Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Tampereen aluekonttori kasvaa. Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Tampereen aluekonttori kasvaa. Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä"

Transkriptio

1 Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tampereen aluekonttori kasvaa Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä

2 PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Viime viikkojen taloudellisen tilanteen myönteisistä merkeistä huolimatta maailmantaloudessa eletään merkittävän epävarmuuden aikaa. Meillä Suomessa lienee edessämme pari vuotta negatiivisen talouskasvun aikaa, vaikka maailman markkinat piristyisivät. Yrityksen terveyttämistoimet ovat tarpeen silloin, kun yrityksen normaali kehittäminen ei ole tuottanut toivottuja tuloksia. Terveyttämistoimenpiteitä on järkevää suunnitella ennakoivasti eri tekijöitä analysoimalla. Taloudellisiin ongelmiin tulisi reagoida mahdollisimman nopeasti, kuten yritysten terveyttämisen ammattilaisten TMA-yhdistyksen (turnaround management) puheenjohtaja, Finnveran yrityskehitysryhmän päällikkö Jari Pirinen tässä Tuokkosessa artikkelissaan kehottaa. Me Tuokolla haluamme auttaa kaikenkokoisia organisaatioita selviämään menestyksekkäästi myös vaikeammista ajoista. Laaja-alaisen osaamisemme ja pitkäaikaisen kokemuksemme avulla voimme auttaa asiakasyrityksiämme pitämään taloussuhdanteen kielteiset vaikutukset mahdollisimman pieninä ja hyödyntämään taantuman myötä syntyviä mahdollisuuksia. Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa kysymyksissä liittyivät ne sitten rahoitukseen ja kassavirtaan, kustannussäästöihin, vaikean taloustilanteen riskin hallintaan tai kasvumahdollisuuksiin. Tässä Tuokkosessa esittelemme ajankohtaisia teemoja muun muassa verotuksesta, asunto-osakeyhtiölaista sekä esittelemme uusia vahvistuksiamme kunnille ja valtiolle suunnattuihin palveluihin ja Tampereen toimistoon. Taloudellisen toimintaympäristön haasteista huolimatta Tuokko Tilintarkastus Oy:n viime joulukuussa päättynyt tilikausi oli varsin menestyksekäs. Liikevaihtomme kasvoi yli 20 prosentilla noin 5 miljoonaan euroon. Myös kannattavuus kehittyi tilikaudella myönteisesti. Liikevaihdon kasvu oli toimialan nopeimpia. Lämmin kiitos asiakkaillemme saamastamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Taloudellisen tilanteen muutos on jo jonkin aikaa vaikuttanut tiettyjen palvelujen, kuten yritysjärjestelypalveluiden kysyntään. Toisaalta erityistarkastuksiin ja terveyttämiseen liittyvien palvelujen kysyntä on kasvanut selvästi. Myös tilintarkastuspalveluissa näemme edelleen kasvumahdollisuuksia. Kuluvana vuonna ensimmäisten kuukausien aikana olemme pystyneet edelleen kasvattamaan toimintavolyymiamme kaksinumeroisin luvuin. Suhtaudumme tulevaisuuteen luottavaisesti. Kokeneet ja pitkään alalla olleet asiantuntijamme ovat olleet auttamasta yrityksiä 1990-luvun laman yli ja tästä kokemuksesta ovat asiakkaamme olleet kiinnostuneita. Ta l ou d ellisen t a antuman s y v y ydest ä r i ippu mat - ta elinvoimaiset yritykset, joilla on vallitsevan suhdanteen ylitse eteenpäin katsova johto, selviävät laskusuhdanteesta kunnialla usein myös vahvistaen asemiaan. Me n e s t y s t ä j a u s k a l l u s t a v u o d e n p ä ät ö k - s e ntekot i l anteisiin s ekä e n nen k ai k ke a au r i n koist a j a r e n t o u t t a v a a k e s ä ä k a i k i l l e l u k i j o i l l e m m e! Terveisin, Seppo Suontausta Toimitusjohtaja, KHT 2 TUOKKONEN 2/09

3 NIMITYKSIÄ NIMITYKSIÄ Tuokko Tilintarkastus Oy mikko JHTT, HTM Mikko Helkiö on nimitetty 1.4. alkaen kuntien tarkastuspalveluiden johtajaksi. Hänestä kerrotaan laajemmin oheisessa jutussa. Lisäosaamista Tuokon julkishallinnon palveluihin Julkishallinnon tarkastuspalveluiden kysynnän jatkuvasti kasvaessa Tuokko Tilintarkastus Oy on vahvistanut kuntien ja kuntayhtymien asiantuntija- ja tarkastuspalveluita, kun JHTT- ja HTM-tilintarkastaja Mikko Helkiö aloitti Tuokko Tilintarkastus Oy:n sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan ryhmässä kuntien tarkastuspalveluiden johtajana. Kunnan toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää myös kunnan sisäisen valvonnan toimintojen systemaattista arvioimista ja päivittämistä. Uusi kuntien ja kuntayhtymien toimintakertomusohje edellyttää, että kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa annettava selonteko kunnan sisäisestä valvonnasta ja konsernivalvonnasta. Auktorisoitu, ammattistandardien mukaisesti suoritettu sisäinen tarkastus voi tuoda kunnan ja kuntakonsernin johdolle lisäarvoa arvioimalla ja varmentamalla systemaattisilla menetelmillä sisäisen valvonnan toimivuutta, toimintojen tuloksellisuutta ja tavoitteiden saavuttamista riippumattomasta näkökulmasta. Kuntakonsernin kannalta sisäisen valvonnan selontekovaatimus antaa myös johdolle tilaisuuden pysähtyä miettimään miten kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden sisäinen valvonta on järjestetty. Toteutuuko tehokas sisäinen valvonta koko kuntakonsernin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä? Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan palveluissa tavoitteenamme on tarjota johtoa avustavaa ja lisäarvoa tuottavaa, nykyaikaista tarkastusta. Toimintaperiaatteisiimme kuuluvat tarkastustyön riskilähtöinen priorisointi, riskienhallintamenetelmien, sisäisen valvonnan rakenteiden, kontrollirutiinien kehittäminen ja varmistusmenettelyt johdon hyväksymien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Hallintotieteiden maisteri, JHTT, HTM Mikko Helkiöllä on noin 10 vuoden monipuolinen kokemus mm. kuntien, kuntayhtymien sekä valtion virastojen sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta. Ennen Tuokko Tilintarkastus Oy:n palvelukseen siirtymistä hän toimi Espoon kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikön tarkastusjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut mm. opetusministeriössä tarkastusneuvoksena sekä yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastustehtävissä. Tuokko Laskenta Oy KTM Kristiina Talbi on nimitetty alkaen erityistarkastusryhmän tarkastusassistentiksi ja toimitusjohtajan assistentiksi. Aiemmin hän työskenteli The Bank of New York Mellonin palveluksessa. Stephen Burgess on nimitetty 9.3. alkaen talous- ja palkkahallinnon konsultiksi. Merkonomi Hilkka Salo on nimitetty 4.5. alkaen taloushallinnon konsultiksi. TUOKKONEN 2/09 3

4 AJANKOHTAISTA Tampereen aluetoimiston toiminta kasvaa! Tuokko Tilintarkastus Oy vahvistaa Tampereen aluetoimistoaan. KTM, KHT Ilkka Miettinen (46) aloittaa Tampereen toimiston vetäjänä elokuussa Ilkka Miettisellä on laaja-alaista osaamista sekä tilintarkastuksen osalta että pöydän toiselta puolelta talousjohtamisesta ja yritysjärjestelyistä. Hän on toiminut tilintarkastajana Turussa ja Tampereella, yhteensä kahdeksan vuoden ajan. Lisäksi hän on toiminut kansainvälisten yhtiöiden Suomen tytäryhtiöiden talousjohdossa. Viimeksi hän on toiminut Metso Mineralsin pääkonttoritoiminnoissa Tampereella talous- ja yritysjärjestelyfunktioissa vastaten mm. kohdeyhtiöiden analysoinnista, due diligence prosessin kehittämisestä sekä integraatioiden koordinoinnista yhdessä Metson M&A ryhmän ja linjajohdon kanssa. Haave omasta toimistosta vaihtui Tuokkolaisuuteen Ilkka Miettisen ja Tuokko Tilintarkastuksen teiden kohtaaminen on osoitus verkostoitumisen välttämättömyydestä: nähdessään Pirkanmaalla olevan tilintarkastuspotentiaalin Ilkka oli suunnitellut jo jonkin aikaa oman tilintarkastusyhtiön perustamista ja ehtinyt jo aloittaa asiakashankinnan omissa nimissään. Asiakaskartoitukseen kuului myös lounaspalaveri Tampereen Talenomin Riku Suomisen kanssa. Rikun kokemuksen mukaan Tuokko saattoi tarvita ajoittain tarkastuskapasiteettia mm. eritystilintarkastusten ja yrityskauppojen yhteydessä. Yhteydenotto Seppo Suontaustaan johtikin nopeasti neuvotteluihin. Neuvotteluissa todettiin, että osapuolten arvomaailmat ja tavoitteet kohtasivat niin hyvin, että ostopalvelumalli olisi liian löyhä. Paras lopputulos saavutettaisiin ottamalla Ilkka kokonaisuudessaan Tuokon organisaatioon. Jos joskus puhutaan liiankin löysästi synergioista niin tässä synergia näyttää ilmeiseltä. Ilkka Miettinen kertoo. Uusia asiakkaita vanhoja unohtamatta Tulemme tarjoamaan Tuokon palveluja laajasti Pirkanmaalaisille yrityksille ja uskon vahvan osaamiseni talousjohtamisesta, yritysjärjestelyistä ja IFRS-ympäristöstä auttavan Tuokon palveluiden kehittämisessä vastaamaan yhä paremmin asiakkaidemme tarpeita. Miettinen kertoo ja lisää Meillä on jo osaava ja motivoitunut henkilökunta Tamperella, mutta pyrkimykseni on tuoda Tampereen toimistoon sellaista osaamista ja näkyvyyttä, jolla Tuokko olisi todellinen vaihtoehto yhä useammalle pk-yritykselle unohtamatta kuitenkaan nykyistä asiakaskuntaamme. Toimintani painopiste tulee alussa olemaan Tampereella ja lähiseudulla, mutta osaamiseni on luonnollisesti koko Tuokko-organisaation käytössä. Tarvittaessa olen projektiluonteisesti käytettävissä jo ennen virallista aloitusta elokuussa Ilkka Miettisellä on edessään jännittävät ajat myös henkilökohtaisella rintamalla. Tämä kevät on ollut minulle uusiutumisen aikaa monella tapaa. Tuokon tuomien uusien ammatillisten haasteiden lisäksi perheeni uudistui ja tytär ja kaksi poikaa saivat maaliskuun lopussa iltatähti-pikkuveljen. Uudet toimitilat Tampereen henkilövahvuus kasvoi 1.6. yhdellä henkilöllä Annukka Hakkaraisen siirtyessä sinne Helsingin toimipisteestä. Hän jatkaa Tampereella tilintarkastusassistentin tehtävissä. Tampereen aluekonttori laajenee henkilöstön lisäksi myös toimitiloiltaan. Aikaisemmat neliöt jäivät henkilöstön kasvaessa liian ahtaiksi, joten uusille toimitiloille katsottiin olevan tarvetta. Kauaksi ei uusien tilojen perässä tarvinnut onneksi lähteä, vaan ne löytyivätkin saman rakennuksen 5. kerroksesta. Tampereen aluekonttorin henkilökunta toivottaakin kaikki asiakkaansa juhlistamaan tupaantulijaisia elo-syyskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 4 TUOKKONEN 2/09

5 AJANKOHTAISTA Tuokko mukana alppihiihdon SM-kisoissa! Kuvassa Tuokon henkilökunnan jäseniä: Urpo Pirilä (ylhäällä vasemmalla), Seppo Suontausta, Ilari Hakala, Marja-Leena Roito, Manu Auhto, Kai Järvikare, Timo Tuokko, Mirja Saarnia (edessä vasemmalla), Eija Selenius, Helge Vuoti, Jari Miikkulainen ja Tom Hoffström. Alppihiihdon SM-kisat hiihdettiin tänä vuonna Ylläksellä. Kisojen järjestelyistä vastasi helsinkiläinen Slalom-Seura ja kisojen yhtenä pääyhteistyökumppanina toimi Tuokko Tilintarkastus Oy, jonka henkilökuntaa saapui paikalle seuraamaan perjantaina laskettuja pujottelun SM-kisoja. Tuokko oli näkyvästi esillä kisoissa koko viikon, sillä kil- pailijat laskivat maaliviivan yli Tuokon maalivaatteiden välistä Naisten pujottelun, suurpujottelun ja supersuurpujottelun SM-kullat vei Tanja Poutiainen. Miesten pujottelun ja supersuurpujottelun voittoon laski Jukka Leino, ja suurpujottelun SM-kultamitalin vei Marcus Sandell. Tuokkolaiset mukana Naisten kympillä ja Helsinki City Runissa! Tuokon työntekijät osallistuivat suurella joukolla Naisten kymppi ja Helsinki City Run -tapahtumiin. Helsinki City Run juostiin 9.5. ja mukana oli tuolloin 5 tuokkolaista. Naisten kymppiin osallistuttiin 9 naisen voimalla. Naisten kymppi järjestettiin helteisenä toukokuun 31. päivänä. Hikinen, mutta hauska päivä!, totesivat naiset urakan päätteeksi. Tuokko kannustaa työntekijöitään aktiivisesti liikunnan pariin tarjoamalla työntekijöilleen liikuntaseteleitä ja työpaikkaliikuntaa. Ennaltaehkäisevä liikunta vaikuttaa merkittävästi työkuntoon ja työssä jaksamiseen. Kuvassa Tuokkolaisia Naisten kympillä. TUOKKONEN 2/09 5

6 TERVEYTTÄMINEN Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä Varatuomari Jari Pirinen (kuvassa) on yrityksen terveyttämiseen erikoistuneiden ammattilaisten yhdistyksen TMA Finlandin puheenjohtaja, sekä Finnveran yrityskehitysryhmän päällikkö. Seuraavassa artikkelissa hän käsittelee yhdistyksen jäsenilleen teettämän kyselyn tuloksia ja peilaa niitä yritysten nykyisiin taloudellisiin haasteisiin. Suhdanteiden koetteleman yrityksen pelastaminen vaatii nopeaa reagointia sekä yritykseltä itseltään että sen keskeisiltä kumppaneilta. Elinkelp oisten yritysten p elastaminen vaatii joustavuutta ja nop e u t t a n i i n r a h o i t t aj i l t a, v i r a n - omaisilta kuin yritykseltä itseltään. Ensimmäisenä suhdanneongelmiin pitäisi luonnollisesti reagoida yrityksen johdossa. Näin todennäköisesti tapahtuukin, mutta ulkopuolista apua yritysjohto hakee usein vasta pankin tai verottajan innoittamana. (Kyselyssä kysymys numero 8). Näin kertoo yrityksen terveyttämiseen erikoistuneiden ammattilaisten yhdistyksen TMA Finlandin keväinen jäsenkysely. Huolestumista herättää kyselyssä jo aiemmalla kerralla esille tullut näkemys siitä, että vaikeuksiin joutuneiden yritysten taloushallinto on usein heikolla tasolla. Pahimmissa tapauksissa taloushallinto on laiminlyöty kokonaan ja näissä tilanteissa ulkopuolisellakaan avulla tuskin saa kriisiä korjattua riittävän ajoissa. Ulkopuolisen kynnys puuttua yrityksen ongelmiin on yleensä korkea. Siksi rahoittajan painostamana apua hakeva yritys on usein huonossa hapessa. Sen vuoksi taas terveyttäminen on monissa tapauksissa pakko tehdä rajun saneerauksen kautta. (Kyselyssä kysymys numero 7.) Jos yritys hakisi ammattiauttajan apua riittävän aikaisessa vaiheessa, sillä olisi todennäköisesti terveyttämisvaiheessa enemmän polkuja käytettävänään. Pakkotilanteessa terveyttäminen tarkoittaa helpostikin kovalla kädellä tehtyä kustannustenkarsintaa, joka johtaa monissa tapauksissa myös hyvien oksien leikkaamiseen. Verkosto elossa noususuhdanteeseen Koko yhteiskunnalle olisi tärkeä pitää pystyssä yritykset, jotka ovat perustaltaan terveitä mutta ohimenevissä vaikeuksissa taantuman takia. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus korostikin hiljattain TMA Finlandin organisoimassa Taantuman torjunta -seminaarissa, että yhteisillä ponnistuksilla kannattaisi pitää pystyssä yritysverkosto, jota tarvitaan nousun alkaessa. Yhteisiin ponnistuksiin pitäisi osallistua koko rahoitusketjun niin, että rahoittajat käyttäisivät kaikki realistiset keinot lainojen vakauttamiseen. Suurten yritysten puolestaan tulisi hoitaa velvoitteensa ainakin niin, että ne maksavat laskunsa ajoissa, etteivät pk-yritykset joudu tarpeettomiin maksuvaikeuksiin likviditeettiongelmien takia. Terveyttämiskonsulttien kysely kertoi, että pankkien perintäkriteerit ovat tiukentuneet puolen vuoden aikana melko paljon. (kyselyssä kysymys numero 4.) Onneksi muutos ei kuitenkaan ole ollut dramaattinen. Sen sijaan verottaja on tiukentanut otettaan pankkeja vä- 6 TUOKKONEN 2/09

7 TERVEYTTÄMINEN hemmän (kyselyssä kysymys numero 5). Julkiset tuet tutuiksi Myös julkiset suhdannetuet voivat auttaa yritystä tilapäisesti. Tukia haetaankin vilkkaasti. Silti on mahdollista, että tukia eivät osaa hakea aina ne yritykset, jotka tukia eniten tarvitsisivat. TMA Finlandin jäsenkysely kertoikin, että terveyttämisammattilaisten asiakkaat tuntevat valtion suhdannetuet joko erittäin huonosti tai melko huonosti. (Kyselyssä kysymys numero 15.) Rahoittajien ja muiden talouspalveluyritysten tulisikin ohjata asiakkaansa oikeiden tukien lähteille. On kansantaloudellinen katastrofi, jos apu jää hakematta tietämättömyyden takia. Rahallisen tuen lisäksi yrittäjille olisi hyvä kertoa terveyttämiskonsulttien verkoston olemassa olosta. Terveyttämiskonsulttien näkemys valtion suhdannetukien hyödyllisyydestä jakaantui. Noin puolet vastaajista arvioi, että tuet voivat auttaa ongelmissa olevia yrittäjiä melko paljon tai erittäin paljon. Toisaalta lähes puolet arvioi, että valtion tuista on melko vähän apua vaikeuksissa oleville yrittäjille. Jälkimmäinen näkemys voi kertoa juuri siitä, että monet yrittäjät alkavat etsiä apua liian myöhään. Syviin vaikeuksiin ajautunutta yritystä on vaikea pelastaa tukienkaan avulla. Lainsäädäntö kuntoon Lainsäädäntö on suurelta osin Suomessa kunnossa, mutta poikkeuksellinen suhdannetilanne on nostanut esiin myös kehittämistarpeita. Yrittäjät ovat toivoneet maksukyvyttömyyslainsäädäntöön muutoksia, jotka antaisivat mahdollisuuden uuteen alkuun maksumoraalia heikentämättä. EK:n toimitusjohtaja Leif Fagernäs esitti TMA Finlandin Taantuman torjunta- seminaarissa että yritykset voisivat tilapäisissä vaikeuksissa lykätä eräitä työnantajamaksuja samaan tapaan kuin Ruotsissa. Myös tappiontasausjärjestelmän kehittämistä kannattaisi harkita. TMA Finland ry:n piirissä on keskusteltu tarpeista terävöittää yrityssaneerauslakia ja osakeyhtiölakia siten, että saneerausselvittäjille annettaisiin enemmän lakisääteistä valtaa vaikuttaa yrityksen johtoon ja käytännön liikkeenjohdon ohjaamiseen. Yrityksen kasvussa on tunnistettavissa useita erilaisia vaiheita, jolloin johtamisen on oltava erilaista. Kasvuyrityksen johtajaa on kuvattu soturiksi ja kypsän yrityksen johtajaa maanviljelijäksi, eli tyylit vaihtelevat suuresti. Talouden taantumassa pelitilanne on meille kaikille uusi. vanha sanonta kuuluukin, että se joka ajoi traktorin ojaan, tuskin osaa sitä ajaa sieltä pois. Olisiko saneerausselvittäjien päätösvaltaa yrityssaneerausprosessissa lisättävä ja yrityssaneerauslakia samoin kun osakeyhtiölakia uudistettaisiin niin, että selvittäjälle tulisi hallituksen valta nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja sitä kautta myös tarvittava määrä muitakin avainhenkilöitä? Saneerausselvittäjien ammattikunta on kokenutta ja erikoistunutta sekä asianajajien osalta valvottua. Terveytettävänähän on yritys, eivät sen omistajat. Seuraavalla sivulla esittelemme Tuokko Tilintarkastus Oy:n palvelutarjontaa yrityksen terveyttämiseen, sekä menestykselliseen kehittämiseen liittyen. TUOKKONEN 2/09 7

8 TERVEYTTÄMINEN Tuokko palvelee yrityksiä myös muuttuvissa olosuhteissa Haluamme Tuokolla auttaa kaikenkokoisia organisaatioita selviämään menestyksekkäästi tiukemmista ajoista. Laaja-alaisen osaamisemme ja tutkimuksen sekä pitkäaikaisen kokemuksemme avulla voimme auttaa asiakasyrityksiämme pitämään talouskriisin negatiiviset vaikutukset mahdollisimman pieninä ja hyödyntämään taantuman myötä syntyviä mahdollisuuksia. Olemme varautuneeet hyvissä ajoin palvelemaan asiakkaitamme myös muuttuvissa olosuhteissa. Kuusi yhtiömme asiantuntijaa on osallistunut PKT-Säätiön järjestämään terveyttämis- (Turnaround Management)-konsulttien koulutusohjelmaan, jonka tavoite on antaa sekä teoreettista että käytännön tietoa kriisiyrityksen käyttäytymisestä ja työkaluja sen terveyttämiselle sekä menestykselliselle kehittämiselle. Tuokolta on saatavissa asiantuntija- ja neuvonta-apua mm. seuraaviin tukitoimiin liittyen: Tervehdyttämistoimien suunnittelu ja taloudellisten vaikutusten arviointi ja niihin liittyvät laskelmat Taloudellisen informaation oikeellisuuden varmentaminen Taloudellisten ennusteiden luotetta vuuden todentaminen Hinnoittelumallien ja muiden taloudellisen raportoinnin työkalujen kehittäminen Lisätietoja antavat Kai Järvikare Manu Auhto ja Urpo Pirilä Konkurssipesien verotuksesta Leena Juusela, veroasiantuntija, Tuokko Tilintarkastus Oy Arvonlisäverovelvollisen elinkeinonharjoittajan konkurssitilanteessa on mahdollista lopettaa arvonlisäverovelvollisuus konkurssin asettamispäivään tai jatkaa sitä omaisuuden realisoinnin ajan. Konkurssipesä voi myös jatkaa itsenäisesti liiketoimintaa. Seuraavassa käsitellään lyhyesti konkurssipesän arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä. Ellei konkurssipesä harjoita itsenäisesti liiketoimintaa, se voi valita päättyykö verovelvollisuus konkurssin asettamispäivänä vai jatketaanko konkurssivelallisen verovelvollisuutta omaisuuden realisoinnin ajan. Verohallituksen ohjeen mukaan konkurssipesän ei katsota harjoittavan itsenäistä liiketoimintaa, kun se vain realisoi konkurssiin menneen yrityksen pesäluettelossa ollutta liikeomaisuutta tai saattaa loppuun keskeneräiset työt tai valmistuttaa olemassa olevan tilauskannan, jos toimintaa varten ei hankita vähäistä enempää uutta vaihto-omaisuutta. Lopettamispäivää siirtäneen tai itsenäisesti liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän verovelka on pesän massavelkaa, joten pesän suorittamista myynneistä suoritettavat verot eivät ole konkurssivelallisen valvottavaa velkaa. Pesän tulee siten tilittää realisoinnista ym. perimänsä verot valtiolle ennen osuuksien jakamista velkojille. Kun verovelvollisuutta jatketaan omaisuuden realisoinnin ajan, ei konkurssivelallisen tarvitse suorittaa veroa konkurssiin asettamishetken loppuvarastosta eikä konkurssipesällä tällöin ole vähennysoikeutta. Konkurssipesä on verovelvollinen realisoinnista saaduista myyntihinnoista arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaisesti. Jos konkurssipesällä on realisoinnin ja arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä hallussaan loppuvarastoa, kiinteistöjä ym., tulee verovelvollisuuden päättymisestä aiheutuvat veroseuraamukset ilmoittaa lopettamiskuukaudelta annettavassa valvontailmoituksessa. Verohallinnolle tehtävät ilmoitukset Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu verovelvollisuuteen liittyvien ilmoitusten tekeminen verohallinnolle. Jos konkurssipesä päättää käyttää lopettamispäivän siirtomahdollisuutta eli jatkaa arvonlisäverovelvollisuutta omaisuuden realisoinnin ajan, pesänhoitaja tekee verovirastolle ilmoituksen konkurssista ja pyynnön arvonlisäverovelvollisuuden jatkamiseksi. Kun realisointi päättyy, pesänhoitajan tulee tehdä lopettamisilmoitus. Jos konkurssipesä jatkaa itsenäisesti liiketoimintaa, pesänhoitajan on annettava perustamisilmoitus. Lopettamisilmoitus on tehtävä, kun pesä lopettaa liiketoiminnan, kuitenkin viimeistään, kun pesän omaisuus on realisoitu. 8 TUOKKONEN 2/09

9 VEROTUS Uusi asunto-osakeyhtiölaki (HE 24/2009) Tom Hoffström, vero-osaston johtaja, Tuokko Tilintarkastus Oy Uuden asunto-osakeyhtiölain hallituksen esityksessä on lukuisia muutoksia, jotka selkeyttävät päätöksentekoa ja päätöksentekomenettelyä asunto-osakeyhtiöissä, kunnossapitovastuun jakautumista asunto-osakeyhtiön ja osakkaan välillä, vastikeperusteiden määräytymistä sekä yhdenvertaisuusperiaatetta. Uusi asunto-osakeyhtiölaki on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta lukien ja sitä sovellettaisiin sen voimaantulon jälkeen eräin poikkeuksin myös vanhoihin asunto-osakeyhtiöihin. Seuraavassa käsitellään lyhyesti eräitä keskeisiä hallituksen esityksen muutoksia. Ilmoitusten perusteella konkurssivelallinen yritys poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Konkurssipesä saa oman y-tunnuksen. Arvonlisäverovelvollinen konkurssipesä merkitään arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta riippumatta siitä, onko kysymyksessä arvonlisäverovelvollisuuden jatkaminen omaisuuden realisoinnin ajan tai itsenäisen liiketoiminnan harjoittaminen. Konkurssipesällä on oikeus tehdä arvonlisäverovähennyksiä arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan. Vähennysrajoitusten alaisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi edustuskuluihin ja muussa kuin pelkästään verollisen liiketoiminnan käytössä oleviin henkilöautoihin liittyvistä kuluista, vähennyksiä ei saa tehdä. Vähennysoikeutta ei ole myöskään liiketoimintaan liittymättömien kulujen osalta. KHO:n vuosikirjaratkaisun 2009:46 mukaan konkurssipesällä ei ole oikeutta myöskään vähentää konkurssipesän selvityksestä ja yleisestä hallinnosta aiheutuneisiin kuluihin sisältyviä arvonlisäveroja. Toimintatavan valinnalla konkurssitilanteessa saattaa olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia, joten asia on syytä selvittää huolellisesti ennen ratkaisun tekemistä. Kunnossapitovastuu Yhtiön yleinen kunnossapitovastuu säilyy ennallaan hanoja lukuun ottamatta. Yhtiö vastaisi edelleen kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajille. Yhtiön kunnossapitovastuuta rakenteista täsmennetään laissa siten, että se käsittää rakenteiden kunnossapidon, viallisista rakenteista aiheutuvien sisäpuolisten vikojen korjaamisen sekä ehjien rakenteiden vahingoittumisen yhteydessä aiheutuvien sisäpuolisten vikojen korjaamisen. Uudenkin asunto-osakeyhtiölain periaatteena on, että kukin osakkeenomistaja vastaa vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa olevista, lähtökohtaisesti huoneiston käytön perusteella kuluvista rakenteista, pinnoista ja laitteista. Yhtiön toimenpiteestä osakkeenomistajan vastuulla olevalle seikalle aiheutuvan vaurion korjaamisvelvollisuutta selvennetään. Yhtiö olisi velvollinen korjaamaan tällaisen vaurion yhtiössä sovittuun tasoon eli siihen tasoon, jossa huoneisto on alun perin osakkeenomistajalle luovutettaessa ollut tai jonka yhtiö on myöhemmin peruskorjausten tai parannusten yhteydessä omaksunut. Yhtiön oikeuksien turvaamiseksi säädetään osakkeenomistajan velvollisuudesta ilmoittaa yhtiölle sellaisten kunnossapitotöiden tekemisestä, jotka voivat vaikuttaa rakenteisiin tai muihin yhtiön kunnossapito-vastuulla oleviin rakennuksen osiin, muutostyöilmoitusta vastaavalla tavalla. Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin otetaan säännös yhtiön oikeudesta teettää kunnossapitotyö osakkeenomistajan kustannuksella, mikäli tämä laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapitovastuunsa. Myös osakkeenomistajalla olisi vastaava oikeus yhtiön laiminlyödessä kunnossapidon. Lisäksi edellytetään, että laiminlyönnillä on vähäistä suurempi merkitys. Yhtiön muutostyöoikeus ja rahoitus Esityksessä ehdotetaan vastikerahoitusmahdollisuuden laajentamista siten, että vastikkeella voidaan rahoittaa kaikki asianmukaisesti päätetyt perusparannukset, uudistukset, lisärakentamiset, aluehankinnat ja muut muutokset. Voimassa olevan lain enemmistöpäätösmahdollisuutta laajennetaan siten, että enemmistöpäätöksellä voitaisiin päättää TUOKKONEN 2/09 9

10 VEROTUS vastikerahoitteisesta uudistuksesta, joka on yhtiöjärjestyksestä ilmenevän toimialan mukainen. Tällainen uudistus voisi olla esim. senioritalon yhtiöjärjestyksessä riittävällä tavalla yksilöity asumispalvelu. Hallituksen esityksen mukaan uutta olisi myös se, että enemmistöllä voitaisiin päättää myös sellaisesta uudistuksesta, jonka toteuttamismahdollisuudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Tällainen uudistus voisi olla esimerkiksi yhtiön perustamisvaiheessa tehty varaus takkojen tai uima-altaan rakentamista varten. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksessä voitaisiin tarvittaessa varautua myös kunkin ajankohdan tavanomaisen tason ylittävän uudistuksen toteuttamiseen enemmistöpäätöksellä. Vastikeperusteesta poikkeaminen Voimassa olevassa asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä vastikeperusteesta poikkeamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että yhtiökokous voi päättää tavallisella enemmistöpäätöksellä vastikeperusteesta poikkeamisesta muutostyön yhteydessä, jos yhtiölle aiheutuu säästöä sen vuoksi, että uudistusta ei tarvitse tehdä tietyn osakkeenomistajan huoneistossa sen alkuperäisen varustelun tai osakkeenomistajan tai tämän edeltäjän tekemän työn vuoksi. Edellytyksenä on, että yhtiö voi toteuttaa toimenpiteensä pienemmillä kustannuksilla sen vuoksi, että osakkeenomistaja on aiemmin tehnyt vastaavan kunnossapitotyön tai uudistuksen omalla kustannuksellaan tai että kyseinen uudistus vastaa osakkeenomistajan huoneistossa muuten vallitsevaa tasoa. Yhtiövastikeperusteesta poikkeaminen hissin jälkiasennuksessa Esityksessä ehdotetaan uusia säännöksiä myös siitä, millä edellytyksillä yhtiökokous voi hissin jälkiasennuksen yhteydessä poiketa yhtiövastikeperusteen mukaisesta kustannusten jaosta. Ehdotuksen mukaan yhtiövastikeperusteesta poiketaan enemmistöpäätöksellä hissin jälkiasennuksessa, jos vastikeperusteen noudattaminen olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista (hissi tuottaa etua olennaisesti vähemmän tai ei lainkaan joillekin osakehuoneistoille). Yhtiökokous päättää tällöin, että näitä huoneistoja hallitsevilta osakkeenomistajilta peritään vähemmän tai ei lainkaan vastiketta tällaisen uudistuksen kuluihin. Ehdotuksen mukaan hissin jälkiasennuksesta päätetään vastikeperusteesta poiketen normaalilla enemmistöpäätöksellä ja asennuskustannusten jakoperusteena on huoneiston sijaintikerros rakennuksessa. Hallituksen esityksessä esitetään yksityiskohtaiset laskelmaesimerkit vastikeperusteiden määräytymisestä näissä tilanteissa. Yhtiövastikkeen alentaminen vain muun käyttötarkoituksen huoneistoissa tehtävän uudistuksen yhteydessä Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan yhtiökokous päättää tavallisella enemmistöpäätöksellä yhtiövastikkeen perimättä jättämisestä muissa osakehuoneistoissa toteutettavaa uudistusta varten, jos osakkeenomistajan huoneiston yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus on toinen kuin niiden huoneistojen, joissa uudistus toteutetaan. Tällainen uudistus voi olla esimerkiksi hissin, kylpyhuoneiden, saunojen tai parvekkeiden rakentaminen asuinhuoneistoihin yhtiössä, jossa on autotalli-, myymälä- tai toimistohuoneistoja. Yhtiökokous Hallituksen esityksen mukaan yhtiökokouksessa on myös esitettävä hallituksen selvitys sellaisesta yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta kokousta seuraavan 5 vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä osakkeenomistajalle aiheutuviin kustannuksiin. Osakkeenomistajat voivat uuden asunto-osakeyhtiölain perusteella päättää kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta erillistä kokousta pitämättä. Näin tehdyt päätökset tulee kirjata, päivätä, numeroida ja allekirjoittaa. Uuden asunto-osakeyhtiölain säännökset helpottavat edustajan käyttämistä yhtiökokouksessa. Useampaa osakkeenomistajaa edustava valtuutettu voisi käyttää täysimääräisestä edustamaansa äänioikeutta vaikka edustettujen osakkeenomistajien yhteenlaskettu äänimäärä ylittäisi 20 prosenttia annetuista äänistä. Kokouspaikkaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiöjärjestysmääräyksen nojalla kokous voitaisiin pitää Suomen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun yhtiön kiinteistö sijaitsee toisessa valtiossa. Tilintarkastus Uuden 1 heinäkuuta 2007 voimaan tulleen tilintarkastuslain yhteydessä asuntoosakeyhtiölakia muutettiin niin, että tilintarkastajaksi voidaan valita vain KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka KHT- tai HTM-yhteisö ja että asunto-osakeyhtiön on valittava tällainen tilintarkastaja, jos yhtiön rakennuksissa on vähintään 30 huoneistoa. Tietyissä tapauksissa tilintarkastajaksi voidaan valita myös JHTT-tilintarkastaja ja yhteisö. Tilintarkastuslain siirtymäsäännösten perusteella ennen 1 päivää heinäkuuta 2007 perustetussa yhtiössä raja-arvo on kuitenkin 100 huoneistoa koskien tilintarkastusta tilikausilta, jotka päättyvät viimeistään 31 joulukuuta Siirtymäkautta ehdotetaan lyhennettäväksi siten, että yhtiön rakennuksessa olevien asuntojen lukumäärää koskeva siirtymäaika päättyy tämän lain tullessa voimaan (esityksessä laki ehdotetaan tulevan voimaan ). Tästä seuraa, että asunnon asunto-osakeyhtiön on valittava ammattitilintarkastaja keskimäärin yhtä vuotta aiemmin kuin voimassa olevan lain siirtymäsäännöksen perusteella. Siirtymäajan lyhentämistä ehdotetaan eripituisista siirtymäajoista käytännössä aiheutuvien epäselvyyksien välttämiseksi. 10 TUOKKONEN 2/09

11 VEROTUS Ehdotuksen mukaan uuden asuntoosakeyhtiölain säännöksiä tilintarkastuksesta sovelletaan myös sellaiseen keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön, johon uuden asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella sovelletaan asuntoosakeyhtiölakia. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voitaisiin määrätä myös, että yhtiöön sovelletaan vain tiettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä tai että tiettyjä asunto-osakeyhtiölain säännöksiä ei sovelleta. Tällainen määräys voi koskea myös osakeyhtiölaista poikkeavia tämän lain erityissäännöksiä tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta. Vähemmistön oikeus vaatia tilintarkastajan valintaa Osak keenomistajien vähemmistöllä olisi aina oikeus vaatia tilintarkastajan asettamista. Vähemmistöllä tarkoitetaan osakkeenomistajia, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista. Jos yhtiökokous ei vähemmistön vaatimuksesta huolimatta valitse tilintarkastajaa, lääninhallitus määrää yhtiölle sellaisen tilintarkastuslain 9 :ssä tarkoitetussa järjestyksessä. Edellytyksenä on, että osakkeenomistaja hakee määräystä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Säännös on vähemmistönsuojasäännöksenä pakottava. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä vähemmistöosakkeenomistajan kannalta edullisemmasta menettelystä. Toiminnantarkastus Uuden asunto-osakeyhtiölain hallituksen esitys sisältää säännökset toiminnantarkastajasta. Asunto-osakeyhtiössä, jossa ei asunto-osakeyhtiölain, tilintarkastuslain, yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouksen päätöksen perusteella valita KHT- tai HTM-tilintarkastajaa, pitää valita toiminnantarkastaja, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Siinäkin tapauksessa, että velvollisuudesta valita toiminnantarkastaja on luovuttu yhtiöjärjestyksessä, toiminnantarkastaja pitäisi valita osakkeenomistajien määrävähemmistön vaatimuksesta. Vaikka yhtiössä olisi tilintarkastaja, toiminnantarkastaja voidaan ehdotuksen mukaan valita tilintarkastajan rinnalle, jos näin halutaan tehdä. Toiminnantarkastus korvaisi vuonna 2012 päättyvän uuteen tilintarkastuslakiin (459/2007) liittyvän siirtymäkauden aikana sallitun vanhan tilintarkastuslain mukaisen maallikkojen suorittaman tilintarkastuksen. Uudessa tilintarkastuslaissa on luovuttu maallikoiden suorittamasta tilintarkastuksesta. Vuonna 2012 päättyvän siirtymäkauden jälkeen asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksen voi suorittaa ainoastaan KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastuslain siirtymäsäännöksen perusteella alle 30 huoneiston asunto-osakeyhtiö voi kokonaan luopua lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Jos yhtiöissä tehdään suuria rakennustöitä tai yhtiöllä on suuria lainoja, tilintarkastajan valitseminen on uuden asunto-osakeyhtiölain hallituksen esityksen perustelujen mukaan kuitenkin usein tarkoituksenmukaista myös pienemmässä yhtiössä rakennustöiden kirjanpitokäsittelyn tai lainaosuuslaskelman asianmukaisuuden varmentamiseksi. Toiminnant arkast aj an suor itt a- ma tarkastus olisi kuten tilintarkastajankin suorittama tarkastus laillisuustarkastusta. Toiminnan tarkastus sisältää yhtiön talouden ja hallinnon tarkastuksen yhtiön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla. Jos toiminnantarkastajaksi valitaan KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja, tarkastukseen voivat tulla sovellettavaksi myös tilintarkastuslain säännökset, joita sovelletaan erillislakiin tai erillistoimeksiantoon perustuvaan toimeen. Osakkeen merkitseminen ja voitonjako Ehdotuksen mukaan olettamasäännöksenä on, että uuden osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osakepääomaan. Merkintähinta voitaisiin kuitenkin joko kokonaan tai osittain merkitä vapaaseen omaan pääomaan tai rakennusrahastoon. Yhtiön oman pääoman eriin ehdotetaan muun muassa tätä varten lisättäväksi rahasto, jonka nimi on sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Asunto-osakeyhtiöissä voidaan siten jatkossakin käyttää rakennusrahastoa, toisin kuin muissa osakeyhtiöissä. Varojenjakoa koskevissa säännöksissä rahaston alentaminen rinnastetaan menettelyllisesti voitonjakoon eli osingon jakamiseen. Osakepääoma Voimassa olevasta laista poiketen arvonkorotusrahastoa ei saisi käyttää osakepääoman korottamiseen. Rahastokorotukseen voitaisiin käyttää vain vapaata omaa pääomaa ja rakennusrahastoa sekä vanhoissa yhtiöissä mahdollisesti olevaa, ehdoiltaan vapaaseen omaan pääomaan tai rakennusrahastoon rinnastuvaa vararahastoa. Arvonkorotusrahaston siirtäminen osakepääomaan ei vastaa kirjanpitolain 5 luvun 17 :n säännöksiä rahaston käyttämisestä. On myös epäjohdonmukaista, että arvonkorotusta voidaan käyttää osakepääoman korotukseen, jos arvonkorotusta ei siihen liittyvän epävarmuuden vuoksi sallita jaettavan osakkeenomistajille. Arvonkorotusrahastoa vastaavasti myöskään käyvän arvon rahastoa tai uudelleenarvostusrahastoa ei voitaisi käyttää osakepääoman korottamiseen. TUOKKONEN 2/09 11

12 Muistilista Maksuprosentit % % Eläkevakuutusmaksut Yksityisten alojen palkansaajia koskevat eläkelait TEL, TaEL ja LEL yhdistyivät yhdeksi työntekijän eläkelaiksi eli TyEL:ksi. TyEL -ansion raja 49,93 /kk 47,08 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma v.2009 alle 7152 /6kk 22,40 v.2008 alle 6744 /6kk 22,40 Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma v.2009 vähintään 7152 /6kk v.2008 vähintään 6744 /6kk TyEL- maksu, perusmaksu, ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta palkkasumma alle ,44 21, ,44-22,04 21,40-22,40 nousee liukuvasti palkkasumma yli ,04 22,40 Työntekijän osuus TyEL- maksusta - alle 53 v. työntekijä 4,3 4,1 - vähintään 53 v. työntekijä 5,4 5,2 YEL 20,8 20,6 53 vuotta täyttäneiltä 21,9 21,7 Työttömyysvakuutusmaksu % % työnantajan osuus 0,65 0,70 työntekijän osuus 0,20 0,34 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,90 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 2,70 Korot % Viivästyskorko korkolain mukaan 9,5 Peruskorko ,75 Peruskorko ,0 Määräaikoja verotuksessa - Veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. - Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisen jälkeen. - Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. - Työnantajasuorituksen (sotu ja ennakkopidätykset) maksetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 10. päivänä. - Arvonlisäverot maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä. - Valvontailmoitus annetaan viimeistään ilmoituskuukauden 15. päivänä (kuukausimenettelyssä oleva ALV- velvollinen ja säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja). - Huomioithan, että kannattaa maksaa ennakontäydennystä, jos verolaskelma osoittaa, että ennakot ovat liian pienet. Näin vältytään jäännösveron koroilta, jotka ovat vähennyskelvottomia. Liikaa maksettua ennakkoa voi vielä hakea takaisin neljän kuukauden kuluessa ja ennakkon kokonaan poistamista kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Näin saat liikaa maksetut ennakot nopeammin takaisin. Sotumaksu maksuluokka 1 2,801 2,771 maksuluokka 2 5,001 4,971 maksuluokka 3 5,901 5,871 Laskethan sen, onko verotukselliseti edullisempaa tehdä verotuksessa pienemmät poistot, jos sotumaksuluokka alenee. Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (03) Turku Aurakatu Turku Puh. (020) Fax (020) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (08) Jyväskylä Väinönkatu 26 A Jyväskylä Puh. (014) Fax (014) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (05) Tallinna Toompuistee Tallinn, Estonia Puh Fax

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää? Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Osinkoverotuksen muutosesityksiä Miten yritystä voi terveyttää? PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut

Lisätiedot

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys tarkkaan syyniin PÄÄTOIMITTAJALTA Kesän jälkeen on tullut

Lisätiedot

Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010. Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia. Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana

Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010. Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia. Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010 Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana PÄÄKIRJOITUS Kesäloma Ekaluokkalainen lopetti ensimmäisen kouluvuotensa

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Miten Suomi pääsisi irti lamasta? Varojenjaon verotus muuttumassa. Luovuutta ja logiikkaa taidemuseo EMMAssa

Miten Suomi pääsisi irti lamasta? Varojenjaon verotus muuttumassa. Luovuutta ja logiikkaa taidemuseo EMMAssa Miten Suomi pääsisi irti lamasta? Varojenjaon verotus muuttumassa Luovuutta ja logiikkaa taidemuseo EMMAssa PÄÄKIRJOITUS Ahneus ja valvonta Kanslianeuvos, KHT Yrjö Tuokko Ahneus on se tekijä, joka löytyy

Lisätiedot

nen Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo

nen Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo nen 2013 Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo PÄÄKIRJOITUS Laajentunut palveluvalikoimamme ja asiantuntijaverkosto Tässä lehtemme numerossa esitellään laajasti

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Niko Jakobsson Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos,

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin

RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin Rantalainen Oy sähköisen taloushallinnon ammattilainen RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Nro 2 2010 ASIAKAS & SIDOSRYHMÄLEHTI RajaMarket lisää turismia ja hyötyy siitä itsekin Lue lisää sivulta 4 Tässä numerossa:

Lisätiedot

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA MARRASKUU 2014 www.bdo.fi BDO OBSERVER MONIPUOLISEMPAA PALVELUA Seurakunnat voivat hyödyntää neuvonantopalveluitamme s. 3 monin tavoin ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ 2007. www.terveyritys.

Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ 2007. www.terveyritys. TERVE YRITYS 1/2007 Terve Yritys SIVU KESÄ 2007 TALOUS JA YRITTÄJÄ Neljä numeroa vuodessa www.terveyritys.fi ISSN 1796-976X Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? Kaupparekisteri kirjaa - sidosryhmät

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot