SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)"

Transkriptio

1 SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset pisteet Ne multa pitkät vain saa Virhepäätökset tai väärät perusteet Kas aiheetta ei huolestua voi Ja ja Kysymykset turhaan ei soi Valtuusto matkaan mun laittoi Valvo, arvioi vain Vallan jäljessä muiden juoksevan näin Minä vain tutkimaan jäin Ja ja Tietoa kaipaamaan jäin Annan toisten mä kalastella poliittiset pisteet Ne multa pitkät vain saa Virhepäätökset tai väärät perusteet Kas aiheetta ei huolestua voi Ja ja Kysymykset turhaan ei soi Kun peiliin katsot taas kerran Mieti mitä äänestäjä sai Vallan kahvaan kiinnyitkö unohtaen Lyhyt on kausi valtuutetun Ja ja Ääni puuttuva katkaisee sen Annan toisten mä kalastella poliittiset pisteet Ne multa pitkät vain saa Virhepäätökset tai väärät perusteet Kas aiheetta ei huolestua voi Ja ja Kysymykset turhaan ei soi (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) Kuopion kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta

2 Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtävä ja kokoonpano Ulkoisen valvonnan järjestäminen Talousarvion tavoitteiden asettaminen ja sitovuus Edellisen vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely, arviointikertomuksen lausunnot ja toimenpiteet Tarkastuslautakunnan arvioinnin lähtökohdat ja arviointiprosessi Tarkastuslautakuntia koskevan kyselyn tulokset KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEET Strategian tavoitteiden toteuttamisessa edistyminen KAUPUNKIKONSERNI Konsernitalous Tytäryhtiöille ja liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Havaintoja Energialiiketoiminnasta KAUPUNGIN TALOUS Kokonaistalous Ydinkaupungin talous Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset MUUT HAVAINNOT HALLINNOSTA JA TALOUDESTA Kuopiolaisten hyvinvoinnin edistäminen Henki ja elämä kansalaisopistojen sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiraportti EU-hankkeiden tuloksellisuus Talousarvion valmistelu Perusopetus hyvien käytäntöjen kehittäminen ja tilaongelmia Alatori -hankkeen toteuttaminen Käteisvarojen kavallus ja puhelimen väärinkäytökset ALLEKIRJOITUKSET... 40

3 2 TIIVISTELMÄ Yleistä Tarkastuslautakunta on perehtynyt arviointikokouksissa palvelutuotannon järjestämiseen sekä palvelualueuudistuksen etenemiseen yhteistyössä arviointitoimikunnan kanssa. Asiakaslähtöisyyden huomioon ottaminen näkyy monella tavalla eri palvelualueilla. Toisen toimintavuoden jälkeen voidaan yleisesti todeta, että palvelualueuudistuksen konkreettiset tulokset kaupungin taloudessa näkyvät vuosien kuluttua. Tavoitteiden saavuttaminen Talousarviossa asetetuista 128 sitovasta tavoitteesta toteutui 63 prosenttia ja 17 prosenttia toteutui osittain. Neljätoista prosenttia tavoitteista jäi toteutumatta. Talousarviossa esitetyistä strategisista tavoitteista neljän tavoitteen toteutumista ei ollut seurattu tilinpäätöksessä. Talousarviossa tytäryhtiöille asetetuista tavoitteista neljän toteutumista ei tarkastuslautakunta pystynyt tilinpäätöksessä esitetyillä tiedoilla arvioimaan. TAULUKKO Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen Tavoite toteutui osittain Ei seurattu tilinpäätöksessä Tavoiteryhmät Tavoitteiden lukumäärä Tavoite toteutui Tavoite ei toteutunut Strategiset tavoitteet Liikelaitosten sitovat tavoitteet Konsernin tytäryhtiöiden tavoitteet Yhteensä Ei voida arvioida Strategisten tavoitteiden seurattavuus Vuoteen 2020 ulottuvaan strategiaan perustuvia tavoitteita asetettiin vuodelle 2012 yhteensä 49 kappaletta. Näistä vain kolme tavoitetta jäi toteutumatta, mutta neljän tavoitteen seurantatietoja ei raportoitu toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunta ihmettelee asiaa. Perusopetus Hyvien käytäntöjen levittäminen perusopetuksessa koulujen kesken on organisoitu ja toimintamalli luo edellytykset toimintatapojen uudistamiselle. Konsernitalous Kuopion konsernirakenne on ulkoistamisen ja kuntaliitosten kautta muuttunut. Konsernin talous on kolmen ylijäämäisen vuoden jälkeen lähes 12 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunkikonsernin bruttoinvestointeja kertyi 166,6 milj. euroa ja lainoja otettiin 94 milj. euroa. Energialiiketoiminnan riskien hallinta Kaupunki lakkautti noin 12 miljoonan euron yleisen vahinkorahaston tarpeettomana, koska vuonna 2012 kaupunki otti vakuutusturvan vahinkojen varalle. Kuopion Energia Liikelaitoksen sähkön siirtoon ja kaukolämmön jakeluhäiriöihin liittyviä merkittäviä riskejä ei kuitenkaan ole vakuutettu. Tarkastuslautakunta suosittelee, että Kuopion Energia Liikelaitoksen merkittävät vahinkoriskit vakuutetaan.

4 3 Kaupungin talous Käyttöomaisuuden bruttoinvestointeja kertyi 77,4 milj. euroa ja uutta lainaa nostettiin 46,6 milj. euroa. Lainakannaksi muodostui 187,7 milj. euroa (1 899 euroa/asukas) vaikkakin kassavarat riittivät vain viidelle kassapäivälle. Lainakannan kasvu olisi ollut merkittävästi suurempi ilman toteutettuja yhtiöittämisiä. Kuopion investointitaso on kasvanut voimakkaasti edellisen vuoden tasosta. Vuosikate on heikentynyt olennaisesti edellisten vuosien tasosta. Tarkastuslautakuntien toimintatapaa koskeva kyselytutkimus Tarkastuslautakuntien toimintatapaa ja arviointikertomusta koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmannen kerran Kuopion kaupungin osalta. Tällä kertaa mukana olivat Espoo, Hämeenlinna, Lahti ja Pori sekä Kuopio. Lahden kaupungin järjestämän ja Tampereen yliopiston avustaman kyselyn tavoitteena on ollut kehittää tarkastuslautakunnan toimintatapaa asiakaslähtöisesti. Kyselyssä kartoitettiin luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä sekä odotuksia tarkastuslautakunnan ja arviointiprosessin osalta. Kuopion vastaajat antoivat rakentavaa palautetta ja toivoivat enemmän esimerkiksi kuntakonserniin sekä palvelutuotannon ulkoistamiseen kohdistuvaa arviointia. Tarkastuslautakunta kiittää vastaajia palautteesta. Määrärahan ylitykset Tarkastuslautakunnan mielestä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden määrärahojen alibudjetointi on toistuvasti johtanut lähes 9 miljoonan euron määrärahaylitykseen vuosina 2011 ja Menettely ei ole kuntalain mukainen. Hyvinvoinnin edistäminen lupaus Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei ole pelkästään kaupunkiorganisaation tehtävänä vaan siihen osallistuu laajemmin monia julkisia ja yksityisiä organisaatioita. Toimintaa koordinoidaan erilaisilla strategioilla ja ohjelmilla, joita on yli 20 kpl kuten esimerkiksi Kuopion strategia 2020 ja Terve Kuopio -ohjelma. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että vuonna 2013 valtuusto saa hyvinvointipolitiikan tavoitteissa edistymisestä seurantatietoa kolmannesvuosiraportoinnissa ja vuoden 2013 tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa. Maaseutualueiden hyvinvoinnin edistäminen Kuopion kansalaisopiston toiminta on laajentunut lähiseudulle ja opiskelijamääräksi vuonna 2013 ennakoidaan yli opiskelijaa. Kuopion kansalaisopiston ja kolmannen sektorin yhteistyö erityisesti maaseutualueilla edistää hyvinvointia. Maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kehittäminen ja edistäminen on myös toteutunut hyvin, mikä sellaisenaan edistää maaseutualueiden elinvoimaisuutta. Talousarvion valmisteluprosessi Kuopion kaupungissa talousarviovalmistelussa palvelualueiden lautakuntien rooli on vähäinen: lautakunnat eivät tee talousarvio- ja suunnitelmaehdotusta talousarvion valmisteluvaiheessa. Alatori -hanke Alatori -hanke on muuttunut olennaisesti sen aloittamisesta: hanke on laajentunut ja kustannukset nousseet 50 miljoonan euron tasolle. Samalla tuloarviot velvoiteautopaikkamaksuista on laskenut noin 5 miljoonaa euroa.

5 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tehtävä ja kokoonpano 4 Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava myös talouden tasapainotuksen toteutumista. Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta on muodostettu kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön perusteella valiokuntamallin mukaisena eli jäseninä voivat olla vain valtuutetut ja varavaltuutetut. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosille Varsinaiset jäsenet Lankia Tapio Tuomainen Raimo Kananen Sylvi Keinänen Kalle Louhelainen Salme Palisalo Erkki Vilpponen-Salmela Terttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Kaupunginvaltuusto on nimennyt kuntaliitossopimuksen perusteella Anna Olkkosen Karttulan kunnan edustajaksi tarkastuslautakuntaan ajalle Tarkastuslautakunnan esittelijänä on toiminut tarkastussäännön mukaisesti tarkastuspäällikkö Ilkka Koutaniemi. Esteellisyydet Hallintolain kohdissa 27, 28 ja 29 määritellään keskeiset perusteet esteellisyyden arvioinnissa. Lähtökohtaisesti henkilöt itse arvioivat omaa esteellisyyttään. Seuraavat henkilöt ovat olleet esteellisiä Kuopion kaupunkikonsernin eri toimialojen ja toimintaan liittyvien asioiden arvioinnissa: Toiminta Henkilö Tapio Lankia Salme Louhelainen Raimo Tuomainen Erkki Palisalo Toimiala Työvalmennussäätiö TUKEVA Kaupunkirakennelautakunta Kiinteistö-Kys Oy, Työvalmennussäätiö TU- KEVA, Alatori- hanke Alatori- hanke Tarkastuslautakunta on laatinut valtuustokaudelle tarkastussuunnitelman, joka muodostaa perustan toiminnalle ja ohjaa vuosittaista työohjelman laadintaa. Palvelualueuudistuksen keskeneräisyyden vuoksi vuosien 2011 ja 2012 osalta suunnitelmaa täydennettiin Vuoden 2012 arvioinnissa tarkastuslautakunta kokoontui yhteensä 23 kertaa (ed. vuosi 24 kertaa).

6 5 Kokouksissa on käsitelty tarkastustoimen hallintoon ja tarkastustoimintaan liittyviä asioita sekä toimialojen arviointia. Kuntalain perusteella tarkastuslautakunnan tehtäväksi vuodesta 2007 alkaen on tullut huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman konserniyhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunta valmisteli suunnitelmaa ja pyysi omistajaohjausjaoston lausunnon uuden konserniohjeen tulkinnallisesta tilintarkastajan nimeämisen periaatteesta. Tarkastuslautakunta hyväksyi konsernin tilintarkastuksen suunnitelman kokouksessa. Tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä on huomioitu myös kaupunkikonsernin tytäryhteisöt ja samalla varauduttu myös osakkuusyhteisöjen tilintarkastukseen. Tarkastuslautakunta aloitti näin tilintarkastuksen kilpailuttamisen valmistelun valtuustokaudelle Vuonna 2013 aloittanut tarkastuslautakunta huolehti hankinnan valmistelun kaupunginvaltuuston päätettäväksi Kaupunginvaltuusto päätti valita kaupungin tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy, JHTT- yhteisön. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt arviointikokouksissaan huomioita kaupungin palvelutuotannon vaikuttavuuteen osana tavoitteiden arviointia. Kaupunginhallituksen alaisuuteen on muodostettu arviointitoimikunta varmistamaan palvelualueuudistuksen etenemistä. Toisena toimintavuotena toimikunta on kuullut palvelualueita mm. organisaatiouudistuksen etenemisen ja johtamisjärjestelmän toimivuuden näkökulmasta. Arviointitoimikunnan ja tarkastuslautakunnan yhteiskokouksessa lautakunnat keskustelivat tehtäväalueiden sisällöstä ja arvioinnin tulevaisuuden kehittämisestä. Työohjelman mukaisesti tilikaudella 2012 arviointikäyntejä palvelualueille, liikelaitoksiin sekä tytäryhteisöihin on tehty seuraavasti: Kuopion ja Siilinjärven tarkastuslautakunnan yhteisarviointi: Kuhilas Oy Arviointitoimikunta Kallaveden Työterveys Liikelaitos Terveydenhuollon palvelualue Työnantajapalvelut, henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi Kuntatekniikkaliikelaitos Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut - kansalaistopisto Pohjois-Savon aluepelastuslaitos Kuopion Pysäköinti Oy Kasvun ja oppimisen palvelualue Pirtin koulu Niiralan Kulma Oy Kuopion Energia Liikelaitos Kuopion Energia Oy 1.2 Ulkoisen valvonnan järjestäminen Ulkoinen valvonta Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Kuntalain 71 :n ja 75 :n lisäksi lautakunnan keskeisenä tehtävänä on arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Lautakunnan tulee seurata tarkastustoimintaa ja tarvittaessa tehdä sitä koskevia kehittämisehdotuksia. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

7 6 Tarkastustoimisto valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintarkastajaa. Tilintarkastus Kaupungin tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Yhteisö on nimennyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Paula Hellén-Toivasen. Tilintarkastaja on raportoinut havainnoistaan tarkastuslautakunnalle tarkastusvuoden aikana kolme kertaa. 1.3 Talousarvion tavoitteiden asettaminen ja sitovuus Kaupungin toiminnalle ja taloudelle asetettavista keskeisistä tavoitteista päättää kuntalain 13 :n mukaan kaupunginvaltuusto. Vuosittain talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan, kuten kuntalain 65 2 mom:ssa todetaan. Vuoden 2012 talousarviossa kaupungin strategiset tavoitteet ovat sitovia. Strategiaan perustuvat tavoitteet on määritelty strategisten päämäärien mukaisesti. Lisäksi liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille on asetettu sitovia tavoitteita. Toimielimillä ja tilivelvollisilla viranhaltijoilla on velvollisuus toimia tavoitteiden toteuttamiseksi, sekä selvittää valtuustolle perustelut, mikäli asetetuista tavoitteista on poikettu. Toimintakertomuksessa kaupunginhallitus esittää selvityksen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta käsittelee talousarvion valmistelua enemmän tämän arviointikertomuksen kappaleessa Edellisen vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely, arviointikertomuksen lausunnot ja toimenpiteet Vuoden 2011 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Arviointikertomuksen käsittelyprosessi etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti: 1 Tarkastuslautakunta lähettää arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi. 2 Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle valmistellaan palvelualueiden lausunnot sekä selvitykset arviointikertomuksen eri kohdista. 3 Kaupunginhallitus käsittelee lausunnot ja vastineet sekä lähettää lausunnot ja selvityksen kaupunginvaltuustolle sekä tarkastuslautakunnalle. 4 Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi palvelualueiden lausunnot ja selvitykset. 5 Tarkastuslautakunta käsittelee palvelualueiden lausunnot ja selvitykset. Tarvittaessa tarkastuslautakunta pyytää lisäselvityksiä, mikäli annettu lausunto tai selvitys ei ole riittävä. Vuoden 2011 arviointikertomuksesta talous- ja strategiapalvelu oli pyytänyt eri palvelualueilta vastineet tarkastuslautakunnan esille nostamiin asioihin. Lausuntojen perusteella on laadittu toimenpide-ehdotus kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle raportoitavaksi. Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan sekä saattoi selvitykset kaupunginvaltuustolle tiedoksi

8 7 TAULUKKO Seuraavassa taulukossa olevia vuoden 2011 arviointikertomuksessa olleita asioita ei ole käsitelty eikä niistä ole annettu lausuntoa muun aineiston yhteydessä: Vuoden 2011 arviointikertomus Kappale 3.1: Kuopion kaupungin konsernilainoja oli asukasta kohden euroa. Tästä kaupungin lainojen osuus on euroa/asukas eli hieman yli neljännes (27 %). Kaupunkivertailussa Kuopion kaupungin konsernilainojen 617 milj. euron yhteismäärä on asukaslukuun suhteutettuna viidenneksi suurin. Kaupunkikonsernin merkitys on kasvanut. Konsernin talous on altis korkotason vaihtelulle. Kappale 4.2: Eräiden hankkeiden toteuttaminen tytäryhteisöjen kautta pienentää kaupungin lainakantaa. Tämä ilmenee erityisesti silloin, kun kaupungin käyttötalouden menoksi kertyy lainojen lyhennykset ja korot vuokrien muodossa. Tällaisia yhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat ja osittain Kuopion Pysäköinti Oy. Näiden yhteenlaskettu kaupungin rahoitettavaksi tuleva lainamäärä on noin 40 milj. euroa. Mikäli kaupunki olisi toteuttanut nämä hankkeet ilman yhtiörakennetta, kaupungin lainakanta olisi 40 milj. euroa suurempi ja lainoja olisi 2172 euroa/asukas. Tarkastuslautakunnan mielestä ydinkaupungin talous on toiminnallisesti heikentynyt muutaman viime vuoden kuluessa. Taloutta rasittaa em. tilojen vuokriin sisältyvät rahoituskulut. Ilman em. kahta yhtiöjärjestelyä kaupungin lainakanta olisi 2172 euroa / asukas. Kappale 5.1: Tarkastuslautakunta toteaa kannanottonaan, että johdon kokous- ja edustuspalkkioiden maksuunpanossa on noudatettu voimassaolevia säädöksiä ja päätöksiä. Lisäksi lautakunta piti perusteltuna nykyisten kokous- ja edustuspalkkioita koskevien ohjeiden tarkistamista ja lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Kappale 5.2: Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan alatori-hanke on kokonaisuudessaan muuttunut ensimmäisestä suunnitelmasta. Hanke on laajentunut. Velvoiteautopaikkojen sopimusaikataulu on eniten poikennut alkuperäisestä aikataulusta. Sen mukaan tuloja olisi pitänyt kertyä vuoden 2011 loppuun mennessä kaikkiaan 10 milj. euroa toteutuneen 1 milj. euron sijasta. Toisaalta nämä tuloerät tulevat lähivuosina parantamaan ydinkaupungin taloutta. Kappale 5.5: Tarkastuslautakunnan mielestä Kuopion vanhusneuvosto on aktiivisella toiminnallaan myötävaikuttanut vanhuksille suunnattujen palvelujen kehittymiseen asiakaslähtöisesti. Vanhusneuvosto on myös todennut, että yksityistettyjen palvelujen laatuun ja kokonaisuutena valvontaan tulee kiinnittää huomioita palveluita järjestettäessä. Tarkastuslautakunta toteaa kannanottonaan, että nämä asiat on tarkoituksenmukaista käsitellä vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä. Lisäksi kiinnitetään huomioita siihen, että tarkastuslautakunnan selvitys ja esitys kokous- ja edustuspalkkioiden osalta on jäänyt vaille käsittelyä kaupunginhallituksessa. Viranhaltijoiden kokouspalkkioita koskevat uudet periaatteet on vahvistettu kaupunginhallituksessa

9 8 1.5 Tarkastuslautakunnan arvioinnin lähtökohdat ja arviointiprosessi Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa esittämiin tietoihin sekä tarkastuslautakunnan arviointikokousten yhteydessä saatuihin tietoihin ja havaintoihin. Toimielinten pöytäkirjat, toimialojen raportit, tilintarkastajan raportit ja selvitykset sekä sisäisen tarkastajan raportit ovat myös olleet tarkastuslautakunnan käytettävissä. Vuositasolla tarkastuslautakunnan toiminta ja seurantaraportointi valtuustotasolle etenee oheisen yleisen toimintamallin mukaisesti: KAAVIO Tarkastuslautakunnan toiminta ja raportointi valtuustotasolle. Kahden vuoden välein tehtävä kysely tarkastuslautakunnan toiminnasta Tarkastuslautakunta antaa KV:lle arviointikertomuksen KH antaa KV:lle selvityksen TarkLTK:n yksilöimistä arviointikertomukseen sisältyvistä asioista TarkLTK TarkLTK KH ja KV Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan keskeisistä tavoitteista 13 KV ja KH Tarkastuslautakunta arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumisen 71 LTK KH KV Tavoitteet valmistellaan palvelualueilla KH käsittelee tavoitteet ja esittää KV:lle Tavoitteet hyväksytään kunnan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 65 KH antaa KV:lle toimintakertomuksen palvelualuiden toimintakertomusten perusteella sekä selvityksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 69 KH TarkLTK KH Palvelualuilla toteutetaan tavoitteet ja seurataan sekä arvioidaan, onko toiminta tavoitteiden mukaista Tarkastuslautakunta antaa KV:lle väliarviointimuistion Palvelualueet antavat 1-4 ja 1-8 kuukausien talousarvion seurantaraportin KH:lle Edellinen yleinen kuntalakiin perustuva arviointiprosessi korostaa valtuustotason tavoiteasetantaa ja siihen perustuvaa toiminnan johtamista sekä valtuustotason arviointia. Tarkastuslautakunta on laatinut tilikauden aikana myös väliarviointimuistion kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan oman toiminnan arviointi toteutettiin viimeksi vuonna 2012 yhteistyössä viiden muun kaupungin kesken.

10 1.6 Tarkastuslautakuntia koskevan kyselyn tulokset Tarkastuslautakuntia koskeva kysely suoritettiin loppuvuodesta 2012 Espoon, Hämeenlinnan, Kuopion, Lahden ja Porin kaupungeissa. Lahden kaupungin tarkastustoimisto on toiminut kyselyn järjestäjänä ja tulosten analysointiin on osallistunut professori Lasse Oulasvirta Tampereen yliopistosta. Kysely on toteutettu aikaisemmin vuosina 2008 ja Kyselyn tarkoituksena oli ennen kaikkea saada tietoa siitä, miten ao. kaupungeissa voidaan kehittää tarkastuslautakuntien toimintaa ja raportointia. Tästä näkökulmasta avointen kysymysten vastaukset sisältävät hyviä mielipiteitä toiminnan ja raportoinnin kehittämiseen. Koko kyselyn vastausprosentti oli 54,9. Kyselyyn saatiin 298 vastausta, mikä on riittävä määrä johtopäätösten tekoa varten. Edellisen kerran vuonna 2010 vastausprosentti oli 60,5 ja vuonna 2008 vastausprosentti oli 50,2. Kuopion kaupungin osalta vastausprosentti oli 73,3 (edellisen, vuoden 2010, kyselyn vastausprosentti oli 55,6 ). Kaikkien luottamushenkilöiden osalta vastausprosentti oli 63,1 ja johtavien viranhaltijoiden osalta 90. Kyselyn kaikkien väittämäkysymysten osalta vastauksissa ei ilmennyt eri kaupunkien välillä olennaista vaihtelua vastausten keskiarvossa. Edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna valtuutettujen vastausten keskiarvossa on tapahtunut pieni parannus ja vastaavasti viranhaltijoiden osalta heikennys. Vuosien 2010 ja 2012 välillä ei ole kaikkien vastausten osalta muutoksia. Luottamushenkilöiden vastauksissa ja johtavien viranhaltijoiden vastauksissa ei ollut olennaisia eroja kokonaisuutena. Kaupunkitasolla Porissa johtavat viranhaltijat olivat kriittisempiä kuin muualla. Myös tarkastuslautakunnan jäsenet (ei valtuutettu) Espoossa, Lahdessa ja Porissa olivat kriittisiä. Tavoitteita koskeva osio on liitetty kyselyyn vuonna Valtuutettujen arviot tavoitteiden määrittelystä on hieman parantunut. Kriittisyyttä ilmeni erityisesti tarkastuslautakunnan vastaajaryhmässä. Avoimissa vastauksissa tavoitteisiin kaivattiin useimmin enemmän konkretiaa, selkeyttä ja mitattavuutta sekä realismia tarkoittaen tässä yhteydessä erityisesti tavoitteiden ja määrärahojen parempaa yhteyttä. Tarkastuslautakuntaa koskevassa osiossa kysyttiin mm. tarkastuslautakunnan riippumattomuudesta ja itsenäisestä asemasta, tilivelvollisten viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden arvioinnin riittävyydestä ja arvioinnin tasapuolisuudesta. Valtuutetut ovat vuoden 2012 kyselyn perusteella tyytyväisempiä tarkastuslautakunnan toimintaan kuin aiemmin. Vastaavasti johtavien viranhaltijoiden tyytyväisyys on laskenut. Kuopiossa valtuutetut ovat antaneet jonkin verran paremman arvion tarkastuslautakunnasta kuin viranhaltijat. Valtuutettujen vastaajaryhmää voidaan pitää erityisen tärkeänä, koska tarkastuslautakunta on valtuuston apuelin varmentamaan tilivelvollisen hallinnon toimintakertomusta ja arvioimaan hallinnon toimintaa. Avoimissa vastauksissa tuotiin yleisesti esille tarve arvioida kuntakonsernia ja -hallintoa sekä omistajaohjausta, ulkoistamista ja kunnan omistamien yhtiöiden toimintaa. Yleisesti luottamushenkilövastaajat painottivat tarkastuslautakunnan raportoinnissa rakentavaa kritiikkiä. Samalla tuotiin esille myös suullisen kuulemisen ja vuorovaikutuksen tärkeys viranhaltijoiden kanssa. Kuopion vastaajien palautteissa tarkastuslautakunnan arviointikohteina tuotiin esille mm. konsernin tuloksellisuuden ja konsernijohtamisen toimivuuden arviointi. Lisäksi talouden ohjauksen kannalta toivottiin syvällisempää analyysiä taloustilanteesta ja siihen johtaneista syistä sekä analyysit kaupungin kulurakenteesta ja tavoitteiden saavuttamattomuuden syistä.

11 10 Monissa vastauksissa annettiin myös tunnustusta lautakunnan toiminnan ja raportoinnin kehittymisestä. Kuopiossa erityisesti luottamushenkilöiden vastaajaryhmässä annettiin tunnustusta ja viranhaltijoiden vastaajaryhmässä esitettiin myös kritiikkiä toimintatavan ja raportoinnin osalta. Vastaajat antoivat kouluarvosanan arviointikertomukselle. Kouluarvosana vaihteli jonkin verran eri kaupunkien kesken. TAULUKKO Kouluarvosana arviointikertomukselle Erittäin hyvä Erittäin huono Valtuutettu + tark.ltk jäsen Valtuutettu (ei tark. ltk) Valtuutetut yhteensä Tltk:n jäsen, ei valtuutettu Luottamushenkilöt yhteensä Johtavat viranhaltijat Yht Yht Espoo 9,0 8,7 8,7 8,5 8,7 7,7 8,2 7,9 8,2 H-linna 8,5 7,1 7,2 8,8 7,5 7,4 7,5 7,6 8,1 Kuopio 9,0 8,4 8,5 8,5 8,5 7,8 8,2 8,0 8,0 Lahti 8,7 7,8 8,0 8,5 8,0 7,2 7,7 7,9 8,1 Pori 9,7 7,8 8,0 8,5 8,1 7,2 7,7 7,5 7,4 Yhteensä 9,0 8,0 8,2 8,6 8,2 7,5 7, ,6 7,4 7,9 8,5 7,9 7,6 7, ,3 7,9 8,0 8,5 8,0 7,7 7,9 Yht Kouluarvosanan perusteella valtuutettujen tyytyväisyys arviointikertomukseen on kasvanut ja viranhaltijoiden puolestaan laskenut. Avoimissa vastauksissa useimmiten esille nousi jälkiseurantaan liittyvän raportoinnin tärkeys. Myös toiveet väliraportoinnista valtuustolle neljännes- tai puolivuosittain olivat varsin yleisiä. Arviointikertomuksen sisällön osalta toivottiin usein tiivistämistä, selkeyttämistä, luettavuuden parantamista ja olennaiseen keskittymistä. Tarkastuslautakunta kiittää vastaajia palautteesta. Palautteena saatu tieto on tärkeää tarkastuslautakunnan arviointiprosessia sekä arviointikertomusta kehittäessä.

12 2 KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEET 2.1 Strategian tavoitteiden toteuttamisessa edistyminen Kuopion visio ja strategiset päämäärät 11 Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoteen 2020 ulottuvan strategian Strategia määrittää Kuopion kaupungin kehittämisen suuntaviivat vuosiksi eteenpäin. Visio ja päämäärät kuvaavat Kuopion kaupungin tulevaisuuden tahtotilaa eli sitä millaiseksi Kuopion halutaan kehittyvän. TAULUKKO Kuopion arvot, visio ja strategiset päämäärät Strategiset näkökulmat ja kriittiset menestystekijät Strategian näkökulmat kuvaavat niitä toiminnan alueita, joihin halutaan kiinnittää erityistä huomiota. Näkökulmiksi on valittu: Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Asukkaat ja palvelut Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Strategian tavoitteet vuodelle 2012 on jäsennetty näistä näkökulmista.

13 12 TAULUKKO Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2012 Tavoite Vastuutaho Toteuma VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU -NÄKÖKULMA Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Edistetään nuorten koulutusmyönteisyyttä ja työllistymistä. Koulutusta (erit. 2. asteen) suunnataan työelämän kysyntää vastaavaksi. Maanhankinta, kaavoitus ja rakentaminen mahdollistavat kasvuohjelman toteutumisen. Asemakaavoitettujen täydennysrakentamisalueiden tarjoaminen usealla alueella. Perusturvan palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Strateginen maankäytön suunnittelu Kaupunkiympäristön palvelualue etenee suunnitellusti etenee osittain tai hitaasti etenee osittain tai hitaasti ei seurattu tilinpäätöksessä Yritysvaikutusten arviointia laajennetaan. Kaikki palvelualueet etenee suunnitellusti Innovaatio- ja opiskelukaupunki Savilahden osayleiskaava hyväksytään. Strateginen maankäytön suunnittelu valmis Kuopio on yksi Suomen innovaatiokeskittymistä. Vetovoimaisuuden palvelualue etenee suunnitellusti Opiskeluterveydenhuolto on asetusten mukaista. Toimivat matalan kynnyksen opiskeluterveydenhuollon palvelut tukevat ja edistävät opiskelijoiden opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvinvointia. Yhteistyö ja verkostot Suonenjoen kumppanuusmallin mukainen kuntayhteistyö laajenee ja Suonenjoen kumppanuusselvityksen mukaiset päätökset etenevät suunnitellusti. Yhteistyön kehittäminen muiden suurten kaupunkien kanssa. Kuopio-kuva Kuopion vetovoimaa parannetaan aktiivisen Kuopio-kuvan kehittämisen ja Kuopio-vetoisen maakunnallisen markkinointihankkeen avulla. Kuopion asema tapahtumakaupunkina vahvistuu. ASUKKAAT JA PALVELUT -NÄKÖKULMA Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Keskusta-alueen strategisia hankkeita, kuten esim. kävelykeskustan kehittämistä, edistetään suunnitelman mukaisesti. Keskustavyöhykkeen (Savilahti ydinkeskusta Haapaniemi) kehittämisen toiminnallinen suunnittelutyö yhteistyössä Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa. Vesihuollon kehittämissuunnitelmaa toteutetaan ja neuvontaa tehostetaan haja-asutusalueiden jätevesihuollossa. Laaditaan pohjoisten kaupunginosien lähiöiden täydennysrakentamisen kehittämissuunnitelma. Kasvun ja oppimisen palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Kaikki palvelualueet Kaikki palvelualueet Markkinointi, viestintä- ja asiakaspalvelut Kaikki palvelualueet Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Tilakeskus Strateginen maankäytön suunnittelu Kaupunkiympäristön palvelualue Strateginen maankäytön suunnittelu etenee suunnitellusti etenee suunnitellusti ei seurattu tilinpäätöksessä etenee suunnitellusti etenee suunnitellusti etenee osittain tai hitaasti valmis etenee osittain tai hitaasti etenee osittain tai hitaasti Toimiva ja tehokas yhdistetty palveluliikenne. Kaupunkiympäristön palvelualue etenee suunnitellusti

14 Paikallisliikenteen kilpailutuksen valmistelu ja joukkoliikenteen yhteistoiminta-alueen isäntäkuntatehtävien hoito. Toiminnallisen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman jatkotyö käynnistyy. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut 13 Kaupunkiympäristön palvelualue strateginen maankäytön suunnittelu etenee suunnitellusti etenee suunnitellusti Palvelulupaukset asiakkaille on määritelty. Kaikki palvelualueet etenee osittain tai hitaasti Palveluverkostoja koskevat suunnitelmat ovat ajantasaiset ja niiden toteuttaminen etenee. - Päivähoito-, peruskoulu- ja lukioverkostosuunnitelmien toimeenpano - Vapaa-ajan kehittämissuunnitelman (ml. kirjastoverkko) päivitys ja toteuttaminen - Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostosuunnitelman valmistuminen keskeisiltä osiltaan - Hallinto- ja toimistotiloja koskevan tilankäytön tehostamisselvitys ja sen toteuttaminen Sähköisiä palveluja kehitetään ja laajennetaan sekä asiakaspalautetta ja asiakaskehittämistä hyödynnetään palveluissa. Selvitetään vaihtoehtoja, miten kehittää kuntalaisten täydentäviä osallistumismuotoja ja osallisuutta kunnan päätöksentekoon. Esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden edistäminen, kunnossapitoluokkien läpikäynti. Lapsiperheille tarjotaan normaalia päivähoitoa kevyempää vaihtoehtoa jatkamalla avointa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten sijaisperhehoidon osuus sijaishuollon kokonaisuudesta kasvaa. Lapsiperheiden hyvinvointia parannetaan kehittämällä neuvolatyötä moniammatillisuuden ja perhetyöntekijöiden avulla. Vanhuspalvelujen palvelurakennevinoumaa korjataan. - Vanhusten kotona asumista tuetaan laitoshoidon vähentämiseksi - Organisoidaan vaihtoehtoisia palveluja sairaalasta kotiutuville - Kotihoidon mobiilijärjestelmää kehitetään (toiminnanohjausjärjestelmä käyttöönotetaan) - Vuodeosastopaikkoja vähennetään 30 Ikäystävällisen Kuopion rakentaminen jatkuu Kaikki palvelualueet Kaikki palvelualueet Vetovoimaisuuden palvelualue Konsernipalvelu Kaupunkiympäristön palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue etenee osittain tai hitaasti etenee osittain tai hitaasti ei seurattu tilinpäätöksessä ei seurattu tilinpäätöksessä etenee suunnitellusti etenee osittain tai hitaasti etenee suunnitellusti etenee suunnitellusti etenee suunnitellusti

15 14 Kansalaisjärjestökumppanuutta vahvistetaan. Perustetaan järjestöjen palvelukeskus ja kehitetään asukastupatoimintaa. Yhteistyöstä ja tilojen käytöstä laaditaan järjestöjen kanssa yhdessä toimintamalli. Valmistaudutaan päivähoidon palvelurahan muuttamiseen sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelilain mukaiseksi palveluksi. Kuopiolla on palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaava palvelu- ja hankintaohjelma. Hankintojen hallintaan on kehitetty tukivälineitä. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Konsernipalvelu Palvelualueet RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ NÄKÖKULMA Riittävä taloudellinen liikkumavara Ydinkaupungin tulos on positiivinen ja koko kaupungin selvästi positiivinen. Lainamäärä/asukas ei nouse yli 2000 :n. Investointitarpeen toteuttamiseksi selvitetään vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Tilojen käytön tehokkuutta parannetaan. Tarpeettomiksi käyvistä tiloista luovutaan. Vuonna 2012 painopisteenä on erityisesti hallinto- ja toimistotilojen käytön tehostaminen. Muiden tilojen osalta laaditaan tilojen käytön tehostamissuunnitelma. Kaupungin omaisuuden myyntiä tehostetaan, jotta investoinneista yhä suurempi osuus saadaan katettua tuloilla. Tonttituotannon ja kiinteistöjen jalostuksen toiminta- ja rahoitusmallin kehittäminen. Valmistellaan Kuopion kaupungin tuottavuuden kehittämislinjaukset ja keskeiset toimenpiteet vuosille Henkilöstösuunnittelu kytketään osaksi tuottavuuden parantamista, jotta lähtövaihtuvuus voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Tuetaan palvelujen tuottavuuden paranemista palvelualueilla. Palvelut järjestetään siten, että avoimeksi tulevista tehtävistä voidaan jättää täyttämättä neljän vuoden suunnittelukaudella 200 htv eli keskim. 50 htv/v tai vaihtoehtoisesti säästettävä vastaava rahasumma ostopalveluissa. Sitouttava omistajaohjaus Uusitut konserniohjeet on jalkautettu ja konsernin yhteisten palvelujen (esim. konsernipankki) käyttöä on laajennettu. Liikelaitokset ja taseyksiköt kehittävät tuottavuuttaan. Suunnittelukauden tavoitteena on vähintään 10 % tuottavuuden parantuminen. Konserniajattelua vahvistetaan ja yhteistyötä parannetaan liikelaitosten kanssa. Kj Paj:t Kj Paj:t Tilakeskus Palvelualueet Tilakeskus Kaupunkiympäristön palvelualue Tilakeskus Konsernipalvelu Kaupunkiympäristön palvelualue Konsernipalvelu Palvelualueet Konsernipalvelu Palvelualueet Kj Paj Konsernipalvelu Kj Paj Konsernipalvelu Kj Paj Konsernipalvelu etenee osittain tai hitaasti etenee suunnitellusti etenee suunnitellusti ei etene/ei alkanut etenee suunnitellusti etenee osittain tai hitaasti etenee osittain tai hitaasti etenee osittain tai hitaasti etenee osittain tai hitaasti etenee suunnitellusti ei etene/ei alkanut etenee suunnitellusti etenee osittain tai hitaasti etenee osittain tai hitaasti

16 Uuden liikelaitoskuntayhtymän Servican palvelutoiminta on vakiintunut ja v siirtyvien toimintojen osalta valmistelu etenee aikataulussa. Tilaajatoiminta on jäsentynyt palvelualueilla. Kannustava johtaminen ja henkilöstöpolitiikka Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta parannetaan. Avointen tehtävien täyttö toteutetaan ensisijaisesti sisäistä liikkuvuutta kehittämällä. Uusi keskitetty rekrytointipalvelu aloittaa toimintansa. Opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia parannetaan. Kannustavalla palkkauksella tuetaan tuottavuuden kehittymistä. Esimies hallitsee kannustavan palkkauksen johtamisen välineenä. Esimies hallitsee sopimusalakohtaiset palkkausjärjestelmät ja niiden kannustavan käytön. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan. Ennenaikaisesta eläköitymisestä ja sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia vähennetään. Esimies- ja työyhteisötaitojen kehittämistä jatketaan. Esimiesten ja henkilöstön osaaminen ja toimintatavat vastaavat palvelualueuudistukselle asetettuja tavoitteita. 15 Kj Paj:t Konsernipalvelu Kaikki palvelualueet Työnantajapalvelu Kaikki palvelualueet Kaikki palvelualueet Työnantajapalvelu Kaikki palvelualueet Työnantajapalvelu Konsernipalvelu Kaikki palvelualueet etenee osittain tai hitaasti etenee suunnitellusti etenee osittain tai hitaasti ei etene/ei alkanut etenee suunnitellusti etenee suunnitellusti TAULUKKO Yhteenveto strategisten tavoitteiden toteutumisesta Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitteiden lukumäärä Valmis Etenee suunnitellusti Etenee hitaasti tai osittain Ei etene/ ei alkanut Ei seurattu tilinpäätöksessä VETOVOIMA, KILPAILUKYKY, KASVU Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Innovaatio ja opiskelijakaupunki Yhteistyö ja verkostot Kuopio-kuva 2 2 ASUKKAAT JA PALVELUT Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKI- LÖSTÖ Riittävä taloudellinen liikkumavara Sitouttava omistajaohjaus Kannustava johtaminen ja henkilöstöpolitiikka yhteensä

17 16 Talousarviokirjassa sivuilla on esitelty Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2020 ja tavoitteet vuodelle Kyseiseen strategiaosaan on koottu valtuustoon nähden sitovat kaupunkistrategiaa vuonna 2012 toteuttavat tavoitteet. Talousarviossa tavoitteita on 49 kappaletta. Tilinpäätöskirjassa sivuilla on esitetty strategisten tavoitteiden seuranta. Seurantaan on otettu vain 45 tavoitetta. Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu -näkökulman tavoitteista Asemakaavoitettujen täydennysrakentamisalueiden tarjoaminen usealla alueella -tavoite ja Yhteistyön kehittäminen muiden suurten kaupunkien kanssa -tavoite ovat jääneet pois seurannasta. Asukkaat ja palvelut -näkökulman tavoitteet Selvitetään vaihtoehtoja, miten kehittää kuntalaisten täydentäviä osallistumismuotoja ja osallisuutta kunnan päätöksentekoon ja Esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden edistäminen, kunnossapitoluokkien läpikäynti ovat myös jääneet seurannan ulkopuolelle. Kaikkien talousarviossa esitettyjen sitovien tavoitteiden toteutumista ei siis ole seurattu tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan esimerkiksi tavoitteen Esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden edistäminen, kunnossapitoluokkien läpikäynti eteen on tehty töitä, vaikkakaan edistyminen ei näy toimintakertomuksen tavoitteiden toteutumisseurannassa. Toimintakertomuksen mukaan Lainamäärä/asukas ei nouse yli tavoite etenee suunnitellusti. Tarkastuslautakunnan mielestä kaupungin lainojen kehitys ei anna aihetta kiitoksiin. Tarkastuslautakunta käsittelee kaupungin lainojen kehitystä enemmän tämän arviointikertomuksen kappaleessa 4.1. Tarkastuslautakunta ihmettelee, miksi kaikkien talousarviossa esitettyjen sitovien tavoitteiden toteutumista ei ole seurattu tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tavoitteet muotoillaan niin, että niiden toteutumista voidaan arvioida luotettavasti.

18 3 KAUPUNKIKONSERNI Konsernitalous Kaupunki muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin. Kuopion tytäryhtiöiden määrä on kasvanut viime vuosina. Tytäryhteisöjä on tällä hetkellä 17, joista 16 on yhdistetty konsernitilinpäätökseen. Tytäryhteisöjen talous on ollut vakaata. Konsernin talous on ollut aiempina kolmena vuotena ylijäämäinen 2 16 milj. euron tasolla vuosittain. Nyt konsernin talous on alijäämäinen. Konsernin vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. TAULUKKO Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA TP TP TP TP TP Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Toimintatuotot 385,1 419,6 429,7 437,3 476,1 Toimintakulut -706,5-735,8-760,3-829,6-903,3 Osuus osakkuusyhteisöjen 0,2 0,1 0,1 0,5 0,45 voitosta/tappiosta) TOIMINTAKATE -321,3-316,1-330,5-391,8-426,7 Verotulot 283,7 287,9 308,0 324,9 331,5 Valtionosuudet 102,1 111,1 119,7 157,9 165,2 Rahoitustuotot ja -kulut -13,1-12,3-9,8-11,5-13,9 VUOSIKATE 51,5 70,6 87,4 79,5 56,0 Suunnitelman mukaiset poistot -53,3-63,9-63,3-67,6-73,5 Satunnaiset erät -1,1-0,9 2,0 1,5 TILIKAUDEN TULOS -1,9 5,6 23,2 13,9-15,9 Tilinpäätössiirrot -1,8-3,2-6,9-7,7 4,3 Vähemmistöosuus 0,0 0,1 0,0-0,1 0,04 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3,7 2,4 16,2 6,2-11,6 Seuraavalla sivulla on esitetty Kuopion kaupungin tytäryhteisöt, osakkuusyhtiöt, kuntayhtymät ja isäntäkuntapalvelut.

19 Kuopion kaupungin tytäryhteisöt 18 Kuntayhtymät Kuopion kaupungin osakkuusyhtiöt Isäntäkuntapalvelut: Tuusniemen perusterveydenhuolto

20 19 Kuopion kaupunkikonserni on jo nykyisellään laaja kokonaisuus. Kuntaliitosten, vastuukuntapalveluiden ja muiden järjestelyjen myötä kokonaisuus laajenee ja toimintakenttä monimutkaistuu entisestään. Investoinnit ja lainakantakehitys Kaupunkikonsernin bruttoinvestointeja kertyi 166,6 milj. euroa, mitkä rahoitettiin osaltaan tulorahoituksella. Pitkäaikaisia lainoja otettiin 94 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli tilinpäätöshetkellä 660 milj. euroa (edellisenä vuonna 617 milj. euroa). Konsernin lainakannan 43 milj. euron ja 7 prosentin kasvu muodostui pääosin voimalaitosinvestoinnista, alatori-hankkeesta ja elinkaarimalliin perustuvista hankkeista. Kaupunkikonsernin lainakannan tarkastelussa ja vertailussa eliminoituu eri kaupunkien konsernirakenteen vaikutukset. Seuraava taulukko on lainattu Heikki Helinin raportista koskien suurten kaupunkien tilinpäätöksiä vuonna 2012 (Helin, H. Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuskatsauksia. 2013:4 ). KAAVIO Konsernilainat euroa/asukas, Helin 2013 Kuopion kaupungin konsernilainoja oli asukasta kohden euroa (edellinen vuosi euroa). Kaupunkivertailussa Kuopion kaupungin konsernilainojen yhteismäärä on asukaslukuun suhteutettuna viidenneksi suurin, kuten oli edellisenäkin vuonna. 3.2 Tytäryhtiöille ja liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Tytäryhtiöt Vuoden 2012 talousarviossa on asetettu tytäryhtiöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet on asetettu kaupunkistrategian perusteella ja niillä pyritään vaikuttamaan konsernin tasapainoiseen talouteen sekä lainakannan kasvun hillitsemiseen, palveluiden laatuun ja tehokkuuteen sekä omaisuuden arvon säilyttämiseen. Seuraavassa taulukossa on eritelty tavoitteiden toteutumista tytäryhtiöittäin.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Tarkastuslautakuntia ja arviointikertomuksia

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Tarkastuslautakuntia ja arviointikertomuksia Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Tarkastuslautakuntia ja arviointikertomuksia koskeva kysely 2008 Espoo Hämeenlinna Lahti Tampere Helsinki Kuopio Pori Vantaa Vastausprosentit

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakunnan toimikausi - Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2014

Kuopion kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2014 Kuopion kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2014 27.5.2015 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA 1 1.1 Tehtävä ja kokoonpano 1 1.2 Yhteenveto tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot