Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Jouni Lätti 54 Aija Orenius Jouni Pallonen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 34. Kokouksen avaus 35. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 37. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 38. Haudanhoidon sopimusehdot 39. Puolimatkan hautausmaan uuden uurnaosaston urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö 40. Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö 41. Vauhtipuiston ympäristöluvan muutoshakemus 42. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen 43. Marraskuussa 2014 pidettävien seurakuntavaalien äänestyslippujen ja muiden vaaliasiakirjojen tilaaminen 44. Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa Vaalilautakunnan asettaminen seurakuntavaaleja varten 46. Raportti pilottiseurakuntahankkeesta Seurakunnan osallistuminen Earth Hour tapahtumaan Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien, Hyvinkään, Keravan, Lohjan seurakuntien ja Porvoon suomalaisen seurakunnan yhteistyösopimus 49. Espoon hiippakunnan juhlaviikon tapahtumia 50. Yleisen seurakuntatyön ja nuorisotyön kesätyöntekijät 51. Määräaikaisen diakonian viran täyttäminen 52. Palvelevan puhelimen toimikunnan kokoonpano 53. Ote Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen pöytäkirjasta Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen lukien 55. Selvitys virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta vuonna 2013 palkka-asiamiehen selvitys 56. Taloushallinnon ohjeet vuodeksi Rahavarojen sijoittamisohjeen uusiminen 58. Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 59. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 60. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 61. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 62. Muita asioita 63. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 622 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 36 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aija Orenius ja Jouni Pallonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 37 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkoneuvosto Haudanhoidon sopimusehdot (Husso) Sopimusehtoja on päivitetty ja sisältöä muutettu vastaamaan tämän hetken tilannetta sekä selkeyttämään epäselviksi havaittuja kohtia. Varsinaisia sisällöllisiä muutoksia on yksi. Uusissa sopimusehdoissa on lähdetty siitä, että hautaoikeuden haltijan esittämiä kukkatoiveita ei enää jatkossa kirjattaisi. Tämä johtuu siitä, että käytettävät kukkalajikkeet vaihtuvat ja esim. viiden vuoden tai pidemmissä hoitojaksoissa toivomuksia ei voida enää toteuttaa. Usein myös toivotaan tiettyä väriä, jota ei valikoimissa ole tai lajiketta, joka ei kyseisen haudan kasvuolosuhteissa menesty. Muilta osin muutokset ovat lähinnä täsmennyksiä. Ehdotus uusiksi sopimusehdoiksi on liitteenä 1. Hyväksytään haudanhoidon sopimusehdot liitteen mukaisena. Haudanhoidon sopimusehdot hyväksyttiin liitteen mukaisena. 39 Puolimatkan hautausmaan uuden uurnaosaston urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö (Husso) Liitteenä 2 on Puolimatkan uurnaosaston tarjouspyyntökirje ja yleiskaava. Hanke ei ylitä hankintalain mukaista kansallista kilpailutuskynnystä, jonka vuoksi tarjouspyyntöä ei tarvitse julkaista Hilmassa. Uurna-osaston rakentamiseen on varattu euroa. Hankintalain mukainen kilpailutusraja rakennusurakoissa on euroa. Koska julkinen kilpailutuskynnys ei ylity, seurakunta voi pyytää tarjouksia suoraan yrityksiltä. Liitteenä 3 on ehdotus yrityksistä, joille tarjouspyynnöt lähetettäisiin. Uurnaosaston alkuperäisiä, vuonna 1994 tehtyjä suunnitelmia on muutettu käytössä olevasta uurnahautaosastosta saatujen kokemusten perusteella. Huonosti myytävät laattapaikat on poistettu, käytävien leveyttä tarkistettu lumitöitä ajatellen ja hautapaikkojen kokoa suurennettu 5 cm vastaamaan todellista tarvetta. Alue on myös pienentynyt alkuperäisestä hautausmaalle vuonna 1998 rakennetun varastorakennuksen vuoksi. Uurnahauta-alueella on yhteensä 261 uurnahautaa.

5 Kirkkoneuvosto Hyväksytään uurnaosaston suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat. Lähetetään tarjouspyynnöt liitteessä 3 mainituille yrityksille. Uurnaosaston suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin. Tarjouspyynnöt lähetetään liitteessä 3 mainituille yrityksille. 40 Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö (Husso) Liitteenä 4 on Puolimatkan metalliaidan tarjouspyyntökirje sekä asemapiirros. Hanke ei ylitä hankintalain mukaista kansallista kilpailutuskynnystä, jonka vuoksi tarjouspyyntöä ei tarvitse julkaista Hilmassa. Aidan rakentamiseen on varattu euroa. Hankintalain mukainen kilpailutusraja rakennusurakoissa on euroa. Koska julkinen kilpailutuskynnys ei ylity, seurakunta voi pyytää tarjouksia suoraan yrityksiltä. Liitteenä 5 on ehdotus yrityksistä, joille tarjouspyynnöt lähetettäisiin. Hyväksytään Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntöasiakirjat. Lähetetään tarjouspyynnöt liitteessä 5 mainituille yrityksille. Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin. Tarjouspyynnöt lähetetään liitteessä 5 mainituille yrityksille. 41 Vauhtipuiston ympäristöluvan muutoshakemus (Husso) Hyvinkään moottorikerho ry ja Hyvinkään urheiluautoilijat ry ovat hakeneet muutosta vuonna 2010 Vauhtipuiston moottoriurheilukeskukselle myönnettyyn ympäristölupaan. Muutos koskee ajoneuvotyyppien määrittelyä, toiminta-aikoja sekä alueella tehtävien muutostöiden määräaikojen pidentämistä. Hyvinkään seurakunnalle on varattu mahdollisuus muistutuksen tekemiseen ja mielipiteen esittämiseen.

6 Kirkkoneuvosto Ajoneuvojen osalta hakijat esittävät, että lupapäätöksessä ei eriteltäisi ajoneuvotyyppejä vaan sallitut ajoneuvot määriteltäisiin niiden aiheuttamien maksimimelupäästöjen perusteella. Meluarvot ylittävät autot suljettaisiin pois esim. kilpailuista. Eri radoilla sallittuja kilpailupäiviä esitetään lisättäväksi 26:sta 32:een. Käyttöaikoihin esitetään pieniä muutoksia lähinnä arki-iltoihin siten, että kaikki radat olisivat käytettävissä klo asti. Nykyisin osa radoista on avoinna arkisin klo asti ja osa klo asti ja kartingrata klo asti. Viikonlopun (la su) käyttöajat säilyisivät pääosin samoina. Viikonloppuisin radoilla saa ajaa klo Moottoriurheilukeskus aiheuttaa ympäristöönsä melupäästöjä. Niiden desibelein mitatut vaikutukset ovat Rauhannummen hautausmaalla kuitenkin melumittausten perusteella laadittujen melukarttojen perusteella pieniä. Kilpailupäivinä melu ei mittauskarttojen perusteella ylitä normaalia kaupungin asuinympäristölle asetettua melutasoa (55 db) hautausmaalla. Radan käyttöäänet kuuluvat henkilökunnan mukaan hautausmaalle normaalista liikennemelusta poikkeavana mutta eivät voimakkuudeltaan häiritsevinä. Siunauskappeliin äänet eivät kuulu. Ympäristöluvan ehdoissa on vaatimus meluvallien korottamisesta, mikä toteuduttuaan pienentää radalta ympäristöön tapahtuvia melupäästöjä. Ympäristölupahakemus on nähtävillä Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksessa (Suutarinkatu 2 D). Liitteenä 6 on hakemuksen kuulutuskirje. Merkitään lupahakemus tiedoksi. Todetaan, että isommista kilpailutapahtumista tulee informoida Hyvinkään seurakuntaa vähintään neljä viikkoa ennen tapahtumaa. Todetaan lisäksi, että käyttöaikojen pidentämisen ehtona tulee olla suunniteltujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen esitetyssä aikataulussa. Melutason tarkistusmittausten tulokset tulee saattaa myös seurakunnan tietoon. Seurakunta edellyttää, että meluntorjunta toimenpiteet ovat sellaisia, että melutaso ei jatkossakaan ylitä 55 desipeliä kappelin luona tai hautausmaalla huolimatta ratojen käyttömäärien lisääntymisestä. Todetaan, että Hyvinkään seurakunnalla ei ole muuta huomautettavaa hakemukseen. Keskustelun jälkeen lupahakemus merkittiin tiedoksi. Kirkkoneuvosto kirjasi, että isommista kilpailutapahtumista tulee informoida Hyvinkään seurakuntaa vähintään neljä viikkoa ennen tapahtumaa.

7 Kirkkoneuvosto Lausuntonaan kirkkoneuvosto lisäksi totesi, että käyttöaikojen pidentämisen ehtona tulee olla suunniteltujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen esitetyssä aikataulussa. Melutason tarkistusmittausten tulokset tulee saattaa myös seurakunnan tietoon. Seurakunta edellyttää, että meluntorjuntatoimenpiteet ovat sellaisia, että melutaso ei jatkossakaan ylitä 55 desibeliä kappelin luona tai hautausmaalla huolimatta ratojen käyttömäärien lisääntymisestä. Kirkkoneuvosto totesi lisäksi, että Hyvinkään seurakunnalla ei ole muuta huomautettavaa hakemukseen. 42 Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen Kirkkolain muutos, joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, on tullut voimaan Lain voimaantulosäännöksen mukaan seurakunnan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta. Lakimuutoksen johdosta kirkkoneuvoston ohjesääntö on muutettava vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Ohjesäännön muutos on tehtävä mennessä ja alistettava kirkkolain 24 luvun 1 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön muutoksen yhteydessä voidaan samalla tehdä päätös virkasäännön kumoamisesta. Annetun aikataulun mukaan kirkkoneuvoston ohjesääntö on käsiteltävä oman kokousaikataulumme mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksessa Hallintotyöryhmä on suorittanut ohjesäännön ensimmäisen lukemisen kokouksessaan Ohjesääntö päätettiin tuoda keskusteluun kirkkoneuvoston tammikuun kokoukseen ja varsinaisesti hyväksyttäväksi ja kirkkovaltuustolle lähetettäväksi helmikuun kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvosto käsitteli ohjesääntöä kokouksessaan Keskustelua kirkkoneuvostossa herätti lähinnä kirkkoneuvoston jäsenmäärän pienentämisesitys. Monissa puheenvuoroissa kannatettiin nykyistä jäsenmäärää erilaisin perustein, mm. vedoten mahdollisesti tulevaan rakenneuudistukseen. Päätettiin, että kirkkoneuvoston esityksestä kirkkovaltuustolle päätetään kirkkoneuvoston helmikuun kokouksessa. Lisäksi todettiin, että ohjesäännöstä käydään vielä ennen helmikuun kokousta keskustelu hallintotyöryhmässä.

8 Kirkkoneuvosto Hallintototyöryhmä keskusteli kirkkoneuvoston ohjesäännöstä kokouksessaan Hallintotyöryhmässä edelleen nähtiin, että jäsenmäärältään hiukan pienempi kirkkoneuvosto on dynaamisempi ja siinä jokaisen jäsenen vastuu ja painoarvo myös lisääntyvät. Edelleen todettiin, että uudistusta ei myöskään tehdä nykyisen valtuustoryhmärakenteen pohjalta, vaan tulevaisuutta varten ja painottaen nimenomaan hallintoelimen mahdollisimman hyvää toimintakykyä. Nurmijärven rovastikunnan seurakunnissa on kirkkoneuvostossa jäseniä seuraavasti: Hyvinkää puheenjohtaja + 12 luottamushenkilöjäsentä Nurmijärvi: Mäntsälä: Tuusulan rovastikunnan seurakunnissa seuraavasti: Tuusula: Kerava: Järvenpää Riihimäen seurakunnassa: Kirkkoneuvoston ohjesääntö on liitteenä 7. Esitetään liitteenä oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi. Kumotaan samalla kirkkovaltuustossa hyväksytty ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa vahvistettu virkasääntö. Keskustelun kuluessa Taisto Heimonen esitti, että kirkkoneuvoston jäsenmäärä säilytetään entisellään: kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Taisto Heimosen esitystä kannattivat mm. Risto Kaipainen, Aila Haapamäki ja Marja-Leena Virtanen. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Taisto Heimosen muutosesitystä, äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin neljä (Järvinen, Huuskonen, Karppinen ja Kiuttu) ja ei-ääniä yhdeksän (Haapamäki, Heimonen, Kaipainen, Karhunen, McLeod Smith, Orenius, Pallonen, Rantala ja Virtanen), joten äänin 9 4 Taisto Heimosen muutosesitys oli hyväksytty. Muilta osin liitteenä oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö päätettiin esityksen mukaisena esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja seurakunnan kirkkovaltuustossa hyväksytty virkasääntö kumottavaksi.

9 Kirkkoneuvosto Marraskuussa 2014 pidettävien seurakuntavaalien äänestyslippujen ja muiden vaaliasiakirjojen tilaaminen Kuluvan vuoden marraskuussa pidetään seurakuntavaalit, joissa seurakunnalle valitaan kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille valitaan puolestaan kullekin seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän yhteiseksi päättäväksi elimeksi yhteinen kirkkovaltuusto. Vaaliasiakirjojen tilaaminen Kirkkohallitus huolehtii seurakuntavaaleissa tarvittavien asiakirjojen painattamisesta. Kirkkohallitus toteuttaa vaaliasiakirjojen painamisen yhteistyössä Unigrafian kanssa. Seurakunnat tilaavat vaaliasiakirjat suoraan Unigrafialta tilauslomakkeella mennessä. Äänestyslippujen ja muiden vaalissa tarvittavien asiakirjojen painosmäärän selville saamiseksi seurakunnassa tulee arvioida tarvittavien äänestyslippujen ja muiden asiakirjojen lukumäärä, sekä tehdä tilaus tuon arvion perusteella. Äänestysliput Vaalit toimitetaan siten, että jokainen äänestäjä äänestää valkoisella äänestyslipulla kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta ja oranssilla äänestyslipulla seurakuntaneuvoston ehdokasta. Äänestysliput on tilattava tilauslomakkeella eikä niitä voi painattaa tai kopioida seurakunnassa. Muut vaaliasiakirjat Äänestyslippujen lisäksi ennakkoäänestyksessä tarvittavat vaalikuori ja lähetekuori on tilattava tilauslomakkeella. Seurakunnat voivat tilata myös ennakkoäänestyksessä tarvittavia muita asiakirjoja eli ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen lähetekirjeitä, ilmoittautumislomakkeita kotiäänestykseen sekä luetteloita ennakolta äänestäneistä. Näitä lomakkeita voi myös tulostaa netistä elokuussa. Vaaleja varten tullaan seurakunnissa perustamaan valitsijayhdistyksiä ehdokkaiden nimeämistä varten. Valitsijayhdistys perustetaan Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalla, johon liitetään Ehdokkaan suostumus ja vakuutus -lomake ja Asiamiehen vakuutus lomake. Myös näitä lomakkeita voi tulostaa netistä huhtikuun alusta lukien. Vaaliasiakirjat toimitetaan seurakuntiin suoraan Unigratiasta kesä heinäkuun aikana. Vuonna 2010 kirkkoneuvosto päätti tilata vaalilippuja 6000 kappaletta ja ennakkoäänestysasiakirjoja 2500 kappaletta sekä perustamisasiakirjoja ja asiamiehen hakemuslomakkeita ilman eri tilausta lähetettävien 10 kappaleen lisäksi 5 kappaletta.

10 Kirkkoneuvosto Edellisten vaalien lukuja: v oli äänestäneitä 4658 äänestysprosentti 16,6 ennakkoon äänestäneitä oli 2213 v oli äänestäneitä 3623 äänestysprosentti 13,2 ennakkoon äänestäneitä oli 1490 v oli äänestäneitä 4161 äänestysprosentti 15,4 ennakkoon äänestäneitä oli 1662 v oli äänestäneitä 3273 äänestysprosentti 12,5. ennakkoon äänesti 790 henkilöä Tarvittavien äänestyslippujen ja muiden asiakirjojen tarve on arvioitu seuraavasti: Kirkkovaltuuston vaalin - valkoisia äänestyslippuja 6000 kappaletta - valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja ja asiamiehen hakemuksen lomakkeita tulostetaan itse - ehdokkaan suostumuslomakkeet tulostetaan itse. Seurakuntaneuvoston vaalin - oransseja äänestyslippuja 50 kpl Ennakkoäänestyksen - lähetekirjeitä, lähetekuoria ja vaalikuoria kutakin 4000 kpl - ilmoituslomakkeita kotiäänestyksestä tulostetaan itse - luettelolomakkeet tulostetaan itse. Tilataan vaaliasiakirjoja esittelyssä todetun (liitteen 8) mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa 2014 Seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään samana päivänä (tai viimeistään seuraavana maanantaina klo 18, KVJ 2:30). Eduskunnan käsittelyä vailla on vielä vaalilainsäädännön muutosesitys yksipäiväisestä vaalista. Eduskunnan käsittelyn jälkeen seurakuntavaalien aikataulu varmistuu. Seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka. Kirkkovaltuusto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon seurakunnan alueella järjestetään äänestyspaikat (KVJ 2:51). Vuonna 2010 kirkkovaltuusto päätti, että äänestysalueita seurakuntavaaleissa on yksi, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana lain mukaisesti kirkko. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 :n 2 momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään. (KVJ 2: 1 2 mom.) Säännökset äänestysalueittain tapahtuvista vaaleista ( voimaan tullut lakimuutos) eivät velvoita äänestysalueiden käyttöön. Edelleen on mahdollista toimia samalla tavalla kuin aiemmissa vaaleissa. Mikäli äänestysaluejakoa harkitaan esitettäväksi, on syytä tiedostaa muutamia seikkoja: 1. vaalilautakunnassa on oltava niin paljon jäseniä ja varajäseniä, että samanaikaisesti eri alueilla toimivat jaostot ovat päätösvaltaisia (KL 8: 6 ), 2. vaaliluettelo on laadittava aluekohtaisesti jaettaviksi osavaaliluetteloiksi, (Kirjuri-järjestelmästä kyseisen osavaaliluettelon saamisesta ei kirkkohallitus ole informoinut seurakuntia millään tavalla) 3. jokaiselle äänioikeutetulle on lähetettävä tieto äänioikeudesta ja omasta äänestyspaikasta 4. taloudelliset kysymykset. Ennakkoäänestyksen järjestäminen useammassa paikassa antaa mahdollisuuden saada vaaliin alueellista kattavuutta. Ennakkoäänestyksessä ei ole mukana vaaliluetteloa eikä päätösvaltaista vaalilautakuntaa, joten se toimii kevyemmällä organisaatiolla. Kirkkovaltuusto päätti v. 2010, että äänestysalueita on yksi, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana lain mukaisesti kirkko.

12 Kirkkoneuvosto Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakuntavaaleissa Hyvinkään seurakunnassa on yksi äänestysalue, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana Hyvinkään kirkko. Ehdotus hyväksyttiin. 45 Vaalilautakunnan valitseminen seurakuntavaaleja varten Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 1 :n mukaan seurakuntavaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri johtosääntönsä mukaisesti. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 3/2014 on informaatiota vaalilautakunnan jäsenten esteellisyyskysymyksistä. Kirjeessä mm. todetaan, että Ottaen huomioon kirkolliskokouksen linjaus, tietyt oikeustapaukset sekä kirkkolain esteellisyyttä ja vaalilautakuntia koskeva sääntely, seurakuntavaalin ehdokas tai hänen läheisensä voi kirkkohallituksen tulkinnan mukaan toimia vaalilautakunnan jäsenenä rajoitetusti. Vaalilautakunnan jäsen on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen vaalilautakunnassa, joka koskee häntä itseään tai hänen läheistään tai muutoin muodostaa hallintolain 28 :ssä säädetyn esteellisyyden. Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen määräämiseen eikä vaalin tuloksen vahvistamiseen. Vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että vaalilautakunnan jäsenistä enemmän kuin puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvisen ja varsinaisiksi jäseniksi Aila Haapamäen, Taisto Heimosen, Tuula Karhusen, Jorma Leppäsen, Eila Puumalaisen ja Marja-Leena Virtasen. Varajäseniksi valittiin Pirkko Ojala, Aija Orenius, Marja Jantunen, Mervi Ahola, Pekka Kiuttu ja Pentti Helttunen.

13 Kirkkoneuvosto Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi kuusi muuta jäsentä sekä kuusi varajäsentä ja että kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Ehdotus hyväksyttiin. 46 Osaraportti pilottiseurakuntahankkeesta Kirkonrakentajien Foorumin yhteydenotto pilottihankkeeseen ryhtymisestä tuli Hyvinkään seurakuntaan ja asia oli kirkkoneuvoston asialistalla jo Iso, merkittävä asia tuli siis nopealla aikataululla käsittelyyn. Tuolloin 2010 asian esittelyssä oli kirjattu, että projektiin mukaan lähtemistä puoltavat mm. ihmisten vieraantuminen kirkosta, uusien työtapojen etsiminen ja löytäminen, nyt tarjottu hyvä tilaisuus, kirkkohallituksen ja Kirkonrakentajien Foorumin mukanaolo ja tuki hankkeessa. Edelleen kirkkoneuvostossa asian käsittelyssä todettiin, että mikäli seurakunta lähtee hankkeeseen mukaan, se merkitsee työntekijän nimeämistä vastaamaan hankkeesta. Olemassa olevista viroista ei tuolloin katsottu voitavan työvoimaa siirtää, joten hanke tarkoitti myös taloudellista lisäpanostusta. Kysymykseen tuli olemassa oleva seurakuntapapin pöytälaatikkovirka, joka on perustettu nimenomaan projektien, virkajärjestelyjen tms. hoitamista varten. Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti, että Hyvinkään seurakunta ryhtyy Kirkonrakentajien Foorumin pilottiseurakunnaksi kolmen vuoden hankkeena. Hankkeen tavoitteiksi kirjattiin tuolloin mm: - seurakunnan jäsenyyden tukeminen, - kirkosta eroamisten torjuminen, - kirkkoon kuulumattomien etsiminen ja seurakunnan jäseniksi kannustaminen, - spiritualiteetin ja karismaattisuuden tarjoamien mahdollisuuksien tutkiminen seurakunnan jäsenyyden vahvistamisessa, - yhteistyö työalojen kesken ja - voimavarojen suuntaamisen arviointi. Käsitellessään uudelleen pilottiseurakuntahanketta seuraavassa kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti lausuntonaan esittää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että mikäli kirkkovaltuusto kokouksessaan myöntää määrärahan VIII seurakuntapastorin viran täyttämiseksi, virkaan esitetään pastori Marko Huhtalaa Marko Huhtalan tehtävänä oli toteuttaa pilottihanketta.

14 Kirkkoneuvosto Marko Huhtala työskenteli hankkeen parissa vuosina siten, että hankkeen viimeisen vuoden 2013 hän oli työssä Hyvinkään seurakunnassa 50 %:n työosuudella ja 50 % työosuudella hän toimi Hengen Uudistus kirkossamme ry:n toiminnanjohtajana. Marko Huhtala on nyt laatinut kirkkoneuvostolle hankkeen loppuraportin osaraportin (liite 9). Osaraportti käsittelee yhteisöllisyyttä. Loppuraportti saadaan kirkkoneuvoston maaliskuun kokoukseen. Keskustellaan tässä vaiheessa pilottihankkeen osaraportista ja merkitään se tiedoksi. Hankkeen loppuraportti kokonaisuudessaan käsitellään kirkkoneuvoston maaliskuun kokouksessa. Kirkkoneuvosto kävi keskustelua hankkeesta ja sen loppuraportoinnista. Keskustelussa todettiin mm., että maaliskuun kirkkoneuvostoon toivotaan raporttia, jossa hanketta on arvioitu kokonaisvaltaisesti. Kaikkia hankkeelle kirjattuja tavoitteita tulisi arvioida, missä onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin, myös määrällisiä tietoja esim. verkostotyöstä raporttiin toivottiin. Asiaan päätettiin palata kirkkoneuvoston maaliskuun kokouksessa. 47 Seurakunnan osallistuminen Earth Hour -tapahtumaan Lauantaina klo vietetään jälleen maailmanlaajuista Earth Hour tuntia, jossa halutaan kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen. Tapahtumaan voi osallistua osallistumalla mainittuun Earth Hour tuntiin, järjestämällä em. päivänä jonkin oman tempauksen tai järjestämällä Oma Panda keräyksen Arktiksen hyväksi. Hyvinkäällä uimalassa on luvassa jälleen oma Earth Hour tapahtuma, samoin kaupunki sammuttaa kirjaston ulkovalaistuksen. Kaupungin ympäristöpalvelusta Markku Nieminen on edellisvuosien tapaan lähestynyt mm. seurakuntaa asian tiimoilta ja tiedustellut seurakunnan mukana oloa tapahtumassa.

15 Kirkkoneuvosto Seurakunnasta on ilmoitettu kaupungille, että Hyvinkään seurakunta on mukana tapahtumassa ainakin niin, että pääkirkon valaistus (kirkonmäki) sammutetaan lauantaina 29.3 klo Muuten seurakunta on avoin tapahtuman suhteen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 48 Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien, Hyvinkään, Keravan, Lohjan seurakuntien ja Porvoon suomalaisen seurakunnan yhteistyösopimus Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorin Jouni Kosken kutsusta järjestettiin lokakuussa 2013 Tikkurilassa tapaaminen, johon kutsuttiin kirkkoherrat niistä seurakunnista, joiden alueella Laurea-ammattikorkeakoulu toimii. Tapaamisen aiheena oli keskustella koulun ja seurakuntien välisen yhteistyösopimuksen tarpeesta, sisällöstä ja muodosta. Rehtori Lauri Koski oli viestissään kirkkoherralle todennut, että opiskelijoiden ja myös koulun henkilöstön näkökulmasta vuosia tehty yhteistyö seurakuntien kanssa on ollut arvokasta ja että he ovat käynnistäneet keskustelua tarpeesta valmistella virallisempi yhteistyösopimus yhteistyön vahvistamiseksi. Sopimusta valmistelemaan oli ammattikorkeakoulun johdon, opiskelijakunnan, hyvinvointityöntekijöiden ja Laureassa toimivien pappien kokouksessa nimetty työryhmä, johon kuuluvat kehityspäällikkö Teija Laamanen Laureasta, työalasihteeri Elina Juntunen kirkkohallituksesta ja oppilaitospappi Jukka-Mikko Karjalainen Vantaan seurakuntayhtymästä. Lokakuun 2013 tapaamisessa kirkkoherra Ilkka Järvinen esitti ryhmään myös Hyvinkään seurakunnasta kasvatuksen vastuukappalaista Laura Maria Latikkaa. Kirkkohallituksen työalasihteeri Elina Juntunen on tammikuussa 2014 lähettänyt kirkkoherralle sopimusluonnoksen Laurea-ammattikorkeakoulun ja seurakuntien välisestä yhteistyöstä. Sopimuksen tarkoitus on sopia Laurean ja seurakuntien yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää pitkäjänteisesti korkeakouluyhteisön opiskelu- ja työhyvinvointia.

16 Kirkkoneuvosto Sopimusluonnos on liitteenä 10. Hyväksytään sopimusluonnos liitteen 10 mukaisena. Sopimusluonnos hyväksyttiin liitteen mukaisena. 49 Espoon hiippakunnan juhlaviikon tapahtumia Espoon hiippakunnan 10-vuotisjuhlaviikon tapahtumaan Ilta piispan seurassa Klaukkalan kirkossa perjantaina klo 18 järjestetään Hyvinkäältä ilmainen bussikuljetus. Tilaisuus on avoin seurakuntalaisille. Kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenille lähetetään illasta erillinen kutsu. Lähtijöitä pyydetään ilmoittautumaan seurakunnan neuvontaan mennessä. Kutsu valtuuston ja neuvoston jäsenille on liitteenä 11. Hiippakuntafoorumiin Leppävaaran kirkkoon lauantaina 8.3. klo Hyvinkään seurakunnasta osallistuvat kirkkoherra Ilkka Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen ja diakoniasihteeri Tuija Mattila. Hiippakuntafoorumin aiheena on Kirkon rooli muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiistaina on Espoon hiippakunnan seurakuntatalolla kutsuvieraille juhlavastaanotto, johon myös osallistuu Hyvinkään seurakunnasta kutsuttuja edustajia. Sunnuntaina on Mäntsälän kirkossa klo 10 Namibian savannilla juhlamessu. Tähän messuun ei järjestetä yhteistä kuljetusta. Kirkkoneuvoston kokouksessa voidaan sopia omilla autoilla messuun lähtijöitä. Todetaan perjantain tilaisuus Klaukkalassa ja sovitaan tarpeen mukaan juhlamessuun Mäntsälän kirkkoon lähtijöistä. Todettiin perjantain tilaisuus Klaukkalassa. Mäntsälän kirkkoon mahdollisia lähtijöitä ovat Reijo Huuskonen, Tuula Karhunen, Pekka Kiuttu ja Jouni Lätti.

17 Kirkkoneuvosto Yleisen seurakuntatyön ja nuorisotyön kesätyöntekijät Vuoden 2014 talousarviossa on seurakunnalliseen toimintaan varattu määräraha (papisto ja muu yleinen seurakuntatyö) kahden kesäteologin palkkaamiseksi 2,5 kuukaudeksi. Nuorisotyössä on vastaavasti varattu määräraha kolmen nuorisotyön kesätyöntekijän palkkaamiseksi 2,5 kuukaudeksi. Joulukuussa 2013 eri ilmoituskanavissa julkaistulla hakuilmoituksella haettiin seurakuntaan kesäteologeja ja kirkollisen nuorisotyön opiskelijoita. Hakemuksia tuli yhteensä 51. Haastatteluun kutsutut nuorisotyönopiskelijat olivat Laura Maria Latikan mukaan saaneet kaikki jo työpaikan. Näin ollen hän ja muu haastatteluryhmä (rippikoulupappi Paula Kallio ja nuorisosihteeri Markku Petlin) esittävät valittavaksi seurakuntaan viittä teologian opiskelijaa kesäteologeiksi. Kirkkoherra tekee päätösluettelollaan päätöksen valittavista kesäteologeista. Nyt esitetty ratkaisu poikkeaa toimintasuunnitelmassa tarkoitetusta yleisen seurakuntatyön kesäteologien ja nuorisotyön kesätyöntekijöiden palkkaussuunnitelmasta kesäksi Jatkossa tulee kiinnittää huomiota hakuilmoituksen selkeyteen sekä panostaa myös Hyvinkään seurakunnassa harjoittelupaikkojen tarjoamiseen kirkon nuorisotyön opiskelijoille. Näin seurakuntaan on mahdollista kasvaa myös uutta nuorisotyöntekijäjoukkoa niin kesätöihin kuin vakinaisiinkin nuorisotyön tehtäviin. Merkitään tämänvuotinen poikkeuksellinen tilanne kesäteologien ja nuorisotyön kesätyöntekijöiden palkkaamisessa tiedoksi. Keskustelun jälkeen merkittiin tämänvuotinen poikkeuksellinen tilanne tiedoksi.

18 Kirkkoneuvosto Määräaikaisen diakoniatyöntekijän viran täyttäminen Määräaikainen diakoniatyöntekijän virka, päätehtäväalueena kriminaalija päihdetyö, oli haettavana kaksi kertaa, ensimmäinen hakuaika päättyi , jonka jälkeen hakuaikaa jatkettiin vähäisen hakijamäärän vuoksi. Jatkettu hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä virkaa haki kuusi henkilöä, joista yksi veti myöhemmin hakemuksensa pois, koska oli tullut hakuprosessin aikana valituksi seurakuntamme diakonian viransijaisuuteen. Kirkkoneuvoston kokouksessaan nimeämä haastatteluryhmä haastatteli hakijoita Liitteenä 12 on yhteenveto virkaa hakeneista sekä haastatteluryhmän lausunto. Palvelujohtokunta antaa kokouksessaan kirkkoneuvostolle oman lausuntonsa valittavasta viranhaltijasta. Johtokunnan lausunnon mukaisesti puheenjohtaja esitti määräaikaiseen diakonian virkaan vuosiksi diakoni Johanna Tonttia. Määräaikaiseen diakonian virkaan vuosiksi valittiin yksimielisesti diakoni Johanna Tontti lukien. Johanna Tontin palkkauksen vaativuusryhmä on 502. Virassa on puolen vuoden koeaika. 52 Palvelevan puhelimen toimikunnan kokoonpano Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt yhteistyösopimuksen Palvelevan puhelimen Hyvinkään toimipisteen toiminnasta. Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosäännön. Yhteistyösopimuksen ja johtosäännön ovat hyväksyneet kirkkoneuvostoissaan ja valtuustoissaan sopimuksen muut osapuolet Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakunnat.

19 Kirkkoneuvosto Johtosääntö muuttui kokoonpanopykälän osalta. Tällä hetkellä toimikunnassa on vanhan säännön mukaan Hyvinkään seurakunnan neljän edustajan lisäksi Hausjärven, Lopen ja Riihimäen seurakuntien yhteinen edustaja. Uuden, voimaan tullen, johtosäännön mukaan Hausjärvi, Loppi, Mäntsälä ja Riihimäki nimeävät kukin vuorollaan toimikuntaan yhden jäsenen. Palvelevan puhelimen toimikunta on kokouksessaan käsitellyt toimikunnan kokoonpanoa ja esittää, että toimikunta jatkaisi tämän toimikauden viimeisen vuoden nykyisellä kokoonpanolla ja uuden johtosäännön mukainen toimikunta valitaan tulevan toimintakauden, vuoden 2015, alusta lukien. Toimikunnalla on vuodessa kahdesta kolmeen kokousta, joten on tarkoituksenmukaisempaa, että kuluva vuosi 2014 toimitaan toimikunnan nykyisellä kokoonpanolla ja uuden johtosäännön mukaisesti jäsenet valitaan uuden vaalikauden alussa Palvelevan puhelimen toimikunnan esityksen mukaisesti toimikunta toimii tämän vaalikauden viimeisen vuoden nykyisellä kokoonpanolla. Uuden johtosäännön mukainen toimikunta valitaan uuden vaalikauden alussa v Lähetetään kirkkoneuvoston päätös toimikunnan tämän vuoden kokoonpanosta tiedoksi sopimuksen muille osapuolille. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 53 Ote Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen pöytäkirjasta Liitteenä 13 on kirkkoneuvostolle tiedoksi pöytäkirjanote Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen pitämän kokouksen pöytäkirjan pykälistä 7 ja 8. Otteen asiat koskevat sairaalasielunhoidon organisoinnin siirtymävaiheen asioita: Seurakuntainliiton kirjanpitoa vuoden 2014 tapahtumista ja Seurakuntainliiton varojen loppuselvitystä. Merkitään ote tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 Kirkkoneuvosto Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen lukien (Lätti) Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä viranhaltijalle ja työsopimussuhteiselle kuukausipalkkaiselle työntekijälle säännöllisesti palkanmaksukausittain maksettava palkka (varsinainen palkka) muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (peruspalkka), vuosisidonnaisesta henkilökohtaisesta palkanosasta (vuosisidonnainen palkanosa) ja harkinnanvaraista henkilökohtaista palkanosasta (harkinnanvarainen palkanosa) sekä mahdollisesta muusta lisäpalkasta (esimerkiksi leirin johtajan palkkio tai luottamusmieslisä). Kirkkoneuvosto päätti vakinaistaa harkinnanvaraisen palkanosan käytön lähtien (ks. joulukuun kokouksen liite). Harkinnanvarainen palkanosa on ollut käytössä määräaikaisesti välisenä aikana. Esimiehille annetusta ohjeesta (liite 14) ilmenee tarkemmin tammikuun 2014 hava-keskustelujen suoritustapa (vuoden 2013 arviointi ja vuoden 2014 tavoitteiden asettaminen sekä tehtävänkuvauslomakkeiden tarkistus). Arviointien yhteenveto on esitetty liitteessä 15 (salainen). Esitettyjen harkinnanvaraisten palkanosien kustannusvaikutus on vuositasolla noin euroa eli 1,0 % henkilöstökulujen kokonaissummasta. Liitteessä on verrattu tämän arvioinnin kokonaistulosta myös kahteen aikaisempaan arviointiin. Myönnetään liitteen 15 mukaiset harkinnanvaraiset palkanosat lukien. Hallintosihteeri Ritva Marjamäki poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjaa piti talousjohtaja Jouni Lätti. Harkinnanvaraiset palkanosat lukien myönnettiin liitteen 15 mukaisesti.

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 18.30 18.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (10) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 5.3.2014 klo 14.00-16.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 16 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 17 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2014 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 12.3.2014 klo 18.30 20.15 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Torstai 15.12.2016

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Keltinmäen alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 AIKA 8.6.2017 klo 16.30 17.30 PAIKKA Keltinmäen kirkko, Keltinmäentie 10 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 Oulunkylän seurakunta Seurakuntaneuvosto Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantai 11.3.2013 klo 18.00 19.00 Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 Osanottajat: jäsenet Kaisa Heininen, puheenjohtaja Raimo Anttila Irja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Torstai 27.04.2017 kello 18.00-19.00 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha jäsen x Härmälä Irja jäsen x Julkunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 17.3.2014 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstaina 19.1.2017 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Taisto Kokko Kyösti Kuisma Hannele Perttunen Anja Pinoniemi Pasi Pistemaa Tuovi Sipola Poissa olleet

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 5/2014 Kirkkoneuvosto KLO Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 5/2014 Kirkkoneuvosto KLO Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 5/2014 Kokousaika Kokouspaikka 22.05.2015 KLO17.00 Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 65 Kokouksen avaus 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 KOKOUSAIKA: 18.1.2017 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 18.34 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

Kokous 4/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, Sali 3, klo

Kokous 4/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, Sali 3, klo 12.5.2014 Kokous 4/2014 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, Sali 3, 12.5.2014 klo 18.00-19.30 Läsnä olevat jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari Hickey Hanna-Leena

Lisätiedot