Tiedote. ENABLE Verkostoyhteistyö Informaatio ja kommunikaatioteknologia tukemassa vammaisten henkilöiden oppimista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedote. ENABLE Verkostoyhteistyö Informaatio ja kommunikaatioteknologia tukemassa vammaisten henkilöiden oppimista http://i-enable."

Transkriptio

1 ENABLE Verkostoyhteistyö Informaatio ja kommunikaatioteknologia tukemassa vammaisten henkilöiden oppimista ENABLE Tiedote 04 Tätä projektia tukee Euroopan Komissio. Tämä julkaisu on tekijöiden kirjoittama ja Komissio ei vastaa sisällöstä.

2 ENABLE- hankkeen seminaari ja konferenssi Berliinissä kirjoittanut Prof. tohtori Hans-Heinrich Bothe, HTW Berlin, University of Applied Sciences Ensimmäinen Enable-hankkeen kansainvälinen seminaari ja konferenssi pidettiin Berliinissä, Saksassa. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä, jotka olivat yhteistyötahojen edustajina. Lisäksi mukana oli kaksi Eu:n virkamiestä, jotka konsultoivat projektiin liittyvistä asioista. Seminaarissa oli esityksiä projektin aihealueesta. Lisäksi oli alustuksia, joiden pohjalta käytiin vilkasta keskustelua. Yhteistyötahot Australiasta ja Kreikasta osallistuivat seminaariin internetin välityksellä.

3 Discover JISC Project Kirjoittanut Shirley Evans JISC on yhteistyökumppani, jonka johtama hanke JISC TechDis on onnistunut hyvin. Yhteistyökumppanina JISC edustaa laajaa Opetusministeriön toimialuetta; näihin kuuluu mm. korkeakoulut, työhön perustuva oppiminen, aikuiskoulutuksen alue, erilaiset asiantuntijatahot ja opistot sekä kolmannen sektorin toimijat. Tällä hankkeella yritetään auttaa henkilökuntaa löytämään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja siinä käytetään JISC:n henkilöstön asiantuntemusta. Koulutuksen ja opetuksen toteutusperiaatteena on saatavuus ja osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen. JISC:n toiminta perustuu koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioiden kehittämiseen Iso Britanniassa ja sitä on tehty jo 15 vuotta. Toiminta on kehittynyt viimevuosikymmenen aikana erityisesti digitaalisen tekniikan käyttöön, jolla on saavutettu huippuosaamista tutkimuksen ja opetuksen alueella. JISC TechDis-hankkeen lähestymistapa painottaa osallistavaa käytäntöä ja siinä teknologia on kiinteästi yhdistetty esteettömyyteen. Jotta voidaan luoda merkityksellisiä ja mielekkäitä resursseja, on tärkeää varmistaa, että henkilöstö, joka osallistuu aktiivisesti oppimistilanteiden järjestämisen, on tietoinen oppijoiden todellisesta tilanteesta ja oppimistarpeista. JISC TechDis-hankkeeseen kuuluu oleellisesti yksityiskohtaisen palautteen kerääminen koulutuksiin osallistuvilta opiskelijoilta. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa mm. materiaaleihin ja oppisisältöihin. Projekti kestää 12 kuukautta ja rahoitus kattaa henkilöstömenot, materiaalit, kokouskustannukset ja uusien materiaalien tuotantokustannukset. Työtä hallinnoi projektipäällikkö ja toimintaa kokonaisuudessaan johtaa JISC TechDis Advisory Team ja mukaan pyydetään muita JISC:n palveluihin liittyviä tahoja tarvittaessa. Projekti on: Partnerivetoinen; JISC TechDis:n johtama; Projektin johdon valvoma; JISC Advance-yksikön hallinnoima Kaupallisen kehitysosaston rahoittama.

4 Yhteistyötahot ovat seuraavat Association of Colleges Eastern Region Derwen College Myerscough College Essex ACL East Riding of Yorkshire Council East Durham College The Karten Network Thornbeck College Weston College UK Online Centres Network JISCService, yhteistyökumppanit JISC Service JISC:n rahoittama yhteisyritys, johon kootaan opetus- ja oppimismateriaalit, jotka on kehitetty pääasiassa Britannian korkea-asteen ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin. JISC kokoelmat - on jäsenjärjestö, joka on perustanut Iso-Britanniaan korkea-astetta ja jatkokoulutusta rahoittavia neuvostoja, joiden tehtävänä on tukea erilaisia hankintoja, joilla kehitetään koulutuksen digitaalisia sisältöjä ja tutkimusta Britanniassa. Projektin kesto Aloituspäivä / Esittely Toimintasuunnitelmat 11/ 2012 Sopimukset 11/-12/ Materiaalin hankinta ja kehittämien 1 1 / / 2013 Kokeilu ja testaus 6-7/2013 Lopetus Lisätietoja:

5 Näköpuhelin (SeeYou phone) Kirjoittanut Hanna Pasterny Näköpuhelin (SeeYou Mobile) on maailman ensimmäinen puhelin-verkon sokeille. Se alkoi marraskuun puolivälissä 2012 Puolassa. Tämä verkko perustuu älypuhelimeen. Tämä on Googlen Nexus Galaxy S Samsungin luoma versio. Se toimii muutettuna Android 4. näytön käyttöliittymässä. Esim. kun käyttäjä sanoo: "sää" ja niin voidaan saada tietoa paikallissäästä. Jos joku haluaa soittaa jollekin, voi sanoa: puhelu", niin ohjelma kysyy soittajalta, haluaako hän valita numeron luettelosta vai sanella sen. Puhelin voi myös ilmoittaa kysyjälle, missä on lähin hotelli jne. Puhelimen kehittäjät vakuuttavat, että puhelimen avulla voi myös kutsua avustajaa ja pyytää häneltä apua, esimerkiksi varaamaan pöydän ravintolasta. Tällä hetkellä näköpuhelimen (SeeYou phone) käyttö on hidasta ja usein pitää odottaa vastausta jopa yli kymmenen sekuntia. Jotta tätä puhelinta voi käyttää, täytyy olla yhteys internettiin. Keksijät lupaavat lisätä toimintoja, esimerkiksi pelejä ja Daisy-kirjoja sekä värien tunnistamista. Hinta on melko korkea, noin 630 euroa, mutta juuri tällä hetkellä ei ole suurta eroa näköpuhelimen (SeeYou phone) ja iphonen välillä. Käyttäjä voi asentaa puhelimeen muita ohjelmia. Jos hän päättää vaihtaa operaattoria, hän ei voi siinä tapauksessa käyttää toista älypuhelinta. Vaikka keksijät ovat suunnitelleet tämän puhelimen näkövammaisille, niin se ei ole suosittu hintansa ja ääniefektien takia. Haittana on myös melko suuret kuukausimaksut verrattuna muihin verkkoihin ja myös toimintojen hitaus on haittana. Tämä puhelin voisi olla hyödyllinen vanhuksille ja henkilöille, joilla on hienomotorisia ongelmia.

6 Autismin sovelluksia ipadille Kirjoittanut Tohtori Anna Maj, Silesian yliopisto, Katowice Apple on yrittänyt kehittää useiden vuosien ajan mobiilituotteita (erityisesti ipad, mutta myös iphone) henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt. On kehitetty erilaisia sovellutuksia erilaisille käyttäjäryhmille kuten esimerkiksi vanhuksille ja Alzheimerin tautia sairastaville sekä henkilöille, joilla on silmänpohjan rappeutumaan liittyviä sairauksia (katso: ja http : //www.wwlp.com/dpp/news/local/hampden/ipad). On saatu useita lupaavia tuloksia ja uutta tietoa siitä, miten viestintä ja koulutus on onnistunut niiden lasten koulutuksessa, joilla on autistisia piirteitä, aivovaurio-ongelmia tai selkärankalihassurkastumista. (Nähtävissä ipadista on tullut suosittu laite monesta syystä ja ennen kaikkea siksi, koska se tukee ja edistää oppimista ja tukee koulutusta sekä lasten että aikuisten ryhmissä. Yksi selvästi näkyvä muutos on havaittu autististen lasten kohdalla. On hyvin vaikea toteuttaa viestinnän oppimista perinteisiä menetelmiä käyttäen ( esim. tavallinen kirjoittaminen). Joskus myös sanallinen kontakti on lähes mahdotonta (katso: tai On huomattu, että ipad käyttöliittymä näyttää suorastaan hypnotisoivan lapsia. He voivat keskittyä laitteen vuorovaikutuksellisuuden ansiosta, vastata innokkaasti kysymyksiin, antaa kommentteja ja kommunikoida loogisesti. Autismin ongelmiin liittyvien ohjelmistojen avulla käyttäjät voivat valita kuvan, kirjeen tai muu symbolin, ja sitten muuntaa siihen oikea äänen, verbin tai lauseen ymmärrettävään muotoon (eli Proloquo2go App). Muutkin ohjelmat mahdollistavat oppimisen yhtä helposti (eli Autismi Express App). Muut sovellukset opettavat, miten ilmaistaan tunteita esim. valokuvien avulla ja käyttämällä muita symboleja (esim. Look In My Eyes sovellus). Nykyään on jo paljon autismin ongelmiin liittyviä sovelluksia (Autismi Apps). Sovellukset on suunniteltu eritysiesti autistisille käyttäjille: ABA (kuvan tunnustaminen), aakkoset, toiminnat, arvioinnit, käyttäytyminen ja sosiaaliset taidot. Lisäksi on kirjoja, kosketuskuvia, tehtäviä syy- ja seuraussuhteista, värien käytöstä ja AAC-viestinnästä. Ohjelmat tarjoavat myös mm. luovia leikkejä, tiedonkeruuohjeita, hienomotorisia taitoja ja kirjoittamisharjoituksia, eri oppiainesovellutuksia ( esim.maantiede, matematiikka, musiikki) ja erilaisia aistiharjoituksia, puheen ja kielen tehtäviä ( esim. tekstistä puheeksi ja päinvastoin) ja sanvaraston rikastuttamista. Valtaosa harjoituksista on keskittynyt kuvallisen viestinnän keinoihin ja sosiaaliseen kommunikointiin, jossa käytetään paljon kuvamateriaalia. Visuaalisia elementtejä on paljon sekä myös ääni- ja animaatiomateriaalia. Tärkeää onnistumisen kokemusten kannalta on se, että viestintä on vuorovaikutuksellista ja visuaalisesti houkuttelevaa. Houkuttelevuus on yksi Applen käyttöliittymien valtti autistisille käyttäjille. Samat ominaisuudet, jotka ovat mieluisia myös muille käyttäjille, ovat kehittämisen kohteena myös erityisryhmille. Monet opettajat ja vanhemmat odottavat, että iphonen ja erityisesti ipadin

7 myötä voidaan kommunikointia parantaa radikaalisti. Mobiililaitteiden avulla esim. vanhemmat saavat tietoa esim. lapsen ruokailuun liittyvistä asioista sekä lapsen omista kokemuksista ja mielipiteistä. Kehityksen tuomat muutokset koskevat autistisen lapsen koko hänen sosiaalista lähiympäristöään ja mahdollistavat monipuolisen kommunikaation ja viestinnän, joka ainoastaan tekniikan avulla on mahdollista. Teksti on osa tieteellisestä artikkelista: Anna Maj: Aistien puute. Suunnittelu ja avustava teknologia." "Kultura Wspolczesna" 2013).

8 Yksikätisten musiikki-instrumentit, avoin kilpailu OHMI (One-Handed Musical Instruments) Competition Opened kirjoittanut tohtori Anna Maj, Silesian yliopisto, Katowice, PL & dr Michal Derda-Nowakowski, Lodzin yliopisto, Puola Kilpailu järjestettiin Ars Electronica Festivaaleilla vuonna 2011 Linzissä, Itävallassa OHMI Trustin j a Ars Electronican välisenä yhteistyönä ja avustajina olivat myös HemiHelp, Drake Music, Birminghamin sinfoniaorkesteri & DEC. Kilpailun ideana oli toteuttaa niiden vammaisten ihmisten toivetta, jotka halusivat soittaa ja osallistua musiikin tuottamiseen. SMHV-sivustossa todetaan, että "Tällä hetkellä ei ole orkesterin soittimia, joita voi soittaa yhdellä kädellä. Jos henkilöltä puuttuu toinen käsi tai käsivarsi, niin perinteisten soittien soittaminen on lähes mahdotonta. Tästä syystä sadattuhannet vammaiset henkilöt Britanniassa ja vielä suurempi määrä ihmisiä koko maailmassa ei voi osallistua musiikin tuottamiseen. Näitä henkilöitä ovat mm. moniraajahalvaantuneet, erilaisista käsisairauksista kärsivät, onnettomuuksissa raajoja menettäneet henkilöt yms. OHMI- musiikkivälineitä on kehitetty yhdellä kädellä käytetäväksi.tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat: Laitteessa voidaan käyttää digitaalitekniikkaa ja tarkasti jäljitellä jotain perinteisen orkesterin musiikkivälineitä ("sinfoniaorkesteri, jazz-yhtye, rock-ryhmä tai jokin muu kokonaisuus"). Välineet pitäisi olla sellaisia, joita yhden käden varassa toimijat voivat käyttää. Tehtävä on hyvin haasteellinen, sillä elektroniset ja musiikkin ohjelmoitavat laitteet vaativat paljon erilaisia teknisiä ratkaisuja. Kilpailu on avoin mille tahansa keksinnöille ja välineille, joita alan ammattilaiset suunnittelevat ja valmistavat. Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta Ars Electronica sivustolla: Määräaika hakemusten jättämiselle on 30 huhtikuu 2013 säännöt löytyvät myös osoitteesta: tai lataa täältä:

9 Kilpailun voittaja saa erikoispalkinnon PrixArs. Voittanut laite esitellään yleisölle syyskuussa Linzissä Ars Electronica Festivaalilla Katso projektista video: Organisoija: OHMI w.ohmi.org.uk/index.h tml Ars Electronica Drake Music City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO) HemiHelp The Digital Exploration Centre Kilpailusäännöt (OHMI-Ars Electronica): 1. Kilpailun instrumentin on jäljiteltävä "kelvollista instrumenttia" 2. Henkilön on voitava käsitellä kilpailun instrumenttia ilman käsiä. 3. Kilpailuinstrumentin pitää olla kannettava ja ilman vahvistinlaitteita. Jos vahvistimia käytetään, ne eivät saa liittyä instrumentin rakenteeseen. (vain äänen ulkoiseen voimistamiseen). 4. Hakemuksen idea voidaan esittää erilaisissa muodoissa ( paperi, video, piirrokset, jne.). Niiden pitää tuoda esille yksityiskohdat ja kuvata laitetta yksityiskohtaisesti kilpailun tuomareille. 5. Palkintohakemuksissa soitetettavuus kohdassa kuvataan käytettävyys (ei teknisten piirustusten tai kirjallisia ehdotuksia) 6. Arvioinnissa voidaan vaatia instrumentin esittelyä käytännössä. Esittelijän ei tarvitse olla kilpailija. 7. Kilpailun järjestäjillä tai tuomareilla ei ole tekijänoikeuksia instrumentteihin.

10 8. Kilpailijat antavat kilpailun järjestäjälle oikeuden tehdä kilpailusta tallenteen ilman korvausta. 9. Vaikka säännöt eivät niin vaadikaan, kilpailun järjestäjät usein rohkaisevat kilpailijoita avoimuuteen. Tieto perustuu OHMI and AE:n laatimiin sivustoihin.

11 JAWS-ruudun lukuohjelman rajoitukset SPSS käyttäjille Kirjoittanut Vera Rajović SPSS:ia (Statistical Package for Social Sciences) käyttävät Serbiassa lähes yksinomaan tutkijat, analyytikot ja kaikkien alojen opettajat. Toisaalta JAWS:ia käytetään laajalti näytönlukijana, koska se voi tarjota synteettistä puhetta ja/ tai pistekirjoitusta. Lisäksi se toimii suositun foorum AnReader - puheen syntetisointiohjelmistona, jonka on rakentanut paikallinen AlfaNum-yritys. (katso disabled/anreader) SPSS:ssa on joitakin perustavanlaatuisia ongelmia näytönlukijoissa. Siitä huolimatta useat ihmiset työskentelevät SPSS kanssa, koska siinä on kirjoitettuja ja toimivia ohjelmia, joita voidaan käyttää. Tällä hetkellä minulla on versio 18 asennettuna, mutta sitä ei voida käyttää Jaw ruudunlukijan kanssa. Aion palata versioon 10, koska se ei tee ongelmia, ja siinä on eräänlainen puhesyntetisaattori. (Serbialainen käyttäjä) Otteita sivustolta Opiskelijoiden kannalta kaikkein käytännöllisin ratkaisu on käyttää näkövammaisten avuksi laadittuja ohjelmia, graafista tuotantoa ja tarpeellisia taulukoita. Opiskelijat voivat työskennellä muiden kanssa tai viedä taulukot Exceliin tai viedä Muistio pistenäyttöön (tämä toimii vain hyvin heikosti SPSS:n ohjelmistosa). HTML:n mahdollisuuksia voi olla vielä tutkittu. SPSS:n versiota 9, ei ole mahdollista käyttää ja syöttää tietoja näytönlukuohjelmaan.tähän toimintaan opiskelijat tarvitsevat vielä parannusta ja apua. Jos käyttäjä haluaa työskennellä itsenäisesti ilman avustajaa, hänen laitteeseensa pitää liittää erilaisia sovellutuksia. Mikäli opiskelijat yrittävät hoitaa SPSS:ää itsenäisesti, niin käyttö tuntuu kohtuuttomalta ja he tarvitsevat näkeviä avustajia.

12 IT teknologia opetuksen apuna Serbiassa Kirjoittanut Vera Rajović Tämä ongelma on vakava ja siihen on puututtava eri sidosryhmien myötävaikutuksella. Laki on astunut voimaan vuoden 2009 syyskuussa ja sen mukaan erityisopetusta tarvitsevien lasten opetuksen perusperiaatteina on: oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyyden ehkäisy. Lain myötä mahdollistuu vammaisille lapsille koulutus ja opetus, jonka yksi tarkoitus on uudistaa arviointimenettelyä ja ottaa käyttöön HOJKS ( Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Tarkoituksena on 1) luopua luokittelusta 2) edistää kokonaisvaltaista, paremmin tarpeita kuvaavaa arviointia (uusi laki on pakollinen tavallisessa koulussa). Vallitsevia toiveita ovat esteettömyyden ongelmien ratkaisu (esim. pyörätuolin käyttäjät). IT voisi olla tukemassa, jotta lapsen oppimiseen ja koulutukseen liittyviä esteitä voisi poistaa. Edelleen on tietotekniikan puutetta ja yhteiskunnassa on monia muita ongelmia. Olisi tärkeää saada mm. lisensisoituja ohjelmistoja hyötykäyttöön esim. sokeille (kuten X-lukija tai anreader). On vielä muutama tärkeä näkökulmia erilaisten ohjelmien kohdalla: sisällön ja/ tai oppimisen kannalta on tärkeää, että opitaan eikä vain viihdytä pelien kanssa. Tämä ei ole silloin niinkään suuri ongelma, jos vain jotkut asiantuntijat ja ohjelmoijat olisivat motivoituneita tekemään hyviä ja toimivia opetusta tukevia ja edistäviä ohjelmia. Tärkeä kysymys on myös opettajien tietoteknisten ja IT-taitojen kehittäminen ja uuden tiedon hallinta. Tässä maassa on ainakin yksi hyvä puoli, aikuisopiskelijoilla on oikeus saada käyttöönsä laitteita ja ohjelmia, joilla on tarkoitus edistää tasavertaisuutta ja mahdollistaa työharjoittelua ja sitä kautta heidän työllistymistään.

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu 2011 Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

käyttöön Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu JUTTUTYYPPI

käyttöön Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 2/2014 Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu KYVYT KÄYTTÖÖN 2/2014 PÄÄKIRJOITUS Anne

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011

SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011 SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011 Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Porin taiteen ja median laitos Creative Business Management -maisterikoulutusohjelma Taiteen

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Koskettavia tarinoita maahanmuuttajuudesta

Koskettavia tarinoita maahanmuuttajuudesta Crosstalk kurssikäsikirja Aineistoa kouluttajan avuksi Koskettavia tarinoita maahanmuuttajuudesta Yhteisömedia kertoo tarinoita kotona ja kaukana Käsikirjan laati 2009-2010 Euroopan Unionin Lifelong Learning

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot