TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT"

Transkriptio

1 Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy

2 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN LAATIMIS- JA ARVIOINTIPERUSTEET Tarjouksen sisältö Tarjousasiakirjojen julkisuus Työn aikataulu 6 2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 6 3. PALKKIO- JA LASKUTUSPERUSTEET Palkkiomuoto Maksusuoritukset ja laskujen jako Muutos- ja lisätyöt Aikataulu ja viivästymiset Toimeksiannon keskeyttäminen Selvitys veroista, sosiaali- ym. maksuista 7 4. TARJOUSTEN VERTAILU JA KONSULTIN VALINTA Arviointiperusteet Henkilöiden arviointi Muuta Tarjousten käsittely 9 5. TYÖN ORGANISOINTI 10 2

3 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 3 (10) Rakennuttamispalvelut LÄNSIMETRO RAKENNUTTAMISPALVELUT Viite: Osallistumishakemuksenne Tehtävä TEHTÄVÄN SISÄLTÖ Länsimetro Oy pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun tehtävän hoitamisesta. Tehtävä käsittää Länsimetro rakennuttamispalvelut rakennussuunnittelun ohjauksesta viimeiseen vastaanottoon ja takuuaikojen päättymiseen. Tehtävä on määritelty laajuudeltaan ja sisällöltään yksityiskohtaisemmin jäljempänä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. TEHTÄVÄN AIKATAULU PALKKIOPERUSTEET Länsimetron hankesuunnitelma valmistui Kunnanvaltuustot ovat tekemässä rakentamis- ja rahoituspäätöksiään toukokuussa Tavoitteena on käynnistää rakennussuunnittelu mahdollisimman pikaisesti em. päätösten jälkeen, mikä käytännössä tarkoittaa elokuuta Tavoitteena on saavuttaa rakentamisen käynnistämisvalmius vuoden 2009 lopulla ja hankkeen toteuttaminen niin, että liikenne voisi käynnistyä vuoden 2013 loppupuolella. Palkkiomuoto on KSE 1995 kohdan mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin, määräytymis- ja laskutusperusteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa 3. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Länsimetro Oy:n toimipisteeseen klo mennessä. Käyntiosoite on (ma-pe 10-18): Länsimetro Oy Tapiotori 3 a ESPOO 3

4 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 4 (10) Rakennuttamispalvelut ja postiosoite on: Länsimetro Oy PL ESPOON KAUPUNKI Kuoreen merkintä: Tarjous: Länsimetron rakennuttamispalvelut. Tarjous tulee tehdä A4 koossa olevana paperitulosteena sekä sähköisessä muodossa, esim. PDF -formaatissa USBmuistitikulla tai CD:llä Tarjouskuoren sisään tulee liittää tarjouspyynnön liitteen 2 hinnoiteltu vertailukustannuslaskelma omaan erilliseen suljettuun kuoreen, jonka päälle merkintä: "Länsimetron rakennuttamispalvelut / hinnat" LISÄTIEDOT Tarjouksen laatimiseen ja työohjelmaan liittyvät kysymykset ja kommentit tulee toimittaa klo mennessä joko kirjallisesti edellä kerrottuun Länsimetro Oy:n osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen: Kysymyksiin tulee liittää lähettäjän yhteystiedot sähköpostiosoitteineen ja viite Länsimetron rakennuttamispalvelut. Kysymysten yhteyteen tulee liittää yhteyshenkilö sähköpostiosoite. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään tarjouspyynnön saaneille sähköpostitse

5 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 5 (10) Rakennuttamispalvelut Tarjouksen laatimis- ja arviointiperusteet 1.1. Tarjouksen sisältö Tarjous tehdään Länsimetron rakennuttajapalveluista. Tehtävänä on toimia koko hankkeen ajan rakennuttajakonsulttina. Tarjouksesta tulee ilmetä seuraavat seikat - alustava projektisuunnitelma liitteen 1 määrittelyt huomioiden - selvitys työhön käytettävästä henkilökunnasta laskutusluokittain (SKOL-luokitus) ja tehtävittäin - liitteen 2 mukainen hinnoiteltu viitetuntimäärätaulukko tuntihintoineen sekä kustannusten ajoittumistietoineen - tarjottujen henkilöiden koulutus- ja referenssitiedot (mikäli henkilöiden CV:t on toimitettu jo ilmoittautumisen yhteydessä ei niitä enää tarvitse toimittaa paperisina, mutta sähköisessä aineistossa ne on esitettävä) Tarjoaja voi hankkia tarjouksessaan määrittelemänsä osan palvelusta alihankintana. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa omana kohtana. Ilmoittautumisen yhteydessä on jo toimitettu veroviranomaiselta saatava selvitys verojen suorittamisesta sekä vakuutusyhtiöltä saatava selvitys sosiaali- ja muiden lakisääteisten maksujen suorittamisesta. Samanlainen selvitys tulee esittää myös työhön mahdollisesti osallistuvien alihankkijoiden osalta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Vertailuhinta esitetään verottomana (alv0%). Palkkio määräytyy KSE 1995 sopimusehtojen mukaisesti sisältäen palkkion, erityiset korvaukset ja kulut lukuun ottamatta kopiointi-, malli-, painatus-, monistus- tms. työntulostuksesta ja dokumentoinnista aiheutuneita kuluja, jotka ovat välttämättömät tehtävän raportoimiseksi tilaajille. Matka-, majoitus- ja päivärahakorvausta ei makseta pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Sipoo) tehdyistä matkoista. Muuten matka-, majoitus- ja päivärahakorvausta maksetaan vain jos siitä on erikseen sovittu. Lisäksi tulee esittää työssä käytettävä tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin. Vertailuhintalaskelma tehdään tarjoushetken hinnoilla. Työn aikana tuntiveloitushintoja tarkistetaan kerran vuodessa niin, että ensimmäinen tarkistusajankohta on Tarkistusperusteena on SKOLin suunnittelukustannusten seuranta -laskelma. Joitakin erityistehtäviä kuten kustannusohjaus, riskienhallinta- ja riskienarviointipalvelut, hankinta- ja sopimusjuridiikka palvelut, voidaan hankkia työn aikana erillisinä toimeksiantoina ja niihin liittyvistä tehtävistä sovitaan tapauskohtaisesti. 5

6 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 6 (10) Rakennuttamispalvelut Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia yhtiön valintapäätöksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Länsimetro Oy harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena Työn aikataulu Rakennuttamispalvelujen alustava aikataulu on seuraava: työ käynnistyy elokuussa 2008 rakennussuunnittelun ensimmäiset tarjouspyynnöt liikkeelle mahdollisimman nopeasti rakentamisen aloitusvalmiuden tavoiteaika on vuoden 2009 loppupuoli. tavoitteeksi koko hankkeelle on asetettu liikenteen käynnistyminen vuoden 2013 aikana 2. Sopimuksen syntyminen Sopimus rakennuttamispalvelusta tehdään, kun Länsimetro Oy on päättänyt työn tilaamisesta. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Länsimetro Oy:n sekä valitun konsultin kesken sen jälkeen, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sitova sopimus hankinnasta syntyy vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys: 1. Konsulttisopimus 2. Sopimuksessa eritellyt liitteet 3. Tarjouspyyntö 4. KSE Tarjous 6. Muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä 3. Palkkio- ja laskutusperusteet 3.1. Palkkiomuoto Palkkiomuoto on KSE 1995 kohdan mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin. Sopimus tehdään kattopalkkioperusteisena ymmärtäen kuitenkin se seikka, että tehtävän sisältö täsmentyy työn edetessä. 6

7 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 7 (10) Rakennuttamispalvelut Laskutusperuste on KSE 1995 kohdan mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin, minkä lisäksi konsultti saa laskuttaa KSE 1995 kohdan 5.3 mukaiset erityiset korvaukset ja kohdan 5.4. mukaiset kulut ottaen huomioon mitä kohdassa 1.1 on määrätty. Mahdollinen ATK-korvaus on kiinteä, se sisältyy hintaan eikä sitä tarkisteta työn aikana. Henkilöryhmittäiset tuntiveloitushinnat ovat sopimuksen solmimishetkellä käytössä olevat hinnat, joita tarkistetaan vuosittain Maksusuoritukset ja laskujen jako Työ laskutetaan kuukausittain toteutuneiden suoritteiden perusteella. Laskut eritellään seuraavasti: kaikki kustannukset, jotka voidaan kohdentaa maantieteellisesti, eritellään kustannuspaikoille Espoo ja Helsinki kustannukset, joita ei kyetä erittelemään em. periaatteella, jaetaan kohdennettujen kustannusten suhteessa. Konsultin työajanseurantajärjestelmän tulee mahdollistaa edellä esitetty kulujen erittely ja laskuttaminen erillisinä laskuina Muutos- ja lisätyöt Konsultti raportoi projektiryhmän kokouksissa työn tilanteen ja laskutustilanteen. Tilaaja korvaa lisätyöt, joiden aloittamiseen/tekemiseen on annettu tilaajan kirjallinen lupa Aikataulu ja viivästymiset KSE 1995 mukaan Toimeksiannon keskeyttäminen Tilaajan ilmoituksesta johtuvasta keskeytymisestä aiheutuvat kustannukset korvataan KSE 1995 kohdan 7.3 mukaisesti Selvitys veroista, sosiaali- ym. maksuista Toimittajan on vaadittaessa toimituksen aikana annettava selvitys verojen ja sosiaalimaksujen maksamisesta. Vastaava selvitys tulee hankkia myös alihankkijoista ja esittää se vaadittaessa tilaajalle. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus verojen ja sosiaalimaksujen maksamisen laiminlyönnin johdosta, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai ellei tilaajalle toimiteta viranomaisen hyväksymää maksusuunnitelmaa. Ilmoittautumisvaiheessa toimitetut todistukset huomioidaan tarjouksia arvioitaessa. 7

8 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 8 (10) Rakennuttamispalvelut Tarjousten vertailu ja konsultin valinta 4.1. Arviointiperusteet Konsultin valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavasti: Laatutekijät painoarvoltaan 60 pistettä Alustavan projektisuunnitelman perusteella arvioitavat osat (0-30). Arvio perustuu tarjoukseen liitettävään alustavaan projektisuunnitelmaan. hankkeen kokonaishallintamenettely 0-15 o tarjoaja kuvaa projektisuunnitelmassaan, kuinka laajan ja monitahoisen hakkeen osatehtävät hallitaan kokonaisuuden kannalta kestävällä ja oikeiden asioiden tekemiseen johtavalla toimintatavalla hankintajakoperiaatteet ja hankintojen hallintamenetelmät sekä kustannusohjaus- ja aikatauluhallintamenetelmät 0-15 o millä menetelmillä määritetään hankintajako o miten hankintoja valmistellaan, ohjataan ja seurataan o millaisia kustannusohjaus- ja seurantamenetelmiä esitetään käytettäväksi o miten aikatauluhallinta järjestetään ja kuinka varmistetaan eri toimien oikeaaikaisuus o muutostenhallintamenettelyt Hankkeeseen tarjotun henkilöstön perusteella saatavat pisteet (0-30): Rakennuttajakonsultin tehtävän organisoinnin osalta arvioidaan projektin vastuiden jakoa, henkilöstön todistuksin osoitettua ammattitaitoa sekä kustannustehokkuutta. Rakennuttajakonsultti toimii yleisesti tilaajan apuna hankkeen johtamisessa ja koordinoinnissa ja rakennuttajakonsultilta edellytetään kykyä itsenäiseen toimintaan. Mikäli tarjoajalla ei tarjousta tehdessään ole tiedossa kaikkia työhön tarvittavia henkilöresursseja, on tarjoajan kuvattava mahdollisimman yksilöidysti hankittavien resurssien määrä, laatu, ja ominaisuudet. Hankittavien henkilöiden osalta on kuvattava koulutus ja työkokemus tehtävän edellyttämältä toimialalta. projektinjohtajan projektinjohtokokemus, laatupisteet enintään 15 o arvio perustuu projektinjohtokokemukseen vastaavan tyyppisissä, suurissa hankkeissa projektiryhmän koulutus ja aikaisempi kokemus, laatupisteet enintään 20 o projektipäälliköt, enintään10 pistettä o muu henkilöstö, enintään 5 pistettä o arvio perustuu projektiryhmän henkilöiden aikaisempaan kokemukseen vastaavan kaltaisissa hankkeissa alkaen vuodesta 1999 o projektiryhmän kokoonpano ja erikoisosaaminen mm. kalliorakentaminen, hankinnat, LVISA, kustannusseuranta, aikataulutus Tarjoajan laatupisteet lasketaan yhteen. Eniten laatupisteitä saanut tarjous saa 60 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: tarjouksen vertailupistemäärä = asianomaisen tarjouksen saamat laatupisteet (Y) jaettuna eniten laatupisteitä 8

9 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 9 (10) Rakennuttamispalvelut saaneen tarjouksen laatupisteillä (X) ja kerrottuna 60 pisteellä. Laskukaava: Y/X x 60 pistettä. Hinta 40 pistettä Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 40 pistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman hyväksyttävän tarjouksen hinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 40 pisteellä. Laskukaava: X/Y x 40 pistettä Valinta Eniten vertailupisteitä saanut tarjous valitaan. Vertailupisteet lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Hyväksyttävä tarjous edellyttää työn hinnan ilmoittamista tarjouksessa ja sen jaottelemista kohdan 1.1. osatehtävien mukaisiin osiin Henkilöiden arviointi Tehtävään tarjottavista henkilöistä tulee toimittaa henkilöesitteet koulutustietoineen ja työhistorioineen viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tarjouksessa tulee nimetä henkilöt tehtäväluettelon keskeisiin tehtäviin Muuta Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä perustellusta syystä kaikki tarjoukset. Tarjoajalla ei ole oikeutta korvaukseen tarjouksen laadinnasta aiheutuneesta työstä 4.4. Tarjousten käsittely Tarjousajan päättymisen jälkeen määräajassa saapuneiden tarjoukset avataan ja laaditaan avauspöytäkirja. Määräajassa saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavasti: - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen - sopimuksen tekeminen Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta tarkistettaessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, jotka on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen, se ei saa sisältää omia ehtoja ja sen tulee sisältää pyydetyt lisätiedot. Tavoitteena on saada konsultin valinta tehtyä viikolla 26. 9

10 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 10 (10) Rakennuttamispalvelut Työn organisointi Hallitus Länsimetro Oy:n hallitus päättää hankkeen kannalta merkittävistä linjauksista ja ratkaisuista. Hallituksen kokousten järjestelyistä vastaa tilaaja. Johtoryhmä Johtoryhmä vastaan hankkeen etenemisestä aikataulussa ja kustannuskehyksessä. Ryhmässä ovat mukana tilaajan edustus sekä rakennuttajakonsultin keskeiset henkilöt. Rakennuttajakonsultti vastaa kokousten järjestelyistä. Sihteerinä konsultin projektinjohtaja. Projektiryhmä Projektiryhmä vastaa teknisistä asioista. Projektiryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin ja siinä on mukana tarpeen mukaan myös kaupunkien erityisasiantuntemusta. Puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä konsultin edustaja. Riskienhallintaryhmä Riskienhallintaryhmä ylläpitää riskienhallintasuunnitelmaa. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään 3 kk välein. Asiantuntijaryhmät Tarpeen mukaan kootaan asiantuntijoista erityisryhmiä eri teemojen ympärille. Konsultti toimii näissä ryhmissä sihteerinä. Tapiolassa Matti Kokkinen toimitusjohtaja Länsimetro Oy LIITTEET 1. Projektisuunnitelman laatiminen 2. Hinnoittelulehti (toimitetaan erillisessä suljetussa kuoressa tarjouskuoren sisällä) 3. Hankesuunnitelma selostus ja supistettupiirustussarja (paperiversio) (suunnitelma on kokonaisuudessa ladattavissa osoitteesta käyttäjätunnuksella rakennuttaja ja salasanalla rakennuttaja) 10

11 Liite 1 Länsimetro Rakennuttamispalvelut Projektisuunnitelman laatiminen Länsimetro Oy MKo

12 2(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKINTA HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET ALUSTAVA PROJEKTISUUNNITELMA LÄNSIMETRO YLEISTÄ KOHTEEN SISÄLTÖ PROJEKTIN YLEISTILANNE JA AIKATAULU KOHDEKOHTAISET TOIMENPITEET JA KOKONAISKUSTANNUKSET RAKENNUTTAJAKONSULTIN TEHTÄVÄT HANKKEEN JOHTAMINEN JA KOORDINOINTI PROJEKTISUUNNITELMA JA SEN YLLÄPITO KOKONAISOHJAUS HANKKEEN AIKATAULUOHJAUS HANKINTATOIMI MUIDEN ASIAKIRJOJEN VALMISTELU HANKKEEN KUSTANNUSOHJAUS HANKKEEN JA HANKINTOJEN EDISTYMISEN RAPORTOINTI TIEDOTUS TURVALLISUUS RAKENNUSTÖIDEN PAIKALLISVALVONTA TYÖNAIKAISET MUUTOKSET...10 Länsimetro Oy MKo

13 3(10) 1 HANKINTA 1.1 Hankinnan kohde ja tavoitteet Hankinnan kohteena ovat Länsimetron rakennuttamiseen liittyvät palvelut. Länsimetron rakentamisen käynnistämisestä päätetään Espoon (19.5.) ja Helsingin (21.5.) kaupunginvaltuustoissa. Hankesuunnitelma valmistui Tehtävän laajuutta ja rakennuskohdetta on tarkemmin esitelty jäljempänä tässä rakennuttamisohjelmassa. Länsimetro Oy:n (myöhemmin tilaaja) tarkoituksena on tehdä koko hankkeen kattava rakennuttamispalveluista sopimus yhden rakennuttajakonsultin kanssa. Konsultti voi käyttää tehtävän suorittamisessa alikonsultteja, jotka tulee hyväksyttää tilaajalla. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Rakennuttamistehtävä sisältää RAP 95 (RT ) kohtien C3-C8 sekä osin kohdan C2 rakennuttamiseen liittyvät tehtävät sekä valvontaan liittyen RT-korttien Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo ja Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon mukaiset työt ja toimet. 1.2 Alustava projektisuunnitelma Tilaajan hankintastrategia peruslinjauksia: kallio- ja tunnelirakentaminen tehdään tilaajan suunnitelmilla urakkajaossa tulee mahdollistaa järkevien kokonaisuuksien syntyminen niin, että erityisesti kalliorakentamisen markkinat otetaan huomioon - urakkamahdollisuuksia sekä pienille toimijoille että urakoita mahdollisesti yhdistelemällä myös suuria kokonaisuuksia asemien osalta on mahdollista, että urakat liittyvät muiden toimijoiden maanpäällisiin hankkeisiin taloteknisten järjestelmien hankinnassa pyritään järjestelmän kunnossapidon kannalta toimiviin ratkaisuihin, jolloin osa järjestelmistä lienee saman toimittajan koko Länsimetron osalta automaattiohjausjärjestelmän hankinta liittyy HKL:n parhaillaan käynnissä olevaan automaattimetrohankkeeseen Projektisuunnitelma määrittää hankkeen tavoitteet, laajuuden, toteutusmallin, vaiheistuksen, aikataulut, rakennussuunnittelun ja rakentamisen hankintasuunnitelmat, kustannusten ohjauksen, projektiorganisaation, riskienhallintamenettelyt sekä muut hankkeen kannalta oleellisimmat asiat. Tarjouksen liitteenä toimitettavan alustavan projektisuunnitelman merkittävimpinä osina ovat esitys hankkeen kokonaisohjausmenettelystä, jolla varmistetaan, että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan, hankintajaosta ja toteutuksen aikataulusta, selvitys menetelmistä työnaikaisen työnsuunnittelun ohjauksesta (urakoitsijoiden työsuunnittelun reunaehtojen varmistaminen) ja rakennuttajakonsultin tehtävien organisoinnista. Hankintajaon tulee perustua sellaisiin toiminnallisesti ja alueellisesti selkeisiin kokonaisuuksiin, joista järjestettävissä tarjouskilpailuissa markkinaresurssit tulevat järkevästi huomioiduksi ja tarjouskilpailuun on mahdollista saada riittävä määrä soveltuvia tarjoajia. Tavoitteena on saada kuhunkin työhön parhaat mahdolliset tekijät sekä välttää mm. työn viivästymisestä ja urakoiden ketjuuntumisesta syntyviä lisäkustannuksia. Länsimetro Oy MKo

14 4(10) Hankintajaon osalta arvioidaan seuraavia tekijöitä: - riittävän kilpailun aikaansaaminen - kustannusten hallinta - aikataulu - urakoiden keskinäinen hierarkia Hankintajako liittyy kiinteästi toteutuksen aikataulutukseen. Alustavassa projektisuunnitelmassa tulee esittää hankintatasolle ulottuva työn toteutuksen kokonaisaikataulu, jossa on huomioitu mahdollisten lupien, reunaehtojen ja lainsäädännön edellyttämät käsittelyajat. Rakennuttajakonsultti vastaa hankintojen suunnittelusta ja aikatauluttamisesta. Lisäksi alustavassa projektisuunnitelmassa tulee esittää urakoiden keskinäinen hierarkia, eli mikä urakoitsijoista missäkin projektin vaiheessa toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä pääurakoitsijalle alistetut aliurakoitsijat. Rakennuttajakonsultti valmistelee pääsuunnittelijoiden kilpailuttamisen ja valinnan. Valintapäätökset tekee tilaaja. Tarjottavan projektinjohtaja ja projektipäällikkötason henkilöiden tulee olla kokopäivätoimisia, muut vastuualueet voidaan jakaa eri henkilöiden kesken - projektisuunnitelmassa on esitettä pääpiirteissään myös konsultin miehitys ja sen vaihtelut hankkeen aikana. Vähimmäisvaatimuksena on, että kokopäivätoimisella henkilöllä on tehtävään soveltuva tekniikan alan koulutus ja kokemusta vastaavista tehtävistä vähintään viiden vuoden ajalta. Alustavassa projektisuunnitelmassa on esitettävä vastuualueiden jakautuminen sekä tehtävään osallistuvien henkilöiden tuntimääräarviot ja niiden ajoittuminen. Rakennuttajakonsultin tehtävät sisältävät alustavasti ainakin seuraavien asiantuntijoiden osaamista: - Projektinjohtaja - Projektipäällikkö - suunnittelun vetäjä /asiantuntija, tunnelit - Projektiarkkitehti - mm. asemasuunnittelu ja -rakentaminen - Projektipäällikkö - asemarakentaminen - -"- - Projektipäällikkö - tunnelin rakenteet, päällysrakenne / asiantuntija - Kalliorakennus/tunneliasiantuntija/valvoja - -"- - Tunnelin tulevat rakenteet, päällysrakenne / valvoja - Hankintavastaava - Kustannuslaskenta ja aikataulutuksen asiantuntija - LVI-asiantuntija/valvoja - Sähkö- ja automaatio (SA) asiantuntija/valvoja - muu tarvittava asiantuntemus Alustava projektisuunnitelma laaditaan tarjousvaiheessa mahdollisemman täydellisenä tiedossa olevien asioiden perusteella niin, että tilaaja voi sen perusteella arvioida tarjoajan kykyä suoriutua kohteen rakennuttajakonsultin tehtävistä. Tarjoja on velvollinen täydentämään alustavaa projektisuunnitelmaa ennen rakentamisen aloitusta siten, että se on täysin ajanmukainen. Annetut tiedot ovat tarjoajaa sitovia sopimuksen keston ajan. Länsimetro Oy MKo

15 5(10) 2 LÄNSIMETRO 2.1 Yleistä Espoon ja Helsingin kaupungit ovat perustaneet yhteisin yhtiön Länsimetro Oy:n vastaamaan Länsimetron rakentamisesta. Hankkeen nimi on Länsimetro. 2.2 Kohteen sisältö Länsimetron hankesuunnitelma on laadittu vuoden 2007 aikana ja sitä on kehitetty edelleen helmikuuhun 2008 saakka. Suunnitelmassa on esitetty automaattisen metrolinjan toteuttamisedellytykset koko Länsimetron osuudelle sekä liittymisen nykyiseen metrojärjestelmään. Hankkeesta on aiemmin laadittu ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Hanke käsittää kalliotunnelissa Ruoholahdesta Matinkylään kulkevan metrolinjan. Se sisältää seitsemän nykyaikaista maanalaista metroasemaa ja bussien liityntäliikennejärjestelyt sekä -pysäköintiratkaisut asemilla. Koko metrolinjalla on tehty hankesuunnittelua palvelevia pohjatutkimuksia. Tutkimukset jatkuvat edelleen. Molemmissa kaupungeissa on lisäksi käynnissä Länsimetron maanalaisten asemakaavojen laadinta. Suunnittelussa on tehty yli kuntarajan ulottuvaa laajaa yhteistyötä. Suunnitteluprosessissa ovat suuren panoksen antaneet kaupunkien kaavoittajat ja liikennesuunnittelijat, geotekniset asiantuntijat, pelastuslaitoksen, rakennusvalvontaviraston yksiköt, teknisen toimialan sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen asiantuntijat. Seuraava suunnitteluvaihe on rakennussuunnitelmien laatiminen. Hankesuunnitelma linjaa rakennussuunnittelua, jonka kuluessa etsitään tehokkaimmat ja taloudellisimmat toteutuskelpoiset tekniset- ja rakenneratkaisut. Rakennussuunnitelmien teettämisessä otetaan huomioon hankkeen toteutusperiaatteet niin, että suunnittelukokonaisuudet palvelevat em. tehokkuus- ja taloudellisuustavoitteita. Tavoitteena on, että Espoon ja Helsingin kaupungit päättävät hankkeen toteuttamisesta kevään 2008 aikana. Rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan vuoden 2009 loppupuolella. Helsingin nykyisen metron automatisoinnin hankinta on parhaillaan päätösvaiheessa. Länsimetron ohjaus- ja automaatio järjestelmät ovat em. hankinnassa optiona. Automaatiohankinnasta on sovittu niin, että HKL on siinä tilaajana ja Länsimetro Oy vastaa kustannuksista hankkeen osalta. Asemat rakennetaan tunneliasemiksi ja varustellaan tarvittavalla talotekniikalla. Tie- ja katujärjestelyt koostuvat niistä tie- ja katujärjestelyistä, jotka metro vuoksi on rakennettava. Katu- ja kevytliikennejärjestelyt sekä asemien läheisyydessä tarvittavat järjestelyt nykyiseen katuverkkoon sisältyvät hankkeeseen. Kaupunkien organisaatioiden erityisasiantuntemus on yhtiön käytettävissä - erityisesti HKL:n metroliikenteeseen liittyvissä asioissa ja HKR:n metron rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Kaupunkien organisaatiot vastaavat kunnallisteknisten suunnitelmien mm. katusuunnitelmien hallinnollisista käsittelyistä. Länsimetro Oy MKo

16 2.3 Projektin yleistilanne ja aikataulu 6(10) Länsimetron hankesuunnitelma valmistui maaliskuussa Rakennussuunnitelmien suunnittelutyö käynnistetään tunnelin osuudelta kesällä Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuosien aikana. Vesilain edellyttämät vesiväylien alittamisen lupahakemus jätetään käsittelyyn toukokuussa Uudenmaan ympäristökeskuksen ja kaupunkien ympäristökeskusten kanssa on käynnistetty hankkeen ympäristölupiin liittyvät neuvottelut hankesuunnittelun yhteydessä. Länsimetron rakentamisen edellyttämät maanalaiset asemakaavat (Helsingin alueella yksi kaava ja Espoossa kolme kaavaa) ovat ehdotuksina lautakuntakäsittelyissä touko-kesäkuussa 2008 ja nähtävillä elokuussa Parhaassa tapauksessa kaavat saadaan vahvistettua vuoden 2009 alussa. 2.4 Kohdekohtaiset toimenpiteet ja kokonaiskustannukset Hankkeen kustannusarvio on 713,6 M (MAKU 131,5). 3 RAKENNUTTAJAKONSULTIN TEHTÄVÄT 3.1 Hankkeen johtaminen ja koordinointi Länsimetro Oy on hankkeen rakennuttajana sekä hankintojen tilaajana. Tilaajan edustajana hallinnollisissa ja teknisissä asioissa toimii toimitusjohtaja Matti Kokkinen. Tilaajan tehtäviä ovat mm: päätöksenteko projektin vastuuhenkilön asettaminen ylätason yhteydet (yhtiön omistajatahot, LVM jne.) sopimusten allekirjoitus ja taloushallinto lisä- ja muutostöiden hyväksyntä tiedottamiskäytännöstä vastaaminen ja yleiset periaatteet Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan apuna hankkeen johtamisessa ja koordinoinnissa sekä vastaa omalta osaltaan hankkeen toteutumisesta sisältö-, aikataulu- ja kustannusraamien mukaisesti. Tähän sisältyy mm. seuraavia tehtäviä: rakennussuunnitelmien, urakkaohjelmien, määrä- ja yksikköhintaluetteloiden, maksu- ja mittausperusteiden ja muiden selvitysten hankinnan valmistelu, hankinta, ohjaus ja valvonta osallistuu hankintastrategia suunnitteluun ja hankintojen valmisteluun eri osapuolten töiden koordinointi ja yhteensovitus (suunnittelu, rakennustyöt, katu- ja kunnallistekniset rakennustyöt, turvalaitetyöt, ratatyöt, vahvavirtatyöt, automaatiotyöt, asemien rakenne- ja talotekniikkatyöt jne.) rakennuskannan kartoitusten valmistelu ja toteutus vastaa kokouskutsuista ja pöytäkirjoista sekä toimii kokouksissa tarvittaessa puheenjohtajana projektipankin ylläpito Länsimetro Oy MKo

17 7(10) avustaa tilaajaa kuntien, maanomistajien ja muiden osapuolten kanssa pidettävissä neuvotteluissa ja suunnitelmien esittelytilaisuuksissa sekä tuottaa näissä tarvittavan esittelyaineiston sekä tiedotukseen ja viestintään tarvittavat aineistot Projektin sopimuksen mukaista toteutumista seuraavat, valvovat ja ohjaavat Länsimetro Oy:n hallitus, hankeen johtoryhmä, yhtiön henkilökunnasta ja kuntien asiantuntijoista koottu projektiryhmä ja asiantuntijaryhmät. Lisäksi hanketta käsitellään useissa erityisryhmissä aina tarpeen vaatiessa. Tilaaja vastaa em. ryhmien kokoamisesta. Rakennuttajakonsultti on mukana kaikissa ryhmissä. 3.2 Projektisuunnitelma ja sen ylläpito Tarjouksen liitteeksi tarjoaja laatii alustavan projektisuunnitelman. Rakennuttajakonsultiksi valittu tarjoaja viimeistelee tilaajan kanssa yhteistyössä lopullisen projektisuunnitelman sekä ylläpitää, päivittää ja täydentää sitä koko hankkeen ajan. Projektisuunnitelman tulee sisältää mm. seuraavia asioita: hankkeen kuvaus hankkeen tavoitteet (mm. tekniset tavoitteet, aikataulu, kustannukset) toteutusmalli (mm. organisaatio, tehtävät ja vastuualueet) hankintasuunnitelma (mm. hankintajako, hankintapolitiikka ja työnjako hankinnoissa) hankkeen aikataulullinen ohjaus hankkeen kustannusohjaus (mm. kustannusarvio, tiliöinti ja raportointi) tiedonhallinta (mm. käytettävät ohjelmat, tiedostojen säilytys yms.) raportointi dokumentointi turvallisuus hankkeen koordinointi erillistoimeksiantojen tarve ja rajapinta rakennuttajakonsulttiin nähden kustannusohjaus riskienhallinta - riskienarviointipalvelun hankinta- ja sopimusjuridiikka Myöhemmin päätettävän projektipankin vaikutukset projektisuunnitelman ylläpitoon sovitaan myöhemmin. Lähtökohtana on, että rakennuttajakonsultti järjestää projektipankin ylläpidon. 3.3 Kokonaisohjaus Kokonaisohjaus tarkoittaa eri toimintojen ja vaiheiden keskinäisen järjestyksen suunnittelua ja ohjausta. Se pitää sisällään eri toimialojen (tunnelien, työtunnelien, ratarakenteiden, tunneliin tulevien rakenteiden, asemien sekä asema-alueiden kunnallisteknisen rakentamisen suunnittelun ja työt) urakoiden yhteensovittamisen. Rakennuttajakonsultti ohjaa hankkeen valmistelua ja rakentamista hanketasolla. Oleellista hankkeen kokonaisohjauksen kannalta on se, että suunnittelun ja toteutuksen painopiste on hankkeen vaiheen kannalta keskeisissä osatehtävissä. 3.4 Hankkeen aikatauluohjaus Rakennuttajakonsultin tulee laatia yksityiskohtainen suunnittelu- ja toteutusaikataulu sekä hankintapakettijako, joita täydennetään työn kuluessa. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu myös toteutusaikataulujen seuranta sekä poikkeamien vaikutusten arviointi kokonaistavoitteen kannalta. Länsimetro Oy MKo

18 8(10) 3.5 Hankintatoimi Rakennuttajakonsultti vastaa hankintajaon laadinnasta ja ylläpidosta sekä kaikkien hankinta-asiakirjaluonnosten laadinnasta sekä jakelusta, urakkakohteiden esittelystä ja lisätietojen antamisesta, takuuaikarekisterin ylläpidosta sekä tilaajan materiaalitoimitusten vaatimista toimenpiteistä. Lisäksi rakennuttajakonsultti osallistuu urakoitsijan valintaan, käsittelee reklamaatiot, lisätyöt ja taloudelliset loppuselvitykset sekä edustaa tai avustaa rakennuttajaa hankintoja koskevissa neuvotteluissa ja kokouksissa. Hankintatoimeen sisältyy mm. seuraavia tehtäviä: hankinta-aikataulun ylläpito hankintojen EU-menettelyt yleisten hankinta-asiapaperien laadinta tarjouspyyntöjen laadinta rakennussuunnittelun hankinnat rakentamisen hankinnat tarjoajien etsintä ja suorituskyvyn varmistaminen tarjouspyyntöjen jakelu ym. rutiinit kohteen esittelyt ja lisätietojen antaminen tarjousvertailut ja perustelumuistiot sopimusneuvottelut hankinta- ja sopimusasiapapereiden laadinta takuuaikatiedoston ylläpito Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista / Muiden asiakirjojen valmistelu Hankinta-asiakirjaluonnosten laadinnan ja jakelun lisäksi tehtäviin kuuluu erilaisten lupa-asiakirjojen valmistelu (esim. maisematyö-, meluavien töidenluvat, rakennusluvat jne) sekä hankkeen kokousten muistioiden ja pöytäkirjojen laadinta ja jakelu. Tarvittaessa lupavalmisteluun käytetään ko. asiantuntemuksen omaavia suunnittelijoita ja laaditaan tarvittaessa erillisselvityksiä. Rakennuttajakonsultti vastaa siitä, että toteutumatiedot ja näin tehty -kuvat laaditaan sekä toimitetaan arkistoon ja rekisterien ylläpitäjille. 3.7 Hankkeen kustannusohjaus Rahavarojen seuranta ja hallinnointi on olennaisen tärkeä osa rakennuttamistehtävää. Rakennuttajakonsultti vastaa osaltaan siitä, että hankkeen sisältö saadaan toteutettua käytettävissä olevalla rahoituksella. Konsultin tulee esittää tarjouksessaan kustannusohjausmenettely. Kustannusohjaukseen sisältyviä tehtäviä ovat mm: hankkeen kustannusseurannan hoitaminen (ottaen huomioon kustannusten seuraamisen ns. rajalta poikki periaatteen mukaisesti) tarkennetun budjetin laadinta urakkajakoisen budjetin ylläpito kustannusvalvonta (sitoutuneet ja toteutuneet kustannukset) loppukustannusennusteen ylläpito kassavirtaennuste toteutuneiden määrien laskenta (urakkalaskutus) mahdollisten lisätöiden ja reklamaatioiden käsittely urakoiden taloudelliset loppuselvitykset raportointi Länsimetro Oy MKo

19 9(10) 3.8 Hankkeen ja hankintojen edistymisen raportointi Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu laatia kuukausittainen seurantaraportti projektin etenemisestä. Kuukausiraportin sisällöstä ja muodosta sovitaan tarkemmin tilaajan kanssa. Projektin valmistuttua laaditaan projektista loppuraportti. Loppuraportissa esitetään projektisuunnitelmassa esitetyt asiat toteutuneiden tietojen perusteella. Loppuraportin liitteeksi kootaan projektin aikana syntyneet projektisuunnitelmassa rakennuttajalle luovutettavaksi määritellyt asiakirjat. 3.9 Tiedotus Rakennuttajakonsultti valvoo työmaiden lähialueiden asukkaiden informoimisesta (haittaa aiheuttavat työt, esim. liikennejärjestelyt, räjäytys- ja paalutustyöt) ja kokoaa urakoitsijoilta tarvittavat tiedot informaatioaineiston laatimiseksi. Ajatasatiedotteiden laatimisesta sovitaan urakkakohtaisesti ja tehtävä voidaan osoittaa urakkaan kuuluvaksi. Rakennuttajakonsultin tehtävänä on ylläpitää tilannekuvaa koko hankkeen osalta niin, että tiedottamisen osalta hallitaan keskeiset toimet vähintään kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Hankkeelle kilpailutetaan erillinen tiedottaja vastaamaan mm. tiedotuksen ajoitukseen ja jakeluun liittyvistä tehtävistä. Rakennuttaja konsultti vastaa siitä, että tarvittava tekninen aineisto tiedotustoimintaa varten on saatavilla Turvallisuus Rakennuttajakonsultti laatii seuraavat turvallisuusasiakirjat ja suunnitelmat: Koko hanketta käsittävä turvallisuusasiakirja (yleinen osa), joka sisältää hankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot Yksittäistä urakkaa koskeva turvallisuusasiakirja (työkohtainen osa, mikäli asiakirjaa ei ole annettu urakoitsijan tehtäväksi), joka sisältää erityisesti kohteen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot Hankkeen riskinhallintasuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä tilaajan kanssa. Rakennuttajakonsultti vastaa työmaiden työturvallisuuden valvonnasta ja seurannan ohjaamisesta. Konsultti vastaa riskienhallintaraportin tuottamisesta eri toimijoilta saatavien tietojen perusteella. Tilaaja ja konsultti käyvät riskienhallintasuunnitelman tilanteen läpi aina tarvittaessa mutta vähintään kolmen kuukauden välein Rakennustöiden paikallisvalvonta Rakennuttajakonsultti vastaa rakentamistöiden työmaavalvonnasta. Tehtäviin sisältyy urakoiden rakentamistöiden laadunvalvonta, työturvallisuuden valvonta, urakoihin kuuluvien työ-, turvallisuus- ja laatusuunnitelmien tarkastaminen, urakoihin liittyviin kokouksiin, katselmuksiin ja tarkastuksiin (urakkaneuvottelut, aloituskokous, työmaakokoukset, vastaanottokatselmus ja tarkastus, taloudellinen loppuselvitys, takuutarkastus) osallistuminen, tarvittaessa yhteydenpito suunnittelijoihin sekä osallistuminen työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitteluun. Valvontaan sisältyviä tehtäviä ovat mm: urakoiden aloituskokoukset työmaakokoukset Länsimetro Oy MKo

20 10(10) edistymän seuranta tarkastukset laadunvalvonta piirustusten toimitus projektipankkiin projektipankin hallinnointi (tilaaja hankkii projektipankkipalvelut erikseen) laskujen käsittely (asiatarkastus ja tiliöintitoimet /ohjeistus) vastaanottomenettelyt takuuaikaisten velvoitteiden hoitaminen osallistuminen työnaikaisten liikennejärjestelyjen valvontaan työturvallisuustoimenpiteiden valvonta Pääurakoitsija velvoitetaan järjestämään rakennuttajakonsultille tarvittavat työmaatilat Työnaikaiset muutokset Työnaikaisten muutosten hyväksymisestä vastaa tilaaja. Rakennuttajakonsultin tehtävänä on: työnaikaisten muutossuunnitelmien teettäminen ja tarkastaminen muutosten kustannusvaikutusten selvittäminen laatupoikkeamien vaatimusten mukainen tarkastaminen huolehtia siitä, että hankkeen eri osapuolilla on käytössään viimeisimmät suunnitelmat hankkia toteutumapiirustukset Mikäli rakentamissuunnitteluvaiheessa tai myöhemmässä vaiheessa tehdyt suunnitelmat eivät vastaa toteutunutta, niin konsultin tehtävänä on laadituttaa tarkepiirustukset. Tarkepiirustuksissa esitetään muutokset yksiselitteisesti ja havainnollisesti. Tarkepiirustukset lisätään hankkeen projektikansioihin. Länsimetro Oy MKo

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1 RAKENNUSVIRASTO 1(6) PACIUKSENKADUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN SUUNNITTELU Hankinnan kohde Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto pyytää tarjoustanne otsikossa mainitusta suunnittelutehtävästä.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014 Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Tarjouspyyntö Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnista HEL 2014-014253 T 02 08 02 00 Ksv 4309_1 n yleissuunnitteluosasto pyytää sitovaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1(7) Mannerheimintien katu- ja rakennussuunnittelu välillä Postikatu Runeberginkatu

Tarjouspyyntö 1(7) Mannerheimintien katu- ja rakennussuunnittelu välillä Postikatu Runeberginkatu Tarjouspyyntö 1(7) Mannerheimintien katu- ja rakennussuunnittelu välillä Postikatu Runeberginkatu 1 Hankinnan kohde Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto pyytää tarjoustanne otsikossa

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin.

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO 1.6.2012 ALKAEN TOISTAISEKSI Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Espoon kaupunki pyytää

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 7 ) OPPISOPIMUSKESKUS Talotekniikan perustutkinto 26.05.2011

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 7 ) OPPISOPIMUSKESKUS Talotekniikan perustutkinto 26.05.2011 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 7 ) 1. YLEISTÄ Satakunnan Oppisopimuskeskus on Porin kaupungin hallinnoima ja yhteistyössä muiden satakuntalaisten koulutusten järjestäjien kanssa oppisopimuskoulutuksen viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3.

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3. 1 (8) SIIVOUSPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan Asunnot Oy:n (www.hmlasunnot.fi) toimeksiannosta tarjoustanne kiinteistöjen siivouspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 14.5.2013 OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN Oulaisten kaupunki pyytää tarjoustanne asiakohdassa

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1/5 Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus 1. Hankinnan yksilöinti Kirkkonummen kunnan terveystoimi pyytää tarjousta kirkkonummelaisten naisten

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot