Elevator World: PROJECT of the YEAR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elevator World: PROJECT of the YEAR"

Transkriptio

1 I n s i n ö ö r i t o i m i s t o C o m a t e c O y : n a s i a k a s l e h t i 2 / Elevator World: PROJECT of the YEAR C A S E K O N E C A S E S U N P A P E R / R A N T O T E K 3

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 4-5 Rantotek Oy saa jalansijaa Kiinassa Asiakas: Sun Paper Toteutus: Insinööritoimisto Comatec Oy 6-7 RCM Harvester metsäkoneet Asiakas: Oy RCM Harvester Ltd Toteutus: Insinööritoimisto Comatec Oy 8-9 KONEen 150 hissiä Singaporessa Asiakas: KONE OY Toteutus: Insinööritoimisto Comatec Oy NewCom -ja Comatec pystyy tarjoamaan asiakkailleen vielä enemmän Comatec News Päätoimittaja: Aulis Asikainen Lehden toteutus: Suunnittelutoimisto mera s. 12 Ain laulain työtäs tee Uusi tekijä Comatecin kuoroon s. 13 Projektoitua räätälöintiä 2 R A T K A I S U T T O T E

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Toimitusjohtaja Aulis Asikanen Kansainvälistymisen kautta kasvuun Näin uuden vuoden kynnyksellä voi hyvällä mielin havaita, että talouden taantuman pahin vaihe on ohitettu ja usko tulevaisuuteen näkyy Comatec - konsernissa vahvana. Vuodelle 2011 on budjetoitu merkittävää kasvua, mikä perustuu sekä kotimaan kysynnän piristymiseen että erityisesti kansainvälisen markkinakysynnän vahvistumiseen. Kansainvälistymisen näkökulma korostuu myös Comatecin toiminnan tulevia linjauksia rakennettaessa. Valtaosa asiakkaistamme on kansainvälisiä teknologiateollisuudessa toimivia yrityksiä, joten myös toimeksiantomme ohjautuvat yhä enemmän Suomen rajojen ulkopuolelle. Asiakaslähtöinen tapamme toimia nostaakin vakavaan harkintaan toimiston perustamisen ulkomaille jo ensi vuoden aikana. Se on kasvun ja kehittymisen kannalta välttämätöntä. Suomeen ei ydinvoimalaa lukuun ottamatta ole moneen vuoteen tehty isoja työllistäviä investointeja. Kaivannaisteollisuus ja sen myötä metallin jatkojalostus on tässä mielessä iloinen poikkeus. Merkittävä investointitoiminta tapahtuu kuitenkin Euroopan ulkopuolella. Isot toimeksiantajamme suuntaavat toimintaansa Kiinaan, Intiaan ja muualle Aasiaan sekä Brasiliaan ja muualle Etelä-Amerikkaan. Siis alueille, missä talouskasvun vauhti on aivan eri tasolla kuin perinteisissä teollisuusmaissa. Suomessa meidän on sopeuduttava tähän muutokseen kasvattamalla osaamistamme toimia kansainvälisillä markkinoilla. Järjestelmämme on rakennettava yhä vaativampia suunnittelutoimeksiantoja silmällä pitäen. Tämä tuo Comatecille haasteen, johon meidän on pystyttävä vastaamaan ja johon me myös haluamme vastata. Kesällä alkanut kaksivuotinen NewCom projektimme pyrkii kattavasti täyttämään kansainvälistymisenkin asettamia vaatimuksia mm. henkilöstörakenteen sekä raportointi- ja tietojärjestelmien kehittämisen avulla. Erityisesti pyrimme kehittämään osaamistamme ja tukemaan kouluttautumista. Vain korkea osaamisen taso yhdistettynä joustavaan tapaan toimia hintakilpailukykyisesti markkinoilla luo Comatecin kaltaiselle yritykselle edellytykset menestyä niin kotimaassa ja kansainvälisestikin. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestys rakennetaan jatkossakin ahkeran työnteon ja yrittäjyyden/yritteliäisyyden kautta. Poliittisten päättäjien tulee ymmärtää pienten ja keskisuurten yritysten rooli työllistäjinä ja talouskasvun vauhdittajana. Kansainvälistyvät PK - yritykset ovat juuri niitä edelläkävijöitä, joiden varaan maamme tulevaisuutta voidaan rakentaa. Vaikka vuodet 2009 ja 2010 ovat sisältäneet myös taloudellisia tappioita, on välillä tervettä ottaa turpiin. Se pakottaa uudistamaan rakenteita, tehostamaan toimintatapoja ja tekemään työtä tulevaisuuden eteen. Kun pöytä on puhdistettu vanhoista taakoista, on uutta vuotta hyvä lähteä rakentamaan suomalaiseen työhön ja osaamiseen luottaen. U T U K S E T T E K I J Ä T 3

4 A J A T U K S E N V O I M A S U U N N I T T E L U U N Rantotek Oy saa Comatec-konserniin kuuluva Rantotek Oy on solminut merkittävän projektikaupan Kiinaan. Kattilalaitoksiin erikoistunut Rantotek toimii kiinalaisen Sun Paperin uuden voimalaitoksen kokonaisvastuullisena projektikoordinaattorina. Projekti toteutetaan EPCM-palvelumallilla, jossa Rantotekin asiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan oman projektiorganisaation kanssa. Projektikauppa koostuu laitoksen perussuunnittelusta, tekniikkaan liittyvien tarjouspyyntöjen käsittelystä ja arvioinnista, ohjausautomaation, turvalukitusten ja instrumentoinnin suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta sekä valmistuksen, toimitusten ja asennusten valvonnasta. Myös laitoksen käyttöönotto ja käyttöhenkilöstön koulutus kuuluvat toimituskokonaisuuteen, kertoo toimitusjohtaja Rauno Rantovaara Rantotekiltä. Se, että kiinalainen Sun Paper valitsi suomalaisen yrityksen yhteistyökumppanikseen, kuvaa Rantovaaran mukaan hyvin suomalaisten vankkaa projekti- ja toimialaosaamista. Lisäksi EPCM-malli vapauttaa asiakkaan omat resurssit ydinosaamiseen. Palvelumallin etuja asiakkaalle ovat muun muassa aikatauluissa pysyminen ja kustannustehokkuus. Sillä vaikka taloudelliset riskit ja niiden hallinta jäävät suurelta osin asiakkaan omalle vastuulle, me kilpailutamme ja etsimme teknisesti sopivat ratkaisut eri osa-alueiden toteuttamiseen. Hankintoihin voidaan lisäksi vaikuttaa erillisinä kokonaisuuksina ja toteutuksessa voidaan huomioida myös asiakkaan erityiskäytäntöjä, esittelee Rantovaara. Toinen oma EPCM-kauppa Sun Paperin projekti toimitetaan Yanzhoun kaupunkiin, joka sijaitsee Shandong:n maakunnassa Kiinan itärannikolla. Voimalaitos on osa yksityisessä kiinalaisomistuksessa olevan Sun Paperin mittavaa tuotantolaitoksen laajentamishanketta. Siihen sisältyvät nyt toimitettavan uuden kattilan lisäksi soodakattila ja paperikonehankkeita. Nyt rakennettavan täysin uuden höyrykattilan myötä voimalaitoksen kapasiteetti tulee vastaamaan suurin piirtein keskisuuren suomalaisen kaupungin sähköntarpeita. 4 R A T K A I S U T T O T E

5 Rantovaara näkee Kiinan projektikaupan merkittävänä heille myös jatkoa ajatellen. Nyt toteutunut projektikauppa osoittaa hänen mielestään onnistumista sekä jalansijaa Kiinassa tuotteen että markkina-alueen valinnan suhteen. Ensimmäinen kauppamme Sun Paperin kanssa luo pohjaa liiketoiminnan kasvattamiseen tällä toiminta-alueella. Se antaa jalansijaa myös Aasian vientiin, uskoo Rantovaara. Liikevaihdossa mitattuna nyt solmittu kauppa merkitsee noin 30 prosenttia Rantotekin liikevaihdosta. Kauppa jakautuu kahdelle tilikaudelle, ja se tulee työllistämään osaa yrityksen henkilöstöstä kesään 2011 asti. Kaikkiaan yrityksen palveluksessa työskentelee 25 henkilöä, jotka ovat tottuneita ratkomaan asiakkaiden yllättäviäkin solmukohtia. Kyseessä on Rantotekin toinen suora EPCM-vientitoimitus Aasiaan. Ensimmäinen oli Thaimaan Hat Yai:n kaupunkiin rakennettavan yhteiskuntajätettä hyödyntävän voimalaitoksen EPCM-toimitus. EUTUKSET TEKIJÄT 5

6 RCM Harveste Comatecin as Oy RCM Harvester Ltd Asiantuntijat tuotekehityksen tukena Metsäkoneteknologiaan erikoistunut Oy RCM Harvester Ltd on hyödyntänyt kattavasti Comatecin asiantuntijapalveluita. Kangasalla toimivan yrityksen päätuotteita ovat kauko-ohjattavat pienharvesterit, joiden tuotekehityksessä Comatec on ollut olennaisessa roolissa. RCM Harvester kuuluu Artekno-konserniin ja on puhdasverinen myyntiyhtiö. Ostamme koneisiimme osat ja tekniikan sekä suunnittelu- ja kokoonpanopalvelut alihankkijoilta. Asiakaskuntamme koostuu pääosin yksityisyrittäjistä, kertoo tuotepäällikkö Esko Roppo RCM Harvesterilta. Laitteen tärkein kuljettaja on turvallisuus. Roppo toteaa Comatecin olleen merkittävä osatekijä RCM Harveri -metsäkoneen uuden version tuotekehitystyössä. Etenkin turvallisuusasiat ovat meille erittäin tärkeitä. Niihin Comatecilta on löytynyt pätevää asiantuntijaosaamista. Tämä on kattanut riskianalyysit, lujuuslaskennat, stabiliteettimittaukset sekä direktiivien ja standardien läpikäynnin CE-merkintää varten. Comatec on vastannut myös rakennetiedostoista, testauksesta ja dokumentoinnista. 6 RATKAISUT TOTE

7 er Ltd luottaa siantuntijapalveluihin asiansa osaavaa väkeä monilta osa-alueilta. On kannaltamme fiksumpaa ostaa asiantuntija-apua tapauskohtaisesti, kuin palkata työntekijä, joka tietää vain yhdestä asiasta. Ja onhan upeaa, että Comatecilta jopa liikenee ihminen meille paikan päälle hoitamaan asioitamme kokopäiväisesti ja paneutumaan niihin perinpohjaisesti. Perinpohjaista paneutumista Maaliskuussa 2009 startannut yhteistyö RCM Harvesterin ja Comatecin välillä on saanut alkunsa luontevasti. Comatecilla RCM-projektia luotsaava suunnittelupäällikkö Simo Sippola on Esko Roppon entinen työtoveri ja työskennellyt samaisten metsäkoneiden kehityksen parissa Arteknon palveluksessa ollessaan. Oli helppoa jatkaa yhteistyötä Simon kanssa, kun ympäristö on hänelle entuudestaan tuttu, Roppo ynnää. Silkkaan ystävänkauppaan yhteistyö ei kuitenkaan perustu. Esko Roppo antaa erityistä arvoa Comatecin monipuoliselle tuotekehitysosaamiselle ja lukuisille asiantuntijapalveluille. Olen hyödyntänyt kaikkia palveluita, mitä vain olen keksinyt. Muun lisäksi Comatec on laatinut meille ohjekirjoja ja käyttöohjeita, tehnyt kielikäännöksiä, 3D-mallinnuksia sekä kaikkea mahdollista, mitä tällaiseen insinöörityöhön vain voi kuulua. Esko Roppo sanoo Comatecin lavean palvelukattauksen soveltuvan hyvin RCM Harvesterin kaltaiselle yritykselle. Meille Comatec on ollut joustava kumppani, jolta löytyy UTUKSET TEKIJÄT Laadusta tinkimättä Tärkeä osa tyytyväistä asiakkuutta on työn laatu. RCM Harvesterin tapauksessa siitä ei ole tingitty. Olemme voineet hyödyntää Comatecin parhaiden asiantuntijoiden osaamista. Tuo turvallisuutta, kun tietää projektiensa olevan huipputyyppien käsissä. Sujuvasti edenneellä työskentelyllä on Roppon mukaan suora vaikutus RCM Harvesterin liiketoiminnan kehittymiseen. Nyt kun olemme saaneet Comatecin kanssa piirustukset ja dokumentaation kuntoon, on tarkoituksenamme selkeästi laajentaa tuotantoa. Hedelmällinen yhteistyö on poikinut jatkosuunnitelmia. Artekno-konserniin kuuluu myös elintarvikejätti Saarioinen, mistä Esko Roppo uskoo löytyvän käyttöä Comatecin tuotekehitysosaamiselle. Olemme kaavailleet projekteja, missä voimme Saarioisten puolella hyödyntää Comatecia. Niissä on taas mukana hiukan eri asiantuntijat, heitä kun Comatecilta löytyy joka lähtöön. 7

8 Hissiv almistaja KONEen suurprojekti Singaporessa 150 hissin huvittelukeskus Kolmesta 200-metrisestä tornitalosta, niitä yhdistävästä valtaisasta kattoterassista sekä useista matalammista erillisrakennuksista koostuva Marina Bay Sands pitää kasinon ohella sisällään muun muassa hotelli- ja ravintolapalveluja, konferenssitiloja, viihdeestradeja sekä museon. Rakennuttaja Las Vegas Sands Corp. -yhtiön huikean 5,5 miljardin dollarin investoinnin on tarkoitus houkutella huvittelunhaluisia asiakkaita Singaporeen koko Aasian alueelta. Singaporeen kesäkuussa avattu Marina Bay Sands on jättimäinen kasino-, viihde- ja yrityskeskus, jonka hissiratkaisuista vastaa alan kotimainen huippuosaaja KONE. Kansainvälisen Elevator World -lehden vuoden uutena projektina palkitussa urakassa merkittävää roolia ovat näytelleet myös Comatecin asiantuntijat. 8 KONEen Design Manager Esa Rautavuori kertoo Marina Bay Sandsin hissiurakoinnin startanneen vuoden 2007 lopulla. Viimeisten hissien valmistuessa lähiaikoina projektin loppusaldoksi jää 150 toteutettua hissiratkaisua. Projekti on KONEen historian suurimpia. Se on myös onnistunut hienosti ja kiitosta on tullut niin tilaajalta kuin oman talon sisältä. Huomiota projekti on saanut maailmanlaajuisesti. Marina Bay Sandsin torniosuuden hissisuunnittelua ja materiaalitilauksia työmaalla luotsannut Esa Rautavuori kertoo, että kaikkiaan kymmenen suunnittelijan, viiden asennustyönjohtajan ja erikoisosaajan sekä sadan kiinalaisen asentajan voimin toteutettu kokonaisuus tarjosi tilaa sekä haasteille että uusien menetelmien hyödyntämiselle. RATKAISUT TOTE

9 t o t e u t u i C o m a t e c i n t u e l l a. Näillä näköalapaikoilla tarvitaan huippuammattilaisia, jotka pärjäävät maailmalla. Yksi uusi erikoisuus oli rakennusvaiheessa käyttämämme siirrettävät JumpLift-hissit, joita paikalla oli kaikkiaan 13 kappaletta. Haastetta tarjosi ripeän aikataulun ja työn etenemisen ohessa etenkin se, että tornit hissikuiluineen tehtiin rakennusteknisistä syistä alkuvaiheessa vinoon ja suoristettiin tukijaloilla vasta myöhemmässä vaiheessa. Rohkeutta ja luovia ratkaisuja Comatecin puolesta Marine Bay Sands on työllistänyt tiiviisti kaksi henkilöä. KONEen hankkimaa asiantuntijaapua ovat tarjonneet pikahissien sähkö- ja LAN-suunnittelusta vastannut Santtu Jokela sekä pika- ja erikoishissien layout-suunnittelun toteuttanut Risto Sivula. Kohde sisältää paljon haasteellisia elementtejä, kuten pikahissejä. Riston osaaminenhan on todella haluttua ja hän on yksi parhaista layout-suunnittelijoista, mitä meillä on käytössä tornipuolella. Siksi halusin hänet mukaan ehdottomasti. Santtu Jokelaa Rautavuori pyysi mukaan LAN-verkon ja sähköistyksen toteutukseen, kun normaalien hissikuilujohdotusten lisäksi KONEen vastuulle jäi sähkö- ja tietoliikenneverkon huolehtiminen puolentoista kilometrin päässä hissien konehuoneista sijaitseviin kontrolli- huoneisiin. Urakan tiimoilta Jokela vietti kiinteästi aikaa paikan päällä Singaporessa kolmen kuukau- den ajan. Kun projektin alussa tajusin, miten suuri osuus KONEella on LAN-verkon suunnittelussa ja toteutuksessa, halusin mukaan Santun kaltaisen ammattilaisen, joka pärjää myös maailmalla. Etenkin hissimonitorointijärjestelmää varten tehdyn LAN-verkon suunnittelun koordinointi oli häneltä suuri apu, kertoo Rautavuori. Käytämme KONEella ulkopuolista osaamista tarpeen mukaan. Santun ja Riston panos oli tornien suunnittelun puolella tärkeä. Heidän myötään urakkaan saatiin lisää kokemusta ja luovia ratkaisuja. Tähän projektiin heidän osaamisensa istui täydellisesti. Hyvin sujunut yhteistyö tulee Esa Rautavuoren mukaan myös jatkumaan. Santtu työskentelee tiiviisti suurprojektiemme osastolla Hyvinkäällä. Hänen sähkö- ja verkko-osaamiselleen on käyttöä talossamme. Myös Risto jatkaa rautaisena ammattilaisena suurprojektien pika- ja erikoishissien parissa, Rautavuori sanoo. U T U K S E T T E K I J Ä T 9

10 NewCom-projektin myötä Comatec pystyy tarjoamaa Liiketoimintaympäristö, asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat. Vastatakseen tähän kysyntään entistä paremmin, on Comatecissa aloitettu NewCom-projekti tämän muutoksen operatiiviseksi kehittämisvälineeksi. NewComprojektin myötä Comatec pystyy tarjoamaan asiakkailleen vahvaa projekti- ja suunnitteluosaamistaan vielä tehokkaammin. NewCom-projektin projektipäällikkönä toimivan Kari Kärkkäisen mukaan yritykset edellyttävät tulevaisuudessa omilta yhteistyökumppaneiltaan kykyä toimittaa entistä laajempia kokonaisuuksia. Vastaamme tällä strategisella liiketoiminnan muutoksella asiakkailta tulleisiin toiveisiin, kun siirrymme yhä enemmän osaamisperustaiseen tarjontaan. Projektiliiketoiminnan etuina asiakkaillemme ovat muun muassa projektien läpimenoaikojen lyheneminen ja asiakkaan omien resurssien vapautuminen muuhun työhön, kun Comatec koordinoi yhä isompia ja vaativampia kokonaisuuksia, kertoo Kärkkäinen. Hän muistuttaa, että tällaisessa toimintamallissa ei ole olemassa yhtä oikeaa toimintatapaa johtaa projekteja, vaan kaikessa toiminnassa on otettava huomioon asiakkaiden erilaiset tarpeet. Tuotteistamisella tehoa suunnitteluun Liiketoimintamallien muutoksen toteutukseen keskittyvä NewCom-projekti kohdistuu asiakkuuksien, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä näitä tukevien IT-järjestelmien ja työkalujen kehittämiseen. Myös johtamisen ja organisaation kehittäminen sisältyy projektiin. Yhtenä merkittävänä osa-alueena on tuotteistamisen eteenpäin vienti. Tuotteistaminen on ollut käynnissä Comatecissa jo jonkin aikaa. Aivan aluksi olemme tuotteistaneet palvelut, joiden palvelukuvaus ja -lupaus ovat selkeät, kuten tekninen laskenta, testaus ja standardointi. Kunhan olemme saaneet myös suunnittelupalvelut muotoonsa, siirrymme projektien ja ratkaisupalveluiden tuotteistamiseen. Suunnittelupalvelujen tuotteistamiseen kuuluu kiinteästi myös tuotekehityksen määrittely, kertoo Kärkkäinen. Tuotekehitys merkitsee Comatecin palveluissa myös osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on aikaansaada prosessi, jossa kehitetään asiakkaiden vuorovaikutuksella jatkuvasti yrityksen laajaa palvelutarjoomaa unohtamatta kuitenkaan nykyisiä peruspalveluita kuten mekaniikka- ja sähkösuunnittelua. Uusia päänavauksia kansainvälistymiseen NewCom-projekti toimii siis operatiivisena välineenä yrityksen muutosjohtamisessa. Tavoitteina on strategian mukaisesti kannattava kasvu ja kansainvälistyminen, sillä projekti- ja ratkaisuliiketoiminnan kehittämisen uskotaan vauhdittavan Comatecin kansainvälistymistä. Tahtotila muutokseen on selkeästi olemassa, nyt haetaan askelkuviot asioiden eteenpäin viemiseen. Liiketoiminnan muutoksen tavoitteena on saavuttaa asema, jossa yritys tunnetaan luotettavana, osaavana ja kansainvälisenä teknisten palvelujen tarjoajana, jonka tuotteistettuja palveluja on helppo ostaa ja hyödyntää. 10 RATKAISUT TOTE

11 an asiakkailleen vielä enemmän RATKAISUT TOTEUTUKSET TEKIJÄT EPCM-palvelumallimme on osoittanut vahvuutensa muun muassa kiinalaisen Sun Paperin uuden voimalaitoksen projektikaupassa. Lisäksi olemme tehneet pitkään kansainvälistä yhteistyötä monien konepajakonsernien, kuten KONEen kanssa, kertoo markkinointipäällikkö Sami Liponkoski. Valtaosa Comatecin suunnittelemista tuotteista päätyy vientimarkkinoille. Uusia kansainvälisiä asiakkaita on haettu aktiivisesti erilaisilta kansainvälisiltä messuilta. Kuluneen syksyn aikana Comatec on ollut mukana muun muassa Berliinissä pidetyillä Innotrans-messuilla ja Pietarissa Russian Industrialist-messuilla sekä Elmia Subcontract -messuilla Jönköpingissä Ruotsissa. Tekes-rahoitteinen projekti on alkanut tänä syksynä, ja uudet toimintatavat ja käytännöt otetaan käyttöön Kärkkäisen mukaan sitä mukaan, kun tuloksia saavutetaan. Konkretiaa alkaa näkyä jo vuoden 2011 alkupuolella. UTUKSET TEKIJÄT 11

12 Ain laulaen työtäs tee Hannu Fellman tuo lisäkokemusta Comateciin Comatecin itäisenä aluejohtajana lokakuussa aloittaneella Hannu Fellmanilla on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista kone- ja laitesuunnittelun esimiestehtävistä. Comatecille hän palasi kahden ja puolen vuoden Etteplanilla työskentelyn jälkeen. Ympyrän sulkeutumista hän kuvailee sanoin: On kuin kotiin olisi palannut. Comatecilla on hyvä maine osaavien ja ammattitaitoisten suunnittelijoiden suhteen. Kyllä tätä pestiä helpottaa se, että on tuttuja työkavereita, ja myös toimintatavat ovat pitkälti ennalta tuttuja. Omalla kohdallani työskentely välillä toisen työnantajan palveluksessa merkitsi oppia ja ammattitaidon lisääntymistä. Aiempaa työkokemuksestani suunnittelualalla voin hyödyntää myös nykyisessä tehtävässäni. Haasteellisen nykyisestä tehtävästä tekee se, että toimialue on maantieteellisesti hajallaan. Comatecin itäisen toimialueen toimistot sijaitsevat Lahdessa, Joensuussa ja Hämeenlinnassa, joissa kaikissa on omat toimistonvetäjät. Hannun paikka on konkreettisesti Lahden toimistossa. Hannun tehtäviin kuuluvat asiakas- ja myyntityö sekä uusasiakashankinta yhteistyössä toimistopäälliköiden kanssa. Vahvuuksinaan Hannu pitää sitä, että toimiala on hänelle entuudestaan tuttu ja hänellä on myös jo olemassa olevia kontakteja asiakaskuntaan. Suunnitteluhommissa olen ollut valmistumisesta saakka, ja esimiestehtävissä vuodesta 1995 alkaen. Luonteeltani olen pitkäjänteinen ja asioihin omistautuva. Uskon, että minun ja avainhenkilöiden on helppo keskustella asioista keskenään. Hannu asuu omakotitalossa Asikkalan Kurhilan kylässä, noin 30 kilometrin päässä Lahdesta. Sinne hän muutti vaimonsa ja 12-vuotiaan tyttärensä kanssa viime heinäkuussa. Lisäksi perheeseen kuuluu tällä hetkellä kolme bichon bolognese -rotuista koiraa. Fellmanin kaksi poikaa ovat jo omillaan. Vapaa-aikanaan Hannu tykkää puuhastella talon pihapiirissä, sillä se on oivallista vastapainoa hektiselle työlle. Varsinaiseksi harrastuksekseen Hannu paljastaa karaoken. Sitä hän on laulanut siitä saakka, kun laji rantautui Suomeen. Bravuuribiisit nousevat Kari Tapion tuotannosta. Ihan turhaan Hannu ei ole karaokea kotona harjoitellut. Hän on nimittäin Vuoden Artisti kilpailun fi nalisti. Kaikkiaan tittelistä kisasi 400 laulajaa. Hannu Fellman koneinsinööri, 48v. Ura: Comatecin aluejohtaja lokakuusta 2010 alkaen, aluepäällikkö Etteplan Oyj , toimistopäällikkö Comatec Oy , sitä ennen erilaisissa esimiestehtävissä mm. Lahti Precision Oy:ssä, JP-Suunnittelu Oy:ssä ja BMH Wood Technology Oy:ssä. Harrastukset: karaoke 12 R A T K A I S U T T O T E

13 Projektoitua asiakasräätälöintiä Läheskään aina kone- ja laitepuolella ei löydy valmiista tuotelistasta sitä, mitä asiakas loppupelissä tarvitsee. Olipa kyse laaja-alaisemmasta tai yksittäisestä toimeksiannosta, Comatec pystyy joustavan toimintatapansa ja monipuolisen asiantuntijajoukkonsa avulla suunnittelemaan asiakkaalle nimenomaan räätälöidyn ratkaisun, kunhan vain yksilölliset tarpeet tai toiveet on määritelty. Comatecista asiakas saa projektilupauksen 48 tunnissa. Näin ollen asiakas pääsee viemään omaa prosessiaan eteenpäin nopeasti. Comatecin tiimillä riittää kapasiteettia vastata vaativiinkin toimeksiantoihin. Voi siis sanoa, että kun muut vasta tuumailevat, me olemme jo työn touhussa. Aivan kuten mittatilauspuku tehdään räätälillä mittojen mukaan, me suunnittelemme asiakkaan tarvitseman osan tai ohjelmiston juuri hänen tarpeidensa mukaan, kuvaa markkinointipäällikkö Sami Liponkoski. Comatecin asiakasräätälöintikonsepti lanseerattiin Tampereella pidetyillä Alihankintamessuilla syyskuussa. Messuosastolla yhteystietolomakkeen täyttäneiden kesken arvottiin yksi räätälin tekemä miestenpuku. Onnetar suosi Reijo Lukkarista Tampereelta. Paljon onnea voittajalle! Comatec vierailee ahkerasti myös kansainvälisillä messuilla, tänä syksynä olimme mukana niin Berliinissä, Pietarissa kuin Ruotsissakin. Mukaan jäi kiinnostavien kontaktien lisäksi selkeä käsitys kaivosalan tärkeydestä koko Skandinaviassa. Myös raideteollisuuden vahva tulevaisuus globaalisti antoi hyviä eväitä tulevan suunnitteluun. Innotrans (juna) Berlin, Saksa Russian Industrialist Pietari, Venäjä Elmia Subcontract Jönköping, Ruotsi Pitkä kokemuksemme näkyy myös nopeudessa, vastaamme tarjouspyyntöösi 48 tunnin kuluessa. Kun muut vasta tuumailevat, me olemme jo työn parissa. U T U K S E T T E K I J Ä T 13

14 A J A T U K S E N V O I M A S U U N N I T T E L U U N Joulutervehdys! Kalevantie 7C TAMPERE Puh Fax Insinööritoimisto Metso Oy Vuoksenniskantie IMATRA Puh Fax cmyk-väri on 100c 35m 23y 2k Rantotek Oy Wredenkatu VARKAUS Puh Fax w w w. c o m a t e c. f i

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa 1 13.8.215 Lähde: Macrobond Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti 2 3.11.215 Lähde: Macrobond Asuntorakentamisen kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus.

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus. ASKELMERKKI Intensiivinen avoperhekuntoutus www.askelmerkki.fi Avoperhekuntoutus kannattaa aina Suomi on johtavia maita Euroopassa sijoitusten määrässä. Me haluamme auttaa ehkäisemään ja lyhentämään sijoituksia,

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kokemuksia PK-yritysten kansainvälistymisestä. Bioenergia ja Keski-Eurooppa

Kokemuksia PK-yritysten kansainvälistymisestä. Bioenergia ja Keski-Eurooppa Kokemuksia PK-yritysten kansainvälistymisestä Bioenergia ja Keski-Eurooppa Zellwatt Bioenergie Freiburg, Saksa www.zellwatt.com Markku Rinne Markku Rinne 12 Tammikuuta 2010 Toimipisteemme sijaitsee Freiburgissa,

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi ASKELMERKKI Ammatillinen tukihenkilötyö www.askelmerkki.fi Ongelmista tavoitteisiin Askelmerkin ammatillinen tukihenkilötyö on aina yksilöllistä ja tapauskohtaisen tarpeen mukaan rakennettua työtä. Tärkeää

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Oulun Kauppakamari 4.10.2013 Pekka Ottavainen Hallituksen puheenjohtaja Fennovoima esittää omistajilleen investointipäätöstä Rosatomin laitoksesta Fennovoima ja venäläinen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com Tilinpäätös 2007 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä hyvällä tasolla Rauten asiakasteollisuuksien markkinanäkymät säilyneet hyvinä päämarkkinaalueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa. Vanerin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

40 vuotta kokemusta ja palvelua

40 vuotta kokemusta ja palvelua 40 vuotta kokemusta ja palvelua Tarina alkaa navetasta 1970-luku Oy Telemerkki Ab on perustettu 23.11.1970, Jokelassa, Navettarakennukseen. Toiminta alkoi 2.1.1971 Osakkeenomistajat: Martti Konkari Erkki

Lisätiedot

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes,

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes, 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Innovation Thursday Tekes, 29.9.2017 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Tapahtumat muuttavat maailmaa 30.9.2016 #4 Helsinki Design Week Helsinki Design Week Pohjoismaiden

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Hallitusohjelman maininnat

Hallitusohjelman maininnat Hallitusohjelman maininnat Esa Halme Mitä hallitusohjelma kertoo? Tulkintani mukaan 3 viestiä. Maailmalle: Suomi laittaa asiansa kuntoon Kotimaisille johtajille: Investoikaa parikymmentä ylimääräistä miljardia

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä (2010-2013) Jari Viitala CoRD-hanke, tavoitteet 1. Suunnitella ja toteuttaa verkostotyöskentelyn toimintamalli ja - ympäristö, jotka

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla 1 (6) TEKESIN ASIAKASKOKEMUKSEN JA ASIAKASKESKEISEN TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan, 7.11.2014,mennessä saapui yhteensä 29 kysymystä. Ohessa

Lisätiedot

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI 4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI -!2++)./).4)%3)4% 4ËSSË MARKKINOINTIESITTEESSË ESITETYT TIEDOT PERUSTUVAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN JOHON SIJOITUSTA HARKITSEVIA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN ENNEN SIJOITUSPËËTÚKSEN

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot