Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov."

Transkriptio

1 Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology är en relativt enkel behandling som använder sig av vakuumpulser, som går genom huden i vågor. Vakuumpulserna trycker gång på gång ihop och stimulerar de underliggande vävnaderna. Den stimulerande behandlingen stramar åt huden och gör den smidigare och mer elastisk, och små fåror och rynkor slätas ut. När partier med lokaliserade fettdepåer i underhudfettet (som ger s.k. apelsinhud) behandlas med dessa pulserande vakuumvågor, bryts hårdnade fettceller upp så att huden får ett jämnare och mer elastiskt utseende. Blodtillförseln stimuleras och lymfan dräneras bättre, vilket för värdefulla näringsämnen och syre djupare ner i de behandlade vävnaderna och bortskaffar frigjorda toxiner. Ett flertal olika munstycken följer med, som kan användas för behandling av de flesta kroppspartier. Det minsta munstycket används för behandling av ansiktet för att bli av med rynkor och slapp hud runt käklinjen och halsen. Behandlingen måste upprepas regelbundet för att den uppnådda konditionen ska bibehållas. Om du har några frågor är du välkommen att ringa våra kundvårdsrepresentanter på +44(0) De hjälper gärna till för att du ska få bäst resultat från din Lipovacuum. svenska Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. 1-IN-CEVC-SFD/1.1 1

2 Lär känna DIn enhet 1 Lock 2 slangkoppling 3 Litet munstycke 4 stort munstycke 1 svenska 5 Medelstort munstycke 6 Filter 7 slang 8 slangkopplingsuttag 9 Lockknäppe 0 nätkabel! effekthöjningsknapp effektlampor $ effektsänkningsknapp % Lägesknapp ^ start-, stopp- och pausknapp & Filtervarningslampa $ % ^ & 2

3 munstycken FÖRSIKTIGHETSMÅTT Stort munstycke Detta munstycke rullas över huden under behandlingen. Används på stora hudpartier t.ex. benen, skinkorna och ryggen. Medelstort munstycke Även detta munstycke rullas över huden under behandlingen och kan användas på smärre kroppsdelar såsom armarna. Litet munstycke Detta munstycke fungerar genom att varsamt lyfta vävnaderna. Det används för finbehandling av små partier såsom ansikte, hals och händer. Kontakta läkare före användning om du är gravid eller har något av följande: pacemaker, hjärtfel, epilepsi, diabetes, multipel skleros, eller om du nyligen har genomgått en operation. Använd INTE enheten på ärr, sårig hud, rosacea, variga eller inflammerade finnar, upprivet hudeksem, skadad, inflammerad eller sjuk hud eller andra hudåkommor. Du rekommenderas rådfråga läkare om du är osäker. Använd INTE enheten på ställen med synliga kapillärkärl och använd den inte överdrivet länge på ett område under ett och samma behandlingstillfälle. Använd INTE enheten inom 12 timmar efter följande behandlingar: bastu, ångbad, solarium, elektrolys, ansiktsvaxning. Använd inte enheten på piercade ställen eller på smycken. Använd INTE enheten i badet eller duschen. Doppa INTE enheten eller munstyckena i vatten. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskaper, såvida de inte! övervakas eller har instruerats i användningen av produkten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Använd INTE enheten på barn under 14 år. Håll enheten på avstånd från barn och djur. Endast för individuell användning. Dela INTE munstycke med någon annan. Extra munstycken kan köpas separat. Fortsätt inte använda enheten om huden är irriterad. Endast för utvärtes bruk. svenska 3

4 BrUksAnVIsnInG 1 steg 1 Anslut slangen till kopplingsuttaget och sätt på önskat munstycke genom att helt enkelt trycka fast det. 4 steg 4 när du är klar att börja trycker du på startknappen. Lamporna fortsätter att lysa och vakuumpumpen startar. Pumpen går i 60 minuter innan den stannar automatiskt. svenska 2 steg 2 sätt i nätkabeln på baksidan av enheten och i vägguttaget. ställ enheten på plant stadigt underlag. 5 steg 5 enheten går som standard in i läget nedbrytning av fettvävnad. tryck på lägesknappen för att gå genom de fyra lägena, och välj önskat läge. 3 steg 3 tryck på på/avknappen för att koppla på enheten. 6 steg 6 ställ in effektnivån med knapparna + och. De blå lamporna runt startknappen börjar blinka. 4

5 BRUKSANVISNING 7 STEG 7 För munstycket längs huden i små steg. Flytta det mellan vakuumpulserna. Tryck något på det så att du får vakuumtät kontakt. Tryck INTE för hårt. KOPPLA FRÅN MUNSTYCKENA Tryck på knäppet i änden av slangen och dra av munstycket. Se till att du inte hindrar knäppets rörelse på undersidan av slangen med fingrarna. 8 STEG 8 Följ råden i denna bruksanvisning för det hudparti du behandlar. PAUS Du kan när som helst trycka på startknappen om du vill pausa enheten. De blå lamporna blinkar tills du trycker på knappen igen för att fortsätta behandlingen. svenska 9 STEG 9 När du är klar trycker på på/avknappen. Lägg tillbaka alla munstyckena och slangen i enheten och stäng locket. Dra ut nätkabeln och förvara enheten utom räckhåll för barn. KOPPLA PÅ OCH AV STRÖMMEN Du kan när som helst stänga av enheten genom att trycka på på/avknappen. Obs! Om ingen knapps trycks ner på 20 minuter går enheten in i energisparläge. Börja vid steg 3. 5

6 BYTA FILTRET Filtret förväntas räcka i ca 50 timmar. Om den röda filterlampan blinkar måste filtret bytas. De kan fortfarande använda Lipovacuum, men vi rekommenderar att du byter filtret så snart som möjligt. Kontakta Rios kundtjänst på +44 (0) eller mejla till för att beställa utbytesfilter. svenska 1 STEG 1 Sätt i nätkabeln i enheten och i vägguttaget. Tryck på på/avknappen. Filterlampan blinkar rött. 3 STEG 3 Sätt i det nya filtret och vrid medurs tills den obrutna cirkeln passar mot strecket så det låses på plats. Viktigt: Ha enheten påkopplad medan du gör det. 2 STEG 2 Vrid filtret moturs tills konturcirkeln passar mot strecket på enheten. Dra ut filtret ur enheten. 4 STEG 4 Filtervarningslampan slocknar. Obs: Om filtervarningslampan lyser, inte blinkar, har filtret inte satts i ordentligt. Enheten fungerar inte om inget filter sitter i, eller om filtret har satts i fel. Ta i så fall ut filtret och sätt i det igen rätt. 6

7 BEHANDLINGSLÄGEN Nedbrytning av fettvävnad Den pulserande behandlingen arbetar på underhudslagret, där den befrämjar nedbrytningen av fettvävnad, vanligen kallad cellulit. Med regelbundna behandlingar kan apelsinhud dramatiskt minskas. Uppstramning av huden Den förlängda vakuumpulsen stramar upp huden, stimulerar blodcirkulationen och gör huden mer elastisk. Muskelmassage Vakuummassagen arbetar varsamt på musklerna och gör att de känns friare och mer avslappnade. Stimulering av blodkärlen Den kontinerliga sugningen stimulerar huden och ökar blodflödet, vilket gör att huden känns frisk och återupplivad. Under användningen Vid användning av Lipovacuum är det viktigt att du slappnar av och tar dig tid att arbeta metodiskt över det hudparti du behandlar. För bästa resultat ska du försöka uppnå en vakuumtät kontakt med huden medan du flyttar munstycket över huden i små steg mellan vakuumpulserna. Följ anvisningarna i denna bruksanvisning för de olika lägena och olika kroppsdelar. Lipovacuum är en ofarlig och effektiv behandling, men det är viktigt att rätta sig efter vissa regler, som för övrigt gäller alla massageprodukter. Behandla INTE samma parti förlänge. Då kan huden bli öm. Det är viktigt att lyssna på din kropp. Om behandlingen känns obehaglig ska du sänka effekten eller gå över till en annan del av kroppen. Använd INTE enheten på åderbråck, upphöjda födelsemärken eller svultster. Använd ALDRIG enheten direkt på ryggraden eller på baksidan av knät eller armbågen. De områdena får aldrig utsättas för tryck. När du behandlar ögonpartiet måste du alltid hålla munstycket minst 2 cm från ögat. Sätt INTE munstycket omedelbart över eller under ögat. Den sista rörelsen ska alltid gå mot hjärtat, i en svepande rörelse, för att underlätta dräneringen av lymfa. svenska 7

8 HÖFTERNA OCH SKINKORNA svenska Höfterna och skinkorna hör till de ställen på kroppen där det finns mest fett lagrat. Över tiden kan det ansamlas så mycket fettvävnad där att det bildas apelsinhud. Sådana fettdepåer är det svårt att bli av med med enbart diet och motion. Lipovacuum kan användas just på detta lager av underhudsfett. Lipovacuums lyftande och rullande effekt stimulerar också lymfsystemet och blodcirkulationen lokalt. Med ökad lymfadränering förs toxiner bort mer effektivt och ansamling av nya fettdepåer förhindras. Använd enheten bara på de illustrerade områdena. Använd inte enheten direkt under vecket under skinkan. Nedbrytning av fettvävnad - Stort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta i en riktning. Håll kraftigt tryck men inte så kraftigt att det gör ont. Upprepa över området i motsatt riktning. Använd den högsta effektnivå som känns behaglig. Uppstramning av huden - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området i bara en riktning, mot hjärtat. Muskelmassage - Stort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max Arbeta på sidan och det stora skinkpartiet i en rörelse från vänster till höger och därefter uppåt och nedåt. Stimulering av blodkärlen - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig Arbeta på sidan och det stora skinkpartiet i en rörelse från vänster till höger och därefter uppåt och nedåt. Använd en effektnivå som känns behaglig. 8

9 LÅREN Likaväl som skinkorna hör låren till de områden där kroppen ofta lagrar fett. Precis som på höfterna och skinkorna stimulerar Lipovacuums lyftande och rullande effekt lymfdräneringen. Massagerörelsen hjälper också till att förhindra toxiner och fettdepåer och befrämjar nedbrytningen av befintligt underhudsfett. I låren finns några av kroppens största muskelgrupper, och därför är det vanligt med muskelvärk just där. Muskelmassageprogrammet är idealiskt för behandling av låren och ger snabb lindring till trötta, värkande muskler. Använd aldrig Lipovacuum på baksidan av knäet. Använd INTE Lipovacuum över områden med åderbråck. Nedbrytning av fettvävnad - Stort/medelstort munstycke; Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta i vertikala drag, håll starkt tryck och behandla sedan samma område i tvärgående drag. Avsluta med vertikala drag mot hjärtat. Använd den högsta effektnivå som känns behaglig. Uppstramning av huden - Stort/medelstort munstycke; 6 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området med vertikala drag uppåt mot hjärtat. Muskelmassage - Stort/mellanstort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max Arbeta i vertikala drag, håll starkt tryck och behandla sedan samma område med tvärgående drag. Avsluta med vertikala drag mot hjärtat. svenska Stimulering av blodkärlen - Stort/medelstort munstycke; 6 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig Arbeta i vertikala drag, håll starkt tryck och behandla sedan samma område med tvärgående drag. Avsluta med vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 9

10 BUKEN Nedbrytning av fettvävnad - Stort munstycke Max 5 minuter Effektnivå - låg svenska Det finns ingen benstruktur som skyddar de stora bukorganen. Det är därför viktigt att bara använda lätt tryck och låg effektinställning på det området. Det finns tre lager bukmuskler: de yttre och inre sneda bukmusklerna och den tvära bukmuskeln, som stöds på sidorna av den raka bukmuskeln. De är de musklerna som är ansvariga för vår stabilitet - avgörande för god hållning och grundläggande för kroppsformen. Fettdepåerna runt buken byggs ofta upp över tiden, och är därför svåra att bli av med enbart med diet och motion. Med hjälp av Lipovacuum ökas nedbrytningen av fettvävnad, och därmed förstärks verkan av dietoch motionsinsatser. Om du lider av matsmältningsproblem kan du använda programmet för stimulering av blodkärlen och arbeta i en medurs spiralrörelse utifrån in. Då följer du tarmarnas riktning och kan därmed få viss lindring. Behandla inte området runt naveln. Om du är osäker bör du rådfråga läkare. Arbeta horisontalt över området med mycket lätt tryck. Upprepa med vertikala drag. Håll effektinställningen låg och överskrid inte maxtiden på 5 minuter. Uppstramning av huden - Stort/medelstort munstycke; Max 5 minuter Effektnivå - låg Arbeta horisontalt över området med mycket lätt tryck. Upprepa med vertikala drag. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. Muskelmassage Vi rekommenderar inte användning av detta program på buken. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke Max 5 minuter Effektnivå - låg till behaglig Idealiskt för cirkelrörelser medurs över området. Använd en låg effektnivå som känns behaglig. 10

11 RYGGEN I ryggen finns tre större muskelgrupper: stora breda ryggmuskeln på båda sidorna om ryggen, raka ryggmuskeln, som består av tre muskler som löper utefter ryggraden, och rutmusklerna mellan skulderbladen. De tremusklerna är avgörande för vår hållning, vår rörlighet och hela vår livskvalitet. Ryggen kan lätt bli spänd och utveckla muskelknutar, vilket ger huvudvärk, halsvärk, dålig hållning, ryggont och problem med andningen. För att använda Lipovacuum på ryggen måste du få hjälp av en vän. Ligg på mage på ett bekvämt underlag och koncentrera dig på att slappna av och andas rytmiskt. Vi rekommenderar det stora munstycket, men en del tycker att det medelstora munstycket känns bekvämare. Börja vid skuldrorna, först den ena sedan den andra. Gå över till ryggen och använd svepande drag från mitten och utåt. Avsluta med långa drag utefter ryggen mot huvudet. Använd INTE enheten direkt på ryggraden. Använd INTE enheten på upphöjda födelsemärken. Nedbrytning av fettvävnad - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta långsamt och håll stadigt tryck utan att det gör ont. Använd den högsta effektnivå som känns behaglig. Uppstramning av huden - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området på medelhög effektinställning. Muskelmassage - Stort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max Arbeta långsamt och håll stadigt tryck utan att det gör ont. Använd en effektnivå som känns behaglig. svenska Stimulering av blodkärlen - Stort munstycke Max 10 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och håll stadigt tryck utan att det gör ont. Använd en effektnivå som känns behaglig. 11

12 AXLARNA svenska Skuldermusklerna kan lätt bli spända och utveckla muskelknutar, vilket ger huvudvärk, halsvärk, dålig hållning, ryggont och problem med andningen, vilket i sin tur kan öka stress. Genom att använda Lipovacuum över skulderområdet kan du få musklerna att slappna av. Försök under användningen att sänka axlarna och andras rytmiskt för att få ut mesta möjliga av behandlingen. För munstycket fram och tillbaka över skuldrorna och försök att inte släppa kontakten med huden på hela tiden. Det är möjligt att använda Lipovacuum ensam på skuldrorna, en skuldra i taget, men det går lättare att slappna av och därmed få ut mesta möjliga av behandlingen om man får hjälp av en vän. Nedbrytning av fettvävnad - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta över skuldran i en riktning. Håll kraftigt tryck men inte så kraftigt att det gör ont. Upprepa över området i motsatt riktning. Använd den högsta effektnivån som känns behaglig. Uppstramning av huden - Medelstort munstycke; Ca 4 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området i en riktning och gå över hela huden. Använd INTE Lipovacuum direkt på ryggraden eller nacken. Använd INTE enheten på upphöjda födelsemärken. Muskelmassage - Medelstort munstycke Max 6 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max För att lösa upp spänningar i axelmusklerna för du det medelstora munstycket över axlarna i båda riktningarna. Använd en effektnivå som känns behaglig. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig För det medelstora munstycket över vardera skuldran i båda riktningarna. Använd en effektnivå som känns behaglig. 12

13 DEKOLLETAGET I likhet med ansiktet visar dekolletaget (området mellan brösten och halsen) alla de dagliga påfrestningarna. Huden blir mindre elastisk över tiden och kan anta ett "skrynkligt" utseende. Huduppstramningsprogrammet, använt på låg effekt och lätt tryck, ger varsam avslappande behandling som stimulerar blodcirkulationen genom huden. Det stramar upp huden och gör den mer elastisk, och smålinjer och rynkor slätas ut. Det är viktigt att inte överbehandla det partiet, eftersom huden där är känslig, och det kan lätt bildas blåmärken. På denna del av kroppen ska du inte avsluta dragen mot hjärtat. Använd inte denna behandling om du har haft hjärt- eller bröstkorgsproblem. Rådfråga läkare. Nedbrytning av fettvävnad Vi rekommenderar inte användning av detta program på dekolletaget. Uppstramning av huden - Litet munstycke 12 minuter Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. Muskelmassage Vi rekommenderar inte användning av detta program på dekolletaget. svenska Stimulering av blodkärlen - Medelstort/litet munstycke. 12 minuter Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 13

14 VADMUSKLERNA svenska Vadmusklerna är ofta en försummad del av kroppen, men de utsätts för mycket påfrestningar varje dag. Det gäller speciellt personer som står mycket över dagen. Ofta gör man ingenting åt stickningar och värk i vaderna förrän det blir till ett verkligt problem. Regelbunden användning av Lipovacuum åtgärdar muskelspänningar vid ett tidigt stadium och undviker att det uppstår allvarliga problem senare. Samtliga Lipovacuumprogrammen befrämjar blodcirkulationen i huden. Det är nyttigt över hela kroppen, men särskilt i vaderna. (Använd INTE enheten om du redan har åderbråck.) Vissa motionsprogram, såsom löpning eller långdistanscykling, kan ge ömma vadmuskler. Blodkärlsstimuleringsprogrammet kan hjälpa till att lindra smärtan, men det är viktigt att bara använda låg effektinställning och behandla musklerna mycket varsamt. Använd aldrig Lipovacuum på baksidan av knäet. Behandla INTE områden med åderbråck. Nedbrytning av fettvävnad - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag över muskelområdet. Håll hårt tryck men inte så det gör ont. Upprepa med tvärgående drag. Avsluta med några fler vertikala drag mot hjärtat. Uppstramning av huden - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. Muskelmassage - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag över muskelområdet och upprepa med tvärgående drag. Avsluta med några fler vertikala drag mot hjärtat. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 14

15 ARMARNA Vi använder armarna och händerna hela dagen, vilket kan leda till spänningar och ibland värk i dem. Lipovacuum kan massera bort dessa spänningar och förbättra vår känsla av välbefinnande. Många kvinnor är också pinsamt medvetna om överarmarna, där det är lätt att få "gäddarmar". Orsaken är ofta en kombination av lagrat fett och slappa muskler som hänger ner från överarmen. Regelbunden användning av Lipovacuum på det området bidrar till att strama upp huden där. Nedbrytning av fettvävnad - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera armen Effektnivå - upp till max Använd vertikala drag först över den nedre sedan den över delen av armen. Håll hårt tryck men inte så det gör ont. Upprepa med tvärgående drag. Avsluta med långa drag mot hjärtat. Uppstramning av huden - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera armen Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området med vertikala drag mot hjärtat. svenska Ta av alla smycken på armarna innan du använder Lipovacuum på det området. Muskelmassage - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera armen Effektnivå - behaglig till max Använd vertikala drag först över nedre sedan övre delen av armen. Håll hårt tryck men inte så det gör ont. Upprepa med tvärgående drag. Avsluta med långa drag mot hjärtat. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera armen Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 15

16 ANSIKTET OCH HALSEN Nedbrytning av fettvävnad Vi rekommenderar inte användning av detta program på ansikte och hals. svenska Vardagens alla påfrestningar ansiktet sätter mycket snabbt sina spår i ansiktet. Fåror och rynkor blir snabbt mer uttalade, när vi har samma ansiktsuttryck dag efter dag. Användning av Lipovacuum på låg effektinställning och med mycket lätt tryck ger en varsam avslappnande behandling som bidrar till att frigöra toxiner, stress och spänningar, samtidigt som huden fylls upp så att fina linjer och rynkor försvinner. Med åldern förlorar vi muskeltonen i ansiktet, och huden blir mindre elastisk. Det är då som fåror, skrattrynkor och kråkfötter uppkommer, och hyn kan se grå och livlös ut. Genom sin lyftande verkan stimulerar Lipovacuum blodcirkulationen så att vävnaderna får med syre. Det stramar upp huden, slätar ut smålinjer och rynkor och föryngrar hyn. Lipovacuum kan användas med det lilla munstycket på enstaka rynkor för riktad behandling av specifika hudpartier. Uppstramning av huden - Litet munstycke 10 minuter Effektnivå - låg till behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Effektinställningen ska vara mycket låg. "Dra" inte i huden. Muskelmassage Vi rekommenderar inte användning av detta program på ansikte och hals. Rengör alltid huden före användningen. Håll alltid munstycket minst 2 cm från ögonen. Sätt INTE munstycket omedelbart över eller under ögat. Stimulering av blodkärlen - Litet munstycke 10 minuter Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Använd hela tiden en mycket låg effektinställning som gör att du kan använda lätta rörelser. 16

17 HÄNDERNA Vi använder händerna och fingrarna oavbrutet, över hela dagen. Massage av händer och fingrar kan hjälpa till att frigöra del av de spänningar som byggts upp och att slappna av musklerna. Lipovacuums masserande och lyftande verkan bidrar till att förbättra blodkcirkulationen till händerna och fingrarna. Massagen lindrar värk och stelhet och kan bidra till att förhindra stressrelaterade skador såsom RSI (Repetitive Strain Injury). Ta av alla smycken på armarna innan du använder Lipovacuum på det området. Nedbrytning av fettvävnad Vi rekommenderar inte användning av detta program på händerna. Uppstramning av huden - Litet munstycke Upp till 5 minuter på vardera handen Effektnivå - låg till behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Avsluta med drag från fingerspetsarna mot handleden. Muskelmassage - Litet munstycke Upp till 5 minuter på vardera handen Effektnivå - behaglig Arbeta över handflatan (det mjuka muskelpartiet) med lätt tryck i båda riktningarna för att lindra värk i händerna. Använd en effektnivå som känns behaglig. svenska Stimulering av blodkärlen - Litet munstycke Upp till 5 minuter på vardera handen Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Avsluta med drag från fingerspetsarna mot handleden. 17

18 FÖrVArInG AV slangen kopplingar 1 steg 1 Lägg ena änden av slangen i slangförvaringen i övre högra hörnet av enheten. svenska C A B 2 steg 2 tryck fast slangen i förvaringsutrymmet runt yttre kanten av enheten. MODE 3 steg 3 Den andra änden av slangen hamnar då i över vänstra hörnet av enheten. när du stänger locket måste du se till att slangänden kommer innanför. kopplingsuttag för slangen slang slangförvaring 18

19 VARNINGAR OCH UNDERHÅLL Använd produkten bara med den medföljande nätkabeln. Enheten får INTE lämnas utan uppsikt när kabeln sitter i ett uttag. Använd INTE enheten om nätkabeln är skadad. Om det blir fel på den måste en lämplig ersättningskabel användas. Dra ur nätsladden efter användning och förvara enheten utom räckhåll för barn. Apparaten innehåller inga delar som kan servas av användaren. Oriktig användning av produkten kan orsaka skador. Om produkten reagerar på ett oväntat sätt kan detta bero på yttre elektromagnetisk interferens. Avlägsna orsaken och starta om produkten så att den fungerar korrekt igen. Om effektnivålamporna blinkar helt kort med vitt ljus kan du ignorera det. Det är del av det interna självtestet. Ställ INTE enheten nära någon värmekälla. Använd INTE enheten utomhus. Använd INTE enheten där aerosoler eller sprayprodukter används. Använd INTE enheten där syrgas ges. Förvara enheten vid rumstemperatur. Förvara den inte i temperaturer under 5 C. Bär INTE enheten i locket eller nätkabeln. Rulla ihop slangen ordentligt efter varje användningstillfälle. Vid rengöring måste kabeln vara utdragen. Använd en lätt fuktad svamp på utsidan och insidan av locket. Använd INTE lösningsmedel eller rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa eller antiseptisk duk för att rengöra munstyckena. Använd INTE lösningsmedel eller rengöringsmedel. denna enhet uppfyller gällande lagstadgade standarder för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet svenska ENDAST FÖR INOMHUSBRUK 19

20 kundtjänst Om du har några frågor eller stöter på svårigheter är du välkommen att ringa Rios kundtjänst på: +44(0) eller kontakta oss per e-post på: svenska garanti Registrera dig online för en två års garanti på: kassering Elektriskt och elektroniskt avfall är den snabbast växande avfallstypen i Storbritannien. Ca 1,8 miljoner ton genereras varje år. I WEEEdirektivet om avfall från elektriska och elektroniska produkter (2002/96/EG) stadgas att produkter ska återvinnas enligt bästa tillgängliga återvinnings- och återanvändningstekniker för att minska verkningarna på miljön, oskadliggöra eventuella farliga ämnen och undvika att bidra till det växande avfallsberget. Denna produkt är klassificerad som elektrisk eller elektronisk utrustning. När produkten har nått slutet av sin livslängd måste du därför se till att den bortskaffas på rätt sätt i enlighet med de krav som ställs av lokala myndigheter, eller returneras till The Dezac Group Ltd, Cheltenham, PO Box 54, GL14 2WW, Storbritannien. Den får INTE slängas med hushållssoporna. 20

21 LIPOVACUUM HELPPO MUTTA TEHOKAS Olet tehnyt hyvän ostoksen hankkiessasi Lipovacuumin. Lipovacuum antaa sinulle Lipo-Dermology -tekniikan edut ilman jatkuvia ja kalliita klinikkakäyntejä. Lipo-Dermology on verrattain yksinkertainen hoitomenetelmä: siinä imun synnyttämät värähtelyt kulkevat ihon läpi aaltoina supistaen ja stimuloiden ihonalaisia rakenteita toistuvasti. Stimuloiva toiminta parantaa ihon joustavuutta ja kiinteyttä ja vähentää sen roikkuvuutta, hienoja viivoja ja ryppyjä. Värähteleviä puristusaaltoja käytetään kehon alueilla, joilla on ihonalaisia rasvakerroksia (iho näyttää tällöin usein appelsiininkuorelta ), jolloin ne hajottavat kovettuneita rasvasoluja tehden siten ihosta sileämmän ja kiinteämmän. Verenkierron stimulointi ja lymfahieronta auttavat johtamaan tärkeitä ravintoaineita ja happea välittömästi syvemmälle vaurioituneisiin kudoksiin sekä viemään samalla pois vapautuneita myrkkyjä. Eri käsittelynupit mahdollistavat tuotteen käytön useimmilla kehon alueilla. Lipovacuum-tuotteen pienintä nuppia voidaan käyttää kasvoilla leukaa ja kaulaa ympäröiviin ryppyihin ja roikkuvaan ihoon. Kaikilla alueilla tarvitaan säännöllisiä käsittelyjä ihon kunnon ja kiinteyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, soita asiakaspalveluumme numeroon +44 (0) Sieltä sinua neuvotaan, miten saat parhaita tuloksia Lipovacuumtuotteella. SUOMI Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 21

22 LAItteen OsAt 1 kansi 2 Letkunliitin 3 Pieni nostava nuppi 4 suuri rullaava nuppi 1 5 keskisuuri rullaava nuppi suomi 6 suodatin 7 Letku 8 Letkun liitäntäkohta 9 kannen salpa 0 Verkkojohto! On/Off-säätö tehonlisäyspainike tehotason merkkivalot $ tehonvähennyspainike % toimintopainike ^ käynnistys-/pysäytys-/keskeytyspainike & suodattimen varoitusvalo $ % ^ & 22

23 KÄSITTELYNUPIT VAROTOIMENPITEET Suuri rullaava nuppi Tämä nuppi rullaa ihon päällä käsittelyn aikana. Käytä sitä kehon suurille alueille, kuten jaloille, takamuksille ja selälle. Keskisuuri rullaava nuppi Myös tämä nuppi rullaa iholla käsittelyn aikana, ja sitä voidaan käyttää pienemmillä kehon alueilla, kuten käsillä. Pieni nostava nuppi Tämä nuppi käyttää suoraa nostotoimintoa mahdollistaen pienten alueiden, kuten kasvojen, kaulan ja käsien, tarkan käsittelyn. Kysy lääkärin neuvoa ennen käyttöä, jos olet raskaana tai sinulla on jokin seuraavista: tahdistin, sydänvika, epilepsia, diabetes, MS-tauti tai leikkauksesta toipuminen. ÄLÄ käytä seuraavissa: arvet, rikkinäinen iho, ruusufinni, märkärakkulainen tai tulehtunut finnitauti, naarmuuntunut iho, ekseema, vaurioitunut, tulehtunut tai sairas iho tai jokin muu ihosairaus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä. ÄLÄ käytä alueilla, joilla näkyy hiussuonia, äläkä käytä liian kauan yhdellä käsittelyalueella. ÄLÄ käytä 12 tunnin sisällä seuraavista käsittelyistä: sauna, höyrykylpy, keinorusketus, elektrolyysi, kasvojen vahaus. ÄLÄ käytä ihoon tehtyjen reikien eikä korujen päällä. ÄLÄ käytä kylvyssä tai suihkussa. ÄLÄ upota laitetta tai käsittelynuppeja veteen. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kenenkään sellaisen käyttöön, jolla on fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen vamma, tai kokemuksen tai tiedon puute, ellei heitä valvo tai ohjaa laitteen käytössä heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.! EI alle 14-vuotiaiden lasten käyttöön. Pidettävä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Vain yhden henkilön käyttöön. ÄLÄ käytä käsittelynuppeja useammalle kuin yhdelle henkilölle. Voit ostaa ylimääräisiä käsittelynuppeja erikseen. Lopeta tuotteen käyttö, jos iholla ilmenee ärsytystä. Vain ulkoiseen käyttöön. SUOMI 23

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 1. Shiatsu+Massager. Instruction Manual BBB-200-EU

IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 1. Shiatsu+Massager. Instruction Manual BBB-200-EU IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 1 Shiatsu+Massager Instruction Manual BBB-200-EU IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat mitään harjoitteluohjelmaa, Gymform ABS & CORE mukaan lukien, keskustele asiasta oman lääkärisi tai fysioterapeuttisi kanssa.

Ennen kuin aloitat mitään harjoitteluohjelmaa, Gymform ABS & CORE mukaan lukien, keskustele asiasta oman lääkärisi tai fysioterapeuttisi kanssa. Gymform ABS & CORE -KÄSIKIRJA Turvallisuutesi on etusijalla. Siksi kehotamme sinua tutustumaan tämän käsikirjan koko sisältöön ennen kuin alat käyttää Gymform ABS & CORE -laitetta. On olennaisen tärkeää,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide. hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide. hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos

OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos Pakkausseloste OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Oftan Starine on saatavissa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti PAKKAUSSELOSTE Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % emulsiovoide. metronidatsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % emulsiovoide. metronidatsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Rozex 0,75 % emulsiovoide metronidatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2012 vp Työikäisten muistisairaiden huomioiminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa arvioidaan olevan noin 70 000 100 000 Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta. Pääasiassa Alzheimerin

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot