Elevator World: PROJECT of the YEAR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elevator World: PROJECT of the YEAR"

Transkriptio

1 I n s i n ö ö r i t o i m i s t o C o m a t e c O y : n a s i a k a s l e h t i 2 / Elevator World: PROJECT of the YEAR C A S E K O N E C A S E S U N P A P E R / R A N T O T E K 3

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 4-5 Rantotek Oy saa jalansijaa Kiinassa Asiakas: Sun Paper Toteutus: Insinööritoimisto Comatec Oy 6-7 RCM Harvester metsäkoneet Asiakas: Oy RCM Harvester Ltd Toteutus: Insinööritoimisto Comatec Oy 8-9 KONEen 150 hissiä Singaporessa Asiakas: KONE OY Toteutus: Insinööritoimisto Comatec Oy NewCom -ja Comatec pystyy tarjoamaan asiakkailleen vielä enemmän Comatec News Päätoimittaja: Aulis Asikainen Lehden toteutus: Suunnittelutoimisto mera s. 12 Ain laulain työtäs tee Uusi tekijä Comatecin kuoroon s. 13 Projektoitua räätälöintiä 2 R A T K A I S U T T O T E

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Toimitusjohtaja Aulis Asikanen Kansainvälistymisen kautta kasvuun Näin uuden vuoden kynnyksellä voi hyvällä mielin havaita, että talouden taantuman pahin vaihe on ohitettu ja usko tulevaisuuteen näkyy Comatec - konsernissa vahvana. Vuodelle 2011 on budjetoitu merkittävää kasvua, mikä perustuu sekä kotimaan kysynnän piristymiseen että erityisesti kansainvälisen markkinakysynnän vahvistumiseen. Kansainvälistymisen näkökulma korostuu myös Comatecin toiminnan tulevia linjauksia rakennettaessa. Valtaosa asiakkaistamme on kansainvälisiä teknologiateollisuudessa toimivia yrityksiä, joten myös toimeksiantomme ohjautuvat yhä enemmän Suomen rajojen ulkopuolelle. Asiakaslähtöinen tapamme toimia nostaakin vakavaan harkintaan toimiston perustamisen ulkomaille jo ensi vuoden aikana. Se on kasvun ja kehittymisen kannalta välttämätöntä. Suomeen ei ydinvoimalaa lukuun ottamatta ole moneen vuoteen tehty isoja työllistäviä investointeja. Kaivannaisteollisuus ja sen myötä metallin jatkojalostus on tässä mielessä iloinen poikkeus. Merkittävä investointitoiminta tapahtuu kuitenkin Euroopan ulkopuolella. Isot toimeksiantajamme suuntaavat toimintaansa Kiinaan, Intiaan ja muualle Aasiaan sekä Brasiliaan ja muualle Etelä-Amerikkaan. Siis alueille, missä talouskasvun vauhti on aivan eri tasolla kuin perinteisissä teollisuusmaissa. Suomessa meidän on sopeuduttava tähän muutokseen kasvattamalla osaamistamme toimia kansainvälisillä markkinoilla. Järjestelmämme on rakennettava yhä vaativampia suunnittelutoimeksiantoja silmällä pitäen. Tämä tuo Comatecille haasteen, johon meidän on pystyttävä vastaamaan ja johon me myös haluamme vastata. Kesällä alkanut kaksivuotinen NewCom projektimme pyrkii kattavasti täyttämään kansainvälistymisenkin asettamia vaatimuksia mm. henkilöstörakenteen sekä raportointi- ja tietojärjestelmien kehittämisen avulla. Erityisesti pyrimme kehittämään osaamistamme ja tukemaan kouluttautumista. Vain korkea osaamisen taso yhdistettynä joustavaan tapaan toimia hintakilpailukykyisesti markkinoilla luo Comatecin kaltaiselle yritykselle edellytykset menestyä niin kotimaassa ja kansainvälisestikin. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestys rakennetaan jatkossakin ahkeran työnteon ja yrittäjyyden/yritteliäisyyden kautta. Poliittisten päättäjien tulee ymmärtää pienten ja keskisuurten yritysten rooli työllistäjinä ja talouskasvun vauhdittajana. Kansainvälistyvät PK - yritykset ovat juuri niitä edelläkävijöitä, joiden varaan maamme tulevaisuutta voidaan rakentaa. Vaikka vuodet 2009 ja 2010 ovat sisältäneet myös taloudellisia tappioita, on välillä tervettä ottaa turpiin. Se pakottaa uudistamaan rakenteita, tehostamaan toimintatapoja ja tekemään työtä tulevaisuuden eteen. Kun pöytä on puhdistettu vanhoista taakoista, on uutta vuotta hyvä lähteä rakentamaan suomalaiseen työhön ja osaamiseen luottaen. U T U K S E T T E K I J Ä T 3

4 A J A T U K S E N V O I M A S U U N N I T T E L U U N Rantotek Oy saa Comatec-konserniin kuuluva Rantotek Oy on solminut merkittävän projektikaupan Kiinaan. Kattilalaitoksiin erikoistunut Rantotek toimii kiinalaisen Sun Paperin uuden voimalaitoksen kokonaisvastuullisena projektikoordinaattorina. Projekti toteutetaan EPCM-palvelumallilla, jossa Rantotekin asiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan oman projektiorganisaation kanssa. Projektikauppa koostuu laitoksen perussuunnittelusta, tekniikkaan liittyvien tarjouspyyntöjen käsittelystä ja arvioinnista, ohjausautomaation, turvalukitusten ja instrumentoinnin suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta sekä valmistuksen, toimitusten ja asennusten valvonnasta. Myös laitoksen käyttöönotto ja käyttöhenkilöstön koulutus kuuluvat toimituskokonaisuuteen, kertoo toimitusjohtaja Rauno Rantovaara Rantotekiltä. Se, että kiinalainen Sun Paper valitsi suomalaisen yrityksen yhteistyökumppanikseen, kuvaa Rantovaaran mukaan hyvin suomalaisten vankkaa projekti- ja toimialaosaamista. Lisäksi EPCM-malli vapauttaa asiakkaan omat resurssit ydinosaamiseen. Palvelumallin etuja asiakkaalle ovat muun muassa aikatauluissa pysyminen ja kustannustehokkuus. Sillä vaikka taloudelliset riskit ja niiden hallinta jäävät suurelta osin asiakkaan omalle vastuulle, me kilpailutamme ja etsimme teknisesti sopivat ratkaisut eri osa-alueiden toteuttamiseen. Hankintoihin voidaan lisäksi vaikuttaa erillisinä kokonaisuuksina ja toteutuksessa voidaan huomioida myös asiakkaan erityiskäytäntöjä, esittelee Rantovaara. Toinen oma EPCM-kauppa Sun Paperin projekti toimitetaan Yanzhoun kaupunkiin, joka sijaitsee Shandong:n maakunnassa Kiinan itärannikolla. Voimalaitos on osa yksityisessä kiinalaisomistuksessa olevan Sun Paperin mittavaa tuotantolaitoksen laajentamishanketta. Siihen sisältyvät nyt toimitettavan uuden kattilan lisäksi soodakattila ja paperikonehankkeita. Nyt rakennettavan täysin uuden höyrykattilan myötä voimalaitoksen kapasiteetti tulee vastaamaan suurin piirtein keskisuuren suomalaisen kaupungin sähköntarpeita. 4 R A T K A I S U T T O T E

5 Rantovaara näkee Kiinan projektikaupan merkittävänä heille myös jatkoa ajatellen. Nyt toteutunut projektikauppa osoittaa hänen mielestään onnistumista sekä jalansijaa Kiinassa tuotteen että markkina-alueen valinnan suhteen. Ensimmäinen kauppamme Sun Paperin kanssa luo pohjaa liiketoiminnan kasvattamiseen tällä toiminta-alueella. Se antaa jalansijaa myös Aasian vientiin, uskoo Rantovaara. Liikevaihdossa mitattuna nyt solmittu kauppa merkitsee noin 30 prosenttia Rantotekin liikevaihdosta. Kauppa jakautuu kahdelle tilikaudelle, ja se tulee työllistämään osaa yrityksen henkilöstöstä kesään 2011 asti. Kaikkiaan yrityksen palveluksessa työskentelee 25 henkilöä, jotka ovat tottuneita ratkomaan asiakkaiden yllättäviäkin solmukohtia. Kyseessä on Rantotekin toinen suora EPCM-vientitoimitus Aasiaan. Ensimmäinen oli Thaimaan Hat Yai:n kaupunkiin rakennettavan yhteiskuntajätettä hyödyntävän voimalaitoksen EPCM-toimitus. EUTUKSET TEKIJÄT 5

6 RCM Harveste Comatecin as Oy RCM Harvester Ltd Asiantuntijat tuotekehityksen tukena Metsäkoneteknologiaan erikoistunut Oy RCM Harvester Ltd on hyödyntänyt kattavasti Comatecin asiantuntijapalveluita. Kangasalla toimivan yrityksen päätuotteita ovat kauko-ohjattavat pienharvesterit, joiden tuotekehityksessä Comatec on ollut olennaisessa roolissa. RCM Harvester kuuluu Artekno-konserniin ja on puhdasverinen myyntiyhtiö. Ostamme koneisiimme osat ja tekniikan sekä suunnittelu- ja kokoonpanopalvelut alihankkijoilta. Asiakaskuntamme koostuu pääosin yksityisyrittäjistä, kertoo tuotepäällikkö Esko Roppo RCM Harvesterilta. Laitteen tärkein kuljettaja on turvallisuus. Roppo toteaa Comatecin olleen merkittävä osatekijä RCM Harveri -metsäkoneen uuden version tuotekehitystyössä. Etenkin turvallisuusasiat ovat meille erittäin tärkeitä. Niihin Comatecilta on löytynyt pätevää asiantuntijaosaamista. Tämä on kattanut riskianalyysit, lujuuslaskennat, stabiliteettimittaukset sekä direktiivien ja standardien läpikäynnin CE-merkintää varten. Comatec on vastannut myös rakennetiedostoista, testauksesta ja dokumentoinnista. 6 RATKAISUT TOTE

7 er Ltd luottaa siantuntijapalveluihin asiansa osaavaa väkeä monilta osa-alueilta. On kannaltamme fiksumpaa ostaa asiantuntija-apua tapauskohtaisesti, kuin palkata työntekijä, joka tietää vain yhdestä asiasta. Ja onhan upeaa, että Comatecilta jopa liikenee ihminen meille paikan päälle hoitamaan asioitamme kokopäiväisesti ja paneutumaan niihin perinpohjaisesti. Perinpohjaista paneutumista Maaliskuussa 2009 startannut yhteistyö RCM Harvesterin ja Comatecin välillä on saanut alkunsa luontevasti. Comatecilla RCM-projektia luotsaava suunnittelupäällikkö Simo Sippola on Esko Roppon entinen työtoveri ja työskennellyt samaisten metsäkoneiden kehityksen parissa Arteknon palveluksessa ollessaan. Oli helppoa jatkaa yhteistyötä Simon kanssa, kun ympäristö on hänelle entuudestaan tuttu, Roppo ynnää. Silkkaan ystävänkauppaan yhteistyö ei kuitenkaan perustu. Esko Roppo antaa erityistä arvoa Comatecin monipuoliselle tuotekehitysosaamiselle ja lukuisille asiantuntijapalveluille. Olen hyödyntänyt kaikkia palveluita, mitä vain olen keksinyt. Muun lisäksi Comatec on laatinut meille ohjekirjoja ja käyttöohjeita, tehnyt kielikäännöksiä, 3D-mallinnuksia sekä kaikkea mahdollista, mitä tällaiseen insinöörityöhön vain voi kuulua. Esko Roppo sanoo Comatecin lavean palvelukattauksen soveltuvan hyvin RCM Harvesterin kaltaiselle yritykselle. Meille Comatec on ollut joustava kumppani, jolta löytyy UTUKSET TEKIJÄT Laadusta tinkimättä Tärkeä osa tyytyväistä asiakkuutta on työn laatu. RCM Harvesterin tapauksessa siitä ei ole tingitty. Olemme voineet hyödyntää Comatecin parhaiden asiantuntijoiden osaamista. Tuo turvallisuutta, kun tietää projektiensa olevan huipputyyppien käsissä. Sujuvasti edenneellä työskentelyllä on Roppon mukaan suora vaikutus RCM Harvesterin liiketoiminnan kehittymiseen. Nyt kun olemme saaneet Comatecin kanssa piirustukset ja dokumentaation kuntoon, on tarkoituksenamme selkeästi laajentaa tuotantoa. Hedelmällinen yhteistyö on poikinut jatkosuunnitelmia. Artekno-konserniin kuuluu myös elintarvikejätti Saarioinen, mistä Esko Roppo uskoo löytyvän käyttöä Comatecin tuotekehitysosaamiselle. Olemme kaavailleet projekteja, missä voimme Saarioisten puolella hyödyntää Comatecia. Niissä on taas mukana hiukan eri asiantuntijat, heitä kun Comatecilta löytyy joka lähtöön. 7

8 Hissiv almistaja KONEen suurprojekti Singaporessa 150 hissin huvittelukeskus Kolmesta 200-metrisestä tornitalosta, niitä yhdistävästä valtaisasta kattoterassista sekä useista matalammista erillisrakennuksista koostuva Marina Bay Sands pitää kasinon ohella sisällään muun muassa hotelli- ja ravintolapalveluja, konferenssitiloja, viihdeestradeja sekä museon. Rakennuttaja Las Vegas Sands Corp. -yhtiön huikean 5,5 miljardin dollarin investoinnin on tarkoitus houkutella huvittelunhaluisia asiakkaita Singaporeen koko Aasian alueelta. Singaporeen kesäkuussa avattu Marina Bay Sands on jättimäinen kasino-, viihde- ja yrityskeskus, jonka hissiratkaisuista vastaa alan kotimainen huippuosaaja KONE. Kansainvälisen Elevator World -lehden vuoden uutena projektina palkitussa urakassa merkittävää roolia ovat näytelleet myös Comatecin asiantuntijat. 8 KONEen Design Manager Esa Rautavuori kertoo Marina Bay Sandsin hissiurakoinnin startanneen vuoden 2007 lopulla. Viimeisten hissien valmistuessa lähiaikoina projektin loppusaldoksi jää 150 toteutettua hissiratkaisua. Projekti on KONEen historian suurimpia. Se on myös onnistunut hienosti ja kiitosta on tullut niin tilaajalta kuin oman talon sisältä. Huomiota projekti on saanut maailmanlaajuisesti. Marina Bay Sandsin torniosuuden hissisuunnittelua ja materiaalitilauksia työmaalla luotsannut Esa Rautavuori kertoo, että kaikkiaan kymmenen suunnittelijan, viiden asennustyönjohtajan ja erikoisosaajan sekä sadan kiinalaisen asentajan voimin toteutettu kokonaisuus tarjosi tilaa sekä haasteille että uusien menetelmien hyödyntämiselle. RATKAISUT TOTE

9 t o t e u t u i C o m a t e c i n t u e l l a. Näillä näköalapaikoilla tarvitaan huippuammattilaisia, jotka pärjäävät maailmalla. Yksi uusi erikoisuus oli rakennusvaiheessa käyttämämme siirrettävät JumpLift-hissit, joita paikalla oli kaikkiaan 13 kappaletta. Haastetta tarjosi ripeän aikataulun ja työn etenemisen ohessa etenkin se, että tornit hissikuiluineen tehtiin rakennusteknisistä syistä alkuvaiheessa vinoon ja suoristettiin tukijaloilla vasta myöhemmässä vaiheessa. Rohkeutta ja luovia ratkaisuja Comatecin puolesta Marine Bay Sands on työllistänyt tiiviisti kaksi henkilöä. KONEen hankkimaa asiantuntijaapua ovat tarjonneet pikahissien sähkö- ja LAN-suunnittelusta vastannut Santtu Jokela sekä pika- ja erikoishissien layout-suunnittelun toteuttanut Risto Sivula. Kohde sisältää paljon haasteellisia elementtejä, kuten pikahissejä. Riston osaaminenhan on todella haluttua ja hän on yksi parhaista layout-suunnittelijoista, mitä meillä on käytössä tornipuolella. Siksi halusin hänet mukaan ehdottomasti. Santtu Jokelaa Rautavuori pyysi mukaan LAN-verkon ja sähköistyksen toteutukseen, kun normaalien hissikuilujohdotusten lisäksi KONEen vastuulle jäi sähkö- ja tietoliikenneverkon huolehtiminen puolentoista kilometrin päässä hissien konehuoneista sijaitseviin kontrolli- huoneisiin. Urakan tiimoilta Jokela vietti kiinteästi aikaa paikan päällä Singaporessa kolmen kuukau- den ajan. Kun projektin alussa tajusin, miten suuri osuus KONEella on LAN-verkon suunnittelussa ja toteutuksessa, halusin mukaan Santun kaltaisen ammattilaisen, joka pärjää myös maailmalla. Etenkin hissimonitorointijärjestelmää varten tehdyn LAN-verkon suunnittelun koordinointi oli häneltä suuri apu, kertoo Rautavuori. Käytämme KONEella ulkopuolista osaamista tarpeen mukaan. Santun ja Riston panos oli tornien suunnittelun puolella tärkeä. Heidän myötään urakkaan saatiin lisää kokemusta ja luovia ratkaisuja. Tähän projektiin heidän osaamisensa istui täydellisesti. Hyvin sujunut yhteistyö tulee Esa Rautavuoren mukaan myös jatkumaan. Santtu työskentelee tiiviisti suurprojektiemme osastolla Hyvinkäällä. Hänen sähkö- ja verkko-osaamiselleen on käyttöä talossamme. Myös Risto jatkaa rautaisena ammattilaisena suurprojektien pika- ja erikoishissien parissa, Rautavuori sanoo. U T U K S E T T E K I J Ä T 9

10 NewCom-projektin myötä Comatec pystyy tarjoamaa Liiketoimintaympäristö, asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat. Vastatakseen tähän kysyntään entistä paremmin, on Comatecissa aloitettu NewCom-projekti tämän muutoksen operatiiviseksi kehittämisvälineeksi. NewComprojektin myötä Comatec pystyy tarjoamaan asiakkailleen vahvaa projekti- ja suunnitteluosaamistaan vielä tehokkaammin. NewCom-projektin projektipäällikkönä toimivan Kari Kärkkäisen mukaan yritykset edellyttävät tulevaisuudessa omilta yhteistyökumppaneiltaan kykyä toimittaa entistä laajempia kokonaisuuksia. Vastaamme tällä strategisella liiketoiminnan muutoksella asiakkailta tulleisiin toiveisiin, kun siirrymme yhä enemmän osaamisperustaiseen tarjontaan. Projektiliiketoiminnan etuina asiakkaillemme ovat muun muassa projektien läpimenoaikojen lyheneminen ja asiakkaan omien resurssien vapautuminen muuhun työhön, kun Comatec koordinoi yhä isompia ja vaativampia kokonaisuuksia, kertoo Kärkkäinen. Hän muistuttaa, että tällaisessa toimintamallissa ei ole olemassa yhtä oikeaa toimintatapaa johtaa projekteja, vaan kaikessa toiminnassa on otettava huomioon asiakkaiden erilaiset tarpeet. Tuotteistamisella tehoa suunnitteluun Liiketoimintamallien muutoksen toteutukseen keskittyvä NewCom-projekti kohdistuu asiakkuuksien, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä näitä tukevien IT-järjestelmien ja työkalujen kehittämiseen. Myös johtamisen ja organisaation kehittäminen sisältyy projektiin. Yhtenä merkittävänä osa-alueena on tuotteistamisen eteenpäin vienti. Tuotteistaminen on ollut käynnissä Comatecissa jo jonkin aikaa. Aivan aluksi olemme tuotteistaneet palvelut, joiden palvelukuvaus ja -lupaus ovat selkeät, kuten tekninen laskenta, testaus ja standardointi. Kunhan olemme saaneet myös suunnittelupalvelut muotoonsa, siirrymme projektien ja ratkaisupalveluiden tuotteistamiseen. Suunnittelupalvelujen tuotteistamiseen kuuluu kiinteästi myös tuotekehityksen määrittely, kertoo Kärkkäinen. Tuotekehitys merkitsee Comatecin palveluissa myös osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on aikaansaada prosessi, jossa kehitetään asiakkaiden vuorovaikutuksella jatkuvasti yrityksen laajaa palvelutarjoomaa unohtamatta kuitenkaan nykyisiä peruspalveluita kuten mekaniikka- ja sähkösuunnittelua. Uusia päänavauksia kansainvälistymiseen NewCom-projekti toimii siis operatiivisena välineenä yrityksen muutosjohtamisessa. Tavoitteina on strategian mukaisesti kannattava kasvu ja kansainvälistyminen, sillä projekti- ja ratkaisuliiketoiminnan kehittämisen uskotaan vauhdittavan Comatecin kansainvälistymistä. Tahtotila muutokseen on selkeästi olemassa, nyt haetaan askelkuviot asioiden eteenpäin viemiseen. Liiketoiminnan muutoksen tavoitteena on saavuttaa asema, jossa yritys tunnetaan luotettavana, osaavana ja kansainvälisenä teknisten palvelujen tarjoajana, jonka tuotteistettuja palveluja on helppo ostaa ja hyödyntää. 10 RATKAISUT TOTE

11 an asiakkailleen vielä enemmän RATKAISUT TOTEUTUKSET TEKIJÄT EPCM-palvelumallimme on osoittanut vahvuutensa muun muassa kiinalaisen Sun Paperin uuden voimalaitoksen projektikaupassa. Lisäksi olemme tehneet pitkään kansainvälistä yhteistyötä monien konepajakonsernien, kuten KONEen kanssa, kertoo markkinointipäällikkö Sami Liponkoski. Valtaosa Comatecin suunnittelemista tuotteista päätyy vientimarkkinoille. Uusia kansainvälisiä asiakkaita on haettu aktiivisesti erilaisilta kansainvälisiltä messuilta. Kuluneen syksyn aikana Comatec on ollut mukana muun muassa Berliinissä pidetyillä Innotrans-messuilla ja Pietarissa Russian Industrialist-messuilla sekä Elmia Subcontract -messuilla Jönköpingissä Ruotsissa. Tekes-rahoitteinen projekti on alkanut tänä syksynä, ja uudet toimintatavat ja käytännöt otetaan käyttöön Kärkkäisen mukaan sitä mukaan, kun tuloksia saavutetaan. Konkretiaa alkaa näkyä jo vuoden 2011 alkupuolella. UTUKSET TEKIJÄT 11

12 Ain laulaen työtäs tee Hannu Fellman tuo lisäkokemusta Comateciin Comatecin itäisenä aluejohtajana lokakuussa aloittaneella Hannu Fellmanilla on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista kone- ja laitesuunnittelun esimiestehtävistä. Comatecille hän palasi kahden ja puolen vuoden Etteplanilla työskentelyn jälkeen. Ympyrän sulkeutumista hän kuvailee sanoin: On kuin kotiin olisi palannut. Comatecilla on hyvä maine osaavien ja ammattitaitoisten suunnittelijoiden suhteen. Kyllä tätä pestiä helpottaa se, että on tuttuja työkavereita, ja myös toimintatavat ovat pitkälti ennalta tuttuja. Omalla kohdallani työskentely välillä toisen työnantajan palveluksessa merkitsi oppia ja ammattitaidon lisääntymistä. Aiempaa työkokemuksestani suunnittelualalla voin hyödyntää myös nykyisessä tehtävässäni. Haasteellisen nykyisestä tehtävästä tekee se, että toimialue on maantieteellisesti hajallaan. Comatecin itäisen toimialueen toimistot sijaitsevat Lahdessa, Joensuussa ja Hämeenlinnassa, joissa kaikissa on omat toimistonvetäjät. Hannun paikka on konkreettisesti Lahden toimistossa. Hannun tehtäviin kuuluvat asiakas- ja myyntityö sekä uusasiakashankinta yhteistyössä toimistopäälliköiden kanssa. Vahvuuksinaan Hannu pitää sitä, että toimiala on hänelle entuudestaan tuttu ja hänellä on myös jo olemassa olevia kontakteja asiakaskuntaan. Suunnitteluhommissa olen ollut valmistumisesta saakka, ja esimiestehtävissä vuodesta 1995 alkaen. Luonteeltani olen pitkäjänteinen ja asioihin omistautuva. Uskon, että minun ja avainhenkilöiden on helppo keskustella asioista keskenään. Hannu asuu omakotitalossa Asikkalan Kurhilan kylässä, noin 30 kilometrin päässä Lahdesta. Sinne hän muutti vaimonsa ja 12-vuotiaan tyttärensä kanssa viime heinäkuussa. Lisäksi perheeseen kuuluu tällä hetkellä kolme bichon bolognese -rotuista koiraa. Fellmanin kaksi poikaa ovat jo omillaan. Vapaa-aikanaan Hannu tykkää puuhastella talon pihapiirissä, sillä se on oivallista vastapainoa hektiselle työlle. Varsinaiseksi harrastuksekseen Hannu paljastaa karaoken. Sitä hän on laulanut siitä saakka, kun laji rantautui Suomeen. Bravuuribiisit nousevat Kari Tapion tuotannosta. Ihan turhaan Hannu ei ole karaokea kotona harjoitellut. Hän on nimittäin Vuoden Artisti kilpailun fi nalisti. Kaikkiaan tittelistä kisasi 400 laulajaa. Hannu Fellman koneinsinööri, 48v. Ura: Comatecin aluejohtaja lokakuusta 2010 alkaen, aluepäällikkö Etteplan Oyj , toimistopäällikkö Comatec Oy , sitä ennen erilaisissa esimiestehtävissä mm. Lahti Precision Oy:ssä, JP-Suunnittelu Oy:ssä ja BMH Wood Technology Oy:ssä. Harrastukset: karaoke 12 R A T K A I S U T T O T E

13 Projektoitua asiakasräätälöintiä Läheskään aina kone- ja laitepuolella ei löydy valmiista tuotelistasta sitä, mitä asiakas loppupelissä tarvitsee. Olipa kyse laaja-alaisemmasta tai yksittäisestä toimeksiannosta, Comatec pystyy joustavan toimintatapansa ja monipuolisen asiantuntijajoukkonsa avulla suunnittelemaan asiakkaalle nimenomaan räätälöidyn ratkaisun, kunhan vain yksilölliset tarpeet tai toiveet on määritelty. Comatecista asiakas saa projektilupauksen 48 tunnissa. Näin ollen asiakas pääsee viemään omaa prosessiaan eteenpäin nopeasti. Comatecin tiimillä riittää kapasiteettia vastata vaativiinkin toimeksiantoihin. Voi siis sanoa, että kun muut vasta tuumailevat, me olemme jo työn touhussa. Aivan kuten mittatilauspuku tehdään räätälillä mittojen mukaan, me suunnittelemme asiakkaan tarvitseman osan tai ohjelmiston juuri hänen tarpeidensa mukaan, kuvaa markkinointipäällikkö Sami Liponkoski. Comatecin asiakasräätälöintikonsepti lanseerattiin Tampereella pidetyillä Alihankintamessuilla syyskuussa. Messuosastolla yhteystietolomakkeen täyttäneiden kesken arvottiin yksi räätälin tekemä miestenpuku. Onnetar suosi Reijo Lukkarista Tampereelta. Paljon onnea voittajalle! Comatec vierailee ahkerasti myös kansainvälisillä messuilla, tänä syksynä olimme mukana niin Berliinissä, Pietarissa kuin Ruotsissakin. Mukaan jäi kiinnostavien kontaktien lisäksi selkeä käsitys kaivosalan tärkeydestä koko Skandinaviassa. Myös raideteollisuuden vahva tulevaisuus globaalisti antoi hyviä eväitä tulevan suunnitteluun. Innotrans (juna) Berlin, Saksa Russian Industrialist Pietari, Venäjä Elmia Subcontract Jönköping, Ruotsi Pitkä kokemuksemme näkyy myös nopeudessa, vastaamme tarjouspyyntöösi 48 tunnin kuluessa. Kun muut vasta tuumailevat, me olemme jo työn parissa. U T U K S E T T E K I J Ä T 13

14 A J A T U K S E N V O I M A S U U N N I T T E L U U N Joulutervehdys! Kalevantie 7C TAMPERE Puh Fax Insinööritoimisto Metso Oy Vuoksenniskantie IMATRA Puh Fax cmyk-väri on 100c 35m 23y 2k Rantotek Oy Wredenkatu VARKAUS Puh Fax w w w. c o m a t e c. f i

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Langenlois, valkoviinin sydänmailla

Langenlois, valkoviinin sydänmailla CWT Finlandin asiakaslehti 1/15 Langenlois, valkoviinin sydänmailla Namibia on safarikohteiden aatelia Tervetuloa Tahitille! Nuoret tärkeälle kansainvälistymisen tielle Edullisen lentohinnan metsästäjän

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

NEWS. Comatec on VR:n suunnittelukumppani s. 4. Maalämpö lisää suosiotaan s. 6. Innolla tehokkaampaa ja tuottavampaa s. 10

NEWS. Comatec on VR:n suunnittelukumppani s. 4. Maalämpö lisää suosiotaan s. 6. Innolla tehokkaampaa ja tuottavampaa s. 10 Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakaslehti 1 / 2009 NEWS Comatec on VR:n suunnittelukumppani s. 4 Maalämpö lisää suosiotaan s. 6 Innolla tehokkaampaa ja tuottavampaa s. 10 Ajatuksen voima suunnitteluun

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 2 2010 Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 08 10 Jättiristeilijä työllisti myös Ramirentiä Telineramilla vilkas vuosi 2 Ramirentin asiakaslehti 2 2010 Pääkirjoitus

Lisätiedot

news KONEen suurprojektiyksikkö liikkumisen sujuvuu a

news KONEen suurprojektiyksikkö liikkumisen sujuvuu a Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 1/2014 news KONEen suurprojektiyksikkö liikkumisen sujuvuu a Materiaalinkäsittelyjärjestelmät ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin news Sisällysluettelo Pääkirjoitus...

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 www.ponsse.com Ponsse lyhyesti Ponsse Oyj on myynti-, huolto-, teknologia- ja teollinen yhtiö, joka on sitoutunut luomaan asiakkailleen menestystä ja haluaa olla johtavassa

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Partnerbook korkauttjiiilln. Tulokas esittäytyy. Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä Valloittava maskotti!

Partnerbook korkauttjiiilln. Tulokas esittäytyy. Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä Valloittava maskotti! Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 2.2011 Magazine Partnerbook korkauttjiiilln e verkostoit s. 8 9 3 4 7 Tulokas esittäytyy 10 s. 12 14 Konenäkö antaa pelivaraa Elektroniikka-ala uuteen nousuun Kemistä

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh.

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh. Savon Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Siilinjärvi jatkaa reipasta kasvuaan. Nyt asukkaita on jo 21500, ja yrityksiä yli 900. Työllisyysasteemme on maakunnan paras. Olisiko Sinunkin yrityksellesi toimintaedellytyksiä

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 www.ponsse.com 2 Ponsse 2004 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Vuosi 2004 lyhyesti 5 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus 6

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Täysillä eteenpäin! 2010 Vuonna 2003 määritimme Rejlersille vision: meillä on

Täysillä eteenpäin! 2010 Vuonna 2003 määritimme Rejlersille vision: meillä on Rejlerskonsernin henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille tarkoitettu lehti numero 9 kevät 2011 Taikuutta, tekniikkaa, mekaniikkaa Taikuri Axel Adlercreutz on illuusion mestari sivu 12 SUOMEN TEOLLISUUS

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 2 YRITYSMAAILMA Gustavelund kutsuu Tuusulanjärven rannalle Onnistuneita kokouksia - unohtumattomia elämyksiä Kokoushotelli Gustavelund sijaitsee upealla paikalla Tuusulanjärven

Lisätiedot