Tiedote. ENABLE Verkostoyhteistyö Informaatio ja kommunikaatioteknologia tukemassa vammaisten henkilöiden oppimista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedote. ENABLE Verkostoyhteistyö Informaatio ja kommunikaatioteknologia tukemassa vammaisten henkilöiden oppimista http://i-enable."

Transkriptio

1 ENABLE Verkostoyhteistyö Informaatio ja kommunikaatioteknologia tukemassa vammaisten henkilöiden oppimista ENABLE Tiedote 04 Tätä projektia tukee Euroopan Komissio. Tämä julkaisu on tekijöiden kirjoittama ja Komissio ei vastaa sisällöstä.

2 ENABLE- hankkeen seminaari ja konferenssi Berliinissä kirjoittanut Prof. tohtori Hans-Heinrich Bothe, HTW Berlin, University of Applied Sciences Ensimmäinen Enable-hankkeen kansainvälinen seminaari ja konferenssi pidettiin Berliinissä, Saksassa. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä, jotka olivat yhteistyötahojen edustajina. Lisäksi mukana oli kaksi Eu:n virkamiestä, jotka konsultoivat projektiin liittyvistä asioista. Seminaarissa oli esityksiä projektin aihealueesta. Lisäksi oli alustuksia, joiden pohjalta käytiin vilkasta keskustelua. Yhteistyötahot Australiasta ja Kreikasta osallistuivat seminaariin internetin välityksellä.

3 Discover JISC Project Kirjoittanut Shirley Evans JISC on yhteistyökumppani, jonka johtama hanke JISC TechDis on onnistunut hyvin. Yhteistyökumppanina JISC edustaa laajaa Opetusministeriön toimialuetta; näihin kuuluu mm. korkeakoulut, työhön perustuva oppiminen, aikuiskoulutuksen alue, erilaiset asiantuntijatahot ja opistot sekä kolmannen sektorin toimijat. Tällä hankkeella yritetään auttaa henkilökuntaa löytämään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja siinä käytetään JISC:n henkilöstön asiantuntemusta. Koulutuksen ja opetuksen toteutusperiaatteena on saatavuus ja osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen. JISC:n toiminta perustuu koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioiden kehittämiseen Iso Britanniassa ja sitä on tehty jo 15 vuotta. Toiminta on kehittynyt viimevuosikymmenen aikana erityisesti digitaalisen tekniikan käyttöön, jolla on saavutettu huippuosaamista tutkimuksen ja opetuksen alueella. JISC TechDis-hankkeen lähestymistapa painottaa osallistavaa käytäntöä ja siinä teknologia on kiinteästi yhdistetty esteettömyyteen. Jotta voidaan luoda merkityksellisiä ja mielekkäitä resursseja, on tärkeää varmistaa, että henkilöstö, joka osallistuu aktiivisesti oppimistilanteiden järjestämisen, on tietoinen oppijoiden todellisesta tilanteesta ja oppimistarpeista. JISC TechDis-hankkeeseen kuuluu oleellisesti yksityiskohtaisen palautteen kerääminen koulutuksiin osallistuvilta opiskelijoilta. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa mm. materiaaleihin ja oppisisältöihin. Projekti kestää 12 kuukautta ja rahoitus kattaa henkilöstömenot, materiaalit, kokouskustannukset ja uusien materiaalien tuotantokustannukset. Työtä hallinnoi projektipäällikkö ja toimintaa kokonaisuudessaan johtaa JISC TechDis Advisory Team ja mukaan pyydetään muita JISC:n palveluihin liittyviä tahoja tarvittaessa. Projekti on: Partnerivetoinen; JISC TechDis:n johtama; Projektin johdon valvoma; JISC Advance-yksikön hallinnoima Kaupallisen kehitysosaston rahoittama.

4 Yhteistyötahot ovat seuraavat Association of Colleges Eastern Region Derwen College Myerscough College Essex ACL East Riding of Yorkshire Council East Durham College The Karten Network Thornbeck College Weston College UK Online Centres Network JISCService, yhteistyökumppanit JISC Service JISC:n rahoittama yhteisyritys, johon kootaan opetus- ja oppimismateriaalit, jotka on kehitetty pääasiassa Britannian korkea-asteen ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin. JISC kokoelmat - on jäsenjärjestö, joka on perustanut Iso-Britanniaan korkea-astetta ja jatkokoulutusta rahoittavia neuvostoja, joiden tehtävänä on tukea erilaisia hankintoja, joilla kehitetään koulutuksen digitaalisia sisältöjä ja tutkimusta Britanniassa. Projektin kesto Aloituspäivä / Esittely Toimintasuunnitelmat 11/ 2012 Sopimukset 11/-12/ Materiaalin hankinta ja kehittämien 1 1 / / 2013 Kokeilu ja testaus 6-7/2013 Lopetus Lisätietoja:

5 Näköpuhelin (SeeYou phone) Kirjoittanut Hanna Pasterny Näköpuhelin (SeeYou Mobile) on maailman ensimmäinen puhelin-verkon sokeille. Se alkoi marraskuun puolivälissä 2012 Puolassa. Tämä verkko perustuu älypuhelimeen. Tämä on Googlen Nexus Galaxy S Samsungin luoma versio. Se toimii muutettuna Android 4. näytön käyttöliittymässä. Esim. kun käyttäjä sanoo: "sää" ja niin voidaan saada tietoa paikallissäästä. Jos joku haluaa soittaa jollekin, voi sanoa: puhelu", niin ohjelma kysyy soittajalta, haluaako hän valita numeron luettelosta vai sanella sen. Puhelin voi myös ilmoittaa kysyjälle, missä on lähin hotelli jne. Puhelimen kehittäjät vakuuttavat, että puhelimen avulla voi myös kutsua avustajaa ja pyytää häneltä apua, esimerkiksi varaamaan pöydän ravintolasta. Tällä hetkellä näköpuhelimen (SeeYou phone) käyttö on hidasta ja usein pitää odottaa vastausta jopa yli kymmenen sekuntia. Jotta tätä puhelinta voi käyttää, täytyy olla yhteys internettiin. Keksijät lupaavat lisätä toimintoja, esimerkiksi pelejä ja Daisy-kirjoja sekä värien tunnistamista. Hinta on melko korkea, noin 630 euroa, mutta juuri tällä hetkellä ei ole suurta eroa näköpuhelimen (SeeYou phone) ja iphonen välillä. Käyttäjä voi asentaa puhelimeen muita ohjelmia. Jos hän päättää vaihtaa operaattoria, hän ei voi siinä tapauksessa käyttää toista älypuhelinta. Vaikka keksijät ovat suunnitelleet tämän puhelimen näkövammaisille, niin se ei ole suosittu hintansa ja ääniefektien takia. Haittana on myös melko suuret kuukausimaksut verrattuna muihin verkkoihin ja myös toimintojen hitaus on haittana. Tämä puhelin voisi olla hyödyllinen vanhuksille ja henkilöille, joilla on hienomotorisia ongelmia.

6 Autismin sovelluksia ipadille Kirjoittanut Tohtori Anna Maj, Silesian yliopisto, Katowice Apple on yrittänyt kehittää useiden vuosien ajan mobiilituotteita (erityisesti ipad, mutta myös iphone) henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt. On kehitetty erilaisia sovellutuksia erilaisille käyttäjäryhmille kuten esimerkiksi vanhuksille ja Alzheimerin tautia sairastaville sekä henkilöille, joilla on silmänpohjan rappeutumaan liittyviä sairauksia (katso: ja http : //www.wwlp.com/dpp/news/local/hampden/ipad). On saatu useita lupaavia tuloksia ja uutta tietoa siitä, miten viestintä ja koulutus on onnistunut niiden lasten koulutuksessa, joilla on autistisia piirteitä, aivovaurio-ongelmia tai selkärankalihassurkastumista. (Nähtävissä ipadista on tullut suosittu laite monesta syystä ja ennen kaikkea siksi, koska se tukee ja edistää oppimista ja tukee koulutusta sekä lasten että aikuisten ryhmissä. Yksi selvästi näkyvä muutos on havaittu autististen lasten kohdalla. On hyvin vaikea toteuttaa viestinnän oppimista perinteisiä menetelmiä käyttäen ( esim. tavallinen kirjoittaminen). Joskus myös sanallinen kontakti on lähes mahdotonta (katso: tai On huomattu, että ipad käyttöliittymä näyttää suorastaan hypnotisoivan lapsia. He voivat keskittyä laitteen vuorovaikutuksellisuuden ansiosta, vastata innokkaasti kysymyksiin, antaa kommentteja ja kommunikoida loogisesti. Autismin ongelmiin liittyvien ohjelmistojen avulla käyttäjät voivat valita kuvan, kirjeen tai muu symbolin, ja sitten muuntaa siihen oikea äänen, verbin tai lauseen ymmärrettävään muotoon (eli Proloquo2go App). Muutkin ohjelmat mahdollistavat oppimisen yhtä helposti (eli Autismi Express App). Muut sovellukset opettavat, miten ilmaistaan tunteita esim. valokuvien avulla ja käyttämällä muita symboleja (esim. Look In My Eyes sovellus). Nykyään on jo paljon autismin ongelmiin liittyviä sovelluksia (Autismi Apps). Sovellukset on suunniteltu eritysiesti autistisille käyttäjille: ABA (kuvan tunnustaminen), aakkoset, toiminnat, arvioinnit, käyttäytyminen ja sosiaaliset taidot. Lisäksi on kirjoja, kosketuskuvia, tehtäviä syy- ja seuraussuhteista, värien käytöstä ja AAC-viestinnästä. Ohjelmat tarjoavat myös mm. luovia leikkejä, tiedonkeruuohjeita, hienomotorisia taitoja ja kirjoittamisharjoituksia, eri oppiainesovellutuksia ( esim.maantiede, matematiikka, musiikki) ja erilaisia aistiharjoituksia, puheen ja kielen tehtäviä ( esim. tekstistä puheeksi ja päinvastoin) ja sanvaraston rikastuttamista. Valtaosa harjoituksista on keskittynyt kuvallisen viestinnän keinoihin ja sosiaaliseen kommunikointiin, jossa käytetään paljon kuvamateriaalia. Visuaalisia elementtejä on paljon sekä myös ääni- ja animaatiomateriaalia. Tärkeää onnistumisen kokemusten kannalta on se, että viestintä on vuorovaikutuksellista ja visuaalisesti houkuttelevaa. Houkuttelevuus on yksi Applen käyttöliittymien valtti autistisille käyttäjille. Samat ominaisuudet, jotka ovat mieluisia myös muille käyttäjille, ovat kehittämisen kohteena myös erityisryhmille. Monet opettajat ja vanhemmat odottavat, että iphonen ja erityisesti ipadin

7 myötä voidaan kommunikointia parantaa radikaalisti. Mobiililaitteiden avulla esim. vanhemmat saavat tietoa esim. lapsen ruokailuun liittyvistä asioista sekä lapsen omista kokemuksista ja mielipiteistä. Kehityksen tuomat muutokset koskevat autistisen lapsen koko hänen sosiaalista lähiympäristöään ja mahdollistavat monipuolisen kommunikaation ja viestinnän, joka ainoastaan tekniikan avulla on mahdollista. Teksti on osa tieteellisestä artikkelista: Anna Maj: Aistien puute. Suunnittelu ja avustava teknologia." "Kultura Wspolczesna" 2013).

8 Yksikätisten musiikki-instrumentit, avoin kilpailu OHMI (One-Handed Musical Instruments) Competition Opened kirjoittanut tohtori Anna Maj, Silesian yliopisto, Katowice, PL & dr Michal Derda-Nowakowski, Lodzin yliopisto, Puola Kilpailu järjestettiin Ars Electronica Festivaaleilla vuonna 2011 Linzissä, Itävallassa OHMI Trustin j a Ars Electronican välisenä yhteistyönä ja avustajina olivat myös HemiHelp, Drake Music, Birminghamin sinfoniaorkesteri & DEC. Kilpailun ideana oli toteuttaa niiden vammaisten ihmisten toivetta, jotka halusivat soittaa ja osallistua musiikin tuottamiseen. SMHV-sivustossa todetaan, että "Tällä hetkellä ei ole orkesterin soittimia, joita voi soittaa yhdellä kädellä. Jos henkilöltä puuttuu toinen käsi tai käsivarsi, niin perinteisten soittien soittaminen on lähes mahdotonta. Tästä syystä sadattuhannet vammaiset henkilöt Britanniassa ja vielä suurempi määrä ihmisiä koko maailmassa ei voi osallistua musiikin tuottamiseen. Näitä henkilöitä ovat mm. moniraajahalvaantuneet, erilaisista käsisairauksista kärsivät, onnettomuuksissa raajoja menettäneet henkilöt yms. OHMI- musiikkivälineitä on kehitetty yhdellä kädellä käytetäväksi.tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat: Laitteessa voidaan käyttää digitaalitekniikkaa ja tarkasti jäljitellä jotain perinteisen orkesterin musiikkivälineitä ("sinfoniaorkesteri, jazz-yhtye, rock-ryhmä tai jokin muu kokonaisuus"). Välineet pitäisi olla sellaisia, joita yhden käden varassa toimijat voivat käyttää. Tehtävä on hyvin haasteellinen, sillä elektroniset ja musiikkin ohjelmoitavat laitteet vaativat paljon erilaisia teknisiä ratkaisuja. Kilpailu on avoin mille tahansa keksinnöille ja välineille, joita alan ammattilaiset suunnittelevat ja valmistavat. Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta Ars Electronica sivustolla: Määräaika hakemusten jättämiselle on 30 huhtikuu 2013 säännöt löytyvät myös osoitteesta: tai lataa täältä:

9 Kilpailun voittaja saa erikoispalkinnon PrixArs. Voittanut laite esitellään yleisölle syyskuussa Linzissä Ars Electronica Festivaalilla Katso projektista video: Organisoija: OHMI w.ohmi.org.uk/index.h tml Ars Electronica Drake Music City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO) HemiHelp The Digital Exploration Centre Kilpailusäännöt (OHMI-Ars Electronica): 1. Kilpailun instrumentin on jäljiteltävä "kelvollista instrumenttia" 2. Henkilön on voitava käsitellä kilpailun instrumenttia ilman käsiä. 3. Kilpailuinstrumentin pitää olla kannettava ja ilman vahvistinlaitteita. Jos vahvistimia käytetään, ne eivät saa liittyä instrumentin rakenteeseen. (vain äänen ulkoiseen voimistamiseen). 4. Hakemuksen idea voidaan esittää erilaisissa muodoissa ( paperi, video, piirrokset, jne.). Niiden pitää tuoda esille yksityiskohdat ja kuvata laitetta yksityiskohtaisesti kilpailun tuomareille. 5. Palkintohakemuksissa soitetettavuus kohdassa kuvataan käytettävyys (ei teknisten piirustusten tai kirjallisia ehdotuksia) 6. Arvioinnissa voidaan vaatia instrumentin esittelyä käytännössä. Esittelijän ei tarvitse olla kilpailija. 7. Kilpailun järjestäjillä tai tuomareilla ei ole tekijänoikeuksia instrumentteihin.

10 8. Kilpailijat antavat kilpailun järjestäjälle oikeuden tehdä kilpailusta tallenteen ilman korvausta. 9. Vaikka säännöt eivät niin vaadikaan, kilpailun järjestäjät usein rohkaisevat kilpailijoita avoimuuteen. Tieto perustuu OHMI and AE:n laatimiin sivustoihin.

11 JAWS-ruudun lukuohjelman rajoitukset SPSS käyttäjille Kirjoittanut Vera Rajović SPSS:ia (Statistical Package for Social Sciences) käyttävät Serbiassa lähes yksinomaan tutkijat, analyytikot ja kaikkien alojen opettajat. Toisaalta JAWS:ia käytetään laajalti näytönlukijana, koska se voi tarjota synteettistä puhetta ja/ tai pistekirjoitusta. Lisäksi se toimii suositun foorum AnReader - puheen syntetisointiohjelmistona, jonka on rakentanut paikallinen AlfaNum-yritys. (katso disabled/anreader) SPSS:ssa on joitakin perustavanlaatuisia ongelmia näytönlukijoissa. Siitä huolimatta useat ihmiset työskentelevät SPSS kanssa, koska siinä on kirjoitettuja ja toimivia ohjelmia, joita voidaan käyttää. Tällä hetkellä minulla on versio 18 asennettuna, mutta sitä ei voida käyttää Jaw ruudunlukijan kanssa. Aion palata versioon 10, koska se ei tee ongelmia, ja siinä on eräänlainen puhesyntetisaattori. (Serbialainen käyttäjä) Otteita sivustolta Opiskelijoiden kannalta kaikkein käytännöllisin ratkaisu on käyttää näkövammaisten avuksi laadittuja ohjelmia, graafista tuotantoa ja tarpeellisia taulukoita. Opiskelijat voivat työskennellä muiden kanssa tai viedä taulukot Exceliin tai viedä Muistio pistenäyttöön (tämä toimii vain hyvin heikosti SPSS:n ohjelmistosa). HTML:n mahdollisuuksia voi olla vielä tutkittu. SPSS:n versiota 9, ei ole mahdollista käyttää ja syöttää tietoja näytönlukuohjelmaan.tähän toimintaan opiskelijat tarvitsevat vielä parannusta ja apua. Jos käyttäjä haluaa työskennellä itsenäisesti ilman avustajaa, hänen laitteeseensa pitää liittää erilaisia sovellutuksia. Mikäli opiskelijat yrittävät hoitaa SPSS:ää itsenäisesti, niin käyttö tuntuu kohtuuttomalta ja he tarvitsevat näkeviä avustajia.

12 IT teknologia opetuksen apuna Serbiassa Kirjoittanut Vera Rajović Tämä ongelma on vakava ja siihen on puututtava eri sidosryhmien myötävaikutuksella. Laki on astunut voimaan vuoden 2009 syyskuussa ja sen mukaan erityisopetusta tarvitsevien lasten opetuksen perusperiaatteina on: oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyyden ehkäisy. Lain myötä mahdollistuu vammaisille lapsille koulutus ja opetus, jonka yksi tarkoitus on uudistaa arviointimenettelyä ja ottaa käyttöön HOJKS ( Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Tarkoituksena on 1) luopua luokittelusta 2) edistää kokonaisvaltaista, paremmin tarpeita kuvaavaa arviointia (uusi laki on pakollinen tavallisessa koulussa). Vallitsevia toiveita ovat esteettömyyden ongelmien ratkaisu (esim. pyörätuolin käyttäjät). IT voisi olla tukemassa, jotta lapsen oppimiseen ja koulutukseen liittyviä esteitä voisi poistaa. Edelleen on tietotekniikan puutetta ja yhteiskunnassa on monia muita ongelmia. Olisi tärkeää saada mm. lisensisoituja ohjelmistoja hyötykäyttöön esim. sokeille (kuten X-lukija tai anreader). On vielä muutama tärkeä näkökulmia erilaisten ohjelmien kohdalla: sisällön ja/ tai oppimisen kannalta on tärkeää, että opitaan eikä vain viihdytä pelien kanssa. Tämä ei ole silloin niinkään suuri ongelma, jos vain jotkut asiantuntijat ja ohjelmoijat olisivat motivoituneita tekemään hyviä ja toimivia opetusta tukevia ja edistäviä ohjelmia. Tärkeä kysymys on myös opettajien tietoteknisten ja IT-taitojen kehittäminen ja uuden tiedon hallinta. Tässä maassa on ainakin yksi hyvä puoli, aikuisopiskelijoilla on oikeus saada käyttöönsä laitteita ja ohjelmia, joilla on tarkoitus edistää tasavertaisuutta ja mahdollistaa työharjoittelua ja sitä kautta heidän työllistymistään.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa Kupittaan lukio, Turku Airola Juho / Peltomäki Mia MATO Matematiikkaa Tietotekniikan avulla Opettaen Tietoteknisten ja mobiililaitteiden tukema opiskelu

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Tabletit opetuskäytössä - työpaja

Tabletit opetuskäytössä - työpaja Tabletit opetuskäytössä - työpaja Maakunnallinen lukioveso 27.10.2012 Markus Maunula, FM Centria ammattikorkeakoulu Mitä ovat tabletit? Tabletit opetuksessa Kolme ekosysteemia Sovellukset Sisältö ipad

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

ipad musiikin opetuksessa TeknoDida 2011 Otto.Romanowski@iki.fi

ipad musiikin opetuksessa TeknoDida 2011 Otto.Romanowski@iki.fi ipad musiikin opetuksessa TeknoDida 2011 Otto.Romanowski@iki.fi Yleistä sormitietokoneista Kevyt, kätevä ja edullinen ( ) Mediaselain (mm. kuva, video, musiikki, web, youtube, kirjat, SoMe) Mediatuotanto

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Käyttötarkoitus uutiset, keskustelut, kirjoitus, videot Käyttötavat vain kotipöydällä, nojatuolissa Käyttöpaikat koti, työpaikka,

Lisätiedot

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND Touch -SOVELLUS Jotta saisit kaiken irti BEYOND: Two Souls -pelikokemuksesta, suosittelemme pelaamaan peliä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella. Jos kuitenkin

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Android jatkaa kasvua

Android jatkaa kasvua Liiketoiminta kehittyy, kehity sinäkin! Android jatkaa kasvua Millä eväin? Anssi Rusanen, asiantuntija Helsinki, Tampere, Turku, Tukholma, Göteborg www.tieturi.fi Copyright Tieturi 14.1.2011 1 17.1.2011

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

ReSound-sovellukset - käyttöohje

ReSound-sovellukset - käyttöohje ReSound-sovellukset - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon ReSound-sovelluksen lataamisen johdosta. ReSoundsovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat hyödyntämään ReSound-kuulokojeita

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Hätä- ja häiriötilanteiden aikana niiden vaikutuspiiriin kuuluvat kansalaiset voivat älypuhelimien ja sosiaalisen median avulla

Lisätiedot

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Peruskoulun etäopetus Turussa Alkanut 2008 Käynnistäjänä VIRTA-hanke Välineenä Adobe Connect Oppiaineet A2-ranska A2-ruotsi A2-espanja Ortodoksiuskonto Tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

mtiimit, mobiilinäytöt, -tentit, -työselosteet ja -viestintä

mtiimit, mobiilinäytöt, -tentit, -työselosteet ja -viestintä mtiimit, mobiilinäytöt, -tentit, -työselosteet ja -viestintä Hannu Äystö Samsung-tabletit viherpihatuunauksen dokumentointiin. Testata miten mobiililaitteet soveltuvat ulkotilatyöskentelyyn. Aurinkoinen

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

Esittely. Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu

Esittely. Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu Esittely Ctrl-L = Koko näyttö Vasen näppäin = seuraava sivu Oikea näppäin = edellinen sivu Se on ohjelma Internetissä... jonka on tuottanut Se on Brisbanessa Australiassa sijaitsevan voittoa tavoittelemattoman

Lisätiedot

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014 Julkinen Esikoulu- ja alaasteikäisten puhelimen hankinta ja käyttö tulokset DNA Oy tulokset / DNA Oy 2 Taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Älypuhelimet. Sisällysluettelo

Älypuhelimet. Sisällysluettelo Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Kaupan alan mobiilipalvelujen kehitys kansainvälisten esimerkkien kautta

Kaupan alan mobiilipalvelujen kehitys kansainvälisten esimerkkien kautta Kaupan alan mobiilipalvelujen kehitys kansainvälisten esimerkkien kautta 20.10.2011 Sonja Lätti sonja.latti@aalto.fi 4D-Space -projekti, Aalto-yliopisto Esityksen rakenne Aihepiiriin liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno Kirjasto kaikille Projektipäällikkö Rauha Maarno Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 13.11.2014 Celian asiakas Antti Vuori heittää haasteen kirjastoille: https://www.dreambroker.com/cha nnel/0eoxq4uz/77ya3wv5

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Vates-päivät 2016 Torstai 12.5.2016, klo 9-11

Vates-päivät 2016 Torstai 12.5.2016, klo 9-11 Vates-päivät 2016 Torstai, klo 9-11 Verkon ja pilvipalveluiden hyödyt puhevammaisille ihmisille nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaliitto ry Saavutettavuusyksikkö Tikoteekki Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus

Lisätiedot

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus Pelaajaprofiili netissä Pelaajaprofiilin www-palvelu on osoitteessa http://www.pelaajaprofiili.fi. Rekisteröidy tai hanki tunnukset ennen mobiilisovelluksen käyttöä. Pelaajaprofiilin

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan App Storesta...

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_205/ . Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Menneisyyden äänet nyt ja tulevaisuudessa

Menneisyyden äänet nyt ja tulevaisuudessa Menneisyyden äänet nyt ja tulevaisuudessa Audiovisuaalisten arkistojen käyttökokemuksia 1 Negatiivinen kuva arkisto kontrollivirastona, joka yrittää estää vapaata tutkimusta lainsäädäntö peikkona, joka

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Kandidaatintyön aiheita

Kandidaatintyön aiheita Kandidaatintyön aiheita PM&RG:n aihe-ehdotukset Mervi L. Ranta ja Henrik J. Asplund Mervi L. Ranta & Henrik J. Asplund PL 15400, 00076 AALTO email: pmrg@tkk.fi FINLAND http://www.cs.hut.fi/~pmrg Version

Lisätiedot

7 Uusia tarjouskilpailuja koskevien ilmoitusten tilaaminen

7 Uusia tarjouskilpailuja koskevien ilmoitusten tilaaminen 7 Uusia tarjouskilpailuja koskevien ilmoitusten tilaaminen Käyttäjä voi tilata sähköposti-ilmoituksen kaikista uusista tarjouskilpailuista valitsemallaan alalla CPV-luokituksen pohjalta. Euroopan komissio

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

Evantia 360 Teen Start -taulusto

Evantia 360 Teen Start -taulusto Evantia 360 Teen Start -taulusto Evan%a360 Teen Start - taulusto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten sekä joissain tapauksissa myös aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi Tradenomin tutkinto monimuoto-opintoina opintoina: kokemuksia ja kehittämistä SULOP2012 Sulautuva opetus ja oppiminen Tausta Sisältö Toteutuksen rakenne Onnistuneen oppimisen ja opetuksen edellytykset

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

Teknologiasta kuntoutuksen kiitorata

Teknologiasta kuntoutuksen kiitorata Tutkimusosasto Teknologiasta kuntoutuksen kiitorata Anna-Liisa Salminen, PhD, dosentti, johtava tutkija 17.9.2015 Tutkimusosasto Apuväline Teknologia kuntoutuksessa Ympäristönhallintalaitteiden ohjaamisen,

Lisätiedot

Oppimateriaalin tuottaminen videona

Oppimateriaalin tuottaminen videona Oppimateriaalin tuottaminen videona Kalle Romanov, yliopistonlehtori 4.2.2015 Esityksen sisältö Videon käyttöarvo, pedagoginen lisäarvo Videon tuottamisen tekniikkaa Videon jakelu /julkaisu Videokäytön

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Miten näkövammainen eroaa 'tavallisesta' käyttäjästä?

Miten näkövammainen eroaa 'tavallisesta' käyttäjästä? Luennon sisältö 1. Miten näkövammaiset eroaa "tavallisesta" käyttäjästä? 2. Tilastoja 3. Näkövammaiselle haastavia tilanteita 4. Käytettävissä olevia apuvälineitä 5. Miten ja mistä apuvälineitä saa? 6.

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014 1 / 9 ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014 2 / 9 1 Johdanto Tässä asiakirjassa raportoidaan havainnot, jotka tehtiin Annanpura Oy:n suorittaman thl.fisivuston toimeksiannossa

Lisätiedot

AVerClassSendApp. Release department: EDU PMK AVer Information Inc. www.aver.com 2014-04-29

AVerClassSendApp. Release department: EDU PMK AVer Information Inc. www.aver.com 2014-04-29 AVerClassSendApp Release department: EDU PMK AVer Information Inc. www.aver.com 2014-04-29 AVerClassSendin avulla opettaja voi: Tarjota oppilaille interaktiivisen oppimisympäristön. Julkaista nopeasti

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 sitten tuli assistentti.info Valtakunnallinen henkilökohtaisen avun verkostohanke, assistentti.info tuottaa TIETOA, TUKEA, NEUVONTAA, OPASTUSTA, KOULUTUSTA, ARVIOINTIA,

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy 2013 Asiakaspalvelun työvälineet Cuuma Communications Oy Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin Päätelaitteet Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 710 720 760 820

Lisätiedot

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA Sosiaali- ja terveysministeriön johdon, Huoltajasäätiön ja Sosiaalijohto ry:n tapaaminen 14-08-2014 Helsinki Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö

CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö CT50A2601 Käyttöjärjestelmät Androidin ja Symbianin vertailu Seminaarityö 0349955 Pekka Hyvärinen 0342194 Joonas Heikelä 0327708 Miro Temonen 0350122 Sami Tuominen Yleistä Seminaarityö osa kurssia Käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija

Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija Mobiilipalvelut kirjastoissa Juha Hälinen verkkopalvelusuunnittelija Jyväskylän kaupunginkirjasto Kirjastoiden ja kännyköiden monimutkainen suhde Tilastoja ja historiaa WAP1.0 vuonna 1998 Nokia Communicatorilla

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat. KK Jaana Tolonen

Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat. KK Jaana Tolonen Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat KK Jaana Tolonen 1 Esityksen rakenne Lähestymisnäkökulmat digitaaliseen tarinankerrontaan Oppimisteoriat ja mallit multimediaoppimisessa

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Hybrid

Evantia 360 Junior Hybrid Evantia 360 Junior Hybrid Evantia 360 Junior Hybrid -kommunikointikansio laaja, lausetasoinen kommunikointikansio, joka on suunniteltu lapsikäyttäjille. Evantia 360 -kommunikoinnin tuote- ja palvelukokonaisuus

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan.

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini - yleistä 1. Mikä on Prospektini sovellus? 2. Mistä löydän Prospektini sovelluksen ja kuinka voin ladata sen? 3. Millä laitteilla Prospektini sovellus

Lisätiedot

MATO-hankkeen tuloksia

MATO-hankkeen tuloksia MATO-hankkeen tuloksia 2009-2013 Juho Airola Hankkeen haaste Pitkän matematiikan valitsevien lukiolaisten määrä vähenee Opiskelijoilla on käytettävissään paljon tietoteknisiä välineitä, mutta niitä käytetään

Lisätiedot