JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietotekniikan koulutusohjelma Mediatekniikan suuntautumisvaihtoehto Joomla! -WWW-sivujen sisällönhallintajärjestelmä Tiivistelmä Joomla! on WWW-sivujen hallintaan tarkoitettu avoimeen lähdekoodiin (Open Source) perustuva sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt voivat lisätä ja päivittää internet-sivujen sisältöä itsenäisesti ilman mitään ulkopuolista apua. Joomla!:n voi ladata ilmaiseksi ja hyödyntää ja muokata ohjelmistoa vapaasti ilman lisenssimaksuja. 7 Flames Mission International on yleishyödyllinen ja kansainvälinen lähetysjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kristillisen, Raamattuun pohjautuvan tietouden ja arvomaailman leviämistä maailmassa. Järjestö tarvitsee tätä tehtävää tukemaan monipuoliset ja helposti ylläpidettävät kotisivut. Opinnäytetyönäni oli perehtyä syvällisesti Joomla!:an ja sen perusteella tehdä kotisivut 7 Flames Mission -yhdistykselle. Valitsin kotisivun teko-ohjelmaksi Joomla!:n, koska se on ilmainen ja monipuolinen ohjelma. Olin myös lisäksi itse kiinnostunut tutustumaan kyseiseen ohjelmaan. Tavoitteenani oli tehdä selkeät ja pienellä vaivalla ylläpidettävät kotisivut ja perehdyttää sivujen ylläpitäjä käyttämään ja ylläpitämään sivuja. Tätä varten tein erittäin selkeän ja yksityiskohtaisen käyttöoppaan, jossa käydään vaihe vaiheelta lävitse Joomla!:n keskeisimmät toiminnot ja tehdään kotisivuja sitä mukaa. Työni lopputuloksena sain tehtyä kattavan perehdyttämissoppaan Joomla! -julkaisujärjestelmästä. Lisäksi sain tehtyä 7 Flames Missionille hyvällä alulla olevat kotisivut, joita on helppo työstää ja päivittää eteenpäin, kun järjestö saa tarpeeksi sivuille tarkoitettua materiaalia kokoon. Asiasanat (avainsanat) avoin lähdekoodi, WWW-sivut, ohjelmointi, sisällönhallinta, internet Sivumäärä Kieli URN 85 s. + liitt. 13 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Timo Mynttinen Opinnäytetyön toimeksiantaja 7 Flames Mission International

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Turo Virkki Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Information Technology Media Technology Joomla! - Web Content Management System Abstract 7 Flames Mission International is a charitable and international mission organization, whose aim is to promote Christian Bible based knowledge and values to all over the world. The organization needs comprehensive and easy to upgrade web pages which support missionary work. I chose Joomla! my web page editor because it s free and versatile program. Joomla! is a Open Source based content management system which is meant to manage the web pages content. Thanks to Open Source, it s free to use, utilize and edit for everyone, who wants to make and upgrade web pages. My aim was to make clear and easy to maintain web pages and instruct the administrator of the site to use and maintain the pages. I made very clear and detailed user guide where is considered all the key functions of Joomla! and made the web pages phase after phase. I succeeded to make a comprehensive user guide of Joomla!. Besides I managed to make the developable web pages to 7 Flames Mission International that are easy to make and upgrade ahead after the organization has gathered enough material. Subject headings, (keywords) Open Source, web pages, programming, content management, internet Pages Language URN 85 p. + app. 13 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Timo Mynttinen Bachelor s thesis assigned by 7 Flames Mission International

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 2 3 JOOMLA 3 4 TUTUSTUMINEN JOOMLA-SIVUSTOON Front End Menus (Valikot) Top menu (Ylävalikko) Main menu (Päävalikko) Other menu (Toinen valikko) User menu (Käyttäjän valikko) Sisältö Etusivu Viimeisimmät uutiset / Useimmin luetut uutiset Mainokset Toiminnot Kirjautumisalue Äänestys Käyttäjiä sivustolla Uutissyötteet Takaisin -nappi Haku-kenttä Koristeelliset osat Back End Ylävalikko Tietorivi Työtila Logged Components Popular Latest Items Menu Stats 19 5 JOOMLAN MUOKKAUS Help Menu Preview Global Configuration Site Locale Content Database Server Metadata Mail Cache Statistics 31

5 SEO (Search Engine Optimization) Media Manager Language Manager Trash Manager User Manager Menu Manager 36 6 SISÄLLÖNHALLINTA All Content Items Static Content Manager Sisällön parametrit Publishing Images Parameters Meta Info Link to Menu Section Manager Category Manager Frontpage Manager 52 7 KOMPONENTIT, MODUULIT JA PLUGINIT Komponentit Banderollit Yhteystiedot Uutissyötteet Äänestykset Syndikaatit Linkit Moduulit Sivuston moduulit Valikkomoduuli (mod_mainmenu) Banderolli (Banner) Kirjautumisalue (Login Form) Syndikaatti (Syndicate) Äänestykset (Polls) Käyttäjiä sivustolla (Who s Online) Sattumanvarainen kuva(random Image) Uutisotsikot (Newsflash) Viimeisimmät uutiset (Latest News) Suosituimmat uutiset (Popular) Etsi (Search) Hallinnointipuolen moduulit Pluginit Sisältöpluginit Editoripluginit Hakupluginit 74

6 8 JOOMLAN LAAJENTAMINEN Kalenteri 75 9 SIVUJEN VIIMEISTELY Valikkojen viimeistely Sivujen ulkoasun muutoksia PÄÄTELMÄT 84 LÄHTEET LIITTEET 1. Asennusohje (Windows)

7 KÄSITELUETTELO BMP = Bitmapped Graphics Format CMS = Content Management System CRM = Customer Relationship Management Systems DMS = Document Management Systems ERP = Enterprise Resource Planning Systems FAQ = Frequently Asked Questions FTP = File Transfer Protocol GIF = Graphic Interchange Format HTML = Hypertext Markup Language HRM = Human Resource Management Systems JPEG = Joint Photographic Experts Group PHP = Hypertext Preprocessor PDF = Portable Document Format PNG = Portable Network Graphics PPT = Power Point Table RSS = Really Simple Syndication SEF = Search Engine Friendly SQL = Structured Query Language SMTP = Simple Mail Transfer Protocol SWF = Small Web Format URL = Uniform Resource Locator XML = Extensible Markup Language WCMS = Web Content Management Systems WWW = World Wide Web

8 1 1 JOHDANTO Internetistä on tullut kasvava tiedon jaon kanava. Yhä useammat yritykset panostavat kotisivujensa kehittelyyn ja päivittämiseen suuria summia rahaa. Tavallisella kuluttajalla ja pienillä yhteisöillä ei ole varaa hankkia kalliita kotisivunteko-ohjelmia tai teettää työtä kotisivuja tekevillä yhtiöillä. 7 Flames Mission on yleishyödyllinen ja kansainvälinen lähetysjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kristillisen, Raamattuun pohjautuvan tietouden ja arvomaailman leviämistä maailmassa. Järjestö tarvitsee tätä tehtävää tukemaan monipuoliset ja helposti ylläpidettävät kotisivut. Opinnäytetyöni alussa kerron Joomla!:sta ja siitä, miten se eroaa muista sisällönhallintajärjestelmistä. Kerron myös Joomla!:n historiasta ja tulevaisuudesta. Lisäksi käyn vaihe vaiheelta läpi Joomla!-sivuston keskeisimmät toiminnot. Varsinaisessa työosuudessa kerron ja osoitan käytännössä, miten Joomla-sivustoa hallitaan, mitä asioita sivuston tekijän tulee ottaa huomioon sivuja tehdessään ja mitä sivuston ylläpitäjän tulee ottaa huomioon sivuja ylläpitäessään. Aluksi perehdyn Joomla!:n muokkaamiseen ja siihen, millaisia työkaluja siihen on tarjolla. Tämän jälkeen perehdyn sisällönhallintaan ja kerron, mitä työkaluja tähän on saatavilla. Lopuksi kerron sivuston toiminnallisista ominaisuuksista ja siitä, mitä näiden asentamisessa ja käyttämisessä tulee ottaa huomioon. Päätelmiin olen koonnut päätelmät työni onnistumisesta ja kehitysmahdollisuuksista. (Huom. Käytän jatkossa selkeyden vuoksi sanaa Joomla! ilman huutomerkkiä.)

9 2 2 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sanalla sisällönhallinta (content management) tarkoitetaan yleisesti yhteyttä Websivuihin, joita ylläpidetään selaimen avulla. Määritelmä ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, koska sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System, CMS) - kategoriaan kuuluu monia eri järjestelmiä. Näitä ovat mm. Yrityksen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä ERP (Enterprise Resource Planning Systems), asiakkuudenhallintajärjestelmä CRM (Customer Relationship Management Systems), sähköisten asiakirjojen ja sähköistettyjen paperiasiakirjojen tietokoneella toimiva tallennusjärjestelmä DMS (Document Management Systems) ja työpaikan henkilökunnan hallinnointijärjestelmä HRM (Human Resource Management Systems). (Myös käyttöjärjestelmät, kuten Windows ja Linux hallinnoivat sisältöä.) Ohjelmista, jotka hallinnoivat sisältöä web- eli internetpalvelimella, käytetään nimitystä WWW-sivujen sisällönhallintajärjestelmä (Web Content Management Systems, WCMS). [1, s. 5; 2; 3; 4.] Sisällönhallintajärjestelmä on ohjelmistojärjestelmä, jota käytetään sisällönhallinnointiin. Tämä sisältää tietokoneiden tiedostot, kuvamateriaalin, musiikkitiedostot, sähköiset asiakirjat ja WWW-sivujen sisällön. Sisällönhallinnan perusajatus on saattaa nämä tiedostot saataville yrityksen tms. sisäverkkoon ja usein myös internettiin. Monet yritykset käyttävät järjestelmää tiedostojen arkistointiin eisovelluskohtaisessa muodossa. Sisällönhallintajärjestelmät sisältävät usein piirteitä internetsivujen sisällöstä ja ns. workflowsta eli työprosessin toiminnallisesta näkökulmasta. [1, s. 5; 13; 14.] Workflown perusajatus on siirtää sähköinen asiakirja prosessissa eteenpäin joko hyväksymällä tai sisältöä lisäämällä. Jotkut sisällönhallintajärjestelmät toteuttavat helposti tämän prosessin sähköpostin vahvistusviestillä ja viestien automaattisena välityspalveluna. Tämä on ihanteellista esim. lähetettäessä viestejä jollekin ihmisryhmälle. Sisällönhallintajärjestelmä helpottaa asiakirjojen ja muun sisällön, kuvien ja multimedian, järjestelyä, hallintaa ja julkaisua. [1, s. 5; 13; 14.] WWW-sivujen sisällönhallintajärjestelmässä on ylimääräisiä ominaisuuksia helpottamassa toimintoja, joita vaaditaan, kun sisältöä julkaistaan WWW-sivuilla. [13.]

10 3 3 JOOMLA Joomla on WWW-sivujen hallintaan tarkoitettu avoimeen lähdekoodiin (Open Source) perustuva sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt voivat lisätä ja päivittää WWW-sivujen sisältöä itsenäisesti ilman mitään ulkopuolista apua. Joomlan voi ladata ilmaiseksi ja hyödyntää ja muokata ohjelmistoa vapaasti ilman lisenssimaksuja. Joomla toimii Windows-, Linux-, Mac OS X- ja Solaris - käyttöjärjestelmissä. [2; 10; 15.] Joomlan asennus on nopea toteuttaa, sillä se vie vain joitakin minuutteja. Asennus edellyttää, että koneelle on sitä ennen asennettu kehitysympäristöksi Apachewebpalvelin, MySQL-tietokanta ja PHP-ohjelmointikieli. (Apachen tilalla voi käyttää myös jotain toista PHP:llä toimivaa webpalvelinta.) [1, s. 19.] Joomlan nykyiset 1.0.X -versiot pohjautuvat Mambo-ohjelmaan, jota myös nykyiset Joomlan kehittäjät olivat suunnittelemassa. Vuonna 2005 Mambon tekijäoikeudet omistava Miro International alkoi kuitenkin kaupallistaa siihen asti ilmaisena ollutta ohjelmaa, ja niinpä kehitystiimi erosi projektista ja perusti uuden projektin. Tämä sai myöhemmin nimekseen Joomla. [2] Tuleva Joomla 1.5 versio on ohjelmoitu kokonaan uudelleen ja eroaa paljon edeltäjästään. Ohjelmasta on tällä hetkellä saatavilla jo toinen kehitysversio, 1.5 beta 2. Tuotantokäyttöön soveltuvan lopullisen version saatavuudesta ei ole vielä tietoa. Joomlalla voidaan tehdä hyvinkin erilaisia ja monipuolisia sivuja. Se soveltuu niin suurten yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin,

11 4 KUVA 3.1 Eurovision laulukilpailut kuin myös yksittäisten henkilöiden tai pienten yhteisöjen sivujen ylläpitämiseen.

12 5 KUVA 3.2 Asukasyhdistyksen WWW-sivut Joomlan käyttömahdollisuuksia on rajattomasti!

13 4 TUTUSTUMINEN JOOMLA-SIVUSTOON 6 Joomla-sivusto jakaantuu loppukäyttäjille eli internetin selaajille näkyvään sivustonpuoleiseen osaan (Front End) ja vain järjestelmänylläpitäjälle näkyvään hallintasivustoon (Back End). [1, s. 39; 11.] 4.1 Front End Ensi näkemältä Joomla-sivusto näyttää hyvin monipuoliselta, mutta myös hieman sekavalta (kuva 4.1). KUVA 4.1 Sivusto asennuksen jälkeen

14 Sivulla on viisi erilaista aluekategoriaa: 7 Valikot Sisältö Mainokset Toiminnot Koristeelliset osat Menus (Valikot) Valikkojen tarkoitus on helpottaa käyttäjän liikkumista sivustolla. Erilaiset valikot ovat erilaisia tehtäviä varten. Joomlassa on esiasennettuna mallisivustoon neljä erilaista valikkoa ja niitä voi sivuston hallinnoija lisätä niin paljon kuin haluaa. [1, s. 41; 11.] Top menu (Ylävalikko) Ylävalikko sijaitsee Joomlan esimerkkisivulla aivan sivuston ylälaidassa Joomlalogon yläpuolella, mutta usein se on eri sivupohjissa myös logon alapuolella. Ylävalikosta sivuston käyttäjä löytää linkit tärkeimpiin sivuston sisältöihin, joita ovat esim. tuotteet, sisällöt ja yhtiön yhteystiedot (kuva 4.2). [1, s. 41; 11.] KUVA 4.2 Ylävalikko Main menu (Päävalikko) Päävalikko on sivuston keskeinen navigointialue, josta käyttäjät suunnistavat sivuston eri osa-alueille. Siinä pitäisi aina olla linkki aloitussivulle. Tämän valikon pitäisi myös olla aina samassa paikassa sivuston jokaisella sivulla (kuva 4.3). [1, s. 41; 11.]

15 8 KUVA 4.3 Päävalikko Other menu (Toinen valikko) Toinen valikko voi pompata ruutuun monessa eri paikassa. Sivuston sisällöstä ja asiayhteydestä riippuen, se voi järkevästi tarjota ylimääräisiä valikkovaihtoehtoja (kuva 4.4). [1, s. 42; 11.] KUVA 4.4 Toinen valikko User menu (Käyttäjän valikko) Henkilökohtainen käyttäjän valikko näkyy Joomla-sivustolla vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on rekisteröitynyt sivustolle ja kirjautunut tunnuksillaan sisään. Käyttäjävalikon avulla on esim. mahdollista kirjoittaa sivuilla olevaan vieraskirjaan (kuva 4.5). (Huom. Kirjoittaminen on mahdollista vain silloin, kun sivustolla on vieraskirja.) [1, s. 41; 11.]

16 9 KUVA 4.5 Käyttäjän valikko Sisältö Sisältö voi olla viesti, pääkirjoitus tai staattinen sivu sisältöineen. Se voi kuitenkin olla myös dynaaminen linkkihakemisto (http://www.google.fi/), kauppa (http://www.verkkokauppa.com/) tai kirpputori (http://www.huuto.net/). Sisältö voi olla myös täysin dynaamista ja avointa kaikille, jolloin käyttäjät voivat jopa itse muokata sivujen sisältöä. Esim. vapaa tietosanakirja Wikipedia käyttää sisällönhallintajärjestelmää, joka sallii käyttäjien muuttaa ja jopa tuhota sivujen sisältöä. Sisältö voi olla myös täysin staattista, jolloin se on joskus kirjoitettu ja on usein voimassa pitkän aikaa. Kirja on tästä hyvä esimerkki. Lyhytkestoista staattista sisältöä ovat esim. raportit, lentolehtiset ja lipukkeet. Staattinen ja vanhoilla tiedoilla oleva WWW-sivusto karkottaa hyvin tehokkaasti käyttäjät pois, joten sivuston tulisi olla dynaaminen ja helposti päivitettävä. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että sivuilla on sisältöä, ja että se tavoittaa kohdeyleisönsä. Hienotkaan sivut ilman varsinaista sisältöä eivät houkuttele vierailemaan kyseisellä sivustolla. [1, s. 55.] Etusivu Sisältö ilmoitetaan nettisivujen ensimmäisellä sivulla. Sisällöllä on tekijä, valmistuspäivä, otsikko, houkutin ja ehkä myös kuva. Houkuttimen tarkoituksena on tehdä vierailija uteliaaksi ja saada hänet klikkaamaan lue lisää -linkkiä lukeakseen koko viestin(kuva 4.6). [1, s. 43; 11.]

17 10 KUVA 4.6 Etusivu Viimeisimmät uutiset / Useimmin luetut uutiset Viesti voidaan näyttää erilaisissa muodoissa. Ihmiset ovat kuitenkin tavallisesti kiinnostuneet uusimmista viesteistä ja siitä, mitä viestejä toiset ovat lukeneet (kuva 4.7). [1, s. 44; 11.] Mainokset KUVA 4.7 Viimeisimmät uutiset / Useimmin luetut uutiset Jos sivuista tulee suositut ja sisältö on oikeaa, voi mainostilaa myydä yrityksille. Mainostila useinmiten tarkoittaa banderolli -linkkejä.

18 Banderollit ovat pieniä kuvia (.gif,.jpg,.png, tai.swf muodossa), jotka houkuttavat vierailijaa jättämään sivuston yhdellä hiiren klikkauksella. Mainostilaa varten tulee ottaa huomioon niiden tarvitsema tila sivujen suunnittelussa. 11 Banderollia voi tietenkin käyttää myös yhtä hyvin omien sivujen mainostamiseen. Esim. sivujen avainteema liikkuvana tekstinä banderollissa kiinnittää helposti vierailijan huomion ja saa hänet tutustumaan sivuihin lähemmin. Banderollialue on määritelty nykyisten banderollien mukaan. Joomlan Open Source Matters -banderolli on kooltaan 468 x 60 pikseliä (kuva 4.8). [1, s. 45; 11.] KUVA 4.8 Banderolli Toiminnot Toiminnot ovat osia, joita tarvitaan mahdollistamaan sivuston interaktiivisuus. Joomlassa näitä kutsutaan moduuleiksi. Moduulilla tarkoitetaan jotakin, joka ottaa esille tilan nettisivulla ja täyttää tietyn tarkoituksen. [1, s. 45; 11.] Kirjautumisalue Kirjautumisalue on tärkeä, jos halutaan erottaa websivusto julkiseen ja suojattuun alueeseen. Tällöin käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus rekisteröityä ja kirjautua sisään. Käyttäjä voi myös ajoittain unohtaa salasanansa. Login form -moduuli pitää huolen kaikista kirjautumiseen liittyvistä asioista (kuva 4.9). [1, s. 45; 11.] KUVA 4.9 Kirjautumismoduuli

19 Äänestys Sisältö on useinmiten suunnattu tietylle ihmisryhmälle, ja siksi olisi hyvä tietää, mitä mieltä he ovat sivujen sisällöstä. Äänestys on yksinkertaisin keino saada tietää heidän mielipiteensä ja käyttää sitä hyväksi sivujen kehittämisessä. Joomlaan on integroitu valmiina tällainen äänestyskomponentti Polls (kuva 4.10). [1, s. 46; 11.] KUVA 4.10 Äänestysmoduuli Käyttäjiä sivustolla Ihmisiä kiinnostaa viimeisimpien ja suosituimpien viestien ohella tietää, kuinka monta kävijää sivustolla on juuri sillä hetkellä, kun he itse vierailevat sivustolla. Who s Online -moduuli kertoo, kuinka monta ei rekisteröitynyttä vierasta (guest) ja rekisteröitynyttä jäsentä (member) on sivustolla (kuva 4.11). [1, s. 46; 11.] KUVA Käyttäjiä sivustolla Uutissyötteet Uutissyötetekniikoiden avulla uudet jutut tai niiden otsikot tulevat automaattisesti lukijan koneelle. Tämä tapahtuu joko selaimeen tai sähköpostiohjelmaan asennetun lukijaohjelman (Aggregator), erillisen lukijaohjelman tai webtyöpöydälle asennetun lukijapalvelun avulla. RSS vähentää lukijan kuormaa. Lukijaohjelmat hakevat vain ne

20 13 syötteet, jotka lukija itse on tilannut eli RSS-feedinä ei tule roskapostia. Myös moniin oppimisympäristöihin ja blogeihin tai wikeihin voi upottaa uutisvirtoja tai linkkilistoja RSS-feedinä. Syndicate-moduuli tarjoaa monipuolisimmat uutissyötetekniikat (kuva 4.12). [1, s. 47; 7;11..] KUVA 4.12 Syndikaattimoduuli Takaisin -nappi Takaisin-nappi on tärkeä osa sivustoa, koska sen avulla käyttäjän on helppo palata takaisin edelliseen pisteeseen tai edelliselle sivulle (kuva 4.13). [1, s. 47; 11.] KUVA 4.13 Takaisin -nappi Haku-kenttä Haku-kenttä tekee sivuston käyttämisen käyttäjäystävällisemmäksi. Useiden sivustojen haku-kentät eivät kuitenkaan etsi tietoa koko sivuston sisällöstä, mutta Joomlassa näin ei onneksi ole, vaan käyttäjän antamalla hakusanalla tietoa etsitään sivuston koko sisällöstä (kuva 4.14). [1, s. 47; 11.] KUVA 4.14 Etsi -kenttä Kun hakulauseke on annettu ja painettu enteriä, saadaan tulokseksi lista hakusanan sisältävistä sivuston teksteistä. Hakusana on keltaisella värillä korostettuna Koristeelliset osat

21 14 Sivupohja (Template) edustaa sivun pohjapiirrosta, ja se on sijoitettu sisällön yläpuolelle sivun yläosaan. Samalla sisällöllä pystytään tarjoamaan erinäköiset sivut vaihtamalla sivupohjaa toiseksi esim. talven ajaksi. [1, s. 48; 11..] Periaatteessa sivupohja koostuu vähintään yhdestä logosta, tietystä väriyhdistelmästä, valituista kirjainten fonteista ja koosta ja viisaasta sisällön järjestämisestä sivustolle. Joomlan esimerkkisivupohjassa on kaksi logoa ja alatunniste (kuvat ). [1, s. 48; 11.] KUVA 4.15 Logo 1 KUVA 4.16 Logo 2 KUVA 4.17 Alatunniste 4.2 Back End Joomlan! administration eli ylläpitopuolelle pääsee klikkaamalla hiirellä etusivun Administrator-kuvaketta ja antamalla avautuvaan Login-ikkunaan Joomlan asennuksessa määritellyn käyttäjätunnuksen ja salasanan. Login-kuvaketta klikkaamalla aukeaa ylläpidon avausikkuna (kuva 4.18).

22 15 KUVA 4.18 Joomla ylläpitopuoli Kuvan alaosassa Joomla Varoittaa, että RG_EMULATION asetus on päällä. (Joomlan versioissa 1.0.x tämä asetus on joidenkin lisäsovellusten yhteensopivuuden vuoksi oletuksena päällä.). Tietoturvasyistä tämä asetus on kuitenkin hyvä olla pois päältä, joten siksi se on hyvä laittaa pois päältä. Ensin avataan koneelta osoitteesta C:\xampp\htdocs\Joomla100 sijaitseva globals.php tiedosto context tekstieditorilla (kuva 4.19). (Ohjelman saa ladattua osoitteesta Windowsin oma muistio-ohjelma ei toimi tässä!)

23 16 KUVA 4.19 ConTEXT tekstieditori Tämän jälkeen editoidaan globals.php tiedoston riviä define( 'RG_EMULATION', 1 ); ja muutetaan 1:nen 0:ksi eli define( 'RG_EMULATION', 0 ); Lopuksi tallennetaan tiedosto ja suljetaan ja käynnistetään apache uudelleen. Seuraavan kerran, kun adminpuolelle kirjaudutaan, on em. varoitusteksti poissa (kuva 4.20). [5; 6.]

24 17 KUVA 4.20 Ylläpitopuoli RG_EMULATION - asetuksen poisottamisen jälkeen Joomlan ylläpitopuoli koostuu näkyvän Front Endin tapaan eri elementeistä: Ylävalikko Tietorivi Työtila Ylävalikko Ylävalikon rivillä ovat valikot ja oikeassa laidassa on lisäksi ilmoitukset siitä, oletko saanut sähköpostiviestejä ja montako käyttäjää on kirjautuneena kyseisenä hetkenä sivustolla (kuva 4.21). [1, s. 56.] KUVA 4.21 Ylävalikko Tietorivi

25 18 Ylävalikon alapuolella on tietorivi, joka kertoo vasemmassa laidassa sivuston nimen ja käytössä olevan managerin eli järjestelijän (Tässä tapauksessa siis 7Flames Mission International /com_admin) (kuva 4.22). [1, s. 56.] KUVA 4.22 Tietorivin vasen laita Tietorivin vasemmassa laidassa on myös (aloitussivua lukuun ottamatta) tietoa, mitkä komponentit ovat sovellettavissa kullakin hetkellä näkyvillä olevaan manageriin. Oikeassa laidassa olevilla kuvakkeilla tehdään päätöksiä, ja kuvakkeet vaihtelevat käytettävästä managerista riippuen. Kun klikkaan hiirellä Control Panelista esim. kuvaketta Front Page Manager, näyttää tietorivi sen jälkeen tällaiselta (kuva 4.23). KUVA 4.23 Tietorivi kokonaisuudessaan Työtila Tietorivin alapuolella on käytössä olevan managerin työtila. (Kuten näytetty kuvassa 4.24, se on nimeltään Control Panel eli hallinnointipaneeli.) Se näkyy ensimmäisenä kirjauduttaessa ylläpidon puolelle ja tarjoaa nopean pääsyn kaikkein tärkeimpiin sivuston toimintoihin. [1, s. 56.] KUVA 4.24 Työtila

26 19 Vasemmalla olevat kuvakkeet ilmaisevat erilaisia managereita, joihin palaan tarkemmin seuraavassa luvussa. Oikealla olevat viisi välilehteä taasen ilmaisevat sivuston sen hetkisen tilan Logged Logged-välilehdessä näkyy sivustolla olevien kävijöiden nimet ja määrä. Sivustolla näytettävän kävijöiden määrän sivua kohden voi määrittää näkymään display-riviltä avautuvasta numerovalikosta. Tämänkaltainen taulukointi on mahdollista kaikissa muissakin sivuston taulukoissa. Sivuston ylläpitäjällä on myös valtuudet kirjauttaa joku käyttäjä ulos klikkaamalla punaista rastia hänen nimensä perässä. [1, s. 57.] Components Tässä välilehdessä näkyy tällä hetkellä asennettuna olevat ohjelmistokomponentit. Komponentin alapuolella olevat mustat pallot kertovat, että kyseisessä kategoriassa on pallojen lukumäärän verran eri komponentteja. [1, s. 57.] Popular Tämä välilehti kertoo sivuston useimmin vieraillut sivut. Klikkaamalla otsikon nimeä pääsee Content Managerin eli sisällönhallinnan puolelle ja näkee kyseisen sivun editointimuodossa. Tässä muodossa olevalta sivulta ei pääse suoraan hallinnointisivun alkuun, vaan ensin täytyy painaa Close- tai Save-kuvaketta. Vasta tämän jälkeen avautuvasta ikkunasta pääsee ylävalikon Home-nimeä klikkaamalla työtilaan takaisin. [1, s. 57.] Latest Items Tämä välilehti on samankaltainen kuin Popular-välilehti. Tässä sisältö näytetään aikajärjestyksessä uusin viesti ensin. Otsikon nimeä klikkaamalla pääsee myös sisällönhallinnan puolelle, kuten edellisessä kohdassa. [1, s. 57.] Menu Stats

27 Tämä välilehti näyttää kuinka monta valikkoelementtiä on kussakin eri valikossa. [1, s. 57.] 20

28 5 JOOMLAN MUOKKAUS 21 Varsinaisten sivujen tekemisen aloitan muokkaamalla etusivun kuvan halutunlaiseksi. Tämä tapahtuu helpoiten menemällä Xampp-kansion htdocs-alikansioon. Sieltä sitten valitaan alakansiot Joomla100templates\rhuk_solarflare_ii\images. Katson Images kansion header_short.jpg -kuvan resoluution ja korvaan kuvan haluamallani saman resoluutioisella kuvalla. Tässä on tärkeää, että tiedostonnimi säilyy täysin samanlaisena, jotta sivut toimisivat. Kun menen takaisin sivuille, ei muutos näy vielä mitenkään, mutta päivittämällä sivut painamalla F5, uusi kuva ilmestyy vanhan tilalle (kuva 5.1). KUVA 5.1 Etusivu logonvaihdon jälkeen Tämän jälkeen kirjaudun ylläpidon puolelle. Aluksi tutustun sivujen suunnittelussa kahteen erittäin hyödylliseen kohteeseen: Help Menu -valikkoon ja Preview - ikkunaan. 5.1 Help Menu Apuvalikkoon pääsee klikkaamalla ylävalikon oikealta laidalta sanaa Help (kuva 5.2).

29 22 KUVA 5.2 Apuvalikko Alue on jaettu kolmeen aihepiiriin. Search-kentässä voi hakea tietoa. Kentän alapuolella on luettelo saatavilla olevista aputeksteistä, joita voi käyttää apuna ongelman selvittämisessä. Oikealla on kahdeksan linkkiä, joista kaksi johtaa järjestelmätietoihin ja loput kuusi johtavat internetiin. Avun etsiminen kaikissa tapauksissa edellyttää internetyhteyttä, koska avun lähde on kaikissa tapauksissa internetsivusto 5.2 Preview Esikatselu -ikkuna on erittäin kätevä työkalu sivujen suunnittelussa, koska tällöin ei tarvitse kirjautua ylläpidon puolelta ulos nähdäkseen sivustolla tapahtuvat muutokset (kuva 5.3).

30 23 KUVA 5.3 Esikatselu Käytössä on kolme vaihtoehtoa: In New Window: Esikatselu näytetään uudessa selainikkunassa. Inline: Esikatselu näytetään työtilassa ja mukana on myös tekstinvieritys, jos sivu on liian iso mahtuakseen näytölle. Inline with Positions: Esikatselu näytetään työtilassa ja siinä näytetään myös yksittäisten moduulien paikat. [1, s. 76; 11.] 5.3 Global Configuration Global Configuration -työtila hallinnoi muutoksia configuration.php -tiedostossa. Se sisältää erittäin tärkeitä tietoja, kuten tietokannan hallinnointitiedot. Tämä työtila on jaettu kymmeneen osaan. [1, s. 60; 11.]

31 24 KUVA 5.4 Site Site Site -välilehti sisältää parametreja, jotka ovat yhteydessä koko sivustoon (kuva 5.4). Site Offline: Tämä antaa mahdollisuuden laittaa sivuston pois päältä esimerkiksi päivitysprosessin ajaksi. Offline Message: Tämä teksti näkyy sivuilla, kun ne ovat pois päältä. System Error Message: Tähän voi kirjoittaa viestin, joka näkyy silloin, kun tietokantapalvelimelle ei saada yhteyttä. Site Name: Tässä on asennuksen aikana annettu sivuston nimi. Show UnAuthorized Links: Tiettyjä sivuja on mahdollista näyttää vain rekisteröityneille käyttäjille. Näille sivuille saattaa olla linkki yleiseltä puolelta. Kun tällaista linkkiä klikkaa kirjautumatta sisälle, ruudulle avautuu teksti, joka ilmoittaa, että tämä on suojattua aluetta ja vaatii rekisteröitymisen. Allow User Registration: Yrityskäytössä tämä asetus voi joissain tilanteissa olla pois päältä. Muissa tapauksissa käyttäjät yleensä haluavat itse kirjautua sivuille, joten asetus on hyvä olla päällä. Use New Account Activation: Automaattiohjelmat voivat luoda useita

32 25 kymmeniätuhansia käyttäjätunnuksia, jos uuden tunnuksen aktivointia ei vaadita. Tämän vuoksi on käyttäjiltä syytä vaatia tunnistautuminen vastaamalla palvelimen lähettämään automaattiseen sähköpostiin. Require Unique Jos asetus on päällä, voi samaa sähköpostiosoitetta käyttää vain yhden käyttäjän rekisteröitymiseen. Front-end Login: Tämä asetus on oltava päällä, jotta sivuille pystyy rekisteröitymään. Front-end User Params: Käyttäjän parametrit toimivat sivuilla vain silloin, kun tämä asetus on päällä. Debug Site: Jos tämä asetus on päällä, niin sivuilla näkyy sivujen diagnostiikkaa ja SQL-tietokannan mahdollisia virheitä. Normaalikäytössä tämän asetuksen on syytä olla pois päältä. TinyMCE WYSIWYG Editor: Tällä voidaan määrittää, onko käytössä What You See Is What You Get -ominaisuus eli mitä näet, sitä saat. Ominaisuus on erittäin kätevä erityisesti tekstin muotoilemisessa. Joomlassa on oletuksena käytössä TinyMCE -editori, mutta myös muita editoreja on mahdollista käyttää. List Length: Tämän kentän arvo määrittää kuinka pitkiä listoja sivuilla näytetään. Favourites Site Icon: Jokaisella sivustolla on oma suosikkisivusto-ikoni eli Favicon. Tämä pieni kuva näytetään osoitekentän vasemmassa laidassa ja selaimen kirjanmerkeissä. Ikoni pitää olla tietyssä muodossa ja sen voi editoida oikeaan muotoon jollain ikonieditorilla. [1, s. 61; 11.] Locale Tällä välilehdellä määritetään maahan ja kieleen liittyviä asetuksia (kuva 5.5). Language: Tässä voi määrittää sivuston kielen saatavilla olevista kielistä. Oletuksena on asennettu vain englanti. Language Managerilla voi asentaa uuden kielen. Time Offset: Tätä asetusta käytetään näyttämään oikea aika. Aikaa joudutaan säätämään, jos palvelin ja käyttäjät sijaitsevat eri aikavyöhykkeillä. Server Offset: Kenttä näyttää automaattisesti palvelimen ja käyttäjien aikaeron sen mukaan, kuin edellisessä kentässä on annettu. Country Locale: Jokaisella maalla on oma sopimuksena numeroiden ja päivämäärien esitystavassa (http://en.wikipedia.org/wiki/locale). PHP -

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi WIKISPACES-WIKIN LUOMINEN Kirjoita selaimeesi osoite http://www.wikispaces.com 1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi Paina Join-painiketta Onneksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

AUTODESK ACCOUNT -OHJE

AUTODESK ACCOUNT -OHJE AUTODESK ACCOUNT -OHJE Tuotteiden asentaminen Avaa selaimeen sivu https://manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID -tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista. Tuotteet

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet 1/12 helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet Sisällysluettelo 1. Ohjausnäkymä...1 2. Työkalupakki... 2 3. Artikkelit, Näyttelyt ja Sivut...3 4. Artikkelin lisäys tai muokkaus... 4 Artikkelikuvan

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Sisältö Opus Online Client...3 Web asetukset...3 Vastaanotot...3 Ryhmät... 4 Hoitohenkilöt...5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7 Yleiset

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot