asiakaslehti 2006 Me välitämme. Luotettavasti ja ammattitaidolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asiakaslehti 2006 Me välitämme. Luotettavasti ja ammattitaidolla"

Transkriptio

1 asiakaslehti 2006 Me välitämme. Luotettavasti ja ammattitaidolla

2 Hoiva-ala kasvaa ja kehittyy Hoiva-ala on yksi tämän päivän kiinnostavimmista toimialoista. Väestö ikääntyy ja yli 65-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä on yksi Euroopan korkeimmista. Saman aikaan kunnat ulkoistavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitaan yhä enenemässä määrin yksityisille palvelun tuottajille. Suomessa toimii toista tuhatta hoiva-alan yritystä, jotka pääsääntöisesti ovat hyvin pieniä, vain muutaman henkilön työllistäviä yrityksiä. Esperi on yksi Suomen suurimmista hoiva-alan yrityksissä. Esperi tuottaa palveluita 150 kunnan alueella ja yhtiössä työskentelee 270 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Esperi on jo nyt markkinajohtaja mm. turvapuhelinpalveluissa asiakkaalla ja yksityisessä sairaankuljetuksessa ja ikääntyneiden hoiva- ja asumispalvelut ovat tulevaisuuden kasvun tukijalkoja. Esperi haluaa olla kärjessä kehittämässä koko toimialaa ja luomassa yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja alalle. Esperin liikevaihdosta 80 % tulee kunnista ja julkisista yhteisöistä ja 20 % yksityisiltä asiakkailta. Tämä käytännössä tarkoittaa, että suuri osa palveluistamme ostetaan kuntien kilpailutusten kautta ja jopa 36 % Suomen kunnista käyttää Esperin palveluita. Yhteistyö kunnan kanssa perustuu kumppanuuteen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Laadukkaan palvelun kehittäminen on yksi keskeisimpiä yhteistyön tavoitteita. Esperi tarjoaa kunnalle monipuolista ja laaja-alaista yhteistyömahdollisuutta ja vakavaraisena toimijana luotettavan ja pitkäjänteisen partnerin. Kun toimiala on pirstaleinen, on tärkeää, että yhteistyö on saumatonta ja perustuu pitkäaikaiseen ja luotettavaan yhteistyöhön. Toimiala kasvaa väestön ikääntymisen myötä ennätysvauhtia. Kasvun perusedellytys on hyvän laadun varmistaminen kasvavaan palvelutarpeeseen. Mielestämme laatu, koulutus ja hyvinvoiva henkilöstö on tulevaisuuden menestymisen perusedellytyksiä palvelualalla. Esperi on entistä enemmän panostamassa laatuun ja laatuprosessin kehittämiseen. Olemme liittyneet Laatukeskuksen päättäväksi jäseneksi ja käynnistäneet kehityshankkeen, jonka ensimmäisenä vaiheena on laatusertifiointi. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on kasvun ja menestyksen kulmakivi. Esperi on käynnistänyt kaksivuotisen henkilöstön kehittämisprojektin yhteistyössä Eläke-Fennian ja Tykesin kanssa. Hyvinvoiva henkilöstö on yhtiön käyntikortti ja tärkein voimavara. Haluamme johtavana yrityksenä olla luomassa Suomeen ikääntyneille laadukasta palvelua ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. 2 Esperin sairaankuljettajat vastaavat Paljonko Esperi Oy:n sairaankuljetus maksaa? Asiakkaalle Esperin sairaankuljetuskyyti maksaa vain omavastuuosuuden verran eli 9,25, loput maksaa Kela ja hinta riippuu ajetusta matkasta. Mitä varusteita Esperin ambulansseista löytyy? Ambulansseistamme löytyy erilaisia tutkimus ja hoitovälineitä esimerkiksi hapenantovälineet, haavanhoitovälineet, sokeri-verenpainemittarit ja monitori jolla voi seurata miten sydän toimii. Milloin voin tilata Esperi Oy:n ambulanssin? Voit tilata ambulanssin aina tarvittaessa tai kun olet epävarma kuinka pääset tutkimuksiin. Päivystäjä neuvoo ja ohjaa miten toimitaan erilaisten ongelmatilanteiden aikana. Miksi joskus joutuu odottamaan ambulanssia jopa tunnin ajan? Tehtävät suoritetaan päivystäjän tekemän riskinarvion mukaisessa järjestyksessä. Kiireelliset tehtävät hoidetaan ensin ja kiireettömämmät seuraavaksi. Millainen koulutus Esperi Oy:n sairaankuljetushenkilöstöllä on? Terveydenhuolto-alan koulutus mm. sairaanhoitaja, ensihoitaja, tai lähihoitaja. Kaikki ovat myös suorittaneet täydennyskoulutuksena joko perustason tai hoitotason tentin. Kuka siellä teidän Esperi Oy:n keskuksessa vastaa puhelimeen? Keskimäärin 10 vuoden työkokemuksen omaavia terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kaikilla päivystäjillä on kokemusta sairaankuljetuksesta ja he omaavat vankan ja pitkäaikaisen kokemuksen hälytyspäivystyksestä. Mikä koulutus Esperi Oy:n keskuksen päivystäjillä on? Esperin keskuksen päivystäjillä on terveydenhuoltoalan - ja hälytyspäivystäjän koulutus. Miksi päivystäjä kyselee niin monia asioita? Päivystäjän pitää pystyä arvioimaan sairastuneen avuntarpeen taso. Hän arvioi, onko tehtävä sairaankuljetukselle kiireellinen, jolloin ambulanssi tulee hälytysajona vai onko tehtävä sellainen, että ambulanssi voi ajaa rauhallisesti kohteeseen. Hälytysajo on aina turvallisuusriski liikenteessä. Päivystäjä myös neuvoo ja ohjaa potilaita ja omaisia puhelun aikana. Saako Esperi Oy:n sairaankuljetuksesta alennusta, jos käytössä on Esperin turvapuhelinaite? Ei saa. Sairaankuljetuskyydistä maksetaan aina vain omavastuuosuuden verran - eli 9,25. Kuvassa vasemmalla sairaankuljettaja Inka Pulkkinen ja oikealla sairaankuljettaja Jouni Kvist Esperin Sairaankuljetus: (09) Marja Aarnio-Isohanni toimitusjohtaja Oy Esperi Ab:n asiakaslehti 2006 Päätoimittaja Minni Salminen/Kibitzer Toimittajat Elsa-Maija Lehto/emoticon Minni Salminen/Kibitzer Toimitusryhmä Marja Aarnio-Isohanni Jari Honkanen Matti Kaskinen Sari Niemi Riitta Räsänen Arto Vitikka Taitto Elsa-Maija Lehto/emoticon Valokuvaus Johannes Wilenius Paino ja Prepress Esa Print, Lahti Painos kpl Julkaisupäivä Kannen kuvassa Oili Marttila ja Aira Varpa Oy Esperi Ab Vartiokyläntie Helsinki

3 Asumispalveluiden erikoisosaaja Esperillä on hoiva- ja terveyspalveluyrityksenä myös usean vuoden käytännön kokemus asumispalvelujen tuottajana. Yhtiön ensimmäinen palveluasumisyksikkö, Seinäjoen pienkoti on tarjonnut etelä-pohjalaisille hoitoa ja huolenpitoa kodinomaisesti jo usean vuoden ajan. Varsinaisesti Esperin rooli yhtenä Suomen merkittävimmistä toimijoista asumispalvelujen tuottajana alkoi kun Esperin 50 paikkainen hoivakoti Keravalla avattiin vuonna Yksikkö palvelee lähinnä pääkaupunkiseudun alueen vanhusväestöä. Hoivakoti sijaitsee optimaalisella paikalla Keravan terveyskeskuksen naapurina. Hoivakodin alapuolella sijaitsee lääkärikeskus. Alue on kaavoitettu terveyspuistoksi, jossa eri toiminnat yhdistyvät järkeväksi, suunnitelluksi kokonaisuudeksi. Samaan aikaan viime vuoden vaihteessa kun Keravan hoivakoti aloitti toimintansa, käynnistyivät myös Espoon Jänismäkeen suunnitellun 30-paikkaisen uudisrakennuksen rakennustyöt. Tämä yksikkö valmistuu vuodenvaihteessa 2006 ja palvelee lähinnä Espoon kaupungin, mutta laajemmaltikin pk-seudun asukkaiden tarpeita. Rakennuksen suunnittelussa yhdistetään kodinomaisuus, viihtyvyys ja alan viimeisin teknologia sekä vanhustyön osaaminen. Esperi aloitti asumispalvelujen tuottajana maakunnista ja jatkaa tätä perinnettä Kuopiossa, jonne parhaillaan saneerataan entisestä Alavan lastensairaalasta Esperin uutta hoivakotia lähinnä kuopiolaisten ja pohjoissavolaisten tarpeisiin. Tästä hoivakodista tulee viihtyisä ja kodinomainen 28-paikkainen, viimeisimmät vaatimukset täyttävä hoitoyksikkö. Esperi kasvaa sekä kuntien järjestämien tarjouskilpailujen seurauksena että myös yritysostojen perusteella. Maaliskuussa 2006 liittyi yksityinen 14-paikkainen Elsa-hoitokoti Helsingin Malminkartanossa Esperin hoivakotiverkostoon. Asukkaat ovat suurelta osin Vantaan kaupungin ostopalvelusopimuksella valittu. Toukokuussa 2006 Esperi laajensi Pohjois-Karjalaan yritysostolla. Esperi sai verkostoonsa syksyllä 2005 aloittaneen, täydellisesti peruskorjatun Kontiolinnan, jossa toimintojen kehittämiselle ja laajentamiselle on erinomaiset edellytykset luonnonkauniin Höytiäisen maisemissa. Myös useita muita yrityslaajennussuunnitelmia on vireillä eri puolille Suomea. Esperi aikoo vakaasti kantaa Esperin hoivakoti Keravalla on sisustettu kodinomaisesti, värit ovat lämpimiä ja tunnelma kotoisa. oman vastuunsa ikääntyneiden suomalaisten kodinomaisista, laadukkaista asumispalveluista. Yhteistyö kunnan viranomaisten ja Esperin kesken on monessa mielessä keskeistä. Suomalaisesta lainsäädännöstä ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusperiaatteista johtuen kunnan velvollisuutena on vastata vanhustenhuollosta niin ettei ketään jätetä oman onnensa nojaan tai heitteille. Monet asukkaat tulevatkin kunnan osoittamina joko kilpailutuksen kautta taikka maksusitoumuksella. Tällöin kunta asettaa ne kriteerit, joiden pohjalta sijoituspäätös tehdään. Jotta lopputulos olisi paras mahdollinen vanhuksen kannalta, tarvitaan kolmikantakäsittelyä, jossa Esperin hoivakodin edustajien ja kunnan SAS-ryhmän tai vastaavan viranhaltijan lisäksi omaisten rooli on tärkeä. Hyvässä yhteistyössä löytyy aina asukkaan kannalta hänelle paras ratkaisu. Esperi haluaa toimia kunnan kanssa muutoinkin hyvässä, läheisessä yhteistyössä. Esperi haluaa pohtia ja kehittää yhdessä asumispalveluja kunnan alueella sekä ideoida, kuunnella ja tehdä parhaansa, jotta hoivakodin vanhuksia voitaisiin palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnan viranhaltijoiden käyttöön Esperi voi tuoda myös omaa erikoisosaamistaan erityisesti tilasuunnittelussa ja hankintalain koukeroissa. Kerava - Esperin kunta-asiakas Kerava on Esperin ensimmäisiä kuntaasiakkaita. Kysyimme Keravan johtavalta lääkäriltä Leena Piikiveltä ja palveluohjaaja Eila Silfveriltä heidän kokemuksiaan Esperin palveluista. Mitä Esperi Oy:n palveluja Keravan kunta käyttää? Keravan kaupunki ostaa Esperiltä vanhuksille ja pitkäaikaissairaille palveluasumista sekä kotihoidon tueksi yöpartiotoimintaa. Yöpartion tavoitteena on edistää ja tukea keravalaisten pitkäaikaissairaiden ja ikäihmisten kotona asumista ja selviytymistä. Kuinka kauan Kerava on ollut Esperi Oy:n asiakkaana? Yöpartiotoiminnan yhteistyö alkoi marraskuussa 2004 ja asumispalveluja on ostettu viime joulukuun lopusta lähtien. Miten Esperi valittiin tuottamaan palveluja Keravalle? Vanhusten asumispalvelut kilpailutettiin keväällä Esperi pärjäsi kilpailutuksessa niin laadun, tilojen kuin hinnankin suhteen. Kuinka Kerava kokee Esperin palvelun laadun? Vanhusten asumispalveluissa ollaan vielä alkumetreillä. Reilun kolmen kuukauden jälkeen kokemuksemme ovat myönteiset. Laatutyöhön ja osaavaan henkilöstöön on panostettu. Millaisia kokemuksia Keravalla on yhteistyöstä Esperin kanssa? Yhteistyö on ollut avointa, mutkatonta ja joustavaa. Henkilökunta on ystävällistä ja palvelualtista. Kuinka asiakkaat (vanhukset) ovat viihtyneet Esperin tiloissa? Hyvin ovat viihtyneet ainakin vanhuksilta itseltään ja omaisilta saadun palautteen valossa. Toki on muistettava, että vasta kolme kuukautta takana. Lisäksi on muistettava se, että kotoa pois muuttaminen ja kaikkeen uuteen sopeutuminen vie aina oman aikansa. Jos Esperiä vertaa muihin palvelun tarjoajiin - mitä vahvuuksia löytyy? Esperillä on esteettömät, valoisat ja avarat tilat. Ajanmukaiset turva- ja hälytysjärjestelmät. Hyvä ja keskeinen maantieteellinen sijainti täällä Keravalla kaikki palvelut ovat vanhusten käden ulottuvilla uimahallista terveyspalveluihin. Esperillä on tunnettu ja luotettava kattojärjestö palveluntuottajan takana. Kuinka Kerava aikoo hankkia kyseisiä palveluja jatkossa? Esperiltäkö? Kilpailutuksen tulos ratkaisee, tehdäänkö uusista asiakkaista sopimuksia. Esperi on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme myös jatkossa. Suositteletko Esperi Oy:tä muille kunta-asiakkaille? Oikein lämpimästi.

4 Esperin turvapuhelinta on helppo käyttää Apu yhdellä napin painalluksella Kuvassa Esperin päivystäjä Harri Karnelius soittaa voinnintarkastussoiton Elli Ruokoselle ja varmistaa että asiakkaalla on kaikki hyvin Turvapuhelin on hälytinlaite, josta yhdellä napin painalluksella saadaan puheyhteys Esperin ympärivuorokautiseen hälytyskeskukseen. Asiakkaan hälyttäessä hälytyspäivystäjät arvioivat mahdollisen avuntarpeen ja -kiireellisyyden. Auttamiskäynnit tehdään Esperin omien turva-auttajien ja sairaankuljettajien tai muun ennalta sovitun tahon toimesta. Turvapuhelin on kiinteään puhelinliittymään sekä sähköverkkoon pistokkeilla kytkettävä hälytyslaite. Laite mahdollistaa hälytystilanteessa kahdensuuntaisen keskusteluyhteyden käyttäjän ja siihen ennalta ohjelmoidun hälytyskeskuksen ja vastaanottajan välillä. Tarvittaessa turvapuhelimen ohjelmointi ja asennus suoritetaan Esperin toimesta. Asiakkaille joilla ei ole kiinteää lankapuhelinta, Esperi toimittaa turvapuhelimeen kytkettävän gsm-modulin, jonka avulla hälytys välittyy eteenpäin. Turvapuhelimen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytinpainike, jonka avulla saadaan yhteys hälytyskeskukseen. Turvapuhelimeen on mahdollista liittää erilaisia lisälaitteita, kuten esim. ovi-, palo-, kaatumis-, vuode-, liesi- ja liikehälyttimet. Turvapuhelimen käyttäjäkunta koostuu pääasiassa vanhuksista ja vammaisista - siis henkilöistä, joiden kotona tai palveluasunnossa pärjäämistä tuetaan turvapuhelimen avulla. Turvapuhelinpalvelun hinnat ovat suhteellisen edulliset. Turvapuhelinpalvelun sisällöstä ja mm. asuinpaikkakunnasta riippuen hinnat ovat yksityisasiakkaille alkaen 25,00 kuukaudessa. Turvapuhelinpalvelun parissa toimivilla asiakaspalvelijoilla, hälytyspäivystäjillä ja turva-auttajilla on vähintään yksi sosiaali- ja terveysalan tutkinto suoritettuna. Lisäksi Esperi itse kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti mm. hälytysten vastaanoton ja ensihoidon osalta UUTUUS: Voinnintarkastussoitto Esperin uusi palvelu, voinnintarkastussoitto toimii Esperistä käsin. Esperin hoitajan toimesta esim. omaisen tai kotihoitajan pyynnöstä asiakkaalle soitetaan säännöllisesti sovituin määräajoin. Näin varmistetaan asiakkaan vointi ja se että hän pärjää kotona. Mikäli asiakasta ei tavoiteta sovittuna ajankohtana tai hänellä ilmenee avuntarve, lähetetään apua paikalle tarkistamaan tilanne. Palvelu täydentää hyvin esimerkiksi turvapuhelinpalvelua, jossa asiakas itse hälyttää apua. Voinnintarkastussoiton kuukausihinta on alk. 14,00, riippuen tilattujen soittojen määrästä. Lisäksi laskutetaan Esperin mahdollisesti suorittamat auttamiskäynnit hinnaston mukaisesti. Turvapuhelinasiakkaille Esperi tarjoaa voinnintarkastussoitto-palvelun edullisemmin.

5 5 Kotona on niin mukava asua - Esperin turvapuhelinpalvelu tekee sen mahdolliseksi Elli Martta Ruokonen on Esperi Oy:n turvapuhelinasiakas. Hän kaatuilee mielestään suhteellisen usein, noin joka toinen kuukausi. Viimeksi kaaduin viime yönä ja taas tuli nopeasti apua Esperistä, kertoo rouva Ruokonen. Hän on hankkinut turvapuhelinpalvelun yhdessä tyttärensä kanssa. Tytär ei aina ole paikalla nostamassa äitiään kaatumisen jälkeen. Tyttö matkustaa paljon. Viimeksi hän oli kaksi viikkoa New Yorkissa. Hän on ainoa tytär ja joutui aina kaaduttuani nostelemaan minua. Päätimme siksi hankkia turvapuhelimen, jatkaa rouva Ruokonen. Elli Martta Ruokonen on ollut Esperin turvapuhelinasiakkaana puolitoista vuotta ja hän kertoo kokemusten olevan vain positiivisia. Palvelu on nopeaa apu ei viivy kauaa ja joskus turvapuhelin on pelastanut vaikeissakin paikoissa. Kerran tarvitsin ambulanssia. Sydämen takia. Onneksi oli turvapuhelin kotona, huokaisee rouva Ruokonen ja jatkaa: Aina sieltä myös vastaa mukavia ja kohteliaita ihmisiä. Turvapuhelin on yksinkertainen ja helppo käyttää kotona. Mitään erityisiä laitteita ei tarvitse osata käyttää. Riittää kun osaa painaa nappulaa, rouva Ruokonen naurahtaa. Turvapuhelimista löytyy kahdenlaista kannettavaa mallia: ranteeseen ja kaulaan. Rouva Ruokosella itsellään on kaulassa oleva malli. Aluksi hän kokeili rannemallia mutta kaulassa oleva turvapuhelinmalli on enemmän hänen mieleensä: On kuin olisi helmet kaulassa, hän vinkkaa. Rouva Ruokosella on käytössä turvapuhelinpalvelu mutta hän mainitsee myös voinnintarkastussoiton mukavuudesta. Voinnintarkastussoitolla varmistetaan sairaalasta kotiutuvan tai kotona olevan, päivittäisiä voinnintarkistuksia tarvitsevan asiakkaan yksin kotona selviytyminen hoitajan puhelinsoitolla. Voinnintarkastussoiton tilauksen yhteydessä sovitaan etukäteen toimintaohjeet, joita noudatetaan kun asiakkaaseen ei saada yhteyttä sovittuna ajankohtana tai soitettaessa ilmenee selkeä avuntarve. Yhdistettynä voinnintarkastussoitto ja turvapuhelin antavat asiakkaalle mahdollisuuden selviytyä turvallisesti ja omatoimisesti kotona asumisesta. On niin mukava kun voi asua kotona, mutta kotona on pakko liikkua, miettii rouva Ruokonen Esperin turvapuhelin on tehnyt rouva Ruokosen ja hänen perheensä elämästä helpompaa. Nyt kummankaan ei Rouva Ruokosen eikä hänen tyttärensä tarvitse huolehtia. Jos rouva Ruokonen kaatuu, saa hän avun nopeasti turvapuhelimella. Apu on paikalla huomattavasti nopeammin kuin jos hän olisi soittanut tyttärensä nostamaan. Voinnintarkastussoittokin tuo iloa rouva Ruokosen elämään. Mukavaa on, kun soitetaan ja kysytään kuulumisia ja oli kyllä kiva käydä teitä täällä Esperissä katsomassa kun tänne niin usein soittelen, hymyilee huoleton rouva Ruokonen. Kiinnostuitko? Jos haluat tietää lisää Esperin turvapuhelinpalvelusta tai voinnintarkastussoitosta, ota rohkeasti yhteyttä. Me kerromme mielellämme lisää. Oy Esperi Ab Vartiokyläntie Helsinki Tiedustelut: Puh: Fax: Kuvassa Esperin tyytyväinen asiakas Elli Martta Ruokonen vastaa voinnintarkastussoittoon.

6 Esperin kasvutarina 6 Punaisen ristin sairaankuljetuspalvelu on perustettu Suomeen luvun lopulla. Ajatuksena oli tuottaa syrjäseuduille sairaankuljetuspalvelua. Esperi Oy perustettiin vuonna 1973 SPR:n kirjamyyntiä varten SPR osti Helsingin Sairaankuljetus Oy:n SPR osti Helsingin ja ympäristön sairasautokeskus Oy:n luvulla Helsingin Sairaankuljetus Oy ja Helsingin ja ympäristön sairasautokeskus OY sulautettiin. Turvapuhelintoiminta alkoi 1990-luvun alussa kun SPR sai lahjoituksena n. 30 turvapuhelinta. Nimi muutettiin vuonna 2001 Oy Esperi Ab:ksi. Esperiin yhdistettiin SPR:n kotihoitopalvelu, sairaankuljetus ja turvapuhelinpalvelut. Asumispalvelutoiminta starttasi vuonna 2002 Seinäjoen pienkodilla. Vuosina ostettiin Soneran turvapuhelintoiminta ja sitten Attendon turvapuhelintoiminta. Vuonna 2004 panostettiin yhtiön sisäiseen kehitykseen ja uudistettiin taloushallinto, johtamis- ja henkilöstöjärjestelmä. Vuonna 2005 avattiin Keravalle uusi hoivakoti ja uudistettiin laatuprosesseja. Esperin yhteistyöverkostoon liittyivät Elsa-koti Helsingistä, Porista Satakunnan Ambulanssipalvelu Oy ja turvapuhelinpalvelu sekä Kontioniemen Hoiva Oy. Vuonna 2006 Esperin asumispalvelut laajentuu Espooseen, Kuopioon ja Joensuuhun Toimitusjohtajat vaihtuvat - Pikkarainen pysyy Pikkuinen Pikkarainen lääkäriperheen vesa ihaili suuria, vanhoja ambulansseja ja haaveili ambulanssikuskin ammatista. Vuosi oli Tästä aika kulki eteenpäin vuoteen 1967 ja Pikkarainen ei enää ollutkaan niin pieni. Nuori hän kyllä oli mutta myös innostusta puhkuva, vahva ja huoleton ambulanssikuski. Nuorta ambulanssikuskia testattiin ammatinvalinnassa heti uran alkumetreillä. Eräs sairaankuljetusajo vei hänet keskelle suurta murhenäytelmää. Äiti oli synnyttämässä lastaan kotona ja isä oli kutsunut sairaankuljetusapua kiireellisesti. Vaikka apu saapuikin paikalle tehokkaasti, ei se tässä tapauksessa pelastanut lapsen henkeä vaan pieni vastasyntynyt menehtyi jo ennen kuin ehti nähdä päivänvalon. Jonkun toisen nuoren kuskin päätökseen pysyä alalla tapaus olisi saattanut vaikuttaa negatiivisesti, mutta minulle päinvastoin tuli tunne, että haluan auttaa ihmisiä, muistelee Pikkarainen. Pikkarainen aloitti Esperi Oy:ssä silloisessa Helsingin Sairaankuljetuksessa työnsä johtaja Olli Pesolan pyynnöstä. Suulaana miehenä Pikkarainen oli ja on hauska seuranpitäjä ja ahkera työntekijä. Muistellessaan ambulanssikuskina toimimisensa ensivuosia, kareilee hymy tämän tästä huulilla, eikä kosteilta silmiltäkään vältytä. Unelma-ammattihan tuo ambulanssikuskin homma nuorelle miehelle on ja mikä sen mukavampaa oli, kun käydä Sairaanhoito-osastoilla katselemassa nättejä hoitajatyttöjä kertoo Pikkarainen kuje yhä silmissään, ei siinä mitään, onhan täällä Esperissä nykyäänkin oikein hyvä olla hymyilee mies, joka on palvellut yrityksen jokaisen viiden toimitusjohtajan kaudella ja jonka seinällä olevassa diplomissa lukee toimitusjohtajat tulevat ja menevät Kimmo on ikuinen. Hän kertoo eläväisiä tarinoita siitä kuinka on kuljettanut vuosien saatossa nimeltä mainitsemattomia presidenttejä ja filmitähtiä. Ambulanssikuskin päivissä saattaa vastaan tulla mitä vain. Kalusto kehittyi vuosien saatossa. Alussa käytössä oli muutamia SPR:n ambulansseja ja yksi uusi volkkari. Välineistöksi siihen aikaan riitti kaarimalja mutta Helsingin Sairaankuljetuksen autoissa oli myös ampupumppu eli jalalla poljettava imulaite, happilaitteet, ensiapuvälineet ja lastoja. Sydänpotilaille saatettiin joutua antamaan happea mutta kädestä kiinnipitäminen rauhoitti potilaita oikein hyvin kertoo Pikkarainen. 60-luvun lopussa yritykselle hankittiin itse Saksasta suoraan tehtaalta ensimmäiset uudet Mersut, joita Pikkarainen oli hakemassa silloisen johtajan sekä Vehon edustajan kanssa. Helsingin Sairaankuljetus otti käyttöön muutaman turvapuhelimen vuosina Ennen kuin turvapuhelimet yleistyivät, niitä oli käytössä vain muutamassa paikassa: Kuopiossa, Padasjoella, Torniossa, Lahdessa ja Helsingissä. Kun SPR osti Helsingin Sairaankuljetuksen 1987, oli turvapuhelimia käytössä 3000 ja kun Helsingin Sairaankuljetus muuttui Esperi Oy:ksi 2001, ostettiin samaan aikaan Soneran turvapuhelinpalvelu ja nyt turvapuhelimia käyttääkin noin henkilöä. Kimmo Pikkarainen on kulkenut Esperin kanssa jo kohta 40 vuotta. Työntekijät yrityksen palveluksessa ovat vuosien saatossa olleet erittäin koulutettuja. Tämän hetken päivystäjät ja ambulanssikuskit ovat helkkarin (todella) hyviä. Kyllä heidän käsiinsä luottaa ihmisiä ja on kuljetettavilla näiden ammattilaisten vuoksi hyvät mahdollisuudet selvitä tilanteista. Tätä nykyä Esperi Oy:n leppoisa hallinto- ja laskutuspuolen ammattilainen muistelee lämpimästi vuosiaan yrityksen palveluksessa, Pitkiä sairaankuljetusmatkoja on ajeltu ympäri Suomea Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Kuopio ja monet muut yhä uudestaan. Ja eräänkin kerran on sukkasillaan ja vilkut päällä ajettu Helsingin silloisia huonoimpia katuja Unionin- ja Kasarminkatua pitkin munuais-siirtopotilaitten kuljetuksissa onneksi nykyajan ambulanssit on jo aivan eri luokkaa. Siinä ei pienet rytinät tunnu enää missään. Tapaamisemme aikana Pikkaraisen huoneessa käy lukuisia Esperiläisiä hakemassa, kysymässä, pyytämässä, ilmoittamassa ja ihan vain tervehtimässä. Kaikilla tuntuu olevan lämmin suhde Esperin omaan joulupukkiin. Pikkarainen tietää täällä kaiken mistä löytyy mitäkin ja missä on kukankin. Hän hoitaa laskutusta loistavasti ja tekee kaikki yleishommat ja enemmänkin pesee vaikkapa toimitusjohtajan auton ja toivottaa uudet työntekijät tervetulleiksi lounasseteleiden jaon lomassa. Väkeä tulee koko ajan lisää kaikki uudetkin ihmiset jotka meille hakeutuvat ovat erittäin mukavia ja lämpimiä persoonia huomauttaa Pikkarainen. Pikkarainen toimi sairaankuljettajana 20 vuotta aina vuoteen 1987 saakka ja jatkoi siitä toimiston puolella. Etsimme vastausta siihen mitkä asiat ovat paremmin tänään kuin eilen ja vastaus löytyy säännöllisyydestä: Tänään tiedän moneltako pääsen kotiin. Entisaikaan kun tuli töihin, ei ollut mitään varmuutta onko kotona vaikka vasta huomenna. Pian 40 vuotta talossa palvellut herra toteaa vielä ääni värähtäen, Mutta jos aika käännettäisiin 40 vuotta taaksepäin, tekisin kaiken kuten olen tehnyt. Päivääkään en vaihtaisi pois.

7 Hyvinvoiva henkilöstö Esperin toiminnan kulmakivi Pitkän tähtäimen menestys perustuu osaavaan ja jaksavaan henkilöstöön. Esperille henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja käyntikortti, jonka avulla palvelut myydään asiakkaille. Henkilöstön jaksaminen on erityisen tärkeää hoiva-alalla, jossa henkilöstö tekee raskasta mutta tärkeää työtä. Esperillä henkilöstöä on tällä hetkellä noin 270, mutta vuoden 2006 loppuun mennessä määrän on arvioitu ylittävän 300 työntekijän rajan. Sairaankuljetuksessa henkilöstä on noin 110, hoiva- ja asumispalveluissa noin 100 ja toimistossa ja turvapuhelinpalvelussa noin 60. Esperi on käynnistänyt yhteistyössä Eläke-Fennian ja Tykesin kanssa laajan henkilöstön kehittämisohjelman. Esperillä henkilöstön kehittäminen jaetaan neljään osaan: perinteiseen työkyvyn parantamiseen, työyhteisön ja ympäristön kehittämiseen, koulutukseen ja laadun parantamiseen. Työkyky-toiminta Esperillä tyky-toiminta on tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Yrityksessä järjestetään tyky-tempauksia ja henkilöstön liikuntaharrastuksia tuetaan. Lisäksi on järjestetty henkilökohtaisia terveyskampanjoita tipaton kuukausi, tupakoinnin lopettaminen, painonhallinta ja kävelyn lisääminen. Esperillä järjestetään kaksi kertaa vuodessa perinteiset henkilöstön virkistyspäivät. Talvella virkistäydytään pikkujoulujen merkeissä ja keväällä keräännytään yhteen virkistys- ja koulutuspäivän merkeissä. Työssä viihtymistä seurataan vuosittaisilla työtyytyväisyystutkimuksilla ja tykybonuksilla kannustetaan työyhteisöjä saavuttamaan tavoitteita. Työyhteisön ja ympäristön kehittäminen Työyhteisö yhdessä työympäristön kanssa luovat tärkeän ympäristön työssä jaksamiselle. Esperillä panostetaan työyhteisön koulutukseen ja tiimityötä sekä tiimissä työskentelytaitoja kehitetään jatkuvasti. Myös tiimien tulospalkkauksella pyritään kehittämään työyhteisöä. Työympäristössä tärkeimmiksi asioiksi on koettu ergonomia ja nostaminen. Ergonomiassa kiinnitetään erityistä huomiota oikeaan istumiseen ja työpisteitä uusitaan, jotta työasennot ovat parhaat mahdolliset. Oikeita nostamismenetelmiä opetellaan yrityksen järjestämissä nostamis-koulutuksissa. Koulutus Esperin toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni näkee koulutuksen yhtenä yrityksen tärkeimpänä kehittämiskeinona. Koulutus järjestetään täsmäkoulutuksena kursseille ei osallistuta vain kurssien takia. Yrityksessä selvitetään millaista osaamista juuri kyseisessä paikassa tarvitaan. Kartoituksen jälkeen selvitetään mikä on paras tapa tämän osaamisen ja kompetenssin hankkimiseen. Koulutus lähtee yrityksen huipulta asti - Esperin johtoryhmä osallistuu Kauppakorkeakoulun Joko tai MBAjohtajakoulutukseen. Alue-esimiehille järjestetään esimieskoulutusta ja toimipaikkakohtaisesti järjestetään toimipaikkakoulutusta ja oppimista testataan mm. tasotenteillä mm. sairaankuljetuksessa. Kerran vuodessa Esperin koko henkilöstö kutsutaan Esperi-akatemiaan yhteiseen seminaaripäivään, jossa koulutuksen lisäksi on mahdollisuus osallistua kuntotestiin. Lisäksi vuosittain käydään henkilöstön kanssa kehityskeskustelut, joissa selvitetään miten työnantaja voi tukea ja täydentää henkilöstön osaamista. Esimerkiksi ensi syksynä 2006 alkavat ruotsinkielen kurssit yrityksen turvapuhelin- ja asiakaspalveluhenkilöstölle. Laatu Esperi on liittynyt laatukeskuksen päättäväksi jäseneksi, mikä kertoo siitä kuinka paljon yritys panostaa laatuun. Työ on jo etenemässä kovaa vauhtia, laatukäsikirjat ovat jo valmiina. Seuraavien vuosien aikana laatuprosessit kehitetään huippuunsa ja tavoitteena on voittaa Suomen laatupalkinto vuonna Kuntien kilpailuttamisessa laatu on tärkein tekijä. Esperi on voittanut kilpailuja parhaimmalla laadulla, ei halvimmalla hinnalla. Toimitusjohtaja Aarnio-Isohanni näkee kuntien hintaan perustuvat päätökset lyhytjänteisinä, halvimmalla hinnalla kun ei voi saada parasta laatua. Laadun merkitys alan kilpailutuksessa on erittäin merkittävää ja Esperissä siihen tullaan panostamaan jatkossa entistä enemmän. Laadukas palvelu on olennainen osa asiakastyytyväisyyttä ja myös henkilöstön jaksamista.

8 Esperin kotihoitopalvelut tukevat kotona asumista saisin asua kotona niin kauan kuin mahdollista, toivoo moni Että vanhus kun kysytään mitä he elämässään oikein kovasti toivovat. Kotihoitopalveluiden avulla se on mahdollista. Kaupungit, kunnat, erilaiset järjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat, kuten Esperi Oy tuottavat kotipalveluita joko kunnille tai suoraan yksityisasiakkaille. Esperin kotihoitopalvelun hoitajat auttavat kodin askareissa, vanhuksen henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja hoitavat esimerkiksi kauppa- ja apteekkiasiat. Esperin kotihoitopalvelu sisältää myös viriketoimintaa sekä omaishoidon lomitusta ja saattohoitoa. Esperin kotisairaanhoitopalvelut puolestaan tarjoavat mm. haavahoitoa, pistosten antamista, lääkejakoa ja terveydentilan seurantaa. Kotisairaanhoitajat toimivat yhteistyössä asiakasta hoitavan lääkärin kanssa. Esperin kotihoitopalveluja tarjotaan kaikille, jotka tarvitsevat apua itsenäiseen asumiseen ja kotona selviytymiseen. Pääasiassa asiakkaita ovat iäkkäämmät ihmiset mutta myös esimerkiksi vammaiset sekä lapsiperheet käyttävät Esperin kotihoitopalveluja. Monessa pienlapsiperheessä lisäavun tarve on suuri ja kotihoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan uuvuttavissa elämäntilanteissa. Yksityisasiakkaaksi Esperin kotihoitopalvelun piiriin liittyminen käy vaivattomasti ja mutkattomasti kotona. Asiakas itse tai lähiomainen ottaa ensin yhteyttä Esperin asiakaspalveluun jonka kautta sovitaan aluksi kartoituskäynti asiakkaan luokse. Kartoituskäynnillä arvioidaan asiakkaalle sopivien palveluiden tarve ja tehdään palvelusopimus. Palvelusopimuksessa määritellään käyntien lukumäärät sekä palvelut joita asiakkaan luona tullaan tekemään. Kun palvelusopimus on tehty, voivat vanhus ja lähiomainen turvallisin mielin luottaa Esperin kotihoidon toimivuuteen. Mikäli tarve vaatii, Esperin kotihoidon iltapartioyksikkö auttaa asiakasta iltatoimissa ja vuoteeseen menossa. Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja mahdolliset hoidot jonka jälkeen voi levollisin mielin käydä nukkumaan. Jos asiakas tarvitsee yöllä auttamispalveluita, yöaikaan liikkuva yöpartio auttaa wckäynneissä ja asennon vaihtamisissa. Yöpartio mahdollistaa kotona asuvan asiakaan rauhallisen ja turvallisen yön omassa sängyssä. Onnellisen kotona asumisen perusta on viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö. Esperi tarjoaa ohjattua viriketoimintaa senioritaloihin, yhteisöihin, palvelutaloihin, vanhainkoteihin mutta myös itsenäisesti asuvan asiakkaan kotiin. Viriketoiminta voi olla esimerkiksi tietovisailua, musiikin kuuntelua, seuraleikkejä, ja pelejä, yhteistä kirjojen lukemista, teatteriiltoja, ulkoilua tai vaikkapa keskustelua. Esperin ohjattu viriketoiminta tuo värejä ja sävyjä kotona asuvan asiakkaan arkipäiviin. Mikä sen mukavampaa kuin yhteinen leivontahetki rauhallisen leppoisassa tunnelmassa kun kotihoitaja on valmistanut taikinan iloiselle vanhukselle, jonka omat voimat eivät enää alustukseen riitä. Taikinan tuntu sormien välissä ja kardemumman lempeä aromi tuovat paljon ihania muistoja mieleen. Ihan niin kuin ennen vanhaan. Kotihoitaja Pia Salmi yhdessä Kyllikki Suorannan kanssa.

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM,

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM, Yksityinen sosiaalipalveluiden tuottaja Rovaniemellä Yrittäjä + 1 kokopäivänen työntekijä + 1-2 osa-aikaista työntekijää Pääkohderyhmä ikäihmiset, 90 % alv-vapaita asiakkaita 50-60 säännöllistä asiakasta

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta

KUUMA-johtokunta KUUMA-johtokunta 28.4.2016 Maakuntauudistuksen / ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja Koonnut: Teija Sutinen / HS, grafiikka: Jukka Himanen / HS, lähde: Selvityshenkilön

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Hoiva Turva (KukkaTolppa)

Hoiva Turva (KukkaTolppa) Vanhustyö 2016 Hoiva Turva (KukkaTolppa) Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen arjessa Seniortek Oy Lauri Munukka www.seniortek.fi Seniortek Oy on riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys toiminut

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista tulleet kysymykset: Tarjouspyyntöön määräaikaan mennessä tulleet kysymykset on käsitelty numerojärjestyksessä siten, että

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa 2.11.2015 Marjo Lehtinen, projektisuunnittelija, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke Omaishoitajat ja läheiset liitto

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 1 Valinnanvapaus lyhyesti Voin vaikuttaa nykyistä enemmän palveluihini. Voin valita vapaammin kenen tarjoamia sosiaali ja

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely Perusturvalautakunta 65 4.0.03 Kunnanhallitus 488 8..03 Kunnanvaltuusto 68 9..03 Vastaus valtuustoaloitteeseen /00: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen 04/06.0.00/0 Perusturvalautakunta 4.0.03

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus Marjatta Luukkanen Helsingin sanomat 12.3 2+15 13.10.2015 Korhonen, Lassila, Luukkanen 2 Asiakasvastaava-toiminnan taustaa Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Vanhustyön koulutusohjelman työelämäläheisyys

Vanhustyön koulutusohjelman työelämäläheisyys Vanhustyön koulutusohjelman työelämäläheisyys Tutkimus- ja kehitystoiminta ja palvelut OPINNÄYTETYÖT HARJOITTELUT KEHITTÄMISPROJEKTIT Opinnäytetyöt Tiina Nupponen OMAISHOITAJIEN KOKEMUKSET EHKÄISEVISTÄ

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Avustajatoiminta valtakunnallisesta näkökulmasta. Aluetapaaminen 20. 21.10.2011 Projektijohtaja Eija Kilgast

Avustajatoiminta valtakunnallisesta näkökulmasta. Aluetapaaminen 20. 21.10.2011 Projektijohtaja Eija Kilgast Avustajatoiminta valtakunnallisesta näkökulmasta Aluetapaaminen 20. 21.10.2011 Projektijohtaja Eija Kilgast Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen

Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen Hyvinvointia työstä Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen Anna-Leena Kurki, KM, Tutkija 26.10.2015 Työterveyslaitos Anna-Leena Kurki www.ttl.fi Tää on verkottunu nykyään, must tuntuu

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot