JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietotekniikan koulutusohjelma Mediatekniikan suuntautumisvaihtoehto Joomla! -WWW-sivujen sisällönhallintajärjestelmä Tiivistelmä Joomla! on WWW-sivujen hallintaan tarkoitettu avoimeen lähdekoodiin (Open Source) perustuva sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt voivat lisätä ja päivittää internet-sivujen sisältöä itsenäisesti ilman mitään ulkopuolista apua. Joomla!:n voi ladata ilmaiseksi ja hyödyntää ja muokata ohjelmistoa vapaasti ilman lisenssimaksuja. 7 Flames Mission International on yleishyödyllinen ja kansainvälinen lähetysjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kristillisen, Raamattuun pohjautuvan tietouden ja arvomaailman leviämistä maailmassa. Järjestö tarvitsee tätä tehtävää tukemaan monipuoliset ja helposti ylläpidettävät kotisivut. Opinnäytetyönäni oli perehtyä syvällisesti Joomla!:an ja sen perusteella tehdä kotisivut 7 Flames Mission -yhdistykselle. Valitsin kotisivun teko-ohjelmaksi Joomla!:n, koska se on ilmainen ja monipuolinen ohjelma. Olin myös lisäksi itse kiinnostunut tutustumaan kyseiseen ohjelmaan. Tavoitteenani oli tehdä selkeät ja pienellä vaivalla ylläpidettävät kotisivut ja perehdyttää sivujen ylläpitäjä käyttämään ja ylläpitämään sivuja. Tätä varten tein erittäin selkeän ja yksityiskohtaisen käyttöoppaan, jossa käydään vaihe vaiheelta lävitse Joomla!:n keskeisimmät toiminnot ja tehdään kotisivuja sitä mukaa. Työni lopputuloksena sain tehtyä kattavan perehdyttämissoppaan Joomla! -julkaisujärjestelmästä. Lisäksi sain tehtyä 7 Flames Missionille hyvällä alulla olevat kotisivut, joita on helppo työstää ja päivittää eteenpäin, kun järjestö saa tarpeeksi sivuille tarkoitettua materiaalia kokoon. Asiasanat (avainsanat) avoin lähdekoodi, WWW-sivut, ohjelmointi, sisällönhallinta, internet Sivumäärä Kieli URN 85 s. + liitt. 13 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Timo Mynttinen Opinnäytetyön toimeksiantaja 7 Flames Mission International

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Turo Virkki Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Information Technology Media Technology Joomla! - Web Content Management System Abstract 7 Flames Mission International is a charitable and international mission organization, whose aim is to promote Christian Bible based knowledge and values to all over the world. The organization needs comprehensive and easy to upgrade web pages which support missionary work. I chose Joomla! my web page editor because it s free and versatile program. Joomla! is a Open Source based content management system which is meant to manage the web pages content. Thanks to Open Source, it s free to use, utilize and edit for everyone, who wants to make and upgrade web pages. My aim was to make clear and easy to maintain web pages and instruct the administrator of the site to use and maintain the pages. I made very clear and detailed user guide where is considered all the key functions of Joomla! and made the web pages phase after phase. I succeeded to make a comprehensive user guide of Joomla!. Besides I managed to make the developable web pages to 7 Flames Mission International that are easy to make and upgrade ahead after the organization has gathered enough material. Subject headings, (keywords) Open Source, web pages, programming, content management, internet Pages Language URN 85 p. + app. 13 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Timo Mynttinen Bachelor s thesis assigned by 7 Flames Mission International

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 2 3 JOOMLA 3 4 TUTUSTUMINEN JOOMLA-SIVUSTOON Front End Menus (Valikot) Top menu (Ylävalikko) Main menu (Päävalikko) Other menu (Toinen valikko) User menu (Käyttäjän valikko) Sisältö Etusivu Viimeisimmät uutiset / Useimmin luetut uutiset Mainokset Toiminnot Kirjautumisalue Äänestys Käyttäjiä sivustolla Uutissyötteet Takaisin -nappi Haku-kenttä Koristeelliset osat Back End Ylävalikko Tietorivi Työtila Logged Components Popular Latest Items Menu Stats 19 5 JOOMLAN MUOKKAUS Help Menu Preview Global Configuration Site Locale Content Database Server Metadata Mail Cache Statistics 31

5 SEO (Search Engine Optimization) Media Manager Language Manager Trash Manager User Manager Menu Manager 36 6 SISÄLLÖNHALLINTA All Content Items Static Content Manager Sisällön parametrit Publishing Images Parameters Meta Info Link to Menu Section Manager Category Manager Frontpage Manager 52 7 KOMPONENTIT, MODUULIT JA PLUGINIT Komponentit Banderollit Yhteystiedot Uutissyötteet Äänestykset Syndikaatit Linkit Moduulit Sivuston moduulit Valikkomoduuli (mod_mainmenu) Banderolli (Banner) Kirjautumisalue (Login Form) Syndikaatti (Syndicate) Äänestykset (Polls) Käyttäjiä sivustolla (Who s Online) Sattumanvarainen kuva(random Image) Uutisotsikot (Newsflash) Viimeisimmät uutiset (Latest News) Suosituimmat uutiset (Popular) Etsi (Search) Hallinnointipuolen moduulit Pluginit Sisältöpluginit Editoripluginit Hakupluginit 74

6 8 JOOMLAN LAAJENTAMINEN Kalenteri 75 9 SIVUJEN VIIMEISTELY Valikkojen viimeistely Sivujen ulkoasun muutoksia PÄÄTELMÄT 84 LÄHTEET LIITTEET 1. Asennusohje (Windows)

7 KÄSITELUETTELO BMP = Bitmapped Graphics Format CMS = Content Management System CRM = Customer Relationship Management Systems DMS = Document Management Systems ERP = Enterprise Resource Planning Systems FAQ = Frequently Asked Questions FTP = File Transfer Protocol GIF = Graphic Interchange Format HTML = Hypertext Markup Language HRM = Human Resource Management Systems JPEG = Joint Photographic Experts Group PHP = Hypertext Preprocessor PDF = Portable Document Format PNG = Portable Network Graphics PPT = Power Point Table RSS = Really Simple Syndication SEF = Search Engine Friendly SQL = Structured Query Language SMTP = Simple Mail Transfer Protocol SWF = Small Web Format URL = Uniform Resource Locator XML = Extensible Markup Language WCMS = Web Content Management Systems WWW = World Wide Web

8 1 1 JOHDANTO Internetistä on tullut kasvava tiedon jaon kanava. Yhä useammat yritykset panostavat kotisivujensa kehittelyyn ja päivittämiseen suuria summia rahaa. Tavallisella kuluttajalla ja pienillä yhteisöillä ei ole varaa hankkia kalliita kotisivunteko-ohjelmia tai teettää työtä kotisivuja tekevillä yhtiöillä. 7 Flames Mission on yleishyödyllinen ja kansainvälinen lähetysjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kristillisen, Raamattuun pohjautuvan tietouden ja arvomaailman leviämistä maailmassa. Järjestö tarvitsee tätä tehtävää tukemaan monipuoliset ja helposti ylläpidettävät kotisivut. Opinnäytetyöni alussa kerron Joomla!:sta ja siitä, miten se eroaa muista sisällönhallintajärjestelmistä. Kerron myös Joomla!:n historiasta ja tulevaisuudesta. Lisäksi käyn vaihe vaiheelta läpi Joomla!-sivuston keskeisimmät toiminnot. Varsinaisessa työosuudessa kerron ja osoitan käytännössä, miten Joomla-sivustoa hallitaan, mitä asioita sivuston tekijän tulee ottaa huomioon sivuja tehdessään ja mitä sivuston ylläpitäjän tulee ottaa huomioon sivuja ylläpitäessään. Aluksi perehdyn Joomla!:n muokkaamiseen ja siihen, millaisia työkaluja siihen on tarjolla. Tämän jälkeen perehdyn sisällönhallintaan ja kerron, mitä työkaluja tähän on saatavilla. Lopuksi kerron sivuston toiminnallisista ominaisuuksista ja siitä, mitä näiden asentamisessa ja käyttämisessä tulee ottaa huomioon. Päätelmiin olen koonnut päätelmät työni onnistumisesta ja kehitysmahdollisuuksista. (Huom. Käytän jatkossa selkeyden vuoksi sanaa Joomla! ilman huutomerkkiä.)

9 2 2 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sanalla sisällönhallinta (content management) tarkoitetaan yleisesti yhteyttä Websivuihin, joita ylläpidetään selaimen avulla. Määritelmä ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, koska sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System, CMS) - kategoriaan kuuluu monia eri järjestelmiä. Näitä ovat mm. Yrityksen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä ERP (Enterprise Resource Planning Systems), asiakkuudenhallintajärjestelmä CRM (Customer Relationship Management Systems), sähköisten asiakirjojen ja sähköistettyjen paperiasiakirjojen tietokoneella toimiva tallennusjärjestelmä DMS (Document Management Systems) ja työpaikan henkilökunnan hallinnointijärjestelmä HRM (Human Resource Management Systems). (Myös käyttöjärjestelmät, kuten Windows ja Linux hallinnoivat sisältöä.) Ohjelmista, jotka hallinnoivat sisältöä web- eli internetpalvelimella, käytetään nimitystä WWW-sivujen sisällönhallintajärjestelmä (Web Content Management Systems, WCMS). [1, s. 5; 2; 3; 4.] Sisällönhallintajärjestelmä on ohjelmistojärjestelmä, jota käytetään sisällönhallinnointiin. Tämä sisältää tietokoneiden tiedostot, kuvamateriaalin, musiikkitiedostot, sähköiset asiakirjat ja WWW-sivujen sisällön. Sisällönhallinnan perusajatus on saattaa nämä tiedostot saataville yrityksen tms. sisäverkkoon ja usein myös internettiin. Monet yritykset käyttävät järjestelmää tiedostojen arkistointiin eisovelluskohtaisessa muodossa. Sisällönhallintajärjestelmät sisältävät usein piirteitä internetsivujen sisällöstä ja ns. workflowsta eli työprosessin toiminnallisesta näkökulmasta. [1, s. 5; 13; 14.] Workflown perusajatus on siirtää sähköinen asiakirja prosessissa eteenpäin joko hyväksymällä tai sisältöä lisäämällä. Jotkut sisällönhallintajärjestelmät toteuttavat helposti tämän prosessin sähköpostin vahvistusviestillä ja viestien automaattisena välityspalveluna. Tämä on ihanteellista esim. lähetettäessä viestejä jollekin ihmisryhmälle. Sisällönhallintajärjestelmä helpottaa asiakirjojen ja muun sisällön, kuvien ja multimedian, järjestelyä, hallintaa ja julkaisua. [1, s. 5; 13; 14.] WWW-sivujen sisällönhallintajärjestelmässä on ylimääräisiä ominaisuuksia helpottamassa toimintoja, joita vaaditaan, kun sisältöä julkaistaan WWW-sivuilla. [13.]

10 3 3 JOOMLA Joomla on WWW-sivujen hallintaan tarkoitettu avoimeen lähdekoodiin (Open Source) perustuva sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt voivat lisätä ja päivittää WWW-sivujen sisältöä itsenäisesti ilman mitään ulkopuolista apua. Joomlan voi ladata ilmaiseksi ja hyödyntää ja muokata ohjelmistoa vapaasti ilman lisenssimaksuja. Joomla toimii Windows-, Linux-, Mac OS X- ja Solaris - käyttöjärjestelmissä. [2; 10; 15.] Joomlan asennus on nopea toteuttaa, sillä se vie vain joitakin minuutteja. Asennus edellyttää, että koneelle on sitä ennen asennettu kehitysympäristöksi Apachewebpalvelin, MySQL-tietokanta ja PHP-ohjelmointikieli. (Apachen tilalla voi käyttää myös jotain toista PHP:llä toimivaa webpalvelinta.) [1, s. 19.] Joomlan nykyiset 1.0.X -versiot pohjautuvat Mambo-ohjelmaan, jota myös nykyiset Joomlan kehittäjät olivat suunnittelemassa. Vuonna 2005 Mambon tekijäoikeudet omistava Miro International alkoi kuitenkin kaupallistaa siihen asti ilmaisena ollutta ohjelmaa, ja niinpä kehitystiimi erosi projektista ja perusti uuden projektin. Tämä sai myöhemmin nimekseen Joomla. [2] Tuleva Joomla 1.5 versio on ohjelmoitu kokonaan uudelleen ja eroaa paljon edeltäjästään. Ohjelmasta on tällä hetkellä saatavilla jo toinen kehitysversio, 1.5 beta 2. Tuotantokäyttöön soveltuvan lopullisen version saatavuudesta ei ole vielä tietoa. Joomlalla voidaan tehdä hyvinkin erilaisia ja monipuolisia sivuja. Se soveltuu niin suurten yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin,

11 4 KUVA 3.1 Eurovision laulukilpailut kuin myös yksittäisten henkilöiden tai pienten yhteisöjen sivujen ylläpitämiseen.

12 5 KUVA 3.2 Asukasyhdistyksen WWW-sivut Joomlan käyttömahdollisuuksia on rajattomasti!

13 4 TUTUSTUMINEN JOOMLA-SIVUSTOON 6 Joomla-sivusto jakaantuu loppukäyttäjille eli internetin selaajille näkyvään sivustonpuoleiseen osaan (Front End) ja vain järjestelmänylläpitäjälle näkyvään hallintasivustoon (Back End). [1, s. 39; 11.] 4.1 Front End Ensi näkemältä Joomla-sivusto näyttää hyvin monipuoliselta, mutta myös hieman sekavalta (kuva 4.1). KUVA 4.1 Sivusto asennuksen jälkeen

14 Sivulla on viisi erilaista aluekategoriaa: 7 Valikot Sisältö Mainokset Toiminnot Koristeelliset osat Menus (Valikot) Valikkojen tarkoitus on helpottaa käyttäjän liikkumista sivustolla. Erilaiset valikot ovat erilaisia tehtäviä varten. Joomlassa on esiasennettuna mallisivustoon neljä erilaista valikkoa ja niitä voi sivuston hallinnoija lisätä niin paljon kuin haluaa. [1, s. 41; 11.] Top menu (Ylävalikko) Ylävalikko sijaitsee Joomlan esimerkkisivulla aivan sivuston ylälaidassa Joomlalogon yläpuolella, mutta usein se on eri sivupohjissa myös logon alapuolella. Ylävalikosta sivuston käyttäjä löytää linkit tärkeimpiin sivuston sisältöihin, joita ovat esim. tuotteet, sisällöt ja yhtiön yhteystiedot (kuva 4.2). [1, s. 41; 11.] KUVA 4.2 Ylävalikko Main menu (Päävalikko) Päävalikko on sivuston keskeinen navigointialue, josta käyttäjät suunnistavat sivuston eri osa-alueille. Siinä pitäisi aina olla linkki aloitussivulle. Tämän valikon pitäisi myös olla aina samassa paikassa sivuston jokaisella sivulla (kuva 4.3). [1, s. 41; 11.]

15 8 KUVA 4.3 Päävalikko Other menu (Toinen valikko) Toinen valikko voi pompata ruutuun monessa eri paikassa. Sivuston sisällöstä ja asiayhteydestä riippuen, se voi järkevästi tarjota ylimääräisiä valikkovaihtoehtoja (kuva 4.4). [1, s. 42; 11.] KUVA 4.4 Toinen valikko User menu (Käyttäjän valikko) Henkilökohtainen käyttäjän valikko näkyy Joomla-sivustolla vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on rekisteröitynyt sivustolle ja kirjautunut tunnuksillaan sisään. Käyttäjävalikon avulla on esim. mahdollista kirjoittaa sivuilla olevaan vieraskirjaan (kuva 4.5). (Huom. Kirjoittaminen on mahdollista vain silloin, kun sivustolla on vieraskirja.) [1, s. 41; 11.]

16 9 KUVA 4.5 Käyttäjän valikko Sisältö Sisältö voi olla viesti, pääkirjoitus tai staattinen sivu sisältöineen. Se voi kuitenkin olla myös dynaaminen linkkihakemisto (http://www.google.fi/), kauppa (http://www.verkkokauppa.com/) tai kirpputori (http://www.huuto.net/). Sisältö voi olla myös täysin dynaamista ja avointa kaikille, jolloin käyttäjät voivat jopa itse muokata sivujen sisältöä. Esim. vapaa tietosanakirja Wikipedia käyttää sisällönhallintajärjestelmää, joka sallii käyttäjien muuttaa ja jopa tuhota sivujen sisältöä. Sisältö voi olla myös täysin staattista, jolloin se on joskus kirjoitettu ja on usein voimassa pitkän aikaa. Kirja on tästä hyvä esimerkki. Lyhytkestoista staattista sisältöä ovat esim. raportit, lentolehtiset ja lipukkeet. Staattinen ja vanhoilla tiedoilla oleva WWW-sivusto karkottaa hyvin tehokkaasti käyttäjät pois, joten sivuston tulisi olla dynaaminen ja helposti päivitettävä. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että sivuilla on sisältöä, ja että se tavoittaa kohdeyleisönsä. Hienotkaan sivut ilman varsinaista sisältöä eivät houkuttele vierailemaan kyseisellä sivustolla. [1, s. 55.] Etusivu Sisältö ilmoitetaan nettisivujen ensimmäisellä sivulla. Sisällöllä on tekijä, valmistuspäivä, otsikko, houkutin ja ehkä myös kuva. Houkuttimen tarkoituksena on tehdä vierailija uteliaaksi ja saada hänet klikkaamaan lue lisää -linkkiä lukeakseen koko viestin(kuva 4.6). [1, s. 43; 11.]

17 10 KUVA 4.6 Etusivu Viimeisimmät uutiset / Useimmin luetut uutiset Viesti voidaan näyttää erilaisissa muodoissa. Ihmiset ovat kuitenkin tavallisesti kiinnostuneet uusimmista viesteistä ja siitä, mitä viestejä toiset ovat lukeneet (kuva 4.7). [1, s. 44; 11.] Mainokset KUVA 4.7 Viimeisimmät uutiset / Useimmin luetut uutiset Jos sivuista tulee suositut ja sisältö on oikeaa, voi mainostilaa myydä yrityksille. Mainostila useinmiten tarkoittaa banderolli -linkkejä.

18 Banderollit ovat pieniä kuvia (.gif,.jpg,.png, tai.swf muodossa), jotka houkuttavat vierailijaa jättämään sivuston yhdellä hiiren klikkauksella. Mainostilaa varten tulee ottaa huomioon niiden tarvitsema tila sivujen suunnittelussa. 11 Banderollia voi tietenkin käyttää myös yhtä hyvin omien sivujen mainostamiseen. Esim. sivujen avainteema liikkuvana tekstinä banderollissa kiinnittää helposti vierailijan huomion ja saa hänet tutustumaan sivuihin lähemmin. Banderollialue on määritelty nykyisten banderollien mukaan. Joomlan Open Source Matters -banderolli on kooltaan 468 x 60 pikseliä (kuva 4.8). [1, s. 45; 11.] KUVA 4.8 Banderolli Toiminnot Toiminnot ovat osia, joita tarvitaan mahdollistamaan sivuston interaktiivisuus. Joomlassa näitä kutsutaan moduuleiksi. Moduulilla tarkoitetaan jotakin, joka ottaa esille tilan nettisivulla ja täyttää tietyn tarkoituksen. [1, s. 45; 11.] Kirjautumisalue Kirjautumisalue on tärkeä, jos halutaan erottaa websivusto julkiseen ja suojattuun alueeseen. Tällöin käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus rekisteröityä ja kirjautua sisään. Käyttäjä voi myös ajoittain unohtaa salasanansa. Login form -moduuli pitää huolen kaikista kirjautumiseen liittyvistä asioista (kuva 4.9). [1, s. 45; 11.] KUVA 4.9 Kirjautumismoduuli

19 Äänestys Sisältö on useinmiten suunnattu tietylle ihmisryhmälle, ja siksi olisi hyvä tietää, mitä mieltä he ovat sivujen sisällöstä. Äänestys on yksinkertaisin keino saada tietää heidän mielipiteensä ja käyttää sitä hyväksi sivujen kehittämisessä. Joomlaan on integroitu valmiina tällainen äänestyskomponentti Polls (kuva 4.10). [1, s. 46; 11.] KUVA 4.10 Äänestysmoduuli Käyttäjiä sivustolla Ihmisiä kiinnostaa viimeisimpien ja suosituimpien viestien ohella tietää, kuinka monta kävijää sivustolla on juuri sillä hetkellä, kun he itse vierailevat sivustolla. Who s Online -moduuli kertoo, kuinka monta ei rekisteröitynyttä vierasta (guest) ja rekisteröitynyttä jäsentä (member) on sivustolla (kuva 4.11). [1, s. 46; 11.] KUVA Käyttäjiä sivustolla Uutissyötteet Uutissyötetekniikoiden avulla uudet jutut tai niiden otsikot tulevat automaattisesti lukijan koneelle. Tämä tapahtuu joko selaimeen tai sähköpostiohjelmaan asennetun lukijaohjelman (Aggregator), erillisen lukijaohjelman tai webtyöpöydälle asennetun lukijapalvelun avulla. RSS vähentää lukijan kuormaa. Lukijaohjelmat hakevat vain ne

20 13 syötteet, jotka lukija itse on tilannut eli RSS-feedinä ei tule roskapostia. Myös moniin oppimisympäristöihin ja blogeihin tai wikeihin voi upottaa uutisvirtoja tai linkkilistoja RSS-feedinä. Syndicate-moduuli tarjoaa monipuolisimmat uutissyötetekniikat (kuva 4.12). [1, s. 47; 7;11..] KUVA 4.12 Syndikaattimoduuli Takaisin -nappi Takaisin-nappi on tärkeä osa sivustoa, koska sen avulla käyttäjän on helppo palata takaisin edelliseen pisteeseen tai edelliselle sivulle (kuva 4.13). [1, s. 47; 11.] KUVA 4.13 Takaisin -nappi Haku-kenttä Haku-kenttä tekee sivuston käyttämisen käyttäjäystävällisemmäksi. Useiden sivustojen haku-kentät eivät kuitenkaan etsi tietoa koko sivuston sisällöstä, mutta Joomlassa näin ei onneksi ole, vaan käyttäjän antamalla hakusanalla tietoa etsitään sivuston koko sisällöstä (kuva 4.14). [1, s. 47; 11.] KUVA 4.14 Etsi -kenttä Kun hakulauseke on annettu ja painettu enteriä, saadaan tulokseksi lista hakusanan sisältävistä sivuston teksteistä. Hakusana on keltaisella värillä korostettuna Koristeelliset osat

21 14 Sivupohja (Template) edustaa sivun pohjapiirrosta, ja se on sijoitettu sisällön yläpuolelle sivun yläosaan. Samalla sisällöllä pystytään tarjoamaan erinäköiset sivut vaihtamalla sivupohjaa toiseksi esim. talven ajaksi. [1, s. 48; 11..] Periaatteessa sivupohja koostuu vähintään yhdestä logosta, tietystä väriyhdistelmästä, valituista kirjainten fonteista ja koosta ja viisaasta sisällön järjestämisestä sivustolle. Joomlan esimerkkisivupohjassa on kaksi logoa ja alatunniste (kuvat ). [1, s. 48; 11.] KUVA 4.15 Logo 1 KUVA 4.16 Logo 2 KUVA 4.17 Alatunniste 4.2 Back End Joomlan! administration eli ylläpitopuolelle pääsee klikkaamalla hiirellä etusivun Administrator-kuvaketta ja antamalla avautuvaan Login-ikkunaan Joomlan asennuksessa määritellyn käyttäjätunnuksen ja salasanan. Login-kuvaketta klikkaamalla aukeaa ylläpidon avausikkuna (kuva 4.18).

22 15 KUVA 4.18 Joomla ylläpitopuoli Kuvan alaosassa Joomla Varoittaa, että RG_EMULATION asetus on päällä. (Joomlan versioissa 1.0.x tämä asetus on joidenkin lisäsovellusten yhteensopivuuden vuoksi oletuksena päällä.). Tietoturvasyistä tämä asetus on kuitenkin hyvä olla pois päältä, joten siksi se on hyvä laittaa pois päältä. Ensin avataan koneelta osoitteesta C:\xampp\htdocs\Joomla100 sijaitseva globals.php tiedosto context tekstieditorilla (kuva 4.19). (Ohjelman saa ladattua osoitteesta Windowsin oma muistio-ohjelma ei toimi tässä!)

23 16 KUVA 4.19 ConTEXT tekstieditori Tämän jälkeen editoidaan globals.php tiedoston riviä define( 'RG_EMULATION', 1 ); ja muutetaan 1:nen 0:ksi eli define( 'RG_EMULATION', 0 ); Lopuksi tallennetaan tiedosto ja suljetaan ja käynnistetään apache uudelleen. Seuraavan kerran, kun adminpuolelle kirjaudutaan, on em. varoitusteksti poissa (kuva 4.20). [5; 6.]

24 17 KUVA 4.20 Ylläpitopuoli RG_EMULATION - asetuksen poisottamisen jälkeen Joomlan ylläpitopuoli koostuu näkyvän Front Endin tapaan eri elementeistä: Ylävalikko Tietorivi Työtila Ylävalikko Ylävalikon rivillä ovat valikot ja oikeassa laidassa on lisäksi ilmoitukset siitä, oletko saanut sähköpostiviestejä ja montako käyttäjää on kirjautuneena kyseisenä hetkenä sivustolla (kuva 4.21). [1, s. 56.] KUVA 4.21 Ylävalikko Tietorivi

25 18 Ylävalikon alapuolella on tietorivi, joka kertoo vasemmassa laidassa sivuston nimen ja käytössä olevan managerin eli järjestelijän (Tässä tapauksessa siis 7Flames Mission International /com_admin) (kuva 4.22). [1, s. 56.] KUVA 4.22 Tietorivin vasen laita Tietorivin vasemmassa laidassa on myös (aloitussivua lukuun ottamatta) tietoa, mitkä komponentit ovat sovellettavissa kullakin hetkellä näkyvillä olevaan manageriin. Oikeassa laidassa olevilla kuvakkeilla tehdään päätöksiä, ja kuvakkeet vaihtelevat käytettävästä managerista riippuen. Kun klikkaan hiirellä Control Panelista esim. kuvaketta Front Page Manager, näyttää tietorivi sen jälkeen tällaiselta (kuva 4.23). KUVA 4.23 Tietorivi kokonaisuudessaan Työtila Tietorivin alapuolella on käytössä olevan managerin työtila. (Kuten näytetty kuvassa 4.24, se on nimeltään Control Panel eli hallinnointipaneeli.) Se näkyy ensimmäisenä kirjauduttaessa ylläpidon puolelle ja tarjoaa nopean pääsyn kaikkein tärkeimpiin sivuston toimintoihin. [1, s. 56.] KUVA 4.24 Työtila

26 19 Vasemmalla olevat kuvakkeet ilmaisevat erilaisia managereita, joihin palaan tarkemmin seuraavassa luvussa. Oikealla olevat viisi välilehteä taasen ilmaisevat sivuston sen hetkisen tilan Logged Logged-välilehdessä näkyy sivustolla olevien kävijöiden nimet ja määrä. Sivustolla näytettävän kävijöiden määrän sivua kohden voi määrittää näkymään display-riviltä avautuvasta numerovalikosta. Tämänkaltainen taulukointi on mahdollista kaikissa muissakin sivuston taulukoissa. Sivuston ylläpitäjällä on myös valtuudet kirjauttaa joku käyttäjä ulos klikkaamalla punaista rastia hänen nimensä perässä. [1, s. 57.] Components Tässä välilehdessä näkyy tällä hetkellä asennettuna olevat ohjelmistokomponentit. Komponentin alapuolella olevat mustat pallot kertovat, että kyseisessä kategoriassa on pallojen lukumäärän verran eri komponentteja. [1, s. 57.] Popular Tämä välilehti kertoo sivuston useimmin vieraillut sivut. Klikkaamalla otsikon nimeä pääsee Content Managerin eli sisällönhallinnan puolelle ja näkee kyseisen sivun editointimuodossa. Tässä muodossa olevalta sivulta ei pääse suoraan hallinnointisivun alkuun, vaan ensin täytyy painaa Close- tai Save-kuvaketta. Vasta tämän jälkeen avautuvasta ikkunasta pääsee ylävalikon Home-nimeä klikkaamalla työtilaan takaisin. [1, s. 57.] Latest Items Tämä välilehti on samankaltainen kuin Popular-välilehti. Tässä sisältö näytetään aikajärjestyksessä uusin viesti ensin. Otsikon nimeä klikkaamalla pääsee myös sisällönhallinnan puolelle, kuten edellisessä kohdassa. [1, s. 57.] Menu Stats

27 Tämä välilehti näyttää kuinka monta valikkoelementtiä on kussakin eri valikossa. [1, s. 57.] 20

28 5 JOOMLAN MUOKKAUS 21 Varsinaisten sivujen tekemisen aloitan muokkaamalla etusivun kuvan halutunlaiseksi. Tämä tapahtuu helpoiten menemällä Xampp-kansion htdocs-alikansioon. Sieltä sitten valitaan alakansiot Joomla100templates\rhuk_solarflare_ii\images. Katson Images kansion header_short.jpg -kuvan resoluution ja korvaan kuvan haluamallani saman resoluutioisella kuvalla. Tässä on tärkeää, että tiedostonnimi säilyy täysin samanlaisena, jotta sivut toimisivat. Kun menen takaisin sivuille, ei muutos näy vielä mitenkään, mutta päivittämällä sivut painamalla F5, uusi kuva ilmestyy vanhan tilalle (kuva 5.1). KUVA 5.1 Etusivu logonvaihdon jälkeen Tämän jälkeen kirjaudun ylläpidon puolelle. Aluksi tutustun sivujen suunnittelussa kahteen erittäin hyödylliseen kohteeseen: Help Menu -valikkoon ja Preview - ikkunaan. 5.1 Help Menu Apuvalikkoon pääsee klikkaamalla ylävalikon oikealta laidalta sanaa Help (kuva 5.2).

29 22 KUVA 5.2 Apuvalikko Alue on jaettu kolmeen aihepiiriin. Search-kentässä voi hakea tietoa. Kentän alapuolella on luettelo saatavilla olevista aputeksteistä, joita voi käyttää apuna ongelman selvittämisessä. Oikealla on kahdeksan linkkiä, joista kaksi johtaa järjestelmätietoihin ja loput kuusi johtavat internetiin. Avun etsiminen kaikissa tapauksissa edellyttää internetyhteyttä, koska avun lähde on kaikissa tapauksissa internetsivusto 5.2 Preview Esikatselu -ikkuna on erittäin kätevä työkalu sivujen suunnittelussa, koska tällöin ei tarvitse kirjautua ylläpidon puolelta ulos nähdäkseen sivustolla tapahtuvat muutokset (kuva 5.3).

30 23 KUVA 5.3 Esikatselu Käytössä on kolme vaihtoehtoa: In New Window: Esikatselu näytetään uudessa selainikkunassa. Inline: Esikatselu näytetään työtilassa ja mukana on myös tekstinvieritys, jos sivu on liian iso mahtuakseen näytölle. Inline with Positions: Esikatselu näytetään työtilassa ja siinä näytetään myös yksittäisten moduulien paikat. [1, s. 76; 11.] 5.3 Global Configuration Global Configuration -työtila hallinnoi muutoksia configuration.php -tiedostossa. Se sisältää erittäin tärkeitä tietoja, kuten tietokannan hallinnointitiedot. Tämä työtila on jaettu kymmeneen osaan. [1, s. 60; 11.]

31 24 KUVA 5.4 Site Site Site -välilehti sisältää parametreja, jotka ovat yhteydessä koko sivustoon (kuva 5.4). Site Offline: Tämä antaa mahdollisuuden laittaa sivuston pois päältä esimerkiksi päivitysprosessin ajaksi. Offline Message: Tämä teksti näkyy sivuilla, kun ne ovat pois päältä. System Error Message: Tähän voi kirjoittaa viestin, joka näkyy silloin, kun tietokantapalvelimelle ei saada yhteyttä. Site Name: Tässä on asennuksen aikana annettu sivuston nimi. Show UnAuthorized Links: Tiettyjä sivuja on mahdollista näyttää vain rekisteröityneille käyttäjille. Näille sivuille saattaa olla linkki yleiseltä puolelta. Kun tällaista linkkiä klikkaa kirjautumatta sisälle, ruudulle avautuu teksti, joka ilmoittaa, että tämä on suojattua aluetta ja vaatii rekisteröitymisen. Allow User Registration: Yrityskäytössä tämä asetus voi joissain tilanteissa olla pois päältä. Muissa tapauksissa käyttäjät yleensä haluavat itse kirjautua sivuille, joten asetus on hyvä olla päällä. Use New Account Activation: Automaattiohjelmat voivat luoda useita

32 25 kymmeniätuhansia käyttäjätunnuksia, jos uuden tunnuksen aktivointia ei vaadita. Tämän vuoksi on käyttäjiltä syytä vaatia tunnistautuminen vastaamalla palvelimen lähettämään automaattiseen sähköpostiin. Require Unique Jos asetus on päällä, voi samaa sähköpostiosoitetta käyttää vain yhden käyttäjän rekisteröitymiseen. Front-end Login: Tämä asetus on oltava päällä, jotta sivuille pystyy rekisteröitymään. Front-end User Params: Käyttäjän parametrit toimivat sivuilla vain silloin, kun tämä asetus on päällä. Debug Site: Jos tämä asetus on päällä, niin sivuilla näkyy sivujen diagnostiikkaa ja SQL-tietokannan mahdollisia virheitä. Normaalikäytössä tämän asetuksen on syytä olla pois päältä. TinyMCE WYSIWYG Editor: Tällä voidaan määrittää, onko käytössä What You See Is What You Get -ominaisuus eli mitä näet, sitä saat. Ominaisuus on erittäin kätevä erityisesti tekstin muotoilemisessa. Joomlassa on oletuksena käytössä TinyMCE -editori, mutta myös muita editoreja on mahdollista käyttää. List Length: Tämän kentän arvo määrittää kuinka pitkiä listoja sivuilla näytetään. Favourites Site Icon: Jokaisella sivustolla on oma suosikkisivusto-ikoni eli Favicon. Tämä pieni kuva näytetään osoitekentän vasemmassa laidassa ja selaimen kirjanmerkeissä. Ikoni pitää olla tietyssä muodossa ja sen voi editoida oikeaan muotoon jollain ikonieditorilla. [1, s. 61; 11.] Locale Tällä välilehdellä määritetään maahan ja kieleen liittyviä asetuksia (kuva 5.5). Language: Tässä voi määrittää sivuston kielen saatavilla olevista kielistä. Oletuksena on asennettu vain englanti. Language Managerilla voi asentaa uuden kielen. Time Offset: Tätä asetusta käytetään näyttämään oikea aika. Aikaa joudutaan säätämään, jos palvelin ja käyttäjät sijaitsevat eri aikavyöhykkeillä. Server Offset: Kenttä näyttää automaattisesti palvelimen ja käyttäjien aikaeron sen mukaan, kuin edellisessä kentässä on annettu. Country Locale: Jokaisella maalla on oma sopimuksena numeroiden ja päivämäärien esitystavassa (http://en.wikipedia.org/wiki/locale). PHP -

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi WIKISPACES-WIKIN LUOMINEN Kirjoita selaimeesi osoite http://www.wikispaces.com 1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi Paina Join-painiketta Onneksi

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa.

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-))

Aloita oman blogisi luominen (järjestelmä lupaa sen tapahtuvan sekunneissa ;-)) BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Avaa http://wordpress.com/ -sivu. Aloita oman

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito Kanakoirakerho - websivujen ylläpito 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kirjautuminen... 1 2.1 Ylläpitovalikko... 2 3 Käyttäjien hallinta... 3 4 Sisällön muokkaaminen... 4 4.1 Editorin käyttäminen...

Lisätiedot

Psychosocial Risk Management etraining. -portaalin käyttöopas

Psychosocial Risk Management etraining. -portaalin käyttöopas Psychosocial Risk Management etraining -portaalin käyttöopas Tervetuloa Psykososiaalisten riskien hallinta PRIMAeT sähköiseen itseopiskeluportaaliin. Kurssin tavoitteena on lisätä työpaikan eri toimijoiden

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen Kahoot! Kahoot! on internetselaimessa toimiva sovellus, jonka avulla voit pitää pieniä testejä/kokeita tai kysellä mielipiteitä. Testeihin liittyy myös pelillisyys, sillä eniten pisteitä saanut voittaa.

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Ohje huoltajille Helmen käytöstä

Ohje huoltajille Helmen käytöstä Ohje huoltajille Helmen käytöstä Tervetuloa Seinäjoen Helmen käyttäjäksi! Helmi on oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliseen viestintään tarkoitettu ohjelma. Sieltä näet helposti mm. oppilaan arvosanat

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9

24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 24h Admin V1.00 20.11.2004 / 24h_Admin_v100.pdf 1/9 Copyright Yleiskuvaus 1. Perusasioita kirjautumisesta 2. Kirjautuminen 3. Sivut 4. Yläpalkki 5. Sivujen kuvaukset 5.1 Versiotiedot 5.2 Pääsivu 5.3 Valikon

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

TOOLS KÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE

TOOLS KÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE TOOLS KÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE KÄYTTÖOHJEEN SISÄLTÖ Tästä käyttöohjeesta löydät seuraavat ohjeet: Salasanan luominen Ryhmien ja käyttäjien luominen Ryhmien ja käyttäjien muokkaaminen ja poistaminen Leikkituokio-ohjeiden

Lisätiedot

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen

Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Ohjeita Porin Lyseon koulun yrittäjuuskasvatuksen blogin kirjoittamiseen Tervetuloa mukaan rakentamaan yr-blogiamme! Lue seuraavat ohjeet ennen artikkelisi julkaisemista. Pääset kirjautumaan sisään osoitteessa

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Pika-asennusohjeet Suomeksi

Pika-asennusohjeet Suomeksi Pika-asennusohjeet Suomeksi (Virallinen ohje löytyy asennuslevyltä Englanninkielisenä) Tulosta tämä ohje asennuksen avuksi. Ensiksi asennetaan itse ohjelma, sitten rekisteröidytään testerin käyttäjäksi

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

SAKU-materiaalit

SAKU-materiaalit SAKU-materiaalit www.sakumateriaalit.net Käyttäjän opas 1 Yleistä SAKU-materiaalit on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n hallinnoima materiaalipankki. Materiaalipankista

Lisätiedot