Kandin selviytymisopas klinikkaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kandin selviytymisopas klinikkaan"

Transkriptio

1 Piia Uusitalo ja Katariina Havukainen Kandin selviytymisopas klinikkaan Syventävien opintojen kirjallinen työ Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen laitos Syyslukukausi 2014 Tutkielman oppiala: kariesoppi Ohjaaja: Merja Laine Arvioija: Varpuleena Kirstilä Laajuus: 30 opintopistettä Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä.

2 Tiivistelmä Syventävän työmme koostuu kahdesta erillisestä osasta: kirjallisuuskatsauksesta Approksimaalikontaktin korjaus yhdistelmämuovipaikkaushoidossa sekä tästä oppaasta. Opas on laadittu kolmannen vuoden hammaslääketieteen kandidaatin näkökulmasta vastaavassa vaiheessa olevalle opiskelijalle, joka siirtyy prekliinisistä opinnoista kliiniseen opiskeluvaiheeseen. Ohjekirjassa käydään läpi olennaisimmat asiat, jotka kandidaatti klinikkasalissa kohtaa ensimmäisen vuoden aikana. Ohjekirjan tarkoitus on olla helposti katsottavissa oleva pdf-dokumentti, josta kandidaatti voi tarkistaa ja varmentaa potilastyöskentelyyn liittyviä käytännön asioita. Ideana on helpottaa pääasiassa kandidaatin siirtymävaihetta, mutta vähentää myös henkilökunnan työtä ja selkeyttää toimintatapoja opetushammashoitolassa. Ohjekirja on tarkoitus julkaista Moodle2- oppimisalustalla: https://moodle2.utu.fi/my/ ja sen sisältö tarkistetuttava vuosittain/tarpeen mukaan eri oppiaineiden vastuuopettajilla. Ensimmäisen klinikkavuoden syksyllä kandidaatti tekee suun ja hampaiston tutkimuksia, omahoidon opastusta, tupakkavalistusta, anti-infektiivistä hoitoa, pinnoituksia ja paikkauksia. Näiden lisäksi kandidaatti voi päästä seuraamaan ja avustamaan kirurgisissa toimenpiteissä. Keväällä jaetaan ensimmäiset juurihoito- ja proteettiset potilaat. Ohjekirjaan on pyritty laatimaan kirjalliset ohjeet em. toimenpiteiden suorittamiseen sekä koottu tietoa klinikkasalista ja työskentelytavoista, käytetyistä tietokoneohjelmista, röntgenkuvauksesta, farmakologiasta, riskipotilaista sekä ensiavusta. Ohjekirjassa on ohjeet myös pistotapaturman varalta sekä aineiden käyttöohjeita ja hyödyllisiä linkkejä. Pääsääntöisesti ohjekirjan jokaisen kappaleen on tarkastanut ensin yliopiston vastuuopettaja ja tämän jälkeen klinikan ko. erikoisalan vastuuopettaja. Hyvää suunterveyden hoitoa voi toteuttaa monin eri tavoin, mutta ohjekirja antaa ainakin yhden hyvän toimintatavan. Jokaisen potilaan kohdalla hoito on kuitenkin pohdittava luonnollisesti aina tilannekohtaisesti ja potilaan toiveet otettava huomioon. Ohjekirja on laadittu opiskelijan näkökulmasta ja sisältää edellä mainittujen lisäksi nk. hiljaista tietoa, joka ei ole saatavilla muualta. Hammaslääketieteen kolmas opiskeluvuosi on henkisesti monelle raskas, kun opittuja tietoja pitää alkaa soveltaa käytännön potilastyössä ja rinnalla suorittaa uusia kursseja. Alussa kaikki on uutta ja opettajan apua tarvitsee eniten kun epävarmuus omasta osaamisesta nousee helposti pintaan ja opiskelija kaipaa vahvistusta omiin muistikuviin. Ohjekirjan on tarkoitus olla tukena potilastyössä ja sen suunnittelussa ja vähentää näin kandidaatin stressiä. Toivomme ohjekirjastamme olevan hyötyä myös uusille kliinisille opettajille heidän perehtyessään talon käytänteisiin.

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Kliininen hoitoharjoittelu ja palvelu TYKS:ssa ja Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksessa Kliininen hoitoharjoittelu Palvelu TYKS:ssa Palvelu Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksessa Tavoitteet Hoitoharjoittelu hajautuksessa Poissaolo hoitoharjoittelusta Oma ope Opetushammashoitola Klinikkasalin kartta Tilat ja laitteet Opetushenkilökunta Tietokoneohjelmat WinHIT Toimenpiteiden kirjaus ja fraasit Toimenpiteiden kuittaus AvoHILMO Kustannusarvio IRJA Opettajien varausohjelma Romexis ja Carestream Webropol-palaute Pegasos Potilaan kutsuminen, ajanvaraus ja potilasohjeet Alkutarkastus, re-evaluaatio, lopputarkastus Aseptiikka Ergonomia Hammaslääkärin tutkimus ja hoitosuunnitelma Ekstraoraalinen tutkimus... 21

4 5.1.1 Purentafysiologinen tutkimus Intraoraalinen tutkimus Puremalihakset Limakalvot, kieli ja torukset Hampaisto Parodontium Lasten ja nuorten purenta sekä oikomishoidon tarpeen arviointi Protetiikka Täydentävät tutkimukset Röntgenkuvaus Sylkitutkimukset Potilaan hoito Omahoidon opastus Tupakkavalistus Parodontiumin hoito Ientulehduksen hoito Parodontiitin anti-infektiivinen hoito Re-evaluaatio, epikriisi ja parodontaalisen riskin arviointi Parodontaalikirurgia Karieksen hoito Karieksen pysäytyshoito Karieksen korjaava hoito Yhdistelmämuovitäytteen sidostus ja korjaus Juurihoito Indikaatiot Juurikanavamorfologia Hoidon vaiheet Instrumentit Juurikanavien avaus ja laajennus Kanavien täyttö Pysyvän täytteen valmistaminen juuritäytteen päälle Koneellinen juurikanavapreparointi ProTaperilla Vanhan juuritäytteen purku Suukirurgia... 65

5 6.6.1 Hampaan poisto Biopsia ja suturointi Puuduteaineet ja niiden valinta Puuduteallergia Pintapuudutteet Puuduteaineiden vaikuttavat aineet ja enimmäisannokset Hammaslääkärin yleisimmin määräämät lääkkeet Kipu tulehduskipulääkkeet TMD-kipu Antibiootit Lichen ruber planuksen lääkehoito Kivuliaiden uusiutuvien aftojen lääkehoito Suun sieni-infektion lääkehoito Herpeksen lääkehoito Vuotopotilaille Akuuttiin rintakipuun Yleisimmät potilaiden käytössä olevat ja hammashoidossa huomioitavat lääkkeet Varfariini (Marevan ) Aminobisfosfanaattilääkitys (Fosamax ) Diabeetikon insuliinikorvaushoito tai oraalinen lääkitys Inhaloitavat kortikosteroidit (Aerobeck Rhinocort Flixotide Flixonase ) Verenpaine- ja sydämen vajaatoimintalääkkeet (diureetit, kalsiuminsalpaajat, ACE:n estäjät) Riskipotilaat Sydän- ja verisuonisairaudet Diabetes Keinonivelpotilaat Reumataudit Pään ja kaulan alueen syöpä Raskaus Hengitystiesairaudet ja astma Tulehdukselliset suolistosairaudet Maksasairaudet... 88

6 Munuaisten vajaatoiminta Elinsiirre Ensiapu ja elvytys Vakava yliherkkyysreaktio Sydänoireet vastaanoton aikana Hypoglykeeminen shokki Kouristelukohtaus Vierasesineen joutuminen hengitysteihin tai ruokatorveen Hengenahdistus Tajunnanmenetys Angina Pectoris Aivoverenkierron häiriöt Puudutemyrkytys Elvytys Pistotapaturma Kandien kliininen seminaari Seminaariesityksen kulku ICD-10 luokitus suun alue Yleisimmät TMD:n ICD-10-diagnoosit Hammaslääketieteen termejä ruotsiksi Hammaslääketieteen termejä englanniksi Hyödyllisiä linkkejä Lähteet Liitteet Aineiden käyttöohjeita Paikkaushoito Hampaiden vihlominen Ientaskumikrobinäytteen otto Erikoissairaanhoidon (esh) palvelu suu ja leukakirurgiassa

7 1 Johdanto Syventävän työmme tarkoitus on kirjoittaa kolmannen vuoden hammaslääketieteen kandidaatin näkökulmasta ohjekirja opiskelijalle, joka siirtyy prekliinisistä opinnoista kliiniseen opiskeluvaiheeseen. Hammaslääketieteen kolmas opiskeluvuosi on henkisesti monelle raskas, kun opittuja tietoja pitäisi alkaa soveltaa käytännön potilastyössä ja rinnalla suorittaa uusia kursseja. Tällöin kaikki on uutta ja opettajan apua tarvitsee eniten. Tällöin epävarmuus omasta osaamisesta nousee helposti pintaan, Ohjekirjassa käydään läpi olennaisimmat asiat, jotka kandidaatti klinikkasalissa kohtaa ensimmäisen vuoden aikana. Ohjekirjan tarkoitus on olla helposti katsottavissa oleva pdf-dokumentti, josta kandidaatti voi tarkistaa ja varmentaa hoitoharjoitteluun liittyviä käytännön asioita ja toimintatapoja Opetushammashoitolassa. Ideana on helpottaa pääasiassa kandidaatin siirtymävaihetta, mutta samalla myös vähentää henkilökunnan työtä. 2 Kliininen hoitoharjoittelu ja palvelu TYKS:ssa ja Varsinais- Suomen kuvantamiskeskuksessa 2.1 Kliininen hoitoharjoittelu Kliininen hoitoharjoittelu tapahtuu pääasiassa Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen (Dentalian) 3. kerroksessa, jossa toimii Turun kaupungin hyvinvointitoimialan suun terveydenhuollon Opetushammashoitola. Turun kaupungin suun terveydenhuollon päivystys sijaitsee Dentalian 1. kerroksessa. Ensimmäisen klinikkavuoden aikana opiskelija tekee nuorten ja aikuisten tutkimuksia, omahoidon ohjausta, tupakkavalistusta, ravintoneuvontaa, hammaskiven poistoa, pinnoituksia, paikkauksia, hampaiden poistoja, proteettisia hoitoja sekä juurihoitoja. Apuvälineet kuten hammasväliharjat ja sähköhammasharjat löytyvät etusalin tarvikeaineväliköstä ja esitteet toimiston viereiseltä seinältä. Kliinisen hoitoharjoitteluun kuuluu myös muuta kliinistä palvelua. Palveluvuorot TYKS:ssa ja Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksessa on joko erikseen kirjattu WinHITiin (ks. sivu 7) tai niistä tulee ohjeistusta ennen ko. vuoroja. Potilaita ei siis tule varata näihin ajankohtiin.

8 2.2 Palvelu TYKS:ssa Suu- ja leukakirurgian polikliininen palvelu suoritetaan osana muuta potilaiden hoitoa. Omien potilaiden kirurgisen hoidon lisäksi opiskelija osallistuu perusterveydenhuollon leikkaustoimintaan 2 pv ajan ja TYKS suusairauksien klinikan polikliiniseen ja operatiiviseen toimintaan yhden työviikon ajan (ESH-palvelu). Ohje ESH-palvelusta löytyy liitteistä kohdasta 13.3 Opiskelija palvelee perusterveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksessä 4 päivystyspäivän ajan. TYKS:n suu ja leukasairauksien klinikka sijaitsee Dentalian 2. kerroksessa. Näissä tiloissa sijaitsee myös Turun kaupungin suun terveydenhuollon kirurgian yksikön leikkaussali ja hoitohuone. 2.3 Palvelu Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksessa Radiologian palvelu suoritetaan osana muuta potilaiden hoitoa. Opiskelija osallistuu omien potilaidensa rtg- tutkimusten lisäksi perusterveydenhuollon rtgpäivystystoimintaan Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksessa (VSKK) osasto 944:lla yhden työviikon ajan. Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus sijaitsee Dentalian 2. kerroksessa. Potilaalla tulee aina olla lähete hammaslääkärin kirjoittama lähete röntgenkuvaukseen. VSKK:ssa otetaan tarvittavat PTG ja KKTT-kuvat. Kokonaishoitoon tulevalla potilaalla tulee olla ajantasainen, usein enintään 2-3 vuotta vanha PTG. 2.4 Tavoitteet Opiskelijan tulee osoittaa kliinisessä hoitoharjoittelussa omaavansa tiedot, taidot ja asenteet, jotka vastaavat eurooppalaiselta hammaslääkäriltä edellytettävää tasoa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan jokaisen oppiaineen määrittelemä ohjeellinen määrä toimenpiteitä ennen valmistumista. Vaatimukset yksityiskohtaisesti: https://moodle2.utu.fi/pluginfile.php/115485/mod_folder/content/0/hll_tutkinto_kliin_v aatimukset.doc?forcedownload=1 2

9 2.5 Hoitoharjoittelu hajautuksessa D8 ja D9-kursseilla osalla opiskelijoista on mahdollisuus lähteä hoitoharjoitteluun Turun ulkopuolelle. Hajautuspaikkakuntia ovat Salo, Forssa, Pori, Lahti ja Vaasa (tilanne keväällä 2014). 2.6 Poissaolo hoitoharjoittelusta Kliininen hoitoharjoittelu kuuluu pakollisiin opintoihin. Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisin aamulla tai jo edellisenä iltana tekstiviestinä opetushoitajalle puhelinnumeroon , jotta potilaan/potilaiden ajat ehditään peruuttaa. Muut poissaolot tulee sopia etukäteen ylihammaslääkärin kanssa mielellään sähköpostilla. Pääsääntöisesti poissaolot täytyy korvata, jotta vaaditut opintopisteet tulevat täyteen. Tiedekunnan ohje opetuksesta poissaolojen käytännöiksi ja korvaamismenettelyiksi: 2.7 Oma ope Jokaiselle kandille on opetushammashoitolassa nimetty oma ope. Oma open on tarkoitus olla helposti lähestyttävä vanhempi kollega, jonka kanssa keskustella opiskelusta ja hoitoharjoittelusta. Oma ope käy lukukausittain läpi opiskelijan toimenpiteet ja antaa palautetta hoitoharjoittelusta. Oma ope nimetään kullekin kandille D5 aikana ja nimilista on näkyvissä kanslian seinässä. 3

10 3 Opetushammashoitola Opetushammashoitola on osa Turun kaupungin suun terveydenhuoltoa. Oikeus sen palveluihin on kaikilla turkulaisilla tai niillä, jotka ovat valinneet perusterveyden hoitopaikakseen Turun. Opetushammashoitolan kanslian suora puhelinnumero on ja osoite Lemminkäisenkatu 2, 3. krs. 2. krs kanslian puhelinnumero on sekä kirurgian toimenpidehuoneen HUOM. Nämä numerot on tarkoitettu vain henkilökunnan käyttöön eikä annettaviksi potilaille. 3.1 Klinikkasalin kartta Kuva 1: Opetushammashoitolan kartta 4

11 1. Lasikäytävä 2. Opetushoitajan huone 3. Käytävän tietokoneet, vas. puoleinen yliopiston verkossa 4. Turun yliopiston huone 5. Asiakas wc:t 6. Parohuone 7. Kanslia, sis. mm. käyttöturvallisuustiedotteet ja puhelimet, toimiston ulkopuolella seinässä lomakkeet ja ohjeet sekä potilasohjeet 8. Oikojahammaslääkärin huone 9. Välinehuollon likainen luukku 10. Protetiikan 1 kaappi, sis. myös ensiapu 11. Välinehuollon pakkaamo 12. Etusali 13. Etusalin porakärry 14. Etusalin tarvikeainevälikkö 15. Skanneri 16. Poravälikkö ja kärryt 17. Välinehuollon puhdaspuoli 18. Endohuone 19. Nimikyltit 20. Välinehuollon puhdasluukku 21. Suuhygienistin huone 22. Jääkaappi 23. Takasali 24. Takasalin tarvikeainevälikkö 25. Varasto 26. Röntgenhuone 27. Protetiikan 2 kaappi 28. Henkilökunnan taukotila 29. Ylihammaslääkärin huone 30. Opettajainhuone, sis. opiskelijoiden mapit ja kurssien lokerot 31. Opettajainhuone 32. Yliopiston huone 33. Opettajain huone 34. Kipsimallikaapit ja postikaappi 35. Kipsimallikaapit 36. Suuhygienistin huone 37. Henkilökunnan wc:t 38. Odotusaula 5

12 3.2 Tilat ja laitteet Opetushammashoitolassa on yhteensä 43 hammashoitoyksikköä. Juurihoitoa varten on erikoisvarusteltu neljä hoitoyksikköä endoyksikössä. Osassa uniteista on röntgenlaite ja osassa ultraääni. Kaksi uniteista on vasenkätisiä ja näiden numerot ovat 18 ja 19. Osa uniteista on tarkoitettu protetiikan tekoon (unitit 4,6,8,10,12,14), osa päivystykseen (7,9,11,13,15,16) ja osa juurihoitoon (ENDO-huoneen 4 unitia). Unitin varaus tehdään ilmoitustaululla (ks. kartta s.4 nro 19) olevaan lomakkeeseen ennen klinikkavuoroa. Samalta seinustalta otetaan myös mukaan oma kuvakortti ko. unitin seinälle kiinnitettäväksi. Kuva 2: Hammashoitoyksikkö siivousasennossa (C). Röntgenhuone löytyy klinikkasalin yhteydestä (ks. kartta s.4 nro 26). Siellä on ohjeet kuvat teettämiseen. Röntgenhuoneessa voidaan ottaa hammasfilmejä sekä BWkuvia ja se on tarkoitettu käyttöön kaikille uniteille, paitsi niille, joissa on oma röntgenputki. 6

13 3.3 Opetushenkilökunta Opetushammashoitolassa työskentelee n. 35 kliinistä opettajaa. Opetushenkilökuntaan kuuluu hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon suorittaneita hammaslääkäreitä sekä erikoishammaslääkäreitä. Näiden lisäksi opiskelijoita auttavat hammashoitajat, kanslistit sekä välinehuolto. 4 Tietokoneohjelmat Opetushammashoitolassa on käytössä seuraavat ohjelmat: Terve-verkko, WinHIT, Moodle IRJA, Romexis, Carestream, Webropol sekä Pegasos. Opetushammashoitolan tietokoneisiin kirjaudutaan Terve-verkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. WinHIT:iin on oma tunnuksensa, jonka kandi saa samalla kun allekirjoittaa salassapitosopimuksen kliinisen hoitoharjoittelun perehdytyksessä. Klinikkatyöskentelyssä käytettävään IRJAAN kirjaudutaan moodle2:n kautta yliopiston verkkotunnuksilla: https://moodle2.utu.fi/. 4.1 WinHIT WinHIT on Turun kaupungin käyttämä hammashoidon potilastietojärjestelmä. Sen käyttöopas löytyy osoitteesta: Hoidon aluksi potilaan perustiedot tulee aina tarkistaa ja pyytää lupa tekstiviestimuistutuksiin tulevista hoitoajoista. Anamneesiin tulee kirjata sairaudet, lääkitykset, allergiat ja muut hoitoon liittyvät asiat. 7

14 Kuva 3: Kuva WinHIT:n aloitussivusta Potilaan uusi tutkimus aloitetaan kirjaamalla uudella asiakkaalla Aloita hoito -kohdan valiten ja vanhalla potilaalla Tutkimus painiketta klikaten. Vanhalle potilaalle kopioituu näin vanha status pohjaksi uudelle tutkimukselle. Molemmissa tapauksissa potilaalle avautuu uusi hoitojakso. Tutkimusta ei voi tehdä potilaalle kuin kerran vuodessa. Statussivulla on kaksi hammaskarttaa, joista toiseen kirjautuvat hampaiston löydökset (vas.) ja toiseen tehdyt korjaukset (oik.). 8

15 Kuva 4: WinHIT:n statussivu Statusmerkkien selitykset löytyvät klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla koodien selitykset. 9

16 4.1.1 Toimenpiteiden kirjaus ja fraasit Toimenpiteiden kirjausta voi helpottaa tekemällä fraaseja yleisimmin käytetyistä aineluetteloista. Fraaseja voi kukin tehdä omalle profiililleen täällä: Henkilökunta-Profiili-Oma Profiili-Kandi xxx-fraasit Esimerkkejä Kattaminen: Ultracal, Calsimol LC, IRM Pinnoitus: hohkakivi, Ultra Etch, Clinpro Sealant Paikkaus: Ultra-Etch, ALL-BOND Primer A + B, D/E Resin, Tetric EvoFlow A3, Filtek Z250 A3 Juurikanavien huuhtelu: 2,5 % Canasol, EDTA, Klorhexol Toimenpiteiden kuittaus Potilaskäynnin päätteeksi kirjataan tehdyt toimenpiteet kohtaan kirjaa toimenpiteet. Klikkaa kyseisen päivän palkkia hiiren oikealla ja valitse lisää toimenpide. Muista kirjata myös tarvittavat lisätiedot, esim. paikkauksessa käytetyt aineet. Opettaja kuittaa toimenpiteet potilaskäynnin päätteeksi, jolloin myös määritellään käynnin syyn icd-10-koodi AvoHILMO AvoHILMO (Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri) on osa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmää. Rekisteriin kerätään tietoja perusterveydenhuollon avohoidon käyntien syistä ja hoitotapahtumista. AvoHILMO-opas: 7.pdf?sequence=1 10

17 4.1.4 Kustannusarvio Kaikille kokonaishoitopotilaille tehdään kustannusarvio, jonka saa helposti tulostettua WinHIT:stä. Hoitojaksot kirjaa toimenpiteet valitse joku potilaalle varatuista ajoista klikkaa hiiren vasemmalla - luokitus kirjaa kaikki suunnitellut toimenpiteet klikkaa hiiren oikealla käyntisaraketta kustannusarvio tee arvio Kun kustannusarviolaskelman on kopioinut hoitosuunnitelmaan, tulee arviolaskelmaa varten lisätyt toimenpiteet poistaa kyseiseltä päivältä klikkaamalla hiiren oikealla aina kutakin toimenpidettä Tp:n poisto. Kuva 5: Esimerkki kustannusarviosta. Huom. Käyntimaksu nollataan Opetushammashoitolan käynneissä. 4.2 IRJA IRJA on Opetushammashoitolan oma sähköinen työpöytä. IRJA:n kautta kirjaudutaan WIKI:iin, Terveysporttiin ja sieltä löytyy myös kliinisten opettajien kalenterit, juurihoitoyksiköiden varaukset sekä ohjeita. 11

18 Kuva 6: IRJA. IRJA:n kautta myös pyydetään hoitaja ja opettaja paikalle lisäämällä uusi keskustelu. Aiheeksi kirjoitetaan unitin numero ja pyynnön syy (ei hoitajapyyntöön) ja viestiksi kandinumero. Opettajapyynnön aiheessa kannattaa mainita, jos toimenpide on ensimmäinen, niin opettaja osaa varautua tilanteeseen paremmin. Hoitajan saa aina tarvittaessa, mutta erityisesti tarkastuksen kirjaukseen ja paikkauksen sidostusvaiheen avuksi. 12

19 Kuva 7: Esimerkki opettaja paikalle varauksesta 4.3 Opettajien varausohjelma Opettajien varaukset esim. alkutarkastukseen, re-evaluaatioon, paron leikkauksiin, protetiikan suunnitteluun sekä lopputarkastuksiin tehdään WIKI:n kautta: IRJA / opettajien varauskirja. Varauksiin merkitään kandinumero, kandin nimi, potilaan nimikirjaimet sekä aihe. 4.4 Romexis ja Carestream Romexis on klinikkasalissa käytössä oleva röntgenkuvantamisohjelma ja sen voi avata WinHIT:stä suoraan potilaan statuksesta. Carestream on PTG ja KKTT-kuvien röntgenkuvantamisohjelma. Carestream-pikakuvake löytyy klinikan tietokoneiden työpöydältä ja kirjautumiseen tarvitaan omat Carestream-tunnukset. 4.5 Webropol-palaute Webropol on klinikkasalissa käytössä oleva tiedonkeruujärjestelmä, jonka kautta opettaja voi antaa palautetta kandin työstä, hänen osaamisesta ja edistymisestä. 13

20 Kandi pääsee lukemaan annettua palautetta IRJA:n kautta: IRJA / hoitoharjoittelun arviointi / arviointi (henkilökohtainen). 4.6 Pegasos Turun kaupungilla on käytössään Pegasos-potilastietojärjestelmä. Potilastietojärjestelmän tavoitteena on tehostaa ja parantaa hoitotyön laatua, sekä varmistaa potilastietojärjestelmän toimivuuden kautta potilaalle tarvittava hoito riittävän nopeasti ja luotettavasti. Tietojärjestelmä sisältää useita eri toiminteita, kuten ajanvarauksen, yhteydenoton, neuvonnan, tulospostin sekä sähköisen sairauskertomuksen. 4.7 Potilaan kutsuminen, ajanvaraus ja potilasohjeet Kokonaishoitopotilaat tulevat opetushammashoitolaan hammaslääkäreiden tekemien arviointien kautta. Kanslia antaa heille ensimmäiset ajat tai lähettää kandille viestin WinHit:iin, jolloin kandi varaa potilaalle ajan. Seuraavat hoitoajat kandi antaa aina potilaalle itse. Potilaille tarkoitetut suun terveydenhuoltoon liittyvät kirjalliset ohjeet (esim. poisto, ravinto) ovat hyllyköissä kanslian seinustalla (ks. kartta sivu 4, nro 7). 4.8 Alkutarkastus, re-evaluaatio, lopputarkastus Kokonaishoitopotilaalle varataan ensin kandin alkutarkastusaika, jonka yhteydessä varataan Wikistä opettajan tarkastusaika, jossa myös kandi on mukana. Tällöin kandilla on tehtynä jo alustava hoitosuunnitelma, johon tehdään tarvittavat muutokset opettajan tarkastuksen jälkeen. Opettajan alkutarkastuksessa potilaasta on jo hyvä olla tuore PTG-kuva sekä mahdolliset BW:t sekä hf:t. Hoitotuloksen arviointi eli re-evaluaatio suoritetaan 4-6 vkoa anti-infektiivisen hoidon päättymisestä. Potilaalle tehdään uusi parodontologinen tutkimus, kirjoitetaan epikriisi ja varataan aika opettajalta WIKI:n kautta. Lopputarkastusta varten hoidon tulee olla valmis (ainakin ko. osa-alueen osalta) ja potilaasta tulee olla kirjoitettuna epikriisi. Tarkastukseen varataan ko. erikoisalan opettaja WIKI:n kautta. 14

21 4.9 Aseptiikka Aseptiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toimimalla aina tiettyjen rutiinien mukaan tulee toimista vähitellen automaattisia eikä niihin kulu paljon aikaa. Sormukset ja kellot tulee ottaa pois sekä pitkien hiusten tulee olla kiinni. Myöskään hajusteita ei tule käyttää eikä kynsilakkaa. Vaihda uudet työvaatteet tarvittaessa. Video aseptiikasta löytyy linkistä: Toimenpiteet hoitoyksikössä ennen päivän ensimmäistä potilasta: pese kädet + käsidesi + vinyylisuojakäsineet kostuta pyyhintäliinat pintojen desinfiointiaineella (Desiol) pyyhi tämän jälkeen unitin lampun kahva, instrumenttimatto, doriovarret, tarjotinpöytä laita pyyhityt kulmakappaleet, monitoimiruisku ja mahdollinen ultraäänilaite vesijärjestelmän huuhteluun (2 piippausta) pyyhi pöytätasot sekä röntgenlaite pyyhi vesijärjestelmän huutelusta otetut instrumentit pyyhi potilasistuin pyyhi imujen letkut ja ime niihin hetki vettä heitä käsineet vinyylikäsineroskakoriin ja laita käsidesiä käsiin hae puhtaat instrumentit puhdasluukulta laita perusinstrumenttitarjotin, tehoimun kärki, roskamuki, vanurullat, tufferit, potilasliina ja puhtaat suojalasit valmiiksi esille Jokaisen potilaan välillä tehtävät toimenpiteet: laita poranterät metalliseen kuppiin (viedään pois vasta päivän päätteeksi) heitä vanurullat, puukiilat, tufferit ja imunkärjet roskiin laita kasettiin siihen kuuluvat instrumentit (sondi, ientaskumittari, atulat) laita terävät esineet pistojätteisiin (puudutusneula, ampullit, juurihoitoneulat jne.) vie potilastarjotin välinehuollon likaiselle luukulle käytä käsidesiä ja laita vinyylikäsineet kostuta pyyhintäliinat pintojen desinfiointiaineella (Desiol) pyyhi tämän jälkeen lampun kahva, instrumenttimatto, doriovarret, tarjotinpöytä 15

22 laita pyyhityt kulmakappaleet, monitoimiruisku ja ultraäänilaite vesijärjestelmän huuhteluun (1 piippaus) pyyhi pöytätasot ja kaappien kahvat, atk-näppäimistö ja pöytä sekä mahdollinen röntgenlaite, vesijärjestelmän huutelusta otetut instrumentit, potilasistuin, imujen suukappaleet ja letkut (ime niihin hetki vettä tarvittaessa) pyyhi/pese potilaan suojalasit sekä valosuoja heitä käsineet vinyylikäsineroskiin ja käytä käsidesiä hae puhtaat instrumentit puhdasluukulta laita perusinstrumenttitarjotin, tehoimun kärki, roskamuki, vanurullat, tufferit ja potilasliina valmiiksi esille Loppusiivous: vie siivottu tarjotin sekä porakuppi ja imun välikappaleet välinehuollon likaiselle luukulle (ei kuituvaloa) poista vinyylikäsine ja käytä käsidesiä pyyhi samoin kuin välisiivouksessa, vesijärjestelmän huuhtelu 2 piippausta laita allaskaapissa olevaan keltaiseen kannuun ½ korkillista Orotolia ja 1 litra vettä (viivaan asti) aseta imuletkut kannun korkissa oleviin suulakkeisiin ota letkut heti pois kannusta, kun liuos on loppunut jätä mikromoottorin holkki instrumenttitarjottimelle laita tuoli asentoon C laita pedaali tuolille käsipaperin päälle kytke laitteesta virta pois ja laita vesihana tarvittaessa kiinni Välinehuolto sijaitsee Dentalian 3. kerroksessa (ks. kartta s 4 nro 9). Kappaleen 4.8. tarkastanut Opetushammashoitaja Merja Hoikkala 05/

23 4.10 Ergonomia Hammaslääkärin työssä korostuu hyvän ergonomian tärkeys ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota heti alusta alkaen. Hammashoitotyön toimenpiteet tehdään pääosin istuen. Hammaslääkärin istuessa selän asennon tulisi olla lähes samassa asennossa kuin seistessä, jotta selkänikamat asettuvat niin, että paine jakautuu tasaisesti. Opetushammashoitolassa on käytössä sekä selkätuellisia tuoleja että satulatuoleja. Perinteisen tuolin istuinosan kaltevuus tulisi olla 5-15 kulmassa ja korkeus siten, että vartalon ja reisien välinen kulma olisi yli 90. Satulatuolissa hyvä istuma-asento saadaan suurentamalla reisien ja vartalon välistä kulmaa (lantiokulma) noin 130 asteen suuruiseksi, jolloin selän asento pyrkii kaareutumaan optimaalisesti. Kun työtä tehdään eteenpäin nojattuna, tulisi reisien suuntaa kallistaa alaspäin. Hoitoharjoittelun alussa opiskelijat saavat yliopistolta lainaksi luupit, jotka kiinnitetään suojalaseihin ja säädetään yksilöllisesti kullekin sopivalle etäisyydelle. Luupit auttavat hammaslääkäreitä työskentelemään ergonomisemmin. Tehoimua ja turbiiniporaa tai ultraäänilaitetta käyttäessä melun taso on n. 65 db ja melu saattaakin olla työssä huomattava stressitekijä. Kuulosuojaimien käyttö on siis suositeltavaa. 17

24 5 Hammaslääkärin tutkimus ja hoitosuunnitelma Taulukko 1 on käytössä oleva AT-kaavake sekä taulukko 2 apukaavake kandin avuksi, joka ei ole virallinen. Taulukko 1: AT-kaavakkeen kuva. 18

25 Alkutarkastuksen päivämäärä Potilaan nimi Anamneesi Sosiaaliturvatunnus Kandi Opettaja Hoitoon hakeutumisen syy Odotukset/toiveet hoidon suhteen Pelkopotilas Terve Sairaudet kyllä / ei kyllä / ei Lääkitykset Allergiat Ab-profylaksian tarve Aikaisempi hammashoito Kotihoito- Tottumukset Ruokavalio kyllä / ei tarkastus / paikkaus / juurihoito / poisto / oikominen / protetiikka manuaali-harja / sähköhammas-harja aamuin illoin / kerran päivässä / hammaslanka/ väliharja/ hammastikku aamuin illoin / kerran päivässä / fluorihammastahna säännöllinen / napostelu Makeiset / ei syö / kerran viikossa / 2 kertaa viikossa / päivittäin perunalastut tms. Kahvisokerin käyttö kyllä / ei Juomat vesi / maito Frekvenssi tuoremehu / virvoitusjuomat / urheilujuomat alkoholi Ksylitoli purukumi / pastilli, määrä: Tupakointi/nuuska kyllä / ei Muuta 19

26 Puremalihakset Status ekstraoralis palpaatioarkuus: kyllä / ei, missä: Leukanivel naksuminen: kyllä / ei, kumpi: kipu: kyllä / ei, Deviaatiot Imusolmukkeet suurentuneet: kyllä / ei, missä: CR-ICP ei liukua / liuku Status intraoralis Limakalvot ja kieli terveennäköiset / Torukset kyllä / ei, missä: Purenta oik: AI / AII / AIII / K vas: AI / AII / AIII / K HYP / mm VYP / mm Max. avaus / mm Sivuliikkeen pituus oik. mm keskiviivasta, vas. mm keskiviivasta Keskiviiva linjassa / alaleuan keskiviiva mm oik/vas Laterotruusio oik. kulmahammaskantoinen / ryhmäkontakti/ Mediotruusio oik. ei kontakteja / kontaktit: Laterotruusio vas. kulmahammaskantoinen / ryhmäkontakti/ Mediotruusio vas. ei kontakteja / kontaktit: Purentavirheet Hampaisto hyväkuntoinen / paljon paikattu / vajaalukuinen / jäännöshamp. maitohampaisto / I vaihdunta / II vaihdunta / valmis Protetiikka Parodontium Yleisimpiä diagnooseja K02.0 Kiillekaries K02.1 Dentiinikaries K02.3 Pysähtynyt karies K03.66 Hammasplakki K03.64 Supragingivaalinen hammaskivi K03.65 Subgingivaalinen hammaskivi K05.10 Pitkäaikainen komplisoitumaton ientulehdus K06.0 Ikenen vetäytyminen K05.30 Komplisoitumaton parodontiitti K05.31 Komplisoitunut parodontiitti K07.23 Syväpurenta K07.22 Horisontaalinen ylipurenta K07.30 Hampaiston ahtaus F45.82 Bruksismi K07.61 Leukanivelen naksuminen K07.25 Ristipurenta Rc 3kk 6kk 12 kk 24 kk 36 kk Taulukko 2: Tarkastuksessa huomioitavia asioita. 20

27 5.1 Ekstraoraalinen tutkimus Purentafysiologinen tutkimus Purentafysiologisessa tutkimuksessa palpoidaan puremalihakset, leukanivelet sekä kaulan imusolmukkeet, mitataan alaleuan liikeradat, kirjataan mahdolliset deviaatiot ja arvioidaan liuku nivelaseman ja hampaistoaseman välillä. HUOM. Purentafysiologinen tutkimus tulee muuttumaan lähiaikoina DC-TMD (The Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) eli kansainvälisesti standardisoidun ja validoidun protokollan mukaiseksi. Yleisimmät TMD:n ICD-10-diagnoosit liitteessä sivulla 98. Kuva 8: Pään ja kaulan lihakset sivusta kuvattuna. Lähde Therapia Odontologica Puremalihakset M. masseterin pinnallisempi osa palpoidaan leukakulmasta ja syvempi osa poskikaaren alta n. 1 kg:n voimalla. M. temporalis palpoidaan anteriorisesti ohimolta ja posteriorisesti korvan yläpuolelta ja korvan takaa n. 1 kg:n voimalla. M. pterygoideus medialis palpoidaan leukakulman alta 0,5 kg voimalla. M. digastricus palpoidaan leukakulman takaa 0,5 kg voimalla. 21

28 Leukanivel Leukanivelet tutkitaan palpoimalla pehmein ottein 0,5 kg voimalla lateraalisesti korvan edestä sekä dorsaalisesti korvakäytävästä suun ollessa kiinni ja maksimaalisesti auki samalla kun tutkitaan niveläänien esiintyminen Nivelasema (centric relation, CR) ja hampaistoasema (intercuspal position, ICP) Aseta potilas makuuasentoon tai puoli-istuvaan asentoon. Ohjaa potilasta nostamaan leukaa ylöspäin. Ota tukeva kahden käden ote potilaan alaleuasta. Pyydä potilasta nielaisemaan ja rentouttamaan alaleuan (mielikuvaharjoitus: leuka tippuu lattiaan voi auttaa). Nakuttele potilaan hampaita yhteen. Nivelasema on takimmaisin asento, missä ylä- ja alaleuan hampaat voivat koskettaa toisiaan. Useimmilla on eroa nivelaseman ja hampaistoaseman välillä ja 3 mm suora liuku on hyväksyttävä Alaleuan liikkeet Maksimaalisen avauksen tulisi olla vähintään 40 mm sisältäen vertikaalisen ylipurennan (VYP:n). Alaleuan sivuliikkeiden ja protruusion taasen vähintään 7mm sisältäen horisontaalisen ylipurennan (HYP:n). Mittaus tehdään hampaiden 11 ja 41 inkisaalikärjistä. Alaleuan avausliikkeessä on huomioitava, tapahtuuko avausliike suoraan vai devioiko alaleuka jommalle kummalle puolelle. Deviaatio tapahtuu aina sairaan leukanivelen puolelle, tyypillisimmin koska translaatio estyy diskuksen dislokaation seurauksena. (Deviaatio voi olla myös nivelrikkoon tai kondyylimurtumaan liittyvää; ja joskus myös voimakas toispuoleinen sulkijalihasjännitys voi aiheuttaa avausliikkeen deviaatiota.) Artikulaatioliikkeissä laterotruusion tulisi olla kulmahammaskantoinen tai ryhmäkontakti eikä mediotruusiossa saisi olla kontakteja. Protruusion tulisi olla tasaisesti inkisiivien varassa. Kokoproteesipotilaalla tulisi olla laterotruusiossa työpuolella ryhmäkontakti ja tasapainopuolella mediotruusiokontaktit proteesin keikkumisen ehkäisemiseksi. 22

29 5.2 Intraoraalinen tutkimus Aluksi tutkitaan intraoraaliset puremalihakset, limakalvojen ja kielen kunto sekä kirjataan niissä esiintyvät muutokset, kireät frenulumit, ikenien liikakasvu, puruvallit sekä torukset (luun liikakasvu), jotka saattavat häiritä mahdollista proteesihoitoa. Tämän lisäksi palpoidaan suunpohja sekä sulkus- että apikaalialueet Puremalihakset Puremalihakset palpoidaan suun sisäpuolelta enintään 0,5 kg voimaa käyttäen. M. masseterin etureuna palpoidaan sormien välissä suun sisältä. M. temporaliksen kiinnittymiskohta processus coronoideukseen palpoidaan suun sisäpuolelta ramus mandibulariksen etureunaa pitkin ylöspäin tunnustellen. M. Pterygoideus lateralis palpoidaan yläleuan sulkuksen takaa ylöspäin. Kappaleet ja 5.2 tarkastanut prof. Pentti Kemppainen 05/ Limakalvot, kieli ja torukset Kaikkien potilaiden limakalvot on tutkittava, myös siis niiden, jotka tulevat hoitolaan esimerkiksi vain lohkeaman takia. Limakalvomuutokset kirjataan hoitosuunnitelmaan ja niitä on seurattava. Muutokset jotka eivät häviä 2-3 viikossa ärsyttävien tekijöiden poistamisen jälkeen, vaativat biopsian (ks. sivu 43 biopsia). Kokonaishoitopotilaiden, joilta ei ole löytynyt muutoksia, limakalvot tarkistetaan aina RC:n yhteydessä mielellään vähintään kerran vuodessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kielen tyveen ja sivuihin. Suun limakalvojen tutkimiseen liittyvä video löytyy alla olevasta linkistä: Hampaisto Hampaiden havainnoinnissa tulee kiinnittää huomiota mm. hammaspuutoksiin, ylilukuisiin hampaisiin, kiillemuutoksiin, kehityshäiriöihin, eroosioon, abraasioon sekä attritioon. 23

30 Karieksen havainnointi ja riskinarviointi On tärkeää erottaa pysähtynyt, pysäytettävä ja korjattava kariesleesio. Hampaan pinta on kuivattava, jotta varhaiset muutokset voitaisiin havainnoida. Myös kuituvalo on hyvä apuväline karieksen diagnosoinnissa, jos hampaisto ei ole paljon paikattu. Sitä käytettäessä muut valolähteet on sammutettava, jotta mahdollinen kariesleesio (tumma varjo dentiinin alueella) on nähtävissä. Pysähtynyt karies näkyy hampaan pinnalla kiiltävänä ja usein tummana ja kovana. Etenevä varhainen kiillekaries näyttää liitumaiselta (tuntuu karhealta sondi lappeellaan tunnusteltaessa), muutos on plakin peitossa ja sen reunat eivät ole tarkkarajaiset. Aktiiviset leesiot ovat tyypillisiä puhkeavissa ja vastapuhjenneissa hampaissa kariesaktiivisilla lapsilla. Inaktiivisia leesioita nähdään vähän pidempään suussa olleissa hampaissa lapsilla ja nuorilla, jolla ei ole korkea kariesriski. Statusmerkintä Selite Lisämääre nuorella * CI karies kiilteessä TEHO CIA 1) aktiivinen, kiilteeseen rajoittuva karies STOPPI 2) aktiivinen, dentiiniin ulottuva karies, jossa pysäyttämisen edellytykset CII karies edennyt dentiiniin STOPPI CIII karies edennyt pulpaan STOPPI Taulukko 3: Karieksen etenemisasteen ja aktiivisuuden merkitseminen WinHIT:iin Lisämääreiden selitykset: TEHO = tehostettu omahoito STOPPI = pysäytyshoito * Riskinarvioinnin lisämääre kirjataan YHV (ylläpitohoitoväli) -kohtaan lapsilla/nuorilla. Kappaleen tarkastanut HLL Teemu Tirri 05/

31 Hampaiston kehityshäiriöt Hampaan kehityshäiriö voi ilmetä joko hampaan värimuutoksina tai pinnan epämuodossa. Hampaiston kehityshäiriöt voivat olla geneettisiä tai ympäristötekijöistä johtuvia. Liiallinen fluorin saanti hampaan kehitysvaiheessa on yleinen syy hampaan kiilteen värimuutoksiin (fluoroosiin). Muita kehityshäiriöiden syitä voivat olla keliakia, riisitauti sekä maksan, munuaisten, kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen toimintahäiriöt tai säde- ja sytostaattihoito. Myös jotkut lääkeaineet (tetrasykliinit) tai kemikaalit (dioksiinit) voivat olla yhteydessä hampaan kehityshäiriöihin. Maitohampaan sisäänpainuminen trauman seurauksena tai pitkäaikainen tulehdus voivat vaurioittaa pysyvän hampaan kehitystä. Kehityshäiriöt voivat myös liittyä erilaisiin syndroomiin Parodontium Jokaiselle potilaalle tehdään tutkimuksen yhteydessä parodontiumin tutkimus. Parodontologisessa tutkimuksessa mitataan ja kirjataan WinHIT:n paron statukseen kaikista hampaista ientaskusyvyydet, ienvetäymät, havainnoidaan ienverenvuoto ja sen sijainti sekä mahdolliset furkaatioleesiot ja rekisteröidään hampaiden liikkuvuudet Ientaskusyvyys, ienvetäymä ja ienverenvuoto Ienvetäytymät rekisteröidään statuskaavioon ja ikenen liikakasvu hoitokertomukseen. Ientaskut mitataan kaikilta pinnoilta ja syvyys rekisteröidään neljältä pinnalta/hammas: mesiaalinen, bukkaalinen/labiaalinen, palatinaalinen/linguaalinen ja distaalinen. Taskujen syvyyksiä mitattaessa huomioitava mittarin aksiaalinen suunta. Taskumittauksen yhteydessä rekisteröidään ienverenvuoto (BOP%= vuotavien pintojen lkm / kaikkien hammaspintojen lkm * 100 %). Mahdollinen suppuraatio (märkiminen) kirjataan erikseen. 25

32 Kuva 9: WinHIT:in parodontologinen status = ientasku ja sen syvyys = ienvetäymä ja sen syvyys = ienverenvuoto = plakki = furkaatio CPI CPI-indeksi (community periodontal index) on hoidon tarpeen arviointia. CPI-indeksi kirjataan kolmelta alueelta / leuka sekstantin huonoimman hampaan mukaan. CPI:n indikaattoreina ovat ienverenvuoto, hammaskivi ja syventyneet taskut. WHOientaskumittarissa on 0,5 mm pallokärki, jossa musta vyöhyke 3,5-5,5 mm välillä. 26

33 Parodontiumin tila CPI Terve, ei hoidon tarvetta 0 Ienverenvuoto 1 Hammaskiveä, ei taskuja 2 Tasku(ja) 4-5 mm 3 Tasku(ja) 6 mm 4 Ei rekisteröity (< 3 hammasta) x Taulukko 4: CPI Kaikille potilaille tehdään tutkimuksessa taskumittaus joka hampaan joka pinnalle. Mikäli löytyy yli 3 mm tasku, paha ientulehdus tai muu syy, kirjataan paron statuskaavioon ja vuotokaavion löydökset. Yli 18-vuotiailla tehdään aina taskumittaus, vuotokaavio ja BOP ja tarvittaessa paron status Furkaatioluokat ja hampaiden liikkuvuus Furkaatio on monijuurisen hampaan juurten haarautumiskohta. Furkaatioalueelle edennyttä parodontiittia kutsutaan furkaatioleesioksi. Furkaatioluokka tutkitaan molaareista ja ylänelosista. Leesio kirjataan statukseen ja luokitus ja pinnat erikseen hoitokertomukseen. Furkaatioleesio huonontaa prognoosia merkittävästi. Kuva 10: Furkaatiot. Kuva: Carranza*s Clinical Periodontology 11th Furkaatioleesiot jaetaan horisontaalisen kiinnityskadon mukaan neljään eri vaikeusasteeseen. Furka tuntuu koettimelle tunnusteltaessa, horisontaalinen kiinnityskato 3 mm Horisontaalinen kiinnityskato 4 mm Horisontaalinen kiinnityskato ulottuu furkan läpi Horisontaalinen kiinnityskato ulottuu furkan läpi ja furkan katto on paljastunut Taulukko 5: Furkaatioluokat I II III IV 27

34 Hampaiden liikkuvuus tutkitaan esim. peilin varren avulla, kun hammasta tuetaan toiselta puolelta. < 1 mm horisontaalisesti 1. aste > 1 mm horisontaalisesti 2. aste vertikaalinen liikkuvuus 3. aste Taulukko 6: Hampaiden liikkuvuus Parodontiitin diagnoosi ja etiologia Parodontiitti on krooninen sairaus, jossa suussa todetaan vähintään 2 ei-vierekkäistä hammasta, joissa ientaskun syvyys 4 mm ja kiinnityksen menetystä 2 mm Paikallisessa parodontiitissa alle 30 % hampaista on altistunut taudille ja yleisessä muodossa yli 30 %. Lievässä parodontiitissa kiinnityksen menetystä on < 3 mm, keskivaikeassa 3-4 mm ja vaikeassa > 4 mm. Yleisterveys ja parodontiitti vaikuttavat toisiinsa. Esim. I tyypin diabetes ja immuunipuutossairaudet altistavat parodontiitille. Monet lääkitykset, kuten eräät immunosuppressiivit, verenpainelääkkeet ja epilepsialääkkeet, vaikuttavat ienkudokseen altistaen ikenen liikakasvulle Tupakoinnin kesto ja määrä vaikuttavat parodontiitin esiintymiseen, kudostuhon vaikeusasteeseen ja hoidon ennusteeseen Parodontiitti ei ole periytyvä sairaus, mutta taipumus sairastua parodontiittiin on periytyvä ominaisuus. Parodontiitin mahdollisuus on otettava huomioon jo lapsilla ja nuorilla Parodontologisen hoidon hoitosuunnitelma ja ennuste Parodontologiseen hoitosuunnitelmaan kuuluu suuhygienian saaminen kuntoon, potilaan motivointi hyvään omahoitoon, hammaskiven tarkka poisto, täyteylimäärien ja muiden retentoivien tekijöiden poisto, kontaktien korjaus, hoidon ja potilasmotivaation seuranta sekä ylläpitohoito. Parodontologisen hoidon prognoosi pyritään arvioimaan jo hoitosuunnitelman teon yhteydessä. Silloin määritellään myös anti-infektiivisessä hoidossa käytettävät ICD- 10 koodit taskusyvyyksien ja hoidon laajuuden/vaativuuden mukaan (ks. liite ICD-10 koodit - SD ) 28

35 Taulukossa 7 kirjattu parodontiitin ennusteluokitus. Hyvä ennuste Etiologisten tekijöiden hallinta ja adekvaatti parodontaalikudosten tuki mahdollistaa helpon ylläpidon potilaan ja kliinikon toimesta Kohtalainen n. 25 % kiinnityskatoa ja/tai FI (leesion sijainti ja syvyys sallii ennuste kunnon ylläpidon, jos potilaalla hyvä hoitomyöntyvyys) Heikko 50% kiinnityskatoa, FII (leesion sijainti ja syvyys mahdollistaa ennuste ylläpidon, mutta se on vaikeutunut) Kyseenalainen > 50% kiinnityskatoa, huono kruunu-juurisuhde, huono juuren ennuste muoto, FII (leesion sijainti ja syvyys vaikeuttavat puhdistusta) tai FIII; 3. asteen liikkuvuus; juuren koveruus Toivoton Riittämätön kiinnitys säilyttämään terveyttä, mukavuutta ja ennuste toimintaa. Taulukko 7: Parodontiitin ennuste Hyvä/kohtalainen ennuste: Kattava parodontaalihoito ja ylläpito antavat hyvän vasteen. Jatkossa parodontaalituen menetys epätodennäköistä. Kyseenalainen ennuste: Hampaan statukseen vaikuttavat paikalliset ja/tai systeemitekijät voivat olla tai eivät ole kontrolloitavissa. Mikäli kontrolloitavissa, hampaan kiinnityskudosten tila stabiloitavissa kattavalla parodontaalihoidolla. Mikäli ei ole, jatkossa parodontaalituen menetystä voi tapahtua. Epäsuotuisa ennuste: Hampaan statukseen vaikuttavat paikalliset ja/tai systeemitekijät eivät ole kontrolloitavissa. Kattava parodontaalihoito ja ylläpito epätodennäköisesti estävät jatkon kudosmenetystä. Toivoton ennuste: Hammas pitää poistaa. Kappaleen ja tarkastanut HLT Tiina Varrela 05/

36 5.2.5 Lasten ja nuorten purenta sekä oikomishoidon tarpeen arviointi Lasten ja nuorten tutkimuksessa on huomioitava hampaiston vaihduntavaihe sekä kiinnitettävä erityistä huomiota oikomishoidon arviointiin Maitohampaiden puhkeaminen Ensimmäinen maitohammas puhkeaa tavallisesti n. puolen vuoden iässä ja kaikkien maitohampaiden pitäisi olla suussa 3 ikävuoteen mennessä. Kuva 11: Maitohampaiden puhkeamisjärjestys, puhkeamisiän keskiarvot ja vaihteluvälit (± 2 SD) suomalaisilla lapsilla. Tytöt ja pojat yhdistetty. Lähde: Therapia Odontologica Pysyvien hampaiden puhkeamisaikataulu Ensimmäisessä vaihdunnassa 6-8-vuotiaana puhkeavat kuutoset, ykköset ja kakkoset. Puhkeaminen tapahtuu yleensä ensin alaleukaan. Toisen vaihdunnan aloittaa yleensä alakulmahammas tai ylänelonen. Näiden jälkeen puhkeavat loput hampaat seiskojen puhjetessa viimeisinä n. 12-vuotiaina. Viisaudenhampaat puhkeavat keskimäärin vuotiaana. 30

37 Kuva 12: Pysyvien hampaiden puhkeamisjärjestys, puhkeamisiän keskiarvot ja vaihteluvälit (± 3 SD) suomalaisilla pojilla (vihreä yhtenäinen viiva) ja tytöillä (punainen katkoviiva). Lähde Therapia Odontologica 31

38 Oikomishoidon seulontakortti Alla olevaa taulukkoa voi käyttää oikomishoidon tarpeen arvioinnissa. Vaihduntavaihe maito I II valmis Molaarisuhde AIII AI K AII HYP < 1 mm 1-5 mm > 6 mm (d 11 mes. reuna) VYP avop. (< 0 mm) hammas- ienkantoinen (d 11 mes. reuna) kantoinen Leveyssuhteet ristipurenta normaali saksipurenta Hammaskaaret Ahdasta tilaa ok voim. diasteemoja asentovirheet Puhkeaminen poikkeava (6kk) norm. yli-/alilukuisuus PTG Yläkulmahampaan palpoituu ei palpoidu PTG puoliero PTG palpaatio 8-12 v Taulukko 7: Oikomishoidon seulontakortti / EHL Susanna Karsila Oikojaa konsultoitava alleviivatuissa tapauksissa. Kappaleen tarkastanut Anna-Liisa Svedström-Oristo 05/ Protetiikka Opiskelijalle voi jo kliinisen hoitoharjoittelun alkuvaiheessa tulla potilas, jolla on proteesi tai tarvetta sille, joten eri proteesit on hyvä osata tunnistaa jo tässä vaiheessa. Potilaan mahdolliset proteesit tulee tarkistaa alkutarkastusvaiheessa, jotta proteettisen hoidon tarve voidaan huomioida hoidon suunnittelussa Irrotettavat proteesit Yleisimmät irrotettavat proteesit ovat rankaproteesi, akryyliosaproteesi sekä kokoproteesi. Kuva 13: Rankaproteesi. Kuva: Piia Uusitalo 32

39 Kuva 14: Akryyliosaproteesi. Kuva: Piia Uusitalo Kuva 15: Kokoproteesi. Lähde: Kiinteät proteesit Yleisimpiä kiinteitä proteeseja ovat osakruunu, laminaatti, vaippakruunu, nastakruunu, silta sekä implantti. Kuva 16: Osakruunu. Lähde:

40 Kuva 17: Laminaatti.Lähde: Kuva 18: Posliinivaippakruunu. Lähde: Kuva 19: Nastakruunu. Lähde: Johanna Tannerin luennot Kuva 20: Silta, jossa korvattu yksi hammas. Lähde:

41 Kuva 21: Implantti. Lähde:http://www.aivankuinluonnollisethampaat.fi/fi-FI/fi-FI/Tietojahammasimplanteista/Hammasimplantin-osat Täydentävät tutkimukset Röntgenkuvaus Potilaista otetaan tarvittaessa Bite Wing (BW)-, periapikaali-, panoraama- (PTG) ja KKTT-kuvia. Kaikelle röntgenkuvaukselle on oltava indikaatio, jonka opettaja varmistaa. Kaikki rtgkuvat on lausuttava röntgenosaston röntgenhuoneessa Dentalian 2. kerroksessa ja lausunto hyväksytettävä röntgenosaston vastaavalla opettajalla. Yleisperiaatteena raskaana olevia ei kuvata BW ja periapikaalikuvaus BW-kuvan indikaatio on tarkempi kariesdiagnostiikka, esim. approksimaalikariesepäily. Periapikaalikuvia otetaan mm. PTG-kuvan tarkennuskuvina sekä juurihoidon suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. Kuvia voi ottaa klinikkasalin röntgenhuoneessa tai endo/päivystys uniteissa (7, 9,11,13,15,16, Endo1-4). Kuvalevyjä ja levynpidikkeitä löytyy poraväliköstä, rtg-huoneesta ja endokaapista. Pakkaa kuvalevy heti suojamuoviin (musta vasten mustaa) ja aseta kuvalevypidikkeeseen (teksti vastaan teksti). 35

42 Kuva 22: BW-, etualueen periapikaali- ja taka-alueen periapikaalipidikkeet, kuin ne laitettaisiin 1-sektorin hampaita kuvattaessa. Tekniikka Kuva 23: Röngenkuvalevyn asettelu 1. Potilas istuu selkä suorana ja niska tuettuna 2. Irtoproteesit ja kuvattavalla alueella oleva metalli (lävistykset, lasit..) pois 3. Kuvattavan leuan hampaiden okklusaalipinnat lattian suuntaisesti 4. Kilpirauhanen suojataan kaulurilla 5. Röntgenputki tuodaan lähelle päätä 6. Kuvalevy asetetaan suuhun: o pyydä potilasta puremaan levynpidikettä o levyn oltava samansuuntainen hampaan pituusakselin kanssa periapikaalikuvassa näyttävä koko hammas/hampaat ja 2-3 mm ympäröivistä rakenteista BW kuvassa näyttävä sekä ylä- että alaleuan hampaiden marginaalinen luureuna (sekä kulmahampaan distaalipinta ja distaalisimman hampaan mesiaalipinta) jos pidikkeen varsi poikkeaa purentatasosta, tulee kuvalevyä siirtää lähemmäs keskiviivaa (joskus jopa keskelle suulakea) 36

43 7. Röntgenputken oltava kohtisuorassa kuvattavan hampaan pituusakseliin ja niin lähellä potilasta kuin mahdollista. Varmista huulten raosta että potilas todella puree hampaat yhteen. Nyt pyydä potilasta olemaan liikkumatta. 8. Paina röntgenkapulasta oikean hampaan kohdalta kuvausarvo ja ota kuva painamalla laukaisimesta kunnes kuulet äänimerkin (rtg-huoneen/unitin seinä toimii säteilysuojana). 9. Mene WinHIT:iin: Asiakas-) Röntgen, jolloin Romexis-avautuu (potilaan nimi näkyy oikeassa yläkulmassa) 10.. Paina -painiketta vasemmasta reunasta ja edelleen Uusi tutkimus - josta malli esim. BWx4 tai Jh. Määritä kommentti esim. D. 46 juurihoito. 11. Valitse edelleen /.Odota että skannaus-ikkuna avautuu ja siihen ilmestyy teksti Device ready. Nyt skannauslaite on varattu sinulle. Röntgenhuoneessa on oma skannauslaitteensa ja endo/päivystysunittien yhteinen skannauslaite sijaitsee unitin13 ja 15 välissä. Jos teksti Couldn t connect ilmestyy tarkoittaa se, että joku muu kandi on varannut laitteen, odota hetki ja kokeile uudestaan. 12. Device ready tekstin ilmestyttyä aseta kuvalevyt sisältävä kasetti kasettiväylään, kasetin voi tiputtaa kun skannerissa palaa 3 vihreää valoa. 13. Kuvat ilmestyvät skannauksen jälkeen esikatseluikkunaan. Käännä kuva tarvittaessa oikeinpäin täppäämällä kohdasta Orientation. Hammaskarttaan merkitään BW:ssa kaikki näkyvät hampaat, periapikaalikuvassa kiinnostuksen kohteena oleva, esim. juurihoidettava hammas. Paina OK. Jos painat Peruuta, kuvat katoavat! 14. Lopuksi paina Sulje skannausikkunasta, jotta skannauslaite vapautuu seuraavan kandin käyttöön (röntgenhuoneessa muista kirjautua ulos koneelta!). 15. Odota, että skanneri työntää ulos luetut ja tyhjennetyt kuvalevyt. Kokoa skannerin kasetti ja palauta kuvalevyt vain reunoista nostaen takaisin paikalleen odottamaan seuraavaa käyttöä. 37

44 PTG-kuvaus Jokaisesta kokonaishoidossa olevasta aikuispotilaasta on oltava ajantasainen enintään 2-3 vuotta vanha PTG-kuva hoidon suunnittelua ja hoitoa varten (poikkeus raskaana olevat). Tarkista aina WinHIT:stä, onko potilaasta jo olemassa PTG-kuva. VSKK:ssa kuvatut PTG- kuvat tulevat Carestream-ohjelmaan, mutta vanha kuva voi olla myös Romexis-ohjelmassa 1. Jokaiseen PTG-kuvaukseen tulee tehdä opettajan allekirjoittama lähete VSKK:een. Lähete tehdään näin: WinHIT / Asiakas / Asiakkaan rtg-lähetteet ja lausunnot / Uusi lähete, valitse hoitolaksi opetushammashoitola 2. Potilas varaa itse ajan kuvaukseen opetushammashoitolan kansliasta 3. Röntgenhuoneessa potilaalle kerrotaan miten kuvaus suoritetaan ja pyydetään potilasta ottamaan irtoproteesit ja oikomiskojeet, silmälasit, kasvojen sekä kaulan korut pois. 4. Purutikkuun vaihdetaan uusi muovi, pyydetään suorassa seisovaa ja käsituista kiinni pitävää potilasta puremaan tikkuun ja asetellaan potilaan pää laitteeseen valojen avulla: o pää suoraan horisontaali ja vertikaalisuunnassa o keskivalo kulkee täysin keskellä potilaan kasvoja o terävänä kuvautuvan kerroksen valo dd väliin 5. Ennen kuvan ottamista pyydetään potilasta nostamaan kieli suulakeen ja pitämään suulaessa kuvan oton n. 7 sekunnin ajan. 6. Röntgenhoitaja sekä muut tilassa olevat menevät säteilysuojan taakse ja kuva otetaan 7. Kuva tulee Carestream-ohjelmaan, jonka kuvake löytyy klinikan tietokoneiden työpöydältä. o kirjautumisen jälkeen mene ETSI osioon, johon laita potilaasi sotu. Carestream ohjelmassa voi olla ptg-kuvien lisäksi muita kuvia. Varmista, että avaat oikean PTG-kuvan. Kuvat otetaan VSKK:n Dentalian 2. kerroksessa Röntgenkuvien lausuminen Kuvien tarkastelu ja lausuminen tapahtuu röntgenhuoneessa Dentalian 2. krs:ssa. Kaikki rtg-kuvat on lausuttava WinHIT:iin röntgen-sivulle. 38

45 Röntgenlausunto: o vastaa kysymykseen mitä varten kuva otettiin, eli vertaa kliinisiä löydöksiä rtglöydöksiin o vertaa kuvia mahdollisesti löytyviin vanhempiin kuviin Röntgenlausunnon tekemiseen on hyvä ohje röntgenhuoneessa. o Varjostuma = vaalea, vähän säteitä läpäisevä alue (metalli, tiivistynyt luu, kiille ) o Kirkastuma = tumma huokoisempi alue (karies, pehmytkudokset ) o Parodontaalitilan ja lamina duran tila kirjataan juurihoidon ja kliinisen epäilyn yhteydessä o Horisontaalinen luukato määritetään o BW-kuvissa millimetreittäin o PTG-kuvissa juurikolmanneksittain: ei luukatoa/kervikaali/keski/apikaalinen kolmannes o Marginaalisen parodontiitin eteneminen o kroonisessa hitaasti etenevässä parodontiitissa septojen kärjet kuvautuvat diffuusina ja alveoliluun reuna tarkkarajaisena o akuutissa nopeasti etenevässä parodontiitissa marginaalinen luuraja kuvautuu epätarkkarajaisena, jonka lisäksi luutaskuja ja avautuvia furkaatioita PTG-kuvan siirto Carestreamista WihHIT:iin VSKK:ssa otettu PTG-kuva tulee siirtää heti Carestreamista WinHIT:iin. Avaa kuva Carestreamissa ja valitse Tallenna tiedosto. Valitse tiedostontyypiksi Dicom.dir ja tallenna se työpöydälle. Avaa potilaan tiedostossa Romexis ja valitse Tuo Dicomkuva. Poista tämän jälkeen kuva työpöydältä. Muista kirjata PTG-kuva ja sen lausunto toimenpiteisiin ja laskuttaa ne. Kappaleen tarkastanut HLT Sisko Huumonen ja HLL Juha Valtakoski 4/ Sylkitutkimukset Suomessa yleisimmin käytössä olleiden sylkitestien valmistus on lopetettu. Saatavilla on myös muita sylkitestejä, joiden käytöstä ei ole vielä paljon kokemusta. 39

46 6 Potilaan hoito Potilaalle on hyvä kertoa heti hoitojakson aluksi, että aikaa käynteihin tulee varata reilusti (n. 2 h) ja varautua myös mahdollisiin venymisiin. Myös parkkipaikkojen vähäisestä määrästä Opetushammashoitolan lähistöllä on hyvä kertoa. Opetushammashoitolassa tulee käyttäytyä asiallisesti ja ystävällisesti sekä potilaita että henkilökuntaa kohtaan. Myöskään potilaan puolelta epäasiallista kohtelua ei tarvitse sietää, vaan tuolloin tulee ilmoittaa asiasta opettajalle, jolloin potilas tarvittaessa siirretään asioimaan toiseen paikkaan. Tähän kappaleeseen on koottu hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidon ja korjaavan karieshoidon pääperiaatteet sekä juurihoidon ja hampaan poiston vaiheet. Ennalta ehkäisevä hoito on hammashoidossa tärkeää ja siihen kannattaakin panostaa. 6.1 Omahoidon opastus Kaikille potilaille tulee tarpeen mukaan antaa yksilöllistä omahoidon opetusta ja myös se tulee kirjata hoitokertomukseen sekä toimenpiteisiin. Muista näyttää kädestä pitäen potilaan suussa harjaustekniikka (pyydä harja hoitajalta) sekä hammasvälien puhdistus ja neuvoa kullekin sopivat hampaidenhoitotuotteet. Kerro myös hammasystävällisestä ruokavaliosta, ksylitoli-tuotteiden käytöstä ja fluorihammastahnan tärkeydestä. Potilasta tulee myös motivoida omahoidon tehostamiseen ja kertoa suun terveyden merkityksestä sekä antaa tarvittaessa tupakkavalistusta. Anti-infektiivinen hoito tulee tehdä 2-4 viikon sisällä koko hampaistoon. 6.2 Tupakkavalistus Kandidaatin tehtävä on ottaa tupakointi puheeksi ja kertoa tupakoinnin aiheuttamista suun haittavaikutuksista. Kanslian seinällä on myös esitteitä tupakointiin liittyen. Turun terveysasemilla on käytössä uusi tupakasta vieroituksen hoito-ohjelma ja se on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisille turkulaisille. Vieroitukseen osallistuminen on asiakkaalle maksutonta. Hoito-ohjelmaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan. Lisätietoa asiasta: 40

47 6.3 Parodontiumin hoito Ientulehduksen hoito Ientulehduksen hoidossa omahoidon opastuksella ja motivoinnilla on tärkeä merkitys. On tärkeää osoittaa potilaalle ongelmakohdat (yleensä linguaalipinnat, molaarien distaalipinnat, ienrajat). Hammaskivi poistetaan tarkasti ja mahdolliset täyteylimäärät. Huonot kontaktit tulee korjata. Tehostuneen omahoidon tuloksia tulee seurata ja antaa positiivista palautetta. Ylläpitohoitoväli määritetään tilanteen mukaan Parodontiitin anti-infektiivinen hoito Hoito aloitetaan potilaan informoinnilla ja omahoidon ohjauksella. Potilaalle tehdään depuraatio, täyteylimäärien poisto sekä poistetaan ienrajakaries (va-täytteet). Potilas tulee motivoida tehostettuun omahoitoon ja sen toimivuutta tulee kontrolloida. Subgingivaalisen tarkan instrumentoinnin jälkeen seuraa 4-6 viikon kuluttua hoitotuloksen arviointi Re-evaluaatio, epikriisi ja parodontaalisen riskin arviointi Hoitotuloksen arviointi eli re-evaluaatio suoritetaan 4-6 viikkoa anti-infektiivisen hoidon päättymisestä. Tätä ennen kandi tekee potilaalle uuden parodontologisen tutkimuksen ja varaa ajan opettajalta WIKI:n kautta. Re-evaluaatiossa arvioidaan hoitovaste, määritetään lisähoidon tarve ja mietitään mahdollisen huonon hoitovasteen syitä. Tarvittaessa otetaan mikrobinäyte ja aloitetaan mikrobilääkitys. Re-evaluaatiota varten kirjoitetaan epikriisi potilaasta. Epikriisissä kerrotaan lyhyesti potilaan alkutilanne, yhteenveto potilaalle tehdystä hoidosta sekä nykyinen karies- ja parodontiumin tilanne. Siinä pohditaan jatkohoidon (paron kirurgia, protetiikka ym.) tarvetta, ennustetta ja ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Jos jatkohoidon tarvetta ei ole, määritetään ylläpitohoitoväli (YHV). Ylläpitohoitoväli määritetään seuraavan PRA (periodontal risk assessment) - kaavakkeen avulla: 41

48 Kuva 24: Periodontal Risk Assessment kaavio. Lähde: Ientaskumikrobinäytteen otto Ks. liite s.82 ientaskumikrobinäytteen otosta Antibiootit parodontiumin hoidossa - Aina otettava mikrobinäyte ennen lääkityksen aloittamista - Jos paron perushoito on tehty hyvin, suuhygienia hyvä ja näytteessä yli rajaarvojen A. actinomycetemcomitans tai P. gingivalis voi antibioottihoito olla indikoitua - Antibioottihoidon aloitusta edeltää aina samana päivänä tehty mekaaninen hoito (depuraatio) 42

49 Metronidatsoli (Flagyl ) 400 mg x 3, 5-7 pv - Ensisijainen mikrobilääke, erityisesti jos näytteessä T. denticola, T. forsythia tai P. gingivalis - Ei raskauden ensimmäisellä kolmanneksella tai imetyksen aikana - Kuurin aikana ei alkoholia, disulfiraamia (Antabus) - Ei jos potilaalla seuraavia lääkityksiä: varfariini, karbamatsepiini, litium, siklosporiini, amiodaroni tai neurologinen häiriö Metronidatsoli 400 mg +Amoksisilliini (Amorion, Amoxin ) 500 mg x 3, 5-7 pv - Erityisesti, jos mikrobinäytteessä paljon A.actinomycetemcomitans bakteeria - Ei, jos potilaalla on penisilliiniallergia - Ks. ylempi metronidatsolista Doksisykliini (Doximed Doximycin Doxitin ) mg x 1 (ensimmäinen annos x2) 5-7 pv - Jos penisilliiniallergia ja mikrobinäytteessä paljon A.actinomycetemcomitans - bakteeria - Ei raskaana oleville, eikä lapsille tai maksasairaille - Varottava aurinkoaltistusta Parodontaalikirurgia Indikaatiot: - Re-evaluaatiossa todettu parantumattomia ientaskuja, joiden prognoosia voidaan parantaa parodontaalikirurgialla - Vaikeiden hammaspintojen puhdistamisen mahdollistaminen näkökontrollissa (esim. furkaatiot, juuren pinnan koveruudet, vertikaaliset luutaskut) - Granulaatiokudoksen poisto - Ikenen fysiologisen muodon palauttaminen - Alamolaareissa III-luokan furkaatioiden muuttaminen luokan IV furkiksi potilailla joilla omahoito toimii Kontraindikaatiot: - Vakava yleissairaus (esim. akuutti leukemia) - < 6kk vanha infarkti - Runsas tupakointi - Puutteellinen omahoito - Akuutti tulehdus kuten influenssa, suu absessi, herpes.. - Labiili diabetes - Sädehoito 43

50 - Toivottomat hampaat - luutukea menetetty yli 2/3 - ylämolaarit joissa luokan III furkat ellei tp:seen liity yhden juurenpoistoa Relatiiviset kontraindikaatiot: - Tupakointi - Raskaus (välttämättömät tp:t mahdollisia 2.raskauskolmanneksen aikana) Toimenpiteeseen valmistautuminen: - Aloita toimenpiteen suunnittelu arvioimalla potilaan soveltuvuutta ja yleistilaa o harkitse antibiootti profylaksin tarve - Informoi potilasta viimeistään jo edellisellä kerralla toimenpiteen tarkoituksesta, menetelmästä ja jälkihoidosta Kyretointi SDA10 tai SDA11(vaativa) Kyretointi on ikenen pinnan kaavinta, jonka yhteydessä tehdään aina myös depuraatio. Kyretointi suositellaan tehtäväksi vain kompromissihoitona, se ei siis ole ensisijainen toimenpide! Kuva 25: Kyretointi. Lähde: Carranza's Clinical Periodontology, 11th ed Indikaatiot - Yksittäiset keskisyvät taskut helpoilla pinnoilla sekä jo leikatuissa, uusiutuvissa taskuissa Kontraindikaatiot: - Kiertävät luutaskut, furkaatiot, fibroottinen ien, akuutti absessi 44

51 Tekniikka 1. Yhden minuutin klooriheksidiini(chx)-huuhtelu 2. Puudutus ja alueen eristäminen vanurullin 3. Supragingivaalinen depurointi UÄ:llä ja käsi-instrumentein 4. Granulaatiokudoksen poisto joko perinteisin tai McCall-kyretein tai Syntetteinstrumentilla 5. Ientaskun huuhtelu keittosuolaliuoksella ja ientaskun kiinnipainaminen (mahdollisesti ompelu ja kirurginen pasta) 6. Kotihoito-ohjeet o ei kuumaa ravintoa samana päivänä o ei operoidun alueen harjausta samana päivänä o CHX-huuhtelu omahoidon tueksi 2krt/vrk 1-2 vk o (1 vk:n kuluttua pastan, ompeleen poisto ja alueen puhdistus CHXkostutetulla taitoksella) 7. Kahden viikon kuluttua pastapuhdistus ja omahoidon kertaus sekä mahdollisesti uudet kotihoitovälineet (ikenen kiinteytys hammastikulla) Gingivoplastiikka ECA30 Gingivoplastiikka on pienimuotoista ikenen muotoilua, jossa kertakäyttöveistä (tai sähköveistä) käyttäen poistetaan ientä paikkaushoidon helpottamiseksi tai hyperplastisen ikenen poistamiseksi Indikaatiot Hyperplastinen ien, irtonainen papilla tai syvälle menevän kaviteetin paikkaamisen mahdollistaminen Kontraindikaatiot Kapea kiinnittynyt ien, kaikkea kiinnittynyttä ientä ei saa leikata pois! Mikäli kaviteetin reuna on alle 3 mm luurajasta, tehdään gingivoplastiikan sijaan kruunun pidennysleikkaus Sähköveitsi ei sovellu sydämentahdistin potilaille Käytännön ohje 1. Hae tarvitsemasi välineet. Kertakäyttöveitsi (jossa terä nro 15) löytyy joka unitista. 2. Yhden minuutin CHX-huuhtelu 3. Puuduta operoitavan alueen lisäksi leikkausalueen interdentaalipapilla verenvuodon minimoimiseksi 4. Merkitse ientaskumittarilla leikkauslinja, huomioi että koko kiinnittynyttä ientä ei saa leikata pois 5. Jos käytät kertakäyttöveistä leikkaa veitsellä 45 asteen kulmassa leikkauslinjan mukaisesti (jos käytät sähköveistä ks. ohje Gingivektomian kohdalta) 6. Poista mahdollinen esiin tullut hammaskivi 7. Jälkihoito-ohjeistus a. kerro potilaalle että leikattu alue voi olla arka muutaman päivän ajan 45

52 b. kotihoitoon ko. alueen harjaamisen välttäminen viikon ajan ja CHXhuuhde minuutin ajan 2 krt/pv viikoksi 8. Kirjaa gingivoplastiikka toimenpidekertomukseen Esim: D. 46 p:36 paikkauksen onnistumiseksi muotoillaan hyperplastista ientä sähköveitsen avulla Gingivektomia ECA35 Gingivektomia on ienkudoksen poistoa veistä käyttäen. HUOM. Sähköveitsi ei sovi sydämentahdistin potilaalle. Kuva 26: Gingivektomia. Carranza's Clinical Periodontology, 11th ed Indikaatiot: - Fibroottinen ikenen liikakasvu (idiopaattinen tai lääkkeiden aiheuttama) - Supra-alveolaariset ientaskut - Jos tupakoinnin tai huonon suuhygienian takia ei voida tehdä flap-leikkausta, voidaan joskus gingivektomialla saada ientaskuja madallettua, mutta tästä voi koitua esteettistä haittaa Kontraindikaatiot: - Kapea kiinnittynyt ien, kaikkea kiinnittynyttä ientä ei saa leikata pois! - Sähköveitsi ei sovellu sydämentahdistin potilaille - Inflammatorinen ikenen liikakasvu - Edennyt kiinnityskato, jos luureuna > 4mm kiillesementtirajasta - infra-alveolaariset ientaskut, vertikaaliset luumuutokset 46

53 Käytännön ohje: Hae tarvitsemasi välineet. Kertakäyttöveitsi (jossa terä nro 15) löytyy unitista, gingivektomiaveitsi (Kirkland) ja papillaveitsi (Orban) paron huoneesta. Sähköveitsen käyttöohje seuraavassa kappaleessa. 1. Yhden minuutin CHX-huuhtelu 2. Puuduta operoitavan alueen lisäksi leikkausalueen interdentaalipapilla verenvuodon minimoimiseksi 3. Merkitse ientaskumittarilla leikkauslinja, joka kulkee kiillesementtirajan mukaisesti, huomioi että koko kiinnittynyttä ientä ei saa leikata pois 4. Leikkaa veitsellä primaariviilto hampaaseen nähden 45 asteen kulmassa. Jos käytät sähköveistä: ks. ohje alla 5. Ienkauluksen poisto esim. kyretin avulla 6. Marginaalinen ienreuna muotoillaan ja ohennetaan tarvittaessa fysiologiseen muotoon nk. sekundaariviillolla. 7. Poista mahdollinen esiin tullut hammaskivi ja plakkiretentiot 8. (Tarvittaessa kirurginen pasta ks. Coe Pakin ohje) 9. Jälkihoito-ohjeistus o kerro potilaalle että leikattu alue voi olla arka muutaman päivän ajan o 1 vk ei harjausta leikkausalueella, muiden alueiden puhdistus hyvin o CHX-huuhtelu 2 krt/vrk 1 viikon ajan harjauksen jälkeen o painotettava omahoidon tason merkitystä kudoksen paranemisessa! 10. (Pastan poisto viikon kuluttua ja hampaiden pastapuhdistus fine-tahnalla) 11. Kirjaa gingivektomia toimenpidekertomukseen o Esim. Dd fenytoiinin käytön aiheuttaman fibroottisen hyperplastisen ikenen poisto. Infiltraatiopuudutus 2 amp Ultracain reg. Dd Primaariviilto kertakäyttöveitsellä #15 d. 33 distaalipinnalta d.43 mesiaalipinnalle merkityn leikkauslinjan mukaisesti. Sekundaariviillot tehdään sähköveitsen silmukkaelektrodin avulla. Ienkauluksen poisto ja marginaalisen ienreunan muotoilu kertakäyttöveitsellä #15. Poistetaan jäännöshammaskivi. Kirurginen pasta. Kotona CHX-huuhtelu x2/vrk ja geeli 1-2 viikon ajan. Kotihoito-ohjeet suullisesti ja kirjallisesti. 47

54 Sähköveitsen käyttö - Sähköveitsi löytyy hoitajaväliköstä - Valitse veitseen elektrodi: Ikenen poistamiseen sopii elektrodeista pitkä silmukka tai suora veitsi Approksimaaliväleihin sopii usein suora elektrodi. Vuodon hallinnassa käytä koagulointi-palloelektrodia tai suoran veitsen elektrodia jos alueeseen on vaikea päästä käsiksi. - Laita sähköveitsi päälle (vihreä merkkivalo palaa) - Aseta maadoitusläpyskä potilaan paljaalle iholle rintakehälle - Asenna tehon voimakkuus cut=leikkaamiseen ja coag=vuodon tyrehdyttämiseen - Kytke elektrodiin virta painamalla jalkakytkintä ennen elektrodin viemistä kudokseen (pidä elektrodissa virta vain tp:n edellytän ajaksi) - Vedä elektrodia 45 asteen kulmassa leikkauslinjan mukaisesti samansuuntaisesti poistettavan kudoksen kanssa ja leikkaa kudosta ohuina kerroksina käytä tasaista, nopeaa ja harjamaista liikettä. Usein helpoin leikata suoralla elektrodilla ja viimeistellä silmukkamallisen elektrodin avulla. VARO koskemasta hampaan pintaa tai luuta! - Tyrehdytä vuotavaa aluetta n. 1s, yleensä vuodon loppumiseen riittää 1-2 kosketusta - Anna kudoksen jäähtyä s ennen kuin leikkaat/tyrehdytät samaa aluetta uudestaan. - Ikenen irrotuksessa voi käyttää apuna esim. kyrettiä - Kun toimenpide on suoritettu irrota elektrodi kudoksesta ja vapauta jalkakytkin ja poista maadoitusläpyskä 48

55 Flap-leikkaus ECA50 TAI ECA55(vaativa) Flap-leikkaukseen varataan aika IRJA:sta parodontologian EHL:ltä (Gursoy, Leimola- Virtanen, Talonpoika, Varrela). Leikkaus tehdään parohuoneessa steriileissä olosuhteissa, kandi osallistuu leikkaukseen hoitajana ja kirjoittaa leikkauskertomuksen. Varmista että toimenpide alueelta on periapikaalikuva tai BW. Potilasta tulee informoida hyvin tp:stä edellisellä kerralla - Mahdollinen sairauspoissaolon tarve töistä - Mahdollinen turvotus/ ienvetäymät/ hammaskaulojen viiltely - CHX voi aiheuttaa värjäymää, pasta esteettisellä alueella Indikaatiot - Asianmukaisesti toteutuneen mekaanisen hoidon jälkeen edelleen syviä >6mm taskuja, joita vaikea puhdistaa ilman suoraa näkyvyyttä (furkaatiot ja kiertävät luutaskut) - Potilaan suuhygienian oltava hyvä (BOP/VPI <20%) Kontraindikaatiot - Yleiset kirurgian kontraindikaatiot, hampaan huono ennuste, puutteellinen omahoito, akuutti-infektio kuten flunssa tai herpes, raskaus Käytännön ohjeet 1. Puudutus 2. CHX- huuhtelu 1 min 3. Primaari-, sekundaari- ja horisontaaliviillot (BardParkerin veitsellä/ Blakeyn veitsiparilla/ Orbanin veitsiparilla) 4. Läpän nosto periostielevaattorilla ja kolmoistaivutetulla ekskavaattorilla 5. Paljastetun alueen havainnointi: luukadon määrä ja muoto, juuren pinta, kiillehelmet jne. 6. Granulaatiokudoksen poisto McCall/Syntette-kyretillä, ekskavaattorilla ja/tai kudossaksien avulla 7. Depuraatio, mahdollinen furkaation muotoilu ja kiilleulokkeiden hiominen, huuhtelu keittosuolaliuoksella 8. (Mahdollisesti luutaskujen muotoilu ja juurenpinnan kemiallinen käsittely) 9. Läpän sisäpintojen siistiminen kudossaksilla, läpän kiinnipainaminen ja suturointi resorboitumattomalla monofilamentti langalla (esim. Dafilon 5-0/6-0 tai Safil 5-0) 10. (Tarvittaessa kirurginen pasta Coe Pak ks. ohje alla) 11. Jälkihoito-ohjeet suullisesti ja kirjallisena o Ei samana päivänä kuumaa ravintoa, alkoholia, tupakkaa tai fyysistä ponnistelua 49

56 o Ekstraoraalinen kylmähaude vähentää turvotusta o 1 viikon ajan vältettävä leikkauspuolella kovaa ruokaa ja voimakasta pureskelua o Ei harjausta leikkausalueella, muiden alueiden puhdistus hyvin o CHX-huuhtelu harjauksen jälkeen 2 krt/vrk 2 viikon ajan o Painotettava omahoidon tason merkitystä kudoksen paranemisessa! o Tarvittaessa tulehduskipulääke esim. 3 vrk, ei asetyylisalisyylihappoa, koska se lisää vuotoa 12. (Pastan vaihto 1 viikon kuluttua) 13. Ompeleiden (ja pastan) poisto 2 viikon kuluttua ja omahoidon opastus: pehmeä harja, varovainen välienpuhdistus ja tarvittaessa CHX-huuhtelu vielä 1 viikoksi 14. Kontrolli 2-3 viikon kuluttua 15. Ensimmäinen ylläpitohoitokäynti 1-2 kk kuluttua Leikkauskertomus - Kandidaatti laatii leikkauspäivänä ja hyväksyttää opettajalla ennen viemistä WinHIT:iin. - Kuvaile tarkasti viiltojen kulku ja luukato Esimerkki leikkauskertomuksesta: : Flap-leikkaus reg 25 / hlk Kandin Nimi ja ehl Opettajan Nimi Potilas : XXXX Sotu: XXXXX D25: syventyneet ientaskut ja maljamainen luusulauma. Pre-operatiivisesti ibuprofeiini 600 mg ja CHX-huuhtelu 1min.Infiltraatiopuudutus reg 25 Ultracain 40mg/ml x1.5 amp palatinaalisesti ja bukkaalisesti. Primaariviilto sulkulaarisesti BardParkerin veitsellä #12d ja #15 d.24 distaalipinnalta d.27 mesiaalipinnalle. Bukkaalinen viilto sulkulaarisesti ja palatinaalisesti 1-2 mm ienrajasta apikaalisesti. Sekundaariviillot tehdään Blaken/Orbanin veitsiparilla. Nostetaan limakalvoperiostiläppä Nordbergin periostielevaattorilla. Poistetaan granulaatiokudos McCallin kyretillä ja ohennetaan kudosläpät iensaksin. Havaitaan hieman jäännöskiveä ja d. 25 distaalisesti maljamainen luutasku, jossa kaikki 3 seinämää jäljellä, apikaalisesti luukato ulottuu hampaan keskikolmannekseen. Depuroidaan ja kiillotetaan hampaan juurenpinta UÄ:llä ja Graceyn kyretein. Huuhdellaan alue NaCl:lla ja puhdistetaan pienin tufferein. Siistitään ja asemoidaan läppä. Haavasulku 7 horisontaalisella patjaompeleella (Safil 5-0). Coe-Pak. Pastan vaihto 1 vk:n kuluttua ja ompeleiden poisto 2 vk:n kuluttua. Kotihoito-ohjeet suullisesti ja kirjallisesti: CHX x2/vrk 2 vk:n ajan, ibuprofeiini 400mgx 3 2 vrk:n ajan. Ompeleiden ja pastan poisto n. 2 vk:n kuluttua. 50

57 Kirurginen pasta Coe Pakin käyttö: Käytä vinyyli- tai nitriilikäsineitä, ei lateksikäsineitä! 1 Coe Pak -pasta sekoitetaan hyvin spaattelilla (n s, yleensä hoitaja sekoittaa, spaatteli puhdistettava) 2 Sekoittamisen jälkeen odota hetken aikaa että pasta kovettuu ja kun pasta alkaa lämpenemään ota hieman vaseliinia sormiin (helpottaa käsittelyä) ja muotoile pastasta makkara n. 1 cm per hammas 3 Paina pastamakkara tp-alueelle suojaksi, älä ulota pastaa liikkuvan limakalvon alueelle. Pasta ei saa jäädä korottamaa purennassa. Kostutettua sideharsotaitosta tai/ja McCall 17/18 kyrettiä voi käyttää apuna pastan asettamisessa. 4 Pastan kovettumiseen menee n. 30 minuuttia, jonka jälkeen vasta pt voi syödä. o Pasta vaihdetaan 1 viikon kuluttua tp:sta ja poistetaan 2 viikon kuluttua 5 Pastan poistossa käytä apuvälineenä Syntetteä tai kyrettiä varoen koskemasta kudokseen. Kappaleen 6.3. tarkastanut HLT Mervi Gürsoy ja HLT Tiina Varrela 5/ Karieksen hoito Karieksen pysäytyshoito Karieksen pysäytyshoidossa tärkeitä ovat hyvä suuhygienia, vähäsokerinen ravinto, pinnoitteet sekä fluori. Suun mikrobimäärää voidaan tilapäisesti vähentää klooriheksidiinivalmistetta käyttämällä. Karieksen hallinnan Käypä hoito -suositus ( ): Pinnoite Indikaatioita pinnoitteiden käyttöön ovat aikaisempi maitohammaskaries, syvät fissuurat kariesriskipotilailla ja okklusaalipinnan kiillekaries, joka ei vielä ulotu dentiiniin. Kontraindikaatioita ovat: huono ko-operaatio, dentiinikaries tai oireileva hammas. Klinikkasalissa käytössä on sekä muovi- että lasi-ionomeeripinnoitteita. 51

58 ClinPro Sealant -muovipinnoitteen käyttö: 1. Hohkakivipuhdistus 2. Kiilteen etsaus fosforihapolla, pesu ja kuivaus 3. Hampaan eristäminen esim. vanurullien avulla 4. Pinnoitteen applikointi 5. Valokovetus 6. Ylimäärien poisto samettiliekillä, purentaan sovitus, kiillotus kiillotuskumilla Fuji VII -lasi-ionomeeripinnoitteen käyttö: 1. Hohkakivipuhdistus 2. Dentin Conditioner (polyakryylihappo) 3. Hampaan eristäminen esim. vanurullien avulla 4. Pinnoitteen applikointi 5. Valokovetus 6. Ylimäärien poisto samettiliekillä, purentaan sovitus, kiillotus kiillotuskumilla 7. Suojalakka Fluori Matalilla ja kohtuullisilla annoksilla fluori suojaa kiillettä ja estää hampaiden reikiintymistä muodostamalla hampaan pinnalle kariekselta suojaavan kerroksen. Hammastahna on tärkein fluorin lähde. Hampaat tulee harjata 2 krt/pvä vähintään kaksi minuuttia kerrallaan. Vastaanotolla käytettävistä fluorivalmisteista lakka on karieksen pysäytyshoidossa tärkein. Sitä saa kuitenkin käyttää enintään 4 kertaa vuodessa Karieksen korjaava hoito Karieksen poistossa tehdään ensin kiilleavaus fissuuratimantilla. Karioitunut dentiini poistetaan tämän jälkeen joko ruusuporalla ja/tai ekskavaattorilla (pulpaaliseinämät). Karieksen havainnoinnissa voi käyttää apuna kariesindikaattoriliuosta (Carisolv), jota applikoidaan kaviteettiin. Aine pestään heti sen hieromisen jälkeen huolellisesti pois. Muista aineen käytössä huolellinen käsittely, sillä se on erittäin tahrivaa! Opetushammashoitolassa käytetään paikkaushoidossa yhdistelmämuovia sekä väliaikaisia paikkamateriaaleja. Amalgaamin käytöstä on kokonaan luovuttu. Opettajalle tulee näyttää kaviteetti, matriisi sekä valmis paikka. Opettaja merkitsee hyväksytyt välivaiheet unitin seinällä olevaan paperiin. Valmis paikka kirjataan WinHIT:in potilastiedostoon. Kandi hakee koodit valmiiksi ja opettaja kuittaa ne. 52

59 Syvän karieksen hoito Syvän karieksen hoitolinjat vaihtelevat tapauskohtaisesti. Syvän karieksen hoidossa tarkoituksena on säilyttää hammas elävänä Asteettainen ekskavointi Syvän karieksen hoidossa asteettainen ekskavointi voidaan tehdä oireettomalle/lievästi vihlovalle hampaalle, jonka periapikaalialue kuvautuu normaalina. Kaviteetin reunat preparoidaan ensin täysin vapaaksi karieksesta ja pulpaseinämää ekskavoidaan tämän jälkeen varovaisesti poistaen vain uloin infektoitunut dentiini. o Huolehdi syvän karieksen preparoinnissa syljen eristyksestä esim. vanurullien, syljenimurin ja matriisin avulla o Laita pulpaaliseinämälle kalsiumhydroksidipitoinen eristysaine kuten Calcimol- LC /Dycal o Laita tämän päälle tiivis väliaikainen paikka, IRM tai lasi-ionomeeri o kaviteetin reunoilla ei saa olla kariesta eikä eristysainetta o Jos hammas on oireeton 4-6 kk:n kuluttua, poistetaan jäännöskaries ja tehdään lopullinen paikka Perforaatio Hampaan ytimen tahattomassa perforaatiossa huolehdi hampaan eristämisestä syljestä. Poista mahdollinen verihyytymä kaviteetista ekskavaattorilla. Tyrehdytä verenvuoto painamalla vuotokohtaa kevyesti esim. natirumhypokloriittiin tai Klorhexoliin kostutetulla vanupallolla. Laita kalsiumhydroksidi (esim. Ultracal, Biokalkki ) pulpahaavaan ja kuivaa steriilillä vanupallolla. Peitä perforaatiokohta eristysaineella (esim. Calsimol-LC/Dycal/Vitrebond) ja tee väliaikainen/lopullinen paikka. Vaihtoehtoisesti voit käyttää MTA:ta tai Biodentinea, jolloin eristysainetta ei tarvita MTA ja Biodentine MTA (Mineral trioxide aggregate) MTA on endodonttinen korjaussementti, joka kovettuu myös kosteassa ympäristössä. MTA:n käyttöindikaatiot: - Pulpa-, furka- ja juuriperforaatio 53

60 - Pulpotomia - Resorptioiden hoidossa avojuuristen hampaiden apeksifikaatio - Retrograadisena juurentäytemateriaalina MTA:n käyttö 1. Alueen eristäminen Kofferdamilla 2. Karieksen poisto (hyvä varmistaa indikaattorilla) 3. Alueen desinfiointi Klorhexolilla Perforaatiossa verenvuodon tyrehdyttäminen (kirkkaalla kalsiumhydroksilla tai Klorhexolilla) 4. Hoitaja sekoittaa MTA:n ja asettaa sen viejään. MTA- jauhepussi ja ampullillinen steriiliä vettä sekoitetaan. Jos MTA on liian tahmeaa, siihen voi sekoittaa 1-2 tipan steriiliä vettä. 5. Aseta MTA viejällä korjattavalle alueelle ja tiivistä MTA täppäimen kärjellä mm paksuksi kerrokseksi perforaatiokohtaan ja sitä ympäröivälle dentiinille. Poista ylimäärät ekskavaattorilla. MTA:n työskentelyaika on 5 minuuttia. MTA:n kokonaiskovettumisaika 4-6 h, jota ennen hammasta ei voi restauroida pysyvästi. Huom. Työskentelyajat ja kokonaiskovettumisajat vaihtelevat eri tuotteiden välillä. 6. VA-paikka 7. Hampaan ollessa oireeton pysyvä paikkaus 4-6kk kuluttua Kattamisessa hammasta seurataan 4-6 kk, joiden jälkeen hampaan ollessa oireeton tehdään pysyvä paikka. MTA:n voi jättää kaviteetin pohjalle. Biodentine Biodentine on keinodentiini, jota voi käyttää kaikkialla missä dentiini on vaurioitunut. Välittömän kattamisen yhteydessä on hyvä muistaa, että mikäli perforaatio on aiheutunut syvästä karieksesta (eikä nk. vahinkoperforaatio) on kattamisen onnistumisen ennuste alle 50%. Näissä tapauksissa potilasta täytyy informoida siitä, että hammas voidaan joutua juurihoitamaan tulevaisuudessa. Biodentinen käyttöindikaatiot - Asteettainen ekskavointi ja välitön kattaminen - Dentiinin korvaaminen syvässä kaviteetissa - Inlay-onlay täytteen alla dentiiniä korvaamaan - Voi jättää suoraan VA-paikaksi kiillettä korvaamaan Biodentinen käyttö 1. Karieksen poisto (hyvä varmistaa indikaattorilla) 2. Perforaatiossa verenvuodon tyrehdyttäminen: natriumhypokloriitti tai Klorhexol 54

61 3. Biodentinen sekoitus ja asetusaika yhteensä 6min. Hoitaja sekoittaa Biodentinen. 4. Biodentinen asetus 5. Biodentinen kokonaistyöskentelyaika 12 min, eli annettava kuivua vähintään 6 min. 6. Biodentine voi toimia VA-paikkana tai sen päälle IRM tai Fuji LC tai pysyvä paikka Kattamisessa hammasta seurataan 4-6 kk, joiden jälkeen hampaan ollessa oireeton, jolloin Biodentine jätetään dentiiniä korvaamaan. Puuttuva kiille korvataan muovipaikalla, joka sidostetaan dentiinin ja Biodentinen pintaan. Kappaleet tarkastanut HLT Merja Laine 09/ Matriisit Matriisit tekevät mahdolliseksi suurenkin täytteen valmistamisen hampaaseen. Approksimaalitäytettä valmistettaessa esimuotoillun munuaismatriisin käyttö mahdollistaa hyvän kontaktin luomisen hampaaseen. Ks. kuva27. Klammeri asetetaan joko distaalisesti, jolloin se vähiten haittaa näkyvyyttä, tai mesiaalisesti. Kiila laitetaan riittävän syvälle hammasväliin niin, ettei se estä täytteen anatomista muotoutumista. Kuva 27: Munuaismatriisin käyttö. Lähde: I. Ostela. Munuaismatriisi on ensisijainen valita pienehköissä II-luokan täytteissä, kun vain toinen approksimaaliväli on avattu. Suoraa matriisinauhaa voidaan käyttää apuna vapaan pinnan paikkauksessa, kun hampaan anatominen muoto ei ole niin tärkeässä asemassa. Se on vähän ohuempi muotoiltuun matriisinauhaan verrattuna ja mahtuu näin paremmin tiukasta hammasvälistä. Muotoiltu matriisinauha on ensisijainen valinta suurissa II-luokan täytteissä tai silloin kun molemmat approksimaalivälit on avattu. 55

62 Viidennen luokan U-matriiseja voidaan käyttää apuna ikenen alle ulottuvien kaviteettien paikkaamisessa ienlangan lisäksi Yhdistelmämuovitäytteen sidostus ja korjaus Seuraavassa esimerkki yhdistelmämuovipaikan sidostuksesta. 1. Kiilteen ja dentiinin etsaus (Ultra-Etch) a. Kiille s b. Dentiini 15 s, varo ylietsaamista! 2. Huolellinen pesu ja varovainen kuivaus (1s) 3. Sekoita primer (ALL-BOND Primer A + B) 1:1 ja vie 5 kerrosta dentiinille ja kiilteelle 4. Kuivaa huolellisesti 5-6 s (hampaan pinnan tulee olla kiiltävä) 5. Vie ohut kerros resiiniä (D/E Resin) dentiinille ja kiilteelle + puustaus 6. Valokovetus 20 s 7. Flow-muovin (Tetric EvoFlow) applikointi kaviteetin pohjalle, matriisin reunoille sekä teräviin kulmiin, ohuet, max. 0,5 mm kerrokset, valokovetus 20 s 8. Yhdistelmämuovin (Filtek Z250) annostelu max. 2 mm kerroksina ja valokovetus 40 s 9. Ylimäärien poisto (suuret ylimäärät pois turbiinilla sekä excess scalerilla, paikan muotoilu liekki- ja pallotimanteilla, raptorilla sekä hiekkapaperikiekoilla), purentaan sovitus ja kiillotus kiillotuskumilla. Korjaavassa karieshoidossa kaikkea vanhaa muovitäytettä ei välttämättä tarvitse poistaa, jos se on hyvässä kunnossa. Tärkeää on lisätä kaviteetin muodon (nallen korvat) avulla retentiota. 1. Karhenna vanha yhdistelmämuovi timantilla 2. Etsaa kiille ja yhdistelmämuovi 3. Huuhtele ja kuivaa 4. Sekoita Primer A ja B ja vie hampaalle 2 kerrosta 5. Kuivaa huolellisesti 5-6 s 6. Vie ohut kerros Dentin/Enamel-sidosainetta hampaalle 7. Valokoveta 20 s 8. Lisää yhdistelmämuovi pienerätekniikalla 9. Viimeistely Kappaleen tarkastanut HLL Teemu Tirri 05/

63 Väliaikaiset paikkamateriaalit Väliaikaisin paikkamateriaaleja käytetään tilanteissa, joissa pysyvää paikkaa ei ehditä tai ei vielä voida tehdä (esim. juurihoito kesken tai hammas oireilee). Vaihtoehtoina ovat mm. IRM, lasi-ionomeeri (valokovetteinen sekä kemialliskovetteinen) sekä Cavit. IRM:n ja sekä Cavitin käyttöohjeet löytyvät ohjekirjan liitteistä Lasi-ionomeeritäyte Lasi-ionomeeria käytetään maitohampaissa, ienrajapaikoissa ja muovipaikkojen alla. Se on biologisesti hyvä, mutta haurauden ja kuluvuuden vuoksi ei sovellu suurien 1- pinnan täytteeksi. Lasi-ionomeerisementin käyttö: 1. Kaviteetin käsittely dentin conditionerilla (polyakryylihappo) 20 s ajan s huolellinen vesipesu 3. Lasi-ionomeerin applikointi ylimäärin (suurimmat ylimäärät pois ennen kovettumista esim. karverilla), lakkaus ja 6 min odottelu 4. Täytteen viimeistely ja purennan tarkistus HUOM. Potilas ei saa tämän jälkeen pureskella kahteen tuntiin. Ks. liite s. 75 Fuji LC:n yksityiskohtainen käyttöohje IRM Caps IRM sisältää muovin lisäksi sinkkioksidieugenolia. Eugenolilla on antimikrobiaalista tehoa, mutta sen varsinainen käyttöindikaatio on kivunlievitys. Se rauhoittaa pulpaa jopa dentiinin läpi. Eugenoli inhiboi yhdistelmämuovin kovettumista. Käyttö: Pidä kapselia pystyasennossa ja kierrä sen hattua, jolloin jauhetta ja nestettä erottava kalvo rikkoutuu. Laita näin aktivoitu kapseli sekoittajan sekoitushaarukkaan avaamalla pidike painonapista. Aseta sekoitusajaksi n. 6 s (mitä kauemmin aine on sekoittajassa, sitä löysempää siitä tulee). Poista kapselin korkki. IRM on purukumimaista ja vaikeasti käsiteltävää. Laita aine karverilla kaviteettiin yhtenä könttinä. Paina paikka-aine kostutetulla vanupallolla kaviteetin reunoja kohti, jotta saat tiiviin täytteen. Muotoile täytettä karverin avulla. Huolehdi, ettei täytteestä tule vajaa, mutta se ei saa myöskään korottaa. Pyydä potilasta puremaan hampaat yhteen ennen täytteen kuivumista, jotta se asettuu purentaan. IRM kovettuu n. 5 minuutissa suun kosteuden ja lämmön ansiosta. IRM ei tule käyttää kulmatäytteisiin. Huom. Ei saa käyttää potilailla, joilla on eugenoli- tai akrylaattiresiiniallergia. 57

64 CavitCavit, Cavit W ja Cavit G Cavit, Cavit W ja Cavit G ovat kosteuden vaikutuksesta itsestään kovettuvia väliaikaisia täytemateriaaleja. Kovettuminen alkaa, kun paikan pintaa kostutetaan. Ensin mainittu tuote on loppukovuudeltaan suurin, viimeksi mainittu heikoin. Käyttöalueet: Cavit okklusaalipintojen väliaikaiseksi täytemateriaaliksi, Cavit W endodonttiseen hoitoon ja Cavit G väliaikaisia inlay-täytteitä varten. Käyttö: Tuotetta annostellaan instrumentin avulla tarvittava määrä kosteaan kaviteettiin. Materiaali kovettuu muutamassa minuutissa. Puremista vältettävä 2 h ajan. Materiaali on herkkä kosteudelle, joten purkki on suljettava huolellisesti heti käytön jälkeen. 6.5 Juurihoito Juurihoidon tavoitteena on infektion hoito ja ehkäisy. Kanava/kanavat puhdistetaan, desinfioidaan ja täytetään juuritäytteellä, joka toimii eristeenä periapikaalialueelle ja estää bakteerien kolonisoitumisen juurikanavaan. Juurihoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota aseptiikkaan Indikaatiot Juurihoidon yleisin syy on karies. Bakteeriärsytys aiheuttaa pulpassa inflammaation/infektion ja lopulta pulpan nekroosin. Terve pulpa voidaan joskus joutua hoitamaan esim. lisäretention saavuttamiseksi. Juurihoidettavan hampaan diagnoosi ja ICD-koodit: o Reversiibeli pulpiitti (alkava tulehdus, hyperemia) K04.00 o Irreversiibeli pulpiitti K04.0 o Nekroottinen pulpa K04.1 o Akuutti apikaalinen parodontiitti K04.4 o Krooninen apikaalinen parodontiitti K04.5 o Periapikaalinen absessi ilman avannetta K04.7 o Periapikaalinen absessi ja avanne (fisteli) K04.6 Diagnoosi tulee kirjata potilaan hoitosuunnitelmaan sekä juurihoitokorttiin. 58

65 6.5.2 Juurikanavamorfologia Kuvassa 13 on yhteenveto pysyvien hampaiden juurikanavamorfologista, keskimääräisistä preparointipituuksista intakteissa hampaissa, sekä tavallisimmat juurikanavien suuaukkojen sijainnit. Muistettava kuitenkin, että variaatio on suurta ja esim. kanavien pituudet vain suuntaa-antavia. * Mesiobukkaalikulma Kuva 28: Juurikanavamorfologia. Lähde: Käytännön juurihoito; Haapasalo, Kotiranta, Sirén, Haapasalo, Endal, 2. painos,

66 6.5.3 Hoidon vaiheet o Lupa juurihoitoon o Anamneesi, kliininen tutkimus (älä puuduta ennen, muista mitata myös ientaskut), röntgentutkimus (alkukuva) o Potilaan informointi ja hyväksyntä o Täytä hoidon edetessä juurihoitokorttia ja pyydä siihen hyväksymismerkinnät kliiniseltä opettajalta o Jos hampaassa fisteli, tee fistulografia (työnnä guttaperkkanasta fisteliin ja ota rtg) Instrumentit #8-15 teräs K-viilat voi taivuttaa #20 numero päässä kahvan värinen teräs K- fleksoviilat jatkossa fleksoviilan tilalle NiTi-Kviila #25-60 NiTi K-viilat- voi taivuttaa ei voi taivuttaa #25-30 teräs H-viilat voi taivuttaa teräs reamer/ avaaja voi taivuttaa Sormitäppäin (Finger Spreader) Taulukko 8: TYHL:in neulasetti + Reamer ja Spreader 60

67 Endo Z Gates Glidden Long neck kavumin seinämien tasoitukseen, kärki ei leikkaa tukkeutuneiden kanavien aukiporaamiseen ja etsintään Largo Lentulo lääkeaineiden vienti kanavaan, vihreä kulmakappale, huom. kiertosuunta myötäpäivään Taulukko 9: Juurihoidossa käytettävät porat ja lentulo Juurikanavien avaus ja laajennus o Palauta mieleesi hampaan morfologia o Hampaan puudutus tarvittaessa o Karieksen ja plakin poisto hampaasta o Huonojen täytteiden uusiminen o Premolaarien ja molaarien kuspien katkaiseminen tarvittaessa o Kiilteen läpäisy turbiinilla o Kavumavaus ruusulla (puolipitkä, viimeiset kerrokset ilman vesijäähdytystä, vältä sylkikontaminaatiota) o Juurikanavien sijainnin paikallistaminen (käytä apuna sondia ja kuituvaloa) o Hampaan eristäminen kofferdamilla, tiivistä sitä tarvittaessa esim. Puttytiivistysaineella tai Cavitilla o Unitin pyyhintä o Työalueen desinfiointi Klorhexolilla ja juurihoitotarjottimen esille otto o Kansi toimii aputarjottimena ja pohja potilastarjottimena, jonne saa laittaa vain steriiliä tavaraa o Kavumpreparoinnin viimeistely, varmista suora pääsy kanaviin (seinämien tasoitus Endo Z-poralla) o Huuhtele debris pois 2,5 % Canasolilla (NaOCl) älä huuhtele paineella, muista huolellinen imu! o Mittaa apeksimittarilla kanavien pituudet. Muista, että kanavan tulee olla kostea kuten myös potilaan huulen. Apeksimittarilla saadusta arvosta vähennetään 1 mm, jolloin saadaan työskentelymitta (TM). o Työskentelymitan varmistaminen neulakuvasta. Muista kirjata myös referenssipiste ylös! Isot kirjamet ovat kuspeja ja pienet kanavia o Neulakuva uusitaan, jos korjaustarve on enemmän kuin 2 mm 61

68 o Kanavien kemomekaaninen puhdistus (huolehdi siitä, että kanavassa on koko ajan Canasolia, puhdista neulat säännöllisesti ja tarkista niiden kunto, vie kanavaan vain mitattuja instrumentteja); NaOCl, EDTA (1 min), klooriheksidiini (5 min) o Lääke (kalsiumhydroksidi) ruiskutetaan kanavaan (Ultracal XS ) o Tee hampaaseen tiivis väliaikainen täyte, esim. alle Cavit ja päälle IRM, huomioi, ettei paikka jää korottamaan! Ei IRM-täytettä kulmatäytteeksi! o Varaa seuraava käynti mielellään 1-4 viikon päähän Kanavien täyttö o VA-paikan purku timantilla tai kovametalliporalla vesijäähdytystä käyttäen o Kun VA-täytettä on vielä muutama milli jäljellä, asetetaan Kofferdam ja siirrytään aseptiseen työskentelyyn o Välisiivous o Työskentelyalueen pyyhkiminen Klorhexolilla o Poista pohjalla oleva Cavit ekskavaattorilla o Varo, ettei IRM-purua pääse kanavaa tukkimaan o Lääkkeen poisto (huuhtele reilusti koko ajan, käy pienillä neuloissa TM:ssa huuhteluiden välissä, jottei lääke pakkaudu kanavaan) ja kanavan huuhtelu lopuksi seuraavassa järjestyksessä: NaOCl, EDTA (1 min), klooriheksidiini (5 min) o EDTA:n jälkeen ei pidä käyttää Calaseptia. Jos huuhtelutarvetta on, käytä pelkästään klooriheksidiiniä o Kanavan kuivaus paperinastalla o Tämän jälkeen joko uusi lääke tarvittaessa tai juuritäyte o Päänastan valinta (muista tug-back ) ja desinfiointi klooriheksidiinillä (muita desinfioida myös tiivistysnastat ja kuivattaa ne tufferin päällä) o Ota päänastakuva o Täytä mahdolliset muut kanavat paperinastoilla o Sekoita sealeri (opetushammashoitolassa AHplus) ja kasta päänasta siihen ja aseta kanavaan ja pyörittele siellä, jotta mahdolliset. ilmakuplat poistuvat o Paina päänastaa lateraalisesti kanavan seinää vasten o Vie spreader 2-3 mm päähän apeksin kärjestä ja paina päänastaa apeksiin päin n. 10 s ajan o Kierrä spreaderia ½ kierrosta vastapäivään ja vedä spreaderi pois o Kasta tiivistysnastat sealeriin ja toimi samoin kuin päänastan kanssa o Katkaise välillä erittäin kuumalla ekskavaattorilla guttaperkkanastat näkyvyyden parantamiseksi o Kun kanavaan ei mene enää enempää tiivistysnastoja eikä spreader mene syvemmälle kuin 2 mm, katkaise loputkin GP-nastat ja tiivistä vielä vertikaalisesti tylpällä juurikanavatäppäimellä o Varmista, ettei kavumiin jää guttaperkkaa tai sealeria 62

69 o Ota täyttökuva vielä Kofferdamin ollessa paikoillaan ja arvio täytteen laatu o Tee tiivis väliaikainen täyte (sealerin kovettuminen vie vuorokauden): alle Cavit, päälle IRM tai lasi-ionomeeri, huolehdi taas sen sopivuudesta purentaan. o Kontrolli 6-12 kk kuluttua Pysyvän täytteen valmistaminen juuritäytteen päälle Pura väliaikainen täyte poralla. Poista pohjalla oleva Cavit ekskavaattorilla ja poista täytettä kanavasta 1-2 mm. Laita juurikanavien suille (ei kavumiin) 2 mm kerros värillistä muovia (esim. PermaFlow Purple), jotta mahd. uusintajuurihoito tms. on helpompi toteuttaa Koneellinen juurikanavapreparointi ProTaperilla Opetushammashoitolassa juurikanavien koneelliseen preparointiin käytettään ProTaperia (kevät 2014). Preparoinnissa käytetään endokulmapäätä. Muista tarkistaa, että neulan kunto on moitteeton. Määritä työskentelymitta #10 tai #15 K- viilalla. Tee liukupolku kokoon #20 asti käsineuloilla ja aloita sitten koneellinen preparointi. Poran tulee olla käynnissä, kun se viedään juurikanavaan ja sitä tulee käyttää maksimikierroksilla. Muista edelleen viedä kanavaan vaan mitattuja instrumentteja. Usein preparointi kolmella (S1, S2 ja F1) instrumentilla riittää, ellei apikaaliosa ole laaja. Vie S-neulat kanavaan kevyellä paineella ja tee F-neuloilla nopeaa sisäänulos-liikettä. Puhdista neulat usein neulatyynyyn ja tarkista niiden kunto. Juurikanavaa tulee huuhdella koko preparoinnin ajan natriumhypokloriitilla. Lopuksi huuhtele EDTA:lla ja Klorhexolilla kuten käsipreparoinnissa. Jos neula juuttuu kanavaan, vaihda pyörimissuuntaa tai irrota neula käsin pyörittämällä sitä vastapäivään. Juurikanava kuivataan ja täytetään viimeistelyneulaa vastaavilla paperinastoilla ja guttaperkalla. Käytä erittäin käyrässä kanavassa preparointiin ja viimeistelyyn käsineuloja. 63

70 Sx S1 S2 F1 F2 F3 F4 F5 o kanavan suuaukon laajentamiseen o Sx-viila korvaa Gates-Glidden poran o lyhyempi kuin muut Pro Taper viilat o muotoiluviiloja o käytä harjamaisin vedoin (ei tikkaliikettä) o mene työskentelymittaan S1-neulalla (käy kanavassa 2-7 krt) o neulan kärki ei saa tarttua kanavan seinämiin kiinni o käy kanavassa 1-2 krt S2-neulalla, siirry sen jälkeen F1-viimeistelyneulaan o viimeistelyviiloja o sisään-ulos-liike (ei harjausliike!) o neula saa viipyä apeksissa korkeintaan 1 s o käy neulalla 1-2 krt kanavassa o käytä tarvittaessa muita F-neuloja o älä käytä F3 - F5 viiloja hyvin käyrissä kanavissa o varmista apeksialueen preparointi käsineulalla o F1 #20 o F2 #25 o F3 #30 o F4 #35 o F5 #40 o kun NiTi-neula on napakka TM, on kanava valmis täytettäväksi Taulukko 10: Juurikanavan koneellinen preparointi Pro Taperilla Vanhan juuritäytteen purku Käytä koneellisessa vanhan juuritäytteen purussa endokulmapäätä. Tee preparointi ilman vesijäähdytystä. Poraa ensin juuritäytettä näkyviin ja pehmitä sitä sondilla. Käytä kloroformia (toksinen!) tarvittaessa varoen apuna, se läpäisee tavallisen kofferdam-kumin. Sitä voi viedä juuritäytteen päälle esim. pienessä vanupallossa tai Pipen-pipetillä. Voit käyttää myös Guttasolvia (sis. eukalyptolia). Tunkeudu täytteeseen esim. #25 reamerilla. Puhdista neuloja usein (ja tarkista niiden kunto) ja huuhtele kanavaa koko ajan natriumhypokloriitilla. 64

71 D1 o 16 mm, halk. 30, taper 0,09 o koronaalisen kolmanneksen puhdistamiseen o käytä ylöspäin harjaavin liikkein o leikkaava kärki (käytetään vain suoraan osaan kanavaa) D2 o 18 mm, halk. 25,taper 0,08 o keskikolmanneksen puhdistamiseen D3 o 22 mm, halk. 20, taper 0,07 o apikaalisen kolmanneksen puhdistamiseen Taulukko 11: Vanhan täytteen koneellinen purku Viiloilla ei preparoida dentiiniä. Jos kanavassa on materiaalia/porras vielä D3:lla puhdistamisen jälkeen, käytä jäykkää C+ File-teräsviilaa. Viilassa on leikkaava kärki. Haasteellisissa kanavissa preparoi apikaalinen kolmannes käsin. Varmista kanavan puhdistuksen onnistuminen rtg-kuvalla. Sealerin jäänteet saa parhaiten pois Klorhexolilla. Määritä puhdistuksen jälkeen työskentelymitta ja viimeistele kanava tavalliseen tapaan. Tarkastanut HLT Merja Laine 05/ Suukirurgia Hampaan poisto Hampaan poistoon tulee saada kliinisen opettajan lupa. Poistot kirjataan kandidaatin henkilökohtaiseen poistokorttiin, johon opiskelija myös arvioi poiston vaikeusasteen. Jokaisen potilaan kohdalla tulee arvioida antibioottiprofylaksin tarve. Suhteellisen kontraindikaation omaavilla potilailla voidaan toimenpide usein suorittaa antibioottisuojassa Indikaatiot Hampaan poiston yleisin syy on karies. Poiston indikaatioita ovat usein myös parodontaaliset, proteettiset ja purentafysiologiset syyt. Ortodonttiset syyt (esim. ahtaus), muut paikalliset syyt (esim. ylilukuiset hampaat), lääketieteelliset syyt (infektiofokuksen poistaminen) tai sosio-ekonomiset syyt voivat myös olla poiston syynä. 65

72 Kontraindikaatiot Paikalliset tekijät: - Akuutti infektio, kuten herpes, ei hammasperäinen märkäpesäke - Sädetetty alue ikuinen kontraindikaatio - Kasvaimet - Anatomiset riskitekijät Suhteelliset kontraindikaatiot Harkitse opettajan kanssa voidaanko toimenpide tehdä ab-suojassa: - Sydänsairaudet - Antikoagulantti tai immunosuppressiivinen lääkitys - Maksasairaudet, munuaissairaudet - Diabetes, kilpirauhasen liikatoiminta, raskaus - Edelliset vaikeat poistot, infektioriski tai vuotoriski - Potilas ei suostu tai jälkihoitoa ei voida järjestää asianmukaisesti - Kandin tieto/taito ei riitä o Sovi tällöin ensisijaisesti salissa olevan suu- ja leukakirurgin kanssa aika poistoon. Mikäli tämä ei onnistu tee lähete Dentalian 2 krs:ssa sijaitsevaan kaupungin suu- ja leukakirurgian osastolle o Voit itse mennä seuraamaan/avustamaan poistossa Vaikean poiston kliinisiä ennusmerkkejä ovat: heikko kruunu, paksu ympäröivä luu, vaikeus päästä poistoalueelle (rajoittunut suun avaus), ahtaus poistettavan hampaan alueella, iäkäs potilas, juurihoidettu hammas. Röntgenologisia ennusmerkkejä ovat: divergoivat/ohuet/pitkät/useat/käyrät juuret, ulkoinen tai sisäinen juuren resorptio, hypersementoosi, tiivis ympäröivä luu ja vähäinen hohkaluun määrä, horisontaalinen juurimurtuma Instrumentit Poistoon varattavat instrumentit: - Perustarjotin - Pussitettu ekskavaattori - Steriili tufferipaketti - Puudutusruisku ja -neula - Jälkihoito-ohjeet (kanslian ulkoseinältä) - Corsodyl-suuhuuhde (hoitajien väliköstä) - Sopivat heebeli(t) ja/tai poistopihdit (hoitajien väliköstä) 66

73 Heebeli-tyypit Luksaattori vain aksiaaliseen käyttöön, ei horisontaaliseen vipuamiseen. (LM heebeleissä sinivalkoinen kädensija) Kuva 29: Esimerkkikuva luksaattori. Lähde: LM katalogi - LM-Instruments Oy 2014 Elevaattori, soveltuu hampaiden poistoon tilanteessa, joissa tarvitaan voimaa ja horisontaalista vipuliikettä. (LM heebeleissä punavalkoinen kädensija) Kuva 30: Esimerkkikuva elevaattorista. Lähde: LM katalogi - LM-Instruments Oy Hampaan separointi Hampaan separointi suositeltavaa etenkin molaareissa, joissa on haastavat juuret (esim. koukkujuuri). Tarvittavat instrumentit: - Muiden poistoinstrumenttien lisäksi hampaan separoimiseen fissuurapora Lindeman, Zekrya, turbiini- tai pitkä ruusupora hampaan kruunun katkaisuun ja juurten toisistaan halkaisuun. Porat löytyvät Endo-kaapista. - Separoimisessa tulee käyttää punaista kulmapäätä, ei turbiinia (turbiini toimii paineilmalla, jota voi joutua kudoksiin). 67

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.4.2000 LUKIEN TUTKIMUKSET 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi. info@vapaatajat.fi

Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi. info@vapaatajat.fi Ohjeet psykoterapeuteille www.vapaatajat.fi info@vapaatajat.fi Vapaat Ajat palvelun ohjeet psykoterapeuteille Tästä oppaasta löydät ohjeet Vapaat Ajat palvelun käyttöön. Käymme läpi palveluun rekisteröitymisen,

Lisätiedot

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Ensimmäistä lasta odottava perhe Kohderyhmä 1. lasta odottava perhe Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Shg Äitiysneuvola ohjaa varaaman perheajan shg:lle kirjallisella tiedotteella.(liite

Lisätiedot

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus.

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus. Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus Töölön sairaala TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Topeliuksenkatu 5, Helsinki Vuodeosasto puh. 09-47187442

Lisätiedot

Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä?

Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä? Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä? Annukka Vuorinen Marjo Tipuri 4.6.2014 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on yksi 2000- luvun yhteiskuntapolitiikan tavoitteista niin kansallisella kuin Euroopan

Lisätiedot

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi?

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Tervettä elämää munuaissairauden kanssa - Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Suuhygienisti, sairaanhoitaja Heidi Hänninen Tays/Suu- ja leukasairauksien poliklinikka Suun terveys osana

Lisätiedot

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe Ensimmäistä lasta odottava perhe Kohderyhmä 1. lasta odottava perhe Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Shg Äitiysneuvola ohjaa varaaman perheajan shg:lle kirjallisella tiedotteella.(liite

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO SUUN JA HAMPAIDEN HOITO www.eksote.fi Voit itse pitää huolta suun ja hampaiden terveydestä syömällä terveellisesti, harjaamalla hampaasi kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja käymällä säännöllisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

Ohje huoltajille Helmen käytöstä

Ohje huoltajille Helmen käytöstä Ohje huoltajille Helmen käytöstä Tervetuloa Seinäjoen Helmen käyttäjäksi! Helmi on oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliseen viestintään tarkoitettu ohjelma. Sieltä näet helposti mm. oppilaan arvosanat

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMAT 2013-2016

LASTEN JA NUORTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMAT 2013-2016 perusturva ja terveydenhuolto terveydenhuolto 4/2014 LASTEN JA NUORTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMAT 2013-2016 Riskiseulonta Tehostettu ehkäisyohjelma Purenta/ oikominen Odottavat vanhemmat neuvolaterveydenhoitaja

Lisätiedot

Neuvolan käyttäjänopas

Neuvolan käyttäjänopas Neuvolan käyttäjänopas ipana Äitiys Mediware Oy Hermiankatu 8D 33720 Tampere passipaikka@mediware.fi puh. 010 525 1559 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen palveluun... 2 3. Asiakkaan valinta...

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelun vuosi 2014 29.7.2014 Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelimen vuosisuunnitelma 2014 Maaliskuu: Duodecim- FinMeSH THL- Suun terveydenhuollon tietosisältö

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujia koskeva tutkimushanke Vantaalla

Mielenterveyskuntoutujia koskeva tutkimushanke Vantaalla Mielenterveyskuntoutujia koskeva tutkimushanke Vantaalla Mirkka Järvinen Shg,TtM, TtT-opisk., projektityöntekijä, Vantaa Jorma Suni Johtava ylihammaslääkäri, Vantaa Taustaa Vantaan tutkimusosiolle Kansainvälisesti

Lisätiedot

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston sähköiset palvelut ikääntyneille 10.3.2015

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston sähköiset palvelut ikääntyneille 10.3.2015 Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston sähköiset palvelut ikääntyneille 10.3.2015 Portaali www.sote.pietarsaari.fi Asiakas- ja potilasopas Päivystys Alueet Kohderyhmät Eri palvelut Ajankohtaista Pikalinkit

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedot 31.12.2015 Versio 7.1.339 Versio 7.1.339 (version 7.1.336 jälkeen) Korjattu virhe, joka esti kirjauksen hoitokertomukseen 31.12.2015 Versio 7.1.336 (version 7.1.325 jälkeen)

Lisätiedot

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila Järvenpään suun terveydenhuolto vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila 16.4.2014 Järvenpää ja suun terveydenhuolto n. 40000 asukkaan kaupunki Tuusulanjärven rannalla Kaksi hammashoitolaa 14 HTV hammaslääkäriä

Lisätiedot

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu 20.10.2017 Hampaiston oikomishoito... 2 Kliininen hammashoito/parodontologia... 3 Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia... 4 Suu- ja leukakirurgia

Lisätiedot

Y-type ohjelma käynnistetään painamalla seuraavaa ikonia työpöydältä: Kirjaudu sisään kirjoittamalla työnumerosi (7XXX) ja salasanasi

Y-type ohjelma käynnistetään painamalla seuraavaa ikonia työpöydältä: Kirjaudu sisään kirjoittamalla työnumerosi (7XXX) ja salasanasi 1 1. Käynnistä ohjelma ja kirjaudu sisään Y-type ohjelma käynnistetään painamalla seuraavaa ikonia työpöydältä: tai käynnistämällä Internet Explorer Kirjaudu sisään kirjoittamalla työnumerosi (7XXX) ja

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri

Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri OHJE 1 (5) Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri Hakemuksen jätettyäsi Kuntarekry palvelun kautta voit omilla tunnuksillasi päivittää tietoja ja käytettävyyskalenteriasi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A.

Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Copyright 2012 Sleeping Well, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Zquiet on Sleeping Well, LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815.

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815. 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kirjautuminen WinhaWilho -huoltajaliittymään... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Etusivu... 5 4. Henkilötiedot -linkki... 6

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Sydän tai aivoinfarktin syy? Tupakka Korkea verenpaine Keskivartalolihavuus II tyypin diabetes Kohonnut kolesteroli

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

Valitse Siirry palveluun

Valitse Siirry palveluun Valitse Siirry palveluun Valitse tämä kohta mikäli haluat perustaa pääkäyttäjän organisaatiolle Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain allekirjoituksen omaava henkilö. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Etäopiskelun opas 2014-2015 Sisällys 1 Yleiset käytännöt... 3 2 Yhteistyö työpajan tai muun vastaavan tahon kanssa... 4 3 Opintojen toteutus lyhyesti...

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Miellyttävää hammashoitoa Tavoitteena terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Clinpro Prophy puhdistusjauhe Indikaatiot Powder Supra- ja subgingivaalisen

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI 1 WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI 1. Kirjaudu omilla tunnuksillasi Wilmaan sisään osoitteessa https://dila.starsoft.fi 2 Käyttäjätunnuksesi on etunimi.sukunimi Ensimmäisellä

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Ohjelmaan kirjautuminen Siirry osoitteeseen www.nutri-flow.fi Klikkaa sivun ylälaidassa näkyvää Nutri-Flow palvelu painiketta. Avautuvalla sivulla on tiedotteita ja

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

SUOMI - JAPANI. hermo hioa hoitaa hoitoaika hoitoon tulosyy huolellisesti huoltaja huomata

SUOMI - JAPANI. hermo hioa hoitaa hoitoaika hoitoon tulosyy huolellisesti huoltaja huomata SUOMI - JAPANI ajanvaraus alaleuka allerginen alue arka asento ateria diagnoosi edetä (tauti pahenee) ehkäistä eliminoida/poistaa elintarvikeväri (plakkiväri) epämukava erikoishammaslääkäri eroosio, hampaan

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkaohjaajasi kanssa

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

Opus Dental. -julkaisutiedot. Versio 7.1.325

Opus Dental. -julkaisutiedot. Versio 7.1.325 Opus Dental -julkaisutiedot Versio 7.1.325 Versio 7.1.325 (version 7.1.311 jälkeen) Uudet ominaisuudet Tutkimus- tai hoitomääräys SV3 Tutkimus- tai hoitomääräys (SV3) lomake voidaan tulostaa joko Hoito-ikkunan

Lisätiedot

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Sivu 2 / 14 Sisältö Opus Online Client... 3 Web asetukset... 3 Vastaanotot... 3 Hoitohenkilöt... 5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7

Lisätiedot

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi Tarkista onko asennettu Korkeakoulu voi itse päättää, asennetaanko heidän EXAM-järjestelmään kypsyysnäyte vai ei. Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE www.laurea.fi ASIOssa henkilöstö voi: Varata tiloja mistä tahansa Laurean kampukselta Tarkastella omaa opetusaikataulua ja opetukselle varattuja tiloja kalenterinäkymässä Saada

Lisätiedot