Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus"

Transkriptio

1 Hanna Mikkola Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus Feministinen luenta syömishäiriöiden ja naissukupuolen kytköksistä suomalaisissa syömishäiriöromaaneissa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology No 27

2 HANNA MIKKOLA Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus Feministinen luenta syömishäiriöiden ja naissukupuolen kytköksistä suomalaisissa syömishäiriöromaaneissa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology No 27 University of Eastern Finland Joensuu 2012

3 Kopijyvä Joensuu, 2012 Sarjan vastaava toimittaja: Jopi Nyman Myynti: Itä-Suomen yliopiston kirjasto ISBN: (nid.) ISSNL: ISSN:

4 Rakkaille

5 Mikkola, Hanna Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus. Feministinen luenta syömishäiriöiden ja naissukupuolen kytköksistä suomalaisissa syömishäiriöromaaneissa Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 27. ISBN: (nid.) ISSNL: ISSN: ISBN: (PDF) ISSN: (PDF) TIIVISTELMÄ TÄNÄÄN TYÖ ON KAUNEUS ON RUUMIS ON LAIHUUS : FEMINISTI- NEN LUENTA SYÖMISHÄIRIÖIDEN JA NAISSUKUPUOLEN KYTKÖKSIS- TÄ SUOMALAISISSA SYÖMISHÄIRIÖROMAANEISSA Väitöskirjassani tutkin syömishäiriöiden kytkeytymistä naissukupuoleen suomalaisissa nykyromaaneissa. Päätutkimuskysymyksenäni on miten naissukupuolen ja syömishäiriöiden representoidaan kytkeytyvän toisiinsa viidessä suomalaisessa syömishäiriöromaanissa? Pääkysymystä tarkastelen ruumiillisuuden, seksuaalisuuden, tyttöjen ja naisten positionaalisuuden ja syömishäiriöiden yhteyksiä käsittelevien osakysymysten kautta. Tutkimusaineistooni kuuluu viisi suomalaista luvuilla ilmestynyttä nuorten- ja aikuistenromaania: Hannele Huovin Madonna (1986), Vuokko Tolosen Salainen keittokirja (1988), Laura Honkasalon Siskoni, enkelinluinen tyttö (2001), Kira Poutasen Ihana meri (2001) ja Sofi Oksasen Stalinin lehmät (2003). Osa teoksista käsittelee bulimiaa ja osa anoreksiaa. Monitieteisessä tutkimuksessani hyödynnän muun muassa feminististä kirjallisuudentutkimusta, narratologiaa, metafiktion teoriaa, intertekstuaalisuuden teoriaa, sukupuolentutkimusta, sekä erilaista ruumiillisuuden ja syömishäiriöiden tutkimusta. Meto-

6 dinani on Sara Millsin feministiseen stilistiikkaan pohjaamani feministinen lähiluku, jossa yhdistetään temaattinen tarkastelu, kontekstualisoiva lukeminen sekä muodon tason analysointi. Tutkimieni romaanien konteksteja ovat kulttuurinen hetki, jossa syömishäiriöilmiö esiintyy, kuten myös kaunokirjallinen ja tutkimuksellinen konteksti, lähinnä muut aihepiiristä kirjoitetut romaanit, kirjallisuuden teoriat ja feministiset teoriat. Yhdistettynä tähän kontekstualisoivaan luentaan tarkastelen tutkimuskysymyksiäni kaunokirjallisten strategioiden (metafiktio, intertekstuaalisuus, narrativiiset keinot) kautta. Tutkimukseni avainkäsitteet ovat representaatio, sukupuoli, tyttö, nainen ja syömishäiriöisyys. Tutkimusaineistoni kuvaa syömishäiriöitä sangen monipuolisesti. Syömishäiriöiden syiksi ei nosteta yksittäisiä syitä, vaan syömishäiriöiden mahdollisia taustoja valotetaan monelta eri kannalta. Teoksissa paneudutaan lukuisiin problemaattisiin kysymyksiin kuten tyttö- ja naishahmojen ruumiillisuuden rakentumiseen suhteessa ulkonäköideaaleihin, seksuaaliseen haluun, halun kohteena olemiseen ja sukupuolitettuun ruokaan ja syömiseen. Teosten voi yhteiskunnallisten syömishäiriökeskusteluiden osapuolena lukea esittävän kriittisiä kannanottoja tyttöjen ja naisten positioista. Yhdeksi keskeiseksi pohdinnan paikaksi nousee se, kuvataanko teoksissa tytön ja naisen traditionaalisen paikan rikkomista: syömishäiriö horjuttaa kiltin tytön kategoriaa, hyvän tunnollisen opiskelijan positiota, potentiaalisen äidin paikkaa, äidin apurina kotona olemisen paikkaa, poikien ja miesten halun kohteena olemista ja heidän seksuaaliseen haluunsa vastaamisen paikkaa. Tulkitsen näiden syömishäiriöromaanien kuvaavan aikaamme liittyvää ahdistusta, joka ilmenee mitä erilaisimpana oireiluna hyvin erilaisten ihmisten keskuudessa. Syömishäiriöiden, eli yhden oirehdinnan muodon, lisäksi teokset kuvaavat ylipäätään tarkasti aikaamme siihen liittyvine vaatimuksineen, normeineen ja pakkoineen. Teoksissa tytön ja naisen aseman vaikeudet, epäreiluus ja misogynian laajuus ja moni-ilmeisyys osoitetaan suoraan niin pienien juonenkäänteiden, yksittäisten sanojen ja virkkeiden kuin tarinoidenkin tasolla. Avainsanat: syömishäiriöt, feministinen kirjallisuudentutkimus, sukupuolentutkimus, syömishäiriöiden tutkimus, ruumiinfenomenologia, suomalainen syömishäiriökirjallisuus, kaunokirjalliset syömishäiriöiden representaatiot, sukupuoli, tyttöys, naiseus, sukupuolitettu syöminen, sukupuolitetut ulkonäköideaalit, ruumiillisuus, seksuaalisuus, tyttöjen ja naisten positiot

7 Mikkola, Hanna Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus. Feministinen luenta syömishäiriöiden ja naissukupuolen kytköksistä suomalaisissa syömishäiriöromaaneissa Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 27. ISBN: (nid.) ISSNL: ISSN: ISBN: (PDF) ISSN: (PDF) ABSTRACT PRESENT-DAY WORK IS BEAUTY IS BODY IS THINNESS : A Feminist Reading of the Relationship of Eating Disorders and Womanhood in Finnish Eating Disorder Novels In this doctoral thesis, my research focuses on eating disorders and womanhood as they appear in Finnish contemporary literature, and particularly in novels. I concentrate on studying eating disorders through the themes of corporality, sexuality, and the cultural positions of girls and women. Femininity and literature are interwoven: girls and women are those becoming ill in the novels, and the authors and readers are almost entirely girls and women. Eating disorders are a central phenomenon in present-day culture: before the 1980s eating disorders had never occurred on this scale, and especially they had not been related to the meanings of appearance shaping. It is, then, relevant to explore literature that represents a real contemporary phenomenon in relation to the subject that it represents. It will then be possible to characterize the phenomenon from new viewpoints and gain a better understanding of it.

8 Finnish literature has reacted quite rapidly to eating disorders, which increased markedly in the 1970s and 1980s. Although most eating disorder literature appeared in the 1990s and after the year 2000, the topic had already been addressed earlier. In their entirety, eating disorders have become a common topic in contemporary Finnish literature, especially in books categorized as books for adolescents. Eating disorders can thus be seen to be depicted in literature aimed at both adolescents and adults. Corporality, overweight, and eating disorders, especially anorexia, are common topics in the newest Finnish adolescents literature. Eating disorders are even the most commonly depicted illness in books intended for adolescents. In Finnish adults literature, the topic of eating disorders is also frequently raised, although it is far less common than in contemporary literature for adolescents. My material consists of five adult and adolescent novels published in : Hannele Huovi, Madonna (1986); Vuokko Tolonen, Salainen keittokirja (Secret Cookery Book, 1988); Laura Honkasalo, Siskoni, enkelinluinen tyttö (My Sister, an Angel-Boned Girl, 2001); Kira Poutanen, Ihana meri (Wonderful Sea, 2001), and Sofi Oksanen, Stalinin lehmät (Stalin s Cows, 2003). Some of the works those by Huovi 1986; Honkasalo 2001; and Poutanen 2001 are generally categorized as adolescent literature, while the others (Oksanen 2003; and Tolonen 1988) belong to the category of adult literature. These novels display a number of similarities. In addition to and in relation to the eating disorder motif, the main themes include growing up from girlhood to womanhood, the corporality of the girl and the woman, the problems of sexuality, complicated family relations, and the world of school. The chronology of the publication of the novels can be interpreted from the worlds of the stories. Thus, there are differences between the fictional worlds of the novels of the 1990s and the 2000s, and especially between the novels of the 1980s and the 2000s. These differences concern descriptions of family structures, sexuality, gender awareness, feminism, and eating disorders and their treatment. The more patriarchal society of the 1980s can be seen, for instance, in the strong positions occupied by fathers, who function as authorities and breadwinners, while mothers stay at home and look after their children. Despite difficulties, families stay together and the nuclear family is appreciated. The fictional worlds are also related to their understanding of eating disorders: in the older novels this knowledge remains rather undetailed. In the works of the 2000s, eating disorders and the alternatives for their treatment are described in greater detail, using medical and nutritional information. Families are depicted as broken, and love, friendships, and family relationships are problematic. Awareness of eating disorders is also shown in the lives of the protagonists: they possess the relevant knowledge, and some of them are active Internet users. An ostensibly uniform society, including the families, in the novels of the 1980s varies considerably in comparison with the fictional worlds of the novels published in the 2000s, with their depictions of competition and the market society; broken families; focus on fashion and

9 appearance, and a large amount of information. From the 1980s to the 2000s, awareness of eating disorders increases, with a greater number of the novels addressing this topic. My research question is concerned with the interrelationship between femininity and eating disorders: In which ways are female sexual and eating disorders represented as interrelated in these five eating disorder novels? My method has been to investigate this central question through three minor questions: How are the connections between corporality, girlhood, womanhood and eating disorders represented? How are the connections between sexuality, girlhood, womanhood and eating disorders represented? How is the connectedness of the positions of girls, women and eating disorders represented? To understand and interpret literary representations of eating disorders, it is necessary, firstly, to gain an insight into the various different explanations and perspectives displayed in previous research into eating disorders. A number of literary analyses have been written that are related to the topic. I have explored the approaches which seem most relevant to my chosen topic of research. A medical, symptom-focused point of view helps, for example, to characterize eating disorders as illnesses. No other approach focuses on the symptoms in the same way. With the help of medical and psychological research, my study highlights the ways in which their ideas are used ironically in the novels. Secondly, I also use a sociological approach to analyze both the eating disorder descriptions and their critique in the novels. Thirdly, through the phenomenology of the body, I interpret the characters experiences of eating disorders and its significance: primarily, as an imbalance between traditional ideas of health and illness. When combining textual and contextual studies, I use the concept of possible worlds. The poetics of possible worlds is most commonly used thematically and interpretatively, where literary worlds are explored as literary substances and themes. To produce versatile interpretations, it is also important to consider the non-real element (above all different forms of intertextuality). The main method of this work is based on feminist close reading, renamed from feminist stylistics by Sara Mills. In this reading method, different contexts of reading, such as the gender of the reader, the publication time of the text and the purpose of the text are examined together with the thematic focus on gender. Feminist close reading consists of six levels of questions and offers practical analytical devices for the feminist reader. The relevance of this consists in my interest in considering gender and gender differences, and their relations to eating disorders. The key concepts of this doctoral thesis are, in consequence, representation, gender, girl, woman, and the condition of having an eating disorder. Representation, especially as gender representation, has been defined on the basis of work by Teresa de Lauretis and Anu Koivunen (her interpretation of de Lauretis). In defining the concepts of gender, the condition of having an eating disorder, and experientiality, differences are important:

10 especially in terms of experiences of one s gender, body and eating, and the production of differences and similarities through comparisons. Literature is a significant party to societal eating disorder discussions. In referring to discussions of societal eating disorder, I highlight the various statements and actions produced by multiple parties such as the media (e.g. newspapers, magazines and Internet forums); research; institutions (e.g. school, health care, and various organizations), and other actors (e.g. parents). I am most interested in the potential of literature as a critic: the novels I use as my material are not neutral parties in the discussions of eating disorder, since at times they criticize the dominant approaches to eating disorders quite sharply. My materials, like other Finnish literature concerning the general theme of eating disorders, depict the eating disorder phenomena with noticeable realism. Among other things, the novels present the development of an eating disorder as a process consisting of several phases, they posit various reasons or premises for the onset of illness, describe the most typical symptoms, and finally describe the process of recovery and its concomitant difficulties. On the other hand, eating disorders are considered through such literary devices as metafiction, intertextuality, irony, and parody. The reasons underlying eating disorders are described in numerous ways: most importantly, in terms of an achievement culture, the striving for an ideal appearance, and social pressure, but the novels also consider the culture of women s magazines, religiosity, and myths. The most central finding of the present research is precisely its multifaceted consideration of the topic, which also provides several alternative interpretations. The main finding of the chapter on Corporality, girlhood, womanhood and eating disorders is the protagonists experience of the body as repulsive and problematic. Above all, the body is described as an object of manipulation as a device intended to achieve an ideal, such as appearance, which in turn connotes social popularity, physical strength, and superiority. The problematic aspect of growing up as a woman is a central theme in the material and is even more comprehensively dealt with in eating disorder literature. This area of discussion of the problem is depicted in terms of total prohibition of gender and sexuality, and also in terms of efforts to shape female physicality to conform to the images that posit the ideal girl and woman. The novels can be interpreted as counterweights to present-day competitive society, in which individual and hedonistic values are appreciated and where competitiveness enters into every sphere of life. In this market- and competition-based society, the woman s body has become both a marketing device and also a part of aesthetic production. In addition, this is evidently becoming increasingly true also of the man s body. Like corporality, sexuality is also depicted as a problem. Characters in the novels under study find nothing positive in sexuality and sex. In its descriptions, sex is frequently regarded solely as something for men and masculine desire. Constructing sexuality is described as a result of experiments and reflections. Some of the characters attempt to reject entirely the signs of their sexual bodies, while others

11 endeavor to shape their bodies according to the media-driven ideal, in particular in the sense of rendering themselves sexually desirable. The actions of those characters who attempt to recover their own authentic bodies and sexuality can be interpreted as unbalancing the established gender, sexuality and body ideas since their bodies are girls or women s bodies but do not look like those of girls or women. Sexual violence is also described in all of the novels. In the eating disorder novels and in those discussing eating disorders marginally, a further point of discussion is concerned with infidelity. Characters face a great many acts of sexual violence. Several examples are situated in a continuum of sexual violence, ranging from verbal harassment to attempted rape. The works can be seen as critical arguments about the situation of girls and women, which I have examined in my third chapter of analysis. The novels repeatedly describe the experience of discrimination in, for instance, the school environment or the family, which is interpreted as an effort to reflect the extent and institutionalized nature of discrimination against girls and women. This leads to consideration of whether the novel describes the breaking of the traditional situation of girls and women as good girls, as good and conscientious students, as potential mothers, as mother s little helpers at home, as the objects of masculine desire, and as those who respond to boys and mens sexual needs. Food and eating are areas where females and males play different roles. Girls and women are active in all other positions related to food and eating except eating with a good conscience. Eating food and preparing food, ranging from school lunches to feasts, are viewed through gender: women and girls prepare the food, serve it, and always eat less than boys and men. Bulimic characters break the system of gendered actions and rules for food and eating: they prepare the food for themselves and eat great amounts of it without taking care of others eating. Anorexic characters, in turn, refuse all food even though they might cook delicious meals for their families. The novels cause the reader to reflect on the traditional female position with regard to food and eating, which is generally to do with having to look after others needs and to forget, to at least some extent, their own. Does the control of eating control play a part in the lives of all girls and women? Are anorexia and bulimia spin-offs from the gendered structures of eating? Can bulimia be interpreted as an attempt to indulge in the kind of heavy eating normally forbidden to girls and women, i.e., as a possibility to eat more without have to explain why? The contexts of the novels are also the cultural moment, in which the eating disorder and issues related to it occur as literature, primarily in the form of further novels written on the same topic. According to my own reading, eating disorder novels describe what is termed the current anguish of the postmodern individual, which affects very different people with very different symptoms. In addition to eating disorders, one form of these symptoms that the novels accurately discuss is present-day society with its demands, norms, and pressures. For instance, by depicting a busy, demanding and

12 competitive school environment, stories can construct a highly anguished atmosphere. The most insightful aspect of the stories is that that there now exist precise reasons for eating disorders shown in the novels, while the possible context of the illness can be narrated from several viewpoints. No single reason emerges as more important than any other. In addition, when they include highly stereotypical reasons for such disorders, novels can use a literary device such as irony. One the other hand, one of the deficiencies of the novels is the risk of character stereotypes, based generally on young girls and women, and anorexic characters that suit the category of the good girl, while bulimic characters (even if they may also fit into the good girl category) also display other problems typical of bulimics. Even so, the novels may also provide a space for discussion of girl and woman characters who break this stereotype and of the eating problems of boys and men, although the latter have still not been written about in Finland. Literature of this kind can also raise topics that deal with eating problems in terms that differ from solely the predictable diagnosed illnesses that bring characters close to death. The novels also vividly depict misogyny and its connection with eating disorders, defining them as almost counter to equality in speech, which is considered to be the norm in modern society. The forms of misogyny displayed in the novels include various forms of sexual violence; physical violence; objectification; sexism (a part of sexual violence); the ideal appearance; and gendered habits and customs at school and at home. The feminism of the works is structured according to the ways in which the difficulties inherent in the situation of girls and women, its unfairness, and the extent and diverse nature of misogyny are shown both at the level of small details of the plot and also at the level of the whole story. All of the novels included in my study include feminist characteristics and make feminist interpretations possible, as I hope this study reveals. Keywords: eating disorders, feminist literary research, gender studies, eating disorder research, phenomenology of the body, Finnish eating disorder literature, literary eating disorder representation, gender, girlhood, womanhood, gendered eating, gendered appearance ideals, corporality, sexuality, positionality of females English proofreading Hilkka Stotesbury John Stotesbury

13 Esipuhe Väitöskirjani tekeminen on ollut kronologisesti suhteellisen lyhyt ajanjakso ( ), mutta näinä vuosina on tapahtunut hyvin paljon niin tutkimukseni kuin ihmisenä oppimiseni ja kasvamiseni kannalta. Näihin vuosiin on mahtunut muun muassa eteenpäin menemistä, taaksepäin katsomista, eroja, naurua, itkua, luopumisia, juhlia, maanantaiaamuja, kohtaamisia, uusia ihmisiä, seikkailuja, ystäviä, teehetkiä, valvomista, löytämistä, musiikkia. Tärkeää on, että tapahtuu. Tärkeää on, että niin tutkimus kuin elämä menee eteenpäin ja kehittyy. Tutkimuksenteon aikana ajatteluni on muotoutunut, ja itselleni läheiset etenkin feministiset viitekehykset ovat alkaneet yhä paremmin hahmottua niin tutkimuksen kuin aktivisminkin parissa. Väitöskirjaani viimeistellessäni pystyin samalla suorittamaan eräänlaista genealogiaa, kun jotkin ideani eivät enää vastanneet nykyistä ajatteluani. Ensimmäiset kaksi vuotta kirjoitin tutkimusta ja siihen liittyviä artikkeleja pitkiä työpäiviä. Nämä vuodet olivat tuotteliasta luomisen aikaa. Tein myös useita matkoja niin Suomessa kuin ulkomailla konferensseissa ja seminaareissa, joissa sain lisää intoa jatkaa kenties pienehkössä solmussa olevaa tutkimustani. Viimeiset kaksi vuotta puolestaan olivat muokkaamisen ja viimeistelyn aikaa, jolloin ideoista ja keskittymisestä oli kenties välillä vaikeaa saada kiinni. Tutkimuksen lähestyessä loppuaan tuntui, että tekemiseni ja aika vain hidastuivat. Hidastumisesta tai sen tunteesta huolimatta voin nyt iloisena pidellä kädessäni valmista tutkimusta. Nyt onkin aika kiittää minua tukeneita lukuisia ihmisiä ja tahoja. Ensinnäkin kiitän rahoittajiani Olvi-säätiötä, Itä-Suomen yliopiston filosofista tiedekuntaa ja Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahastoa. Ilman näiden toimijoiden myöntämiä apurahoja tutkimuksen teko ei olisi ollut mahdollista. Seuraavaksi kiitän lämpimästi minua eri opintojeni vaiheissa tukeneita ja väitöskirjaani ohjanneita kirjallisuuden professori Erkki Sevästä ja naistutkimuksen professori emerita Kaija Heikkistä. Lämmin kiitos myös kirjallisuuden professori Mika Hallilalle, joka opetti ja ohjasi minua opintojeni varhaisemmissa vaiheissa ja ohjasi pro gradu -tutkielmaani sekä väitöstutkimukseni alkuvaiheita. Suuri kiitos myös esitarkastajilleni kirjallisuudenprofessori Sanna Karkulehdolle ja kirjallisuudenprofessori Päivi Lappalaiselle, joiden tarkat ja rakentavat huomiot ja muutosehdotukset, jäntevöittivät tutkimustani vielä aivan loppuvaiheissa. Kollegiaalisesta tuesta, keskusteluista ja käytännön avusta kiitän lämpimästi myös Elina Armista, Kaisu Kortelaista, Samuli Häggiä, Merja Sagulinia, Sinikka Vakimoa, Jyrki Pöysää, Heidi Pankamoa, Ilona Raunolaa, Tiina Seppää, Taija Kaarlenkaskea ja Kari Korolaista. 12

14 Feminismi aktivismina ja naistutkimus/sukupuolentutkimus ovat olleet minulle erittäin tärkeitä miltei kaikkien yliopistovuosieni ajan, mutta yhä tärkeämmäksi se on tullut nykyhetkeä lähestyttäessä. Feministisistä teoreettisista, tutkimuksellisista ja aktivistisista keskusteluista ja meiningeistä suuri kiitos Inna Nybomille, Maiju Parviaiselle, Anu Pulkkiselle, Tuula Jorolle, Mari Väänäselle, Johanna Vallalle, Erja Laakkoselle, Aino Tormulaiselle, Hanna Pitkäselle, Iiris Lehdolle ja Terhi Nevalaiselle. Feministisestä tai muusta aktivismista, hengailuista, randomhengailuista, yhdessä opiskelusta, keskusteluista ja erilaisista projekteista kiitos Henna Liirille, Hanne-Miia Ollikaiselle, Linda Koskiselle, Jukka Suvannolle, Hanna Korhoselle, Tähti Oksaselle, Jani Lukkariselle, Juhana Venäläiselle, Hanna Pulkalle, Sini Silverille, Anna Venäläiselle, Jaana Viskarille, Laura Kumpuniemelle, Laura Hallikkaalle, Outi Sulopuistolle, Riikka Rintalalle, Viljami Hukalle ja Tuomas Järvenpäälle. Lämmin kiitos perheelleni. Isi ja äiti: olette aina tukeneet minua elämässäni ja opinnoissani kannustaneet minua opiskelemaan sellaista, mikä aidosti kiinnostaa. Isi: rentouttavat Eno-viikonloput, tihutyöt, kirjat...! Äiti: rukoukset ja kuunteleminen. Kiitos myös Tuomas tietokoneavusta ennen väitöskirjan esitarkastukseen jättämistä ja Kukka rukouksista ja tuesta. Lämmin kiitos myös Rauni: mielenkiintoiset ja lämpimät keskustelut, kirjat, Launtain toivotut ja Lukupiiri...! Aivan suunnattoman suuri kiitos vanhoille ja hieman uudemmille rakkaille ystävilleni, rakkaille ja muille merkityksellisille ihmisille. Kiitos Maija vuosia jatkuneesta ystävyydestäsi. Kirsi: kiitos vuosia kestäneestä ystävyydestä, joka on kestänyt myös ajoittaiset etääntymiset. On huippua, että yhä ollaan ystäviä ja nähdään! Vera: tulen aina iloiseksi iloisuudestasi ja energiastasi! Ja tanssi jatkuu, Dancehall-noita! Kiitos Jesse (About Today), J. (Juna-asema! & 8105), S. (Ehkä...!) ja Eetu (Ihana kettu!) Kiitos lukuisista suurenmoisista meiningeistä! Anu: Kiitos keskusteluista ja viisaista näkemyksistäsi, kuuntelemisesta, teehetkistä, jumpista ja vaikka mistä! Nää mummot ne tanssii vielä satavuotiainakin! Juho: kiitos keskusteluista, joissa olet kuunnellut ja ollut läsnä- ja musiikista! Kummallekin teille kiitos siitä, että teille olen voinut tulla oikeastaan milloin vain kylään. Elvi: Kiitos energiastasi, iloisuudestasi ja kaikista hulluista tempauksista noitarumpuineen ja tansseineen! Anna: kiitos huipuista keskusteluista, juhlista, tanssimisesta ja tarkkanäköisyydestäsi elämän suhteen! Heartbeats! Sunna: kiitos lämmöstä, tuesta, ja moninaisista keskusteluista! Vaikka asuisit jossakin ihan muualla, uskon, että ystävyytemme säilyy. Hanna: kiitos tuesta, lukuisista yöllisistä keskusteluista, ymmärtämisestä, valvomisista ja kaurapuurosta & kirkasvalolampusta! Viimeisestä infernaalisesta hässäkästä kiitos äärettömästi Eetu, Hanna ja Sunna! Nyt uudet haasteet ja seikkailut kutsuvat. Joensuun Marjalassa tuulisena mutta keväisenä päivänä Hanna Mikkola 13

15 Sisällys TIIVISTELMÄ...4 ABSTRACT...6 Esipuhe Sisällys JOHDANTO Tutkimuksen aihe, tausta ja tavoitteet Syöminen osana suorituskeskeisyyttä ja hyväksyttävän minän esitystä Tutkimusasetelma Tutkimuksen rakenne SYÖMISHÄIRIÖT JA KAUNOKIRJALLISUUS Syömishäiriöistä ja niiden selitysmalleista Lääketieteellinen näkökulma Psykologinen näkökulma Kulttuurintutkimuksellinen näkökulma Ruumiinfenomenologinen näkökulma Syömishäiriöaihe suomalaisessa nykykirjallisuudessa ja kirjallisuudentutkimuksessa Kaunokirjallisia syömishäiriöitä Tutkimusaineisto Aikaisempi tutkimus Tutkimusaineisto osana yhteiskunnallisia syömishäiriökeskusteluja TEOREETTISET JA METODISET LÄHTÖKOHDAT Tekstuaalisen ja kontekstuaalisen lähestymistavan sekä erilaisten. teorioiden yhdistämisestä Feministinen lähiluku Keskeiset käsitteet Representaatio Sukupuoli, tyttö, nainen Syömishäiriöisyys Intertekstuaalisuus tutkimusaineistossa RUUMIILLISUUS, TYTTÖYS, NAISEUS JA SYÖMISHÄIRIÖT Tytön ja naisen muuttuva ruumis Murrosikä ja muuttuva ruumis Tytön ruumis versus naisen ruumis ja äidin ruumis

16 Naisen ruumiissa Syömishäiriöisen ruumiinkuva Oman ruumiin hahmottaminen Syömishäiriöisen ruumis kulttuurisena anomaliana Syömishäiriöiden ylläpitäminen ruumisprojekteissa Syömishäiriöiden alkupisteitä Syöminen, liikunta ja laihduttaminen Naistenlehtiäkö syyttäminen? Uskonnollisuus ja myyttisyys syömishäiriöisten ruumiinkuvauksissa SEKSUAALISUUS, TYTTÖYS, NAISEUS JA SYÖMISHÄIRIÖT Tyttöjen ja naisten seksuaalisuuden kokemuksellisuus Kiinnostusta ja kokeiluja Seksuaalisen halun kysymyksiä Äidin ruumis seksuaalisuuden merkkinä Seksuaalisuuden kokemuksellisuuden kuvaannollisuus Seksuaalisuuden rakentuminen Kohti aseksuaalista ruumista Moninaiset seksuaalisuuden positiot Seksuaalisen väkivallan kulttuuri Syömishäiriötä sairastavien henkilöhahmojen vanhempien suhde Seksuaalisen väkivallan kokemukset TYTÖN JA NAISEN POSITIOT JA SYÖMISHÄIRIÖT Tytön ja naisen positiot ja määritteleminen yhteiskunnallisissa instituutioissa Koulu: kiltit tytöt ja naiseuden oppitunnit Terveydenhoidon väliintulot ja huoli tulevista äideistä Henkilöhahmojen positiot ja suhteet perheessä Henkilöhahmojen isäsuhteista Henkilöhahmojen äitisuhteista Rasva on feministinen asia Sukupuolitettu syöminen, normaalin ja epänormaalin syömisen suhteet ja ruoan monet merkitykset Katseen voima: peilaaminen ja katsotuksi tuleminen Mitä tulee kiltin tytön jälkeen? LOPUKSI Ruumiillisuus, seksuaalisuus, tyttöys, naiseus ja syömishäiriöt keskeisiä tuloksia Metodologista itsereflektiota LÄHTEET HENKILÖHAKEMISTO

Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds

Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds Ajan merkit mahdolliset maailmat Signs of the times possible worlds 5.-6.3.2015 Helsingissä Helsingin yliopisto Abstraktikooste / Abstract book Sisällys 1 Crossing boundaries when making sense of agency:

Lisätiedot

Toiselta asteelta eteenpäin

Toiselta asteelta eteenpäin Aino Äikäs Toiselta asteelta eteenpäin Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA

POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja University of Joensuu Publications in Theology N:o 19 POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA Jari Kekäle Joensuun Yliopiston teologisia julkaisuja

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI DepartmentofMarketing ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI ProjectSummaryandPublications2008-2011 Lisa Uusitalo BUSINESS+ ECONOMY WORKINGPAPERS Contents Sisältö CONSUMER BEHAVIOR IN INFORMATION

Lisätiedot

UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina

UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina VALTION TAIDEMUSEO, TAIDEMUSEOALAN KEHITTÄMISYKSIKKÖ KEHYS/ KULTTUURIA KAIKILLE -PALVELU 2007 Sisällys OSA

Lisätiedot

Koskaan et muuttua saa!

Koskaan et muuttua saa! pekka räihä Koskaan et muuttua saa! Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeudesta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Vakavan sairastamisen merkitys elämänkulussa

Vakavan sairastamisen merkitys elämänkulussa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 180 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 180 HELI KANTOLA Vakavan sairastamisen merkitys elämänkulussa Esimerkkinä SLE Significance of Chronic

Lisätiedot

Yhdessä vai erikseen?

Yhdessä vai erikseen? Perhebarometri 2013 Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47/2013 Julkaisija: Väestöliitto

Lisätiedot

Äiti ja nunna. Eeva Raunistola-Juutinen. Kirkkojen maailmanneuvoston naisten vuosikymmenen ortodoksiset naiskuvat

Äiti ja nunna. Eeva Raunistola-Juutinen. Kirkkojen maailmanneuvoston naisten vuosikymmenen ortodoksiset naiskuvat Eeva Raunistola-Juutinen Äiti ja nunna Kirkkojen maailmanneuvoston naisten vuosikymmenen ortodoksiset naiskuvat Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities,

Lisätiedot

MITÄ SITTEN, JOS EI LIIKUTA? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Kati Kauravaara

MITÄ SITTEN, JOS EI LIIKUTA? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Kati Kauravaara Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 276 MITÄ SITTEN, JOS EI LIIKUTA? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä Kati Kauravaara Esitetään Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Kaija Huhtanen PIANISTISTA SOITONOPETTAJAKSI. Tarinat naisten kokemusten merkityksellistäjinä STUDIA MUSICA 22 SIBELIUS-AKATEMIA

Kaija Huhtanen PIANISTISTA SOITONOPETTAJAKSI. Tarinat naisten kokemusten merkityksellistäjinä STUDIA MUSICA 22 SIBELIUS-AKATEMIA Kaija Huhtanen PIANISTISTA SOITONOPETTAJAKSI Tarinat naisten kokemusten merkityksellistäjinä STUDIA MUSICA 22 SIBELIUS-AKATEMIA Sibelius-Akatemia DocMus Esittävän säveltaiteen ja tutkimuksen koulutusohjelma

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Susanna Pöntinen Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Hoitotieteen laitos Marraskuu 2011 Pro gradu -tutkielma Susanna Parkkali TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Nora Schuurman Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies Hevoset hevosina Eläimen ja

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla.

Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla. Tanja Äärelä Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla. Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KUN ON TUNTEET Suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa

KUN ON TUNTEET Suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa KUN ON TUNTEET Suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa SEIJA TUOVILA Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos, Oulun yliopisto OULU 2005 Abstract in English SEIJA

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot

Monologeista dialogiksi

Monologeista dialogiksi Monologeista dialogiksi Sirkka Hakala 2011 Helsinki 2011 Tutkimuksia 333 Liisa Hakala Monologeista dialogiksi Keskustelua koulusta käytävien ohipuhumisten muuttamisesta neuvotteluksi sosiaalisen konstruktionismin

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3 Asumisen

Lisätiedot

Nollapersoonalause suomessa ja virossa

Nollapersoonalause suomessa ja virossa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 334 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Nollapersoonalause suomessa ja virossa Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta Hanna

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot