Vinkkejä valmennukseen maailmalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vinkkejä valmennukseen maailmalta"

Transkriptio

1 Vinkkejä valmennukseen maailmalta Terveisiä kansainvälisiltä työelämäjaksoilta!

2 Kirsi Coco Tuija Auramo Timo Rasinaho Nina Östman Virpi Pikkuaho

3 Joskus on mentävä kauas, jotta näkee lähelle. Tässä esitteessä kuulette viiden rohkean ihmisen kertomukset heidän työelämäjaksoistaan ulkomailla. Jokainen heistä lähti matkaan pää täynnä kysymyksiä, innokkaana oppimaan uutta ja mieli avoimena. Jokainen heistä palasi takaisin monta hienoa kokemusta rikkaampana ja viisaampana, pää täynnä ideoita oman työn kehittämiseksi. Jokaisen lähtijän tavoitteena oli kehittää omaa ammatillista osaamistaan sekä löytää uusia malleja huippuvalmennuksen toteuttamiseksi. Lopputuloksena on muun muassa loistavia kontakteja, kansainvälisesti korkeatasoisia työssäoppimispaikkoja opiskelijoille sekä tietoa eri maiden kilpailijoiden valmentautumisesta kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin. Kansainvälinen työelämäjakso on todella hyvä mahdollisuus monenlaiselle opettajan osaamisen päivittämiselle. Se vaatii rohkeutta astua epämukavuusalueelle, oma-aloitteisuutta ja intoa oman työn kehittämiseen. Vastaavasti se myös antaa paljon, kuten huomaat luettuasi nämä tarinat. Huippuja voivat valmentaa vain huiput. Joten huippujenkin kannattaa pitää yllä osaamistaan ja kehittää itseään kaiken aikaa. Kun sinulle tarjoutuu mahdollisuus työelämäjaksoon ulkomailla, käytä se rohkeasti hyväksesi! Teija Ripattila huippuvalmennuspäällikkö, opettaja ja matkantekijä itsekin

4 Kirsi Coco työskentelee hoitotyön lehtorina Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa ja toimi keväällä 2013 lähihoitajalajin Skills-lajipäällikkönä. Kirsi on toiminut myös lähihoitajalajin WorldSkillseksperttinä. KIRSI COCON MÄÄRÄNPÄÄ Valmentautumispaikka kv-kilpailijalle Ensimmäinen jaksolle asettamani tavoite oli perehtyä hoitotyöntekijöiden työn sisältöön. Tämän lisäksi pyrin selvittämään, millaista osaamista opiskelija tai kilpailija tarvitsee selviytyäkseen työssäoppimisjaksosta ulkomailla. Mielestäni hän tarvitsee hyvät hoivan ja huolenpidon kädentaidot. Sen sijaan näen, että jaksolla pärjää tyydyttävälläkin englannin kielen taidolla. Henkilökunta on tottunut puhumaan selkokielellä, koska hoivakodissa on paljon muualta tullutta työvoimaa. Tavoitteeni oli myös selvittää, miten nuori voisi rikastuttaa osaamistaan. Ulkomaanjaksoni aikana halusin myös tutustua työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointikäytäntöihin. Ohjauskäytäntöihin tutustuinkin olemalla itse ohjattuna. Loin myös kansainvälisen kilpailutoiminnan näkökulmasta valmennussuunnitelman ulkomailla suoritettavalle työssäoppimiselle. Kielitaitokin karttui: opin kohteliasta vuorovaikutusta asiakastyössä ja myös jonkin verran ammattisanastoa, minkä lisäksi aiemmin hallitsemani sanasto vahvistui. Majoittuminen perheeseen oli

5 onnistunut ratkaisu, koska perheen kanssa pääsin keskustelemaan vapaa-ajalla erilaisista asioista ja siten myös samalla vahvistamaan kielitaitoani. Koska olin perhemajoituksessa, pystyn nyt oppilaitokseni kv-vastaavana paremmin kertomaan vaihtoon lähteville opiskelijoille, millaista se voi olla. Omakohtainen kokemus opiskelijana tuo uutta sisältöä perehdytykseen. Erityisen mieleenpainuvaa oli työskentely muistisairaiden kanssa. Sain todeta, että se onnistuu, vaikken itse puhukaan virheetöntä englantia. Näin miten asukkaiden itsemääräämisoikeutta voidaan parhaimmillaan kunnioittaa ja että heitä on mahdollista kohdella erittäin hienotunteisesti. Näissä asioissa meillä on Suomessa opittavaa! Tästä syystä Englannissa olisi myös kilpailijoiden hyvä käydä työssäoppimassa. Siellä näkee parhaimmillaan millaista kohtelias asiakkaiden kohtaaminen on, ja että niin todella toimitaan vaikka se poikkeaakin meikäläisistä käytänteistä. Jakso oli todella hyödyllinen. Sain matkalta uutta sisältöä päivittäiseen opetukseen. Huomasin, että perustyön lisäksi olisi hyvä ottaa opetukseen paremmin mukaan tuo itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Se on todella mahdollista, vaikka tuntuisikin joskus meidän näkökulmastamme epärealistiselta. Kaksi viikkoa riitti oman osaamisen kehittämiseen ja hoitotyön sisältöjen selvittämiseen. Oma selviytyminen hoitotyöstä uusissa olosuhteissa vieraalla kielellä vei kuitenkin niin paljon voimavaroja, että aivan kaikkea toivomaani en pystynyt toteuttamaan. Jos vielä tarjoutuu tilaisuus lähteä uudestaan, lähden mielelläni. Silloin tavoitteenani on perehdyttää hoivakodin henkilökunta lähihoitajaopiskelijoiden arviointiin ja kansainvälisten ammattitaitokilpailujen Health and Social Care -lajin kuvaukseen. MATKAVINKKINI REISSUSSA Kaksi viikkoa Lauristonin hoivakodissa Englannin Hastingsissa Kannattaa valita paikka huolella: olla yhteydessä oppilaitoksen kv-vastaavaan jolla on varmasti kontakteja, ja ehkä myös oman lajin eksperttiin, jolla on vastaavasti kontakteja muiden maiden ekspertteihin ja sitä kautta heidän oppilaitoksiinsa.

6 Matkan aikaan Nina Östman työskenteli lehtorina Stadin ammattiopistossa, nyt opinto-ohjaajana Keskuspuiston ammattiopistossa. Lisäksi hän toimi lähihoitajalajin Skills-lajipäällikkönä vuosina NINA ÖSTMANIN MÄÄRÄNPÄÄ Oivalluksia yhteistyöstä ja opettamisesta Minulla oli ollut pitkään tunne, että haluaisin tutustua johonkin eurooppalaiseen koulutusjärjestelmään ja ammatilliseen koulutukseen. Niinpä käytin heti mahdollisuuden, kun sellaista tarjottiin. Tavoitteenani oli tutustua opiskelijoiden/kilpailijoiden valmen tautumiseen ja toiminnalliseen opiskeluun sekä vuoro vaikutus taitojen opettamiseen ja oppimiseen. Hollantilaiset kilpailijat, joita olen seurannut, ovat vuorovaikutustaidoiltaan rohkeita ja luontevia. He ovat tehneet minuun vuorovaikutusosaamisessaan suuren vaikutuksen. Vuorovaikutusopetus on systemaattista ja keskeistä hoitotyön koulutuksessa. Se kuuluu kaikkien alojen ammatti opetukseen, ja pitää sisällään viestintää, kommunikaatiota ja sosiaalisia taitoja. Hollannissa lähdetään liikkeelle ihan perustaidoista, kuten keskustelun aloittamisesta asiakkaan/potilaan kanssa. Siitä siirrytään systemaattisesti eri tilanteisiin, esimerkiksi kriittisen palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Opetuksessa käytiin läpi esimerkiksi tunteiden

7 hallitsemista niissä tilanteissa, joissa asiakkaat antavat negatiivista palautetta. Tilanteet käydään aina läpi vaihe vaiheelta. Teorian konkretisointi korostuu sekä opetuksessa että valmennuksessa. Myös hoitotyön toiminnallinen opetus ja oppiminen oli vaikuttavaa ja vakuuttavaa. Hyvä vuorovaikutusosaaminen on selvästi selkäytimessä hollantilaisilla opiskelijoilla. Ikinä ei harjoitella esimerkiksi pelkkää pistämistä, vaan jopa nuken kanssa harjoitellessa tervehtiminen ja hoitotilanteen vuorovaikutuskäytännöt ovat aina mukana. Laadunvarmistus opetuksessa on Hollannissa hyvällä tasolla, sillä opettajat tekevät paljon yhteistyötä keskenään ja laativat yhdessä opetuksen proseduurin. Laadunvarmistaminen ja tasalaatuisuus ovat asioita, joiden haluaisin toteutuvan Suomessakin. Nyt jokainen oppilaitos ja opettaja voivat toimia niin kuin parhaaksi kokevat, ja lopputulokset ovat laadullisesti kovin eritasoisia. Niin ollen työpaikoilla laatutaso vaihtelee liikaa. Jaksolla kehitin uutta valmennusajatusta ja testasin sitä käytännössä. Halusin lisätä oppilaitoksen valmennustoiminnassa vuorovaiku tusta ja systemaattisempaa opetusta, jossa tavoitteena on opettaa kokonaisuutta yksittäisen taidon sijasta. Pääsin myös toteuttamaan valmennusajatustani, sillä olin mukana WorldSkills Leipzig kilpailijan valmennusprosessissa. Havaitsin, että jos itse ei ole aktiivinen paikan päällä, jaksosta saa paljon vähemmän irti. Hollannissakin ihmisillä oli kiire, mutta olin aktiivinen opettajainhuoneissa ja kysyin itse, pääsenkö mukaan oppitunneille. Pääsin jopa itse opettamaan pariin otteeseen! Siinäkään ei ollut mitään pelättävää, hollantilaiset osaavat englantia aika hyvin. Jos kaikkea ei ymmärretty, aina oli joku tulkkina. MATKAVINKKINI REISSUSSA Kaksi viikkoa Hollannissa moniammatillisessa ammattioppilaitos ROC Aventus ssa Oma-aloitteisuus, aktiivisuus ja rohkeus auttavat saamaan jaksosta enemmän irti!

8 Timo Rasinaho työskentelee hotelli-, ravintola- ja cateringalan opettajana Jyväskylän ammatti opiston Kaupan ja palvelun yksikössä. Hän toimii myös EuroSkills-valmentajana. TIMO RASINAHON MÄÄRÄNPÄÄ Henkilökohtaiset kokemukset jakoon Olen ollut kv-työssäoppimisjaksoilla useamman kerran: aina kun on tarjoutunut mahdollisuus lähteä, olen ollut kiinnostunut lähtemään. Jaksot ovat merkittävä lisä ammatilliseen kehittymiseen sekä työssä jaksamiseen. Lisäksi reissussa kielitaito kehittyy ja henkilö kohtaiset verkostot kasvavat. Matkalta saa myös roimasti lisää elämänkokemusta. Mukavaa, että Jyväskylän ammattiopiston johto oli erittäin myötämielinen ja kannustava kv-jaksolle lähtemistä kohtaan. Toivoin Tallinnan-jakson kehittävän sekä omaa valmentajuuttani että laajemminkin kilpailuvalmennusta oppilaitoksessani. Yksi matkani tavoitteista oli löytää kilpailutoiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille hyvä kansainvälinen työssäoppimispaikka. Nyt jakson jälkeen pyrin siirtämään valmennuskäytänteitä opetukseen ja valmennukseen Suomessa sekä kehittämään yhteistyötä suomalaisten valmennusyritysten ja työpaikkaohjaajien kanssa. Jakson ansiosta väylä Tallinnaan on avautunut: oppilaitokseni sai kaksi uutta työssäoppimis- ja valmennuspaikkaa. Henkilökohtaiset hyvät suhteet kahteen paikalliseen keittiöpäällikköön auttavat opiskelijoita siirtymään näihin ravintoloihin. Se, että sain mahdollisuuden työskennellä fine dining -ravintolassa, on arvokas kokemus minulle. Kaiken tämän hyödyntäminen kilpai lijoiden valmentamisessa on iso asia! Tallinnan-jakson ansiosta pääsen jakamaan oppimaani nuorille henkilökohtaisesti: reseptejä, esille panotapoja ja valmistusmenetelmiä. Pyrin omalla esimerkilläni, kannustamalla ja ohjaamalla viemään eteenpäin edellä mainittuja asioita. MATKAVINKKINI REISSUSSA 10 päivää Tallink Spa & Conference Hotelin ravintola Nerossa Tallinnassa, Virossa 15 päivää Hotel Telegraafin ravintola Tchaikovskyssa Tallinnassa, Virossa Suosittelen jaksoja kaikille, joilla on halu kehittää omaa osaamistaan ja luoda henkilökohtaisia verkostoja. Pakkaa mukaan matkalle avointa mieltä ja herkkyyttä uuden oppimiseen ja vanhan kertaamiseen. Jaksosta saa mielestäni irti sitä enemmän, mitä enemmän itse panostaa.

9 Tuija Auramo työskentelee hotelli- ja ravintola-alan opettajana Jyväskylän ammattiopiston Kaupan ja palvelun yksikössä. Hän on toiminut useita kertoja eksperttinä WorldSkills- ja EuroSkills-kilpailuissa. TUIJA AURAMON MÄÄRÄNPÄÄ Lisää välineitä valmentamiseen Lähdin työelämäjaksolle, koska halusin työskennellä fine dining -ravintolassa sekä oppia uutta kansainvälisiin kilpailuihin valmentautumisesta. Tavoitteenani oli kehittää omaa ammatillista osaamistani, vahvistaa kansainvälisiä verkostojani sekä oppia valmennuksen integroimisesta osaksi opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja. Lisäksi tarkoituksena oli päästä laatimaan opiskelijoille valmennussuunnitelma yhdessä yrityksen kanssa. Asettamani tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin! Päämääränäni oli löytää korkeatasoinen fine dining -ravintola, jossa kilpailutoiminnassa mukana olevat opiskelijat voisivat valmentautua. Galvin at Windows on yksi Lontoon suosituista korkeatasoisista ravintoloista, ja siellä työprosessit ovat vaativia ja haastavia. Ravintolalla on kuusiviikkoinen perehdytysohjelma, ja se ottaa mielellään vastaan opiskelijoita ja kilpailijoita. Se on sopiva valmennuspaikka huippuvalmennuksessa oleville nuorille. Sain työskennellä ravintolassa eri tehtävissä ja oli mukava huomata pärjäävänsä kunhan yrittää. Jakso oli erittäin antoisa ja haastava. Sen ansiosta pystyn siirtämään saamiani oppeja opetukseen ja kilpailuvalmennukseen. Lisäksi pystyn ehkä asettumaan opiskelijan asemaan kun mietin, miltä tuntuu mennä uuteen, vieraaseen paikkaan töihin. Osaan nyt ottaa sen huomioon opiskelijoiden perehdytyksessä. Ennen kaikkea pystyn jakson ansiosta valmentamaan kilpailuvalmennuksessa mukana olevia opiskelijoita paremmin niin, että he saavuttavat omat päämääränsä. REISSUSSA Kaksi viikkoa Galvin at Windows -ravintolassa Lontoossa, Englannissa MATKAVINKKINI Kannattaa olla rohkea ja lähteä. Haasta itsesi menemällä vaativaan paikkaan töihin!

10 Virpi Pikkuaho työskentelee yksikönjohtajana Oulun seudun ammattiopiston Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikössä ja toimii Huippuosaamista oppisopimuskoulutuksella -hankeverkoston verkostokoordinaattorina. VIRPI PIKKUAHON MÄÄRÄNPÄÄ Oppisopimus nuorten koulutusmuodoksi Oppisopimuskoulutuksen juurruttaminen nuorten koulutusmuodoksi on suuri haaste, johon toivomme hyviä käytäntöjä. Saksassa oppisopimuskoulutus on nimenomaan nuorille kohdennettua, ja vierailujen aikana halusinkin löytää sellaisia käytäntöjä, joiden hyödyntäminen voisi olla mahdollista Suomessa. On hienoa, että projekti mahdollisti opettajien ohella myös oppisopimustoimistojen henkilöstön osallistumisen. Näin hyvää mahdollisuutta ei olisi voinut jättää käyttämättä! Tämä oli ensivierailuni ulkomaisessa oppisopimustoimistossa, ja yleisesti antoisinta oli tutustua laajalti toimiston käytännön toimintaan, projekteihin, tietojärjestelmiin ja hallinnointiin. Jaksolla osallistuin pienteollisuuskamarin päivittäiseen toimintaan ja sain tutustua monipuolisesti siihen, millaista työtä oppisopimushenkilöstö Saksassa tekee. Pääsin myös keskustelemaan oppisopimuskoulutuksen haasteista työpaikkaohjaajien kanssa. Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista oli ABB:n oppisopimusjärjestelmään tutustuminen, sillä yrityksessä vieraillessani sain tavata työnantajia ja opiskelijoita ja nähdä käytännön tason oppisopimustyöskentelyä.

11 Sain hyvän katsauksen siihen, miten nuorille suunnattu oppi sopimuskoulutustyö eroaa aikuisten parissa tehtävästä työstä. Olennaista on huomioida nuorten kanssa toimimisen erot suhteessa aikuis lähtöiseen oppisopimuskoulutukseen. Saksassa saadun kokemuksen perusteella proaktiivinen ohjaus soveltuu hyvin nuorten ohjaamiseen. Valitettavan usein ongelmat nousevat keskiöön, vaikka tavoitteena tulisi olla nuoren ja työpaikan kanssa säännöllisessä yhteydessä pysyminen, mikä ehkäisisi myös mahdollisia pulma tilanteita. Saksassa oppisopimuskoulutusjärjestelmä on rakentunut eri lähtökohdista kuin Suomessa. Sillä on ollut positiivista vaikutusta nuorisotyöttömyyteen, joten matka antoi aineksia siihen, miten suomalaista oppisopimuskoulutusta voisi edelleen kehittää vastaamaan nykyhetken haasteisiin. Muualla Euroopassa painitaan samojen haasteiden ja ongelmien, kuten nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen, kanssa. Hyviä käytäntöjä vaihtamalla kaikki voivat kehittyä. Esimerkiksi saksalaisella täsmällisyydellä tehtävää ohjaustyötä voi soveltaa myös suomalaisessa oppisopimuskoulutuksessa. Opin, että Saksassa huippuvalmennusta ei ole integroitu oppisopimuskoulutukseen tietyn sapluunan mukaisesti. Osavaltioiden autonomia on hyvin laaja, minkä vuoksi niillä voi olla keskenään erilaisia valmennusjärjestelmiä käytössä. Matkan aikana vierailin myös ammattitaidon MM-kilpailuissa, WorldSkills Leipzig 2013:ssa, missä pääsin tutustumaan kansainväliseen kilpailutoimintaan. Kilpailupaikalla huomasin, että suomalaisen on helppo olla Euroopassa ja koulutusjärjestelmäämme arvostetaan. Esimerkiksi näyttötutkintojärjestelmästämme haluttiin kuulla lisää. MATKAVINKKINI REISSUSSA Viikko Berliinissä Saksan pienteollisuuskamarissa, joka vastaa suomalaista oppisopimustoimistoa Kaksi päivää Berliinissä Saksan oppisopimustoiminnan keskusjärjestössä Kaksi päivää WorldSkills Leipzig ammattitaitokilpailuissa Saksassa Yksin matkustaessa pääsee syvällisemmin mukaan tilanteisiin, suosittelen kaikille! Kysy rohkeasti. Mitä todennäköisimmin sinuun suhtaudutaan myönteisesti. Tutustu kieleen ja kulttuuriin ennen matkaa.

12 Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Skills Finlandin hallinnoima, ESR-rahoitteinen KILTA-hanke tarjosi kaikille kilpailutoiminnassa mukana oleville halukkaille mahdollisuuden kansainväliseen työelämäjaksoon. Olemme nyt koonneet yhteen ulkomailla opissa käyneiden kokemuksia ja heidän mukaansa matkalta tarttuneita oivalluksia. Hankkeessa haluttiin tarjota opettajille mahdollisuus oman osaamisensa ja työnsä kehittämiseen ja tätä kautta vaikuttaa Suomessa tehtävään ammattitaitovalmennukseen. Esitteen tavoitteena on jakaa tietoa kansainvälisten työelämäjaksojen hyödyistä ja innostaa muitakin kehittämään osaamistaan rohkeasti. Skills Finland ry / VCA.fi / Painotalo Hämeen Offset-Tiimi Oy 2013 Skills Finland on kehittänyt valmennusta jo vuosien ajan. Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella (KILTA) on vuosina toteutettava hanke, joka jatkaa valmennuksen kehittämistä sekä aiemmin kehitettyjen hyvien käytäntöjen, työkalujen ja toimintamallien edelleen kehittämistä ja juurruttamista. Hankkeen toteuttamiseen on saatu ESR-tukea. Lisätietoja: Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim. OPPIMATERIAALEJA PUHeenVUORoja RAPORTTEJA 195 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.) Kieli- ja VIestintäosaaMInen osana ammattitaitoa Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli-

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot

Taitaja2012 -tapahtuman julkaisu

Taitaja2012 -tapahtuman julkaisu Taitaja2012 -tapahtuman julkaisu 2 Anssi ja Renne, Taitajan viemät 6 Jämsän yläkoulun 8E Taitajan odotuksessa 8 Lauri Ihalainen pohtii osaamisen merkitystä 4, 12, 14 Valitse kiinnostuksen kohteesi tapahtumassa

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot