Ravinto rintasyövän taustatekijänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ravinto rintasyövän taustatekijänä"

Transkriptio

1 ProMama 1/2010 -viesti Terveellinen ja monipuolinen kasvisvoittoinen ruokavalio sekä liikunnallinen elämäntapa tukevat painonhallintaa. Yhdessä nämä tekijät auttavat myös rintasyövän ennaltaehkäisyssä. Rintasyövän ehkäisyyn liittyvä tutkimus on yksi syövän tutkimuksen painopisteistä, sillä noin miljoona naista maailmassa sairastuu rintasyöpään. Suomessa viimeisimpien tilastojen mukaan vuoden aikana sairastuu yli 4300 naista ja miestä. Näin ollen joka kymmenes nainen sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa. Taustalla Ravinto rintasyövän taustatekijänä on monia tekijöitä, mm. ikä, perinnöllisyys, hormonaaliset tekijät ja elämäntavat. Viimeisimpien tutkimusten mukaan väestötasolla tarkasteltuna ravinnolla, painonhallinnalla ja liikunnalla on vaikutusta rintasyöpään sairastumisriskiä arvioitaessa. Lautasmalli, Kotimaiset kasvikset ry, Teppo Johansson Vuoden 2007 lopussa World Cancer Reserch Fund ja American Institute for Cancer Reserch laativat syövän ehkäisyyn tarkoitetut ravitsemussuositukset. Taustalla olevan tutkimuksen tarkastelu on mittava. Vaikka lähtökohtana on paras olemassa oleva tunnistettu, kerätty, analysoitu, esitetty ja puolueettomasti arvioitu näyttö, suositukset eivät ole täsmällistä tiedettä. Asiantuntijat työstivät aineistoa viisi vuotta. He tarkastelivat myös rintasyövän ja ravitsemuksen yhteyttä. Rintasyövän näkökulmasta tarkasteltuna suositukset ovat: 1. Pysy normaalipainoisena (BMI 18,5-25,0 kg/m2) Vältä yli 5 kg:n painonnousua aikuisiällä ja rasvavarastojen kertymistä vyötärölle. Vältä erityisesti vaihdevuosien jälkeistä runsasta painonnousua. 2. Omaksu fyysisesti aktiivinen elämäntapa Liiku minuuttia päivässä tasolla, joka vastaa ripeää kävelyä vähintään 10 minuutin jaksoissa. Mieti miten voit vähentää liikkumattomuutta ja lisätä päivittäistä liikkumista. 3. Rajoita energiatiheiden ruokien ja juomien kulutusta Vältä sokeripitoisia juomia, makeita jälkiruokia ja makeita välipaloja. Syö rasvaisia pikaruokia harvoin tai älä lainkaan. Vältä makeisten syömistä. 1

2 2 4. Painota ruokavaliossa kasvikunnan tuotteita Syö päivittäin yhteensä viisi annosta (viisi kourallista = n. 400 g) kasviksia ja hedelmiä Syö kasvikunnan tuotteita monipuolisesti ja eri lajeja vaihdellen. 5. Rajoita punaisen lihan syömistä ja vältä prosessoitujen lihavalmisteita Rajoita punaisen lihan syönti alle 500 g: viikossa. Suosi kalaa. 6. Rajoita alkoholin kulutusta Nollatoleranssi on paras. Yksi alkoholiannos päivässä lisää sairastumisriskiä naisilla ja kaksi annosta päivässä miehillä. 7. Rajoita suolan kulutusta alle 6 g päivässä. 8. Lisäravinteista ei ole hyötyä syövän ehkäisyssä. Monipuolinen ruokavalio on riittävä. 9. Suosi vauvojen imetystä yksinomaisena ravintona vähintään 6 kk:n ajan. Imetyksestä hyötyvät sekä äiti että tyttövauva. 10. Yleiset syövän ehkäisyyn laaditut suositukset sopivat myös syöpään sairastuneille ja uusiutumisen ehkäisyyn. On hyvä muistaa, että sen lisäksi mitä syömme syöpävaaraan vaikuttaa se miten ruoka valmistetaan ja miten sitä säilytetään. Merkitystä saattaa olla myös ruuan alkuperällä. Yhteenvetona voi sanoa, että terveellinen, monipuolinen kasvisvoittoinen ruokavalio on hyvä. Yhdistettynä säännölliseen liikkumiseen se on riittävää itsestään huolehtimista syöpävaaraa ajatellen. Kun vielä muistaa sen, että itselle hyvää tekevässä syömisessä huono omatunto on kehno kaveri. Nauti syömästäsi ruuasta ja muista kohtuullisuus kaikessa, myös suositusten noudattamisessa. Kost som bakgrundsfaktor till bröstcancer Forskning kring förebyggandet av bröstcancer är en av cancerforskningens tyngdpunkter, eftersom c. 1 miljon kvinnor i världen insjuknar i bröstcancer. Enligt senaste statistik insjuknar i Finland årligen över 4300 kvinnor och män. Faktorer bakom bröstcancer är många b.la ålder, ärftlighet, hormonella faktorer och levnadssätt. I slutet av år 2007 gjorde World Cancer Research Fund och American Institute for Cancer Research näringsrekommendationer ämnade för förebyggandet av cancer. Trots att forskningen är omfattande och välgjord bör man komma 1. Behåll din normalvikt (BMI 18,5-25,0 kg/m2) Undvik viktökning över 5 kg och fettbildning kring midjan i vuxen ålder Undvik stor viktökning speciellt efter klimakteriet 2. Ta till dig ett fysiskt aktivt levnadssätt Rör dig minuter per dag Fundera på hur du kan minska orörligheten och öka den dagliga motionen 3. Begränsa förbrukningen av energirik mat och dryck Undvik sockerhaltiga drycker, söta efterrätter och söta mellanmål Ät fet snabbmat sällan eller inte alls Undvik sötsaker 4. Använd växtrikets produkter i din diet Ät dagligen fem portioner (fem handfulla = c. 400 g) grönsaker och frukter Ät mångsidigt och variera olika produkter ihåg att rekommendationer är rekommendationer och inte exakt forskning. Materialet utvärderades i fem år av experter. Ett expertråd granskade även sambandet mellan bröstcancer och kost. Det är bra att komma ihåg att förutom det vi äter, har även tillagningssättet och förvaringen inverkan på cancerrisken. Det kan även vara av betydelse varifrån maten härstammar. Sammanfattningsvis kan man säga att en hälsosam, mångsidigt växtbaserad kost är bra. Då man kombinerar den med regelbunden motion, är detta tillräckligt för att ta vara på sig själv med tanke på cancerrisk. Rekommendationerna, sett ur bröstcancer synvinkel är; 5. Begränsa ätandet av rött kött och processade köttprodukter Begränsa rött kött till 500g i veckan Ät gärna fisk 6. Begränsa alkoholkonsumtionen Nolltolerans är bäst En alkoholportion om dagen för kvinnor och två portioner för män ökar insjukningsrisken 7. Begränsa saltintaget till 6 g om dagen 8. Tilläggsnäringsämnen har inte effekt på förebyggandet av cancer en mångsidig kost är tillräcklig 9. Amma barn i minst 6 månader med modersmjölk som enda näring amningen är nyttig både för mamman och flickbabyn 10. Allmänna rekommendationer för förebyggandet av cancer passar även de som insjuknat i cancer samt vid förebyggandet av återfall.

3 Hyvinkäällä aktiivisesti toimiva Naisten kansainvälinen kerho kutsui Naiseus ja terveys -teemaan liittyen ProMaman kouluttajan kertomaan rintojen omatarkkailusta. Aihe kiinnosti, sillä rintasyöpä koskettaa tavalla tai toisella lähes jokaista naista kansallisuudesta riippumatta. Joukko eri ikisiä naisia lapsineen tai lastenlapsineen kuunteli tarkkaavaisesti asiaa naiseudesta, rintasyövän taustalla olevista vaaratekijöistä ja rintojen omatarkkailusta. Valtaosa heistä oli Kosovon albaneja, afgaaneja sekä iranilaisia. Näissä maissa terveystietoisuus on vähäistä. Terveyttä edistävää tai ehkäisevää työtä ei juurikaan ole olemassa. Naisten sairauksista puhutaan vähän. Esimerkiksi rintasyöpä saattaa jäädä täysin diagnosoimatta ja hoitamatta. Tapahtuma oli järjestäjien ja osanottajien mielestä oikein onnistunut. Naiset saivat paljon uutta ja tärkeää tietoa itsensä hoitamisesta. He kuuntelivat ja keskustelivat Rintojen omatarkkailua monikulttuurisessa naisten kerhossa Hyvinkäällä kiinnostuneina mm. rintojen hyvänlaatuisista muutoksista sekä lasten lukumäärästä rintasyövältä suojaavana tekijänä. Eri maista ja kulttuureista Suomeen tulevien parissa tehtävä työ on erityisen tärkeää, sillä terveyden edistämiseen liittyvän tiedon tulisi tavoittaa kaikki kansalaiset tasavertaisesti ja vielä heidän Naistenkerholaiset esityksen jälkeen. omalla kielellään. Tilaisuudessa oli tulkki mukana, jotta kaikkien ei tarvinnut pinnistellä suomen kielen osaamisensa kanssa. Paavolan seurakunnan diakoniatyöntekijä Päivi Lammela vastaa kerhon toiminnasta. Kerhoidean äiti Aino Löytty ja perhetyöntekijä Pirjo Jokinen toimivat kerhon vapaaehtoisina työntekijöinä. 3 Satakunnan röntgenhoitajayhdistys ja ProMama Porissa Satakunnan röntgenhoitajayhdistyksen jäsentilaisuudessa paneuduttiin rintojen omatarkkailuun ja rintahoitajan työhön. Paikalla oli 60 yhdistyksen jäsentä. Vaikka asia oli tuttu, uuttakin tietoa tuli. Parasta illassa oli se, että taas kerran sai muistutuksen rintojen omatarkkailun merkityksestä ja uusinta tutkimuksellista tietoa rintasyövän taustalla olevista tekijöistä, sanoi eräs mukana ollut. Uutta suurelle osalla kuulijoista oli rintahoitajan työ Satakunnan keskussairaalassa. Sairaanhoitaja Maarit Blom kertoi työstään rintahoitajana innostuneesti. Työ on vaativaa ja antoisaa. Kahta samanlaista työpäivää ei ole. kertoi Maarit Blom. Kerran viikossa on vastaanotto ja muina päivinä hän on tavoitettavissa puhelimitse. Ongelmana on, ettei ole selkeää koulutusta rintasyöpähoitajan tehtävään. Maarit Blom on itse hakenut tietoa kaikkialta mistä sitä on saanut. Monipuolisimpana hän piti Satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutettua Naisen terveys- opintokokonaisuutta. Auditorion vastaanottavaiset kuulijat

4 Teemana kehonkuva miten me naiset suhtaudumme omaan kehoomme ProMaman teemana rintojen omatarkkailun ohella on kehonkuva. Aloitimme aiheeseen liittyvän kyselyn terveydenhoitajapäiviltä, jossa siihen vastasi 116 terveydenhoitajaa ja opiskelijaa. Jatkamme kyselyä tulevissa tilaisuuksissamme. Tämän vuoden aikana kyselyvastauksista teemme yhteenvedon ja tulokset kerromme ProMama-viestin lukijoille. Parasta kehossani on, että tunnen sen niin hyvin, sanoivat terveydenhoitajat. Tulokset kertovat valtaosin kehotyytyväisyydestä. Oma keho merkitsee vastaajille naiseutta, itsevarmuutta ja voimanlähdettä. Vastauksissa oli tärkeä mielen ja kehon kokonaisvaltaisuudesta muistuttava kommentti: Keho on vain väline ja oma sisäinen maailma ja tasapaino siellä on tärkeintä. Vastanneiden mielestä parasta heidän kehossaan: ryhti, hiukset, tasapainoisuus, hartialinja, rinnat, silmät ja mitä ne paljastavat. Hyvää oli myös kehon optimaalinen toimivuus ja terveys, kädet, terve iho, kokonaisuus, pitkät jalat, pisamat, sopusuhtaisuus, nilkat ja lantio. Monta mainintaa saivat olkapäät ja dekoltee-alue sekä vyötärö. Parasta oli oman kehonsa tunteminen, voima ja kestävyys. Parasta kehossani mainintoja saivat myös uuma, selkä, vahvat jalat, energisyys, naisellisuus, kaula ja pyöreät muodot. Joillekin, tosin hyvin harvalle, suhde omaan kehoon on vaikea: En ole kehossani tyytyväinen mihinkään. Vaikka omaan kehoon oltiin tyytyväisiä, muutostoiveita silti löytyi. Niitä olivat pulleus, selluliitti, rypyt, reidet, kiinteytys, kaksoisleuka, takapuoli ja sääret. Lisäksi toivottiin lisää kestävyyttä ja lihaskuntoa sekä parempaa ryhtiä. Ajankohtaista 4 Syövän hoidon kehittäminen vuoteen 2020 Syövästä on tulossa merkittävä kansansairaus. Syöpään sairastuminen tulee lisääntymään noin 27% seuraavan kymmenen vuoden aikana. Arvion mukaan joka neljäs suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa syöpään. Erityisesti rinta- ja eturauhassyöpään sairastuvien määrä lisääntyy. Vuoteen 2020 mennessä myös hoitokustannukset kasvavat lähes kolminkertaisiksi, noin 1,5 miljardiin euroon vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän kehittämään syövän hoitoa vuosina Tavoitteena on parantaa tai ainakin säilyttää nykyiset hyvät hoitotulokset potilasmäärän kasvamisesta ja hoitokustannusten lisääntymisestä huolimatta tasa-arvoisesti koko maassa. Työryhmä sai työnsä valmiiksi maaliskuun alussa. Työryhmän ehdotuksia käsiteltiin Eduskunnan syöpäverkostossa Työryhmän laatimat ehdotukset hoidon kehittämiseksi: Syövän diagnostiikka ja hoito on järjestettävä kuuden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Kuvantamiseen ja kudosnäytteiden tutkimiseen saa kulua enintään viikko. Liitännäishoidot on aloitettava viimeistään neljän viikon kuluttua kirurgisesta hoidosta, ellei potilaan tila sitä estä. Syövän diagnostiikka, hoito ja seuranta perustuvat valtakunnallisiin tai kansainvälisiin suosituksiin. Samat hoito- ja laatukriteerit koskevat sekä julkista että yksityistä terveydenhuoltoa. Vaativa kirurgia sekä erityisosaamista tai kalliita investointeja edellyttävä diagnostiikka ja hoito keskitetään. Osa syöpähoidoista voidaan suunnitella keskitetysti, mutta toteuttaa lä- hempänä potilaan asuinpaikkaa. Perusterveydenhuollon osuus syöpäpotilaiden seurannassa ja oireenmukaisessa hoidossa lisääntyy.

5 Uusien hoitojen hyödyt, haitat ja kustannukset arvioidaan tarvittaessa valtakunnallisesti. Laadukasta syöpäpotilaan palliatiivista hoitoa tulee voida toteuttaa kaikkialla terveydenhuollossa. Sähköisiä tietojärjestelmiä sekä vuorovaikutteista ja monikanavaista viestintää hyödynnetään. Potilaan osallistumista hoitoon lisätään. Syövän hoitoon tarvitaan lisää henkilöstöä syöpäpotilaiden määrän ja vaativien hoitojen lisääntyessä. Erityisen suuri tarve tulee olemaan onkologeista, patologeista, syöpää hoitavista sairaanhoitajista ja yleislääkäreistä. Kaikkiin yliopistosairaaloihin lisätään koulutusvirkoja ja alan houkuttelevuutta parannetaan. Strategiassa käsitellään myös potilaan polkua ja sen parannusehdotuksia. Syöpäfoorumin seminaarissa Suomen Syöpäyhdistyksen ylilääkäri Matti Rautalahti totesi, että potilaan polulla on liian monta porttia hidastamassa hoidon alkuun pääsyä ja liian monta tienhaaraa omalta polulta eksymiseen odottamista, epätietoisuutta ja epävarmuutta. Strategiatyön toisessa vaiheessa perustettava työryhmä tulee jatkamaan alan koulutuksen ja tutkimuksen arviointia sekä linjaamaan syövän ehkäisyä, seulontaa ja potilaan psykososiaalista kuntoutumista, sekä tekemään toimenpideehdotuksensa. Raportti Syövän hoidon kehittäminen vuosina on luettavissa osoitteesta Kansallinen syöpäkeskus Suomeen? si sekä käytännön potilashoitoa että syöpätutkimusta. - Suomen syöpäkeskus pyrkii saattamaan alan viimeisimmän tiedon ja osaamisen sekä huipputason diagnostiset mahdollisuudet kaikkien syöpään sairastuneiden ulottuville, vaikka itse hoito tapahtuu edelleen lähellä potilaan varsinaista asuinpaikkaa, totesi seminaarissa aiheesta puheenvuoron pitänyt hankkeen suunnitteluryhmän jäsen akatemiaprofessori Heikki Joensuu. Kansallisen syöpäkeskuksen perustamisesta on käynnistetty selvitystyö. Aloitteen tekijöinä ovat Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra). Selvitystyötä ohjaa terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Selvitykselle nimetyssä ohjausryhmässä ovat edustettuina Uudenmaan ja Helsingin, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit, sosiaali- ja terveys, työ- ja elinkeino sekä opetusministeriöt, Suomen Syöpäinstituutin Säätiö, Suomen syöpäjärjestöt ja Sitra sekä Terveys ja hyvinvoinnin laitos. Selvitystyö valmistuu lokakuun 2010 loppuun mennessä. Tehokkaat syövän ehkäisyohjelmat tavoitteena Kansainvälinen syöpäunioni (UICC) on johtava kansalaisjärjestö, joka on omistautunut syövän vähentämiseen. Se on laatinut Maailman syöpäjulistuksen, joka kehottaa hallituksia, organisaatioita, lahjoittajia, järjestöjä, yksityistä sektoria sekä koko kansalaisyhteiskuntaa sitoutumaan syövän hoitoon ja sen tunnistettavuuteen liittyviin tavoitteisiin, joiden tulisi toteutua vuoteen 2020 mennessä. Genevessä syövän huippukokoukseen kutsutut päätöksentekijät ja Maailman syöpäkongressin osallistujat hyväksyivät julistuksen vuonna ProMaman näkökulmasta tärkeimpiä tavoitteita ovat mm. On luotu kestävät järjestelyt varmistamaan, että kaikissa maissa on tarjolla tehokkaita syövän Eduskunnan syöpäverkostossa oli esillä myös kansallisen syöpäkeskuksen perustaminen Suomeen. Kyseessä on merkittävä ja kattava tieto-taitokeskus, joka verkottaisi toisiinsa Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot ja yliopistolliset keskussairaalat sekä muut merkittävät syöpätutkimukseen ja diagnostiikkaan keskeisesti liittyvät laitokset ja toimijat. Verkosto harjoittaisi ja kehittäiehkäisyohjelmia. Yhä useampi syöpä havaitaan varhaisessa vaiheessa seulontojen ja varhaisen toteamisen ohjelmien avulla. Ammattilaiset ja suuri yleisö tunnistavat hyvin syövän ensioireet. Asenteet syöpää kohtaan julkisuudessa ovat muuttuneet myönteisimmiksi ja syöpään liittyneet vahingolliset myytit ja harhaluulot on kumottu. Lisätään toimia, joilla saadaan potilaat mukaan syövän ehkäisyn suunnitteluun paikallisella ja kansallisella tasolla. Kaikki potilaat maailmanlaajuisesti saavat tarkempia diagnooseja, pääsevät asianmukaiseen hoitoon sekä saavat tukea, kuntoutuspalveluja ja saattohoitoa Kaikissa maissa yhä useampi ihminen selviytyy syövästä. Maailman syöpätaakan mittaaminen ja syövän ehkäisytoimien vaikutusten arviointi ovat huomattavasti parantuneet. Terveydenhoitohenkilökunnan mahdollisuudet kouluttautua syövän ehkäisyn eri tehtäviin ovat parantuneet merkittävästi. Julistuksen tavoitteet ovat koko maailmaa ajatellen kunnianhimoisia. Kansainvälisen syöpäunionin mukaan ne voidaan saavuttaa määrätietoisella toiminnalla, yhdessä määritellyillä tavoitteilla ja toimenpiteillä sekä monipuolisella yhteistyöllä. Vaikka julistus on koko maailmaa koskeva syövän vaaraa vähentävissä toimenpiteissä tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja kulttuuriset tekijät, jotta ne mahdollistavat nykyistä paremmat kulutustavat ja terveemmät elintavat sekä yhteisö että yksilötasolla. UICC julkistaa kahden vuoden välein raportin, jossa kerrotaan, miten 2020 tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Julistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi UICC toivoo, että mahdollisimman moni allekirjoittaisi Maailman syöpäjulistuksen. Syöpäjärjestöt on julkaissut julistuksen suomeksi. Se on luettavissa Syöpäjärjestöjen sivuilta, Syöpäjärjestöjen sivuilta löytyy myös julistuksen allekirjoituslinkki. 5

6 Kaija Kauppinen rintojen omatarkkailun uranuurtaja on poissa 6 Kaija Kauppinen, ProMaman kantava voima, kuoli viime syksynä ruskan ollessa kauneimmillaan. Hänen ystävänsä ja työtoverinsa muistavat häntä erityisellä lämmöllä. Kaija Kauppisen jäädessä aikanaan eläkkeelle Marttaliiton tiedotussihteerin tehtävästä hän siirtyi uuden, vuonna 1992 perustetun ProMama- yhdistyksen projektisihteeriksi. Yhdistys toimi aluksi lahjoitusvaroilla ja myöhemmin RAY:n avustuksella. Ilman Kaijaa ei luultavasti olisi syntynyt koko ProMama- yhdistystä. Hänen työurallaan luomansa verkosto oli todella mittava, ja hän käytti kaikki kontaktinsa yhdistyksen perustamiseksi sekä myöhemmin ProMaman hyväksi. Ennen ProMama ry:n - ProMama rf:n perustamista Kaija Kauppinen oli ollut vuosia mukana edistämässä mamaohjelmaa LKT Gisela Gästrinin rinnalla ja hoitanut käytännön asioita. Hän loi verkostoja, organisoi luentoja, oli yhteydessä terveyskeskuksiin jne. Kaija ymmärsi, että toiminnan tueksi oli perustettava yhdistys. Lukuisten naisjärjestöjen tuella se perustettiinkin. Kaijan idea oli saada ympäri Suomea mamaohjelman asiantuntijoita, jotka opastavat naisia rintojen omatarkkailuun. Oli selvää, ettei pieni yhdistys yksinään pystynyt kattamaan koko maata ja heti alusta aloitettiin tiivis yhteistyö terveyskeskusten kanssa. Ahkera taloudellinen puurtaja ProMaman toimisto oli kahdeksan vuotta Kaija Kauppisen kotona ennenkuin saatiin vuokrattua pieni toimisto. Kaija teki kotonaan ProMaman hyväksi pitkiä työpäiviä, klo 8 17, jolloin hän vei viimeisen aineistopaketin postiin. Kaija oli hyvin tarkka siitä, että kaikkiin viesteihin ja pyyntöihin vastattiin. Messuilla ollessamme, kun osallistujat olivat luennoilla, Kaija käveli ympäri ja opasti näyttelleasettajanaiset rintojen omatarkkailuun! Hän omistautui työhönsä enemmän kuin sataprosenttisesti. Kaikki kontaktit olivat tärkeitä. Kaija Kauppisen aikana perustettiin tiedotuslehti Mamaviesti, ProMama-viestin edelläkävijä, jolla haluttiin pitää yhteyttä mahdollisimman moniin tahoihin. Kaija oli myös todella taloudellinen. Toimisto kalustettiin kierrätyshuonekaluilla ja tarvikkeet hankittiin edullisesti. Jokainen käytetty paperi hyödynnettiin uudelleen, jos sitä ei tarvinnut arkistoida. Ja hän oli todellinen arkistoinnin mestari! Jäädessään pois ProMaman toiminnasta v hän toimitti toimistoon siistit ja järjestelmälliset arkistot. Ilman hänen työpanostaan olisi yhdistyksen taival ollut monella tavalla paljon visaisempi. Iloinen työtoveri Olin ensimmäinen ProMaman palkkaama kouluttaja, ja minulla oli ilo matkustaa Kaija Kauppisen kanssa ympäri Suomea opettamassa rintojen omatarkkailua. Tapasimme erilaisia naisia ja naisryhmiä sekä terveydenhuoltoalan ammatilaisia. Kävimme lukuisilla messuilla ja opintopäivillä. Kolusimme yhteisinä vuosina lähes koko Suomen, ja Kaija oli matkatoveri vailla vertaa: Hän oli aina hyvällä tuulella ja innostava. Jos ongelmia tuli vastaan, hän ratkaisi ne luovasti ja positiivisesti. Kaija Kauppinen oli kaikissa tilanteissa loistava diplomaatti. Hänen organisointikykynsä oli vailla vertaa: Oli sitten kyseessä kymmenen tai satojen ihmisten koulutustilaisuus, kaikki toimi. Opastusmatkatkin taittuivat rattoisasti, sillä historia oli Kaijan intohimoinen harrastus. Sain aina hyvän katsauksen ko. paikkakunnan historiaan ja merkkihenkilöihin. Kaijan jaksamisen kulmakivenä oli uskomaton kyky rentoutua nopeasti: Hän pystyi linja-autossa tai junassa hetkessä nukahtamaan ja oli herätessään 20 min kuluttua virkku kuin peipponen. Jään syvästi kaipaamaan hänen iloista ääntään ja positiivisuuttaan. Sain oppia Kaijalta tosi paljon. Yhdistyksen täyttäessä, v. 2007, 15-vuotta Kaija Kauppista haastateltiin ProMama-viestiin. Hän seurasi edelleen aktiivisesti toimintaa ja näki tulevaisuuden valoisana: Katson luottavaisena ProMaman tulevaisuuteen, sillä tehtävät vain lisääntyvät, kun suuret ikäluokat ovat tulleet riski-ikään. Toivottavasti päättäjät ymmärtävät jatkossakin taloudellisen tuen tärkeyden, jotta ProMama voi toimia laajalla rintamalla opastamassa naisia rintojen omatarkkailuun ja huolehtimaan terveydestään! Kaija Kauppinen Pionjären för självundersökning av brösten, är borta Kaija Kauppinen, ProMamas bärande kraft, gick bort förra hösten. Hennes vänner och kolleger minns henne med värme. Efter pensio-

7 hon gjorde långa arbetsdagar. Hon grundade även Pro-Mama tidningen. Kaija Kauppinen hade ett stort nätverk som hon utnyttjade till fullo för att sprida kunskap om vikten av bröstens självundersökneringen som Marttaförbundets informationssekreterare, blev hon projektsekreterare för Pro Mama föreningen som grundades år 1992.Under åtta år fungerade Pro Mamas kansli i Kaijas hem, där ning. Utan henne hade antagligen inte Pro Mama över huvudtaget fötts. Carola Tiitinen Kaija Kauppisen ystävä ja työtoveri, Kaija Kauppinens vän och kollega Tuula Heikkilä monipuolinen järjestöosaaja poissa Tuula Heikkilän poistuminen joukostamme helmikuun 1. päivänä oli suuri menetys omaisten ja ystävien lisäksi myös ProMamalle. Tuula oli lähes koko ProMaman olemassa olon ajan mukana yhdistyksen toiminnassa aktiivisena hallituksen ja järjestö-/taloustoimikunnan jäsenenä. Hän oli yksi uranuurtajista rintasyövän varhaistoteamiseen liittyvän omatarkkailuohjeistuksen kansallistamisessa. Pitkän kokemuksen siivittämänä hänellä oli tietoa ja taitoa peilata asioita sekä eteen- että taaksepäin. Tuula oli kiinnostunut ja innostunut kehittämään ProMaman toimintaa. Hän oli hallituskumppanina kriittinen ja rakentava. Hän osasi taitavasti viimeistellä yhteisiä ajatuksiamme konkreettiseen ja ymmärrettävään muotoon. Tuulan järjestöura alkoi kotitalousneuvojana Tampereella Pirkanmaan Martoissa 1970-luvun alkuvuosina. Sieltä hänet kutsuttiin vuonna 1977 Marttaliittoon konsulentiksi hoitamaan nuorisotoimintaa. Kun Marttaliitossa parin vuoden kuluttua käynnistyi W. K. Kellogg säätiön rahoituksella monivuotinen Nuorten perheiden projekti, Tuula siirtyi sen projektisihteeriksi ja projektinjohtaja Maija Riihijärvi-Samuelin työpariksi. Yhdessä nämä aktiiviset ja työlleen omistautuneet martat toteuttivat tätä vaativaa projektia ympäri Suomen. Marttaliitosta Tuula siirtyi vuonna 1989 Väestöliiton palvelukseen kehittämään sen lastenhoitopalvelua, mitä tehtävää hän hoiti 2000-luvulle asti. Hän jäi eläkkeelle terveydellisistä syistä vuonna Tuula oli innokas opiskelija. Hän valmistui kotitalousopettajaksi Keski-Suomen kotitalousopettajaopistosta. Tampereella hän jatkoi opiskelua työnsä ohella iltalukiossa ylioppilaaksi. Nuorten perheiden projektiin hän sai lisäoppia stipendiaattina Yhdysvalloissa. Erinomaiset järjestötaitonsa Tuula hankki osallistumalla aktiivisesti ammattiyhdistystoimintaan. Tuula oli ehdottoman taitava kokki. Hänellä oli taito tehdä herkkuja perusaineista. Niinpä eläkkeellä ollessakin saimme nauttia hänen taidoistaan. ProMaman erinomainen pikkujoulupuuro valmistui niinikään Tuulan antamien ohjeiden mukaan. Tuula oli luotettava, huumorintajuinen ystävä. Sairauksistaan huolimatta hän jaksoi jakaa myös ystävien ja yhdistyskumppaneiden iloja ja suruja. Hän oli empaattinen ja ymmärtävä, mielellään monessa mukana voimiensa mukaan. MM Marttayhdistyksen aktiivisena jäsenenä hän oli loppuun asti. Tuulan paikkaa on vaikea täyttää ProMaman hallituksessa. Menetimme osaavan ja lämpimän ihmisen. TUULA HEIKKILÄ en mångsidig föreningsaktiv är borta Tuula Heikkiläs bortgång i februari var en stor förlust inte bara för hennes anhöriga och vänner utan också för ProMama. Tuula var med nästan under hela Pro Mamas existens som aktiv styrelsemedlem och medlem i organisations-/ekonomiutskotten. Tuula var intresserad och ivrig att utveckla Pro Mamas verksamhet.tuula var en vän man kunde lita på och som hade humor. Trots sjukdomar orkade hon dela sina medmänniskors glädje och sorg. Tuulas plats är svår att fylla, vi har förlorat en varm och empatisk vän. Leena Välimäki, ProMama ryn hallituksen jäsen ja Tuulan pitkäaikainen ystävä, ProMama rf:s styrelsemedlem och Tuulas långvarige vän. 7

8 8 LIITY PROMAMAN JÄSENEKSI - Tue toimintaa ProMama ry edistää rintojen terveyttä ja rintasyövän varhaistoteamista. Toiminta-alueena on koko maa. Voit tukea toimintaa liittymällä yhdistyksen jäseneksi tai olemalla kannattajajäsen. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20,00. Kannattajajäsenen maksu on 40,00 Yhdistysten ja yhteisöjen kannattajajäsenmaksu on 100,00. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille Ilmoita lisäksi yhteystietosi ProMaman toimistoon. Jäsenetuna saa yhdistyksen ProMama-viestin kaksi kertaa vuodessa. Järjestämme jäsenillemme myös koulutusta. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Ovatko osoitetietosi ajan tasalla? Ole ystävällinen ja ilmoita toimistoomme muuttuneet osoitetietosi tai jos ProMama-viesti on tarpeeton. RINTOJEN OMATARKKAILUN OPASTUS JA KOULUTUS Nyt on aika varata opastus- tai koulutustilaisuus syyskaudelle Tulemme mielellämme mukaan erilaisiin naisten yhteisiin tilaisuuksiin. Järjestä opastustilaisuus omassa työyhteisössäsi, ammattijärjestössäsi, vapaa-ajan harrastusryhmässäsi tai muussa järjestössä, jonka jäsen olet. Pyydä asiantuntija ProMamasta. Voit varata opastusajan ryhmälle myös toimistoomme. Ryhmän koko voi olla enintään 20 henkilöä. Opastus on edullista, koska rahaautomaattiyhdistys tukee valistusja koulutustoimintaa. Kun kyse on henkilökunnan työterveyshuollosta, Kela-korvaukset ovat mahdollisia. Koulutamme myös rintojen omatarkkailun ohjaajia. Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, alan opiskelijoille ja opettajille. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutus on maksullista. Opastus ja koulutus pohjautuvat ns. mamaohjelmaan. Tarkemmat tiedot koulutus- ja opastustilaisuuksista tulevat wwwsivuillemme. Kysy toimistostamme lisätietoja. Kouluttajaverkostomme on laajentunut. Tällä hetkellä heitä on pääkaupunkiseudun lisäksi mm. Kajaanissa, Ylivieskassa, Vaasassa, Tampereella, Pieksämäellä, Muhoksella, Joensuussa, Kuortaneella, Kälviällä ja Kotkassa. PROMAMAN TOIMISTO Toimistossa päivystetään maanantaisin ja tiistaisin klo Puhelin fax ProMama ry Tilkankatu 7 A, Helsinki Kesällä toimisto on suljettu välisen ajan vuosilomien vuoksi. Omatarkkailun tukiaineisto ProMama tuottaa ja välittää omatarkkailuun liittyvää tuki- ja tiedotusaineistoa sekä suomeksi että ruotsiksi. Raha-automaattiyhdistyksen tuella tuotettu aineisto on maksutonta. Aineistoa voi tilata ProMaman toimistosta. Tilauslomake löytyy myös ProMaman kotisivuilta ProMama -viesti 1/2010 Julkaisija ProMama ry ProMama rf Hallitus 2010 Ritva Larjomaa, kehityspäällikkö, puheenjohtaja Anita Kokkola, esh, VTM, erityisasiaintuntija, varapuheenjohtaja Susanne Ahlqvist, kätilö Maria Erkheikki-Kurtti, suunnittelija Arja Hernesniemi, kätilö Päivi Ojala, apulaisosastonhoitaja Ulla Perko, ylihoitaja Leena Välimäki, MMM Toiminnanjohtaja Ritva Passiniemi Toimitus Ritva Passiniemi, päätoimittaja Katja Liuksiala Toimituskunta 2010 Arja Hernesniemi Katja Liuksiala Ritva Passiniemi Ulla Perko Lena Öhman-Jokinen Taitto Anna Seppo, TaM, kuvittaja Jakelu Jäsenet, koulutuksessa ja opastuksessa mukana olleet sekä muut sidosryhmät Painos 4000 kpl Paino Sälekarin kirjapaino Somero 2010 Artikkeleita lainatessa lähde mainittava ISSN RAY.n tuella

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin Rintasyöpä ja sen ehkäisy Jaana Kolin Syöpä sairautena Uusia syöpiä todetaan maassamme vuosittain noin 29.000 Miehillä ja naisilla syöpiä todetaan suurin piirtein yhtä paljon Vuoteen 2020 mennessä uusien

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä TerveysInfo aivot Aivojumppa opas Aivojumppa on sarja helppoja ja miellyttäviä liikkeitä, jota oppimiskinesiologiassa käytetään kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Aivojumppaliikkeet helpottavat kaikenlaista

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Reijo Laatikainen & Henna Rannikko. Toimistotyöläisen ruokapäivä

Reijo Laatikainen & Henna Rannikko. Toimistotyöläisen ruokapäivä Reijo Laatikainen & Henna Rannikko Toimistotyöläisen ruokapäivä Talentum Pro Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2598-1 ISBN: 978-952-14-2599-8 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

TerveysInfo. Drick mjölk hela livet. Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen

TerveysInfo. Drick mjölk hela livet. Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen TerveysInfo Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen maksuton, A5 : 4 s. : piirr. : 4 vär. http:///www/fi/liitetiedostot/ Barnet_och_mjolken. Hakusanat: ravitsemus, lapset,

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri - LOSE WEIGHT SMILING- Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri Sisältö: - FIT CAMP idea - Liikunta - Ruokailu - Ilmoittautuminen ja yhteystiedot 1. FIT CAMP FIT CAMP on leiriohjelma joka

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 1. Kohti joulua 2. Lapin Martat ry:n hallitus 2013 3. Vuoden marttayhdistys 4. Taitoavainkoulutukset 5. Vuoden 2013 teemavuoden sisältö 6. Joululahjavinkkejä

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Lapsiperheiden tarpeet ja toimivat palvelut. Iloa vanhemmuuteen -seminaari Niina Remsu projektikoordinaattori

Lapsiperheiden tarpeet ja toimivat palvelut. Iloa vanhemmuuteen -seminaari Niina Remsu projektikoordinaattori Lapsiperheiden tarpeet ja toimivat palvelut Iloa vanhemmuuteen -seminaari 17.11.2016 Niina Remsu projektikoordinaattori 17.11.2016/Niina Remsu Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ammattisi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - avohoidon johtaja Työalueesi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - kehitysvammahuolto - kotihoito

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta Opetushallitus Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta 16.6.2014 Halinen Irmeli Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta koskeva palaute ja perusteiden

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Siivouspäivän taustalla on yleishyödyllinen yhdistys Yhteismaa

Siivouspäivän taustalla on yleishyödyllinen yhdistys Yhteismaa Siivouspäivän taustalla on yleishyödyllinen yhdistys Yhteismaa Illallinen Teksti 1000 pöytäpaikkaa varattiin 2,7 minuutissa PakkaaIllallinen mukaan Teksti mukaan Naapurustojen ja jakamistalouden media

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori 11.11.2015 Pohjois-Suomen AVI Muutosta liikkeellä! Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu LINJAUS 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi

Lisätiedot

Syövän hoidon parantaminen

Syövän hoidon parantaminen Syövän hoidon parantaminen Cancer Control Joint Action Sakari Karjalainen Helsinki 8.2.2016 Mikä on Cancon? Cancon on syövän hoitoon ja varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä EUhanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot