TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT"

Transkriptio

1 Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy

2 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN LAATIMIS- JA ARVIOINTIPERUSTEET Tarjouksen sisältö Tarjousasiakirjojen julkisuus Työn aikataulu 6 2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 6 3. PALKKIO- JA LASKUTUSPERUSTEET Palkkiomuoto Maksusuoritukset ja laskujen jako Muutos- ja lisätyöt Aikataulu ja viivästymiset Toimeksiannon keskeyttäminen Selvitys veroista, sosiaali- ym. maksuista 7 4. TARJOUSTEN VERTAILU JA KONSULTIN VALINTA Arviointiperusteet Henkilöiden arviointi Muuta Tarjousten käsittely 9 5. TYÖN ORGANISOINTI 10 2

3 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 3 (10) Rakennuttamispalvelut LÄNSIMETRO RAKENNUTTAMISPALVELUT Viite: Osallistumishakemuksenne Tehtävä TEHTÄVÄN SISÄLTÖ Länsimetro Oy pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun tehtävän hoitamisesta. Tehtävä käsittää Länsimetro rakennuttamispalvelut rakennussuunnittelun ohjauksesta viimeiseen vastaanottoon ja takuuaikojen päättymiseen. Tehtävä on määritelty laajuudeltaan ja sisällöltään yksityiskohtaisemmin jäljempänä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. TEHTÄVÄN AIKATAULU PALKKIOPERUSTEET Länsimetron hankesuunnitelma valmistui Kunnanvaltuustot ovat tekemässä rakentamis- ja rahoituspäätöksiään toukokuussa Tavoitteena on käynnistää rakennussuunnittelu mahdollisimman pikaisesti em. päätösten jälkeen, mikä käytännössä tarkoittaa elokuuta Tavoitteena on saavuttaa rakentamisen käynnistämisvalmius vuoden 2009 lopulla ja hankkeen toteuttaminen niin, että liikenne voisi käynnistyä vuoden 2013 loppupuolella. Palkkiomuoto on KSE 1995 kohdan mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin, määräytymis- ja laskutusperusteet on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa 3. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Länsimetro Oy:n toimipisteeseen klo mennessä. Käyntiosoite on (ma-pe 10-18): Länsimetro Oy Tapiotori 3 a ESPOO 3

4 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 4 (10) Rakennuttamispalvelut ja postiosoite on: Länsimetro Oy PL ESPOON KAUPUNKI Kuoreen merkintä: Tarjous: Länsimetron rakennuttamispalvelut. Tarjous tulee tehdä A4 koossa olevana paperitulosteena sekä sähköisessä muodossa, esim. PDF -formaatissa USBmuistitikulla tai CD:llä Tarjouskuoren sisään tulee liittää tarjouspyynnön liitteen 2 hinnoiteltu vertailukustannuslaskelma omaan erilliseen suljettuun kuoreen, jonka päälle merkintä: "Länsimetron rakennuttamispalvelut / hinnat" LISÄTIEDOT Tarjouksen laatimiseen ja työohjelmaan liittyvät kysymykset ja kommentit tulee toimittaa klo mennessä joko kirjallisesti edellä kerrottuun Länsimetro Oy:n osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen: Kysymyksiin tulee liittää lähettäjän yhteystiedot sähköpostiosoitteineen ja viite Länsimetron rakennuttamispalvelut. Kysymysten yhteyteen tulee liittää yhteyshenkilö sähköpostiosoite. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään tarjouspyynnön saaneille sähköpostitse

5 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 5 (10) Rakennuttamispalvelut Tarjouksen laatimis- ja arviointiperusteet 1.1. Tarjouksen sisältö Tarjous tehdään Länsimetron rakennuttajapalveluista. Tehtävänä on toimia koko hankkeen ajan rakennuttajakonsulttina. Tarjouksesta tulee ilmetä seuraavat seikat - alustava projektisuunnitelma liitteen 1 määrittelyt huomioiden - selvitys työhön käytettävästä henkilökunnasta laskutusluokittain (SKOL-luokitus) ja tehtävittäin - liitteen 2 mukainen hinnoiteltu viitetuntimäärätaulukko tuntihintoineen sekä kustannusten ajoittumistietoineen - tarjottujen henkilöiden koulutus- ja referenssitiedot (mikäli henkilöiden CV:t on toimitettu jo ilmoittautumisen yhteydessä ei niitä enää tarvitse toimittaa paperisina, mutta sähköisessä aineistossa ne on esitettävä) Tarjoaja voi hankkia tarjouksessaan määrittelemänsä osan palvelusta alihankintana. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa omana kohtana. Ilmoittautumisen yhteydessä on jo toimitettu veroviranomaiselta saatava selvitys verojen suorittamisesta sekä vakuutusyhtiöltä saatava selvitys sosiaali- ja muiden lakisääteisten maksujen suorittamisesta. Samanlainen selvitys tulee esittää myös työhön mahdollisesti osallistuvien alihankkijoiden osalta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Vertailuhinta esitetään verottomana (alv0%). Palkkio määräytyy KSE 1995 sopimusehtojen mukaisesti sisältäen palkkion, erityiset korvaukset ja kulut lukuun ottamatta kopiointi-, malli-, painatus-, monistus- tms. työntulostuksesta ja dokumentoinnista aiheutuneita kuluja, jotka ovat välttämättömät tehtävän raportoimiseksi tilaajille. Matka-, majoitus- ja päivärahakorvausta ei makseta pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Sipoo) tehdyistä matkoista. Muuten matka-, majoitus- ja päivärahakorvausta maksetaan vain jos siitä on erikseen sovittu. Lisäksi tulee esittää työssä käytettävä tuntiveloitushinnat henkilöryhmittäin. Vertailuhintalaskelma tehdään tarjoushetken hinnoilla. Työn aikana tuntiveloitushintoja tarkistetaan kerran vuodessa niin, että ensimmäinen tarkistusajankohta on Tarkistusperusteena on SKOLin suunnittelukustannusten seuranta -laskelma. Joitakin erityistehtäviä kuten kustannusohjaus, riskienhallinta- ja riskienarviointipalvelut, hankinta- ja sopimusjuridiikka palvelut, voidaan hankkia työn aikana erillisinä toimeksiantoina ja niihin liittyvistä tehtävistä sovitaan tapauskohtaisesti. 5

6 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 6 (10) Rakennuttamispalvelut Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia yhtiön valintapäätöksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Länsimetro Oy harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena Työn aikataulu Rakennuttamispalvelujen alustava aikataulu on seuraava: työ käynnistyy elokuussa 2008 rakennussuunnittelun ensimmäiset tarjouspyynnöt liikkeelle mahdollisimman nopeasti rakentamisen aloitusvalmiuden tavoiteaika on vuoden 2009 loppupuoli. tavoitteeksi koko hankkeelle on asetettu liikenteen käynnistyminen vuoden 2013 aikana 2. Sopimuksen syntyminen Sopimus rakennuttamispalvelusta tehdään, kun Länsimetro Oy on päättänyt työn tilaamisesta. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Länsimetro Oy:n sekä valitun konsultin kesken sen jälkeen, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sitova sopimus hankinnasta syntyy vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys: 1. Konsulttisopimus 2. Sopimuksessa eritellyt liitteet 3. Tarjouspyyntö 4. KSE Tarjous 6. Muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä 3. Palkkio- ja laskutusperusteet 3.1. Palkkiomuoto Palkkiomuoto on KSE 1995 kohdan mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin. Sopimus tehdään kattopalkkioperusteisena ymmärtäen kuitenkin se seikka, että tehtävän sisältö täsmentyy työn edetessä. 6

7 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 7 (10) Rakennuttamispalvelut Laskutusperuste on KSE 1995 kohdan mukainen aikapalkkio henkilöryhmittäin, minkä lisäksi konsultti saa laskuttaa KSE 1995 kohdan 5.3 mukaiset erityiset korvaukset ja kohdan 5.4. mukaiset kulut ottaen huomioon mitä kohdassa 1.1 on määrätty. Mahdollinen ATK-korvaus on kiinteä, se sisältyy hintaan eikä sitä tarkisteta työn aikana. Henkilöryhmittäiset tuntiveloitushinnat ovat sopimuksen solmimishetkellä käytössä olevat hinnat, joita tarkistetaan vuosittain Maksusuoritukset ja laskujen jako Työ laskutetaan kuukausittain toteutuneiden suoritteiden perusteella. Laskut eritellään seuraavasti: kaikki kustannukset, jotka voidaan kohdentaa maantieteellisesti, eritellään kustannuspaikoille Espoo ja Helsinki kustannukset, joita ei kyetä erittelemään em. periaatteella, jaetaan kohdennettujen kustannusten suhteessa. Konsultin työajanseurantajärjestelmän tulee mahdollistaa edellä esitetty kulujen erittely ja laskuttaminen erillisinä laskuina Muutos- ja lisätyöt Konsultti raportoi projektiryhmän kokouksissa työn tilanteen ja laskutustilanteen. Tilaaja korvaa lisätyöt, joiden aloittamiseen/tekemiseen on annettu tilaajan kirjallinen lupa Aikataulu ja viivästymiset KSE 1995 mukaan Toimeksiannon keskeyttäminen Tilaajan ilmoituksesta johtuvasta keskeytymisestä aiheutuvat kustannukset korvataan KSE 1995 kohdan 7.3 mukaisesti Selvitys veroista, sosiaali- ym. maksuista Toimittajan on vaadittaessa toimituksen aikana annettava selvitys verojen ja sosiaalimaksujen maksamisesta. Vastaava selvitys tulee hankkia myös alihankkijoista ja esittää se vaadittaessa tilaajalle. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus verojen ja sosiaalimaksujen maksamisen laiminlyönnin johdosta, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai ellei tilaajalle toimiteta viranomaisen hyväksymää maksusuunnitelmaa. Ilmoittautumisvaiheessa toimitetut todistukset huomioidaan tarjouksia arvioitaessa. 7

8 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 8 (10) Rakennuttamispalvelut Tarjousten vertailu ja konsultin valinta 4.1. Arviointiperusteet Konsultin valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella seuraavasti: Laatutekijät painoarvoltaan 60 pistettä Alustavan projektisuunnitelman perusteella arvioitavat osat (0-30). Arvio perustuu tarjoukseen liitettävään alustavaan projektisuunnitelmaan. hankkeen kokonaishallintamenettely 0-15 o tarjoaja kuvaa projektisuunnitelmassaan, kuinka laajan ja monitahoisen hakkeen osatehtävät hallitaan kokonaisuuden kannalta kestävällä ja oikeiden asioiden tekemiseen johtavalla toimintatavalla hankintajakoperiaatteet ja hankintojen hallintamenetelmät sekä kustannusohjaus- ja aikatauluhallintamenetelmät 0-15 o millä menetelmillä määritetään hankintajako o miten hankintoja valmistellaan, ohjataan ja seurataan o millaisia kustannusohjaus- ja seurantamenetelmiä esitetään käytettäväksi o miten aikatauluhallinta järjestetään ja kuinka varmistetaan eri toimien oikeaaikaisuus o muutostenhallintamenettelyt Hankkeeseen tarjotun henkilöstön perusteella saatavat pisteet (0-30): Rakennuttajakonsultin tehtävän organisoinnin osalta arvioidaan projektin vastuiden jakoa, henkilöstön todistuksin osoitettua ammattitaitoa sekä kustannustehokkuutta. Rakennuttajakonsultti toimii yleisesti tilaajan apuna hankkeen johtamisessa ja koordinoinnissa ja rakennuttajakonsultilta edellytetään kykyä itsenäiseen toimintaan. Mikäli tarjoajalla ei tarjousta tehdessään ole tiedossa kaikkia työhön tarvittavia henkilöresursseja, on tarjoajan kuvattava mahdollisimman yksilöidysti hankittavien resurssien määrä, laatu, ja ominaisuudet. Hankittavien henkilöiden osalta on kuvattava koulutus ja työkokemus tehtävän edellyttämältä toimialalta. projektinjohtajan projektinjohtokokemus, laatupisteet enintään 15 o arvio perustuu projektinjohtokokemukseen vastaavan tyyppisissä, suurissa hankkeissa projektiryhmän koulutus ja aikaisempi kokemus, laatupisteet enintään 20 o projektipäälliköt, enintään10 pistettä o muu henkilöstö, enintään 5 pistettä o arvio perustuu projektiryhmän henkilöiden aikaisempaan kokemukseen vastaavan kaltaisissa hankkeissa alkaen vuodesta 1999 o projektiryhmän kokoonpano ja erikoisosaaminen mm. kalliorakentaminen, hankinnat, LVISA, kustannusseuranta, aikataulutus Tarjoajan laatupisteet lasketaan yhteen. Eniten laatupisteitä saanut tarjous saa 60 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: tarjouksen vertailupistemäärä = asianomaisen tarjouksen saamat laatupisteet (Y) jaettuna eniten laatupisteitä 8

9 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 9 (10) Rakennuttamispalvelut saaneen tarjouksen laatupisteillä (X) ja kerrottuna 60 pisteellä. Laskukaava: Y/X x 60 pistettä. Hinta 40 pistettä Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 40 pistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman hyväksyttävän tarjouksen hinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 40 pisteellä. Laskukaava: X/Y x 40 pistettä Valinta Eniten vertailupisteitä saanut tarjous valitaan. Vertailupisteet lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Hyväksyttävä tarjous edellyttää työn hinnan ilmoittamista tarjouksessa ja sen jaottelemista kohdan 1.1. osatehtävien mukaisiin osiin Henkilöiden arviointi Tehtävään tarjottavista henkilöistä tulee toimittaa henkilöesitteet koulutustietoineen ja työhistorioineen viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tarjouksessa tulee nimetä henkilöt tehtäväluettelon keskeisiin tehtäviin Muuta Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä perustellusta syystä kaikki tarjoukset. Tarjoajalla ei ole oikeutta korvaukseen tarjouksen laadinnasta aiheutuneesta työstä 4.4. Tarjousten käsittely Tarjousajan päättymisen jälkeen määräajassa saapuneiden tarjoukset avataan ja laaditaan avauspöytäkirja. Määräajassa saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavasti: - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen - sopimuksen tekeminen Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta tarkistettaessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, jotka on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen, se ei saa sisältää omia ehtoja ja sen tulee sisältää pyydetyt lisätiedot. Tavoitteena on saada konsultin valinta tehtyä viikolla 26. 9

10 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 10 (10) Rakennuttamispalvelut Työn organisointi Hallitus Länsimetro Oy:n hallitus päättää hankkeen kannalta merkittävistä linjauksista ja ratkaisuista. Hallituksen kokousten järjestelyistä vastaa tilaaja. Johtoryhmä Johtoryhmä vastaan hankkeen etenemisestä aikataulussa ja kustannuskehyksessä. Ryhmässä ovat mukana tilaajan edustus sekä rakennuttajakonsultin keskeiset henkilöt. Rakennuttajakonsultti vastaa kokousten järjestelyistä. Sihteerinä konsultin projektinjohtaja. Projektiryhmä Projektiryhmä vastaa teknisistä asioista. Projektiryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin ja siinä on mukana tarpeen mukaan myös kaupunkien erityisasiantuntemusta. Puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä konsultin edustaja. Riskienhallintaryhmä Riskienhallintaryhmä ylläpitää riskienhallintasuunnitelmaa. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään 3 kk välein. Asiantuntijaryhmät Tarpeen mukaan kootaan asiantuntijoista erityisryhmiä eri teemojen ympärille. Konsultti toimii näissä ryhmissä sihteerinä. Tapiolassa Matti Kokkinen toimitusjohtaja Länsimetro Oy LIITTEET 1. Projektisuunnitelman laatiminen 2. Hinnoittelulehti (toimitetaan erillisessä suljetussa kuoressa tarjouskuoren sisällä) 3. Hankesuunnitelma selostus ja supistettupiirustussarja (paperiversio) (suunnitelma on kokonaisuudessa ladattavissa osoitteesta käyttäjätunnuksella rakennuttaja ja salasanalla rakennuttaja) 10

11 Liite 1 Länsimetro Rakennuttamispalvelut Projektisuunnitelman laatiminen Länsimetro Oy MKo

12 2(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKINTA HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET ALUSTAVA PROJEKTISUUNNITELMA LÄNSIMETRO YLEISTÄ KOHTEEN SISÄLTÖ PROJEKTIN YLEISTILANNE JA AIKATAULU KOHDEKOHTAISET TOIMENPITEET JA KOKONAISKUSTANNUKSET RAKENNUTTAJAKONSULTIN TEHTÄVÄT HANKKEEN JOHTAMINEN JA KOORDINOINTI PROJEKTISUUNNITELMA JA SEN YLLÄPITO KOKONAISOHJAUS HANKKEEN AIKATAULUOHJAUS HANKINTATOIMI MUIDEN ASIAKIRJOJEN VALMISTELU HANKKEEN KUSTANNUSOHJAUS HANKKEEN JA HANKINTOJEN EDISTYMISEN RAPORTOINTI TIEDOTUS TURVALLISUUS RAKENNUSTÖIDEN PAIKALLISVALVONTA TYÖNAIKAISET MUUTOKSET...10 Länsimetro Oy MKo

13 3(10) 1 HANKINTA 1.1 Hankinnan kohde ja tavoitteet Hankinnan kohteena ovat Länsimetron rakennuttamiseen liittyvät palvelut. Länsimetron rakentamisen käynnistämisestä päätetään Espoon (19.5.) ja Helsingin (21.5.) kaupunginvaltuustoissa. Hankesuunnitelma valmistui Tehtävän laajuutta ja rakennuskohdetta on tarkemmin esitelty jäljempänä tässä rakennuttamisohjelmassa. Länsimetro Oy:n (myöhemmin tilaaja) tarkoituksena on tehdä koko hankkeen kattava rakennuttamispalveluista sopimus yhden rakennuttajakonsultin kanssa. Konsultti voi käyttää tehtävän suorittamisessa alikonsultteja, jotka tulee hyväksyttää tilaajalla. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Rakennuttamistehtävä sisältää RAP 95 (RT ) kohtien C3-C8 sekä osin kohdan C2 rakennuttamiseen liittyvät tehtävät sekä valvontaan liittyen RT-korttien Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo ja Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon mukaiset työt ja toimet. 1.2 Alustava projektisuunnitelma Tilaajan hankintastrategia peruslinjauksia: kallio- ja tunnelirakentaminen tehdään tilaajan suunnitelmilla urakkajaossa tulee mahdollistaa järkevien kokonaisuuksien syntyminen niin, että erityisesti kalliorakentamisen markkinat otetaan huomioon - urakkamahdollisuuksia sekä pienille toimijoille että urakoita mahdollisesti yhdistelemällä myös suuria kokonaisuuksia asemien osalta on mahdollista, että urakat liittyvät muiden toimijoiden maanpäällisiin hankkeisiin taloteknisten järjestelmien hankinnassa pyritään järjestelmän kunnossapidon kannalta toimiviin ratkaisuihin, jolloin osa järjestelmistä lienee saman toimittajan koko Länsimetron osalta automaattiohjausjärjestelmän hankinta liittyy HKL:n parhaillaan käynnissä olevaan automaattimetrohankkeeseen Projektisuunnitelma määrittää hankkeen tavoitteet, laajuuden, toteutusmallin, vaiheistuksen, aikataulut, rakennussuunnittelun ja rakentamisen hankintasuunnitelmat, kustannusten ohjauksen, projektiorganisaation, riskienhallintamenettelyt sekä muut hankkeen kannalta oleellisimmat asiat. Tarjouksen liitteenä toimitettavan alustavan projektisuunnitelman merkittävimpinä osina ovat esitys hankkeen kokonaisohjausmenettelystä, jolla varmistetaan, että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan, hankintajaosta ja toteutuksen aikataulusta, selvitys menetelmistä työnaikaisen työnsuunnittelun ohjauksesta (urakoitsijoiden työsuunnittelun reunaehtojen varmistaminen) ja rakennuttajakonsultin tehtävien organisoinnista. Hankintajaon tulee perustua sellaisiin toiminnallisesti ja alueellisesti selkeisiin kokonaisuuksiin, joista järjestettävissä tarjouskilpailuissa markkinaresurssit tulevat järkevästi huomioiduksi ja tarjouskilpailuun on mahdollista saada riittävä määrä soveltuvia tarjoajia. Tavoitteena on saada kuhunkin työhön parhaat mahdolliset tekijät sekä välttää mm. työn viivästymisestä ja urakoiden ketjuuntumisesta syntyviä lisäkustannuksia. Länsimetro Oy MKo

14 4(10) Hankintajaon osalta arvioidaan seuraavia tekijöitä: - riittävän kilpailun aikaansaaminen - kustannusten hallinta - aikataulu - urakoiden keskinäinen hierarkia Hankintajako liittyy kiinteästi toteutuksen aikataulutukseen. Alustavassa projektisuunnitelmassa tulee esittää hankintatasolle ulottuva työn toteutuksen kokonaisaikataulu, jossa on huomioitu mahdollisten lupien, reunaehtojen ja lainsäädännön edellyttämät käsittelyajat. Rakennuttajakonsultti vastaa hankintojen suunnittelusta ja aikatauluttamisesta. Lisäksi alustavassa projektisuunnitelmassa tulee esittää urakoiden keskinäinen hierarkia, eli mikä urakoitsijoista missäkin projektin vaiheessa toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä pääurakoitsijalle alistetut aliurakoitsijat. Rakennuttajakonsultti valmistelee pääsuunnittelijoiden kilpailuttamisen ja valinnan. Valintapäätökset tekee tilaaja. Tarjottavan projektinjohtaja ja projektipäällikkötason henkilöiden tulee olla kokopäivätoimisia, muut vastuualueet voidaan jakaa eri henkilöiden kesken - projektisuunnitelmassa on esitettä pääpiirteissään myös konsultin miehitys ja sen vaihtelut hankkeen aikana. Vähimmäisvaatimuksena on, että kokopäivätoimisella henkilöllä on tehtävään soveltuva tekniikan alan koulutus ja kokemusta vastaavista tehtävistä vähintään viiden vuoden ajalta. Alustavassa projektisuunnitelmassa on esitettävä vastuualueiden jakautuminen sekä tehtävään osallistuvien henkilöiden tuntimääräarviot ja niiden ajoittuminen. Rakennuttajakonsultin tehtävät sisältävät alustavasti ainakin seuraavien asiantuntijoiden osaamista: - Projektinjohtaja - Projektipäällikkö - suunnittelun vetäjä /asiantuntija, tunnelit - Projektiarkkitehti - mm. asemasuunnittelu ja -rakentaminen - Projektipäällikkö - asemarakentaminen - -"- - Projektipäällikkö - tunnelin rakenteet, päällysrakenne / asiantuntija - Kalliorakennus/tunneliasiantuntija/valvoja - -"- - Tunnelin tulevat rakenteet, päällysrakenne / valvoja - Hankintavastaava - Kustannuslaskenta ja aikataulutuksen asiantuntija - LVI-asiantuntija/valvoja - Sähkö- ja automaatio (SA) asiantuntija/valvoja - muu tarvittava asiantuntemus Alustava projektisuunnitelma laaditaan tarjousvaiheessa mahdollisemman täydellisenä tiedossa olevien asioiden perusteella niin, että tilaaja voi sen perusteella arvioida tarjoajan kykyä suoriutua kohteen rakennuttajakonsultin tehtävistä. Tarjoja on velvollinen täydentämään alustavaa projektisuunnitelmaa ennen rakentamisen aloitusta siten, että se on täysin ajanmukainen. Annetut tiedot ovat tarjoajaa sitovia sopimuksen keston ajan. Länsimetro Oy MKo

15 5(10) 2 LÄNSIMETRO 2.1 Yleistä Espoon ja Helsingin kaupungit ovat perustaneet yhteisin yhtiön Länsimetro Oy:n vastaamaan Länsimetron rakentamisesta. Hankkeen nimi on Länsimetro. 2.2 Kohteen sisältö Länsimetron hankesuunnitelma on laadittu vuoden 2007 aikana ja sitä on kehitetty edelleen helmikuuhun 2008 saakka. Suunnitelmassa on esitetty automaattisen metrolinjan toteuttamisedellytykset koko Länsimetron osuudelle sekä liittymisen nykyiseen metrojärjestelmään. Hankkeesta on aiemmin laadittu ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Hanke käsittää kalliotunnelissa Ruoholahdesta Matinkylään kulkevan metrolinjan. Se sisältää seitsemän nykyaikaista maanalaista metroasemaa ja bussien liityntäliikennejärjestelyt sekä -pysäköintiratkaisut asemilla. Koko metrolinjalla on tehty hankesuunnittelua palvelevia pohjatutkimuksia. Tutkimukset jatkuvat edelleen. Molemmissa kaupungeissa on lisäksi käynnissä Länsimetron maanalaisten asemakaavojen laadinta. Suunnittelussa on tehty yli kuntarajan ulottuvaa laajaa yhteistyötä. Suunnitteluprosessissa ovat suuren panoksen antaneet kaupunkien kaavoittajat ja liikennesuunnittelijat, geotekniset asiantuntijat, pelastuslaitoksen, rakennusvalvontaviraston yksiköt, teknisen toimialan sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen asiantuntijat. Seuraava suunnitteluvaihe on rakennussuunnitelmien laatiminen. Hankesuunnitelma linjaa rakennussuunnittelua, jonka kuluessa etsitään tehokkaimmat ja taloudellisimmat toteutuskelpoiset tekniset- ja rakenneratkaisut. Rakennussuunnitelmien teettämisessä otetaan huomioon hankkeen toteutusperiaatteet niin, että suunnittelukokonaisuudet palvelevat em. tehokkuus- ja taloudellisuustavoitteita. Tavoitteena on, että Espoon ja Helsingin kaupungit päättävät hankkeen toteuttamisesta kevään 2008 aikana. Rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan vuoden 2009 loppupuolella. Helsingin nykyisen metron automatisoinnin hankinta on parhaillaan päätösvaiheessa. Länsimetron ohjaus- ja automaatio järjestelmät ovat em. hankinnassa optiona. Automaatiohankinnasta on sovittu niin, että HKL on siinä tilaajana ja Länsimetro Oy vastaa kustannuksista hankkeen osalta. Asemat rakennetaan tunneliasemiksi ja varustellaan tarvittavalla talotekniikalla. Tie- ja katujärjestelyt koostuvat niistä tie- ja katujärjestelyistä, jotka metro vuoksi on rakennettava. Katu- ja kevytliikennejärjestelyt sekä asemien läheisyydessä tarvittavat järjestelyt nykyiseen katuverkkoon sisältyvät hankkeeseen. Kaupunkien organisaatioiden erityisasiantuntemus on yhtiön käytettävissä - erityisesti HKL:n metroliikenteeseen liittyvissä asioissa ja HKR:n metron rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Kaupunkien organisaatiot vastaavat kunnallisteknisten suunnitelmien mm. katusuunnitelmien hallinnollisista käsittelyistä. Länsimetro Oy MKo

16 2.3 Projektin yleistilanne ja aikataulu 6(10) Länsimetron hankesuunnitelma valmistui maaliskuussa Rakennussuunnitelmien suunnittelutyö käynnistetään tunnelin osuudelta kesällä Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuosien aikana. Vesilain edellyttämät vesiväylien alittamisen lupahakemus jätetään käsittelyyn toukokuussa Uudenmaan ympäristökeskuksen ja kaupunkien ympäristökeskusten kanssa on käynnistetty hankkeen ympäristölupiin liittyvät neuvottelut hankesuunnittelun yhteydessä. Länsimetron rakentamisen edellyttämät maanalaiset asemakaavat (Helsingin alueella yksi kaava ja Espoossa kolme kaavaa) ovat ehdotuksina lautakuntakäsittelyissä touko-kesäkuussa 2008 ja nähtävillä elokuussa Parhaassa tapauksessa kaavat saadaan vahvistettua vuoden 2009 alussa. 2.4 Kohdekohtaiset toimenpiteet ja kokonaiskustannukset Hankkeen kustannusarvio on 713,6 M (MAKU 131,5). 3 RAKENNUTTAJAKONSULTIN TEHTÄVÄT 3.1 Hankkeen johtaminen ja koordinointi Länsimetro Oy on hankkeen rakennuttajana sekä hankintojen tilaajana. Tilaajan edustajana hallinnollisissa ja teknisissä asioissa toimii toimitusjohtaja Matti Kokkinen. Tilaajan tehtäviä ovat mm: päätöksenteko projektin vastuuhenkilön asettaminen ylätason yhteydet (yhtiön omistajatahot, LVM jne.) sopimusten allekirjoitus ja taloushallinto lisä- ja muutostöiden hyväksyntä tiedottamiskäytännöstä vastaaminen ja yleiset periaatteet Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan apuna hankkeen johtamisessa ja koordinoinnissa sekä vastaa omalta osaltaan hankkeen toteutumisesta sisältö-, aikataulu- ja kustannusraamien mukaisesti. Tähän sisältyy mm. seuraavia tehtäviä: rakennussuunnitelmien, urakkaohjelmien, määrä- ja yksikköhintaluetteloiden, maksu- ja mittausperusteiden ja muiden selvitysten hankinnan valmistelu, hankinta, ohjaus ja valvonta osallistuu hankintastrategia suunnitteluun ja hankintojen valmisteluun eri osapuolten töiden koordinointi ja yhteensovitus (suunnittelu, rakennustyöt, katu- ja kunnallistekniset rakennustyöt, turvalaitetyöt, ratatyöt, vahvavirtatyöt, automaatiotyöt, asemien rakenne- ja talotekniikkatyöt jne.) rakennuskannan kartoitusten valmistelu ja toteutus vastaa kokouskutsuista ja pöytäkirjoista sekä toimii kokouksissa tarvittaessa puheenjohtajana projektipankin ylläpito Länsimetro Oy MKo

17 7(10) avustaa tilaajaa kuntien, maanomistajien ja muiden osapuolten kanssa pidettävissä neuvotteluissa ja suunnitelmien esittelytilaisuuksissa sekä tuottaa näissä tarvittavan esittelyaineiston sekä tiedotukseen ja viestintään tarvittavat aineistot Projektin sopimuksen mukaista toteutumista seuraavat, valvovat ja ohjaavat Länsimetro Oy:n hallitus, hankeen johtoryhmä, yhtiön henkilökunnasta ja kuntien asiantuntijoista koottu projektiryhmä ja asiantuntijaryhmät. Lisäksi hanketta käsitellään useissa erityisryhmissä aina tarpeen vaatiessa. Tilaaja vastaa em. ryhmien kokoamisesta. Rakennuttajakonsultti on mukana kaikissa ryhmissä. 3.2 Projektisuunnitelma ja sen ylläpito Tarjouksen liitteeksi tarjoaja laatii alustavan projektisuunnitelman. Rakennuttajakonsultiksi valittu tarjoaja viimeistelee tilaajan kanssa yhteistyössä lopullisen projektisuunnitelman sekä ylläpitää, päivittää ja täydentää sitä koko hankkeen ajan. Projektisuunnitelman tulee sisältää mm. seuraavia asioita: hankkeen kuvaus hankkeen tavoitteet (mm. tekniset tavoitteet, aikataulu, kustannukset) toteutusmalli (mm. organisaatio, tehtävät ja vastuualueet) hankintasuunnitelma (mm. hankintajako, hankintapolitiikka ja työnjako hankinnoissa) hankkeen aikataulullinen ohjaus hankkeen kustannusohjaus (mm. kustannusarvio, tiliöinti ja raportointi) tiedonhallinta (mm. käytettävät ohjelmat, tiedostojen säilytys yms.) raportointi dokumentointi turvallisuus hankkeen koordinointi erillistoimeksiantojen tarve ja rajapinta rakennuttajakonsulttiin nähden kustannusohjaus riskienhallinta - riskienarviointipalvelun hankinta- ja sopimusjuridiikka Myöhemmin päätettävän projektipankin vaikutukset projektisuunnitelman ylläpitoon sovitaan myöhemmin. Lähtökohtana on, että rakennuttajakonsultti järjestää projektipankin ylläpidon. 3.3 Kokonaisohjaus Kokonaisohjaus tarkoittaa eri toimintojen ja vaiheiden keskinäisen järjestyksen suunnittelua ja ohjausta. Se pitää sisällään eri toimialojen (tunnelien, työtunnelien, ratarakenteiden, tunneliin tulevien rakenteiden, asemien sekä asema-alueiden kunnallisteknisen rakentamisen suunnittelun ja työt) urakoiden yhteensovittamisen. Rakennuttajakonsultti ohjaa hankkeen valmistelua ja rakentamista hanketasolla. Oleellista hankkeen kokonaisohjauksen kannalta on se, että suunnittelun ja toteutuksen painopiste on hankkeen vaiheen kannalta keskeisissä osatehtävissä. 3.4 Hankkeen aikatauluohjaus Rakennuttajakonsultin tulee laatia yksityiskohtainen suunnittelu- ja toteutusaikataulu sekä hankintapakettijako, joita täydennetään työn kuluessa. Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu myös toteutusaikataulujen seuranta sekä poikkeamien vaikutusten arviointi kokonaistavoitteen kannalta. Länsimetro Oy MKo

18 8(10) 3.5 Hankintatoimi Rakennuttajakonsultti vastaa hankintajaon laadinnasta ja ylläpidosta sekä kaikkien hankinta-asiakirjaluonnosten laadinnasta sekä jakelusta, urakkakohteiden esittelystä ja lisätietojen antamisesta, takuuaikarekisterin ylläpidosta sekä tilaajan materiaalitoimitusten vaatimista toimenpiteistä. Lisäksi rakennuttajakonsultti osallistuu urakoitsijan valintaan, käsittelee reklamaatiot, lisätyöt ja taloudelliset loppuselvitykset sekä edustaa tai avustaa rakennuttajaa hankintoja koskevissa neuvotteluissa ja kokouksissa. Hankintatoimeen sisältyy mm. seuraavia tehtäviä: hankinta-aikataulun ylläpito hankintojen EU-menettelyt yleisten hankinta-asiapaperien laadinta tarjouspyyntöjen laadinta rakennussuunnittelun hankinnat rakentamisen hankinnat tarjoajien etsintä ja suorituskyvyn varmistaminen tarjouspyyntöjen jakelu ym. rutiinit kohteen esittelyt ja lisätietojen antaminen tarjousvertailut ja perustelumuistiot sopimusneuvottelut hankinta- ja sopimusasiapapereiden laadinta takuuaikatiedoston ylläpito Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista / Muiden asiakirjojen valmistelu Hankinta-asiakirjaluonnosten laadinnan ja jakelun lisäksi tehtäviin kuuluu erilaisten lupa-asiakirjojen valmistelu (esim. maisematyö-, meluavien töidenluvat, rakennusluvat jne) sekä hankkeen kokousten muistioiden ja pöytäkirjojen laadinta ja jakelu. Tarvittaessa lupavalmisteluun käytetään ko. asiantuntemuksen omaavia suunnittelijoita ja laaditaan tarvittaessa erillisselvityksiä. Rakennuttajakonsultti vastaa siitä, että toteutumatiedot ja näin tehty -kuvat laaditaan sekä toimitetaan arkistoon ja rekisterien ylläpitäjille. 3.7 Hankkeen kustannusohjaus Rahavarojen seuranta ja hallinnointi on olennaisen tärkeä osa rakennuttamistehtävää. Rakennuttajakonsultti vastaa osaltaan siitä, että hankkeen sisältö saadaan toteutettua käytettävissä olevalla rahoituksella. Konsultin tulee esittää tarjouksessaan kustannusohjausmenettely. Kustannusohjaukseen sisältyviä tehtäviä ovat mm: hankkeen kustannusseurannan hoitaminen (ottaen huomioon kustannusten seuraamisen ns. rajalta poikki periaatteen mukaisesti) tarkennetun budjetin laadinta urakkajakoisen budjetin ylläpito kustannusvalvonta (sitoutuneet ja toteutuneet kustannukset) loppukustannusennusteen ylläpito kassavirtaennuste toteutuneiden määrien laskenta (urakkalaskutus) mahdollisten lisätöiden ja reklamaatioiden käsittely urakoiden taloudelliset loppuselvitykset raportointi Länsimetro Oy MKo

19 9(10) 3.8 Hankkeen ja hankintojen edistymisen raportointi Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu laatia kuukausittainen seurantaraportti projektin etenemisestä. Kuukausiraportin sisällöstä ja muodosta sovitaan tarkemmin tilaajan kanssa. Projektin valmistuttua laaditaan projektista loppuraportti. Loppuraportissa esitetään projektisuunnitelmassa esitetyt asiat toteutuneiden tietojen perusteella. Loppuraportin liitteeksi kootaan projektin aikana syntyneet projektisuunnitelmassa rakennuttajalle luovutettavaksi määritellyt asiakirjat. 3.9 Tiedotus Rakennuttajakonsultti valvoo työmaiden lähialueiden asukkaiden informoimisesta (haittaa aiheuttavat työt, esim. liikennejärjestelyt, räjäytys- ja paalutustyöt) ja kokoaa urakoitsijoilta tarvittavat tiedot informaatioaineiston laatimiseksi. Ajatasatiedotteiden laatimisesta sovitaan urakkakohtaisesti ja tehtävä voidaan osoittaa urakkaan kuuluvaksi. Rakennuttajakonsultin tehtävänä on ylläpitää tilannekuvaa koko hankkeen osalta niin, että tiedottamisen osalta hallitaan keskeiset toimet vähintään kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Hankkeelle kilpailutetaan erillinen tiedottaja vastaamaan mm. tiedotuksen ajoitukseen ja jakeluun liittyvistä tehtävistä. Rakennuttaja konsultti vastaa siitä, että tarvittava tekninen aineisto tiedotustoimintaa varten on saatavilla Turvallisuus Rakennuttajakonsultti laatii seuraavat turvallisuusasiakirjat ja suunnitelmat: Koko hanketta käsittävä turvallisuusasiakirja (yleinen osa), joka sisältää hankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot Yksittäistä urakkaa koskeva turvallisuusasiakirja (työkohtainen osa, mikäli asiakirjaa ei ole annettu urakoitsijan tehtäväksi), joka sisältää erityisesti kohteen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot Hankkeen riskinhallintasuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä tilaajan kanssa. Rakennuttajakonsultti vastaa työmaiden työturvallisuuden valvonnasta ja seurannan ohjaamisesta. Konsultti vastaa riskienhallintaraportin tuottamisesta eri toimijoilta saatavien tietojen perusteella. Tilaaja ja konsultti käyvät riskienhallintasuunnitelman tilanteen läpi aina tarvittaessa mutta vähintään kolmen kuukauden välein Rakennustöiden paikallisvalvonta Rakennuttajakonsultti vastaa rakentamistöiden työmaavalvonnasta. Tehtäviin sisältyy urakoiden rakentamistöiden laadunvalvonta, työturvallisuuden valvonta, urakoihin kuuluvien työ-, turvallisuus- ja laatusuunnitelmien tarkastaminen, urakoihin liittyviin kokouksiin, katselmuksiin ja tarkastuksiin (urakkaneuvottelut, aloituskokous, työmaakokoukset, vastaanottokatselmus ja tarkastus, taloudellinen loppuselvitys, takuutarkastus) osallistuminen, tarvittaessa yhteydenpito suunnittelijoihin sekä osallistuminen työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitteluun. Valvontaan sisältyviä tehtäviä ovat mm: urakoiden aloituskokoukset työmaakokoukset Länsimetro Oy MKo

20 10(10) edistymän seuranta tarkastukset laadunvalvonta piirustusten toimitus projektipankkiin projektipankin hallinnointi (tilaaja hankkii projektipankkipalvelut erikseen) laskujen käsittely (asiatarkastus ja tiliöintitoimet /ohjeistus) vastaanottomenettelyt takuuaikaisten velvoitteiden hoitaminen osallistuminen työnaikaisten liikennejärjestelyjen valvontaan työturvallisuustoimenpiteiden valvonta Pääurakoitsija velvoitetaan järjestämään rakennuttajakonsultille tarvittavat työmaatilat Työnaikaiset muutokset Työnaikaisten muutosten hyväksymisestä vastaa tilaaja. Rakennuttajakonsultin tehtävänä on: työnaikaisten muutossuunnitelmien teettäminen ja tarkastaminen muutosten kustannusvaikutusten selvittäminen laatupoikkeamien vaatimusten mukainen tarkastaminen huolehtia siitä, että hankkeen eri osapuolilla on käytössään viimeisimmät suunnitelmat hankkia toteutumapiirustukset Mikäli rakentamissuunnitteluvaiheessa tai myöhemmässä vaiheessa tehdyt suunnitelmat eivät vastaa toteutunutta, niin konsultin tehtävänä on laadituttaa tarkepiirustukset. Tarkepiirustuksissa esitetään muutokset yksiselitteisesti ja havainnollisesti. Tarkepiirustukset lisätään hankkeen projektikansioihin. Länsimetro Oy MKo

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot