2 Hallituksen katsaus 4 Hartelan johto 10 Rakennustoiminta 32 Talotekniikka 40 Tuloslaskelma ja tase

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Hallituksen katsaus 4 Hartelan johto 10 Rakennustoiminta 32 Talotekniikka 40 Tuloslaskelma ja tase"

Transkriptio

1

2 SI SAL TO

3 2 Hallituksen katsaus 4 Hartelan johto 10 Rakennustoiminta 32 Talotekniikka 40 Tuloslaskelma ja tase

4 2 HAL LI TUS Heikki Hartela 02 Petri Olkinuora Lasse Johansson 04 Maarit Hartela-Varkki Hanna Kuusniemi 06 Pekka Vähähyyppä

5 3 Vuosi 2012 oli Hartela-konsernin 70. toimintavuosi ja samalla myös suurten muutosten vuosi. Vakaasti kasvaneelle konsernille oli jo pitkään suunniteltu uutta tarkoituksenmukaisempaa organisaatiomallia, jonka olennaisena osana on uuden konsernin emoyhtiön perustaminen ja organisoituminen. Edellisestä merkittävästä konsernirakenteen uudistuksesta oli jo ehtinyt kulua neljännesvuosisata. Uusi emoyhtiö, Hartela-yhtiöt Oy, aloitti toimintansa Perustettuun emoyhtiöön keskitettiin taloushallinto ja rahoitus sekä konsernin yhteiset kehitysresurssit kaikkiaan n. 50 henkilöä. Uudella järjestelyllä tehostetaan sekä konsernin johtamista että sen hallintoa ja edesautetaan orgaanisesti ja yritysostoin tapahtuvaa kasvua. Operatiivinen liiketoiminta säilyy edelleenkin vahvoissa paikallisissa tytäryhtiöissä. Konsernirakenteen uudistusten yhteydessä tapahtui myös sukupolvenvaihdoksia yrityksen johdossa. Konsernin entisen emoyhtiön, Rakennusosakeyhtiö Hartelan pitkäaikainen toimitusjohtaja Lasse Johansson siirtyi uuden emoyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja DI Jaakko Taivalkoski nimitettiin Rakennusosakeyhtiö Hartelan toimitusjohtajaksi. Rakennusosakeyhtiö Hartela vastaa uudessa organisaatiomallissa pääkaupunkiseudun ja Päijät-Hämeen alueen rakentamistoiminnosta. Emoyhtiön toimitusjohtajana toimii Heikki Hartela. Uuden organisaatiorakenteen myötä myös hallitusta vahvistettiin ensimmäistä kertaa ulkopuolisilla asiantuntijajäsenillä. "Vuosi 2013 on yhä yleisestä taloustilanteesta johtuen haasteellinen, mutta samalla useat vireillä olevat projektisuunnitelmat etenevät ripeästi, joten odotukset vuoden 2014 työkannan myönteisestä kehityksestä ovat perusteltuja." Konsernirakenteen järjestelyistä syntyi järjestelykuluja ja veroja, jotka heikensivät konsernin omavaraisuutta. Samassa yhteydessä tehtiin myös tavanomaista suurempia alaskirjauksia, jotta lähtötilanne uudessa konsernissa olisi mahdollisimman vakaalla pohjalla. Vuosi 2012 oli kansantalouden taantuman vuosi. Rakentamisen volyymi Suomessa putosi noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös Hartelalle 2012 oli supistuvan tuotantomäärän vuosi. Toimitilamarkkinan pysähtyminen ja kilpailuurakoinnin kireä kilpailutilanne näkyivät ennakoidusti myös Hartelan volyymeissä ja kannattavuudessa. Kertomusvuonna hankittu uusi työkanta oli terveellä pohjalla, mutta muutamat edelliseltä vuodelta periytyneet taloudellisesti epäonnistuneet hankkeet rasittivat myös vuoden 2012 kannattavuutta. Finanssikriisin jäljiltä kiinteistösijoitusmarkkinat olivat edelleen hiljaiset, mikä johti joidenkin taseessa olevien valmistuneiden kohteiden myynnin ja siten myös tuloutumisen siirtymiseen tulevaisuuteen. Asuntokauppa kävi kertomusvuonna kohtalaisesti, ja loppuvuodesta käynnistettiin runsaasti uusia kohteita. Turun seudulla asuntojen myynti kuitenkin hidastui, mikä jarrutti suunniteltujen aloitusten määrää alueellisesti. Hartela-yhtiöt Oy:n ensimmäinen tilikausi muodostui vain viiden kuukauden mittaiseksi. Sen liikevaihto oli 128 m. Uuden konsernin lyhyt tilikausi oli poikkeuksellinen myös siten, että se oli ensimmäinen tappiollinen tilikausi sitten 90-luvun lamavuosien. Tilikausi 2013 alkoi talouden ollessa yhä taantumassa. Vallitsevasta matalasuhdanteesta huolimatta konsernissa on toimitilamarkkinoilla panostettu voimakkaasti erityisesti merkittävien vähittäiskaupan projektien suunnitteluun. Turussa suurta huomiota saaneeseen luovien alojen keskukseen, Logomoon, valmistui uuden sukupolven toimitiloja, jotka paikallinen yritysmaailma on ottanut innolla vastaan. Omaperusteisen asuntotuotannon volyymin ja kilpailukyvyn kasvattamiseen tähtäävät toimet ovat edenneet nopeasti ja ensimmäiset uusia konsepteja hyödyntävistä pilottikohteista tulevat tuotantoon syksyn 2013 aikana. Konsernin lyhyen ja keskipitkän tähtäimen keskeisiä haasteita ovat taseen keventäminen ja kiinteiden kulujen hallinta. Näihin haasteisiin kyetään kuitenkin uuden organisaatiomallin myötä vastaamaan aiempaa tehokkaammin. Uutta johtamismallia kehitetään edelleen ja samalla käyttöön on otettu uusia, aiempaa tarkempia välineitä operatiivisen liiketoiminnan seurantaan. Konsernin hallituksen puheenjohtaja vaihtui Lasse Johanssonin jäädessä eläkkeelle. Tehtävään nimitettiin hallitusjäsenenä aiemmin toiminut Pekka Vähähyyppä. Vuosi 2013 on yhä yleisestä taloustilanteesta johtuen haasteellinen, mutta samalla useat vireillä olevat projektisuunnitelmat etenevät ripeästi, joten odotukset vuoden 2014 työkannan myönteisestä kehityksestä ovat perusteltuja. Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme toimintaamme kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Kiitos myös koko konsernin henkilöstölle työpanoksestanne yhteisen, entistä valoisamman tulevaisuuden rakentamisessa. Hartela-yhtiöt Oy Hallitus

6 4 01 Henri Mämmi tuotantojohtaja Helsinki 02 Seppo Hautala toimitusjohtaja Hartela Talotekniikka Oy 03 Vesa Paajanen toimitusjohtaja HT-Sähköpalvelu Oy 04 Arto Jokinen varatoimitusjohtaja Helsinki 05 Olli-Pekka Teerijoki aluejohtaja Lahti 06 Jukka Mäkinen tuotantojohtaja Turku 07 Timo Lundstedt aluejohtaja Rauma 08 Raimo Pahkala toimitusjohtaja Hartela-Forum Oy Oulu 09 Kimmo Aspholm varatoimitusjohtaja Helsinki 10 Kari Pirttisalo toimitusjohtaja Turun Valo ja Voima Oy 11 Tom Olli aluejohtaja Tampere 12 Olli Lintula toimitusjohtaja Saipu Oy 13 Jaakko Taivalkoski toimitusjohtaja Rak.oy Hartela Helsinki 14 Petri Kansi talousjohtaja Hartela-yhtiöt Oy 15 Kimmo Arjasmaa johtaja Turku 16 Kari Mäkelä toimitusjohtaja Hartela Oy Turku HAR TE LAN JOH TO

7

8 6 HARTELA-YHTIÖT OY 69,5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % KJ- Kiinteistöjohto Oy HARTELA OY Rakennusosakeyhtiö HARTELA HARTELA Forum Oy HARTELA Talotekniikka Oy Vienti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Hartela Kiinteistömyynti Oy Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy HT-Sähköpalvelu Oy Turun Valo ja Voima Oy Saipu Oy Hartela-Yhtiöt Rakennustoiminta pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa sekä ulkomaantoiminta Rakennustoiminta Turussa, Raumalla, Tampereella ja Tammisaaressa Talotekniikka Rakennustoiminta Oulussa

9 7

10 8 Konsernin emoyhtiö Hartela-yhtiöt Oy JOHTO Heikki Hartela, toimitusjohtaja TALOUS Petri Kansi, talousjohtaja alkaen Pentti Uutela, hallintojohtaja Pertti Purovesi, rahoitusjohtaja KEHITYSTOIMINTA Kari Varkki, kehitysjohtaja/tuotanto Tero Vanhanen, kehitysjohtaja/suunnittelu Petteri Uusitalo, kehityspäällikkö Sanna von Bruun, kehityspäällikkö HENKILÖSTÖHALLINTO Samppa Mäki-Patola, henkilöstöjohtaja alkaen Tiia Tuomi, työturvallisuuspäällikkö asti IT Asmo Liski, IT-päällikkö MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ Ville Kuusniemi, markkinointi- ja viestintäjohtaja Etelä-Suomi, Päijät-Häme ja ulkomaantoiminta Rakennusosakeyhtiö Hartela, Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy JOHTO Lasse Johansson, toimitusjohtaja asti Jaakko Taivalkoski, toimitusjohtaja alkaen ASUNNOT Tuomo Vänskä, varatoimitusjohtaja asti Arto Jokinen, varatoimitusjohtaja alkaen Jouni Kekki, rakennuttajapäällikkö Timo Torniainen, rakennuspäällikkö Ulla Kangasmaa, työpäällikkö Timo Kaipio, työpäällikkö alkaen Arttu Närvänen, työpäällikkö alkaen Tapio Urpilainen, työpäällikkö alkaen Antti Nykänen, projektipäällikkö alkaen Kalle Uotinen, projektipäällikkö alkaen Jukka Haataja, asuntomyyntipäällikkö Sari Vuohtoniemi, asiakaspalvelupäällikkö alkaen TOIMITILAT Kimmo Aspholm, varatoimitusjohtaja Ari Koskenoja, tekninen johtaja Tapio Rantanen, hankekehitysjohtaja alkaen Helena Kangas, asiakkuuspäällikkö Sari Raunio, projektipäällikkö Hannu Räikkönen, projektipäällikkö Sami Nuopponen, projektipäällikkö Helena Sysiö, kiinteistöpäällikkö Jouko Niemi, työpäällikkö Harri Rinne, työpäällikkö Tuomo Sopanen, työpäällikkö alkaen TUOTANTO Matti-Pekka Jalonen, tuotantojohtaja asti Henri Mämmi, tuotantojohtaja alkaen TARJOUSLASKENTA Anssi Kemppinen, tarjouslaskentapäällikkö HANKINTA Seija Jokela, hankintapäällikkö ULKOMAANTOIMINNOT Aki Kosonen, toimitusjohtaja (O. Salonen Oy) TEKNISET PALVELUT Markku Utriainen, apulaisjohtaja Ilkka Kruusi, kalustokeskuksen päällikkö LAHDEN ALUETOIMISTO Olli-Pekka Teerijoki, aluejohtaja Petri Nousiainen, projektipäällikkö Seppo Tuominen, projektipäällikkö Lounais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa Hartela Oy, Hartela Kiinteistömyynti Oy JOHTO Kari Mäkelä, toimitusjohtaja KAUPALLISET TOIMINNOT JA ERIKOISOSASTOT Timo Lundstedt, johtaja Kimmo Arjasmaa, johtaja Auno Heininen, maalausosaston päällikkö Risto Niinivirta, tuotepäällikkö Jari Tausa, kalustopäällikkö RAKENNUSTUOTANTO Jukka Mäkinen, tuotantojohtaja Ari Laanti, työpäällikkö Jukka Ståhlberg, työpäällikkö Jukka Teräväinen, työpäällikkö Salme Vänttinen, työpäällikkö Petri Hyttinen, projektipäällikkö Kari Saarinen, projektipäällikkö Marko Cavén, asiakaspalvelupäällikkö Erja Sjöberg, laatuinsinööri SUUNNITTELUOSASTO Kalle Tammi, suunnittelupäällikkö Outi Reuter, suunnittelupäällikkö TARJOUSLASKENTA Torsti Mäkelä, laskentapäällikkö HANKINTA Tapani Elo, hankintapäällikkö Tommi Saarinen TALOUS- JA KONTTORITOIMINNOT Johan Nordström, talouspäällikkö ja Business Controller

11 9 TAMPEREEN ALUETOIMISTO Tom Olli, aluejohtaja Tapio Rantala, rakennuspäällikkö Antti Välkki, työpäällikkö RAUMAN ALUETOIMISTO Timo Lundstedt, aluejohtaja Hannu Kivikkola, työpäällikkö Jouko Salonen, työpäällikkö Aimo Valtonen, projektipäällikkö TAMMISAAREN ALUETOIMISTO Jukka Teräväinen, työpäällikkö HARTELA KIINTEISTÖMYYNTI OY Hanna Kuusniemi, toimitusjohtaja Päivi Tausa, asuntomyyntipäällikkö Oulun alue Hartela-Forum Oy JOHTO Raimo Pahkala, toimitusjohtaja Kalervo Karhatsu, rakentajapäällikkö Timo Piippo, työpäällikkö Matti Tarkiainen, rakennuttajapäällikkö Heikki Lind, laskentapäällikkö Pekka Riekki, hankintapäällikkö Maarit Pekkala, talouspäällikkö Jouni Puurunen, myyntipäällikkö Talotekniikka Hartela Talotekniikka Oy HARTELA TALOTEKNIIKKA OY Seppo Hautala, toimitusjohtaja SAIPU OY Olli Lintula, toimitusjohtaja Heikki Hartikainen, aluepäällikkö, pks Janne-Matti Hiltunen, projektipäällikkö, pks Veli-Matti Mustonen, projektipäällikkö, pks Harri Valijärvi, projektipäällikkö, pks Tuukka Mutanen, tarjouslaskenta, pks Rabbe Österlund, IV-kanavapuhdistus Markku Loikkanen, aluepäällikkö, Kaakkois-Suomi Henri Rajaviita, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomi Timo Eskolin, aluepäällikkö alkaen, Varsinais-Suomi Antti Pukkila, projektipäällikkö alkaen, Varsinais-Suomi Arto Mäkinen, aluepäällikkö, huolto ja kunnossapito, Turku Esa Karppinen, projektipäällikkö, huolto ja kunnossapito, Turku Simo Kortelainen, projektipäällikkö, huolto ja kunnossapito, Turku Juha Viljakainen, aluepäällikkö, Moskova HT-SÄHKÖPALVELU OY Vesa Paajanen, toimitusjohtaja Mika Rinkinen, sähkötöiden johtaja Jukka Matilainen, projektipäällikkö Ilkka Hack, projektipäällikkö Timo Järvinen, projektipäällikkö Tommi Turunen, projekti-insinööri Tapani Raitavuo, suunnittelupäällikkö Sami Salo, tarjouslaskenta Juho Rekiranta, tarjouslaskenta Timo Peltonen, hankintapäällikkö TURUN VALO JA VOIMA OY Kari Pirttisalo, toimitusjohtaja Riitta Ojala, toimistopäällikkö Arto Pekonen, sähkötöiden johtaja Markku Iso-Ilomäki, projektipäällikkö Patrik Ginström, projektipäällikkö Ari Ahonen, tarjouslaskenta Jere Kuittinen, projekti-insinööri

12 10

13 11 RA KEN NUS TOI MIN TA

14 12 01

15 13 01 Mårtensbro skola och daghem. Espoon ruotsinkielisten lasten peruskoulun ala-aste sekä esikoulu ja päiväkoti. 02 Helsingin Jätkäsaaren uuteen kaupunginosaan toteutettiin Verkkokauppa.com Oy:n käyttöön 6-kerroksinen liike-, tuotanto-, varasto- ja toimistorakennus. Rakennus liittyy kahdelta sivultaan jo aiemmin valmistuneeseen Jätkäsaaren Pacific-toimistotaloon. 03 Vantaalle valmistui kesällä 2012 Ruokakesko Oy:n käyttöön K-Supermarket Hämeenkylä. Päivittäistavarakaupan lisäksi kiinteistöön sijoittui Alkon myymälä

16 14 Martinlaakson yhtenäiskouluun Vantaalla toteutettiin mittava perusparannus ja laajennus. Rakennus kuuluu Vantaan modernin rakennusperinnön suojelukohteisiin. 04

17 15

18 Orimattilan Pennalaan valmistui kesällä 2013 Itella Logistics Oy:n käyttöön yli m 2 :n logistiikkakeskus. Rakennus koostuu neljästä eri lohkosta. 02 Kangasalan kunnalle toteutettiin uusi koulurakennus 400 lukiolaisen käyttöön Nokian Hoivakoti on Nokian kunnan tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 64 asiakaspaikkaa. Kohde valmistui 2012 alkuvuodesta. 04 Porvoon uuden, joen länsirannalla sijaitsevan keskusta-alueen napana toimii Taidetehdas. Vanhan Taidetehtaan pohjoissiipi ja Avanti-sali peruskorjattiin. Eteläsiipi purettiin ja rakennettiin uudelleen taiteen, kaupan ja pysäköinnin tarpeisiin. Alueelle sijoittuu runsaasti myös muuta toimintaa ja asuinrakentamista.

19 04 17

20

21 19 01 Espoon Swing Plus (kuvassa äärimmäisenä oikealla) on jatkoa Swing Life Science Centerin viiden talon sarjalle (kuva-alan keskellä). 02 Porvoon Taidetehtaan alueelle syntyy monipuolinen ja vetovoimainen kulttuurin, viihteen ja kaupan keskittymä. 03 Quartetto Intermezzo on Espoon Perkkaalla sijaitsevan Quartetto Business Campuksen yhdeksäs talo. Rakennuksessa on kuusi maanpäällistä ja neljä kellarikerrosta, yhteensä n m 2.

22 20

23 21 Mikonkatu 11 on myös Lackmannin talona tunnettu arvokohde aivan Helsingin ydinkeskustassa. Vuonna 1913 rakennetun kivitalon peruskorjauksen lisäksi sisäpihalle toteutettiin uudiskohteena asuinkerrostalo.

24 Vantaan Kartanokoskelle on toteutettu useita vuokrakerrostaloja ARAn kymmenen vuoden korkotukihankkeina. Kuvassa etualalla As Oy Vantaan Rinkelin työmaa, takana vasemmalla Vantaan Kranssi ja oikealla Vantaan Paakelsi. 02 Mikonkatu 11 Helsinki yhdistää viime vuosisadan alun rakennustaiteen moderniin asumismukavuuteen. 03 Helsingin Kuunari on Lauttasaaren itärannalle kohoava kolmen kerrostalon yhtiö. Huoneistoja yksiportaisissa 4 5-kerroksisissa taloissa on yhteensä

25 03 23

26

27 Turkuun toteutetut As Oy Rannankulma sekä samaan pihapiiriin rakennettu As Oy Linnankatu 37 ovat tyylikkäitä 5-kerroksisia asuinkerrostaloja aivan Aurajoen tuntumassa. 02 Oulun Metsokankaalle toteutimme neljän yksitasoisen rivitalon 24 huoneiston kohteen. 03 As Oy Ragnarinmetsä on Tusva-Asunnot Oy:lle Turussa toteutettu 6-kerroksinen 52 huoneiston asuinkerrostalo. 04 Oulun Välivainion alueelle, noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta, rakennettiin 5-kerroksinen 36 huoneiston asuinkerrostalo. 05 As Oy Oulun Länsipiha on vapaarahoitteinen seitsemän paritalon ja yhden rivitalon yhtiö, jossa on yhteensä 19 asuntoa. 06 Lahden Tornatorin alueelle toteutettiin 6 8-kerroksinen asumisoikeuskohde TA-Asumisoikeus / Sorvarinkatu As Oy Porvoon Taidehovi valmistui alkusyksystä 2012 ja on ensimmäinen kolmen pistekerrostalon sarjasta. 09 Espoon Painiityssä valmistui ARAn kymmenen vuoden korkotukihankkeena As Oy Lotankulma, jossa on 64 asuntoa neljässä kerroksessa.

28 Turun vanhan pääpostitalon pihalle Humalistonkatu 1:een toteutettiin Tusva-Asunnot Oy:lle 6-kerroksinen vuokrakerrostalo, jossa on 72 asuntoa. 02 Naantalin Soinisten kaupunginosaan toteutetaan Vasolle paljon julkisuutta saanut energiatehokas asumisoikeuspientaloalue, joka koostuu kymmenestä asuinrakennuksesta, kahdeksasta varastorakennuksesta ja kahdesta autokatoksesta. 03 Turun Papinsaaren valmistui kuusi 2-kerroksista paritaloa autokatoksella ja yksi 2-kerroksinen kolmen huoneiston rivitalo. 04 Turun Skanssin kaupunginosaan, aiemmin valmistuneen Skanssin kauppakeskuksen edustalle valmistui ensimmäisenä kohteena Skanssin Torinkulma, jossa on sekä liiketiloja että asuinhuoneistoja 4 5 kerroksessa. 05 YH-Länsi Oy / Metsäoja on kahden 6-kerroksisen kerrostalon kohde, joissa on yhteensä 60 asuntoa. 06 Espoon Painiitty on laaja aluerakennuskohde, jonne nousee uudiskohteita vielä vuosien ajan. Tässä rakenteilla As Oy Heikunankulma, joka on kesällä 2012 valmistunut 16 kytketyn pari/pientalon yhtiö.

29 06 27

30 28 01

31 29 01 As Oy Vantaan Tornimäenpuisto on ARAn kymmenen vuoden korkotukihanke Vantaan Hiekkaharjussa. Tässä 5-kerroksisessa talossa on 49 vuokrahuoneistoa As Oy Helsingin Malta on Helsingin Jätkäsaareen nouseva 9-kerroksinen, 61 huoneiston vapaarahoitteinen asuinkerrostalo. Tämä runsaasti julkisuutta saanut ryhmärakennuttamiskohde rakennetaan Helsingin kaupungin vuokratontille Hitas-ehdoin. 04 Ryhmäkuvassa Helsingin Maltan rakennuttajia ja tulevia asukkaita

32 30 01

33 Viime vuosisadan alussa rakennetun arvokohteen, As Oy Vuorikatu 4:n, peruskorjaukseen ja entisöintiin on paneuduttu huolella As Oy Vuorikatu 4 on aiemmin valmistuneen Mikonkatu 11:n tapaan vanhan peruskorjattavan arvokohteen ja uuden, sisäpihalle rakennettavan asuinkerrostalon yhdistelmä. Kohteet sijoittuvat samaan kortteliin, sen vastakkaisille puolille. 03 Valmistuneet työt 2012 ASUNTORAKENTAMINEN (kohde, huoneisto-lkm, tilaaja) As Oy Aaronkaarre 4, Laitila, 21, Kiinteistö Oy Laitilan talot As Oy Heikunankulma, Espoo, 23, Hartela As Oy Lahden Hyrrä, 27, Hartela As Oy Lahden Puuseppä, 43, Taaleritehtaan Asuntorahasto III Ky As Oy Lahden Sorvarinkatu 26, 38, TA- Asumisoikeus Oy As Oy Linnankatu 37 A, Turku, 28, Hartela As Oy Lotankulma, Espoo, 64, Taaleritehtaan Asuntorahasto III Ky As Oy Metsäoja, Turku, 60, YH-Länsi Oy As Oy Mikonkatu 11, Helsinki (uudisrakennus), 31, Hartela As Oy Orkidea, Kangasala, 18, Hartela As Oy Oulun Aurankartano, 43, Hartela As Oy Oulun Kontiolinna, 70, TA-Asumisoikeus Oy As Oy Oulun Laamannintie 1, 31, Sato Rakennuttajat Oy As Oy Oulun Länsipiha, 19, Hartela As Oy Papinlähteen Matruusi, Turku, 15, Hartela As Oy Porin Antinkatu 19, Pori, 65, Taaleritehdas Oy As Oy Porvoon Taidepuisto, 24, Hartela As Oy Ragnarinmetsä, Turku, 52, Tusva-Asunnot Oy As Oy Rannankulma, Turku, 19, Hartela As Oy Rauman Joutsen I, Rauma, 30, Rauman seurakunta As Oy Rauman Joutsen II, Rauma, 30, Rauman seurakunta As Oy Skanssin Torinkulma, Turku, 27, Hartela As Oy Syväraumankatu 13, Rauma, 26, Taaleritehdas Oy As Oy Valkeakosken Ankkuri, Valkeakoski, 23, Hartela As Oy Vantaan Aurinkokello, Vantaa, 76, Taaleritehtaan Asuntorahasto I Ky As Oy Vantaan Marenki, 43, Taaleritehtaan Asuntorahasto III Ky As Oy Vantaan Tornimäenpuisto, 49, Taaleritehtaan Asuntorahasto III Ky MUU RAKENNUSTUOTANTO (kohde, paikkakunta, tilavuus, tilaaja) ABC CarWash Prisma, Kokkola, autopesuhalli, 135 m², KPO-Kiinteistöt Oy ABC Juvankartano, Helsinki, polttoaineen jakeluasema, Helsingin Osuuskauppa Elanto ABC Prisma, Länsi-Pori, polttoaineen jakeluasema, Satakunnan Osuuskauppa Kangasalan lukio, m², Kangasalan kunta Kiint. Oy Espoon Swing Plus C, Espoo, m², Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Kiint. Oy Taidetehtaankatu 4, Porvoo, m², Hartela Kiint. Oy Taidetehtaanparkki, Porvoo, m², Hartela, Suomen Kulttuurirahasto + 2 muuta säätiötä Kiint. Oy Turun Köydenpunoja, Turku, Logomo-Kitchen, Move1- ja Move2-salit, Logi1-, Logi2- ja Logi3-salit sekä Eastwayn tilat, Hartela Oy ja Turun kaupunki Kiint. Oy Quartetto I, Espoo, m², OP-Henkivakuutus Kiint. Oy Verkko Jätkäsaari (loppuosa), Helsinki, m², Eläkevakuutusyhtiö Tapiola K-Supermarket Hämeenkylä, Vantaa, m², Ruokakesko Oy K-Supermarket Välivainio, Oulu, m², K-Market Välivainio Limingan kirjasto, Liminka, m², Limingan kunta Martinlaakson yhtenäiskoulu, Vantaa, m², Vantaan kaupunki Meri-Karina, Turku, toimintaja palvelukeskuksen laajennus, m² ja saneeraus sekä palvelu-asuntojen saneeraus (11 kpl rivitaloja), Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Mäntynummen yläkoulun peruskorjaus, Lohja, m², Lohjan kaupunki Mårtensbro skola och daghem, Espoo, m², Espoon kaupunki Nokian hoivakoti, Nokia, m², Vihnusrinnesäätiö Porvoon Taidetehdas, Porvoo, m², Suomen Kulttuurirahasto + 2 muuta säätiötä Porvoon Taidetehdas / Mediacenter, Porvoo, m², Suomen kulttuurirahasto + 2 muuta säätiötä Quartetto ABCD, kannen lisäramppi, Espoo, 190 m², Kiint. Oy Basso ja Cello Quartetto, yhdyskäytävä, Espoo, 200 m² Steniuksen hoivakoti, Rauma, m², Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot Teboil Automaatti Nuolitie, Vantaa, Teboil D-asema, Rahtarinkuja Turku ja Teboil Laukaa, Leppävesi, polttoaineenjakeluasemat, Oy Teboil Ab Turun Kristillinen opisto, Turku, toimitilan/majoitustilojen peruskorjaus, m², Turun Kristillisen opiston säätiö Vaahteramäen palvelutalo, Inkoo, hoiva-/vanhustenkodin laajennus, m², Inkoon kunta Valkeakosken Torikeskus, Valkeakoski, kauppakeskus, m², Valkeakosken Tori-keskus Oy, c/o Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Ventelän hoivakoti, Lohja, m², Kiinteistö Oy Lohjan Hoiva-asunnot Ykköskoti Männikkö, Vihti, hoivakoti, m², Lännen YH-Asunnot Oy

34 32 TA LO TEK NIIK KA

35 Silmäasema Yliopistonkatu Turun keskustassa on Turun Valo ja Voiman sähköistämä, viimeisin sarjassaan. 33

36 34

37 35 Talotekniikkaurakoinnin toimintaympäristö oli kertomusvuonna hyvin haastava. Uudisrakentamisen rakennuslupien määrä oli alempana kuin kertaakaan 2000-luvulla ja liike- ja toimistorakentamisen aloitukset ovat puolittuneet vuodesta Korjausrakentamisen, jonka osuus rakentamisesta on lähes puolet, pieni kasvu jatkui. Tämä talorakentamisen kokonaiskuva ja määrän kehitys kuvaa myös talotekniikkaurakoinnin kysyntää. Talotekniikka-alan hintaeroosio on jatkunut pitkään, mikä ei ole kunniaksi varsin korkeaa teknistä osaamista vaativalle alalle. Markkinat eivät toimi täysin terveesti, kun yritykset vuodesta toiseen tyytyvät heikkoon tulostasoon ja asiakkailla on suuri houkutus tarttua liian usein halvimpaan, tappiolliseen tarjoukseen yrityksen kyvykkyyden ja laadullisten tekijöiden jäädessä taka-alalle. Liian monet yritykset ovat kysyntätilanteen vaisuudesta huolimatta pyrkineet uimaan vastavirtaan ja tavoitelleet kasvua epäterveellä hinnoittelulla. Tämä ei kuitenkaan lopulta ole tilaajien ja asiakkaidenkaan edun mukaista ja se näkyy toiminnan ja lopputuotteen laadussa. Alan kehityksen kannalta on välttämätöntä, että osaamisesta tulee nykyistä tärkeämpi tekijä urakoitsijan valinnassa. Hartela Talotekniikka -konsernin liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 9 %. Rakentamisen määrän lasku ja kireä hintakilpailu laski sekä liikevaihtoa että tulosta. Tulokseen vaikutti merkittävästi myös Saipu Oy:n käymä välimiesoikeudenkäynti Venäjän projektissa, josta lopullinen tuomio saatiin toukokuussa Mittava oikeusprosessi sitoi resursseja varsinaisesta liiketoiminnasta ja synnytti kustannuksia. Vastapuolen käynnistämässä prosessissa esitetyt vaatimukset saatiin kuitenkin torjuttua. Konsernin tytäryhtiöistä Turun Valo ja Voima Oy:n tulos oli positiivinen, kuten myös Saipu Oy:n varsinaisen liiketoiminnan tulos. HT-Sähköpalvelun tulos ja Saipu Oy:n kokonaistulos olivat tappiollisia. Talotekniikka-konsernin tulos ennen veroja oli -1,0 %. Kertomusvuonna valmistuneista kohteista Kauppakeskus Veturi Kouvolassa oli koko maata ajatellen ainoa tämän mittaluokan liikerakennushanke. Hankkeessa, kuten myös Lappeenrannan kylpylän saneerauksessa, vastasimme LV-töistä. TYKS:n T-sairaalan jatkorakentamisen kakkosvaiheen, G3, IVurakka valmistui suunnitellusti joulukuussa. Pääkaupunkiseudulla Hartelan omista hankkeista Jätkäsaareen rakennetun liike-, toimisto- ja varastorakennuksen, Kiinteistö Oy Verkon sähkötyöt ja Swing Plus C-talon LVI-työt olivat merkittävimmät yhteishankkeet. Turussa Logomon saneerauksen kolmas vaihe valmistui kertomusvuonna ja hankkeessa on ollut talotekniikka tiiviisti osana Hartelan kokonaistoteutusta alusta pitäen. Rakentamisen kuvan mukaisesti kertomusvuoteen mahtui asuntorakentamisen talotekniikkakohteita enemmän kuin viime vuosiin yleensä. Mittavin yksittäinen uudisrakennuskohde oli Helsingin Myllypuroon rakennettu 255 asunnon kokonaisuus, jossa toteutimme LVIA-työt. Vuodenvaihteen tilauskantamme pieneni viidenneksellä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Tästä ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ennakoimme liikevaihtomme lievästi kasvavan. Vuodenvaihteessa keskeneräisistä töistä mittavin on loppuvuonna aloitettu HUS:n Meilahden sairaalan, Hiltonin, viisikymmenvuotiaan potilastornin peruskorjauksen LVI-työt. Massiivisen kohteen mittasuhteista antaa kuvaa mm. 120 metriä pitkän ilmastointikonehuoneen uusiminen sekä rakenteiltaan että laitteiltaan. Toinen työn alla oleva sairaalakohde on Helsingin Malmin sairaalan peruskorjaus ja laajennus, jossa toteutamme LVtyöt. Itellan Pennalan logistiikkakeskus on varsinkin kooltaan megaluokan hanke ja osittain jo käytössä. Rakennuksen energiatehokkuus maalämpöineen on saanut ansaittua huomiota. Olemme toteuttaneet kohteen koko talotekniikan. K-Rauta Skanssin toteutuksessa Turussa vastasimme sähkötöistä. Turussa olimme myös sähköurakoitsijana mukana projektissa, jossa Kiinteistö Oy Yliopistonkatu 20:n täysin saneerattavaan rakennukseen toteutettiin tilat mm. tunnetuille ruotsalaisliikkeille ja lääkäriasemalle. Uutena kohteena Venäjällä toteutamme Tveriin Parocille rakennettavan teknisten eristeiden tuotantolaitoksen LVIA-työt. Hartela Talotekniikka -konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna 270 henkilöä. K-rauta Skanssi Turussa on Suomen suurin K-rauta ja K-rauta-ketjun lippulaiva kokonsa ja kattavan tuotevalikoimansa ansiosta. Tehokkaat energiaratkaisut ja ympäristövaikutusten minimointi ovat olleet kohteessa punaisena lankana. Rakennuksen kaikki valaisimet ovat LED-valaisimia, mikä vähentää valaistuksen energiankulutusta ja lämpökuormaa. Turun Valo ja Voima toteutti kohteen sähkötyöt.

38 Veritaksen Kiinteistö Oy Yliopistonkatu 20 Turussa saneerattiin myymälätiloiksi useille tunnetuille tuotemerkeille ja uudelle lääkäriasemalle. Kohde on Turun Valo ja Voiman sähköistämä. 02 Citymarket Länsikeskuksen laajennuksessa ja saneerauksessa Turussa kaikki sähköjärjestelmät kaupankäyntiä häiritsemättä toteutti Turun Valo ja Voima Itellan Pennalaan rakennetun massiivisen logistiikkakeskuksen koko talotekniikasta ovat vastanneet Saipu ja HT-Sähköpalvelu. 05 HT-Sähköpalvelun asentaja työssä Itellan logistiikkakeskuksessa.

39 05 37

40

41 39 01 Espoon Westendissä sijaitsevan palvelutalo Kanervakodin saneerauksen sähkötyöt toteutti HT-Sähköpalvelu Turussa sijaitsevien asuinrakennusten linjasaneeraukset (putket, sähköt ja rakennustyöt) toteutettiin Hartelan kokonaistoimituksena. 07 Lappeenrannan kylpylän saneerauksen LV-töistä vastasi Saipu. 08 Silmäasema Yliopistonkatu Turku. 09 Turussa As Oy Kupittaan Satakielen sähkötyöt toteutti Turun Valo ja Voima. 10 Hesburger Patacity Kupittaa Turussa loistaa Turun Valo ja Voiman sähköistämänä. Talotekniikka valmistuneet työt 2012 Työ, paikkakunta, tilaaja, urakoitsija (T = Turun Valo ja Voima, S = Saipu, H = HT-Sähköpalvelu) ABC Juvanmalmi, Juva, Hartela Oy, T ABC Pori, Pori, Hartela Oy, T As Oy Imatran Sarastus, Imatra, Lemminkäinen Talo Oy, S As Oy Kupittaan Satakieli, Turku, Sato-Rakennuttajat Oy, T As Oy Lappeenrannan Suonionkatu 16, Lappeenranta, YIT Rakennus Oy, S As Oy Lappeenrannan Auringonkehto, Lappeenranta, YIT Rakennus Oy, S As Oy Lappeenrannan Lumina, Lappeenranta, NCC Rakennus Oy, S As Oy Metsäoja, Turku, Hartela Oy, S, T As Oy Orkidea, Tampere, Hartela Oy, H As Oy Ragnarinmetsä, Turku, Hartela Oy, S, T As Oy Rannankulma ja Linnankatu 37, Turku, Hartela Oy, S, T As Oy Ratinan Kapteeni, Tampere, YIT Oyj, H As Oy Skanssin Torinkulma C ja D, Turku, Hartela Oy, T As Oy Sorvarinkatu 24 ja 26, Lahti, Rakennusosakeyhtiö Hartela, H As Oy Turun Munkkionpuisto talot 1 ja 2, Turku, Turun Rakennekymppi Oy, S Europaeuksen koulu, Savitaipale, Savitaipaleen kunta, S Halikonkadun päiväkoti, Turku, Casatino Production Oy, T Helsingin kaupungin koulujen videojärjestelmät, Helsinki, Helsingin kaupungin tilakeskus, H HUS Meilahden sairaalan väistöparakit, Helsinki, HUS-Kiinteistöt Oy, S Ilpoisten koulu, Turku, Turun kaupunki, Tilaliikelaitos, S Kauppakeskus Myyrmanni, Vantaa, Rakennus Oy Wareco, H Koy Keskustalo, Lahti, Kiinteistö Oy Keskustalo, H Koy Patacity, Turku, Kiint. Oy Patacity, T Koy Sammonlahden Toimistotalo, Lappeenranta, Rasnel-Hold Oy, S Koy Tervaskangas = Kauppakeskus Veturi A- ja C-lohkot, Kuusankoski, Koy Tervaskangas c/o Ruokakesko Oy, S Koy Verkko, Helsinki, Rakennusosakeyhtiö Hartela, H Lappeenrannan kylpylä, vanha osa, Lappeenranta, Lappeenrannan Yritystila Oy, S Leivontien palvelukoti, Joutseno, Lappeen Ikihonka Oy, S Logomo 3. Vaihe, Turku, Hartela Oy, S, T Mehiläinen Oyj lääkintä ja toimistotilojen saneeraukset, Helsinki, Mehiläinen Oy, H Meri-Karina laajennus, Turku, Hartela Oy, T Myllypuron ostoskeskus, asuintalot A, B, D ja E (255 asuntoa), Helsinki, NCC Rakennus Oy, S Orion Oyj, Lääketehdasrakennuksen muutostyöt TASU 2011, Turku, Orion Oyj, S P-Hämppi pysäköintihallin paloilmoitinjärjestelmä, Tampere, Siemens Oy, H Pesuasema Kokkola, Kokkola, Hartela Oy, T Porvoon Taidetehdas, Porvoo, Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy, S Postinpiha parkkihalli, Turku, Hartela Oy, T Saimaan AMK, Skinnarilan kampusrakennus, Lappeenranta, Skanska Talonrakennus Oy, S Silmäasema, Turku, Silmäasema, T Swing Plus C-talo, Espoo, Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy, S Tampereen Seudun Osuuspankki saneeraus vaihe 3, Tampere, Tampereen Seudun Osuuspankki, H Teboil Leppävesi, Laukaa, Hartela Oy, T Teboil Nuolitie, Vantaa, Hartela Oy, T Turun kristillisen opiston asuntolarakennuksen peruskorjaus, Turku, Turun kristillisen opiston säätiö, S Useita Sähköasennuksia, Helsinki, Espoo, Tampere, Lahti, HUS-Kiinteistöt Oy, Kauppakeskus Forum, Helsingin Yliopisto, Paulig Oy, Kiinteistö Oy Vitikka, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Tampereen Tilakeskus, Päijät-Hämeen Osuuspankki H Veikkaus Oy sähkön pääjakelu, Vantaa, Veikkaus Oy, H VR Ilmalan varikko, Elektroniikkatila, Helsinki, VR-Yhtymä Oy, S VR Pyöräkertahuoltotilan ilmanvaihtosaneeraus, Helsinki, VR-Yhtymä Oy, S 10

HARTELA VUOSIKERTOMUS 2011

HARTELA VUOSIKERTOMUS 2011 11 HARTELA VUOSIKERTOMUS 2011 Verkkokauppa.com Oy:n ja Tallink Siljan työmaat Helsingin Jätkäsaaressa. 11 4 Hallituksen katsaus 7 Yritysjohto 10 Rakennustoiminta 24 Talotekniikka 30 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

3 Hallituksen katsaus 5 Yritysjohto 8 Urakkatuotanto 16 Toimitilarakentaminen ja kiinteistöliiketoiminta 24 Asuntorakentaminen 32 Talotekniikka 38

3 Hallituksen katsaus 5 Yritysjohto 8 Urakkatuotanto 16 Toimitilarakentaminen ja kiinteistöliiketoiminta 24 Asuntorakentaminen 32 Talotekniikka 38 3 Hallituksen katsaus 5 Yritysjohto 8 Urakkatuotanto 16 Toimitilarakentaminen ja kiinteistöliiketoiminta 24 Asuntorakentaminen 32 Talotekniikka 38 Tuloslaskelma ja tase 2 Lasse Johansson Heikki Hartela

Lisätiedot

10 1 11 Urakkatuotanto Urakkatuotannon suuri haaste on koko tarkastelujakson ajan ollut työvoiman saanti sekä ammattitaitoisen työnjohdon että työntekijöiden saatavuus rajoitti urakkatuotannon kasvua useimmilla

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot