Elevator World: PROJECT of the YEAR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elevator World: PROJECT of the YEAR"

Transkriptio

1 I n s i n ö ö r i t o i m i s t o C o m a t e c O y : n a s i a k a s l e h t i 2 / Elevator World: PROJECT of the YEAR C A S E K O N E C A S E S U N P A P E R / R A N T O T E K 3

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 4-5 Rantotek Oy saa jalansijaa Kiinassa Asiakas: Sun Paper Toteutus: Insinööritoimisto Comatec Oy 6-7 RCM Harvester metsäkoneet Asiakas: Oy RCM Harvester Ltd Toteutus: Insinööritoimisto Comatec Oy 8-9 KONEen 150 hissiä Singaporessa Asiakas: KONE OY Toteutus: Insinööritoimisto Comatec Oy NewCom -ja Comatec pystyy tarjoamaan asiakkailleen vielä enemmän Comatec News Päätoimittaja: Aulis Asikainen Lehden toteutus: Suunnittelutoimisto mera s. 12 Ain laulain työtäs tee Uusi tekijä Comatecin kuoroon s. 13 Projektoitua räätälöintiä 2 R A T K A I S U T T O T E

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Toimitusjohtaja Aulis Asikanen Kansainvälistymisen kautta kasvuun Näin uuden vuoden kynnyksellä voi hyvällä mielin havaita, että talouden taantuman pahin vaihe on ohitettu ja usko tulevaisuuteen näkyy Comatec - konsernissa vahvana. Vuodelle 2011 on budjetoitu merkittävää kasvua, mikä perustuu sekä kotimaan kysynnän piristymiseen että erityisesti kansainvälisen markkinakysynnän vahvistumiseen. Kansainvälistymisen näkökulma korostuu myös Comatecin toiminnan tulevia linjauksia rakennettaessa. Valtaosa asiakkaistamme on kansainvälisiä teknologiateollisuudessa toimivia yrityksiä, joten myös toimeksiantomme ohjautuvat yhä enemmän Suomen rajojen ulkopuolelle. Asiakaslähtöinen tapamme toimia nostaakin vakavaan harkintaan toimiston perustamisen ulkomaille jo ensi vuoden aikana. Se on kasvun ja kehittymisen kannalta välttämätöntä. Suomeen ei ydinvoimalaa lukuun ottamatta ole moneen vuoteen tehty isoja työllistäviä investointeja. Kaivannaisteollisuus ja sen myötä metallin jatkojalostus on tässä mielessä iloinen poikkeus. Merkittävä investointitoiminta tapahtuu kuitenkin Euroopan ulkopuolella. Isot toimeksiantajamme suuntaavat toimintaansa Kiinaan, Intiaan ja muualle Aasiaan sekä Brasiliaan ja muualle Etelä-Amerikkaan. Siis alueille, missä talouskasvun vauhti on aivan eri tasolla kuin perinteisissä teollisuusmaissa. Suomessa meidän on sopeuduttava tähän muutokseen kasvattamalla osaamistamme toimia kansainvälisillä markkinoilla. Järjestelmämme on rakennettava yhä vaativampia suunnittelutoimeksiantoja silmällä pitäen. Tämä tuo Comatecille haasteen, johon meidän on pystyttävä vastaamaan ja johon me myös haluamme vastata. Kesällä alkanut kaksivuotinen NewCom projektimme pyrkii kattavasti täyttämään kansainvälistymisenkin asettamia vaatimuksia mm. henkilöstörakenteen sekä raportointi- ja tietojärjestelmien kehittämisen avulla. Erityisesti pyrimme kehittämään osaamistamme ja tukemaan kouluttautumista. Vain korkea osaamisen taso yhdistettynä joustavaan tapaan toimia hintakilpailukykyisesti markkinoilla luo Comatecin kaltaiselle yritykselle edellytykset menestyä niin kotimaassa ja kansainvälisestikin. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestys rakennetaan jatkossakin ahkeran työnteon ja yrittäjyyden/yritteliäisyyden kautta. Poliittisten päättäjien tulee ymmärtää pienten ja keskisuurten yritysten rooli työllistäjinä ja talouskasvun vauhdittajana. Kansainvälistyvät PK - yritykset ovat juuri niitä edelläkävijöitä, joiden varaan maamme tulevaisuutta voidaan rakentaa. Vaikka vuodet 2009 ja 2010 ovat sisältäneet myös taloudellisia tappioita, on välillä tervettä ottaa turpiin. Se pakottaa uudistamaan rakenteita, tehostamaan toimintatapoja ja tekemään työtä tulevaisuuden eteen. Kun pöytä on puhdistettu vanhoista taakoista, on uutta vuotta hyvä lähteä rakentamaan suomalaiseen työhön ja osaamiseen luottaen. U T U K S E T T E K I J Ä T 3

4 A J A T U K S E N V O I M A S U U N N I T T E L U U N Rantotek Oy saa Comatec-konserniin kuuluva Rantotek Oy on solminut merkittävän projektikaupan Kiinaan. Kattilalaitoksiin erikoistunut Rantotek toimii kiinalaisen Sun Paperin uuden voimalaitoksen kokonaisvastuullisena projektikoordinaattorina. Projekti toteutetaan EPCM-palvelumallilla, jossa Rantotekin asiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan oman projektiorganisaation kanssa. Projektikauppa koostuu laitoksen perussuunnittelusta, tekniikkaan liittyvien tarjouspyyntöjen käsittelystä ja arvioinnista, ohjausautomaation, turvalukitusten ja instrumentoinnin suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta sekä valmistuksen, toimitusten ja asennusten valvonnasta. Myös laitoksen käyttöönotto ja käyttöhenkilöstön koulutus kuuluvat toimituskokonaisuuteen, kertoo toimitusjohtaja Rauno Rantovaara Rantotekiltä. Se, että kiinalainen Sun Paper valitsi suomalaisen yrityksen yhteistyökumppanikseen, kuvaa Rantovaaran mukaan hyvin suomalaisten vankkaa projekti- ja toimialaosaamista. Lisäksi EPCM-malli vapauttaa asiakkaan omat resurssit ydinosaamiseen. Palvelumallin etuja asiakkaalle ovat muun muassa aikatauluissa pysyminen ja kustannustehokkuus. Sillä vaikka taloudelliset riskit ja niiden hallinta jäävät suurelta osin asiakkaan omalle vastuulle, me kilpailutamme ja etsimme teknisesti sopivat ratkaisut eri osa-alueiden toteuttamiseen. Hankintoihin voidaan lisäksi vaikuttaa erillisinä kokonaisuuksina ja toteutuksessa voidaan huomioida myös asiakkaan erityiskäytäntöjä, esittelee Rantovaara. Toinen oma EPCM-kauppa Sun Paperin projekti toimitetaan Yanzhoun kaupunkiin, joka sijaitsee Shandong:n maakunnassa Kiinan itärannikolla. Voimalaitos on osa yksityisessä kiinalaisomistuksessa olevan Sun Paperin mittavaa tuotantolaitoksen laajentamishanketta. Siihen sisältyvät nyt toimitettavan uuden kattilan lisäksi soodakattila ja paperikonehankkeita. Nyt rakennettavan täysin uuden höyrykattilan myötä voimalaitoksen kapasiteetti tulee vastaamaan suurin piirtein keskisuuren suomalaisen kaupungin sähköntarpeita. 4 R A T K A I S U T T O T E

5 Rantovaara näkee Kiinan projektikaupan merkittävänä heille myös jatkoa ajatellen. Nyt toteutunut projektikauppa osoittaa hänen mielestään onnistumista sekä jalansijaa Kiinassa tuotteen että markkina-alueen valinnan suhteen. Ensimmäinen kauppamme Sun Paperin kanssa luo pohjaa liiketoiminnan kasvattamiseen tällä toiminta-alueella. Se antaa jalansijaa myös Aasian vientiin, uskoo Rantovaara. Liikevaihdossa mitattuna nyt solmittu kauppa merkitsee noin 30 prosenttia Rantotekin liikevaihdosta. Kauppa jakautuu kahdelle tilikaudelle, ja se tulee työllistämään osaa yrityksen henkilöstöstä kesään 2011 asti. Kaikkiaan yrityksen palveluksessa työskentelee 25 henkilöä, jotka ovat tottuneita ratkomaan asiakkaiden yllättäviäkin solmukohtia. Kyseessä on Rantotekin toinen suora EPCM-vientitoimitus Aasiaan. Ensimmäinen oli Thaimaan Hat Yai:n kaupunkiin rakennettavan yhteiskuntajätettä hyödyntävän voimalaitoksen EPCM-toimitus. EUTUKSET TEKIJÄT 5

6 RCM Harveste Comatecin as Oy RCM Harvester Ltd Asiantuntijat tuotekehityksen tukena Metsäkoneteknologiaan erikoistunut Oy RCM Harvester Ltd on hyödyntänyt kattavasti Comatecin asiantuntijapalveluita. Kangasalla toimivan yrityksen päätuotteita ovat kauko-ohjattavat pienharvesterit, joiden tuotekehityksessä Comatec on ollut olennaisessa roolissa. RCM Harvester kuuluu Artekno-konserniin ja on puhdasverinen myyntiyhtiö. Ostamme koneisiimme osat ja tekniikan sekä suunnittelu- ja kokoonpanopalvelut alihankkijoilta. Asiakaskuntamme koostuu pääosin yksityisyrittäjistä, kertoo tuotepäällikkö Esko Roppo RCM Harvesterilta. Laitteen tärkein kuljettaja on turvallisuus. Roppo toteaa Comatecin olleen merkittävä osatekijä RCM Harveri -metsäkoneen uuden version tuotekehitystyössä. Etenkin turvallisuusasiat ovat meille erittäin tärkeitä. Niihin Comatecilta on löytynyt pätevää asiantuntijaosaamista. Tämä on kattanut riskianalyysit, lujuuslaskennat, stabiliteettimittaukset sekä direktiivien ja standardien läpikäynnin CE-merkintää varten. Comatec on vastannut myös rakennetiedostoista, testauksesta ja dokumentoinnista. 6 RATKAISUT TOTE

7 er Ltd luottaa siantuntijapalveluihin asiansa osaavaa väkeä monilta osa-alueilta. On kannaltamme fiksumpaa ostaa asiantuntija-apua tapauskohtaisesti, kuin palkata työntekijä, joka tietää vain yhdestä asiasta. Ja onhan upeaa, että Comatecilta jopa liikenee ihminen meille paikan päälle hoitamaan asioitamme kokopäiväisesti ja paneutumaan niihin perinpohjaisesti. Perinpohjaista paneutumista Maaliskuussa 2009 startannut yhteistyö RCM Harvesterin ja Comatecin välillä on saanut alkunsa luontevasti. Comatecilla RCM-projektia luotsaava suunnittelupäällikkö Simo Sippola on Esko Roppon entinen työtoveri ja työskennellyt samaisten metsäkoneiden kehityksen parissa Arteknon palveluksessa ollessaan. Oli helppoa jatkaa yhteistyötä Simon kanssa, kun ympäristö on hänelle entuudestaan tuttu, Roppo ynnää. Silkkaan ystävänkauppaan yhteistyö ei kuitenkaan perustu. Esko Roppo antaa erityistä arvoa Comatecin monipuoliselle tuotekehitysosaamiselle ja lukuisille asiantuntijapalveluille. Olen hyödyntänyt kaikkia palveluita, mitä vain olen keksinyt. Muun lisäksi Comatec on laatinut meille ohjekirjoja ja käyttöohjeita, tehnyt kielikäännöksiä, 3D-mallinnuksia sekä kaikkea mahdollista, mitä tällaiseen insinöörityöhön vain voi kuulua. Esko Roppo sanoo Comatecin lavean palvelukattauksen soveltuvan hyvin RCM Harvesterin kaltaiselle yritykselle. Meille Comatec on ollut joustava kumppani, jolta löytyy UTUKSET TEKIJÄT Laadusta tinkimättä Tärkeä osa tyytyväistä asiakkuutta on työn laatu. RCM Harvesterin tapauksessa siitä ei ole tingitty. Olemme voineet hyödyntää Comatecin parhaiden asiantuntijoiden osaamista. Tuo turvallisuutta, kun tietää projektiensa olevan huipputyyppien käsissä. Sujuvasti edenneellä työskentelyllä on Roppon mukaan suora vaikutus RCM Harvesterin liiketoiminnan kehittymiseen. Nyt kun olemme saaneet Comatecin kanssa piirustukset ja dokumentaation kuntoon, on tarkoituksenamme selkeästi laajentaa tuotantoa. Hedelmällinen yhteistyö on poikinut jatkosuunnitelmia. Artekno-konserniin kuuluu myös elintarvikejätti Saarioinen, mistä Esko Roppo uskoo löytyvän käyttöä Comatecin tuotekehitysosaamiselle. Olemme kaavailleet projekteja, missä voimme Saarioisten puolella hyödyntää Comatecia. Niissä on taas mukana hiukan eri asiantuntijat, heitä kun Comatecilta löytyy joka lähtöön. 7

8 Hissiv almistaja KONEen suurprojekti Singaporessa 150 hissin huvittelukeskus Kolmesta 200-metrisestä tornitalosta, niitä yhdistävästä valtaisasta kattoterassista sekä useista matalammista erillisrakennuksista koostuva Marina Bay Sands pitää kasinon ohella sisällään muun muassa hotelli- ja ravintolapalveluja, konferenssitiloja, viihdeestradeja sekä museon. Rakennuttaja Las Vegas Sands Corp. -yhtiön huikean 5,5 miljardin dollarin investoinnin on tarkoitus houkutella huvittelunhaluisia asiakkaita Singaporeen koko Aasian alueelta. Singaporeen kesäkuussa avattu Marina Bay Sands on jättimäinen kasino-, viihde- ja yrityskeskus, jonka hissiratkaisuista vastaa alan kotimainen huippuosaaja KONE. Kansainvälisen Elevator World -lehden vuoden uutena projektina palkitussa urakassa merkittävää roolia ovat näytelleet myös Comatecin asiantuntijat. 8 KONEen Design Manager Esa Rautavuori kertoo Marina Bay Sandsin hissiurakoinnin startanneen vuoden 2007 lopulla. Viimeisten hissien valmistuessa lähiaikoina projektin loppusaldoksi jää 150 toteutettua hissiratkaisua. Projekti on KONEen historian suurimpia. Se on myös onnistunut hienosti ja kiitosta on tullut niin tilaajalta kuin oman talon sisältä. Huomiota projekti on saanut maailmanlaajuisesti. Marina Bay Sandsin torniosuuden hissisuunnittelua ja materiaalitilauksia työmaalla luotsannut Esa Rautavuori kertoo, että kaikkiaan kymmenen suunnittelijan, viiden asennustyönjohtajan ja erikoisosaajan sekä sadan kiinalaisen asentajan voimin toteutettu kokonaisuus tarjosi tilaa sekä haasteille että uusien menetelmien hyödyntämiselle. RATKAISUT TOTE

9 t o t e u t u i C o m a t e c i n t u e l l a. Näillä näköalapaikoilla tarvitaan huippuammattilaisia, jotka pärjäävät maailmalla. Yksi uusi erikoisuus oli rakennusvaiheessa käyttämämme siirrettävät JumpLift-hissit, joita paikalla oli kaikkiaan 13 kappaletta. Haastetta tarjosi ripeän aikataulun ja työn etenemisen ohessa etenkin se, että tornit hissikuiluineen tehtiin rakennusteknisistä syistä alkuvaiheessa vinoon ja suoristettiin tukijaloilla vasta myöhemmässä vaiheessa. Rohkeutta ja luovia ratkaisuja Comatecin puolesta Marine Bay Sands on työllistänyt tiiviisti kaksi henkilöä. KONEen hankkimaa asiantuntijaapua ovat tarjonneet pikahissien sähkö- ja LAN-suunnittelusta vastannut Santtu Jokela sekä pika- ja erikoishissien layout-suunnittelun toteuttanut Risto Sivula. Kohde sisältää paljon haasteellisia elementtejä, kuten pikahissejä. Riston osaaminenhan on todella haluttua ja hän on yksi parhaista layout-suunnittelijoista, mitä meillä on käytössä tornipuolella. Siksi halusin hänet mukaan ehdottomasti. Santtu Jokelaa Rautavuori pyysi mukaan LAN-verkon ja sähköistyksen toteutukseen, kun normaalien hissikuilujohdotusten lisäksi KONEen vastuulle jäi sähkö- ja tietoliikenneverkon huolehtiminen puolentoista kilometrin päässä hissien konehuoneista sijaitseviin kontrolli- huoneisiin. Urakan tiimoilta Jokela vietti kiinteästi aikaa paikan päällä Singaporessa kolmen kuukau- den ajan. Kun projektin alussa tajusin, miten suuri osuus KONEella on LAN-verkon suunnittelussa ja toteutuksessa, halusin mukaan Santun kaltaisen ammattilaisen, joka pärjää myös maailmalla. Etenkin hissimonitorointijärjestelmää varten tehdyn LAN-verkon suunnittelun koordinointi oli häneltä suuri apu, kertoo Rautavuori. Käytämme KONEella ulkopuolista osaamista tarpeen mukaan. Santun ja Riston panos oli tornien suunnittelun puolella tärkeä. Heidän myötään urakkaan saatiin lisää kokemusta ja luovia ratkaisuja. Tähän projektiin heidän osaamisensa istui täydellisesti. Hyvin sujunut yhteistyö tulee Esa Rautavuoren mukaan myös jatkumaan. Santtu työskentelee tiiviisti suurprojektiemme osastolla Hyvinkäällä. Hänen sähkö- ja verkko-osaamiselleen on käyttöä talossamme. Myös Risto jatkaa rautaisena ammattilaisena suurprojektien pika- ja erikoishissien parissa, Rautavuori sanoo. U T U K S E T T E K I J Ä T 9

10 NewCom-projektin myötä Comatec pystyy tarjoamaa Liiketoimintaympäristö, asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat. Vastatakseen tähän kysyntään entistä paremmin, on Comatecissa aloitettu NewCom-projekti tämän muutoksen operatiiviseksi kehittämisvälineeksi. NewComprojektin myötä Comatec pystyy tarjoamaan asiakkailleen vahvaa projekti- ja suunnitteluosaamistaan vielä tehokkaammin. NewCom-projektin projektipäällikkönä toimivan Kari Kärkkäisen mukaan yritykset edellyttävät tulevaisuudessa omilta yhteistyökumppaneiltaan kykyä toimittaa entistä laajempia kokonaisuuksia. Vastaamme tällä strategisella liiketoiminnan muutoksella asiakkailta tulleisiin toiveisiin, kun siirrymme yhä enemmän osaamisperustaiseen tarjontaan. Projektiliiketoiminnan etuina asiakkaillemme ovat muun muassa projektien läpimenoaikojen lyheneminen ja asiakkaan omien resurssien vapautuminen muuhun työhön, kun Comatec koordinoi yhä isompia ja vaativampia kokonaisuuksia, kertoo Kärkkäinen. Hän muistuttaa, että tällaisessa toimintamallissa ei ole olemassa yhtä oikeaa toimintatapaa johtaa projekteja, vaan kaikessa toiminnassa on otettava huomioon asiakkaiden erilaiset tarpeet. Tuotteistamisella tehoa suunnitteluun Liiketoimintamallien muutoksen toteutukseen keskittyvä NewCom-projekti kohdistuu asiakkuuksien, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä näitä tukevien IT-järjestelmien ja työkalujen kehittämiseen. Myös johtamisen ja organisaation kehittäminen sisältyy projektiin. Yhtenä merkittävänä osa-alueena on tuotteistamisen eteenpäin vienti. Tuotteistaminen on ollut käynnissä Comatecissa jo jonkin aikaa. Aivan aluksi olemme tuotteistaneet palvelut, joiden palvelukuvaus ja -lupaus ovat selkeät, kuten tekninen laskenta, testaus ja standardointi. Kunhan olemme saaneet myös suunnittelupalvelut muotoonsa, siirrymme projektien ja ratkaisupalveluiden tuotteistamiseen. Suunnittelupalvelujen tuotteistamiseen kuuluu kiinteästi myös tuotekehityksen määrittely, kertoo Kärkkäinen. Tuotekehitys merkitsee Comatecin palveluissa myös osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on aikaansaada prosessi, jossa kehitetään asiakkaiden vuorovaikutuksella jatkuvasti yrityksen laajaa palvelutarjoomaa unohtamatta kuitenkaan nykyisiä peruspalveluita kuten mekaniikka- ja sähkösuunnittelua. Uusia päänavauksia kansainvälistymiseen NewCom-projekti toimii siis operatiivisena välineenä yrityksen muutosjohtamisessa. Tavoitteina on strategian mukaisesti kannattava kasvu ja kansainvälistyminen, sillä projekti- ja ratkaisuliiketoiminnan kehittämisen uskotaan vauhdittavan Comatecin kansainvälistymistä. Tahtotila muutokseen on selkeästi olemassa, nyt haetaan askelkuviot asioiden eteenpäin viemiseen. Liiketoiminnan muutoksen tavoitteena on saavuttaa asema, jossa yritys tunnetaan luotettavana, osaavana ja kansainvälisenä teknisten palvelujen tarjoajana, jonka tuotteistettuja palveluja on helppo ostaa ja hyödyntää. 10 RATKAISUT TOTE

11 an asiakkailleen vielä enemmän RATKAISUT TOTEUTUKSET TEKIJÄT EPCM-palvelumallimme on osoittanut vahvuutensa muun muassa kiinalaisen Sun Paperin uuden voimalaitoksen projektikaupassa. Lisäksi olemme tehneet pitkään kansainvälistä yhteistyötä monien konepajakonsernien, kuten KONEen kanssa, kertoo markkinointipäällikkö Sami Liponkoski. Valtaosa Comatecin suunnittelemista tuotteista päätyy vientimarkkinoille. Uusia kansainvälisiä asiakkaita on haettu aktiivisesti erilaisilta kansainvälisiltä messuilta. Kuluneen syksyn aikana Comatec on ollut mukana muun muassa Berliinissä pidetyillä Innotrans-messuilla ja Pietarissa Russian Industrialist-messuilla sekä Elmia Subcontract -messuilla Jönköpingissä Ruotsissa. Tekes-rahoitteinen projekti on alkanut tänä syksynä, ja uudet toimintatavat ja käytännöt otetaan käyttöön Kärkkäisen mukaan sitä mukaan, kun tuloksia saavutetaan. Konkretiaa alkaa näkyä jo vuoden 2011 alkupuolella. UTUKSET TEKIJÄT 11

12 Ain laulaen työtäs tee Hannu Fellman tuo lisäkokemusta Comateciin Comatecin itäisenä aluejohtajana lokakuussa aloittaneella Hannu Fellmanilla on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista kone- ja laitesuunnittelun esimiestehtävistä. Comatecille hän palasi kahden ja puolen vuoden Etteplanilla työskentelyn jälkeen. Ympyrän sulkeutumista hän kuvailee sanoin: On kuin kotiin olisi palannut. Comatecilla on hyvä maine osaavien ja ammattitaitoisten suunnittelijoiden suhteen. Kyllä tätä pestiä helpottaa se, että on tuttuja työkavereita, ja myös toimintatavat ovat pitkälti ennalta tuttuja. Omalla kohdallani työskentely välillä toisen työnantajan palveluksessa merkitsi oppia ja ammattitaidon lisääntymistä. Aiempaa työkokemuksestani suunnittelualalla voin hyödyntää myös nykyisessä tehtävässäni. Haasteellisen nykyisestä tehtävästä tekee se, että toimialue on maantieteellisesti hajallaan. Comatecin itäisen toimialueen toimistot sijaitsevat Lahdessa, Joensuussa ja Hämeenlinnassa, joissa kaikissa on omat toimistonvetäjät. Hannun paikka on konkreettisesti Lahden toimistossa. Hannun tehtäviin kuuluvat asiakas- ja myyntityö sekä uusasiakashankinta yhteistyössä toimistopäälliköiden kanssa. Vahvuuksinaan Hannu pitää sitä, että toimiala on hänelle entuudestaan tuttu ja hänellä on myös jo olemassa olevia kontakteja asiakaskuntaan. Suunnitteluhommissa olen ollut valmistumisesta saakka, ja esimiestehtävissä vuodesta 1995 alkaen. Luonteeltani olen pitkäjänteinen ja asioihin omistautuva. Uskon, että minun ja avainhenkilöiden on helppo keskustella asioista keskenään. Hannu asuu omakotitalossa Asikkalan Kurhilan kylässä, noin 30 kilometrin päässä Lahdesta. Sinne hän muutti vaimonsa ja 12-vuotiaan tyttärensä kanssa viime heinäkuussa. Lisäksi perheeseen kuuluu tällä hetkellä kolme bichon bolognese -rotuista koiraa. Fellmanin kaksi poikaa ovat jo omillaan. Vapaa-aikanaan Hannu tykkää puuhastella talon pihapiirissä, sillä se on oivallista vastapainoa hektiselle työlle. Varsinaiseksi harrastuksekseen Hannu paljastaa karaoken. Sitä hän on laulanut siitä saakka, kun laji rantautui Suomeen. Bravuuribiisit nousevat Kari Tapion tuotannosta. Ihan turhaan Hannu ei ole karaokea kotona harjoitellut. Hän on nimittäin Vuoden Artisti kilpailun fi nalisti. Kaikkiaan tittelistä kisasi 400 laulajaa. Hannu Fellman koneinsinööri, 48v. Ura: Comatecin aluejohtaja lokakuusta 2010 alkaen, aluepäällikkö Etteplan Oyj , toimistopäällikkö Comatec Oy , sitä ennen erilaisissa esimiestehtävissä mm. Lahti Precision Oy:ssä, JP-Suunnittelu Oy:ssä ja BMH Wood Technology Oy:ssä. Harrastukset: karaoke 12 R A T K A I S U T T O T E

13 Projektoitua asiakasräätälöintiä Läheskään aina kone- ja laitepuolella ei löydy valmiista tuotelistasta sitä, mitä asiakas loppupelissä tarvitsee. Olipa kyse laaja-alaisemmasta tai yksittäisestä toimeksiannosta, Comatec pystyy joustavan toimintatapansa ja monipuolisen asiantuntijajoukkonsa avulla suunnittelemaan asiakkaalle nimenomaan räätälöidyn ratkaisun, kunhan vain yksilölliset tarpeet tai toiveet on määritelty. Comatecista asiakas saa projektilupauksen 48 tunnissa. Näin ollen asiakas pääsee viemään omaa prosessiaan eteenpäin nopeasti. Comatecin tiimillä riittää kapasiteettia vastata vaativiinkin toimeksiantoihin. Voi siis sanoa, että kun muut vasta tuumailevat, me olemme jo työn touhussa. Aivan kuten mittatilauspuku tehdään räätälillä mittojen mukaan, me suunnittelemme asiakkaan tarvitseman osan tai ohjelmiston juuri hänen tarpeidensa mukaan, kuvaa markkinointipäällikkö Sami Liponkoski. Comatecin asiakasräätälöintikonsepti lanseerattiin Tampereella pidetyillä Alihankintamessuilla syyskuussa. Messuosastolla yhteystietolomakkeen täyttäneiden kesken arvottiin yksi räätälin tekemä miestenpuku. Onnetar suosi Reijo Lukkarista Tampereelta. Paljon onnea voittajalle! Comatec vierailee ahkerasti myös kansainvälisillä messuilla, tänä syksynä olimme mukana niin Berliinissä, Pietarissa kuin Ruotsissakin. Mukaan jäi kiinnostavien kontaktien lisäksi selkeä käsitys kaivosalan tärkeydestä koko Skandinaviassa. Myös raideteollisuuden vahva tulevaisuus globaalisti antoi hyviä eväitä tulevan suunnitteluun. Innotrans (juna) Berlin, Saksa Russian Industrialist Pietari, Venäjä Elmia Subcontract Jönköping, Ruotsi Pitkä kokemuksemme näkyy myös nopeudessa, vastaamme tarjouspyyntöösi 48 tunnin kuluessa. Kun muut vasta tuumailevat, me olemme jo työn parissa. U T U K S E T T E K I J Ä T 13

14 A J A T U K S E N V O I M A S U U N N I T T E L U U N Joulutervehdys! Kalevantie 7C TAMPERE Puh Fax Insinööritoimisto Metso Oy Vuoksenniskantie IMATRA Puh Fax cmyk-väri on 100c 35m 23y 2k Rantotek Oy Wredenkatu VARKAUS Puh Fax w w w. c o m a t e c. f i

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005. Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta. Toni Piirainen, Toimitusjohtaja

MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005. Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta. Toni Piirainen, Toimitusjohtaja MULTIPOLISPÄIVÄT SNOWPOLIKSESSA 3.-4.11.2005 Ideasta Tuotteeksi Off-Shore Alihankkijan Näkökulmasta Toni Piirainen, Toimitusjohtaja 1 TUKIKOHTASI SUOMESSA JA MAAILMALLA 2 Sisältö 1. BASE Lyhyesti 2. Off-Shore

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Tiina Ropo Kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus, Tiina Ropo, Innovaatiot ja Kansainvälistyvä liiketoiminta / Osaamisesta Kasvua

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä. Juha Näkki, toimitusjohtaja 26.3.2013

Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä. Juha Näkki, toimitusjohtaja 26.3.2013 Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä Juha Näkki, toimitusjohtaja 26.3.2013 Etteplan lyhyesti Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien joukossa Ruotsissa

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ SIILIN ENSIMMÄINEN VUOSI FIRST NORTH -LISTALLA TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 14.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ SIILIN ENSIMMÄINEN VUOSI FIRST NORTH -LISTALLA TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 14.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ SIILIN ENSIMMÄINEN VUOSI FIRST NORTH -LISTALLA TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 14.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis

Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis Tuotekehityskustannusten hallintaa laadukkaalla suunnittelulla Teemu Launis Suunnittelun laatu? Suunnittelu on onnistunut kun Tuote tulee asiakkaalle aikataulussa Tuotteessa on sille määritellyt ominaisuudet

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

Määränpäänä yhteensopivuus

Määränpäänä yhteensopivuus 1 Määränpäänä yhteensopivuus Toimintamme ytimenä on ainutlaatuinen valikoima valaisin-, liikennevaloja opastepylväitä sekä niihin täydellisesti soveltuvia korkealaatuisia betonijalustoja. Tarjontamme kattaa

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua. Esko Hannula 20.10.2011

Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua. Esko Hannula 20.10.2011 Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua Esko Hannula 20.10.2011 Korpisen suku on netissä Pertti-vaari kylässä katsomassa Liinun uutta koiraa. Minna-äiti työmatkalla Bostonissa Mirja-mummi

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5.

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5. 1 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten Osaavat Metallikourat 15.5.2014 Alusta pitäen www.alu.fi Mäkelä Alu Oy Alumiiniprofiilien valmistus

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Asiantuntijoille helppo vaihtoehto oman yrityksen perustamiselle. Yrityksille luotettava kumppani resursoinnissa ja rekrytoinnissa

Asiantuntijoille helppo vaihtoehto oman yrityksen perustamiselle. Yrityksille luotettava kumppani resursoinnissa ja rekrytoinnissa Asiantuntijoille helppo vaihtoehto oman yrityksen perustamiselle. Yrityksille luotettava kumppani resursoinnissa ja rekrytoinnissa Expericon Oy Perustettu vuonna 1997 Toimipisteet Helsinki, Tampere ja

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Engineering and Technical Services since 1973 CTS GROWS GREEN Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Antti Lukka, toimitusjohtaja CTS Engtec 3.11.2009

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Rakennesuunnittelutoimisto työpaikkana 1 Mitä on rakennesuunnittelijan työ? Rakennuksen tulee kestää sille kohdistuvat kuormat ja ympäristörasitukset koko rakenteen

Lisätiedot

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa 1 13.8.215 Lähde: Macrobond Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti 2 3.11.215 Lähde: Macrobond Asuntorakentamisen kasvu

Lisätiedot

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen.

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. Ympäristöraportointi ALTE Visetec Oy toimitti ympäristöraportointijärjestelmän Ruukki Metals Oy:lle tammikuussa 2012, noin vuoden kestäneenä toimitusprojektina.

Lisätiedot

Työn organisointi uusiksi. Minna Dammert

Työn organisointi uusiksi. Minna Dammert Työn organisointi uusiksi Minna Dammert Vastakkainasettelua tulisi välttää Lisämyyntiä! Miten voisimme tuottaa enennän? Miten pärjäämme olemassa olevin resurssein? Lisäkäsiä! * Ei ehdi, ei kerkiä Pysähdyttävä

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Tammikuu 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Tuonti:

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Mehi Oy. Tuotantao laajennettu Suomussalmelle -80 luvun lopulla ja -90 luvun alussa (MH-Työkalu Ky).

Mehi Oy. Tuotantao laajennettu Suomussalmelle -80 luvun lopulla ja -90 luvun alussa (MH-Työkalu Ky). Mehi Oy Mehi Ky perustettu v. 1973 Hyvinkäällä Tuotantao laajennettu Suomussalmelle -80 luvun lopulla ja -90 luvun alussa (MH-Työkalu Ky). Suomussalmen yksikkö muutettiin osakeyhtiöksi v. 1996 ja lopulta

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Process Industry. Solutions for handling raw materials

Process Industry. Solutions for handling raw materials Process Industry Solutions for handling raw materials Oy Mesmec Ab Måttisenkatu 3, 67700 Kokkola puh. +358 207 280 680 fax +358 6 8326 811 info@mesmec.fi www.mesmec.fi MESMEC HALLITSEE KOKONAISUUDET Vuonna

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Mielestämme hyvän konepajan tunnistaa hyvästä hitsaussaumasta. Meidän tekemistämme tuotteista sen löytää aina. Hyvä hitsaus syntyy monesta eri

Mielestämme hyvän konepajan tunnistaa hyvästä hitsaussaumasta. Meidän tekemistämme tuotteista sen löytää aina. Hyvä hitsaus syntyy monesta eri Mielestämme hyvän konepajan tunnistaa hyvästä hitsaussaumasta. Meidän tekemistämme tuotteista sen löytää aina. Hyvä hitsaus syntyy monesta eri tekijästä: Hitsaajiemme kokemus jopa yli 30 vuotta Koulutamme

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 TURVALLISUUS KÄYTTÖVARMUUS TUOTTAVUUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS POLARTEST Oy Vakituinen henkilöstö:

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Miten Suomalais-ruotsalainen kauppakamari voi auttaa kansainvälistymisessä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Perustettu

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA

TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA WWW.GNB-NORDIC.COM TUNNET MEIDÄT NIMELLÄ EXIDE MUTTA NYT OSASTOMME NIMI ON GNB GNB ON MAAILMAN SUURIMPIA AKKUVALMISTAJIA... TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA ASIAKAS KErTOO: GNB:SSÄ

Lisätiedot

Keneltä ICT-palvelut hankitaan tulevaisuudessa: perinteiseltä IT-palveluntarjoajalta, tietoliikennepalveluntarjoajalta vai molemmilta?

Keneltä ICT-palvelut hankitaan tulevaisuudessa: perinteiseltä IT-palveluntarjoajalta, tietoliikennepalveluntarjoajalta vai molemmilta? Keneltä ICT-palvelut hankitaan tulevaisuudessa: perinteiseltä IT-palveluntarjoajalta, tietoliikennepalveluntarjoajalta vai molemmilta? 8.2.2005 Tommi Rinnemaa Market-Visio Oy www.marketvisio.fi Potentiaalisten

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot