asiakaslehti 2006 Me välitämme. Luotettavasti ja ammattitaidolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asiakaslehti 2006 Me välitämme. Luotettavasti ja ammattitaidolla"

Transkriptio

1 asiakaslehti 2006 Me välitämme. Luotettavasti ja ammattitaidolla

2 Hoiva-ala kasvaa ja kehittyy Hoiva-ala on yksi tämän päivän kiinnostavimmista toimialoista. Väestö ikääntyy ja yli 65-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä on yksi Euroopan korkeimmista. Saman aikaan kunnat ulkoistavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitaan yhä enenemässä määrin yksityisille palvelun tuottajille. Suomessa toimii toista tuhatta hoiva-alan yritystä, jotka pääsääntöisesti ovat hyvin pieniä, vain muutaman henkilön työllistäviä yrityksiä. Esperi on yksi Suomen suurimmista hoiva-alan yrityksissä. Esperi tuottaa palveluita 150 kunnan alueella ja yhtiössä työskentelee 270 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Esperi on jo nyt markkinajohtaja mm. turvapuhelinpalveluissa asiakkaalla ja yksityisessä sairaankuljetuksessa ja ikääntyneiden hoiva- ja asumispalvelut ovat tulevaisuuden kasvun tukijalkoja. Esperi haluaa olla kärjessä kehittämässä koko toimialaa ja luomassa yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja alalle. Esperin liikevaihdosta 80 % tulee kunnista ja julkisista yhteisöistä ja 20 % yksityisiltä asiakkailta. Tämä käytännössä tarkoittaa, että suuri osa palveluistamme ostetaan kuntien kilpailutusten kautta ja jopa 36 % Suomen kunnista käyttää Esperin palveluita. Yhteistyö kunnan kanssa perustuu kumppanuuteen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Laadukkaan palvelun kehittäminen on yksi keskeisimpiä yhteistyön tavoitteita. Esperi tarjoaa kunnalle monipuolista ja laaja-alaista yhteistyömahdollisuutta ja vakavaraisena toimijana luotettavan ja pitkäjänteisen partnerin. Kun toimiala on pirstaleinen, on tärkeää, että yhteistyö on saumatonta ja perustuu pitkäaikaiseen ja luotettavaan yhteistyöhön. Toimiala kasvaa väestön ikääntymisen myötä ennätysvauhtia. Kasvun perusedellytys on hyvän laadun varmistaminen kasvavaan palvelutarpeeseen. Mielestämme laatu, koulutus ja hyvinvoiva henkilöstö on tulevaisuuden menestymisen perusedellytyksiä palvelualalla. Esperi on entistä enemmän panostamassa laatuun ja laatuprosessin kehittämiseen. Olemme liittyneet Laatukeskuksen päättäväksi jäseneksi ja käynnistäneet kehityshankkeen, jonka ensimmäisenä vaiheena on laatusertifiointi. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on kasvun ja menestyksen kulmakivi. Esperi on käynnistänyt kaksivuotisen henkilöstön kehittämisprojektin yhteistyössä Eläke-Fennian ja Tykesin kanssa. Hyvinvoiva henkilöstö on yhtiön käyntikortti ja tärkein voimavara. Haluamme johtavana yrityksenä olla luomassa Suomeen ikääntyneille laadukasta palvelua ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. 2 Esperin sairaankuljettajat vastaavat Paljonko Esperi Oy:n sairaankuljetus maksaa? Asiakkaalle Esperin sairaankuljetuskyyti maksaa vain omavastuuosuuden verran eli 9,25, loput maksaa Kela ja hinta riippuu ajetusta matkasta. Mitä varusteita Esperin ambulansseista löytyy? Ambulansseistamme löytyy erilaisia tutkimus ja hoitovälineitä esimerkiksi hapenantovälineet, haavanhoitovälineet, sokeri-verenpainemittarit ja monitori jolla voi seurata miten sydän toimii. Milloin voin tilata Esperi Oy:n ambulanssin? Voit tilata ambulanssin aina tarvittaessa tai kun olet epävarma kuinka pääset tutkimuksiin. Päivystäjä neuvoo ja ohjaa miten toimitaan erilaisten ongelmatilanteiden aikana. Miksi joskus joutuu odottamaan ambulanssia jopa tunnin ajan? Tehtävät suoritetaan päivystäjän tekemän riskinarvion mukaisessa järjestyksessä. Kiireelliset tehtävät hoidetaan ensin ja kiireettömämmät seuraavaksi. Millainen koulutus Esperi Oy:n sairaankuljetushenkilöstöllä on? Terveydenhuolto-alan koulutus mm. sairaanhoitaja, ensihoitaja, tai lähihoitaja. Kaikki ovat myös suorittaneet täydennyskoulutuksena joko perustason tai hoitotason tentin. Kuka siellä teidän Esperi Oy:n keskuksessa vastaa puhelimeen? Keskimäärin 10 vuoden työkokemuksen omaavia terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kaikilla päivystäjillä on kokemusta sairaankuljetuksesta ja he omaavat vankan ja pitkäaikaisen kokemuksen hälytyspäivystyksestä. Mikä koulutus Esperi Oy:n keskuksen päivystäjillä on? Esperin keskuksen päivystäjillä on terveydenhuoltoalan - ja hälytyspäivystäjän koulutus. Miksi päivystäjä kyselee niin monia asioita? Päivystäjän pitää pystyä arvioimaan sairastuneen avuntarpeen taso. Hän arvioi, onko tehtävä sairaankuljetukselle kiireellinen, jolloin ambulanssi tulee hälytysajona vai onko tehtävä sellainen, että ambulanssi voi ajaa rauhallisesti kohteeseen. Hälytysajo on aina turvallisuusriski liikenteessä. Päivystäjä myös neuvoo ja ohjaa potilaita ja omaisia puhelun aikana. Saako Esperi Oy:n sairaankuljetuksesta alennusta, jos käytössä on Esperin turvapuhelinaite? Ei saa. Sairaankuljetuskyydistä maksetaan aina vain omavastuuosuuden verran - eli 9,25. Kuvassa vasemmalla sairaankuljettaja Inka Pulkkinen ja oikealla sairaankuljettaja Jouni Kvist Esperin Sairaankuljetus: (09) Marja Aarnio-Isohanni toimitusjohtaja Oy Esperi Ab:n asiakaslehti 2006 Päätoimittaja Minni Salminen/Kibitzer Toimittajat Elsa-Maija Lehto/emoticon Minni Salminen/Kibitzer Toimitusryhmä Marja Aarnio-Isohanni Jari Honkanen Matti Kaskinen Sari Niemi Riitta Räsänen Arto Vitikka Taitto Elsa-Maija Lehto/emoticon Valokuvaus Johannes Wilenius Paino ja Prepress Esa Print, Lahti Painos kpl Julkaisupäivä Kannen kuvassa Oili Marttila ja Aira Varpa Oy Esperi Ab Vartiokyläntie Helsinki

3 Asumispalveluiden erikoisosaaja Esperillä on hoiva- ja terveyspalveluyrityksenä myös usean vuoden käytännön kokemus asumispalvelujen tuottajana. Yhtiön ensimmäinen palveluasumisyksikkö, Seinäjoen pienkoti on tarjonnut etelä-pohjalaisille hoitoa ja huolenpitoa kodinomaisesti jo usean vuoden ajan. Varsinaisesti Esperin rooli yhtenä Suomen merkittävimmistä toimijoista asumispalvelujen tuottajana alkoi kun Esperin 50 paikkainen hoivakoti Keravalla avattiin vuonna Yksikkö palvelee lähinnä pääkaupunkiseudun alueen vanhusväestöä. Hoivakoti sijaitsee optimaalisella paikalla Keravan terveyskeskuksen naapurina. Hoivakodin alapuolella sijaitsee lääkärikeskus. Alue on kaavoitettu terveyspuistoksi, jossa eri toiminnat yhdistyvät järkeväksi, suunnitelluksi kokonaisuudeksi. Samaan aikaan viime vuoden vaihteessa kun Keravan hoivakoti aloitti toimintansa, käynnistyivät myös Espoon Jänismäkeen suunnitellun 30-paikkaisen uudisrakennuksen rakennustyöt. Tämä yksikkö valmistuu vuodenvaihteessa 2006 ja palvelee lähinnä Espoon kaupungin, mutta laajemmaltikin pk-seudun asukkaiden tarpeita. Rakennuksen suunnittelussa yhdistetään kodinomaisuus, viihtyvyys ja alan viimeisin teknologia sekä vanhustyön osaaminen. Esperi aloitti asumispalvelujen tuottajana maakunnista ja jatkaa tätä perinnettä Kuopiossa, jonne parhaillaan saneerataan entisestä Alavan lastensairaalasta Esperin uutta hoivakotia lähinnä kuopiolaisten ja pohjoissavolaisten tarpeisiin. Tästä hoivakodista tulee viihtyisä ja kodinomainen 28-paikkainen, viimeisimmät vaatimukset täyttävä hoitoyksikkö. Esperi kasvaa sekä kuntien järjestämien tarjouskilpailujen seurauksena että myös yritysostojen perusteella. Maaliskuussa 2006 liittyi yksityinen 14-paikkainen Elsa-hoitokoti Helsingin Malminkartanossa Esperin hoivakotiverkostoon. Asukkaat ovat suurelta osin Vantaan kaupungin ostopalvelusopimuksella valittu. Toukokuussa 2006 Esperi laajensi Pohjois-Karjalaan yritysostolla. Esperi sai verkostoonsa syksyllä 2005 aloittaneen, täydellisesti peruskorjatun Kontiolinnan, jossa toimintojen kehittämiselle ja laajentamiselle on erinomaiset edellytykset luonnonkauniin Höytiäisen maisemissa. Myös useita muita yrityslaajennussuunnitelmia on vireillä eri puolille Suomea. Esperi aikoo vakaasti kantaa Esperin hoivakoti Keravalla on sisustettu kodinomaisesti, värit ovat lämpimiä ja tunnelma kotoisa. oman vastuunsa ikääntyneiden suomalaisten kodinomaisista, laadukkaista asumispalveluista. Yhteistyö kunnan viranomaisten ja Esperin kesken on monessa mielessä keskeistä. Suomalaisesta lainsäädännöstä ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusperiaatteista johtuen kunnan velvollisuutena on vastata vanhustenhuollosta niin ettei ketään jätetä oman onnensa nojaan tai heitteille. Monet asukkaat tulevatkin kunnan osoittamina joko kilpailutuksen kautta taikka maksusitoumuksella. Tällöin kunta asettaa ne kriteerit, joiden pohjalta sijoituspäätös tehdään. Jotta lopputulos olisi paras mahdollinen vanhuksen kannalta, tarvitaan kolmikantakäsittelyä, jossa Esperin hoivakodin edustajien ja kunnan SAS-ryhmän tai vastaavan viranhaltijan lisäksi omaisten rooli on tärkeä. Hyvässä yhteistyössä löytyy aina asukkaan kannalta hänelle paras ratkaisu. Esperi haluaa toimia kunnan kanssa muutoinkin hyvässä, läheisessä yhteistyössä. Esperi haluaa pohtia ja kehittää yhdessä asumispalveluja kunnan alueella sekä ideoida, kuunnella ja tehdä parhaansa, jotta hoivakodin vanhuksia voitaisiin palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnan viranhaltijoiden käyttöön Esperi voi tuoda myös omaa erikoisosaamistaan erityisesti tilasuunnittelussa ja hankintalain koukeroissa. Kerava - Esperin kunta-asiakas Kerava on Esperin ensimmäisiä kuntaasiakkaita. Kysyimme Keravan johtavalta lääkäriltä Leena Piikiveltä ja palveluohjaaja Eila Silfveriltä heidän kokemuksiaan Esperin palveluista. Mitä Esperi Oy:n palveluja Keravan kunta käyttää? Keravan kaupunki ostaa Esperiltä vanhuksille ja pitkäaikaissairaille palveluasumista sekä kotihoidon tueksi yöpartiotoimintaa. Yöpartion tavoitteena on edistää ja tukea keravalaisten pitkäaikaissairaiden ja ikäihmisten kotona asumista ja selviytymistä. Kuinka kauan Kerava on ollut Esperi Oy:n asiakkaana? Yöpartiotoiminnan yhteistyö alkoi marraskuussa 2004 ja asumispalveluja on ostettu viime joulukuun lopusta lähtien. Miten Esperi valittiin tuottamaan palveluja Keravalle? Vanhusten asumispalvelut kilpailutettiin keväällä Esperi pärjäsi kilpailutuksessa niin laadun, tilojen kuin hinnankin suhteen. Kuinka Kerava kokee Esperin palvelun laadun? Vanhusten asumispalveluissa ollaan vielä alkumetreillä. Reilun kolmen kuukauden jälkeen kokemuksemme ovat myönteiset. Laatutyöhön ja osaavaan henkilöstöön on panostettu. Millaisia kokemuksia Keravalla on yhteistyöstä Esperin kanssa? Yhteistyö on ollut avointa, mutkatonta ja joustavaa. Henkilökunta on ystävällistä ja palvelualtista. Kuinka asiakkaat (vanhukset) ovat viihtyneet Esperin tiloissa? Hyvin ovat viihtyneet ainakin vanhuksilta itseltään ja omaisilta saadun palautteen valossa. Toki on muistettava, että vasta kolme kuukautta takana. Lisäksi on muistettava se, että kotoa pois muuttaminen ja kaikkeen uuteen sopeutuminen vie aina oman aikansa. Jos Esperiä vertaa muihin palvelun tarjoajiin - mitä vahvuuksia löytyy? Esperillä on esteettömät, valoisat ja avarat tilat. Ajanmukaiset turva- ja hälytysjärjestelmät. Hyvä ja keskeinen maantieteellinen sijainti täällä Keravalla kaikki palvelut ovat vanhusten käden ulottuvilla uimahallista terveyspalveluihin. Esperillä on tunnettu ja luotettava kattojärjestö palveluntuottajan takana. Kuinka Kerava aikoo hankkia kyseisiä palveluja jatkossa? Esperiltäkö? Kilpailutuksen tulos ratkaisee, tehdäänkö uusista asiakkaista sopimuksia. Esperi on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme myös jatkossa. Suositteletko Esperi Oy:tä muille kunta-asiakkaille? Oikein lämpimästi.

4 Esperin turvapuhelinta on helppo käyttää Apu yhdellä napin painalluksella Kuvassa Esperin päivystäjä Harri Karnelius soittaa voinnintarkastussoiton Elli Ruokoselle ja varmistaa että asiakkaalla on kaikki hyvin Turvapuhelin on hälytinlaite, josta yhdellä napin painalluksella saadaan puheyhteys Esperin ympärivuorokautiseen hälytyskeskukseen. Asiakkaan hälyttäessä hälytyspäivystäjät arvioivat mahdollisen avuntarpeen ja -kiireellisyyden. Auttamiskäynnit tehdään Esperin omien turva-auttajien ja sairaankuljettajien tai muun ennalta sovitun tahon toimesta. Turvapuhelin on kiinteään puhelinliittymään sekä sähköverkkoon pistokkeilla kytkettävä hälytyslaite. Laite mahdollistaa hälytystilanteessa kahdensuuntaisen keskusteluyhteyden käyttäjän ja siihen ennalta ohjelmoidun hälytyskeskuksen ja vastaanottajan välillä. Tarvittaessa turvapuhelimen ohjelmointi ja asennus suoritetaan Esperin toimesta. Asiakkaille joilla ei ole kiinteää lankapuhelinta, Esperi toimittaa turvapuhelimeen kytkettävän gsm-modulin, jonka avulla hälytys välittyy eteenpäin. Turvapuhelimen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytinpainike, jonka avulla saadaan yhteys hälytyskeskukseen. Turvapuhelimeen on mahdollista liittää erilaisia lisälaitteita, kuten esim. ovi-, palo-, kaatumis-, vuode-, liesi- ja liikehälyttimet. Turvapuhelimen käyttäjäkunta koostuu pääasiassa vanhuksista ja vammaisista - siis henkilöistä, joiden kotona tai palveluasunnossa pärjäämistä tuetaan turvapuhelimen avulla. Turvapuhelinpalvelun hinnat ovat suhteellisen edulliset. Turvapuhelinpalvelun sisällöstä ja mm. asuinpaikkakunnasta riippuen hinnat ovat yksityisasiakkaille alkaen 25,00 kuukaudessa. Turvapuhelinpalvelun parissa toimivilla asiakaspalvelijoilla, hälytyspäivystäjillä ja turva-auttajilla on vähintään yksi sosiaali- ja terveysalan tutkinto suoritettuna. Lisäksi Esperi itse kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti mm. hälytysten vastaanoton ja ensihoidon osalta UUTUUS: Voinnintarkastussoitto Esperin uusi palvelu, voinnintarkastussoitto toimii Esperistä käsin. Esperin hoitajan toimesta esim. omaisen tai kotihoitajan pyynnöstä asiakkaalle soitetaan säännöllisesti sovituin määräajoin. Näin varmistetaan asiakkaan vointi ja se että hän pärjää kotona. Mikäli asiakasta ei tavoiteta sovittuna ajankohtana tai hänellä ilmenee avuntarve, lähetetään apua paikalle tarkistamaan tilanne. Palvelu täydentää hyvin esimerkiksi turvapuhelinpalvelua, jossa asiakas itse hälyttää apua. Voinnintarkastussoiton kuukausihinta on alk. 14,00, riippuen tilattujen soittojen määrästä. Lisäksi laskutetaan Esperin mahdollisesti suorittamat auttamiskäynnit hinnaston mukaisesti. Turvapuhelinasiakkaille Esperi tarjoaa voinnintarkastussoitto-palvelun edullisemmin.

5 5 Kotona on niin mukava asua - Esperin turvapuhelinpalvelu tekee sen mahdolliseksi Elli Martta Ruokonen on Esperi Oy:n turvapuhelinasiakas. Hän kaatuilee mielestään suhteellisen usein, noin joka toinen kuukausi. Viimeksi kaaduin viime yönä ja taas tuli nopeasti apua Esperistä, kertoo rouva Ruokonen. Hän on hankkinut turvapuhelinpalvelun yhdessä tyttärensä kanssa. Tytär ei aina ole paikalla nostamassa äitiään kaatumisen jälkeen. Tyttö matkustaa paljon. Viimeksi hän oli kaksi viikkoa New Yorkissa. Hän on ainoa tytär ja joutui aina kaaduttuani nostelemaan minua. Päätimme siksi hankkia turvapuhelimen, jatkaa rouva Ruokonen. Elli Martta Ruokonen on ollut Esperin turvapuhelinasiakkaana puolitoista vuotta ja hän kertoo kokemusten olevan vain positiivisia. Palvelu on nopeaa apu ei viivy kauaa ja joskus turvapuhelin on pelastanut vaikeissakin paikoissa. Kerran tarvitsin ambulanssia. Sydämen takia. Onneksi oli turvapuhelin kotona, huokaisee rouva Ruokonen ja jatkaa: Aina sieltä myös vastaa mukavia ja kohteliaita ihmisiä. Turvapuhelin on yksinkertainen ja helppo käyttää kotona. Mitään erityisiä laitteita ei tarvitse osata käyttää. Riittää kun osaa painaa nappulaa, rouva Ruokonen naurahtaa. Turvapuhelimista löytyy kahdenlaista kannettavaa mallia: ranteeseen ja kaulaan. Rouva Ruokosella itsellään on kaulassa oleva malli. Aluksi hän kokeili rannemallia mutta kaulassa oleva turvapuhelinmalli on enemmän hänen mieleensä: On kuin olisi helmet kaulassa, hän vinkkaa. Rouva Ruokosella on käytössä turvapuhelinpalvelu mutta hän mainitsee myös voinnintarkastussoiton mukavuudesta. Voinnintarkastussoitolla varmistetaan sairaalasta kotiutuvan tai kotona olevan, päivittäisiä voinnintarkistuksia tarvitsevan asiakkaan yksin kotona selviytyminen hoitajan puhelinsoitolla. Voinnintarkastussoiton tilauksen yhteydessä sovitaan etukäteen toimintaohjeet, joita noudatetaan kun asiakkaaseen ei saada yhteyttä sovittuna ajankohtana tai soitettaessa ilmenee selkeä avuntarve. Yhdistettynä voinnintarkastussoitto ja turvapuhelin antavat asiakkaalle mahdollisuuden selviytyä turvallisesti ja omatoimisesti kotona asumisesta. On niin mukava kun voi asua kotona, mutta kotona on pakko liikkua, miettii rouva Ruokonen Esperin turvapuhelin on tehnyt rouva Ruokosen ja hänen perheensä elämästä helpompaa. Nyt kummankaan ei Rouva Ruokosen eikä hänen tyttärensä tarvitse huolehtia. Jos rouva Ruokonen kaatuu, saa hän avun nopeasti turvapuhelimella. Apu on paikalla huomattavasti nopeammin kuin jos hän olisi soittanut tyttärensä nostamaan. Voinnintarkastussoittokin tuo iloa rouva Ruokosen elämään. Mukavaa on, kun soitetaan ja kysytään kuulumisia ja oli kyllä kiva käydä teitä täällä Esperissä katsomassa kun tänne niin usein soittelen, hymyilee huoleton rouva Ruokonen. Kiinnostuitko? Jos haluat tietää lisää Esperin turvapuhelinpalvelusta tai voinnintarkastussoitosta, ota rohkeasti yhteyttä. Me kerromme mielellämme lisää. Oy Esperi Ab Vartiokyläntie Helsinki Tiedustelut: Puh: Fax: Kuvassa Esperin tyytyväinen asiakas Elli Martta Ruokonen vastaa voinnintarkastussoittoon.

6 Esperin kasvutarina 6 Punaisen ristin sairaankuljetuspalvelu on perustettu Suomeen luvun lopulla. Ajatuksena oli tuottaa syrjäseuduille sairaankuljetuspalvelua. Esperi Oy perustettiin vuonna 1973 SPR:n kirjamyyntiä varten SPR osti Helsingin Sairaankuljetus Oy:n SPR osti Helsingin ja ympäristön sairasautokeskus Oy:n luvulla Helsingin Sairaankuljetus Oy ja Helsingin ja ympäristön sairasautokeskus OY sulautettiin. Turvapuhelintoiminta alkoi 1990-luvun alussa kun SPR sai lahjoituksena n. 30 turvapuhelinta. Nimi muutettiin vuonna 2001 Oy Esperi Ab:ksi. Esperiin yhdistettiin SPR:n kotihoitopalvelu, sairaankuljetus ja turvapuhelinpalvelut. Asumispalvelutoiminta starttasi vuonna 2002 Seinäjoen pienkodilla. Vuosina ostettiin Soneran turvapuhelintoiminta ja sitten Attendon turvapuhelintoiminta. Vuonna 2004 panostettiin yhtiön sisäiseen kehitykseen ja uudistettiin taloushallinto, johtamis- ja henkilöstöjärjestelmä. Vuonna 2005 avattiin Keravalle uusi hoivakoti ja uudistettiin laatuprosesseja. Esperin yhteistyöverkostoon liittyivät Elsa-koti Helsingistä, Porista Satakunnan Ambulanssipalvelu Oy ja turvapuhelinpalvelu sekä Kontioniemen Hoiva Oy. Vuonna 2006 Esperin asumispalvelut laajentuu Espooseen, Kuopioon ja Joensuuhun Toimitusjohtajat vaihtuvat - Pikkarainen pysyy Pikkuinen Pikkarainen lääkäriperheen vesa ihaili suuria, vanhoja ambulansseja ja haaveili ambulanssikuskin ammatista. Vuosi oli Tästä aika kulki eteenpäin vuoteen 1967 ja Pikkarainen ei enää ollutkaan niin pieni. Nuori hän kyllä oli mutta myös innostusta puhkuva, vahva ja huoleton ambulanssikuski. Nuorta ambulanssikuskia testattiin ammatinvalinnassa heti uran alkumetreillä. Eräs sairaankuljetusajo vei hänet keskelle suurta murhenäytelmää. Äiti oli synnyttämässä lastaan kotona ja isä oli kutsunut sairaankuljetusapua kiireellisesti. Vaikka apu saapuikin paikalle tehokkaasti, ei se tässä tapauksessa pelastanut lapsen henkeä vaan pieni vastasyntynyt menehtyi jo ennen kuin ehti nähdä päivänvalon. Jonkun toisen nuoren kuskin päätökseen pysyä alalla tapaus olisi saattanut vaikuttaa negatiivisesti, mutta minulle päinvastoin tuli tunne, että haluan auttaa ihmisiä, muistelee Pikkarainen. Pikkarainen aloitti Esperi Oy:ssä silloisessa Helsingin Sairaankuljetuksessa työnsä johtaja Olli Pesolan pyynnöstä. Suulaana miehenä Pikkarainen oli ja on hauska seuranpitäjä ja ahkera työntekijä. Muistellessaan ambulanssikuskina toimimisensa ensivuosia, kareilee hymy tämän tästä huulilla, eikä kosteilta silmiltäkään vältytä. Unelma-ammattihan tuo ambulanssikuskin homma nuorelle miehelle on ja mikä sen mukavampaa oli, kun käydä Sairaanhoito-osastoilla katselemassa nättejä hoitajatyttöjä kertoo Pikkarainen kuje yhä silmissään, ei siinä mitään, onhan täällä Esperissä nykyäänkin oikein hyvä olla hymyilee mies, joka on palvellut yrityksen jokaisen viiden toimitusjohtajan kaudella ja jonka seinällä olevassa diplomissa lukee toimitusjohtajat tulevat ja menevät Kimmo on ikuinen. Hän kertoo eläväisiä tarinoita siitä kuinka on kuljettanut vuosien saatossa nimeltä mainitsemattomia presidenttejä ja filmitähtiä. Ambulanssikuskin päivissä saattaa vastaan tulla mitä vain. Kalusto kehittyi vuosien saatossa. Alussa käytössä oli muutamia SPR:n ambulansseja ja yksi uusi volkkari. Välineistöksi siihen aikaan riitti kaarimalja mutta Helsingin Sairaankuljetuksen autoissa oli myös ampupumppu eli jalalla poljettava imulaite, happilaitteet, ensiapuvälineet ja lastoja. Sydänpotilaille saatettiin joutua antamaan happea mutta kädestä kiinnipitäminen rauhoitti potilaita oikein hyvin kertoo Pikkarainen. 60-luvun lopussa yritykselle hankittiin itse Saksasta suoraan tehtaalta ensimmäiset uudet Mersut, joita Pikkarainen oli hakemassa silloisen johtajan sekä Vehon edustajan kanssa. Helsingin Sairaankuljetus otti käyttöön muutaman turvapuhelimen vuosina Ennen kuin turvapuhelimet yleistyivät, niitä oli käytössä vain muutamassa paikassa: Kuopiossa, Padasjoella, Torniossa, Lahdessa ja Helsingissä. Kun SPR osti Helsingin Sairaankuljetuksen 1987, oli turvapuhelimia käytössä 3000 ja kun Helsingin Sairaankuljetus muuttui Esperi Oy:ksi 2001, ostettiin samaan aikaan Soneran turvapuhelinpalvelu ja nyt turvapuhelimia käyttääkin noin henkilöä. Kimmo Pikkarainen on kulkenut Esperin kanssa jo kohta 40 vuotta. Työntekijät yrityksen palveluksessa ovat vuosien saatossa olleet erittäin koulutettuja. Tämän hetken päivystäjät ja ambulanssikuskit ovat helkkarin (todella) hyviä. Kyllä heidän käsiinsä luottaa ihmisiä ja on kuljetettavilla näiden ammattilaisten vuoksi hyvät mahdollisuudet selvitä tilanteista. Tätä nykyä Esperi Oy:n leppoisa hallinto- ja laskutuspuolen ammattilainen muistelee lämpimästi vuosiaan yrityksen palveluksessa, Pitkiä sairaankuljetusmatkoja on ajeltu ympäri Suomea Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Kuopio ja monet muut yhä uudestaan. Ja eräänkin kerran on sukkasillaan ja vilkut päällä ajettu Helsingin silloisia huonoimpia katuja Unionin- ja Kasarminkatua pitkin munuais-siirtopotilaitten kuljetuksissa onneksi nykyajan ambulanssit on jo aivan eri luokkaa. Siinä ei pienet rytinät tunnu enää missään. Tapaamisemme aikana Pikkaraisen huoneessa käy lukuisia Esperiläisiä hakemassa, kysymässä, pyytämässä, ilmoittamassa ja ihan vain tervehtimässä. Kaikilla tuntuu olevan lämmin suhde Esperin omaan joulupukkiin. Pikkarainen tietää täällä kaiken mistä löytyy mitäkin ja missä on kukankin. Hän hoitaa laskutusta loistavasti ja tekee kaikki yleishommat ja enemmänkin pesee vaikkapa toimitusjohtajan auton ja toivottaa uudet työntekijät tervetulleiksi lounasseteleiden jaon lomassa. Väkeä tulee koko ajan lisää kaikki uudetkin ihmiset jotka meille hakeutuvat ovat erittäin mukavia ja lämpimiä persoonia huomauttaa Pikkarainen. Pikkarainen toimi sairaankuljettajana 20 vuotta aina vuoteen 1987 saakka ja jatkoi siitä toimiston puolella. Etsimme vastausta siihen mitkä asiat ovat paremmin tänään kuin eilen ja vastaus löytyy säännöllisyydestä: Tänään tiedän moneltako pääsen kotiin. Entisaikaan kun tuli töihin, ei ollut mitään varmuutta onko kotona vaikka vasta huomenna. Pian 40 vuotta talossa palvellut herra toteaa vielä ääni värähtäen, Mutta jos aika käännettäisiin 40 vuotta taaksepäin, tekisin kaiken kuten olen tehnyt. Päivääkään en vaihtaisi pois.

7 Hyvinvoiva henkilöstö Esperin toiminnan kulmakivi Pitkän tähtäimen menestys perustuu osaavaan ja jaksavaan henkilöstöön. Esperille henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja käyntikortti, jonka avulla palvelut myydään asiakkaille. Henkilöstön jaksaminen on erityisen tärkeää hoiva-alalla, jossa henkilöstö tekee raskasta mutta tärkeää työtä. Esperillä henkilöstöä on tällä hetkellä noin 270, mutta vuoden 2006 loppuun mennessä määrän on arvioitu ylittävän 300 työntekijän rajan. Sairaankuljetuksessa henkilöstä on noin 110, hoiva- ja asumispalveluissa noin 100 ja toimistossa ja turvapuhelinpalvelussa noin 60. Esperi on käynnistänyt yhteistyössä Eläke-Fennian ja Tykesin kanssa laajan henkilöstön kehittämisohjelman. Esperillä henkilöstön kehittäminen jaetaan neljään osaan: perinteiseen työkyvyn parantamiseen, työyhteisön ja ympäristön kehittämiseen, koulutukseen ja laadun parantamiseen. Työkyky-toiminta Esperillä tyky-toiminta on tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Yrityksessä järjestetään tyky-tempauksia ja henkilöstön liikuntaharrastuksia tuetaan. Lisäksi on järjestetty henkilökohtaisia terveyskampanjoita tipaton kuukausi, tupakoinnin lopettaminen, painonhallinta ja kävelyn lisääminen. Esperillä järjestetään kaksi kertaa vuodessa perinteiset henkilöstön virkistyspäivät. Talvella virkistäydytään pikkujoulujen merkeissä ja keväällä keräännytään yhteen virkistys- ja koulutuspäivän merkeissä. Työssä viihtymistä seurataan vuosittaisilla työtyytyväisyystutkimuksilla ja tykybonuksilla kannustetaan työyhteisöjä saavuttamaan tavoitteita. Työyhteisön ja ympäristön kehittäminen Työyhteisö yhdessä työympäristön kanssa luovat tärkeän ympäristön työssä jaksamiselle. Esperillä panostetaan työyhteisön koulutukseen ja tiimityötä sekä tiimissä työskentelytaitoja kehitetään jatkuvasti. Myös tiimien tulospalkkauksella pyritään kehittämään työyhteisöä. Työympäristössä tärkeimmiksi asioiksi on koettu ergonomia ja nostaminen. Ergonomiassa kiinnitetään erityistä huomiota oikeaan istumiseen ja työpisteitä uusitaan, jotta työasennot ovat parhaat mahdolliset. Oikeita nostamismenetelmiä opetellaan yrityksen järjestämissä nostamis-koulutuksissa. Koulutus Esperin toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni näkee koulutuksen yhtenä yrityksen tärkeimpänä kehittämiskeinona. Koulutus järjestetään täsmäkoulutuksena kursseille ei osallistuta vain kurssien takia. Yrityksessä selvitetään millaista osaamista juuri kyseisessä paikassa tarvitaan. Kartoituksen jälkeen selvitetään mikä on paras tapa tämän osaamisen ja kompetenssin hankkimiseen. Koulutus lähtee yrityksen huipulta asti - Esperin johtoryhmä osallistuu Kauppakorkeakoulun Joko tai MBAjohtajakoulutukseen. Alue-esimiehille järjestetään esimieskoulutusta ja toimipaikkakohtaisesti järjestetään toimipaikkakoulutusta ja oppimista testataan mm. tasotenteillä mm. sairaankuljetuksessa. Kerran vuodessa Esperin koko henkilöstö kutsutaan Esperi-akatemiaan yhteiseen seminaaripäivään, jossa koulutuksen lisäksi on mahdollisuus osallistua kuntotestiin. Lisäksi vuosittain käydään henkilöstön kanssa kehityskeskustelut, joissa selvitetään miten työnantaja voi tukea ja täydentää henkilöstön osaamista. Esimerkiksi ensi syksynä 2006 alkavat ruotsinkielen kurssit yrityksen turvapuhelin- ja asiakaspalveluhenkilöstölle. Laatu Esperi on liittynyt laatukeskuksen päättäväksi jäseneksi, mikä kertoo siitä kuinka paljon yritys panostaa laatuun. Työ on jo etenemässä kovaa vauhtia, laatukäsikirjat ovat jo valmiina. Seuraavien vuosien aikana laatuprosessit kehitetään huippuunsa ja tavoitteena on voittaa Suomen laatupalkinto vuonna Kuntien kilpailuttamisessa laatu on tärkein tekijä. Esperi on voittanut kilpailuja parhaimmalla laadulla, ei halvimmalla hinnalla. Toimitusjohtaja Aarnio-Isohanni näkee kuntien hintaan perustuvat päätökset lyhytjänteisinä, halvimmalla hinnalla kun ei voi saada parasta laatua. Laadun merkitys alan kilpailutuksessa on erittäin merkittävää ja Esperissä siihen tullaan panostamaan jatkossa entistä enemmän. Laadukas palvelu on olennainen osa asiakastyytyväisyyttä ja myös henkilöstön jaksamista.

8 Esperin kotihoitopalvelut tukevat kotona asumista saisin asua kotona niin kauan kuin mahdollista, toivoo moni Että vanhus kun kysytään mitä he elämässään oikein kovasti toivovat. Kotihoitopalveluiden avulla se on mahdollista. Kaupungit, kunnat, erilaiset järjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat, kuten Esperi Oy tuottavat kotipalveluita joko kunnille tai suoraan yksityisasiakkaille. Esperin kotihoitopalvelun hoitajat auttavat kodin askareissa, vanhuksen henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja hoitavat esimerkiksi kauppa- ja apteekkiasiat. Esperin kotihoitopalvelu sisältää myös viriketoimintaa sekä omaishoidon lomitusta ja saattohoitoa. Esperin kotisairaanhoitopalvelut puolestaan tarjoavat mm. haavahoitoa, pistosten antamista, lääkejakoa ja terveydentilan seurantaa. Kotisairaanhoitajat toimivat yhteistyössä asiakasta hoitavan lääkärin kanssa. Esperin kotihoitopalveluja tarjotaan kaikille, jotka tarvitsevat apua itsenäiseen asumiseen ja kotona selviytymiseen. Pääasiassa asiakkaita ovat iäkkäämmät ihmiset mutta myös esimerkiksi vammaiset sekä lapsiperheet käyttävät Esperin kotihoitopalveluja. Monessa pienlapsiperheessä lisäavun tarve on suuri ja kotihoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan uuvuttavissa elämäntilanteissa. Yksityisasiakkaaksi Esperin kotihoitopalvelun piiriin liittyminen käy vaivattomasti ja mutkattomasti kotona. Asiakas itse tai lähiomainen ottaa ensin yhteyttä Esperin asiakaspalveluun jonka kautta sovitaan aluksi kartoituskäynti asiakkaan luokse. Kartoituskäynnillä arvioidaan asiakkaalle sopivien palveluiden tarve ja tehdään palvelusopimus. Palvelusopimuksessa määritellään käyntien lukumäärät sekä palvelut joita asiakkaan luona tullaan tekemään. Kun palvelusopimus on tehty, voivat vanhus ja lähiomainen turvallisin mielin luottaa Esperin kotihoidon toimivuuteen. Mikäli tarve vaatii, Esperin kotihoidon iltapartioyksikkö auttaa asiakasta iltatoimissa ja vuoteeseen menossa. Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja mahdolliset hoidot jonka jälkeen voi levollisin mielin käydä nukkumaan. Jos asiakas tarvitsee yöllä auttamispalveluita, yöaikaan liikkuva yöpartio auttaa wckäynneissä ja asennon vaihtamisissa. Yöpartio mahdollistaa kotona asuvan asiakaan rauhallisen ja turvallisen yön omassa sängyssä. Onnellisen kotona asumisen perusta on viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö. Esperi tarjoaa ohjattua viriketoimintaa senioritaloihin, yhteisöihin, palvelutaloihin, vanhainkoteihin mutta myös itsenäisesti asuvan asiakkaan kotiin. Viriketoiminta voi olla esimerkiksi tietovisailua, musiikin kuuntelua, seuraleikkejä, ja pelejä, yhteistä kirjojen lukemista, teatteriiltoja, ulkoilua tai vaikkapa keskustelua. Esperin ohjattu viriketoiminta tuo värejä ja sävyjä kotona asuvan asiakkaan arkipäiviin. Mikä sen mukavampaa kuin yhteinen leivontahetki rauhallisen leppoisassa tunnelmassa kun kotihoitaja on valmistanut taikinan iloiselle vanhukselle, jonka omat voimat eivät enää alustukseen riitä. Taikinan tuntu sormien välissä ja kardemumman lempeä aromi tuovat paljon ihania muistoja mieleen. Ihan niin kuin ennen vanhaan. Kotihoitaja Pia Salmi yhdessä Kyllikki Suorannan kanssa.

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen 1/2015 Lääkäritalo Kuntoutus Vanhuspalvelut Vammaispalvelut UUSI Lääkäritalo avattu s. 4 Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 Kuntoutusta nuoria kuunnellen s. 14 Kipparissa kelpaa asua ja elää s. 12 Ystävyydellä

Lisätiedot

Oulun seutu Joulukuu 5/2011

Oulun seutu Joulukuu 5/2011 Yritys- maailma Oulun seutu Joulukuu 5/2011 LVI- JA RAKENNUSPELTITYÖT S & H UKKOLA OY Kalliomäentie 60 90860 Halosenniemi puh. 08 520 8162,040 558 1584 fax. 08 520 8162 lviukkola@mail.suomi.net Cajanuskodin

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Yritys- www.yritma.fi. Onko terveys sinulle tärkeä? POHJOLAN PURKU JA SANEERAUS OY. Pohjois-Suomen. Joulukuu 5/2014. Purkutyöt Asbestipurut

Yritys- www.yritma.fi. Onko terveys sinulle tärkeä? POHJOLAN PURKU JA SANEERAUS OY. Pohjois-Suomen. Joulukuu 5/2014. Purkutyöt Asbestipurut Pohjois-Suomen Yritys- maailma Joulukuu 5/2014 POHJOLAN PURKU JA SANEERAUS OY Purkutyöt Asbestipurut Timanttityöt Massiivipurut Porrasrinne 75, 97220 Sinettä Puhelin: 040 533 7897 Faksi: (016) 367 7220

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti. laatua palveluun. Kohtaa asiakas oikein. s. 06. > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon 1 20 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti laatua palveluun Kohtaa asiakas oikein s. 06 > k1 katsastajat > hansaprint > kajakilla saaristoon sisältö puheenvuoro s. 12 lähivuosina näemme yhä useamman yrityksen

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s.

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. Hoivapalvelut NO 2 huhti-toukokuu 2013 Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. 4 Päivi Voutilainen: Mistä on ikäystävällinen kunta tehty? s. 7 Hennamari Mikkola: Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2011. Mainio Vire

Vuosikatsaus 2011. Mainio Vire Vuosikatsaus 2011 Mainio Vire 1 Sisältö 3 Mainio Vire lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Palveluja ikäihmisille 9 Palveluja erityisryhmille 12 Hyvinvoiva henkilöstö - tyytyväiset asiakkaat 16 Yhteystiedot

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

No 11. Opiskelija, ota selvää oikeuksistasi. alalla pysyminen s. 26. hyvinvointi s. 34. 6 x. onnistu tiimityössä

No 11. Opiskelija, ota selvää oikeuksistasi. alalla pysyminen s. 26. hyvinvointi s. 34. 6 x. onnistu tiimityössä No 11 2.9.2014 teemu palkki Opiskelija, ota selvää oikeuksistasi miksi nuori lähtee? alalla pysyminen s. 26 elämäniloa voi oppia hyvinvointi s. 34 6 x onnistu tiimityössä Nyt myös Orionin tuotteita saatavilla!

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1/2009 Etevasta vammaispalvelujen edelläkävijä Tuotteistus ja sopimusohjaus tilaajapäivän teemoina Asumispalveluihin linjaksi yksilölliset ratkaisut Aktiivisia omaisia

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s.

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s. No 12 25.9.2012 ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen kahden maan hoitaja rajaseutu s. 14 ongelmana mustasukkaisuus? hyvinvointi s. 28 alzheimer terveys s. 24 6sääntöä pätkätyöstä elämyksiä ja liikunnan

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon

Sairaalasielunhoidon Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli 2 2012 Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkaa Sairaalasielunhoidon viisi vuosikymmentä Hiljaisen tiedon välittäjät SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA

SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA - KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Arja Lamminkangas Sari Vitikka 1.7.2009 OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi

Lisätiedot

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2015 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista Katsaus Itsestä välittäminen kannattaa aina Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni Case S01 Valinnanvapautta

Lisätiedot