Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov."

Transkriptio

1 Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology är en relativt enkel behandling som använder sig av vakuumpulser, som går genom huden i vågor. Vakuumpulserna trycker gång på gång ihop och stimulerar de underliggande vävnaderna. Den stimulerande behandlingen stramar åt huden och gör den smidigare och mer elastisk, och små fåror och rynkor slätas ut. När partier med lokaliserade fettdepåer i underhudfettet (som ger s.k. apelsinhud) behandlas med dessa pulserande vakuumvågor, bryts hårdnade fettceller upp så att huden får ett jämnare och mer elastiskt utseende. Blodtillförseln stimuleras och lymfan dräneras bättre, vilket för värdefulla näringsämnen och syre djupare ner i de behandlade vävnaderna och bortskaffar frigjorda toxiner. Ett flertal olika munstycken följer med, som kan användas för behandling av de flesta kroppspartier. Det minsta munstycket används för behandling av ansiktet för att bli av med rynkor och slapp hud runt käklinjen och halsen. Behandlingen måste upprepas regelbundet för att den uppnådda konditionen ska bibehållas. Om du har några frågor är du välkommen att ringa våra kundvårdsrepresentanter på +44(0) De hjälper gärna till för att du ska få bäst resultat från din Lipovacuum. svenska Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. 1-IN-CEVC-SFD/1.1 1

2 Lär känna DIn enhet 1 Lock 2 slangkoppling 3 Litet munstycke 4 stort munstycke 1 svenska 5 Medelstort munstycke 6 Filter 7 slang 8 slangkopplingsuttag 9 Lockknäppe 0 nätkabel! effekthöjningsknapp effektlampor $ effektsänkningsknapp % Lägesknapp ^ start-, stopp- och pausknapp & Filtervarningslampa $ % ^ & 2

3 munstycken FÖRSIKTIGHETSMÅTT Stort munstycke Detta munstycke rullas över huden under behandlingen. Används på stora hudpartier t.ex. benen, skinkorna och ryggen. Medelstort munstycke Även detta munstycke rullas över huden under behandlingen och kan användas på smärre kroppsdelar såsom armarna. Litet munstycke Detta munstycke fungerar genom att varsamt lyfta vävnaderna. Det används för finbehandling av små partier såsom ansikte, hals och händer. Kontakta läkare före användning om du är gravid eller har något av följande: pacemaker, hjärtfel, epilepsi, diabetes, multipel skleros, eller om du nyligen har genomgått en operation. Använd INTE enheten på ärr, sårig hud, rosacea, variga eller inflammerade finnar, upprivet hudeksem, skadad, inflammerad eller sjuk hud eller andra hudåkommor. Du rekommenderas rådfråga läkare om du är osäker. Använd INTE enheten på ställen med synliga kapillärkärl och använd den inte överdrivet länge på ett område under ett och samma behandlingstillfälle. Använd INTE enheten inom 12 timmar efter följande behandlingar: bastu, ångbad, solarium, elektrolys, ansiktsvaxning. Använd inte enheten på piercade ställen eller på smycken. Använd INTE enheten i badet eller duschen. Doppa INTE enheten eller munstyckena i vatten. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskaper, såvida de inte! övervakas eller har instruerats i användningen av produkten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Använd INTE enheten på barn under 14 år. Håll enheten på avstånd från barn och djur. Endast för individuell användning. Dela INTE munstycke med någon annan. Extra munstycken kan köpas separat. Fortsätt inte använda enheten om huden är irriterad. Endast för utvärtes bruk. svenska 3

4 BrUksAnVIsnInG 1 steg 1 Anslut slangen till kopplingsuttaget och sätt på önskat munstycke genom att helt enkelt trycka fast det. 4 steg 4 när du är klar att börja trycker du på startknappen. Lamporna fortsätter att lysa och vakuumpumpen startar. Pumpen går i 60 minuter innan den stannar automatiskt. svenska 2 steg 2 sätt i nätkabeln på baksidan av enheten och i vägguttaget. ställ enheten på plant stadigt underlag. 5 steg 5 enheten går som standard in i läget nedbrytning av fettvävnad. tryck på lägesknappen för att gå genom de fyra lägena, och välj önskat läge. 3 steg 3 tryck på på/avknappen för att koppla på enheten. 6 steg 6 ställ in effektnivån med knapparna + och. De blå lamporna runt startknappen börjar blinka. 4

5 BRUKSANVISNING 7 STEG 7 För munstycket längs huden i små steg. Flytta det mellan vakuumpulserna. Tryck något på det så att du får vakuumtät kontakt. Tryck INTE för hårt. KOPPLA FRÅN MUNSTYCKENA Tryck på knäppet i änden av slangen och dra av munstycket. Se till att du inte hindrar knäppets rörelse på undersidan av slangen med fingrarna. 8 STEG 8 Följ råden i denna bruksanvisning för det hudparti du behandlar. PAUS Du kan när som helst trycka på startknappen om du vill pausa enheten. De blå lamporna blinkar tills du trycker på knappen igen för att fortsätta behandlingen. svenska 9 STEG 9 När du är klar trycker på på/avknappen. Lägg tillbaka alla munstyckena och slangen i enheten och stäng locket. Dra ut nätkabeln och förvara enheten utom räckhåll för barn. KOPPLA PÅ OCH AV STRÖMMEN Du kan när som helst stänga av enheten genom att trycka på på/avknappen. Obs! Om ingen knapps trycks ner på 20 minuter går enheten in i energisparläge. Börja vid steg 3. 5

6 BYTA FILTRET Filtret förväntas räcka i ca 50 timmar. Om den röda filterlampan blinkar måste filtret bytas. De kan fortfarande använda Lipovacuum, men vi rekommenderar att du byter filtret så snart som möjligt. Kontakta Rios kundtjänst på +44 (0) eller mejla till för att beställa utbytesfilter. svenska 1 STEG 1 Sätt i nätkabeln i enheten och i vägguttaget. Tryck på på/avknappen. Filterlampan blinkar rött. 3 STEG 3 Sätt i det nya filtret och vrid medurs tills den obrutna cirkeln passar mot strecket så det låses på plats. Viktigt: Ha enheten påkopplad medan du gör det. 2 STEG 2 Vrid filtret moturs tills konturcirkeln passar mot strecket på enheten. Dra ut filtret ur enheten. 4 STEG 4 Filtervarningslampan slocknar. Obs: Om filtervarningslampan lyser, inte blinkar, har filtret inte satts i ordentligt. Enheten fungerar inte om inget filter sitter i, eller om filtret har satts i fel. Ta i så fall ut filtret och sätt i det igen rätt. 6

7 BEHANDLINGSLÄGEN Nedbrytning av fettvävnad Den pulserande behandlingen arbetar på underhudslagret, där den befrämjar nedbrytningen av fettvävnad, vanligen kallad cellulit. Med regelbundna behandlingar kan apelsinhud dramatiskt minskas. Uppstramning av huden Den förlängda vakuumpulsen stramar upp huden, stimulerar blodcirkulationen och gör huden mer elastisk. Muskelmassage Vakuummassagen arbetar varsamt på musklerna och gör att de känns friare och mer avslappnade. Stimulering av blodkärlen Den kontinerliga sugningen stimulerar huden och ökar blodflödet, vilket gör att huden känns frisk och återupplivad. Under användningen Vid användning av Lipovacuum är det viktigt att du slappnar av och tar dig tid att arbeta metodiskt över det hudparti du behandlar. För bästa resultat ska du försöka uppnå en vakuumtät kontakt med huden medan du flyttar munstycket över huden i små steg mellan vakuumpulserna. Följ anvisningarna i denna bruksanvisning för de olika lägena och olika kroppsdelar. Lipovacuum är en ofarlig och effektiv behandling, men det är viktigt att rätta sig efter vissa regler, som för övrigt gäller alla massageprodukter. Behandla INTE samma parti förlänge. Då kan huden bli öm. Det är viktigt att lyssna på din kropp. Om behandlingen känns obehaglig ska du sänka effekten eller gå över till en annan del av kroppen. Använd INTE enheten på åderbråck, upphöjda födelsemärken eller svultster. Använd ALDRIG enheten direkt på ryggraden eller på baksidan av knät eller armbågen. De områdena får aldrig utsättas för tryck. När du behandlar ögonpartiet måste du alltid hålla munstycket minst 2 cm från ögat. Sätt INTE munstycket omedelbart över eller under ögat. Den sista rörelsen ska alltid gå mot hjärtat, i en svepande rörelse, för att underlätta dräneringen av lymfa. svenska 7

8 HÖFTERNA OCH SKINKORNA svenska Höfterna och skinkorna hör till de ställen på kroppen där det finns mest fett lagrat. Över tiden kan det ansamlas så mycket fettvävnad där att det bildas apelsinhud. Sådana fettdepåer är det svårt att bli av med med enbart diet och motion. Lipovacuum kan användas just på detta lager av underhudsfett. Lipovacuums lyftande och rullande effekt stimulerar också lymfsystemet och blodcirkulationen lokalt. Med ökad lymfadränering förs toxiner bort mer effektivt och ansamling av nya fettdepåer förhindras. Använd enheten bara på de illustrerade områdena. Använd inte enheten direkt under vecket under skinkan. Nedbrytning av fettvävnad - Stort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta i en riktning. Håll kraftigt tryck men inte så kraftigt att det gör ont. Upprepa över området i motsatt riktning. Använd den högsta effektnivå som känns behaglig. Uppstramning av huden - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området i bara en riktning, mot hjärtat. Muskelmassage - Stort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max Arbeta på sidan och det stora skinkpartiet i en rörelse från vänster till höger och därefter uppåt och nedåt. Stimulering av blodkärlen - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig Arbeta på sidan och det stora skinkpartiet i en rörelse från vänster till höger och därefter uppåt och nedåt. Använd en effektnivå som känns behaglig. 8

9 LÅREN Likaväl som skinkorna hör låren till de områden där kroppen ofta lagrar fett. Precis som på höfterna och skinkorna stimulerar Lipovacuums lyftande och rullande effekt lymfdräneringen. Massagerörelsen hjälper också till att förhindra toxiner och fettdepåer och befrämjar nedbrytningen av befintligt underhudsfett. I låren finns några av kroppens största muskelgrupper, och därför är det vanligt med muskelvärk just där. Muskelmassageprogrammet är idealiskt för behandling av låren och ger snabb lindring till trötta, värkande muskler. Använd aldrig Lipovacuum på baksidan av knäet. Använd INTE Lipovacuum över områden med åderbråck. Nedbrytning av fettvävnad - Stort/medelstort munstycke; Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta i vertikala drag, håll starkt tryck och behandla sedan samma område i tvärgående drag. Avsluta med vertikala drag mot hjärtat. Använd den högsta effektnivå som känns behaglig. Uppstramning av huden - Stort/medelstort munstycke; 6 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området med vertikala drag uppåt mot hjärtat. Muskelmassage - Stort/mellanstort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max Arbeta i vertikala drag, håll starkt tryck och behandla sedan samma område med tvärgående drag. Avsluta med vertikala drag mot hjärtat. svenska Stimulering av blodkärlen - Stort/medelstort munstycke; 6 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig Arbeta i vertikala drag, håll starkt tryck och behandla sedan samma område med tvärgående drag. Avsluta med vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 9

10 BUKEN Nedbrytning av fettvävnad - Stort munstycke Max 5 minuter Effektnivå - låg svenska Det finns ingen benstruktur som skyddar de stora bukorganen. Det är därför viktigt att bara använda lätt tryck och låg effektinställning på det området. Det finns tre lager bukmuskler: de yttre och inre sneda bukmusklerna och den tvära bukmuskeln, som stöds på sidorna av den raka bukmuskeln. De är de musklerna som är ansvariga för vår stabilitet - avgörande för god hållning och grundläggande för kroppsformen. Fettdepåerna runt buken byggs ofta upp över tiden, och är därför svåra att bli av med enbart med diet och motion. Med hjälp av Lipovacuum ökas nedbrytningen av fettvävnad, och därmed förstärks verkan av dietoch motionsinsatser. Om du lider av matsmältningsproblem kan du använda programmet för stimulering av blodkärlen och arbeta i en medurs spiralrörelse utifrån in. Då följer du tarmarnas riktning och kan därmed få viss lindring. Behandla inte området runt naveln. Om du är osäker bör du rådfråga läkare. Arbeta horisontalt över området med mycket lätt tryck. Upprepa med vertikala drag. Håll effektinställningen låg och överskrid inte maxtiden på 5 minuter. Uppstramning av huden - Stort/medelstort munstycke; Max 5 minuter Effektnivå - låg Arbeta horisontalt över området med mycket lätt tryck. Upprepa med vertikala drag. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. Muskelmassage Vi rekommenderar inte användning av detta program på buken. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke Max 5 minuter Effektnivå - låg till behaglig Idealiskt för cirkelrörelser medurs över området. Använd en låg effektnivå som känns behaglig. 10

11 RYGGEN I ryggen finns tre större muskelgrupper: stora breda ryggmuskeln på båda sidorna om ryggen, raka ryggmuskeln, som består av tre muskler som löper utefter ryggraden, och rutmusklerna mellan skulderbladen. De tremusklerna är avgörande för vår hållning, vår rörlighet och hela vår livskvalitet. Ryggen kan lätt bli spänd och utveckla muskelknutar, vilket ger huvudvärk, halsvärk, dålig hållning, ryggont och problem med andningen. För att använda Lipovacuum på ryggen måste du få hjälp av en vän. Ligg på mage på ett bekvämt underlag och koncentrera dig på att slappna av och andas rytmiskt. Vi rekommenderar det stora munstycket, men en del tycker att det medelstora munstycket känns bekvämare. Börja vid skuldrorna, först den ena sedan den andra. Gå över till ryggen och använd svepande drag från mitten och utåt. Avsluta med långa drag utefter ryggen mot huvudet. Använd INTE enheten direkt på ryggraden. Använd INTE enheten på upphöjda födelsemärken. Nedbrytning av fettvävnad - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta långsamt och håll stadigt tryck utan att det gör ont. Använd den högsta effektnivå som känns behaglig. Uppstramning av huden - Stort munstycke 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området på medelhög effektinställning. Muskelmassage - Stort munstycke Max 8 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max Arbeta långsamt och håll stadigt tryck utan att det gör ont. Använd en effektnivå som känns behaglig. svenska Stimulering av blodkärlen - Stort munstycke Max 10 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och håll stadigt tryck utan att det gör ont. Använd en effektnivå som känns behaglig. 11

12 AXLARNA svenska Skuldermusklerna kan lätt bli spända och utveckla muskelknutar, vilket ger huvudvärk, halsvärk, dålig hållning, ryggont och problem med andningen, vilket i sin tur kan öka stress. Genom att använda Lipovacuum över skulderområdet kan du få musklerna att slappna av. Försök under användningen att sänka axlarna och andras rytmiskt för att få ut mesta möjliga av behandlingen. För munstycket fram och tillbaka över skuldrorna och försök att inte släppa kontakten med huden på hela tiden. Det är möjligt att använda Lipovacuum ensam på skuldrorna, en skuldra i taget, men det går lättare att slappna av och därmed få ut mesta möjliga av behandlingen om man får hjälp av en vän. Nedbrytning av fettvävnad - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera sidan Effektnivå - upp till max Arbeta över skuldran i en riktning. Håll kraftigt tryck men inte så kraftigt att det gör ont. Upprepa över området i motsatt riktning. Använd den högsta effektnivån som känns behaglig. Uppstramning av huden - Medelstort munstycke; Ca 4 minuter på vardera sidan Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området i en riktning och gå över hela huden. Använd INTE Lipovacuum direkt på ryggraden eller nacken. Använd INTE enheten på upphöjda födelsemärken. Muskelmassage - Medelstort munstycke Max 6 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig till max För att lösa upp spänningar i axelmusklerna för du det medelstora munstycket över axlarna i båda riktningarna. Använd en effektnivå som känns behaglig. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera sidan Effektnivå - behaglig För det medelstora munstycket över vardera skuldran i båda riktningarna. Använd en effektnivå som känns behaglig. 12

13 DEKOLLETAGET I likhet med ansiktet visar dekolletaget (området mellan brösten och halsen) alla de dagliga påfrestningarna. Huden blir mindre elastisk över tiden och kan anta ett "skrynkligt" utseende. Huduppstramningsprogrammet, använt på låg effekt och lätt tryck, ger varsam avslappande behandling som stimulerar blodcirkulationen genom huden. Det stramar upp huden och gör den mer elastisk, och smålinjer och rynkor slätas ut. Det är viktigt att inte överbehandla det partiet, eftersom huden där är känslig, och det kan lätt bildas blåmärken. På denna del av kroppen ska du inte avsluta dragen mot hjärtat. Använd inte denna behandling om du har haft hjärt- eller bröstkorgsproblem. Rådfråga läkare. Nedbrytning av fettvävnad Vi rekommenderar inte användning av detta program på dekolletaget. Uppstramning av huden - Litet munstycke 12 minuter Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. Muskelmassage Vi rekommenderar inte användning av detta program på dekolletaget. svenska Stimulering av blodkärlen - Medelstort/litet munstycke. 12 minuter Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 13

14 VADMUSKLERNA svenska Vadmusklerna är ofta en försummad del av kroppen, men de utsätts för mycket påfrestningar varje dag. Det gäller speciellt personer som står mycket över dagen. Ofta gör man ingenting åt stickningar och värk i vaderna förrän det blir till ett verkligt problem. Regelbunden användning av Lipovacuum åtgärdar muskelspänningar vid ett tidigt stadium och undviker att det uppstår allvarliga problem senare. Samtliga Lipovacuumprogrammen befrämjar blodcirkulationen i huden. Det är nyttigt över hela kroppen, men särskilt i vaderna. (Använd INTE enheten om du redan har åderbråck.) Vissa motionsprogram, såsom löpning eller långdistanscykling, kan ge ömma vadmuskler. Blodkärlsstimuleringsprogrammet kan hjälpa till att lindra smärtan, men det är viktigt att bara använda låg effektinställning och behandla musklerna mycket varsamt. Använd aldrig Lipovacuum på baksidan av knäet. Behandla INTE områden med åderbråck. Nedbrytning av fettvävnad - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag över muskelområdet. Håll hårt tryck men inte så det gör ont. Upprepa med tvärgående drag. Avsluta med några fler vertikala drag mot hjärtat. Uppstramning av huden - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. Muskelmassage - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag över muskelområdet och upprepa med tvärgående drag. Avsluta med några fler vertikala drag mot hjärtat. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera vaden Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 14

15 ARMARNA Vi använder armarna och händerna hela dagen, vilket kan leda till spänningar och ibland värk i dem. Lipovacuum kan massera bort dessa spänningar och förbättra vår känsla av välbefinnande. Många kvinnor är också pinsamt medvetna om överarmarna, där det är lätt att få "gäddarmar". Orsaken är ofta en kombination av lagrat fett och slappa muskler som hänger ner från överarmen. Regelbunden användning av Lipovacuum på det området bidrar till att strama upp huden där. Nedbrytning av fettvävnad - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera armen Effektnivå - upp till max Använd vertikala drag först över den nedre sedan den över delen av armen. Håll hårt tryck men inte så det gör ont. Upprepa med tvärgående drag. Avsluta med långa drag mot hjärtat. Uppstramning av huden - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera armen Effektnivå - medel Arbeta långsamt och metodiskt över hela området med vertikala drag mot hjärtat. svenska Ta av alla smycken på armarna innan du använder Lipovacuum på det området. Muskelmassage - Medelstort munstycke 4 minuter på vardera armen Effektnivå - behaglig till max Använd vertikala drag först över nedre sedan övre delen av armen. Håll hårt tryck men inte så det gör ont. Upprepa med tvärgående drag. Avsluta med långa drag mot hjärtat. Stimulering av blodkärlen - Medelstort munstycke; 4 minuter på vardera armen Effektnivå - behaglig Använd vertikala drag mot hjärtat. Välj en effektnivå som gör att du kan använda lätta rörelser. 15

16 ANSIKTET OCH HALSEN Nedbrytning av fettvävnad Vi rekommenderar inte användning av detta program på ansikte och hals. svenska Vardagens alla påfrestningar ansiktet sätter mycket snabbt sina spår i ansiktet. Fåror och rynkor blir snabbt mer uttalade, när vi har samma ansiktsuttryck dag efter dag. Användning av Lipovacuum på låg effektinställning och med mycket lätt tryck ger en varsam avslappnande behandling som bidrar till att frigöra toxiner, stress och spänningar, samtidigt som huden fylls upp så att fina linjer och rynkor försvinner. Med åldern förlorar vi muskeltonen i ansiktet, och huden blir mindre elastisk. Det är då som fåror, skrattrynkor och kråkfötter uppkommer, och hyn kan se grå och livlös ut. Genom sin lyftande verkan stimulerar Lipovacuum blodcirkulationen så att vävnaderna får med syre. Det stramar upp huden, slätar ut smålinjer och rynkor och föryngrar hyn. Lipovacuum kan användas med det lilla munstycket på enstaka rynkor för riktad behandling av specifika hudpartier. Uppstramning av huden - Litet munstycke 10 minuter Effektnivå - låg till behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Effektinställningen ska vara mycket låg. "Dra" inte i huden. Muskelmassage Vi rekommenderar inte användning av detta program på ansikte och hals. Rengör alltid huden före användningen. Håll alltid munstycket minst 2 cm från ögonen. Sätt INTE munstycket omedelbart över eller under ögat. Stimulering av blodkärlen - Litet munstycke 10 minuter Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Använd hela tiden en mycket låg effektinställning som gör att du kan använda lätta rörelser. 16

17 HÄNDERNA Vi använder händerna och fingrarna oavbrutet, över hela dagen. Massage av händer och fingrar kan hjälpa till att frigöra del av de spänningar som byggts upp och att slappna av musklerna. Lipovacuums masserande och lyftande verkan bidrar till att förbättra blodkcirkulationen till händerna och fingrarna. Massagen lindrar värk och stelhet och kan bidra till att förhindra stressrelaterade skador såsom RSI (Repetitive Strain Injury). Ta av alla smycken på armarna innan du använder Lipovacuum på det området. Nedbrytning av fettvävnad Vi rekommenderar inte användning av detta program på händerna. Uppstramning av huden - Litet munstycke Upp till 5 minuter på vardera handen Effektnivå - låg till behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Avsluta med drag från fingerspetsarna mot handleden. Muskelmassage - Litet munstycke Upp till 5 minuter på vardera handen Effektnivå - behaglig Arbeta över handflatan (det mjuka muskelpartiet) med lätt tryck i båda riktningarna för att lindra värk i händerna. Använd en effektnivå som känns behaglig. svenska Stimulering av blodkärlen - Litet munstycke Upp till 5 minuter på vardera handen Effektnivå - behaglig Arbeta långsamt och metodiskt över hela området enligt anvisningarna på bilderna. Avsluta med drag från fingerspetsarna mot handleden. 17

18 FÖrVArInG AV slangen kopplingar 1 steg 1 Lägg ena änden av slangen i slangförvaringen i övre högra hörnet av enheten. svenska C A B 2 steg 2 tryck fast slangen i förvaringsutrymmet runt yttre kanten av enheten. MODE 3 steg 3 Den andra änden av slangen hamnar då i över vänstra hörnet av enheten. när du stänger locket måste du se till att slangänden kommer innanför. kopplingsuttag för slangen slang slangförvaring 18

19 VARNINGAR OCH UNDERHÅLL Använd produkten bara med den medföljande nätkabeln. Enheten får INTE lämnas utan uppsikt när kabeln sitter i ett uttag. Använd INTE enheten om nätkabeln är skadad. Om det blir fel på den måste en lämplig ersättningskabel användas. Dra ur nätsladden efter användning och förvara enheten utom räckhåll för barn. Apparaten innehåller inga delar som kan servas av användaren. Oriktig användning av produkten kan orsaka skador. Om produkten reagerar på ett oväntat sätt kan detta bero på yttre elektromagnetisk interferens. Avlägsna orsaken och starta om produkten så att den fungerar korrekt igen. Om effektnivålamporna blinkar helt kort med vitt ljus kan du ignorera det. Det är del av det interna självtestet. Ställ INTE enheten nära någon värmekälla. Använd INTE enheten utomhus. Använd INTE enheten där aerosoler eller sprayprodukter används. Använd INTE enheten där syrgas ges. Förvara enheten vid rumstemperatur. Förvara den inte i temperaturer under 5 C. Bär INTE enheten i locket eller nätkabeln. Rulla ihop slangen ordentligt efter varje användningstillfälle. Vid rengöring måste kabeln vara utdragen. Använd en lätt fuktad svamp på utsidan och insidan av locket. Använd INTE lösningsmedel eller rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa eller antiseptisk duk för att rengöra munstyckena. Använd INTE lösningsmedel eller rengöringsmedel. denna enhet uppfyller gällande lagstadgade standarder för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet svenska ENDAST FÖR INOMHUSBRUK 19

20 kundtjänst Om du har några frågor eller stöter på svårigheter är du välkommen att ringa Rios kundtjänst på: +44(0) eller kontakta oss per e-post på: svenska garanti Registrera dig online för en två års garanti på: kassering Elektriskt och elektroniskt avfall är den snabbast växande avfallstypen i Storbritannien. Ca 1,8 miljoner ton genereras varje år. I WEEEdirektivet om avfall från elektriska och elektroniska produkter (2002/96/EG) stadgas att produkter ska återvinnas enligt bästa tillgängliga återvinnings- och återanvändningstekniker för att minska verkningarna på miljön, oskadliggöra eventuella farliga ämnen och undvika att bidra till det växande avfallsberget. Denna produkt är klassificerad som elektrisk eller elektronisk utrustning. När produkten har nått slutet av sin livslängd måste du därför se till att den bortskaffas på rätt sätt i enlighet med de krav som ställs av lokala myndigheter, eller returneras till The Dezac Group Ltd, Cheltenham, PO Box 54, GL14 2WW, Storbritannien. Den får INTE slängas med hushållssoporna. 20

21 LIPOVACUUM HELPPO MUTTA TEHOKAS Olet tehnyt hyvän ostoksen hankkiessasi Lipovacuumin. Lipovacuum antaa sinulle Lipo-Dermology -tekniikan edut ilman jatkuvia ja kalliita klinikkakäyntejä. Lipo-Dermology on verrattain yksinkertainen hoitomenetelmä: siinä imun synnyttämät värähtelyt kulkevat ihon läpi aaltoina supistaen ja stimuloiden ihonalaisia rakenteita toistuvasti. Stimuloiva toiminta parantaa ihon joustavuutta ja kiinteyttä ja vähentää sen roikkuvuutta, hienoja viivoja ja ryppyjä. Värähteleviä puristusaaltoja käytetään kehon alueilla, joilla on ihonalaisia rasvakerroksia (iho näyttää tällöin usein appelsiininkuorelta ), jolloin ne hajottavat kovettuneita rasvasoluja tehden siten ihosta sileämmän ja kiinteämmän. Verenkierron stimulointi ja lymfahieronta auttavat johtamaan tärkeitä ravintoaineita ja happea välittömästi syvemmälle vaurioituneisiin kudoksiin sekä viemään samalla pois vapautuneita myrkkyjä. Eri käsittelynupit mahdollistavat tuotteen käytön useimmilla kehon alueilla. Lipovacuum-tuotteen pienintä nuppia voidaan käyttää kasvoilla leukaa ja kaulaa ympäröiviin ryppyihin ja roikkuvaan ihoon. Kaikilla alueilla tarvitaan säännöllisiä käsittelyjä ihon kunnon ja kiinteyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, soita asiakaspalveluumme numeroon +44 (0) Sieltä sinua neuvotaan, miten saat parhaita tuloksia Lipovacuumtuotteella. SUOMI Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 21

22 LAItteen OsAt 1 kansi 2 Letkunliitin 3 Pieni nostava nuppi 4 suuri rullaava nuppi 1 5 keskisuuri rullaava nuppi suomi 6 suodatin 7 Letku 8 Letkun liitäntäkohta 9 kannen salpa 0 Verkkojohto! On/Off-säätö tehonlisäyspainike tehotason merkkivalot $ tehonvähennyspainike % toimintopainike ^ käynnistys-/pysäytys-/keskeytyspainike & suodattimen varoitusvalo $ % ^ & 22

23 KÄSITTELYNUPIT VAROTOIMENPITEET Suuri rullaava nuppi Tämä nuppi rullaa ihon päällä käsittelyn aikana. Käytä sitä kehon suurille alueille, kuten jaloille, takamuksille ja selälle. Keskisuuri rullaava nuppi Myös tämä nuppi rullaa iholla käsittelyn aikana, ja sitä voidaan käyttää pienemmillä kehon alueilla, kuten käsillä. Pieni nostava nuppi Tämä nuppi käyttää suoraa nostotoimintoa mahdollistaen pienten alueiden, kuten kasvojen, kaulan ja käsien, tarkan käsittelyn. Kysy lääkärin neuvoa ennen käyttöä, jos olet raskaana tai sinulla on jokin seuraavista: tahdistin, sydänvika, epilepsia, diabetes, MS-tauti tai leikkauksesta toipuminen. ÄLÄ käytä seuraavissa: arvet, rikkinäinen iho, ruusufinni, märkärakkulainen tai tulehtunut finnitauti, naarmuuntunut iho, ekseema, vaurioitunut, tulehtunut tai sairas iho tai jokin muu ihosairaus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä. ÄLÄ käytä alueilla, joilla näkyy hiussuonia, äläkä käytä liian kauan yhdellä käsittelyalueella. ÄLÄ käytä 12 tunnin sisällä seuraavista käsittelyistä: sauna, höyrykylpy, keinorusketus, elektrolyysi, kasvojen vahaus. ÄLÄ käytä ihoon tehtyjen reikien eikä korujen päällä. ÄLÄ käytä kylvyssä tai suihkussa. ÄLÄ upota laitetta tai käsittelynuppeja veteen. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kenenkään sellaisen käyttöön, jolla on fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen vamma, tai kokemuksen tai tiedon puute, ellei heitä valvo tai ohjaa laitteen käytössä heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.! EI alle 14-vuotiaiden lasten käyttöön. Pidettävä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Vain yhden henkilön käyttöön. ÄLÄ käytä käsittelynuppeja useammalle kuin yhdelle henkilölle. Voit ostaa ylimääräisiä käsittelynuppeja erikseen. Lopeta tuotteen käyttö, jos iholla ilmenee ärsytystä. Vain ulkoiseen käyttöön. SUOMI 23

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 50 mikrog / 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 250 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Sandostatin LAR 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 20 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trexan 25 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. metotreksaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trexan 25 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. metotreksaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trexan 25 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku metotreksaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ritalin 20 mg, 30 mg ja 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova Metyylifenidaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ritalin 20 mg, 30 mg ja 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova Metyylifenidaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ritalin 20 mg, 30 mg ja 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova Metyylifenidaatti Lääkkeesi nimi on Ritalin säädellysti vapauttava kapseli. Valmisteen vaikuttava aine

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Toctino 10 mg kapselit, pehmeä Toctino 30 mg kapselit, pehmeä. alitretinoiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Toctino 10 mg kapselit, pehmeä Toctino 30 mg kapselit, pehmeä. alitretinoiini PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Toctino 10 mg kapselit, pehmeä Toctino 30 mg kapselit, pehmeä alitretinoiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

Chlorine Free. Scandinavian poolcare system. Scandinavian poolcare system

Chlorine Free. Scandinavian poolcare system. Scandinavian poolcare system Chlorine Free BAQUACIL Scandinavian poolcare system Scandinavian poolcare system Vattenexperten Arch Chemicals är det ledande internationella företaget när det gäller vattenbehandling i swimmingpooler.

Lisätiedot

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI www.al-ko.se www.al-ko.no www.suomi.al-ko.se ATC - AL-KO Trailer Control Innovativ säkerhetsteknik

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Estradiolivaleraatti/dienogesti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Estradiolivaleraatti/dienogesti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Qlaira kalvopäällysteiset tabletit Estradiolivaleraatti/dienogesti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Gabapentin ratiopharm 300 mg kapseli, kova Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mirtazapin Orion 15 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 30 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 45 mg tabletti, suussa hajoava mirtatsapiini Lue tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Isotretinoin Actavis 10mg ja 20mg kapseli, pehmeä. Isotretinoiini

PAKKAUSSELOSTE. Isotretinoin Actavis 10mg ja 20mg kapseli, pehmeä. Isotretinoiini PAKKAUSSELOSTE Isotretinoin Actavis 10mg ja 20mg kapseli, pehmeä Isotretinoiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle ReoPro 2 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos Absiksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot