia, joka tekee markkinoinnista monimutkaisempaa ja vaatii enemmän erityisosaamista. Päätöksen tekee yleensä useampi henkilö yhdessä, joilla kaikilla on erilaiset roolit, intressit ja motiivit päätöksen suhteen. Tiedot aikaisemmin järjestetyistä kongresseista ovat myös tärkeitä. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian henkilöstöä on osallistunut rautatiehistoriaan ja kulttuuriin liittyvien hankkeiden kautta liikennehistoriaa tutkivien kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Suurin näistä järjestöistä on The International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility eli T²M. Yhteydenpito järjestöön on antanut mahdollisuuden tutustua järjestön sääntöihin, tapoihin ja erityisesti aktiivisiin henkilöihin. Tiedossamme oli myös, ettei T²M-järjestöllä ollut juurikaan kontakteja Venäjälle ja järjestön strategiaan kuului saada yhteyttä varsinkin EU:n alueen ulkopuolella toimiviin tutkijoihin ja yliopistoihin. Vaikka T²M:n vuosittaiset kokoontumiset on pidetty suurissa kaupungeissa (New Delhi 2010, Berliini 2011, Madrid 2012), haimme rohkeasti konferenssia Suomeen ja Kouvolaan. Koska Suomessa alan tutkimuksen taso on kaukana kansainvälisestä kärjestä, päätimme tarjota mielenkiintoista teemaa ja poikkeuksellisia järjestelyjä kaksois-kaupunkiteeman Kouvola-Pietari muodossa. Konferenssin järjestämiseksi edellytetään virallista ehdotusta isäntäkaupungilta / organisaatiolta. Valintaan vaikuttavat ensisijaisesti konferenssipaikan sijainti, luotettavuus ja paikallisen organisaation mahdollisuudet hoitaa järjestelyt. Palmenia oli järjestänyt Kouvolassa vuonna 2009 pienen (n. 30 henkilöä) rautatiehistoriaa käsittelevän kv-seminaarin, joka toimi hyvänä preferenssinä hakuvaiheessa. Seminaari oli hyvin suunniteltu ja toteutettu, joka antoi osallistujille käsityksen Kouvolan konferenssivalmiuksista sekä retkikohdetarjonnasta. Ehdotus voi koostua mm. kutsukirjeistä, suosituskirjeistä, esittelyteksteistä, esitteistä, julisteista ja av-materiaalista. Kouvolan kaupungilla ei tähän markkinointitarkoitukseen löytynyt valmista materiaalia, vaan teimme sen itse. Kaupungin valmiit markkinointimateriaalit (powerpointit, videot, esitteet) olivat joko suomenkielisiä ja / tai lapsiperheille suunnattuja. Vuoden 2013 konferenssin järjestämisestä olivat kiinnostuneita myös Washington D.C, Kapkaupunki ja Sidney. Lopullinen valinta tehtiin Washingtonin ja Kouvola-Pietarin välillä. 8

9 Ajankohta Konferenssin ajankohtaa valitessa oli huomioitava kansainvälisen järjestön perinteiset kokousajat sekä Suomen olosuhteet. Normaalisti vuosikokoontuminen on ollut T²M-järjestössä marraskuussa, mutta Suomen sääolosuhteiden vuoksi ehdotimme ajankohdaksi syyskuun loppua. Päällekkäisyyksien välttämiseksi selvitimme muiden alan tapahtumien ajankohtia. Konferenssin järjestäminen Konferenssiorganisaatio Konferenssi järjestettiin yhteistyönä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikön ja Pietarin rautatieyliopiston kanssa. T²M-konferenssia varten laadittiin kolmenvälinen sopimus yleisestä konferenssin järjestämisestä (Helsingin yliopiston, Pietarin Rautatieyliopiston ja T²M:n välillä) sekä oma erillinen sopimus yliopistojen välillä käytännön järjestelyistä, kustannuksista ja rahoituksesta. Sopimus asetti konferenssin järjestelyille tietyt reunaehdot, joihin emme voineet vaikuttaa. Palmenialla oli päävastuu järjestelyistä. Valmistelut käynnistyivät konferenssiorganisaation nimeämisellä. T²M -konferenssin järjestelyistä Suomessa vastasi neljän hengen ryhmä. Pietarin päässä järjestely hoiti yksi henkilö. Ryhmä pidettiin pienenä, jotta pystyttiin nopeisiin päätöksiin. Lisäksi konferenssipäivinä oli Kouvolassa 8 opiskelijaa avustamassa sekä Pietarissa 18 vapaaehtoista avustajaa. Ensimmäisiin tehtäviin kuuluu kansainvälisen järjestön ja kansallisen järjestelyistä vastaavanorganisaation välisen työnjaon selvittäminen. Eri vastuukokonaisuuksia olivat esim. konferenssin tieteellinen ohjelma, tilajärjestelyt, vapaa-ajanohjelma, kuljetukset, majoitukset, markkinointi ja tiedotus. Tehtävien jako kansainvälisen järjestön kanssa sovittiin niin, että T²M huolehtii yhteydenpidosta osallistujien suuntaan. Heidän tehtävänään oli lähettää hyväksymiskirjeet konferenssiin osallistujille ja vastata heidän tiedusteluihinsa. He vastasivat myös rekisteröitymiseen ja rahaliikenteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Palmenian vastuulle jäi konferenssin Call for Papers (esitelmäkutsu) sekä konferenssin tieteellisen ohjelman laatiminen, pääpuhujien ja sessioiden puheenjohtajien hankkiminen, tilajärjestelyt, vapaa-ajan ohjelma, kuljetukset sekä majoitusmahdollisuuksien selvittäminen sekä markkinointi ja tiedotus majoituksista, retkistä, matkajärjestelyistä ja liikenneyhteyksistä ja lupa-asioista (viisumit Suomeen ja Venäjälle) sekä viisumikutsut Suomeen ja kutsujen koordinointi Venäjältä. Pietarin rautatieyliopisto laati viisumikutsut Venäjälle ja vastasi pääosin paikallisten järjestelyjen toteuttamisesta Pietarissa. 9

10 Ilmoittautuminen ja maksuliikenne Kansainvälisissä konferensseissa on aktiiviosallistujien osallistumismaksu euroa henkilöltä. Seuralaisten osallistumismaksu on keskimäärin 89 euroa. 4 Useimmin osallistumismaksua ei seuralaisilta peritä. Transport and borders -konferenssin osallistumismaksu oli 220 aktiiviosallistujilta, joka kattoi koko konferenssiohjelman, avajaisjuhlan, junalipun Kouvolasta Pietariin sekä Pietarissa illallisbanketin. Seuralaisille myytiin 50 euron paketti, johon kuului junalippu, avajaisjuhla sekä Pietarin banketti. Opiskelijoille ja T²M:n jäsenille oli alennettu osallistumismaksu. Osallistujien ilmoittautumisten ja maksujen vastaanottaminen ja osallistumisen vahvistaminen ovat järjestelyiden keskeisiä tehtäviä. Konferenssimaksut sujuvat sekä järjestäjän että osanottajan kannalta yleensä parhaiten luottokortilla. Koska kaikilla ei ehkä ole käytettävänään luottokortteja (mm. opiskelijat), on syytä tarjota osanottajille myös mahdollisuus suorittaa maksunsa pankkisiirrolla. Koska ilmoittautuminen ja maksuliikenne tapahtuivat kansainvälisen järjestön kautta, paikallisilla järjestäjillä ei ollut käytössään ajantasaista tietoa ilmoittautuneiden määrästä eikä suoritetuista maksuista. Tiedotus osallistujista, heidän esitelmiensä aiheista ja edustamistaan organisaatioista oli puutteellista ja ajoittain jopa surkeaa, mikä aiheutti suuria ongelmia ja epävarmuutta käytännön järjestelyjen suhteen. Ilmoittautumisen olisi ehdottomasti pitänyt tapahtua paikallisten järjestäjien kautta, samoin kuin maksuliikenteenkin. Passit ja viisumit Suurin osa Venäjälle saapuvista ulkomaalaisista tarvitsee pääsääntöisesti voimassa olevan passin lisäksi myös viisumin. Schengen-alueen maiden välillä matkustusasiakirjaa ei yleensä tarkasteta, mutta matkustajan on kuitenkin pidettävä mukanaan voimassa oleva passi tai uudenmallinen henkilökortti. Venäläisten eri maissa sijaitsevien lähetystöjen toimintatapojen välillä ilmeni suuria eroja viisumien myöntämisessä. Osa konferenssin osallistujista sai viisumin nopeasti, helposti ja pienin kustannuksin. Osalle viisumin saanti osoittautui todella hankalaksi ja vaati useita käyntejä lähetystössä, mikä lisäsi viisumin kustannuksia ja vähensi motivaatiota osallistua konferenssiin. Muutama henkilö ei saanut viisumia lainkaan, joten he jäivät kokonaan pois tai osallistuivat ainoastaan Suomen osuuteen. Luultavasti myös viisumi hankkiminen aiheutti osittain myös osallistujakatoa, vaikka vaikeuksia viisumin saamisessa ei olisi ollutkaan. Aktiivisesta tiedottamisesta huolimatta osa osallistujista aloitti viisumin hankkimisen hyvin myöhäisessä vaiheessa, mikä loi epävarmuutta heidän osallistumisensa suhteen. Tämä puolestaan hankaloitti suuresti konferenssin tieteellisen ohjelman laatimista ja osittain myös muita järjestelyitä (iltaretkeä ja Allegro-lippuja). 4 Matkailun edistämiskeskus, Kongressit Suomessa 2010,

11 Markkinointi ja viestintä Konferenssin markkinointi jaettiin T²M:n ja paikallisten järjestäjien kesken, niin, että kaikki osapuolet hyödynsivät omia verkostoitaan ja viestintäkanaviaan. Venäjällä tapahtuva viestintä oli venäläisten partnereiden vastuulla. Konfrenssin virallisina sivuina toimi T²M:n sivusto jonka kautta rekisteröityminen tapahtui. Lisäksi laadittiin konfrenssin omat kotisivut t2m, jotka toimivat samalla suomalaisten ja venäläisten järjestäjien keskustelualustana. Sivuilla kerrottiin ajankohtaisista asioista, hotellivaihtoehdoista kummassakin kaupungissa sekä tieteellisestä ohjelmasta. Lisäksi sivuilta löytyi tietoa viisumin hakuprosessiin ja matka-avustusten hakemiseen. Sivuilla vieraili ennen konferenssia 1617 kävijää. 5 Palautekyselyssä 29/40 vastaajasta antoi verkkosivujen informatiivisuudelle arvosanan excellent tai very good 5 Sivuston käyttäjätilastot vuodelta

12 Tieteellisen ohjelman julkaisu jäi valitettavan myöhäiseksi johtuen ohjelmaan tulleista jatkuvista muutoksista, jotka johtuivat haasteellisista järjestelyistä kahden maan ja kaupungin välillä. Tästä syystä osa osallistujista sai tietää myöhäisessä vaiheessa oman esitelmänsä ajankohdan ja pitopaikan. Seminaarien ja konferenssien markkinointiin sopivat erinomaisesti blogit. Konferenssin markkinointiin käytettiin myös blogia sekä T²M:n Facebook-sivua. Konferenssille luotiin oma visuaalinen ilme, joka näkyi verkkosivuilla sekä kaikissa konferenssin painomateriaaleissa (esim. käsiohjelmassa, julisteessa). Visuaalinen ilme, erityisesti juliste, sai paljon hyvää palautetta osallistujilta ja moni tahtoikin julisteen muistoksi konferenssista. Käsiohjelmat loppuivat kesken. Konferenssipalautteessa Kouvola-talon tiloille ja välineistölle 38 /40 vastaajasta antoi arvosanan excellent tai very good Kaikille osallistujille jäettiin konferenssikassi, jossa oli käsiohjelman lisäksi VR:n sponsoroima kirja Suomen rautateiden historiasta, englanninkielinen artikkelikokoelma suomalaisesta liikennehistoriasta, Palmenian toimittama artikkelikokoelma Railways, Kouvolan kaupungin kartta, esite ja Helsingin yliopiston infolehti. Tilat Kouvola-talo Konferenssitilaksi valittiin Kouvola-talo, koska sieltä löytyi yleisistuntojen tarvitsemat tilat, sessioita varten pienempiä tiloja, näyttelytiloja sekä mahdollisuudet ruokailun järjestämiseen ja kahvitaukoihin. 12

13 Kouvola-talon tilat toimivat hyvin kaikkia konferenssitoimintoja silmällä pitäen. Kaikki toiminnot saatiin järjestettyä lähelle toisiaan, joten mahdollisuus liikkua neljän rinnakkain pidettävän session välillä oli mahdollista. Hotellit Majoitusta varten varattiin kiintiöt hotelli Sokos Hotel Vaakunasta ja Cumuluksesta. Vaakunan ja Cumuluksen valitsimme paitsi tason, mutta myös sijainnin vuoksi, joka on erityisen hyvä suhteessa konferenssipaikkaan ja rautatieasemaan. Kiintiöiden sopiminen oli erittäin sujuvaa ja hotellien puolelta ammattimaisesti hoidettua. Molemmista hotelleista varattiin alkuvaiheessa 100 vuodepaikan kiintiöt. Konferenssipäivämääriä sovittaessa tarkastettiin, ettei kaupungissa ole samanaikaisesti muita suuria tapahtumia (urheilukilpailuja tms.) sillä kaupungin majoituskapasiteetti ei silloin olisi riittävä. Hotellien huonekiintiöt edellyttävät huonevarauksia hyvin varhaisessa vaiheessa, useita viikkoja ennen tapahtumaa. Kiintiöiden takarajaan mennessä huoneen oli varannut ainoastaan muutama konferenssivieras. Tästä voidaan päätellä, että konferenssin osallistujat varaavat majoituksen kohtuullisen myöhään. Varauksia tehtiin myös kiintiöiden ohi jotain muuta kautta, erityisesti internetin hotellivaraussivustoilta. 13

14 Molempien hotellien yhteistyö konferenssin järjestäjien kanssa oli esimerkillisen hyvää ja joustavaa niin varausten kuin erityistoiveiden suhteen. Cumulus ja Vaakuna edustavat hotelleista erittäin hyvää keskitasoa ja niihin oltiin asiakaspalautteissa tyytyväisiä vaikkakin Vaakunan ja Cumuluksen hintatasoa pidettiin kohtuullisen kalliina. Hotellien vertailua kansainvälisesti vaikeuttaa hotellia valitsevilla asiakkailla se, ettei Suomessa hotelleilla ole virallista tähtiluokitusta, toisin kuin useimmissa muissa maissa. Palvelu hotelleissa oli kielitaitoista. Molemmilla hotelleilla on myös englanninkieliset www-sivut. Osallistujien palautteen perusteella Kouvolan keskustasta puuttuu hyviä matalamman hintatason majoitusvaihtoehtoja. Osa konferenssiosallistujista oli varannut majoituksen Turistihovista ja Sommelosta, vaikka emme olleet näitä hotelleja markkinoineet konferenssin verkkosivuilla tai etukäteisinformaatiossa. Toisaalta kaupungista puuttuu myös hyvin korkeatasoinen hotelli. Teema, esiintyjät ja ohjelma Konferenssin teema Transport and borders oli valittu etukäteen ja se oli tiedossa konferenssin isännyyden hakuvaiheessa. Teema sai paljon kiitosta osallistujilta varsinkin kun se konkretisoitui fyysisesti rajan ylittämisenä. Kun osallistujilta kysyttiin, mikä oli heidän mielestään konferenssissa parasta, usea mainitsi juuri teeman ja paikkakunnat: Different locations (very valuable for the border topic) Conference contain and context The idea and practice to organize the conference across the border The theme, the opening conferences The unity of form and content (reached by the Allegro trip) The fact that it was in two cities, fittingly for the conference theme Palautevastauksia kysymykseen: What was most valuable about the conference in general? 14

15 Ylhäällä kansanedustaja Pekka Haavisto. Oikealla ylhäällä VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu. Alhaalla vasemmalla Finnairin varatoimitusjohtaja Ville Iho. Kuvat Juan I. Cubilla Konferenssin avajaisiin oli T²M:n taholta toivottu puhujaksi poliitikkoa tai yritysmaailman edustajaa, joka voisi valottaa tulevaisuuden näkymiä konferenssin teeman näkökulmasta. Konferenssin avajaispuhujina olivat VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu sekä kansanedustaja Pekka Haavisto, jonka puheenvuoro rajoista ja niiden erilaisista merkityksistä teki konferenssin osallistujiin suuren vaikutuksen. Haaviston puheenvuoroon viitattiin vielä konferenssin päätössessiossa. Toisen päivän pääpuhujana oli Finnairin varatoimitusjohtaja Ville Iho pureutumalla vaikuttavalla tavalla Finnairin mahdollisuuksiin menestyä jatkuvasti kiristyvässä lentoyhtiöiden välisessä kilpailussa. Konferenssin tieteellinen ohjelma käsitti 18 sessiota, joissa esiteltiin yhteensä 62 liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvää tutkimusta. Konferenssiin lähetettiin yhteensä 120 esitysehdotusta, joka oli n. 40 % enemmän kuin viime vuosina T²M:n konferensseihin on lähetetty. Esityksistä valittiin 80 mukaan konferenssin ohjelmaan. Peruutuksista johtuen lopullinen tieteellinen ohjelma käsitti 18 esitystä vähemmän. Konferenssin päivittäisen ohjelman suunnittelu toteutettiin lukujärjestyksen muodossa. Haasteelliseksi ohjelman suunnittelun teki kaksi eri maata ja kaupunkia. Osa esiintyjistä varmisti todella myöhäisessä vaiheessa tulonsa. Osa osallistui vain toiseen seminaarinosioon. Tiedot rekisteröitymisistä saapuivat meille välillä hyvin pitkälläkin viiveellä kansainvälisen järjestön toimesta, mikä hankaloitti entisestään ohjelman ja sessioiden laatimista. Muutoksia tuli melkein päivittäin, joista osa johtui viisumi- ja rahoitusongelmista. 15

16 Konferenssit kestävät keskimäärin 3 päivää. (viite: Matkailun edistämiskeskus, Kongressit Suomessa 2010, 2) T²M:n vuosikonferenssit ovat olleet neljän päivän mittaisia. Koska yhdestä konferenssipäivästä osa kului matkustamiseen, jouduttiin ohjelmaa sessioiden osalta tiivistämään. Rinnakkaisia sessioita oli samanaikaisesti 3-4, niiden esiintyjämäärä tuli olla sama, jotta siirtyminen sessioiden välillä oli mahdollista. Monen muuttuvan tekijän vuoksi osa sessioista jäi teemalta hyvin yleiselle tasolle ja sisälsivät keskenään hyvinkin erilaisia ja eritasoisia esityksiä. Suurista haasteista huolimatta tieteellinen ohjelma oli kokonaisuudessaan onnistunut ja sai paljon hyvää palautetta osallistujilta: Great discussions after presentations Paper presentation sessions Presentations and contact with Baltic and Russian colleagues Palautevastauksia kysymykseen: What was most valuable about the conference in general? Ylhäällä Nevin Cosar (vas.), Magdalena Pernold (kesk.), ja Aleksandra Bekasova (oik.). Alhaalla Colin Divall (vas.), Norman Kellerman (kesk.), Arnaud Passalacqua (oik.). Oikealla ylhäällä Sihpo Khumalo ja Nuno Soares, oikealla alhaalla Elena Kochetkova. Kuvat: Juan I. Cubilla ja T 2 M 16

17 Ohjelman ja kaiken toiminnan kokonaiskoordinointi oli aikataulullisesti tärkeää. Kahden valtion ja kaupungin välisen konferenssin ohjelmaan tuli varata riittävästi siirtymisiin, aterioihin ja taukoihin. Varsinkin Pietarin liikenteen vuoksi oli varattava riittävästi aikaa siirtymiseen asemalta hotelleille. Eri palvelupisteiden aukioloajat oli myös suunniteltava konferenssin aikatauluun sopiviksi. Pietarissa olimme klo 11 ja hotelleihin pääsee yleensä kirjautumaan vasta klo 14. Muutama vieras jäi ilman huonetta heti saapumisen jälkeen. He eivät olleet halunneet varata aikaisempaa kirjautumista, joka on lisämaksusta mahdollista saada. Pietarissa oli rautatieyliopiston puolesta avaustilaisuus, joka sisälsi pitkiä venäjänkielisiä puheita. Puheet käännettiin englanniksi simultaanitulkkien toimesta. Tämän osuuden ei katsottu tuovan erityistä lisäarvoa konferenssiin ja osa mainitsi tilaisuuden konferenssinpalautteessa vähiten miellyttäneenä asiana. Tämänkaltaisiin tilaisuuksiin on kuitenkin syytä varautua venäläisten organisaatioiden kanssa yhteistyötä tehdessä ja on tärkeää, että myös osallistujat ymmärtävät tämän. Official speeches (e.g. first afternoon in St.Petersburg) The Soviet-style politcal speeches at the Petersburg Transport University. Illallisbanketti oli ohjelmaltaan ja ruokailun osalta todella hienosti hoidettu. Kaikki käytännön asiat Pietarissa oli järjestetty hyvin ja konferenssiosallistujien avuksi oli ilmoittautunut 18 vapaaehtoista opiskelijaa, jotka opastivat ja toimivat apuna koko konferenssin ajan. Illallisbanketin sisällyttäminen konferenssimaksuun ei miellyttänyt kaikkia, vaan muutama henkilö olisi halunnut pitää sen erillisenä tapahtumana. Toisaalta konferenssinmaksu ei ollut juurikaan edellisvuosia korkeampi, vaikka oli järjestelyiltään vaativampi ja monipuolisempi. Banketin voi sisällyttää osallistumismaksuun tai sen voi järjestää erillisenä maksullisena tapahtumana. The inclusion of the gala banquet in the conference fee Imho Banquet is always odd (and troublesome, though not for me personally) part Palautevastauksia kysymykseen: What was least valuable about the conference in general? 17

18 Osallistujat Konferenssiin osallistui tutkijoita yhteensä 21 maasta, edustettuina 36 eri yliopistoa /korkeakoulua. Mukana oli pitkän akateemisen uran tehneitä professoreja sekä jatko-opiskelijoita. Maat Suomi Tanska Iso-Britannia Saksa Venäjä Ranska Belgia Kanada Turkki Itävalta Viro Tsekin tasavalta Qatar Sveitsi Portugali Kolumbia Italia Espanja Meksiko Ukraina Etelä-Afrikka 18

19 Yliopistot University of York Freie Universität Berlin Petersburg State Transport University Université Paris Diderot European University at St. Peterburg Humboldt Univeristy in Berlin Lomonosov Moscow State University University of Manchester Ghent University Yildiz Technical Univeristy Univeristy of Innsbruck Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences University Michel de Montaigne University of Charles University of Stuttgart Virginia Commonwealth University University of Oxford University of Applied Sciences Zürich Technical University of Berlin University of Manitoba Universidad Nacional de Colombia Institute of Economics of Karelian Research Centre European University Institute Florence Ural Federal University Universidad Iberoamericana Okanagan College Kelowna Johann Wolfgang Goethe University Western University Swiss Federal Institute of Technilogy Zurich School of Advanced Study University of London UNAM Mexico Turun yliopisto Helsingin yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lisäksi osallistujia oli liikennemuseoista, viranomaistahoista (mm. ministeriöistä, Etelä-Afrikan tielaitoksesta) sekä muutama itsenäinen tutkija. National Museum of Science and Technology, Denmark Canada Science and Technology Museums Corporation Eesti Maremuuseum Suomen Merimuseo Suomen työväenmuseo Verstas Trafiikkimuseot VTM Consultores em Engenharia e Planeamento Lda Lisboa Outotec GmbH Berlin Flemish Transport Ministry, Belgium Cross-Border Road Transport Agency, South-Africa 19

20 Paikalliskuljetukset Kouvolassa bussi- ja autokuljetuksia asemalta Cumulukseen ja Vaakunaan tai konferenssipaikalle ei tarvittu lyhyiden etäisyyksien vuoksi. Sommeloon majoittuneet käyttivät paikallisbusseja. Retkelle oli omat kuljetukset Kouvolassa. Pietarissa oli kuljetukset asemalta hotelleille ja hotelleita yliopistolle ja takaisin. Kuljetuksien aikataulut toimitettiin kaikille osanottajille käsiohjelman yhteydessä. Kuljetusaikataulut olivat esillä myös verkkosivuilla. Allegro Siirtyminen Pietariin tapahtui konferenssin 3. päivän aamuna klo 7.20 lähtevällä junalla. Kouvolasta siirtyi Pietariin yhteensä 80 konferenssiosallistujaa. Ohjelman mukaisesti kokoonnuttiin asemalle klo 7.00, jossa kaikille jaettiin paikkalippu. Kaikki olivat ajoissa paikalla ja junamatka sujui erinomaisesti. Rajamuodollisuudet olivat nopeat ja kaikilta ongelmilta vältyttiin vaikka mukana oli passintarkastajien kommenttia lainaten sillisalaatti eri kansalaisuuksia. Viisumivaatimuksista oli tiedotettu paljon etukäteen ja varmistettu että jokaisella Venäjälle lähtijällä on voimassa oleva viisumi. Tämä vaatii järjestäjiltä paljon lisätyötä. Venäjän rajanylitykseen vaadittavat matkustajakortit (immigration cad) oli jaettu täyttöohjeineen kaikille etukäteen täytettäviksi. Konferenssin aikana ja myöhemmin palautteessa kysyimme Kouvolasta Pietariin siirtymisen onnistumista. Lähes kaikki pitivät Allegro-matkaa hienona kokemuksena ja siirtymistä EU:n rajojen ulkopuolelle hyvin konferenssin teemaan sopivana. Palautekyselyssä 34 / 40 vastaajasta antoi Allegromatkalle arvosanan excellent tai very good. Ateriat Aterioiden suunnitteluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Maistuvat ateriat luovat hyvän tunnelman, mutta epäonnistuneet muistetaan kauan. Koska konferenssiaikataulu oli tiukka, kokouspaikan lounaiden tuli sujua joustavasti, ilman siirtymisiä ja turhaa jonottamista. Niinpä tilaisimme lounasruokailun Kouvola-talon ravintolayrittäjältä. Ruoantaso oli kohtuullinen ja ateria vaihtoehtoja kaikille riittävästi. Englanninkieliset nimilaput aterioista jäivät kuitenkin puutumaan, ne olivat vain suomeksi etukäteistoiveista huolimatta. 20

21 Konferenssin kaikki osallistujat mahtuivat hyvin syömään ravintolan ja aulan tiloissa ja koska siirtymisiä ei ollut, jäi aikaa sessioiden jälkeisille lounaskeskusteluille. Konferenssissa ateriat ja taukotarjoilut sisältyivät konferenssimaksuun. Toisen konferenssinpäivän lisämaksulliseen iltaretkeen kuului kevyt keittoruokailu. Konferenssin kaikkien aterioiden ruokalistat olivat koordinoidut siten, että ne antoivat edustavan läpileikkauksen suomalaisesta ja venäläisestä ruokakulttuurista. Erikoisruokavaliota noudattavat ja eri uskontokuntien edustajat huomioitiin. Näyttely Konferenssin aikana esillä oli kaksi eri näyttelyä. Kouvolassa esillä oli VR:n 150-vuotisjuhlanäyttely, kolmikielinen valokuvanäyttely Muistikuvia, Suomen historiaa rautateillä. Näyttely sisältää valokuvasuurennoksia kuvateksteineen. Kuvatekstit ovat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Lisäksi esillä oli konferenssiin lähetettyjä tieteellisiä postereita. Näyttelyn sijainti lähellä kokousja ateriointitiloja takasi sen, että osanottajat voivat helposti tutustua niihin, eikä niitä varten tarvinnut varata aikaa muun ohjelman lomassa. Tilaisuudet ja retket Vapaa-ajan ohjelma on tärkeä osa konferenssin kokonaisuutta. Se voi vaikuttaa myönteisesti jopa osallistumispäätökseen. Konferenssin vastaanotto kannattaa suunnitella erityisen hyvin, sillä onnistuessaan se luo heti myönteisen hengen koko tapahtuman ajaksi. Myös seuralaisten viihtyminen voi vaikuttaa ratkaisevasti koko tapahtuman onnistumiseen. Ainakin yksi retki tai tilaisuus on hyvä sisällyttää konferenssimaksuun. Transport and borders-konferenssin osallistumismaksuun kuuluivat konferenssin avajaisjuhla, matkustus Allegrolla Kouvolasta Pietariin sekä Pietarissa illallisbanketti. Erikseen järjestettiin retki Kotkan Merikeskus Vellamoon, jossa oli mahdollisuus tutustua Merimuseon ja Kymenlaakson museon näyttelyihin. Iltapalaksi tarjoiltiin lohikeittoa ja lettuja. Retkelle osallistui 61 henkilöä. Merikeskus Vellamo tarjosi konferenssiväelle ilmaisen sisäänpääsyn. Poikkeuksellisesta aukioloajasta jouduimme maksamaan erillisen korvauksen. 21

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Maksutonta apua kongressihakijalle. Kaiju Pitkänen / Helsinki Convention & Events Bureau 14.1.2016 Messukeskus Helsinki

Maksutonta apua kongressihakijalle. Kaiju Pitkänen / Helsinki Convention & Events Bureau 14.1.2016 Messukeskus Helsinki Maksutonta apua kongressihakijalle Kaiju Pitkänen / Helsinki Convention & Events Bureau 14.1.2016 Messukeskus Helsinki MATKAILU JA KONGRESSIT HELSINGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIOSSA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO Opintovierailun järjestäminen Suomessa 2012-2013 Tiedotustilaisuus Helsinki 1.9.2011 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Vierailu mahdollistaa verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh. 21.12.2012 646 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vieraanvaraisuuden tarkoitus... 3 3. Vierailun tai vieraanvaraisuuden luonne...

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI JUHLAT, KOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT LAPPEENRANTA TARJOAA AINUTLAATUISET PUITTEET IKIMUISTOISIIN TAPAHTUMIIN! MYLLYSAARI KAUPUNGIN

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

FinRelax Akatemia

FinRelax Akatemia FinRelax Akatemia 8.1.2016 Suomen luontokeskus Haltia Riikka Laatikainen Visit Espoo Visit Espoo Leisure Events Incentives Conferences Meetings Espoo Marketing Oy Visit Espoo Espoo Innovation Garden Omistajuus:

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Mieti valmiiksi: Yksi omaan opetukseen liittyvä issue : Opiskelijapalaute

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä 3.11.2010 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on turvata nykyistä useammalle oppilaalle mahdollisuus opiskella englannin

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat?

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat? Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit Lasse Lipponen Kasvatustieteen professori Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 27.1.2011 VOIMAA KANSAINVÄLISTYMISEEN VERKOSTOISTA Mikä

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Raportti Pekingistä. ISTT Board meeting ja International conference

Raportti Pekingistä. ISTT Board meeting ja International conference Raportti Pekingistä ISTT Board meeting ja International conference Jari Kaukonen, FiSTT Chairman ISTT Member of ESC, vice chairman T: E: jari@kaukonen.fi; jari.kaukonen@wspgroup.fi Raportti Pekingistä

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Kiinassa ja Venäjällä? Lähde

Lisätiedot

European Law Students Association - ELSA Turku ry. Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2016 HALLITUKSEN KOKOUS 12/2016

European Law Students Association - ELSA Turku ry. Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2016 HALLITUKSEN KOKOUS 12/2016 European Law Students Association ELSA Turku ry 20014 Turun yliopisto 1 VUODEN 2016 HALLITUKSEN KOKOUS 12/2016 Päivämäärä ja aika: 5.4.2016 klo 16.00 Paikka: KH 116 Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet Tilanne tänään matkailussa Maakunnan matkailuportaali VisitKarelia.fi uudistuu Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvussa erityisesti Venäjältä

Lisätiedot

Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa

Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa Kauppakamari: Suunta seminaari Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa Marko Parkkinen 11.10.2015 Mitä tapahtui päivälleen 97 vuotta sitten klo 11:00? 1. maailmansodan aselepo solmitaan 11.11.1918

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Tiedotustilaisuus, Helsinki 7.9.2009 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa: verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot