Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Jouni Lätti 54 Aija Orenius Jouni Pallonen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 34. Kokouksen avaus 35. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 37. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 38. Haudanhoidon sopimusehdot 39. Puolimatkan hautausmaan uuden uurnaosaston urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö 40. Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö 41. Vauhtipuiston ympäristöluvan muutoshakemus 42. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen 43. Marraskuussa 2014 pidettävien seurakuntavaalien äänestyslippujen ja muiden vaaliasiakirjojen tilaaminen 44. Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa Vaalilautakunnan asettaminen seurakuntavaaleja varten 46. Raportti pilottiseurakuntahankkeesta Seurakunnan osallistuminen Earth Hour tapahtumaan Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien, Hyvinkään, Keravan, Lohjan seurakuntien ja Porvoon suomalaisen seurakunnan yhteistyösopimus 49. Espoon hiippakunnan juhlaviikon tapahtumia 50. Yleisen seurakuntatyön ja nuorisotyön kesätyöntekijät 51. Määräaikaisen diakonian viran täyttäminen 52. Palvelevan puhelimen toimikunnan kokoonpano 53. Ote Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen pöytäkirjasta Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen lukien 55. Selvitys virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta vuonna 2013 palkka-asiamiehen selvitys 56. Taloushallinnon ohjeet vuodeksi Rahavarojen sijoittamisohjeen uusiminen 58. Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 59. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 60. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 61. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 62. Muita asioita 63. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 622 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 36 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aija Orenius ja Jouni Pallonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 37 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkoneuvosto Haudanhoidon sopimusehdot (Husso) Sopimusehtoja on päivitetty ja sisältöä muutettu vastaamaan tämän hetken tilannetta sekä selkeyttämään epäselviksi havaittuja kohtia. Varsinaisia sisällöllisiä muutoksia on yksi. Uusissa sopimusehdoissa on lähdetty siitä, että hautaoikeuden haltijan esittämiä kukkatoiveita ei enää jatkossa kirjattaisi. Tämä johtuu siitä, että käytettävät kukkalajikkeet vaihtuvat ja esim. viiden vuoden tai pidemmissä hoitojaksoissa toivomuksia ei voida enää toteuttaa. Usein myös toivotaan tiettyä väriä, jota ei valikoimissa ole tai lajiketta, joka ei kyseisen haudan kasvuolosuhteissa menesty. Muilta osin muutokset ovat lähinnä täsmennyksiä. Ehdotus uusiksi sopimusehdoiksi on liitteenä 1. Hyväksytään haudanhoidon sopimusehdot liitteen mukaisena. Haudanhoidon sopimusehdot hyväksyttiin liitteen mukaisena. 39 Puolimatkan hautausmaan uuden uurnaosaston urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö (Husso) Liitteenä 2 on Puolimatkan uurnaosaston tarjouspyyntökirje ja yleiskaava. Hanke ei ylitä hankintalain mukaista kansallista kilpailutuskynnystä, jonka vuoksi tarjouspyyntöä ei tarvitse julkaista Hilmassa. Uurna-osaston rakentamiseen on varattu euroa. Hankintalain mukainen kilpailutusraja rakennusurakoissa on euroa. Koska julkinen kilpailutuskynnys ei ylity, seurakunta voi pyytää tarjouksia suoraan yrityksiltä. Liitteenä 3 on ehdotus yrityksistä, joille tarjouspyynnöt lähetettäisiin. Uurnaosaston alkuperäisiä, vuonna 1994 tehtyjä suunnitelmia on muutettu käytössä olevasta uurnahautaosastosta saatujen kokemusten perusteella. Huonosti myytävät laattapaikat on poistettu, käytävien leveyttä tarkistettu lumitöitä ajatellen ja hautapaikkojen kokoa suurennettu 5 cm vastaamaan todellista tarvetta. Alue on myös pienentynyt alkuperäisestä hautausmaalle vuonna 1998 rakennetun varastorakennuksen vuoksi. Uurnahauta-alueella on yhteensä 261 uurnahautaa.

5 Kirkkoneuvosto Hyväksytään uurnaosaston suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat. Lähetetään tarjouspyynnöt liitteessä 3 mainituille yrityksille. Uurnaosaston suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin. Tarjouspyynnöt lähetetään liitteessä 3 mainituille yrityksille. 40 Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö (Husso) Liitteenä 4 on Puolimatkan metalliaidan tarjouspyyntökirje sekä asemapiirros. Hanke ei ylitä hankintalain mukaista kansallista kilpailutuskynnystä, jonka vuoksi tarjouspyyntöä ei tarvitse julkaista Hilmassa. Aidan rakentamiseen on varattu euroa. Hankintalain mukainen kilpailutusraja rakennusurakoissa on euroa. Koska julkinen kilpailutuskynnys ei ylity, seurakunta voi pyytää tarjouksia suoraan yrityksiltä. Liitteenä 5 on ehdotus yrityksistä, joille tarjouspyynnöt lähetettäisiin. Hyväksytään Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntöasiakirjat. Lähetetään tarjouspyynnöt liitteessä 5 mainituille yrityksille. Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin. Tarjouspyynnöt lähetetään liitteessä 5 mainituille yrityksille. 41 Vauhtipuiston ympäristöluvan muutoshakemus (Husso) Hyvinkään moottorikerho ry ja Hyvinkään urheiluautoilijat ry ovat hakeneet muutosta vuonna 2010 Vauhtipuiston moottoriurheilukeskukselle myönnettyyn ympäristölupaan. Muutos koskee ajoneuvotyyppien määrittelyä, toiminta-aikoja sekä alueella tehtävien muutostöiden määräaikojen pidentämistä. Hyvinkään seurakunnalle on varattu mahdollisuus muistutuksen tekemiseen ja mielipiteen esittämiseen.

6 Kirkkoneuvosto Ajoneuvojen osalta hakijat esittävät, että lupapäätöksessä ei eriteltäisi ajoneuvotyyppejä vaan sallitut ajoneuvot määriteltäisiin niiden aiheuttamien maksimimelupäästöjen perusteella. Meluarvot ylittävät autot suljettaisiin pois esim. kilpailuista. Eri radoilla sallittuja kilpailupäiviä esitetään lisättäväksi 26:sta 32:een. Käyttöaikoihin esitetään pieniä muutoksia lähinnä arki-iltoihin siten, että kaikki radat olisivat käytettävissä klo asti. Nykyisin osa radoista on avoinna arkisin klo asti ja osa klo asti ja kartingrata klo asti. Viikonlopun (la su) käyttöajat säilyisivät pääosin samoina. Viikonloppuisin radoilla saa ajaa klo Moottoriurheilukeskus aiheuttaa ympäristöönsä melupäästöjä. Niiden desibelein mitatut vaikutukset ovat Rauhannummen hautausmaalla kuitenkin melumittausten perusteella laadittujen melukarttojen perusteella pieniä. Kilpailupäivinä melu ei mittauskarttojen perusteella ylitä normaalia kaupungin asuinympäristölle asetettua melutasoa (55 db) hautausmaalla. Radan käyttöäänet kuuluvat henkilökunnan mukaan hautausmaalle normaalista liikennemelusta poikkeavana mutta eivät voimakkuudeltaan häiritsevinä. Siunauskappeliin äänet eivät kuulu. Ympäristöluvan ehdoissa on vaatimus meluvallien korottamisesta, mikä toteuduttuaan pienentää radalta ympäristöön tapahtuvia melupäästöjä. Ympäristölupahakemus on nähtävillä Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksessa (Suutarinkatu 2 D). Liitteenä 6 on hakemuksen kuulutuskirje. Merkitään lupahakemus tiedoksi. Todetaan, että isommista kilpailutapahtumista tulee informoida Hyvinkään seurakuntaa vähintään neljä viikkoa ennen tapahtumaa. Todetaan lisäksi, että käyttöaikojen pidentämisen ehtona tulee olla suunniteltujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen esitetyssä aikataulussa. Melutason tarkistusmittausten tulokset tulee saattaa myös seurakunnan tietoon. Seurakunta edellyttää, että meluntorjunta toimenpiteet ovat sellaisia, että melutaso ei jatkossakaan ylitä 55 desipeliä kappelin luona tai hautausmaalla huolimatta ratojen käyttömäärien lisääntymisestä. Todetaan, että Hyvinkään seurakunnalla ei ole muuta huomautettavaa hakemukseen. Keskustelun jälkeen lupahakemus merkittiin tiedoksi. Kirkkoneuvosto kirjasi, että isommista kilpailutapahtumista tulee informoida Hyvinkään seurakuntaa vähintään neljä viikkoa ennen tapahtumaa.

7 Kirkkoneuvosto Lausuntonaan kirkkoneuvosto lisäksi totesi, että käyttöaikojen pidentämisen ehtona tulee olla suunniteltujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen esitetyssä aikataulussa. Melutason tarkistusmittausten tulokset tulee saattaa myös seurakunnan tietoon. Seurakunta edellyttää, että meluntorjuntatoimenpiteet ovat sellaisia, että melutaso ei jatkossakaan ylitä 55 desibeliä kappelin luona tai hautausmaalla huolimatta ratojen käyttömäärien lisääntymisestä. Kirkkoneuvosto totesi lisäksi, että Hyvinkään seurakunnalla ei ole muuta huomautettavaa hakemukseen. 42 Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen Kirkkolain muutos, joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, on tullut voimaan Lain voimaantulosäännöksen mukaan seurakunnan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta. Lakimuutoksen johdosta kirkkoneuvoston ohjesääntö on muutettava vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Ohjesäännön muutos on tehtävä mennessä ja alistettava kirkkolain 24 luvun 1 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön muutoksen yhteydessä voidaan samalla tehdä päätös virkasäännön kumoamisesta. Annetun aikataulun mukaan kirkkoneuvoston ohjesääntö on käsiteltävä oman kokousaikataulumme mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksessa Hallintotyöryhmä on suorittanut ohjesäännön ensimmäisen lukemisen kokouksessaan Ohjesääntö päätettiin tuoda keskusteluun kirkkoneuvoston tammikuun kokoukseen ja varsinaisesti hyväksyttäväksi ja kirkkovaltuustolle lähetettäväksi helmikuun kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvosto käsitteli ohjesääntöä kokouksessaan Keskustelua kirkkoneuvostossa herätti lähinnä kirkkoneuvoston jäsenmäärän pienentämisesitys. Monissa puheenvuoroissa kannatettiin nykyistä jäsenmäärää erilaisin perustein, mm. vedoten mahdollisesti tulevaan rakenneuudistukseen. Päätettiin, että kirkkoneuvoston esityksestä kirkkovaltuustolle päätetään kirkkoneuvoston helmikuun kokouksessa. Lisäksi todettiin, että ohjesäännöstä käydään vielä ennen helmikuun kokousta keskustelu hallintotyöryhmässä.

8 Kirkkoneuvosto Hallintototyöryhmä keskusteli kirkkoneuvoston ohjesäännöstä kokouksessaan Hallintotyöryhmässä edelleen nähtiin, että jäsenmäärältään hiukan pienempi kirkkoneuvosto on dynaamisempi ja siinä jokaisen jäsenen vastuu ja painoarvo myös lisääntyvät. Edelleen todettiin, että uudistusta ei myöskään tehdä nykyisen valtuustoryhmärakenteen pohjalta, vaan tulevaisuutta varten ja painottaen nimenomaan hallintoelimen mahdollisimman hyvää toimintakykyä. Nurmijärven rovastikunnan seurakunnissa on kirkkoneuvostossa jäseniä seuraavasti: Hyvinkää puheenjohtaja + 12 luottamushenkilöjäsentä Nurmijärvi: Mäntsälä: Tuusulan rovastikunnan seurakunnissa seuraavasti: Tuusula: Kerava: Järvenpää Riihimäen seurakunnassa: Kirkkoneuvoston ohjesääntö on liitteenä 7. Esitetään liitteenä oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi. Kumotaan samalla kirkkovaltuustossa hyväksytty ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa vahvistettu virkasääntö. Keskustelun kuluessa Taisto Heimonen esitti, että kirkkoneuvoston jäsenmäärä säilytetään entisellään: kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Taisto Heimosen esitystä kannattivat mm. Risto Kaipainen, Aila Haapamäki ja Marja-Leena Virtanen. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Taisto Heimosen muutosesitystä, äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin neljä (Järvinen, Huuskonen, Karppinen ja Kiuttu) ja ei-ääniä yhdeksän (Haapamäki, Heimonen, Kaipainen, Karhunen, McLeod Smith, Orenius, Pallonen, Rantala ja Virtanen), joten äänin 9 4 Taisto Heimosen muutosesitys oli hyväksytty. Muilta osin liitteenä oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö päätettiin esityksen mukaisena esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja seurakunnan kirkkovaltuustossa hyväksytty virkasääntö kumottavaksi.

9 Kirkkoneuvosto Marraskuussa 2014 pidettävien seurakuntavaalien äänestyslippujen ja muiden vaaliasiakirjojen tilaaminen Kuluvan vuoden marraskuussa pidetään seurakuntavaalit, joissa seurakunnalle valitaan kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille valitaan puolestaan kullekin seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän yhteiseksi päättäväksi elimeksi yhteinen kirkkovaltuusto. Vaaliasiakirjojen tilaaminen Kirkkohallitus huolehtii seurakuntavaaleissa tarvittavien asiakirjojen painattamisesta. Kirkkohallitus toteuttaa vaaliasiakirjojen painamisen yhteistyössä Unigrafian kanssa. Seurakunnat tilaavat vaaliasiakirjat suoraan Unigrafialta tilauslomakkeella mennessä. Äänestyslippujen ja muiden vaalissa tarvittavien asiakirjojen painosmäärän selville saamiseksi seurakunnassa tulee arvioida tarvittavien äänestyslippujen ja muiden asiakirjojen lukumäärä, sekä tehdä tilaus tuon arvion perusteella. Äänestysliput Vaalit toimitetaan siten, että jokainen äänestäjä äänestää valkoisella äänestyslipulla kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta ja oranssilla äänestyslipulla seurakuntaneuvoston ehdokasta. Äänestysliput on tilattava tilauslomakkeella eikä niitä voi painattaa tai kopioida seurakunnassa. Muut vaaliasiakirjat Äänestyslippujen lisäksi ennakkoäänestyksessä tarvittavat vaalikuori ja lähetekuori on tilattava tilauslomakkeella. Seurakunnat voivat tilata myös ennakkoäänestyksessä tarvittavia muita asiakirjoja eli ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen lähetekirjeitä, ilmoittautumislomakkeita kotiäänestykseen sekä luetteloita ennakolta äänestäneistä. Näitä lomakkeita voi myös tulostaa netistä elokuussa. Vaaleja varten tullaan seurakunnissa perustamaan valitsijayhdistyksiä ehdokkaiden nimeämistä varten. Valitsijayhdistys perustetaan Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalla, johon liitetään Ehdokkaan suostumus ja vakuutus -lomake ja Asiamiehen vakuutus lomake. Myös näitä lomakkeita voi tulostaa netistä huhtikuun alusta lukien. Vaaliasiakirjat toimitetaan seurakuntiin suoraan Unigratiasta kesä heinäkuun aikana. Vuonna 2010 kirkkoneuvosto päätti tilata vaalilippuja 6000 kappaletta ja ennakkoäänestysasiakirjoja 2500 kappaletta sekä perustamisasiakirjoja ja asiamiehen hakemuslomakkeita ilman eri tilausta lähetettävien 10 kappaleen lisäksi 5 kappaletta.

10 Kirkkoneuvosto Edellisten vaalien lukuja: v oli äänestäneitä 4658 äänestysprosentti 16,6 ennakkoon äänestäneitä oli 2213 v oli äänestäneitä 3623 äänestysprosentti 13,2 ennakkoon äänestäneitä oli 1490 v oli äänestäneitä 4161 äänestysprosentti 15,4 ennakkoon äänestäneitä oli 1662 v oli äänestäneitä 3273 äänestysprosentti 12,5. ennakkoon äänesti 790 henkilöä Tarvittavien äänestyslippujen ja muiden asiakirjojen tarve on arvioitu seuraavasti: Kirkkovaltuuston vaalin - valkoisia äänestyslippuja 6000 kappaletta - valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja ja asiamiehen hakemuksen lomakkeita tulostetaan itse - ehdokkaan suostumuslomakkeet tulostetaan itse. Seurakuntaneuvoston vaalin - oransseja äänestyslippuja 50 kpl Ennakkoäänestyksen - lähetekirjeitä, lähetekuoria ja vaalikuoria kutakin 4000 kpl - ilmoituslomakkeita kotiäänestyksestä tulostetaan itse - luettelolomakkeet tulostetaan itse. Tilataan vaaliasiakirjoja esittelyssä todetun (liitteen 8) mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa 2014 Seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään samana päivänä (tai viimeistään seuraavana maanantaina klo 18, KVJ 2:30). Eduskunnan käsittelyä vailla on vielä vaalilainsäädännön muutosesitys yksipäiväisestä vaalista. Eduskunnan käsittelyn jälkeen seurakuntavaalien aikataulu varmistuu. Seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka. Kirkkovaltuusto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon seurakunnan alueella järjestetään äänestyspaikat (KVJ 2:51). Vuonna 2010 kirkkovaltuusto päätti, että äänestysalueita seurakuntavaaleissa on yksi, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana lain mukaisesti kirkko. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 :n 2 momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään. (KVJ 2: 1 2 mom.) Säännökset äänestysalueittain tapahtuvista vaaleista ( voimaan tullut lakimuutos) eivät velvoita äänestysalueiden käyttöön. Edelleen on mahdollista toimia samalla tavalla kuin aiemmissa vaaleissa. Mikäli äänestysaluejakoa harkitaan esitettäväksi, on syytä tiedostaa muutamia seikkoja: 1. vaalilautakunnassa on oltava niin paljon jäseniä ja varajäseniä, että samanaikaisesti eri alueilla toimivat jaostot ovat päätösvaltaisia (KL 8: 6 ), 2. vaaliluettelo on laadittava aluekohtaisesti jaettaviksi osavaaliluetteloiksi, (Kirjuri-järjestelmästä kyseisen osavaaliluettelon saamisesta ei kirkkohallitus ole informoinut seurakuntia millään tavalla) 3. jokaiselle äänioikeutetulle on lähetettävä tieto äänioikeudesta ja omasta äänestyspaikasta 4. taloudelliset kysymykset. Ennakkoäänestyksen järjestäminen useammassa paikassa antaa mahdollisuuden saada vaaliin alueellista kattavuutta. Ennakkoäänestyksessä ei ole mukana vaaliluetteloa eikä päätösvaltaista vaalilautakuntaa, joten se toimii kevyemmällä organisaatiolla. Kirkkovaltuusto päätti v. 2010, että äänestysalueita on yksi, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana lain mukaisesti kirkko.

12 Kirkkoneuvosto Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakuntavaaleissa Hyvinkään seurakunnassa on yksi äänestysalue, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana Hyvinkään kirkko. Ehdotus hyväksyttiin. 45 Vaalilautakunnan valitseminen seurakuntavaaleja varten Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 1 :n mukaan seurakuntavaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri johtosääntönsä mukaisesti. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 3/2014 on informaatiota vaalilautakunnan jäsenten esteellisyyskysymyksistä. Kirjeessä mm. todetaan, että Ottaen huomioon kirkolliskokouksen linjaus, tietyt oikeustapaukset sekä kirkkolain esteellisyyttä ja vaalilautakuntia koskeva sääntely, seurakuntavaalin ehdokas tai hänen läheisensä voi kirkkohallituksen tulkinnan mukaan toimia vaalilautakunnan jäsenenä rajoitetusti. Vaalilautakunnan jäsen on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen vaalilautakunnassa, joka koskee häntä itseään tai hänen läheistään tai muutoin muodostaa hallintolain 28 :ssä säädetyn esteellisyyden. Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen määräämiseen eikä vaalin tuloksen vahvistamiseen. Vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että vaalilautakunnan jäsenistä enemmän kuin puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvisen ja varsinaisiksi jäseniksi Aila Haapamäen, Taisto Heimosen, Tuula Karhusen, Jorma Leppäsen, Eila Puumalaisen ja Marja-Leena Virtasen. Varajäseniksi valittiin Pirkko Ojala, Aija Orenius, Marja Jantunen, Mervi Ahola, Pekka Kiuttu ja Pentti Helttunen.

13 Kirkkoneuvosto Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi kuusi muuta jäsentä sekä kuusi varajäsentä ja että kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Ehdotus hyväksyttiin. 46 Osaraportti pilottiseurakuntahankkeesta Kirkonrakentajien Foorumin yhteydenotto pilottihankkeeseen ryhtymisestä tuli Hyvinkään seurakuntaan ja asia oli kirkkoneuvoston asialistalla jo Iso, merkittävä asia tuli siis nopealla aikataululla käsittelyyn. Tuolloin 2010 asian esittelyssä oli kirjattu, että projektiin mukaan lähtemistä puoltavat mm. ihmisten vieraantuminen kirkosta, uusien työtapojen etsiminen ja löytäminen, nyt tarjottu hyvä tilaisuus, kirkkohallituksen ja Kirkonrakentajien Foorumin mukanaolo ja tuki hankkeessa. Edelleen kirkkoneuvostossa asian käsittelyssä todettiin, että mikäli seurakunta lähtee hankkeeseen mukaan, se merkitsee työntekijän nimeämistä vastaamaan hankkeesta. Olemassa olevista viroista ei tuolloin katsottu voitavan työvoimaa siirtää, joten hanke tarkoitti myös taloudellista lisäpanostusta. Kysymykseen tuli olemassa oleva seurakuntapapin pöytälaatikkovirka, joka on perustettu nimenomaan projektien, virkajärjestelyjen tms. hoitamista varten. Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti, että Hyvinkään seurakunta ryhtyy Kirkonrakentajien Foorumin pilottiseurakunnaksi kolmen vuoden hankkeena. Hankkeen tavoitteiksi kirjattiin tuolloin mm: - seurakunnan jäsenyyden tukeminen, - kirkosta eroamisten torjuminen, - kirkkoon kuulumattomien etsiminen ja seurakunnan jäseniksi kannustaminen, - spiritualiteetin ja karismaattisuuden tarjoamien mahdollisuuksien tutkiminen seurakunnan jäsenyyden vahvistamisessa, - yhteistyö työalojen kesken ja - voimavarojen suuntaamisen arviointi. Käsitellessään uudelleen pilottiseurakuntahanketta seuraavassa kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti lausuntonaan esittää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että mikäli kirkkovaltuusto kokouksessaan myöntää määrärahan VIII seurakuntapastorin viran täyttämiseksi, virkaan esitetään pastori Marko Huhtalaa Marko Huhtalan tehtävänä oli toteuttaa pilottihanketta.

14 Kirkkoneuvosto Marko Huhtala työskenteli hankkeen parissa vuosina siten, että hankkeen viimeisen vuoden 2013 hän oli työssä Hyvinkään seurakunnassa 50 %:n työosuudella ja 50 % työosuudella hän toimi Hengen Uudistus kirkossamme ry:n toiminnanjohtajana. Marko Huhtala on nyt laatinut kirkkoneuvostolle hankkeen loppuraportin osaraportin (liite 9). Osaraportti käsittelee yhteisöllisyyttä. Loppuraportti saadaan kirkkoneuvoston maaliskuun kokoukseen. Keskustellaan tässä vaiheessa pilottihankkeen osaraportista ja merkitään se tiedoksi. Hankkeen loppuraportti kokonaisuudessaan käsitellään kirkkoneuvoston maaliskuun kokouksessa. Kirkkoneuvosto kävi keskustelua hankkeesta ja sen loppuraportoinnista. Keskustelussa todettiin mm., että maaliskuun kirkkoneuvostoon toivotaan raporttia, jossa hanketta on arvioitu kokonaisvaltaisesti. Kaikkia hankkeelle kirjattuja tavoitteita tulisi arvioida, missä onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin, myös määrällisiä tietoja esim. verkostotyöstä raporttiin toivottiin. Asiaan päätettiin palata kirkkoneuvoston maaliskuun kokouksessa. 47 Seurakunnan osallistuminen Earth Hour -tapahtumaan Lauantaina klo vietetään jälleen maailmanlaajuista Earth Hour tuntia, jossa halutaan kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen. Tapahtumaan voi osallistua osallistumalla mainittuun Earth Hour tuntiin, järjestämällä em. päivänä jonkin oman tempauksen tai järjestämällä Oma Panda keräyksen Arktiksen hyväksi. Hyvinkäällä uimalassa on luvassa jälleen oma Earth Hour tapahtuma, samoin kaupunki sammuttaa kirjaston ulkovalaistuksen. Kaupungin ympäristöpalvelusta Markku Nieminen on edellisvuosien tapaan lähestynyt mm. seurakuntaa asian tiimoilta ja tiedustellut seurakunnan mukana oloa tapahtumassa.

15 Kirkkoneuvosto Seurakunnasta on ilmoitettu kaupungille, että Hyvinkään seurakunta on mukana tapahtumassa ainakin niin, että pääkirkon valaistus (kirkonmäki) sammutetaan lauantaina 29.3 klo Muuten seurakunta on avoin tapahtuman suhteen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 48 Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien, Hyvinkään, Keravan, Lohjan seurakuntien ja Porvoon suomalaisen seurakunnan yhteistyösopimus Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorin Jouni Kosken kutsusta järjestettiin lokakuussa 2013 Tikkurilassa tapaaminen, johon kutsuttiin kirkkoherrat niistä seurakunnista, joiden alueella Laurea-ammattikorkeakoulu toimii. Tapaamisen aiheena oli keskustella koulun ja seurakuntien välisen yhteistyösopimuksen tarpeesta, sisällöstä ja muodosta. Rehtori Lauri Koski oli viestissään kirkkoherralle todennut, että opiskelijoiden ja myös koulun henkilöstön näkökulmasta vuosia tehty yhteistyö seurakuntien kanssa on ollut arvokasta ja että he ovat käynnistäneet keskustelua tarpeesta valmistella virallisempi yhteistyösopimus yhteistyön vahvistamiseksi. Sopimusta valmistelemaan oli ammattikorkeakoulun johdon, opiskelijakunnan, hyvinvointityöntekijöiden ja Laureassa toimivien pappien kokouksessa nimetty työryhmä, johon kuuluvat kehityspäällikkö Teija Laamanen Laureasta, työalasihteeri Elina Juntunen kirkkohallituksesta ja oppilaitospappi Jukka-Mikko Karjalainen Vantaan seurakuntayhtymästä. Lokakuun 2013 tapaamisessa kirkkoherra Ilkka Järvinen esitti ryhmään myös Hyvinkään seurakunnasta kasvatuksen vastuukappalaista Laura Maria Latikkaa. Kirkkohallituksen työalasihteeri Elina Juntunen on tammikuussa 2014 lähettänyt kirkkoherralle sopimusluonnoksen Laurea-ammattikorkeakoulun ja seurakuntien välisestä yhteistyöstä. Sopimuksen tarkoitus on sopia Laurean ja seurakuntien yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää pitkäjänteisesti korkeakouluyhteisön opiskelu- ja työhyvinvointia.

16 Kirkkoneuvosto Sopimusluonnos on liitteenä 10. Hyväksytään sopimusluonnos liitteen 10 mukaisena. Sopimusluonnos hyväksyttiin liitteen mukaisena. 49 Espoon hiippakunnan juhlaviikon tapahtumia Espoon hiippakunnan 10-vuotisjuhlaviikon tapahtumaan Ilta piispan seurassa Klaukkalan kirkossa perjantaina klo 18 järjestetään Hyvinkäältä ilmainen bussikuljetus. Tilaisuus on avoin seurakuntalaisille. Kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenille lähetetään illasta erillinen kutsu. Lähtijöitä pyydetään ilmoittautumaan seurakunnan neuvontaan mennessä. Kutsu valtuuston ja neuvoston jäsenille on liitteenä 11. Hiippakuntafoorumiin Leppävaaran kirkkoon lauantaina 8.3. klo Hyvinkään seurakunnasta osallistuvat kirkkoherra Ilkka Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen ja diakoniasihteeri Tuija Mattila. Hiippakuntafoorumin aiheena on Kirkon rooli muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiistaina on Espoon hiippakunnan seurakuntatalolla kutsuvieraille juhlavastaanotto, johon myös osallistuu Hyvinkään seurakunnasta kutsuttuja edustajia. Sunnuntaina on Mäntsälän kirkossa klo 10 Namibian savannilla juhlamessu. Tähän messuun ei järjestetä yhteistä kuljetusta. Kirkkoneuvoston kokouksessa voidaan sopia omilla autoilla messuun lähtijöitä. Todetaan perjantain tilaisuus Klaukkalassa ja sovitaan tarpeen mukaan juhlamessuun Mäntsälän kirkkoon lähtijöistä. Todettiin perjantain tilaisuus Klaukkalassa. Mäntsälän kirkkoon mahdollisia lähtijöitä ovat Reijo Huuskonen, Tuula Karhunen, Pekka Kiuttu ja Jouni Lätti.

17 Kirkkoneuvosto Yleisen seurakuntatyön ja nuorisotyön kesätyöntekijät Vuoden 2014 talousarviossa on seurakunnalliseen toimintaan varattu määräraha (papisto ja muu yleinen seurakuntatyö) kahden kesäteologin palkkaamiseksi 2,5 kuukaudeksi. Nuorisotyössä on vastaavasti varattu määräraha kolmen nuorisotyön kesätyöntekijän palkkaamiseksi 2,5 kuukaudeksi. Joulukuussa 2013 eri ilmoituskanavissa julkaistulla hakuilmoituksella haettiin seurakuntaan kesäteologeja ja kirkollisen nuorisotyön opiskelijoita. Hakemuksia tuli yhteensä 51. Haastatteluun kutsutut nuorisotyönopiskelijat olivat Laura Maria Latikan mukaan saaneet kaikki jo työpaikan. Näin ollen hän ja muu haastatteluryhmä (rippikoulupappi Paula Kallio ja nuorisosihteeri Markku Petlin) esittävät valittavaksi seurakuntaan viittä teologian opiskelijaa kesäteologeiksi. Kirkkoherra tekee päätösluettelollaan päätöksen valittavista kesäteologeista. Nyt esitetty ratkaisu poikkeaa toimintasuunnitelmassa tarkoitetusta yleisen seurakuntatyön kesäteologien ja nuorisotyön kesätyöntekijöiden palkkaussuunnitelmasta kesäksi Jatkossa tulee kiinnittää huomiota hakuilmoituksen selkeyteen sekä panostaa myös Hyvinkään seurakunnassa harjoittelupaikkojen tarjoamiseen kirkon nuorisotyön opiskelijoille. Näin seurakuntaan on mahdollista kasvaa myös uutta nuorisotyöntekijäjoukkoa niin kesätöihin kuin vakinaisiinkin nuorisotyön tehtäviin. Merkitään tämänvuotinen poikkeuksellinen tilanne kesäteologien ja nuorisotyön kesätyöntekijöiden palkkaamisessa tiedoksi. Keskustelun jälkeen merkittiin tämänvuotinen poikkeuksellinen tilanne tiedoksi.

18 Kirkkoneuvosto Määräaikaisen diakoniatyöntekijän viran täyttäminen Määräaikainen diakoniatyöntekijän virka, päätehtäväalueena kriminaalija päihdetyö, oli haettavana kaksi kertaa, ensimmäinen hakuaika päättyi , jonka jälkeen hakuaikaa jatkettiin vähäisen hakijamäärän vuoksi. Jatkettu hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä virkaa haki kuusi henkilöä, joista yksi veti myöhemmin hakemuksensa pois, koska oli tullut hakuprosessin aikana valituksi seurakuntamme diakonian viransijaisuuteen. Kirkkoneuvoston kokouksessaan nimeämä haastatteluryhmä haastatteli hakijoita Liitteenä 12 on yhteenveto virkaa hakeneista sekä haastatteluryhmän lausunto. Palvelujohtokunta antaa kokouksessaan kirkkoneuvostolle oman lausuntonsa valittavasta viranhaltijasta. Johtokunnan lausunnon mukaisesti puheenjohtaja esitti määräaikaiseen diakonian virkaan vuosiksi diakoni Johanna Tonttia. Määräaikaiseen diakonian virkaan vuosiksi valittiin yksimielisesti diakoni Johanna Tontti lukien. Johanna Tontin palkkauksen vaativuusryhmä on 502. Virassa on puolen vuoden koeaika. 52 Palvelevan puhelimen toimikunnan kokoonpano Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt yhteistyösopimuksen Palvelevan puhelimen Hyvinkään toimipisteen toiminnasta. Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosäännön. Yhteistyösopimuksen ja johtosäännön ovat hyväksyneet kirkkoneuvostoissaan ja valtuustoissaan sopimuksen muut osapuolet Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakunnat.

19 Kirkkoneuvosto Johtosääntö muuttui kokoonpanopykälän osalta. Tällä hetkellä toimikunnassa on vanhan säännön mukaan Hyvinkään seurakunnan neljän edustajan lisäksi Hausjärven, Lopen ja Riihimäen seurakuntien yhteinen edustaja. Uuden, voimaan tullen, johtosäännön mukaan Hausjärvi, Loppi, Mäntsälä ja Riihimäki nimeävät kukin vuorollaan toimikuntaan yhden jäsenen. Palvelevan puhelimen toimikunta on kokouksessaan käsitellyt toimikunnan kokoonpanoa ja esittää, että toimikunta jatkaisi tämän toimikauden viimeisen vuoden nykyisellä kokoonpanolla ja uuden johtosäännön mukainen toimikunta valitaan tulevan toimintakauden, vuoden 2015, alusta lukien. Toimikunnalla on vuodessa kahdesta kolmeen kokousta, joten on tarkoituksenmukaisempaa, että kuluva vuosi 2014 toimitaan toimikunnan nykyisellä kokoonpanolla ja uuden johtosäännön mukaisesti jäsenet valitaan uuden vaalikauden alussa Palvelevan puhelimen toimikunnan esityksen mukaisesti toimikunta toimii tämän vaalikauden viimeisen vuoden nykyisellä kokoonpanolla. Uuden johtosäännön mukainen toimikunta valitaan uuden vaalikauden alussa v Lähetetään kirkkoneuvoston päätös toimikunnan tämän vuoden kokoonpanosta tiedoksi sopimuksen muille osapuolille. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 53 Ote Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen pöytäkirjasta Liitteenä 13 on kirkkoneuvostolle tiedoksi pöytäkirjanote Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen pitämän kokouksen pöytäkirjan pykälistä 7 ja 8. Otteen asiat koskevat sairaalasielunhoidon organisoinnin siirtymävaiheen asioita: Seurakuntainliiton kirjanpitoa vuoden 2014 tapahtumista ja Seurakuntainliiton varojen loppuselvitystä. Merkitään ote tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 Kirkkoneuvosto Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen lukien (Lätti) Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä viranhaltijalle ja työsopimussuhteiselle kuukausipalkkaiselle työntekijälle säännöllisesti palkanmaksukausittain maksettava palkka (varsinainen palkka) muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (peruspalkka), vuosisidonnaisesta henkilökohtaisesta palkanosasta (vuosisidonnainen palkanosa) ja harkinnanvaraista henkilökohtaista palkanosasta (harkinnanvarainen palkanosa) sekä mahdollisesta muusta lisäpalkasta (esimerkiksi leirin johtajan palkkio tai luottamusmieslisä). Kirkkoneuvosto päätti vakinaistaa harkinnanvaraisen palkanosan käytön lähtien (ks. joulukuun kokouksen liite). Harkinnanvarainen palkanosa on ollut käytössä määräaikaisesti välisenä aikana. Esimiehille annetusta ohjeesta (liite 14) ilmenee tarkemmin tammikuun 2014 hava-keskustelujen suoritustapa (vuoden 2013 arviointi ja vuoden 2014 tavoitteiden asettaminen sekä tehtävänkuvauslomakkeiden tarkistus). Arviointien yhteenveto on esitetty liitteessä 15 (salainen). Esitettyjen harkinnanvaraisten palkanosien kustannusvaikutus on vuositasolla noin euroa eli 1,0 % henkilöstökulujen kokonaissummasta. Liitteessä on verrattu tämän arvioinnin kokonaistulosta myös kahteen aikaisempaan arviointiin. Myönnetään liitteen 15 mukaiset harkinnanvaraiset palkanosat lukien. Hallintosihteeri Ritva Marjamäki poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjaa piti talousjohtaja Jouni Lätti. Harkinnanvaraiset palkanosat lukien myönnettiin liitteen 15 mukaisesti.

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2014 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 12.3.2014 klo 18.30 20.15 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (10) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 5.3.2014 klo 14.00-16.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 16 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 17 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00 17.40 Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra,

Lisätiedot

Keskiviikko 5.11.2014 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 5.11.2014 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 10/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) 211 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 5.11.2014 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. TARK.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. TARK. PÖYTYÄN SEURAKUNTA VAALILAUTAKUNTA KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA/ PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika 1.8.2016 klo 18.00 Paikka Pöytyän kirkkoherranvirasto Läsnä Matti Kaipainen puheenjohtaja Ilkka Ali-Rontti jäsen Hilkka

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 1/2016 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 1/2016 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 2.2.2016 Sivu 1 Kokousaika 9.2.2016 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio Marja Korhonen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 4.12.2013 47 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA keskiviikkona 4. päivänä joulukuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Honkanen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 54

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 54 ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto 1.8.2012 Sivu 54 Kokousaika 1.8.2012 klo 17.30-19.30 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti,

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 8.12.2015 klo 16.00 Paikka: Sääksin leirikeskus, Sääksjärventie 144, 05250 Kiljava KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 128 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KN 129

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 4.9.2012 klo 17.30 19.25 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot