Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Jouni Lätti 54 Aija Orenius Jouni Pallonen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 34. Kokouksen avaus 35. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 37. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 38. Haudanhoidon sopimusehdot 39. Puolimatkan hautausmaan uuden uurnaosaston urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö 40. Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö 41. Vauhtipuiston ympäristöluvan muutoshakemus 42. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen 43. Marraskuussa 2014 pidettävien seurakuntavaalien äänestyslippujen ja muiden vaaliasiakirjojen tilaaminen 44. Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa Vaalilautakunnan asettaminen seurakuntavaaleja varten 46. Raportti pilottiseurakuntahankkeesta Seurakunnan osallistuminen Earth Hour tapahtumaan Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien, Hyvinkään, Keravan, Lohjan seurakuntien ja Porvoon suomalaisen seurakunnan yhteistyösopimus 49. Espoon hiippakunnan juhlaviikon tapahtumia 50. Yleisen seurakuntatyön ja nuorisotyön kesätyöntekijät 51. Määräaikaisen diakonian viran täyttäminen 52. Palvelevan puhelimen toimikunnan kokoonpano 53. Ote Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen pöytäkirjasta Harkinnanvaraisten palkanosien myöntäminen lukien 55. Selvitys virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta vuonna 2013 palkka-asiamiehen selvitys 56. Taloushallinnon ohjeet vuodeksi Rahavarojen sijoittamisohjeen uusiminen 58. Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 59. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 60. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 61. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 62. Muita asioita 63. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 622 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 36 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aija Orenius ja Jouni Pallonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 37 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkoneuvosto Haudanhoidon sopimusehdot (Husso) Sopimusehtoja on päivitetty ja sisältöä muutettu vastaamaan tämän hetken tilannetta sekä selkeyttämään epäselviksi havaittuja kohtia. Varsinaisia sisällöllisiä muutoksia on yksi. Uusissa sopimusehdoissa on lähdetty siitä, että hautaoikeuden haltijan esittämiä kukkatoiveita ei enää jatkossa kirjattaisi. Tämä johtuu siitä, että käytettävät kukkalajikkeet vaihtuvat ja esim. viiden vuoden tai pidemmissä hoitojaksoissa toivomuksia ei voida enää toteuttaa. Usein myös toivotaan tiettyä väriä, jota ei valikoimissa ole tai lajiketta, joka ei kyseisen haudan kasvuolosuhteissa menesty. Muilta osin muutokset ovat lähinnä täsmennyksiä. Ehdotus uusiksi sopimusehdoiksi on liitteenä 1. Hyväksytään haudanhoidon sopimusehdot liitteen mukaisena. Haudanhoidon sopimusehdot hyväksyttiin liitteen mukaisena. 39 Puolimatkan hautausmaan uuden uurnaosaston urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö (Husso) Liitteenä 2 on Puolimatkan uurnaosaston tarjouspyyntökirje ja yleiskaava. Hanke ei ylitä hankintalain mukaista kansallista kilpailutuskynnystä, jonka vuoksi tarjouspyyntöä ei tarvitse julkaista Hilmassa. Uurna-osaston rakentamiseen on varattu euroa. Hankintalain mukainen kilpailutusraja rakennusurakoissa on euroa. Koska julkinen kilpailutuskynnys ei ylity, seurakunta voi pyytää tarjouksia suoraan yrityksiltä. Liitteenä 3 on ehdotus yrityksistä, joille tarjouspyynnöt lähetettäisiin. Uurnaosaston alkuperäisiä, vuonna 1994 tehtyjä suunnitelmia on muutettu käytössä olevasta uurnahautaosastosta saatujen kokemusten perusteella. Huonosti myytävät laattapaikat on poistettu, käytävien leveyttä tarkistettu lumitöitä ajatellen ja hautapaikkojen kokoa suurennettu 5 cm vastaamaan todellista tarvetta. Alue on myös pienentynyt alkuperäisestä hautausmaalle vuonna 1998 rakennetun varastorakennuksen vuoksi. Uurnahauta-alueella on yhteensä 261 uurnahautaa.

5 Kirkkoneuvosto Hyväksytään uurnaosaston suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat. Lähetetään tarjouspyynnöt liitteessä 3 mainituille yrityksille. Uurnaosaston suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin. Tarjouspyynnöt lähetetään liitteessä 3 mainituille yrityksille. 40 Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntö (Husso) Liitteenä 4 on Puolimatkan metalliaidan tarjouspyyntökirje sekä asemapiirros. Hanke ei ylitä hankintalain mukaista kansallista kilpailutuskynnystä, jonka vuoksi tarjouspyyntöä ei tarvitse julkaista Hilmassa. Aidan rakentamiseen on varattu euroa. Hankintalain mukainen kilpailutusraja rakennusurakoissa on euroa. Koska julkinen kilpailutuskynnys ei ylity, seurakunta voi pyytää tarjouksia suoraan yrityksiltä. Liitteenä 5 on ehdotus yrityksistä, joille tarjouspyynnöt lähetettäisiin. Hyväksytään Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntöasiakirjat. Lähetetään tarjouspyynnöt liitteessä 5 mainituille yrityksille. Puolimatkan hautausmaan aidan urakka-asiakirjat ja tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin. Tarjouspyynnöt lähetetään liitteessä 5 mainituille yrityksille. 41 Vauhtipuiston ympäristöluvan muutoshakemus (Husso) Hyvinkään moottorikerho ry ja Hyvinkään urheiluautoilijat ry ovat hakeneet muutosta vuonna 2010 Vauhtipuiston moottoriurheilukeskukselle myönnettyyn ympäristölupaan. Muutos koskee ajoneuvotyyppien määrittelyä, toiminta-aikoja sekä alueella tehtävien muutostöiden määräaikojen pidentämistä. Hyvinkään seurakunnalle on varattu mahdollisuus muistutuksen tekemiseen ja mielipiteen esittämiseen.

6 Kirkkoneuvosto Ajoneuvojen osalta hakijat esittävät, että lupapäätöksessä ei eriteltäisi ajoneuvotyyppejä vaan sallitut ajoneuvot määriteltäisiin niiden aiheuttamien maksimimelupäästöjen perusteella. Meluarvot ylittävät autot suljettaisiin pois esim. kilpailuista. Eri radoilla sallittuja kilpailupäiviä esitetään lisättäväksi 26:sta 32:een. Käyttöaikoihin esitetään pieniä muutoksia lähinnä arki-iltoihin siten, että kaikki radat olisivat käytettävissä klo asti. Nykyisin osa radoista on avoinna arkisin klo asti ja osa klo asti ja kartingrata klo asti. Viikonlopun (la su) käyttöajat säilyisivät pääosin samoina. Viikonloppuisin radoilla saa ajaa klo Moottoriurheilukeskus aiheuttaa ympäristöönsä melupäästöjä. Niiden desibelein mitatut vaikutukset ovat Rauhannummen hautausmaalla kuitenkin melumittausten perusteella laadittujen melukarttojen perusteella pieniä. Kilpailupäivinä melu ei mittauskarttojen perusteella ylitä normaalia kaupungin asuinympäristölle asetettua melutasoa (55 db) hautausmaalla. Radan käyttöäänet kuuluvat henkilökunnan mukaan hautausmaalle normaalista liikennemelusta poikkeavana mutta eivät voimakkuudeltaan häiritsevinä. Siunauskappeliin äänet eivät kuulu. Ympäristöluvan ehdoissa on vaatimus meluvallien korottamisesta, mikä toteuduttuaan pienentää radalta ympäristöön tapahtuvia melupäästöjä. Ympäristölupahakemus on nähtävillä Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksessa (Suutarinkatu 2 D). Liitteenä 6 on hakemuksen kuulutuskirje. Merkitään lupahakemus tiedoksi. Todetaan, että isommista kilpailutapahtumista tulee informoida Hyvinkään seurakuntaa vähintään neljä viikkoa ennen tapahtumaa. Todetaan lisäksi, että käyttöaikojen pidentämisen ehtona tulee olla suunniteltujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen esitetyssä aikataulussa. Melutason tarkistusmittausten tulokset tulee saattaa myös seurakunnan tietoon. Seurakunta edellyttää, että meluntorjunta toimenpiteet ovat sellaisia, että melutaso ei jatkossakaan ylitä 55 desipeliä kappelin luona tai hautausmaalla huolimatta ratojen käyttömäärien lisääntymisestä. Todetaan, että Hyvinkään seurakunnalla ei ole muuta huomautettavaa hakemukseen. Keskustelun jälkeen lupahakemus merkittiin tiedoksi. Kirkkoneuvosto kirjasi, että isommista kilpailutapahtumista tulee informoida Hyvinkään seurakuntaa vähintään neljä viikkoa ennen tapahtumaa.

7 Kirkkoneuvosto Lausuntonaan kirkkoneuvosto lisäksi totesi, että käyttöaikojen pidentämisen ehtona tulee olla suunniteltujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen esitetyssä aikataulussa. Melutason tarkistusmittausten tulokset tulee saattaa myös seurakunnan tietoon. Seurakunta edellyttää, että meluntorjuntatoimenpiteet ovat sellaisia, että melutaso ei jatkossakaan ylitä 55 desibeliä kappelin luona tai hautausmaalla huolimatta ratojen käyttömäärien lisääntymisestä. Kirkkoneuvosto totesi lisäksi, että Hyvinkään seurakunnalla ei ole muuta huomautettavaa hakemukseen. 42 Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen Kirkkolain muutos, joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, on tullut voimaan Lain voimaantulosäännöksen mukaan seurakunnan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta. Lakimuutoksen johdosta kirkkoneuvoston ohjesääntö on muutettava vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Ohjesäännön muutos on tehtävä mennessä ja alistettava kirkkolain 24 luvun 1 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön muutoksen yhteydessä voidaan samalla tehdä päätös virkasäännön kumoamisesta. Annetun aikataulun mukaan kirkkoneuvoston ohjesääntö on käsiteltävä oman kokousaikataulumme mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksessa Hallintotyöryhmä on suorittanut ohjesäännön ensimmäisen lukemisen kokouksessaan Ohjesääntö päätettiin tuoda keskusteluun kirkkoneuvoston tammikuun kokoukseen ja varsinaisesti hyväksyttäväksi ja kirkkovaltuustolle lähetettäväksi helmikuun kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvosto käsitteli ohjesääntöä kokouksessaan Keskustelua kirkkoneuvostossa herätti lähinnä kirkkoneuvoston jäsenmäärän pienentämisesitys. Monissa puheenvuoroissa kannatettiin nykyistä jäsenmäärää erilaisin perustein, mm. vedoten mahdollisesti tulevaan rakenneuudistukseen. Päätettiin, että kirkkoneuvoston esityksestä kirkkovaltuustolle päätetään kirkkoneuvoston helmikuun kokouksessa. Lisäksi todettiin, että ohjesäännöstä käydään vielä ennen helmikuun kokousta keskustelu hallintotyöryhmässä.

8 Kirkkoneuvosto Hallintototyöryhmä keskusteli kirkkoneuvoston ohjesäännöstä kokouksessaan Hallintotyöryhmässä edelleen nähtiin, että jäsenmäärältään hiukan pienempi kirkkoneuvosto on dynaamisempi ja siinä jokaisen jäsenen vastuu ja painoarvo myös lisääntyvät. Edelleen todettiin, että uudistusta ei myöskään tehdä nykyisen valtuustoryhmärakenteen pohjalta, vaan tulevaisuutta varten ja painottaen nimenomaan hallintoelimen mahdollisimman hyvää toimintakykyä. Nurmijärven rovastikunnan seurakunnissa on kirkkoneuvostossa jäseniä seuraavasti: Hyvinkää puheenjohtaja + 12 luottamushenkilöjäsentä Nurmijärvi: Mäntsälä: Tuusulan rovastikunnan seurakunnissa seuraavasti: Tuusula: Kerava: Järvenpää Riihimäen seurakunnassa: Kirkkoneuvoston ohjesääntö on liitteenä 7. Esitetään liitteenä oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi. Kumotaan samalla kirkkovaltuustossa hyväksytty ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa vahvistettu virkasääntö. Keskustelun kuluessa Taisto Heimonen esitti, että kirkkoneuvoston jäsenmäärä säilytetään entisellään: kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Taisto Heimosen esitystä kannattivat mm. Risto Kaipainen, Aila Haapamäki ja Marja-Leena Virtanen. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Taisto Heimosen muutosesitystä, äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin neljä (Järvinen, Huuskonen, Karppinen ja Kiuttu) ja ei-ääniä yhdeksän (Haapamäki, Heimonen, Kaipainen, Karhunen, McLeod Smith, Orenius, Pallonen, Rantala ja Virtanen), joten äänin 9 4 Taisto Heimosen muutosesitys oli hyväksytty. Muilta osin liitteenä oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö päätettiin esityksen mukaisena esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja seurakunnan kirkkovaltuustossa hyväksytty virkasääntö kumottavaksi.

9 Kirkkoneuvosto Marraskuussa 2014 pidettävien seurakuntavaalien äänestyslippujen ja muiden vaaliasiakirjojen tilaaminen Kuluvan vuoden marraskuussa pidetään seurakuntavaalit, joissa seurakunnalle valitaan kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille valitaan puolestaan kullekin seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän yhteiseksi päättäväksi elimeksi yhteinen kirkkovaltuusto. Vaaliasiakirjojen tilaaminen Kirkkohallitus huolehtii seurakuntavaaleissa tarvittavien asiakirjojen painattamisesta. Kirkkohallitus toteuttaa vaaliasiakirjojen painamisen yhteistyössä Unigrafian kanssa. Seurakunnat tilaavat vaaliasiakirjat suoraan Unigrafialta tilauslomakkeella mennessä. Äänestyslippujen ja muiden vaalissa tarvittavien asiakirjojen painosmäärän selville saamiseksi seurakunnassa tulee arvioida tarvittavien äänestyslippujen ja muiden asiakirjojen lukumäärä, sekä tehdä tilaus tuon arvion perusteella. Äänestysliput Vaalit toimitetaan siten, että jokainen äänestäjä äänestää valkoisella äänestyslipulla kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta ja oranssilla äänestyslipulla seurakuntaneuvoston ehdokasta. Äänestysliput on tilattava tilauslomakkeella eikä niitä voi painattaa tai kopioida seurakunnassa. Muut vaaliasiakirjat Äänestyslippujen lisäksi ennakkoäänestyksessä tarvittavat vaalikuori ja lähetekuori on tilattava tilauslomakkeella. Seurakunnat voivat tilata myös ennakkoäänestyksessä tarvittavia muita asiakirjoja eli ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen lähetekirjeitä, ilmoittautumislomakkeita kotiäänestykseen sekä luetteloita ennakolta äänestäneistä. Näitä lomakkeita voi myös tulostaa netistä elokuussa. Vaaleja varten tullaan seurakunnissa perustamaan valitsijayhdistyksiä ehdokkaiden nimeämistä varten. Valitsijayhdistys perustetaan Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalla, johon liitetään Ehdokkaan suostumus ja vakuutus -lomake ja Asiamiehen vakuutus lomake. Myös näitä lomakkeita voi tulostaa netistä huhtikuun alusta lukien. Vaaliasiakirjat toimitetaan seurakuntiin suoraan Unigratiasta kesä heinäkuun aikana. Vuonna 2010 kirkkoneuvosto päätti tilata vaalilippuja 6000 kappaletta ja ennakkoäänestysasiakirjoja 2500 kappaletta sekä perustamisasiakirjoja ja asiamiehen hakemuslomakkeita ilman eri tilausta lähetettävien 10 kappaleen lisäksi 5 kappaletta.

10 Kirkkoneuvosto Edellisten vaalien lukuja: v oli äänestäneitä 4658 äänestysprosentti 16,6 ennakkoon äänestäneitä oli 2213 v oli äänestäneitä 3623 äänestysprosentti 13,2 ennakkoon äänestäneitä oli 1490 v oli äänestäneitä 4161 äänestysprosentti 15,4 ennakkoon äänestäneitä oli 1662 v oli äänestäneitä 3273 äänestysprosentti 12,5. ennakkoon äänesti 790 henkilöä Tarvittavien äänestyslippujen ja muiden asiakirjojen tarve on arvioitu seuraavasti: Kirkkovaltuuston vaalin - valkoisia äänestyslippuja 6000 kappaletta - valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja ja asiamiehen hakemuksen lomakkeita tulostetaan itse - ehdokkaan suostumuslomakkeet tulostetaan itse. Seurakuntaneuvoston vaalin - oransseja äänestyslippuja 50 kpl Ennakkoäänestyksen - lähetekirjeitä, lähetekuoria ja vaalikuoria kutakin 4000 kpl - ilmoituslomakkeita kotiäänestyksestä tulostetaan itse - luettelolomakkeet tulostetaan itse. Tilataan vaaliasiakirjoja esittelyssä todetun (liitteen 8) mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa 2014 Seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään samana päivänä (tai viimeistään seuraavana maanantaina klo 18, KVJ 2:30). Eduskunnan käsittelyä vailla on vielä vaalilainsäädännön muutosesitys yksipäiväisestä vaalista. Eduskunnan käsittelyn jälkeen seurakuntavaalien aikataulu varmistuu. Seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka. Kirkkovaltuusto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon seurakunnan alueella järjestetään äänestyspaikat (KVJ 2:51). Vuonna 2010 kirkkovaltuusto päätti, että äänestysalueita seurakuntavaaleissa on yksi, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana lain mukaisesti kirkko. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 :n 2 momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään. (KVJ 2: 1 2 mom.) Säännökset äänestysalueittain tapahtuvista vaaleista ( voimaan tullut lakimuutos) eivät velvoita äänestysalueiden käyttöön. Edelleen on mahdollista toimia samalla tavalla kuin aiemmissa vaaleissa. Mikäli äänestysaluejakoa harkitaan esitettäväksi, on syytä tiedostaa muutamia seikkoja: 1. vaalilautakunnassa on oltava niin paljon jäseniä ja varajäseniä, että samanaikaisesti eri alueilla toimivat jaostot ovat päätösvaltaisia (KL 8: 6 ), 2. vaaliluettelo on laadittava aluekohtaisesti jaettaviksi osavaaliluetteloiksi, (Kirjuri-järjestelmästä kyseisen osavaaliluettelon saamisesta ei kirkkohallitus ole informoinut seurakuntia millään tavalla) 3. jokaiselle äänioikeutetulle on lähetettävä tieto äänioikeudesta ja omasta äänestyspaikasta 4. taloudelliset kysymykset. Ennakkoäänestyksen järjestäminen useammassa paikassa antaa mahdollisuuden saada vaaliin alueellista kattavuutta. Ennakkoäänestyksessä ei ole mukana vaaliluetteloa eikä päätösvaltaista vaalilautakuntaa, joten se toimii kevyemmällä organisaatiolla. Kirkkovaltuusto päätti v. 2010, että äänestysalueita on yksi, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana lain mukaisesti kirkko.

12 Kirkkoneuvosto Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakuntavaaleissa Hyvinkään seurakunnassa on yksi äänestysalue, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana Hyvinkään kirkko. Ehdotus hyväksyttiin. 45 Vaalilautakunnan valitseminen seurakuntavaaleja varten Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 1 :n mukaan seurakuntavaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri johtosääntönsä mukaisesti. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 3/2014 on informaatiota vaalilautakunnan jäsenten esteellisyyskysymyksistä. Kirjeessä mm. todetaan, että Ottaen huomioon kirkolliskokouksen linjaus, tietyt oikeustapaukset sekä kirkkolain esteellisyyttä ja vaalilautakuntia koskeva sääntely, seurakuntavaalin ehdokas tai hänen läheisensä voi kirkkohallituksen tulkinnan mukaan toimia vaalilautakunnan jäsenenä rajoitetusti. Vaalilautakunnan jäsen on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen vaalilautakunnassa, joka koskee häntä itseään tai hänen läheistään tai muutoin muodostaa hallintolain 28 :ssä säädetyn esteellisyyden. Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksentekoon, vaalin tuloksen määräämiseen eikä vaalin tuloksen vahvistamiseen. Vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että vaalilautakunnan jäsenistä enemmän kuin puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvisen ja varsinaisiksi jäseniksi Aila Haapamäen, Taisto Heimosen, Tuula Karhusen, Jorma Leppäsen, Eila Puumalaisen ja Marja-Leena Virtasen. Varajäseniksi valittiin Pirkko Ojala, Aija Orenius, Marja Jantunen, Mervi Ahola, Pekka Kiuttu ja Pentti Helttunen.

13 Kirkkoneuvosto Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi kuusi muuta jäsentä sekä kuusi varajäsentä ja että kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Ehdotus hyväksyttiin. 46 Osaraportti pilottiseurakuntahankkeesta Kirkonrakentajien Foorumin yhteydenotto pilottihankkeeseen ryhtymisestä tuli Hyvinkään seurakuntaan ja asia oli kirkkoneuvoston asialistalla jo Iso, merkittävä asia tuli siis nopealla aikataululla käsittelyyn. Tuolloin 2010 asian esittelyssä oli kirjattu, että projektiin mukaan lähtemistä puoltavat mm. ihmisten vieraantuminen kirkosta, uusien työtapojen etsiminen ja löytäminen, nyt tarjottu hyvä tilaisuus, kirkkohallituksen ja Kirkonrakentajien Foorumin mukanaolo ja tuki hankkeessa. Edelleen kirkkoneuvostossa asian käsittelyssä todettiin, että mikäli seurakunta lähtee hankkeeseen mukaan, se merkitsee työntekijän nimeämistä vastaamaan hankkeesta. Olemassa olevista viroista ei tuolloin katsottu voitavan työvoimaa siirtää, joten hanke tarkoitti myös taloudellista lisäpanostusta. Kysymykseen tuli olemassa oleva seurakuntapapin pöytälaatikkovirka, joka on perustettu nimenomaan projektien, virkajärjestelyjen tms. hoitamista varten. Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti, että Hyvinkään seurakunta ryhtyy Kirkonrakentajien Foorumin pilottiseurakunnaksi kolmen vuoden hankkeena. Hankkeen tavoitteiksi kirjattiin tuolloin mm: - seurakunnan jäsenyyden tukeminen, - kirkosta eroamisten torjuminen, - kirkkoon kuulumattomien etsiminen ja seurakunnan jäseniksi kannustaminen, - spiritualiteetin ja karismaattisuuden tarjoamien mahdollisuuksien tutkiminen seurakunnan jäsenyyden vahvistamisessa, - yhteistyö työalojen kesken ja - voimavarojen suuntaamisen arviointi. Käsitellessään uudelleen pilottiseurakuntahanketta seuraavassa kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti lausuntonaan esittää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että mikäli kirkkovaltuusto kokouksessaan myöntää määrärahan VIII seurakuntapastorin viran täyttämiseksi, virkaan esitetään pastori Marko Huhtalaa Marko Huhtalan tehtävänä oli toteuttaa pilottihanketta.

14 Kirkkoneuvosto Marko Huhtala työskenteli hankkeen parissa vuosina siten, että hankkeen viimeisen vuoden 2013 hän oli työssä Hyvinkään seurakunnassa 50 %:n työosuudella ja 50 % työosuudella hän toimi Hengen Uudistus kirkossamme ry:n toiminnanjohtajana. Marko Huhtala on nyt laatinut kirkkoneuvostolle hankkeen loppuraportin osaraportin (liite 9). Osaraportti käsittelee yhteisöllisyyttä. Loppuraportti saadaan kirkkoneuvoston maaliskuun kokoukseen. Keskustellaan tässä vaiheessa pilottihankkeen osaraportista ja merkitään se tiedoksi. Hankkeen loppuraportti kokonaisuudessaan käsitellään kirkkoneuvoston maaliskuun kokouksessa. Kirkkoneuvosto kävi keskustelua hankkeesta ja sen loppuraportoinnista. Keskustelussa todettiin mm., että maaliskuun kirkkoneuvostoon toivotaan raporttia, jossa hanketta on arvioitu kokonaisvaltaisesti. Kaikkia hankkeelle kirjattuja tavoitteita tulisi arvioida, missä onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin, myös määrällisiä tietoja esim. verkostotyöstä raporttiin toivottiin. Asiaan päätettiin palata kirkkoneuvoston maaliskuun kokouksessa. 47 Seurakunnan osallistuminen Earth Hour -tapahtumaan Lauantaina klo vietetään jälleen maailmanlaajuista Earth Hour tuntia, jossa halutaan kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen. Tapahtumaan voi osallistua osallistumalla mainittuun Earth Hour tuntiin, järjestämällä em. päivänä jonkin oman tempauksen tai järjestämällä Oma Panda keräyksen Arktiksen hyväksi. Hyvinkäällä uimalassa on luvassa jälleen oma Earth Hour tapahtuma, samoin kaupunki sammuttaa kirjaston ulkovalaistuksen. Kaupungin ympäristöpalvelusta Markku Nieminen on edellisvuosien tapaan lähestynyt mm. seurakuntaa asian tiimoilta ja tiedustellut seurakunnan mukana oloa tapahtumassa.

15 Kirkkoneuvosto Seurakunnasta on ilmoitettu kaupungille, että Hyvinkään seurakunta on mukana tapahtumassa ainakin niin, että pääkirkon valaistus (kirkonmäki) sammutetaan lauantaina 29.3 klo Muuten seurakunta on avoin tapahtuman suhteen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 48 Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien, Hyvinkään, Keravan, Lohjan seurakuntien ja Porvoon suomalaisen seurakunnan yhteistyösopimus Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorin Jouni Kosken kutsusta järjestettiin lokakuussa 2013 Tikkurilassa tapaaminen, johon kutsuttiin kirkkoherrat niistä seurakunnista, joiden alueella Laurea-ammattikorkeakoulu toimii. Tapaamisen aiheena oli keskustella koulun ja seurakuntien välisen yhteistyösopimuksen tarpeesta, sisällöstä ja muodosta. Rehtori Lauri Koski oli viestissään kirkkoherralle todennut, että opiskelijoiden ja myös koulun henkilöstön näkökulmasta vuosia tehty yhteistyö seurakuntien kanssa on ollut arvokasta ja että he ovat käynnistäneet keskustelua tarpeesta valmistella virallisempi yhteistyösopimus yhteistyön vahvistamiseksi. Sopimusta valmistelemaan oli ammattikorkeakoulun johdon, opiskelijakunnan, hyvinvointityöntekijöiden ja Laureassa toimivien pappien kokouksessa nimetty työryhmä, johon kuuluvat kehityspäällikkö Teija Laamanen Laureasta, työalasihteeri Elina Juntunen kirkkohallituksesta ja oppilaitospappi Jukka-Mikko Karjalainen Vantaan seurakuntayhtymästä. Lokakuun 2013 tapaamisessa kirkkoherra Ilkka Järvinen esitti ryhmään myös Hyvinkään seurakunnasta kasvatuksen vastuukappalaista Laura Maria Latikkaa. Kirkkohallituksen työalasihteeri Elina Juntunen on tammikuussa 2014 lähettänyt kirkkoherralle sopimusluonnoksen Laurea-ammattikorkeakoulun ja seurakuntien välisestä yhteistyöstä. Sopimuksen tarkoitus on sopia Laurean ja seurakuntien yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää pitkäjänteisesti korkeakouluyhteisön opiskelu- ja työhyvinvointia.

16 Kirkkoneuvosto Sopimusluonnos on liitteenä 10. Hyväksytään sopimusluonnos liitteen 10 mukaisena. Sopimusluonnos hyväksyttiin liitteen mukaisena. 49 Espoon hiippakunnan juhlaviikon tapahtumia Espoon hiippakunnan 10-vuotisjuhlaviikon tapahtumaan Ilta piispan seurassa Klaukkalan kirkossa perjantaina klo 18 järjestetään Hyvinkäältä ilmainen bussikuljetus. Tilaisuus on avoin seurakuntalaisille. Kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenille lähetetään illasta erillinen kutsu. Lähtijöitä pyydetään ilmoittautumaan seurakunnan neuvontaan mennessä. Kutsu valtuuston ja neuvoston jäsenille on liitteenä 11. Hiippakuntafoorumiin Leppävaaran kirkkoon lauantaina 8.3. klo Hyvinkään seurakunnasta osallistuvat kirkkoherra Ilkka Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen ja diakoniasihteeri Tuija Mattila. Hiippakuntafoorumin aiheena on Kirkon rooli muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiistaina on Espoon hiippakunnan seurakuntatalolla kutsuvieraille juhlavastaanotto, johon myös osallistuu Hyvinkään seurakunnasta kutsuttuja edustajia. Sunnuntaina on Mäntsälän kirkossa klo 10 Namibian savannilla juhlamessu. Tähän messuun ei järjestetä yhteistä kuljetusta. Kirkkoneuvoston kokouksessa voidaan sopia omilla autoilla messuun lähtijöitä. Todetaan perjantain tilaisuus Klaukkalassa ja sovitaan tarpeen mukaan juhlamessuun Mäntsälän kirkkoon lähtijöistä. Todettiin perjantain tilaisuus Klaukkalassa. Mäntsälän kirkkoon mahdollisia lähtijöitä ovat Reijo Huuskonen, Tuula Karhunen, Pekka Kiuttu ja Jouni Lätti.

17 Kirkkoneuvosto Yleisen seurakuntatyön ja nuorisotyön kesätyöntekijät Vuoden 2014 talousarviossa on seurakunnalliseen toimintaan varattu määräraha (papisto ja muu yleinen seurakuntatyö) kahden kesäteologin palkkaamiseksi 2,5 kuukaudeksi. Nuorisotyössä on vastaavasti varattu määräraha kolmen nuorisotyön kesätyöntekijän palkkaamiseksi 2,5 kuukaudeksi. Joulukuussa 2013 eri ilmoituskanavissa julkaistulla hakuilmoituksella haettiin seurakuntaan kesäteologeja ja kirkollisen nuorisotyön opiskelijoita. Hakemuksia tuli yhteensä 51. Haastatteluun kutsutut nuorisotyönopiskelijat olivat Laura Maria Latikan mukaan saaneet kaikki jo työpaikan. Näin ollen hän ja muu haastatteluryhmä (rippikoulupappi Paula Kallio ja nuorisosihteeri Markku Petlin) esittävät valittavaksi seurakuntaan viittä teologian opiskelijaa kesäteologeiksi. Kirkkoherra tekee päätösluettelollaan päätöksen valittavista kesäteologeista. Nyt esitetty ratkaisu poikkeaa toimintasuunnitelmassa tarkoitetusta yleisen seurakuntatyön kesäteologien ja nuorisotyön kesätyöntekijöiden palkkaussuunnitelmasta kesäksi Jatkossa tulee kiinnittää huomiota hakuilmoituksen selkeyteen sekä panostaa myös Hyvinkään seurakunnassa harjoittelupaikkojen tarjoamiseen kirkon nuorisotyön opiskelijoille. Näin seurakuntaan on mahdollista kasvaa myös uutta nuorisotyöntekijäjoukkoa niin kesätöihin kuin vakinaisiinkin nuorisotyön tehtäviin. Merkitään tämänvuotinen poikkeuksellinen tilanne kesäteologien ja nuorisotyön kesätyöntekijöiden palkkaamisessa tiedoksi. Keskustelun jälkeen merkittiin tämänvuotinen poikkeuksellinen tilanne tiedoksi.

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot