TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN 8.-11.5.2012"

Transkriptio

1 TRIANGLE-HANKE BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN

2 TRIANGLE-HANKKEEN BENCHMARKING-MATKA SAKSAN CHEMNITZIIN Matkan tavoitteet TRIANGLE-hankkeen tavoitteena on löytää kansainvälisen yhteistyön kautta uusia toimintamalleja nuorten syrjäytymisen ja nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi Oulun seudulla. Hankkeessa toteutetaan kuusi benchmarking-matkaa eurooppalaisiin kohteisiin ja matkojen tavoitteena on tutustua kohdealueiden hyviin käytänteisiin hankkeen aihealueen ympärillä. Matkoilta kerättyjä hyviä käytänteitä käsitellään matkojen jälkeen teemaryhmissä. Teemaryhmät koostuvat Oulun seudulla alle 25-vuotiaiden nuorten kanssa työskentelevien organisaatioiden edustajista. Teemaryhmissä ulkomaanmatkoilta tuotuja hyviä käytänteitä analysoidaan ja pohditaan niiden käyttömahdollisuuksia sekä jatkojalostetaan niitä edelleen, jotta ne soveltuisivat paremmin käyttöönotettaviksi Oulun seudulla. Hankkeen kolmannen benchmarking-matkan kohteena oli Saksassa sijaitseva Chemnitzin kaupunki. Chemnitz sijaitsee entisen Itä-Saksan puolella, kahden tunnin matkan päässä Berliinistä. Chemnitzissä sijaitsee Sachsenin osavaltion työhallinnon keskusyksikkö Regional Direktion, josta vierailumme järjesteltiin. Vierailun tavoitteena oli saada yleiskäsitys Saksan työllisyydenhoidosta, koulutusjärjestelmästä ja toimenpiteistä, joita Chemnitzissä tehdään nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Osallistujat Matkalle osallistui edustajia jokaisesta hankkeen suunnitteluvaiheesta asti mukana olleesta yhteistyöorganisaatiosta, edustajia hankkeen teemaryhmistä sekä projektihenkilöstöä. OSAO Jorma Uusitalo, koulutusjohtaja TE-toimisto Pasi Wallenberg, johtaja Anne Äijälä, työvoimaneuvoja Tapio Merentie, työvoimaohjaaja OAKK Eero Pentti, apulaisrehtori Jorma Rajaniemi, ohjaava kouluttaja Ammattiopisto Luovi Raija Näppä, opintoasiainpäällikkö Oulun kaupunki Virpi Huittinen, projektipäällikkö Etsivä nuorisotyö TRIANGLE/OSAO Raila Idström, projektikoordinaattori Heli Laitila, projektipäällikkö

3 Matkaohjelma Tiistai Lähdimme matkaan Oulunsalon lentokentältä tiistaina iltapäivällä. Matka jatkui Helsingin kautta Berliinin lentokentälle. Berliinistä siirryimme junalla Leipzigin kautta Chemnitziin. Perillä olimme paikallista aikaa n. klo Majoituimme aivan Chemnitzin keskustassa sijaitsevaan Hotelli An der Operiin, jonka ikkunoista avautui kaunis näkymä Chemnitzin oopperataloon.

4 Keskiviikko Virallinen vierailuohjelma alkoi keskiviikkoaamuna, jolloin saksalainen isäntämme Frank Bohr tuli hakemaan meitä hotellilta. Ensimmäinen vierailukohteemme oli Regional Direktion Sachsen. Regional Direktion Sachsen Regional Direktion Sachsen on Sachsenin osavaltion aluehallintovirasto, jossa matkaohjelmamme järjestänyt Frank Bohr työskentelee. RD:ssä saimme yleistietoa Saksan ja Sachsenin osavaltion työllisyystilanteesta, ammatillisesta koulutuksesta sekä toimenpiteistä, joilla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pyritään saamaan takaisin opintojen pariin tai työelämään. Yleistä Saksan ja Chemnitzin työllisyydenhoidosta Saksan työmarkkinoilla vaikuttavia trendejä ovat mm. kansainvälistyminen, työelämän muuttuminen mobiilimmaksi ja joustavammaksi sekä yhteiskunnallisten muutosten nopeutuminen informaatioteknologian myötä. Myöskään mahdollisuudet osallistua työelämään eivät ole jokaiselle ihmiselle tasavertaiset ja julkisia varoja on yhä vähemmän käytettävissä. Vuodesta 2003 asti Saksassa on tehty suuria muutoksia työllisyydenhoitoon, mm. ohjausta ja neuvontaa lisätty merkittävästi ja ennaltaehkäisyyn kiinnitetään paljon huomiota. Asiakaslähtöisyys on yhä enemmän perustana toiminnalle ja keskeistä on se, että asiakkaita palvellaan siellä missä he ovat (tarkoittaa mm. uusia IT-ratkaisuja). Vuodesta 2005 työttömyys on laskenut jatkuvasti. Saksassa nuorisotyöttömyysprosentti on 9, Chemnitzin alueella luku on 8,4%. Sachsenin alueella on n nuorta, joilla ei ole ammatillista koulutusta % nuorista jättää koulun kesken. Tarjolla on enemmän ammatillisia koulutuspaikkoja kuin niihin olisi tulijoita. Ongelmana on kuitenkin se, että työnantajilla korkeat vaatimukset työntekijöille, jolloin niiden nuorten on vaikea löytää koulutus- ja työpaikkoja, joilla on erilaisia työllistymishaasteita. Saksassa suurin osa nuorista

5 suorittaa ammatillisen koulutuksen duaalimallin mukaisesti eli iso osa opinnoista suoritetaan työskentelemällä yrityksissä. Saksan työhallinnon suurin haaste tällä hetkellä onkin osaavan työvoiman tuottaminen työmarkkinoille, johon pyritään mm. seuraavin keinoin: Vähennetään niiden ihmisten määrää, jotka lähtevät opinnoista vailla tarvittavaa osaamista Vähennetään oppisopimusten keskeyttämisiä Vähennetään koulutuksen keskeyttämisiä Lisätään yli 55-vuotiaiden osallisuutta työmarkkinoilla Lisätään naisten osallisuutta työmarkkinoilla Hallitaan osaavan työvoiman maahanmuuttoa Lisätään kokoaikaisesti työskentelevien työtuntimäärää Edistetään koulutusta ja osaamista Lisätään työmarkkinoiden läpinäkyvyyttä Verotuksen tarkkailu Saksassa työttömille henkilöille on olemassa kahdenlaista työttömyystukea. Alle vuoden työttömänä olleet saavat ansiosidonnainen työttömyystukea ja vuoden jälkeen aletaan saada peruspäivärahaa. Jos työtön ei osallistu mihinkään toimenpiteisiin, hän saa vähemmän tukia.

6 Jokaisella työllisyyspalveluiden asiakkaalla henkilökohtainen ohjaaja, jonka kanssa ollaan yhteyksissä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ellei työtön henkilö ole sovitusti yhteydessä ohjaajaansa, hän menettää tukensa. Työnantajapalvelut on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Työnantajille on käytössä erilaisia onlinepalveluita. Julkinen työhallinto tekee myös yhteistyötä yksityisten hr-yritysten kanssa. ESR-projektit nuorten tukena Myös Saksassa hyödynnetään paljon EU-rahoitteisia projekteja työttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tukemisessa. ESR-projektit mahdollistavat esimerkiksi osatutkintojen suoritusmahdollisuuden niille nuorille, joilla ei ole ammatillista pätevyyttä. Projektien kautta nuorille annetaan ammatillista valmennusta ja koulutukseen valmentamista oikeille asiakkaille valmistettavien tuotteiden ja palveluiden kautta (produktionsschulen) sekä sosiaalipedagogiikkaan perustuvaa tukea ja ohjausta nuorille. Nuoren kasvua ja kouluttautumista tuetaan ja siinä lähdetään liikkeelle nuoren omista intresseistä ja motivaatiosta (jugendberufshilfe). EU-varoin järjestetään myös yrityslähtöistä, ammatillista kasvua kehittävää koulutusta nuorille ja nuorille aikuisille. Bildungs-Werkstatt (koulutus-työpaja) Lounaan jälkeen pääsimme näkemään käytännössä erään koulutus-työpajan toimintaa. Bildungs- Werkstatt on iso eri yritysten omistama rakennus, jossa toimii useita eri työpajoja. Lisäksi rakennuksessa on myös koulutustiloja. Bildungs-Werkstattissa toimii useita eri ESR-projekteja ja niiden ylläpitämiä työpajoja. Myös yritykset käyttävät tiloja oman henkilöstönsä kouluttamiseen.

7 Tiloissa toimivista ESR-projekteista meille esiteltiin seuraavat kolme projektia; Projekt ChemNet Hankkeen lähtökohtana on tilanne, jossa työelämä tarvitsee yhä enemmän osaavaa työvoimaa, mutta ammatilliseen koulutukseen tulee yhä vähemmän opiskelijoita. Hankkeen kohderyhmänä ovat 2.asteen opiskelijat, joilla on vaikeita ongelmia ja työllistymishaasteita kuten psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, motivaatio-ongelmia, poissaoloja koulusta tai oppimisvaikeuksia. Hankkeen sisältö on työpajamaista toimintaa, nuoret motivoidaan mukaan opettamalla aluksi käytännön aineita. Opetusta annetaan monella alalla. Pedagogisia periaatteita ovat mm. erilaiset oppimisympäristöt, sosiaalinen tuki, pienryhmät, onnistumisista iloitseminen ja itsetunnon kohottaminen. Nuorille halutaan asettaa mahdollisimman matala kynnys osallistua toimintaan ja siitä syystä nuorille järjestetään kuljetus työpajalle sekä tarjotaan ilmaiset ateriat. Projekt Produktionsschule Produktionsschulen pedagoginen perusta on productive learning eli käytännön työn kautta oppiminen on etusijalla. Opiskelun ohella tarjotaan tukea ja ohjausta, autetaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja tehdään nuorelle yksilöllinen suunnitelma. Kohderyhmänä on vuotiaat nuoret, joilla on sosiaalisia ongelmia, 80% nuorista ei ole mitään perusopetuksen jälkeistä tutkintoa ja 70% opiskelijoista on poikia. Koulu toimii perheyrityksen tavoin ja siellä tehdään oikeita tuotteita myyntiin. Produktionsschulessa toimii 3 työpajaa; puutekniikka, metallitekniikka ja puutarha-alan työpaja. Työpajalla työskentelyn ohella on

8 mahdollista suorittaa opintoja jossakin oppilaitoksessa. Opiskelijoita on kerralla 24 eli 8/paja ja jokaisella pajalla yksi ohjaaja. Produktionsschulessa voi olla enintään 2 vuotta, sen jälkeen osa opiskelijoista siirtyy työelämään, osa työharjoitteluun/oppisopimukseen ja osa toisiin valmentaviin koulutuksiin. Hankkeen toiminnan tärkeä tavoite on nuorten sosiaalinen integraatio. Produktionsschulessa opiskelijat saavat rahallista tukea 5e/työpäivä sekä bussiliput. Projekt Heimvorteil Projekt Heimvorteiliin kävimme tutustumassa paikan päällä. Projektin tilat sijaitsevat erillään Bildungs- Werkstattin tiloista. Hanke tarjoaa 9. tai 10. luokalta valmistuneille, omasta uravalinnastaan epävarmoille vuotiaille nuorille mahdollisuuden tutustua eri aloihin ja ammatteihin sekä antaa nuorille ohjausta kaikissa työnhakuun liittyvissä asioissa. Hankkeen kautta nuoret pääsevät tutustumaan eri aloihin yrityksissä ja ohjaajat ovat nuoren mukana yrityksissä. Yritykset saavat mahdollisuuden tutustua nuoreen ja jos nuori osoittautuu hyväksi työntekijäksi, he voivat palkata nuoren. Hankkeella on hyvät yhteydet työvoimahallintoon ja Jobcentereihin ja nuoret ohjautuvatkin hankkeeseen niiden kautta. Hankkeeseen otetaan 16 nuorta kerrallaan ja ohjelma kestää vuoden verran. Hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta jos sen aloittaa, nuoren edellytetään sitoutuvan toimintaan. Kuulimme neljän hankkeessa mukana olevan nuoren tarinat. Nuoret ovat hankkeen toimintaan osallistumalla kasvattaneet itseluottamustaan, löytäneet unelmiensa työpaikan, löytäneet uusia puolia itsestään ja tärkeimpänä mainittiin se, kuinka nuoret ovat kokeneet tärkeänä sen, että hankkeen työntekijät ovat uskoneet heihin ja heidän mahdollisuuksiinsa.

9 Tutustumiskäyntien jälkeen oli ohjelmassa illallinen yhdessä saksalaisen isäntämme kanssa. Illallinen nautittiin ravintola Miramarissa.

10 Torstai Myös torstain vierailuohjelma alkoi sillä, että meidät haettiin hotellilta. Matkustimme pikkubusseilla päivän ensimmäiseen vierailukohteeseemme. VBFA VBFA on voittoa tavoittelematon järjestö, joka työskentelee ongelmanuorten kanssa. Järjestöllä on 120 työntekijää ja toimipisteitä eri puolilla Saksaa. Toiminnan rahoittaja on työhallinto eli Bundesagentur für Arbeit, mutta järjestöllä on myös kunnan rahoittamia koulutusohjelmia. VBFA tarjoaa nuorille ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, oppisopimuskoulutusta, ammatillista koulutusta ja uudelleenkoulutusta. Meille esiteltiin VBFA:n eri toimintamuotoja, joita on mm. seuraavia: Jugendwerkstatt Toimenpiteet on tarkoitettu vuotiaille nuorille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Jugendwerkstatt on työpaja, jossa on 64 paikkaa ja ne on tarkoitettu niille nuorille, joilla on pahimmat ongelmat (drop outit, sosiaaliset ongelmat, päihdeongelmat, maahanmuuttajat, nuoret yhäidit jne). Monet nuorista ovat moniongelmaisia. Toiminnan tavoite on aktivoida ja motivoida nuoria sekä tuoda normaalielämän rakenteita nuorten elämään, ei niinkään kouluttaa tutkintoon. Työpajan ohjelma kestää 6-12 kk ja sen aikana nuorilla mahdollisuus kokeilla eri aloja (metalliala, puutekniikka, puutarha-ala, kotitalous, maalaus). Viikottainen työaika työpajalla on 39h, mutta monet nuorista eivät aluksi pysty tähän ja heidän on mahdollista aloittaa pienemmällä tuntimäärällä. Työpajalla työskentelyn lisäksi nuorille on tarjolla ohjausta sosiaalityöntekijältä. Jugendwerkstatt tekee yhteistyötä Jugendberüfshilfen ja produktionsschulen kanssa. Jos nuori katoaa, silloin tehdään yhteistyötä BA:n ja Jobcenterin kanssa. Jugendwerkstattin keskeyttäminen katkaisee nuorelta myös tuet. Jugendwerkstatt on nuorille last chance eli heistä todella pyritään pitämään kiinni kaikin keinoin.

11 BvB (ammattiin valmentavia koulutustoimenpiteitä) Koulutustoimenpiteiden kohderyhmään kuuluvat vuotiaat nuoret, joilla on erilaisia sosiaalisia ongelmia. Koulutuksen aikana nuoret osallistuvat ammatilliseen koulutukseen tuettuna, päätavoite on saada nuoret koulutukseen tai työharjoitteluun/oppisopimukseen joko VBFA:n työpajalla tai muussa oppilaitoksessa. BvB:n koulutukset alkavat aina syksyisin ja niihin otetaan kerralla 50 osallistujaa. Ohjelman alussa nuoret testataan ja tehdään arvio siitä, ovatko he kykeneviä osallistumaan ohjelmaan. Testeihin kuuluu mm. nuorten äidinkielen- ja matemaattisten taitojen testataaminen ja nuorista tehdään osaamisprofiilit. Ohjelman sisältö: Osaamisprofiilin laatiminen 14 päivää Perusjakso max. 6kk Jatkojakso max. 3kk (joko harjoittelu yrityksessä tai työpajalla VBFA:ssa) Loppukeskustelu, jossa mietitään nuoren jatkotoimenpiteitä Job orienting Job orienting on ESR-rahoituksella jo 7 vuotta toiminut ohjelma, joka on tarkoitettu oppilaille 7.luokasta alkaen. Ohjelman aikana oppilaat voivat tutustua 7 eri alaan, tavoitteena on oppia eri taitoja ja nähdä miten eri alat soveltuvat itselle sekä tutustua erilaisiin työpaikkoihin ja ylipäänsä työelämän pelisääntöihin. Ohjelmaan osallistuvat oppilaat ovat tutustumassa aloihin maanantaista torstaihin ja perjantaisin he esittelevät muulle ryhmälle mitä ovat tehneet viikon aikana. Jokaiselle oppilaalle laaditaan portfolio, joka sisältää tiedot siitä mitä oppilas on tehnyt orientaatiojakson aikana. Lisäksi oppilaat saavat myös arvioinnin ohjaajilta sekä todistuksen aloihin tutustumisesta. Jokaiselle oppilaalle tehdään kuva-cd hänen tutustumisjaksoistaan eri aloilla.

12 Jugendberüfshilfe Sosiaalisista ongelmista kärsiville nuorille tarkoitettu työpaja, jossa on mahdollisuus tehdä metallitöitä, puutöitä ja maalata. Työskentelyn lisäksi työpajalla annetaan hieman teoriaopetusta sekä ohjausta, jossa tehdään nuorelle oma suunnitelma, harjoitellaan työhakemusten tekoa ja harjoitellaan erilaisia taitoja nuoren tarpeiden mukaan.

13 Toisen vierailupäivän lopuksi kokoonnuimme hotellille keskustelemaan vierailukäyntien annista ja siitä, miten kokemuksia ja opittua voitaisiin hyödyntää omassa työssä ja laajemmin koko Oulun seudulla. Perjantai Perjantaiaamuna aloitimme paluumatkan kotiin. Matkustimme junall Chemnitzistä Leipzigin kautta Berliiniin. Berliinistä lensimme Helsingin kautta Ouluun. Olimme perillä Oulunsalon lentokentällä klo 17. Huomioita ja hyödynnettäviä käytänteitä Matkaseurueen huomioita ja hyödynnettäviä käytänteitä: - Saksassa ja Chemnitzissä tilanne on sellainen, että koulutuspaikkojen tarjonta on suurempi kuin niihin tulevien opiskelijoiden määrä, mutta silti on drop outeja. Vaikka meillä tarvitaankin kipeästi lisäpaikkoja ammatilliseen koulutukseen, lisäpaikkojen saaminen ei silti ole ainoa ratkaisu syrjäytymisongelmaan. Nuorilla on hyvin erilaisia syitä jättäytyä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. - Tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta pitäisi päästä pois siinä mielessä, että pitäisi olla mahdollisuus suorittaa myös osatutkintoja. Korostus pitäisi olla taidoille, ei tutkinnoille -> lisää joustavuutta tarvitaan, hukkaamme todellisia kädentaitajia ja työmiehiä kun meille tulee liian hyviä opiskelijoita. - Saksan yhteistyökuvioista on opittavaa, erityisesti rahoittajien suuntaan. Saksassa myös eri tahojen toimijat tuntuivat olevan hyvin perillä toistensa toiminnan sisällöistä ja tavoitteista. - Työpajalla opiskelua ei meillä arvosteta tarpeeksi, työpajalla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen olisivat konkreettinen asia, jolla markkinoida työpajalla onnistunutta nuorta. - Meillä pitäisi olla työpaja, jossa nuori voisi käydä ottamassa vauhtia opiskeluun ilman että pitäisi erota oppilaitoksesta ja työpajajakso ei saisi vaikuttaa läpäisyyn. - Saksassa nuoret ohjautuvat pajoille työhallinnon kautta -> tässä on meillä parantamisen varaa. - Yhteistyö kaupungin kanssa voisi meillä toimia tehokkaammin. - Onko sekään hyvä, että heti opintojen keskeytymisen jälkeen nuoret lähetetään työpajalle tms. vai pitäisikö ensin tehdä analyysia tilanteesta ja miettiä miksi opinnot keskeytyivät ja sen jälkeen miettiä jatkopaikkaa? - Meillä tarvittaisiin lisää perustason työpaikkoja, esim. maahanmuuttajille, joissa kielitaito ei olisi niin olennainen asia. - Meillä pitäisi olla myös sellaisia koulutuksia, johon pääsisivät myös huonon keskiarvon oppilaat, nykyään ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi vaaditaan hyvä keskiarvo. - Hyvän keskiarvon korostaminen johtaa joidenkin oppilaiden kohdalla harhaan, kun ei osatakaan kädentaitoja - Saksalainen järjestelmä on erilainen ja tehokas, alueellisuus korostuu ja raportointi on kuukausittaista. Saksassa kunnalla on vastuu työttömästä ja työhallinto tässä kumppanina, meillä korostuu enemmänkin se, että työtön on TE-toimiston vastuulla, ei kunnan. - Saksassa jokaisen opiskelijan kohdalla mietitään heti alkuvaiheessa, missä hänen tuleva työpaikkansa tulee olemaan. Tämä korostuu toki myös sen takia, että duaalimalli ammatillisessa opiskelussa on niin vahva.

14 - Jokaisella nuorella on Saksassa joku nimetty vastuuhenkilö hoitamassa hänen asioitaan ja ohjaus keskitetympää, meillä on pirstaloitunutta ja joka instanssissa tehdään oma suunnitelma (hojks, palvelusuunnitelma jne), Saksassa tehdään vain yksi suunnitelma. - Yritysyhteistyö korostui, mietityttämään jäi onko Saksassa sosiaalisia yrityksiä vai onko yritykset jollakin tavalla valtuutettu työllistämään vaikeasti työllistyviä, -> yhteisöllinen ajattelu meillä on vielä vaatimatonta. - Saksassa kaikki vaikuttavat olevan tietoisia projekteista ja ne ovat aitoja yhteistyökumppaneita, meillä ei olla kovinkaan hyvin tietoisia hankkeista eikä osata hyödyntää niissä tehtävää käytännön työtä. Hankkeiden suunnitteluvaiheesta asti tulisi ottaa mukaan mukaan ne käytännön työntekijät, jotka tulevat olemaan hankkeissa mukana - Työvaltaisuus opinnoissa korostui Saksassa, 2+1-malli ja laajennettu top ovat nousseet myös meillä vahvasti esiin ja olisi ollut mielenkiintoista tietää miten Saksassa pajoilla opittu tunnustetaan ammatillisessa koulutuksessa.

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Anne-Mari Souto, YTT, KM, tutkijatohtori Aineksia nuorten aikuisten koulutukseen , Helsinki. Vähän koulutetut kohderyhmänä

Anne-Mari Souto, YTT, KM, tutkijatohtori Aineksia nuorten aikuisten koulutukseen , Helsinki. Vähän koulutetut kohderyhmänä Anne-Mari Souto, YTT, KM, tutkijatohtori Aineksia nuorten aikuisten koulutukseen 3.9.2013, Helsinki Vähän koulutetut kohderyhmänä Kommentteja edelliseen puheenvuoroon - Ohjauksen merkitystä ei voi olla

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille.

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille. KOTO PORTFOLIO Kotoportfolio on teemoitettu ohjauksen työväline opiskelijan kotoutumisprosessin ja oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Se tukee maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro Ryhmä nro 1 ja 3 Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet Ryhmä 1 Aura Nina Sataedu Oppi-Apaja -hanke Eklöf Tarja Sataedu Oppi-Apaja -hanke Harju-Vahekoski

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

VASTUUTA Tervetuloa!

VASTUUTA Tervetuloa! VASTUUTA 2020 Tervetuloa! Miksi kannattaa opinnollistaa työtoimintoja? Kehittää pajan/järjestön omaa työtoimintaa ammatillisempaan suuntaan, kun sitä verrataan tutkinnon perusteisiin. Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous 28.4.15 Opetusviraston peruspalvelut maahanmuuttajataustaisille

Lisätiedot

Työtaitovalmennus. Työelämän perustaidot ammatillisen osaamisen tueksi

Työtaitovalmennus. Työelämän perustaidot ammatillisen osaamisen tueksi Työtaitovalmennus Työelämän perustaidot ammatillisen osaamisen tueksi Lähtökohdat: Työtaitovalmennuksella vastataan nuorten itsensä, heidän kanssaan työskentelevien ja erityisesti työnantajien esittämään

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Työryhmä 1: Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistatko ja tunnustatko?

Työryhmä 1: Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistatko ja tunnustatko? Työryhmä 1: Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistatko ja tunnustatko? Alustus Päivi Niska, koulutuspäällikkö, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapin matkailuopisto Opiskelija

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Lämpimästi tervetuloa! Opinnollistamisen koulutus

Lämpimästi tervetuloa! Opinnollistamisen koulutus Lämpimästi tervetuloa! Opinnollistamisen koulutus 3. 16.5.2016 Kisälli Harjulanmäki Sotainvalidien Veljesliitto Uudenmaan piiri ry Apuomena ry Taidoilla töihin hanke Karkkilan Kaupunki Ruukinpaja Ruukinpaja/Yhteiskoulu

Lisätiedot

Tno palveluja käyttävien asiakas- / hakijaprofiilit Länsi-Uudellamaalla

Tno palveluja käyttävien asiakas- / hakijaprofiilit Länsi-Uudellamaalla Tno palveluja käyttävien asiakas- / hakijaprofiilit Länsi-Uudellamaalla E M R Toimijat Toimijat Toimijat Toimijat A I L (= OpinOvi L-U:n kohderyhmä) (= OpinOvi L-U:n kohderyhmä) (= OpinOvi L-U:n kohderyhmä)

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt Hilton Helsinki Kalastajatorppa Ammattiopisto Nurmes Kaija Mattila NonStop

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT Nina Harjulehto 1 ARVIOINTI TAPAHTUU VUOROVAIKUTUSTILANTEENA, JOHON VAIKUTTAA MONET ASIAT 2 TUTKINNON SUORITTAJA Kaikenikäisiä (yli 18v.), kaiken kokoisia ja kaikennäköisiä kaikenlaisissa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen Keuda Elinikäinen ohjaus 13.10.2011 Raija Tikkanen Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Vahvistetaan opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla. Laaditaan hyvän opinto-ohjauksen

Lisätiedot

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa 1. Itsearvioinnin kohde

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetushallitus 4.12.2009 Kirsti Kupiainen Sisältö Säädökset ja määräykset Ohjaus käsitteenä ja toimintana Ohjausyhteistyö Ryhmänohjaus

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle 14.2.2013 Pakollinen dia ESR-rahoitteinen projekti (12/2011 7/2014), 2 M Tukee Raketti-projektin tavoitteita luomalla syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä

Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Rannikkopajat Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä ja 1.5.2007 lähtien Virpi Jonsson työpajajohtaja, Rannikkopajat

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot