MUUTTUVATKO YHTEYSTIETOSI? ILMOITA YSTÄVÄLLISESTI MUUTOKSISTA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTTUVATKO YHTEYSTIETOSI? ILMOITA YSTÄVÄLLISESTI MUUTOKSISTA!"

Transkriptio

1 JÄSENKIRJE 2/2012 1

2 MUUTTUVATKO YHTEYSTIETOSI? ILMOITA YSTÄVÄLLISESTI MUUTOKSISTA! tai osoitteella: Aurinkorannantie 22, Räsälä Vain sähköpostitse kirjeensä haluavat, ilmoitattehan osoitteenne (myös muutokset) Pialle tai Maijulle: Kiitos! SRY:N HALLITUS : Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Sihteeri Rahastonhoitaja Toimitusvastaava Oili Kaipiainen-Seppänen puh: Päätoimittaja Elfving Pia Toimitussihteeri Maiju Kivistö, Puh: Fax: KOKOUS- ja KOULUTUSTAPAHTUMIA SCAND, Kööpenhamina, Tanska ACR, Washington, USA SRY vuosikokous, Kuopio SRY kevätkokous, Tampere EULAR Madrid, Espanja SRY syyskokous, Joensuu SRY vuosikokous, Helsinki 2

3 Kevään puhjetessa on hyvä miettiä Vierumäen kokouksen antia. Ohjelmamme oli tiivis ja aiheet olivat yhteistyöverkostomme ja osallistujajoukkomme kannalta kattavia. Vierumäen uusi hotelli osoittautui tiloiltaan ja palveluiltaan kokouspaikaksi soveltuvaksi. Kokouksen järjestely sujui järjestäjän vaihtumisesta huolimatta kelvollisesti oppiessamme tuntemaan toisiamme ja tutustuessamme toistemme toimintatapoihin. Emme irtisanoneet kumpikaan yhteistyötämme ainakaan kokouksen aikana! Kiitos myös tukijoillemme! Yhteisen iltamme alusta SUURET kiitokset Heinille kuoroineen! Virta virtasi Virtapiirissä ja kuulijat ja katsojat saivat siitä osansa. Ymmärrämme, miksi kuorolaulu pidentää elinikää! Aluksi käsittelimme Reumasäätiön sairaalan merkitystä Suomen reumatologian kehityksessä. Annettu aika vuosikymmenien työn esittelyyn oli rajallinen. Markku Kaupille lankeaa suuri vastuu asian tallentamisessa myös jälkipolville. Sairaaloilla on kuitenkin elinkaarensa. Sairaudet, niiden ilmaantuvuus ja hoito muuttuvat ja aiempia toimintatapoja joudutaan pohtimaan näitä muutoksia vasten. Se hyvä, mikä on luotu, on syytä siirtää seuraaville toimijoille. Tulos tehdään toiminnalla, ei seinillä. Kaksi kolmasosaa osallistujista oli joskus työskennellyt Reumasäätiön sairaalassa. Kiitämme koulutuksesta ja viemme viestiä eteenpäin! Sairaalan alasajon hallitsemattomuus on jättänyt jälkensä siellä viimevaiheessa toimineisiin henkilöihin. Kokemus siitä, että tahtomattaan jättää potilaansa heitteille ja tunne, ettei tärkeänä pitämällään työllä ole merkitystä, on verrattavissa hallitsemattomaan onnettomuuteen. Alkuhämmennyksestä selviämisen jälkeen asiaan on toistuvasti palattava ja sen merkitystä mietittävä. Toivottavasti muistelumme osaltaan auttoi tässä prosessissa. Päällimmäisenähän on kuitenkin sairaalan aloittaman toiminnan jatkuminen suomalaisessa terveydenhuollossa. Luopuminen olemassa olevista tavoista ja toimista on vaikeaa. Se kohtaa jokaista, joka jossain vaiheessa joutuu luopumaan tehtäväkentästään. Osa tekee sen Professori Aspasia Tsezou riemuiten, toiset haikeina ja monet haluavat palata oman terveyden 3

4 salliessa rikospakalle. Viimeksi mainitut ovat ylläpitäneet oman alamme terveyspalveluja muiden toimijoiden niukkuutta täydentäen. Ortopedikollegamme esittelivät ansiokkaasti tehtäväkenttäänsä. Esityksiä kuunnellessani peilasin toimintaa oman potilasjoukon tarpeisiin. Paljon siitä, mitä esiteltiin, tehtiin aiemmin omillekin potilailleni, mutta vuosien saatossa toimenpiteiden tarve on vähentynyt ja sama suuntaus näyttää jatkuvan. Aggressiivinen hoito kannattaa! Olkapääproteesileikkausten suhteen lienee jonkin asteista eroa innokkuudessa proteesien laittoon. Iäkkäillä reumapotilailla aiemmat leikkaukset, oheissairaudet ja arvioitu kuntoutuksen onnistuminen vähentävät innokkuutta. Tuhoutuneiden nivelten lukumäärän jäädessä rajalliseksi näitäkin tehdään tarvitseville. Nivelrikkopotilaiden tarpeet eivät jätä ortopedeja työttömiksi. Sisätauti- ja yleislääkäreillä on kuitenkin huomattava haaste yrittää vähentää tässäkin potilasryhmässä toimenpiteiden tarvetta. Painorajoitusta tarvitaan kaikissa ikäluokissa! Nivelruston aineenvaihdunnan parempi tunteminen lisännee keinojamme. Olen kansainvälisissä kokouksissa harvoin kuunnellut nivelrikkoon liittyvää perustutkimusta, mutta kiinnostukseni sitä kohtaan lisääntyi selvästi FOARSin järjestämän symposiumin aikana. Kiitos professori Tsezou, Eeva ja kumppanit! Erik Allardtin mukaan elämänlaatu sisältää kaiken, mikä on tarpeen, että ihmiset voivat hyvin. Sairaus harvoin lisää hyvinvointia, mutta usein se avaa silmiä arvostamaan monia jäljellä olevia asioita. Kipu on kuitenkin ikävä kumppani! Jokainen haluaisi säilyttää toimintakykynsä ainakin päästäkseen jääkaapille ja ehkä täyttääkseen myös kaappinsa. Koska elämme rajallisten resurssien maailmassa, joudumme mittaamaan tuloksia ja perustelemaan toimiamme taloudellisesti. Sen vuoksi aihepiiriä ja toimintamme arvon mittaamista on syytä käsitellä ja toimintamme kaikenlaista vaikuttavuutta tuoda yhä lisääntyvästi esille. Meillä on suuri tarve saada joukkoomme uusia koulutettavia. Pyrimme modernisoimaan kotisivumme houkuttelevaksi käyntikortiksi ja välittämään myös sen kautta tietoja erikoisalastamme ja sen koulutuksesta. Tarvitsemme jäsenistömme kriittistä arviota ja toiveita sivujemme kehittämiseksi jo nyt ja viimeistään sitten, kun saamme ne kokoon. Tavoitteemme on saada ne alustavasti tehdyiksi tänä vuonna. Emme pidä enää 4

5 muistitikkusulkeisia, vaan sijoitamme luennoista luennoijien antamat kopiot tulevaisuudessa kotisivullemme jäsenistön nähtäviksi. Edellisen jäsenkirjeen aikatauluun ilmaantui monia viiveitä ja apurahailmoitus ehti olla vain viikon jäsenistömme nähtävänä, minkä vuoksi hallituksemme päätti julistaa apurahat uudelleen haettaviksi antaen hakijoille selkeästi pitemmän ajan hakemusten jättämiseen. Tarkoitus ei ollut järjestää salahakua. Aiemmat hakemukset tullaan huomioimaan apurahojen saajia ehdotettaessa. Huolimatta runsaasta työmäärästä eivät reumatologit muuallakaan valintaansa suureen ääneen surkuttele. Medscape-sivuston suorittaman kyselyn mukaan reumatologit olivat kaikkein onnellisimpia lääkäreitä. Asteikolla 1-5, reumatologit arvioivat omaa onnellisuuttaan keskimäärin arvolla Reumatologien jälkeen onnellisimmiksi tunnustautuivat ihotautilääkärit, urologit, silmälääkärit ja ensiapulääkärit. Onnettomimpia lääkäreitä kyselyn mukaan olivat neurologit, gastroenterologit ja sisätautilääkärit, onnellisuusluvulla Heidän jälkeensä onnettomimpia olivat mm. onkologit ja plastiikkakirurgit. Mitkä toimenpiteet tekevät myös kohteistaan onnellisia? Kouluttautumisemme jatkuu Berliinissä, Kööpenhaminassa, Washingtonissa, Kuopiossa Elämänlaatua! Oili K-S 5

6 REUMATAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖN APURAHA REUMATAUTIEN TUTKIMUSTYÖHÖN hakuaikaa on jatkettu aina saakka. Reumatautien tutkimussäätiön tarkoituksena on reumatautien tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen, joka voi tapahtua mm. antamalla tutkimustyötä ja tutkimusten julkaisemista varten apurahoja. Säätiön hallitus on varannut ,- jaettavaksi väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille ,- suuruisina apurahoina Suomen Reumatologisen yhdistyksen esityksen pohjalta. Apurahahakemukset on toimitettava Suomen Reumatologisen yhdistyksen sihteerille klo mennessä osoitteeseen: Pia Elfving, Aurinkorannantie 22, Räsälä. Suomen Reumatologisen Yhdistyksen hallitus 6

7 Kongressikoordinaattorin tervehdys Toukokuinen raikas ja aurinkoinen päivä alkoi Vierumäen Scandic hotellissa näyttelyn pystyttämisellä. Aamupäivän vilskettä tauotti puheenjohtaja Oili Kaipiainen-Seppäsen koolle kutsuma yhteistyökokous, johon osallistui allekirjoittaneen lisäksi kannattajajäsenet, sihteeri ja sekä tuleva että väistyvä puheenjohtaja. Kokouksessa tuotiin kehittävässä hengessä esiin ehdotuksia, joita SRY:n hallitus voi tulevia tapahtumia suunnitellessa pohtia. Tällainen mainio avoin kokoustraditio ansaitsee kiitoksensa. Varsinainen kevätkokous alkoi vatsoja hellivän lounaan jälkeen. Minun näkökulmasta se tarkoitti aikaa erinäisten asioiden tarkastamiselle, että kaikki on kunnossa. Vierumäen henkilökunta oli hyvin tavoitettavissa ja avuliain mielin tekemässä SRY:n Kevätkokouksesta mahdollisimman viihtyisän ja toimivan. Näin käynnistyi Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja SRY:n ensimmäinen yhteinen tilaisuus, jossa Duodecimin tehtävänä oli vastata käytännön järjestelyistä. Kevätkokous onnistui omasta näkökulmastani hyvin. Jokaisessa tilaisuudessa on omat haasteensa ja tässä se oli SRY:n traditioiden ja Duodecimin omien tapojen yhteensovittaminen. Yhdistys keräsi sähköisen palautteen tilaisuudesta, jonka täytettyään osallistuja pystyi tulostamaan oman todistuksensa tilaisuudesta. Palautteen antaneista selvästi suurin osa oli tyytyväisiä tilaisuuden käytännön järjestelyihin. Tulevaisuudessa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota luontevaan ilmoittautumiseen. Duodecim tarjoaa jäsenyhdistyksilleen monenlaisia palveluita ja yksi niistä on kongressipalvelu. Olen työskennellyt nyt reilun vuoden ajan Duodecimin koulutusyksikössä. Tehtäviini kuuluvat niin Duodecimin omien kuin erikoislääkäriyhdistysten kanssa yhteistyössä järjestettävien koulutustapahtumien koordinointi. Taustaltani olen raumalainen aikuiskasvatustieteilijä, joka harrastaa monipuolisesti urheilua ja ruokakulttuureja. Kiitos omasta puolestani Kevätkokoukseen osallistuneille, teitä oli mukava tavata. Seuraavaksi tapaamme tammikuussa 2013 Kuopiossa. Uskon, että yhteistyömme SRY:n kanssa tulee sujumaan mainiosti myös tulevaisuudessa. Aurinkoista kesää toivottaen, Marco Sabell Koordinaattori Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 7

8 UEMS/European Board of Rheumatology (EBR), Lontoo UEMS:n (European Union of Medical Specialists) katto-organisaatioon kuuluvat European Board of Rheumatology (EBR) kokoontuu kahdesti vuodessa: EULARin kongressien yhteydessä ja kaksipäiväisenä työseminaarina loppuvuodesta. Vuoden 2011 työseminaari järjestettiin joulukuussa Lontoossa BMA:n (British Medical Association) juhlavissa tiloissa (BMA House). EBR:n puheenjohtajana toimii Deborah Bax Sheffieldistä, Englannista ja sihteerinä Alex Olive (Espanja). EBR:ssä on nimetyt edustajat 29 maasta (Belgia, Englanti, Espanja, Hollanti, Italia, Irlanti, Islanti, Kreikka, Kroatia, Kypros, Itävalta, Luxenburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro). Kustakin maasta on nimetty tieteellinen ja professionaalinen edustaja. Suomen Reumatolgisen Yhdistyksen ja Suomen Lääkäriliiton edustajina boardissa ovat Markku Kauppi (2002 alkaen) ja Markku Korpela (2009 alkaen). Kokouksessa oli paikalla yhteensä noin 20 edustajaa. Useimmat maat ovat toimittaneet EBR:lle reumatologian kansalliset opintosisällöt (curriculum) sekä lokikirjat lukuun ottamatta Irlantia, Islantia, Puolaa ja Viroa. Kustakin maasta on kartoitettu koulutuksen ja palvelujen osalta ne ydinasiat, joissa on onnistuttu sekä ne joihin tullaan panostamaan. Suomessa vahvuutena on katsottu olevan Suomen Reumatologisen Yhdistyksen pääasiassa koordinoima laadukas reumatologien kansallinen koulutus, reumatologikouluttajien kiinteä yhteistyö sekä reumatologiaan erikoistuvien lääkärien ongelmalähtöiset koulutuspäivät. Suomesta kehittämiskohteiksi on nostettu esille kansallisen elektronisen rekisterin tarve, reumahoitajaverkoston saaminen terveyskeskuksiin sekä reumatologien rekrytointitarve. Vuoden 2010 työseminaarin ryhmätöissä ja yhteenvedoissa nousi esiin 3 keskeistä strategista painopistealuetta, joita edistämään valittiin työryhmät ja työryhmille puheenjohtajat: 1) Spesialiteetin edistäminen (Promote the speciality) 8

9 Keskeisten tutkimus- ja hoitotulosten (highlight) esitteleminen Reumatologian perusopetuksen kehittäminen Nuoret kollegat mukaan tutkimusprojekteihin Parhaiden opiskelijoiden rekrytointi Reumatologian julkista näkyvyyttä parannettava 2) Hyvän hoidon turvaaminen (Guaranteering standard of care) Standardien määrittely Hyvän hoidon implementointi Standardien monitorointi Hyvän hoidon verkoston määrittely Kliinisten keskusten sertifiointi Yhteistyön edistäminen Biologisten hoitojen saatavuuden edistäminen Lääkkeiden off label käytöstä keskusteltava Pyritään välttämään sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen (conflict of interest) 3) Koulutuksen turvaaminen (Guaranteering standard of training) Pätevyyksien sertifikointi Koulutuskeskusten sertifikointi Kouluttajien kouluttaminen Koulutuksen harmonisointi Kliinisiin tutkimuksiin osallistumista edistettävä Yksikään työryhmä ei ollut kuitenkaan valmistellut toimeksiantoaan, joten kokouksessa päätettiin tällä erää jättää painopistealueiden kehittäminen pöydälle. Strategista työskentelyä veti EBR:n ulkopuolinen konsultti Nigel Bax, jonka johdolla paneuduttiin EBR:n vuonna 2004 kirjattuihin tavoitteisiin: The aim of the UEMS Section of Rheumatology and the European Board of Rheumatology is to maintain the highest level of care with the best outcome for those with musculoskeletal conditions through establishing and maintaining high professional standards amongst 9

10 rheumatologists in Europe. Kokouksessa todettiin että EBR:n strategiset tavoitteet ovat epärealistisen korkealla ja ne tullaan päivittäminen arkirealistiselle tasolle. Zeev Goldick, CESMA:n (Council of European Specialist Medical Assessments) puheenjohtaja esitteli CESMA:n toimintaa. Sertifioinnin merkitys on lisääntynyt johtuen reumatologienkin lisääntyneestä siirtymisestä maasta toiseen (entisistä siirtomaista Englantiin, Ranskaan ja Espanjaan, Euroopan sisällä muutto naapurimaahan, etelästä pohjoiseen, idästä länteen). Muuton motiivina on yleensä parempi tulotaso, elämänlaatu ja työolosuhteet. Pidempiaikaiseen asumiseen tietyllä paikkakunnalla motivoi ystävien ja sukulaisten läheisyys, perhesyyt sekä elämäntapa. Sertifioinnin tarkoituksena on yhdenmukaistaa reumatologian alan tietoja, taitoja sekä ammatillisuutta. Kieli-vaatimuksena on paikallinen kieli sekä englanti. CESMA tarjoaa tutkintoja 30 erikoisalalle (esim. sisätaudit). Mielenkiintoa kansainväliseen tutkintoon lisää myös se, että kaikissa maissa ei ole kansallista tutkintoa kuten Suomessa. EULAR:n nimeämät koulutuskeskukset (Centres of Excellence) ovat Utrecht, Erlander, Manchester, Gent ja Sheffield. Nuorten lääkärien (EJD, European Junior Doctors) puheenjohtaja Sofia Romano (Portugali) esitteli EBR:n toimintaa ja hän osallistui muutenkin EBR:n kokoukseen aktiivisesti, osaavasti, ennakkoluulottomasti ja energisesti kantaa ottaen. Nuorilla lääkäreillä on myös uusi oma kotisivunsa EJD:n tavoitteena reumatologian erikoislääkäritutkintoon on 6 vuoden sekä 5500 tunnin opinnot. Euroopassa eri maiden välillä on suuria eroja, ja kokouksessa päätettiinkin selvittää koulutuksen kesto eri maissa. Markku Korpela Markku Kauppi 10

11 jo niin suvisesta pääkaupungista. Toimitussihteeriin iski Neuronitis Vestibularis. Kuin salama kirkkaalta taivaalta viikko sitten. Luulin jo loppuni olevan käsillä ja hahmottelin apuun tulleelle naapurin rouvalle testamenttiani. Hyvästisoitot lapsille meni siinä samassa keskellä yötä. Miksi ihmeessä ihmisiä ei valisteta tällaisista äkillisistä kohtauksista vaikkapa tietoiskuina TV:ssä tai jossain muussa mediassa. Osaisi ottaa rennosti jonkin tasapainoelimen tulehduksenkin, eikä hötkyillä turhan päiten. Että ihan ambulanssilla sairaalaan ja sitä rataa korvaklinikan kautta seiniä pitkin sairaslomalle! Ja mikä pahinta, tähän vaivaan määrättiin sellainen annos kortisonia, että sihteerin naama muistuttaa lähinnä pehmennyttä jalkapalloa ihan meneillään olevien kisojen kunniaksi. Sekin harmittaa, että ihmiset luulevat mummun olevan pahemmassakin tuiterissa kun kaupassa ei tahdo ostoskärryjenkään kanssa osaavan suorassa kulkea. Toivoa sopii, että olo kohenee ennen seuraavan lapsenlapsen syntymää. Siihen ei nimittäin ole enää montaa hetkeä! Muistakaa yhdistyksen sivut: Hyvää kesää kaikille! Maiju TERVETULOA UUDET JÄSENET! Klaus Suni Jyväskylästä ja Päivi Salonen Lahdesta. 11

12 Martti Hämäläinen Markku Hakala 12

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti 1 2012 Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti Teemana Mitä EU päättää palkansaajien asioista? Opiskelijavaihdossa Sloveniassa Kumulalainen Su Ran Kim tuntee maahanmuuttajien arjen Kansainvälisyys

Lisätiedot

Polarisoituva työelämä

Polarisoituva työelämä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Polarisoituva työelämä Keskuskauppakamarin Risto E. J. Penttilä nosti viime toukokuussa järjestetyssä HR Foorumissa esiin tärkeän kysymyksen. Aihe palasi mieleeni, kun seurasin

Lisätiedot

Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia

Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia kokemuksia eurooppalaisesta kulttuuriyhteistyöstä EU:N KULTTUURI-OHJELMA 2007 2013 Sisällys Esipuhe s. 3 EU:n Kulttuuri-ohjelma s. 4 OMIN SANOIN S.

Lisätiedot

Kantavat rakenteet. näkökulmia tule-terveyteen. Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010

Kantavat rakenteet. näkökulmia tule-terveyteen. Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010 Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010 Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kansainvälinen tules-vuosikymmen

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Koulutuspäivät kokosi silmähoitajat Helsinkiin

Koulutuspäivät kokosi silmähoitajat Helsinkiin Suomen Silmähoitajat Finlands Ögonskötare ry 4/2011 www.suomensilmahoitajat.com Koulutuspäivät kokosi silmähoitajat Helsinkiin Silmänpohjakamera kiertää Lapin kunnissa Yksityinen Silmäsairaala tarjoaa

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s.

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit keväällä ja kesällä 2015 s. 17 Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26 Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. 10 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Suuri kisaraportti: ELINSIIRRON SAANEIDEN MM-KISAT ROVANIEMELLÄ. Porvoon uusi DIALYYSIOSASTO

Suuri kisaraportti: ELINSIIRRON SAANEIDEN MM-KISAT ROVANIEMELLÄ. Porvoon uusi DIALYYSIOSASTO Uumunen 2/2008 1 2 Uumunen 2/2008 22 Suuri kisaraportti: ELINSIIRRON SAANEIDEN MM-KISAT ROVANIEMELLÄ 2/2008 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n jäsenlehti Uumunen 3/2008 ilmestyy viikolla 35

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita

Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita Sisällysluettelo Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n vuosikertomus 2013 Helmiä. 4 Sanojen merkityksestä.. 5 Filosofia 6 Toiminnan

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Elintavat kuntoon. Ryhmässä tai yksin. Vauvamyönteisyys sairaaloihin. Toini Nousiainen muistoissamme n Ammatissa kriisityöntekijä. Myytit työelämässä

Elintavat kuntoon. Ryhmässä tai yksin. Vauvamyönteisyys sairaaloihin. Toini Nousiainen muistoissamme n Ammatissa kriisityöntekijä. Myytit työelämässä 14 9.11.2010 Vauvamyönteisyys sairaaloihin Myytit työelämässä Ryhmässä tai yksin Elintavat kuntoon Tehy 14 2010 1 Toini Nousiainen muistoissamme n Ammatissa kriisityöntekijä 2 Tehy 14 2010 th14 sivuilmot.indd

Lisätiedot

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s.

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s. Finnilco jäsenlehti 3 2014 30-vuotias Kymen Ilco juhli... s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa... s. 18 Finnilco 3/2014 39. vuosikerta

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 1/2014

Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 1/2014 1/2014 Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Vuosikokouskutsu KUTSU YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry JOHTAMINEN - LEADERSHIP Voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu Kun hiljattain sain kysymyksen voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu, oli helppo vastata: KYLLÄ. Tutkimukset

Lisätiedot

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Etäneuvottelu Säästöä ja teknistä laatua tapaamisiin Kongressi Pienenkin organisaation ulottuvilla Ylitä odotukset Järjestä ikimuistoinen

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot