DE2-GRU Social Media & Adult Trainings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2012-1-DE2-GRU06-11434 8 Social Media & Adult Trainings"

Transkriptio

1 DE2-GRU Social Media & Adult Trainings Social Media & Adult Trainings (SMAT) Loppuraportti Eurooppalaisessa koulutuspolitiikassa on tunnistettu, että koulutuksen on tärkeä huomioida tietotekninen kehitys. Tämä vuoksi sosiaalisen media käyttöä on tuettava lukuisin eri keinoin myös aikuiskoulutuksissa. Sosiaalisen median käyttö on kaukana tavoitteesta. Monissa EU maissa esimerkiksi Romaniassa, Bulgariassa, Puolassa tai Turkissa sosiaalista mediaa käytetään harvoin. Saksassa, Espanjassa, Iso- Britanniassa ja Suomessa sosiaalista mediaa käytetään laajasti yksityiselämässä, mutta vähemmän aikuiskoulutuksessa. Tämän vuoksi sosiaalisen median käyttöä aikuiskoulutuksessa tulee vahvistaa. Kahdeksan eurooppalaista aikuiskoulutuksen organisaatiota oppimiskumppanuuden muodossa loivat erilaisia malliesimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä aikuiskoulutuksessa. Hankkeessa analysoitiin sosiaalisen median käyttökulttuuria ja todellista käyttöä aikuiskoulutuskontekstissa kahdeksassa hankekumppanimaassa. Hankkeen edetessä on käytetty ja testattu sosiaalista mediaa eri opintojaksoilla ja tuotettu opaskirja ja laatukriteerit sosiaalisen median käytöstä aikuiskoulutuksessa.

2 SMAT on kahdeksan eurooppalaisen aikuiskoulutusorganisaation yhteinen oppimiskumppanuushanke vuosille Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää aikuiskoulutuksen laatua edistämällä sosiaalisen median laadukasta käyttöä aikuiskoulutuksessa ja osapuolten keskinäistä oppimista tällä alueella. Tarkoituksena on ollut toteuttaa sosiaalisen median käytön kehittämistarpeita kuvaava kartoitus osallistujamaissa, 6 kansainvälistä työkokousta, kansalliset esimerkkiopintojaksot, sosiaalisen median käyttöä koskevat laatukriteerit ja verkkokäsikirja kouluttajille. Suomessa järjestettiin elokuussa 2012 orientoivia kansallisia kokouksia kaksi; Laurea Lohjan johdolle, henkilökunnalle sekä osallistuvien työelämäorganisaatioiden johdolle. Näissä oli osanottajia yhteensä 31 henkilöä. Hankkeen toteutuksen valmistelu käynnistettiin näissä kokouksissa. Ensimmäinen versio kansalliseksi esimerkkiopintojaksoksi suunniteltiin ja käynnistettiin elokuussa Opintojakson tavoitteena oli edistää Laurea Lohjan opettajien sekä alueen työelämäorganisaatioiden henkilöstön valmiuksia kansainväliseen hankeyhteistyöhön sekä siinä tarvittavien sosiaalisen median sovellusten käyttöön. Tarkoituksena oli muodostaa kirjoittajaryhmiä, jotka tuottaisivat hankkeistaan englanninkielisiä esityksiä kansainvälisille foorumeille. Opintojaksolle ilmoittautui 28 opiskelijaa, joista 9 oli Laurea Lohjan henkilöstöä, 2 aikuisopiskelijoita ja 15 työelämäorganisaatioiden henkilöstöä. Opintojaksolla työskentely ja ryhmien ohjaus sekä keskinäinen vertaisohjaus suunniteltiin toteutettaviksi sosiaalisen median sovellusten avulla. Hankkeen kansainvälinen kick-off tilaisuus oli Espanjassa Jacassa lokakuussa ja suomalaisia osallistujia oli yhteensä 6, heistä 4 oppilaita ja 2 opettajaa. Oppilaista 2 oli Laurea Lohjan henkilöstöä ja 2 työelämäorganisaation henkilöstöä. Kansallinen kokous toteutettiin matkan aikana. Valmistautumiskokouksessa käytiin läpi hankkeen kokonaissuunnitelmaa, perehdyttiin syvällisemmin hankekumppaneihin, konkretisoitiin kansallista suunnitelmaa sekä valmistauduttiin kartoituksen tekoon Suomessa. Kick-off kokouksessa laadittiin yhdessä viestintäsuunnitelma, suunniteltiin kartoituksen käytännön toteutus, laadittiin laadunvarmistus- ja arviointisuunnitelma sekä tulosten levityssuunnitelma. Eri tehtävät jaettiin osapuolille, suomalaisten partnerien tehtäväksi tuli kyselylomakkeen laadinta kartoitukseen. Tätä varten pidettiin useampi kansallinen työseminaari syksyn 2012 aikana. Lisäksi pidettiin Kick-off tilaisuuden jälkeen kansallinen työkokous Espanjassa yhteenvetoraportin laatimiseksi ja toinen kansallinen työkokous Suomessa joulukuussa jatkotoimien selventämiseksi ja kyselylomakkeen tulosten analysoimiseksi Hankkeen oma logo valittiin kolmesta eri ehdotuksesta ja sitä sovittiin käytettävän hankkeen viestinnässä. Samalla myös perustettiin hankkeen Facebook-sivut suljetulle ryhmälle. Kartoitus toteutettiin kaikissa osallistujamaissa. Kyselyssä kartoitettiin tietokoneen, internetin ja sosiaalisen median käyttöä sekä vapaa-aikana että työssä/opiskelussa. Laurea Lohjassa sähköinen kyselylomake lähetettiin henkilökunnalle ja opiskelijoille (N = 523) marraskuussa Vastauksia saatiin 149. Tammikuussa 2013 osallistuttiin kansainväliseen työkokoukseen Saksassa, Berliinissä. Kokoukseen osallistui Suomesta 6 henkilöä, oppijoina oli 4 henkilöä, opettajana 2. Kansallinen valmistautuminen toteutettiin ennen kokoukseen lähtöä työkokouksessa tammikuussa 2013.

3 Berliinin työkokouksen keskiössä olivat osallistujamaiden kartoitusten tulokset. Analyysiä ja raportointia varten työstettiin yhteinen malli. Kokouksessa esiteltiin hyviä kokemuksia ja muotoutuneita käytänteitä sosiaalisen median käytöstä aikuiskoulutuksessa. Kansallisille esimerkkiopintojaksoille työstettiin kriteerejä ja tarkennettiin työsuunnitelmaa. Aineiston analyysi ja yhtenäinen raportointi mallin mukaisesti toteutettiin maaliskuussa Taulukossa 1. on koottuna kaikkien vastaajaryhmien (opettajat, muu henkilökunta, opiskelijat) sosiaalisen median erilaisten sovellusten käyttö työssä tai opiskelussa. Taulukosta voidaan todeta, että sosiaalisen median erilaisista sovelluksista ovat vastaajilla olleet yleisimmin käytössä opiskeluun tai työhön liittyen vain erilaiset sähköiset oppimisympäristöt kyseisenä ajankohtana. Taulukko 1. How frequently do You use the social media applications below related to studying or teaching/at work? (Please, choose the appropriate option) Daily Several times a week About once a week Less often Not at all If you have chosen any other than Not at all, please name and describe briefly how, for what purpose, in what context. Social media services (Facebook, Google +, LinkedIn etc.) Blogging platforms (Blogger, Wordpress, Tumblr, Twitter etc.) Web Conferencing (Skype, WizIQ, Adobe Connect, Blackboard Collaborate, etc.) File sharing services (Dropbox, Google drive, box.net, SkyDrive etc.) Virtual learning environment (Moodle, Dokeos, Optima etc.) Knowledge sharing and collaboration (Wikis) Games (Second Life, Zynga etc.) Any others? Please, add as many lines as needed below and rate frequency for each:

4 Joulukuussa 2012 laadittiin Laurea Lohjassa hankkeen esittelysivut yksikön kotisivujen yhteyteen. Huhtikuussa 2013 valmistauduttiin tulevaan Puolan työkokoukseen tuottamalla kansalliset suunnitelmat esimerkkiopintojakson toisesta versiosta ja ehdotukset opintojaksojen arvioinnista. Suomessa esimerkkiopintojakson seuraavan toteutuksen sisältöä ja osallistujia pohdittiin kansallisessa kokouksessa. Samoin pohdittiin sosiaalisen median sovellusten lisäämistä Facebookin suljetulla ryhmällä osallistujien keskustelun lisäämiseksi ja YouTuben käyttöä esitysharjoitusten kuvaamiseen ja katsomiseen. Suunnitelma lähetettiin partnereille tutustumista varten. Laurean palautejärjestelmässä oleva englanninkielinen palautelomake lähetettiin myös partnereille tutustumista varten sekä apuvälineeksi yhteisen arviointilomakkeen laatimiseen. Huhtikuussa 2013 laadittiin Suomessa abstrakti kuvaamaan SMAT hanketta ja suomalaisten osuutta siinä Kansallisen terveysalan koulutuksen konferenssiin. Abstrakti hyväksyttiin konferenssin posteriesityksiin. Posteri on ollut nähtävillä Vaikuttavat Oppimisympäristöt Terveysalalla konferenssissa Kansallinen esimerkkiopintojakso saatiin päätökseen toukokuussa Kirjoittajaryhmistä 4 esitteli omaa hankettaan kansainvälisessä konferenssissa (NERA, Nordic Educational Research Assosiation, Acendio, Association for European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes ) artikkeleina tai postereina. NERAn konferenssi pidettiin Islannissa Reykjavikissa , siellä esiteltiin kolme kehittämishanketta, joiden esityksiä työstettiin JWG opintojaksolla. Acendio konferenssi toteutui ja siellä esiteltiin yksi hanke. Ryhmistä 5 esitteli omaa osaprojektiaan englanninkielellä yhteisen hoitotyön kehittämishankkeen päätösseminaarissa. Päätösseminaarista lähetettiin lehdistötiedote paikallisiin lehtiin. Osallistujilta pyy dettiin palautetta seuraavan kerran tapahtuvaa toteutusta varten. Kesäkuussa 2013 SMAT hanketta esiteltiin Kansallisessa terveysalan koulutuksen konferenssissa Metropolia ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Hanke sai runsaasti huomiota osakseen. Kesäkuussa2013 oli partnereiden yhteinen työkokous Puolassa. Sinne osallistui Suomesta 4 henkilöä, joista 3 opiskelijaa ja 1 opettaja. Puolan kokoukseen valmistauduttiin erityisesti paikan päällä edellisenä päivänä järjestetyssä kansallisessa työkokouksessa. Opintojakson toteutus ja sosiaalisen median sovellukset sekä opintojakson arviointi olivat kansainvälisen työkokouksen keskiössä. Lisäksi työseminaarissa keskusteltiin käsikirjan rakenteesta ja sisällöstä. Lisäksi työseminaarin aikana oli työpajoja liittyen somen käyttöön. Elokuussa 2013 pidettiin kansallinen työseminaari, jossa käsiteltiin opaskirjan tilannetta ja Suomen osuutta siinä. Lisäksi suunniteltiin pilottiopintojakson toinen toteutus. Opintojaksoa muokattiin saadun palautteen perusteella. Pilottiopintojakson toinen toteutus käynnistyi syyskuussa Opintojaksolla on 12 opiskelijaa ja heidän tavoitteena on tehdä viisi kansainvälistä abstraktia ja esitystä/artikkelia. NERA 2014 konferenssiin hyväksyttiin tammikuussa 2014 yksi opintojaksolla työstetyistä artikkeleista. Neljä abstraktia ja esitystä esiteltiin Five Stars hankkeen työseminaarissa Latviassa toukokuussa Opintojaksolla käytetään oppimisen tukena wiki alustaa, jonka tarjoamia mahdollisuuksia halutaan opintojakson yhteydessä selvittää. Syyskuussa 2013 käynnistettiin laatukriteereiden työstäminen kansallisessa seminaarissa. Tätä työtä jatkettiin hankkeen neljännessä työseminaarissa, joka pidettiin Romaniassa. Seminaariin osallistui yksi opettaja Laureasta. Työseminaarin keskeisinä teemoina olivat käsikirjan sisältö ja rakenne.

5 Täällä työstettiin alustavia laatukriteerejä sekä pohdittiin hankkeen opintojaksojen opettajille suunnattua kyselyä, joka toteutetaan helmikuussa työstettiin Suomessa käsikirjoitukseen laatukriteereitä. Tähän työskentelyyn osallistui myös Romania. Laatukriteereiden työstämisen työseminaariin osallistui neljä henkilöä. Laatukriteerit lähetettiin hankkeen toimijoiden arvioitavaksi. Kuluneen vuoden SMAT hankkeen työskentelyä arvioitiin kansallisessa työseminaarissa joulukuussa Kansallinen työkokous järjestettiin ja siinä arvioitiin hankeen tilannetta ja työstettiin kansallista raporttia. Lisäksi työseminaarissa suunniteltiin hankkeen etenemistä kevään 2014 osalta ja työstettiin Newsletteriä. Kansallinen seminaari pidettiin kansainvälisen seminaarin yhteydessä Tässä työseminaarissa valmisteltiin Suomen vastuuosuutta hankkeen sosiaalisen median opaskirjaa. Viides kansainvälinen työseminaari toteutettiin Englannissa , eikä tammikuussa 2014, kuten alkuperäinen suunnitelma oli.. Tänne osallistui opettajia 1 henkilöä ja 4 opiskelijaa opintojaksolta. Dacorumissa esiteltiin Suomen Newsletter, joka on nähtävissä Laurean www sivuilla (http://www.laurea.fi/sitecollectionimages/lohja/newsletter%20copy.jpg). Good practices Kansallinen opintojakson palaute kerättiin keväällä Oppijoita myös haastateltiin huhtikuussa 2014 ja esimerkki kirjattiin opaskirjaan. Opintojakson oppimisen sisältöä arvioitiin kansainvälisten konferenssien yhteydessä, joissa oppijat siis esittivät hankkeitaan. Ennen hankkeen päätösseminaaria pidettiin kansallinen työpaja, jossa valmisteltiin Suomen osuutta päätösseminaariin. Hankkeen päätösseminaari pidettiin Bolussa Turkissa Kansallinen työseminaari pidettiin 3.6., tässä työseminaarissa työstettiin viimeisiä muutoksia opaskirjaan. Heinäkuussa 2014 saimme viimeisen version opaskirjasta, johon kansallisesti vielä kommentoimme muutamia muutoksia. Elokuussa 2014 pidettiin kansallinen työseminaari, jossa teimme hankkeen kokonaisarviointia ja viimeistelimme hankkeen raporttia ennen raportin siirtämistä EST tietokantaan. Raportti viedään tietokantaan viimeistään Lifelong Learning Programme, Grundtvig

6 Learning Partnership August July 2014 SMAT/Social Media & Adult Trainings utilises personal mobilities and ongoing discussion to provide a forum, in which adult education trainers discuss the teaching applications of social media. EU reports show the increasing usages of the internet and social media in general. However, in Europe there are not many examples of successfully implemented methods for training based on social media. This partnership is sharing its knowledge in this area. Eight institutions of European adult education collaborate at the moment ( ) on creating concepts for the application of social media in adult education courses. Now we are assessing how social media are currently used within these eight European countries. We also have a questionnaire of current use (November 2012). In later phases, we will jointly produce and test a handbook, quality criteria and an example study unit, all based on social media. In Laurea Lohja we have a study unit Joint Writing Group. There are five international project meetings in the participating countries to jointly discuss and work. More information Coordinator: Sanna Partamies, Matkakertomuksia: SMAT-hankkeen työseminaari, Hemel Hempstead, Lontoo HUS/Lohjan sairaanhoitoalueelta mukana olivat sairaanhoitaja Kerryn Saarinen operatiivisesta tulosyksiköstä, sairaanhoitaja Kati Fromholz psykiatrian tulosyksiköstä ja kliininen asiantuntija Leila Konkola-Loikkanen johdon tukiyksiköstä sekä Lohjan Laureasta ammattikorkeakoulusta kehittämispäällikkö Sanna Partamies ja lehtori Outi Ahonen. Ennen matkaa tapasimme Laureassa ja kävimme yhdessä läpi matkaohjelmaa, käytännön järjestelyitä, seminaarin tavoitteita ym.

7 Matkaan lähdettiin aamutuimaan ja suoralento Lontooseen saapui jo klo 910. Päivä kului pikaisesti Lontooseen tutustuen; Big Ben, London Eye ja Westminster Abbey tulivat nähtyä. Matkustimme Lontoosta junalla Hemel Hempsteadiin.

8

9 Varsinainen seminaari alkoi aiheena sosiaalinen media. Seminaari järjestettiin Grovehill Community Centerissä. Keskuksessa toimi mm. radioasema, sekä muuta eri-ikäisille suunnattua toimintaa. Kerryniä haastateltiin radion suorassa lähetyksessä!

10 Aamupäivällä osallistujamaat esittelivät lyhyesti jäsenensä ja omia hankkeitaan. Lounaan jälkeen ryhmä jakautui kahtia. Managerit jatkoivat Guidebookin työstämistä ja learnerit jakoivat sillä aikaa kokemuksia omista opintojaksoistaan. Mielenkiintoista oli kuulla englantilaisen Markin kertomusta siitä, miten hän opettaa nettisivuja ja monia muita sosiaalisen mediaan liittyviä asioita. Myös Puolan Marekin esitys ilmaisen

11 Moodle tyyppisen alustan käytöstä jäi mieleen. Ensimmäinen päivä päättyi yhteiseen illalliseen italialaisessa Alberton ravintolassa. Paikan omistaja viihdytti vieraita ja naukkaili viiniä tarjoilun lomassa. Seuraavana aamuna jatkettiin työseminaaria ja tutustuimme blogin saloihin, miten blogiin voi lisätä musiikkia, asettaa hakusanoja ja miten estetään turhat mainokset. Ennen lentokentälle lähtöä ehdimme pikaisesti tutustua Hemel Hempsteadin vanhaan kaupunkiin. Helsinkiin saavuimme yöllä ja omaan sänkyihimme pääsimme lähempänä kello 2 yöllä. Oli mahtavaa päästä mukaan kansainväliseen hankkeeseen, olemme jälleen monta kokemusta rikkaampia ja tapasimme innostuneita, mukavia ja välittömiä smatlaisia. Erityiskiitos ryhmävastaavillemme Sannalle ja Outille ikimuistoisesta reissusta! SMAT-hankkeen neljäs kansainvälinen projektitapaaminen Romaniassa

12 Kuva: Katunäkymä Clujista aurinkoisena perjantaina.

13 Smat-hankkeen neljäs tapaaminen pidettiin Romaniassa. Paikalla oli hankekumppaneita Puolasta, Romaniasta, Englannista, Saksasta, Bulgariasta ja Suomesta. Työseminaarissa keskityttiin kuulemaan kokemuksia sosiaalisen median käytöstä, sekä jatkotyöstettiin edelleen sosiaalisen median käytön laatukriteereitä. Myös käsikirjan rakenteesta keskusteltiin runsaasti.

14 Ensimmäisenä työskentelypäivänä meillä oli useita esityksiä hankkeen tilasta eri maissa, keskustelimme ja hieman leikimmekin. Illalla olimme yhdessä päivällisellä tyypillisessä romanialaisessa ravintolassa. Toisena työskentelypäivänä keskityimme laatukriteereihin ja hankkeen managerit myös suunnittelivat hankkeen etenemistä ja seuraavia tapaamisia. Kuva: Kuvassa on edustajia Bulgariasta, Englannista, Romaniasta, Puolasta ja Suomesta. Ryhmässä keskitytään sosiaalisen median käytön laatukriteerien jaotteluun.

15 SMAT-hankkeen kolmas työseminaari, Puola Rzeszow HUS/Lohjan shal:lta oh Marja-Leena Erkkilä/HUS, dialyysiyksikkö, ph Auli Kiminki/HUS, psykiatrian pkl Lohjan Laurea ammattikorkeakoulusta: kehittämispäällikkö Sanna Partamies lehtori Liisa Ranta Ennen matkaa tapasimme lyhyeti Laurean tiloissa matkasuunnitelman, käytännön järjestelyiden ja etenkin seminaarin tavoitteiden ja toimintatapojen kirkastamiseksi. Varsinaisen seminaarin aikataulu saatiin Puolalaisilta yhteistyökumppaneilta vasta muutamaa päivää ennen lähtöä. Maanantaina kokoonnuimme Helsinki-Vantaan lentokentälle ja kone Varsovaan lähti aikataulun mukaan klo 20 aikoihin. Varsovasta Rzeszowiin oli vielä tunnin jatkolento ja perillä hotellilla olimme puolen yön aikoihin paikallista aikaa. Tässä kohdassa matkaa haasteellisimmaksi muodostui kohdekaupungin nimen lausuminen, se kun oli hotellinkin nimi. Kellään meistä ei ollut hajuakaan, miten sanotaan R ja Z peräkkäin. No, se on pehmeä "tse" -äänne eikä R-kirjainta lausuta ollenkaan. Tiistaina valmistauduimme keskiviikon seminaaripäivälle ja valmistimme yhdessä esityksen. Jokaisen kohdemaan piti kertoa siitä, missä vaiheessa kukin on hankkeessa menossa. Laurealla on yksi Joint Writing Group -opintojakso takana ja seuraavaa suunnitellaan alkavaksi tulevana syksynä. Esityksessämme kuvasimme yhteistyötä Laurean ja Lohjan sairaalan välillä ja pohdimme mahdollisuuksia hyödyntää jatkossa erilaisia ilmaisia työkaluja mm. Facebookia ja Wikistä. Virallista palautetta opintojaksolta ei koulu ole vielä kerännyt, joten laajempaa arviointia ei ollut käytettävissä. Auli yhtenä kirjoittajana koki kuitenkin koulun tarjoaman Optima-ympäristön vähän vaikeaksi. Teknisesti sen käyttö oli ihan helppoa, mutta keskeneräisiä töitä ei kukaan ryhmä sinne laittanut ja sitten loppumetreillä tuli vielä ongelmia siihen ympäristöön pääsemiseen, kun jaksomme jatkuikin vähän oletettua pidempään ja oikeudet Optiman käyttöön lakkasivat kesken kaiken. Kävimme myös etukäteen katsastamassa seuraavan päivän seminaaripaikan, jolla oli kutsuva nimi "e-space". Hotellilta sinne oli reilun kilometrin kävelymatka. Reitti vei ison kauppakeskuksen ohi, joten pitihän sitä hieman pysähtyä tukemaan Puolan taloutta, koska alennusmyynnit vaatekaupoissa olivat kuumimmillaan ja kotona odotettiin tuliaisia. Keskiviikkona seminaarissa kukin maa esitti oman esityksensä. Muiden maiden SMAT-hankkeet eivät olleet terveyden huoltoalan opiskelusta, esim saksalaisten ja turkkilaisten kohteena oli kielten opetus, brittien esittäjä, Matt oli töissä radiossa ja hyödynsi sosiaalista mediaa monipuolisesti omalla työkentällään. Hän myös näytti konkreettisesti, miten ilmaisohjelmilla saa käsiteltyä ääntä ja liitettyä sitä videoihin. Torstaina oli sitten käytännönläheistä opastusta mm. Google +:n ja blogien käyttämiseen. Omina kommentteinamme, että eipä ole tullut pelkkien netistä tulleiden ehdotusten perusteella siihen tutustuttua. Omalla ikäpolvellemme sosiaalinen media ei ole niin arkipäiväistä ja ihan teknisen osaamisen lisäksi esim.

16 julkisuus/salauskysymykset askarruttavat. Eri järjestelmien työkalujen ja asetusten käyttöön tulee järjestää ihan face-to-face opetusta, jos halutaan, että ne otetaan käyttöön. Ryhmäopiskelussa käytiin myös esimerkin avulla läpi"tägin" tekemistä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi Facebookin kuvakelinkin lisäämistä johonkin muuhun oppimisympäristöön verkossa. Esimerkissä käytettiin Moodlea. Koska useimmat opiskelijat ovat jatkuvasti yhteydessä Facebookiin, on tarkoituksenmukaista välittää tieto käyttäjälle sen kautta esimerkiksi uudesta oppimisalustalle laitetusta materiaalista. Kielen käytön harjoittelu on osa matkan tavoitetta, ja sitä tulikin viikon aikana käytettyä eri yhteyksissä. Haasteellista oli kuunnella vieraan maan kielellä itselle vieraasta aihepiiristä. Meillä oli onneksi käytettävissämme tetokoneet, joilla sai Googlen omat ohjeet koneelleen suomeksi. Perjantaina matkasimme kotia kohti. Varsovan kentällä oli neljän tunnin odotus ja hyödynsimme sitä kirjoittamalla yhteistä matkakertomusta englanniksi SMAT-sivustolle. Tämän matkakertomuksen kirjoitimme yhdessä Google bloggerin kautta. Luotiin sinne blogi, joka oli salattu vain meidän kahden käyttöön. Alkuun oli pientä hankaluutta asetuksissa, kun vain toinen oli järjestelmänvalvojana eikä toinen pystynyt kommentoidessaan näkemään koko sitä tekstiä, jota oli tarkoitus kommentoida. Raakatekstin tuottamisessa toimii hyvin, ei pyöri monia eri versioita, kun kirjoitetaan samaan pohjaan. Koulutuksen aikana pohdimme seuraavan Joint Writing ryhmän keskinäistä kommunikointia ja tämä olisi yksi toimivan tuntuinen mahdollisuus siihen tavallisen sähköpostin lisäksi. Ennen seuraavan kurssin alkua täytyy vain päättää, mitä välineitä käytetään ja antaa siihen kaikille tarpeellinen perusopetus. Samoin työajan käyttö Joint Writing työskentelyyn pitäisi olla selvästi sovittuna. Yhdessä kirjoittaen Marja-Leena Erkkilä ja Auli Kiminki

17

18

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto)

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) Hankkeen vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) TOI-hanketyöpaja 24.11.2011 Adobe connect pro -koulutus Levityksestä Dissemination is not about spreading information to a vaguely defined

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Lappeenrannasta osallistui Council Meetingiin tänä vuonna kahden delegaatin lisäksi ennätyksellisesti viisi henkilöä. Lappeenranta oli siis hyvin edustettuna. Lähdimme

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala 11.1.2012 Työryhmän työn tavoitteet Arvioidaan kansallisen vaarallisia kemikaaleja

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Digi haltuun! (Valtakunnallinen projekti ) Susanna Saarvo

Digi haltuun! (Valtakunnallinen projekti ) Susanna Saarvo Digi haltuun! (Valtakunnallinen projekti 2017-2020) Susanna Saarvo Yhteistyökumppanit Kansalaisopistojen liitto (KoLry) ADHD-liitto A-Kiltojen Liitto Epilepsialiitto Mielenterveyden Keskusliitto Kuurojen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Sosiaalisen median päivä 6.5.2010. Toriesitykset klo 13 15

Sosiaalisen median päivä 6.5.2010. Toriesitykset klo 13 15 Sosiaalisen median päivä 6.5.2010 Toriesitykset klo 13 15 Mitä on virtuaalimaailma käytännössä? Mitä siellä voi tehdä? Miten minä voisin hyödyntää virtuaalimaailmaa omassa opetuksessani? Sosiaalisen median

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior 31.1.-6.2.2016 Latvia M13a ja 14a ryhmät, opettajat Arja Mäkinen ja Merja Räihä suuntasivat junalla kohti Tikkurilaa sunnuntaina. Lensimme ensin Riikaan ja

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Taina Salonen Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Teknologian pedagoginen käyttö eilen, tänään ja huomenna

Teknologian pedagoginen käyttö eilen, tänään ja huomenna Essi Vuopala/ LET Teknologian pedagoginen käyttö eilen, tänään ja huomenna Opetusohjelmista kaikkialla läsnäolevaan oppimiseen Oppiminen ja sen ohjaaminen, 2015 Essi Vuopala, tutkijatohtori, oppiminen

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita Verkkotiedotus 17.1.2013 CIMO Perusfaktaa Perusvaatimukset Vähintään 3 kumppania 3 maasta Hakuaika päättyy 21.2.2013 Yhteinen hakemus, työstetään koordinaattorin

Lisätiedot

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori http://ergocarebank.sth.kth.se/ 1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulaisten ammattiopisto, Sosiaali ja terveysalan yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

QUALITY ASSURANCE IN INTEGRATION TRAINING FOR ADULT MIGRANTS 1.10.2011-30.9.2014

QUALITY ASSURANCE IN INTEGRATION TRAINING FOR ADULT MIGRANTS 1.10.2011-30.9.2014 QUALITY ASSURANCE IN INTEGRATION TRAINING FOR ADULT MIGRANTS 1.10.2011-30.9.2014 Miksi Aduqua? Miksi verkosto? Kotouttaminen, kotoutumiskoulutus ja sen laatu sekä kehittäminen päivänpolttava aihe Suomessa

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LbD4All-käyttöopas. E-oppiminen LbD4All-toimintamallissa

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LbD4All-käyttöopas. E-oppiminen LbD4All-toimintamallissa Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LbD4All-käyttöopas E-oppiminen LbD4All-toimintamallissa Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisua

Lisätiedot

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009 Radiovuosi 29 -tilaisuus 29..29 Ohjelma 8.3 Aamukahvi 9. Tilaisuuden avaus - KRT-ohjausryhmän PJ Heikki Peltonen 9. Radion kuuntelu Suomessa vuonna 28 - Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel Oy - Asiakkuuspäällikkö

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

T 3. Tietotaitotalkoot. Talkoomodulikartta

T 3. Tietotaitotalkoot. Talkoomodulikartta T 3 Tietotaitotalkoot Talkoomodulikartta Liisa Kirves Marja-Liisa Viherä 30.9.2008 Malli 1: Kello 12 - kello 12, yöpyminen paikalla Klo 12 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana kerrotaan

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Tuula Hohenthal, LTO, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Reetta Leppälä, KT, lehtori Centria ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö 1. Hanke ja tutkimusaineisto

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Eväitä ryhmäkeskusteluun ja yhteenvedot ryhmäkeskusteluista E+ kumppanuushankkeiden aloituskoulutus 17.9.2015 Keskustelua ryhmissä 1. Hyvän hankekokouksen järjestäminen

Lisätiedot

6 th edition. Tikas-opintomatka Lontooseen 20-24.1.2014 ja 18.2. Opintomatka on koulutuskokonaisuus, joka saa ensimmäistä kertaa OPHkoulutustukea!

6 th edition. Tikas-opintomatka Lontooseen 20-24.1.2014 ja 18.2. Opintomatka on koulutuskokonaisuus, joka saa ensimmäistä kertaa OPHkoulutustukea! 6 th edition Tikas-opintomatka Lontooseen 20-24.1.2014 ja 18.2. Opintomatka on koulutuskokonaisuus, joka saa ensimmäistä kertaa OPHkoulutustukea! A Study Trip to London Haluatko uusia ideoita ja täydennystä

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät, Rovaniemi 30.9.2010 Marja Rautajoki www.amk.fi virtuaaliamk.fi www.avoinamk.fi oncapus.fi virtualyh.fi Copyright Marja

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot

PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG?

PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG? PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG? Mitä lisäarvoa digitaalisuus tuo pedagogiikalle oppimistilanteessa? Miten oppilaitos järjestää oppimisympäristöt muuttuvassa toimintaympäristössä? Tutkijayliopettaja Jaana

Lisätiedot

LCCE. Projektivastaava. Opinnäytetyö. Katosrakenne. merkeissä. yhteyttä yhteistyön merkeissä. LCCE-projekti. Mu06M yritysvierailulle Loviisaan

LCCE. Projektivastaava. Opinnäytetyö. Katosrakenne. merkeissä. yhteyttä yhteistyön merkeissä. LCCE-projekti. Mu06M yritysvierailulle Loviisaan P 2011 Lokakuu LCCE Marraskuu Joulukuu Tammikuu Syyskuu Helmikuu Lokakuu Maaliskuu Marras Huh Lcce lyhyesti MediaModo Oikeita projekteja, Tilan suunnittelu oikeiden ja yritysten toteutus. kanssa. Projektit

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus?

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Amiedu Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Amiedu: www.amiedu.fi Amiedu - ammatillinen

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko.

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko. Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko Teesit tulevaisuuden trendeistä opetuksessa tvt:tä hyödyntäen Kuratointi (arvioi lukemasi ja tarjoa muille) Kustomointi (tuunaa oma kirjasi, personoi) Kehittäminen

Lisätiedot