Tiedote. ENABLE Verkostoyhteistyö Informaatio ja kommunikaatioteknologia tukemassa vammaisten henkilöiden oppimista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedote. ENABLE Verkostoyhteistyö Informaatio ja kommunikaatioteknologia tukemassa vammaisten henkilöiden oppimista http://i-enable."

Transkriptio

1 ENABLE Verkostoyhteistyö Informaatio ja kommunikaatioteknologia tukemassa vammaisten henkilöiden oppimista ENABLE Tiedote 04 Tätä projektia tukee Euroopan Komissio. Tämä julkaisu on tekijöiden kirjoittama ja Komissio ei vastaa sisällöstä.

2 ENABLE- hankkeen seminaari ja konferenssi Berliinissä kirjoittanut Prof. tohtori Hans-Heinrich Bothe, HTW Berlin, University of Applied Sciences Ensimmäinen Enable-hankkeen kansainvälinen seminaari ja konferenssi pidettiin Berliinissä, Saksassa. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä, jotka olivat yhteistyötahojen edustajina. Lisäksi mukana oli kaksi Eu:n virkamiestä, jotka konsultoivat projektiin liittyvistä asioista. Seminaarissa oli esityksiä projektin aihealueesta. Lisäksi oli alustuksia, joiden pohjalta käytiin vilkasta keskustelua. Yhteistyötahot Australiasta ja Kreikasta osallistuivat seminaariin internetin välityksellä.

3 Discover JISC Project Kirjoittanut Shirley Evans JISC on yhteistyökumppani, jonka johtama hanke JISC TechDis on onnistunut hyvin. Yhteistyökumppanina JISC edustaa laajaa Opetusministeriön toimialuetta; näihin kuuluu mm. korkeakoulut, työhön perustuva oppiminen, aikuiskoulutuksen alue, erilaiset asiantuntijatahot ja opistot sekä kolmannen sektorin toimijat. Tällä hankkeella yritetään auttaa henkilökuntaa löytämään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja siinä käytetään JISC:n henkilöstön asiantuntemusta. Koulutuksen ja opetuksen toteutusperiaatteena on saatavuus ja osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen. JISC:n toiminta perustuu koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioiden kehittämiseen Iso Britanniassa ja sitä on tehty jo 15 vuotta. Toiminta on kehittynyt viimevuosikymmenen aikana erityisesti digitaalisen tekniikan käyttöön, jolla on saavutettu huippuosaamista tutkimuksen ja opetuksen alueella. JISC TechDis-hankkeen lähestymistapa painottaa osallistavaa käytäntöä ja siinä teknologia on kiinteästi yhdistetty esteettömyyteen. Jotta voidaan luoda merkityksellisiä ja mielekkäitä resursseja, on tärkeää varmistaa, että henkilöstö, joka osallistuu aktiivisesti oppimistilanteiden järjestämisen, on tietoinen oppijoiden todellisesta tilanteesta ja oppimistarpeista. JISC TechDis-hankkeeseen kuuluu oleellisesti yksityiskohtaisen palautteen kerääminen koulutuksiin osallistuvilta opiskelijoilta. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa mm. materiaaleihin ja oppisisältöihin. Projekti kestää 12 kuukautta ja rahoitus kattaa henkilöstömenot, materiaalit, kokouskustannukset ja uusien materiaalien tuotantokustannukset. Työtä hallinnoi projektipäällikkö ja toimintaa kokonaisuudessaan johtaa JISC TechDis Advisory Team ja mukaan pyydetään muita JISC:n palveluihin liittyviä tahoja tarvittaessa. Projekti on: Partnerivetoinen; JISC TechDis:n johtama; Projektin johdon valvoma; JISC Advance-yksikön hallinnoima Kaupallisen kehitysosaston rahoittama.

4 Yhteistyötahot ovat seuraavat Association of Colleges Eastern Region Derwen College Myerscough College Essex ACL East Riding of Yorkshire Council East Durham College The Karten Network Thornbeck College Weston College UK Online Centres Network JISCService, yhteistyökumppanit JISC Service JISC:n rahoittama yhteisyritys, johon kootaan opetus- ja oppimismateriaalit, jotka on kehitetty pääasiassa Britannian korkea-asteen ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin. JISC kokoelmat - on jäsenjärjestö, joka on perustanut Iso-Britanniaan korkea-astetta ja jatkokoulutusta rahoittavia neuvostoja, joiden tehtävänä on tukea erilaisia hankintoja, joilla kehitetään koulutuksen digitaalisia sisältöjä ja tutkimusta Britanniassa. Projektin kesto Aloituspäivä / Esittely Toimintasuunnitelmat 11/ 2012 Sopimukset 11/-12/ Materiaalin hankinta ja kehittämien 1 1 / / 2013 Kokeilu ja testaus 6-7/2013 Lopetus Lisätietoja:

5 Näköpuhelin (SeeYou phone) Kirjoittanut Hanna Pasterny Näköpuhelin (SeeYou Mobile) on maailman ensimmäinen puhelin-verkon sokeille. Se alkoi marraskuun puolivälissä 2012 Puolassa. Tämä verkko perustuu älypuhelimeen. Tämä on Googlen Nexus Galaxy S Samsungin luoma versio. Se toimii muutettuna Android 4. näytön käyttöliittymässä. Esim. kun käyttäjä sanoo: "sää" ja niin voidaan saada tietoa paikallissäästä. Jos joku haluaa soittaa jollekin, voi sanoa: puhelu", niin ohjelma kysyy soittajalta, haluaako hän valita numeron luettelosta vai sanella sen. Puhelin voi myös ilmoittaa kysyjälle, missä on lähin hotelli jne. Puhelimen kehittäjät vakuuttavat, että puhelimen avulla voi myös kutsua avustajaa ja pyytää häneltä apua, esimerkiksi varaamaan pöydän ravintolasta. Tällä hetkellä näköpuhelimen (SeeYou phone) käyttö on hidasta ja usein pitää odottaa vastausta jopa yli kymmenen sekuntia. Jotta tätä puhelinta voi käyttää, täytyy olla yhteys internettiin. Keksijät lupaavat lisätä toimintoja, esimerkiksi pelejä ja Daisy-kirjoja sekä värien tunnistamista. Hinta on melko korkea, noin 630 euroa, mutta juuri tällä hetkellä ei ole suurta eroa näköpuhelimen (SeeYou phone) ja iphonen välillä. Käyttäjä voi asentaa puhelimeen muita ohjelmia. Jos hän päättää vaihtaa operaattoria, hän ei voi siinä tapauksessa käyttää toista älypuhelinta. Vaikka keksijät ovat suunnitelleet tämän puhelimen näkövammaisille, niin se ei ole suosittu hintansa ja ääniefektien takia. Haittana on myös melko suuret kuukausimaksut verrattuna muihin verkkoihin ja myös toimintojen hitaus on haittana. Tämä puhelin voisi olla hyödyllinen vanhuksille ja henkilöille, joilla on hienomotorisia ongelmia.

6 Autismin sovelluksia ipadille Kirjoittanut Tohtori Anna Maj, Silesian yliopisto, Katowice Apple on yrittänyt kehittää useiden vuosien ajan mobiilituotteita (erityisesti ipad, mutta myös iphone) henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt. On kehitetty erilaisia sovellutuksia erilaisille käyttäjäryhmille kuten esimerkiksi vanhuksille ja Alzheimerin tautia sairastaville sekä henkilöille, joilla on silmänpohjan rappeutumaan liittyviä sairauksia (katso: ja http : //www.wwlp.com/dpp/news/local/hampden/ipad). On saatu useita lupaavia tuloksia ja uutta tietoa siitä, miten viestintä ja koulutus on onnistunut niiden lasten koulutuksessa, joilla on autistisia piirteitä, aivovaurio-ongelmia tai selkärankalihassurkastumista. (Nähtävissä ipadista on tullut suosittu laite monesta syystä ja ennen kaikkea siksi, koska se tukee ja edistää oppimista ja tukee koulutusta sekä lasten että aikuisten ryhmissä. Yksi selvästi näkyvä muutos on havaittu autististen lasten kohdalla. On hyvin vaikea toteuttaa viestinnän oppimista perinteisiä menetelmiä käyttäen ( esim. tavallinen kirjoittaminen). Joskus myös sanallinen kontakti on lähes mahdotonta (katso: tai On huomattu, että ipad käyttöliittymä näyttää suorastaan hypnotisoivan lapsia. He voivat keskittyä laitteen vuorovaikutuksellisuuden ansiosta, vastata innokkaasti kysymyksiin, antaa kommentteja ja kommunikoida loogisesti. Autismin ongelmiin liittyvien ohjelmistojen avulla käyttäjät voivat valita kuvan, kirjeen tai muu symbolin, ja sitten muuntaa siihen oikea äänen, verbin tai lauseen ymmärrettävään muotoon (eli Proloquo2go App). Muutkin ohjelmat mahdollistavat oppimisen yhtä helposti (eli Autismi Express App). Muut sovellukset opettavat, miten ilmaistaan tunteita esim. valokuvien avulla ja käyttämällä muita symboleja (esim. Look In My Eyes sovellus). Nykyään on jo paljon autismin ongelmiin liittyviä sovelluksia (Autismi Apps). Sovellukset on suunniteltu eritysiesti autistisille käyttäjille: ABA (kuvan tunnustaminen), aakkoset, toiminnat, arvioinnit, käyttäytyminen ja sosiaaliset taidot. Lisäksi on kirjoja, kosketuskuvia, tehtäviä syy- ja seuraussuhteista, värien käytöstä ja AAC-viestinnästä. Ohjelmat tarjoavat myös mm. luovia leikkejä, tiedonkeruuohjeita, hienomotorisia taitoja ja kirjoittamisharjoituksia, eri oppiainesovellutuksia ( esim.maantiede, matematiikka, musiikki) ja erilaisia aistiharjoituksia, puheen ja kielen tehtäviä ( esim. tekstistä puheeksi ja päinvastoin) ja sanvaraston rikastuttamista. Valtaosa harjoituksista on keskittynyt kuvallisen viestinnän keinoihin ja sosiaaliseen kommunikointiin, jossa käytetään paljon kuvamateriaalia. Visuaalisia elementtejä on paljon sekä myös ääni- ja animaatiomateriaalia. Tärkeää onnistumisen kokemusten kannalta on se, että viestintä on vuorovaikutuksellista ja visuaalisesti houkuttelevaa. Houkuttelevuus on yksi Applen käyttöliittymien valtti autistisille käyttäjille. Samat ominaisuudet, jotka ovat mieluisia myös muille käyttäjille, ovat kehittämisen kohteena myös erityisryhmille. Monet opettajat ja vanhemmat odottavat, että iphonen ja erityisesti ipadin

7 myötä voidaan kommunikointia parantaa radikaalisti. Mobiililaitteiden avulla esim. vanhemmat saavat tietoa esim. lapsen ruokailuun liittyvistä asioista sekä lapsen omista kokemuksista ja mielipiteistä. Kehityksen tuomat muutokset koskevat autistisen lapsen koko hänen sosiaalista lähiympäristöään ja mahdollistavat monipuolisen kommunikaation ja viestinnän, joka ainoastaan tekniikan avulla on mahdollista. Teksti on osa tieteellisestä artikkelista: Anna Maj: Aistien puute. Suunnittelu ja avustava teknologia." "Kultura Wspolczesna" 2013).

8 Yksikätisten musiikki-instrumentit, avoin kilpailu OHMI (One-Handed Musical Instruments) Competition Opened kirjoittanut tohtori Anna Maj, Silesian yliopisto, Katowice, PL & dr Michal Derda-Nowakowski, Lodzin yliopisto, Puola Kilpailu järjestettiin Ars Electronica Festivaaleilla vuonna 2011 Linzissä, Itävallassa OHMI Trustin j a Ars Electronican välisenä yhteistyönä ja avustajina olivat myös HemiHelp, Drake Music, Birminghamin sinfoniaorkesteri & DEC. Kilpailun ideana oli toteuttaa niiden vammaisten ihmisten toivetta, jotka halusivat soittaa ja osallistua musiikin tuottamiseen. SMHV-sivustossa todetaan, että "Tällä hetkellä ei ole orkesterin soittimia, joita voi soittaa yhdellä kädellä. Jos henkilöltä puuttuu toinen käsi tai käsivarsi, niin perinteisten soittien soittaminen on lähes mahdotonta. Tästä syystä sadattuhannet vammaiset henkilöt Britanniassa ja vielä suurempi määrä ihmisiä koko maailmassa ei voi osallistua musiikin tuottamiseen. Näitä henkilöitä ovat mm. moniraajahalvaantuneet, erilaisista käsisairauksista kärsivät, onnettomuuksissa raajoja menettäneet henkilöt yms. OHMI- musiikkivälineitä on kehitetty yhdellä kädellä käytetäväksi.tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat: Laitteessa voidaan käyttää digitaalitekniikkaa ja tarkasti jäljitellä jotain perinteisen orkesterin musiikkivälineitä ("sinfoniaorkesteri, jazz-yhtye, rock-ryhmä tai jokin muu kokonaisuus"). Välineet pitäisi olla sellaisia, joita yhden käden varassa toimijat voivat käyttää. Tehtävä on hyvin haasteellinen, sillä elektroniset ja musiikkin ohjelmoitavat laitteet vaativat paljon erilaisia teknisiä ratkaisuja. Kilpailu on avoin mille tahansa keksinnöille ja välineille, joita alan ammattilaiset suunnittelevat ja valmistavat. Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta Ars Electronica sivustolla: Määräaika hakemusten jättämiselle on 30 huhtikuu 2013 säännöt löytyvät myös osoitteesta: tai lataa täältä:

9 Kilpailun voittaja saa erikoispalkinnon PrixArs. Voittanut laite esitellään yleisölle syyskuussa Linzissä Ars Electronica Festivaalilla Katso projektista video: Organisoija: OHMI w.ohmi.org.uk/index.h tml Ars Electronica Drake Music City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO) HemiHelp The Digital Exploration Centre Kilpailusäännöt (OHMI-Ars Electronica): 1. Kilpailun instrumentin on jäljiteltävä "kelvollista instrumenttia" 2. Henkilön on voitava käsitellä kilpailun instrumenttia ilman käsiä. 3. Kilpailuinstrumentin pitää olla kannettava ja ilman vahvistinlaitteita. Jos vahvistimia käytetään, ne eivät saa liittyä instrumentin rakenteeseen. (vain äänen ulkoiseen voimistamiseen). 4. Hakemuksen idea voidaan esittää erilaisissa muodoissa ( paperi, video, piirrokset, jne.). Niiden pitää tuoda esille yksityiskohdat ja kuvata laitetta yksityiskohtaisesti kilpailun tuomareille. 5. Palkintohakemuksissa soitetettavuus kohdassa kuvataan käytettävyys (ei teknisten piirustusten tai kirjallisia ehdotuksia) 6. Arvioinnissa voidaan vaatia instrumentin esittelyä käytännössä. Esittelijän ei tarvitse olla kilpailija. 7. Kilpailun järjestäjillä tai tuomareilla ei ole tekijänoikeuksia instrumentteihin.

10 8. Kilpailijat antavat kilpailun järjestäjälle oikeuden tehdä kilpailusta tallenteen ilman korvausta. 9. Vaikka säännöt eivät niin vaadikaan, kilpailun järjestäjät usein rohkaisevat kilpailijoita avoimuuteen. Tieto perustuu OHMI and AE:n laatimiin sivustoihin.

11 JAWS-ruudun lukuohjelman rajoitukset SPSS käyttäjille Kirjoittanut Vera Rajović SPSS:ia (Statistical Package for Social Sciences) käyttävät Serbiassa lähes yksinomaan tutkijat, analyytikot ja kaikkien alojen opettajat. Toisaalta JAWS:ia käytetään laajalti näytönlukijana, koska se voi tarjota synteettistä puhetta ja/ tai pistekirjoitusta. Lisäksi se toimii suositun foorum AnReader - puheen syntetisointiohjelmistona, jonka on rakentanut paikallinen AlfaNum-yritys. (katso disabled/anreader) SPSS:ssa on joitakin perustavanlaatuisia ongelmia näytönlukijoissa. Siitä huolimatta useat ihmiset työskentelevät SPSS kanssa, koska siinä on kirjoitettuja ja toimivia ohjelmia, joita voidaan käyttää. Tällä hetkellä minulla on versio 18 asennettuna, mutta sitä ei voida käyttää Jaw ruudunlukijan kanssa. Aion palata versioon 10, koska se ei tee ongelmia, ja siinä on eräänlainen puhesyntetisaattori. (Serbialainen käyttäjä) Otteita sivustolta Opiskelijoiden kannalta kaikkein käytännöllisin ratkaisu on käyttää näkövammaisten avuksi laadittuja ohjelmia, graafista tuotantoa ja tarpeellisia taulukoita. Opiskelijat voivat työskennellä muiden kanssa tai viedä taulukot Exceliin tai viedä Muistio pistenäyttöön (tämä toimii vain hyvin heikosti SPSS:n ohjelmistosa). HTML:n mahdollisuuksia voi olla vielä tutkittu. SPSS:n versiota 9, ei ole mahdollista käyttää ja syöttää tietoja näytönlukuohjelmaan.tähän toimintaan opiskelijat tarvitsevat vielä parannusta ja apua. Jos käyttäjä haluaa työskennellä itsenäisesti ilman avustajaa, hänen laitteeseensa pitää liittää erilaisia sovellutuksia. Mikäli opiskelijat yrittävät hoitaa SPSS:ää itsenäisesti, niin käyttö tuntuu kohtuuttomalta ja he tarvitsevat näkeviä avustajia.

12 IT teknologia opetuksen apuna Serbiassa Kirjoittanut Vera Rajović Tämä ongelma on vakava ja siihen on puututtava eri sidosryhmien myötävaikutuksella. Laki on astunut voimaan vuoden 2009 syyskuussa ja sen mukaan erityisopetusta tarvitsevien lasten opetuksen perusperiaatteina on: oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyyden ehkäisy. Lain myötä mahdollistuu vammaisille lapsille koulutus ja opetus, jonka yksi tarkoitus on uudistaa arviointimenettelyä ja ottaa käyttöön HOJKS ( Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Tarkoituksena on 1) luopua luokittelusta 2) edistää kokonaisvaltaista, paremmin tarpeita kuvaavaa arviointia (uusi laki on pakollinen tavallisessa koulussa). Vallitsevia toiveita ovat esteettömyyden ongelmien ratkaisu (esim. pyörätuolin käyttäjät). IT voisi olla tukemassa, jotta lapsen oppimiseen ja koulutukseen liittyviä esteitä voisi poistaa. Edelleen on tietotekniikan puutetta ja yhteiskunnassa on monia muita ongelmia. Olisi tärkeää saada mm. lisensisoituja ohjelmistoja hyötykäyttöön esim. sokeille (kuten X-lukija tai anreader). On vielä muutama tärkeä näkökulmia erilaisten ohjelmien kohdalla: sisällön ja/ tai oppimisen kannalta on tärkeää, että opitaan eikä vain viihdytä pelien kanssa. Tämä ei ole silloin niinkään suuri ongelma, jos vain jotkut asiantuntijat ja ohjelmoijat olisivat motivoituneita tekemään hyviä ja toimivia opetusta tukevia ja edistäviä ohjelmia. Tärkeä kysymys on myös opettajien tietoteknisten ja IT-taitojen kehittäminen ja uuden tiedon hallinta. Tässä maassa on ainakin yksi hyvä puoli, aikuisopiskelijoilla on oikeus saada käyttöönsä laitteita ja ohjelmia, joilla on tarkoitus edistää tasavertaisuutta ja mahdollistaa työharjoittelua ja sitä kautta heidän työllistymistään.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa Kupittaan lukio, Turku Airola Juho / Peltomäki Mia MATO Matematiikkaa Tietotekniikan avulla Opettaen Tietoteknisten ja mobiililaitteiden tukema opiskelu

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

OPETTAJA VERKOSSA: Mobiililaitteen peilaaminen videotykille tai televisioon

OPETTAJA VERKOSSA: Mobiililaitteen peilaaminen videotykille tai televisioon OPETTAJA VERKOSSA: Mobiililaitteen peilaaminen videotykille tai televisioon 20.2.2016 Oskari Uotinen #opeverkossa Tallenteet: Tinyurl.com/opeverkossa Tulevien webinaarien rekisteröitymislinkit: Tinyurl.com/opeverkossa2

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

ipad musiikin opetuksessa TeknoDida 2011 Otto.Romanowski@iki.fi

ipad musiikin opetuksessa TeknoDida 2011 Otto.Romanowski@iki.fi ipad musiikin opetuksessa TeknoDida 2011 Otto.Romanowski@iki.fi Yleistä sormitietokoneista Kevyt, kätevä ja edullinen ( ) Mediaselain (mm. kuva, video, musiikki, web, youtube, kirjat, SoMe) Mediatuotanto

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tabletit opetuskäytössä - työpaja

Tabletit opetuskäytössä - työpaja Tabletit opetuskäytössä - työpaja Maakunnallinen lukioveso 27.10.2012 Markus Maunula, FM Centria ammattikorkeakoulu Mitä ovat tabletit? Tabletit opetuksessa Kolme ekosysteemia Sovellukset Sisältö ipad

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Android jatkaa kasvua

Android jatkaa kasvua Liiketoiminta kehittyy, kehity sinäkin! Android jatkaa kasvua Millä eväin? Anssi Rusanen, asiantuntija Helsinki, Tampere, Turku, Tukholma, Göteborg www.tieturi.fi Copyright Tieturi 14.1.2011 1 17.1.2011

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Valteri-koulu Tervaväylässä käytettäviä mobiilisovelluksia

Valteri-koulu Tervaväylässä käytettäviä mobiilisovelluksia 1 / 6 Valteri-koulu Tervaväylässä käytettäviä mobiilisovelluksia Koulussamme ipadien käyttö on vakiintunut monipuolistamaan opetustamme. Nämä sovellukset ovat olleet suosittuja Tervaväylässä. Osa niistä

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND Touch -SOVELLUS Jotta saisit kaiken irti BEYOND: Two Souls -pelikokemuksesta, suosittelemme pelaamaan peliä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella. Jos kuitenkin

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Ota kaikki irti Oticon-kuulokojeistasi

Ota kaikki irti Oticon-kuulokojeistasi Ota kaikki irti Oticon-kuulokojeistasi YHTEYKSIEN LUONTIIN Viihtyisää seuraa Oticon ConnectLine auttaa sinua saamaan kaiken irti Oticon-kuulokojeistasi. ConnectLine helpottaa vuorovaikutusta ja lisää viihtymistäsi

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen.

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen. Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä 6.6.2017 Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen http://contentunion.net/ Päivän pähkinät 9.00-9.30 Opetellaan palvelumuotoilun yhteisöllisten

Lisätiedot

Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen

Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen Teini-taulusto Kuvat lausetasoinen Teini-taulusto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten sekä joissain tapauksissa myös aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Hätä- ja häiriötilanteiden aikana niiden vaikutuspiiriin kuuluvat kansalaiset voivat älypuhelimien ja sosiaalisen median avulla

Lisätiedot

Juniori-taulusto Kuvat lausetasoinen

Juniori-taulusto Kuvat lausetasoinen Juniori-taulusto Kuvat lausetasoinen Evantia Juniori-taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble suomi - kommunikointisovelluksella. Evantia360 kommunikoinnin

Lisätiedot

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Käyttötarkoitus uutiset, keskustelut, kirjoitus, videot Käyttötavat vain kotipöydällä, nojatuolissa Käyttöpaikat koti, työpaikka,

Lisätiedot

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus Pelaajaprofiili netissä Pelaajaprofiilin www-palvelu on osoitteessa http://www.pelaajaprofiili.fi. Rekisteröidy tai hanki tunnukset ennen mobiilisovelluksen käyttöä. Pelaajaprofiilin

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

ReSound-sovellukset - käyttöohje

ReSound-sovellukset - käyttöohje ReSound-sovellukset - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon ReSound-sovelluksen lataamisen johdosta. ReSoundsovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat hyödyntämään ReSound-kuulokojeita

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Ilona IT ja oppilaitokset

Ilona IT ja oppilaitokset risto @ ilonait.fi Ilona IT ja oppilaitokset»panosta oppilaitoksien IT-ratkaisuihin Laaja EDU tuotevalikoima Laatutuotteet parhaat luotettavat päämiehet Oikeat lisenssi- ja hankintaratkaisut Ratkaisut

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Peruskoulun etäopetus Turussa Alkanut 2008 Käynnistäjänä VIRTA-hanke Välineenä Adobe Connect Oppiaineet A2-ranska A2-ruotsi A2-espanja Ortodoksiuskonto Tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 28.3.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 28.3.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa Tallenteet: Tinyurl.com/opeverkossa

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Kandidaatintyön aiheita

Kandidaatintyön aiheita Kandidaatintyön aiheita PM&RG:n aihe-ehdotukset Mervi L. Ranta ja Henrik J. Asplund Mervi L. Ranta & Henrik J. Asplund PL 15400, 00076 AALTO email: pmrg@tkk.fi FINLAND http://www.cs.hut.fi/~pmrg Version

Lisätiedot

mtiimit, mobiilinäytöt, -tentit, -työselosteet ja -viestintä

mtiimit, mobiilinäytöt, -tentit, -työselosteet ja -viestintä mtiimit, mobiilinäytöt, -tentit, -työselosteet ja -viestintä Hannu Äystö Samsung-tabletit viherpihatuunauksen dokumentointiin. Testata miten mobiililaitteet soveltuvat ulkotilatyöskentelyyn. Aurinkoinen

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_205/ . Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Kaupan alan mobiilipalvelujen kehitys kansainvälisten esimerkkien kautta

Kaupan alan mobiilipalvelujen kehitys kansainvälisten esimerkkien kautta Kaupan alan mobiilipalvelujen kehitys kansainvälisten esimerkkien kautta 20.10.2011 Sonja Lätti sonja.latti@aalto.fi 4D-Space -projekti, Aalto-yliopisto Esityksen rakenne Aihepiiriin liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Esittely. Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu

Esittely. Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu Esittely Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu Se on ohjelma Internetissä... jonka on tuottanut Se on Brisbanessa Australiassa sijaitsevan voittoa tavoittelemattoman

Lisätiedot

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014 Julkinen Esikoulu- ja alaasteikäisten puhelimen hankinta ja käyttö tulokset DNA Oy tulokset / DNA Oy 2 Taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Toivota maailman viisain kuulokoje tervetulleeksi

Toivota maailman viisain kuulokoje tervetulleeksi Toivota maailman viisain kuulokoje tervetulleeksi Kuvittele uudenlainen kuulokoje, joka saa kaiken kuulumaan. Kuulet kaiken täysin luonnollisena. Kuvittele, miltä helposti ymmärrettävä puhe kuulostaa.

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno Kirjasto kaikille Projektipäällikkö Rauha Maarno Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 13.11.2014 Celian asiakas Antti Vuori heittää haasteen kirjastoille: https://www.dreambroker.com/cha nnel/0eoxq4uz/77ya3wv5

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö Uudistuva aikuisten perusopetus Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma Annika Bussman Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Teijo Koljonen Opetusneuvos Opetushallitus

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä. Tuulikki Paturi

Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä. Tuulikki Paturi Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti kotiin ja mukaan Läppäri kotiin 2 Älypuhelin Kosketusnäyttö Internetyhteys

Lisätiedot

Yle ja digitaidot. Digi arkeen -neuvottelukunta Minna Peltomäki, Ville Alijoki

Yle ja digitaidot. Digi arkeen -neuvottelukunta Minna Peltomäki, Ville Alijoki Yle ja digitaidot Digi arkeen -neuvottelukunta 15.6.2017 Minna Peltomäki, Ville Alijoki YLE JA DIGITAIDOT Sisällöntuotannon ja julkaisemisen muutos Digitaalinen muutos vaikuttaa: Median käyttötavat, teknologia,

Lisätiedot

POP- Paremman Oppimisen Puolesta

POP- Paremman Oppimisen Puolesta POP- Paremman Oppimisen Puolesta PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Sisältö POP esittely Ryhmätehtävä: Vuorovaikutuksellisen opetuksen kehittäminen Palauteryhmät ja POP Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan App Storesta...

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö 0349955 Pekka Hyvärinen 0342194 Joonas Heikelä 0327708 Miro Temonen 0350122 Sami Tuominen Yleistä Seminaarityö osa kurssia Käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

Evantia360 Senior Hybrid

Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid -kommunikointikansio on suunniteltu erityisesti seniori-ikäisille käyttäjille, mutta lausetasoisena, laajana kommunikointikansiona se soveltuu hyvin kaikenikäisille

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS 23.3.2017 1 (7) NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS Työkalurivi Työpöytäsovellus Nettineuvottelulla voit muun muassa jakaa työpöytäsi, ladata ja jakaa asiakirjojasi, tallentaa neuvottelut, osallistua

Lisätiedot

Menneisyyden äänet nyt ja tulevaisuudessa

Menneisyyden äänet nyt ja tulevaisuudessa Menneisyyden äänet nyt ja tulevaisuudessa Audiovisuaalisten arkistojen käyttökokemuksia 1 Negatiivinen kuva arkisto kontrollivirastona, joka yrittää estää vapaata tutkimusta lainsäädäntö peikkona, joka

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Älypuhelimet. Sisällysluettelo

Älypuhelimet. Sisällysluettelo Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen

Lisätiedot

MATO-hankkeen tuloksia

MATO-hankkeen tuloksia MATO-hankkeen tuloksia 2009-2013 Juho Airola Hankkeen haaste Pitkän matematiikan valitsevien lukiolaisten määrä vähenee Opiskelijoilla on käytettävissään paljon tietoteknisiä välineitä, mutta niitä käytetään

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Evantia 360 Teen Start -taulusto

Evantia 360 Teen Start -taulusto Evantia 360 Teen Start -taulusto Evan%a360 Teen Start - taulusto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten sekä joissain tapauksissa myös aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Seniori-kansio Tilannetaulut ja irtokuvakalenteri

Seniori-kansio Tilannetaulut ja irtokuvakalenteri Seniori-kansio Tilannetaulut ja irtokuvakalenteri Seniori-kansio on suunniteltu erityisesti seniori-ikäisille käyttäjille, mutta lausetasoisena, laajana kommunikointikansiona se soveltuu hyvin kaikenikäisille

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi Tradenomin tutkinto monimuoto-opintoina opintoina: kokemuksia ja kehittämistä SULOP2012 Sulautuva opetus ja oppiminen Tausta Sisältö Toteutuksen rakenne Onnistuneen oppimisen ja opetuksen edellytykset

Lisätiedot

Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija

Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija Jyväskylän kaupunginkirjasto Kirjastoiden ja kännyköiden monimutkainen suhde Tilastoja ja historiaa WAP1.0 vuonna 1998 Nokia Communicatorilla

Lisätiedot

Oppimateriaalin tuottaminen videona

Oppimateriaalin tuottaminen videona Oppimateriaalin tuottaminen videona Kalle Romanov, yliopistonlehtori 4.2.2015 Esityksen sisältö Videon käyttöarvo, pedagoginen lisäarvo Videon tuottamisen tekniikkaa Videon jakelu /julkaisu Videokäytön

Lisätiedot

Vates-päivät 2016 Torstai 12.5.2016, klo 9-11

Vates-päivät 2016 Torstai 12.5.2016, klo 9-11 Vates-päivät 2016 Torstai, klo 9-11 Verkon ja pilvipalveluiden hyödyt puhevammaisille ihmisille nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaliitto ry Saavutettavuusyksikkö Tikoteekki Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus

Lisätiedot

Juniori-taulusto Kuvat avainsanat

Juniori-taulusto Kuvat avainsanat Juniori-taulusto Kuvat avainsanat Evantia Juniori-taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi - kommunikointisovelluksella. Evantia360 kommunikoinnin

Lisätiedot

Digitaalinen oppiminen lukiossa

Digitaalinen oppiminen lukiossa Digitaalinen oppiminen lukiossa Englanninopettajana tämän päivän koulussa Tuula Sutela 2.11.2011 Generation D, the digital natives, the natural born multi-taskers (Chris Sanderson, The Future Laboratory,

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA Kursseja on tarjolla yhteensä seitsemän. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kaksi. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia,

Lisätiedot

Open Arctic Challenge - kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge - kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge - kilpailu Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat www.ouka.fi/oac Idea Digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailu Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella.

Lisätiedot

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki 12.5.2017 Kommunikoinnin palvelut nyt Kommunikoinnin peruskartoitus Terveydenhuolto Puheterapia -palvelut

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot