Ravinto rintasyövän taustatekijänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ravinto rintasyövän taustatekijänä"

Transkriptio

1 ProMama 1/2010 -viesti Terveellinen ja monipuolinen kasvisvoittoinen ruokavalio sekä liikunnallinen elämäntapa tukevat painonhallintaa. Yhdessä nämä tekijät auttavat myös rintasyövän ennaltaehkäisyssä. Rintasyövän ehkäisyyn liittyvä tutkimus on yksi syövän tutkimuksen painopisteistä, sillä noin miljoona naista maailmassa sairastuu rintasyöpään. Suomessa viimeisimpien tilastojen mukaan vuoden aikana sairastuu yli 4300 naista ja miestä. Näin ollen joka kymmenes nainen sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa. Taustalla Ravinto rintasyövän taustatekijänä on monia tekijöitä, mm. ikä, perinnöllisyys, hormonaaliset tekijät ja elämäntavat. Viimeisimpien tutkimusten mukaan väestötasolla tarkasteltuna ravinnolla, painonhallinnalla ja liikunnalla on vaikutusta rintasyöpään sairastumisriskiä arvioitaessa. Lautasmalli, Kotimaiset kasvikset ry, Teppo Johansson Vuoden 2007 lopussa World Cancer Reserch Fund ja American Institute for Cancer Reserch laativat syövän ehkäisyyn tarkoitetut ravitsemussuositukset. Taustalla olevan tutkimuksen tarkastelu on mittava. Vaikka lähtökohtana on paras olemassa oleva tunnistettu, kerätty, analysoitu, esitetty ja puolueettomasti arvioitu näyttö, suositukset eivät ole täsmällistä tiedettä. Asiantuntijat työstivät aineistoa viisi vuotta. He tarkastelivat myös rintasyövän ja ravitsemuksen yhteyttä. Rintasyövän näkökulmasta tarkasteltuna suositukset ovat: 1. Pysy normaalipainoisena (BMI 18,5-25,0 kg/m2) Vältä yli 5 kg:n painonnousua aikuisiällä ja rasvavarastojen kertymistä vyötärölle. Vältä erityisesti vaihdevuosien jälkeistä runsasta painonnousua. 2. Omaksu fyysisesti aktiivinen elämäntapa Liiku minuuttia päivässä tasolla, joka vastaa ripeää kävelyä vähintään 10 minuutin jaksoissa. Mieti miten voit vähentää liikkumattomuutta ja lisätä päivittäistä liikkumista. 3. Rajoita energiatiheiden ruokien ja juomien kulutusta Vältä sokeripitoisia juomia, makeita jälkiruokia ja makeita välipaloja. Syö rasvaisia pikaruokia harvoin tai älä lainkaan. Vältä makeisten syömistä. 1

2 2 4. Painota ruokavaliossa kasvikunnan tuotteita Syö päivittäin yhteensä viisi annosta (viisi kourallista = n. 400 g) kasviksia ja hedelmiä Syö kasvikunnan tuotteita monipuolisesti ja eri lajeja vaihdellen. 5. Rajoita punaisen lihan syömistä ja vältä prosessoitujen lihavalmisteita Rajoita punaisen lihan syönti alle 500 g: viikossa. Suosi kalaa. 6. Rajoita alkoholin kulutusta Nollatoleranssi on paras. Yksi alkoholiannos päivässä lisää sairastumisriskiä naisilla ja kaksi annosta päivässä miehillä. 7. Rajoita suolan kulutusta alle 6 g päivässä. 8. Lisäravinteista ei ole hyötyä syövän ehkäisyssä. Monipuolinen ruokavalio on riittävä. 9. Suosi vauvojen imetystä yksinomaisena ravintona vähintään 6 kk:n ajan. Imetyksestä hyötyvät sekä äiti että tyttövauva. 10. Yleiset syövän ehkäisyyn laaditut suositukset sopivat myös syöpään sairastuneille ja uusiutumisen ehkäisyyn. On hyvä muistaa, että sen lisäksi mitä syömme syöpävaaraan vaikuttaa se miten ruoka valmistetaan ja miten sitä säilytetään. Merkitystä saattaa olla myös ruuan alkuperällä. Yhteenvetona voi sanoa, että terveellinen, monipuolinen kasvisvoittoinen ruokavalio on hyvä. Yhdistettynä säännölliseen liikkumiseen se on riittävää itsestään huolehtimista syöpävaaraa ajatellen. Kun vielä muistaa sen, että itselle hyvää tekevässä syömisessä huono omatunto on kehno kaveri. Nauti syömästäsi ruuasta ja muista kohtuullisuus kaikessa, myös suositusten noudattamisessa. Kost som bakgrundsfaktor till bröstcancer Forskning kring förebyggandet av bröstcancer är en av cancerforskningens tyngdpunkter, eftersom c. 1 miljon kvinnor i världen insjuknar i bröstcancer. Enligt senaste statistik insjuknar i Finland årligen över 4300 kvinnor och män. Faktorer bakom bröstcancer är många b.la ålder, ärftlighet, hormonella faktorer och levnadssätt. I slutet av år 2007 gjorde World Cancer Research Fund och American Institute for Cancer Research näringsrekommendationer ämnade för förebyggandet av cancer. Trots att forskningen är omfattande och välgjord bör man komma 1. Behåll din normalvikt (BMI 18,5-25,0 kg/m2) Undvik viktökning över 5 kg och fettbildning kring midjan i vuxen ålder Undvik stor viktökning speciellt efter klimakteriet 2. Ta till dig ett fysiskt aktivt levnadssätt Rör dig minuter per dag Fundera på hur du kan minska orörligheten och öka den dagliga motionen 3. Begränsa förbrukningen av energirik mat och dryck Undvik sockerhaltiga drycker, söta efterrätter och söta mellanmål Ät fet snabbmat sällan eller inte alls Undvik sötsaker 4. Använd växtrikets produkter i din diet Ät dagligen fem portioner (fem handfulla = c. 400 g) grönsaker och frukter Ät mångsidigt och variera olika produkter ihåg att rekommendationer är rekommendationer och inte exakt forskning. Materialet utvärderades i fem år av experter. Ett expertråd granskade även sambandet mellan bröstcancer och kost. Det är bra att komma ihåg att förutom det vi äter, har även tillagningssättet och förvaringen inverkan på cancerrisken. Det kan även vara av betydelse varifrån maten härstammar. Sammanfattningsvis kan man säga att en hälsosam, mångsidigt växtbaserad kost är bra. Då man kombinerar den med regelbunden motion, är detta tillräckligt för att ta vara på sig själv med tanke på cancerrisk. Rekommendationerna, sett ur bröstcancer synvinkel är; 5. Begränsa ätandet av rött kött och processade köttprodukter Begränsa rött kött till 500g i veckan Ät gärna fisk 6. Begränsa alkoholkonsumtionen Nolltolerans är bäst En alkoholportion om dagen för kvinnor och två portioner för män ökar insjukningsrisken 7. Begränsa saltintaget till 6 g om dagen 8. Tilläggsnäringsämnen har inte effekt på förebyggandet av cancer en mångsidig kost är tillräcklig 9. Amma barn i minst 6 månader med modersmjölk som enda näring amningen är nyttig både för mamman och flickbabyn 10. Allmänna rekommendationer för förebyggandet av cancer passar även de som insjuknat i cancer samt vid förebyggandet av återfall.

3 Hyvinkäällä aktiivisesti toimiva Naisten kansainvälinen kerho kutsui Naiseus ja terveys -teemaan liittyen ProMaman kouluttajan kertomaan rintojen omatarkkailusta. Aihe kiinnosti, sillä rintasyöpä koskettaa tavalla tai toisella lähes jokaista naista kansallisuudesta riippumatta. Joukko eri ikisiä naisia lapsineen tai lastenlapsineen kuunteli tarkkaavaisesti asiaa naiseudesta, rintasyövän taustalla olevista vaaratekijöistä ja rintojen omatarkkailusta. Valtaosa heistä oli Kosovon albaneja, afgaaneja sekä iranilaisia. Näissä maissa terveystietoisuus on vähäistä. Terveyttä edistävää tai ehkäisevää työtä ei juurikaan ole olemassa. Naisten sairauksista puhutaan vähän. Esimerkiksi rintasyöpä saattaa jäädä täysin diagnosoimatta ja hoitamatta. Tapahtuma oli järjestäjien ja osanottajien mielestä oikein onnistunut. Naiset saivat paljon uutta ja tärkeää tietoa itsensä hoitamisesta. He kuuntelivat ja keskustelivat Rintojen omatarkkailua monikulttuurisessa naisten kerhossa Hyvinkäällä kiinnostuneina mm. rintojen hyvänlaatuisista muutoksista sekä lasten lukumäärästä rintasyövältä suojaavana tekijänä. Eri maista ja kulttuureista Suomeen tulevien parissa tehtävä työ on erityisen tärkeää, sillä terveyden edistämiseen liittyvän tiedon tulisi tavoittaa kaikki kansalaiset tasavertaisesti ja vielä heidän Naistenkerholaiset esityksen jälkeen. omalla kielellään. Tilaisuudessa oli tulkki mukana, jotta kaikkien ei tarvinnut pinnistellä suomen kielen osaamisensa kanssa. Paavolan seurakunnan diakoniatyöntekijä Päivi Lammela vastaa kerhon toiminnasta. Kerhoidean äiti Aino Löytty ja perhetyöntekijä Pirjo Jokinen toimivat kerhon vapaaehtoisina työntekijöinä. 3 Satakunnan röntgenhoitajayhdistys ja ProMama Porissa Satakunnan röntgenhoitajayhdistyksen jäsentilaisuudessa paneuduttiin rintojen omatarkkailuun ja rintahoitajan työhön. Paikalla oli 60 yhdistyksen jäsentä. Vaikka asia oli tuttu, uuttakin tietoa tuli. Parasta illassa oli se, että taas kerran sai muistutuksen rintojen omatarkkailun merkityksestä ja uusinta tutkimuksellista tietoa rintasyövän taustalla olevista tekijöistä, sanoi eräs mukana ollut. Uutta suurelle osalla kuulijoista oli rintahoitajan työ Satakunnan keskussairaalassa. Sairaanhoitaja Maarit Blom kertoi työstään rintahoitajana innostuneesti. Työ on vaativaa ja antoisaa. Kahta samanlaista työpäivää ei ole. kertoi Maarit Blom. Kerran viikossa on vastaanotto ja muina päivinä hän on tavoitettavissa puhelimitse. Ongelmana on, ettei ole selkeää koulutusta rintasyöpähoitajan tehtävään. Maarit Blom on itse hakenut tietoa kaikkialta mistä sitä on saanut. Monipuolisimpana hän piti Satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutettua Naisen terveys- opintokokonaisuutta. Auditorion vastaanottavaiset kuulijat

4 Teemana kehonkuva miten me naiset suhtaudumme omaan kehoomme ProMaman teemana rintojen omatarkkailun ohella on kehonkuva. Aloitimme aiheeseen liittyvän kyselyn terveydenhoitajapäiviltä, jossa siihen vastasi 116 terveydenhoitajaa ja opiskelijaa. Jatkamme kyselyä tulevissa tilaisuuksissamme. Tämän vuoden aikana kyselyvastauksista teemme yhteenvedon ja tulokset kerromme ProMama-viestin lukijoille. Parasta kehossani on, että tunnen sen niin hyvin, sanoivat terveydenhoitajat. Tulokset kertovat valtaosin kehotyytyväisyydestä. Oma keho merkitsee vastaajille naiseutta, itsevarmuutta ja voimanlähdettä. Vastauksissa oli tärkeä mielen ja kehon kokonaisvaltaisuudesta muistuttava kommentti: Keho on vain väline ja oma sisäinen maailma ja tasapaino siellä on tärkeintä. Vastanneiden mielestä parasta heidän kehossaan: ryhti, hiukset, tasapainoisuus, hartialinja, rinnat, silmät ja mitä ne paljastavat. Hyvää oli myös kehon optimaalinen toimivuus ja terveys, kädet, terve iho, kokonaisuus, pitkät jalat, pisamat, sopusuhtaisuus, nilkat ja lantio. Monta mainintaa saivat olkapäät ja dekoltee-alue sekä vyötärö. Parasta oli oman kehonsa tunteminen, voima ja kestävyys. Parasta kehossani mainintoja saivat myös uuma, selkä, vahvat jalat, energisyys, naisellisuus, kaula ja pyöreät muodot. Joillekin, tosin hyvin harvalle, suhde omaan kehoon on vaikea: En ole kehossani tyytyväinen mihinkään. Vaikka omaan kehoon oltiin tyytyväisiä, muutostoiveita silti löytyi. Niitä olivat pulleus, selluliitti, rypyt, reidet, kiinteytys, kaksoisleuka, takapuoli ja sääret. Lisäksi toivottiin lisää kestävyyttä ja lihaskuntoa sekä parempaa ryhtiä. Ajankohtaista 4 Syövän hoidon kehittäminen vuoteen 2020 Syövästä on tulossa merkittävä kansansairaus. Syöpään sairastuminen tulee lisääntymään noin 27% seuraavan kymmenen vuoden aikana. Arvion mukaan joka neljäs suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa syöpään. Erityisesti rinta- ja eturauhassyöpään sairastuvien määrä lisääntyy. Vuoteen 2020 mennessä myös hoitokustannukset kasvavat lähes kolminkertaisiksi, noin 1,5 miljardiin euroon vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän kehittämään syövän hoitoa vuosina Tavoitteena on parantaa tai ainakin säilyttää nykyiset hyvät hoitotulokset potilasmäärän kasvamisesta ja hoitokustannusten lisääntymisestä huolimatta tasa-arvoisesti koko maassa. Työryhmä sai työnsä valmiiksi maaliskuun alussa. Työryhmän ehdotuksia käsiteltiin Eduskunnan syöpäverkostossa Työryhmän laatimat ehdotukset hoidon kehittämiseksi: Syövän diagnostiikka ja hoito on järjestettävä kuuden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Kuvantamiseen ja kudosnäytteiden tutkimiseen saa kulua enintään viikko. Liitännäishoidot on aloitettava viimeistään neljän viikon kuluttua kirurgisesta hoidosta, ellei potilaan tila sitä estä. Syövän diagnostiikka, hoito ja seuranta perustuvat valtakunnallisiin tai kansainvälisiin suosituksiin. Samat hoito- ja laatukriteerit koskevat sekä julkista että yksityistä terveydenhuoltoa. Vaativa kirurgia sekä erityisosaamista tai kalliita investointeja edellyttävä diagnostiikka ja hoito keskitetään. Osa syöpähoidoista voidaan suunnitella keskitetysti, mutta toteuttaa lä- hempänä potilaan asuinpaikkaa. Perusterveydenhuollon osuus syöpäpotilaiden seurannassa ja oireenmukaisessa hoidossa lisääntyy.

5 Uusien hoitojen hyödyt, haitat ja kustannukset arvioidaan tarvittaessa valtakunnallisesti. Laadukasta syöpäpotilaan palliatiivista hoitoa tulee voida toteuttaa kaikkialla terveydenhuollossa. Sähköisiä tietojärjestelmiä sekä vuorovaikutteista ja monikanavaista viestintää hyödynnetään. Potilaan osallistumista hoitoon lisätään. Syövän hoitoon tarvitaan lisää henkilöstöä syöpäpotilaiden määrän ja vaativien hoitojen lisääntyessä. Erityisen suuri tarve tulee olemaan onkologeista, patologeista, syöpää hoitavista sairaanhoitajista ja yleislääkäreistä. Kaikkiin yliopistosairaaloihin lisätään koulutusvirkoja ja alan houkuttelevuutta parannetaan. Strategiassa käsitellään myös potilaan polkua ja sen parannusehdotuksia. Syöpäfoorumin seminaarissa Suomen Syöpäyhdistyksen ylilääkäri Matti Rautalahti totesi, että potilaan polulla on liian monta porttia hidastamassa hoidon alkuun pääsyä ja liian monta tienhaaraa omalta polulta eksymiseen odottamista, epätietoisuutta ja epävarmuutta. Strategiatyön toisessa vaiheessa perustettava työryhmä tulee jatkamaan alan koulutuksen ja tutkimuksen arviointia sekä linjaamaan syövän ehkäisyä, seulontaa ja potilaan psykososiaalista kuntoutumista, sekä tekemään toimenpideehdotuksensa. Raportti Syövän hoidon kehittäminen vuosina on luettavissa osoitteesta Kansallinen syöpäkeskus Suomeen? si sekä käytännön potilashoitoa että syöpätutkimusta. - Suomen syöpäkeskus pyrkii saattamaan alan viimeisimmän tiedon ja osaamisen sekä huipputason diagnostiset mahdollisuudet kaikkien syöpään sairastuneiden ulottuville, vaikka itse hoito tapahtuu edelleen lähellä potilaan varsinaista asuinpaikkaa, totesi seminaarissa aiheesta puheenvuoron pitänyt hankkeen suunnitteluryhmän jäsen akatemiaprofessori Heikki Joensuu. Kansallisen syöpäkeskuksen perustamisesta on käynnistetty selvitystyö. Aloitteen tekijöinä ovat Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra). Selvitystyötä ohjaa terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Selvitykselle nimetyssä ohjausryhmässä ovat edustettuina Uudenmaan ja Helsingin, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit, sosiaali- ja terveys, työ- ja elinkeino sekä opetusministeriöt, Suomen Syöpäinstituutin Säätiö, Suomen syöpäjärjestöt ja Sitra sekä Terveys ja hyvinvoinnin laitos. Selvitystyö valmistuu lokakuun 2010 loppuun mennessä. Tehokkaat syövän ehkäisyohjelmat tavoitteena Kansainvälinen syöpäunioni (UICC) on johtava kansalaisjärjestö, joka on omistautunut syövän vähentämiseen. Se on laatinut Maailman syöpäjulistuksen, joka kehottaa hallituksia, organisaatioita, lahjoittajia, järjestöjä, yksityistä sektoria sekä koko kansalaisyhteiskuntaa sitoutumaan syövän hoitoon ja sen tunnistettavuuteen liittyviin tavoitteisiin, joiden tulisi toteutua vuoteen 2020 mennessä. Genevessä syövän huippukokoukseen kutsutut päätöksentekijät ja Maailman syöpäkongressin osallistujat hyväksyivät julistuksen vuonna ProMaman näkökulmasta tärkeimpiä tavoitteita ovat mm. On luotu kestävät järjestelyt varmistamaan, että kaikissa maissa on tarjolla tehokkaita syövän Eduskunnan syöpäverkostossa oli esillä myös kansallisen syöpäkeskuksen perustaminen Suomeen. Kyseessä on merkittävä ja kattava tieto-taitokeskus, joka verkottaisi toisiinsa Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot ja yliopistolliset keskussairaalat sekä muut merkittävät syöpätutkimukseen ja diagnostiikkaan keskeisesti liittyvät laitokset ja toimijat. Verkosto harjoittaisi ja kehittäiehkäisyohjelmia. Yhä useampi syöpä havaitaan varhaisessa vaiheessa seulontojen ja varhaisen toteamisen ohjelmien avulla. Ammattilaiset ja suuri yleisö tunnistavat hyvin syövän ensioireet. Asenteet syöpää kohtaan julkisuudessa ovat muuttuneet myönteisimmiksi ja syöpään liittyneet vahingolliset myytit ja harhaluulot on kumottu. Lisätään toimia, joilla saadaan potilaat mukaan syövän ehkäisyn suunnitteluun paikallisella ja kansallisella tasolla. Kaikki potilaat maailmanlaajuisesti saavat tarkempia diagnooseja, pääsevät asianmukaiseen hoitoon sekä saavat tukea, kuntoutuspalveluja ja saattohoitoa Kaikissa maissa yhä useampi ihminen selviytyy syövästä. Maailman syöpätaakan mittaaminen ja syövän ehkäisytoimien vaikutusten arviointi ovat huomattavasti parantuneet. Terveydenhoitohenkilökunnan mahdollisuudet kouluttautua syövän ehkäisyn eri tehtäviin ovat parantuneet merkittävästi. Julistuksen tavoitteet ovat koko maailmaa ajatellen kunnianhimoisia. Kansainvälisen syöpäunionin mukaan ne voidaan saavuttaa määrätietoisella toiminnalla, yhdessä määritellyillä tavoitteilla ja toimenpiteillä sekä monipuolisella yhteistyöllä. Vaikka julistus on koko maailmaa koskeva syövän vaaraa vähentävissä toimenpiteissä tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja kulttuuriset tekijät, jotta ne mahdollistavat nykyistä paremmat kulutustavat ja terveemmät elintavat sekä yhteisö että yksilötasolla. UICC julkistaa kahden vuoden välein raportin, jossa kerrotaan, miten 2020 tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Julistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi UICC toivoo, että mahdollisimman moni allekirjoittaisi Maailman syöpäjulistuksen. Syöpäjärjestöt on julkaissut julistuksen suomeksi. Se on luettavissa Syöpäjärjestöjen sivuilta, Syöpäjärjestöjen sivuilta löytyy myös julistuksen allekirjoituslinkki. 5

6 Kaija Kauppinen rintojen omatarkkailun uranuurtaja on poissa 6 Kaija Kauppinen, ProMaman kantava voima, kuoli viime syksynä ruskan ollessa kauneimmillaan. Hänen ystävänsä ja työtoverinsa muistavat häntä erityisellä lämmöllä. Kaija Kauppisen jäädessä aikanaan eläkkeelle Marttaliiton tiedotussihteerin tehtävästä hän siirtyi uuden, vuonna 1992 perustetun ProMama- yhdistyksen projektisihteeriksi. Yhdistys toimi aluksi lahjoitusvaroilla ja myöhemmin RAY:n avustuksella. Ilman Kaijaa ei luultavasti olisi syntynyt koko ProMama- yhdistystä. Hänen työurallaan luomansa verkosto oli todella mittava, ja hän käytti kaikki kontaktinsa yhdistyksen perustamiseksi sekä myöhemmin ProMaman hyväksi. Ennen ProMama ry:n - ProMama rf:n perustamista Kaija Kauppinen oli ollut vuosia mukana edistämässä mamaohjelmaa LKT Gisela Gästrinin rinnalla ja hoitanut käytännön asioita. Hän loi verkostoja, organisoi luentoja, oli yhteydessä terveyskeskuksiin jne. Kaija ymmärsi, että toiminnan tueksi oli perustettava yhdistys. Lukuisten naisjärjestöjen tuella se perustettiinkin. Kaijan idea oli saada ympäri Suomea mamaohjelman asiantuntijoita, jotka opastavat naisia rintojen omatarkkailuun. Oli selvää, ettei pieni yhdistys yksinään pystynyt kattamaan koko maata ja heti alusta aloitettiin tiivis yhteistyö terveyskeskusten kanssa. Ahkera taloudellinen puurtaja ProMaman toimisto oli kahdeksan vuotta Kaija Kauppisen kotona ennenkuin saatiin vuokrattua pieni toimisto. Kaija teki kotonaan ProMaman hyväksi pitkiä työpäiviä, klo 8 17, jolloin hän vei viimeisen aineistopaketin postiin. Kaija oli hyvin tarkka siitä, että kaikkiin viesteihin ja pyyntöihin vastattiin. Messuilla ollessamme, kun osallistujat olivat luennoilla, Kaija käveli ympäri ja opasti näyttelleasettajanaiset rintojen omatarkkailuun! Hän omistautui työhönsä enemmän kuin sataprosenttisesti. Kaikki kontaktit olivat tärkeitä. Kaija Kauppisen aikana perustettiin tiedotuslehti Mamaviesti, ProMama-viestin edelläkävijä, jolla haluttiin pitää yhteyttä mahdollisimman moniin tahoihin. Kaija oli myös todella taloudellinen. Toimisto kalustettiin kierrätyshuonekaluilla ja tarvikkeet hankittiin edullisesti. Jokainen käytetty paperi hyödynnettiin uudelleen, jos sitä ei tarvinnut arkistoida. Ja hän oli todellinen arkistoinnin mestari! Jäädessään pois ProMaman toiminnasta v hän toimitti toimistoon siistit ja järjestelmälliset arkistot. Ilman hänen työpanostaan olisi yhdistyksen taival ollut monella tavalla paljon visaisempi. Iloinen työtoveri Olin ensimmäinen ProMaman palkkaama kouluttaja, ja minulla oli ilo matkustaa Kaija Kauppisen kanssa ympäri Suomea opettamassa rintojen omatarkkailua. Tapasimme erilaisia naisia ja naisryhmiä sekä terveydenhuoltoalan ammatilaisia. Kävimme lukuisilla messuilla ja opintopäivillä. Kolusimme yhteisinä vuosina lähes koko Suomen, ja Kaija oli matkatoveri vailla vertaa: Hän oli aina hyvällä tuulella ja innostava. Jos ongelmia tuli vastaan, hän ratkaisi ne luovasti ja positiivisesti. Kaija Kauppinen oli kaikissa tilanteissa loistava diplomaatti. Hänen organisointikykynsä oli vailla vertaa: Oli sitten kyseessä kymmenen tai satojen ihmisten koulutustilaisuus, kaikki toimi. Opastusmatkatkin taittuivat rattoisasti, sillä historia oli Kaijan intohimoinen harrastus. Sain aina hyvän katsauksen ko. paikkakunnan historiaan ja merkkihenkilöihin. Kaijan jaksamisen kulmakivenä oli uskomaton kyky rentoutua nopeasti: Hän pystyi linja-autossa tai junassa hetkessä nukahtamaan ja oli herätessään 20 min kuluttua virkku kuin peipponen. Jään syvästi kaipaamaan hänen iloista ääntään ja positiivisuuttaan. Sain oppia Kaijalta tosi paljon. Yhdistyksen täyttäessä, v. 2007, 15-vuotta Kaija Kauppista haastateltiin ProMama-viestiin. Hän seurasi edelleen aktiivisesti toimintaa ja näki tulevaisuuden valoisana: Katson luottavaisena ProMaman tulevaisuuteen, sillä tehtävät vain lisääntyvät, kun suuret ikäluokat ovat tulleet riski-ikään. Toivottavasti päättäjät ymmärtävät jatkossakin taloudellisen tuen tärkeyden, jotta ProMama voi toimia laajalla rintamalla opastamassa naisia rintojen omatarkkailuun ja huolehtimaan terveydestään! Kaija Kauppinen Pionjären för självundersökning av brösten, är borta Kaija Kauppinen, ProMamas bärande kraft, gick bort förra hösten. Hennes vänner och kolleger minns henne med värme. Efter pensio-

7 hon gjorde långa arbetsdagar. Hon grundade även Pro-Mama tidningen. Kaija Kauppinen hade ett stort nätverk som hon utnyttjade till fullo för att sprida kunskap om vikten av bröstens självundersökneringen som Marttaförbundets informationssekreterare, blev hon projektsekreterare för Pro Mama föreningen som grundades år 1992.Under åtta år fungerade Pro Mamas kansli i Kaijas hem, där ning. Utan henne hade antagligen inte Pro Mama över huvudtaget fötts. Carola Tiitinen Kaija Kauppisen ystävä ja työtoveri, Kaija Kauppinens vän och kollega Tuula Heikkilä monipuolinen järjestöosaaja poissa Tuula Heikkilän poistuminen joukostamme helmikuun 1. päivänä oli suuri menetys omaisten ja ystävien lisäksi myös ProMamalle. Tuula oli lähes koko ProMaman olemassa olon ajan mukana yhdistyksen toiminnassa aktiivisena hallituksen ja järjestö-/taloustoimikunnan jäsenenä. Hän oli yksi uranuurtajista rintasyövän varhaistoteamiseen liittyvän omatarkkailuohjeistuksen kansallistamisessa. Pitkän kokemuksen siivittämänä hänellä oli tietoa ja taitoa peilata asioita sekä eteen- että taaksepäin. Tuula oli kiinnostunut ja innostunut kehittämään ProMaman toimintaa. Hän oli hallituskumppanina kriittinen ja rakentava. Hän osasi taitavasti viimeistellä yhteisiä ajatuksiamme konkreettiseen ja ymmärrettävään muotoon. Tuulan järjestöura alkoi kotitalousneuvojana Tampereella Pirkanmaan Martoissa 1970-luvun alkuvuosina. Sieltä hänet kutsuttiin vuonna 1977 Marttaliittoon konsulentiksi hoitamaan nuorisotoimintaa. Kun Marttaliitossa parin vuoden kuluttua käynnistyi W. K. Kellogg säätiön rahoituksella monivuotinen Nuorten perheiden projekti, Tuula siirtyi sen projektisihteeriksi ja projektinjohtaja Maija Riihijärvi-Samuelin työpariksi. Yhdessä nämä aktiiviset ja työlleen omistautuneet martat toteuttivat tätä vaativaa projektia ympäri Suomen. Marttaliitosta Tuula siirtyi vuonna 1989 Väestöliiton palvelukseen kehittämään sen lastenhoitopalvelua, mitä tehtävää hän hoiti 2000-luvulle asti. Hän jäi eläkkeelle terveydellisistä syistä vuonna Tuula oli innokas opiskelija. Hän valmistui kotitalousopettajaksi Keski-Suomen kotitalousopettajaopistosta. Tampereella hän jatkoi opiskelua työnsä ohella iltalukiossa ylioppilaaksi. Nuorten perheiden projektiin hän sai lisäoppia stipendiaattina Yhdysvalloissa. Erinomaiset järjestötaitonsa Tuula hankki osallistumalla aktiivisesti ammattiyhdistystoimintaan. Tuula oli ehdottoman taitava kokki. Hänellä oli taito tehdä herkkuja perusaineista. Niinpä eläkkeellä ollessakin saimme nauttia hänen taidoistaan. ProMaman erinomainen pikkujoulupuuro valmistui niinikään Tuulan antamien ohjeiden mukaan. Tuula oli luotettava, huumorintajuinen ystävä. Sairauksistaan huolimatta hän jaksoi jakaa myös ystävien ja yhdistyskumppaneiden iloja ja suruja. Hän oli empaattinen ja ymmärtävä, mielellään monessa mukana voimiensa mukaan. MM Marttayhdistyksen aktiivisena jäsenenä hän oli loppuun asti. Tuulan paikkaa on vaikea täyttää ProMaman hallituksessa. Menetimme osaavan ja lämpimän ihmisen. TUULA HEIKKILÄ en mångsidig föreningsaktiv är borta Tuula Heikkiläs bortgång i februari var en stor förlust inte bara för hennes anhöriga och vänner utan också för ProMama. Tuula var med nästan under hela Pro Mamas existens som aktiv styrelsemedlem och medlem i organisations-/ekonomiutskotten. Tuula var intresserad och ivrig att utveckla Pro Mamas verksamhet.tuula var en vän man kunde lita på och som hade humor. Trots sjukdomar orkade hon dela sina medmänniskors glädje och sorg. Tuulas plats är svår att fylla, vi har förlorat en varm och empatisk vän. Leena Välimäki, ProMama ryn hallituksen jäsen ja Tuulan pitkäaikainen ystävä, ProMama rf:s styrelsemedlem och Tuulas långvarige vän. 7

8 8 LIITY PROMAMAN JÄSENEKSI - Tue toimintaa ProMama ry edistää rintojen terveyttä ja rintasyövän varhaistoteamista. Toiminta-alueena on koko maa. Voit tukea toimintaa liittymällä yhdistyksen jäseneksi tai olemalla kannattajajäsen. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20,00. Kannattajajäsenen maksu on 40,00 Yhdistysten ja yhteisöjen kannattajajäsenmaksu on 100,00. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille Ilmoita lisäksi yhteystietosi ProMaman toimistoon. Jäsenetuna saa yhdistyksen ProMama-viestin kaksi kertaa vuodessa. Järjestämme jäsenillemme myös koulutusta. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Ovatko osoitetietosi ajan tasalla? Ole ystävällinen ja ilmoita toimistoomme muuttuneet osoitetietosi tai jos ProMama-viesti on tarpeeton. RINTOJEN OMATARKKAILUN OPASTUS JA KOULUTUS Nyt on aika varata opastus- tai koulutustilaisuus syyskaudelle Tulemme mielellämme mukaan erilaisiin naisten yhteisiin tilaisuuksiin. Järjestä opastustilaisuus omassa työyhteisössäsi, ammattijärjestössäsi, vapaa-ajan harrastusryhmässäsi tai muussa järjestössä, jonka jäsen olet. Pyydä asiantuntija ProMamasta. Voit varata opastusajan ryhmälle myös toimistoomme. Ryhmän koko voi olla enintään 20 henkilöä. Opastus on edullista, koska rahaautomaattiyhdistys tukee valistusja koulutustoimintaa. Kun kyse on henkilökunnan työterveyshuollosta, Kela-korvaukset ovat mahdollisia. Koulutamme myös rintojen omatarkkailun ohjaajia. Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, alan opiskelijoille ja opettajille. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutus on maksullista. Opastus ja koulutus pohjautuvat ns. mamaohjelmaan. Tarkemmat tiedot koulutus- ja opastustilaisuuksista tulevat wwwsivuillemme. Kysy toimistostamme lisätietoja. Kouluttajaverkostomme on laajentunut. Tällä hetkellä heitä on pääkaupunkiseudun lisäksi mm. Kajaanissa, Ylivieskassa, Vaasassa, Tampereella, Pieksämäellä, Muhoksella, Joensuussa, Kuortaneella, Kälviällä ja Kotkassa. PROMAMAN TOIMISTO Toimistossa päivystetään maanantaisin ja tiistaisin klo Puhelin fax ProMama ry Tilkankatu 7 A, Helsinki Kesällä toimisto on suljettu välisen ajan vuosilomien vuoksi. Omatarkkailun tukiaineisto ProMama tuottaa ja välittää omatarkkailuun liittyvää tuki- ja tiedotusaineistoa sekä suomeksi että ruotsiksi. Raha-automaattiyhdistyksen tuella tuotettu aineisto on maksutonta. Aineistoa voi tilata ProMaman toimistosta. Tilauslomake löytyy myös ProMaman kotisivuilta ProMama -viesti 1/2010 Julkaisija ProMama ry ProMama rf Hallitus 2010 Ritva Larjomaa, kehityspäällikkö, puheenjohtaja Anita Kokkola, esh, VTM, erityisasiaintuntija, varapuheenjohtaja Susanne Ahlqvist, kätilö Maria Erkheikki-Kurtti, suunnittelija Arja Hernesniemi, kätilö Päivi Ojala, apulaisosastonhoitaja Ulla Perko, ylihoitaja Leena Välimäki, MMM Toiminnanjohtaja Ritva Passiniemi Toimitus Ritva Passiniemi, päätoimittaja Katja Liuksiala Toimituskunta 2010 Arja Hernesniemi Katja Liuksiala Ritva Passiniemi Ulla Perko Lena Öhman-Jokinen Taitto Anna Seppo, TaM, kuvittaja Jakelu Jäsenet, koulutuksessa ja opastuksessa mukana olleet sekä muut sidosryhmät Painos 4000 kpl Paino Sälekarin kirjapaino Somero 2010 Artikkeleita lainatessa lähde mainittava ISSN RAY.n tuella

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa OHJAUS Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa 6 2014 Ohjaus 6/2014 Syöpätautien asiantuntijaryhmä Syövän ehkäisyn,

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA. Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse LOUNAIS SUOMEN SANOMAT

SYÖVÄNTORJUNTA. Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse LOUNAIS SUOMEN SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2010 2/2004 1/2005 Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse Melkein

Lisätiedot

Tulihan se talvi sittenkin!

Tulihan se talvi sittenkin! ELÄKKEENSJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 44. VSK. 5.2.2014 1/ 2014 Kuva: aro Peuraniemi Tulihan se talvi sittenkin! RVINTOLT J HOTELLIT KOULUTUS 5 72 KULTTUURI J VP-IK 123 MUUT TVRT ELINTRVIKKEET, LKOHOLITTOMT

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

puolustautuu 5/13 Sirpa Jalkanen tutkii, kuinka elimistö 10 Toimeentulo askarruttaa potilaita Syöpähoidoista ei tingitä kovinakaan aikoina

puolustautuu 5/13 Sirpa Jalkanen tutkii, kuinka elimistö 10 Toimeentulo askarruttaa potilaita Syöpähoidoista ei tingitä kovinakaan aikoina S YÖ PÄ JÄ R J E S T Ö J E N A I K A K AU S L E H T I 5/13 10 Toimeentulo askarruttaa potilaita 12 Syöpähoidoista ei tingitä kovinakaan aikoina 26 Sairaus ja toivo sekä muita kirjoja 20 Sirpa Jalkanen

Lisätiedot

Mitä minulle kuuluu? s. 10

Mitä minulle kuuluu? s. 10 Livsvillkor Munuais- ja maksaliitto ry 1/2011 Henkisen hyvinvoinnin teemavuosi Mitä minulle kuuluu? s. 10 Strategia toiminnan ohjenuoraksi s. 12 Pääkirjoitukset Ylläpidetään toivoa! Miten ylläpitää toivoa

Lisätiedot

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s.

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s. Finnilco jäsenlehti 3 2014 30-vuotias Kymen Ilco juhli... s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa... s. 18 Finnilco 3/2014 39. vuosikerta

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2013 2/2004 1/2005 Sininen manifesti oli ensimmäistä kertaa Turussa Tuolit symboloivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

2 U u m u n e n 1 / 2 0 0 5

2 U u m u n e n 1 / 2 0 0 5 2/2005 2 U u m u n e n 1 / 2 0 0 5 S Pääkirjoitus anaan äiti sisältyy selittämätöntä ylivoimaa. Se lyö laudalta formulaykköset, jääkiekon MM-kisat ja vaikka minkä. Sillä äiti peittoaa mennen tullen kenet

Lisätiedot

Runo sai munuaisen isältään s. 12

Runo sai munuaisen isältään s. 12 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi Runo sai munuaisen isältään s. 12 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki Ilmoittaudu mukaan! www.likkojenlenkki.fi

Lisätiedot

Hyvää Joulua! God Jul!

Hyvää Joulua! God Jul! M Itella Oyj Hyvää Joulua! God Jul! Hyvinvointi Välmående Kohtuullisuus luo hyvinvointia Rentoutusterapia ja jooga Vaiennetut Eevan ja Aabrahamin tyttäret Kvinna i det heliga kyrkorummet Kuvan kipsienkeli

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2004 1/2005 1/2007 Dosentti Akseli Hemmingin mukaan virusten lääkekäyttö geeniterapiassa voisi olla huokeaa.

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s.

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s. No 12 25.9.2012 ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen kahden maan hoitaja rajaseutu s. 14 ongelmana mustasukkaisuus? hyvinvointi s. 28 alzheimer terveys s. 24 6sääntöä pätkätyöstä elämyksiä ja liikunnan

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 3 2013 Tyksin suuri muutto sujui upeasti Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Matti

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 2 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Jari Kiveliö soveltaa työssään 16 Opiskelijaterveydenhuolto joukkueurheilun oppeja sai omat tilat MERITUULI / HAVSVINDEN 1 sisältö

Lisätiedot

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta.

Lisätiedot

Haluaisitko tietää, mitä saimme aikaan viidellä miljoonalla eurolla, kysyy HelsinkiMission toimitusjohtaja Olli Valtonen.

Haluaisitko tietää, mitä saimme aikaan viidellä miljoonalla eurolla, kysyy HelsinkiMission toimitusjohtaja Olli Valtonen. VUOSIKERTOMUS 2014 Kuva: Esko Jämsä Pelastakaa sukupolvi -hankkeen virkistyspäivää vietettiin syksyllä 2014 Lomakoti Kotorannassa Kiljavalla. Yhteensä 70 osallistujaa asiakasperheitä, äiti- ja isämentoreita,

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39 2/2009 CP-LEHTI 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot