Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov."

Transkriptio

1 Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology är en relativt enkel behandling som använder sig av vakuumpulser, som går genom huden i vågor. Vakuumpulserna trycker gång på gång ihop och stimulerar de underliggande vävnaderna. Den stimulerande behandlingen stramar åt huden och gör den smidigare och mer elastisk, och små fåror och rynkor slätas ut. När partier med lokaliserade fettdepåer i underhudfettet (som ger s.k. apelsinhud) behandlas med dessa pulserande vakuumvågor, bryts hårdnade fettceller upp så att huden får ett jämnare och mer elastiskt utseende. Blodtillförseln stimuleras och lymfan dräneras bättre, vilket för värdefulla näringsämnen och syre djupare ner i de behandlade vävnaderna och bortskaffar frigjorda toxiner. Ett flertal olika munstycken följer med, som kan användas för behandling av de flesta kroppspartier. Det minsta munstycket används för behandling av ansiktet för att bli av med rynkor och slapp hud runt käklinjen och halsen. Behandlingen måste upprepas regelbundet för att den uppnådda konditionen ska bibehållas. Om du har några frågor är du välkommen att ringa våra kundvårdsrepresentanter på +44(0) De hjälper gärna till för att du ska få bäst resultat från din Lipovacuum. svenska Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. 1-IN-CEVC-SFD/1.1 1

2 Lär känna DIn enhet 1 Lock 2 slangkoppling 3 Litet munstycke 4 stort munstycke 1 svenska 5 Medelstort munstycke 6 Filter 7 slang 8 slangkopplingsuttag 9 Lockknäppe 0 nätkabel! effekthöjningsknapp effektlampor $ effektsänkningsknapp % Lägesknapp ^ start-, stopp- och pausknapp & Filtervarningslampa $ % ^ & 2

3 munstycken FÖRSIKTIGHETSMÅTT Stort munstycke Detta munstycke rullas över huden under behandlingen. Används på stora hudpartier t.ex. benen, skinkorna och ryggen. Medelstort munstycke Även detta munstycke rullas över huden under behandlingen och kan användas på smärre kroppsdelar såsom armarna. Litet munstycke Detta munstycke fungerar genom att varsamt lyfta vävnaderna. Det används för finbehandling av små partier såsom ansikte, hals och händer. Kontakta läkare före användning om du är gravid eller har något av följande: pacemaker, hjärtfel, epilepsi, diabetes, multipel skleros, eller om du nyligen har genomgått en operation. Använd INTE enheten på ärr, sårig hud, rosacea, variga eller inflammerade finnar, upprivet hudeksem, skadad, inflammerad eller sjuk hud eller andra hudåkommor. Du rekommenderas rådfråga läkare om du är osäker. Använd INTE enheten på ställen med synliga kapillärkärl och använd den inte överdrivet länge på ett område under ett och samma behandlingstillfälle. Använd INTE enheten inom 12 timmar efter följande behandlingar: bastu, ångbad, solarium, elektrolys, ansiktsvaxning. Använd inte enheten på piercade ställen eller på smycken. Använd INTE enheten i badet eller duschen. Doppa INTE enheten eller munstyckena i vatten. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskaper, såvida de inte! övervakas eller har instruerats i användningen av produkten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Använd INTE enheten på barn under 14 år. Håll enheten på avstånd från barn och djur. Endast för individuell användning. Dela INTE munstycke med någon annan. Extra munstycken kan köpas separat. Fortsätt inte använda enheten om huden är irriterad. Endast för utvärtes bruk. svenska 3

4 BrUksAnVIsnInG 1 steg 1 Anslut slangen till kopplingsuttaget och sätt på önskat munstycke genom att helt enkelt trycka fast det. 4 steg 4 när du är klar att börja trycker du på startknappen. Lamporna fortsätter att lysa och vakuumpumpen startar. Pumpen går i 60 minuter innan den stannar automatiskt. svenska 2 steg 2 sätt i nätkabeln på baksidan av enheten och i vägguttaget. ställ enheten på plant stadigt underlag. 5 steg 5 enheten går som standard in i läget nedbrytning av fettvävnad. tryck på lägesknappen för att gå genom de fyra lägena, och välj önskat läge. 3 steg 3 tryck på på/avknappen för att koppla på enheten. 6 steg 6 ställ in effektnivån med knapparna + och. De blå lamporna runt startknappen börjar blinka. 4

5 BRUKSANVISNING 7 STEG 7 För munstycket längs huden i små steg. Flytta det mellan vakuumpulserna. Tryck något på det så att du får vakuumtät kontakt. Tryck INTE för hårt. KOPPLA FRÅN MUNSTYCKENA Tryck på knäppet i änden av slangen och dra av munstycket. Se till att du inte hindrar knäppets rörelse på undersidan av slangen med fingrarna. 8 STEG 8 Följ råden i denna bruksanvisning för det hudparti du behandlar. PAUS Du kan när som helst trycka på startknappen om du vill pausa enheten. De blå lamporna blinkar tills du trycker på knappen igen för att fortsätta behandlingen. svenska 9 STEG 9 När du är klar trycker på på/avknappen. Lägg tillbaka alla munstyckena och slangen i enheten och stäng locket. Dra ut nätkabeln och förvara enheten utom räckhåll för barn. KOPPLA PÅ OCH AV STRÖMMEN Du kan när som helst stänga av enheten genom att trycka på på/avknappen. Obs! Om ingen knapps trycks ner på 20 minuter går enheten in i energisparläge. Börja vid steg 3. 5

6 BYTA FILTRET Filtret förväntas räcka i ca 50 timmar. Om den röda filterlampan blinkar måste filtret bytas. De kan fortfarande använda Lipovacuum, men vi rekommenderar att du byter filtret så snart som möjligt. Kontakta Rios kundtjänst på +44 (0) eller mejla till för att beställa utbytesfilter. svenska 1 STEG 1 Sätt i nätkabeln i enheten och i vägguttaget. Tryck på på/avknappen. Filterlampan blinkar rött. 3 STEG 3 Sätt i det nya filtret och vrid medurs tills den obrutna cirkeln passar mot strecket så det låses på plats. Viktigt: Ha enheten påkopplad medan du gör det. 2 STEG 2 Vrid filtret moturs tills konturcirkeln passar mot strecket på enheten. Dra ut filtret ur enheten. 4 STEG 4 Filtervarningslampan slocknar. Obs: Om filtervarningslampan lyser, inte blinkar, har filtret inte satts i ordentligt. Enheten fungerar inte om inget filter sitter i, eller om filtret har satts i fel. Ta i så fall ut filtret och sätt i det igen rätt. 6

7 BEHANDLINGSLÄGEN Nedbrytning av fettvävnad Den pulserande behandlingen arbetar på underhudslagret, där den befrämjar nedbrytningen av fettvävnad, vanligen kallad cellulit. Med regelbundna behandlingar kan apelsinhud dramatiskt minskas. Uppstramning av huden Den förlängda vakuumpulsen stramar upp huden, stimulerar blodcirkulationen och gör huden mer elastisk. Muskelmassage Vakuummassagen arbetar varsamt på musklerna och gör att de känns friare och mer avslappnade. Stimulering av blodkärlen Den kontinerliga sugningen stimulerar huden och ökar blodflödet, vilket gör att huden känns frisk och återupplivad. Under användningen Vid användning av Lipovacuum är det viktigt att du slappnar av och tar dig tid att arbeta metodiskt över det hudparti du behandlar. För bästa resultat ska du försöka uppnå en vakuumtät kontakt med huden medan du flyttar munstycket över huden i små steg mellan vakuumpulserna. Följ anvisningarna i denna bruksanvisning för de olika lägena och olika kroppsdelar. Lipovacuum är en ofarlig och effektiv behandling, men det är viktigt att rätta sig efter vissa regler, som för övrigt gäller alla massageprodukter. Behandla INTE samma parti förlänge. Då kan huden bli öm. Det är viktigt att lyssna på din kropp. Om behandlingen känns obehaglig ska du sänka effekten eller gå över till en annan del av kroppen. Använd INTE enheten på åderbråck, upphöjda födelsemärken eller svultster. Använd ALDRIG enheten direkt på ryggraden eller på baksidan av knät eller armbågen. De områdena får aldrig utsättas för tryck. När du behandlar ögonpartiet måste du alltid hålla munstycket minst 2 cm från ögat. Sätt INTE munstycket omedelbart över eller under ögat. Den sista rörelsen ska alltid gå mot hjärtat, i en svepande rörelse, för att underlätta dräneringen av lymfa. svenska 7

8 HÖFTERNA OCH SKINKORNA svenska Höfterna och skinkorna hör till de ställen på kroppen där det finns mest fett lagrat. Över tiden kan det ansamlas så mycket fettvävnad där att det bildas apelsinhud. Sådana fettdepåer är det svårt att bli av med med enbart diet och motion. Lipovacuum kan användas just på detta lager av underhudsfett. Lipovacuums lyftande och rullande effekt stimulerar också lymfsystemet och blodcirkulationen lokalt. Med ökad lymfadränering förs toxiner bort mer effektivt och ansamling av nya fettdepåer förhindras. Använd enheten bara på de illustrerade områdena. Använd inte enheten direkt under vecket under skinkan. Nedbrytning av fettvävnad - Stort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta i en riktning. Håll kraftigt tryck men inte så kraftigt att det gör ont. Upprepa över området i motsatt riktning. Använd den högsta effektnivå som känns behaglig. Uppstramning av huden - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området i bara en riktning, mot hjärtat. Muskelmassage - Stort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max Arbeta på sidan och det stora skinkpartiet i en rörelse från vänster till höger och därefter uppåt och nedåt. Stimulering av blodkärlen - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig Arbeta på sidan och det stora skinkpartiet i en rörelse från vänster till höger och därefter uppåt och nedåt. Använd en effektnivå som känns behaglig. 8

9 LÅREN Likaväl som skinkorna hör låren till de områden där kroppen ofta lagrar fett. Precis som på höfterna och skinkorna stimulerar Lipovacuums lyftande och rullande effekt lymfdräneringen. Massagerörelsen hjälper också till att förhindra toxiner och fettdepåer och befrämjar nedbrytningen av befintligt underhudsfett. I låren finns några av kroppens största muskelgrupper, och därför är det vanligt med muskelvärk just där. Muskelmassageprogrammet är idealiskt för behandling av låren och ger snabb lindring till trötta, värkande muskler. Använd aldrig Lipovacuum på baksidan av knäet. Använd INTE Lipovacuum över områden med åderbråck. Nedbrytning av fettvävnad - Stort/medelstort munstycke; Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta i vertikala drag, håll starkt tryck och behandla sedan samma område i tvärgående drag. Avsluta med vertikala drag mot hjärtat. Använd den högsta effektnivå som känns behaglig. Uppstramning av huden - Stort/medelstort munstycke; 6 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området med vertikala drag uppåt mot hjärtat. Muskelmassage - Stort/mellanstort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max Arbeta i vertikala drag, håll starkt tryck och behandla sedan samma område med tvärgående drag. Avsluta med vertikala drag mot hjärtat. svenska Stimulering av blodkärlen - Stort/medelstort munstycke; 6 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig Arbeta i vertikala drag, håll starkt tryck och behandla sedan samma område med tvärgående drag. Avsluta med vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 9

10 BUKEN Nedbrytning av fettvävnad - Stort munstycke Max 5 minuter Effektnivå - låg svenska Det finns ingen benstruktur som skyddar de stora bukorganen. Det är därför viktigt att bara använda lätt tryck och låg effektinställning på det området. Det finns tre lager bukmuskler: de yttre och inre sneda bukmusklerna och den tvära bukmuskeln, som stöds på sidorna av den raka bukmuskeln. De är de musklerna som är ansvariga för vår stabilitet - avgörande för god hållning och grundläggande för kroppsformen. Fettdepåerna runt buken byggs ofta upp över tiden, och är därför svåra att bli av med enbart med diet och motion. Med hjälp av Lipovacuum ökas nedbrytningen av fettvävnad, och därmed förstärks verkan av dietoch motionsinsatser. Om du lider av matsmältningsproblem kan du använda programmet för stimulering av blodkärlen och arbeta i en medurs spiralrörelse utifrån in. Då följer du tarmarnas riktning och kan därmed få viss lindring. Behandla inte området runt naveln. Om du är osäker bör du rådfråga läkare. Arbeta horisontalt över området med mycket lätt tryck. Upprepa med vertikala drag. Håll effektinställningen låg och överskrid inte maxtiden på 5 minuter. Uppstramning av huden - Stort/medelstort munstycke; Max 5 minuter Effektnivå - låg Arbeta horisontalt över området med mycket lätt tryck. Upprepa med vertikala drag. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. Muskelmassage Vi rekommenderar inte användning av detta program på buken. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke Max 5 minuter Effektnivå - låg till behaglig Idealiskt för cirkelrörelser medurs över området. Använd en låg effektnivå som känns behaglig. 10

11 RYGGEN I ryggen finns tre större muskelgrupper: stora breda ryggmuskeln på båda sidorna om ryggen, raka ryggmuskeln, som består av tre muskler som löper utefter ryggraden, och rutmusklerna mellan skulderbladen. De tremusklerna är avgörande för vår hållning, vår rörlighet och hela vår livskvalitet. Ryggen kan lätt bli spänd och utveckla muskelknutar, vilket ger huvudvärk, halsvärk, dålig hållning, ryggont och problem med andningen. För att använda Lipovacuum på ryggen måste du få hjälp av en vän. Ligg på mage på ett bekvämt underlag och koncentrera dig på att slappna av och andas rytmiskt. Vi rekommenderar det stora munstycket, men en del tycker att det medelstora munstycket känns bekvämare. Börja vid skuldrorna, först den ena sedan den andra. Gå över till ryggen och använd svepande drag från mitten och utåt. Avsluta med långa drag utefter ryggen mot huvudet. Använd INTE enheten direkt på ryggraden. Använd INTE enheten på upphöjda födelsemärken. Nedbrytning av fettvävnad - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta långsamt och håll stadigt tryck utan att det gör ont. Använd den högsta effektnivå som känns behaglig. Uppstramning av huden - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området på medelhög effektinställning. Muskelmassage - Stort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max Arbeta långsamt och håll stadigt tryck utan att det gör ont. Använd en effektnivå som känns behaglig. svenska Stimulering av blodkärlen - Stort munstycke Max 10 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och håll stadigt tryck utan att det gör ont. Använd en effektnivå som känns behaglig. 11

12 AXLARNA svenska Skuldermusklerna kan lätt bli spända och utveckla muskelknutar, vilket ger huvudvärk, halsvärk, dålig hållning, ryggont och problem med andningen, vilket i sin tur kan öka stress. Genom att använda Lipovacuum över skulderområdet kan du få musklerna att slappna av. Försök under användningen att sänka axlarna och andras rytmiskt för att få ut mesta möjliga av behandlingen. För munstycket fram och tillbaka över skuldrorna och försök att inte släppa kontakten med huden på hela tiden. Det är möjligt att använda Lipovacuum ensam på skuldrorna, en skuldra i taget, men det går lättare att slappna av och därmed få ut mesta möjliga av behandlingen om man får hjälp av en vän. Nedbrytning av fettvävnad - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta över skuldran i en riktning. Håll kraftigt tryck men inte så kraftigt att det gör ont. Upprepa över området i motsatt riktning. Använd den högsta effektnivån som känns behaglig. Uppstramning av huden - Medelstort munstycke; Ca 4 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området i en riktning och gå över hela huden. Använd INTE Lipovacuum direkt på ryggraden eller nacken. Använd INTE enheten på upphöjda födelsemärken. Muskelmassage - Medelstort munstycke Max 6 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max För att lösa upp spänningar i axelmusklerna för du det medelstora munstycket över axlarna i båda riktningarna. Använd en effektnivå som känns behaglig. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig För det medelstora munstycket över vardera skuldran i båda riktningarna. Använd en effektnivå som känns behaglig. 12

13 DEKOLLETAGET I likhet med ansiktet visar dekolletaget (området mellan brösten och halsen) alla de dagliga påfrestningarna. Huden blir mindre elastisk över tiden och kan anta ett "skrynkligt" utseende. Huduppstramningsprogrammet, använt på låg effekt och lätt tryck, ger varsam avslappande behandling som stimulerar blodcirkulationen genom huden. Det stramar upp huden och gör den mer elastisk, och smålinjer och rynkor slätas ut. Det är viktigt att inte överbehandla det partiet, eftersom huden där är känslig, och det kan lätt bildas blåmärken. På denna del av kroppen ska du inte avsluta dragen mot hjärtat. Använd inte denna behandling om du har haft hjärt- eller bröstkorgsproblem. Rådfråga läkare. Nedbrytning av fettvävnad Vi rekommenderar inte användning av detta program på dekolletaget. Uppstramning av huden - Litet munstycke 12 minuter Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. Muskelmassage Vi rekommenderar inte användning av detta program på dekolletaget. svenska Stimulering av blodkärlen - Medelstort/litet munstycke. 12 minuter Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 13

14 VADMUSKLERNA svenska Vadmusklerna är ofta en försummad del av kroppen, men de utsätts för mycket påfrestningar varje dag. Det gäller speciellt personer som står mycket över dagen. Ofta gör man ingenting åt stickningar och värk i vaderna förrän det blir till ett verkligt problem. Regelbunden användning av Lipovacuum åtgärdar muskelspänningar vid ett tidigt stadium och undviker att det uppstår allvarliga problem senare. Samtliga Lipovacuumprogrammen befrämjar blodcirkulationen i huden. Det är nyttigt över hela kroppen, men särskilt i vaderna. (Använd INTE enheten om du redan har åderbråck.) Vissa motionsprogram, såsom löpning eller långdistanscykling, kan ge ömma vadmuskler. Blodkärlsstimuleringsprogrammet kan hjälpa till att lindra smärtan, men det är viktigt att bara använda låg effektinställning och behandla musklerna mycket varsamt. Använd aldrig Lipovacuum på baksidan av knäet. Behandla INTE områden med åderbråck. Nedbrytning av fettvävnad - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag över muskelområdet. Håll hårt tryck men inte så det gör ont. Upprepa med tvärgående drag. Avsluta med några fler vertikala drag mot hjärtat. Uppstramning av huden - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. Muskelmassage - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag över muskelområdet och upprepa med tvärgående drag. Avsluta med några fler vertikala drag mot hjärtat. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 14

15 ARMARNA Vi använder armarna och händerna hela dagen, vilket kan leda till spänningar och ibland värk i dem. Lipovacuum kan massera bort dessa spänningar och förbättra vår känsla av välbefinnande. Många kvinnor är också pinsamt medvetna om överarmarna, där det är lätt att få "gäddarmar". Orsaken är ofta en kombination av lagrat fett och slappa muskler som hänger ner från överarmen. Regelbunden användning av Lipovacuum på det området bidrar till att strama upp huden där. Nedbrytning av fettvävnad - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera armen Effektnivå - upp till max Använd vertikala drag först över den nedre sedan den över delen av armen. Håll hårt tryck men inte så det gör ont. Upprepa med tvärgående drag. Avsluta med långa drag mot hjärtat. Uppstramning av huden - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera armen Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området med vertikala drag mot hjärtat. svenska Ta av alla smycken på armarna innan du använder Lipovacuum på det området. Muskelmassage - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera armen Effektnivå - behaglig till max Använd vertikala drag först över nedre sedan övre delen av armen. Håll hårt tryck men inte så det gör ont. Upprepa med tvärgående drag. Avsluta med långa drag mot hjärtat. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera armen Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 15

16 ANSIKTET OCH HALSEN Nedbrytning av fettvävnad Vi rekommenderar inte användning av detta program på ansikte och hals. svenska Vardagens alla påfrestningar ansiktet sätter mycket snabbt sina spår i ansiktet. Fåror och rynkor blir snabbt mer uttalade, när vi har samma ansiktsuttryck dag efter dag. Användning av Lipovacuum på låg effektinställning och med mycket lätt tryck ger en varsam avslappnande behandling som bidrar till att frigöra toxiner, stress och spänningar, samtidigt som huden fylls upp så att fina linjer och rynkor försvinner. Med åldern förlorar vi muskeltonen i ansiktet, och huden blir mindre elastisk. Det är då som fåror, skrattrynkor och kråkfötter uppkommer, och hyn kan se grå och livlös ut. Genom sin lyftande verkan stimulerar Lipovacuum blodcirkulationen så att vävnaderna får med syre. Det stramar upp huden, slätar ut smålinjer och rynkor och föryngrar hyn. Lipovacuum kan användas med det lilla munstycket på enstaka rynkor för riktad behandling av specifika hudpartier. Uppstramning av huden - Litet munstycke 10 minuter Effektnivå - låg till behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Effektinställningen ska vara mycket låg. "Dra" inte i huden. Muskelmassage Vi rekommenderar inte användning av detta program på ansikte och hals. Rengör alltid huden före användningen. Håll alltid munstycket minst 2 cm från ögonen. Sätt INTE munstycket omedelbart över eller under ögat. Stimulering av blodkärlen - Litet munstycke 10 minuter Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Använd hela tiden en mycket låg effektinställning som gör att du kan använda lätta rörelser. 16

17 HÄNDERNA Vi använder händerna och fingrarna oavbrutet, över hela dagen. Massage av händer och fingrar kan hjälpa till att frigöra del av de spänningar som byggts upp och att slappna av musklerna. Lipovacuums masserande och lyftande verkan bidrar till att förbättra blodkcirkulationen till händerna och fingrarna. Massagen lindrar värk och stelhet och kan bidra till att förhindra stressrelaterade skador såsom RSI (Repetitive Strain Injury). Ta av alla smycken på armarna innan du använder Lipovacuum på det området. Nedbrytning av fettvävnad Vi rekommenderar inte användning av detta program på händerna. Uppstramning av huden - Litet munstycke Upp till 5 minuter på vardera handen Effektnivå - låg till behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Avsluta med drag från fingerspetsarna mot handleden. Muskelmassage - Litet munstycke Upp till 5 minuter på vardera handen Effektnivå - behaglig Arbeta över handflatan (det mjuka muskelpartiet) med lätt tryck i båda riktningarna för att lindra värk i händerna. Använd en effektnivå som känns behaglig. svenska Stimulering av blodkärlen - Litet munstycke Upp till 5 minuter på vardera handen Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Avsluta med drag från fingerspetsarna mot handleden. 17

18 FÖrVArInG AV slangen kopplingar 1 steg 1 Lägg ena änden av slangen i slangförvaringen i övre högra hörnet av enheten. svenska C A B 2 steg 2 tryck fast slangen i förvaringsutrymmet runt yttre kanten av enheten. MODE 3 steg 3 Den andra änden av slangen hamnar då i över vänstra hörnet av enheten. när du stänger locket måste du se till att slangänden kommer innanför. kopplingsuttag för slangen slang slangförvaring 18

19 VARNINGAR OCH UNDERHÅLL Använd produkten bara med den medföljande nätkabeln. Enheten får INTE lämnas utan uppsikt när kabeln sitter i ett uttag. Använd INTE enheten om nätkabeln är skadad. Om det blir fel på den måste en lämplig ersättningskabel användas. Dra ur nätsladden efter användning och förvara enheten utom räckhåll för barn. Apparaten innehåller inga delar som kan servas av användaren. Oriktig användning av produkten kan orsaka skador. Om produkten reagerar på ett oväntat sätt kan detta bero på yttre elektromagnetisk interferens. Avlägsna orsaken och starta om produkten så att den fungerar korrekt igen. Om effektnivålamporna blinkar helt kort med vitt ljus kan du ignorera det. Det är del av det interna självtestet. Ställ INTE enheten nära någon värmekälla. Använd INTE enheten utomhus. Använd INTE enheten där aerosoler eller sprayprodukter används. Använd INTE enheten där syrgas ges. Förvara enheten vid rumstemperatur. Förvara den inte i temperaturer under 5 C. Bär INTE enheten i locket eller nätkabeln. Rulla ihop slangen ordentligt efter varje användningstillfälle. Vid rengöring måste kabeln vara utdragen. Använd en lätt fuktad svamp på utsidan och insidan av locket. Använd INTE lösningsmedel eller rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa eller antiseptisk duk för att rengöra munstyckena. Använd INTE lösningsmedel eller rengöringsmedel. denna enhet uppfyller gällande lagstadgade standarder för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet svenska ENDAST FÖR INOMHUSBRUK 19

20 kundtjänst Om du har några frågor eller stöter på svårigheter är du välkommen att ringa Rios kundtjänst på: +44(0) eller kontakta oss per e-post på: svenska garanti Registrera dig online för en två års garanti på: kassering Elektriskt och elektroniskt avfall är den snabbast växande avfallstypen i Storbritannien. Ca 1,8 miljoner ton genereras varje år. I WEEEdirektivet om avfall från elektriska och elektroniska produkter (2002/96/EG) stadgas att produkter ska återvinnas enligt bästa tillgängliga återvinnings- och återanvändningstekniker för att minska verkningarna på miljön, oskadliggöra eventuella farliga ämnen och undvika att bidra till det växande avfallsberget. Denna produkt är klassificerad som elektrisk eller elektronisk utrustning. När produkten har nått slutet av sin livslängd måste du därför se till att den bortskaffas på rätt sätt i enlighet med de krav som ställs av lokala myndigheter, eller returneras till The Dezac Group Ltd, Cheltenham, PO Box 54, GL14 2WW, Storbritannien. Den får INTE slängas med hushållssoporna. 20

21 LIPOVACUUM HELPPO MUTTA TEHOKAS Olet tehnyt hyvän ostoksen hankkiessasi Lipovacuumin. Lipovacuum antaa sinulle Lipo-Dermology -tekniikan edut ilman jatkuvia ja kalliita klinikkakäyntejä. Lipo-Dermology on verrattain yksinkertainen hoitomenetelmä: siinä imun synnyttämät värähtelyt kulkevat ihon läpi aaltoina supistaen ja stimuloiden ihonalaisia rakenteita toistuvasti. Stimuloiva toiminta parantaa ihon joustavuutta ja kiinteyttä ja vähentää sen roikkuvuutta, hienoja viivoja ja ryppyjä. Värähteleviä puristusaaltoja käytetään kehon alueilla, joilla on ihonalaisia rasvakerroksia (iho näyttää tällöin usein appelsiininkuorelta ), jolloin ne hajottavat kovettuneita rasvasoluja tehden siten ihosta sileämmän ja kiinteämmän. Verenkierron stimulointi ja lymfahieronta auttavat johtamaan tärkeitä ravintoaineita ja happea välittömästi syvemmälle vaurioituneisiin kudoksiin sekä viemään samalla pois vapautuneita myrkkyjä. Eri käsittelynupit mahdollistavat tuotteen käytön useimmilla kehon alueilla. Lipovacuum-tuotteen pienintä nuppia voidaan käyttää kasvoilla leukaa ja kaulaa ympäröiviin ryppyihin ja roikkuvaan ihoon. Kaikilla alueilla tarvitaan säännöllisiä käsittelyjä ihon kunnon ja kiinteyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, soita asiakaspalveluumme numeroon +44 (0) Sieltä sinua neuvotaan, miten saat parhaita tuloksia Lipovacuumtuotteella. SUOMI Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 21

22 LAItteen OsAt 1 kansi 2 Letkunliitin 3 Pieni nostava nuppi 4 suuri rullaava nuppi 1 5 keskisuuri rullaava nuppi suomi 6 suodatin 7 Letku 8 Letkun liitäntäkohta 9 kannen salpa 0 Verkkojohto! On/Off-säätö tehonlisäyspainike tehotason merkkivalot $ tehonvähennyspainike % toimintopainike ^ käynnistys-/pysäytys-/keskeytyspainike & suodattimen varoitusvalo $ % ^ & 22

23 KÄSITTELYNUPIT VAROTOIMENPITEET Suuri rullaava nuppi Tämä nuppi rullaa ihon päällä käsittelyn aikana. Käytä sitä kehon suurille alueille, kuten jaloille, takamuksille ja selälle. Keskisuuri rullaava nuppi Myös tämä nuppi rullaa iholla käsittelyn aikana, ja sitä voidaan käyttää pienemmillä kehon alueilla, kuten käsillä. Pieni nostava nuppi Tämä nuppi käyttää suoraa nostotoimintoa mahdollistaen pienten alueiden, kuten kasvojen, kaulan ja käsien, tarkan käsittelyn. Kysy lääkärin neuvoa ennen käyttöä, jos olet raskaana tai sinulla on jokin seuraavista: tahdistin, sydänvika, epilepsia, diabetes, MS-tauti tai leikkauksesta toipuminen. ÄLÄ käytä seuraavissa: arvet, rikkinäinen iho, ruusufinni, märkärakkulainen tai tulehtunut finnitauti, naarmuuntunut iho, ekseema, vaurioitunut, tulehtunut tai sairas iho tai jokin muu ihosairaus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä. ÄLÄ käytä alueilla, joilla näkyy hiussuonia, äläkä käytä liian kauan yhdellä käsittelyalueella. ÄLÄ käytä 12 tunnin sisällä seuraavista käsittelyistä: sauna, höyrykylpy, keinorusketus, elektrolyysi, kasvojen vahaus. ÄLÄ käytä ihoon tehtyjen reikien eikä korujen päällä. ÄLÄ käytä kylvyssä tai suihkussa. ÄLÄ upota laitetta tai käsittelynuppeja veteen. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kenenkään sellaisen käyttöön, jolla on fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen vamma, tai kokemuksen tai tiedon puute, ellei heitä valvo tai ohjaa laitteen käytössä heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.! EI alle 14-vuotiaiden lasten käyttöön. Pidettävä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Vain yhden henkilön käyttöön. ÄLÄ käytä käsittelynuppeja useammalle kuin yhdelle henkilölle. Voit ostaa ylimääräisiä käsittelynuppeja erikseen. Lopeta tuotteen käyttö, jos iholla ilmenee ärsytystä. Vain ulkoiseen käyttöön. SUOMI 23

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser)

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser) OHJE ALAVATSAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN TILAAJALLE (virtsatiet, prostata, abscessit) Potilas saa syödä normaalisti. Potilaan oltava virtsaamatta 2-3 tuntia ennen tutkimusta, koska virtsarakon tulee olla täynnä

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Liikuntakoneiston huolto

Liikuntakoneiston huolto Liikuntakoneiston huolto Lihakset kaipaavat vahvistamisen lisäksi myös huoltoa. Huolla liikuntakoneistoasi säännöllisin venytyksin ja liikkuvuusharjoituksin. Sisällytä huoltoa jokaiseen harjoitukseesi

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 1. Shiatsu+Massager. Instruction Manual BBB-200-EU

IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 1. Shiatsu+Massager. Instruction Manual BBB-200-EU IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 1 Shiatsu+Massager Instruction Manual BBB-200-EU IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN 1 Hyvä Nuori! Niska on kipeä, selkää särkee, päätä jomottaa Kuulostaako tutulta? Et ole yksin näiden ongelmien kanssa. Nuorten niska-hartiakivut ja päänsärky ovat yleistyneet

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

Sticka. skaparguide med tips och idéer. www.slojd-detaljer.se

Sticka. skaparguide med tips och idéer. www.slojd-detaljer.se Sticka skaparguide med tips och idéer. på stickring www.slojd-detaljer.se Uppläggning: Gör en löpögla ca 0 cm in på ditt garn och dra åt den runt pinnen på ringens kant. För in garnet in i ringen på vänster

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Koko maa, Hela landet Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Luokka-aste Klass Tytöt Flickor Pojat Pojkar Yhteensä Totalt

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 PAKKAUSSELOSTE LIPACTIN Hyvä potilas, Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat mitään harjoitteluohjelmaa, Gymform ABS & CORE mukaan lukien, keskustele asiasta oman lääkärisi tai fysioterapeuttisi kanssa.

Ennen kuin aloitat mitään harjoitteluohjelmaa, Gymform ABS & CORE mukaan lukien, keskustele asiasta oman lääkärisi tai fysioterapeuttisi kanssa. Gymform ABS & CORE -KÄSIKIRJA Turvallisuutesi on etusijalla. Siksi kehotamme sinua tutustumaan tämän käsikirjan koko sisältöön ennen kuin alat käyttää Gymform ABS & CORE -laitetta. On olennaisen tärkeää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

www.vikbykennelhotel.fi

www.vikbykennelhotel.fi Puh Tel 050 516 6340 www.vikbykennelhotel.fi YKSILÖLLISTÄ HOITOA KOIRILLE JA KISSOILLE YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA INDIVIDUELL SKÖTSEL AV HUNDAR OCH KATTER MED 20 ÅRS ERFARENHET HOITOLASSAMME on oma siipi

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cornina Hansaplast salisyylihappo

PAKKAUSSELOSTE. Cornina Hansaplast salisyylihappo PAKKAUSSELOSTE Cornina Hansaplast salisyylihappo Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Cornina-laastaria

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot