VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa

2 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen toimija, johon päättäjät ja kansalaiset luottavat. Toiminta ajatus Väestöliitto on asiantuntijajärjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Arvot Väestöliiton toiminta perustuu viiteen arvoon: Ihmisläheisyys Luotettavuus Yhteistyö Ennakkoluulottomuus Oikeudenmukaisuus

3 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallitus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 Viestintä 6 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 9 Vanhemmuus 10 Työ ja perhe 13 Parisuhde 15 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 17 Nuorten seksuaaliterveyden ja kasvatuksen edistäminen 17 Poikien ja nuorten miesten erityistarpeet 20 Seksuaaliterveyden kehittämisohjelma 22 Aikuisväestön seksuaaliterveys 23 Monikulttuurista yhteiskuntaa edistävä kehittämisohjelma 25 Kotipuu toiminta 36 Womento hanke 28 Kansainvälinen kehittäminen 30 Väestöntutkimuslaitos 32 Hallinto 35 Henkilöstö 35 Talous 36 Tilinpäätös Liitetiedot

4

5 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimitusjohtajan katsaus Väestöliiton tavoitteena on edistää perheiden ja väestön hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Väestöliiton toiminta on suomalaisena sosiaali ja terveysjärjestönä poikkeuksellisen laajaa. Vaikutamme sekä päättäjiin että kansalaisiin. Tutkimustyömme nivoutuu perhepolitiikkaan, seksologiaan, väestönkehitykseen ja monikulttuurisuuteen. Tuotamme järjestölähtöisiä palveluita ja asiantuntemusta. Toimintamme pääpaino on kotimaassa, mutta työllämme on myös kansainvälisiä ulottuvuuksia, aina YK:ta myöten. Strategiamme mukaisesti keskityimme neljään kehittämisohjelmaan: perheiden ja nuorten hyvinvointi, seksuaaliterveys ja monikulttuurisuus. Ongelmia ehkäisevä työote on ollut toimintamme keskiössä, mutta olemme myös pystyneet auttamaan monia vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Kertomusvuonna sijoitimme voimavaroja erityisesti netin antamiin mahdollisuuksiin sekä perinteisessä tiedon jakamisessa että asiakkaiden kohtaamisessa. Netin kautta palvelujemme piiriin pääsivät kysymyksineen ja huolineen niin nuoret kuin pikkulasten vanhemmatkin, samoin parisuhteeseensa tukea kaipaavat pariskunnat kotipaikkakunnasta tai vuorokauden ajasta riippumatta. Toiminnassamme korostui yhteistyön merkitys. Kaikki merkittävät hankkeet toteutettiin usean järjestön ja muun yhteistyökumppanin konsortiossa. Yhteistyö paransi hankkeiden läpimenoa, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta. Liiton jäsenmäärä, 36 järjestöä, pysyi toimintavuonna samana. Yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa tehtiin niin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa kuin kehittämishankkeissakin. Toimintavuonna keskityimme vaikuttamistoiminnassa edistämään työn ja perhe elämän yhteensovitusta sekä EU:n toimielimissä että kotimaassa. Teema oli näyttävästi esillä Väestöliiton Kodin viikon seminaarissa ja julkisuudessa. Sen sijaan tavoite EU:n virallisesta työn ja perheen yhteensovittamisen vuodesta jäi toteutumatta. Väestöliiton työ monikulttuurisen Suomen edistäjänä juhli 10:ttä toimintavuottaan. Kymmenessä vuodessa toiminta on laajentunut ja monipuolistunut. Väestöliitto oli mukana presidentti Tarja Halosen johtamassa asiantuntijaryhmässä, joka edistää nk. Kairon agendan toteuttamista osana uutta globaalia kehitysagendaa. Vaikutimme lainsäädäntöön antamalla yhdeksän pyydettyä lausuntoa: * kannanotto alle 3 vuotiaiden lasten hoitoon maksettavasta joustavasta hoitorahasta * pyydetty lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 strategian työryhmän ehdotukseen * pyydetty lausunto hallituksen esityksestä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta * 5.9. pyydetty lausunto hallituksen esityksestä lastensuojelulain 29 :n muuttamisesta * pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 20 luvun muuttamiseksi * pyydetty lausunto Toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportista 1

6 * pyydetty lausunto työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi * pyydetty lausunto luonnoksesta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin * pyydetty lausunto demokratia ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajakoulutuksessa Väestöliiton asiantuntijat olivat mukana useissa valtionhallinnon työryhmissä. Kansalaisiin vaikutettiin erityisesti median välityksellä. Väestöliiton edustamat asiat kiinnostivat ja asiatuntijamme esiintyivät lähes joka viikko televisiossa, radiossa ja lehtien palstoilla. Väestöliiton talous oli jo usean vuoden ajan ollut alavireinen. Tämän vuoksi hallintoa virtaviivaistettiin ja säästettiin taloushallinnon ja viestinnän menoista. Väestöliitto ry:n tilinpäätöksen alijäämää pystyttiinkin näillä toimilla supistamaan. Väestöliiton kokonaan omistamat yhtiöt, Väestöliiton klinikat Oy, Väestöliiton Kotisisar Oy, VL Medi Oy sekä VL Markkinointi Oy, täydensivät liiton toimintaa sen arvojen ja perustehtävän mukaisella tavalla. Suurimman yhtiön Väestöliiton klinikat Oy:n tulos oli erinomainen. Väestöliiton hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja, professori Reino Hjerppe, luopui vuoden vaihteessa puheenjohtajuudesta. Lämmin kiitos hänelle viisaasta ja luottamusta luovasta 18 vuoden työstä Väestöliiton hyväksi. Suuri kiitos myös muille luottamushenkilöillemme, jotka ovat antaneet asiantuntemuksensa Väestöliiton hyväksi ohjatessaan ja valvoessaan liiton työtä. Erityinen tunnustus työmme onnistumisesta kuuluu työhönsä sitoutuneelle ja asiantuntevalle henkilökunnallemme, jolle lausun mitä parhaat kiitokset. Liiton toiminnan keskeisiä rahoittajia olivat Raha automaattiyhdistys, opetus ja kulttuuriministeriö, sosiaali ja terveysministeriö, ulkoministeriö sekä Suomen Akatemia ja Puolustusvoimat. Monet rahastot ja säätiöt, kuten Työsuojelurahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Alli Paasikiven Säätiö ja Koneen Säätiö tukivat työtämme. Kansainvälistä rahoitusta saimme Bill and Melinda Gates Foundationilta sekä William and Flora Hewlett Foundationilta. Myös yritykset ja yksityishenkilöt tukivat työtämme. Sydämellinen kiitos saamastamme luottamuksesta ja tuesta. Helena Hiila O Brien toimitusjohtaja 2

7 VÄESTÖLIITTO RY:N HALLITUS Väestöliitto ry:n hallitukseen kuului puheenjohtaja Reino Hjerppen lisäksi yhdeksän jäsentä, toiminnanjohtaja Sinikka Aapola Kari, ylilääkäri Kristiina Aittomäki, KTM Vesa Ekroos, toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, erityisasiantuntija Sakari Kainulainen, projektipäällikkö Johanna Kujala, toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, VTM Maija Ritamo, johtaja Ismo Söderling. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat Reino Hjerppe, Marianne Heikkilä, Tuomas Kurttila ja Vesa Ekroos. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Kevätkokous pidettiin ja syyskokous Syyskokouksessa Väestöliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin alkaen VTL Maria Kaisa Aula. Syyskokous kiitti professori Reino Hjerppeä 18 vuoden puheenjohtajuudesta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen perustuu sekä väestöntutkimuslaitoksen tieteelliseen työhön että järjestölähtöisistä palveluista saatavaan ensikäden tietoon lasten, perheiden, nuorten ja maahanmuuttajien olosuhteista ja tarpeista. Toimintavuoden vaikuttamistyö painottui valtion ja kuntien päätöksentekoon. Erityisesti seurattiin sote uudistuksen edistymistä ja haluttiin nostaa esiin kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen vastakin. Kansalaisjärjestöillä on merkittävä osa ihmisten elämään liittyvien asioiden havaitsijana sekä vertaistuen ja yhteisöllisyyden luojina. Monet järjestöt ovat myös palvelujen tuottajia. Väestöliitto vaikutti SOSTEn välityksellä kansallisen hankintalain valmisteluun ja kirjauksiin. Kuntavaikuttamisen teemoina ovat mm. laajat peruspalvelut, ongelmien ennaltaehkäisy, laadukas varhaiskasvatus ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Väestöliitto painottaa, että kuntien ja järjestöjen yhteistyötä kannattaa kehittää entisestään. Järjestöt ovat kunnille tärkeä voimavara ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa. Yhteiskunta on monikulttuuristunut ja myös maahanmuuttajajärjestöt on saatava paremmin osaksi päätöksentekoa ja kotoutumislain toimeenpanoa. PERHEIDEN HYVINVOINTI Toimintavuoden aikana Väestöliitto oli mukana edistämässä EU:n tasolla Perheen ja työn vuotta 2014 (Reconciling Work and Family Life). Yli puolet europarlamentaarikoista tuki Confederation of Family Organisations in the European Unionin, COFACEn, esittämää aloitetta. Euroopan komissio päätti kuitenkin jatkaa vuonna 2014 toisena vuonna peräkkäin kansalaisten vuotta. Näin COFACEn jäsenjärjestöt päätyivät pitämään Perheen ja työn vuoden 2014 järjestöjen omana vaikuttamisja tiedottamiskampanjana. Perhe ja työ teema oli vuoden aikana esillä monissa seminaareissa Suomessa ja ulkomailla. Väestöliitto kokosi sosiaali ja terveysministeriön toimeksiannosta valmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella Väestöliiton hallitukselle esitys Vuoden isä palkinnon ehdokkaista. Valmistelutyöryhmään kutsuttiin kahdeksan järjestöä ja Suomen ev.lut. kirkon 3

8 edustus. Isänpäivän viikolla palkittiin kolme ansioitunutta isää. Väestöliitto oli mukana myös ITLA:n Lapset, nuoret ja perheet 100 vuotiaassa Suomessa ohjelman suunnittelussa. Toimintavuoden aikana Väestöliitolla on edustus valtionhallinnon työryhmissä, valiokunnissa ja komiteoissa. Niistä aktiivisimpia ovat olleet mm. THL:n Kaste hankkeiden asiantuntijaryhmä, lasten ja nuorten hyvinvoinnin neuvottelukunta, STM:n jaosto 25, tasa arvoasiain neuvottelukunnan miesjaosto, lapsiasianeuvottelukunta ja Lasten terveysfoorumi. Toimintavuoden aikana Väestöliitto jätti lausunnot ja kannanotot alle 3 vuotiaiden lasten hoitoon maksettavasta joustavasta hoitorahasta, lastensuojelun laatusuosituksista, lastensuojelulain 29 muutoksesta sekä lasten ja kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muutoksista. NUORTEN HYVINVOINTI Yhteiskunnallinen vaikuttaminen painottui nuorten hyvinvointia lisäävään lainsäädäntöön. Muun muassa seuraavia lausuntoja annettiin: oikeusministeriölle lausunto hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 20 luvun muuttamiseksi, lausunto lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin sekä lausunto, joka koski esitystä lastensuojelulain 29 muuttamiseksi. Väestöliitto laati lausunnot myös Toimiva lastensuojelu loppulausunnosta ja Lastensuojelun laatusuosituksista. Lisäksi kommentoitiin Kätilötyön opetussuunnitelmaa ja osaamisvaatimuksia sekä Yläkoulun opetussuunnitelmaan sisältyvää seksuaalikasvatusta. Asiantuntijat osallistuivat myös Terveydenhoitajaliiton koordinoimaan terveydenhoitajien erityispätevyyskriteerejä määrittelevään työryhmään. Pojat ja nuoret miehet syrjäytyvät tyttöjä enemmän. Tutkimusten mukaan osalla pojista seksuaaliterveyden tiedot ovat huomattavasti huonommat kuin tyttöjen. Pojille sopivia, heidän itsensä hyväksymiä, seksuaaliterveyteen ja aggressiokasvuun liittyviä palveluita on saatavilla vähän. Useilla pojilla ei ole elämässään juuri ketään aikuista miestä, jonka tuella voisi kasvaa ehjäksi yhteiskuntaan. Pojat ja nuoret miehet tarvitsevatkin heille suunniteltuja palveluita. Väestöliiton Poikien ja nuorten miesten keskus on halunnut tuoda näitä asioita esille yhteiskunnassa. Poikien Puhelin julkaisi vuosiraportin vuodesta Siinä nostettiin esille Poikien Puhelimesta ja muusta toiminnasta noussut huoli, etenkin poikien, mutta myös yleisesti lasten, pornon katsomisesta. Tämän vuoksi Ylen aamu tv ja lehdistö nostivat aiheen esiin. Keskustelu lasten pornon katsomisesta jatkui mediassa jonkin aikaa, mikä olikin Poikien ja nuorten miesten keskuksen tavoite. Samaisesta aiheesta oltiin puhumassa myös sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestämässä Lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja seksuaalirikokset ja niiden ehkäisy seminaarissa. Otsikkona oli tuolloin Porno poikien maailmassa altistaako uhriksi? 4

9 SEKSUAALITERVEYS Seksuaaliterveyden edistäminen Väestöliiton asiantuntijat työskentelivät toimintavuoden aikana lukuisissa WHO:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen asiantuntijatehtävissä. Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston ja Saksan terveyskasvatuskeskuksen (BZgA) johtamassa asiantuntijatyöryhmässä työ jatkui vuonna Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa julkaisulle valmisteltiin jatko osaa seksuaalikasvatuksen toteuttamiseksi. THL aloitti Seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman uusimisen vuosille Vuoden aikana osallistuttiin kolmeen sitä käsittelevään kokoukseen, ja Väestöliitto antoi lausuntonsa ensimmäisestä luonnoksesta. Yhdistelmäehkäisy ja varsinkin siihen liittyvä laskimotukosriski olivat laajan huomion kohteen vuonna Klinikan asiantuntijat osallistuivat teeman käsittelyyn viranomaiskeskusteluissa, kirjoituksissa, lukuisissa haastatteluissa ja luennoissa. Väestöliitto on vuodesta 2006 yrittänyt saada HPV rokotteen mukaan rokotusohjelmaan. Tämä tärkeä tavoite saavutettiin 2013, ja rokotukset aloitettiin loppuvuonna. Rokottaminen herätti kuitenkin myös vastustusta. Se sai kohtuutonta julkisuutta ja ehkä vaarantaa rokottamisen kansanterveydellistä hyötyä. Jälleen seksuaaliterveysklinikan asiantuntijat osallistuivat teeman käsittelyyn viranomaiskeskusteluissa, kirjoituksissa, lukuisissa haastatteluissa ja luennoissa ja koettivat tuoda tutkittua, luotettavaa tietoa keskustelun pohjaksi. Raskaudenkeskeytyksestä käydään jatkuvaa kansainvälistä kamppailua. Tämä on heijastunut Suomeenkin: lakialoitteissa on haluttu rajoittaa mahdollisuuksia saada abortti. Väestöliitto laati julkaisun, jossa käsiteltiin vaikutuksia seksuaalioikeuksiin, jos ammattihenkilöstö kieltäytyy suorittamasta aborttia. Kehityspoliittinen vaikuttaminen Toimintavuonna jatkuivat keskustelut uusista YK:n vuosituhattavoitteista (post 2015) ja valmistautuminen Kairon väestö ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelman 20 vuotisseurantaan vuonna Väestöliiton tekemän vaikuttamistyön tuloksellisuutta kuvaa mm. se, että keskeiset kehityspolitiikasta vastaavat virkamiehet nostivat seksuaaliterveyden ja oikeudet yhdeksi prioriteetiksi Suomen post 2015 prosessissa. Seksuaaliterveyskysymykset on sisällytetty myös ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategian toimintaohjelmaan sekä YK strategiaan. Myös Suomen valtion tuki YK:n väestörahastolle (UNFPA) ja IPPF:lle (Kansainvälinen perhe suunnittelujärjestöjen liitto) sekä kahdenvälisiin ja järjestöohjelmiin kasvoi vuonna Yhteistyö Väestöliiton koordinoima eduskunnan väestöja kehitysryhmä (EDUVAKE) edistää globaaleja seksuaaliterveys ja oikeusasioita Suomen kehityspolitiikassa ja yhteistyössä. Väestöliitto koordinoi myös Perjantai ryhmää, joka koostuu kansanedustajista, ulkoasiainministeriön ja THL:n asiantuntijoista sekä kehitysjärjestöjen edustajista. Ryhmän tarkoitus on vaikuttaa sosiaali, terveys ja inhimillisen kehityksen vahvistamiseen Suomen kehityspolitiikassa ja yhteistyössä. 5

10 Väestöliiton edustajat tapasivat säännöllisesti ulkoministeriön edustajia. Väestöliitto teki laajaa vaikuttamistyötä, jotta seksuaaliterveys ja oikeudet otettaisiin huomioon Suomen post 2015 ohjelmassa. Väestöliitto kommentoi myös ulko asiainhallinnon ihmisoikeusstrategiaa ja uutta YK strategiaa. Presidentti Tarja Halonen toimi puheenjohtajana korkean tason työryhmässä, jonka tarkoitus oli vaikuttaa siihen, että Kairon väestö ja kehityskonferenssissa hyväksytty toimintaohjelma sisältyy vahvasti uusiin YK:n vuosituhattavoitteisiin. Väestöliitto on ollut jäsenenä presidentti Halosen asettamassa kotimaisessa asiantuntijaryhmässä. Vaikuttamistyö Euroopan tasolla Väestöliitto on mukana eurooppalaisten järjestöjen konsortiossa Countdown 2015 Europe. Hankkeen tavoitteena on lisätä rahoitusta ja poliittista sitoutumista lisääntymisterveyteen ja perhesuunnitteluun EU:ssa ja Euroopassa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä suomalaisten europarlamentaarikoiden ja Suomen edustuston kanssa ja vaikutetaan komissioon ja EU:n ulkosuhdehallintoon. MONIKULTTUURISUUDEN EDISTÄMINEN Väestöliiton monikulttuurinen osaamiskeskus on toimintansa alusta alkaen nostanut esiin peruspalvelujen kehittämisen merkitystä vastaamaan moninaistuvan väestön tarpeita. Tutkimukseen perustuvan, pitkäjänteisen vaikuttamistyön tulokset näkyvät muun muassa nykyisessä laissa kotoutumisen edistämisestä. Vuonna 2013 annettiin kahdeksan pyydettyä lausuntoa ja tehtiin yksi kannanotto muun muassa maahanmuuton tulevaisuudesta, lastensuojelusta, varhaiskasvatuksesta ja järjestöjen roolista kotouttavassa toiminnassa. Toiminnan 10 vuotisjuhlan kunniaksi julkaistiin Olemme muuttaneet ja kotoudumme kirja. Se toimitettiin yhteistyössä Väestöntutkimuslaitoksen kanssa. Väestöliiton Womento toiminnalla edistetään eri väestöryhmien välistä solidaarisuutta ja edistetään riittävän työvoiman turvaamista Suomessa. Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista vapaaehtoisen työuramentoroinnin mallia. Se halutaan juurruttaa osaksi maahanmuuttajien kotoutumista. Vaikuttamistoiminta painottui julkisella sektorilla toimivien tietoisuuden lisäämiseen koulutettujen maahanmuuttajanaisten asemasta ja tilanteesta Suomessa. VIESTINTÄ Väestöliiton viestintä tukee Väestöliiton mission ja strategisten tavoitteiden saavuttamista viestinnällisin keinoin. Viestintä vastaa sekä sisäisiin että ulkoisiin tiedotustarpeisiin. Viestinnän tehtävänä on Väestöliiton tunnettuuden lisääminen erityisesti suuren yleisön keskuudessa. Viestinnän sisällöt ja tarpeet nousevat Väestöliiton toiminnasta ja liiton toimintaympäristöstä. Toimintavuonna painotuttiin markkinointiviestinnän kehittämiseen, toiminnan priorisointiin, sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan tiedotukseen ja toiminnan aktivointiin sekä tutkimusten teettämiseen viestinnän avuksi. Mediatiedottaminen Lehdistötiedotteita lähetettiin vuoden aikana 21 ja tilaisuuksia järjestettiin 13. 6

11 Printtimedian seuranta lopetettiin maaliskuun lopussa ja ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta kertyi sen mukaan 314 osumaa ja verkkomediasta (näköislehdet, journalistinen ja sosiaalinen media) koko vuoden aikana yhteensä osumaa. Nettisivut ja sosiaalinen media Väestöliiton nettisivuille tehtiin vuoden aikana 1,7 miljoonaa käyntiä ja yksittäisiä kävijöitä oli 1,2 miljoonaa. Sivulatauksia tehtiin yli viisi miljoonaa. Kävijöiden määrä kasvoi tasaisesti. Suurin osa kävijöistä saapui etusivulle, tämän jälkeen suosituimpia olivat nuorten, parisuhteen ja seksuaalisuuden sivut. Väestöliiton sivusto perustuu hajautettuun päivitysjärjestelmään. Päivittäjille järjestettiin vuoden aikana koulutukset Google Analyticsin (tilasto ohjelma) käytöstä ja nettikirjoittamisesta. Verkkosivu uudistusten pohjaksi luotiin verkkostrategia, jonka avulla hahmoteltiin uudistettavan sivuston tarpeita ja mahdollisuuksia. Vuoden alussa arvioitiin, yhtenäistettiin ja kehitettiin Väestöliiton näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Jo olemassa olleen Facebook sivun lisäksi luotiin Twitter tili sekä blogi. Lisäksi Väestöliitossa jo toimineista yhteisömanagereista luotiin sosiaaliseen mediaan erikoistunut sometiimi. Tiimi kokoontui kerran kuukaudessa raportoimaan, saamaan koulutusta ja koordinoimaan kanavien toimintaa. Väestöliiton tärkeimmät sosiaalisen median kanavat ja niiden ylläpitäjät olivat vuonna 2013: (Perheaikaa.fi hanke) (Parisuhdekeskus) (Poikien Puhelin) (Viestintä) (Viestintä) (Viestintä) (Viestintä) Väestöliiton nimeä kantava Facebook sivu kasvoi vuoden aikana noin tuhannella tykkääjällä. Vuoden alussa tykkääjiä oli ja lopussa Twitter tili sai tahmean alun jälkeen noin 500 seuraajaa. Maaliskuussa perustettu Väestöliiton blogi ylitti odotukset saavuttamalla käyntiä. Helsingin sanomien Kuukausiliite listasi blogin kymmenen parhaan joukkoon Suomen paras blogi kilpailussa. Viestintä kokeili myös muita uusia digitaalisen median kanavia ja muotoja kehittämällä Eka kerta applikaation Android älypuheli mille. Applikaatiota ladattiin julkaisupäivänä 15. toukokuuta 883 kertaa. Verkkolehden julkaisemista Issuu alustalla kokeiltiin myös. Nuorille suunnattu Hivistelyä verkkolehti julkaistiin marraskuussa ja sitä oli vuoden loppuun mennessä luettu 851 kertaa, sen lukemiseen kulutettiin keskimäärin 3 minuuttia 14 sekuntia. Pari&perhe-lehti Väestöliiton oma lehti, Pari&Perhe, ilmestyi neljä kertaa ja levisi jäsenjärjestöille, äitiys ja lastenneuvoloihin, yläasteille ja lukioihin, kirjastoihin, yhteistyökumppaneille, päättäjille ja rahoittajille. Lehden painos oli noin Teemat olivat: Perheet ovat erilaisia, Nuoret 7

12 täysillä elämässä, Parisuhde vahvaksi ja Hyvä seksuaaliterveys. Lehdessä aloitti oma mediamyyjä, joka kuitenkin lopetti vuoden lopulla. Lehden ilmoitustilan myynti osoittautui lehden kohderyhmän hajanaisuuden vuoksi vaikeaksi eikä myynti onnistunut. Muu tiedotus ja aineistotuotanto Viestintä toimitti Väestöliiton vuosikirjan 2012, Rohkeasti elämässä. Vuoden aikana viestintä osallistui myös seuraavien julkaisujen toimitustyöhön: Sata kysymystä parisuhteesta ja Poikien Puhelimen raportti 2012, Kuunteleeko kukaan? Viestintä koordinoi kesän aikana kolmet kuvaukset; Väestöliiton käyttöön hankittiin uusia perhe, parisuhde ja monikulttuurisuuskuvia. Vuoden aikana ilmestyi viisi sähköistä Väestöliiton uutiskirjettä, Välähdyksiä Väestöliitosta. Uutiskirje vuorotteli Pari&Perhe lehden kanssa, niin että kirje ja lehti täydensivät toisiaan. Kirje levisi laajasti sidosryhmille ja Väestöliiton toiminnasta kiinnostuneille. Uutiskirjesovellus uusittiin vuoden lopussa. Väestöliiton kondomien nettikauppa, Kondomikioski.fi, lanseerattiin tammikuun lopulla. Lanseerauspäivänä sivuilla oli uniikkeja kävijöitä kpl. Lanseerauksen aikaan Kondomikioski noteerattiin laajasti verkkomediassa kuten Iltalehdessä. Vuonna 2013 Kondomikioskissa oli uniikkia kävijää. Noin puolet kävijöistä oli Helsingistä. Kondomikioskin viittä erilaista opetusvideota katsottiin YouTubessa yhteensä noin kertaa. Sisäinen tiedotus Sisäistä tiedonkulkua hoidetaan sekä intran että erilaisten tiedotustilaisuuksien avulla. Kevään korvilla sisäistä viestintää tehostettiin uudella Viikkoviestillä. Se on perjantaisin ilmestyvä koko henkilökunnalle suunnattu sisäinen uutiskirje, jossa tiedotetaan tulevan viikon tapahtumista eri puolilla taloa. Messut ja tapahtumat Messuille osallistuttiin harkiten. Opetusalan Educa messut (noin kävijää) järjestettiin tammikuussa ja Terveysmessut (noin kävijää) lokakuussa. Viestintä vastaa messujen koordinoinnista ja messuille osallistuttiin yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Väestöliitto oli mukana vuodesta 1996 asti järjestetyssä Kesäkumikampanjassa toista kertaa. Viestintä oli tiiviisti mukana suunnittelemassa kampanjan viestintää erityisesti sosiaalisessa mediassa. Viestintä myös suunnitteli ja toteutti kampanjan aineistoja, kuten rintanappeja ja t paitoja. Viestinnästä osallistui kaksi henkilöä kampanjan Tampereen YleX Popin ja Turun Ruisrockin tapahtumiin. Kampanjan aikana jaettiin noin kondomia. Kodin viikkoa vietettiin syyskuun ensimmäisellä viikolla. Viikon teemana oli työn ja perheen yhteensovittaminen. Viestintätutkimukset Vuoden aikana jatkettiin hyödylliseksi osoittautunutta yhteistyötä Haaga Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Yritysviestinnän opiskelijat tekivät opettajiensa ja Väestöliiton viestinnän evästäminä kaksi tutkimusta. Toinen oli suunnattu median edustajille. Siinä arvioitiin Väestöliiton mediatiedottamista ja sen kehitystarpeita. Toinen oli sidosryhmäanalyysi 8

13 nuorten, vuotiaiden miesten keskuudessa. Siinä selvitettiin nuorten miesten kiinnostuksen kohteita ja mediatottumuksia sekä Väestöliiton tunnettuutta heidän keskuudessaan ja sitä, millaisia tukipalveluita nuoret miehet Väestöliitolta kaipaisivat. Voimavarat Viestintätiimissä työskenteli neljä henkilöä. Kesällä tiimissä oli myös viestintäharjoittelija Haaga Heliasta kolmen kuukauden ajan Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma Ohjelma yhdistää perheiden, vanhemmuuden ja parisuhteiden tueksi toimivat palvelut, tutkimusja kehittämistyön sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelmassa tärkeimpiä painotuksia ovat vanhemmuus, parisuhde, tutkimus ja kansainvälinen toiminta. 9

14 VANHEMMUUS Lasta odottavien ja alle kouluikäisten lasten vanhemmuus Perheverkko-hanke Perheverkon päätavoite on lisätä hyvää, vastuullista vanhemmuutta valtakunnallisesti. Perheverkko selvittelee ajassa tapahtuvia ilmiöitä ja uusia tarpeita ja reagoi niihin. Perheverkko tarjoaa tasavertaista palvelua isille ja äideille ja tukee vanhempia lasten kasvatuksessa kohti tervettä seksuaalisuutta, itsetuntoa, aggrerssionhallintaa ja tahtokasvua. Toimintamallit Perheverkossa jatkettiin maksutonta Eroavuxi vastaanottotyötä lapsiperheiden avuksi tukemaan eron jälkeistä vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia. Perheverkko tuotti Tuleeko meistä perhe? kirjan 8 13 vuotiaille uusperheen lapsille. Yhteistyökumppani, Suomen uusperheellisten liitto, jakoi vanhemmille 350 kirjaa. Perheverkon kirjoittama Ammattikasvattajan kielletyt tunteet kirja ilmestyi helmikuussa. Kirjan julkaisun myötä Perheverkon työntekijät kävivät luennoimassa ja kouluttamassa ammattilaisia useissa tilaisuuksissa. Perheverkon työryhmä toimi Vauva lehden Neuvolapalstan vastaajana. Palvelut Vertaisryhmätoiminta Perheverkon työntekijät järjestivät yhdessä MLL:n kanssa kaksi ohjattua vertaistukiryhmää vanhemmille Lapseniko villipeto? teemalla Perheverkko järjesti keväällä Espoon seurakuntayhtymän kanssa viiden tapaamiskerran ryhmän kotona lapsia hoitaville vanhemmille. Luennot Perheverkon työntekijät luennoivat aktiivisesti sekä vanhemmille että ammattilaisille. Perheverkko ja Perheaikaa.fi järjestivät vuoden aikana yhteistyössä neljä nettiluentoa kansalaisille. Näille luennoille osallistui yhteensä 81 henkilöä. Perheverkko oli mukana 16 tilaisuudessa. Niissä tarjottiin 1 355:lle lapsi ja perhetyötä tekevälle ammattilaiselle tietoa ammattikasvattajien vaikeista tunteista, lapsen psyykkisestä kehityksestä ja aggressiokasvusta sekä vanhemmuuden tukemisesta. Perheverkon työntekijät olivat puhumassa neljässä yleisötilaisuudessa, joihin osallistui 320 henkilöä. Perheverkon työntekijät pitivät 21 nettivastaanottoa. Nettisivuilla kävi vuoden aikana henkilöä. Puhelin ja nettipalvelut Puhelinkeskusteluja käytiin 310 ja syksyllä aloitetussa kysymys vastauspalvelussa vastattiin kolmeen kysymykseen palstalla ja kolmeen yksityisesti. Perheverkon terapeutin yksilövastaanotoilla kävi maksullisilla käynneillä 102 asiakasta, maksuttomilla käynneillä kolme sekä terapeutin ja psykologin yhteisellä kriisivastaanottokäynnillä yksi asiakas. Psykologilla kävi 80 10

15 asiakasta maksullisilla vastaanotoilla ja lääkärin maksuttomassa konsultaatiossa kävi kaksi asiakasta. Terapeuteilla oli maksullisia pari/perhetapaamisia 57 ja psykologilla 30 parivastaanottokäyntiä. Seuranta ja arviointi Perheverkko piti säännöllisiä tiimipalavereja ja työntekijät osallistuivat vanhemmuuskeskuksen kokouksiin. Perheverkon koko työryhmä osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja itsearviointiin sekä antaa arvioita ja palautetta myös muiden työryhmän jäsenten työskentelystä. Jokaisella työntekijällä on oma työnohjaus. Kaksi työntekijää oli useamman vuoden kestävässä koulutuksessa. Yhteistyö Perheverkon työntekijät osallistuivat Parisuhteesta voimaa perheeseen kansalaistapahtumaan ja Säätytalolla pidettyyn valtakunnalliseen Ensi ja turvakotien liiton järjestämään Erofoorumiin sekä Palmenian järjestämille parisuhdeväkivallan puheeksi ottamisen verkostoitumispäiville. Lisäksi Perheverkon työntekijät osallistuivat Mun perhe hankkeen nettiaineistojen asiantuntijahaastatteluihin ja kuvauksiin sekä asiantuntijayhteistyöhön Aivovaurioprojektin kanssa. Voimavarat ja talous Perheverkossa työskenteli 100 %:n työajalla perheneuvonnan koordinaattori, pari ja seksuaaliterapeutti tammi toukokuussa 50 %:n ja kesä joulukuussa 85 %:n työajalla (marraskuussa opintovapaalla), 30 %:n työajalla asiantuntijalääkäri ja 60 %:n työajalla psykologi. Vanhempien nettivertaisryhmätoiminta Perheaikaa.fi-verkkopalvelu Perhenetti hanke on Väestöliiton kehittämishanke. Sen päätavoitteena on kehittää ja ylläpitää lasta suunnitteleville, odottaville ja vauvaperheiden vanhemmille suunnattu maksuton verkkopalvelu Perheaikaa.fi. Tässä yhdistyvät asiantuntijoiden antama ohjaus, neuvonta ja tiedon jakaminen sekä vertaistuki. Koko hankkeen toiminta on järjestölähtöistä, maksutonta ja ennalta ehkäisevää työtä. Asiakas voi toimia palvelujärjestelmässä anonyymisti, eikä palvelun piiriin pääseminen edellytä vastaanotolla käyntiä. Toimintamallit Perheaikaa.fi verkkopalvelu toimii viikon jokaisena päivänä. Verkkopalvelun toiminnallisuuksia ovat chatit, luennot, suljetut ryhmät, kurssit ja keskusteluketjut. Passiivisia sisältöjä ovat jutut ja videot. Vierailujen määrä ylitti loppuvuodesta rajan. Kaiken kaikkiaan toiminnallisuuksiin osallistui aktiivisesti käyttäjää. Vuoden 2013 aikana verkkopalvelussa toteutettiin yhteensä 278 chattia, joihin osallistui käyttäjää. Osa chateista oli ammattilaisten vetämiä teemachatteja ja osa koulutettujen vapaaehtoisten ohjaamia vertaischatteja. Keskusteluketjuja verkkopalveluun kirjoitettiin yhteensä 121. Niihin osallistui 352 käyttäjää. Keskusteluketjuihin kirjoitettiin oletettua vähemmän, mutta niitä luettiin paljon. Nettiluentojen suosio yllätti myönteisesti ja taltioituja luentoja katsottiin kaikkiaan Reaaliaikaisia luentoja tarjottiin 53. Niihin 11

16 osallistui 938 käyttäjää. Kumppanuusjärjestöt toteuttivat luennoista 16 (386 henkilöä). Asiantuntijaluentojen suosio kasvoi vuoden aikana voimakkaasti. Niitä katsottiin taltioidussa muodossa reaaliaikaisia enemmän. Suljettuja ryhmiä tarjottiin 16 ja niihin osallistui 137 käyttäjää. Suljettujen ryhmien käyttö vilkastui vuoden aikana. Kumppanuusjärjestöt ottivat toiminnallisuuden hyvin käyttöön ja toteuttivat 15 ryhmää (121 käyttäjää). Uutena toiminnallisuutena sivustolle saatiin ensimmäinen nettikurssi (Tunnekeskeinen parisuhdekurssi), joka saavutti heti suuren suosion. Käyttäjiä kirjautui kurssille vuoden loppuun mennessä henkilöä. Perheaikaa.fi verkkopalvelussa julkaistiin vuoden aikana runsaasti erilaisia tietosisältöjä. Juttuja julkaistiin 155. Tämän lisäksi sivustolle nostettiin asiantuntijavideoita yhteensä Kaikissa sisällöissä huomioitiin tasavertaisesti lasta toivovat, odottavat ja vauvaperheet. Yhteistyö Hankkeessa yhteistyökumppaneita ovat Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Sateenkaariperheet ry ja Adoptioperheet ry. Yhteistyöllä varmistetaan, että erilaisten perhemuotojen elämäntilanteet otetaan huomioon verkkopalvelussa. Kumppanuusjärjestöt ovat osallistuneet säännöllisesti vuoden aikana hankkeen kehittämiseen ja toteuttaneet chateista ja luennoista 1/3. Lisäksi kumppanuusjärjestöt ovat tuottaneet sivustolle passiivisia sisältöjä ja lähes kaikki suljetut ryhmät. Kumppanuusjärjestöjen palautekyselystä käy ilmi, että Perheaikaa.fi toiminta on laajentanut kumppanuusjärjestöjen toimintamuotoja ja lisännyt järjestöjen vertaistukitoimintaa. Perhenetti hanke on osa RAY:n Emma&Eliasavustusohjelmaa. Ohjelma on avannut hankkeelle uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön järjestökentän ja kuntasektorin kanssa. Emma&Elias hankkeiden kanssa toteutettiin 2013 yhteistyötä kahdeksan järjestön kanssa. Hankkeessa on tehty yhteistyötä myös muiden järjestötoimijoiden, kuten Tukinet ry:n ja Nyyti ry:n kanssa. Perheaikaa.fi verkkopalveluun oman asiantuntemuksensa antoivat nykyisistä Väestöliiton hankkeista Perheverkko, Parisuhdekeskus, Perheystävällinen työpaikka han ke, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, Seksuaaliterveysklinikka, Väestöliiton lapsettomuusklinikka, Monikulttuurinen osaamiskeskus Kotipuu sekä Kotisisar Oy. Koulutus Nettivertaisohjaaja koulutuksen päätavoite on kouluttaa Väestöliiton asiantuntijoiden johdolla riittävä määrä vertaisryhmien ohjaajia. 1/3 Perheaikaa.fi verkkopalvelun vertaisryhmistä toteutetaan kumppanuusjärjestöjen ammattilaisten ja vertaisohjaajien voimin. Vuoden aikana toteutettiin kaksi perus ja kolme jatkokoulutuspäivää sekä yksi virkistyspäivä. Koulutus antaa vapaaehtoisille valmiuksia kohdata nettiryhmissä toimivia ihmisiä, käytännön työvälineitä ryhmien ohjaamiseen sekä tukee heidän jaksamistaan vertaisryhmäohjaajina. Kaikkiin päiviin osallistui yhteensä 94 vapaaehtoista tai kumppanuusjärjestöjen ammattilaista. Vuoden 2013 aikana kumppanuusjärjestöjen koulutetut vapaaehtoiset toi 12

17 mivat hankkeessa yhteensä 1 667,95 työtuntia. Kumppanuusjärjestöjen ammattilaiset toimivat hankkeessa tuntia. Yhteensä tunteja kertyi 3 415,95. Mediayhteistyö Perheaikaa.fi verkkopalvelun tunnettuus lisääntyi vuoden aikana voimakkaasti. Tämä näkyi erityisesti vierailujen määrän voimakkaana kasvuna. Syynä kasvuun ovat jatkuva yhteistyö erilaisten sidosryhmien, kuten neuvoloiden, kanssa ja kehittynyt sosiaalisen median toiminta. Vuoden aikana sijoitettiin voimavaroja erityisesti sosiaalisen median Perheaikaa.fi profiilin luomiseen, toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen Facebookissa, YouTubessa ja Twitterissä. Tämän lisäksi pilotoitiin Suomi24:n julkisia chatteja. Facebookissa kehitettiin erityisesti mainontaa ja tykkääjien määrä kasvoikin vuoden loppuun mennessä 3 536:een. Tämä näkyy myös Perheaikaa.fi sivuston liikenteessä, jonne siirrytään neljänneksi useimmin juuri Facebookin kautta. Facebookissa toteutettiin myös neljän kuukauden Soseista sormiruokaan kampanja. Vuoden aikana annettiin useita haastatteluja erilaisiin verkko, sanoma ja aikakausilehtiin. Seuranta ja arviointi Perhenetti hankkeessa arviointia toteutetaan kehittämisen näkökulmasta. Arviointi tapahtuu itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on seurata toimintaa järjestelmällisesti ja säännöllisesti osana perustyötä. Seurannasta ja arvioinnista saatu palaute on ollut hyvää ja hankkeen tavoitteet on saavutettu hyvin tai ylitetty. Voimavarat ja talous Raha automaattiyhdistys rahoittaa hanketta vuosina Hankkeessa työskenteli vuoden aikana kaksi kokopäiväistä työntekijää (projektikoordinaattori ja suunnittelija) ja yksi osa aikainen suunnittelija (70 %). Myös kehitysjohtaja ja vanhemmuuskeskuksen assistentti osallistuivat työhön. Hankkeen kumppanuusjärjestöille kanavoitiin yhden henkilötyövuoden verran resursseja erityisryhmille suunnatun vertaisryhmätoiminnan toteuttamiseksi. TYÖ JA PERHE Perheystävällinen työpaikka -hanke Toimintamallit Hankkeessa kehitettiin seuraavat kolme toimintamallia: 1) Perheen ja työn tasapaino henkilöstö kysely (kyselyn räätälöinti kunkin työpaikan mukaan) sekä tulosten pohjalta kehittämisideat ja toimintasuositukset. 2) Perheen ja työn tasapaino workshop työskentely (esimiehille ja HR asiantuntijoille) 3) Perheystävällinen työpaikka verkkosivusto esimiestyön ja henkilöstöhallinnon työn tueksi. Perheystävällinen työpaikka verkkosivut ja hankkeen muut tulokset esiteltiin tiedotustilaisuudessa. Paikalla oli 35 median ja eri sidosryhmien edustajaa. Hankkeessa kehitettyjä työkaluja esiteltiin luennoilla ja alustuksissa Väestöliiton VL Akatemiassa, Väestöliiton Perheaikaa.fi nettiluennolla, SAK:n kehittämispäivässä sekä syksyllä Helsingin kaupungin henkilöstöjohdon tilaisuudessa Kohti ikätietoista johtamista ja Valtiokonttorin työhyvinvointipalveluiden Iästä viis! kehittämispäivässä. Lisäksi pidettiin työpaja Esimies hyvien käytäntöjen 13

18 tukijana Pietarsaaressa Snellman Oy:n esimiehille ja HR henkilöille. Projektipäällikkö osallistui myös työ ja elinkeinoministeriön Ruuhkavuosi työpajaan sekä Työelämä 2020 hankkeen tilaisuuksiin. Hankkeen kautta Väestöliitto liittyi Yritysvastuuverkosto FIBSiin sekä FIBSin Monimuotoisuusverkostoon. Perhe ja työ aiheesta julkaistiin Väestöliiton blogisivuilla 10 blogia eri kirjoittajilta. Hankkeen loppuraportti valmistui syyskuussa Hankkeessa kehitettyä ja testattua Perheen ja työn tasapaino henkilöstökyselyä voidaan jatkossa käyttää yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Vuonna 2013 päästiin testaamaan myös seurantakysely (Sonera, 2013), jonka tulokset osoittivat kehittämistoimien myönteiset vaikutukset Soneran pilottiyksiköissä niin henkilöstön kuin esimiestenkin osalta. Esimerkiksi muutoksia lomanjakomalliin, työvuorojen suunnitteluun, lauantaitöiden vähentämiseen tai osa aikaisen työn tukemiseen (osa aikainen työnteko mahdollistettiin aiempaa useammalle yrityksen työntekijälle) toteutettiin ensin yksikkötasolla. Tulevaisuudessa on tarkoitus, että toimivat perheystävälliset käytännöt leviävät osaksi koko yrityksen toimintakulttuuria valtakunnallisesti. Perheystävällinen työpaikka tietoiskuissa ja työpajoissa valmentajina olivat hankkeen projektipäällikkö ja projektiasiantuntija. Päätavoitteena oli yhdistää teeman käsittelyssä henkilöstöpolitiikkaa, lainsäädäntöä ja TESkytkentöjä sekä työpaikan konkreettisia käytäntöjä ja esiin tulleita tilanteita. Testattujen tietoiskujen, työpajojen ja niistä saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että tulevaisuudessa kyselyä ja työpajatyöskentelyä voidaan hyvin soveltaa eri työpaikoilla ja käyttää eri yrityksissä/organisaatioissa. Kyselyn ja muun työskentelyn sisältö voidaan räätälöidä vastaamaan kunkin työpaikan tarpeita, toimintaympäristöä ja kehittämistavoitteita. Artikkelit ja haastattelut Vuoden aikana on julkaistu projektipäällikön asiantuntijahaastatteluja kymmenissä eri lehdissä sekä blogeja Väestöliiton blogisivuilla. Radiossa hanketta käsiteltiin Ylen uutisissa ja Ajantasa ohjelmassa 9.4. Yhteistyö Hankkeen projektiryhmä kokoontui päätöskokoukseen toukokuussa Hankkeen projektiryhmän ja johtoryhmän edustajia oli mukana hankkeen tiedotustilaisuudessa 9.4. Viestinnän suunnittelua toteutettiin yhteistyössä Soneran ja Varman kanssa. Hankkeen johtoryhmän jäsenten kautta hankkeella on ollut koko ajan toimivat yhteydet muun muassa Väestöliiton jäsenjärjestöihin (Suomen Vanhempainliitto) ja keskeisiin asiantuntijatahoihin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, työmarkkinakeskusjärjestöt ym.). Hanke on myös aktiivisesti luonut yhteyksiä tärkeisiin rinnakkaishankkeisiin (Isänä työelämässä hanke ja Perhevapaalta paluu työelämään hanke ym.). EU tasolla yhteistyötä on tehty mm. COFACEn kanssa erityisesti Reconciling Work and Family Life teemavuoden edistämisessä. Voimavarat ja talous Projektipäällikkö oli palkattuna elokuun loppuun asti Työsuojelurahaston myöntämästä määrärahasta ja loppusyksyn Kotisisaropiston kannatusyhdistyksen rahaston tuella. 14

19 Väestöliitosta oli mukana henkilöstökyselyn, verkkosivujen ja esimiesvalmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa tutkija, projektiasiantuntija (työsuhdejuristi), projektisuunnittelija (atk asiantuntija) ja verkkosivutekstien toimittaja. PARISUHDE Ennalta ehkäisevät parisuhdepalvelut Vuonna 2013 Väestöliiton parisuhdekeskus ehkäisi ennalta väestön parisuhdeongelmia kartuttamalla parisuhdetietoa, avun hakemisen valmiuksia ja ammattilaisten osaamista. Parisuhdekeskus on jatkanut parisuhdeongelmia ennalta ehkäisevää työtään valtakunnallisesti ja näkyvästi. Myös ulkosuomalaiset ovat ottaneet yhteyttä yhä enemmän parisuhdekeskuksen palveluihin. Ajankohtaisten luentojen aiheina ovat olleet ikääntyvät parisuhteet, parisuhteen muutokset ja seksuaalisuus sekä uus ja lapsiperheet. Parisuhdekeskus on luotettava, näkyvä asiantuntija parisuhteen, avioeron, parisuhdeongelmien ennaltaehkäisyn ja parisuhdetutkimuksen aiheissa. Perheen yhdessäolo, parisuhteen seksuaalisuus ja perheen lomanvietto ovat eräitä kestäviä kiinnostuksen aiheita. Haastatteluja annettiin yhdestä kahteen vuoden jokaista viikkoa kohti. Uusi palvelumuoto: nettiparisuhdekurssi Väestöliiton parisuhdekeskuksen ja Suomen Pariterapiayhdistyksen yhteinen Nettiparisuhdekurssi julkistettiin lokakuussa. Nettiparisuhdekurssi sai näkyvyyttä televisiossa ja radiossa sekä ammattilaisten Parisuhdepäivillä. Kurssi on kansalaisten saatavilla maksutta Väestöliiton nettisivuilla. Kotona tehtävä kurssi saavutti suuren suosion. Loppuvuonna julkistettu kurssi sai heti käyttäjää. Palaute oli kiittävää. Keskus esitteli toimintaansa kansalaisille Terveysmessuilla ja ammattilaisille Parisuhdepäivillä. Ammattilaisille jaettiin tutkimusraportteja ja parisuhdejulkaisuja sekä julisteita parisuhdetyön ja puheeksi ottamisen vahvistamiseksi vastaanotoilla. Julkaistiin kirja Sata kysymystä parisuhteesta. Kirjaan oli koottu kysymyksiä ja psykologien vastauksia parisuhdekeskuksen nettisivujen parisuhdepostilaatikosta. Parisuhdekeskus antoi lausunnot lastensuojelulain muutoksesta, toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportista ja työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuosituksiksi. Nettisivujen suosio kasvoi Parisuhdekeskuksen nettisivujen kävijämäärä kasvoi vuonna 2013 lähes sadalla tuhannella. Parisuhdepuhelin, psykologin nettivastaanotto, Kysy asiantuntijalta palsta, blogit, Facebook, kuukauden vinkki, kolumnit ja tiedettä popularisoivat artikkelit kasvattivat suosiotaan. Vuonna 2013 aloitettiin parisuhdeterapeutin chatit. Kirjallisuus ja elokuva arvostelupalstaa jatkettiin ja sinkuille koottiin populaaritekstejä ja tiedettä sisältävä oma palsta. Katsojat löysivät nettiluennot, mm. Rakkauden rakennusaineet sai yhteensä yli katsojaa. Pettäminen ja petetyksi tuleminen, yli ja Millainen on sopuisa ero sekä Elämän mullistavat muutokset saivat molemmat yli katsojaa. 15

20 Maatalousyrittäjiä parisuhdekoulutettiin tieteellisen, tunnekeskeisen pariterapiamenetelmän mukaisesti. Parisuhdekeskuksen palveluita ja sisältöjä esiteltiin terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille. Julkaisut Parisuhdekeskuksen nettisivuilla julkaistiin tiivistettyjä tiedeartikkeleita ammattilaisille, parisuhdetietoutta koskevia uutisia, kirja arvosteluja ja elokuva arvosteluja sekä tieto iskuja kansalaisille. Vuonna 2013 julkaistiin parisuhdekeskuksen nettikysymyksistä toimitettu Sata kysymystä parisuhteesta. Yhteistyö Koulutusyhteistyötä tehtiin Kirkon perheasian neuvottelukeskuksen sekä MLL:n Uudenmaan piirin kanssa. Asiantuntijat osallistuivat ICCFRkonferenssiin ja kansainväliseen ICCFRhallitustyöskentelyyn. Parisuhdekeskus toimi Suomen pariterapiayhdistyksen hallituksessa ja A klinikkasäätiön valtuuskunnassa. Parisuhdekeskus keskusteli mediassa parisuhdeongelmista ja niiden ennaltaehkäisystä, uskollisuudesta vs. uskottomuussivustoista, uusperheestä, mustasukkaisuudesta ja parhaasta ajankohdasta perheellistyä. palveluita moninaisille perhemuodoille. Toiveet huomioitiin luentosuunnittelussa. Voimavarat ja talous Parisuhdekeskuksessa toimii johtaja (80 %), tiedottaja (50 %), psykologi (20 %), psykologi (50 %), psykologi (60 %) ja assistentti (40 %). Parisuhde- ja yksilö-terapiapalvelut Väestöliiton perheklinikka Apua ja tuke perhe-elämän ja parisuhteen kriiseihin Väestöliiton perheklinikka tarjoaa psykoterapiapalveluja ja auttaa parisuhteen sekä perheelämän kriiseissä. Klinikka seuraa parien ja perheiden tilannetta ja kehitystä yhteiskunnassa, tutkivat alan kehitystä ja luo uusia toimintamalleja käytännön työhön. Näin klinikka kehittää työmenetelmiään ja tukee Väestöliiton perhepoliittisia toimia. Klinikan työmuotoina ovat yksilö, pari ja seksuaaliterapia, ennaltaehkäisevä valistustyö ja aineistojen tuottaminen. Perheklinikka painottuu asiakastyössään yksilöiden ja parien kriisihoitoon. Perheklinikan vastaanotoilla tehtiin 659 yksilökäyntiä (lisäksi 321 yksilökäyntiä ammatinharjoittajilla) ja 644 parikäyntiä (lisäksi 470 parikäyntiä ammatinharjoittajilla). Seuranta ja arviointi Parisuhdekeskuksen luentoja, koulutuksia sekä nettipalveluita seurattiin. Palautteet kerättiin ja toimintoja muokattiin. Palaute toivoi 16

Sähköisten palveluiden tuki vanhemmille, Väestöliitto Valtakunnalliset LAPE-päivät. Suvi Laru Vanhemmuustiimin esimies, psykologi

Sähköisten palveluiden tuki vanhemmille, Väestöliitto Valtakunnalliset LAPE-päivät. Suvi Laru Vanhemmuustiimin esimies, psykologi Sähköisten palveluiden tuki vanhemmille, Väestöliitto 30.5.2017 Valtakunnalliset LAPE-päivät Suvi Laru Vanhemmuustiimin esimies, psykologi Mikä on Väestöliitto ry? Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin. CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu /

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin. CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Valtakunnalliset lastensuojelupäivät CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin Kari Lankinen Kehitysjohtaja, TM Juulia Ukkonen Projektikoordinaattori, kätilö, BSc Health

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU Toimintakertomus 2009 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Talouskriisi on vähentänyt työperustaista

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali-

Lisätiedot

WOMENTO - työuramentoroinnilla tuloksiin! Monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors Oulu

WOMENTO - työuramentoroinnilla tuloksiin! Monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors Oulu WOMENTO - työuramentoroinnilla tuloksiin! Monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors Oulu 28.4.2017 Väestöliitto ry järjestö perustettiin 1941 tuottaa palveluita, tekee tutkimusta, vaikuttaa 34 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Hengitysterveyttä & hyvää elämää!

Hengitysterveyttä & hyvää elämää! Hengitysterveyttä & hyvää elämää! 2017 Toiminta-alueena koko Suomi Liittovaltuusto & liittohallitus 4 toiminta-aluetta 84 + 2 yhdistystä, 28 000 jäsentä Vertaistukea & toimintaa Palvelutoimintaa liki 30

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Tunne ja Turvataitojen kannalta Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Helsinki 26.9.2013 VÄESTÖLIITTO RY. erityisasiantuntija

Helsinki 26.9.2013 VÄESTÖLIITTO RY. erityisasiantuntija OIKEUSMINISTERIÖLLE Pyydettynä lausuntonaan luonnoksesta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017 Jukka Mäkeä, lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö, THL Miksi Vanhemmuus on yhteiskunnan

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Case: Perheystävälliset käytännöt työpaikoilla. Projektipäällikkö Anna Kokko, Väestöliitto

Case: Perheystävälliset käytännöt työpaikoilla. Projektipäällikkö Anna Kokko, Väestöliitto Case: Perheystävälliset käytännöt työpaikoilla Projektipäällikkö Anna Kokko, Väestöliitto HENRY FOORUMI 6.11.2012 Euroopassa tavoitteena: VÄESTÖLIITTO Anna Kokko, 6.11.2012 2 Työlainsäädäntö toiminta Perhevapaalainsäädäntö

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä.

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. LAPE-päivät Helsingissä 21.9.2017 Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. Hankejohtaja, LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja (STM), VTL, YTT (h.c) Maria

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Uudenmaan maakunnan toimijoille 12.10.2017 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Perheen ja työn yhteensovitus

Perheen ja työn yhteensovitus Perheen ja työn yhteensovitus Mitä työpaikan perheystävällisyys tarkoittaa käytännössä? 18.4.2013 Anna Kokko, Projektipäällikkö, Väestöliitto etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi Miten työpaikan perheystävällisyys

Lisätiedot

Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite

Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta EDISTÄ, EHKÄISE, VAIKUTA Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma käytäntöön Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Suvi Nipuli, Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, THL

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi

Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tietoa ja työvälineitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamiseksi Tuovi Hakulinen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 31.5.2017 Tuovi Hakulinen Työpaja 6. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka VALTAKUNNALLISET OSAAMISKESKUSPÄIVÄT 29.8.2013 Jyväskylä 26.8.2013 Peliklinikka 26.8.2013/TJ 1 Peliklinikka

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

www.tukinet.net kriisikeskus netissä www.tukinet.net

www.tukinet.net kriisikeskus netissä www.tukinet.net kriisikeskus netissä Mikä Tukinet on? - Aina avoin tukikeskus netissä - Apua arjen murheiden keskellä ja elämän kriisitilanteissa - Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja kotikuntaansa ilmoittamatta - Toiminta

Lisätiedot

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo Arvot ja työn lähtökohta Tasa-arvo Moninaisuuden arvostaminen Ihmisen

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 THL/1853/5.09.00/2012 (1(6) KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 Kysely lähetetään kuntiin. Jos kunta ei tuota palvelua itse niin, kysely pyydetään toimittamaan edelleen palvelun tuottajalle. Tilastotiedot

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Sivuston sisällöt... 5 Sivurakennesuunnitelma (alustava)... 5 Sisältösuunnitelma (alustava)... 6

Sivuston sisällöt... 5 Sivurakennesuunnitelma (alustava)... 5 Sisältösuunnitelma (alustava)... 6 Liite 2: 1(7) Sisältö Kuvaus hankkeesta ja sen verkkosivustosta... 2 Verkkosivuston keskeisin rooli ja tavoitteet... 2 Käyttäjät ja käyttäjäryhmät... 2 Mitä muita palveluita ja sivustoja verkkopalveluun

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Enontekiö 1.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Monimuotoiset perheet

Monimuotoiset perheet Monimuotoiset perheet MITÄ MONINAISUUDEN KOHTAAMINEN VAATII YKSILÖILTÄ JA AMMATTILAISILTA? Erilaisuus mahdollisuutena Juha Jämsä Perhesosiologi VTM Moninaisuuskouluttaja Tietokirjailija Sateenkaariperheet

Lisätiedot

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestö Edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Muonio 12.4.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

LNPN oikeus olla keskeneräinen

LNPN oikeus olla keskeneräinen LNPN oikeus olla keskeneräinen Lasten ja nuorten puhelin ja netti Valtakunnallinen, kaikille lapsille ja nuorille avoin ja maksuton tukipalvelu - Lasten ja nuorten puhelin 116 111 - Nuortennetin kirjepalvelu

Lisätiedot