Hyvinvointia alueelle ja ihmisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia alueelle ja ihmisille"

Transkriptio

1 Hyvinvointia alueelle ja ihmisille VUOSIKATSAUS 2012

2 2

3

4 12 VASTUULLISESTI TOIMIEN Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa 16 SÄHKÖN JA LÄMMÖN LÄHTEILLÄ Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista Oulun Energia ottaa parhaansa mukaan toiminnassaan huomioon ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Sähkön ja lämmön tuotannossa Oulun Energia tukeutuu oman alueensa luonnonvaroihin turpeeseen, puuhun ja veteen. 20 LUOTETTAVASTI PALVELLEN Kilpailukykyisiä tuotteita ja luotettavaa jakelua 24 KOHTI TULEVAISUUTTA Oulun Energia -konserni tähtää Suomen parhaaksi Asiakkailleen Oulun Energia tarjoaa monipuolisia sähkötuotteita ja laadukasta kaukolämpöä. Näiden jakelun se hoitaa luotettavasti ja tehokkaasti. Oulun Energia suuntaa tulevaisuuteen kehittämällä toimintaansa, tuotteitaan ja palvelujaan. Se myös rakentaa yhteistyöverkostoja ja investoi vahvasti. Oulun Energia -konserni Oulun Energia Oulun Sähkönmyynti Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi Oy Turveruukki Oy Haukiputaan Energia Oy y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: y-tunnus: Kasarmintie 6 Kasarmintie 6 Kasarmintie 6 Kasarmintie 6 Teknologiantie 12 PL 116, Oulu PL 116, Oulu PL 116, Oulu PL 116, Oulu Oulu Yli-Iin Sähkö Oy Vaihde: Vaihde: Vaihde Vaihde: Vaihde: y-tunnus:

5 SISÄLLYS 10 Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2012 uusittu strategia viitoittaa Oulun Energia -konsernin tietä eteenpäin. Taloudellinen toimintaympäristö oli vuoden aikana hankala. Konsernin tulos putosi merkittävästi, joskin odotetusti. 6 Yhteenveto 8 Oulun Energia -konserni 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Vastuullisesti toimien 16 Sähkön ja lämmön lähteillä 20 Luotettavasti palvellen 24 Kohti tulevaisuutta 28 VUODEN 2012 PÄÄTAPAHTUMAT 13 Kalatiellä ennätysvilkasta Merikosken kalatie osoitti jälleen toimivuutensa. Vuonna 2012 kalatiellä oli vilkkaampaa kuin koskaan aikaisemmin. 28 Ekovoimalaitos vihittiin Laanilan ekovoimalaitos vihittiin virallisesti käyttöönsä marraskuussa. Toimintakertomukset 30 Oulun Energia 34 Oulun Sähkönmyynti Oy 38 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 40 Oulun Energia Urakointi Oy 42 Turveruukki Oy Taloudelliset tunnusluvut 45 Oulun Energia -konserni 48 Oulun Sähkönmyynti Oy 50 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 54 Oulun Energia Urakointi Oy 56 Turveruukki Oy 58 Haukiputaan Energia Oy 60 Yli-Iin Sähkö Oy 17 Puu palaa Toppilassa Toppilan voimalaitos käyttää polttoaineenaan suuret määrät puuta. Laitoksen valmiuksia puun kasvavaan hyödyntämiseen on jatkuvasti parannettu. 21 Kaukolämmön asema vahva Ympäristöystävällisen ja vaivattoman kaukolämmön suosio on Oulussa pysynyt vahvana. Kaukolämpöverkko laajenee jatkuvasti. 25 Ekovoimalaitos tuo ympäristöhyötyjä Laanilan ekovoimalaitoksen rakentaminen oli pitkälle tulevaisuuteen yltävä suurinvestointi. Jätettä polttoaineenaan käyttävä laitos tuo huomattavia ympäristöhyötyjä. Voit lukea vuosikatsauksen myös sähköisenä versiona.

6 Uusi strategia ja isoja investointeja Oulun Energia -konserni rakensi vuonna 2012 pohjaa tulevaisuuden menestykselle. Konserni uudisti strategiansa ja investoi vahvasti. Päivitetyn strategiansa mukaisesti Oulun Energia -konserni on valmis ottamaan elinkeinoveturin aseman Perämerenkaaren ja oman maakuntansa alueella. Sen päämääränä on pohjoisen elinvoiman lisääminen. Tähän liittyen se muun muassa kehittää yhteistyötä yritysten sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Liiketoimintansa kasvua Oulun Energia -konserni tavoittelee sekä kehittämällä kaikkia nykyisiä toimintojaan että tuomalla markkinoilla kokonaan uusia tuotteita ja palveluja. Oulun Energia -konsernin investointitahti on pysynyt vahvana. Noin 79 miljoonaa euroa maksanut Laanilan ekovoimalaitos aloitti kaupallisen tuotantonsa elokuun alussa. Toppilan voimalaitoksen yhteyteen valmistui vajaan 10 miljoonan euron hintainen puupolttoaineen vastaanottoasema. Vastaanottoasema on osoitus Oulun Energia -konsernin tahdosta panostaa lähienergiaan. Taloudellisesti vuosi 2012 oli edellisvuotta haastavampi. Oulun Energia -konsernin liikevaihto kasvoi silti noin 4,5 miljoonalla ja oli 233,4 miljoonaa euroa. Liiketulos sen sijaan pieneni merkittävästi, joskin odotetusti. Liiketulokseksi muodostui 38,7 miljoonaa, kun se vuosi sitten oli 54,6 miljoonaa euroa. Syitä laskuun olivat tuotantomäärien putoaminen, Toppilan voimalaitoksen ikääntyvän ykkösyksikön ylläpitokustannusten nousu ja turvetuotannon jääminen puoleen suunnitellusta. Pohjoista voimaa kuvaa Oulun Energia -konsernin olemusta ja toimintaa. Konserni tukeutuu pohjoisiin luonnonvaroihin ja osaamiseen, tuottaa tärkeitä hyödykkeitä ja palveluja alueen ihmisille ja yrityksille sekä kanavoi toiminnastaan kertyvät varat oman talousalueen hyväksi. Oulun Energia -konserni muodostaa yhtenäisen energia-alan kokonaisuuden, jonka toiminnan painopiste on Oulun alueella ja laajemminkin pohjoisessa Suomessa. Oulun kaupungin omistama konserni kattaa energia-alan koko arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon, sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja jakelun sekä alan erilaiset palvelut kuten verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon. Konserniin kuuluvat: New strategy and big investments In 2012, the Oulun Energia Group was building a strong foundation for future success. The Group sharpened its strategy and made big investments. In accordance with its updated strategy, the Oulun Energia Group is ready to take on the position of engine of economic growth in the Bothnian Arc and its own province. It strives to increase business vitality in the north of the country. In relation to this, it is enhancing its co-operation with enterprises and research and educational establishments. To gain business growth, the Oulun Energia Group is developing all its current operations and launching completely new products and services in the market. The group s investments have remained at a brisk level. Built at a cost of approximately EUR 79 million, the Laanila eco power plant started commercial operations at the beginning of August. A wood fuel reception facility costing just under EUR 10 million was completed in connection with the Toppila power plant. The reception facility demonstrates the Oulun Energia Group s commitment to investing in local energy. Financially, year 2012 was more challenging than the previous year. Nevertheless, the Oulun Energia Group s net sales grew by some EUR 4.5 million to EUR million. However, operating profit fell significantly, albeit expectedly. The operating profit stood at EUR 38.7 million while a year before it was EUR 54.6 million. The fall was attributable to a drop in production volumes, the increased maintenance costs of unit one of the ageing Toppila power plant, and peat production only achieving about half of the projected volumes. Power from the North describes the essence and operations of the Oulun Energia Group. The Group relies on the natural resources and expertise of the north, it produces key commodities and services for the people and enterprises in the region, and it channels the proceeds of its operations for the benefit of its own economic region. The Oulun Energia Group incorporates an integrated group of energy companies with a focus on serving the Oulu region and other parts of northern Finland. Owned by the City of Oulu, the Group s operations cover the entire value chain of the energy sector: production of raw materials; production, sales and distribution of electricity and heat; and various services in the sector, such as network management, contracting and maintenance. The Group includes the following companies: 6

7 Yhteenveto Liikevaihto (M ) Net sales ( million) Liikevoitto (M ) Operating profit ( million) Investoinnit (M ) Investments ( million) Henkilöstömäärä Number of employees Myyntituottojen jakautuminen M Distribution of sales proceeds ( million) Liikevoiton jakautuminen (M ) Distribution of operating profit ( million) Sähkön myynti Electricity sales Sähkön siirto Electricity distribution Lämmön myynti Heat sales Polttoaineen myynti Fuel sales Höyryn myynti Steam sales Muut myyntituotot Other sales proceeds Sähkökauppa Electricity trade Lämpökauppa Heat trade Siirto ja urakointi Distribution and contracting Höyrykauppa Steam trade Polttoainekauppa Fuel trade Oulun Energia -konsernin keskeiset tunnusluvut Key figures of the Oulun Energia Group Asiakkaiden määrä Number of customers Liikevaihto (milj. euroa) Net sales ( million) Liikevoitto (milj. euroa) Operating profit ( million) Investoinnit (milj. euroa) Investments ( million) Liikevaihto/henkilö (milj. euroa) Net sales / person ( million) 228,9 54,6 55,8 0,64 233,4 38,7 51,4 0,65 Sähkönmyynti Electricity sales Sähkönsiirto omassa verkossa * Electricity distribution in own network* Kaukolämpö** District heat** Höyry Steam Liikevoitto/henkilö (milj. euroa) 0,15 Operating profit / person ( million) 0,11 Henkilöstön määrä 355 Number of employees 358 * Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n ja Yli-Iin Sähkö Oy:n asiakkaat yhteensä vuonna 2012 ** Oulun Energian ja Haukiputaan Energia Oy:n asiakkaat yhteensä *Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy, Yli-Iin Sähkö Oy yhteensä. Sisäiset liiketoiminnot eliminoitu. Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy, Yli-Iin Sähkö Oy in total. Internal business operations have been eliminated. Vuosikatsaus

8 Oulun Energia -konserni enemmän kuin osiensa summa Oulun Energia-konserni on merkittävä pohjoissuomalainen energia-alan toimija. Konserni työskentelee yhtenä kokonaisuutena ja saavuttaa tällä tavalla synergiaetuja. Nämä puolestaan tehostavat konsernin toimintaa, johtavat parempaan taloudelliseen tulokseen sekä auttavat tarjoamaan asiakkaille kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluja. Synergiaetujen saavuttamisen edellytyksenä on, että konsernin osat tukevat toisiaan ja sovittavat toimintansa kokonaisuuden vaatimusten mukaisesti. Näin Oulun Energia -konsernissa myös tapahtuu. Mitä 8

9 Oulun Energia -konserni paremmin eri osien välinen yhteistyö sujuu, sitä suurempia etuja saavutetaan. Synergiahyötyjen ansiosta konserni on enemmän kuin osiensa summa. OULUN KAUPUNGIN OMISTAMA Konsernin emoyhteisönä on Oulun Energia -liikelaitos ja sen omistaa Oulun kaupunki. Konserniin kuuluvat Oulun Energia -liikelaitoksen lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy, Haukiputaan Energia Oy ja Yli-Iin Sähkö Oy. Liikelaitos omistaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki tytäryhtiöt sataprosenttisesti. Poikkeuksen muodostaa Oulun Sähkönmyynti Oy, josta emoyhteisö omistaa 60,4 prosenttia. Sen muita osakkaita ovat useat alueelliset energiayhtiöt Pohjois-Suomessa. Emoyhteisö ja sen tytäryhtiöt kattavat energia-alan koko arvoketjun, joka ulottuu raaka-aineiden ja energian tuotannosta aina sähkön ja lämmön myyntiin ja jakeluun sekä alan palveluihin kuten verkonhallintaan, ylläpitoon ja urakointiin. KOKONAISUUDEN NÄKÖKULMA Koko arvoketjun hallinta antaa Oulun Energia -konsernille mahdollisuuden suunnitella ja kehittää työskentelyään kokonaisuuden näkökulmasta. Yhteisen toiminnan perustana on konsernitason strategia, jonka pohjalta jokainen tytäryhtiö on laatinut oman strategiansa. sa. Operatiivisessa työssä konsernin yhtenäisen toimintatavan taa konsernin johtoryhmä, jonka työskentelyä vetää Oulun Energian toimitusjohtaja ja jossa ovat mukana suurimpien tytäryhtiöiden tiöiden toimi- varmis- tusjohtajat, tuotantojohtaja, talousjohtaja, energiakaupan johtaja ja polttoainejohtaja. Neljä kertaa vuodessa kokoontuvan laajennetun johtoryhmän jäseniä ovat lisäksi tietohallintojohtaja, ja, ympäristöpäällikkö sekä käyttö- ja kunnossapitopäällikkö. Oulun Energia -konsernin johtoryhmän jäsenet ylhäältä vasemmalta alkaen: talousjohtaja Antti Ollikainen, Oulun Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtaja Arto Sutinen, Turveruukki Oy:n toimitusjohtaja Heikki Karppimaa, tietohallintojohtaja Timo Heiskari, polttoainejohtaja Pertti Vanhala, tuotantojohtaja Jukka Salovaara, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n toimitusjohtaja Antti Timonen, energiakaupan johtaja Jouko Isoviita, Oulun Energia Urakointi Oy:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja. Alhaalla Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juhani Järvelä, ympäristöpäällikkö Tarja Väyrynen, käyttö- ja kunnossapitopäällikkö Ilkka Koskela. Vuosikatsaus 2012

10 Vahvaa tulevaisuuden rakentamista Oulun Energia -konserni suuntasi vuonna 2012 vahvasti tulevaisuuteen. Konsernin tavoitteena on asema merkittävänä elinkeinojen veturina Perämerenkaaren ja oman maakuntansa alueella. Näin se voi viedä eteenpäin niin energia-alaa kuin toimialueensa koko elinkeinoelämää. Konsernin uusittuun strategiaan kuuluu myös yritys- ja tutkimusyhteistyön pitkäjänteinen kehittäminen. Tämän tuloksena syntyviin verkostoihin Oulun Energia kannustaa mukaan muita yrityksiä ja toimijoita sekä koulutus- ja tutkimuslaitoksia. Itse se on valmis tarvittaessa toimimaan verkostoissa vetäjänä. Oulun Energia selvittää lisäksi aktiivisesti uusien toimintojen, tuotteiden ja palvelujen tuomista markkinoille. Tähän liittyviä liiketoimintoja se pyrkii saamaan alkuun jo kuluvan vuoden aikana. Samalla Oulun Energia jatkaa jo olemassa olevien toimintojensa kehittämistä. Tulevaisuuteen kurkottaa myös parhaillaan tekeillä oleva esiselvitys Toppilan voimalaitoksen ykkösyksikön korvaamisesta. Yksikkö on tuottanut sähköä ja lämpöä vuodesta 1977 lähtien, mutta on vähitellen tulossa tiensä päähän. Esiselvityksessä tutkitaan muun muassa uuden yksikön sijainti-, polttoaine- ja prosessivaihtoehdot. Varsinainen investointipäätös tullee tehtäväksi vuoden 2014 aikana. Päästöoikeuksien hinnasta ja nykyisestä päästöoikeusjärjestelmästä on käyty poliittista keskustelua EU:ssa, mikä on synnyttänyt alalla epävarmuutta. Samalla tavalla vaikuttaa epätietoisuus kansallisten metsäenergian käytön kannustimien kohtalosta. Yhdessä nämä vaikeuttavat huomattavasti isojen ja pitkävaikutteisten energiainvestointien tekemistä. Investoiminen on hankalaa, jos taustatekijät uhkaavat muuttua koko ajan. LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS HEIKKENI Oulun Energia -konsernin liikevaihto kasvoi noin 4,5 miljoonalla edellisestä tilikaudesta ja oli 233,4 miljoonaa euroa. Tuotantomäärät jäivät alhaisten markkinahintojen vuoksi ennusteesta, mutta liikevaihtoa nostivat Oulun Sähkönmyynti Oy:n liikevaihdon kasvu ja ekovoimalaitoksen kaupallinen käynnistyminen. Konsernin liiketulos sen sijaan putosi merkittävästi, joskin odotetusti 38,7 miljoonaan euroon. Vuoden takaisesta ennätystuloksesta tultiin alaspäin noin 16 miljoonaa euroa, kun tuotantomäärät 10

11 Toimitusjohtajan katsaus Ekovoimalaitos oli 79 miljoonan euron budjetillaan suurin investointi Oulun alueella viiteentoista vuoteen. vähenivät, Toppilan voimalaitoksen ikääntyvän ykkösyksikön ylläpitokustannukset nousivat ja turvetuotanto jäi puoleen suunnitellusta. Tulokseen vaikuttivat myös parin viime vuoden raskaan investointikuurin seurauksena kohonneet poistot. Myönteisesti alimmalle riville vaikuttivat ennen muuta Pohjolan Voima Oy:tä saatu osinkotuotto ja sateisen kesän seurauksena noussut Merikosken voimalaitoksen tuotanto. Konsernin tilikauden tulos oli noin 17,6 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaava luku oli 29,4 miljoonaa euroa. LÄHIENERGIA TÄRKEÄÄ Oulun Energia on pitkään hyödyntänyt mahdollisimman paljon lähienergiaa pääosin Oulua ympäröivästä maakunnasta saatavaa turvetta ja puuta. Lähienergia parantaa huoltovarmuutta sekä luo työpaikkoja ja tuloja maakuntaan. Turpeen ja puun tuottamiseen tarvittava ketju työllistää maakunnassa vuosittain noin ihmistä ja synnyttää noin 50 miljoonan euron tulovirran. Puun käytössä Toppilan voimalaitos on nyt ennätysvauhdissa. Laitos polttanee kuluvan lämmityskauden aikana syyskuun 2012 alusta elokuun 2013 loppuun puuta yli yhden terawattitunnin edestä. Energiantuotannossa tällaiseen määrään ei yksikään CHP-voimalaitos Suomessa ole aikaisemmin yltänyt. Tämä on iso saavutus, johon Oulun Energia on päässyt pitkäjänteisellä työllä ja investoimalla. Toppilan voimalaitoksella puuenergian osuus on ollut kuluvana talvena yli 38 prosenttia. Suomen kansallinen tavoite on, että uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta nousee vuoteen 2020 mennessä samaiseen 38 prosenttiin. Toppilan voimalaitos on näin päässyt tavoitetasolle jo kuusi vuotta ennen määräaikaa. Osaltaan puun käytön kasvattamisen on mahdollistanut voimalaitoksen yhteyteen valmistunut puupolttoaineen vastaanottoasema. Vajaan kymmenen miljoonan euron investointi otettiin käyttöön viime vuonna. Puuenergialla tuotetaan nyt kaukolämpö noin ja käyttösähkö ihmiselle. SATEISTA HAITTAA JA HYÖTYÄ Turpeen toisen tärkeän lähienergian lähteen kannalta vuosi 2012 oli hankala. Sateinen kesä pudotti turvetuotannon noin puoleen tavoitellusta. Syynä tähän on uusien tuotantoalueiden viranomaislupien hidastunut käsittely, jonka vuoksi uusia tuotantoalueita ei ole saatu käyttöön toivotussa tahdissa. Vanhoilla ja mataloituneilla tuotantoalueilla toimiminen sateisina kesinä on merkittävä riski huoltovarmuudelle. Luparuuhkiin tarvitaan kansallisella tasolla pikainen korjaus, jotta energiaturvallisuus ja huoltovarmuus voidaan taata. Vesivoiman tuotannossa taas päästiin poikkeuksellisen suurten sateiden ansiosta ennätyslukuihin. Merikosken voimalaitos teki sähköä historiansa suurimman määrän 289 gigawattituntia eli 66 prosenttia enemmän kuin normaalivuonna Elokuun 10. päivänä mitattiin Oulujoen historian suurin virtaama eli 856 kuutiota sekunnissa. Vesimäärä oli niin suuri, että siitä mahtui vain puolet menemään Merikosken voimalaitoksen läpi. Toinen puoli jouduttiin ohijuoksuttamaan patoluukuista vanhaan jokiuomaan. EKOVOIMALAITOS VALMISTUI Vuoden 2012 huomattavia tapahtumia oli myös Laanilan ekovoimalaitoksen valmistumisen. Laitos otettiin kaupalliseen tuotantoon viime elokuun alussa. Syntypaikkalajiteltua jätettä polttoaineenaan käyttävä ekovoimalaitos tuottaa höyryä, kaukolämpöä ja sähköä. Ekovoimalaitos oli 79 miljoonan euron budjetillaan suurin investointi Oulun alueella viiteentoista vuoteen ja työllisti rakennusaikanaan merkittävästi myös paikallisia ihmisiä ja yrityksiä. Paikallisten yritysten osuus investoinnista oli noin 20 miljoonaa euroa. Laitoksen rakennustöiden sujumiseen ja toimintaan on täysi syy olla tyytyväinen. Rakentaminen pysyi aikataulussa ja budjetissa, eikä vakavia työtapaturmia sattunut. Laitos itse on osoittautunut toimintavarmaksi ja suorituskykyiseksi. Ekovoimalaitoksen nyt toimiessa vain noin kymmenen prosenttia Oulun alueen jätteistä päätyy kaatopaikalle. Aikaisemmin vastaava luku oli yli viisikymmentä prosenttia. Näin varsinkin Ruskon kaatopaikan kuormitus vähenee ja sen metaanipäästöt sekä muut ympäristöhaitat pienenevät. Mainittakoon vielä, että Oulun Energia palkittiin valtakunnallisesti vuoden Reilu kaukolämpö -yrityksenä ja esimerkillisenä toimijana asiakaspalvelun, tiedottamisen ja kaukolämpötuotteen kehittämisessä. Kilpailun raadissa olivat mukana muun muassa Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto ja Kuluttajaliitto sekä Energiateollisuus Ry. Kiitän lopuksi lämpimästi Oulun Energian asiakkaita, henkilökuntaa, kumppaneita ja omistajia sujuvasta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä vuonna Vuosikatsaus

12 Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa Kalaistutukset ja muu kalakantojen hoito ovat esimerkki Oulun Energian vastuullisesta toiminnasta. Velvoiteistutuksilla pidetään yllä vaelluskalakantoja. Oululainen ammattikalastaja Lauri Halonen käy kokemassa verkot talvisin pari kertaa viikossa. Merestä hän saa yleisimmin siikaa. 12

13 Vastuullisesti toimien Oulun Energialle vastuullinen toiminta on itsestään selvää. Se ottaa jokapäiväisessä työssään huomioon niin ympäristölliset, taloudelliset kuin sosiaaliset tekijät. Yhteiskuntavastuun kantaminen on iso osa Pohjoista voimaa -lupausta. Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Oulun Energia -konsernin toimintaa ja vuorovaikutusta lähiyhteisönsä kanssa. Pohjoista voimaa -lupaus ohjaa konsernia ja kuvaa osaltaan, kuinka se yhteiskuntavastuutaan toteuttaa: tuottaa lämpöä ja sähköä pohjoisen alueen ihmisille ja yrityksille, tukeutuu alueen luonnonvaroihin ja osaamiseen sekä kanavoi toiminnastaan syntyvän taloudellisen hyödyn pohjoisen hyväksi. Yhteiskuntavastuuseen kuuluvia käytäntöjä ja toimia yhtenäistetään Oulun Energiassa parhaillaan. Tämä liittyy konsernin tavoitteeseen toimia yhä tiiviimmin yhtenä kokonaisuutena. Yhtenäistäminen koskee muun muassa Oulun Energian ja sen tytäryhtiöiden ympäristöpolitiikkaa. Samalla tavalla määritellään vuoden 2013 aikana yhteinen laatu- ja työturvallisuuspolitiikka. Lisäksi eri toimintajärjestelmille on luotu wiki-pohjainen ratkaisu, johon eri yksiköiden järjestelmät siirretään vuoden 2013 aikana. Tämä parantaa toimintajärjestelmien käytettävyyttä ja tekee niistä jokapäiväisiä työkaluja. VIISI YMPÄRISTÖTAVOITETTA Konsernin emoyhteisön eli Oulun Energian ympäristötavoitteita vuonna 2012 olivat: ja sen ympäristössä Uusiutuvien energialähteiden käyttö Oulun Energiassa kohosi vuonna 2012 selvästi aikaisempaa korkeammaksi. Puun osuus Toppilan voimalaitoksen hyödyntämistä polttoaineista nousi 31 prosenttiin. Kuluvalla lämmityskaudella se todennäköisesti kasvaa 38 prosenttiin. Näin laitos yltäisi jo nyt uusiutuvien energialähteiden käytössä tavoitteeseen, joka on kansallisella tasolla asetettu saavutettavaksi vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden merkitys korostui entisestään, kun hyvä vesitilanne siivitti Merikosken voimalaitoksen tuottamaan sähköä enemmän kuin koskaan ennen. Tuhkaa Toppilan voimalaitoksella syntyi vuonna 2012 kaikkiaan tonnia. Määrästä pystyttiin hyötykäyttämään 46,2 prosenttia muun muassa kaatopaikkojen pintarakenteisiin ja teiden sekä varastoalueiden pohjarakenteisiin. Tutkimukset ovat myös osoittaneet voimalaitostuhkan erinomaiseksi metsälannoitteeksi. Rakeistettuna se nopeuttaa metsän kasvua merkittävästi suopohjaisissa metsissä. Voimalaitoksen yhteyteen on rakenteilla tuhkan rakeistuslaitos. Vuoden 2013 keväällä ulkopuolinen yritys alkaa Kalatietä pitkin kulkeneiden arvokalojen määrä oli ennätysmäisen suuri. KALATIELLÄ VILKASTA Merikosken kalatie on näkyvä osa Oulun Energian ympäristötyötä. Oulun Energian rakentama Merikosken kalatie osoitti vuonna 2012 jälleen toimivuutensa. Sen kautta nousi voimalaitoksen yläpuoliseen Oulujokeen peräti 569 lohta, 65 taimenta ja suuri määrä muita kaloja. Kalatietä pitkin kulkeneiden arvokalojen määrä oli ennätysmäisen suuri. Kalatie on kuitenkin vain yksi joskin näkyvä ja näyttävä osa Oulun Energian kaloja koskevaa ympäristötyötä. Merikosken voimalaitoksen ja Turveruukin kautta Oulun Energia -konsernille on asetettu kalataloudellisia velvoitteita. Merikosken velvoitteisiin liittyen Oulun Energia istutti viime vuonna järvitaimenia 827 ja kirjolohta kiloa sekä meritaimenen poikasia 4 550, merilohen poikasia ja vaellussiian poikasia kappaletta. Lisäksi se toteutti syyskesän aikana nahkiaisen ylisiirron ennätysmäisen nopeasti. Turveruukki puolestaan maksaa vuosittain kalatalousmaksua noin euroa. Lisäksi se istuttaa tuhansia taimenen ja harjuksen poikasia. Vuosikatsaus

14 pyörittää laitosta ja tarjota tuhkan rakeistuspalvelua Oulun Energialle. Merkittävin Oulun Energian viimeaikaisista ympäristöteoista on kuitenkin vuoden 2012 elokuussa kaupallisen tuotantonsa aloittanut Laanilan ekovoimalaitos kaikkiaan 79 miljoonan euron investointi. Jätettä polttoaineenaan käyttävän ekovoimalaitoksen ansiosta vain noin kymmenen prosenttia Oulun alueen jätteistä päätyy kaatopaikalle. Aikaisemmin vastaava luku oli yli viisikymmentä prosenttia. Näin Ruskon kaatopaikan kuormitus vähenee ja sen metaanipäästöt sekä muut ympäristöhaitat pienenevät. KAIKKI PÄÄSTÖT RAJA-ARVOJEN ALAPUOLELLA Oulun Energia -konsernin merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat tuotantolaitosten lähinnä Toppilan voimalaitoksen ja Laanilan ekovoimalaitoksen päästöt ilmaan sekä turvetuotannon aiheuttamat päästöt vesistöihin. Toppilan tarkkailtavat ilmapäästöt koostuvat pääosin hiilidioksidista, rikkidioksidista, typenoksideista ja hiukkasista, ekovoimalaitoksen päästöissä on puolestaan näiden lisäksi muun muassa häkää ja eri raskasmetalleja. Kaikki päästöt Oulun Energian tuotantolaitoksilta olivat vuonna 2012 reilusti viranomaisten asettamien rajojen alapuolella. Hiilidioksidipäästöt Oulun Energian tuotantolaitoksista olivat yhteensä tonnia. Määrä on selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna johtuen lähinnä tuotannon supistumisesta. Turveruukki Oy:n turvetuotannosta aiheutuneet päästöt vesistöön vuonna 2012 olivat kiintoaineen osalta noin 430 tonnia, typen osalta noin 87 tonnia ja fosforin osalta noin 3 tonnia. Poikkeuksellisen sateisen kesän seurauksena tuotantoalueilta lähteneet suuret vesimäärät kasvattivat päästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. Turveruukin päätoiminta-alueita ovat Siikajoki, Iijoki, Siuruanjoki ja Oulujoki. Kaupunkilaisten mahdollisuudet ilmoittaa ympäristöhavainnoista ovat parantuneet Viestikapula-verkkopalvelun ansiosta. Sen avulla voi vaivattomasti raportoida vaikkapa pölystä, melusta tai hajuista. RUNSAASTI VUOROVAIKUTUSTA Oulun Energia osallistuu eri tavoin lähialueensa kehittämiseen ja toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Se muun muassa rakentaa yhteistyöverkostoja, joihin kuuluu yrityksiä, muita yhteisöjä sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Oulun TYÖTURVALLISUUTEEN ERITYISTÄ HUOMIOTA Työtapaturmien ehkäisy on tärkeä asia, tietävät myös Janne Manninen ja Seppo Kuuronen. Työturvallisuuteen kiinnitetään Oulun Energiassa erityisen suurta huomiota. Sen tavoitteena on nolla työtapaturmaa ja asema alan turvallisimpana yrityksenä Suomessa. Henkilökuntansa hyvinvointia ja kehittymistä työssään Oulun Energia edistää myös eri keinoin. Samanaikaisesti se haluaa edesauttaa liiketoiminnan tuottavuutta ja ketteryyttä. Henkilöstöhallinnon painopistealueita vuoden 2012 aikana olivat esimiesvalmennus ja konsernin strategian viestintä. Tarkoituksena oli saada jokainen henkilöstön jäsen mukaan strategian käsittelyyn ja kaikkien toiminta strategian mukaiseksi. Strategiaviestintää tuki kehityskeskustelujen uudistaminen ja aloitetoiminnan elvyttäminen. Viimeksi mainitulla pyrittiin ennen kaikkea lisäämään uskallusta uudistaa toimintaa. Työyhteisön henkistä ja fyysistä hyvinvointia tuettiin muun muassa henkilöstölle järjestettyjen erilaisten tilaisuuksien ja hyvää palautetta saaneen järjestelmällisen kuntoiluohjelman avulla. ISOT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Oulun Energia pitää huolta kilpailukyvystään ja kannattavuudestaan, sillä taloudellinen menestys antaa sille mahdollisuuden tuottaa hyvinvointia. Konsernin taloudelliset ja elinvoimaa luovat vaikutukset Oulussa ja kaupunkia ympäröivässä maakunnassa ovat huomattavat. Se kanavoi toiminnastaan syntyviä tulovirtoja alueelle ja työllistää suuren määrän ihmisiä. Vuosittain Oulun Energia suorittaa tuloksestaan huomattavan tuloutuksen omistajalleen Oulun kaupungille. Vuodelta 2011 tuloutus oli kaikkiaan 31 miljoonaa euroa ja vuodelta 2012 noin 21 miljoonaa euroa. Tuloutuksilla on suuri vaikutus kaupungin talouteen. Konserni on myös iso työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 350 ihmistä. Lisäksi lähienergian turpeen ja puun tuottaminen Oulun Energian tarpeisiin työllistää kaupunkia ympäröivässä maakunnassa vuosittain suoraan ja epäsuoraan jopa noin ihmistä ja synnyttää noin 50 miljoonan euron tulovirran. 14

15 Vastuullisesti toimien Energia on valmis ottamaan verkostoissa vetovastuun ja työskentelemään energiatoimialan elinkeinoveturina. Samalla se vie eteenpäin pohjoisen alueen elinkeinoelämää ja luo edellytyksiä alueen hyvinvoinnin kasvulle. Sähkön ja lämmön toimittajana Oulun Energia on mukana ihmisten ja yritysten jokapäiväisessä elämässä. Se osallistuu myös monella muulla tavalla lähialueensa elämänmenoon muun muassa tukemalla kulttuuritoimintaa sekä juniori- ja edustusurheilua. Yhteydenpitoa ihmisten kanssa Oulun Energia harjoittaa myös osallistumalla messuille ja muihin tapahtumiin sekä järjestämällä tutustumisvierailuja voimalaitoksille, turvesoille ja Merikosken kalatielle. Oulun Energia tukee muun muassa oululaista muodostelmaluistelujoukkue Stella Polarista matkalla menestykseen. Ympäristövaikutukset lukuina Päästökauppajärjestelmän mukaiset CO2-yhteispäästöt (tonnia) Päästöoikeuden hintakehitys 2012 ( /CO2-tonni) Yleinen taloudellinen epävarmuus ja matalasuhdanne pitivät päästöoikeuden hinnan alhaisena. Vielä edellisenä vuonna päästöoikeus maksoi pitkään selvästi yli 15 euroa tonnilta Päästökauppajärjestelmän mukaiset hiilidioksidipäästöt Oulun Energian tuotantolaitoksista olivat vuonna 2012 yhteensä hieman runsaat tonnia. Määrä oli edellisvuotta pienempi tuotannon supistumisen vuoksi TOPPILAN VOIMALAITOS Toppilan voimalaitoksen tarkkailtavat ilmapäästöt koostuvat lähinnä rikkidioksidista, typenoksideista, hiukkasista ja hiilidioksidista. Voimalaitoksen kaikki päästöt ovat asetettujen päästörajojen alapuolella. EKOVOIMALAITOS Ekovoimalaitoksen päästöjä tarkkaillaan kattavasti. Voimalaitoksen puhdistusjärjestelmä on toiminut alusta asti moitteettomasti ja kaikki päästöt ovat odotetusti jääneet asetettujen rajojen alapuolelle. Toppilan voimalaitoksen kokonaispäästöt 2012 (tonnia) Toppila 1 Toppila 2 Yhteensä Rikkidioksidi Typenoksidit Hiukkaset , Hiilidioksidi Toppilan voimalaitoksen ominaispäästöt (mg/m 3 (n)) Päästörajat ilmoitettu sulkeissa Ekovoimalaitoksen kokonaispäästöt 2012 (tonnia) Rikkidioksidi Typenoksidit Hiukkaset Hiilidioksidi Suolahappo Fluorivety Häkä Orgaanisen hiilen kokonaismäärä 1,06 86,80 0, ,009 0,005 12,70 1,40 Ekovoimalaitoksen ominaispäästöt (mg/m 3 (n)) Päästörajat ilmoitettu sulkeissa 2012 Hiukkaset 0,6 (10) Häkä 22,0 (50) Vetykloridi 0,015 (10) Vetyfluoridi 0,0069 (1) Typenoksidit 142,9 (200) Rikkioksidit 1,6 (50) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä 2,2 (10) Rikkidioksidi Typenoksidit Hiukkaset Huippukattilat Toppila 1 Toppila 2 Huippukattila 1 506,8 (570) 86,0 (500) 310,4 (600) 130,7 (600) 452 (600) 11 (14) 2 (50) 41 (50) Huippukattila (800) (140) Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA VUOSIKERTOMUS 2008 LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA KANNEN KUVA: RAIMO UTRIAISEN SAVU-VEISTOS KUULUU TAIDEMUSEO EMMAN KOKOELMIIN. SEN KORKEUS ON 115 SENTTIÄ JA MATERIAALINA ANODISOITU ALUMIINI. KUVAAJA

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 1.1. Sähkön myyntihintoja korotettiin. 1.1. Kaukolämmön energiamaksua korotettiin. 2.1. Asiakaspalvelun aukioloaika yhtenäistettiin siten,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ Fortum 4 2010 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 Jorma Blom Suomenojan voimalaitokselta on tekemässä kaupunkilaisille lämpöä, jonka tuottaminen hyödyntää

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Energiastrategia kattaa nyt myös vesiliiketoiminnan _5 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _6 Jyväskylän

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot