VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa

2 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen toimija, johon päättäjät ja kansalaiset luottavat. Toiminta ajatus Väestöliitto on asiantuntijajärjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Arvot Väestöliiton toiminta perustuu viiteen arvoon: Ihmisläheisyys Luotettavuus Yhteistyö Ennakkoluulottomuus Oikeudenmukaisuus

3 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallitus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 Viestintä 6 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 9 Vanhemmuus 10 Työ ja perhe 13 Parisuhde 15 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 17 Nuorten seksuaaliterveyden ja kasvatuksen edistäminen 17 Poikien ja nuorten miesten erityistarpeet 20 Seksuaaliterveyden kehittämisohjelma 22 Aikuisväestön seksuaaliterveys 23 Monikulttuurista yhteiskuntaa edistävä kehittämisohjelma 25 Kotipuu toiminta 36 Womento hanke 28 Kansainvälinen kehittäminen 30 Väestöntutkimuslaitos 32 Hallinto 35 Henkilöstö 35 Talous 36 Tilinpäätös Liitetiedot

4

5 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimitusjohtajan katsaus Väestöliiton tavoitteena on edistää perheiden ja väestön hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Väestöliiton toiminta on suomalaisena sosiaali ja terveysjärjestönä poikkeuksellisen laajaa. Vaikutamme sekä päättäjiin että kansalaisiin. Tutkimustyömme nivoutuu perhepolitiikkaan, seksologiaan, väestönkehitykseen ja monikulttuurisuuteen. Tuotamme järjestölähtöisiä palveluita ja asiantuntemusta. Toimintamme pääpaino on kotimaassa, mutta työllämme on myös kansainvälisiä ulottuvuuksia, aina YK:ta myöten. Strategiamme mukaisesti keskityimme neljään kehittämisohjelmaan: perheiden ja nuorten hyvinvointi, seksuaaliterveys ja monikulttuurisuus. Ongelmia ehkäisevä työote on ollut toimintamme keskiössä, mutta olemme myös pystyneet auttamaan monia vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Kertomusvuonna sijoitimme voimavaroja erityisesti netin antamiin mahdollisuuksiin sekä perinteisessä tiedon jakamisessa että asiakkaiden kohtaamisessa. Netin kautta palvelujemme piiriin pääsivät kysymyksineen ja huolineen niin nuoret kuin pikkulasten vanhemmatkin, samoin parisuhteeseensa tukea kaipaavat pariskunnat kotipaikkakunnasta tai vuorokauden ajasta riippumatta. Toiminnassamme korostui yhteistyön merkitys. Kaikki merkittävät hankkeet toteutettiin usean järjestön ja muun yhteistyökumppanin konsortiossa. Yhteistyö paransi hankkeiden läpimenoa, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta. Liiton jäsenmäärä, 36 järjestöä, pysyi toimintavuonna samana. Yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa tehtiin niin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa kuin kehittämishankkeissakin. Toimintavuonna keskityimme vaikuttamistoiminnassa edistämään työn ja perhe elämän yhteensovitusta sekä EU:n toimielimissä että kotimaassa. Teema oli näyttävästi esillä Väestöliiton Kodin viikon seminaarissa ja julkisuudessa. Sen sijaan tavoite EU:n virallisesta työn ja perheen yhteensovittamisen vuodesta jäi toteutumatta. Väestöliiton työ monikulttuurisen Suomen edistäjänä juhli 10:ttä toimintavuottaan. Kymmenessä vuodessa toiminta on laajentunut ja monipuolistunut. Väestöliitto oli mukana presidentti Tarja Halosen johtamassa asiantuntijaryhmässä, joka edistää nk. Kairon agendan toteuttamista osana uutta globaalia kehitysagendaa. Vaikutimme lainsäädäntöön antamalla yhdeksän pyydettyä lausuntoa: * kannanotto alle 3 vuotiaiden lasten hoitoon maksettavasta joustavasta hoitorahasta * pyydetty lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 strategian työryhmän ehdotukseen * pyydetty lausunto hallituksen esityksestä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta * 5.9. pyydetty lausunto hallituksen esityksestä lastensuojelulain 29 :n muuttamisesta * pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 20 luvun muuttamiseksi * pyydetty lausunto Toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportista 1

6 * pyydetty lausunto työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi * pyydetty lausunto luonnoksesta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin * pyydetty lausunto demokratia ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajakoulutuksessa Väestöliiton asiantuntijat olivat mukana useissa valtionhallinnon työryhmissä. Kansalaisiin vaikutettiin erityisesti median välityksellä. Väestöliiton edustamat asiat kiinnostivat ja asiatuntijamme esiintyivät lähes joka viikko televisiossa, radiossa ja lehtien palstoilla. Väestöliiton talous oli jo usean vuoden ajan ollut alavireinen. Tämän vuoksi hallintoa virtaviivaistettiin ja säästettiin taloushallinnon ja viestinnän menoista. Väestöliitto ry:n tilinpäätöksen alijäämää pystyttiinkin näillä toimilla supistamaan. Väestöliiton kokonaan omistamat yhtiöt, Väestöliiton klinikat Oy, Väestöliiton Kotisisar Oy, VL Medi Oy sekä VL Markkinointi Oy, täydensivät liiton toimintaa sen arvojen ja perustehtävän mukaisella tavalla. Suurimman yhtiön Väestöliiton klinikat Oy:n tulos oli erinomainen. Väestöliiton hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja, professori Reino Hjerppe, luopui vuoden vaihteessa puheenjohtajuudesta. Lämmin kiitos hänelle viisaasta ja luottamusta luovasta 18 vuoden työstä Väestöliiton hyväksi. Suuri kiitos myös muille luottamushenkilöillemme, jotka ovat antaneet asiantuntemuksensa Väestöliiton hyväksi ohjatessaan ja valvoessaan liiton työtä. Erityinen tunnustus työmme onnistumisesta kuuluu työhönsä sitoutuneelle ja asiantuntevalle henkilökunnallemme, jolle lausun mitä parhaat kiitokset. Liiton toiminnan keskeisiä rahoittajia olivat Raha automaattiyhdistys, opetus ja kulttuuriministeriö, sosiaali ja terveysministeriö, ulkoministeriö sekä Suomen Akatemia ja Puolustusvoimat. Monet rahastot ja säätiöt, kuten Työsuojelurahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Alli Paasikiven Säätiö ja Koneen Säätiö tukivat työtämme. Kansainvälistä rahoitusta saimme Bill and Melinda Gates Foundationilta sekä William and Flora Hewlett Foundationilta. Myös yritykset ja yksityishenkilöt tukivat työtämme. Sydämellinen kiitos saamastamme luottamuksesta ja tuesta. Helena Hiila O Brien toimitusjohtaja 2

7 VÄESTÖLIITTO RY:N HALLITUS Väestöliitto ry:n hallitukseen kuului puheenjohtaja Reino Hjerppen lisäksi yhdeksän jäsentä, toiminnanjohtaja Sinikka Aapola Kari, ylilääkäri Kristiina Aittomäki, KTM Vesa Ekroos, toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, erityisasiantuntija Sakari Kainulainen, projektipäällikkö Johanna Kujala, toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, VTM Maija Ritamo, johtaja Ismo Söderling. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat Reino Hjerppe, Marianne Heikkilä, Tuomas Kurttila ja Vesa Ekroos. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Kevätkokous pidettiin ja syyskokous Syyskokouksessa Väestöliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin alkaen VTL Maria Kaisa Aula. Syyskokous kiitti professori Reino Hjerppeä 18 vuoden puheenjohtajuudesta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen perustuu sekä väestöntutkimuslaitoksen tieteelliseen työhön että järjestölähtöisistä palveluista saatavaan ensikäden tietoon lasten, perheiden, nuorten ja maahanmuuttajien olosuhteista ja tarpeista. Toimintavuoden vaikuttamistyö painottui valtion ja kuntien päätöksentekoon. Erityisesti seurattiin sote uudistuksen edistymistä ja haluttiin nostaa esiin kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen vastakin. Kansalaisjärjestöillä on merkittävä osa ihmisten elämään liittyvien asioiden havaitsijana sekä vertaistuen ja yhteisöllisyyden luojina. Monet järjestöt ovat myös palvelujen tuottajia. Väestöliitto vaikutti SOSTEn välityksellä kansallisen hankintalain valmisteluun ja kirjauksiin. Kuntavaikuttamisen teemoina ovat mm. laajat peruspalvelut, ongelmien ennaltaehkäisy, laadukas varhaiskasvatus ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Väestöliitto painottaa, että kuntien ja järjestöjen yhteistyötä kannattaa kehittää entisestään. Järjestöt ovat kunnille tärkeä voimavara ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa. Yhteiskunta on monikulttuuristunut ja myös maahanmuuttajajärjestöt on saatava paremmin osaksi päätöksentekoa ja kotoutumislain toimeenpanoa. PERHEIDEN HYVINVOINTI Toimintavuoden aikana Väestöliitto oli mukana edistämässä EU:n tasolla Perheen ja työn vuotta 2014 (Reconciling Work and Family Life). Yli puolet europarlamentaarikoista tuki Confederation of Family Organisations in the European Unionin, COFACEn, esittämää aloitetta. Euroopan komissio päätti kuitenkin jatkaa vuonna 2014 toisena vuonna peräkkäin kansalaisten vuotta. Näin COFACEn jäsenjärjestöt päätyivät pitämään Perheen ja työn vuoden 2014 järjestöjen omana vaikuttamisja tiedottamiskampanjana. Perhe ja työ teema oli vuoden aikana esillä monissa seminaareissa Suomessa ja ulkomailla. Väestöliitto kokosi sosiaali ja terveysministeriön toimeksiannosta valmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella Väestöliiton hallitukselle esitys Vuoden isä palkinnon ehdokkaista. Valmistelutyöryhmään kutsuttiin kahdeksan järjestöä ja Suomen ev.lut. kirkon 3

8 edustus. Isänpäivän viikolla palkittiin kolme ansioitunutta isää. Väestöliitto oli mukana myös ITLA:n Lapset, nuoret ja perheet 100 vuotiaassa Suomessa ohjelman suunnittelussa. Toimintavuoden aikana Väestöliitolla on edustus valtionhallinnon työryhmissä, valiokunnissa ja komiteoissa. Niistä aktiivisimpia ovat olleet mm. THL:n Kaste hankkeiden asiantuntijaryhmä, lasten ja nuorten hyvinvoinnin neuvottelukunta, STM:n jaosto 25, tasa arvoasiain neuvottelukunnan miesjaosto, lapsiasianeuvottelukunta ja Lasten terveysfoorumi. Toimintavuoden aikana Väestöliitto jätti lausunnot ja kannanotot alle 3 vuotiaiden lasten hoitoon maksettavasta joustavasta hoitorahasta, lastensuojelun laatusuosituksista, lastensuojelulain 29 muutoksesta sekä lasten ja kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muutoksista. NUORTEN HYVINVOINTI Yhteiskunnallinen vaikuttaminen painottui nuorten hyvinvointia lisäävään lainsäädäntöön. Muun muassa seuraavia lausuntoja annettiin: oikeusministeriölle lausunto hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 20 luvun muuttamiseksi, lausunto lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin sekä lausunto, joka koski esitystä lastensuojelulain 29 muuttamiseksi. Väestöliitto laati lausunnot myös Toimiva lastensuojelu loppulausunnosta ja Lastensuojelun laatusuosituksista. Lisäksi kommentoitiin Kätilötyön opetussuunnitelmaa ja osaamisvaatimuksia sekä Yläkoulun opetussuunnitelmaan sisältyvää seksuaalikasvatusta. Asiantuntijat osallistuivat myös Terveydenhoitajaliiton koordinoimaan terveydenhoitajien erityispätevyyskriteerejä määrittelevään työryhmään. Pojat ja nuoret miehet syrjäytyvät tyttöjä enemmän. Tutkimusten mukaan osalla pojista seksuaaliterveyden tiedot ovat huomattavasti huonommat kuin tyttöjen. Pojille sopivia, heidän itsensä hyväksymiä, seksuaaliterveyteen ja aggressiokasvuun liittyviä palveluita on saatavilla vähän. Useilla pojilla ei ole elämässään juuri ketään aikuista miestä, jonka tuella voisi kasvaa ehjäksi yhteiskuntaan. Pojat ja nuoret miehet tarvitsevatkin heille suunniteltuja palveluita. Väestöliiton Poikien ja nuorten miesten keskus on halunnut tuoda näitä asioita esille yhteiskunnassa. Poikien Puhelin julkaisi vuosiraportin vuodesta Siinä nostettiin esille Poikien Puhelimesta ja muusta toiminnasta noussut huoli, etenkin poikien, mutta myös yleisesti lasten, pornon katsomisesta. Tämän vuoksi Ylen aamu tv ja lehdistö nostivat aiheen esiin. Keskustelu lasten pornon katsomisesta jatkui mediassa jonkin aikaa, mikä olikin Poikien ja nuorten miesten keskuksen tavoite. Samaisesta aiheesta oltiin puhumassa myös sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestämässä Lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja seksuaalirikokset ja niiden ehkäisy seminaarissa. Otsikkona oli tuolloin Porno poikien maailmassa altistaako uhriksi? 4

9 SEKSUAALITERVEYS Seksuaaliterveyden edistäminen Väestöliiton asiantuntijat työskentelivät toimintavuoden aikana lukuisissa WHO:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen asiantuntijatehtävissä. Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston ja Saksan terveyskasvatuskeskuksen (BZgA) johtamassa asiantuntijatyöryhmässä työ jatkui vuonna Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa julkaisulle valmisteltiin jatko osaa seksuaalikasvatuksen toteuttamiseksi. THL aloitti Seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman uusimisen vuosille Vuoden aikana osallistuttiin kolmeen sitä käsittelevään kokoukseen, ja Väestöliitto antoi lausuntonsa ensimmäisestä luonnoksesta. Yhdistelmäehkäisy ja varsinkin siihen liittyvä laskimotukosriski olivat laajan huomion kohteen vuonna Klinikan asiantuntijat osallistuivat teeman käsittelyyn viranomaiskeskusteluissa, kirjoituksissa, lukuisissa haastatteluissa ja luennoissa. Väestöliitto on vuodesta 2006 yrittänyt saada HPV rokotteen mukaan rokotusohjelmaan. Tämä tärkeä tavoite saavutettiin 2013, ja rokotukset aloitettiin loppuvuonna. Rokottaminen herätti kuitenkin myös vastustusta. Se sai kohtuutonta julkisuutta ja ehkä vaarantaa rokottamisen kansanterveydellistä hyötyä. Jälleen seksuaaliterveysklinikan asiantuntijat osallistuivat teeman käsittelyyn viranomaiskeskusteluissa, kirjoituksissa, lukuisissa haastatteluissa ja luennoissa ja koettivat tuoda tutkittua, luotettavaa tietoa keskustelun pohjaksi. Raskaudenkeskeytyksestä käydään jatkuvaa kansainvälistä kamppailua. Tämä on heijastunut Suomeenkin: lakialoitteissa on haluttu rajoittaa mahdollisuuksia saada abortti. Väestöliitto laati julkaisun, jossa käsiteltiin vaikutuksia seksuaalioikeuksiin, jos ammattihenkilöstö kieltäytyy suorittamasta aborttia. Kehityspoliittinen vaikuttaminen Toimintavuonna jatkuivat keskustelut uusista YK:n vuosituhattavoitteista (post 2015) ja valmistautuminen Kairon väestö ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelman 20 vuotisseurantaan vuonna Väestöliiton tekemän vaikuttamistyön tuloksellisuutta kuvaa mm. se, että keskeiset kehityspolitiikasta vastaavat virkamiehet nostivat seksuaaliterveyden ja oikeudet yhdeksi prioriteetiksi Suomen post 2015 prosessissa. Seksuaaliterveyskysymykset on sisällytetty myös ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategian toimintaohjelmaan sekä YK strategiaan. Myös Suomen valtion tuki YK:n väestörahastolle (UNFPA) ja IPPF:lle (Kansainvälinen perhe suunnittelujärjestöjen liitto) sekä kahdenvälisiin ja järjestöohjelmiin kasvoi vuonna Yhteistyö Väestöliiton koordinoima eduskunnan väestöja kehitysryhmä (EDUVAKE) edistää globaaleja seksuaaliterveys ja oikeusasioita Suomen kehityspolitiikassa ja yhteistyössä. Väestöliitto koordinoi myös Perjantai ryhmää, joka koostuu kansanedustajista, ulkoasiainministeriön ja THL:n asiantuntijoista sekä kehitysjärjestöjen edustajista. Ryhmän tarkoitus on vaikuttaa sosiaali, terveys ja inhimillisen kehityksen vahvistamiseen Suomen kehityspolitiikassa ja yhteistyössä. 5

10 Väestöliiton edustajat tapasivat säännöllisesti ulkoministeriön edustajia. Väestöliitto teki laajaa vaikuttamistyötä, jotta seksuaaliterveys ja oikeudet otettaisiin huomioon Suomen post 2015 ohjelmassa. Väestöliitto kommentoi myös ulko asiainhallinnon ihmisoikeusstrategiaa ja uutta YK strategiaa. Presidentti Tarja Halonen toimi puheenjohtajana korkean tason työryhmässä, jonka tarkoitus oli vaikuttaa siihen, että Kairon väestö ja kehityskonferenssissa hyväksytty toimintaohjelma sisältyy vahvasti uusiin YK:n vuosituhattavoitteisiin. Väestöliitto on ollut jäsenenä presidentti Halosen asettamassa kotimaisessa asiantuntijaryhmässä. Vaikuttamistyö Euroopan tasolla Väestöliitto on mukana eurooppalaisten järjestöjen konsortiossa Countdown 2015 Europe. Hankkeen tavoitteena on lisätä rahoitusta ja poliittista sitoutumista lisääntymisterveyteen ja perhesuunnitteluun EU:ssa ja Euroopassa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä suomalaisten europarlamentaarikoiden ja Suomen edustuston kanssa ja vaikutetaan komissioon ja EU:n ulkosuhdehallintoon. MONIKULTTUURISUUDEN EDISTÄMINEN Väestöliiton monikulttuurinen osaamiskeskus on toimintansa alusta alkaen nostanut esiin peruspalvelujen kehittämisen merkitystä vastaamaan moninaistuvan väestön tarpeita. Tutkimukseen perustuvan, pitkäjänteisen vaikuttamistyön tulokset näkyvät muun muassa nykyisessä laissa kotoutumisen edistämisestä. Vuonna 2013 annettiin kahdeksan pyydettyä lausuntoa ja tehtiin yksi kannanotto muun muassa maahanmuuton tulevaisuudesta, lastensuojelusta, varhaiskasvatuksesta ja järjestöjen roolista kotouttavassa toiminnassa. Toiminnan 10 vuotisjuhlan kunniaksi julkaistiin Olemme muuttaneet ja kotoudumme kirja. Se toimitettiin yhteistyössä Väestöntutkimuslaitoksen kanssa. Väestöliiton Womento toiminnalla edistetään eri väestöryhmien välistä solidaarisuutta ja edistetään riittävän työvoiman turvaamista Suomessa. Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista vapaaehtoisen työuramentoroinnin mallia. Se halutaan juurruttaa osaksi maahanmuuttajien kotoutumista. Vaikuttamistoiminta painottui julkisella sektorilla toimivien tietoisuuden lisäämiseen koulutettujen maahanmuuttajanaisten asemasta ja tilanteesta Suomessa. VIESTINTÄ Väestöliiton viestintä tukee Väestöliiton mission ja strategisten tavoitteiden saavuttamista viestinnällisin keinoin. Viestintä vastaa sekä sisäisiin että ulkoisiin tiedotustarpeisiin. Viestinnän tehtävänä on Väestöliiton tunnettuuden lisääminen erityisesti suuren yleisön keskuudessa. Viestinnän sisällöt ja tarpeet nousevat Väestöliiton toiminnasta ja liiton toimintaympäristöstä. Toimintavuonna painotuttiin markkinointiviestinnän kehittämiseen, toiminnan priorisointiin, sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan tiedotukseen ja toiminnan aktivointiin sekä tutkimusten teettämiseen viestinnän avuksi. Mediatiedottaminen Lehdistötiedotteita lähetettiin vuoden aikana 21 ja tilaisuuksia järjestettiin 13. 6

11 Printtimedian seuranta lopetettiin maaliskuun lopussa ja ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta kertyi sen mukaan 314 osumaa ja verkkomediasta (näköislehdet, journalistinen ja sosiaalinen media) koko vuoden aikana yhteensä osumaa. Nettisivut ja sosiaalinen media Väestöliiton nettisivuille tehtiin vuoden aikana 1,7 miljoonaa käyntiä ja yksittäisiä kävijöitä oli 1,2 miljoonaa. Sivulatauksia tehtiin yli viisi miljoonaa. Kävijöiden määrä kasvoi tasaisesti. Suurin osa kävijöistä saapui etusivulle, tämän jälkeen suosituimpia olivat nuorten, parisuhteen ja seksuaalisuuden sivut. Väestöliiton sivusto perustuu hajautettuun päivitysjärjestelmään. Päivittäjille järjestettiin vuoden aikana koulutukset Google Analyticsin (tilasto ohjelma) käytöstä ja nettikirjoittamisesta. Verkkosivu uudistusten pohjaksi luotiin verkkostrategia, jonka avulla hahmoteltiin uudistettavan sivuston tarpeita ja mahdollisuuksia. Vuoden alussa arvioitiin, yhtenäistettiin ja kehitettiin Väestöliiton näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Jo olemassa olleen Facebook sivun lisäksi luotiin Twitter tili sekä blogi. Lisäksi Väestöliitossa jo toimineista yhteisömanagereista luotiin sosiaaliseen mediaan erikoistunut sometiimi. Tiimi kokoontui kerran kuukaudessa raportoimaan, saamaan koulutusta ja koordinoimaan kanavien toimintaa. Väestöliiton tärkeimmät sosiaalisen median kanavat ja niiden ylläpitäjät olivat vuonna 2013: (Perheaikaa.fi hanke) (Parisuhdekeskus) (Poikien Puhelin) (Viestintä) (Viestintä) (Viestintä) (Viestintä) Väestöliiton nimeä kantava Facebook sivu kasvoi vuoden aikana noin tuhannella tykkääjällä. Vuoden alussa tykkääjiä oli ja lopussa Twitter tili sai tahmean alun jälkeen noin 500 seuraajaa. Maaliskuussa perustettu Väestöliiton blogi ylitti odotukset saavuttamalla käyntiä. Helsingin sanomien Kuukausiliite listasi blogin kymmenen parhaan joukkoon Suomen paras blogi kilpailussa. Viestintä kokeili myös muita uusia digitaalisen median kanavia ja muotoja kehittämällä Eka kerta applikaation Android älypuheli mille. Applikaatiota ladattiin julkaisupäivänä 15. toukokuuta 883 kertaa. Verkkolehden julkaisemista Issuu alustalla kokeiltiin myös. Nuorille suunnattu Hivistelyä verkkolehti julkaistiin marraskuussa ja sitä oli vuoden loppuun mennessä luettu 851 kertaa, sen lukemiseen kulutettiin keskimäärin 3 minuuttia 14 sekuntia. Pari&perhe-lehti Väestöliiton oma lehti, Pari&Perhe, ilmestyi neljä kertaa ja levisi jäsenjärjestöille, äitiys ja lastenneuvoloihin, yläasteille ja lukioihin, kirjastoihin, yhteistyökumppaneille, päättäjille ja rahoittajille. Lehden painos oli noin Teemat olivat: Perheet ovat erilaisia, Nuoret 7

12 täysillä elämässä, Parisuhde vahvaksi ja Hyvä seksuaaliterveys. Lehdessä aloitti oma mediamyyjä, joka kuitenkin lopetti vuoden lopulla. Lehden ilmoitustilan myynti osoittautui lehden kohderyhmän hajanaisuuden vuoksi vaikeaksi eikä myynti onnistunut. Muu tiedotus ja aineistotuotanto Viestintä toimitti Väestöliiton vuosikirjan 2012, Rohkeasti elämässä. Vuoden aikana viestintä osallistui myös seuraavien julkaisujen toimitustyöhön: Sata kysymystä parisuhteesta ja Poikien Puhelimen raportti 2012, Kuunteleeko kukaan? Viestintä koordinoi kesän aikana kolmet kuvaukset; Väestöliiton käyttöön hankittiin uusia perhe, parisuhde ja monikulttuurisuuskuvia. Vuoden aikana ilmestyi viisi sähköistä Väestöliiton uutiskirjettä, Välähdyksiä Väestöliitosta. Uutiskirje vuorotteli Pari&Perhe lehden kanssa, niin että kirje ja lehti täydensivät toisiaan. Kirje levisi laajasti sidosryhmille ja Väestöliiton toiminnasta kiinnostuneille. Uutiskirjesovellus uusittiin vuoden lopussa. Väestöliiton kondomien nettikauppa, Kondomikioski.fi, lanseerattiin tammikuun lopulla. Lanseerauspäivänä sivuilla oli uniikkeja kävijöitä kpl. Lanseerauksen aikaan Kondomikioski noteerattiin laajasti verkkomediassa kuten Iltalehdessä. Vuonna 2013 Kondomikioskissa oli uniikkia kävijää. Noin puolet kävijöistä oli Helsingistä. Kondomikioskin viittä erilaista opetusvideota katsottiin YouTubessa yhteensä noin kertaa. Sisäinen tiedotus Sisäistä tiedonkulkua hoidetaan sekä intran että erilaisten tiedotustilaisuuksien avulla. Kevään korvilla sisäistä viestintää tehostettiin uudella Viikkoviestillä. Se on perjantaisin ilmestyvä koko henkilökunnalle suunnattu sisäinen uutiskirje, jossa tiedotetaan tulevan viikon tapahtumista eri puolilla taloa. Messut ja tapahtumat Messuille osallistuttiin harkiten. Opetusalan Educa messut (noin kävijää) järjestettiin tammikuussa ja Terveysmessut (noin kävijää) lokakuussa. Viestintä vastaa messujen koordinoinnista ja messuille osallistuttiin yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Väestöliitto oli mukana vuodesta 1996 asti järjestetyssä Kesäkumikampanjassa toista kertaa. Viestintä oli tiiviisti mukana suunnittelemassa kampanjan viestintää erityisesti sosiaalisessa mediassa. Viestintä myös suunnitteli ja toteutti kampanjan aineistoja, kuten rintanappeja ja t paitoja. Viestinnästä osallistui kaksi henkilöä kampanjan Tampereen YleX Popin ja Turun Ruisrockin tapahtumiin. Kampanjan aikana jaettiin noin kondomia. Kodin viikkoa vietettiin syyskuun ensimmäisellä viikolla. Viikon teemana oli työn ja perheen yhteensovittaminen. Viestintätutkimukset Vuoden aikana jatkettiin hyödylliseksi osoittautunutta yhteistyötä Haaga Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Yritysviestinnän opiskelijat tekivät opettajiensa ja Väestöliiton viestinnän evästäminä kaksi tutkimusta. Toinen oli suunnattu median edustajille. Siinä arvioitiin Väestöliiton mediatiedottamista ja sen kehitystarpeita. Toinen oli sidosryhmäanalyysi 8

13 nuorten, vuotiaiden miesten keskuudessa. Siinä selvitettiin nuorten miesten kiinnostuksen kohteita ja mediatottumuksia sekä Väestöliiton tunnettuutta heidän keskuudessaan ja sitä, millaisia tukipalveluita nuoret miehet Väestöliitolta kaipaisivat. Voimavarat Viestintätiimissä työskenteli neljä henkilöä. Kesällä tiimissä oli myös viestintäharjoittelija Haaga Heliasta kolmen kuukauden ajan Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma Ohjelma yhdistää perheiden, vanhemmuuden ja parisuhteiden tueksi toimivat palvelut, tutkimusja kehittämistyön sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelmassa tärkeimpiä painotuksia ovat vanhemmuus, parisuhde, tutkimus ja kansainvälinen toiminta. 9

14 VANHEMMUUS Lasta odottavien ja alle kouluikäisten lasten vanhemmuus Perheverkko-hanke Perheverkon päätavoite on lisätä hyvää, vastuullista vanhemmuutta valtakunnallisesti. Perheverkko selvittelee ajassa tapahtuvia ilmiöitä ja uusia tarpeita ja reagoi niihin. Perheverkko tarjoaa tasavertaista palvelua isille ja äideille ja tukee vanhempia lasten kasvatuksessa kohti tervettä seksuaalisuutta, itsetuntoa, aggrerssionhallintaa ja tahtokasvua. Toimintamallit Perheverkossa jatkettiin maksutonta Eroavuxi vastaanottotyötä lapsiperheiden avuksi tukemaan eron jälkeistä vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia. Perheverkko tuotti Tuleeko meistä perhe? kirjan 8 13 vuotiaille uusperheen lapsille. Yhteistyökumppani, Suomen uusperheellisten liitto, jakoi vanhemmille 350 kirjaa. Perheverkon kirjoittama Ammattikasvattajan kielletyt tunteet kirja ilmestyi helmikuussa. Kirjan julkaisun myötä Perheverkon työntekijät kävivät luennoimassa ja kouluttamassa ammattilaisia useissa tilaisuuksissa. Perheverkon työryhmä toimi Vauva lehden Neuvolapalstan vastaajana. Palvelut Vertaisryhmätoiminta Perheverkon työntekijät järjestivät yhdessä MLL:n kanssa kaksi ohjattua vertaistukiryhmää vanhemmille Lapseniko villipeto? teemalla Perheverkko järjesti keväällä Espoon seurakuntayhtymän kanssa viiden tapaamiskerran ryhmän kotona lapsia hoitaville vanhemmille. Luennot Perheverkon työntekijät luennoivat aktiivisesti sekä vanhemmille että ammattilaisille. Perheverkko ja Perheaikaa.fi järjestivät vuoden aikana yhteistyössä neljä nettiluentoa kansalaisille. Näille luennoille osallistui yhteensä 81 henkilöä. Perheverkko oli mukana 16 tilaisuudessa. Niissä tarjottiin 1 355:lle lapsi ja perhetyötä tekevälle ammattilaiselle tietoa ammattikasvattajien vaikeista tunteista, lapsen psyykkisestä kehityksestä ja aggressiokasvusta sekä vanhemmuuden tukemisesta. Perheverkon työntekijät olivat puhumassa neljässä yleisötilaisuudessa, joihin osallistui 320 henkilöä. Perheverkon työntekijät pitivät 21 nettivastaanottoa. Nettisivuilla kävi vuoden aikana henkilöä. Puhelin ja nettipalvelut Puhelinkeskusteluja käytiin 310 ja syksyllä aloitetussa kysymys vastauspalvelussa vastattiin kolmeen kysymykseen palstalla ja kolmeen yksityisesti. Perheverkon terapeutin yksilövastaanotoilla kävi maksullisilla käynneillä 102 asiakasta, maksuttomilla käynneillä kolme sekä terapeutin ja psykologin yhteisellä kriisivastaanottokäynnillä yksi asiakas. Psykologilla kävi 80 10

15 asiakasta maksullisilla vastaanotoilla ja lääkärin maksuttomassa konsultaatiossa kävi kaksi asiakasta. Terapeuteilla oli maksullisia pari/perhetapaamisia 57 ja psykologilla 30 parivastaanottokäyntiä. Seuranta ja arviointi Perheverkko piti säännöllisiä tiimipalavereja ja työntekijät osallistuivat vanhemmuuskeskuksen kokouksiin. Perheverkon koko työryhmä osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja itsearviointiin sekä antaa arvioita ja palautetta myös muiden työryhmän jäsenten työskentelystä. Jokaisella työntekijällä on oma työnohjaus. Kaksi työntekijää oli useamman vuoden kestävässä koulutuksessa. Yhteistyö Perheverkon työntekijät osallistuivat Parisuhteesta voimaa perheeseen kansalaistapahtumaan ja Säätytalolla pidettyyn valtakunnalliseen Ensi ja turvakotien liiton järjestämään Erofoorumiin sekä Palmenian järjestämille parisuhdeväkivallan puheeksi ottamisen verkostoitumispäiville. Lisäksi Perheverkon työntekijät osallistuivat Mun perhe hankkeen nettiaineistojen asiantuntijahaastatteluihin ja kuvauksiin sekä asiantuntijayhteistyöhön Aivovaurioprojektin kanssa. Voimavarat ja talous Perheverkossa työskenteli 100 %:n työajalla perheneuvonnan koordinaattori, pari ja seksuaaliterapeutti tammi toukokuussa 50 %:n ja kesä joulukuussa 85 %:n työajalla (marraskuussa opintovapaalla), 30 %:n työajalla asiantuntijalääkäri ja 60 %:n työajalla psykologi. Vanhempien nettivertaisryhmätoiminta Perheaikaa.fi-verkkopalvelu Perhenetti hanke on Väestöliiton kehittämishanke. Sen päätavoitteena on kehittää ja ylläpitää lasta suunnitteleville, odottaville ja vauvaperheiden vanhemmille suunnattu maksuton verkkopalvelu Perheaikaa.fi. Tässä yhdistyvät asiantuntijoiden antama ohjaus, neuvonta ja tiedon jakaminen sekä vertaistuki. Koko hankkeen toiminta on järjestölähtöistä, maksutonta ja ennalta ehkäisevää työtä. Asiakas voi toimia palvelujärjestelmässä anonyymisti, eikä palvelun piiriin pääseminen edellytä vastaanotolla käyntiä. Toimintamallit Perheaikaa.fi verkkopalvelu toimii viikon jokaisena päivänä. Verkkopalvelun toiminnallisuuksia ovat chatit, luennot, suljetut ryhmät, kurssit ja keskusteluketjut. Passiivisia sisältöjä ovat jutut ja videot. Vierailujen määrä ylitti loppuvuodesta rajan. Kaiken kaikkiaan toiminnallisuuksiin osallistui aktiivisesti käyttäjää. Vuoden 2013 aikana verkkopalvelussa toteutettiin yhteensä 278 chattia, joihin osallistui käyttäjää. Osa chateista oli ammattilaisten vetämiä teemachatteja ja osa koulutettujen vapaaehtoisten ohjaamia vertaischatteja. Keskusteluketjuja verkkopalveluun kirjoitettiin yhteensä 121. Niihin osallistui 352 käyttäjää. Keskusteluketjuihin kirjoitettiin oletettua vähemmän, mutta niitä luettiin paljon. Nettiluentojen suosio yllätti myönteisesti ja taltioituja luentoja katsottiin kaikkiaan Reaaliaikaisia luentoja tarjottiin 53. Niihin 11

16 osallistui 938 käyttäjää. Kumppanuusjärjestöt toteuttivat luennoista 16 (386 henkilöä). Asiantuntijaluentojen suosio kasvoi vuoden aikana voimakkaasti. Niitä katsottiin taltioidussa muodossa reaaliaikaisia enemmän. Suljettuja ryhmiä tarjottiin 16 ja niihin osallistui 137 käyttäjää. Suljettujen ryhmien käyttö vilkastui vuoden aikana. Kumppanuusjärjestöt ottivat toiminnallisuuden hyvin käyttöön ja toteuttivat 15 ryhmää (121 käyttäjää). Uutena toiminnallisuutena sivustolle saatiin ensimmäinen nettikurssi (Tunnekeskeinen parisuhdekurssi), joka saavutti heti suuren suosion. Käyttäjiä kirjautui kurssille vuoden loppuun mennessä henkilöä. Perheaikaa.fi verkkopalvelussa julkaistiin vuoden aikana runsaasti erilaisia tietosisältöjä. Juttuja julkaistiin 155. Tämän lisäksi sivustolle nostettiin asiantuntijavideoita yhteensä Kaikissa sisällöissä huomioitiin tasavertaisesti lasta toivovat, odottavat ja vauvaperheet. Yhteistyö Hankkeessa yhteistyökumppaneita ovat Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Sateenkaariperheet ry ja Adoptioperheet ry. Yhteistyöllä varmistetaan, että erilaisten perhemuotojen elämäntilanteet otetaan huomioon verkkopalvelussa. Kumppanuusjärjestöt ovat osallistuneet säännöllisesti vuoden aikana hankkeen kehittämiseen ja toteuttaneet chateista ja luennoista 1/3. Lisäksi kumppanuusjärjestöt ovat tuottaneet sivustolle passiivisia sisältöjä ja lähes kaikki suljetut ryhmät. Kumppanuusjärjestöjen palautekyselystä käy ilmi, että Perheaikaa.fi toiminta on laajentanut kumppanuusjärjestöjen toimintamuotoja ja lisännyt järjestöjen vertaistukitoimintaa. Perhenetti hanke on osa RAY:n Emma&Eliasavustusohjelmaa. Ohjelma on avannut hankkeelle uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön järjestökentän ja kuntasektorin kanssa. Emma&Elias hankkeiden kanssa toteutettiin 2013 yhteistyötä kahdeksan järjestön kanssa. Hankkeessa on tehty yhteistyötä myös muiden järjestötoimijoiden, kuten Tukinet ry:n ja Nyyti ry:n kanssa. Perheaikaa.fi verkkopalveluun oman asiantuntemuksensa antoivat nykyisistä Väestöliiton hankkeista Perheverkko, Parisuhdekeskus, Perheystävällinen työpaikka han ke, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, Seksuaaliterveysklinikka, Väestöliiton lapsettomuusklinikka, Monikulttuurinen osaamiskeskus Kotipuu sekä Kotisisar Oy. Koulutus Nettivertaisohjaaja koulutuksen päätavoite on kouluttaa Väestöliiton asiantuntijoiden johdolla riittävä määrä vertaisryhmien ohjaajia. 1/3 Perheaikaa.fi verkkopalvelun vertaisryhmistä toteutetaan kumppanuusjärjestöjen ammattilaisten ja vertaisohjaajien voimin. Vuoden aikana toteutettiin kaksi perus ja kolme jatkokoulutuspäivää sekä yksi virkistyspäivä. Koulutus antaa vapaaehtoisille valmiuksia kohdata nettiryhmissä toimivia ihmisiä, käytännön työvälineitä ryhmien ohjaamiseen sekä tukee heidän jaksamistaan vertaisryhmäohjaajina. Kaikkiin päiviin osallistui yhteensä 94 vapaaehtoista tai kumppanuusjärjestöjen ammattilaista. Vuoden 2013 aikana kumppanuusjärjestöjen koulutetut vapaaehtoiset toi 12

17 mivat hankkeessa yhteensä 1 667,95 työtuntia. Kumppanuusjärjestöjen ammattilaiset toimivat hankkeessa tuntia. Yhteensä tunteja kertyi 3 415,95. Mediayhteistyö Perheaikaa.fi verkkopalvelun tunnettuus lisääntyi vuoden aikana voimakkaasti. Tämä näkyi erityisesti vierailujen määrän voimakkaana kasvuna. Syynä kasvuun ovat jatkuva yhteistyö erilaisten sidosryhmien, kuten neuvoloiden, kanssa ja kehittynyt sosiaalisen median toiminta. Vuoden aikana sijoitettiin voimavaroja erityisesti sosiaalisen median Perheaikaa.fi profiilin luomiseen, toiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen Facebookissa, YouTubessa ja Twitterissä. Tämän lisäksi pilotoitiin Suomi24:n julkisia chatteja. Facebookissa kehitettiin erityisesti mainontaa ja tykkääjien määrä kasvoikin vuoden loppuun mennessä 3 536:een. Tämä näkyy myös Perheaikaa.fi sivuston liikenteessä, jonne siirrytään neljänneksi useimmin juuri Facebookin kautta. Facebookissa toteutettiin myös neljän kuukauden Soseista sormiruokaan kampanja. Vuoden aikana annettiin useita haastatteluja erilaisiin verkko, sanoma ja aikakausilehtiin. Seuranta ja arviointi Perhenetti hankkeessa arviointia toteutetaan kehittämisen näkökulmasta. Arviointi tapahtuu itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on seurata toimintaa järjestelmällisesti ja säännöllisesti osana perustyötä. Seurannasta ja arvioinnista saatu palaute on ollut hyvää ja hankkeen tavoitteet on saavutettu hyvin tai ylitetty. Voimavarat ja talous Raha automaattiyhdistys rahoittaa hanketta vuosina Hankkeessa työskenteli vuoden aikana kaksi kokopäiväistä työntekijää (projektikoordinaattori ja suunnittelija) ja yksi osa aikainen suunnittelija (70 %). Myös kehitysjohtaja ja vanhemmuuskeskuksen assistentti osallistuivat työhön. Hankkeen kumppanuusjärjestöille kanavoitiin yhden henkilötyövuoden verran resursseja erityisryhmille suunnatun vertaisryhmätoiminnan toteuttamiseksi. TYÖ JA PERHE Perheystävällinen työpaikka -hanke Toimintamallit Hankkeessa kehitettiin seuraavat kolme toimintamallia: 1) Perheen ja työn tasapaino henkilöstö kysely (kyselyn räätälöinti kunkin työpaikan mukaan) sekä tulosten pohjalta kehittämisideat ja toimintasuositukset. 2) Perheen ja työn tasapaino workshop työskentely (esimiehille ja HR asiantuntijoille) 3) Perheystävällinen työpaikka verkkosivusto esimiestyön ja henkilöstöhallinnon työn tueksi. Perheystävällinen työpaikka verkkosivut ja hankkeen muut tulokset esiteltiin tiedotustilaisuudessa. Paikalla oli 35 median ja eri sidosryhmien edustajaa. Hankkeessa kehitettyjä työkaluja esiteltiin luennoilla ja alustuksissa Väestöliiton VL Akatemiassa, Väestöliiton Perheaikaa.fi nettiluennolla, SAK:n kehittämispäivässä sekä syksyllä Helsingin kaupungin henkilöstöjohdon tilaisuudessa Kohti ikätietoista johtamista ja Valtiokonttorin työhyvinvointipalveluiden Iästä viis! kehittämispäivässä. Lisäksi pidettiin työpaja Esimies hyvien käytäntöjen 13

18 tukijana Pietarsaaressa Snellman Oy:n esimiehille ja HR henkilöille. Projektipäällikkö osallistui myös työ ja elinkeinoministeriön Ruuhkavuosi työpajaan sekä Työelämä 2020 hankkeen tilaisuuksiin. Hankkeen kautta Väestöliitto liittyi Yritysvastuuverkosto FIBSiin sekä FIBSin Monimuotoisuusverkostoon. Perhe ja työ aiheesta julkaistiin Väestöliiton blogisivuilla 10 blogia eri kirjoittajilta. Hankkeen loppuraportti valmistui syyskuussa Hankkeessa kehitettyä ja testattua Perheen ja työn tasapaino henkilöstökyselyä voidaan jatkossa käyttää yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Vuonna 2013 päästiin testaamaan myös seurantakysely (Sonera, 2013), jonka tulokset osoittivat kehittämistoimien myönteiset vaikutukset Soneran pilottiyksiköissä niin henkilöstön kuin esimiestenkin osalta. Esimerkiksi muutoksia lomanjakomalliin, työvuorojen suunnitteluun, lauantaitöiden vähentämiseen tai osa aikaisen työn tukemiseen (osa aikainen työnteko mahdollistettiin aiempaa useammalle yrityksen työntekijälle) toteutettiin ensin yksikkötasolla. Tulevaisuudessa on tarkoitus, että toimivat perheystävälliset käytännöt leviävät osaksi koko yrityksen toimintakulttuuria valtakunnallisesti. Perheystävällinen työpaikka tietoiskuissa ja työpajoissa valmentajina olivat hankkeen projektipäällikkö ja projektiasiantuntija. Päätavoitteena oli yhdistää teeman käsittelyssä henkilöstöpolitiikkaa, lainsäädäntöä ja TESkytkentöjä sekä työpaikan konkreettisia käytäntöjä ja esiin tulleita tilanteita. Testattujen tietoiskujen, työpajojen ja niistä saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että tulevaisuudessa kyselyä ja työpajatyöskentelyä voidaan hyvin soveltaa eri työpaikoilla ja käyttää eri yrityksissä/organisaatioissa. Kyselyn ja muun työskentelyn sisältö voidaan räätälöidä vastaamaan kunkin työpaikan tarpeita, toimintaympäristöä ja kehittämistavoitteita. Artikkelit ja haastattelut Vuoden aikana on julkaistu projektipäällikön asiantuntijahaastatteluja kymmenissä eri lehdissä sekä blogeja Väestöliiton blogisivuilla. Radiossa hanketta käsiteltiin Ylen uutisissa ja Ajantasa ohjelmassa 9.4. Yhteistyö Hankkeen projektiryhmä kokoontui päätöskokoukseen toukokuussa Hankkeen projektiryhmän ja johtoryhmän edustajia oli mukana hankkeen tiedotustilaisuudessa 9.4. Viestinnän suunnittelua toteutettiin yhteistyössä Soneran ja Varman kanssa. Hankkeen johtoryhmän jäsenten kautta hankkeella on ollut koko ajan toimivat yhteydet muun muassa Väestöliiton jäsenjärjestöihin (Suomen Vanhempainliitto) ja keskeisiin asiantuntijatahoihin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, työmarkkinakeskusjärjestöt ym.). Hanke on myös aktiivisesti luonut yhteyksiä tärkeisiin rinnakkaishankkeisiin (Isänä työelämässä hanke ja Perhevapaalta paluu työelämään hanke ym.). EU tasolla yhteistyötä on tehty mm. COFACEn kanssa erityisesti Reconciling Work and Family Life teemavuoden edistämisessä. Voimavarat ja talous Projektipäällikkö oli palkattuna elokuun loppuun asti Työsuojelurahaston myöntämästä määrärahasta ja loppusyksyn Kotisisaropiston kannatusyhdistyksen rahaston tuella. 14

19 Väestöliitosta oli mukana henkilöstökyselyn, verkkosivujen ja esimiesvalmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa tutkija, projektiasiantuntija (työsuhdejuristi), projektisuunnittelija (atk asiantuntija) ja verkkosivutekstien toimittaja. PARISUHDE Ennalta ehkäisevät parisuhdepalvelut Vuonna 2013 Väestöliiton parisuhdekeskus ehkäisi ennalta väestön parisuhdeongelmia kartuttamalla parisuhdetietoa, avun hakemisen valmiuksia ja ammattilaisten osaamista. Parisuhdekeskus on jatkanut parisuhdeongelmia ennalta ehkäisevää työtään valtakunnallisesti ja näkyvästi. Myös ulkosuomalaiset ovat ottaneet yhteyttä yhä enemmän parisuhdekeskuksen palveluihin. Ajankohtaisten luentojen aiheina ovat olleet ikääntyvät parisuhteet, parisuhteen muutokset ja seksuaalisuus sekä uus ja lapsiperheet. Parisuhdekeskus on luotettava, näkyvä asiantuntija parisuhteen, avioeron, parisuhdeongelmien ennaltaehkäisyn ja parisuhdetutkimuksen aiheissa. Perheen yhdessäolo, parisuhteen seksuaalisuus ja perheen lomanvietto ovat eräitä kestäviä kiinnostuksen aiheita. Haastatteluja annettiin yhdestä kahteen vuoden jokaista viikkoa kohti. Uusi palvelumuoto: nettiparisuhdekurssi Väestöliiton parisuhdekeskuksen ja Suomen Pariterapiayhdistyksen yhteinen Nettiparisuhdekurssi julkistettiin lokakuussa. Nettiparisuhdekurssi sai näkyvyyttä televisiossa ja radiossa sekä ammattilaisten Parisuhdepäivillä. Kurssi on kansalaisten saatavilla maksutta Väestöliiton nettisivuilla. Kotona tehtävä kurssi saavutti suuren suosion. Loppuvuonna julkistettu kurssi sai heti käyttäjää. Palaute oli kiittävää. Keskus esitteli toimintaansa kansalaisille Terveysmessuilla ja ammattilaisille Parisuhdepäivillä. Ammattilaisille jaettiin tutkimusraportteja ja parisuhdejulkaisuja sekä julisteita parisuhdetyön ja puheeksi ottamisen vahvistamiseksi vastaanotoilla. Julkaistiin kirja Sata kysymystä parisuhteesta. Kirjaan oli koottu kysymyksiä ja psykologien vastauksia parisuhdekeskuksen nettisivujen parisuhdepostilaatikosta. Parisuhdekeskus antoi lausunnot lastensuojelulain muutoksesta, toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportista ja työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuosituksiksi. Nettisivujen suosio kasvoi Parisuhdekeskuksen nettisivujen kävijämäärä kasvoi vuonna 2013 lähes sadalla tuhannella. Parisuhdepuhelin, psykologin nettivastaanotto, Kysy asiantuntijalta palsta, blogit, Facebook, kuukauden vinkki, kolumnit ja tiedettä popularisoivat artikkelit kasvattivat suosiotaan. Vuonna 2013 aloitettiin parisuhdeterapeutin chatit. Kirjallisuus ja elokuva arvostelupalstaa jatkettiin ja sinkuille koottiin populaaritekstejä ja tiedettä sisältävä oma palsta. Katsojat löysivät nettiluennot, mm. Rakkauden rakennusaineet sai yhteensä yli katsojaa. Pettäminen ja petetyksi tuleminen, yli ja Millainen on sopuisa ero sekä Elämän mullistavat muutokset saivat molemmat yli katsojaa. 15

20 Maatalousyrittäjiä parisuhdekoulutettiin tieteellisen, tunnekeskeisen pariterapiamenetelmän mukaisesti. Parisuhdekeskuksen palveluita ja sisältöjä esiteltiin terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille. Julkaisut Parisuhdekeskuksen nettisivuilla julkaistiin tiivistettyjä tiedeartikkeleita ammattilaisille, parisuhdetietoutta koskevia uutisia, kirja arvosteluja ja elokuva arvosteluja sekä tieto iskuja kansalaisille. Vuonna 2013 julkaistiin parisuhdekeskuksen nettikysymyksistä toimitettu Sata kysymystä parisuhteesta. Yhteistyö Koulutusyhteistyötä tehtiin Kirkon perheasian neuvottelukeskuksen sekä MLL:n Uudenmaan piirin kanssa. Asiantuntijat osallistuivat ICCFRkonferenssiin ja kansainväliseen ICCFRhallitustyöskentelyyn. Parisuhdekeskus toimi Suomen pariterapiayhdistyksen hallituksessa ja A klinikkasäätiön valtuuskunnassa. Parisuhdekeskus keskusteli mediassa parisuhdeongelmista ja niiden ennaltaehkäisystä, uskollisuudesta vs. uskottomuussivustoista, uusperheestä, mustasukkaisuudesta ja parhaasta ajankohdasta perheellistyä. palveluita moninaisille perhemuodoille. Toiveet huomioitiin luentosuunnittelussa. Voimavarat ja talous Parisuhdekeskuksessa toimii johtaja (80 %), tiedottaja (50 %), psykologi (20 %), psykologi (50 %), psykologi (60 %) ja assistentti (40 %). Parisuhde- ja yksilö-terapiapalvelut Väestöliiton perheklinikka Apua ja tuke perhe-elämän ja parisuhteen kriiseihin Väestöliiton perheklinikka tarjoaa psykoterapiapalveluja ja auttaa parisuhteen sekä perheelämän kriiseissä. Klinikka seuraa parien ja perheiden tilannetta ja kehitystä yhteiskunnassa, tutkivat alan kehitystä ja luo uusia toimintamalleja käytännön työhön. Näin klinikka kehittää työmenetelmiään ja tukee Väestöliiton perhepoliittisia toimia. Klinikan työmuotoina ovat yksilö, pari ja seksuaaliterapia, ennaltaehkäisevä valistustyö ja aineistojen tuottaminen. Perheklinikka painottuu asiakastyössään yksilöiden ja parien kriisihoitoon. Perheklinikan vastaanotoilla tehtiin 659 yksilökäyntiä (lisäksi 321 yksilökäyntiä ammatinharjoittajilla) ja 644 parikäyntiä (lisäksi 470 parikäyntiä ammatinharjoittajilla). Seuranta ja arviointi Parisuhdekeskuksen luentoja, koulutuksia sekä nettipalveluita seurattiin. Palautteet kerättiin ja toimintoja muokattiin. Palaute toivoi 16

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU Toimintakertomus 2009 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Talouskriisi on vähentänyt työperustaista

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali-

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo Arvot ja työn lähtökohta Tasa-arvo Moninaisuuden arvostaminen Ihmisen

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät Työryhmä: Osallistavaa ja monikulttuurista kohtaamista 30.9.2011 Esityksen sisältö Tutkimushankkeen

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma. päivitetty

AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma. päivitetty AVAUS-hanke Viestintäsuunnitelma päivitetty 100215 JOHDANTO Hyvinvoinnin tarjotin Potilastietojärjestelmäkokonaisuus Tavoitteena: Lisätä kansalaisten ja ammattilaisten ymmärrystä tulevaisuuden hyvinvointipalveluista.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

VOI HYVIN yleisöluento

VOI HYVIN yleisöluento Omatila lähisuhdeväkivaltaa kokeneen tai sitä pelkäävän tukena VOI HYVIN yleisöluento 23.9.2013 Omatilan palvelut ovat saatavissa yhdestä puhelinnumerosta 043 825 0535 ympäri vuorokauden. Palveluun voi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Wikittelyä ja viestintää Intranet tietojohtamisen välineenä Case Eläketurvakeskus Tietopäivät 3.6.2009 Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma

Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Lapsiperheiden Tule Terveys -tapahtuma Johanna Kujala Puh. 040 574 1922 johanna.kujala@suomentule.fi Innovaatio-projektin esittely, kevät 2014 Metropolia, Bulevardi 31, 24.1.2014 Vastuuopettaja: Mirka

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Jaosjohtaja Eeva-Liisa Kronqvist, Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus Kehittämiskoordinaattori Anu Määttä, Kuusamon kaupunki Aloitusseminaari

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

JÄRJESTÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYTKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus Tor Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry

JÄRJESTÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYTKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus Tor Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry JÄRJESÖPUHEENVUORO RAMPE ja KYKE Kainuun osahankkeiden päätöstilaisuus 11.9.2012 or Jungman Pääsihteeri Suomen Sydänliitto ry Yksi elämä hankekokonaisuus 1. 2012 2017 2 Päätavoitteet valtimoterveyden tukeminen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot