Hyvinvointia alueelle ja ihmisille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia alueelle ja ihmisille"

Transkriptio

1 Hyvinvointia alueelle ja ihmisille VUOSIKATSAUS 2012

2 2

3

4 12 VASTUULLISESTI TOIMIEN Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa 16 SÄHKÖN JA LÄMMÖN LÄHTEILLÄ Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista Oulun Energia ottaa parhaansa mukaan toiminnassaan huomioon ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Sähkön ja lämmön tuotannossa Oulun Energia tukeutuu oman alueensa luonnonvaroihin turpeeseen, puuhun ja veteen. 20 LUOTETTAVASTI PALVELLEN Kilpailukykyisiä tuotteita ja luotettavaa jakelua 24 KOHTI TULEVAISUUTTA Oulun Energia -konserni tähtää Suomen parhaaksi Asiakkailleen Oulun Energia tarjoaa monipuolisia sähkötuotteita ja laadukasta kaukolämpöä. Näiden jakelun se hoitaa luotettavasti ja tehokkaasti. Oulun Energia suuntaa tulevaisuuteen kehittämällä toimintaansa, tuotteitaan ja palvelujaan. Se myös rakentaa yhteistyöverkostoja ja investoi vahvasti. Oulun Energia -konserni Oulun Energia Oulun Sähkönmyynti Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi Oy Turveruukki Oy Haukiputaan Energia Oy y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: Kasarmintie 6 Kasarmintie 6 Kasarmintie 6 Kasarmintie 6 Teknologiantie 12 PL 116, Oulu PL 116, Oulu PL 116, Oulu PL 116, Oulu Oulu Yli-Iin Sähkö Oy Vaihde: Vaihde: Vaihde Vaihde: Vaihde: y-tunnus:

5 SISÄLLYS 10 Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2012 uusittu strategia viitoittaa Oulun Energia -konsernin tietä eteenpäin. Taloudellinen toimintaympäristö oli vuoden aikana hankala. Konsernin tulos putosi merkittävästi, joskin odotetusti. 6 Yhteenveto 8 Oulun Energia -konserni 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Vastuullisesti toimien 16 Sähkön ja lämmön lähteillä 20 Luotettavasti palvellen 24 Kohti tulevaisuutta 28 VUODEN 2012 PÄÄTAPAHTUMAT 13 Kalatiellä ennätysvilkasta Merikosken kalatie osoitti jälleen toimivuutensa. Vuonna 2012 kalatiellä oli vilkkaampaa kuin koskaan aikaisemmin. 28 Ekovoimalaitos vihittiin Laanilan ekovoimalaitos vihittiin virallisesti käyttöönsä marraskuussa. Toimintakertomukset 30 Oulun Energia 34 Oulun Sähkönmyynti Oy 38 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 40 Oulun Energia Urakointi Oy 42 Turveruukki Oy Taloudelliset tunnusluvut 45 Oulun Energia -konserni 48 Oulun Sähkönmyynti Oy 50 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 54 Oulun Energia Urakointi Oy 56 Turveruukki Oy 58 Haukiputaan Energia Oy 60 Yli-Iin Sähkö Oy 17 Puu palaa Toppilassa Toppilan voimalaitos käyttää polttoaineenaan suuret määrät puuta. Laitoksen valmiuksia puun kasvavaan hyödyntämiseen on jatkuvasti parannettu. 21 Kaukolämmön asema vahva Ympäristöystävällisen ja vaivattoman kaukolämmön suosio on Oulussa pysynyt vahvana. Kaukolämpöverkko laajenee jatkuvasti. 25 Ekovoimalaitos tuo ympäristöhyötyjä Laanilan ekovoimalaitoksen rakentaminen oli pitkälle tulevaisuuteen yltävä suurinvestointi. Jätettä polttoaineenaan käyttävä laitos tuo huomattavia ympäristöhyötyjä. Voit lukea vuosikatsauksen myös sähköisenä versiona.

6 Uusi strategia ja isoja investointeja Oulun Energia -konserni rakensi vuonna 2012 pohjaa tulevaisuuden menestykselle. Konserni uudisti strategiansa ja investoi vahvasti. Päivitetyn strategiansa mukaisesti Oulun Energia -konserni on valmis ottamaan elinkeinoveturin aseman Perämerenkaaren ja oman maakuntansa alueella. Sen päämääränä on pohjoisen elinvoiman lisääminen. Tähän liittyen se muun muassa kehittää yhteistyötä yritysten sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Liiketoimintansa kasvua Oulun Energia -konserni tavoittelee sekä kehittämällä kaikkia nykyisiä toimintojaan että tuomalla markkinoilla kokonaan uusia tuotteita ja palveluja. Oulun Energia -konsernin investointitahti on pysynyt vahvana. Noin 79 miljoonaa euroa maksanut Laanilan ekovoimalaitos aloitti kaupallisen tuotantonsa elokuun alussa. Toppilan voimalaitoksen yhteyteen valmistui vajaan 10 miljoonan euron hintainen puupolttoaineen vastaanottoasema. Vastaanottoasema on osoitus Oulun Energia -konsernin tahdosta panostaa lähienergiaan. Taloudellisesti vuosi 2012 oli edellisvuotta haastavampi. Oulun Energia -konsernin liikevaihto kasvoi silti noin 4,5 miljoonalla ja oli 233,4 miljoonaa euroa. Liiketulos sen sijaan pieneni merkittävästi, joskin odotetusti. Liiketulokseksi muodostui 38,7 miljoonaa, kun se vuosi sitten oli 54,6 miljoonaa euroa. Syitä laskuun olivat tuotantomäärien putoaminen, Toppilan voimalaitoksen ikääntyvän ykkösyksikön ylläpitokustannusten nousu ja turvetuotannon jääminen puoleen suunnitellusta. Pohjoista voimaa kuvaa Oulun Energia -konsernin olemusta ja toimintaa. Konserni tukeutuu pohjoisiin luonnonvaroihin ja osaamiseen, tuottaa tärkeitä hyödykkeitä ja palveluja alueen ihmisille ja yrityksille sekä kanavoi toiminnastaan kertyvät varat oman talousalueen hyväksi. Oulun Energia -konserni muodostaa yhtenäisen energia-alan kokonaisuuden, jonka toiminnan painopiste on Oulun alueella ja laajemminkin pohjoisessa Suomessa. Oulun kaupungin omistama konserni kattaa energia-alan koko arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon, sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja jakelun sekä alan erilaiset palvelut kuten verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon. Konserniin kuuluvat: New strategy and big investments In 2012, the Oulun Energia Group was building a strong foundation for future success. The Group sharpened its strategy and made big investments. In accordance with its updated strategy, the Oulun Energia Group is ready to take on the position of engine of economic growth in the Bothnian Arc and its own province. It strives to increase business vitality in the north of the country. In relation to this, it is enhancing its co-operation with enterprises and research and educational establishments. To gain business growth, the Oulun Energia Group is developing all its current operations and launching completely new products and services in the market. The group s investments have remained at a brisk level. Built at a cost of approximately EUR 79 million, the Laanila eco power plant started commercial operations at the beginning of August. A wood fuel reception facility costing just under EUR 10 million was completed in connection with the Toppila power plant. The reception facility demonstrates the Oulun Energia Group s commitment to investing in local energy. Financially, year 2012 was more challenging than the previous year. Nevertheless, the Oulun Energia Group s net sales grew by some EUR 4.5 million to EUR million. However, operating profit fell significantly, albeit expectedly. The operating profit stood at EUR 38.7 million while a year before it was EUR 54.6 million. The fall was attributable to a drop in production volumes, the increased maintenance costs of unit one of the ageing Toppila power plant, and peat production only achieving about half of the projected volumes. Power from the North describes the essence and operations of the Oulun Energia Group. The Group relies on the natural resources and expertise of the north, it produces key commodities and services for the people and enterprises in the region, and it channels the proceeds of its operations for the benefit of its own economic region. The Oulun Energia Group incorporates an integrated group of energy companies with a focus on serving the Oulu region and other parts of northern Finland. Owned by the City of Oulu, the Group s operations cover the entire value chain of the energy sector: production of raw materials; production, sales and distribution of electricity and heat; and various services in the sector, such as network management, contracting and maintenance. The Group includes the following companies: 6

7 Yhteenveto Liikevaihto (M ) Net sales ( million) Liikevoitto (M ) Operating profit ( million) Investoinnit (M ) Investments ( million) Henkilöstömäärä Number of employees Myyntituottojen jakautuminen M Distribution of sales proceeds ( million) Liikevoiton jakautuminen (M ) Distribution of operating profit ( million) Sähkön myynti Electricity sales Sähkön siirto Electricity distribution Lämmön myynti Heat sales Polttoaineen myynti Fuel sales Höyryn myynti Steam sales Muut myyntituotot Other sales proceeds Sähkökauppa Electricity trade Lämpökauppa Heat trade Siirto ja urakointi Distribution and contracting Höyrykauppa Steam trade Polttoainekauppa Fuel trade Oulun Energia -konsernin keskeiset tunnusluvut Key figures of the Oulun Energia Group Asiakkaiden määrä Number of customers Liikevaihto (milj. euroa) Net sales ( million) Liikevoitto (milj. euroa) Operating profit ( million) Investoinnit (milj. euroa) Investments ( million) Liikevaihto/henkilö (milj. euroa) Net sales / person ( million) 228,9 54,6 55,8 0,64 233,4 38,7 51,4 0,65 Sähkönmyynti Electricity sales Sähkönsiirto omassa verkossa * Electricity distribution in own network* Kaukolämpö** District heat** Höyry Steam Liikevoitto/henkilö (milj. euroa) 0,15 Operating profit / person ( million) 0,11 Henkilöstön määrä 355 Number of employees 358 * Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n ja Yli-Iin Sähkö Oy:n asiakkaat yhteensä vuonna 2012 ** Oulun Energian ja Haukiputaan Energia Oy:n asiakkaat yhteensä *Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy, Yli-Iin Sähkö Oy yhteensä. Sisäiset liiketoiminnot eliminoitu. Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy, Yli-Iin Sähkö Oy in total. Internal business operations have been eliminated. Vuosikatsaus

8 Oulun Energia -konserni enemmän kuin osiensa summa Oulun Energia-konserni on merkittävä pohjoissuomalainen energia-alan toimija. Konserni työskentelee yhtenä kokonaisuutena ja saavuttaa tällä tavalla synergiaetuja. Nämä puolestaan tehostavat konsernin toimintaa, johtavat parempaan taloudelliseen tulokseen sekä auttavat tarjoamaan asiakkaille kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluja. Synergiaetujen saavuttamisen edellytyksenä on, että konsernin osat tukevat toisiaan ja sovittavat toimintansa kokonaisuuden vaatimusten mukaisesti. Näin Oulun Energia -konsernissa myös tapahtuu. Mitä 8

9 Oulun Energia -konserni paremmin eri osien välinen yhteistyö sujuu, sitä suurempia etuja saavutetaan. Synergiahyötyjen ansiosta konserni on enemmän kuin osiensa summa. OULUN KAUPUNGIN OMISTAMA Konsernin emoyhteisönä on Oulun Energia -liikelaitos ja sen omistaa Oulun kaupunki. Konserniin kuuluvat Oulun Energia -liikelaitoksen lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy ja Yli-Iin Sähkö Oy. Liikelaitos omistaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki tytäryhtiöt sataprosenttisesti. Poikkeuksen muodostaa Oulun Sähkönmyynti Oy, josta emoyhteisö omistaa 60,4 prosenttia. Sen muita osakkaita ovat useat alueelliset energiayhtiöt Pohjois-Suomessa. Emoyhteisö ja sen tytäryhtiöt kattavat energia-alan koko arvoketjun, joka ulottuu raaka-aineiden ja energian tuotannosta aina sähkön ja lämmön myyntiin ja jakeluun sekä alan palveluihin kuten verkonhallintaan, ylläpitoon ja urakointiin. KOKONAISUUDEN NÄKÖKULMA Koko arvoketjun hallinta antaa Oulun Energia -konsernille mahdollisuuden suunnitella ja kehittää työskentelyään kokonaisuuden näkökulmasta. Yhteisen toiminnan perustana on konsernitason strategia, jonka pohjalta jokainen tytäryhtiö on laatinut oman strategiansa. sa. Operatiivisessa työssä konsernin yhtenäisen toimintatavan taa konsernin johtoryhmä, jonka työskentelyä vetää Oulun Energian toimitusjohtaja ja jossa ovat mukana suurimpien tytäryhtiöiden tiöiden toimi- varmis- tusjohtajat, tuotantojohtaja, talousjohtaja, energiakaupan johtaja ja polttoainejohtaja. Neljä kertaa vuodessa kokoontuvan laajennetun johtoryhmän jäseniä ovat lisäksi tietohallintojohtaja, ja, ympäristöpäällikkö sekä käyttö- ja kunnossapitopäällikkö. Oulun Energia -konsernin johtoryhmän jäsenet ylhäältä vasemmalta alkaen: talousjohtaja Antti Ollikainen, Oulun Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtaja Arto Sutinen, Turveruukki Oy:n toimitusjohtaja Heikki Karppimaa, tietohallintojohtaja Timo Heiskari, polttoainejohtaja Pertti Vanhala, tuotantojohtaja Jukka Salovaara, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n toimitusjohtaja Antti Timonen, energiakaupan johtaja Jouko Isoviita, Oulun Energia Urakointi Oy:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja. Alhaalla Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juhani Järvelä, ympäristöpäällikkö Tarja Väyrynen, käyttö- ja kunnossapitopäällikkö Ilkka Koskela. Vuosikatsaus 2012

10 Vahvaa tulevaisuuden rakentamista Oulun Energia -konserni suuntasi vuonna 2012 vahvasti tulevaisuuteen. Konsernin tavoitteena on asema merkittävänä elinkeinojen veturina Perämerenkaaren ja oman maakuntansa alueella. Näin se voi viedä eteenpäin niin energia-alaa kuin toimialueensa koko elinkeinoelämää. Konsernin uusittuun strategiaan kuuluu myös yritys- ja tutkimusyhteistyön pitkäjänteinen kehittäminen. Tämän tuloksena syntyviin verkostoihin Oulun Energia kannustaa mukaan muita yrityksiä ja toimijoita sekä koulutus- ja tutkimuslaitoksia. Itse se on valmis tarvittaessa toimimaan verkostoissa vetäjänä. Oulun Energia selvittää lisäksi aktiivisesti uusien toimintojen, tuotteiden ja palvelujen tuomista markkinoille. Tähän liittyviä liiketoimintoja se pyrkii saamaan alkuun jo kuluvan vuoden aikana. Samalla Oulun Energia jatkaa jo olemassa olevien toimintojensa kehittämistä. Tulevaisuuteen kurkottaa myös parhaillaan tekeillä oleva esiselvitys Toppilan voimalaitoksen ykkösyksikön korvaamisesta. Yksikkö on tuottanut sähköä ja lämpöä vuodesta 1977 lähtien, mutta on vähitellen tulossa tiensä päähän. Esiselvityksessä tutkitaan muun muassa uuden yksikön sijainti-, polttoaine- ja prosessivaihtoehdot. Varsinainen investointipäätös tullee tehtäväksi vuoden 2014 aikana. Päästöoikeuksien hinnasta ja nykyisestä päästöoikeusjärjestelmästä on käyty poliittista keskustelua EU:ssa, mikä on synnyttänyt alalla epävarmuutta. Samalla tavalla vaikuttaa epätietoisuus kansallisten metsäenergian käytön kannustimien kohtalosta. Yhdessä nämä vaikeuttavat huomattavasti isojen ja pitkävaikutteisten energiainvestointien tekemistä. Investoiminen on hankalaa, jos taustatekijät uhkaavat muuttua koko ajan. LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS HEIKKENI Oulun Energia -konsernin liikevaihto kasvoi noin 4,5 miljoonalla edellisestä tilikaudesta ja oli 233,4 miljoonaa euroa. Tuotantomäärät jäivät alhaisten markkinahintojen vuoksi ennusteesta, mutta liikevaihtoa nostivat Oulun Sähkönmyynti Oy:n liikevaihdon kasvu ja ekovoimalaitoksen kaupallinen käynnistyminen. Konsernin liiketulos sen sijaan putosi merkittävästi, joskin odotetusti 38,7 miljoonaan euroon. Vuoden takaisesta ennätystuloksesta tultiin alaspäin noin 16 miljoonaa euroa, kun tuotantomäärät 10

11 Toimitusjohtajan katsaus Ekovoimalaitos oli 79 miljoonan euron budjetillaan suurin investointi Oulun alueella viiteentoista vuoteen. vähenivät, Toppilan voimalaitoksen ikääntyvän ykkösyksikön ylläpitokustannukset nousivat ja turvetuotanto jäi puoleen suunnitellusta. Tulokseen vaikuttivat myös parin viime vuoden raskaan investointikuurin seurauksena kohonneet poistot. Myönteisesti alimmalle riville vaikuttivat ennen muuta Pohjolan Voima Oy:tä saatu osinkotuotto ja sateisen kesän seurauksena noussut Merikosken voimalaitoksen tuotanto. Konsernin tilikauden tulos oli noin 17,6 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaava luku oli 29,4 miljoonaa euroa. LÄHIENERGIA TÄRKEÄÄ Oulun Energia on pitkään hyödyntänyt mahdollisimman paljon lähienergiaa pääosin Oulua ympäröivästä maakunnasta saatavaa turvetta ja puuta. Lähienergia parantaa huoltovarmuutta sekä luo työpaikkoja ja tuloja maakuntaan. Turpeen ja puun tuottamiseen tarvittava ketju työllistää maakunnassa vuosittain noin ihmistä ja synnyttää noin 50 miljoonan euron tulovirran. Puun käytössä Toppilan voimalaitos on nyt ennätysvauhdissa. Laitos polttanee kuluvan lämmityskauden aikana syyskuun 2012 alusta elokuun 2013 loppuun puuta yli yhden terawattitunnin edestä. Energiantuotannossa tällaiseen määrään ei yksikään CHP-voimalaitos Suomessa ole aikaisemmin yltänyt. Tämä on iso saavutus, johon Oulun Energia on päässyt pitkäjänteisellä työllä ja investoimalla. Toppilan voimalaitoksella puuenergian osuus on ollut kuluvana talvena yli 38 prosenttia. Suomen kansallinen tavoite on, että uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta nousee vuoteen 2020 mennessä samaiseen 38 prosenttiin. Toppilan voimalaitos on näin päässyt tavoitetasolle jo kuusi vuotta ennen määräaikaa. Osaltaan puun käytön kasvattamisen on mahdollistanut voimalaitoksen yhteyteen valmistunut puupolttoaineen vastaanottoasema. Vajaan kymmenen miljoonan euron investointi otettiin käyttöön viime vuonna. Puuenergialla tuotetaan nyt kaukolämpö noin ja käyttösähkö ihmiselle. SATEISTA HAITTAA JA HYÖTYÄ Turpeen toisen tärkeän lähienergian lähteen kannalta vuosi 2012 oli hankala. Sateinen kesä pudotti turvetuotannon noin puoleen tavoitellusta. Syynä tähän on uusien tuotantoalueiden viranomaislupien hidastunut käsittely, jonka vuoksi uusia tuotantoalueita ei ole saatu käyttöön toivotussa tahdissa. Vanhoilla ja mataloituneilla tuotantoalueilla toimiminen sateisina kesinä on merkittävä riski huoltovarmuudelle. Luparuuhkiin tarvitaan kansallisella tasolla pikainen korjaus, jotta energiaturvallisuus ja huoltovarmuus voidaan taata. Vesivoiman tuotannossa taas päästiin poikkeuksellisen suurten sateiden ansiosta ennätyslukuihin. Merikosken voimalaitos teki sähköä historiansa suurimman määrän 289 gigawattituntia eli 66 prosenttia enemmän kuin normaalivuonna Elokuun 10. päivänä mitattiin Oulujoen historian suurin virtaama eli 856 kuutiota sekunnissa. Vesimäärä oli niin suuri, että siitä mahtui vain puolet menemään Merikosken voimalaitoksen läpi. Toinen puoli jouduttiin ohijuoksuttamaan patoluukuista vanhaan jokiuomaan. EKOVOIMALAITOS VALMISTUI Vuoden 2012 huomattavia tapahtumia oli myös Laanilan ekovoimalaitoksen valmistumisen. Laitos otettiin kaupalliseen tuotantoon viime elokuun alussa. Syntypaikkalajiteltua jätettä polttoaineenaan käyttävä ekovoimalaitos tuottaa höyryä, kaukolämpöä ja sähköä. Ekovoimalaitos oli 79 miljoonan euron budjetillaan suurin investointi Oulun alueella viiteentoista vuoteen ja työllisti rakennusaikanaan merkittävästi myös paikallisia ihmisiä ja yrityksiä. Paikallisten yritysten osuus investoinnista oli noin 20 miljoonaa euroa. Laitoksen rakennustöiden sujumiseen ja toimintaan on täysi syy olla tyytyväinen. Rakentaminen pysyi aikataulussa ja budjetissa, eikä vakavia työtapaturmia sattunut. Laitos itse on osoittautunut toimintavarmaksi ja suorituskykyiseksi. Ekovoimalaitoksen nyt toimiessa vain noin kymmenen prosenttia Oulun alueen jätteistä päätyy kaatopaikalle. Aikaisemmin vastaava luku oli yli viisikymmentä prosenttia. Näin varsinkin Ruskon kaatopaikan kuormitus vähenee ja sen metaanipäästöt sekä muut ympäristöhaitat pienenevät. Mainittakoon vielä, että Oulun Energia palkittiin valtakunnallisesti vuoden Reilu kaukolämpö -yrityksenä ja esimerkillisenä toimijana asiakaspalvelun, tiedottamisen ja kaukolämpötuotteen kehittämisessä. Kilpailun raadissa olivat mukana muun muassa Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto ja Kuluttajaliitto sekä Energiateollisuus Ry. Kiitän lopuksi lämpimästi Oulun Energian asiakkaita, henkilökuntaa, kumppaneita ja omistajia sujuvasta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä vuonna Vuosikatsaus

12 Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa Kalaistutukset ja muu kalakantojen hoito ovat esimerkki Oulun Energian vastuullisesta toiminnasta. Velvoiteistutuksilla pidetään yllä vaelluskalakantoja. Oululainen ammattikalastaja Lauri Halonen käy kokemassa verkot talvisin pari kertaa viikossa. Merestä hän saa yleisimmin siikaa. 12

13 Vastuullisesti toimien Oulun Energialle vastuullinen toiminta on itsestään selvää. Se ottaa jokapäiväisessä työssään huomioon niin ympäristölliset, taloudelliset kuin sosiaaliset tekijät. Yhteiskuntavastuun kantaminen on iso osa Pohjoista voimaa -lupausta. Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Oulun Energia -konsernin toimintaa ja vuorovaikutusta lähiyhteisönsä kanssa. Pohjoista voimaa -lupaus ohjaa konsernia ja kuvaa osaltaan, kuinka se yhteiskuntavastuutaan toteuttaa: tuottaa lämpöä ja sähköä pohjoisen alueen ihmisille ja yrityksille, tukeutuu alueen luonnonvaroihin ja osaamiseen sekä kanavoi toiminnastaan syntyvän taloudellisen hyödyn pohjoisen hyväksi. Yhteiskuntavastuuseen kuuluvia käytäntöjä ja toimia yhtenäistetään Oulun Energiassa parhaillaan. Tämä liittyy konsernin tavoitteeseen toimia yhä tiiviimmin yhtenä kokonaisuutena. Yhtenäistäminen koskee muun muassa Oulun Energian ja sen tytäryhtiöiden ympäristöpolitiikkaa. Samalla tavalla määritellään vuoden 2013 aikana yhteinen laatu- ja työturvallisuuspolitiikka. Lisäksi eri toimintajärjestelmille on luotu wiki-pohjainen ratkaisu, johon eri yksiköiden järjestelmät siirretään vuoden 2013 aikana. Tämä parantaa toimintajärjestelmien käytettävyyttä ja tekee niistä jokapäiväisiä työkaluja. VIISI YMPÄRISTÖTAVOITETTA Konsernin emoyhteisön eli Oulun Energian ympäristötavoitteita vuonna 2012 olivat: ja sen ympäristössä Uusiutuvien energialähteiden käyttö Oulun Energiassa kohosi vuonna 2012 selvästi aikaisempaa korkeammaksi. Puun osuus Toppilan voimalaitoksen hyödyntämistä polttoaineista nousi 31 prosenttiin. Kuluvalla lämmityskaudella se todennäköisesti kasvaa 38 prosenttiin. Näin laitos yltäisi jo nyt uusiutuvien energialähteiden käytössä tavoitteeseen, joka on kansallisella tasolla asetettu saavutettavaksi vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden merkitys korostui entisestään, kun hyvä vesitilanne siivitti Merikosken voimalaitoksen tuottamaan sähköä enemmän kuin koskaan ennen. Tuhkaa Toppilan voimalaitoksella syntyi vuonna 2012 kaikkiaan tonnia. Määrästä pystyttiin hyötykäyttämään 46,2 prosenttia muun muassa kaatopaikkojen pintarakenteisiin ja teiden sekä varastoalueiden pohjarakenteisiin. Tutkimukset ovat myös osoittaneet voimalaitostuhkan erinomaiseksi metsälannoitteeksi. Rakeistettuna se nopeuttaa metsän kasvua merkittävästi suopohjaisissa metsissä. Voimalaitoksen yhteyteen on rakenteilla tuhkan rakeistuslaitos. Vuoden 2013 keväällä ulkopuolinen yritys alkaa Kalatietä pitkin kulkeneiden arvokalojen määrä oli ennätysmäisen suuri. KALATIELLÄ VILKASTA Merikosken kalatie on näkyvä osa Oulun Energian ympäristötyötä. Oulun Energian rakentama Merikosken kalatie osoitti vuonna 2012 jälleen toimivuutensa. Sen kautta nousi voimalaitoksen yläpuoliseen Oulujokeen peräti 569 lohta, 65 taimenta ja suuri määrä muita kaloja. Kalatietä pitkin kulkeneiden arvokalojen määrä oli ennätysmäisen suuri. Kalatie on kuitenkin vain yksi joskin näkyvä ja näyttävä osa Oulun Energian kaloja koskevaa ympäristötyötä. Merikosken voimalaitoksen ja Turveruukin kautta Oulun Energia -konsernille on asetettu kalataloudellisia velvoitteita. Merikosken velvoitteisiin liittyen Oulun Energia istutti viime vuonna järvitaimenia 827 ja kirjolohta kiloa sekä meritaimenen poikasia 4 550, merilohen poikasia ja vaellussiian poikasia kappaletta. Lisäksi se toteutti syyskesän aikana nahkiaisen ylisiirron ennätysmäisen nopeasti. Turveruukki puolestaan maksaa vuosittain kalatalousmaksua noin euroa. Lisäksi se istuttaa tuhansia taimenen ja harjuksen poikasia. Vuosikatsaus

14 pyörittää laitosta ja tarjota tuhkan rakeistuspalvelua Oulun Energialle. Merkittävin Oulun Energian viimeaikaisista ympäristöteoista on kuitenkin vuoden 2012 elokuussa kaupallisen tuotantonsa aloittanut Laanilan ekovoimalaitos kaikkiaan 79 miljoonan euron investointi. Jätettä polttoaineenaan käyttävän ekovoimalaitoksen ansiosta vain noin kymmenen prosenttia Oulun alueen jätteistä päätyy kaatopaikalle. Aikaisemmin vastaava luku oli yli viisikymmentä prosenttia. Näin Ruskon kaatopaikan kuormitus vähenee ja sen metaanipäästöt sekä muut ympäristöhaitat pienenevät. KAIKKI PÄÄSTÖT RAJA-ARVOJEN ALAPUOLELLA Oulun Energia -konsernin merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat tuotantolaitosten lähinnä Toppilan voimalaitoksen ja Laanilan ekovoimalaitoksen päästöt ilmaan sekä turvetuotannon aiheuttamat päästöt vesistöihin. Toppilan tarkkailtavat ilmapäästöt koostuvat pääosin hiilidioksidista, rikkidioksidista, typenoksideista ja hiukkasista, ekovoimalaitoksen päästöissä on puolestaan näiden lisäksi muun muassa häkää ja eri raskasmetalleja. Kaikki päästöt Oulun Energian tuotantolaitoksilta olivat vuonna 2012 reilusti viranomaisten asettamien rajojen alapuolella. Hiilidioksidipäästöt Oulun Energian tuotantolaitoksista olivat yhteensä tonnia. Määrä on selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna johtuen lähinnä tuotannon supistumisesta. Turveruukki Oy:n turvetuotannosta aiheutuneet päästöt vesistöön vuonna 2012 olivat kiintoaineen osalta noin 430 tonnia, typen osalta noin 87 tonnia ja fosforin osalta noin 3 tonnia. Poikkeuksellisen sateisen kesän seurauksena tuotantoalueilta lähteneet suuret vesimäärät kasvattivat päästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. Turveruukin päätoiminta-alueita ovat Siikajoki, Iijoki, Siuruanjoki ja Oulujoki. Kaupunkilaisten mahdollisuudet ilmoittaa ympäristöhavainnoista ovat parantuneet Viestikapula-verkkopalvelun ansiosta. Sen avulla voi vaivattomasti raportoida vaikkapa pölystä, melusta tai hajuista. RUNSAASTI VUOROVAIKUTUSTA Oulun Energia osallistuu eri tavoin lähialueensa kehittämiseen ja toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Se muun muassa rakentaa yhteistyöverkostoja, joihin kuuluu yrityksiä, muita yhteisöjä sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Oulun TYÖTURVALLISUUTEEN ERITYISTÄ HUOMIOTA Työtapaturmien ehkäisy on tärkeä asia, tietävät myös Janne Manninen ja Seppo Kuuronen. Työturvallisuuteen kiinnitetään Oulun Energiassa erityisen suurta huomiota. Sen tavoitteena on nolla työtapaturmaa ja asema alan turvallisimpana yrityksenä Suomessa. Henkilökuntansa hyvinvointia ja kehittymistä työssään Oulun Energia edistää myös eri keinoin. Samanaikaisesti se haluaa edesauttaa liiketoiminnan tuottavuutta ja ketteryyttä. Henkilöstöhallinnon painopistealueita vuoden 2012 aikana olivat esimiesvalmennus ja konsernin strategian viestintä. Tarkoituksena oli saada jokainen henkilöstön jäsen mukaan strategian käsittelyyn ja kaikkien toiminta strategian mukaiseksi. Strategiaviestintää tuki kehityskeskustelujen uudistaminen ja aloitetoiminnan elvyttäminen. Viimeksi mainitulla pyrittiin ennen kaikkea lisäämään uskallusta uudistaa toimintaa. Työyhteisön henkistä ja fyysistä hyvinvointia tuettiin muun muassa henkilöstölle järjestettyjen erilaisten tilaisuuksien ja hyvää palautetta saaneen järjestelmällisen kuntoiluohjelman avulla. ISOT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Oulun Energia pitää huolta kilpailukyvystään ja kannattavuudestaan, sillä taloudellinen menestys antaa sille mahdollisuuden tuottaa hyvinvointia. Konsernin taloudelliset ja elinvoimaa luovat vaikutukset Oulussa ja kaupunkia ympäröivässä maakunnassa ovat huomattavat. Se kanavoi toiminnastaan syntyviä tulovirtoja alueelle ja työllistää suuren määrän ihmisiä. Vuosittain Oulun Energia suorittaa tuloksestaan huomattavan tuloutuksen omistajalleen Oulun kaupungille. Vuodelta 2011 tuloutus oli kaikkiaan 31 miljoonaa euroa ja vuodelta 2012 noin 21 miljoonaa euroa. Tuloutuksilla on suuri vaikutus kaupungin talouteen. Konserni on myös iso työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 350 ihmistä. Lisäksi lähienergian turpeen ja puun tuottaminen Oulun Energian tarpeisiin työllistää kaupunkia ympäröivässä maakunnassa vuosittain suoraan ja epäsuoraan jopa noin ihmistä ja synnyttää noin 50 miljoonan euron tulovirran. 14

15 Vastuullisesti toimien Energia on valmis ottamaan verkostoissa vetovastuun ja työskentelemään energiatoimialan elinkeinoveturina. Samalla se vie eteenpäin pohjoisen alueen elinkeinoelämää ja luo edellytyksiä alueen hyvinvoinnin kasvulle. Sähkön ja lämmön toimittajana Oulun Energia on mukana ihmisten ja yritysten jokapäiväisessä elämässä. Se osallistuu myös monella muulla tavalla lähialueensa elämänmenoon muun muassa tukemalla kulttuuritoimintaa sekä juniori- ja edustusurheilua. Yhteydenpitoa ihmisten kanssa Oulun Energia harjoittaa myös osallistumalla messuille ja muihin tapahtumiin sekä järjestämällä tutustumisvierailuja voimalaitoksille, turvesoille ja Merikosken kalatielle. Oulun Energia tukee muun muassa oululaista muodostelmaluistelujoukkue Stella Polarista matkalla menestykseen. Ympäristövaikutukset lukuina Päästökauppajärjestelmän mukaiset CO2-yhteispäästöt (tonnia) Päästöoikeuden hintakehitys 2012 ( /CO2-tonni) Yleinen taloudellinen epävarmuus ja matalasuhdanne pitivät päästöoikeuden hinnan alhaisena. Vielä edellisenä vuonna päästöoikeus maksoi pitkään selvästi yli 15 euroa tonnilta Päästökauppajärjestelmän mukaiset hiilidioksidipäästöt Oulun Energian tuotantolaitoksista olivat vuonna 2012 yhteensä hieman runsaat tonnia. Määrä oli edellisvuotta pienempi tuotannon supistumisen vuoksi TOPPILAN VOIMALAITOS Toppilan voimalaitoksen tarkkailtavat ilmapäästöt koostuvat lähinnä rikkidioksidista, typenoksideista, hiukkasista ja hiilidioksidista. Voimalaitoksen kaikki päästöt ovat asetettujen päästörajojen alapuolella. EKOVOIMALAITOS Ekovoimalaitoksen päästöjä tarkkaillaan kattavasti. Voimalaitoksen puhdistusjärjestelmä on toiminut alusta asti moitteettomasti ja kaikki päästöt ovat odotetusti jääneet asetettujen rajojen alapuolelle. Toppilan voimalaitoksen kokonaispäästöt 2012 (tonnia) Toppila 1 Toppila 2 Yhteensä Rikkidioksidi Typenoksidit Hiukkaset , Hiilidioksidi Toppilan voimalaitoksen ominaispäästöt (mg/m 3 (n)) Päästörajat ilmoitettu sulkeissa Ekovoimalaitoksen kokonaispäästöt 2012 (tonnia) Rikkidioksidi Typenoksidit Hiukkaset Hiilidioksidi Suolahappo Fluorivety Häkä Orgaanisen hiilen kokonaismäärä 1,06 86,80 0, ,009 0,005 12,70 1,40 Ekovoimalaitoksen ominaispäästöt (mg/m 3 (n)) Päästörajat ilmoitettu sulkeissa 2012 Hiukkaset 0,6 (10) Häkä 22,0 (50) Vetykloridi 0,015 (10) Vetyfluoridi 0,0069 (1) Typenoksidit 142,9 (200) Rikkioksidit 1,6 (50) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä 2,2 (10) Rikkidioksidi Typenoksidit Hiukkaset Huippukattilat Toppila 1 Toppila 2 Huippukattila 1 506,8 (570) 86,0 (500) 310,4 (600) 130,7 (600) 452 (600) 11 (14) 2 (50) 41 (50) Huippukattila (800) (140) Vuosikatsaus

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä

Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö

Lisätiedot

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti.

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti. Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen Pori Energia kestävän kehityksen linjoilla ARVOT VISIO TOIMINTA-AJATUS Teemme työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtä ja toisiamme arvostaen

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ

EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ Paavo Knaapi Jyväskylän Energia Oy 3.12.2010 www.jenergia.fi Sisältö Muutama sana Jyväskylän Energia yhtiöistä Kaukolämmityksen asema Suomessa Kaukolämmön tuotanto Jyväskylässä

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Mistä sähkö ja lämpö virtaa?

Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Sähköä ja kaukolämpöä tehdään fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla. Fossiiliset polttoaineet Fossiiliset polttoaineet

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Niko Nevalainen 1 Globaalit trendit energiasektorilla 2 IEA:n skenaario: Hiilellä tuotettu sähkö tulevaisuudessa Lähde: International Energy Agency,

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa, työpaja 25.8.2014 / Harri Kaisto Sisältö Kaukolämpö Oulussa 3 Kaukolämpöpotentiaali 8 Kaukolämmön näkymiä 14 Yhteenveto

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 3. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 3. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 3. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat merkittävästi tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Lähienergialla huoltovarmuutta sekä hyvinvointia maakuntaan

Lähienergialla huoltovarmuutta sekä hyvinvointia maakuntaan Lähienergialla huoltovarmuutta sekä hyvinvointia maakuntaan Älyäkkö nää energiaa 11.11.2013 Juhani Järvelä Olemmeko Suomessa ajamassa itseämme energian huoltovarmuuskriisiin? 21.11.2013 2 Kokonaisenergiankäytön

Lisätiedot

Tuotanto. Kaukolämpö. Sähkönmyynti. Verkkopalvelut

Tuotanto. Kaukolämpö. Sähkönmyynti. Verkkopalvelut Tuotanto Kaukolämpö Sähkönmyynti Verkkopalvelut Sähköä ja lämpöä suomalaisille Kuopion Energia tuottaa ja toimittaa sähköä, kaukolämpöä, sekä sähköverkko- ja laajakaistapalveluja pääasiassa Kuopioon. Sähköä

Lisätiedot

Fingrid 2014. Neuvottelukunta 13.3.2015

Fingrid 2014. Neuvottelukunta 13.3.2015 Fingrid 2014 Neuvottelukunta 13.3.2015 2 Toimintaympäristö 2014: Eurooppa EU:lle uudet ilmasto- ja energiatavoitteet vuodelle 2030: kasvihuonekaasupäästöt -40%, uusiutuva energia 27%, energiatehokkuuden

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa vuonna 2002 Toimittaja: Esa Ylitalo 25.4.2003 670 Metsähakkeen

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Vuosikatsaus 2010 Vuosi sujui menestyksekkäästi 6 Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Kempeleeseen ja

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttäjistä Kysyntä ja tarjonta Tulevaisuus Energiaturpeen käyttäjistä Turpeen energiakäyttö

Lisätiedot

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla 1 Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla Vaskiluodon Voima Oy:n käyttökohteet Kaasutuslaitos Vaskiluotoon, korvaa kivihiiltä Puupohjaisten polttoaineiden nykykäyttö suhteessa potentiaaliin Puuenergian

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006 Vantaan Energia Oy Tommi Ojala 1 Missio Vantaan Energia tuottaa energiapalveluja Suomessa. 2 Visio 2012 Vantaan Energia on Suomen menestyvin

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Unclassified Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2015

Osavuosikatsaus Q2 2015 Osavuosikatsaus Q2 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Turku toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi! Kaukolämpöpäivät Turussa 31.8.-1.9.2011

Turku toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi! Kaukolämpöpäivät Turussa 31.8.-1.9.2011 Turku toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi! Turussa Turku Suomen vanhin kaupunki Turku on Suomen historiallinen kulttuurin ja sivistyksen keskus Suomen vanhin kaupunki (1229 ) Suomen ensimmäinen yliopisto,

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Missio ja arvot. Missio

Missio ja arvot. Missio Pohjolan Voima Omakustannushintaan perustuva toimintamalli on tehokas tapa toteuttaa energiainvestointeja. Toimintamalli mahdollistaa sen, että hankkeisiin osallistuu suoraan ja välillisesti laaja joukko

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla 25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla Pirkanmaan puuenergiaselvitys 2011 Puuenergia Pirkanmaalla Maakunnan energiapuuvarat

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 2. neljännes

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 2. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 2. neljännes Energian hinnat nousivat Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan.

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot