TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT"

Transkriptio

1 Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy

2 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN LAATIMIS- JA ARVIOINTIPERUSTEET Tarjouksen sisältö Tarjousasiakirjojen julkisuus Työn aikataulu 6 2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 6 3. PALKKIO- JA LASKUTUSPERUSTEET Palkkiomuoto Maksusuoritukset ja laskujen jako Muutos- ja lisätyöt Aikataulu ja viivästymiset Toimeksiannon keskeyttäminen Selvitys veroista, sosiaali- ym. maksuista 7 4. TARJOUSTEN VERTAILU JA KONSULTIN VALINTA Arviointiperusteet Henkilöiden arviointi Muuta Tarjousten käsittely 9 5. TYÖN ORGANISOINTI 10 2

3 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 3 (10) Rakennuttamispalvelut LÄNSIMETRO RAKENNUTTAMISPALVELUT Viite: Osallistumishakemuksenne Tehtävä TEHTÄVÄN SISÄLTÖ Länsimetro Oy pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun tehtävän hoitamisesta. Tehtävä käsittää Länsimetro rakennuttamispalvelut rakennussuunnittelun ohjauksesta viimeiseen vastaanottoon ja takuuaikojen päättymiseen. Tehtävä on määritelty laajuudeltaan ja sisällöltään yksityiskohtaisemmin jäljempänä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. TEHTÄVÄN AIKATAULU PALKKIOPERUSTEET Länsimetron hankesuunnitelma valmistui Kunnanvaltuustot ovat tekemässä rakentamis- ja rahoituspäätöksiään toukokuussa Tavoitteena on käynnistää rakennussuunnittelu mahdollisimman pikaisesti em. päätösten jälkeen, mikä käytännössä tarkoittaa elokuuta Tavoitteena on saavuttaa rakentamisen käynnistämisvalmius vuoden 2009 lopulla ja hankkeen toteuttaminen niin, että liikenne voisi käynnistyä vuoden 2013 loppupuolella. Palkkiomuoto on KSE 1995 kohdan mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin, määräytymis- ja laskutusperusteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa 3. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Länsimetro Oy:n toimipisteeseen klo mennessä. Käyntiosoite on (ma-pe 10-18): Länsimetro Oy Tapiotori 3 a ESPOO 3

4 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 4 (10) Rakennuttamispalvelut ja postiosoite on: Länsimetro Oy PL ESPOON KAUPUNKI Kuoreen merkintä: Tarjous: Länsimetron rakennuttamispalvelut. Tarjous tulee tehdä A4 koossa olevana paperitulosteena sekä sähköisessä muodossa, esim. PDF -formaatissa USBmuistitikulla tai CD:llä Tarjouskuoren sisään tulee liittää tarjouspyynnön liitteen 2 hinnoiteltu vertailukustannuslaskelma omaan erilliseen suljettuun kuoreen, jonka päälle merkintä: "Länsimetron rakennuttamispalvelut / hinnat" LISÄTIEDOT Tarjouksen laatimiseen ja työohjelmaan liittyvät kysymykset ja kommentit tulee toimittaa klo mennessä joko kirjallisesti edellä kerrottuun Länsimetro Oy:n osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen: Kysymyksiin tulee liittää lähettäjän yhteystiedot sähköpostiosoitteineen ja viite Länsimetron rakennuttamispalvelut. Kysymysten yhteyteen tulee liittää yhteyshenkilö sähköpostiosoite. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään tarjouspyynnön saaneille sähköpostitse

5 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 5 (10) Rakennuttamispalvelut Tarjouksen laatimis- ja arviointiperusteet 1.1. Tarjouksen sisältö Tarjous tehdään Länsimetron rakennuttajapalveluista. Tehtävänä on toimia koko hankkeen ajan rakennuttajakonsulttina. Tarjouksesta tulee ilmetä seuraavat seikat - alustava projektisuunnitelma liitteen 1 määrittelyt huomioiden - selvitys työhön käytettävästä henkilökunnasta laskutusluokittain (SKOL-luokitus) ja tehtävittäin - liitteen 2 mukainen hinnoiteltu viitetuntimäärätaulukko tuntihintoineen sekä kustannusten ajoittumistietoineen - tarjottujen henkilöiden koulutus- ja referenssitiedot (mikäli henkilöiden CV:t on toimitettu jo ilmoittautumisen yhteydessä ei niitä enää tarvitse toimittaa paperisina, mutta sähköisessä aineistossa ne on esitettävä) Tarjoaja voi hankkia tarjouksessaan määrittelemänsä osan palvelusta alihankintana. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa omana kohtana. Ilmoittautumisen yhteydessä on jo toimitettu veroviranomaiselta saatava selvitys verojen suorittamisesta sekä vakuutusyhtiöltä saatava selvitys sosiaali- ja muiden lakisääteisten maksujen suorittamisesta. Samanlainen selvitys tulee esittää myös työhön mahdollisesti osallistuvien alihankkijoiden osalta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Vertailuhinta esitetään verottomana (alv0%). Palkkio määräytyy KSE 1995 sopimusehtojen mukaisesti sisältäen palkkion, erityiset korvaukset ja kulut lukuun ottamatta kopiointi-, malli-, painatus-, monistus- tms. työntulostuksesta ja dokumentoinnista aiheutuneita kuluja, jotka ovat välttämättömät tehtävän raportoimiseksi tilaajille. Matka-, majoitus- ja päivärahakorvausta ei makseta pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Sipoo) tehdyistä matkoista. Muuten matka-, majoitus- ja päivärahakorvausta maksetaan vain jos siitä on erikseen sovittu. Lisäksi tulee esittää työssä käytettävä tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin. Vertailuhintalaskelma tehdään tarjoushetken hinnoilla. Työn aikana tuntiveloitushintoja tarkistetaan kerran vuodessa niin, että ensimmäinen tarkistusajankohta on Tarkistusperusteena on SKOLin suunnittelukustannusten seuranta -laskelma. Joitakin erityistehtäviä kuten kustannusohjaus, riskienhallinta- ja riskienarviointipalvelut, hankinta- ja sopimusjuridiikka palvelut, voidaan hankkia työn aikana erillisinä toimeksiantoina ja niihin liittyvistä tehtävistä sovitaan tapauskohtaisesti. 5

6 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 6 (10) Rakennuttamispalvelut Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia yhtiön valintapäätöksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Länsimetro Oy harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena Työn aikataulu Rakennuttamispalvelujen alustava aikataulu on seuraava: työ käynnistyy elokuussa 2008 rakennussuunnittelun ensimmäiset tarjouspyynnöt liikkeelle mahdollisimman nopeasti rakentamisen aloitusvalmiuden tavoiteaika on vuoden 2009 loppupuoli. tavoitteeksi koko hankkeelle on asetettu liikenteen käynnistyminen vuoden 2013 aikana 2. Sopimuksen syntyminen Sopimus rakennuttamispalvelusta tehdään, kun Länsimetro Oy on päättänyt työn tilaamisesta. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Länsimetro Oy:n sekä valitun konsultin kesken sen jälkeen, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sitova sopimus hankinnasta syntyy vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys: 1. Konsulttisopimus 2. Sopimuksessa eritellyt liitteet 3. Tarjouspyyntö 4. KSE Tarjous 6. Muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä 3. Palkkio- ja laskutusperusteet 3.1. Palkkiomuoto Palkkiomuoto on KSE 1995 kohdan mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin. Sopimus tehdään kattopalkkioperusteisena ymmärtäen kuitenkin se seikka, että tehtävän sisältö täsmentyy työn edetessä. 6

7 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 7 (10) Rakennuttamispalvelut Laskutusperuste on KSE 1995 kohdan mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin, minkä lisäksi konsultti saa laskuttaa KSE 1995 kohdan 5.3 mukaiset erityiset korvaukset ja kohdan 5.4. mukaiset kulut ottaen huomioon mitä kohdassa 1.1 on määrätty. Mahdollinen ATK-korvaus on kiinteä, se sisältyy hintaan eikä sitä tarkisteta työn aikana. Henkilöryhmittäiset tuntiveloitushinnat ovat sopimuksen solmimishetkellä käytössä olevat hinnat, joita tarkistetaan vuosittain Maksusuoritukset ja laskujen jako Työ laskutetaan kuukausittain toteutuneiden suoritteiden perusteella. Laskut eritellään seuraavasti: kaikki kustannukset, jotka voidaan kohdentaa maantieteellisesti, eritellään kustannuspaikoille Espoo ja Helsinki kustannukset, joita ei kyetä erittelemään em. periaatteella, jaetaan kohdennettujen kustannusten suhteessa. Konsultin työajanseurantajärjestelmän tulee mahdollistaa edellä esitetty kulujen erittely ja laskuttaminen erillisinä laskuina Muutos- ja lisätyöt Konsultti raportoi projektiryhmän kokouksissa työn tilanteen ja laskutustilanteen. Tilaaja korvaa lisätyöt, joiden aloittamiseen/tekemiseen on annettu tilaajan kirjallinen lupa Aikataulu ja viivästymiset KSE 1995 mukaan Toimeksiannon keskeyttäminen Tilaajan ilmoituksesta johtuvasta keskeytymisestä aiheutuvat kustannukset korvataan KSE 1995 kohdan 7.3 mukaisesti Selvitys veroista, sosiaali- ym. maksuista Toimittajan on vaadittaessa toimituksen aikana annettava selvitys verojen ja sosiaalimaksujen maksamisesta. Vastaava selvitys tulee hankkia myös alihankkijoista ja esittää se vaadittaessa tilaajalle. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus verojen ja sosiaalimaksujen maksamisen laiminlyönnin johdosta, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai ellei tilaajalle toimiteta viranomaisen hyväksymää maksusuunnitelmaa. Ilmoittautumisvaiheessa toimitetut todistukset huomioidaan tarjouksia arvioitaessa. 7

8 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 8 (10) Rakennuttamispalvelut Tarjousten vertailu ja konsultin valinta 4.1. Arviointiperusteet Konsultin valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavasti: Laatutekijät painoarvoltaan 60 pistettä Alustavan projektisuunnitelman perusteella arvioitavat osat (0-30). Arvio perustuu tarjoukseen liitettävään alustavaan projektisuunnitelmaan. hankkeen kokonaishallintamenettely 0-15 o tarjoaja kuvaa projektisuunnitelmassaan, kuinka laajan ja monitahoisen hakkeen osatehtävät hallitaan kokonaisuuden kannalta kestävällä ja oikeiden asioiden tekemiseen johtavalla toimintatavalla hankintajakoperiaatteet ja hankintojen hallintamenetelmät sekä kustannusohjaus- ja aikatauluhallintamenetelmät 0-15 o millä menetelmillä määritetään hankintajako o miten hankintoja valmistellaan, ohjataan ja seurataan o millaisia kustannusohjaus- ja seurantamenetelmiä esitetään käytettäväksi o miten aikatauluhallinta järjestetään ja kuinka varmistetaan eri toimien oikeaaikaisuus o muutostenhallintamenettelyt Hankkeeseen tarjotun henkilöstön perusteella saatavat pisteet (0-30): Rakennuttajakonsultin tehtävän organisoinnin osalta arvioidaan projektin vastuiden jakoa, henkilöstön todistuksin osoitettua ammattitaitoa sekä kustannustehokkuutta. Rakennuttajakonsultti toimii yleisesti tilaajan apuna hankkeen johtamisessa ja koordinoinnissa ja rakennuttajakonsultilta edellytetään kykyä itsenäiseen toimintaan. Mikäli tarjoajalla ei tarjousta tehdessään ole tiedossa kaikkia työhön tarvittavia henkilöresursseja, on tarjoajan kuvattava mahdollisimman yksilöidysti hankittavien resurssien määrä, laatu, ja ominaisuudet. Hankittavien henkilöiden osalta on kuvattava koulutus ja työkokemus tehtävän edellyttämältä toimialalta. projektinjohtajan projektinjohtokokemus, laatupisteet enintään 15 o arvio perustuu projektinjohtokokemukseen vastaavan tyyppisissä, suurissa hankkeissa projektiryhmän koulutus ja aikaisempi kokemus, laatupisteet enintään 20 o projektipäälliköt, enintään10 pistettä o muu henkilöstö, enintään 5 pistettä o arvio perustuu projektiryhmän henkilöiden aikaisempaan kokemukseen vastaavan kaltaisissa hankkeissa alkaen vuodesta 1999 o projektiryhmän kokoonpano ja erikoisosaaminen mm. kalliorakentaminen, hankinnat, LVISA, kustannusseuranta, aikataulutus Tarjoajan laatupisteet lasketaan yhteen. Eniten laatupisteitä saanut tarjous saa 60 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: tarjouksen vertailupistemäärä = asianomaisen tarjouksen saamat laatupisteet (Y) jaettuna eniten laatupisteitä 8

9 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 9 (10) Rakennuttamispalvelut saaneen tarjouksen laatupisteillä (X) ja kerrottuna 60 pisteellä. Laskukaava: Y/X x 60 pistettä. Hinta 40 pistettä Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 40 pistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman hyväksyttävän tarjouksen hinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 40 pisteellä. Laskukaava: X/Y x 40 pistettä Valinta Eniten vertailupisteitä saanut tarjous valitaan. Vertailupisteet lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Hyväksyttävä tarjous edellyttää työn hinnan ilmoittamista tarjouksessa ja sen jaottelemista kohdan 1.1. osatehtävien mukaisiin osiin Henkilöiden arviointi Tehtävään tarjottavista henkilöistä tulee toimittaa henkilöesitteet koulutustietoineen ja työhistorioineen viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tarjouksessa tulee nimetä henkilöt tehtäväluettelon keskeisiin tehtäviin Muuta Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä perustellusta syystä kaikki tarjoukset. Tarjoajalla ei ole oikeutta korvaukseen tarjouksen laadinnasta aiheutuneesta työstä 4.4. Tarjousten käsittely Tarjousajan päättymisen jälkeen määräajassa saapuneiden tarjoukset avataan ja laaditaan avauspöytäkirja. Määräajassa saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavasti: - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen - sopimuksen tekeminen Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta tarkistettaessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, jotka on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen, se ei saa sisältää omia ehtoja ja sen tulee sisältää pyydetyt lisätiedot. Tavoitteena on saada konsultin valinta tehtyä viikolla 26. 9

10 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 10 (10) Rakennuttamispalvelut Työn organisointi Hallitus Länsimetro Oy:n hallitus päättää hankkeen kannalta merkittävistä linjauksista ja ratkaisuista. Hallituksen kokousten järjestelyistä vastaa tilaaja. Johtoryhmä Johtoryhmä vastaan hankkeen etenemisestä aikataulussa ja kustannuskehyksessä. Ryhmässä ovat mukana tilaajan edustus sekä rakennuttajakonsultin keskeiset henkilöt. Rakennuttajakonsultti vastaa kokousten järjestelyistä. Sihteerinä konsultin projektinjohtaja. Projektiryhmä Projektiryhmä vastaa teknisistä asioista. Projektiryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin ja siinä on mukana tarpeen mukaan myös kaupunkien erityisasiantuntemusta. Puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä konsultin edustaja. Riskienhallintaryhmä Riskienhallintaryhmä ylläpitää riskienhallintasuunnitelmaa. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään 3 kk välein. Asiantuntijaryhmät Tarpeen mukaan kootaan asiantuntijoista erityisryhmiä eri teemojen ympärille. Konsultti toimii näissä ryhmissä sihteerinä. Tapiolassa Matti Kokkinen toimitusjohtaja Länsimetro Oy LIITTEET 1. Projektisuunnitelman laatiminen 2. Hinnoittelulehti (toimitetaan erillisessä suljetussa kuoressa tarjouskuoren sisällä) 3. Hankesuunnitelma selostus ja supistettupiirustussarja (paperiversio) (suunnitelma on kokonaisuudessa ladattavissa osoitteesta käyttäjätunnuksella rakennuttaja ja salasanalla rakennuttaja) 10

11 Liite 1 Länsimetro Rakennuttamispalvelut Projektisuunnitelman laatiminen Länsimetro Oy MKo

12 2(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKINTA HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET ALUSTAVA PROJEKTISUUNNITELMA LÄNSIMETRO YLEISTÄ KOHTEEN SISÄLTÖ PROJEKTIN YLEISTILANNE JA AIKATAULU KOHDEKOHTAISET TOIMENPITEET JA KOKONAISKUSTANNUKSET RAKENNUTTAJAKONSULTIN TEHTÄVÄT HANKKEEN JOHTAMINEN JA KOORDINOINTI PROJEKTISUUNNITELMA JA SEN YLLÄPITO KOKONAISOHJAUS HANKKEEN AIKATAULUOHJAUS HANKINTATOIMI MUIDEN ASIAKIRJOJEN VALMISTELU HANKKEEN KUSTANNUSOHJAUS HANKKEEN JA HANKINTOJEN EDISTYMISEN RAPORTOINTI TIEDOTUS TURVALLISUUS RAKENNUSTÖIDEN PAIKALLISVALVONTA TYÖNAIKAISET MUUTOKSET...10 Länsimetro Oy MKo

13 3(10) 1 HANKINTA 1.1 Hankinnan kohde ja tavoitteet Hankinnan kohteena ovat Länsimetron rakennuttamiseen liittyvät palvelut. Länsimetron rakentamisen käynnistämisestä päätetään Espoon (19.5.) ja Helsingin (21.5.) kaupunginvaltuustoissa. Hankesuunnitelma valmistui Tehtävän laajuutta ja rakennuskohdetta on tarkemmin esitelty jäljempänä tässä rakennuttamisohjelmassa. Länsimetro Oy:n (myöhemmin tilaaja) tarkoituksena on tehdä koko hankkeen kattava rakennuttamispalveluista sopimus yhden rakennuttajakonsultin kanssa. Konsultti voi käyttää tehtävän suorittamisessa alikonsultteja, jotka tulee hyväksyttää tilaajalla. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Rakennuttamistehtävä sisältää RAP 95 (RT ) kohtien C3-C8 sekä osin kohdan C2 rakennuttamiseen liittyvät tehtävät sekä valvontaan liittyen RT-korttien Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo ja Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon mukaiset työt ja toimet. 1.2 Alustava projektisuunnitelma Tilaajan hankintastrategia peruslinjauksia: kallio- ja tunnelirakentaminen tehdään tilaajan suunnitelmilla urakkajaossa tulee mahdollistaa järkevien kokonaisuuksien syntyminen niin, että erityisesti kalliorakentamisen markkinat otetaan huomioon - urakkamahdollisuuksia sekä pienille toimijoille että urakoita mahdollisesti yhdistelemällä myös suuria kokonaisuuksia asemien osalta on mahdollista, että urakat liittyvät muiden toimijoiden maanpäällisiin hankkeisiin taloteknisten järjestelmien hankinnassa pyritään järjestelmän kunnossapidon kannalta toimiviin ratkaisuihin, jolloin osa järjestelmistä lienee saman toimittajan koko Länsimetron osalta automaattiohjausjärjestelmän hankinta liittyy HKL:n parhaillaan käynnissä olevaan automaattimetrohankkeeseen Projektisuunnitelma määrittää hankkeen tavoitteet, laajuuden, toteutusmallin, vaiheistuksen, aikataulut, rakennussuunnittelun ja rakentamisen hankintasuunnitelmat, kustannusten ohjauksen, projektiorganisaation, riskienhallintamenettelyt sekä muut hankkeen kannalta oleellisimmat asiat. Tarjouksen liitteenä toimitettavan alustavan projektisuunnitelman merkittävimpinä osina ovat esitys hankkeen kokonaisohjausmenettelystä, jolla varmistetaan, että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan, hankintajaosta ja toteutuksen aikataulusta, selvitys menetelmistä työnaikaisen työnsuunnittelun ohjauksesta (urakoitsijoiden työsuunnittelun reunaehtojen varmistaminen) ja rakennuttajakonsultin tehtävien organisoinnista. Hankintajaon tulee perustua sellaisiin toiminnallisesti ja alueellisesti selkeisiin kokonaisuuksiin, joista järjestettävissä tarjouskilpailuissa markkinaresurssit tulevat järkevästi huomioiduksi ja tarjouskilpailuun on mahdollista saada riittävä määrä soveltuvia tarjoajia. Tavoitteena on saada kuhunkin työhön parhaat mahdolliset tekijät sekä välttää mm. työn viivästymisestä ja urakoiden ketjuuntumisesta syntyviä lisäkustannuksia. Länsimetro Oy MKo

14 4(10) Hankintajaon osalta arvioidaan seuraavia tekijöitä: - riittävän kilpailun aikaansaaminen - kustannusten hallinta - aikataulu - urakoiden keskinäinen hierarkia Hankintajako liittyy kiinteästi toteutuksen aikataulutukseen. Alustavassa projektisuunnitelmassa tulee esittää hankintatasolle ulottuva työn toteutuksen kokonaisaikataulu, jossa on huomioitu mahdollisten lupien, reunaehtojen ja lainsäädännön edellyttämät käsittelyajat. Rakennuttajakonsultti vastaa hankintojen suunnittelusta ja aikatauluttamisesta. Lisäksi alustavassa projektisuunnitelmassa tulee esittää urakoiden keskinäinen hierarkia, eli mikä urakoitsijoista missäkin projektin vaiheessa toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä pääurakoitsijalle alistetut aliurakoitsijat. Rakennuttajakonsultti valmistelee pääsuunnittelijoiden kilpailuttamisen ja valinnan. Valintapäätökset tekee tilaaja. Tarjottavan projektinjohtaja ja projektipäällikkötason henkilöiden tulee olla kokopäivätoimisia, muut vastuualueet voidaan jakaa eri henkilöiden kesken - projektisuunnitelmassa on esitettä pääpiirteissään myös konsultin miehitys ja sen vaihtelut hankkeen aikana. Vähimmäisvaatimuksena on, että kokopäivätoimisella henkilöllä on tehtävään soveltuva tekniikan alan koulutus ja kokemusta vastaavista tehtävistä vähintään viiden vuoden ajalta. Alustavassa projektisuunnitelmassa on esitettävä vastuualueiden jakautuminen sekä tehtävään osallistuvien henkilöiden tuntimääräarviot ja niiden ajoittuminen. Rakennuttajakonsultin tehtävät sisältävät alustavasti ainakin seuraavien asiantuntijoiden osaamista: - Projektinjohtaja - Projektipäällikkö - suunnittelun vetäjä /asiantuntija, tunnelit - Projektiarkkitehti - mm. asemasuunnittelu ja -rakentaminen - Projektipäällikkö - asemarakentaminen - -"- - Projektipäällikkö - tunnelin rakenteet, päällysrakenne / asiantuntija - Kalliorakennus/tunneliasiantuntija/valvoja - -"- - Tunnelin tulevat rakenteet, päällysrakenne / valvoja - Hankintavastaava - Kustannuslaskenta ja aikataulutuksen asiantuntija - LVI-asiantuntija/valvoja - Sähkö- ja automaatio (SA) asiantuntija/valvoja - muu tarvittava asiantuntemus Alustava projektisuunnitelma laaditaan tarjousvaiheessa mahdollisemman täydellisenä tiedossa olevien asioiden perusteella niin, että tilaaja voi sen perusteella arvioida tarjoajan kykyä suoriutua kohteen rakennuttajakonsultin tehtävistä. Tarjoja on velvollinen täydentämään alustavaa projektisuunnitelmaa ennen rakentamisen aloitusta siten, että se on täysin ajanmukainen. Annetut tiedot ovat tarjoajaa sitovia sopimuksen keston ajan. Länsimetro Oy MKo

15 5(10) 2 LÄNSIMETRO 2.1 Yleistä Espoon ja Helsingin kaupungit ovat perustaneet yhteisin yhtiön Länsimetro Oy:n vastaamaan Länsimetron rakentamisesta. Hankkeen nimi on Länsimetro. 2.2 Kohteen sisältö Länsimetron hankesuunnitelma on laadittu vuoden 2007 aikana ja sitä on kehitetty edelleen helmikuuhun 2008 saakka. Suunnitelmassa on esitetty automaattisen metrolinjan toteuttamisedellytykset koko Länsimetron osuudelle sekä liittymisen nykyiseen metrojärjestelmään. Hankkeesta on aiemmin laadittu ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Hanke käsittää kalliotunnelissa Ruoholahdesta Matinkylään kulkevan metrolinjan. Se sisältää seitsemän nykyaikaista maanalaista metroasemaa ja bussien liityntäliikennejärjestelyt sekä -pysäköintiratkaisut asemilla. Koko metrolinjalla on tehty hankesuunnittelua palvelevia pohjatutkimuksia. Tutkimukset jatkuvat edelleen. Molemmissa kaupungeissa on lisäksi käynnissä Länsimetron maanalaisten asemakaavojen laadinta. Suunnittelussa on tehty yli kuntarajan ulottuvaa laajaa yhteistyötä. Suunnitteluprosessissa ovat suuren panoksen antaneet kaupunkien kaavoittajat ja liikennesuunnittelijat, geotekniset asiantuntijat, pelastuslaitoksen, rakennusvalvontaviraston yksiköt, teknisen toimialan sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen asiantuntijat. Seuraava suunnitteluvaihe on rakennussuunnitelmien laatiminen. Hankesuunnitelma linjaa rakennussuunnittelua, jonka kuluessa etsitään tehokkaimmat ja taloudellisimmat toteutuskelpoiset tekniset- ja rakenneratkaisut. Rakennussuunnitelmien teettämisessä otetaan huomioon hankkeen toteutusperiaatteet niin, että suunnittelukokonaisuudet palvelevat em. tehokkuus- ja taloudellisuustavoitteita. Tavoitteena on, että Espoon ja Helsingin kaupungit päättävät hankkeen toteuttamisesta kevään 2008 aikana. Rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan vuoden 2009 loppupuolella. Helsingin nykyisen metron automatisoinnin hankinta on parhaillaan päätösvaiheessa. Länsimetron ohjaus- ja automaatio järjestelmät ovat em. hankinnassa optiona. Automaatiohankinnasta on sovittu niin, että HKL on siinä tilaajana ja Länsimetro Oy vastaa kustannuksista hankkeen osalta. Asemat rakennetaan tunneliasemiksi ja varustellaan tarvittavalla talotekniikalla. Tie- ja katujärjestelyt koostuvat niistä tie- ja katujärjestelyistä, jotka metro vuoksi on rakennettava. Katu- ja kevytliikennejärjestelyt sekä asemien läheisyydessä tarvittavat järjestelyt nykyiseen katuverkkoon sisältyvät hankkeeseen. Kaupunkien organisaatioiden erityisasiantuntemus on yhtiön käytettävissä - erityisesti HKL:n metroliikenteeseen liittyvissä asioissa ja HKR:n metron rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Kaupunkien organisaatiot vastaavat kunnallisteknisten suunnitelmien mm. katusuunnitelmien hallinnollisista käsittelyistä. Länsimetro Oy MKo

16 2.3 Projektin yleistilanne ja aikataulu 6(10) Länsimetron hankesuunnitelma valmistui maaliskuussa Rakennussuunnitelmien suunnittelutyö käynnistetään tunnelin osuudelta kesällä Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuosien aikana. Vesilain edellyttämät vesiväylien alittamisen lupahakemus jätetään käsittelyyn toukokuussa Uudenmaan ympäristökeskuksen ja kaupunkien ympäristökeskusten kanssa on käynnistetty hankkeen ympäristölupiin liittyvät neuvottelut hankesuunnittelun yhteydessä. Länsimetron rakentamisen edellyttämät maanalaiset asemakaavat (Helsingin alueella yksi kaava ja Espoossa kolme kaavaa) ovat ehdotuksina lautakuntakäsittelyissä touko-kesäkuussa 2008 ja nähtävillä elokuussa Parhaassa tapauksessa kaavat saadaan vahvistettua vuoden 2009 alussa. 2.4 Kohdekohtaiset toimenpiteet ja kokonaiskustannukset Hankkeen kustannusarvio on 713,6 M (MAKU 131,5). 3 RAKENNUTTAJAKONSULTIN TEHTÄVÄT 3.1 Hankkeen johtaminen ja koordinointi Länsimetro Oy on hankkeen rakennuttajana sekä hankintojen tilaajana. Tilaajan edustajana hallinnollisissa ja teknisissä asioissa toimii toimitusjohtaja Matti Kokkinen. Tilaajan tehtäviä ovat mm: päätöksenteko projektin vastuuhenkilön asettaminen ylätason yhteydet (yhtiön omistajatahot, LVM jne.) sopimusten allekirjoitus ja taloushallinto lisä- ja muutostöiden hyväksyntä tiedottamiskäytännöstä vastaaminen ja yleiset periaatteet Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan apuna hankkeen johtamisessa ja koordinoinnissa sekä vastaa omalta osaltaan hankkeen toteutumisesta sisältö-, aikataulu- ja kustannusraamien mukaisesti. Tähän sisältyy mm. seuraavia tehtäviä: rakennussuunnitelmien, urakkaohjelmien, määrä- ja yksikköhintaluetteloiden, maksu- ja mittausperusteiden ja muiden selvitysten hankinnan valmistelu, hankinta, ohjaus ja valvonta osallistuu hankintastrategia suunnitteluun ja hankintojen valmisteluun eri osapuolten töiden koordinointi ja yhteensovitus (suunnittelu, rakennustyöt, katu- ja kunnallistekniset rakennustyöt, turvalaitetyöt, ratatyöt, vahvavirtatyöt, automaatiotyöt, asemien rakenne- ja talotekniikkatyöt jne.) rakennuskannan kartoitusten valmistelu ja toteutus vastaa kokouskutsuista ja pöytäkirjoista sekä toimii kokouksissa tarvittaessa puheenjohtajana projektipankin ylläpito Länsimetro Oy MKo

17 7(10) avustaa tilaajaa kuntien, maanomistajien ja muiden osapuolten kanssa pidettävissä neuvotteluissa ja suunnitelmien esittelytilaisuuksissa sekä tuottaa näissä tarvittavan esittelyaineiston sekä tiedotukseen ja viestintään tarvittavat aineistot Projektin sopimuksen mukaista toteutumista seuraavat, valvovat ja ohjaavat Länsimetro Oy:n hallitus, hankeen johtoryhmä, yhtiön henkilökunnasta ja kuntien asiantuntijoista koottu projektiryhmä ja asiantuntijaryhmät. Lisäksi hanketta käsitellään useissa erityisryhmissä aina tarpeen vaatiessa. Tilaaja vastaa em. ryhmien kokoamisesta. Rakennuttajakonsultti on mukana kaikissa ryhmissä. 3.2 Projektisuunnitelma ja sen ylläpito Tarjouksen liitteeksi tarjoaja laatii alustavan projektisuunnitelman. Rakennuttajakonsultiksi valittu tarjoaja viimeistelee tilaajan kanssa yhteistyössä lopullisen projektisuunnitelman sekä ylläpitää, päivittää ja täydentää sitä koko hankkeen ajan. Projektisuunnitelman tulee sisältää mm. seuraavia asioita: hankkeen kuvaus hankkeen tavoitteet (mm. tekniset tavoitteet, aikataulu, kustannukset) toteutusmalli (mm. organisaatio, tehtävät ja vastuualueet) hankintasuunnitelma (mm. hankintajako, hankintapolitiikka ja työnjako hankinnoissa) hankkeen aikataulullinen ohjaus hankkeen kustannusohjaus (mm. kustannusarvio, tiliöinti ja raportointi) tiedonhallinta (mm. käytettävät ohjelmat, tiedostojen säilytys yms.) raportointi dokumentointi turvallisuus hankkeen koordinointi erillistoimeksiantojen tarve ja rajapinta rakennuttajakonsulttiin nähden kustannusohjaus riskienhallinta - riskienarviointipalvelun hankinta- ja sopimusjuridiikka Myöhemmin päätettävän projektipankin vaikutukset projektisuunnitelman ylläpitoon sovitaan myöhemmin. Lähtökohtana on, että rakennuttajakonsultti järjestää projektipankin ylläpidon. 3.3 Kokonaisohjaus Kokonaisohjaus tarkoittaa eri toimintojen ja vaiheiden keskinäisen järjestyksen suunnittelua ja ohjausta. Se pitää sisällään eri toimialojen (tunnelien, työtunnelien, ratarakenteiden, tunneliin tulevien rakenteiden, asemien sekä asema-alueiden kunnallisteknisen rakentamisen suunnittelun ja työt) urakoiden yhteensovittamisen. Rakennuttajakonsultti ohjaa hankkeen valmistelua ja rakentamista hanketasolla. Oleellista hankkeen kokonaisohjauksen kannalta on se, että suunnittelun ja toteutuksen painopiste on hankkeen vaiheen kannalta keskeisissä osatehtävissä. 3.4 Hankkeen aikatauluohjaus Rakennuttajakonsultin tulee laatia yksityiskohtainen suunnittelu- ja toteutusaikataulu sekä hankintapakettijako, joita täydennetään työn kuluessa. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu myös toteutusaikataulujen seuranta sekä poikkeamien vaikutusten arviointi kokonaistavoitteen kannalta. Länsimetro Oy MKo

18 8(10) 3.5 Hankintatoimi Rakennuttajakonsultti vastaa hankintajaon laadinnasta ja ylläpidosta sekä kaikkien hankinta-asiakirjaluonnosten laadinnasta sekä jakelusta, urakkakohteiden esittelystä ja lisätietojen antamisesta, takuuaikarekisterin ylläpidosta sekä tilaajan materiaalitoimitusten vaatimista toimenpiteistä. Lisäksi rakennuttajakonsultti osallistuu urakoitsijan valintaan, käsittelee reklamaatiot, lisätyöt ja taloudelliset loppuselvitykset sekä edustaa tai avustaa rakennuttajaa hankintoja koskevissa neuvotteluissa ja kokouksissa. Hankintatoimeen sisältyy mm. seuraavia tehtäviä: hankinta-aikataulun ylläpito hankintojen EU-menettelyt yleisten hankinta-asiapaperien laadinta tarjouspyyntöjen laadinta rakennussuunnittelun hankinnat rakentamisen hankinnat tarjoajien etsintä ja suorituskyvyn varmistaminen tarjouspyyntöjen jakelu ym. rutiinit kohteen esittelyt ja lisätietojen antaminen tarjousvertailut ja perustelumuistiot sopimusneuvottelut hankinta- ja sopimusasiapapereiden laadinta takuuaikatiedoston ylläpito Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista / Muiden asiakirjojen valmistelu Hankinta-asiakirjaluonnosten laadinnan ja jakelun lisäksi tehtäviin kuuluu erilaisten lupa-asiakirjojen valmistelu (esim. maisematyö-, meluavien töidenluvat, rakennusluvat jne) sekä hankkeen kokousten muistioiden ja pöytäkirjojen laadinta ja jakelu. Tarvittaessa lupavalmisteluun käytetään ko. asiantuntemuksen omaavia suunnittelijoita ja laaditaan tarvittaessa erillisselvityksiä. Rakennuttajakonsultti vastaa siitä, että toteutumatiedot ja näin tehty -kuvat laaditaan sekä toimitetaan arkistoon ja rekisterien ylläpitäjille. 3.7 Hankkeen kustannusohjaus Rahavarojen seuranta ja hallinnointi on olennaisen tärkeä osa rakennuttamistehtävää. Rakennuttajakonsultti vastaa osaltaan siitä, että hankkeen sisältö saadaan toteutettua käytettävissä olevalla rahoituksella. Konsultin tulee esittää tarjouksessaan kustannusohjausmenettely. Kustannusohjaukseen sisältyviä tehtäviä ovat mm: hankkeen kustannusseurannan hoitaminen (ottaen huomioon kustannusten seuraamisen ns. rajalta poikki periaatteen mukaisesti) tarkennetun budjetin laadinta urakkajakoisen budjetin ylläpito kustannusvalvonta (sitoutuneet ja toteutuneet kustannukset) loppukustannusennusteen ylläpito kassavirtaennuste toteutuneiden määrien laskenta (urakkalaskutus) mahdollisten lisätöiden ja reklamaatioiden käsittely urakoiden taloudelliset loppuselvitykset raportointi Länsimetro Oy MKo

19 9(10) 3.8 Hankkeen ja hankintojen edistymisen raportointi Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu laatia kuukausittainen seurantaraportti projektin etenemisestä. Kuukausiraportin sisällöstä ja muodosta sovitaan tarkemmin tilaajan kanssa. Projektin valmistuttua laaditaan projektista loppuraportti. Loppuraportissa esitetään projektisuunnitelmassa esitetyt asiat toteutuneiden tietojen perusteella. Loppuraportin liitteeksi kootaan projektin aikana syntyneet projektisuunnitelmassa rakennuttajalle luovutettavaksi määritellyt asiakirjat. 3.9 Tiedotus Rakennuttajakonsultti valvoo työmaiden lähialueiden asukkaiden informoimisesta (haittaa aiheuttavat työt, esim. liikennejärjestelyt, räjäytys- ja paalutustyöt) ja kokoaa urakoitsijoilta tarvittavat tiedot informaatioaineiston laatimiseksi. Ajatasatiedotteiden laatimisesta sovitaan urakkakohtaisesti ja tehtävä voidaan osoittaa urakkaan kuuluvaksi. Rakennuttajakonsultin tehtävänä on ylläpitää tilannekuvaa koko hankkeen osalta niin, että tiedottamisen osalta hallitaan keskeiset toimet vähintään kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Hankkeelle kilpailutetaan erillinen tiedottaja vastaamaan mm. tiedotuksen ajoitukseen ja jakeluun liittyvistä tehtävistä. Rakennuttaja konsultti vastaa siitä, että tarvittava tekninen aineisto tiedotustoimintaa varten on saatavilla Turvallisuus Rakennuttajakonsultti laatii seuraavat turvallisuusasiakirjat ja suunnitelmat: Koko hanketta käsittävä turvallisuusasiakirja (yleinen osa), joka sisältää hankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot Yksittäistä urakkaa koskeva turvallisuusasiakirja (työkohtainen osa, mikäli asiakirjaa ei ole annettu urakoitsijan tehtäväksi), joka sisältää erityisesti kohteen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot Hankkeen riskinhallintasuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä tilaajan kanssa. Rakennuttajakonsultti vastaa työmaiden työturvallisuuden valvonnasta ja seurannan ohjaamisesta. Konsultti vastaa riskienhallintaraportin tuottamisesta eri toimijoilta saatavien tietojen perusteella. Tilaaja ja konsultti käyvät riskienhallintasuunnitelman tilanteen läpi aina tarvittaessa mutta vähintään kolmen kuukauden välein Rakennustöiden paikallisvalvonta Rakennuttajakonsultti vastaa rakentamistöiden työmaavalvonnasta. Tehtäviin sisältyy urakoiden rakentamistöiden laadunvalvonta, työturvallisuuden valvonta, urakoihin kuuluvien työ-, turvallisuus- ja laatusuunnitelmien tarkastaminen, urakoihin liittyviin kokouksiin, katselmuksiin ja tarkastuksiin (urakkaneuvottelut, aloituskokous, työmaakokoukset, vastaanottokatselmus ja tarkastus, taloudellinen loppuselvitys, takuutarkastus) osallistuminen, tarvittaessa yhteydenpito suunnittelijoihin sekä osallistuminen työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitteluun. Valvontaan sisältyviä tehtäviä ovat mm: urakoiden aloituskokoukset työmaakokoukset Länsimetro Oy MKo

20 10(10) edistymän seuranta tarkastukset laadunvalvonta piirustusten toimitus projektipankkiin projektipankin hallinnointi (tilaaja hankkii projektipankkipalvelut erikseen) laskujen käsittely (asiatarkastus ja tiliöintitoimet /ohjeistus) vastaanottomenettelyt takuuaikaisten velvoitteiden hoitaminen osallistuminen työnaikaisten liikennejärjestelyjen valvontaan työturvallisuustoimenpiteiden valvonta Pääurakoitsija velvoitetaan järjestämään rakennuttajakonsultille tarvittavat työmaatilat Työnaikaiset muutokset Työnaikaisten muutosten hyväksymisestä vastaa tilaaja. Rakennuttajakonsultin tehtävänä on: työnaikaisten muutossuunnitelmien teettäminen ja tarkastaminen muutosten kustannusvaikutusten selvittäminen laatupoikkeamien vaatimusten mukainen tarkastaminen huolehtia siitä, että hankkeen eri osapuolilla on käytössään viimeisimmät suunnitelmat hankkia toteutumapiirustukset Mikäli rakentamissuunnitteluvaiheessa tai myöhemmässä vaiheessa tehdyt suunnitelmat eivät vastaa toteutunutta, niin konsultin tehtävänä on laadituttaa tarkepiirustukset. Tarkepiirustuksissa esitetään muutokset yksiselitteisesti ja havainnollisesti. Tarkepiirustukset lisätään hankkeen projektikansioihin. Länsimetro Oy MKo

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely 1(4) Tekniikka- ja ympäristöosasto KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011 1. Hankintamenettely Avoin menettely, puitejärjestely. Hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) ASUNNOTTOMIEN ASUMIS-JA TUKIPALVELUJEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet Hankinnan

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/206 (5) 27.0.206 3 HKL:n arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien puitejärjestelyn tilaaminen HEL 206-00065 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA - Lopen kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Launosten koulun laajennuksen ja saneerauksen RAKENNE-suunnittelutehtävistä. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja KSE 95 (RT 13-10574)

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset:

TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014. Tarjouksessa tulee liittää seuraavat selvitykset: 1(6) TIE-, KATU- JA ALUETEKNISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUN KUMPPANUUSSOPIMUS AJALLE 1.2.2013-31.12.2014 Kokemäen kaupungin yhdyskuntaosasto pyytää tarjoustanne erikseen sopimuskauden aikana hankekohtaisesti

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1 RAKENNUSVIRASTO 1(6) PACIUKSENKADUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN SUUNNITTELU Hankinnan kohde Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto pyytää tarjoustanne otsikossa mainitusta suunnittelutehtävästä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ UUDISRAKENNUS, TAITAJANKATU 8, SALO

TARJOUSPYYNTÖ UUDISRAKENNUS, TAITAJANKATU 8, SALO 1 UUDISRAKENNUS, TAITAJANKATU 8, pyytää tarjouksia Taitajankatu 8 uudisrakennuksen rakennusurakasta (päätoteuttaja) ja halliurakasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien urakka-laskenta-asiakirjojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Stadin ammattiopisto tasoleikkurin hankinta koulutuskäyttöön HEL 2015-009004 T 02 08 01 00 1.Hankinnan kohde Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston palvelun ja

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1(7) Mannerheimintien katu- ja rakennussuunnittelu välillä Postikatu Runeberginkatu

Tarjouspyyntö 1(7) Mannerheimintien katu- ja rakennussuunnittelu välillä Postikatu Runeberginkatu Tarjouspyyntö 1(7) Mannerheimintien katu- ja rakennussuunnittelu välillä Postikatu Runeberginkatu 1 Hankinnan kohde Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto pyytää tarjoustanne otsikossa

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1 RAKENNUTTAJA 2 Tarjouspyynnön kohde ja tehtäväkuvaus 2.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

"KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 5 1/ INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2016 "KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA Oulunkaaren seutukunta TARJOUSPYYNTÖ Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Piisilta 1 91100 Ii 2.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Selvityksen case-kohteena on

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot