Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s."

Transkriptio

1 Anne Babb on Kansainvälisen Siniristin uusi pääsihteeri. Vuodet päihdetyössä eivät ole vähentäneet Karin intoa auttaa Sininen aalto Sininauhaliiton sidosryhmälehti Rakastan tätä organisaatiota s. 10 Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s. 4 Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? s. 8

2 Tässä numerossa Päivi Strandén Jari Peltoranta 4 Uusi valmisteilla oleva sosiaalihuoltolaki tähtää ihmisten luo menemiseen. s. 6 Jari Peltoranta Ilkka Taipale huolehtii syrjäytyneiden, asunnottomien ja alkoholistien pärjäämisestä. s. 4 6 Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Toivon tuoja Ilkka Taipale: Lyhytaikainen asunnottomuus on ratkaistava. 6 Uusia keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn. 8 Unneutetaanko immeiset? Rakenteet muuttuvat ja ihmiset eriarvoistuvat. 10 Suomalaista väriä ja kokemusta Kansainväliseen Siniristiin. 12 Kohti tasavertaista tietoa. 13 Vapaaehtoistyö & tekijä. Kristillisen elämänavun työ on perustunut vapaaehtoisvoimiin. 14 Vieraskodissa syntyy yhteisöllisyyttä. 16 Lähikuvassa. Kari Lahti sai oppia elämän yliopistossa. 19 Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? 20 Uutisia ja tapahtumia. 22 Sininauhaliiton jäsenjärjestöt. 10 Kansainvälisen Siniristin uusi pääsihteeri tulee Suomesta. s. 10 Pitkäaikaisasunnottomuus on radikaalissa laskussa. Sininen aalto Sininauhaliitto Krämertintie 2, HELSINKI Puh Faksi (09) Päätoimittaja: Päivi Storgård Taitto: Terttu Hauhia Etukannen kuva: Jari Peltoranta Painopaikka: Oy Fram Ab, Vaasa 2012 Sininen aalto -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se esi telee Sininauhaliiton sidosryhmilleen tarjoamia palveluja ja tuotteita sekä kertoo liitossa tehtävästä tutkimus- ja kehitämistyöstä. Lehti otaa kantaa myös yhteiskunnalliseen keskusteluun kristillisen ihmiskäsityksen poh jalta. 2

3 pääkirjoitus Päättäjät vastuussa hyvinvoinnista Kunnallisvaalien voittajilla on suuri valta. He voivat halutessaan päättää, millainen on suomalaisen hyvinvoinnin kehitys tulevina vuosina. Olemme kokeneet viimeisten kymmenen vuoden aikana ennen näkemättömän eriarvoisuuskehityksen. Pahoinvointi pulppuaa silmiemme eteen. Meidän on yhdessä aloitettava kuntien, järjestöjen, seurakuntien, yritysten ja hyväosaisten ryhtiliike. Jokainen meistä luo omilla päätöksillään suomalaista hyvin vointia tai pahoinvointia. Hyvinvointia edistävät toimet täytyy ulottaa syrjäytymisvaarassa oleviin ja syrjäytyneisiin. Viesti on selkeä: Teemme yhdessä voitavamme suomalaisten perheiden tragedioiden ja pahoinvoinnin ehkäisemiseksi ja pysäyttämiseksi. On ymmärrettävä, että ytimessä ovat useimmiten päihde- ja mielenterveyshaitat. Suomalaisen yhteiskunnan piirre on ollut päihdeongelmista kärsivien syrjäyttäminen hänelle kuuluvista lainmukaisista palveluista. Kun ihminen alkoholisoituu ja ongelmat käyvät monimutkaisiksi, hä net jätetään niiden kanssa yksin. Moni ajattelee, ettei näillä ihmisillä ole oikeutta sosiaaliseen tukeen, terveydenhoitoon, työ hön tai asuntoon. Heidän nähdään ole van täysin itse vastuussa sellaisista on gel mistaan, joiden taustalta löytyy usein risainen päihdekeskeinen lapsuus ja mallina suomalainen humalahakuisen alkoholinkäytön yleisempikin ihannointi. Keskustelu kuntien, yritysten ja järjestöjen palvelujen vaikuttavuudesta sisältää paljon positiivista. Lisääntyneet kilpailutukset ovat avanneet korkealaatuisten palvelujen tuottamismahdollisuuksia aiempaa avoimemmin kaikille toimijoille: Silti kuntien on tässä kohtaa tehtävä ryhtiliike poliittisten päättäjien johdolla. Kilpailutukset eivät saa vaarantaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kun kunta ottaa sille lain mukaan kuuluvan vahvan roolin yhteistyön aktiivisena rakentajana, saadaan parempaa ja tehokkaampaa palvelua. Kaikkien oleellisimpien toimijoiden välinen strateginen kumppanuus ja käytännön toiminta ovat ainoa mahdollisuus turvata hyvinvoinnin perusedellytykset yhä useammalle suomalaiselle. Tästä on monilla paikkakunnilla niin hyviä lupaavia kokemuksia, ja hyvät käytännöt pitäisi levittää koko maahan. Valtakunnallinen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma on ollut ihmisyyden osoitus tuhansille ihmisille. Ohjelman toimeenpano Helsingin kaupun gin johdolla kertoo siitä, kuinka asioille voidaan tehdä paljon, jos on yhteistä poliittista tahtotilaa. Moni löytää polun hyvään elämään. Vaalien jälkeen nähdään, osoittaako suomalainen yhteiskunta tekevänsä vastuullisuuden politiikkaa vai kylmeneekö poliittinen ilmastomme entisestään. Kyse on myös siitä, millaisia uutisia haluamme lähivuosina luettavaksi. Monelle ne eivät ole vain otsikoita, vaan raakaa arkea. Aarne Kiviniemi toiminnanjohtaja Sininauhaliitto Studio Onni 3

4 PUHUTAAN Toivon tuoja Ilkka Taipale Lyhytaikainen asunnottomuus on ratkaistava Ilkka Taipale valittiin Sininauhaliiton vuoden 2012 Toivon tuoja -palkinnon saajaksi. 4

5 Psykiatri, poliitikko ja kansalaisaktivisti Ilkka Taipale on ajasta, paikasta ja työasemasta riippumatta puhunut ja toiminut marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi. Taipale on ajanut parannuksia eten kin asunnottomien, vankien, mielenterveysongelmista kärsivien, päihdeongelmaisten sekä työttömien asemaan. Hän on aktiivisella ja sinnikkäällä otteellaan synnyttänyt toivoa toivottomuuteen. Näillä vankoilla perusteluilla Taipale valittiin vuoden 2012 Toivon tuoja -palkinnon saajaksi. Tällä hetkellä Ilkka Taipaleen sydäntä lähellä on aivan erityisesti lyhytaikaisen asunnottomuuden ongelman ratkaiseminen. Pitkäaikaisasunnottomuus on radikaalissa laskussa ja se pyritään poistamaan käytännössä kokonaan lähimmän viiden vuoden aikana Suomesta. Se on historiallinen saavutus. Reaalimaailmassa ei aivan joka ikistä silti saada asunnotettua. Samanaikaisesti lyhytaikainen asunnottomuus tulee korostumaan, koska kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole tehty riittävästi suurissa kaupungeissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Raha on siellä missä sydän on Pelkkä asuntotuotannon määrällinen lisääminen ei riitä, vaan olennaista on rakentaa erityisesti pienasuntoja lisää. Asuntopula kohdistuu yksinäisiin ruokakuntiin. Joka toisen postiluukun takana asuu henkilö yksin. Kuitenkin 25 vuoden aikana Helsingissä rakennettuista asunnoista alle kymmenen prosenttia on pienasuntoja. Yksityiset rakennusyritykset eivät lähde Taipaleen mukaan yksinään korjaamaan pienasunto-ongelmaa, joten valtion ja kuntien täytyy osallistua hankkeeseen. Rakentamisen verohelpotukset voisivat tulla avuksi. Lisäksi tarvitaan suurten puolueiden strategista yhteistyötä ja keskinäistä kompromissia, jossa yksityinen ja julkinen näkökulma yhdistetään. Helsingin kaupungilla on oma asuntotuotantotoimisto, ja järjestelmä pitäisi laajentaa myös Es- pooseen ja Vantaalle. Tonttien käyttöönottoa pitäisi helpottaa. Pienasuntojen lisäksi tarvitaan enemmän palveluasuntoja, joissa on ympärivuorokautisesti joku lähettyvillä. Nyt päättäjien ja median päähuomio keskittyy erittäin pieneen ongelmaan, vanhusten laitoshoitoon, vaikka äärimmäisen pieni osa vanhuksista on laitoksissa. Jos tässä maassa on kovan luokan tahto tämän ongelman ratkaisuun, niin rahaa löytyy. Raha on siellä, missä ihmisten sydän on. Raha on luonteeltaan psykologista. Jos sydän on siinä, että asunto-ongelma ratkaistaan, niin se ratkaistaan, Taipale sanoo painokkaaseen tyyliinsä. Positiivisia ratkaisutapoja Asuntopulan lisäksi Taipale huolehtii syrjäytyneiden ja alkoholistien pärjäämisestä, kuten on tehnyt jo vuosikymmeniä. Eilen kävin Järvenpäässä katsomassa kahdeksaa tapausta ja illalla kirjoitin viidet eläkehakemuspaperit. Uskon, että nämä viisi tulevat pääsemään eläkkeelle. Usein syrjäytyneiltä puuttuvat kaikki tässä järjestelmässä tarvittavat valmiudet, he eivät osaa hakea eläkettä. Kierrän koko ajan maata asian merkeissä. Tällainen eläkeselvittely pitäisi organisoida valtakunnallisesti ja kymmenen vuotta työttöminä olleiden 55-vuotiaiden pitäisi päästä eläkkeelle kertalaakilla! Taipale kantaa huolta siitä, että yhteiskunta pitää huolta nuorista 18-vuotiaaksi saakka, mutta sen jälkeen ei ole mitään kokonaisvaltaista toimijaa, joka ajaisi syrjäytyneiden asiaa. Pitäisi olla joku taho, joka huolehtisi kokonaispaketista, jotta syrjäytymisvaarassa olevalle löytyisi asunto, toimeentulo ja kuntouttava työtoiminta. Sininauhaliitto ja vastaavat järjestöt tekevät kyllä arvokasta ja tärkeätä työtä omalla erikoisalueellaan. Ehdotin äskettäin, että syrjäytymisen ehkäisyn alalta pitäisi kerätä sata parasta käytännön esimerkkiä alle liuskan mittaisina koosteina. Tekstissä ei saisi esiintyä sanaa diskurssi, paradigma tai konteksti. Tällaisia esimerkkejä on olemassa erittäin paljon ja ne pitäisi saada yleiseen tietoon, Taipale heittää. Teksti ja kuva: Jari Peltoranta Jos sydän on siinä, etä asuntoongelma ratkaistaan, niin se ratkaistaan. 5

6 Uusia keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn Helsingin sosiaalitoimi ehkäisee syrjäytymistä uusin keinoin, mutta meitä kansalaisia tarvitaan myös! Kymmenet tuhannet nuoret syrjäytyneet ahdistavat monen mieltä. Kukaan ei tiedä, paljonko on aikuisia syrjäytyneitä. Mieleeni syntyy kuitenkin toivoa, kun haastattelen Helsingin kaupungin sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö Leila Palviaista. Huomaan, että pääkaupunki tekee parhaansa. Yhteiskunnan käsi ei yllä kaikkialle. Tarvitaan myös kansalaisten välittämistä ja vastuunottoa, Palviainen toteaa. Myös Leila Palviaisen mukaan yhteiskunnan käsi ei yllä kaikkialle. presidentti Niinistön nuorten syrjäytymistä koskeva työryhmä suosittaa meille kansalaisille hyvän esimerkin näyttämistä. Ennen virkamiehet istuivat toimistoissaan ja odottivat, että kansalainen löytää tiensä toimistoihin. Nyt tilanne on muuttunut sekä lain että käytännön puolesta. Uusi valmisteilla oleva sosiaalihuoltolaki tähtää ihmisten luo menemiseen, Palviainen kertoo. Etsivää työtä tehdään kuitenkin jo nyt monessa paikassa. Kaksi sosiaalityöntekijää menee Hurstin ja muiden ruokaa jakavien jonoihin, niin että apua tarvitsevat ihmiset voivat tavoittaa heidät. Meillä on yhdeksän lähityöntekijää, jotka liikkuvat autolla pitkin kaupunkia avoimin silmin, pyrkien tavoittamaan hädässä ja avuntarpeessa olevia ihmisiä. He tekevät kiinteää yhteistyötä myös poliisin kanssa. Kampin kesällä avatussa hiljaisuuden kappelissa toimii neljä sosiaalityöntekijää, joiden luo voi mennä juttelemaan. Hyvin monet eri-ikäiset ihmiset menevätkin, puhumisen tarvetta tuntuu olevan paljon. Sosiaalityöntekijä kuuntelee ja tarvittaessa ohjaa myös eteenpäin. Sosiaalityöntekijät liikkuvat myös kappelin ympäristössä, valmiina kohtaamaan ihmisiä. Sosiaalitoimella on useita matalan kynnyksen paikkoja, kuten esimerkiksi päihdeongelmaisille tarkoitettu Aurinkoinen Hymy. Siellä voi peseytyä, saada aamupuuron ja paikka tarjoaa myös kuntouttavaa työtoimintaa. Ja hätätilanteessa voi soittaa sosiaalipäivystykseen ympäri vuorokauden, Palviainen kertoo. Jos esimerkiksi naapurista kuuluu väkivallan ääniä, ja perheessä on lapsia, on syytä tehdä ilmoitus. Näissä tilanteissa sosiaalityöntekijän velvollisuus on mennä pikaisesti tarkistamaan tilanne. Tulevaisuus lupaa myös uutta ja parempaa yhteistyötä Helsingin kaupungin sisässä. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tulevat yhdistymään ensi vuoden alussa. Palviainen uskoo, että tämä tulee tehostamaan syrjäytymistä ehkäisevää ja hoitavaa työtä. Huolena nuoret ja vanhat Nuorten tilanne huolettaa Palviaistakin. Osa nuorista sulkeutuu omaan huoneeseensa, tietokoneen ääreen, ja voi tällä tavoin vain keskittymällä virtuaalimaailmaan syrjäytyä normaalista elämänmenosta. Toinen ääripää on taas digitaalinen syrjäytyminen ja tällä tavoin normaalista elämänmenosta osattomaksi jääminen. Suunnitteilla on, että ensi vuoden loppupuolella toimeentulon tukea voi hakea verkossa. Jatkossa on myös tavoitteena päästä nuorten asiakkaitten kanssa verkossa tapahtuvaan vuoropuheluun. Yritämme tavoittaa nuoria näin sosiaalityön keinoin tietokoneidensa äärestä. Vanhusten kohdalla hyvä asia, takuueläke, on tuottanut myös huonoja seurauksia. Kun vanhukset eivät hae toimeentulotukea, he eivät enää tapaa sosiaalityöntekijöitä, jotka voisivat auttaa muissakin ongelmissa. Kuinka löytää avun tarpeessa olevia vanhuksia kodeistaan, Palviainen esittää kysymyksen lukijalle ja toimittajalle. Itselle tulee mieleen, että kyllä tähän välttämättä tarvitaan myös naapureiden näkeviä silmiä ja välittämistä. Mutta suomalainen ongelmahan on, että emme kehtaa tai voi sekaantua muiden ihmisten asioihin. Meidät on opetettu pärjäämään yksin. Helsingin Sanomien toimittaja Johanna Pohjola kysyi Suomi, perhesuhteiden kehitysmaa - jutussaan (HS 12.8.) kehitysmaiden ihmisiltä, kuinka he neuvoisivat suomalaisia ratkomaan pahoinvointiongelmaansa. 6

7 Kampin hiljaisuuden kappelissa toimii neljä sosiaalityöntekijää. Jyväskylässä opiskellut etiopilainen Tibebu Bogale kehottaa suomalaisia tukemaan kanssakulkijoitaan. Avun pyytäminen ei ole heikkoutta, päinvastoin. Avun pyytäminen ja antaminen vahvistavat kumpaakin osapuolta. Meidän on syytä tietoisesti ylittää Pärjää hampaat irvessä yksin -mallimme, joka tuottaa toisaalta kyllä myös hyvää, mutta toisaalta myös valitettavan paljon pahaa. Roska päivässä -liikkeen perustajana voin myös rohkaista omilla kokemuksillani avun pyytämiseen ja antamiseen, pienessä suuressa asiassa. Kun bussipysäkillä on paljon roskia, pyydän vieressä seisovia auttamaan. Suurin osa suostuu, auttajani ovat olleet kolmevuotiaista 88-vuotiaisiin. Yhdessä roskia kerätessä syntyy mukavia yhteisiä jutteluhetkiä, ja kummankin osapuolen mieli piristyy. Ja yhteinen ympäristö siistiytyy! Presidenttimme ajatuksia Presidentti Sauli Niinistön mukaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ei välttämättä tarvita erityistä ammattitaitoa, vaan syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseen voi osallistua kuka tahansa, toteaa toimittaja Miska Rantanen Helsingin Sanomissa (8.9.). Niinistön mukaan satunnaisetkin nuoren tapaavat aikuiset voivat vaikuttaa nuoren olemiseen. Kaikessa kanssakäymisessä tulee ottaa huomioon, että aikuinen voi välittää hyvää tai huonoa mallia. Välitetään sitä hyvää, Niinistö rohkaisee kansalaisia vastuun ottoon. Niinistö kirjoitti Roska päivässä -liikkeen Ystäväkirjaan jo muutama vuosi sitten: Ympäristö on yhteinen olohuoneemme. Pidetään siitä huolta yhdessä. Vanhat intiaanit sanoivat osuvasti: Sen minkä ihminen tekee maalle, hän tekee ennen pitkää myös itselleen. Tällä hetkellä maan tapa on roskata ympäristöä. Voisiko välittäminen alkaa sillä, että pidämme yhdessä huolta yhteisestä ympäristöstämme? Roskan keräävä on hereillä, hän näkee muutakin, mitä on syytä nähdä, sanoo Roskaliikkeeseen kuuluva piispa Irja Askola. Teksti: Tuula-Maria Ahonen Kuvat: Jari Peltoranta ja Katri Saarela 7

8 Tutkimus & kehitys Unneutetaanko immeiset? Rakenteet muuttuvat ja ihmiset eriarvoistuvat Runsaslukuista yleisöä kiinnosti päivän puheenaihe. Syyskuun kuudentena alkoi väkeä virrata hyvissä ajoin ennen yhdeksää Kuopion pohjoispuolella sijaitsevan hotelli Kunnonpaikan auditorioon. Ilahduttavan montaa näytti kiinnostavan seminaari, jonka aiheeksi oli valittu savolaisittain vetävä: Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Koko päivän pituiseen seminaariin oli ilmoittautunut lähes 150 ihmistä. Mukana oli väkeä kunnista, seurakunnista, oppilaitoksista ja kolmannen sektorin toimijoista. Seminaari kuului osana Sininauhaliiton hallinnoimaan ja RAY:n rahoittamaan Lähipalveluhankkeeseen. Hanke alkoi 2009 ja se päättyy Jo ennen saliin saapumista lähipalvelu- 8

9 Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkosen mielestä ihmiset ovat hyviä lohduttamaan toisiaan. Itä-Suomen aluehallinnon aluekoordinaattori Anne Kejonen kertoo Itä-Suomessa olevan paljon päihde- ja mielenterveysongelmia. Kan ry:n aluekoordinaattori Hannu Koiviston mukaan tällaiset seminaarit ovat tärkeitä kolmannelle sektorille. hankkeen projektipäällikkö Asta Juntunen toivotti henkilökohtaisesti kaikki tervetulleeksi. Salissa saman teki kehittämiskeskus Tyynelän johtaja Seppo Sulkko. Siitä alkoi päivä, jonka aikana useasta suusta sai kuulla hengästyttävän paljon asiaa siitä, missä nyt mennään heikompien auttamisessa ja mihin tämä tie johtaa. Vaikka kukaan puhujista ei sanonut sitä ääneen, ei ollut kovin vaikeaa lukea rivien välistä yhteistä huolta siitä, että rakenteiden muuttuessa immeiset kyllä unneutetaan. Ainakin ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, ne jotka ovat olleet paitsiossa tähänkin asti. Tulevaisuudessa kuilu niiden välillä, joilla menee hyvin ja niiden, jotka ovat tipahtaneet tai tipahtamassa marginaaliin, suurenee entisestään. Oikeastaan ainoa keino kääntää kehityksen suuntaa oli kaikkien äänessä olleiden mukaan yhä syvenevä, ennakkoluuloton ja aito yhteistyö kaikkien toimijoiden välillä. Ennen kuin tähän mahdollisesti joskus päästään, tarvitaan vielä todella paljon asenteiden muuttumista. Kirkon rooli Päivän ensimmäisessä alustuksessa Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen pohti kansankirkon roolia. Hän totesi muun muassa sen, että yhteiskunnan rakenteiden muuttuessa myös kirkon rakenteita joudutaan tarkastelemaan kriittisesti. Se ei kuitenkaan saa missään kohdassa luopua hengellisestä perustehtävästään ja sen perustoimintojen tulee edelleen pysyä lähellä ihmistä. Jolkkonen ennakoi myös vapaaehtoisten panoksen tulevan yhä tärkeämmäksi. Myös kirkko tarvitsee vertaistukihenkilöitä. Ihmiset ovat hyviä lohduttamaan toisiaan, muistutti piispa Jolkkonen. Eriarvoisuus lisääntyy Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi on jo pitkään kantanut huolta yhteiskunnan yhä kasvavasta eriarvoistumisesta. Ei voi olla oikein, että pieni joukko voi erinomaisesti ja yhä suurempi joukko voi koko ajan huonommin. Yhteiskunta elää tällä hetkellä sellaista jaksoa, ettei sitä ole aikaisemmin eletty. Huono-osaisuus periytyy ja jo nyt terapeutit hoitavat kolmatta polvea samoista perheistä. Ne, joilla ei mene hyvin eivät enää ole mikään marginaaliryhmä, painotti toiminnanjohtaja Kiviniemi. Lisää rohkeutta Aluekoordinaattori Anne Kejonen Itä-Suomen aluehallinnosta on jo pitkään tehnyt työtä päihde- ja mielenterveystyön alueella. Hänen mukaansa Itä-Suomella ei tässä asiassa mene hyvin. Ongelmia on paljon ja auttajia vähän. Ongelmat tulevat edelleen kasvamaan, koska juuri missään kunnassa ei panosteta ennaltaehkäisevään työhön. On joskus tullut mieleen, että pitäisikö tällä rintamalla tehdä vähän niin kuin ne kuuluisat kettutytöt aikoinaan. Heidän tempauksensa ansiosta saatiin kymmeniä uusia tarkastuseläinlääkärin vakansseja. Mahtaisikohan tämä purra myös päihdeja mielenterveystyössä, heitti Kejonen. Seminaareja tarvitaan Yksi seminaarin osallistujista oli Kan ry:n aluekoordinaattori Hannu Koivisto, jolle tämäntyyliset seminaari ovat tuttuja jo useiden vuosien ajalta. Hänen mielestään tapahtumat ovat ainakin hänen näkökulmastaan hyvin tärkeitä monestakin syystä. Nämä ovat tärkeitä tapahtumia koko kolmannelle sektorille. Täällä saa ylläpidettyä vanhoja kontakteja ja luotua uusia. Vaikka monien luentojen aihepiiri onkin ennestään tuttua, tulee aina jotain uutta, vakuuttaa Koivisto. Tehtävää riittää Iltapäivän aikana saatiin kuulla vielä kahta alustusta ja päivä loppui Asta Juntusen vetämään pikapaneeliin, jossa oli mukana neljä hyvin eri lähtökohdista tulevaa keskustelijaa. Heille kaikille oli yhteistä se, että heikompaa lähimmäistä pitää auttaa. Kaikki paneelissa olleista tekevät sitä omalla tavallaan. Ääripäinä Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Raassina, joka koittaa saada rakenteet kuntoon ja Keijo Laukkanen Kan ry:stä, joka antaa itse konkreettista vertaistukea. Tutkijatohtori Sanna Laulainen käsitteli esityksessään marginaaliin joutumista ja sitä, ketkä sinne todennäköisimmin joutuvat. Omassa väitöskirjassaan hän oli tutkinut vanhuksia, mutta samat lainalaisuudet koskevat myös kaikkia muita syrjäpoluille joutuvia. Kirsi Eskola Tyynelästä puolestaan kertoi mielenkiintoisesti etsivästä ja kiinnipitävästä päihdeprojektista. Siinä pyritään etsimään neljän seinän sisälle jääneitä ihmisiä. Erikoista tässä on se, ettei asiakkuutta saa lopetettua juomalla. Loppuyhteenvedossa Seppo Sulkko totesi, että ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen silloin kun he apua tarvitsevat, on vielä useimmilla paikkakunnilla lapsen kengissä. Isoja haasteita on edessä. Varmaa on kuitenkin se, että mikään ei muutu sormia napsauttamalla. Ehkä me voimme yhdessä yrittämällä saada aikaa jotain hyvää. Yksin ihminen pystyy tekemään varsin vähän, evästi Sulkko. Teksti ja kuvat: Ilkka Partanen 9

10 Kansainvälinen toiminta Suomalaista väriä ja kokemusta Kansainväliseen Siniristiin Päivi Strandén Minä rakastan tätä organisaatiota. Olen innokkaana lähdössä Kansainvälisen Siniristin johtajaksi ja nöyrin mielin oppimaan uutta. Näin sanoi Anne Babb, ennen kuin hän aloitti työnsä Kansainvälisen Siniristin pääsihteerinä syyskuun alussa. Anne toimii Sininauhaliiton puheenjohtajana ensi kevään vuosikokoukseen asti. Kansainvälisen Siniristin uusi pääsihteeri Anne Babb. Annelta kysyttiin kiinnostaisiko häntä tämä pääsihteerin paikka ja lopuksi häntä kehotettiin lähettämään työhakemus. Perheen kesken käytiin keskustelu siitä, mitä paikan vastaanottaminen tarkoittaisi käytännössä. En ollut lähdössä mihinkään. Pidän kovasti Rauman Seudun Katulähetyksestä. Olen ollut kansainvälisen Siniristin koulutuksissa vuosittain, joten organisaatio on tuttu. Hain paikkaa, tietäen että olisin tyytyväinen jatkaman Katulähetyksessäkin koska perheenä emme haluaisi juuri nyt muuttaa Sveitsiin. Olen innoissani kun sain vastaanottaa tehtävän ja jatkaa asumista Raumalla. 10

11 Avoimin mielin oppimaan uutta Kansainvälisen Siniristin keskustoimisto on byrokraattisesti pieni organisaatio, joten apu menee suoraan perille eri kohteisiin. Paljon on opittavaa. Tehtäviin kuuluu strategian toimeenpano, toiminnan johtaminen ja 43 järjestön tukeminen, siinä mielessä, että eri maissa on erilaisia tarpeita. Monessa maassa on tuen tarvetta rahoituksen hakuprosessissa. Skandinaviassa voin olla mukana lobbaamassa päihdepoliittisia asioita. Suomi näkyy hyvin Kansainvälisessä Siniristissä. Usein on kyse omasta aktiivisuudesta ja varallisuudesta, kun toimii kansainvälisessä työssä. Suomi on edelläkävijä monessa asiassa ja on voinut tarjota hyviä malleja muille. Suomi on tehnyt yhteistyötä mm. Namibian ja Venäjän kanssa. 43 maan johtajat kokoontuvat aika ajoin yhteen ja puhuvat päihdeasioista. Kokouksissa jaetaan tietoa ja saadaan edistettyä päihdeasioita. Kahta samanlaista maata ei ole ja kulttuuriasiat on aina otettava huomioon. Vahvuuksikseen Anne mainitsee kokonaisvaltaisen otteen työhön, eli arvopohjan ja ammatillisen otteen yhdistämisen. Tiedän mitä järjestötyö on. Se on yhteistyötä. Voin tuoda kokonaisvaltaista johtajuutta organisaatioon. Tulen toimeen niin vankilasta vapautuneen kanssa kun jonkun organisaation johtajan kanssa. Rakastan ihmisiä ja ihmisiä varten tätä haluan tehdä. Minulla on paljon oppimista, enkä pelkää että toiset ihmiset tietävät minua enemmän. Olen aina valmis oppimaan uutta. Haasteita riittää Alkoholiteollisuus toimii eri maissa ja kulttuureissa eri lailla. Suomessa Alkolla on monopoli, mutta monessa maassa alkoholia ei kontrolloida. Ihminen, joka on vaikeassa kohdassa elämässä, hakee kärsimyksiinsä lääkitystä mistä vaan. Moni lääkitsee itsensä päihteillä. Se on väärä lääke. Kierre lähtee käyntiin ja ihminen syrjäytyy entistä enemmän. Tämä kierre toimii samoin niin Suomessa kuin Afrikan eri maissa. Huume- ja päihdeteollisuudesta pitää pystyä puhumaan kaikissa kulttuureissa ja samalla pitää puhua siitä, mihin se vaikuttaa. Minulla on elämässä mennyt hyvin. Aina on ollut hyvä ja turvallinen olo. Kutsumus alalle on vahva. Haluan olla auttamassa ja tukemassa kaikkia vaikeimmassa tilanteessa olevia. Heillä on samanlainen ihmisarvo kuin meillä kaikilla muillakin. Kansainvälisen Siniristin hallituksen jäseniä ja pääsihteeri kokouksessa. Päihteelliseen elämään kun saa tukea, niin siinäkin voi elää. Kaikki eivät raitistu. Olen realisti. Päihteidenkäyttäjille kannattaa antaa jotain parempaa sisältöä elämään. Kaikkien kanssa kannattaa yrittää jotain. Yhteiskunnasta tulee turvallisempi ja kyseisen ihmisen ahdistus vähenee. Kokemusta johtamisesta ja kansainvälisyydestä Viimeiset viisi vuotta Anne on työskennellyt Rauman Seudun Katulähetyksen toiminnanjohtajana. Rauma ei ollut hänelle tuttu kaupunki entuudestaan, mutta Kotimaa-lehden avoimissa työpaikoissa oleva paikka houkutti. Vierailu Raumalla teki vaikutukseen, niin työnantajaan kun Anneenkin ja maalaistyttö perheineen olivat löytäneet uuden kotikaupungin. Ennen Raumalle muuttoa Anne johti Pelastusarmeijan Bristolin sosiaalikeskusta Englannissa. Pelastusarmeijan palvelussa hän ehti olla yhteensä kymmenen vuotta. Diakoniksi Suomessa opiskellut Anne muutti ensiksi opiskelujen myötä Tanskaan ja sieltä Englantiin, jossa hän opiskeli eurooppalaisen sosiaalityön maisteriksi Portsmouthin yliopistossa. Työn myötä hän opiskeli myös Bristolissa kaksi johtamisen tutkintoa. Teksti: Tove Ruuskanen Faktat Kansainvälinen Siniristi perustettiin vuonna pääkontori on Bernissä, Sveitsissä Kansallisia Siniristijärjestöjä on

12 selkeää kieltä Kohti tasavertaista tietoa Vaalien alla poliittista keskustelua kuunnellessa tulee jälleen pohdittua, kuinka ymmärrettäviä ja saavutettavia viestimme ovat. Miten voimme varmistaa, ettei suuri joukko ihmisiä jää näiden keskustelujen tai tarvitsemansa tiedon ulkopuolelle? Miten voimme edistää tiedonsaannin ja viestinnän yhdenvertaisuutta? Poliitikkojen puhetta pidetään usein itsetarkoituksellisen vaikeana ja vieraannuttavana. Myös monet lakitekstit ja julkishallinnon asiakirjat sisältävät paljon ammattitermejä, jotka ovat tavallisen kansalaisen mielestä vaikeasti ymmärrettäviä. Liikenne- ja viestintäministeriön Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma , kiinnittää viestinnän sisällön osalta huomiota erityisesti keskeisten asiakirjojen, viranomaistiedotuksen ja kriisiviestinnän selkeyteen. Tietoyhteiskunnan yhdenvertaisuuden eteen on tehtävä töitä. Jokaisella kansalaisella on oikeus saada tarvitsemansa tieto ymmärrettävässä muodossa. Osalle kansalaisista myös selkeä yleiskieli on liian vaikeaa. He tarvitsevat tietoa selkokielellä. Selkokieli on sanastoltaan ja lauserakenteeltaan yleiskieltä helppotajuisempaa. Selkokielestä hyötyy Selkokeskuksen arvion mukaan noin ihmistä. Ryhmä on huomattavan laaja. Perinteisin selkokielen käyttäjäryhmä ovat ihmiset, joilla on vammaisuudesta tai muista syistä johtuvia kognitiivisia vaikeuksia. Tämän lisäksi myös ikääntyneet ihmiset ja maahanmuuttajat hyötyvät selkokielistä. Viime vuosina myös päihde- ja mielenterveystyössä on alettu käyttää selkokielistä materiaalia. Jos ihmisen elämäntilanne on vaikea ja voimavaroja on vähän, selkokieliseen tekstiin on helpompi tarttua. Tekstin ymmärtämisen eteen ei tarvitse ponnistella. Selkotalkoisiin Liikenne- ja viestintäviraston toimenpideohjelma keskittyy pääosin digitaalisten palvelujen saavutettavuuteen. Se haastaa valtionhallinnon, yksityisen sektorin ja kansalaisjärjestöt mukaan myös saavutettavan tietoyhteiskunnan rakentamiseen. Sisällön osalta tämä tarkoittaa selkotalkoita. Kansalaisjärjestöt ovat perinteisesti tuottaneet selkojulkaisuja julkishallintoa aktiivisemmin. Viime vuosina julkis hallinnon selkoviestinnästä on kuitenkin alkanut löytyä hyviä esimerkkejä. Kansaneläkelaitos on 2010-luvulla tuottanut useita selkoesitteitä tarjoamistaan etuuksista. Kuluttajaviraston tuottama rahankäytön opas ilmestyi viime vuonna. Tänä syksynä myös Suomen eduskunta on uudistanut selkoesitteensä ja Oikeusministeriö julkaisi selkokielisen kuntavaaliesitteen syyskuussa. Selkokielisiä verkkosivustoja on myös aiempaa enemmän. Helsingin seudun palvelut ovat nykyisin saatavilla selkokielisinä. Selkosivuille pääsee Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungin sivuilta. Eduskunta on uusinut selkokieliset verkkosivunsa ja sivustoa tullaan laajentamaan tulevaisuudessa. Selkoviestinnän uusi aluevaltaus on kuitenkin hiljattain julkaistu selkovideo kuntavaaleista. Oikeusministeriö, Selkokeskus, Kuntaliitto, Euroopan Unionin Suomen tiedostustoimisto ja eduskunta julkaisivat sarjan selkokielisiä vaalivideoita. Kuntavaalivideot kertovat esimerkiksi, ketkä saavat äänestää kuntavaaleissa, miten äänestäminen tapahtuu ennakkoon tai vaalipäivänä ja mistä saa tietoa ehdokkaista. Teksti: Irene Komu Lähteet: Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja Selkokielen käsikirja. Hannu Virtanen 2009, Oppimateriaalikeskus Opike, Helsinki. Tietoa selkokielestä ja sen käyttäjäryhmistä saa Selkokeskuksen verkkosivuilta. Valmiin tekstin selkokielelle kääntäminen eli selkomukauttaminen on edullista. Selkokeskus välittää tasokkaiden selkomukauttajien yhteystietoja. Selkologo takaa, että teksti, kuvitus ja taitto täyttävät selkojulkaisun kriteerit. Selkokeskus tarkistaa tekstin ja taiton ennen logon myöntämistä. 12 Shutterstock

13 Teksti ja kuva: Päivi Strandén Kristillisen Elämänavun työ on perustunut vapaaehtoisvoimiin Vapaaehtoistyö & tekijä Matti ja Crista Ihaksinen perustivat Kristillinen Elämänapu -yhdistyksen aluksi pöytälaatikkoon. Ei mennyt kuitenkaan kuin vuoden verran, kun yhdistykselle tuli käyttöä EU:n ruokatuen alettua Suomessa vuonna Tammisaaressa käynnistynyt yhdistystoiminta siirtyi välillä Mäntsälään pala takseen tämän vuoden alusta takaisin syntysijoilleen. Kristil linen Elämänapu on toiminut kovaosaisten ja päihdeongelmaisten parissa lähestulkoon pelkästään vapaaehtoisvoimin. Ihaksiset ovat näyttäneet toteen, että vapaaehtoistyölläkin saadaan paljon aikaan. Cristan ja Matin yhteisen taipaleen kin voi sanoa alkaneen va paaehtoistyöstä. Oman elämänmuutoksensa ja uskoon tulonsa koettuaan molemmat tunsivat kutsumuksekseen vierailla säännöllisesti Espoon Mankkaan kaatopaikan laitamilla asuvien alkoholistien luona. He tutustuivat Mankkaan-työnsä ansiosta ja solmivat avioliiton. Myöhemmin perustetun yhdistyksen avulla toteutui yhteiseksi koet tu tahto auttaa heikompiosaisia. Ihaksiset perustivat Tammisaareen toimintakeskuksen, jonka kautta muun muassa EU:n ruokatuen jako kanavoitiin. Pariskunnalle oli yllätys, että kukaan ei Tammisaaressa tuntunut tekevän työtä köyhien ja syrjäytyneiden auttamiseksi. Hyvin toimeentulevien, ruotsia äidinkielenään puhuvien ihmisten kaupungissa ei edes tiedostettu, että heilläkin on omat köyhänsä. Kristillisestä Elämänavusta tuli työn perässä Tammisaareen muuttaneiden, mutta suhdanteiden muututtua työttömyyden ja köyhyyden kokeneiden suomenkielisten apu ja tuki. Yhdistyksen toimintaan on saatu vain kerran taloudellista avustusta, kun vapaakirkon pastoriksi Hangon teologisesta opistosta valmistunut Matti toimi yhdistyksen kaksivuotisessa TEkeskusprojektissa vuosituhannen vaihteessa. Toki avustusta olisi ollut tarjolla myöhemminkin, mutta yhdistys pitää parempana toimia vapaaehtoispohjalta. Ihaksiset tunnustavat, että Mäntsälään he päätyivät ajettuaan harhaan. Tarkoituksena oli mennä Tuusulan asuntomessuille. Crista Ihaksisen mukaan moni asia on heidän elämässään näyttänyt sattumalta, mutta todellisuudessa mukana on ollut paljon johdatusta. Tuli selvä kutsu, että tämä vaihe on loppu, Crista Ihaksinen sanoo siirtymisestä Tammisaaresta Mäntsälään. Yhdistyksen toiminta käynnistyi Mäntsälän torilta, jossa jaettiin leipää. Pian kunta antoi yhdistykselle tilat ja syntyi Toivontupa. Kymmenen vuotta vierähti mäntsäläläisten parissa, Cristalla vapaaehtoistyötä tehden ja Matti osallistui toimintaan omien, Vapaakirkon työtehtäviensä ohessa. Mäntsälässä mukaan saatiin muitakin vapaaehtoisia ilmoittamalla paikallislehdessä erilaisista talkoista. Joskus pakattiin porukalla ruokakasseja, välillä siivottiin. Vapaaehtoisia tuli Crista Ihaksisen mukaan paljon juuri näiden ilmoitusten ansiosta. Tammisaarella on edelleen köyhänsä Ihaksiset halusivat palata Tammisaareen perhesyistä, mutta myös heidän punaisena lankanaan ja työkalunaan toimineelle yhdistykselle löytyi heti oma paikkansa. Paluumuuttajat havaitsivat, että Tammisaarella oli edelleen omat, avun ja huomion ulkopuolelle jääneet köyhänsä. Tarvitaan Jeesusta avaamaan silmät todellisuuteen, Crista Ihaksinen toteaa. Tammisaaren ruotsinkielisessä vapaakirkossa avun tarve onkin tiedostettu ja Kristillinen Elämänapu on saanut käyttöönsä Missionkirkon tilat. Kerran viikossa yhdistys jakaa leipää ja kerran kuukaudessa ruokakasseja. Crista Ihaksinen uskoo, että leivän hakijoista syntyy myös vapaaehtoisten piiri. Tekemistä riittää, sillä Kristillinen Elämänapu on avannut Tammisaareen myös kirpputorin, jota Ihaksiset toistaiseksi ovat pyörittäneet kaksistaan. 13

14 Polttopisteessä Polttopisteessä-sarja esittelee Sininauhaliittoon kuuluvat valtakunnalliset järjestöt. Koirat ovat rakkaita sekä tyttärelle... Vieraskodissa syntyy yhteisöllisyyttä Täysin uudistettu 127 vuo tias Helsingin Vieraskoti tarjoaa tuettua asumis palvelua helsinkiläi sille miehille, naisille sekä pariskunnille. Vuodes ta 1990 alkaen toiminta on laajentunut myös perheisiin. Oikeustieteen maisteri Caroline Asikainen ja hänen tyttärensä Cecilia, 13, ovat asuneet vieraskodissa kaksi vuotta ja odottavat omaa kotia. Minulla oli lakialan yritys, annoin puhelimitse neuvontaa, Asikainen kertoo. En saanut asuntoa Helsingistä, kun minulle oli jäänyt vuonna 2006 puolentoista kuukauden vuokrarästi. Muutimme muualle, ja kun palasimme Helsinkiin, asuntoa ei edelleenkään löytynyt. Asuimme kaverini luona, kunnes hän ilmoitti, että hän haluaa kotinsa elokuun loppuun mennessä omaan käyttöönsä. Äitini teki lastensuojeluilmoituksen, jonka johdosta pääsimme asumaan vieraskotiin, Asikainen kertoo. Alussa varsinkin koin häpeää epäonnistumisesta. Puhuin moneen 14

15 kertaan Cecilialle, että olen huono äiti, kun en pysty tarjoamaan hänelle parempaa. En minä kokenut äitiä huonona, Rudolf Steiner -koulussa opiskeleva Cecilia sanoo. Kutsun tänne kavereitakin. Syntymäpäivänäni kaveri jäi yökylään ja äiti meni naapuriin yöksi. Keskinäistä auttamista ja yhteistä elämää Meitä on täällä neljä yksinhuoltajaäidin perhettä. Kun meitä yhdistää sama häpeä, meistä on tullut tiivis perhe, Asikainen kertoo. Katsomme toistemme lapsia, lainaamme ruokaa ja rahaa. Vietimme yhteistä joulua pienessä kaksiossa. Kesällä meillä ei ole rahaa mennä huvipuistoihin, mutta olemme yhdessä rannalla. Vaikka asumme hyvin ahtaasti, toisaalta on niin, että kun pääsemme muuttamaan tilavampaan kerrostaloasuntoon, asumisemme taso laskee, Asikainen miettii. Kerrostaloissahan suomalaiset eivät yleensä tunne toisiaan. Perhetyöntekijä Hanna-Mari Pusaan mukaan on aika tavallinen ilmiö, että perheet ystävystyvät keskenään. Puolet perheistä on suomalaisia, puolet somaleja. Korostan perheille, että on jokaisen oma asia, haluaako olla omissa oloissaan tai ystävystyä. Myös asumispalvelujen puolella tapahtuu ystävystymistä, kertoo vieraskodin pitkäaikainen johtaja Jouko Komulainen. Onpa täällä vietetty häitäkin. Ongelmat eivät vie ihmisarvoa Helsingin vuokra-asunnot ovat kiven alla. Jos on vaikkapa vain avaimen maksu maksamatta, asuntoa ei tule. Stadin asunnot on luonut toimintamallin, että kun perhe antaa selkeätä näyttöä halustaan maksaa rästit, asuntosopimus tehdään aluksi vuodeksi, vaikka kaikkea ei vielä olekaan maksettu. Asumispalveluiden puolella asutaan pysyvästi vuokrasopimuksella, perheille tilanne on väliaikainen. Asikaisen perhe tulee aivan varmasti saamaan asunnon, kunhan niitä vapautuu. Hän lyhentää säännöllisesti vuokrarästiään, Pusaa sanoo. Perusfilosofiamme on, että ongelmat eivät vie ihmisarvoa. Sydän täytyy olla mukana työssä. Ihmiset kyllä vaistoavat tämän. Työstä saa aina välillä palautetta, joka auttaa jaksamaan. Tänä aamuna täällä kävi mies, joka...että äidille. asui vieraskodissamme 80-luvulla monta vuotta. Hänellä oli hyvin vaikeita ongelmia, mutta nyt hän on ollut 10 vuotta raittiina ja asuu omassa kodissa. Elämme täällä normaaliarjessa, huomioim me pieniä juttuja, jotka ovat asiakkaille hyvin tärkeitä. Teemme perheiden kanssa retkiä esimerkiksi kotieläintilalle ja Linnanmäelle. Asumispalveluita täydentää mm. kalastuskerho. Talo tarjoaa kaikille ruokaa ja yhdessä oloa pienen ohjelman merkeissä uutena vuotena ja vappuna. Perheille järjestetään joulujuhlat, lapsille järjestetään lahjoja firmojen lahjoituksilla. Mutta tietenkin työ näyttää tekijöilleen myös rankan puolensa. Työ- ja yksityisminä on pidettävä erillään oman jaksamisen vuoksi. Toisaalta eläväinen ja vaihtelevainen työ on myös antoisaa, Pusaa kertoo. Asikaisten oma yksiö on hyvin pieni. Silti sinne mahtuu kaksi isoa koiraa, jotka omistaa Asikaisen ystävä. Koirat ovat äidille ja tyttärelle hyvin tärkeitä. Käymme monta kertaa päivässä koirapuistossa, Asikainen kertoo. Naapurissa on koiramme sisko. Vieressä asuu somaliperhe, joka pelkää koiria. Olemme huomaavaisia ja pyrimme kulkemaan rapussa eri aikaan heidän kanssaan. Teksti: Tuula-Maria Ahonen Kuvat: Jari Peltoranta Faktat Helsingin Vieraskoti: 127 vuotias Keskimäärin 110 asukasta Vakituista henkilökuntaa 13, keikkatyöläisiä 4 12 perhetä, suurin osa yksinhuoltajaäitien perheitä 15

16 LÄHIKUVASSA Kari Lahti sai oppia elämän yliopistossa 16

17 Vaajakosken Suvanto palkittiin tänä vuonna Toivon teko -palkinnolla. Vuonna 1997 perustetun yhdistyksen vetäjänä on vuodesta 2001 toiminut Kari Lahti. Hän on saanut seurata toistakymmentä vuotta näköalapaikalta ihmisiä, jotka kulkevat kadun varjoista puolta ja jotka ovat syrjäytyneet yhteiskunnasta. Erilaisista riippuvuuksista kärsivien kadun varjoisen puolen kulkijoiden kanssa työskenteleminen ei taida olla kovinkaan monelle ihmiselle unelma-ammatti. Eipä Karikaan vielä ennen 90-luvun taitteen lamaa voinut edes kuvitella, että jonain päivänä tekisi sitä työtä, jota nyt tekee. Tähän tarvittiin monia sattumia, jotka eivät jälkeenpäin ajatelleen ehkä olleetkaan pelkkiä sattumia. Elämän yliopisto Vaikka kyseisestä lamasta on aikaa jo parikymmentä vuotta, näkyvät sen jäljet yhteiskunnassamme edelleen. Moni joutui siinä rytäkässä tosi ahtaalle ja useat joutuivat jättämään silloisen ammattinsa, koska töitä ei yksinkertaisesti ollut. Minä kävin 90-luvun alussa oman elämäni yliopiston. Se alkoi siitä kun törmäsin työttömyyteen, muistelee Kari. Hän oli ollut pitkään RAY:n palveluksessa tekniikkapuolella, mutta sitten autoritäärisesti johdettu firma alkoi ahdistaa ja hän siirtyi vähän suurempien koneiden pariin. Tästä työstä hän sai vuonna 1991 elämänsä ensimmäiset potkut. Ajattelin ensin, että otetaan rennosti ja käydään vaikka pilkillä. Tuskinpa tätä kauan kestää, kyllä varmasti joku kohta soittaa ja pyytää hommiin, kertoo Kari. Sitä puhelua ei sitten koskaan tullut ja seuraavat vuodet mies teki hyvin monenlaisia töitä. Tuohon aikaan sisältyi töitä rakennushommista myyntitöihin. Täytyy myöntää, että siinä kyllä vähän ylpeätä nenää niistettiin. Olin pettynyt itseeni kun huomasin, ettei kukaan oikeasti tarvinnut minua, muistaa Kari. Viimeinen kurssi Elettiin jo vuotta 1994 ja Kari huomasi olevansa myyntityössä, jossa hän joutui tapaamaan kasvokkain yli 200 yritysjohtajaa, jotka kamppailivat laman syövereissä. Oli se aika kamalaa aikaa. Tunsin olevani täysin eksyksissä. Mitä ihmettä minä täällä teen, enhän minä ole edes mikään kauppamies, muistelee Kari. Aikanaan tämäkin työ loppui ja Kari sai läksiäiskahveillaan lähiesimieheltään lohduttavan evästyksen. Minusta jotenkin tuntuu, että olemme molemmat saman isän lapsia ja vaikka sinusta nyt tuntuu, että olet ollut täysin väärässä työssä, tämä on ollut oppia jotain sinun tulevaa tehtävääsi varten, evästi esimies. Seukkala kutsui Kovin kauaa ei sitten kulutkaan ennen sitä seuraavaa tehtävää. Kari oli käy- Kari Lahti Vaajakosken Suvannon etuovella. nyt tutustumassa Laukaassa toimivaan Seukkalan hoitokotiin, jota veti Risto Närhi. Taidettiin olla loppukesässä kun Närhi yhtenä perjantaina soitti ja pyysi töihin. Kun kysyin milloin pitäisi aloittaa, sain kuulla, että koska nyt ollaan jo iltapäivässä, ei ehkä enää tänään kannata tulla, mutta maanantaina voisi aloittaa, kertoo Kari.» 17

18 ehdottoman luotettavaa tilastoa ei ole olemassa, voidaan sanoa puhtaiden juoppojen juoneen itsensä hengiltä vuoden 2004 jälkeen vuoden parin aikana. Silloin alkoholi halpeni kertarysäyksellä niin paljon, että vanhat viinijuopot siirtyivät kirkkaisiin ja sitä ei elimistö kestänyt. Kari muistaa hyvin kuinka reilussa vuodessa pelkästään Vaajakoskella kuoli reilussa vuodessa yli 30 alkoholistia. Uusi sukupolvi käyttää alkoholin rinnalla vähintäänkin rauhoittavia lääkkeitä, joita lääkärit ovat alun perin määränneet alkoholihaittoihin. Tiedän hyvin, etä me emme pysty autamaan kaikkia, emmekä muutamaan ketään. Voimme kuitenkin olla mukana mahdollistamassa hyvien asioiden tapahtumista. Seukkalan aikaa kesti useampi vuosi ja lopullisesti Kari lähti sieltä vasta vuonna 2001 kun hänet valittiin Vaajakosken Suvannon vastaavaksi työntekijäksi. Sitä ennen hän oli toiminut alusta asti yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja tehnyt koko ajan vapaaehtoistyötä oman työn ohella. Suvanto elää ajassa Useimmiten kolmannen sektorin toimijan nimi on pelkkä nimi, vailla sen syvempää merkitystä. Vaajakosken Suvanto ei kuulu tähän ryhmään ja nimensä mukaisesti se on ollut jo toistakymmentä vuotta levähdyspaikka monelle elämän tyrskyissä kastuneelle. Yhdistys ilmoittaa kotisivuillaan, että se pyrkii elämään ja mukautumaan ympäröivän yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Näin se on myös tehnyt ja vaikka juuri nyt ollaan sanamukaisesti jonkinlaisessa suvantovaiheessa, on taivaalla kaiken aikaa monenmuotoisia enemmän ja vähemmän uhkaavia pilviä, kuten Kari asian ilmaisee. Myös päihdetyö elää Inhimillisesti katsoen ei reilu kymmen vuotta ole aika eikä mikään. Näin lyhyen ajan sisällä on kuitenkin päihdetyössä tapahtunut tavattoman paljon. Yksi suurimmista mullistuksista on ollut asiakaskunnan muuttuminen yhä moniongelmaisemmaksi. Nykyään on lähes mahdoton löytää ihmistä, jonka ongelmana on pelkästään juominen. Vaikka mitään Kaikkia ei voi auttaa Vuodet päihdetyössä eivät ole vähentäneet Karin intoa auttaa heitä, jotka kaikkein eniten apua tarvitsevat. Hän sanoo nauttivansa työstä, jossa saa joka päivä olla tekemisissä perimmäisten asioiden kanssa. Hän iloitsee kaikista niistä ihmisistä, joilla on niin paljon jakamista jäljellä, että he jaksavat tulla Vaajakosken Suvannon tiloihin tapaamaan muita ihmisiä, tai vaikkapa syömään. Surullinen Kari on niiden ihmisten vuoksi, jotka ovat jääneet neljän seinän sisään. Hyvin usein ainoat, jotka käyvät näiden ihmisten luona ovat trokarit. He tuovat kotiin lisää juomaa ja sen verran ruokaa, etteivät nämä kuole nälkään. Tämä palvelu ei ole ilmaista. Pankkikortti on yleensä otettu kaniin ja tili tyhjennetään aina korvauspäivänä. Peli on hyvin julmaa ja kuolema korjaa satoa jatkuvasti. Tiedän hyvin, että me emme pysty auttamaan kaikkia, emmekä muuttamaan ketään. Voimme kuitenkin olla mukana mahdollistamassa hyvien asioiden tapahtumista. Voimme olla osaltamme mukana luomassa sellaisia tilanteita, että ihmisellä olisi mahdollisuus kohdata parempi huominen, päättää Kari Lahti. Teksti ja kuvat: Ilkka Partanen 18

19 Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Mika Heittola / Shutterstock Lähipalveluista ja niiden tulevaisuudesta keskustellaan kunta- ja palvelu rakenneuudistuksen edetessä. Mitä heikommassa asemassa ihminen on, sitä lähemmäksi palvelut on vietävä. Palvelukokonaisuuden kehittäminen vaatii yhteistyötä ja rakenteellisia muutoksia. Alueelliset erot ovat haasteellisia ja yhdenvertaisuuden toteutuminen vaativaa. Tässä julkaisussa asiantuntijat pohtivat lähipalveluita omasta näkökulmas taan ja ihmisen/kuntalaisen ääni tulee kuuluviin haastattelujen pohjalta kirjoitetuissa teksteissä. Julkaisu on toteutettu Sininauhaliiton Järjestölähtöisten lähipalve luiden kehittämishankkeessa ( ). Hankkeen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Lähipalveluita kaikille totta vai tarua -julkaisu on maksuton. Lähetyskulut veloitetaan. Tilaukset Sininauhaliitosta puh tai 19

20 uutisia ja tapahtumia Emppa estettömästi Vammaisten päihdetyön ja mielenterveystyön tukipalvelut Vapa on nyt Esteetön päihde- ja mielenterveystyö, eli Vapa on nyt Emppa! Emppa edistää mielenterveys- ja päihdepalvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Järjestämme koulutuksia, tuotamme selkokielistä tukiaineistoa ja koordinoimme Emppa -kehittämisverkostoa. Emppa on osa Sininauhaliiton toimintaa ja toimii Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-avustuksella. Verkostoomme kuuluu 20 eri järjestötoimijaa vammais-, päihde- ja mielenterveystyön alalta. Verkostoyhteistyössä pyrimme kehittämään hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä esteettömiä palveluja. Uudet verkkosivut löydät osoitteesta Uusi sähköpostiosoite on Syysrastit 2012 Näe minut Kohdatuksi tulemisen toivo Syysrasteille Lohjan Vivamoon kerääntyi yli 100 osallistujaa ympäri Suomen elokuuta. Teemana rasteilla oli Näe minut Kohdatuksi tulemisen toivo. Syysrasteilla pohdittiin mm. elämän kysymyksiä, kuunneltiin musiikkia ja toipumisen tarinoita ja osallistuttiin virkistystoimintaan, kuten esimerkiksi jousiammuntaan ja sielunhoito- sekä kuvataiderasteille. Liisa, Heikki ja Jan olivat mukana Syysrasteilla. Asta Juntusen ohjaamalla kuvataiderastilla he etsivät mieluista katseltavaa Hiljaisuuden puutarhasta. 20

vastuulliseen anniskeluun

vastuulliseen anniskeluun 4/2005 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI KUVA: ANNIKA TREUTHARDT Ravintolapäällikkö Suvi Pihlajamäki asettaa Casa Toscanassa lapset etusijalle Eettinen ruokalista kouluttaa Lehtori Maarit Lavikainen: Ravintoloissa

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 4/2002 TEKSTI JA KUVA PÄIVI STRANDÈN Naisten Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto talo toimii neutraalilla maaperällä Jyväskylässä toimintansa aloittanut Sininauhaliiton Naisten

Lisätiedot

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004 3/2004 Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA: AAKE HUURRESALO M20 -hanke Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3 Sitoutuneita vierellä kulkijoita

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maailmankuva säätelee tavan käsitellä rikkinäistä ihmistä Parhaillaan maassamme

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

köyhälläkin lapsiperheellä

köyhälläkin lapsiperheellä ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 2 2011 Mitä köyhälläkin lapsiperheellä kuuluu olla? 4 miten yksinhuoltajien Alvari-työ jatkuu taloutta voi helpottaa? 8 sittenkin 14 Väkivalta oikeasti

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

Doula. kulkee synnyttäjän vierellä. Anteeksiantoa. väärinkin. Lyhytelokuva päihdeäidin toipumisesta. Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista

Doula. kulkee synnyttäjän vierellä. Anteeksiantoa. väärinkin. Lyhytelokuva päihdeäidin toipumisesta. Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 1 2011 Doula kulkee synnyttäjän vierellä 4 Anteeksiantoa voi käyttää väärinkin 8 Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista 14 Lyhytelokuva päihdeäidin

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 11 2011 irtonumero 7,50 e Soveltamisohjeita ei saa pimittää Luottamushenkilö Matti Pääkkönen, Kuhmo Diakoniatyö viimeisenä auttajana Uhkaavan

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 Taimin ja Ruusan Kahvilan yhteystiedot Yhdistyksen nettisivut: www.taimiry.fi Puhelinnumerot Toimisto 045 135 1351 Marika Vartiainen,

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa Setlementti 2 2 0 1 5 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa s i s Ä l T ö 2 2 0 1 5 04

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 kel an sid osryhmälehti 4 2010 Sosiaalivakuutus Juoksutusta koko rahalla s. 10 teema: PERUSTURVAN VARASSA Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16 Tutkijalta Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 Tulottomien

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Rakkauden avulla kannamme toisiamme

Rakkauden avulla kannamme toisiamme Tamperelainen seurakuntalehti Huhtikuu 2015 Hannu Jukola siltalehti.fi Pääsiäisnumero ja Tuomasmessun juhlaliite Tämän pellavapuvun koristeet ovat käsin virkattua pitsiä Kaste kantaa -näyttelyt: sivu 16

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere -liike on ihmisen muotoinen Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere 1 2013 1 13 Setlementtiliitto 3 4 8 11 14 15 18 20 23 26 28 [ pääkirjoitus ] Elämää kannattelevat voimat yhteen

Lisätiedot

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Äiti hylkäsi mut hiekkalaatikolle. Mun tarina s. 8. Satakuntaa ei ole ilman Raumaa. Maakuntajohtaja Pertti Rajala haastattelussa s. 6-7.

Äiti hylkäsi mut hiekkalaatikolle. Mun tarina s. 8. Satakuntaa ei ole ilman Raumaa. Maakuntajohtaja Pertti Rajala haastattelussa s. 6-7. Äiti hylkäsi mut hiekkalaatikolle Mun tarina s. 8 Satakuntaa ei ole ilman Raumaa Maakuntajohtaja Pertti Rajala haastattelussa s. 6-7 Toivonviesti Rauman Seudun Katulähetys ry 1/2013 1 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti?

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2007 Koulutuksen uusi suunta Valvooko valtio viisaasti? Kokkolassa lastensuojelun kriisiryhmä poliisilaitoksella Sosialismin perintö Venäjän lastensuojelun taakkana

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s.

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 4 2007 Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. 14 esikko

Lisätiedot