JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Tietotekniikan koulutusohjelma Mediatekniikan suuntautumisvaihtoehto Joomla! -WWW-sivujen sisällönhallintajärjestelmä Tiivistelmä Joomla! on WWW-sivujen hallintaan tarkoitettu avoimeen lähdekoodiin (Open Source) perustuva sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt voivat lisätä ja päivittää internet-sivujen sisältöä itsenäisesti ilman mitään ulkopuolista apua. Joomla!:n voi ladata ilmaiseksi ja hyödyntää ja muokata ohjelmistoa vapaasti ilman lisenssimaksuja. 7 Flames Mission International on yleishyödyllinen ja kansainvälinen lähetysjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kristillisen, Raamattuun pohjautuvan tietouden ja arvomaailman leviämistä maailmassa. Järjestö tarvitsee tätä tehtävää tukemaan monipuoliset ja helposti ylläpidettävät kotisivut. Opinnäytetyönäni oli perehtyä syvällisesti Joomla!:an ja sen perusteella tehdä kotisivut 7 Flames Mission -yhdistykselle. Valitsin kotisivun teko-ohjelmaksi Joomla!:n, koska se on ilmainen ja monipuolinen ohjelma. Olin myös lisäksi itse kiinnostunut tutustumaan kyseiseen ohjelmaan. Tavoitteenani oli tehdä selkeät ja pienellä vaivalla ylläpidettävät kotisivut ja perehdyttää sivujen ylläpitäjä käyttämään ja ylläpitämään sivuja. Tätä varten tein erittäin selkeän ja yksityiskohtaisen käyttöoppaan, jossa käydään vaihe vaiheelta lävitse Joomla!:n keskeisimmät toiminnot ja tehdään kotisivuja sitä mukaa. Työni lopputuloksena sain tehtyä kattavan perehdyttämissoppaan Joomla! -julkaisujärjestelmästä. Lisäksi sain tehtyä 7 Flames Missionille hyvällä alulla olevat kotisivut, joita on helppo työstää ja päivittää eteenpäin, kun järjestö saa tarpeeksi sivuille tarkoitettua materiaalia kokoon. Asiasanat (avainsanat) avoin lähdekoodi, WWW-sivut, ohjelmointi, sisällönhallinta, internet Sivumäärä Kieli URN 85 s. + liitt. 13 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Timo Mynttinen Opinnäytetyön toimeksiantaja 7 Flames Mission International

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Turo Virkki Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Information Technology Media Technology Joomla! - Web Content Management System Abstract 7 Flames Mission International is a charitable and international mission organization, whose aim is to promote Christian Bible based knowledge and values to all over the world. The organization needs comprehensive and easy to upgrade web pages which support missionary work. I chose Joomla! my web page editor because it s free and versatile program. Joomla! is a Open Source based content management system which is meant to manage the web pages content. Thanks to Open Source, it s free to use, utilize and edit for everyone, who wants to make and upgrade web pages. My aim was to make clear and easy to maintain web pages and instruct the administrator of the site to use and maintain the pages. I made very clear and detailed user guide where is considered all the key functions of Joomla! and made the web pages phase after phase. I succeeded to make a comprehensive user guide of Joomla!. Besides I managed to make the developable web pages to 7 Flames Mission International that are easy to make and upgrade ahead after the organization has gathered enough material. Subject headings, (keywords) Open Source, web pages, programming, content management, internet Pages Language URN 85 p. + app. 13 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Timo Mynttinen Bachelor s thesis assigned by 7 Flames Mission International

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 2 3 JOOMLA 3 4 TUTUSTUMINEN JOOMLA-SIVUSTOON Front End Menus (Valikot) Top menu (Ylävalikko) Main menu (Päävalikko) Other menu (Toinen valikko) User menu (Käyttäjän valikko) Sisältö Etusivu Viimeisimmät uutiset / Useimmin luetut uutiset Mainokset Toiminnot Kirjautumisalue Äänestys Käyttäjiä sivustolla Uutissyötteet Takaisin -nappi Haku-kenttä Koristeelliset osat Back End Ylävalikko Tietorivi Työtila Logged Components Popular Latest Items Menu Stats 19 5 JOOMLAN MUOKKAUS Help Menu Preview Global Configuration Site Locale Content Database Server Metadata Mail Cache Statistics 31

5 SEO (Search Engine Optimization) Media Manager Language Manager Trash Manager User Manager Menu Manager 36 6 SISÄLLÖNHALLINTA All Content Items Static Content Manager Sisällön parametrit Publishing Images Parameters Meta Info Link to Menu Section Manager Category Manager Frontpage Manager 52 7 KOMPONENTIT, MODUULIT JA PLUGINIT Komponentit Banderollit Yhteystiedot Uutissyötteet Äänestykset Syndikaatit Linkit Moduulit Sivuston moduulit Valikkomoduuli (mod_mainmenu) Banderolli (Banner) Kirjautumisalue (Login Form) Syndikaatti (Syndicate) Äänestykset (Polls) Käyttäjiä sivustolla (Who s Online) Sattumanvarainen kuva(random Image) Uutisotsikot (Newsflash) Viimeisimmät uutiset (Latest News) Suosituimmat uutiset (Popular) Etsi (Search) Hallinnointipuolen moduulit Pluginit Sisältöpluginit Editoripluginit Hakupluginit 74

6 8 JOOMLAN LAAJENTAMINEN Kalenteri 75 9 SIVUJEN VIIMEISTELY Valikkojen viimeistely Sivujen ulkoasun muutoksia PÄÄTELMÄT 84 LÄHTEET LIITTEET 1. Asennusohje (Windows)

7 KÄSITELUETTELO BMP = Bitmapped Graphics Format CMS = Content Management System CRM = Customer Relationship Management Systems DMS = Document Management Systems ERP = Enterprise Resource Planning Systems FAQ = Frequently Asked Questions FTP = File Transfer Protocol GIF = Graphic Interchange Format HTML = Hypertext Markup Language HRM = Human Resource Management Systems JPEG = Joint Photographic Experts Group PHP = Hypertext Preprocessor PDF = Portable Document Format PNG = Portable Network Graphics PPT = Power Point Table RSS = Really Simple Syndication SEF = Search Engine Friendly SQL = Structured Query Language SMTP = Simple Mail Transfer Protocol SWF = Small Web Format URL = Uniform Resource Locator XML = Extensible Markup Language WCMS = Web Content Management Systems WWW = World Wide Web

8 1 1 JOHDANTO Internetistä on tullut kasvava tiedon jaon kanava. Yhä useammat yritykset panostavat kotisivujensa kehittelyyn ja päivittämiseen suuria summia rahaa. Tavallisella kuluttajalla ja pienillä yhteisöillä ei ole varaa hankkia kalliita kotisivunteko-ohjelmia tai teettää työtä kotisivuja tekevillä yhtiöillä. 7 Flames Mission on yleishyödyllinen ja kansainvälinen lähetysjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kristillisen, Raamattuun pohjautuvan tietouden ja arvomaailman leviämistä maailmassa. Järjestö tarvitsee tätä tehtävää tukemaan monipuoliset ja helposti ylläpidettävät kotisivut. Opinnäytetyöni alussa kerron Joomla!:sta ja siitä, miten se eroaa muista sisällönhallintajärjestelmistä. Kerron myös Joomla!:n historiasta ja tulevaisuudesta. Lisäksi käyn vaihe vaiheelta läpi Joomla!-sivuston keskeisimmät toiminnot. Varsinaisessa työosuudessa kerron ja osoitan käytännössä, miten Joomla-sivustoa hallitaan, mitä asioita sivuston tekijän tulee ottaa huomioon sivuja tehdessään ja mitä sivuston ylläpitäjän tulee ottaa huomioon sivuja ylläpitäessään. Aluksi perehdyn Joomla!:n muokkaamiseen ja siihen, millaisia työkaluja siihen on tarjolla. Tämän jälkeen perehdyn sisällönhallintaan ja kerron, mitä työkaluja tähän on saatavilla. Lopuksi kerron sivuston toiminnallisista ominaisuuksista ja siitä, mitä näiden asentamisessa ja käyttämisessä tulee ottaa huomioon. Päätelmiin olen koonnut päätelmät työni onnistumisesta ja kehitysmahdollisuuksista. (Huom. Käytän jatkossa selkeyden vuoksi sanaa Joomla! ilman huutomerkkiä.)

9 2 2 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sanalla sisällönhallinta (content management) tarkoitetaan yleisesti yhteyttä Websivuihin, joita ylläpidetään selaimen avulla. Määritelmä ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, koska sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System, CMS) - kategoriaan kuuluu monia eri järjestelmiä. Näitä ovat mm. Yrityksen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä ERP (Enterprise Resource Planning Systems), asiakkuudenhallintajärjestelmä CRM (Customer Relationship Management Systems), sähköisten asiakirjojen ja sähköistettyjen paperiasiakirjojen tietokoneella toimiva tallennusjärjestelmä DMS (Document Management Systems) ja työpaikan henkilökunnan hallinnointijärjestelmä HRM (Human Resource Management Systems). (Myös käyttöjärjestelmät, kuten Windows ja Linux hallinnoivat sisältöä.) Ohjelmista, jotka hallinnoivat sisältöä web- eli internetpalvelimella, käytetään nimitystä WWW-sivujen sisällönhallintajärjestelmä (Web Content Management Systems, WCMS). [1, s. 5; 2; 3; 4.] Sisällönhallintajärjestelmä on ohjelmistojärjestelmä, jota käytetään sisällönhallinnointiin. Tämä sisältää tietokoneiden tiedostot, kuvamateriaalin, musiikkitiedostot, sähköiset asiakirjat ja WWW-sivujen sisällön. Sisällönhallinnan perusajatus on saattaa nämä tiedostot saataville yrityksen tms. sisäverkkoon ja usein myös internettiin. Monet yritykset käyttävät järjestelmää tiedostojen arkistointiin eisovelluskohtaisessa muodossa. Sisällönhallintajärjestelmät sisältävät usein piirteitä internetsivujen sisällöstä ja ns. workflowsta eli työprosessin toiminnallisesta näkökulmasta. [1, s. 5; 13; 14.] Workflown perusajatus on siirtää sähköinen asiakirja prosessissa eteenpäin joko hyväksymällä tai sisältöä lisäämällä. Jotkut sisällönhallintajärjestelmät toteuttavat helposti tämän prosessin sähköpostin vahvistusviestillä ja viestien automaattisena välityspalveluna. Tämä on ihanteellista esim. lähetettäessä viestejä jollekin ihmisryhmälle. Sisällönhallintajärjestelmä helpottaa asiakirjojen ja muun sisällön, kuvien ja multimedian, järjestelyä, hallintaa ja julkaisua. [1, s. 5; 13; 14.] WWW-sivujen sisällönhallintajärjestelmässä on ylimääräisiä ominaisuuksia helpottamassa toimintoja, joita vaaditaan, kun sisältöä julkaistaan WWW-sivuilla. [13.]

10 3 3 JOOMLA Joomla on WWW-sivujen hallintaan tarkoitettu avoimeen lähdekoodiin (Open Source) perustuva sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt voivat lisätä ja päivittää WWW-sivujen sisältöä itsenäisesti ilman mitään ulkopuolista apua. Joomlan voi ladata ilmaiseksi ja hyödyntää ja muokata ohjelmistoa vapaasti ilman lisenssimaksuja. Joomla toimii Windows-, Linux-, Mac OS X- ja Solaris - käyttöjärjestelmissä. [2; 10; 15.] Joomlan asennus on nopea toteuttaa, sillä se vie vain joitakin minuutteja. Asennus edellyttää, että koneelle on sitä ennen asennettu kehitysympäristöksi Apachewebpalvelin, MySQL-tietokanta ja PHP-ohjelmointikieli. (Apachen tilalla voi käyttää myös jotain toista PHP:llä toimivaa webpalvelinta.) [1, s. 19.] Joomlan nykyiset 1.0.X -versiot pohjautuvat Mambo-ohjelmaan, jota myös nykyiset Joomlan kehittäjät olivat suunnittelemassa. Vuonna 2005 Mambon tekijäoikeudet omistava Miro International alkoi kuitenkin kaupallistaa siihen asti ilmaisena ollutta ohjelmaa, ja niinpä kehitystiimi erosi projektista ja perusti uuden projektin. Tämä sai myöhemmin nimekseen Joomla. [2] Tuleva Joomla 1.5 versio on ohjelmoitu kokonaan uudelleen ja eroaa paljon edeltäjästään. Ohjelmasta on tällä hetkellä saatavilla jo toinen kehitysversio, 1.5 beta 2. Tuotantokäyttöön soveltuvan lopullisen version saatavuudesta ei ole vielä tietoa. Joomlalla voidaan tehdä hyvinkin erilaisia ja monipuolisia sivuja. Se soveltuu niin suurten yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin,

11 4 KUVA 3.1 Eurovision laulukilpailut kuin myös yksittäisten henkilöiden tai pienten yhteisöjen sivujen ylläpitämiseen.

12 5 KUVA 3.2 Asukasyhdistyksen WWW-sivut Joomlan käyttömahdollisuuksia on rajattomasti!

13 4 TUTUSTUMINEN JOOMLA-SIVUSTOON 6 Joomla-sivusto jakaantuu loppukäyttäjille eli internetin selaajille näkyvään sivustonpuoleiseen osaan (Front End) ja vain järjestelmänylläpitäjälle näkyvään hallintasivustoon (Back End). [1, s. 39; 11.] 4.1 Front End Ensi näkemältä Joomla-sivusto näyttää hyvin monipuoliselta, mutta myös hieman sekavalta (kuva 4.1). KUVA 4.1 Sivusto asennuksen jälkeen

14 Sivulla on viisi erilaista aluekategoriaa: 7 Valikot Sisältö Mainokset Toiminnot Koristeelliset osat Menus (Valikot) Valikkojen tarkoitus on helpottaa käyttäjän liikkumista sivustolla. Erilaiset valikot ovat erilaisia tehtäviä varten. Joomlassa on esiasennettuna mallisivustoon neljä erilaista valikkoa ja niitä voi sivuston hallinnoija lisätä niin paljon kuin haluaa. [1, s. 41; 11.] Top menu (Ylävalikko) Ylävalikko sijaitsee Joomlan esimerkkisivulla aivan sivuston ylälaidassa Joomlalogon yläpuolella, mutta usein se on eri sivupohjissa myös logon alapuolella. Ylävalikosta sivuston käyttäjä löytää linkit tärkeimpiin sivuston sisältöihin, joita ovat esim. tuotteet, sisällöt ja yhtiön yhteystiedot (kuva 4.2). [1, s. 41; 11.] KUVA 4.2 Ylävalikko Main menu (Päävalikko) Päävalikko on sivuston keskeinen navigointialue, josta käyttäjät suunnistavat sivuston eri osa-alueille. Siinä pitäisi aina olla linkki aloitussivulle. Tämän valikon pitäisi myös olla aina samassa paikassa sivuston jokaisella sivulla (kuva 4.3). [1, s. 41; 11.]

15 8 KUVA 4.3 Päävalikko Other menu (Toinen valikko) Toinen valikko voi pompata ruutuun monessa eri paikassa. Sivuston sisällöstä ja asiayhteydestä riippuen, se voi järkevästi tarjota ylimääräisiä valikkovaihtoehtoja (kuva 4.4). [1, s. 42; 11.] KUVA 4.4 Toinen valikko User menu (Käyttäjän valikko) Henkilökohtainen käyttäjän valikko näkyy Joomla-sivustolla vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on rekisteröitynyt sivustolle ja kirjautunut tunnuksillaan sisään. Käyttäjävalikon avulla on esim. mahdollista kirjoittaa sivuilla olevaan vieraskirjaan (kuva 4.5). (Huom. Kirjoittaminen on mahdollista vain silloin, kun sivustolla on vieraskirja.) [1, s. 41; 11.]

16 9 KUVA 4.5 Käyttäjän valikko Sisältö Sisältö voi olla viesti, pääkirjoitus tai staattinen sivu sisältöineen. Se voi kuitenkin olla myös dynaaminen linkkihakemisto (http://www.google.fi/), kauppa (http://www.verkkokauppa.com/) tai kirpputori (http://www.huuto.net/). Sisältö voi olla myös täysin dynaamista ja avointa kaikille, jolloin käyttäjät voivat jopa itse muokata sivujen sisältöä. Esim. vapaa tietosanakirja Wikipedia käyttää sisällönhallintajärjestelmää, joka sallii käyttäjien muuttaa ja jopa tuhota sivujen sisältöä. Sisältö voi olla myös täysin staattista, jolloin se on joskus kirjoitettu ja on usein voimassa pitkän aikaa. Kirja on tästä hyvä esimerkki. Lyhytkestoista staattista sisältöä ovat esim. raportit, lentolehtiset ja lipukkeet. Staattinen ja vanhoilla tiedoilla oleva WWW-sivusto karkottaa hyvin tehokkaasti käyttäjät pois, joten sivuston tulisi olla dynaaminen ja helposti päivitettävä. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että sivuilla on sisältöä, ja että se tavoittaa kohdeyleisönsä. Hienotkaan sivut ilman varsinaista sisältöä eivät houkuttele vierailemaan kyseisellä sivustolla. [1, s. 55.] Etusivu Sisältö ilmoitetaan nettisivujen ensimmäisellä sivulla. Sisällöllä on tekijä, valmistuspäivä, otsikko, houkutin ja ehkä myös kuva. Houkuttimen tarkoituksena on tehdä vierailija uteliaaksi ja saada hänet klikkaamaan lue lisää -linkkiä lukeakseen koko viestin(kuva 4.6). [1, s. 43; 11.]

17 10 KUVA 4.6 Etusivu Viimeisimmät uutiset / Useimmin luetut uutiset Viesti voidaan näyttää erilaisissa muodoissa. Ihmiset ovat kuitenkin tavallisesti kiinnostuneet uusimmista viesteistä ja siitä, mitä viestejä toiset ovat lukeneet (kuva 4.7). [1, s. 44; 11.] Mainokset KUVA 4.7 Viimeisimmät uutiset / Useimmin luetut uutiset Jos sivuista tulee suositut ja sisältö on oikeaa, voi mainostilaa myydä yrityksille. Mainostila useinmiten tarkoittaa banderolli -linkkejä.

18 Banderollit ovat pieniä kuvia (.gif,.jpg,.png, tai.swf muodossa), jotka houkuttavat vierailijaa jättämään sivuston yhdellä hiiren klikkauksella. Mainostilaa varten tulee ottaa huomioon niiden tarvitsema tila sivujen suunnittelussa. 11 Banderollia voi tietenkin käyttää myös yhtä hyvin omien sivujen mainostamiseen. Esim. sivujen avainteema liikkuvana tekstinä banderollissa kiinnittää helposti vierailijan huomion ja saa hänet tutustumaan sivuihin lähemmin. Banderollialue on määritelty nykyisten banderollien mukaan. Joomlan Open Source Matters -banderolli on kooltaan 468 x 60 pikseliä (kuva 4.8). [1, s. 45; 11.] KUVA 4.8 Banderolli Toiminnot Toiminnot ovat osia, joita tarvitaan mahdollistamaan sivuston interaktiivisuus. Joomlassa näitä kutsutaan moduuleiksi. Moduulilla tarkoitetaan jotakin, joka ottaa esille tilan nettisivulla ja täyttää tietyn tarkoituksen. [1, s. 45; 11.] Kirjautumisalue Kirjautumisalue on tärkeä, jos halutaan erottaa websivusto julkiseen ja suojattuun alueeseen. Tällöin käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus rekisteröityä ja kirjautua sisään. Käyttäjä voi myös ajoittain unohtaa salasanansa. Login form -moduuli pitää huolen kaikista kirjautumiseen liittyvistä asioista (kuva 4.9). [1, s. 45; 11.] KUVA 4.9 Kirjautumismoduuli

19 Äänestys Sisältö on useinmiten suunnattu tietylle ihmisryhmälle, ja siksi olisi hyvä tietää, mitä mieltä he ovat sivujen sisällöstä. Äänestys on yksinkertaisin keino saada tietää heidän mielipiteensä ja käyttää sitä hyväksi sivujen kehittämisessä. Joomlaan on integroitu valmiina tällainen äänestyskomponentti Polls (kuva 4.10). [1, s. 46; 11.] KUVA 4.10 Äänestysmoduuli Käyttäjiä sivustolla Ihmisiä kiinnostaa viimeisimpien ja suosituimpien viestien ohella tietää, kuinka monta kävijää sivustolla on juuri sillä hetkellä, kun he itse vierailevat sivustolla. Who s Online -moduuli kertoo, kuinka monta ei rekisteröitynyttä vierasta (guest) ja rekisteröitynyttä jäsentä (member) on sivustolla (kuva 4.11). [1, s. 46; 11.] KUVA Käyttäjiä sivustolla Uutissyötteet Uutissyötetekniikoiden avulla uudet jutut tai niiden otsikot tulevat automaattisesti lukijan koneelle. Tämä tapahtuu joko selaimeen tai sähköpostiohjelmaan asennetun lukijaohjelman (Aggregator), erillisen lukijaohjelman tai webtyöpöydälle asennetun lukijapalvelun avulla. RSS vähentää lukijan kuormaa. Lukijaohjelmat hakevat vain ne

20 13 syötteet, jotka lukija itse on tilannut eli RSS-feedinä ei tule roskapostia. Myös moniin oppimisympäristöihin ja blogeihin tai wikeihin voi upottaa uutisvirtoja tai linkkilistoja RSS-feedinä. Syndicate-moduuli tarjoaa monipuolisimmat uutissyötetekniikat (kuva 4.12). [1, s. 47; 7;11..] KUVA 4.12 Syndikaattimoduuli Takaisin -nappi Takaisin-nappi on tärkeä osa sivustoa, koska sen avulla käyttäjän on helppo palata takaisin edelliseen pisteeseen tai edelliselle sivulle (kuva 4.13). [1, s. 47; 11.] KUVA 4.13 Takaisin -nappi Haku-kenttä Haku-kenttä tekee sivuston käyttämisen käyttäjäystävällisemmäksi. Useiden sivustojen haku-kentät eivät kuitenkaan etsi tietoa koko sivuston sisällöstä, mutta Joomlassa näin ei onneksi ole, vaan käyttäjän antamalla hakusanalla tietoa etsitään sivuston koko sisällöstä (kuva 4.14). [1, s. 47; 11.] KUVA 4.14 Etsi -kenttä Kun hakulauseke on annettu ja painettu enteriä, saadaan tulokseksi lista hakusanan sisältävistä sivuston teksteistä. Hakusana on keltaisella värillä korostettuna Koristeelliset osat

21 14 Sivupohja (Template) edustaa sivun pohjapiirrosta, ja se on sijoitettu sisällön yläpuolelle sivun yläosaan. Samalla sisällöllä pystytään tarjoamaan erinäköiset sivut vaihtamalla sivupohjaa toiseksi esim. talven ajaksi. [1, s. 48; 11..] Periaatteessa sivupohja koostuu vähintään yhdestä logosta, tietystä väriyhdistelmästä, valituista kirjainten fonteista ja koosta ja viisaasta sisällön järjestämisestä sivustolle. Joomlan esimerkkisivupohjassa on kaksi logoa ja alatunniste (kuvat ). [1, s. 48; 11.] KUVA 4.15 Logo 1 KUVA 4.16 Logo 2 KUVA 4.17 Alatunniste 4.2 Back End Joomlan! administration eli ylläpitopuolelle pääsee klikkaamalla hiirellä etusivun Administrator-kuvaketta ja antamalla avautuvaan Login-ikkunaan Joomlan asennuksessa määritellyn käyttäjätunnuksen ja salasanan. Login-kuvaketta klikkaamalla aukeaa ylläpidon avausikkuna (kuva 4.18).

22 15 KUVA 4.18 Joomla ylläpitopuoli Kuvan alaosassa Joomla Varoittaa, että RG_EMULATION asetus on päällä. (Joomlan versioissa 1.0.x tämä asetus on joidenkin lisäsovellusten yhteensopivuuden vuoksi oletuksena päällä.). Tietoturvasyistä tämä asetus on kuitenkin hyvä olla pois päältä, joten siksi se on hyvä laittaa pois päältä. Ensin avataan koneelta osoitteesta C:\xampp\htdocs\Joomla100 sijaitseva globals.php tiedosto context tekstieditorilla (kuva 4.19). (Ohjelman saa ladattua osoitteesta Windowsin oma muistio-ohjelma ei toimi tässä!)

23 16 KUVA 4.19 ConTEXT tekstieditori Tämän jälkeen editoidaan globals.php tiedoston riviä define( 'RG_EMULATION', 1 ); ja muutetaan 1:nen 0:ksi eli define( 'RG_EMULATION', 0 ); Lopuksi tallennetaan tiedosto ja suljetaan ja käynnistetään apache uudelleen. Seuraavan kerran, kun adminpuolelle kirjaudutaan, on em. varoitusteksti poissa (kuva 4.20). [5; 6.]

24 17 KUVA 4.20 Ylläpitopuoli RG_EMULATION - asetuksen poisottamisen jälkeen Joomlan ylläpitopuoli koostuu näkyvän Front Endin tapaan eri elementeistä: Ylävalikko Tietorivi Työtila Ylävalikko Ylävalikon rivillä ovat valikot ja oikeassa laidassa on lisäksi ilmoitukset siitä, oletko saanut sähköpostiviestejä ja montako käyttäjää on kirjautuneena kyseisenä hetkenä sivustolla (kuva 4.21). [1, s. 56.] KUVA 4.21 Ylävalikko Tietorivi

25 18 Ylävalikon alapuolella on tietorivi, joka kertoo vasemmassa laidassa sivuston nimen ja käytössä olevan managerin eli järjestelijän (Tässä tapauksessa siis 7Flames Mission International /com_admin) (kuva 4.22). [1, s. 56.] KUVA 4.22 Tietorivin vasen laita Tietorivin vasemmassa laidassa on myös (aloitussivua lukuun ottamatta) tietoa, mitkä komponentit ovat sovellettavissa kullakin hetkellä näkyvillä olevaan manageriin. Oikeassa laidassa olevilla kuvakkeilla tehdään päätöksiä, ja kuvakkeet vaihtelevat käytettävästä managerista riippuen. Kun klikkaan hiirellä Control Panelista esim. kuvaketta Front Page Manager, näyttää tietorivi sen jälkeen tällaiselta (kuva 4.23). KUVA 4.23 Tietorivi kokonaisuudessaan Työtila Tietorivin alapuolella on käytössä olevan managerin työtila. (Kuten näytetty kuvassa 4.24, se on nimeltään Control Panel eli hallinnointipaneeli.) Se näkyy ensimmäisenä kirjauduttaessa ylläpidon puolelle ja tarjoaa nopean pääsyn kaikkein tärkeimpiin sivuston toimintoihin. [1, s. 56.] KUVA 4.24 Työtila

26 19 Vasemmalla olevat kuvakkeet ilmaisevat erilaisia managereita, joihin palaan tarkemmin seuraavassa luvussa. Oikealla olevat viisi välilehteä taasen ilmaisevat sivuston sen hetkisen tilan Logged Logged-välilehdessä näkyy sivustolla olevien kävijöiden nimet ja määrä. Sivustolla näytettävän kävijöiden määrän sivua kohden voi määrittää näkymään display-riviltä avautuvasta numerovalikosta. Tämänkaltainen taulukointi on mahdollista kaikissa muissakin sivuston taulukoissa. Sivuston ylläpitäjällä on myös valtuudet kirjauttaa joku käyttäjä ulos klikkaamalla punaista rastia hänen nimensä perässä. [1, s. 57.] Components Tässä välilehdessä näkyy tällä hetkellä asennettuna olevat ohjelmistokomponentit. Komponentin alapuolella olevat mustat pallot kertovat, että kyseisessä kategoriassa on pallojen lukumäärän verran eri komponentteja. [1, s. 57.] Popular Tämä välilehti kertoo sivuston useimmin vieraillut sivut. Klikkaamalla otsikon nimeä pääsee Content Managerin eli sisällönhallinnan puolelle ja näkee kyseisen sivun editointimuodossa. Tässä muodossa olevalta sivulta ei pääse suoraan hallinnointisivun alkuun, vaan ensin täytyy painaa Close- tai Save-kuvaketta. Vasta tämän jälkeen avautuvasta ikkunasta pääsee ylävalikon Home-nimeä klikkaamalla työtilaan takaisin. [1, s. 57.] Latest Items Tämä välilehti on samankaltainen kuin Popular-välilehti. Tässä sisältö näytetään aikajärjestyksessä uusin viesti ensin. Otsikon nimeä klikkaamalla pääsee myös sisällönhallinnan puolelle, kuten edellisessä kohdassa. [1, s. 57.] Menu Stats

27 Tämä välilehti näyttää kuinka monta valikkoelementtiä on kussakin eri valikossa. [1, s. 57.] 20

28 5 JOOMLAN MUOKKAUS 21 Varsinaisten sivujen tekemisen aloitan muokkaamalla etusivun kuvan halutunlaiseksi. Tämä tapahtuu helpoiten menemällä Xampp-kansion htdocs-alikansioon. Sieltä sitten valitaan alakansiot Joomla100templates\rhuk_solarflare_ii\images. Katson Images kansion header_short.jpg -kuvan resoluution ja korvaan kuvan haluamallani saman resoluutioisella kuvalla. Tässä on tärkeää, että tiedostonnimi säilyy täysin samanlaisena, jotta sivut toimisivat. Kun menen takaisin sivuille, ei muutos näy vielä mitenkään, mutta päivittämällä sivut painamalla F5, uusi kuva ilmestyy vanhan tilalle (kuva 5.1). KUVA 5.1 Etusivu logonvaihdon jälkeen Tämän jälkeen kirjaudun ylläpidon puolelle. Aluksi tutustun sivujen suunnittelussa kahteen erittäin hyödylliseen kohteeseen: Help Menu -valikkoon ja Preview - ikkunaan. 5.1 Help Menu Apuvalikkoon pääsee klikkaamalla ylävalikon oikealta laidalta sanaa Help (kuva 5.2).

29 22 KUVA 5.2 Apuvalikko Alue on jaettu kolmeen aihepiiriin. Search-kentässä voi hakea tietoa. Kentän alapuolella on luettelo saatavilla olevista aputeksteistä, joita voi käyttää apuna ongelman selvittämisessä. Oikealla on kahdeksan linkkiä, joista kaksi johtaa järjestelmätietoihin ja loput kuusi johtavat internetiin. Avun etsiminen kaikissa tapauksissa edellyttää internetyhteyttä, koska avun lähde on kaikissa tapauksissa internetsivusto 5.2 Preview Esikatselu -ikkuna on erittäin kätevä työkalu sivujen suunnittelussa, koska tällöin ei tarvitse kirjautua ylläpidon puolelta ulos nähdäkseen sivustolla tapahtuvat muutokset (kuva 5.3).

30 23 KUVA 5.3 Esikatselu Käytössä on kolme vaihtoehtoa: In New Window: Esikatselu näytetään uudessa selainikkunassa. Inline: Esikatselu näytetään työtilassa ja mukana on myös tekstinvieritys, jos sivu on liian iso mahtuakseen näytölle. Inline with Positions: Esikatselu näytetään työtilassa ja siinä näytetään myös yksittäisten moduulien paikat. [1, s. 76; 11.] 5.3 Global Configuration Global Configuration -työtila hallinnoi muutoksia configuration.php -tiedostossa. Se sisältää erittäin tärkeitä tietoja, kuten tietokannan hallinnointitiedot. Tämä työtila on jaettu kymmeneen osaan. [1, s. 60; 11.]

31 24 KUVA 5.4 Site Site Site -välilehti sisältää parametreja, jotka ovat yhteydessä koko sivustoon (kuva 5.4). Site Offline: Tämä antaa mahdollisuuden laittaa sivuston pois päältä esimerkiksi päivitysprosessin ajaksi. Offline Message: Tämä teksti näkyy sivuilla, kun ne ovat pois päältä. System Error Message: Tähän voi kirjoittaa viestin, joka näkyy silloin, kun tietokantapalvelimelle ei saada yhteyttä. Site Name: Tässä on asennuksen aikana annettu sivuston nimi. Show UnAuthorized Links: Tiettyjä sivuja on mahdollista näyttää vain rekisteröityneille käyttäjille. Näille sivuille saattaa olla linkki yleiseltä puolelta. Kun tällaista linkkiä klikkaa kirjautumatta sisälle, ruudulle avautuu teksti, joka ilmoittaa, että tämä on suojattua aluetta ja vaatii rekisteröitymisen. Allow User Registration: Yrityskäytössä tämä asetus voi joissain tilanteissa olla pois päältä. Muissa tapauksissa käyttäjät yleensä haluavat itse kirjautua sivuille, joten asetus on hyvä olla päällä. Use New Account Activation: Automaattiohjelmat voivat luoda useita

32 25 kymmeniätuhansia käyttäjätunnuksia, jos uuden tunnuksen aktivointia ei vaadita. Tämän vuoksi on käyttäjiltä syytä vaatia tunnistautuminen vastaamalla palvelimen lähettämään automaattiseen sähköpostiin. Require Unique Jos asetus on päällä, voi samaa sähköpostiosoitetta käyttää vain yhden käyttäjän rekisteröitymiseen. Front-end Login: Tämä asetus on oltava päällä, jotta sivuille pystyy rekisteröitymään. Front-end User Params: Käyttäjän parametrit toimivat sivuilla vain silloin, kun tämä asetus on päällä. Debug Site: Jos tämä asetus on päällä, niin sivuilla näkyy sivujen diagnostiikkaa ja SQL-tietokannan mahdollisia virheitä. Normaalikäytössä tämän asetuksen on syytä olla pois päältä. TinyMCE WYSIWYG Editor: Tällä voidaan määrittää, onko käytössä What You See Is What You Get -ominaisuus eli mitä näet, sitä saat. Ominaisuus on erittäin kätevä erityisesti tekstin muotoilemisessa. Joomlassa on oletuksena käytössä TinyMCE -editori, mutta myös muita editoreja on mahdollista käyttää. List Length: Tämän kentän arvo määrittää kuinka pitkiä listoja sivuilla näytetään. Favourites Site Icon: Jokaisella sivustolla on oma suosikkisivusto-ikoni eli Favicon. Tämä pieni kuva näytetään osoitekentän vasemmassa laidassa ja selaimen kirjanmerkeissä. Ikoni pitää olla tietyssä muodossa ja sen voi editoida oikeaan muotoon jollain ikonieditorilla. [1, s. 61; 11.] Locale Tällä välilehdellä määritetään maahan ja kieleen liittyviä asetuksia (kuva 5.5). Language: Tässä voi määrittää sivuston kielen saatavilla olevista kielistä. Oletuksena on asennettu vain englanti. Language Managerilla voi asentaa uuden kielen. Time Offset: Tätä asetusta käytetään näyttämään oikea aika. Aikaa joudutaan säätämään, jos palvelin ja käyttäjät sijaitsevat eri aikavyöhykkeillä. Server Offset: Kenttä näyttää automaattisesti palvelimen ja käyttäjien aikaeron sen mukaan, kuin edellisessä kentässä on annettu. Country Locale: Jokaisella maalla on oma sopimuksena numeroiden ja päivämäärien esitystavassa (http://en.wikipedia.org/wiki/locale). PHP -

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 WordPress 3 Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Bloggaus... 6 2. Blogipalveluita

Lisätiedot

Huomaathan lukiessasi!

Huomaathan lukiessasi! Huomaathan lukiessasi! Jos teet suurempia muutoksia, muista ottaa varmuuskopio järjestelmästä ennen ja jälkeen muutosten. Tämä tapahtuu muutamalla napin painalluksella, ja kopion tallentaminen omalle koneelle

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None

Published : 2011-03-11 License : None FIREFOX 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Johdanto 2. Tietoja tästä ohjekirjasta 3. Ennen kuin aloitat 4. Mikä on FLOSS? 5. Kuinka verkko toimii 2 JOHDATUS FIREFOXIIN Oletamme, että et

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS

OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Jani Nikula Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikan

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2011 Tietotekniikan koulutusohjelma Karjalankatu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedia. Henna-Riikka Soininen ANIMOITU 3D-VALIKKO INTERNETSIVUILLA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedia. Henna-Riikka Soininen ANIMOITU 3D-VALIKKO INTERNETSIVUILLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedia Henna-Riikka Soininen ANIMOITU 3D-VALIKKO INTERNETSIVUILLA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestintä

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04

Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04 Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04 Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Sisältö 1. Johdanto 2. Ubuntu 2.1. Arvioitava

Lisätiedot

Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä

Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Rauno Widing Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä Insinöörityö 10.4.2008 Ohjaaja: tuottaja Jussi Meling Ohjaava opettaja: lehtori Ilkka Kylmäniemi

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi.

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. 1 Sisältö Luku 1 3 Tervetuloa käyttämään iweb-ohjelmaa 3 Tietoja iwebistä 3 Mitä opit 4 Ennen kuin aloitat 4 Mitä tarvitset

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand I: Windows 7 (H1) Tampereen yliopisto

@Aulikki Hyrskykari, Antti Sand I: Windows 7 (H1) Tampereen yliopisto I: Windows 7 (H1) I Windows 7 Aulikki Hyrskykari, Tietojenkäsittelytieteet, Informaatiotieteiden yksikkö, 1 YLEISTÄ KURSSISTA JA KURSSIMATERIAALISTA... 2 1.1 Yliopiston mikroluokkien käyttö... 2 1.2 Widows

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot