Hyvinvointia alueelle ja ihmisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia alueelle ja ihmisille"

Transkriptio

1 Hyvinvointia alueelle ja ihmisille VUOSIKATSAUS 2012

2 2

3

4 12 VASTUULLISESTI TOIMIEN Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa 16 SÄHKÖN JA LÄMMÖN LÄHTEILLÄ Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista Oulun Energia ottaa parhaansa mukaan toiminnassaan huomioon ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Sähkön ja lämmön tuotannossa Oulun Energia tukeutuu oman alueensa luonnonvaroihin turpeeseen, puuhun ja veteen. 20 LUOTETTAVASTI PALVELLEN Kilpailukykyisiä tuotteita ja luotettavaa jakelua 24 KOHTI TULEVAISUUTTA Oulun Energia -konserni tähtää Suomen parhaaksi Asiakkailleen Oulun Energia tarjoaa monipuolisia sähkötuotteita ja laadukasta kaukolämpöä. Näiden jakelun se hoitaa luotettavasti ja tehokkaasti. Oulun Energia suuntaa tulevaisuuteen kehittämällä toimintaansa, tuotteitaan ja palvelujaan. Se myös rakentaa yhteistyöverkostoja ja investoi vahvasti. Oulun Energia -konserni Oulun Energia Oulun Sähkönmyynti Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi Oy Turveruukki Oy Haukiputaan Energia Oy y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: Kasarmintie 6 Kasarmintie 6 Kasarmintie 6 Kasarmintie 6 Teknologiantie 12 PL 116, Oulu PL 116, Oulu PL 116, Oulu PL 116, Oulu Oulu Yli-Iin Sähkö Oy Vaihde: Vaihde: Vaihde Vaihde: Vaihde: y-tunnus:

5 SISÄLLYS 10 Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2012 uusittu strategia viitoittaa Oulun Energia -konsernin tietä eteenpäin. Taloudellinen toimintaympäristö oli vuoden aikana hankala. Konsernin tulos putosi merkittävästi, joskin odotetusti. 6 Yhteenveto 8 Oulun Energia -konserni 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Vastuullisesti toimien 16 Sähkön ja lämmön lähteillä 20 Luotettavasti palvellen 24 Kohti tulevaisuutta 28 VUODEN 2012 PÄÄTAPAHTUMAT 13 Kalatiellä ennätysvilkasta Merikosken kalatie osoitti jälleen toimivuutensa. Vuonna 2012 kalatiellä oli vilkkaampaa kuin koskaan aikaisemmin. 28 Ekovoimalaitos vihittiin Laanilan ekovoimalaitos vihittiin virallisesti käyttöönsä marraskuussa. Toimintakertomukset 30 Oulun Energia 34 Oulun Sähkönmyynti Oy 38 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 40 Oulun Energia Urakointi Oy 42 Turveruukki Oy Taloudelliset tunnusluvut 45 Oulun Energia -konserni 48 Oulun Sähkönmyynti Oy 50 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 54 Oulun Energia Urakointi Oy 56 Turveruukki Oy 58 Haukiputaan Energia Oy 60 Yli-Iin Sähkö Oy 17 Puu palaa Toppilassa Toppilan voimalaitos käyttää polttoaineenaan suuret määrät puuta. Laitoksen valmiuksia puun kasvavaan hyödyntämiseen on jatkuvasti parannettu. 21 Kaukolämmön asema vahva Ympäristöystävällisen ja vaivattoman kaukolämmön suosio on Oulussa pysynyt vahvana. Kaukolämpöverkko laajenee jatkuvasti. 25 Ekovoimalaitos tuo ympäristöhyötyjä Laanilan ekovoimalaitoksen rakentaminen oli pitkälle tulevaisuuteen yltävä suurinvestointi. Jätettä polttoaineenaan käyttävä laitos tuo huomattavia ympäristöhyötyjä. Voit lukea vuosikatsauksen myös sähköisenä versiona.

6 Uusi strategia ja isoja investointeja Oulun Energia -konserni rakensi vuonna 2012 pohjaa tulevaisuuden menestykselle. Konserni uudisti strategiansa ja investoi vahvasti. Päivitetyn strategiansa mukaisesti Oulun Energia -konserni on valmis ottamaan elinkeinoveturin aseman Perämerenkaaren ja oman maakuntansa alueella. Sen päämääränä on pohjoisen elinvoiman lisääminen. Tähän liittyen se muun muassa kehittää yhteistyötä yritysten sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Liiketoimintansa kasvua Oulun Energia -konserni tavoittelee sekä kehittämällä kaikkia nykyisiä toimintojaan että tuomalla markkinoilla kokonaan uusia tuotteita ja palveluja. Oulun Energia -konsernin investointitahti on pysynyt vahvana. Noin 79 miljoonaa euroa maksanut Laanilan ekovoimalaitos aloitti kaupallisen tuotantonsa elokuun alussa. Toppilan voimalaitoksen yhteyteen valmistui vajaan 10 miljoonan euron hintainen puupolttoaineen vastaanottoasema. Vastaanottoasema on osoitus Oulun Energia -konsernin tahdosta panostaa lähienergiaan. Taloudellisesti vuosi 2012 oli edellisvuotta haastavampi. Oulun Energia -konsernin liikevaihto kasvoi silti noin 4,5 miljoonalla ja oli 233,4 miljoonaa euroa. Liiketulos sen sijaan pieneni merkittävästi, joskin odotetusti. Liiketulokseksi muodostui 38,7 miljoonaa, kun se vuosi sitten oli 54,6 miljoonaa euroa. Syitä laskuun olivat tuotantomäärien putoaminen, Toppilan voimalaitoksen ikääntyvän ykkösyksikön ylläpitokustannusten nousu ja turvetuotannon jääminen puoleen suunnitellusta. Pohjoista voimaa kuvaa Oulun Energia -konsernin olemusta ja toimintaa. Konserni tukeutuu pohjoisiin luonnonvaroihin ja osaamiseen, tuottaa tärkeitä hyödykkeitä ja palveluja alueen ihmisille ja yrityksille sekä kanavoi toiminnastaan kertyvät varat oman talousalueen hyväksi. Oulun Energia -konserni muodostaa yhtenäisen energia-alan kokonaisuuden, jonka toiminnan painopiste on Oulun alueella ja laajemminkin pohjoisessa Suomessa. Oulun kaupungin omistama konserni kattaa energia-alan koko arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon, sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja jakelun sekä alan erilaiset palvelut kuten verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon. Konserniin kuuluvat: New strategy and big investments In 2012, the Oulun Energia Group was building a strong foundation for future success. The Group sharpened its strategy and made big investments. In accordance with its updated strategy, the Oulun Energia Group is ready to take on the position of engine of economic growth in the Bothnian Arc and its own province. It strives to increase business vitality in the north of the country. In relation to this, it is enhancing its co-operation with enterprises and research and educational establishments. To gain business growth, the Oulun Energia Group is developing all its current operations and launching completely new products and services in the market. The group s investments have remained at a brisk level. Built at a cost of approximately EUR 79 million, the Laanila eco power plant started commercial operations at the beginning of August. A wood fuel reception facility costing just under EUR 10 million was completed in connection with the Toppila power plant. The reception facility demonstrates the Oulun Energia Group s commitment to investing in local energy. Financially, year 2012 was more challenging than the previous year. Nevertheless, the Oulun Energia Group s net sales grew by some EUR 4.5 million to EUR million. However, operating profit fell significantly, albeit expectedly. The operating profit stood at EUR 38.7 million while a year before it was EUR 54.6 million. The fall was attributable to a drop in production volumes, the increased maintenance costs of unit one of the ageing Toppila power plant, and peat production only achieving about half of the projected volumes. Power from the North describes the essence and operations of the Oulun Energia Group. The Group relies on the natural resources and expertise of the north, it produces key commodities and services for the people and enterprises in the region, and it channels the proceeds of its operations for the benefit of its own economic region. The Oulun Energia Group incorporates an integrated group of energy companies with a focus on serving the Oulu region and other parts of northern Finland. Owned by the City of Oulu, the Group s operations cover the entire value chain of the energy sector: production of raw materials; production, sales and distribution of electricity and heat; and various services in the sector, such as network management, contracting and maintenance. The Group includes the following companies: 6

7 Yhteenveto Liikevaihto (M ) Net sales ( million) Liikevoitto (M ) Operating profit ( million) Investoinnit (M ) Investments ( million) Henkilöstömäärä Number of employees Myyntituottojen jakautuminen M Distribution of sales proceeds ( million) Liikevoiton jakautuminen (M ) Distribution of operating profit ( million) Sähkön myynti Electricity sales Sähkön siirto Electricity distribution Lämmön myynti Heat sales Polttoaineen myynti Fuel sales Höyryn myynti Steam sales Muut myyntituotot Other sales proceeds Sähkökauppa Electricity trade Lämpökauppa Heat trade Siirto ja urakointi Distribution and contracting Höyrykauppa Steam trade Polttoainekauppa Fuel trade Oulun Energia -konsernin keskeiset tunnusluvut Key figures of the Oulun Energia Group Asiakkaiden määrä Number of customers Liikevaihto (milj. euroa) Net sales ( million) Liikevoitto (milj. euroa) Operating profit ( million) Investoinnit (milj. euroa) Investments ( million) Liikevaihto/henkilö (milj. euroa) Net sales / person ( million) 228,9 54,6 55,8 0,64 233,4 38,7 51,4 0,65 Sähkönmyynti Electricity sales Sähkönsiirto omassa verkossa * Electricity distribution in own network* Kaukolämpö** District heat** Höyry Steam Liikevoitto/henkilö (milj. euroa) 0,15 Operating profit / person ( million) 0,11 Henkilöstön määrä 355 Number of employees 358 * Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n ja Yli-Iin Sähkö Oy:n asiakkaat yhteensä vuonna 2012 ** Oulun Energian ja Haukiputaan Energia Oy:n asiakkaat yhteensä *Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy, Yli-Iin Sähkö Oy yhteensä. Sisäiset liiketoiminnot eliminoitu. Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy, Yli-Iin Sähkö Oy in total. Internal business operations have been eliminated. Vuosikatsaus

8 Oulun Energia -konserni enemmän kuin osiensa summa Oulun Energia-konserni on merkittävä pohjoissuomalainen energia-alan toimija. Konserni työskentelee yhtenä kokonaisuutena ja saavuttaa tällä tavalla synergiaetuja. Nämä puolestaan tehostavat konsernin toimintaa, johtavat parempaan taloudelliseen tulokseen sekä auttavat tarjoamaan asiakkaille kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluja. Synergiaetujen saavuttamisen edellytyksenä on, että konsernin osat tukevat toisiaan ja sovittavat toimintansa kokonaisuuden vaatimusten mukaisesti. Näin Oulun Energia -konsernissa myös tapahtuu. Mitä 8

9 Oulun Energia -konserni paremmin eri osien välinen yhteistyö sujuu, sitä suurempia etuja saavutetaan. Synergiahyötyjen ansiosta konserni on enemmän kuin osiensa summa. OULUN KAUPUNGIN OMISTAMA Konsernin emoyhteisönä on Oulun Energia -liikelaitos ja sen omistaa Oulun kaupunki. Konserniin kuuluvat Oulun Energia -liikelaitoksen lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy ja Yli-Iin Sähkö Oy. Liikelaitos omistaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki tytäryhtiöt sataprosenttisesti. Poikkeuksen muodostaa Oulun Sähkönmyynti Oy, josta emoyhteisö omistaa 60,4 prosenttia. Sen muita osakkaita ovat useat alueelliset energiayhtiöt Pohjois-Suomessa. Emoyhteisö ja sen tytäryhtiöt kattavat energia-alan koko arvoketjun, joka ulottuu raaka-aineiden ja energian tuotannosta aina sähkön ja lämmön myyntiin ja jakeluun sekä alan palveluihin kuten verkonhallintaan, ylläpitoon ja urakointiin. KOKONAISUUDEN NÄKÖKULMA Koko arvoketjun hallinta antaa Oulun Energia -konsernille mahdollisuuden suunnitella ja kehittää työskentelyään kokonaisuuden näkökulmasta. Yhteisen toiminnan perustana on konsernitason strategia, jonka pohjalta jokainen tytäryhtiö on laatinut oman strategiansa. sa. Operatiivisessa työssä konsernin yhtenäisen toimintatavan taa konsernin johtoryhmä, jonka työskentelyä vetää Oulun Energian toimitusjohtaja ja jossa ovat mukana suurimpien tytäryhtiöiden tiöiden toimi- varmis- tusjohtajat, tuotantojohtaja, talousjohtaja, energiakaupan johtaja ja polttoainejohtaja. Neljä kertaa vuodessa kokoontuvan laajennetun johtoryhmän jäseniä ovat lisäksi tietohallintojohtaja, ja, ympäristöpäällikkö sekä käyttö- ja kunnossapitopäällikkö. Oulun Energia -konsernin johtoryhmän jäsenet ylhäältä vasemmalta alkaen: talousjohtaja Antti Ollikainen, Oulun Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtaja Arto Sutinen, Turveruukki Oy:n toimitusjohtaja Heikki Karppimaa, tietohallintojohtaja Timo Heiskari, polttoainejohtaja Pertti Vanhala, tuotantojohtaja Jukka Salovaara, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n toimitusjohtaja Antti Timonen, energiakaupan johtaja Jouko Isoviita, Oulun Energia Urakointi Oy:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja. Alhaalla Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juhani Järvelä, ympäristöpäällikkö Tarja Väyrynen, käyttö- ja kunnossapitopäällikkö Ilkka Koskela. Vuosikatsaus 2012

10 Vahvaa tulevaisuuden rakentamista Oulun Energia -konserni suuntasi vuonna 2012 vahvasti tulevaisuuteen. Konsernin tavoitteena on asema merkittävänä elinkeinojen veturina Perämerenkaaren ja oman maakuntansa alueella. Näin se voi viedä eteenpäin niin energia-alaa kuin toimialueensa koko elinkeinoelämää. Konsernin uusittuun strategiaan kuuluu myös yritys- ja tutkimusyhteistyön pitkäjänteinen kehittäminen. Tämän tuloksena syntyviin verkostoihin Oulun Energia kannustaa mukaan muita yrityksiä ja toimijoita sekä koulutus- ja tutkimuslaitoksia. Itse se on valmis tarvittaessa toimimaan verkostoissa vetäjänä. Oulun Energia selvittää lisäksi aktiivisesti uusien toimintojen, tuotteiden ja palvelujen tuomista markkinoille. Tähän liittyviä liiketoimintoja se pyrkii saamaan alkuun jo kuluvan vuoden aikana. Samalla Oulun Energia jatkaa jo olemassa olevien toimintojensa kehittämistä. Tulevaisuuteen kurkottaa myös parhaillaan tekeillä oleva esiselvitys Toppilan voimalaitoksen ykkösyksikön korvaamisesta. Yksikkö on tuottanut sähköä ja lämpöä vuodesta 1977 lähtien, mutta on vähitellen tulossa tiensä päähän. Esiselvityksessä tutkitaan muun muassa uuden yksikön sijainti-, polttoaine- ja prosessivaihtoehdot. Varsinainen investointipäätös tullee tehtäväksi vuoden 2014 aikana. Päästöoikeuksien hinnasta ja nykyisestä päästöoikeusjärjestelmästä on käyty poliittista keskustelua EU:ssa, mikä on synnyttänyt alalla epävarmuutta. Samalla tavalla vaikuttaa epätietoisuus kansallisten metsäenergian käytön kannustimien kohtalosta. Yhdessä nämä vaikeuttavat huomattavasti isojen ja pitkävaikutteisten energiainvestointien tekemistä. Investoiminen on hankalaa, jos taustatekijät uhkaavat muuttua koko ajan. LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS HEIKKENI Oulun Energia -konsernin liikevaihto kasvoi noin 4,5 miljoonalla edellisestä tilikaudesta ja oli 233,4 miljoonaa euroa. Tuotantomäärät jäivät alhaisten markkinahintojen vuoksi ennusteesta, mutta liikevaihtoa nostivat Oulun Sähkönmyynti Oy:n liikevaihdon kasvu ja ekovoimalaitoksen kaupallinen käynnistyminen. Konsernin liiketulos sen sijaan putosi merkittävästi, joskin odotetusti 38,7 miljoonaan euroon. Vuoden takaisesta ennätystuloksesta tultiin alaspäin noin 16 miljoonaa euroa, kun tuotantomäärät 10

11 Toimitusjohtajan katsaus Ekovoimalaitos oli 79 miljoonan euron budjetillaan suurin investointi Oulun alueella viiteentoista vuoteen. vähenivät, Toppilan voimalaitoksen ikääntyvän ykkösyksikön ylläpitokustannukset nousivat ja turvetuotanto jäi puoleen suunnitellusta. Tulokseen vaikuttivat myös parin viime vuoden raskaan investointikuurin seurauksena kohonneet poistot. Myönteisesti alimmalle riville vaikuttivat ennen muuta Pohjolan Voima Oy:tä saatu osinkotuotto ja sateisen kesän seurauksena noussut Merikosken voimalaitoksen tuotanto. Konsernin tilikauden tulos oli noin 17,6 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaava luku oli 29,4 miljoonaa euroa. LÄHIENERGIA TÄRKEÄÄ Oulun Energia on pitkään hyödyntänyt mahdollisimman paljon lähienergiaa pääosin Oulua ympäröivästä maakunnasta saatavaa turvetta ja puuta. Lähienergia parantaa huoltovarmuutta sekä luo työpaikkoja ja tuloja maakuntaan. Turpeen ja puun tuottamiseen tarvittava ketju työllistää maakunnassa vuosittain noin ihmistä ja synnyttää noin 50 miljoonan euron tulovirran. Puun käytössä Toppilan voimalaitos on nyt ennätysvauhdissa. Laitos polttanee kuluvan lämmityskauden aikana syyskuun 2012 alusta elokuun 2013 loppuun puuta yli yhden terawattitunnin edestä. Energiantuotannossa tällaiseen määrään ei yksikään CHP-voimalaitos Suomessa ole aikaisemmin yltänyt. Tämä on iso saavutus, johon Oulun Energia on päässyt pitkäjänteisellä työllä ja investoimalla. Toppilan voimalaitoksella puuenergian osuus on ollut kuluvana talvena yli 38 prosenttia. Suomen kansallinen tavoite on, että uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta nousee vuoteen 2020 mennessä samaiseen 38 prosenttiin. Toppilan voimalaitos on näin päässyt tavoitetasolle jo kuusi vuotta ennen määräaikaa. Osaltaan puun käytön kasvattamisen on mahdollistanut voimalaitoksen yhteyteen valmistunut puupolttoaineen vastaanottoasema. Vajaan kymmenen miljoonan euron investointi otettiin käyttöön viime vuonna. Puuenergialla tuotetaan nyt kaukolämpö noin ja käyttösähkö ihmiselle. SATEISTA HAITTAA JA HYÖTYÄ Turpeen toisen tärkeän lähienergian lähteen kannalta vuosi 2012 oli hankala. Sateinen kesä pudotti turvetuotannon noin puoleen tavoitellusta. Syynä tähän on uusien tuotantoalueiden viranomaislupien hidastunut käsittely, jonka vuoksi uusia tuotantoalueita ei ole saatu käyttöön toivotussa tahdissa. Vanhoilla ja mataloituneilla tuotantoalueilla toimiminen sateisina kesinä on merkittävä riski huoltovarmuudelle. Luparuuhkiin tarvitaan kansallisella tasolla pikainen korjaus, jotta energiaturvallisuus ja huoltovarmuus voidaan taata. Vesivoiman tuotannossa taas päästiin poikkeuksellisen suurten sateiden ansiosta ennätyslukuihin. Merikosken voimalaitos teki sähköä historiansa suurimman määrän 289 gigawattituntia eli 66 prosenttia enemmän kuin normaalivuonna Elokuun 10. päivänä mitattiin Oulujoen historian suurin virtaama eli 856 kuutiota sekunnissa. Vesimäärä oli niin suuri, että siitä mahtui vain puolet menemään Merikosken voimalaitoksen läpi. Toinen puoli jouduttiin ohijuoksuttamaan patoluukuista vanhaan jokiuomaan. EKOVOIMALAITOS VALMISTUI Vuoden 2012 huomattavia tapahtumia oli myös Laanilan ekovoimalaitoksen valmistumisen. Laitos otettiin kaupalliseen tuotantoon viime elokuun alussa. Syntypaikkalajiteltua jätettä polttoaineenaan käyttävä ekovoimalaitos tuottaa höyryä, kaukolämpöä ja sähköä. Ekovoimalaitos oli 79 miljoonan euron budjetillaan suurin investointi Oulun alueella viiteentoista vuoteen ja työllisti rakennusaikanaan merkittävästi myös paikallisia ihmisiä ja yrityksiä. Paikallisten yritysten osuus investoinnista oli noin 20 miljoonaa euroa. Laitoksen rakennustöiden sujumiseen ja toimintaan on täysi syy olla tyytyväinen. Rakentaminen pysyi aikataulussa ja budjetissa, eikä vakavia työtapaturmia sattunut. Laitos itse on osoittautunut toimintavarmaksi ja suorituskykyiseksi. Ekovoimalaitoksen nyt toimiessa vain noin kymmenen prosenttia Oulun alueen jätteistä päätyy kaatopaikalle. Aikaisemmin vastaava luku oli yli viisikymmentä prosenttia. Näin varsinkin Ruskon kaatopaikan kuormitus vähenee ja sen metaanipäästöt sekä muut ympäristöhaitat pienenevät. Mainittakoon vielä, että Oulun Energia palkittiin valtakunnallisesti vuoden Reilu kaukolämpö -yrityksenä ja esimerkillisenä toimijana asiakaspalvelun, tiedottamisen ja kaukolämpötuotteen kehittämisessä. Kilpailun raadissa olivat mukana muun muassa Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto ja Kuluttajaliitto sekä Energiateollisuus Ry. Kiitän lopuksi lämpimästi Oulun Energian asiakkaita, henkilökuntaa, kumppaneita ja omistajia sujuvasta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä vuonna Vuosikatsaus

12 Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa Kalaistutukset ja muu kalakantojen hoito ovat esimerkki Oulun Energian vastuullisesta toiminnasta. Velvoiteistutuksilla pidetään yllä vaelluskalakantoja. Oululainen ammattikalastaja Lauri Halonen käy kokemassa verkot talvisin pari kertaa viikossa. Merestä hän saa yleisimmin siikaa. 12

13 Vastuullisesti toimien Oulun Energialle vastuullinen toiminta on itsestään selvää. Se ottaa jokapäiväisessä työssään huomioon niin ympäristölliset, taloudelliset kuin sosiaaliset tekijät. Yhteiskuntavastuun kantaminen on iso osa Pohjoista voimaa -lupausta. Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Oulun Energia -konsernin toimintaa ja vuorovaikutusta lähiyhteisönsä kanssa. Pohjoista voimaa -lupaus ohjaa konsernia ja kuvaa osaltaan, kuinka se yhteiskuntavastuutaan toteuttaa: tuottaa lämpöä ja sähköä pohjoisen alueen ihmisille ja yrityksille, tukeutuu alueen luonnonvaroihin ja osaamiseen sekä kanavoi toiminnastaan syntyvän taloudellisen hyödyn pohjoisen hyväksi. Yhteiskuntavastuuseen kuuluvia käytäntöjä ja toimia yhtenäistetään Oulun Energiassa parhaillaan. Tämä liittyy konsernin tavoitteeseen toimia yhä tiiviimmin yhtenä kokonaisuutena. Yhtenäistäminen koskee muun muassa Oulun Energian ja sen tytäryhtiöiden ympäristöpolitiikkaa. Samalla tavalla määritellään vuoden 2013 aikana yhteinen laatu- ja työturvallisuuspolitiikka. Lisäksi eri toimintajärjestelmille on luotu wiki-pohjainen ratkaisu, johon eri yksiköiden järjestelmät siirretään vuoden 2013 aikana. Tämä parantaa toimintajärjestelmien käytettävyyttä ja tekee niistä jokapäiväisiä työkaluja. VIISI YMPÄRISTÖTAVOITETTA Konsernin emoyhteisön eli Oulun Energian ympäristötavoitteita vuonna 2012 olivat: ja sen ympäristössä Uusiutuvien energialähteiden käyttö Oulun Energiassa kohosi vuonna 2012 selvästi aikaisempaa korkeammaksi. Puun osuus Toppilan voimalaitoksen hyödyntämistä polttoaineista nousi 31 prosenttiin. Kuluvalla lämmityskaudella se todennäköisesti kasvaa 38 prosenttiin. Näin laitos yltäisi jo nyt uusiutuvien energialähteiden käytössä tavoitteeseen, joka on kansallisella tasolla asetettu saavutettavaksi vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden merkitys korostui entisestään, kun hyvä vesitilanne siivitti Merikosken voimalaitoksen tuottamaan sähköä enemmän kuin koskaan ennen. Tuhkaa Toppilan voimalaitoksella syntyi vuonna 2012 kaikkiaan tonnia. Määrästä pystyttiin hyötykäyttämään 46,2 prosenttia muun muassa kaatopaikkojen pintarakenteisiin ja teiden sekä varastoalueiden pohjarakenteisiin. Tutkimukset ovat myös osoittaneet voimalaitostuhkan erinomaiseksi metsälannoitteeksi. Rakeistettuna se nopeuttaa metsän kasvua merkittävästi suopohjaisissa metsissä. Voimalaitoksen yhteyteen on rakenteilla tuhkan rakeistuslaitos. Vuoden 2013 keväällä ulkopuolinen yritys alkaa Kalatietä pitkin kulkeneiden arvokalojen määrä oli ennätysmäisen suuri. KALATIELLÄ VILKASTA Merikosken kalatie on näkyvä osa Oulun Energian ympäristötyötä. Oulun Energian rakentama Merikosken kalatie osoitti vuonna 2012 jälleen toimivuutensa. Sen kautta nousi voimalaitoksen yläpuoliseen Oulujokeen peräti 569 lohta, 65 taimenta ja suuri määrä muita kaloja. Kalatietä pitkin kulkeneiden arvokalojen määrä oli ennätysmäisen suuri. Kalatie on kuitenkin vain yksi joskin näkyvä ja näyttävä osa Oulun Energian kaloja koskevaa ympäristötyötä. Merikosken voimalaitoksen ja Turveruukin kautta Oulun Energia -konsernille on asetettu kalataloudellisia velvoitteita. Merikosken velvoitteisiin liittyen Oulun Energia istutti viime vuonna järvitaimenia 827 ja kirjolohta kiloa sekä meritaimenen poikasia 4 550, merilohen poikasia ja vaellussiian poikasia kappaletta. Lisäksi se toteutti syyskesän aikana nahkiaisen ylisiirron ennätysmäisen nopeasti. Turveruukki puolestaan maksaa vuosittain kalatalousmaksua noin euroa. Lisäksi se istuttaa tuhansia taimenen ja harjuksen poikasia. Vuosikatsaus

14 pyörittää laitosta ja tarjota tuhkan rakeistuspalvelua Oulun Energialle. Merkittävin Oulun Energian viimeaikaisista ympäristöteoista on kuitenkin vuoden 2012 elokuussa kaupallisen tuotantonsa aloittanut Laanilan ekovoimalaitos kaikkiaan 79 miljoonan euron investointi. Jätettä polttoaineenaan käyttävän ekovoimalaitoksen ansiosta vain noin kymmenen prosenttia Oulun alueen jätteistä päätyy kaatopaikalle. Aikaisemmin vastaava luku oli yli viisikymmentä prosenttia. Näin Ruskon kaatopaikan kuormitus vähenee ja sen metaanipäästöt sekä muut ympäristöhaitat pienenevät. KAIKKI PÄÄSTÖT RAJA-ARVOJEN ALAPUOLELLA Oulun Energia -konsernin merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat tuotantolaitosten lähinnä Toppilan voimalaitoksen ja Laanilan ekovoimalaitoksen päästöt ilmaan sekä turvetuotannon aiheuttamat päästöt vesistöihin. Toppilan tarkkailtavat ilmapäästöt koostuvat pääosin hiilidioksidista, rikkidioksidista, typenoksideista ja hiukkasista, ekovoimalaitoksen päästöissä on puolestaan näiden lisäksi muun muassa häkää ja eri raskasmetalleja. Kaikki päästöt Oulun Energian tuotantolaitoksilta olivat vuonna 2012 reilusti viranomaisten asettamien rajojen alapuolella. Hiilidioksidipäästöt Oulun Energian tuotantolaitoksista olivat yhteensä tonnia. Määrä on selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna johtuen lähinnä tuotannon supistumisesta. Turveruukki Oy:n turvetuotannosta aiheutuneet päästöt vesistöön vuonna 2012 olivat kiintoaineen osalta noin 430 tonnia, typen osalta noin 87 tonnia ja fosforin osalta noin 3 tonnia. Poikkeuksellisen sateisen kesän seurauksena tuotantoalueilta lähteneet suuret vesimäärät kasvattivat päästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. Turveruukin päätoiminta-alueita ovat Siikajoki, Iijoki, Siuruanjoki ja Oulujoki. Kaupunkilaisten mahdollisuudet ilmoittaa ympäristöhavainnoista ovat parantuneet Viestikapula-verkkopalvelun ansiosta. Sen avulla voi vaivattomasti raportoida vaikkapa pölystä, melusta tai hajuista. RUNSAASTI VUOROVAIKUTUSTA Oulun Energia osallistuu eri tavoin lähialueensa kehittämiseen ja toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Se muun muassa rakentaa yhteistyöverkostoja, joihin kuuluu yrityksiä, muita yhteisöjä sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Oulun TYÖTURVALLISUUTEEN ERITYISTÄ HUOMIOTA Työtapaturmien ehkäisy on tärkeä asia, tietävät myös Janne Manninen ja Seppo Kuuronen. Työturvallisuuteen kiinnitetään Oulun Energiassa erityisen suurta huomiota. Sen tavoitteena on nolla työtapaturmaa ja asema alan turvallisimpana yrityksenä Suomessa. Henkilökuntansa hyvinvointia ja kehittymistä työssään Oulun Energia edistää myös eri keinoin. Samanaikaisesti se haluaa edesauttaa liiketoiminnan tuottavuutta ja ketteryyttä. Henkilöstöhallinnon painopistealueita vuoden 2012 aikana olivat esimiesvalmennus ja konsernin strategian viestintä. Tarkoituksena oli saada jokainen henkilöstön jäsen mukaan strategian käsittelyyn ja kaikkien toiminta strategian mukaiseksi. Strategiaviestintää tuki kehityskeskustelujen uudistaminen ja aloitetoiminnan elvyttäminen. Viimeksi mainitulla pyrittiin ennen kaikkea lisäämään uskallusta uudistaa toimintaa. Työyhteisön henkistä ja fyysistä hyvinvointia tuettiin muun muassa henkilöstölle järjestettyjen erilaisten tilaisuuksien ja hyvää palautetta saaneen järjestelmällisen kuntoiluohjelman avulla. ISOT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Oulun Energia pitää huolta kilpailukyvystään ja kannattavuudestaan, sillä taloudellinen menestys antaa sille mahdollisuuden tuottaa hyvinvointia. Konsernin taloudelliset ja elinvoimaa luovat vaikutukset Oulussa ja kaupunkia ympäröivässä maakunnassa ovat huomattavat. Se kanavoi toiminnastaan syntyviä tulovirtoja alueelle ja työllistää suuren määrän ihmisiä. Vuosittain Oulun Energia suorittaa tuloksestaan huomattavan tuloutuksen omistajalleen Oulun kaupungille. Vuodelta 2011 tuloutus oli kaikkiaan 31 miljoonaa euroa ja vuodelta 2012 noin 21 miljoonaa euroa. Tuloutuksilla on suuri vaikutus kaupungin talouteen. Konserni on myös iso työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 350 ihmistä. Lisäksi lähienergian turpeen ja puun tuottaminen Oulun Energian tarpeisiin työllistää kaupunkia ympäröivässä maakunnassa vuosittain suoraan ja epäsuoraan jopa noin ihmistä ja synnyttää noin 50 miljoonan euron tulovirran. 14

15 Vastuullisesti toimien Energia on valmis ottamaan verkostoissa vetovastuun ja työskentelemään energiatoimialan elinkeinoveturina. Samalla se vie eteenpäin pohjoisen alueen elinkeinoelämää ja luo edellytyksiä alueen hyvinvoinnin kasvulle. Sähkön ja lämmön toimittajana Oulun Energia on mukana ihmisten ja yritysten jokapäiväisessä elämässä. Se osallistuu myös monella muulla tavalla lähialueensa elämänmenoon muun muassa tukemalla kulttuuritoimintaa sekä juniori- ja edustusurheilua. Yhteydenpitoa ihmisten kanssa Oulun Energia harjoittaa myös osallistumalla messuille ja muihin tapahtumiin sekä järjestämällä tutustumisvierailuja voimalaitoksille, turvesoille ja Merikosken kalatielle. Oulun Energia tukee muun muassa oululaista muodostelmaluistelujoukkue Stella Polarista matkalla menestykseen. Ympäristövaikutukset lukuina Päästökauppajärjestelmän mukaiset CO2-yhteispäästöt (tonnia) Päästöoikeuden hintakehitys 2012 ( /CO2-tonni) Yleinen taloudellinen epävarmuus ja matalasuhdanne pitivät päästöoikeuden hinnan alhaisena. Vielä edellisenä vuonna päästöoikeus maksoi pitkään selvästi yli 15 euroa tonnilta Päästökauppajärjestelmän mukaiset hiilidioksidipäästöt Oulun Energian tuotantolaitoksista olivat vuonna 2012 yhteensä hieman runsaat tonnia. Määrä oli edellisvuotta pienempi tuotannon supistumisen vuoksi TOPPILAN VOIMALAITOS Toppilan voimalaitoksen tarkkailtavat ilmapäästöt koostuvat lähinnä rikkidioksidista, typenoksideista, hiukkasista ja hiilidioksidista. Voimalaitoksen kaikki päästöt ovat asetettujen päästörajojen alapuolella. EKOVOIMALAITOS Ekovoimalaitoksen päästöjä tarkkaillaan kattavasti. Voimalaitoksen puhdistusjärjestelmä on toiminut alusta asti moitteettomasti ja kaikki päästöt ovat odotetusti jääneet asetettujen rajojen alapuolelle. Toppilan voimalaitoksen kokonaispäästöt 2012 (tonnia) Toppila 1 Toppila 2 Yhteensä Rikkidioksidi Typenoksidit Hiukkaset , Hiilidioksidi Toppilan voimalaitoksen ominaispäästöt (mg/m 3 (n)) Päästörajat ilmoitettu sulkeissa Ekovoimalaitoksen kokonaispäästöt 2012 (tonnia) Rikkidioksidi Typenoksidit Hiukkaset Hiilidioksidi Suolahappo Fluorivety Häkä Orgaanisen hiilen kokonaismäärä 1,06 86,80 0, ,009 0,005 12,70 1,40 Ekovoimalaitoksen ominaispäästöt (mg/m 3 (n)) Päästörajat ilmoitettu sulkeissa 2012 Hiukkaset 0,6 (10) Häkä 22,0 (50) Vetykloridi 0,015 (10) Vetyfluoridi 0,0069 (1) Typenoksidit 142,9 (200) Rikkioksidit 1,6 (50) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä 2,2 (10) Rikkidioksidi Typenoksidit Hiukkaset Huippukattilat Toppila 1 Toppila 2 Huippukattila 1 506,8 (570) 86,0 (500) 310,4 (600) 130,7 (600) 452 (600) 11 (14) 2 (50) 41 (50) Huippukattila (800) (140) Vuosikatsaus

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa, työpaja 25.8.2014 / Harri Kaisto Sisältö Kaukolämpö Oulussa 3 Kaukolämpöpotentiaali 8 Kaukolämmön näkymiä 14 Yhteenveto

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja IR: Andreas Langhoff, tel +358 1 862 114 29.4.28 1 Sisältö Kemira-konserni Q1 Liiketoiminta-alueet Q1 Näkymät 28 2 Kemira-konserni Q1

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Kempeleeseen ja

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo 15.6.2009 3.6.2009 Vapo tänään Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT A) JOHDANTO B) ITÄ-SUOMEN ASEMOITUMINEN BIOENERGIASEKTORILLA TÄNÄÄN C) TAVOITETILA 2020 D) UUSIUTUMISEN EVÄÄT ESITYKSEN PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Energia 2010 Energiankulutus 2009 Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen energiankulutustilaston mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2009 1,33 miljoonaa

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj

Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus. Fortum Oyj Tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsaus Fortum Oyj 28.4.2016 Tammi-maaliskuun 2016 tulos Avainluvut (milj. euroa), jatkuvat toiminnot I/2016 I/2015 2015 Edelliset 12 kk Liikevaihto 989 1 040 3 459 3 408

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016

POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS 12.2.2016 POLTTOAINEIDEN VEROMUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SEURANTA SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANNOSSA TIIVISTELMÄ - PÄIVITYS All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Kemijoki Oy esittäytyy

Kemijoki Oy esittäytyy Kemijoki Oy esittäytyy Ismo Heikkilä Fingridin verkkotoimikunta 25.2.2016 1 Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja 20 voimalaitosta, kolmannes Suomen vesisähköstä Tuotanto 5 333 GWh (2015) Kokonaisteho

Lisätiedot

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013 1Q 2013 Tulos 1 Markkinaympäristö edelleen haastava IATA:n mukaan, Tulosparannuskehitys pysähtyi Euroopassa jo Q4 2012 aikana, tulokset edellisvuoden tasolla Öljyn hinta laski maaliskuussa, hintataso kuitenkin

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 4. neljännes Energia 2012 Energian hinnat 2011, 4. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä

Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä Napapiirin Energia ja Vesi tukemassa alueen kestävää kehittymistä Markus Tykkyläinen, 12.05.2016 Esityksen sisältö: 1. Napapiirin Energia ja Vesi konsernin toimintaa 2. Rovaniemi kiertotalouden arktinen

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011 Tervetuloa 1 Konsernijohtoryhmä uudistuu Pääjohtaja Rautakeskon toimitusjohtajaksi ja Keskon rautakaupasta vastaavaksi konsernijohtoryhmän jäseneksi on 1.11.2011 alkaen nimitetty Arja Talma 49-vuotias

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Keski-Suomen Energiapäivät 2011 2.2.2011 Päivi Peronius Keski-Suomen maakunnan merkittävät raaka-ainevarat Turve Teknisesti turvetuotantoon soveltuu 43 833

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot