Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Tampereen aluekonttori kasvaa. Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Tampereen aluekonttori kasvaa. Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä"

Transkriptio

1 Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tampereen aluekonttori kasvaa Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä

2 PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Viime viikkojen taloudellisen tilanteen myönteisistä merkeistä huolimatta maailmantaloudessa eletään merkittävän epävarmuuden aikaa. Meillä Suomessa lienee edessämme pari vuotta negatiivisen talouskasvun aikaa, vaikka maailman markkinat piristyisivät. Yrityksen terveyttämistoimet ovat tarpeen silloin, kun yrityksen normaali kehittäminen ei ole tuottanut toivottuja tuloksia. Terveyttämistoimenpiteitä on järkevää suunnitella ennakoivasti eri tekijöitä analysoimalla. Taloudellisiin ongelmiin tulisi reagoida mahdollisimman nopeasti, kuten yritysten terveyttämisen ammattilaisten TMA-yhdistyksen (turnaround management) puheenjohtaja, Finnveran yrityskehitysryhmän päällikkö Jari Pirinen tässä Tuokkosessa artikkelissaan kehottaa. Me Tuokolla haluamme auttaa kaikenkokoisia organisaatioita selviämään menestyksekkäästi myös vaikeammista ajoista. Laaja-alaisen osaamisemme ja pitkäaikaisen kokemuksemme avulla voimme auttaa asiakasyrityksiämme pitämään taloussuhdanteen kielteiset vaikutukset mahdollisimman pieninä ja hyödyntämään taantuman myötä syntyviä mahdollisuuksia. Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa kysymyksissä liittyivät ne sitten rahoitukseen ja kassavirtaan, kustannussäästöihin, vaikean taloustilanteen riskin hallintaan tai kasvumahdollisuuksiin. Tässä Tuokkosessa esittelemme ajankohtaisia teemoja muun muassa verotuksesta, asunto-osakeyhtiölaista sekä esittelemme uusia vahvistuksiamme kunnille ja valtiolle suunnattuihin palveluihin ja Tampereen toimistoon. Taloudellisen toimintaympäristön haasteista huolimatta Tuokko Tilintarkastus Oy:n viime joulukuussa päättynyt tilikausi oli varsin menestyksekäs. Liikevaihtomme kasvoi yli 20 prosentilla noin 5 miljoonaan euroon. Myös kannattavuus kehittyi tilikaudella myönteisesti. Liikevaihdon kasvu oli toimialan nopeimpia. Lämmin kiitos asiakkaillemme saamastamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Taloudellisen tilanteen muutos on jo jonkin aikaa vaikuttanut tiettyjen palvelujen, kuten yritysjärjestelypalveluiden kysyntään. Toisaalta erityistarkastuksiin ja terveyttämiseen liittyvien palvelujen kysyntä on kasvanut selvästi. Myös tilintarkastuspalveluissa näemme edelleen kasvumahdollisuuksia. Kuluvana vuonna ensimmäisten kuukausien aikana olemme pystyneet edelleen kasvattamaan toimintavolyymiamme kaksinumeroisin luvuin. Suhtaudumme tulevaisuuteen luottavaisesti. Kokeneet ja pitkään alalla olleet asiantuntijamme ovat olleet auttamasta yrityksiä 1990-luvun laman yli ja tästä kokemuksesta ovat asiakkaamme olleet kiinnostuneita. Ta l ou d ellisen t a antuman s y v y ydest ä r i ippu mat - ta elinvoimaiset yritykset, joilla on vallitsevan suhdanteen ylitse eteenpäin katsova johto, selviävät laskusuhdanteesta kunnialla usein myös vahvistaen asemiaan. Me n e s t y s t ä j a u s k a l l u s t a v u o d e n p ä ät ö k - s e ntekot i l anteisiin s ekä e n nen k ai k ke a au r i n koist a j a r e n t o u t t a v a a k e s ä ä k a i k i l l e l u k i j o i l l e m m e! Terveisin, Seppo Suontausta Toimitusjohtaja, KHT 2 TUOKKONEN 2/09

3 NIMITYKSIÄ NIMITYKSIÄ Tuokko Tilintarkastus Oy mikko JHTT, HTM Mikko Helkiö on nimitetty 1.4. alkaen kuntien tarkastuspalveluiden johtajaksi. Hänestä kerrotaan laajemmin oheisessa jutussa. Lisäosaamista Tuokon julkishallinnon palveluihin Julkishallinnon tarkastuspalveluiden kysynnän jatkuvasti kasvaessa Tuokko Tilintarkastus Oy on vahvistanut kuntien ja kuntayhtymien asiantuntija- ja tarkastuspalveluita, kun JHTT- ja HTM-tilintarkastaja Mikko Helkiö aloitti Tuokko Tilintarkastus Oy:n sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan ryhmässä kuntien tarkastuspalveluiden johtajana. Kunnan toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää myös kunnan sisäisen valvonnan toimintojen systemaattista arvioimista ja päivittämistä. Uusi kuntien ja kuntayhtymien toimintakertomusohje edellyttää, että kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa annettava selonteko kunnan sisäisestä valvonnasta ja konsernivalvonnasta. Auktorisoitu, ammattistandardien mukaisesti suoritettu sisäinen tarkastus voi tuoda kunnan ja kuntakonsernin johdolle lisäarvoa arvioimalla ja varmentamalla systemaattisilla menetelmillä sisäisen valvonnan toimivuutta, toimintojen tuloksellisuutta ja tavoitteiden saavuttamista riippumattomasta näkökulmasta. Kuntakonsernin kannalta sisäisen valvonnan selontekovaatimus antaa myös johdolle tilaisuuden pysähtyä miettimään miten kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden sisäinen valvonta on järjestetty. Toteutuuko tehokas sisäinen valvonta koko kuntakonsernin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä? Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan palveluissa tavoitteenamme on tarjota johtoa avustavaa ja lisäarvoa tuottavaa, nykyaikaista tarkastusta. Toimintaperiaatteisiimme kuuluvat tarkastustyön riskilähtöinen priorisointi, riskienhallintamenetelmien, sisäisen valvonnan rakenteiden, kontrollirutiinien kehittäminen ja varmistusmenettelyt johdon hyväksymien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Hallintotieteiden maisteri, JHTT, HTM Mikko Helkiöllä on noin 10 vuoden monipuolinen kokemus mm. kuntien, kuntayhtymien sekä valtion virastojen sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta. Ennen Tuokko Tilintarkastus Oy:n palvelukseen siirtymistä hän toimi Espoon kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikön tarkastusjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut mm. opetusministeriössä tarkastusneuvoksena sekä yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastustehtävissä. Tuokko Laskenta Oy KTM Kristiina Talbi on nimitetty alkaen erityistarkastusryhmän tarkastusassistentiksi ja toimitusjohtajan assistentiksi. Aiemmin hän työskenteli The Bank of New York Mellonin palveluksessa. Stephen Burgess on nimitetty 9.3. alkaen talous- ja palkkahallinnon konsultiksi. Merkonomi Hilkka Salo on nimitetty 4.5. alkaen taloushallinnon konsultiksi. TUOKKONEN 2/09 3

4 AJANKOHTAISTA Tampereen aluetoimiston toiminta kasvaa! Tuokko Tilintarkastus Oy vahvistaa Tampereen aluetoimistoaan. KTM, KHT Ilkka Miettinen (46) aloittaa Tampereen toimiston vetäjänä elokuussa Ilkka Miettisellä on laaja-alaista osaamista sekä tilintarkastuksen osalta että pöydän toiselta puolelta talousjohtamisesta ja yritysjärjestelyistä. Hän on toiminut tilintarkastajana Turussa ja Tampereella, yhteensä kahdeksan vuoden ajan. Lisäksi hän on toiminut kansainvälisten yhtiöiden Suomen tytäryhtiöiden talousjohdossa. Viimeksi hän on toiminut Metso Mineralsin pääkonttoritoiminnoissa Tampereella talous- ja yritysjärjestelyfunktioissa vastaten mm. kohdeyhtiöiden analysoinnista, due diligence prosessin kehittämisestä sekä integraatioiden koordinoinnista yhdessä Metson M&A ryhmän ja linjajohdon kanssa. Haave omasta toimistosta vaihtui Tuokkolaisuuteen Ilkka Miettisen ja Tuokko Tilintarkastuksen teiden kohtaaminen on osoitus verkostoitumisen välttämättömyydestä: nähdessään Pirkanmaalla olevan tilintarkastuspotentiaalin Ilkka oli suunnitellut jo jonkin aikaa oman tilintarkastusyhtiön perustamista ja ehtinyt jo aloittaa asiakashankinnan omissa nimissään. Asiakaskartoitukseen kuului myös lounaspalaveri Tampereen Talenomin Riku Suomisen kanssa. Rikun kokemuksen mukaan Tuokko saattoi tarvita ajoittain tarkastuskapasiteettia mm. eritystilintarkastusten ja yrityskauppojen yhteydessä. Yhteydenotto Seppo Suontaustaan johtikin nopeasti neuvotteluihin. Neuvotteluissa todettiin, että osapuolten arvomaailmat ja tavoitteet kohtasivat niin hyvin, että ostopalvelumalli olisi liian löyhä. Paras lopputulos saavutettaisiin ottamalla Ilkka kokonaisuudessaan Tuokon organisaatioon. Jos joskus puhutaan liiankin löysästi synergioista niin tässä synergia näyttää ilmeiseltä. Ilkka Miettinen kertoo. Uusia asiakkaita vanhoja unohtamatta Tulemme tarjoamaan Tuokon palveluja laajasti Pirkanmaalaisille yrityksille ja uskon vahvan osaamiseni talousjohtamisesta, yritysjärjestelyistä ja IFRS-ympäristöstä auttavan Tuokon palveluiden kehittämisessä vastaamaan yhä paremmin asiakkaidemme tarpeita. Miettinen kertoo ja lisää Meillä on jo osaava ja motivoitunut henkilökunta Tamperella, mutta pyrkimykseni on tuoda Tampereen toimistoon sellaista osaamista ja näkyvyyttä, jolla Tuokko olisi todellinen vaihtoehto yhä useammalle pk-yritykselle unohtamatta kuitenkaan nykyistä asiakaskuntaamme. Toimintani painopiste tulee alussa olemaan Tampereella ja lähiseudulla, mutta osaamiseni on luonnollisesti koko Tuokko-organisaation käytössä. Tarvittaessa olen projektiluonteisesti käytettävissä jo ennen virallista aloitusta elokuussa Ilkka Miettisellä on edessään jännittävät ajat myös henkilökohtaisella rintamalla. Tämä kevät on ollut minulle uusiutumisen aikaa monella tapaa. Tuokon tuomien uusien ammatillisten haasteiden lisäksi perheeni uudistui ja tytär ja kaksi poikaa saivat maaliskuun lopussa iltatähti-pikkuveljen. Uudet toimitilat Tampereen henkilövahvuus kasvoi 1.6. yhdellä henkilöllä Annukka Hakkaraisen siirtyessä sinne Helsingin toimipisteestä. Hän jatkaa Tampereella tilintarkastusassistentin tehtävissä. Tampereen aluekonttori laajenee henkilöstön lisäksi myös toimitiloiltaan. Aikaisemmat neliöt jäivät henkilöstön kasvaessa liian ahtaiksi, joten uusille toimitiloille katsottiin olevan tarvetta. Kauaksi ei uusien tilojen perässä tarvinnut onneksi lähteä, vaan ne löytyivätkin saman rakennuksen 5. kerroksesta. Tampereen aluekonttorin henkilökunta toivottaakin kaikki asiakkaansa juhlistamaan tupaantulijaisia elo-syyskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 4 TUOKKONEN 2/09

5 AJANKOHTAISTA Tuokko mukana alppihiihdon SM-kisoissa! Kuvassa Tuokon henkilökunnan jäseniä: Urpo Pirilä (ylhäällä vasemmalla), Seppo Suontausta, Ilari Hakala, Marja-Leena Roito, Manu Auhto, Kai Järvikare, Timo Tuokko, Mirja Saarnia (edessä vasemmalla), Eija Selenius, Helge Vuoti, Jari Miikkulainen ja Tom Hoffström. Alppihiihdon SM-kisat hiihdettiin tänä vuonna Ylläksellä. Kisojen järjestelyistä vastasi helsinkiläinen Slalom-Seura ja kisojen yhtenä pääyhteistyökumppanina toimi Tuokko Tilintarkastus Oy, jonka henkilökuntaa saapui paikalle seuraamaan perjantaina laskettuja pujottelun SM-kisoja. Tuokko oli näkyvästi esillä kisoissa koko viikon, sillä kil- pailijat laskivat maaliviivan yli Tuokon maalivaatteiden välistä Naisten pujottelun, suurpujottelun ja supersuurpujottelun SM-kullat vei Tanja Poutiainen. Miesten pujottelun ja supersuurpujottelun voittoon laski Jukka Leino, ja suurpujottelun SM-kultamitalin vei Marcus Sandell. Tuokkolaiset mukana Naisten kympillä ja Helsinki City Runissa! Tuokon työntekijät osallistuivat suurella joukolla Naisten kymppi ja Helsinki City Run -tapahtumiin. Helsinki City Run juostiin 9.5. ja mukana oli tuolloin 5 tuokkolaista. Naisten kymppiin osallistuttiin 9 naisen voimalla. Naisten kymppi järjestettiin helteisenä toukokuun 31. päivänä. Hikinen, mutta hauska päivä!, totesivat naiset urakan päätteeksi. Tuokko kannustaa työntekijöitään aktiivisesti liikunnan pariin tarjoamalla työntekijöilleen liikuntaseteleitä ja työpaikkaliikuntaa. Ennaltaehkäisevä liikunta vaikuttaa merkittävästi työkuntoon ja työssä jaksamiseen. Kuvassa Tuokkolaisia Naisten kympillä. TUOKKONEN 2/09 5

6 TERVEYTTÄMINEN Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä Varatuomari Jari Pirinen (kuvassa) on yrityksen terveyttämiseen erikoistuneiden ammattilaisten yhdistyksen TMA Finlandin puheenjohtaja, sekä Finnveran yrityskehitysryhmän päällikkö. Seuraavassa artikkelissa hän käsittelee yhdistyksen jäsenilleen teettämän kyselyn tuloksia ja peilaa niitä yritysten nykyisiin taloudellisiin haasteisiin. Suhdanteiden koetteleman yrityksen pelastaminen vaatii nopeaa reagointia sekä yritykseltä itseltään että sen keskeisiltä kumppaneilta. Elinkelp oisten yritysten p elastaminen vaatii joustavuutta ja nop e u t t a n i i n r a h o i t t aj i l t a, v i r a n - omaisilta kuin yritykseltä itseltään. Ensimmäisenä suhdanneongelmiin pitäisi luonnollisesti reagoida yrityksen johdossa. Näin todennäköisesti tapahtuukin, mutta ulkopuolista apua yritysjohto hakee usein vasta pankin tai verottajan innoittamana. (Kyselyssä kysymys numero 8). Näin kertoo yrityksen terveyttämiseen erikoistuneiden ammattilaisten yhdistyksen TMA Finlandin keväinen jäsenkysely. Huolestumista herättää kyselyssä jo aiemmalla kerralla esille tullut näkemys siitä, että vaikeuksiin joutuneiden yritysten taloushallinto on usein heikolla tasolla. Pahimmissa tapauksissa taloushallinto on laiminlyöty kokonaan ja näissä tilanteissa ulkopuolisellakaan avulla tuskin saa kriisiä korjattua riittävän ajoissa. Ulkopuolisen kynnys puuttua yrityksen ongelmiin on yleensä korkea. Siksi rahoittajan painostamana apua hakeva yritys on usein huonossa hapessa. Sen vuoksi taas terveyttäminen on monissa tapauksissa pakko tehdä rajun saneerauksen kautta. (Kyselyssä kysymys numero 7.) Jos yritys hakisi ammattiauttajan apua riittävän aikaisessa vaiheessa, sillä olisi todennäköisesti terveyttämisvaiheessa enemmän polkuja käytettävänään. Pakkotilanteessa terveyttäminen tarkoittaa helpostikin kovalla kädellä tehtyä kustannustenkarsintaa, joka johtaa monissa tapauksissa myös hyvien oksien leikkaamiseen. Verkosto elossa noususuhdanteeseen Koko yhteiskunnalle olisi tärkeä pitää pystyssä yritykset, jotka ovat perustaltaan terveitä mutta ohimenevissä vaikeuksissa taantuman takia. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus korostikin hiljattain TMA Finlandin organisoimassa Taantuman torjunta -seminaarissa, että yhteisillä ponnistuksilla kannattaisi pitää pystyssä yritysverkosto, jota tarvitaan nousun alkaessa. Yhteisiin ponnistuksiin pitäisi osallistua koko rahoitusketjun niin, että rahoittajat käyttäisivät kaikki realistiset keinot lainojen vakauttamiseen. Suurten yritysten puolestaan tulisi hoitaa velvoitteensa ainakin niin, että ne maksavat laskunsa ajoissa, etteivät pk-yritykset joudu tarpeettomiin maksuvaikeuksiin likviditeettiongelmien takia. Terveyttämiskonsulttien kysely kertoi, että pankkien perintäkriteerit ovat tiukentuneet puolen vuoden aikana melko paljon. (kyselyssä kysymys numero 4.) Onneksi muutos ei kuitenkaan ole ollut dramaattinen. Sen sijaan verottaja on tiukentanut otettaan pankkeja vä- 6 TUOKKONEN 2/09

7 TERVEYTTÄMINEN hemmän (kyselyssä kysymys numero 5). Julkiset tuet tutuiksi Myös julkiset suhdannetuet voivat auttaa yritystä tilapäisesti. Tukia haetaankin vilkkaasti. Silti on mahdollista, että tukia eivät osaa hakea aina ne yritykset, jotka tukia eniten tarvitsisivat. TMA Finlandin jäsenkysely kertoikin, että terveyttämisammattilaisten asiakkaat tuntevat valtion suhdannetuet joko erittäin huonosti tai melko huonosti. (Kyselyssä kysymys numero 15.) Rahoittajien ja muiden talouspalveluyritysten tulisikin ohjata asiakkaansa oikeiden tukien lähteille. On kansantaloudellinen katastrofi, jos apu jää hakematta tietämättömyyden takia. Rahallisen tuen lisäksi yrittäjille olisi hyvä kertoa terveyttämiskonsulttien verkoston olemassa olosta. Terveyttämiskonsulttien näkemys valtion suhdannetukien hyödyllisyydestä jakaantui. Noin puolet vastaajista arvioi, että tuet voivat auttaa ongelmissa olevia yrittäjiä melko paljon tai erittäin paljon. Toisaalta lähes puolet arvioi, että valtion tuista on melko vähän apua vaikeuksissa oleville yrittäjille. Jälkimmäinen näkemys voi kertoa juuri siitä, että monet yrittäjät alkavat etsiä apua liian myöhään. Syviin vaikeuksiin ajautunutta yritystä on vaikea pelastaa tukienkaan avulla. Lainsäädäntö kuntoon Lainsäädäntö on suurelta osin Suomessa kunnossa, mutta poikkeuksellinen suhdannetilanne on nostanut esiin myös kehittämistarpeita. Yrittäjät ovat toivoneet maksukyvyttömyyslainsäädäntöön muutoksia, jotka antaisivat mahdollisuuden uuteen alkuun maksumoraalia heikentämättä. EK:n toimitusjohtaja Leif Fagernäs esitti TMA Finlandin Taantuman torjunta- seminaarissa että yritykset voisivat tilapäisissä vaikeuksissa lykätä eräitä työnantajamaksuja samaan tapaan kuin Ruotsissa. Myös tappiontasausjärjestelmän kehittämistä kannattaisi harkita. TMA Finland ry:n piirissä on keskusteltu tarpeista terävöittää yrityssaneerauslakia ja osakeyhtiölakia siten, että saneerausselvittäjille annettaisiin enemmän lakisääteistä valtaa vaikuttaa yrityksen johtoon ja käytännön liikkeenjohdon ohjaamiseen. Yrityksen kasvussa on tunnistettavissa useita erilaisia vaiheita, jolloin johtamisen on oltava erilaista. Kasvuyrityksen johtajaa on kuvattu soturiksi ja kypsän yrityksen johtajaa maanviljelijäksi, eli tyylit vaihtelevat suuresti. Talouden taantumassa pelitilanne on meille kaikille uusi. vanha sanonta kuuluukin, että se joka ajoi traktorin ojaan, tuskin osaa sitä ajaa sieltä pois. Olisiko saneerausselvittäjien päätösvaltaa yrityssaneerausprosessissa lisättävä ja yrityssaneerauslakia samoin kun osakeyhtiölakia uudistettaisiin niin, että selvittäjälle tulisi hallituksen valta nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja sitä kautta myös tarvittava määrä muitakin avainhenkilöitä? Saneerausselvittäjien ammattikunta on kokenutta ja erikoistunutta sekä asianajajien osalta valvottua. Terveytettävänähän on yritys, eivät sen omistajat. Seuraavalla sivulla esittelemme Tuokko Tilintarkastus Oy:n palvelutarjontaa yrityksen terveyttämiseen, sekä menestykselliseen kehittämiseen liittyen. TUOKKONEN 2/09 7

8 TERVEYTTÄMINEN Tuokko palvelee yrityksiä myös muuttuvissa olosuhteissa Haluamme Tuokolla auttaa kaikenkokoisia organisaatioita selviämään menestyksekkäästi tiukemmista ajoista. Laaja-alaisen osaamisemme ja tutkimuksen sekä pitkäaikaisen kokemuksemme avulla voimme auttaa asiakasyrityksiämme pitämään talouskriisin negatiiviset vaikutukset mahdollisimman pieninä ja hyödyntämään taantuman myötä syntyviä mahdollisuuksia. Olemme varautuneeet hyvissä ajoin palvelemaan asiakkaitamme myös muuttuvissa olosuhteissa. Kuusi yhtiömme asiantuntijaa on osallistunut PKT-Säätiön järjestämään terveyttämis- (Turnaround Management)-konsulttien koulutusohjelmaan, jonka tavoite on antaa sekä teoreettista että käytännön tietoa kriisiyrityksen käyttäytymisestä ja työkaluja sen terveyttämiselle sekä menestykselliselle kehittämiselle. Tuokolta on saatavissa asiantuntija- ja neuvonta-apua mm. seuraaviin tukitoimiin liittyen: Tervehdyttämistoimien suunnittelu ja taloudellisten vaikutusten arviointi ja niihin liittyvät laskelmat Taloudellisen informaation oikeellisuuden varmentaminen Taloudellisten ennusteiden luotetta vuuden todentaminen Hinnoittelumallien ja muiden taloudellisen raportoinnin työkalujen kehittäminen Lisätietoja antavat Kai Järvikare Manu Auhto ja Urpo Pirilä Konkurssipesien verotuksesta Leena Juusela, veroasiantuntija, Tuokko Tilintarkastus Oy Arvonlisäverovelvollisen elinkeinonharjoittajan konkurssitilanteessa on mahdollista lopettaa arvonlisäverovelvollisuus konkurssin asettamispäivään tai jatkaa sitä omaisuuden realisoinnin ajan. Konkurssipesä voi myös jatkaa itsenäisesti liiketoimintaa. Seuraavassa käsitellään lyhyesti konkurssipesän arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä. Ellei konkurssipesä harjoita itsenäisesti liiketoimintaa, se voi valita päättyykö verovelvollisuus konkurssin asettamispäivänä vai jatketaanko konkurssivelallisen verovelvollisuutta omaisuuden realisoinnin ajan. Verohallituksen ohjeen mukaan konkurssipesän ei katsota harjoittavan itsenäistä liiketoimintaa, kun se vain realisoi konkurssiin menneen yrityksen pesäluettelossa ollutta liikeomaisuutta tai saattaa loppuun keskeneräiset työt tai valmistuttaa olemassa olevan tilauskannan, jos toimintaa varten ei hankita vähäistä enempää uutta vaihto-omaisuutta. Lopettamispäivää siirtäneen tai itsenäisesti liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän verovelka on pesän massavelkaa, joten pesän suorittamista myynneistä suoritettavat verot eivät ole konkurssivelallisen valvottavaa velkaa. Pesän tulee siten tilittää realisoinnista ym. perimänsä verot valtiolle ennen osuuksien jakamista velkojille. Kun verovelvollisuutta jatketaan omaisuuden realisoinnin ajan, ei konkurssivelallisen tarvitse suorittaa veroa konkurssiin asettamishetken loppuvarastosta eikä konkurssipesällä tällöin ole vähennysoikeutta. Konkurssipesä on verovelvollinen realisoinnista saaduista myyntihinnoista arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaisesti. Jos konkurssipesällä on realisoinnin ja arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä hallussaan loppuvarastoa, kiinteistöjä ym., tulee verovelvollisuuden päättymisestä aiheutuvat veroseuraamukset ilmoittaa lopettamiskuukaudelta annettavassa valvontailmoituksessa. Verohallinnolle tehtävät ilmoitukset Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu verovelvollisuuteen liittyvien ilmoitusten tekeminen verohallinnolle. Jos konkurssipesä päättää käyttää lopettamispäivän siirtomahdollisuutta eli jatkaa arvonlisäverovelvollisuutta omaisuuden realisoinnin ajan, pesänhoitaja tekee verovirastolle ilmoituksen konkurssista ja pyynnön arvonlisäverovelvollisuuden jatkamiseksi. Kun realisointi päättyy, pesänhoitajan tulee tehdä lopettamisilmoitus. Jos konkurssipesä jatkaa itsenäisesti liiketoimintaa, pesänhoitajan on annettava perustamisilmoitus. Lopettamisilmoitus on tehtävä, kun pesä lopettaa liiketoiminnan, kuitenkin viimeistään, kun pesän omaisuus on realisoitu. 8 TUOKKONEN 2/09

9 VEROTUS Uusi asunto-osakeyhtiölaki (HE 24/2009) Tom Hoffström, vero-osaston johtaja, Tuokko Tilintarkastus Oy Uuden asunto-osakeyhtiölain hallituksen esityksessä on lukuisia muutoksia, jotka selkeyttävät päätöksentekoa ja päätöksentekomenettelyä asunto-osakeyhtiöissä, kunnossapitovastuun jakautumista asunto-osakeyhtiön ja osakkaan välillä, vastikeperusteiden määräytymistä sekä yhdenvertaisuusperiaatetta. Uusi asunto-osakeyhtiölaki on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta lukien ja sitä sovellettaisiin sen voimaantulon jälkeen eräin poikkeuksin myös vanhoihin asunto-osakeyhtiöihin. Seuraavassa käsitellään lyhyesti eräitä keskeisiä hallituksen esityksen muutoksia. Ilmoitusten perusteella konkurssivelallinen yritys poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Konkurssipesä saa oman y-tunnuksen. Arvonlisäverovelvollinen konkurssipesä merkitään arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta riippumatta siitä, onko kysymyksessä arvonlisäverovelvollisuuden jatkaminen omaisuuden realisoinnin ajan tai itsenäisen liiketoiminnan harjoittaminen. Konkurssipesällä on oikeus tehdä arvonlisäverovähennyksiä arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan. Vähennysrajoitusten alaisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi edustuskuluihin ja muussa kuin pelkästään verollisen liiketoiminnan käytössä oleviin henkilöautoihin liittyvistä kuluista, vähennyksiä ei saa tehdä. Vähennysoikeutta ei ole myöskään liiketoimintaan liittymättömien kulujen osalta. KHO:n vuosikirjaratkaisun 2009:46 mukaan konkurssipesällä ei ole oikeutta myöskään vähentää konkurssipesän selvityksestä ja yleisestä hallinnosta aiheutuneisiin kuluihin sisältyviä arvonlisäveroja. Toimintatavan valinnalla konkurssitilanteessa saattaa olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia, joten asia on syytä selvittää huolellisesti ennen ratkaisun tekemistä. Kunnossapitovastuu Yhtiön yleinen kunnossapitovastuu säilyy ennallaan hanoja lukuun ottamatta. Yhtiö vastaisi edelleen kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajille. Yhtiön kunnossapitovastuuta rakenteista täsmennetään laissa siten, että se käsittää rakenteiden kunnossapidon, viallisista rakenteista aiheutuvien sisäpuolisten vikojen korjaamisen sekä ehjien rakenteiden vahingoittumisen yhteydessä aiheutuvien sisäpuolisten vikojen korjaamisen. Uudenkin asunto-osakeyhtiölain periaatteena on, että kukin osakkeenomistaja vastaa vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa olevista, lähtökohtaisesti huoneiston käytön perusteella kuluvista rakenteista, pinnoista ja laitteista. Yhtiön toimenpiteestä osakkeenomistajan vastuulla olevalle seikalle aiheutuvan vaurion korjaamisvelvollisuutta selvennetään. Yhtiö olisi velvollinen korjaamaan tällaisen vaurion yhtiössä sovittuun tasoon eli siihen tasoon, jossa huoneisto on alun perin osakkeenomistajalle luovutettaessa ollut tai jonka yhtiö on myöhemmin peruskorjausten tai parannusten yhteydessä omaksunut. Yhtiön oikeuksien turvaamiseksi säädetään osakkeenomistajan velvollisuudesta ilmoittaa yhtiölle sellaisten kunnossapitotöiden tekemisestä, jotka voivat vaikuttaa rakenteisiin tai muihin yhtiön kunnossapito-vastuulla oleviin rakennuksen osiin, muutostyöilmoitusta vastaavalla tavalla. Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin otetaan säännös yhtiön oikeudesta teettää kunnossapitotyö osakkeenomistajan kustannuksella, mikäli tämä laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapitovastuunsa. Myös osakkeenomistajalla olisi vastaava oikeus yhtiön laiminlyödessä kunnossapidon. Lisäksi edellytetään, että laiminlyönnillä on vähäistä suurempi merkitys. Yhtiön muutostyöoikeus ja rahoitus Esityksessä ehdotetaan vastikerahoitusmahdollisuuden laajentamista siten, että vastikkeella voidaan rahoittaa kaikki asianmukaisesti päätetyt perusparannukset, uudistukset, lisärakentamiset, aluehankinnat ja muut muutokset. Voimassa olevan lain enemmistöpäätösmahdollisuutta laajennetaan siten, että enemmistöpäätöksellä voitaisiin päättää TUOKKONEN 2/09 9

10 VEROTUS vastikerahoitteisesta uudistuksesta, joka on yhtiöjärjestyksestä ilmenevän toimialan mukainen. Tällainen uudistus voisi olla esim. senioritalon yhtiöjärjestyksessä riittävällä tavalla yksilöity asumispalvelu. Hallituksen esityksen mukaan uutta olisi myös se, että enemmistöllä voitaisiin päättää myös sellaisesta uudistuksesta, jonka toteuttamismahdollisuudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Tällainen uudistus voisi olla esimerkiksi yhtiön perustamisvaiheessa tehty varaus takkojen tai uima-altaan rakentamista varten. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksessä voitaisiin tarvittaessa varautua myös kunkin ajankohdan tavanomaisen tason ylittävän uudistuksen toteuttamiseen enemmistöpäätöksellä. Vastikeperusteesta poikkeaminen Voimassa olevassa asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä vastikeperusteesta poikkeamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että yhtiökokous voi päättää tavallisella enemmistöpäätöksellä vastikeperusteesta poikkeamisesta muutostyön yhteydessä, jos yhtiölle aiheutuu säästöä sen vuoksi, että uudistusta ei tarvitse tehdä tietyn osakkeenomistajan huoneistossa sen alkuperäisen varustelun tai osakkeenomistajan tai tämän edeltäjän tekemän työn vuoksi. Edellytyksenä on, että yhtiö voi toteuttaa toimenpiteensä pienemmillä kustannuksilla sen vuoksi, että osakkeenomistaja on aiemmin tehnyt vastaavan kunnossapitotyön tai uudistuksen omalla kustannuksellaan tai että kyseinen uudistus vastaa osakkeenomistajan huoneistossa muuten vallitsevaa tasoa. Yhtiövastikeperusteesta poikkeaminen hissin jälkiasennuksessa Esityksessä ehdotetaan uusia säännöksiä myös siitä, millä edellytyksillä yhtiökokous voi hissin jälkiasennuksen yhteydessä poiketa yhtiövastikeperusteen mukaisesta kustannusten jaosta. Ehdotuksen mukaan yhtiövastikeperusteesta poiketaan enemmistöpäätöksellä hissin jälkiasennuksessa, jos vastikeperusteen noudattaminen olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista (hissi tuottaa etua olennaisesti vähemmän tai ei lainkaan joillekin osakehuoneistoille). Yhtiökokous päättää tällöin, että näitä huoneistoja hallitsevilta osakkeenomistajilta peritään vähemmän tai ei lainkaan vastiketta tällaisen uudistuksen kuluihin. Ehdotuksen mukaan hissin jälkiasennuksesta päätetään vastikeperusteesta poiketen normaalilla enemmistöpäätöksellä ja asennuskustannusten jakoperusteena on huoneiston sijaintikerros rakennuksessa. Hallituksen esityksessä esitetään yksityiskohtaiset laskelmaesimerkit vastikeperusteiden määräytymisestä näissä tilanteissa. Yhtiövastikkeen alentaminen vain muun käyttötarkoituksen huoneistoissa tehtävän uudistuksen yhteydessä Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan yhtiökokous päättää tavallisella enemmistöpäätöksellä yhtiövastikkeen perimättä jättämisestä muissa osakehuoneistoissa toteutettavaa uudistusta varten, jos osakkeenomistajan huoneiston yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus on toinen kuin niiden huoneistojen, joissa uudistus toteutetaan. Tällainen uudistus voi olla esimerkiksi hissin, kylpyhuoneiden, saunojen tai parvekkeiden rakentaminen asuinhuoneistoihin yhtiössä, jossa on autotalli-, myymälä- tai toimistohuoneistoja. Yhtiökokous Hallituksen esityksen mukaan yhtiökokouksessa on myös esitettävä hallituksen selvitys sellaisesta yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta kokousta seuraavan 5 vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä osakkeenomistajalle aiheutuviin kustannuksiin. Osakkeenomistajat voivat uuden asunto-osakeyhtiölain perusteella päättää kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta erillistä kokousta pitämättä. Näin tehdyt päätökset tulee kirjata, päivätä, numeroida ja allekirjoittaa. Uuden asunto-osakeyhtiölain säännökset helpottavat edustajan käyttämistä yhtiökokouksessa. Useampaa osakkeenomistajaa edustava valtuutettu voisi käyttää täysimääräisestä edustamaansa äänioikeutta vaikka edustettujen osakkeenomistajien yhteenlaskettu äänimäärä ylittäisi 20 prosenttia annetuista äänistä. Kokouspaikkaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiöjärjestysmääräyksen nojalla kokous voitaisiin pitää Suomen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun yhtiön kiinteistö sijaitsee toisessa valtiossa. Tilintarkastus Uuden 1 heinäkuuta 2007 voimaan tulleen tilintarkastuslain yhteydessä asuntoosakeyhtiölakia muutettiin niin, että tilintarkastajaksi voidaan valita vain KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka KHT- tai HTM-yhteisö ja että asunto-osakeyhtiön on valittava tällainen tilintarkastaja, jos yhtiön rakennuksissa on vähintään 30 huoneistoa. Tietyissä tapauksissa tilintarkastajaksi voidaan valita myös JHTT-tilintarkastaja ja yhteisö. Tilintarkastuslain siirtymäsäännösten perusteella ennen 1 päivää heinäkuuta 2007 perustetussa yhtiössä raja-arvo on kuitenkin 100 huoneistoa koskien tilintarkastusta tilikausilta, jotka päättyvät viimeistään 31 joulukuuta Siirtymäkautta ehdotetaan lyhennettäväksi siten, että yhtiön rakennuksessa olevien asuntojen lukumäärää koskeva siirtymäaika päättyy tämän lain tullessa voimaan (esityksessä laki ehdotetaan tulevan voimaan ). Tästä seuraa, että asunnon asunto-osakeyhtiön on valittava ammattitilintarkastaja keskimäärin yhtä vuotta aiemmin kuin voimassa olevan lain siirtymäsäännöksen perusteella. Siirtymäajan lyhentämistä ehdotetaan eripituisista siirtymäajoista käytännössä aiheutuvien epäselvyyksien välttämiseksi. 10 TUOKKONEN 2/09

11 VEROTUS Ehdotuksen mukaan uuden asuntoosakeyhtiölain säännöksiä tilintarkastuksesta sovelletaan myös sellaiseen keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön, johon uuden asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella sovelletaan asuntoosakeyhtiölakia. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voitaisiin määrätä myös, että yhtiöön sovelletaan vain tiettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä tai että tiettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä ei sovelleta. Tällainen määräys voi koskea myös osakeyhtiölaista poikkeavia tämän lain erityissäännöksiä tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta. Vähemmistön oikeus vaatia tilintarkastajan valintaa Osak keenomistajien vähemmistöllä olisi aina oikeus vaatia tilintarkastajan asettamista. Vähemmistöllä tarkoitetaan osakkeenomistajia, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista. Jos yhtiökokous ei vähemmistön vaatimuksesta huolimatta valitse tilintarkastajaa, lääninhallitus määrää yhtiölle sellaisen tilintarkastuslain 9 :ssä tarkoitetussa järjestyksessä. Edellytyksenä on, että osakkeenomistaja hakee määräystä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Säännös on vähemmistönsuojasäännöksenä pakottava. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä vähemmistöosakkeenomistajan kannalta edullisemmasta menettelystä. Toiminnantarkastus Uuden asunto-osakeyhtiölain hallituksen esitys sisältää säännökset toiminnantarkastajasta. Asunto-osakeyhtiössä, jossa ei asunto-osakeyhtiölain, tilintarkastuslain, yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouksen päätöksen perusteella valita KHT- tai HTM-tilintarkastajaa, pitää valita toiminnantarkastaja, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Siinäkin tapauksessa, että velvollisuudesta valita toiminnantarkastaja on luovuttu yhtiöjärjestyksessä, toiminnantarkastaja pitäisi valita osakkeenomistajien määrävähemmistön vaatimuksesta. Vaikka yhtiössä olisi tilintarkastaja, toiminnantarkastaja voidaan ehdotuksen mukaan valita tilintarkastajan rinnalle, jos näin halutaan tehdä. Toiminnantarkastus korvaisi vuonna 2012 päättyvän uuteen tilintarkastuslakiin (459/2007) liittyvän siirtymäkauden aikana sallitun vanhan tilintarkastuslain mukaisen maallikkojen suorittaman tilintarkastuksen. Uudessa tilintarkastuslaissa on luovuttu maallikoiden suorittamasta tilintarkastuksesta. Vuonna 2012 päättyvän siirtymäkauden jälkeen asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksen voi suorittaa ainoastaan KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastuslain siirtymäsäännöksen perusteella alle 30 huoneiston asunto-osakeyhtiö voi kokonaan luopua lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Jos yhtiöissä tehdään suuria rakennustöitä tai yhtiöllä on suuria lainoja, tilintarkastajan valitseminen on uuden asunto-osakeyhtiölain hallituksen esityksen perustelujen mukaan kuitenkin usein tarkoituksenmukaista myös pienemmässä yhtiössä rakennustöiden kirjanpitokäsittelyn tai lainaosuuslaskelman asianmukaisuuden varmentamiseksi. Toiminnant arkast aj an suor itt a- ma tarkastus olisi kuten tilintarkastajankin suorittama tarkastus laillisuustarkastusta. Toiminnan tarkastus sisältää yhtiön talouden ja hallinnon tarkastuksen yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla. Jos toiminnantarkastajaksi valitaan KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja, tarkastukseen voivat tulla sovellettavaksi myös tilintarkastuslain säännökset, joita sovelletaan erillislakiin tai erillistoimeksiantoon perustuvaan toimeen. Osakkeen merkitseminen ja voitonjako Ehdotuksen mukaan olettamasäännöksenä on, että uuden osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osakepääomaan. Merkintähinta voitaisiin kuitenkin joko kokonaan tai osittain merkitä vapaaseen omaan pääomaan tai rakennusrahastoon. Yhtiön oman pääoman eriin ehdotetaan muun muassa tätä varten lisättäväksi rahasto, jonka nimi on sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Asunto-osakeyhtiöissä voidaan siten jatkossakin käyttää rakennusrahastoa, toisin kuin muissa osakeyhtiöissä. Varojenjakoa koskevissa säännöksissä rahaston alentaminen rinnastetaan menettelyllisesti voitonjakoon eli osingon jakamiseen. Osakepääoma Voimassa olevasta laista poiketen arvonkorotusrahastoa ei saisi käyttää osakepääoman korottamiseen. Rahastokorotukseen voitaisiin käyttää vain vapaata omaa pääomaa ja rakennusrahastoa sekä vanhoissa yhtiöissä mahdollisesti olevaa, ehdoiltaan vapaaseen omaan pääomaan tai rakennusrahastoon rinnastuvaa vararahastoa. Arvonkorotusrahaston siirtäminen osakepääomaan ei vastaa kirjanpitolain 5 luvun 17 :n säännöksiä rahaston käyttämisestä. On myös epäjohdonmukaista, että arvonkorotusta voidaan käyttää osakepääoman korotukseen, jos arvonkorotusta ei siihen liittyvän epävarmuuden vuoksi sallita jaettavan osakkeenomistajille. Arvonkorotusrahastoa vastaavasti myöskään käyvän arvon rahastoa tai uudelleenarvostusrahastoa ei voitaisi käyttää osakepääoman korottamiseen. TUOKKONEN 2/09 11

12 Muistilista Maksuprosentit % % Eläkevakuutusmaksut Yksityisten alojen palkansaajia koskevat eläkelait TEL, TaEL ja LEL yhdistyivät yhdeksi työntekijän eläkelaiksi eli TyEL:ksi. TyEL -ansion raja 49,93 /kk 47,08 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma v.2009 alle 7152 /6kk 22,40 v.2008 alle 6744 /6kk 22,40 Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma v.2009 vähintään 7152 /6kk v.2008 vähintään 6744 /6kk TyEL- maksu, perusmaksu, ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta palkkasumma alle ,44 21, ,44-22,04 21,40-22,40 nousee liukuvasti palkkasumma yli ,04 22,40 Työntekijän osuus TyEL- maksusta - alle 53 v. työntekijä 4,3 4,1 - vähintään 53 v. työntekijä 5,4 5,2 YEL 20,8 20,6 53 vuotta täyttäneiltä 21,9 21,7 Työttömyysvakuutusmaksu % % työnantajan osuus 0,65 0,70 työntekijän osuus 0,20 0,34 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,90 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,70 Korot % Viivästyskorko korkolain mukaan 9,5 Peruskorko ,75 Peruskorko ,0 Määräaikoja verotuksessa - Veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. - Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisen jälkeen. - Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. - Työnantajasuorituksen (sotu ja ennakkopidätykset) maksetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 10. päivänä. - Arvonlisäverot maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä. - Valvontailmoitus annetaan viimeistään ilmoituskuukauden 15. päivänä (kuukausimenettelyssä oleva ALV- velvollinen ja säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja). - Huomioithan, että kannattaa maksaa ennakontäydennystä, jos verolaskelma osoittaa, että ennakot ovat liian pienet. Näin vältytään jäännösveron koroilta, jotka ovat vähennyskelvottomia. Liikaa maksettua ennakkoa voi vielä hakea takaisin neljän kuukauden kuluessa ja ennakkon kokonaan poistamista kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Näin saat liikaa maksetut ennakot nopeammin takaisin. Sotumaksu maksuluokka 1 2,801 2,771 maksuluokka 2 5,001 4,971 maksuluokka 3 5,901 5,871 Laskethan sen, onko verotukselliseti edullisempaa tehdä verotuksessa pienemmät poistot, jos sotumaksuluokka alenee. Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (03) Turku Aurakatu Turku Puh. (020) Fax (020) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (08) Jyväskylä Väinönkatu 26 A Jyväskylä Puh. (014) Fax (014) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (05) Tallinna Toompuistee Tallinn, Estonia Puh Fax

OSAKEYHTIÖLAKI PÄHKINÄNKUORESSA. Simo Vihemäki, lakimies

OSAKEYHTIÖLAKI PÄHKINÄNKUORESSA. Simo Vihemäki, lakimies UUSI ASUNTO- OSAKEYHTIÖLAKI PÄHKINÄNKUORESSA Simo Vihemäki, lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa YLEISTÄ Aikataulu Hallituksen esitys (HE 24/2009) annettu eduskunnalle 27.3.2009 Lain voimaantulo 1.7. 2010

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Isännöintiliitto Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tietoa taloyhtiön päättäjille Osakkaat yhtiökokoukseen.... Lisää suunnitelmallisuutta ja avoimuutta... Taloyhtiön vuoden kohokohta on yhtiökokous. Tarkoitus

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruotsiksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista

Lisätiedot

Näytesivut. päätöksentekot. asunto-osakeyhtiössä. 2.1 Korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös. 2.1.1 Kunnossapitopäätös

Näytesivut. päätöksentekot. asunto-osakeyhtiössä. 2.1 Korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös. 2.1.1 Kunnossapitopäätös 2 Tava llisia päätöksentekot ila n tei ta asunto-osakeyhtiössä 2.1 Korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös Kiinteistön ja rakennusten korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskevat

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

AJANKOHTAISET LAKIASIAT

AJANKOHTAISET LAKIASIAT AJANKOHTAISET LAKIASIAT Varatuomari Kari Lehto Pellervo-Seura Pellervon Päivä 11.4. MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET OSUUSTOIMINNAN KANNALTA EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI OSAKEYHTIÖLAKI TILINTARKASTUSLAKI EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja

I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja Sisällys ESIPUHE 5 Lyhenteet 15 Säädökset 17 Kirjallisuus 19 I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja yhtiövastike 1 Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 23 Soveltamisala

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

2.1 Yhtiön suorittamaa korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös

2.1 Yhtiön suorittamaa korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös 2 KUNNOSSAPIDOSTA JA UUDISTUKSISTA PäättäMINEN 2.1 Yhtiön suorittamaa korjaamista, kunnossapitoa ja uudistamista koskeva päätös Asunto-osakeyhtiölaissa kiinteistön ja rakennusten korjaamista koskevat päätökset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Pätevä päätös Kunnossapitovastuunjako, osakasmuutokset Vastikeperuste Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Autopaikkojen jako 1

Autopaikkojen jako 1 Autopaikkojen jako 1 Autopaikkojen jako 2 Autopaikkojen jako 3 Autopaikkojen jako 4 Autopaikkojen jako 5 Autopaikkojen jako 6 LÖYTYY OSOITTEESTA: http://www.taloyhtio.net/attachements/2013-11-25t10-09-3613206.pdf

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISSEMINAARI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET Päätöksenteko, kustannusvastuu ja kunnossapitovastuu asoy:ssä

RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISSEMINAARI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET Päätöksenteko, kustannusvastuu ja kunnossapitovastuu asoy:ssä RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISSEMINAARI 2.12.2014 KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET Päätöksenteko, kustannusvastuu ja kunnossapitovastuu asoy:ssä Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari HUONEISTON KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken. Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys

Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken. Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys Asunto osakeyhtiölain uudistus 1.7.2010 Ennen asunto osakeyhtiölainmuutosta

Lisätiedot

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 Lyhenteet 13 1 Johdanto 2 Osakkeet Lait 14 15 1.1 Yleistä............................................... 15 1.1.1 Asunto-osakeyhtiön peruspiirteet.............. 15 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölaki........................

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET. Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET. Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku Kokemuksista yleisesti Alkuvaiheen kritiikki laantunut Remontti-ilmoitukset Hallituksen työmäärä ja

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET. Toiminnanjohtaja Pekka Luoto 23.2.2012 Oulu

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET. Toiminnanjohtaja Pekka Luoto 23.2.2012 Oulu ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET Toiminnanjohtaja Pekka Luoto 23.2.2012 Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010 Tavoitteena oli, että uusi laki selventäisi ja täsmentäisi

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUKSEN PITOAIKA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen kokous pidettävä 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA. Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm ,

PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA. Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm , PÄÄTÖKSENTEKO RYHMÄKORJAUSHANKKEISSA Marina Furuhjelm, Lakimies OTM gsm +358 50 597 5976, Twitter: @FuruhjelmMarina Yhtiökokous Yhtiökokous yleistoimivaltainen elin Yhtiökokous päättää laajemmista remonteista

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013

OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 OSUUSKUNTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Pellervon Päivä 2013 Osuuskuntalakiseminaari Prof. Jukka Mähönen 10.4.2013 2 ENSIKSIKIN: MIKÄ EI MUUTU? Olennaista osuuskunnan tarkoitus (EOKL 1:5) Osuuskunnan toiminnan

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26 1 / 9 21.8.2008 16:26 Suomen Asiakastieto Oy 21.08.2008 16:25:06 KIINTEISTÖ OY MANNERHEIMINTIE 40:N YHTIÖJÄRJESTYS Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Mannerheimintie

Lisätiedot

~~l!~. Eteläesplanadi io PL 25 (09) Käyntiosoite Postiosoite Puhelin LAUSUNTOPYYNTÖ

~~l!~. Eteläesplanadi io PL 25 (09) Käyntiosoite Postiosoite Puhelin LAUSUNTOPYYNTÖ .~. 01 K E U S 1\ 1 N 1 S T ERI Ö LAUSUNTOPYYNTÖ Lainvalmisteluosasto Yksityisoikeuden yksikkö Jyrki Jauhiainen 4.3.2010 OM 5/41/2010 LAUSUNTOPYYNTÖ Oikeusministeriössä on laadittu luonnos hallituksen

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Tietoa taloyhtiön päättäjille

Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Tietoa taloyhtiön päättäjille Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tietoa taloyhtiön päättäjille Asunto-osakeyhtiölaki uudistuu Uusi asunto-osakeyhtiölaki on voimassa 1.7.2010 alkaen. Laki selkeytyy ja tuo taloyhtiöihin lisää suunnitelmallisuutta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Home > Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Pörssitiedote 20.3.2012 klo 15:30 FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2012 Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENPEIKKO YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa. 2 TOIMIALA Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 SISÄLLYS ALKUSANAT 6. PAINOKSEEN 5 EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SEN HALLINTO 17 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asunto-osakeyhtiölain soveltamisala 17 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE

/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 13:00

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 13:00 ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.03.2017 KLO 13:00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2017 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot