2 Hallituksen katsaus 4 Hartelan johto 10 Rakennustoiminta 32 Talotekniikka 40 Tuloslaskelma ja tase

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Hallituksen katsaus 4 Hartelan johto 10 Rakennustoiminta 32 Talotekniikka 40 Tuloslaskelma ja tase"

Transkriptio

1

2 SI SAL TO

3 2 Hallituksen katsaus 4 Hartelan johto 10 Rakennustoiminta 32 Talotekniikka 40 Tuloslaskelma ja tase

4 2 HAL LI TUS Heikki Hartela 02 Petri Olkinuora Lasse Johansson 04 Maarit Hartela-Varkki Hanna Kuusniemi 06 Pekka Vähähyyppä

5 3 Vuosi 2012 oli Hartela-konsernin 70. toimintavuosi ja samalla myös suurten muutosten vuosi. Vakaasti kasvaneelle konsernille oli jo pitkään suunniteltu uutta tarkoituksenmukaisempaa organisaatiomallia, jonka olennaisena osana on uuden konsernin emoyhtiön perustaminen ja organisoituminen. Edellisestä merkittävästä konsernirakenteen uudistuksesta oli jo ehtinyt kulua neljännesvuosisata. Uusi emoyhtiö, Hartela-yhtiöt Oy, aloitti toimintansa Perustettuun emoyhtiöön keskitettiin taloushallinto ja rahoitus sekä konsernin yhteiset kehitysresurssit kaikkiaan n. 50 henkilöä. Uudella järjestelyllä tehostetaan sekä konsernin johtamista että sen hallintoa ja edesautetaan orgaanisesti ja yritysostoin tapahtuvaa kasvua. Operatiivinen liiketoiminta säilyy edelleenkin vahvoissa paikallisissa tytäryhtiöissä. Konsernirakenteen uudistusten yhteydessä tapahtui myös sukupolvenvaihdoksia yrityksen johdossa. Konsernin entisen emoyhtiön, Rakennusosakeyhtiö Hartelan pitkäaikainen toimitusjohtaja Lasse Johansson siirtyi uuden emoyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja DI Jaakko Taivalkoski nimitettiin Rakennusosakeyhtiö Hartelan toimitusjohtajaksi. Rakennusosakeyhtiö Hartela vastaa uudessa organisaatiomallissa pääkaupunkiseudun ja Päijät-Hämeen alueen rakentamistoiminnosta. Emoyhtiön toimitusjohtajana toimii Heikki Hartela. Uuden organisaatiorakenteen myötä myös hallitusta vahvistettiin ensimmäistä kertaa ulkopuolisilla asiantuntijajäsenillä. "Vuosi 2013 on yhä yleisestä taloustilanteesta johtuen haasteellinen, mutta samalla useat vireillä olevat projektisuunnitelmat etenevät ripeästi, joten odotukset vuoden 2014 työkannan myönteisestä kehityksestä ovat perusteltuja." Konsernirakenteen järjestelyistä syntyi järjestelykuluja ja veroja, jotka heikensivät konsernin omavaraisuutta. Samassa yhteydessä tehtiin myös tavanomaista suurempia alaskirjauksia, jotta lähtötilanne uudessa konsernissa olisi mahdollisimman vakaalla pohjalla. Vuosi 2012 oli kansantalouden taantuman vuosi. Rakentamisen volyymi Suomessa putosi noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös Hartelalle 2012 oli supistuvan tuotantomäärän vuosi. Toimitilamarkkinan pysähtyminen ja kilpailuurakoinnin kireä kilpailutilanne näkyivät ennakoidusti myös Hartelan volyymeissä ja kannattavuudessa. Kertomusvuonna hankittu uusi työkanta oli terveellä pohjalla, mutta muutamat edelliseltä vuodelta periytyneet taloudellisesti epäonnistuneet hankkeet rasittivat myös vuoden 2012 kannattavuutta. Finanssikriisin jäljiltä kiinteistösijoitusmarkkinat olivat edelleen hiljaiset, mikä johti joidenkin taseessa olevien valmistuneiden kohteiden myynnin ja siten myös tuloutumisen siirtymiseen tulevaisuuteen. Asuntokauppa kävi kertomusvuonna kohtalaisesti, ja loppuvuodesta käynnistettiin runsaasti uusia kohteita. Turun seudulla asuntojen myynti kuitenkin hidastui, mikä jarrutti suunniteltujen aloitusten määrää alueellisesti. Hartela-yhtiöt Oy:n ensimmäinen tilikausi muodostui vain viiden kuukauden mittaiseksi. Sen liikevaihto oli 128 m. Uuden konsernin lyhyt tilikausi oli poikkeuksellinen myös siten, että se oli ensimmäinen tappiollinen tilikausi sitten 90-luvun lamavuosien. Tilikausi 2013 alkoi talouden ollessa yhä taantumassa. Vallitsevasta matalasuhdanteesta huolimatta konsernissa on toimitilamarkkinoilla panostettu voimakkaasti erityisesti merkittävien vähittäiskaupan projektien suunnitteluun. Turussa suurta huomiota saaneeseen luovien alojen keskukseen, Logomoon, valmistui uuden sukupolven toimitiloja, jotka paikallinen yritysmaailma on ottanut innolla vastaan. Omaperusteisen asuntotuotannon volyymin ja kilpailukyvyn kasvattamiseen tähtäävät toimet ovat edenneet nopeasti ja ensimmäiset uusia konsepteja hyödyntävistä pilottikohteista tulevat tuotantoon syksyn 2013 aikana. Konsernin lyhyen ja keskipitkän tähtäimen keskeisiä haasteita ovat taseen keventäminen ja kiinteiden kulujen hallinta. Näihin haasteisiin kyetään kuitenkin uuden organisaatiomallin myötä vastaamaan aiempaa tehokkaammin. Uutta johtamismallia kehitetään edelleen ja samalla käyttöön on otettu uusia, aiempaa tarkempia välineitä operatiivisen liiketoiminnan seurantaan. Konsernin hallituksen puheenjohtaja vaihtui Lasse Johanssonin jäädessä eläkkeelle. Tehtävään nimitettiin hallitusjäsenenä aiemmin toiminut Pekka Vähähyyppä. Vuosi 2013 on yhä yleisestä taloustilanteesta johtuen haasteellinen, mutta samalla useat vireillä olevat projektisuunnitelmat etenevät ripeästi, joten odotukset vuoden 2014 työkannan myönteisestä kehityksestä ovat perusteltuja. Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme toimintaamme kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Kiitos myös koko konsernin henkilöstölle työpanoksestanne yhteisen, entistä valoisamman tulevaisuuden rakentamisessa. Hartela-yhtiöt Oy Hallitus

6 4 01 Henri Mämmi tuotantojohtaja Helsinki 02 Seppo Hautala toimitusjohtaja Hartela Talotekniikka Oy 03 Vesa Paajanen toimitusjohtaja HT-Sähköpalvelu Oy 04 Arto Jokinen varatoimitusjohtaja Helsinki 05 Olli-Pekka Teerijoki aluejohtaja Lahti 06 Jukka Mäkinen tuotantojohtaja Turku 07 Timo Lundstedt aluejohtaja Rauma 08 Raimo Pahkala toimitusjohtaja Hartela-Forum Oy Oulu 09 Kimmo Aspholm varatoimitusjohtaja Helsinki 10 Kari Pirttisalo toimitusjohtaja Turun Valo ja Voima Oy 11 Tom Olli aluejohtaja Tampere 12 Olli Lintula toimitusjohtaja Saipu Oy 13 Jaakko Taivalkoski toimitusjohtaja Rak.oy Hartela Helsinki 14 Petri Kansi talousjohtaja Hartela-yhtiöt Oy 15 Kimmo Arjasmaa johtaja Turku 16 Kari Mäkelä toimitusjohtaja Hartela Oy Turku HAR TE LAN JOH TO

7

8 6 HARTELA-YHTIÖT OY 69,5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % KJ- Kiinteistöjohto Oy HARTELA OY Rakennusosakeyhtiö HARTELA HARTELA Forum Oy HARTELA Talotekniikka Oy Vienti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Hartela Kiinteistömyynti Oy Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy HT-Sähköpalvelu Oy Turun Valo ja Voima Oy Saipu Oy Hartela-Yhtiöt Rakennustoiminta pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa sekä ulkomaantoiminta Rakennustoiminta Turussa, Raumalla, Tampereella ja Tammisaaressa Talotekniikka Rakennustoiminta Oulussa

9 7

10 8 Konsernin emoyhtiö Hartela-yhtiöt Oy JOHTO Heikki Hartela, toimitusjohtaja TALOUS Petri Kansi, talousjohtaja alkaen Pentti Uutela, hallintojohtaja Pertti Purovesi, rahoitusjohtaja KEHITYSTOIMINTA Kari Varkki, kehitysjohtaja/tuotanto Tero Vanhanen, kehitysjohtaja/suunnittelu Petteri Uusitalo, kehityspäällikkö Sanna von Bruun, kehityspäällikkö HENKILÖSTÖHALLINTO Samppa Mäki-Patola, henkilöstöjohtaja alkaen Tiia Tuomi, työturvallisuuspäällikkö asti IT Asmo Liski, IT-päällikkö MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ Ville Kuusniemi, markkinointi- ja viestintäjohtaja Etelä-Suomi, Päijät-Häme ja ulkomaantoiminta Rakennusosakeyhtiö Hartela, Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy JOHTO Lasse Johansson, toimitusjohtaja asti Jaakko Taivalkoski, toimitusjohtaja alkaen ASUNNOT Tuomo Vänskä, varatoimitusjohtaja asti Arto Jokinen, varatoimitusjohtaja alkaen Jouni Kekki, rakennuttajapäällikkö Timo Torniainen, rakennuspäällikkö Ulla Kangasmaa, työpäällikkö Timo Kaipio, työpäällikkö alkaen Arttu Närvänen, työpäällikkö alkaen Tapio Urpilainen, työpäällikkö alkaen Antti Nykänen, projektipäällikkö alkaen Kalle Uotinen, projektipäällikkö alkaen Jukka Haataja, asuntomyyntipäällikkö Sari Vuohtoniemi, asiakaspalvelupäällikkö alkaen TOIMITILAT Kimmo Aspholm, varatoimitusjohtaja Ari Koskenoja, tekninen johtaja Tapio Rantanen, hankekehitysjohtaja alkaen Helena Kangas, asiakkuuspäällikkö Sari Raunio, projektipäällikkö Hannu Räikkönen, projektipäällikkö Sami Nuopponen, projektipäällikkö Helena Sysiö, kiinteistöpäällikkö Jouko Niemi, työpäällikkö Harri Rinne, työpäällikkö Tuomo Sopanen, työpäällikkö alkaen TUOTANTO Matti-Pekka Jalonen, tuotantojohtaja asti Henri Mämmi, tuotantojohtaja alkaen TARJOUSLASKENTA Anssi Kemppinen, tarjouslaskentapäällikkö HANKINTA Seija Jokela, hankintapäällikkö ULKOMAANTOIMINNOT Aki Kosonen, toimitusjohtaja (O. Salonen Oy) TEKNISET PALVELUT Markku Utriainen, apulaisjohtaja Ilkka Kruusi, kalustokeskuksen päällikkö LAHDEN ALUETOIMISTO Olli-Pekka Teerijoki, aluejohtaja Petri Nousiainen, projektipäällikkö Seppo Tuominen, projektipäällikkö Lounais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa Hartela Oy, Hartela Kiinteistömyynti Oy JOHTO Kari Mäkelä, toimitusjohtaja KAUPALLISET TOIMINNOT JA ERIKOISOSASTOT Timo Lundstedt, johtaja Kimmo Arjasmaa, johtaja Auno Heininen, maalausosaston päällikkö Risto Niinivirta, tuotepäällikkö Jari Tausa, kalustopäällikkö RAKENNUSTUOTANTO Jukka Mäkinen, tuotantojohtaja Ari Laanti, työpäällikkö Jukka Ståhlberg, työpäällikkö Jukka Teräväinen, työpäällikkö Salme Vänttinen, työpäällikkö Petri Hyttinen, projektipäällikkö Kari Saarinen, projektipäällikkö Marko Cavén, asiakaspalvelupäällikkö Erja Sjöberg, laatuinsinööri SUUNNITTELUOSASTO Kalle Tammi, suunnittelupäällikkö Outi Reuter, suunnittelupäällikkö TARJOUSLASKENTA Torsti Mäkelä, laskentapäällikkö HANKINTA Tapani Elo, hankintapäällikkö Tommi Saarinen TALOUS- JA KONTTORITOIMINNOT Johan Nordström, talouspäällikkö ja Business Controller

11 9 TAMPEREEN ALUETOIMISTO Tom Olli, aluejohtaja Tapio Rantala, rakennuspäällikkö Antti Välkki, työpäällikkö RAUMAN ALUETOIMISTO Timo Lundstedt, aluejohtaja Hannu Kivikkola, työpäällikkö Jouko Salonen, työpäällikkö Aimo Valtonen, projektipäällikkö TAMMISAAREN ALUETOIMISTO Jukka Teräväinen, työpäällikkö HARTELA KIINTEISTÖMYYNTI OY Hanna Kuusniemi, toimitusjohtaja Päivi Tausa, asuntomyyntipäällikkö Oulun alue Hartela-Forum Oy JOHTO Raimo Pahkala, toimitusjohtaja Kalervo Karhatsu, rakentajapäällikkö Timo Piippo, työpäällikkö Matti Tarkiainen, rakennuttajapäällikkö Heikki Lind, laskentapäällikkö Pekka Riekki, hankintapäällikkö Maarit Pekkala, talouspäällikkö Jouni Puurunen, myyntipäällikkö Talotekniikka Hartela Talotekniikka Oy HARTELA TALOTEKNIIKKA OY Seppo Hautala, toimitusjohtaja SAIPU OY Olli Lintula, toimitusjohtaja Heikki Hartikainen, aluepäällikkö, pks Janne-Matti Hiltunen, projektipäällikkö, pks Veli-Matti Mustonen, projektipäällikkö, pks Harri Valijärvi, projektipäällikkö, pks Tuukka Mutanen, tarjouslaskenta, pks Rabbe Österlund, IV-kanavapuhdistus Markku Loikkanen, aluepäällikkö, Kaakkois-Suomi Henri Rajaviita, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomi Timo Eskolin, aluepäällikkö alkaen, Varsinais-Suomi Antti Pukkila, projektipäällikkö alkaen, Varsinais-Suomi Arto Mäkinen, aluepäällikkö, huolto ja kunnossapito, Turku Esa Karppinen, projektipäällikkö, huolto ja kunnossapito, Turku Simo Kortelainen, projektipäällikkö, huolto ja kunnossapito, Turku Juha Viljakainen, aluepäällikkö, Moskova HT-SÄHKÖPALVELU OY Vesa Paajanen, toimitusjohtaja Mika Rinkinen, sähkötöiden johtaja Jukka Matilainen, projektipäällikkö Ilkka Hack, projektipäällikkö Timo Järvinen, projektipäällikkö Tommi Turunen, projekti-insinööri Tapani Raitavuo, suunnittelupäällikkö Sami Salo, tarjouslaskenta Juho Rekiranta, tarjouslaskenta Timo Peltonen, hankintapäällikkö TURUN VALO JA VOIMA OY Kari Pirttisalo, toimitusjohtaja Riitta Ojala, toimistopäällikkö Arto Pekonen, sähkötöiden johtaja Markku Iso-Ilomäki, projektipäällikkö Patrik Ginström, projektipäällikkö Ari Ahonen, tarjouslaskenta Jere Kuittinen, projekti-insinööri

12 10

13 11 RA KEN NUS TOI MIN TA

14 12 01

15 13 01 Mårtensbro skola och daghem. Espoon ruotsinkielisten lasten peruskoulun ala-aste sekä esikoulu ja päiväkoti. 02 Helsingin Jätkäsaaren uuteen kaupunginosaan toteutettiin Verkkokauppa.com Oy:n käyttöön 6-kerroksinen liike-, tuotanto-, varasto- ja toimistorakennus. Rakennus liittyy kahdelta sivultaan jo aiemmin valmistuneeseen Jätkäsaaren Pacific-toimistotaloon. 03 Vantaalle valmistui kesällä 2012 Ruokakesko Oy:n käyttöön K-Supermarket Hämeenkylä. Päivittäistavarakaupan lisäksi kiinteistöön sijoittui Alkon myymälä

16 14 Martinlaakson yhtenäiskouluun Vantaalla toteutettiin mittava perusparannus ja laajennus. Rakennus kuuluu Vantaan modernin rakennusperinnön suojelukohteisiin. 04

17 15

18 Orimattilan Pennalaan valmistui kesällä 2013 Itella Logistics Oy:n käyttöön yli m 2 :n logistiikkakeskus. Rakennus koostuu neljästä eri lohkosta. 02 Kangasalan kunnalle toteutettiin uusi koulurakennus 400 lukiolaisen käyttöön Nokian Hoivakoti on Nokian kunnan tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 64 asiakaspaikkaa. Kohde valmistui 2012 alkuvuodesta. 04 Porvoon uuden, joen länsirannalla sijaitsevan keskusta-alueen napana toimii Taidetehdas. Vanhan Taidetehtaan pohjoissiipi ja Avanti-sali peruskorjattiin. Eteläsiipi purettiin ja rakennettiin uudelleen taiteen, kaupan ja pysäköinnin tarpeisiin. Alueelle sijoittuu runsaasti myös muuta toimintaa ja asuinrakentamista.

19 04 17

20

21 19 01 Espoon Swing Plus (kuvassa äärimmäisenä oikealla) on jatkoa Swing Life Science Centerin viiden talon sarjalle (kuva-alan keskellä). 02 Porvoon Taidetehtaan alueelle syntyy monipuolinen ja vetovoimainen kulttuurin, viihteen ja kaupan keskittymä. 03 Quartetto Intermezzo on Espoon Perkkaalla sijaitsevan Quartetto Business Campuksen yhdeksäs talo. Rakennuksessa on kuusi maanpäällistä ja neljä kellarikerrosta, yhteensä n m 2.

22 20

23 21 Mikonkatu 11 on myös Lackmannin talona tunnettu arvokohde aivan Helsingin ydinkeskustassa. Vuonna 1913 rakennetun kivitalon peruskorjauksen lisäksi sisäpihalle toteutettiin uudiskohteena asuinkerrostalo.

24 Vantaan Kartanokoskelle on toteutettu useita vuokrakerrostaloja ARAn kymmenen vuoden korkotukihankkeina. Kuvassa etualalla As Oy Vantaan Rinkelin työmaa, takana vasemmalla Vantaan Kranssi ja oikealla Vantaan Paakelsi. 02 Mikonkatu 11 Helsinki yhdistää viime vuosisadan alun rakennustaiteen moderniin asumismukavuuteen. 03 Helsingin Kuunari on Lauttasaaren itärannalle kohoava kolmen kerrostalon yhtiö. Huoneistoja yksiportaisissa 4 5-kerroksisissa taloissa on yhteensä

25 03 23

26

27 Turkuun toteutetut As Oy Rannankulma sekä samaan pihapiiriin rakennettu As Oy Linnankatu 37 ovat tyylikkäitä 5-kerroksisia asuinkerrostaloja aivan Aurajoen tuntumassa. 02 Oulun Metsokankaalle toteutimme neljän yksitasoisen rivitalon 24 huoneiston kohteen. 03 As Oy Ragnarinmetsä on Tusva-Asunnot Oy:lle Turussa toteutettu 6-kerroksinen 52 huoneiston asuinkerrostalo. 04 Oulun Välivainion alueelle, noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta, rakennettiin 5-kerroksinen 36 huoneiston asuinkerrostalo. 05 As Oy Oulun Länsipiha on vapaarahoitteinen seitsemän paritalon ja yhden rivitalon yhtiö, jossa on yhteensä 19 asuntoa. 06 Lahden Tornatorin alueelle toteutettiin 6 8-kerroksinen asumisoikeuskohde TA-Asumisoikeus / Sorvarinkatu As Oy Porvoon Taidehovi valmistui alkusyksystä 2012 ja on ensimmäinen kolmen pistekerrostalon sarjasta. 09 Espoon Painiityssä valmistui ARAn kymmenen vuoden korkotukihankkeena As Oy Lotankulma, jossa on 64 asuntoa neljässä kerroksessa.

28 Turun vanhan pääpostitalon pihalle Humalistonkatu 1:een toteutettiin Tusva-Asunnot Oy:lle 6-kerroksinen vuokrakerrostalo, jossa on 72 asuntoa. 02 Naantalin Soinisten kaupunginosaan toteutetaan Vasolle paljon julkisuutta saanut energiatehokas asumisoikeuspientaloalue, joka koostuu kymmenestä asuinrakennuksesta, kahdeksasta varastorakennuksesta ja kahdesta autokatoksesta. 03 Turun Papinsaaren valmistui kuusi 2-kerroksista paritaloa autokatoksella ja yksi 2-kerroksinen kolmen huoneiston rivitalo. 04 Turun Skanssin kaupunginosaan, aiemmin valmistuneen Skanssin kauppakeskuksen edustalle valmistui ensimmäisenä kohteena Skanssin Torinkulma, jossa on sekä liiketiloja että asuinhuoneistoja 4 5 kerroksessa. 05 YH-Länsi Oy / Metsäoja on kahden 6-kerroksisen kerrostalon kohde, joissa on yhteensä 60 asuntoa. 06 Espoon Painiitty on laaja aluerakennuskohde, jonne nousee uudiskohteita vielä vuosien ajan. Tässä rakenteilla As Oy Heikunankulma, joka on kesällä 2012 valmistunut 16 kytketyn pari/pientalon yhtiö.

29 06 27

30 28 01

31 29 01 As Oy Vantaan Tornimäenpuisto on ARAn kymmenen vuoden korkotukihanke Vantaan Hiekkaharjussa. Tässä 5-kerroksisessa talossa on 49 vuokrahuoneistoa As Oy Helsingin Malta on Helsingin Jätkäsaareen nouseva 9-kerroksinen, 61 huoneiston vapaarahoitteinen asuinkerrostalo. Tämä runsaasti julkisuutta saanut ryhmärakennuttamiskohde rakennetaan Helsingin kaupungin vuokratontille Hitas-ehdoin. 04 Ryhmäkuvassa Helsingin Maltan rakennuttajia ja tulevia asukkaita

32 30 01

33 Viime vuosisadan alussa rakennetun arvokohteen, As Oy Vuorikatu 4:n, peruskorjaukseen ja entisöintiin on paneuduttu huolella As Oy Vuorikatu 4 on aiemmin valmistuneen Mikonkatu 11:n tapaan vanhan peruskorjattavan arvokohteen ja uuden, sisäpihalle rakennettavan asuinkerrostalon yhdistelmä. Kohteet sijoittuvat samaan kortteliin, sen vastakkaisille puolille. 03 Valmistuneet työt 2012 ASUNTORAKENTAMINEN (kohde, huoneisto-lkm, tilaaja) As Oy Aaronkaarre 4, Laitila, 21, Kiinteistö Oy Laitilan talot As Oy Heikunankulma, Espoo, 23, Hartela As Oy Lahden Hyrrä, 27, Hartela As Oy Lahden Puuseppä, 43, Taaleritehtaan Asuntorahasto III Ky As Oy Lahden Sorvarinkatu 26, 38, TA- Asumisoikeus Oy As Oy Linnankatu 37 A, Turku, 28, Hartela As Oy Lotankulma, Espoo, 64, Taaleritehtaan Asuntorahasto III Ky As Oy Metsäoja, Turku, 60, YH-Länsi Oy As Oy Mikonkatu 11, Helsinki (uudisrakennus), 31, Hartela As Oy Orkidea, Kangasala, 18, Hartela As Oy Oulun Aurankartano, 43, Hartela As Oy Oulun Kontiolinna, 70, TA-Asumisoikeus Oy As Oy Oulun Laamannintie 1, 31, Sato Rakennuttajat Oy As Oy Oulun Länsipiha, 19, Hartela As Oy Papinlähteen Matruusi, Turku, 15, Hartela As Oy Porin Antinkatu 19, Pori, 65, Taaleritehdas Oy As Oy Porvoon Taidepuisto, 24, Hartela As Oy Ragnarinmetsä, Turku, 52, Tusva-Asunnot Oy As Oy Rannankulma, Turku, 19, Hartela As Oy Rauman Joutsen I, Rauma, 30, Rauman seurakunta As Oy Rauman Joutsen II, Rauma, 30, Rauman seurakunta As Oy Skanssin Torinkulma, Turku, 27, Hartela As Oy Syväraumankatu 13, Rauma, 26, Taaleritehdas Oy As Oy Valkeakosken Ankkuri, Valkeakoski, 23, Hartela As Oy Vantaan Aurinkokello, Vantaa, 76, Taaleritehtaan Asuntorahasto I Ky As Oy Vantaan Marenki, 43, Taaleritehtaan Asuntorahasto III Ky As Oy Vantaan Tornimäenpuisto, 49, Taaleritehtaan Asuntorahasto III Ky MUU RAKENNUSTUOTANTO (kohde, paikkakunta, tilavuus, tilaaja) ABC CarWash Prisma, Kokkola, autopesuhalli, 135 m², KPO-Kiinteistöt Oy ABC Juvankartano, Helsinki, polttoaineen jakeluasema, Helsingin Osuuskauppa Elanto ABC Prisma, Länsi-Pori, polttoaineen jakeluasema, Satakunnan Osuuskauppa Kangasalan lukio, m², Kangasalan kunta Kiint. Oy Espoon Swing Plus C, Espoo, m², Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Kiint. Oy Taidetehtaankatu 4, Porvoo, m², Hartela Kiint. Oy Taidetehtaanparkki, Porvoo, m², Hartela, Suomen Kulttuurirahasto + 2 muuta säätiötä Kiint. Oy Turun Köydenpunoja, Turku, Logomo-Kitchen, Move1- ja Move2-salit, Logi1-, Logi2- ja Logi3-salit sekä Eastwayn tilat, Hartela Oy ja Turun kaupunki Kiint. Oy Quartetto I, Espoo, m², OP-Henkivakuutus Kiint. Oy Verkko Jätkäsaari (loppuosa), Helsinki, m², Eläkevakuutusyhtiö Tapiola K-Supermarket Hämeenkylä, Vantaa, m², Ruokakesko Oy K-Supermarket Välivainio, Oulu, m², K-Market Välivainio Limingan kirjasto, Liminka, m², Limingan kunta Martinlaakson yhtenäiskoulu, Vantaa, m², Vantaan kaupunki Meri-Karina, Turku, toimintaja palvelukeskuksen laajennus, m² ja saneeraus sekä palvelu-asuntojen saneeraus (11 kpl rivitaloja), Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Mäntynummen yläkoulun peruskorjaus, Lohja, m², Lohjan kaupunki Mårtensbro skola och daghem, Espoo, m², Espoon kaupunki Nokian hoivakoti, Nokia, m², Vihnusrinnesäätiö Porvoon Taidetehdas, Porvoo, m², Suomen Kulttuurirahasto + 2 muuta säätiötä Porvoon Taidetehdas / Mediacenter, Porvoo, m², Suomen kulttuurirahasto + 2 muuta säätiötä Quartetto ABCD, kannen lisäramppi, Espoo, 190 m², Kiint. Oy Basso ja Cello Quartetto, yhdyskäytävä, Espoo, 200 m² Steniuksen hoivakoti, Rauma, m², Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot Teboil Automaatti Nuolitie, Vantaa, Teboil D-asema, Rahtarinkuja Turku ja Teboil Laukaa, Leppävesi, polttoaineenjakeluasemat, Oy Teboil Ab Turun Kristillinen opisto, Turku, toimitilan/majoitustilojen peruskorjaus, m², Turun Kristillisen opiston säätiö Vaahteramäen palvelutalo, Inkoo, hoiva-/vanhustenkodin laajennus, m², Inkoon kunta Valkeakosken Torikeskus, Valkeakoski, kauppakeskus, m², Valkeakosken Tori-keskus Oy, c/o Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Ventelän hoivakoti, Lohja, m², Kiinteistö Oy Lohjan Hoiva-asunnot Ykköskoti Männikkö, Vihti, hoivakoti, m², Lännen YH-Asunnot Oy

34 32 TA LO TEK NIIK KA

35 Silmäasema Yliopistonkatu Turun keskustassa on Turun Valo ja Voiman sähköistämä, viimeisin sarjassaan. 33

36 34

37 35 Talotekniikkaurakoinnin toimintaympäristö oli kertomusvuonna hyvin haastava. Uudisrakentamisen rakennuslupien määrä oli alempana kuin kertaakaan 2000-luvulla ja liike- ja toimistorakentamisen aloitukset ovat puolittuneet vuodesta Korjausrakentamisen, jonka osuus rakentamisesta on lähes puolet, pieni kasvu jatkui. Tämä talorakentamisen kokonaiskuva ja määrän kehitys kuvaa myös talotekniikkaurakoinnin kysyntää. Talotekniikka-alan hintaeroosio on jatkunut pitkään, mikä ei ole kunniaksi varsin korkeaa teknistä osaamista vaativalle alalle. Markkinat eivät toimi täysin terveesti, kun yritykset vuodesta toiseen tyytyvät heikkoon tulostasoon ja asiakkailla on suuri houkutus tarttua liian usein halvimpaan, tappiolliseen tarjoukseen yrityksen kyvykkyyden ja laadullisten tekijöiden jäädessä taka-alalle. Liian monet yritykset ovat kysyntätilanteen vaisuudesta huolimatta pyrkineet uimaan vastavirtaan ja tavoitelleet kasvua epäterveellä hinnoittelulla. Tämä ei kuitenkaan lopulta ole tilaajien ja asiakkaidenkaan edun mukaista ja se näkyy toiminnan ja lopputuotteen laadussa. Alan kehityksen kannalta on välttämätöntä, että osaamisesta tulee nykyistä tärkeämpi tekijä urakoitsijan valinnassa. Hartela Talotekniikka -konsernin liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 9 %. Rakentamisen määrän lasku ja kireä hintakilpailu laski sekä liikevaihtoa että tulosta. Tulokseen vaikutti merkittävästi myös Saipu Oy:n käymä välimiesoikeudenkäynti Venäjän projektissa, josta lopullinen tuomio saatiin toukokuussa Mittava oikeusprosessi sitoi resursseja varsinaisesta liiketoiminnasta ja synnytti kustannuksia. Vastapuolen käynnistämässä prosessissa esitetyt vaatimukset saatiin kuitenkin torjuttua. Konsernin tytäryhtiöistä Turun Valo ja Voima Oy:n tulos oli positiivinen, kuten myös Saipu Oy:n varsinaisen liiketoiminnan tulos. HT-Sähköpalvelun tulos ja Saipu Oy:n kokonaistulos olivat tappiollisia. Talotekniikka-konsernin tulos ennen veroja oli -1,0 %. Kertomusvuonna valmistuneista kohteista Kauppakeskus Veturi Kouvolassa oli koko maata ajatellen ainoa tämän mittaluokan liikerakennushanke. Hankkeessa, kuten myös Lappeenrannan kylpylän saneerauksessa, vastasimme LV-töistä. TYKS:n T-sairaalan jatkorakentamisen kakkosvaiheen, G3, IVurakka valmistui suunnitellusti joulukuussa. Pääkaupunkiseudulla Hartelan omista hankkeista Jätkäsaareen rakennetun liike-, toimisto- ja varastorakennuksen, Kiinteistö Oy Verkon sähkötyöt ja Swing Plus C-talon LVI-työt olivat merkittävimmät yhteishankkeet. Turussa Logomon saneerauksen kolmas vaihe valmistui kertomusvuonna ja hankkeessa on ollut talotekniikka tiiviisti osana Hartelan kokonaistoteutusta alusta pitäen. Rakentamisen kuvan mukaisesti kertomusvuoteen mahtui asuntorakentamisen talotekniikkakohteita enemmän kuin viime vuosiin yleensä. Mittavin yksittäinen uudisrakennuskohde oli Helsingin Myllypuroon rakennettu 255 asunnon kokonaisuus, jossa toteutimme LVIA-työt. Vuodenvaihteen tilauskantamme pieneni viidenneksellä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Tästä ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ennakoimme liikevaihtomme lievästi kasvavan. Vuodenvaihteessa keskeneräisistä töistä mittavin on loppuvuonna aloitettu HUS:n Meilahden sairaalan, Hiltonin, viisikymmenvuotiaan potilastornin peruskorjauksen LVI-työt. Massiivisen kohteen mittasuhteista antaa kuvaa mm. 120 metriä pitkän ilmastointikonehuoneen uusiminen sekä rakenteiltaan että laitteiltaan. Toinen työn alla oleva sairaalakohde on Helsingin Malmin sairaalan peruskorjaus ja laajennus, jossa toteutamme LVtyöt. Itellan Pennalan logistiikkakeskus on varsinkin kooltaan megaluokan hanke ja osittain jo käytössä. Rakennuksen energiatehokkuus maalämpöineen on saanut ansaittua huomiota. Olemme toteuttaneet kohteen koko talotekniikan. K-Rauta Skanssin toteutuksessa Turussa vastasimme sähkötöistä. Turussa olimme myös sähköurakoitsijana mukana projektissa, jossa Kiinteistö Oy Yliopistonkatu 20:n täysin saneerattavaan rakennukseen toteutettiin tilat mm. tunnetuille ruotsalaisliikkeille ja lääkäriasemalle. Uutena kohteena Venäjällä toteutamme Tveriin Parocille rakennettavan teknisten eristeiden tuotantolaitoksen LVIA-työt. Hartela Talotekniikka -konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna 270 henkilöä. K-rauta Skanssi Turussa on Suomen suurin K-rauta ja K-rauta-ketjun lippulaiva kokonsa ja kattavan tuotevalikoimansa ansiosta. Tehokkaat energiaratkaisut ja ympäristövaikutusten minimointi ovat olleet kohteessa punaisena lankana. Rakennuksen kaikki valaisimet ovat LED-valaisimia, mikä vähentää valaistuksen energiankulutusta ja lämpökuormaa. Turun Valo ja Voima toteutti kohteen sähkötyöt.

38 Veritaksen Kiinteistö Oy Yliopistonkatu 20 Turussa saneerattiin myymälätiloiksi useille tunnetuille tuotemerkeille ja uudelle lääkäriasemalle. Kohde on Turun Valo ja Voiman sähköistämä. 02 Citymarket Länsikeskuksen laajennuksessa ja saneerauksessa Turussa kaikki sähköjärjestelmät kaupankäyntiä häiritsemättä toteutti Turun Valo ja Voima Itellan Pennalaan rakennetun massiivisen logistiikkakeskuksen koko talotekniikasta ovat vastanneet Saipu ja HT-Sähköpalvelu. 05 HT-Sähköpalvelun asentaja työssä Itellan logistiikkakeskuksessa.

39 05 37

40

41 39 01 Espoon Westendissä sijaitsevan palvelutalo Kanervakodin saneerauksen sähkötyöt toteutti HT-Sähköpalvelu Turussa sijaitsevien asuinrakennusten linjasaneeraukset (putket, sähköt ja rakennustyöt) toteutettiin Hartelan kokonaistoimituksena. 07 Lappeenrannan kylpylän saneerauksen LV-töistä vastasi Saipu. 08 Silmäasema Yliopistonkatu Turku. 09 Turussa As Oy Kupittaan Satakielen sähkötyöt toteutti Turun Valo ja Voima. 10 Hesburger Patacity Kupittaa Turussa loistaa Turun Valo ja Voiman sähköistämänä. Talotekniikka valmistuneet työt 2012 Työ, paikkakunta, tilaaja, urakoitsija (T = Turun Valo ja Voima, S = Saipu, H = HT-Sähköpalvelu) ABC Juvanmalmi, Juva, Hartela Oy, T ABC Pori, Pori, Hartela Oy, T As Oy Imatran Sarastus, Imatra, Lemminkäinen Talo Oy, S As Oy Kupittaan Satakieli, Turku, Sato-Rakennuttajat Oy, T As Oy Lappeenrannan Suonionkatu 16, Lappeenranta, YIT Rakennus Oy, S As Oy Lappeenrannan Auringonkehto, Lappeenranta, YIT Rakennus Oy, S As Oy Lappeenrannan Lumina, Lappeenranta, NCC Rakennus Oy, S As Oy Metsäoja, Turku, Hartela Oy, S, T As Oy Orkidea, Tampere, Hartela Oy, H As Oy Ragnarinmetsä, Turku, Hartela Oy, S, T As Oy Rannankulma ja Linnankatu 37, Turku, Hartela Oy, S, T As Oy Ratinan Kapteeni, Tampere, YIT Oyj, H As Oy Skanssin Torinkulma C ja D, Turku, Hartela Oy, T As Oy Sorvarinkatu 24 ja 26, Lahti, Rakennusosakeyhtiö Hartela, H As Oy Turun Munkkionpuisto talot 1 ja 2, Turku, Turun Rakennekymppi Oy, S Europaeuksen koulu, Savitaipale, Savitaipaleen kunta, S Halikonkadun päiväkoti, Turku, Casatino Production Oy, T Helsingin kaupungin koulujen videojärjestelmät, Helsinki, Helsingin kaupungin tilakeskus, H HUS Meilahden sairaalan väistöparakit, Helsinki, HUS-Kiinteistöt Oy, S Ilpoisten koulu, Turku, Turun kaupunki, Tilaliikelaitos, S Kauppakeskus Myyrmanni, Vantaa, Rakennus Oy Wareco, H Koy Keskustalo, Lahti, Kiinteistö Oy Keskustalo, H Koy Patacity, Turku, Kiint. Oy Patacity, T Koy Sammonlahden Toimistotalo, Lappeenranta, Rasnel-Hold Oy, S Koy Tervaskangas = Kauppakeskus Veturi A- ja C-lohkot, Kuusankoski, Koy Tervaskangas c/o Ruokakesko Oy, S Koy Verkko, Helsinki, Rakennusosakeyhtiö Hartela, H Lappeenrannan kylpylä, vanha osa, Lappeenranta, Lappeenrannan Yritystila Oy, S Leivontien palvelukoti, Joutseno, Lappeen Ikihonka Oy, S Logomo 3. Vaihe, Turku, Hartela Oy, S, T Mehiläinen Oyj lääkintä ja toimistotilojen saneeraukset, Helsinki, Mehiläinen Oy, H Meri-Karina laajennus, Turku, Hartela Oy, T Myllypuron ostoskeskus, asuintalot A, B, D ja E (255 asuntoa), Helsinki, NCC Rakennus Oy, S Orion Oyj, Lääketehdasrakennuksen muutostyöt TASU 2011, Turku, Orion Oyj, S P-Hämppi pysäköintihallin paloilmoitinjärjestelmä, Tampere, Siemens Oy, H Pesuasema Kokkola, Kokkola, Hartela Oy, T Porvoon Taidetehdas, Porvoo, Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy, S Postinpiha parkkihalli, Turku, Hartela Oy, T Saimaan AMK, Skinnarilan kampusrakennus, Lappeenranta, Skanska Talonrakennus Oy, S Silmäasema, Turku, Silmäasema, T Swing Plus C-talo, Espoo, Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy, S Tampereen Seudun Osuuspankki saneeraus vaihe 3, Tampere, Tampereen Seudun Osuuspankki, H Teboil Leppävesi, Laukaa, Hartela Oy, T Teboil Nuolitie, Vantaa, Hartela Oy, T Turun kristillisen opiston asuntolarakennuksen peruskorjaus, Turku, Turun kristillisen opiston säätiö, S Useita Sähköasennuksia, Helsinki, Espoo, Tampere, Lahti, HUS-Kiinteistöt Oy, Kauppakeskus Forum, Helsingin Yliopisto, Paulig Oy, Kiinteistö Oy Vitikka, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Tampereen Tilakeskus, Päijät-Hämeen Osuuspankki H Veikkaus Oy sähkön pääjakelu, Vantaa, Veikkaus Oy, H VR Ilmalan varikko, Elektroniikkatila, Helsinki, VR-Yhtymä Oy, S VR Pyöräkertahuoltotilan ilmanvaihtosaneeraus, Helsinki, VR-Yhtymä Oy, S 10

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS 0510981-4 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLTÖ SIVU T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot