UNIT 2. Seminar. Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi opetuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UNIT 2. Seminar. Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi opetuksessa"

Transkriptio

1 UNIT 2 Seminar Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi opetuksessa Kesto: n. 4 tuntia Sisällys: A. Johdanto B. Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi opetuksessa C. Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi Internet - esimerkkejä D. Tehtävä E. Lähteet A. Johdanto Virtuaali-Instrumentaatio (VI), kuten edellisessä dokumentissa selostettiin on saanut alkunsa laboratorio työskentelystä sekä teollisuuden toiminnasta.vi:n käyttö jakaantuu pääasiallisesti neljään sovellusalueeseen: simulaatioon, mittausjärjestelmiin, data analyysiin sekä kontrolliteknologiaan, joita voidaan hyödyntää tutkimuksen, teollisuuden tai koulutuksen tarpeisiin[1] Tämä jakso käsittelee koulutuskäyttöä. B. Basic Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi opetuksessa Yleisesti ottaen virtuaali-instrumentointia voidaan käyttää täydentämään tai korvaamaan kokeellisessa työskentelyssä tehtäviä kokeita. Useat luonnontieteelliset mittalaitteet eivät pelkästään mahdollista jonkin mittauksen suorittamista vaan lisäksi ne ilmentävät myös ilmiön tai teorian periaatteellisempaa tietämystä sekä tuovat kasinkosketeltavaksi kokeeseen liittyvän käytännön tietämyksen (kuten laitteiden kytkemisen, parametrien asettamisen, kokeen suorittamisen, datan keräämisen ja analysoinnin, tulosten vertaamisen jne.). Virtuaalisissa kokeissa ilmiön ja prosessin kulkua jäljitellään mallintamalla mittaus ja koejärjestelmään kuuluvaa järjestelmää. Useimmiten tällaisissa koejärjestelyissä sovellukset ovat hallittavissa käyttöliittymään liitettyjen valikkojen ja valitsimien avulla. Ennen varsinaisen kokeen suorittamista käyttäjän on valmisteltava kokeen suorittamista kuten tavanomaisessakin kokeessa, suorittamalla tarvittavat kytkennät, parametrien asettamiset jne. Olisi suositeltavaa että tällainen koe perustuisi mahdollisimman tarkasti todellisen koejärjestelyn mukaiseen dataan. Virtuaaliset kokeet voidaan jakaa Internetiä hyödyntäen tai vaikka Cd-romeilla (joko itsenäisinä ohjelmina tai esimerkiksi java-apletteina) näin ollen ne voivat olla etäopiskelijoiden käytettävissä tai sitten valmentaa opiskelijoita ennen varsinaista laboratoriotyöskentelyä. Toisaalta virtuaalisten kokeiden avulla opiskelijat voivat työskennellä kokeellisten ongelmisen parissa myös kotityöskentelynä, tämä puolestaan voi edesauttaa myös vammaisten henkilöiden opiskelua. Lopuksi virtuaalisia kokeita ja simulaatioita voidaan käyttää teoreettisten luentojen yhteydessä havainnollistamaan vaikeita ilmiöitä. Module 2: Basic Meaning and Examples of Virtual Instrumentation in Education 1/6

2 Ennakkoon tutustuminen kokeelliseen työskentelyyn virtuaalisten kokeiden avulla voi tietenkin mahdollistaa oppilaille perehtymisen varsinaista laboratoriossa tapahtuvaa kokeellista työskentelyä varten. Tästä puolestaan voisi olla etuna se, että opiskelijoiden laitteistoihin tutustumiseen tarvittava aika lyhenee, mikä puolestaan mahdollistaa opiskelijoille ja opettajalla paremman mahdollisuuden keskittyä itse tutkittavana olevaan ilmiöön (esimerkiksi oleellisen datan tunnistaminen, tulosten analysointi ja vertaaminen sekä mahdollisesti tulosten raportoinnin valmistelu). Virtuaaliset kokeet voivat myös tarjota mahdollisuuden toistaa mittauksia ja kokeita riittävän monta kertaa itselleen sopivana aikana ilman että siitä muodostuu varsinaisesti ylimääräisiä kuluja sikäli kun käytössä on tarkoitukseen soveltuvat ohjelmistot.[2] C. Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi Internet - esimerkkejä Viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut Internetin kehitys, erityisesti siirtonopeuksien kasvaminen mahdollistaa nykyisellään hyvin myös sovellusten suorittamisen verkossa. Virtuaali-instrumentoinnissa Java ohjelmointivälineet ovat ensimmäinen yleisesti käytössä olleista teknologioista, joiden avulla virtuaali-instrumentointi kokeita on voitu toteuttaa. Viimeaikoina Adobe Flash, ohjelmointikielenään Action Script mahdollistaa hyvin visuaalisen virtuaali-instrumentoinnin ja simuloinnin. C.1. SHOCKWAVE: Explore Science Yli kymmenen vuotta vanha esimerkki, aloitettu 1995, on Raman Pfaffin laatima Explore Science www-sivusto. Sivuston tarkoitus on tarjota oppilaille ja opettajille mahdollisuuden kokea todelle vuorovaikutteinen kokemus verkon käytöstä pelkän lukemisen asemasta. [3] Plaff on käyttänyt 45:n vuorovaikutteisen aktiviteetin kategorioina Mechanics, E & M, Life Sciences, Waves, Astro, Optics, Games and Basics, luokittelemaan etupäässä fysiikan aihepiiriin kuuluvien virtuaalisten kokeiden joukkoa. Sivutossa on esimerkkejä niin perinteisistä kokeista kuten ilmatyynyradasta törmäysten simulointina erimassaisilla kappaleilla kuin myös golf pallon lyönnistä ilmanvastuksen kanssa tai ilman. Nykyisellään sivuston pohjalta on kehittynyt kaupallinen satoja simulointeja käsittävä ExploreLearning [4] sivusto. C.2. JAVA: Walter Fendt Saksa ja Prof. Fu-Kwun Hwang (from the National Taiwan Normal University) Taiwan. Prof Hwang on laatinut yli 70 java applettia, jotka käsittelevät lukuisia fysiikan osa-alueita. Alun perin kiinaksi laadittuja appletteja on käännetty, vapaaehtoisten toimesta, useille eri kielille, koska Prof Hwang on julkaisut ja jakanut applettinsa Internetiin vapaasti ladattaviksi. Prof Hwangin töihin voi tutustua englannin kielisellä sivustolla osoitteessa Walter Fendt, fysiikan opettaja Paul-Klee-Gymnasium (lukio) on laatinut java appletteja fysiikkaan tähtitieteisiin ja matematiikkaan. Myös nämä appletit ovat jaettuina internetissä ja useista niistä on eri kieliversioita sivustolla esimerkiksi fysiikkaan englanniksi Module 2: Basic Meaning and Examples of Virtual Instrumentation in Education 2/6

3 Kuva 1 Walter Fendt websivu C.3. Muita sivustoja- Internetistä löytyy useita sivustoja eräs esimerkki erilaisten oppilaitosten välisestä yhteistyöstä on La Baldufa [6] Educaplus (http://educaplus.org) on monipuolisuudessaan tutustumisen arvoinen sivusto. Sivustoa on kehittyt Jesús Peñas fysiikan ja kemian opettaja Andalusiasta vuodesta 1999 [7]. Sivustolla on kattava kokoelma Flash animoinnilla toteutettuja yläkoulun opetukseen suunnattuja simulointeja. Aihealueina mm. ideaalikaasujen ominaisuudet [8], kinematiikka[9] sekä optiikka [10]. Sivustosta ei valitettavasti ole englannin kielistä versiota, mutta luonnontieteiden yleinen merkitsemistapa ja esitysmuoto auttavat sivustoon tutustumisessa. Module 2: Basic Meaning and Examples of Virtual Instrumentation in Education 3/6

4 Kuva 2 Educaplus sivusto C.4. Crocodile Clips ohjelmistolla tehtävät sovellukset. Kuten ensimmäisessä seminaari dokumentissa todettiin voidaan simulaatioita tuottaa myös tätä varten laadituilla ohjelmilla. Vaikka Crocodile Clips ohjelmistosta on oltava lisensoitu versio moduulien tuottamista varten, on valmiille moduuleille selaamista varten olemassa verkosto ladattava ilmainen katseluohjelma [11]. Ohjelmistoa voi käyttää kahdessa toimintatilassa, joko Beginner mode tilassa, jolloin käyttäjä voi toimia valmiiden moduulien ja simulointien avulla tai Advanced mode toimintatilassa, jolloin käyttäjä voi laatia itse aktiviteetteja hyödyntämällä ohjelmistoon kuuluvia valmiita simulointimoduuli kirjastoja. Ohjelmistossa on valmiita kirjastoja esimerkiksi Electricity libraries sisältää sähköön liittyvien kokeiden laadintaan tarvittavat komponentit kuten: vastukset, yleismittarit, lamput, kytkimet, yms. Ohjemistossa voi hyödyntää myös tutkittavien ilmiöiden mallintamisessa tarvittavia mallin mitattavien ominaisuuksien graafiseen esitykseen tarvittavia välineitä, jotka ovat omassa ohjelmistokirjastossa Presentation library. Ohjelmistoon perehtymiseen on valmistajan sivustolla kattava valikoima flash filmeinä (joukko lyhyitä n 5 min leikkeitä) toimitettuja tutoriaaleja, joiden avulla voi perehtyä ohjelmiston kanssa työskentelyyn. - Sähkö: - Vaihtovirtas: - Liike: Module 2: Basic Meaning and Examples of Virtual Instrumentation in Education 4/6

5 - Harmooninen liike: - Optiikka valosädemallit: - Aaltoliike: - Optiika: - Esimerkkejä Crocodile Clips kokeista, jotka soveltuvat alakouluun: D. Task Figure 4 Crocodile Science Player 2007 kotisivu Tehtävänäsi on vierailla vähintään kolmella www-sivustolla (vähintään yhden Crocodile Clipsiin), jotka käsitelevät virtuaali-instumentointia, simulaatioita ja mallintamista luonnontieteiden opetuksessa. Tehtävänäsi on edelleenkehittää laatimaasi oppimistehtävää tai oppimisaihiotasi sekä palauttaa se kurssin verkkoympärisöön (esim. Moodle). Module 2: Basic Meaning and Examples of Virtual Instrumentation in Education 5/6

6 E. Lähteet VccSSe [1] [2] W. Tlaczala, G. Gorghiu, Adina Glava, Pilar Bazan, J. Kukkonen, W. Masior, J. Uzycki, M. Zaremba, Computer Simulation and Modeling in Virtual Physics Experiments, Current Developments in Technology-Assisted Education, Proceedings of the Fourth International Conference on Multimedia & ICT s in Education, FORMATEX, Badajoz, Spain, 2006, [3] [4] [5] [6] [7] Educaplus has been awarded with several prices. See: [8] [9] [10] [11] Module 2: Basic Meaning and Examples of Virtual Instrumentation in Education 6/6

Opetusmenetelmiä ja pedagogisia strategioita virtuaalisen laboroinnin hyödyntämiseksi

Opetusmenetelmiä ja pedagogisia strategioita virtuaalisen laboroinnin hyödyntämiseksi UNIT 3 Seminaari Opetusmenetelmiä ja pedagogisia strategioita virtuaalisen laboroinnin hyödyntämiseksi Kesto: 3 tuntia Sisällys: A. Johdanto B. Luonnontieteiden kokeellisesta opetuksesta C. Verkkoperustaisten

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015 Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015 Ari Myllyviita Kemian ja matematiikan lehtori Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu ari.myllyviita@helsinki.fi Kotisivut kemian opetuksessa Viereisessä

Lisätiedot

ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin

ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin verkko voi olla työkalu kätevämpään viestintään. eli miten suunnitella verkko-opetusta, miten arvioida opetuksen verkkotyökalujen kustannus- ja resurssivaikutuksia,

Lisätiedot

Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa

Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa Kesäyliopistot Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Sisältö 1 Adobe Acrobat Connect Pro 3 2 Blogit 4 3 Oppimisympäristöt: Optima ja Moodle 5 4 Videoneuvottelu

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa PC-videoneuvottelu

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa PC-videoneuvottelu Verkko-opetuksen tietotekniikkaa PC-videoneuvottelu S. Räsänen Report B / 2002 / 2 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND Sisällys

Lisätiedot

Jussi Tuominen AVAT 2009. Loppuraportti. Verkkosivuston valmistus Henkilökohtainen Opintosuunnitelma Englaninkielinen CV (liite)

Jussi Tuominen AVAT 2009. Loppuraportti. Verkkosivuston valmistus Henkilökohtainen Opintosuunnitelma Englaninkielinen CV (liite) Jussi Tuominen AVAT 2009 Loppuraportti Verkkosivuston valmistus Henkilökohtainen Opintosuunnitelma Englaninkielinen CV (liite) 5. toukokuuta 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 VERKKOSIVUSTON VALMISTUSPROSESSI...

Lisätiedot

Koulutus virtuaaliympäristöissä

Koulutus virtuaaliympäristöissä Koulutus virtuaaliympäristöissä Hyvien käytänteiden opas Julkaisu V I T A-projekti VIRTUAALISTA OPPIMISTA PK-YRITYSTEN ONNISTUNEESEEN JOHTAMISEEN Elinikäisen oppimisen ohjelma - Leonardo da Vinci Innovaationsiirtohanke

Lisätiedot

TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS. Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke

TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS. Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke 23.10.2008 1 JOHDANTO Tässä raportissa käydään lyhyesti läpi etäopetukseen soveltuvia teknisiä menetelmiä ja paneudutaan

Lisätiedot

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Tiina Kaltiainen Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Opinnäytetyö Kevät 2008 Kulttuurialan yksikkö, Seinäjoki Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Ilkka Rinne Helsinki 18. elokuuta 2003 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

DIGITAL TOOLS FOR PRODUCT DEVELOPMENT

DIGITAL TOOLS FOR PRODUCT DEVELOPMENT TEKNIIKKA JA LIIKENNE DIGITAL TOOLS FOR PRODUCT DEVELOPMENT DIGIBRANCH- HANKKEEN LOPPURAPORTTI TOIMITTANEET Antti Alonen ja Esa Hietikko Digital Tools for Product Development DigiBranch hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa

Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa LUMAT 1(4), 2013 Kokemuksia ipadien käytöstä Olarin koulussa ja lukiossa sekä kemian opetuksessa Kirsi-Maria Vakkilainen Kemian lehtori, Olarin koulu ja lukio Päivi Forsström Kemian lehtori, Olarin koulu

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot