KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula"

Transkriptio

1 KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai klo Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KUUMA-HALLITUKSEN KOKOONPANON TARKISTAMINEN KESKI-UUDENMAAN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KAKSIPORTAISEN SEUTUHALLINNON SELVITYS KUUMA JA METROPOLIPOLITIIKKA LAUSUNTO HALLINTOVALIOKUNNALLE METROPOLIPOLITIIKAN SELONTEOSTA 24 8 KUUMA-YHTEISTYÖN LAAJENEMINEN KUNTARYHMÄ NELOSIIN VUODEN 2011 KOKOUSKALENTERI MUUT ASIAT SEURAAVA KOKOUS... 31

3 3 Aika Torstai , klo Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula Jäsenet Tapio Bergholm kv:n puheenjohtaja Järvenpää Kaarina Wilskman kh:n puheenjohtaja Järvenpää Eero Lehti kh:n puheenjohtaja Kerava Markku Liimatainen kv:n puheenjohtaja Kerava Anna Helin kv:n puheenjohtaja Mäntsälä Veijo Peltola kh:n puheenjohtaja Mäntsälä Petri Kalmi kv:n puheenjohtaja Nurmijärvi Outi Mäkelä kh:n puheenjohtaja Nurmijärvi Seppo Yrtti kv:n puheenjohtaja Pornainen Risto Kuisma kh:n puheenjohtaja Pornainen Merja Kuusisto kv:n puheenjohtaja Tuusula Lauri Untamo soster-lautakunnan puheenjohtaja Tuusula Kaisa Saarikorpi kv:n jäsen Järvenpää Tuija Reinikainen kv:n ja kh:n jäsen Tuusula Puheenjohtaja Merja Kuusisto kv:n puheenjohtaja Tuusula Kunnan- ja kaupunginjohtajat Raimo Lahti kaupunginjohtaja Hyvinkää Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Petri Härkönen kaupunginjohtaja Kerava Tarmo Aarnio kunnanjohtaja Kirkkonummi Esko Kairesalo kunnanjohtaja Mäntsälä Kimmo Behm kunnanjohtaja Nurmijärvi Seija Marttila vt. kunnanjohtaja Pornainen Mikko Aho vt. kunnanjohtaja Sipoo Hannu Joensivu kunnanjohtaja Tuusula Kimmo Jarva kunnanjohtaja Vihti Esittelijä Johanna Viita yhteistyöjohtaja KUUMA-seutu Kutsutut Annika Kokko kv:n puheenjohtaja Hyvinkää Antti Rantalainen kh:n puheenjohtaja Hyvinkää Gustaf Åberg kv:n puheenjohtaja Kirkkonummi Timo Haapaniemi kh:n puheenjohtaja Kirkkonummi Christel Liljeström kv:n puheenjohtaja Sipoo Eero Seppänen kh:n puheenjohtaja Sipoo Tiina Noro kv:n puheenjohtaja Vihti Kari Viherkanto kh:n puheenjohtaja Vihti

4 4 Muut osallistujat Tuula Ilvonen, rehtori, Mäntsälän kunta Rolf Paqvalin, asiantuntija, Uudenmaan liitto Allekirjoittajat Merja Kuusisto Johanna Viita puheenjohtaja yhteistyöjohtaja Pöytäkirjan tarkastajat

5 5 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön mukaan kokouskutsut lähetetään viimeistään kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköisesti. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Esityslista on nähtävillä ennen kokousta sivulla. Kokouskutsut toimitetaan myös KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. KUUMA-hallitus päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 3 KUUMA-HALLITUKSEN KOKOONPANON TARKISTAMINEN Tarja Kärkkäinen on pyytänyt eroa KUUMA-hallituksesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Tuusulan kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt myöntää Tarja Kärkkäiselle eron KUUMA-hallituksesta ja valita hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tuija Reinikaisen. KUUMA-hallitus on seutukokeilun kumoamisesta annetun lain siirtymäsäännöksen mukainen kuntien yhteinen toimielin. Laki on annettu Se on astunut voimaan ja sitä voidaan soveltaa asti. KUUMA-seudulla tarkoitetaan tässä Järvenpäätä, Keravaa, Mäntsälää, Nurmijärveä, Pornaista ja Tuusulaa. Hyvinkään, Kirkkonummen, Sipoon ja Vihdin tultua KUUMA-yhteistyöhön mukaan vuoden 2011 alusta, on syytä todeta, että uusien kuntien kunnanvaltuustojen ja - hallitusten puheenjohtajat kutsutaan KUUMA-hallituksen kokouksiin. Voimassa olevan lainsäädännön vuoksi he osallistuvat kokouksiin kutsuttuina. Käytännössä päätökset tehdään kymmenen kunnan edustajien kesken yksimielisyyteen pyrkien. Koska muutokset yhteistyösopimukseen vaativat kaikkien kunnanvaltuustojen yhtäpitävät päätökset, ne kannattaa valmistella vasta sen jälkeen, kun laajentuneen

6 6 KUUMA-yhteistyön sisällöstä ja toimintatavasta on päästy KUUMA-hallituksessa yksimielisyyteen. Yhteistyöjohtaja selvittää lainsäätäjältä mahdollisia muita kiireellisiä muutos- tai päätöstarpeita. KUUMA-hallitus päättää - todeta, että Tuusulan kunnanvaltuusto on valinnut KUUMAhallitukseen Tarja Kärkkäisen tilalle Tuija Reinikaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi - että Hyvinkään, Kirkkonummen, Sipoon ja Vihdin tultua mukaan KUUMAyhteistyöhön vuoden 2011 alusta niiden kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat kutsutaan KUUMA-hallituksen kokouksiin. 4 KESKI-UUDENMAAN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA Komissio , 2 Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumissa (Keuke) käynnistettiin kaksi yrittäjyyskasvatuksen hanketta, joiden tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatuksen menetelmien tuntemusta kouluissa sekä vahvistaa opettajien tietoja ja taitoja asiasta: 1) Yrittäjyyskasvatus Keski-Uudellamaalla -hanke, jonka tavoitteena on saada jokaiseen kuntaan opetustoimen yrittäjyyskasvatuksen strategia tai toimenpideohjelma. 2) KUUMA-alueen yrittäjyyskasvatuksen ja -valmennuksen tavoite- ja toimenpideohjelma. Kuntien opetustoimen työn tueksi päätettiin laatia tavoite- ja toimenpideohjelma, jonka kokoamisesta vastuu on ollut Keuken hankkeiden entisellä projektipäällikköllä Tuula Ilvosella. KUUMA-elinkeinostrategiassa (2006) on asetettu tavoitteeksi tukea yrittäjyyden kasvua ja lisätä alueen elinkeinoelämän dynaamisuutta yrittäjäkoulutuksella ja yrittäjyyskasvatuksella. Keskeistä on oppilaitosten ja yritysten yhteistyön tiivistäminen kaikilla koulutustasoilla, jotta koulutustarjontaan voidaan vaikuttaa kysyntälähtöisesti ja siten turvata myös laadukkaat palvelut kunnissa. Yrittäjyyskasvatuksen ja -valmennuksen tavoite- ja toimenpideohjelmalla pyritään rakentamaan yrittäjyyskasvatukseen yhtenäinen ketju varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Sekä KUUMA-alueen ohjelmalla että kuntakohtaisilla ohjelmilla vähennetään kuntien ja oppilaitosten välisiä eroja yrittäjyyskasvatuksessa. Ohjelman avulla halutaan tavoittaa eri kouluasteet ja laajentaa käsitystä siitä, mitä

7 7 yrittäjyyskasvatus oikeastaan on ja miten sitä tulisi opettaa. Tärkeänä pidettiin myös oppilaitosten ulkopuolisen koulutuksen sitomista kokonaisuuteen. Tavoitteenasettelussa on otettu lähtökohdaksi myös opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivojen haasteet. Niissä korostetaan yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden verkostoyhteistyön vahvistamista kansainvälisellä, valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyvien toimintojen painopiste on alue- ja paikallislähtöistä. Alueellisten resurssikeskusten toiminta on vakiintunutta ja valtakunnallisesti kattavaa. Yrittäjyyskasvatus tulee olla nykyistä vahvemmin sisällytetty uudistuviin opetussuunnitelmien perusteisiin, koulujen ja oppilaitosten omiin opetussuunnitelmiiin sekä osaksi kuntien koulu- ja elinkeinotoimen strategioita ja kehittämissuunnitelmia. Tehtävää varten hankkeiden ohjausryhmä nimesi erillisen työryhmän, jota nimettäessä pyrittiin siihen, että jäsenet edustaisivat mahdollisimman hyvin eri kouluasteita ja muita toimijatahoja. Työryhmään kuuluivat Järvenpään sivistystoimenjohtaja Marju Taurula, Laurean sidosryhmäjohtaja Leena Peltosaari, Keudakuntayhtymän johtaja Hannu Heikkilä, Keravan opetustoimen kehittämispäällikkö Kirsi Viitaila, Nurmijärven opetuspäällikkö Kati Luostarinen, Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Anna Viitanen, Tuusulan kehittämispäällikkö Mikko Alin ja Tuusulan Yrittäjien hallituksen jäsen Hannu Sahanen. Viitaila ja Alin ovat eronneet ryhmästä siirryttyään muihin tehtäviin. Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Työskentelyssä paneuduttiin Keski- Uudenmaan alueen ominaispiirteisiin ja niiden huomioimiseen toimenpideohjelmassa. Painotukset liitettiin tavoitteisiin ja mietittiin, millä toimenpiteillä niihin päästään. Tarkoituksena oli laatia lyhyt, raamimainen ohjelma, josta olisi mahdollisimman paljon käytännössä apua kuntien työhön. Ohjelman luonnos lähetettiin lausuntoja varten kuntien opetus- ja elinkeinotoimille sekä yrittäjäjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen edustajille. Palautetta tuli kolmelta henkilöltä. Palautteiden perusteella muutoksiin ei ollut tarvetta. Keski-Uudenmaan yrittäjyyskasvatusstrategia on liitteenä 1. KUUMA-komissio päättää esittää KUUMA-hallitukselle, että se - hyväksyy Keski-Uudenmaan yrittäjyyskasvatusstrategian esittää Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnille, että Keski-Uudenmaan yrittäjyyskasvatusstrategian pohjalta laaditaan kuntakohtaiset ohjelmat tai opetussuunnitelmat

8 8 Keski-Uudenmaan yrittäjyyskasvatusstrategia on liitteenä 1. Asiasta alustaa rehtori Tuula Ilvonen. Mahdolliset muutokset päätösesitykseen tehdään kokouksessa. KUUMA-hallitus päättää - hyväksyä Keski-Uudenmaan yrittäjyyskasvatusstrategian esittää Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnille, että Keski-Uudenmaan yrittäjyyskasvatusstrategian pohjalta laaditaan kuntakohtaiset ohjelmat tai opetussuunitelmat. 5 KAKSIPORTAISEN SEUTUHALLINNON SELVITYS Komissio , 14 Komissio päätti - valmistella Vantaan kaupungille yhden yhteisen vastauksen siten, että kunnan- ja kaupunginjohtajat lähettävät yhteistyöjohtajalle lyhyet kommentit asiasta sähköpostitse mennessä - käsitellä asiaa seuraavassa kokouksessaan Komissio , 7 Luonnos KUUMA-seudun yhteiseksi vastaukseksi kuntaryhmä Nelosten kanssa on liitteenä 4. Komissio päättää - omalta osaltaan hyväksyä vastausluonnoksen seutuhallintoselvitykseen liittyvään kyselyyn - todeta, että asiaa käsitellään KUUMA-hallituksessa sekä kuntaryhmä Nelosten kanssa. Komissio päätti - omalta osaltaan hyväksyä vastausluonnoksen seutuhallintoselvitykseen liittyvään kyselyyn kokouksessa tehdyin muutoksin (pöytäkirjan liite 1). - todeta, että asiaa käsitellään KUUMA-hallituksessa sekä kuntaryhmä Nelosten kanssa KUUMA-hallitus , 5 KUUMA-komission ja kuntaryhmä Nelosten kunnanjohtajat hyväksyivät yhteisessä tapaamisessaan omalta osaltaan liitteenä 2 olevan vastausluonnoksen. KUUMA-hallitus päättää

9 9 - omalta osaltaan hyväksyä vastausluonnoksen seutuhallintoselvitykseen liittyvään kyselyyn - todeta, että asiaa käsitellään KUUMA-hallituksen sekä kuntaryhmä Nelosten kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajien kanssa klo 19 alkavassa kokouksessa. KUUMA-hallitus päätti - omalta osaltaan hyväksyä vastausluonnoksen seutuhallintoselvitykseen liittyvään kyselyyn (pöytäkirjan liite 1) - todeta, että asiaa käsitellään KUUMA-hallituksen sekä kuntaryhmä Nelosten kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajien kanssa klo 19 alkavassa kokouksessa. Komissio , 8 Seutuhallintoselvityksen laatimiseen liittyvä sopimusluonnos on liitteenä 5. Työn yhteenlaskettu kustannusarvio on euroa ja sopimusluonnoksesta käy ilmi myös kuntakohtaiset maksuosuudet. Näiltä osin sopimus tullee muuttumaan sillä poiketen luonnoksessa mainitusta Espoon kaupunki on päättänyt osallistua selvitykseen. Työsuunnitelma ja tarkempi kustannusarvio on luvattu lähettää viikon 41 aikana. Komissio päättää todeta kommentteinaan seutuhallintoselvitykseen liittyvästä sopimuksesta muun muassa seuraavaa: - poliittiseksi seurantaryhmäksi on hyvä nimetä Helsingin seudun yhteistyökokous - jos sen lisäksi halutaan perustaa toinen poliittinen seurantaryhmä, KUUMAn osalta siihen voidaan nimetä vain KUUMA-hallituksen jäseniä perustuen hallituksen poliittiseen edustavuuteen KUUMAalueella Komissio päätti - todeta kommentteinaan seutuhallintoselvitykseen liittyvästä sopimuksesta muun muassa seuraavaa: 1. poliittiseksi seurantaryhmäksi on hyvä nimetä Helsingin seudun yhteistyökokous 2. jos sen lisäksi halutaan perustaa toinen poliittinen seurantaryhmä, KUUMAn osalta siihen voidaan nimetä vain KUUMA-hallituksen jäseniä perustuen hallituksen poliittiseen edustavuuteen KUUMA-alueella 3. kustannusten osalta halutaan jatkaa neuvotteluja - merkitä tiedoksi, että Espoon kaupunki osallistuu selvitykseen, mutta ei sen kustannuksiin ja että Uudenmaan maakuntahallitus käsittelee liiton osallistumista selvityksen kustannuksiin kokouksessaan

10 10 Komissio , 5 Vantaan kaupungin nimeämispyyntö seutuhallintoselvityksen ohjausryhmään sekä poliittiseen seurantaryhmään on liitteenä 3. Päätosesitys tehdään kokouksessa. Komissio päätti - merkitä tiedoksi, että Vantaan kaupunki on pyytänyt KUUMAseutua nimeämään kolme edustajaa seutuhallintoselvityksen poliittiseen seurantaryhmään - todeta, että edustajat on hyvä nimetä seudun kolmesta kunnallisvaalien tuloksen perusteella suurimmasta puolueesta eli kokoomuksesta, sosialidemokraateista ja keskustasta - antaa yhteistyöjohtajalle toimeksiannon ottaa yhteyttä Kaarina Wilskmaniin, Tapio Bergholmiin ja Petri Kalmiin sekä pyytää heitä neuvottelemaan edustajien nimeämisestä. Komissio , 5 KUUMA-kuntien kokoomuksen, sosialidemokraattien ja keskustan poliittisten ryhmien päätösten mukaisesti Vantaan kaupungille on ilmoitettu KUUMA-seudun edustajiksi seutuhallintoselvityksen poliittiseen seurantaryhmään seuraavat henkilöt: Kansallinen Kokoomus - Outi Mäkelä, Nurmijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja - henkilökohtainen varajäsen: Jussi Hautamäki, Keravan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Tapio Bergholm, Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja - henkilökohtainen varajäsen: Risto Kuisma, Pornaisten kunnanhallituksen puheenjohtaja Suomen Keskusta - Veijo Peltola, Mäntsälän kunnanhallituksen puheenjohtaja - henkilökohtainen varajäsen: Petri Kalmi, Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ryhmien päätökset vahvistetaan KUUMA-hallituksessa. Kunnat vastaavat luottamushenkilöidensä kokous- ym. palkkioista omien käytäntöjensä mukaisesti eli tarvittaessa valinnoista tulee tehdä myös kuntakohtaiset nimeämispäätökset.

11 11 Seutuhallintoselvityksen ohjausryhmä Helsingin seudun neuvottelujen tuloksena seutuhallintoselvityksen ohjausryhmään nimetään neljä pääkaupunkiseudun, kaksi KUUMA-seudun ja kaksi kuntaryhmän Nelosten edustajaa. Seuranta- ja ohjausryhmien sihteeristö Seutuhallintoselvityksen seuranta- ja ohjausryhmillä on sihteeristö, joka valmistelee niiden kokoukset. Sihteeristön ensimmäinen kokous on tiistaina Sihteeristön kokouksen asiat esitellään komissiolle Komissio päättää - esittää KUUMA-hallitukselle, että se vahvistaa poliittisten ryhmien tekemät päätökset - nimetä seutuhallintoselvityksen ohjausryhmään kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet - nimetä seutuhallintoselvityksen seuranta- ja ohjausryhmän sihteeristöön yhteistyöjohtaja Johanna Viidan. Komissio päätti - esittää KUUMA-hallitukselle, että se vahvistaa poliittisten ryhmien tekemät päätökset - nimetä seutuhallintoselvityksen ohjausryhmään Hannu Joensivun ja Rolf Paqvalinin sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Esko Kairesalon ja Erkki Kukkosen - nimetä seutuhallintoselvityksen seuranta- ja ohjausryhmän sihteeristöön yhteistyöjohtaja Johanna Viidan - pyytää Vantaan kaupungilta tarkempaa erittelyä seutuhallintoselvityksen kustannusarviosta ja edellyttää, että kustannustaso on oleellisesti alempi kuin tähän asti on ollut esillä - selvittää selvityksen kustannusten sisällyttämisen KUUMAn talousarvioon 2010 KUUMA-kuntien osalta - todeta, että selvityksen työryhmien jäsenet nimettäneen ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa ja antaa yhteisjohtajalle toimeksiannon valmistella asia KUUMA-kuntien osalta. Komissio , 7 Seutuhallintoselvityksen seurantaryhmän ensimmäinen kokous on perjantaina Esityslistalla on muun muassa selvityksen työsuunnitelman hyväksyminen. Tilannekatsaus esitellään komissiolle kokouksessa sekä KUUMAhallitukselle kokouksessa

12 12 Komissio päättää esittää KUUMA-hallitukselle, että se merkitsee tiedoksi seutuhallintoselvityksen tilannekatsauksen. Päätös : Komissio päätti esittää KUUMA-hallitukselle, että se merkitsee tiedoksi seutuhallintoselvityksen tilannekatsauksen. Komissio , 8 Seutuhallintoselvityksen ohjausryhmä nimeää työryhmien puheenjohtajat ja jäsenet kokouksessaan KUUMA-seudun esitys edustajikseen on liitteenä 2. Työryhmät ovat kuitenkin valmistelutyön edetessä muuttuneet seuraaviksi: 1. Demokratia, päätöksenteko, asukasvaikuttaminen sekä seutupalvelujen ja -toiminnan rahoitus (vero, maksutulo, valtiontuki) 2. Sosiaali- ja terveyspalvelut 3. Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaaajanpalvelut 4. Kuntatalous ja tukipalvelut (tilahallinta, taloushallinto, tietohallinto, hankinta, energia) 5. Maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö 6. Kansainvälinen kilpailukyky (ml. elinkeinopalvelut) 7. Toimintaympäristötyöryhmä (edellä mainittu työryhmä, jonka työ valmistuu ennen muita työryhmiä, toimeksianto erillinen) Komissio päättää tehdä tarvittavat muutokset ja hyväksyä esityksenkuuma-seudun edustajiksi seutuhallintoselvityksen työryhmiin. Komissio päätti hyväksyä esityksen KUUMA-seudun edustajiksi seutuhallintoselvityksen työryhmiin (pöytäkirjan liite 1) kuitenkin siten, että kunnat voivat täydentää esityksiään ilmoittamalla muutoksista yhteistyöjohtajalle. KUUMA-hallitus , 5 KUUMA-hallitus päättää - merkitä tiedoksi seutuhallintoselvityksen tilannekatsauksen. - vahvistaa seuraavat poliittisten ryhmien tekemät päätökset KUUMA-seudun edustajista seutuhallintoselvityksen poliittisessa seurantaryhmässä: Kansallinen Kokoomus - Outi Mäkelä, Nurmijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja - henkilökohtainen varajäsen: Jussi Hautamäki, Keravan kaupunginvaltuuston 1. varapuheen johtaja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

13 13 - Tapio Bergholm, Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja - henkilökohtainen varajäsen: Risto Kuisma, Pornaisten kunnanhallituksen puheenjohtaja Suomen Keskusta - Veijo Peltola, Mäntsälän kunnanhallituksen puheenjohtaja - henkilökohtainen varajäsen: Petri Kalmi, Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päätös : KUUMA-hallitus päätti - merkitä tiedoksi seutuhallintoselvityksen tilannekatsauksen. - vahvistaa seuraavat poliittisten ryhmien tekemät päätökset KUUMA-seudun edustajista seutuhallintoselvityksen poliittisessa seurantaryhmässä: Kansallinen Kokoomus - Outi Mäkelä, Nurmijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja - henkilökohtainen varajäsen: Jussi Hautamäki, Keravan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Tapio Bergholm, Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja - henkilökohtainen varajäsen: Risto Kuisma, Pornaisten kunnanhallituksen puheenjohtaja Suomen Keskusta - Veijo Peltola, Mäntsälän kunnanhallituksen puheenjohtaja - henkilökohtainen varajäsen: Petri Kalmi, Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Komissio , 6 Seutuhallintoselvityksen ohjausryhmän seuraava kokous on torstaina Esityslistalla ovat mm. työryhmien puheenjohtajuudet ja jäsenyydet. Yhteistyöjohtajan saamat täydennykset esitetään liitteessä 2. Komissio päättää tehdä tarvittavat muutokset ja hyväksyä esityksen KUUMA-seudun edustajiksi seutuhallintoselvityksen työryhmiin. Komissio päätti tehdä tarvittavat muutokset ja hyväksyä esityksen KUUMA-seudun edustajiksi seutuhallintoselvityksen työryhmiin (pöytäkirjan liite 1). Komissio , 4 Kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen työsuunnitelmassa sekä työryhmien toimeksiannossa todetaan muun muassa, että

14 14 - selvityksen poliittisesta seurannasta seudulla vastaa seudun kuntien ja kuntaryhmien luottamushenkilöistä koostuva poliittisesti edustava seurantaryhmä - Helsingin seudun yhteistyökokousta informoidaan säännöllisesti selvityksen etenemisestä tilannekatsauksilla - kukin mukana oleva kaupunki ja kunta informoi kaupungin-/kunnanvaltuustoja ja - hallituksia säännöllisesti omia käytäntöjä noudattaen - pääkaupunkiseudun henkilöstöseurantaryhmä ja KUUMA-seudun henkilöstöryhmä seuraa selvityksen toteutusta. Selvityksen poliittisen seurantaryhmän kokoukset keväällä 2010 ovat ja 4.6., joista jälkimmäinen pidettäneen seminaarina. Helsingin seudun yhteistyökokous pidetään Komissio päättää - seurata ja tarvittaessa käydä evästyskeskustelua seutuselvityksen etenemisestä KUUMA-hallituksen kokouksissa - antaa lyhyen suullisen tilannekatsauksen kustakin työryhmästä seuraavan alustavan aikataulun mukaan: : toimintaympäristö, sivi ja sote : MAL ja kilpailukyky : demokratia ja kuntatalous - että tilannekatsauksen KUUMA-hallitukselle antaa KUUMA-seudun puheenjohtajakunnan eli Nurmijärven edustaja kyseisessä työryhmässä lukuun ottamatta MAL- ja kilpailukyky-työryhmiä, joiden tilannekatsauksen antavat ko. työryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - antaa henkilöstöjohtoryhmälle toimeksiannon ottaa seutuselvityksen seuranta KUUMA-seudun henkilöstöryhmän esityslistoille keväällä ja syksyllä Komissio päätti - seurata ja tarvittaessa käydä evästyskeskustelua seutuselvityksen etenemisestä KUUMA-hallituksen kokouksissa - antaa lyhyen suullisen tilannekatsauksen kustakin työryhmästä seuraavan alustavan aikataulun mukaan: : toimintaympäristö, sivi ja sote : MAL ja kilpailukyky : demokratia ja kuntatalous - että tilannekatsauksen KUUMA-hallitukselle antaa KUUMAseudun puheenjohtajakunnan eli Nurmijärven edustaja kyseisessä työryhmässä lukuun ottamatta MAL- ja kilpailukykytyöryhmiä, joiden tilannekatsauksen antavat ko. työryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - antaa henkilöstöjohtoryhmälle toimeksiannon ottaa seutuselvityksen seuranta KUUMA-seudun henkilöstöryhmän esityslistoille keväällä ja syksyllä 2010.

15 15 - esittää Järvenpään kaupungille, että se nimeää seutuselvityksen MAL-työryhmän sihteeristöön KUUMAn edustajaksi Kirsti Ruislehdon. KUUMA-hallitus , 4 KUUMA-hallitus päättää - merkitä tiedoksi seutuselvityksen seurantatavan ja -aikataulun KUUMA-seudun toimielimissä - merkitä tiedoksi seutuselvityksen toimintaympäristö-, sivistys- sekä sote-työryhmien tilannekatsaukset. KUUMA-hallitus päätti - merkitä tiedoksi seutuselvityksen seurantatavan ja -aikataulun KUUMA-seudun toimielimissä - merkitä tiedoksi toimintaympäristöryhmän sekä MAL-työryhmän tilannekatsaukset - todeta, että sivistys- ja sote-työryhmien tilannekatsaukset siirtyvät seuraaviin KUUMA-hallituksen kokouksiin. KUUMA-hallitus , 5 Nurmijärven sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Erja Pentti esittelee seutuselvityksen sote-työryhmän tilannekatsauksen ja sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen esittelee sivistystyöryhmän tilannekatsauksen. KUUMA-hallitus päättää merkitä tiedoksi seutuselvityksen soteja sivistystyöryhmien tilannekatsaukset. KUUMA-hallitus päätti merkitä tiedoksi seutuselvityksen sote- ja sivitystyöryhmien tilannekatsaukset. KUUMA-hallitus , 7 Seutuselvitystyöryhmät ovat antaneet väliraporttinsa ja selvityksen poliittinen seurantaryhmä käsittelee niitä seminaarissaan Väliraportit asetetaan nähtäville selvityksen internet-sivuille osoitteeseen Tuusulan talousjohtaja Riitta Partanen esittelee KUUMA-hallitukselle kuntatalousryhmän tilannekatsauksen. Selvitystä käsitellään laajemmin KUUMAn ja Nelosten kunnanhallitusten seminaarissa KUUMA-hallitus päättää merkitä tiedoksi seutuselvityksen kuntatalousryhmän tilannekatsauksen. KUUMA-hallitus päätti merkitä tiedoksi seutuselvityksen demokratiaryhmän tilannekatsauksen.

16 16 Komissio , 5 Työryhmien loppuraportit valmistuvat mennessä. Työsuunnitelman mukaisesti työryhmien tulokset kootaan ohjausryhmän alaisuudessa selvitysraportiksi. Selvitys valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Ohjausryhmä käsittelee työryhmien loppuraportteja kokouksessaan ja poliittinen seurantaryhmä Ohjausryhmä käsittelee selvitysraporttia kokouksissaan 27.10, ja Poliittinen seurantaryhmä käsittelee selvitysraporttia ja Helsingin, Vantaan ja Espoon valtuustoja informoidaan seutuselvityksestä viikoilla Lisäksi Helsinki-Vantaa -selvitystä esitellään näiden kaupunkien valtuustoille niiden yhteisessä kokouksessa Samaan ajankohtaan on toivottu informoitavan myös KUUMA-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten valtuustoja seutuselvityksestä. Valmistuvan selvitysraportin käsittelystä kuntien toimielimissä ei ole vielä sovittu, mutta Vantaan kaupunki on esittänyt käsittelypäivämääräksi Komissio päättää, että seutuselvityksen tilannekatsaus esitellään KUUMA-kuntien ja kuntarymä Nelosten kunnankunnanvaltuustojen info-, iltakoulu- tai vastaavissa tilaisuuksissa marraskuun 2010 alussa. Komissio päätti - esitellä seutuselvityksen tilannekatsauksen sekä Espoon kilpailukykyselvityksen tulokset KUUMAn ja Nelosten kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokoukselle keskiviikkona klo 18 - esittää Hyvinkään kaupungille, että kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteistyökokous pidetään Hyvinkäällä. Komissio , 6, Seutuselvityksen työryhmät ovat jättäneet loppuraporttinsa mennessä. Niitä on käsitelty selvityksen ohjausryhmässä ja poliittisessa seurantaryhmässä Loppuraportit on nähtävillä internet-osoitteessa Koosteet loppuraporteista on lähetetty komissiolle sähköpostitse. Seuraavaksi alkaa varsinaisen selvitysraportin valmistelu, jota ohjausryhmä ja seurantaryhmä käsittelevät loppuvuoden ajan. Kaikille 14 kunnan valtuustoille järjestetään yhteinen keskustelutilaisuus maanantaina Vantaan Energia- Areenalla. Tilaisuuden ohjelmaluonnos on liitteenä 3.

17 17 Asiaa on tarkoitus käsitellä myös KUUMA-kuntien ja kuntaryhmä Nelosten kunnanhallitusten yhteisessä tilaisuudessa keskiviikkona Hyvinkäällä. Komissio päättää - merkitä tiedoksi seutuselvityksen tilannekatsauksen - evästää yhteistyöjohtajaa kunnanhallitusten tilaisuuden valmistelemiseksi. Komissio päätti - merkitä tiedoksi seutuselvityksen tilannekatsauksen - todeta, että kunnanhallitusten tilaisuus on informatiivinen. Kunnanhallitusten yhteiskokous , 4 Vantaan kaupunginjohtaja, selvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Paajanen esittelee kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen lähtökohtia, valmistelutilannetta ja loppuunsaattamista. Selvityksen tavoitteena on selvittää yhdessä Helsingin seudun kuntien kesken kaksiportaisen seutuhallintomallin edut ja haitat huomioon ottaen hallinnon tehostuminen, paikallisdemokratian toimivuus sekä kuntalaisten palvelujen saatavuus ja tehokkuus. Selvitys aloitettiin joulukuussa 2009 ja se valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä Lisäksi kuullaan tiiviit yhteenvedot selvitystyöryhmien loppuraporteista, jotka valmistuivat syyskuun 2010 loppuun mennessä. Raportit ovat nähtävillä kokonaisuudessaan internet-osoitteessa Yhteiskokous päättää merkitä tiedoksi kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen esittelyt. Yhteiskokous päätti merkitä tiedoksi kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen esittelyt. Komissio , 4 Kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen poliittinen seurantaryhmä piti viimeisen kokouksensa Se totesi muun muassa kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen tulleen valmiiksi ja työnsä loppuun tehdyksi. Lisäksi se piti tärkeänä, että Helsingin seudun 14 kuntaa valmistellessaan 2011 yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita ottavat kantaa maankäytön, asumisen, liikenteen, asioiden laajuuteen, uuden seudullisen toimielimen tarpeeseen tai olemassa olevien toimielimien tehtävien laajentamiseen. Selvityksen loppuraportti on lähetetty 14 kunnan kaikille valtuutetuille ja se esiteltiin yhteisessä valtuustoinfossa Vantaalla. Selvitykseen liittyvät aineistot, muun muassa seurantaryhmän kokousasiakirjat, toimintaympäristötarkastelu,

18 18 työryhmien väliraportit ja loppuraportit sekä selvityksen loppuraportti ovat luettavissa internet-osoitteessa - seutuselvitykset. Selvityksen loppuraportissa todettiin työryhmätöiden yhteenvetona seutuhallinnon mahdollisuuksista ja laajuudesta muun muassa seuraavaa: Demokratia -työryhmän mielestä on oleellista, että seutuhallinnossa toteutuu tehtävien ja vastuualueiden tarkka määrittäminen. Lisäksi on panostettava asukasvaikuttamiseen ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen ja kuntalaisilla on oltava muutoksenhakumahdollisuudet. Myös seudullisista asioista tiedottamisen tärkeys korostuu. Mikäli seutuhallinnon päätöksentekoelin valitaan suorilla vaaleilla niin: - vaalit on luontevinta pitää kunnallisvaalien yhteydessä - ei erillisiä vaalipiirejä, mahdolliset kuntakohtaiset kiintiöt vain siirtymävaiheessa - seudun rahoitus ei tulisi kuntakohtaisista maksuista - vaihtoehtoja valtuuston kokoon ovat esimerkiksi pieni dynaaminen valtuusto, ei erillistä seutuhallitusta tai suurempi valtuusto ja erillinen seutuhallitus. Mikäli kunnat valitsevat edustajansa toimielimeen: - niiden tulee olla valtuutettuja, kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtajistoon kuuluvia - varmistetaan seutuasioiden tehokkaampi huomioonottaminen peruskuntien päätöksenteossa - vaihtoehtoja ovat esimerkiksi: o perustetaan uusi seudullinen toimielin, jonka alle kootaan nykyisiä ja mahdollisesti uusia toimijoita o nykyisten toimijoiden aluerajoja ja tehtäväkenttää laajennetaan o Uudenmaan liiton yhteyteen perustetaan Helsingin seudun asioita käsittelevä jaosto. Uudenmaan liiton nykyinen rooli, tehtävät ja päätöksentekomalli pohdittava uudelleen o voi olla yhteistyö- ja neuvottelupohjalta toimiva tai voi olla uudenlainen päätöksentekomalli (mikäli ei lainsäädännöllistä pohjaa, on vaarana, että yhteistyö hiipuu) Kuntatalous ja tukipalvelut -työryhmä toteaa, ettei seudullisten toimintojen rahoitukseen ole olemassa vero- tai valtionosuuslainsäädäntöä. Kuntatalous ja tukipalvelut -työryhmä arvioi seutuhallinnon rahoituksen perusmalleiksi seuraavia: - osa verotusoikeudesta ja/tai valtionosuuksista siirtyisi peruskunnista seudulle - seutupalvelujen järjestämisen rahoitus kerättäisiin kunnilta kokoon suhteutetuilla maksuosuuksilla - seutupalvelujen rahoitus kerättäisiin kunnilta suoriteperusteisilla maksuosuuksilla. Kuntatalous ja tukipalvelut -työryhmä laski, että kunnat maksavat nykyisin varsin suuren osan vuosittaisista toimintamenoistaan tarkastelluille seudullisille toimijoille. Kuntatalous ja tukipalvelut -työryhmän mielestä yhteistyön lisääminen tukipalveluissa

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2011 Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 331, Aleksanterinkatu 20, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Torstai 16.4.2015 klo 17.30 PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3

Torstai 16.4.2015 klo 17.30 PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 3/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.4.2015 klo 17.30 Paikka Hyvinkään sairaala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 18 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet 18.9.2013 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA Tausta ja tavoitteet Selvityksen lähtökohtana on kuntauudistus, kuntarakennelaki ja metropolialueen esiselvitys. Kuntarakennelaki

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 3/2014 Aika Keskiviikko 11.6.2014 klo 18.00 - Paikka Hotelli Pasila, kabinetti 8 (2.krs) Maistraatinportti 3, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot